Mynte. Minnenes forbannelse

Page 1

Oversatt av Ingrid Senje

Du fetterenvetthomas?min,Han fortalte at eieren pleide å bo her med tvillingbroren sin. Men en dag forsvant han bare. ingen så igjen.ham Jeg har hørt det samme, bare at det var istedenforkonabroren. hva flaggermus-medrommet? Å, ja! De alte dem opp og spiste dem! Æsj, så ekkelt! rå, tror du? Sikkert!Haha! Broren min sa at ingen har bodd her påårfemten… TrettiHæ?minst!år, Har det vært folk her for å se om det spøker? med sånne infrarøde, varmesøkende kameraer, vet du? Ja, så klart! Og de spor.fant

3

ADGANG FORBUDT

sørenå!også! Gå, da! Jeg filmer! hysj! Jeg er på vei! Kom igjen! Ser du? Det dødsstort!er jeg går ikkedit.inn Ikke prøv deg! Vi hadde en avtale! vi stein,tarsaks,papir. 5

RASLE Rasle ææh !!! RAS L E Vent,Hei!da! 6

Klikk

Piiiip Piiiip Piiii-klikk PUSS PUSS 8

miAlle ERJEG VARMENFRA V OKS ENHU ND V O K S E N H U N D Gamle bøker 9

RIST Otto, da. Du må spise litt. Flink bisk!KRNSJ 10

Dump 11

Lamia elsker å lese bøker og henge med venninnen sin Lu og naboen Marta. Mest av alt elsker hun hunden sin Otto. Men når Otto en dag dør, begynner uvanlige ting å skje i nabolaget. Hva er det som lager lyder om natten og beveger seg i skyggene bak gatelyktene? Og hvem er egentlig han rare nye nabogutten som lukter mynte? EN BOK OM VENNSKAP, SORG, MYSTERIER OG MINNENE SOM BOR I OSS. ISBN: 978-82-8373-149-1 www.fontini.no PASSER BEST FOR 10–16 ÅR OG OPPOVER. 9 788283 731491 162

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.