Den Røde Brochure 2014/15

Page 1

TEATER FOR BØRN og UNGE 2014/2015

DEN RØDE BROCHURE


Festivalkronologi Teatercentrums festival 1971-2013 - hvor har den været? 70’ERNE 1971 Herning 15 teatre 25 forestillinger 32 opførelser 1972 Nykøbing Falster 19 teatre 34 forestillinger 70 opførelser 1973 Skårup 30 teatre 50 forestillinger 100 opførelser 1974 Morsø, Thisted, Hanstholm og Sydthy 27 teatre 54 forestillinger 1975 Ribe, Skærbæk og Tønder 34 teatre 55 forestillinger 140 opførelser 1976 København (Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj) 30 teatre 50 forestillinger 140 opførelser 1977 Holstebro 29 teatre 75 opførelser 1978 Odense 25 teatre 46 forestillinger 120 opførelser 1979 Silkeborg 40 teatre 60 forestillinger 80’ERNE 1980 Åbenrå, Rødekro og Lundtoft 40 teatre 60 forestillinger 200 opførelser 1981 Frederiksværk (forkortet) 40 teatre 60 forestillinger 130 opførelser

1982 Hjørring og Hirtshals 47 teatre 80 forestillinger 210 opførelser

1993 Aalborg (forkortet) 67 teatre 108 forestillinger 363 opførelser

1983 Esbjerg 55 teatre 100 forestillinger 240 opførelser

1994 Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup 74 teatre 111 forestillinger 442 opførelser

1984 Bornholm 56 teatre 90 forestillinger 285 opførelser 1985 Helsingør 74 teatre 134 forestillinger 320 opførelser 1986 Tårnby 67 teatre 108 forestillinger 354 opførelser 1987 Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup 65 teatre 111 forestillinger 380 opførelser 1988 Århus 69 teatre 109 forestillinger 415 opførelser 1989 Odsherred (Nykøbing-Rørvig, Trundholm, Dragsholm, Svinninge og Bjergsted) 65 teatre 92 forestillinger 380 opførelser 90’ERNE 1990 Thy (Thisted, Sydthy og Hanstholm) 58 teatre 90 forestillinger 365 opførelser

1995 Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa 68 teatre 98 forestillinger 400 opførelser 1996 Hvidovre 70 teatre 98 forestillinger 520 opførelser 1997 Svendborg 68 teatre 96 forestillinger 486 opførelser 1998 Roskilde 66 teatre 96 forestillinger 451 opførelser 1999 Odsherred (forkortet) 76 teatre 106 forestillinger 274 opførelser 00’ERNE 2000 Ringsted og Haslev 76 teatre 113 forestillinger 472 opførelser 2001 Herning, Holstebro, Struer og Ikast 95 teatre 134 forestillinger 459 opførelser

1991 Næstved 72 teatre 92 forestillinger 440 opførelser

2002 Lyngby 89 teatre 142 forestillinger 421 opførelser

1992 Varde, Ølgod, Blåbjerg og Blåvandshuk 60 teatre 99 forestillinger 397 opførelser

2003 Kolding 99 teatre 146 forestillinger 511 opførelser

2004 Silkeborg, Gjern, Hammel, Ry og Them 104 teatre 157 forestillinger 585 opførelser 2005 Ringsted og Haslev 86 teatre 149 forestillinger 379 opførelser 2006 Nykøbing Falster / Guldborgsund Kommune 99 teatre 155 forestillinger 509 opførelser 2007 Viborg Kommune 100 teatre 158 forestillinger 573 opførelser 2008 Næstved Kommune 101 teatre 166 forestillinger 577 opførelser 2009 Ballerup Kommune 109 teatre 177 forestillinger 602 opførelser 10’ERNE 2010 Esbjerg Kommune 108 teatre 165 forestillinger 640 opførelser 2011 Randers Kommune 110 teatre 182 forestillinger 655 opførelser 2012 Ringsted og Sorø kommuner 116 teatre 192 forestillinger 599 opførelser 2013 Morsø, Skive og Thisted kommuner 112 teatre 176 forestillinger 644 opførelser 2014 Holstebro Kommune 2015 Frederikssund Kommune


Den Røde Brochure – nu i ny brugervenlig udgave Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn og unge. I år indeholder brochuren næsten 400 forestillinger fra i alt 135 teatre. Den Røde Brochure indeholder teatrenes egne beskrivelser af deres forestillinger og kan således være til hjælp, når der skal købes forestillinger til skolen, børneinstitutionen, biblioteket, teaterforeningen, eller når man vil finde ud af, hvor man skal gå hen, hvis man ønsker at besøge en af de stationære børneteaterscener. Alle forestillinger, der optræder i brochuren, er refusionsberettigede. Det er muligt at læse mere om Refusionsordningen på Kunststyrelsens hjemmeside. Alle forestillingspriser er som noget nyt angivet eksklusiv moms, med mindre der er tale om honorar. Brochurens opbygning I brochuren findes indledningsvis en række informationer om Teatercentrum samt om køb og afvikling af teaterforestillinger. Teatrenes sider med beskrivelser af forestillingerne er så vidt muligt opbygget alfabetisk efter teaternavn.

Af indekset over teatre på side 3-8 fremgår det bl.a., hvilken aldersgruppe forestillingen er for, om den er turnerende, kun spiller stationært, eller om den er produceret som gadeteater. I indekset optræder teatrene i alfabetisk rækkefølge. I de tilfælde, hvor et teater navn er sammensat af flere ord (og dét forekommer ofte), skal man lede efter teatret under det ord, som er betydningsbærende for teatret. F.eks. skal Det lille Teater findes under L, Det lille Verdens Teater står opført under V, og Teatertruppen Replikken finder man under R.

t design Nyt bruger venlig venlig har ren mere bruger hu oc br re For at gø et den yn rs noget nyt – fo vi desuden – som indeks på side 10-21, delt med et aldersop fabetisk ne optræder i al er ng illi st re hvor fo knytter sig en pe er aldersgrup hv Til . ge øl ef kk ræ af teatrenes nfindes i bunden farve, som kan ge info-bokse, et er. Her er placer af de egne annoncesid er hv om oplysninger hvoraf alle basis r. gå m fre er ng stilli annoncerede fore Vi håber, at sæsonen 2014/2015 må blive rig på teateroplevelser for børn og unge og ønsker alle rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen Teatercentrum i Danmark

Teatercentrum er ikke ansvarlig for de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger eller de enkelte siders udformning og indhold. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i teatrenes repertoire. Redaktionen understreger, at brochuren er udformet på grundlag af de enkelte teatres materiale afleveret senest d. 11. februar 2014.

FORORD

1


Indhold Indeks – teatre i alfabetisk rækkefølge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Ny konverteringsnøgle (klasse/alder). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Indeks – opdelt i aldersgrupper (farver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 21 Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Teatrenes egne annoncesider (i alfabetisk rækkefølge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 - 292 Aprilfestival - teater for små og store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Teateravisen.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 KulturCrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Horsens Teaterfestival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Nyttige adresser og hjemmesider (organisationer og festivaler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Telefon-nr, mails og webadresser (teatre). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Udgiver

Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal, 1463 København K, tlf. 35 30 44 00, fax 35 30 44 01 www.teatercentrum.dk – info@teatercentrum.dk

Redaktion og tilrettelæggelse Thomas Johan M.R. Bæhring (projektledelse), fonskbh.dk (grafiker) og Henrik Køhler (ansvarshavende). Redaktionen afsluttet d. 14. februar 2014. Illustrationer Bob Katzenelson (vignetter), Bo Bendixen (logo) & Søren Kristoffer Kløft og Gitte Lotinga (fotos). Tryk Tafdrup&co ApS - www.tafdrupco.dk Oplag 11.500 eksemplarer Afsender/returadresse TEATERCENTRUM Farvergade 10, 5. sal 1463 København K Danmark

– online...

Omslaget: Det er Karin Gille (f.1985) som har illustreret dette års brochure. At tegne har altid været en central del af Karins kunstneriske virke. Hun er udannet scenograf fra Statens Scenkunstskole i 2013. Hun har sin base i København, men arbejder rundt om i Danmark på de store og små teatre som kostumedesigner og scenograf. Du kan også fi nde os på Facebook – søg på ’Teaterce ’Aprilfesti val – teater for sm ntrum i Danmark’ & å & store’ og bliv ven med o s...

Mer´ info på: karingille.dk

Brug din mobil-scanner og k online-udgaven af Den Rødeom videre ti l Brochure.

Teater for bør n & unge 2014 – 2015

Teater for børn & unge

På www.teatercentru m.dk er det bl.a. muligt at • søge i en elektroni sk udgave af Den Røde Brochure • downloade ti dligere nu mre af Børneteateravisen i p • fi nde informati on om da df-format nske og internati onale tea • fi nde informati on om Te terfesti valer atercentrums festi val på ww • orientere sig om Tea w.aprilfesti val.dk tercentru bl.a. Teateroplevelser + Kult ms andre akti viteter urCrew og Kulturpakker På www.teateravisen .dk kan du bl.a. • holde dig orienteret om, hvad der sker på områd for scenekunst for børn et og unge • læse aktuelle anme ldelser af skrevet af professionelle tea foresti llinger terkriti kere • se nyheder og noter • læse baggrundsarti kler, ana portrætt er skrevet af fagfo lyser, reportager og lk

TEATER FOR BØRN og UNGE

2014/2015

DEN RØDE BROCH URE

2

INDHOLD


Indeks – teatre i alfabetisk rækkefølge

(S) = opføres kun stationært (U) = kan opføres udendørs (G) = produceret som gadeteater

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

A AbstraXteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3-8 år: 9-13 år:

Kongen og Vandkanden Pelle Erobreren

Alias Teaterproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 13-103 år: 13-103 år: 12-103 år:

4,1 PROMILLE FUCKING FATTIG traditionen TRO

Andersens Kuffert Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år:

Den standhaftige Tinsoldat Fyrtøjet (U) Kejserens nye Klæder Konen i Muddergrøften Nattergalen

André Andersen SOLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9-12 år: Brødrene Løvehjerte SOLO 9-12 år: Den halve papdreng 9-12 år: Den store krig og skuddene i Sarajevo

Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2-7 år: Den magiske dør - med Teatret Månegøgl 3-8 år: Bamse og den kinesiske prinsesse 3-8 år: Cirkeline i Museskole - med Søholm Park 3-10 år: OPDAG-ELSE - Teater Hund for de små - med Teater Hund 4-10 år: Adam og Eva 4-12 år: Når du ser et stjerneskud 5-12 år: Drengen der lå i sin seng mens hans far og damefrisøren så på

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5-11 år: 6-11 år: 6-12 år:

Den lille Pige med Svovlstikkerne Dans! Hvad? Godmorgen Sol

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 12-16 år: 13-17 år: 13-99 år:

#bitch #kælling #backstabber FUCK BORGEN A-Ø

Teater Arriéregarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 13-101 år:

Alt er sagt, siger de (U)

2-6 år: 2-95 år: 3-10 år: 3-98 år: 3-99 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Juleballaden Boris og den glade løve Mito & Dito Hovhov…nå (G) (U)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1-5 år: 2-5 år: 2-5 år: 4-8 år: 4-10 år: 4-99 år:

Oles nye autobil Guleroden der ikke ville op Totte bygger Den lille hvide kat (U) De 4 ønsker (U) Emil & træmand nr 100 (U)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3-6 år: Mosekonens bryg (U) 3-8 år: Den grusomme historie om Medusas hoved 7-99 år: Robin Hood (U) 9-99 år: Romeo&Julie! (U) 10-99 år: Mit Rum, børneversion 14-99 år: Iliaden (U)

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 4-8 år: 14-114 år:

Statsministeren Opsang

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 13-89 år:

Krop Amok

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1½-4 år: 1½-4 år: 1½-4 år: 3-7 år: 3-7 år: 3-7 år:

Indeni (U) Suttog Velkommen Nielsen og fisk Nørregaard og barkentin historier Uro

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3-8 år: Aben Osvald 3-8 år: Spaghetti 5-10 år: Kronen på hovedet 8-12 år: Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen 10-99 år: Grande Finale (U) 10-99 år: Ouverture (U) 12-99 år: Manden de kaldte Rolex 13-99 år: Hallelujah! (U)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

3


Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 6-99 år: 6-99 år: 7-99 år: 9-99 år:

Encyklopædisterne (U) Campisterne (U) KropsKontoret (U) Habit

Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 0-6 år: 1½-4 år:

Regn Vejen rundt

Blixen Unplugged. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 13-99 år:

Blixen Unplugged

Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3-7 år: Ib er et Æg 5-9 år: Christian Særling 6-99 år: Jeg Mangler en Del - en forestilling om at samle

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8-99 år:

iPlay uPlay wePlay

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6-10 år: Prinsesse Leonora 6-10 år: Ellestingeren 13-99 år: 687 km. - en forestilling om bæredygtighed 14-99 år: Grænsesyndrom

Teater Bühne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8-90 år: Hjern! 13-90 år: DEBUT - en hyldest til ungdommen

5-10 år:

Den Skønne Finist-falk

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3-6 år: 4-7 år

Lyde i natten Små døde dyr

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4-10 år: Mustafas Kiosk -en Strid teaterkoncert

Teater Fluks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 14-99 år: 15-99 år:

Flygtning Transportable (U) Helt i skoven

Flyvende Prinsesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4-10 år: 4-10 år:

Edderkoppeblues Et kys til skelettet

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5-11 år: 6-11 år: 13-99 år: 13-99 år:

Guavajagten (U) Nu-kan-alting-ske (U) 1807 CPH Blues (U) Mand (U)

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5-99 år: 8-99 år: 8-99 år: 9-99 år: 12-99 år:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Lille Dessert Holger (U) Pandoras Ar

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

C Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9-99 år: 12-99 år:

En sand røverhistorie LIFE LIVE!

Nycirkuskompagniet Cikaros . . . . . . . . . . . . . . 78 10-99 år:

Den Lille Prins

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3-8 år: 3-8 år: 3-8 år:

Mis Med de blå øjne Alfons Åberg - Nye historier Alfons Åberg - Hjemme hos

D Teater Du Milde Himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1½-6 år:

Sikke et vejr

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3-9 år: 5-9 år: 6-99 år: 8-99 år: 13-99 år:

Coyote Bittebæk (U) Musikanterne (U) Hvem der først bli’r vred (U) Jimmie (U)

Teater Dyrelab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 13-19 år:

4

F Fabelkompagniet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Frøken Mærkværdig & Karrieren

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

6-99 år: Cre8ivity - Tribute2thebeat (U) 10-99 år: Tobi - en kropskrimi frit efter historien om dr. Jekyll & mr. Hyde

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3-6 år: 3-98 år: 4-98 år:

Grantræt Hos Andersen (U) Fyrtøjet (U)

G Gazart / Tali Rázga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 0-4 år: 0-4 år: 2-6 år:

Blåt SneØjne Æble-3-2-1

Glad;Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6-13 år: 10-13 år:

Crazy Day Helte

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 8-100 år:

Jeg er ikke bange for noget


Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5-9 år: 5-99 år: 9-99 år: 9-99 år: 13-99 år: 13-99 år:

Grev Gris 2x2x2 (S) Odysseus Romeo & Juliet (EN) Princip 2014 (S) Vi, De Druknede

K Kenneth Baun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 4-99 år:

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 6-10 år: 6-11 år: 8-12 år: 8-100 år:

Teater Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2-8 år: 3-12 år:

Babusjka (U) Teater Transportable 1-3 (U)

6-12 år:

6-12 år: De Fremmede (G) (U) 6-99 år: Historien om Tigeren af Dario FO (G) (U) Nina Sardina Af ler er vi kommet Nissen der ville være berømt De tusind traner

3-9 år: Peddersen og Findus – Rævejagten

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 9-99 år: 10-99 år: 10-99 år: 1½-4 år: 2-5 år: 2-6 år:

Hate crime – en kærlighedshistorie (U)

Teatret på Hjul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2-4 år: 2-4 år: 2-4 år: 2-4 år: 2-4 år:

Den standhaftige Tinsoldat Eventyret fra julemandens sæk Guldlok og de tre bjørne Langt ude i skoven På en lille gren

Holbergteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 6-99 år: 6-99 år: 13-99 år:

Alle Tiders Jeppe (U) Jonathan Livingston Havmåge (U) En landsbydegns Dagbog (U)

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4-8 år: 6-11 år:

5-12 år: PLATONS HULE. Mon der er liv efter TV?

L 2-5 år: Den grimme Ælling 2-6 år: Muldvarpen og huset der kom og gik 3-9 år: Grænsen

Det lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2-4 år: 3-6 år: 4-10 år:

En sælsom rejse (S) Bare det var nu (S) Halvt Helt (S)

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3-8 år: 5-10 år: 3-8 år:

Don Q Grisk Lettere end mig

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2-5 år: 2-6 år: 3-7 år: 4-9 år: 4-9 år: 4-99 år: 5-12 år: 5-99 år:

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 124 2-6 år: 6-9 år: 10-14 år: 13-99 år: 13-99 år:

Jeg skal nok finde den Så er der mad Den lille båd

Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Et Vintereventyr Bagage

Teater Hund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Vorherre på lokum Helt udenfor Min digitale virkelighed

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 12-18 år:

Det Magiske Lydcirkus (S)

Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2-5 år: 3-7 år: 4-9 år: 9-13 år:

Sælkvinden Pænt Goddag (U) Ravnen Pooka (G) (U)

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

H Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Ole Opfinder og huskehatten

SKAB ORd hårREJSEnde BRANDEN CUT//

Julemandens Gave Nissedrys Nisse Rasmus redder julen Den Store Nisseprøve Nisser på afveje Kaptajn Bimse i Saltimbocca Spøgelsestoget Vitello

M

J Den Jyske Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 8-12 år:

For enden af tunnelen (U)

Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 148 1½-6 år: 1½-6 år: 3-6 år:

blÆst Årstider på spring En mærkelig have

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

5


Marionetteatret i Kgs. Have. . . . . . . . . . . . . . 150

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Memory Wax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

2-99 år: 2-99 år: 4-9 år:

En dag på stranden (U) Et lille fremskridt (U) I skuggans land

2-6 år: 4-9 år:

1½-5 år: 2-6 år: 3-8 år: 3-8 år: 3-8 år: 10-99 år: 12-99 år: 13-99 år: 13-99 år: 13-99 år: 13-99 år: 14-99 år:

det menneskelige teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 152 13-99 år: 687 km - en forestilling om bæredygtighed 13-99 år: Findes der gribbe i Grønland?

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3-7 år: 5-11 år:

Papirmåne Al tid i verden

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 4-104 år:

Volapyk

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3-90 år: 6-90 år: 11-99 år:

Dito Mito (U) Her og Nu (G) (U) Som man ser det (G) (U) Romeo & Juliet (U)

miteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 3-8 år: 3-8 år: 7-10 år:

Elsker, elsker ikke Kamelen kom til sidst 7 - med et slag

O 10-99 år: 12-99 år: 12-99 år: 13-113 år:

15-100 år: 1½-5 år: 1½-5 år: 2-6 år: 2-6 år: 3-9 år: 3-9 år:

Det var Dengang Små Skridt

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 10-99 år: 3-8 år:

Ærteprinsessen (U)

4-99 år: 10-99 år: 10-99 år:

Fra Mig til Dig Månen over Baobabtræet Den Isblå Sang En duft af Roma

6-9 år: 9-12 år: 6-13 år:

NoCanDo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 3-5 år: Min første bedste ven 5-12 år: Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde 7-14 år: Papirdrengen

6

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Tryllefløjten

Opgang2 Turnéteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 14-25 år: 14-25 år:

Teatret NEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Et stenkast herfra

Hvalens sang 79’fjorden

Det lille Operakompagni . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

N 12-99 år:

Det store spring Dengang vi blev væk Koncerten

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Teatret Månegøgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2-8 år: 2-8 år: 2-7 år: 3-8 år:

Klippetiklop! (U) Lidt af hvert (U) Gubben og æslet Hold vejret! Bytte bytte købmand (U) Den lykkelige bonde

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Guldgraveren (S)

Måle Fortælleteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Pim and Theo

Olsens Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Teater My. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 2-5 år:

Europamesteren En blærerøvs historie Halbal! (S) Kærligheden overvinder alt!

Odsherred Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Teater Morgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5-11 år:

Den sultne larve, Aldrigmæt Med plaster på knæet Frejas flammer Kongen og vandkanden Sneglen og hvalen Europamesteren En blærerøvs historie Deadline jeg mig fuck dig Kærligheden overvinder alt Ung blond pige Bolbronx (S)

Teater O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 11-99 år:

Besat af æbler Ulven og geden

4 Ever Uro

P Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 7-99 år: 8-99 år:

jekyll on ice (S) (U) The Shocking Puppet Show (S)

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 195 5-9 år:

Men de begyndte!


Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Teater Portamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Saga Collective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

4-6 år: 6-12 år: 7-10 år: 7-10 år: 7-11 år: 10-14 år: 11-14 år:

6-12 år: 12-18 år:

TRE Ven i Skabet …og så vågnede jeg Skæve Historier Bjørnen som spurgte hvorfor Einstein for begyndere Det som ingen ved Jernmanden (U) Skyggen (U)

QUASI Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 4-8 år: Statsministeren 5-10 år: Verdens Farligste Dyr - en klimamusical 6-99 år: Ebbe Skammelsen - en folkevise om kærlighed og hævn (G) (U) 10-99 år: Enten Eller - en dukkemusical om Søren Kierkegaard

R Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Psycho - Street Cut (G)

Randers EgnsTeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 1½-4 år: 1½-5 år: 1½-5 år: 2-5 år: 5-99 år: 8-99 år:

S 3-7 år: 9-13 år:

Min farmors spøgelse Paolo & Money

Musikteatret Saum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Q

6-117 år:

4-8 år: Grebet i Luften 4-8 år: I begyndelsen var Begyndelsen 5-10 år: Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise 5-10 år: Natten - en magisk historie

En heldig kartoffel Sokken Under mit træ Juletræets hemmelighed Det er ganske vist …2 mænd

6-12 år:

Mørkebarnet

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 9-11 år: Hoved & Hale – fra amøbe til menneske 16-18 år: K.R.O.P. - at have eller være

TeaterSignatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 9-12 år: 13-18 år:

ByeBye Baby (S)expect

Teater Ske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 4-99 år:

Rejsen

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2-99 år:

The House

Teater Sonatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 10-99 år:

Nye toner

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Realproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

1½-5 år: Den sultne larve, Aldrigmæt 3-8 år: Sneglen og Hvalen 13-99 år: jeg mig fuck dig 13-99 år: Ung blond pige 14-99 år: Deadline

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Styrmand Volters Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 237

3-8 år: 14-18 år: 2-4 år: 5-10 år: 6-10 år: 6-10 år: 6-10 år:

Vi ses i morgen Jeg er levende

Himmelsange Kasse-Madsen Broder Sol, Søster Måne Farvel hr. Muffin Skabelse

Teatertruppen Replikken . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 14-99 år:

Nyfigen eller sund interesse

Riddersalen, Jytte Abildstrøms Teater. . . . . . . . 215 1½-4 år:

Åbent hus

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . . 217 3-8 År: 3-8 År: 6-12 År:

Alfred Og Manfred Tandem To Med Det Hele (U)

3-9 år: 3-9 år:

Eventyrkisten (U) Julepakken

SUPERREAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 11-99 år: 12-99 år: 12-99 år:

What the f…?! “6” tabu.dk

Svanekegaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 3-10 år: 4-10 år:

Tommelise Hr. Ivildensky & frk. Sanseli’

Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 242 3-99 år: Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) 3-99 år: Lille Claus og store Claus (U) 3-99 år: Marionetspilleren 3-99 år: Snehvide 3-99 år: Svinedrengen 4-99 år: Eventyret om dronning Dagmar 4-99 år: Nøddebo præstegård (U)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

7


Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3-9 år: Østen For Solen Og Vesten For Månen

Søholm Park Teatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 4-9 år: 3-9 år:

Cirkeline i Tivoliland God Jul, Cirkeline

Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 13-17 år:

Tuk & Sofie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 6-18 år:

Du & Jeg (U)

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

T

1½-4 år: 2-6 år: 9-99 år: 12-99 år:

Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 3-8 år: 9-13 år:

Hittehathattens hemmelighed Baskervilles hund

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 5-11 år: 5-11 år: 5-11 år: 7-12 år: 7-12 år: 8-11 år: 8-99 år: 9-12 år: 9-14 år:

Koncert Lille Claus og Store Claus Morfars Paradis Klods Hans Tage Tyknakke Gullivers Rejser Bukseknappen Det Hungrende Bæst Min Historie

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 4-10 år: 4-10 år: 4-10 år: 4-10 år:

Freddy og Far Freddy Radioteater Skyggen Woopsy

Det lille Verdens Teatert. . . . . . . . . . . . . . . . . 272 1½-6 år: 1½-5 år: 2½-6 år: 3-8 år: 3-8 år: 5-10 år:

1-4 år: Gårdnissens Jul - forestilling i Teaterbussen 1-4 år: Hønes første æg i Teaterbussen 4-7 år: Chappers Rumrejse - forestilling i Teaterbussen 13-99 år: Celebrity

Vild Kammerat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 10-99 år:

9-16 år: 12-18 år: 13-18 år:

Diagnose Utilpas Fra Big Bang til Facebook! Når Mænd De Græder

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 4-8 år: 5-99 år:

Karius & Baktus Dyrene i Hakkebakkeskoven

6-110 år: 13-110 år: 15-110 år:

Far, mor og skillemis

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 7-99 år: 7-99 år:

6-10 år: 7-12 år:

Z 4-10 år: 4-10 år: 4-10 år:

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Englebørn (S) Nisselist og Troldefis (S) Svend, Knud og Valdemar (S)

ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 6-99 år: 6-99 år: 8-99 år: 13-99 år:

Brødrene Løvehjerte (S) Børn på flugt (S)

Den Store Bastian (G) (U) Race Dog (G) (U) Dracula

SMACK! I Papirtræets Skygge

Zangenbergs Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 267 5-99 år: 5-99 år: 10-99 år:

Bardo Katastrofe One Step (for humanity )

Teatret Værk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Te-Atoriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 5-11 år:

Ingen kære mor

Teater Viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Alene

Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Mellem himmel og jord Ægget Hvordan mon? En rigtig nisse Frække Jensen og lille Stille Frede To på spil

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

TeaterTurbinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 5-99 år:

EN KORT EN LANG TWINS I AM ONE

V

4-8 år: Lille Blå & Lille Gul 6-99 år: De Hellig Tre Konger så Hjertensglad 12-99 år: Abrahams Døtre 12-99 år: Farfar Krigsmand

8

Nat i detentionen

Rejsen til Gud Rejsen til NU Sand Forvirring Peer Gynt

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 0-4 år: 4-10 år: 12- år:

IGEN HANe og HUNd 15 sekunders berømmelse


Konverteringsnøgle

– hvilket klassetrin svarer til hvilken alder?

FOR DE ALLERMINDSTE (FOR VUGGESTUEN OG DE MINDSTE I BØRNEHAVEN)

FOR DE SMÅ (FOR DE STORE I BØRNEHAVEN + INDSKOLINGEN)

FOR DE LIDT STØRRE (FOR DE LIDT STØRRE I INDSKOLINGEN + MELLEMTRINNET)

FOR DE STØRSTE (FOR DE STØRSTE I MELLEMTRINNET + UDSKOLINGEN)

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER VUGGESTUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1½ - 3 ÅR BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 6 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BØRNEHAVEKLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 – 6 ÅR 5 – 7 ÅR 6 – 8 ÅR 7 – 9 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 8 ÅR 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 9 ÅR 3. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 10 ÅR 4. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 11 ÅR 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR 7. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 14 ÅR 8. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 15 ÅR 9. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 16 ÅR 10. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 – 17 ÅR UNGDOMS-FORESTILLING . . . . . 13/14 ÅR – 18 ÅR

Konverteringsnøglen er kun vejledende. KONVERTERINGSNØGLE

9


For de allermindste

Indeks – opdelt i aldersgrupper (S) = opføres kun stationært (U) = kan opføres udendørs

A Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2-7 år: Den magiske dør - med Teatret Månegøgl

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2-6 år: 2-95 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Juleballaden

Teatret Aspendos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1-5 år: 2-5 år: 2-5 år:

(G) = produceret som gadeteater

Oles Nye Autobil Guleroden der ikke ville op Totte Bygger

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3-6 år: Mosekonens Bryg (U) 3-8 år: Den grusomme historie om Medusas hoved

FOR DE ALLERMINDSTE

B Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1½-4 år: 1½-4 år:

Indeni (U) Suttog

Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 0-6 år: 1½-4 år:

FOR DE SMÅ

Regn Vejen rundt

Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 3-7 år: 5-9 år:

Ib er et Æg Christian Særling

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8-99 år:

iPlay uPlay wePlay

D Teater Du Milde Himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1½-6 år:

FOR DE LIDT STØRRE

Sikke et vejr

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3-6 år:

Lyde i natten

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4-10 år: Mustafas Kiosk -en Strid teaterkoncert

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 101

FOR DE STØRSTE

10

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

3-6 år: 3-98 år:

Grantræt Hos Andersen (U)

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 0-4 år: 0-4 år:

Blåt SneØjne


For de allermindste H

N

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Teatret på Hjul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

2-5 år:

2-4 år: 2-4 år: 2-4 år: 2-4 år: 2-4 år:

Nina Sardina

Den standhaftige Tinsoldat Eventyret fra julemandens sæk Guldlok og de tre bjørne Langt ude i skoven På en lille gren

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 124 2-6 år:

2-6 år:

1½-5 år: 2-6 år:

O 1½-5 år: 1½-5 år: 2-6 år: 2-6 år:

K 1½-4 år: 2-5 år: 2-6 år:

Jeg skal nok finde den Så er der mad Den lille båd

2-5 år: Den grimme Ælling 2-6 år: Muldvarpen og huset der kom og gik 3-9 år: Grænsen

Det lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2-4 år:

R 1½-4 år: 1½-5 år: 1½-5 år: 2-5 år:

2-5 år: 2-6 år: 3-7 år:

Julemandens Gave Nissedrys Nisse Rasmus redder julen

2-4 år:

1½-4 år:

blÆst Årstider på spring

S 3-7 år:

En dag på stranden (U) Et lille fremskridt (U)

Teater My . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 2-5 år:

Små Skridt

Fra Mig til Dig Månen over Baobabtræet Den Isblå Sang

Den sultne larve, Aldrigmæt

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 1½-4 år: 2-6 år:

EN KORT EN LANG TWINS

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 1½-6 år: 1½-5 år: 2½-6 år:

Teatret Månegøgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2-8 år: 2-8 år: 2-7 år:

Min farmors spøgelse

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Marionetteatret i Kgs. Have. . . . . . . . . . . . . . 150 2-99 år: 2-99 år:

Åbent hus

Saga Collective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

1½-5 år:

1½-6 år: 1½-6 år:

Himmelsange

Riddersalen, Jytte Abildstrøms Teater. . . . . . . . 215

M Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 148

En heldig kartoffel Sokken Under mit træ Juletræets hemmelighed

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

En sælsom rejse (S)

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Klippetiklop! (U) Lidt af hvert (U) Gubben og æslet Hold vejret!

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Den sultne larve, Aldrigmæt Med plaster på knæet

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

SKAB

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Besat af æbler

Mellem himmel og jord Ægget Hvordan mon?

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 1-4 år: Gårdnissens Jul - forestilling i Teaterbussen 1-4 år: Hønes første æg i Teaterbussen

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 0-4 år:

IGEN

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

11


For de små Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

A

3-7 år: Ib er et Æg 5-9 år: Christian Særling 6-99 år: Jeg Mangler en Del - en forestilling om at samle

AbstraXteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3-8 år:

Kongen og Vandkanden

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år:

Den standhaftige Tinsoldat Fyrtøjet (U) Kejserens nye Klæder Konen i Muddergrøften Nattergalen

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6-10 år: 6-10 år:

C Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3-8 år: 3-8 år: 3-8 år:

9-12 år: Brødrene Løvehjerte SOLO 9-12 år: Den halve papdreng 9-12 år: Den store krig og skuddene i Sarajevo

Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2-7 år: Den magiske dør - med Teatret Månegøgl 3-8 år: Bamse og den kinesiske prinsesse 3-8 år: Cirkeline i Museskole - med Søholm Park 3-10 år: OPDAG-ELSE - Teater Hund for de små - med Teater Hund 4-10 år: Adam og Eva 4-12 år: Når du ser et stjerneskud 5-12 år: Drengen der lå i sin seng mens hans far og damefrisøren så på

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2-6 år: 3-10 år: 3-98 år: 3-99 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Boris og den glade løve Mito & Dito Hovhov…nå (G) (U)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4-8 år: 4-10 år: 4-99 år:

Den Lille Hvide Kat (U) De 4 Ønsker (U) Emil &træmand nr 100 (U)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3-6 år: Mosekonens Bryg (U) 3-8 år: Den grusomme historie om Medusas hoved

B

Mis Med de blå øjne Alfons Åberg - Nye historier Alfons Åberg - Hjemme hos

D Teater Du Milde Himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 1½-6 år:

Sikke et vejr

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3-9 år: 5-9 år: 6-99 år:

Coyote Bittebæk (U) Musikanterne (U)

F Fabelkompagniet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5-10 år:

Den Skønne Finist-falk

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 3-6 år: 4-7 år

Lyde i natten Små døde dyr

Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4-10 år: Mustafas Kiosk -en Strid teaterkoncert

Flyvende Prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 4-10 år: 4-10 år: 4-10 år:

Edderkoppeblues Et kys til skelettet GræshoppeSalsa

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5-11 år: 6-11 år:

Guavajagten (U) Nu-kan-alting-ske (U)

BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4-8 år: 3-7 år: 3-7 år: 3-7 år:

Statsministeren

nielsen og fisk nørregaard og barkentin historier uro

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3-8 år: 3-8 år: 5-10 år:

Aben Osvald Spaghetti Kronen på hovedet

Teater Blik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 0-6 år:

12

Prinsesse Leonora Ellestingeren

Regn

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

5-99 år: 3-6 år: 3-98 år: 4-98 år:

I Guder! (U)

Grantræt Hos Andersen (U) Fyrtøjet (U)

G Gazart / Tali Rázga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2-6 år:

Æble-3-2-1

Glad;Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6-13 år:

Crazy Day


For de små Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5-9 år: 13-99 år:

Grev Gris Princip 2014 (S)

Teater Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2-8 år: 3-12 år:

Babusjka (U) Teater Transportable 1-3 (U)

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Af ler er vi kommet Nissen der ville være berømt

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4-8 år: 6-11 år:

Et Vintereventyr Bagage

Teater Hund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 5-12 år: PLATONS HULE. Mon der er liv efter TV?

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 124 2-6 år: 6-9 år:

3-6 år:

SKAB ORd

Memory Wax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4-9 år: 3-7 år:

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Sælkvinden Pænt Goddag (U)

Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 3-9 år: Peddersen og Findus – Rævejagten

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2-6 år:

I skuggans land

Den lille båd

Papirmåne

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 4-104 år:

Volapyk

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3-90 år:

Dito Mito (U)

miteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 3-8 år: 3-8 år: 7-10 år:

Elsker, elsker ikke Kamelen kom til sidst 7 - med et slag

Teater Morgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 5-11 år:

Det var Dengang

Teater My. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 2-5 år:

K 6-10 år: 6-11 år:

En mærkelig have”

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

H 3-7 år: 4-9 år:

M Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 148

Små Skridt

Måle Fortælleteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 3-8 år:

Ærteprinsessen (U)

Teatret Månegøgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 2-8 år: 2-8 år: 2-7 år: 3-8 år:

Fra Mig til Dig Månen over Baobabtræet Den Isblå Sang En duft af Roma

N NoCanDo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

2-6 år: Muldvarpen og huset der kom og gik 3-9 år: Grænsen

Det lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 3-6 år: 4-10 år:

Bare det var nu (S) Halvt Helt (S)

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3-8 år: 3-8 år:

Don Q Lettere end mig

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2-5 år: 2-6 år: 3-7 år: 4-9 år: 4-9 år: 4-99 år: 5-12 år: 5-99 år:

Julemandens Gave Nissedrys Nisse Rasmus redder julen Den Store Nisseprøve Nisser på afveje Kaptajn Bimse i Saltimbocca Spøgelsestoget Vitello

3-5 år:

Min første bedste ven

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 2-6 år: 4-9 år:

Besat af æbler Ulven og geden

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3-8 år: 3-8 år: 3-8 år:

Frejas flammer Kongen og vandkanden Sneglen og hvalen

O Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 1½-5 år: 1½-5 år: 2-6 år: 2-6 år: 3-9 år: 3-9 år:

Klippetiklop! (U) Lidt af hvert (U) Gubben og æslet Hold vejret! Bytte bytte købmand (U) Den lykkelige bonde

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

13


For de små Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 4-99 år:

Det store spring

Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 242 3-99 år: Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) 3-99 år: Lille Claus og store Claus (U) 3-99 år: Marionetspilleren 3-99 år: Snehvide 3-99 år: Svinedrengen 4-99 år: Eventyret om dronning Dagmar 4-99 år: Nøddebo præstegård (U)

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 6-9 år:

Hvalens sang

P Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . 195 5-9 år:

Men de begyndte!

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 4-6 år:

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3-9 år: Østen For Solen Og Vesten For Månen

TRE

Søholm Park Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Q

4-9 år: 3-9 år:

QUASI Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5-10 år: Verdens Farligste Dyr - en klimamusical 6-99 år: Ebbe Skammelsen - en folkevise om kærlighed og hævn (G) (U)

R Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 5-99 år:

Det er ganske vist

Realproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3-8 år:

Vi ses i morgen

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 5-10 år:

Kasse-Madsen

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . . 217 3-8 År: 3-8 År:

Alfred Og Manfred Tandem

218

4-8 år: Grebet i Luften 4-8 år: I begyndelsen var Begyndelsen 5-10 år: Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise 5-10 år: Natten - en magisk historie

S Saga Collective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 3-7 år: 9-13 år:

Min farmors spøgelse Paolo & Money

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 3-8 år: Sneglen og Hvalen

Styrmand Volters Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 237 3-9 år: 3-9 år:

Eventyrkisten (U) Julepakken

Svanekegaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 3-10 år: 4-10 år:

14

Tommelise Hr. Ivildensky & frk. Sanseli’

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Cirkeline i Tivoliland God Jul, Cirkeline

T Team Teatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 3-8 år:

Hittehathattens hemmelighed

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 5-11 år: 5-11 år: 5-11 år: 7-12 år:

Koncert Lille Claus og Store Claus Morfars Paradis Klods Hans

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 4-8 år:

Lille Blå & Lille Gul

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 4-10 år: 4-10 år: 4-10 år: 4-10 år:

Freddy og Far Freddy Radioteater Skyggen Woopsy

TeaterTurbinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 5-99 år:

Alene

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 4-8 år: 5-99 år:

Karius & Baktus Dyrene i Hakkebakkeskoven

Te-Atoriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 5-11 år:

Far, mor og skillemis

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 7-99 år:

Brødrene Løvehjerte (S)

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 267 5-99 år: 5-99 år: 10-99 år:

Den Store Bastian (G) (U) Race Dog (G) (U) Dracula

Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 13-17 år:

Nat i detentionen


For de små

For de lidt større

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

AbstraXteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

U

A 2-6 år:

TWINS

9-13 år:

Pelle Erobreren

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 2½-6 år: 3-8 år: 3-8 år:

Hvordan mon? En rigtig nisse Frække Jensen og lille Stille Frede

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 4-7 år: Chappers Rumrejse - forestilling i Teaterbussen

Teater Viva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 6-110 år:

Bardo

Teatret Værk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 6-10 år:

SMACK!

9-12 år: Brødrene Løvehjerte SOLO 9-12 år: Den halve papdreng 9-12 år: Den store krig og skuddene i Sarajevo

Anemone teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4-10 år: Adam og Eva 4-12 år: Når du ser et stjerneskud 5-12 år: Drengen der lå i sin seng mens hans far og damefrisøren så på

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5-11 år: 6-11 år: 6-12 år:

Den lille Pige med Svovlstikkerne Dans! Hvad? Godmorgen Sol

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Z Zangenbergs Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 4-10 år: 4-10 år: 4-10 år:

Englebørn (S) Nisselist og Troldefis (S) Svend, Knud og Valdemar (S)

ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 6-99 år: 6-99 år:

Rejsen til Gud Rejsen til NU

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 4-10 år:

HANe og HUNd

2-95 år: 3-10 år: 3-98 år: 3-99 år:

Juleballaden Boris og den glade løve Mito & Dito Hovhov…nå (G) (U)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 4-10 år: 4-99 år:

De 4 Ønsker (U) Emil &træmand nr 100 (U)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7-99 år: 9-99 år:

Robin Hood (U) Romeo&Julie! (U)

B Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5-10 år: Kronen på hovedet 8-12 år: Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen 10-99 år: Grande Finale (U) 10-99 år: Ouverture (U)

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 6-99 år: 6-99 år: 7-99 år: 9-99 år:

Encyklopædisterne (U) Campisterne (U) KropsKontoret (U) Habit

Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5-9 år: Christian Særling 6-99 år: Jeg Mangler en Del - en forestilling om at samle

boing productions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8-99 år:

iPlay uPlay wePlay

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6-10 år: 6-10 år:

Prinsesse Leonora Ellestingeren

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

15


For de lidt større Teater Bühne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8-90 år:

Hjern!

C

Teater Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 3-12 år:

H

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9-99 år:

En sand røverhistorie

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 6-12 år: De Fremmede (G) (U) 6-99 år: Historien om Tigeren af Dario FO (G) (U)

Nycirkuskompagniet Cikaros . . . . . . . . . . . . . . 78 10-99 år:

Den Lille Prins

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 4-9 år: 9-13 år:

D Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 6-99 år: 8-99 år:

Musikanterne (U) Hvem der først bli’r vred (U)

F Teater Fantast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4-10 år: Mustafas Kiosk -en Strid teaterkoncert 4-10 år: 4-10 år: 4-10 år:

Edderkoppeblues Et kys til skelettet GræshoppeSalsa

6-99 år: 6-99 år:

Guavajagten (U) Nu-kan-alting-ske (U)

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 5-99 år: 8-99 år: 8-99 år: 9-99 år: 12-99 år:

I Guder! (U) Bjowulf (U) Lille Dessert Holger (U) Pandoras Ar

6-11 år:

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 101 3-98 år: 4-98 år:

Hos Andersen (U) Fyrtøjet (U)

5-12 år: PLATONS HULE. Mon der er liv efter TV?

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 124 6-9 år: 10-14 år:

6-13 år: 10-13 år:

Crazy Day Helte

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 8-100 år:

Jeg er ikke bange for noget

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5-9 år: 5-99 år: 9-99 år: 9-99 år:

Grev Gris 2x2x2 (S) Odysseus Romeo & Juliet (EN)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Ord hårREJSEnde

J Den Jyske Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 8-12 år:

For enden af tunnelen

K Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 6-10 år: 6-11 år: 8-12 år: 8-100 år:

Sælkvinden Pænt Goddag (U) Ravnen Pooka (G) (U)

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 6-12 år:

Det Magiske Lydcirkus (S)

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 9-99 år: 10-99 år: 10-99 år:

G Glad;Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Bagage

Teater Hund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 6-99 år: Cre8ivity - Tribute2thebeat (U) 10-99 år: Tobi - en kropskrimi frit efter historien om dr. Jekyll & mr. Hyde

Alle Tiders Jeppe (U) Jonathan Livingston Havmåge (U)

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5-11 år: 6-11 år:

Nissen der ville være berømt De tusind traner

Holbergteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Flyvende Prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

16

Teater Transportable 1-3 (U)

Vorherre på lokum Helt udenfor Min digitale virkelighed

L Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3-8 år: 5-10 år:

Don Q Grisk

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4-9 år: 4-9 år: 4-99 år: 5-12 år: 5-99 år:

Den Store Nisseprøve Nisser på afveje Kaptajn Bimse i Saltimbocca Spøgelsestoget Vitello


For de lidt større M

Q

Memory Wax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 4-9 år:

I skuggans land

QUASI Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5-10 år: Verdens Farligste Dyr - en klimamusical 6-99 år: Ebbe Skammelsen - en folkevise om kærlighed og hævn (G) (U) 10-99 år: Enten Eller - en dukkemusical om Søren Kierkegaard

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5-11 år:

Al tid i verden

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 4-104 år:

Volapyk

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3-90 år: 6-90 år:

Dito Mito (U) Her og Nu (G) (U)

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 10-99 år:

Guldgraveren (S)

R Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 6-117 år:

Randers EgnsTeater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 8-99 år: 5-10 år: 6-10 år: 6-10 år: 6-10 år:

NoCanDo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 5-12 år: Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde 7-14 år: Papirdrengen

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Ulven og geden

6-12 År:

4-99 år: 10-99 år: 10-99 år:

4-8 år: Grebet i Luften 4-8 år: I begyndelsen var Begyndelsen 5-10 år: Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise 5-10 år: Natten - en magisk historie

Bytte bytte købmand (U) Den lykkelige bonde Det store spring Dengang vi blev væk Koncerten

To Med Det Hele (U)

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Kasse-Madsen Broder Sol, Søster Måne Farvel hr. Muffin Skabelse

Det Ripensiske Teaterselskab . . . . . . . . . . . . . 217

O 3-9 år: 3-9 år:

…2 mænd

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

N

4-9 år:

Psycho - Street Cut (G)

S Saga Collective. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 9-13 år:

Paolo & Money

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Musikteatret Saum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Det lille Operakompagni. . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

9-12 år: 6-13 år:

79’fjorden

Tryllefløjten

P Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 7-99 år: 8-99 år:

Jekyll on ice (S) (U) The shocking puppet show (S)

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 6-12 år: 7-10 år: 7-10 år: 7-11 år:

Ven i Skabet …og så vågnede jeg Skæve Historier Bjørnen som spurgte hvorfor

Teater Portamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 6-12 år:

Jernmanden (U)

6-12 år:

Mørkebarnet

9-11 år: Hoved & Hale – fra amøbe til menneske

TeaterSignatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 9-12 år:

ByeBye Baby

Teater Ske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 4-99 år:

Rejsen

Teater Sonatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 10-99 år:

Nye toner

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 3-9 år: Østen For Solen Og Vesten For Månen

Søholm Park Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 4-9 år: 3-9 år:

Cirkeline i Tivoliland God Jul, Cirkeline

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

17


For de lidt større Theatret Thalias Tjenere . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

T

5-99 år: 5-99 år:

Team Teatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 9-13 år:

Baskervilles hund

teater2tusind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 5-11 år: 5-11 år: 5-11 år: 7-12 år: 7-12 år: 8-11 år: 8-99 år: 9-12 år: 9-14 år:

Koncert Lille Claus og Store Claus Morfars Paradis Klods Hans Tage Tyknakke Gullivers Rejser Bukseknappen Det Hungrende Bæst Min Historie

Tuk & Sofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 6-18 år:

De Hellig Tre Konger så Hjertensglad

Teater TT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 4-10 år:

Skyggen

Teater Uden Vægge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 9-16 år:

Diagnose Utilpas

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 4-8 år: 5-99 år:

U 9-99 år:

5-11 år:

Far, mor og skillemis

V 3-8 år: 5-10 år:

Brødrene Løvehjerte (S) Børn på flugt (S)

10-99 år:

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Ingen kære mor

Teater Viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 6-110 år:

Bardo

Teatret Værk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 6-10 år: 7-12 år:

SMACK! I Papirtræets Skygge

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 8-99 år:

Sand Forvirring

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 4-10 år:

18

En rigtig nisse To på spil

Vild Kammerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Teatret Zeppelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 7-99 år: 7-99 år:

I AM

Det lille Verdens Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Karius & Baktus Dyrene i Hakkebakkeskoven

Te-Atoriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Du & Jeg (U)

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 6-99 år:

Den Store Bastian (G) (U) Race Dog (G) (U)

HANe og HUNd


For de største A

C

Alias Teaterproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 13-103 år: 13-103 år: 12-103 år:

4,1 PROMILLE FUCKING FATTIG traditionen TRO

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år: 3-9 år:

Den standhaftige Tinsoldat Fyrtøjet (U) Kejserens nye Klæder Konen i Muddergrøften Nattergalen

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 9-99 år: 12-99 år:

D Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 8-99 år: 13-99 år:

#bitch #kælling #backstabber FUCK BORGEN A-Ø

Teater Arriéregarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 13-101 år:

Alt er sagt, siger de (U)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 7-99 år: 9-99 år: 10-99 år: 14-99 år:

Robin Hood (U) Romeo&Julie! (U) Mit Rum, børneversion Iliaden (U)

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 14-114 år:

Opsang

Hvem der først bli’r vred (U) Jimmie (U)

Teater Dyrelab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 13-19 år:

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 12-16 år: 13-17 år: 13-99 år:

En sand røverhistorie LIFE LIVE!

Frøken Mærkværdig & Karrieren

F Teater Fluks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 14-99 år: 15-99 år:

Flygtning Transportable (U) Helt i skoven

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 13-99 år: 13-99 år:

1807 CPH Blues (U) Mand (U)

Det Fortællende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 8-99 år: 8-99 år: 9-99 år: 12-99 år:

Bjowulf (U) Lille Dessert Holger (U) Pandoras Ar

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6-99 år: Cre8ivity - Tribute2thebeat (U) 10-99 år: Tobi - en kropskrimi frit efter historien om dr. Jekyll & mr. Hyde

Teatergruppen Batida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

13-89 år: 10-99 år: 10-99 år: 12-99 år: 13-99 år: 6-9 år: 6-99 år: 7-99 år:

Krop Amok

Grande Finale (U) Ouverture (U) Manden de kaldte Rolex Hallelujah! (U) Encyklopædisterne (U) Campisterne (U) KropsKontoret (U)

Blixen Unplugged. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 13-99 år:

Blixen Unplugged

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8-99 år:

iPlay uPlay wePlay

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 13-99 år: 687 km. - en forestilling om bæredygtighed 14-99 år: Grænsesyndrom

Teater Bühne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3-98 år: 4-98 år:

Hos Andersen (U) Fyrtøjet (U)

G 8-100 år:

Jeg er ikke bange for noget

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 9-99 år: 9-99 år: 13-99 år: 13-99 år:

Odysseus Romeo & Juliet (EN) Princip 2014 (S) Vi, De Druknede

H Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 9-13 år:

De tusind traner

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 12-18 år:

Hate crime – en kærlighedshistorie (U)

8-90 år: Hjern! 13-90 år: DEBUT - en hyldest til ungdommen

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

19


For de største Holbergteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 6-99 år: 6-99 år: 13-99 år:

Alle Tiders Jeppe (U) Jonathan Livingston Havmåge (U) En landsbydegns Dagbog (U)

O Teater O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 10-99 år: 12-99 år: 12-99 år: 13-113 år:

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 124 10-14 år: 13-99 år: 13-99 år:

hårREJSEnde BRANDEN CUT//

Odsherred Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 15-100 år:

K Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 8-12 år: 8-100 år:

Ravnen Pooka (G) (U)

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 9-99 år: 10-99 år: 10-99 år:

Vorherre på lokum Helt udenfor Min digitale virkelighed

Pim and Theo

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 10-99 år: 10-99 år:

Dengang vi blev væk Koncerten

Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 14-25 år: 14-25 år:

4 Ever Uro

P Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

L

7-99 år: 8-99 år:

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5-12 år:

Spøgelsestoget

det menneskelige teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 152 13-99 år: 687 km - en forestilling om bæredygtighed 13-99 år: Findes der gribbe i Grønland?

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 6-90 år: 11-99 år:

Her og Nu (G) (U) Som man ser det (G) (U)

10-14 år: 11-14 år:

Romeo & Juliet (U)

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 10-99 år:

Guldgraveren (S)

12-18 år:

Teatret NEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Q QUASI Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 10-99 år: Enten Eller - en dukkemusical om Søren Kierkegaard

R Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 6-117 år:

Et stenkast herfra

14-18 år:

Psycho - Street Cut (G)

Europamesteren En blærerøvs historie Deadline jeg mig fuck dig Kærligheden overvinder alt Ung blond pige Bolbronx (S)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Jeg er levende

Teatertruppen Replikken . . . . . . . . . . . . . . . . 214 14-99 år:

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 10-99 år: 12-99 år: 13-99 år: 13-99 år: 13-99 år: 13-99 år: 14-99 år:

Skyggen (U)

Realproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

N 12-99 år:

Einstein for begyndere Det som ingen ved

Teater Portamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 11-99 år:

JEKYLL ON ICE (S) (U) THE SHOCKING PUPPET SHOW (S)

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

M

20

Europamesteren En blærerøvs historie Halbal! (S) Kærligheden overvinder alt!

Nyfigen eller sund interesse

S Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 16-18 år:

K.R.O.P. - at have eller være


For de største TeaterSignatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 13-18 år:

(S)expect

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 2-99 år:

The House

Teater Sonatine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 10-99 år:

Nye toner

Teatret st . tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 13-99 år: 13-99 år: 14-99 år:

jeg mig fuck dig Ung blond pige Deadline

V Teater Vestvolden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 13-99 år:

Vild Kammerat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 10-99 år:

What the f…?! “6” tabu.dk

13-110 år: 15-110 år:

teater2tusind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 8-99 år: 9-14 år:

Bukseknappen Min Historie

Katastrofe One Step (for humanity )

Teatret Værk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 7-12 år:

I Papirtræets Skygge

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 13-99 år:

T

Ingen kære mor

Teater Viva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

SUPERREAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 11-99 år: 12-99 år: 12-99 år:

Celebrity

Peer Gynt

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 12- år:

15 sekunders berømmelse

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 12-99 år: 12-99 år:

Abrahams Døtre Farfar Krigsmand

Teater Uden Vægge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 12-18 år: 13-18 år:

Fra Big Bang til Facebook! Når Mænd De Græder

Teatret Zeppelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 7-99 år:

Børn på flugt (S)

Theatret Thalias Tjenere . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 10-99 år:

Dracula

Thy Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 13-17 år:

Nat i detentionen

Tuk & Sofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 6-18 år:

Du & Jeg (U)

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 9-99 år: 12-99 år:

I AM ONE

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

21


Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? – hent inspiration her…

Hvor bestiller jeg teater? Hvem kontakter jeg? Hvad skal man se? Hvad passer bedst til den aldersgruppe, jeg arbejder med? Hvad koster det? Kan jeg få nogen form for rabat? Spørgsmålene er mange, når man skal i gang med at kontakte et eller flere af de næsten 150 teatre, der producerer professionel scenekunst for børn og unge her i landet. Herunder kan du hente lidt inspiration til, hvordan du kommer videre i denne proces.

22

Den Røde Brochure - en god start Et godt sted at starte er ved at kigge i Den Røde Brochure. Her kan du få et overblik over teatre og forestillinger, oplysninger om de enkelte forestillingers målgrupper, evt. krav om mørklægning, information om spilleareal, priser, undervisningsmateriale, etc. Fælles for alle forestillinger i Den Røde Brochure er, at de er refusionsgodkendte. Det betyder, at staten refunderer 50 % af forestillingsprisen minus moms. Læs mere om refusionsordningen på Statens Kunstfunds hjemmeside på www.kunst.dk Der findes også en online-udgave af Den Røde Brochure på www.teatercentrum.dk – her kan du søge i en altid opdateret elektronisk oversigt over aktuelle forestillingstilbud for børn og unge i alle aldre.

teaterfolk, publikummer også gerne børn og unge i målgruppen, før du vælger. Feltet scenekunst for børn og unge er stort og mangfoldigt sammensat, hvilket betyder at der er mulighed for at boltre sig i mange forskellige temaer, genre og udtryk.

Teater og nærværd Teater er en levende kunstform, der skabes i mødet med publikum. Teatercentrum opfordrer til at teaterforestillinger – så vidt muligt – opleves, inden de vælges. Kort sagt: Se så meget teater som muligt, tal med kollegaer,

KulturCrew – elever på arbejde KulturCrew er skoleelever, der arbejder som værter, med teknik og scenehjælp, PR og marketing rundt omkring på landets skoler. Nogle steder køber KulturCrew også kommende sæsons forestillinger eller deltager på

TEATERCENTRUM

Kultur der skaber kultur for kultur Har du mulighed for at inddrage kollegaer, børn eller unge i processen omkring udvælgelse, planlægning og afvikling af en teaterforestilling, kan dette være en mulighed for at skabe en aktiv og engagerende kultur omkring et kulturarrangement; på den måde får flere et ejerskab til det kommende værtskab. På Teatercentrum arbejder vi med forskellige koncepter for inddragelse og vil meget gerne udvikle og dele vores viden med så mange som muligt, så kontakt os endelig.


Teatercentrums store årlige festival ”Aprilfestivalen”. Se mere på www.kulturcrew.dk og www.aprilfestival.dk og kontakt Teatercentrum, hvis du ønsker KulturCrew i din kommune.

de angivne aldersgrupper respekteres. Teatret har ret til at afvise børn, der ikke falder inden for de angivne aldersgrupper. Det angivne publikums antal skal ligeledes overholdes.

Har du tjek på teatret? Som arrangør skal du være opmærksom på følgende, når et teater kommer på besøg:

På forestillingsdagen Spillelokalet skal være ryddet og klar ved teatrets ankomst, som det er aftalt i kontrakten. Arrangør/pedel/serviceleder og eventuelle hjælpere skal være klar på det aftalte tidspunkt.

Kontakt til teatret Når forestillingen er valgt, kontaktes teatret for at lave en aftale om spilletidspunkt og -sted. Er du i tvivl om forestillingens refusionsforhold, så undersøg hvordan refusionsordningen administreres i din kommune, inden du kontakter teatret. Det er vigtigt at have en aftale på plads med kommunen, inden teatret spiller sin forestilling. Teatret sender efterfølgende en kontrakt, hvoraf alle aftaler og praktiske oplysninger fremgår. Tjek med det samme, at teatrets krav til spillested, strømforhold, mørklægning osv. kan opfyldes. Kontrakten skal herefter returneres til teatret. Arrangørens underskrift er teatrets garanti for, at forestillingen kan gennemføres som planlagt. Publikum – alder og antal Aldersgrupperne af fastsat ud fra teatrenes erfaring og skal sikre, at publikum får den bedst mulige oplevelse. Det er arrangørens ansvar, at

Under og efter forestillingen Undgå forstyrrelser under forestillingen, såsom klokker der ringer, lærere der skal til andre timer, børn der skal til tandlægen mv. Efter forestillingen skal eventuelle hjælpere til nedtagning af scenografi m.v. være klar. Del din begejstring Har du set noget, du synes andre kan have glæde af, så del din begejstring f.eks. på nettet, på mail eller på facebook. Rigtig god fornøjelse! Mere inspiration og links www.kunst.dk - læs mere om refusionsordningen www.kulturcrew.dk – find mere information om KulturCrew

Teatercentrum i Danmark Teatercentrum (TC) er et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn & unge. TC er en selvejende institution med egen bestyrelse under Kulturministeriet. Vi etablerer netværk og arrangerer festivaler, workshops, seminarer, konferencer og andre teaterfaglige aktiviteter. Vi rådgiver og vejleder desuden offentlige myndigheder, institutioner og arrangører i spørgsmål om opsøgende teater for børn og unge.

Kontakt: Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal Tlf: +45 3530 4400 1463 København K Fax: +45 3530 4401

info@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk www.aprilfestival.dk

TEATERCENTRUM

23


Udgivelse Udgivelsefra fraTeatercentrum Teatercentrum

EtEtstykke stykkekulturhistorie... kulturhistorie...

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

"40 år og stadig ikke voksen - et strejftog gennem fire årtier med verdens største børneteaterfestival" – en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette lister over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget mere...

50 kr. 96 96sider sideri ifarver farver- -pris: pris:100 100 kr.(ekskl. (ekskl.forsendelse). forsendelse). Bestil Bestildit diteget egeteksemplar eksemplarpå påwww.teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund.

www.børneteateravisen.dk www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk 24


AbstraXteater

Store Stege 21 · 5600 Faaborg · Tlf. 23 45 26 54 · abstrax@abstrax.dk · www.abstrax.dk

n e d n a k d n a v g o n e g kon

“Kongen og vandkanden” er historien om den gamle konge, der er træt af at bestemme selv. Og om heksen der får kongen til at dele sit rige med alle menneskene i sit land. Kongen bor alene på sit store slot, og det han holder allermest af er at arbejde i sin have. Når han går tur i byen med alle sine ministre og tjenere, bukker alle folk ærbødigt og siger: “Der går den store konge. Det er ham der bestemmer alting”. Når menneskene i hans land kommer i tvivl om, hvad de skal gøre, siger de altid: “Vi må hellere spørge kongen.” Hvad skal vi lave til aftensmad? Spørg Kongen! Hvornår skal jeg gå i seng? Spørg Kongen! Hvordan får vi græsset til at gro? Spørg Kongen! En dag sagde Kongen. “Det ved jeg ikke. Find selv ud af det”. Og det hele gik i stå. Co-produceret med Nørregårds Teater og støttet af Scenekunstudvalget. for de 3-7 årige 6.000,- kr + moms v. max 60 pub br: 6 m, dy: 3 m, hø:2,5 m

refusionsgodkendt kræver mørklægning

pelle erobreren

“Pelle Erobreren” er en forestilling baseret på Martin Andersen Nexøs roman, og den senere Oscarvindende film af Bille August, om den fattige indvandrerdreng fra Sverige, der gennem den barske opvækst på bondegården og senere i skomagerlæretiden i Rønne, udkrystalliserer en solidaritetsfølelse med de nederste i samfundet og ender med at blive leder af fagforeningerne i Danmark. for de 9- 13 årige 7.840,- kr + moms v. max 100 pub 10.200kr + moms v. max 150 pub br: 7 m, dy: 5 m, hø: 3 m

FOR DE SMÅ

WWW.ABSTRAX.DK

refusionsgodkendt kræver mørklægning

FOR DE LIDT STØRRE

KONGEN OG VANDKANDEN

PELLE EROBREREN

Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 300

Alder: . . . . . . . . . . 9-13 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 7 .840/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .200/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ABSTRAXTEATER

25


FORESTILLINGERNE ER STØTTET AF ODA OG HANS SVENNINGSENS FOND KØBENHAVNS KOMMUNES SCENEKUNSTUDVALG

4,1 PROMILLE ET TEATERFOREDRAG OM AT DRIKKE SIG I HEGNET

MEDVIRKENDE Martin Geertz & Anne Gry Henningsen INSTRUKTION Jacob Schjødt Aldersgruppe: 13 –Garfi 99 år MANUSKRIPT Andreas eld Varighed: 60 min. + mulighed LYSDESIGN & SCENOGRAFKONSULENT for enK.snak med skuespillerne Mårten Axelsson om forestillingen Minimumskrav: Scene 6 x 8 m (BxL), højde min. 3,75 m Mørklægning: Ja tak Strøm: 380V, 3x16A

Refusion: Godkendt Turnéperiode: april/maj 2013, samt efter aftale Pris inkl. moms: 8.500 kr. v. max 100 ØRNrabat Der givesB10% ved køb E RET 12 BEDTSEATEsamme af flere forestillinger TE 2012S Inform dag og samme sted. atio

ÅRE HEFTIGTSS DRUKTEA TE TER n

Medvirkende: Anne Gry Henningsen & Martin Geertz Instruktion: Jacob rabat ved 15% Schjødt r ngeeld Manuskript: Andreas Garfi 2 forestilli Lysdesign & samme dag og sted. scenografkonsulent: Mårten K. Axelsson

TURNÉ FORÅR

2015

Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 12 liter ren alkohol om året. Alkohol er en integreret del af dansk hygge, og danske unge topper de europæiske statistikker. »4,1 PROMILLE« går bag europarekorden og sætter alkoholkulturen til debat. Hvornår sætter rusen ind og dømmekraften ud? Hvornår er Jesper fuld nok til at lægge an på Signe? Hvor meget skal Signe drikke, før hun lader Jesper få en hånd op under kjolen? Har Jesper ikke en kæreste, og må Signe overhovedet drikke for sin mor?

NY FORESTILLING

TURNÉ FORÅR

2015

traditionen TRO Refusionsgodkendt Turnéperiode: forår 2015 Rabat: Ved køb af 2 forestillinger samme dag og sted 20%. Mulighed for debat med skuespillerne.

FOR DE STØRSTE

4,1 PROMILLE Alder:. . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 800

26

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 375 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.900/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ALIAS TEATERPRODUKTION

WWW.ALIASTEATERPRODUKTION.DK


D E N R Ø D E P L A D S I 2200 KBH N WWW. A L I AST E AT E R P R O D U KT I O N . D K I 2 7 5 4 6 2 3 5

– OM DE MÆRKER, DER SIDDER I TØJET OG DEM, MAN KAN FÅ PÅ SJÆLEN

★★★★★ ♥♥♥♥ teateravisen.dk

Politiken

★★★★★ MagasinetKBH

Arbejderen

★★★★★ CPH Culture MEDVIRKENDE Christian Hetland & Anne Gry Henningsen INSTRUKTØR Petrea Søe DRAMATIKER Julie Maj Jakobsen SCENOGRAF Lisbeth Burian LYSDESIGNER Raphael Solholm

TURNÉ

15% rabat ved 2 forestillinger

EFTERÅR

2014

samme dag og sted.

»FUCKING FATTIG« handler om at vokse op med masser af penge og så pludselig miste dem. Den handler også om at få alt, hvad man peger på og alligevel ikke være rigtig glad. »FUCKING FATTIG« er en montage om to familier, hvor vi i en række billeder følger de unge og deres forældre. Hvert billede handler om udfordringerne ved at skabe sig en identitet som ung – med eller uden penge og mærker i tøjet.

»traditionen TRO « handler om at være teenager og om at tro. Hvad betyder det? Hvordan føles det? Kan man dele det med andre, eller er det en personlig sag? Og hvad skal man overhovedet tro på? »traditionen TRO« undersøger, hvilken betydning tro har for teenagere i Danmark. 70 procent af en ungdomsårgang vælger at lade sig konfirmere, men gør de det for pengenes skyld, deres forældres eller fordi alle andre gør det? Tror de – eller er de traditionen tro? FOR DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

FUCKING FATTIG Alder:. . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 800

WWW.ALIASTEATERPRODUKTION.DK

TRADITIONEN TRO Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 375 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.900/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . 12-103 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 800

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 375 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.900/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ALIAS TEATERPRODUKTION

27


 Â? Â? Â? € € € Â?

Â?Â? Â? Â? Â Â Â? Â? Â? Â?

Â? ­  Â? Â? ­ Â

‚ �� ƒ � � � � „   � �   �

Â… Â? Â

‚ ƒ �  �

† † ‡  � � � ˆ � � ‰ � … � Š � � Š � � � � � ‡ � �  � � �‡ � �

FOR DE SMĂ…

FOR DE SMĂ…

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

KEJSERENS NYE KLÆDER

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

28

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 MørklÌgning:. . . . . . . . . . . . Gerne Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.160/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.960/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 MørklÌgning:. . . . . . . . . . . . Gerne Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.160/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.960/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ANDERSENS-KUFFERT-TEATER.COM


 Â? Â

Â? Â? Â?

Â? Â? Â? Â? Â?

 �

FOR DE SMĂ…

FOR DE SMĂ…

KONEN I MUDDERGRĂ˜FTEN

FYRTĂ˜JET

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 MørklÌgning:. . . . . . . . . . . . Gerne Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.160/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.960/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.560/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ANDERSENS-KUFFERT-TEATER.COM

FOR DE SMĂ…

NATTERGALEN Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 MørklÌgning:. . . . . . . . . . . . Gerne Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.160/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.960/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.560/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 MørklÌgning:. . . . . . . . . . . . Gerne Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.160/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.960/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.560/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ANDERSENS KUFFERT TEATER

29


”Vi har brug for fortællinger, der vækker vores forestillingsevne til live, det store skaberrum vi alle bærer inden i os, for det enkelte barns skyld og for fællesskabets. Jeg kom igen i tanker om, hvorfor dette er så vigtigt, da jeg så din forestiling, så tak!” Elise Waagepetersen Kulturmedarbejder på Vangeboskolen

DEN HALVE PAPDRENG

- et humoristisk portræt af et moderne familiemedle

m Velkommen til den moderne familie og ind i hovedet på drengen, der ikke kan huske, om han er hel eller halv eller af pap i ulige uger... Er han på vej afsted til far eller retur til mor, eller er der bare gymnas tiktøj i tasken? En forvirrende historie om barnet i midten. dorset instruKtion: sebastian

Konsulent:

PsyKolog sia Holm

KRIG OG DEN STORE I SARA JEVO DENE n af første verdenskrig SKUD et for starte

te det eb til hest mød drøm om angr g soldat ke un tis en an m or ro hv n , en or de fra skyttegrav ie fortæller Om krigen, hv or n st de hi an En m kingevær. hvor attentat n re ej el ng moderne mas fa neKier smaske - og fra . ropa - for altidtion: sune sva mangler sin ga r ændrede Eu K de , u r ud t sk s to in om de

- 100 år

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

BRØDRENE LØVEHJERTE SOLO

- en mand på scenen, over 20 roller!

Eventyret, der starter i Sverige, udspiller sig i Nangijala og ender ved porten til Nangilima. Mød hele det store persongalleri: Tvebak, Jonathan, Tengil, Mathias, Jossi, Sofie og ikke mindst Katla, når André spiller sig igennem alle rollerne i den udødelige fortælling om døden. , æller -fort n e r dg ter. et lin s dat ificer gren d n i l Klass trid af as plet m e t s blå

FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE

DEN HALVE PAPDRENG

DEN STORE KRIG OG SKUDDENE I SARAJEVO

BRØDRENE LØVEHJERTE SOLO

Alder: . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 300 Dybde i cm: . . . . . . . 300

Alder: . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 450 Dybde i cm: . . . . . . . 410

Alder: . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min: . . . . . 65 Opstilling i min: . . . . 45 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

30

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .500/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

FOR DE LIDT STØRRE

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .500/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .900/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .400/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ANDREANDERSEN.DK


André Andersen SOLO Tlf. 40309594 - solo@andreandersen.dk - www.andreandersen.dk

Tre ting skal være tilstede for at lave en teaterforestilling: En fortælling, en skuespiller og et publikum. Alt andet er overflod og skal kun tilføjes hvis det er højst nødvendigt! Peter Brook, teaterinstruktør

André Andersens forestillinger bærer præg af visdommen i disse ord. I hans selskab er enkeltheden en kunst i sig selv.

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Med præcision og få hjælpemidler levendegører han persongalleriet i fortællingerne for øjnene af sit publikum. Han har en unik evne til at fange sit publikums reaktioner og lade disse smelte sammen med fortællingen i én fantastisk fælles oplevelse. Han overlader intet - og alt - til fantasien.

WWW.ANDREANDERSEN.DK

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

31


TAG EN TUR I TEATRET Vores forestillinger skal bevæge sig ind under huden på publikum. Det skal være eksistentialisme i børnehøjde med håbet og troen på livet i centrum. Teater skal formidles med glæde, humor og via musikalitet. Det skal være en særlig oplevelse at gå i teatret og se teater. Udflugten skal i sig selv være en kulturel og hyggelig oplevelse, der hos os med fordel kan forlænges med et besøg i vores stemningsfulde teatercafé – hvor der er plads til såvel familier som institutioner. Vi lægger vores liv og kræfter i at opfylde disse kriterier, og vi håber I kan mærke det og har lyst til at besøge os i Anemone teatret!

ANEMONEKLUBBEN Medlemskab sæson 2014/2015 150,-. ½ års medlemskab fra januar til juni 2015. 75,- Medlemskabet er beregnet til familier på op til 5 prs. Det giver besparelser på billetter og fredagsspisning samt fri adgang til særarrangementer som fx fastelavn, juleklip og påskeklip. Desuden giver medlemskabet gratis saft og kaffe, samt en plakat til alle vores forestillinger.

PRISER Barn løssalg ..............................................................55 kr. Voksen løssalg ........................................................125 kr. Pensionist ...............................................................105 kr. Anemonebarn ...........................................................40 kr. Anemonevoksen .....................................................105 kr. Anemonevoksen fredag eftermiddag .......................55 kr. Grupper/institutioner m. mindst 6 pers. u. 25 år ........40 kr. Ledsagere (max 2) til grupper m. 6 pers. u. 25 år .......40 kr. Grupper med mindst 10 voksne ................................85 kr.

Gavekort kan købes ved henvendelse til vores billetkontor.

BILLETTER: www. anemoneteatret.dk eller 333 222 49

5 min. fra Nørreport station

32

ANEMONE TEATRET

WWW.ANEMONETEATRET.DK


CAFÉEN

BØRNEFØDSELSDAG

Gå ikke glip af et besøg i vores hyggelige teater-café med høj kvalitet og børnevenlige priser

Invitér vennerne eller klassen i teatret og afslut med fødselsdagsarrangement i caféen (kræver forudbestilling).

PERSONALEUDFLUGTER

Firmaer, personaleforeninger og grupper kan reservere caféen til særarrangementer. Teatret sørger for forplejning.

HELT NY FORESTILLING

Adamog Anemone teatret

Eva

11. SEP - 18. OKT 2014 4-10 år

Ifølge Biblen er mennesket kronen på Guds skaberværk. Og vi ligner ham, som alle børn ligner deres forældre. Far er Gud. I hvert fald de første år af vores liv. Så er det, vi bliver nysgerrige, og selv om vi ikke burde, kan vi ikke lade være med at være ulydige. Vi vil selv finde ud af, hvad der er godt, og hvad der er skidt, og så kan man jo godt blive fristet til at tage en lille bid. Det er et værre Cirkus. Vi er nogle klovne.

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

ADAM OG EVA - NY FORESTILLING AF ANEMONE TEATRET Alder:. . . . . . . . . . . 4-10 Spilleperiode: Varighed i min:. . . . . 50 11. sep - 18. okt 2014

WWW.ANEMONETEATRET.DK

ANEMONE TEATRET

33


Opdag-Else - Teater Hund for de mindste Teater Hund 3-10 år 18. FEB - 8. MAR 2015 En ikke helt almindelig hverdag i ELSEs univers, hvor alt sættes i bevægelse. Teater Hund går i selvsving med en VID-underlig og MÆRK-værdig forestilling for de små. På scenen: Anne Dalsgaard Instruktion: Methe Bendix

Den magiske Dør

Cirkeline i Museskole

Teatret Månegøgl 2-7 år

Søholm Park Teatret 3-8 år

21. OKT – 16. NOV 2014

10. MAR – 12. APR 2015

Bamse og den kinesiske Prinsesse Anemone teatret 21. APR – 17. MAJ 2015 3-8 år På utallige opfordringer genopsætter vi, i en ny bearbejdelse, dramatiseringen af Jan Mogensens bog om Maries bamse, der er på eventyr i Frederiksberg have. På en øde ø møder han en rigtig kinesisk prinsesse, som inviterer ham på te. De har det rigtigt hyggeligt indtil hun fortæller, at hun har en drage med lysende gule øjne, lange krumme klør, store skarpe tænder og en ildrød tunge. 5 min. fra Nørreport station

FOR DE SMÅ

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE SMÅ

OPDAG-ELSE - TEATER HUND FOR DE SMÅ - MED TEATER HUND

DEN MAGISKE DØR

CIRKELINE I MUSESKOLE

- MED TEATER MÅNEGØGL

- GÆSTESPIL MED SØHOLM PARK

Alder:. . . . . . . . . . . 3-10 Spilleperiode: Varighed i min:. . . . . 50 18. feb – 8. mar 2015

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-7 Spilleperiode: Varighed i min:. . . . . 40 21. okt. – 16. nov 2014

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Spilleperiode: Varighed i min:. . . . . 45 10. mar – 12. apr 2015

34

ANEMONE TEATRET

WWW.ANEMONETEATRET.DK


Når du ser et Stjerneskud Anemone teatret 4-12 år 21. NOV - 21. DEC 2014 Jan Mogensens poetiske jule-eventyr om den gnavne husejer Madsen, den husvilde gravide Sofie, og den ensomme forfatter Jensen. Men vi oplever også en baggårdskat og en nisse, der med hjælp fra englene får miraklerne til at ske.

Drengen der lå i sin Seng mens hans Far og Damefrisøren så på 5-12 år Anemone teatrets dramatisering af Kim Fupz Aakesons bog

16. JAN - 15. FEB 2015 Drengen Werner har mistet sin mor. Hun døde af en sygdom for tre år siden, og hun kommer aldrig mere tilbage, siger hans far. Men det passer ikke. For hver nat møder Werner sin mor i drømmeland, hvor de har det sjovt sammen. Kim Fupz’ skæve drømmeunivers understreges med film og projektioner i 3 lag, dukker og masker. En drøm af en forestilling i 3D.

FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

BAMSE OG DEN KINESISKE PRINSESSE

NÅR DU SER ET STJERNESKUD

- GENOPSÆTNING AF ANEMONE TEATRET

- GÆSTESPIL MED TEATER MÅNEGØGL

DRENGEN DER LÅ I SIN SENG MENS HANS FAR OG DAMEFRISØREN SÅ PÅ

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Spilleperiode: Varighed i min:. . . . . 45 21. apr – 17. maj 2015

Alder:. . . . . . . . . . . 4-12 Spilleperiode: Varighed i min:. . . . . 40 21. nov – 21. dec 2014

- GENOPSÆTNING AF ANEMONE TEATRET Alder:. . . . . . . . . . . 5-12 Spilleperiode: Varighed i min:. . . . . 50 16. jan – 15. feb 2015

WWW.ANEMONETEATRET.DK

ANEMONE TEATRET

35


FOR DE LIDT STØRRE

DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE Alder:. . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 800

36

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.200/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 11.200/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

APOLLO TEATER

WWW.APOLLOTEATER.DK


FOR DE LIDT STØRRE

WWW.APOLLOTEATER.DK

FOR DE LIDT STØRRE

GODMORGEN SOL

DANS! HVAD?

Alder:. . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 30 Nedtagning i min:. . . 20 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.200/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 11.200/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.800/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

APOLLO TEATER

37


k

en.d

ravis

te - Tea

- Teateravisen.dk PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

FUCK - Sex og følelser...

BORGEN A-Ø

NOMINERET TIL PUBLIKUMSPRISEN 2013 VED AARHUS SCENEKUNSTCENTER

DEMOKRA - HVA' FOR NOGET??

“Det her er en forestilling, der tager fat om nosserne på sex-myterne, og møder de unge på deres egne præmisser og med deres eget sprog. (...) debatskabende, morsomt og uden løftede pegefingre.“

∙ Ved jeres elever, hvad grundloven er? ∙ Hvad det vil sige at være en del af et demokrati? ∙ Hvad ved de om det politiske landskab? Borgen A-Ø er en underholdende og debatskabende infotainment- og foredragsforestilling om demokratiet.

Vi byder jer velkommen indenfor til et underholdende og humorfyldt supplement til den traditionelle seksualundervisning med et fokus på det sunde sex- og kærlighedsliv for 7.-10. klasse.

Forestillingen stiller skarpt på den danske styreform og undersøger, hvad det vil sige at være borger i et demokratisk land og hvilket ansvar, der herved pålægges den enkelte.

Løbende turné - Læs mere på teaterietapropos.dk

Løbende turné - Læs mere på teaterietapropos.dk

KONTAKT VED ALLE FORESTILLINGER Tlf. 51 20 16 02 | 29 91 27 20 | mail@teaterietapropos.dk FOR DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

FUCK Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 70 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 700

38

BORGEN A-Ø Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .120/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .120/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERIET APROPOS

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .400/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .400/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERIETAPROPOS.DK


Urpremiere 14. marts 2014

En forestilling om mobning på sociale medier DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Simone svæver mellem liv og død. Hendes venner Mille og Marcus sætter sig for at undersøge Simones efterladte online profiler, og i en form for detektivhistorie går de længere og længere tilbage gennem hendes efterladte tidslinje for at finde frem til, hvordan det kunne gå så galt, og hvordan de måske selv har været med til at smide det snefnug, der har vokset sig til en ustoppelig lavine af mobning. #bitch #kælling #backstabber omhandler unges brug af og konflikter på digitale platforme som Facebook, Instagram, Snapchat, Speek, Formspring m.fl. Forestillingen sætter fokus på sociale spilleregler og hvordan man kommunikerer, når man ikke står ansigt til ansigt. Den sætter spørgsmålstegn ved den måde, vi omgås hinanden på de digitale platforme. #bitch #kælling #backstabber skabes i et unik samarbejde med Center For Digital Pædagogik – www.cfdp.dk Løbende turné - læs mere om forestillingen og de tekniske specifikationer på teaterietapropos.dk

FOR DE STØRSTE

#BITCH #KÆLLING #BACKSTABBER Alder: . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1400

WWW.TEATERIETAPROPOS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .120/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .120/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERIET APROPOS

39


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2013 i Morsø, Thisted og Skive kommuner deltog 112 teatre med 176 forestillinger, der blev opført i alt 644 gange.

40

TEATERCENTRUM


FOR DE STØRSTE

ALT ER SAGT, SIGER DE Alder:. . . . . . . . . 13-101 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.ARRIEREGARDEN.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.000/70 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 11.800/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER ARRIÈREGARDEN

41


Aben Osvald og Jakelmesteren Frit efter bogen ”Aben Osvald”

Osvald er en lille nysgerrig og til tider meget snakkesalig abe. Mens Jakelmesteren har rigeligt at gøre med at få samlet sit dukketeater, for at komme i gang med dagens forestilling. Af og med : Asger Gomez Frøkov

Instruktør: Knud Andersen

En skæg og morsom historie for de 2 – 6 årige og andre barnlige sjæle

Pressen Skrev :

Sød og ukompliceret dukke-historie for de mindste. fint fortalt og med en skøn abe i centrum, der er svær at stå for

Den finurlige musikant BORIS elsker at spille musik, og fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba. Af og med : Asger Gomez Frøkov Konsulent: Knud Andersen, Søren Skjold

En humoristisk klassisk forestilling for de 3-10 årige og deres familie

Ireland: The audience are enraptured from start to finish . this show is a pleasure for any venue to host. PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Ho.hooo...

Julemanden har lovet at komme på besøg, men har lidt juletravlt, så han har sendt nissen Zap i forvejen, og er der noget han kan, er det at få tiden til at gå.... Bare Julemanden og Rudolf (ham med den røde tud) nu kan finde vej ?

Et Jule Show for hele familien, krydret med gøgl og julens sange. Det er fantastisk, at ca. 100 børn i alderen 1-6 år kan være helt opslugt i 45 minutter. * * * * Det er rigtig godt børneteater. Julehilsen fra Sandlyng Børnehus

Forestillingerne spilles forskelligt alt efter om det er børnegrupper fra f.eks 3-6 år, 6 – 12 år eller familieforest. FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

ABEN OSVALD OG JAKELMESTEREN

BORIS OG DEN GLADE LØVE

JULEBALLADEN

Alder: . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Alder: . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Alder: . . . . . . . . . . 2-99 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 400

42

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ASGUER ZAPSHOWTEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .900/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 6 .900/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . 6 .900/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW. ZAPSHOWTEATER.DK


Fasanvej 7 4300 Holbæk tlf; 51296029

Hovhov...nå: Et stykke om hvor stor er lille... Pressen skrev: "Samtidig med at det er hylemorsomt, stiller forestillingen også tilsyneladende usynlige spørgsmål, som på finurlig vis også giver svar.." ***** " Sjove grimmasser, og ubetalelig morsom mimik"

Af og med :

Nils Gugge Sørensen & Asger Gomez Frøkov

Teknik : Hans Sode

Komponist : Nils Torp

EN H Y L E M O R S O M

H I S T O R I E FOR B Ø R N

Et musikalsk show i et næsten nonverbalt univers

Speciel UDENDØRS variation af : Hovhov...nå , Mito & Dito og Aben Osvald.. DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Mito & Dito: Et stykke om dit og mit. Med: Asger Gomez Frøkov & Gert Pedersen

En sjov og poetisk forestilling for de 5 - 90 årige PRESSEN SKREV: ”Det skorter ikke på morsomme idéer og skæv mimik i dette dansende Papkasse-show”

”et rørende og originalt stykke moderne klovneteater”

M I T O & D I TO

Nyopsætning med: Mimeteatret & Zapshowteater

Prisbelønnet forest. i flere verdensdele

Se trailere for forestillingerne www.zapshowteater.dk Zapshowteater turnerer periodisk hele året i hele Danmark og resten af verden

Mail: zapshowteater@gmail.com

Alle priser er honorar. FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

MITO & DITO

HOVHOV…NÅ

Alder: . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 500

WWW. ZAPSHOWTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 260 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .500/140 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 360 Mørklægning: . . . . . . . . . . . .gerne Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .600/140 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 8 .600/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ASGUER ZAPSHOWTEATER

43


yeOAle utobi n s l g.

e har

Ol

fødselsda t gave er en flo Årets bedste ldig væ n e n skyde rød bil. Den ka rt på! fa t e nok lidt for meg fart og den får søsters bardus ind i r e b lø n e d gøre Da travlt med at le O r få s u h dukke og ikke en! Mød Ole ondt godt ig g fin, i der er rød o mindst bilen k k og musikals en humoristis de små. forestilling for

Tfloesttete Dbe ygge

r

kender Gunilla W oldes børn serier om ebogsLotte og fortæller o T o tte, som m levelser, so små og store hverda gsopm børn føle r kende og tale om. M glæde ved at genød den he en munter rlige Totte teaterfores i tilling for d Totte vil e mindste. bygge et hus. Hele værktøjska Tottes sse kan invite må i brug før ha n re mor og far ti “kaffe” i l sit nye hus.

der ikke vi n de Kom med i haven, l

p!

Gule ro

o le

nken. sid på græsset og bæ er, det inn sk Fuglene synger, solen fi n ma nder firer så hyggeligt. Måske ld. Bedstefar sår kløver? Det bringer he n vokser sig stor i en gulerod i haven. De ikke hives op. Bedden gode jord. Men vil temor, barnebarstefar får hjælp af Beds st da musen net, hund og kat. Men før sammen hjælper til kan de op trække guleroden med et plop.

FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

OLES NYE AUTOBIL

TOTTE BYGGER

Alder:. . . . . . . . . . . . 1-5 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . 450

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 500

44

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 210 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.400/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET ASPENDOS

FOR DE ALLERMINDSTE

GULERODEN DER IKKE VILLE OP Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.400/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.400/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ASPENDOS.DK


Teatret Aspendos info@aspendos.dk

WWW.ASPENDOS.DK

20761830

w w w. a s p e n d o s . d k

TEATRET ASPENDOS

45


E

ker historiern e om Em il fra L Han fortæ ønneberg. ller den h istorie, so holder alle m han rmest af den hvor går i mus Emils far efælden o g får hove ind i dej. E det smurt mil tøjet for d får slet ikke tid til at komme en evige renden til i Han snitte værksted r et. jubilæet b træmand nr. 100, men liver for Lindgre ensomt. Med resp ekt ens tekst er s intim fore stilling om kabt en livet på Katholt

100

Et eve et er histom f a agi! D r hver familier, de rien om to dtage o måde at m indst har deres e . Og ikk m eå p e d e m frem ld for d r til gengæ gle på hvad de få m - eller an d e h ri tf s æ han er, res g hvem mon r o F . e m - og sam fremmede e k s ti s y m den ve fire virkelig ha kan en ko horn?

D

nr.

re ø n s ke r fi e ntyr fuld

m

træman g o il Steffen els d

nFliollel hvide e k e D

t ka

e v e n ty r e t, D e h v id e k a t, h a n li ll e n d le r o drengen m Esben, kurrere der må konm e d s in a r v e r e tt e brødr e n ti l e om fa m il ie g I den m ørke sk å rden. ov mød e n ta le er Esbe nde ka n t som h a m ti l h jæ lp e r a t v in d e g å r d e n .. . o g m e g fa m il ie et mere endnu.

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ

EMIL &TRÆMAND NR 100

DE 4 ØNSKER

Alder:. . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 500

46

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.400/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.200/110 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET ASPENDOS

FOR DE SMÅ

DEN LILLE HVIDE KAT Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.600/50 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.400/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . 200

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 210 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ASPENDOS.DK


Teatret Aspendos info@aspendos.dk

20761830

w w w. a s p e n d o s . d k

Emil & træmand nr. 100 WWW.ASPENDOS.DK

TEATRET ASPENDOS

47


Asterions Hus har gabt over Shakespeare og den største kærlighedshistorie nogensinde - og det er der kommet en rørende, tempofyldt og humoristisk forestilling ud af. 24 scener, 24 livtag, 24 omveje og 24 hyldester til kærlighedens mange ansigter og slutninger. I vores hænder udfolder Shakespeares fantastiske tekst sig med alt fra ormedans og forelskede sumobrydere til gartnerkor og inderlig ballet i trillebøre. Aldrig har der været så meget livsglæde i at spille død!

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

ROMEO&JULIE! Alder:. . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 800

48

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.040/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ASTERIONS HUS

WWW.ASTERIONSHUS.DK


Asterions hus har de seneste ti år turneret både nationalt og internationalt på en regulær evighedsturne. Vi tager udgangspunkt i appetitten, glæden og livets paradokser. Vi søger ukueligt at få skuespillet til at balancere lige på kanten mellem det groteske og det realistiske, det forvirrende og det lettilgængelige. Stilen er rå og ekstremt fysisk - nærmest akrobatisk og dansende. rsens tog i år Ho e d o m s u H ang Asterions for vores m is r p r te a te Børneement års engag ter a Asterions h indenfor te us er g o n Kunstråd, A støttet af Statens for bør lle fores voksne. refusionsbe tillinger er rettig Teatret er m ede. edle af TIO og AS m SITEJ Danmark.

Asterions Hus søger altid at finde og udforske grænserne. I samarbejde med vores publikum udforsker vi grænsen mellem fortæller og publikum. Vi lader publikums oplevelser have indflydelse på vores fortælling og den bliver derved vedkommende. I vores skæve univers bliver alting vendt og drejet og analyseret til kun den rene, nærværende historie er tilbage.

WWW.ASTERIONSHUS.DK

REFSHALEVEJ 320 1432 K TLF 32570808 WWW.ASTERIONSHUS.DK INFO@ASTERIONSHUS.DK

ASTERIONS HUS

49


Mosekonens Bryg er en skattejagt. En forestilling med musikken som den centrale fortæller og børnenes hjælp som afgørende for eventyrets lykkelige slutning.

lt små. rie for de he geto is h g li e b En dra lige slan den væmme m o r e s y g guder, En a, mægtige s u d e M e d e hoved us og den helten Perse nsesse lænkede pri Andromeda.

Hun vinder k ampen om a t sp Robin Hood. Han vinder k ille ampen om alle de a ndre – og måske vinde r han også hende.

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

MOSEKONENS BRYG

DEN GRUSOMME HISTORIE OM MEDUSAS HOVED

ROBIN HOOD

Alder:. . . . . . . . . . . . Varighed i min:. . . . . Opstilling i min: . . . . Nedtagning i min:. . . Bredde i cm: Dybde i cm:

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

50

3-6 Højde i cm: 35 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej 90 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/60 30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ASTERIONS HUS

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 270 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.800/40 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.040/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.040/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ASTERIONSHUS.DK


Knudsen spiller Tilde e u k s g o r r e Dans arn! Tilde ha b t g li e rk æ var et m æret drevet hele sit liv v ørlig trang af en ubønh e verden til at udforsk og p med sin kro sit væsen.

I Mit Rum danser Tilde med skygger, gemmer sig i lys, husker, glemmer, går i opløsning, samles, erkender med kroppen og sindet. Hun overrasker os, skræmmer os og glæder os - og lader os være med i det hele. Hun synger til lamper, hvisker med sin telefon og viser publikum sine dagbøger og historier fra barndomslandet. Tilde viser os vej ind i barnets legende afsøgning af verden på helt egne præmisser – og hvordan denne leg er begyndelsen på kunst.

Den ken dte som en græske klassik tour er, et overfl de force med ødig af gude hedshorn r og hel te. Sjovt, s mertelig t og eleg ant.

FOR DE STØRSTE

WWW.ASTERIONSHUS.DK

FOR DE STØRSTE

MIT RUM, BØRNEVERSION

ILIADEN

Alder:. . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 950 Dybde i cm:. . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 450 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.040/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 450 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.200/150 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 13.000/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ASTERIONS HUS

51


BaggårdTeatret og QUASI teater præsenterer

S TAT S M I N I S T E R E N af Marie Kilsgaard Møller og Lasse Bo Handberg

Ne top hje mv en dt fra

4-8 å

r

Br ux ell es

2 stk: 16.000 kr. stk. pris: 9.000 kr.

En demokratiøvelse for de små BaggårdTeatret og QUASI teater indkalder til en musikalsk og humoristisk demokratiøvelse for landets yngste borgere. I et farverigt byg-selv-minisamfund med slot, politi, bager og forstæder leger vi os gennem et eventyr om fællesskab og tolerance. Booking: BAGGÅRDTEATRET Kontakt: telefon 62214043 // post@baggaardteatret.dk Nedenstående mål er inkl. publikumsareal

ww w. qu as it ea

te r. dk

FOR DE SMÅ

STATSMINISTEREN Alder:. . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . . 750

52

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 9.000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BAGGÅRDTEATRET

WWW.BAGGAARDTEATRET.DK


BaggårdTeaTreT og præsenterer

OPSANG Hovmod

fråseri

dovenskab

Had

liderligHed

griskHed

misundelse

oPsang “stik imod tidsånden” Politiken

”en moralsk opsang for fuld skrue” Frederiksborg Amts Avis

“et 75 minutters langt latterbrøl” Teaterkalenderen.dk

“forstå din teenager og forstå dig selv!” KultuNaut

“en generation sat på spidsen” Citadel

“opsang er halvanden times råt teenage-teater af fineste aftapning med veloplagt komediespil” Jyllands-Posten

oPSaNg er en krasbørstig musicalkomedie, der uddeler teatralske bølle-bank og syngende lussinger til den danske ungdoms syv dødssynder. iscenesat som et musikalsk foredrag præsenterer stykket to foredragsholdere, der fremfører syv forskellige skæbnefortællinger om syv dødsenssyndige teenagere, der lider hver sin drabelige skæbne. den dovne brækker nakken i et Jackass-stunt, den hovmodige rammes i hovedet af galaktisk lort, den griskes drømme om celebert stjerneliv afsløres som hul i hovedet. oPsang beretter med selvretfærdighedens klare røst og synger og danser om alle de bibelske plager (læs: stuearrest, fedtet hud og campingferie med farmor), som vil falde tungt på ungdommens snotdumme hoveder, hvis den ikke snart tager sig sammen. Tag din teenager med i teatret, og få et godt fælles grin over dette kærligt spiddende portræt af en ungdomsgeneration og dens voksne.

Booking BaggårdTeaTreT KoNTaKT: Telefon 62 21 40 43 / post@baggaardteatret.dk Nedenstående mål er inkl. publikumsareal. FOR DE STØRSTE

OPSANG Alder:. . . . . . . . . 14-114 Varighed i min:. . . . . 75 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . 1400 Dybde i cm:. . . . . . . 900

WWW.BAGGAARDTEATRET.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 13.900/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BAGGÅRDTEATRET

53


PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrætter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os på www.teateravisen.dk 54

TEATERAVISEN


KROP AMOK RISIKOTEATER FOR UNGE

TEATER

BAGLANDET www.teaterbaglandet.dk

...handler om alt det der sker i teenageårene. Hvad sker der når kroppen eksploderer i et væld af nye tanker, følelser og spørgsmål? OM at være usikker og forvirret OM det drengene ikke ved om pigerne og det pigerne ikke spør drengene om OM at føle sig forkert og ensom også sammen med andre KROP AMOK handler om at overleve skiftet fra barn til voksen fra tynd dreng til stærk mand fra lille pige til frodig kvinde Unge bliver dagligt bombarderet af medierne med billeder af den ideelle krop, det ideelle job, den ideelle kæreste, det ideelle liv. Hvis du er en kendt og succesfuld skuespiller, popidol eller sportsstjerne, så er du helt sikkert smuk , veltrænet og lykkelig....?

Medvirkende: Sofie Pallesen og Jesper Pedersen Idé: Pallesen & Weinkouff Instruktion: Solveig Weinkouff Scenografi: Filippa Berglund Musik: Sys Bjerre Tekst: Pedersen, Pallesen, Weinkouff, Sys Bjerre, I Form, Center for Ungdomsforskning, DR, Wikipedia & elever fra Vibenhus Skole Spilleperiode: 1/9 - 3/10 2014 og 12/1 - 3/4 2015 Kontakt: Teater Baglandet mail@teaterbaglandet.dk mobil: 52251707 www.teaterbaglandet.dk

Den Danske Forskningsfond

FOR DE STØRSTE

KROP AMOK Alder: . . . . . . . . . 13-89 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1000

WWW.TEATERBAGLANDET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 8 .800/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER BAGLANDET

55


Barkentins Teater

Barkentins teater er et lille sydvestjysk teater, med hjemsted i Ribe. Vi turnerer i hele landet med sagtmodige, morsomme og vedkommende forestillinger for børn og de voksne.

FORESTILLINGER I SÆSON 2014/15:

’INDENI’ for de 1½- til 4-årige

Lysten til at gå, lysten til at løbe, lysten til at lege, lysten til at plaske, lysten til at opleve... Det sker ting ligner noget vi kender, men indeholder noget helt andet. Et par gummistøvler går hele vejen, men hvor langt kan de gå og hvornår går en gummistøvle for langt. Historien om hvad et par gummistøvler også kan indeholde. OBS: Kan spille udendørs. Forestillingen er skabt af Ole Barkentin Lauritzen og Folmer Kristensen Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 30 minutter Spilleplads: 4 gange 4 meter. Der kræves ikke mørklægning Pris: 4700 kr. ekskl. moms ved 30 børn (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’NøRREGaaRD OG BaRKENTIN’ for de 3- til 7-årige

Hans Nørregaards ”Dyrenes brevkasse” fra ”Bedstefarprojektet” og Ole Barkentin Lauritzens ”Møgfuglen” i en ny opsætning kommer på landevejen. De bliver spillet lige efter hinanden og bliver finurligt kædet sammen. Medvirkende: Varighed: Spilleplads: Pris: Refusion:

Ole Barkentin Lauritzen og Hans Nørregaard 40 minutter Et rum. Der kræves ikke mørklægning. 6200 kr. ekskl. moms ved 60 børn (voksne tælles ikke med) Godkendt

Andre forestillinger på turné, se vores hjemmeside. Vi giver 10% rabat på anden forestilling, samme sted og dag. FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

INDENI

VELKOMMEN

Alder:. . . . . . . . . . 1½-4 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 300

56

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 200 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.700/30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BARKENTINS TEATER

Alder:. . . . . . . . . . 1½-4 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

FOR DE ALLERMINDSTE

SUTTOG Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.700/30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . 1½-4 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.700/30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BARKENTINS-TEATER.DK


’URO’ for de 3- til 7-årige

Holdet bag ”Suttog” og ”Velkommen” tager en ny tur, denne gang for de 3 til 7 årige. Hvad er den bedste gave man kan få? Noget man kan bruge? Noget man ikke havde regnet med? Noget man ikke kan gennemskue? Der er mange muligheder; men et er sikkert. En god gave giver plads til eftertanke og det kommer der ofte en god historie ud af. Forestillingen er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 40 minutter Spilleplads: 4 gange 4 meter. Min. 2,30 meter til loft. Ingen mørklægning Pris: 5200 kr. ekskl. moms ved 60 børn (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’SUTTOG’for de 1½- til 4-årige ’VELKOMMEN’for de 2- til 5-årige

”Suttog” er en sort/hvid stumforestilling for de mindste. ”Velkommen” er en forestilling uden mange ord. Begge forestillinger handler om de ”store” livsværdier, når man ikke selv er så stor. Forestillingerne er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 30 minutter Spilleplads: 4 gange 4 meter. Der kræves ikke mørklægning Pris: 4700 kr. ekskl. moms ved 30 børn. (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’NIELSEN OG FISK’for de 3- til 7-årige

En eventyrlig forestilling, hvor et drama udspilles af dagligdagsting i nye roller. En støvsuger bliver en drage, en standerlampe solen, en opvaskebørste til en konge, og en hel flok af en gummihandske. En drabelig fortælling, der ender godt ved hjælp netop af – ja, dagligdagsting. Medvirkende: Pris: Refusion:

Ole Barkentin Lauritzen 5200 kr. ekskl. moms ved 60 børn. (voksne tælles ikke med) Godkendt

Barkentins Teater Gravsgade 37, 6760 Ribe · www.barkentins-teater.dk Henvendelse: ole@barkentins-teater.dk eller tlf. 24 48 90 30 FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

URO

NØRREGAARD OG BARKENTIN HISTORIER

NIELSEN OG FISK

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 200

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.200/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BARKENTINS-TEATER.DK

FOR DE SMÅ

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 200 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.200/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 200 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.200/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BARKENTINS TEATER

57


Pigespejdernes dramapatrulje opforer

JUNGLEBOGEN

Pigespejdernes dramapatrulje skal opføre Junglebogen. Vi følger livet i patruljen – også dét er dramatisk – og prøverne op til premieren. Der udspilles en række centrale scener fra selve JUNGLEBOGEN: Ulvene redder den spæde Mowgli fra den feje og blodtørstige tiger Shere Khan.... Mowgli henter ilden hos menneskene og bruger den som våben i sin kamp mod tigeren... Scenerne udfoldes ved hjælp af dukker i alle størrelser, objekt objektteater, skyggespil, dans og selvfølgelig levende musik leveret af de medvirkende skuespillere.

- en musikalsk og crazy historie for hele familien

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

FOR DE LIDT STØRRE

PIGESPEJDERNES DRAMAPATRULJE OPFØRER JUNGLEBOGEN Alder: . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min: . . . . . 55 Opstilling i min: . . . 105 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 700

58

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .500/125 Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .320/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERGRUPPEN BATIDA

WWW.BATIDA.DK


Manden de kaldte

rolex - et sted i Østeuropa, før det hele ramlede...

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Den store leder viser vejen mod en lysende fremtid. Den talentfulde kunstmaler skaber billederne af ham – livagtige, inspirerende… Maleren forelsker sig i en kvinde, der forstyrrer hans penselstrøg og hans tro på den store leder for altid. Deres møde resulterer i en rejse gennem familiære forviklinger og skelsættende dramatiske politiske begivenheder. Hvad der kunne have været en tragedie, er med den britiske instruktør Alex Byrne og Batidas musikalske ensemble blevet til en kulsort komedie. En farverig og underholdende fortælling fra en ikke særlig fjern fortid.

Teatergruppen BATIDA Rentemestervej 25A 2400 København NV Telefon +45 3810 3609 info@batida.dk www.batida.dk Teatergruppen BATIDA er støttet af

FOR DE STØRSTE

MANDEN DE KALDTE ROLEX Alder: . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min: . . . . . 75 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 850 Dybde i cm: . . . . . . . 700

WWW.BATIDA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 13 .440/125 Pris/Antal tilsk .: . . . . 14 .280/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERGRUPPEN BATIDA

59


Kronen på hovedet Kongen er døden nær og den ældste søn står til at overtage kronen. Det er han vældig stolt af. Men deres far holder mest af hans forkælede lillebror. … En musikalsk, sjov og alvorlig historie om søskendejalousi, kærlighed, retfærdighed og accept.

Spaghetti Man bliver høj af spaghetti, siger de to lange. Og så koger de spaghetti efter alle kunstens regler. Deres nabo, der ikke er spor høj, men lille, tyk og forfærdeligt sulten, vil gerne spise med. En sød og hjertevarm historie om uforenelige størrelser, der trods alt finder sammen. Masser af musik spillet af de tre aktører selv.

Aben Osvald Egon Mathiesens børnebogsklassiker som musikalsk forestilling. Den lille Osvald har en hemmelig drøm om et lykkeligt abeliv – og et stort rødt æble. FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ

KRONEN PÅ HOVEDET

SPAGHETTI

Alder: . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1200

Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

60

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . .gerne Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .160/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .220/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .120/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERGRUPPEN BATIDA

FOR DE SMÅ

ABEN OSVALD Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .160/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .220/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .160/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .220/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BATIDA.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


Ondere end Shakespeare – sjovere end Simpsons

Hallelujah! En crazy, ordløs og musikalsk farce – med en diskret politisk brod. Om alverdens dødssynder, om at penge ikke er alt, om had og kærlighed, råddenskab og renhed, fortabelse og frelse. Kan spille inde som ude.

Grande finale DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

----ing ---- still------ ilie-f-o-r-e---F-a-m---

PB

Ouverture

Det er så yndigt at følges ad – for fuld musik. Orkestret er hyret til den store dag, men brudeparret er endnu ikke dukket op. I ventetiden lever orkestret sit eget liv. Det der skulle have været musik til en henrivende begyndelse, tegner til at blive en Grande Finale! Kan spille inde som ude.

----ing ---- still------ ilie-f-o-r-e---F-a-m---

Ouverture er en komisk og poetisk historie om livet i et besynderligt orkester. Om glæder og sorger, om stor lykke og voldsom tragedie medlemmerne imellem. Kan spille inde som ude. FOR DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

HALLELUJAH!

GRANDE FINALE

OUVERTURE

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 55 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 800

WWW.BATIDA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 15 .100/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 15 .100/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 15 .100/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERGRUPPEN BATIDA

61


Grafik: SceneAgenturet www.sceneagenturet.dk

Habit

-en fysisk farce om forandring og vanens magt. Hr. Habit er et vanedyr. Han arbejder på et renseri og prøver at navigere rundt i sine barndomsminder, vaner, tankemønstre og følelser. Han drømmer om at gøre tingene helt anderledes.... man skal bare turde tro på dem, før de kan blive til noget! I spændingsfeltet mellem den følende og den tænkende hjerne, inviteres vi indenfor i Hr. Habits kamp for kærligheden og mod vanens magter. I en roterende scenografi, i et fysisk, komisk og dansant scenesprog, møder vi Hr. Habit. Teatret Beagle skaber -dans & fysisk teater rpt , som er enkelt, ska “tegneserie teater” e absurde og poetisk fyldt med komiske,

og historier.

Pressen skrev: “...her er der ide, spilmæssigt overskud og en forrygende energi på banen” “...karaktertegningen går rent ind, fra det øjeblik Hr. Habit indtager scenen”

ne på gaden og i ller indendørs og ger Gadeteater: Vi spi byens åbne rum. gle samarbejder eteater: Teatret Bea Internationalt gad ity men), Stille cur (se as rilla ic.nl i Go med hollandske Act t for salg. ige turr Kul t tak ari. Kon Fanfare & Urban Saf kreativ yder workshops i: Teatret Beagle tilb ge(gade) teater og sta dans, komik, fysisk . sne vok og e ung n, fight. For bør

KropsKontoret På KropsKontoret for kropssprogs- og følelsesregistrering, mødes en mand og en kvinde. Igennem undersøgelser, regler og rutiner, mødes de i smukke, absurde, hylemorsomme, klodsede parrings- og panikdanse. KropsKontoret er kropskomik, dans, skøn mimik og få ord. Fra 2014 spiller vi “KropsKontoret” i gadeteater udgave.

TeatretBeagle.dk

Godsbanen Aarhus. +45 20 29 96 77 teatretbeagle@gmail.com Information og salg: Kulturriget.dk +45 60 66 08 86 FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

HABIT Alder:. . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . 900

62

KROPSKONTORET Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.500/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET BEAGLE

Alder:. . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . 900

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.220/500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATRETBEAGLE.DK


Co-produceret med Maskineriet

EnCykloPædisterne Tre cyklende særlinge har udsendt sig selv på en mission for at indsamle og certificere materiale til bogen, der kan besvare alle spørgsmål: Encyklopædien! EnCykloPædisterne får vendt op og ned på mange af livets spørgsmål og bruger flittigt publikum i forsøget på at opretholde livet ifølge Encyklopædien. Glæd jer til en forrygende morsom forestilling, hvor Darwin, dameblade, klimateoretikere, og andre intelligente designere, må på banen i jagten på de store spørgsmål! EnCykloPædisterne er fysisk og absurd gadeteater med eventyrlige ombyggede cykler. Leg og interaktion med publikum.

“...man foranledes til at tro, at man har fulgt efter en kanin med et lommeur og befinder sig på den anden side af logikkens verden. Campisterne er en eksplosiv energiudladning, hvor ord overflødiggøres af farverige og fantasifulde scenarier, og hvor det ukendte udfordrer, skræmmer – rykker og glæder! ” Ditte Bille Winther, Kulturskribent

Campisterne Campisterne Kurt og Karin ruller, med militær præcision, ind på campingpladsen til uforpligtende ferieidyl. Men idyllen brister og og campingvognen folder sig ud som et magisk hurlumhej- og skrækhus, der hvirvler dem ud i kontrolkampe, jalousi og ynkeligt badmintonspil. En skæv og rørende forestilling om den moderne mands mulige deroute i mødet med det ukendte, forførelsen og den sanselige begejstring. Om livet på en campingplads, om at blive overrumplet af livet og udfordret i mødet med det ukendte. ‘Campisterne’ er fysisk, komisk absurd gadeteater for hele familien.

WWW.TEATRETBEAGLE.DK

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

ENCYKLOPÆDISTERNE

CAMPISTERNE

Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . 1200

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 600 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . 14.720/500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 600 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . 14.720/500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET BEAGLE

63


FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

REGN Alder:. . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . 900

64

TEATERBLIK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.400/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERBLIK.DK


FOR DE ALLERMINDSTE

VEJEN RUNDT Alder:. . . . . . . . . . 1½-4 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 500

WWW.TEATERBLIK.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.200/30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERBLIK

65


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp • Værtsskab • Teknik • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 70 skoler med KulturCrew, fordelt på 14 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

66

KULTURCREW


BLIXEN UNPLUGGED BLIXEN UNPLUGGED - FORTÆLLETEATER - FORTÆLLETEATER

Karen Blixen beskrev sig selv som en ”Storyteller”. Dette er inspirationen til Karen Blixen beskrev sig selv som en – ”Storyteller”. er inspirationen til forestillingen: Et nyskabende fortælleteater et forsøg påDette at genfinde det talte ords Et nyskabende fortælleteater – et forsøg på at genfinde det talte ords evne tilforestillingen: at stimulere publikum. evne tilaf atstor stimulere publikum. Uden brug scenografi og overdådige kostumer udfordrer Karen-Lise brug af stor scenografi overdådige kostumer udfordrer Karen-Lise Mynsters Uden iscenesættelse, sammen medog skuespillerne, den traditionelle Mynsters iscenesættelse, skuespillerne, traditionelle fortælletradition. De bringer nytsammen liv og enmed uventet dybde ind iden Blixens to noveller fortælletradition. De bringer nyt liv og en uventet dybde ind i Blixens to noveller Skibsdrengens fortælling og Ringen. Skibsdrengens fortælling og Ringen. Aldersgruppe: 13 – 103 Varighed: 60 min. med mulighed Aldersgruppe: 13 – 103 for en snak efter forestillingen Sceniske krav: v. 100 publikummer: 8 x 10for meter. Højde: 2,5 meter Varighed: 60 min. med mulighed en snak eftermin. forestillingen Ved mindre antalkrav: publikum: Et stort klasselokale Sceniske v. 100 publikummer: 8 x 10 meter. Højde: min. 2,5 meter Strøm: 220 Forestillingen kræver ikke Et mørklægning VedV. mindre antal publikum: stort klasselokale Turné: Efterår Strøm:2014 220 V. Forestillingen kræver ikke mørklægning Refusion: Godkendt Turné: Efterår 2014 Pris: 9000 kr. incl. moms. 10% rabat ved køb af flere forestillinger samme dag og sted på 2. forestilling Refusion: Godkendt Medvirkende: Petrine Agger & Mette Pris: 9000 kr. incl. moms. 10%Frank rabat ved køb af flere forestillinger samme dag og sted på 2. forestilling Instruktion: Karen-LisePetrine Mynster Medvirkende: Agger & Mette Frank Forfatter: Karen Blixen Instruktion: Karen-Lise Mynster Forestillingen har modtaget støtte fra Statens Kunstråd og Dansk Skuespillerforbund Forfatter: Karen Blixen Forestillingen har modtaget støtte fra Statens Kunstråd og Dansk Skuespillerforbund Få mere info på: www.blixenunplugged.dk Kontakt: mettefranks@yahoo.dk, tlf: 40 13 98 13 FåMette mereFrank, info på: www.blixenunplugged.dk Kontakt: Mette Frank, mettefranks@yahoo.dk, tlf: 40 13 98 13

FOR DE STØRSTE

BLIXEN UNPLUGGED Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 30 Nedtagning i min:. . . 15 Bredde i cm:. . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . 800

WWW.BLIXENUNPLUGGED.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.200/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BLIXEN UNPLUGGED

67


Ib er et æg er en skrøbelig forestilling om et æggehoved, en farlig honning krukke og modet til at gå alene ud i verden og lede efter én, man godt kan li’.

Kulturkongen.dk Børneteateravisen.dk Børn i Byen

Christian Særling er en fantasifuld fortælling om venskab fra 1930’ernes Danmark, hvor rigtige drenge spiller fodbold, hvor piger skal gå i kjole, hvor alting er stribet og hvor røde pølser er den nye dille.

Børneteateravisen.dk Aarhus Stiftstidende

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

IB ER ET ÆG

CHRISTIAN SÆRLING

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 700

68

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.500/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER BLOOM

Alder:. . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 800

SPI FO LLET O RES VE TIL R10 LIN 0 GER

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.400/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERBLOOM.DK


En musikteaterforestilling for alle over 6 år. En hyldest til samlere og en undersøgelse af, hvorfor mennesket elsker ting – og hvorfor det lige er så vigtigt med den ene del, der mangler.

Kulturkongen.dk

» Stykket var en stor oplevelse

for eleverne, men så sandelig også for mig! Jeg kan klart anbefale stykket til andre skoler «

Karsten Meyer Musiklærer, Tinglev Skole

TEATERBLOOM.DK FACEBOOK.COM/TEATERBLOOM MAIL @ TEATERBLOOM.DK / +45 42501722

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

JEG MANGLER EN DEL - EN FORESTILLING OM AT SAMLE Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . 1500

WWW.TEATERBLOOM.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.600/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER BLOOM

69


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Ringsted og Sorø kommuner i april 2012? Her deltog 116 teatre med 192 forestillinger.

70

TEATERCENTRUM


A M U S I C A L G A M E P L AY BY THOMAS SANDBERG

IPLAY UPLAY WEPLAY ER EN MUSIKALSK OG HUMORISTISK HYLDEST TIL DET LEGENDE DIGITALE MENNESKE I EN VERDEN FYLDT MED APPS, TABLETS, SMARTPHONES OG LAPTOPS. Den prisbelønnede og anmelderroste multikunster Thomas Sandberg inviterer publikum ind i en fantasifuld og interaktiv verden med rytmer, lyde, videokunst, computergrafik og leg. Thomas har arbejdet med teknologi i hele sin karriere og udvikler selv software til sine forestillinger, så publikum vil opleve noget ganske unikt. LYSDESIGNER: MIKKEL JENSEN ALDERSGRUPPE: 10-100 ÅR. TEKNISKE KRAV: MØRKLÆGNING · 220 V / 3 X 16 A BXDXH: 7X5X4 METER PRIS: 10.000 INCL. MOMS FORESTILLINGEN ER REFUSIONSBERRETIGET

PRESSEN HAR TIDLIGERE SKREVET OM THOMAS SANDBERG: ”Thomas kan få alt til at swinge – giv ham et fodgængertorv, et plastsæde, giv ham hvad som helst! Han er legebarnet uden grænser, der spiller på det essentielle pulsslag...”, Berlingske Tidende ”Sandbergs originale fantasi går lige ind... Sandberg jammer for vildt...kom ikke og sig, at det københavnske teater ikke følger med...” Information ”Sandberg er vores sjoveste slagtøjsspiller... Kunst i grænselandet mellem stand up, improvisation, ny kompositionsmusik og teater. Sat ned på en stol mellem to mikrofoner udvidede percussionisten vores rammer for forståelse af, hvad der er musik, hvad der er slagtøjsspil, og hvad der bare er elementært morsomt...”, Politiken

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

IPLAY UPLAY WEPLAY Alder:. . . . . . . . . . . 8-98 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 700

WWW.BOINGPRODUCTIONS.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BOING PRODUCTIONS

71


687 km

en forestilling om bæredygtighed

HVOR MEGET KAN VERDEN BÆRE?

EN TEATERMONOLOG OM FLUGT, GRÆNSER OG MOD

NY FORESTILLING

5 STJERNER I TEATERAVISEN

Hvor meget kan du bære? 687 km er en interaktiv forestilling. Der er ingen publikumspladser. Der er kun et rum, hvor publikum og skuespillere sammen spiller forestillingen. Medvirkende: Nils P. Munk og Ernesto Piga Carbone Instruktør & dramatiker: Nils P. Munk Idé: Jens Svane Boutrup Produceret af: Bornholms Teater & DET MENNESKELIGE TEATER Baseret på forestillingen ’Del dit Lort!’. Turneperiode: 17. februar-16. marts 2015

Frit efter ’En Lille Grænsedagbog’ af Gazmend Kapllani. Grænsesyndrom er en morsom, gribende og tankevækkende forestilling om drømmen om et bedre liv på den anden side af grænsen. En drøm, som millioner af mennesker verden over deler på tværs af nationalitet, religion og køn. Skuespiller: Ernesto Piga Carbone Instruktør & dramatiker: Jens Svane Boutrup Scenograf: Lisbeth Burian Koreograf: Camilla Marienhof Turneperiode: Marts-april 2015

BOOKING Bornholms Teater · Teaterstræde 2 · 3700 Rønne Tlf: 5695 0732 · info@bornholmsteater.dk FOR DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

687 KM - EN FORESTILLING OM BÆREDYGTIGHED

GRÆNSESYNDROM

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 30 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . 1100 Dybde i cm: . . . . . . 1100

Alder: . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 400

72

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . .300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . . 7 .200/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BORNHOLMS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .400/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .600/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BORNHOLMSTEATER.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


Ellestingeren

Prinsesse Leonora DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

LEONORA CHRISTINAS DRAMATISKE LIVSHISTORIE

EN REJSE TIL DET UNDERJORDISKE

4 STJERNER I TEATERAVISEN

NY FORESTILLING

Fortalt med dukker. Prinsesse Leonora er historien om den ambitiøse kongedatter Leonora Christinas fantastiske liv. Om ægteskabet med verdensmanden Corfitz Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlighed, fangenskab og flugt. Om at finde styrken til at klare alle udfordringer – også når det ser allersværest ud. Skuespiller: Christine Albrechtslund Manuskript & Instruktør : Jens Svane Boutrup Kostumer & Dukker: Johanne Helger Lund Produceret af: Bornholms Teater & Taastrup Teater Turneperiode: Oktober-november 2014

Hver sommer sidder Kristine i oldemorens have i skoven og lytter, mens den gamle kone fortæller om Ellestingeren, de underjordiske og alle de andre væsner, der bebor det gamle Bornholm. Men en dag bliver oldemoren alvorlig syg, og Kristine drager ud på sit eget eventyr for at bede Ellestingeren om hjælp til at holde døden fra døren. Skuespiller: Christine Albrechtslund Manuskript: Dennis Gade Kofod Instruktør: Jens Svane Boutrup Scenograf: Tine Mette Jespersen Turneperiode: Oktober-november 2014

www.bornholmsteater.dk Rabat ved køb af flere forestillinger

WWW.BORNHOLMSTEATER.DK

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

PRINSESSE LEONORA

ELLESTINGEREN

Alder: . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 300 Dybde i cm: . . . . . . . 300

Alder: . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .500/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .500/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BORNHOLMS TEATER

73


ü § ǣ

HVORDAN vælger man mellem sine forældre? ϐ ¤ i ǫ Kan man ¤ kærlighedenǡ ¤ § Þ ǫ ¤ ¤ ϐ ǡ ¤ ǫ skyld ǡ ¤ ¤ Þ ǡ og hvor i hjernen sidder Þ ǫ med sine forældres hjernerǡǡ ¤ igen?

ͳʹ ¤ ǣ menneskehjernen og Karla ͸Ǥ Ǥ Ǧ ǣ § skilles. § ǡ Ǥ ¤ Ǧ ¤ ϐ og Þ ¤ Ǥ ¤ ǡ sælsomme hjernegnomer Ǥ ¤ § Ǥ ¤ ¤ǫ MED hjernen ¤ ¤ ¤ Þ ǡ ǡ ¤ Þ § valg ansvar. Ǩ ¤ Ǧ , ǡ og Ǥ Kontakt: info@buhne.dk Tlf: 61307986 Ǥ Ǥ Ȁ

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

HJERN! Alder:. . . . . . . . . . . 9-90 Varighed i min:. . . . . 70 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

74

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.000/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER BÜHNE

WWW.BUHNE.DK


ย ย ย ย ย รผย ย ย ย ย ยงย ย ย ย ย ย ย ย วฃ

DEBUT ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย

TEENAGEREN I CENTRUM

DEBUT stiller skarpt pรฅ tre teenagere i ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยงย ย ย ย ย ย ย forelskelse, ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยงย ย ย ย ย ย ย ร ย วค ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ยงย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค โ Jeg har sjรฆldent oplevet et publikum, min 9. klasse, med sรฅ stor indlevelse, og skuespillere som er sรฅ trovรฆrdige.โ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยงย ย ย ย ยค Lille ยงย ย ร ย ย ย ย ย ย

FORFร RENDE FORM

ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยงย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยงย ย ย อปวคย ย ย ย ย ย วฆย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยงย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฃ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ฯ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยค ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วจ

โ Vital og begavet forestilling af varme, talentfulde performereโ . ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ร ย ย ย ย ย ย

ย ย ร ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วก ย ยค ย ย ย ย ฯ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วฆวก ย ย ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ยงย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย ย ย ย ร ย ย ย ย ย วค ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค โ Publikum digtede selv med! โ og de nรธd det hele vejen, inklusiv undertegnede. Det var hรธj klasseโ . ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย วค ย ย ย วฆ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ร ย

Kontakt: info@buhne.dk Tlf: 61307986 ย ย ย วคย ย ย ย ย ย ย ย วคย ย ย ศ ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย FOR DE STร RSTE

DEBUT - EN HYLDEST TIL UNGDOMMEN Alder:. . . . . . . . . . 13-90 Varighed i min:. . . . . 75 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 400

WWW.BUHNE.DK

Hรธjde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Mรธrklรฆgning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.000/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER Bร HNE

75


scenekunst cenekunst som grundforskning nogle ogle gange kan man først se virkeligheden som den virkeligt er, når den bliver iscenesat. Carte Blanche arbejder med at iscenesætte møder og føre publikum på poetiske rejser. Ind i abstraktioner der giver os mulighed for at undersøge og stå på kanten af det, vi kan forstå og forklare. Vi vil have dig til at stoppe op, blive nysgerrig og stille spørgsmål ved den måde, du møder og oplever dig selv og verden på.

76

CARTE BLANCHE – EGNSTEATER I VIBORG

Carte Blanche er optaget af at undersøge og bryde rammerne for hvad scenekunst er. Det gør vi gennem samarbejde med andre professionelle scenekunstnere, teatre og forskere, samt i tværfaglige produktioner med museer, biblioteker og uddannelsesinstitutioner. Vi er altid optaget af at sætte Carte Blanches særlige æstetik, tilgang til sansning, publikumsinteraktivitet og iscenesættelse i spil i nye sammenhænge.

WWW.CBLANCHE.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


På turné i sæson 2014/15

Egnet fra 12 år.

life live! af cantabile 2 og carte blanche

reumert nomineret til Juryens særPris 2013

I Life Live! undersøger Cantabile 2 og Carte Blanche, hvordan der kan skabes ærlige møder på tværs af alder og erfaring. Ved enkle rumlige greb gives rammerne for et forestillingsspil, hvor de valg publikum stilles over for, former forestillingens videre forløb.

PB

Cantabile 2 www.cantabile2.dk

★★★★★ „Man føler sig glad og taknem-

♥ ♥ ♥ ♥ „Det er lige så

melig over at nogle kan begå en sådan type af udfordrende, skrøbelig og modig scenekunst.“

skrøbeligt, som det er stærkt, når publikum går med på opdagelsesrejse i menneskeland.“ PolITIKEN

BØRNETEATERAVISEN.DK

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

foR PRIS og INfo KoNTAKT

en sand røverhistorie af teatret gruPPe 38 og carte blanche Det er farligt at bevæge sig ind i Görringeskoven, for dér kan man blive overfaldet af det værste røverpak. En iskold vinterdag går en gammel munk og hans unge lærling alligevel dybt ind i skoven, for de har hørt en røverhistorie om et vidunderligt mirakel.

★★★★★ ÅRhuS STIfTSTIDENDE

♥♥♥♥ PolITIKEN

Skoleforestilling fra 9 år. Familieforestilling fra 6 år.

„Et himmelloft med de forunderligste projektioner fra verdens smukkeste have. Mærkværdigt og bevægende.“

★★★★★ „Lidt skummel og farlig,

INfoRmATIoN

BØRNETEATERAVISEN.DK

lidt sjov og hyggelig, lidt hemmelighedsfuld og religiøs. Det er godt gjort.“

FOR DE STØRSTE

WWW.CBLANCHE.DK

Gruppe 38 www.gruppe38.dk

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

LIFE LIVE! Alder: . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min: . . . . . 75 Opstilling i min: . . . 360 Nedtagning i min: . . 120 Bredde i cm: . . . . . 1000 Dybde i cm: . . . . . . 2000

foR PRIS og INfo KoNTAKT

EN SAND RØVERHISTORIE Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 300 Nedtagning i min: . . 120 Bredde i cm: . . . . . 1300 Dybde i cm: . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 450 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: Alle priser er i kr. og ekskl. moms

CARTE BLANCHE – EGNSTEATER I VIBORG

77


Nycirkuskompagniet Cikaros præsenterer

Den Lille Prins af Antoine de Saint-Exupéry

Tag med på en poetisk og fascinerende rejse fra planet til planet, fyldt med elegant balancekunst, komiske finurligheder og hæsblæsende luftakrobatik. I en dramatisk saltomortale styrter piloten ned i ørkenen. Blandt vægtløse planeter og svævende artister møder han den lille prins, og et visuelt og udtryksstærkt univers af cirkusmagi, umiddelbar fantasi og rå voksenidioti folder sig ud. Instruktør: Leiv Arne Kjøllmoen Medvirkende: Signe Løve Anderskov Michiel Tange van Leeuwen Camilla Becker Madsen

Den Lille Prins er en poetisk nycirkusforestilling om at se med hjertet og forstå en verden af både hykleri og kærlighed.

FOR DE LIDT STØRRE

DEN LILLE PRINS Alder:. . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . 65 Opstilling i min: . . . 240 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . 900

78

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 580 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 16.000/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

NYCIRKUSKOMPAGNIET CIKAROS

WWW.CIKAROS.DK


Børneteater

siden 1967

Mis med de blå øjne

Fortællingen om den lille modige mis, der gik ud i verden for at nde landet med de mange mus. For selv om man har blå øjne, kan man sagtens være lige så meget kat og mindst lige så god kat som alle dem med gule øjne. Det er stadig værd at huske på!

Alfons Åberg - Nye historier Comedievognens populære dramatisering af Gunilla Bergströms berømte børnebøger om den energiske lille fyr med den livlige fantasi. Forestillingerne baserer sig på flere af bøgerne om Alfons og hans rare og distræte far. "Selvfølgelig er der ikke spøgelser til" siger Alfons. Og heller ingen uhyrer eller mystiske marsmænd. Selvfølgelig ikke! Kun i fjernsynet og på film og i eventyrbøgerne. Men sommetider glemmer Alfons det...

Alfons Åberg - Hjemme hos

Vi følger Alfons og hans far, hvis tålmodighed ustandselig bliver sat på prøve. Forestillingen handler om hverdagens små dramaer og situationer, som alle kan nikke genkendende til. Vi oplever Alfons give sin nye legekammerat Viktor plaster på, drengenes møde med den store dreng. Vi får svar på, hvorfor det er godt at kede sig og finder ud af, at det sommetider er svært at lege samme og forblive gode venner.

Tekniske krav:

Mørklægning, 2 hjælpere til ind og udbæring, stærkstøm (3x16amp), 230V, siddepladser til publikum.

FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

MIS MED DE BLÅ ØJNE

ALFONS ÅBERG - NYE HISTORIER

ALFONS ÅBERG - HJEMME HOS

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 700

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.120/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.240/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.COMEDIEVOGNEN.DK

FOR DE SMÅ

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.800/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.600/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.400/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.800/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.600/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.400/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

COMEDIEVOGNEN

79


for alle der beskæftiger sig med drama og teater

DATS er en landsdækkende teaterorganisation der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark.

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Medlemsskoler, -scener og -grupper kan få gratis hjælp af DATS´ professionelle teaterkonsulenter til deres teaterarbejde: • Instruktion • Teaterarbejde med børn og unge • Scenografi • Repertoire • Mv. Medlemmer får 10 % rabat på Forlaget DRAMA’s bogudgivelser og Grimas sminke samt rabat på DATS’ mange teaterkurser. Medlemskab for skoler, scener og grupper kun 325,- kr. pr. år.

DATS, Jernbanegade 5, 6230 Rødekro tlf 7465 1103 - dats@dats.dk

www.dats.dk

80

DATS - LANDSFORENINGEN FOR DRAMATISK VIRKSOMHED

WWW.DATS.DK


TEATER DU MILDE HIMMEL

”Sikke et vejr” En komisk og poetisk forestilling for de mindste. Line Svendsen tager børnene med på en rejse gennem de fire årstider

kan man nu både soppe og dykke under havoverfladen.... Med enkle revisitter trylles genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne. Forskellige dyrevenner dukker op undervejs, men de opfører sig ikke altid som man regner med.

En paraply åbner sig og en frisk forårseng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med en enkelt håndfuld sand forvandles rummet til den hede sommerstrand. Og fødderne bliver brændende varme. En blå snor trylles om til det kølige hav og på magisk vis

Medvirkende: Line Svendsen Instruktør: Katharina Kamber

TEATER DU MILDE HIMMEL Administrator: Lars Bo Christensen, Kaløgråvej 8, Kallø, 4990 Sakskøbing Tlf: 2621 2409 dumildehimmel@gmail.com

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

SIKKE ET VEJR Alder: . . . . . . . . . .1½-6 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 300

WWW.TEATERDUMILDEHIMMEL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 3 .920/40 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .920/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER DU MILDE HIMMEL

81


Jimmie

Hvad kan du fortælle? Han ved aldrig, hvad han skal sige, og ender altid med at sidde alene i en krog, - men ikke i aften. Tag med Jimmie på en rejse til den anden side, hvor sære ting sker. En forestilling om at finde og fortælle sin egen historie - så usandsynlig den end må lyde.

W WW.D U N KELB LA A.D K · H A L L O@ D U N K E L B LAA.DK · 2612 0013 FOR DE STØRSTE

FOR DE SMÅ

JIMMIE – HVAD KAN DU FORTÆLLE?

COYOTE

Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Jimmie Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250

82

DUNKELBLÅ

Mørklægning:. . . . . . . . . . . . gerne Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/90 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.400/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Coyote Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 270

Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.400/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DUNKELBLAA.DK


Hvem der først bliver vred En eventyrlig splatter-fortælling fuld af gru og grin. Hør hvordan Tosse-Hans går i clinch med Bjergtrolden.

Coyote

Bittebæk

Spilopmageren Coyote tager med storjægeren Ørn ud på en farefuld færd for at finde Sol og Måne. En livlig og poetisk genfortælling af den Zuni-indianske myte til rytmerne fra en stor rammetromme.

Med mottoet ”Skal jeg, så kan jeg” kaster Bittebæk sig ud i dette muntert fortalte eventyr.

Musikanterne Stillet overfor aflivning stikker Æsel, Hund, Kat og Hane af for at give den gas i et brag af et Rock-eventyr.

A LLE H IS TO R IER ER FORTA L T OG S P I L L E T AF TROELS KI RK EJ SI NG FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE SMÅ

MUSIKANTERNE

HVEM DER FØRST BLI’R VRED

BITTEBÆK

Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Hvem der Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 270 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . gerne førstPris/Antal bliver vred tilsk.:. . . . . . . 4.800/60

WWW.DUNKELBLAA.DK

Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.400/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Bittebæk Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 270

Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.400/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Musikanterne Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 270

Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.400/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DUNKELBLÅ

83


FOR DE STØRSTE

FRØKEN MÆRKVÆRDIG & KARRIEREN Alder:. . . . . . . . . . 13-19 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 500

84

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 280 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.400/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER DYRELAB

WWW.TEATERDYRELAB.DK


‘...hvad vi får, er en vital og medrivende klassisk eventyrfortælling om den lange og vanskelige vej til kærligheden. - Bør neteater avisen

‘‘ Den skønne Finist-falk’’ ‘Et russisk folkeevent yr om en ung pige, en magisk f jer, to misundelige søstre og en faref uld rejse – et event yr vi alle kan genkende, men i en ny og musikalsk forklædning.’

Ragnhild Kaasgaard - skuespiller / Sandra Skov Fallesen - accordeon / Sarah Vibe Benfield - saxofon Nina Kareis - instruktør

w w w . f aBelkompag n iet.dk / te l . 25 78 7062 FOR DE SMÅ

DEN SKØNNE FINIST-FALK Alder:. . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . 500

WWW.FABELKOMPAGNIET.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.800/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FABELKOMPAGNIET

85


Borchsvej 3 • 4300 Holbæk Tlf. 59 43 85 95 Fax. 59 44 40 16 fairplay@fairplay.dk www.fairplay.dk

Jeg er den, der graver og ordner alt det praktiske, og du er den, der siger digte... og græder for PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Se trailer... efter Ulf Nilssons børnebog

Turnéperiode: 21. august-11. oktober 2014

En dag finder Ester og hendes lillebror en død humlebi. De beslutter sig for at begrave den og lave et begravelses- Medvirkende: Henrik Steen Larsen firma med Verdens Bedste Begravelser – for dyr. Henriette Rosenbeck Dramatisering: Robert Parr En forestilling for kommende og nye skolebørn! Michael Ramløse Instruktion: Robert Parr ”Forestillingen er smuk og finurlig på den Musik: Robert Parr mest uhøjtidelige måde. Og samtidig spiller Henriette Michael Ramløse Rosenbeck og Henrik Steen Larsen følelser frem, så dødens Scenografi: Tanja Bovin standsning alligevel pludselig kan mærkes midt i legen. Forlag: COLOMBINE TEATERFÖRLAG Det er meget bevægende.” Stockholm Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen.dk FOR DE SMÅ

SMÅ DØDE DYR Alder: . . . . . . . . . . . 4-7 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 800

86

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . .gerne Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET FAIR PLAY

WWW.FAIRPLAY.DK


Danmarkspremiere: 26. marts 2015 af Martina Montelius ”En gang i Italien var der en, der fandt en fuglemor, som sad fast med hovedet nede i halsen på en gøgeunge, hun var ved at fodre. Ungen var så grådig, at den havde forsøgt at sluge hende. Begge døde naturligvis. Så godt er det med bonusfamilier.” En forestilling om at være en familie – for alle fra 10 år og op.

Kom med på en drømmerejse til det fantastiske nat-køkken, hvor de lystige nat-bagere bager, så melet flyver om ørerne på dem. Drengen Hans bliver vækket af lydene i natten, og det bliver starten på en rejse til ”Landet, hvor dejen hæver – med de bundløse mælkesøer og de tusind og elleve ægs ø”. DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

Om morgenen vågner Hans igen i sin seng. Denne gang til duften af nybagt brød…

PB

En sanseoplevelse for alle børnehavebørn!

Turnéperiode: 17. oktober-20. december 2014 Medvirkende:

Marie Vestergård Jacobsen, Jesper Pedersen og Henrik Steen Larsen Manuskript: Robert Parr og Michael Ramløse Instruktion: Robert Parr Musik: Robert Parr og Michael Ramløse Scenografi: Tanja Bovin og Anne-lis Skipper Teknik og værksted: Rune Rytter Claësson og Lucas de Azevedo

forestillingen LYDE I NATTEN er inspireret af Maurice Sendaks børnebog ”In the Night Kitchen”. Maurice Sendak er i Danmark mest kendt for historien om ”Villy Vilddyr” I Holbæk bliver hele Teatret Fair Play forvandlet til et sanse(på engelsk ”Where the univers, hvor forestillingen udspiller sig. Wild Things Are”).

Kontakt os, hvis I er interesserede i at få denne ”store udgave” af forestillingen til at spille hos jer i en længere periode. FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

LYDE I NATTEN Alder: . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . 1000

WWW.FAIRPLAY.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . .gerne Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .800/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET FAIR PLAY

87


– en strid teaterkoncert “...jeg rives med af skuespillernes underholdende mimik og de farverige dukker og skønne rekvisitter, der alt sammen giver stykket farve, liv og glimt i øjet.” Børn i Byen

“Helt i stil med Strids børnebog er der højt humør, et rapt tempo og en uhøjtidelig stemning af anarki og udfordring over Teater Fantasts teaterkoncert.” Børneteateravisen

...en familieforestilling Kontakt: e: teaterfantast@gmail.com t: 2883 3331 / 2192 0555

FORESTILLINGEN ER STØTTET AF:

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond A.P. Møller og Hustru Chastine McKinny Møller´s fond

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

MUSTAFAS KIOSK -EN STRID TEATERKONCERT Alder: . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 600

88

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .600/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 10 .000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER FANTAST

WWW.TEATERFANTAST.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


Flygtning Transportable er en helt særlig teateroplevelse til unge fra 14 år og opefter. En fysisk, performativ og gennemreflekteret teaterkollage, der spiller bag i en stor varevogn, og publikum sidder med i vognens mørke kasse. De deler rum med performerne, med de fysiske situationer, og med titusinder af flygtninge, der i tidens løb er blevet transporteret på denne barske måde. En fysisk og sansemættet oplevelse på meget lidt plads. Max 15 publikummer, rabat ved køb af flere forestillinger. I samarbejde med arrangøren kombinerer vi gerne med en publikumssnak om tema og metode, eller en workshop i f.eks. teatermetoden devising, kreativ idéudvikling og fysisk teater.

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

HELT I SKOVEN Helt i Skoven er en tankevækkende undersøgelse af, hvorfor nogle danske krigsveteraner melder sig ud af samfundet og flytter i skoven. I forestillingen kommer vi tæt på soldaternes erfaringer, diagnosen PTSD og vores egen fascination og forundring over soldaternes radikale valg. Helt i Skoven er en intim og performativ teaterkollage af stemninger, kroppe, personlige refleksioner og stærke fortællinger. Max 30 publikummer, rabat ved køb af flere forestillinger.

Grafik: SceneAgenturet www.sceneagenturet.dk

FOR DE STØRSTE

WWW.TEATERFLUKS.DK

FOR DE STØRSTE

FLYGTNING TRANSPORTABLE

HELT I SKOVEN

Alder: . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Alder: . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min: . . . . . 65 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .600/15 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .000/30 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 12 .000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .400/30 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER FLUKS

89


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp • Værtsskab • Teknik • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 70 skoler med KulturCrew, fordelt på 14 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

90

KULTURCREW


FLYVENDE PRINSESSE

EDDERKOPPEBLUES En lille edderkop kommer ud af sit æg sammen med sine 57 søskende. Alle edderkopper skal lære at spinde spind, men denne lille edderkop drømmer kun om en ting: At yve op i himlen ligesom svalerne. En musikfortælling om at leve og overleve i den lille, vilde verden. Sunget og spundet af Dorte Abrahamsen sammen med publikum.

ET KYS TIL SKELETTET Kirkegårde er normalt fredelige steder, hvor de døde ligger pænt i deres grave…. Men noget vækker et gammelt skelet, der beslutter sig for at gå en tur i de levendes verden. Der er nemlig noget han mangler. Tilskuerne puster liv i fortællingens hovedpersoner, pindeegurerne - og så går det over stok og sten.

Kontakt: dorteabrahamsen@gmail.com / tlf: 60808226

WWW.FLYVENDEPRINSESSE.DK

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

EDDERKOPPEBLUES

ET KYS TIL SKELETTET

Alder:. . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 30 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 45 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.000/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 4.000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.000/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.000/90 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FLYVENDE PRINSESSE

91


Guavajagten (5-11 år) Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og øjne, der lyser rødt af ren ondskab. Deres skind er så tykt, at man ikke kan skyde dem med et almindeligt jagtgevær. Man er nødt til at bruge en bazooka! Jagten på bæstet tager lytterne med fra storbyens trygge rammer til junglens mørkeste dyb, med uendelig plads til drengestreger, pigefnis og brølende latter. Det er vildt og politisk ukorrekt festligt fra ende til anden når Kasper Sørensen fortæller - glæd dig! Set af mere end 70.000

Nu-Kan-Alting-Ske (9-12 år) Nu-Kan-Alting-Ske er historien om en navnløs dreng der udsættes for mobning og marginalisering, en rejse gennem hans tanker, følelser og dagligdag. Der er ingen vej tilbage når Kasper Sørensen fortæller Nu-Kan-AltingSke.

“Sprudlende, underspillet komik midt i tragedien sender ’Nu kan alting ske’ lige i hjertekulen”. ‘Fem stjerner’ Børneteateravisen

OBS! Fortællekunstens forestillinger er ikke momsbelagt FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

GUAVAJAGTEN

NU-KAN-ALTING-SKE

Alder:. . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 300

92

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.500/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 11.000/200 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 13.500/300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FORTÆLLEKUNSTEN

Alder:. . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.500/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 11.000/200 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 13.500/300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FORTAELLEKUNSTEN.DK


Krusågade 25-27 kld. 1719 København V www.fortaellekunsten.dk kasper@fortaellekunsten.dk Telefon 2628 2126

Børneteateravisen: “Kasper Sørensen kan sit mundtlige fortælleteaterkram – ingen tvivl om det. Med tydelig mimik, gestik og artikulation kan han suge publikum ind i en historie og gøre dens enkeltdele levende.”

OBS! Fortællekunstens forestillinger er ikke momsbelagt

WWW.FORTAELLEKUNSTEN.DK

FORTÆLLEKUNSTEN

93


1807 (13-99 år) Copenhagen Blues Jonathan går fra bondegården, Castberg åbner verdens første døveskole, Englænderne belejrer København, Kongen ér stukket af, Katastrofen banker på… Snart står Jonathan med smagen af sit første kys på læberne, mens granaterne regner ned omkring ham. Et par gader derfra springer Laura-Margrethe af sted med løst hår og en økse i hånden, for at myrde en der allerede er død. Hun må sone den synd, der har bragt djævlene og ødelæggelserne til København.

Krusågade 25-27 kld. 1719 København V www.fortaellekunsten.dk kasper@fortaellekunsten.dk Telefon 2628 2126

OBS! Fortællekunstens forestillinger er ikke momsbelagt FOR DE STØRSTE

1807 CPH BLUES Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 300

94

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.500/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 11.000/200 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 13.500/300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FORTÆLLEKUNSTEN

WWW.FORTAELLEKUNSTEN.DK


MAND MAND (13-99 år) Den ene er vokset op blandt bodegaens billardhajer, Den anden skulle sidde ned og tisse og måtte ikke slå hjem i ludo. Den ene kan ikke bryde det negativt nedarvede mønster, der afholder ham fra at indgå i autentiske relationer. Den anden holder desperat fast i kærligheden, hårdt plaget af hensynsbetændelse. Manglen på positive maskuline rollemodeller driver dem ud i livsforløb, der ikke er sunde. I deres søgen efter brugbare identiteter som voksne mænd, med hvad det indebærer af ansvar og udfordringer, kommer de i konflikt med alt hvad de ved om livet. Forestililngen Mand er fortælleteater når det er bedst. Historiefortællerne Kasper Sørensen og Per Helge Sørensen akkompagneres af Per Worm på guitar.

OBS! Fortællekunstens forestillinger er ikke momsbelagt FOR DE STØRSTE

MAND Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 300

WWW.FORTAELLEKUNSTEN.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . 17.500/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 22.500/200 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 25.500/300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FORTÆLLEKUNSTEN

95


Wesselsgade 18b 4th • DK-2200 KBH N • tel: 26 92 98 41 www.detfortaellendeteater.dk • post@detfortaellendeteater.dk

Pandoras Ar

I Guder!

”Den der har alle gaver”. Kvinden der fik alle gudernes gaver. Den første kvinde. Hvordan kan hun også være den der kom til at slippe ondskaben ud i verden? Og hvad blev tilbage i æsken da hun fik låget smækket i? Og hvordan havde hun det da hun opdagede hvad hendes far havde givet hende i medgift. Jesper la Cour fører en intens teatersamtale om noget mange ved lidt om, men som de færrest egentligt husker.

Jesper la Cour Andersen, iført 11 roller, fører os, med stort nærvær, sikkert gennem gudeverdenens intriger og genvordigheder og giver os en oplevelse ud over det sædvanlige. TEATERAVISEN

”Det er hammerflot!”

Informationer, priser og tekniske krav kan ses på:

wwww.detfortaellendeteater.dk FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE SMÅ

PANDORAS AR

I GUDER!

Alder:. . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . 55 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 700

96

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.360/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET FORTÆLLENDE TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . 55 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 270 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.360/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 5.920/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DETFORTAELLENDETEATER.DK


Holger

En medrivende, engageret og involverende fortælling om drengen, der blev født et sted hvor der var mange guder til og brutalt blev taget som gidsel og kom i lære hos en nådesløs kriger i et land med kun een Gud. Hvordan han blev fanget, fængslet og undslap. Hvordan han lærte et andet menneske rigtigt godt at kende, oplevede ting han aldrig havde set før og hvordan han slap af med sin plageånd, men faldt i unåde, blev fredløs og måtte flygte fra den mægtige herskers vrede. Forestillingen spilles af Jesper la Cour ”Site Specific” på et slot, i en borg, en gammel kirke eller en ruin efter aftale med teatret. ”Jesper la Cours fortællekunst stortrives…”

Lille Dessert

TEATERAVISEN

Bjowulf

Følg Bjowulf og hans besætning i kamp for at redde et kongerige ud af mosetroldenes klamme greb. Jesper la Cour Andersen og Troels Kirk Ejsing i fantasifuld, nyskabende og højt gearet genfortælling af den klassiske middelalderlegende.

Jesper la Cour Andersen tager os med ind i Ulrikka Strandbygaards gribende moderne og aktuelle eventyr om en fantasifuld og modig pige ingen ku’ li’, som blev bortført af en glubsk og ensom kæmpe, som alle var bange for.

”…fuld af power, saft og kraft og bunker af humor.” TEATERAVISEN

”…tankevækkende at opleve.” TEATERAVISEN FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

HOLGER

LILLE DESSERT

BJOWULF

Alder:. . . . . . . . . . . 9-99 Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 270 Varighed i min:. . . . . 55 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4800/60 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

WWW.DETFORTAELLENDETEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 270 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.360/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 5.920/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . 70 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 800

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6160/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.720/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.280/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET FORTÆLLENDE TEATER

97


En kropskrimi frit efter romanen om dr. Jekyll & mr. Hyde IDÈ OG SETTING Vi befinder os i 1800-tallets england, hvor tidstypiske kostumer sætter tonen for en forestilling om TOBI. Han er en ordentlig, korrekt mand midt i karrieren, men hans verdensbillede forstyrres idet han ikke kan nå til tops uden at gøre køb på sin moral. Navnet TOBI er et nik til hovedpersonens TOdelte, BIpolære natur. “Tobi or not Tobi”. Vi må alle vælge. Stevensons roman havde en stærk morale om at vi skal erkende vores dualitet og acceptere vores latente mulighed for at handle ondt, og først derefter kan vi agere moralsk forsvarligt og TOBI er i sin essens tro mod Stevensons historie, hvor sandheden afsløres til allersidst.

ANJA GAARDBO Kunstnerisk leder I 2004 og 2005 koreograferede Anja Gaardbo teaterstykkerne ”Simon” og ”Casino” på Østre Gasværk. Hun har i 2011 koreograferet Sommer- balletten på Bellevue Teater. 2012 koreograferede hun teaterkoncerten “Mozart” og Mega teaterkoncerten “Hey Jude” i Forum. 2013 koreograferet hun for Nikolaj Cederholm på Teaterkoncert “Beethoven” på det norske Rogaland Teater i Stavanger. Producent: Freestyle Phanatix Koreograf: Anja Gaardbo Tekst/idé: Per Vers Dramaturgkonsulent: Janus Bakrawi Kostumedesigner: Line Bech Illustrator: Ulrik Schiødt Syerske: Anne Anselmo Artister: Tone Reumert, Olivia Anselmo, Rico Coker, Karsten Mathiesen, Bobby Atiedu Rabat opnåes ved køb af flere forestillinger.

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

TOBI - EN KROPSKRIMI FRIT EFTER HISTORIEN OM DR. JEKYLL & MR. HYDE Alder:. . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

98

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . 2500 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . Ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 22.000/400 Pris/Antal tilsk.:. . . . 27.500/1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FREESTYLE PHANATIX

WWW.PHANATIX.NET


CRE8IVITY Tribute2thebeat

Med forestillingen Cre8ivity udforsker dansetruppen Freestyle Phanatix den kreative kraft gennem leg med tallet 8. Tallet otte har længe ageret ’rygrad’ for megen hiphop- og rap musik, i form af den klassiske opbygning af et beat og en tekst; de otte taktslag i en linje, de ”eight bars” der findes i et omkvæd og de 2×8 barer som udgør et vers. I Cre8ivity får dette klassiske mønster nye dimensioner og 8 viser sig at være nøgletal for liv og kreativitet. Producent: Freestyle Phanatix Koreograf: Anja Jørgensen Dramaturg Peter Dupont Weiss Artister: Tunde Adetunji, Manuel Baricaua, Mohammed Sweilem, Jais Kleinerman, Emilio Sanchez, Karsten Mathiesen, Bobby Atiedu Rabat opnåes ved køb af flere forestillinger.

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

CRE8IVITY - TRIBUTE2THEBEAT Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.PHANATIX.NET

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . 2500 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . Nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . 22.000/400 Pris/Antal tilsk.:. . . . 27.500/1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FREESTYLE PHANATIX

99


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

100

TEATERCENTRUM


www.fyrenogflammen.dk

TEATRET FYREN & FLAMMEN Fyrtøjet Udendørs/indendørs Forestillingen Fyrtøjet, er den velkendte historie med heks og hunde, Og det er også historien om at gå efter det man ønsker sig. Forestillingen er omskrevet fra HC Andersens fortælling, til en mere moderne dialog, med undertekster både for børn og voksne. Forestillingen er fysisk og musisk, Medvirkende: Birger Bovin og Henriette Rosenbeck teknik: 230w, 1 hjælper,

GRANTRÆET frit efter h c andersen Forestillingen er baseret på, H C Andersens historie, om et Grantræ. Et lille træ som har travlt med at blive stort og opleve alle de store ting i livet. Da forestillingen er for de 3-6 årige, kommer de til at opleve en række skønne billeder, som understøttes af ordet. Medvirkende: Birger Bovin Teknik: 230 W, 1 hjælper

Hos Andersen ”H. C Andersen shortstories”

. ”Hos Andersen”, er en buket af H. C. Andersens eventyr fortalt i billeder, tekst og dans, for de små. Andersen kommer forbi med sin fortællevogn. Andersen inviterer børnene op, så de er med i eventyrene. Tommelise, Klodshans, Fyrtøjet og Den lille havfrue. Medvirkende: Birger Bovin og Publikum Teknik: 230 w, 1 hjælper

BOOKING: 26231394 Teatret fyren & Flammen ved Birger Bovin Skovhusevej 26, 4720 Præstø. Mail: tabibovin@gmail.com FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FYRTØJET

GRANTRÆT

HOS ANDERSEN

Alder: . . . . . . . . . . 4-98 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .400/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .200/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 8 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FYRENOGFLAMMEN.DK

Alder: . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min: . . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 25 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .000/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 3-98 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 30 Nedtagning i min: . . . 25 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .800/40 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .600/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .400/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET FYREN OG FLAMMEN

101


EN DANSEFORESTILLING FOR DE ALLERYNGSTE MED LIVEMUSIK AF SØREN DAHL JEPPESEN

Forestil dig, at du vågner en morgen til et uberørt snedækket landskab. Verden er ny og fin og ren. Alt ser anderledes ud, og der er en særlig stemning af hemmelig poesi. Du ser verden med andre øjne, med SneØjne.

★★★★ ★★★★★ Berlingske

Børn i byen.dk

En danseforestilling om vand. Altid foranderligt, oftest forunderligt. Vand er liv – rislende, dryppende, løbende, springende, brusende, sivende, dampende, brølende blåt liv. Altid foranderligt, oftest forunderligt. Denne magiske klare, blå, grønne, turkise og natsorte substans, der naturligt og helt unikt findes både flydende, fast og som gas, fortolkes på scenen af to dansere og en musiker.

GAZART FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

SNEØJNE Alder:. . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . 25 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

102

GAZART

BLÅT Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.900/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . 25 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.900/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GAZART.DK


EN VARM OG LEGENDE ABSURD FORESTILLING Hvis jeg si’r æble, si’r du så træ-2-1, tagfat, godnat? Og hvis jeg spø’r, om du er sart, si’r du så nej da, smart, snart, det er klart! Og hvis jeg lægger mig ned og ruller, får du så kuller eller gi’r en kold skulder? Æble-3-2-1 er en fangeleg, hvor associationer løber efter hinanden, og hvor helt særlige regler gælder. Her udfolder fantasien sig frit. Ord, lyd og kroppe tvistes, bøjes, vrides, strækkes og forstærkes. Alt er muligt, for alt er en leg.

PASTEURSVEJ 14 1799 KBH V. +45 26 84 82 39

INFO@GAZART.DK

WWW.GAZART.DK

FOR DE SMÅ

ÆBLE-3-2-1 Alder:. . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.GAZART.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.900/70 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

GAZART

103


FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

HELTE Alder:. . . . . . . . . . 10-15 Varighed i min:. . . . 120 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . 900

104

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 12.000/50 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 15.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

GLAD;TEATER

WWW.GLADTEATER.DK


FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

CRAZY DAY Alder:. . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . 120 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm: Dybde i cm:

WWW.GLADTEATER.DK

Højde i cm: Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . Nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.500/40 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

GLAD;TEATER

105


Me j lg a de 55B

tlf. + 45 8613 5311

DK – 8 0 00 Aarr h u s C

pe 3 8. dk po s t@ grr up ww w.gruppe38.dk

Jeg er ikkke bange for noget – men jeg skal ikke være bleg for at indrømme, at jeg godt kan blive bange for noget andet Vi véd at spøgelser er usynlige, med mindre de tager et hvidt lagen over sig at det er bedst at gå i en stor bue uden om det forladte hus for en sikkerheds skyld at det er sjovt at klæde sig ud, og at det er derfor julemanden ikke altid er ægte at en fugl i et bur er værre end ti på taget og at det er hundrede procent sikkert, at der muligvis ikke er noget at være bange for TURNÉ 2014/15 Instruktion: Catherine Poher Medskabere: Bodil Alling, Søren Søndberg, Søren la Cour, Paolo Cardona, Lars K. Olesen, Marie Netterstrøm

H H H H H ... forestillingen bliver både

H H H H H Rædsel og sjov går hånd i hånd

gribende og morsom. På én og samme tid. Det skønne er, at vi skal forestille os langt det meste. Der er ingen gode argumenter for at gå udenom. Det er noget skånselsløst godt, som lurer derinde. Århus Stiftstidende

... uhyggelige lyde og associative skyggebilleder fører os ind på frygtovervindelsens kamplads ... humoristisk drilsk og gravalvorlig. Eventyrlig finurlig og viis på livets barske vilkår. Teateravisen

H H H H H Som publikum skifter man

Man kan roligt gå ind og blive glad og rørt på den der helt særlige Teatret Gruppe 38måde, uden at have et barn at gemme sig bagved. Det kan man altid. Men denne her forestilling er én af dem, hvor det gælder i særdeleshed. Teaterbloggen Undreland

mellem at le, krybe sammen, blive rørt, eftertænksom og hunderæd ... Her er poesi, musik, billeder og historier, der gør det muligt, at skabe sine egne forestillinger, inde i forestillingens rum. Kultunaut FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

JEG ER IKKE BANGE FOR NOGET Alder:. . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . 700

106

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.500/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET GRUPPE 38

WWW.GRUPPE38.DK


NY FoRESTIllING. pREMIERE 2015 Instruktion: Catherine Poher Et samarbejde mellem teater2tusind, Catherine Poher og Teatret Gruppe 38 FølG MED pÅ WWW.GRUppE38.DK oG FACEBooK oG TIlMElD DIG NYhEDSBREv

Forespørg om turné for følgende forestillinger hos teatret EN SAND RøvERhISToRIE ... tilskuerne ligger i kanehængekøjer og oplever historien under et himmelloft med de forunderligste projektioner fra verdens smukkeste have. Mærkværdigt og bevægende. Information hANS & GRETE Gysende grum og betagende smuk eventyrfortælling. En lysende teatergalakse. Nervepirrende tændt og i en medrivende kontakt med publikum ... Det er et lille klogt og skønt sus af de sjældne. Århus Stiftstidende EN lIllE SoNATE En Rødhætte med sjælden og særegen humor og en fortællestil så fræk, at kun store kunstnere slipper af sted med historien og æren i behold. Og det gør Bodil Alling. Politiken BUKSEKNAppEN H H H H H Originalt og begavet ... endnu et eksempel på, hvor stærkt teater kan virke, blot man destillere og skræller alt overflødigt fra ... En forunderlig, fornøjelig og livsbekræftende blanding af fortælling og teater ... Århus Stiftstidende

WWW.GRUPPE38.DK

DU MÅ væRE EN ENGEl, hANS ChRISTIAN Endelig et teater, der hylder ungerne som de H.C. Andersen-eksperter, de er ... Men voksne kan også følge med, hvis de anstrenger sig. Filmen Toy Story er digital barnemad i forhold til dette fairytale unplugged. Information BAllADEN oM MARJAN oG RolF En fantastisk og forunderlig ballade. Fra ende til anden. Tjekket og timet, hylende morsomt, frækt og elegant, finurligt, inderligt og varmt. Der er nok for enhver alder at blive optaget af. Teateravisen JEG hAR AlT H H H H H H Hvor ofte er det lige, at man bliver bevæget i teatret, så det suuuger helt ned i maven af virkelig vigtighed – og man letter fra sin magelige mås og finder sig selv svævende i rummet ... Teater i verdensklasse, mesterligt flot strikket sammen. Århus Stiftstidende

TEATRET GRUPPE 38

107


PRINCIP 1914

Gymnasieeleven Gavrilo Princip var ikke en hvem som helst. Det var ham der myrdede ærkehertug Franz Ferdinand af Østrig. Den efterfølgende politiske krise satte en måned senere en lavine af krigserklæringer i gang som udløste Første Verdenskrig. I en collage af korte spillescener, faktuelle og fiktive beretninger, billeder og dokumenter skildrer de 3 skuespillere omstændighederne før, under og efter attentatet. I samarbejde med teatret ZeBu appellerer vi til unge mennesker, der nu – anno 2014 – vælger at tage ansvar og søger indflydelse i det der sker i verdenen omkring dem.

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Spiller stationært i Næstved og København i oktober-november 2014. Turné i sæson 15/16.

2x2x2

Peter Holst får inspiration af myter fra hele verden og tager dem ind i en boks på 2 x 2 x 2 m. Med et stærkt kunstnerisk hold og magiske virkemidler vil vi gøre denne lille forestilling til en stor oplevelse. Spiller i Næstved i april 2015.

FOR DE STØRSTE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

PRINCIP 2014

2X2X2

GREV GRIS

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Spilleperiode: 20 . okt . – 22 . nov 2014 Pris: 40-125 pr . stk

Alder: . . . . . . . . . . 5-99 Spilleperiode: 26 . marts – 11 . april 2014 Pris: 40-125 pr . stk

Alder: . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

108

GRØNNEGADE TEATER

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 200 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .800/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .400/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GRØNNEGADETEATER.DK


PÅ TURNE´ ...

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

GREV GRIS

ODYSSEUS

Een mand, een ghettoblaster og fire stofbleer. Det er alt. Resultatet er en medrivende, tosset og gakket historie uden sidestykke. Prins Knud møder en dag en lille gris. Grisen leger i en mudderpøl i udkanten af en skov. De to bliver hurtigt de bedste venner.

“Det var en mørk og stormfuld nat...” Sådan starter historien om Odysseus. En rejse fuld af farer og fristelser. Peter Holst og kontrakontra bassisten Christian Glahn fortolker Homers klassiske beretning om Odysseus’ handlingsmættede hand færd for fuld udblæsning.

VI, DE DRUKNEDE

ROmEO AND jUlIEt

Hvad Odysseus var for antikkens røverhistorier, er Carsten Jensens mastodont af en roman det for den danske sømandshistorie. Et overflødighedshorn af fortællinger – en dansk litterær klassiker – med skuespilleren Peter Holst på de sejlende, skrå brædder.

Peter Holst has collected an ensemble of puppets to perform a tragedy about Romeo and Juliet and their young, undying love.

ANNE BIRK DESIGN

In Romeo and Juliet we aim to make the puppets as alive and credible as possible. They Play the leading roles and reach out to the audience’s emotions.

Alle forestillinger er refusionsberretiget

Grønnegade 10 · 4700 Næstved · mail@gronnegadeteater.dk

Tlf. 59 44 00 66 · gronnegadeteater.dk FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

ODYSSEUS

VI, DE DRUKNEDE

ROMEO & JULIET (EN)

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 75 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Alder: . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . 1000

Alder: . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min: . . . . . 65 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 200 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .360/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . 12 .600/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GRØNNEGADETEATER.DK

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 360 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 12 .800/200 Pris/Antal tilsk .: . . . . 23 .000/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .360/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . 12 .600/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

GRØNNEGADE TEATER

109


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp • Værtsskab • Teknik • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 70 skoler med KulturCrew, fordelt på 14 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

110

KULTURCREW


Gydas Teater Transportable

Som noget nyt tilbyder Teater Gyda 3 bærbare dukketeatre med korte forestillinger af 5-7 minutters varighed. Gøglerne som opfører disse små forestillinger opsøger sit eget publikum og tilbyder en lille kulturel lækkerbisken. Efter endt forestilling opsøger gøgleren nyt publikum og når således at spille op til 6 gange på en time. Velegnet til markeder, festivals og lign. Målgruppe: 3-12 år

Vi byder på følgende 3 eventyr af H.C. Andersen: 1. ”Spørg Amagermor” Historien om den grådige gulerod. Ved Rudy Tom Due 2. ”Thepotten” Historien om den selvhøjtidelige tepotte. Ved Lysser Andersen 3. ”Sommerfuglen” Historien om den kritiske sommerfugl. Ved Patricie Homolova

Ide, scenografi og dukker: Patricie Homolova Instruktion: Tina Kruse Andersen

”Babusjka” Varieté for de mindste

Dukke Babusjka skal trækkes op en gang hver dag, så hun ikke ruster. Det sørger Severinsen så for, selvom det betyder, at man så skal stå til rådighed den næste halve time, for Babusjka kan være en krævende dukke, når først hun får liv. En hel forestilling går i gang inde under Babusjkas skørt. En masse artisteri og gøgl, der danses, der synges, og der spises pølser i lange baner. Små dukker inde i den store dukke og musik rigtig spilledåsemusik.

Medvirkende: Patricie Homolova og Rudy Tom Due Instruktion og manus: Tina Kruse Andersen Scenografi og dukker: Patricie Homolova Musik og lyd design: Kell Dalager Foto: Anja Littau Due Desuden ny forestilling på vej. Se www.teatergyda.dk FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

BABUSJKA Alder: . . . . . . . . . . . 2-8 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

WWW.TEATERGYDA.DK

TEATER TRANSPORTABLE 1-3 Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . . 7000/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 3-12 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 10 Nedtagning i min: . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 0 Dybde i cm: . . . . . . . . . 0

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . .3 .500/6 x 10 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER GYDA

111


“Peter Hartmann er en af de mest originale fortællere jeg kender: Stor humoristisk sans parret med dybde. sådan kan jeg li det.” Vigga Bro

historien om tigeren af Dario FO Latter, brøl, tigerpatter, død og tyndskid. En såret soldat, som efterlades til at dø. En gigantisk, vild tiger med overproduktion af mælk- og den usandsynlige adoption. Som en smuk sandhed eller vanvittig drøm fortælles Dario Fos satiriske historie om en soldat, der med urkraften fra en tiger overvinder krigsfrygt, og renser sin verden for krig og krigsmagere.

“Det var en oplevelse ud over de sædvanlige. Der var blandt publikum stor lydhørhed for at få alle finesser med i fortællingen – både de larmende og de stille. -og publikum kvitterede med stående applaus.” Jørgen Bruun Christensen Teaterindkøber, Morsø

FOR DE LIDT STØRRE

HISTORIEN OM TIGEREN AF DARIO FO Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 400

112

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . gerne Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.000/70 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 5.200/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 5.920/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HARTMANNS TEATER

WWW. HARTMANNSTEATER.DK


de fremmede

mobbehistorier fra nær og fjern.

Folkemord eller mobning i skolegården? For klovnen Igor er det to sider af samme sag - de giver begge kolde hjerter. Klovnen Igor arbejder med sin kone og datter i Cirkus, hvor de synger sange om at vi skal elske hinanden som vi elsker os selv. Sange om at vi ikke må slå ihjel. Den lede leder hader den slags sange og skyder Igors kone. Og så er hun død. Igor nægter at tro, at der ikke er lande fyldt med kærlighed, så han flygter med Nina til Danmark. Men i danskernes hjerter er der ikke rigtig plads til flere, og Nina mobbes i skolen. Først da en gammel dame bryder loven og tager sagen i egen hånd, finder Igor og Nina ro og varme hjerter. Enmandsfortælling med bonustryllenumre.

“45 minutter i pragtfuldt selskab med Peter Hartmann og hans forestilling: “De Fremmede” Tempo og ro, forudsigelighed og overraskelser, grin og alvor. Forestillingen griber i den grad børnene såvel på det sproglige, det teatralske som på det indholdsmæssige plan. Der er stof til megen god snak med børnene efter forestillingen, som varmt kan anbefales”. Claus Andersen N. Zahles Seminarieskole

hartmanns hartmann AT E R TE

hartmanns AT ER TE

“Helt i Dario FO´s ånd leverede Peter Hartmann en levende og fængslende fremførelse af Dario FO´s mesterværk.” Mark Jensen Formand for Roskilde Teaterforening FOR DE LIDT STØRRE

DE FREMMEDE Alder:. . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 400

WWW. HARTMANNSTEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . gerne Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.000/70 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 5.200/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 5.920/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HARTMANNS TEATER

113


FOR DE ALLERMINDSTE FOR DE ALLERMINDSTE

Nina Sardina NINA SARDINA

Aldersgruppe: 2-5 år Alder:Pris . . . . . .eks. . . . . . moms: . 2-5 Højde . . . . . . .v. . . 60 . . . .publ. . . . 230 kr.i cm: 5.200,Varighed i min:. . . . . 35 35 min. Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Varighed: Opstilling i min: . . . 150 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.200/60 Spilleareal: Br: 5 m. dy: 7 m. Nedtagning i min:. . . 60 (inkl. hø: 2,30 m. Bredde i cm:. .publikumsareal) . . . . 500 Kræves DybdeMørklægning: i cm:. . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

114

TEATER LILLE HEST

FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

AF LER ER VI KOMMET Alder:. . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Af ler er vi kommet

Aldersgruppe: 3-7 år . . . . . eks. . . . 230moms: kr. 5.200,- v. 60 publ. Højde i cm:. . . . . . . . Pris Mørklægning:. . . . . . Varighed: . . . . . . . . . ja 40 min. Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.200/60 Spilleareal: Br: 5 m. hø: 2,30 m. dy: 7 m. (Inkl. publikumsareal) Mørklægning: Kræves Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERLILLEHEST.DK


FOR DE SMÅ OG LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE STØRSTE FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

Nissen der vil være berømt De tusind traner NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT DE TUSIND TRANER Aldersgruppe: 4-9 år Alder:. . . . . . . . . . . . 4-9 Pris eks. moms: kr. 5.200,- v. 60 publ., Varighed i min:. . . . . 45 kr. 6.000,- v. 80 publ., kr. 6.800,- v. 100 publ. Opstilling i min: . . . 120 Varighed: 45 min. Nedtagning i min:. . . 45 Spilleareal: Br: 5 m. dy: 6 m. hø: 2,80 m. Bredde i cm:. . . . . . 500 Mørklægning: Kræves Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.TEATERLILLEHEST.DK

Aldersgruppe: 9-13 år Alder:kr. . . . . 6.000 . . . . . . . v. 9-1380 Højde . . . . . .eks. . . 280moms: Højde i cm:. . . . . . . . Pris i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 280 publ. Varighed i min:. . . . . 50 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Mørklægning:. . . . . . kr. . . . .6.800, . . . . . ja v. 100 publ. Opstilling i min: . . . 120 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . . . . . . . / Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.200/60 Varighed: 50 min. Nedtagning i min:. . 100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/80 5 m.i hø: m. ( ex.tilsk.: publikumsareal) cm:. . 3 . . m.dy: . . 500 6Pris/Antal Pris/Antal tilsk.:. . . . Spilleareal: . . 6.800/100 Br:Bredde . . . . . . 6.800/100 Mørklægning: Kræves Dybde i cm:. . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER LILLE HEST

115


foto: Karoline Lieberkind ©

isen

Børneteaterav XQ28.dk Out&About

Ungt, oplysende, involverende og fordomsnedbrydende!

Joe og Benjamin er bedste venner og går i 9. klasse. Lige før sommerferien sprang Joe ud som bøsse og det sætter Benjamin i et svært dilemma. Det er nemlig meget nemmere at hade det man godt kan lide, hvis man er bange for at blive udstødt af vennerne. En rørende forestilling med tematikker som mobning, vold, medløberi, gruppepres og den første kærlighed. – Et indblik i, hvordan det er at føle sig anderledes på godt og ondt. Der er efterfølgende dalog med eleverne, hvilket normalt åbner op for emner, der ofte kan være svære for både elever og lærere at bringe på banen. Medvirkende: Dramatiker: Instruktør: Koreograf:

Johannes Lilleøre René Benjamin Hansen Tomas Lagermand Lundme Mette Føns Bo Madvig

Turnéperiode: Dialog varighed: Medhjælpere: Tekniske krav: Undervisningsmateriale:

Efterår 2014 15 - 30 min Ingen Ingen Ja

”Det er vigtigt for mig at eleverne forlader folkeskolen så fordomsfrie som muligt. I dag var et stort skridt i den rigtige retning. Tak fordi I gjorde en forskel”. Julie Louise Mathisen - lærer på Lyngholmskolen i Farum mail: info@hilsdinmor.dk – web: hilsdinmor.dk eller facebook.com/hils.mor – tlf: +45 26 46 60 07 FOR DE STØRSTE

HATE CRIME – EN KÆRLIGHEDSHISTORIE Alder:. . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 45 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

116

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HILS DIN MOR

WWW.HILSDINMOR.DK


GULDLOK OG DE TRE BJØRNE / 2-4 år

Eventyret om Guldlok, der farer vild i skoven og kommer til bjørnenes hus, spiser af grøden, prøver stolen og sover i sengen, da bjørnene kommer hjem.

LANGT UDE I SKOVEN / 2-4 år

Teater for de små

Om den lille frø, som drog ud i verden, på jagt efter en ven. En billedrig historie om at finde venskab og sin særlige plads i verden, for de mindste og deres voksne med poesi, musik og dukker.

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT / 3-6 år H.C. Andersens eventyr om tinsoldaten der endelig fik sin danserinde for evigt og altid. Fortalt på en ny overraskende måde med dukker, objekt og musik.

PÅ EN LILLE GREN / 2-4 år

Det er forår på bondemandens mark. Alle har travlt. Fuglene er vendt tilbage. Med musik og flotte scenebilleder føres vi gennem årstiderne i historien om den lille fugl, som fik hjælp fra et uventet sted.

EVENTYRET FRA JULEMANDENS SÆK / 2-4 år

En bamsefamilie får besøg af en uventet gæst til jul. Og så bliver det alligevel en hyggelig lillejuleaften med juletræ, risengrød og honningkager. Et juleeventyr med humor og glæde for de små og deres voksne.

Kontakt os: tlf. 3526 4485 / mob. 3061 8434 / teatret@live.dk FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

GULDLOK OG DE TRE BJØRNE + PÅ EN LILLE GREN

LANGT UDE I SKOVEN + EVENTYRET FRA JULEMANDENS SÆK

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

WWW.TEATRETPAAHJUL.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørkelægning:. . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.400/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE ALLERMINDSTE

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørkelægning:. . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.400/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørkelægning:. . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.400/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET PÅ HJUL

117


Holbergteatret - et ustøttet teater, der altid overrasker og gør dig klogere

JONATHAN LIVINGSTON HAVMÅGE

- fortælleteater, der tryllebinder fra 6 år

og op.

Den unge Jonathan elsker at boltre sig i luften og finde på nye måder at flyve på. Hellere lege luftakrobat end æde fiskeaffald. Men de andr e måger udstøder ham, fordi han ikke gør, som de siger. Om at tro på egne evner og turde dele sin visdom med andre. Om forståelse og respekt for hinanden. Han fortæller den fornemt … hele tiden er der en mildhed i stemmen, et smil i øjnene, der omslutter forestillingen med varme og tryghed. Teateravisen: *****

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

JONATHAN LIVINGSTON HAVMÅGE Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

118

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . Nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.000/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.000/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.000/125 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HOLBERGTEATRET

WWW.HOLBERGTEATRET.DK


EGNS EN LANDSBYD DAGBOG– 18 årige, voksne og seniorer.

13 - til nutidens mme om den enso te fortælling m rø ge be s un er n Blich sig i de ,der forelsker Morten Vinge Grubbe) ie ar (M phie. adelsfrøken So krigsfange sk soldat og en sv n m so n tilbagevende Om tide s dramatiske an h an g h O r d. vo n H la ”. i Rus randret hvor ”alt er fo til en fortid, eget land. t si i ed fremm ler, føler sig som ungdomssko erbygning og ov es n e, er us ol h sk gs Til amlin blioteker, fors gymnasier, bi de. år eg gn so er og højskoler, kirk am. En stærk falk kan sit kr re nd rvøsitet, Va ls ie N er stolthed, ne ne er nc ua N forestilling. rejf af lykke. og så lige et st iver, skræk ***** Teateravisen:

ALLE TIDERS JEPPE

op. - en munter og festlig ‘Jeppe’ for 6 år og g. Holbergs berømte Jeppe holder fødselsda dynamit! af fuld den r Selv om han ikke er fuld, blive som ung. selv sig af e mask en I sin skatkiste finder han dreng nye den var han ang, deng om Den minder ham . igen slå at i klassen og blev slået og drillet – uden r inviteret Tilskuerne deltager som gæster og blive hvis de vil. rie, histo hans lege at til til at være med de aldersgruppe: Forestillingen tilpasses den pågælden rer. senio eller Børn, unge, voksne

WWW.HOLBERGTEATRET.DK

Skuespiller Niels Va ndrefalk - en erfaren teaterma nd, der også ● fortæller H.C. Andersens eventyr ● underholde r med ’Jeppe’ som festens klovn ● foredrager me d vid og bid: ’Fra Ho bro til Holberg’ ● giver kurser i ’Find dine kreative kilder’ og ’Teatermagi’ ● gør dig klog på scenekunstens spr og ud fra sin bog ’Teatergal’ - en forest illing om teatrets ma gi. Se mere på www.teat ergal.dk Pris efter aftale Niels Vandrefalk Østrupvej 18 4400 Kalundborg Tlf. 40 50 66 87 Mail: niels@holbergteatret.dk

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

ALLE TIDERS JEPPE

EN LANDSBYDEGNS DAGBOG

Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 90 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . Nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.000/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.000/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.000/125 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . Nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5000/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.000/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.000/125 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HOLBERGTEATRET

119


scenekunst for børn og unge 19. - 21. september 2014 Mere end 30 danske teatre Internationale gæstespil Åbningsaften Festmiddag Horsens Børneteaterpris Fagligt Forum Netværk Formidlercafé

horsensteaterfestival.dk

Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemmesiden Mød os på Facebook 120

HORSENS TEATERFESTIVAL

WWW.HORSENSTEATERFESTIVAL.DK


♥♥♥♥

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ

BAGAGE

ET VINTEREVENTYR

Alder:. . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.HRTEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 270 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.500/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.300/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 700

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 11.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HR. TEATER

121


Der var engang en filosof, der hed Platon, som skrev en historie om nogle mennesker, der sad inde i en hule og troede, at dét var den eneste virkelighed. Den historie har vi ladet os inspirere af til en nutidig filosofisk hverdagskomedie: Søstrene Anne og Anne lever trygt i deres egen huleverden, med TV som eneste vindue. Men da de anskaffer sig et barn for at kunne komme med i deres yndlings TV-program, får de mere, end de havde regnet med... En fortælling om det trygge liv i sofaen, og om alt det, der måske er udenom. I Teater Hunds karakteristiske fysiske og visuelle spillestil fortælles der med humor, håb og eftertanke til både små og store. Methe Bendix og Anne Dalsgaard er med denne forestilling stærkt tilbage i hundekurven.

Forestillingen er produceret med støtte fra Statens Kunstfonds Projekststøtteudvalg for Scenekunst, Danske Dramatikere og Wilhelm Hansen Fonden. FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

PLATONS HULE . MON DER ER LIV EFTER TV? Alder: . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 750 Dybde i cm: . . . . . . . 650

122

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 375 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .300/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .200/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER HUND

WWW.TEATERHUND.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


Kronprinsensgade 7 1114 København K ( 26 16 14 10 vov@teaterhund.dk www.teaterhund.dk HOLDET på og bag scenen: Medvirkende: Anne Dalsgaard, Anne Abbednæs & Thomas Guldberg Madsen Dramatiker & instruktør: Methe Bendix Scenograf: Lea Burrows Lyddesigner: Erik Christoffersen Lysdesigner: Sonja Lea Videodesigner: Helle Lyshøj Dramaturgisk konsulent: Jane Rasch Koreografisk konsulent: Adelaide Bentzon Tekniker & bygger: Jonas Møller Andersen DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Turnéperiode: September - oktober 2014 Urpremiere: 13. marts 2014 Refusion: Godkendt OBS: Ang. forestilling til laveste pris: kun ved to opførelser samme dag Tekniske krav: 400 V, 3 x 16A Medhjælpere: 2 medhjælpere til indog udbæring

Læs løbende mere om Teater Hund og forestillingerne på www.teaterhund.dk. Inden turnéen vil det være muligt at downloade fotos og materiale til undervisning.

WWW.TEATERHUND.DK

TEATER HUND

123


LÆS mere om forestillingerne, turnéperioder og SE videoer og billeder på hvid-stoj.dk FØLG os på facebook

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

FOR DE STØRSTE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

BRANDEN Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 80 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . 1400 Dybde i cm: . . . . . . 1400

124

ORD Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . JA Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .600/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .600/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

Alder: . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . JA Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .600/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HVID-STOJ.DK


DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

SKAB

HÅRREJSENDE

CUT//

Alder: . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

WWW.HVID-STOJ.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .Nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .640/40 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . JA Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .600/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 8 .920/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1300

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . JA Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .600/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HVID STØJ SCENEPRODUKTION

125


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2013 i Morsø, Thisted og Skive kommuner deltog 112 teatre med 176 forestillinger, der blev opført i alt 644 gange.

126

TEATERCENTRUM


FOR DE LIDT STØRRE

FOR ENDEN AF TUNNELEN Alder:. . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . 65 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . 1200

WWW.JYSKEOPERA.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 10.000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DEN JYSKE OPERA

127


PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

128

KENNETH BAUN

WWW.KENNETHBAUN.DK


Velkommen i Ole Opfinders forunderlige værksted, hvor luften er tyk af skæve indfald og kugleskøre ideer. Den storrygende og frække opfindermaskine spiller en central rolle i den yderst distræte Ole Opfinders univers. Maskinen er ikke altid lige medgørlig, når den skal hjælpe med Oles geniale opfindelser. Samspillet mellem den meget forvirrede opfinder og opfindermaskinen som assistent skaber konstant forvirring og overraskelser under hele forestillingen, men er samtidig med til at holde lattermusklerne i gang. Alt hvad der kan gå skævt, går skævt, og ingen kan vide sig sikre. DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Opfindermaskinen har helt sin egen måde at udtrykke sig på, og selvom Ole snakker med den og prøver at skælde lidt ud, er det sjældent, at maskinen hører ordentlig efter. Forfatter: Kenneth Baun Scenograf: Kenneth Baun Medvirkende: Kenneth Baun Konsulent/instruktion: Jarl Forsman Tekniske krav: 230V Refusion: Godkendt Turnéperiode: Hele året Udendørs: Overdækket Reduceret pris ved 2 forestillinger samme sted og indenfor 2 1/2 timer: Pris ex. moms kr. 9.600,- incl. transport

I røg og damp kæmper Ole Opfinder med sin genstridige maskine og prøver gennem hele forestillingen at bevise sin genialitet inden for opfinderkunsten. I bedste Gearløs-stil vælter det frem med det ene mærkværdige påhit efter det andet. Lykkes det nogensinde Ole Opfinder at få maskinen til at hjælpe med at skabe den uovertrufne huskehat? Ole Opfinder med sin fantastiske opfindermaskine tryllebinder publikum i et forrygende forestilling, hvor alt kan ske ... Der er ikke max antal på publikum - de skal bare kunne se. For mange trapper kan være en hindring for maskinens medvirken.Ole medbringer selv professionelt lydanlæg og baggrundskulisse, så rammerne er perfekte, og publikums oplevelse bliver optimal. Forestillingen kan foregå indendørs eller udendørs under overdækning. Ring og få en uforpligtende samtale om forestillingen på M 2234 4271 eller F 7586 4741. Eller send mig en mail på: info@kennethbaun.dk.

www.kennethbaun.dk FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

OLE OPFINDER OG HUSKEHATTEN Alder: . . . . . . . . . 4-100 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 350 Dybde i cm: . . . . . . . 200

WWW.KENNETHBAUN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . . . . .6 .500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

KENNETH BAUN

129


Teatret Kimbri

Frederiks Allé 20B · 8000 Århus C · tlf. 50 42 35 13 www.teatretkimbri.dk teatretkimbri@gmail.com

Pooka

- Hesten Fra Tir Na Nog -

En storslået forestilling i et cirkustelt med levende heste i fri dressur skrevet af Lene Kaaberbøl. En Pooka er et overnaturligt væsen, der ofte optræder som en stor, sort hest. Under en cirkusforestilling møder kvinden Allie sådan en Pooka. Den bortfører hende til en magisk og skræmmende verden, hvor farlige kræfter strides og friheden er på spil for både hende og hesten. …Usædvanlig forestilling, som Teatret Kimbri her har produceret. …Avanceret, humoristisk skæv og betagende smuk... …Betagende fordi vi i den store vallak helt fysisk og visuelt oplever den frie naturkraft som stykket hylder. … Forestillingen vover også noget og den har en skøn storhed over sig.” Kirsten Dahl Århus Stiftstidende PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

POOKA Alder: . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 480 Nedtagning i min: . . 120 Bredde i cm: . . . . . 1500 Dybde i cm: . . . . . . 2000

130

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 500 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .Nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 16 .000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET KIMBRI

WWW.TEATRETKIMBRI.DK


Pænt Goddag

- et møde med en fremmed -

Når man ikke taler samme sprog, må krop og fagter må træde i stedet for ord,og humoren får let spil i bunken af misforståelser. En lille historie om integration, intriger og integritet. …Humoren finder nemt vej i ”Pænt Goddag”, og selv om emnet er alvorligt og meget omfangsrigt, lykkes det Teatret Kimbri at fortælle i enkle toner, hvad der er det centrale den kendte problematik. Signe Ingemann Folkeskolen

Ravnen

- En tusmørkefabel -

Hvad bringer den pagt, som en ung, uskyldig pige må indgå med skæbnens mørke fugl? En flot og spændende fortælling om hvordan en dæmon kan opstå og forvandle sig. DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

…Ravnen fortæller en rigtig sund og grum Grimm´s eventyragtig historie. Kirsten Dahl, Århus Stiftstidende

PB

Sælkvinden

- et sagn fra Nordens kolde hav -

En stærk historie fra Grønland om at miste det man ikke kan holde på og finde det man aldrig mister. Om længslen efter havets uendelighed. …Poetisk pletskud. Forestillingen spilles af en enkelt skuespiller, der ubesværet får opbygget historien til et meget dramatisk forløb. Ved hjælp af dukker, animerede objekter og ikke mindst ved sit eget intense spil bliver det så stærk en oplevelse, at alle rives med. Folkeskolen

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

PÆNT GODDAG

RAVNEN

SÆLKVINDEN

Alder: . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 800

WWW.TEATRETKIMBRI.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . Ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 6 .400/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 7 .200/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . Ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 6 .000/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 6 .800/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . Ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .800/75 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 5 .600/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET KIMBRI

131


Kitt Johnson X-act præsenterer:

DET M AG I S K E LYD C I R K U S

af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson

BØRNEOG FAMILIEFORESTILLING

Spiller en kagedåse saxofon? Kan en blyant danse? Og hvad har mavedans og flyvende bøger egentlig med hinanden at gøre? Intet er som det ser ud til at være i ny-cirkus forestillingen Det Magiske Lydcirkus. Her åbner sig en verden af ordløse historier, hvor musik og slapstick performance sætter gang i kroppen og fantasien. Rigtige magikere behøver ikke så mange ting. Samuel Gustavsson har bare anbragt en bunke aviser på et ægte tæppe – og en skraldespand ved siden af. Så går det løs med forvandlingskunsten … Den kaffetørstige musiker Sture Ericson er ellers også lykkelig, hvis bare han har sin samling af sære trutteinstrumenter med sig. En bassaxofon og en klarinet, der i hænderne på Ericson pludselig forvandler sig til hypermoderne designerkasser for den lyd, der vælter ud af højttalerne.” Anne Middelboe, Børneteateravisen.

Foto: Per Morten Abrahamsen. Design: Imperiet.dk

Af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson Kunstnerisk konsulent Kitt Johnson Turnéperiode året rundt efter aftale Tekniske krav ganske få – se mere på vores hjemmeside Kontakt Kitt Johnson X-act, Pasteursvej 14, 2. 1799 København V +45 2991 8713 tour@kittjohnson.dk www.kittjohnson.dk Det Magiske Lydcirkus er produceret af Teaterforeningen Kitt Johnson X-act med støtte fra Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Dansk Artist Forbund.

FOR DE LIDT STØRRE

DET MAGISKE LYDCIRKUS Alder:. . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 700

132

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 10.000/70 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

KITT JOHNSON X-ACT

WWW.KITTJOHNSON.DK


Efter en bog af Sven Nordqvist

Væbnet med guitarer og billigt legetøj, kaster kammeraterne Niclas og Morten sig ind i Peddersen og Findus' kamp: At få lært den sultne ræv at holde sig fra deres høns. Med fantastisk fælles fantasi - og publikums hjælp - udføres en festforestilling af en snedig plan som indeholder: 1 kunstig høne, 1 del fyrværkeri og tilpas med spøgeri...

Med

Niclas Knudsen & Morten Nørby

(Banddrivende kræfter i henholdsvis Ibrahim Electric og Vildnis)

Med musik af

Carl Nielsen Elith Worsing Sven Hedman Knudsen & Nørby Kontakt Tlf. (+45) 30 74 18 23 MortenVildnis@hotmail.com

Konsultations instruktion ved

Jens August Wille

Tekniske krav 220 volt

FOR DE SMÅ

PEDDERSEN OG FINDUS – RÆVEJAGTEN Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 40 Nedtagning i min:. . . 40 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/40 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

KNUDSEN & NØRBY

133


FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

HELT UDENFOR

MIN DIGITALE VIRKELIGHED

Alder:. . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 500

134

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.400/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET KOMMENDE TEATER

Alder:. . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.400/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.KOMMENDETEATER.DK


FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

VORHERRE PÅ LOKUM Alder:. . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 500

WWW.KOMMENDETEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.400/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET KOMMENDE TEATER

135


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Ringsted og Sorø kommuner i april 2012? Her deltog 116 teatre med 192 forestillinger.

136

TEATERCENTRUM


Børneteateravisen

et Børn

eate

ravi

sen

© T E A B E N D I X 2 0 1 4

FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

JEG SKAL NOK FINDE DEN

SÅ ER DER MAD

Alder: . . . . . . . . . 1½-4 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Alder: . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

WWW.KRISKAT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 3 .360/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

DEN LILLE BÅD Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 3 .360/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 .360 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET KRISKAT

137


n u ti d s te ate r me d h u mo r o g p o e s i f o r b ø r n teatret lampe ◆ mobil: 2726 1947 nørrebrogade 5c, 2.sal ◆ dK-2200 København n mail@teatret-lampe.dK ◆ www.teatret-lampe.dK

MuLDvaRpEN oG husEt DER koM oG GIk – en forestilling om at se og mærke verden, også de verdener der ikke ligner ens egen

DEN GRIMME ÆLLING – musikalsk dukkemagi for de allermindste I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule ællinger... og en stor grå. Vi ser den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig svane. Med fantastiske scenetæpper og skøn musik. Billedkunstner Marianne Jørgensen har lavet dukker og scenografi. Gitta Malling har instrueret. Skuespillere og dukkeførere: Anne Nøjgård og Kirsten Nottelmann Rav.

muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under jorden, indtil den en morgen vågner op og opdager, at et hus er landet oven på dens muldvarpeskud. Teatret Lampe har skabt en forestilling fuld af lune og god musik. Den fint sammenhængende historie handler om at møde nogen fra en verden helt forskellig fra ens egen, som man kan lære at kende og give plads til. Randi K. Pedersen, Børn og Unge

Med en sprudlende udgave af ”Den grimme ælling” har teatret skabt en af de bedste teaterforestillinger nogensinde for de alleryngste. Randi K. Pedersen, LFSnyt

A universal story which can be seen and understood all over the world. Faizaan Peerzada, Folk Puppet Festival 2012 Lahore, Pakistan

”The Ugly Duckling” was the best! I saw her performance ”Wish” in Denmark too. I just love the way she worked with children. Yuriko Kobayashi, Kijimna Festa, Japan

Idé og udvikling: Marianne Jørgensen og anne Nøjgård Konsulent: kamilla Wargo Brekling Scenografi og dukker: Marianne Jørgensen Musikere: Jonas stampe og Ejaz ali Skuespiller og dukkefører: anne Nøjgård Dramaturg og musikkonsulent: peter Jankovic Tekniker: oskar Jankovic

Støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg spilles også som udendørsforestilling!

Forestillingen er støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg og CKU.

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE ALLERMINDSTE

MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG GIK

DEN GRIMME ÆLLING

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 75 Bredde i cm:. . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . 100 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 500

138

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.000/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.400/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET LAMPE

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.000/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.400/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.800/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATRET-LAMPE.DK


Fotos: Wilfred Gachau

GRÆNsEN

– en forestilling om grænser og forståelse mellem mennesker scenen forestiller en grænse med en grænsebom i stærke farver. på den ene side står en vagt, grænsevagt, politimand og til den anden side ankommer en fremmed - og spillet kan begynde: den fremmede kan ikke komme videre. forestillingen forsøger at vise at, selvom der skal være grænser, regler, så vil alle få noget forærende hvis vi turde åbne mere op, at et menneske der overvinder sin angst og rækker ud over sig selv, vinder sig selv, vokser.

Instruktion og manuskript: søren Iversen Scenografi: John kørner Lysdesign: Jesper kongshaug Dukker: Mirela peerzada og William Frohn Christensen Musik: Ejaz ali, Jonas stampe og peter Jankovic Skuespillere: Yamina peerzada og anne Nøjgård Tekniker: oskar Jankovic

Forestillingen er støttet af Kunstrådets Scenekunstudvalg, Bikubenfonden, CKU og Assitej Danmark FOR DE SMÅ

GRÆNSEN Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . 100 Bredde i cm:. . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . 500

WWW.TEATRET-LAMPE.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.000/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.400/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.800/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET LAMPE

139


13. nove

mbe

r – 21. d Når jule ecembe n nærm r 2014 e tiden g år i stå. r sig, er det so m Hvor læ før jule nge ska om aft l vi ven Hvornå en endelig ko te mmer. rb Bare de liver det jul? t var nu Er det n . Vi byd u? Eller velkom er d nu? me glæde m n til at dele fo e 3 – 6-årige rventni ed os. ngens

25. septembe r

– 2. novembe

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

r 2014

I “Halvt Helt” møder vi tre børn, der hver især har deres at kæmpe med – både kræfter og temperament. Spørgsmålet er; Kommer der en Helt og redder dem, eller bliver de Helten i deres eget liv? Til de 4 – 10-årige skaber vi en forestilling hvor ord, fysik og humor jongelere med store spørgsmål og kæmpe kræfter.

FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

HALVT HELT

BARE DET VAR NU

Alder: . . . . . . . . . . 4-10 Spilleperiode: Varighed i min: . . . . . 50 25 . sep – 2 . nov 2014

Alder: . . . . . . . . . . . 3-6 Spilleperiode: Varighed i min: . . . . . 45 13 . nov – 21 . dec 2014

140

DET LILLE TEATER

WWW.DETLILLETEATER.DK

WWW.TEATER-URL.DK


29. januar – 3. maj 2015

ven lever g dens gode o l sæ e ll li n E lle ø midt ag ud på en li d g o d in ag d sejler et re hav. En dag n føler o st et d i e d u le rbi øen og sæ cirkus skib fo ende fartøj. ål tr es det farv af et g ra d g si ømmer efter i havet og sv er g n ri sp en D entyr. ændende ev sp d o m et ib sk er forestillde løve” bliv la g en ”D m o S i et scenomed dukker ingen fortalt tid og plads ers, hvor der grafisk univ rige. til de 2 - 4-å

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

FOR DE ALLERMINDSTE

EN SÆLSOM REJSE Alder: . . . . . . . . . . . 2-4 Spilleperiode: Varighed i min: . . . . . 35 29 . jan – 3 . maj 2015

WWW.DETLILLETEATER.DK

DET LILLE TEATER

141


DON Q

SCENEMÅL: B: 5 m x H: 2,6 m x D: 12 m. Målene er inkl. publikum

en og Vi er i et badeværelse. Det er tidlig morg få lov at for ud sig et sneg Ole endnu engang har ønville Han er. rbøg ridde de elske til at læse i sine gode disse alle som ig mod å liges var ske, at han give lyde riddere. Pludselig begynder bøgerne at er ud af træd Q fra sig. De vil udfordre ham. Don et og mod finde at bøgerne. Han vil hjælpe med drømmene. ★★★★ ”Finurlig og underholdende badeværelsesfantasi” Anne Middelboe Christensen, Teateravisen ★★★★★ ”Helstøbt, velspillet og på alle måder vellykket.” Gerda Buhl Andersen, Nordjyske

GR iSK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

NY FOR EST ILL ING

– EN OPL EVELSE AF GR ÅDIGH ED g børneLimfjordsteatret byder i en ny forestillin oplevelse ne ind til en sanselig, sjov og finurlig andre alle af hvad grådighed er. Børn har som bliver når hvor grundlæggende behov – men kontit der er for behov til grådighed? Og hvor nflikt, smerte, opløsning forbu det med en grådig handling? SCENEMÅL: x D: 8 m. I GRiSK undersøges grådighe- B: 6 m x H: 2,5m ikum publ inkl. er ne Måle dens væsen!

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE

DON Q

GRISK

Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Varighed i min: . . . . . 45 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .100/80 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90

Alder: . . . . . . . . . . 5-10 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Varighed i min: . . . . . 45 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .800/40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

142

LIMFJORDSTEATRET

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LIMFJORDSTEATRET.DK


LETT ER E EN D M IG

SCENEMÅL: B: 7,5 m x H: 2,4 m x D: 10 m. Målene er inkl. publikum

En ven ”Tænk at have en ven der altid er der. gider altid man ikke skal dele med andre og som t noge når en lege, og som man kan give skyld hand mig’ end ere går galt” Forestillingen ’Lett at for r sørge der si, fanta ler om at have en sund . To ud man ikke keder sig, når man er helt alene der til ven, en ven lig usyn en af tre børn har er venn lige Usyn lig. virke et meg tider kan virke er. væsn kan være store sjove dyr og små sære og være ed nligh perso og ende udse skifte kan De en trofast ven.

lidt ”Med få rekvisitter og ganske på dyr sove som plads sad publikum rveobse og lse være pige hylden i et ske.” ting ske asti fant mest de rede Mette Underbjerg Wang, Morsø Folkeblad DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

IER FORÅ RET 2015 BY DER PÅ EN NY PR EM

E!

t sam men i et samarbejde Lim fjordsteatret og Den Jyske Opera er gåe tun nellen”. Glæd jer! om en ny bør neforest illing ”For enden af her i brochuren. Læs mere på Den Jyske Operas annonce

- TE AT ER FOR AL LE... 9771 0515 . Træffetid: kl. 09-16 Skolegade 14, 7900 Nykøbing Mors, Tlf. teatret.dk jords post@limfjordsteatret.dk . www.limf FOR DE SMÅ

LETTERE END MIG Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Varighed i min: . . . . . 45 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .400/80 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LIMFJORDSTEATRET.DK

LIMFJORDSTEATRET

143


Louise Schouw Teater præsenterer

VITELLO Af Kim Fupz Aakeson Du kender ham helt sikkert: Drengen Vitello. Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to måneder, dengang hun var meget ung og vist også meget smuk. Men nu bor Vitello og Mor i Danmark i et rækkehus ved siden af ringvejen, hvor der kører mange biler. Tusindvis af børn har de seneste år lært Vitello at kende gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det skøre navn.

Som oftest falder hans logiske udfald uheldigt ud til stor morskab for publikum.

Iscenesættelse: Louise Schouw Manuskript: Gunvor Reynberg Komponist: Lars Fjeldmose Man kan sige meget om Vitello, Medvirkende: Asbjørn Agger, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er nemlig ikke ret god til at kede Gunvor Reynberg, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen sig, så han skal nok finde på noget Scenografi: Kirsten Victoria Lind - enten sammen med de irriterende Koreografi: Katrine Engberg tvillinger Max og Hasse Varighed: 75 min uden pause - eller sammen med møgungen Alder: 5-99 år William - eller også bare sammen Forestillingen er refusionsgodkendt. med sig selv.

Design by Visuality.dk - Illustration: Niels Bo Bojesen niels@bobojesen.com

VITELLO

Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger på biblioteket og som højtlæsning hjemme. Foreløbig har Kim Fupz Aakeson igennem Gyldendal udgivet 14 bøger om Vitello.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk

S

POGELSESTOGET

Spøgelsestoget er en poetisk, varm og sjov fortælling om en dreng, et håb, en rejse, et tab, et venskab og en verden hinsides! Forestillingen berører et alvorligt emne som tab på en let og lys måde, når vi følger drengen Storm på hans skrubskøre rejse i hans stædige forsøg på at finde sin hund Nuser - hans allerbedste ven. På rejsen møder Storm både levende og døde, mennesker, dyr og andre højst mærkværdige væsener, som bringer ham videre frem på hans livsvigtige færd. Design by Visuality.dk

At bearbejde en sorg, efter at ha’ mistet en ven, et familiemedlem eller et kæledyr - en hund, kan være en lang og vanskelig rejse. For Storm bliver det en tur gennem forskellige følelser og sindstilstande, men for enden af hans rejse ligger erkendelsen og løsningen og vejen til at leve videre. Det er en hjerteligt gribende historie om et emne, der berører os alle, store som små, og som kan åbne for en sund snak blandt ungerne - en historie formidlet let, legende og musikalsk. Og forresten: hvem ville egentlig ikke gerne møde en lyslevende drage ved navn Pussykat? Medvirkende: Asbjørn Agger og Karoline Munksnæs Manuskript: Asbjørn Agger og Karoline Munksnæs inspireret af Lil Mogensens bog: ”Hvor bor eventyret”. Instruktør: Mia Lipschitz

Varighed: 50 min Alder: 5-12 år Forestillingen er refusionsgodkendt.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

VITELLO

SPØGELSESTOGET

Alder:. . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . 70 Opstilling i min: . . . 240 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

144

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 280 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 16.000/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 24.000/300 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 29.000/500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

LOUISE SCHOUW TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 280 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.200/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 13.050/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LOUISESCHOUW.DK


KAPTAJN BIMSE I SALTIMBOCCA BJARNE REUTERS POPULÆRE BØRNEBOG NU SOM TEATER

KAPTAJN BIMSE I SALTIMBOCCA Bjarne Reuters populære børnebog nu som teater. I ”Kaptajn Bimse i Saltimbocca” skal Anna og hendes venner til Saltimbocca for at redde Goggeletten, der er blevet væk. Men i Saltimboccas jungle er der vildt og rodet og det vrimler med sorte gryder, som bobler og koger og syder og simrer. Her bor en meget farlig fyr. Man må ikke grine eller sige hans navn højt, ikke engang hviske det, for så bliver der ballade, og så finder han køkkengrejet frem, og det skal man ikke ønske sig, for så får man sit navn på spisekortet. Redder de Goggeletten? Og hvor er Zanzibar, den gule flyver, blevet af?

Hvad er der i bunden af den store, dybe kløft med den meget lange bro med de meget tynde brædder, der gynger så frygtelig farligt i vinden? Og hvem er Osso... nå nej, man må ikke sige hans navn. Oplev Lars Fjeldmoses iørefaldende musik og Kirsten Victoria Linds flotte scenografi i Thomas Howalts dramatisering og instruktion. MEDVIRKENDE: Anja Owe, Pierre Miehe-Renard og Tom Jacobsen.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

KAPTAJN BIMSE I SALTIMBOCCA Alder:. . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . 55 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.LOUISESCHOUW.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 280 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.000/150 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 11.000/200 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 13.000/250 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

LOUISE SCHOUW TEATER

145


Nisser på afveje

- I skraldedronningens rige

JULEM GAVAENDENS Til: Ju Fra: P lemanden janke o g Pjok

MEDVIRKENDE:

THOMAS LARSEN OG LISE JUNGGREEN NINA CHRISTRUP MUSIK: CHRIS SKYTTE LOUISE SCHOUW TEATER

MANUSKRIPT OG INSTRUKTION:

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

Nisser på afveje A5 flyer.indd 1

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

Medvirkende: Nina Christrup, Judith Rothenborg og Rasmus Lundgreen Manuskript: Rasmus Thorup og de medvirkende Instruktør: Judith Rothenborg Musik: Niklas Schak og Tin Soheili - Scenografi: Kirsten Victoria Lind Producent: Louise Schouw Teater www.louiseschouw.dk

PRODUKTION:

14/11/12 10.42

Louise Schouw Teater spiller hvert år over 200 opførsler i julemåneden.

Julemandens Gave A5 flyer.indd 1

14/11/12 11.30

Kendetegnet er varme og interaktive juleforestillinger tilsat iørefaldende musik, hvor publikum går derfra med julen i deres hjerter. “NISSER PÅ AFVEJE” - 4 - 9 år På en losseplads højt mod nord - et sted der kaldes “Væk” ligger det kasserede legetøj, alle de julegaver børnene ikke gider at lege med mere. Nisserne Pok og Nukinuk er taget på eventyr fra Julemandens Værksted. De er blevet væk for Skraldedronningen Dronning Baltazar har taget deres skattekort. Nisserne må bruge al deres snilde og nisselogik for at få kortet tilbage og så de igen kan finde tilbage til værkstedet.

DESIGN BY VISUALITY.DK

De n store nisseprøve

“JULEMANDENS GAVE” - 2-6 år: Pjok og Pjanke bor inde i en kæmpe stor nissehue hvor de elsker at julehygge og give hinanden gaver. En dag får Pjanke en tanke: Hvorfor er der aldrig nogen der giver Julemanden en gave til jul? Sammen med publikum går de i gang, og gaven udvikler sig på pusseløjerligste vis.

w w w . L o u i s e S c h oFORuDE ALLERMINDSTE w . d kOG DE SMÅ

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

NISSER PÅ AFVEJE Den_store_nisseprøve_A5_flyer_2013.indd 1

Alder:. . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 500

146

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 280 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.200/120 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.200/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

LOUISE SCHOUW TEATER

JULEMANDENS GAVE 11/11/13 19.44

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.520/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.520/140 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE SMÅ

DEN STORE NISSEPRØVE Alder:. . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.990/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.990/160 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.990/220 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LOUISESCHOUW.DK


SMUS A R E S S NI julen - redder

Nissedrys

MANUSKRIPT OG MUSIK:

Nisse Rasmus redder julen A5 flyer.indd 1

14/11/12 12.08

“DEN STORE NISSEPRØVE” - 4 -9 år De to nisser Niller og Nisse Sisse skal til nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de prøven i Nisseskolen hos Frk. Grankogle får de en grøn nissehue istedet for den flotte røde. Og det er enhver nisses skræk at ende sine dage som grøn havenisse...

Nissedrys_flyer_11102011.indd 1

VISUALITY.dk

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

ANJA OWE OG PIERRE MIEHE-RENARD INSTRUKTION: LOUISE SCHOUW CHRIS SKYTTE PRODUKTION: LOUISE SCHOUW TEATER

MEDVIRKENDE:

05/11/11 10.23

“NISSEDRYS” 2-6 år Julemanden har lavet en aftale med sin dejlige kone Nissemor og sin søde datter, nissepigen Kanelia, om at hygge og fortælle om alt det der sker inden det bliver rigtig juleaften. Nissemor elsker at spise risengrød, danse nissedans og fortælle historier – især om nisser og trolde. Nissepigen Kanelia er en rigtig drillepind og elsker at synge den hemmelige nissesang.

“NISSE RASMUS REDDER JULEN” - 3-7 år En tordnende snorken fortæller at Julemanden sover og ikke er til at vække. Julemanden har fået sovesyge. Der er ikke lang tid til jul. Julemandens værkested - hvor alle gaver som bekendt bliver fremstillet - er gået i stå. Sammen med publikum må Nisse Rasmus og hans søster Nisse Rikke gøre sig umage for at redde julen.

Læs mere om hver enkelt forestilling på www.LouiseSchouw.dk.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk

WWW.LOUISESCHOUW.DK

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

NISSE RASMUS REDDER JULEN

NISSEDRYS

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 250

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.320/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.320/160 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 5.920/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.920/160 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

LOUISE SCHOUW TEATER

147


Blæst ”blÆst” er en visuel og sanselig forestilling, hvor publikum inviteres på en rejse med vinden og hvor et enkelt vindpust kan åbne for de største spørgsmål. En rejse i små forvandlingsbilleder fra den mildeste sommerbrise til den mest rasende storm. Aldersgruppe:..........1,5-6 år Varighed:..................30 min. Pris ex. moms:.........7500,- ex. moms Medvirkende:...........Pernille Bach og Christian Schrøder Mørklægning:...........Nej Tekniske krav:...........220 V, 10 m dyb x 7,5 m bred x 2,8 m høj (incl. publikum)

Årstider på spring “Årstider på spring” tager udgangspunkt i sangene fra bog/cd “Årstider på spring” som er udgivet på Madam Bachs eget børnebogsforlag. Kom med på en tur rundt i de fire årstider med sang, musik og bevægelse i enkle scenografiske og sanselige installationer. Aldersgruppe:..........1,5-6 år Varighed:..................30 min. Pris ex. moms:.........7500 ex. moms Medvirkende:...........Pernille Bach og Christian Schrøder Mørklægning:...........Nej Tekniske krav:...........6 m dyb x 4 m bred x 2,5 m høj (incl. publikum)

FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

BLÆST

ÅRSTIDER PÅ SPRING

Alder:. . . . . . . . . . 1½-6 Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 280 Varighed i min:. . . . . 30 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Opstilling i min: . . . 165 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.500/60 Nedtagning i min:. . 120 www.madambach.com Bredde i cm:. . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . 1½-6 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

148

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.500/40 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MADAMBACH.COM


Teaterværkstedet Madam Bach producerer teaterforestillinger og kunstprojekter for de mindste. Vi er inviteret til mere end 30 lande med vores forestillinger og i 2013 har vi turneret i Finland og Japan hvor vi var ene om at repræsentere Skandinavien på Kijimuna

Festa i Okinawa. Madam Bach blev udvalgt af Det Danske Kulturinstitut i Rio de Janeiro til at repræsentere Danmark på festivaler i Rio de Janeiro og Sâo Paulo. Vi er medlem af TIO og Dansk Assitej og har modtaget støtte fra SKU, Bikubenfonden, Århus Kommune.

FOR DE SMÅ

EN MÆRKELIG HAVE Alder:. . . . . . . . . . . . 3-6 Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 280 Varighed i min:. . . . . 30 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Opstilling i min: . . . 120 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.500/60 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . www.madambach.com . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MADAMBACH.COM

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

149


SÆSON 2014 ET

FREMSKRIDT 1. juni – 13. juli

LILLE

EN DAG PÅ STRANDEN 15. juli – 31. august gratis adgang

friluftsteater ved pavillonen i kongens have , kronprinsessegade 21, kbh k spiller hver dag kl . 14 & 15 undtagen mandag , www . marionetteatret . dk

FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

ET LILLE FREMSKRIDT

EN DAG PÅ STRANDEN

Alder:. . . . . . . . . . . 2-99 Spilleperiode: 1. juni – 13. juli 2014

Alder:. . . . . . . . . . . 2-99 Spilleperiode: 15. juli – 31. august 2014

150

MARIONETTEATRET I KONGENS HAVE

WWW.MARIONETTEATRET.DK


MEMORY WAX PRESENTERAR

I SKUGGANS LAND - EN MAGISK DANSFÖRESTÄLLNING MED FANTASIN I FOKUS

Följ med på en resa genom skuggans land, ett föränderligt landskap där tre figurer vandrar i sökandet efter sina drömmar. Genom skuggspel, ljus och rörelse skapar vi en värld där fantasin sätts i fokus på ett lekfullt, visuellt och rörande sätt. Medverkande: 3 dansare, 1 tekniker Turnéperiod: okt-nov 2014 + 2015 Vi behöver sviktande golv och hjälp vid bygge och riv. Memory Wax är ett professionellt danskompani från Malmö (SE) som verkat i 10 år, både nationellt och internationellt.

I skuggans land har turnerat både i Sverige och internationellt och har mötts av en jublande publik. I samband med föreställningen erbjuder vi även lärarhandledning och workshops.

Ta gärna kontakt med oss: +46 (0)704 928030, producent@memorywax.com, www.memorywax.com

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

I SKUGGANS LAND Alder:. . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 300 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 800

WWW.MEMORYWAX.COM

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.500/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MEMORY WAX

151


DET MENNESKELIGE TEATER

FINDES DER GRIBBE I GRØNLAND? Et nyt teater. En ny form. En ny måde at lave teater på. En ny måde at opleve teater. Der er ingen publikumspladser. Der er kun et rum, hvor publikum og skuespiller sammen spiller forestillingen. Det er ikke improvisationsteater. Det er teaterleg, totalteater og fortælleteater på én og samme tid. Det er sanseligt, nyt, vildt, morsomt, rørende og noget, du og dine elever med garanti aldrig har oplevet før!

AF PRÆMIERET TFOND S N U K S STATEN 13 I 20 en er både »Fordi form de og en ft lø op løfterig...«

Støttet af:

Kontakt: Email: info@detmenneskeligeteater.dk Telefon: 61 66 98 07

“Findes der gribbe i Grønland” er en eksistentiel og klassisk beretning om en mand, som tager ud, bliver væk, bliver fundet igen og vender hjem som en helt anden. Det er et spørgsmål om liv og død. Om isolation og overlevelse. Baseret på en autentisk historie. Læs mere om forestillingen og download skolematerialet på www.detmenneskeligeteater.dk

SCAN KODEN

OG SE FORESTILLINGENS TRAILER Medvirkende: Nils P. Munk og en tekniker Instruktør: Peter Kunz Manus og udvikling: Nils P. Munk & Peter Kunz Producent: Anny Dirchsen Rekvisitør: Stine Skovgaard Worsøe Lys: Raphael Solholm Bygger: Thies Witzel og Aston Kay Assistent: Thea Kulavig Foto: Caroline Boutrup Nielsen Grafiker: Christian Koch Tak til: Søren Knud

FOR DE STØRSTE

FINDES DER GRIBBE I GRØNLAND? Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 65 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . 1100

152

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.200/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET MENNESKELIGE TEATER

WWW.DETMENNESKELIGETEATER.DK


DET MENNESKELIGE TEATER

687 km

om bæredygtighed illing st fore en Hvor meget kan verden bære? Og hvor meget kan du bære?

Jorden sveder! Det står i aviserne, bliver sagt på TV og børnene lærer om det i skolen. Forurening og forbrug er ved at komme ud af kontrol. Men hvad gør vi egentlig ved det?

687 km er en interaktiv forestilling, som det altid er tilfældet med DET MENNESKELIGE TEATERs forestillinger. Der er ingen publikumspladser. Der er kun et rum, hvor publikum og skuespillere sammen spiller forestillingen. Læs mere om forestillingen på www.detmenneskeligeteater.dk

Idé: Jens Svane Boutrup Medvirkende: Nils P. Munk og Ernesto Piga Carbone Instruktør og manus: Nils P. Munk Producent: Anny Dirchsen Foto: Caroline Boutrup Nielsen Grafiker: Christian Koch Produceret af: Bornholms Teater & DET MENNESKELIGE TEATER

E-mail: info@bornholmsteater.dk Telefon: 56 95 07 32

Baseret på forestillingen »Del Dit Lort« FOR DE STØRSTE

687 KM - EN FORESTILLING OM BÆREDYGTIGHED Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 30 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . 1100

WWW.DETMENNESKELIGETEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.200/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET MENNESKELIGE TEATER

153


FOR DE SMÅ

PAPIRMÅNE Alder:. . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 630 Dybde i cm:. . . . . . . 530

154

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.600/70 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MERIDIANO TEATRET

WWW.MERIDIANO.DK


FOR DE LIDT STØRRE

AL TID I VERDEN Alder:. . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.MERIDIANO.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 340 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.500/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MERIDIANO TEATRET

155


Udgivelse Udgivelsefra fraTeatercentrum Teatercentrum

EtEtstykke stykkekulturhistorie... kulturhistorie...

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

"40 år og stadig ikke voksen - et strejftog gennem fire årtier med verdens største børneteaterfestival" – en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette lister over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget mere...

50 kr. 96 96sider sideri ifarver farver- -pris: pris:100 100 kr.(ekskl. (ekskl.forsendelse). forsendelse). Bestil Bestildit diteget egeteksemplar eksemplarpå påwww.teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund.

www.børneteateravisen.dk www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk 156


RUMLERIKKERNE IL BEST LINGEN PÅ

S T IL FORE 11 nd.dk 95 4 4 0 3 to n s a t lf: @ mil il a m mail:

YKVOLAPYK En teaterforestilling om to meget forskellige mennesker, der ved et tilfælde får tid til at mødes, og lære af hinandens forskelligheder. Historien udspiller sig ved foden af et gammelt træ, hvor Tumle og Kloge mødes for første gang. De er begge veludrustede med smartphones og spillemaskiner, så behovet for kontakt med hinanden er umiddelbart ikke tilstede. Men da deres elektroniske udstyr går ned, bliver de konfronteret med stilheden, sig selv og hinanden. Deres ønske om ikke at

være alene, samtidig med deres manglende evne til at møde et andet menneske, medfører absurde situationer og komiske konfl ikter. En komisk, poetisk teaterforestilling, om venskab, trivsel og sundhed. Forestillingen fremføres på ”volapyk” sprog for at mindske risikoen for at eventuelle sproglige barriere står i vejen for forståelse af forestillingens budskab. På RumleTV.dk kan du finde undervisningsmateriale relateret til forestillingens temaer. Refusion: Godkendt

MANUSKRIPT: MILTON & SAND INSTRUKTØR: KRISTIAN HOLM JOENSEN SCENOGRAF: KAREN MARGRETHE HØSKULDSSON MUSIK: ULRIK BENCARD MEDVIRKENDE: THOMAS MILTON, MICHAEL FABRICIUS SAND PRODUCENT: MILTON – SAND & SØN I SAMARBEJDE MED TAASTRUP TEATER

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

VOLAPYK Alder: . . . . . . . . . 4-104 Varighed i min: . . . . . 44 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 650 Dybde i cm: . . . . . . . 550

WWW.MILTONSAND.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . 7 .900/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .000/120 Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .500/140 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MILTON - SAND & SØN

157


FOR DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

SOM MAN SER DET

HER OG NU

Alder:. . . . . . . . . . 11-90 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . 6-90 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 400

158

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 5.500/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MIMETEATRET

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 5.500/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW. MIMETEATRET.DK


FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

DITO MITO Alder:. . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 500

WWW. MIMETEATRET.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.500/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MIMETEATRET

159


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

160

TEATERCENTRUM


Romeo & Juliet - En kærlighedshistorie MishMash har lavet en unik fortolkning af William Shakespeares klassiker Romeo og Julie. En forestilling fyldt med både komedie og tragedie. Et stykke hvor alting fra corporal mime, tragisk kor, akrobatik osv. fortæller historien. Med kun deres kroppe som værktøj skaber skuespillerne stemning, rum, forskellige karakterer og ting i forestillingen. De bruger ikke nogle rekvisitter, nogen scenografi eller specielle kostumer. Det har de ikke brug for! Turneperiode: Sprog: Instruktør: Medvirkende:

“I bevæger jer som i var en krop, et sind” “Det ene øjeblik sad jeg med tårer i øjnene, det næste grinede jeg så at jeg næsten faldt af min stol” “Totalt genialt”

Januar 2014-Juni 2015 Engelsk Ensemble Päivi Raninen Jens Molander Erkan Uyanıksoy Elif Temuçin

FOR DE STØRSTE

ROMEO & JULIET Alder:. . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.MISHMASHTHEATRECOMPANY.WORDPRESS.COM

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 10.000/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MISHMASH

161


teater

mi

7 – med et slag mi

”KLASK” sagde det. Fluerne sad i hobetal på skrædderens marmelademad. Med hænderne havde han klasket 7 - med et slag. ”Er jeg sådan en skrap fyr” tænkte han, ”det skal hele byen få at vide. Nej, det skal hele verden få at vide”. Og så gik han ud i verden… og noget med den smukke prinsesse og det halve kongerige. En historie om, hvor langt vi kan nå med charme, selvtillid og lækkert hår. Fortalt med masser af humor og underfundige indslag. Frit efter ”Den tapre skrædder” af brødrene Grimm. Forestillingen er oprindelig produceret af Nørregaards teater. ”Instruktøren og scenografen Claus Helbo har her skabt en eventyrverden, der både er abstrakt og konkret, og som pirrer ungernes lyst til at digte med” – Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen.

Kamelen kom til sidst Da Gud var færdig med at skabe jorden, menneskene, dyrene og alle planterne, havde han hovedpine. Han havde arbejdet i seks dage uden at drikke, spise eller sove, for det man er begyndt på skal man også gøre færdigt. Mens han arbejdede så sveden sprang af ham, kunne han ikke lade være med at glæde sig til den syvende dag. På denne dag ville han ikke løfte en finger. Han ville sidde i sin liggestol med en øl i hånden og se ud over det hele. Det havde han bestemt, for man må ikke glemme at være god ved sig selv en gang imellem. En forestilling baseret på Jesper Wung-Sungs skønne billedbog ”Kamelen kom til sidst”. Forestillingen er oprindelig produceret af Nørregaards teater. ”Ren idyl, både for de 3-årige og for de 8-årige!” – Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen. FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

7 - MED ET SLAG Alder:. . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 75 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

162

MITEATER

KAMELEN KOM TIL SIDST Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 700

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MITEATER.DK


Elsker, elsker ikke en kærlighedsforestilling for de 3-8 årige.

Manden er i godt humør og leder efter et eller andet... en skjorte! Han skal have pænt tøj på. Da han har fundet skjorten, kikker han på den og svinger den rundt, danser med den. Ud af dette fortæller han eventyret om ”Flipperne” af HC Andersen. Mens han fortæller, går han i gang med at stryge skjorten. Da han skal klippe en løs tråd væk, kommer han til at klippe i flippen. Han begynder at lede efter en ny skjorte. I skuffen finder han en bold og en snurretop. Det får ham til at tænke på ”Kærestefolkene” af H.C. Andersen. Mens han fortæller spejler han sig selv i eventyret. Han er så glad i dag for han skal møde sin gamle kæreste fra dengang han gik i børnehaveklasse. Han har ikke set hende siden. Han har ind i mellem tænkt på hende. Er det mon hende der går der? Eller der? Nu skal han møde hende igen. Forestillingen er instrueret af Hans Nørregaard og på scenen står Heine Ankerdal. Den er co-produceret med Nørregaards teater.

”Vi giver 10% rabat ved køb af 2 forestillinger samme sted og dag.”

teater

mi

Telefon: 41 66 99 22 • Mail: post@miteater.dk • www.miteater.dk FOR DE SMÅ

ELSKER, ELSKER IKKE mi

WWW.MITEATER.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Pris/Antal tilsk.:. . 8.000/udendørs Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MITEATER

163


TEATER MORGANA

Margit Szlavik Kaj Pedersen

1/5-2014 - 1/5-2015

D E T

V A R

D E N G A N G

Om dengang der var postbude til med vind i håret fri uniform og skinnende knapper Om cigarrygende familiefester med meterhøje kusiner samt en kaffeslubrende mormor og så den store kærlighed Om vilde dyr i cirkus og kæledyr som bedste ven PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

mailto@teatermorgana.dk

21 28 18 61

FOR DE SMÅ

DET VAR DENGANG Alder: . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . 1200

164

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .800/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER MORGANA

WWW.TEATERMORGANA.DK


“A perfectly pitched theatre production for 2-5-year-olds. Reassuringly familiar and wondrously surprising. “ The Irish Times

Børneteateravisen

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

Politiken

PB

Ud fra sandkassens dyb opstår små genkendelige øjeblikke fra et lille barns verden: Far og mor. Farmor og far far. En snegl og et træ på vejen, løbecyklen, en paraply og et ønske om regnvejr. I et tr ygt univers for tælles historien om et lille menneske lige midt i den store verden.

B E N D I X

g i ac o m o r av i cc h i o m e t te r o s l e f f sigurd dissing m a r t i n vo g n s e n poul arne kring s t a te n s k u n s t r å d s s c e n e k u n s t u d v a l g & å r h u s ko m m u n e s k u l t u r u d v i k l i n g s p u l j e 38 0 V/ 16 A - CEE k r a f t s t i k

2 0 1 4

manus, instr. og scenografi manus & medvirkende tekniker komponist rek visitør forestillingen er støt tet af tekniske krav

© T E A

Teater My`s “Små skridt” vandt en Reumer t for Årets bedste Børne/ungdomsteater forestilling 2012

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

SMÅ SKRIDT Alder: . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min: . . . . . 30 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . 120 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 700

WWW.TEATERMY.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 370 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .400/50 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . . . . .8 .000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER MY

165


PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrætter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os på www.teateravisen.dk 166

TEATERAVISEN


T E A T R E T

M Ø L L E N

Foto: SØREN GODTKJÆR

G U L D G R AV E R E N En musikalsk udvandrerhistorie ”Jeg ville bare søge lykken i udlandet - jeg kunne ikke få lov til det herhjemme” 4 mænd spiller, synger og fortæller historier om det, at rejse væk hjemmefra, at søge lykken under nye himmelstrøg. Med et musikalsk udgangspunkt i dansk og amerikansk musik, beskrives drømmen om et bedre liv, angsten for det ukendte og hjemlængslen. Johannes V. Jensens Himmerlandshistorie om guldgraveren Laust Eriksen er brugt som inspirationskilde til vores fortælling. Laust Eriksen forlader kone og barn i Damark og rejser til Amerika – vil finde lykken og grave efter guld. Efter 29 år vender han hjem, for at forenes med sin søn. Forfatter: JOHANNES V. JENSEN Manuskript: DE MEDVIRKENDE Instruktion: OLE SØRENSEN Scenografi: GITTE KATH Medvirkende: JESPER FOLKE, OLE SØRENSEN, KLAUS ANDERSEN og LARS RØDBROE Turnéperiode 6/10 – 2/11 2014

Mørklægning kræves – Strøm: 16 A CEE (3F-N-J) Forestillingen er refusionsgodkendt Kontakt: Joan Stub – joan@teatretmoellen.dk

TEATRET MØLLEN • MØLLEPLADSEN 4 • 6100 HADERSLEV Telefon 74 52 66 79 · www.teatretmoellen.dk · e-mail: post@teatretmoellen.dk FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

GULDGRAVEREN Alder: . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 900 Dybde i cm: . . . . . . . 400

WWW.TEATRETMOELLEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 450 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 8 .400/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET MØLLEN

167


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2013 i Morsø, Thisted og Skive kommuner deltog 112 teatre med 176 forestillinger, der blev opført i alt 644 gange.

168

TEATERCENTRUM


0nOH )RUW OOHWHDWHU

UWHSULQVHVVHQ (Q IUL JHQIRUW OOLQJ DI + & $QGHUVHQV HYHQW\U µ3ULQVHVVHQ Sn UWHQµ 3ULQVHQ ULGHU XG L YHUGHQ Sn VLQ JODGH KHVW IRU DW ÀQGH VLJ HQ ULJWLJ SULQVHVVH DW JLIWH VLJ PHG 2J ULJWLJH SULQVHVVHU HU GHU QRN DI 6PXNNH 3ULQVHVVHU HU GHU QRN DI +DQ P¡GHU EnGH 3ULQVHVVH 6XU 3ULQVHVVH 6LS RJ 3ULQVHVVH 6HM 0HQ GHP KDU KDQ LNNH VSRU O\VW WLO DW JLIWH VLJ PHG 6n KDQ ULGHU KMHP WLO VLQ PRU RJ IDU LJHQ 1X HU KDQ OLGW WULVW WULVW 2J GD 3ULQVHVVH 6¡G HQ UHJQIXOG P¡UN DIWHQ NRPPHU RJ EDQNHU Sn VORWWHWV SRUW KYRUGDQ NDQ KDQ Vn Y UH KHOW VLNNHU Sn DW KXQ QX RJVn HU V¡G" (Q PRUVRP IRUHVWLOOLQJ VRP LQYROYHUHU E¡UQHQH PHG VDQJ RJ EHY JHOVHU 7LO VLGVW InU GH HQ ¡QVNH UW DI GHQ JDPOH GURQQLQJ 0HGYLUNHQGH $QHWWH -DKQ 6FHQRJUDI 0HWWH 0XQN /DPPHUV 7XUQHSHULRGH KHOH nUHW 9HG EHVWLOOLQJ DI ÁHUH IRUHVWLOOLQJHU VDPPH GDJ IDOGHU SULVHQ

7UDQVSRUW HIWHU VWDWHQV NLORPHWHUWDNVW ,QJHQ PRPV .DQ VSLOOHV KYRU VRP KHOVW RJVn XGHQG¡UV

0nOH )RUW OOHWHDWHU &ODVVHQVJDGH VDO .¡EHQKDYQ 7OI _ LQIR#PDDOHIRUWDHOOHWHDWHU GN _ ZZZ PnOHIRUW OOHWHDWHU GN

FOR DE SMÅ

ÆRTEPRINSESSEN Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 30 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . 200

WWW.MÅLEFORTÆLLETEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 200 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5000/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.500/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MÅLE FORTÆLLETEATER

169


Udgivelse Udgivelsefra fraTeatercentrum Teatercentrum

EtEtstykke stykkekulturhistorie... kulturhistorie...

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

"40 år og stadig ikke voksen - et strejftog gennem fire årtier med verdens største børneteaterfestival" – en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette lister over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget mere...

50 kr. 96 96sider sideri ifarver farver- -pris: pris:100 100 kr.(ekskl. (ekskl.forsendelse). forsendelse). Bestil Bestildit diteget egeteksemplar eksemplarpå påwww.teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund.

www.børneteateravisen.dk www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk 170


foto: Vibeke Toft

Teatret Månegøgl poetisk teater med fokus på fremmede kulturer – for børn mellem 2 og 8 år

Fra Mig til Dig (A)

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

langt nede i Afrika, hvor Malaika hver deres voksne inspireret af sigøjnernes dag må gå den lange vej til brønden historie, musik og rejse fra Indien og hele vejen op gennem Europa. Om at være lille og flyve med drager. efter vand, mens hun drømmer om sit højeste ønske – nemlig at få lov til Om at leve i et land, hvor dagen er Dramatiker & skuespiller: Hanne Trolle fyldt med musik, sang og historiefor- at gå i skole sammen med de andre Instruktør: Henriette Holm Pathare tælling. Og om at skulle forlade dette børn i landsbyen. Kostume: Camilla Lind En poetisk fortælling fyldt med varm smukke land og rejse til et fremmed Dukker: Kirsten Victoria Lind sted, hvor alting er anderledes. Om at afrikansk stemning, poesi, sang, Komponist: Irene Becker musik og humor for børn og deres savne sine venner og sin bedstemor. Skræddersal: Heidi Peulicke Borggreen voksne – om venskaber og om at Rekvisitør: Ane Løkke Drengen Omar lever lykkeligt med sin hjælpe hinanden. familie i et land langt herfra. Men en dag må han pakke sin kuffert og rejse Dramatiker & skuespiller: Hanne Trolle Den isblå Sang (D) med sin familie til et fremmed land. Instruktør: Peter Hesse Overgaaard Her er alt meget anderledes, og det En Grønlandsfortælling gæstespiller Scenografi: Kirsten Victoria Lind er ikke nemt at få nye venner, indtil Komponist: Irene Becker på Anemone Teatret en dag der er fest og drageflyvning. fra 22. okt. til 16. nov. 2014 Forestillingen er særdels velegnet som En duft af Roma (C) – herefter på turné. en del af integrations- og inklusionsundervisningen i førskolen. F iliEFoREStilling: A, B, C, D FAM Om sigøjnerkvinden Luludia – livets blomst – der altid er på rejse – fra Dramatiker & skuespiller: Hanne Trolle Alder: 3-8 sted til sted – fra land til land. Instruktion: Peter Hesse Overgaard Pris/antal: 10.000/100 (pris er eks. moms) Overalt hvor Luludia kommer frem, Scenografi: Kirsten Victoria Lind sår hun blomsterfrø og spreder Komponist: Irene Becker FoR AllE FoREStillingER gælDER: glæde og godt humør. Hun elsker at Refusion: Godkendt fortælle historier fra sin rejse gennem Månen over Baobabtræet (B) Tekniske krav: 220 V livet. Minderne herfra har hun gemt Medhjælpere: én til ind- og udbæring En afrikansk inspireret forestilling om, under sit store skørt. Teatret er støttet af Statens Kunstråds Efterhånden som de tages frem, hvordan en lille hjælp kan gøre en Scenekunstudvalg. udspinder der sig en fortælling om et stor forskel. Om Anders i Danmark, tEAtREt MånEgøgl liv fuld af glæde, sorg, kærlighed og der til sin fødselsdag får både en Bådsmandsstræde 8 længsel. splinterny cykel, og et fødselsdags1407 København K En teaterfortælling i ord, billeder, kort fra mormor, hvorpå der står ’Giv Tlf 20 4173 15 musik og stemninger for børn og en høne til Afrika‘. Om landsbyen hanne@hannetrolle.dk / www.hannetrolle.dk

FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE SMÅ

A, B, D

A, B, C, D

Alder: . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

WWW.HANNETROLLE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørkelægning: . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .500/40 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

FOR DE SMÅ

A, B, C, D Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørkelægning: . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .000/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .000/70 Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . . 5-8 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørkelægning: . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .000/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .000/70 Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER MÅNEGØGL

171


”Et stenkast herfra” Efter den australske verdens succes ”The Stones”

To teenagedrenge keder sig, de ved ikke hvad de skal lave. De kaster sig ud i en kåd, og ganske vist langt fra uskyldig leg. De bryder ind i et parkeringshus for at stjæle bilemblemer. En alarm går i gang. De flygter og stopper først op, da de står på en motorvejsbro. De kigger på bilerne der kører forbi under dem. Som en leg og ”bare fordi”, begynder de at kaste sten efter bilerne under dem. En leg der ender med at en trafikant bliver dræbt, og som derfra fører drengene over i forhør og en rettergang frem til selve domsafsigelsen. Teateravisen nr. 127 november 2003: Humor, drive og dybde. ”Et stenkast herfra” har alle ingredienserne. Det er en gribende forestilling, som fortjener et stort publikum, fordi den på så mange måder gør en forskel. Der er udarbejdet skolemateriale til forestillingen. Forfatter/instruktør/senografi ide: Stefo Nantsou og Tom Lycos Scenograf konsulent: Poul Fly Plejdrup

Varighed: 50 min. Spilleareal: Br. 8m. dy. 6m. hø. 4 m. Opstillingstid: 120 min. Tekniske Krav: 380V(3x16A)

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Mørkelægning: Kræves Pris: kr. 8.000,- eksklusiv. moms ved max. 100 Refusionsgodkendt: Ja Produceret med støtte fra:

Randers kommune Hobrovej 60 · 8900 Randers C · Tlf. 86417746 · info@teatret-neo.dk · www.teatret-neo.dk

FOR DE STØRSTE

ET STENKAST HERFRA Alder: . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 700

172

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 8 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET NEO

WWW.TEATRET-NEO.DK


Min forste bedste ven t En histo rie om e mellem t stær to der ik ke ligne kt venskab r hinand men som en, har hina nden uanset h vad der sker.

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

En sansefuld forestilling med bevægelser, musik og få ord, som engagerer de yngste både fysisk og emotionelt, inden de til sidst får lov til at hilse på bamsen.

Man de sin b ler alt m ed e både ste ven d , d og d et vilde et st ille

PB

Sa Tu Sai

Et eventyr om børnearbejde

nocando.dk mail@nocando.dk Tlf. 24431220

bbbbbb Børneteateravisen

Papirdrengen

FOR DE SMÅ

FOR DE LIDT STØRRE

MIN FØRSTE BEDSTE VEN

SA TU SAI - ET EVENTYR OM BØRNEARBEJDE

PAPIRDRENGEN

Alder: . . . . . . . . . . . 3-5 Varighed i min: . . . . . 25 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Alder: . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 450 Dybde i cm: . . . . . . . 450

Alder: . . . . . . . . . . 7-14 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 800

WWW.NOCANDO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE LIDT STØRRE

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER NOCANDO

173


besat af æbler Et æble… et halvspist æble… et æbleskrog. En musikalsk leg med helt almindelige ting. For øjnene og ørerne af publikum forvandles de i manegen: en plastikpose bliver til suk, fiskenettet bliver til en drømmefanger, og følelsen skifter farve med lyset på ansigtet. Lyden af æblet åbner teatret - og vi begynder...

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Medvirkende

Claus Carlsen, Lisa Becker

instruktør

Catherine sombsthay (Compagnie mediane)

turnéperiode

9. oktober – 16. november 2014

Teater Nordkraft ligger i Aalborg og opstod i 2010 som en fusion mellem de to professionelle teatre Jomfru Ane Teatret og Jako-Bole Teatret. Teater Nordkraft ser det som sin fornemste opgave at producere og præsentere scenekunst i alle dens afskygninger: Dans, nycirkus, opera, ny dramatik – og for et publikum der tæller både børn, unge og vokne. Læs mere om teatret på teaternordkraft.dk Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

teaternordkraft.dk

info@teaternordkraft.dk

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

BESAT AF ÆBLER Alder: . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 900 Dybde i cm: . . . . . . . 900

174

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .300/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER NORDKRAFT

WWW.TEATERNORDKRAFT.DK


&

EN hisToriE om To uFriviLLigE rEBELLEr geden kan lide at spise alt – undtagen kød. ulven kan lide kød – specielt ged. De to mødes på en mørk, stormfuld aften uden at opdage, hvem hinanden er. hvad sker der, når de mødes igen i fuldt dagslys? Bliver det gedens endeligt? Eller bliver ulven vegetar…?

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Medvirkende

sune geertsen, Kristine Nørgaard

instruktører

Davide Doro, manuela Capece (Compagnia rodisio)

turnéperiode

27. august – 23. september 2014

Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

teaternordkraft.dk

info@teaternordkraft.dk FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

ULVEN OG GEDEN Alder: . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

WWW.TEATERNORDKRAFT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .300/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER NORDKRAFT

175


N Ø R R E G A A R D S T E AT E R Den sultne larve Aldrigmæt ”mandag morgens morgensoL, umm mums … morgenmad! måske marmeLade? et æbLe!”. frit efter eriC CarLes bog – en skøn, enkeL historie med varme farver og poetisk dybde. Co-produktion af teatret st. tv og nørregaards teater medvirkende: betina grove yderLigere information: www.nrt.dk

Med plaster på knæet Livet

er fuLd af forhindringer, som man Let faLder over og

sLår sig på.

under

pLasteret kommer der et sår, og senere

kommer der et LiLLe ar, der hvor man har sLået sig.

“med

pLaster på knæet” er en poetisk forestiLLing, fuLd af

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

biLLeder og musik om den første rejse hen tiL sig seLv L , om Lv denne rejses forhindringer og gLæden ved at overvinde dem.

medvirkende: nanna sChaumburg-müLLer er & finn rye yderLigere information: www.nrt.dk

Frejas flammer en

musikaLsk komedie om at kunne styre sin iLd.

frejas vrede kan varmen farver hendes kinder røde og får hende tiL at skrige som en sirene. superheLtinderne ”søstrene brandmand” kommer freja tiL undsætning. de ved aLt om eLementær brandbekæmpeLse, men ved de også, hvad man gør ved den iLd, der brænder i små piger? Co-produktion af randers egnsteater og nørregaards teater tænde en heL iLdebrand!

medvirkende: Lisbeth knopper & nanna sChaumburg-müLLer yderLigere information: www.nrt.dk Rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

DEN SULTNE LARVE, ALDRIGMÆT

MED PLASTER PÅ KNÆET

FREJAS FLAMMER

Alder: . . . . . . . . . .1½-5 Varighed i min: . . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Alder: . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

176

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .200/40 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

NØRREGAARDS TEATER

FOR DE SMÅ

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 340 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .200/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.NRT.DK


Kongen og vandkanden ”der går den store konge. det er ham der bestemmer aLting.” når menneskene i hans Land kommer i tvivL om, hvad de skaL gøre, siger de aLtid L Ltid : ”vi må heLLere spørge kongen”. en dag sagde kongen. ”det ved jeg ikke. find seLv L ud Lv af det”. og det heLe gik i stå. Co-produktion af abstraX teater og nørregaards teater medvirkende: nanna sChaumburg-müLLer er & bo s. Larsen yderLigere information: www.nrt.dk

Sneglen og hvalen ries mor og far har travLt med at gøre kLar tiL aLt det de skaL nå. så de kan få sat kryds. så travLt, at de sLet ikke ser rie. eLLer haven der forvandLer sig tiL syngende siLd, farverige koraLrev og oLiesorte piratfisk. men rie ser det. og hvor kom den konkyLie fra? frit efter juLia donaLdsons bog. Co-produktion af teatret st. tv og nørregaards teater

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

medvirkende: marianne søndergaard madsen yderLigere information: www.nrt.dk

PB

Europamesteren “europamesteren” er en historie om venskab. om venskabets styrke. om at være dansker og næsten dansker, om hvordan det er, når uretfærdigheden rammer os Lige i ansigtet. om at Leve i paradis, når verden væLter L Lter . produCeret af teater o. medvirkende: anders vaLentinus dam & Lars dammark yderLigere information: www.nrt.dk

F I L O S O F G A N G E N 1 9 - 5 0 0 0 O D E N S E C 7 0 2 6 1 8 7 0 P O S T @ N R T. D K Rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

KONGEN OG VANDKANDEN

SNEGLEN OG HVALEN

EUROPAMESTEREN

Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 700

Alder: . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min: . . . . . 70 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1200

WWW.NRT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE STØRSTE

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

NØRREGAARDS TEATER

177


En blærerøvs historie der

er kun en mig, jeg er en ener! og du når mig ikke tiL

sokkehoLderne... denne skæve, skøre, maskuLine og svedende forestiLLing, tegner et tankevækkende portræt af et udbredt fæbnomen i tiden:

Co-produktion teater.

af

bLærerøven i os aLLe. teater o, teatret, fiLuren

og

nørregaards

medvirkende: anders v. v dam, heine ankerdaL, kLaus andersen & Lars dammark yderLigere information www.nrt.dk

Deadline døden

er et tabu.

en

deadLine vi ikke rigtig kender, men

det eneste vi aLLe har tiL fæLLes.

deadLine giver intens Liv Lige tiL at Live op

tiL døden, så den bLiver vedkommende. af og snakke om! med fLøde.

produCeret

af

den

teatret

unge fyrs sidste tanke er jordbær st. tv.

medvirkende: marianne s. madsen, betina grove & Christian hetLand yderLigere information: www.nrt.dk

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

jeg, mig fuck dig jeg mig fuCk dig handLer om at svømme.

svømme

fra sin egen

usikkerhed og fra omverdenens pres for ikke at drukne i forventninger. sten.

og

svømme

for at Lykkes L .

for

Livet.

fra

ang-

om at svømme fordi man er usikker på hvordan man

skaL stå på sine fødder.

produCeret

af

teatret

st. tv.

medvirkende: marianne søndergaard madsen, betina grove & jens gottheLf yderLigere information: www.nrt.dk

Rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag FOR DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

EN BLÆRERØVS HISTORIE

DEADLINE

Alder: . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min: . . . . . 70 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . 1000 Dybde i cm: . . . . . . 1600

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 70 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 900

178

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

NØRREGAARDS TEATER

FOR DE STØRSTE

JEG, MIG FUCK DIG Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 70 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.NRT.DK


Kærligheden overvinder alt kærLigheden

overvinder aLt er en gribende og hu-

moristisk forestiLLing for aLLe unge og voksne der giver sig i Lag med kærLigheden.

to

mænd kaster sig

med nysgerrighed og undren ud i at finde ud af hvad kærLigheden egentLigt er for noget.

produCeret

af

teater o

medvirkende: anders vaLentinus dam & Lars dammark yderLigere information: www.nrt.dk

Ung blond pige apriL

og

maj

CykLer syngende tiL og fra skoLe.

deLige bLåøjede danske teenagetviLLinger. neste orden.

aLt L

to

heLt L aLminLt

er i den skøn-

aLtså L Lige indtiL frida dukker op. den nye pige ung bLond pige handLer om ekstreme ideoLogier og forbudt kærLighed. om angst og fordømmeLse der gør udsynet småt og som skaber; et os mod dem. et dem mod os. produCeret af teatret st. tv. i kLassen.

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

medvirkende: marianne søndergaard madsen, betina grove & signe a. mannov yderLigere information: www.nrt.dk

Bolbronx boLbronX

er en musikdramatisk forestiLLing om det råstof

man er skabt af.

en

forestiLLing om eksistensviLkår, yd-

mygeLser, soCiaLe skeL, sammenhoLd og udsyn.

boLbronX

er

en skiLdring af unge i et ghetto-område fyLdt med rytme, musik og udLængseL.

medvirkende: oLivia f. borgeLs, benjamin k. hazzeLfLug, jaCob moth-pouLsen, nana sChwartzLoze, erLing hjernø, jaCob brohoLm & sune s. vraa nieLsen yderLigere information: www.nrt.dk

F I L O S O F G A N G E N 1 9 - 5 0 0 0 O D E N S E C 7 0 2 6 1 8 7 0 P O S T @ N R T. D K Rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag FOR DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT

UNG BLOND PIGE

BOLBRONX

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 75 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . 1000 Dybde i cm: . . . . . . 1600

Alder: . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min: . . . . . 70 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 550

Alder: . . . . . . . . . 14-99 Spilleperiode: Varighed i min: . . . . . 70 23 .okt – 8 .nov 2014 (Odense) 14 . nov – 16 .nov 2014 (København) 19 .nov – 27 .nov 2014 (Randers)

WWW.NRT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE STØRSTE

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

NØRREGAARDS TEATER

179


HÅRDTSLÅENDE, RØRENDE OG NU OGSÅ KÆRLIGT TEATER FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE

SÆSON 2014-15

ÅRETS TURNÉFORESTILLINGER

Teater O har fået kontor hos Gruppe 38 i deres dejlige teater i Mejlgade i Aarhus, og med denne nye base er vi klar med endnu et år fuld af turné og nyproduktioner.

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT!

Vi lægger ud med at være co-producent på Teatret v/ Hans Rønnes store satsning ”Som i himlen”. Kay Pollocks filmmesterværk, bliver sat i scene med 10 medvirkende af Hans Rønne, og spiller på Godsbanen i Aarhus i september 2014. Derudover producerer vi vores egen nyskrevne ungdomsforestilling Halbal! En historie der sætter fokus på en teenagedrengs kamp for at blive den bedste til sin sport, og på de fristelser med præstationsfremmende stoffer, der ikke er særligt svære at få fat i hos den lokale fitnessinstruktør. Forestilling er sidste del af Teater Os ’sportstrilogi’, hvor Europamesteren og Knockout! udgjorde de to første. Halbal! spiller stationært i Holstebro, Aarhus og Odense i sæson 14-15. Teater O har indledt et samarbejde med Black Box Theatre i Holstebro, som indgår som co-producent på Halbal! samt på en til flere fremtidige Teater O produktioner. Vi glæder os meget til dette samarbejde.

For alle der giver sig i lag med kærligheden.

EN BLÆRERØVS HISTORIE Mig mig mig mig mig… Se Miiiiiiiiiiig!!!

EUROPAMESTEREN

Venskab, fællesskab, blodsrus og sejrsrus

HALBAL!

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Spiller kun stationært i sæson 2014-15 Alle forestillinger er produceret af Teater O i samarbejde med Nørregaads Teater. Teater O har modtaget støtte fra Scenekunstudvalget, Aarhus Kommune, Wilhelm Hansen Fonden og Bikuben Fonden. Vi ønsker alle en god teatersæson Lars Dammark og Anders Valentinus Dam

Salg af Teater Os forestillinger varetages fortsat af Nørregaards Teater. Ring 70261870 eller mail til post@nrt.dk. Ved køb af to forestillinger samme dag, samme sted er den samlede pris 14.000,- plus moms. WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880

180

TEATER O

TEATER O

WWW.TEATERO.DK


KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! Instruktion Kamilla Wargo brekling

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Kærligheden er blød og varm og dejlig, men den kan også være ond, kantet og hård - men frem for alt er den livsnødvendig. Teater O og Kamilla Wargo Brekling stiller skarpt på denne subtile og altopslugende følelse og tager den under virkelig kærlig behandling. Kærligheden overvinder alt! er en gribende og humoristisk forestilling for alle unge og voksne der giver sig i lag med kærligheden. To mænd kaster sig med nysgerrighed og undren ud i at finde ud af hvad kærligheden egentligt er for noget. Hvordan opstår den, hvornår ved man at den er der, hvor sidder den, hvor kommer den fra og hvorfor kan den pludselig forsvinde? Kan man i det hele taget selv styre noget som helst når det kommer til kærlighed, og er det egentlig i orden at elske sin kat højere end sin søster? Hvad gør man når forelskelsen vælter en omkuld og rusker en godt og grundigt rundt i manegen. Hvorfor kan man ikke bare putte kærligheden i lommen og så gå og nusse den lidt med tommelfingeren når man har brug for den? Og hvorfor fanden skal det i det hele taget være så svært?

Idé: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Instruktion: Kamilla Wargo Brekling Manus: Kamilla Wargo Brekling i samarbejde med Lars Dammark og Anders Valentinus Dam. Medvirkende: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Koreograf & manuskonsulent: Karina Dichov Lund Scenografi: Helle Damgård Lysdesign: Raphael Solholm Frisenvænge Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Vokal: Julie Maria Produktion: Gert Ruben Christoffersen Turné: Oktober 2014

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880

TEATER O

FOR DE STØRSTE

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! Alder: . . . . . . . . 13-113 Varighed i min: . . . . . 75 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . 1000 Dybde i cm: . . . . . . 1600

WWW.TEATERO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER O

181


EUROPAMESTEREN Af Lars Dammark og Anders Valentinus Dam. Konsulenter: Hans Rønne, Jacques Matthiessen, Hans Nørregaard.

NOMINERET TIL ÅRETS REUMERT 2008

I 1992 vandt Danmark Europamesterskabet i fodbold! Karl og Patrick var 13 år gamle! Karl er halv jugoslav og i Jugoslavien er der borgerkrig. Europamesteren er en historie om venskab. Om venskabets styrke. Om at være dansker og næsten dansker. Om fællesskab og sejrsrus, men også om store og små nederlag, om hvordan det er, når uretfærdigheden rammer os lige i ansigtet. Europamesteren er en forestilling om pludselig at føle sig helt alene i en verden der er alt for stor. Om at leve i paradis, når verden vælter. Det er en drengeforestilling hvor pigerne vil elsker at kigge med! Turné: April 2015

HALBAL! Af Lars Dammark og Anders Valentinus Dam.

Tredje del af Teater Os sportstrilogi, hvor Europamesteren og Knockout! var de to første. I Halbal! er omdrejningspunktet præstationsfremmende stoffer, som vi kender dem fra bla. cykelsport. Men også euforiserende stoffer som man kan feste i gennem på den ene weekend efter den anden, til det måske en dag går galt - spiller en stor rolle i en denne historie om moral, kodeks og rygrad. I Halbal! går det naturligvis helt galt, men der bliver selvfølgelig også plads til det gode, til forandringen og til håbet. Det bliver en gribende og nærværende historie, krydret med et større verdens- perspektiv - ingredienser som gjorde første og anden del i trilogien til både barske, rørende og vedkommende historier. Halbal! har ur-premiere på Black Box Theatre i Holstebro og spiller 27. februar – 6. marts 2015 og har derefter spilleperioder på Nørregaards Teater i Odense og på Gruppe 38 i Aarhus.

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880

FOR DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

EUROPAMESTEREN

HALBAL!

Alder: . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min: . . . . . 70 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1200

Alder: . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min: . . . . . 70 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . 1000 Dybde i cm: . . . . . . 1600

182

TEATER O

TEATER O

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERO.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


EN BLÆRERØVS HISTORIE Instruktion Hans Rønne

Mig mig mig mig mig mig… Se miiiiiiiig!!! ”Jeg ved sgu da godt at du sidder der og tænker: Hallo, bare det var mig der var som dig... men det er det så bare ikke, kan jeg fortælle dig! For der er kun en mig, jeg er en ener og sådan er det bare! Jeg får kuldegysninger bare af at være i samme rum som mig - Mig mand! Det skal for resten være mit superheltenavn fra nu af! MIGMAN - Here I come!”

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

I spotlightet af samfundets, mediernes og ungdomskulturens voksende krav om personlig eksponering og individuel succes, sender vi fire store blærerøve på scenen. ”Du skal ikke tro du er noget”, eksisterer ikke i blærerøvenes terminologi. Her hedder det i stedet ”Du ”Du skal tro, at du på alle måder er helt enestående og speciel”. De andre er blot brikker i mit spil og jeg er strategisk, kynisk og manipulerende når det kræves - sådan er gamet. Men har medaljen en bagside? Hvad stiller selv den største og mest selvfede blærerøv op med sig selv, når spotlightet slukker og supporterne vender ryggen til? Hvad og hvem gemmer sig bag masken? Måske finder man svaret ved afvænningsmøder hos ”Anonyme Blærerøve”. Dansk gruppeteaters grand old man Hans Rønne og Teater O, ønsker med denne skæve, skøre, maskuline og svedende forestilling, at tegne et tankevækkende og satirisk portræt af et udbredt fænomen i tiden: Blærerøven i os alle.

Af Lars Dammark og Anders Valentinus Dam i samar samarbejde med holdet. Medvirkende: Klaus Weirup Andersen, Heine Grove Ankerdal, Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Instruktion: Hans Rønne Scenografi: Claus Helbo Lyddesign: Kian Larsen Produktion: Uffe Blåberg Forestillingen er co-produceret med Teatret v/Hans Rønne, Nørregaards Teater og Filuren Turné: November-december 2014

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880

TEATER O

FOR DE STØRSTE

EN BLÆRERØVS HISTORIE Alder: . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min: . . . . . 70 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . 1000 Dybde i cm: . . . . . . 1600

WWW.TEATERO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER O

183


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Ringsted og Sorø kommuner i april 2012? Her deltog 116 teatre med 192 forestillinger.

184

TEATERCENTRUM


Annebergparken 22 4500 Nykøbing Sj. www.odsherredteater.dk

It is a bloody mess on the streets and a moral mess in our heads Fire europæiske teatre er gået sammen om at skabe en total teateroplevelse om et af den europæiske samtids mest påtrængende dilemmaer – grænselandet mellem tolerance og ytringsfrihed. Hvad kan man tillade sig at sige til andre mennesker, og hvem skal be bestemme det? ”… en fængende forestilling, som tydeligvis suger de unges opmærksomhed – dynamisk og grotesk og herligt morsom. Med et komisk og intellektuelt overskud, der imponerer. Medvirkende: Henrik Ipsen og Simon Vagn Jensen Instruktør: Alex Byrne Manuskript: Mei Oulund Turnéperiode: Forår 2015 Medhjælpere: 2 pers. til ind- og udbæring Bemærk: Vandreforestilling (begrænsede antal siddepladser)

Det er altså teater, der virker, dette her. Med publikum i rundvandring og som quiz-del quiz-deltagere – og med en fortættet dødsfortælling, som ret beset handler om livet.” AMC, ***** Teateravisen Turnerer i otte europæiske lande i 13/14. OBS: Forestillingen foregår på engelsk.

Kontakt og booking: Odsherred Teater, +45 59 93 03 01, ot@odsherreteater.dk FOR DE STØRSTE

PIM AND THEO Alder: . . . . . . . . 15-100 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 480 Nedtagning i min: . . 180 Bredde i cm: . . . . . 1200 Dybde i cm: . . . . . . 1200

WWW.ODSHERREDTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 12 .000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ODSHERRED TEATER

185


FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

HOLD VEJRET!

KLIPPETIKLOP!

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

186

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.100/50 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.740/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

OLSENS TEATER

Alder:. . . . . . . . . . 1½-5 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

LIDT AF HVERT Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.100/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . 1½-5 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.100/50 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.OLSENSTEATER.DK


Billedet er fra

HOLD VEJRET!

En humoristisk musikalsk dukkeforestilling for de allermindste og de små, hvor vi møder forskellige dyr i søgen efter mad i et skovbryn nær dig. Ved brug af dukker, musik og mime vil publikum opleve bevingede insekter, aktive bævere, sangglade fugle og vejrfænomener. Værdsættelsen af fantasi og håndelag er et gennemgående tema i forestillingen. Flere forestillinger for de allermindste og de små:

KLIPPETIKLOP!

Føllet forsvinder! Uha! Uha! Mon det findes igen? Ja, ja dada!

LIDT AF HVERT

Et stykke musikalsk altruistisk dukketeater om glæden ved at dele og om venner som hjælper når man i sin iver og glæde glemmer det man har lovet.

GUBBEN OG ÆSLET

Lammet er væk! Ajajajaj! Prinsessen er forkølet! Øjøjøj! Fugleungen er næbbet! Piiip! Forestillinger for de små og de lidt større:

BYTTE BYTTE KØBMAND

Frit efter Hvad Fatter Gør... Om dit og mit og vort, om at bytte og gi’ bort. Om at låne eller dele det halve og det hele.

DEN LYKKELIGE BONDE

I udkanten af landsbyen, der hvor køerne slippes løs på marken, boede en bonde, Stan Bolevan, med sin kone. Han var altid lykkelig, men hun var trist dagen lang. En dag skete der noget uventet, og var det ikke sket, var dette aldrig blevet fortalt. Alle forestillinger er refusionberettigede og flere af dem kan spilles udendørs. Workshop kan arrangeres i forbindelse med forestillingerne. Ring og hør mere. Yderligere info: 53 60 70 21 olsensteater@gmail.com www.olsensteater.dk

OLSENS TEATER FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

GUBBEN OG ÆSLET

BYTTE BYTTE KØBMAND

DEN LYKKELIGE BONDE

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

WWW.OLSENSTEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.100/50 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.740/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.740/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.320/70 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.740/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.320/70 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

OLSENS TEATER

187


Det Olske Orkester Sønder Boulevard 81 1720 København V Tlf 21 46 86 08 detolskeorkester.dk

Koncerten Et studie i menneskelig fiasko

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

KONCERTEN Alder:. . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . 70 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . 1100

188

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET OLSKE ORKESTER

WWW.DETOLSKEORKESTER.DK


Det Store

Spring Det Olske Orkester er støttet af Statens Kunstråd

Dengang vi blev væk Årets Reumert for bedste børne/ungdomsteater 2013

WWW.DETOLSKEORKESTER.DK

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

DET STORE SPRING

DENGANG VI BLEV VÆK

Alder:. . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . 1100

Alder:. . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . 75 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . 1600

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 11.000/110 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET OLSKE ORKESTER

189


Hvalens sang Hvis du lytter helt stille, kan du høre hvalen synge. Den synger om livet i det dybe hav og mødet med menneskene. Hvalens sang foregår omkring og inde i en mægtig hval. Rejsen ind i hvalens bug er en rejse ind i et væld af historier om hvaler – hvalfangst og hvalsang, mødet med Pinocchio og meget mere. En intim og spektakulær sanseoplevelse ud over det sædvanlige. Hvalens sang er blevet til i samarbejde med 5 midtog vestjyske biblioteker.

79’FJORDEN Min. 2 forestillinger pr. sted · Læs på www.teatretom.dk

FOR DE SMÅ

190

Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune Buen 15, 6950 Ringkøbing Tlf: 9744 1989 · Mobil: 2424 7147 teatretom@teatretom.dk www.teatretom.dk Medlem af

www.teatretom.dk

fortsætter turné 7. - 28. februar 2015

FOR DE LIDT STØRRE

HVALENS SANG Alder: . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . 1100

• Turnéperiode: 13. okt. - 2. nov. 2014 og 28. april - 10. maj 2015 • Refusionsgodkendt

79’FJORDEN Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . .gerne Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .500/50 Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET OM

Alder: . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min: . . . . . 55 Opstilling i min: . . . 240 Nedtagning i min: . . 160 Bredde i cm: . . . . . 1100 Dybde i cm: . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 15 .000/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . 22 .000/160 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATRETOM.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Kan en tryllefløjte egentlig trylle? Hvad fanger en fuglefænger og hvorfor er Nattens Dronning så rasende? Mozarts fantastiske opera for børn og voksne - fremført af to sangere og fire saxofonister.

‘‘...bragende vellykket og børnevenligt.’’ - Børneteateravisen

w w w. det l i l l e ope r a kom pagn i. dk / t e l 2 578 70 62 FOR DE LIDT STØRRE

TRYLLEFLØJTEN Alder: . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 450

WWW.DETLILLEOPERAKOMPAGNI.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 18 .000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET LILLE OPERAKOMPAGNI

191


En musikalsk teaterfortælling om fire unge mænd, hvis skæbne besegles en frostklar vinterdag, da de fanges på usikker is og deres liv bindes sammen. For evigt. 4 EVER er en eviggyldig og universel historie om venskab på godt og ondt. Både når vennerne giver dig vinger og når de tynger dig ned som et blylod. En tankevækkende og dialogskabende forestilling om livsvalg, loyalitet og hvor alle vil genkende sig selv eller kammeraterne i de fire hovedpersoner, Deep, Mini, Ice og Shine. TURNÉ: Jan-apr og okt-nov 2014 MÅLGRUPPE: Fra 14 år, unge og voksne Forestillingen er godkendt til billetkøbsordningen og refusionsgodkendt. Mørklægning anbefales MANUSKRIPT OG INSTRUKTION: Pia Marcussen MEDVIRKENDE: Chadi Abdul-Karim og Nikolaj Rosengreen

OPGANG2 TURNÉTEATER er et professionelt teater, der siden 2001 har skabt debatforestillinger for unge og voksne i hele landet om det mangfoldige Danmarks udfordringer. KONTAKT: Info@opgang2.dk / 8613 2505 (hverdage 9-15) OPGANG2 TURNÉTEATER Frederiks Allé 20B, 8000 Aarhus www.opgang2.dk/4EVER

FOR DE STØRSTE

4 EVER Alder: . . . . . . . . . 14-25+ Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

192

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 275 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8000/150 Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .000/151+ Alle priser er i kr. og ekskl. moms

OPGANG2 TURNÉTEATER

WWW.OPGANG2.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

En forestilling der stiller skarpt på det eksplosive krydsfelt mellem voksne og unge.Gennem en række meget forskellige små afsluttede historier – teatertracks - indfanger URO oplevelser, tanker og kampe fra mødet mellem unge og voksne, lærer og elev, i hverdagssituationer, hvor der er noget på spil. URO er en musikalsk og humoristisk forestilling der med lune og bid rusker op i fordomme og giver et indspark til dialog og debat om mødet mellem generationer på tværs af blandt andet kultur og etnicitet – set fra begge sider. Til forestillingen findes inspirationsmateriale rettet mod unge, der kan åbne op for snak og debat. TURNÉ: Jan - mar og sep - okt 2014 MÅLGRUPPE: Fra 14 år, unge og voksne Forestillingen er godkendt til billetkøbsordningen og refusionsgodkendt. Mørklægning anbefales MANUSKRIPT OG INSTRUKTION: Pia Marcussen SKUESPILLERE: Rasmus Reiersen, Said Mohammed og Tine Graungaard

OPGANG2 TURNÉTEATER er et professionelt teater, der siden 2001 har skabt debatforestillinger for unge og voksne i hele landet om det mangfoldige Danmarks udfordringer. KONTAKT: Info@opgang2.dk / 8613 2505 (hverdage 9-15) OPGANG2 TURNÉTEATER Frederiks Allé 20B, 8000 Aarhus www.opgang2.dk/URO

FOR DE STØRSTE

URO Alder: . . . . . . . . . 14-25+ Varighed i min: . . . . . 55 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 600

WWW.OPGANG2.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9000/150 Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .000/151+ Alle priser er i kr. og ekskl. moms

OPGANG2 TURNÉTEATER

193


PAOLO NANI TEATER JEKYLL ON ICE

THE SHOCKING PUPPET SHOW

I Jekyll On Ice er Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur Jekyll blevet issælger, men har sin helt egen måde at drive forretning på. Og det bliver absolut ikke mindre kedeligt af, at han måske ikke helt forstår, hvordan verden hænger sammen. Det kan godt være, at isen smelter og at luften fiser ud af ballonerne, inden publikum kan nå at nyde dem – til gengæld er man sikret fest, overraskelser og grin for alle pengene!

En unik visuel forestilling, som blander dukker og skuespillere, drama, komik og levende musik. På den gamle togstation i Paris, Gare de l’Est mødes en hjemløs harmonikaspiller og en overklassekvinde. De kunne ikke være mere forskellige, men tiltrækkes af hinanden... Chokerende sjove oplevelser venter forude. Scenografien er et kunstværk i sig selv: Et bevægeligt dukketeater i flere niveauer med skæve perspektiver og overraskende synsvinkler.

MEDVIRKENDE: Paolo Nani INSTRUKTION: Frede Gulbrandsen SCENOGRAFI OG KOSTUME: Julie Forchhammer TURNEPERIODE INDENDØRS: September oktober 2014,februar 2015 TURNEPERIODE UDENDØRS: August 2014 + maj/juni 2015

MEDVIRKENDE: Christian Gade Bjerrum og Christina Mølgård SCENOGRAFI & KOSTUME: Julie Forchhammer LYDDESIGN: Jens Rosenlund Petersen INSTRUKTION: Paolo Nani TURNÉPERIODE: Oktober 2014 og februar 2015

FORESTILLINGERNE ER STØTTET AF STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG · · · GODKENDT TIL REFUSION OG BILLETKØBSORDNINGER · · KONTAKT: HELLE@PAOLONANI.COM · MOB: +45 41 24 08 56 · · · FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE

JEKYLL ON ICE Alder:. . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 500

194

THE SHOCKING PUPPET SHOW Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 18.500/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

PAOLO NANI TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.500/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.PAOLONANI.COM


Passepartout Theatre Production/Danmark og Khayal Assosiation/Libanon præsenterer forestillingen

“Men de begyndte!” ”Men de begyndte!” er en historie om at overvinde sine fordomme. Handlingen udspiller sig i en cylinderformet familie, hvor der er tradition for at ikke bryde sig om dem der er kvadratiske; de er ikke til at stole på og vil bare det værste. En dag flytter der nye naboer ind, som er kvadratiske. Fordommene forhindrer nabodrengene i deres venskab og børnene beslutter sig for at rejse ud og finde årsagen til konflikten. ”Men de begyndte!” bliver spillet med dukker, som føres af skuespillere med ’åben dukkeføring’. Historien bliver formidlet uden ord, men med fysiske handlinger og situationer, så at alle kan forstå handlingen uanset sproglig baggrund. Forestillingen er til trods for den alvorlige historie, let og tragikomisk i sin form. ”Men de begyndte blev en af de store oplevelser under den årlige Børneteaterfestival” ”En fænomenal forestilling om børns spontane evne til at være venner og om voksnes destruktive evne til at bære nag.” ”I dette ordløse tegneserie-univers fyldt med grynt og latter og råb og hejhej og volapyk er vi aldrig i tvivl om, hvad der foregår, og hvad der siges lige nu.”

Turnéperiode: oktober-november 2014. Vi stiller selv op og piller selv ned! Dramatik og instruktion: Jacques S. Matthiessen – Musik: Fredrik Lundin Scenografi: Rolf S. Hansen – Dukker: Walid Dakroub Medvirkende: Lene Hummelshøj, Anya Sass og Karen Pontoppidan Monrad.

Kontakt: Jacques, ptp.jsm@gmail.com, – Karin, ptp.karin@gmail.com FOR DE SMÅ

MEN DE BEGYNDTE! Alder:. . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 500

WWW.PASSEPARTOUT-THEATRE.COM

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION

195


FOR DE STØRSTE

DET SOM INGEN VED Alder:. . . . . . . . . . 11-14 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 700

196

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 320 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.800/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER PATRASKET

WWW.PATRASKET.DK


FOR DE SMÅ

FOR DE LIDT STØRRE

TRE Alder:. . . . . . . . . . . . 4-6 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.PATRASKET.DK

…OG SÅ VÅGNEDE JEG Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 320 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.600/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . 7-10 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 900

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 320 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.600/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER PATRASKET

197


FOR DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE

EINSTEIN FOR BEGYNDERE

SKÆVE HISTORIER

Alder:. . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . 7-10 Varighed i min:. . . . . 55 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 700

198

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 320 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.600/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER PATRASKET

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 320 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.600/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.PATRASKET.DK


FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE

VEN I SKABET Alder:. . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 700

WWW.PATRASKET.DK

BJØRNEN SOM SPURGTE HVORFOR Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 320 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.400/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . 7-11 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 320 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.200/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER PATRASKET

199


TEATER

PORTAMENTO

Skyggen Ny forestilling. Skyggen er teaterfortælling baseret på H.C. Andersens kunsteventyr af samme navn. En lærd mand tager på rejse til de varme lande og hans lader sig drage af det sanselige, eksotiske og mystiske, men han tør ikke rigtig tage skridtet og kaster sig ud i eventyret, men sender sin Skygge på opdagelse. den lærde mand rejser hjem til kolde nord og begynder at skrive bøger om det sande, gode og skønne. En fortælling om dannelse og om de forskellige sider vores personlighed rummer. Hvad skal man lytte til og hvilken vej skal man vælge i livet.

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Jernmanden En teaterfortælling om drengen Henrik`s møde med Jernmanden. En Helte historie.

Frit efter Ted Hughes novelle af samme navn. Jernmanden æder traktorer og landbrugredskaber på egnen hvor Henrik og hans famile bor og alle er bange for ham. Samtidig kommer en kæmpe stjerne flyvende med retning mod jorden. De bygger en fælde og fanger Jernmanden, men han slipper fri og forsvinder ud i havet. Hvad sker der hvis Jernmanden kommer tilbage og rammer stjernen jorden?

• Teater Portamento, Jellingegade 8 st,tv 2100

Kbh Ø, mail: teaterp@adr.dk tlf26154737, www.teaterp.dk

FOR DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE

SKYGGEN Alder: . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1200

200

JERNMANDEN Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 5 .000/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 5 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 300

TEATER PORTAMENTO /HENRIK PALUDAN

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 5 .000/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 5 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERP.DK


Vi kommer med store emner til de små... grå

www.quasit

eater.dk

VERDENS FARLIGSTE DYR - en klima-musical

En dag modtager Professor Dyregod en pakke “til det farligste dyr i verden fra alle de andre dyr”. Med en osende, flyvende jetpack rejser hun, sammen med papegøjen Henry, til ørkenen, junglen og en øde Stillehavsø. Dyrene synger om olien i havet, tørst og ensomhed. I scenografi og kostumer, skabt af genbrugsmaterialer, oplever vi at vores planet ændrer sig.

5-10 år

EBBE SKAMMELSØN - en folkevise om kærlighed og hævn En hæsblæsende musikforestilling baseret på Det bliver et sandt trekantsdrama med blod, præsenteret med dukker og ketchupblod, sang Ebbe Skammelsøn kan spille både indenfor og

den klassiske danske folkevise. brudekjole og familieintriger og musik. udendørs for børn og unge.

5-16 år

STATSMINISTEREN - en demokratiøvelse

BaggårdTeatret og QUASI teater indkalder til en musikalsk og humoristisk demokratiøvelse for landets yngste borgere. I et farverigt byg-selv-minisamfund med slot, politi, bager og forstæder leger vi os gennem et eventyr om fællesskab og tolerance.

4-8 år

ENTEN ELLER - om Søren Kierkegaard

I QUASI teaters dukkemusical om Søren Kierkegaard gøres den verdensberømte danske filosof forståelig for både børn og voksne. I en Storm P-agtigt scenografi hænger seks dukker så store som 10-årige, og bagved spiller et enmandsorkester alt fra tekno til romantiske viser.

10-99 år

Vi har også andre turnéforestillinger. Fx DEN DANSKE SANG. Læs mere og se trailers for forestillingerne på www.quasiteaer.dk

www.quasiteater.dk - info@quasiteater.dk - 50460843 FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

DEN ER FOR DE SMÅ OG DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

VERDENS FARLIGSTE DYR - EN KLIMAMUSICAL

EBBE SKAMMELSEN - EN FOLKEVISE OM KÆRLIGHED OG HÆVN

ENTEN ELLER - EN DUKKEMUSICAL OM SØREN KIERKEGAARD

Alder:. . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 800

WWW.QUASITEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 260 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.500/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.500/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

QUASI TEATER

201


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp • Værtsskab • Teknik • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 70 skoler med KulturCrew, fordelt på 14 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

202

KULTURCREW


Dansk Rakkerpak INTERNATIONALT GADETEATER

Dansk Rakkerpak hylder filmgysets mester Alfred Hitchcock og laver et teaterremake af hans absolutte hovedværk ”Psycho” fra 1960. Det kommer til at foregå i ægte, nonverbal Rakkerpakstil med masser af skæg slapstick, præcis timing, kropskomik, musikalitet og selvfølgelig - med en uovertruffen finale i slow-motion. Forestillingen spiller i dagslys og giver dermed afkald på nogle af gysets naturlige virkemidler. Derudover har politi og børneværn krævet, at morderens drabelige køkkenkniv skiftes ud med en fisk, og at detektivens pistol erstattes af en banan. Alligevel bliver vi nødt til at advare: Forestillingen er ikke for sarte sjæle! Idé og koncept: Grønne & Kløft Manuskript: Niels Grønne og holdet Instruktør: Niels Grønne Komponist: Thomas Dinesen Scenograf: Christian Q. Clausen Medvirkende: Jesper Pedersen, Susanne Bonde, Thomas Dinesen og Niels Peter Kløft Administration: Anette Eggert Turné: Juni – september 2014 OBS: Forestillingen spiller både for voksne og børn fra 6 år og som skoleforestilling fra 3. klasse. Derudover tilbydes den i en late night version

Det skræmmende er forventningen om det skræmmende Alfred Hitchcock

DANSK RAKKERPAK

Wesselsgade 6 1.tv. 2200Kbh.N.

+45 2178 4748 post@rakkerpak.dk www.rakkerpak.dk

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

PSYCHO - STREET CUT Alder: . . . . . . . . . 6-117 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 8 Dybde i cm: . . . . . . . . . 8

WWW.DANSKRAKKERPAK.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 14 .000/200 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 16 .000/frit Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DANSK RAKKERPAK

203


SOKKEN

skuespiller: Nanni Lorenzen manuskript & instruktion: Lisbeth Knopper scenografi: Sus Haugland musik: Bjørn Christensen

Kolde fødder er der ingen der skal have, så længe der er gode røde uldsokker som luner. Ret, vrang, ret vrang, en maske, to masker. Nu skal der strikkes, for når den ene fod har fået en flot rød sok, så vil den anden også have en. Det er vaskedag i dag, og tøjet ligger in en stor bunke på gulvet. Hønen vil så gerne hjælpe med at sortere tøjet i farver, den kender bare ikke forskel på rødt og hvidt. Men den ved, at sure sokker, de skal vaskes. Så det bliver de.... Selvom man er lille, kan man gøre en stor forskel!

UNDER MIT TRAE

Under et træ sidder en kone. Det er hendes træ. Det viser hende alle årstiderne, så hun kan holde styr på, at året går. Hendes ven egernet har en hule i træet. Meget skal gøres og alting skal man nå, inden årstiderne skifter. Frøet skal plantes, når det er forår. Fødderne skal i vand om sommeren. Om efteråret skal der samles forråd, og en dejlig varm kop æblete er, hvad man trænger til om vinteren. Denne varme og musikalske fortælling om årstiderne fører de små gennem årets gang og de mange gøremål for dyr og mennesker.

skuespiller: Nanni Lorenzen manuskript & instruktion: Lisbeth Knopper scenografi: Niels Secher musik: Jan Møller

FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

SOKKEN Alder:. . . . . . . . . . 1½-5 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

204

UNDER MIT TRÆ Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.240/30 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

RANDERS EGNSTEATER

Alder:. . . . . . . . . . 1½-5 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.240/30 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


EN HELDIG KARTOFFEL ”Jeg er sulten”, siger Musen. ”Det er jeg også”, siger Damen. Men der er kun én kogt kartoffel tilbage i kasserollen. Musen mener bestemt, at kartoflen vil mætte mest i en musemave, så derfor er det klart, at den skal have kartoflen. Damen mener noget andet og siger, at Musen er grådig, men det kender Musen ikke noget til. Nu bliver der kogt flere kartofler, så de begge to kan få noget at spise. Kartoflerne færdige: men hvor er Musen? Nanni inviterer publikum indenfor hendes grønne drivhus - i et univers med lyde og dufte... og en skøn historie med søde dukker, humor og masser af musik.

skuespiller: Nanni Lorenzen manuskript & instruktion: Lisbeth Knopper scenografi: Niels Secher musik: Pojken Flensborg

JULETRAEETS HEMMELIGHED Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af historien om en dejlig juleaften fra dengang hun var barn. Hør om hvordan snedkermesteren mødte julemanden og nissefamilien i skoven og hvordan det blev en helt speciel juleaften for dem alle sammen. En stemningsfuld og musikalsk juleforestilling for de mindste.

skuespiller: Nanni Lorenzen manuskript & instruktion: Lisbeth Knopper scenografi: Niels Secher musik: Pojken Flensborg FOR DE ALLERMINDSTE

MARIAGERVEJ 10 • 8900 RANDERS C • 87 10 19 00 WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK

FOR DE ALLERMINDSTE

EN HELDIG KARTOFFEL

JULETRÆETS HEMMELIGHED

Alder:. . . . . . . . . . 1½-4 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.240/30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.200/40 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

RANDERS EGNSTEATER

205


DET ER GANSKE VIST Medvirkende: Lisbeth Knopper Musiker: Pojken Flensborg Instruktør: Marianne Andreasen Instruktør på genopsætningen: Tine Eibye Manuskript: Lisbeth Knopper Scenograf: Niels Secher Komponist: Jan Møller Kostumier: Peter Bonnén

En musikalsk fortælling om H.C. Andersen og hans vidunderlige eventyr. En fjer bliver til fem høns, og den grimme ælling bliver svane. Ligesom disse kendte eventyr griber om sig, vil forestillingen berette om H.C. Andersens liv fra skomagersøn til feteret forfatter ved hjælp af mange af de kendte og elskede eventyr.

FOR DE SMÅ

DET ER GANSKE VIST Alder:. . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

206

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.800/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

RANDERS EGNSTEATER

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


...2 MAEND

To mænd. Vi skal være her alle sammen, siger den ene. Skal vi være her alle sammen, svarer den anden. To mænd. Et lillebitte rum. De fylder det hele. Den ene mere end den anden. Kan de være der? Det er de nødt til. Kan de finde ud af det? Det finder vi ud af. To mænd. Kan man flygte fra sig selv? Kan man flygte fra sit ansvar? En tragikomisk forestilling om dig og mig.

Folmer Kristensen har fyndigt og kyndigt arrangeret spillet med en klovneristisk chaplinsk stemning så sprød og tyk, at publikum klukler af alle de i virkeligheden meget alvorlige genvordigheder, som er på spil. TEATERAVISEN.DK Medvirkende: Kurt Bremerstent og Morten Bo Koch Instruktør: Folmer Kristensen Scenografi og kostumer: holdet og Sus Haugland

NY FORESTILLING TIL ALDERSGRUPPEN 8 ÅR OG OP

Med Morten Bo Koch og Sune Kofoed. Instrueret af “Hesten” og “Klokkeren” instruktøren Kurt Bremerstent. Kontakt Randers EgnsTeater på 87 10 19 00 og hør mere

Bremerstent og Koch skaber – med fine pauseringer, snurrig mimik og gestik som på en sjov måde er alt for stor til det lille spilleareal – den ene sviende komiske situation efter den anden. TEATERAVISEN.DK  FOR DE LIDT STØRRE

…2 MÆND Alder:. . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . 55 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 800

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.800/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.600/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

RANDERS EGNSTEATER

207


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

208

TEATERCENTRUM


Der kræves QuickTime™ og et -komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.

VI SES I MORGEN En musikalsk forestilling om forskellighed og venskab i Teateravisen og valgt som et af årets teaterhit på hitlisten i Information

Hmmm…hvad er det nu det er for en dag i dag? I går…var det jo røddag... altså grøndag, røddag, gul…nåh ja det er jo guldag i dag ... Vi befinder os hos en pige, der bor på en super højteknologisk stjerne ude i rummet. Stjernen kan alt, hvad pigen har brug for, f. eks. rense kjoler, spille musik, rime og modtage ven-på-vej-signaler. Hver dag får hun besøg af sin søde ven fra jorden, som kommer flyvende ved hjælp af sin vindpose. Han har altid noget spændende mad med og fortæller de mest fantastiske historier, og så danser de og skriver sange sammen med publikum… Ide og manuskript : Dorthe Eggertsen Teknik og musik : Rasmus Kajhøj Video og foto : Søren Dø Scenografi : Kristian Knudsen På scenen : Anna Panduro og Tobias Trier Støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg

Aldersgruppe : 3 - 8 år Varighed : 40 min. Sceneareal : 4 x 5 m Loftshøjde : 2,6 m Total mørklægning Pris : 6.500,-

JEG ER LEVENDE En gribende teaterdokumentar om stoffer og identitet Dorthe Eggertsen leverer en hudløs ærlig fortælling af sin egen historie, om teenageårenes indre og ydre pres. En fortælling i ord, billeder og musik, om at blive til et med jord og himmel, om at føle sig som det smukkeste menneske i verden og om at opleve sin egen død. Dorthes sange og lydmager/musiker Rasmus’ electroniske univers danner sammen med video, livecam og live SMS rammen for forestillingen. Ide og manuskript : Dorthe Eggertsen Teknik og musik : Rasmus Kajhøj Konsulent : Daniel Wedel Videofotograf : Henrik Lindemann Foto og layout : Søren Dø På scenen : Dorthe Eggertsen og Rasmus Kajhøj Støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg

Aldersgruppe : 14 - 18 år Varighed : 50 min. + debat Sceneareal : 6 x 6 m Loftshøjde : 3,10 m Total mørklægning Pris : 9.000,-

realproduktion.dk - Kontakt +45 28 92 85 87 - info@realproduktion.dk FOR DE SMÅ

WWW.REALPRODUKTION.DK

FOR DE STØRSTE

VI SES I MORGEN

JEG ER LEVENDE

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . 14-18 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 210 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 260 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 310 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

REALPRODUKTION

209


En live-video-animation To dukkeførere og en musiker skaber forskellige verdener, ud fra ønsker, begær, desperation, drømme … Ved hjælp af dukker, film, lys, lyd og musik skabes en blid og kærlig verden, en rå verden, verdener der rejser sig, verdener der falder og en verden, hvor alt er muligt ... Medvirkende Bjarne Kalhøj/Jakob Kirkegaard, Mariann Aagaard, Henrik Andersen Instruktion Bjarne Sandborg PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

✩✩✩✩✩ ”Teater Refleksions nye forestilling ”Skabelse” er suveræn, hvis du vil mærke ro, rummelighed og få barnet i dig selv til at leve.” ”en vekslen mellem mørke og lys, der – ligesom objekternes bevægelser og lydsiden – går helt ind i musklerne på én. Fascinerende.” Århus Stiftstidende ✩✩✩✩✩ ”et lille mirakel af skabelse, et i sig selv hvilende univers, som det er en glæde at besøge” Kristeligt Dagblad OBS: Lokalekrav er incl. publikum

FOR DE LIDT STØRRE

SKABELSE Alder: . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1200

210

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .400/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER REFLEKSION

WWW.REFLEKSION.DK


www.refleksion.dk

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

En samproduktion med Teater My

En samproduktion med De røde heste:

Om at være et lille menneske i en ganske forunderlig verden

Dukketeaterfortælling om at tage afsked

Et hvidt og åbent telt favner publikum på tryg og nænsom vis, og i et lyst univers af stjerner fortælles Himmelsange med genkendelsens glæde og erindringens forundring.

Med varme, humor og respekt fortælles historien om de sidste dage i et højt elsket marsvins liv, for hr. Muffin har det ikke længere godt og skal dø.

Medvirkende Mette Rosleff, Sigurd Røge Dissing Instruktion Bjarne Sandborg

Medvirkende Claus Mandøe, Else Anker-Møller Instruktion Bjarne Sandborg Efter en børnebog af Ulf Nilsson

✩✩✩✩✩ “Mette Rosleff tænder glimtet i øjnene hos de allermindste med sin poetiske forestilling om at undre sig over livets skønhed” Børneteateravisen

♥♥♥♥♥ ”Dukketeater af absolut fineste karakter om de store emner, som angår alle. Se den!” Politiken

OBS: Lokalekrav er incl. publikum

OBS: Lokalekrav er incl. publikum

FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE LIDT STØRRE

HIMMELSANGE Alder: . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min: . . . . . 30 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 850 Dybde i cm: . . . . . . . 950

WWW.REFLEKSION.DK

FARVEL HR . MUFFIN Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .400/40 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .600/70 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER REFLEKSION

211


Ordløst dukketeater om ensomhed og venskab

Poetisk og gribende dukkefortælling om Frans af Assisi

En dag dukker en kasse pludseligt op i Madsens velordnede univers og hans rolige hverdag er for altid forstyrret.

Nænsomt og med dukketeatrets fortryllelse og magi føres publikum ind i et rørende og stille univers. Her gives plads til fordybelse og til at nyde roen og de smukke billeder.

Medvirkende Bjarne Sandborg, Sif Jessen Hymøller, Loui Danckert Instruktion Esben Dekko

Medvirkende Bjarne Sandborg, Mariann Aagaard Instruktion Vigga Bro, Sacha World

♥♥♥♥♥ “Børnene jubler højlydt over øjeblikkets magi.” Politiken

Pressen skrev: “Koncentereret magi og intens opmærksomhed.”, “En poesi og en skønhed, man sjældent ser.”, “Gribende teater.”

OBS: Lokalekrav er incl. publikum

OBS: Lokalekrav er incl. publikum

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE

KASSE-MADSEN

BRODER SOL, SØSTER MÅNE

Alder: . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . 1200

212

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .400/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER REFLEKSION

Alder: . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .600/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.REFLEKSION.DK


www.refleksion.dk

Ny forestilling

Ny forestilling

Co-produceret med irske Theatre Branar

En co-produktion med De Røde Heste

Baseret på Oliver Jeffers’ vidunderlige billedbog, ”The Way Back Home”

Baseret på Kim Fupz’ finurlige fortælling

Forestillingen har premiere i Irland i oktober 2014 og i Danmark i 2015. Da drengen opdager en propelflyver i sit skab, gør han hvad enhver anden ung eventyrer vil gøre: Han flyver ud i det ydre rum! Millioner af kilometer fra jorden, begynder flyet at sprutte og ryste, benzintanken er tom. Drengen må nødlande på månen, men her viser det sig, at han ikke er alene ... Vejen hjem er en enkel og samtidig dyb fortælling om at overvinde frygt for det ukendte.

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

“The Way Back Home” er udgivet af HarperCollins Children’s Publishers.

Forestillingen har premiere marts 2015. Ja undskyld, men det er altså en historie om en lidt trist bedemand. - Og her er hvad man ved om bedemanden: Han gør, hvad bedemænd gør, han ordner de døde, vasker dem, friserer dem, giver dem rent tøj på, putter dem i deres kister og lægger låget på. Og her er, hvad man ikke ved om bedemanden: Han kan tale med de døde. Og de døde taler gerne om blomster og damers numser og schæferhunde og carporte og blæsevejr og alt det de ikke nåede. Det med Paradis er noget bedemanden finder på for at trøste en ung pige, der er død alt for tidligt. Men måske passer det, måske findes Paradis?

Kontakt Teater Refleksion for at høre, hvornår de enkelte forestillinger er på turné. Kontaktinfo og booking Mikkel Ottow, PR & Marketing // dansk turné T: +45 8624 0533 // mikkel@refleksion.dk Teater Refleksion Jyllandsgaarden Frederiksgade 72b, 1. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 24 05 72 refleksion@refleksion.dk | www.refleksion.dk Alle Teater Refleksions forestillinger er refusionsgodkendte. Teater Refleksion er støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Aarhus Kommune

WWW.REFLEKSION.DK

TEATER REFLEKSION

213


Te a t e r t r u p p e n R e p l i k k e n ! Provokerende godt Ungdomsteater Teatertruppen R e p l i k k e n

Højskolevej 11, Birk! 7400 Herning

23 30 81 91! replikken@me.com!

Nyfigen eller Sund Interesse

Hvor langt vil vi gå for at få vores nysgerrighed tilfredsstillet? ! Det være sig gennem TV, ugeblade eller bare vores luren ud af køkkenvinduet.! Replikken rejser spørgsmålet og svarer selv gennem indblikket i en gammel mands liv. Forestillingen afslører en sygelig nysgerrighed, og ender i en perfid overraskende slutning. !
 Man kan sige, at forestillingen gør det, den handler om den gør dig nysgerrig. Medvirkende: René Foshammer. 
 Mikael Helmuth. Helmuth.! Konsulent: Morten Trier Josefsen. Forfatter: Josefsen.! Tekniske krav: ! El: 380v 3X16A (3F+0)! Ved trapper og mere end 50 m til spillested ! fra parkering, ønskes én til to slæbere.! slæbere.

NY FORESTILLING

CASTING

Claus har, på vegne af produktionsselskabet TIK, inviteret skolens ældste elever til en åben casting for at lede efter talenter til nye reality-shows.! !

Der er kameraer på, publikum interviewes, får testet stemmer og skærmtække. Undervejs øser Claus af indforstået og fortrolig information fra realitybranchen. Han er underholdende, det er skægt at se sig selv på skærmen, det er interessant at høre om reality-livet ”bag kulisserne”, og….. det er en lille smule pirrende, for LIDT vil vi vel allesammen gerne være blandt de kendte, de feterede og dyrkede….!

!

Eller vil vi, når det kommer til stykket? For ”de kloge” har jo megen kritik af kendis-dyrkelsen, og hvilke konsekvenser, det har for dem, der bliver ramt af spotten. Men ER Reality-trenden virkelig så redigeret, som der tales om? ! Eller er det ikke bare skjult misundelse, der får nogen til at brokke sig?! Har Claus svaret? L æ s m e g e t m e r e p å w w w. r e p l i k k e n . d k

FOR DE STØRSTE

NYFIGEN ELLER SUND INTERESSE Alder: . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 600

214

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .000/90 Pris/Antal tilsk .: . . . . . .5 .760/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . . .6 .140/110 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERTRUPPEN REPLIKKEN

WWW.REPLIKKEN.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


RIDDERSALEN pRæSENTERER hVIS Du KuNNE LIDE BARNEVOGNEN,

Så VIL Du ELSKE VORES LILLE NyE FORESTILLING.

RAGNhILD MINDES SIN FøDSELSDAG FOR LæNGE SIDEN

hVOR TøJhuNDEN huNNI BLEV VæK ET ELLER ANDET STED I DET STORE DuKKEhuS. huN OG KLuDEDuKKEN hANS

LEDER SIG GENNEM DET ENE RuM EFTER DET ANDET…

DER ER NOK AF MuSIK OG OVERRASKELSER. SORG OG SAVN BLIVER TIL GLæDE VENDT FøR DAGEN ER OMME!

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB



TEATERAVISEN RANDI K. pEDERSEN



pOLITIKEN MONNA DIThMER



BøRN I ByEN KATRINE hEMMINGSEN

SKuESpILLER RAGNhILD KAASGAARD DuKKEFøRER ERIK OLSEN FORFATTER/INSTRuKTøR SIGNE BIRKBøLL KONSuLENT ChARLOTTE MuNKSø SCENOGRAFI TENKA GAMMELGAARD SySTuE pILLE BEhRENDT VæRKSTED/TEKNIK LAuRIDS BøChER pOuLSEN MuSIK KLASSISK KLAVER, OSCAR pETERSON TRIO M. M. pLAKAT ThOMAS WINKLER TuRNÉpERIODE SEpT. - OKT. 2014 REFuSION GODKENDT TEKNISKE KRAV 380V (3x16A) pRIS KR. 6.000,- EKS. MOMS (DOG MIN. 2 FORESTILLINGER) FORESTILLINGEN ER STøTTET AF: FREDERIKSBERG KOMMuNE, FREDERIKSBERGFONDEN OG RIDDERSALENS STøTTEFORENING

RIDDERSALEN – ALLÉGADE 7-9 – 2000 FREDERIKSBERG – TLF. 38 87 18 19 JAT@RIDDERSALEN.DK - WWW.FACEBOOK.COM/RIDDERSALEN - WWW.RIDDERSALEN.DK FOR DE ALLERMINDSTE

ÅBENT HUS Alder: . . . . . . . . . .1½-4 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 400

WWW.RIDDERSALEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

RIDDERSALEN - JYTTE ABILDSTRØMS TEATER

215


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2013 i Morsø, Thisted og Skive kommuner deltog 112 teatre med 176 forestillinger, der blev opført i alt 644 gange.

216

TEATERCENTRUM


TO MED DET HELE

V.Vedsted vej 137 A, V. Vedsted 6760 Ribe Tlf. 74 42 25 19 Mob. 23 39 79 04 Mail: post@drt-ribe.dk www.drt-ribe.dk

“Tandem” og ! “Alfred og Alfred og Manfred bor ved siden af hinanden bag en rød og en blå dør. Eneste måde at se forskel på Alfred og Manfred er, at den ene bruger hat, og den anden kasket. Og når man er så ens hvem skal så bestemme, hvad er bedst, rødt eller blåt, stort eller småt.

I “Tandem”, møder vi igen 
 tvillingerne Alfred og Manfred.
 Denne gang udspilles deres stridigheder omkring et dukketeater, som Manfred mener er hans.
 Det er den evige diskussion om: 
 hvem må være med? 
 hvem skal bestemme? 
 hvem må lege med?
 I en livlig dialog mellem Alfred og Manfred, og ikke mindst publikum, løses dog alt, så alle er tilfredse. Eneste medvirkende: Morten Danckert.

Er Ejner gal, fordi han halter, eller er Wagn, fordi han har levet på en tosseanstalt hele livet. Er Ejner hunde-kannibal fordi han sælger hotdogs og gemmer hunde i fryseren?? Og endelig hvor længe kan sådan “en” holde i en fryser?? Spørgsmål, man ikke skulle tro, der var plads til i en familieforestilling. Men “To med det hele” skal forståes meget konkret, - to med det hele.
 Det er et drama, der udspiller sig i og omkring verdens mindste pølsevogn, og rummer det hele - gys, spænding, tårer, latter - og to lystløgnere, der får deres publikum op af stolene, når kannibalerne spiser suppe, der er tisset i, og hunden puttes i fryseren for at ende som amerikansk hotdog. Medvirkende: Morten Danckert. René Foshammer. Hunden Negge.
 Opføres også som udendørs forestilling.
 Ring og hør nærmere

For alle forestillingerne gælder:
 Der skal være to hjælpere til ind- og udbæring af scenografi.

Forestillingerne er produceret med støtte fra Teaterrådet FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

ALFRED OG MANFRED

TANDEM

Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 400

WWW.DRT-RIBE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 260 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .800/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . . . . .6 .000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE LIDT STØRRE

TO MED DET HELE Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 260 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . . 4800/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . . . . .6 .000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 260 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8800/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . . . .11 .000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET RIPENSISKE TEATERSELSKAB

217


I B EGY N DE LS E N VAR B EGY N D ELSEN Først var ordet … ”Ho v !” E n st jernehimmel og en p l an et . Lys og mørke. Jord og v an d . En papkas s e. Og no get der voks er. O g n o gen de r g øer. Og nogen d er sk æ n d es. Og no gen der holder d et h el e f orsig tig t i en hånd … E n rumrejs e til et s ted i k k e så lang t her fra. A f Cla u s M a n d ø e o g Ka i B üc hne r In s t ru k ti o n : Ka i B ü c h n er S c e n o g r a fi : R o l f Sø b o r g Hanse n S t ø t t e t a f Sc en ek u n s tu d val ge t o g Bik u b en fo n d en

N AT TEN - en v en l i g g y s e r … Et b ar n i s i n s e n g . E n u k e n d t l y d . Et t o mt h u s . E n a l d r i g f ø r s e t d ø r. En n at d e r a l d r i g f å r e n d e … N AT T EN e r e n tr y l l e f o r e s ti l l i n g , h v o r n u m r e n e e f te r h å n d e n s p i n d e r en h i st o r i e … En h i st o r i e o m a t v æ r e l i l l e o g v ågen - o g a l e n e … En h i st o r i e o m a l t d e t, d e r f y l d e r inde i hovedet - og udenfor … Af Cl aus M a n d ø e o g Ro lf Søb o r g H an s en S t øt t e t af Sceneku n s tu d va lget

 „ C l a u s M a n d ø e for tæ l l er g r u o p v æ k k e n d e h i stor i er p å d e n f e d e m å d e … “ B ø r n e te at e r av i s e n

PA R A D IS Og så går vi i gang med en c o - p r o d u k t i o n med Tea te r R e f l e k s i o n m e d pre miere i mar ts 2015 . K i m Fu p z A ak eso n h ar sk r e v e t te k s te n . B j a r n e S andborg ins truerer, o g M ar i an n A agaar d sk ab er d u k k e r o g s c e n o g r a f i . Alle f o r es tillinger s pi l l es a f C l a u s M a n d øe og er r e f u s i o n s b e r e t t i g e d e

FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN

NATTEN - EN MAGISK HISTORIE

Alder:. . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . 1200

218

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DE RØDE HESTE

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DEROEDEHESTE.DK


DEN SAN DFÆR DIGE B ER ETN I N G OM DE 3 S MÅ GR IS E He r kommer oms ider d en usminkede beretning o m, h v o r d an de t re s må g ris e (de sv i n ) fo r sø g t e a t narre den rare og v en l i ge u l v, og om hvordan de to g r i ses uhe ld ige endelig t, og d en t r ed j e g ris’ s nu og uds peku l er ed e fac o n , lig e si den har s at ulv en i et meget då rlig t lys …

G R EB ET I LU F T E N A t fan ge h i s to r i e r e r i k k e s å l e t, sk ø n t ma n d e n i h v i d t s p r i n g e r r u n d t me d s i t n e t, ser o p p e, s e r n e d e - o g s m i l e r så l et t et , fo r H A P S! h a r h a n f a n g e t h i s to r i e n i n et t et . H v ad er d e t f o r é n , s o m l i g g e r o g sp r æ l l e r ? - J o , h ø r b l o t, h v a d m a n d e n med h at t e n f o r tæ l l e r …

A f Cla u s M a n d ø e A f Cl aus Ma n d ø e

In s t ru k ti o n : Ka i B ü c h n er S c e n o g r a fi : Si l l e H el to ft S t ø t t e t a f Sc en ek u n s tu d v al ge t

     „Fems tjer n et b a c on f or bar nes jæ le …“ Børne teater avisen

 „ M e d s i n v i r t u o s e sp i l l esti l h a r C l a u s M a n d ø e s k a b t en l i l l e p e r l e a f e n f o r e s t i l l i n g … “ B ø r n e te at e r av i s e n

  

Polit i ken

WWW.DEROEDEHESTE.DK

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE 3 SMÅ GRISE

GREBET I LUFTEN

Alder:. . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 75 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . 1100

Alder:. . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 200 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DE RØDE HESTE

219


Koreografi, koncept og iscenesættelse: Ingrid Tranum Velásquez & Anette Asp Christensen Komponist: Nicklas Schmidt Scenograf: Julie Forchhammer Animator: Maria MacDallan Lysdesigner: Turpin Djurhuus Dramaturg: Jacques Matthiessen Koreografisk Konsulent: Jørgen Carlslund Medvirkende: Anette Asp Christensen, Ingrid Tranum Velásquez og musiker Soma Allpass

***** Magasinet København **** Cph Culture “Smukt og ligetil – og befriende børnekonkret om døden” Anne Middelboe Christensen, Information

Hvad er døden egentlig for noget? Hvor er farmor fløjet hen? Og hvornår kommer hun tilbage? Min farmors spøgelse er en visuel og sanselig fantasi om døden for 3-7 årige. Vi rejser med en pige og hendes farmors spøgelse ud i et finurligt verdensrum, hvor Dødsplaneten ligger som en mystisk og farvestrålende stjerne, fuld af minder og magi. En danseforestilling om det svære ved at miste en man holder af... Min Farmors Spøgelse er støttet af: STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG, KODA DRAMATIK, DANSK SKUESPILLERFORBUNDS PRODUKTIONSSTØTTE, STATENS KUNSTFONDS TONEKUNSTUDVALG, KØBENHAVNS KOMMUNES SCENEKUNSTUDVALG, WILHELM HANSENS FONDEN, DANMARKS NATIONALBANKS JUBILÆUMSFOND

www.sagacollective.dk Telefon: +45 23438503 mail@sagacollective.dk PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Paolo & Money

Koreograf, koncept og iscenesætter: Ingrid Tranum Velásquez Dramaturg: Vibeke Wrede Komponist: Jørgen Teller Scenograf: Julie Forchhammer Lysdesigner: Mikkel Jensen På scenen: Anders Skat, Ernesto Piga Carbone, Katri Siipola og musiker Jørgen Teller

Reumertnomineret 2012 ****** Børneteateravisen

Paolo er 10 år og bor på gaden. Hver dag tager han ud for at pudse sko. Om natten sover han på papstykker ved markedspladsen. Hvis han er heldig, finder han gammel frugt, som han lægger under pappet. Det tager den værste kulde. Men hverken pap eller frugt beskytter ham mod bander og voksne, der kommer om natten. Derfor har han aftalt med sin usynlige ven, Money, at han holder vagt. Så længe man har Money, er man tryg. Det har en turist engang fortalt ham. Paolo & Money er en usleben og rå danseforestilling om livet som gadebarn. En forestilling om behovet for at søge tilflugt i fantasiens verden for at kunne overleve virkeligheden. Paolo & Money er støttet af: STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG, KODA DRAMATIK, BIKUBENFONDEN, DANSK SKUESPILLERFORBUNDS PRODUKTIONSSTØTTE, STATENS KUNSTFONDS TONEKUNSTUDVALG,

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

PAOLO & MONEY

MIN FARMORS SPØGELSE

Alder: . . . . . . . . . . 9-13 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . 120 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 600

220

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 14 .000/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . 16 .000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SAGA COLLECTIVE

Alder: . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . 120 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 14 .000/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . 16 .000/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SAGACOLLECTIVE.DK


Sanger: Ingeborg Fangel Mo Skuespiller: Marie Mondrup Accordionspiller: Frode Andersen Instruktør: Leiv Arne Kjøllmoen Manuskript: Jesper Bræstrup Karlsen Forfatter: Cecilie Eken Komponist: Peter Bruun Scenograf og lysdesigner: Mårten K. Axelsson Producent: Karin Ahnfelt Rønne

mørke barnet

Musikteatret SAUM præsenterer

Mørkebarnet bygger på Cecilie Ekens mesterlige Sonnetkrans, som fortæller os at forældre altid har to børn.

Når det lyse barn blir puttet i sin varme seng må Mørkebarnet pænt blive udenfor i kulden. Hendes raseri fremmaner nattens dæmoner; hun vil slå det lyse barn ihjel … Med en kombination af lyrisk tekst og musik­ kens stærke medskabende kraft gennem­ lever en skuespiller, en sanger og en musi­ ker det medrivende drama.

SAUM er et nyt dansk­norsk musikteater, som skaber nye kammer­operaer til både børn og voksne. Vi vil fortælle vedkommen­ de, nutidige historier for børn i en foranderlig verden.

– en Poetisk Gyser-Opera for børn fra 6 år

For både børn og deres voksne handler forestillingen om at indse og acceptere, at vi, små som store, er sammensat af både lyse og mørke sider.

”Forældre skal drøne ud med deres børn i hånden og se Musikteatret SAUMs nye forestilling …” Henrik Friis, Politiken

“Visuelt flot forestilling om den mørke side af menneskesindet.” Henrik Lydding, Børneteateravisen

Kontakt os for yderligere info om turneperiode: musikteatretsaum@gmail.com, telefon: 41 26 32 04 FOR DE LIDT STØRRE

MØRKEBARNET Alder:. . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . 35+10 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . 160 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . 1400

WWW.SAUM.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

MUSIKTEATRET SAUM

221


Udgivelse Udgivelsefra fraTeatercentrum Teatercentrum

EtEtstykke stykkekulturhistorie... kulturhistorie...

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

"40 år og stadig ikke voksen - et strejftog gennem fire årtier med verdens største børneteaterfestival" – en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette lister over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget mere...

50 kr. 96 96sider sideri ifarver farver- -pris: pris:100 100 kr.(ekskl. (ekskl.forsendelse). forsendelse). Bestil Bestildit diteget egeteksemplar eksemplarpå påwww.teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund.

www.børneteateravisen.dk www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk 222


Frederiks Allé 20 B | 8000 Aarhus C Tlf. 5055 6263 | 4084 3386 mail@secrethotel.dk | www.secrethotel.dk Secret Hotel har siden 1999 skabt tilskuerbaseret scenekunst og siden 2008 turneret i ind- og udland, og lavet værker for børn og unge.

K.R.O.P.

– AT HAVE ELLER VÆRE

HOVE D & HALE

– FRA AMØBE TIL MENNESKE

Kroppens (kultur)historie udsat for dans, performance og foredrag

Et dansende teaterforedrag om kroppen og dens historie

K.R.O.P. – at have eller være henvender sig til de 16 til 19-årige. Udstyret med pap, parykker og en old school overhead, fabulerer vi over kroppen. Den angribes fra forskellige vinkler: videnskabeligt, kulturelt, politisk og personligt. Vi bevæger os mellem fakta og fiktion, fra evolution, over kropsidealer, til kønsidentitet og kropslige fremtidsvisioner.

Hoved & Hale præsenterer de 9 til 11-årige for kulturelle, historiske og nutidige opfattelser af og fakta om kroppen. Børnenes kroppe og deres egne oplevelser inddrages undervejs.

K.R.O.P. inddrager de unges egne tanker og holdninger, og skaber rum til undren og refleksion. Vi tilbyder forløb, der går i dybden med forestillingens emner – skræddersyet fx til gymnasiets Almen Studieforberedelse. Skabt af: Adelaide Bentzon og Christine Fentz i samarbejde med de medvirkende: Kasper Daugaard Poulsen og Pernille Koch

Via dans, kostumer og billeder, demonsterer og fortæller en danser og en performer om alt fra kroppens evolution til idealer gennem tiden. Vi bevæger os fra hjernens samspil med kroppen til vore udtryk for følelser, og hvordan klæder skaber folk. Hoved & Hale supplerer nutidens idéer om kroppen med perspektiver på andre kulturers og tiders kropsidealer. 50 skoleforestillinger i sidste sæson. På gulvet: Kasper Daugaard og Merete Byrial Skabt af: Adelaide Bentzon, Christine Fentz og Kasper Daugaard. Varighed: 45-80 min. efter aftale

Dobbeltforestilling samme dag (gælder for begge forestillinger): Kr. 11.000 ekskl. moms V I T I L B Y D E R S TA D I G VÆ K : IN THE FIELD – performance lecture & FALL FALL SHE FELL – danseforestilling

Fotos: Malle Madsen og Lene Riggelsen

”Det er noget af det bedste, vi har haft – god måde at få børnene med, og rigtigt godt med det historiske aspekt; alt i alt en superoplevelse.” Lagoniskolen, Vojens

Booking: www.kulturriget.dk | tlf. 6066 0886

WWW.SECRETHOTEL.DK

FOR DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE

K .R .O .P . – AT HAVE ELLER VÆRE

HOVED & HALE – FRA AMØBE TIL MENNESKE

Alder: . . . . . . . . . 16-18 Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Varighed i min: . . . . . 50 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .800/60 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . 10-11 Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Varighed i min: . . 45/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .800/60 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SECRET HOTEL

223


(S)expect er en performance lec-

Forestillingen er skabt

ture om seksualitet og grænsesæt-

på baggrund af unges egne

ning, I en fysisk kollage jonglerer

historier, tanker og følelser.

to skuespillere med forskelige tabu

Der bliver åbnet op for de inderste

problematikker indenfor seksu-

tanker og følelser - “måske er jeg

alitet.

ikke så unormal som jeg tror?”

Lydoptagelser af unge forener

Roterende hofter, hånddukker og

fiktion og dokumentar.

trampoliner åbner op for et godt

Undervejs bliver publikum ind-

grin, samtidig med at de unge

draget gennem dialog med

lærer, at det er normalt at føle sig

skuespillerne.

unormal.

UNDERVISNINGSMATERIALE

MEDVIRKENDE

Bestilles gratis ved køb af

Idé og iscenesættelse: Anne Mai Slot Vilmann

forestillingen.

Skuespillere: Pelle Staack, Merethe Heidi Christiansen Lydkunstner: Anne Smaakjær

TEKNISK KRAV

Scenograf: Petruska Miehe-Renard

Adgang til stikkontakte

FOR DE STØRSTE

(S)EXPECT Alder:. . . . . . . . . . 13-18 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

224

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.200/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.400/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERSIGNATUR

WWW.TEATERSIGNATUR.DK


ByeBye Baby ByeBye Baby er en interaktiv musik kollage fra 9 år om det at miste og håndteringen heraf. Kollagen er en oplevelse af musik, historiefortælling og fysisk performance om det at miste en god ven, miste elektriciteten, sin barnlighed eller noget så tragisk som sin mor. Forestillingen bygger på en research af børns forskellige oplevelser og fortællinger om det at miste og er skabt med det fokus, at ville åbne en dialog omkring denne uundgåelige oplevelse i livet.

Undervisningsmateriale Bestilles gratis ved køb af forestilling.

Teknisk krav

Adgang til stikkontakter. Mørklægning er ikke et krav men anbefales

Medvirkende Idé og iscenesættelse: Skuespiller: Sanger og performer: Kontrabassist:

Anne Mai Slot Vilmann Christian Maglenfeldt Michelle Elmhøj Pedersen Bartal Læarsson

FOR DE LIDT STØRRE

BYEBYE BABY Alder:. . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 600

WWW.TEATERSIGNATUR.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.200/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.400/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERSIGNATUR

225


Teater

SKE

Rejsen – et krybbespil

De klassiske scener fra juleevangeliet spilles med fantastiske håndlavede marionetter fra de velrenommerede tyske dukkemagere Günther & Barbara Weinhold. Scenebillederne skabes med gamle rejsekufferter, der gemmer på dukkerne, og som åbnes og lukkes, stables og tegnes på med hvidt kridt, efterhånden som fortællingen skrider frem. Den underfundige og hjertevarme iscenesættelse Rejsen – et krybbespil bygger på Biblens fremstilling af Josef og Maria, deres lange rejse og Jesusbarnets fødsel i den lille stald. Forestillingen berører emner, der optager børn, og giver en god ramme for snak bagefter.

226

TEATER SKE

WWW.TEATERSKE.NU

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


Hegnstoften 12 2630 Taastrup 53 11 22 65 www.teaterske.nu kontakt@teaterske.nu

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

REJSEN Alder: . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

WWW.TEATERSKE.NU

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER SKE

227


SOFIE KROG TEATER

“Man kan som publikum ikke andet end lade sig fortrylle og sidde måbende tilbage over dette helt specielle dukkehus.” Kultunaut 2013, Denmark “This piece is an absolute gem...” England, Eastern Daily Press / 2012. “You leave the theatre in high spirits, looking forward to seeing the show again - as soon as possible”. Switzerland, Figura Unima / 2012.

“If Hitcock had made pupptetheatre...” Austeria , Pann opticum / 2012. “Technically very impressive but most of all screamingly funny...” Oslo Norway, Asker culture house / 2012. “The House er begavet og underholdende teater. Det er hamrende godt og professionelt lavet...” Børneteateravisen / 2010.

FOR DE STØRSTE

THE HOUSE Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 55 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 500

228

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 9.600/90 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SOFIE KROG TEATER

WWW.SOFIEKROG.COM


F

Mrs Esperanza

Den gamle rige indehaver af huset, dets ligkistemagasin og tilhørende krematorium. Hun har i sin ungdom begået en fejltagelse, der med årene har fået hende til at sygne hen, og til at spærre sig inde i husets tårnværelse, kun i selskab med sin elskede hund.

Flora

Giftede sig ikke med Henry af kærlighed, men med den ene hensigt at få fingrene i huset. Derfor er det blevet hendes pligt at pleje den gamle tante. Flora er iskold, hendes svaghed for guld er det, der driver hende frem - vend aldrig ryggen til denne kvinde....

Henry

Han er kort sagt en svagpisser, men nevø til Mrs Esperanza og dermed hendes eneste arving! Henry ordner praktiske ting og har ansvar for at holde den store sorte krematorieovn varm…

Hunden

Af den heldige type, har flere liv end en kat og er yderst lystig på poten. Kærligheden til dens ejer og en spirituel omvæltning gør, at historien tager en skarp drejning...

Tony & Bruno

To lidt uheldige fyre, opvokset på børnehjem og frække som slagterhunde. Overlever ved at lave små, listige indbrud. Tony har store visioner, og Bruno gør bare sit bedste...

The Lawyer

Han holder regnskab med Mrs Esperanzas store formue, og hans underskrift er guld værd. Han har en svaghed for brandy og ladies....

Sofie Krog Teater blev etableret i 2003. Vi er et lille turnéteater, som laver filmisk dukketeater for teenagere og voksne. Kompagniet laver selv al produktion og design. Vi har to aktive forestillinger, Diva og The House, der har turneret i 22 lande over hele verden. Vi er medlem af ASSITEJ og UNIMA.

www.sofiekrog.com

WWW.SOFIEKROG.COM

SOFIE KROG TEATER

229


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Ringsted og Sorø kommuner i april 2012? Her deltog 116 teatre med 192 forestillinger.

230

TEATERCENTRUM


NYE TONER Vi møder de to omrejsende musikanter Rikke og Lars, der fører os ud på en sjov musikalsk rejse rundt i hele verden, hvor en kendt dansk sang får nye toner og rytmer. Rikke og Lars synger og danser til den store guldmedalje. Mød bl.a. de pelsklædte russere, en popstjerne, et par vaskeægte cowboyer og store operasangere. Medvirkende: Rikke Højbusk Lars Holmen Tvergaard Instruktion: Ole Sørensen Hans Nørregaard Musik: Lars Holmen Tvergaard Kontakt: Tlf: 3133 3305 Mail: mail@teatersonatine.dk

En teaterforestilling

Men selvom det hele er skæg og ballade, bærer én af musikanterne rundt på en hemmelighed, som er svær at dele med andre. Musikken viser sig dog undervejs at blive en helbredende kraft, der kan løse op for sorg og skyldfølelse oven på en ulykkelig tragedie.

Støttet af FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

NYE TONER Alder: . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

WWW.TEATERSONATINE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . 7 .440/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER SONATINE

231


DEADLINE En livlig forestilling om at dø

De spiller røven ud af de store klovnebukser og er sjove, skarpe og sjælfulde. De skærer med præcision mellem det dødsjove og det gravalvorlige … Du bør ikke snyde dig selv for en aften i selskab med Teatret st. tv. Så er det sagt! Anita Aagaard Kristensen, KultuNaut

Deadline giver intens liv til døden, så den bliver vedkommende. Lige til at live op af og snakke om. En hyldest til livet. Marianne Koch, Fyns Stiftstidende Instruktør: Anders Lundorph Dramatiker: Line Mørkeby Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Scenograf: Nadia Nabil

Man både ler og mærker alvoren i den hulkekorskoncert, spillerne har. De kan i det groteske univers få en trestemmig ’Hil dig frelser og forsoner’ til at blive helt bevægende … Åndedrættet fra en døende bruges humoristisk i en scene, der mikser terminalface og forplantningslyst. Kirsten Dahl, Teateravisen

Turné: Jan/Feb 2015 • Rabat ved køb af flere forestillinger Salg varetages af Nørregaards Teater Tlf. 70 26 18 70

Syerske: Tanja Bovin Lysdesign/teknik: Raphael Solholm Medvirkende: Betina Grove Ankerdal, Marianne Søndergaard Madsen og Christian Hetland

FOR DE STØRSTE

DEADLINE Alder:. . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . 70 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 900

232

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET ST. TV

WWW.TEATRETSTTV.DK


Ung blond pige Danmarks mindste musical

Hvor er det dog befriende at Teatret st. tv heller ikke har kunnet tie stille om tidens dragning mod nynazismen. For i Ung blond pige får tilskueren muligheden for at leve sig ind i terrorens ekstreme vision, sådan som den ser ud fra skolefesten. Som en West Side Story i fanatisk miniature. Anne Middelboe, Information

skarpe tekst forløses voldsomt godt af Rolf Heims iscenesættelse. Anne Liisberg, Teater 1 Teksten skærer alt ud i pap og dyrker banale rim, som iscenesættelse og skuespillere tager for pålydende og fremfører som stor og dybsindig kunst. Det er morsomt, men også rystende genkendeligt fra højrepropagandaens overdrev. Randi K. Peter-

Det unge teater der allerede har en Reumert i bæltet, giver fuld valuta for pengene med denne særegne blanding af sødmefyldte ungjomfruer, grumt tema og fræsende rock … Line Mørkebys

sen, Teateravisen.

Instruktør: Rolf Heim Dramatiker: Line Mørkeby Komponist/sangtekst: Sune Skuldbøl Vraa Scenograf: Ingvild Rømø Grande

Lysdesign/teknik: Raphael Solholm Medvirkende: Marianne Søndergaard Madsen, Betina Grove Ankerdal og Signe A. Mannov

Turné: Sep/Okt 2014 • Rabat ved køb af flere forestillinger Salg varetages af Nørregaards Teater Tlf. 70 26 18 70

FOR DE STØRSTE

UNG BLOND PIGE Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 70 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 550

WWW.TEATRETSTTV.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET ST. TV

233


jeg mig fuck dig

En forestilling om at drukne i pres

Det er på alle måder en luksusforestilling, fordi den er så gennemarbejdet og præcis i sine virkemidler, både i krop og scenisk indpakning. Og fordi den griber fordomsfrit fat i et vigtigt emne. Henrik Ly-

domsforestilling om en cost-benefit-kultur, hvor teenagere opfatter sig selv som en ressource, der skal optimeres. Kristian Husted, Politiken

ding, Teateravisen

♥♥♥♥♥

… et overbevisende portræt af tre teenageres liv som elitesvømmere. En kritisk og poetisk ung-

Instruktør: Kamilla Wargo Brekling Dramatiker: Line Mørkeby og Kamilla Wargo Brekling Komponist: Sune Skuldbøl Vraa

Teatret st. tv er støttet af Statens kunstråd, Bikubenfonden og Dramatikpuljen. Der foreligger undervisningsmateriale til samtlige ungdomsforestillinger.

Turné: Marts 2015 • Rabat ved køb af flere forestillinger Salg varetages af Nørregaards Teater Tlf. 70 26 18 70

Scenograf: Lisbeth Burian Lysdesign/teknik: Raphael Solholm Medvirkende: Marianne Søndergaard Madsen Betina Grove Ankerdal og Jens Gotthelf

www.teatretsttv.dk post@teatretsttv.dk

FOR DE STØRSTE

JEG MIG FUCK DIG Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 70 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 900

234

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET ST. TV

WWW.TEATRETSTTV.DK


Sneglen og Hvalen

En eventyrlig rejse på de 7 verdenshave frit efter Julia Donaldsons bog

Iscenesættelsen er en fantastisk blanding af moderne og nyt, mikro og makro, grin og gråd, samt krop og teknik. Det er børneteater der vil noget. Hanne D. Frette, Fyns Stiftstidende Instruktør: Anders Lundorph Med-instruktør: Betina Grove Ankerdal Komponist: Sune Skuldbøl Vraa

Dramatisering: Betina Grove Ankerdal og Marianne Søndergaard Madsen Scenograf: Lisbeth Burian Medvirkende: Marianne Søndergaard Madsen Co. Produktion med Nørregaards Teater Turné: Okt/Nov 2014 og April/Maj 2015 Rabat ved køb af flere forestillinger Salg varetages af Nørregaards Teater Tlf. 70 26 18 70

Den sultne larve Aldrigmæt

En skøn enkel historie med varme farver og poetisk dybde. Frit efter Eric Carles bog.

Overdådigt og nænsomt – og forførende livslystent. Anne Middelboe, Teateravisen Instruktør: Holdet

Dramatisering: Betina Grove Ankerdal Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Scenograf: Tanja Bovin Medvirkende: Betina Grove Ankerdal Co. produktion med Nørregaards Teater Turné: Okt/Nov 2014 og April/Maj 2015 Rabat ved køb af flere forestillinger Salg varetages af Nørregaards Teater Tlf. 70 26 18 70

FOR DE SMÅ

WWW.TEATRETSTTV.DK

FOR DE ALLERMINDSTE

SNEGLEN OG HVALEN

DEN SULTNE LARVE, ALDRIGMÆT

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . 1½-5 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.200/40 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET ST. TV

235


PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrætter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os på www.teateravisen.dk 236

TEATERAVISEN


to farverige børne-og familieforestillinger:

Eventyrkisten

K i r s te n o g K atr i n e ha r a r ve t e n l i l l e k i s te f r a d e re s t i p -to p o l d e f a r St y r ma n d Vo l te r. D e n e r f y l d t m e d e ve n t y r, s o m b l i ve r f o r t a l t m e d h j æ l p f r a p u b l i k u m o g m e d r e k v i s i t te r f r a b ø r n e n e s e g e n ve rd e n. Så læn dig tilbage, slå ørene ud, og husk at have øjnene med, for det er i far ver!

”Se, det er lige sådan no -

get teater, jeg vil tage mine børnebørn ind og se. Fuld af fest og far ver og ægte histo rier. Stor teatermag i med små midler. Renhjer tet humor på højt plan. Dejlige damer og flot te kostumer.. .”

Anne Marie Helger

Julepakken

f o t o: B o l e t t e A g e r s c h o u g r a f i s k d e s i g n: Te a B e n d i x

De t er o p mo d jul, me n K ir s te n o g Katr in e har s væ r t ve d at f ind e ind i d e t re t te ni s s e hum ør. De t er s om om d er ma n gl er no g e t. He l t u ve nte t mo d t ag er d e e n pa k ke, d er v i s er sig at i n d e ho l d e e n k i s te me d a l s ke n s herligheder, som lidt ef ter lidt og på underfuld vis får den savnede julestemning i hus.

tekn iske krav 220 v, et cafeb ord, to stole u. armlæ n manu s & medv. Katrin e Jense nius & Kirste Breum instr uktø r Kit Goetz / Søren Danie lsenn (Julep musi k Wili Jönss on / Troel s jense n akken)

FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

EVENTYRKISTEN Alder: . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 300 Dybde i cm: . . . . . . . 300

JULEPAKKEN Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/70 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .500/70 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

STYRMAND VOLTERS TEATER

237


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

238

TEATERCENTRUM


Her er den ultimative visuelle forestilling om sex, porno, onani og kropforståelse. I en spændende vekselvirkning mellem autentiske video-confessions, dans og fysik åbnes der for alle de emner og spørgsmål, som unge har. Forestillingen bruger humor, masser af musik og video til at fortælle historierne om at være nervøs og helt uforstående overfor at onanere, dyrke sex og egen kropsforståelse. Superreal bruger kun realtale, hvilket betyder, at forestillingens monologer er baseret på virkelighedens unge. Hertil kommer de koreografiske elementer, som smukt og æstetisk billedliggør de tre unges tanker.

tabu.dk

tabu.dk er en forestilling om at være alene med sine problemer. I 8 autentiske historier hører vi om unge, der lever med angst, depression, misbrug og spiseforstyrrelser. tabu.dk er en stærk visuel forestilling med både dans, musik og tekst. Det er nærværende virkelighedsteater med rørende stemninger og smukke billeder.

What the f...?!

What the f...?! er videns- og virkelighedsteater om mobning. Med lige dele af humor og alvor tager to skuespillere os igennem mobbelandskabet. Her præsenteres de forskellige roller i mobbeland, og vi lærer at forstå, hvorfor det er, at ham kongen er så vigtig, og hvorfor der er ingen, der vil være sammen med ham den røv-irriterende. What the f...?! er resultatet af et 13 ugers huskunstnerforløb og er støttet af Statens Kunstråd, Frederiksberg Kommune, FrederiksbergFonden og BUPL.

SUPERREAL

Jægersborggade 31, kld. 2200 København N

FOR DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

”6”

TABU.DK

Alder:. . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . 400

WWW.SUPERREAL.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.600/120 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.200/160 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.800/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Se mere på www.superreal.dk

“6”

T: 31454155 M: info@superreal.dk W: www.superreal.dk

FOR DE STØRSTE

WHAT THE F…?! Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.200/120 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.800/160 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.400/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . 600

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.600/120 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.200/160 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.800/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SUPERREAL

239


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp • Værtsskab • Teknik • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 70 skoler med KulturCrew, fordelt på 14 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

240

KULTURCREW


F or est

i ll i n g e n e r

r e f u s io n s g o d k e n d t

dt en dk go s n sio refu n er llinge Foresti

FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

TOMMELISE Alder:. . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 45 Nedtagning i min:. . . 30 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 300

WWW.CHRISTINEALBRECHTSLUND.DK

HR. IVILDENSKY & FRK. SANSELI’ Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.400/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min:. . . 35 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.400/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SVANEKEGÅRDEN

241


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Ny forestilling efteråret 2014

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater er støttet af Odense Kommune Antal tilskuere er baseret på børn, voksne er velkomne udover VINKÆLDERVEJ 17, 5000 ODENSE C, TLF.:65910046, MOBIL: 40450046 EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK

242

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Eventyret om dronning Dagmar

Eventyret om en prinsesse der blev giftet bort til en konge fra et land højt mod nord. En musikalsk fortælling med dukker om dronning Dagmar og kong Valdemar Sejr

Nøddebo præstegård

Frit efter Henrik Scharling og Elith Reumert

Årets juleforstilling

Den skønne klassiske julefortælling om de 3 studenter brødre Christopher, Frederik og Nicolai, der holder juleferie hos den rare præstefamilie Blicher i Nøddebo. Scharling og Reumerts elskede julefortælling som dukketeater for hele familien. FOR DE SMÅ

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK

FOR DE SMÅ

EVENTYRET OM DRONNING DAGMAR

NØDDEBO PRÆSTEGÅRD

Alder:. . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 265 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

243


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Snehvide

Historien om Snehvide, hendes far Kongen, den onde stedmoderen, jægeren, prinsen på den hvide hest og selvfølgelig de syv små dværge. En dukketeater forestilling over Brødrene Grimm´s verdenskendte eventyr.

Marionetspilleren

En cirkusforestilling med dukker Marionetspilleren er en sød, musikalsk, humoristisk og næsten ordløs cirkusforestilling med marionetdukker, for hele familien (fra 3 år),

Lille Claus og Store Claus

Af H.C. Andersen H.C. Andersens fantastiske historie om Lille Claus og Store Claus, om hvordan den kloge narrer den mindre kloge.

EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK eller ring 65 91 00 46 - 40 45 00 46. VINKÆLDERVEJ 17, 5000 ODENSE C, TLF.:65910046, MOBIL: 40450046 EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

SNEHVIDE

MARIONETSPILLEREN

LILLE CLAUS OG STORE CLAUS

Alder:. . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 500

244

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

FOR DE SMÅ

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 285 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.800/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Hvad fatter gør det er altid det rigtige Af H.C. Andersen

H.C. Andersens historie om et naivt, positivt og glad livssyn. Om to menneskers grænseløse kærlighed og om de reelle værdier i livet. En sød, humoristisk og musikalsk marionetdukketeater-forestilling for hele familien.

Svinedrengen Af H.C. Andersen

Historien om den fattige prins, der vil giftes med kejserens datter og som begiver sig af sted til kejserens slot, medbringende to skønne gaver, for at fri til prinsessen

TeaterTraileren (Udendørsforestillinger) Hvad fatter gør det er altid det rigtige & Lille Claus og Store Claus & Nøddebo præstegård

Jeg har bygget min trailer om til et rullende teater så forestillingen kan opføres overalt. På torvet, gågaden, campingpladsen, til sportsfesten, byfesten, i skolegården…… ja, kun fantasien sætter grænsen. FOR DE SMÅ

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK

FOR DE SMÅ

HVAD FATTER GØR DET ER ALTID DET RIGTIGE

SVINEDRENGEN

Alder:. . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . 35 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.600/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

245


Udgivelse Udgivelsefra fraTeatercentrum Teatercentrum

EtEtstykke stykkekulturhistorie... kulturhistorie...

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

"40 år og stadig ikke voksen - et strejftog gennem fire årtier med verdens største børneteaterfestival" – en fotobog redigeret af Børneteateravisens mangeårige redaktør, Carsten Jensen. Bogen er tilrettelagt som et fotografisk vidnesbyrd – en slags fotosafari gennem fire årtier med verdens største teaterfestival for børn og unge. Desuden får læserne en kort gennemgang af festivalens historie, komplette lister over alle deltagende teatre og forestillinger, en farverig plakatoversigt og meget mere...

50 kr. 96 96sider sideri ifarver farver- -pris: pris:100 100 kr.(ekskl. (ekskl.forsendelse). forsendelse). Bestil Bestildit diteget egeteksemplar eksemplarpå påwww.teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk Udgivet i 2010 af Teatercentrum med økonomisk støtte fra BørneTeaterSammenslutningen (BTS) og Dansk Skuespillerforbund.

www.børneteateravisen.dk www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk 246


Østen for solen og Vesten for Månen Medvirkende: Margit Watt-Boolsen og kenneth andersson instruktør: hans hartvich Madsen scenograf: niels secher Musik: tine vitkov og troels sejr drasBeck efter ide af asBjørnsen og Moe

Asbjørnsen og Moe’s elskelige folkeeventyr Østen for solen og vesten for månen er genstand for Syddjurs Egnsteaters seneste dukketeaterforestilling. Med scenografi af Niels Secher og under kyndig instruktion fra Hans Hartvich-Madsen fortælles historien om den fattige pige, som tager med til isbjørnens slot for at hjælpe sine forældre ud af fattigdom. Intet aner hun om, at isbjørnen i virkeligheden er en prins, som er blevet forhekset af de onde trolde, som bor på slottet, der ligger østen for solen og vesten for månen. MØrklægNINg: JA tAk, bIogrAfMØrkt. MEdHJælpEr: dEr Er brug for 1 MEdHJælpErE tIl INd- og udbærINg StrØM: krAft (16A)

Kontaktinfo tlf. 20 93 15 62 hege@syddjursegnsteater.dk FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

ØSTEN FOR SOLEN OG VESTEN FOR MÅNEN Alder: . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . 650 Dybde i cm: . . . . . . . 500

WWW.SYDDJURSEGNSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .720/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SYDDJURS EGNSTEATER

247


Mens Norge har sin ’Karius og Baktus,’ Sverige sin ’Pippi Langstrømpe,’ så har vi her i Danmark den lille festlige ’Cirkeline,’ som i mere end 2 generationer har henrykket os alle sammen.

Af Hanne Hastrup I denne forestilling bliver de tre venner, Cirkeline, Frederik og Ingolf inviteret i Tivoliland for at optræde for de lokale mus... Under denne optræden præsenteres vi for nogle af de bedste musikalske numre, som trekløveret har præsteret gennem tiderne.. Rollen som musepublikum varetages naturligvis af de tilstedeværende børn... Det er dog ikke alle, som er begejstrede for denne optræden... F.eks. kan den lokale ordenshåndhæver ikke udstå mus, og han gør nu alt, hvad der står i hans magt for at sabotere denne gæsteoptræden... Dog uden held.. Cirkeline viser endnu engang sit format og får løst problemerne til alles tilfredshed.. Stilen i forestillingen er en skøn blanding af den kendte Cirkeline stil tilsat et stænk muppetshow... Aldersgruppe: 4-9 år og opefter Pris incl. moms: kr. 10.625 max 100 tilsk. kr. 11.875 max 150 tilsk. Turnéperiode: 4/10-8/11 2014 Refusion: Godkendt. Varighed: Ca. 50 min. Opstillingstid: Ca. 2 timer. Spilleareal: 7 x 7 mtr. 2,5 mtr. høj. Medvirkende: Manus/ide: Musik: Scenografi: Instruktion:

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Johanne NørregårdNielsen/ Bendt Hildebrandt Hanne Hastrup/ Bendt Hildebrandt David L. Hildebrandt Annika Nilsson Lisbet Lipschitz

Søholm Park Teatret FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

CIRKELINE I TIVOLILAND Alder: . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 700

248

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .500/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .500/150 Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .500/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SØHOLM PARK TEATRET

WWW.SOEHOLMPARKTEATRET.DK


God Go d Jul

Cirkeline

Det er juleaftensdag, tidligt om morgenen, Cirkeline sidder i sin tændstikæske og kigger ud på stjernerne. Sådan begynder årets juleeventyr om Cirkeline og hendes festlige musevenner, Frederik og Ingolf, som i fineste form kaster sig ud i juleforberedelserne, Gaver skal pakkes ind, hjerter skal flettes, og der skal også være tid til at synge og lege. Senere drager de tre venner ud i skoven efter juletræet. Det er koldt, og sneen falder hvid. I skoven møder vi den skurkagtige kat, de sjove skovnisser, og sidst men ikke mindst, snemusen Knud med den røde tud. Og så bliver det endelig juleaften.

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Af Hanne Hastrup

Aldersgruppe: Familieforestilling 3 år og op Pris incl. moms: kr. 12.500 max 100 tilsk. kr. 14.375 max 150 tilsk. max 400 tilskuere Turnéperiode: 16/11-21/12 2014 Refusion: Godkendt. Varighed: Ca. 55 min. Opstillingstid: Ca. 120 min. Spilleareal: 7 x 7 mtr. 2,5 mtr. høj. Medvirkende: Koreografi: Kostumer: Musik: Scenografi: Instruktør:

Johanne NørregårdNielsen/Hother Bøndorff/ Bendt Hildebrandt Katja During/Sandy Grant Tora Winther Sten Ørting Niels Secher Lisbet Lipschitz

Søholm Park Teatret c/o Bendt Hildebrandt

Ll. Strandvej 2, 3 tv. • 2900 Hellerup • Tlf. 20 45 07 41/39 62 69 69 mail: post@soeholmparkteatret.dk • www.soeholmparkteatret.dk FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

GOD JUL, CIRKELINE Alder: . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min: . . . . . 55 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 700

WWW.SOEHOLMPARKTEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .000/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .500/150 Pris/Antal tilsk .: . . . . 13 .000/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SØHOLM PARK TEATRET

249


HITTEHATHATTENS HEMMELIGHED PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

De skal lige til at starte, men Flemming mangler sin ene sko. Ivonne har helt sikkert IKKE set den, og så er gode råd dyre... Turen går forbi glemmekassen, hittegodskontoret og banken endda. Sammen finder Ivonne og Flemming både himsteregimser, dippedutter og himpegimper. Blå sløjfer, stærekasser og en lille grønært. Tingene hober sig op. Men skoen... den er væk. Hvor er der hjælp at hente? Hos en magisk hittehathat måske? En munter musikforestilling baseret på en lang række af Halfdan Rasmussens rim for børn og barnlige sjæle. Sanglærken Ivonne og smørstemmen Flemming tager på en lystig udflugt i Halfdans forunderlige univers. Rim føjes til rim, vers føjes til vers, og der skabes undervejs en række frydefulde og underfundige situationer.

PERIODER

1/9 - 12/10 2014 5/1 - 25/1 2015 1/4 - 29/4 2015

TEKNIK Adgang til EL (220 V) MEDHJÆLP

1 stk ved opsætning og nedpilning

INSTRUKTION

Hans Nørregaard

MEDVIRKENDE Ivonne Cadovius Flemming Bang SCENOGRAFI Thomas Ravnsgård MUSIK Ole Højer Hansen MANUSKRIPT Dorthe Skøtt Bébe Hans Nørregaard BOGFORLÆG Halfdan Rasmussen FORLAG Schønberg

FOR DE SMÅ

HITTEHATHATTENS HEMMELIGHED Alder: . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

250

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .000/40 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .800/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .200/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEAM TEATRET

WWW.TEAMTEATRET.DK


BASKERVILLES HUND DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

PERIODER

7/4 - 25/4 2014 12/1 - 8/2 2015

TEKNIK Adgang til 16 A -380 V

SPILLEAREAL B:9m L:12m H:3,5m Er inkl. publikum, vi har opbygning med. MEDHJÆLP

2 stk ved opsætning og nedpilning

MEDVIRKENDE Dorte Petersen Søren Møller Pedersen Lars Ottosen INSTRUKTION Jacques S. Matthiessen SCENOGRAFI Thomas Ravnsgård MUSIK Fredrik Lundin

MANUSKRIPT Joan Rang Christensen og de medvirkende BOGFORLÆG Arthur Conan Doyle

Hør! Et hyl. Gåsehud og kold isnen ned af ryggen. Det er en svagt hørlig men frygtelig og ildevarslende lyd. Den kommer ude fra den engelske hede, hvor tågen er tyk, og ingen kan se, hvad der kommer. Sagnet vil vide, at der findes en grusom og blodtørstig spøgelseshund derude, som hjemsøger Baskervilleslægten. Charles Baskerville, blev fundet myrdet i sin tid - uden synlige spor og under mystiske omstændigheder. Han havde frygten malet i ansigtet. Kan man blive skræmt til døde? Og hvad er angst overhovedet for en størrelse? Følg med i laboratoriet, når professoren og hans to assistenter genåbner den gamle Sherlock Holmessag og undersøger hvad der egentlig skete. En uhyggelig rejse tilbage til fortiden i en forestilling, der handler om at turde se sin inderste frygt i øjnene.

FOR DE LIDT STØRRE

BASKERVILLES HUND Alder: . . . . . . . . . . 9-13 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 900 Dybde i cm: . . . . . . 1200

WWW.TEAMTEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .840/80 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .200/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEAM TEATRET

251


teater2tusind Enghavevej 28 5700 Svendborg Tlf. 6221 7888 / 2485 0485 t.2tusind@get2net.dk Yderligere information: www.teater2tusind.dk Støttet af Kunstrådet/ Scenekunstudvalget. Alle forestillinger er refusionsberettigede

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Tage Tyknakke Et mistroisk næsehorn fordriver alt og alle fra den afrikanske steppe. ”Man gør bedst i at betragte andre som fjender,” er Tages filosofi. ”… med imponerende elasticitet lægger Seligmann krop og stemme til forestillingens mange dyreskikkelser.” (Folkeskolen) Medvirkende: Peter Seligmann. Kan spilles næsten overalt og uden mørklægning Skabt af: Hans Rønne, Erik Hovby, Indra Lorentzen, Peter Seligmann

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

TAGE TYKNAKKE Alder: . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 500

252

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .460/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER 2 TUSIND

WWW.TEATER2TUSIND.DK


Lille Claus og Store Claus ”Hvor har du fået alle de mange penge fra?” ”O, det er for min hestehud, jeg solgte den i aftes.” ”Det var såmænd godt betalt,” sagde Store Claus, løb hjem, tog en økse og slog alle sine fire heste for panden, trak huden af dem og kørte med disse ind til byen. ”Huder! Huder! Hvem vil købe huder!” Medvirkende: Uta Motz, Peter Seligmann. Instruktør: Jørgen Carlslund

Klods Hans ”Må jeg ingen hest få,” sagde Klods Hans, ”så tar´ jeg gedebukken, den er min egen ...”

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

”En skøn musikalsk og dramatisk H.C. Andersen-bearbejdelse, – en inspirerende teaterleg i et publikumsomsluttende rødt rum, hvor harpe og harpekasse er eneste rekvisitter. Seligmann er en suveræn fortæller. Godt guidet af Hans Rønnes finurlige instruktion og Gitte Baastrups enkle og smukke rum.” (Århus Stiftstidende) Medvirkende: Anette Gøl, Peter Seligmann Instruktør: Hans Rønne

Min Historie ’Min Historie’ anskueliggør den livskraft, som eventyr giver – den evne kunst har til at få os til at se og mærke hvad det vil sige at være menneske. Forestillingen åbner sig op og ud. Den er en konkret fangelivshistorie, men også i sin gode komposition og sit levende smittende liv på scenen en historie om sammenhold, udholdenhed, næring og overlevelse. (Børneteateravisen) Medvirkende: Anette Gøl, Uta Motz, Lene Vestergård. Instruktør/forfatter: Peter Seligmann

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

LILLE CLAUS OG STORE CLAUS

KLODS HANS

MIN HISTORIE

Alder: . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min: . . . . . 55 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Alder: . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 105 Nedtagning i min: . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 500

WWW.TEATER2TUSIND.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .760/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .760/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 9-14 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .600/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER 2 TUSIND

253


Gullivers Rejser Snart er han den store, snart den lille. I Liliputternes land nyder Gulliver den magt hans størrelse giver ham. Hos kæmperne fortvivler han over sin afmagt. Han vender forandret hjem. Desillusioneret, men med humoren i behold. Medvirkende: Peter Seligmann og Palle Berg (tekniker) Instruktør: Karin Eppler

Koncert Hans, Birgit og Kasper spiller koncert for jer. En ikke helt normal koncert. For Hans er ikke normal. Voksen udenpå og barn indeni kæmper han for livet. Med hjælp fra publikum lykkes det at gennemføre koncerten. Medvirkende: Margit Szlavik, Christian Glahn, Peter Seligmann Instruktør: Solveig Weinkouff PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Morfars Paradis En beretning om et barns angst for straf og en voksens kamp for at kunne tilgive. ”’Morfars Paradis’ har det hele. Lystig leg og dyb alvor. teater2tusind viser sig endnu engang som et teater, der med musik, fysik og fortællekunst forstår kunsten at fabulere.” (Århus Stiftstidende) Medvirkende: Anette Gøl, Peter Seligmann, Palle Berg (tekniker) Skabt af: Catherine Poher, Poul Fly Plejdrup, Lene Vestergård, Anette Gøl, Peter Seligmann

FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

GULLIVERS REJSER

KONCERT

Alder: . . . . . . . . . . 8-11 Varighed i min: . . . . . 55 Opstilling i min: . . . 135 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Alder: . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

254

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER 2 TUSIND

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

MORFARS PARADIS Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 7 .200/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 135 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 550 Dybde i cm: . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATER2TUSIND.DK


Det Hungrende Bæst ”Trioen Rasmus Lyberth, Christian Søgaard og Peter Seligmann mestrer hver især og sammen fortællekunstens vanskelige metier overbevisende godt, og Ole Sørensen har som instruktør forstået at få store fortællehøjder ud af et helt igennem minimalistisk arrangement.” (Århus Stiftstidende) Medvirkende: Rasmus Lyberth, Christian Søgaard, Peter Seligmann Instruktør: Ole Sørensen Scenograf: Claus Helbo

Bukseknappen En skæbnefortælling – baseret på et virkeligt eventyr – produceret i samarbejde med Teatret Gruppe 38. DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

”Det er en dejlig livsbekræftende pointe vi præsenteres for i ’Bukseknappen’… Et stort lille teaterstykke, der har meget på hjerte, gestaltet i et sort rum med blot et podium, projektører og fire spillere i stjerneklasse. Et eksempel på, hvor stærkt teater kan virke, blot man destillerer og skræller alt overflødigt af.” (Jyllands Posten) Salg: kontakt Teatret Gruppe 38 på tlf. 8613 5311 Medvirkende: Bodil Alling, Claus Mandøe, Søren Søndberg, Peter Seligmann Instruktør: Hans Rønne Scenograf: Gitte Baastrup Yderligere info: www.gruppe38.dk eller www.teater2tusind.dk

Yderligere information fås på www.teater2tusind.dk FOR DE LIDT STØRRE

WWW.TEATER2TUSIND.DK

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

DET HUNGRENDE BÆST

BUKSEKNAPPEN

Alder: . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Alder: . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . 1000 Dybde i cm: . . . . . . . 750

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . 7 .600/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 450 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . 11 .200/100 Pris/Antal tilsk .: . . . . 14 .400/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER 2 TUSIND

255


d n a m s g i r K Farfar

www.kjalldesign.dk. Foto: Pia Britton

Januar 1945 efterlades en lille dreng og hans mor. Drengens far er flygtet fordi modstandsbevægelsen vil have ham likvideret. Oplysningerne om likvideringen, får faren fra sin gode ven der er modstandsmand. Moren bilder drengen ind, at faren er ude at rejse, men det bliver en lang rejse, den slutter først i foråret 1949, hvor faren bliver løsladt. Siden bliver der ikke talt mere om nazismen og ”rejsen”. Familien lukker skammen inde, og lever videre som om intet var sket. Men der er sket noget, og hvordan kan barnebarnet Benedikte, en generation senere, tilgive sin elskede farfar, at han var nazist under 2. verdenskrig?            Børneteateravisen

”Intenst og tankevækkende spil”

Instruktion: Hans Henrik Clemensen

Scenografi: Sus Haugland Manuskript: Karen Nielsen Lysdesign: Jens Lange Musik: Henrik Andersen Farfarens stemme: Baard Owe Børnestemmer: Ida Kjall Egeberg, Anders Malta & Sigrid Karensdatter Teknik: Thomas Jørgensen Medvirkende: Sune Kofoed & Karen Nielsen

Forestillingen er støttet af Dansk Skuespillerforbund Manuskriptet er støttet af Dansk Forfatterforening Teknikken er støttet af Tuborgfondet

Dansk Skuespillerforbund

TeaterTasken

FOR DE STØRSTE

FARFAR KRIGSMAND Alder:. . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 600

256

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.000/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.400/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERTASKEN

WWW.TEATERTASKEN.DK


Abrahams døtre

En forestilling om to religioner, to kulturer og to mennesker. Yrsa og Yusraa er søstre, Yrsas mor er fra Danmark og Yusraas mor er fra Tyrkiet, men de har samme far, eller rettere sagt de havde, for han er død. ”Oprigtigt og smukt, opofrende og smertefuldt. Og foruroligende aktuelt” Børneteateravisen

Lille Blå & Lille Gul

Instruktion: Lene Vestergård Ide & Manuskript: Karen Nielsen, Laura Kamis Wrang og Lene Vestergård Medvirkende: Laura Kamis Wrang og Karen Nielsen

Historien om to, der bliver så glade for hinanden, at de bliver helt grønne! En forestilling for øjne og ører, her bliver sunget og danset, mens der males farvestrålende billeder på det ellers så hvide papir.            Børneteateravisen

”Instruktøren Annette Havemann Linnet har gjort Lille Blå & Lille Gul til en fin og formfuldendt forestilling.”

Instruktion: Annette Havemann Linnet Ide: Karen Nielsen Kostumer: Bente Nielsen Medvirkende: Peter Fønss Larsen & Karen Nielsen

De Hellig tre KOnger så Hjertensglad En anderledes juleforestilling, om hvad der sker når tre vidt forskellige mænd fra hver sin verdensdel mødes. Forestillingen gør sig godt i et kirkerum, så tal med jeres lokale kirke, måske kan I indgå et samarbejde.            Børneteateravisen

”Det er effektiv, meningsfuld underholdning, hvor svære ord får en chance for at blive forstået”

Instruktion: Annette Havemann Linnet Forfatter: Karen Nielsen Musik: Henrik Andersen Dukker: Sus Haugland Medvirkende: Karen Nielsen & Henrik Andersen

TeaterTasken

Lundevej 14 • 3600 Frederikssund • Tlf. 47 38 35 36 info@teatertasken.dk • www.teatertasken.dk

FOR DE STØRSTE

FOR DE SMÅ

FOR DE LIDT STØRRE

ABRAHAMS DØTRE

LILLE BLÅ & LILLE GUL

DE HELLIG TRE KONGER SÅ HJERTENSGLAD

Alder:. . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . 50 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . 450

Alder:. . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 640 Dybde i cm:. . . . . . . 800

WWW.TEATERTASKEN.DK

Mørklægning:. . . . . . . . . . . . gerne Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/50 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.200/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 220 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/50 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.200/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Varighed i min:. . . . . 40 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.000/50 Opstilling i min: . . . . 90 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.200/80 Nedtagning i min:. . . 60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERTASKEN

257


TEATER TT PRÆSENTERER... WOOPSY Woopsy ønsker at hjælpe andre, men kan ikke hjælpe sig selv. Det går galt hver gang – indtil han finder ud af at gøre det forkerte på den rigtige måde. En komisk forestilling om at finde sig selv i verden og anerkende hvem du er, og blive en del af noget større end dig selv.

SKYGGEN

FREDDYS RADIOTEATER Freddy arbejdede i et cirkus. Cirkus var hele hans verden. Men cirkus lukkede og Freddy måtte finde sin vej i verden udenfor. Nu rejser han rundt med sin dejlige radio, og den fortæller alle mulige fantastiske historier – om fisk, fodbold, vejret eller klokken!

En ordløs forestilling om at forlige sig med sine skyggesider. Ved hjælp af avanceret videoteknik og animationer, leger vi med tanken om, hvad nu hvis ens skygge pludselig havde sit eget liv og gjorde alt det, du i virkeligheden har lyst til. Og hvis skyggesiderne først er sluppet løs, hvordan fanger man dem så? En komisk, poetisk forestilling om manden, der opdagede sin egen skygge og lærte at leve med den.

FREDDY & FAR Historien om hvordan Freddy fandt en næsten rigtig far. Sømanden Svend inviterede Freddy hjem og fortalte ham sin livshistorie om hvordan han fulgte sin stjerne hele jorden rundt og fandt en søn.

TEATER TT Tlf. 40 59 62 15 E-mail teatertt@teatertt.dk

WWW.TEATERTT.DK

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

SKYGGEN

WOOPSY

FREDDY OG FAR + FREDDY RADIOTEATER

Alder: . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . . 500

258

TEATER TT

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 450 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 8 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 6 .500/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 6 .500/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERTT.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


E n k lo v n eforest i ll i n g inspirer e P a ll e a le n t a f e i verde n

af TeaterTurbinen Hvordan mon det ville være, hvis man var helt alene i verden? Tænk alt det man kunne gøre uden at spørge om lov! DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

I ”Alene” møder vi klovnen, der er træt af, at alle har en mening, om det hun gør – de vil bestemme alting og kommer med dumme bemærkninger! Derfor ønsker hun, at de alle sammen forsvinder – og det gør de! Og så er der fest – nu kan man spise alle de skumfiduser man vil – og køre rundt i sin egen bil eller være cirkusartist! Det er super sjovt at være alene – men også frygtelig ensomt og trist!

Mon ikke det var en god idé at finde de andre igen? Men hvor mon de er? Kan de overhovedet findes igen? En poetisk klovneforestilling uden ord, om venskab og ensomhed skildret gennem humor og tragedie Forestillingen er refusionsgodkendt Medvirkende: Karina K. Sørensen Turnéperiode: Hele året

TeaterTurbinen · www.teaterturbinen.dk · karina@teaterturbinen.dk · T: 28 35 36 43 FOR DE SMÅ

ALENE Alder: . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 400

WWW.TEATERTURBINEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 5 .400/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .600/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATERTURBINEN

259


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp • Værtsskab • Teknik • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 70 skoler med KulturCrew, fordelt på 14 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

260

KULTURCREW


TEATER UDEN VÆGGE Enghavevej 138, 4. th. 2450 København SV CVR. 33127081 Email: maria@teateruv.dk Tlf: 42 43 21 86

al le mater ia le ti l Gratis skole linger fi ndes her : vores forest il v.d k w w w.teateru

Fra Big Bang Til Facebo

www.teateruv.dk

ok

Tag med på en ung kvindes rejse i hendes søgen efter svar på livets store spørgsmål! Fra Big Bang Til Facebook er en overraskelsesforestilling, der tager udgangspunkt i en helt almindelig fysik/kemi-time. Eleverne bliver, uden de er forberedt på det, draget ind i et teaterunivers. Her møder de Sofie, som i en søgen efter en mening med sit liv dykker ned i universets historie og tager publikum med på en rejse fra den mørke tidsalder, sorte huller, grundstoffernes tilblivelse til vores højteknologiske samfund i dag.

Diagnose : Utilpas

e G r æ de r Nå r Mænd D

I forestillingen Diagnose Utilpas kommer vi til at gå i klasse med Sofie, der er er bange for at række hånden i vejret, i rædsel for at svaret er forkert. Anders der i mangel på faglig interesse, drømmer sig ind i mere spændende verdener, og den ressourcestærke pige Emma, som til trods for sit kloge hoved keder sig ihjel i timerne. Diagnose Utilpas er en humoristisk forestilling om at føle sig anderledes og om ikke at passe ind. s il En forestilling om skolen anno 2014 d t le n me e s k o u m i r både når den er forfærdelig Væ rker bi læ og fantastisk. a s ju e d a s ! at m0 -å r 014 m Ut i lp 2 0 2 ose ag n Di

En satirisk forestilling, der fremstiller tre unge mænds forventninger om det at være en moderne mand. Hvad forventes af manden i dag og de næste mange år; af vennerne, af kollegaerne, af samfundet og ikke mindst af kvinden? Ingen mand er god nok til at leve op til alle disse krav og forventninger, men heller ingen mand vil med stolthed afsløre sine hemmelige mandskomplekser.

FOR DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE

FRA BIG BANG TIL FACEBOOK!

DIAGNOSE UTILPAS

NÅR MÆND DE GRÆDER

Alder: . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 200

Alder: . . . . . . . . . . 9-16 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 350

Alder: . . . . . . . . . 13-18 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 60 Nedtagning i min: . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . 500 Dybde i cm: . . . . . . . 350

WWW.TEATERUV.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/90 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE STØRSTE

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER UDEN VÆGGE

261


VORES VISION: VELKOMMEN VALBY VISIONÆRT VÆKSTHUS VEDKOMMENDE VISUELT VELARTIKULERET VIRTUOST VITTIGT VITALT VERBALT VANVITTIGT VILLIGT VIDUNDERLIGT VASKEÆGTE VILJEFAST VARMBLODIGT

VINDER AF BEDSTE BØRNETEATER 2011 DANMARKS TEATERFORENINGER

Byenkalder.dk

JP

“…Yderst overbevisende…”

“…Forfriskende moderne…”

Kulturkongen.dk

Gregersdh.dk

FRA 5 - 99 ÅR Se - eller gense - Teater V´s prisvindende og anmelderroste opsætning af Thorbjørn Egners klassiker med alle de kendte sange: “Når en peberkage-bager…”, “Den som spiser gulerødder…”, “Hip Hurra for Bamsefar…” - og mange flere… Oplev den rørende og morsomme fortælling om den frække Klatremus, hans bedste ven Morten Skovmus, den farlige Mikkel Ræv, den rare Bamsefar, og alle de andre folkekære karakterer, i denne forrygende forestilling, med nogle af landets bedste unge skuespillere. Manuskript Thorbjørn Egner Oversættelse Halfdan Rasmussen Instruktion og bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Antal medvirkende 7 skuespillere BEMÆRK VENLIGST FORESTILLINGEN SPILLER STATIONÆRT I VALBY i AUGUST OG UDBYDES EFTERFØLGENDE PÅ TURNÉ I UGE 36, 37, 38 & 39 25.000 KR. EX. MOMS. HVER PUBLIKUMMER UDOVER 150 KOSTER 75 KR. EX. MOMS. SPILLER FOR MAX 700 PUBLIKUMMER.

BOOKING TEATER V ANNY NEEL DIRCHSEN

ANNY@TEATER-V.DK

TELEFON 61 66 98 07

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN Alder:. . . . . . . . . . . Varighed i min:. . . . Opstilling i min: . . . Nedtagning i min:. . Bredde i cm:. . . . . . Dybde i cm:. . . . . . .

262

5-99 120 360 120 900 900

TEATER V

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 43.000/350 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATER-V.DK


VELSPILLET VOLDSOMT VELOPLAGT VÆSENTLIGT VIRILT VELKOMPONERET VELSIGNET VILDT VOVET VAMPET VIDTLØFTIGT VIDENDE VIGTIGT VÆRDIFULDT VARIGT VOKSENDE VERDENSOMSPÆNDENDE - VELBEKOMME...

“…Særdeles underholdende…”

TEATER-V.DK

“...En rigtig fin forestilling...” Kulturkongen.dk

CPHCULTURE

KARIUS og BAKTUS FRA 4 - 8 ÅR Efter den store succes med Dyrene i Hakkebakkeskoven, er Teater V nu klar med Pelle Koppels finurlige udgave af historien om de to mikroskopiske og drillesyge tandtrolde, der elsker wienerbrød og søde sager... Manuskript Thorbjørn Egner Instruktion & bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Antal medvirkende 2 skuespillere

FORÅR 2015 10.000 KR. EX. MOMS. FÅ 20% RABAT VED KØB AF 2 ELLER FLERE FORESTILLINGER. HVER PUBLIKUMMER UDOVER 150 KOSTER 50 KR. EX. MOMS. SPILLER FOR MAX 500 PUBLIKUMMER

BOOKING TEATER V

ANNY NEEL DIRCHSEN

ANNY@TEATER-V.DK

TELEFON 61 66 98 07

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

KARIUS & BAKTUS Alder:. . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 240 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 700

WWW.TEATER-V.DK

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 12.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER V

263


p lille kro r er i en ve ls o t le id fø re åm Om sto re ved at g e vind lig væ Om at t dele sol og ster a ør il og om ve to tandb n når man v a r h o k t a ld u Om eg at spis mis, og om en der Skille regne ud d t a Og om sådan er til e k der ik

Far, Mor og Skillemis er en humoristisk og magisk skildring af at være skilsmissebarn. Vi møder Mille og Cille, der er søstre og skal flytte, fordi deres far og mor skal skilles. Men hvad gør man, når verden udefra presser sig på med sine ejendomsmæglere, flyttebiler og alvorlige voksenting? Kan man tegne sig til sin helt egen lykkelige slutning?

Forfatter: Line Mørkeby Instruktør: Mikkel Flyvholm Medvirkende: Margit Watt-Boolsen og Nina Marie Birk Scenograf: Line Jak Komponist: Fredrik Melquist Lys: Maria Pi Houmann Afvikling: Karina Dahl Producent: Te-Atoriet www.skillemis.dk Tlf: 30286232 Email: skillemissen@gmail.com Turneperiode efter aftale. Tekniske krav: 230V, (400 V, 3x16 A)

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FAR, MOR OG SKILLEMIS Alder: . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . 120 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

264

TE-ATORIET

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 250 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .500/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SKILLEMIS.DK / WWW.ATORIET.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


VALDEMARSGADE 15 - 1665 Kbh V - TLF. 33 22 04 78

Astrid Lindgrens udødelige saga om ensomhed og mod Tvebak er ti år, syg og skal snart dø. Storebror Jonathan elsker sin Tvebak over alt andet. En nat brænder det i deres hjem. Tvebak overlever ulykken men ikke Jonathan. I sin sorg lever Tvebak sig ind i Jonathans magiske verden.... Astrid Lindgrens mesterværk er måske den fortælling, Jonathan elsker Tvebak der rammer hjertet allerdybest? “Zeppelin har vist deres evne til at `zeppelinisere´ børnebøger, så forestillingen fungerer som det bud på familieteater, de store scener kan have svært ved at levere trods stort udstyr og større bemanding.” ♥♥♥♥ Politiken “Det dramatiske eventyr om den uhelbredeligt syge dreng Tvebak, som sammen med sin kærlige storebror Jonathan kommer til Nangijala, har instruktøren Henriette Holm Pathare og scenografen Johanne Eggert omsat til et billedmættet, barskt og eventyrligt stykke familieteater i topform.” ★★★★★ Teateravisen

2014

31. august - 26. oktober 2014 - Familieforestilling fra 7 år+ Følg prøverne på DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

BØRN PÅ FLUGT Nyopsætning om børn på flugt Det er midt om natten. På en motorvej i regnvejr. Jeg er på flugt til et fremmed land. Jeg har gemt mig i en lastbil, bag kasser med tusindvis af høns. Jeg er tørstig og tager vand fra hønsene - vi deler. Jeg stjæler også lidt af deres kropsvarme – jeg fryser. Og savner min far og mor og min bror. Teatret Zeppelin præsenterer en helt nyudviklet forestilling om at være barn på flugt, at være ensom blandt fremmede mennesker, i et nyt land, uden familie. Idé & koncept af Mie Brandt

2015

15. februar - 27. marts 2015 - Familieforestilling fra 7 år+ Følg processen på FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

BRØDRENE LØVEHJERTE Antal tilsk .: . . . . . . . . . . . . . . . 170 Spilleperiode 31 . aug – 26 . okt 2014

WWW.ZEPPELIN.DK

BØRN PÅ FLUGT Alder: . . . . . . . . . . 7-99 Antal tilsk .: . . . . . . . . . . . . . . . 170 Varighed i min: . . . . . 75 Spilleperiode 15 . feb – 27 . mar 2015

TEATRET ZEPPELIN

265


PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrætter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os på www.teateravisen.dk 266

TEATERAVISEN


DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE STØRSTE

DEN STORE BASTIAN

DRACULA

Alder: . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 700

Alder: . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 850 Dybde i cm: . . . . . . 1250

WWW.THALIASTJENERE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .280/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

RACE DOG Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .800/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 700 Dybde i cm: . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 420 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . 10 .280/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

THEATRET THALIAS TJENERE

267


præsenterer…

N hinanden i nattelivet E N O I T N E T E N ATforeIstillDing om unge som glemmer at passe på - En

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

” graders frost orgen i otte m g a rd lø n e d at sove på ga r nat i detentionen” ” lagde sig til e ft e r ø ske med ham m v le ”Flere unge vad der skal h ”17-årig b , e tt u sl e b n e n at p til kommu ”Det er nu o En ung mand og en ung pige er røget i detentionen en fredag nat. De har været stærkt berusede og aner ikke hvordan de er havnet der. Ud på formiddagen begynder de at fortælle om, hvordan byturen begyndte og hvordan den udviklede sig i en helt gal retning. Medvirkende: To helt unge skuespillere fra Thy Teaters ensemble. Manuskript: Tine Frellesen og Maj-Britt Langdal Idé og instruktion: Niels Vendius. Pris: 8.500,- + moms. Rabat ved flere forestillinger. Turnéperiode: Efterår 2014. Forestillingen har refusion. Kontakt: Thy Teater/Birgitte Thomsen, tlf. 97960100. Mail: birgitte@thyteater.dk. Adresse: Thy Teater, Frederiksgade 5, 7700 Thisted. www.thyteater.dk FOR DE STØRSTE

NAT I DETENTIONEN Alder: . . . . . . . . . 13-17 Varighed i min: . . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 40 Nedtagning i min: . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . 400 Dybde i cm: . . . . . . . 400

268

THY TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.THYTEATER.DK


Tuk&Sofie presenterer ny-cirkus forestillingen

Du Jeg &

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Hvordan tages det første skridt i situationer, hvor man er usikker, og hvordan takles andre menneskers finurligheder, når man selv står på usikker grund. Folk mødes hele tiden, men hvad sker der, når ord ikke er tilstrækkelige? Når ens verden pludselig bliver vendt på hovedet, og det føles som om, man ikke længere har kontrol over situationen, må man være kreativ og turde at træde udenfor boksen.

For børn i alle aldre FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

DU & JEG Alder: . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min: . . . . . 25 Opstilling i min: . . . . 30 Nedtagning i min: . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 600

WWW.FACEBOOK.COM/TUKOGSOFIE

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 500 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 6 .000/60 Pris/Antal tilsk .: . . . . . 6 .750/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TUK & SOFIE

269


TO BREAKDANSERE OG TO BARNEVOGNE „Gid man var en baby og kunne danse breakdance med Mark og Lukas.“ RANDI K. PEDERSEN, BØRNETEATERAVISEN Uppercuts breakdansende babyer giver os et nysgerrigt og viljstærkt drengeunivers. En verden, hvor to barnevogne skabes om til de mest utrolige ting, fx en formel 1 gocart. Instruktør NIELS PETER KLØFT Musik MIKAEL FRITZE Scenografi CHRISTIAN Q. CLAUSEN

KANDINSKY FOR DE MINDSTE Inspireret af Kandinskys digte og billeder inviterer EN KORT EN LANG publikum ind i en verden af levende geometriske former. Et dansende og fabulerende univers med form, farve og bevægelse ledsaget af rytmer, klange og stemningsfyldte melodier. Koreografi ANJA HOLMSTRUP KOCK Musik KRISTOFFER ROSING-SCHOW Scenografi GØJE ROSTRUP FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE ALLERMINDSTE

TWINS

EN KORT EN LANG

Alder:. . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 800

270

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.000/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

UPPERCUT DANSETEATER

Alder:. . . . . . . . . . . 1_-4 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . 800

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.000/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.UPPERCUTDANCE.DK


At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at miste sig selv.

UPPERCUTS FILOSOFISKE STROPPETUR „… noget så sjældent som umiddelbar danseglæde.“ MONNA DITHMER, POLITIKEN „Overrumplende og ualmindelig vellykket danseforestilling“ HENRIK LYDING, BØRNETEATERAVISEN

★★★★★

„Fortællingerne er unge, de medvirkende har ungdommens overskud af kræfter … energifyldte fortællinger som det er herligt at opleve.“ KNUD CORNELIUS, FREDERIKSBORG AMTSAVIS Koreografi STEPHANIE THOMASEN Musik LAWAND OTHMAN Scenografi KIRSTEN VICTORIA LIND

ET IDENTITETSEVENTYR Det er en varm og ubetænksom sommerdag. Hun falder ned gennem hullet i lang tid og havner i et mystisk land. Et land, hvor alt kan ske; en eventyrlig og forunderlig verden befolket med de særeste typer hentet fra bunden af vores bevidsthed. Som publikum inviteres du med på en svimlende tur: ned mod instinkterne, op igen mod fornuften og rundt om følelserne.Rundtosset og opløftet som ethvert andet gennemsnitsmenneske. KOM ALICE, RÆK MIG SÅ DIN HÅND TAG MOD MIT EVENTYR … FRA LEWIS CAROLL’S ’ALICE I EVENTYRLAND’

Koreografi MARK PHILIP MOURITZEN Musik LAWAND OTHMAN Scenografi KIRSTEN VICTORIA LIND FOR DE STØRSTE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

ONE Alder:. . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 360 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . 1000

WWW.UPPERCUTDANCE.DK

I AM Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 15.400/150 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 21.300/300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 360 Nedtagning i min:. . 120 Bredde i cm:. . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . 800

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 15.400/150 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 21.300/300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

UPPERCUT DANSETEATER

271


MELLEM HIMMEL OG JORD

Aldersgruppe 1½ – 6 år Publikum bydes velkommen i den finurlige Olivia’s univers. En forunderlig verden, der vender tingene lidt på hovedet. Hvor genkendelige hverdagsting opstår igen som en del af en leg, og hvor nysgerrighed er en del af livet. For Olivia’s øjne er åbne for alt nyt og gammelt. En morsom, lærerig og sanselig forestilling. Om tålmodighed og utålmodighed, om at ville og ikke kunne og ikke mindst om fantasi. Med poesi og magi oplever det lille publikum, hvor forunderlig vor verden er. Med en rolig hånd og en enkel billedefortælling føres de gennem oplevelserne. Støtte af Teaterrådet

ÆGGET – Aldersgruppe

1½ – 5 år Frk. Geert elsker solsikker, gule og store … som solen. Når hun kommer sine frø i jorden, kommer der solsikker op over det hele. Men en dag da hun skal så sine frø, ligger der et æg, bare sådan lige der – på græsset. Det er det største æg, hun nogensinde har set. En historie om begyndelser, forventning og ventetid. Om frø der spirer og vokser op af jorden, om æg der knækker og klækkes – og om overraskelsen over det der kommmer ud. Med lune, en lille sjat magi, genkendelige hverdagstsituationer, dukker, musik og en skuespiller, serverer vi en finurlig forestilling for de små.

FRÆKKE JENSEN OG LILLE STILLE FREDE

Aldersgruppe 3 – 8 år “Tju og bang, og tak ska’ du ha’ Har vi det ikke herligt?” Køb, brug, smid væk, køb nyt... Frække Jensen er livsglad, ubekymret og elsker livet, ting og sager og festivitas. Jensen kasserer med let hånd en sofa, et tv apparat, en dåse, en telefon. “Hvor der handles der spildes”, siger Jensen. En dag kommer der en lille mand forbi, Lille Stille Frede. Frede som også er et livsglad menneske, han ser muligheder i alt det som Jensen kasserer. Af de kasserede ting får Frede i løbet af kort tid opbygget et helt fantastisk sted at være. “Og der er mere hvor det kommer fra”. En Thomas Winding historie om forbrug og genbrug, fortalt med musik og kloge sjove ord og billeder. Støttet af Bikubenfonden & Tuborgs Grønne Fond, FE Engel, Expedit A/S FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE ALLERMINDSTE

FOR DE SMÅ

MELLEM HIMMEL OG JORD

ÆGGET

FRÆKKE JENSEN OG LILLE STILLE FREDE

Alder:. . . . . . . . . . 1½-6 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . 1½-5 Varighed i min:. . . . . 30 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . 450

272

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 3.880/30 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.140/40 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.680/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET LILLE VERDENS TEATER

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 3.880/30 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.140/40 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.680/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 105 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . 450

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.880/50 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.280/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.080/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DETLILLEVERDENSTEATER.DK


N y f o r es ti

g

3 – 8 år Fru Nielsen hader jul. Alle de mennesker, der kommer og sviner i hendes stuer; grannåle der drysser, starin der drypper, gavepapir der flyder. Man kan ikke bestille andet end at rydde op og gøre rent. Derfor holder fru Nielsen aldrig jul. Men netop denne julemåned, sker der noget højst usædvanligt. På loftet, hos fru Nielsen, er der flyttet en nisse ind. En rigtig nisse, der elsker julen og alt hvad der høre med. Han forstår selvfølgelig ikke hvorfor fru Nielsen ikke kan lide julen, og hvorfor hun ikke vil fejre den. Han beslutter sig for, at ville ændre fru Nielsens opfattelse af julen. Han vil give hende en dejlig jul, så hun også til næste år har lyst til at fejre den. Fru Nielsen opdager hvordan julen kan være, når man holder den i selskab med en rigtig nisse.

li n

EN RIGTIG NISSE – Aldersgruppe

l

HVORDAN MON? – Aldersgruppe

2½ – 6 år “Det er blevet forår, solen står højt på himlen, fuglene synger, insekterne summer, og ud af sit vinterhi kommer en sulten blød han-bjørn. Da han er blevet dejlig mæt, begynder han at tænke på, hvor stor og god en far han ville blive – men hvordan? Fra nogle af skovens dyr kommer der, den ene utrolige historie efter den anden. Naiv og troskyldig forsøger han at gøre som de siger. Han prøver at lægge æg, han tror på harens mærkelige fortælling og … Ingen af de mange råd virker – men så, endelig en dag, sker miraklet…” En forestilling med humor og poesi og hvor publikum sammen med bjørnen kan forundres over de mange forskellige svar på spørgsmålet. Støtte af Wilhelm Hansen fonden, Scenekunstudvalget & Tuborgs Grønne Fond

TO PÅ SPIL – Aldersgruppe 5 – 10 år Forestillingen sætter på en sjov og engagerende facon focus på spillelidenskab. I en interaktiv teaterform på en overdimensioneret spilleplade, er spillet fuld af overraskelser, og spilleglæden ikke bare noget man snakker om – man føler det. Det var en ganske almindelig dag, der med ét blev højst usædvanlig. Det var den dag, da Line mødte sin spillefugl. Hun satte sig selv på spil. Fra da af var hun i spillefuglens magt. Men med spillefuglens mors hjælp, lærer hun, at glæden ved spillet ikke må overskygges af lysten til at vinde, at det ikke måtte tilsidesætte legen og det uforusigelige. Først da mister Spillefuglen sin magt og bliver igen lillebitte og til at styre. Pas på din spillefugl ellers løber den af med dig. Støtte af Bikubenfonden & Sadolin

Vi spiller stadig; Den lunefulde måne / En Julehistorie / Lilly og Søster / Et teselskab – som søstre vi dele... Yderligere information ring 45 85 93 94, mob. 52 17 93 94 eller på detlilleverdensteater.dk FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE ALLERMINDSTE OG DE SMÅ

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

EN RIGTIG NISSE

HVORDAN MON?

TO PÅ SPIL

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 105 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . 500

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.680/40 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.480/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.280/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DETLILLEVERDENSTEATER.DK

Alder:. . . . . . . . . . 2½-6 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 400

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 230 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 4.680/40 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.480/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.280/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . . 90 Nedtagning i min:. . . 45 Bredde i cm:. . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . 700

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 240 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.480/60 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 6.280/80 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 7.080/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET LILLE VERDENS TEATER

273


HVIDOVRES TEATER PÅ TURNÉ

”…vellykket og stærkt anbefalelsesværdig til de allermindste.”

H. Lyding, Børneteateravisen

En fornøjelig og sød forestilling for de allermindste SPILLER I TEATERBUSSEN

Sol står op, bi flyver til blomst, livet går sin gang. Høne venter sig for første gang, men hvor skal hun egentlig lægge sit æg? Heldigvis møder hun Egern, som gerne vil hjælpe. Et æg fødes, snart sprækker det – og ud kommer en lille kylling. Det legesyge egern ved nok, hvad det hele handler om, men tager måske munden for fuld, da han forsøger at opdrage Kylling i sit eget billede. Det viser sig på fornøjelig vis, at en hønemor trods alt ved bedst. Teater Vestvolden genopsætter den anmelderroste publikumssucces.

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Medvirkende: Camille í Dali Grønne Instruktion: Niels Grønne Manuskript: Niels Grønne og Camille í Dali Grønne Turné: Løbende turné. En Teater Vestvolden produktion

FOR DE ALLERMINDSTE

HØNES FØRSTE ÆG I TEATERBUSSEN Alder: . . . . . . . . . . . 1-4 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Varighed i min: . . . . . 30 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .800/42 Opstilling i min: . . . . 45 Nedtagning i min: . . . 30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

274

TEATER VESTVOLDEN

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK


Juleforestilling for de allermindste SPILLER I TEATERBUSSEN

Det er juletid i stalden. Bondekonen hygger om gårdnissen, som hygger om hesten, men hvad i alverden er nu det? En musefamilie er flyttet ind i stalden og spreder så meget julestemning, at det næsten bliver for meget af det gode for den godmodige gårdnisse. DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

Medvirkende: Camille í Dali Grønne Instruktion: Niels Grønne Manuskript: Niels Grønne og Camille í Dali Grønne Turné: November – december 2014. En Teater Vestvolden produktion

TEATERBUSSEN Opstillingstid: 45 minutter Rumkrav: P-plads – bussen er 12 meter lang Tekniske krav: 220 V inden for 100 m. Sal: I bussen er der plads til 35 børn og 13 voksne Efter forestillinger i bussen udleveres en lille malebog til hvert barn med eventyret.

FOR DE ALLERMINDSTE

GÅRDNISSENS JUL - FORESTILLING I TEATERBUSSEN Alder: . . . . . . . . . . . 1-4 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . .nej Varighed i min: . . . . . 30 Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 4 .800/42 Opstilling i min: . . . . 45 Nedtagning i min: . . . 30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK

TEATER VESTVOLDEN

275


En poetisk, musikalsk og sjov forestilling fra 4-8 år SPILLER I TEATERBUSSEN

Teater Vestvolden tager på en fantasifuld rejse ud i rummet! Chapper (bl.a. kendt fra DR) begiver sig i teatrets bus (rumraketten) op mellem stjerner og planeter. Han har nemlig fået at vide af hans mor at hans elskede morfar nu bor på en stjerne. Undervejs møder han både flyvende tallerkner, rumvæsner og en mystisk mælkevej. En forestilling fuld af animationer. En sjov, men også rørende fortælling om at lede efter noget man har mistet. Krydret med rap, sang og alien-beatbox. Medvirkende: Chapper Instruktion: Thomas Corneliussen Manuskript: Stephan Pollner Turne: forår 2015 En Teater Vestvolden produktion

FOR DE SMÅ

CHAPPERS RUMREJSE - FORESTILLING I TEATERBUSSEN Alder:. . . . . . . . . . . . Varighed i min:. . . . . Opstilling i min: . . . . Nedtagning i min:. . .

4-7 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej 40 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 5.200/42 45 30 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

276

TEATER VESTVOLDEN

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK


Celebrity Fra 13-99 år. Fanny er vred. Hun vil hævde og hævne sig. Hun vil være berømt… Robert tager stoffer, drikker og fester. Han vil være berømt… To monologer i én forestilling. To fortællinger om at surfe på overfladen og række ud efter stjernerne. Fortalt med smerte og satire. Medvirkende: Søren Vejby og Katrine Greis-Rosenthal Manuskript: Jane Rasch og holdet Instruktion: Lewerissa & Pollner Efter hver forestilling er der debat med skuespillerne. Forestillingen er delvist baseret på Søren Vejbys debutroman Upcomming. Premiere på Teater Vestvolden 2014. Præsenteres på Børneteaterfestivalen april 2015 – derefter turné. En Teater Vestvolden produktion

Teater Vestvolden Høvedstensvej 49 2650 Hvidovre Tlf. 3677 2300

HVIDOVRES TEATER PÅ TURNÉ FOR DE STØRSTE

CELEBRITY Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . nej Varighed i min:. . . . . 50 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 6.800/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 8.800/150 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK

TEATER VESTVOLDEN

277


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2013 i Morsø, Thisted og Skive kommuner deltog 112 teatre med 176 forestillinger, der blev opført i alt 644 gange.

278

TEATERCENTRUM


Hvordan slipper man af med sin stedmor?

12-årige Vigga søger hjælp på nettet og finder en mystisk veninde, en hemmelig klub og en opskrift på gift. Ingen kære mor stiller skarpt på et barns dilemmaer, når kernefamilien krakelerer og en ny familie skal tage form. Oplev rå realisme og bloddryppende eventyr tilsat chat, mordforsøg og magi. Kom med på scenen i en interaktiv forestilling hvor det er helt i orden ikke at sidde stille!

Teateravisen

“Jeg så 60 fuldkommen opslugte unger æde af de to skuespilleres dygtige hænder.” Østrogen.dk

manuskript og instruktion: Lotte Faarup Medvirkende: Bo Stendell Larsen og Ditte Laumann Scenografi: Annika Nilsson www.vildkammerat.com

“Det bliver vist ikke meget bedre…vedkommende, superrelevant, gribende, spændende…”

vildkammerat@vildkammerat.com

Telefon 61 18 78 58

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

INGEN KÆRE MOR Alder:. . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . 60 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . 1400

WWW.VILDKAMMERAT.COM

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

VILD KAMMERAT

279


PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrætter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os på www.teateravisen.dk 280

TEATERAVISEN


Teater Viva One Step (for humanity)

En humoristisk lyd - og stemmecollage skabt af monologer, sange, lydbilleder og overraskende koreografier. Forestillingen giver aktuelle menneskeskæbner en stemme nu og her, og stiller hermed skarpt på ytringsfrihed og retten til at have en stemme.

Katastrofe – en historie om at komme ned og op igen.

Baseret på den græske myte om Demeter og Persefone; Verdens ældste historie om en datter og en mor. Tør du rejse ned i Underverdenen, selvom din mor har sagt at det er et meget væmmeligt sted ?

Bardo - en historie om at være udenfor døren

Om overgange, hekse, gaver, ild , at fare vild i den mørke skov og om at være midt i mellem noget, som er slut og noget som ikke er begyndt endnu.” Katrine Faber udstråler råstyrke,stemmepower og scenenærvær” Teateravisen. FOR DE STØRSTE

FOR DE STØRSTE

ONE STEP (FOR HUMANITY )

KATASTROFE

Alder: . . . . . . . . 15-110 Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Alder: . . . . . . . . 13-110 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 500

WWW.TEATERVIVA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .500/85 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

BARDO Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .500/85 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . 6-110 Varighed i min: . . . . . 50 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 600 Dybde i cm: . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .500/85 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER VIVA

281


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp • Værtsskab • Teknik • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 70 skoler med KulturCrew, fordelt på 14 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

282

KULTURCREW


I Papirtræets Skygge

co­produktion med Teater Carte Blanche

Et sted på en forladt planet bor en gammel mand alene. Han passer sig selv og sin udtørrede jord, mens han venter på bedre tider. En nat ankommer en mærkelig pige til hans lejr. Pigen og manden har absolut intet til fælles ­ bortset fra drømmen om et træ...

SMACK!

co­produktion med Teater Refleksion Skønhedssalonens ejer Hr. Pok lever sammen med Uret, en tyran som aldrig lader ham være i fred. Men en nat åbner Uret sig og Hr. Pok opdager Frk. Frøken, som Uret har spærret inde. Han befrier hende, og nu starter en hæsblæsende jagt på liv og død.

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

FOR DE LIDT STØRRE OG DE STØRSTE

SMACK!

I PAPIRTRÆETS SKYGGE

Alder: . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1000

WWW.VAERK.EU

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 270 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder: . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min: . . . . . 45 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1100

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 350 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . .ja Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 9 .500/80 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET VÆRK

283


APRIL

FESTIVAL - afholdes

19 . – 26 . april 2015

i Frederikssund Kommune

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Ringsted og Sorø kommuner i april 2012? Her deltog 116 teatre med 192 forestillinger.

284

TEATERCENTRUM


ER M A D E N I M ER! R R E H G O en

m m o k l e V til en ny ogæson es d n e d n æ sp nbergs

på zangeter Tea

Zangenbergs Teater har

gennem 34 år produceret spændende, sjove og eventyrlige forestillinger i øjenhøjde med børnene og altid på et højt professionelt plan. Tjek vores skønne forestillinger i ro og mag på vores hjemmeside. Er du i tvivl om noget, eller ønsker du yderligere informationer, så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte vores billetsalg på telefon 33 14 50 05. Billetter kan også købes gennem vores billekontor (åbent dagligt ml. 10-14) eller på www.zangenbergsteater. Du kan også bestille billetter på www.teaterrabat.dk.

Zangenbergs Teater

WWW.ZANGENBERGSTEATER.DK PILESTRÆDE 55 A, 1112 KØBENHAVN K, TLF. 33 14 50 05 MEDLEM AF TIO FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

FOR DE SMÅ

ENGLEBØRN

NISSELIST OG TROLDEFIS

SVEND KNUD OG VALDEMAR

Alder:. . . . . . . . . . . . 3-9 Spilleperiode: 16. sep – 26. okt 2014

Alder:. . . . . . . . . . . 4-10 Spilleperiode: 25. nov – 21. dec 2014

Alder:. . . . . . . . . . . 4-10 Spilleperiode: 6. feb – 27. mar 2015

WWW.ZANGENBERGSTEATER.DK

ZANGENBERGS TEATER

285


rejsen til nu 6+

rejsen til nu er både fiktion og virkelighed. Både teater og et oplevelsesrum, hvor publikum er deltagere. publikum er med på en ekspedition, hvor opgaven er at udforske hvad der findes mellem fortid og fremtid. Tilskuerne inviteres, som rejsende i tiden, med ind i en stor og forunderlig verden af gange og huler hvor de gennem mødet med mytologisk inspirerede figurer involveres i forestillingens handling.

HHHH

Henrik Lyding,Teateravisen.dk

Koncept og instruktion: Jørgen Carlslund Medvirkende: Josef W. nielsen, Loa Carlslund og Thomas guldberg Madsen

ode turnéperi015 Januar 2

FOR DE SMÅ

REJSEN TIL NU Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 70 Opstilling i min: . . . 360 Nedtagning i min:. . 240 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . 1600

286

ZEBU:

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 450 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 7.500/50 Pris/Antal tilsk.:. . . . . . . 8.000/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ZEBU.NU


I undervisningsmateriale til alle forestillinger I www.zebu.nu I Information og turnébooking : henriette@zebu.nu I 38 77 38 77 I

rejsen til gud 6+

HHHHH HHHH Vibeke Wern, Berlingske

Kirsten Dahl, Teateravisen.dk

ode turnéperi 014 aug - Sep 2

en dreng, et talende græsstrå og en bogfinke beslutter at rejse hen til gud, bare for at sige tak. De får følgeskab af en sur and, støder på en død soldat, og så sker der noget meget smukt og mærkeligt. en poetisk dukkeforestilling, baseret på Louis Jensens finurlige eventyr og Otto Dickmeiss’ smukke illustrationer, som beretter jordnært, eftertænksomt og med humor om de store ting i livet. instruktion: Marc van der Velden Medvirkende: Claus Mandøe, Bjarne Kalhøj og Karen Monrad FOR DE SMÅ

REJSEN TIL GUD Alder:. . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . 45 Opstilling i min: . . . 150 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . 1400

WWW.ZEBU.NU

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 10.375/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ZEBU:

287


HHHHHH Børn i Byen, Louise Klinge Nielsen

sAnd ForVirring 8

+

din eller Min sAndHed? To dansere i en dramatisk, legende og poetisk udfordring af de sandheder vi omgiver os med. Men hvem bestemmer hvad der er sandt, og hvor lidt kan man være enige om og stadig være venner? Med dilemmaer publikum genkender og overraskende inddrages i. idé og koreografi: Teater Minsk instruktører: Jørgen Carlslund og Leiv arne Kjøllmoen Medvirkende: Frej Stenholt Mortensen og Loa Carlslund Co-produktion mellem Teater Minsk og ZeBu

BottoM roCKs - om at bringe sig selv i spil, koste hvad det vil

ode turnéperi2015 FeB - Mar

Kan publikum skabe en vinder, når spillets regler ikke kendes? Og hvad er en vinder? Hvornår er man en taber? Spørgsmål som sættes i spil under forestillingen – uden dog at give et endeligt svar, i en teaterform, hvor nye svar hele tiden kan dukke op i samspil med publikum.

preMiere septeMBer 2014

FOR DE LIDT STØRRE

SAND FORVIRRING Alder:. . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min:. . . 60 Bredde i cm:. . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . 1600

288

ZEBU:

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 450 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . . 9.500/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ZEBU.NU


I undervisningsmateriale til alle forestillinger I www.zebu.nu I Information og turnébooking : henriette@zebu.nu I 38 77 38 77 I

HHHHHH HHHHH HHHHH Janken Varden, Iben Friis Jensen, Michael Søby, Teateravisen.dk

Koncept og instruktion: Marc van der Velden Medvirkende: Mikkel reenberg, Jens Tolsgaard, Henrik Silver, uta Motz og Julie riis.

ode turnéperi2014 nOVeMBer

prinCip 1914 - en skoleelevs liv og død

Fyns Amts Avis

CPHCULTURE

peer gYnt

13+

-HVor sVÆrt KAn det VÆre At VÆre sig selV?

nu kan den dobbelt reumert-nominerende ungdomsforestilling opleves igen: en hæsblæsende fortælling om vilde drømme, svigt, selviscenesættelse og spirende indsigt om to unge mennesker anno 2014. en klassiker som moderne musikteater, med lige dele Ibsen, grieg og ungdommelig gåpåmod.

I samarbejde med grønnegade Teater fortælles den autentiske historie om gavrilo princip, der for 100 år siden skød ærkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo. gennem facts og fiktion blotlægger vi historien bagved attentatet og den unge gymnasieelevs overvejelser, tvivl og stillingtagen i hans samtid. Men på samme tid appellerer vi til unge mennesker, der nu – anno 2014 - vælger at tage ansvar og søger indflydelse i det der sker i verden omkring dem. preMiere oKtoBer 2014 FOR DE STØRSTE

PEER GYNT Alder:. . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . 80 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min:. . . 90 Bredde i cm:. . . . . 1400 Dybde i cm:. . . . . . 1600

WWW.ZEBU.NU

Højde i cm:. . . . . . . . . . . . . . . . 450 Mørklægning:. . . . . . . . . . . . . . . ja Pris/Antal tilsk.:. . . . . 13.125/100 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 17.375/150 Pris/Antal tilsk.:. . . . . 23.250/200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ZEBU:

289


I begyndelsen. Før den begyndelse du tænker på. Før der var noget – var alt kun En. En dag delte En sig i to: En dreng og en pige En mand og en kvinde En han og en hun – og mellem dem var livets mysterium.

HANe HUNd og

Med udgangspunkt i dyrenes univers af lyde, bevægelser og deres på en gang fremmede men også genkendelige adfærd, går det kunstneriske sværvægter-hold: Instruktør Catherine Poher, koreograf Thomas Eisenhardt og komponist Peter Bastian lige i kødet på livets evige dans mellem han og hun. En forestilling der sprutter af vild musik, sjove bevægelser og store spørgsmål.

★★★★★★

TEATERAVISEN.DK

WWW.AABENDANS.DK TELEFON 3582 0610 MAIL@AABENDANS.DK

FOR DE SMÅ OG FOR DE LIDT STØRRE

HANE OG HUND Alder: . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min: . . . . . 40 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 900 Dybde i cm: . . . . . . 1200

290

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . JA Pris/Antal tilsk .: . . . . . 9 .000/100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

AABEN DANS

WWW.AABENDANS.DK

PB DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

WWW.TEATER-URL.DK


15 SEKUNDERS BERØMMELSE Andy Warhol sagde engang, at i fremtiden vil alle blive verdens­ berømte i 15 minutter. Mon ikke, at vi kan regne med, at minutterne er blevet til sekunder?!

DET NAVNELØSE NAVN TEATER UDEN NAVN

PB

KOREOGRAFI OG ISCENESÆTTELSE / Koen De Preter. DANS, SANG, SKUESPIL / Pierre Enaux, Thomas Porup og Pernille Koch. LYSDESIGN / Lennert Dierick. VIDEODESIGN / Helle Lyshøj. STYLING / Inbal Lieblich. TEKNIK / Per Aaagaard.

Aaben Dans har bedt den belgiske koreograf Koen De Preter om at lave en satirisk, men bestemt også tankevækkende, forestilling om tidens jagt på berømmelse. Hvad driver os? Hvad sker der bag ved scenen? Vi følger de tre performere: Pierre Enaux, Thomas Porup og Pernille Koch, der kaster sig selv og publikum ud på en rutchebanetur af følelser, når de spiller, synger, danser og optræder.

Rul – IGEN Drej – IGEN Hop – IGEN Flyv – IGEN OM LIVETS FRYDEFULDHED Om glæden ved at opdage sin krop og mestre bevægelsen. Glæden ved at lade musikken tage over. Glæden ved et skift i lyset. Glæden ved at være sammen.

★ ★ ★ ★ ★ ★ TEATERAVISEN.DK

FOR DE STØRSTE

WWW.AABENDANS.DK

FOR DE ALLERMINDSTE

15 SEKUNDERS BERØMMELSE

IGEN

Alder: . . . . . . . . . . . . 12Varighed i min: . . . . . 60 Opstilling i min: . . . 180 Nedtagning i min: . . 120 Bredde i cm: . . . . . . 900 Dybde i cm: . . . . . . 1000

Alder: . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min: . . . . . 35 Opstilling i min: . . . 120 Nedtagning i min: . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . 800 Dybde i cm: . . . . . . 1100

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 400 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . JA Pris/Antal tilsk .: . . . . 14 .000/120 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . . . . . 320 Mørklægning: . . . . . . . . . . . . . . JA Pris/Antal tilsk .: . . . . . . 8 .500/60 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

AABEN DANS

291


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp • Værtsskab • Teknik • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 70 skoler med KulturCrew, fordelt på 14 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skoler LMS og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

292

KULTURCREW


Nyttige adresser og hjemmesider ASSITEJ DANMARK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 34 45 09, fax 35 30 44 01 info@assitej.dk www.assitej.dk

KULTURMINISTERIET Nybrogade 2, Postboks 2146 1015 København K tlf. 33 92 33 70, fax 33 91 33 88 kum@kum.dk www.kum.dk

TEATERAVISEN.DK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00 carsten@teateravisen.dk www.teateravisen.dk

STATENS KUNSTFOND OG KULTURSTYRELSEN – Ansøgning om tilskud, refusionsordning etc. H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf. 3373 3373 post@kulturstyrelsen.dk www.kunst.dk www.kulturstyrelsen.dk

DANMARKS TEATERFORENINGER Vartov, Farvergade 27g, 3. 1463 København K tlf. 35 35 48 46, fax 35 35 48 47 post@dk-teaterforeninger.dk www.dk-teaterforeninger.dk DANSK ITI & TEATERUNION – Informationscenter for scenekunsten Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 33 86 12 10, fax 33 86 26 27 mail@dititu.dk www.dititu.dk HORSENS TEATERFESTIVAL Horsens Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltninge Rådhustorvet 4 8700 Horsens tlf. 76 29 23 08, fax 76 29 23 16 teaterfestival@horsens.dk www.horsensteaterfestival.dk

SCENEKUNSTENS UDVIKLINGSCENTER (SUC) Annebergparken 22 4500 Nykøbing Sj. tlf. 59 93 10 09 martin@otcenter.dk www.nyscenekunst.dk TEATERCENTRUM I DANMARK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00, fax 35 30 44 01 info@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 70 27 07 07 info@tio.dk www.tio.dk UNIMA DANMARK www.unima.dk

NYTTIGE ADRESSER OG HJEMMESIDER

293


Telefon-nr, mails og webadresser Øvrige oplysninger, bl.a. fax og alternative telefonnumre fremgår af teatrenes egne annoncer inde i brochuren. A AbstraXteater

B

C

D F

G

H

294

Alias Teaterproduktion Andersens Kuffert Teater André Andersen SOLO Anemone teatret Apollo Teater Teateriet Apropos Teater Arriéregarden Asguer Zap Showteater Teatret Aspendos Asterions Hus BaggårdTeatret Teater Baglandet Barkentins Teater Teatergruppen Batida Teatret Beagle Teater Blik Blixen Unplugged Teater Bloom boing productions Bornholms Teater Teater Bühne Carte Blanche Nycirkuskompagniet Cikaros Comedievognen Teater Du Milde Himmel Dunkelblå Teater Dyrelab Fabelkompagniet Teatret Fair Play Teater Fantast Teater Fluks Flyvende Prinsesse Fortællekunsten Det Fortællende Teater Freestyle Phanatix Teatret Fyren & Flammen Gazart / Tali Rázga Glad;Teater Teatret Gruppe 38 Grønnegade Teater Teater Gyda Hartmanns Teater Teater Lille Hest HiLS DiN MOR

KONTAKT TIL TEATERNE

23 45 26 54 27 54 62 35 30 66 58 28 40 30 95 94 33 32 22 49 50 51 50 76 51 20 16 02 51 89 39 61 51 29 60 29 20 76 18 30 32 57 08 08 62 21 40 43 52 25 17 07 24 48 90 30 38 10 36 09 20 29 96 77 27 82 64 66 40 13 98 13 42 50 17 22 26 12 25 48 56 95 07 32 613 0 79 86 86 60 36 80 29 82 69 60 35 36 61 22 26 21 24 09 26 12 00 13 25 85 38 80 25 78 70 62 59 43 85 95 28 83 33 31 61 30 50 87 60 80 82 26 26 28 21 26 26 92 98 41 61 71 35 84 26 23 13 94 26 84 82 39 27 22 16 84 86 13 53 11 59 44 00 66 66 11 66 31 30 29 25 14 28 18 63 33 26 46 60 07

abstrax@abstrax.dk janne@aliasteaterproduktion.dk kuffertteater@gmail.com solo@andreandersen.dk post@anemoneteatret.dk post@apolloteater.dk mail@teaterietapropos.dk mail@arrieregarden.dk zapshowteater@gmail.com info@aspendos.dk info@asterionshus.dk post@baggaardteatret.dk mail@teaterbaglandet.dk ole@barkentins-teater.dk info@batida.dk teatretbeagle@gmail.com mail@teaterblik.dk mettefranks@yahoo.dk mail@teaterbloom.dk post@boingproductions.dk info@bornholmsteater.dk gitte@buhne.dk mail@cblanche.dk cikaros@gmail.com comedievognen@gmail.com dumildehimmel@gmail.com hallo@dunkelblaa.dk dyrelab@hotmail.com info@fabelkompagniet.dk fairplay@fairplay.dk teaterfantast@gmail.com info@teaterfluks.dk dorteabrahamsen@gmail.com kasper@fortaellekunsten.dk post@detfortaellendeteater.dk freestyle@phanatix.net tabibovin@gmail.com info@gazart.dk info@gladteater.dk post@gruppe38.dk mail@gronnegadeteater.dk teatergyda@live.dk info@hartmannsteater.dk mail@teaterlillehest.dk info@hilsdinmor.dk

abstrax.dk aliasteaterproduktion.dk andersens-kuffert-teater.com andreandersen.dk anemoneteatret.dk apolloteater.dk teaterietapropos.dk arrieregarden.dk zapshowteater.dk aspendos.dk asterionshus.dk baggaardteatret.dk teaterbaglandet.dk barkentins-teater.dk batida.dk teatretbeagle.dk teaterblik.dk blixenunplugged.dk teaterbloom.dk boingproductions.dk bornholmsteater.dk buhne.dk cblanche.dk cikaros.dk comedievognen.dk teaterdumildehimmel.dk dunkelblaa.dk teaterdyrelab.dk fabelkompagniet.dk fairplay.dk teaterfantast.dk teaterfluks.dk flyvendeprinsesse.dk fortaellekunsten.dk detfortaellendeteater.dk phanatix.net fyrenogflammen.dk gazart.dk gladteater.dk gruppe38.dk gronnegadeteater.dk teatergyda.dk hartmannsteater.dk teaterlillehest.dk hilsdinmor.dk


J K

L

M

N

O

P

Q R

Teatret på Hjul Holbergteatret Hr. Teater Teater Hund hvid støj sceneproduktion Den Jyske Opera Kenneth Baun Teatret Kimbri Kitt Johnson X-act Knudsen & Nørby Det Kommende Teater Teatret KrisKat Teatret Lampe Det lille Teater Limfjordsteatret Louise Schouw Teater Teaterværkstedet Madam Bach Marionetteatret i Kgs. Have Memory Wax det menneskelige teater Meridiano Teatret Milton - Sand & Søn Mimeteatret

35 26 44 85 40 50 66 87 61 65 70 27 26 16 14 10 61 71 90 17 89 40 91 10 75 86 47 41 50 42 35 13 29 91 87 13 30 74 18 23 23 26 00 12 50 74 45 20 27 26 19 47 33 12 27 13 97 71 05 15 28 88 28 38 86 53 14 24 33 12 12 29 +46 704 92 80 30 29 86 44 10 45 20 20 90 30 95 44 11 66 17 86 61

teatret@live.dk niels@holbergteatret.dk kontakt@hrteater.dk vov@teaterhund.dk info@hvid-stoj.dk post@jyske-opera.dk info@kennethbaun.dk teatretkimbri@gmail.com tour@kittjohnson.dk mortenvildnis@hotmail.com adm@kommendeteater.dk teatretkriskat@gmail.com mail@teatret-lampe.dk dlt@detlilleteater.dk post@limfjordsteatret.dk ls@louiseschouw.dk mail@madambach.dk marionetteatret@detlilleteater.dk producent@memorywax.com info@detmenneskeligeteater.dk info@meridiano.dk mail@miltonsand.dk mimeteatret@gmail.com

teatretpaahjul.dk holbergteatret.dk hrteater.dk teaterhund.dk hvid-stoj.dk jyske-opera.dk kennethbaun.dk teatretkimbri.dk kittjohnson.dk kommendeteater.dk kriskat.dk teatret-lampe.dk detlilleteater.dk limfjordsteatret.dk louiseschouw.dk madambach.com marionetteatret.dk memorywax.com detmenneskeligeteater.dk meridiano.dk miltonsand.dk mimeteatret.dk

MishMash

50 59 82 89

mishmash.theatrecompany @gmail.com

mishmashtheatrecompany .wordpress.com

miteater Teater Morgana Teater My Teatret Møllen Måle Fortælleteater Teatret Månegøgl Teatret NEO NoCanDo Teater Nordkraft Nørregaards Teater Teater O Odsherred Teater Olsens Teater Det Olske Orkester Teatret OM Det lille Operakompagni Opgang2 Turnéteater Paolo Nani Teater Passepartout Theatre Production Teater Patrasket Teater Portamento QUASI Teater Dansk Rakkerpak Randers EgnsTeater Realproduktion Teater Refleksion Teatertruppen Replikken

41 66 99 22 21 28 18 61 22 44 07 33 74 52 66 79 51 54 85 70 20 41 73 15 86 41 77 46 24 43 12 20 98 11 16 66 70 26 18 70 28 11 08 80 59 93 03 01 53 60 70 21 40 76 25 33 97 44 19 89 25 78 70 62 86 13 25 05 41 24 08 56 20 94 86 89 21 20 65 35 26 15 47 37 50 46 08 43 21 78 47 48 87 10 19 00 28 92 85 87 86 24 05 72 23 30 81 91

post@miteater.dk mailto@teatermorgana.dk m.rosleff@mail.dk post@teatretmoellen.dk info@maalefortaelleteater.dk hanne@hannetrolle.dk info@teatret-neo.dk mail@nocando.dk info@teaternordkraft.dk post@nrt.dk post@teatero.dk ot@odsherredteater.dk olsensteater@gmail.com olskeorkester@gmail.com teatretom@teatretom.dk info@detlilleoperakompagni.dk info@opgang2.dk helle@paolonani.com ptp.jsm@gmail.com teater@patrasket.dk teaterp@adr.dk info@quasiteater.dk post@danskrakkerpak.dk post@randersegnsteater.dk info@realproduktion.dk refleksion@refleksion.dk replikken@me.com

miteater.dk teatermorgana.dk teatermy.dk teatretmoellen.dk målefortælleteater.dk hannetrolle.dk teatret-neo.dk nocando.dk teaternordkraft.dk nrt.dk teatero.dk odsherredteater.dk olsensteater.dk detolskeorkester.dk teatretom.dk detlilleoperakompagni.dk opgang2.dk paolonani.com passepartout-theatre.com patrasket.dk teaterp.dk quasiteater.dk danskrakkerpak.dk randersegnsteater.dk realproduktion.dk refleksion.dk replikken.dk

KONTAKT TIL TEATERNE

295


S

T

U V

Z Å

296

Riddersalen, Jytte Abildstrøms Teater Det Ripensiske Teaterselskab De Røde Heste Saga Collective Musikteatret Saum Secret Hotel TeaterSignatur Teater Ske Sofie Krog Teater Teater Sonatine Teatret st. tv Styrmand Volters Teater SUPERREAL Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater Svanekegaarden Syddjurs Egnsteater Søholm Park Teatret Team Teatret teater2tusind TeaterTasken Teater TT TeaterTurbinen Teater Uden Vægge Teater V Te-Atoriet Teatret Zeppelin Theatret Thalias Tjenere Thy Teater Tuk & Sofie Uppercut Danseteater Det lille Verdens Teater Teater Vestvolden Vild Kammerat Teater Viva Teatret Værk Zangenbergs Teater ZeBU Aaben Dans

KONTAKT TIL TEATERNE

38 87 18 19 23 39 79 04 27 14 32 98 23 43 85 03 53 91 24 45 50 55 62 63 29 84 04 58 53 11 22 65 25 13 80 90 31 33 33 05 60 62 46 23 26 85 19 75 31 45 41 55 40 45 00 46 22 33 18 91 20 93 15 62 20 45 07 41 97 12 55 77 62 21 78 88 47 38 35 36 40 59 62 15 28 35 36 43 42 43 21 86 61 66 98 07 30 28 62 32 33 22 04 78 86 13 78 99 97 96 01 00 53 69 60 65 82 20 57 27 45 85 93 94 36 77 23 00 61 18 78 58 50 54 70 24 30 13 15 61 33 14 50 05 38 77 38 77 35 82 06 10

jat@riddersalen.dk drt-ribe@live.dk mail@deroedeheste.dk mail@sagacollective.dk musikteatretsaum@gmail.com mail@secrethotel.dk mail@teatersignatur.dk kontakt@teaterske.nu sofie@sofiekrog.com mail@teatersonatine.dk post@teatretsttv.dk katrinejensenius@gmail.com info@superreal.dk svanen@svanen-dukketeater.dk christinealbrechtslund@hotmail.com hege@syddjursegnsteater.dk post@soeholmparkteatret.dk mail@teamteatret.dk t.2tusind@get2net.dk info@teatertasken.dk teatertt@teatertt.dk karina@teaterturbinen.dk maria@teateruv.dk anny@teater-v.dk skillemissen@gmail.com info@zeppelin.dk post@thalia1.dk niels@thyteater.dk tukogsofie@gmail.com admin@uppercutdance.dk info@detlilleverdensteater.dk dk@teatervestvolden.dk vildkammerat@vildkammerat.com katrine@teaterviva.dk mail@vaerk.eu post@zangenbergsteater.dk post@zebu.nu mail@aabendans.dk

riddersalen.dk drt-ribe.dk deroedeheste.dk sagacollective.dk saum.dk secrethotel.dk teatersignatur.dk teaterske.nu sofiekrog.com teatersonatine.dk teatretsttv.dk ingenhjemmeside superreal.dk svanen-dukketeater.dk christinealbrechtslund.dk syddjursegnsteater.dk soeholmparkteatret.dk teamteatret.dk teater2tusind.dk teatertasken.dk teatertt.dk teaterturbinen.dk teateruv.dk teater-v.dk skillemis.dk / atoriet.dk zeppelin.dk thaliastjenere.dk thyteater.dk facebook.com/tukogsofie uppercutdance.dk detlilleverdensteater.dk teatervestvolden.dk vildkammerat.com teaterviva.dk vaerk.eu zangenbergsteater.dk zebu.nu aabendans.dk


Fra layout til færdigt tryk ANNONCER BROCHURER POSTKORT S P U ROLL PLAKATER R E M M OGRA R P SKILTE E R E M T E OG MEG

soho | flæsketorvet 68,1 | dk-1711 københavn v tel 20 650 999 | info@tafdrupco.dk | www.tafdrupco.dk


Afsender/returadresse TEATERCENTRUM Farvergade 10, 5. sal 1463 København K Danmark

Teater for børn & unge – online... På www.teatercentrum.dk er det bl.a. muligt at • søge i en elektronisk udgave af Den Røde Brochure • downloade tidligere numre af Børneteateravisen i pdf-format • finde information om danske og internationale teaterfestivaler • finde information om Teatercentrums festival på www.aprilfestival.dk • orientere sig om Teatercentrums andre aktiviteter bl.a. Teateroplevelser + KulturCrew og Kulturpakker På www.teateravisen.dk kan du bl.a. • holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekunst for børn og unge • læse aktuelle anmeldelser af forestillinger skrevet af professionelle teaterkritikere • se nyheder og noter • læse baggrundsartikler, analyser, reportager og portrætter skrevet af fagfolk Du kan også finde os på Facebook – søg på ’Teatercentrum i Danmark’ & ’Aprilfestival – teater for små & store’ og bliv ven med os...

Brug din mobil-scanner og kom videre til online-udgaven af Den Røde Brochure.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.