Page 1

FIRM

Prinsjesdag 2017 Het basisinkomen: geloofwaardig of complete nonsens?

Fiscaal studentenblad

Jaargang 25 • Nummer 1 • november 2017

In debat

Brexit Mania


Partners FIRST Maastricht 2017-2018

Loyens & Loeff Accon AVM Allen & Overy Andersen Tax & Legal Baker McKenzie Baker Tilly Berk BDO Belastingdienst CMS De Bont Advocaten De Brauw Blackstone Westbroek Deloitte EY Hertoghs Advocaten HLB van Daal Houthoff Buruma Joanknecht Koenen & Co Mazars Meijburg & Co NautaDutilh Pereira PwC RSM Zuid Taxand Deloitte Luxemburg EY Luxemburg Loyens & Loeff Luxemburg PwC Luxemburg

2

NOVEMBER 2017 FIRM


FIRM Jaargang 25 • Nummer 1 • november 2017

14 28

22

17

16 26

Colofon

Voorwoord FIRM-commissie Voorwoord bestuur Agenda Voorstellen bestuur 2017-2018 Voorstellen commissies FIRST Maastricht 2017-2018 11 — Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp 2017-2018 12 — Help, de Belastingdienst verzuipt… 14 — President Macron, “héros des riches”, komt met plan afschaffing ISF 16 — Actieve Ledenavond 17 — Stage Belastingdienst Kantoor Buitenland 18 — Pereira Bachelor Scriptieprijs 2017 20 — LOF Congres 2017 21 — Hertoghs Pleitwedstrijd 2017 22 — De toenemende roep om de invoering van een basisinkomen 25 — FIRST Academy: Skills workshop in samenwerking met EY 26 — Prinsjesdag 2017 28 — Brexit Mania 30 — Kantoorbezoek Loyens & Loeff 31 — Voor inkeer is het nooit te laat

4 5 5 6 8

— — — — —

International Section 32 — Foreword International 33— Meeting Maastricht 34 — Two internationals about studying Tax Law in Maastricht

Redactie

Ontwerp

Verspreiding

Niets uit deze uitgave mag

Liza Peters, Fleur Stultiens,

Stefan Roex

Studenten en medewerkers

op welke wijze dan ook

van de FoL en de SBE van

worden verveelvoudigd en/of

FIRM is het magazine van

Jan Willem Nass, Leontine

FIRST Maastricht, de fiscale

Monsewije, Sean van de Ven,

Adresgegevens

Maastricht University, fiscale

worden overgenomen zonder

studievereniging en verschijnt

Shannen Paumen

Postbus 64, 6200 AB Maastricht

reünisten en vaste relaties van

voorafgaande (schriftelijke)

043 – 388 35 88

FIRST Maastricht.

toestemming van de redactie.

vier keer per jaar. Druk

firm@firstmaastricht.nl

Oplage

Perfectbook

www.firstmaastricht.nl

500 stuks

Specialist in studentendrukwerk www.perfectbook.nl

FIRM NOVEMBER 2017

3


Vereniging

1.

V.l.n.r. Leontine Monsewije, Jan Willem Nass, Liza Peters, Shannen Paumen, Fleur Stultiens

Voorwoord FIRM-commissie Waarde lezer, Het academisch jaar 2017-2018 heeft het daglicht reeds gezien en daarbij kan de eerste editie van de vijfentwintigste jaargang van de FIRM uiteraard niet ontbreken. Het is aan ons, als commissie zijnde, de bijzondere eer om het blad tijdens dit heugelijke lustrumjaar vorm te mogen geven. Het lustrumjaar willen wij samen met jullie vieren en hiertoe zal gepoogd worden zo veel mogelijk interactie te creëren met zowel juridische, fiscale als economische leden. Het thema van deze eerste editie luidt ‘in debat’. Er zullen verschillende actualiteiten uit de fiscaliteit vanuit een kritische hoek belicht worden. Dit om het actuele en dynamische karakter van de fiscale wereld te benadrukken en verschillende auteurs, waaronder studenten, de kans te bieden hun licht te werpen op deze prangende en vaak controversiële kwesties. Menig wetenschapper zal de essentie van een kritische blik immers volmondig erkennen. Voordat nader wordt ingegaan op de inhoud van deze editie, willen wij de FIRM commissie van het academisch jaar 20162017 hartelijk danken voor hun inzet bij de totstandkoming van de afgelopen jaargang. Ten eerste zal het bestuur Hoogesteger zich introduceren waarin zij hun ambities voor het komende jaar kenbaar maken. 4

Vervolgens zullen de nieuw ingestelde commissies zich achtereenvolgens voorstellen aan de hand van na te streven doelstellingen. Daarnaast zal Caroline Kleine Staarman, de voorzitter van Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp, zich introduceren en het reilen en zeilen van de stichting toelichten. Inhoudelijk betreffen de meerderheid van de stukken te betwisten onderwerpen. Zo wordt de toegenomen populariteit van het idee om een basisinkomen in te voeren besproken. Kan men iets afleiden uit recentelijk uitgevoerde proeven zoals in Finland en kan de daadwerkelijke uitvoering van een basisinkomen op termijn levenslicht zien in Nederland? Verder zullen de voorgestelde fiscale herzieningen van de Franse President Macron worden besproken. Ook stond Prinsjesdag weer voor de deur. Aan de ene kant was het als vanouds maar aan de andere kant valt er een opvallende leegte op te merken in het pakket Belastingplan 2018. Tevens zullen dit jaar zowel oude als nieuwe columnisten de revue passeren. In dit nummer zal Hans van Mierlo zijn blik geven op het functioneren van de Belastingdienst. Ook geeft Fokke Fernhout zijn mening over het afschaffen van de Inkeerregeling per 1 januari 2018. Om terug NOVEMBER 2017 FIRM

te vallen op de interactie tussen FIRM en student is er aan de hand van een stelling aan verscheidene studenten gevraagd hun mening hierover te vormen en te onderbouwen. Uiteraard mogen andere studenten hier ook weer een reactie op vormen zodat het balletje der discussie aan het rollen wordt gebracht. Al lange tijd staat FIRST bekend als een verbinding tussen student en werkgever en studenten onderling. Om het netwerk van studenten uit te breiden worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. U vindt dan ook een verslag van het geslaagde LOF Congres te Amsterdam, de smakelijke actieve ledenactiviteit en een stageverslag bij de Belastingdienst. Ook de maandelijkse borrels in samenwerking met bedrijven zullen meermaals besproken worden in komende edities. Dan rest mij nu nog maar één laatste mededeling. Namens de FIRST-commissie wil ik u bij dezen een succesvol academisch jaar en veel leesplezier toewensen!

Namens de FIRM-commissie, Liza Peters

Hoofdredacteur FIRM 2017-2018


Voorwoord bestuur

Waarde lezer, Voor jullie ligt een speciale editie van ons verenigingsblad, de FIRM bestaat namelijk 25 jaar! Het is aan mij de eer om in de FIRM 25.1 en in de komende edities een voorwoord te schrijven waarin ik een update zal geven aan de leden wat er zoal speelt binnen FIRST Maastricht. Ondanks dat het academisch jaar enkele weken geleden van start is gegaan, zijn wij als bestuur al vier maanden druk in de weer om alles op poten te zetten voor het komende jaar. Gedurende de zomer hebben wij binnen en buiten Nederland geacquireerd om alle

leden het komende jaar weer van allerlei leuke activiteiten te voorzien. Wij hebben een bezoek gebracht aan onze bestaande partners en daarnaast zijn wij een samenwerking aangegaan met enkele nieuwe partners. Met allen hebben wij mooie activiteiten afgesproken voor het komende jaar. Er zullen interessante en leuke activiteiten plaatsvinden zoals de kantoorbezoeken, de maandelijkse ledenborrels en de tentamentrainingen. In 2018 staan onder andere de FIRST Fiscale Bedrijvendag, de Bacheloractiviteit en het FIRST-voetbaltoernooi op de agenda. In vergelijking met vorig jaar staat er in april 2018 een fiscaal symposium op het programma. Bovendien ben ik zeer verheugd om aan te kondigen dat de ski-reis doorgang kan vinden! In 2018 zullen wij van 16 maart tot 20 maart met een FIRST-delegatie afreizen

naar Oostenrijk om daar te gaan (après)-skiën. Naast al het harde studeren is ontspanning in de sneeuw een welkome study break. Zet het alvast in je agenda! Een heikel punt van de afgelopen jaren is het behouden van de papieren versie van de FIRM geweest. Wij hebben ervoor gekozen om te blijven drukken omdat een tastbare variant van de FIRM gewoonweg zoveel meer waarde biedt dan alleen een digitale versie. Wij zijn dan trots dat FIRST Maastricht de enige fiscale studievereniging is met een gedrukt verenigingsblad. Om het kostenplaatje echter in de gaten te houden is er net als vorig jaar een vernieuwing doorgevoerd van het adressenbestand.§ Tot slot wil ik van deze mogelijkheid graag gebruik maken om Joost Roelofs, Joost Zondag, Maarten Stoop en Tren

Keltjens te bedanken voor de goede begeleiding de afgelopen zomer en het vertrouwen in ons als bestuur. Tevens wil ik de (actieve) leden van FIRST Maastricht alvast bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de vereniging. Ik hoop iedereen graag te mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten het komende jaar! Yannick Hoogesteger

Voorzitter 2017-2018

Agenda 7 november 2017

16 november 2017

11/12/13 december 2017

De maandelijkse ledenborrel van november zal plaatsvinden vanaf 21.30 uur in café Local. Deze borrel zal gesponsord worden door EY Luxembourg. Tevens zullen er enkele medewerkers uit Luxemburg aanwezig zijn.

Op donderdag 16 november zullen wij een bezoek brengen aan het Eindhovense kantoor van onze partner Meijburg & Co.

In december staat er een tentamentraining op het programma betreffende het vak ‘International and European Tax Law’. Deze tentamentraining zal verzorgd worden door PwC. Exacte datum en tijd wordt nader bekendgemaakt.

23 en 24 november 2017 Op donderdag 23 november en vrijdag 24 november is het weer zo ver, dan staat de jaarlijkse EY Luxembourg Trip op het programma. Per bus zullen wij afreizen naar Luxemburg, alwaar wij worden ontvangen op het kantoor van EY. Wij zullen een rondleiding krijgen en onze tanden zetten in een fiscale casus. De avond zal afgesloten worden met een mooi avondprogramma. De mix tussen informeel en inhoudelijk blijkt elk jaar weer goed aan te slaan. De tweede dag zullen wij voordat we terugreizen naar Maastricht tevens nog een kort bezoek brengen aan Loyens & Loeff Luxembourg.

28 november 2017 Op dinsdag 28 november staat onze maandelijkse borrel weer op het programma. Dit keer in samenwerking met Taxperience. Informatie over de speciale activiteit voor een select aantal studenten die voorafgaand aan deze borrel zal plaatsvinden volgt zo spoedig mogelijk.

13 december 2017 Op woensdag 13 december staat er een tentamentraining op het programma betreffende het vak ‘Kostprijsverhogende belastingen (BTW)’. Deze tentamentraining zal verzorgd worden door Meijburg & Co. Verdere informatie zal spoedig volgen.

FIRM NOVEMBER 2017

6 februari 2018 De maandelijkse leden borrel van februari zal plaatsvinden op een nader bekend te maken locatie. Loyens & Loeff zal met enkele medewerkers aanwezig zijn en tevens zullen gratis wettenbundels belastingrecht 2018 worden uitgereikt.

21 februari 2018 FIRST Fiscale Bedrijvendag

23 februari 2018 International Job Fair

5


Vereniging

Voorstellen bestuur 2017-2018

Guy den Dekker

Yannick Hoogesteger Voorzitter Het nieuwe bestuur van de fiscale studievereniging FIRST Maastricht wil zich graag middels deze voorstelronde aan u presenteren. Het ‘nieuwe’ bestuur is echter niet de correcte benaming, aangezien het stokje eind juni is overgedragen tijdens de Algemene Leden Vergadering. Desalniettemin is dit bij uitstek de manier om onszelf voor te stellen. Mijn naam is Yannick Hoogesteger, 24 lentes jong en geboren en getogen in Eindhoven. Het goede arbeidsperspectief van de opleiding Fiscaal Recht naast de combinatie van economie en rechten waren de doorslaggevende factoren om voor deze studie te kiezen. Dat is de reden dat ik vier jaar geleden op kamers ben gegaan in Maastricht. In het academisch jaar 2015-2016 heb ik mijn bachelor diploma Fiscaal Recht behaald en vorig academisch jaar ben ik begonnen aan de master Fiscaal Recht: Indirecte Belastingen. Naast het vervullen van de functie van voorzitter bij FIRST Maastricht zal ik het komende jaar mijn master afronden. Via de maandelijkse ledenborrels heb ik kennis gemaakt met FIRST in het tweede jaar van mijn studie. Dit bleek zo goed te bevallen dat ik het jaar erna actief ben geworden binnen de vereniging. In het academisch jaar 2014-2015 ben ik voorzitter geweest van de PR-commissie en in het academisch jaar 2015-2016 ben ik voorzitter geweest van de FIRST Fiscale Bedrijvendag-commissie. Met gepaste trots kan ik mededelen dat ik het komende jaar als eindverantwoordelijke de functie van voorzitter zal bekleden binnen het bestuur. Een zeer degelijke drietrapsraket met een bestuursfunctie als eindstation. Als voorzitter zal ik het eerste aanspreekpunt zijn voor de partners van FIRST Maastricht, de rechtenfaculteit en andere externe partijen. Tevens zal ik de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering leiden. De afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt achter de schermen om een solide basis neer te zetten voor de rest van het jaar. Ik hoop samen met mijn medebestuurders Daphne, Guy en Frederique jou te kunnen verwelkomen op de activiteiten die dit jaar op de planning staan. Ik zie erg uit naar het komende jaar en het bestuur zal alles in het werk stellen om er een onvergetelijk jaar van te maken voor elk FIRST-lid! 6

Secretaris Via deze weg maak ik graag gebruik van de mogelijkheid om mij voor te stellen aan jullie allen. Mijn naam is Guy den Dekker en ik ben op moment van verschijnen inmiddels 23 jaar geworden. Ik woon inmiddels al meer dan 4 jaar met veel plezier in Maastricht, maar toch keer ik vaak aan het einde van de week huiswaarts naar de stad waar ik geboren en getogen ben Nijmegen, de oudste stad van Nederland voor de kenners. In Nijmegen ben ik vaak te vinden in het stadion van het plaatselijke rood, groen en zwart. Sinds deze zomer volg ik aan onze universiteit de Master profiel Directe Belastingen nadat ik afgelopen zomer de Bachelor Fiscaal Recht heb behaald. Dit jaar zal ik tevens jullie eerste aanspreekpunt zijn binnen FIRST, aangezien ik dit jaar de functie van secretaris bekleed in het 27e bestuur. Daarnaast heb ik natuurlijk nog veel meer verschillende taken, maar aangezien deze op onze website te vinden zijn zal ik er hier niet verder op ingaan. Via deze weg wil ik ook mijn voorganger Maarten Stoop bedanken voor de steun die hij mij heeft gegeven om een zo goed mogelijke overdracht te bewerkstelligen. Al zullen jullie de welbekende oneliners moeten missen dit jaar, aangezien mijn talenten daar niet liggen. Verder wil ik de rest van het bestuur Roelofs bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gegeven en waar ik alles aan zal doen om dit niet te beschamen. Verder wil ik ook mijn medebestuurders veel succes toe wensen voor het komende jaar en dat de rest van het jaar net zo gezellig en plezierig is als het de afgelopen weken is geweest. Ik had mij namelijk geen betere combinatie voor kunnen stellen, waarin iedereen elkaar aanvult waar nodig. Voorts hoop ik jullie, onze leden, op zoveel mogelijk van onze evenementen te mogen begroeten en in het bijzonder op de ski-reis die FIRST dit aankomend studiejaar zal organiseren. Waar zelfs de mensen zonder enige ervaring, waaronder ikzelf, ook een geweldige tijd zullen hebben en daarmee dan ook bruggen te bouwen tussen al onze leden.

NOVEMBER 2017 FIRM


Vereniging

Frederique de Koning Penningmeester Nadat jarenlang mannen aan het financiële roer van FIRST Maastricht hebben gestaan, zijn voor het komende academisch jaar de geldelijke zorgen weer in handen van een vrouw. Bestuur Roelofs heeft namelijk zijn vertrouwen gevestigd in mij. Mijn naam is Frederique de Koning, ik heb 21 jaartjes op te teller en ben mijn laatste drie vakken van de Bachelor Fiscale Economie aan het afronden. Opgegroeid in het kleine stadje Sittard belandde ik, na een korte uitstap naar Utrecht, al snel in mijn mooie geboortestad Maastricht, waar ik me meteen thuis voelde. Allereerst spreek ik graag mijn dankbaarheid naar het oudbestuur uit voor deze waanzinnige mogelijkheid. Al een hele tijd was het voor mij een droom om deel uit te mogen maken van het Bestuur van FIRST. Toen zich afgelopen jaar de uitgelezen kans om te solliciteren voordeed, heb ik deze gegrepen. Als penningmeester zal ik ervoor zorgen dat de boekhouding mooi schoon blijft, zoals mijn voorganger Tren Keltjens die heeft achtergelaten. Aan mij is ook de uitdaging om voor alle activiteiten een passend budget vrij te maken, zodat alle leden kunnen genieten van alles wat er met FIRST te beleven valt. Deze activiteiten kunnen wij tot een succes maken dankzij de sponsoring van onze partners. Zoals ik het zelf ervaar, vind je bij FIRST ‘the best of both worlds’: enerzijds serieuze stappen maken in het netwerken en daardoor een kickstart geven aan je carrière en anderzijds je sociale leven boosten door je fiscale medestudenten te leren kennen op onze informele activiteiten. Vereerd is dan ook hoe ik me voel als ik mezelf eraan herinner dat ik deel uitmaak van Bestuur Hoogesteger en dat ik als penningmeester de financiële doorslag geef zodat alles wat we doen ook daadwerkelijk plaatsvindt, want voor niets gaat de zon op tegenwoordig. Ik denk dat ik namens mijn hele bestuur spreek als ik zeg dat we wederom een prachtig jaar gaan neerzetten, samen met onze partners en onze leden. Ik kijk er enorm naar uit, ik hoop jullie ook!

Daphne van den Berg Commissaris Intern/Vicevoorzitter Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Daphne van den Berg en ik ben 24 jaar oud. Ik ben geboren in Venlo; de stad waar ik in het weekend nog steeds graag naar terug ga om met vrienden de kroeg in te gaan en te genieten van wat quality time met mijn familie. Tevens om wanneer mogelijk ook nog een dansles te volgen, iets wat ik vanaf mijn 4e jaar met veel plezier doe. Doordeweeks geniet ik van al het moois dat Maastricht te bieden heeft. In 2012 ben ik daar begonnen met de bachelor fiscale economie. Vorig jaar ben ik gestart met de master fiscaal recht met accent indirecte belastingen. Deze master zal ik dit jaar met het schrijven van mijn scriptie afronden. De rest van de tijd zal ik veelal bezig zijn met mijn functie als commissaris intern/ vicevoorzitter van onze mooie vereniging FIRST Maastricht. Als commissaris intern ben ik verantwoordelijk voor het bijhouden van de website, social media, maar vooral alle commissies, en daarmee alle actieve leden en de door hun georganiseerde activiteiten. Na zelf al 4 jaar lid te zijn geweest van FIRST Maastricht heb ik hier al de nodige ervaring voor opgedaan. Dit geldt in het bijzonder voor de organisatie van de FIRST Fiscale Bedrijvendag, gezien ik afgelopen jaar samen met Yannick deel uit maakte van deze commissie. Toen ik dit bestuursjaar begon wist ik dus al gelijk dat de samenwerking met Yannick goed zou zitten. Dat dit ook geldt voor de samenwerking met Frederique en Guy is de afgelopen intense, maar vooral zeer onvergetelijke eerste maanden als bestuur Hoogesteger meer dan bevestigd. Ik wil bestuur Roelofs dan ook bedanken voor het vertrouwen in ons vier en de mogelijkheid die zij ons gegeven hebben om deze waanzinnige ervaring op te doen. In het bijzonder dank ik Joost Zondag voor al zijn hulp en overgedragen kennis. Ik kan niet wachten op wat voor moois ons als bestuur nog te wachten staat dit jaar. En hopelijk mogen wij al dat moois vaak delen met veel van onze (actieve) leden, want zonder jullie zou dit allemaal niet mogelijk zijn!

FIRM NOVEMBER 2017

7


Vereniging

Voorstellen commissies FIRST Maastricht 2017-2018 Alumni commissie Bij FIRST Maastricht hebben we een groot aantal studerende leden. Aan al het moois dat studeren te bieden heeft, komt ooit een einde. Aan een lidmaatschap bij FIRST Maastricht hoeft echter nooit een einde te komen. Voor de werkende mensen is namelijk de alumnicommissie in het leven geroepen. Voor deze groep leden met een FIRST verleden organiseert de alumnicommissie jaarlijks een bijeenkomst. Hier worden

herinneringen van “vroeger” opgehaald en kan iedereen onder het genot van een drankje elkaar bijpraten. Zowel de datum als de locatie voor deze bijeenkomst zijn nog onbekend. Hierover gaan het bestuur en de commissie nader brainstormen. Een woord van dank aan het bestuur dat ik een plek toegewezen heb gekregen in deze commissie. De volgende personen maken eveneens deel uit van de commissie: Toine Gorissen (penningmeester 2010-2011), Megan Ruigrok (voorzitter

2011-2012) en Maartje Grevers (commissaris intern/vicevoorzitter 2015-2016). Een bericht aan alle alumnileden die dit lezen: Jullie horen nog van ons en hopelijk tot snel! Joost Zondag

Voorzitter alumnicommissie 2017-2018 Commissaris intern/vicevoorzitter 20162017

FIRST Academy commissie Met veel genoegen mag ik de FIRST Academy commissie 2017-2018 aan u voorstellen. Ten eerste hebben wij het geluk om oud-voorzitter van FIRST, Joost Roelofs, als commissielid in ons midden te hebben. Chiara Lillu heeft afgelopen jaar ervaring binnen FIRST opgedaan in de PR commissie en ten slotte hebben we oud-deelneemster aan de FIRST Academy, Sanne Joosten, die overigens al twee commissies op haar naam heeft staan. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we na een zeer geslaagde eerste editie van de FIRST Academy vorig jaar, ook dit jaar tot een groot succes gaan brengen. De opzet van de FIRST Academy bleek zeer geslaagd en zal daardoor dit jaar niet veranderen. Wij gaan ons dit jaar richten op het verder verbeteren van de Academy en de naamsbekendheid. Ook zullen we verder gaan met het verkennen van mogelijkheden om bij succesvolle deelname studiepunten toe te kennen aan de deelnemers. Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in!

V.l.n.r. Sanne Joosten, Joost Roelofs, Nina Sevriens, Chiara Lillu

Nina Sevriens

Voorzitter FIRST Academy commissie 2017-2018

8

NOVEMBER 2017 FIRM


Vereniging FIRST Fiscale Bedrijvendag commissie

Waarde leden, Dit jaar wordt wederom de FIRST Fiscale Bedrijvendag georganiseerd, ditmaal de tweeëntwintigste editie. We zijn al hard bezig met de eerste voorbereidingen en er staan een aantal leuke toevoegingen en veranderingen aan de dag op de planning! Dit jaar borduren wij voort op de prachtige slogan van bestuur-Hoogesteger, Building Bridges. We gaan op deze dag in Kasteel Vaeshartelt een verbinding tussen bedrijf en student tot stand brengen, door iedereen op zijn gemak met elkaar te laten kennismaken. Voor de student betekent dit de verschillende werkgevers die actief zijn in de fiscaliteit, of omgekeerd voor het bedrijf en instelling de gedreven en leergierige studenten die op zoek zijn naar hun droombaan. Als tipje van de sluier ben ik verheugd te vertellen dat het de commissie, samen met het bestuur, is gelukt om een aftermovie en professionele fotograaf te regelen. Zorg er dus voor dat je er piekfijn uitziet

Bovenste rij: V.l.n.r. Willemijn Pietersma, Janou Roosenboom, Maxime Leenders Onderste rij: V.l.n.r. Marc Rossing, Dahne Goris, Niek Cleyndert.

en je glimlach niet vergeet! Dan kan het niets anders worden dan een onvergetelijke dag. Ik kan voor de hele commissie spreken als ik zeg dat wij er in ieder geval al erg

veel zin in hebben! Jij ook? De inschrijvingen gaan begin december open. Marc Rossing

Voorzitter FFB-commissie

Internationale commissie Het is aan mij de eer u te mogen voorstellen aan de Internationale commissie van het academisch jaar 2017-2018. Van links naar rechts: Jacoline Kleijn, Jérôme Spronken, Monika Meskauskaitė, Stef Goossens, Gelly Tran en Tren Keltjens. Met Gelly en Tren beschikt deze commissie over twee zeer ervaren leden, terwijl Jacoline, Jérôme en Monika (als onze ‘international’) onze groep van verse inzichten zal gaan voorzien. Verder beschikken wij als commissie over Amerikaanse, Vietnamese, Litouwse en Zuid-Limburgse achtergronden en is elke fiscale studie in Maastricht terug te vinden in deze groep. Wij vertegenwoordigen de Master-studenten International and European Tax Law en willen door middel van het toegankelijke karakter van FIRST een solide internationale binding kweken. De belangrijkste evenementen die wij voor onze rekening nemen, zullen (de inmiddels met succes gehouden) Meeting Maastricht, EY Luxembourg trip en de International Job Fair zijn.

V.l.n.r. Jacoline Kleijn, Jérôme Spronken, Monika Meškauskaitė, Stef Goossens, Gelly Tran en Tren Keltjens

Stef Goossens

Voorzitter Internationale Commissie 2017-2018

FIRM NOVEMBER 2017

9


Vereniging Kascontrole commissie Geld maakt niet gelukkig … Nou … binnen FIRST toch hopelijk wel! Dit is de zin waar ik vorig jaar mijn penningmeesterschap mee begonnen ben en waar ik na een sensationeel jaar nog steeds sterk achter sta! Dankzij de leden en de partners die FIRST rijk is stroomt er ieder jaar een mooi bedrag aan geld binnen. Van dit geld worden ontzettend veel succesvolle

activiteiten neergezet. Dit academisch jaar zal de zeer capabele, betrouwbare en schone jongedame, Frederique de Koning, zorgdragen voor deze geldstroom binnen FIRST. Om haar taak meer dan optimaal te kunnen vervullen wordt deze pittige tante bijgestaan door de Kascontrole commissie die dit jaar enkel uit oud-penningmeesters bestaat. Samen met de punctuele Sjoerd Bastiaens, gedisciplineerde Steven Plat en ik-ga-mezelf-niet-in-het-zonnetje-

zetten Tren Keltjens zal de huidige penningmeester(es) zorgen voor een gezonde financiële boekhouding zodat de leden en de partners van FIRST wederom met volle teugen kunnen genieten! Tren Keltjens

Voorzitter Kascontrole Commissie 2017-2018 Penningmeester 2016-2017

PR commissie Beste lezer, Als voorzitter heb ik de eer om de PR commissie van academisch jaar 2017-2018 met trots aan u te presenteren. We beschikken over een mooi gezelschap van zowel derdejaars als masterstudenten, bestaande uit een kleine meerderheid van fiscaal economen ten opzichte van juristen. Met genoegen stel ik aan u voor: Celina Honings, Celine Bemelmans, Jessie Beukema, Renée Quanjel en Naard Janssen. Gedurende de laatste week van de vakantie en de eerste week onderwijs, zijn wij druk bezig geweest met het werven van zoveel mogelijk nieuwe leden, die via onze studievereniging de eerste serieuze stappen gaan zetten richting het fiscale wereldje. Naast het organiseren van onder andere de Actieve Ledenavond, de Nieuwe Leden activiteit en het Open Feest, zullen wij FIRST promoten tijdens dit academisch jaar. V.l.n.r. Celine Bemelmans, Jessie Beukema, Antoin Feij, Celina

Antoin Feij

Honings, Naard Janssen, Renée Quanjel

Voorzitter PR-commissie 2017-2018

Symposium commissie Graag wil ik jullie voorstellen aan de FIRST Symposiumcommissie 2017-2018. De commissie bestaat uit de volgende enthousiaste leden: Laura den Ridder, Floor Kuijer, Felix Stassen, Sep Breukers en ikzelf, Maarten Stoop. Wij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het tweejaarlijkse FIRST symposium met een actueel fiscaal thema. In het verleden werd onder meer aandacht besteed aan State aid & Tax attractiveness (2016), Winstbegrip & Transfer Pricing (2014), Fraude en Misbruik in de Europese BTW (2012) en Fusies & Overnames in Europa (2010). Hierbij wordt het centrale thema vanuit verschillende standpunten benaderd met gastsprekers uit diverse hoeken zoals de wetenschap, de fiscale praktijk en de politiek. De eerste commissievergaderingen zitten erop en we zijn druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de invulling van deze topdag. We hopen jullie allemaal te mogen verwelkom in april 2018! V.l.n.r. Sep Breukers, Laura den Ridder, Floor Kuijer, Felix Stassen, Maarten Stoop

Maarten Stoop

Voorzitter Symposiumcommissie 2017-2018 10

NOVEMBER 2017 FIRM


Vereniging

V.l.n.r. Tim Smeets, Caroline Kleine Staarman, Luc Bruls, Johan van der Meer

Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp 2017-2018 Door: Caroline Kleine Staarman

H

(Voorzitter Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp 2017-2018)

et collegejaar 20172018 is inmiddels van start gegaan. Met de aanvang van dit nieuwe collegejaar zijn ook de werkzaamheden van de Stichting First Fiscale Rechtshulp (SFFR) weer begonnen. Op 27 juni jl. heeft de bestuurswissel van de stichting plaatsgevonden. Het bestuur wordt sindsdien gevormd door Caroline Kleine Staarman, Johan van der Meer, Luc Bruls en Tim Smeets. De SFFR bestaat ondertussen al bijna zes jaar en hoewel de meeste lezers van dit verenigingsblad waarschijnlijk al bekend zijn met de SFFR, zullen wij de stichting kort introduceren. De stichting verleent gratis en op geheel vrijwillige basis belastingrechtshulp aan mindervermogenden beneden een bepaalde inkomensgrens. Doorgaans hebben de cliënten die van deze hulp gebruik maken, onvoldoende financiële middelen om een professionele belastingadviseur in te schakelen. Voor deze groep worden op wijkcentra in Maastricht, Roermond en Echt belastingspreekuren door de stichting georganiseerd. Dit biedt een welkome hulp; de vraag voor belastingrechtshulp vanuit de maatschappelijk werkers is vaak erg groot. De cliënten kunnen hiervoor een afspraak maken via het wijkcentrum of via de stichting zelf. De spreekuren worden verzorgt door de medewerkers van de stichting: studenten Fiscaal Recht en Fiscale Economie aan de Universiteit van Maastricht. Zij krijgen tijdens deze

spreekuren voornamelijk te maken met het invullen van aangiften inkomstenbelasting, het aanvragen van toeslagen, het treffen van betalingsregelingen met de Belastingdienst, het aanvragen van uitstel van betaling en het opstellen van bezwaarschriften. Door deze werkzaamheden kunnen de medewerkers van de stichting de in het onderwijs opgedane kennis in de praktijk brengen. Daarnaast kunnen zij via de stichting in contact komen met partners van de SFFR, zoals het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) en Grensinfopunt Maastricht voor een stage of werkstudentschap. De stichting organiseert, in samenwerking met onder andere de Belastingdienst en maatschappelijke organisaties, verschillende inhoudelijke trainingen om de kennis van de medewerkers up-to-date te houden en (grensoverschrijdende) situaties waar medewerkers op de spreekuren veel mee te maken kunnen krijgen. Bovendien zullen er trainingen worden georganiseerd om de soft skills te verbeteren. Tijdens het afgelopen academische jaar heeft de SFFR het contact met de verschillende wijkservicepunten in Maastricht en Roermond flink geïntensiveerd. Daarnaast heeft de SFFR deelgenomen aan het stadsspel ‘No Credit, Game Over!’; een spel dat is opgezet door de Gemeente Maastricht en Stichting Trajekt om jongeren in beweging te brengen rondom het thema ‘schulden’. Dit jaar zullen de medewerkers van de SFFR wederom deelnemen FIRM NOVEMBER 2017

aan dit spel. Wij hopen hiermee onze naamsbekendheid in de regio Maastricht te vergroten en hopen op een bredere doelgroep voor onze belastingspreekuren. Het afgelopen academische jaar heeft het vorige bestuur de eerste stappen gezet voor een samenwerking tussen de SFFR en ITEM. ITEM is een interdisciplinair instituut voor grensoverschrijdende vraagstukken dat is opgezet vanuit de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Zuyd Hogeschool, NEIMED, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht en de Euregio Maas- Rijn. Het vorige bestuur heeft reeds enkele gesprekken gevoerd over de vormgeving van deze samenwerking. Dit samenwerkingsverband heeft een grote meerwaarde voor onze stichting en wij zullen dan ook, in overleg met ITEM, een werkbezoek voor de medewerkers inplannen om nader kennis te maken met dit instituut. Tijdens het werkbezoek zal er tevens de mogelijkheid zijn om informatie in te winnen voor een (onderzoeks) stage. Wij hopen te mogen rekenen op veel enthousiaste medewerkers! Onze website heeft het afgelopen jaar een metamorfose ondergaan; medewerkers kunnen op het inloggedeelte van de website hun beschikbaarheid doorgeven en er is een online contact formulier gekomen voor vragen. Wij zijn voornemens de mogelijkheden op de website voor de medewerkers verder uit te breiden voor een betere (onderlinge) communicatie. Daarnaast proberen wij de medewerkers beter op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de stichting door meer gebruik te maken van onze social mediapagina op Facebook. Aan het begin van dit jaar heeft onze stichting al veertien nieuwe medewerkers mogen verwelkomen! Wij zijn dan ook erg blij dat zij ons medewerkersteam komen versterken! Desondanks zijn wij nog altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste medewerkers om het huidige medewerkersteam te versterken. Ben jij of ken jij iemand die tijdens zijn fiscale studie relevante praktijkervaring wil opdoen én een steentje wil bijdragen aan de maatschappij? Schroom dan niet om een van de bestuursleden of medewerkers aan te spreken voor meer informatie of neem een kijkje op onze website: www.firstrechtshulp.nl. Aanmelden kan door een mail te sturen naar bestuur@firstrechtshulp.nl met toevoeging van een motivatiebrief, je CV en cijferlijst. 11


Column

Help, de Belastingdienst verzuipt… De Belastingdienst zit al jaren in zwaar weer. Wat eens het vlaggenschip van de Rijksdienst was, modern, goed georganiseerd, goed geoutilleerd en goed functionerend, is nu een zwalkend bootje geworden dat dreigt te kapseizen. Hoe kan dat zo snel verkeren? Wat kunnen en moeten wij daaraan doen? Een goed werkende belastingdienst is in de huidige tijden essentieel. Door: Hans van Mierlo

Beleid is vooral uitvoering Toen ik in de eerste helft van de jaren zeventig studeerde, leerde de kersverse hoogleraar Economie Nico Douben ons al in het Doctoraalvak Openbare Financiën: “De geschiedenis van de Nederlandse Sociale Zekerheid is die van de uitvoering en van de problemen daarin”. Wat had hij gelijk met die typering. In de jaren tachtig liep de WAO-regeling helemaal uit de hand: er kwamen meer arbeidsongeschikten dan werkelozen. ‘Nederland is ziek’, verzuchtte Lubbers. De CommissieBuurmeier werd ingesteld en die kwam met radicale hervormingsvoorstellen die de afgelopen dertig jaar in een taaie strijd stapsgewijs zijn uitgevoerd. De WAO was het grootste probleem en is inmiddels radicaal hervormd (WIO). Maar de werkeloosheidsregelingen bezorgen ons in verband met de arbeidsparticipatie nog steeds een stekende hoofdpijn. Alweer zit de pijn in de uitvoering; ZZP’ers, oneerlijke concurrentie, verdringing, het pensioenvraagstuk, en ga zo maar door…. Hoe komt dat toch? Politici hebben 12

nog steeds de hebbelijkheid om te denken dat maatschappelijke problemen die op de politieke agenda komen, worden opgelost door wetgeving. Als er maar goede wetten gemaakt worden, worden de problemen vanzelf opgelost. Echter is Besturen veel meer dan Beslissen… Politici zeggen veel te gemakkelijk, dat hebben wij toch opgelost, wij hebben toch wetgeving gemaakt? Maar dan begint de ellende pas; na Beslissen komt Implementeren… En daar gaat het vaak fout. De uitvoeringsproblematiek is maar saai en voer voor technische specialisten. Dat is maar techniek en geen politiek. Dus wil elk kamerlid in parlementaire wetgevingscommissies zitten en niemand in saaie uitvoerings- en verantwoordingscommissies. De vraag wat er nou feitelijk wordt gedaan en waar het dan mis gaat, komt helemaal niet aan de orde, want dit is politiek niet interessant. De uitvoering wordt gedaan door grote complexe bureaucratische organisaties. Zulke organisaties zijn ontworpen voor massaproductie volgens uniforme standaarden. Daar zijn ze ook goed in. NOVEMBER 2017 FIRM

Maar maatwerk leveren kunnen ze niet, daarvoor missen ze het aanpassingsvermogen aan klanten die steeds veeleisender worden. Ze lijden ook aan Bureaucratisme. Ze zijn ook moeilijk te besturen door problemen van top-down, span of control en van bottom-up informatievertekening. De grootschaligheid van deze grote, complexe, bureaucratische organisaties veroorzaakt meer bureaucratiekosten dan het oplevert aan schaalvoordelen. Tenslotte zijn ze ook steeds meer afhankelijk van ICT-systemen die op zich weer complex zijn. En wij weten dat de meeste ICT-operaties bij de overheid en publieke sector op een drama uitdraaien: uit de hand lopende kosten, gouden opbrengstbergen die beloofd worden maar nooit komen, enorme opleveringstijdsvertragingen. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

En de Belastingdienst dan? De Belastingdienst was ooit het trotse vlaggenschip van de Rijksdienst. Een voorbeeld voor alle andere overheidsorganisaties. Onberispelijke uitvoering van


Column

Prof. dr. J.G.A. van Mierlo is hoogleraar Openbare Financiën aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht. Hij is coördinator van de Maastrichtse Bachelor- en Masteropleiding Fiscale Economie. Daarnaast is hij deskundig in onderwijs en praktijk van (ook Fiscaal) Beleidsevaluatieonderzoek. E-mail: h.vanmierlo@maastrichtuniversity.nl

Belastingwetten, onkreukbare leiding en medewerkers, goed aanstuurbaar door de politieke leiding en open en toegankelijk voor de belastingplichtigen. In de jaren tachtig kwam ik nog weleens bij de Inspecteur zelf op bezoek om nadere uitleg te geven of te krijgen. Vijfendertig jaar later wordt zelfs geheimgehouden wie dat is en kom ik niet verder dan de Belastingtelefoon, waarachter een anoniem callcenter waar ik vakkundig afgescheept word met non-informatie en nog vaker en nog eerder regelrechte verkeerde informatie. Dat leidt weer tot eindeloze briefwisseling over en weer. Tenslotte helpt alleen dreiging met de rechtsgang nog om je recht te krijgen. De Belastingdienst lijdt aan alle boven genoemde uitvoeringskwalen.

Daarbovenop wordt zij opgescheept met de uitvoering van steeds meer wisselende en uitdijende fiscale wetgeving (reparatiewetten en zo meer), maar ook met een steeds groter toeslagenpakket. Het eerste hoort nog tot haar corebusiness, maar het laatste zeker niet. De Belastingdienst is goed geëquipeerd om geld te innen, maar niet om geld uit te delen. Vereenvoudiging van fiscale wetgeving verdient topprioriteit. Wij moeten eens afleren om maatschappelijke problemen proberen op te lossen met de fiscaliteit. Fiscaliteit is er om belastingen volgens de bekende Stiglitz-beginselen te innen en meer niet. Punt uit. Op het moment dat ik dit schrijf (3 oktober) worden de eerste FIRM NOVEMBER 2017

belastingcontouren van het bijna voltooide Regeerakkoord zichtbaar. De voorlopige berichten duiden op een Vlaktaks met twee tarieven. Dat heb ik in mijn zomercolumn nog gestipuleerd. Het begin lijkt gemaakt te zijn. Nu nog de broodnodige sanering van het hele Toeslagencircus, zie alweer mijn zomercolumn. Zou het er dan toch nog van komen? De uitvoeringsmachinerie weer op gang krijgen is de volgende stap. Een hele kluif voor de nieuwe directeur van de Belastingdienst, Joop Uilenbroek. Als iemand dat kan is hij dat, maar daarvoor is wel een politiek mandaat en rugdekking nodig. Hopelijk krijgt hij die van de nieuwe staatssecretaris voor Fiscale Zaken.

13


Inhoudelijk

President Macron, “héros des riches”, komt met plan afschaffing ISF Door: Sean van de Ven

D

e Franse president Emmanuel Macron (EnMarche!) heeft zijn plan bekend gemaakt om de Franse belasting op het bezit van groot vermogen, de zogenoemde impôt de solidarité sur la fortune (ISF) af te schaffen en te vervangen door een soortgelijke belasting, maar dan op onroerende bezittingen: l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). De wijziging zou in effect moeten treden per 1 januari 2018. Deze wijziging zal leiden tot productievere investeringen, zo stelt de president. Tegenstanders zien de president echter als held van de rijken.1 Dit imago wordt nog versterkt door het feit dat de jonge président de la République tijdens zijn tijd als investmentbankier bij Rothschild €2.8 miljoen euro overhield aan het tot stand brengen van een overname door Nestlé.2 Ook zijn ongezouten kritiek op stakers die hun baan dreigden te verliezen draagt bij aan zijn imago als president van de elite.3 In dit artikel zet ik de geschiedenis en huidige situatie van de ISF uiteen, om vervolgens in te gaan op de mogelijke gevolgen van de voorgestelde wijziging.

Geschiedenis L’impôt sur les grandes fortunes (ISG), de voorloper van de ISF, werd in 1982 ingevoerd onder de toenmalige socialistische president François Mitterrand. Het doel van de ISG was om grote vermogens zwaarder te belasten.4 De belasting liep op tot 1,5% op bezittingen boven de grens van 10 miljoen francs, ruwweg het equivalent van $1.5 miljoen in die tijd. Premier Jacques Chirac, die een rechtser economisch gedachtegoed was toegedaan, besluit de belasting in 1987 af te schaffen. Dit besluit is Chirac duur komen te staan, want het hevige maatschappelijke debat als gevolg van de afschaffing leidde tot de herverkiezing van de socialistische Mitterrand als president. Sindsdien heeft geen enkele 14

Franse premier of president het gewaagd de belasting af te schaffen. In 1989 voerde Mitterrand de belasting weer in, in de vorm van l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). De belasting liep op tot 1.1% van bezittingen boven 20 miljoen francs.4 De opvolgers van president Mitterrand voerden slechts kleine wijzigingen aan de ISF door.

De huidige situatie Anno 2017 is de ISF van toepassing op vermogens groter dan €800.000. Er geldt een progressief tarief, van 0.5% op het deel van het belastbaar vermogen tussen €800.000 en €1,3 miljoen tot 1.5% op het deel groter dan €10 miljoen.5 Bij een vermogen van €10 miljoen betaalt men dan in principe, berekend aan de hand van de beschikbare tabel, een slordige €98.190 (excl. eventuele reductie). Een som die de gemiddelde Fransoos per jaar niet bij elkaar scharrelt. Voldoende reden voor de rijke Fransoos om zijn heil over de grens te zoeken dus. Bij personen die woonachtig zijn in Frankrijk dienen de wereldbezittingen als maatstaf voor het vermogen. Dit betekent dat in Frankrijk woonachtigen die een groot vermogen in het buitenland hebben, dat vermogen wél moeten opgeven voor de berekening van de ISF. Voor in het buitenland woonachtigen met bezittingen in Frankrijk gelden de bezittingen in Frankrijk als maatstaf van heffing voor de ISF. In beginsel worden alle bezittingen in aanmerking genomen voor de berekening van de ISF, met uitzondering van antiek en verzamelingsobjecten, intellectuele eigendomsrechten, anonieme obligaties, kapitaalwaarde van pensioenen en pensioenplannen en kapitaal verkregen als compensatie voor fysiek letsel door ongevallen of door ziekte. In bezit zijnde bedrijven kunnen onder bepaalde omstandigheden buiten de maatstaf vallen, evenals bossen en deelnamen in bosbouwplantages. In de praktijk blijken de NOVEMBER 2017 FIRM

mogelijkheden om de maatstaf met deze uitzonderingen significant te verlagen summier. Ook roerende zaken, zoals meubilair, juwelen, auto’s, motoren, jachten en vliegtuigen vallen onder de maatstaf, evenals bezittingen van minderjarige (<18) kinderen. De bezittingen van alle gezinsleden moeten samen in aanmerking worden genomen, ongeacht of het stel al dan niet gehuwd is. Recent is er grote kritiek op de ISF; de Franse staat zou namelijk meer inkomsten mislopen door de ISF dan de belasting opbrengt. Dit houdt verband met het feit dat veel vermogende Fransen naar het buitenland vluchten met hun vermogen, om zo de ISF te ontlopen. De Franse premier Edouard Philippe schat dat de ISF in de afgelopen 15 jaar 10.000 kapitaalkrachtigen, met gezamenlijk €35 miljard onder de arm, het land uit heeft gedreven.6 Omdat de belasting ook geldt voor in het buitenland woonachtigen met bezittingen in Frankrijk, neemt het animo om kapitaal te investeren in Frankrijk ook af. Een ander argument dat frequent wordt aangevoerd tegen deze de ISF is dat er onder de ISF-belastingplichtigen een groep kapitaalkrachtige ouderen met (zeer) weinig inkomen is. Deze groep heeft een groot vermogen. Aangezien de ISF alleen naar het vermogen kijkt, betalen deze kapitaalkrachtigen een groot deel van hun inkomen aan ISF-belasting. President Hollande (Parti Socialiste) zag zich daarom genoodzaakt een maximum te stellen aan het bedrag dat een individu aan belasting hoeft af te dragen. Dit maximum werd vastgesteld op 75% van het inkomen.

Wat zijn de gevolgen van de wijziging? Een logisch gevolg van het omzetten van de ISF van een belasting op vermogen in een belasting op onroerend goed is dat de Franse kapitaalkrachtigen meer mogelijkheden hebben om belastingheffing op hun


Inhoudelijk

vermogen te voorkomen. Namelijk, door hun geld niet te investeren in onroerend goed, maar bijvoorbeeld in bedrijven. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de omzetting rijke Fransozen terug zal lokken naar hun vaderland, of op z’n minst dat de exodus van kapitaalkrachtigen uit Frankrijk een halt toegeroepen zal worden. Is de afschaffing van de ISF een wenselijke zaak? Premier Edouard Philippe is van mening dat wanneer een vermogende inwoner van Frankrijk het land verlaat vanwege de ISF, alle Fransen daaronder lijden. Geen onlogische conclusie, aangezien de Franse staat dan zowel inkomsten uit de ISF als ook uit andere belastingen misloopt. Tegenover dit argument voor afschaffing van de ISF kan worden gesteld dat Frankrijk volgens schatting van de World Bank in 2012 een GINI-coëfficiënt van 33.1 had.7 Dit is een gemiddelde score op wereldschaal, vergelijkbaar met Canada en India. De score is echter bovengemiddeld voor Noordwest-Europese begrippen; hoger dan die van de Benelux, Duitsland, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk in 2012. Het GINI-coëfficiënt meet de mate van inkomensongelijkheid in een land. Ter vergelijking, Nederland had in 2012 naar schatting van de World Bank een GINIcoëfficiënt van 27.99. Hoe hoger de waarde, des te ongelijker een land is. Opmerkelijk is dat Frankrijk zich voor NoordwestEuropese begrippen qua GINI-coëfficiënt

1. 2.

al aan de hoge kant bevindt, een verdere toename van de ongelijkheid kan als onwenselijk worden gezien. Toenemende ongelijkheid heeft velerlei consequenties, waaronder nadelige, zoals een grotere concentratie van economische macht, wat weer kan leiden tot een grotere politieke macht. Een grote concentratie van economische en politieke macht ziet men in Rusland, maar ook in zekere mate in de Verenigde Staten, waar een succesvolle race voor het presidentschap voor een aanzienlijk deel afhankelijk is van financiële middelen. Of de omzetting van de ISF in een belasting op vermogen in onroerend goed wenselijk is, hangt dus voor een groot deel af van de vraag of men in groeiende ongelijkheid een probleem ziet. Een voordeel van de omzetting van de ISF in een belasting op onroerend goed kan zijn dat de vermogenden minder zullen investeren in vastgoed, en meer in bedrijven, zodat een kapitaalinjectie in het bedrijfsleven mogelijk wordt gemaakt. Onroerend goed is van oudsher een van de favoriete beleggingsobjecten van kapitaalkrachtigen. Het verhuren van woon- en bedrijfsruimte maakt rentenieren goed mogelijk. Doordat onroerend goed zo rendabel is, is de vraag naar beleggingspanden zo groot dat een woonhuis in landen als het Verenigd Koninkrijk steeds onbetaalbaarder wordt voor de gewone man. Door de belasting op vermogen in onroerend goed zal de

vraag naar onroerend goed vermoedelijk afnemen, zodat de prijzen van woonhuizen dalen en deze betaalbaarder worden voor mensen die daadwerkelijk van plan zijn er te wonen.

Conclusie De Franse president wil met de omzetting van de IGF in de IFI vermogende inwoners van Frankrijk stimuleren om in Frankrijk te blijven en te investeren in andere zaken dan onroerend goed. Hiermee hoopt hij de prikkel om de grens over te vluchten voor deze mensen ten dele weg te nemen, alsmede investeringen in het bedrijfsleven te stimuleren. Aangezien vele bezittingen die wel onder de ISF vielen níet onder de IFI gaan vallen, kan de omzetting leiden tot een grotere vermogens- en inkomensongelijkheid in Frankrijk. Daar staat tegenover dat er een kans bestaat dat het verlies aan inkomsten dat wordt geleden door de Franse staat na de omzetting, wordt gecompenseerd door extra inkomsten van andere belastingen. Ook is het denkbaar dat de aantrekkingskracht van onroerend goed op vermogenden door de IFI zal afnemen, waardoor het belang van onroerend goed als traditioneel renteniersmiddel afneemt. Dit kan ertoe leiden dat huizen meer de rol van woonobject in plaats van beleggingsobject gaan innemen.

Giesen, P. (6 oktober 2017). Hoe Macron zich steeds meer positioneert als president van de rijken. De Volkskrant. Chrisafis, A. (17 februari 2017). Emmanuel Macron: the French outsider who would be president. The Guardian. Geraadpleegd op: https://www.theguardian.com/ world/2017/feb/17/emmanuel-macron-the-french-outsider-president

3.

Associated Press. (5 oktober 2017). French president’s vulgar comment on jobless causes outcry. Chicago Tribune.

4.

Lacroux, M. (28 september 2017). De l’IGF à l’IFI, l’histoire tourmentée de l’impôt sur la fortune. Libération.

5.

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3540-PGP.html

6.

Fox News. (29 september 2017). France looks to lure back those scared off by wealth taks. Fox News.

7.

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2013&locations=MY-TH-GB-NG-BN-OM-SE-AE-JP-MA-LI-LU-MC-SA-GH-FR&start=2007&view=chart FIRM NOVEMBER 2017

15


Verslag

Actieve Ledenavond

O

Door: Leontine Monsewije

p 19 september jl. stond de jaarlijkse Actieve Ledenavond weer voor de deur. Dit jaar werd er een heuse bonbon proeverij georganiseerd bij de exclusieve chocolatier la Fève chocolade & desserts in Maastricht. Tijdens deze smakelijke aangelegenheid kwamen de aanwezige actieve leden eindelijk te weten hoe meesterchef Geert-Jan Heesterbeek duurzaam geselecteerde chocolade - uit onder meer Madagascar – omtovert tot een vijftigtal overheerlijke sterrenbonbons. Deze hoogwaardige bonbons worden door verschillende Michelin Sterrenkoks uit zowel Nederland als België geserveerd in hun restaurant. Onder hen onder meer restaurant Beluga en de Leuf. De specialiteit van Geert-Jan is namelijk het ontwerpen van kleine, exclusieve, handgemaakte bonbons met de nieuwste technieken. De gepresenteerde bonbons waren dan ook niet alleen een lust voor

16

het oog, maar ook voor onze geur- en smaakpupillen. Daarbij dient niet alleen gedacht te worden aan een bonbon van pure chocolade met een gel van zoetzure komkommer, rijst, wijnazijn, soja en ganache van wasabi, maar ook aan het snuiven van pure chocolade met een mint nasmaak dat geprobeerd mocht worden. Naast de passie voor het vak die Geert-Jan op de actieve leden wist over te brengen, kregen wij als gast tijdens de proeverij ook de gelegenheid om zelf te beginnen aan het maken van een van de vijftig exclusieve bonbons uit het assortiment. Dit tafereel had als resultaat dat een enkeling onder de chocolade zat. Deze leerzame en smakelijke avond was al met al een leuke aangelegenheid om de andere actieve leden beter te leren kennen. De avond werd dan ook gezamenlijk afgesloten in café Local. Bij deze willen wij graag Geert-Jan bedanken voor zijn inspirerende workshop over zijn unieke bonbons.

NOVEMBER 2017 FIRM


Inhoudelijk

Stage Belastingdienst Kantoor Buitenland Door: Shannen Paumen

N

a een kantoorbezoek aan de Belastingdienst Kantoor Buitenland afgelopen jaar met FIRST wist ik dat ik hier stage wilde lopen. Vooral het internationale aspect en het werken bij de rijksoverheid, wat toch heel anders is dan op een particulier kantoor, sprak mij heel erg aan. Er volgde een online sollicitatieprocedure en een gesprek en in maart 2017 was ik zo goed als aangenomen. Ik ging stagelopen voor een periode van 6 maanden 2 dagen in de week op de afdeling PDB (particulieren, dienstverlening en bezwaar) bij IH/ Toezicht. Hier behandelen ze particulieren en expats die in het buitenland wonen maar uit Nederland inkomen genieten door middel van loon, pensioen of vastgoed. Er ging nog een tijdje overheen en toen het formele papierwerk in orde was, kon het wachten beginnen. Eindelijk was het zover op maandag 3 juli 2017: mijn eerste stage dag! Ik had nog geen idee wat ik van de stage kon verwachten en ging vol enthousiasme en met een klein beetje zenuwen met de trein naar Heerlen. Eenmaal aangekomen bij kantoor

Buitenland kreeg ik een bezoekerspas en werd ik opgehaald door de teamleider. Na een kort gesprek kreeg ik een tas met een laptop en werd ik voorgesteld aan mijn stagebegeleider. Er volgde een voorstelrondje op de afdeling en een rondleiding door het kantoor. Iedereen was heel vriendelijk en enthousiast bij binnenkomst. Na de eerste dag een beetje rondgeneusd te hebben op kantoor en mijn laptop geĂŻnstalleerd te hebben kon dinsdag het echte werk beginnen. In de afgelopen maanden heb ik ontzettend veel geleerd door stage te lopen bij de Belastingdienst. Van het helpen met beoordelen van bezwaarschriften, het behandelen van aanvragen voor vrijstelling van de loonheffing, het maken van vraag & antwoord voor de kennisgroep, opleggen van navorderingsaanslagen, meegaan naar vergaderingen en het vaktechnisch overleg tot het meelopen met verschillende projecten. Het is een relatief kleine afdeling, maar zeer divers en met veel expertise. Bij Kantoor Buitenland staat het internationale aspect centraal en de woonplaatsbepaling in art. 4 AWR en de bilaterale belastingverdragen spelen FIRM NOVEMBER 2017

hierbij een grote rol. De woonplaatsbepaling komt eigenlijk in elke zaak of onderwerp wat op kantoor behandeld wordt weer terug. Een woonplaats bepalen is niet erg gemakkelijk, aangezien er veel factoren meespelen die tegen elkaar moeten worden afgewogen waarbij we vooral afhankelijk zijn van informatie van de belastingplichtige. Dit gaf de nodige stof tot nadenken en zo heb ik dan ook mijn scriptieonderwerp gevonden. Naast al het harde werken is er op kantoor ook tijd voor ontspanning. Zo wordt er in de pauze vaak tafelvoetbal gespeelt en wordt er ieder jaar een teamuitje georganiseerd. Er hangt op kantoor een gezellige sfeer en de medewerkers zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden. Als deze FIRM uitkomt heb ik nog ruim een maand te gaan bij de Belastingdienst, maar ik kan nu al zeggen dat ik een hele leuke maar vooral leerzame periode heb gehad. Als je interesse hebt in werken voor de Rijksoverheid/ Belastingdienst dan is een stage bij kantoor Buitenland zeer aan te bevelen.

17


Verslag

Pereira Bachelor Scriptieprijs 2017 Door: Chiara Lillu

N

og steeds kan ik amper geloven dat het mijn naam was, die genoemd werd uit de mond van Marc Nieuwboer, een van de tax consultants van Pereira. Dinsdag 10 oktober bereidde ik me voor op een gezellige borrel met vrienden, niet anders dan anderen. Benieuwd was ik wel, ik had per slot van rekening zelf mijn scriptie ingestuurd. Verwachten dat ik zou winnen, dat deed ik echter allesbehalve. Ik ben zo’n type die, behalve een doos stroopwafels van de Postcode Loterij, nooit wat wint. Afin, op het moment van de prijsuitreiking werden, al spanning opbouwende, eerst de kenmerken opgenoemd die mijn scriptie tot de winnende maakten. Actueel, veel tijdschriftartikelen, Europese jurisprudentie, diep ingezonken in het onderwerp... Dat had iedereen toch?! Het kwartje viel pas bij de onderscheidende factor: de songtekst “ik heb getwijfeld over België” bezorgde mij de befaamde 500 euro. Ik ben de heren van Het Goede Doel wel een bedankje waard. Mijn scriptie gaat over de nieuwe emigratieregeling voor directeuren grootaandeelhouders na het Belastingplan 2016. Het vinden van dit onderwerp ging overigens niet van een leien dakje! Aan het begin van het derde jaar kregen we een enorme lijst aangereikt door de Universiteit, met wel honderden titels. Voor ieder wat wils zou je denken, maar voor mij was er te veel om te willen: ik kon niet kiezen. Ik besloot om twee mensen, die dicht bij mij staan, uit te kiezen, de lijst voor te leggen en hen een top 5 te laten maken. Mijn vader en mijn vriend waren de slachtoffers. De lijstjes waren totaal verschillend, maar, alsof het lot ermee speelde, beiden hadden dezelfde nummer één: emigratie van DGA’s. Ik heb geen seconde getwijfeld en een week later, was het mijn onderwerp. Op Prinsjesdag 2015 werd het Belastingplan van kabinet-Rutte II bekend gemaakt. Eén van de wetswijzigingen diende een bijzondere “loophole” uit ons belastingstelsel te halen. De vijftien voorafgaande jaren was emigratie namelijk uitgegroeid tot een aantrekkelijk middel voor grootaandeelhouders van 18

voornamelijk familiebedrijven, in het bijzonder afkomstig uit het grensgebied Limburg en Brabant, om op een belastingtechnisch goedkope manier het bedrijf van de hand te kunnen doen. Weliswaar zadelde de verhuizing dergelijke personen en gezinnen op met een Nederlandse belastingclaim, echter in de wet was een voorziening opgenomen waardoor deze belastingclaim zonder al te veel sores kwijtgescholden zou kunnen worden. Er was één belangrijke eis: men diende minimaal tien jaar in het buitenland te blijven wonen. Maar, als gezegd, vanuit een grensprovincie is dit minder gevraagd van een mens dan wanneer men in Utrecht of Den Haag zijn habitat heeft. Zo veranderde emigratie in de loop der jaren in een relatief laagdrempelige manier om legaal onder belastingheffing uit te komen. Een aanslag, welke in de regel invordering tot gevolg heeft, was veranderd in een belastingontwijkingsmechanisme: het lijkt wel een paradox. Als gezegd heeft deze ontwikkeling geleid tot zware maatregelneming door de wetgever met ingang van het uitspreken van het Belastingplan 2016. Tegenwoordig blijft de emigratieclaim van de fiscus oneindig lang staan, met als doel dat deze aanslag ten alle tijd invordering tot gevolg zal hebben. Deze wijziging van de fiscale wetgeving heeft geleid tot al wat rumoer in met name de MKB- adviserende grensstreek van Nederland. Mijn doel was dan ook om een weg te vinden in het bos van meningen omtrent de wetswijzigingen binnen het theorema van de emigratieaanslag en om een duidelijk beeld te schetsen van de gevolgen van het Belastingplan 2016 voor directeuren- grootaandeelhouders. NOVEMBER 2017 FIRM

De probleemstelling van mijn onderzoek behelsde dan ook: Wat zijn de gevolgen van de wetswijzigingen na het Belastingplan 2016 voor de emigrerende directeur-grootaandeelhouder en in hoeverre leiden deze gevolgen tot een daadwerkelijke dichting van het emigratielek? Op het eerste oog lijkt het alsof de gevolgen van emigratie door aanmerkelijkbelanghouders een dusdanige verandering hebben doorgemaakt, dat het dezen zal ontmoedigen om een dergelijke belastingontwijkende constructie op te zetten. Het is echter gebleken dat er serieuze manco’s aan de nationale regeling zijn wanneer deze wetgeving bezien wordt in het licht van het verdragenrecht. Met name in geval van belastingverdragen waarin een zogenoemd termijn gebonden aanmerkelijkbelangvoorbehoud opgenomen is, is de kans aanwezig dat de fiscus gedwarsboomd wordt in de daadwerkelijke invordering volgens de conserverende aanslag. In zoverre heeft de hernieuwde conserverende emigratieheffing aldus niet geleidt tot een dichting van de mazen in de box 2-wetgeving. Met zekerheid valt echter nog niets te zeggen, aangezien de rechter zich nog nimmer expliciet over een dergelijk feitenkader gebogen heeft. Er rest dus momenteel niets anders dan afwachten. En zo zie je dus maar, een scriptie is dus geen one-way ticket naar antwoorden op al je vragen! Tot besluit van dit verslag wil ik graag Pereira nogmaals bedanken voor het organiseren van de scriptieprijs en de daarmee uitgesproken waardering voor mijn scriptie. Een kleine tip voor mijn opvolgers: heb vooral veel plezier bij het schrijfproces! Achteraf is het alle moeite waard...


HAASTE SINULLE ITSELLESI? GA JIJ DE UITDAGING AAN?

BUSINESS COURSE LAPLAND 2018 WIL JIJ OOK MEE? Ga naar onze website en schrijf je in voor de selectiedag op dinsdag 6 februari 2018. Onze Business Course naar Lapland is van zondag 4 tot en met woensdag 7 maart 2018.

PEREIRACONSULTANTS.COM FACEBOOK.COM/PEREIRACONSULTANTS


Verslag

LOF Congres 2017 Door: Leontine Monsewije & Liza Peters

Op 29 september jl. is een grote delegatie van FIRST afgereisd naar de tweede mooiste stad van ons land. Het was immers alweer tijd voor de 33ste editie van het LOF Congres. Voor ons persoonlijk was het de eerste aanraking met dit heugelijke evenement dat al onze verwachtingen uiteindelijk dubbel en dwars heeft waargemaakt.

Debat ‘Corporate Responsibilty’ De rode draad door het formele gedeelte van de dag heen betrof het onderwerp ‘Corporate Responsibilty’. Het plenaire gedeelte werd als vanouds verzorgd door een geselecteerde groep professionals vanuit zowel de wetenschap als de praktijk. Ieder van hen gaf een andere blik op het centraal staande thema van het Congres. Aan het begin van het plenaire gedeelte liet Dr. Van Eijck, voormalig staatssecretaris van Financiën, ons een aantal stellingen met betrekking tot het thema, in groepsverband beantwoorden en motiveren. Al met al kwam hoofdzakelijk naar voren dat het merendeel van de aanwezige studenten positief tegenover belastingontwijking van grote multinationals staat. Van de circa 350 aanwezige studenten waren er slechts enkelen die negatief gezind waren ten opzichte van belastingontwijking. Deze uitslag verbaasde de gastsprekers niet. Zij wilden met deze uitslag de contradictie tussen de adviespraktijk en het huidige overheidsbeleid benadrukken. Zowel nationaal als internationaal probeert de overheid immers steeds strenger op te treden tegen belastingontwijking. De gastsprekers wilden ons, als toekomstig fiscalist, de boodschap meegeven dat er echter een kanteling plaatsvindt waarbij belastingontwijking aan krediet in moet leveren. Zij wilden ons aansporen om hier als toekomstig professional kritisch naar te kijken en daarbij de ethische kant mee te laten wegen. 20

Yum yum! Nadat het hotel Okura een moderne lunch had uitgereserveerd met onder andere een salade van verse groenten en sushi-rijst, volgde het tweede gedeelte van het formele dagprogramma. In dit gedeelte volgden studenten twee verschillende workshops bij een tweetal bedrijven of overheidsinstellingen. Zelf hebben wij beiden een workshop gevolgd bij de Belastingdienst en Loyens & Loeff. De inhoud van de workshops varieerde van het beantwoorden en in discussie treden over stellingen tot het beantwoorden van quizvragen. Hierbij werd voornamelijk ingegaan op de verantwoordelijkheid van internationale bedrijven ten opzichte van belastingontwijking. Na afloop van de interactieve workshops volgde de banenmarkt waarbij de student tijdens een borrel de nodige vragen kon stellen aan zijn of haar toekomstige werkgever.

Dineren in de balzaal Na de banenborrel mochten we aanschuiven aan het driegangen recruitmentdinner welk werd opgediend in de balzaal. Een leuk detail, in deze zaal wordt ook ieder jaar de Horlogebeurs georganiseerd door Schaap & Citroen en Juwelier Martens uit Maastricht. Aan ronde tafels met kaarsen konden wij als studenten de eerste basis leggen voor een netwerkrelatie. Tijdens iedere gang werd er gewisseld van tafel waaraan de potentiële werkgevers zaten. Al met al was de sfeer hierdoor zowel formeel als informeel. Het diner was dus zeer geslaagd.

Informele afsluiting Na het diner was deze interactieve dag nog niet voorbij. Tot in de late uurtjes kon er gedanst worden in Macy’s in Amsterdam-Zuid. Terugblikkend op de dag vonden wij het een gezellige en leerzame dag die wij ieder ander fiscaal student volmondig zouden aanraden. Schroom dus niet om deze kans volgend jaar in Tilburg aan te grijpen!

NOVEMBER 2017 FIRM


Verslag

Hertoghs Pleitwedstrijd 2017

O

Door: Iris van Asselt

p vrijdag 22 september jl. was het, na een lang voorbereidingstraject, dan eindelijk zover: de Nationale Hertoghs Pleitwedstrijd 2017 vond plaats! Op deze lustrumeditie van het jaarlijkse pleitevenement voor studenten werd FIRST Maastricht wederom vertegenwoordigd door een team van vier fiscale studenten die de eer en opgebouwde reputatie van de vereniging hoog moesten houden: Chiara Lillu, Jan Willem Nass, Caroline Kleine Staarman en ondergetekende (Iris van Asselt). Hoewel de wedstrijd in september plaatsvond, kregen wij reeds eind juli het dossier toegezonden en konden we beginnen met sparren over de door ons voor te bereiden zaak. Aangezien wij ditmaal de rol van officier van justitie toebedeeld hadden gekregen, was het onze taak om onze standpunten ten aanzien van de casus te verenigen in een goed opgebouwd en sterk requisitoir. Geen eenvoudige opdracht, aangezien wij tijdens onze studie vooral hadden geleerd om vanuit de zijde van de verdediging te redeneren. Desalniettemin hebben wij ons volledig vastgebeten in de uitdagende fiscaal-strafrechtelijke casus waarmee wij werden geconfronteerd. De dag begon, na een enerverende treinreis, met een goed verzorgde lunch op het kantoor van Hertoghs Advocaten in Breda. Nadat wij kennis hadden gemaakt met onze begeleider voor die dag, een aantal advocaten van het kantoor en onze tegenstanders, vond er een workshop

plaats over ethiek. De bedoeling was om telkens een standpunt in te nemen over diverse (beroeps)ethische stellingen, bijvoorbeeld: zou jij als advocaat contact geld aannemen van een cliënt of zou jij voorafgaand aan de zitting gaan lunchen met een cliënt? Het was interessant om de stellingen vanuit meerdere kanten te bekijken en de motivaties voor de verschillende standpunten te horen. Na afloop van de eerste workshop was het uur van de waarheid aangebroken... Snel de toga’s aan, want wij werden verwacht in de rechtbank! Wij moesten het opnemen tegen de studenten uit Groningen, die als advocaten het belang van de verdachte moesten behartigen. Het was een spannende zitting, waarbij wij namens het Openbaar Ministerie wettig en overtuigend moesten bewijzen dat de verdachte, Henk Maessen, zich schuldig had gemaakt aan het opzettelijk onjuist doen van aangifte(n) inkomstenbelasting. De heer Maessen, een succesvolle zakenman die een groot vermogen had opgebouwd door de ontwikkeling van een recept tegen haaruitval, kon gedurende de periode 2006-2009 op verzoek geldbedragen ontvangen uit een buitenlands trustvermogen van €2,5 miljoen. Het uit de trust afkomstige vermogen was echter niet als box 1 inkomen verantwoord en ook niet geheel in box 3 opgenomen. Daardoor is de Belastingdienst, en daarmee de Nederlandse staat, veel belastinggeld misgelopen. Aangezien in een strafzaak de bewijslast bij de officier van justitie ligt, FIRM NOVEMBER 2017

hebben wij ons ter zitting vooral gefocust op het aanvoeren van voldoende bewijsmiddelen m.b.t. ieder bestanddeel van de delictsomschrijving van artikel 69 lid 2 AWR. Hoewel het in het kader van deze bijdrage te ver voert om uitvoerig in te gaan op de inhoud van ons requisitoir, was één van onze belangrijkste argumenten gelegen in de beschikkingsmacht van de verdachte t.a.v. het trustvermogen. Wij waren van mening dat dhr. Maessen over dit vermogen kon beschikken ‘als ware het zijn eigen vermogen’, hetgeen volgens de jurisprudentie van vóór 2010 (het tijdstip waarop deze zaak afspeelde) de fiscale transparantie van de trust rechtvaardigt. Nog helemaal onder de indruk van het hoge tempo waarmee de zitting was verlopen en de improvisatiekunsten die van ons werden gevergd, werden wij na de zitting verwacht bij de tweede workshop, die werd verzorgd door de bekende mentalist Timon Krause. Hij heeft ons onder andere geleerd hoe je uit subtiele fysieke signalen kunt opmaken wat iemand denkt en hoe je kunt vaststellen hoe iemand is ingesteld (visueel, auditief, kinesthetisch etc.), om daar vervolgens je gesprektechniek op aan te passen. Erg handig om toe te passen binnen een juridisch beroep, waarbij communicatie ontzettend belangrijk is! Na afloop van de workshop verplaatsten wij ons naar de Grote Kerk in Breda, waar het afsluitende diner plaatsvond. Tijdens dit heerlijke diner werd gereflecteerd op de dag en de prestaties van de pleitteams, en werden enkele speeches gegeven. Vervolgens werd eindelijk de uitslag bekend gemaakt: team Groningen sleepte beide prijzen (zowel die voor het beste team als de beste individuele pleiter) in de wacht. Desalniettemin gingen wij niet volledig met lege handen naar huis, want Chiara Lillu kreeg van de jury een eervolle vermelding voor haar pleitkunsten. Bovendien kregen wij positieve feedback op ons requisitoir. Ondanks de teleurstelling kijken wij dan ook terug op een geslaagde dag! Al met al is de Hertoghs Pleitwedstrijd een zeer leerzame, uitdagende ervaring die studenten een unieke kans biedt om zich te verdiepen in een realistisch fiscaalstrafrechtelijk dossier en van dichtbij mee te maken hoe een fiscale strafzaak in de praktijk verloopt. Deelname is dan ook een absolute aanrader voor studenten met interesse voor de fiscale advocatuur die op zoek zijn naar een inhoudelijke uitdaging! 21


Inhoudelijk

De toenemende roep om de invoering van een basisinkomen Door: Liza Peters

Aan aandacht geen gebrek Het basisinkomen is een fenomeen dat steeds vaker op de deur klopt, maar vooralsnog niet binnen lijkt te worden gelaten. De afgelopen verkiezingen waren er maar liefs negen partijen, waaronder enkele nieuwe partijen, die het basisinkomen of een verkapte vorm hiervan in het verkiezingsprogramma opnamen. Uit de verkiezingsuitslag valt af te leiden dat 31% van de stemgerechtigden op een van deze negen partijen heeft gestemd.1 Dat de roep vanuit de bevolking al lange tijd groter wordt blijkt ook uit recentelijk georganiseerde activiteiten, zoals de promotie van het Basisinkomen op het Plein in Den Haag. Dit vond 18 september, slechts één dag voor Prinsjesdag 2017, plaats. Internationaal gezien heeft zowel de tiende editie van The International Basis Income Week als de zeventiende editie van het Basis Income Earth Network Congress plaatsgevonden in september. Verder zal op korte termijn een nationaal experiment met vijf gemeenten, te weten Groningen, Ten Boer, Wageningen, Tilburg en Deventer, starten. Zij mogen als eerste vijf van de in totaal vijfentwintig deelnemende gemeenten een ander beleid gaan voeren dan normaal voorgeschreven staat op basis van de Participatiewet. Vooralsnog komt dit echter niet goed van de grond. Al met al valt er een progressieve lijn qua initiatieven en evenementen waar te nemen rondom het thema basisinkomen. Het is echter de vraag wat deze progressieve lijn op lange termijn teweeg zal brengen.

22

Wat behelst het fenomeen precies?

Wat pleit voor een basisinkomen?

Het basisinkomen is een vast bedrag per maand dat de overheid zonder tegenprestatie in de zin van voorwaarden aan alle volwassen burgers verstrekt. Het bedrag is gebaseerd op de gedachte dat een burger hiervan in zijn primitieve levensbehoeften voorziet. Luxe wordt derhalve niet ingecalculeerd. Verder mag iedere burger naast dit vaststaande bedrag zoveel mogelijk bijverdienen als hij of zij wenst. Het contrast komt tot uiting in de tegenprestatie. Vanuit de Participatiewet staat een uitkering linea recta in verband met een tegenprestatie. Het verstrekken van een basisinkomen waar geen voorwaarden aan verbonden zijn, gaat dus compleet tegen de Participatiewet in.

De roep om een basisinkomen zou geen bestaansrecht kennen als men hier geen voordeel in ziet. De Vereniging Basisinkomen claimt ten eerste dat het een instrument is dat ten dienste van de democratie staat.2 Dit met de achterliggende gedachte dat iedereen als volwaardig burger wordt erkend, waardoor er een groter gevoel van saamhorigheid zal ontstaan. Aangezien men daarnaast over meer vrije tijd beschikt kan dit geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld politieke- of sociale bezigheden ten dienste van onze maatschappij. Verder zal het basisinkomen in zekere zin bestaanszekerheid van de burger verzekeren, aangezien het bedrag gebaseerd is op onze primaire behoeften. De intentie is dan ook de deuren van de Voedselbank voor eens en voor altijd te sluiten. Een ander en misschien wel het belangrijkste argument is het verkleinen van de bureaucratie, door middel van het recht toe recht aan systeem van het basisinkomen. Hiermee zal het hedendaagse stelsel van sociale zekerheid, dat vaak bestempeld wordt als een doorgeslagen oerwoud, bestrijd worden. Het ontvangen van een uitkering of toeslag is nu eenmaal aan enorm veel regels gebonden en met regels gaan handhavingsmaatregelen gepaard. Concluderend is het basisinkomen volgens voorstanders een redmiddel tegen bureaucratie en zal het resulteren in een vereenvoudiging én verbetering van sociale zekerheid.

Negatieve inkomstenbelasting Op fiscaal gebied wordt er in samenhang met dit systeem vaak gesproken over een negatieve inkomstenbelasting. Dit houdt in dat het basisinkomen wordt verrekend met de inkomstenbelasting die je betaalt over je brutoloon. Stel, er wordt een basisinkomen ingevoerd van zevenhonderd euro en je betaalt iedere maand vijfhonderd euro inkomstenbelasting over je brutosalaris. De negatieve inkomstenbelasting houdt in dat je deze vijfhonderd euro aan inkomstenbelasting niet hoeft af te dragen, maar daarentegen in eigen zak mag steken. Om tot het basisinkomen van 700 euro te komen zal de Belastingdienst het bedrag met 200 euro moeten vermeerderen.

NOVEMBER 2017 FIRM


Inhoudelijk

hand van experimenten kan de daadwerkelijke werking van het basisinkomen in de praktijk worden geanalyseerd.

Wie anders dan Finland

Figuur 1

Wat pleit tegen een basisinkomen? Het verminderen van de bureaucratische rompslomp klinkt in eerste instantie als muziek in de oren. Toch zijn er ook veel tegenstanders, waaronder de overige negentien politieke partijen van de afgelopen verkiezingen. Als eerste komt vaak het kostenplaatje naar voren. Dit bestaat kort door de bocht uit twee pijlers. Ten eerste heb je de kosten voor het potje waaruit iedere burger van achttien jaar of ouder zijn basisinkomen betaald krijgt, en tweede een bedrag ter waarde van het verlies aan arbeid. Minder arbeid verslechtert de economische situatie en leidt daarnaast tot een verlies van belastinginkomsten

voor de staat. Het Centraal Planbureau heeft dit effect enkele jaren geleden berekend, waarbij er werd uitgegaan van een basisinkomen op de helft van het bijstandsniveau.3 Dit zou resulteren in een 5% afname van de arbeid, waarbij zeven miljard euro aan belastingen misgelopen zouden worden. Bij een volledig bijstandsniveau zou dit bedrag zelfs stijgen tot twaalf miljard euro. Hoeveel geld het in totaal kost blijft onzeker maar dat het vĂŠĂŠl geld betreft staat als een paal boven water.

Theoretische discussie Al met al kunnen zowel voorstanders als tegenstanders tot in de eeuwigheid speculeren, maar betreft het vooralsnog slechts een theoretische discussie. Aan de

Recentelijk, op 1 januari 2017, is in Finland de grootste proef tot op heden gestart.4 Finland staat bekend om haar experimentele en innovatieve houding. Weinig landen zullen het aangedurfd hebben om het geringe aantal van vier lesuren per dag op een middelbare school in te voeren. Toch pakte deze en vele andere experimenten in het onderwijs goed uit en staat het schoolsysteem van Finland als een van de beste in de boeken. Het is dan ook niet vreemd dat menig voorstander de Finse proef met het basisinkomen als bevestiging van het gemis hieraan zagen. In totaal hebben 2.000 willekeurig gekozen werklozen tussen de 25 en 58 jaar verplicht geparticipeerd. Het betrof een onvoorwaardelijk en belastingvrij basisinkomen van omgerekend 560 euro per maand dat twee jaar achtereenvolgens werd verstrekt. Waar de deelnemers het geld aan uitgaven en of zij hiernaast werk zochten stond eenieder vrij. Het doel van de proef was het evalueren van de vraag of het basisinkomen kan helpen om het socialezekerheidsstelsel te vereenvoudigen en de arbeidsparticipatie te stimuleren. Het bedrag is dan ook doelbewust tot stand gekomen. Het is immers lastig om van 560 euro rond te komen in Finland. De onderliggende gedachte is dan ook dat het basisinkomen een prikkel moest gaan vormen om parttimebanen te zoeken. Dit doen werklozen in Noord-Europese landen normaliter weinig, aangezien hun loon wordt afgetrokken van hun uitkering. Het Finse experiment wilt dus het grootste argument van tegenstanders, de overweging dat een basisinkomen arbeid zal verminderen, weerleggen. Een paar maanden na de start van de proef verschenen her en der artikelen met de eerste resultaten. Een voorbeeld is een artikel van The Independent waarin meerdere deelnemers positief gezind waren over de effecten van het basisinkomen.5 Zij geven aan dat de motivatie om een baan te zoeken is toegenomen en een tijdelijke of parttimebaan aantrekkelijker is geworden. Naar aanleiding van dit artikel ontstond wereldwijd nog meer media-aandacht voor het experiment. Ook

FIRM NOVEMBER 2017

23


Inhoudelijk

zagen de voorstanders de zogenaamde resultaten als munitie ter verdediging van hun standpunten. Al snel werd echter duidelijk dat het geen officiële door de Finse overheid gepubliceerde resultaten betrof. Kela, de Finse UWV, gaf als uitvoerder van de proef in een officiële verklaring aan dat er geen resultaten voor het einde van het experiment, 31 December 2018, zullen worden gepubliceerd.6 Zij vinden het allesbehalve wenselijk dat er publieke aandacht wordt geschonken aan de individuele deelnemers, omdat dit ondeugdelijkheid van de resultaten zou bewerkstelligen. Verder is het de vraag of dit experiment überhaupt van waarde is voor de oplaaiende discussie over het basisinkomen. Oorspronkelijk was het immers de bedoeling om 10.000 mensen deel te laten nemen aan het experiment, terwijl het uiteindelijk op een gering aantal van 2.000 deelnemers uitkwam.7 Ook lijkt het Finland meer om arbeidsstimulering te gaan dan het verzekeren van bestaanszekerheid. Een bedrag van 560 euro is in een Scandinavisch land als Finland niet bepaald toereikend om in de basisbehoeften te voorzien. Er wordt aan de hand van

1.

deze methode via een omweg een verplichting tot het zoeken van werk in het leven geroepen. De regering heeft immers zelf bij de presentatie van het experiment aan het parlement verklaart dat het primaire doel van het experiment ‘arbeidsstimulatie’ betrof. Al met al zal er lang gewacht moeten worden op de eerste officiële resultaten en is het maar de vraag, of deze resultaten kracht toe zetten aan de oorspronkelijke waarden van het basisinkomen.

Het Zwitsers volk heeft gesproken Toen het vaststond dat er in Finland een experiment zou gaan plaatsvinden zette het idee van een basisinkomen in Zwitserland ook voet aan wal. Er werden maar liefs 100.000 handtekeningen verzameld door het comité Basisinkomen Zwitserland waardoor een landelijk referendum feit werd. De Zwitserse regering was echter nooit voorstander en het grootste gedeelte van het volk was aan haar zijde. Maar liefst 77% van de kiezers stemden tegen.8 Toch werd de andere 23% uitbundig gevierd door voorstanders. Zij waren vooraf reëel over de kansen en zagen de uitslag als de eerste stap vooruit. Hiermee wordt eens te

meer bevestigt dat het basisinkomen in de kinderschoenen staat.

Conclusie Al het voorgaande in beschouwing genomen is het basisinkomen tot op heden vooral als trend te bestempelen. Steeds meer mensen scharen zich tot de categorie voorstander, zonder dat men weet wat een basisinkomen daadwerkelijk te weeg zal brengen. De media heeft hier met de publicatie van niet-officiële resultaten een ‘groot steentje’ aan bijgedragen. Feit blijkt echter dat er tot op heden geen resultaten van solide en grootschalig uitgevoerde onderzoeken zijn. Daarnaast is het ook maar de vraag wat men nu precies met het basisinkomen wenst na te streven. Voorstanders hebben het vaak over bevordering van de bestaanszekerheid, terwijl het Finland vooral om een arbeidsstimulans leek te gaan. De hoop op enige duidelijkheid is dan ook gevestigd op de Nederlandse gemeentes die zich momenteel voorbereiden op de start van hun experiment. Laten we met zijn allen hopen dat The Independent ditmaal geen vroegtijdig bezoek brengt aan een van de deelnemende gemeenten.

www.kiesraad.nl/binaries/kiesraad/documenten/rapporten/2017/3/kerngegevens-tweede-kamerverkiezing-2017.

2.

Basisinkomen.nl/de-vier-criteria-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen

3.

www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/cpb-policy-brief-2015-02-de-effectiviteit-van-fiscaal-participatiebeleid.pdf

4.

www.kela.fi/web/en/basic-income-objectives-and-implementation

5.

www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-universal-basic-income-trial-pilot-scheme-unemployed-stress-levels-reduced-a7724081.html

6.

fd.nl/economie-politiek/1172189/als-we-dit-nu-niet-experimenteren-met-het-basisinkomen-ontdekken-we-nooit-of-het-werkt

7.

blogi.kansanelakelaitos.fi/arkisto/3682

8.

www.admin.ch/ch/d/pore/va/20160605/det601.html

24

NOVEMBER 2017 FIRM


Verslag

FIRST Academy: Skills workshop in samenwerking met EY

H

Door: Maxime Leenders

et zal ongetwijfeld een moeilijke opgave zijn geweest voor de FIRST Academy Commissie om een selectie te maken welke studenten deel mogen nemen aan de tweede editie van de FIRST Academy. Het enthousiasme onder de studenten was namelijk groot na de eerste succesvolle editie. Vrij snel nadat de deelnemers te horen hadden gekregen deel te mogen nemen aan de Academy, heeft donderdag 5 oktober de kick-off van de Academy plaatsgevonden. Zo’n eerste activiteit is natuurlijk spannend, als student weet je namelijk niet precies wat er van je verwacht wordt en met welke medestudenten je aan het traject mag deelnemen. Na een kennismaking met zowel de commissie als de deelnemers, werd duidelijk dat de studenten in hun motivatie om deel te nemen aan de Academy sowieso twee dingen gemeen hebben, namelijk de behoefte om hun academische grenzen te verleggen aan de hand van de praktijk en de ambitie om persoonlijke vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Het spits werd afgebeten met de skills workshop van EY die naadloos aansloot

op deze tweede ambitie. De workshop werd verzorgd door Bibi-Karlijn van de Zande - corporate recruiter bij EY- en Sissy Pham - consultant bij EY - en ging over EY, solliciteren en hoe jij jezelf zo goed mogelijk kan presenteren met betrekking tot je cv en motivatiebrief. Bij aanvang van de workshop vertelde Bibi over de visie van EY. Er werd onder andere aan ons verteld over het ruime aanbod aan mogelijkheden bij het kantoor, waar hun slogan ‘Building a better working world’ voor staat en hoe hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven. Daarna vertelde Sissy Pham over haar eigen ervaringen en de praktijk als consultant bij EY en welk pad zij naar EY bewandeld heeft. Vervolgens werd er door Bibi ingegaan op het schrijven en opstellen van een cv, waarbij wij werden voorzien van allerlei handige tips, do’s en don’ts en voorbeelden van cv’s, zoals een recruiter ze in het algemeen graag ziet wat betreft lay-out en inhoud. Dat taal- en stijlfouten een no-go zijn is een feit van algemene bekendheid, maar dat een korte persoonsomschrijving met motivatie voor de organisatie waarnaar je solliciteert op een cv vaak gewaardeerd wordt, wisten velen van ons FIRM NOVEMBER 2017

niet. Daarnaast stonden wij er eerder niet bij stil dat niet alleen wijzelf tegenwoordig heel behendig zijn met social media, maar dat recruiters hier ook een handje van hebben. Tip: let dus op dat je niet wordt getagd in een foto van een feestje waar je een magisch pilletje hebt geslikt. Tot slot werd uitvoerig gesproken over motivatiebrieven. Wat betreft de motivatiebrief is ons meegegeven dat deze brief een brug dient te slaan tussen jouw ervaringen en vaardigheden enerzijds en de specifieke vacature en organisatie waarnaar je solliciteert. Dicht bij jezelf blijven is daarbij een must. Tijdens de workshop werden al onze vragen beantwoord en na afloop van de workshop ontvingen wij onze cv’s met tips van Bibi over wat beter en anders kon. Hiervoor zijn wij zeer dankbaar, want zo vaak komt het immers niet voor dat een recruiter van EY jouw cv nakijkt en jou voorziet van advies buiten een sollicitatieprocedure om. Na deze workshop zijn alle deelnemers van de FIRST Academy weer een bijzondere ervaring rijker en hier willen wij de organisatie, maar EY in het bijzonder, hartelijk voor bedanken!

25


Inhoudelijk

Prinsjesdag 2017 Door: Liza Peters

Alle hoedjes aan dek Het was dit jaar in vele opzichten een Prinsjesdag als vanouds. De schijnwerpers stonden immers op Den Haag gericht en heel Nederland was aan de buis gekluisterd om te zien wat hare Majesteit Koningin Máxima dit jaar voor het heugelijke festijn uit de kast had getrokken. Mensen die de monarchie en alle bijbehorende rituelen een warm hart toedragen konden hun geluk niet op. Als men echter klaar is met hoedjes tellen en inzoomt op de inhoudelijke activiteiten van de dag, zal men een ietwat ongebruikelijke leemte aantreffen. Traditiegetrouw werd de Troonrede voorgelezen en de Rijksbegroting en Miljoenennota gepresenteerd. De moraal van de Troonrede komt kort door de bocht neer op de constatering dat de Nederlandse economie bloeit maar de bevolking hier niet in gelijke mate van profiteert. Grote concrete maatregelen om deze verdeling te bewerkstellingen, schitteren echter van afwezigheid. De hele troonrede behandelt namelijk vooral lopende beleidszaken. Dit was echter van tevoren te verwachten aangezien we het al sinds 15 maart 2017, schrik niet want het duurt onderhand wel héél

26

lang, moeten doen met een demissionair kabinet. Deze demissionaire status houdt in dat ‘lopende zaken’ worden afgehandeld maar omstreden (soms zelfs controversiële) kwesties worden geparkeerd totdat een nieuw kabinet is gevormd. Voor de oplettende lezer die zich afvraagt waarom Prinsjesdag niet voor één keer werd afgelast of naast het nieuw te vormen beleid werd geparkeerd, is het antwoord te lezen in art. 65 van de Grondwet. Hierin wordt immers bepaald dat het te voeren beleid door de Koning wordt gepresenteerd op de derde dinsdag van september. Eenmalig aflassen of verplaatsen van Prinsjesdag vereist dus een rigoureuze grondwetswijziging. Laat dit nou net een van de zwaarste en langdurigste procedures zijn die ons recht kent. Dit verklaart waarom het politieke spektakel genaamd Prinsjesdag ook in 2017 geschiedde.

Rode draad Pakket Belastingplan 2018 Uiteraard bestaat het Belastingplan niet enkel uit witte pagina’s. Het demissionair kabinet heeft haar fiscale ambities geuit en daarmee samenhangend een

NOVEMBER 2017 FIRM

koers gegeven waarmee deze ambities op de lange termijn werkelijkheid zouden moeten worden. In de Troonrede werd al door onze Koning verkondigd dat niet alle burgers evenredig profiteren van de economische groei en bloei. Het demissionair kabinet wil dan ook een lijn uitzetten om tot een evenwichtig koopkrachtbeeld te komen. Hiertoe willen zij zich vooral toespitsen op enigszins achtergebleven groepen zoals uitkeringsgerechtigden of gepensioneerden. Voorbeelden van relatief kleine fiscale maatregelen die dit doel moeten bewerkstelligen zijn: • De verhoging (na indexatie) van de ouderenkorting met €115; • De verhoging van de zorgtoeslag; • Temporisering van de verlaging van de bijstand; • Een verhoging van het kindgebonden budget; • Een verlaging van de inkomensondersteuning AOW. De tweede grote ambitie die werd uitgesproken, is de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking. Hiertoe zal onder andere worden voortgeborduurd op het beleid van voorgaande


Inhoudelijk jaren. Daarnaast zullen enkele nieuwe antimisbruikmaatregelen worden ingevoerd. De ambities zullen worden bewerkstelligd aan de hand van vier wetsvoorstellen. Opmerking verdient dat deze wetsvoorstellen tijdens de parlementaire behandeling kunnen wijzigen. Nu rest mij niets anders dan enkele opvallende hoofdlijnen uit deze wetsvoorstellen toe te lichten.

Afschaffing Inkeerregeling Hoe het er nu voorstaat zal boetevrij inkeren per 1 januari 2018 verleden tijd zijn. Op deze verandering is veel kritiek geuit. Onze eigen vaste columnist Fokke Fernhout is een voorbeeld van zo’n tegenstander. De huidige inkeerregeling blijft echter door overgangsrecht bestaan voor aangiften die vóór 1 januari 2018 (hadden moeten) zijn gedaan of voor inlichtingen, gegevens of aanwijzingen die voor die datum (hadden moeten) zijn verstrekt. Er bestaat dus nog één laatste kans om tot bezinning te komen. Verder moet er nog een kleine nuancering aangebracht worden. De omstandigheid dat een belastingplichtige inkeert zal namelijk reden ‘kunnen’ blijven om de boete te matigen. De wettelijke grondslag verandert dus min of meer in een niet-wettelijke straftoemetingsgrond. De matiging op basis van inkeer zal hoogstwaarschijnlijk vooral toegepast gaan worden bij onopzettelijke onvolkomenheden. Mensen met een rijkelijk gevulde rekening in het buitenland hoeven echter op minder krediet te rekenen. Na afschaffing van de inkeerregeling zal de belastingplichtige een fiks boetebedrag voor de kiezen kunnen krijgen. Dit bedrag kan oplopen tot 300% van de verschuldigde belasting als er sprake is van opzet of grove schuld. Uiteraard zal de oorspronkelijke belasting en belastingrente hier ook nog bovenop komen. Deze som van bedragen dient daarnaast in één keer voldaan te worden. Het is dus begrijpelijk dat enig enthousiasme onder belastingplichtigen ver te zoeken is.

Afschaffing btw-landbouwregeling De inkeerregeling is niet de enige regeling die het onderspit moet gaan delven. Ook de btw-landbouwregeling zal met de invoering van de ‘Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling’ op 1 januari 2018 vervallen. Op basis van de huidige

regeling blijven landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers (hierna: allesomvattend landbouwers genoemd) buiten de btw en hoeven zij derhalve geen btw-administratie bij te houden en in te dienen. Het komt er dus op neer dat een landbouwer geen btw verschuldigd is. De andere kant van de medaille is het feit dat landbouwer de aan hem in rekening gebrachte btw niet kan aftrekken van het inkomen. De belangrijkste reden om gebruik te maken van de landbouwregeling is de administratieve lastenverlichting. Indien een ondernemer agrarische producten en agrarische diensten afneemt van een landbouwer die zowel onder de Landbouwregeling valt als een landbouwverklaring heeft afgegeven, kan deze afnemer 5,4% van het in rekening gebracht bedrag als voorheffing aftrekken. Voor investeringsgezinde landbouwerondernemers is het echter allesbehalve wenselijk om de huidige landbouwregeling toe te passen. Zoals eerder gezegd kunnen zij de btw namelijk niet als voorbelasting in aftrek brengen. Er bestaat dan ook de mogelijkheid om ervoor te kiezen om als btw-ondernemer te worden aangemerkt. Veelal wordt hiervoor gekozen als grote investeringen in het vooruitzicht zijn en er dus een groot bedrag aan voorheffing kan worden teruggevraagd. Vanaf 1 januari 2018 zal deze keuzemogelijkheid echter veranderen in een verplichting. Na afschaffing komt het vrijvallende budget van € 15 miljoen ten goede aan de ruilvoetproblematiek van het Ministerie van Economische Zaken. Het veranderende tijdsbeeld van boeren is een van de redenen dat de politiek de regeling wilt afschaffen. Veel landbouw is in grote mate gemoderniseerd waardoor zij er zelf voor kiezen om geen gebruik te maken van de regeling. Hiermee hangt de vraag op welk ondernemingsvlak de moderne landbouwer te onderscheiden valt van de ‘gebruikelijke’ ondernemer. Ook het bijhouden van een btw-administratie zou voor veel bedrijven tegenwoordig geen problemen meer opleveren. Ook in deze wet is overgangsrecht opgenomen, waardoor betaalde btw voor goederen aangeschaft vóór 1 januari 2018, alsnog (deels) in aftrek kan worden gebracht.

FIRM NOVEMBER 2017

Overige wijzigingen Het afschaffen van de btw-landbouwregeling is niet de enige wijziging die het fiscale werkveld van de landbouwers raakt. Er is tevens besloten om voor bepaalde goederen en diensten het lage btw-tarief van 6% te verhogen naar het universele tarief van 21%. Dit geldt bijvoorbeeld voor de diensten aan landbouwers door agrarische loonbedrijven en de levering van broedeieren voor pluimvee.

Schenking bij aangaan of wijziging huwelijkse voorwaarden Per 1 januari 2018 zal ook een gedeelte van het huwelijksvermogensrecht op de schop gaan. Waar voorheen de algehele gemeenschap van goederen als standaard gold zal dit vanaf 1 januari 2018 vervangen worden door de beperkte gemeenschap van voederen. Dit betekent dat enkel vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd in de gezamenlijke boedel valt. Bezittingen of schulden opgebouwd voor het huwelijk vallen daarentegen niet in de gezamenlijke boedel. In een tijd waarin het aantal scheidingen toeneemt en vechtscheidingen meer regel dan uitzondering beginnen te worden is dit naar mijn mening een goed initiatief. Verder is het sowieso op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Nederland, samen met haar voormalige koloniën Zuid-Afrika en Suriname, als enige landen ter wereld trouwen in algehele gemeenschap van goederen als standaard kennen. Verder mogen in de nieuwe regeling echtgenoten, dan wel partners, zonder gevolgen hun vermogens voor de schenkbelasting samenvoegen in de huwelijksgemeenschap of een verrekenbeding. Dit zal niet onder de noemer ‘schenking’ vallen zolang er sprake is van een gelijke verdeling (50/50) van het totale vermogen. Er zijn echter drie bijzondere situaties waarin wel een plicht tot het betalen van schenkbelasting zal ontstaan: 1. Het aandeel van de minst vermogens wordt door de vermogensverschuiving hoger dan 50% van het totale vermogen. 2. Het aandeel van de meest vermogende in het totale vermogen neemt toe. 3. Het huwelijk of samenlevingscontract wordt gesloten met als voornaamste doel het ontsnappen aan schenk- of erfbelasting. De bewijslast van dat oogmerk ligt overigens bij de inspecteur.

27


Inhoudelijk

Brexit Mania Op 23 juni 2016 werd een door het Britse parlement georganiseerd raadgevend referendum gehouden over het EUlidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Een meerderheid van 51,9% van de stemmers koos voor uittreden. Deze fiftyfifty uitslag geeft blijk van de controversiële status van de Brexit. Wij legden studenten uit verschillende studierichtingen dezelfde stelling voor: De Brexit zal op termijn hoofdzakelijk nadelig zijn voor Groot-Brittannië

Johan van der Meer Derdejaars student Fiscale Economie Iedereen kan zich, denk ik, nog wel het referendum in Groot-Brittannië herinneren over de Brexit. Huilende en verontwaardigde mensen in de City deden hun verhaal in de media. Deze mensen zeiden dat de Brexit het eind van Groot-Brittannië is als grote speler op de financiële markten. Is de Brexit op termijn alleen maar nadelig voor Groot-Brittannië?  Een voordeel om uit de Europese Unie (EU) te stappen is dat er geen contributie meer betaald hoeft te worden. In 2016 werd er 13.1 miljard pond betaald aan de EU, er werd daarnaast wel 4.5 miljard pond ontvangen. Echter hoeft GrootBrittannië deze contributie in de toekomst dan niet meer te betalen.  Op dit moment geniet Groot-Brittannië van de handelsverdragen van de EU die zijn gesloten met landen buiten de EU. Binnen de EU is er natuurlijk vrijhandel. Na de Brexit kan Groot-Brittannië zelf nieuwe handelsverdragen opstellen, maar ze is wel wat onderhandelingsruimte kwijt aangezien ze nu alleen zullen handelen.  Natuurlijk is ook het terugkrijgen van soevereiniteit iets waar de voorstanders van de Brexit op uit zijn; minder inspraak van de EU in de nationale gang van zaken.  Echter vertoonde het financiële hart 28

van Londen, The City, meteen na de uitslag van het referendum scheurtjes. Grote financiële instellingen willen niet meer in Londen zitten, omdat ze straks geen deel meer uitmaken van de EU. De vrijheden van de EU zullen allemaal opnieuw overeengekomen moeten worden. De nationale munteenheid daalde na de bekendmaking van de Brexit, en de inflatie ging omhoog.   Daarnaast zullen er minder immigranten naar Groot-Brittannië komen, er is namelijk geen vrij verkeer van personen meer. Dit zou kunnen betekenen dat er meer banen zijn voor de Engelsen zelf, maar een krapte op de arbeidsmarkt kan ook als gevolg hebben dat de economie minder hard groeit. Er zijn namelijk al tekortkomingen in sommige sectoren en die zullen het nog lastiger krijgen om opgevuld te worden.  Groot-Brittannië is bezig met de onderhandelingen over haar positie met de EU na de Brexit, maar dit verloopt nog niet heel soepel. Dit komt voornamelijk doordat Groot-Brittannië wel de lusten, maar niet de lasten van de EU wil. Geen contributie, maar wel de vrijhandel die geldt binnen de EU. In de toekomst kijken is niet mogelijk, en het is moeilijk om te voorspellen of de financiële voordelen van een EU-lidmaatschap opwegen tegen de kosten. Toch zal de Brexit niet alléén maar nadelig zijn voor Groot-Brittannië. 

NOVEMBER 2017 FIRM

Tom Wijen Masterstudent Privaatrecht De Franse oud-president Charles de Gaulle zei in 1962 al dat we met de toetreding van de Britten in de Europese Gemeenschap, de voorloper van de huidige EU, een Paard van Troje binnenhaalden. De geschiedenis heeft hem in zekere zin gelijk gegeven. De Britten hebben zich vanaf het begin afgezet tegen Europa. Ze wilden de lusten die het EU lidmaatschap met zich mee brengt, zoals versterking van hun eigen economie, afschaffing van regels die de export bemoeilijken, wonen, werken en studeren in andere Europese landen. Tegelijkertijd verzetten ze zich tegen de lasten, zoals de kosten, de beperking van hun zeggenschap en de Schengenzone. Hoewel er naar alle waarschijnlijkheid handelsverdragen zullen worden gesloten met de EU, dreigen veel bedrijven Groot-Brittannië te verlaten. Ook nieuwe bedrijven zullen in de toekomst een vestiging in de EU verkiezen boven Groot-Brittannië. Daarnaast zal de EU willen laten zien dat het verlaten van dit orgaan consequenties heeft en zal het lidstaten die een vertrek overwegen willen afschrikken. Ten slotte moet nog worden stilgestaan bij het feit dat de EU en zijn voorgangers er al iets meer dan zeventig jaar in slaagt om vrede en stabiliteit te handhaven binnen zijn grenzen. Mijn antwoord op deze stelling luidt daarom volmondig ja.


Inhoudelijk

Vinodj Kienno Derdejaars student Fiscaal Recht Juist. Een merendeel van de Engelsen zijn op dit moment heel gelukkig met de Brexit. De Engelsen dienen zich te realiseren dat de Brexit niet alleen rozengeur en maneschijn is. Ten eerste krijgt de Britse economie grote klappen te voorduren. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld de handelsvrijheid die de Britten hadden. Ze profiteerden van de handelsverdragen die de Europese Unie had met andere landen, bijvoorbeeld met de Verenigde Staten. Voormalig president Obama had de Britten al gewaarschuwd dat ze achteraan komen te staan bij onderhandelingen over een nieuw onderhandelingsverdrag. Ten tweede komen veel Britten op straat te staan. Dit komt doordat er velen kantoren in Engeland zijn gevestigd die een directe link hebben met de Europese Unie. Ten derde lijken mensen zich niet te realiseren dat de Brexit ook enorme impact

heeft op juridisch gebied. Veel juridische aangelegenheden waren voor de Britten voorspelbaar door verschillende EUregelingen. Zo vervallen allerlei clausules bij overnamecontracten. Denk hierbij aan clausules die in de EU wetgeving standaard zijn zoals de MAC- clausules (Material Adverse Change clausules). Deze clausules geven partijen bepaalde rechten bij ingrijpende veranderingen zoals ontbinding of schadeclaims. De Britten zullen voor nu heel blij zijn met de Brexit, maar het voorgaande in acht genomen zal er nog een zware tijd komen voor de Britten.

Floor Kuijer Derdejaars student Fiscale Economie De gemakkelijkere kapitaaleisen voor een BV in Nederland die in 2012 zijn ingesteld maken het makkelijker om een BV op te richten. Deze is dus eigenlijk gelijk met een limited company zoals deze nu geldt FIRM NOVEMBER 2017

in Engeland. Gelijksoortige rechtsvormen bestaan ook al in onze buurlanden zoals Frankrijk en Duitsland. Binnen de EU is er natuurlijk sprake van handelsverdragen, die na de Brexit niet meer gelden voor Engeland. Wat hier dus een logisch gevolg van is, is dat veel meer Engelse bedrijven ervoor kiezen om zich ergens anders binnen de EU te vestigen. Dit heeft voor hen als voordeel dat ze binnen de EU-regels vallen en dus vrijer kunnen handelen binnen EU-landen en deze verdragen. Er vindt een soort leegstroom plaats uit Engeland. Dit is slecht voor de Engelse economie, zowel voor bestaande als nieuwe bedrijven. Omdat deze bedrijven niet meer in Engeland gevestigd zijn, zullen hun producten geïmporteerd moeten worden en zullen deze dus ook duurder worden voor de bevolking. Daarnaast zal de overheid ook minder belasting kunnen heffen aangezien deze bedrijven niet gevestigd zijn in Engeland.

29


Verslag

Kantoorbezoek Loyens & Loeff Door: Shannen Paumen

Op woensdag 6 oktober 2017 stond het eerste kantoorbezoek van het academisch jaar 2017-2018 van FIRST gepland. Het betrof een bezoek aan het kantoor van Loyens & Loeff te Rotterdam. Na een klein beetje vertraging op te hebben gelopen arriveerde we nog net op tijd op het kantoor. Dit keer was het een gecombineerd bezoek samen met de Smeetskring uit Tilburg. We werden vriendelijk ontvangen door Anne Haverkamp, de recruiter van Loyens & Loeff, en een aantal medewerkers. Na een informeel introductie rondje werd meteen begonnen met het inhoudelijke deel van de middag. De partner Fred van der Leije gaf een korte presentatie over de afdeling waarin hij werkzaam is en over zijn loopbaan bij Loyens & Loeff. Ook werd ons verteld dat op het kantoor in 30

Rotterdam veel mensen werkzaam zijn die uit het zuiden komen. Na deze presentatie werd de groep opgesplitst in kleinere groepjes en verdeeld over twee casussen. De eerste casus kwam van de afdeling Family Owned Business & Private Wealth (FOB) en ging over art. 12a LB en de rekeningcourant. De tweede casus was meer internationaal (afdeling ITS) en ging over deelnemingsvrijstelling, dividendbelasting en buitenlandse deelnemingen. Na samen met de studenten van de Smeetskring Tilburg te hebben overlegd moest ieder groepje zijn/haar oplossing presenteren. De oplossingen werden door de desbetreffende medewerkers van de afdeling FOB en ITS besproken en we kregen naderhand nog aanvullende informatie. Verder kregen we nog een algemene presentatie NOVEMBER 2017â&#x20AC;&#x201A;FIRM

over het kantoor en de mogelijkheden om te solliciteren voor een eventuele baan of stage etc. Om de dag goed af te sluiten was er nog een borrel in de kroeg van Loyens & Loeff. Helaas was het niet mogelijk om meer medewerkers van de afdeling Tax te ontmoeten want die zaten in een boardmeeting voor een recente wetswijziging met betrekking tot Prinsjesdag. Dit mocht de pret niet drukken en de medewerkers die op de borrel aanwezig waren, waren bereid om al onze vragen te beantwoorden. Halverwege de borrel volgde er nog een rondleiding door het kantoor zelf. Na afsluiting van de borrel zijn we met de FIRST delegatie gaan uiteten alvorens terug te reizen naar Maastricht. Hierbij willen we Loyens & Loeff bedanken voor de leuke en vooral leerzame middag!


Column

Voor inkeer is het nooit te laat Door: Mr. F.J. Fernhout

Heeft u ’m al eens gezien, die vent die ’s ochtends om zes uur luid Leonard Cohen zingend langs het Maastrichtse Sint Amorsplein fietst? “And in the House of Honesty, her father was on trial...” Dat was ik, want ik houd ervan vroeg aan het werk te gaan. Dat zingen gaat onbewust. Altijd als ik diep in gedachten ben, wordt ergens de plaat binnenin opgezet en begint het zingen vanzelf. Vooral de laatste tijd heb ik er veel last van, want het krieken van de dag is het goede moment om je belastingzonden te overdenken. Bij mijn weten heb ik me daar nog niet schuldig aan gemaakt (wellicht iets voor de bucket list) , maar na de publicatie van het Belastingplan 2018 wil ik daar graag absolute zekerheid over hebben. De inkeerregeling gaat immers op de schop en als ik nog boetevrij mijn zonden wil opbiechten, dan heb ik daar dus nog maar een paar maanden de tijd voor. Intussen vraag ik me wel af waarom ik nu zo vreselijk onder druk moet worden gezet. Een inkeerregeling is een mooi iets en zolang de opbrengsten de kosten overtreffen, moet zo’n regeling vooral behouden blijven, zeker als het om belastingen gaat. Gek genoeg lezen we daar weinig over in de memorie van toelichting. De opbrengsten aan belastingen, rentes en boetes worden begroot op € 2 miljard en dat lijkt me een leuk bedrag als daar in feite geen kosten tegenover staan die toch niet al werden gemaakt. De belastingambtenaren moeten toch iets omhanden hebben om de dag door te komen. Hoe succesvol inkeerregelingen kunnen zijn zien we ook aan wat er in 2016 in Zuidoost-Azië gebeurde, toen Singapore door de Indonesische inkeerregeling plotseling alle kapitaal zag terugvloeien naar de corrupte bronnen en op de rand

van een faillissement stond. Onder grote druk van die zijde is de inkeerregeling toen stop gezet. Als een Staatssecretaris van Financiën een douceurtje van twee miljard als minor detail aan de kant zet moet er heel wat aan de hand zijn. De regering heeft twee argumenten waarom we toch van die inkeerregeling af moeten. Het eerste argument is rechtseconomisch en het tweede ethisch. Het rechtseconomische argument is gewoon dom. De inkeerregeling zou zijn achterhaald omdat de pakkans groter is geworden. Als dat waar is – voetnoten ontbreken natuurlijk – is het juist een reden om zelfgenoegzaam achterover te gaan leunen zonder verder kosten te maken; met een inkeerregeling komen de zondaars dan immers vanzelf naar het belastingkantoor om gauw een nummertje trekken. Het ethische argument is bizar maar tegelijk van een ontwapenende eerlijkheid. De “praktijk van de inkeerregeling” (wie noemt dat nu een praktijk – alsof het iets crimineels is?) is volgens de memorie van toelichting achterhaald door de “maatschappelijke opvattingen over belastingontduiking”. Kijk, kijk, de aap komt uit de mouw. Die maatschappelijke opvattingen zijn namelijk al twee eeuwen dezelfde, namelijk dat je gewoon je belastingen moet betalen en dat belastingontduikers criminelen zijn. Alleen is er altijd een kleine witteboordenelite geweest die een principieel verschil zag tussen een miljoen onder een valse naam naar een belastingparadijs sluizen en het verzwijgen van een bijbaantje als krantenbezorger als je in de bijstand zit. Gelukkig blijkt de regering de door haar bepleite transparantie ook op zichzelf toe te passen, want nu weten we zeker in welk kamp de overheid al die tijd heeft gezeten. Dat van de witteboordenelite dus. FIRM NOVEMBER 2017

Kennelijk moeten we nu geloven dat de regering zelf tot inkeer is gekomen en heel principieel vindt dat belastingontduiking bestraft moet worden en dat dat best een centje mag kosten. Het riekt verdacht veel naar het kostschooljongetje dat berouwvol belooft nooit meer appels te zullen stelen uit de boomgaard van de burgemeester. Zulke beloftes worden altijd afgedwongen door de omstandigheden en ook in dit geval zijn de omstandigheden ongetwijfeld verantwoordelijk voor deze “gewijzigde” inzichten. LuxLeaks, Panama Papers, verkapte staatssteun in de vorm van tax rulings die moet worden teruggevorderd van de grote multinationals... Het is inderdaad tijd om berouwvol en braaf te zijn, maar zeker sinds de bekentenissen van Teeven (€ 50 miljoen bezuinigen op rechtshulp niet omdat het geld er niet was, maar om verdachten van rechtsbijstand te beroven zodat er hogere straffen worden opgelegd) prikken we daar zo doorheen. Het afschaffen van de inkeerregeling vindt plaats op alle fronten. Niet alleen de grote belastingfraudeurs moeten eraan geloven, maar ook de kleine krabbelaars met hun krantenwijkjes. Als we dan gedwongen worden om openlijk te belijden dat we anders zijn gaan denken over belastingontduiking – zo lijkt de regering te redeneren – , dan moet het volk dat óók maar voelen. “The empire strikes back...” Als je dus op het minimum zit en iets niet hebt opgegeven om een toeslag te krijgen, dan krijg je weer als vanouds de volle boete opgelegd. “And in the House of Honesty, her father stood on trial...”. Als u het weer eens laat heeft gemaakt en beschonken op het Sint Amorsplein bent beland, overdenk dan uw en andermans belastingzonden als u die woorden hoort zingen. Het is nooit te laat om tot inkeer te komen. 31


International Dear member, First of all, I would like to introduce myself to all of you. My name is Yannick Hoogesteger, 24 years old and the Chairman of FIRST Maastricht and currently a Master Indirect Tax Law student at Maastricht University. Together with Frederique de Koning (treasurer), Guy den Dekker (secretary) and Daphne van den Berg (commissioner of internal affairs/vicepresident) we will form the board of FIRST Maastricht 2017 – 2018. We are delighted to welcome you, the International and European Tax Law student, to our fiscal study association. It was great seeing many of you during Meeting Maastricht and our monthly drinks and these won’t be our only activities for the upcoming year! This year we will organize the fifth edition of the International Job Fair on the 23th of February. Here you can get in contact with several international Tax Firms. After the huge successes of the previous editions, we will do our very best to make this year’s edition even better. Besides the International Job Fair we will organise a trip to Luxembourg in collaboration with EY Luxembourg and Loyens & Loeff Luxembourg. During this trip, you will be introduced to the possibilities Luxembourg has to offer and what it means to work in Luxembourg. This trip will take place on the 23th and 24th of November. To end this year in a successful manner, we

Calendar 7th of November 2017 Drinks at café Local At the 7th of November, there will be free drinks by FIRST Maastricht at café Local, sponsored by EY Luxembourg. Some coworkers of EY Luxembourg will be there as well.

will organise an end of the year activity. Further, you are all welcome to join us on our free monthly drinks that we organise with several international and national Tax Firms. The International section of the FIRM is completely dedicated to you, the International Master student. Here you can read interesting articles on taxation. You can also find upcoming events and relevant news regarding FIRST Maastricht. On top of that we give you the opportunity to publish your own articles. We are looking forward to this academic year and we hope to see you during our events! I hope to welcome you at one of our upcoming events! On behalf of the board of FIRST Maastricht, Yannick Hoogesteger

Chairman 2017-2018

23th and 24th of November 2017 EY Luxembourg Trip An interesting office visit at EY Luxembourg together with a great evening program and stay in a hotel. The second day we will also shortly visit Loyens & Loeff Luxembourg.

11/12/13th of December 2017 Exam training International European Tax Law Improve your skills before taking your exams by participating in the IETL exam training organized by FIRST. More information about the exact date & place will be published in due time.

23th of February 2018 International Job Fair Come to our FIRST International Job Fair! A nice organized day where you can meet your future employers!

Writing an article in the FIRM? The FIRM, the magazine of FIRST Maastricht, is published four times a year and is available for all members of FIRST Maastricht. A wide range of (also English) articles are published in this magazine, with tax as main topic. If you are interested in publishing an article, column (e.g. about a current relevant tax topic or about the tax system of your native country) in the FIRM, please contact the members of the FIRM-committee, via firm@firstmaastricht.nl or via the members of the International Committee. We are looking forward to receiving your contributions! FIRM-committee 2017-2018

32

NOVEMBER 2017 FIRM


International

Meeting Maastricht By: Monika Meskauskaite

A

brand new academic year goes hand in hand with new activities. FIRST Maastricht doesn’t want to lose sight of international members and therefore traditionally organizes an informal activity for new IETL students. This is an great opportunity to meet fellow students and the beautiful city of Maastricht. One of the new international students, named Monika Meskauskaite, will tell us all about her experience with Meeting Maastricht. Meeting Maastricht is not just a pub crawl, nor is it just a meeting. This event is an opportunity provided by FIRST Maastricht to network and make friends with people who are interested in the same or similar career path and who already more

or less know what they want to be “when they grow up”, which is truly an enriching experience! Although I have been a part of Maastricht community for three years and did not expect anything different from this new academic year, it turned out to be an understatement. The Introduction day followed by Meeting Maastricht brought the excitement of a fresh(wo)man in me, when preparing for all the activities and seeing so much curiosity and happiness in the eyes of the others. Being guided through the streets of Maastricht by the FIRST team, who seemed genuinely interested to meet EVERYONE, I was enjoying my evening to the fullest. To be honest, I have never even visited one of the bars during my three years in this city, which shows FIRM NOVEMBER 2017

how much Maastricht has to offer. For the more competitive participants (like me), there was a special entertainment provided by the Shamrock Irish pub. The pub owns a pool table and a foosball, both of which inspired a healthy rivalry between, hopefully, future friends and colleagues. Those who missed the opportunity will definitely have many others: if not to crawl, then at least to pub. FIRST organizes many events, some of which take place at Café Local, some of which elsewhere in Maastricht or even in Luxembourg. There is no need to be afraid of the amount of Dutchness in the association, everyone is more than happy to speak English, sing English, dance English and help you get a job in English!

33


International

Two internationals about studying Tax Law in Maastricht Meet Diego González and Katarzyna Fras, two international students studying tax law in Maastricht. In this article, they will tell you more about their experiences as international students of tax law. Diego González (Spain) I would like to briefly introduce myself for a start. My name is Diego González. I’m 25 years old and I’m a qualified lawyer back in Spain, my home country. After working a couple of years in the UK, and following an advice from a friend who spoke very highly of this programme, I decided to come to Maastricht to pursue a career in International Tax Law. I arrived in Maastricht one month before starting the Master, and even though most of the students were still in their respective home countries, I could already feel the international vibe of the city and its vibrant cultural and social life. Following the beginning of the academic year, I was pleased to meet my

Katarzyna Fras (Poland) Hey guys, Firstly, let me introduce myself to you. My name is Kat, I’m 23 years old and I’m from Poland. I would like to share with all of you my first Maastricht experience, which up till now has been awesome. I arrived in Maastricht over a month ago. The first impression I had was that I cannot normally walk because of all the bikes around the city. Bikes everywhere! But well, I am in the Netherlands so what could I have expected, haha. The city looks so beautiful: the many cosy streets filled with shops, bars and restaurants are simply adorable. Maastricht is a small city so it is always easy to move around on foot or on a bike. If you haven’t got a bike, you should definitely buy one. However, make sure you have some biking experience first, as riding a bike can be difficult at first! I like the fact that Maastricht is situated close to two countries: Germany and Belgium. So, whenever you feel like 34

new international classmates. I honestly couldn’t tell how many different nationalities there are in class! I was also pleased to meet the professors, who are very passionate about tax law, approachable, and willing to organise complementary classes, such as the Master Class. For those like myself who come from universities where PBL system is not used, it may be a bit difficult to engage in the discussions during the first weeks due to all technicalities and the high intellectual level of the class. However, once you get used to it, you realise the PBL system is much more practical, useful and demanding than other teaching methodologies. In Maastricht, procrastinating is simply not an option. Also, the technical skills

exercised in tutorials will prove to be a major advantage when it comes to finding a job after university. Outside of the academic sphere there are plenty of activities, events and associations to engage in to make the most of one’s time here. Around the start of the academic year all associations were introduced to me. I chose to join FIRST because it is a cornerstone to getting to know potential future employers. I also joined UROS, the athletic association. Luckily the Sint-Pietersberg, with plenty of routes to run and space to destress and enjoy nature, is just 10 minutes from the city centre. I could not be more satisfied with my decision of coming to Maastricht!

travelling you can either take a bike and go to Belgium or take a bus from the station and go to Aachen in Germany (I have not been there yet myself but I have heard that during winter the Christmas Market it looks amazing). When it comes to locals, I was very surprised by the way they speak. A dialect from Limburg seems difficult to understand and until now it is a big mystery to know what people in the streets are talking about. The law faculty is situated right in the centre, so after long tutorials and lectures you can go and grab a drink and a bite (usually at places like Lab, which is extremely popular among internationals) and enjoy a walk around the city. I really like the way tutorials are given here; in small groups, so you can learn more efficiently. The tutorials also offer an opportunity to get to know your fellow students better. Lectures are interesting but sometimes paying attention for 2 hours straight can be pretty tough. My master programme

requires a lot of self-studying, which is different from my university in Poland However, I’ve got used to the fact that the inner-city library has become my second home (fortunately, not only mine, but of other tax law students as well). Nightlife in Maastricht also differs a lot from nightlife in Poland. Here, students always go out during the week and the weekends are always reserved for the locals. I like pubs around the Vrijthof and Markt, but in the end, everybody ends up in the same legendary place; the Alla, haha. It’s the only place in the city centre that’s opened after 3AM. It may be the only place opened that late, but it is legendary nevertheless. Currently I am just enjoying the moment and I am very happy that I chose Maastricht for my studies. So far, I am very satisfied and I think I’m going to miss the city a lot after graduation. However, it’s not the time to think about graduation yet. First, let me read more EU VAT cases....

NOVEMBER 2017 FIRM


JIJ HOEFT JE SCHOENEN NIET TE POETSEN OM UIT TE BLINKEN

Koenen en Co zoekt stagiaires en starters die zichzelf durven zijn. Die ergens voor staan, ook zonder blinkende auto of schoenen. Die begrijpen dat de vorm leuk is, maar dat de inhoud telt. We verwachten 100% inzet en ook 100% jou. Omdat alleen jij kan wat jĂ­j kunt. Omdat eerlijkheid het langst duurt. Wij laten ondernemers suczesvol ondernemen. En hiervoor mag jij best stomme vragen stellen. Zo werken wij ook samen aan jouw suczes. Check onze vacatures op carriere.koenenenco.nl

Suczes. Een kwestie van doen.


Hét recept voor een geweldige kennismaking. Case Fondue 13-16 februari 2018 Zürich Ingrediënten: • • • •

1 business course 20 fiscale topstudenten 4 dagen Kaas

Meld je aan voor 9 januari 2018 via casefondue.nl

FIRM 25.1  
FIRM 25.1  
Advertisement