Page 1

FIRM

Voorstellen commissies LOF Congres 2018 Hertoghs Pleitwedstrijd 2018

Fiscaal studentenblad

Jaargang 26 • Nummer 1 • december 2018

FIRST things first


Partners FIRST Maastricht 2018-2019 Accon AVM Allen & Overy Andersen Tax & Legal Baker McKenzie Baker Tilly Berk BDO Belastingdienst De Bont Advocaten Crowe Foederer Deloitte EY Grant Thornton Hertoghs Advocaten HLB van Daal Houthoff Buruma Joanknecht Koenen & Co Loyens & Loeff Mazars Meijburg & Co NautaDutilh Pereira PwC Register Belastingadviseur RSM Taxand Van Oers Wesselman Deloitte Luxemburg EY Luxemburg Loyens & Loeff Luxemburg PwC Luxemburg

2

DECEMBER 2018 FIRM


FIRM Jaargang 26  •  Nummer 1  •  december 2018

22

12

4 — Voorwoord FIRM-commissie 5 — Voorwoord bestuur 5 — Agenda

8

14

6 — Voorstellen bestuur 8 — Voorstellen commissies 11 — Actieve Ledenavond 12 — Pereira Bachelor Scriptieprijs 2018 14 — Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp 15 — LOF Congres 2018 16 — Stageverslag Gelly Tran in Shanghai 18 — Hertoghs Pleitwedstrijd 201 19 — Kantoorbezoek Loyens & Loeff

16

International Section 20 — English introduction chairman 20 — Calendar 21 — FIRST Pubcrawl 22 — Internationals about studying

Tax Law in Maastricht

18 Colofon FIRM is het magazine van FIRST Maastricht, de fiscale studievereniging en verschijnt vier keer per jaar. Oplage 375 stuks

Lay-out BladNL

Redactie

Johan van der Meer, Vinodj Kienno, Pieter Nass, Thom Gijbels en Bram van den Bongard Druk BladNL Meer service, minder kosten www.bladnl.nl

Adresgegevens Postbus 64, 6200 AB Maastricht 043 – 388 35 88 firm@firstmaastricht.nl www.firstmaastricht.nl

FIRM DECEMBER 2018

Verspreiding Studenten en medewerkers van de FoL en de SBE van Maastricht University, fiscale reünisten en vaste relaties van FIRST Maastricht. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of worden overgenomen zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de redactie.

3


Vereniging

Van linksboven met de klok mee; Pieter Nass, Bram van den Bongard, Vinodj Kienno, Thom Gijbels, Johan van der Meer

Voorwoord FIRM-commissie Waarde lezer, Het academisch jaar 2018-2019 is reeds aangevangen en daarbij kan de eerste editie van de zesentwintigste jaargang van de FIRM niet ontbreken. Na vorig jaar een goed lustrumjaar te hebben gehad, zijn er dit jaar vernieuwingen toegepast aan de FIRM. Aan u, als lezer, dus de eer om de FIRM in het nieuwe jasje als eerste te mogen lezen. Vanaf dit jaar is de FIRM namelijk een stukje kleiner geworden in formaat en er zijn ietwat minder pagina’s. Uiteraard zal dit de content niet ten nadele komen. Er is namelijk genoeg nieuws om over te schrijven, waarbij vele meningen ook nodig zullen zijn om verschillende invalshoeken te belichten. Het thema van deze eerste editie luidt “FIRST things first”. Aangezien er een aantal bladzijden minder ruimte is om echt de diepte in te gaan, zal dit eerste nummer draaien om de actieve leden en de activiteiten van FIRST Maastricht beter te leren kennen. In de volgende editie zal meer inhoudelijk nieuws te vinden zijn en zullen meer studenten, dan wel hoogleraren, 4

benaderd worden om een stuk te schrijven omtrent de veranderingen van het huidige fiscale regime in Nederland of elders. Voordat nader wordt ingegaan op de inhoud van deze editie, willen wij de FIRM commissie van het academisch jaar 2017-2018 hartelijk danken voor hun inzet bij de totstandkoming van de afgelopen jaargang, wat een lustrumjaargang was. In deze FIRM zal ten eerste het Bestuur Rouppe van der Voort zichzelf introduceren waarin zij hun ambities voor het komende academisch jaar kenbaar maken. Vervolgens zullen de verschillende commissies binnen FIRST zich voorstellen. Verder zal Celine Janssen, de voorzitter van Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp, zichzelf en haar medebestuursleden introduceren alvorens het reilen en zeilen van de stichting toe te lichten. Daarnaast zullen in deze FIRM verslagen te lezen zijn van de verschillende activiteiten die de studievereniging aanbiedt. Zo komt het Landelijk Overleg Fiscalisten aan bod, deze vond dit jaar op 21 september plaats DECEMBER 2018 FIRM

in ’s-Hertogenbosch. Tevens zal er een uitgebreid artikel te lezen zijn over de Hertoghs Pleitwedstrijd, welk elk jaar veel voorbereiding nodig heeft en waar FIRST graag aan meedoet. Een andere activiteit van FIRST, de actief ledenactiviteit, komt ook aan bod. Verder kunt u lezen wie de PereiraScriptieprijs heeft gewonnen, hoe een stage bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Shanghai bevalt, en hoe het kantoorbezoek bij Loyens & Loeff was. De maandborrels, welke in samenwerking met verschillende bedrijven worden gehouden, zullen meermaals aan bod komen in de komende edities van de FIRM. In volgende edities zal er meer diepgang plaatsvinden over hetgeen verandert in de fiscale praktijk. Dan rest mij nu alleen nog om u bij dezen, namens de FIRM-commissie, een succesvol academisch jaar en veel leesplezier toe te wensen! Namens de FIRM-commissie,

Johan van der Meer Hoofdredacteur FIRM 2018-2019


Voorwoord bestuur Waarde lezer, Daar is hij dan! De allereerste FIRM van dit collegejaar. Dat betekent ook mijn allereerste voorwoord. Het is mij een waar genoegen om in deze FIRM en de drie FIRMs die nog komen gaan het voorwoord te mogen schrijven. Op 26 juni vond de wissel Algemene Leden Vergadering plaats, de start van ons bestuursjaar. Direct moesten we enkele belangrijke beslissingen nemen en één van deze beslissingen ligt voor jullie, het behouden van een papieren versie van de FIRM. Een beslissing waar ik zeer trots op ben. Ondanks dat het collegejaar pas net begonnen is, zijn wij al enige tijd bestuur. De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met het acquireren in binnen- en buitenland, zowel bij bestaande als bij nieuwe partners. Tijdens de gesprekken afgelopen zomer, viel ons op dat FIRST Maastricht bekend staat als een zeer professionele vereniging met inhoudelijk erg sterke leden. Het is dan ook

geen verrassing dat een groot aantal kantoren geïnteresseerd is in jullie, de leden van FIRST Maastricht. Maak als lid van FIRST Maastricht dan ook gebruik van al deze mogelijkheden! Daarnaast hebben de gesprekken van afgelopen zomer ertoe geleid dat we het komende jaar weer de nodige activiteiten kunnen organiseren. Zo zullen er het komende jaar de nodige kantoorbezoeken en tentamentrainingen plaatsvinden. Daarnaast zal de FIRST Fiscale Bedrijvendag op woensdag 20 februari 2019 plaatsvinden. De nieuwe ledenactiviteit (welke reeds heeft plaatsgevonden), de bacheloractiviteit, sportactiviteit en eindejaarsactiviteit zullen ook dit jaar wederom hun doorgang vinden. Tot slot gaan wij op studiereis! De bestemming is, ten tijde van dit schrijven, nog geheim, maar ik kan jullie beloven dat het een super gave bestemming is! Bovenstaande activiteiten zijn echter niet mogelijk zonder jullie. Ik spreek dan ook de hoop uit

dat wij jullie in grote getale op deze activiteiten mogen ontvangen. Het zijn immers de leden die de vereniging maken en voor ons staan jullie centraal. Tot slot wil ik via deze weg graag Yannick, Guy, Frederique en Daphne bedanken voor de goede begeleiding de afgelopen zomer en het vertrouwen in ons als bestuur. Tevens wil ik de leden van FIRST Maastricht alvast bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de vereniging die ervoor zorgt dat dit een memorabel jaar zal worden, althans in ieder geval voor ons! Laten we er een mooi jaar van maken!

Claartje Rouppe van der Voort Voorzitter 2018 – 2019

Agenda 22-23 november 2018 Fiscale masterclass 2018 van Allen & Overy

27 november 2018 De maandelijkse ledenborrel van december zal vervroegd plaatsvinden, op 27 november, vanaf 21.30 uur in café Local. Deze borrel zal gesponsord worden door Andersen Tax&Legal (voorheen Taxperience). Informatie over de speciale activiteit voor een select aantal studenten voorafgaand aan deze borrel is te vinden op www.firstmaastricht.nl.

vrijdag 29 november is het weer zo ver, dan staat de jaarlijkse EY Luxemburg Trip op het programma. Per bus zullen wij afreizen naar Luxemburg, alwaar wij worden ontvangen op het kantoor van EY. Wij zullen een rondleiding krijgen en onze tanden zetten in een fiscale casus. De avond zal afgesloten worden met een mooi avondprogramma. De mix tussen informeel en inhoudelijk blijkt elk jaar weer goed aan te slaan. De tweede dag zullen wij, voordat we terugreizen naar Maastricht, tevens nog een kort bezoek brengen aan Loyens & Loeff Luxemburg.

28-29 november 2018 EY Luxemburg Trip Op donderdag 28 november en

Het kantoorbezoek van Pereira is anders dan alle anderen.

12 februari 2019 Loyens & Loeff De maandelijkse ledenborrel van februari zal plaatsvinden op een nader bekend te maken locatie. Loyens & Loeff zal met enkele medewerkers aanwezig zijn en tevens zullen gratis wettenbundels Belastingrecht 2019 worden uitgereikt.

20 februari 2019 FIRST Fiscale Bedrijvendag

22 februari 2019 11 januari 2019

International Job Fair

Kantoorbezoek van Pereira FIRM DECEMBER 2018

5


Vereniging

Voorstellen bestuur 2018-2019 Claartje Rouppe van der Voort Voorzitter Het is mij een enorme eer en met groot genoegen wil ik graag bestuur Rouppe van der Voort aan u introduceren. Alhoewel wij sinds 26 juni 2018 van start zijn gegaan met onze bestuurstaken, leest u hierna dingen die u nog niet van het bestuur wist. Mijn naam is Claartje Rouppe van der Voort, 25 jaar en ik ben geboren in Amsterdam. Na een aantal jaren in Amstelveen gewoond te hebben, besloten mijn ouders dat ze meer ruimte wilden en een veiligere omgeving en dus verhuisden wij naar Bussum. Op de middelbare school heb ik eerst HAVO gedaan en daarna VWO. Voor mij was het geen vanzelfsprekendheid dat ik naar Maastricht zou gaan. Ik kon de Randstad maar moeilijk loslaten en dus heb ik eerst een jaar in Utrecht gestudeerd. Mijn vertrek naar Maastricht is echter een keuze waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt van heb gehad. Zo nu en dan ga ik nog eens terug naar mijn ouders voor mijn hond en met name om te zeilen. Met flinke wind in de zeilen de oneindige horizon tegemoet varen is toch het mooiste wat er is. Het aankomende jaar zal ik naast mijn bestuursjaar verder gaan met de master Indirecte Belastingen. In het derde jaar van mijn studie maakte ik pas echt kennis met FIRST Maastricht en wat zij allemaal te bieden had. Al snel besloot ik om te gaan schrijven voor een commissie en via de PR-commissie heb ik twee jaar geleden mijn steentje bij kunnen dragen aan FIRST Maastricht. Daarnaast heb ik afgelopen jaar geholpen bij het organiseren van de skireis. Deze fantastische twee jaren hebben ertoe geleid dat ik voor de zomer heb gesolliciteerd voor de functie van voorzitter. Ik ben enorm blij dat ik dat ook ben geworden. Als voorzitter zal ik het eerste aanspreekpunt zijn voor de partners van FIRST Maastricht, de rechtenfaculteit en andere externe partijen. Tevens zal ik de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering leiden. Afgelopen zomer heb ik samen met Willemijn, Sjoerd en Floor hard gewerkt om alle activiteiten ook komend jaar weer voor jullie leden te mogen organiseren. Wij hebben ontzettend veel zin in komend jaar en wij hopen jullie op veel activiteiten te mogen verwelkomen! Laten we er met zijn allen een onvergetelijk jaar van maken! 6

Sjoerd Geraats Penningmeester Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Sjoerd Geraats, ik ben 26 lentes jong. Geboren in Weert waar ik ook gewoond heb totdat ik 2 jaar geleden naar het mooie Maastricht verhuisde. Hier ben ik na een half jaar in aanraking gekomen met deze prachtige vereniging. Helaas was toen de deadline voor het schrijven van commissies al gesloten. Hierdoor had ik vorig jaar niet de mogelijkheid om een actieve commissie te doen binnen FIRST. Desondanks heeft bestuur Hoogesteger toch voor mij gekozen om jullie penningmeester te worden. Hiervoor wil ik hen allen bedanken, in het bijzonder wil ik mijn voorgangster Frederique bedanken. Als het mij lukt om net zo’n schoon jaar te draaien als zij gedaan heeft ben ik zeer tevreden. Na 5 jaar studeren in Den Bosch aan Avans Hogeschool heb ik mijn HBO diploma Bedrijfseconomie mogen ontvangen. Hierna heb ik een half jaar gewerkt en ben daarna begonnen in Tilburg aan de opleiding Fiscale Economie. Na een jaar heb ik een geweldige beslissing gemaakt om naar Maastricht te komen. Momenteel moet ik nog 3 vakken en dan heb ik (eindelijk) mijn bachelor Fiscale Economie behaald. Als dit naar verwachting gaat begin ik in februari aan de master Directe Belastingen.

DECEMBER 2018 FIRM


Vereniging

Willemijn Pietersma Secretaris Mijn naam is Willemijn Pietersma en ik ben 24 jaar oud. Sinds een aantal jaren woon en studeer ik in het mooie Maastricht. In het weekend ben ik nog vaak terug te vinden in Lisse, waar ik vandaan kom. Dit jaar zal ik mijn bachelor Fiscale Economie afronden. Afgelopen jaar ben ik voor het eerst actief lid geweest binnen FIRST Maastricht, als lid van de FFB-commissie.

Dit is mij zo goed bevallen, dat ik besloot om nog actiever te worden en te solliciteren voor de functie van secretaris. En met succes, want dit jaar volg ik Guy den Dekker op als secretaris. Als secretaris ben ik het aanspreekpunt voor de leden. Daarnaast zorg ik er o.a. voor dat jullie de periodieke update ontvangen, verzorg ik de notulen van de algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen en onderhoud ik het ledenbestand. Op het moment dat deze FIRM uitkomt, zijn we als bestuur Rouppe van der Voort al een aantal maanden bezig. De afgelopen maanden hebben Claartje, Floor, Sjoerd en ik hard gewerkt en ook ontzettend veel plezier gehad waardoor ik met veel vertrouwen de rest van het bestuursjaar tegemoet ga. Tot slot wil ik het bestuur Hoogesteger bedanken voor het vertrouwen in mij als secretaris en in ons alle vier als bestuur Rouppe van der Voort.

Floor Kuijer Commissaris Intern/Vicevoorzitter Via deze weg stel ik me graag aan u voor. Mijn naam is Floor Kuijer en ik ben 22 jaar oud. Geboren in Leiden en opgegroeid in Heemstede, Noord-Holland. Hierna heb ik er toch voor gekozen om richting het zonnige zuiden te komen om hier mijn studie te beginnen. Na het afronden van mijn bachelor Fiscale Economie afgelopen jaar ben ik nu bezig met mijn master Fiscaal Recht, specialisatie directe belastingen. De afgelopen jaren heb ik me bezig gehouden met allerlei activiteiten buiten mijn studie. Zo ben ik bestuur geweest bij M.S.V. Tragos, heb ik deelgenomen aan het faculteitsraadbestuur van SBE en heb ik afgelopen jaar bij FIRST het Symposium georganiseerd. Ook heb ik als medewerker van Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp de afgelopen twee jaar me ingezet voor de stichting. Zo heb ik beter kennis gemaakt met alle activiteiten en leden van FIRST, wat me zo goed bevallen is dat ik ervoor gekozen heb om te schrijven voor bestuur 2018-2019. Ik zal dit jaar me bezighouden met alle commissies die FIRST rijk is, en de activiteiten die zij organiseren. Daarnaast zal ik ook de verantwoordelijkheid voor de website en social media op mij nemen. De afgelopen maanden heb ik al gemerkt dat de samenwerking tussen Claartje, Sjoerd, Willemijn en mij heel soepel verloopt. Misschien nog wel beter dan ik verwacht had. Ik wil bestuur Hoogesteger daarom ook vooral bedanken voor het vertrouwen in ons als team en in mij als Commissaris Intern en Vicevoorzitter. Ik kijk ongelofelijk uit naar de aankomende maanden en ik hoop dat we met alle (actieve) leden een fantastisch jaar neer gaan zetten.

FIRM DECEMBER 2018

7


Vereniging

Voorstellen commissies FIRST Maastricht 2018-2019 PR Commissie Beste lezer, Dit jaar heb ik de eer gekregen om een actief lid van FIRST te worden door mijn aanstelling als voorzitter van de PR-commissie. Het is onze taak om nieuwe leden te werven en activiteiten te organiseren hiervoor. Natuurlijk zullen wij dit jaar ook

Kascontrole Commissie Tevens vanuit de Kascontrole commissie een kort woordje over de stand van zaken. Als oud-penningmeester neem ik, Frederique de Koning, na afloop van mijn bestuursjaar van rechtswege als voorzitter plaats in de Kasco commissie. Samen met de Kasco commissie van het academisch jaar 2017-2018 heb ik het jaar mooi mogen afsluiten. Aan het eind van het boekjaar dient alles secuur afgerond te worden en ondanks enkele kleine obstakels mag ik verkondigen dat dit

weer het open feest organiseren. Afgelopen maanden hebben we al met succes de nieuwe leden activiteit en de actieve leden activiteit georganiseerd. Verder zullen wij met veel genoegen FIRST promoten in het komend academisch jaar. Met een heel team vol gemotiveerde dames gaan wij samen zorgen voor een top jaar!

Met genoegen stel ik aan u voor: CĂŠline Croes, Debbie Koedam, Maike van de Caldenborgh en Rachelle Jacobs . Wij hebben ontzettend veel zin in komend academisch jaar!

zeker geslaagd is. Zonder de heren die mij hierin hebben bijgestaan was dit niet gelukt. Bij dezen wil ik daarom oud-penningmeesters Sjoerd Bastiaens, Steven Plat en Tren Keltjens enorm bedanken voor hun onuitputtelijke inzet voor de vereniging en nu in het bijzonder voor de goede zorg voor de boekhouding van de vereniging. Voor de samenstelling van de Kasco commissie van huidig academisch jaar hebben Sjoerd en Steven het stokje overgedragen aan Maarten Stoop en zal Tren Keltjens

nog een jaar plaatsnemen in de commissie. Samen met deze twee mannen zal ik dit jaar een wederom kritisch oog op het mooie verenigingsgeld werpen. Wij zijn er van overtuigd dat dit een mooi jaar gaat worden. Namens de Kasco wensen wij Bestuur Rouppe van der Voort enorm veel succes en vooral plezier toe!

Maaike Pluijmen Voorzitter PR-commissie 2018-2019

Frederique de Koning Voorzitter Kascontrole Commissie 2018-2019 Penningmeester 2017-2018

Internationale Commissie Geachte lezer, Hierbij wil ik je graag voorstellen aan de Internationale Commissie van FIRST: Anniko Mennens, Iris van Asselt, Annemyra van der Meulen en dit jaar twee internationale commissieleden, Bram Cuppens (BelgiĂŤ) en Leopold Poilpre (Frankrijk). Derhalve zullen we logischerwijs de beste biertjes en wijntjes tot onze beschikking hebben! Dit academisch jaar zullen wij, tevens allen IETL studenten, zorgdragen voor alle evenementen die worden georganiseerd voor de International & European Tax Law studenten, zoals de EY Luxembourg trip en de International Job Fair. Internationale commissie: Anniko Mennens, Antoin Feij,

Antoin Feij Voorzitter Internationale Commissie 2018-2019

Annemyra van der Meulen, Bram Cuppens en Leopold Poilpre.

8

DECEMBER 2018 FIRM

Iris van Asselt ontbreekt op de foto.


Vereniging

Reiscommissie Als voorzitter is het mij een eer om de reiscommissie 18/19 van FIRST Maastricht aan jullie voor te stellen. Stiekem misschien wel de leukste commissie, want wie houdt er nu niet van reizen? Onze commissie bestaat uit de volgende doorgewinterde FIRST-leden: Frederique de Koning, Celine Bemelmans, Sep Breukers en Naard Janssen. De reiscommissie draagt zorg voor de tweejaarlijkse reis van FIRST. Zoals jullie misschien wel weten is een delegatie van FIRST twee jaar geleden naar Taipei afgereisd. Waar we dit jaar terecht zullen komen is op moment van schrijven nog niet bij jullie bekend. Wij

Reis commissie: Celine Bemelmans, Naard Janssen, Frederique de Koning, Sep Breukers en Maxime Leenders

popelen om het jullie mede te delen. EĂŠn ding is zeker: wij zullen voor jullie een fantastische reis organiseren, die minstens net zo legendarisch is als de reis naar Taipei. Zodra de

inschrijvingen open zijn, kunnen jullie voor een plekje solliciteren! Maxime Leenders Voorzitter Reiscommissie 2018-2019

Adviescommissie Beste lezers, Als voorzitter heb ik de eer om de Adviescommissie van het studiejaar 2018-2019 aan jullie voor te stellen. Als de commissie op volle oorlogssterkte is, bestaan we uit maar liefst zes oud-bestuurders. Ik presenteer u de volgende commissieleden: Joost Zondag (commissaris-intern/ vicevoorzitter 2016-2017), Joost Roelofs (voorzitter 2016-2017), Marius Horndt (secretaris 2015-2016), Masha Siebers (secretaris 2014-2015), Sjoerd Bastiaens (penningmeester 2014-2015) en Yannick Hoogesteger (voorzitter 2017-2018). De Adviescommissie is in het leven geroepen om advies uit te brengen over uiteenlopende zaken binnen de vereniging. De Adviescommissie brengt zijn advies uit aan het bestuur van FIRST Maastricht. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een verzoek van het bestuur of eigen initiatief. De commissieleden hebben plaatsgenomen

Advies commissie: Masha Siebers, Marius Horndt, Sjoerd Bastiaens, Joost Zondag, Yannick Hoogesteger en Joost Roelofs

in besturen van verschillende jaren en hebben verschillende functies bekleed. Hiervoor is gekozen om een zo een ervaren en zo een gevarieerde mogelijke samenstelling te garanderen van de Adviescommissie. Tot slot FIRM DECEMBER 2018

vergaderen wij op vaste momenten gedurende het studiejaar. Yannick Hoogesteger Voorzitter Adviescommissie 2018-2019 9


Vereniging FIRST Fiscale Bedrijvendag (FFB) commissie Graag stel ik jullie hierbij voor aan de FIRST Fiscale Bedrijvendag commissie. Dit jaar bestaat de commissie uit Esmée Geurtsen, Jaouad Kasmi, Liza Peters, Laura den Ridder, Nina Robeerst en Remon Tulen. Wij hebben de eer om één van de belangrijkste activiteiten van dit jaar voor jullie te organiseren. Dit jaar hebben wij een record aantal bedrijven die langs zullen komen om zich voor te stellen aan jullie en met een beetje netwerken kan je hier een scriptiestage, werkstudentschap of misschien wel een toekomstige baan binnen slepen. Dit kan uiteraard weer met individuele gesprekken, op de afsluitende (banen) borrel of op de drie-gangenlunch, waarvan dit jaar twee gangen gewijzigd zijn. Ik heb er al zin in! Zien we jou ook op 10 februari 2019?

FIRST Fiscale Bedrijvendag (FFB) commissie: Nina Robeerst, Laura den Ridder, Jaouad Kasmi, Esmee Geurtsen, Remon Tulen en Liza Peters

Remon Tulen Voorzitter FFB-commissie 2018-2019

Alumni commissie: Joost Zondag, Maartje Grevers,

Alumni commissie Na een tussenjaar waarin nieuwe plannen zijn gemaakt voor de verbetering van het alumni beleid van FIRST, is de alumni activiteit dit jaar terug van weggeweest. Een van de belangrijkste vernieuwingen: de jaarlijkse alumniborrel verplaatsen naar de eerste helft van het academisch jaar. Zo gezegd zo gedaan; bij het verschijnen van deze FIRM heeft de alumniborrel al plaatsgevonden. Uiteraard zullen de andere ideeën in de toekomst ook doorgevoerd worden, vandaar dat ik ook enorm blij ben om bij het realiseren hiervan wederom te kunnen rekenen op de basiskrachten van deze commissie. Een mooie groep van vijf oud-bestuurders, waardoor we optimaal gebruik kunnen maken van onze contacten uit de verschillende jaren. 10

Megan Ruigrok, Toine Gorissen en Daphne van den Berg

Met trots stel ik aan u voor: Joost Zondag (commissaris intern/vicevoorzitter 2016-2017), Maartje Grevers (commissaris intern/vicevoorzitter 2015-2016), Megan Ruigrok (voorzitter 2011-2012), Toine Gorissen (penningmeester 2010-2011) en Daphne van den Berg (commissaris intern/ vicevoorzitter 2017-2018). Daphne van den Berg Voorzitter Alumnicommissie 2018-2019

DECEMBER 2018 FIRM


Vereniging

FIRST Academy commissie Twee jaar geleden is er door FIRST Maastricht met groot succes leven geblazen in een gloednieuw fiscaal talentenprogramma, de FIRST Academy. De FIRST Academy is er voor de enthousiaste, extra gemotiveerde derdejaars bachelor- of masterstudent Fiscaal recht of Fiscale economie. Het doel van de FIRST Academy is om studenten extra curriculaire fiscale uitdaging te bieden en in contact te brengen met de deelnemende bedrijven. Dit jaar heb ik als voorzitter het genoegen om samen met Maarten Stoop, Gelly Tran en Guy den Dekker de FIRST Academy

te mogen organiseren. Waar Maarten het contact met de deelnemende kantoren zal onderhouden, gaat Gelly dit doen voor de vijftien uitverkoren deelnemers. Guy zal op zijn beurt weer zorgdragen voor alle administratie. Als ervaren actieve FIRSTers zijn wij dĂŠ uitgelezen commissie om ook dit jaar weer een zeer succesvolle editie neer te zetten! Tren Keltjens Voorzitter FIRST Academy commissie 2018-2019

Actieve Ledenavond Door: Het winnende team

De actieve ledenactiviteit vond plaats op 18 september 2018. Het was tot het laatste moment een verrassing wat de activiteit zou zijn. Om 19:00 uur moesten we verzamelen voor de bestuurskamer waar we een rugzak met daarin drank, chips en een rode envelop kregen. Toen we de envelop openden, werd het ons duidelijk: een speurtocht door de straten van Maastricht. Het begon allemaal met een raadsel. Na het ontcijferen werd het duidelijk dat we Maastricht moesten beschermen tegen een virus! Onze tocht begon vanaf de bestuurskamer, onderaan de Tongersestraat, en we werden door heel Maastricht geleid. Onderweg kwamen we langs verschillende verstopte bezienswaardigheden, waar wij middels een foto en een map de gevraagde locatie moesten vinden om vervolgens de juiste optelsom te maken. Naast het vinden van deze locaties, moesten we tussendoor ook de raadsels oplossen die in de andere enveloppen te vinden waren. Teamwork, communicatie en plezier leidde team 1 The Realest naar de overwinning. Met de echte FIRST mentaliteit waren zij extra vroeg klaar. Dit leverde hen de echte prijs op. Dit was niet alleen de gouden medaille, maar ook het kwartier

Selfie gemaakt als extra opdracht om punten te verdienen

extra borrelen! De actieve ledenactiviteit werd ook dit jaar weer vervolgd door de constitutieborrel, waar andere besturen waren uitgenodigd. Groetjes, Het winnende team

FIRM DECEMBER 2018

11


Verslag

Pereira Bachelor Scriptieprijs 2018 Door: Anniko Mennens

Na vele uren typ werk en een hele hoop stress was hij er dan eindelijk: mijn bachelor scriptie genaamd “The effect of changing tax rates on government revenues”. In mijn scriptie heb ik een economische theorie onderzocht, genaamd de Laffer curve. Deze theorie neemt aan dat er een belastingtarief is dat de overheidsinkomsten maximaliseert. De overheid kan het belastingtarief dus verhogen tot een bepaald punt. Als het tarief nog verder wordt verhoogd, zullen de inkomsten dalen omdat mensen bijvoorbeeld minder gaan werken. Ik heb onderzocht of Nederland met haar stelsel voor de inkomstenbelasting onder of boven dit maximale tarief zit. Ik heb dit gedaan door het boxenstelsel te analyseren voor verschillende inkomensgroepen. Uit mijn onderzoek blijkt dat de Nederlandse overheid nog onder het maximum zit voor al deze groepen. Natuurlijke zijn er altijd voor- en tegenstanders van zulke theorieën. Iemand die wel heilig gelooft dat het 12

belastingtarief kan worden verlaagd en de overheidsinkomsten daarmee kunnen worden verhoogd, is president Trump. In zijn belastingplan heeft hij namelijk een verlaging van het belastingtarief voorgesteld dat moet gaan zorgen voor meer economische groei. De tijd zal leren of dit plan ook zo positief gaat uitpakken. Wat gelukkig wel positief heeft uitgepakt was het insturen van mijn scriptie voor de pereira scriptie prijs. Achteraf zijn alle uren in de bieb en een paar weken geen leven, het toch allemaal waard geweest. Ik was eerst niet van plan om hem in te sturen, maar wat ben ik achteraf blij dat ik het toch heb gedaan! Een wijze les die ik hiervan heb geleerd: doe gewoon mee aan zulke wedstrijden. Baat het niet dan schaadt het niet! Al denk je misschien dat je toch niet gaat winnen, probeer het gewoon en misschien wordt je positief verrast.

DECEMBER 2018 FIRM


OLETKO JO NÄHNYT REVONTULET? HEB JIJ HET LICHT AL GEZIEN?

BUSINESS COURSE LAPLAND 2019 WIL JIJ OOK MEE? Ga naar onze website en schrijf je in voor de selectiedag op dinsdag 22 januari 2019. Onze Business Course naar Lapland is van zondag 17 tot en met woensdag 20 februari 2019.

PEREIRACONSULTANTS.COM/BUSINESSCOURSE @PEREIRATAX


Vereniging

Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp (SFFR) Nu het collegejaar 2018-2019 alweer een maand geleden van start is gegaan, zijn ook de werkzaamheden van de Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp (SFFR) weer begonnen. Sinds de bestuurswissel op 26 juni jl., bestaat het bestuur van de stichting uit Celine Janssen (voorzitter), Jessie Beukema (secretaris), Daphne Goris (penningmeester) en Shannen Paumen (vice-voorzitter). Aangezien nog niet iedere student bekend is met de stichting, zullen wij deze kort introduceren. De stichting bestaat inmiddels al zeven jaar, waarbij op geheel vrijwillige basis belastingrechtshulp wordt verleend aan mindervermogenden door studenten fiscaal recht en fiscale economie van onze Universiteit. De financiële middelen van cliënten die van deze hulp gebruikmaken, zijn vaak ontoereikend om zelf professionele hulp in te schakelen. Voor deze groep mensen worden belastingspreekuren georganiseerd in Maastricht, Roermond en Echt. Buiten de aangifteperiode wordt er gewerkt met inloopspreekuren, waarbij geen afspraken gemaakt worden. Aangezien de vraag tijdens de aangifteperiode erg groot is, wordt in Roermond en Echt in die periode wel op afspraak gewerkt. De spreekuren, verzorgd door onze eigen studenten, betreffen voornamelijk vragen over het invullen van aangiftes inkomstenbelasting, het aanvragen van toeslagen, het aanvragen van uitstel van betaling, het treffen van betalingsregelingen met de Belastingdienst en het opstellen van bezwaarschriften. De in het onderwijs opgedane kennis kan op die manier in de praktijk worden gebracht. Voor de medewerkers is er ook een mogelijkheid om een stage of werkstudentschap te regelen bij een van de partners van de SFFR, zoals het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM). Door de stichting wordt een nieuwe medewerkerstraining gegeven en in samenwerking met het AMW Roermond zal een soft skills-training worden verzorgd. De samenwerking met ITEM is opgestart in het jaar 2016-2017. ITEM is een interdisciplinair instituut voor grensoverschrijdende vraagstukken dat is opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas- Rijn. Het samenwerkingsverband met ITEM heeft voor de stichting een grote meerwaarde. Waar dit mogelijk is, willen wij in overleg met ITEM, een werkbezoek voor de medewerkers inplannen om kennis te maken met dit instituut. De SFFR heeft afgelopen academisch jaar deelgenomen aan het stadsspel ‘No Credit, Game Over!’; een spel dat is opgezet door de Gemeente Maastricht en Stichting Trajekt 14

Van links naar rechts: Shannen Paumen, Jessie Beukema, Celine Janssen, Daphne Goris

om jongeren op een uitdagende manier in beweging te brengen rondom het thema ‘schulden’. Dit jaar zullen de medewerkers van de SFFR wederom deelnemen aan dit spel, tevens om onze naamsbekendheid in de regio Maastricht te vergroten om een bredere doelgroep te verkrijgen voor onze belastingspreekuren. Het vorige bestuur heeft in Maastricht een nieuwe locatie betrokken bij de SFFR: Centre-Céramique. Als bestuur willen wij de werkzaamheden en samenwerking intensiveren om de belastingspreekuren soepeler te laten verlopen. Ook hopen wij de problemen rondom onze website op te lossen, zodat onze medewerkers de beschikbaarheden weer via de website kunnen invullen en wij de mogelijkheden voor de medewerkers kunnen uitbreiden voor een betere communicatie. Bovendien zullen wij de medewerkers op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de stichting door het gebruik van onze social mediapagina op Facebook. Na de start van dit academisch jaar, hebben wij als stichting al zeven nieuwe medewerkers mogen verwelkomen en wij zijn erg blij dat zij ons medewerkersteam komen versterken! Desondanks zijn wij nog altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers om het huidige medewerkersteam te versterken. Ben jij of ken jij iemand die tijdens zijn fiscale studie relevante praktijkervaring wil opdoen én een steentje wil bijdragen aan de maatschappij? Schroom dan niet om een van de bestuursleden of medewerkers aan te spreken voor meer informatie of neem een kijkje op onze website: www.firstrechtshulp.nl. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bestuur@firstrechtshulp.nl met toevoeging van een motivatiebrief, je CV en cijferlijst.

DECEMBER 2018 FIRM


Verslag

LOF Congres 2018 Door: Celine Janssen

‘De fiscalist in de toekomst’, dat was het onderwerp dat op 21 septem-ber jl. centraal stond op het LOF Congres 2018 in ’s Hertogenbosch. Dit jaar werd de 34ste editie van het LOF Congres georganiseerd door ‘De Smeetskring’ uit Tilburg. De dag begon voor de fiscalisten uit Maastricht met een treinreis van anderhalf uur. Aangekomen in het Congrescentrum 1931 in ’s Hertogenbosch, werden wij ontvangen met koffie en zoetigheid. Iedereen kreeg een kaartje met daarop zijn of haar programma voor die dag. Hierop stonden de bedrijven waarbij een ieder was ingedeeld voor zowel de workshops als het diner. Het officiële gedeelte van de dag begon met een plenaire zitting over ‘de fiscalist in de toekomst’. Hierbij waren enkele sprekers en commentators uitgenodigd die verschillende aspecten van dit onderwerp behandelden. Albert Bomer, Rienk Kamphuis, Jan Kees de Jager en Peter Cools hadden de rol van hoofdspreker, waarbij Eelco van der Enden, Mascha Hoogeveen, Cees Peters en Diana van Hout commentaar gaven.

De dagvoorzitter, Peter Essers, leidde de gehele zitting in goede banen. Na dit officiële gedeelte was het tijd voor een heerlijke lunch met verschillende belegde broodjes en de bekende Brabantse worstenbroodjes. Nadat iedereen weer vol energie was, begonnen de workshoprondes. Mijn eerste workshop was bij HLB Nederland. Na een korte voorstelronde, werd in het algemeen ingegaan op de doelen van het bedrijf, de werkzaamheden, de eventuele mogelijkheden voor een stageplek en werd een beeld gegeven van een werkdag bij HLB Nederland. Mijn tweede workshop werd gegeven door EY, waarbij eerst een algemeen praatje werd gehouden over het reilen en zeilen binnen EY. Ook werden eventuele mogelijkheden besproken voor een stageplek of een werkstudentschap. Daarna werd aan de hand van een quiz gekeken in hoeverre wij konden inschatten of bepaalde stellingen juist of onjuist waren. Na de uitreiking van de NOB Scriptieprijs 2018, werd het informatieve gedeelte van de dag afgesloten en werd er een banenborrel opgezet, waarbij door FIRM DECEMBER 2018

alle deelnemende bedrijven de mogelijkheid werd gegeven een (nog) beter inzicht te krijgen in de werkzaamheden van dat bedrijf. Naar mijn mening was er een goede verhouding tussen grote bedrijven, MKB-bedrijven, accountancykantoren en fiscale advocatenkantoren. Hierbij heb ikzelf een beter inzicht gekregen van de mogelijkheden die er zijn voor ons als beginnend fiscalisten. Na enkele gesprekken en verschillende hapjes en drankjes verder, werd een diner geregeld waarbij wederom alle bedrijven aanwezig waren. Ook hier was er een mogelijkheid om contacten te leggen met de medewerkers en recruiters van de verschillende bedrijven. Na een heerlijk diner, was het tijd om te vertrekken naar Café P79 in het centrum van ’s Hertogenbosch, waar de afterparty voor een spetterend einde zorgde! Graag wil ik de Smeetskring uit Tilburg bedanken voor deze mooie dag en al mijn medestudenten aanraden om volgend jaar naar Groningen af te reizen om ook deel te kunnen nemen aan het LOF Congres. Het is de lange reis meer dan waard! 15

2


Verslag

Stageverslag Gelly Tran in Shanghai Een stage in het buitenland is de perfecte manier om internationale ervaring op te doen en een bredere blik te krijgen op de carrièremogelijkheden die een fiscale studie kan bieden. In augustus ben ik begonnen met mijn stage bij de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in Shanghai. Als onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt NFIA China ondersteuning aan Chinese bedrijven die activiteiten in Nederland willen opzetten of uitbreiden.

Door: Gelly Tran

D

rie dagen na aankomst in China begon mijn eerste dag bij het ConsulaatGeneraal met een rondleiding langs alle afdelingen en een introductie van de werkzaamheden van NFIA. Het Consulaat-Generaal in Shanghai is het grootste Nederlandse consulaat ter wereld met verschillende afdelingen die regelmatig samenwerken. Zo zijn er ook voor stagiairs voldoende ruimte en mogelijkheden om onderling initiatieven op te zetten en betrokken te raken in projecten in verschillende vakgebieden. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit analyses maken, potentiële investeerders zoeken en het relevante FDI-nieuws bijhouden. Omdat het team vrij klein is raak je als stagiair betrokken bij veel grote projecten en evenementen en krijg je al snel verantwoordelijkheden om zelfstandig aan de slag te gaan. Zo begon mijn eerste maand met het bijwonen van vergaderingen met delegaties en persconferenties in het kader van het 40-jarig bestaan van NFIA. Hier heb ik onder andere ook Nederlandse fiscalisten leren kennen die op de Dutch desk werken die me vertelden over het belang van de Nederlandse fiscaliteit vanuit buitenlands perspectief. Een fiscale achtergrond is vooral handig wanneer er gesproken wordt over het investeringsklimaat van Nederland. De discussie omtrent de afschaffing van de dividendbelasting is bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp voor ons werk vanwege de mogelijke invloed op het investeringsgedrag van buitenlandse bedrijven. Daarnaast leer ik elke dag steeds meer over de cultuur van zakendoen in 16

China, waarbij lange termijn relaties (guanxi) een grotere rol spelen dan in westerse landen. Het contact tussen zakenpartners is vaak persoonlijker waarbij men meer als vrienden met elkaar omgaat en er veel waarde wordt gehecht aan het hebben van een goede reputatie. Naast het harde werken is er gelukkig ook voldoende vrije tijd om de stad te ontdekken. Shanghai is een super levendige stad met expats en studenten vanuit de hele wereld. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor internationale nieuwkomers en mensen zijn enthousiast om nieuwe vrienden te maken en ervaringen (culture shocks) met elkaar te delen. Zo zijn er wijken waar vooral veel expats uitgaan, maar ook clubs en bars die meer gefocust zijn voor locals. Verder is het leven in China heel anders dan in Nederland. Vooral in Shanghai speelt nieuwe technologie zoals AI een grote rol in het dagelijks leven en worden bijna alle aankopen (in restaurants, supermarkten, kledingwinkels, etc.) betaald via je mobiel met WeChat of Alipay. Het is te merken dat e-commerce hard aan het groeien is en alles werkt heel efficiënt en snel, maar niet altijd milieuvriendelijk. In principe kan je een week de deur niet uitgaan, want alles kan binnen 30 minuten tot aan de slaapkamerdeur worden afgeleverd. Doordat buitenlandse social media en Google is geblokkeerd is het soms wel lastig om het nieuws buiten China te volgen waardoor je meer geïntegreerd raakt in het leven hier. Er leven ongeveer 24 miljoen mensen in de stad wat het moeilijk maakt om een rustig plekje te vinden of niet in de rij te hoeven staan voor iets. De meeste zaken zijn

DECEMBER 2018 FIRM


Verslag

tot laat in de avond (rond 22u) of zelfs 24/7 geopend waardoor er altijd wel iets te doen is en het op straat druk blijft. Het is even wennen aan de drukte, maar hierdoor verveel je je in ieder geval niet. De stad heeft verschillende wijken met ieder zijn eigen kenmerken. Het openbaar vervoer is ook goed geregeld wat het makkelijk maakt om te reizen tussen de moderne en klassieke wijken of in het weekend korte tripjes naar omliggende steden te maken en de natuur op te zoeken. Kortom, wonen en werken in Shanghai is voor mij tot nu toe een van de meest waardevolle ervaringen geweest.

Vooral in China maak je veel veranderingen mee in korte tijd en is het mogelijk je internationale netwerk uit te breiden. Daarnaast heb ik op het Nederlandse consulaat ervaren hoe het is om te werken met zowel Chinese als Nederlandse collega’s van verschillende achtergronden. De tijd vliegt en inmiddels zit ik al op de helft van mijn stage. Ik kijk ernaar uit om de komende maanden nog veel mee te maken en raad ook andere studenten aan om een stap buiten Nederland te zetten en hun grenzen op te zoeken!

FIRM DECEMBER 2018

17


Verslag

Hertoghs Pleitwedstrijd 2018 FIRST en Pleitgenootschap Gaius bundelen hun krachten

Door: Esmée en Maxime Lukassen

Terwijl de hittegolf Nederland in zijn greep hield en wij afschakelden van het afgelopen academisch jaar, diende een nieuwe uitdaging zich al aan. Elise van Lonkuyzen (voorzitter Pleitgenootschap Gaius) benaderde ons met de vraag of wij wilden deelnemen aan de Nationale Hertoghs Pleitwedstrijd. Hierover hoefden wij niet lang na te denken. Natuurlijk wilden wij deelnemen! Namens Pleitgenootschap Gaius hebben wij al enkele keren deelgenomen aan pleitwedstrijden en ervaren hoe leuk dit is. Deze wedstrijden zijn echter hoofdzakelijk civielrechtelijk van aard, wij volgen beiden de bachelor fiscaal recht. De Nationale Hertoghs Pleitwedstrijd zou voor ons de ideale combinatie zijn! Samen met Claartje Rouppe van der Voort en Remon Tulen zijn wij afgereisd naar Breda om Maastricht te vertegenwoordigen. Voor het zover was, zijn we met z’n vieren in het dossier gedoken om ons de zaak meester te maken. Een echte fiscalist en een echte Gaiaan hebben namelijk maar één doel voor ogen: de winst! 28 Oktober was het zover. In hotel Nassau te Breda werden wij hartelijk ontvangen door de advocaten van Hertoghs Advocaten. Na het welkomstwoord en een uitgebreide lunch vond de eerste rechtszaak plaats. Tot onze opluchting waren wij voor deze eerste ronde ingedeeld, zodat we het serieuze gedeelte van deze dag snel kon afronden. Met een dosis gezonde spanning hesen wij ons in onze toga’s en betraden wij de rechtszaal. Hier opende het team uit 18

Utrecht als officier van justitie met een sterk requisitoir. De toon was gezet! We kwamen er al snel achter dat het niet alleen de officier van justitie was, die het ons moeilijk maakte. Ook onze ‘eigen’ cliënt kon er wat van. Ongeacht wie er aan het woord was, wist hij zijn mond niet te houden. Tot groot genoegen van het publiek lokte hij telkens discussies met zowel de rechter, als de officier van justitie uit en ook wij hadden onze handen vol aan hem. De magische woorden ‘hierbij sluit ik de zitting’ vormden niet alleen het einde van de rechtszaak, maar tevens het einde van een maand vol voorbereiding. Het zat erop. In afwachting van hetgeen de andere teams zouden neerzetten en natuurlijk van de prijsuitreiking, volgden wij samen met onze tegenstanders uit Utrecht en een aantal advocaten van Hertoghs Advocaten twee workshops. De middag vloog voorbij en voordat we het wisten werden we verwacht voor het diner. Dit vond plaats in ‘de Kapel’, een mooie ruimte in neogotische stijl, die in vroegere tijden

DECEMBER 2018 FIRM

daadwerkelijk als kapel dienstdeed. Om de spanning op te bouwen beraadslaagde de juryleden achter een glazen wand. Zo was te zien hoe zij aan de hand van foto’s de deelnemers bespraken en in het ergste geval een deelnemersfoto verscheurden. Voor het verlossende antwoord moesten wij echter wachten tot na het dessert. Helaas vielen wij niet in de prijzen voor ‘beste team’ of ‘beste pleiter’, maar met mooie complimenten van de jury kunnen wij zeker terugkijken op een geslaagde deelname! Wij zijn trots op ons team en op hetgeen wij hebben neergezet. Daarnaast kunnen we deelname aan deze wedstrijd iedereen aanbevelen. Rest ons niets anders dan Hertoghs Advocaten te danken voor de organisatie en Natasja van der Meer, Nadine Gorissen en Hans Arts te danken voor de feedback gedurende de voorbereiding. Daarnaast een groot woord van dank aan Claartje en Remon als teamgenoten en aan Willemijn Pietersma en Paul Bex (bestuur Pleitgenootschap Gaius) voor hun morele steun tijdens de wedstrijd.


Verslag

Kantoorbezoek In samenwerking met Loyens & Loeff Door: Gijs Voppen

Vrijdag 12 oktober zijn wij met een afvaardiging van First voor een kantoorbezoek naar Loyens & Loeff geweest. Studenten kwamen van heinde en ver om dit kantoorbezoek bij te wonen. Om 3 uur ‘s middags werden wij verwacht op het kantoor in Rotterdam, waarbij we ontvangen werden met een kopje koffie en petit fours. Na een kleine vertraging kwam Dhr. Zeven aan het woord voor een kleine introductie over hemzelf en het bedrijf waar hij voor werkt, Loyens en Loeff. De kleine introductie werd gevolg door een vragenvuur vanuit het publiek, waarna wij vervolgens werden opgedeeld in groepjes voor de ultieme vrijdagmiddagquiz. De groep werd verdeeld in 5 groepjes van 12, waarbij de sterkhouders van FIRST bij elkaar in de groep kwamen. De fiscale paardjes van Maastricht

namen direct een voorsprong bij het begin van de quiz en hielden deze voorsprong vast tot aan pauze. De koffiepauze werd gebruikt om de antwoorden te analyseren en bij te praten over de fiscaliteit van het moment. Hetzelfde beeld speelde zich af na de pauze, team Quantore had een klein dipje na de pauze met moeilijke vragen over Cristiano Ronaldo. Echter pakte het team met de vraag over de Innovatiebox weer genoeg punten om de leiding meer stevig in handen te nemen. Deze leiding werd in het vervolg niet meer afgestaan door de parate kennis van Maaike, Willemijn en Laura. Uiteindelijk werd Quantore met afstand de winnaar van de quiz, wat werd gevolg door een groot applaus in de zaal. De prijs werd met veel plezier ontvangen, de chocolade zal vast goed smaken! De vele dorstige studenten konden FIRM DECEMBER 2018

zich uiteindelijk melden in de zeer gezellige bar van Loyens & Loeff. Een kleine vertraging in het wisselen van het fust leidde tot veel rumoer in de zaal, maar werd zeer snel opgelost. Het bier vloeide rijkelijk naar de studenten, waarbij iedereen zich goed kon vermaken. Ook het aanwezige kantoorpersoneel vermaakte zich prima. Het kantoorbezoek bij Loyens en Loeff was een geslaagd bezoek. Een zeer gezellige dag met een leuke afsluitende borrel en een heerlijke pizza bij de buurman. Aan iedereen; Bij een volgend bezoek bent u allen van harte welkom voor een leerzame ervaring en vooral een gezellige dag!

19


International

English introduction chairman Dear member, First of all, I would like to introduce myself to all of you. My name is Claartje Rouppe van der Voort, 25 years old and the Chairman of FIRST Maastricht and currently a Master Indirect Tax Law student at Maastricht University. Together with Willemijn Pietersma (secretary), Sjoerd Geraats (treasurer) and Floor Kuijer (commissioner of internal affairs/vicepresident) we will form the board of FIRST Maastricht 2018 – 2019. We are delighted to welcome you, the International and European Tax Law student, to our fiscal study association. It was great seeing many of you during Meeting Maastricht and our monthly drinks and these won’t be our only activities for the up-coming year!

This year we will organize the sixth edition of the International Job Fair on the 22nd of February. Here you can get in contact with several international Tax Firms. After the huge successes of the previous editions, we will do our very best to make this year’s edition even better. Besides the International Job Fair we will organise a trip to Luxembourg in collaboration with EY Luxembourg and Loyens & Loeff Luxembourg. During this trip, you will be introduced to the possibilities Luxembourg has to offer and what it means to work in Luxembourg. This trip will take place on the 28th and 29th of November. To end this year in a successful manner, we will organise an end of the year activity. Further, you are all welcome to join us on our free monthly drinks that we organise with

several international and national Tax Firms. The International section of the FIRM is completely dedicated to you, the International Master student. Here you can read interesting articles on taxation. You can also find upcoming events and relevant news regarding FIRST Maastricht. On top of that we give you the opportunity to publish your own articles. We are looking forward to this academic year and we hope to see you during our events! I hope to welcome you at one of our upcoming events! On behalf of the board of FIRST Maastricht,

Claartje Rouppe van der Voort Chairman 2018 – 2019

Calendar November 27, 2018 Monthly drinks in cooperation with Andersen Tax&Legal Before the drinks in Café Local, a pubcrawl will be organized by Andersen Tax&Legal for a small group of Master students. If you would like to join this pubcrawl, register on the website. Some

20

co-workers of Andersen Tax&Legal will join the pubcrawl and monthly drinks as well.

The second day we will also shortly visis Loyens & Loeff Luxembourg.

November 28-29, 2018

International Job Fair Come to our FIRST International Job Fair! A nice organized day where you can meet your future employers!

February 22, 2019 EY Luxembourg Trip An interesting office visit at EY Luxembourg together with a great evening program and stay in a hotel.

DECEMBER 2018 FIRM


International

FIRST Pubcrawl Already before my studies started at the International & European Tax Law LL.M. programme, the previous year’s students told me that joining the study organization FIRST would be one of the best decisions during my one-year journey in Maastricht.

By: Bram van den Bongard

In all fairness, I was also told that the circa 20€ fee would pay itself back really quickly (of course depending on one’s capacity to enjoy the drinks at the free drink nights). So, after a solid 3 second deliberation time, I decided to go for it, hop on to this ‘life changing’, ‘once in a lifetime’ journey with FIRST Maastricht. So far, I have attended two out of two drink nights, plus the unforgettable pub crawl night. Being completely honest about the pub crawl, I expected a full blown, chaotic night in the spirit of the ‘Hangover’ movies, but instead it turns out that us tax law

students can pull off a serene, yet extremely entertaining night with a well-organized program (thanks to the organizers at FIRST). Needless to say, I have been very satisfied with my undeliberated decision to join FIRST and encourage every person to do the same, if you’re still hesitating. All joking aside, we will have a lot of guidance and opportunities relating to our future employment possibilities as well. Why refuse when such services are offered to you on a platter?

Writing an article in the FIRM? The FIRM, the magazine of FIRST Maastricht, is published four times a year and is available for all members of FIRST Maastricht. A wide range of (also English) articles are published in this magazine, with tax as main topic. If you are interested in publishing an article, column (e.g. about a current relevant tax topic or about the tax system of your native country) in the FIRM, please contact the members of the FIRM-committee, via firm@firstmaastricht.nl or via the members of the International Committee. We are looking forward to receiving your contributions! FIRM-committee 2018-2019

FIRM DECEMBER 2018

21


International

Two internationals about studying Tax Law in Maastricht Meet Elena Moro Fajardo and Michał Kołodyński, two international students tax law in Maastricht. In this article, they will tell you more about their experiences as international students of tax law.

By: Elena Moro Fajardo & Michał Kołodyński

Elena Moro Fajardo But, what will I do in Maastricht? Isn’t it such a small town so far away from everything? Isn’t it too cold up there? And, do companies remember about students in Maastricht? What if I don’t make friends? What if the PBL system is not my thing? All those doubts assailed me while packing to start my Dutch adventure. Almost two months after arriving in the beautiful city of Maastricht I can only laugh at my doubts. Life in Maastricht has turned out to be great. To start, every corner of this welcoming city is full of life. Maastricht offers a vast range of culture and leisure opportunities: from museums and art galleries to pubs and cafés, from language lessons to dance classes, from trendy boutiques to gyms. In such a diverse environment it’s really difficult not to find your cup of tea. Maastricht University takes good care of its students and provides you with a bunch of useful information on the “Introduction Day”. Also, UM really makes sure that you don’t finish your introduction day without friends, so several events are organised to that end! Moreover,

student associations facilitate such task. In my case, I joined FIRST on my very first (hehe :D) day in Maastricht and it has been really useful to share experiences, fun and worries with my fellow students. Regarding academic issues, UM applies the Problem Based Learning system, what means that you are required to solve cases on your own before class and then you need to debate with your classmates under your tutor’s guidance the solution of such cases. Generally I think that UM successfully applies this system as tutorials offer a comfortable environment with few students where one is encouraged to participate and share opinions. In respect of professional opportunities, joining FIRST results crucial, as the association organises a lot of events including job fairs or trips. Lastly, about the city itself I have to say that cute little Maastricht is really charming and easy (being 5 minutes away by bike from everything is priceless). After a while you get completely hooked by Maastricht’s peaceful and joyful life. Oh! And about the cold… Well, I’ll let you know when I unfreeze in June!

22

DECEMBER 2018 FIRM


International

It’s good to be back by Michał Kołodyński If you would have asked me a year ago if I plan to return to Maastricht, I would confidently say “no”. Not because of bad memories, but because of the simple fact that a 3-year long bachelor’s degree spent in this city is enough for one lifetime. Yet here I am again. People say that the university time is the last moment to fully enjoy the social life before you jump into unknown waters of adulthood. I also share that view, and that is why I was uncertain whether my decision to return was right. My biggest fear of returning was circulating around a simple matter: will I bond with my new classmates? Will I form a group of friends that will make my stay bearable? Will they be willing to enjoy this last moment of fun? You may ask, why was I so afraid of it? As I mentioned before, I have already experienced a fair share of Maastricht life during my bachelor. The people I’ve met at that time took a special place in my heart. The friendships we formed still last, and I thought that there is no way to form a better ones. With that in mind, I

decided to return to Maastricht for another year. And thank God I did, because I could not be more wrong. Whether was it pure luck, or a special aura of the Tax Law programme – I cannot tell. But I can say with full confidence that my doubts were misplaced. People turned out to be amazing, social life better than ever. And a big thanks are in order to people that made most of this happen – members of FIRST. The idea of an organization with a sole purpose to gather and acquaint people for socializing purposes is precisely what a city like Maastricht needs. A simple idea, yet with an enormous impact on the students themselves. It gives us, students, and incentive and reason to go out and meet each other. This fact, together with a small size of the city made the process of making friends easier than ever. Thanks to these meetings I can now say – it’s good to be back.

FIRM DECEMBER 2018

23


MET EEN GOED DIPLOMA KUN JE BIJ ONS MEER DAN JE DENKT.

Je hebt je diploma op zak en daar ga jij het helemaal mee maken. Een vliegtuigje. Of een kraanvogel van origami. Wij kunnen creativiteit namelijk erg waarderen. Net als een vrolijk karakter en een open geest. Wij laten ondernemers suczesvol ondernemen. Daarom dagen wij jou uit je persoonlijkheid te ontwikkelen en je talenten optimaal in te zetten. Een goed diploma is bij Koenen en Co pas het begin. Check onze vacatures op www.solliciteervoorsuczes.nl

Suczes. Een kwestie van doen.

FRIM 26.1  
FRIM 26.1  
Advertisement