Page 1

CONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant: Adres: Verklaart dat: (omschrijving, type, identificatienummer)

Locatie: (adres)

q

elektrisch bediende deur met prestatiekenmerken zoals verklaard in de bijgevoegde prestatieverklaring en CE-markering, en elektrische aandrijving zoals geidentificeerd in het meegeleverde logbook, in overeenstemming zijn met de volgende richtlijnen: 2006/42/EC 2004/108/EC

Machinerichtlijn Elektromagnetische compabiliteit (EMC)

En verklaart tevens, dat: q

de volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

 

EN13241-1 EN 61000-6-2

q 

de volgende nationale technische regelgeving en normen zijn toegepast: 60335-2-95

q

EC-typeonderzoek of certificaat afgegeven door een Notified Body of bevoegde instantie. Notified Body Nr.

 

EN 61000-6-3 EN 60204-1

EN 60335-1

, zijnde

Het productieproces verzekert overeenstemming van de producten met het technisch dossier. Samenstelling van het technisch dossier: Dhr. Industriedeur ABC-deurbedrijf

Industriestraat 1 1234 AB Amsterdam Nederland

Datum:

Leesbare handtekening van een tekeningsbevoegde:

Example EC Declaration of Conformity RES  
Example EC Declaration of Conformity RES  

NL