Page 1

ruutiset 55 ||2016

1

oy forcit ab:n asiakaslehti s.4

s.9

s.16

Työmaaesittely: TAYS

Kemiitti 810 Pelisäännöt uusiksi

Aluevaltauksia Ruotsissa


sisällys

3

Pääkirjoitus

4

Työmaaesittely: TAYS

9

Kemiitti 810 – pelisäännöt uusiksi

toimitus: Forcitintie 37 10900 Hanko Puh. 040 869 0417 Faksi: 0207 440 225

10

Kemin uusi sopimus ja arkea

Vastaava julkaisija: Ulf Sjöblom

14

Louhintakorneri Kehitys kehittyy, vai kehittyykö?

Toimituspäällikkö: Oy Forcit Ab / Mari Halonen Yhteydenotot: mari.halonen@forcit.fi

Forcit Scandinavia Aluevaltauksia Ruotsissa

Taitto: Maiju Kolisoja

16

Painopaikka: Premedia Helsinki Oy

18

Forcit Consulting Pohjoismaista palvelua Melumittausta Finnrockista

20

Ilmoitusasiat

ruutiset 5 |2016

3

ISSN 1796-0193

22 Kurssit

OY FORCIT AB PL 19, 10901 Hanko www.forcit.fi

Arvoisat Ruutisen lukijat, Pääskysestä ei päivääkään, kuten sanonta kuuluu. Kesä on täällä, hieman aikataulua edellä, mutta kiva näin. Kiva siksikin, että louhintarintamalla ja varsinkin urakoinnissa vallitsee korkeapaine hieman pidemmän matalapaineen jälkeen. Suurin osa Suomen urakointiporakoneista laulaa ihanaa lauluansa joko maan alla tai maan päällä. Tätä hetkeä on odotettu kuin kuuta nousevaa ja kun vielä metallien hinnat lähtevät nousuun, niin saadaan kaivosteollisuuskin taas täysillä mukaan nostamaan Suomi suosta. Tässä Ruutisten numerossa käsittelemme vaativaa sairaala­ -citylouhintakohdetta lätkän mestarikaupungissa, Tampereella. Hanke on laaja, vaativa ja alueellisesti merkittävä ja ansaitsee palstatilaa lehdessämme. Lisäksi koskettelemme akuuttia maanalaista asiaa Kemiitin työmaavalmistuksen muuttuneiden käytäntöjen muodossa. Nämä käytännöt ovat luotu hyvässä yhteishengessä INFRA ry:n ja Tukesin kanssa ja ovat hyvä esimerkki siitä, että meidän tulee olla aktiivisessa keskustelussa viranomaisten kanssa luodaksemme yhdessä hyviä ja työmailla toteutuskelpoisia käytäntöjä. Lehden loppupuolella kertoilemme hieman kasvaneen Forcit-konsernin uutisia. Forcit sai merkittävän vahvistuksen omaan t­iimiinsä. Normet Groupin toimitusjohtajana kunnostautunut norjalainen maailmankansalainen Tom Melbye aloitti toimintansa uutena jäsenenä Forcitin hallituksessa. Tomin

­ eriittilista on vertaansa vailla ja en sitä lähde tässä erikm seen avaamaan, mutta sen lupaan, että hänen rautainen ammattitaitonsa tulee auttamaan kaikkia meitä ja teitä tulevaisuuden haasteellisessa toimintaympäristössä. Aktiivisena käytännön­läheisenä ihmisenä Tom on jo aloittanut työskentelyn ­Forcitin lippalakki päässä ja uusia ideoita on jo hautomossa. Aika näyttää mitä saamme niistä aikaiseksi. Tulevana kesänä kaikilla on töiden parissa kova kiire. Toivon mukaan kiirettä riittää syksylle asti. Yrittäkää kuitenkin kaikesta huolimatta viettää rentouttava kesä ja kuluttakaa kotimaista. Laitetaan Suomi nousuun satsaamalla laadukkaisiin suomalaisiin tuotteisiin ja palveluihin, kotimaassa. Hyvää kesää kaikille!

Tommi Halonen Group Director Sales and marketing


ruutiset 5 | 2016

4

ruutiset 5 |2016

5

TAYS

Uudistamis­ohjelma 2020 -etupihahanke

TAYS ETUPIHAHANKKEEN projektinjohtourakoitsijana ja

pääurakoitsijana toimii SRV Rakennus Oy. Maanrakennusurakasta sisältäen louhintatyön huolehtii mikkeliläinen maanrakennukseen sekä purku-urakointiin erikoistunut Maamerkki Infra Oy. Rakennuttajakonsulttina hankkeessa puolestaan toimii Rakennuttajatoimisto HTJ Oy. TaY Terveystieteen yksikkö

Teksti Juho Rahko/Oy Forcit Ab, Minna Puistola / Oy Finnrock Ab Kuvat Tomi Kouvonen, Juho Rahko / Oy Forcit Ab, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Z2

14 10 8

FM 6-7

FM 3 12

ie ät Yl

Cx Cx

Coxa

i

ENSIAPU

Acuta

K

E A

Ba

R

H

Bb

n Ku

at u tok

i

E

it ns

ie

Etupihan rakennustyömaa

Ajoliikenne Ensiapu Acutaan ja Biokadulle

k

e iti

P

Vieritie

i P

i P Sä de tie

P

i

e iti

er Vi

i

P

Pääsisäänajoväylä

Q tie Vieri

i

i ik Po

TAXI

M B1

C

Radius

tie

P

UUSI PÄÄSISÄÄNKÄYNTI

i

Arvo

Pih a

atu ink kär Lää

FM 4

Y

Pirkanmaan Hoitokoti

at u rink

B

FM 1

TaY Lääketieteen yksikkö

i i na

u En at 4 siti k e io

i

Pi

i

G

6

P ie

t ha

Z1

O

FM 5

Z5

dis

FM 2

TaY Lääketieteen yksikkö

Me

S

uomalainen sosiaali- ja terveydenhuolto ja sen järjestäminen kokee parhaillaan täysremonttia muun muassa käynnissä oleva Sote-uudistuksen kautta. Useat kunnat, sairaanhoitopiirit sekä myös yksityiset tahot uudistavat terveydenhuoltopalveluitaan, josta yksi iso koko rakennusalaa piristävä osa-alue on vanhojen sairaaloiden remontointi sekä uusien sairaaloiden ja palveluyksiköiden rakentaminen. Tampereella Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PSHP rakennuttaa Kaupin kampusalueen TAYS:n Keskussairaalan etupihalle parhaillaan kolmea uudisrakennusta sekä maanalaista pysäköintihallia. Hanke kulkee nimellä Tays uudistamisohjelma 2020 -­etupihahanke. Forcit Consulting sekä Forcit Explosives ovat molemmat saaneet olla mukana hankkeessa sen alusta lähtien. Hanke on laajuudessaan merkittävä koko Pirkanmaan alueen rakentajille, aliurakoitsijoille sekä tavarantoimittajille. Rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2015 ja koko Etupihahankkeen on tarkoitus olla valmis nykyisen aikataulun mukaan kesällä 2020. HTJ:n infra-asiantuntijoiden / valvojien Pekka Ruohosen sekä Erkki Kontiokorven mukaan TAYS:n alueen kehittäminen ei lopu pelkästään etupihaalueen rakentamiseen, vaan alueen kehittämistä viedään eteenpäin laajamittaisesti mm. rakentamispäätöstä odottava Tampereen raitiotieyhteys huomioiden. Forcitin näkökulmasta Etupihahanke on tärkeä, sillä sairaalan välittömässä läheisyydessä on tähän mennessä louhittu kalliota yhteensä n. 70 000 m3ktr. Forcit Consulting -liike­ toimintaa edustava Finnrock on ollut mukana projektissa alusta lähtien. Finnrock on suorittanut sairaalan herkkien laitteiden tärinäeristykset yhdessä laitevalmistajien kanssa, projektin aikaiset tärinämittaukset, sekä osallistunut

Z4

Z3

Tays Silmäkeskus Potilashotelli

i

P

s ta ontie es ku k n Teisk e re a m pe

KARTTAMERKINNÄT P

T

Rakennustyömaa

A

Asiakaspysäköinti

B1

TKL bussipysäkki Bussipysäkki TAXI

i

Rakennuksen tunnus Naistentautien- ja synnytyspäivystys, Lastentautien päivystys Infopiste

Taksitolppa

Etupihan rakennustyömaa sijoittuu keskelle vilkkaita liikenneväyliä sekä TAYS Ensiapu Acutan viereen.


ruutiset 5 | 2016

6

y­ mpäristövaikutusten arviointiin ja hallintaan koko hankkeen ajan. Forcit Explosives on puolestaan saanut toimittaa projektin louhintatöiden vaatimat räjähdysaineet urakoitsijalle sekä olla mukana optimoimassa räjäytyksiä yhdessä urakoitsijan kanssa mm. elektronisten nallien parissa.

louhinta ja ympäristö Ympäristö on asettanut monia erityishaasteita louhinnan toteutukselle. Louhintatyömaan välittömässä läheisyydessä toimivat vuorokauden ympäri avoin päivystyspoliklinikka, leikkaussalit, erilaiset kuvantamisyksiköt, sairaalan eri vuodeosastot sekä lukuisat muut yksiköt. Louhintaräjäytykset on pitänyt yhteen sovittaa näiden jatkuvien toimintojen kanssa. Alkuperäisen suunnitelman mukaisesti n. 108 000 m3ktr louhinta oli tarkoitus suorittaa perinteisiä sytytysjärjestelmiä (sähkö- ja impulssiletkunalleja) käyttäen. Varsin pian urakan alun jälkeen keskustelu kuitenkin kääntyi elektronisten nallien hyötyihin mm. projektin aikataulun turvaamiseksi. SRV Rakennus Oy:n infratöiden työmaapäälliköllä, Alpo Asikaisella, on vuosien kokemus vaativista louhintaurakoista. TAYS:n louhintaurakan suhteen hän nostaa esille tärkeän seikan liittyen urakan luonteeseen: kyseisessä kohteessa louhintaa suoritetaan rakennustyömaalla, jolloin ei voida puhua pelkästään louhinta- ja maanrakennustyömaasta. Maanrakennus-, louhinta- ja rakennustyöt etenevät lähes samaan aikaan, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia eri työvaiheiden aikataulutukselle. ”Räjäytykset häiritsevät rakennustöiden etenemistä ja vastaavasti betonityöt, erityisesti betonin si-

7

RÄJÄYTYSTURVALLISUUS on kasvanut työmaalla, kun raskaasti kumimatoilla peitettyjen kenttien kytkennät on voitu tarkistaa ohjelmointilaitteella ennen räjäytystä. Turvallisuutta on pyritty edistämään myös esimerkiksi reikäsuoruusmittauksilla.

toutuminen, rajoittavat louhintoja. Räjäytystekniikan kehityksellä on saavutettu työmaalla suuremmat kenttäkoot ym. edut, jolloin viikoittaiset räjäytykset ovat vähentyneet viikkotehon kuitenkin kasvaessa! Lopputuloksena esimerkiksi suunnitellut betonivalut on päästy toteuttamaan rakentamisen aikataulun mukaan.”, toteaa Asikainen. Kun elektronisten nallien käytöstä päätettiin, oli aikatauluriski tunnistettu. Maamerkki-Infra Oy:n räjäytystyön­ johtaja Jari Puranen kertoo, että isoin työmaalla räjäytetty kenttä on ollut kokoluokkaa 6300 m3ktr. Louhintaympäristön huomioiden se on valtava. ”Perinteisillä menetelmillä näin iso kenttä olisi todennäköisesti jouduttu jakamaan moneen osaan, jolloin louhinta-aika olisi pidentynyt”, ­Puranen selventää. Purasen mukaan räjäytysten optimoinnissa onnistumista ovat edesauttaneet tarkka suunnittelu ja eri osapuolten yhteispeli. Yhteistyön ja uusimman teknologian, eli elektronisten nallien, avulla isojen kenttien tärinäarvot on saatu pidettyä raja-arvojen sisällä. Elektronisten nallien käyttö on mahdollistanut myös sen, että samassa räjäytys-

Panostusta ja elektronisten nallien ohjelmointia työmaalla.

Louhinnan yhteensovittaminen rakentamisen kanssa tärinäherkässä ympäristössä on vaatinut ammattitaitoa ja osaamista jokaiselta projektin osapuolelta.

ikkunassa on voitu parhaillaan laukaista monta eri kenttää. Työmaan louhinnat ovatkin tätä artikkelia kirjoitettaessa n. 6 kk edellä aikataulusta. Kiitosta onnistumisesta saa toki myös kokenut projektihenkilöstö sekä tilaajan ennakkoluuloton asenne elektronisten nallien käyttöä kohtaan. Maamerkki-Infra Oy:llä on pitkän linjan kokemus vaativista louhintatöistä sairaala-alueiden läheisyydessä. Työ­ päällikkö Janne Kemppainen kertoo, että ”Maamerkki-Infra ­Oy on suorittanut sairaaloiden piha-alueiden louhintatöitä viimeisten neljän vuoden aikana muun muassa Kuopion ­yliopistollisella sairaalalla, Espoossa Jorvin sairaalan laajennusurakassa sekä Joensuussa”.

louhintatärinät ja laitevaimennukset Louhintatyöt alkoivat syksyllä 2015 ja jatkuivat läpi talven.

ruutiset 5 |2016

Finnrock on ollut vuosien varrella mukana useassa projektissa Kaupin kampuksen TAYS:n alueella. Etupihahanke on

niistä toistaiseksi suurin ja vaativin. Kuten sairaala-alueella yleensä, louhintaa rajoittavat eniten ympäristön herkät laitteet. Osa laitteista voidaan vaimentaa, mutta kaikkien kohdalla se ei ole mahdollista. Riskianalyysissa on etukäteen määritelty sallitut ohjearvot sekä alustavat mittauspisteet. Yllätyksiltä ei silti vältytty tälläkään kertaa. Kallion laatu alueella on hyvin hankalasti ­ennustettavissa, ja pienetkin muuttujat saattavat vaikuttaa suuresti tärinämittaustuloksiin. Työmaa on antanut poikkeuksellisen ­vapaat kädet mittausjärjestelyihin, koska tulokset ovat tärkeä työkalu louhinnan suunnittelussa. Etävalvontajärjestelmään voidaan sijoittaa räjäytykset suoraan oikeisiin koordinaatteihin ja lukemat saadaan lähes reaaliaikaisesti näkyviin. Samalla nähdään toteutuneet tärinät suhteessa ohjearvoihin. Tietyt rakenteet ovat työn aikana osoittautuneet haasta­ viksi. Joihinkin maanvaraisesti perustettuihin tiloihin ­johtuva


ruutiset 5 | 2016

tärinä on ollut paljon ennakoitua suurempaa. Louhinnan helpottamiseksi päädyttiin vaimentamaan muun muassa ­CT-laite, tiettävästi ensimmäistä kertaa Suomessa. Mittauksissa on myös tullut ilmi, että laitteiden itsensä aiheuttama tärinä on usein suurempaa kuin laitevalmistajien ilmoittamat sallitut ohjearvot. Tästä onkin herännyt kysymys, ­voitaisiinko ja pitäisikö ohjearvojen määrittelyssä käyttää enemmän kokemusperäistä tietoa. Työmaa on jälleen osoittanut, että kaikkien osapuolten asiantuntemuksella ja yhteistyöllä louhintaa on mahdollista suorittaa hankalissa oloissa ja tiukoissa rajoissa. Kuitenkin on selvästi tarve yhä tiiviimmälle kanssakäymiselle. E ­ dellisistä projekteista saatua tietoa tulisi käyttää nykyistä enemmän hyödyksi tulevien suunnittelussa ja toteutuksen lähtökohdissa. Työmaapäällikkö Asikainen summaa asiaa todeten, että Etupihahankkeen kaltaisten vaativien louhintakohteiden toteuttaminen uusilla menetelmillä, viitaten muun muassa elektronisiin nalleihin, on isossa kuvassa koko louhinta-­alalle hyödyllistä. Sekä yksittäisen projektin että koko alan kan-

Vuoteen 2020 mennessä nykyinen etupihan alueen rakennustyömaa on muuttunut uudeksi moderniksi sairaala-alueeksi uusine sairaalarakennuksineen sekä maanalaisine parkkihalleineen.

8

nalta myös eri osapuolten välinen tiivis ­kommunikointi suunnittelijasta toteuttajaan on ensiarvoisen tärkeää. Elektroniset nallit, reikäsuoruusmittaukset, vaihtoehtoiset tärinäeristysmenetelmät ynnä muut uudet tavat pitäisi tuoda esille jo riskianalyyseissä sekä tarjousasiakirjoissa, jolloin niiden käyttöä alettaisiin puntaroida vahvemmin jo ennen projektin alkua. Tässä asiassa suunnittelu- ja ­tilaajaosaamisella on myös suuri merkitys.

LISÄTIETOJA TAYS UUDISTAMISOHJELMA 2020 -ETUPIHAHANKKEESTA:

www.srv.fi/tyomaa/tays www.htj.fi/case-tays skyviewlive.roundshot.com/tays/ (Live-työmaakamera)

ruutiset 5 |2016

9

Teksti Janne Järvinen

Kemiitti 810 pelisäännöt uusiksi:

Työmaavalmistuksen uudet tuulet Uusi räjähdeasetus astui voimaan viime vuoden lopulla ja sen myötä myös Kemiitti 810 -emulsioräjähdysaineen työmaaluvitus muuttui positiiviseen suuntaan. Nyt uusi työmaa­­­­­luvituksen prosessi on ollut käytössä ensimmäisiä kertoja. Miltä tilanne nyt siis näyttää? Vanha räjähdeasetus kaipasi päivitystä vähintäänkin siksi että se tunnisti ainoastaan Anfon työmaavalmistuksen. Niinpä Kemiitti 810 -järjestelmän käytännöt olivat pääosin sen pohjalta tehtyjä tulkintoja. Uuden asetuksen tavoitteena oli paitsi selkeyttää ja nopeuttaa lupa­ prosessia, mutta myös vähentää virkamiehiltä ns. turhaa työtä. Uudistus oli siis tervetullut. Uuden asetuksen myötä laitteistoille ei enää edellytetä erillistä lupaa joka käyttökohteeseen, vaan laitteisto luvitetaan kerran ja sen jälkeen käyttökohteista ilmoitetaan TUKESiin käyttöottotarkastuksia varten. Lupaan sisältyy mahdollisuus varastoida matriisia asianmukaisissa säiliöissä maanpäällä 5000 kg tai vastaavasti tunnelissa 20 000 kg. Kaiken kaikkiaan eniten päävaivaa aiheuttivat CE-hyväksynnät.

Ensimmäisen luvitusprosessin aikana kuitenkin pelisäännöt saatiin selviksi ja tässä prosessin etenemä lyhykäisyydessään: 1. Panostuslaitteisto luvitetaan ensimmäisen kerran ja luvituksesta vastaa räjähdetoimittaja, tässä tilanteessa Forcit 2. Uudesta käyttökohteesta tulee aina tehdä ilmoitus TUKESiin 3. Laitteistolle nimetään vastaava tehtaanjohtaja 4. SiteManager vierailee käyttökohteessa tasaisin väliajoin ja varmistaa toiminnan luvanmukaisuuden 5. Urakoitsijalla on työkohteessa aina erikseen nimetty yhteyshenkilö emulsiopanostukselle, yleensä se on työmaan räjäytystyönjohtaja 6. KUPI, tarkastukset, varastointi ja koulutukset tulee olla lupamääräysten edellyttämällä tasolla ja niitä valvotaan yhteistyössä

Uuden räjähdeasetuksen vaatimusten mukainen lupaprosessi saatiin aikaiseksi hyvässä yhteistyössä TUKESin, Infra Ry:n Louhintajaoston ja Forcitin kolmikantaneuvotteluissa. Lopputuloksena on tarjolla kaikille osapuolille entistä järjestelmällisempi, johdonmukaisempi ja turvallisempi toimintamalli. Omasta puolesta kiitämme hyvästä yhteistyöstä alan edistämiseksi!


ruutiset 5 | 2016

10

Kemin Kaivos valitsi panostusurakoijaksi Forcitin, jo neljännen kerran. Teksti Saila Savolainen Kuvat Tomi Kouvonen, Saila Savolainen

o

ak

sir

/E

L-1

6.0 1.5 etu tu 1.5 .5 .5 5 .5 5 /3 /5 e etu tu 1 u 1 1. u 1 1. 1.5 .5 .5 5 .5 .5 .0 .0 L-2 L-4L-6 -7 e-8 et9 etu0 et1 etu etuetu 1tu 1tu 1.u 1.5 1.51.5 .5 .5 5 5 .5 .5 1.5 1 1 1 1 1.0 .5 L L L- -1 -1 12 3 4 e e et tu tu u 1 1 1. .5 0 .5 .5 .5 5 5 5.5 .5 1.5 1u.51.u5 1t.u e1tu e1tu1 e2tuetu3 etu etu etu tu 1 u 1.51.5 5 L L L- -1 -1 15 16 7 e e et tu tu 1 1. 1 1 1 1. 1. 11. 1tu tuet et e 9 0 -4 -4 -4 -44 5 e et tu 1. .5 5 6 L L L- L- -1 18 9 0 e e etu .t5u.5tu etu tu tu tu tutuetu e e6 7 -38-3 -4 L L L L L-4L-4 -47 48 e etuetu 1u 1. L L- L-1 -2 -21 22 u5u1e61 e 7 8 e 9 e 0 e12ee33 -34-3L5-3 L-3 L L L L L- -49 0 et L L L- -e2tet-2 L-2 -2 -2 -3 -3-3L- L L L L L LL L L-5 -51 3L4 L L L-L2-2

Outokumpu Ferrochrome Kemin kaivos ja Forcit ovat solmineet uuden monivuotisen sopimuksen räjähdehuollosta ja tuotantopanostuksesta. Urakka työllistää Kemissä vakituisesti 11 henkilöä ja sillä on vaikutuksia myös logistiikkaan sekä räjähteiden valmistukseen Kemissä, Vihtavuoressa ja Hangossa.

Y

hteinen historiamme ulottuu kymmenien vuosien taakse, aikaan jolloin reikiin kaadettiin Kemiran valmistamaa Anfoa (Forcit osti Kemiran Louhintaräjähteet vuonna 1998). Anfosta siirryttiin slurryihin ja myöhemmin nykyiseen Kemiitti 510 emulsioräjähdysaineeseen. Kaivoksen kupeeseen onkin vuosien saatossa rakentunut Forcitin Suomen pohjoisin Kemiitti- ja palveluasema, jossa nykyisin valmistetaan myös bulk-emulsioiden välivalmistetta, Matriisia. Vuosina 1968–1995 louhinta Kemissä tapahtui Elijärven avolouhoksella, jonne toimitimme räjähteet kaivos­ yhtiölle ja alueella satunnaisesti louhineille urakoitsijoille. Maanalaiseen kaivoksen startatessa 1999, ­mukautimme

ruutiset 5 |2016

11

Nostolouhintakohde ennen räjäytystä.

Kuva 2. Toisen räjäytyksen sytytyssuunnitelma.

Leikkauskuva: Outokumpu Ferrochrome Kemin kaivos.

toimintojamme kohteeseen paremmin soveltuviksi, ja huolehdimme räjähdehuollosta myös maanalaisessa panostustyössä. Vuonna 2003 aloitimme lähes nykyisen kaltaisen peränpanostusurakoinnin täyden palvelun periaatteilla ja kehitimme uuden panostusjärjestelmän nimeltä Kemiitti 810. Tätä varten Outokumpu oli rakennuttanut Suomen ensimmäisen maanalaisen Kemiitti 810 panostuslaitteiston. Pari vuotta myöhemmin koko malmituotanto oli maanalaisen kaivoksen harteilla ja näin ollen Forcit aloitti panostelemaan myös louhoksia. Tällä hetkellä suunnittelemme jo kuudetta maanalaista panostusajoneuvoa Kemiin kaivosyhtiön tarpeisiin. Kemiitti 810 panostusjärjestelmä on laajalti yleistynyt muihinkin Suomen kaivoksiin ja tunnelikohteisiin. Nyt sovittu urakka on historiassaan neljäs. Forcit toimittaa räjähteet kaikkiin kaivoksella tehtäviin räjäytystöihin sekä suorittaa itsenäisesti tuotantoon sidoksissa olevat perän- ja louhospanostukset. Kromirikasteita tuotetaan noin 2,5 Mt vuodessa. Rikasteet kuljetetaan Tornion terästehtaille jalostettavaksi ruostumattomaksi teräkseksi.

arkena ja pyhänä, toimintaa kehittäen Töitä tehdään joka päivä kahdessa vuorossa. Normaalissa tuotantotilanteessa molemmat työvuorot päättyvät onnistuneeseen räjäytykseen. Eri vaiheen louhosräjäytyksiä tehdään muutamia viikossa, ja peränajon räjäytyksiä oikeastaan joka vuorossa. Räjäytyshetken turvallisuutta varmistetaan elektronisen kulunvalvonnan perusteella ja Outokummun tuotannonohjauskeskuksen kanssa. Myös elektronisiin nalleihin perustuva keskitetty langaton kaukoräjäytysjärjestelmä on ollut käytössä Elijärvellä. Kaukoräjäytysjärjestelmä oli tullessaan ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Panostustyöhön liittyviä kehitysprojekteja on tehty vuosien saatossa moniakin, joiden ansioista porausta ja räjähdysaineiden kulutusta on saatu vähennettyä tuntuvasti. Reikäkohtaiseen dokumentaatioon, räjähteiden käsittelyn ja varastoinnin turvallisuuteen sekä työnaikaiseen valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota jo ennen Track & Trace aikaa. Kiven

ominaisuuksista johtuen tukemattoman katon alla ja seinien välittömässä läheisyydessä työskentely on kiellettyä. Tällaisissa tapauksissa korostuu työntekijöiden sitoutuminen turvallisuuskulttuuriin sekä turvallisuuspoikkeamia lisäävien irrotushäiriöiden minimointiin.

case esimerkki: Nostolouhinta elektronisilla nalleilla Kyseessä oli noin 80 m pitkä ja 9 metriä syvä umpikanaalin räjäytys, missä kivi nostettiin pelkästään ylöspäin (nostolouhinta). Irtoavan kiven täytyi siis sopia yläpuolen tunneliin. Haastetta räjäytykselle tuo seikat, että kustannustehokkaan toiminnan edellytys on porata, ampua ja lastata koko kanaali yhdellä kertaa. Lisäksi kanaalissa oli kolme kaarretta (kuva), joissa sekä nallitusta että porausta jouduttiin muuttamaan. Kanaalin aluksi oli jo räjäytetty esirako ja muutama leikkaus, mutta isoon räjäytyksiin leikkauksia jäi 44


ruutiset 5 | 2016

12

13

ruutiset 5 |2016

kpl. I­rtoamisen suhteen haastetta muodosti purkautumistilan riittävyys ja kiven liike. Reikien aikautukset ovat täten tärkeässä roolissa, jotta etummainen rivi ehtii purkautua tiukkaan/ahtaaseen tilaan sekä nousta ylöspäin lastauksen helpottamiseksi, ennen seuraavan rivin irtoamista. Jos edellinen rivi liikkuu huonosti, kertautuu ongelma taakse päin. Jos kenttä räjäytettäisiin näin suurena (yhdellä kertaa), ei impulssiletku-tyyppisissä räjäytyksessä riittäisi luotettavalla tavalla nallien hidasteajat. Nyt jokainen nalli (n. 250 kpl) sytytettiin eri aikaan ja lisäksi leikkausten välistä aikaa kasvatettiin mitä pidemmälle ampu eteni. Forcit konsultoi porausta sekä sytytystä, panosti sekä ampui. Räjäytyksessä oli noin 7,5 tn emulsioräjähdysainetta. Yli 12 sekuntia kestänyt jytinä ja paine tunnelissa oli paikan päällä olleiden mielestä turhan vaimea, jopa pieni pettymys. Tästä kertoo myös kaivosalueelle asennettu tärinämittari, mikä ei havainnut räjäytystä lainkaan. Suunniteltu kivimäärä saatiin irti ja ­lastattua, tavoitteet siis täyttyivät.

Panostusvastaava Jaakko Tervonen seuraamassa peränpanostuksen laatua ja turvallisuutta.

Forcit toivottaa Ruutisten lukijoille rentouttavaa ja mukavaa kesää! Ja ahkeroidessa muistakaa panostaa kotimaiseen osaamiseen.


ruutiset 5 | 2016

14

15

ruutiset 5 |2016

LOUHINTAKORNERI

LOUHINTAKORNERI

Teksti Ari Rahkonen

Kehitys kehittyy, vai kehittyykö? Useimmiten kyllä, ja pikku hiljaa jopa louhinta-alalla

R

uutiset 2-2014 esitteli Forcitin uutena palveluna reikäsuoruusmittaukset. Mittauksista saatavan tiedon avulla voidaan vähentää räjäytystyömaan ­suoria ja epäsuoria ongelmia, jotka aiheutuvat epätarkasta porauksesta yhdistettynä paikalliseen yli- tai ­alipanostamiseen. Käytännössä vuoden 2015 aikana on muutamien urakoitsijoiden työkohteissa otettu käyttöön seinämäskannaus ja ensimmäisen reikärivin reikäsuoruusmittaus. Osan mittauksista tekee urakoitsija itse omalla miehistöllään ja k ­ alustollaan, osan on tehnyt ulkopuolinen palveluntarjoaja, kuten Forcit. Mittauksen tekeminen on oma asiansa ja sen jälkeiset toimenpiteet omansa. Ymmärrettävästi ei ole suurtakaan hyötyä tehdä näitä mittauksia ellei niillä saatua tietoa käytetä hyväksi porausta ja panostusta suunniteltaessa saati vielä pidemmälle ulottuvalla tähtäyksellä. Ruutiset haastatteli Rudus Oy:n räjäytystyön johtajaa Jarkko Mannista asian tiimoilta. Rudus valikoitui lausuman antajaksi useammastakin syystä, joista mainittakoon, että Rudus on Suomessa edelläkävijä näiden mittausten käyttöönotossa ja että he tekevät mittauksensa pääasiallisesti itse. Manninen kertoo, että räjäytettävän kalliokohdan ­seinämä skannataan kun koko rintaus on näkyvissä. Tämä

on mahdollista, koska jo louheen kuormauksen suunnittelussa otetaan huomioon tämä uusi työvaihe. Mannisen mukaan ­vasta seinämäskannauksen tuloksen analysoinnin jälkeen suunnitellaan reikien paikat, luonnollisesti aloit­taen keularivistä. Porauksen valmistuttua mitataan reikäsuoruudet ensimmäisestä rivistä, ja sitten taas tarkastellaan tuloksia. Mikäli tässä vaiheessa havaitaan vakavia reikätaipumia, on mahdollisuus porauttaa uusi reikä. Lievemmissä poikkeamissa ­panostus suunnitellaan reikäkohtaisesti siten, että paikalliselta ylipanostamiselta vältytään. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sepelitäyttöä reiän pohjalla tai varrella tähän liittyvine lisätöineen. Ruutiset kysyi Manniselta, kumman hän valitsisi, m ­ ikäli saisi vapaasti valita: paluun aikaan, jolloin ei mitattu ja skannailtu vai nykyisen käytännön. Manninen vastasi epäröimättä kannattavansa nykyistä käytäntöä. Perusteluiksi hän mainitsi lisääntyneen turvallisuuden räjäytettäessä ja parantuneen poraustarkkuuden. Tätä jälkimmäistä Manninen avaa kertomalla porareiden olevan todella kiinnostuneita työnsä tuloksista ja tämä aktiivisuus palkitaan panostajan työssä sekä lopputuloksen laadussa.

Osan mittauksista tekee urakoitsija itse omalla miehistöllään ja kalustollaan, osan on tehnyt ­ulkopuolinen palveluntarjoaja, kuten Forcit.


ruutiset 5 | 2016

16

ruutiset 5 |2016

17

Forcit Scandinavia

Aluevaltauksia ja uusia projekteja Ruotsissa

Projekti koostuu 21 km pitkän tieosuuden uudelleen rakentamisesta, josta 18 km pituinen osuus kulkee tunnelissa. Koko projektin arvo on lähes 3 miljardia euroa vuoden 2009 kustannustasolla laskettuna. Projektissa louhitaan kiveä noin 19 miljoonaa tonnia.

Teksti Ari Kainulainen & Mari Halonen/ Kuvat Boliden & Trafikverket

TIESITKÖ... Yhteistyötä Bolidenin kanssa on päästy tekemään myös Suomen puolella, kun Boliden vuonna 2014 osti Kylylahden kaivoksen, jonne Forcit on toimittanut räjähdysaineita sen toiminnan alusta lähtien.

F

orcit alkoi laajentaa toimintaansa tosissaan vuonna 2009 kun tytäryhtiö Forcit Sweden AB perustettiin Ruotsiin. Vuonna 2012 laajentuminen sai jatkoa, kun Forcit Norway AS aloitti toimintansa Norjassa. Nämä tytäryhtiöt muodostavat Scandinavian yksikön, jota ­Suomesta aikanaan Ruotsiin muuttanut räjähdealan moniosaaja Ari Kainulainen johtaa.

forcit sweden ab vakiinnuttanut asemansa ruotsin markkinoilla Forcit aloitti toimintansa Ruotsissa rytinällä kun yhteistyö kaivosyhtiö Bolidenin kanssa alkoi vuonna 2010. Toimitukset

Aitikin (Gällivaara) ja Maurlidenin (Lycksele) avolouhok­ sille alkoivat todenteolla kun sopimus kaikista räjähteistä astui voimaan 1.1.2011. Toimitusmäärät olivat alusta saakka valtavat, sillä Aitik (Cu) on Ruotsin suurin kaivos ja sen ­kokonaistuotanto on noin 36 miljoonaa tonnia. Vuonna 2012 sopimus laajentui kun Kankbergin kultakaivos (­Bolidenin alueella) avattiin uudelleen. Kaivos oli ollut edellisen kerran tuotannossa 1990-luvulla. Tänä vuonna Forcit Sweden AB sai merkittävän tunnustuksen kun yhteistyö Bolidenin kanssa laajentui koskemaan koko Ruotsia mukaan lukien maanalaisen kaivostoiminnan toimitukset. Alustava sopimus tehtiin joulukuussa 2015,

ja on sittemmin allekirjoitettu ja virallistettu. Sopimusaika on vuoden 2016 alusta aina vuoden 2020 loppuun saakka. Sopimuksen myötä Forcit toimittaa kaikki sytytysvälineet, ­ räjähdysaineet mukaan lukien ECM-panostusmodulit v­ arastointeineen sekä kaikki muut tarvikkeet Bolidenin kaikkiin kaivoksiin Pohjoismaissa. Sopimuksen ­ laajuudesta johtuen kaikkea ei tietenkään aloitettu kerralla, vaan e­ nsimmäisessä vaiheessa uudet laitteet toimitettiin ­ Garpenbergin monimetallikaivokselle, sekä sitten ­ Renströmin ja Kristinebergin kaivoksille. Kesään 2016 mennessä kaikki uudet panostuslaitteet on sijoitettu ­kohteisiin ja ­toimitukset rullaavat normaalisti. Yksi odotetuimmista hankkeista Ruotsissa, Tukholman ohikulkutie -hanke (Förbifart Stockholm), on vihdoin a­ lkamassa. Projekti on jaettu useisiin osuuksiin, joista ensimmäinen päätunneliosuus on Johannelundin osuus. ­Johannelundin osuudelle löytyi kilpailutuksen myötä te-

kijäksi ruotsalainen Implenia Sverige AB, joka valitsi toimittajakseen Forcitin. Uutinen otettiin ilolla vastaan, sillä projektiosuuden matkalla käytetään noin 3 200 tonnia räjähdysaineita sekä arviolta 650 000 räjäytysnallia. Osuuteen kuuluu 3,6 km pitkät tuplatunnelit sekä ajotunnelit ja sen on tarkoitus alkaa lomien jälkeen. Johannelundin osuuden ­kesto on noin 3 ­vuotta. ”On erittäin mukavaa saada olla mukana Ruotsin suurimmasssa infrahankkeessa”, toteaa Forcit ­Scandinaviaa johtava Ari Kainulainen. Muita projektiosuuksia Tukholman Ohikulkutie -hankkeessa ovat Norra Lovö, Södra Lovö, Skärholmen, Lunda ja Akalla. Näiden osalta kilpailua käydään vielä sekä tekijöiden että toimittajien kesken kuluvana vuonna. Näiden onnistuneiden ponnistelujen myötä Forcit on noussut Pohjoismaiden suurimmaksi räjähdetoimittajaksi kaivossegmentissä. Tietoa Bolidenin kaivoksista (tuotantomääristä, metalleista sekä elinajoista) löytyy osoitteesta www.boliden.com.


ruutiset 5 | 2016

18

FORCIT CONSULTING

FORCIT CONSULTING

Monipuolista Pohjoismaista palvelua Alkanut vuosi on edetessään selvästi herättänyt markkinoita ja viimeiset kuukaudet ovatkin olleet kiireistä aikaa Forcitin konsultointiliiketoimintayksikössä. Forcit Consulting koostuu nykyisin kuudesta yrityksestä, jotka toimivat kolmessa Pohjoismaassa, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tässä jutussa kerromme tuoreimmat kuulumiset konsultoinnin saralta.

S

uomessa talvi on taittunut ja maanrakennustyöt ovat alkaneet toden teolla. Rakennusalan yleinen piristyminen on lisännyt suurehkojen ja keskisuurten työmaiden määrää ja etenkin maan eteläosissa lumipeitteen nopea sulaminen aikaisti myös pientalojen rakentamiskauden alkua. Pääkaupunkiseudulla finnrockilaiset työskentelevät ahkerasti Länsimetron jatkeen parissa, ­Matinkylästä Kivenlahteen jatkuvassa metroprojektissa riittää työtä vielä pitkään. Räjäytyskonsulteilla on puolestaan työn alla muun muassa Kehä 1:n parantamishanke sekä Myllypuron ­Kampus. Molemmilla yrityksillä on käynnissä useita muitakin merkittäviä maanalaisia projekteja sekä avolouhintakohteita. Tärinäkonsultointiprojektien lisäksi ympäristömittauspalveluille, kuten melu- ja liikennetärinämittauksille on ollut paljon kysyntää. Myös Finnrockin aluetoimipisteillä on riittänyt työsarkaa. Esimerkiksi Tampereella Finnrock on mukana Yliopistollisen Keskussairaalan (TAYS) uudistamishankkeessa, jossa mittavia louhintatöitä suoritetaan haastavassa sairaalaympäristössä. Kyseisestä projektista on tehty tähän Ruutisten numeroon myös oma artikkelinsa. Tampereen ohella myös Turun, Jyväskylän ja Lahden toimipisteistä käsin palvelemme laajoja alueita ripeästi ja kustannustehokkaasti.

ruutiset 5 |2016

19

Ruotsissa rakennusalan yleiset näkymät on positiiviset ja kasvu on hyvässä vauhdissa. Erityisesti talonrakennusala piristyy ja samalla infraprojektien määrä on pysynyt vakaana. Suomen tapaan asuntopula on Ruotsissa jatkuva puheenaihe. Talonrakentamisen painottuessa kasvukeskuksiin, työmaiden ympäristövaikutusten hallinnalle on laajasti kysyntää. Bergsäker on parhaillaan mukana muun muassa Ruotsin suurimmassa infraprojektissa, Tukholman Förbifartissa. Projekti on kooltaan valtava, kokonaisuudessaan rakennusprojektin kustannusarvio pyörii miljardeissa euroissa ja rakennusaika noin kymmenessä vuodessa. Parin vuoden valmistelutöiden jälkeen projekti on nyt alkuvuodesta käynnistynyt toden teolla. Työmaahan tutustutaan varmasti tulevilla Finnrockin risteilykursseilla. Myös Ruotsin louhintakonsultointi- ja koulutusrintamalla Forcit Consulting on vahvasti läsnä. Öljyn matala maailmanmarkkinahinta on Norjassa ­hidastanut isojen talonrakennushankkeiden käynnistämistä mutta totuttuun tapaan liikenneväylähankkeet työllistävät laajasti. Forcit Consultingin norjalaisella yrityksellä Bergconilla on lisäksi työn alla talonrakennushankkeiden sekä kunnallisteknisten projektien tärinäkonsultointitoimeksiantoja. Kuluneen vuoden aikana Forcit Consulting -yritysten toimintoja on yhdistetty ja yhteistyön tiivistämistä jatketaan edelleen. Kuten viime Ruutisissa todettiin, Forcit Consultingin tavoitteena on omalta osaltaan helpottaa suomalaisten louhintaurakoitsijoiden tietä myös Ruotsin ja Norjan markkinoilla. Käytännön esimerkkinä voimme muun muassa tarjota Finnrockin ja BergUtbildarnan yhteistyönä ruotsalaista panostajakoulusta suomalaisille räjäytystyöntekijöille Suomessa ja suomen kielellä. Edellinen on vain yksi esimerkki siitä, miten voimme palvella asiakkaitamme entistä monipuolisemmin; sama koskee muitakin tarjoamiamme palveluita. Forcit Consulting on siis tukenasi kaikissa rakennusprojektisi vaiheissa ympäri pohjolan.

Mittaamme tarvittaessa esimerkiksi ilmanpaineiskua, liikennetärinää sekä melua.

Melumittausta Finnrockista

T

ärinä- ja louhintakonsultointipalveluiden lisäksi Finnrock tarjoaa monipuolisen kattauksen ympäristömittauspalveluja. Mittaamme tarvittaessa esimerkiksi ilmanpaineiskua, liikennetärinää sekä melua. Melumittauksen tarkoitus ja tavoite vaihtelevat tapauskohtaisesti, mutta karkeasti jakaen mittauksilla selvitetään joko taustamelua, tai vaihtoehtoisesti jonkun yksittäisen työvaiheen tai prosessin aiheuttamaa melutasoa. Taustamelumittauksilla voidaan selvittää alueen vallitseva melutaso esimerkiksi ennen louhintatyömaan aloitusta, ja tuloksia voidaan käyttää vaikkapa ohjaamaan mahdollisten meluntorjuntatoimenpiteiden tarvearviointia työmaan suunnitteluvaiheessa. Työmaan tai prosessin toteutusvaiheessa tehdyillä melumittauksilla taas varmistetaan, että toiminta pysyy myönnettyjen lupaehtojen sallimissa melurajoissa, tai tarkastetaan meluntorjuntatoimenpiteiden toimivuus. Finnrockin mittauskalustolla onnistuvat niin jatkuvatoimiset kuin miehitetytkin melumittaukset. Jatkuvatoi-

minen mittaus on hyvä vaihtoehto silloin, kun melutasosta tarvitaan tietoa pidemmältä aikaväliltä, eikä yksittäisiä melulähteitä tarvitse yksilöidä. Menetelmä sopii hyvin esimerkiksi taustamelun mittaukseen. Mittaustuloksia voidaan raportoida ja analysoida kätevästi internet-pohjaisessa mittausjärjestelmässämme, joka on helppokäyttöinen ja tuttu jo tärinämittausseurannan puolelta. Miehitetty mittaus tarjoaa m ­ ahdollisuuden tarkkaan raportointiin, kun melutapahtumien aiheuttajat sekä mittausolosuhteet kirjataan yksilöidysti muistiin mittauksen aikana. Miehitetty mittaus onkin sopiva vaihtoehto yksittäisen työvaiheen, esimerkiksi tunneli­porauksen tai lastaustyön melutason selvittämiseksi. Kauttamme on saatavissa myös melumallinnusta ja liikennemelumittausta. Jos kaipaat lisätietoa melu- tai muista ympäristömittauksistamme, ota rohkeasti yhteyttä Vesa Sinervoon.

VESA SINERVO

Vanhempi konsultti vesa.sinervo@finnrock.fi puh. 010 832 1313


ruutiset 5 | 2016

20

ruutiset 5 |2016

21

ILMOITUSASIAT

ILMOITUSASIAT

Kenestä Vuoden Panostaja 2016? VUODEN PANOSTAJAA ETSITÄÄN JÄLLEEN. Tänä vuonna valitaan jo yhdestoista Vuoden Panostaja. Vuoden Panostaja voi olla kunnostautunut monella eri tavalla. Hänellä voi olla erityisen pitkä kokemus räjäytystöistä tai kyky suoriutua erittäin vaativista louhinnoista. Hän voi toimia esimerkiksi alan turvallisuutta, tunnettavuutta tai teknologiaa kehittävästi. Hän voi myös ansaita ehdokkuuden innovatiivisuudellaan tai esimerkillään innostaa muita työntekijöitä. Voit äänestää omaa suosikkiasi joko sähköisesti o ­ soitteessa www.forcit.fi tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mari.halonen@forcit.fi.

Forcitin nettisivuja on päivitetty! Mikä on muuttunut? Käy tutustumassa päivitettyihin nettisivuihin osoitteessa www.forcit.fi. Muistathan: Nettisivuilta löytyvät aina muun muassa tuotteidemme ajantasaisimmat tuotetiedot ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä uusimmat uutiset.

FinnMateria 2016 pystyyn taas marraskuussa! Forcit on jälleen mukana FinnMateria-messuilla Jyväskylän Paviljongissa marraskuussa. Tänä vuonna messujen tarkka ajankohta on 23.–24.11.2016. Lisätietoa löydät osoitteesta www.finnmateria.fi.

Kerro ehdotuksessasi Panostaja-suosikkisi nimi, yhteystiedot sekä mahdollisimman perusteellinen selvitys, miksi juuri hänet pitäisi valita Vuoden Panostajaksi. Valinnan suorittaa perinteiseen tyyliin infra-alalla toimivista vaikuttajista koostuva arvovaltainen raati ja valinta ­ tehdään kuluvan vuoden aikana tulleiden ehdotusten ­perusteella. Voittaja julkaistaan Louhinta- ja kalliotekniikan ­päivillä 13.–14.10.2016

Kohti kesää! Varma merkki kesästä on, kun kesätyöntekijät aloittavat urakkansa! Forcitilla on kesätyöntekijöitä taas ympäri Suomea ja toivottavasti törmäätte heihin myös k ­ entillä! Palvelutason ylläpitämiseksi mm. tilausten vastaan­ otossa, palvelussa ja tuotantolaitoksilla töitä on sekä nuorille, että varttuneemmillekin.

Perinteinen K-kuppi pelattiin Outokummussa Yksi alan legendaarisimmista jääkiekkoturnauksista pelattiin tällä kertaa Outokummussa. Kuppiin osallistuivat isännän oikeudella Boliden Kylylahdesta, Palin Granit Lappeenrannasta sekä Forcitin ”edustusjoukkue” pääosin EteläSuomesta. Kiertopalkintoon pääsi nimensä kaivertamaan isäntäjoukkue. Eikä ihan ensimäistä kertaa, Paavon kovakuntoinen joukkue on aiemminkin pärjännyt keskimääräistä paremmin tässä vaativassa mittelössä. Samalla kuljetuksella liikkeellä olleet Forcitin ja Palinin joukkueet saivat tyytyä tällä kertaa himmeämpiin mitaleihin, Forcit nappasi ­hopeaa ja Palin kunniakkaan pronssin. Tosin Forcitin joukkue sai isänniltä todella tarpeeseen tullutta pelaaja-apua, mikä osaltaan saattoi vaikuttaa turnauksen loppujärjestykseen. Samoin apua tarvittiin myös vaatetuksessa kotiin unohtuneiden peli­ paitojen takia.

Palkintojen jakogaalassa kaikilla oli kuitenkin terve puna poskilla ja selkeä visio siitä, että tämä me teemme vielä uudelleen. Samaisessa gaalassa henkilökohtaisen palkintopöydän putsasivat maalivahdit sekä muuan Aleksi, joka voitti parhaan pistemiehen tittelin jo ainakin kolmatta kertaa. Unohtaa ei sovi parhaalle kiikarimiehelle annettua erikoispalkintoa, jonka tänä vuonna hieman yllättäen kävi pokkaamassa Salmelan Pauli. Isännät hoitavat järjestelyt kaikin puolin onnistuneesti, kiitokset siitä! Hyvää perinnettä aiotaan toki jatkaa ja seuraava K-kuppi pelataankin todennäköisesti taas ensi vuonna. Huhujen mukaan joukkueet ovatkin jo aloittaneet kesätreenit etuajassa varmistaakseen kuntohuipun ensi keväälle. Hikistä mutta kuumaa kesää kaikille!


Tulevat kurssit

23

KURSSIN NIMI

JÄRJESTÄJÄ

PUHELINNUMERO

PAIKKAKUNTA

PÄIVÄMÄÄRÄ

Panostajan kertauskurssi

Amiedu

0207 461 534

Helsinki

14.6.2016

Panostajan kertauskurssi

Sedu Aikuiskoulutus

0201 458 00

Jalasjärvi

17.6.2016

Panostajan kertauskurssi

JT-Koulutus Ay

044 055 6669

Raisio

27.6.2016

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

22.8.2016

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Turku

29.8.2016

Panostajan kertauskoulutus

JT-Koulutus Ay

044 055 6669

Raisio

5.9.2016

Kaivosmestarikurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

12.9.–14.9.2016

Panostajan kertauskurssi

Amiedu

0207 461 534

Helsinki

13.9.2016

Nuoremman panostajan kurssi

Amiedu

0207 461 534

Helsinki

19.–23.9.2016

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

26.9.2016

Vanhemman panostajan kurssi

Amiedu

0207 461 534

Helsinki

10.10.–16.12.2016

Ylipanostajan kurssi

Amiedu

0207 461 534

Helsinki

10.10.–16.12.2016

Vanhemman panostajan kurssi AT

Amiedu

0207 461 534

Helsinki

10.10.2016–6.10.2017

Ylipanostajan kurssi AT / EAT

Amiedu

0207 461 534

Helsinki

10.10.2016–6.10.2017

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Tampere

24.10.2016

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

Amiedu

0207 461 534

Helsinki

21.–25.11.2016

Panostajan kertauskurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

28.11.2016

Monttumestarikurssi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

30.11.–1.12.2016

Panostajan kertauskurssi ruotsiksi

Oy Finnrock Ab

010 832 1301

Helsinki

12.12.2016

Panostajan kertauskoulutus

JT-Koulutus Ay

044 055 6669

Raisio

12.12.2016

Panostajan kertauskurssi

Amiedu

0207 461 534

Helsinki

20.12.2016

ruutiset 5 |2016

Ruutiset 1-2016  

Työmaaesittely: TAYS Kemiitti 810 Pelisäännöt uusiksi Aluevaltauksia Ruotsissa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you