Fiolen min, nr 1/2022

Page 1

Nr 1 | 2022 – 53:e årgången


Fiolen min 1/2022 Nytt år, nya möjligheter.................................................. 3 Återuppta ditt spelande.................................................. 4 Låtkurs med Marianne................................................... 5 Aktuellt........................................................................ 6–7 SamStämt 2022 i Ingå.............................................. 8–11 En mix av ljudteknik och buskspel....................... 12–15 Från finlandssvensk folkmusik till int. etno........ 16–20 Kurs på Kredu................................................................ 20 Spelmanslaget – Harpolekarna.................................... 21 In memoriam.......................................................... 22–23 Nya skivor................................................................ 24–27 Händelsekalender.......................................................... 28 Pärmbild: Janeta Österberg på dragspel Foto: Wilhelm Lindgren

Ordförande: Synnöve Svanström 050 545 7264 ordforande@spelmansforbundet.fi Viceordförande: Michaela Lassus 040 759 0542 michaela.lassus@multi.fi Spelmansförbundets kansli: Finlands svenska spelmansforbund r.f. Centrumvägen 3 65610 Korsholm Kansliet är öppet mån-tors kl 10–14 Organisationssekreterare: Pia-Stina Sarin 0500 560 209 kansliet@spelmansforbundet.fi Styrelseledamöter: Jan-Anders Barkar 050 343 8396 jabarkar@gmail.com Birgitta Beijar-Österberg 050 525 3072 birgitta.beijar-osterberg@korsholm.fi

Fiolen min | Tidskrift för Finlands svenska spelmansförbund r.f. ISSN 0782-3479

Finlands svenska spelmansförbund r.f. www.spelmanforbundet.fi | kansliet@spelmansforbundet.fi Ansvarig utgivare: Synnöve Svanström Redaktör: Simon Gripenberg | 044 291 4680 fiolenmin@spelmansforbundet.fi Annonser: Helsida (183x257 mm): 270 euro Halvsida (183x126mm eller 89x257 mm): 130 euro 1/4 sida (89x126 mm): 100 euro 1/8 sida (89x63 mm): 70 euro Kontakta kansliet för bokning

Kenneth Nordman 040 594 6546 kennethnordman@hotmail.com Antonia Nyström 044 066 1012 antonia.nystrom@gmail.com Sten Eriksson 0457 344 7712 stenchie60@gmail.com Linnea Holmberg 040 558 2075 linnea1975.lh@gmail.com Henrica Westerholm 040 169 3399 henrica.westerholm02@gmail.com Emil Antman 0400 487 877 emil.antman@gmail.com

Nästa nummer kommer ut i månadsskiftet maj-juni2022. Deadline för material är 15.4.2022 Material till tidningen sänds till kansliet@spelmansforbundet.fi eller fiolenmin@spelmansforbundet.fi Tryckeri: Grano/Vasa, www.grano.fi Utges med stöd av Föreningen Konstsamfundet samt Svenska kulturfonden. 2

JÖMÄRKT MIL

4041 0955 Trycksak


Nytt år, nya möjligheter Nu när jag i början av februari sitter och skriver ver-

kar det som om pandemin håller på och lättar. Om allt går väl betyder det att vi i år kommer att ordna evenemang som vi fått vänta på sedan både i fjol och förrfjol.

Stämmor och kurser Den 19–20 mars kommer vi att kunna besöka Borgå för Vinterstämma och förbundsdag – peppar, peppar. Vinterstämman är ett ypperligt tillfälle att skaffa inspiration och underblåsa spellusten. Det är viktigt att träffas och spela, så jag hoppas att vi blir riktigt många. Sedan i sommar blir det SamStämt 2022 i Ingå. Och vad innebär det? Jo, att vi glädjande nog har en orsak att öva så att vi både kan spela med i stämmans allspelslåtar och ha egna framträdanden på SamStämt. Vi siktar på att fylla Ingå med spelmansmusik, att få spela för publik och till dans. Läs mer om SamStämt på sidorna 8–11. Pandemin kan för många ha inneburit att det blivit lite glest mellan spelstunderna. Känner man att instrumentet blivit liggande lite väl länge kan man få hjälp med att komma i gång. Kursen Återuppta ditt spelande ordnas på flera platser i Svenskfinland med början i mars. På nästa sida kan du läsa mer. Nu i april kan man också delta i vår kurs i Åbo med Marianne Maans. Där kan man fylla på repertoaren med några fina låtar. Folkmusik med Marianne i ett vårligt Åbo – visst får man lite vårpirr bara av själva tanken?

mar till förbundets styrelse samt ordförande och viceordförande för det kommande året. Det hela är egentligen också ganska trevligt. Tillsammans med vänner från när och fjär�ran får man göra en liten tillbakablick på spelmansåret som gått och vara med när riktlinjerna för framtiden stakas ut. Vi brukar säga att Spelmansförbundet är till för medlemmarna, men man ska också komma ihåg att medlemmarna är Spelmansförbundet, så kom med! Så till en annan sak. Menuetten är årets folkmusiktema som utlysts av Främjandecentralen för folkmusik och folkdans (KEK). En del av oss i Spelmansförbundet har menuetter i den lokala spelmanstraditionen och i den egna gruppens repertoar, men vanligare är att man har spelat menuetter som allspelslåtar på stämmor, eller i något spelmansjam. Menuetten i Finland har i huvudsak varit en finlandssvensk tradition och det är fint att hela Finland nu intresserar sig för den. Därför skulle det vara värdefullt om vi i Finlands svenska spelmansförbund lyfter fram menuetten i olika sammanhang under året och på så sätt visar uppskattning för att våra folkmusiktraditioner uppmärksammas på det här sättet. Vi ses i Borgå! Där ska det spelas låtar ur Adolf Fredrik Stares notbok från 1806, kanske några menuetter, och en massa andra fina låtar!

Synnöve Svanström, ordförande ordforande@spelmansforbundet.fi

Engagemang och medverkan I ett förbund är det emellertid inte bara att spela och sjunga, det ska hållas möten också. På styrelsens septembermöte på Zoom arbetade vi med verksamhetsplanen och budgeten för 2022 för att kunna söka pengar för årets verksamhet. I planen finns en hel del spännande saker vi vill ordna och vi hoppas att vi får bidrag som gör det möjligt att förverkliga dem. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget, bokslut och verksamhetsberättelse ska vara klara nu i slutet av februari och sedan godkännas av Spelmansförbundets medlemskår för att vinna laga kraft. Det görs när vi sammankommer till ordinarie förbundsdag i Borgå. Därför, om du är medlem i Spelmansförbundet, kom till förbundsdagen! Din medverkan behövs för att fastställa tidigare nämnda handlingar och när det ska utses medlem-

3


Återuppta ditt spelande Hösten 2021 startade projektet "Återuppta ditt spelande" med kurser på två orter i Svenskfinland, i Kristinestad och Vasa. Nu fortsätter kurserna för att fler ska få möjlighet att vara med. Återuppta ditt spelande riktar sig till alla som av någon anledning kommit av sig med spelandet, men nu vill börja spela igen och som är intresserade av – eller nyfikna på – folkmusik. Lärarna på kurserna är aktiva folkmusikutövare och -pedagoger som alla undervisar på sitt sätt men lär ut låtar som delvis är gemensamma. Kurserna består av fyra kurstillfällen och är gratis. Kurser ordnas i Helsingfors, Ekenäs, Kristinestad, Vasa och Jakobstad.

Foto: Camilla Sonntag-Backman

Lärare: Henrica Westerholm Henrica studerar folkmusik vid Sibelius Akademin och är känd som fiolist i gruppen The Hobs som kom ut med skivan "E ni me?" 2020. Plats och tidpunkter: se information på Spelmansförbundets hemsida www.spelmansforbundet.fi

Lärare: Johanna Lönngren Johanna är utbildad folkmusik- och fiolpedagog, främst verksam i Jakobstad och Vörå. Hon är fiolist i gruppen Rie och i La Riippa Group. Tidpunkter: måndagar 21/3, 4/4, 25/4 och 9/5, kl. 18—19.30 Plats: Vasa Settlementförening, Villagatan 1

Jakobstad Lärare: Johanna Lönngren Tidpunkter: torsdagar 24/3, 7/4, 21/4 och 5/5, kl. 19—20.30 Plats: Fiika Café

Ekenäs

4

Anmälan Foto: Tommi Pietiläinen

Lärare: Linnea Holmberg Linnea spelar i Ingå spelmansgille där hon också undervisar nybörjare på fiol och mandolin. Hon är eldsjälen bakom gruppen Röttren som nyligen kommit ut med CD-n "Rotlåtar". Tidpunkter: torsdagar 17/3, 31/3, 7/4 och 28.4, kl. 17—18.30 Plats: Bibliotekets studiesal

Anmälan till samtliga kurser: till kansliet@spelmansförbundet.fi eller 0500 560 209 Senast en vecka före första kurstillfället.

Foto: Mika Suikkanen

Vasa

Välkommen med, eller tipsa någon du känner som du tror kan vara intresserad!

Helsingfors

Lärare: Kenneth Nordman Kenneth är utbildad musiklärare, ledare för Tjöck spelmanslag och spelar i den sydösterbottniska gruppen I fäälan. Tidpunkter: onsdagar 9/3, 16/3, 23/3 och 30/3, kl. 18–19.30 Plats: Lappfjärds folkhögskola

Foto: Pressbild

Kristinestad


Foto: Creative Commons/Plenz

Låtkurs med Marianne

Spelmanslåtar från slätter, skog och skär Välkommen med på en dag med finlandssvenska låtar! Vi spelar och lär fiollåtar från olika delar av Svenskfinland, bl.a. menuetter och polskor men också nyare låtar som vals och polka. Vi filar på de fina melodierna samt jobbar med sväng och samspel. Den som vill kan även pröva spela stämmor och kompa. Målet är att du får flera trevliga nya låtar i din repertoar, samt inspireras under en dag med ditt instrument i goda vänners lag! Du kan delta i kursen med fiol eller annat bärbart instrument som fungerar bra tillsammans med fiol. Kursledare: Marianne Maans

Foto: Studio Strandvägen

Tidpunkt:

lördag 2 april 2022 kl. 9.30–16.15 (7 lektioner à 45 min)

Kursplats:

Gillesgården i Åbo, Gallerisalen (2:a vån), Auragatan 1

Kursavgift: 30 euro / 20 euro (Spelmansförbundets medlemmar) Anmälningar skickas till kansliet@spelmansforbundet.fi senast torsdagen den 17 mars 2022

"Den finlandssvenska folkmusiken har varit en inspirationskälla under hela livet och jag älskar dess mångsidiga lite vildvuxna tonspråk!"

Marianne Maans är folkmusiker och mångsidigt verksam inom olika musikaliska och pedagogiska projekt. Hon uppträder solo och i olika sammansättningar med fiol och sång samt håller kurser och workshops för olika åldrar. Mariannes musik består av allt från traditionella spelmanslåtar till, barnmusik, folkliga koraler och argentinsk tango. Marianne är uppvuxen i Esse i Österbotten och har bott i olika delar av Finland. För tillfället är hon bosatt i Åbo. Hon är magister i folkmusik från Sibelius-Akademin och även utbildad samfundsmusiker och mental tränare.

5


Vinterstämma och förbundsdag 19–20.3.2022 i Borgå

Se info i Fiolen min nr 4/2021. Anmälan görs till kansliet@spelmansforbundet.fi senast 11.3. Kom ihåg att meddela om eventuella allergier. Om det finns tillräckligt intresse ordnas gemensam transport.

Är du 8–18 år och tycker om att dansa eller kan du spela ett instrument? Kom med på Barn- och ungdomsläger i Ingå 29.6–1.7.2022 Finlands svenska spelmansförbund och Finlands Svenska Folkdansring ordnar ett folkmusik- och folkdansläger i Kyrkfjärdens skola i Ingå dagarna före SamStämt 2022. Som lärare fungerar dragspelaren Janeta Österberg, fiolspelmannen Henrica Westerholm och dansläraren Heidi Palmu. Deltagarna får spela eller dansa under ledning av dessa duktiga ledare, och har också gemensamt program. Gruppen uppträder på fredagskvällen på stämmans öppningssamkväm. De som deltar i musiklägret bör kunna spela ett instrument. Minimiantal deltagare för att kursen ska ordnas är sex spelmän och åtta dansare. Kursen kostar 90 €/person. I avgiften ingår kost, logi på skolgolv och program. Anmäl senast 3.4. till samstamt2022@gmail.com. Meddela om du vill delta som dansare eller spelman, vilket instrument du spelar och eventuella specialdieter. Om du har frågor, kontakta Cilla Törnblom-Backman tel. 044-595 7959.

Välkomna med!

6

Häng MED! till Kaustby! Nu är det dags att plocka fram kalendern och reservera andra veckan i juli (11–17.7) – då går Kaustinen Folk Music Festival traditionsenligt av stapeln, nu för 55:e gången i rad. Förhoppningsvis blir det en normal festival detta år, de två senaste åren har publiken varit begränsad och merparten av programmet har varit virtuellt. Temat för årets festival är ”MUKANA! – MED!” och utbudet är som vanligt späckat. Landskapstemat är Karelen, vilket syns bland annat genom att Värttinä, Loimolan Voima och Motora kommer att uppträda. För 30 år sedan fick Värttinä sitt stora genombrott med debutalbumet ”Oi dai”. På lördagen håller de därför en jubileumskonsert där även grundande medlemmen Sari Kaasinen medverkar. Under festivalveckan ordnas också workshoppar kring karelsk musik och dans. På fredagen uppträder Mari Boine, världens mest kända sameartist, på huvudscenen. Hennes konsert ställdes in förra året på grund av pandemin. Numera är hon en internationell stjärna och gör också mycket musik på engelska. För de internationella inslagen står bland annat Dawda Jobarteh från Gambia och den populära folkmusikgruppen Talisk från Skottland. Mycket nordiskt finns också på repertoaren, till exempel Spöket i köket och den isländska duon Bára Grímsdóttir & Chris Foster. Kända artister från den finska populärmusiken är Ellinoora och Vilma Jää. Under festivalveckan håller Mellersta Österbottens kammarorkester också en 50-årsjubileumskonsert med musik av Wiljami Niittykoski. I år kommer man åter att ordna Konsta Jylhä-tävlingen där finländska duon kan delta. En första gallring sker utgående från inspelningar som skickats in till Folkmusikinstitutet. Vid sidan av det officiella program som hitintills kungjorts kommer det förstås att arrangeras mängder av mindre konserter, intressanta workshoppar, Kaustbykavalkad, folkdans och buskspel. Första ansökningsperioden gick ut i januari, men än finns möjlighet att anmäla sig till spelmansprogrammet eftersom andra ansökningsperioden pågår under hela mars månad. Mer information på kaustinen.net

Fiolen min korrigerar: I senaste nummer av Fiolen min skrev vi om Folkmusikdagarna i Vasa och om gruppen Röttrens konsert. I ett stycke blev en syftning misslyckad och man kunde få fel uppfattning om vem som numera leder Ingå spelmansgille, men det är alltså Ingolf Backman som har den uppgiften.


Folkdansaren söker ny chefredaktör Vill du bli nästa chefredaktör för Folkdansaren? Gillar du att skriva? Gillar du att ha, och ta, kontakt med människor av alla sorter? Vill du vara spindeln i nätet? Om det här är något för dig, så ta kontakt. Folkdansaren är en medlemstidning som utkommer fyra gånger om året, antalet sidor varierar mellan 16 och 32 enligt hur mycket material som finns. I jobbet ingår bland annat att ta emot material som skickas in och redigera det, planering av numret och samarbete med skribenter, ombrytaren och tryckeriet.

Det är ett rätt självständigt arbete och du har alla chanser att påverka och sätta din prägel på Folkdansaren till allas glädje. Du får ett arvode för ditt arbete och du får hjälp och stöd av medhjälpare enligt hur du själv önskar. Tveka inte, sänd in en fritt formulerad ansökan till folkdansringen@folkdans.fi senast 4.4.2022. Om du har frågor, ring gärna och diskutera saken med Folkdansarens senaste chefredaktör Gunnel Biskop, tel. 050 5669 420 eller med vice ordförande Johnny Sved, tel. 040 0967 648, för att höra om detta skulle vara drömuppgiften för dig.

Folkdansarens utgivare är Finlands Svenska Folkdansring r.f.

Otto Andersson upptecknar låtar hos spelmannen Erik Lönnberg (1912). Foto: Gösta Widbom/Svenska litteratursällskapet i Finland

Otto finns nu på Finna Som SLS stipendiat dokumenterade Otto Andersson (1879–1969) melodier i hela Svenskfinland. Nu finns hela sju samlingar bestående av över 1600 sidor fritt tillgängliga på webbtjänsten Finna. Man kan även ta del av hans fältanteckningar samt över 200 bilder, främst tagna under hans uppteckningsresor. Åland är välrepresenterat men det finns intressant bildmaterial från hela det svenska

språkområdet. I samling finns också en del bilder av andra upphovsmän. Musikforskaren och professorn Otto Andersson gjorde en stor insats för Svenska litteratursällskapet kring sekelskiftet 1900 och var även den som grundade Föreningen Brage i Helsingfors. Materialet finns tillgängligt på sls.finna.fi

7


Vi gör ett nytt försök och välkomnar alla spelmän och dansare till SamStämt 2022, den 1–3 juli, i skärgårdskommunen Ingå. Stämman bjuder på program och trevliga dans- och spelstunder för alla intresserade.

Åskhimmel och klart solsken över Barösunds byacentrum Foto: Krister Holmberg

8


Om programmet

Workshoppar

Programmet för SamStämt följer traditionellt stämmomönster. För tider, se det preliminära programmet på sidan 11.

Knattedans för 0–2-åringar med förälder: Du får dansa, leka och sjunga tillsammans med ditt barn. Verksamheten stärker den vuxnas och barnets relation och barnet blir samtidigt bekant med rytmer och rörelser. Danserna, lekarna och sångerna utgår från barnet och är anpassade till barnets utvecklingsnivå. Folkdanslärare Heidi Palmu. Pris 5 €

På fredagskväll, 1.7 samlas alla stämmodeltagare först på Nylund Arena för stämmoöppning. Därefter följer folkmusikjam och dans. För juniorerna ordnas ett eget pyjamasparty på skolan. Lördag 2.7 är en stor dag i Ingå kommun. Då firas Ingådagen och hela byn kryllar av folk! I år kommer dansarna och spelmännen att ”krylla med” och bjuda publiken på musik- och dansupplevelser på PR-uppvisningar på olika ställen. Vi tågar tillsammans till byns centrum – ta gärna med er föreningsfana om ni har en sådan. Spelmännen kan delta i Folkmusikinstitutets traditionshörna och dansarna kan tävla i Skinnkompass. På eftermiddagen har stämmodeltagarna möjlighet att delta i en utflykt eller i en workshop för en billig peng, det är bara att välja och vraka. På kvällen samlas vi till festsamkväm. Lite senare öppnar vi dörrarna för alla från när och fjärran som vill komma och dansa till excellent spelmansmusik. – OBS: Det finns möjlighet att spela oförstärkt Popup musik till lunch och middag i Nylundarenan. På söndag 3.7 är det tid för det högtidligare programmet. Vi inleder med gemensam övning inför festuppvisningen. Därefter besöker vi Ingå medeltida kyrka och får delta i en högmässa fylld av folkmusik och folkdans. På eftermiddagen kulminerar stämman i Huvudfesten. Förhoppningsvis kan vi därefter alla åka hem med många goda minnen och intressanta människomöten i bagaget, och eventuellt någon ny melodi eller dans som klingar i öronen eller sprätter i benen!

Danslek för 3–7-åringar: Vi förenar dansens och lekens möjligheter och erbjuder barnet dans i lekform. Det innebär sånglekar, enkla danser och musikaliska och rytmiska lekar där vi tränar grundfärdigheter som behövs i all dans och rörelse. Folkdanslärare Heidi Palmu. Pris 5 € Rytmik och bodypercussion: Vi musicerar med våra egna kroppar och röster tillsammans. Vi koncentrerar oss på rytmen som är viktig både för dansare och musiker och har roligt på samma gång. Vi lånar också idéer från Stomp. Man behöver inga förkunskaper för att delta. Musikpedagog och dramainstruktör Nanne Vaihinen. Pris 10 € Linedance: Kom med och dansa en annorlunda polka, vals och tango som country linedance. Linedance dansas på rad utan partner. Linedanceinstruktör Magnus Sundfors. Pris 10 € Nyländsk purpuri: Nyländsk purpuri dansades allmänt bland allmogen på 1800-talet och nedtecknades på 1920talet. Stegen består av gångsteg, hoppsteg, springsteg och speciella tå- och klacksteg. Riksinstruktör Annette Westerholm och spelman Ingolf Backman. Pris 10 € Västnyländska låtar: Kom med och spela västnyländska låtar på gehör med Linnea Holmberg. Pris 10 €

Utflykter

Skruva och gravera: Bygg starholkar och gravera kåsan med Lasse Westerholm. Pris 10€

Skärgårdstur: Njut av Ingås vackra skärgård under en båttur med Mikael Rehnbergs taxibåt Diana II. 1 h. Två turer, max 30 deltagare/tur. Pris 15 €/person.

Observera!: att ni inte kan delta både i en workshop och i en utflykt då de ordnas samtidigt.

Skärgårdstur och Fagervik gård: Njut av den vackra västnyländska skärgården och bese det omtalade Barösund. Upplev en spännande historisk åktur längs Kungsvägen. Bekanta dig med Fagerviks bruks- och trädgårdshistoria. Taxibåt Mirella med Tomas Backman, Charterbuss R. Lundström och Cilla´s Time. 2 h. Två turer, max 28 deltagare/tur. Pris 25 €/person.

9


Om anmälan och deltagande

Ankomst

Anmälan sker gruppvis. Anmälan ska helst göras digitalt. Vi vill ha er anmälan senast 3.4.2022. Anmälningsblanketten kan laddas ner från SamStämts hemsida www.bit.ly/samstamt2022 eller från sites.google.com/view/samstamt2022.

Vid ankomsten hämtar gruppledaren lagets stämmokuvert från stämmokansliet, Nylund Arena, Kanonvägen 3, www. ingaarena.fi

Länkar finns också på Finlands Svenska Folkdansrings hemsida www.folkdans.fi och Finlands svenska spelmansförbunds hemsida www.spelmansforbundet.fi Gruppledaren skickar den ifyllda Excelfilen per mejl till adressen samstamt2022@gmail.com. OBS: skicka blanketten som Excel-fil (inte som pdf). Kostnaderna räknas ut automatiskt på det blåa fältet, skriv inget där! Vid behov kan en pappersblankett beställas av projektplanerare Cilla Törnblom-Backman, tfn 044 595 7959. I mejlet (eller i ett följebrev om blanketten sänds till pappers) får ni gärna uppge om er förening tar med en fana. Vid anmälan om hotellinkvartering bör ni i mejlet (följebrevet) meddela vem som vill dela rum med vem. Även om deltagaren kan tänka sig att dela rum med vem som helst ska ni märka för dubbelrum (eller flerpersonersrum) på anmälningsblanketten. Gruppledaren bör också meddela antalet husvagnar eller husbilar.

Avgifter och betalning Alla avgifter och priser finns utsatta på anmälningsblanketten. Faktura på samtliga avgifter skickas till gruppledaren efter i början av juni. Stämmoavgiften 35 € för förbundens vuxna medlemmar och 45 € för icke-medlemmar innefattar deltagande och stämmomärke. För juniorer, 7–17 år, uppbärs ett paketpris på 65 € i vilket ingår anmälningsavgift, kost (middag eller matpaket på söndag), skolinkvartering och stämmomärke. Miniorerna, d.v.s. de som är under skolåldern, får delta lördag eller söndag à 25 €. De ska ha en ansvarig vuxen med sig. Både minioren och miniorens vuxna betalar 25 € var för en dags deltagande (inkluderar mat). Deltar de två dagar betalar de paketpriset 65 €.

10

Stämmokansliet öppnar på fredag 1.7 kl. 16 och stänger på söndag 3.7 ca kl. 17. Var och en kollar att allt som beställts finns i kuvertet. Beställda T-skjortor fås från stämmokansliet mot biljetten i kuvertet.

Stämmobussar Stämmobussar går från östra Nyland, Åboland och Österbotten. Påstigningsplatser och tidtabell meddelas efter att anmälningarna kommit in. Stämmobussens pris i € tur och retur Sträcka 0–75 km 76–125 km över 125 km

7–16 år 10,00 15,00 20,00

Vuxna 20,00 30,00 40,00

Icke medlemmar 30,00 40,00 60,00

Under stämman går lokal stämmobuss från skolorna på morgonen och två turer tillbaka på kvällen, samt mellan Nylund Arena och de olika aktiviteterna. Buss går också från Hotel Sea Front och Motel Marine i Ekenäs på morgonen och tillbaka på kvällen.

Logi Inkvarteringen fördelas enligt den ordning i vilken anmälningarna kommit in. • Skolinkvartering ordnas i Kyrkfjärdens skola (Museivägen 7) och Merituulen koulu (Idrottsvägen 3). Ta med liggunderlag och övrig bäddutrustning. Morgonmål ingår. Pris 18 €/person /natt www.inga.fi • Westerby gård (Västerbyvägen 95) 60€/person/natt i dubbelrum. Morgonmål ingår. www.westerby.fi • Hotel Sea Front 67€/person/natt i dubbelrum. Morgonmål ingår. www.hotelseafront.fi • Motel Marine 40€/ person/ natt i 2–6 personers rum. Morgonmål ingår. www.motelmarine.fi Meddela i mejlet (eller följebrev) vem du vill dela rum


med. Märk för dubbelrum eller flerpersoners rum också om du kan tänka dig att dela rum med vem som helst. • Husvagnar och husbilar: det finns ett reserverat område vid Nylund Arena, men vi kan inte erbjuda el.

Mat Måltiderna serveras på Nylund Arena och morgonmålet på inkvarteringskolorna. Kom ihåg att meddela eventuella dieter. Till kvällarna försöker vi ordna en grillvagn med försäljning vid Nylund Arena, men inga kiosker finns på skolorna. Välj antingen middag eller matpaket på söndagen.

T-skjortor Det finns stämmoskjortor att beställa. De är svarta t-skjortor i unisex modell med stämmomärket i orange tryck. Beställningsbara storlekar är 90–100 cm, 110–116 cm, 130–140 cm, 150–160 cm, XS, S, M, L, XL, XXL och 3XL och 4XL. Mera info på MN-textils hemsida. Barnmodellens kod är 029032 och vuxenmodellens 029030. Pris 15 €.

Annullering och försäkringar Vid annullering returneras inte anmälningsavgiften. Efter 10.5.2022 returneras övriga avgifter endast mot läkarintyg. Deltagarna tecknar egna försäkringar.

Kontakt Vid frågor eller tilläggsinformation kontakta projektplanerare Cilla Törnblom-Backman, tfn 044 595 7959 eller samstamt2022@gmail.com

SamStämt 2022 – preliminärt program Fredag 1.7.2022 16.00

17.00 18.00–19.30 20.00–21.30 18.30–24.00

Stämmokansliet öppnar på Nylund Arena Middag Öppning av SamStämt 2022 Pyjamasparty för juniorer på Kyrkfjärdens skola Folkmusikjam/Dans

Lördag 2.7.2022 7.30–9.00 8.15–9.00 9.30 10.00–12.30 12.00 13.00–13.30 13.00–14.30 14.30–17.30 17.00–18.30 18.00–18.50 19.00–20.00 20.00–01.00

Morgonmål Ledarinfo på Kyrkfjärdens skola Festtåg PR-uppvisningar/Traditionshörna Skinnkompasstävling Samövning av allspelslåtar på Nylund Arena Lunch Workshopar eller utfärder Middag Juniorsamkväm Festsamkväm Allmän dans

Söndag 3.7.2022 7.00–8.00 8.30–9.30

10.00–11.00 11.30–12.30 13.00–15.00 16.00

Morgonmål Övning för festuppvisning, Nylund Arena Högmässa, Ingå kyrka Lunch Huvudfest Middag (matpaket kan beställas om man åker hem genast efter huvudfesten)

Bländade sol över skärgården. Foto: Krister Holmberg

11


Här jämförs olika mikrofoners lämplighet för fiolbruk.

En mix av ljudteknik och buskspel Den långa resan från Esbo till Lappfjärd är väl

värd mödan när det vankas ljudteknikkurs på Lappfjärds folkhögskola. Vi (undertecknad och Lars Silén) valde att starta rätt tidigt på fredagen då vi hoppades att få spela buskspel redan den kvällen. Vår strategi lyckades och vi fick ett riktigt trevligt jam när vi väl var framme. Det var nog ursprungligen jag som kastade fram tanken om en ljudteknikkurs. Jag tyckte att jag själv var i behov av en sådan kurs och jag antog att det kunde finnas andra i samma situation. Själv har jag redan några år haft en Yamaha Stagepas 400 förstärkaranläggning som har fungerat riktigt bra i små sammanhang men jag har nog inte lärt mig mer än de grundläggande funktionerna. Dessutom har jag nyligen skaffat mig ett Behringer mixerbord som jag främst använder när jag kopplar mikrofoner till min dator men det är också praktiskt om jag vill utöka mikrofoningångarna på min Stagepas. Oftast finns det nog mer kunniga ljudtekniker som sköter tekniken vid de tillfällen då jag själv medverkar i någon spelgrupp som uppträder med ljudförstärkning, men

12

ibland behöver man själv förstå hur det hela fungerar. Som kurslärare hade vi Kenneth Nordman som till vardags jobbar på Lappfjärds folkhögskola som lärare i bl.a. ljudteknik. Kursdeltagarna hade mycket varierande erfarenhet av ljudteknik. Några av deltagarna hade lång erfarenhet av att sköta ljudtekniken för det egna spelmanslaget. Vi gick grundligt igenom alla komponenter i en vanlig ljudanläggning och det var nog en hel del tekniska egenskaper och benämningar som behövde förklaras från grunden.

Mikrofoner Bland det viktigaste vi lärde oss är användningen av silvertape. När man har soundcheck har nämligen varje spelman en viss anvisad plats där mikrofonstativ och mikrofon monteras upp så att det blir möjligast bra ljud och minsta möjliga sikt- och rörelsehinder. När idealuppställningen hittats borde varje spelmans fötter tejpas fast i golvet och sedan får ingenting flyttas. Avståndet till mikrofonen skall under


hela spelningen vara samma som under soundchecken. En rutinerad sångare kan dock justera avståndet till mikrofonen när sångvolymen varierar och på samma sätt kan en dragspelare stiga aningen bakåt då masterkopplaren används som tillfällig effekt. Man skall inte heller vara rädd för mikrofonen. Om man har mikrofonskräck och backar så långt det går från mikrofonen ökar mängden brus och störningar. I sådana fall kan lösningen vara en placebomikrofon som har betydligt mindre störningar. Om sångmikrofoner kan nämnas att dom i allmänhet är dynamiska, vilket betyder att man skall ha dem väldigt nära, nästan så nära att mikrofongallret rör i tonsillerna. Dynamiska mikrofoner behöver ingen fantomström. Sångmikrofoner lämpar sig också för att ta upp ljud från gitarrförstärkare för att skicka ljudet vidare till högtalaranläggningen. Förvisso kan man koppla in gitarrer direkt till PA systemet men oftast vill gitarristen höra sitt eget spel via en separat högtalare. Den andra gruppen mikrofoner är kondensatormikrofonerna. Kännetecknande för dem är att de behöver ström

för att fungera. Oftast matar man kondensatormikrofoner med 48 volt spänning direkt från mixerbordet via mikrofonkabeln men det finns också kondensatormikrofoner som har någon form av batteribox för fantomströmmen. Svanhalsmikrofoner för fioler är kondensatormikrofoner. För kondensatormikrofoner gäller det att ha tillstånd av ljudteknikern innan man kopplar loss mikrofonkabeln eftersom det annars kan söndra utrustningen. En kondensatormikrofon kan ta upp ljud på längre avstånd än en dynamisk mikrofon och lämpar sig därför vid tillfällen där en liten grupp sångare eller instrumentalister får samsas om samma mikrofon.

"På kursen var alla aktiva – högtalarna, deltagarna och Kenneth, vår superkunniga lärare"

Monitorering

Som spelman vill man ju nog höra sig själv och ofta har man också önskemål om vilka andra av gruppens instrument man vill höra och i vilka proportioner. Det här kan man ordna med hjälp av monitorhögtalare som riktas mot de skilda spelmännen. Vid soundchecken har då varje spelman möjlighet att komma med önskemål om vilka instrument hen vill höra

Kenneth Nordman på fiol, Anders Backman på munspel och Kenneth Dahl på bas.

13


tydligare eller mindre av i monitorhögtalaren som är närmast. När det gäller högtalarna kan de delas upp i två olika kategorier, nämligen aktiva och passiva. De aktiva högtalarna innehåller alltid en förstärkare och man kan alltså direkt koppla en mikrofonsignal till en aktiv högtalare. En aktiv högtalare känns igen av att det går en strömkabel och en signalkabel till den. En passiv högtalare har ingen förstärkare och signalen från mikrofonen eller mixerbordet går till en separat förstärkare därifrån det bara går tunna signalkablar till de passiva högtalarna. Min Yamaha Stagepass anläggning har mixern och förstärkaren kombinerat till samma enhet och högtalarna är passiva. På kursen var alla aktiva – högtalarna, deltagarna och Kenneth, vår superkunniga lärare.

Praktik När vi hade lärt oss hur PA-systemet fungerar gick vi över till att experimentera med olika mikrofonplaceringar och till att jämföra olika mikrofoner sinsemellan. På lördagskvällen höll Kenneth Nordman och Mats Granfors en liten konsert för oss kursdeltagare samt några av skolans elever. Under konserten var det vi kursdeltagare som ansvarade för ljudtekniken. Efter konserten fortsatte spelandet i form av jam – ett väldigt efterlängtat jam.

14

Inspelningskurs nästa På söndagen fick vi höra om något annat efterlängtat, nämligen en planerad fortsättningskurs som skulle handla om inspelning av musik. Det här är något som jag ser fram emot. Nu under coronatiden har vi ju alla haft begränsade möjligheter att träffas och spela tillsammans. Jag har istället suttit hemma och tränat stämspel tillsammans med mig själv. För att göra det behöver man en dator och en mikrofon som går att koppla till datorn. Det går att använda en USB mikrofon men eftersom jag har ett digitalt mixerbord som går att koppla till datorn så har jag använt det. Till mixerbordet har jag kopplat en kondensatormikrofon med stort membran och som inspelningsprogram har jag använt Garageband. Det skulle fungera lika bra med gratisprogrammet Audacity om jag hade valt att använda min Windows laptop men jag gillar programmet Garageband. Med Garageband har vi inom spelmanslaget Altra Volta också gjort distansinspelningar där var och en har spelat in sin andel hemma på den egna datamaskinen. Eftersom varje instrument spelas in på ett eget spår har vi efteråt kunnat mixa låten så att inte alla spelar allting hela tiden.

Text: Anders Backman Foton: Timo Hukkanen

Här slår det knut både på hjärnan och sladdarna!


Många knappar att hålla reda på.

Färgkodade sladdar underlättar.

Kenneth Nordman fungerade som lärare för ljudkursen.

15


Från finlandssvensk folkmusik till internationell etno Text: Simon Gripenberg

2021 var ett händelserikt år för Janeta Österberg. Hon spelade in sin första skiva, spelade sin första solokonsert, skrev klart sitt kandidatarbete, inledde nya musikprojekt och har nu siktet inställt på fler skivor och samarbeten, fortsatta studier – samt eventuellt en flytt till utlandet. Många av Spelmansförbundets medlemmar har

förmodligen stött ihop med Janeta tidigare, kanske jammat tillsammans med henne på en spelmansstämma eller spelat ihop på Skärikursen – en av de många kurser som Janeta brukar delta i. Janeta befinner sig för tillfället i Åbo, där hon studerar folkrätt vid Åbo Akademi. Jag når henne via Zoom. – Jag lämnade faktiskt in mitt kandidatarbete den 26

16

december så om allt går väl borde jag få mitt betyg nu i slutet av januari. Min avhandling handlade om mänskliga rättigheter – ett ämne som är både intressant och viktigt. Tidigare studerade jag juridik i två år vid Helsingfors universitets enhet i Vasa. Jag fick därför en hel del till godo och det var inte så mycket arbete kvar med tanke på kandidatexamen, berättar Janeta.


Janeta Österberg söker nya vägar inom dragspelsmusiken. Foto: Wilhelm Lindgren

17


Musikalisk bakgrund Janeta växte upp i Korsholm på gränsen mellan Smedsby och Karperö. Musiken har alltid funnits närvarande, bland annat genom StämmBandet. – Vi har ägnat oss mycket åt musik inom familjen. På somrarna åkte jag och Jessica ofta på folkmusikläger, bland annat till Nykarleby och Hälsingland. 2010 deltog vi också i ett läger i England. Senare har jag själv kommit att fungera som hjälpledare på folkmusikläger. Som barn tog jag musiklektioner och studerade vid musikinstitutet i Korsholm. Jag avlade ”stora 1:an” 2014, samma år som jag tog studenten. Janeta började spela som 8-åring. I något skede hade hon gitarr som biämne men dragspelet har redan från första början varit hennes huvudinstrument.

Spännande med soloprojekt Under en period spelade Janeta aktivt tillsammans med tvillingsystern Jessica i duon Double J Twins, som uppträtt bland annat på Folkmusikdagarana i Vasa och spelmansstämmor. Under de senaste åren har Janeta istället satsat på soloprojekt. – Förra hösten spelade jag min första solokonsert under Folkmusikdagarna i Vasa. Det var spännande, lärorikt

och roligt men egentligen trivs jag nog mer med att stå på scenen tillsammans med andra. Solokonserten utgick från den debutskiva som hon spelat in. Skivan, som genomgående består av låtar i egna soloarrangemang, har ännu inte kommit ut eftersom mixningen dragit ut på tiden – allt annat är klart. Janeta har erhållit stöd från Svenska kulturfonden för att ge ut skivan. – Titeln för albumet är ”Dyningar”. Det består huvudsakligen av traditionella låtar från Österbotten som jag har försökt ge en modern touch. Skivan har sammanlagt elva låtar och två av dem har jag skrivit själv. Min plan är faktiskt att småningom ge ut ett nytt album med helt egenkomponerad musik. Dragspelet har alltid tilltalat Janeta eftersom det är ett så mångsidigt instrument. Hon gillar den repertoar som är kopplad till fiolmusiken och brukar därför mest hänga tillsammans med fiolspelarna när det är buskspel. Dragspel finns som bekant i många olika modeller men Janeta har ända sedan början spelat på ett 5-radigt. – Det finns olika storlekar av dragspel. Själv fördrag jag en mindre modell eftersom det är bekvämare och ger mig en större flexibilitet. Jag försöker maximera användningen av instrumentet vilket märks i de arrangemang jag gjort på skivan.

Paul Sinclair och Janeta (The Låtmores) spelar vid Ethno Folkmarathon i Ghent 2019. Foto: Privat

18


Janeta tillsamman med Blanche Marguerite på ett etnoläger i Tyskland 2019. De har träffats flera gånger och håller ännu idag kontakten. Foto: Privat

Från Svenskfinland ut i världen Etnomusik ligger Janeta varmt om hjärtat. Hon har tidigare deltagit i etnoläger i både Finland, Danmark och Tyskland. Nyligen hade hon ansökt om ett mobilitetsstöd för att besöka ett etnomusikläger i Kroatien. Tyvärr satte pandemiläget stopp för detta men hon har en förhoppning om att kunna åka dit i ett senare skede. Genom att ta del av den globala etnoscenen har Janeta hittat många nya vänner och spelkompisar utomlands. – På mitt första etnoläger i Finland träffade jag en folkmusiker från Skottland som dessutom råkar ha finlandssvenska rötter i södra Svenskfinland. Vi började spela tillsammans och bildade duon ”The Låtmores” – namnet är en parafras på en whiskeysort – och hann ha två spelningar innan coronapandemin bröt ut. Vårt koncept är att spela en blandning av skotskt och skandinaviskt. Eventuellt kommer vi snart att hålla en streamad konsert. Janeta trivs med kontraster och rör sig gärna i olika sammanhang. Hon tycker att det känns fint att inom Spelmansförbundet kunna vara med och bevara den finlandssvenska musiktraditionen. Intrycken är färre och tempot är lägre i Svenskfinland än i den globala etnomiljön. Å andra sidan tilltalas hon av etnons internationella prägel. – Nivån är ofta hög och man träffar många unga människor som är både framåtsträvande, professionella, öppna

och inkluderande. På etnolägren brukar jag också själv lära ut finlandssvenska låtar. Det är kul att kunna dela med sig globalt, kanske kommer låtarna att spelas och få sitt eget liv på andra sidan klotet.

Nya samarbeten När det gäller musiksmak lyssnar Janeta mycket på folkvisor och av någon anledning har det på sistone blivit mycket norsk folkmusik. Hon ser sig dock som en allätare – äldre rock går alltid hem. Förebilder inom dragspelsmusiken är exempelvis Maria Kalaniemi och rikssvenska dragspelare såsom Bengan Janson. – Fast egentligen brukar jag lyssna mer på fiolmusik än renodlad dragspelsmusik. I mitt spelande försöker jag återskapa fiolmusiken med dragspelet. Jag tänker som så, att dragspelet är två instrument. Man har melodisidan som kan representera fiolspelet samt basen som kan ersätta kompinstrument, såsom gitarr. Om du missade Janetas solokonsert på Folkmusikdagarna så kan du lyssna till några låtar på hennes YouTubekanal. Där finns bland annat ”Menuett efter två systrar Andersson” som hon spelade in tillsammans med norrmannen Ronny Kjøsen efter att de lärt känna varandra på en av Sälgrundskurserna, där han fungerade som lärare. Snart finns som sagt också Janetas debutalbum tillgängligt. Förutom 19


som fysisk CD-skiva kommer hon att släppa det på Spotify. – När det gäller skivproduktionen har det varit många saker att tänka på och mycket arbete men det är kul se den färdiga produkten och känna att man har utvecklats i sitt kunnande. Det är alltid svårast första gången man gör någonting, redan andra gången går det lättare. Soloprojektet har varit lärorikt på så många sätt. När man spelar solo hörs precis allt man gör. Genom soloarrangemangen har jag blivit mer medveten om min egen spelstil. Janeta har alltså redan planer på en ny skiva men hon har också fler intressanta musikprojekt på gång. I Åbo planerar hon – med fokus på folkmusik – att starta en grupp tillsammans med Martin Nybacka (gitarr), Victor Nyblom (slagverk) och Tobias Nygård (kontrabas). – Vi har satt in ansökningar nu till sommaren. Jag ser detta som en skön kontrast till solospelandet. Jag har även haft kontakt med Ronny Kjøsen, som jag som sagt träffade på Sälgrund för några år sedan. Då jag frågade ifall han vore intresserad av att samarbeta föreslog han ett helnordiskt samarbetsprojekt. Planen är att fyra dragspelare – en från varje nordiskt land – tillsammans ger en konsert på riksscenen i Oslo i slutet av april. Förutom Ronny och jag deltar även Mette-Kathrine Jensen Stark från Danmark och Markus Räsänen från Sverige. Tanken är att vi skall spela musik från respektive länder. Jag får hoppas att det blir av.

Foton: Sonja Frilund

Framtidsplanerna Fjolåret var intensivt med både skivprojekt och kandidatarbete. Dessutom har Janeta under fjolåret varit ordförande för den Österbottniska nationen vid Åbo Akademi. Hon ser fram emot att det nu frigörs mer tid för spelandet. – Min plan är att få kandidatpappren detta år och sedan avlägga magistersexamen våren 2023. Jag trivs bra i Åbo men flyttar eventuellt till Norge redan i höst. Jag tänker söka till en magisterutbildning, troligtvis vid samma universitet i Oslo där Jessica redan studerar. I så fall blir det kanske till att blåsa liv i Double J Twins igen. Jag passar på att fråga Janeta hur hon som ung folkmusiker ser på Spelmansförbundets verksamhet. Vad fungerar bra och hur kunde man locka med fler yngre medlemmar? – Jag trivs mycket bra inom Spelmansförbundet. De senaste åren har jag till exempel deltagit i kurshelgerna ute på Sälgrund. Det är en fin gemenskap och vi spelar mycket, ända in på småtimmarna. Det är alltid trevligt att träffas eftersom man känner så många. För att få med unga borde man kanske tänka mindre konservativt och öppna upp mer för det nya och experimentella. Samtidigt är det både roligt och viktigt att spela och förvalta de traditionella finlandssvenska låtarna. Detta är en svår fråga.

Kurs på Kredu En mycket uppskattad folkmusik-

kurs ordnades på Kristliga folkhögskolan (Kredu) i Nykarleby 30–31.10.2021. Kursen var inplanerad tidigare men fick skjutas framåt på grund av coronaläget. Kursen arrangerades av Kredu i samarbete med Spelmansförbundet. Som lärare fungerade Anders Stenmark, född i Stockholm men sedan länge bosatt på Björkö i Ålands skärgård. Anders, som har musicerat allt sedan barnsben och spelat allt från 60-talspop till tradionell folkmusik, har som princip att lära ut på gehör. Under denna kurs låg fokus på låtar från Dalarna i Sverige. Kursen var så pass omtyckt att en fortsättning planeras till hösten 2022.

20

Dessa låtar spelades under kursen: • Vals från Enviken • Pål Astrids skänklåt • Ungdomssynden • Dmoll polska från Bingsjö • Leksands brudmarsch • Lekatt Mats gånglåt • Bergrosa • Pelles rullpolska • Gånglåt från Skog • Hålbergs polskan • Mittimellan • Röragen


Harpolekarna Föreningen Harpolekarna grundades 1976 och har

för närvarande nio aktiva medlemmar. Vi spelar på egenhändigt byggda nyckelharpor. Under hela vår verksamhetstid (snart 46 år) har vi spelat, dansat och sjungit på otaliga bemärkelsedagar, bröllop, begravningar, spelmansstämmor, folkdansstämmor och andra evenemang – till exempel Kaustbyfestivalen. Till vår repertoar hör Knut Ewalds egna låtar, spelmansmusik från Svenskfinland och Sverige och dessutom spelar och sjunger vi gungvisor från hembygden – Borgånejden. Alla år, fram till Covid-19, har vi spelat på åldringshem, servicehem och sjukhus. Enda undantaget var vårt uppträdande på ”Solrosen” i Oravais i samband med SpelmansFolk i Vörå i november 2021. Vi hoppas att det snart blir möjligt att besöka åldringarna igen så att vi kan återuppta denna verksamhet. De två senaste åren har vår verksamhet varit mindre än vanligt på grund av föreningens grundare, spelledare, ordförande, pappa Knuts frånfälle för två år sedan och de rå-

Ann har startat en musik- och dansklubb för de allra minsta i familjen och det är med glädje vi ser att intresset för musik och dans fortsätter. Foto: Terhi Rönnholm

”Spelmanslaget” är en ny serie som kort presenterar olika spelmanslag och -grupper. Om man vill vara med kan man meddela sitt intresse till Fiolen min. Först ut är Harpolekarna som står värdar för årets Vinterstämma och förbundsdag.

dande omständigheterna. Vi har ändå spelat och uppträtt på några bemärkelsedagar och andra små tillfällen, en del av dessa tillsammans med Sibbo Spelmanslag. Det planeras också en dokumentärfilm om Harpolekarna men tidtabellen är inte ännu fastslagen. Vi ser fram emot att få träffa så många som möjligt på Förbundsdagen i Borgå den 19–20.3.2022. Välkomna till Borgå!

Ben Ewalds ordförande

Farfars bortgång blev som en vändpunkt för Jasmine Ewalds, det var då hennes intresse för nyckelharpan fick en ny mening. För att bevara familjetraditionen bestämde hon sig för att lära sig att spela nyckelharpa. Foto: Simon Bergholm

21


In memoriam

Bengt Källbacka

24.02.1944–17.04.2021

Mångåriga medlemmen i Vörå Spelmansklubb Bengt

Källbacka har lämnat oss. Han drabbades av en aggressiv form av cancer i mars 2020. Sjukdomen kom akut och diagnosen kunde ställas efter de första undersökningarna. Han genomgick olika behandlingar med varierande resultat men efter 13 månaders kamp kom slutet den 17 april 2021. Bengt föddes i Rökiö som enda barnet i en jordbrukarfamilj. Hans profession skulle också handla om jordbruk och matproduktion. Efter examen från Svenska Mejeriskolan 1965 fick han tjänst som smörmästare på Pörtom Andelsmejeri där han senare blev ostmästare. Efter tiden i Pörtom kom han 1970 som smörmästare till andelslaget Enighetens expansiva enhet Kärningscentralen i Kaitsor, Vörå. När osttillverkning inleddes där blev han ostmästare. Enhetens namn och ägare ändrades några gånger under årens lopp men Bengt blev Kaitsor och osten trogen fram till sin pensionering . 1968 övertog Bengt också jordbruket hemmavid och agerade ”månskensbonde” vid sidan om arbetet i mejeribranschen. Han skötte också hemmanets skogar och övergick till att värma hemmet med ackumulerande vedeldning. Bengt gick med i Vörå Spelmansklubb redan 1972. I skolåldern fick han undervisning hos dragspelaren Allan Norrgård i Vörå. Hans instrument i spelmansklubben var hela tiden också dragspel. Bengt var en riktig trotjänare i spelmansklubben . Tiden som aktiv spelman sträckte sig över 48 år. Under den tiden reste klubben mycket, det ordnades stora spelmansstämmor på hemmaplan och Bengt var med. Han var också med på tio skivproduktioner, fem LP- och fem

22

cd-album. När det gällde logistiken runt klubbens verksamhet var han en stöttepelare. När någonting skulle genomföras var frågan aldrig Om utan När. Förutom musiken och spelmansklubben var hans stora fritidsintresse villalivet och båtlivet. Han hade hela tiden något nytt på gång. Till en början var det sommarstugan i Särkimo som var utgångspunkten och senare stranden och stugan i Vexala. Han var genuint intresserad av båtlivet och avlade både skärgårds-, kust-, och högsjöskepparexamen och därtill internationellt förarbrev för fritidsbåtar. Det blottar en känsla av ansvar för det man håller på med och stärker de drag av hans personlighet som kamraterna i klubben är bekanta med. Han var också intresserad av Bridge och spelade aktivt under några säsonger. En plats på scenen står tom när spelmansklubben ställer upp nästa gång. Vi saknar Bengt på samma sätt som en rad släkt och vänner också gör. Bengt sörjes närmast av hustrun Carita samt barnen Johnny och Carola med familjer.

”Draget i bälgen ej mera finns kvar, men minnet av smäktande toner vi spar!” Wilhelm Skata


In memoriam

Olof Jåfs

20.9.1946–9.1.2022 Dragspelare Olof Jåfs var en trotjänare i Vörå Spel-

mansklubb. Han kom med i klubben redan 1974 och har utan avbrott hållits med fram till 2020. Olof fick cancer första gången för 19 år sedan. Efter bättre och sämre skeden kom samma sjukdom i ett övermäktigt läge strax innan julen 2021. Olof var en orubbligt trogen och lojal medlem i klubbens all verksamhet. Hjälpsam och färdig att hugga i. Om vi skulle bygga scen för spelmansstämma, om det skulle möjas en ungdomslokal inför bröllop, om det skulle köras ut reklamaffischer för konserter – alla uppgifter passade när Olof fick frågan. Och även utan fråga: det vanliga ”råodase” med sladdar, mikrofonställ och högtalare som hör till vid konsert- eller dansspelning var Olof en av de första att ta tag i, före såväl som efter. Till båda spelmansstämmorna som ordnats i Vörå kom Olof med traktor varje gång det skulle ställas till eller köras bort. Olof medverkade på alla klubbens skivor utom den senaste. Olof Jåfs föddes och bodde hela livet i Vöråbyn Kovik belägen mellan Norrvalla och Riksåttan i Kaitsor. Föräldrarna var jordbrukare och pappan dessutom affärsman och slaktdjursuppköpare. Samma saker jobbade Olof också med. Han gick i Vörå slöjdskola och Korsholms lantbruksskola, och tog som den äldre av två bröder över hemmanet. Här sköttes jordbruk och skog mönstergillt, svinuppfödning, sockerbetor, spannmål och skogsbruk med oförtröttlig arbetsinsats. Frun Ingvor, med många idéer och lika stor arbetsflit, fick växthus och konstnärslya enligt önskemål – alla vakna timmar skulle fyllas med arbete av dem båda. Men så har de också under 53 gemensamma år haft ”ett fantastiskt liv” som Ingvor sade när hon ringde och meddela-

de att Olof somnat in. De har rest mycket tillsammans, även till fjärran destinationer. Och inte bara de: de tre barnen med familjer har ofta varit med på samma resa när någon högtid skulle firas. Det var rörande men riktigt roligt att höra Ingvor berätta hur de båda under de sista månaderna sammanfattat sitt liv tillsammans. Jag kan för mitt inre öra höra Olofs försynta modifieringar av Ingvors raka påståenden, hans lilla skratt och hennes stora. ”Man behöver inte vara högljudd för att få många vänner”, tänkte jag när jag hörde alla blomsterhälsningar och inbetalningar läsas upp på Olofs begravning. Olof var nämligen lugnet själv i alla situationer, aldrig högljudd, inga stora åthävor. Han satte sig aldrig själv som centralfigur i ett sällskap, men var behaglig att prata med, skärpt och närvarande. Och vilket minne! Vi i spelmansklubben får nog fråga oss vem vi nu ska fråga om namnet på en låt eller person, eller om det speltillfället eller den spelresan – Olof mindes! Ett otroligt minne och ordningssinne. Spelmansklubben var viktig för Olof, och han för den. Några jular bjöd Olof och Ingvor hela klubben med makar på julmiddag, egenhändigt och öppenhjärtligt. När spelmansklubben hade besök från Norge av bl.a. de som organiserat klubbens turné där, ställde Ingvor och Olof upp med stor lunch för norrmännen. Jåfs gård ligger så till att de har fri sikt från köksbordet över den breda Vörådalen ända till nästa by Bertby, kilometervis. Lika vidsträckt kommer saknaden efter Olof att vara bland hans familj och vänner.

Greger Lindell

23


Nya skivor

instrument ger skivan ett omväxlande och fylligt sound. Albumet är tillgängligt på digitala plattformar som Spotify och kan även beställas via deras hemsida: tailswaymusic.com

Janeta Österberg

Tailsway/ Obsidian Tailsway består av Pernilla Bergman och Johan Nordström och Obsidian är deras debutalbum som utkom i november 2021. Alla låtarna, förutom en, är deras egna, och skivan är också i sin helhet designad, inspelad och producerad av dem själva. Albumet kan beskrivas som ett uttryck för deras gemensamma passion för folkmusiken, där den keltiska folkmusiken dominerar och influenser från andra genrer, såsom blues, pop, rock, jazz och elektronisk musik ger upphov till en fräsch och intressant helhet. De flesta låtarna är helt instrumentala men tre av dem har text och sjungs av Pernilla. Låtarna är moderna och spännande, och framförs uttrycksfullt på ett sätt som är väldigt tilltalande. För lyssnaren finns det alltid nya detaljer att upptäcka i arrangemangen vilket gör skivan både fängslande och medryckande. Flera av spåren är också set av flera låtar, där en låt smidigt övergår i en annan och på ett effektivt sätt tillför melodi- och rytmvariationer. Att Johan behärskar flera instrument har också utnyttjats på skivan, då han förutom bouzouki även spelar bas och keyboard. Användningen av olika

24

Julian Svejgaard/ Lys i jordens skygge (GO2421) Danska Julian Svejgaard och en flygel – det är denna skiva. Tolv musikstycken, alla komponerade av Julian utom två som han namnger ursprunget till. Julian Svejgaard är också känd från folkmusikskivor, bl.a. Stundom må jeg holde din hånd som presenterades på dessa sidor i nr 4/2021. Bookleten ger inte bara information, den är vacker också i all sin svartvita stramhet. Texten är inte faktaspäckad utan högst personlig. Det här är improvisation på hög nivå. Inte med ett självändamål, inte inåtvänt och svårtillgängligt. Nej, mera så att det är vänligt, inbjudande, nästan omfamnande. Jag tycker det är mycket modigt. Jag tror inte Julian spelar det HAN vill vi ska höra, det är mera som inbjudan till samtal. I viss mån finns teman som man tycker smekt örat tidigare. Men varför skulle man inte få känna igen någon melodisnutt, det är samma 12 toner som vi alla använder

och har använt. Musiken känns ändå så personlig, tänk att jag kan tro mig förstå vad danska Julian tänker och känner! Jag tycker mycket om den här skivans musik. När jag ska beskriva musiken tvekar jag att skriva ut att jag påminns om filmmusik, för ordet filmmusik får i vissa sammanhang så nedvärderande laddning. Men ärligt talat, finns det något annat som kryper så in på skinnet och som fullkomnar upplevelsen så som bra musik på rätt plats i en film? Kanske Julian Svejgaards musik kunde passa i film också, men framför allt skapar den bilder själv. Fast musiken är utan sång och så skön och melodisk är det svårt att ”bara ha den i bakgrunden”. Variationerna väcker en och pockar på uppmärksamhet, och melodierna är likt berättelser – kittlar fantasin att framkalla bilder där stämningen styr. Jag tycker också om de ledtrådar till vad kompositören och improvisatören Julian tänker i vårt tankeutbyte, vilka förmedlas i låtarnas titlar och förklarande text. En låt (jag fortsätter att kalla musikupplevelserna för låt för enkelhetens skull) får en hel sida i bookleten. Texten är på danska och engelska. Det är bra, ordet man inte förstår på det ena språket kan man lista ut via det andra språket. Onekligen får texten en dimension till om man går tillbaka till danskan igen efter att ha läst engelskan. Låttitlarna och deras förklaringar är spännande och väcker nya tankar. Exempel på titlar som förklaras i bookleten: Mørke lyn (betyder ungefär Mörk blixt), Neonskyer midt i jordens skygge, Neonskyar mitt i jordens skugga. Danska ordet kornmod motsvarar vårt kornblixt, en blixt som lyser upp himlen men inte skapar buller. I texten till Kornmod berättar Julian hur han – till synes lika nyfiken som lyssnaren – skapar musiken på pianot; igen i berättande, inkluderande ton, inte mästrande eller förhävande. Violer på havbunden (Violer på havsbottnen) kallar


han stycket där han tänker på drunknade sjömän. Och Improvisation til de efterladte (ung. Improvisation till dem som blivit kvar) förklarar han på en enda textrad: ”Kærlighed til alle dem, der har mistet og er blevet ladt tillbage”. GO´Danish Folk Music 2021, www.gofolk.dk

Greger Lindell

DAAHL!/ Musik bland klockare, krigsfångar och brännvinsbrännare (SMA CD 026-027) Vilket musikdokument! Totalt 70 låtar på två cd-skivor och en booklet på 64 sidor! Musikhelheten som går under namnet Daahl! har som underrubrik Musik bland klockare, krigsfångar och brännvinsbrännare. Bookleten är i sig fodral till de två skivorna, och ser ut som en bok med hårda pärmar. På 36 sidor berättas om de gamla spelmän och upptecknare som härleds till låtarna, om musikersläkter med anor från 1600-talet, om notkunniga soldater, om operasångerskan Christina Nilsson och mycket mera. Fokus hamnar så småningom på spelmannen Johan Dahl (1846–1920), därav skivans namn. Att varje låt presenteras i skrift är toppen, vad de olika uppgifterna står för kunde dock ha förklarats lite.

Jag tolkar ut att man förutom låtens namn idag ibland anger låtens namn ”av gammalt”, och förstås vem låten är efter. Sen anger man hur man stämt fiolerna, ex. A E A E istället för vanliga G D A E, eller som i låt 4 på cd 2: låga F, F A och E). Man noterar också vem som spelar just i den här låten och vilket instrument, det är bra! Man har max tre fioler, men också cello, kontrabas, cittra, tramporgel, kistorgel och allehanda slagverk. Slutligen berättas om låten en föredömligt fokuserad ursprungs- och användningshistoria. I folkmusik vill vi gärna slå fast att en låt är bestämt från en viss ort, här reder man sakligt ut hur låten och dess varianter troligen vandrat i Sverige. Bookleten och texterna är enastående, helt enkelt, så tack Magnus och Anders S.! Det ska sägas tydligt, allt på den här musikprodukten är Småland: låtarna, spelmännen, släkterna, orterna. Och spelmännen som spelar på skivorna. De är Anders Svensson, Magnus Gustafsson, Anders Löfberg, Jörgen Axelsson, Susanne Gustafsson och Dan Knagg. Kända namn inom svensk folkmusik, verksamma på många områden, Anders, Magnus och Anders riksspelmän, Magnus tidigare chef för Smålands musikarkiv som också står bakom denna produktion. Kopplingar till gruppen Sågskära. Soundet är fylligt, fiolspelet fullt av driv, taktförskjutningarna lagom få och glidtonerna måttliga. Låtarna är föredömligt korta, vissa riktigt korta, det känns bra, man väntar med iver på nästa. Bra blandning och låtordning. Några favoriter bland 70 låtar? CD 1: 14. Rysk långdans efter Magnus Theorin, 18. Vals efter Sven Wieslander, 23. Polka efter Johan Dahl. en polka i pigg Klas Nyström-stil. Cd 2 charmar med bl.a. 2an i ren barockstil och 4an med specialstämda fioler. Skivan fås från Smålands musikarkiv.

Greger Lindell

Röttren/ Rotlåtar (FMI CD 38) Det här är viktigt! Finlandssvenska

låtar dokumenterade på skiva. Komponerade av, spelade av eller förknippade med finlandssvenska spelmän. Namn på personer som vi aktiva i spelmansförbundet träffat eller på annat sätt kommit i kontakt med. Det är för det här Finlands svenska spelmansförbund grundades i tiderna! SLS/FMI valde denna produktion som en av två de gav ut år 2021. Om vi vill ha en spelmansmusik vi kallar finlandssvensk ska det göras såhär. Det ligger ett egenvärde i att spela finlandssvensk folkmusik så den känns igen. Med det i sinnet kan man ändå variera, arrangera, vara kreativ. Det gör man på denna skiva. Instrumenteringen är rik, variationerna många mellan och inom låtarna. Röttren är Linnea Holmberg, Anders Holmberg, Marina Aspelin, Ingolf Backman och Tommi Pietiläinen, välkända profiler och trotjänare i FSSF kretsar. Musikerna i Röttren är säkra på sitt hantverk. Låtarna framförs med pondus, okonstlat, självklart, utan överdrifter. Skivan är utmärkt för utlärning av låtar, dynamiken är behärskad och uttrycket med betoning på vackert, sirligt. I en konsertsituation skulle samma repertoar kanske kräva mera schwung och dynamik. Men om avsikten delvis är instruktörens ger spelmännen här ändå oerhört mycket för lyssnaren: 25


variation i låttyp, instrumentering, uppbyggnad av arrangemanget. Ljudbilden är mycket njutbar, bl.a. tack vare mandolinerna. Linnea berättar i den trevliga bookleten att man botaniserat i den flitige västnyländske spelmannen Erik Dannbergs notarkiv, många av låtarna anger också honom som arrangör. Jag utgår från att Eriks andel är stämmor och att gruppen gjort det övriga i arrangemangen. På tal om bookleten – vilken jag anser att sidrik och informativ ska medfölja varje musikutgåva – så är den vacker och lättläst, med spännande bilder och intressant text. Personligen skulle jag föredra att vid varje låt kunna läsa vem som spelar vilket instrument i just den här låten. Favoriter då av skivans 22 låtar? Till exempel andra spåret Polka från Ingå är en karamell, nr 15 Menuett från Täcktom oändligt vacker, nr 18 Hästlunkarvalsen genuin och rolig. Om en ska väljas: nr 11 Rhens sparkare, enastående framförd tung- och tumvrickare! Köp skivan gott folk! Jag tycker vi som sysslar med folkmusik ska köpa och lyssna på varandras skivor. Vi har en rikedom i oss själva! I detta fall säljs skivan som en av få produkter FMI/SLS fortfarande saluför.

Greger Lindell

26

Jydsk på Næsen/ Kort og godt (GO1721EP) Danska GO´Danish Folk Music

är verkligt aktiv med att ge ut dansk folk- och spelmansmusik på skiva. En av fjolårets flera nyheter är cd/ep:n Kort og godt med sex låtar, gruppen heter Jydsk på Næsen. Gruppen tror sig vara Danmarks äldsta aktiva folkmusikgrupp, grundad 1979, och har gett ut nio musikprodukter tidigare. Medlemmarna heter Ivan Bjerre Damgaard (fiol, gitarr), Michael Sommer (fiol), Jesper Vinther Petersen (dragspel) och Benny Simmelsgaard (kontrabas), de två förstnämnda är grundande medlemmar. Instrumenteringen har varit den samma sedan 1987, och på gruppens hemsida berättas att det mesta av dagens repertoar är egna kompositioner. Stilen, låttyperna och tempona är nog så danskt, och man håller hårt på att ”musikken skal være dansbar”. Bra, det är folkmusik det! Unikt nog har gruppen producerat en Spillemandsmesse, en gudstjänst med enbart musik och sång i danska spelmansrytmer. Den har man uppfört mera än 150 gånger, runt om i Danmark, Norge och i radio. Den finns också på cd. Det är duktiga musiker alla fyra, fiolspelet är drivet kryddat med roliga detaljer. Man hör erfarenheten, de behöver inte göra mera än vara naturliga

och tycka det är roligt att spela. Så låter det. Det är lite Ricke Mette över stilen. Skivan Kort og godt är ytterst trevlig att lyssna på, glad och pigg musik. Jag har sysslat med folkdansmusik i tiderna och känner igen de pockande rytmerna, ”meget sjovt”. Med enbart sex låtar har alla potential att bli favoriter. Låt 2. Madsbøls är två låtar ihop, 5'23" lång – och med ett av de bästa sluten jag hört på en spelmanslåt! Övriga låtar är ca 3 minuter långa men valsen Stille ture är 6'09" lång. Då vet man vad man vill ha sagt om man spelar en spelmanslåt över 6 minuter! Mycket njutbar skiva. Fås via GO´Danish Folk Music, www.gofolk.dk

Greger Lindell

Jørgensen & Sørensen/ Rå og usødet (GO1921) Violinisten

Steffan

Søgaard

Sørensen och pianisten Kristian Jørgensen tar sig an ”tradi-

tionell dansk folkdansmusik”, som de säger i infobladet till cd-skivan Rå og usødet (ung. rå och osötad). Visst, låtarna är just danska folkdansmelodier, flera låtar är från 1700-talet, man anger i vilken dansbok de kan hittas eller vilket ursprung låten annars har. Men där slutar nog det traditionella på denna skiva; oj som de spelar låtarna!


Steffan Sørensen är förutom säker violinist även basist. Han spelar kontrabas bl.a. med dragspelaren Kristian Rusbjerg, stilen lika stunsig som Greger Skärströms basspel. Steffan har lyckats vara delaktig i sju stycken Danish Music Awards. Han spelar rytmiskt och energiskt båda instrumenten, i fiolspelet här använder han en glidande stil. Kristian Jørgensen i sin tur är känd pianist inom musikgenrerna ragtime, jazz och blues och har studerat i New Orleans. Nu har de spelat gammal dansk folkmusik tillsammans sedan 1998. Första låtens första minut låter en tro att, jaha fiolmusik och rytmiskt komp på piano, likt den enkla rytmiken ”basing” från norska Hardanger. Men nej, redan andra minuten börjar brodyren, synkoperna, blå tonerna och rytmupplevelserna. Och man släpper verkligen loss. Glatt, lustigt och hoppigt. Skulle nån spela såhär på Spelmansförbundets spelmansstämma skulle det nog vara sent på natten eller tidigt på morgonen! Så frisläppt och rent humoristiskt. De skriver själva i infobladet att det är musik som går direkt i fötterna. Sant, men nog aktiverar det skrattmusklerna också, man lyssnar med ett leende ansikte. Ibland låter det irländskt, till både tempo, frasering och pianots ibland raka komp. Kristian har en förmåga att få en framåtsträvande accent på sina efterslag på pianot, på rätt ställe förstås. Jag hör tillika den fantastiska Timo Alakotilas orgelspel i denna musik. Låtarna då? Tja, de är 16 stycken, stor variation likt ett folkdansprogram. Rolig är polkan Iversen, rena clowneriet. Trelåtspotpurriet Æ Medley är fyra och en halv helvilda minuter. Och de åtföljs av vackra, lågmälda Lullaby. Oj oj vad de kan! Återigen flitiga GO´Danish Folk Music www.gofolk.dk som gett ut en folkmusikskiva.

Greger Lindell

Kongero/ Live in Longueuil (NN152) Gruppen Kongero grundades 2005.

Medlemmarna heter Lotta Andersson, Emma Björling, Anna Larsson och Anna Wikénius. Alla har rösten som sitt instrument, och enbart rösten. Det är alltså en a cappellagrupp, eller som de själva kallar sig folk’appella. Kongero besökte folkmusikfestivalen i Kaustby 2015. A capellasång och harmonier är fascinerande. Att med bara rösten, med stämbanden, skapa sin egen ton som en samtida del av ett avancerat ackord, en harmoni i en så naken och utlämnande form som fyra röster i samma register – beundransvärt! Kongero är fyra damröster som låter som en! De är otroligt sammansmälta. De har gedigen känsla för nyanser. De framför folkmusik med mycket avancerade arrangemang. Följsamheten och samspelet är på topp. Som instrumentalist är jag mäkta imponerad. Att de kan prestera sån fantastisk pitch – det här är en live-skiva! Inspelad i Québec, Canada. Skivans 10 låtar består av visor, folksånger, polskor – musik som känns mycket svensk. Dock, en av mina favoriter Fjärran han dröjer är en finsk folkvisa. Gruppen har ingen egentlig beatbox men skapar fin rytmkänsla med synkoper och arrangemang, som exempel Mitt hela hjärta och polskan

Hanne Kjersti (med det överraskande slutet!). Och som sagt jag beundrar storligen de avancerade arrangemangen, varav Emma Björling står för många. Men t.ex. i låt nr. sex Vila stilla blir det bara för mycket, nästan osnyggt i mina öron. Medan då låt fem, En sjömansbrud skall blåklädd gå är en fullträff, också Emmas arr. Första låten Kling klang sätter ribban högt, men helheten förmår ändå stiga ytterligare mot slutet. Åttan: Limu Lima med Anna Larssons mjuka solostämma och gruppens klock- och kantelelika medsång. Nian: Anna Wikénius´ vackra ordlösa Lima står ut i vilket musikaliskt flöde som helst. Och så tian: Emma Björlings Kom å ta mig är glad, pigg och hoppig – den skulle passa på dragspel också! Bookletens texter är på engelska, skivan utgiven av tyska Nordic Notes www.nordic-notes.de

Greger Lindell

Deadline för material till Nr 2/2022 är 15.4.2022

Material till Fiolen min skickas in till adressen fiolenmin@spelmansforbundet.fi

27


Avs. Finlands svenska spelmansförbund Centrumvägen 3, 65610 KORSHOLM

2022

Händelsekalender 19–20.3

Förbundsdag och Vinterstämma, Borgå

Mars-maj

Återuppta ditt spelande, Helsingfors, Ekenäs,

2.4

Folkmusikkurs med Marianne Maans, Åbo

Under våren

Kurser vid Lafo Folkmusikcenter, Lappfjärd

29.6–1.7

Barn- och ungdomsläger, Ingå

1–3.7

SamStämt, Ingå

11–17.7

Kaustinen Folk Music Festival

Kristinestad, Vasa, Jakobstad

Händelser till kalendern skickar du på adressen kansliet@spelmansförbundet.fi eller fiolenmin@spelmansforbundet.fi Händelsekalendern publiceras också på www.spelmansforbundet.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.