Fiolen min, nr 4/2023

Page 1

Tidskrift för Finlands svenska spelmansförbund r.f. • 4/2023 • Årgång 54

LaFolk festivalen Sidan 8

SpelmansFolk i Åbo Sidan 12

Skärikurs på Sälgrund Sidan 16


Fiolen min 4/2023 Spelmanstankar i novembermörkret............................... 3 Aktuellt............................................................................ 4–5 Förbundsdag och Vinterstämma..................................... 6 Folkmusikdagarna Mobilt 2023....................................... 7 LaFolk festivalen 11–12.08.2023............................... 8–11 SpelmansFolk i Åbo.................................................. 12–14 Skärgårdens seniorer sjöng och dansade...................... 15 Skärikurs på Sälgrund 22–24.9................................ 16–19 Ny spelledare för Närpes Spelmansgille................. 20–23 Spelmanslaget / Halsbrytarna 50 år........................ 24–25 Nya skivor......................................................................... 26 Rivet ur arkivet................................................................ 27 Händelsekalender............................................................ 28 Pärmbild: Samspel under Skärikursen på Sälgrund. Foto: Audun Nedrelid

www.spelmanforbundet.fi kansliet@spelmansforbundet.fi Ordförande: Synnöve Svanström 050 545 7264 ordforande@spelmansforbundet.fi Viceordförande: Bjarne Lundsten 0400 872 044 bjarnelundsten@gmail.com Spelmansförbundets kansli: Finlands svenska spelmansforbund r.f. Centrumvägen 3 65610 Korsholm Kansliet är öppet mån-tors kl 10–14 Organisationssekreterare: Pia-Stina Sarin 0500 560 209 kansliet@spelmansforbundet.fi Styrelseledamöter: Tobias Elfving 050 563 1533 tobias.elfving@gmail.com Birgitta Beijar-Österberg 050 525 3072 birgitta.beijar-osterberg@korsholm.fi

Fiolen min | Tidskrift för Finlands svenska spelmansförbund r.f. ISSN 0782-3479 Ansvarig utgivare: Synnöve Svanström Redaktör: Simon Gripenberg | 044 291 4680 fiolenmin@spelmansforbundet.fi Annonser: Helsida (183x257 mm): 270 euro Halvsida (183x126mm eller 89x257 mm): 130 euro 1/4 sida (89x126 mm): 100 euro 1/8 sida (89x63 mm): 70 euro Kontakta kansliet för bokning Nästa nummer kommer ut i månadsskiftet februari–mars 2024. Deadline för material är 15.1.2024 Material till tidningen sänds till kansliet@spelmansforbundet.fi eller fiolenmin@spelmansforbundet.fi Tryckeri: Grano/Vasa, www.grano.fi Utges med stöd av Föreningen Konstsamfundet samt Svenska kulturfonden. 2

Kenneth Nordman 040 594 6546 kennethnordman@hotmail.com Antonia Nyström 044 066 1012 antonia.nystrom@gmail.com Sten Eriksson 0457 344 7712 stenchie60@gmail.com Linnea Holmberg 040 558 2075 linnea1975.lh@gmail.com Henrica Westerholm 040 169 3399 henrica.westerholm02@gmail.com Emil Antman 0400 487 877 emil.antman@gmail.com JÖMÄRKT MIL

4041 0955 Trycksak


Spelmanstankar i novembermörkret Ännu ett år börjar vara på slutrakan. Många spelmän och spelmansgrupper kommer säkert att avsluta serien av höstens spelträffar med någon liten konsert eller genom att delta i det lokala vuxen-, arbetar- eller medborgarinstitutets julfest. Eventuellt har en del grupper också vidtalats till spelningar inför och kring julen, och vad är väl mysigare än spelmansmusik vid jul? Det är ju inte helt ovanligt att man har en liten julrepertoar heller, både våra sånglekar och många andra av julens melodier gör sig riktigt bra på så kal�lade folkmusikinstrument och spelade med riktigt spelmansmaner. Ett självklart exempel är vår signaturmelodi Hejsan grabbar som också lystrar till namnet Mössens julafton.

Höstaktiviteter I den här tidningen minns vi ännu den tidiga höstens evenemang och aktiviteter. SpelmansFolk i litet format, LaFolkfestivalen och årets Skärikurs är några sådana. Men, bästa spelmän, så länge spelandet ännu är i full gång – innan instrumenten läggs undan till förmån för julgröten – borde alla spelmän ta en titt på sidan fyra här i tidningen där vi påminner om möjligheten att spela in en eller flera allspelslåtar till YouTube. Vi vill ju bli fler som spelar folkmusik och vi kan alla hjälpas åt för att vi ska bli det. Det här är ett sätt på vilket var och en kan dra sitt strå till stacken. Allspelslåtarna skulle gärna få börja synas på nätet ännu i år, men projektet fortsätter också nästa år.

Nästa års kalender

För egen del kommer jag sedan att kunna ägna mig mer åt annat och i bästa fall kommer jag att ha hunnit bli riktigt "uppspelt” till sommarens spelmansstämma här i Vasa och Korsholm, då vi ska träffas och spela igen.

Spelmansmusik mitt i verkligheten Det är en märklig tid vi lever i. När jag blev ordförande härjade en pandemi av ett slag som ingen nulevande upplevt tidigare och i skrivande stund har en ny mutation av viruset börjat plåga oss och läkarna vädjar igen till oss att vara försiktiga och försöka undvika att smitta andra. Också i spelmanssammanhang är det här viktigt eftersom vi träffas i grupper och många av oss är äldre. Och eländet runt oss slutar inte där. I delar av världen där människorna i normala fall lever liv som i stort liknar våra pågår fruktansvärda krig. Ofattbart och skrämmande... Därför vill jag här igen lyfta fram hur spelmansmusiken kan vara en oas där vi för en stund kan koppla bort tankarna från det svåra och grymma omkring oss och försvinna in i låtarna och gemenskapen – vare sig vi hör till dem som spelar eller dem som lyssnar. Det behöver vi. Låt oss ta vara på och glädjas åt den gåvan. Jag avslutar här med att önska er alla en fin adventstid, en stämningsfull jul och ett gott nytt år.

Synnöve Svanström, ordförande

I januari börjar sedan nästa folkmusikår som vanligt med Folklandia. Då är vi närmare fyrtio spelmän som ska ut och spela finlandssvenskt bland ett par tusen finska spelmän och folkdansare. Om någon glömt att anmäla sig när Fiolen min kommer med posten kan det finnas någon ströplats kvar på kryssningen, men Spelmansförbundets platser har redan fördelats så i så fall ska man kontakta Ikaalisten Matkatoimisto. Följande i kalendern är Vinterstämma med förbundsdag i Ekenäs i slutet av mars. Då kommer vi att vara på Motel Marine där vi kan mötas, spela, ha kul, äta och övernatta på ett och samma ställe. Förbundsdagen – vårt årsmöte – blir en liten milstolpe eftersom vi då igen kommer att välja en ny ordförande efter att jag avslutat mitt sista år på den posten. Jag vill därför redan nu passa på att ge förbundets alla medlemmar i uppgift att hitta fina ordförandekandidater till förbundsdagen.

3


Vikten av att betala den årliga medlemsavgiften

Behöver ni uppdatera era uppgifter på webben?

Precis som alla andra föreningar vill också Spelmansförbundet ha många medlemmar, men att upprätthålla ett förbund där en av medlemsförmånerna är en medlemstidning medför kostnader. Därför är det viktigt att alla medlemmar betalar sin årliga medlemsavgift. Enligt förbundets stadgar kan styrelsen utesluta medlemmar som underlåtit att betala medlemsavgiften trots påminnelser. Styrelsen går därför årligen igenom listan på de medlemmar som inte betalat avgiften trots påminnelser. Har en medlem inte betalat på två år trots påminnelser skrivs hen ut ur förbundet. I många fall kontaktas medlemmen först och man försöker reda ut orsaken. Ibland har fakturorna bara försvunnit i e-posten.

På Spelmansförbundets webbplats finns regionvisa förteckningar över våra medlemmars spelmanslag och folkmusikgrupper.

Önskar man själv lämna förbundet skall man meddela kansliet – inte endast lämna medlemsavgiften obetald. Medlemsavgiftsfakturorna skickas ut i april–maj. I år skickades påminnelsefakturorna ut på hösten.

och kontrollera om er grupp är med och om uppgifterna i så fall är riktiga.

Gå till

www.spelmansforbundet.fi/sv/ forbundsinfo/spelmanslag

Om något behöver ändras, vänligen mejla kansliet eller ordföranden!

Om du misstänker att din medlemsavgift blivit obetald i år, vänligen kontakta kansliet.

Påminnelse:

Tanken är att merparten av låtarna ska spelas in av spelmän i den trakt varifrån låtarna kommer. Ursprungligen var det tänkt att man skulle spela in låtarna i de arrangemang som finns i häftena, men till den delen har planerna ändrats. Om man i sin spelmansgrupp brukar spela andra stämmor och harmonier än de som finns i häftena spelar man in sin lokala version. Mejla mig och berätta vilka låtar du och din grupp skulle vilja spela in så försöker vi fördela låtarna jämnt om det finns flera som är intresserade av samma låtar. Många låtar väntar ännu på att någon ska vilja spela in dem!

4

utmärkt. Kom ihåg att alltid filma vågrätt, alltså så att telefonen läggs på sidan. Rama sedan in det som ska synas i bild, tänk på att allt som syns i bild filmas. Det som ofta är problemet med videor är ljuset, så tänk på att alltid ha ljuset framifrån. Martin gav rådet att filma i ett rum som är ljust – kanske med stora fönster – och att filma med ljuset framifrån på det som filmas. Mathias påpekade att om man är lite intresserad så finns det ganska billiga lampor som med lite inställning fungerar mycket bra.

Ljudet

Den andra investeringen som lönar sig att göra är att köpa en extern mikrofon. Till de flesta telefonmodeller DET SOM DEN HÄR ARTIKELN finns mikroFRÄMST SER PÅ är hur vi kan foner som man kopplar rakt in i telefonen. få ut trevliga videor på olika sociala medier. En extern mikroFacebook, Insta- fon tar upp ljudet bättre. Priset beror mycket på vilken gram och Youtube är de största i detta telesammanhang så dem fonmodell du har, men en fungerande mikrofon fokuserar vi på. Det som också kommer fås för några med på ett hörn är tior och uppåt. dokumentation av verksamhet där man vill få aningen bättre När du ställt upp din utrustning är det kvalitet på både ljud och bild än vad bara att signalera som krävs i vardagslag. låtar åt laget att börja spela när du tryckt på att spela in några av de Jag av har frågat tips och råd av Mathias Nylund, ”rec”. intresserad pp som Testfilma, se på filmen och lyssna på Är du eller din spelmansgru arbetar med media, filmning och editering ljudet i hörlurar av video på yr- så att du vet hur och Allspelslåtar 2 på video? keshögskolan Allspelslåtar det låter. Har du låthäftena en i mikrofon Centria finns kan i Karleby, och av Martin Söderbacka, du påsom verka vilket ljud som tas bäst upp, så gitarrvirtuos, men i detta sammanhang det är viktigt att lyssna deldrivare av musik- och kanske med flytta mikrofonen för att få ett så bra utrymme i ett trevligt in företaget ELive Music som bland annat regelbundet resultat som Vi ser gärna att låtarna spelas ström- möjligt. Här gäller samma Vid plaär bra. på är det för att trivas och spela som för bilden, allt som hörs spemar live konserter ljudkvaliteten nätet. Vill du kolla närmare på ELives NÄR VI SPELMÄN TRÄFFAS goda ljusförhållanden och att las in. Kom ihåg att ljudet är viktigare på att är förstås att man kan samma tänka arbete man hittar än bilden. duinspelningen det på elivestream.fi. tillsammans. Förutsättningen neringen av inspelningen ska sätt Det är mycket viktigt att filma flera gånger, t gett ut två låthäften syfte – också är ettMathias det behöver låtar. Därför har Spelmansförbunde är noga med att påpeka att inte – förutom att den har ett pedagogisktBåde Martin ochutanför lyckas första gången. Du kommer att känd Första låthäftet, man varken behöver spelmansmusiken märka att ju mer du avancerad eller dyr utrustning för att med allspelslåtar från hela Svenskfinland. att göra den finlandssvenska filmar desto bättre blir du. ut år 2000. Häftet har nyligen göra bra videor med hyfsat ljud, det Allspelslåtar, med 48 låtar gavs kräver däremot tålamod våra egna kretsar. låthäftet, andra Det och en del arbete. Den första frågan kommit ut i en tredje tilläggsupplaga. vi behöver ställa oss är har hela 58 låtar. i allspelslåtar blir tillgängvåra görs. Det bestämmer ganska långt hur Editering och flera Allspelslåtar 2, utkom 2018 och Kom med och hjälp till så att vilket syfte videondem kameror som vill spela ochska vara. somvideoklippet långt På typ TikTok är klippen 30 sekliga för ännu fler, både för dem kan många spelmän noter – Vill man gå ett steg längre kommer vi under medan klippen kan vara längre Men det här med noter... Idag in på editering. Många vill lyssna! på Instagram och Fa– men för många är det ändå sociala medier, t.ex. Instagram har egen cebook. På Youtube kan du ha hur långa troligen de flesta i någon mån editeringsmöjlighet filmer du vill. också får höra den, och då där du kan lägga på lämpligt filter och Vi börjar med det enklaste: en låt filmas lättare att lära sig en låt om man klippa i början och i Enligt uppdrag, för att sedan om i vilken stil den brukar slutet när du laddar upp videon. läggas ut på valfri plattform. För att ladda får man också en uppfattning Svanström upp filmer behöver natur att låtar lärs på Synnöve man ett konto på plattformen. Youtube Nästa steg, är att använda två eller spelas. Därtill hör det till folkmusikens flera kameror och är t.ex. kopplat till ordförande till spelman. Det gör spelkanske skild ljudupptagning, men det gmail, så man kan logga in på Youtube gehör och traderas från spelman kräver förstås att det är med ett gmail-konto kulturarv vilket medför fler som filmar. Har man enbart en kamera som skapas gratis på gmail.com. mansmusiken till ett immateriellt på stativ kan den ska hållas levande. knäppas på av en som sedan spelar i ett särskilt ansvar för att traditionen låten. Då är det enklast att editera materialet på en dator. Mathias föreslog programBilden met Final Cut Pro som är mycket intuitivt att använda och Nytt projekt som dessutom kopplar ihop ljud och bild automatiskt från de Själva videon kan du göra med din smart-telefon. De flesta olika kamerorna. Spelmansförbundet initierat Sedan kan man klippa ihop uppträdandet telefoner har en tillräckligt bra kamera Mot den här bakgrunden har för dagens sociala så som man allspelslåtar på YouTube går vill och lägga till texter och annat som medier och är framför allt mycket ett nytt projekt. Finlandssvenska kanske enklare att använda än är relevant. Här igen är det en investering på ca allspelslåthäften på video och t.ex. systemkameror. 300 euro för ut på att spela in låtarna i våra man att så programmet YouTube-kanal och precis som med allt annat så krävs Ett stativ för telefonen är viktigt för publicera dem i förbundets egen det övatt få en bild som ning för att få ett bra resultat. En så kallad gimbal även om man inte har möjliginte skakar. När bilden skakar är det kan lära sig låtar av varandra (vakaaja inte roligt är att se som på vipå finska) som håller telefonen eller in i de arrangemang deon och det ger ett dåligt intryck. kameran stabil är en anhet att träffas. Låtarna spelas Det finns många olika nan investering till inspelningarna kommer på ca 100 euro som tar filmandet till sorters stativ och även de enklaste för publicerade i häftena. Länkar en ny under 10 euro fungerar nivå. Med den kan man gå omkring och filma utan att läggas ut på förbundets webbplats. att bilden in av spelmän i den trakt Tanken är att låtarna ska spelas vill vi att alla som är intres10 varifrån låtarna kommer. Därför våra allspelslåtar serade av att vara med och levandegöra På basen av anmälningarna skickar in en intresseanmälan. spelas av vem. planeras vilka låtar som skall

Finlandssvenska e... allspelslåtar på YouTub

formulär på SpelmansförIntresseanmälan görs med ett ndet.fi/musik före bundets webbplats på www.spelmansforbu uppger man utgången av februari 2023. I intresseanmälan av att spela in, med vilken vilka låtar man är intresserad in dem och i vilken miljö. teknik man tänker sig att spela

skakar. Mathias påpekade att man kan följa med vilka workshoppar Centria har och gå med på en om man har möjlighet och intresse. Deras workshoppar är mycket praktiskt inriktade.

Streaming

jar det kosta. Det börjar garanterat från 1000 euro och uppåt finns inget tak. Då ska man förhandla noga om vilka tjänster man behöver och veta vilken produkt man får i slutändan. Både Martin och Mathias betonade att det alltid är bättre att filma på förhand och sedan ladda upp materialet, men t.ex. en jubileumskonsert kanske man vill sända direkt.

Sedan kan man också streama live. Alltså sända direkt. Då ska man gå via den app man sänder på. Alltså Facebook-live Kort sagt eller Instagram. Youtube kräver att man har 1000 prenume- Som du märker så är det övning som ger färdighet. Man ranter för att få sända live från telefonen, klamen via en dator rar sig troligen långt med telefonen som redan är i fickan. kan man streama direkt. Här är det Jag viktigt att tänka på än- gör en kort lista på några tips och lite utrustning damålet. Det blir sällan riktigt bra när som kan man sänder via tele- vara bra att ha, men det behövs inte mycket för fonen, men för att göra reklam för att få ett bra ”nu spelar vi på torget” resultat bara man planerar noga och övar mycket. fungerar det utmärkt. Enkelt och snabbt. Nu gäller det bara att testa och börja sprida folkmusik För att streama uppträdanden behövs från Svenskfindet ett team som land ut över hela nätet. har hand om streamen. Tänk dig att du har en ”ljudkille”, en ”ljustjej” och en ”streamtyp”. Det är alltid komplicerat med Tobias Elfving livestreaming och det är ofta bäst att ta in proffs, men då bör-

Råd för att få bra resultat: 1. Planera inspelningen. För vilket ändamål är filmen? Vem ska se den? 2. Planera bilden. Hur ser bakgrunden ut? Har vi tillräckligt ljus? 3. Tänk på ljudkvaliteten. Telefonens mikrofon, en externmikrofon eller annan ljudupptagning? 4. Gör många tagningar.

5. Se och lyssna på inspelningen några gånger före den laddas upp. Utrustning (i viktighetsordning): • Stativ • Mikrofon • Lampor/Ljus • Editeringsprogram • Gimbal

Radic

I Fiolen min 4/2022 lanserades projektet Finlandssvenska allspelslåtar på YouTube som går ut på att spela in låtarna i våra allspelslåthäften på video och publicera dem i förbundets YouTube-kanal med länkar till inspelningarna på vår egen webbplats.

Att videofilma och tillgängliggöra på nätet I styrelsen funderade vi på att vi spelmän kunde stärka vår närvaro på nätet. Få ut uppträdanden, korta videor och på så sätt nå fler med vår musik. I stort tror jag att många av oss vet i stora drag hur det går till. Men var börjar man? Vilken utrustning behövs och vad ska man tänka på när man rör sig i nätvideornas och strömmandets värld.

Gimbal med inbyggt tripodstativ. Foto: Creative Commons/Marco

Verch

11

Foto: Creative Commons/Ivan

Allspelslåtar och Allspelslåtar 2 ut på YouTube!

8

Läs också gärna Att videofilma och synliggöra på nätet i Fiolen min 3/2021 samt Finlandssvenska allspelslåtar på YouTube i nr 4/2022 – bägge artiklarna finns på nätet.

Kom med och hjälp till så att våra allspelslåtar blir tillgängliga för ännu fler, både för dem som vill spela och dem som vill lyssna! Synnöve Svanström, ordförande ordforande@spelmansforbundet.fi


Foto: Creative Commons/Ninara

Boka in datumet: Spelmansstämma i Vasa & Korsholm 26–28.7.2024

Kompositionstävling I samband med NORDLEK 2024 arrangeras en kompositionstävling. Årets tema är vals, så bidraget ska vara i valstakt. Ett bidrag per deltagare får skickas in och låten ska ha maximalt två stämmor och rymmas på två sidor. Melodin ska kunna användas som samspelslåt under Nordlek 2024 och den får inte tidigare ha spelats offentligt. Tävlingsbidragen – såväl noter som eventuell ljudfil – skickas in per epost till adressen folkmusikkutskottet.nordlek@gmail.com senast 31.12.2023. Skriv "Nordlekmelodi 2024" i rubrikfältet. Observera att notbladet ska vara i pdf-format och skickas i två exemplar: ett med låtnamn och kontaktuppgifter och ett utan namn på både låten och kompositören. Mer information finns på nordlek2024.no/tevling Vinnaren offentliggörs i april 2024. Har du frågor kan du också kontakta Linnea Holmberg, linnea1975.lh@gmail.com eller 040 558 2075

Kom och musicera med de professionella folkmusikerna och pedagogerna Marianne Maans och Jarmo Romppanen! Folksång

Anmälning och priser

En kurs för dig som tycker om att sjunga! Under veckoslutskursen lär vi oss folkvisor från den finlandssvenska traditionen.

Kurspris med mat och logi: 100 € (enpersonsrum +10 €, lakan +13 €) Kurspris med mat (utan logi): 80 € Kurspris (utan mat och logi): 50 € – studeranden -10 %

Spelmansmusik och lätta arrangemang Lär dig låtar från den östnyländska musiktraditionen! Man kan delta i kursen på vilket akustiskt instrument som helst om man har spelat åtminstone ett par år.

Tidtabell

Anmäl dig senast 15.2.2024. Låt oss veta om du har matallergier, vill du övernatta, och anmäler du dig till sång- eller spelkurs (vilket instrument?) Mera information: koordinator Minna Raskinen, 050 5003584, info@kuggom.fi

Lördag 2.3:

10–16.30 undervisning med lunch- och kaffepaus 19– samspel/jamsession och dans alla tillsammans! Söndag 3.3:

10–14.30 undervisning med lunchpaus 14.30–15 kaffe och feedback

5


Förbundsdag och Vinterstämma 2024 Medlemmarna i Finlands svenska spelmansförbund samlas till förbundsdag lördagen den 23 mars 2024 på Motel Marine i Ekenäs. Efter årsmötet tar vinterstämman vid med gemensam middag i hotellets restaurang, varefter vi förflyttar oss till Svenska klubben på Bryggerigatan för musik- och dansprogram. Som lokal värd fungerar Tenala spelmanslag.

Preliminärt program Lördag 23.3 15.00 Välkomstkaffe samt välkomstmusik av Tenala spelmanslag 16.00 Förbundsdagen öppnas 18.00 Middag 19.30 Genomspelning av stämmolåtarna 2024 20.00 Musik och dans

Bokning av rum Behöver du logi så bokar du ditt rum själv och betalar det också direkt till hotellet. Bokningsformuläret finns på hotellets webbplats https://motelmarine.fi Du kan också mejla till reception@motelmarine.fi eller ringa +358 19 24 13 833. Uppge ”Vinterstämma” vid bokning så får du 5 % rabatt på de normala priserna som är följande: -

Enkelrum 75 euro Dubbelrum 95 euro Trepersoners rum 125 euro Fyrapersoners rum 145 euro

Varmt välkommen till Ekenäs! Pia-Stina Sarin organisationssekreterare

Söndag 24.3 Frukost för övernattande. Den nya styrelsen sammanträder kl. 09.30 på Motel Marine. Möjligt att delta på distans. Utcheckning för övernattande senast kl. 12.00

Anmälan Med tanke på serveringen behövs förhandsanmälan. Skicka din anmälan senast den 9 mars 2023 till kansliet@spelmansforbundet.fi

Härmed kallas medlemmarna i Finlands svenska spelmansförbund till

FÖRBUNDSDAG (förbundets årsmöte)

lördagen den 23 mars 2024 kl. 16.00 på Motel Marine, Kammakaregatan 4–6, Ekenäs Stadgeenliga ärenden Styrelsen

Foto: Creative Commons/Antti T. Nissinen

Meddela om du deltar i välkomstkaffet eller middagen eller i bådadera. Middagen, som serveras som buffé, kostar 22 euro/person och faktureras. Kom ihåg att nämna om du har specialdiet.

6


Folkmusikdagarna Mobilt 2023 Folkmusikdagarna Mobilt 2023 hölls den 4 novem-

ber i Vasa. Festivalen tjuvstartade på fredagen 3.11 med en konsert med bandet Lapua-Uusi-Guinea på Doo-Bop Club anordnad av gänget bakom den nygrundade folkmusikklubben FolkBop i samarbete med Svenska Litteratursällskapet i Finland och Doo-Bop Club. Det blev en väldigt lyckad konsert där Lapua-Uusi-Guinea spelade musik från sin nyutkomna cd-skiva Taklax/Remix med låtar efter storspelmannen Johan Erik Taklax. På lördagen hölls olika kurser i Vasa Medborgarinstitut Almas kursutrymmen. Dagen började med Folklig viskurs med Margaretha Nordqvist. Deltagarna fick lära sig visor från både när och fjärran. Därefter tog Jacob Sundström över taktpinnen och höll i trådarna för en ackompanjemangskurs, där deltagarna fick lära sig ackompanjemang av låttyper som går i tretakt.

Viskursens deltagare. Lärare Margaretha Nordqvist, tredje från höger.

Lapua-Uusi-Guinea gav konsert på Doo-Bop Club.

Mikael Fröjdö på fiol och Jacob Sundström på bouzouki.

Mikael Fröjdö höll låtkurs och på kursen fick man lära sig låtar från Kronoby och Karlebytrakten. På lördag kväll gav Mikael Fröjdö och Jacob Sundström en konsert i caféet i Vasa Medborgarinstitut Almas utrymme på Kyrkoesplanaden 15. Det blev en mysig konsert med låtar norrifrån, från Kronoby och Karlebytrakten. Efter konserten blev det jam med fri folklig dans till. Finlands svenska spelmansförbund stod som värd för jammet.

Text och foton: Johanna Lönngren 7


8


LaFolk festivalen 11–12.08.2023 Lafo folkmusikcenter i Lappfjärd ordnade för första

gången en tvådagarsfestival med många olika programpunkter. Enskilda helgkurser med folkmusiker, främst från det finlandssvenska språkområdet, har funnits i två år. Festivalen ägde rum både i folkhögskolan i Lappfjärd och i Kristinestad, med uppträdanden på torget och kvällskonserter. Första dagen, fredagen, var en kvällskonsert inplanerad i Jungman Restaurant Café Bar. Publiken hade direkt utsikt över Kristinestads stadsfjärd när de tittade mot scenen, en härlig kuliss för de många åskådarna. Vädret var regnigt denna fredag, så många hade nog bestämt sig för att besöka festivalen i stället för att åka till sommarstugan över helgen.

Konsert på Jungman Gruppen I Fäälan inledde med en enastående konsert med många stycken från deras nysläppta CD Thre. Det var fullsatt, det fanns inga lediga platser. Sedan spelade gruppen LapuaUusi-Guinea. Vi fick inte höra internationell folkmusik från Sydostasien, utan traditionella låtar från Finland och Skandinavien samt egna stycken. Originalkompositionerna och arrangemangen kommer från bandledaren och keyboardspelaren Santeri Kaipiainen, som förutom den traditionella bakgrunden även använde internationella folkelement samt pop och jazz. Särskilt intressant var det att man fick höra låtar av den kände spelmannen Johan-Erik Taklax från Korsnäs, som även spelats av I Fäälan under föregående konsert.

Den katalanska dragspelaren Roser Gabriel som studerat vid Sibelius-Akademin spelade traditionell musik från Pyrenéerna med sin folkmusikgrupp.

9


Trion AER – som består av Emma Ahlberg Ek, Niklas Roswall och Daniel Ek – besökte Lafo folkmusikcenter redan förra året i samband med att de höll en helgkurs.

Lördag eftermiddag På lördagseftermiddagen fanns det olika utställningar på folkliga ämnen som musik, dans, dräkt och traditionellt hantverk i Lappfjärds folkhögskola. Olika spelmän, körer och dansare uppträdde. Särskilt anmärkningsvärt var uppförandet av Härkmeri-purpuri som lärts ut på en kurs som folkhögskolan tidigare ordnat i Kristinestad. Sex par presenterade den traditionella bröllopsdansen från byn Härkmeri, bara några kilometer från Kristinestad. Dansen hade återskapats med hjälp av arkivinspelningar från 1976. Kenneth Nordman stod för musiken till den cirka 30 minuter långa föreställningen som är väl värd att ses.

Kvällskonsert Kvällen på restaurang Corner i Kristinestad invigdes av den katalanska dragspelaren Roser Gabriels folkmusikgrupp. Hon har studerat vid Sibelius-Akademin och presenterade tillsammans med sina musiker traditionell musik från Pyrenéerna. Följande grupp, AER, den svenska trion Ahlberg, Ek och Roswall, övertygade redan förra året på en av Lafo folkmusikcenters helgkurser och kunde glädja publiken med

10

svensk traditionell folkmusik i toppklass. Polska efter Sergeant Victorin, som lärts ut på kursen, med ett speciellt gitarrkomp av Daniel Ek, saknades inte heller nu på konserten. Därefter kom gruppen Tallari, en professionell grupp från Folkmusikinstitutet i Kaustby. Tallari har funnits i över 35 år, men ombildades för cirka tre år sedan efter att den första generationen musiker hade lämnat. En medlem i gruppen, Arto Järvelä är till exempel redan välkänd för de finlandssvenska spelmännen genom olika kurser och konserter. Fokus i konsertprogrammet var traditionell finsk musik, till stor del från Österbotten, men musik från Sverige förekom också, med ett stycke av den nordsvenska gruppen J.P. Nyströms. Liksom på fredagen avslutades konserten med ett jam där både artister och publik deltog, och där medlemmarna i gruppen I Fäälan var bland de sista som höll ut till slutet. Sammantaget var det en lyckad debutfestival. Den har fört folkmusikens mångfaldiga kultur närmare området i södra Österbotten, eftersom denna region inte är bortskämd med stora konserter och festivaler. Den bidrog säkert till att LaFo Folkmusikcenter i Lappfjärd blev mer känt i hela Finland.

Text och foton: Günther Polei


Närpes Spelmansgille utanför Jungman.

Foto: Synnöve Svanström

Roser Gabriel med sin folkmusikgrupp

Foto: Synnöve Svanström

Gruppen I Fäälan höll en enastående konsert på Jungman.

Foto: Synnöve Svanström

Lapua-Uusi-Guinea spelade egna låtar samt trad.låtar från Finland och Skandinavien.

Gruppen Ö-spel.

Gruppen Tallari från Kaustby grundades för över 35 år sedan. Under senare år har konstellationen ändrat.

11


Jam i intim miljö vid Puutorin Vessa.

SpelmansFolk i Åbo Litet och mysigt blev årets SpelmansFolk som hölls 6–7 oktober På grund av få anmälda blev årets SpelmansFolk ett

mindre evenemang än planerat. Kvar på det förkortade programmet fanns fredagskvällens jam som vår samarbetspartner Varsinais-Suomen kansanmusiikkiyhdistys (Egentliga Finlands folkmusikförening) stod värdar för, samt en kurs på lördag förmiddag och eftermiddagens konserter i Hansakvarteret. En nätt liten helhet.

Jam i före detta toalett Fredagskvällens jam ordnades i den lilla baren Puutorin Vessa, en rund liten byggnad som tidigare varit en allmän toalett. Där samlades ett 15-tal spelmän och några (troligen) stamkunder som lyssnade och applåderade ibland. Våra finska medspelmän visade sig vara duktiga både att prata svens12

ka och att spela svenska och finlandssvenska låtar och vi finlandssvenska spelmän fick höra och hänga med på nya låtar från andra sidan språkgränsen. Vissa av låtarna var helt otroliga och for i väg på strövtåg man hade svårt att följa, medan andra var lättare att få kläm på. Efter en mysig spelkväll med fina låtar var det slutligen dags att promenera tillbaka till inkvarteringen. Men vilket oväder! Spöregn och blåst! Skönt att man inte hade så långt att gå.

Kurs i spegelsal På kursen som hölls på lördag förmiddag var Kenneth Nordman lärare. Han lärde ut låtar ur Spelmansförbundets senaste låthäfte, Allspelslåtar 2 och hade valt låtar som inte spelas så ofta. Vi var en brokig skara som satt där i ringen i Gillesgår-


Houtskärs spelmanslag uppträder i Hansakvarteret.

Puutorin Vessa.

Spelning på Thaliatorget i Hansakvarteret.

dens spegelsal och alla jobbade på med sina egna förutsättningar och utmaningar, men när vi sedan spelade alla tillsammans lät det riktigt bra – som det brukar göra när man lärt sig en bra låt på kurs.

Konsert i shoppinggalleria Liksom förra året ägde SpelmansFolk rum samtidigt som Hansakvarterets evenemang Hansailmiö där våra konserter var en del av evenemanget. Också i år var vi lokaliserade till Thaliatorget där vi uppträde på lördag eftermiddag. Det är ett väldigt trevligt koncept. Hela den väldiga gallerian är full med folk som tagit sig tid att besöka evenemanget och som har tid att stanna till en stund. Grupperna som uppträdde var Houtskärs spelmanslag, Turku Folks! Åbo Folks!, trion Anders Backman, Lars Silén och Timo Hukkanen, Kenneth Nordman och undertecknad som spelade några låtar tillsammans samt Allspelslaget, som i princip bestod av alla vi som var anmälda till SpelmansFolk. Ett omväxlande program med andra ord. Eftersom vi inte var så många grupper på plats spelade vi alla två pass för att de förbipasserande som stannade till

lite längre skulle hinna höra fler än en grupp. Mellan passen hade vi spelmän då också möjlighet att lyssna på varandra eller kila i väg och få i oss en liten matbit. Avslappnat och roligt på det hela taget. SpelmansFolk avslutades sedan som sig bör med ett mäktigt allspel även i år.

SpelmansFolk i framtiden Trots att SpelmansFolk också i år blev ett trevligt evenemang måste vi vara realistiska och konstatera att vi med ett så här svagt intresse bland spelmännen inte kommer att kunna ordna något SpelmansFolk i Åbo nästa år. Men vem vet, det är mycket möjligt att det dyker upp ett SpelmansFolk igen – något annat år någon annan stans...

Text: Synnöve Svanström Foton: Pia-Stina Sarin

Fler bilder på nästa sida -->

13


Lars Silén, Anders Backman och Timo Hukkanen

Kenneth Nordman och Synnöve Svanström

Turku Folks! Åbo Folks!

14


Musikerna på scenen, från vänster: Marianne Maans, Bosse Mellberg, Tore Johansson och Björn Svahnström. Foto: Ida-Kajsa Johansson

Skärgårdens seniorer sjöng och dansade i dagarna tre Storfest för seniorer har ordnats i Framnäs i Nagu

7.11, på Västerlid i Houtskär 8.11 och i kommunalgården i Korpo 9.11. Evenemangen bjöd på konsert, allsång, dans och en matbit. För musiken stod mästerspelman Tore Johansson från Aspö, folkmusikerna Marianne Maans, Åbo och Björn Svahnström samt Bosse Mellberg från Korpo. På repertoaren fanns allt från sköna visor, riviga och svängiga skärgårdslåtar, till brasilianska rytmer. Kaffepausen med salt och sött tilltugg gav publiken möjlighet att mingla fritt samt utmana orkestern med önskelåtar.

Bakom festerna stod Korpo Kulturgille i samarbete med Houtskärs kulturgille, kulturföreningen Multiculti i Nagu och pensionärsföreningarna i Houtskär, Korpo och Nagu. Ett stort antal flinka talkohjälpare hjälpte till med möblering, servering och övrigt praktiskt. Festerna ordnades med stöd av Svenska kulturfondens och Stiftelsen Eschnerska frilasarettets gemensamma satsning ”Rekreation för äldre i Åboland” och med bidrag från Sparbanksstiftelsen i Houtskär, Sparbanksstiftelsen i Korpo och Sparbanksstiftelsen i Nagu. Korpo Kulturgille inledde sin verksamhet med rekreation för äldre redan år 2021. Verksamheten omfattande musikbesök vid äldreboendet Regnbågen och Storfester i Korpo. År 2023 inleddes samarbeten med aktörer i Houtskär och Nagu för utökad verksamhet.

Marianne Maans Storfester ordnades i både Houtskär, Korpo och Nagu. Foto: Fred Sundén

15


Sälgrund fyr sprider ljus i höstmörkret och bidrar till en magisk stämning.

16


Omtyckt Skärikurs på Sälgrund 22–24 september Mina förväntningar inför årets kurs var att få lära mig nya låtar, kolla in lite spelteknik, att få träffa många spelkamrater samt jam i mängder. Alla förväntningar uppfylldes mer än väl. Piia Kleemola-Välimäki och Thomas ”Tommie” BlackRoff var en bra lärarkombination för mig åtminstone. Piia lärde oss valser, polka, schottis och polska. Förutom låtutlärning gick hon in på stråkteknik t.ex. olika sätt att spela en vals som huvudsakligen har 8-delar och skillnaden var enorm beroende på hur man gör bindningar med stråken, men oj som åtminstone jag fick koncentrera mig på de lite svårare kombinationerna. Tommie lärde ut låtar som t.ex. For Bernard, Mikaelivisan, Tansys Golowan och Polska efter Hammarberg Hans. Det var intressant att se hur Tommie med armrörelser markerade betoningarna i polskan och så fick vi ju också sjunga lite med honom. Tommies sätt att få fram tonernas tolkning och klang på dragspelet var en njutning att lyssna på.

Sälgrund som plats är nog speciell med sin fina fyr (vi fick gå nästan ända upp), bastun, havet, havtornssnåren och i år den rätt så hårda blåsten. En plats där jag kopplar av och bara är. Där är så dålig täckning för telefonerna att man verkligen umgås eller strövar längs stränderna istället för att alla är upptagna med att hålla sig online så fort det är paus på kursen. Fredagskvällen avslutades med jam på två våningar men då lyckades jag vara förståndig och gick och lade mig redan före midnatt, men lördagskvällens jam avslutades för min del först på söndag på morgonkvisten. Tack till alla spelmän som var med på Sälgrund i år för alla nya fina spelmansminnen och ännu ett stort tack till Piia och Tommie!

Text: Linnea Holmberg Foton: Audun Nedrelid

Som lärare fungerade Thomas "Tommie" BlackRoff (dragspel) och Piia Kleemola-Välimäki (fiol).

17


Piia instruerar på fiol. Hon lärde ut många låtar men fokuserade även på stråkteknik.

Båten fylld med instrument och ivriga kursdeltagare.

18


Även Thomas lärde ut många låtar.

Sälgrund är en speciell plats. Avskildheten gör det enkelt att slappna av och fokusera på kursinnehållet.

19


Magnus Westerlund (till vänster) och kompisen Markus Nygård på spelning tillsammans med spelmansgillet. Foto: Benjamin Nordberg

Ny spelledare för Närpes Spelmansgille Våren 2022 valdes Magnus Westerlund till ny spelledare för Närpes Spelmansgille. Fiolen min ringde upp för att höra vad som sker inom folkmusiken i Närpes och hur det känns att axla ansvaret som spelledare. Text: Simon Gripenberg

20


På Närpes Spelmansgille r.f.:s årsmöte våren 2022

meddelade Sven Söderlund att han kände att det nu var dags för honom att hoppa av. Sven har under flera årtionden troget fungerat som spelmansgillets spelledare. Ingen ny spelledare var påtänkt men i stunden förslogs Magnus Westerlund, som endast ett år tidigare anslutit sig till spelmansgillet. Sagt och gjort. Beslutet godkändes och klubbades igenom omgående. – Det finns många erfarna spelmän i gillet, så jag sa att om jag får bra med stöd och uppbackning så kan jag väl ställa mig till förfogande, berättar Magnus, som ändå konstaterar att beslutet kom som en total överraskning. Magnus må vara en relativt ny medlem i spelmansgillet men han har alltid musicerat och folkmusiken finns i generna.

Farfars nyckelharpor och noter Redan vid 5–6 års ålder började Magnus spela piano. Han kom att ta lektioner, lärde sig läsa noter och tog senare också examen i klassiskt pianospel vid musikinstitutet Legato i Närpes. Folkmusiken har också alltid funnits nära till. Magnus farfar spelade aktivt och spelmansgillet var otroligt viktigt för honom. – Jag har alltid varit intresserad av folkmusik och i vuxen ålder växte det intresset ännu mer, både hos mig och min bror Mathias. Vår farfar hade deltagit i spelkurser i Sverige och därifrån köpt hem två nyckelharpor. Vi visste att nyckelharporna låg undanstuvade i någon skrubb och vid en diskussion kring middagsbordet funderade vi att vi borde reda ut hur man spelar nyckelharpa. Det var inga problem med att komma igång eftersom farfar även lämnat efter sig noter i mängd och massor. Bägge bröderna fastnade alltså för folkmusiken via nyckelharporna och noterna. Detta skede någon gång under gymnasietiden när Magnus var 18–19 år gammal. Magnus tycker att det fina med folkmusik är att den så gott som alltid är skriven för ett syfte eller ett speciellt ändamål, till exempel för dans på ett bröllop eller att en låt är dedikerad till någon. Medan den kommersiella musiken ibland kan kännas själlös har folkmusiken alltid en djupare mening. – En annan fin sak med folkmusiken är att basen oftast är simpel så att alla enkelt kan lära sig grunden i en låt, samtidigt som en mer erfaren spelman ännu efter 20–30 års spelande kan lägga till egna tolkningar på samma låt.

Revansch för fiolen Under en period på flera årtionden har fiolspelmännen nästan helt och hållet fallit bort från spelmansgillet medan dragspelarna haft en stark återväxt. När Magnus började i Närpes Spelmansgille var fördelningen följande: 9–10 dragspel, trummor, en bas, två gitarrer och endast en fiol. Eftersom folkmusik för Magnus varit synonymt med fiolmusik kände han att samtidigt som han gick med i spelmansgillet kunde han lika bra passa på att lära sig spela fiol. Han tyckte det var synd att det endast fanns en fiol i gruppen och kände att han ville bidra till en återuppbyggnad av den delen av spelmansgillet. – Vi hade nyligen flyttat hem från Åbo och jag minns att jag såg en annons för en fiolkurs i Vuxeninstitutets kurshäfte. Jag sa åt sambon att kanske jag ska gå med i spelmansgillet på fiol. Sedan skickade jag en bild av annonsen åt kamraten Markus och frågade honom om vi ska gå med. Han svarade genast ja. Magnus frågade dåvarande spelledaren Sven ifall man måste kunna spela för att vara med i spelmansgillet. Sven svarade att "det är inte något krav men det underlättar". Saken var avgjord och redan nu ser det ljusare ut för fiolerna. Ibland är också en yngre kvinna med och spelar, så då kommer spelmansgillet upp till hela fyra fioler.

Bred repertoar Spelmansgillet har en väldigt bred och varierad repertoar som omfattar allt från traditionell spelmansmusik till lättare dansbandsmusik. Under senare tid har man gått mer mot att spela traditionell folkmusik. Gillet, som även har solister, arrangerar många typer av skräddarsydda spelningar. Det kan handla om till exempel dansspelningar, välgörenhetskonserter eller sommarspelningar. – Vi är förvånade över hur efterfrågade vi är. Vi har faktiskt väldigt mycket spelningar. En typisk dansspelning är ofta tre gånger 45 minuter och för att få en bra variation spelar vi såväl nyare som äldre låtar. Ibland underhåller vi sittande publik och då spelas till exempel lokala låtar som är fina att bara lyssna till. I bakgrunden drivs spelmansgillet av en registrerad förening men av praktiska orsaker hålls övningarna som en kurs inom Vuxeninstitutet. De flesta av spelningarna sker

"Vi hade nyligen flyttat hem från Åbo och jag minns att jag såg en annons för en fiolkurs"

21


dock utanför institutets höst- och vårtermin. Närpes Spelmansgille grundades 1974 och allt sedan starten har allaktivitetshuset i fiskarbyn Nämpnäs fungerat som övningslokal. Varje torsdag kväll samlas medlemmarna där för att spela tillsammans i två och en halv timme. Geografiskt sett är Närpes en stor kommun och det finns medlemmar som kommer ända från Kristinestad och Korsnäs. Den observanta läsaren har säkert redan räknat ut att spelmansgillet nästa år fyller 50 år. – Visst ska detta firas på ett eller annat sätt. Vi har inga officiella planer ännu men vi har tillsatt en planeringsgrupp som kommer att fundera just på detta.

Företagarfamilj Magnus är född och uppvuxen i Närpes. Under åren 2014– 2017 studerade han företagsekonomi i Åbo och flyttade därefter tillbaka till hemorten. Idag driver han tillsammans

22

med brodern Mathias tre olika företag: ett grossistföretag som sysslar med import och export, ett fastighetsbolag samt Närpes Glassfabrik. – Vi grundade vårt första bolag 2013 och 2021 tog vi in den första externt anställda. För ett par år sedan startade vi Närpes Glassfabrik som tillverkar hantverksglass och idag har sju anställda. Vi har mycket goda medarbetare. Det är lite som i spelmansgillet, att man åstadkommer saker tillsammans. Magnus ser spelmansgillet som avkoppling och en kontrast till arbetet. Att samtidigt lära sig spela både ett nytt instrument och nya låtar krävde total koncentration. – Efter övningarna kände jag mig som en dator som varit avstängd i tre timmar. I och med spelledarskapet blev spelmansgillet också delvis ett arbete men Magnus känner fortfarande att det samtidigt är en hobby som för tankarna på något helt annat än det vardagliga arbetet.


Spelledarskapet och framtiden När det gäller spelmansgillet ser Magnus att det, liksom i andra spelmanslag, vore viktigt att få med nya och unga medlemmar för att trygga återväxten. Att fiolerna gjorde comeback kan förhoppningsvis inspirera andra. – Vi har också lyckats få med folkdansarna. De deltar under den första timmen av våra övningar och detta arrangeras genom en "systerkurs" inom Vuxeninstitutet. Vi vill hålla liv i traditionerna och när folkdansarna deltar har vi desto större orsak att spela traditionell folkmusik. Inspirationen till att föra samman folkmusikerna och folkdansarna kommer från Närpes skolmusikkår som brukar uppträda tillsammans med en grupp drillflickor. Inom folkmusiken är det som bekant vanligt att spela utan noter och traditionellt har låtar förts vidare från spelman till spelman. Magnus har själv inget emot att spela på gehör men konstaterar att eftersom spelmansgillet är så pass

stort – omkring 15 personer deltar både på övningarna och uppträdandena – så underlättar det mycket att använda noter. Som spelledare ser Magnus inget behov av att förändra på Närpes Spelmansgille, utan bygger vidare på ett fungerande koncept. Han vill värna om kontinuitet och att föra traditionerna vidare. Närpes Spelmansgille har genom åren aktivt deltagit i Spelmansförbundets verksamhet. Såväl 1980 som 2007 arrangerades Spelmansförbundets spelmansstämma i Närpes och 2016 var man även värd för Vinterstämman & Förbundsdagen. Närpes Spelmansgille deltog också i årets spelmansstämma på Åland. Magnus själv missade dock stämman eftersom familjen väntade på tillökning och hade beräknad födsel precis samma helg… …den 9 juli 2023 fick 3-åriga Melker en frisk och välmående lillebror, Theo Westerlund. Fiolen min gratulerar och önskar Magnus samt spelmansgillet en fin framtid! Närpes Spelmansgille uppträder på evenemanget Folkdräktens dag tidigare under året. Foto: Benjamin Nordberg

23


Halsbrytarna fotograferade vid en spelning på pensionärshemmet Hagaro i Helsingfors i september 2023. Från vänster: Anders Sundroos, Gunnar Bärlund, Christina Långström, David Parland, Curt Strengell, Eva-Christina Pietarinen, Lorenz Brunnsberg, Anders Backman samt spelledare Pia Manns. På bilden saknas Mary-Ann Alanne. Foto: Anders Backman

Halsbrytarna 50 år Spelmanslaget Halsbrytarna i Helsingfors har spelat

folkmusik i ett halvt sekel. Gruppen grundades 30.9.1973 vid ett möte, som Åke Grandell (1938–2015) hade sammankallat hemma hos sig. Åke hade kontaktat 25 spelmän som han hade ringat in i huvudstadsregionen, men endast åtta spelmän mötte upp. Laget bildades som en förening med fastställda, registrerade stadgar och med Åke som ordförande. Senare har laget utökats så att laget som mest bestått av 12 spelmän. Instrumenten har varit fioler, ibland t.o.m. två basar, två dragspel, två gitarrer samt flöjt och mandolin Vid mötet beslöts bilda ett spelmanslag och att gruppen på onsdagskvällarna skulle öva i Haga Ungdomsförenings

24

lokal i Haga i Helsingfors, eftersom vår spelledare Ricke Mette (1944-2019), sedermera mästerspelman (Kaustby 1998), hade synnerligen nära kontakter med, och var aktivt engagerad i, Haga ungdomsförening vars verksamhet främst har varit folkdans. Ricke var bl.a. spelman för föreningens folkdansare och Halsbrytarna har genom åren haft ett nära samarbete med Haga Ungdomsförenings folkdansare, som också medverkat vid flera av Halsbrytarnas turnéer och vid spelningar i Finland och Norden.


Ett specifikt namn

Resor, turnéer och inspelningar

Halsbrytarnas i huvudstadsregionen boende medlemmar representerar egentligen hela Svenskfinland eftersom vi kommer från Österbotten, Nyland och Åboland. Det betyder att våra enskilda spelstilar i början var ganska olika. Åke brukade därför vid våra konserter berätta att våra första övningar inte var särskilt njutbara, tvärtom litet spretiga, varför jag, Curt Strengell, lär ha sagt att ”Är det inte bäst att vi går hem och bryter halsarna av fiolerna?” och att det sedan ledde till namnet Halsbrytarna. I sig en bra story, som dock – enligt mitt eget minne – inte är helt med sanningen överensstämmande, men jag kommer ihåg att det nog var jag som lanserade namnet. Vi ville inte kalla oss t.ex. Helsingfors spelmanslag, utan ha ett specifikt namn. Jag tyckte att vi höll fiolerna i något av ett ”brytargrepp”. Så det blev Halsbrytarna.

Halsbrytarnas verksamhet har genom åren varit synnerligen livlig och det främst tack var Åke Grandells aktiva ledarskap och energiska initiativförmåga och Ricke Mettes inspirerande spelstil. Tack vare radioarbetet hade Åke mångsidiga och livliga kontakter, inte bara i Finland, utan i hela Norden. Han ordnade flera turnéer och konserter, i Finland och Sverige, men också i Danmark och Norge. Bl.a. med ett uppträdande i det i tiden populära programmet Nygammalt i Sveriges TV och med Bosse Larsson som ledare. Vi har varit ett par gånger i Kaustby, år 1995 t.o.m, som årets spelmansgrupp i Kaustby Halsbrytarnas har uppträtt flera gånger i våra nordiska grannländer och naturligtvis över allt i Svenskfinland. En av de mest minnesvärda färderna och händelserna var en veckolång turné till Färöarna 1995 tillsammans med Haga Ungdomsförenings dansare, med konserter både i Nordens Hus i Tórshavn och på ön Suðuroy längst i söder. Den fyra timmar långa färden över Atlanten till Sudaröy med en 110 år gammal fiskeskuta, från huvudstaden Tórshavn till Suðuroy i full storm, var ett verkligt äventyr. Färden måste företas med fiskeskutan eftersom den normala trafiken med ordentliga passagerarfärjor var inställd på grund av sjömansstrejk. Färden blev en verklig prövning för både Halsbrytare och dansare eftersom de flesta var mycket sjösjuka i den i vågorna svårt rullande båten. Färden måste dessutom av säkerhetsskäl tillbringas i det mörka och oljeluktande lastrummet. Hemfärden gick däremot i så fint väder att alla kunde vara uppe på däck. Spelglädjen, gruppkänslan och samhörigheten har varit utmärkande för Halsbrytarna. Vi har gjort flera skiv-, radiooch TV-inspelningar, av vilka de flesta kan höras och ses på YouTube med hjälp av sökordet Halsbytarna.

"Är det inte bäst att vi går hem och bryEn egen spelstil ter halsarna och mycket glass av fiolerna?" Ricke Mette hade som spelledare en taktfast och säker spelstil. Han behövde inte säga särskilt mycket. Han bara spelade och hans aktiva och inspirerande spelstil lockade oss övriga att försöka härma och göra vårt bästa och försvara vår plats i gruppen. Vi har haft roligt på våra övningar och har t.ex. i flera år ätit glass i pausen. Det beror egentligen på att Lorenz Brunnsberg arbetade som glassmästare vid Ingmans glassfabrik. Ibland testade han nya glassorter på oss Halsbrytare. Sedan fortsatte glassätandet utan tester. Under några år spelade vi dessutom vid Ingmans personalfester, med god mat och naturligtvis med glass och kaffe till efterrätt. Tack vare Ricke och Gunnar Bärlunds säkra sekunderande har Halsbrytarna skapat en alldeles egen spelstil med ett eget sound. Spelglädjen och den taktfasta, sugande rytmen, framför allt i hamborna, har varit uppskattade av dansare och åhörare.

Curt Strengell

Serien ”Spelmanslaget” presenterar olika spelmanslag och -grupper. Om man framöver vill vara med kan man meddela sitt intresse till Fiolen min.

25


Nya skivor

En mycket lyckad skiva som lyfter fram musiken efter Johan Erik Taklax men med något extra som Lapua-UusiGuinea lagt till. Skivan är utgiven i samarbete med Finlands svenska folkmusikinstitut och kan köpas i SLS kundtjänst i Vasa och beställas från www.tiedekirja.fi Den finns också på ett flertal streamingtjänster.

Siri Elfving

Lapua-Uusi-Guinea/ Taklax / Remix Lapua-Uusi-Guinea har nyligen gett

ut skivan Taklax / Remix och är som bäst ute på skivrelease-turné. Jag var själv och lyssnade på den första konserten och deltog i workshoppen som de höll för Centrias och konservatioriets studeranden där man bl.a. fick höra mer om skivan och deras musik. Skivan innehåller musik efter spelmannen Johan Erik Taklax som sedan är arrangerad av gruppens pianist Santeri Kaipiainen. Skivan är mycket mångsidig och bjuder på Taklax gamla musik ur nya synvinklar och med nya tvister. Kaipiainen berättade under workshoppen hur har tycker om att ta inspiration från musikgenrer utanför folkmusiken och det tycker jag är en sak som hörs på skivan. Lapua-UusiGuinea lyckas få in något nytt som gör musiken lite mer intressant utan att ta bort den charm som jag älskar hos folkmusiken. En av de saker jag fann mest fascinerande är skivans sista låt Tre Taklax i tvåtakt: Taklax 957 / Taklax 1037 / Taklax 939, där gruppen spelar tre av Taklax polskor som de tvingat in i tvåtakt. Detta blir så annorlunda men på bästa möjliga sätt, speciellt när man känner till polskorna från förr.

26

La Riippa Group/ Awake Gruppens förgrundsgestalt och den

som gruppen fått namn efter, Jessica Riippa, är en sångare, sånglärare och musikproducent som i La Riippa Group har ett språkrör som blandar folkmusik, jazz och protestsång till ett eget språk. Jessicas klara, rena röst, är – så väl konkret som bildligt – skivans röda tråd. Protesten hörs bäst i låten Bara Dalagubba som hon skrivit tillsammans med Valter Söderbacka, gruppens trummis. Den handlar om hur de i Ständerhuset inte riktigt är att lita på, de "talar bara dalagubba", alltså nonsens. De flesta sångerna sjungs på engelska vilket förstärker att musiken är världsmusik, det är också i den mycket stora genren som skivan passar in. Överlag är musiken suggestiv och repetitiv med inslag som visar musikerkvaliteter från gruppens medlemmar

som utöver redan nämnda består av Julia Hansson på dragspel, Sanna Pulkkinen på violin och Oscar Sandin på bas och flöjt. På skivan hörs dessutom Johanna Lönngren, violin, och Robin Nylund, klarinett. Alla lyser de med sina förmågor. Skivans singel, Natten går genom hagen, som redan finns på Spotify, med text av Maria Turtschaninoff, är ett bra exempel på vad skivan erbjuder. För mig är låten Kom int hij skivans höjdpunkt, delvis för att den ger musikerna utrymme att skina och för att den låter Jessicas starka röst tränga in i själen. När hon sjunger på svenska, och framför allt på dialekt, är rösten mer rå och äkta utan att tappa något. Jessicas förmåga att traktera rösten som ett fantastiskt mångsidigt instrument hörs tydligt på skivan. I nyanserna, kraften, tydligheten och improvisationerna är hon en fantastisk sångare och La Riippa Group är hennes forum för att visa vad hon kan, och att hon kan! Men med det sagt så är det inte bort från någon av de andra i gruppen, de musicerar som en grupp där varje del är viktig för att få en helhet som lyfter. Det som gläder mig är att skivan är producerad så att den känns ren och äkta, inget konstgjort är lagt på, inget onaturligt filter som förvränger något. Det som sjöngs och spelades hörs, och det som hörs är bra, rent och vackert. Skivan hittas via www.lariippagroup. com/music eller www.lariippagroup. bandcamp.com/album/awake

Tobias Elfving

Deadline för material till Nr 1/2024 är

15.1.2024

Material skickas in till adressen fiolenmin@spelmansforbundet.fi


Rivet ur arkivet

Nästa år arrangeras spelmansstämman i Korsholm och Vasa. På bilden uppträder Lappfjärds spelmanslag på en spelmansträff i Smedsby 1989. Fotograf: Birgitta Eklund-Strang/ Svenska litteratursällskapet i Finland

27


Avs. Finlands svenska spelmansförbund Centrumvägen 3, 65610 KORSHOLM

2024

Händelsekalender 12–13.1

Folklandia, Åbo-Kapellskär-Åbo

19.1

Västnyländsk spelträff på Hagalund, Karis

2–3.3

Kurser i folksång och spelmansmusik, Kuggom

16–17.3

Folkmusikkurs med Einar Olav Larsen, Ingå

23–24.3

Förbundsdag och Vinterstämma, Ekenäs

16–21.7

NORDLEK 2024, Arendal, Norge

26–28.7

Spelmansstämman 2024, Vasa och Korsholm

(arrangör Stråkdragarna)

(arrangör Ingå Spelmansgille)

Händelser till kalendern skickar du på adressen kansliet@spelmansförbundet.fi eller fiolenmin@spelmansforbundet.fi Händelsekalendern publiceras också på www.spelmansforbundet.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.