__MAIN_TEXT__

Page 1

TEATER FOR BØRN og UNGE 2015/2016

DEN RØDE BROCHURE


Festivalkronologi Teatercentrums festival 1971-2014 - hvor har den været? 70’ERNE 1971 Herning 15 teatre 25 forestillinger 32 opførelser 1972 Nykøbing Falster 19 teatre 34 forestillinger 70 opførelser 1973 Skårup 30 teatre 50 forestillinger 100 opførelser 1974 Morsø, Thisted, Hanstholm og Sydthy 27 teatre 54 forestillinger 1975 Ribe, Skærbæk og Tønder 34 teatre 55 forestillinger 140 opførelser 1976 København (Vesterbro, Nørrebro, Brønshøj) 30 teatre 50 forestillinger 140 opførelser 1977 Holstebro 29 teatre 75 opførelser 1978 Odense 25 teatre 46 forestillinger 120 opførelser 1979 Silkeborg 40 teatre 60 forestillinger 80’ERNE 1980 Åbenrå, Rødekro og Lundtoft 40 teatre 60 forestillinger 200 opførelser 1981 Frederiksværk (forkortet) 40 teatre 60 forestillinger 130 opførelser

1982 Hjørring og Hirtshals 47 teatre 80 forestillinger 210 opførelser

1993 Aalborg (forkortet) 67 teatre 108 forestillinger 363 opførelser

2005 Ringsted og Haslev 86 teatre 149 forestillinger 379 opførelser

1983 Esbjerg 55 teatre 100 forestillinger 240 opførelser

1994 Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg og Aarup 74 teatre 111 forestillinger 442 opførelser

2006 Nykøbing Falster / Guldborgsund Kommune 99 teatre 155 forestillinger 509 opførelser

1984 Bornholm 56 teatre 90 forestillinger 285 opførelser 1985 Helsingør 74 teatre 134 forestillinger 320 opførelser 1986 Tårnby 67 teatre 108 forestillinger 354 opførelser 1987 Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup 65 teatre 111 forestillinger 380 opførelser 1988 Århus 69 teatre 109 forestillinger 415 opførelser 1989 Odsherred (Nykøbing-Rørvig, Trundholm, Dragsholm, Svinninge og Bjergsted) 65 teatre 92 forestillinger 380 opførelser 90’ERNE 1990 Thy (Thisted, Sydthy og Hanstholm) 58 teatre 90 forestillinger 365 opførelser

1995 Nørredjurs, Midtdjurs, Ebeltoft og Grenaa 68 teatre 98 forestillinger 400 opførelser 1996 Hvidovre 70 teatre 98 forestillinger 520 opførelser 1997 Svendborg 68 teatre 96 forestillinger 486 opførelser 1998 Roskilde 66 teatre 96 forestillinger 451 opførelser 1999 Odsherred (forkortet) 76 teatre 106 forestillinger 274 opførelser 00’ERNE 2000 Ringsted og Haslev 76 teatre 113 forestillinger 472 opførelser 2001 Herning, Holstebro, Struer og Ikast 95 teatre 134 forestillinger 459 opførelser

1991 Næstved 72 teatre 92 forestillinger 440 opførelser

2002 Lyngby 89 teatre 142 forestillinger 421 opførelser

1992 Varde, Ølgod, Blåbjerg og Blåvandshuk 60 teatre 99 forestillinger 397 opførelser

2003 Kolding 99 teatre 146 forestillinger 511 opførelser 2004 Silkeborg, Gjern, Hammel, Ry og Them 104 teatre 157 forestillinger 585 opførelser

2007 Viborg Kommune 100 teatre 158 forestillinger 573 opførelser 2008 Næstved Kommune 101 teatre 166 forestillinger 577 opførelser 2009 Ballerup Kommune 109 teatre 177 forestillinger 602 opførelser 10’ERNE 2010 Esbjerg Kommune 108 teatre 165 forestillinger 640 opførelser 2011 Randers Kommune 110 teatre 182 forestillinger 655 opførelser 2012 Ringsted og Sorø kommuner 116 teatre 192 forestillinger 599 opførelser 2013 Morsø, Skive og Thisted kommuner 112 teatre 176 forestillinger 644 opførelser 2014 Holstebro Kommune 120 teatre 186 forestillinger 639 opførelser 2015 Frederikssund Kommune 2016 Frederiksberg Kommune


Den Røde Brochure – her får du overblikket

Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn og unge. I år indeholder brochuren næsten 400 forestillinger fra i alt 137 teatre. Den Røde Brochure indeholder teatrenes egne beskrivelser af deres forestillinger og kan således være til hjælp, når der skal købes forestillinger til skolen, børneinstitutionen, biblioteket, teaterforeningen, eller når man vil finde ud af, hvor man skal gå hen, hvis man ønsker at besøge en af de stationære børneteaterscener. Alle forestillinger, der optræder i brochuren, er refusionsberettigede. Det er muligt at læse mere om Refusionsordningen på Kunststyrelsens hjemmeside. Alle forestillingspriser er angivet eksklusiv moms, med mindre der er tale om honorar. Brochurens opbygning I brochuren findes indledningsvis en række informationer om Teatercentrum samt om køb og afvikling af teaterforestillinger. Teatrenes sider med beskrivelser af forestillingerne er så vidt muligt opbygget alfabetisk efter teaternavn.

Af indekset over teatre på side 3-9 fremgår det bl.a., hvilken aldersgruppe forestillingen er for, om den er turnerende, kun spiller stationært, eller om den er produceret som gadeteater. I indekset optræder teatrene i alfabetisk rækkefølge. I de tilfælde, hvor et teaternavn er sammensat af flere ord (og dét forekommer ofte), skal man lede efter teatret under det ord, som er betydningsbærende for teatret. F.eks. skal Det lille Teater findes under L, Det lille Verdens Teater står opført under V, og Teatertruppen Replikken finder man under R. Aldersopdelt indeks For at gøre brochuren mere brugervenlig er alle forestillinger også præsenteret i et aldersopdelt indeks på side 11-21, hvor forestillingerne optræder i alfabetisk rækkefølge. Til hver aldersgruppe knytter sig en farve, som kan genfindes i bunden af teatrenes egne annoncesider. Her er placeret info-bokse, hvoraf alle basisoplysninger om hver af de annoncerede forestillinger fremgår. Vi håber, at sæsonen 2015/2016 må blive rig på teateroplevelser for børn og unge og ønsker alle rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen Teatercentrum i Danmark

Teatercentrum er ikke ansvarlig for de omtalte forestillingers kvalitet, politiske holdninger eller de enkelte siders udformning og indhold. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i teatrenes repertoire. Redaktionen understreger, at brochuren er udformet på grundlag af de enkelte teatres materiale afleveret senest d. 26. februar 2015.

FORORD

1


Indhold Indeks – teatre i alfabetisk rækkefølge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Konverteringsnøgle (klasse/alder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Indeks – opdelt i aldersgrupper (farver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 - 21 Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Teatrenes egne annoncesider (i alfabetisk rækkefølge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 291 Aprilfestival - teater for små og store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Teateravisen.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 KulturCrew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 DATS - Landsforeningen for dramatisk virksomhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Festival of Wonder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Horsens Teaterfestival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Nyttige adresser og hjemmesider (organisationer og festivaler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Telefon-nr, mails og webadresser (teatre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Udgiver Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal, 1463 København K, tlf. 35 30 44 00, fax 35 30 44 01 www.teatercentrum.dk – info@teatercentrum.dk Redaktion og tilrettelæggelse The3stages.dk (produktion) fonskbh.dk (grafiker) og Henrik Køhler (ansvarshavende). Redaktionen afsluttet d. 27. februar 2015. Illustrationer Bob Katzenelson (vignetter), Bo Bendixen (logo) & Søren Kristoffer Kløft og Gitte Lotinga (fotos). Tryk Tafdrup&co ApS - www.tafdrupco.dk Oplag 11.500 eksemplarer Afsender/returadress e TEATERCENTRUM, Farvergade 10, 5. sal 1463 København K Danmark

På www.teatercentru m.dk er det bl.a. muligt at

• søge i en elektronisk udgave af Den Røde Brochure • downloade tidligere numre af Børneteateravisen i pdf-format • finde information om danske og internationale teaterfesti valer • finde information om Teatercentrums festival på www.april festival.dk • orientere sig om Teatercent rums andre aktiviteter bl.a. Teateroplevelser + KulturCrew og Kulturpakk er

online...

På www.teateravisen.d k kan du bl.a.

• holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekunst for børn og unge • læse aktuelle anmeldels er af forestillinger skrevet af professionelle teaterkriti kere • se nyheder og noter

Teater for bør n & unge 2015 – 2016

Omslaget:

Brug din mobil-scanne r og kom videre til online-udgaven af Den Røde Brochure.

Teater for børn & unge –

TEATER FOR BØRN og UNGE 2015 /2016

Erik Petri (f. 1974) har lavet omslaget med motiv et fra Ludvig Holbergs "Niels Klims underjordiske rejse". Erik arbejder meget bredt med tegning - alt fra illustrationer til Antboy-bøgerne, politisk satire eller process visualiseringer for medicinalindustrien, bærer hans streger. Han er uddannet fra Designskolen Kolding, 1998-2004 og Art Center College of Design 2001-2002, Pasadena, USA. Det meste af tiden arbejder han hjemme fra sin stue i Søborg, men er ofte på farten når han lytter, sammenfatter og tegner live til møder i erhvervslivet rundt omkring i Europa. Se mere på hjemmesiden: www.erikpetri.dk Du kan også finde os

• læse baggrundsarti kler, analyser, reportager og portrætt er skrevet af fagfolk

Facebook – søg på ’Teatercentrum i Danmark’ & ’Aprilfesti – teater for små & store’ val og bliv ven med os...

DEN RØDE BROCH URE

2

INDHOLD


Indeks – alle teatre og deres forestillinger i alfabetisk rækkefølge (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

A

3 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 7 - 99 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år: 14 - 99 år: 15 - 99 år:

AbstraXteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5 - 99 år: 9 - 14 år:

Kongen og Vandkanden Pelle Erobreren

Alias Teaterproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 - 102 år: 13 - 103 år:

traditionen TRO 4,1 PROMILLE

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Kejserens nye Klæder Den standhaftige Tinsoldat Konen i Muddergrøften Nattergalen Fyrtøjet (U)

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9 - 99 år: 10 - 99 år:

Den halve papdreng Den store krig og skuddene i Sarajevo

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5 - 11 år: 6 - 11 år: 6 - 12 år:

Den lille Pige med Svovlstikkerne DANS! HVAD? (U) Godmorgen Sol

Arthotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 0 - 3 år: 3 - 8 år:

1-2-3-nU... Vi ses i morgen

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 - 9 år: 2 - 90 år: 3 - 12 år: 3 - 90 år: 3 - 99 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Juleballaden Boris og den glade løve Mito & Dito (U) Hovhov...nå (U) (G)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 - 6 år: 2 - 6 år: 1½ - 5 år: 2 - 6 år: 4 - 9 år: 4 - 100 år:

Totte Bygger (U) Nattergalen - skal findes! (U) Oles Nye Autobil Guleroden der ikke ville op! (U) Den lille hvide kat (U) Emil og Træmand nr. 100 (U)

Mosekonens Bryg (U) Jason Den Grusomme Historie om Medusas Hoved Robin Hood (U) Romeo&Julie! (U) Mit Rum - Børneversion Iliaden (U) Leonardo

Atoriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 - 11 år:

Far, mor og skillemis

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 - 104 år:

OPSANG

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 - 8 år: 13 - 89 år:

JUHU det er regnvejr KROP AMOK

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1½ - 4 år: 2 - 5 år: 1½ - 4 år: 3 - 7 år: 3 - 7 år: 3 - 8 år:

Indeni (U) Velkommen Suttog Uro Nielsen og Fisk (U) Nørregaard og Barkentin : Historier

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 5 - 10 år: 5 - 10 år: 5 - 10 år: 8 - 12 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

Lille T og de forbudte bamser Spaghetti (U) Aben Osvald Kronen på hovedet Solo for to Den vidunderlige trio Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen Ouverture (U) Grande Finale (U) Manden de kaldte Rolex

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år:

KropsKontoret (U) Campisterne (U) (G) Encyklopædisterne (U) (G)

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

3


Alle teatre – alfabetisk TeaterBLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 0 - 6 år: 1 - 4 år:

Regn HOV!

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3 - 9 år: 5 - 10 år: 6 - 98 år: 8 - 98 år:

Blixen Unplugged. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 13 - 103 år:

Blixen Unplugged

Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 - 99 år:

Citronbrus - en boblende cabaret om at være sig selv

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3 - 7 år: 3 - 7 år: 10 - 110 år:

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 8 - 18 år:

iPlay uPlay wePlay

Teater Borderline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 9 - 99 år:

Prinsesse Leonora 687 km - en forestilling om bæredygtighed Johan Padan opdager Amerika

14 - 108 år:

Hånden (U) (G) Flueben (U) (G) I Feel Good (U) (G)

3 - 6 år:

Karruselkjolen (U)

Teater Fluks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 14 - 99 år: 15 - 99 år: 15 - 99 år:

Flygtning Transportable (U) Forestillingen om den Lykkelige Luder Helt i Skoven

Flyvende Prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4 - 10 år:

Et kys til skelettet (U)

Folketeatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

C

16 - 100 år:

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 5 - 100 år: 9 - 100 år:

Androkles og Løven En sand røverhistorie

3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år:

Mis med de blå øjne (U) Alfons Åberg -Hjemme hos (U) Alfons Åberg - Nye historier (U)

C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

HVA' SÅ GUD? - Om tro og religion (U) LOVEFORCE - Unge under dynen (U) SIG NOGET - Når døden bliver en del af livet (U) FOR GAMMEL - TIL HVAD? Taskforce 65+ (U) DEMOKRATI - Hvad rager det mig? (U) TÆT PÅ - Den klassiske forestilling (U)

Hunden er rask

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5 - 11 år: 9 - 12 år: 9 - 12 år:

Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Guavajagten (U) Bedre Helt Næste Gang (U) Nu-Kan-Alting-Ske (U)

Forumteatret Prisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 14 - 100 år: 14 - 100 år:

Demos & Kratia (U) HVAD KAN JEG BLIVE? (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3 - 13 år: 6 - 18 år:

Black Swan Lake (U) E-Boy

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1 - 6 år: 1 - 99 år: 3 - 99 år:

Fusskopf (U) Hos Andersen (U) (G) Klods-hans (U) (G)

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

D Den Ny Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5 - 9 år:

Frøkongen

Teater Du Milde Himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1 - 6 år:

4

Finding Sophie

Filuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Brændende Kærlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5 - 111 år: 5 - 111 år: 5 - 111 år:

LYDE I NATTEN ET ORD ER ET ORD MIRAS VERDENER

Faster Pussycat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Kys det nu, det satans liv!

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 6 - 10 år: 13 - 99 år: 14 - 99 år:

Coyote Bittebæk (U) Musikanterne (U) Hvem der først bli'r vred (U)

Sikke et vejr

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

0 - 4 år: 0 - 4 år: 2 - 6 år: 13 - 99 år:

SneØjne Blåt Æble-3-2-1 AT FALDE - til og fra

Glad;Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10 - 99 år:

HELTE


Alle teatre – alfabetisk GLiMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9 - 99 år:

Empty Steps (U)

Holberg Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 6 - 99 år: 6 - 99 år: 13 - 99 år:

Global Stories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 12 - 99 år: 15 - 99 år:

Med Andre Øjne (U) Racist?

Holbæk Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12 - 95 år: 12 - 95 år:

Graense-Loes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 13 - 100 år:

Say Cheese

Mørket ligger under sengen Androkles og Løven En sand røverhistorie

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5 - 99 år: 6 - 99 år: 14 - 99 år:

Juleevangeliet (S) ...om ikke at blive ædt Princip 1914

7 - 10 år:

Lige Lovlig

Teater Hund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 2 - 5 år:

OpdagElse

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 128 2 - 100 år: 6 - 10 år: 8 - 12 år: 13 - 100 år: 13 - 100 år:

Teater Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3 - 99 år:

ULTIMATUM FEDEST - en teaterdokumentar

Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4 - 8 år: 5 - 100 år: 9 - 100 år:

Jonathan Livingston Havmåge (U) Alle Tiders Jeppe (U) En Landsbydegns Dagbog (U)

SKAB ORd Syv Sange om Samvittighed CUT// BRANDEN

Babusjka (U)

I

H

Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 - 10 år: 3 - 10 år: 3 - 99 år:

HamletScenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 13 - 17 år:

Prins H. Univers - Højre eller Venstre

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 6 - 12 år: 6 - 110 år:

De Fremmede (U) Historien om Tigeren af Dario FO (U)

Helsingør Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 10 - 100 år:

MEMORIES (U) (G)

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2 - 5 år: 3 - 7 år: 4 - 9 år: 9 - 13 år:

Nina Sardina Af ler er vi kommet Nissen der ville være berømt De tusind traner

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12 - 18 år: 12 - 18 år:

Old School - New School Hate crime - en kærlighedshistorie

Teatret på Hjul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 2 - 4 år: 2 - 4 år: 3 - 6 år:

Guldlok og de tre bjørne På en lille gren Langt ude i skoven Eventyret fra julemandens sæk Den standhaftige tinsoldat

Dyt, Båt & Kling Klang Byen uden lyde Annas jul (S)

J Den Jyske Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 8 - 12 år:

For enden af tunnellen

K Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 6 - 10 år: 6 - 11 år: 7 - 100 år: 8 - 12 år: 8 - 100 år:

Sælkvinden (U) Pænt Goddag (U) Når bladene falder Ravnen Pooka (U) (G)

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 6 - 12 år:

Det Magiske Lydcirkus

Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 4 - 9 år:

RÆVEJAGTEN - Peddersen og Findus (U)

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 9 - 15 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år:

Vorherre på lokum Helt udenfor Min digitale virkelighed

Komediehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 9 - 10 år:

Mobbedreng

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

5


Alle teatre – alfabetisk Teater Kompas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 14 - 99 år:

Når det skærer i hjertet

det menneskelige teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 162 13 - 99 år: 13 - 99 år:

Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 0 - 3 år: 1½ - 4 år: 2 - 5 år:

Pelzz Jeg skal nok finde den Den lille båd

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3 - 7 år: 4 - 10 år: 5 - 11 år: 12 - 99 år:

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2 - 5 år: 2 - 6 år: 4 - 10 år:

Den grimme Ælling (U) Muldvarpen og huset der kom og gik ... BOM BOM BOM Ellen - velkommen til helvede (U)

3 - 7 år: 4 - 104 år: 5 - 10 år: 3 - 90 år: 3 - 90 år: 6 - 90 år: 11 - 90 år:

Lyt øjne Se ører (S) Bare det var nu (S) Gorillaen der var en gorilla (S)

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 3 - 9 år: 5 - 12 år: 8 - 12 år:

Don Q GRiSK For enden af tunnellen

11 - 99 år:

2 - 6 år: 2 - 6 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 10 år: 4 - 99 år: 5 - 99 år:

Julemandens Gave Nissedrys (U) Nisse Rasmus redder julen Nissemor og Kanelia i julenød (U) Sikke mange klokken slår Højt fra træets hip hop top (U) Den store nisseprøve Vitello

3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år: 2 - 4 år: 2 - 5 år: 2 - 5 år:

12 - 99 år: 14 - 99 år:

5 - 100 år:

2 - 5 år: 3 - 6 år: 5 - 8 år:

Lille Pip (S) (U) (G) En kringlet historie (S) (U) (G)

I skuggans land/Shadowlands

Ærteprinsessen (U)

Teatret Månegøgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

blÆst Årstider på spring Verdensbilleder

Memory Wax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Malala (U) Tilbage til Haifa

Måle Fortælleteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Marionetteatret i Kgs. Have. . . . . . . . . . . . . . 160 2 - 99 år: 2 - 99 år:

Himmelsange Jeg kan huske alting Små skridt

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

3 - 7 år:

0 - 6 år: 0 - 6 år: 0 - 6 år:

Kamelen kom til sidst Elsker, elsker ikke 7 - med et slag

Teater My. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

M Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 158

Romeo & Juliet (U)

miteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

FEST

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Juleballaden Mito og Dito (U) Her og Nu (U) Som man ser det (U)

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Teater Liminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 3 - 8 år:

Rumlerikkerne i Slikbøvsensland Volapyk Rumlerikkerne i Fedtefadet

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Det lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2 - 4 år: 4 - 7 år: 4 - 10 år:

Papirmåne Englene fra Gentofte Al tid i verden BAKU

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 13 - 18 år:

687 km - en forestilling om bæredygtighed Findes der gribbe i Grønland?

Den isblå Sang A, Fra mig til Dig B, Den klukkende Bæk D Den isblå Sang A, Fra mig til Dig B, En duft af Roma C, Den klukkende Bæk D Den isblå Sang A, Fra mig til Dig B, En duft af Roma C, Den klukkende Bæk D

N Teatret NEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 12 - 99 år:

6

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

Et stenkast herfra (U)


Alle teatre – alfabetisk Teater NoCanDo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 5 - 10 år: 5 - 12 år:

Sneens stemme Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde

P Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 8 - 99 år: 10 - 99 år:

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 2 - 6 år: 7 - 10 år:

BESAT AF ÆBLER VED ARKEN KLOKKEN OTTE

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . . 211 5 - 9 år: 9 - 18 år:

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 1½ - 5 år: 3 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 99 år: 5 - 99 år: 6 - 11 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 16 - 99 år: 16 - 99 år:

Den sultne larve Aldrigmæt Ørerne i maskinen (S) Frejas flammer Sneglen og hvalen Jul (S) Kongen og vandkanden Kapløbet Kærligheden overvinder alt! Halbal! SygtSund I udkanten (S) Det meste værste sker om dagen (S)

THE SHOCKING PUPPET SHOW JEKYLL ON ICE (U) Men de begyndte! Hvorfor lige mig?

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 4 - 6 år: 6 - 10 år: 7 - 12 år: 7 - 99 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år: 15 - 99 år:

TRE Skæve Historier Ven i skabet Bjørnen som spurgte hvorfor Smash Einstein for begyndere Det som ingen ved Støj

Teater Portamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 11 - 99 år:

Skyggen (U)

Q

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6 - 11 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 16 - 99 år:

Odsherred Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 15 - 99 år:

Pim and Theo

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 2 - 6 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Klippetiklop! (U) Trip trap træsko Lidt af hvert (U) Gubben og æslet Den lykkelige bonde Bytte bytte købmand (U)

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 9 - 99 år: 10 - 99 år:

Koncerten Dengang vi blev væk

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 6 - 9 år: 8 - 12 år:

Hvalens sang 79'fjorden

Det lille Operakompagni. . . . . . . . . . . . . . . . . 205 6 - 99 år:

Tryllefløjten (U)

Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 14 - 99 år: 14 - 99 år:

QUASI Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 4 - 8 år: 6 - 99 år: 13 - 99 år:

Kapløbet Kærligheden overvinder alt! Halbal! I Udkanten (S)

4 EVER AR

STATSMINISTEREN Ebbe Skammelsøn (U) (G) Den Danske Sang (U)

R Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 6 - 110 år: 9 - 110 år:

Den Gode; Den Onde og Den Ufatteligt Grimme (U) (G) Psycho

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1½ - 4 år: 2 - 5 år: 2 - 5 år: 1½ - 5 år: 6 - 13 år: 10 - 18 år:

EN LILLE NY SOKKEN JULETRÆETS HEMMELIGHED UNDER MIT TRÆ BARON VON MÜNCHHAUSEN OG ANDRE LØGNEHISTORIER ELEFANTMANDEN

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2 - 4 år: 4 - 8 år: 5 - 10 år: 6 - 10 år: 6 - 12 år: 6 - 18 år:

Himmelsange Vejen hjem Kasse-Madsen Skabelse Farvel hr. Muffin Paradis

Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1½ - 4 år:

Åbent hus

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

7


Alle teatre – alfabetisk Teatret RiffRaff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 9 - 11 år:

Kong Skjolds bælte

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . 233 3 - 8 år: 3 - 8 år: 6 - 12 år:

Tandem Alfred og Mandfred 2 Med Det Hele (U)

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 4 - 8 år: 4 - 8 år: 5 - 10 år: 6 - 18 år: 8 - 18 år:

Grebet i luften I begyndelsen var Begyndelsen Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise PARADIS Heinrich Hundekoks bedrifter (U)

S SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 4 - 10 år: 6 - 18 år: 6 - 18 år:

Klods Hans (U) Go'nat min skat Den syngende hat

Svanekegaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 3 - 103 år: 4 - 10 år:

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 4 - 10 år:

Hoved & Hale – fra amøbe til menneske K.R.O.P. – at have eller være

3 - 9 år: 3 - 9 år:

Circus Funestus The House

Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 3 - 8 år: 3 - 8 år:

4 - 8 år: 12 - 99 år:

12 - 99 år:

13 - 99 år: 13 - 99 år:

1½ - 5 år: 3 - 8 år: 14 - 123 år:

4 - 8 år: 5 - 99 år: 13 - 17 år:

3 - 100 år: 3 - 100 år:

5 - 10 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år: 10 - 99 år: 14 - 17 år:

8

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

BYTUR

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 4 - 10 år: 4 - 10 år: 5 - 12 år:

Freddys Radioteater Freddy og Far Skyggen

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 4 - 8 år: 5 - 11 år: 5 - 11 år: 7 - 12 år: 7 - 12 år: 8 - 11 år:

Julepakken Eventyrkisten (U)

Lille Claus og store Claus (U) Svinedrengen (U) Marionetspilleren (U) Snehvide Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) Klods-Hans (U) Nøddebo præstegård (U) Eventyret om dronning Dagmar

Mosters Monster Race Dog (U) Den Store Bastian (U) Dracula

Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 250 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Karius og Baktus Dyrene i Hakkebakkeskoven Intet

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Den sultne larve, Aldrigmæt Sneglen og Hvalen SygtSund

Styrmand Volters Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 249

ILDSJÆL #bitch #kælling #backstabber

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Stakkels Teenager (U)

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Lille Blå og Lille Gul Abrahams Døtre

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Gi Merlin

Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

På tippen af næsen Hittehathattens hemmelighed

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 2 - 6 år: 8 - 13 år:

God Jul, Cirkeline Cirkelines Museskole

T

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 13 - 100 år: 13 - 100 år:

I DET BLÅ BJERG

Søholm Park Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 9 - 11 år: 14 - 19 år:

Tommelise Hr. Ivildensky & frk. Sanseli'

Mørket ligger under sengen Morfars Paradis Lille Claus og Store Claus Tage Tyknakke Klods Hans Gullivers Rejser

U Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 9 - 99 år: 12 - 99 år:

Diagnose Utilpas Fra Big Bang Til Facebook


Alle teatre – alfabetisk Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 1½ - 4 år: 2 - 6 år: 4 - 8 år: 9 - 99 år: 12 - 99 år:

En Kort En Lang (U) Twins (U) Body Parts I am 360˚ og Just Blazin'

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 1½ - 5 år: 1½ - 6 år: 2½ - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Ægget Mellem himmel og jord Drengen og træet (U) Frække Jensen og Lille Stille Frede En rigtig nisse Et teselskab - som søstre vi dele...

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 1½ - 5 år: 1½ - 5 år: 4 - 8 år: 4 - 8 år:

Hønes Første Æg Gårdnissens Jul Chappers Rumrejse En Kuffert Fuld

Teatret Værk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 7 - 13 år: 7 - 99 år:

SMACK! Landet Under

Z Zangenbergs Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år:

Ørerne i Maskinen (S) Nisselist og Troldefis (S) Askepot og Rødhætte på nye eventyr (S)

ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 6 - 99 år: 7 - 99 år: 8 - 99 år: 13 - 99 år: 14 - 99 år:

Rejsen til Gud Landet Under Sand Forvirring Bottom Rocks Princip 1914

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 7 - 99 år: 7 - 99 år:

Snedronningen (S) Ronja Røverdatter (S)

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 ½ - 1 år: 4 - 10 år: 12 - 99 år:

Babyspace HANe og HUNd I MY MINI ME

INDEKS – TEATRE I ALFABETISK RÆKKEFØLGE

9


Konverteringsnøgle

– hvilket klassetrin svarer til hvilken alder? (S) = opføres kun stationært, (U) = kan opføres udendørs, (G) = produceret som gadeteater

FOR DE ALLERMINDSTE (FOR VUGGESTUEN OG DE MINDSTE I BØRNEHAVEN)

FOR DE SMÅ (FOR DE STORE I BØRNEHAVEN + INDSKOLINGEN)

FOR DE LIDT STØRRE (FOR DE LIDT STØRRE I INDSKOLINGEN + MELLEMTRINNET)

FOR DE STØRSTE (FOR DE STØRSTE I MELLEMTRINNET + UDSKOLINGEN)

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER VUGGESTUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1½ - 3 ÅR BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 6 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER BØRNEHAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BØRNEHAVEKLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 1. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 8 ÅR 2. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 – 9 ÅR 3. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 10 ÅR 4. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 – 11 ÅR 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR

FRA KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALDER 5. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 – 12 ÅR 6. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 – 13 ÅR 7. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 – 14 ÅR 8. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 – 15 ÅR 9. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 – 16 ÅR 10. KLASSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 – 17 ÅR UNGDOMS-FORESTILLING . . . . . 13/14 ÅR – 18 ÅR

Konverteringsnøglen er kun vejledende. 10

KONVERTERINGSNØGLE

3 – 6 ÅR 5 – 7 ÅR 6 – 8 ÅR 7 – 9 ÅR


For de allermindste Teater Hund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

A

2 - 5 år:

Arthotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 0 - 3 år:

1-2-3-nU...

OpdagElse

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 128 2 - 100 år:

SKAB

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2 - 9 år:

Aben Osvald og Jakelmesteren (U)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 2 - 6 år: 2 - 6 år: 1½ - 5 år: 2 - 6 år:

K Teatret KrisKat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 0 - 3 år: 1½ - 4 år: 2 - 5 år:

Totte Bygger (U) Nattergalen - skal findes! (U) Oles Nye Autobil Guleroden der ikke ville op! (U)

Pelzz Jeg skal nok finde den Den lille båd

L

B

Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 2 - 5 år: 2 - 6 år:

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1½ - 4 år: 2 - 5 år: 1½ - 4 år:

Indeni (U) Velkommen Suttog

Det lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 2 - 4 år:

TeaterBLIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 0 - 6 år: 1 - 4 år:

Regn HOV!

D Teater Du Milde Himmel. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1 - 6 år:

Sikke et vejr

2 - 6 år: 2 - 6 år:

LYDE I NATTEN

Teaterværkstedet Madam Bach . . . . . . . . . . . 158

Fusskopf (U) Hos Andersen (U) (G)

2 - 99 år: 2 - 99 år:

0 - 4 år: 0 - 4 år: 2 - 6 år:

SneØjne Blåt Æble-3-2-1

Lille Pip (S) (U) (G) En kringlet historie (S) (U) (G)

Teater My. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 2 - 4 år: 2 - 5 år: 2 - 5 år:

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

blÆst Årstider på spring Verdensbilleder

Marionetteatret i Kgs. Have. . . . . . . . . . . . . . 160

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1 - 6 år: 1 - 99 år:

Julemandens Gave Nissedrys (U)

M

F 3 - 7 år:

Lyt øjne Se ører (S)

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

0 - 6 år: 0 - 6 år: 0 - 6 år:

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Den grimme Ælling (U) Muldvarpen og huset der kom og gik

Himmelsange Jeg kan huske alting Små skridt

Teatret Månegøgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 2 - 5 år:

Den isblå Sang A, Fra mig til Dig B, Den klukkende Bæk D

N

H Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2 - 5 år: 3 - 7 år:

Nina Sardina Af ler er vi kommet

Teatret på Hjul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 2 - 4 år: 2 - 4 år: 3 - 6 år:

Guldlok og de tre bjørne På en lille gren Langt ude i skoven Eventyret fra julemandens sæk Den standhaftige tinsoldat

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 2 - 6 år:

BESAT AF ÆBLER

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 1½ - 5 år: 3 - 6 år:

Den sultne larve Aldrigmæt Ørerne i maskinen (S)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

11


For de allermindste O

For de små A

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 1½ - 4 år: 2 - 6 år:

Klippetiklop! (U) Trip trap træsko Lidt af hvert (U) Gubben og æslet

AbstraXteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5 - 99 år:

Andersens Kuffert Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år: 3 - 9 år:

R Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 1½ - 4 år: 2 - 5 år: 2 - 5 år: 1½ - 5 år:

EN LILLE NY SOKKEN JULETRÆETS HEMMELIGHED UNDER MIT TRÆ

3 - 8 år:

2 - 9 år: 2 - 90 år: 3 - 12 år: 3 - 90 år: 3 - 99 år:

Himmelsange Åbent hus

Aben Osvald og Jakelmesteren (U) Juleballaden Boris og den glade løve Mito & Dito (U) Hovhov...nå (U) (G)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

S

4 - 9 år: 4 - 100 år:

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 2 - 6 år:

Gi

1½ - 5 år:

3 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år:

Den sultne larve, Aldrigmæt

T Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 4 - 8 år:

Den lille hvide kat (U) Emil og Træmand nr. 100 (U)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Mosekonens Bryg (U) Jason Den Grusomme Historie om Medusas Hoved

Atoriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5 - 11 år:

Karius og Baktus

Far, mor og skillemis

B

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 1½ - 4 år: 2 - 6 år: 4 - 8 år:

En Kort En Lang (U) Twins (U) Body Parts

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3 - 8 år:

Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 1½ - 5 år: 1½ - 6 år: 2½ - 6 år:

Ægget Mellem himmel og jord Drengen og træet (U)

3 - 7 år: 3 - 7 år: 3 - 8 år:

Uro Nielsen og Fisk (U) Nørregaard og Barkentin : Historier

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 5 - 10 år: 5 - 10 år: 5 - 10 år:

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 1½ - 5 år: 1½ - 5 år:

JUHU det er regnvejr

Barkentins Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

V

Hønes Første Æg Gårdnissens Jul

Lille T og de forbudte bamser Spaghetti (U) Aben Osvald Kronen på hovedet Solo for to Den vidunderlige trio

C

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 ½ - 1 år:

12

Vi ses i morgen

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Riddersalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 1½ - 4 år:

Kejserens nye Klæder Den standhaftige Tinsoldat Konen i Muddergrøften Nattergalen Fyrtøjet (U)

Arthotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 2 - 4 år:

Kongen og Vandkanden

Babyspace

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 5 - 100 år:

Androkles og Løven


For de små Comedievognen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3 - 8 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år:

Mis med de blå øjne (U) Alfons Åberg -Hjemme hos (U) Alfons Åberg - Nye historier (U)

I Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 - 10 år: 3 - 10 år: 3 - 99 år:

D Den Ny Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5 - 9 år:

Frøkongen

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3 - 9 år: 5 - 10 år:

Dyt, Båt & Kling Klang Byen uden lyde Annas jul (S)

K Knudsen & Nørby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 4 - 9 år:

Coyote Bittebæk (U)

RÆVEJAGTEN - Peddersen og Findus (U)

L

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3 - 7 år: 3 - 7 år:

LYDE I NATTEN ET ORD ER ET ORD

Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4 - 10 år:

Det lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 4 - 7 år: 4 - 10 år:

Filuren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3 - 6 år:

Karruselkjolen (U)

Flyvende Prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4 - 10 år: 5 - 11 år:

Guavajagten (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 3 - 13 år:

Black Swan Lake (U)

3 - 9 år: 5 - 12 år: 3 - 8 år:

FEST

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 10 år: 4 - 99 år:

Hos Andersen (U) (G) Klods-hans (U) (G)

G

Don Q GRiSK

Teater Liminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 99 1 - 99 år: 3 - 99 år:

Bare det var nu (S) Gorillaen der var en gorilla (S)

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Et kys til skelettet (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

... BOM BOM BOM

Nisse Rasmus redder julen Nissemor og Kanelia i julenød (U) Sikke mange klokken slår Højt fra træets hip hop top (U) Den store nisseprøve

M

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 4 - 8 år: 5 - 100 år:

Mørket ligger under sengen Androkles og Løven

Teater Gyda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 3 - 99 år:

Babusjka (U)

H Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 6 - 12 år: 6 - 110 år:

De Fremmede (U) Historien om Tigeren af Dario FO (U)

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 3 - 7 år: 4 - 9 år:

Af ler er vi kommet Nissen der ville være berømt

Marionetteatret i Kgs. Have. . . . . . . . . . . . . . 160 2 - 99 år: 2 - 99 år:

Lille Pip (S) (U) (G) En kringlet historie (S) (U) (G)

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3 - 7 år: 4 - 10 år:

Papirmåne Englene fra Gentofte

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 3 - 7 år: 4 - 104 år:

Rumlerikkerne i Slikbøvsensland Volapyk

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 - 90 år:

Juleballaden

miteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Kamelen kom til sidst Elsker, elsker ikke 7 - med et slag

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

13


For de små Måle Fortælleteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 3 - 7 år:

Ærteprinsessen (U)

Teatret Månegøgl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 3 - 6 år: 5 - 8 år:

Den isblå Sang A, Fra mig til Dig B, En duft af Roma C, Den klukkende Bæk D Den isblå Sang A, Fra mig til Dig B, En duft af Roma C, Den wklukkende Bæk D

S SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 4 - 10 år:

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 3 - 8 år:

3 - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 99 år: 5 - 99 år:

3 - 100 år: 3 - 100 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

O 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Den lykkelige bonde Bytte bytte købmand (U)

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 6 - 9 år:

Hvalens sang

3 - 103 år: 4 - 10 år:

Tommelise Hr. Ivildensky & frk. Sanseli'

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 I DET BLÅ BJERG

Søholm Park Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 3 - 9 år: 3 - 9 år:

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . . 211 5 - 9 år:

Men de begyndte!

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 4 - 6 år:

TRE

QUASI Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 4 - 8 år:

STATSMINISTEREN

R

God Jul, Cirkeline Cirkelines Museskole

T Team Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 3 - 8 år: 3 - 8 år:

Q

På tippen af næsen Hittehathattens hemmelighed

TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 4 - 8 år:

Lille Blå og Lille Gul

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 4 - 8 år: 5 - 10 år:

Vejen hjem Kasse-Madsen

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . 233 3 - 8 år: 3 - 8 år:

Tandem Alfred og Mandfred

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 4 - 8 år: 4 - 8 år:

Grebet i luften I begyndelsen var Begyndelsen

4 - 8 år: 5 - 99 år:

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Karius og Baktus Dyrene i Hakkebakkeskoven

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 266 5 - 10 år:

Mosters Monster

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 4 - 10 år: 4 - 10 år: 5 - 12 år:

Freddys Radioteater Freddy og Far Skyggen

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 4 - 8 år:

14

Lille Claus og store Claus (U) Svinedrengen (U) Marionetspilleren (U) Snehvide Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) Klods-Hans (U) Nøddebo præstegård (U) Eventyret om dronning Dagmar

Svanekegaarden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

4 - 10 år:

P

Julepakken Eventyrkisten (U)

Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 250

Ørerne i maskinen (S) Frejas flammer Sneglen og hvalen Jul (S) Kongen og vandkanden

Olsens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Sneglen og Hvalen

Styrmand Volters Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 249

N Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Klods Hans (U)

Mørket ligger under sengen


For de lidt større A

U Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 4 - 8 år:

AbstraXteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5 - 99 år: 9 - 14 år:

Body Parts

V

Kongen og Vandkanden Pelle Erobreren

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9 - 99 år:

Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 2½ - 6 år: 3 - 8 år: 3 - 8 år: 4 - 10 år:

Drengen og træet (U) Frække Jensen og Lille Stille Frede En rigtig nisse Et teselskab - som søstre vi dele...

Teater Vestvolden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 4 - 8 år: 4 - 8 år:

Apollo Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5 - 11 år: 6 - 11 år: 6 - 12 år:

2 - 90 år: 3 - 12 år: 3 - 90 år: 3 - 99 år:

Z 3 - 8 år: 4 - 10 år: 4 - 10 år:

Ørerne i Maskinen (S) Nisselist og Troldefis (S) Askepot og Rødhætte på nye eventyr (S)

Den lille Pige med Svovlstikkerne DANS! HVAD? (U) Godmorgen Sol

Asguer Zap Showteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Chappers Rumrejse En Kuffert Fuld

Zangenbergs Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Den halve papdreng

Juleballaden Boris og den glade løve Mito & Dito (U) Hovhov...nå (U) (G)

Teatret Aspendos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4 - 100 år:

Emil og Træmand nr. 100 (U)

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 - 99 år:

Robin Hood (U)

Atoriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Å

5 - 11 år:

Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 4 - 10 år:

HANe og HUNd

Far, mor og skillemis

B Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5 - 10 år: 5 - 10 år: 5 - 10 år: 8 - 12 år:

Kronen på hovedet Solo for to Den vidunderlige trio Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år:

KropsKontoret (U) Campisterne (U) (G) Encyklopædisterne (U) (G)

Teater Bloom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6 - 99 år:

Citronbrus - en boblende cabaret om at være sig selv

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 8 - 18 år:

iPlay uPlay wePlay

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 6 - 10 år:

Prinsesse Leonora

Brændende Kærlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5 - 111 år: 5 - 111 år: 5 - 111 år:

Hånden (U) (G) Flueben (U) (G) I Feel Good (U) (G)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

15


For de lidt større Hr. Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

C

7 - 10 år:

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 5 - 100 år: 9 - 100 år:

Androkles og Løven En sand røverhistorie

D

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 128 6 - 10 år: 8 - 12 år:

ORd Syv Sange om Samvittighed

I

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 5 - 10 år: 6 - 98 år: 8 - 98 år:

Bittebæk (U) Musikanterne (U) Hvem der først bli'r vred (U)

F

Ishøj Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 - 10 år: 3 - 10 år: 3 - 99 år:

Dyt, Båt & Kling Klang Byen uden lyde Annas jul (S)

J

Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 10 - 110 år:

MIRAS VERDENER

Flyvende Prinsesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4 - 10 år:

Et kys til skelettet (U)

Fortællekunsten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5 - 11 år: 9 - 12 år: 9 - 12 år:

Den Jyske Opera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 8 - 12 år:

3 - 13 år: 6 - 18 år:

Teatret Kimbri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 6 - 10 år: 6 - 11 år: 7 - 100 år: 8 - 12 år: 8 - 100 år:

Guavajagten (U) Bedre Helt Næste Gang (U) Nu-Kan-Alting-Ske (U) Black Swan Lake (U) E-Boy

Teatret Fyren & Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3 - 99 år:

Klods-hans (U) (G)

5 - 100 år: 9 - 100 år:

Androkles og Løven En sand røverhistorie

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5 - 99 år: 6 - 99 år:

Juleevangeliet (S) ...om ikke at blive ædt

H

Sælkvinden (U) Pænt Goddag (U) Når bladene falder Ravnen Pooka (U) (G)

Kitt Johnson X-act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 6 - 12 år:

Det Magiske Lydcirkus

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 9 - 15 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år:

G Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

For enden af tunnellen

K

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Vorherre på lokum Helt udenfor Min digitale virkelighed

Komediehuset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 9 - 10 år:

Mobbedreng

L Teatret Lampe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 4 - 10 år:

... BOM BOM BOM

Det lille Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Hartmanns Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 6 - 12 år: 6 - 110 år:

De Fremmede (U) Historien om Tigeren af Dario FO (U)

Teater Lille Hest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 9 - 13 år:

De tusind traner

Holberg Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 6 - 99 år: 6 - 99 år:

16

Lige Lovlig

Jonathan Livingston Havmåge (U) Alle Tiders Jeppe (U)

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

4 - 10 år:

Gorillaen der var en gorilla (S)

Limfjordsteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5 - 12 år: 8 - 12 år:

GRiSK For enden af tunnellen

Louise Schouw Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 4 - 10 år: 4 - 99 år: 5 - 99 år:

Højt fra træets hip hop top (U) Den store nisseprøve Vitello


For de lidt større Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

M

6 - 10 år: 7 - 12 år: 7 - 99 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år:

Memory Wax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 5 - 100 år:

I skuggans land/Shadowlands

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 4 - 10 år: 5 - 11 år:

Englene fra Gentofte Al tid i verden

Milton - Sand & Søn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 4 - 104 år: 5 - 10 år:

Volapyk Rumlerikkerne i Fedtefadet

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3 - 90 år: 3 - 90 år: 6 - 90 år:

Juleballaden Mito og Dito (U) Her og Nu (U)

N

Skæve Historier Ven i skabet Bjørnen som spurgte hvorfor Smash Einstein for begyndere Det som ingen ved

Q QUASI Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 6 - 99 år:

Ebbe Skammelsøn (U) (G)

R Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 6 - 110 år:

Den Gode; Den Onde og Den Ufatteligt Grimme (U) (G)

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 6 - 13 år:

Teater NoCanDo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 5 - 10 år: 5 - 12 år:

Sneens stemme Sa Tu Sai - et eventyr om børnearbejde

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 5 - 10 år: 6 - 10 år: 6 - 12 år: 6 - 18 år:

Teater Nordkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 7 - 10 år:

VED ARKEN KLOKKEN OTTE

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5 - 99 år: 6 - 11 år:

Kongen og vandkanden Kapløbet

BARON VON MÜNCHHAUSEN OG ANDRE LØGNEHISTORIER Kasse-Madsen Skabelse Farvel hr. Muffin Paradis

Teatret RiffRaff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 9 - 11 år:

Kong Skjolds bælte

Det Ripensiske Teaterselskab. . . . . . . . . . . . . 233

O

6 - 12 år:

Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 6 - 11 år:

Kapløbet

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 5 - 10 år: 6 - 18 år: 8 - 18 år:

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 9 - 99 år:

Koncerten

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 8 - 12 år:

79'fjorden

Det lille Operakompagni. . . . . . . . . . . . . . . . . 205 6 - 99 år:

Tryllefløjten (U)

P

2 Med Det Hele (U)

Den Sandfærdige Beretning om de 3 Små Grise PARADIS Heinrich Hundekoks bedrifter (U)

S SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 6 - 18 år: 6 - 18 år:

Go'nat min skat Den syngende hat

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . . 211 9 - 18 år:

Hvorfor lige mig?

9 - 11 år:

Hoved & Hale – fra amøbe til menneske

Teater Spektaklo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 8 - 13 år:

Merlin

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

17


For de lidt større Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater. . . . . . . . 250 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 3 - 99 år: 4 - 99 år: 4 - 99 år:

Lille Claus og store Claus (U) Svinedrengen (U) Marionetspilleren (U) Snehvide Hvad fatter gør det er altid det rigtige (U) Klods-Hans (U) Nøddebo præstegård (U) Eventyret om dronning Dagmar

Syddjurs Egnsteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 4 - 10 år:

U Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 9 - 99 år:

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 9 - 99 år:

I am

V Det lille Verdens Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 4 - 10 år:

I DET BLÅ BJERG

T

Diagnose Utilpas

Et teselskab - som søstre vi dele...

Teatret Værk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 7 - 13 år: 7 - 99 år:

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 5 - 99 år:

Dyrene i Hakkebakkeskoven

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 266 5 - 10 år: 5 - 99 år: 5 - 99 år:

Mosters Monster Race Dog (U) Den Store Bastian (U)

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 6 - 99 år: 7 - 99 år: 8 - 99 år:

Teater TT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 4 - 10 år: 4 - 10 år: 5 - 12 år:

Freddys Radioteater Freddy og Far Skyggen

SMACK! Landet Under

Rejsen til Gud Landet Under Sand Forvirring

Teatret Zeppelin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 7 - 99 år: 7 - 99 år:

Snedronningen (S) Ronja Røverdatter (S)

teater2tusind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 5 - 11 år: 5 - 11 år: 7 - 12 år: 7 - 12 år: 8 - 11 år:

18

Morfars Paradis Lille Claus og Store Claus Tage Tyknakke Klods Hans Gullivers Rejser

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 4 - 10 år:

HANe og HUNd


For de største A

C

Alias Teaterproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 12 - 102 år: 13 - 103 år:

traditionen TRO 4,1 PROMILLE

André Andersen SOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 9 - 99 år: 10 - 99 år:

Carte Blanche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 9 - 100 år:

C:NTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 13 - 99 år: 13 - 99 år: (U) 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år:

Den halve papdreng Den store krig og skuddene i Sarajevo

Asterions Hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 - 99 år: 9 - 99 år: 10 - 99 år: 14 - 99 år: 15 - 99 år:

Robin Hood (U) Romeo&Julie! (U) Mit Rum - Børneversion Iliaden (U) Leonardo

B BaggårdTeatret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 14 - 104 år:

OPSANG

Ouverture (U) Grande Finale (U) Manden de kaldte Rolex

Teatret Beagle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6 - 99 år: 6 - 99 år: 6 - 99 år:

Dunkelblå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 6 - 98 år: 8 - 98 år:

Musikanterne (U) Hvem der først bli'r vred (U)

KropsKontoret (U) Campisterne (U) (G) Encyklopædisterne (U) (G)

F Teatret Fair Play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 10 - 110 år:

MIRAS VERDENER

Faster Pussycat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 14 - 108 år:

Finding Sophie

Teater Fluks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 14 - 99 år: 15 - 99 år: 15 - 99 år:

Blixen Unplugged. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 13 - 103 år:

SIG NOGET - Når døden bliver en del af livet (U) FOR GAMMEL - TIL HVAD? Taskforce 65+ (U) DEMOKRATI - Hvad rager det mig? (U) TÆT PÅ - Den klassiske forestilling (U)

KROP AMOK

Batida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 10 - 99 år: 10 - 99 år: 12 - 99 år:

HVA' SÅ GUD? - Om tro og religion (U) LOVEFORCE - Unge under dynen

D

Teater Baglandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 13 - 89 år:

En sand røverhistorie

Blixen Unplugged

Flygtning Transportable (U) Forestillingen om den Lykkelige Luder Helt i Skoven

boing productions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Folketeatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Teater Borderline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Forumteatret Prisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

8 - 18 år:

9 - 99 år:

iPlay uPlay wePlay

Kys det nu, det satans liv!

Bornholms Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 13 - 99 år: 14 - 99 år:

687 km - en forestilling om bæredygtighed Johan Padan opdager Amerika

Brændende Kærlighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 5 - 111 år: 5 - 111 år:

Flueben (U) (G) I Feel Good (U) (G)

16 - 100 år: 14 - 100 år: 14 - 100 år:

Hunden er rask

Demos & Kratia (U) HVAD KAN JEG BLIVE? (U)

Freestyle Phanatix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 6 - 18 år:

E-Boy

G Gazart / Tali Rázga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 13 - 99 år:

AT FALDE - til og fra

Glad;Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 10 - 99 år:

HELTE

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

19


For de største GLiMT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9 - 99 år:

Empty Steps (U)

Global Stories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 12 - 99 år: 15 - 99 år:

Med Andre Øjne (U) Racist?

Graense-Loes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 13 - 100 år:

Say Cheese

L Levende Fortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 13 - 18 år:

M det menneskelige teater. . . . . . . . . . . . . . . . . 162 13 - 99 år: 13 - 99 år:

Teatret Gruppe 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 9 - 100 år:

En sand røverhistorie

Grønnegade Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 5 - 99 år: 6 - 99 år: 14 - 99 år:

Juleevangeliet (S) ...om ikke at blive ædt Princip 1914

13 - 17 år:

Prins H. Univers - Højre eller Venstre

12 - 99 år: 6 - 90 år: 11 - 90 år:

12 - 18 år: 12 - 18 år:

Old School - New School Hate crime - en kærlighedshistorie

Holberg Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 6 - 99 år: 6 - 99 år: 13 - 99 år:

11 - 99 år:

12 - 99 år: 14 - 99 år:

hvid støj sceneproduktion. . . . . . . . . . . . . . . . 128 8 - 12 år: 13 - 100 år: 13 - 100 år:

Syv Sange om Samvittighed CUT// BRANDEN

K

Teatret NEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 12 - 99 år:

Et stenkast herfra (U)

Nørregaards Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 13 - 99 år: 13 - 99 år: 13 - 99 år: 16 - 99 år: 16 - 99 år:

Kærligheden overvinder alt! Halbal! SygtSund I udkanten (S) Det meste værste sker om dagen (S)

O Teater O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 13 - 99 år: 13 - 99 år: 16 - 99 år:

Kærligheden overvinder alt! Halbal! I Udkanten (S)

Odsherred Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Det Kommende Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 9 - 15 år: 10 - 99 år: 10 - 99 år:

Vorherre på lokum Helt udenfor Min digitale virkelighed

Teater Kompas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 14 - 99 år:

20

Malala (U) Tilbage til Haifa

N

Jonathan Livingston Havmåge (U) Alle Tiders Jeppe (U) En Landsbydegns Dagbog (U) ULTIMATUM FEDEST - en teaterdokumentar

Romeo & Juliet (U)

Teatret Møllen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Holbæk Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 12 - 95 år: 12 - 95 år:

Her og Nu (U) Som man ser det (U)

MishMash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

MEMORIES (U) (G)

HiLS DiN MOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

BAKU

Mimeteatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Helsingør Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 10 - 100 år:

687 km - en forestilling om bæredygtighed Findes der gribbe i Grønland?

Meridiano Teatret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

H HamletScenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Ellen - velkommen til helvede (U)

Når det skærer i hjertet

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

15 - 99 år:

Pim and Theo

Det Olske Orkester. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 9 - 99 år: 10 - 99 år:

Koncerten Dengang vi blev væk

Teatret OM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 8 - 12 år:

79'fjorden


For de største Opgang2 Turnéteater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 14 - 99 år: 14 - 99 år:

4 EVER AR

Sofie Krog Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 13 - 100 år: 13 - 100 år:

Circus Funestus The House

Sporenstregs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

P

12 - 99 år:

Paolo Nani Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 8 - 99 år: 10 - 99 år:

THE SHOCKING PUPPET SHOW JEKYLL ON ICE (U)

Passepartout Theatre Production. . . . . . . . . . . 211 9 - 18 år:

Hvorfor lige mig?

Teater Patrasket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 10 - 14 år: 10 - 14 år: 10 - 14 år: 15 - 99 år:

Smash Einstein for begyndere Det som ingen ved Støj

Teater Portamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 11 - 99 år:

Skyggen (U)

Stakkels Teenager (U)

Teatret st. tv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 14 - 123 år:

SygtSund

T TeaterTasken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 12 - 99 år:

Abrahams Døtre

Teateriet Apropos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 13 - 99 år: 13 - 99 år:

ILDSJÆL #bitch #kælling #backstabber

Teater V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 13 - 17 år:

Intet

Theatret Thalias Tjenere. . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Q

10 - 99 år:

QUASI Teater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 6 - 99 år: 13 - 99 år:

Ebbe Skammelsøn (U) (G) Den Danske Sang (U)

Dracula

Thy Teater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 14 - 17 år:

BYTUR

U

R Dansk Rakkerpak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 6 - 110 år: 9 - 110 år:

Den Gode; Den Onde og Den Ufatteligt Grimme (U) (G) Psycho

Randers EgnsTeater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 10 - 18 år:

Paradis

De Røde Heste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 6 - 18 år: 8 - 18 år:

SaltoMortale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Go'nat min skat Den syngende hat

Diagnose Utilpas Fra Big Bang Til Facebook

Uppercut Danseteater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 9 - 99 år: 12 - 99 år:

I am 360˚ og Just Blazin'

Z ZeBU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 7 - 99 år: 8 - 99 år: 13 - 99 år: 14 - 99 år:

PARADIS Heinrich Hundekoks bedrifter (U)

S 6 - 18 år: 6 - 18 år:

9 - 99 år: 12 - 99 år:

ELEFANTMANDEN

Teater Refleksion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 6 - 18 år:

Teater Uden Vægge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Landet Under Sand Forvirring Bottom Rocks Princip 1914

Å Aaben Dans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 12 - 99 år:

I MY MINI ME

Secret Hotel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 14 - 19 år:

K.R.O.P. – at have eller være

INDEKS – OPDELT I ALDERSGRUPPER

21


Sætter du rammen for at børn og unge kan møde scenekunst? – hent inspiration her…

Hvor bestiller jeg teater? Hvem kontakter jeg? Hvad skal man se? Hvad passer bedst til den aldersgruppe, jeg arbejder med? Hvad koster det? Kan jeg få nogen form for rabat? Spørgsmålene er mange, når man skal i gang med at kontakte et eller flere af de næsten 150 teatre, der producerer professionel scenekunst for børn og unge her i landet. Herunder kan du hente lidt inspiration til, hvordan du kommer videre i denne proces.

22

Den Røde Brochure - en god start Et godt sted at starte er ved at kigge i Den Røde Brochure. Her kan du få et overblik over teatre og forestillinger, oplysninger om de enkelte forestillingers målgrupper, evt. krav om mørklægning, information om spilleareal, priser, undervisningsmateriale, etc. Fælles for alle forestillinger i Den Røde Brochure er, at de er refusionsgodkendte. Det betyder, at staten refunderer 50 % af forestillingsprisen minus moms. Læs mere om refusionsordningen på Statens Kunstfunds hjemmeside på www.kunst.dk Der findes også en online-udgave af Den Røde Brochure på www.teatercentrum.dk – her kan du søge i en altid opdateret elektronisk oversigt over aktuelle forestillingstilbud for børn og unge i alle aldre.

publikummer også gerne med børn og unge i målgruppen, før du vælger. Feltet scenekunst for børn og unge er stort og mangfoldigt sammensat, hvilket betyder at der er mulighed for at boltre sig i mange forskellige temaer, genre og udtryk.

Teater og nærværd Teater er en levende kunstform, der skabes i mødet med publikum. Teatercentrum opfordrer til at teaterforestillinger – så vidt muligt – opleves, inden de vælges. Kort sagt: Se så meget teater som muligt, tal med kollegaer, teaterfolk,

KulturCrew – elever på arbejde KulturCrew er skoleelever, der arbejder som værter, med teknik og scenehjælp, PR og marketing rundt omkring på landets skoler. Nogle steder køber KulturCrew også kommende sæsons forestillinger eller deltager på

TEATERCENTRUM

Kultur der skaber kultur for kultur Har du mulighed for at inddrage kollegaer, børn eller unge i processen omkring udvælgelse, planlægning og afvikling af en teaterforestilling, kan dette være en mulighed for at skabe en aktiv og engagerende kultur omkring et kulturarrangement; på den måde får flere et ejerskab til det kommende værtskab. På Teatercentrum arbejder vi med forskellige koncepter for inddragelse og vil meget gerne udvikle og dele vores viden med så mange som muligt, så kontakt os endelig.


Teatercentrums store årlige festival ”Aprilfestivalen”. Se mere på www.kulturcrew.dk og www.aprilfestival.dk og kontakt Teatercentrum, hvis du ønsker KulturCrew i din kommune.

de angivne aldersgrupper respekteres. Teatret har ret til at afvise børn, der ikke falder inden for de angivne aldersgrupper. Det angivne publikums antal skal ligeledes overholdes.

Har du tjek på teatret? Som arrangør skal du være opmærksom på følgende, når et teater kommer på besøg:

På forestillingsdagen Spillelokalet skal være ryddet og klar ved teatrets ankomst, som det er aftalt i kontrakten. Arrangør/pedel/serviceleder og eventuelle hjælpere skal være klar på det aftalte tidspunkt.

Kontakt til teatret Når forestillingen er valgt, kontaktes teatret for at lave en aftale om spilletidspunkt og -sted. Er du i tvivl om forestillingens refusionsforhold, så undersøg hvordan refusionsordningen administreres i din kommune, inden du kontakter teatret. Det er vigtigt at have en aftale på plads med kommunen, inden teatret spiller sin forestilling. Teatret sender efterfølgende en kontrakt, hvoraf alle aftaler og praktiske oplysninger fremgår. Tjek med det samme, at teatrets krav til spillested, strømforhold, mørklægning osv. kan opfyldes. Kontrakten skal herefter returneres til teatret. Arrangørens underskrift er teatrets garanti for, at forestillingen kan gennemføres som planlagt. Publikum – alder og antal Aldersgrupperne af fastsat ud fra teatrenes erfaring og skal sikre, at publikum får den bedst mulige oplevelse. Det er arrangørens ansvar, at

Under og efter forestillingen Undgå forstyrrelser under forestillingen, såsom klokker der ringer, lærere der skal til andre timer, børn der skal til tandlægen mv. Efter forestillingen skal eventuelle hjælpere til nedtagning af scenografi m.v. være klar. Del din begejstring Har du set noget, du synes andre kan have glæde af, så del din begejstring f.eks. på nettet, på mail eller på facebook. Rigtig god fornøjelse! Mere inspiration og links www.kunst.dk - læs mere om refusionsordningen www.kulturcrew.dk – find mere information om KulturCrew www.scenen.dk - søg på aktuelle forestillinger

Teatercentrum i Danmark Teatercentrum (TC) er et kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn & unge. TC er en selvejende institution med egen bestyrelse under Kulturministeriet. Vi etablerer netværk og arrangerer festivaler, workshops, seminarer, konferencer og andre teaterfaglige aktiviteter. Vi rådgiver og vejleder desuden offentlige myndigheder, institutioner og arrangører i spørgsmål om opsøgende teater for børn og unge.

Kontakt: Teatercentrum i Danmark Farvergade 10, 5. sal Tlf: +45 3530 4400 1463 København K Fax: +45 3530 4401

info@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk www.aprilfestival.dk

TEATERCENTRUM

23


på nettet

Udgivelse Udgivelsefra fraTeatercentrum Teatercentrum

EtEtstykke stykkekulturhistorie... kulturhistorie...

Med MedBørneteateravisen Børneteateravisenpå påwww www året åretrundt rundtkan kandu duglæde glædedig digtil:til: NyhedsNyheds-stadig ogogbaggrundsbaggrunds■■"40 "40årårogogstadig ikke ikkevoksen voksen- et - etstrejftog strejftoggennem gennemfire fireårtier årtiermed medverdens verdens største største børneteaterfestival" børneteaterfestival" – –enenfotobog fotobogredigeret redigeretafafBørneteateravisens Børneteateravisens artikler artikler samt samtreportager reportager mangeårige mangeårigeredaktør, redaktør,Carsten CarstenJensen. Jensen. Aktuelleanmeldelser anmeldelser ■■Aktuelle Bogen Bogenerertilrettelagt tilrettelagtsom sometetfotografisk fotografiskvidnesbyrd vidnesbyrd– –enenslags slagsfotosafari fotosafari afgennem afnye nyeforestillinger forestillinger gennem fire fireårtier årtiermed medverdens verdensstørste størsteteaterfestival teaterfestivalforforbørn børnogogunge. unge. Desuden Desudenfår fårlæserne læserneenenkort kortgennemgang gennemgangafaffestivalens festivalenshistorie, historie,komplette komplette ■■lister Mulighed Mulighed for fordeltagende dialog dialog teatre listerover overalle alledeltagende teatreogogforestillinger, forestillinger,enenfarverig farverigplakatoversigt plakatoversigt og og meget megetformidlere mere... mere... mellem mellem formidlere ogog producenter producenter 50 kr. 96 96 sider sideri ifarver farver- -pris: pris:100 100 kr.(ekskl. (ekskl.forsendelse). forsendelse). Bestil dit dit eget egettil eksemplar www.teatercentrum.dk ■■Bestil Hurtige Hurtige links links tileksemplar aktører aktører påpåwww.teatercentrum.dk og ogmedspillere medspillere påpå Udgivet Udgiveti 2010 i 2010afafTeatercentrum Teatercentrummed medøkonomisk økonomiskstøtte støttefrafra børneteaterområdet børneteaterområdet BørneTeaterSammenslutningen BørneTeaterSammenslutningen (BTS) (BTS)og ogDansk DanskSkuespillerforbund. Skuespillerforbund. ■■Repertoirenyt Repertoirenyt www.børneteateravisen.dk www.børneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk www.boerneteateravisen.dk 24

TEATERCENTRUM


AbstraXteater

Store Stege 21 · 5600 Faaborg · Tlf. 23 45 26 54 · abstrax@abstrax.dk · www.abstrax.dk

n e d n a k d n a v g o n e g kon

“Kongen og vandkanden” er historien om den gamle konge, der er træt af at bestemme selv. Og om heksen der får kongen til at dele sit rige med alle menneskene i sit land. Kongen bor alene på sit store slot, og det han holder allermest af er at arbejde i sin have. Når han går tur i byen med alle sine ministre og tjenere, bukker alle folk ærbødigt og siger: “Der går den store konge. Det er ham der bestemmer alting”. Når menneskene i hans land kommer i tvivl om, hvad de skal gøre, siger de altid: “Vi må hellere spørge kongen.” Hvad skal vi lave til aftensmad? Spørg Kongen! Hvornår skal jeg gå i seng? Spørg Kongen! Hvordan får vi græsset til at gro? Spørg Kongen! En dag sagde Kongen. “Det ved jeg ikke. Find selv ud af det”. Og det hele gik i stå. Co-produceret med Nørregårds Teater og støttet af Scenekunstudvalget. for de 3-7 årige 6.000,- kr + moms v. max 60 pub br: 6 m, dy: 3 m, hø:2,5 m

refusionsgodkendt kræver mørklægning

pelle erobreren

“Pelle Erobreren” er en forestilling baseret på Martin Andersen Nexøs roman, og den senere Oscarvindende film af Bille August, om den fattige indvandrerdreng fra Sverige, der gennem den barske opvækst på bondegården og senere i skomagerlæretiden i Rønne, udkrystalliserer en solidaritetsfølelse med de nederste i samfundet og ender med at blive leder af fagforeningerne i Danmark. for de 9- 13 årige 7.840,- kr + moms v. max 100 pub 10.200kr + moms v. max 150 pub br: 7 m, dy: 5 m, hø: 3 m

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

refusionsgodkendt kræver mørklægning

For de små og de lidt større

For de lidt større

KONGEN OG VANDKANDEN

PELLE EROBREREN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-14 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

WWW.ABSTRAX.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 310 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

ABSTRAXTEATER

25


KUNSTNERISK LEDER I ANNE GRY HENNINGSEN KONTAKT I JANNE@ALIASTEATERPRODUKTION.DK I 27 54 62 35

4,1 PROMILLE ET TEATERFOREDRAG OM AT DRIKKE SIG I HEGNET

TURNÉ

EFTERÅR 2015 15% rabat ved 2 forestillinger samme dag og sted

ÅRE HEFTIGTS DRUKT STE BØRNE EATER TEATE

12 BED

R

STE 20ETS 12

Informa

tion

“EFFEKTIV – OG SJOV – REKLAME MOD DRUK”

”UNGES DRUKKULTUR FÅR HELE ARMEN MED BÅDE FIKTION OG FAKTA”

”INFORMERER PÅ ET HØJT NIVEAU”

teateravisen.dk

Politiken

Kristeligt Dagblad

Hver dansker over 14 år drikker i gennemsnit 12 liter ren alkohol om året. Alkohol er en integreret del af dansk hygge, og danske unge topper de europæiske statistikker. »4,1 PROMILLE« går bagom europarekorden og sætter alkoholkulturen til debat. MEDVIRKENDE MIKKEL REENBERG & ANNE GRY HENNINGSEN INSTRUKTØR JACOB SCHJØDT DRAMATIKER ANDREAS GARFIELD

For de største

4,1 PROMILLE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

26

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100

ALIAS TEATERPRODUKTION

WWW.ALIASTEATERPRODUKTION.DK


ALIASTEATERPRODUKTION.DK

ER HVAD BETYD TRO? IG AT TL EN EG ET D ? FØLES DET HVORDAN AN AL M OG HVAD SK DET OVERHOVE TRO PÅ?

EN LILLE HISTORIE OM DE HELT STORE SPØRGSMÅL

TURNÉ

FORÅR 201 6 15%

raba forestillinge t ved 2 r sam dag og sted me

Politiken

★★★★★ Frederiksborg Amts Avis

★★★★ teateravisen.dk

»traditionen TRO« undersøger de unges forhold til religion og tro med udgangspunkt i tiden omkring konfirmationen. Forestillingen går helt tæt på tre unge og de begivenheder, der præger deres liv og sætter følelser, diskussioner og religiøse begreber og traditioner i spil. MEDVIRKENDE JACOB TEGLGAARD, CARL MARTIN NORÉN & LOTTE BERGSTRØM INSTRUKTION MARIA KJÆRGAARD-SUNESEN DRAMATIKER LÆRKE SANDERHOFF IDÉ ANNE GRY HENNINGSEN

For de største

TRADITIONEN TRO Alder:. . . . . . . . . . . . 12-102 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12500/100

ALIAS TEATERPRODUKTION

27


ANDERSENs KUFFERT TEATER Tlf.: +45 30 66 58 28 E-mail: kuffertteater@gmail.com www.andersens-kuffert-teater.com

Nattergalen I teaterstykket Nattergalen bliver børnene inviteret til Kina, i den kinesiske Kejsers slot. Det er den poetiske historie om ”skønheden i det enkelte”, som bliver fortalt musikalsk og eventyrligt.

Konen i Muddergrøften En fisk kommer sjældent alene, et ønske ej heller. En flot historie om magt og kærlighed. ”Konen i muddergrøften” er en fantastisk leg med storhed og fald.

For de små

For de små

NATTERGALEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

28

KONEN I MUDDERGRØFTEN Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4320/60 Pris/tilskuere:. . . 5120/80 Pris/tilskuere:. . 5920/100

ANDERSENS KUFFERT TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4320/60 Pris/tilskuere:. . . 5120/80 Pris/tilskuere:. . 5920/100

WWW.ANDERSENS-KUFFERT-TEATER.COM


Fyrtøjet H.C.Andersens berømte eventyr fortalt på en anden og farverig måde. Forestillingen opleves som et fantastisk spil med mange muligheder. En god blanding af gyngeheste, gys og smukke prinsesser.

Kejserens nye Klæder Er man blevet til grin i Storegade, er det bedste ly, for folkets hån og spot i sit eget klædeskab. En lystig historie om at ændre sit liv.

Den standhaftige Tinsoldat I en farverig verden med masser af gemmesteder og overraskelser bliver vi ført gennem fortællingen. Den lille historie om den store kærlighed.

For de små

FYRTØJET Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4320/60 Pris/tilskuere:. . . 5120/80 Pris/tilskuere:. . 5920/100

For de små

For de små

KEJSERENS NYE KLÆDER

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4320/60 Pris/tilskuere:. . . 5120/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4320/60 Pris/tilskuere:. . . 5120/80

ANDERSENS KUFFERT TEATER

29


HHHHH Teateravisen.dk: “Sprællevende fortælleteater om at være skilsmissebarn med papfamilier i alle mulige og umulige konstruktioner... Fortælleteatermanden André Andersen jonglerer virtuost med alle disse relationer i forestillingen ‘Den halve papdreng’. Med halve og hele fædre og mødre, lige og ulige uger, nye søskende, der pludselig ikke er der mere alligevel, fordi far og papmor har slået op igen... Som fortælleteater (denne forkætrede genre) er forestillingen en fornøjelse. André Andersen bruger hele kroppen og stemmen, fra det hviskende til de høje råb, og han sprinter elegant ud og ind af rollen som Peter....”

Den halve papdreng - En forvirrende og tragisk skilsmisse-komedie om at være barn i to familier.to familier. Instruktion: Ane W. N. Andersen Konsulenter: Sebastian Dorset og Sia Holm Manuskript: André Andersen

Den store krig og skuddene i Sarajevo

HHHH Teateravisen.dk: “...Med enkle virkemidler – nogle stole og et camouflagenet – får André Andersen skabt en tilstrækkelig antydning af skyttegravskrigen og dens rædsler med lus og rotter, gas og bombardementer... Det er dygtigt gjort – på ingen tid – at ridse det hele op, dette arsenal af latent sprængstof, der kunne tændes med en lille gnist.”

- Krigen der ændrede Europa for altid og hvor klassisk krig med angreb til r. hest mødte det moderne maskingevæ Instruktion: Sune Svanekier Manuskript: André Andersen

Februar - 2016: Premiere!

April - 2016: Re-premiere!

- Shakespeare i dynamisk og håndholdt dogmeversion. 400 året for Shakespeares død vil blive fejret verden over. I denne enmands-udgave af Hamlet, gør André Andersen historien om Hamlet spiselig for alle og invitere sit publikum helt tæt på Prins Hamlet og hans skarpladte tunge. Vel mødt i 2016!

Efter en sæsons hvilepause er Brødrene Løvehjerte tilbage i september 2016 i André Andersens soloversion der er blevet spillet for - og blåstemplet af Astrid Lindgrens datter og nære familie. André spiller sig igennem alle rollerne i den udødelige fortælling om livet og døden.

Hamlet SOLO

Brødrene Løvehjerte

For de lidt større og de største

For de største

DEN HALVE PAPDRENG

DEN STORE KRIG OG SKUDDENE I SARAJEVO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

30

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/40 Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7500/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/80 Pris/tilskuere:. 11500/100

WWW.ANDREANDERSEN.DK


André Andersen

SOLO solo@andreandersen.dk www.andreandersen.dk Tlf. 40309594

Tre ting skal være tilstede for at lave en teaterforestilling:

En fortælling, en skuespiller og et publikum.

Alt andet er overflod og skal kun tilføjes hvis det er højst nødvendigt!

Peter Brook, Teaterinstruktør

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ANDRÉ ANDERSEN SOLO

31


OPLEV TEATER FOR BØRN I HJERTET AF KØBENHAVN Kun 5 minutter fra Nørreport kan du opleve tankevækkende og poetisk teater for børn i aldersgruppen 2 – 12 år. I en stemningsfuld atmosfære i en rigtig teaterbygning med café og teatersal, præsenterer vi både egne forestillinger samt gæstespil for familier og ikke mindst skoler og institutioner. Teatret har både egen hyggelig café med børnevenlige priser og legehjørne for dem der gerne vil blive lidt længere.

ÅBEN SKOLE Der udarbejdes undervisningsmateriale til alle teatrets egne forestillinger samt udvalgte gæstespil. Dette kan frit downloades på anemoneteatret.dk/aaben-skole. Her kan du også læse om muligheder for at udvide oplevelsen med temabaserede workshops, der kan gøre teateroplevelsen fokuseret og tilpasset til de nye læringsmål. Vi er åbne for nye samarbejder med skoler og institutioner – så kontakt os endelig, hvis du har en god idé.

Husk også at du kan bruge TeaterKort på Anemone teatret. Teaterkortet giver gratis adgang for 1 lærer + 1 ledsager og gælder desuden på en række sjællandske teatre. Spørg efter kortet på din skole eller kontakt Grønnegade teater på 59 44 00 66

For de små

For de allermindste

For de små

BEDSTES HUS EN MUSIKALSK ODYSSE OM AT STÅ FAST UDEN AT STÅ STILLE

JEG KAN HUSKE ALTING OM AT VÆRE ET LILLE MENNESKE

MARIES JULEGAVE I AFTEN ER DET JULEAFTEN OG BAMSE HAR IKKE KØBT GAVE TIL MARIE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Periode: 11. sep. 2015 - 18. okt. 2015 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

32

ANEMONE TEATRET

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Periode: 21. okt. 2015 - 8. nov. 2015 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Periode: 21. nov. 2015 - 23. dec. 2015 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.ANEMONETEATRET.DK


REPERTOIRE 2015/2016 BEDSTES HUS

11. SEP - 18. OKT 2015

JEG KAN HUSKE ALTING

21. OKT – 8. NOV 2015

MARIES JULEGAVE

21. NOV – 23.DEC 2015

Ur-premiere af Anemone teatret - En musikalsk odyssé om at stå fast uden at stå stille. Gæstespil med Teater My - Om at være et lille menneske.

(4-10 år)

(2-5 år)

ny-bearbejdning af Anemone teatret - I aften er det juleaften og Bamse har ikke fået købt en julegave til Marie…

BAMSE OG DEN KINESISKE PRINSESSE

(3-8 år)

8. JAN – 7. FEB 2016

ny-bearbejdning af Anemone teatret - Om nye venskaber og om at se sin værste frygt i øjnene.

(3-8 år)

ADAM & EVA OG DEN FORUNDERLIGE SLANGE

12. FEB – 13. MAR 2016

TAB OG VIND

16. MAR – 10. APR 2016

Re-premiere af Anemone teatret Verdens ældste kærlighedshistorie som teatral roadmovie. Gæstespil med Teater Hund - En forestilling om konkurrence?

(5-12 år)

(5-12 år)

FOR MERE INFO OM KOMMENDE FORESTILLINGER, SÆRFORESTILLINGER, BØRNEJAZZ OG KONCERTER, SE ANEMONETEATRET.DK

PRISER

Billetkategorier Barn løssalg 55,Voksen løssalg 125,Børn gruppe (min. 6 prs) 40,-

For de små

Ledsagerrabat (v køb af min. 6 x børne/ungegruppebilletter) 40,Voksen gruppe (min. 10 prs.) 85,Teaterrabat (v. køb af min. 3 billetter på teaterrabat.dk) 65,-

For de lidt større

For de lidt større

BAMSE OG DEN KINESISKE ADAM & EVA OG DEN FORUNDERLIGE TAB OG VIND PRINSESSE - OM NYE VENSKABER OG SLANGE - VERDENS ÆLDSTE KÆRLIGHED- EN FORESTILLING OM KONKURRENCE? OM AT SE SIN VÆRSTE FRYGT I ØJNENE SHISTORIE SOM TEATRAL ROADMOVIE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Periode: 8. jan. 2016 - 7. feb. 2016 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Periode: 12. feb. 2016 - 13. mar. 2016 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Varighed i min:. . . . . . . . 45 Periode: 16. mar. 2016 - 10. apr. 2016 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

ANEMONE TEATRET

33


For de lidt større

DEN LILLE PIGE MED SVOVLSTIKKERNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 50 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

34

APOLLO TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80 Pris/tilskuere:. . 9600/120 Pris/tilskuere:. 13600/200

WWW.APOLLOTEATER.DK


For de lidt større

For de lidt større

GODMORGEN SOL Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 50 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DANS! HVAD? Højde i cm: . . . . . . . . . 310 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80 Pris/tilskuere:. 11200/150 Pris/tilskuere:. 15400/250

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 10 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/50

APOLLO TEATER

35


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

36

TEATERCENTRUM


1-2-3-nU...

En musikalsk og interaktiv forestilling for de mindste.

Skyer der svæver over byer...en gravko der laver en kæmpe stor bunke jord, lige til at kravle op i... en sommerfugl der ikke kan fanges... et æble man skal hoppe højt for at nå...vil du være med ? 1-2-3-nU... Det er noget af det vi oplever når vi åbner den store popupbog der med popups, levende billeder og overraskelser tager os med på en musikalsk og sanselig tur ud i virkelighedens verden.

Aldersgruppe : 0 - 3 år Varighed : 35 min. Sceneareal : 3 x 3 m Loftshøjde : 2.20 m Delvis mørklægning Pris : 6.500,-

Tekst, musik og på scenen : Dorthe Eggertsen Video, teknik og på scenen : Rasmus Kajhøj

VI SES I MORGEN

En musikalsk forestilling om forskellighed og venskab

- i Teateravisen og Årets teaterhit på hitlisten i Information

Hmmm…hvad er det nu det er for en dag i dag? I går…var det jo røddag... altså grøndag, røddag, gul…nåh ja det er jo guldag i dag ... Vi befinder os hos en pige, der bor på en super højteknologisk stjerne ude i rummet. Stjernen kan alt, hvad pigen har brug for, f. eks. rense kjoler, spille musik, rime og modtage ven-på-vej-signaler. Hver dag får hun besøg af sin søde ven fra jorden, som kommer flyvende ved hjælp af sin vindpose. Han har altid noget spændende mad med og fortæller de mest fantastiske historier, og så danser de og skriver sange sammen med publikum… Ide og manuskript : Dorthe Eggertsen Teknik og musik : Rasmus Kajhøj Video og foto : Søren Dø Scenografi : Kristian Knudsen På scenen : Anna Panduro og Tobias Trier Støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg

Aldersgruppe : 3 - 8 år Varighed : 40 min. Sceneareal : 4 x 5 m Loftshøjde : 2,6 m Total mørklægning Pris : 6.500,-

arthotel.dk - kontakt +45 28 92 85 87 - info@arthotel.dk For de allermindste

For de små

1-2-3-NU...

VI SES I MORGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ARTHOTEL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 100 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/80

ARTHOTEL

37


Aben Osvald og Jakelmesteren Frit efter bogen ”Aben Osvald” Osvald er en lille nysgerrig og til tider meget snakkesalig abe. Mens Jakelmesteren har rigeligt at gøre med at få samlet sit dukketeater, for at komme i gang med dagens forestilling. Af og med : Asger Gomez Frøkov

Instruktør: Knud Andersen

En morsom historie for de 2 – 6 årige og andre barnlige sjæle Pressen skrev : Sød og ukompliceret dukke-historie for de mindste. fint fortalt og med en skøn abe i centrum, der er svær at stå for.

Den finurlige musikant BORIS elsker at spille musik, og fortælle historien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba. Af og med : Asger Gomez Frøkov Konsulent: Knud Andersen, Søren Skjold

En humoristisk Klassisk forestilling for de 3-10 årige og deres familie TheLinenhall, Ireland : The audience are enraptured from start to finish . this show is a pleasure for any venue to host.

Ho.hooo...

Julemanden har lovet at komme på besøg, men har lidt juletravlt, så han har sendt klovne-nissen Zap og mime-nissen Zip i forvejen. Og er der noget de kan, er det at få tiden til at gå.... Bare Julemanden og Rudolf ( ham med den røde tud ) nu kan finde vej ?

Et Juleshow for hele familien, krydret med gøgl og julens sange. Ny opsætning: Mimeteatret & Zapshowteater

Medv.: Gert Pedersen; Asger Gomez & Julemanden

Det er fantastisk, at ca. 100 børn i alderen 1 - 6 år kan være helt opslugt i 45 minutter. * * * * Det er rigtig godt børneteater. Julehilsen Sandlyng Børnehus

For de allermindste og de små

For de små og de lidt større

ABEN OSVALD OG JAKELMESTEREN

BORIS OG DEN GLADE LØVE

JULEBALLADEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 2-90 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

38

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60

ASGUER ZAP SHOWTEATER

For de små og de lidt større

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5900/80 Pris/tilskuere:. . 6900/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6900/120

WWW.ZAPSHOWTEATER.DK


Fasanvej Fasanvej 77 4300 4300 Holbæk Holbæk tlf; tlf; 51296029 51296029 Hovhov...nå: Et stykke om hvor stor er lille...

Pressen skrev: "Samtidig med , at det er hylemorsomt, stiller forestillingen også tilsyneladende usynlige spørgsmål, som på finurlig vis også giver svar.." ***** " Sjove grimasser, og ubetalelig morsom mimik"

Af og med :

Nils Gugge Sørensen & Asger Gomez Frøkov

Teknik : Hans Sode

Komponist : Nils Torp

EN H Y L E M O R S O M

H I S T O R I E FOR B Ø R N

En musikalsk show i et næsten nonverbalt univers

Speciel UDENDØRS variation af : Hovhov...nå , Mito & Dito og Aben Osvald.. Mito & Dito:

Et stykke om dit og mit

Med: Asger Gomez Frøkov & Gert Pedersen

En sjov og poetisk forestilling for de 5 - 90 årige PRESSEN SKREV: ”Det skorter ikke på morsomme idéer og skæv mimik i dette dansende Papkasse-show” ”et rørende og originalt stykke moderne klovneteater”

Ny coproduktion med: Mimeteatret & Zapshowteater Støttet af Odense kommune

M I T O & D I TO Prisbelønnet forest. i flere verdensdele

Se trailere for forestillingerne www.zapshowteater.dk Zapshowteater turnerer periodisk hele året i hele Danmark og resten af verden

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

HOVHOV...NÅ

MITO & DITO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9600/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . 2600 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8500/100 Pris/tilskuere:. . 9500/140

ASGUER ZAP SHOWTEATER

39


N

es!

p!

Gule ro

iv u Kejse den for din erden r egen e ns f len m ed de olk finder N dør. n skø atterg nn a egen e sang - i h Roen h a a ns v o sig m g sanselig e! ed mu heden sikk br om et vensk en i fortæll eder a in b Kejse ren bli der tager gen, form. ver så får tår er i øjn glad han ene.

For de allermindste

For de allermindste

GULERODEN DER IKKE VILLE OP!

NATTERGALEN - SKAL FINDES!

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/50

TEATRET ASPENDOS

Find

o le

nken. sid på græsset og bæ er, det inn sk len Fuglene synger, so der firfin n ma e er så hyggeligt. Måsk ar sår tef ds Be ld. kløver? Det bringer he n vokser sig stor i en gulerod i haven. De ikke hives op. Bedden gode jord. Men vil temor, barnebards stefar får hjælp af Be st da musen n net, hund og kat. Me før sammen de hjælper til kan op en trække gulerod p. plo med et

40

al

der ikke vi n de Kom med i haven, l

ale n - S g r e t atligeer deNt boegdlestgeange k

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4800/50 Pris/tilskuere:. . . 5700/65

WWW.ASPENDOS.DK


Teatret Aspendos info@aspendos.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

20761830

w w w. a s p e n d o s . d k

TEATRET ASPENDOS

41


E

ker historiern e om Em il fra L Han fortæ ønneberg. ller den h istorie, so holder alle m han rmest af den hvor går i mus Emils far efælden o g får hove ind i dej. E det smurt mil tøjet for d får slet ikke tid til at komme en evige renden til i Han snitte værksted r et. jubilæet b træmand nr. 100, men liver for Lindgre ensomt. Med resp ekt ens tekst er s intim fore stilling om kabt en livet på Katholt

nr. 100

yeOAle utobi n s l g.

e har

fødselsda t gave er en flo Årets bedste ldig væ n skyde en rød bil. Den ka fa et rt på! nok lidt for meg r få n e d g o rt fa søsters bardus ind i r e b lø n e d gøre Da travlt med at le O r få s u dukkeh og ikke en! Mød Ole ondt godt ig g fin, i der er rød o n ile b st d in m k k og musikals en humoristis . å de sm forestilling for

Ol

m

træman g o il Steffen els d

Totte b yg

ger

G flest De seri unilla e k fortæ er om Wold es ender leve ller o L b o ø t ken lser, so m små te og rnebog de o s en m g ta m børn og stor Totte, e f l s ø Tott unter te e om. M ler glæ hverda om e v gs ater d ø vær il by fores d den e ved a opt ge gg ktø he till kan jskass e et h ing for rlige To nd e tte i u e in s. m m “kaf vitere å i b Hele indste . ru fe” m T i s or og g før ottes it n h an far ye hus til .

nFliollel hvide e k e D

t ka

e v e n ty r e t, D e h v id e k a t, h a n li ll e n d le r o drengen m Esben, kurrere der må konm e d s in a r v e r e tt e brødr e n ti l e om fa m il ie g I den m ørke sk å rden. ov mød e n ta le er Esbe nde ka n t som h a m ti l h jæ lp e r a t v in d e g å r d e n .. . o g m e g fa m il ie et mere endnu. For de små og de lidt større

For de allermindste

For de allermindste

EMIL OG TRÆMAND NR. 100

OLES NYE AUTOBIL

TOTTE BYGGER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

42

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6200/110

TEATRET ASPENDOS

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550

WWW.ASPENDOS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/50 Pris/tilskuere:. . . 5400/65


Teatret Aspendos info@aspendos.dk

20761830

w w w. a s p e n d o s . d k

Emil & træmand nr. 100 For de små

DEN LILLE HVIDE KAT Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 200 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/60

TEATRET ASPENDOS

43


ASTERIONS HUS Asterions Hus har de seneste tolv år turneret både nationalt og internationalt og hjemme på Refshaleøen i København. Vi tager udgangspunkt i appetitten, glæden og livets paradokser. Vi søger ukueligt at få skuespillet til at balancere lige på kanten mellem det groteske og det realistiske, mellem det forvirrende og det lettilgængelige. Stilen er hudløs og meget fysisk – nærmest akrobatisk og dansende. Asterions Hus søger altid at finde og udforske grænser. I samarbejde med vores publikum udforsker vi grænsen mellem fortæller og publikum. Vi lader publikums oplevelser have indflydelse på vores fortælling, som derved bliver vedkommende. I vores univers bliver alting vendt og drejet, udforsket og analyseret - til vi finder den rene, nærværende historie vi vil fortælle. Asterions Hus er støttet af Statens Kunstråd. Alle forestillinger er refusionsberettigede. Teatret er medlem af TIO og ASSITEJ Danmark. ASTERIONS HUS REFSHALEVEJ 320 1432 KBH K TLF 32570808 WWW.ASTERIONSHUS.DK INFO@ASTERIONSHUS.DK

44

ASTERIONS HUS

WWW.ASTERIONSHUS.DK


DE TO NYESTE FORESTILLINGER FRA SÆSON 14/15

LEONARDO En fysisk, visuel, sanselig og udforskende forestilling, hvor det unge publikum bogstaveligt træder ind i renæssancemennesket Leonardo da Vincis univers. Kunstnerens og videnskabsmandens livsværk bliver levendegjort i en scenisk installation, anatomisk dans, matematisk poesi og holistisk nysgerrighed. Dyk ned og bliv smittet af Leonardos store livsappetit! “... et eventyrligt stykke om Leonardo da Vinci, vildt og overraskende... Og for de, der vil tæt på Leonardo da Vincis forunderlige tanker og virtuose præcision, er forestillingen guld værd.” - Gregers Dirckinck-Holmfeld, Gregersdh.dk

JASON

Mytologi i børnehøjde - en drabelig fortælling om helten Jasons forunderlige liv og rejse, hvor børnene bliver inkluderet - og grænserne mellem virkelighed og fantasi forsvinder. Sammen med Jason må børnene kæmpe mod ildspyende tyre, en drage med tusinde øjne, en troldkælling og en kærlighedshungrende dronning. ”Det er godt gået, det er charmerende, og det siger en masse om mimisk færdighed, kropslig versatilitet, fortællerfryd – og mangfoldig brug af sofaen.” – Janken Varden, Teateravisen

For de største

For de små

LEONARDO

JASON

Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 950 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/120

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5800/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80

ASTERIONS HUS

45


MIT RUM

Tilde viser os vej ind i barnets legende afsøgning af verden på sine helt egne præmisser – og hvordan denne leg er begyndelsen på kunst. Hun danser med skygger, gemmer sig i lys, husker, glemmer, erkender med krop og sind og lader os få indblik i hvorfor en kunstners liv, værk og væsen gør os allesammen rigere som mennesker.

ILIADEN Myten om Troja bliver optrævlet og fortalt i et forrygende tempo, hvor tre skuespillere levendegør Iliaden og dets myldrende persongalleri på en times tid. Det er en kropslig og mytisk, sjov og elegant forestilling om flygtig skønhed og utæmmelig vrede - der vil gøre selv publikum forpustet.

“Dansk teaters kvindelige sputnik” -Kirsten Dahl, Teateravisen “Stærk oplevelse af et frigjort kvindeliv for fuld udblæsning.” - Anne Middelboe Christensen, Information

”Normalt er man ved at dø af kedsomhed i oldtidskundskab - i går var man ved at dø af grin … de skøre grækere, trojanere og deres ligeså kuppelvanvittige guder var en tur i vridemaskinen…. ren Dario Fo og storspillet commedia dell’arte” - Stefan Andersen, Kalundborg Lokalblad. Den største kærlighedshistorie nogensinde i en rørende, tempofyldt, humoristisk og meget anForestillingen kan spilles udendørs derledes udgave, hvor Shakespeares fantastiske tekst folder sig ud med alt fra ormedans og forelskede sumobrydere til gartnerkor og inderlig ballet i trillebøre.

ROMEO&JULIE!

”Opsætningen er et koncentrat af den betingelsesløse vidunderlige første kærlighed, der folder sig ud med ekspressiv fysisk kraft, kontant komik og inderligt rørende romantik.” - Randi K. Pedersen, Teateravisen Forestillingen kan spilles udendørs

For de største

For de største

MIT RUM - BØRNEVERSION

ILIADEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 950 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

46

ASTERIONS HUS

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/120

For de største

ROMEO&JULIE! Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/120 Pris/tilskuere:. 10200/150 Pris/tilskuere:. 13000/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

WWW.ASTERIONSHUS.DK


ROBIN HOOD Hun vinder kampen om at spille Robin Hood. Han om alle de andre roller – Lille John, Sheriffen og Lady Marion….! De slås med stokke, kårder og sværd så publikum jubler – og de kysser, så der skriges i frydefuld afsky. En spændende og forførende fortælling om Robin Hood og hans muntre svende. ”Alt i alt nok den festligste ‘Robin Hood’, jeg har set, Disneys tegnefilm inklusive.” - Janken Varden, Teateravisen

MEDUSA En grum og grusom historie om den væmmelige Medusa, om mægtige guder, det forfærdelige havuhyre, den fantastiske helt og den skønne prinsesse. To mænd begynder at fortælle historien om helten Perseus, men bliver selv så grebet af eventyret at de kaster sig selv og børnene ud på en susende, fantasifuld rejse. ”De to aktører magter - med både sjov og ballade og dramatik - at synliggøre historien. - Janken Varden, Teateravisen

Forestillingen kan spilles udendørs

MOSEKONENS BRYG Mosekonen tager børnene med på en finurlig skattejagt hvor musikken er den centrale fortæller. For at finde hendes magiske klokke må vi forbi en trold, en fe og den helt skøre musikgartner, der dyrker musikinstrumenter! Med børnenes hjælp ender eventyret godt. ”…noget så sjældent som en site specific-musikforestilling for børnehavebørn – legende og improviserende, men hele tiden båret af fortællingens grundlæggende fremdrift… en lovende, ny fusion af skuespil og musik inden for børneteatret.” - Anne Middelboe Christensen, Teateravisen Forestillingen spiller gerne på utraditionelle steder og udendørs

For de lidt større og de største

For de små

For de små

ROBIN HOOD

DEN GRUSOMME HISTORIE OM MEDUSAS HOVED

MOSEKONENS BRYG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 1 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 1

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7040/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5800/60 Pris/tilskuere:. . . 7040/80

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 1 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/60

ASTERIONS HUS

47


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 48

TEATERCENTRUM


7 år, , n er den a m glere , når s og ver omsmæ n a gør m l skille ejend Hvad mor ska ed sine senting? gen e m g k far o r sig på orlige vo il sin helt e t v s pres iler og al egne sig t b EN flytte an mon g? AVIS m n i TER n A n t E a u T l K NE BØR lige s lykke

“ Stykkets største styrke er, at det formår at være tro over for barnets univers, og blandingen af drøm, fantasi og realitet gør, at det ubærlige kan opleves. Det berører det sted hvor barnet oplever, at ingen nåde findes og hvad gør man så med alle sine følelser? Det bringer både tårer og smil frem.” -Benedikte Bøgelund, lærer på Solvangskolen, Farum.

Forfatter: Line Mørkeby Instruktør: Mikkel Flyvholm Medvirkende: Margit Watt-Boolsen og Nina Marie Birk Scenograf: Line Jak Komponist: Fredrik Melquist Lys: Maria Pi Houmann Afvikling: Karina Dahl

www.skillemis.dk Tlf: 30286232 Email: skillemissen@gmail.com Turneperiode efter aftale. Tekniske krav: 230V, (400 V, 3x16 A)

For de små og de lidt større

FAR, MOR OG SKILLEMIS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SKILLEMIS.DK/WWW.ATORIET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9500/80

ATORIET

49


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 50

TEATERCENTRUM


OPSANG er en krasbørstig musicalkomedie, der uddeler teatralske Bøllebank og syngende lussinger til den danske ungdoms syv dødssynder. Iscenesat som et musikalsk foredrag præsenterer stykket to foredragsholdere, der fremfører syv forskellige skæbnefortællinger om syv dødsenssyndige teenagere, der lider hver sin drabelige skæbne. Den dovne brækker nakken i et Jackass-stunt, den hovmodige rammes i hovedet af galaktisk lort, den griskes drømme om celebert stjerneliv afsløres som hul i hovedet. OPSANG beretter, med selvretfærdighedens klare røst,synger og danser, om alle de bibelske plager (læs: stuearrest, fedtet hud og campingferie med farmor), som vil falde tungt på ungdommens snotdumme hoveder, hvis den ikke snart tager sig sammen. Tag din teenager med i teatret og få et godt fælles grin over dette kærligt spiddende portræt af en ungdomsgeneration og dens voksne.

For de største

OPSANG Alder:. . . . . . . . . . . . 14-104 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.BAGGAARDTEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13900/120

BAGGÅRDTEATRET

51


KROP AMOK RISIKOTEATER  FOR  UNGE

      

 -­�  skørt  og  anderledes     (Emelie  8.kl.)

  

-­�  totalt  ramt...lavet  til                          os  (Rasmus  9.kl.)

      

          -­�  det  absolut  bedste                                  teater  for  unge,                                                    jeg  har  set                  (Jytte,  lÌrer  i  35  ür)

KROP  AMOK  handler  om  alt  det  spændende  og  forunderlige  der  sker  i   teenageårene,  når  kroppen  eksploderer  i  et  væld  af  nye    tanker,  følelser   og  spørgsmål.   OM  at  være  usikker  og  forvirret.   OM  søvn  og  ensomhed.   OM  at  overleve  skiftet  fra  barn  til  voksen. Unge  bliver  dagligt  bombarderet  af  medierne  med  billeder  af  den  ideelle krop,  det  ideelle  job,  den  ideelle  kæreste,  det  ideelle  liv.   Hvis  du  er  kendt,  succesfuld,  smuk  og  veltrænet,  så  er  du  helt  sikkert  lykkelig....?  "  Idé  :    Pallesen    &    Weinkouff   Instruktør  :    Solveig    Weinkouff Scenograf  :  Filippa  Berglund Musik  :  Sys  Bjerre   !#

TurnÊoplysninger:    Periode:  24.08.-­  09.10.2015   18.01.-­  18.03.2016

For de største

KROP AMOK Alder:. . . . . . . . . . . . 13-89 Varighed i min:. . . . . . . . 60 OpsĂŚtning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

52

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja MørklÌgning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8800/100

TEATER BAGLANDET

WWW.TEATERBAGLANDET.DK


JUHU DET  ER  REGNVEJR

Er  det  sjovt  at  børste  tænder?  Kan  en  frø  gøre  dig  glad?   Hvem  bestemmer  om  du  er  sur  ?  Kilder  fantasien  under  dine  tæer?   ....og  er  solen  egentlig  altid  bagved  skyen?   JUHU  det  er  regnvejr  er  en  musikalsk,  nonverbal,  poetisk  boble  om  hverdagen,   hvor  ikke  engang  fantasien  sætter  grænser. JUHU  det  er  regnvejr  #  Om  at  få  nye  venner  og  om  det  bevidste  valg  set  i  børnehøjde.  " Idé  :  Weinkouff  &  Pallesen Komponist  og  stompinstruktør  :  Sune  Skuldbøl  Vraa  " Instruktør  :  Solveig  Weinkouff   Scenograf  :  Filippa  Berglund

TurnÊoplysninger: Periode:  19.10.2015  til  18.12.2015   og  pü  forespørgsel

BAGLANDET

TEATER Â

www.teaterbaglandet.dk For de smĂĽ

JUHU DET ER REGNVEJR Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 OpsĂŚtning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej MørklÌgning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

TEATER BAGLANDET

53


Barkentins Teater

Barkentins teater er et lille sydvestjysk teater, med hjemsted i Ribe. Vi turnerer i hele landet med sagtmodige, morsomme og vedkommende forestillinger for børn og de voksne.

FORESTILLINGER I SÆSON 2015/16:

’INDENI’ for de 1½- til 4-årige

Lysten til at gå, lysten til at løbe, lysten til at lege, lysten til at plaske, lysten til at opleve... Det sker ting ligner noget vi kender, men indeholder noget helt andet. Et par gummistøvler går hele vejen, men hvor langt kan de gå og hvornår går en gummistøvle for langt. Historien om hvad et par gummistøvler også kan indeholde. OBS: Kan spille udendørs. Forestillingen er skabt af Ole Barkentin Lauritzen og Folmer Kristensen Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 30 minutter Spilleplads: 4 gange 4 meter. Der kræves ikke mørklægning Pris: 4800 kr. ekskl. moms ved 30 børn (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’NøRREGaaRD OG BaRKENTIN’ for de 3- til 7-årige

Hans Nørregaards ”Dyrenes brevkasse” fra ”Bedstefarprojektet” og Ole Barkentin Lauritzens ”Møgfuglen” i en ny opsætning kommer på landevejen. De bliver spillet lige efter hinanden og bliver finurligt kædet sammen. Medvirkende: Varighed: Spilleplads: Pris: Refusion:

Ole Barkentin Lauritzen og Hans Nørregaard 40 minutter Et rum. Der kræves ikke mørklægning. 6400 kr. ekskl. moms ved 60 børn (voksne tælles ikke med) Godkendt

Andre forestillinger på turné, se vores hjemmeside. Vi giver 10% rabat på anden forestilling, samme sted og dag. For de allermindste

INDENI Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

54

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

BARKENTINS TEATER

For de små

For de små

NØRREGAARD OG BARKENTIN : HISTORIER

URO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.BARKENTINS-TEATER.DK


’URO’ for de 3- til 7-årige

Holdet bag ”Suttog” og ”Velkommen” tager en ny tur, denne gang for de 3 til 7 årige. Hvad er den bedste gave man kan få? Noget man kan bruge? Noget man ikke havde regnet med? Noget man ikke kan gennemskue? Der er mange muligheder; men et er sikkert. En god gave giver plads til eftertanke og det kommer der ofte en god historie ud af. Forestillingen er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 40 minutter Spilleplads: 4 gange 4 meter. Min. 2,30 meter til loft. Ingen mørklægning Pris: 5350 kr. ekskl. moms ved 60 børn (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’SUTTOG’for de 1½- til 4-årige ’VELKOMMEN’for de 2- til 5-årige

”Suttog” er en sort/hvid stumforestilling for de mindste. ”Velkommen” er en forestilling uden mange ord. Begge forestillinger handler om de ”store” livsværdier, når man ikke selv er så stor. Forestillingerne er skabt af Ole Barkentin Lauritzen, Hans Nørregaard og Jette Nørregaard Medvirkende: Ole Barkentin Lauritzen Varighed: 30 minutter Spilleplads: 4 gange 4 meter. Der kræves ikke mørklægning Pris: 4800 kr. ekskl. moms ved 30 børn. (voksne tælles ikke med) Refusion: Godkendt

’NIELSEN OG FISK’for de 3- til 7-årige

En eventyrlig forestilling, hvor et drama udspilles af dagligdagsting i nye roller. En støvsuger bliver en drage, en standerlampe solen, en opvaskebørste til en konge, og en hel flok af en gummihandske. En drabelig fortælling, der ender godt ved hjælp netop af – ja, dagligdagsting. OBS: Kan spille udendørs. Medvirkende: Pris: Refusion:

Ole Barkentin Lauritzen 5350 kr. ekskl. moms ved 60 børn. (voksne tælles ikke med) Godkendt

Barkentins Teater Gravsgade 37, 6760 Ribe · www.barkentins-teater.dk Henvendelse: ole@barkentins-teater.dk eller tlf. 24 48 90 30 For de allermindste

For de allermindste

SUTTOG Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

VELKOMMEN Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

NIELSEN OG FISK Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 210 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

BARKENTINS TEATER

55


Lille T

OG DE FORBUDTE BAMSER 3-8

I en by hvor bamser var forbudt, blev drengen Lille T født. Han blev drillet, fordi hans ører var så store som rabarberblade – men Lille T var ligeglad. Han sad bare og lyttede til verden. Han kunne høre så meget: et jordbær, et stjerneskud… Men en dag hørte han, at folk i byen inderst inde sukkede efter bamserne. Og at bamserne langt borte sang sange fulde af længsel efter mennesker…

Solo for to

venter utålmodigt. 5-10 Dirigenten Men medlemmerne af det syv

mand store orkester ringer ét for ét og melder afbud til koncerten. Orkesterlederen er desperat, men vender situationen om: Nu kan han endelig opføre sin solo-trompetkoncert. Lige da han vil starte, dukker den eneste musiker op. Den allerdårligste, ham der ikke tænker på andet end fodbold. Det kan kun gå galt. Og det gør det!

BATIDA ER STØTTET AF

For de små

For de små og de lidt større

LILLE T OG DE FORBUDTE BAMSER

SOLO FOR TO

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

56

BATIDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5300/40 Pris/tilskuere:. . . 6160/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7220/80 Pris/tilskuere:. . 9120/100

WWW.BATIDA.DK


WWW.BATIDA.DK 2400 KØBENHAVN NV TELEFON +45 38 10 36 09 INFO@BATIDA.DK

SPAGHETTI bliver høj af spaghetti, siger de 3-8 Man to lange. Og så koger de spaghetti

efter alle kunstens regler. Deres nabo, der ikke er spor høj, men lille, tyk og forfærdeligt sulten, vil gerne spise med. En sød og hjertevarm historie om uforenelige størrelser, der trods alt finder sammen. Om der er musik i denne lille perle? Masser!

Den vidunderlige trio Der er noget med Karl. Hver gang

5-10 Mester spiller, hopper der et eller andet ud af Karls hoved, så musikken lyder helt forkert. Mester vil gøre et sidste forsøg: en dejlig forårskoncert. Karl lover at gøre sig umage, men går det? Hør musikken. Og se det, der alligevel slipper ud af Karls hoved og sender trioen ud på tre fantastiske rejser.

ABEN OSVALD 3-8

Egon Mathiesens børnebogsklassiker som musikalsk forestilling. Den lille Osvald har en hemmelig drøm om et lykkeligt abeliv – og et stort rødt æble. For de små

SPAGHETTI Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6160/60 Pris/tilskuere:. . . 7220/80

For de små og de lidt større

For de små

DEN VIDUNDERLIGE TRIO

ABEN OSVALD

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6160/60 Pris/tilskuere:. . . 7220/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6160/60 Pris/tilskuere:. . . 7220/80

BATIDA

57


KRONEN

på hovedet

5-10

Kongen er gammel og skal snart dø. Naturligvis skal den ældste søn, kronprinsen, overtage kronen. Det er han vældig stolt af. Men hvad hjælper det, når faren holder allermest af hans forkælede lillebror? Forestillingen handler ikke blot om kongesønners rivalisering: Tre musikalske skuespillere fortæller en både sjov og alvorlig historie om jalousi mellem søskende. Den kredser om det, der optager os mennesker mest: kærlighed, retfærdighed, accept… Store, komplicerede spørgsmål – også for små børn.

Pigespejdernes dramapatrulje opfører

JUNGLEBOGEN dramapatrulje skal opføre 8-12 Pigespejdernes JUNGLEBOGEN på den årlige jamboree.

Ved hjælp af dukker i alle størrelser, objektteater, skyggespil, dans og levende musik, spiller de en række centrale scener fra selve Junglebogen: Ulvene redder den spæde Mowgli fra den feje og blodtørstige tiger Shere Khan. Mowgli henter ilden hos menneskene og bruger den som våben i sin kamp mod tigeren… Vi følger livet i patruljen og prøverne op til premieren. Men pigernes hakkeorden og indbyrdes magtkampe truer konstant med at spolere hele projektet.

For de små og de lidt større

For de lidt større

KRONEN PÅ HOVEDET

PIGESPEJDERNES DRAMAPATRULJE OPFØRER JUNGLEBOGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

58

BATIDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6160/60 Pris/tilskuere:. . . 7220/80 Pris/tilskuere:. . 9120/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9500/125 Pris/tilskuere:. 11320/150

WWW.BATIDA.DK


VI HAR FLERE FORESTILLINGER PA REPERTOIRET. RING OG HØR NÆRMERE ELLER SE

WWW.BATIDA.DK

Ouverture komisk og poetisk historie om 10-99 En livet i et besynderligt orkester. Om

glæder og sorger, om stor lykke og voldsom tragedie medlemmerne imellem. Kan spille inde som ude!

Grande finale

er så yndigt at følges ad – for fuld 10-99 Det musik. Orkestret er blevet hyret til den store dag, men brudeparret er ikke dukket op… Det der skulle have været musik til en henrivende begyndelse, tegner til at blive en Grande Finale! Kan spille inde som ude!

Manden de kaldte

ROLEX

12-99

– et sted i Østeuropa, før det hele ramlede... En diktator med storhedsvanvid. En kunstner der sælger sin sjæl. En ung kvindes uforbeholdne kærlighed. En stor og støjende familie. En dreng der vokser op i ensom elendighed. Farverig og underholdende fortælling om storhed og fald – med masser af levende musik.

For de største

For de største

For de største

OUVERTURE

GRANDE FINALE

MANDEN DE KALDTE ROLEX

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15100/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15100/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13440/125 Pris/tilskuere:. 14280/150

BATIDA

59


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 60

TEATERAVISEN


Encyklopædisterne Co-produceret med Maskineriet

Man fornøjes over de ækvilibristiske encyklopædisters insisteren på at knokle for at blive klogere – med og uden cykel.

Tre cyklende særlinge har udsendt sig selv på en mission for at indsamle og certificere materiale til bogen, der kan besvare alle spørgsmål: Encyklopædien! Skævt, poetisk og sjovt gadeteater. Eventyrlige ombyggede cykler.

Børneteateravisen

Teatret Beagle skaber “tegneserie teater” i et overraskende, skarpt og fysisk visuelt scenesprog med forvandlende scenografier. Fyldt med komiske, absurde og poetiske historier. Med meget få ord, tape, stor opfindsomhed, leg og tempo fortæller stykket “KropsKontoret” om menneskelige fejl og forvirring. Der Nordschleswiger, Den Dansk Tyske børneteaterfestival

KropsKontoret På KropsKontoret mødes en mand og en kvinde. Igennem undersøgelser af kropssproget, kommer de igennem hele følelsesregisteret for at forstå kropssprog, følelser og hinanden. Kropskomik, dans, skøn mimik og få ord.

Gadeteater for hele familien. (kan også spilles indendørs). Vi tilbyder workshops i fysisk teater, kreativ dans og komik. For børn, unge og voksne. Internationalt gadeteater i samarbejde med Actic.nl - Se TeatretBeagle.dk

Campisterne Kurt og Karins campingidyl brister og folder sig ud som et magisk hurlumhejhus. De hvirvles ud i jalousi, kontrolkampe og sanselig begejstring. Skævt og rørende. Absurd, fysisk og komisk gadeteater for hele familien. En eksplosiv energiudladning, hvor ord overflødiggøres af farverige og fantasifulde scenarier, og hvor det ukendte udfordrer, skræmmer, rykker og glæder!

Teatret Beagle dans & fysisk teater

Godsbanen | Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C | mobil: +45 2029 9677 Information og salg hos Kulturriget.dk | mobil: +45 60 66 08 86

Ditte Bille Winther, Kulturskribent

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

ENCYKLOPÆDISTERNE

KROPSKONTORET

CAMPISTERNE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 600 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12800/200

Reserveret til info-box WWW.TEATRETBEAGLE.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 600 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15600/400

TEATRET BEAGLE

61


For de allermindste

HOV! Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

62

TEATERBLIK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40

WWW.TEATERBLIK.DK


For de allermindste

REGN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6400/60

TEATERBLIK

63


Blixen UnplUGGed & Teatergrad præsenterer

Blixen UnplUggeD bbbbb Blixen tatoveret i tankerne. Anne Middelboe Christensen, teateravisen.dk

Jeg kan på det varmeste anbefale forestillingen til skoler, sprogskoler og gymnasier. Michelle Skov, VUC, Greve

To skuespillere i et rum med to stole i midten forvandler Blixens ord til fængslende drama, mens publikum sidder rundt om i en oval som bolværk mod virkeligheden. Skibsdrengens fortælling er det berømte gotiske eventyr om den 14-årige skibsdreng Simon, der redder en vandrefalk fra skibets rig og derved afgør sit livs skæbne. Ringen er den lillebitte fortælling om to nygifte, hvis lykke forskubbes og umuliggøres for altid af ét eneste blik mellem to, der ikke skulle have set hinanden i øjnene. Her udbydes Skibsdrengens fortælling. Ringen kan spilles i forlængelse, hvis I ønsker det.

blixenunplugged.dk teatergrad.dk

Medvirkende Petrine Agger & Mette Frank Iscenesættelse Karen-lise Mynster Booking Teatergrad booking@teatergrad.dk Janne Hovmand Storm tlf. 2616 2256

For de største

BLIXEN UNPLUGGED Alder:. . . . . . . . . . . . 13-103 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 25 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

64

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8000/120

BLIXEN UNPLUGGED

WWW.BLIXENUNPLUGGED.DK


Nyskrevet dansk musikforestilling for alle over 7 år! Ikke så langt herfra ligger der en meget stor og meget særlig skov. Eller, det er ikke så meget skoven, der er noget særligt, den er som skove nu engang er. Det særlige er, at der i midten af skoven er en lysning – og at der i denne lysning ligger en bar. En bar med kulørte lamper og en utroligt anbefalelsesværdig citronvand. CITRONBRUS er en forestilling om fællesskab, rejselyst og om at finde sig selv.

Kontakt os for tilbud på flere forestillinger

Teater Bloom · Tlf. 42501722 · mail@teaterbloom.dk · www.teaterbloom.dk · Find os på Forestillingen er støttet af: Bikubenfonden, Statens Kunstfonds Legatudvalg for Musik og Valby Lokaludvalg For de lidt større

CITRONBRUS - EN BOBLENDE CABARET OM AT VÆRE SIG SELV Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERBLOOM.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/80

TEATER BLOOM

65


A M U S I C A L G A M E P L AY BY THOMAS SANDBERG IPLAY UPLAY WEPLAY ER EN MUSIKALSK OG HUMORISTISK HYLDEST TIL DET LEGENDE DIGITALE MENNESKE I EN VERDEN FYLDT MED APPS, TABLETS, SMARTPHONES OG LAPTOPS. Den prisbelønnede og anmelderroste multikunster Thomas Sandberg inviterer publikum ind i en fantasifuld og interaktiv verden med rytmer, lyde, videokunst, computergrafik og leg. Thomas har arbejdet med teknologi i hele sin karriere og udvikler selv software til sine forestillinger, så publikum vil opleve noget ganske unikt. LYSDESIGNER: MIKKEL JENSEN ALDERSGRUPPE: 10-100 ÅR. TEKNISKE KRAV: MØRKLÆGNING · 220 V / 3 X 16 A BXDXH: 7X5X4 METER PRIS: 10.000 INCL. MOMS FORESTILLINGEN ER REFUSIONSBERRETIGET

PRESSEN HAR TIDLIGERE SKREVET OM THOMAS SANDBERG: ”Thomas kan få alt til at swinge – giv ham et fodgængertorv, et plastsæde, giv ham hvad som helst! Han er legebarnet uden grænser, der spiller på det essentielle pulsslag...”, Berlingske Tidende ”Sandbergs originale fantasi går lige ind... Sandberg jammer for vildt...kom ikke og sig, at det københavnske teater ikke følger med...” Information ”Sandberg er vores sjoveste slagtøjsspiller... Kunst i grænselandet mellem stand up, improvisation, ny kompositionsmusik og teater. Sat ned på en stol mellem to mikrofoner udvidede percussionisten vores rammer for forståelse af, hvad der er musik, hvad der er slagtøjsspil, og hvad der bare er elementært morsomt...”, Politiken

For de lidt større og de største

IPLAY UPLAY WEPLAY Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

66

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

BOING PRODUCTIONS

WWW.BOINGPRODUCTIONS.DK


KYS DET NU, DET SATaNS LIV!

ÅRTIERS UFRED! EN REJSE TILBAGE I TIDEN MUSIK - OG DANMARK HISTORISKE BEGIVENHEDER ET VIGTIGT MØDE MELLEM TO GENERATIONER!

TEATER BORDERLINE Kys det nu, det satans liv! er en musikalskhistorisk fortælling, hvor en familiekrig bliver blotlagt og helet. Kasper bor alene med sin far, han er et klassiskguitar-talent, men vil hellere spille hård og svedig rock. Det vil far ikke høre tale om, så Kasper stikker af hjemmefra og flygter ud på landet til sin farmor, som han ikke har set i mange år. Kasper og farmor bliver venner, og sammen begiver de sig ud på en rejse tilbage i tiden – til 2. verdenskrig og 40’ernes sving, til 50’erne og den nye tids musik, til hippe Love in i Kongens Have, til protestmarch i 70’erne, frem til 80’erne og 90’ernes grunge. En rejse, der giver Kasper indsigt og mod til at være sig selv!

Teateravisen Teater Borderlines ’Kys det nu, det satans liv’ rammer lykkefølelsen ... Information

Forfatter: Lise Jørgensen Scenograf: Sisse Jørgensen Instruktion: Solveig Weinkouff Medvirkende: Lene Vestergård, Thomas Knuth-Winterfeldt Strøm: 220 volt Refusionsgodkendt Turneperiode 2015/16: Aug./sept./ dec./jan. - feb./ apr./maj-juni Ring og hør om ledige datoer uden for periode, vi er ret fleksible : )

Klintvej 166 · 4500 Nykøbing Sjælland · tlf. 26185932, træffetid: 8.30 - 15.30 mail: ljwork@email.dk / teaterborderline@gmail.com · http://teaterborderline.webs.com For de største

KYS DET NU, DET SATANS LIV! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERBORDERLINE.COM.WEBS

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/70 Pris/tilskuere:. 12000/100

TEATER BORDERLINE

67


687

km

en forestilling om bæredygtighed

HVOR MEGET KAN VERDEN BÆRE? NY FORESTILLING

Hvor meget kan du bære? ’687 km’ er en interaktiv forestilling om bæredygtighed. Der er ingen publikumspladser. Der er kun et rum, hvor publikum og skuespillere sammen spiller forestillingen. Medvirkende: Nils P. Munk og Ernesto Piga Carbone

Instruktør & dramatiker: Nils P. Munk Idé: Jens Svane Boutrup Produceret af: Bornholms Teater & DET MENNESKELIGE TEATER Baseret på forestillingen ’Del dit Lort!’. Turneperiode: Sæson 15/16

BOOKING Bornholms Teater · Teaterstræde 2 · 3700 Rønne Tlf: 5695 0732 · info@bornholmsteater.dk For de største

687 KM - EN FORESTILLING OM BÆREDYGTIGHED Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

68

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

BORNHOLMS TEATER

WWW.BORNHOLMSTEATER.DK


Prinsesse Leonora LEONORA CHRISTINAS DRAMATISKE LIVSHISTORIE 4 STJERNER I TEATERAVISEN

JOHAN PADAN OPDAGER AMERIKA af DARIO FO (JOHAN PADAN A LA DISCOVERTA DE LA AMERICHE)

KOM MED PÅ TUR I DARIO FOS MAGISKE VERDEN NY FORESTILLING

Fortalt med dukker. ’Prinsesse Leonora’ er historien om den ambitiøse kongedatter Leonora Christinas fantastiske liv. Om ægteskabet med verdensmanden Corfitz Ulfeldt, om rigdom, magt, kærlighed, fangenskab og flugt. Om at finde styrken til at klare alle udfordringer – også når det ser allersværest ud. Skuespiller: Christine Albrechtslund Manuskript & Instruktør : Jens Svane Boutrup Kostumer & Dukker: Johanne Helger Lund Produceret af: Bornholms Teater & Taastrup Teater Turneperiode: Sæson 15/16

’Johan Padan opdager Amerika’ er fortællingen om en helt almindelig italiensk bonderøvs magiske rejse ombord på Christoffer Columbus skib og om opdagelsen af den nye verden. En fantastisk, fabulerende, erotisk, satirisk og hylende morsom tour-de-force i Dario Fos vidunderlige verden. Manuskript: Dario Fo Oversættelse: Bent Holm Skuespiller: Ernesto Piga Carbone Instruktør: Jens Svane Boutrup Turneperiode: Efterår 2015

www.bornholmsteater.dk Rabat ved køb af flere forestillinger For de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

PRINSESSE LEONORA

JOHAN PADAN OPDAGER AMERIKA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4500/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 9600/120

BORNHOLMS TEATER

69


for alle der beskæftiger sig med drama og teater

landsforeningen for dramatisk virksomhed

DATS er en landsdækkende teaterorganisation der arbejder lokalt, regionalt og på landsplan for at styrke og udvikle teater i Danmark. Medlemsskoler, -scener og -grupper kan få gratis hjælp af DATS´ professionelle teaterkonsulenter til deres teaterarbejde: • Instruktion • Teaterarbejde med børn og unge • Scenografi • Repertoire • Mv. Medlemmer kan få billige kurser hjem på skolen og får 10 % rabat på Forlaget DRAMA’s bogudgivelser og Grimas sminke. Medlemskab for skoler, scener og grupper kun 325,- kr. pr. år.

DATS, Jernbanegade 5, 6230 Rødekro tlf 7465 1103 - dats@dats.dk

www.dats.dk

70

DATS

WWW.DATS.DK


TEATRET www.Brændendekærlighed.dk Booking: tel. 20 23 14 09 og 20 42 18 06

HÅNDEN – en detektiv historie

Privatdetektiv Dick van Dutch er en knivskarp opdager, født med en næse for forbrydelser. Men noget eller nogen modarbejder hans opklaringsarbejde - mystikken breder sig! Gadeteater (ude som inde)

I FEEL  GOOD   – en kras komedie om at blive ramt af godhed

Et lille fly fra Feel Good Airlines er nødlandet. Mød den nydelige kaptajn, den charmerende stewardesse og en højst irriterende passager. Hvad sker der når man falder ned på jorden og bliver ramt af renlivet godhed? Politiken Teateravisen Gadeteater for alle aldre (børn i følge med voksne)

FLUEBEN – om tidens skønne og frygtindgydende kvinder

Tjeklisten for det fede live er lang og der er mange flueben, der skal sættes. En tour de force af tilvalg, fravalg, omvalg og afsavn. Der venter både smertelige succeser og frydefulde frustrationer på klatreturen mod lykkens tinder. Gadeteater for alle aldre (børn i følge med voksne) Forestillingerne er støttet af Kunstfondens Scenekunstudvalg

For de lidt større

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

HÅNDEN

I FEEL GOOD

FLUEBEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-111 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 4400/200

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-111 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14800/250

WWW.BRÆNDENDEKÆRLIGHED.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-111 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14800/250

BRÆNDENDE KÆRLIGHED

71


72

CARTE BLANCHE

WWW.CBLANCHE.DK


ANDROKLES OG LØVEN Publikum ligger i hængekøjer under en strålende himmel og hører, ser og mærker dette vidunderlige gamle, mytiske eventyr. Så vidunderligt farligt og frydeligt. FOR PRIS OG INFO KONTAKT GRUPPE 38 / GRUPPE38.DK

EN SAND RØVERHISTORIE Det er farligt at bevæge sig ud i Görringskoven, for dér kan man blive overfaldet af det værste røverpak. En iskold vinterdag går en gammel munk og hans unge lærling alligevel dybt ind i skoven, for de har hørt en røverhistorie om et vidunderligt mirakel. FOR PRIS OG INFO KONTAKT GRUPPE 38 / GRUPPE38.DK

For de små og de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

ANDROKLES OG LØVEN

EN SAND RØVERHISTORIE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 9-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

CARTE BLANCHE

73


For de små

For de små

ALFONS ÅBERG - NYE HISTORIER

ALFONS ÅBERG -HJEMME HOS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

74

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/80 Pris/tilskuere:. . 9600/100 Pris/tilskuere:. 10400/120

COMEDIEVOGNEN

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8800/80 Pris/tilskuere:. . 9600/100 Pris/tilskuere:. 10400/120

WWW.COMEDIEVOGNEN.DK


For de små

MIS MED DE BLÅ ØJNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. . 9200/100

COMEDIEVOGNEN

75


NEDBRYDER FORDOMME

SKAL DINE ELEVER UDFORDRES? C:NTACT har sammensat en række nye forestillinger skabt til at møde og udfordre jeres elever. Vi præsenterer menneskers personlige historier. Vores forestillinger engagerer jeres tilskuere i en aktiv teateroplevelse med de medvirkende, hvis beretninger de vil kunne genkende, spejle sig i og spørge ind til.

TÆT PÅ

DEN KLASSISKE FORESTILLING Det jeg vil sige med min historie er, at jeg er taknemmelig: Jeg har et hav af muligheder foran mig – tænk på, at jeg kunne have været endt i Darfur.

Forestillingerne er aktuelle og har vidt forskellige tematikker. I har mulighed for at hive fat i emner som religion, demokrati, diskrimination, at miste, at blive gammel og at føle sig udenfor. Eller kom helt tæt på de spæde følelser og gryende seksualitet, når vi præsenterer vores forestilling LOVEFORCE – UNGE UNDER DYNEN. I kan selvfølgelig også vælge vores klassiske forestilling TÆT PÅ, hvor vi mixer historierne fra alle vores andre forestillinger og giver jer en bred palet af nærværende selvfortællinger.

Jeg tror på demokrati - men ikke vores demokrati eller nogle af de demokratier vi kender i dag.

YDERLIGERE INFO & BOOKING BOOKING@CONTACT.DK T: (+45) 33 29 61 17 WWW.CONTACT.DK · MØD OS PÅ

DEMOKRATI

– HVAD RAGER DET MIG? Støttet af: For de største

For de største

For de største

TÆT PÅ - DEN KLASSISKE FORESTILLING

DEMOKRATI - HVAD RAGER DET MIG?

FOR GAMMEL - TIL HVAD? TASKFORCE 65+

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

76

C:NTACT

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

WWW.CONTACT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500


OBS!

Vi tilbyder også forumteater rollespilsarrang , ementer og meget mere. Tjek www.conta ct.dk for mere info!

FOR GAMMEL – TIL HVAD? TASKFORCE 65+

HVA’ SÅ, GUD? OM TRO OG RELIGION

Det er mærkeligt: Jeg har ingen smøger, ingen sprut, jeg får ikke sex og jeg gambler ikke – men alligevel føler jeg mig tindrende lykkelig!

Det er som om, at mellemøstkonflikten er blevet lagt over på mine skuldre. 21 år og 68 kilo – det er fandeme tungt!

De fleste ved ikke, hvordan de skal reagere. Det er da klart! Jeg ved jo ikke engang selv, hvordan jeg skal reagere?

Jeg spørger: Vil du være kærester med mig? Hun siger: NEJ

SIG NOGET

LOVEFORCE

– NÅR DØDEN BLIVER EN DEL AF LIVET

UNGE UNDER DYNEN

For de største

For de største

For de største

HVA’ SÅ GUD? - OM TRO OG RELIGION

SIG NOGET - NÅR DØDEN BLIVER EN DEL AF LIVET

LOVEFORCE - UNGE UNDER DYNEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . . 0 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 14000/500

C:NTACT

77


Martin Guldberg

FRØKONGEN - et musikalsk eventyr

Egnsteatret Den Ny Opera præsenterer den musikdramatiske børneforestilling FRØKONGEN. Prinsessen hader frøer! Faktisk hader hun dem lige præcis ligeså meget, som hun elsker sin fine bold af guld. Hun bor alene med den gamle og temmlig distræte konge på slottet. En dag falder hendes guldbold i brønden. Hun er utrøstelig, men en frø tilbyder sin hjælp, så prinsessen kan få sin bold tilbage. Baseret på et gammelt folkeeventyr har dramatikeren Martin Guldberg skrevet og komponeret denne fine lille musical. Finurlig, overaskende og fuld af sprudlende god musik. FRØKONGEN er iscenesat kollektivt af de tre medvirkende operasangere: Pernille Tommerup (Guldbold) Henrik Gantzel (Frøen) Martin Guldberg (Kongen) Tjenesten er naturligvis ikke gratis, og den videre handling fører os på fortryllende vis dybere og dybere ind i eventyrets forunderlige verden.

Martin Guldberg har tillige skabt scenografien, mens Agnethe Vestergaard har designet kostumerne Spilleperiode: januar-marts 2016

For de små

FRØKONGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

78

DEN NY OPERA

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 7500/130

WWW.DENNYOPERA.DK


TEATER DU MILDE HIMMEL

”Sikke et vejr” En komisk og poetisk forestilling for de mindste. Line Svendsen tager børnene med på en rejse gennem de fire årstider

kan man nu både soppe og dykke under havoverfladen.... Med enkle revisitter trylles genkendelige og rørende situationer frem fra alle årstiderne. Forskellige dyrevenner dukker op undervejs, men de opfører sig ikke altid som man regner med.

En paraply åbner sig og en frisk forårseng folder sig ud. Blomsterne spirer og muldvarpen vågner. Med en enkelt håndfuld sand forvandles rummet til den hede sommerstrand. Og fødderne bliver brændende varme. En blå snor trylles om til det kølige hav og på magisk vis

Medvirkende: Line Svendsen Instruktør: Katharina Kamber

TEATER DU MILDE HIMMEL Administrator: Lars Bo Christensen, Kaløgråvej 8, Kallø, 4990 Sakskøbing Tlf: 2621 2409 dumildehimmel@gmail.com

For de allermindste

SIKKE ET VEJR Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3920/40 Pris/tilskuere:. . . 4920/60

TEATER DU MILDE HIMMEL

79


Dunkelblå arbejder med

Dunkelblå opfører historier fra eventyr, sagn og myter samt nydigtede fortællinger

historiefortælling med enkle, teatralske og visuelle midler

til børn, unge og voksne

og med musik

Med kroppen og stemmen som sine vigtigste udtryksmidler skaber Troels Ejsing sansemættede scenarier og stor dramatik

W WW.D U N KELB LA A.D K · H A L L O@ D U N K E L B LAA.DK · 2612 0013 For de små

COYOTE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

80

DUNKELBLÅ

For de små og de lidt større

COYOTE

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4800/60 Pris/tilskuere:. . . 5400/80

BITTEBÆK Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

BITTEBÆK

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/60 Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

WWW.DUNKELBLAA.DK


DUNKELBLÅ TILBYDER WORKSHOPS I FORBINDELSE MED FORESTILLINGERNE

Hvem der først bliver vred

Der er døde dyr i vejbanen og børn i skorstenen, når Tosse-Hans er på arbejde for Bjergtrolden.

Coyote

Spilopmageren Coyote tager med storjægeren Ørn ud på en farefuld færd - for at finde Sol og Måne. En livlig og poetisk genfortælling af den Zuni-indianske myte til rytmerne fra en stor rammetromme.

Bittebæk

Med mottoet ”Skal jeg, så kan jeg” kaster Bittebæk sig ud i dette muntert fortalte eventyr.

Musikanterne

Gamle dyr skal dø. Æsel, Hund, Kat og Hane stikker af fra den grumme skæbne, for at give den gas i et brag af et Rock-eventyr.

ALLE H IS TO R IER ER FO RTA L T O G S P I L L E T AF TROELS KI RK EJ SI NG

MUSIKANTERNE Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

MUSIKANTERNE

HVEM DER FØRST BLI’R VRED

HVEM DER FØRST BLI’R VRED

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-98 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/60 Pris/tilskuere:. . . 5400/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-98 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/60 Pris/tilskuere:. . . 5600/90 Pris/tilskuere:. . 6400/120

DUNKELBLÅ

81


Borchsvej 3 • 4300 Holbæk Tlf. 59 43 85 95 fairplay@fairplay.dk www.fairplay.dk

Jule-

LEVENDE ORD – café-arrangementer og playreadings

forestillinger

Teatret Fair Play - kom med! Teatret Fair Play laver teater for børn og unge. Vedkommende forestillinger - der rammer publikum der, hvor de er. - der rører noget væsentligt i os. - der udfordrer fantasien og sætter nye tanker og spørgsmål i gang. På Teatret Fair Play arbejder vi med den skrevne tekst, og vi fokuserer på ny – især dansk – dramatik. Altid med den gode historie i centrum. Læs mere om vores forestillinger og aktiviteter på www.fairplay.dk Skuespillerpraktik og Drama College

Gæstespil og koncerter

82

TEATRET FAIR PLAY

WWW.FAIRPLAY.DK


”Et vidunderligt stykke, tankevækkende, seværdigt, morsomt og varmt.” Sundsvall Tidning

”Engang i Italien var der en, der fandt en fuglemor, som sad fast med hovedet nede i halsen på en gøgeunge, hun var ved at fodre. Ungen var så grådig, at den havde forsøgt at sluge hende. Begge døde naturligvis. Så godt er det med bonusfamilier.” MIRA, 9 år

Hvem bestemmer hvem dine børn er i familie med - og hvem de bliver skilt fra? Holder bonus-søskende op med at være søskende, fordi forældrene holder op med at være et par? Helt grundlæggende stiller forestillingen det overordnede spørgsmål: Hvad er en familie? Pigen Mira er stykkets ”fortæller” – det er hende, der så at sige går igennem – ind i og ud af – de andres rum og verdener, iagttagende, reflekterende, skarp, gammelklog, handlende og med egne følelser i klemme og på spil. Medvirkende: Helene Egelund, Henrik Steen Larsen, Casper Sloth og Charlotte Amalie Kirkegaard Kehlet Dramatiker: Martina Montelius Instruktion: Marita Dalsgaard Oversættelse: Michael Ramløse Scenografi: Tanja Bovin Teknik og værksted: Jakob Ebbe Forlag: COLOMBINE TEATERFÖRLAG, Stockholm Turnéperiode: 5. september-4. oktober 2015 Medhjælpere: 2 Tekniske krav: 380V (3x16A)

For de lidt større og de største

MIRAS VERDENER Alder:. . . . . . . . . . . . 10-110 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10800/120

TEATRET FAIR PLAY

83


Kom med på en musikalsk drømmerejse til det fantastiske nat-køkken, hvor de lystige nat-bagere bager, så melet flyver om ørerne på dem. Drengen Hans bliver vækket af lydene i natten, og det bliver starten på en rejse til ”Landet, hvor dejen hæver – med de bundløse mælkesøer og de tusind og elleve ægs ø”. Om morgenen vågner Hans igen i sin seng. Denne gang til duften af nybagt brød… En oplevelse for alle med fantasien i behold! Forestillingen LYDE I NATTEN er inspireret af Maurice Sendaks børnebog ”In the Night Kitchen”. Maurice Sendak er i Danmark bedst kendt for historien om ”Villy Vilddyr” (på engelsk ”Where the Wild Things Are”).

Medvirkende: Marie Vestergård Jacobsen, Jesper Pedersen og Henrik Steen Larsen Manuskript og musik: Robert Parr og Michael Ramløse Instruktion: Robert Parr Scenografi: Tanja Bovin og Anne-lis Skipper Kostumer og dukke: Anne-lis Skipper Teknik og værksted: Rune Rytter Claësson, Lucas de Azevedo og Jakob Ebbe Turnéperiode: 10.-27. oktober 2015 Medhjælpere: 2 medhjælpere til ind- og udbæring Tekniske krav: 220V Ingen trapper! Der skal være adgang til brusekabine el. lign. efter forestillingen.

For de allermindste og de små

LYDE I NATTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

84

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

TEATRET FAIR PLAY

WWW.FAIRPLAY.DK


Teatret Fair Plays tidligere succesforestilling nyopsættes! Står du og mangler et ord? Så kom og køb lige præcis det ord, du har brug for! Butikken er åben og har masser ord på lager. Gode ord. Rare ord. Legeord. Frække ord. Korte ord. Billige ord. Vrede ord, som ligger i vredekassen, og som ikke må lukkes ud. Ord som rimer. Ord som kan sættes sammen og pilles fra hinanden. Dyre ord, som koster mange penge. Og det dyreste ord er så dyrt, at ingen har råd til at købe det. Det dyreste ord er så dyrt, at man kun kan forære det væk. En humoristisk, tankevækkende og filosofisk forestilling om ord og ordenes kraft – for børn i alle aldre. Medvirkende: Henriette Rosenbeck og Henrik Steen Larsen Manuskript: Michael Ramløse Instruktion: Robert Parr Scenografi: Tanja Bovin Teknik og værksted: Jakob Ebbe

Kommende forestilling for de unge… I snart 12 år har Danmark været en krigsførende nation – øjensynligt med massiv opbakning fra befolkningen. Adskillige unge mænd og kvinder søger den personlige udfordring i militæret for at opleve verden og ”gøre en forskel”. Ved de nok om, hvad de går ind til? Og hvad de kommer hjem med?

Turnéperiode: Sæson 2016/2017 Medhjælpere: 2 Tekniske krav: 220V

En hjemsendt soldat – eneste overlevende fra et vejsidebombeangreb – har forladt sin familie og er søgt ud i skoven. Her fortæller han om sin oplevelse som – soldat. En splinterny forestilling af Robert Reinhold – kommer på turné i sæson 2016-2017 – kom med! For de små

ET ORD ER ET ORD Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6300/60 Pris/tilskuere:. . . 8400/80

TEATRET FAIR PLAY

85


FINDING

SOPHIE “Finding Sophie is a must see� Copenhagen Post

Forestillingen prĂŚsenteres af www.fasterpussycat.dk

Spilles p engels ĂĽ k

Et friskt pust pü den danske teaterscene� KultuNaut

Sophie is a typical teenager. She parties with her friends and argues with her mum. Then one day she van     her. After all, sixteen-year-old girls don’t just disappear into thin air, do they? En realistisk og relevant historie, tilsat en fysisk, humoristisk og rytmisk skÌvhed, som kommer ind under huden pü moderne teenagere og deres familier.

“... et spĂŚndende teaterstykke, som giver stof til eftertanke.â€? (Sofie Nørgaard Jensen, FolkeskolelĂŚrer)

� ... efterlader publikum med et hav af følelser� (Ida Hjort Buhl, Gymnasieelev)

Workshops tilbydes i sammenhĂŚng med forestilingen.

For de største

FINDING SOPHIE Alder:. . . . . . . . . . . . 14-108 Varighed i min:. . . . . . . . 45 OpsĂŚtning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

86

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej MørklÌgning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/80 Pris/tilskuere:. . 9000/120

FASTER PUSSYCAT

WWW.FASTERPUSSYCAT.DK


I Karruselkjolen møder vi den pensionerede cirkusartist , Ursula, som har besluttet sig for at lægge fortiden bag sig og leve en helt almindelig pensionisttilværelse. Hun pakker alle sine cirkusting og kostumer væk og sætter sig til at strikke, hvilket hun ikke er videre god til. Men Ursula bliver alligevel fanget ind af fortiden, og hun kan ikke lade være med at svinge sig i billedrammen, stå på hænder i lænestolen og male med tæerne, selvom hun virkelig prøver at være normal!! Oplev en poetisk og humoristisk forestilling om krop, kreativitet og hvordan man aldrig bliver for gammel til at finde sin indre Pippi-energi frem. En sjov forestilling for de mindste, hvor alting kan ske!

Instruktion: Sara Grabow / Medvirkende: Katja Tomasevic Olsen / Komponist: Tomas Raae / Idé: Sara Grabow og Katja Tomasevic Olsen

For de små

KARRUSELKJOLEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 200 Nedtagning i min:. . . . 150 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FILUREN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 550 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/60 Pris/tilskuere:. 11000/120

FILUREN

87


DEN M O GEN N I L L DER er er en e, ESTI FOR ELIGE LULykkelige Lnumd ellemdlyekbkatce en e LYKK n om d af balan rmfuld gt r orfo af hv t e s l e e rsøg amfund ternes unde fs da ende sig ud a t på sol g k k æ r æ o t v e i n e er v atio meld tank r r en teraner en komm en fascin koven e e, e n kove krigsve estilling ores eg . Helt i S er, kropp S i t Hel nske en. I for SD og v ale valg mning e da e v T nogl tter i sko nosen P nes radik age af st er. l r g g l y e a n o fl i t i l k a l d g r o r, ld teate fortæ inge er so erfar dring ov formativ g stærke r o forun im og pe ksioner e t fl n i e r n e e onlig pers

VEN O K S I HELT

ge sto t på ja se det ier øgel e stillin Fore s unders rbejde. I mere gå ge histor t r li e inten og sexa to perfo person regår i g o i d e f o e d e h r n r i e m fr vo v ge dom skab m, h tillin land fakta, for n. Fores teaterru ere, efter rostitutio ragende exarbejd ution. s it d p om t og ind nger om af prost i e l r l m i e t æ d t r in n dsta er fo mød r og mo e d kun

NING TABLE reflekT G Y FL PORativ og gennpeåmat sætteto S N TRAsisk, performg. I forsøgåetflugt, er rd, estati-

R INGE L L I EST G FOR NGE O U FOR NE MED LT S E VOK JAKTU Ø ET H OLD INDH: 61305087uks.dk

e n En fy forestilli t være p i nyhed erfare t a teret d i det et på jag eres egn ollage, n rk å d e t a vor sig i rmere g ws og e en t vogn, h ke e i o f r v r r e e e e r t n r p ø n e a i v g m , s er lin or stikk . Forestil g i en st vognen sanseg i r a o e s b r med isk ing e lads. spille n fys som um sidd edt på e get lidt p r k i e publ ær forbe lse på m .V rum et opleve t mæt

For de største

For de største

HELT I SKOVEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

88

TEATER FLUKS

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4800/30

akt erfl Kont kt@teat a t n o k re af fle d køb e v t a Rab llinger ti fores

For de største

FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER

FLYGTNING TRANSPORTABLE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Reserveret til info-box Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/15

WWW.TEATERFLUKS.DK


FLYVENDE PRINSESSE

ET KYS TIL SKELETTET Kirkegårde er normalt fredelige steder, hvor de døde ligger pænt i deres grave…. Men noget vækker et gammelt skelet, der beslutter sig for at gå en tur i de levendes verden. Der er nemlig noget han mangler. Tilskuerne puster liv i fortællingens hovedpersoner, pindeegurerne - og så går det over stok og sten.

Kontakt: dorteabrahamsen@gmail.com / tlf: 60808226 For de små og de lidt større

ET KYS TIL SKELETTET Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FLYVENDEPRINSESSE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 4000/100

FLYVENDE PRINSESSE

89


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2014 i Holstebro Kommune deltog 120 teatre med 186 forestillinger, der blev opført i alt 639 gange.

90

TEATERCENTRUM


PIA ROSENBAUM I

Monolog om et liv bag jerntæppet i Sovjet Efter bogen af Sonja Vester Vesterholt i samarbejde med Britta Sørensen



„Hunden er rask – fortællinger fra mit liv i Sovjet er titlen på en anmelderrost roman. Nu har Sonja Vesterholt omsat romanen til teater i samarbejde med skuespilleren Pia Rosenbaum, og resultatet er intet mindre end vidunderligt.“



„… Den historie er direkte og køn og tankevækkende, og det er den lille forestilling også.“ Frederiksborg Amts Avis

CPHCulture



„… forestillingen er fuld af humor. Den humor, der udspringer af en absurd tilværelse. Et fint lille stykke dokuteater – underholdning og historiefortælling i et.“ Jyllands-Posten For de største

HUNDEN ER RASK Alder:. . . . . . . . . . . . 16-100 Varighed i min:. . . . . . . . 85 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.FOLKETEATRET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/120

FOLKETEATRET

91


Krusågade 25-27 kld. 1719 København V www.fortaellekunsten.dk kasper@fortaellekunsten.dk Telefon 2628 2126

Hovedkraften i Fortællekunsten er Kasper Sørensen med 25 års erfaring og en garant for gode oplevelser på skolen, biblioteket og det lokale museum eller teater. Tal også med os om relaterede workshops og understøttende undervisning, der går lige ind i lærings- og kompetencemålene på jeres klassetrin. Vi har mange års erfaring med gode resultater fra mere end 2200 optrædender og 500 afholdte workshops.

Bedre Helt Næste Gang (9-12 år) En forestilling med blod, død, sværdkamp, sorte riddere og...hønsefodring? Thomas er en helt almindelig dreng - eller måske er han en stor helt? Han kan i hvert fald malke... Men hans liv ændrer sig, da han opdager, at han er den hvide ridders søn. Kasper Sørensen og Rasmus Lundgreen tager dig med på dette vilde, underholdende eventyr, som du selv er med til at skabe. En forestilling om den gode historie og om modet til at blive voksen.

For de lidt større

BEDRE HELT NÆSTE GANG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

92

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10500/100 Pris/tilskuere:. 12500/200 Pris/tilskuere:.13500/3000

FORTÆLLEKUNSTEN

WWW.FORTAELLEKUNSTEN.DK


Guavajagten (5-11 år) Guavaer er større end bjørne, med skarpe kløer og øjne, der lyser rødt af ren ondskab. Deres skind er så tykt, at man ikke kan skyde dem med et almindeligt jagtgevær. Man er nødt til at bruge en bazooka! Jagten på bæstet tager lytterne med fra storbyens trygge rammer til junglens mørkeste dyb, med uendelig plads til drengestreger, pigefnis og brølende latter. Det er vildt, politisk ukorrekt og festligt fra ende til anden, når Kasper Sørensen fortæller - glæd dig! Set af mere end 75.000

Nu-Kan-Alting-Ske (9-12 år) Han bliver mobbet. Voldsomt. Men alt det ændrer sig, den dag han finder noget underligt i sin hovedpude. Nu skal de få at se. Nu-Kan-Alting-Ske! Børneteateravisen gav ‘Nu-Kan-Alting-Ske: Børneteateravisen: “I mødet med publikum er Kasper Sørensen monumentalt til stede. Han mestrer til fingerspidserne kunsten at fylde et rum med nærvær ud i den mindste krog.” OBS! Fortællekunstens forestillinger er ikke momsbelagt For de små og de lidt større

For de lidt større

GUAVAJAGTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

NU-KAN-ALTING-SKE Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7700/100 Pris/tilskuere:. 11000/200 Pris/tilskuere:. 14100/300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7700/100 Pris/tilskuere:. 11000/150 Pris/tilskuere:. 13100/200

FORTÆLLEKUNSTEN

93


I Guder!

Wesselsgade 18b 4th DK-2200 KBH N Tel: 26 92 98 41 post@detfortaellendeteater.dk

Pandoras Ar

”Den der har alle gaver”. Den første kvinde i verden! Hvordan kom hun til at slippe ondskaben ud i verden? Og hvad var tilbage bagefter? Hvordan havde hun det, da det gik op for hende, hvad hun havde fået i medgift af gudernes konge? Såret? Og hvor er manden i alt det? Jesper la Cour i intens og inddragende mytefortælling.

Jesper la Cour, iført 11 roller, fører os, med stort nærvær, sikkert gennem gudeverdenens intriger og genvordigheder og giver os en oplevelse ud over det sædvanlige.

”Det er hammerflot!” TEATERAVISEN

Absalon

Intenst drama om drengen der hvirvles ind i spillet om magten, både på jorden og i himlen. Hans liv tæt forbundet med Valdemars, hans lillebror, som blev konge. Om Axel, som blev til Absalon, og den særlige fred han var med til at skabe. Anne Karina Nikolajsen og Jesper la Cour i en forrygende fortællerejse til 1100 tallets virvar af store begivenheder. Genopsætning

Informationer, priser og tekniske krav kan ses på:

wwww.detfortaellendeteater.dk For de små og de lidt større

For de største

I GUDER! Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

94

For de lidt større og de største

PANDORAS AR Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4880/60 Pris/tilskuere:. . . 5440/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

DET FORTÆLLENDE TEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

ABSALON Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4880/60 Pris/tilskuere:. . . 5440/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6240/60 Pris/tilskuere:. . . 6800/80 Pris/tilskuere:. . 7360/100

WWW.DETFORTAELLENDETEATER.DK


Holger

En medrivende, engageret og involverende fortælling om at blive revet op med rod, blive taget som gidsel. Om at være fremmed og alene, om hvordan han kom i lære hos en nådesløs kriger i et land med kun én Gud. Hvordan han blev fanget, fængslet og undslap. Hvordan han oplevede ting han ikke anede fandtes og hvordan han slap af med sin plageånd, men faldt i unåde, blev fredløs og måtte flygte fra en mægtig herskers vrede. Forestillingen spilles af Jesper la Cour. ”Site Specific”, se særlige ”Jesper la Cours krav på hjemmesiden. fortællekunst

stortrives…”

TEATERAVISEN

”…fuld af power, saft og kraft og bunker af humor.” TEATERAVISEN

Amled

Hvad gør man hvis ens far bliver slået ihjel og morderen gifter sig med ens mor? Det er råt og nådesløst. Det er forkert og krævende. Grebet af hævnfølelse kan man komme til at bryde reglerne for at genoprette sin selvrespekt? Men hvem er man så bagefter? Oplev Anne Karina Nikolajsen, Jesper la Cour og Troels Kirk Ejsing i det beskidte, inderlige og rå drama. Genopsætning 2016/2017

Lille Dessert

Jesper la Cour tager os med ind i Ulrikka Strandbygaards gribende moderne og aktuelle eventyr om en fantasifuld og modig pige ingen ku’ li’, som blev bortført af en glubsk og ensom kæmpe, som alle var bange for.

Bjowulf

Følg Bjowulf og hans besætning i kamp for at redde et kongerige ud af mosetroldenes klamme greb. Jesper la Cour og Troels Kirk Ejsing i fantasifuld, nyskabende og højt gearet genfortælling af den klassiske middelalderlegende.

”…tankevækkende at opleve.” TEATERAVISEN

For de lidt større

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

HOLGER

LILLE DESSERT

BJOWULF

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4880/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4880/60 Pris/tilskuere:. . . 5440/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 270 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6240/60 Pris/tilskuere:. . . 6800/80 Pris/tilskuere:. . 7360/100

DET FORTÆLLENDE TEATER

95


5. - 8. november 2015

Silkeborg International Puppet Festival·Denmark

Silkeborg International Puppet Festival·Denmark

Silkeborg Internationale Dukketeaterfestival Forestillinger for voksne · Forestillinger for børn Workshops · Udstillinger · Animationsfilm

www.festivalofwonder.dk 96

FESTIVAL OF WONDER

WWW.FESTIVALOFWONDER.DK


Forumteater – nu med teater!

Hvad kan jeg blive? 50% af unge der vælger erhvervsuddannelse falder fra. Hos mange matcher virkeligheden ikke drømmene. Og så er der den store gruppe af unge, som overhovedet ikke kender deres drømme...

En forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme – hvor publikums valg driver forestillingen fremad. Og hvor der modsat virkeligheden findes

en rewind knap. Danmarks første forumteater forestilling fusioneret med spildesign, giver publikum hovedrollen, sætter tvivlen i stævne og giver speedtræning i at lytte til sig selv.

Instruktør/joker/dramtiker: Birthe Blåbjerg Jakobsen Skuespillere: Maria La Cour, Malte Frid-Nielsen, Morten Klode Spildesigner: Jesper Pedersen Komponist: Johannes Eberl Smed

Demos & Kratia I 2015 fylder Juni Grundloven 100 år. Hurra! Men hvem kommer til festen? En interaktiv stand-up commedia dell’arte-forestilling. Der lægger arm med

danskernes forhold til demokrati som selvfølgelighed og serverer en guddommelig kærlighedsfortælling om Folket og Magten. 2500 års demokratihistorie – lagt i syrebad!

WORKSHOP: Raise your voice! Med forestillingen følger gratis skræddersyet samtalesalon/ forumteater workshop om borgerlyst og demokrati. 2–6 timers varighed.

Instruktion/co-dramatiker: Daniel Norback Skuespiller/workshopholder: Birthe Blåbjerg Jakobsen

FORUMTEATRETPRISME.DK

STØ T TE T AF:

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

For de største

HVAD KAN JEG BLIVE?

DEMOS & KRATIA

Alder:. . . . . . . . . . . . 14-100 Varighed i min:. . . . . . . 180 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 80 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

Alder:. . . . . . . . . . . . 14-100 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 21000/60

WWW.FORUMTEATRETPRISME.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/60

FORUMTEATRET PRISME

97


FREESTYLE PHANATIX PRÆSENTERER

E· BOY EN BREAKDANCEFORESTILLING OM EVOLUTION

Gennem breakdance oplever publikum E-Boy’s fem artister i deres transformation fra organismer til aber, dernæst huleboer og til slut homo sapiens. Vi er millioner år tilbage, da E-Boy begynder sin fortælling om arternes oprindelse, der bl.a. stiller spørgsmålstegn ved begreber som flokmentalitet og urinstinkter samt, hvordan disse gør sig gældende i vores elektroniske tidsalder. “E-Boy er den første breakdanceforestilling, der giver mening.” - Helen Dohlmann, Leder Stepz Dansestudie E-Boy kan kombineres med vores forskellige workshopudbud samt andre af vores performances, hvis en helaftensforestilling ønskes. Bestil flere forestillinger på samme dag og opnå rabat!

Læs mere på: www.phanatix.net www.phanatix.net

For de lidt større og de største

For de små og de lidt større

E-BOY

BLACK SWAN LAKE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

98

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 22000/700

FREESTYLE PHANATIX

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-13 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 15500/700

WWW.PHANATIX.NET


www.fyrenogflammen.dk

TEATRET FYREN & FLAMMEN Klods-Hans Udendørs/indendørs Ude på landet var der en gammel gård… Sådan starter den vidunderlige historie om Klodshans. Forestillingen er den velkendte fortælling om drengen Klodshans, som på trods af sin far og sine brødre, ridder af sted på sin gedebuk til kongens slot, for at tale sig kongedatteren til. Medvirkende: Birger Bovin og Anne sofie Nissen teknik: 230w, 1 hjælper,

FUSSKOPF en mand med 5 fødder Fusskopf elsker at danse, hoppe, løbe og gå. Ja han elsker alt det man kan gøre på sine fødder. På sin enkle opdagelsesrejse, finder han alle sine sanser frem. Men han ved ikke altid hvad han skal bruge sanserne til. Medvirkende: Birger Bovin Teknik: 230 W, 1 hjælper

Hos Andersen ”H. C. Andersen shortstories” . ”Hos Andersen”, er en buket af H. C. Andersens eventyr fortalt i billeder, tekst og dans, for de små. Andersen kommer forbi med sin fortællevogn. Andersen inviterer børnene op, så de er med i eventyrene. Tommelise, Klodshans, Svinedrengen og Den lille havfrue. Medvirkende: Birger Bovin Teknik: 230 w, 1 hjælper

BOOKING: 26231394 Teatret fyren & Flammen ved Birger Bovin Skovhusevej 26, 4720 Præstø. Mail: tabibovin@gmail.com For de små og de lidt større

For de allermindste

For de allermindste og de små

KLODS-HANS

FUSSKOPF

HOS ANDERSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 70 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 5 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 5 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 4 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60 Pris/tilskuere:. . . 7400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 40 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 6 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 7

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 3 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/40 Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80

WWW.FYRENOGFLAMMEN.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 1-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 6 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 6

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 3 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/40 Pris/tilskuere:. . . 6000/60 Pris/tilskuere:. . . 7000/80

TEATRET FYREN & FLAMMEN

99


EN DANSEFORESTILLING FOR DE ALLERYNGSTE MED LIVEMUSIK AF SØREN DAHL JEPPESEN

Forestil dig, at du vågner en morgen til et uberørt snedækket landskab. Verden er ny og fin og ren. Alt ser anderledes ud, og der er en særlig stemning af hemmelig poesi. Du ser verden med andre øjne, med SneØjne.

En danseforestilling om vand. Altid foranderligt, oftest forunderligt. Vand er liv – rislende, dryppende, løbende, springende, brusende, sivende, dampende, brølende blåt liv. Altid foranderligt, oftest forunderligt. Denne magiske klare, blå, grønne, turkise og natsorte substans, der naturligt og helt unikt findes både flydende, fast og som gas, fortolkes af to dansere og musiker, Søren Dahl Jeppesen.

For de allermindste

For de allermindste

SNEØJNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

BLÅT Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8400/60

100 GAZART / TALI RÁZGA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-4 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8400/60

WWW.GAZART.DK


Hvis jeg si’r æble, si’r du så træ-2-1, tagfat, godnat? Og hvis jeg spø’r, om du er sart, si’r du så nej da, smart, snart, det er klart! Og hvis jeg lægger mig ned og ruller, får du så kuller eller gi’r en kold skulder? Æble-3-2-1 er en fangeleg, hvor associationer løber efter hinanden, og hvor helt særlige regler gælder. Her udfolder fantasien sig frit. Ord, lyd og kroppe tvistes, bøjes, vrides, strækkes og forstærkes. Alt er muligt, for alt er en leg.

En varm og legende absurd forestilling

Et dansedigt for unge om identitet og tilhørsforhold med tekster af Tomas Lagermand Lundme

Hvad jeg afgør, vi hører til, så og træ-2-1, hvornår vitagfat, føler godnat? Og hvis jeg spø’r, om du er sart, Hvis si’rhvor æble, si’r du si’r du så nejEr da, snart, som det får er klart! Og hvis jeg lægger mig ned og ruller, os ’hjemme’? detsmart, det samme, os får så kuller en kold skulder? til atdustikke ud? Ereller det gi’r dialekten, accenten, udseendet, eller er det alle de hvor små referencer Æble-3-2-1 er en fangeleg, associationer løber efter hinanden, og hvor helt til fortiden, det indforståede, duften, særlige regler gælder. Her udfolderhumoren? fantasien sig frit. Ord, lyd og kroppe tvistes, bøjes, vrides, strækkes og forstærkes. Alt er muligt, for alt er en leg.

PASTEURSVEJ 14 1799 KBH V. +45 26 84 82 39

INFO@GAZART.DK

For de allermindste

For de største

ÆBLE-3-2-1 Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GAZART.DK

AT FALDE - TIL OG FRA Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8400/70

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/100

GAZART / TALI RÁZGA 101


For de største

HELTE Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . 100 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 2000

102 GLAD;TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14500/100

WWW.GLADTEATER.DK


EN METAFOR FOR GLEMTE STORBYSKÆBNER

To gadebørn har barrikaderet sig mod verden bag dynger af tøj. Alle deres dage ligner hinanden. Med næsen nede i limposerne forsvinder de ind i drømmetåger, der holder dem oppe et øjeblik. Men hvad er der på den anden side af rusen? Og er det værd at vente på?

TEATER1 - METTE GARFIELD

I LIMRUSEN FLYDER DE VÆK I SMUKKE, STÆRKE OG TIL TIDER HUMORISTISKE BILLEDER KULTURSHOT - JAKOB SCHMIDT

Forestillingen turnerer hele året og findes i både en udendørs og indendørs version. Kan kombineres med en efterfølgende snak og/eller en workshop i fysisk teater, dans og akrobatik. Der er udarbejdet undervisningsmateriale til forestillingen.

BOOKING INFO@GLIMT.INFO

28 60 55 21

GLIMT.INFO

FORESTILLINGEN ER STØTTET AF STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG OG KØBENHAVNS SCENEKUNSTUDVALG.

For de største

EMPTY STEPS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 210 Nedtagning i min:. . . . . 65 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

GLIMT.INFO

Højde i cm: . . . . . . . . . 340 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/250

GLIMT 103


For de største

For de største

MED ANDRE ØJNE Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . 360 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

104 GLOBAL STORIES

RACIST? Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 22000/30 Pris/tilskuere:.22000/300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/30 Pris/tilskuere:. . 7000/300

WWW.GLOBALSTORIES.NET


For de største

SAY CHEESE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.GRAENSE-LOES.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

GRAENSE-LOES 105


Mejlgade 55B | DK – 8000 Aarhus C tlf. +45 86135311 | post@gruppe38.dk MørKet ligger unDer sengen Godnat, godnat, sov godt lille skat blæsten har lagt sig i haven lyset har gemt sig i den bælgmørke nat og dynen har lagt sig på maven. Kom, kom, læg dig tæt ind til mig kysset har lagt sig på panden strømperne har lagt sig hver for sig jeg tror, de er sure på hinanden.

A

Forældrene kommer på uanmeldt besøg hos deres søn. Men han har ikke tid til hyggesnak og kagefis, så det er lige på hovedet i seng. Godnat, og sov godt. Men hvordan skal man kunne falde i søvn, når det kribler og krabler af forventning i hele kroppen? Og selvom man er sulten som en ulv eller ved at dø af tørst, om det er for varmt eller for koldt eller for lyst eller for mørkt: Godnat, blev der sagt!

For de små

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80

106 TEATRET GRUPPE 38

J

Vi mærker helt ned i maven den fryd, der vokser ud af sengemørket, når man ligger der og bliver grebet af at finde på, finde sammen og holde alle livets muligheder ud i strakt arm. Århus Stiftstidende H H H H H

Det er denne udsøgte sans for detaljen, der får denne forestilling til at stråle ... Det er bare forrygende! Teateravisen H H H H H turné 2015/2016

Aldersgruppe: 6-8 år eller 4-6 år instruktion: Catherine Poher Medvirkende: Bodil Alling, Peter Seligmann, Søren Søndberg Musik: Søren Søndberg teknik: Søren la Cour Co-produktion mellem: Teatret Gruppe 38 og teater2tusind

WWW.GRUPPE38.DK


u

Følgende forestillinger er stadig lyslevende – spørg på teatret: Jeg er iKKe BAnge For noget | Jeg hAr Alt en lille sonAte | BAllADen oM MArJAn & rolF Den lille pige MeD svovlstiKKerne | hAns & grete Du Må være en engel, hAns ChristiAn

J

www.gruppe38.dk

AnDroKles og løven

en sAnD røverhistorie

premiere september 2015

En gammel munk og hans unge lærling bevæger sig ind i den farlige Görringeskov, for de har hørt en røverhistorie om et vidunderligt mirakel. Og den er næsten for god til ikke at være sand.

Så trak Androkles tornen ud og rensed’ såret med en klud. Og løven sa’: du er min ven nu bli’r min pote rask igen Teatret Gruppe 38 og Carte Blanche vækker en klassiker til live. Androkles er slave solgt til en romersk købmand. Da han bliver beskyldt for tyveri, må han flygte ud i ørkenens brændende sol for at undgå at blive kastet for løverne. Pludselig, midt i den bælgmørke nat, lyder et brøl så højt, at Androkles hjerte fryser til is.

... et himmelloft med de forunderligste projektioner fra verdens smukkeste have. Mærkværdigt og bevægende. Information Det er uhyggeligt og underligt, sjovt og spændende og udgør en helhed både som fortællerteater og som godnathistorie. Det er godt gjort. Teateravisen H H H H H En ret fantastisk oplevelse, stor, intens og berørende. Århus Stiftstidende H H H H H

Publikum ligger i hængekøjer under en strålende himmel og hører og ser og mærker disse vidunderlige gamle, mytiske eventyr. Så vidunderligt farligt og frydeligt.

... the experience is deeply sensory: incense and ambient sounds waft through the air. Irish Times

Grundet lang opstillingstid skal Androkles og løven og En sand røverhistorie spille mindst fire gange samme sted. Kan dog kombineres, så man køber to opførelser af hver. Co-produktion mellem: Teatret Gruppe 38 og Carte Blanche

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

For de lidt større og de største

ANDROKLES OG LØVEN

EN SAND RØVERHISTORIE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 9-100 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1300 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/72

Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/72

TEATRET GRUPPE 38 107


…om ikke aT blive ædT En eventyrlig forestilling om skæbnen og tilfældet og hvor ikke alt er, som det ser ud til at være. Her er Peter Holst og hans fortællinger sat ind i en snæver ramme, der viser sig at være et magisk rum. Ud af rummet folder sig skæbner og tilfælde, der er forbundet på en helt overraskende måde. Forestillingen leger frit med eventyrernes figurer og fantasifulde verdener, og bliver i sidste ende vores eget eventyr, som ingen før har hørt det. En ramme på 2x2x2 meter danner grundlag for en scenisk udforskning af, hvordan fortællingerne om vores liv er spundet sammen. Turnérer hele sæsonen og spiller stationært i september 2015

For de lidt større og de største

...OM IKKE AT BLIVE ÆDT Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

108 GRØNNEGADE TEATER

WWW.GRONNEGADETEATER.DK/


Princip 1914 fortæller historien om Gavrilo Princip, der skød ærkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo.

Gennem facts og fiktion blotlægges historien bag attentatet og den unge gymnasieelevs overvejelser, tvivl og stillingtagen i hans samtid. Spiller stationært og turnérer i september og oktober 2015

Juleevangeliet Julen er miraklernes tid, hvor vi håber og tror på, at det gode kommer frem i os alle.

ANNE BIRK DESIGN

n io kt du BU ro e -p d Z Co me

princip 1914

Med hjælp fra levende figurer tager Peter Holst publikum igennem denne sanselige rejse omkring det øjeblik, hvor verden holdt vejret, og Jesus blev født. Spiller stationært i december 2015

grønnegade teater – næstveds egnsteater Grønnegade Teater skaber scenekunst for alle børn – også dem der er blevet voksne. Vores primære målgruppe er børn og unge, men vi henvender os til alle, der er med på at lege og udforske verden med et åbent, nysgerrigt sind – som os selv. Teatret har rødder langt tilbage i det anerkendte danske børneteatermiljø, hvor der er tradition for at tage børnepublikummet seriøst og lave forestillinger i øjenhøjde uden at miste højde på ambitionsniveauet. Vi bestræber os på; at vores forestillinger er meningsfulde og vedkommende for et bredt publikum, og at vi laver teaterforestillinger baseret på gode fortællinger.

Alle forestillinger er refusionsberretiget

Grønnegade 10 · 4700 Næstved · mail@gronnegadeteater.dk

Tlf. 59 44 00 66 · gronnegadeteater.dk

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

For de største

JULEEVANGELIET

PRINCIP 1914

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Periode: 1. dec. 2015 - 22. dec. 2015 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 100

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 360 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12500/150 Pris/tilskuere:. 22000/150

GRØNNEGADE TEATER 109


”Babusjka”

Varieté for de mindste

Dukke Babusjka skal trækkes op en gang hver dag, så hun ikke ruster i sit indre. Det sørger Severinsen for, selv om det betyde at man så skal stå til rådighed den næste halve time. Babusjka kan være en krævende dukke, når først hun får liv. En hel forestilling går i gang inde under Babusjkas skørt. Artisteri og gøgl, der danses, der synges, og der spises pølser i lange baner. Små dukker inde i den store og musik. Rigtig spilledåsemusik. Sturt Sturt Nummer! Medvirkende: Instruktion og manus: Scenografi og dukker: Musik og lyd design:

Patricie Homolova og Tina Kruse Andersen Rudy Tom Due Tina Kruse Andersen Patricie Homolova Kell Dalager Foto: Anja Littau Due

For de små

BABUSJKA Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

110 TEATER GYDA

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/50

WWW.TEATERGYDA.DK

Alle priser er i kr. og ekskl. moms


Producent: HamletScenen Skuespiller: Christian Bergman

TALKSHOW since 2010

PRINS H. UNIVERS

HØJRE ELLER VENSTRE CHRISTIAN BERGMAN Samtale-showet Prins H. Univers præsenteres af den professionelle og dygtige skuespiller Christian Bergman. Det underholdende show giver på utraditionel vis indspark til meningsfulde samtaler og møder blandt unge i udskolingen, ungdomsklubben eller fritids- /sportsforeningen. Prins H., står på tærsklen til at blive voksen, men med en kæreste som lige er gået, en ny pap-far og en krop som måske, måske ikke, er helt som den skal være, kan det være svært at finde sit ståsted. Med omdrejningspunkt i egne dilemmaer, søger Prins H. at tage pulsen på sine jævnaldrende, der måske ligesom ham selv, kæmper for at opnå balance mellem det at være sig selv og samtidig være en del af fællesskabet. Information og booking: +45 4921 6979 pernille@hamletscenen.dk

Koncept og iscenesættelse: Lars Romann Engel Tekst: Olaf Højgaard og Lars Romann Engel Varighed: 50 min. Målgruppe: 7. – 10. klassetrin Læringsmateriale: Fremsendes efter aftale Antal: Maks. 100 Spilletid og -sted: Efter aftale Pris: 10.000 kr. inkl. moms 2 forestillinger samme dag: 18.000 kr. inkl. moms Transporttillæg: Vest for Storebælt: 1.500 kr. ekskl. moms Opstilling: 2,5 timer Nedtagning: 1 time Spilleareal ekskl. publikum: B: 5m D: 4m H: 3m Tekniske krav: 3 x 16 ampere (400 volt) El-forsyning: Spillestedsansvarlig tilstede under show Mørklægning: Anbefales Medhjælpere: 2 til ind- og udbæring Kontrakt: Sendes til underskrift Bank: Nordea, reg. nr. 2255 kt.nr. 6880 6033 35 Betaling: Senest 8 dg. før show Refusionsgodkendt: Ja

HamletScenen Kronborg 13 3000 Helsingør

W W W . H A M L E T S C E N E N . D K For de største

PRINS H. UNIVERS - HØJRE ELLER VENSTRE Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-17 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

WWW.HAMLETSCENEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

HAMLETSCENEN 111


“Peter Hartmann er en af de mest originale fortællere jeg kender: Stor humoristisk sans parret med dybde. sådan kan jeg li det.” Vigga Bro

historien om tigeren af Dario FO Latter, brøl, tigerpatter, død og tyndskid. En såret soldat, som efterlades til at dø. En gigantisk, vild tiger med overproduktion af mælk- og den usandsynlige adoption. Som en smuk sandhed eller vanvittig drøm fortælles Dario Fos satiriske historie om en soldat, der med urkraften fra en tiger overvinder krigsfrygt, og renser sin verden for krig og krigsmagere.

“Det var en oplevelse ud over de sædvanlige. Der var blandt publikum stor lydhørhed for at få alle finesser med i fortællingen – både de larmende og de stille. -og publikum kvitterede med stående applaus.” Jørgen Bruun Christensen Teaterindkøber, Morsø

For de små og de lidt større

HISTORIEN OM TIGEREN AF DARIO FO Alder:. . . . . . . . . . . . . 6-110 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/70 Pris/tilskuere:. . 5200/100 Pris/tilskuere:. . 5900/120

112 HARTMANNS TEATER

WWW.HARTMANNSTEATER.DK


de fremmede

En poetisk naiv fortælling af en klovn.

Klovnen Igor arbejder i cirkus med sin smukke chokoladebrune kone og datteren Nina. Hesten Samson er både verdens lækreste hest og klogeste hest så naturligvis kan han tale. Sammen laver de sange om ikke at være bange og laver fis med landets lede leder. Men i Igors land er der ikke ytringsfrihed. Konen bliver skudt og Igor og Nina flygter mod Danmark. Et fantastisk land. Nina går i skole. Godt nok uden de officielle papirer. Igor og Nina bor hos den sødeste dame. Hvis bare Igor arbejder for den søde dame 10 timer om dagen kan de både bo og få gratis varme boller. En gang om måneden har Igor fået det han kalder udgangstilladelse. Så står han på gaden og tryller, mens han fortæller om at holde hjertet varmt og ryggen rank.

“45 minutter i pragtfuldt selskab med Peter Hartmann og hans forestilling: “De Fremmede” Tempo og ro, forudsigelighed og overraskelser, grin og alvor. Forestillingen griber i den grad børnene såvel på det sproglige, det teatralske som på det indholdsmæssige plan. Der er stof til megen god snak med børnene efter forestillingen, som varmt kan anbefales”. Claus Andersen N. Zahles Seminarieskole

hartmanns hartmann AT E R TE

hartmanns AT ER TE

“Helt i Dario FO´s ånd leverede Peter Hartmann en levende og fængslende fremførelse af Dario FO´s mesterværk.” Mark Jensen Formand for Roskilde Teaterforening For de små og de lidt større

DE FREMMEDE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/70 Pris/tilskuere:. . 5200/100 Pris/tilskuere:. . 5900/120

HARTMANNS TEATER 113


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 90 skoler med KulturCrew, fordelt på 17 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

114 KULTURCREW


Tekst box

For de største

MEMORIES Alder:. . . . . . . . . . . . 10-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HELSINGOR-TEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8500/500

HELSINGØR TEATER 115


“...et lille, visuelt mesterværk.” Randi K. Pedersen www.børnogunge.dk

Teateravisen

Instruktør: Carl Press Komponist: Thomas Hass Christensen Scenograf: Miroslav Zlotnik Dramatisk konsulent: Claus Mandøe Animationer: Tariq Mikkel Khan Medvirkende: Thomas Peter Olsen og Line Skytte

I året 1957 blev det første levende væsen sendt ud i rummet. Det var russerne, der opsendte rumraketten Sputnik 2 med hunden Laika om bord. Men hvad blev der egentlig af den arme hund? En dag begiver sardinen Nina sig ud på en rejse i rummet. Hun ender på Månen, hvor hun møder Laika. Mødet bliver til en rørende historie om ensomhed og venskab. -Frit efter bogen med samme titel af Susanne Vebel og Lillian Brøgger

En sjov og poetisk skabelseshistorie fra Afrika om hvorfor børn bliver født i så mange farver Teateravisen

Instruktør: Anne Kurzweil Komponist: Thomas Hass Christensen Animantioner: Tariq Mikkel Khan Medvirkende: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte

For de allermindste

For de allermindste og de små

NINA SARDINA Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

AF LER ER VI KOMMET Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60

116 TEATER LILLE HEST

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60

WWW.TEATERLILLEHEST.DK


Kim Fupz Aakeson har skrevet historien om “Nissen der ville være berømt”. Det er fortællingen om Nissen, der drager ud i verden for at blive berømt. Han drømmer om, at folk vil råbe hurra og putte ham i fjernsynet. Men bagsiden af berømmelsen viser sig at være en hel anden historie.

Forfatter: Kim Fupz Aakeson Instruktør: Steen Haakon Hansen Komponist: Thomas Hass Christensen Scenografi og video: Tina Scherzberg Kostumer: Helene Grusholt og Nynne Adelborg Dukker: Leila Sørensen Medvirkende: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte Turneperiode: november og december

Pigen Sadako er kun et par år gammel, da amerikanerne smider atombomben over Hiroshima d. 6. august 1945. Ti år efter bliver Sadako og mange andre børn i Hiroshima syge af bombens stråler. Sadakos skæbne fører os gennem en rørende og barsk historie fra den virkelige verden, hvor håbet bliver hendes stærkeste følgesvend. Teateravisen

Instruktør: Steen Haakon Hansen Komponist: Thomas Hass Christensen Animantioner: Tariq Mikkel Khan Medvirkende: Britta Thøgersen Toft og Line Skytte

For de små

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

NISSEN DER VILLE VÆRE BERØMT

DE TUSIND TRANER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-13 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 7200/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 7200/100

TEATER LILLE HEST 117


foto: Jesper Frølund Hansen ©

isen

Børneteaterav XQ28.dk Out&About

Ungt, oplysende, involverende og fordomsnedbrydende!

Joe og Benjamin er bedste venner og går i 9. klasse. Lige før sommerferien sprang Joe ud som bøsse og det sætter Benjamin i et svært dilemma. Det er nemlig meget nemmere at hade det man godt kan lide, hvis man er bange for at blive udstødt af vennerne. En forestilling med fuld fart på og tematikker som mobning, vold, medløberi, gruppepres og den første kærlighed. Et indblik i hvordan det er at føle sig anderledes på godt og ondt. Der er dalog efter forestillingen, hvilket normalt åbner op for emner, der kan være svære for både elever og lærere at bringe på banen. Medvirkende: Dramatiker: Instruktør: Koreograf:

Paw Terndrup René Benjamin Hansen Tomas Lagermand Lundme Mette Føns Bo Madvig

Turnéperiode: Dialog varighed: Medhjælpere: Tekniske krav: Undervisningsmateriale:

Efterår 2015 15 - 30 min Ingen Ingen Ja

”Det er vigtigt for mig at eleverne forlader folkeskolen så fordomsfrie som muligt. I dag var et stort skridt i den rigtige retning. Tak fordi I gjorde en forskel”. Julie Louise Mathisen - lærer på Lyngholmskolen i Farum mail: info@hilsdinmor.dk – web: hilsdinmor.dk eller facebook.com/hils.mor – tlf: +45 26 46 60 07 For de største

HATE CRIME - EN KÆRLIGHEDSHISTORIE Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

118 HILS DIN MOR

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. 10000/150

WWW.HILSDINMOR.DK


I dentitet, seksualitet og trivsel i folkeskolen.

Nikolas er lige flyttet på landet og er startet i 9. klasse. Han er bøsse og har intet problem med sin seksualitet. Til gengæld har han masser problemer derhjemme og har lukket sig inde i sin egen verden af computerspil. Klasselæreren Jan sætter sig for at hjælpe ham. Men det skulle han måske aldrig have gjort, for Jan har en hemmelighed… En generationsthriller om fortielser og frygten for at stå ved sig selv, men også en rørende historie om et lærerigt venskab mellem lærer og elev. Med efterfølgende dalog om forestillingens tematikker. Medvirkende: Dramatiker: Instruktør: Scenografi:

Andreas Berg Nielsen René Benjamin Hansen Simone Isabel Nørgaard Mikkel Flyvholm Sir Grand Lear

Turnéperiode: Dialog varighed: Medhjælpere: Tekniske krav: Undervisningsmateriale:

Efterår 2015 15 - 30 min Ingen 400 V (3x16 A) Ja

En forestilling der lægger op til en god snak om generationerenes syn på homoseksualitet. Hvorfor er nogle åbne omkring deres seksualitet og hvorfor er der nogen, der måske aldrig springer ud? mail: info@hilsdinmor.dk – web: hilsdinmor.dk eller facebook.com/hils.mor – tlf: +45 26 46 60 07 For de største

OLD SCHOOL - NEW SCHOOL Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/80 Pris/tilskuere:. 10000/120

HILS DIN MOR 119


scenekunst for børn og unge 18.-20. september 2015 30 års jubilæum horsensteaterfestival.dk Mere end 30 danske teatre Internationale gæstespil Åbningsaften Festmiddag Horsens Børneteaterpris Fagligt Forum Formidlercafé Netværk

120 HORSENS TEATERFESTIVAL

WWW.HORSENSTEATERFESTIVAL.DK


GULDLOK OG DE TRE BJØRNE / 2-4 år

Eventyret om Guldlok, der farer vild i skoven og kommer til bjørnenes hus, spiser af grøden, prøver stolen og sover i sengen, da bjørnene kommer hjem.

LANGT UDE I SKOVEN / 2-4 år

Om den lille frø, som drog ud i verden, på jagt efter en ven. En billedrig historie om at finde venskab og sin særlige plads i verden, for de mindste og deres voksne med poesi, musik og dukker.

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT / 3-6 år H.C. Andersens eventyr om tinsoldaten der endelig fik sin danserinde for evigt og altid. Fortalt på en ny overraskende måde med dukker, objekt og musik.

PÅ EN LILLE GREN / 2-4 år

Det er forår på bondemandens mark. Alle har travlt. Fuglene er vendt tilbage. Med musik og flotte scenebilleder føres vi gennem årstiderne i historien om den lille fugl, som fik hjælp fra et uventet sted.

EVENTYRET FRA JULEMANDENS SÆK / 2-4 år

En bamsefamilie får besøg af en uventet gæst til jul. Og så bliver det alligevel en hyggelig lillejuleaften med juletræ, risengrød og honningkager. Et juleeventyr med humor og glæde for de små og deres voksne.

Kontakt os: tlf. 3526 4485 / mob. 3061 8434 / teatret@live.dk For de allermindste

For de allermindste

For de allermindste

GULDLOK OG DE TRE BJØRNE PÅ EN LILLE GREN

LANGT UDE I SKOVEN EVENTYRET FRA JULEMANDENS SÆK

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

WWW.TEATRETPAAHJUL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4400/50

TEATRET PÅ HJUL 121


Holberg Teatret - Holbergs nationale teater i Sorø

JONATHAN LIVINGSTON HAVMÅGE - fortælleteater, der tryllebinder fra

6 år og op. Den unge Jonathan elsker at boltre sig i luften og finde på nye måder at flyve på. Hellere lege luftak robat end æde fiskeaffald. Men de andre måger udstø der ham, fordi han ikke gør, som de siger. Om at tro på egne evner og turde dele sin visdom med andre. Om forståelse og respekt for hinanden. Han fortæller den fornemt … hele tiden er der en mildhed i stemmen, et smil i øjnene, der omslutter forestillingen med varme og tryghed. Teateravisen: *****

S DAGBOG N G E D Y B S D N A L EN niorer. e, voksne og se

– 18 årig Vinge, - til nutidens 13 somme Morten lling om den en rtæ Grubbe) fo ie te ar m (M rø be ie. s Blicher adelsfrøken Soph ge un n de i sig der forelsker .Og hans fange i Rusland sk soldat og krigs en randret”. sv fo m er so lt en ”a Om tid en fortid, hvor til en nd ve ge ba d. dramatiske til ed i sit eget lan sig som fremm Hvor han føler gymnasier, er, ol ssk ing og ungdom gn by er ov sognegårde. s ne Til skoler jskoler, kirker og mlingshuse, hø rsa fo er, tek . Nuancerne io bl bi stærk forestilling kan sit kram. En af lykke. lk ejf fa str re et nd e Va lig s Niel r, skræk - og så ive t, ite øs rv ne er stolthed, *** Teateravisen: **

For de lidt større og de største

For de største

JONATHAN LIVINGSTON HAVMÅGE

EN LANDSBYDEGNS DAGBOG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100 Pris/tilskuere:. . 7000/125

122 HOLBERG TEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100 Pris/tilskuere:. . 7000/125

WWW.HOLBERGTEATRET.DK


ALLE TIDERS JEPPEop. år og - en munter og festlig ‘Jeppe’ for 6 g. elsda Holbergs berømte Jeppe holder føds af fuld den r Selv om han ikke er fuld, blive

dynamit! sig selv I sin skatkiste finder han en maske af han ang, deng om som ung. Den minder ham og slået blev og en klass i var den nye dreng drillet – uden at slå igen. r Tilskuerne deltager som gæster og blive hans lege at til med inviteret til at være historie, hvis de vil. de aldersForestillingen tilpasses den pågælden rer. senio eller ne voks , unge gruppe: Børn,

EKSTRATILBUD

Holberg Akademiet

i anledning af skolereformen.

Komik, leg og gøgleri for 8. - 10. klasse og 1 g.

Workshop egnet til alle årgange. Max. to klasser med dramakåde elever.

Vi underviser de unge talenter ’på gulvet’ i Commedia Dell’ Artens færdigheder.

Dagsprogram: 1. Morgenoptakt med de to klasser. 2. ’Alle Tiders Jeppe’ spiller for alle som aftalt. 3. Workshop med temaet ’Jeppe, Nille og deres syv børn’.

Og Holbergs grundtanker om at fortælle fornuft gennem teater og satire.

Workshoppen er inkluderet i prisen for ’Alle Tiders Jeppe’.

Undervisningen skræddersyes dels som opsøgende tilbud til alle landets skoler, og dels som kurser og teatercamp i Sorø for særligt motiverede talenter i vinterhalvåret. Pris efter aftale.

Holberg Teatret - Østrupvej 18 - 4400 Kalundborg - Tlf. 40 50 66 87 - Mail: niels@holbergteatret.dk

For de lidt større og de største

ALLE TIDERS JEPPE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100 Pris/tilskuere:. . 7000/125

HOLBERG TEATRET 123


FEDEST

OM AT TAGE KAMPEN OP MOD OVERVÆGTEN OG AT VINDE SIG SELV TILBAGE

EN TEATER-DOKUMENTAR

Det er ikke længe siden, at badevægten viste over 134 kilo. Nu er Karoline på vej mod de 77 kilo. Igennem et helt liv har hun brugt mad som trøst, beskyttelse, straf, underholdning og hygge. Først da følgerne blev livstruende fandt hun styrken og hjælpen til at tabe sig. En usminket fortælling om at tage kampen op mod sig selv, vinde og få sit eget værd igen.

Turné 21. september - 30. november 2015 og 14. marts - 30. april 2016 .

Pris (ekskl. moms) op til 200 tilskuere 18.000 kr. over 200 tilskuere 23.000 kr. OBS! Max på 300 tilskuere.

en teaterdokumentar af

Medvirkende Karoline Lindberg Instruktion Hansen & Kristensen Producent Holbæk Teater

EN STÆRK TEATERDOKUMENTAR OM ALKOHOLMISBRUG I FAMILIEN Han var afhængig af alkohol og hårde stoffer. En afhængighed der ødelagde, ikke bare en voksen mand, men en familie og relationer til venner og kollegaer. Med flere selvmordsforsøg kunne historien være endt brat, hvis ikke det var for et brev. Et brev fra hans egen datter. I Ultimatum står far og datter på scenen sammen for at fortælle den hudløst ærlige beretning.

Turné 21. september - 30. november 2015 og 14. marts - 30. april 2016 .

For de største

Pris (ekskl. moms) op til 200 tilskuere 21.000 kr. over 200 tilskuere 26.000 kr. OBS! Max på 300 tilskuere.

Medvirkende Henrik og Julie Halby (far og datter) Instruktion Hansen & Kristensen Producent Holbæk Teater

For de største

FEDEST - EN TEATERDOKUMENTAR

ULTIMATUM

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-95 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-95 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

124 HOLBÆK TEATER

en teaterdokumentar af

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.HOLBÆKTEATER.DK


For de lidt større

LIGE LOVLIG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1250 Dybde i cm:. . . . . . . . . 750 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.HRTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10500/50

HR. TEATER 125


TEATER

HUND

Kronprinsensgade 7 1114 København K vov@teaterhund.dk Tlf: 26 16 14 10 www.teaterhund.dk

OpdagElse Hvad er det for en kæmpe himstergims? Snige, snige. Liste, liste. Diing!! Hov? Den siger noget! Hvad kan den?

For børn

2-5 år og voksne

Else elsker at snige sig ind på ting, få dem til at bevæge sig og forandre sig. Og ikke mindst elsker hun at lege! Else går på opdagelse i et visuelt og musikalsk landskab af bevægelige former og medspillende lyde, hvor hun får skabt en fantasiverden, der viser sig måske slet ikke at være ren fantasi… Teater Hund, der med stor succes og flere priser til følge har skabt teater for børn i hele Danmark og udlandet, er nu klar med en forestilling for de mindste (2-5 år) og deres voksne. Tænd for sanseapparatet, skru op for hørebrillen og oplev, når Anne Dalsgaard som Else lader kroppen få frit spil i en legende, fejende og humoristisk sving-om med livet, hvor det usynlige bliver synligt, og det synlige magisk. Holdet på og bag scenen: Idé: Anne Dalsgaard og Methe Bendix På scenen: Anne Dalsgaard Instruktør og dramatiker: Methe Bendix Scenograf: Julie Forchhammer Lysdesigner: Mikkel Jensen Lyddesigner: Yann Coppier Tekniker og bygger: Jonas Møller Andersen Layout: Helle Riis Administration: Maria Suh

Forestillingen er produceret med støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Københavns Kommune For de allermindste

OPDAGELSE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

126 TEATER HUND

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6500/40 Pris/tilskuere:. . . 8000/60

WWW.TEATERHUND.DK


Turnéperiode: Turnéperiode: 24. august - 27 september 2015 Refusion: Godkendt Tekniske krav: 220V. Mørklægning foretrækkes men kontakt os endelig, da vi er meget fleksible Medhjælpere: 1 medhjælper til ind- og udbæring PR Pressefotos, PR: Pressefotos,inspirationsmateriale inspirationsmaterialeog ogyderligere yderligereinformation informationom omTeater TeaterHund Hundpå påwww.teaterhund.dk www.teaterhund.dk

JUL – Det er TANKEN der tæller 25. november – 20. december 2015 på Københavns Musikteater TAB og VIND – en forestilling om konkurrence? 16. marts – 10. april 2016 på Anemone teatret

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATER HUND 127


For de lidt større

ORD Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80

128 HVID STØJ SCENEPRODUKTION

For de allermindste

For de lidt større og de største

SKAB

SYV SANGE OM SAMVITTIGHED

Alder:. . . . . . . . . . . . . 2-100 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4640/40

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

WWW.HVID-STOJ.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/80


For de største

For de største

BRANDEN Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

CUT// Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60 Pris/tilskuere:. 12000/120

Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/60 Pris/tilskuere:. 12000/120

HVID STØJ SCENEPRODUKTION 129


ISHØJ TEATER DYT, BÅT OG KLING KLANG er tre

godmodige og meget musikglade fyre. En dag dumper et brev uden afsender ind af brevsprækken. De er inviteret til fødselsdag. Men for at komme der til skal man jo bevæge sig udenfor i trafikken og det kan være farligt og besværligt når man kun er vant til at være hjemme og spille musik. Via sangene fra Børnenes Trafikklub: Max og Antonette, Ole og Melanie og Split skal vi rundt i trafikken, på landet, i byen – og det er ikke uden problemer! Trioen RUMLERIM har med trafiksangene skabt en rytmisk, trafikalsk teaterkoncert. Rock med på de mange trafikhits! Det er helt sikkert at man lærer noget undervejs. Forestillingen spiller stationært i perioden 1. - 25. september 2015. Her efter turne.

ROCK OG RYTMIK Musikalske forestillinger for aldersgruppen 3 - 10 år KLASSISK, NYT OG SMUKT

BYEN UDEN LYDE

“Fordi nogle mælkebøttefrø flyver en uventet vej, kommer en pige et sted hen, hun ikke kender. Det samme gør en dreng, og i denne anderledes verden kommer de sammen ud for en forsinket heks, en forvirret kæmpe og et par gamle syvmile støvler. De kommer til en lille by, som har fået stjålet alle sine lyde; Men pigen og drengen får kæmpen til at aflevere både spillemanden, klokkeværket, morgenhanen og vagtparaden. Byen kommer i gang igen, og pigen og drengen kan vende hjem til deres normale verden.” Forestillingen spiller stationært i perioden 22. feb. - 18. marts 2016. Turne fra 4. april.

Følg løbende med på teaterets hjemmeside For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

DYT, BÅT & KLING KLANG

BYEN UDEN LYDE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

130 ISHØJ TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8250/100 Pris/tilskuere:. 13200/200

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/200

WWW.ISHOJTEATER.DK


ISHØJ TEATER ANNAS JUL EGNER SIG BEDST FOR DE 3 - 99 ÅRIGE

En julehistorie med traditioner, alvor, nisse sjov og sange for både små og store. ANNAS JUL Lille Anna er på besøg hos sin bedstemor “Gamle Anna” og har en gave med til hende i sin rygsæk. Der er hverken julepynt eller juletræ hos Bedste, for hun bryder sig ikke rigtigt om julen. Til gengæld er hun meget glad for en gammel dukke, der ligger i en dukkevogn, som står i stuen. “Den er ikke til at lege med” siger Bedste. Men hvorfor har hun den når man ikke må lege med den? Da bedstemor går ud i køkkenet for at lave te, tager Anna den alligevel. Desværre kommer hun til at rive dukkens kjole lidt i stykker og så er gode råd dyre. Heldigvis bor der en gammel nisse og hans datter på loftet. Historien tager udgangspunkt i den gamle julesang “Højt fra træets grønnetop”. Publikum er altid en aktiv del af forestillingen, når der synges sange og spises småkager. Forestillingen spiller stationært fra den 10. november til og med den 22. december. Ved alle teaterets forestillinger udleveres en gratis bog med billeder og handling fra stykket. Institutioner får endvidere en CD og en A2 plakat pr. stue eller klasse. Gratis kaffe, te og saftevand kan nydes til de medbragte madpakker i foyeren, mens I taler med skuespillerne.

www.ishojteater.dk - Billetbestilling på telefon 43 73 60 98 For de små og de lidt større

ANNAS JUL Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Periode: 9. nov. 2015 - 22. dec. 2015 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ISHØJ TEATER 131


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Holstebro Kommune i april 2014? Her deltog 120 teatre med 186 forestillinger.

132 TEATERCENTRUM


Fra 8 år

Co-produktion med

Musik af Mozart & Peter Navarro-Alonso

Tom er 10 år. Han har det allerbedst, når han er alene med sin Mozart-spilledåse, som han fik af sin morfar. Han lukker sig inde med spilledåsen og lever i en fantasiverden med helte, drager, konger og dronninger, hvor han ikke behøver at forholde sig til skolen, forældrene og vennerne. Den Reumertbelønnede scenograf Christian Q. Clausen tager med eventyrlige kostumer og animationsfilm publikum med gennem tunnellen og ind i Toms verden af fantasi, men også ensomhed. Peter Navarro-Alonso er komponist og arrangør og kombinerer Mozarts vidunderlige, melodiske musik med et medrivende og overraskende elektronisk lydunivers. For enden af tunnellen iscenesættes af Gitta Malling. Samarbejdet mellem Limfjordsteatret og Den Jyske Opera skaber et nytænkende bud på en relevant opera for børn. Idé Birgitte Holt Nielsen Komponist W.A Mozart og Peter Navarro-Alonso Libretto Lasse Popp Instruktør Gitte Malling Scenograf og lysdesigner Christian Q. Clausen Kostumedesigner Malene Bjelke Animationer Kim Fast Jensen Sangere Lise Bech Bendix og Thomas Storm Skuespiller Olivia F. F. Borgels Pianist Louise Schrøder Klarinettist Fátima Trives Escolano

Scene spilles kun på fladt gulv Lokale Min. 120 m2 Tekniske krav Mørklægning kræves Strøm 380 V, 32 A Turné efteråret 2015 Co-produktion med Limfjordsteatret Den Jyske Opera • Musikhuset Aarhus Skovgaardsgade 2C • 8000 Aarhus C Kontakt: Birgitte Holt Nielsen tlf. 23 64 26 13 E-mail: bhn@jyske-opera.dk www.jyske-opera.dk

For de lidt større

FOR ENDEN AF TUNNELLEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.JYSKE-OPERA.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80

DEN JYSKE OPERA 133


NÅR BLADENE FALDER - om døden og glæden over livet

Bedstefar har ryddet op og smidt ud, for der hvor hans næste rejse går hen, kan han ikke tage noget med. Han er glad, og det er en god dag at dø. Så det gør han. Men det er sandelig ikke slut af den grund, og han lader ikke sine kære alene tilbage. Han hvisker i deres øre og giver dem mod til at leve.

POOKA

- hesten fra Tir na nog En storslået teaterforestilling i et cirkustelt med levende heste i fri dressur, skrevet af Lene Kaaberbøl.

En Pooka er et overnaturligt væsen, der ofte optræder som en stor, sort hest. Allie møder sådan en hest, da hun under en cirkusforestilling bliver revet ind i manegen og over i en magisk verden. Her strides farlige kræfter og friheden er på spil for både dyr og mennesker.

Pressen skrev: **** “Usædvanlig, avanceret, humoristisk skæv og betagende smuk” (Kirsten Dahl, Århus Stiftstidende)

TEATRET KIMBRI • FREDERIKS ALLÈ 20B • 8000 AARHUS C TLF: 50 42 35 13 • TEATRETKIMBRI@GMAIL.COM • WWW.TEATRETKIMBRI.DK For de lidt større

For de lidt større

NÅR BLADENE FALDER

POOKA

Alder:. . . . . . . . . . . . . 7-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . 8-100 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . 3600 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . 1500 Dybde i cm:. . . . . . . . 2000

134 TEATRET KIMBRI

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6400/100 Pris/tilskuere:. . 7200/120

Reserveret til info-box Højde i cm: . . . . . . . . . 500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 16000/150

WWW.TEATRETKIMBRI.DK


SÆLKVINDEN

- et sagn fra Nordens kolde hav En stærk historie fra Grønland om at miste det man ikke kan holde på og finde det man aldrig mister. Om længslen efter havets uendelighed. “…Poetisk pletskud. Forestillingen spilles af en enkelt skuespiller, der ubesværet får opbygget historien til et meget dramatisk forløb. Ved hjælp af dukker, animerede objekter og ikke mindst ved sit eget intense spil bliver det så stærk en oplevelse, at alle rives med.” (Folkeskolen)

PÆNT GODDAG

- et møde med en fremmed Når man ikke taler samme sprog, må krop og fagter må træde i stedet for ord, og humoren får let spil i bunken af misforståelser. En lille historie om integration, intriger og integritet. “…Humoren finder nemt vej i ”Pænt Goddag”, og selv om emnet er alvorligt og meget omfangsrigt, lykkes det Teatret Kimbri at fortælle i enkle toner, hvad der er det centrale i den kendte problematik.” (Signe Ingemann, Folkeskolen)

RAVNEN

- en tusmørkefabel Hvad bringer den pagt, som en ung, uskyldig pige må indgå med skæbnens mørke fugl? En flot og spændende fortælling om hvordan en dæmon kan opstå og forvandle sig. “…Ravnen fortæller en rigtig sund og grum Grimm´s eventyragtig historie. (Kirsten Dahl, Århus Stiftstidend)

For de lidt større

SÆLKVINDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4800/75 Pris/tilskuere:. . 5600/100

For de lidt større

For de lidt større

PÆNT GODDAG

RAVNEN

Reserveret til info-box Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6400/100 Pris/tilskuere:. . 7200/120

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 6000/100 Pris/tilskuere:. . 6800/120

TEATRET KIMBRI 135


Kitt Johnson X-act præsenterer:

DET M AG I S K E LYD C I R K U S

af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson

BØRNEOG FAMILIEFORESTILLING

Spiller en kagedåse saxofon? Kan en blyant danse? Og hvad har mavedans og flyvende bøger egentlig med hinanden at gøre? Intet er som det ser ud til at være i ny-cirkus forestillingen Det Magiske Lydcirkus. Her åbner sig en verden af ordløse historier, hvor musik og slapstick performance sætter gang i kroppen og fantasien. Rigtige magikere behøver ikke så mange ting. Samuel Gustavsson har bare anbragt en bunke aviser på et ægte tæppe – og en skraldespand ved siden af. Så går det løs med forvandlingskunsten … Den kaffetørstige musiker Sture Ericson er ellers også lykkelig, hvis bare han har sin samling af sære trutteinstrumenter med sig. En bassaxofon og en klarinet, der i hænderne på Ericson pludselig forvandler sig til hypermoderne designerkasser for den lyd, der vælter ud af højttalerne.” Anne Middelboe, Børneteateravisen.

Foto: Per Morten Abrahamsen. Design: Imperiet.dk

Af og med Samuel Gustavsson og Sture Ericson Kunstnerisk konsulent Kitt Johnson Turnéperiode året rundt efter aftale Tekniske krav ganske få – se mere på vores hjemmeside Kontakt Kitt Johnson X-act, Pasteursvej 14, 2. 1799 København V +45 2991 8713 tour@kittjohnson.dk www.kittjohnson.dk Det Magiske Lydcirkus er produceret af Teaterforeningen Kitt Johnson X-act med støtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Dansk Artist Forbund. For de lidt større

DET MAGISKE LYDCIRKUS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10000/70

136 KITT JOHNSON X-ACT

WWW.KITTJOHNSON.DK


For de små

RÆVEJAGTEN - PEDDERSEN OG FINDUS Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-9 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.KNUDSENOGNØRBY.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. . . 8000/40

KNUDSEN & NØRBY 137


For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

For de lidt større og de største

VORHERRE PÅ LOKUM

MIN DIGITALE VIRKELIGHED

HELT UDENFOR

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-15 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

138 DET KOMMENDE TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/80 Pris/tilskuere:. . 8000/120

WWW.KOMMENDETEATER.DK


Mobbedreng En forestilling om mobning set gennem offerets øjne. Med skarp og underholdende tone spilles den klassiske historie om mobberen og ofret. ”Mobbedreng” er historien om drengen Palle der hver dag gennemgår mareridtet i skolen som klassens mobbeoffer. Forestillingens vigtigste værktøjer er forargelse og humor, uden brug af løftede pegefingre eller moralske budskaber.

” Ci e e Nu g tat: r b rin Årh lev er u et pub s S t pr l ov iku ifts ok m tid er ikk en et e l de til at æng : tæ er nk e es elv .

-d

Ov

er

”Mobbedreng” er velegnet som oplæg til debat og arbejdet med trivsel og mobning.

20

0o

pf

ør

els

er

Aldersgruppe:

9 - 13 år (4. - 6. Klassetrin) Turneperiode: Hele året Varighed: 45 minutter Pris: 1 opførelse 5500 kr. + moms. 2 opførelser samme dag og sted 7500 kr. + moms. Publikumsantal: Max 110 elever pr. opførelse Mørklægning: Nej Rumkrav: Ingen Refusion: Ja Medvirkende: Thomas Nielsen & Peter Christensen

Kontakt: Komediehuset Horsens * Telf. 76 29 23 99 Email: komediehuset@horsens.dk * www.komediehuset.dk For de lidt større

MOBBEDRENG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.KOMEDIEHUSET.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

KOMEDIEHUSET 139


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 140 TEATERCENTRUM


PRÆSENTERER UNGDOMSFORESTILLINGEN

- en musikalsk kærlighedshistorie om selvskade MEDVIRKENDE LINE BIE ROSENSTJERNE, JOHANNE DAL-LEWKOVITCH, PELLE NORDHØJ KANN INSTRUKTION MADS M. NIELSEN MUSIK MICHAEL RUNE RASMUSSEN DRAMATIKER LINE MØRKEBY DIGTER MÅLFRID FRAHM JENSEN TEKNIK JONAS KROGAGER THOMPSON FOTOGRAF KIM KJÆRGAARD SØRENSEN PRODUCENT MARTIN GEERTZ

co/ WORKHAUS · Kongensgade 31b · 5000 Odense C Telefon: 53 62 31 06 · Email: teaterkompas@gmail.com www.teaterkompas.dk For de største

NÅR DET SKÆRER I HJERTET Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERKOMPAS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

TEATER KOMPAS 141


For de allermindste

PELZZ Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-3 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5700/50

142 TEATRET KRISKAT

WWW.KRISKAT.DK


For de allermindste

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

JEG SKAL NOK FINDE DEN

DEN LILLE BÅD

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3360/50

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3360/50

TEATRET KRISKAT 143


NUTIDSTEATER MED H UMOR OG POESI FOR BØRN TEATRET LAMPE ◆ NØRREBROGADE 5C, 2.SAL ◆ DK-2200 KØBENHAVN N MOBIL: 2726 1947 ◆ MAIL@TEATRET-LAMPE.DK ◆ WWW.TEATRET-LAMPE.DK

MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG GIK

DEN GRIMME ÆLLING

– musikalsk dukkemagi for de allermindste

– en forestilling om at se og mærke verden, også de verdener der ikke ligner ens egen Muldvarpen bor trygt i sin mørke hule under jorden, indtil den en morgen vågner op og opdager, at et hus er landet oven på dens muldvarpeskud. Teatret Lampe har skabt en forestilling fuld af lune og god musik. Den fint sammenhængende historie handler om at møde nogen fra en verden helt forskellig fra ens egen, som man kan lære at kende og give plads til. Randi K. Pedersen, Børn og Unge A universal story which can be seen and understood all over the world. Faizaan Peerzada, Folk Puppet Festival 2012, Pakistan

Med en sprudlende udgave af ”Den grimme ælling” har teatret skabt en af de bedste teaterforestillinger nogensinde for de alleryngste. Randi K. Pedersen, LFSnyt ”The Ugly Duckling” was the best! I saw her performance ”Wish” in Denmark too. I just love the way she worked with children. Yuriko Kobayashi, Kijimna Festa, Japan Instruktør: Gitta Malling Skuespillere og dukkefører: Anne Nøjgård og Kirsten Nottelmann Rav

Idé og udvikling: Marianne Jørgensen og Anne Nøjgård Musikere: Jonas Stampe, Ejaz Ali og Peter Jankovic

Pris inkl. moms: 8.000 kr./60 børn - 12.500 kr./100 børn

Pris inkl. moms: 6.250 kr./40 børn - 8.000 kr./60 børn

Støttet af Statens Kunstfond.

Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond og CKU.

SPILLES OGSÅ SOM UDENDØRSFORESTILLING!

... BOM BOM BOM – et møde på grænsen

En grænsebom i stærke farver. På den ene side står en vagt og på den anden side ankommer en fremmed. Med humor, dukker og teatertrylleri sætter Teatret Lampe fokus på grænser og forståelse mellem mennesker. Vi kan faktisk godt opføre os ordentligt overfor hinanden - også selvom der er regler og grænser.Vi kan ovenikøbet få noget forærende, hvis vi tør åbne mere op. Hvis et menneske overvinder sin angst og tør række ud, kan det vokse – og vinde sig selv.

For de allermindste

I reden er der æg. Tre små og ét stort. Ud kommer tre gule ællinger... og en stor grå.Vi ser den kluntede og nysgerrige ælling møde verden, overvinde livets forhindringer og til sidst blive en flyvedygtig svane. Med fantastiske scenetæpper og skøn musik.

”Teatret Lampe har lavet en tankevækkende forestilling om faste grænser og individuelle hensyn…jeg vil gerne anbefale forestillingen som en tankevækker også for de små.” Janken Varden, Børneteateravisen Instruktion og manuskript: Søren Iversen Scenografi: John Kørner Lysdesign: Jesper Kongshaug Skuespillere: Siir Tilif og Anne Nøjgård Pris inkl. moms: 9.750 kr./80 børn - 16.750 kr./150 børn Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond, Bikubenfonden og CKU.

For de allermindste

For de små og de lidt større

MULDVARPEN OG HUSET DER KOM OG DEN GRIMME ÆLLING GIK

... BOM BOM BOM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

144 TEATRET LAMPE

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.TEATRET-LAMPE.DK


Foto fra ”... BOM BOM BOM”: Wilfred Gachau

”Grænsevogteren spilles med så dybt menneskelige nuancer bag komikken, at hendes indre grænse og årsagerne til den bliver synlig.” Randi K. Petersen, Børn og Unge

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

TEATRET LAMPE 145


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

146 TEATERCENTRUM


Ellen

Velkommen til Helvede En rå og rørende forestilling om en modstandskvinde under 2. Verdenskrig - baseret på en virkelig historie. Ellen fra Dragør er egentlig bare en almindelig fiskerkone. Men før hun ved af det, er hun dybt involveret i modstandskampen. Da hun ankommer til koncentrationslejren, starter en ny kamp - for sin forstand og sit liv.

Kontakt vedr. booking og ved tilkøb af workshops: Tlf. 61 27 31 20 andreas@kulturkontoret.dk www.levendefortaellinger.dk

Levende Fortællinger med Pernille Stockfleth og musiker David Kampmann For de største

ELLEN - VELKOMMEN TIL HELVEDE Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LEVENDEFORTAELLINGER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8000/100 Pris/tilskuere:. . 9500/150

LEVENDE FORTÆLLINGER 147


17. september – 1. november 2015 Vi dramatiserer Kim Fupz Aakesons skønne historie om en gorilla i identitetskrise. Hvor hører jeg hjemme? Spørger gorillaen sig selv. Ikke i Zoologisk Have, ikke i en lejlighed i Hvidovre, ikke i et rækkehus med kone og barn, ikke i Afrika med indfødte gorillaer. Forsøget på at finde svaret, fører gorillaen vidt omkring. Indtil gorillaen endelig en dag forstår det. Han hører hjemme der, hvor hjertet er.

17. november – 20. december 2015 4 – 7 år

Vi genopsætter “Bare det var nu”, og glæder os til at byde flere børn indenfor i julens verden. ”Julehumor med hjerterum og kanemusik”

★★★★★ Teateravisen.dk ”Fantasifuld og fornøjelig julehistorie” ★★★★★ Berlingske For de små og de lidt større

For de små

GORILLAEN DER VAR EN GORILLA

BARE DET VAR NU

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Periode: 17. sep. 2015 - 1. nov. 2015 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-7 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Periode: 17. nov. 2015 - 20. dec. 2015 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

148 DET LILLE TEATER

WWW.DETLILLETEATER.DK


LYT ØJNE

Se ører 28. januar – 1. maj 2016 2 – 4 år

Vand, sand, gule citroner og sure tæer. Prikker, striber, farver og former. Hvis du blander alt det, hvad kommer der så ud af det? Man kan blive helt rundt på gulvet af alle de indtryk, som kroppen sanser. Med ”Lyt øjne Se ører” dykker vi ned i sanserne, lige der hvor alt opleves for første gang. Instruktøren bag småbørnsforestillingen ”Okker Gokker” har kastet sig ud i et festfyrværkeri af en sanseforestilling, der tager de 2 – 4-årige med på en rejse ind i en visuel sanseeksplosion. For de allermindste

LYT ØJNE SE ØRER Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Periode: 28. jan. 2016 - 1. maj 2016 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DET LILLE TEATER 149


DON Q

- RIDDER EN DER TU RDE TU RDE en og Vi er i et badeværelse. Det er tidlig morg få lov at for ud sig et endnu engang har Ole sneg ønville Han er. rbøg til at læse i sine elskede ridde gode disse alle som ig ske, at han var ligeså mod give lyde riddere. Pludselig begynder bøgerne at er ud af træd Q Don . fra sig. De vil udfordre ham et og mod finde at med bøgerne. Han vil hjælpe drømmene.  ”Finurlig og underholdende badeværelsesfantasi”

Teateravisen Anne Middelboe Christensen,

 ”Helstøbt, velspillet og på alle måder vellykket.” e Gerda Buhl Andersen, Nordjysk

GR iSK

– EN OPL EVELSE AF GR ÅDIGH ED hvidt? Er grådighed godt eller skidt? Sort eller sanen til Limfjordsteatret byder børnene ind iggråd hvad selig, sjov og finurlig oplevelse af e gend dlæg hed er. Børn har som alle andre grun iggråd til v behov – men hvornår bliver beho te, ophed? Og hvorfor er der tit konflikt, smer ling? hand ig løsning forbundet med en gråd n! I GRiSK undersøges grådighedens væse ntlig rolle e rekvisitter spiller en væse “Skønt at se, hvordan nogle enkl eteatre børn te i gang. Et af Danmarks beds og formår at sætte fantasien i lige går der , e en forestilling har således igen formået at skab len.dk esko Folk en, Lars d rste Sige n - Christia hjertet på både børn og voksne.”

For de små

For de små og de lidt større

DON Q Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

GRISK Højde i cm: . . . . . . . . . 260 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/80

150 LIMFJORDSTEATRET

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5800/40 Pris/tilskuere:. . . 7000/60

WWW.LIMFJORDSTEATRET.DK


FOR EN DE N AF TU N NELL EN NY FOR ESTILLING Helt ny børneforestilling som er skabt i et samarbejde mellem Den Jyske Opera og Lim fjord steatret. han Tom er 10 år. Han har det allerbedst, når han som er alene med sin Mozart-spilledåse, spilmed fik af sin morfar. Han lukker sig inde helte, ledåsen og lever i en fantasiverden med ver behø drager og prinsesser, hvor han ikke venog e at forholde sig til skolen, forældren nerne. tian Den Reumertbelønnede scenograf, Chris mer kostu e tyrlig even med r Q. Clausen, tage em og animationsfilm publikum med genn si fanta af en verd Toms i tunnellen og ind lonso rro-A Nava r Pete d. mhe - men også enso rer er komponist og arrangør og kombine et med k musi diske melo ge, Mozarts vidunderli lydk ronis elekt nde raske medrivende og over eatret univers. Samarbejdet mellem Limfjordst de nken nytæ et er skab a og Den Jyske Oper n ende For . børn for a oper bud på en relevant ng. Malli Gitta af tes esæt af tunnellen iscen

- TE AT ER FOR AL LE... 9771 0515 . Træffetid: kl. 09-16 Skolegade 14, 7900 Nykøbing Mors, Tlf. teatret.dk post@limfjordsteatret.dk . www.limfjords For de lidt større

FOR ENDEN AF TUNNELLEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80

LIMFJORDSTEATRET 151


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 152 TEATERAVISEN


FEST LiminalDK præsenterer

– en danseforestilling for børn

”Blusser af smittende ubekymret glæde og munter energi” HHHH Teateravisen ”God underholdning for børn og barnlige sjæle” HHHHH Kulturkongen Det regner og regner, og gennemblødte Evald bliver sendt indenfor for at rydde op på sit værelse. Han keder keder keder sig! Men ud af kedsomheden vokser en kugle med glimtende fantasi og mange mystiske væsener, der byder ham op til dans - og fest! FEST er en hyldest til fantasien og den totale tilstedeværelse i legen. Ønsket er at give børnene en oplevelse af mere æstetisk og intuitiv karakter - en oplevelse, der taler forbi rationalet og direkte til sanserne. Medvirkende: Kasper Daugaard, Tomomi Yamauchi, Daniel Norback Iscenesættelse: Adelaide Bentzon • Scenografi: Rebecca Arthy Lyddesign: Erik Christoffersen •Lysdesign: Tobias Staale Turnéperiode: 2015: oktober - december 2016: august - december Booking af forestilling: 22910378 adelaide@liminal.dk

.%

Pris: Kr. 10000 - rabat ved flere forestillinger samme sted

f o r b ø rn 3-8 år

Inspirationsmateriale kan downlades på i www.liminal.dk

F E ST

www.liminal.dk For de små

FEST Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.LIMINAL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 325 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

TEATER LIMINAL 153


Louise Schouw Teater præsenterer

VITELLO Af Kim Fupz Aakeson

VITELLO

Bøgerne bruges flittigt i de første klasser i Folkeskolen - ligesom de er rigtig populære børnebøger på biblioteket og som højtlæsning hjemme. Foreløbig har Kim Fupz Aakeson igennem Gyldendal udgivet 14 bøger om Vitello. Man kan sige meget om Vitello, men kedeligt bliver det aldrig. Vitello er nemlig ikke ret god til at kede sig, så han skal nok finde på noget - enten

sammen med de irriterende tvillinger Max og Hasse - eller sammen med møgungen William - eller også bare sammen med sig selv. Som oftest falder hans logiske udfald uheldigt ud til stor morskab for publikum. Iscenesættelse: Louise Schouw Manuskript: Gunvor Reynberg Komponist: Lars Fjeldmose Medvirkende: Asbjørn Agger, Gunvor Reynberg, Camilla Lohmann og Rasmus Haxen Scenografi: Kirsten Victoria Lind Koreografi: Katrine Engberg Varighed: 75 min uden pause Alder: 5-99 år Forestillingen er refusionsgodkendt.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk For de lidt større

VITELLO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16000/100 Pris/tilskuere:. 24000/300 Pris/tilskuere:.29000/500

154 LOUISE SCHOUW TEATER

WWW.LOUISESCHOUW.DK

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Illustration: Niels Bo Bojesen niels@bobojesen.com

Du kender ham helt sikkert: Drengen Vitello. Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to måneder, dengang hun var meget ung og vist også meget smuk. Men nu bor Vitello og Mor i Danmark i et rækkehus ved siden af ringvejen, hvor der kører mange biler. Tusindvis af børn har de seneste år lært Vitello at kende gennem Kim Fupz Aakesons bøger om drengen med det skøre navn.


HØJT FRA TRÆETS HIP HOP T OP

“DEN STORE NISSEPRØVE” - 4 -9 år De to nisser Nis og Nisse Sisse skal til nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de prøven i Nisseskolen hos Frk. Grankogle får de en grøn nissehue istedet for den flotte røde. Og det er enhver nisses skræk at ende sine dage som grøn havenisse... En sjov juleforestilling for børn i indskolingen og deres forældre og bedsteforældre.

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

De n store nisseprøve

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

“HØJT FRA TRÆETS HIP HOP TOP” - 4 -10 år Nisselise møder en meget trist Frk. Hanegal, som har sin nevø Nico på besøg. Hun vil så gerne give ham en dejlig jul med alt hvad han godt kan lide, men de to kan slet ikke tale sammen. Hun forstår simpelthen ikke hvad han siger! Nisselise ligger sig på lur og lytter til hvad det er der går galt. Nevøen bruger et meget moderne sprog, og sammen med publikum er Nisselise simpelthen nødt til at tage den unge nisse i lære, så han kan gøre sig forståelig. En sjov og interaktiv juleforestilling med masser af iørefaldende musik og sjovt nissesprog. En moderne og aktuel juleforestilling fyldt med gammeldags julehygge og tradition.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk For de små og de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

HØJT FRA TRÆETS HIP HOP TOP

DEN STORE NISSEPRØVE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 42 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160 Pris/tilskuere:. 11200/220

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7200/100 Pris/tilskuere:. . 9200/160 Pris/tilskuere:. 11200/220

LOUISE SCHOUW TEATER 155


Sikke mange klokken slår

JULEM GAVAENDENS Til: Ju Fra: P lemanden janke o g Pjok

THOMAS LARSEN OG LISE JUNGGREEN NINA CHRISTRUP MUSIK: CHRIS SKYTTE LOUISE SCHOUW TEATER

VISUALITY.dk

Nissemor og Kanelia i julenød

Sikke_mange_klokken_slår_300908.indd 1

PRODUKTION:

Louise Schouw Teater spiller hvert år over 200 opførelser i julemåneden.

14/10/08 12:13:54

Julemandens Gave A5 flyer.indd 1

Kendetegnet er varme og interaktive juleforestillinger tilsat iørefaldende musik, hvor publikum går derfra med julen i deres hjerter. “SIKKE MANGE KLOKKEN SLÅR” - 4 - 10 år Julemanden sender den glade og energiske nissepige Juliane ud for at finde hans ur, som er gået helt i stå. I sin søgen kommer hun til urmagernissen Hr. Julimus, som overhovedet ikke har tid til at se på julemandens ur. Han har bestemt ikke tid til at svare på noget som helst, fordi han har travlt med at nå det hele... Kun publikum kan hjælpe nisserne med at komme i den helt rette julestemning – og mest af alt: få nisseuret til at virke igen, så julegaverne kan blive færdige til tiden.

DESIGN BY VISUALITY.DK

MEDVIRKENDE:

NINA CHRISTRUP OG JUDITH ROTHENBORG PRODUCENT: LOUISE SCHOUW TEATER

“JULEMANDENS GAVE” - 2-6 år: Pjok og Pjanke bor inde i en kæmpe stor nissehue hvor de elsker at julehygge og give hinanden gaver. En dag får Pjanke en tanke: Hvorfor er der aldrig nogen der giver Julemanden en gave til jul? Sammen med publikum går de i gang, og gaven udvikler sig på pusseløjerligste vis.

WWW.LOUISESCHOUW.DK - TLF.: 28882838

For de små

For de allermindste

SIKKE MANGE KLOKKEN SLÅR

JULEMANDENS GAVE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 42 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Nissemor og Kanelia i julenød A3.indd 1

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6820/100 Pris/tilskuere:. . 8820/160 Pris/tilskuere:. 10820/220

156 LOUISE SCHOUW TEATER

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

MEDVIRKENDE:

MANUSKRIPT OG INSTRUKTION:

10/11/13 19.53

Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6820/80 Pris/tilskuere:. . 8820/140

WWW.LOUISESCHOUW.DK

14/11/12 11.30


SMUS A R E S S NI julen - redder

MANUSKRIPT OG MUSIK:

Nisse Rasmus redder julen A5 flyer.indd 1

14/11/12 12.08

Nissedrys_flyer_11102011.indd 1

“NISSEDRYS” 2-6 år Julemanden har lavet en aftale med sin dejlige kone Nissemor og sin søde datter, nissepigen Kanelia, om at hygge og fortælle om alt det der sker inden det bliver rigtig juleaften. Nissemor elsker at spise risengrød, danse nissedans og fortælle historier – især om nisser og trolde. Nissepigen Kanelia er en rigtig drillepind og elsker at synge den hemmelige nissesang. Læs mere om hver enkelt forestilling på www.LouiseSchouw.dk.

05/11/11 10.23

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

“NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD” - 2 -6 år Julemanden fortæller, at alle nisserne på legetøjsværkstedet er gået i stå som ved et trylleslag. Det er den drilagtige julenøds-fortryllelse, der har forhekset alle nisserne. Julen må aflyses. Der bliver ingen julegaver i år. Nissemor og Kanelia må i aktion. Nissemor ved, at der findes en kur mod julenøden, - men hun kan ikke rigtig huske den, så der er brug for hjælp! En sjov og eventyrlig juleforestilling fyldt med skøre påfund, iørefaldende sange og julehygge.

Nissedrys

VISUALITY.dk

Design: VISUALITY VISUALITY.dk - Foto: Mike Reuter

ANJA OWE OG PIERRE MIEHE-RENARD INSTRUKTION: LOUISE SCHOUW CHRIS SKYTTE PRODUKTION: LOUISE SCHOUW TEATER

MEDVIRKENDE:

“NISSE RASMUS REDDER JULEN” - 3-7 år En tordnende snorken fortæller at Julemanden sover og ikke er til at vække. Julemanden har fået sovesyge. Der er ikke lang tid til jul. Julemandens værkested - hvor alle gaver som bekendt bliver fremstillet - er gået i stå. Sammen med publikum må Nisse Rasmus og hans søster Nisse Rikke gøre sig umage for at redde julen.

Tlf. 28882838 ls@louiseschouw.dk www.LouiseSchouw.dk For de små

For de små

For de allermindste

NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD

NISSE RASMUS REDDER JULEN

NISSEDRYS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 350

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6900/100 Pris/tilskuere:. . 8900/160 Pris/tilskuere:. 10900/220

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6820/100 Pris/tilskuere:. . 8820/160 Pris/tilskuere:. 10820/220

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6420/100 Pris/tilskuere:. . 8420/160

LOUISE SCHOUW TEATER 157


VERDENSBILLEDER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publikum føres på en rejse fra storbyens puls med metroer, der får skinnerne til at synge, til kridhvide saltørkener, der får alt til at tørre ind. Fra frøer der kvækker og gekkoer der gnækker til nordlys og slæder, der trækkes af hunde med snefnug på tungen… En rejse gennem forskellige stemningsbilleder, atmosfærer og landskaber, som samles til et farverigt ’landkort’, der giver et lille glimt af alt det fantastiske, der findes i verden omkring os.

For de allermindste

VERDENSBILLEDER Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . 7500 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . 2500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/60

www.madambach.com

158 TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH

WWW.MADAMBACH.COM


Teaterværkstedet Madam Bach producerer teaterforestillinger og kunstprojekter for de mindste. Vi er inviteret til mere end 35 lande og er i de kommende 4 år partner i EU projektet “Small Size Big Citizens”, hvor vi arbejder med 15 europæiske teatre. Vi er medlem af TIO og Dansk Assitej og har modtaget støtte fra Kunstrådet og Bikubenfonden.

BLÆST

ÅRSTIDER PÅ SPRING

”blÆst” er en visuel og sanselig forestilling, hvor publikum inviteres på en rejse med vinden og hvor et enkelt vindpust kan åbne for de største spørgsmål. En rejse i små forvandlingsbilleder fra den mildeste sommerbrise til den mest rasende storm.

Sang, musik og bevægelse for de 0-6 årige som tager udgangspunkt i sangene fra bog/cd af samme navn som er udgivet på Madam Bachs eget børnebogsforlag. Kom med på en tur rundt i de fire årstider i enkle scenografiske og sanselige installationer.

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

For de allermindste

For de allermindste

BLÆST Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 7500 Dybde i cm:. . . . . . . 10000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

ÅRSTIDER PÅ SPRING Højde i cm: . . . . . . . . 2500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 0-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 5000 Dybde i cm:. . . . . . . . 6000

Højde i cm: . . . . . . . . 2500 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/40

www.madambach.com

TEATERVÆRKSTEDET MADAM BACH 159


SÆSON 2015 En kringlet historie 2. juni – 12. juli Lille Pip 15. juli – 30. august gratis adgang

friluftsteater ved pavillonen i kongens have , kronprinsessegade 21, kbh k spiller hver dag kl . 14 & 15 undtagen mandag , www . marionetteatret . dk For de allermindste og de små

For de allermindste og de små

EN KRINGLET HISTORIE

LILLE PIP

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 2-99 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Periode: 2. jun. 2015 - 12. jul. 2015 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 2-99 Varighed i min:. . . . . . . . 25 Periode: 15. jul. 2015 - 30. aug. 2015 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

160 MARIONETTEATRET I KGS. HAVE

WWW.MARIONETTEATRET.DK


MEMORY WAX PRESENTERAR

I SKUGGANS LAND - EN MAGISK DANSFÖRESTÄLLNING MED FANTASIN I FOKUS

Följ med på en resa genom skuggans land, ett föränderligt landskap där tre figurer vandrar i sökandet efter sina drömmar. Genom skuggspel, ljus och rörelse skapar vi en värld där fantasin sätts i fokus på ett lekfullt, visuellt och rörande sätt. Medverkande: 3 dansare, 1 tekniker Turnéperiod: 2015 + 2016 Vi behöver sviktande golv och hjälp vid bygge och riv. Memory Wax är ett professionellt danskompani från Malmö (SE) som verkat i 10 år, både nationellt och internationellt.

I skuggans land har turnerat både i Sverige och internationellt och har mötts av en jublande publik. I samband med föreställningen erbjuder vi även lärarhandledning och workshops.

Ta gärna kontakt med oss: +46 (0)707 179 091, caroline@memorywax.com, www.memorywax.com For de lidt større

I SKUGGANS LAND/SHADOWLANDS Alder:. . . . . . . . . . . . . 5-100 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 300 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MEMORYWAX.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 11803/120

MEMORY WAX 161


DET MENNESKELIGE TEATER

FINDES DER GRIBBE I GRØNLAND? Et nyt teater. En ny form. En ny måde at lave teater på. En ny måde at opleve teater. Der er ingen publikumspladser. Der er kun et rum, hvor publikum og skuespiller sammen spiller forestillingen.

“Findes der gribbe i Grønland” er en eksistentiel og klassisk beretning om en mand, som tager ud, bliver væk, bliver fundet igen og vender hjem som en helt anden. Det er et spørgsmål om liv og død. Om isolation og overlevelse.

Det er ikke improvisationsteater. Det er teaterleg, totalteater og fortælleteater på én og samme tid.

Baseret på en autentisk historie.

Det er sanseligt, nyt, vildt, morsomt, rørende og noget, du og dine elever med garanti aldrig har oplevet før!

Læs mere om forestillingen og download skolematerialet på www.detmenneskeligeteater.dk

PRÆMIERET AF ND STFO STATENS KUN I 2013 ER BÅDE “FORDI FORMENDE OG OPLØFTEN LØFTERIG...”

SCAN KODEN

OG SE FORESTILLINGENS TRAILER Medvirkende: Nils P. Munk og en tekniker Instruktør: Peter Kunz Manus og udvikling: Nils P. Munk & Peter Kunz Producent: Anny Dirchsen Rekvisitør: Stine Skovgaard Worsøe Lys: Raphael Solholm Bygger: Thies Witzel og Aston Kay Assistent: Thea Kulavig Foto: Caroline Boutrup Nielsen Grafiker: Christian Koch Tak til: Søren Knud

Kontakt: E-mail: info@detmenneskeligeteater.dk Telefon: 29 86 44 10 For de største

FINDES DER GRIBBE I GRØNLAND? Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 70 Bredde i cm: . . . . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

162 DET MENNESKELIGE TEATER

WWW.DETMENNESKELIGETEATER.DK


DET MENNESKELIGE TEATER

687 km

en forestilling om bæredygtighed Hvor meget kan verden bære? Og hvor meget kan du bære?

Jorden sveder! Det står i aviserne, bliver sagt på TV og børnene lærer om det i skolen. Forurening og forbrug er ved at komme ud af kontrol. Men hvad gør vi egentlig ved det?

687 km er en interaktiv forestilling, som det altid er tilfældet med DET MENNESKELIGE TEATERs forestillinger. Der er ingen publikumspladser. Der er kun et rum, hvor publikum og skuespillere sammen spiller forestillingen. Læs mere om forestillingen på www.detmenneskeligeteater.dk

Idé: Jens Svane Boutrup Medvirkende: Nils P. Munk og Ernesto Piga Carbone Instruktør og manus: Nils P. Munk Producent: Anny Dirchsen Foto: Caroline Boutrup Nielsen Grafiker: Christian Koch Produceret af: Bornholms Teater & DET MENNESKELIGE TEATER E-mail: info@bornholmsteater.dk Telefon: 56 95 07 32

BASERET PÅ FORESTILLINGEN »DEL DIT LORT« For de største

687 KM - EN FORESTILLING OM BÆREDYGTIGHED Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . . 30 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . 1100 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7200/60

DET MENNESKELIGE TEATER 163


For de største

BAKU Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/120

164 MERIDIANO TEATRET

WWW.MERIDIANO.DK


For de små og de lidt større

ENGLENE FRA GENTOFTE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10800/70

MERIDIANO TEATRET 165


For de små

PAPIRMÅNE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 630 Dybde i cm:. . . . . . . . . 530

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8000/70

166 MERIDIANO TEATRET

WWW.MERIDIANO.DK


For de lidt større

AL TID I VERDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 340 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10800/100

MERIDIANO TEATRET 167


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 90 skoler med KulturCrew, fordelt på 17 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

168 KULTURCREW


RUMLERIKKERNE IL BEST LINGEN PÅ

S T IL FORE 11 k 95 4 4 and.d 0 3 : f tl iltons @ il m a m : mail

APYK VOLAPYK Volapyk sætter fokus på nødvendigheden af at kunne sige fra i den stadigt stigende strøm af underholdningstilbud og sociale medier, samt vigtigheden af at vi anvender smartphones, tablets, sociale medier, spil og lign. med omtanke. Det er vigtigt, at

RUMLERIKKERNE

I FEDTEFADET

MANUSKRIPT: MILTON & SAND INSTRUKTØR: KRISTIAN HOLM JOENSEN SCENOGRAF: KAREN MARGRETHE HØSKULDSSON MUSIK: ULRIK BENCARD MEDVIRKENDE: THOMAS MILTON, MICHAEL FABRICIUS SAND PRODUCENT: MILTON – SAND & SØN

vi kender kvaliteterne, men også faldgruberne ved disse teknologier, at vi tør være ”offl ine”, tage en pause og få muligheden for at mærke os selv. En komisk, poetisk teaterforestilling, om venskab, trivsel og digital dannelse.

Kom med på en anatomisk rejse i Fedtegrevens enorme krop, hvor du møder Ædedolken, Galde kalde og Sukkergrisen i et hæsblæsende musikalsk eventyr. Af og med : Milton-Sand & Søn Instruktør/konsulent: Solveig Weinkouff Musik: Ulrik Bencard Producent: Taastrup Teater.

Den ensomme Slikbøvs kidnapper Kerne for at få en ven. Nu begynder Rumlerikkernes farefulde rejse til Slikbøvsens land, over den brusende Chokoladeflod og igennem Bolcheskoven fyldt med buldrende sukkerknald. En musikalsk fortælling med sange, rim og en oplevelse af ,at det er sjovt at være sund.

RUMLERIKKERNE I SLIKBØVSENSLAND

Af & med: Milton - Sand & Søn Instruktør: Kirsten Peüliche Musik: Ulrik Bencard Producent: Taastrup Teater

For de små og de lidt større

For de små

For de lidt større

VOLAPYK

RUMLERIKKERNE I SLIKBØVSENSLAND

RUMLERIKKERNE I FEDTEFADET

Alder:. . . . . . . . . . . . . 4-104 Varighed i min:. . . . . . . . 44 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 650 Dybde i cm:. . . . . . . . . 550 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7900/100 Pris/tilskuere:. . 9000/120 Pris/tilskuere:. 10500/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 650

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7900/100 Pris/tilskuere:. . 9000/120 Pris/tilskuere:. 10500/140

WWW.MILTONSAND.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/90 Pris/tilskuere:. 10500/110

MILTON - SAND & SØN 169


For de største

For de lidt større og de største

SOM MAN SER DET Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

170 MIMETEATRET

HER OG NU Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5500/120

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 5500/120

WWW.MIMETEATRET.DK


For de lidt større

For de små og de lidt større

MITO OG DITO Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

JULEBALLADEN Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8500/100 Pris/tilskuere:. . 9500/140

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-90 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 80 Nedtagning i min:. . . . . 50 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6900/120

MIMETEATRET 171


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2014 i Holstebro Kommune deltog 120 teatre med 186 forestillinger, der blev opført i alt 639 gange.

172 TEATERCENTRUM


Romeo & Juliet WWW.MISHMASHTHEATRE.COM - TEL: +45 50 59 82 89 MISHMASH.THEATRECOMPANY@GMAIL.COM

MishMash

har lavet en unik fortolkning af William Shakespeares klassiker Romeo og Julie. En forestilling fyldt med både komedie og tragedie. Et stykke hvor alting fra corporal mime, tragisk kor, akrobatik osv. fortæller historien. Med kun deres kroppe som værktøj skaber skuespillerne stemning, rum, forskellige karakterer og ting i forestillingen. De bruger ikke nogle rekvisitter, nogen scenografi eller specielle kostumer. Det har de ikke brug for!

Turneperiode: Jan 2015 - Juni 2016 Forfatter: William Shakespeare Instruktør: Ensemble Medvirkende: Päivi Raninen Jens Molander Erkan Uyanıksoy Elif Temuçin

“De har kun sig selv. Et sort bagtæppe, javel - men ingen rekvisitter, ingen kunstig belysning, ingen scenografi. Alt hvad de behøver, er evnen til at agere samlet, at lave skulpturer og opløse dem, at variere mellem langsomt og hurtigt, højt og lavt, stærkt og svagt, varmt og koldt. Janken Varden - Teateravisen.dk

For de største

ROMEO & JULIET Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MISHMASHTHEATRE.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 10000/80 Pris/tilskuere:. 12000/120

MISHMASH 173


teater

mi

7 – med et slag mi

”KLASK” sagde det. Fluerne sad i hobetal på skrædderens marmelademad. Med hænderne havde han klasket 7 - med et slag. ”Er jeg sådan en skrap fyr” tænkte han, ”det skal hele byen få at vide. Nej, det skal hele verden få at vide”. Og så gik han ud i verden… og noget med den smukke prinsesse og det halve kongerige. En historie om, hvor langt vi kan nå med charme, selvtillid og lækkert hår. Fortalt med masser af humor og underfundige indslag. Frit efter ”Den tapre skrædder” af brødrene Grimm. Forestillingen er oprindelig produceret af Nørregaards teater. ”Instruktøren og scenografen Claus Helbo har her skabt en eventyrverden, der både er abstrakt og konkret, og som pirrer ungernes lyst til at digte med” – Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen.

Kamelen kom til sidst Da Gud var færdig med at skabe jorden, menneskene, dyrene og alle planterne, havde han hovedpine. Han havde arbejdet i seks dage uden at drikke, spise eller sove, for det man er begyndt på skal man også gøre færdigt. Mens han arbejdede så sveden sprang af ham, kunne han ikke lade være med at glæde sig til den syvende dag. På denne dag ville han ikke løfte en finger. Han ville sidde i sin liggestol med en øl i hånden og se ud over det hele. Det havde han bestemt, for man må ikke glemme at være god ved sig selv en gang imellem. En forestilling baseret på Jesper Wung-Sungs skønne billedbog ”Kamelen kom til sidst”. Forestillingen er oprindelig produceret af Nørregaards teater. ”Ren idyl, både for de 3-årige og for de 8-årige!” – Anne Middelboe Christensen, Børneteateravisen. For de små

For de små

7 - MED ET SLAG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

174 MITEATER

KAMELEN KOM TIL SIDST Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/80

WWW.MITEATER.DK


Elsker, elsker ikke en kærlighedsforestilling for de 3-8 årige.

Manden er i godt humør og leder efter et eller andet... en skjorte! Han skal have pænt tøj på. Da han har fundet skjorten, kikker han på den og svinger den rundt, danser med den. Ud af dette fortæller han eventyret om ”Flipperne” af HC Andersen. Mens han fortæller, går han i gang med at stryge skjorten. Da han skal klippe en løs tråd væk, kommer han til at klippe i flippen. Han begynder at lede efter en ny skjorte. I skuffen finder han en bold og en snurretop. Det får ham til at tænke på ”Kærestefolkene” af H.C. Andersen. Mens han fortæller spejler han sig selv i eventyret. Han er så glad i dag for han skal møde sin gamle kæreste fra dengang han gik i børnehaveklasse. Han har ikke set hende siden. Han har ind i mellem tænkt på hende. Er det mon hende der går der? Eller der? Nu skal han møde hende igen. Forestillingen er instrueret af Hans Nørregaard og på scenen står Heine Ankerdal. Den er co-produceret med Nørregaards teater.

”Vi giver 10% rabat ved køb af 2 forestillinger samme sted og dag.”

teater

mi

Telefon: 41 66 99 22 • Mail: post@miteater.dk • www.miteater.dk For de små

ELSKER, ELSKER IKKE

mi

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/80

MITEATER 175


NY FORESTILLING:

Fra kanten af min seng, kan jeg kigge ud over hele min verden, på alle dem, som jeg kender. I morgen, når jeg åbner mine øjne, kan jeg se dig. Hvis du spørger, om du gerne må komme ind til mig, så siger jeg ja. i n s tr u k t i o n & s c e n o g r a f i m e d v i r ke n d e ko m p o n i s t d u k ke r o g o b j e k te r

G iaco m o R av i cc h i o M e t te R o s l e f f & Si g ur d D i s s i n g Ma r t i n Vo g n s e n Si g ur d D i s s i n g

For de allermindste

JEG KAN HUSKE ALTING Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

176 TEATER MY

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/50

WWW.TEATERMY.DK


I et lyst univers af stjerner for tælles historien om at være et lille menneske

En samproduktion med Teater Refleksion ”En poetisk oplevelse, som de fleste andre teatre kun rammer i strejf. Teater My får stjernerne til at dr ysse ned fra himlen”

Teateravisen

Ud fra sandkassens dyb opstår små genkendelige øjeblikke fra et lille barns verden

Reumer t vinder 2012 “A per fectly pitched theatre production for 2-5-year-olds. Reassuringly familiar and wondrously surprising. “

© T E A B E N D I X

”Formidabel kontakt til de små tilskuere.. nær vær mødes med nær vær”

The Irish Times

2 0 1 5

Teateravisen

Politiken

Te ate r M y`s f o r e s t i l l i n g e r e r r e f u s i o n s g o d ke n d te. Te ate r M y e r s tø t te t a f St a tens Kunstfonds Projektstøtteudvalg f o r S c e n e k u n s t & A a r h u s Ko m m u n e.

For de allermindste

For de allermindste

HIMMELSANGE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 950 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

SMÅ SKRIDT Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/40

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 370 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/50

TEATER MY 177


MALALA Malala er pigen, der ikke tager imod ordrer fra Taliban. Hun er pigen, der kæmper for kvinder og pigers rettigheder til at få en uddannelse, på trods af forbud fra Taliban. Hun er pigen, der den 9. oktober 2012 blev skudt i hovedet af Taliban, pga. hendes protester og blogindlæg, men på mirakuløs vis overlevede og i dag kæmper videre. Malala er den yngste Nobelprismodtager, nogensinde og har gjort sig fortjent til hele verdens beundring, på trods af sine blot 16 år. Hun er et af de helt almindelige mennesker, der gør noget helt ekstraordinært og efterlader resten af verden mundlam. Historien bliver fortalt gennem en middelaldrende, kvindelig forfatter, der forundres og sætter spørgsmålstegn, ved hendes egen og vestens syn på situationen i Pakistan og historien om Malala.

Foto: Antonio Olmos

Teatret Møllen Møllepladsen 4 6100 Haderslev DK Telefon: +4574526679 e-mail:post@teatretmoellen.dk www.teatretmoellen.dk

For de største

MALALA Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 7500/100 Pris/tilskuere:. . 9000/150

178 TEATRET MØLLEN

WWW.TEATRETMOELLEN.DK


Foto: Søren Godtkjær

TILBAGE TIL HAIFA TILBAGE TIL HAIFA er en tvillingehistorie, der foregår i henholdsvis 1948 og 1967. Et ungt palæstinensisk forældrepar bliver drevet i eksil, væk fra deres hjem og væk fra det barn, der ligger tilbage i lejligheden. Tyve år efter, da familien endelig kan vende tilbage til Haifa, finder de en israelsk kvinde boende i deres gamle hjem. Et jødisk barnløst ægtepar, frigivet fra koncentrationslejren Auschwitz, ankommer til Haifa. Her bliver de overdraget et hjem nær havet, på betingelse af, at de vil overtage en baby forladt i tumulten. Tyve år efter ringer det på døren… Teatret Møllen Møllepladsen 4 6100 Haderslev DK Telefon: +4574526679 e-mail:post@teatretmoellen.dk www.teatretmoellen.dk

For de største

TILBAGE TIL HAIFA Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12500/120

TEATRET MØLLEN 179


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 180 TEATERCENTRUM


Tu rn e He per i le åre ode: t

Ærteprinsessen www.maalefortaelleteater.dk

Medvirkende: Anette Jahn Scenograf: Mette Lammers

En fri genfortælling af H. C. Andersens eventyr ”Prinsessen på Ærten”. Prinsen rider ud i verden på sin glade hest for at finde sig en ægte prinsesse, og rigtige prinsesser er der nok af: Prinsesse Sur, Prinsesse Sip og Prinsesse Sej… Børnene involveres undervejs med bevægelse og sang, og den gamle dronning forærer dem en ønskeært.

Kontakt: Måle Fortælleteater Classensgade 17 2100 København Ø Tlf: 51 54 85 70 www.maalefortaelleteater.dk info@maalefortaelleteater.dk

Ved bestilling af flere forestillinger samme dag falder prisen. Forestillingen kan spilles hvor som helst, også udendørs. For de små

ÆRTEPRINSESSEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 15 Nedtagning i min:. . . . . 15 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.MAALEFORTAELLETEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5000/50 Pris/tilskuere:. . . 5500/80 Pris/tilskuere:. . 6000/100

MÅLE FORTÆLLETEATER 181


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Holstebro Kommune i april 2014? Her deltog 120 teatre med 186 forestillinger.

182 TEATERCENTRUM


Teatret Månegøgl poetisk teater med fokus på fremmede kulturer – for børn mellem 2 og 8 år

Den isblå Sang (A)

– en grønlandsk fortælling I en iglo bygget af sne og is bor en lille dreng med sin mor og far. Drengen bliver kaldt Lillebror, men det vil han ikke hedde mere – han er nemlig stor nu og vil have et rigtigt navn! For at finde sit navn, må han finde den sang, der fortæller hans navn. Trommen viser, hvilken vej han skal gå, og han drager af sted sammen med sin slædehund Sukkatoq. På sin vej møder han sælen, mågen der ligger på sin rede og isbjørnen, der er så sulten, at den er lige ved at… Han svømmer ned på havets bund, hvor han må rede håret på havets moder, og først da det er gjort kan han svømme til hvalen og få den sang, der fortæller hans navn.

sted, hvor alting er anderledes. Om at historie, musik og rejse fra Indien og hele vejen op gennem Europa. savne sine venner og sin bedstemor. Drengen Omar lever lykkeligt med sin Dramatiker & skuespiller: Hanne Trolle familie i et land langt herfra. Men en Instruktør: Henriette Holm Pathare dag må han pakke sin kuffert og rejse Kostume: Camilla Lind med sin familie til et fremmed land. Dukker: Kirsten Victoria Lind Her er alt meget anderledes, og det Komponist: Irene Becker er ikke nemt at få nye venner, indtil en dag der er fest og drageflyvning. Den klukkende Bæk (D) Forestillingen er særdels velegnet som en del af integrations- og inklusionsEn poetisk forestilling inspireret af undervisningen i førskolen. Japans forunderlige kultur. Dramatiker & skuespiller: Hanne Trolle På turné fra foråret 2016 Instruktion: Peter Hesse Overgaard Scenografi: Kirsten Victoria Lind FAMiliEFoREStilling: A, B, C, D Komponist: Irene Becker

En duft af Roma (C)

Om sigøjnerkvinden Luludia – livets blomst – der altid er på rejse – fra sted til sted – fra land til land. Overalt hvor Luludia kommer frem, sår hun blomsterfrø og spreder Dramatiker & skuespiller: Hanne Trolle glæde og godt humør. Hun elsker at Instruktør: Torkild Lindebjerg fortælle historier fra sin rejse gennem Scenografi: Kirsten Victoria Lind livet. Minderne herfra har hun gemt Komponist: Irene Becker under sit store skørt. Efterhånden som de tages frem, Fra Mig til Dig (B) udspinder der sig en fortælling om et Om at være lille og flyve med drager. liv fuld af glæde, sorg, kærlighed og længsel. Om at leve i et land, hvor dagen er fyldt med musik, sang og historiefor- En teaterfortælling i ord, billeder, tælling. Og om at skulle forlade dette musik og stemninger for børn og deres voksne inspireret af sigøjnernes smukke land og rejse til et fremmed

Alder: 3-8 Pris/antal: 10.600/100 (pris er eks. moms) FoR AllE FoREStillingER gælDER: Refusion: Godkendt Tekniske krav: 220 V En medhjælper til ind- og udbæring Teatret er støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg.

tEAtREt MånEgøgl Overgaden oven Vandet 90 kld th. 1415 København K hanne@hannetrolle.dk www.hannetrolle.dk tlf. 20 41 73 15

For de allermindste

For de små

DEN ISBLÅ SANG A, FRA MIG TIL DIG B, DEN KLUKKENDE BÆK D

DEN ISBLÅ SANG A, FRA MIG TIL DIG B, DEN ISBLÅ SANG A, FRA MIG TIL DIG B, EN EN DUFT AF ROMA C, DEN KLUKKENDE BÆK D DUFT AF ROMA C, DEN KLUKKENDE BÆK D

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5800/40

For de små

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7400/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/70 Pris/tilskuere:. 10600/100

WWW.HANNETROLLE.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7400/60 Pris/tilskuere:. . . 8500/70 Pris/tilskuere:. 10600/100

TEATRET MÅNEGØGL 183


”Et stenkast herfra” Efter den australske verdens succes ”The Stones”

To teenagedrenge keder sig, de ved ikke hvad de skal lave. De kaster sig ud i en kåd, og ganske vist langt fra uskyldig leg. De bryder ind i et parkeringshus for at stjæle bilemblemer. En alarm går i gang. De flygter og stopper først op, da de står på en motorvejsbro. De kigger på bilerne der kører forbi under dem. Som en leg og ”bare fordi”, begynder de at kaste sten efter bilerne under dem. En leg der ender med at en trafikant bliver dræbt, og som derfra fører drengene over i forhør og en rettergang frem til selve domsafsigelsen. Teateravisen nr. 127 november 2003: Humor, drive og dybde. ”Et stenkast herfra” har alle ingredienserne. Det er en gribende forestilling, som fortjener et stort publikum, fordi den på så mange måder gør en forskel. Der er udarbejdet skolemateriale til forestillingen. Forfatter/instruktør/senografi ide: Stefo Nantsou og Tom Lycos Scenograf konsulent: Poul Fly Plejdrup

Varighed: 50 min. Spilleareal: Br. 8m. dy. 6m. hø. 4 m. Opstillingstid: 120 min. Tekniske Krav: 380V(3x16A)

Mørkelægning: Kræves Pris: kr. 8.000,- eksklusiv. moms ved max. 100 Refusionsgodkendt: Ja Produceret med støtte fra:

Randers kommune Hobrovej 60 · 8900 Randers C · Tlf. 86417746 · info@teatret-neo.dk · www.teatret-neo.dk

For de største

ET STENKAST HERFRA Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

184 TEATRET NEO

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8000/100

WWW.TEATRET-NEO.DK


Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de lidt større

SA TU SAI - ET EVENTYR OM BØRNEARBEJDE

SNEENS STEMME

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

WWW.NOCANDO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

TEATER NOCANDO 185


besat af æbler Et æble… et halvspist æble… et æbleskrog.

INtet

En musikalsk leg med helt almindelige ting. For øjnene og ørerne af publikum forvandles de i manegen: en plastikpose bliver til suk, fiskenettet bliver til en drømmefanger, og følelsen skifter farve med lyset på ansigtet. Lyden af æblet åbner teatret - og vi begynder...

– Dramatiseringen af Janne Tellers ungdomsroman

Historien dramatiseres for første gang i Danmark i et samarbejde mellem Teater V og Teater Nordkraft. Turnéansvarlig: Teater V (læs mere på deres side).

Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

teaternordkraft.dk

info@teaternordkraft.dk

For de allermindste

BESAT AF ÆBLER Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6300/60

186 TEATER NORDKRAFT

WWW.TEATERNORDKRAFT.DK


Et sted i verden, hvor der kun er sne og is og is og sne og sne og is, står tre pingviner og skændes om, hvem Gud er. "Han er stor og mægtig, men desværre usynlig", siger to af pingvinerne. Den tredje pingvin er uenig: "Hvis han er usynlig, kan man overhovedet ikke vide, om han findes!" Så begynder det at regne kraftigt, og en stresset due lander uelegant med billetter til Noas Ark. Men der er et problem: Der er kun to billetter...

arken

Teglgårds Plads 1

9000 Aalborg

teaternordkraft.dk

info@teaternordkraft.dk For de lidt større

VED ARKEN KLOKKEN OTTE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-10 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12500/100

TEATER NORDKRAFT 187


Nørregaards Teater Filosofgangen 19 5000 Odense C post@nrt.dk +45 70261870

Det lille storbyteater - i øjenhøjde

Den sultne larve Aldrigmæt Medvirkende: Betina Grove Produceret af: Nørregaards Teater og Teatret st. tv

“Mandag morgens morgensol, umm mums... MORGENMAD! Måske marmelade? Et æble!” Frit efter Eric Carles bog - en skøn, enkel historie med varme farver og poetisk dybde.

Frejas flammer

Medvirkende: Nanna Schaumburg-Müller & Lisbeth Knopper Produceret af: Nørregaards Teater og Randers Egnsteater En musikalsk komedie om at kunne styre sin ild. Frejas vrede kan tænde en hel ildebrand! Varmen farver hendes kinder røde og får hende til at skrige som en sirene. Superheltinderne “Søstrene Brandmand” kommer Freja til undsætning. De ved alt om elementær brandbekæmpelse, men ved de også, hvad man gør ved den ild, der brænder i Freja?

Sneglen og hvalen

Medvirkende: Marianne S. Madsen / Betina Grove Produceret af: Nørregaards Teater og Teatret st. tv Ries mor og far har travlt med at gøre klar til alt det de skal nå. Skulle de ikke på tur med Rie? Heldigvis har Rie sin fantasi. På ryggen af hvalen, med sneglen på skulderen forvandler hun haven til et ishav med frosne vandmænd, farverige dragefisk, olieklistrede vande og sambafest i Rio. Sneglen og hvalen er en eventyrlig rejse på de 7 verdenshave frit efter Julia Donaldsons bog.

Se mere om forestillingerne på nrt.dk For de allermindste

For de små

For de små

DEN SULTNE LARVE ALDRIGMÆT

FREJAS FLAMMER

SNEGLEN OG HVALEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1½-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4300/40

188 NØRREGAARDS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

WWW.NRT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60


Nørregaards teater Ørerne i maskinen

Medvirkende: Marianne S. Madsen og Sune Skuldbøl Vraa Produceret af : Teatret st. tv og Zangenbergs Teater (spiller stationært i Kbh og Odense) En historie om strenge metronomer og vanvittige noder. Om en dreng og en pige fra to forskellige verdener. Om et musikalsk møde. Et gryende venskab… måske endda kærlighed. Sammen med publikum får de skabt en rytmisk symfoni, der forvandler et ensomt rum til en sprudlende koncertsal.

Jul - 2015

Medvirkende: Anne K. Nikolajsen, Betina Grove, Bo Larsen, Marianne S. Madsen, Nana Schwartzlose og Ole Funch Produceret af: Nørregaards Teater, AbstraXteater og Teatret st. tv (spiller stationært i Odense) Jul - 2015 er en kalejdoskopisk rejse gennem dagens og livets små og store højtider, fra vi slår øjnene op og betragter verden, til vi erfarne og mange oplevelser rigere, går til ro igen. En cirkel sluttes og kan opleves forfra igen. Jul - 2015 er en musikalsk og billedrig rejse fra rum til rum fyldt med historier, dufte og sanseoplevelser hentet fra de mange juletraditioner.

Kongen og vandkanden

Medvirkende: Nanna Schaumburg-Müller & Bo Larsen Produceret af: Nørregaards Teater og AbstraXteater I et rum af ubeslutsomhed møder vi Ane og Carl. De lever i en verden hvor kongen bestemmer alt. Hvad sker der når Kongen ikke vil beslutte mere og hellere vil passe sin have? Hvad sker der når heksen blander sig i kongens gøremål og forstyrrer havens orden? Hvad siger ministeren, og hvem beslutter nu for Ane og Carl? Et moderne eventyr om at finde sin egen konge, kærligheden og håbet.

Husk der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag For de allermindste og de små

For de små

For de små og de lidt større

ØRERNE I MASKINEN

JUL

KONGEN OG VANDKANDEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Pris:. . . . . . . . . Se annonce Varighed i min:. . . . . . . . 35 Periode: 20. feb. 2016 - 12. mar. 2016 Periode: 8. apr. 2016 - 9. apr. 2016

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Periode: 27. nov. 2015 - 19. dec. 2015 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

OPFØRES PÅ ZANGENBERGS TEATER OG NØRREGAARDS TEATER OPFØRES PÅ NØRREGAARDS TEATER

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/50

NØRREGAARDS TEATER 189


Nørregaards Teater Filosofgangen 19 5000 Odense C post@nrt.dk +45 70261870

Det lille storbyteater - i øjenhøjde

Kapløbet

Medvirkende: Silja Eriksen Jensen og Anne K. Nikolajsen Produceret af: Nørregaards Teater, Teater O og Black Box Theatre ”Min far er også astronaut og en dag bliver han det første menneske på Mars, han stiger ud af rumskibet og planter det danske flag i den røde planet, og så vender han sig mod kameraet og siger: Vi kom først Silja, først af alle mennesker. Og så rejser han tilbage til jorden og vi bygger verdens sejeste sæbekasseraket, ham og jeg - og så vinder vi det store kapløb til sommerfesten på vejen.”

Halbal!

Medvirkende: Anders Valentinus Dam, Durita Dahl Andreassen og Stig Reggelsen Skjold Produceret af: Teater O og Black Box Theatre En historie der sætter fokus på en teenagedrengs kamp for at blive den bedste til sin sport, og på de fristelser med præstationsfremmende stoffer, som ikke er særlig svære at få fat i, hos den lokale fitnessinstruktør. Omdrejningspunktet er den doping, som vi kender fra sportsgrene som cykling, men forestillingen handler også om euforiserende stoffer, som man kan feste igennem på, til det en dag går galt.

Kærligheden overvinder alt!

Medvirkende: Anders Valentinus Dam og Lars Dammark Produceret af: Teater O Kærligheden overvinder alt er en gribende og humoristisk forestilling for alle unge og voksne, der giver sig i lag med kærligheden. To mænd kaster sig med nysgerrighed og undren ud i kærligheden, for at finde ud af hvad kærligheden egentlig er for noget.

Se mere om forestillingerne på nrt.dk For de lidt større

For de største

KAPLØBET

HALBAL!

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . 14000

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

190 NØRREGAARDS TEATER

For de største

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

WWW.NRT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80


Nørregaards teater SygtSund

Medvirkende: Betina Grove og Marianne S. Madsen Produceret af: Teatret st. tv Nationen Danmark har fået sundhedsforstyrrelse. Lægerne ordinerer motion på recept, rygerne må søge tilflugt i træer og politikerne vedtager nye sundhedsreformer. Man bør holde sig væk fra ALT - og huske at drikke vand til. Men hvad er egentlig meningen? Hvad er sandheden om sundheden? SygtSund er en absurd komedie om stripfitness, dødsangst, mirakler, kys og kalorier.

Det meste værste sker om dagen Medvirkende: Betina Grove, Nils P. Munk, Joen Højerslev og Marianne S. Madsen Produceret af: Teatret st. tv (spiller stationært i Kbh) Mathilde, Patrick, Liv og Johan kæmper for at holde sig oven vande i et af de tilsyneladende bedste velfærdssystemer i verden. Ressourcerne skal prioriteres og der er kun økonomi til at hjælpe én. Hvem? Det meste værste sker om dagen er en socialrealistisk historie om svigt og kollektivt ansvar i gråzonen mellem etik og jura.

I udkanten

Medvirkende: Lars Danmark, Anders Valentinus Dam mfl. Produceret af: Teater O (spiller stationært i Århus) Teater O’s bud på en udkantskrimi. En samfundsskildring og samtidig en undersøgelse af hvad der sker i mennesker, der på afstand oplever overgreb på uskyldige børn. En skildring af menneskelige reaktionsmønstre såsom: Bortforklaringer, skam, ansvarsforflygtigelse, hævn og livet der går videre.

Husk der er rabat ved flere forestillinger i samme opstilling - samme dag For de største

SYGTSUND Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

For de største

DET MESTE VÆRSTE SKER OM DAGEN

I UDKANTEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 16-99 Varighed i min:. . . . . . . . 80 Periode: 6. nov. 2015 - 21. nov. 2015 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

Alder:. . . . . . . . . . . . . 16-99 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Periode: 24. feb. 2016 - 19. mar. 2016 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

OPFØRES PÅ TEATER GROB, KØBENHAVN

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 22000/250

OPFØRES STATIONÆRT I ÅRHUS

NØRREGAARDS TEATER 191


SÆSON 2015-16

ÅRETS FORESTILLINGER

I Teater O er vi klar til endnu en sæson med turné og vi glæder os over det gode samarbejde vi har med andre teatre og dygtige mennesker. Fra vores kontor i Gruppe 38s dejlige teater i Mejlgade i Aarhus, spreder vi os ud og laver co-produktioner med eminente folk som Hans Rønne og >>TEATRET<< , med vores fantastiske administrative partner Nørregaards Teater i Odense og med vores nye legekammerater Black Box Theatre i Holstebro. Sidstnævnte er co-producent på ”Halbal!” og på den kommende forestilling ”Kapløbet” som vi i 15/16 spiller stationært, på både Nørregaards Teater, Black Box Theatre og Gruppe 38.

HALBAL!

I 2014 producerede >>TEATRET<< og Teater O den anmelderroste ”Som I Himlen”, på Godsbanen i Aarhus. Forestillingen er udvalgt til at være en del af programmet på CPH-STAGE og spiller på Edison fra 16. – 21. juni 2015.

Voksenforestilling spiller i Aarhus februar/marts 2016

Hans Rønne der stod for instruktionen af ”Som i Himlen”, ligesom han tidligere har instrueret Teater Os succesfulde drengerøvssatire ”En blærerøvs historie”, har endnu engang sagt ja til at sidde i instruktørstolen, når vi i denne sæson producerer ”I Udkanten”.

En historie om cykelsport, moral, løgn, stoffer og kærlighed til familien.

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! For alle der giver sig i lag med kærligheden.

KAPLØBET Spiller kun stationært i sæson 2015-16

I UDKANTEN Alle forestillinger er produceret af Teater O i samarbejde med Nørregaads Teater. Teater O har modtaget støtte fra Scenekunstudvalget, Aarhus Kommune, Wilhelm Hansen Fonden og Bikuben Fonden. Teater O - hårdtslående, rørende og kærligt teater for børn, unge og voksne. God sæson - Lars Dammark og Anders Valentinus Dam

Salg af Teater Os forestillinger varetages fortsat af Nørregaards Teater. Ring 70261870 eller mail til post@nrt.dk. Ved køb af to forestillinger samme dag, samme sted er den samlede pris 14.000,- plus moms. WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880

192 TEATER O

TEATER O

WWW.TEATERO.DK


HALBAL!

Tredje del af Teater Os sportstrilogi. Efterfølgeren til Europamesteren og Knockout! Idé og Manuskript: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam. Instruktion: Solveig Weinkouff ”Kasper cykler ind af landevejen, det er aften, luften er kold og den prikker i huden på ham og får sveden på hans pande til at løbe bagud mod tindingerne - han okser derudaf! Kasper er 16 år og helt vild med at cykle, han elsker alt ved cykling og han vil være den bedste… han vil være professionel, for cykling er bare det fedeste! Han er på vej ind til hallen - der er Halbal, men der er ikke plads til at gå til fest, når man er cykelrytter og træner for at komme på U17 landsholdet. Men Kamilla er derinde og han må ind og have fat i hende. Blodet suser rundt i kroppen på ham… Han kan mærke han har gode ben - super gode ben! Men hvad fanden gør det, når Dan Dørmand det svin har Kamilla…” Omdrejningspunktet i Halbal! er præstationsfremmende stoffer, som vi kender dem fra sportsgrene som cykling, svømning og andre sportsgrene. Men også euforiserende stoffer, som

man kan feste igennem på den ene weekend efter den anden, til det måske en dag går galt, spiller en stor rolle i denne fortælling om cykelsport, moral, løgn, stoffer og kærlighed til familien. I Halbal! går det naturligvis helt galt, men der bliver selvfølgelig også plads til det gode, til forandringen og til håbet. Det er en gribende og nærværende historie, krydret med historien om Lance Armstrongs storhed og fald. Fortalt i et formsprog der gjorde første og anden del af trilogien, til barske, rørende og vedkommende forestillinger. Medvirkende: Durita Dahl Andreassen, Stig Reggelsen Skjold og Anders Valentinus Dam Scenografi: Claus Helbo Lysdesign: Kisser Rosenquist Lyd & Video: Jens Mønsted Produktion: Klement Thorst Konsulent: Asbjørn Holland Christensen Turné: Oktober 2015 / April-Maj 2016

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880

TEATER O For de største

HALBAL! Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

TEATER O 193


KAPLØBET Instruktion: Lars Dammark Konsulenter: Steen Nørgaard og Anders Valentinus Dam Medvirkende: Anne Karina Nikolajsen/Nanna Schaumburg-Müller og Silja Eriksen. Jurij Gagarin var det første menneske i rummet, han var russer, men han kom ikke først på månen – det gjorde Niel Armstrong og han var Amerikaner. ”Min far er også astronaut og en dag bliver han det første menneske på Mars, han stiger ud af rumskibet og planter det danske flag i den røde planet, og så vender han sig mod kameraet og siger: Vi kom først Silja, først af alle mennesker. Og så rejser han tilbage til jorden og vi bygger verdens sejeste sæbekasseraket, ham og jeg - og så vinder vi det store kapløb til sommerfesten på vejen.” Kapløbet er historien om en pige og hendes mor. En historie om savn og drømme og stor handlekraft. En rørende og livsbekræftende historie om livet på Jorden - og på Mars! Turné: April 2015

I UDKANTEN Idé og manuskript: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Instruktion: Hans Rønne Scenografi: Claus Helbo Medvirkende: Anders Valentinus Dam, Lars Dammark m.fl. Teater Os bud på en udkantskrimi. En samfundsskildring og samtidig en undersøgelse af hvad der sker i mennesker, der på afstand oplever overgreb på uskyldige børn. En skildring af menneskelige reaktionsmønstre: bortforklaringer, skam, ansvarsforflygtigelse, hævn og livet der går videre. Forestillingen instrueres af Hans Rønne og vi glæder os til at genoptage det succesrige samarbejde vi havde med Hans på ”En Blærerøvshistorie” og ”Som i Himlen”. I Udkanten er Teater Os første egenproduktion for det voksne publikum og får premiere i Århus ultimo februar 2016. Spillested er endnu ikke fastlagt, så hold øje med dagspressen og på teatero.dk WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880 For de lidt større

For de største

KAPLØBET

I UDKANTEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-11 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

194 TEATER O

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

TEATER O

Alder:. . . . . . . . . . . . . 16-99 Varighed i min:. . . . . . . 120 Periode: 24. feb. 2016 - 19. mar. 2016 Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.TEATERO.DK


KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! Instruktion Kamilla Wargo brekling

Kærligheden er blød og varm og dejlig, men den kan også være ond, kantet og hård - men frem for alt er den livsnødvendig. Teater O og Kamilla Wargo Brekling stiller skarpt på denne subtile og altopslugende følelse og tager den under virkelig kærlig behandling. Kærligheden overvinder alt! er en gribende og humoristisk forestilling for alle unge og voksne der giver sig i lag med kærligheden. To mænd kaster sig med nysgerrighed og undren ud i at finde ud af hvad kærligheden egentligt er for noget. Hvordan opstår den, hvornår ved man at den er der, hvor sidder den, hvor kommer den fra og hvorfor kan den pludselig forsvinde? Kan man i det hele taget selv styre noget som helst når det kommer til kærlighed, og er det egentlig i orden at elske sin kat højere end sin søster? Hvad gør man når forelskelsen vælter en omkuld og rusker en godt og grundigt rundt i manegen. Hvorfor kan man ikke bare putte kærligheden i lommen og så gå og nusse den lidt med tommelfingeren når man har brug for den? Og hvorfor fanden skal det i det hele taget være så svært?

Idé: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Instruktion: Kamilla Wargo Brekling Manus: Kamilla Wargo Brekling i samarbejde med Lars Dammark og Anders Valentinus Dam. Medvirkende: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam Koreograf & manuskonsulent: Karina Dichov Lund Scenografi: Helle Damgård Lysdesign: Raphael Solholm Frisenvænge Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Vokal: Julie Maria Produktion: Gert Ruben Christoffersen Turné: Oktober 2015 / April-Maj 2016

WWW.TEATERO.DK - POST@TEATERO.DK - TLF: 28110880

TEATER O For de største

KÆRLIGHEDEN OVERVINDER ALT! Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/80

TEATER O 195


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 196 TEATERCENTRUM


Annebergparken 22 4500 Nykøbing Sj. www.odsherredteater.dk

It is a bloody mess on the streets and a moral mess in our heads Fire europæiske teatre er gået sammen om at skabe en total teateroplevelse om et af den europæiske samtids mest påtrængende dilemmaer – grænselandet mellem tolerance og ytringsfrihed. Hvad kan man tillade sig at sige til andre mennesker, og hvem skal bestemme det? ”… en fængende forestilling, som tydeligvis suger de unges opmærksomhed – dynamisk og grotesk og herligt morsom. Med et komisk og intellektuelt overskud, der imponerer.

Medvirkende: Henrik Ipsen og Simon Vagn Jensen Instruktør: Alex Byrne Manuskript: Mei Oulund Turnéperiode: 1/2-27/3 2016 Medhjælpere: 2 pers. til ind- og udbæring Bemærk: Vandreforestilling (begrænsede antal siddepladser) Min. to forestillinger på samme opstilling

Det er altså teater, der virker, dette her. Med publikum i rundvandring og som quiz-deltagere – og med en fortættet dødsfortælling, som ret beset handler om livet.” AMC, ***** Teateravisen Turnérede i otte europæiske lande i 13/14. OBS: Forestillingen foregår på engelsk.

Kontakt og booking: Odsherred Teater, +45 59 93 03 01, ot@odsherreteater.dk For de største

PIM AND THEO Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 480 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ODSHERREDTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 10000/80

ODSHERRED TEATER 197


OLSENS TEATER BYTTE BYTTE KØBMAND Frit efter H. C. Andersens: Hvad Fatter Gør... Om dit og mit og vort, om at bytte og gi’ bort. Om at låne eller dele det halve og det hele. Et stykke med remser og vers og glad musik på kryds og tværs.

DEN LYKKELIGE BONDE Frit efter et rumænsk folkeeventyr. I udkanten af landsbyen, der hvor køerne slippes løs på marken, boede en bonde, Stan Bolevan, med sin kone. Han var altid lykkelig, men hun var trist dagen lang. En dag skete der noget uventet, og var det ikke sket,var dette aldrig blevet fortalt.

GUBBEN OG ÆSLET En morsom fortælling om den gamle mand og hans snarrådige æsel, der må ty til alt hvad de har da der pludselig bliver brug for hjælp! Et stykke om de små for de små. Oplev ordspil, dukker og musik i en række legende billeder, som kun dukketeater kan skabe. For de små

For de små

For de allermindste

BYTTE BYTTE KØBMAND

DEN LYKKELIGE BONDE

GUBBEN OG ÆSLET

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

198 OLSENS TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4740/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4740/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4740/60

WWW.OLSENSTEATER.DK


LIDT AF HVERT En hane, en gris, en hest. Fem æbler fra hanens træ. Og hvad de tre kunne finde på med de fem, anede ikke engang fåremor, der kom forbi med sine lystige lam.

KLIPPETIKLOP! Historien udspiller sig på en bondegård. Her er andefar opsynsmand, og en dag bliver det lille føl væk. Andrikken må ud og lede, og han finder både føl og en kæreste. En forestilling med masser af musik og sange.

TRIP TRAP TRÆSKO Et stykke musikalsk dukketeater for de mindste om kyllingen der med nye træsko og med en lidt for stor spand drager ud i verden for at hente vand. Om et par mus der hører og lugter og ser, og lærer det første om det højeste og det længste og det tungeste...

ALLE VORES FORESTILLINGER ER REFUSIONSBERETTIGEDE. Mørklægning ønskes, men er ikke et krav. Har I mindre plads end forestillingens mål så finder vi en løsning. BYTTE BYTTE KØBMAND, LIDT AF HVERT, KLIPPETIKLOP! kan også spilles udendørs.

Forespørg også om turné for andre forestillinger: HOLD VEJRET!, SIKKEN SÆK!, RUB OG STUB.

Workshops kan arrangeres i forbindelse med alle vores forestillinger.

Yderligere info: 53 60 70 21

olsensteater@gmail.com

www.olsensteater.dk

For de allermindste

For de allermindste

For de allermindste

LIDT AF HVERT

KLIPPETIKLOP!

TRIP TRAP TRÆSKO

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4100/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4100/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4100/50

OLSENS TEATER 199


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Scenekunst for børn og unge er en af Danmarks mest markante kultureksportartikler? Faktisk turnerer danske teatre med forestillinger for børn og unge så intenst i udlandet, at der statistisk set næsten opføres to forestillinger pr. dag, året rundt... et eller andet sted i udlandet.

200 TEATERCENTRUM


Det Olske Orkester

Sønder Boulevard 81 1720 København V Tlf 25 37 30 83 detolskeorkester.dk

Koncerten

En pivfalsk komedie om menneskelig fiasko

Dengang vi blev væk

Årets Reumert for bedste børne/ungdomsteater 2013

Det Olske Orkester er støttet af Statens Kunstråd

For de lidt større og de største

For de største

KONCERTEN

DENGANG VI BLEV VÆK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 70 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/100 Pris/tilskuere:. 15000/150

WWW.DETOLSKEORKESTER.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/110

DET OLSKE ORKESTER 201


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 202 TEATERCENTRUM


Publikum fanget i hvalens bug..

‘Pinocchio i miljøkritisk humør’ HHHH

…’Hvalens sang’ er nemlig en slags opsang til menneskene og det miljøsvineri vores plasticaffald efterlader i verdenshavene – alt sammen serveret på underfundig vis helt nede i børnehøjde.’

...’Smukt, ligetil og sødt – og sådan er hele forestillingen – lystig og let i sin grundtone – og tillige fyldt med holdning. ...udmærker sig ved at efterlade en klar og stemningsbetonet erindring om det varme i venskab, det helbredende og gode ved sammenholdskraft og det dårlige ved bare at kaste plastikemballage fra sig.’

Jonas Vester – Dagbladet Ringkøbing-Skjern

Kirsten Dahl – Teateravisen.dk

Hvalens sang foregår inde i bugen på en mægtig hval. Rejsen ind i hvalens bug er en rejse ind i en forunderlig historie om hvaler og hvalsang, venskab og sammenhold, mødet med Pinocchio... og plastikaffald. En intim og spektakulær sanseoplevelse ud over det sædvanlige for børn og barnlige sjæle. • Kontakt teatret for spilleperioder og turné. • Refusionsgodkendt • Min. 2 forestillinger pr. sted.

www.teatretom.dk

Medlem af

79’FJORDEN

Min. 2 forestillinger pr. sted · Læs på www.teatretom.dk

- turne efter aftale. Kontakt Teatret OM.

For de små

For de lidt større og de største

HVALENS SANG

79’FJORDEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Egnsteater i Ringkøbing-Skjern Kommune Buen 15, 6950 Ringkøbing Tlf: 9744 1989 · Mobil: 2424 7147 teatretom@teatretom.dk www.teatretom.dk

WWW.TEATRETOM.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5000/30 Pris/tilskuere:. . 12000/90

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-12 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 360 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . 1200 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 15000/80 Pris/tilskuere:. 22000/160

TEATRET OM 203


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 204 TEATERAVISEN


Kan en tryllefløjte egentlig trylle? Hvad fanger en fuglefænger og hvorfor er Nattens Dronning så rasende? Mozarts fantastiske opera for børn og voksne - fremført af to sangere og fire saxofonister.

‘‘...bragende vellykket og børnevenligt.’’ - Børneteateravisen

w w w. det l i l l e ope r a kom pagn i. dk / t e l 2 578 70 62 For de lidt større

TRYLLEFLØJTEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.DETLILLEOPERAKOMPAGNI.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 18000/130

DET LILLE OPERAKOMPAGNI 205


AR

EN MUSIKALSK FORESTILLING OM LIVET, NÅR DET RIVER OG KRADSER.

Der er store ar og små ar. Smukke ar og grimme ar. Der er dem, vi får ved et uheld og dem, vi påfører hinanden og os selv. Dybe og overfladiske skrammer. Og så er der de ar, man ikke kan se. AR er en ungdoms- og voksenforestilling med fortællinger fra tilværelsens slagmark. AR tackler de mærker, som alle får gennem livet, og gør det med både bid og humor. Tør vi vise hinanden, hvem vi virkelig er, i en verden, hvor alt skal være perfekt? Kan vi mærke andres smerte? Findes der næstekærlighed anno 2015? TURNÉ: September og primo oktober 2015 MANUSKRIPT OG INSTRUKTION: Pia Marcussen MEDVIRKENDE: Gaia Maria Jørgensen, Nana Schwartzlose, Rasmus Reiersen og Said Mohamed Inspirationsmateriale til debat, kreative udfordringer, konkurrencer og bonusmateriale på www.blok2.dk

OPGANG2 TURNÉTEATER har siden 2001 skabt debatforestillinger for unge og voksne i hele landet, om det mangfoldige Danmarks udfordringer. KONTAKT: info@opgang2.dk 8613 2505 (hverdage 9-15) OPGANG2 TURNÉTEATER Frederiks Allé 20B 8000 Aarhus C www.opgang2.dk/4EVER Til Nemprint Den grønne linie en streg og skal ikke meden skærei print

For de største

AR Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/150

206 OPGANG2 TURNÉTEATER

WWW.OPGANG2.DK


En Reumertvindende teaterfortælling om fire unge mænd, hvis skæbne besegles, en frostklar vinterdag, da de fanges på usikker is og deres liv bindes sammen. For evigt. 4 EVER er en universel historie om venskab på godt og ondt. En tankevækkende og dialogskabende forestilling om livsvalg og loyalitet, hvor alle vil genkende sig selv og kammeraterne i de fire hovedpersoner, Deep, Mini, Ice og Shine.

REUMERTVINDER: ÅRETS BØRNE- OG UNGDOMSFORESTILLING 2014. TURNÉPERIODE: Ultimo oktober og november 2015 MANUSKRIPT OG INSTRUKTION: Pia Marcussen

OPGANG2 TURNÉTEATER har siden 2001 skabt debatforestillinger for unge og voksne i hele landet, om det mangfoldige Danmarks udfordringer.

MEDVIRKENDE: Chadi Abdul-Karim og Nikolaj Rosengreen.

KONTAKT: info@opgang2.dk 8613 2505 (hverdage 9-15)

Inspirationsmateriale til debat, kreative udfordringer, konkurrencer og bonusmateriale på www.blok2.dk

OPGANG2 TURNÉTEATER Frederiks Allé 20B 8000 Aarhus C www.opgang2.dk/4EVER

For de største

4 EVER Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 275 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/150

OPGANG2 TURNÉTEATER 207


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 90 skoler med KulturCrew, fordelt på 17 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

208 KULTURCREW


JEKYLL ON ICE

THE SHOCKING PUPPET SHOW Paolo Nanis sjove, runde og elskelige figur, Jekyll, er blevet issælger, og han har sin helt egen måde at drive forretning på. Måske isen smelter og luften siver ud af ballonerne, inden publikum kan nå at nyde dem – til gengæld er de sikret fest, overraskelser og grin for alle pengene ! Hjertet i fortællingen ligger i Paolo Nanis legende måde at interagere med publikum og skabe magi i dette møde. indendørs: udendørs: på scenen: instruktion:

En unik visuel forestilling, som ufortrødent blander dukker, skuespillere, drama, komik og levende musik. På den gamle togstation i Paris, Gare de L´Est mødes en hjemløs harmonikaspiller og en overklassekvinde. De kunne ikke være mere forskellige, men tiltrækkes af hinanden. Forude venter chokerende sjove oplevelser... Scenografien udgøres af et bevægeligt dukketeater i flere niveauer, med skæve perspektiver og overraskende synsvinkler.

november 2015 + 18.01.2016 – 14.02.2016 maj/juni/sept. 2015 + maj/Juni 2016 paolo nani frede gulbrandsen, valentino dragano

turnéperiode: oktober 2015 + marts 2016 på scenen: christian gade bjerrum & anne sofie nissen instruktion: paolo nani

FORESTILLINGERNE ER STØTTET AF STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG GODKENDT TIL REFUSION OG BILLETKØBSORDNINGER • Tlf: +45 41240856 • E-mail: office@paolonani.com • www.paolonani.com For de største

For de største

JEKYLL ON ICE

THE SHOCKING PUPPET SHOW

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 18500/150 Pris/tilskuere:.20000/200

WWW.PAOLONANI.COM

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/100

PAOLO NANI TEATER 209


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2014 i Holstebro Kommune deltog 120 teatre med 186 forestillinger, der blev opført i alt 639 gange.

210 TEATERCENTRUM


Passepartout Theatre Production PTP arbejder med international og interkulturel scenekunst for børn og unge. Vi samarbejder med teatre fra andre verdenshjørner og vores forestillinger tager afsæt i mødet med ’de andre’. Der er gang i kælderen, højt til loftet og alle døre står åbne – der er plads til alle, store som små – til stille eftertanke og den varmeste latter.

Men de begyndte! en historie om at overvinde sine fordomme Der er runde og firkantede – og de kan bare ikke lide hinanden! Men to små drenge drager ud i verden for at finde roden til konflikten. Forestillingen er til trods for sit alvorlige tema både let, lys og fuld af komik. Den er nonverbal og spilles med 70 cm høje dukker. Lene Hummelshøj, Amia Miang og Sif Jessen Hymøller Instruktion: Jacques S. Matthiessen Musik: Fredrik Lundin Scenografi: Rolf Søborg Hansen En samproduktion med Khayal Theatre i Beirut / Libanon. ”En fænomenal forestilling om børns spontane evne til at være venner og om voksnes destruktive evne til at bære nag.” - Anne Middelboe Christensen

Hvorfor lige mig? om menneskelig adfærd – og om tilgivelse og venskab Tre gamle venner mødes for at genoplive legen og kammeratskabet. Men inden de når at blinke dukker samme konflikter op som altid! Forestillingen er bygget op som sketchlignende sekvenser og spilles uden ord af tre unge kroatiske skuespillere i en let og tragikomisk tone. Mirel Huskic, Jakov Gavran, Jan Novosel Instruktion: Jacques S. Matthiessen Musik: Claus Carlsen Scenografi: Christian Clausen/Petra Held En samproduktion med Mala Scena i Zagreb / Kroatien.

www.passepartout-theatre.com - ptp.jsm@gmail.com / ptp.karin@gmail.com

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små

For de lidt større og de største

MEN DE BEGYNDTE!

HVORFOR LIGE MIG?

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 5-9 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-18 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12000/100

WWW.PASSEPARTOUT-THEATRE.COM

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 15000/120

PASSEPARTOUT THEATRE PRODUCTION 211


Teater Patrasket byder velkommen til sæson 2015/16 med vores to nye forestillinger: ”SMASH” og ”Støj”. Desuden er teatrets øvrige repertoire åbent for turne. Teatret modtager støtte fra Statens Kunstfond og alle forestillinger er refusionsberettigede.

SMASH! Thomas spiller tennis. Hele tiden. For han har talent og vil være god - den bedste, ligesom Bjørn Borg. En dag kommer Frederik og Thomas lader ham spille med, bare for sjov. Han lærer ham slagene og tager ham også med i klubben. Men så begynder Frederik at blive god – lidt bedre end Thomas lige havde tænkt sig... ”Smash” handler om hvad der sker, når konkurrence og jalousi blander sig i et venskab om elitesport, præstationskrav og store sportslige ambitioner. Forestillingen er for de 10-14 årige og skabt på basis af de medvirkendes egne ungdomserfaringer med den ædle hvide sport - på den tid, da Bjørn Borg og McEnroe svingede træ-ketcherne over Wimbledons grønne græstæppe. Medvirkende: Kristian Dinesen, Dirck Backer Instruktion: Nils P. Munk Manuskript: Sven Ørnø

Støj En støjende teaterperformance med 50 blinkende mikrofoner, 3 spillere foran en krakeleret bagvæg og et meget nærgående live kamera. Et antal zappende scener af tanker og følelser, man ikke kan slippe af med. Om telefoner, der ringer, sambaoptog, indkøbscentre, naboskænderier og en pibende termokande. Og om alt det man skal gøre og ikke får gjort. En forestilling. som søger at trænge igennem støjen og finde svar: Hvornår er støj støj – og hvad gør den ved os, når den er det? Medvirkende: Maria Myrgård, Thomas Danielsen og Katrine Karlsen Instruktion: Leiv Arne Kjøllmoen Komponist: Chr. Viktor Rasmussen Scenografi: Sissel Romme Christensen

For de lidt større og de største

For de største

SMASH

STØJ

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

212 TEATER PATRASKET

Alder:. . . . . . . . . . . . . 15-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

WWW.PATRASKET.DK


Det som ingen ved 4 gamle klassekammerater, 4 hemmeligheder. De skal mødes igen efter 30 år – og tankerne åbnes for alt det, som er gemt og glemt: Minderne fra dengang, i de år, hvor alt skete: Skal alle hemmeligheder frem i lyset? - Og hvad sker der med dem, hvis man ikke får dem fortalt? En forestilling for 5. klasse og opefter– om de ting vi skjuler og helst ikke taler om... Medvirkende: Thomas Danielsen, Giulia Pataro, Maria Myrgård, Dirck Backer Instruktion: Vigdis Jakobsdottir Scenografisk konsulent: Rebecca Bentzen Lys-design: Kristine Hamann

Tre At være en at være to at være to mod en at være tre at være sammen: med de andre med den anden - eller helt alene

3

En forestilling om livets udfordringer for de 4-6 årige. Medvirkende: Anne Karina Nicolaisen, Kaj Pedersen, Maria Myrgård Instruktion: Nina Kareis Scenografi: Julie Forchhammer Komponist: Pete Livingstone Lys: Mikkel Jensen

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større og de største

For de små

DET SOM INGEN VED

TRE

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 750 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8900/80

TEATER PATRASKET 213


Einstein for begyndere Her er forestillingen, som håbefuldt introducerer Einsteins liv og tanker for de 10-14-årige: Vi følger ham på rejse gennem rum og tid, fra atomets kerne til det yderste i universet, fra barndommens nørd til geniets udfoldelse midt i det 20. århundredes mest omvæltende begivenheder… En oplevelse, der stiller dybe spørgsmål til de unge om videnskaben og hvad vi bruger den til – skabt i samarbejde med den engelske instruktør Alex Byrne. Medvirkende: Maria Myrgård, Thomas Danielsen og Dirck Backer Instruktør: Alex Byrne Scenografi: Marie Rosendahl Chemnitz Lys, teknik: Rune Claesson

Skæve Historier Med hjælp fra 5 stole, en overheadprojektor og en spillende wii controller præsenteres en håndfuld af Kim Fupz Aakesons bedste historier: ”Verdens Uartigste Dreng”, ”Kong Gulleroth”, ”Hr. Wilders Stjerne”, ”Mor” og ”Pigen Der Huskede Det Hele”. Fortællinger, der på ægte fupz´sk vis, vrider og vender op og ned på det hele, så man risikerer at blive helt fri oveni pæren… Medvirkende: Thomas Danielsen, Maria Myrgård, Ivan Perard. Instruktion: Dirck Backer Scenografi: Annika Nilsson. Komponist: Ivan Perard. Konsulenter: Paul Oertel, Nancy Spanier, Giulia Pataro

For de lidt større og de største

For de lidt større

EINSTEIN FOR BEGYNDERE

SKÆVE HISTORIER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-14 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

214 TEATER PATRASKET

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8900/100

WWW.PATRASKET.DK


Ven i skabet Hvad vil det sige at være venner? I en række stærke erindringsglimt fra deres oplevelser med venner, søger de to skuespillere sammen efter svaret. Men hvad med deres eget venskab? Klarer det forestillingens prøvelser? En forestilling, der åbner for tankerne og starter snakken – også velegnet til trivselsarrangemnter o.lign.

I

Medvirkende: Giulia Pataro, Maria Myrgård Instruktørkonsulent: Nina Kareis Konsulenter: Dirck Backer, Paul Oertel, Nancy Spanier, Annika Nilsson Komponist: Pete Livingstone

Bjørnen som spurgte hvorfor Den gamle teddybjørn drager ud i verden for at spørge sig for: Er der mon nogen der ved – hvorfor den er til? En forestilling baseret på en fabel-agtig historie af Michael Ende. Fortalt og spillet af en mand og hans mundharpe – med dyrisk indlevelse, filosofiske undertoner og blå overtoner. Medvirkende: Dirck Backer Instruktørkonsulent: Lene Vestergård Konsulenter: Maria Myrgård, Jesper B. Karlsen, Julie Forchhammer, Pete Livingstone

c/o Forsøgsstationen Sønder Boulevard 81, 1720 København V tlf. 21206535, mail: teater@patrasket.dk For de lidt større

For de lidt større

VEN I SKABET Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

BJØRNEN SOM SPURGTE HVORFOR Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8700/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5200/80

TEATER PATRASKET 215


Scenekunst på din institution? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din institution. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din institution. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 216 TEATERCENTRUM


teater portamento Skyggen

Ny forestilling. Skyggen er teaterfortælling baseret på H.C. Andersens kunsteventyr af samme navn.En lærd mand tager på rejse til de varme lande og hans lader sig drage af det sanselige, eksotiske og mystiske, men han tør ikke rigtig tage skridtet og kaster sig ud i eventyret, men sender sin Skygge på opdagelse.Senere rejser den lærde mand rejser hjem til kolde nord og begynder at skrive bøger om det sande, gode og skønne - en dag banker det på døren, udenfor står hans tideligere Skygge! En fortælling om dannelse og spillet om magten i en mand forestilling om sig selv. For de største

SKYGGEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 11-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATERP.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6000/100

TEATER PORTAMENTO 217


6-16 år

En modernisering af den berømte danske folkevise om ulykkelig kærlighed mellem ridder og adelsfrøken. Stor romantik, jalousi og blodige opgør formidles nutidigt, med humor, dukker og live musik, så både store og små kan være med.

GADETEATER - 0 mininutters opsætningstid - spiller også på skoler - inde eller ude - middelalderligt bryllup med publikum som gæster - kæmpedukkerne spiller ukulele, hånddukkerne strikker, synger og snaver med hinanden 

www.quasiteater.dk / info@quasiteater.dk/ 50 46 08 43 For de lidt større og de største

For de største

EBBE SKAMMELSØN

DEN DANSKE SANG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . . 0 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

218 QUASI TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12500/100

WWW.QUASITEATER.DK


S TAT S M I N I S T E R E N Vin de r af De n Fy ns ke

4-8 år

Ku ltu rpr is 20 14

En musikalsk og humoristisk demokratiøvelse for landets yngste borgere. I et farverigt byg-selv-minisamfund med slot, politi, bager og forstæder leger vi os gennem et eventyr om fællesskab og tolerance. Kontakt: 50 46 08 43 // info@quasiteater.dk

ww w. qu as it ea

te r. dk For de små

STATSMINISTEREN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 9000/80

QUASI TEATER 219


Dansk Rakkerpak INTERNATIONALT GADETEATER

Dansk Rakkerpak hylder filmgysets mester Alfred Hitchcock med et teaterremake af hans absolutte hovedværk ”Psycho” fra 1960. Det foregår i ægte nonverbal Rakkerpakstil med masser af skæg slapstick, præcis timing, kropskomik, musikalitet og selvfølgelig med en uovertruffen finale i slow-motion. Idé og koncept: Grønne & Kløft EN D Manuskript: Niels Grønne og holdet IN Instruktør: Niels Grønne Komponist: Thomas Dinesen Scenograf: Christian Q. Clausen Medvirkende: Jesper Pedersen, Susanne Bonde, Thomas Dinesen og Niels Peter Kløft Administration: Anette Eggert Aldersgruppe: Som skoleforestilling fra 3. klasse eller som familieforestilling fra 6 år (forhøjet pris) Turné: Oktober - november 2015

S

R DØ

Det skrev pressen:

Vellykket gadeteaterdrama (êêêêê) Henrik Lyding, Jyllands-Posten

Træfsikker pantomime (êêêê) Randi K. Pedersen, Teateravisen.dk

En af sommerens fineste gratis teaterglæder Uffe Munch Hansen, Teaterbloggen.dk

Dansk Rakkerpak er illusionernes mestre Maja Holtze, Helsingør Dagblad

Wesselsgade 6 1.tv. 2200 Kbh.N. | +45 2178 4748 | post@rakkerpak.dk | www.rakkerpak.dk For de største

PSYCHO Alder:. . . . . . . . . . . . . 9-110 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 13000/200

220 DANSK RAKKERPAK

WWW.DANSKRAKKERPAK.DK


Dansk Rakkerpak INTERNATIONALT GADETEATER

Dansk Rakkerpak duellerer i sommeren 2015 med spaghetti-western legenden Sergio Leone. Udgangspunktet er Sergio Leones filmmesterværk fra 1966 - ”The Good, the Bad and the Ugly”. Det bliver en stor udfordring, men gadeteatret kaster sig over opgaven med livet som indsats og døden som ledsager og forventer at kunne tilføre klassikeren helt nye dimensioner. Spillestilen bliver som i forgængeren ”Psycho – Street Cut” åben og legende. Komikken er placeret dybt i hestesadlen og alvoren lurer bag aftrækkeren. Idé og koncept: Grønne & Kløft Instruktion: Lene Skytt Scenograf: Christian Q. Clausen Medvirkende: Niels Peter Kløft, Søren Møller Pedersen, Niels Grønne og Olivia Franciska Fevel Borgels (musiker) Administration: Anette Eggert

S

UD

EN

R DØ

Aldersgrp. : Som skoleforestilling fra 3. kl. eller som familieforestilling fra 6 år (forhøjet pris) Turné: Juni - september 2015

DANSK RAKKERPAK Wesselsgade 6, 2200 Kbh.N.

+45 2178 4748 post@rakkerpak.dk www.rakkerpak.dk

DANSK For de lidt større og deRAKKERPAK største

Wesselsgade 6 1.tv. 2200 Kbh.N.

DEN GODE; DEN4748 ONDE OG DEN +45 2178 UFATTELIGT GRIMME

Alder:. . .post@rakkerpak.dk . . . . . . . . . . 6-110 Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Varighedwww.rakkerpak.dk i min:. . . . . . . . 55 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Opsætning i min:. . . . . 120 Mørklægning: . . . . . . . . Nej Nedtagning i min:. . . . . 60 Pris/tilskuere:. 13000/200 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

DANSK RAKKERPAK 221


EN LILLE NY Alt har sin faste plads. Alt har sin egen lyd. Alt har sin egen farve. Alt er som det plejer at være. Det er godt. Det er trygt. Så ved man, hvad man har. Men hvad er nu det?! Tingene er ikke på deres faste plads. Lyden lyder anderledes og farven har fået en helt anden farve. Der er vendt op og ned på det hele, for der er nogen der forstyrrer. En lille ny, som ikke ved, hvordan det plejer at være. ”En Lille Ny” er en sanselig og billedmættet forestilling for det yngste publikum. En humoristisk og poetisk fortælling om den store gave det kan Skuespiller: Nanni Lorentzen være, når ens verdensbillede forandrer sig. Instruktør: Kurt Bremerstent

UNDEr MIT TrAE

Under et træ sidder en kone. Det er hendes træ. Det viser hende alle årstiderne, så hun kan holde styr på, at året går. Hendes ven egernet har en hule i træet. Meget skal gøres, og alting skal man nå, inden årstiderne skifter. Frøet skal plantes, når det er forår. Fødderne skal i vand om sommeren. Om efteråret skal der samles forråd, og en dejlig varm kop æblete er, hvad man trænger til om vinteren.

Skuespiller: Nanni Lorenzen Manuskript & instruktion: Lisbeth Knopper Scenografi: Niels Secher musik: Jan Møller For de allermindste

For de allermindste

EN LILLE NY

UNDER MIT TRÆ

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4450/30

222 RANDERS EGNSTEATER

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Denne varme og musikalske fortælling om årstiderne fører de små gennem årets gang og de mange gøremål for dyr og mennesker.

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4450/30 Pris/tilskuere:. . . 5880/60

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


SOKKEN en. ”Jeg er sulten”, siger Mus en. ”Det er jeg også”, siger Dam l tilbage offe kart t kog én kun er Men der bestemt, i kasserollen. Musen mener i en musemave, t mes tte mæ vil n ofle at kart den skal have kartoflen. så derfor er det klart, at og siger, at Musen er Damen mener noget andet en ikke noget til. Mus der ken grådig, men det ofler, så de begge Nu bliver der kogt flere kart erne er færdige, tofl Kar e. spis at to kan få noget en? Mus men hvor er nfor i hendes grønne Nanni inviterer publikum inde lyde og dufte... med ers univ et i drivhus søde dukker, med orie og en skøn hist humor og masser af musik.

Skuespiller: Nanni Lorenzen Manuskript & instruktion: Lisbeth Knopper Scenografi: Niels Secher Musik: Pojken Flensborg

JULETrAEETS HEMMELIGHED Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af historien om en dejlig juleaften, fra dengang hun var barn.

Hør om hvordan snedkermesteren mødte julemanden og nissefamilien i skoven, og hvordan det blev en helt speciel juleaften for dem alle sammen. En stemningsfuld og musikalsk Skuespiller: Nanni Lorenzen Manuskript & instruktion: Lisbeth Knopper Scenografi: Niels Secher Musik: Pojken Flensborg

Tlf. 87 10 19 00 WWW.rANDErSEGNSTEATEr.DK For de allermindste

For de allermindste

SOKKEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

JULETRÆETS HEMMELIGHED Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4450/30 Pris/tilskuere:. . . 5880/60

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5460/40

RANDERS EGNSTEATER 223


BArON VON

MÜNCHHAUSEN

OG ANDrE LØGNEHISTOrIEr NY FOrESTILLING TIL ALDErSGrUPPEN 6 År OG OP

Man tror det er løgn. Men intet er umuligt, når først Baron Von Münchhausen går i gang med at fortælle eventyr fra sit spændende liv. Han kan ride på kanonkugler, rejse til månen tur/retur og bo i maven på en hval. For når man først kommer godt i gang med at fortælle, så sætter fantasien ingen grænser. Den ene fantastiske historie tager den anden. Om det er løgn? Nej, for jeg så det selv! En humoristisk og musikalsk forestilling, der handler om, at alt er muligt, bare man tror på det! Medvirkende: Lisbeth Knopper og Morten Bo Koch Instruktør: Marie Møller Scenografi: Sus Haugland

For de lidt større

BARON VON MÜNCHHAUSEN OG ANDRE LØGNEHISTORIER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-13 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8400/80

224 RANDERS EGNSTEATER

WWW.RANDERSEGNSTEATER.DK


ELEFANTMANDEN

NY

En forestilling inspireret af den sande historie om Joseph Merrick, der også blev kaldt ‘elefantmanden”. Joseph Merrick blev født med en sygdom, der gjorde ham til et misfoster. Han blev hånet, ydmyget og udstillet i et omrejsende cirkus - indtil en læge fra London reddede ham og gjorde ham berømt.

Medvirkende: Johanne Nørregård Nielsen, Morten Bo Koch og Sune Kofoed Instruktør: Kurt Bremerstent Manuskript: Anders Garfield Scenografi: Sus Haugland

FORESTILLING aF INSTRUKTØREN BAG “KLOKKEREN” OG “HESTEN”, REUMERT NOMINERET OG VINDER AF Danmarks Teaterforeningers pris for Årets Børneteaterforestilling 2012

For de største

ELEFANTMANDEN Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-18 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 330 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7140/80 Pris/tilskuere:. . . 7980/90 Pris/tilskuere:. . 8820/100

RANDERS EGNSTEATER 225


Danmarkspremiere Co-produktion med Branar Téatar i samarbejde med Baboró International Arts Festival for Children Da drengen opdager et propelfly på sit værelse, gør han hvad enhver anden ung eventyrer ville gøre: Han flyver ud i det ydre rum! Millioner af kilometer fra Jorden begynder flyet at ryste og sprutte. Drengen må foretage en farefuld nødlanding på månen. Her viser det sig, at han ikke er alene … En ordløs fortælling der med dukker og musik giver plads til børnenes grænseløse fantasi. ★ ★ ★ ★ ✩ Irish Times Frit efter Oliver Jeffers bog ”The Way Back Home”. Medvirkende Aapo Juhana Repo, Neasa Ní Chuanaigh Instruktion Bjarne Sandborg, Marc Mac Lochainn

Alle Teater Refleksions forestillinger er refusionsgodkendte. Teatret er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Aarhus Kommune. Teatret har egen scene i hjertet af Aarhus, hvor der vises både egne forestillinger og gæstespil. Se hele sæsonens program på www.refleksion.dk.

For de små

VEJEN HJEM Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8400/80

226 TEATER REFLEKSION

WWW.REFLEKSION.DK


www.refleksion.dk

Urpremiere En livsbekræftende historie om en bedemand Co-produktion med De Røde Heste Her er, hvad man ved om bedemanden: Han gør, hvad bedemænd gør. Han ordner de døde, han vasker dem, friserer dem, giver dem rent tøj på, putter dem i deres kister og lægger låget på. Her er, hvad man IKKE ved om bedemanden: Han kan tale med de døde! Og de døde taler gerne om blomster og damers numser og schæferhunde og carporte og vejret og alt det, de ikke nåede. Og det dér med Paradis, det er bare noget bedemanden finder på for at trøste en ung pige, der er død alt for tidligt. Men måske passer det … måske findes Paradis? En historie om at få øje på alt det, der allerede er lige foran dig – og at turde tro på, at det er værd at deltage i livet. Efter Kim Fupz Aakesons bog. Dramatisering og medvirkende Claus Mandøe Instruktion Bjarne Sandborg

Kontakt Teater Refleksion for at høre, hvornår de enkelte forestillinger er på turné. Tanja Marcher Noe, PR & Kommunikation // Dansk turné Tlf.: 8624 0572 // tanja@refleksion.dk // www.refleksion.dk

For de lidt større og de største

PARADIS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/80

TEATER REFLEKSION 227


En live-video-animation Oplev hvordan magien skabes! Med dukketeater, kameraer og live-musik oplever du, hvordan verdener skabes og forgår i et mønster af skønhed, fare og fritsvævende fantasi. Se hvordan synsvinkler og historier styres, når kameraet zoomer ind på kun en lille del af scenen. Oplev hvordan samspillet mellem tilstedeværelse og animeret virkelighed skaber helt nye billeder og muligheder. ★ ★ ★ ★ ★ ✩ Kristeligt Dagblad ★ ★ ★ ★ ★ ✩ Århus Stiftstidende

En dag dukker en kasse pludseligt op i Madsens velordnede univers. Hans rolige hverdag er forstyrret for altid. Han forsøger at slippe af med kassen – uden held. Snart er de flere, snart har de ben og snart kaster de rundt med ham, som var han en bold. Men kasserne vil ham det i virkeligheden godt, og til sidst kan han slet ikke undvære sine nye venner. Ordløst dukketeater om ensomhed og venskab. ”Teater, når det er allermest intenst, magisk, morsomt og handler om store ting i livet” Teateravisen.dk ♥ Politiken “Børnene jubler højlydt over øjeblikkets magi.” ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

For de lidt større

For de små og de lidt større

SKABELSE

KASSE-MADSEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8400/80

228 TEATER REFLEKSION

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8400/80

WWW.REFLEKSION.DK


www.refleksion.dk

En nyklassiker for de alleryngste Co-produktion med Teater MY med Reumertvinder Mette Rosleff Små musikalske og billedrige fortællinger om at være et lille menneske i en ganske forunderlig verden. I et univers af lys og stjerner mødes børnene af genkendelsens glæde og erindringens forundring, når de små fortællinger folder sig ud lige foran dem. “Lyksalighed på lyksalighed ...” ★ ★ ★ ★ ★ ✩ Århus Stiftstidende “Mette Rosleff tænder glimtet i øjnene hos de allermindste med sin poetiske forestilling om at undre sig over livets skønhed … en poetisk oplevelse, som de fleste andre teatre kun rammer i strejf“ ★ ★ ★ ★ ★ ✩ Teateravisen.dk

En moderne klassiker Co-produktion med De Røde Heste Med varme, humor og respekt fortælles historien om de sidste dage i et højt elsket marsvins liv. Hr. Muffin har det ikke længere godt og skal dø. Det er trist, og alle, der bliver ladt tilbage, sørger. Men hr. Muffin har levet et godt liv og måske er døden ikke noget at være bange for. ”Dukketeater af absolut fineste karakter om de store emner, som angår alle. Se den!” ♥ ♥♥♥♥♥♥ Politiken ”Forestillingen er ikke alene en smuk børnefortælling om døden. Den er også en harmonisk voksenhyldest til det liv, der leves i tilfredshed – og som ender med mæthed.” Information For de allermindste

For de lidt større

HIMMELSANGE

FARVEL HR. MUFFIN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . . 950 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6400/40

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/70

TEATER REFLEKSION 229


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Holstebro Kommune i april 2014? Her deltog 120 teatre med 186 forestillinger.

230 TEATERCENTRUM


RIDDERSALEN PRÆSENTERER HVIS DU KUNNE LIDE BARNEVOGNEN,

SÅ VIL DU ELSKE VORES LILLE NYE FORESTILLING.

RAGNHILD MINDES SIN FØDSELSDAG FOR LÆNGE SIDEN

HVOR TØJHUNDEN HUNNI BLEV VÆK ET ELLER ANDET STED I DET STORE DUKKEHUS. HUN OG KLUDEDUKKEN HANS

LEDER SIG GENNEM DET ENE RUM EFTER DET ANDET…

DER ER NOK AF MUSIK OG OVERRASKELSER. SORG OG SAVN BLIVER TIL GLÆDE VENDT FØR DAGEN ER OMME!



TEATERAVISEN RANDI K. PEDERSEN



POLITIKEN MONNA DITHMER



BØRN I BYEN KATRINE HEMMINGSEN

SKUESPILLER RAGNHILD KAASGAARD DUKKEFØRER ERIK OLSEN FORFATTER/INSTRUKTØR SIGNE BIRKBØLL KONSULENT CHARLOTTE MUNKSØ SCENOGRAFI TENKA GAMMELGAARD SYSTUE PILLE BEHRENDT VÆRKSTED/TEKNIK LAURIDS BØCHER POULSEN MUSIK KLASSISK KLAVER, OSCAR PETERSON TRIO M. M. PLAKAT THOMAS WINKLER TURNÉPERIODE SEPT. - NOV. 2015, MARTS 2016 REFUSION GODKENDT TEKNISKE KRAV 380V (3X16A) PRIS KR. 6.000,- EKS. MOMS (DOG MIN. 2 FORESTILLINGER) FORESTILLINGEN ER STØTTET AF: FREDERIKSBERG KOMMUNE, FREDERIKSBERGFONDEN OG RIDDERSALENS STØTTEFORENING

RIDDERSALEN – ALLÉGADE 7-9 – 2000 FREDERIKSBERG – TLF. 38 87 18 19 JAT@RIDDERSALEN.DK - WWW.FACEBOOK.COM/RIDDERSALEN - WWW.RIDDERSALEN.DK For de allermindste

ÅBENT HUS Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.RIDDERSALEN.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

RIDDERSALEN 231


For de lidt større

KONG SKJOLDS BÆLTE Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-11 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 3 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 3

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4680/40 Pris/tilskuere:. . . 5480/60

232 TEATRET RIFFRAFF

WWW.RIFFRAFF.DK


2 Med Det Hele

M Mor edvirk Ren ten Dan ende: é Og e Fosha ckert. n le mmer 
 vend .
 e hu nd.

Et drama, udspiller sig i og omkring verdens mindste pølsevogn. Er Ejner gal, fordi han halter, eller er Wagn, fordi han har levet på en tosseanstalt hele livet. Er Ejner hunde-kannibal fordi han sælger hotdogs og gemmer hunde i fryseren og endelig hvor længe kan en hund, egentlig holde i en fryser? Spørgsmål, man ikke skulle tro, der var plads til i en familieforestilling. Men “To med det hele” rummer det hele - gys, spænding, tårer, latter - og to lystløgnere, der får deres publikum op af stolene, når kannibalerne spiser suppe, der er tisset i, og hunden puttes i fryseren for at ende som amerikansk hotdog.

For de mindre spiller “Tandem” og “Alfred og Mandfred” også i kommende sæson. Læs mere på vores hjemmeside Medvirkende: Morten Danckert. For de lidt større

For de små

For de små

2 MED DET HELE

TANDEM

ALFRED OG MANDFRED

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-12 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8800/100 Pris/tilskuere:. . 9600/150

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

WWW.DRT-RIBE.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/30

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4800/60

DET RIPENSISKE TEATERSELSKAB 233


234 DE RØDE HESTE

WWW.DEROEDEHESTE.DK


PAR ADIS - en liv s be k r æ ften d e h i stor i e om en b ed e m a n d Her er, hv ad man v ed o m b ed eman d en : H a n g ø r, h v a d bedemæ n d gø r, h an o r d n er d e d ø d e, h a n v a s k e r d e m , fris erer dem, g i v er d em r en t t ø j p å, p u t te r d e m i d e r e s kis ter og l æ gger l åget p å. Han har ikk e n o gen k o n e. Han har in gen h u n d el l er k at , fo r b ed em a n d e n v é d , at dyr har d et med at d ø t i d l i g t . D et k an i k k e r i g ti g t betale s ig. M en her er, h v ad man I K K E v ed o m b ed e m a n d e n : Han kan tal e med d e d ø d e! O g d e d ø d e ta l e r g e r n e om bloms t er o g d amer s n u mser o g sc h æf e r h u n d e o g carpor te o g v ej r et o g al t d et , d e i k k e n å e d e . Og det dér med Par ad i s er b ar e n o get b e d e m a n d e n finder på fo r at t r ø st e en u n g p i ge, d er e r d ø d a l t f o r tidlig t. M en mås k e p asser d et … måsk e fi n d es Pa r a d i s ? A f C l a u s M andøe e f t e r Ki m F upz Aake sons b og I n s tr u k ti o n : B j arne S andb org Sc en o g r a fi o g duk k e r: Mari ann A agaard Stø ttet a f Sce ne kunst udv al ge t , B i kube nf onde n, Wilhelm H a n s en Fo n d en o g A. P. M øl l e r og Hust ru Chast i ne Mc -Kinn ey Mø ller s Fo n d ti l a l m en e Formaal En c o - p r o d uk t i on me d Te at e r Re f l e ksi on.

P R EM I ER E 14. MARTS 2015

For de lidt større og de største

PARADIS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7000/80

DE RØDE HESTE 235


I B EGY N DE LS E N VAR B EGY N D ELSEN

H EI N R I C H H U N D E KO KS B E D R I F T E R

Først var ordet … ”H o v !” E n st jernehimmel og en p l an et . Lys og mørke. Jord o g v an d . E n papkas s e. Og no get der voks er. O g n o gen de r gøer. Og nogen d er sk æ n d es. Og no gen der holder d et h el e f orsig tig t i en hånd … E n rumrejs e til et s ted ikke så lang t her fra.

– fr i t efte r E s k e K . M a t h i e s e n s b og a f sa m m e n a v n o g s a m t i d i g e sk r i fter M i n e d am e r o g h e r r e r – o g s å a l l e j er an d r e , d e r o g s å h a r s n e g e t j e r i n d - h ø r g o d t e f te r, f o r n u s k a l j eg fo r t æ l l e j e r o m d e n m u n tr e d r i l l ep i n d , d e n f a r v e s tr å l e n d e r i d d er af d e t p j a l te d e tø j , d e fat t i ges h j æ l p e r o g b e s k y tte r, s o m an g i v el i g t l e v e d e f o r m a n g e h e r r e n s år si d en , m e n s o m d o g e r l i g e ak t u el , ef te r s o m h a n a l ti d g j o r d e n ar af d e s to r e o g h j a l p d e s m å …

A f Cla u s M a n d ø e o g Ka i B üc hne r In s t ru k t i o n : Ka i B ü c h n er S c e n o g r a fi : R o l f Sø b o r g Hanse n S t ø t t e t a f Sc en ek u n s tu d val ge t o g B ik u b en fo n d en

Af og me d Cla u s Ma n d ø e

     „… et fes t fy r v æ r k er i a f skaber glæ de o g o pfin d er fa n ta si … “ Børneteater avisen

 „ … b i l l e d e r n e m y l d r e r fr em … e n d a n s k R o b i n H o o d h i stor i e …“ B ø r n e te at e r av i s e n „ En m este r f o r t æ l l e r m e d e t g a v t y v ea n s i g t a f d e b e d s t e … “ U n i v e r si t y C o l l e g e Sy d

Al le fo r es tillinge r sp i l l es a f C l a u s M a n d øe og e r r e f u s i o n s b e r e t t i g e d e

For de små

For de lidt større og de største

I BEGYNDELSEN VAR BEGYNDELSEN

HEINRICH HUNDEKOKS BEDRIFTER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-18 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

236 DE RØDE HESTE

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 7500/100

WWW.DEROEDEHESTE.DK


DEN SAN DFÆR DIGE B ER ETN I N G OM D E 3 S MÅ GR IS E He r ko mmer oms ider d en usm inkede beretning o m, h v o r d an de t re s må g ris e (de sv i n ) fo r sø g t e at narre den rare og v en l i ge u l v, og om hvordan de to g r i ses uhe ldige endelig t, og d en t r ed j e g ris’ s nu og uds peku l er ed e fac o n , lige si den har s at ulv en i et meget dårlig t lys …

G R EB ET I LU F T E N A t fan ge h i s to r i e r e r i k k e s å l e t, sk ø n t ma n d e n i h v i d t s p r i n g e r r u n d t me d s i t n e t, ser o p p e, s e r n e d e - o g s m i l e r så l et t et , fo r H A P S! h a r h a n f a n g e t h i s to r i e n i n et t et . H v ad er d e t f o r é n , s o m l i g g e r o g sp r æ l l e r ? - J o , h ø r b l o t, h v a d m a n d e n med h at t e n f o r tæ l l e r …

A f Cla u s M a n d ø e A f og me d Cla u s Ma n d ø e

In s t ru k t i o n : Ka i B ü c h n er S c e n o g r a fi : Si l l e H el to ft S t ø t t e t a f Sc en ek u n s tu d v al ge t

     „Fems tjer n et b a c on f or bar nes jæ le …“ Børneteater av isen

 „ M e d s i n v i r t u o s e sp i l l esti l h a r C l a u s M a n d ø e s k a b t en l i l l e p e r l e a f e n f o r e s t i l l i n g … “ B ø r n e te at e r av i s e n



Pol it i ken

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de små

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE 3 SMÅ GRISE

GREBET I LUFTEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 75 Nedtagning i min:. . . . . 35 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 60 Nedtagning i min:. . . . . 25 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6500/60

DE RØDE HESTE 237


For de lidt større og de største

For de små

DEN SYNGENDE HAT

KLODS HANS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200

238 SALTOMORTALE

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 24000/300

For de lidt større og de største

GO’NAT MIN SKAT Højde i cm: . . . . . . . . . 280 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12000/150

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-18 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:.18000/300

WWW.SALTOMORTALE.DK


Frederiks Allé 20 B | 8000 Aarhus C Tlf. 5055 6263 | 4084 3386 mail@secrethotel.dk | www.secrethotel.dk to dansende performanceforedrag om kroppen p å t væ r s a f t i d o g s t e d – t o væ r k e r t i l t o a l d r e

Hove d & Hale

k.r.o.p.

Hoved & Hale undersøger, hvordan kroppen og vores syn på den har forandret sig gennem historien og fra kultur til kultur. Selvom kroppen de sidste mange tusind år har set ud som den gør i dag, har vores tanker om, hvordan den BURDE se ud og opføre sig, ændret sig radikalt. Dette udfoldes i en gakket og oplysende symfoni af ord, dans, parykker, korsetter, oppustelige kropsdele og et væld at billeder på en gammeldags overhead. Undervejs inddrages børnene i legende aktiviteter for hovedet og resten af kroppen.

Fra evolution over kropsidealer, til kønsidentitet og kropslige fremtidsvisioner undersøges kroppen videnskabeligt, kulturhistorisk og personligt, i en humoristisk syntese af kunstnerisk oplevelse og læring. Med pap, parykker og et væld af billeder på old school overhead, fabulerer vi over menneskets forvandling af kroppen fra fortidens indsnøring med korset til moderne omflytning af fedt fra røv til læber.

– at Have eller være

90 skoleforestillinger i de to sidste sæsoner via Dansehallernes ordning Dans For Børn.

K.R.O.P. er skabt for og med de 14 til 19-årige. De inddrages aktivt i forestillingen, som skaber rum til undren og refleksion. Skræddersyet til skoler og gymnasier.

På gulvet: Kasper Daugaard og Merete Byrial Skabt af: Adelaide Bentzon, Christine Fentz og Kasper Daugaard.

Skabt af: Adelaide Bentzon og Christine Fentz i samarbejde med de medvirkende: Kasper Daugaard og Pernille Koch.

Hoved & Hale tilbydes i to versioner: 45 min. eller 80 min. inkl. pause.

”Vildt godt – jeg er solgt!”, Bernadotteskolen

”Det er noget af det bedste, vi har haft – god måde at få børnene med, og rigtigt godt med det historiske aspekt; alt i alt en superoplevelse.” Lagoniskolen, Vojens

“Kropslekture med tankestof og sanselighed ... går man efter en interaktiv teaterforestilling til sin skole om kroppen, som både stimulerer krop og sanser, er “K.R.O.P.” et udmærket valg.” H H H H Aarhus Stiftstidende

Fotos: Lene Riggelsen og Malle Madsen

– fra amøbe til menneske

Booking: Secret Hotel tlf. 5055 6263 | line@secrethotel.dk Pris: Kr. 6.800 | Dobbeltforestilling samme dag kr. 10.500 ekskl. moms v i t i l b y d e r s ta d i g væ k : i n t H e f i e l d (performance lecture)

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de lidt større

For de største

HOVED & HALE – FRA AMØBE TIL MENNESKE

K.R.O.P. – AT HAVE ELLER VÆRE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-11 Varighed i min:. . . . . 45/80 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-19 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/50

WWW.SECRETHOTEL.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60

SECRET HOTEL 239


SOFIE KROG TEATER

ut

na

ltu Ku

For de største

THE HOUSE Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/90

240 SOFIE KROG TEATER

WWW.SOFIEKROG.COM


SOFIE KROG TEATER For de største

CIRCUS FUNESTUS Alder:. . . . . . . . . . . . 13-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9600/90

SOFIE KROG TEATER 241


Scenekunst på din skole? - så nemt er det… Vi kan hjælpe dig med at få scenekunsten ind i undervisningen på din skole. Kontakt os eller besøg vores hjemmeside, hvor du kan finde meget mere information om vores nye initiativ ”Scenekunst og undervisning”. Få teater med tilhørende workshop og/eller undervisningsmateriale ud på netop din skole. TLF: 3530 4400 WWW.TEATERCENTRUM.DK Teatercentrum er Danmarks officielle kompetencecenter for udbredelse og formidling af scenekunst for børn og unge. Teatercentrum er en selvejende institution under Kulturministeriet. 242 TEATERCENTRUM


Spektaklo Gi;.

Hvad sker der, når man giver kroppen mad og drikke? Kommer der mon noget ud i den anden ende? Hvad sker der, når man giver en gave til en anden? Eller hvis man selv modtager en? Giver en parasol skygge eller tager den solen? En mand bor i sin alt for lille cirkusvogn. En dag kommer der en lille pige forbi. I deres møde sker der en masse forunderlige ting. En morgen vågner de op til, at en har fødselsdag. Støtte fra Aarhus kommunes Kulturudviklingspulje

Merlin;. Hvordan skaber man sig en identitet, når man ikke ved, hvor man kommer fra, og hvor man skal hen? Og just som man tror, man ikke er nogen som helst, er man en af verdens største troldmænd. Merlin er en underlig dreng - med hans kræfter får han ting til at ske. Han møder Vivian - et ikke særligt behageligt møde. Der udvikler sig et venskab på trods af deres forskelligheder. Tingene hænger nemlig ikke altid sådan sammen, som man tror. www.spektaklo.dk Tlf. 26363399 For de allermindste

For de lidt større

GI

MERLIN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SPEKTAKLO.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6200/50

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-13 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12500/100

TEATER SPEKTAKLO 243


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Den hidtil største festival fandt sted i Holstebro Kommune i april 2014? Her deltog 120 teatre med 186 forestillinger.

244 TEATERCENTRUM


Stakkels teenager Teenagere dummer sig. Fordi de vil være seje. Og vil have en kæreste. Og fordi de ikke ved noget. Og tror, de ved alt.

Velkommen til teenagerens slagmark: Klasselokalet, dansegulvet og middagsbordet. Til kampen om forelskelsen, venskabet og identiteten.

Tlf. 61 27 31 20 - andreas@kulturkontoret.dk www.teatretsporenstregs.dk

teatret

sporenstregs

Aske Ebbesen og Caspar Samsø Clausen beretter - med fuld fart på vej mod nye katastrofer. Der bliver spillet direkte til publikum, og du bliver hevet med ind til forvirring, forelskelse og fumleri i hovederne på 2 helt almindelige teenagedrenge. Nøøøøj hvor bliver det pinligt…

For de største

STAKKELS TEENAGER Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.TEATRETSPORENSTREGS.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 8600/100 Pris/tilskuere:. . 9500/150

SPORENSTREGS 245


SYGTSUND - til alle med et helbred

Teatret st. tv rammer med ”SygtSund” præcist ind i danskernes optagethed af at være sunde, også selvom det koster dem helbredet. Rikke Rottensten, Berlingske Tidende Nationen Danmark har fået sundhedsforstyrrelse. Lægerne ordinerer motion på recept, rygerne må søge tilflugt i træer og politikerne vedtager nye sundhedsreformer. Man bør holde sig væk fra ALT Instruktør: Dramatiker: Scenograf: Komponist:

Anders Lundorph Mette Heeno Lisbeth Burian Sune Skuldbøl Vraa

Teatret st. tv er støttet af Statens Kunstråd og Københavns scenekunstudvalg. Der forelægger undervisningsmateriale til samtlige ungdomsforestillinger.

- og huske at drikke vand til og stå på hovedet, mens man gør det. Men hvad er egentlig meningen? Og hvad er sandheden om sundheden? SygtSund er en absurd komedie om stripfitness, dødsangst, mirakler, kys, kalorier - og familien Momsens kamp for at leve lykkeligt til deres dages ende. Turné aug.-sep. 2015, jan. og marts-april 2016 Rabat ved køb af flere forestillinger Salg varetages af Nørregaards Teater Tlf. 70 26 18 70

Lysdesigner: Raphael Solholm Speak/sang: Bjørn Fjæstad Medvirkende: Betina Grove og Marianne Søndergaard

www.teatretsttv.dk post@teatretsttv.dk

For de største

SYGTSUND Alder:. . . . . . . . . . . . 14-123 Varighed i min:. . . . . . . . 65 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

246 TEATRET ST. TV

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/100 Pris/tilskuere:. 22000/250

WWW.TEATRETSTTV.DK


sneglen og hvalen En eventyrlig rejse på de 7 verdenshave frit efter Julia Donaldsons bog

Iscenesættelsen er en fantastisk blanding af moderne og nyt, mikro og makro, grin og gråd, samt krop og teknik. Det er børneteater der vil noget. Hanne D. Frette, Fyns Stiftstidende Instruktør: Anders Lundorph Med-instruktør: Betina Grove Komponist: Sune Skuldbøl Vraa

Dramatisering: Marianne Søndergaard og Betina Grove Scenograf: Lisbeth Burian Medvirkende: Marianne Søndergaard eller Betina Grove Co. Produktion med Nørregaards Teater Turné feb. og april 2016 Rabat ved køb af flere forestillinger Salg varetages af Nørregaards Teater Tlf. 70 26 18 70

Den sultne larve Aldrigmæt

En skøn enkel historie med varme farver og poetisk dybde. Frit efter Eric Carles bog Overdådigt og nænsomt – og forførende livslystent.

Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Scenograf: Tanja Bovin Medvirkende: Betina Grove Co. produktion med Nørregaards Teater

Anne Middelboe, Teateravisen Instruktør: Holdet Dramatisering: Betina Grove

Turné jan.-marts 2016 Rabat ved køb af flere forestillinger Salg varetages af Nørregaards Teater Tlf. 70 26 18 70 For de små

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de allermindste

SNEGLEN OG HVALEN

DEN SULTNE LARVE, ALDRIGMÆT

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1½-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6000/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4300/40

TEATRET ST. TV 247


NYHEDER REPORTAGER

Baggrundsartikler, kunstnerportrĂŚtter og analyser

Kommentarer og debat Aktuelle anmeldelser af de nyeste forestillinger

Mulighed for dialog mellem formidlere og producenter

Find os pĂĽ www.teateravisen.dk 248 TEATERAVISEN


to farverige børne-og familieforestillinger:

”Se, det er lige sådan no -

Eventyrkisten

K i r s te n o g K atr i n e ha r a r ve t e n l i l l e k i s te f r a d e re s t i p -to p o l d e f a r St y r ma n d Vo l te r. D e n e r f y l d t m e d e ve n t y r, s o m b l i ve r f o r t a l t m e d h j æ l p f r a p u b l i k u m o g m e d r e k v i s i t te r f r a b ø r n e n e s e g e n ve rd e n. Så læn dig tilbage, slå ørene ud, og husk at have øjnene med, for det er i far ver!

get teater, jeg vil tage mine børnebørn ind og se. Fuld af fest og far ver og ægte histo rier. Stor teatermag i med små midler. Renhjer tet humor på højt plan. Dejlige damer og flot te kostumer.. .”

Anne Marie Helger

Julepakken

f o t o: B o l e t t e A g e r s c h o u g r a f i s k d e s i g n: Te a B e n d i x

De t er o p mo d jul, me n K ir s te n o g Katr in e har s væ r t ve d at f ind e ind i d e t re t te ni s s e hum ør. De t er s om om d er ma n gl er no g e t. He l t u ve nte t mo d t ag er d e e n pa k ke, d er v i s er sig at i n d e ho l d e e n k i s te me d a l s ke n s herligheder, som lidt ef ter lidt og på underfuld vis får den savnede julestemning i hus.

tekn iske krav 220 v, et cafeb ord, to stole u. armlæ n manu s & medv. Katrin e Jense nius & Kirste Breum instr uktø r Kit Goetz / Søren Danie lsenn (Julep akken) musi k Wili Jönss on / Troel n kont akt Katrin e Jense nius 26s jense 85 19 75 katrin ejens enius @gm ail.co m

For de små

For de små

EVENTYRKISTEN

JULEPAKKEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 3-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . 3-100 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 8000/80

STYRMAND VOLTERS TEATER 249


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Klods-Hans

H.C. Andersens herlige historie om herremanden, som havde to sønner, der var så vittige at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, og det turde de, for hun havde ladet kundgøre, at hun ville tage til mand, den hun fandt bedst kunne tale for sig. Der var også en tredje broder. Men der var ingen der regnede ham med som broder, for han havde ikke sådan lærdom som de to andre, og ham kaldte de bare Klods-Hans. Da Klods-Hans hørte om sine brødres planer, sagde han: ”Hille den, jeg får sådan en lyst til at gifte mig”. Og så drog de tre brødre af sted til slottet, for at prøve deres lykke. En dukketeater forestilling for hele familien. (Fra 3 år)

Svanen dansk-tjekkisk dukketeater er støttet af Odense Kommune Antal tilskuere er baseret på børn, voksne er velkomne udover VINKÆLDERVEJ 17, 5000 ODENSE C, MOBIL: 40450046 EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK For de små og de lidt større

KLODS-HANS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80

250 SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Eventyret om dronning Dagmar

Eventyret om en prinsesse der blev giftet bort til en konge fra et land højt mod nord. En musikalsk fortælling med dukker om dronning Dagmar og kong Valdemar Sejr

Nøddebo præstegård

Frit efter Henrik Scharling og Elith Reumert

Årets juleforstilling

Den skønne klassiske julefortælling om de 3 studenter brødre Christopher, Frederik og Nicolai, der holder juleferie hos den rare præstefamilie Blicher i Nøddebo. Scharling og Reumerts elskede julefortælling som dukketeater for hele familien. For de små og de lidt større

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

EVENTYRET OM DRONNING DAGMAR

NØDDEBO PRÆSTEGÅRD

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7500/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7500/80

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER 251


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Snehvide

Historien om Snehvide, hendes far Kongen, den onde stedmoderen, jægeren, prinsen på den hvide hest og selvfølgelig de syv små dværge. En dukketeater forestilling over Brødrene Grimm´s verdenskendte eventyr.

Marionetspilleren

En cirkusforestilling med dukker Marionetspilleren er en sød, musikalsk, humoristisk og næsten ordløs cirkusforestilling med marionetdukker, for hele familien (fra 3 år),

Lille Claus og Store Claus

Af H.C. Andersen H.C. Andersens fantastiske historie om Lille Claus og Store Claus, om hvordan den kloge narrer den mindre kloge.

Hvad fatter gør det er altid det rigtige Af H.C. Andersen

H.C. Andersens historie om et naivt, positivt og glad livssyn. Om to menneskers grænseløse kærlighed og om de reelle værdier i livet. En sød, humoristisk og musikalsk marionetdukketeater-forestilling for hele familien.

EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK eller ring 40 45 00 46. VINKÆLDERVEJ 17, 5000 ODENSE C, MOBIL: 40450046 EMAIL: SVANEN@SVANEN-DUKKETEATER.DK WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

SNEHVIDE

MARIONETSPILLEREN

LILLE CLAUS OG STORE CLAUS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80

252 SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 285 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6800/60 Pris/tilskuere:. . . 7500/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80

WWW.SVANEN-DUKKETEATER.DK


SVANEN

DANSK - TJEKKISK DUKKETEATER

Svinedrengen Af H.C. Andersen

Historien om den fattige prins, der vil giftes med kejserens datter og som begiver sig af sted til kejserens slot, medbringende to skønne gaver, for at fri til prinsessen

TeaterTraileren (Udendørsforestillinger) Hvad fatter gør det er altid det rigtige, Lille Claus og Store Claus Nøddebo præstegård & Klods-Hans

Jeg har bygget min trailer om til et rullende teater så forestillingen kan opføres overalt. På torvet, gågaden, campingpladsen, til sportsfesten, byfesten, i skolegården…… ja, kun fantasien sætter grænsen.

Lille Carl

Ny forestilling Lille Carl er en dukketeaterforestilling som tager udgangspunkt i Carl Nielsens barndom. Forestillingen bliver en børne og familieforestilling (fra 3-99 år) hvor vi gør brug af forskellige dukketeaterformer så som maniquindukker, hånddukker, marionetdukker og sort teaterteknik. Det bliver en poetisk, gennemkoreograferet og gennemmusikalsk ordløs forestilling. Premiere i efteråret 2015.

Ny juleforestilling

Vi fortæller historien om hvorfor vi egentlig fejrer jul. Vi møder Josef, Maria, det lille jesusbarn og de tre vise mænd. Et krybbespil fortalt ved hjælp af dukker og smuk julemusik. For hele familien (fra 3 – 99 år). Premiere november 2015

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

HVAD FATTER GØR DET ER ALTID DET RIGTIGE

SVINEDRENGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 3-99 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5600/60 Pris/tilskuere:. . . 6000/80

SVANEN DANSK-TJEKKISK DUKKETEATER 253


For de små

For de små

HR. IVILDENSKY & FRK. SANSELI’

TOMMELISE

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 45 Nedtagning i min:. . . . . 35 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Alder:. . . . . . . . . . . . . 3-103 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 25 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 4480/50

254 SVANEKEGAARDEN

249 Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4320/50

WWW.CHRISTINEALBRECHTSLUND.DK


I DET BLÅ BJERG MEDVIRKENDE: Margit Watt-Boolsen og Kenneth Andersson INSTRUKTØR: Folmer Gry Kristensen SCENOGRAFI og DUKKER: Niels Secher SCENOGRAFASSISTENT: Heidi Peulicke MUSIK: Tine Vitkov og Troels Drasbeck LYSDESIGNER: Maria Pi Houmann

Et dukkeeventyr om mod, handlekraft og kammeratskab. Forbandelsen er blevet til sandhed og prinsessen bortført af en snestorm midt i den lyse sommer. Soldaten slår følgeskab med kaptajnen og løjtnanten, og sammen drager de ud for at finde prinsessen. På en farefuld færd er det bedre at være tre end at være alene. Men hvem kan man stole på, når man skal ind i Det Blå Bjerg, og stå ansigt til ansigt med de farer der lurer. Og hvor snu kan man være, før man bliver for snu?

BEARBEJDELSE: Holdet IDÉ EFTER: Asbjørnsen og Moe

Tekniske krav: Strøm: 3 x 16A

4-10 å

r

Kontaktinfo tlf.: 20 93 15 62 hege@syddjursegnsteater.dk For de små og de lidt større

I DET BLÅ BJERG Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.SYDDJURSEGNSTEATER.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7040/80

SYDDJURS EGNSTEATER 255


Mens Norge har sin ’Karius og Baktus,’ Sverige sin ’Pippi Langstrømpe,’ så har vi her i Danmark den lille festlige ’Cirkeline,’ som i mere end 2 generationer har henrykket os alle sammen.

Cirkelines Museskole

Af Hanne Hastrup Det er hverdag i den lille musefamilie, hvor Frederik og Ingolf - som alle andre børn må afstå fra alskens skæg og ballade for i stedet at gennemgå skolelivets opslidende strabadser. Men Frederik og Ingolf er et par frække, små labaner, som nemt kan gøre livet surt for en skolefrøken, i dette tilfælde Cirkeline. Så hun beslutter sig nu for at flytte undervisningen ud i skoven i håb om i det mindste at få banket lidt botanik ind i hovedet på de to krudtugler. Ude i skoven er der masser af smukke blomster, men også giftige planter. Der er sultne bier og - en lille trold med et problem. En musikalsk familieforestilling i et univers befolket af nisser, alfer, trolde og, ikke mindst, mus. Aldersgruppe: 3-9 år og opefter Pris incl. moms: kr. 11.875 max 100 tilsk. kr. 13.125 max 150 tilsk. Turnéperiode: 1/9 - 15/11 2015 1/4 - 30/4 2016 Refusion: Godkendt. Varighed: Ca. 50 min. Opstillingstid: Ca. 2 timer. Spilleareal: 7 x 7 mtr. 2,5 mtr. høj. Medvirkende: Nina Marie Birk/ Johanne Nørregård Nielsen/ Bendt Hildebrandt Manus/ide: Hanne Hastrup/ Bendt Hildebrandt Musik: David L. Hildebrandt Scenografi: Annika Nilsson Instruktion: Thorkild Lindebjerg/ Per Linderoth

Søholm Park Teatret

For de små

CIRKELINES MUSESKOLE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

256 SØHOLM PARK TEATRET

WWW.SOEHOLMPARKTEATRET.DK


God Jul

Cirkeline

Det er juleaftensdag, tidligt om morgenen, Cirkeline sidder i sin tændstikæske og kigger ud på stjernerne. Sådan begynder årets juleeventyr om Cirkeline og hendes festlige musevenner, Frederik og Ingolf, som i fineste form kaster sig ud i juleforberedelserne, Gaver skal pakkes ind, hjerter skal flettes, og der skal også være tid til at synge og lege. Senere drager de tre venner ud i skoven efter juletræet. Det er koldt, og sneen falder hvid. I skoven møder vi den skurkagtige kat, de sjove skovnisser, og sidst men ikke mindst, snemusen Knud med den røde tud. Og så bliver det endelig juleaften. Af Hanne Hastrup

Aldersgruppe: Familieforestilling 3 år og op Pris incl. moms: kr. 12.500 max 100 tilsk. kr. 14.375 max 150 tilsk. max 400 tilskuere Turnéperiode: 21/11-20/12 2015 Refusion: Godkendt. Varighed: Ca. 55 min. Opstillingstid: Ca. 120 min. Spilleareal: 7 x 7 mtr. 2,5 mtr. høj. Medvirkende: Koreografi: Kostumer: Musik: Scenografi: Instruktør:

Nina Marie Birk/ Hother Bøndorff/ Bendt Hildebrandt Katja During/Sandy Grant Tora Winther Sten Ørting Niels Secher Lisbet Lipschitz

Søholm Park Teatret c/o Bendt Hildebrandt

Ll. Strandvej 2, 3 tv. • 2900 Hellerup • Tlf. 20 45 07 41/39 62 69 69 mail: post@soeholmparkteatret.dk • www.soeholmparkteatret.dk For de små

GOD JUL, CIRKELINE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 75 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

SØHOLM PARK TEATRET 257


HITTEHATHATTENS HEMMELIGHED MUSIKALSK FORESTILLING MED RIM AF HALFDAN RASMUSSEN

De skal lige til at begynde, men Flemming mangler sin ene sko. Ivonne har helt sikkert IKKE set den, og så er gode råd dyre... Turen går forbi glemmekassen, hittegodskontoret og banken endda. Sammen finder Ivonne og Flemming både himsteregimser, dippedutter og himpegimper. Blå sløjfer, stærekasser og en lille grønært. Tingene hober sig op. Men skoen... den er væk. Hvor er der hjælp at hente? Hos en magisk hittehathat måske? En munter musikforestilling baseret på en lang række af Halfdan Rasmussens rim for børn og barnlige sjæle. Sanglærken Ivonne og smørstemmen Flemming tager på en lystig udflugt i Halfdans forunderlige univers. Rim føjes til rim, vers føjes til vers, og frydefulde og underfundige situationer opstår.

PERIODER 20/10 - 24/11 2015 Januar-februar 2016 TEKNIK Adgang til el (220 V) MEDHJÆLP

1 stk ved opsætning og nedpilning

MEDVIRKENDE Ivonne Cadovius Flemming Bang INSTRUKTION

Hans Nørregaard

SCENOGRAFI Thomas Ravnsgård MUSIK Ole Højer Hansen MANUSKRIPT

Dorthe Skøtt Bébe Hans Nørregaard

RIM & REMSER Halfdan Rasmussen FORLAG

Schønberg

For de små

HITTEHATHATTENS HEMMELIGHED Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

258 TEAM TEATRET

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/40 Pris/tilskuere:. . . 5200/60 Pris/tilskuere:. . . 5600/80

WWW.TEAMTEATRET.DK


PÅ TIPPEN AF NÆSEN

MUSIKALSK FORESTILLING MED RIM AF RUNE T. KIDDE PERIODER

31/8- 4/10 2015 April-maj 2016

TEKNIK Adgang til el (220 V) MEDHJÆLP

MEDVIRKENDE INSTRUKTION

1 stk ved opsætning og nedpilning Jacob Venndt Jytte Kvinesdal Hans Nørregaard

SCENOGRAFI Thomas Ravnsgård MUSIK Jacob Venndt MANUSKRIPT

Dorthe Skøtt Bébe Hans Nørregaard

RIM & REMSER Rune T. Kidde

Felix elsker at rime. Han rimer om mus og om elefanter, om sko og slips og vanter, om vilde dyr og milde dyr og om alt det han ser. Og ind imellem bliver rimene bare lidt for virkelige, som for eksempel den dag med majonæsen. ”På tippen af næsen, der sidder majonæsen”, og vupti ude på spidsen af Felix’ fregnede næse: en lille blank klat majonæse. Men havde det så bare været majonæsen… Far er ved at gå ud af sit gode skind og Felix bliver sendt ud i haven for at tænke over tingene. Men så er det, han hører lyden bag plankeværket. Derindefra hvor den uhyggelige Udklipstante bor... En musikalsk fortælling om at leve i nuet, om at mødes og at tilgive hinanden og om at finde sig selv. Masser af rim og remser af Rune T. Kidde for børn og musikalske sjæle. For de små

PÅ TIPPEN AF NÆSEN Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 240 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4400/40 Pris/tilskuere:. . . 5200/60 Pris/tilskuere:. . . 5600/80

TEAM TEATRET 259


APRIL

FESTIVAL - afholdes

10. – 17. april 2016

i Frederiksberg Kommune

Vidste du at…

Teatercentrum har afholdt teaterfestivaler siden 1971 i Herning, hvor 15 teatre deltog med 25 forestillinger og 32 opførelser? Siden er festivalen vokset støt. I 2014 i Holstebro Kommune deltog 120 teatre med 186 forestillinger, der blev opført i alt 639 gange.

260 TEATERCENTRUM


Abrahams døtre En forestilling om to religioner, to kulturer og to mennesker. Yrsa og Yusraa er søstre, Yrsas mor er fra Danmark og Yusraas mor er fra Tyrkiet, men de har samme far, eller rettere sagt de havde, for han er død. ”Oprigtigt og smukt, opofrende og smertefuldt. Og foruroligende aktuelt” Børneteateravisen Instruktion: Lene Vestergård Ide & Manuskript: Karen Nielsen, Laura Kamis Wrang og Lene Vestergård Medvirkende: Laura Kamis Wrang og Karen Nielsen

Lille Blå & Lille Gul

Historien om to, der bliver så glade for hinanden, at de bliver helt grønne! En forestilling for øjne og ører, her bliver sunget og danset, mens der males farvestrålende billeder på det ellers så hvide papir.

TeaterTasken

”Instruktøren Annette Havemann Linnet har gjort Lille Blå & Lille Gul til en fin og formfuldendt forestilling.”

Instruktion: Annette Havemann Linnet Ide: Karen Nielsen Kostumer: Bente Nielsen Medvirkende: Peter Fønss Larsen & Karen Nielsen

Lundevej 14 • 3600 Frederikssund • Tlf. 47 38 35 36 info@teatertasken.dk • www.teatertasken.dk For de største

For de små

ABRAHAMS DØTRE

LILLE BLÅ OG LILLE GUL

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

           Børneteateravisen

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/50 Pris/tilskuere:. . . 7200/80

WWW.TEATERTASKEN.DK

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 640 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 220 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6000/50 Pris/tilskuere:. . . 7200/80

TEATERTASKEN 261


- It’s better to burn out than fade away! En gruppe af meget forskellige mennesker, unge som voksne, vågner op i en togvogn. Vognen er aflåst i begge ender, og ingen af dem kan huske hvordan de er havnet i vognen, hvor de er på vej hen, eller hvor de kommer fra. I dette mørke vakuum genlever de, igen og igen, brudstykker fra deres liv – fra fødsel til død. De er alle døde, dræbt i en terroraktion på toget, og nu befinder de sig i en uhyggelig skærsild af evige gentagelser. At være radikal er at ville ændre ved noget bestående, og denne vilje har alle passagerne på forskellig vis mødt i deres liv. De vidner hver især om en form for radikalisme, men er en af dem også villig til at gå i døden for en sag og tage andre med sig? Er en af dem selvmordsbomberen som står bag terroraktionen? ILDSJÆL er en yderst aktuel fortælling, der ikke kun handler om at være ung, om at være menneske, om døden, om radikalisme, ekstremisme og fanatisme, men som også handler om at tage ansvar for ens handlinger – at alt hvad du gør ilivet ikke kun har en konsekvens for dig, men også for din familie, venner og for menneskene omkring dig. ILDSJÆL produceres i et samarbejde med SSP Aarhus Kommune og Teaterhuset Filuren. URPREMIERE 4.MARTS 2016 - TEATERHUSET FILUREN, AARHUS Dramatiker: Brian Wind-Hansen | Instruktør: Kasper Sejersen Scenograf: Daniel Bevensee | Medvirkende: Kaja Kamuk, Stig Reggelsen Skjold & Anders Brink Madsen Spilleperiode: 4.-19.marts 2016 - Kontakt os for turné i foråret 2016 & 2016/17. www.teaterietapropos.dk | Tlf. 51 20 16 02 | mail@teaterietapropos.dk

For de største

ILDSJÆL Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9120/80 Pris/tilskuere:. 11120/100

262 TEATERIET APROPOS

WWW.TEATERIETAPROPOS.DK


Rabat ved køb af flere forestillinger

En forestilling om mobning på sociale medier

Simone svæver mellem liv og død. Hendes venner Mille og Marcus sætter sig for at undersøge Simones efterladte online profiler, og i en form for detektivhistorie går de længere og længere tilbage gennem hendes efterladte tidslinje for at finde frem til, hvordan det kunne gå så galt, og hvordan de måske selv har været med til at smide det snefnug, der har vokset sig til en ustoppelig lavine af mobning. #bitch #kælling #backstabber omhandler unges brug af og konflikter på digitale platforme som Facebook, Instagram, Snapchat, Speek, Formspring m.fl. Forestillingen sætter fokus på sociale spilleregler og hvordan man kommunikerer, når man ikke står ansigt til ansigt. Den sætter spørgsmålstegn ved den måde, vi omgås hinanden på de digitale platforme. #bitch #kælling #backstabber er skabt i et unik samarbejde med Center For Digital Pædagogik – www.cfdp.dk Instruktør: Nikolaj Mineka | Dramatiker: Henrik Szklany | Scenograf: Johanne Eggert | Lyd: Kenneth Andersson Medvirkende: Stig Reggelsen Skjold & Sara Line Møller Olsen/Bolette Engstrøm Bjerre | Lys: Jonas Kongsbach Læs mere om forestillingen og de tekniske specifikationer på www.teaterietapropos.dk For de største

#BITCH #KÆLLING #BACKSTABBER Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9120/80 Pris/tilskuere:. 11120/100

TEATERIET APROPOS 263


VORES VISION: VELKOMMEN VALBY VISIONÆRT VÆKSTHUS VEDKOMMENDE VISUELT VELARTIKULERET VIRTUOST VITTIGT VITALT VERBALT VANVITTIGT VILLIGT VIDUNDERLIGT VASKEÆGTE VILJEFAST VARMBLODIGT VINDER AF BEDSTE BØRNETEATER 2011 DANMARKS TEATERFORENINGER

Byenkalder.dk

Børnibyen.dk

Kulturkongen.dk

JP

CPH Culture

Gregersdh.dk

Børneteateravisen.dk

FRA 5 - 99 ÅR

Fyns Amts Avis

Se - eller gense - Teater V´s prisvindende og anmelderroste opsætning af Thorbjørn Egners klassiker med alle de kendte sange: “Når en peberkage-bager…”, “Den som spiser gulerødder…”, “Hip Hurra for Bamsefar…” m. fl. Manuskript Thorbjørn Egner Oversættelse Halfdan Rasmussen Instruktion og bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Antal medvirkende 7 skuespillere TURNEPERIODE 7. – 27. SEP 2015 (UGE 37+38+39) 150 PUB. KR 25.000 EX MOMS. DERUDOVER KR 70 EX. MOMS PR PUB. MAX 700 PUB

“...Stykket lever længe efter...” “…En rigtig fin forestilling…” “…Særdeles underholdende…” BØRN I BYEN

CPH-CULTURE

Kulturkongen.dk

KARIUS og BAKTUS

DE TO FRÆKKE TANDTROLDE FRA

4 - 8 ÅR

Efter den store succes med Dyrene i Hakkebakkeskoven, er Teater V nu klar med Pelle Koppels finurlige udgave af historien om de to mikroskopiske og drillesyge tandtrolde, der elsker wienerbrød og søde sager... Manuskript Thorbjørn Egner Instruktion & bearbejdelse Pelle Koppel Scenografi Johan Kølkjær, efter Thorbjørn Egner Antal medvirkende 2 skuespillere TURNEPERIODE 11. APRIL – 1.MAJ 2016 (UGE 15+16+17) 150 PUB. KR 10.000 EX MOMS DERUDOVER KR 50 EX MOMS PR. PUB. 20 % RABAT VED FLERE FORESTILLINGER. MAX 500 PUB

BOOKING TEATER V ANNY NEEL DIRCHSEN For de små og de lidt større

TELEFON 61 66 98 07

For de allermindste og de små

DYRENE I HAKKEBAKKESKOVEN

KARIUS OG BAKTUS

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 90 Opsætning i min:. . . . . 360 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

264 TEATER V

ANNY@TEATER-V.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 25000/150

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 10000/150

WWW.TEATER-V.DK


VELSPILLET VOLDSOMT VELOPLAGT VÆSENTLIGT VIRILT VELKOMPONERET VELSIGNET VILDT VOVET VAMPET VIDTLØFTIGT VIDENDE VIGTIGT VÆRDIFULDT VARIGT VOKSENDE VERDENSOMSPÆNDENDE - VELBEKOMME...

TEATER-V.DK

Baseret på Janne Tellers ungdomsroman. Om 14 årige Pierre Anthon, der går ud af skolen og klatrer op i et blommetræ den dag, han finder ud af, at det ikke er værd at gøre noget, fordi intet betyder noget.

INTET FRA 13 ÅR OG OP

Opsat på at bevise at han har uret begynder hans klassekammerater på at samle en bunke af betydning, og de unge konfronteres med hvad der betyder noget for dem selv og for andre.

Tema Eksistens, identitet, meningen med livet, nihilisme, tro Fag Dansk, historie, samfundsfag Turnéperiode 2. – 22. Nov 2015 (Uge 45+46+47) Dramatisering og instruktion Pelle Koppel Medvirkende 2 skuespillere Scenograf Claus Helbo Producent Teater V, i samarbejde med Teater Nordkraft Max 100 pub. Pris 9.900 kr. ex moms. 20 % rabat ved flere forestillinger

Booking Teater V Anny Neel Dirchsen Anny@teater-v.dk Telefon 61 66 98 07 For de største

INTET Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-17 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9900/100

TEATER V 265


Den Store Bastian

-

spiller ude eller inde for hele familien!

”En rigtig god oplevelse! Humoren er barsk, spillestilen original, forestillingen ordløs med masser af effektfuld underlægningsmusik og præcist tilpassede bevægelsesmønstre, der kalder på både grinet og gyset.” - Henrik Lyding, Jyllands-posten

Dracula

- Gys for de seje! (Scary Stuff! Inde i morket, naturligvis.) ”Herlig skælmsk. Det gibber i publikum. Og gysene løber som en steppebrand ned mellem tilskuerrækkerne. Samtidig klukker vi. Sådan helt spontant..." - Aarhus Stiftstidende

Race Dog

Hundegalskab til alle - ude og inde ”Mesterlig maskekomedie: en forrygende kombination af præcise, menneskelige bevægelser og utroligt udtryksfulde masker…rørende sødt…særligt anbefalelsesværdig!”- Børn og Unge "Det bedste, vi har set i årevis! Helt fantastisk godt!" Marianne Carlsson, Teaterkontaktlærer, Gelsted Skole

www.thaliastjenere.dk For de lidt større

For de største

DEN STORE BASTIAN

DRACULA

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 10-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 850 Dybde i cm:. . . . . . . . 1250

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12950/150

266 THEATRET THALIAS TJENERE

For de lidt større

RACE DOG Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12350/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Højde i cm: . . . . . . . . . 420 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 12950/150

WWW.THALIASTJENERE.DK


teater, der bevæger

Mosters Monster

-

ny indendørsforestilling for de 5 - 10 årige Carlo er bange for monstre. Moster er ikke bange for noget.

”Hvor var det dejligt! og hvor ville jeg ønske jeg ku ha set "Mosters Monster" da jeg var 5 år og bange for manden i gardinet. Uuuuuuh! ...Sådan en moster sku vi alle have! Tak for det!” - Susan Albertsen, Ærø International Maskefestival

Strandtur med Carlo Dengang Carlo skulle sove hos sin Moster for første gang, skete der noget uventet. Der var helt sikkert noget under sengen. Eller – der var i hvert fald noget i skabet. Noget farligt… På knivsæggen mellem gys og grin oplever vi historien om et møde i mørket, der kaster lys over fantasiens evne til at forstørre frygten – men også til at forvandle, og endda overvinde den helt. Med dets levende maskespil, besnærende musik og poetiske skørhed, er Mosters Monster en visuel og forbløffende gysegriner. Skabt i samarbejde med Teaterhuset Filuren.

www.thaliastjenere.dk For de små og de lidt større

MOSTERS MONSTER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 7750/100 Pris/tilskuere:. . 8550/120

THEATRET THALIAS TJENERE 267


præsenterer…

BY T U R

g om - en forestillin

unge og alkoho

l

r til debat ” u lt u k k u r d s e ung ”Bytur sætter Mads og Nanna kom meget sent hjem efter en heftig bytur. De har festet og drukket temmelig vildt sammen med vennerne. Men uden egentlig helt at ville det er de kommet til at gøre noget, som de ellers ikke ville have gjort... Medvirkende: To helt unge skuespillere fra Thy Teaters ensemble. Manuskript: Tine Frellesen og Maj-Britt Langdal. Idé og instruktion: Niels Vendius. Forestillingen kan arrangeres i samarbejde med dit lokale SSP. Ring til Thy Teater og hør nærmere. Pris: 5.500,- + moms. Rabat ved flere forestillinger. Turnéperiode: Efterår 2015/forår 2016 Forestillingen har refusion Kontakt: Thy Teater/Birgitte Thomsen, tlf. 97960100. Mail: birgitte@thyteater.dk Adresse: Thy Teater, Frederiksgade 5, 7700 Thisted. www.thyteater.dk For de største

BYTUR Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-17 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 40 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

268 THY TEATER

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris:. . . . . . . . . Se annonce

WWW.THYTEATER.DK


TEATER TT PRÆSENTERER... FREDDYS RADIOTEATER Freddy arbejdede i et cirkus. Cirkus var hele hans verden. Men cirkus lukkede og Freddy måtte finde sin vej i verden udenfor. Nu rejser han rundt med sin dejlige radio, og den fortæller alle mulige fantastiske historier – om fisk, fodbold, vejret eller klokken!

SKYGGEN

FREDDY & FAR

En ordløs forestilling om at forlige sig med sine skyggesider

Historien om hvordan Freddy fandt en næsten rigtig far. Sømanden Svend inviterede Freddy hjem og fortalte ham sin livshistorie om hvordan han fulgte sin stjerne hele jorden rundt og fandt en søn.

Ved hjælp af avanceret videoteknik og animationer, leger vi med tanken om, hvad nu hvis ens skygge pludselig havde sit eget liv og gjorde alt det, du i virkeligheden har lyst til. Og hvis skyggesiderne først er sluppet løs, hvordan fanger man dem så? En komisk, poetisk forestilling om manden, der opdagede sin egen skygge og lærte at leve med den.

TEATER TT Tlf. 40 59 62 15 E-mail teatertt@teatertt.dk

WWW.TEATERTT.DK

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

For de små og de lidt større

SKYGGEN

FREDDYS RADIOTEATER

FREDDY OG FAR

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-12 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 900 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 375 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8500/100

WWW.TEATERTT.DK

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6000/100

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . 6000/100

TEATER TT 269


For de lidt større

For de lidt større

LILLE CLAUS OG STORE CLAUS

GULLIVERS REJSER

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 400

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-11 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

270 TEATER2TUSIND

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6900/80

For de lidt større

KLODS HANS Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6900/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 6900/80

WWW.TEATER2TUSIND.DK


For de lidt større

For de lidt større

For de små

MORFARS PARADIS

TAGE TYKNAKKE

MØRKET LIGGER UNDER SENGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 5-11 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 135 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 550 Dybde i cm:. . . . . . . . . 600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 6900/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-12 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5520/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 700 Dybde i cm:. . . . . . . . 1000

Højde i cm: . . . . . . . . . 350 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 9000/80

TEATER2TUSIND 271


Diagnose : Utilpas Hvordan er det konstant at tænke anderledes og få at vide, at det er forkert? Hvordan føles det at leve op til alles forventninger i konstant frygt for at falde igennem? Hvordan er det at have ADHD, når der bliver krævet, at man sidder stille og lytter? Teater Uden Vægge inviterer publikum ind til at gå i klasse med forestillingens tre karakterer og følge dem igennem en hverdag.

Igennem forestillingen kommer vi blandt andet til at gå i klasse med Sofie, den dygtige pige, der er er bange for at række hånden i vejret i rædsel for, at svaret er forkert. Anders der i mangel på faglig interesse drømmer sig ind i mere spændende verdener, og den ressourcestærke pige Emma, som til trods for sit kloge hoved, keder sig ihjel i timerne. DIAGNOSE UTILPAS handler om den danske folkeskole og har som formål at åbne op for en refleksion omkring det at gå i skole og derved skabe en større forståelse for de forskellige positioner, der findes i en klasse. Forestillingen sætter måden, vi opdrager hinanden på i fokus og gør den naturlige størrelse skolen virker som, til noget vi kan diskutere, bevæge og blive klogere på. kan en n g n de lli s t i s me T E R e r Fo v ide E A u d M T op ! RU ksh F O wo r

For de lidt større og de største

DIAGNOSE UTILPAS Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 20 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 350

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. 10000/120

272 TEATER UDEN VÆGGE

WWW.TEATERUV.DK


TEATER UDEN VÆGGE

Genforeningspladsen 48, st. th. 2400 København NV CVR. 33127081 Email: henrik@teateruv.dk Tlf: 29 70 71 60

al le mater ia le ti l Gratis skole linger fi ndes her : vores forest il v.d k w w w.teateru

Fra Big Bang Til Facebo

ok

www.teateruv.dk

Har du nogensinde drømt om at tage røven på dine elever? At give dem en oplevelse de aldrig glemmer? Og engagere de elever, der altid hænger hen over bordet? FRA BIG BANG TIL FACEBOOK er en overraskelsesforestilling til både de fysiktrætte og de fysik-entusiastiske elever. Eleverne tror at en almindelig undervisningstime skal begynde, men kastes totalt uforberedte ind i et teaterunivers. Med et “Big Bang” sættes forestillingen i gang, og eleverne møder vores heltinde Sofie. En ung kvinde der i et opgør med tidligere tiders fiaskoer i fysik/ kemi-lokalet har planlagt at holde det ultimative foredrag om alt fra universets skabelse til vores højteknologiske samfund! Det kan afsløres at ikke alt går som planlagt, men at Sofie på sin rejse og i sit foredrag blandt andet får “bagt” et univers, sunget det periodiske system, skypet med Newton og sammen med Niels Bohr får instrueret en kærlighedsscene mellem to atomer. Alt sammen i en søgen efter af forstå det HELE.

OV ER R A SK

ELSES-T E AT ER ! Vil du v ide m ere om hvo et besøg v rdan inst it ution il fungere på d in sko le/ ? K o n ta k t o kommer m ed forslag os endelig! Vi g løsninger ti l netop d it k lasselo spil lested. k a le el ler

For de største

FRA BIG BANG TIL FACEBOOK Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 30 Bredde i cm: . . . . . . . . 400 Dybde i cm:. . . . . . . . . 200 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 250 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 8500/90

TEATER UDEN VÆGGE 273


Facebook.dk/uppercutdanseteater @uppercutdancetheater

BODY PARTS - En humoristisk gyserfortælling

Storesøster og lillebror skal sove. Det er svært og kedeligt, og de begynder at fortælle hinanden historier. Pludselig forvandler kommoden sig til et monster og fars handske bliver til en klo, for alt kan ske i mørket. Hvad sker der, når dele af ens krop begynder at leve deres eget liv? Når hånden ʼkommer tilʼ at slå lillebror, og fødderne kravler hen, hvor de ikke må. En danset fortælling om at forsone sig med de grimme ting, man kommer til at gøre. Bare sådan helt af sig selv ... næsten.

Turné: 3. nov. – 8. nov. 2015 ı 23. nov. – 29. nov. 2015

EN KORT EN LANG - Kandinsky for de mindste

Inspireret af Kandinskys digte og billeder inviterers publikum ind i en abstrakt verden af geometriske former og moderne dans.

Turné: 19. okt. – 25. okt. 2015

TWINS

- Breakdance og barnevogne

De kan ikke tale endnu, eller også taler de forskellige sprog. Men gennem rytmer, trin og mimik opstår der alligevel en dialog og et venskab.

Turné: 9. nov – 15. nov. 2015 For de allermindste og de små

For de allermindste

BODY PARTS

EN KORT EN LANG

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-4 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/80

274 UPPERCUT DANSETEATER

For de allermindste

TWINS Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 300 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 7000/80

WWW.UPPERCUTDANCE.DK


Bispebjerg Torv 1 2400 København NV Telefon 82 20 57 27 uppercutdance.dk

360˚

- Den sorteste hvide løgn

Stormen raser, sneen fyger, isen knager og den op dagelsesrejsende kæmper sig over Arktis. Inspireret af løgnens natur, og de opdagelsesrejsende fantastiske fortællinger hjembragt fra Grønland, tager Uppercut Danseteater, fat i en iskold fortælling om, hvad der sker, når en hvid løgn bliver sort. Musik skabt af Efterklang og komponist Karsten Fundal

Turné: 26. okt. - 1. nov. 2015 ı 22. feb. - 5. mar. 2016

JUST BLAZINʼ

- Et jazzet festfyrværkeri

De er jo bare drenge, drenge med mange drømme. De arbejder på en jazzklub, og når lyset bliver slukket folder drømmene sig ud!

Turnerer som en del af helaftensarrangement med 360˚

I AM

- En udviklingsrejse gennem Eventyrland En dansende fortolkning af ”Alice i Eventyrland”. En svimlende tur ned mod instinkterne, op mod fornuften og rundt om følelserne.

Turné: 21. sep. – 27. sep. 2015 ı 10. mar. - 19. mar. 2016

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

For de største

For de lidt større og de største

360˚ OG JUST BLAZIN’

I AM

Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 50 Opsætning i min:. . . . . 360 Nedtagning i min:. . . . 180 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 9-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 360 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . . 800

Højde i cm: . . . . . . . . . 800 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:.38500/200

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 16400/200

UPPERCUT DANSETEATER 275


ÆGGET

Aldersgruppe 1½ - 4 år eller 2 - 5 år Frk. Geert elsker solsikker, gule og store … som solen. Når hun kommer sine frø i jorden, kommer der solsikker op over det hele. Men en dag da hun skal så sine frø, ligger der et æg, bare sådan lige der – på græsset. Det er det største æg, hun nogensinde har set. En historie om begyndelser, forventning og ventetid. Om frø der spirer og vokser op af jorden, om æg der knækker og klækkes – og om overraskelsen over det der kommmer ud. Med lune, en lille sjat magi, genkendelige hverdagstsituationer, dukker, musik og en skuespiller, serverer vi en finurlig forestilling for de små.

MELLEM HIMMEL OG JORD Aldersgruppe 1½ - 4 år eller 3 - 6 år Når solen hver morgen stiger op og en ny dag tager sin begyndelse starter livet og nye oplevelser. Publikum bydes velkommen i den finurlige Olivia’s univers. En forunderlig verden, der vender tingene lidt på hovedet. Hvor genkendelige hverdagsting opstår igen som en del af en leg, og hvor nysgerrighed er en del af livet. For Olivia´s øjne er åbne for alt nyt og gammelt. I Olivia’s “rum” hænger der et æble, stort og fristende, men umuligt at nå. En morsom, lærerig og sanselig forestilling, med udgangspunkt i Newtons lov, og om tålmodighed og utålmodighed, om at ville og ikke kunne og ikke mindst om fantasi. Med poesi og magi oplever det lille publikum, hvor forunderlig vor verden er. Med en rolig hånd og en enkel billedefortælling føres de gennem oplevelserne. Støttet af Teaterrådet

Ny forestilling DRENGEN OG TRÆET

Aldersgruppe 2½ - 6 år Første gang vi møder drengen er han et barn der hver dag glæder sig til at komme ud til træet og dens mange muligheder for leg. Han kaster med blade, han klatrer i det, han leger skovens konge og svinger sig i dets grene. Han hviler i dets skygge, og nyder roen og trygheden. Da han bliver ældre er det træet der lægger ”øre” til drengens møde med kærligheden. Drengen bliver til en ung mand der vil ud i livet og træet giver ham muligheder, og selv om der går mange år imellem at drengen vender tilbage til træet, er træet lige lykkeligt når han kommer. Det stiller sig hver gang til rådighed så drengen endnu engang kan gå ubekymret ud i livet. Træet venter trofast på sin ven og vennen vender trofast tilbage og vi ender hvor vi begyndte, drengen der nu er blevet en gammel mand, hviler nu, lykkelig, sin trætte krop ved træets fod. Støttet af Bikubenfonden For de allermindste

For de allermindste

ÆGGET Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3980/30 Pris/tilskuere:. . . 4240/40 Pris/tilskuere:. . . 4780/60

276 DET LILLE VERDENS TEATER

For de allermindste og de små

MELLEM HIMMEL OG JORD

DRENGEN OG TRÆET

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 350 Dybde i cm:. . . . . . . . . 700

Alder:. . . . . . . . . . . . . 2.5-6 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 300 Dybde i cm:. . . . . . . . . 300

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3989/30 Pris/tilskuere:. . . 4240/40 Pris/tilskuere:. . . 4780/60

Højde i cm: . . . . . . . . . 200 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 3980/30 Pris/tilskuere:. . . 4240/40 Pris/tilskuere:. . . 4780/60

WWW.DETLILLEVERDENSTEATER.DK


FRÆKKE JENSEN OG LILLE STILLE FREDE Aldersgruppe 3 - 8 år “Tju og bang, og tak ska’ du ha’. Har vi det ikke herligt?” Køb, brug, smid væk, køb nyt... Frække Jensen er livsglad, ubekymret og elsker livet, ting og sager og festivitas. Jensen kasserer med let hånd en sofa, et tv apparat, en dåse, en telefon. “Hvor der handles der spildes”, siger Jensen. En dag kommer der en lille mand forbi, Lille Stille Frede. Frede som også er et livsglad menneske, han ser muligheder i alt det som Jensen kasserer. Af de kasserede ting får Frede i løbet af kort tid opbygget et helt fantastisk sted at være. “Og der er mere hvor det kommer fra”. En Thomas Winding historie om forbrug og genbrug, fortalt med musik og kloge sjove ord og billeder. Støttet af Bikubenfonden & Tuborgs Grønne Fond, FE Engel, Expedit A/S

EN RIGTIG NISSE

Aldersgruppe 3 - 8 år Ida er flyttet for sig selv og der er rod over det hele. Så julen bliver sprunget over i år. Og pyt med det, for det bedste, det er, at fra nu af er der ingen andre der skal bestemme, hverken om der skal holdes Jul eller hvor tingene skal stå. Og dog - i det nye hus bor en nisse, – en RIGTIG nisse. Den elsker risengrød, så den leder, roder rundt i tingene, flytter kasser og i det hele taget rumstere og pusler som var der mus og rotter over alt. Men der er ingen grød. Så nu må den, med nisselist få Ida til at lave grød og komme i julestemning. Nissetryllerier og forvekslinger driver historien frem – og Ida må se i øjnene at man ikke bare sådan, kan springe julen over.

ET TESELSKAB – SOM SØSTRE VI DELE... Aldersgruppe 4 - 10 år En nærværende rende og medrivende teateroplevelse i stort kropssprog, latter og små gib. - Som søstre vi dele, jeg tager det hele – Alice er, efter mange års adskillelse, igen sammen med sin søster Nelly for at dele mormors ting. Men det kommer ikke helt til at gå som de havde forestillet sig. For mormor har samlet de ting som hun vidste, betød noget særligt i Alice og Nelly’s barndom og forenet dem i en pakke som de nu skal dele. Pakken åbner døren til barndommens verden, erindringer om eventyr og historier på godt og ondt, og ikke mindst til en genforening. En rabalderfarce hvor vi gennem søstrene Alice og Nelly forstørre de menneskelige relationer. Vi udstiller hvordan vi er overfor hinanden, hvad vi tillader os og hvordan og hvornår vi siger fra. VI SPILLER STADIG Den lunefulde måne Hvordan mon ? To på spil

YDERLIGERE INFORMATION www.detlilleverdensteater.dk info@detlilleverdensteater.dk Tel.: 45 85 93 94 Mob.: 52 17 93 94

For de små

For de små

For de små og de lidt større

FRÆKKE JENSEN OG LILLE STILLE FREDE

EN RIGTIG NISSE

ET TESELSKAB - SOM SØSTRE VI DELE...

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 105 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 450 Dybde i cm:. . . . . . . . . 450

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5580/40 Pris/tilskuere:. . . 6380/60 Pris/tilskuere:. . . 7180/80

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4780/40 Pris/tilskuere:. . . 5580/60 Pris/tilskuere:. . . 6380/80

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . . 90 Nedtagning i min:. . . . . 45 Bredde i cm: . . . . . . . . 500 Dybde i cm:. . . . . . . . . 500

Højde i cm: . . . . . . . . . 230 Inkl publikum:. . . . . . . . Nej Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5580/60 Pris/tilskuere:. . . 6380/80 Pris/tilskuere:. . 7180/100

DET LILLE VERDENS TEATER 277


SPILLER PÅ TEATRET VESTVOLDEN

DANMARKSPREMIERE 2015

HVIDOVRES TEATER PÅ TURNÉ

TAYNIKMA Teater Vestvolden er stolte af at kunne præsentereden første danske teaterversion af den populære actionserie Taynikma, der blander fantasy-roman og manga-inspireret tegneserieunivers med pantomime i en forestilling for hele familien.

SPILLER PÅ TEATRET VESTVOLDEN

SUCCESSEN VENDER TILBAGE

ZAPPA Kultunaut Kulturkongen

TEATERBUSSEN Opstillingstid: 45 minutter Rumkrav: P-plads – bussen er 12 meter lang Tekniske krav: 220 V inden for 100 m. Sal: I bussen er der plads til 40 børn + voksne

278 TEATER VESTVOLDEN

Arbejderen

Spiller fra februar 2016

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK


PPE

CHA SPILLER I TEATERBUSSEN

sk

usikal

k og m Poetis uktion:

er Instr : Chapp

ende

Medvirk

U R S R

E S J MRE uskript:

en Man rneliuss

o

C Thomas

g fra 4

illin forest

- 8 år

Stephan

Pollner

Teater Vestvolden tager på en fantasifuld rejse ud i rummet! Chapper (bl.a. kendt fra DR) begiver sig i teatrets bus (Rumraketten) op mellem stjerner og planeter. Han har nemlig fået at vide af hans mor, at hans elskede morfar nu bor på en stjerne... Undervejs møder han både flyvende tallerkner, rumvæsner og en mystisk mælkevej. En forestilling fuld af animationer og sjov, men også en rørende fortælling om at lede efter noget, man har mistet... Krydret med rap, sang og alien-beatbox.

En Teater Vestvolden produktion Turne: Løbende turné

For de små

CHAPPERS RUMREJSE Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 55 Nedtagning i min:. . . . . 35 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 5440/45

TEATER VESTVOLDEN 279


rkt et og stæ ”…vellykk værdig til es ls le anbefa indste.” de allerm rneteateravisen , Bø

H. Lyding

J U Ldste S N S E llermin

ea NIS for d D g n i l R GÅ forestil Jule

HØN E S FØRSTE ÆG

ali Grønne

: Camille í D

ende og Medvirk Manuskript iels Grønne N n: io kt ru Inst

lle í Dali Grønne

DUKKETEATER FOR BØRN FRA 1½ - 5 ÅR Det er juletid i stalden. Bondekonen hygger om gårdnissen, som hygger om hesten, men hvad i alverden er nu det? En musefamilie er flyttet ind i stalden og spreder så meget julestemning, at det næsten bliver for meget af det gode for den godmodige gårdnisse. En Teater Vestvolden produktion Turne: Vinter 2015

SPILLER I TEATERBUSSEN

Manuskript og Medvirkende: Cami Instruktion: Niels Grønne

En fornøjelig og sød forestilling for de allermindste

Sol står op, bi flyver til blomst, livet går sin gang. Høne venter sig for første gang, men hvor skal hun egentlig lægge sit æg? Heldigvis møder hun Egern, som gerne vil hjælpe. Et æg fødes, snart sprækker det – og ud kommer en lille kylling. Det legesyge egern ved nok, hvad det hele handler om, men tager måske munden for fuld, da han forsøger at opdrage Kylling i sit eget billede. Det viser sig på fornøjelig vis, at en hønemor trods alt ved bedst. Turne: Løbende turné

For de allermindste

For de allermindste

GÅRDNISSENS JUL

HØNES FØRSTE ÆG

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 55 Nedtagning i min:. . . . . 35 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/45

280 TEATER VESTVOLDEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . 1.5-5 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 55 Nedtagning i min:. . . . . 35 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/45

WWW.TEATERVESTVOLDEN.DK


EN Fant a

SPILLER I TEATERBUSSEN

Med

KU F

stisk e his

virke

nde:

Søre

torie

nhf

FE R

r for

børn

T FU

fra 4

- 8 år

LD.. .

Søren inviterer børnene inden for i sin ”teaterbus.” Her har han en kuffert fuld af historier og andre spændende ting. De skal bruges i den forestilling, som Søren gerne vil vise - og børnene har stor indflydelse på, hvad der skal ske. De er bl.a. med til at bestemme, hvilke figurer der skal være med, og kan også komme med forslag til handlingen undervejs.

HVIDOVRES TEATER PÅ TURNÉ

Fantasien har ingen grænser! Alt kan ske! En sjov, spændende, poetisk og fantasifuld forestilling. Som er forskellig hver eneste gang!

Teater Vestvolden Høvedstensvej 49 2650 Hvidovre Tlf. 3677 2300

En Teater Vestvolden produktion Turne: Vinter 2015 For de små

EN KUFFERT FULD Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 4-8 Varighed i min:. . . . . . . . 35 Opsætning i min:. . . . . . 55 Nedtagning i min:. . . . . 35 Bredde i cm: . . . . . . . . . . 0 Dybde i cm:. . . . . . . . . . . 0 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . . . 0 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . Nej Pris/tilskuere:. . . 4000/45

TEATER VESTVOLDEN 281


Landet Under

co­produktion med

Skuespil og animationsteater Rose på 8 år har mistet sin bror Milo, og Rose føler at det er hendes skyld at mor og far er kede af det. Skuespillere og dukkefører tager os med i en rørende historie om at komme videre ved at handle, med hjælp fra legens og fantasiens befriende kraft.

Smack!

co­produktion med Teater Refleksion Action­animationsteater Skønhedssalonens ejer Hr Pok mod Uret i en hæsblæsende kamp på liv og død om den søde Frøken Frøken.

Teateravisen

Teatret Værk

+45 30131561

For de lidt større

282 TEATRET VÆRK

www.vaerk.eu

For de lidt større

LANDET UNDER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

mail@vaerk.eu

SMACK! Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-13 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 600 Dybde i cm:. . . . . . . . 1100

Højde i cm: . . . . . . . . . 265 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . . 7600/80

WWW.VAERK.EU


SÆSON 2015-2016 ASKEPOT OG RØDHÆTTE PÅ NYE EVENTYR 15.0 9.-2 5.10.2 0 15 / 4-10 ÅR

HIMMELSANGE 11.11.-16.11.2 0 15 / 2-4 ÅR

NISSELIST OG TROLDEFIS 24.11.-2 0.12.2 0 15 / 4-10 ÅR

ØRERNE I MASKINEN

MEGA MEGET MUSIK

2 6.0 1.-13.03.2 0 16 / 3-8 ÅR

SMÅ HEMMELIGHEDER 3 0.03.-10.04.2 0 16 / 0-4 ÅR

DANS FOR DE HELT SMÅ

DEN SULTNE LARVE, ALDRIGMÆT 19.04.-0 1.0 5.2 0 16 / 1½-5 ÅR

ZANGENBERGSTEATER.DK PILESTRÆDE 55 A, 1112 KØBENHAVN K, TLF. 3314 5005 For de små

For de små

For de små

ASKEPOT OG RØDHÆTTE PÅ NYE EVENTYR - EN GRIMM HISTORIE

NISSELIST OG TROLDEFIS

ØRERNE I MASKINEN MUSIKALSK FORESTILLING FOR DE SMÅ

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Periode: 15. sep. 2015 - 25. okt. 2015 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Periode: 24. nov. 2015 - 20. dec. 2015 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Alder:. . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Periode: 26. jan. 2016 - 13. mar. 2016 Pris pr. billet: kr. 40 - kr. 125

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ZANGENBERGSTEATER.DK

ZANGENBERGS TEATER 283


TURNÉ:

SEP.-OKT. 2015 APRIL 2016

HHHHH ”Ganske spændende og særdeles ambitiøs … årets børne- og ungdomsforestilling 2014”

Cph Culture

14 +

PRINCIP 1914 - VILLE DU DØ FOR EN SAG Sarajevo 1914: tre skolekammerater planlægger og udfører et politisk attentat. De ønsker at ændre noget, handle i stedet for at gøre ingenting, for derved at finde meningen med deres liv. Det er en historie, som er vældig aktuel i dag. Gennem facts og fiktion blotlægger vi de tre aktivisters overvejelser, tvivl og stillingtagen i deres samtid. Men

”Veloplagt historiefortælling … med både blik for de store drivkræfter og glimt i øjet”

Weekendavisen

på samme tid appellerer vi til unge mennesker, der nu, hundrede år senere vælger – eller ikke vælger – at tage ansvar og søger indflydelse i det der sker i verden omkring dem. Manus og instruktion: MARC VAN DER VELDEN Visuel designer: PERNILLE PLANTENER HOLST Medvirkende: JONAS LITTAUER, NIKLAS BENTZEN OG ZAKI NOBEL MEHABIL

CO-PRODUKTION MELLEM ZEBU OG GRØNNEGADE TEATER

For de største

PRINCIP 1914 Alder:. . . . . . . . . . . . . 14-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600

284 ZEBU

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 12500/100

WWW.ZEBU.NU


I Undervisningsmateriale til alle forestillinger I www.zebu.nu I Information og turnébooking : henriette@zebu.nu I 38 77 38 77 I Instruktion: JØRGEN CARLSLUND Medvirkende: LISE LAUENBLAD, JAN OVERGAARD MOGENSEN OG CHRISTIAN BERGMAN

TURNÉ: SEP.-OKT. 2015

13+

BOTTOM ROCKS

Hvad er en vinder og hvornår er man en taber? Vær med til at finde svarene i en teaterform, hvor nye svar hele tiden kan dukke op i samspil med publikum. Vi følger Kasper fra 10. klasse, der skal træffe en masse valg om uddannelse,

kærester, penge og venner. Men hans valg er ofte præget af tilfældigheder og konsekvenserne er svære at overskue. Bottom Rocks er en forestilling, der i høj grad bygger på improvisation på baggrund af de input publikum kommer med. For de største

BOTTOM ROCKS Alder:. . . . . . . . . . . . . 13-99 Varighed i min:. . . . . . . . 60 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

ZEBU 285


Manuskript: ANNEMARIE JEPPESEN Instruktion: JØRGEN CARLSLUND Medvirkende: JULIE RIIS, BJARNE KALHØJ, ENE ØSTER BENDTSEN OG JAN OVERGAARD MOGENSEN

TURNÉ: JAN.-FEB. 2016

7+

LANDET UNDER

CO-PRODUKTION MELLEM

Rose på 8 år har mistet sin bror Milo, og hun føler at det er hendes skyld at mor og far er kede af det. Hun forestiller sig at Milo nu er i Landet Under, hvor han er fanget af Mørkets Herskerinde. Og Rose begiver sig ud på en rejse for at befri Milo, så alle kan blive glade igen.

&

I hendes leg får ting og legetøj stemmer og ud af hendes ønske om at begribe hvor Milo er blevet af, opstår en sjov, skæv og spændende fantasirejse.Skuespillere og dukkefører tager os med i en rørende historie om at komme videre ved at handle, med hjælp fra legens og fantasiens befriende kraft.

ZeRUM

For de lidt større og de største

LANDET UNDER Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 55 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

286 ZEBU

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

WWW.ZEBU.NU


ZeNEKUNST FOR BØRN OG UNGE

www.zebu.nu

Danseforestillingen Sand Forvirring er en musisk kropslig fortælling om mennesker og sandheder. I Sand Forvirring sættes det subjektive i spil gennem mødet mellem to mennesker, og vi ser, at selv sandheder afhænger af, hvordan de opleves.

8+

SAND FORVIRRING HHHHHH TURNÉ:

NOVEMBER

2016

Børn i Byen, Louise Klinge Nielsen

REJSEN TIL GUD 6

+

En dreng, et talende græsstrå og en bogfinke beslutter at rejse hen til Gud for at sige tak. De får følgeskab af en sur and og undervejs støder de på en død soldat. Og så sker der noget meget smukt og mærkeligt. Baseret på Louis Jensens bog af samme navn, er Rejsen til Gud en dukkeforestilling som beretter direkte, alvorligt, men også med glimt i øjet om de store ting. Uden brug af store ord.

TURNÉ:

MAR.- APR.

2016

HHHHH Vibeke Wern, Berlingske

HHHH

Kirsten Dahl, Teateravisen.dk

ZeRUM bygger bro mellem skole og teater gennem workshops, undervisningsmaterialer og arrangementer for lærere og elever.

www.zebu.nu/zerum

For de lidt større

SAND FORVIRRING

REJSEN TIL GUD

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 8-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1600 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

zerum@zebu.nu

For de lidt større og de største

Højde i cm: . . . . . . . . . 450 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 8200/100

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 6-99 Varighed i min:. . . . . . . . 40 Opsætning i min:. . . . . 150 Nedtagning i min:. . . . . 90 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1400

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9200/100

ZEBU 287


DU KAN OGSÅ FÅ

KULTURCREW PÅ DIN SKOLE!

KulturCrew’et arbejder på skolen med: • PR og Marketing • Scenehjælp/teknik • Værtsskab • Udvælgelse af f.eks. danse- og teaterforestillinger og skolekoncerter

For at blive et KulturCrew, deltager man på et lille uddannelsesforløb, bl.a. et heldags-kursus sammen med KulturCrews fra andre skoler i kommunen. Der er i dag ca. 90 skoler med KulturCrew, fordelt på 17 kommuner over hele landet - og der er stadig mange flere på vej. KulturCrew konceptet er udviklet i 2010 - i et samarbejde mellem Dansehallerne, Levende Musik i Skolen og Teatercentrum. Er du interesseret i at høre mere om, hvordan din skole får et KulturCrew, så kontakt Pernille Welent Sørensen på Teatercentrum - tlf: 40 75 69 04 og e-mail: ps@teatercentrum.dk Læs mere på: www.kulturcrew.dk

288 KULTURCREW


VALDEMARSGADE 15 - 1665 Kbh V - TLF. 33 22 04 78

Astrid Lindgrens familieklassiker om strid og venskab mellem to prægtige røverfamilier En fængslende fortælling om to slægters strid og nag gennem flere generationer. Da røverhøvdingen Mattis’ datter Ronja kommer til verden, vil glæden ingen ende tage. Men den rivaliserende røverbande tager samme nat bo lige overfor på den modsatte side af Helvedesgabet. Ronjas frie opvækst bringer hende forrygende opdagelser af de barske fjelde og mystiske skove med overnaturlige væsner og ind i et dybt venskab med fjendesønnen Birk. Sammen trodser Ronja og Birk deres forældre – og går egne veje for at finde deres lykke. Børn i Byen ★★★★★ Teateravisen ★★★★★ Teater1 ★★★★ 6. september – 6. november 2015 . Skole- og familieforestilling fra 7 år

2015

En eventyrlig udviklingsfortælling af H.C. Andersen i syv moderne historier Højt mod nord, i en by på kanten af den iskolde ødemark, ligger et hotel. Her bor hjertevennerne Kay og Gerda. Alt er trygt og godt, lige indtil den pludselige ankomst af et magisk spejl, som ingen ved, hvor kommer fra. Spejlet viser sig at være en port ind til en anden verden – Snedronningens iskolde univers, hvor alle ens inderste drømme og ønsker går i opfyldelse, men for en pris… Et fortryllende eventyr om forførelse og vilje, venskab og kærlighed, mod og personlig forandring i en helt særlig Zeppelinsk opsætning. ”En sand fornøjelse af visuelle og auditive effekter; sneen fyger, vinden blæser, ekkoet runger og scenen drejer. Scenografisk smukt - hvad enten man er barn eller voksen.” – Kulturkongen 28. januar – 19. marts 2016 . Skole- og familieforestilling fra 7 år For de lidt større

For de lidt større

RONJA RØVERDATTER

SNEDRONNINGEN

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . . 75 Periode: 6. sep. 2015 - 6. nov. 2015 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 132

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 7-99 Varighed i min:. . . . . . . 110 Periode: 28. jan. 2016 - 19. mar. 2016 Pris pr. billet: kr. 32 - kr. 132

OPFØRES STATIONÆRT PÅ TEATRET ZEPPELIN

Alle priser er i kr. og ekskl. moms

WWW.ZEPPELIN.DK

2016

OPFØRES STATIONÆRT PÅ TEATRET ZEPPELIN

TEATRET ZEPPELIN 289


my I minime Aaben Dans har bedt den Reumertvindende koreograf Tina Tarpgaard om at skabe sin første forestilling for børn/unge. Siri, Pierre og Antoinette befinder sig midt i et kæmpe kludetæppe, der ligger over hele scenegulvet. Tæppet, der er syet af bukser, trøjer, huer, jakker, poser og alle mulige andre tøjstykker, er den verden, de skal navigere i, – og det er ærlig talt ikke altid let, når man gerne vil bryde ud, passe ind, være sammen og være sig selv.

aabendans.dk TELEFON 3582 0610 MAIL@AABENDANS.DK

For de største

I MY MINI ME Alder:. . . . . . . . . . . . . 12-99 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 180 Nedtagning i min:. . . . 120 Bredde i cm: . . . . . . . 1000 Dybde i cm:. . . . . . . . 1500

290 AABEN DANS

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 14000/120

WWW.AABENDANS.DK


BABY SPACE Installation for babyer og deres voksne komponeret af lyd, lys, den kinæstetiske oplevelse af det bløde, hvide materialer og to dansere, der bevæger sig i rummet i ca. 20 min. af gangen. Egner sig godt til biblioteker, museer, kulturhuse o.l. Skal stå i min 3 dage af gangen. INSTALLATION, ISCENESÆTTELSE + KOREOGRAFI / DALIJA ACIN THELANDER

HANe og HUNd Med udgangspunkt i dyrenes univers af lyde, bevægelser og deres på en gang fremmede men også genkendelige adfærd, går det kunstneriske sværvægter-hold: Instruktør Catherine Poher, koreograf Thomas Eisenhardt og komponist Peter Bastian lige i kødet på livets evige dans mellem han og hun. En forestilling der sprutter af vild musik, sjove bevægelser og store spørgsmål. REUMERTNOMINERET ★★★★★★

TEATERAVISEN.DK ★★★★

BERLINGSKE TIDENDE For de allermindste

For de små og de lidt større

BABYSPACE Alder:. . . . . . . . . . . . . 0.5-1 Varighed i min:. . . . . . . . 30 Opsætning i min:. . . . . 240 Nedtagning i min:. . . . 150 Bredde i cm: . . . . . . . . 800 Dybde i cm:. . . . . . . . 1300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

HANE OG HUND Højde i cm: . . . . . . . . . 320 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. 31000/180

Alder:. . . . . . . . . . . . . . 4-10 Varighed i min:. . . . . . . . 45 Opsætning i min:. . . . . 120 Nedtagning i min:. . . . . 60 Bredde i cm: . . . . . . . . 900 Dybde i cm:. . . . . . . . 1200

Højde i cm: . . . . . . . . . 400 Inkl publikum:. . . . . . . . . Ja Mørklægning: . . . . . . . . . Ja Pris/tilskuere:. . 9500/100

AABEN DANS 291


GIV OS EN OPGAVE

KREATIV PROCESS

VI STARTER EN

DIN DRØM

SKABES & PRODUCERES

DIN HISTORIE

VI FORTÆLLER

VI ÅBNER OP FOR HISTORIER MED EN INNOVATIV & KREATIV TILGANG

KONTOR | KONCEPTUDVIKLINGSSFÆRE & PRODUKTIONSLOKALE FOTOSTUDIER | FILMPRODUKTION & FOTOGRAFERING LYDSTUDIER | MUSIKPRODUKTION & LYDDESIGN / MIX KONTORFÆLLESSKAB | KREATIVE ILDSJÆLE

KONCEPTUDVIKLING | FILMPRODUKTION | TEATERPRODUKTION INSTRUKTØR / PRODUCER | INNOVATION & REALISTISK PROCESS-SKABEN LYDDESIGNER / LYDTEKNIKKER | INNOVATION & PROCESSORIENTERET STYRING KOMPONIST / MUSIKER | INNOVATION & KREATIVE PROCESSER INTERNATIONALE ARTISTER | BOOKING & MANAGEMENT

292

www.the3stages.dk Tlf. (+45) 71 999 180 The3stages | Nybrovej 75 | 2820 Gentofte


Nyttige adresser og hjemmesider ASSITEJ DANMARK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 34 45 09, fax 35 30 44 01 info@assitej.dk www.assitej.dk

KULTURMINISTERIET Nybrogade 2, Postboks 2146 1015 København K tlf. 33 92 33 70, fax 33 91 33 88 kum@kum.dk www.kum.dk

TEATERAVISEN.DK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00 carsten@teateravisen.dk www.teateravisen.dk

STATENS KUNSTFOND OG KULTURSTYRELSEN – Ansøgning om tilskud, refusionsordning etc. H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Tlf. 3373 3373 post@kulturstyrelsen.dk www.kunst.dk www.kulturstyrelsen.dk

DANMARKS TEATERFORENINGER Vartov, Farvergade 27g, 3. 1463 København K tlf. 35 35 48 46, fax 35 35 48 47 post@dk-teaterforeninger.dk www.dk-teaterforeninger.dk DANSK ITI – Informationscenter for scenekunsten Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 33 86 12 10, fax 33 86 26 27 mail@dititu.dk www.dititu.dk HORSENS TEATERFESTIVAL Horsens Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhustorvet 4 8700 Horsens tlf. 76 29 23 08, fax 76 29 23 16 teaterfestival@horsens.dk www.horsensteaterfestival.dk

SCENEKUNSTENS UDVIKLINGSCENTER (SUC) Annebergparken 22 4500 Nykøbing Sj. tlf. 59 93 10 09 martin@otcenter.dk www.nyscenekunst.dk TEATERCENTRUM I DANMARK Farvergade 10, 5. sal 1463 København K tlf. 35 30 44 00, fax 35 30 44 01 info@teatercentrum.dk www.teatercentrum.dk TEATRENES INTERESSEORGANISATION (TIO) Vartov, Farvergade 27, Opg. D, 3. sal 1463 København K tlf. 70 27 07 07 info@tio.dk www.tio.dk

DEN RØDE BROCHURE tlf. 71 99 92 80 drb@teatercentrum.dk www.denrodebrochure.dk

NYTTIGE ADRESSER OG HJEMMESIDER 293


Telefon-nr, mails og webadresser Øvrige oplysninger, bl.a. fax og alternative telefonnumre fremgår af teatrenes egne annoncer inde i brochuren. A AbstraXteater

B

C

D

F

G

Alias Teaterproduktion Andersens Kuffert Teater André Andersen SOLO Anemone teatret Apollo Teater Arthotel Asguer Zap Showteater Teatret Aspendos Asterions Hus Atoriet BaggårdTeatret Teater Baglandet Barkentins Teater Batida Teatret Beagle TeaterBLIK Blixen Unplugged Teater Bloom boing productions Teater Borderline Bornholms Teater Brændende Kærlighed Carte Blanche Comedievognen C:NTACT Den Ny Opera Teater Du Milde Himmel Dunkelblå Teatret Fair Play Faster Pussycat Filuren Teater Fluks Flyvende Prinsesse Folketeatret Fortællekunsten Det Fortællende Teater Forumteatret Prisme Freestyle Phanatix Teatret Fyren & Flammen Gazart / Tali Rázga Glad;Teater GLiMT Global Stories

294 KONTAKT TIL TEATRENE

23 45 26 54 27 54 62 35 30 66 58 28 40 30 95 94 33 32 22 49 50 51 50 76 28 92 85 87 51 29 60 29 20 76 18 30 32 57 08 08 30 28 62 32 62 21 40 43 52 25 17 07 24 48 90 30 38 10 36 09 20 29 96 77 27 82 64 66 26 16 22 56 42 50 17 22 26 12 25 48 26 18 59 32 56 95 07 32 20 23 14 09 86 60 36 80 35 36 61 22 33 29 61 17 27 43 50 44 26 21 24 09 26 12 00 13 59 43 85 95 27 30 54 18 42 23 84 56 61 30 50 87 60 80 82 26 38 34 55 55 26 28 21 26 26 92 98 41 60 88 61 87 61 71 35 84 26 23 13 94 26 84 82 39 38 12 01 12 28 60 55 21 32 13 33 74

abstrax@abstrax.dk janne@aliasteaterproduktion.dk kuffertteater@gmail.com solo@andreandersen.dk post@anemoneteatret.dk post@apolloteater.dk dorthe@arthotel.dk zapshowteater@gmail.com info@aspendos.dk info@asterionshus.dk skillemissen@gmail.com post@baggaardteatret.dk mail@teaterbaglandet.dk ole@barkentins-teater.dk info@batida.dk teatretbeagle@gmail.com mail@teaterblik.dk booking@teatergrad.dk mail@teaterbloom.dk post@boingproductions.dk ljwork@email.dk kim@bornholmsteater.dk jenskloft@hotmail.com marion@cblanche.dk comedievognen@gmail.com booking@contact.dk lom@dennyopera.dk dumildehimmel@gmail.com hallo@dunkelblaa.dk fairplay@fairplay.dk fasterpussycat@live.dk ursula.la@hotmail.com kontakt@teaterfluks.dk dorteabrahamsen@gmail.com gitte@folketeatret.dk kasper@fortaellekunsten.dk post@detfortaellendeteater.dk forumteatretprisme@gmail.com freestyle@phanatix.net tabibovin@gmail.com info@gazart.dk info@gladteater.dk info@glimt.info am@globalstories.net

aliasteaterproduktion.dk andersens-kuffert-teater.com andreandersen.dk anemoneteatret.dk apolloteater.dk arthotel.dk zapshowteater.dk aspendos.dk asterionshus.dk skillemis.dk/atoriet.dk baggaardteatret.dk teaterbaglandet.dk barkentins-teater.dk batida.dk teatretbeagle.dk teaterblik.dk blixenunplugged.dk teaterbloom.dk boingproductions.dk teaterborderline.com.webs bornholmsteater.dk brændendekærlighed.dk cblanche.dk comedievognen.dk contact.dk dennyopera.dk dunkelblaa.dk fairplay.dk fasterpussycat.dk filuren.dk teaterfluks.dk flyvendeprinsesse.dk folketeatret.dk fortaellekunsten.dk detfortaellendeteater.dk forumteatretprisme.dk phanatix.net fyrenogflammen.dk gazart.dk gladteater.dk glimt.info globalstories.net


H

I J K

L

M

Graense-Loes Teatret Gruppe 38 Grønnegade Teater Teater Gyda HamletScenen Hartmanns Teater Helsingør Teater Teater Lille Hest HiLS DiN MOR Teatret på Hjul Holberg Teatret Holbæk Teater Hr. Teater Teater Hund hvid støj sceneproduktion Ishøj Teater Den Jyske Opera Teatret Kimbri Kitt Johnson X-act Knudsen & Nørby Det Kommende Teater Komediehuset Teater Kompas Teatret KrisKat Teatret Lampe Levende Fortællinger Det lille Teater Limfjordsteatret Teater Liminal Louise Schouw Teater Teaterværkstedet Madam Bach Marionetteatret i Kgs. Have Memory Wax det menneskelige teater Meridiano Teatret Milton - Sand & Søn Mimeteatret MishMash

miteater Teater My Teatret Møllen Måle Fortælleteater Teatret Månegøgl N Teatret NEO Teater NoCanDo Teater Nordkraft Nørregaards Teater O Teater O Odsherred Teater Olsens Teater

23 48 35 94 86 13 53 11 59 44 00 66 66 11 66 31 49 21 69 79 30 29 25 14 53 86 08 11 28 18 63 33 26 46 60 07 35 26 44 85 40 50 66 87 59 43 17 77 61 65 70 27 26 16 14 10 61 71 90 17 43 73 60 98 89 40 91 10 50 42 35 13 29 91 87 13 30 74 18 23 23 26 00 12 76 29 23 99 53 62 31 06 50 74 45 20 27 26 19 47 61 27 31 20 33 12 12 29 97 71 05 15 22 91 03 78 28 88 28 38 86 53 14 24 33 12 12 29 +46-70 717 90 91 29 86 44 10 45 20 20 90 30 95 44 11 66 17 86 61 50 59 82 89 41 66 99 22 22 44 07 33 74 52 66 79 51 54 85 70 20 41 73 15 86 41 77 46 24 43 12 20 98 11 16 66 70 26 18 70 28 11 08 80 59 93 03 01 53 60 70 21

sissel@graense-loes.dk post@gruppe38.dk mail@gronnegadeteater.dk teatergyda@live.dk info@hamletscenen.dk info@hartmannsteater.dk turne@helsingor-teater.dk mail@teaterlillehest.dk info@hilsdinmor.dk teatret@live.dk niels@holbergteatret.dk info@het.dk kontakt@hrteater.dk vov@teaterhund.dk info@hvid-stoj.dk billetter@ishojteater.dk post@jyske-opera.dk teatretkimbri@gmail.com tour@kittjohnson.dk info@knudsenognørby.dk adm@kommendeteater.dk komediehuset@horsens.dk teaterkompas@gmail.com teatretkriskat@gmail.com mail@teatret-lampe.dk andreas@kulturkontoret.dk dlt@detlilleteater.dk post@limfjordsteatret.dk a_bentzon@hotmail.com LS@louiseschouw.dk mail@madambach.dk marionetteatret@detlilleteater.dk

graense-loes.dk gruppe38.dk gronnegadeteater.dk teatergyda.dk hamletscenen.dk hartmannsteater.dk helsingor-teater.dk teaterlillehest.dk hilsdinmor.dk teatretpaahjul.dk holbergteatret.dk holbækteater.dk hrteater.dk teaterhund.dk hvid-stoj.dk ishojteater.dk jyske-opera.dk teatretkimbri.dk kittjohnson.dk knudsenognørby.dk kommendeteater.dk komediehuset.dk teaterkompas.dk kriskat.dk teatret-lampe.dk levendefortaellinger.dk detlilleteater.dk limfjordsteatret.dk liminal.dk louiseschouw.dk madambach.com marionetteatret.dk

caroline@memorywax.com

memorywax.com

info@detmenneskeligeteater.dk info@meridiano.dk mail@miltonsand.dk mimeteatret@gmail.com mishmash.theatrecompany@gmail. com post@miteater.dk m.rosleff@mail.dk post@teatretmoellen.dk info@maalefortaelleteater.dk hanne@hannetrolle.dk info@teatret-neo.dk mail@nocando.dk info@teaternordkraft.dk post@nrt.dk post@teatero.dk ot@odsherredteater.dk olsensteater@gmail.com

detmenneskeligeteater.dk meridiano.dk miltonsand.dk mimeteatret.dk mishmashtheatre.com miteater.dk teatermy.dk teatretmoellen.dk maalefortaelleteater.dk hannetrolle.dk teatret-neo.dk nocando.dk teaternordkraft.dk nrt.dk teatero.dk odsherredteater.dk olsensteater.dk

KONTAKT TIL TEATRENE 295


P

Q R

S

T

U V

Z

Å

Det Olske Orkester Teatret OM Det lille Operakompagni Opgang2 Turnéteater Paolo Nani Teater Passepartout Theatre Production Teater Patrasket Teater Portamento QUASI Teater Dansk Rakkerpak Randers EgnsTeater Teater Refleksion Riddersalen Teatret RiffRaff Det Ripensiske Teaterselskab De Røde Heste SaltoMortale Secret Hotel Sofie Krog Teater Teater Spektaklo Sporenstregs Teatret st. tv Styrmand Volters Teater Svanen Dansk-Tjekkisk Dukketeater Svanekegaarden Syddjurs Egnsteater Søholm Park Teatret Team Teatret TeaterTasken Teateriet Apropos Teater V Theatret Thalias Tjenere Thy Teater Teater TT teater2tusind Teater Uden Vægge Uppercut Danseteater Det lille Verdens Teater Teater Vestvolden Teatret Værk Zangenbergs Teater ZeBU Teatret Zeppelin Aaben Dans

296 KONTAKT TIL TEATRENE

25 37 30 83 97 44 19 89 25 78 70 62 86 13 25 05 41 24 08 56 20 94 86 89 21 20 65 35 26 15 47 37 50 46 08 43 21 78 47 48 87 10 19 00 86 24 05 72 38 87 18 19 26 31 24 14 75 42 25 19 27 14 32 98 40 11 95 13 50 55 62 63 25 13 80 90 26 36 33 99 61 27 31 20 60 62 46 23 26 85 19 75 40 45 00 46 22 33 18 91 20 93 15 62 20 45 07 41 97 12 55 77 47 38 35 36 51 20 16 02 61 66 98 07 86 13 78 99 97 96 01 00 40 59 62 15 24 85 04 85 29 70 71 60 82 20 57 27 45 85 93 94 36 77 23 00 30 13 15 61 33 14 50 05 38 77 38 77 33 22 04 78 35 82 06 10

olskeorkester@gmail.com louise@teatretom.dk info@detlilleoperakompagni.dk pkp@opgang2.dk office@paolonani.com ptp.jsm@gmail.com teater@patrasket.dk teaterp@adr.dk info@quasiteater.dk post@danskrakkerpak.dk post@randersegnsteater.dk refleksion@refleksion.dk jat@riddersalen.dk riffraff@riffraff.dk drt-ribe@live.dk mail@deroedeheste.dk tobtenor@hotmail.com mail@secrethotel.dk sofie@sofiekrog.com spektaklo@gmail.com andreas@kulturkontoret.dk post@teatretsttv.dk katrinejensenius@gmail.com svanen@svanen-dukketeater.dk christinealbrechtslund@hotmail.com hege@syddjursegnsteater.dk post@soeholmparkteatret.dk mail@teamteatret.dk info@teatertasken.dk mail@teaterietapropos.dk anny@teater-v.dk post@thalia1.dk niels@thyteater.dk teatertt@teatertt.dk post@teater2tusind.dk henrik@teateruv.dk admin@uppercutdance.dk info@detlilleverdensteater.dk dk@teatervestvolden.dk mail@vaerk.eu post@zangenbergsteater.dk post@zebu.nu mail@zeppelin.dk mail@aabendans.dk

detolskeorkester.dk teatretom.dk detlilleoperakompagni.dk opgang2.dk paolonani.com passepartout-theatre.com patrasket.dk teaterp.dk quasiteater.dk danskrakkerpak.dk randersegnsteater.dk refleksion.dk riddersalen.dk riffraff.dk drt-ribe.dk deroedeheste.dk saltomortale.dk secrethotel.dk sofiekrog.com spektaklo.dk teatretsporenstregs.dk teatretsttv.dk svanen-dukketeater.dk christinealbrechtslund.dk syddjursegnsteater.dk soeholmparkteatret.dk teamteatret.dk teatertasken.dk teaterietapropos.dk teater-v.dk thaliastjenere.dk thyteater.dk teatertt.dk teater2tusind.dk teateruv.dk uppercutdance.dk detlilleverdensteater.dk teatervestvolden.dk vaerk.eu zangenbergsteater.dk zebu.nu zeppelin.dk aabendans.dk


Vi fo r van til fæ dler dine idéer rdigt tryk på b.l broch a.: Anno n u roll-u rer – post cer skilt ps – plak kor t e– at ... og program er m mege t mer er e ring vi res til os, så k ten helt e lare nkel t

p afdru Jan T v n v a h rup enfd øbTa n k 711Jak .d -1 o k c d p nv ruav fdnh 28 • -1711 w a be kø 6 .t 2 t • w dk rvte26-28 .dk • w keortove skset • flæ co • www.tafdrupco.dk nohoho • flæ rupo. fdpc dk taru no @ fd n ta @ •9jan • ja 9 99 0 9 65 tel +45 2020 650 9 5 tel +4


Afsender/returadresse TEATERCENTRUM, Farvergade 10, 5. sal 1463 København K Danmark

Brug din mobil-scanner og kom videre til online-udgaven af Den Røde Brochure.

Teater for børn & unge – online... På www.teatercentrum.dk er det bl.a. muligt at • søge i en elektronisk udgave af Den Røde Brochure • downloade tidligere numre af Børneteateravisen i pdf-format • finde information om danske og internationale teaterfestivaler • finde information om Teatercentrums festival på www.aprilfestival.dk • orientere sig om Teatercentrums andre aktiviteter bl.a. Teateroplevelser + KulturCrew og Kulturpakker

Du kan også finde os på Facebook

På www.teateravisen.dk kan du bl.a. • holde dig orienteret om, hvad der sker på området for scenekunst for børn og unge • læse aktuelle anmeldelser af forestillinger skrevet af professionelle teaterkritikere • se nyheder og noter • læse baggrundsartikler, analyser, reportager og portrætter skrevet af fagfolk

– søg på ’Teatercentrum i Danmark’ & ’Aprilfestival – teater for små & store’ og bliv ven med os...

298 DET LILLE VERDENS TEATER

Profile for fonskbh.dk

Den røde brochure 15-16  

Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn...

Den røde brochure 15-16  

Den Røde Brochure er en oversigt over professionelle danske teatre, der tilbyder opsøgende og/eller stationære teaterforestillinger for børn...

Profile for fonskbh
Advertisement