Page 1

to m S C h a m p

ORDBOK veRDens støRste

For oppDagere og eventyRlystne


VERDENS STØRSTE ORDBOK FOR OPPDAGERE OG EVENTYRLYSTNE Skrevet og illustrert av Tom Schamp Norsk utgave © Fontini Forlag AS, 2016 Opprinnelig utgitt som Het Grootste (en leukste) Beeldwoordenboek ter Wereld © Uitgeverij Lanno nv, Tielt, 2016 www.lannoo.com Design: Tom Schamp og Aurélie Matthys – Studio Lannoo Sitater er hentet fra: Side 42: «Klokken er mye nå» av Lars Lillo-Stenberg Side 53: «Her kommer vinteren» av Joachim Nilsen Oversatt av Simon Stranger Sats: Simon Stranger og Lilo Design 1. opplag Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia ISBN 978-82-93346-69-2 Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR. Kopiering i strid med norsk lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.fontini.no


verdens største

ORDBOK For oppdagere og eventyrlystne oversatt av simon stranger

LEK

OG LÆ

KULTUR

R

r P rofessoell e m Elleeritus m

p l a y an d l e a

NATUR

rn


2


5

4

8 6

7

14

15

22

30

38

16

24

23

31

32

18

25

48

19

26

12

13

20

21

28

29

36

37

27

34 35

33

40 41

39

46 47

17

11

10

9

42

43

50

51

54

55

49

44

52

53

56

57

45

3


4


5


6


7


lek og læ

r

e n n O RsK- e n g elsK B i lDeO RDBO K b e n pe KeBO K e n mylDReBO K b e n BO K du i kKe h a R sett m a Ke n ti l Bli med på en reise i fantasiens verden, hvor du samtidig lærer hva dyr, kjøretøy, planter og alle slags ting og tang mellom himmel og jord heter – på både norsk og engelsk! Denne unike bildeordboken tar deg med på oppdagelsesferd blant elefanter, biler og iskrem. Utforsk flyplassen eller byggeplassen, ta et dypdykk i havet eller gå på fotballkamp. Jo mer du leker, desto mer lærer du!

ISBN: 978-82-93346-69-2

play and

learn

www.fontini.no

8

Verdens største ORDBOK for oppdagere og eventyrlystne  

En norsk-engelsk bildeordbok. En pekebok. En myldrebok. En bok du ikke har sett maken til. Bli med på en reise i fantasiens verden, hvor du...

Verdens største ORDBOK for oppdagere og eventyrlystne  

En norsk-engelsk bildeordbok. En pekebok. En myldrebok. En bok du ikke har sett maken til. Bli med på en reise i fantasiens verden, hvor du...

Advertisement