BARNEVAKTKLUBBEN En helt umulig jobb

Page 1

EN HELT UMULIG JOBB


IKKE GÅ GLIPP AV DE ANDRE BØKENE I SERIEN OM BARNEVAKTKLUBBEN! EN GENIAL IDÉ DEN STORE HEMMELIGHETEN DEN FØRSTE KRANGELEN STORESØSTRE


GALE GALLIGAN

EN HELT UMULIG JOBB

BASERT PÃ… EN ROMANSERIE AV ANN M . MARTIN Fargelagt av BRADEN LAMB Oversatt av SIMON STRANGER


VELKOMMEN TIL BARNEVAKTKLUBBEN Barnevaktklubben er en av de mest elskede og leste seriene i verden. Her møter du fem jenter som det er lett å kjenne seg igjen i. Du får drama, humor og spenning – alt du kan ønske deg av en god bok! Velkommen til Barnevaktklubben!


CLAUDIA KISH I

KRIST Y THOM AS

VISEPRESIDENT

PRESIDENT

DAWN SCHAFER NESTLEDER

MARY ANNE SPIER S E K R E TÆ R

STAC EY MCGILL KASSERERK APITTEL 1

79

13


14
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.