Turmagasinet 2017

Page 1

Sogn og Fjordane Turlag

INFORMASJONSMAGASIN FOR SOGN OG FJORDANE • 11. ÅRGANG

2017


Finast på tur?

ÅLFOTBREEN LANDSKAPSOMRÅDE

Kanskje er det ordet gullsmed som set oss på tanken: Kva er finast med dagens lange vandring rundt Ålfotbreen? Tekst og foto: ARVE SANDAL

Vi

ligg på rygg i lyngen over Gullsmedhytta og fossen ned frå Skarvevatnet. Lår og leggar treng kvile etter 14 timar over hyller, eggar og sugande breflater. Kanskje gullsmed Magnus Hestenes frå Bergen også pusta ut akkurat her? Hytta under oss fekk han oppført i 1943. Grunnen veit vi ikkje, men han som dei fleste drøymde seg sikkert vekk frå byen og inn i barndommens fjellrike? Kvifor elles har vatnet ved hytta fått namnet Sælebotsvatnet? Eller kanskje kom han hit for å finne inspirasjon til smykkekunsten i ville fjellformer og glitrande fossar? Kva som er fint, kjem sjølvsagt an på auget som ser? På tur rundt Ålfotbreen er som regel ikkje dette filosofiske spørsmålet mest interessant. Hjernen har nok med å finne rute og fotfeste i dei steile hyllene som omkransar breen. Dessutan er dei fleste som går i området opptatt av å nå det høgste målet.

2

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

Dei skal på Gjegnen som kneisar loddrett som ein fjellbauta opp frå Bjørndalsvatnet. Der oppe er det fritt utsyn frå Jostedalsbreen til skipsleia. Kva er vel finare enn storslott utsyn og kjensle av å vere konge over folk og land? Turkompis Hallgeir Hansen og eg har også vore på Gjegnen denne laurdagen med datonummer 110616. Også vi fekk kongekjensla etter å ha klatra, sveitta og staka oss opp til det frie utsynet frå bre til hav. Sidan toppen på 1670 høgdemeter er omsverma av skyer og skodde det aller meste av året, var panoramaet der oppe ei kjensle av eksklusivitet. Her i lyngen over Gullsmedhytta osar det av sjølvtillit og mannsmot. Vi har svinga oss fleire kilometer ned over Gjegnalundsbreen på til dels krevjande føre. Vi har vore på vandring i 14 timar frå demninga ved Bjørndalsvatnet til Bukkenibba

på 1515 moh. Hallgeir fann ein trygg veg frå nibba ned til dei krongelete Y- og X-vatna på rundt 900 moh før vi gav oss i kast med 800 nye høgdemeter over hyller og breflater opp til toppen av Gjegnen. Det kjennest som vi har klart manndomsprøva og fått Gjegnalundsmerket, viss det hadde funnest eit slikt alternativ til Birken. Er vi ærlege, er det lett å kåre meistringsgleda til det finaste med heile turen. Sjølvtilliten får eit løft etter vellukka turar i dette landskapet. Men her vi ligg på rygg og kviler trøytte musklar, snakkar vi ikkje høgt om karstykket. Vi legg merke til at det er molteviser rundt oss på alle kantar og fornemmar den søte julesmaken. Det er som eit under at denne planten kan utvikle noko så saftig, velsmakande og søtt på eit par månadar med snø og is rundt seg på alle kantar. Det minner oss om ein annan tøffing som lyste


Kveldssola over Nordfjorden testa rosafargane sine i Gjegnen og Kringsjåvatnet.

Etter mange års strev i snø og kulde, klarer issoleia å få fram blomster og frø. Finst det maken til livskraft?

mot oss mellom steinhellene på Bukkenibba. Der var issoleia på offensiven og hadde falda ut parabolen sin for å fange sol og varme. Vi beundra livskrafta som tåler hauststormane og vinterkulden her oppe, mens vi, to staute karar, har nok med å takle terrenget ein strålande junidag. Issoleia, der oppe i 1500 meters høgd, har truleg brukt mange år på å samle nok næring og energi i røtene før den klarer å få fram blomster og modne frø? No er den på oppløpssida før snødrev og kulde tek over kommandoen igjen om nokre veker. For eit strev, for ei kraft, for eit mot. -Issoleia kan godt få tittelen dagens finaste, seier Hallgeir men hallar til at den sterke kontrasten mellom det arktiske isaudet rundt Gjegnen og den brusande fossen med våryr vegetasjon her ved Sælebotsvatnet er toppen for kroppen. Han minner om at vi på ein time har sust gjennom tre klimasoner frå vinter, til vår og sommar.

Eg kan lett slutte meg til at variasjon er oppskrifta på eit godt liv, men har eit bilete fastbrent på netthinna. Sidan ingen av oss har vore på Bukkenibba tidlegare, vart vi gledeleg overraska over ein lang, elegant og trekanta snørygg på kanten av stupet. Eg fekk det føre meg at her har den utskjelte sørvesten vist seg frå si beste side og laga naturkunst med bukkeryggen som modell. Som eit mysterium har dei brutale kastevindane og virvelvindane pakka saman fjørlette snøfnugg til ein vakker, skulptur med 500 meter lange linjer og glatte, vinkelrette flater. Det kjendest som eit lite brotsverk å trakke på kunstverket, men vi orsaka oss med at sol og vind ryddar opp etter oss. Store snørenner og godt merka sti gjorde heimturen lett, mens kveldssola spegla seg i Nordfjorden og testa rosafargane sine i Gjegnen.

Den utskjelte sørvesten har også ei fin side: Den kan lage naturkunst på Bukkenibba.

Etter å ha svinga oss gjennom tre klimasoner, ligg vi i lyngen over Gullsmedhytta og lurer på kva som er høgdepunktet på turen?

3


LEIAR

INDRE SUNNFJORD TURLAG

Bli kjend med fjella Kunnskapsåret 2017 FJELLVETT Friluftsliv krev kunnskap. Kunnskap byggjer ofte på eigne røynsler frå mange turar. Meistring er eit godt ord som fortel kva friluftsliv kan gje. Ei god meistringskjensle knytt til ein tur hugsar ein ofte lenge. Gjerne ein tur som vart ekstra utfordrande. Turlaget er glade for at mange òg vil styrke sin formelle kunnskap gjennom å delta på ulike kurs innan friluftsliv. Dei nye fjellvettreglane speglar at kunnskap er viktig. Det handlar ikkje berre om kva du har i sekken, men òg kva du har i hovudet, for å gjennomføre ein vellukka tur. NATURLEG KUNNSKAP Kunnskap om friluftsliv handlar også om livet i naturen: leve- og buområde for dyr og planter. Natur utan inngrep er ein verdi der ein kan oppleve stillheit, feste blikket på eit uforstyrra utsyn, sjå ein rein horisont eller oppleve rennande vatn. Turlaget og DNT arbeider medvite med å fremje argument om naturen og friluftslivet i saker som vedkjem våre allmenne interesser. Ikkje alltid er desse interessene dei same som dei som gjev mest økonomisk utbyte. BARNA SITT TURLAG Sogn og Fjordane Turlag kan notere ein svært stor auke i tal unge medlemmar. Vi har eit fylkesdekkjande tilbod med barneturlag i alle kommunane og fleire aktive DNT ung-grupper. Dette gjev gode høve til å formidle kunnskap om friluftsliv til dei yngste. Turlaget ser dette som ei av dei viktigaste oppgåvene: Eit aktivt og omfattande tur- og aktivitetstilbod til born og unge. Velkomen ut på tur med Turlaget! Særleg kjekt er det å møte deg som vert med på tur for første gong! Mange kunnige turleiarar ventar på deg kvar einaste helg året gjennom i Sogn og Fjordane Turlag! MARINO J. ASK Styreleiar - Sogn og Fjordane Turlag

4

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

Ønskjer du å verte kjend i fjella rundt Førde? Eller er du som dei fleste av oss, at du har ein eller nokre få favoritttoppar? Kvifor ikkje utvide horisonten og oppsøke fleire fjell? Gjennom TiTur inviterer Indre Sunnfjord Turlag til besøk på ti utvalde turmål i Førde og omland. Turane er lette til middels krevjande og passar for dei aller fleste. Alle som tek turen og registrerer seg i boka på toppen og i den nye appen til DNT Sjekk UT i perioden 1. juni til 1. oktober, er med i trekninga av fire gåvekort på tusen kroner kvar. I tillegg får alle som leverer turkort, ein brettekopp og panneband. Astrid på turlagskontoret tek imot korta og leverer ut deltakarpremiane. TiTur vart lansert i fjor, og alt første året leverte over 200 turgåarar (små og store) inn turkort. I alt vart det registrert nesten 21 000 besøk. Fordi eit av måla til TiTur er å gjere folk kjende i fjellheimen, er åtte av årets postar nye.

Indre Sunnfjord Turlag Leiar KJELL ARNE HJELLBREKKE E-post: istulag@gmail.com Tlf. 958 27 976

Den komplette lista over TiTur-toppar i 2017 ser slik ut: • Einehaugfjellet (Førde) • Førdsnipa (Førde) • Kjelstadnakken (Førde/Gaular) • Sandegga (Førde) • Venevassegga (Gaular) • Tindefjellet (Jølster) • Middagsfjellet (Jølster) • Storehesten (Gaular) • Smådalsnipa (Naustdal) • Blåfjellet (Naustdal)

Meir info på isturlag.no

Sandegga, 1093 moh, ligg sør for Mo-Holsavatnet med flott utsikt vestover Blægja-massivet. Sandegga er ein av toppane i TiTur kring Førde og det er også ein SjekkUT-topp. Foto: Børge Daviknes Klakegg.


ENERGI FRÅ NATUREN

Energirike opplevingar Det er mange måtar å hente energi frå naturen på. I Sogn og Fjordane Energi nyttar vi naturkrefter til å produsere miljøvenleg energi. Vi er opptekne av å gjere dette på ein skånsam måte slik at vi alle kan få energirike opplevingar frå naturen. sfe.no

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

5


INDRE NORDFJORD TURLAG

Jubileumstur over breen Vetledalseter–Slæom–Sota 16.–18. juni

Denne turen har stor breidde i innhaldet: Her er spennet frå frodig stølsdal og stupbratte nordfjordfjell, kryssing over Jostedalsbreen og til slutt vandring på lett sti i det avrunda landskapet austpå. Fredagen er det ein kort tur innover i Erdalen, forbi Storesetra og over Reset til Vetledalen. Vetledalseter er verdt eit besøk, og Indre Nordfjord Turlag er stolte forvaltarar av hytta med den lange historia. Natta på hytta bør bli god, for neste dag ventar mange meter stigning og mange kilometer over breen. – Det bør ikkje vere første turen ein går i år, svarar turleiar Sverre Sæten på spørsmålet om kven turen passar for. Turen plasserer seg godt i kategorien «ekspert». Turleiaren er spent på korleis det vil vere å kome seg inn på Vetledalsbreen og kor mykje snø som ligg der, men han reknar med det går greitt. – Oppover breen mot «Tors gryte» brukar det å vere ein del sprekkar, så det er ein fordel at det ligg att snø som gjer det lettare å krysse over her, seier

Sverre Sæten. Vidare over breen blir det truleg ein del tung gange i snøen. Ein går av breen på austsida av Kupevatnet. Vidare nedover mot Slæom er det ein fordel om det ligg att nokre snøfenner som vil lette kryssinga av steinurer. I alle fall må vi rekne med å krysse nokre mindre bekkar, fortel turleiaren. Etter dryge ti timar har ein forhåpentlegvis kome fram til den sjølvbetente hytta Slæom. På søndag går turen på DNT-sti ut Mysubyttdalen til Sota Sæter, der turfølgjet blir henta med buss tilbake til Oppstryn.

Indre Nordfjord Turlag Leiar OLAV HELMER AUFLEM E-post: olav.auflem@enivest.net Tlf. 414 65 056

Pause i Vetledalen på ca. 950 moh. Om lag halve stigninga på dagens etappe er unnagjort, men turfølgje har enno ikkje kome til brekryssinga. Foto: Brynjar Solheim Fossen nedunder Veteldalsbreen er eit eit mål for mange som går tur inn Vesledalen. Foto: Anne Rudsengen Pause ved Svartefjellet og Tors gryte. Foto: Brynjar Solheim På turen kan ein få denne utsikta mot Lodalskåpa med Tverrfjellet i framgrunnen. Foto: Brynjar Solheim

6

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017


TURPOSTAR

Turpostane blir digitale

Indre Nordfjord Turlag fyller 40 år Gjennom året vil det verte ulike arrangement og turar som er spesielt merkte jubileumsåret, som denne turen frå Vetledalseter over Jostedalsbreen til Sota Sæter. Laget vart skipa den 3. mai 1977 etter same mal som turlaga i Sogn. Dei første åra var mange av turane reine brevandringar som Skåla/ Bødalsseter– Lodalskåpa, på breen frå Flatsteinbu, Tystigen til Flatbrehytta og Vetledalen til Sota Sæter. Dette sette krav til utstyr og breførarar. Ei prioritert oppgåve i starten var difor å få utdanna flest mogleg breførarar. Allereie første året deltok 25 personar på brekurs på Bødalssetra. Hovudmarkeringa av jubileet vert på årsmøtet i byrjinga av november. Leiar i INT, Olav Auflem, ynskjer alle velkomne til å vere med på turar i jubileumsåret!

Foto: Brynjar Solheim

DNT SjekkUT er ein nyutvikla app der du kan registrere deg digitalt på ein turpost. Last ned SjekkUT-appen frå Appstore eller Google Play og sjå kva turpostar som er i nærleiken. Appen inneheld eit godt turkart med dei digitale turpostane. Når du går ut og har kome ca. 50 meter unna turposten, får du høve til å fortelje at du er der. Då blir “turposten” grøn, og du er registert. Då kan du leggje att ei melding i gjesteboka. Du kan ta eitt eller fleire bilde og skrive ein kommentar. Til dømes om snøforholda, kvaliteten på stien eller kva ruteval du tok for å kome til turposten. Alle som har lasta ned appen, kan lese denne informasjonen og vere betre budde før dei tek til på turen. – Sogn og Fjordane har utruleg mange turposter, trimpostar og turbøker på toppar, stølar og andre stader, seier Endre Kleiveland. Han bur i Sogndal, men arbeider for DNT sentralt og er prosjektleiar på den nye digitale turpostregistreringa. Han meiner det ligg veldig godt til rette for å opprette mange SjekkUT-punkt i fylket. Fleire lokale turlag har lagt inn sine turpostar alt, og fleire er på gang. Appen fungerer like godt offline som online, men informasjonen ein legg inn, blir ikkje posta før ein har dekning. – GPS-en verkar heile tida, men han tek litt batteri, så det kan vere lurt å vente med å slå han på til ein nærmar seg turposten. SjekkUT er i hovudsak eit nærmiljøtiltak som vi håpar mange vil nytte seg av, avsluttar Endre.

Endre Kleiveland er prosjektleiar for DNT SjekkUT. Han håpar mange vil nytte seg av det nye tilbodet.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

7


DNT UNG

Artig å få med seg nye på tur! DNT Ung i Luster er ei av dei mest aktive Ung-gruppene i fylket. Leiar Håvard Ruud (19) har stadig nye planar for turar og friluftslivsaktivitet. Håvard fekk interessa for friluftsliv inn frå han var liten og vaks opp i Jostedalen. – I heile oppveksten har eg vore ute, og eg vart teken med på tur av foreldra mine, svarar han på spørsmålet om korleis turinteressa kom. Han har vore med i DNT Ung sidan han var 13, og han har no vore leiar i kring fire år. – Det er artig å få med seg nye folk på tur, og gjerne dei som tenkte at dette ikkje var noko for dei, seier Håvard.

Turar i nærmiljøet DNT Ung i Luster har nokre faste årlege turar som er veldig populære, som skituren på påskeaftan og BaseCamp vinter på turlagshytta Fivla. I tillegg til det som er sett opp i programmet, får dei gjerne til fleire turar òg. I møte med turungdommar frå andre stader i landet ser Håvard kor heldige dei er i Luster, som har så gode tilhøve for mange fine turar i nærleiken i eigen kommune. – Alt ligg til rette for oss, vi brukar nærmiljøet til tur. Viss snøforholda ikkje er så gode når vi har sett opp turen til Ringstind, så kan vi finne ein annan dag eller gå ein annan tur. Til sommaren skal Håvard vere turleiar for den årlege fellesturen for alle ung-gruppene i fylket. Då blir det også tur i nærmiljøet, med overnatting på DNT-hytta Fast i Breheimen. Turen går frå Holmevatnet via Arentzbu til Fast, og over Hammarsdalsbandet til Vigdalen den 26.–27. august. – Til hausten vil vi prøve å få til eit lågterskeltilbod. Det er eit samarbeid med frivilligsentralen, der dei vil presentere friluftsliv til dei som føler at dette er noko framandt. – Vi vil vise korleis ein bør kle seg og kva ein bør ha med seg på tur, fortel Håvard, og han tenkjer at dei avsluttar dette korte kurset med ein båltur på Kom deg ut-dagen.

Håvard Ruud er leiar i DNT ung i Luster Turlag. Lustrafjorden er ein av mange «leikeplassar» som dei aktive ungdommane i kommunen nyttar. Foto: Mari Sønnesyn.

FOR DEG MELLOM 13 OG 16 ÅR

Basecamp

Støtte frå hovudstyret Det er stor aktivitet og mange Ung-medlemmer i Luster. Korleis får dei det til? – Godt hovudstyre og god økonomi, svarar Håvard. Han har vore på samlingar for DNT Ung for heile landet, og der høyrer han at andre slit fordi dei ikkje har pengar å bruke på ungdommane. I Luster Turlag er dei flinke til å legge til rette og støtte Ung-laget. Han nemner at han sjølv har fått dekt kurs innan både skred, bre og kajakk, og at ungdomsmedlemmene får dekt deltaking på BaseCamp både sommar og vinter. Elles så held det at det i utgangspunktet berre er to personar frå eit årskull som er interesserte i å vere med, då blir det gjerne med fleire, er Håvard si erfaring. – Kajakknaustet er nok også ein grunn til at vi får ein del ungdomsmedlemmer, trur Håvard. I naustet kan ein låse seg inn med DNT-hyttenøkkel og låne kajakk gratis viss ein er medlem. 24.–25. juni arrangerer ung-gruppa grunnleggande kajakkurs med utgangspunkt i naustet som ligg i Gaupnefjorden, litt utanfor Marifjøra. Håvard ber på ein ny plan, og det er å samle ungdom frå heile fylket i Jostedalen og arrangere ein BreCamp. Kanskje neste år?

8

Anne Rudsengen

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

BASECAMP er ein fin stad å lære meir om friluftsliv! Du bur på same leirstad og overnattar i hytte, lavvo eller telt. Det er alltid vaksne leiarar til stades som organiserer aktivitetane. Alle er med å lage mat og bidra på andre måtar. Ta kontakt med Astrid i Sogn og Fjordane Turlag for å få vite meir og for påmelding, tlf. 57 72 06 14 og sogturla@online.no. Følg med på heimesida og Facebook til DNT ung Sogn og Fjordane for oppdatert informasjon. Deltakaravgift: Medlemer i DNT 1500 kroner, 1800 for dei som ikkje er medlem. Sjå info på https://www.sftur.no/aktiviteter FJELLTERRENG 26.–30. juni: Tungestølen, Luster Lavvocampen er på Tungestølen på Veitastrond og ligg flott til for aktivitetar som brevandring, fjellturar, klatring og kanopadling. Du bur i lavvo med tilgang til sørvisbygg og toalett.

BaseCamp på Værlandet ligg godt til rette for sykkeltur. Foto: Espen Bruun

KYSTLANDSKAP 7.–11. august: Værlandet, Askvoll Her blir det kystbasert friluftsliv med aktivitetar som kajakkpadling, snorkling, ørnesafari, matlaging i strandkanten og mykje meir. Overnatting på Gamleskulen.


Steinart.no

– Set krefter sving

Vi er med Sognekraft er ei mangfaldig bedrift som heile tida er opptekne av å følgje med i samfunnsutviklinga, samtidig som vi leverer viktige produkt på ein berekraftig og trygg måte.

ngsi n e r t t t Di et! k l y f i r e sent om n n i m o K ss! o v ø r p og

Tren inne – bli betre ute!

Fylkets største treningstilbod. Du finn oss i Førde, Florø, Sogndal og Sandane.

Kom innom og få ein GRATIS prøvetime! www.spenst.no

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

9


ÅRDAL GÅLAG

På tur kvar onsdag “Hadde aldri kome på denne plassen hadde det ikkje vore for gålaget!” Gunvor Nordås er leiar i Årdal Gålag og fortel opp att noko ho får høyre fleire gonger i året. Årdal Gålag har 10-årsdag i år og kan sjå tilbake på ein imponerande høg aktivitet med stor deltaking. “Føler meg mykje sprekare no enn i vår” er ei anna tilbakemelding som går att om hausten. Turmagasinet er med Gunvor på ein liten inspeksjonstur før sommarsesongen startar. Turen går til Moakamben i Øvre Årdal, og på delar av denne strekninga er den første onsdagsturen for sesongen planlagd. Gunvor er peikt ut som leiar for gålaget på livstid. Det er ei oppgåve ho utfører med stort engasjement og glede. – Eg opplever det ikkje som noko arbeid når det er så kjekt! svarar ho på spørsmålet om det ikkje blir mykje organisering og papirarbeid. Det er vanskeleg å forstå at ho går i sitt åttiande år, der ho klyv lett oppover den bratte og steinete stien. – Her håpar vi på å utbetre stien, slik at det blir lettare å kome seg opp og ned, seier Gunvor. Ho fortel at sjølv om det kjem til yngre turdeltakarar i gålaget, er det mange som har vore med heilt frå starten, og då har vi jo vorte ti år eldre alle saman, ler ho. Alderen på turdeltakarane er frå midt i 60åra og heilt opp til nærmare 90 år. På dei første turane om våren brukar vi tid på å gå igjennom turane som er sette opp utover sommaren, så alle veit kva ein kan vente seg. – Ingen er gamle, ein blir berre eldre og eldre, seier Gunvor. Då ho var initiativtakar til å starte Årdal Gålag i 2007, var det mange som vart med som hadde vore aktive i hovudlaget Årdal Turlag tid-

10

Årdal Gålag er her på tur til Korenosi med utgangspunkt i Tindevegen. Flott høgfjellsterreng med utsikt til 2000-meterstoppane i Hurrungane. Foto: Odd Øvregard.

Kvar onsdag kl. 10:00 frå april og ut oktober går Årdal Gålag på tur. Her er programmet vidare utover sommaren:

Gunvor Nordås er leiar i Årdal Gålag som er ein del av Årdal Turlag. Gunvor ser fram til ein ny og aktiv tursesong i år. Foto: Anne Rudsengen.

legare. Gjennom den ti-årige historia til gålaget har i alt 173 ulike personar vore med. Det gode ryktet om gålaget spreier seg, og Gunvor høyrer at folk ser fram til å få fri midt i veka: “Berre eg blir pensjonist, så skal eg vere med!” Ho trur at det er det gode samhaldet og at dei har det så kjekt på tur, som er grunnen til at så mange er med. På mest alle turane, både i eigen kommune og i nabokommunane, har dei med lokalkjende som fortel om stadene dei besøker, noko turdeltakarane set stor pris på. Vi har skrive oss i boka på Moakamben, og Gunvor har fortalt at dagsturhytta i Årdal skal stå der og at gålaget tek ansvaret for ho. På veg ned ser ho at stien dei har tenkt å gå nokre veker seinare, er i våtaste laget. – Ja, då får vi kanskje finne ein alternativ tur, seier Gunvor der ho lettbeint går vidare og er klar til å ta fatt på ein aktiv tursesong for Årdal Gålag. Anne Rudsengen

24.5. Toril–Hovden 31.5. Nedrehegg Skår–Lærdal 7.6. Slettedalsvatnet 14.6. Saltbujuvet–Ofredalen 21.6. Nåli–Stalheim 28.6. Buvassnosi (5.7. Ferie) 26.7. Bergsetbreen 2.8. Vardevegen–Sognefjellet 9.8. Grånosi–Fardalen 16.–18.8. Overnattingstur 23.8. Kvittingsmorki 30.8. Kyrkjestølen–Grønevatnet 6.9. Galden–Tyin 13.9. Skårsnosi–Filefjell 20.9. Svarteknippa 27.9. Hytta–Li–Fardalen 4.10. Kolabotnvatnet 11.10. Ramsøyni 18.10. Bygdevandring 25.10. Bygdevandring

Årdal Turlag Leiar KRISTIN HESTETUN E-post: aat@ardalturlag.no Tlf. 957 90 165


Vinn denne bilen! Det skal lønne seg å vere aktiv! Difor gir vi vekk eitt års leasing av vår sporty VW Golf GTE til ein tilfeldig deltakar i Førde Opp, Skåla Opp eller Balestrand Opp. Deltek du på eitt av løpa, får du eitt lodd i potten, deltek du i alle løpa, får du tre.

Vil ein Golf kle deg? Meld deg på i dag!

19. august 2017

2. september 2017

16. september 2017

Vi har bilen som kler deg.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

11


Maritime vårnyheiter DAme

W Lyness coat 1699,-

W Kirkwall rain coat 1299,-

W HP Fjord Jacket 2499,-

W Crew insulator Jacket 1799,-

W Hild QD Pant 999,-

W Thalia Pant 599,-

HeRRe

Coastal Fleece Jacket 1299,-

Daeg 1/2 Zip 749,-

Raido Hooded Jacket 1199,-

HP Fjord Jacket 2499,-

HP Ocean polo 699,-

JuniOR

HeRRe

Speedcross 4 GTX 1800,K Voss Rainset Shell Pink/ Young yellow 599,-

XA PRO 3D GTX 1800,-

Wings Flyte 1400,-

DAme Xa Pro3d, str. 26-38 kr. 800,-

Speedcross 4 GTX W 1800,-

12

XA PRO 3D GTX W 1600,-

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

Øyrane 1, 6800 Førde, tlf. 906 12 222 • butikk.forde@nortekstil.no


FLORA TURLAG

Frå Opptur-varden på Brandsøyåsen ser ein utover på øyane som turen går over. Her ser vi frå venstre øya Reksta, som ligg framfor Kinn, så Skorpa, Batalden og Hovden som dei mest karakteristiske øyane. Foto: Siv Merete Stadheim

Øyane over – kystkulturvandring Søndagane 21. mai og 3. september I år er det 40 år sidan første «Øyane over»-turen til Flora Turlag vart arrangert – det seier vel det meste om at dette er ein populær tur! Og når ein høyrer turomtalen, blir ein overtydd: Start med båt frå Florø på morgonen, og i løpet av dagen får ein gå tur og oppleve i alt fire av øyane i Florøbassenget. På kvar øy er det minst to turalternativ. Hovden er første øya, og vi kjem i land i Hovdevågen. Då kan ein gå opp og over Vemannsrøysa (239 moh.) til Barekstad eller gå på veg langs sjøen dit. På Batalden er alternativet å gå opp på Store Batalden (492 moh.) og retur same veg, eller rusle i fjæra, gå på kunstutstilling eller ta turen til Stokksneset. Turen til høgste punktet, Blåkollen (392 moh.), er tyngste turalternativet på Skorpa. Dei to andre turane går i lettare terreng og den eine turen går ut til Båsundet. Kinn er siste øya med fleire tur-alternativ. Det en-

Astrid B. Eliassen orienterer om turen i Hovdevågen på den første øya, Hovden. Ein innhaldsrik dag venter turdeltakarane. Foto: Arnfrid Bergheim

klaste er tur-retur Kinnakyrkja. Så kan ein gå rundt øya enten gjennom Høyskaret eller Kinnaklova. Den luftigaste turen er opp på Søre Stauren (223 moh.) og tilbake til kaia. Astrid Breiland Eliassen var med på Øyane over for første gong i 1988, seinare som turleiar og no som koordinator og hovudturleiar. – Turen er ei kystkulturvandring med flott utsikt ut i havet og rundt i øyriket. Det er ein tur der vi går i kulturlandskapet og kan sjå tufter av gamle saltebuer og område der det stod store sildesteng. Kanskje møter vi på etterkommarane av dei spesielle svartfjes-sauene, seier Astrid, som trivst veldig godt på tur i øyane. Ho fortel om dei som møter opp og bidreg med historier og sel kaffimat. – Eg føler vi er velkomne, seier ho, sjølv om vi ofte er ein stor flokk på tur. 240 var vi på det meste ein gong, men det vart for mange. No har vi med omlag 70 turdeltakarar.

På øya Skorpa blir turfølgje sett i land rett på berget og så henta att i Skorpevåg. Foto: Arnfrid Bergheim

Turen er populær, og folk kjem langvegs frå for å vere med. I år set vi opp to turar og begge turane er i lag med Indre Sunnfjord Turlag. – Har du tenkt å vere med, så meld deg på i god tid, oppfordrar Astrid, som håpar på godt vêr. – Hugs solkrem og godt med drikke, legg ho til.

Flora Turlag Leiar SIV MERETE STADHEIM E-post: floraturlag@gmail.com Tlf. 900 24 795

Arne Grov nr. 3 frå venstre var ein av initiativtakarar til «Øyane over». Dei hadde sett at dei i Bergen arrangerte sjufjellstur og tenkte at noko liknande kunne ein få til i Flora òg.

Store Batalden på 492 moh. er høgste øytoppen ein kan besøke på turen. Her er flott utsikt utover havet, rundt på dei andre øyane og innover i landet. Foto: Arnfrid Bergheim

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2016

13


findriv.no

Tek deg til turen - og heim igjen. TURTIPS: Ta bussen frå Flåm til Østerbø, gå Aurlandsdalen til Vassbygdi og ta bussen tilbake til Flåm.

Foto: Sverre Hjørnevik, Fjord Norway AS

Finn din «fjelltur» på www.kringom.no

REISEPLANLEGGAR - RABATTAR - TRAFIKKMELDINGAR

14

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017


KUNNSKAPSÅRET

Botanikk som sjekketriks i kunnskapsåret! DNT har valt 2017 til å vere kunnskapsåret. Korleis står det til med kunnskapen om natur- og friluftsliv, og korleis skal ein formidle han? For å drodle om dette inviterte Turmagsinet Liv Norunn Hamre i Sogndal Turlag med på tur. Ho sit i styret i Sogndal Turlag, der ho òg har vore leiar i to år. I enno fleire år har ho vore leiar i Barnas Turlag, og ho underviser og forskar på Høgskulen gjennom si stilling som førsteamanuensis i botanikk. Med andre ord: rette person til å svare på utfordringa! Turvalet fall på Flot i Barsnesfjorden, ein av dei 20 turpostane til Sogndal Turlag.

Naturkunnskap – Tematurar trur eg vi gjerne kan arrangere fleire av, seier Liv Norunn. Det er mange interessante tema ein kan ha på turar, og det er mykje kunnskapsrike folk rundt om som kan bidra. Soppturar, fugleturar, og så har vi villblomedagen, geologidagen og kulturminnedagen ramsar ho opp. Kulturlandskapsturen vi hadde i fjor på Grinde på Leikanger, var vellukka. Då var professor Ingvild Austad med og viste fram og fortalde om styvingstre og kulturlandskap. Turen var annonsert som seniortur, og det var ein gjeng kunnskapsrike og spørjelystne turgåarar som var med.

Naturkunnskap i blomsterenga. Sogndal Turlag arrangerte i fjor seniortur med tema kulturlandskap til Grinde på Leikanger. 14. mai i år vert det ein liknande tur med start på Hella i same kommune. Foto: Liv Norunn Hamre

rot, ei bregne som er grøn heile året. Vi tek ein bit av rota og kjenner på lakrismaken.

Allmennkunnskap må lærast

Sjølv om det er tidleg om våren, finn turleiar og botanikar Liv Norunn Hamre nytt liv blant vise lauv. Hårfrytle er ei av plantene som står på pensumlista til studentane hennar. Foto: Anne Rudsengen

Vi går oppover i retning turmålet, og før vi har kome på stien, har Liv Norunn fått auge på noko som veks i vegkanten. Vårpengeurt! Ei lita unnseleg plante har kika fram under ein liten steinhammar. Litt lengre oppe i lia blir det bråstopp igjen. Då er det ei hårfrytle som har teke sjansen på å dukke opp midt i stien. – Det er lurt å legge pausane på stader der det er noko spennande å sjå og lære, tipsar Liv Norunn. Og der er det jammen meg også ei sissel-

Som førelesar får Liv Norunn tilbakemelding frå studentar på at kunnskapen om plante- og dyrelivet gir ei større breidde i turopplevinga. Til og med å bruke botanikk som sjekketriks har ho fått tilbakemelding om frå ein mannleg student! Det verka visst både på yngre og eldre jenter. – Eg opplever ei auka natur- og miljøinteresse blant studentar. Det blir arrangert bytedagar, og det er meir gjenbruk. Og så har plastforbruket fått stor interesse. Interessa og kunnskapen om natur ser ut til å vere veksande! I Barnas Turlag ser Liv Norunn kor mykje læring som ligg i dei aktivitetane dei har. Ofte er det tema som fugletur, fisketur eller lage seljefløyte på arrangementa, og gjerne med bålbrenning. På tur med Barnas Turlag glir kunnskapen inn undervegs. Born utviklar motorikk i ulendt terreng, og kanskje er det Turboreven som lærer dei kva som er lurt å ha med i sekken. – Det som er allmennkunnskap om friluftsliv for vaksne, må born lære – og då må dei vere ute i natur! Etter kvart kjem forhåpentlegvis også tankegangen om at ein må ta vare på naturen. Anne Rudsengen

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

15


FERSKINGKURS

Blir introdusert for friluftsliv I Ytre Sogn Turlag (YST) har dei fått DNT sitt Ferskingkurs inn i introduksjonsprogrammet for flyktningar. – Det er veldig vellukka! fortel Linda M. Hantveit som er initiativtakar og ein av kursleiarane. Ferskingkurset er introduksjon til friluftsliv. Det kan gå over fire kveldar eller to heile dagar. Det passar for alle som ønskjer å lære seg det grunnleggande om friluftsliv. I Gulen vart det i fjor arrangert eit eige Ferskingkurs for alle flykningane i kommunen. Dei var alle frå Syria, og det var ein veldig positiv gjeng, fortel Linda. Gjennom to dagar fekk dei lære om friluftslivskultur med allemannsretten, det var turgåing med praktisering i bruk av kart og kompass, og det var fiske og matlaging over bål. – Heldigvis regna det, ler Linda, då var det lettare å lære bort kva klede som eignar seg på tur i eit slik vêr vi har mykje av her. Gjennom kurset vart også deltakarane kjende med turstiar og tilbodet i det lokale turlaget. – Det ekstra kjekke er at fleire av dei som var med på Ferskingkurset, no er med på turar og andre aktivitetar som YST arrangerer, seier Linda: Det er den ekte integreringa!

På ferskingkurs lærer ein å bruke kart og kompass. Ahmad J. Sino og Jakob Rutledal har funne rett kurs. Foto: Linda M. Hantveit

Linda M. Hantveit i Ytre Sogn Turlag er initiativtakar og kursleiar for Ferskingkurs for flyktningar i Gulen. Her saman med, frå venstre: Liloz Almahmoud, Hawraa Mtan, Linda og Hala Mtan. Foto: Bassel Mtan

Ny turbok i Flora Frå hav til bre er turterrenget til Flora Turlag. I fjor laga dei ei flott og praktisk turbok i lag med kommunen. Kring 160 turar fordelt på sju soner er omtalte, og det er fleire oversiktlege turplanleggingskart fordelt gjennom boka. Kvar tur er vist med standard gradering med fargekode og oversikt over lengde, høgde og tidsbruk i tillegg til ei kort turomtale. – Turboka er knytt opp til omtalene på UT.no, fortel Arn-

16

frid Bergheim, som har vore i redaksjonen for boka. – På nettsida er det viktig å finne gruppa Flora Turlag, presiserer ho, slik at ein får den turen og omtalen som samsvarar med turboka. Boka er lekker og praktisk med spiralinnbinding, og her er mange bilde som inspirerer til tur i Flora!

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017


Gode turopplevingar startar med riktig utstyr og klede. Hjå Felleskjøpet har vi godt utval av begge delar.

Felleskjøpet Førde Firdavegen 18 6800 Førde

Felleskjøpet Skei Skei sentrum 6843 Skei i Jølster

Felleskjøpet Eid Osveien 10 6770 Nordfjordeid

Felleskjøpet Sandane Katthamrane 6823 Sandane

Felleskjøpet Stryn Perhusvegen 3 6783 Stryn

Felleskjøpet Sogndal Granden 39 6856 Sogndal

Felleskjøpet Lærdal Grønt Grandavegen 6 6887 Lærdal

Tlf.: 03520 www.felleskjopet.no

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

17


KEIPEN TURLAG

Open dag på Knekkevasshytta

LUSTER TURLAG

Søndag 14. mai

Knekkevasshytta ligg nær Svelgen i Bremanger. Startpunkt på turen er Sørdalstrappa, som går rett frå fv. 614 mellom Svelgen og Isane. Ein følgjer stien merkt mot Keipen. Etter ca. 2 km har ein kome til Knekkevasshytta. For nokre år sidan inngjekk Keipen Turlag ei leigeavtale med Sogn og Fjordane Energiverk (SFE), som eig hytta. Dette er eit hus som vart bygd i samband med kraftutbygginga i Bremanger, og i år er det 100 år sidan. – Huset var bustad for sjefane, og dei hadde eiga kokke, fortel Steinar Isane. Han er kontaktperson for hytta i Keipen Turlag og koordinerer restaurerings- og vedlikehaldsarbeidet som blir utført på bygget. – Vi har nokre spreke pensjonistar som legg ned mykje godt dugnadsarbeid på hytta, fortel han og legg til at det er SFE som kostar material og transport. Det er utført utvendig arbeid på hytta, og det er bygd terrassar på tre sider. I tillegg er det rydda utsikt, slik at ein ser langt ut over fjorden, kan Steinar Isane fortelje. – No held vi på å restaurere innvendig og får på plass senger. Huset er på to etasjar med i alt fem soverom og plass til åtte–ti personar, fortel han. For å bruke hytta må ein ta kontakt med Keipen Turlag, men kan hende blir det ei ordinær DNT-hytte ein gong i framtida. – Kvart år er det opningshelg på hytta. Då er det vertskap som serverer suppe og kake. Dei som vil bidra med litt støtte til hytta, gjer det, fortel Steinar. Han ønskjer nye og kjende turgåarar velkommen!

Keipen Turlag Leiar KIRSTEN GROTLE E-post: keipenturlag@gmail.com Tlf. 913 66 485

Steinar Isane er dugnadsmann på Knekkevasshytta. Frå hytta er det utsikt heilt ut i Frøysjøen. Foto: Kirsten Grotle.

18

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

Når ein startar turen til Vangsen frå Åsen, får ein kring 1500 motbakkemeter, noko som kan trigge både høgdemetersamlarar og motbakkeløparar. Her er det motbakkeløpar Øyvind Sundby Heiberg i lag med fjellmann og lokalkjende Kåre Reidar Åsen på tur oppover. Foto: Arne Fossøy

I reinen sine fotspor Vangsen (1757 moh.) Søndag 10. september – Dette er gromtoppen i Luster, seier Arne Fossøy, styremedlem i turlaget og turleiar på denne turen. – Men vi går ikkje den vanlege vegen opp, vi går ei brattare rute der vi følgjer Dyreskori. Han fortel at turlaget ynskjer å ta med folk opp denne spesielle vegen, både fordi han er meir spektakulær og at han ikkje er så mykje brukt. Turen går frå garden Åsen i Jostedalen og følgjer stølsvegen til Skorhamaren og Skåldalen. Med som lokalkjend er Kåre Reidar Åsen, som er lommekjend i fjellet her. Han har gått turen opp Dyreskori mange gonger. Denne ruta var meir brukt tidlegare og var lettare å finne når det var meir husdyr på beite. Men ein må lengre tilbake i tid for å finne opphavet til namnet Dyreskori. Namnet viser til den einaste staden reinen fann vegen på sørsida av Vangsen. I området er det funne fleire spor etter både dyregraver og bogastille som viser at reinen vart jakta på. – Vi kjem først opp på Vetlevangsen og følgjer ryggen til toppen, fortel turleiaren. Turen ned følgjer den vanlege vegen eit stykke og tek av ned i Åsaskaret og ned igjen til Skåldalen og til utgangspunktet i Åsen. – Det er ein bratt tur opp, men ei grei skor å gå i, utan klyving eller farlege parti, fortel Arne Fossøy.

Vangsen sett frå Vassdalsfjellet. Ruta går opp i dalen, på skrå til høgre opp Dyreskori og så ryggen rett til topps. Foto: Stein B. Næss.

Luster Turlag Leiar OLE SCHANKE EIKUM E-post: ole.schanke.eikum@gmail.com Tlf. 950 48 093


ANNONSE

ANNONSE

Radiomast og nodebu på Høgefjell i Gulen. Tilsette på teknisk avdeling i Enivest er avhengige av kart, kompass og lokalkunnskap på jobb. Foto: Torbjørn Os.

Enivest treng fjellvante folk Fleire tilsette på teknisk avdeling i Enivest er fjellvante folk, både på fritid og i jobb. Dei har sprunge på mange fjell og studert mange kart for at du skal få breiband. Dei same folka må ut når veret herjar som verst – for det er ikkje kven som helst som kan ta turen når utstyr blir øydelagt. – Det står eit hus overalt. Det er fjell og djupe dalar, og likevel bur det folk der, fortel Torbjørn Os. Han er teknisk leiar i Enivest, og har vore med frå starten. Frå den gang Enivest hadde eit slagord som spelte på den populære NRK-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu». – Det er ikkje rart at det er fleire episodar frå Sogn og Fjordane i den serien. Det er til desse, og liknande plassar, vi leverer internett, seier Torbjørn. Dersom ein bur avsides til, eller det berre er nokre få hus i enden av ein veg, blir det veldig dyrt å grave ned liner. Då er det radio-teknologien ein

nyttar, med opptil 30/30 Mbit/s hastigheit. Desse radiosendarane blir plasserte ut på ulike fjell, med optimal plassering i høve til dei som skal ha internett. – Det må vere fri sikt frå sendar til husa som skal ha internett, seier Torbjørn. – Då må ein gå mykje og teste ulike plasseringar.

Planlegging og trening – Det er ein prosess, seier Torbjørn. – Først planlegg vi med kart og har ein teknisk gjennomgang. Så reiser vi på synfaring for å sjå om planen er god. Der får vi kanskje ei aha-oppleving. Så justerer vi planen og tek ei ny synfaring. I løpet av denne perioden har vi bestemt kor utstyret skal setjast opp. Vi har også gått opp GPS-spor, som gjer det enklare å kome seg opp dei dagane det ikkje er like fint. Når vi skal setje opp nytt utstyr tek vi gjerne turane til fots. Vi må ofte ut å reparere i dårleg ver. Ein sjeldan gong når utstyret blir for tungt, må vi nytte helikopter. Bak Torbjørn heng ei rekke med diplom for ulike ekstremløp. Han har mange tunge turar i fjellet bak seg. – Vi er stort sett tre personar i Enivest som blir nytta som pakkesel, eller blir kalla ut i dårleg vêr; Johnny Solheimsnes, Arild Helle og meg. Felles for oss alle er at vi er over middels godt trena og fjellvante. – Eg har alltid nytta fjellet til både tur og trening. For meg er det kurant å bli kasta ut på ein fjelltur. Det er betalt trening, smiler Johnny, som er nettverkskonsulent i Enivest. Han fortel om ein tur til Atløyfjellet, der det ikkje var meldt spesielt dårleg vêr.

– Først planlegg vi med kart og har ein teknisk gjennomgang. Så reiser vi på synfaring for å sjå om planen er god, seier Torbjørn Os, på teknisk avdeling i Enivest. Foto: Jostein Vedvik.

– I følge vêrmeldinga skulle det blåse litt, men ikkje noko ekstremt. I realiteten måtte vi krabbe på alle fire for ikkje å blåse vekk. Det skal ikkje mykje til før det blir ille der oppe. Då er det godt å ha vore i fjellet før. – Under Urd i Enkelte dagar krev meir enn romjula 2016 måtte teknisk kompetanse, på jobb eg til fjells for å feilfor Enivest. Foto: Torbjørn Os. søke. Det var ikkje ordinær dag på fjellet og folk som såg meg legge i veg tenkte nok sitt, fortel Torbjørn. Både han og Johnny er klare på at ein ikkje kan gjere slikt om ein ikkje kjenner topografien, fjella og klimaet i Sogn og Fjordane.

Fjellvante folk – Ofte har vi 20-25 kilo utstyr med oss til topps. Vi er kanskje eldst, men vi har godt treningsgrunnlag, smiler Johnny, og fortel kva han legg i ordet fjellvant. – Det har med vegval og vurderingar som ligg logisk for ein. Kor kan ein gå, kva tyder terrenget, når skal ein ikkje gå og andre relevante vurderingar. Når vi får trøbbel, så kan vi bruke kart og kompass for å kome oss ut av det. Vi har mykje att for lang erfaring med å vere på tur. Både Johnny og Torbjørn nyttar ordet krevjande når dei skal beskrive korleis det er å bygge teknologisk infrastruktur i Sogn og Fjordane. – Heilt frå start av bestemte vi oss for at Sogn og Fjordane skulle få internett – trass i djupe dalar, høge fjell og spreidd busetnad. Kanskje er det årsaka til at nettopp vi kan levere, avsluttar Torbjørn Os.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2016

19


TURLAGSHYTTE

Alle foto: Mara Frattasio.

Endeleg på hyttetur igjen! – Vi er jo eigentleg fjellfolk, og i går kom hyttenøkkelen i posten, etter at vi har skaffa oss familiemedlemskap! Eg er på kafé med Jannike Skår når ho kringkaster nyheita. Den alltid blide og travle sunnmøringen som gjorde sogning av seg for over 15 år sidan. Jobb, husprosjekt og to aktive born på åtte og snart ti har blitt prioriterte. Men no blir det hyttetur. DNT-hyttetur! Vigdalsstølen blir første hytteturen for heile familien Frattasio Skår: Isis, Storm, Jannike og Mara. Hytta ligg i Jostedalen i Luster, og vinterstid er det ein ca. 3 km lang tur inn.

20

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

– Det er takksamt å ha med borna på ein slik hyttetur. Dei synest det var så kjekt å kome fram og oppdage kor koseleg det var på hytta. Då gløymer dei motbakkane og at det var litt tungt undervegs på turen inn. Etterpå hugsar dei berre alle dei positive opplevingane. På hytta følte vi oss veldig velkomne. Det var ryddig og reint, og det stod klart både ved og vatn, seier Jannike og Mara. – Å grave snøhole og spele kort, svarer Isis på spørsmålet om kva som var det kjekkaste med hytteturen. – Og så var det så fint å vere ved peisen og kose seg inn på hytta, seier Storm. Anne Rudsengen


1

2

S

S

torm og Isis er glade for å kome fram til hytta. Det var mykje snø å grave vekk for å kome fram til døra. Dei måtte også lage trappetrinn i snøen for å kome ned, og dei måtte grave ein gang for å kome bort til vedskjulet og utedoen.

torm er spent då han låser opp døra til hytta. Korleis ser det ut? Kva er det inne i hytta? Med DNT-nøkkelen har du tilgang til over 500 hytter rundt om i heile landet.

3

4

K

jempespennande å sjå kva slags mat som finst i matlageret. Storm fann mykje godt! Alle sjølvbetente hytter har eit matlager med diverse middagsmat, pålegg og dessert i boks eller pose, og her er også knekkebrød, kjeks, saft, kaffi og te.

N

oko av det første ein må gjere, er å finne ved, som gjerne ligg i eit vedlager, og fyre opp i omnen for å få varme i hytta. Før ein dreg frå hytta, tek ein inn ved og legg klar opptenningsved til dei neste turfolka som kjem.

5

6

J

H

annike serverer pannekaker på hytta utan å måtte bere med seg nokon av ingrediensane. Pannekakemiks finn ein på dei fleste hyttene, saman med både syltetøy og ofte nugatti. I kjøkkenkroken på hyttene er det primus til matlaginga.

yttene har dyner og pute, så du treng berre å ta med lakenpose, lett sengesett eller tynn sovepose. Som regel er det fleire madrassar enn det er sengeplassar, slik at nokon kan ligge på golvet.

7

8

I

sis synest det er kjekt å spele kort på hytta! Andre tradisjonelle hytteaktivitetar er gjettekonkurransar, lese i gamle hyttebøker eller DNT-årbøker eller berre slappe av og nyte stillheita og lyden frå vedomnen. Sjølv om det kan vere dekning på telefonen, treng ein ikkje bruke han.

D

ei fleste hyttene har utedo. Legg ein på litt strø, som gjerne står framme, så er det mindre lukt. Vatn finn ein i bekken eller eit oppkomme, og om vinteren kan ein smelte snø.

9

S

torm skriv ned og reknar ut kor mykje mat dei har brukt frå matlageret. Ein kan betale med pengar i ein forsegla boks, eller meir vanleg er det å gje DNT ei eingongsfullmakt frå kredittkortet sitt. Hugs også å registrere deg i besøksprotokollen når du kjem til hytta.

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

21


HYTTENE

Bli med på hyttetur! Vetledalseter I 2010 tok Indre Nordfjord Turlag over drifta av hytta gjennom ein leigekontrakt med eigaren. Vetledalseter er ei sjølvbetent hytte med lang og stolt historie. Rasmus T. Greidung (1875–1964) var bonde og breførar på patentruta over til Jostedalen, og han såg ei aukande interesse for turane. Selet han hadde, var ikkje stort nok til å huse alle turgåarane, så tidleg i 1920-åra fekk han bygd denne hytta. Sonen Tor Greidung tok over patentruta etter far sin og heldt fram med å føre folk over breen. Naturen her, med dalen og fjella og breen ikring, var Tor Greidung sitt kongerike! Tor sitt ønske var at mange skulle få oppleve dette. Indre Nordfjord Turlag har teke denne arven vidare.

Selje

3

Måløy

Nordf

Nordfj

orden

40 42 41 Svelgen

Kalvåg

n ee

10

1

r tb

Hyen

fo

Ål

11 Florø

Eikefjord

43 Naustdal

Skongenes Fyr

Førde

-For nokre år sidan var det mykje overnattingsbesøk på Skongenes, fortel Tor Magne Gangsøy, leiar i Ytre Nordfjord Turlag. Då var det snø i fjellet langt utover sommaren i indre strøk, så turfolk drog vestover. Det tek berre ein time å gå ut til fyret som ligg i Vågsøy kommune. Det kan vere fascinerande vêrhardt her ute, og sist vinter vart gjerdet kring tunet teke av vinden. No er det nytt gjerde og Skongenes innbyr til fleire besøkande.

7

Dale

Atløy

Sande

5

Krakhella Lavik

Råkenes Kva med ei helg på den freda husmannsplass i det lune øyriket i Solund? Råkeneset ligg idyllisk til mellom dei særprega konglomeratfjella. Om ein ikkje har båt eller kajakk og kjem seg på vatnet, så kan ein besøke mange små og større fjellknauser og få oversikt og utsikt.

Eivindvik

13

22

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

15

Holmedal

14

den fjor e n Sog


TURLAGSHYTTER 1

2

3

fjordeid

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Gjegnabu 2 Grøssete 3 Skongenes Fyr 4 Gravdalen 5 Råkeneset 6 Longevasshytta 7 Nipebu 8 Fivla 9 Fuglesteg 10 Blåbrebu 11 Grytadalsbu 12 Målsethytta 13 Jashaugbu 14 Avdalen gard 15 Massbu 16 Åsedalen 17 Solrenningen 18 Selhamar 19 Vatnane 20 Stølsmaradalen 21 Skogadalsbøen 22 Fanaråkhytta 23 Stølsdalen 24 Nørdstedalseter 25 Arenzbu 26 Sprongdalshytta 27 Fast 28 Vigdalsstølen 29 Navarsete 30 Olavsbu 31 Vormeli 32 Ingjerdbu 33 Vetledalsseter 34 Bødalseter 35 Flatbrehytta 36 Bjordalsbu 37 Kongshelleren 38 Flatsteinbu 39 Skålatårnet 40. Martinbu (Dagsturhytte) 41. Moldahytta 42. Knekkevasshytta 43. Kinn 44. Infimus (Rastehytte)

Stryn

39

Innvik

34

33 44

Sandane

26

6

n ee br s l da te s Jo

25

Skei

24 Fortu nsda len

38

27

22

28

Vassenden

35

12

23

9

8

21 31

29 Fjærland

20

Gaupne

30

32

4 14

2 Øvre Årdal

Årdalstangen

Sogndal

Høyanger

Balestrand

Kaupanger

Leikanger

Filefjell Lærdalsøyri Vik

17

19 16

12

13

Stølsheimen

36

18

Aurlandsvangen

37

15

33

40

41

42

43

44

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

23


AURLAND TURLAG

Upsete–Flåmsdalen Laurdag 2. september Mange trur nok at Upsete ligg i Ulvik eller Voss kommune, ettersom den gamle stølsgrenda ligg vest om vasskiljet. Men sidan 1941 har Upsete høyrt til Aurland kommune. Her støla bønder både frå Flåm og frå Ulvik i Hardanger i tidlegare tider. Upsete er også ein stasjon langs Bergensbana, og han ligg på vestsida av Gravhalstunnelen. På austsida av tunnelen ligg Myrdal. I samband med bygging av Bergensbana vart det bygd ein anleggsveg frå Kårdal, som ligg nede i Flåmsdalen, og opp Ugjersdalen mot Upsete. Etter kvart vart det bestemt at Gravhalstunnelen ikkje skulle stoppa øvst i Ugjersdalen, men gå heilt til Myrdal. Vegen opp Ugjersdalen var difor på eit vis bortkasta, om ein ser bort frå dei bøndene i Flåm som fekk ein lettare stølsveg. Turen startar med tog frå Flåm. Togtidene er ikkje klare enno, så det vert gjort kjent seinare. Fottu-

ren går frå Upsete langs den merkte T-løypa mot Kaldavasshytta. Etter 3 km tek me av på nordsida av Geitavatnet og følgjer vegen vidare ned Ugjersdalen til Kårdal. I Kårdalen tek me ein pause, kjøper kaffi og helsar på geitene. Frå Kårdal følgjer me gamlevegen på vestsida av dalen ned til Blomheller stasjon. Heile turen er om lag 12 km og godt eigna også for born som er vane med å gå på tur. Turleiarar er Kari Johnsen og Anita Løkken.

Aurland Turlag Leiar UNNI GRØNSBERG E-post: aurland.turlag@hotmail.com Tlf. 934 99 243

Ned frå fjellet følgjer me den gamle anleggsvegen ned til

Kårdal i Flåmsdalen. Foto: Kari Johansen

MIDTRE NORDFJORD TURLAG

Daurmål sett frå Årdalsstøylen. Foto: Kristin Grue Asheim

Vårskitur til Daurmål (1445 moh.) Søndag 21.mai

Det finst fleire fjelltoppar med dette eller liknande namn i Nordfjord. Fjellet Daurmål, som Midtre Nordfjord Turlag tek deg med på denne dagen, ligg mellom Breimsvatnet og Våtedalen. –På denne vårskituren ynskjer vi at alle deltakarane skal vere utstyrte med skredutstyr, dvs. søkestang, spade og sendar/mottakar. For dei som ikkje har slikt utstyr sjølve, har MNT ti sett som medlemmar får låne, seier Dag Apalseth som er eine turleiaren. Vi vil før avgang og undervegs ha ei kort innføring i korleis ein på tryggast mogleg vis kan ferdast i snøkledd fjell, med tanke på skred. Vi tek sikte på å starte turen frå øvste gardane

24

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

på Frøystad. Slakt og fint terreng innover flatene før vi dreiar meir mot sør og går mot ryggen som vi planlegg å fylgje til toppen. Rett under toppen vert det brattare, og det vil verte meir utfordrande å ta seg fram. Eit alternativ kan vere å setje ifrå seg skia og gå til fots siste delen til topps. På veg oppover egga vil ein sjå ned på Breimsvatnet med Kandal og fjellet Skjorta på den andre sida. Før turen lyt vi vurdere m.a. samansetning i gruppa, snømengde, skavlar og skredfaren. Det kan difor vere eit alternativ at vi startar litt høgre, ved Årdalsstøylen, og går innover mot kanten av Våtedalen. Her fylgjer vi ein rygg oppover og får Svartevatnet ned på høgre side før vi dreiar meir vestleg siste del mot toppen. Korleis returen vert, er som nemnt avhengig av korleis forholda er i fjellet. Det kan også vere

aktuelt å gå turen som ein rundtur, fortel Dag. Høvelege ski er randonee-, telemark- eller fjellski. Vi vil òg nemne at denne turen er gradert som ekspert, så det er greitt å ha med stegjarn og gjerne ei isøks. MNT har ein del stegjarn som medlemmar kan låne. Turleiarar er Jarle Helgheim og Dag Apalseth.

Midtre Nordfjord Turlag Leiar KATRINE FJELLESTAD ASKE E-post: mnt@dnt.no Tlf. 474 56 485


Kontakt oss for synfaring og verdivurdering tlf. 578 29 700

På tide med nytt krypinn? Vi sel det gamle for deg! Som fylkets største eigedomsmeklar kjenner vi eigedomsmarknaden der du bur! Vi har kontor i Førde, Florø, Sogndal og Stryn. TIL SALS:

HOLTANE HYTTEGREND - Vassenden i Jølster

Tomteprisar frå 490 000,-

Sjå fleire eigedomar på www.ssf.no/eigedom

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

25


Din lok

Din lokale kraftleverandør

FAGHANDELEN INNAN TREL AST OG BYGGEVARER

FORN

Vi er også leverandør av:

Din lokale kraftleverandør av

FORNYBAR Din lokale kraftleverandørENERGI av

Natur –

FORNYBAR ENERGI VÅRE LOKALE KLAPPET & KLART PROFFAR

Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

Fjaler: Entreprenør Arild Yndestad, Gaular: Harald Kapstad AS Førde: Byggteam AS, VM Bygg AS

6813 Førde, Tlf. 57 72 18 00 E-post: egil@farsundbygg.no post@farsundbygg.no

Man-fre 730-1630 tors 730-18 laur 930-14

Følg oss på:

xl-bygg.no

til nytte og glede oss på tlf. 57 72 23 00 glede og nytte-Kontakt Natur – tilNatur Den lokal drivkrafta!

www.sunnfjordenergi.no www.sunnfjordenergi.no Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

®

®

Ein aktiv støttespelar i lokalmiljøet

MAMMUT NOVA MID KIDS BARN/JUNIOR

www.sunnfjordenergi.no

1299

En glimrende tur og fjellsko for barn og junior. Yttersåle med to gummimykheter. Gore-Tex gjør den er vanntett og godt pustende.

1999

MAMMUT NOVA MID II GTX® DAME FJELLSKO DAME/HERRE

Fantastisk passform og MemoFoam innermateriale rundt ankel, over vristen og i hele innersålen bidrar til at de nesten ikke trenger å bli gått inn. Føles ut som joggesko.

2499

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

2199

Rendyrket fjelløpesko! Ultra Raptor GTX gir deg det du trenger for å tilbakelegge mil etter mil på fjellstier. God demping, suverent grep, lav vekt og høy komfort.

En lett, komfortabel og svært anvendelig lavsko i tekstil for bruk i variert terreng. Gore-Tex®-membranen og kallosjeringen gir økt slitestyrke.

SALEWA TRAINER MID DAME/HERRE

1999

2499

Den perfekte sko for varierte eventyr! Salewa Mountain Trainer Mid er en perfekt allrounder, og en hybrid mellom klassiske fjellsko og topptursko.

ERDAL SPORT Tlf. 57 72 29 30

26

LA SPORTIVA ULTRA RAPTOR DAME/HERRE

ALFA KNAUS ADVANCE DAME/HERRE

ALFA KVIST ADVANCE DAME/HERRE

En lett, komfortabel og anvendelig hikingstøvel for bruk i teknisk terreng året rundt. Den patenterte sålen gir svært godt grep. Gore-Tex®membranen holder bena tørre og varme på fuktige dager.

®


LÆRDAL TURLAG

Vandring langs Historiske vegar Frå Seltun til Borgund stavkyrkje. Søndag 10. september Kongevegen gjennom Lærdal vart bygd i åra 1790–1793, og er i dei seinare åra restaurert med hjelp av sherpaer frå Nepal. Partiet gjennom Galdane og særleg Vindhella er eit imponerande byggverk som turlaget no gjerne vil syna fram gjennom å arrangera denne familieturen. Me startar ved Seltun bru. Ein kan parkera i Koret. Me går den gamle vegen forbi Seltøyni og opp mot Galdane, der me mellom anna kan sjå mange forsvarsstillingar frå 2. verdskrig, fortel turleiar Trond Øyen Einemo. Her blir det ein rast og informasjon om husmannsplassen Galdane. Vidare går turen over «De tvende Sokne Broer» – nybygde etter originale teikningar frå 1794. Me kjem etter kvart fram til Olavsklemma, der ei kongesegn fortel at hesten til Olav den heilage sette baken mot fjellet for å gjera vegen breiare. Neste stogg er Sjurhaugfossen, som er så langt opp laksen går i Lærdalselvi. Så går me over Øygardskleivi og tunneltaket til E16 og fram til Husum hotell på den originale kongevegen. Me tek ein rast på Rimskjold før me tek fatt på den flotte Vindhellavegen. Her er det mykje veghistorie gjennom fleire generasjonar som me blir gaida igjennom, fortel turleiaren. I Vindhellaskaret er det og frå gamalt av bygd forsvarsverk, der stein og tømmerstokkar kunne røysast ned i vegen i skaret her. Vidare fram til Borgund stavkyrkje. Lærdal Turlag syter for transport tilbake til Seltun Bru/Koret.

Vindhellavegen. Vegbyggverk i øvste klasse! Foto: Rolf Engløkk Olavsklemma. Om Olav den heilage nokon gong kom med hest gjennom her, får me vel kanskje aldri greie på.

Lærdal Turlag

«De tvende Sokne Broer»: Her har det kome opp att same type bruer som vist på teikningar og i skriv frå slutten av 1700-talet. Foto Rolf Engløkk

Leiar TROND ØYEN EINEMO E-post: Trond@einemo.no Tlf. 916 20 086

Stien går i slake svingar ned Skarbakken og utsikta strekk seg ut heile Supphelledalen. Foto: Anne Rudsengen

SOGNDAL TURLAG

Veitastrond–Fjærland Søndag 17. september Dette er ein klassisk og populær tur der me går den gamle ferdselsruta mellom desse to bygdene. På Veitastrond startar me ved vårstølen og går i slak stigning innover Snauedalen. Som namnet tyder, så er det lite med busker og tre innover dalen. Stien er ikkje like god heile vegen, men me går i eit ope og fint landskap. Litt inne i dalen kryssar me grensa til Jostedalsbreen nasjonalpark, og turen er ein av få kryssingar av nasjonalparken utan at ein går på bre. Anders J. Bøyum frå Fjærland har vore turleiar på denne turen mange gonger og skal vera det i år òg. Han har fleire historier frå tidlegare tider å fortelja undervegs. Supphelleskaret er vasskilje og kommuneskilje mellom Luster og Sogndal kommunar. Her brukar det å liggja att litt snø, men dei siste åra ikkje meir enn at

han er grei å gå på. Tidlegare på sommaren kan det liggja att hard snø i den litt bratte Skarbakken, noko som gjer at ein bør vera skodd for det. Nede i Supphelledalen får me eit flott utsyn opp til Vetle Supphellebreen til høgre. Meir vegetasjon på denne sida enn Veitastrond-sida, men det er grei sti. Turleiarar er Anders J. Bøyum og Arne Lerum, og det er påmelding til turen.

Sogndal Turlag Leiar ANNE SKAAR E-post: sogndalturlag@gmail.com Tlf. 900 70 257

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

27


Start turen hos oss!

Gode tilbod i butikken Masiknvask

Sommardekk og vinterdekk bør oppbevarast riktig når dei ikkje Vi kan tilby: er i bruk. På vårt dekkhotell får dei akuratt den behandlinga • Maskinvask dei krev i form av trygg lagring, dekksjekk og hjulvask. • Sjølvvask

• God plass til inn og utkøyring • Gratis mattevask • Gratis støvsugar • Stå under tak og vask bilen din

Velkommen til vårt dekkhotell.

Gode tilbod i Sjølvvask butikkenMattevask

Bestill time til dekkskift på vår nettside.

Førde Bil og Rekvisita • Tlf. 57 82 14 44

Vi har Alt du treng når du skal ut på tur Vi kan tilby: • Maskinvask • Sjølvvask • God plass til inn og utkøyring • Gratis mattevask • Gratis støvsugar • Stå under tak og vask bilen din

Førde Bil og Rekvisita •

DU FINN OSS PÅ AMFI FØRDE OG PÅ SJØKANTEN I SOGNDAL

28

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017


YTRE NORDFJORD TURLAG

Ytre Fure på Stadlandet Søndag 14. mai “Der ingen skulle tru at nokon kunne bu”, svarar Tor Magne Gangsøy, leiar i Ytre Nordfjord Turlag på spørsmålet om korleis han vil karakterisere turen. Han fortel at det ikkje bur nokon fast på Ytre Fure no, men det er den kjensla ein får når ein går, og det plutseleg dukkar opp hus. – Dette er ein familietur som passar for alle, seier Tor Magne. I fjor var han turleiar for dei kring 100 personane som møtte opp då dei arrangerte den årlege turen frå Indre til Ytre Fure. På kartet ser det stupbratt ut utover langs sjøen, men her slynger stien seg på ein smart måte utover. – Vi starter i fjøra og endar i fjøra, men på delar av strekninga går stien litt høgare opp for å kome vidare, fortel han, men forsikrar at det ikkje er krevjande parti på stien. Nokon kan oppleve at det er litt høgt ned nokre stader.

Etter kring ein times vandring dukkar dei velhaldne husa i Ytre Fure opp. Her blir turlaget gjerne møtt av dei som eig husa og nyttar dei til fritidsbustad. Kanskje kan ein også få høyre ei historie eller to frå gamle dagar. Om ein ikkje får høve til å vere med Ytre Nordfjord Turlag på turen, så er det ikkje vanskeleg å finne vegen utover og ta turen sjølv og returnere same veg. Ein stad for å oppleve havet og fjellet: Sildegapet på sørsida av Stadlandet.

Ansgar Lillebø i Ytre Nordfjord Turlag er fast turleiar på turen til Ytre Fure. Foto: Bjørn Helge Svoren

Ytre Nordfjord Turlag Leiar TOR MAGNE GANGSØY E-post: ytre.nordfjord.turlag@gmail.com Tlf. 489 55 867 Stien mellom Indre og Ytre Fure ligg godt i terrenget. Foto: Bjørn Helge Svoren

På Ytre Fure ser ein over Sildegapet til fjella bak Kråkenes i Vågsøy.

Foto: Bjørn Helge Svoren

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

29


BALESTRAND OG HØYANGER TURLAG

Høyanger–Måren Dette er ein klassisk tur i Høyanger: Å gå over fjellet til bygda Måren. Har du ikkje besøkt bygda før, så har du eit godt høve denne dagen! Turen startar i Dalsdalen, og då med kring 500 meter stigning på trapper langs den gamle røyrgata opp til Randen. Nokre gonger har det vore høve til å nytte trallebana, men det kan ein ikkje rekne med. På toppen av trappene følgjer ein anleggsvegen ein dryg kilometer, før ein tek av sørover før Roesvatnet. Her er stadvis litt sti og ei lita kneik i starten. Ved Sæbotnvatna er ein over i lettare og ope terreng, og snart er ein oppe på Draget, som er høgste punktet på turen

Søndag 30. juli:

og så vidt over 1000 moh. Her er god utsikt utover Sognefjorden og over til Stølsheimen. Viss ein tek ein avstikkar ned til Gråberget, kan ein sjå rett ned på Høyanger sentrum. Ruta går vidare til Blåfjellet og langs kanten av Høyangerfjorden, før ein slepper seg ned i Måredalen. Her kjem ein på sti og veg som ein følgjer heilt ned til fjorden. – Dette er ei klassisk rute som vi ønskjer skal bli halden ved like, seier Knut Strømmen, leiar i Høyanger og Balestrand Turlag og turleiar på denne turen, og han håpar at mange blir med denne dagen. – Kanskje kan vi få ordna litt servering medan vi venter på ferja tilbake til Nordeide, avsluttar turleiaren. Turen tek heile dagen, og ein må rekne med åtte–ni timar på sjølve gåturen.

Balestrand og Høyanger Turlag Leiar KNUT STRØMMEN E-post: post@bhtur.no Tlf. 913 49 383

Nydeleg utsikt frå turen til Måren. Her med utsikt ut Sognefjorden. Fjellvatnet til høgre er Bergsvatnet med Langenfjellet der Toppenhytta ligg. Foto: Knut Strømmen

YTRE SOGN TURLAG

Sauesnyken Hyllestad er no ein del av Ytre Sogn Turlag, og denne turen er eitt av dei tolv turmåla i YST sitt turhefte. Turheftet blir sendt til alle husstandane i Gulen, Solund og Hyllestad og er tilgjengeleg på nett. Sauesnyken (507 moh.) er eit populært turmål i Hyllestad og er også ein av fjelltrimpostane i kommunen. Turen startar på toppen av Heggebøfeltet, om lag 1 km frå Leirvik. Første del av turen går på traktorveg. I enden av denne er «Panoramautsikta», der det er ein liten rasteplass med benk. Herifrå går turen vidare gjennom ein fin fureskog og forbi Bråstadstølen og oppover til antennemasta og toppen. Turen tek om lag 50 minutt. Ynskjer du ein lengre tur, er

30

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

det fleire alternativ for å gå vidare, til dømes til Laviksåta. Frå toppen har du eit flott utsyn over Bøfjorden, ytre delar av Sognefjorden med Solund og indre del av Hyllestad, i tillegg til Lavikdalen.

Ytre Sogn Turlag Leiar WENCHE MIDTHUN E-post: ytresogn.turlag@dnt.no Tlf. 416 18 443

Turen opp til Sauesnyken går gjennom ein flott fureskog med mange fine klatretre. Foto: Katarzyna Lylund


Kinnaspelet Songen ved det store djup

17. og 18. juni 2017

TUREN TIL KINN OG TEATERET VED HAVET – EI OPPLEVING DU SJELDAN FINN MAKEN TIL! Kinnaspelet vert framført på øya Kinn vest for Florø, i samarbeid med Sogn og Fjordane Teater, musikarar og over 160 amatørar. MEIR ENN TEATER. Kinnaspelopplevinga startar med ei vakker båtreise gjennom skjergarden til Kinn. I tillegg til teater kan du gå turar i storslått natur, sjå kunstustillingar, høyre konsert i kyrkja og få omvisning der. Du kan delta på kveldsbøn og på søndagsgudsteneste. Berre å kose seg med mat og drikke, og treffe folk, er ein viktig del av Kinnaspelopplevinga.

Kjøp billettar på www.kinnaspelet.no Her finn du program og meir om spelet! For spørsmål, kontakt tlf. 57 75 25 30 eller e-post: kinnaspelet@gmail.com

www.softeater.no

HEI

FOTO: NIELS TANG

Bli med på guida tur til Kinn i sommar! Opplev Sagaøya Kinn og la deg bergta av øya, historia, middelalderkyrkja og den vakre naturen. Frå kystbyen Florø seglar lokalbåten mellom øyar og skjer ut til sagaøya Kinn. Guiden tek deg med på ei stemningsfull vandring til middelalderkyrkja, som er ei av dei eldste i landet. Turen til kyrkja tek om lag 30 min. i roleg gange langs ein 1 km lang grusveg. Omvisinga er ei tidsreise, der du får høyre om kyrkja si utvikling frå 1100-talet og fram til i dag. Du kan sjå deg om på øya på eiga hand etter omvisinga. Ein fottur rundt øya er ei flott oppleving. Det er også mogleg å overnatte i det gamle skulehuset på Kinn, som i dag blir drifta av Flora Turlag. Nøkkel får du til utlån på turistinformasjonen i Florø. Kvar dag i juli er det vertskap ved kyrkja på Kinn, og du kan vere med på bøn i kyrkja etter omvisinga.

VI HEIAR PÅ

SOGN OG FJORDANE TURLAG!

PERIODE: 19. JUNI – 19. AUGUST, Mandag / tysdag / torsdag / fredag: Avgang Florø kl. 10.00 / Ankomst Kinn kl. 10.30 Laurdag: Avgang Florø kl. 10.00 / Ankomst Kinn kl. 11.00 Retur frå Kinn kl. 15.15 på kvardagar og kl. 15.00 på laurdag. OBS! Alle må ringe til båten å melde fra om at ein skal vere med. Ver på kaia min. 10 minutt før båtavgang. BILLETTPRISAR: Vaksne: Kr. 240. Barn: Kr. 50. Student: Kr. 150. Familietilbod: 2 vaksne og 2 barn: Kr. 500. Prisen gjeld guida omvising i kyrkja og på øya. Båtbillett kjem i tillegg og må kjøpast ombord på båten. Guiding kun i Kinnakyrkja kan kjøpast ved kyrkja, ta med kontantar.

NATVIK, FLORØ

RUTETIDER RUTEBÅT:

INFORMASJON OG PÅMELDING: Flora Turistinformasjon, tlf. 57 74 30 00 E-post: mail@fjordkysten.no • Online booking: fjordkysten.no

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

31


UT PÅ TUR… i vår flotte natur

Værlandet Havhotell

Der himmel og hav møtast - og ord blir fattige

Featherlight superlett ryggsekk Trekopp medfølger! 18 liter - samanleggbar 25 liter - vekt 515 g 35 liter - vekt 630 g 45 liter - vekt 690 g 2 utvendige flaskelommer, innvendig rygglomme, brystreim m/fløyte, polstra skulderstropp.

Ope:

08-20

Tlf 578 20471 - Elvetorget, 3. etg. Førde

Spasertur i øylandskap, topptur til Alden, eller padling i havgapet? Hos oss fortset reisa også etter at du er komen inn.

Kjem du ut ein tur?

gjestehamn@vaerlandet.no tlf. 95 77 80 71 / 57 73 11 28 www.værlandethavhotell.no

Besøk oss på facebook!

Leverandør av modulhus Noen av fordelene med ny bolig fra Älvsbyhus: • Fast pris i 12 måneder fra bestilling og lave omkostninger. • Du kan flytte rett inn. • Rask montering og overtakelse. • Du trenger kun én leverandør og én kontrakt for hus og grunnmur. • Du får 5 års produktgaranti. • Du slipper uforutsette vedlikeholdsutgifter de første årene. • Lave strømutgifter pga. god isolasjon og svært effektiv oppvarming. • Du betaler en fast pris og slipper intense og uforutsigbare budrunder. • En bolig som passer deg!

Et smartere valg – både tidsmessig og for lommeboken! Les mer på www.alvsbyhus.no

Oppdag våre husmodeller og priser BESTILL NY HUSKATALOG I DAG!

32

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

VIL DU VITE MER? Kontakt forhandler av Älvsbyhus i Sogn og Fjordane

JOAR FRIBORG 90 20 01 95 joar@alvsbyhus.no


VIK TURLAG

Rundtur til Havren Søndag 1. juli:

FJELL- OG HYTTEKVISS

Arnt og Karma på ein av toppane i kvissen.

Fjell- og hyttekvissane har tidlegare vore lyttarkonkurranse på NRK Sogn og Fjordane. Alle kvissane er laga av Anne Rudsengen. 1) Det blir fortalt at kong Olav Kyrre vurderte å grunnlegge ein by nedunder dette fjellet. Det vart det ikkje noko av. Fjellet er eit landemerke og eit samlande symbol for kommunen det ligg i. Det går fleire stiar opp på dette fjellet, og den brattaste vert kalla Nipestien. Fjellet vart kjent utover landets grenser på 30-talet, då det skjedde ei stor flyulukke her. Hanne Finne står på trygg grunn på utsiktspunktet ved Havren, der ein ser beint ned i Framfjorden og over på bygda Nese i Arnafjorden på andre sida. Foto: Nils Gunnar Finne

Vik Turlag har denne dagen fellestur mot fjellet over Framfjorden. Turen startar frå Målsethytta på Vikafjellet. Felleskøyring frå Vikøyri opp dit. Målsethytta ligg ved Målsetvatnet på Vikafjellet, 875 moh. Derifrå går me beint vestover, i hellinga over Pyttane, vidare langs kanten på fjellet med utsikt mot Mannsbanen på andre sida av dalen. Framme ved stølen Rivedalen (Dale) tek me ein liten pause. Ruta vidare går delvis på sti og delvis utan i kupert terreng fram til «høgdepunktet» på turen: Havren 1064 moh. Her er det kjempefin utsikt tusen meter rett ned til Valsvik/Rundøyri i Framfjorden, og elles til fjella vestover i Arnafjorden og mot Stølsheimen. Det er ei imponerande utsikt, men heilt trygt for dei som elles er utrygge i høgda. Her vert det pause for å nyta utsikt og mat. Vidare går me no innover mot Turdalen, i hovudsak på sti, og fram til stølen som ligg fint til ved Krin-

glevatnet. Herifrå går me beint austover, til ei høgd på 1119 moh. Vidare på merkt sti, Vikafjellsruta, forbi Skadvatnet og på god sti tilbake til Målsethytta. Turen er forholdsvis lett med lite stigningar. Det kan vera litt blautt enkelte stader, spesielt i starten, så det er lurt å ha gode sko. Totalt er turen ca. 15 km, og ein kan rekna ca. seks timar gåtid med pausar. Ei fin naturoppleving!

Vik Turlag Leiar KAREN WEICHERT E-post: vik.turlag@dnt.no Tlf. 905 34 102

TURGENSEREN Wenche Midthun og Ron Overdevest frå Ytre Sogn Turlag (YST) viser stolt fram den nye Turgenseren. Ein god strikkegenser i ull med fjelltoppar, bølgjer og sjølvsagt den raude T-en! – No går alle med fleece, seier Wenche, kvifor ikkje bruke ein genser i staden – ein norsk tradisjon! Ho meiner turlaga kan vere gode førebilde og finne fram att til bruk av ullgenseren. Det er firmaet Ripsdamene i Gulen som har designa genseren på oppdrag av YST. Dei driv nettbutikk, så det er råd å kjøpe garnpakker frå dei og strikke seg ein slik genser.

2) Viss ein skal lage tønner etter gamlemåten, er det vanleg å bruke fure til tønnestavar og eit anna treslag til tønneband. Dette vanlege treslaget som ein bruker til tønneband, har eit dialektord som er mykje brukt her i fylket og som er første del av namnet på toppen vi skal fram til. Fjelltoppen er 583 meter høg og har ei flott utsikt både utover i øyane og innover i fylket. Dette er ein mykje besøkt topp, og startpunktet for turen er frå hovudvegen mellom to av byane i fylket. 3) Det er to toppar som har dette namnet i fylket, og vi skal til den toppen som ligg lengst aust i fylket. Toppen har ein spesiell fasong/ form som ein har henta frå det maritime språket, meir presist frå del av ein liten båt. Denne særprega detaljen på fjellet ser ein godt frå vegen nedunder. Her, nedunder fjellet, går det kvart år eit 8,5 km langt løp rundt ein liten fjordarm. Kanskje er dette fjellet fylket sitt svar på Trolltunga i Hordaland. 4) No skal vi fram til favoritthytta til tidlegare generalsekretær i DNT, Kristin Krohn Devold. Av alle turlagshytter og DNT-hytter i landet har ho altså sin favoritt her i fylket. Hytta er arkitektteikna for å passe inn i det spektakulære landskapet og vart sett opp for ca. 25 år sidan. ”Ei vill og kul plassering på kanten” er det nokon som har uttalt. Hytta er i kategorien ubetent, ho ligg nesten 1200 meter over havet og har seks sengeplassar. Hytta er oppkalla etter det store fjellet i nærleiken. 5) Det finst mange majestetiske fjelltoppar i fylket, men viss eg skulle plukke ut ein ut ifrå den profilen ein ser frå bilvegen, så må det bli denne. Delar av namnet på toppen gir assosiasjonar til husflid. Toppen er den høgaste i ein av dei tre kommunane han ligg i. Toppen er med andre ord grensefjell mellom tre kommunar. Og turen høyrer til i kategorien fem støvlar eller svart rute. Svar side 42

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

33


SOGN OG FJORDANE TURLAG

Praktisk informasjon: Prisen er: 4500 for medlem (5500 for ikkje-medlem), ungdom: 2500 for medlem (3500 for ungdom som ikkje er medlem). Dette dekkjer fem overnattingar på betente hytter, med tre-rettars middag, frukost og nistepakke kvar dag undervegs. Turleiarar er Kjell Kleiven, tlf. 992 42 772 og Mariann Svingen, tlf. 951 91 858. Bindande påmelding ved betaling til konto 3705 0332455 innan 30. juni til Sogn og Fjordane Turlag, sogturla@online. no, tlf. 57 72 06 14. Arrangøren tek atterhald om endringar i programmet med omsyn til vêr og eventuelle andre uføresette hendingar.

På denne hytte til hytte-turen i Jotunheimen er båttur, både på Gjende og Bygdin, ein del av turen.

I hjartet av Jotunheimen

Foto: Kjell Kleiven

24.–29. juli

Bli med på ein veke-tur frå hytte til hytte i Jotunheimen! Vi startar turen med å køyre til Fondsbu og overnatte der. På tysdagen går vi gjennom Veslådalen til Gjendebu, og på onsdagen går turen over Bukkelægeret med utsikt til Gjende. Då har vi kome til Memurubu, og her blir det to overnattingar. Surtningsue (2368 moh.), som er nr. sju på lista over dei høgste toppane i Noreg, står på programmet neste dag. Fredagen blir det båttur på Gjende tilbake til Gjendebu og avslapping der. Siste dagen, laurdagen, går vi gjennom Svartdalen til Torfinnsbu og avsluttar turen med båttur på Bygdin tilbake til Fondsbu og heimreise.

Sogn og Fjordane Turlag Dagleg leiar ASTRID KALSTVEIT E-post: sogturla@online.no Tlf. 57 72 06 14 Turfølgje på veg frå Fondsbu til Gjendebu gjennom Veslådalen. Foto Kjell Kleiven

34

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017


Rein Design

NYTT HOS DØSKELAND:

SANDSTRÖM

VINN EIN

SUVI

robåtar Frå kr 12.490,-

ØIEN!

Prøv den i rokonkurransen på Jølster Aurefest, 10. juni

TA KONTAKT FOR EIN HYGGELEG BÅTPRAT! VI ER TIL STADES MED STAND PÅ JØLSTER AUREFEST 10. JUNI.

av premiane Frå 15 tilEin20 fot på Jølster Aurefest

Hans Alexander Døskeland Tlf. 958 66 866 alex@doskeland.net

Andreas Erdal Tlf. 907 77 115 andreas.erdal@doskeland.net

Angedalsvegen 59 | 6800 FØRDE | Tlf. 578 22 808 | www.doskeland.net

findriv.no

ww

9.-10. juni 2017 Europas beste aurevatn ventar på deg i juni Fiskekonkurranse 10. juni med ein Volvo V40 Cross Country i premie!

VINN denne bilen!

Meld deg på her: o .n w.jolsteraurefest

ww

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

35


KURS

Fjellsportsamling med fotokurs Krossbu på Sognefjellet 25.–28. mai Kurs- og fjellsportutvalet i Sogn og Fjordane Turlag inviterer til opplevingsrike dagar i vårsnøen på Sognefjellet denne langhelga, med Kristi Himmelfartsdag på torsdagen. Det blir vårskiturar og tilbod om ein fellestur med breførar til Storebjørn ein av dagane. Det blir trening og erfaringsutveksling i å lese terrenget i høve sikkert vegval og tyding av snøprofilar, og øving i bruk av skredutstyr. Inne blir det mellom anna føredrag om å ferdast trygt på bre. Prisen dekkjer i tillegg tre overnattingar frå torsdag til søndag med frukost, niste og middag. Prisen er 2800 kroner for DNT-medlemmer og 3400 utan medlemskap. DNT ung (13–26 år) 2400. Friluftsfotograf Bård Basberg held fotokurs torsdagen. Pris for kurset er 750 kroner. Kontaktperson i Kurs- og fjellsportutvalet er Vigdis Flaten Kvamme, 48106362, vigdis.kvamme@enivest.net. Påmelding innan 5. mai til Sogn og Fjordane Turlag, 57 72 06 14, sogturla@online.no

Friluftsfotograf Bård Bassberg har teke dette flotte bildet. Bli med han på fotokurs på fjellsportsamlinga på Sognefjellet!

Klatring, nybyrjarkurs

Bulandet, Askvoll kommune 16.–18. juni Kurs- og Fjellsportutvalet i Sogn og Fjordane Turlag, i samarbeid med Njord AS, tilbyr grunnkurs i kajakkpadling. Kurset går over to dagar og vil gje innføring i padling, tryggleik, teknikk og bruk av padleutstyr. Overnatting på hytter og servering hjå Liv Gjørøy. Prisen er 4100 for DNT-medlemmer og 4600 utan medlemskap. https://www.sftur.no/aktiviteter/836396/

llestad

Padling, grunnkurs

Foto: Silje Marita Va

Har du lyst til å teste ut om det som er kåra til den nest sunnaste idretten du kan drive med, er noko for deg? Godkjende klatreinstruktørar lærer deg korleis du gjennom kunnskap og rett bruk av utstyr kan gjere klatring til ein trygg sport. Kurset er meint for nybyrjarar eller tidlegare klatrarar som føler at dei treng oppfrisking av kunstane. Kurset har plass til ni deltakarar og vert halde på Sagefloten i Breim. Dette klatrefeltet er omtalt som eitt av dei beste øvingsfelta i Noreg. Er vêret dårleg, kan ein av dagane bli i klatreveggen i Trivselshagen på Sandane. Du kan også prøve å ta «Brattkortet», som ein må ha for å sleppe til i mange klatrehallar. Prisen er 1500 for DNT-medlemmer og 1800 utan medlemskap. Ungdom under 18 år: 1200 for medlemmer og 1400 for ikkje-medlemmer. https://www.sftur.no/aktiviteter/836395/

Foto: Asle Veien

Sagefloten, Gloppen kommune 3.–4. juni

Stardalen, Jølster kommune 15.–17. september For deg som ynskjer ei turleiarutdanning, er dette fyrste trinn på turleiarstigen i DNT. Kurset startar fredag kl. 18:00 med DNT-ambassadørkurs som ein tek først. Resten av helga er grunnleggjande turleiarkurs. Kurset vert arrangert i Stardalen, Stardalen Hyttegrend. Kursleiarar er Roy Raasholm Fauske og Vigdis Flaten Kvamme. Prisen er 1600 kroner. https://www.sftur.no/aktiviteter/844638/

36

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

Foto: Roy Raasholm Fauske

DNT-ambassadørkurs og grunnleggjande turleiarkurs


Ill: www.piotrpucylo.com findriv.no

5. – 9. July juli5-9 2017 NORWAY 2017

FjordLagunen Ein møteplass og eit levande miljø for alle! FjordLagunen ligg vakkert og lunt til i sjøkanten på austsida av Dalsfjorden, 7 km frå Askvoll. På det 160 mål store området kan du nyte det opne landskapet med panoramautsikt over fjorden og fjella i bakgrunnen. Vi har vår eiga sandstrand på over 400 meter, og vår eigen lagune. Området er barnevenleg og tilrettelagt for alle aldersgrupper.

Få med deg årets toppopplevingar på Førdefestivalen!

SJØSPORTSENTER Det unike sjøsportsenteret opnar i mai 2017 og vil by på aktivtetar for både liten og stor. CAMPINGPLASS Ligg lunt til med utsikt mot lagunen og fjorden. Vi tilbyr heilårsleige på 120 kvm store plassar. Vi tilbyr også dagsleige. MARINA Vi har hamneplassar til små motorbåtar og daycruisarar. Båtplassar til sals.

20% medlemsrabatt på festivalpass!

VERKET PUB Ein populær møteplass for både fastbuande og tilreisande. Puben ligg ved området sin djupvannskai, så her kjem mange også sjøvegen. Her har vi pubkveldar med song og musikk, dans på kaia og god stemning til ut i dei små timar. Du kan óg leige puben til ditt eige arrangement. HYTTETOMTAR Vi har hyttetomter til sals i eit hyttefelt innanfor 100-metersbeltet. Tomtene har veg, vatn, avløp og straum opparbeida i tomtegrensa. Hytteeigarane har tilgang til vaktmeistertenester som tilkøyring av ved, vedlikehald, oppvarming, innkjøp og tilsyn.

www.fjordlagunen.no · Tlf. 41 55 23 50 · E-post: cecilie@utne.nu

I samarbeid med Sogn og Fjordane Turlag

/verketpub

Billettar på

fordefestival.no

Avtalebutikk for medlemmer i DNT

din-sport.no - tlf. 57 82 00 51 - 6800 Førde

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

37


BARNAS TURLAG

Leiarar i Barnas Turlag: BT Indre Nordfjord Turlag (INT) Renate Berstad

993 65 068

BT Flora (FT) Sissel Strømmen

901 80 067

BT Indre Bremanger (KT) Stine Mari Solheim 95938467 BT Ytre Bremanger (KT) Kari Songedal

901 29 570

BT Davik/Ålfoten (KT) Evy Dombestein

950 30 392

BT Værlandet og Bulandet (IST)

38

BT Førde (IST) Kristin Syltesæter

924 02 518

BT Fjaler (IST) Veronica Myklebust

918 11 208

BT Fosseheimen-Gaular (IST) Heidi Vallestad

992 46 066

BT Askvoll (IST) Anne Grethe Lien

909 88 542

BT Jølster (IST) Ronny Kjøde

952 96 150

BT Naustdal (IST) Torill Hukset

907 44 075

BT Sogndal (ST) Rita Bjelde

970 30 882

BT Leikanger (ST) Torbjørn Hasund

930 04 685

BT Lærdal (LæT) Sari Kumpula

977 44 121

BT Luster (LuT) Solveig Seim Lysne

900 74 335

BT Årdal (ÅT) Rune Furuborg

942 39 230

BT Gulen (YST) Monica Skjelanger Reknes

993 85 415

BT Solund (YST) Ingvill Storøy

474 09 482

BT Hyllestad (YST) Katarzyna Lylund

414 70 907

BT Kyrkjebø (BHT) Lisbeth Hovlandsdal Øvreås

977 51 083

BT Lavik (BHT) Cecilie Sande

959 33 044

BT Gloppen (MNT) Bjarte Lofnes Hauge

908 39 039

BT EID (MNT) Ragna Flatla Haugland

930 06 650

BT Vik (VT) Ellen Terese Harbakk

915 22 564

BT Vågsøy (YNT) Wenche Gangsøy

924 37 769

BT Selje (YNT) Malin Arvidsson

938 90 368

BT Stadlandet (YNT) Rebecca W. Hauge

948 57 901

BT Aurland (AuT) Anja Shöne

940 05 705

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017


7-setar • Automatgir • Cruise control • Automatisk klimaanlegg DAB+ radio • Hill assist control • Smart entry og start system + mykje •meir 7-setar Automatgir • Cruise control • Automatisk klimaanlegg DAB+ radio • Hill assist control • Smart entry og start system PRIUS+ + mykje meirSEVEN EXECUTIVE

Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • DAB+ radio • Nøkkelfri start • Regnsensor + mykje meir Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • DAB+ radio • Nøkkelfri start • Regnsensor NYE AURIS HYBRID ACTIVE SPORT + mykje meir

Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • Elektrisk opning og lukking av bakluke DAB+ radio + mykje meir Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • Elektrisk opning og lukking av bakluke NYE RAV4 HYBRID DAB+ radio + mykje meir ACTIVE S AWD

366 200,-* Pris frå SEVEN EXECUTIVE PRIUS+ 2 948,-/md* Privatleige 366 200,-* (startleige kr 50 000,-) Pris frå Fastrente 1,95%* 2 948,-/md* (startleige kr 50 000,-) Privatleige Vinterhjul utan 1,95%* tillegg i prisen. Fastrente

296ACTIVE 200,-* SPORT Pris AURIS HYBRID NYE 2 394,-/md* Privatleige 296 200,-* (startleige kr 40 000,-) Pris Fastrente 1,95%* 2 394,-/md* (startleige kr 40 000,-) Privatleige Vinterhjul tillegg i prisen. Fastrente utan 1,95%* Sportspakke utan tillegg i prisen. Vinterhjul utan tillegg i prisen. Sportspakke utan tillegg i prisen.

445ACTIVE 700,-* S AWD Pris RAV4 HYBRID NYE 3 891,-/md* Privatleige 445 700,-* (startleige kr 57 500,-) Pris Fastrente 2,95%* 3 891,-/md* (startleige kr 57 500,-) Privatleige Vinterhjul utan 2,95%* tillegg i prisen. Fastrente

Automatgir • • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • DAB+ radio • Automatisk klimaanlegg Nøkkelfri start Regnsensor+ mykje•meir Automatgir • • •Toyota Safety Sense Navigasjon Ryggekamera • DAB+ radio • Automatisk klimaanlegg NYE YARIS HYBRID LIFE Nøkkelfri start • Regnsensor+ mykje meir

Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • DAB+ radio • Nøkkelfri start • Regnsensor + mykje meir• Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Automatgir Ryggekamera • DAB+ radio • Nøkkelfri start • Regnsensor NYE AURIS HYBRID TS ACTIVE SPORT + mykje meir

Vinterhjul utan tillegg i prisen.

Toyota Safety Sense med radar • Sekvensielle blinklys • Sportssetar Varme i ratt • LED-lys framme og bak • JBL lydanlegg • Kollisjonsvern Adaptiv fartshaldar Automatiske fjernlys + mykje meir Toyota Safety Sense •med radar • Sekvensielle blinklys • Sportssetar Varme i ratt • LED-lys framme og bak • JBL lydanlegg • Kollisjonsvern NYHEIT! Adaptiv fartshaldar • Automatiske fjernlys + mykje meir

221 600,- (startleige kr 27 700,-) Privatleige 1 939,-/md* TOYOTA SUPREME TECH HYBRID 358Pris NYE PRIUS PLUG-IN 700,-* NYE YARIS HYBRID LIFE NYHEIT! C-HR HYBRID 1,95%* Fastrente 378 000,-* Pris (startleige kr 27 700,-) 1 939,-/md* TOYOTA C-HR HYBRID SUPREME TECH HYBRID 358Privatleige NYE PRIUS PLUG-IN 700,-* ELREKKEVIDDE 0,10 LITER PER MIL 1,95%* Fastrente OPPTIL(startleige 63 KM/LADING* 2 986,-/md* kr 50 000,-) Privatleige VED BLANDA KØYRING* 378 000,-* Pris Kjem i butikk i mai! ELREKKEVIDDE 0,10 LITER PER MIL Fastrente 2,95%* OPPTIL(startleige 5 63KM/DAG KM/LADING* 2. GENERASJONS 2 986,-/md* kr 50 000,-) Privatleige VED BLANDA KØYRING* Kjem i butikk i mai! PÅ REIN SOLENERGI* PLUG-IN-TEKNOLOGI Fastrente 2,95%*OPPTIL 5 KM/DAG 2. GENERASJONS PÅ REIN SOLENERGI*

Vinterhjul utan tillegg i prisen.

Pris AURIS HYBRID 311TS 400,-* NYE ACTIVE SPORT Privatleige 2 556,-/md* Pris 311 400,-* (startleige kr 40 000,-) Fastrente 1,95%* Privatleige 2 556,-/md* (startleige kr 40 000,-) Vinterhjul utan tillegg Fastrente 1,95%*i prisen. Sportspakke utan tillegg i prisen. Vinterhjul utan tillegg i prisen.

PLUG-IN-TEKNOLOGI *Inkl. frakt, lev. og reg.kostn. lev. Førde. Årsavgift kjem i tillegg. Ihht. NEDC vil rekkevidda variere ut frå køyremønster, utetemperatur og topografi (gjeld Prius Plug-in Hybrid). Rekkevidda og ladekapasiteten til solcelletaket (tilval på enkelte Prius Plug-in Hybrid-modellar), vil variere ut frå lokasjon, ver og årstid. Forbruk blanda køyring, utslepp CO2 og NOx: PRIUS PLUG-IN HYBRID (ved hyppig lading) frå 0,10 l/mil, frå 22 g/km, frå 0,8 mg/km. TOYOTA C-HR HYBRID frå 0,38 l/mil, frå 86 g/km, frå 9,6 mg/km TOYOTA C-HR bensin frå 0,59 l/mil, frå 135 g/km, frå 22,5 mg/km. PRIUS+ SEVEN frå 0,41 l/mil, frå 95 g/km, frå 6 mg/km AURIS HYBRID frå 0,35 l/mil, frå *Inkl. frakt, lev. og reg.kostn. lev. Førde. Årsavgift kjem img/km. tillegg. Ihht. NEDC vilfrå rekkevidda variere ut frå køy remønster, utetemperatur og topografi Prius Plug-in Hybrid). ogtil ladekapasiteten til solcelletaket *Inkl. frakt, reg.kostn. Førde.AWD Årsavgift kjem i tillegg. Ihht. NEDC variere ut køyremønster, utetemperatur topografi (gjeld Prius Plug-in (gjeld Hybrid). Rekkevidda og ladekapasiteten solcelletaket 82 g/km, frålev. 5,8og mg/km. RAV4lev. HYBRID frå 0,50 l/mil, frå 117 g/km, fråvil 9,2rekkevidda YARIS HYBRID frå 0,33 l/mil, frå 70 g/km, frå 6og mg/km. AURIS HYBRID TOURING SPORTS frå 0,36 l/mil, fråRekkevidda 83 g/km, frå 5,8 mg/km. (tilval på enkelte Prius Plug-in Hybrid-modellar), variere ut fråForbruk lokasjon,blanda ver og køyring, årstid. Forbruk blanda køyring, utsleppPLUG-IN CO2 og NOx: P RIUS PLUG-IN (ved hyppig lading) 0,10frå l/mil, 22 g/km, frå 0,8 mg/km. (tilval påmodell enkelte Prius Plug-in Hybrid-modellar), vil om variere ut frå lokasjon,vil ver og årstid. utslepp CO2 og NOx: PRIUS HYBRID (ved hyppig HYBRID lading) frå 0,10 l/mil, frå 22frå g/km, 0,8frå mg/km. Avbilda kan ha ekstrautstyr. Vi tek atterhald trykkfeil. TOYOTA C-HR HYBRID frå 0,38 l/mil, frå 86 g/km, frå 9,6 mg/km TOYOTA C-HR bensin frå 0,59 l/mil, frå 135 g/km, frå 22,5 mg/km. PRIUS+ SEVEN frå 0,41 l/mil, frå 95 g/km, frå 6 mg/km AURIS HYBRID frå 0,35 l/mil, frå 82 g/km, frå 5,8 mg/km. RAV4 HYBRID AWD frå 0,50 l/mil, frå 117 g/km, frå 9,2 mg/km. YARIS HYBRID frå 0,33 l/mil, frå 70 g/km, frå 6 mg/km. AURIS HYBRID TOURING SPORTS frå 0,36 l/mil, frå 83 g/km, frå 5,8 mg/km. Avbilda modell kan ha ekstrautstyr. Vi tek atterhald om trykkfeil.

Sportspakke utan tillegg i prisen.

Toyota Førde

Hafstadvegen 78, 6813 Førde • Tlf. 57 72 10 00 • toyota-nf.no

7-setar • Automatgir • Cruise control • Automatisk klimaanlegg DAB+ radio • Hill assist control • Smart entry og start system + mykje •meir 7-setar Automatgir • Cruise control • Automatisk klimaanlegg DAB+ radio • Hill assist control • Smart entry og start system PRIUS+ + mykje meirSEVEN EXECUTIVE

Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • DAB+ radio • Nøkkelfri start • Regnsensor + mykje meir Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • DAB+ radio • Nøkkelfri start • Regnsensor NYE AURIS HYBRID ACTIVE SPORT + mykje meir

Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • Elektrisk opning og lukking av bakluke DAB+ radio + mykje meir Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Ryggekamera • Elektrisk opning og lukking av bakluke NYE RAV4 HYBRID DAB+ radio + mykje meir ACTIVE S AWD

366 200,-* Pris frå SEVEN EXECUTIVE PRIUS+ 2 948,-/md* Privatleige 366 200,-* (startleige kr 50 000,-) Pris frå Fastrente 1,95%* 2 948,-/md* (startleige kr 50 000,-) Privatleige Vinterhjul tillegg i prisen. Fastrente utan 1,95%*

296ACTIVE 200,-* SPORT Pris AURIS HYBRID NYE 2 394,-/md* Privatleige 296 200,-* (startleige kr 40 000,-) Pris Fastrente 1,95%* 2 394,-/md* (startleige kr 40 000,-) Privatleige Vinterhjul utan tillegg i prisen. Fastrente 1,95%* Sportspakke utan tillegg i prisen. Vinterhjul utan tillegg i prisen. Sportspakke utan tillegg i prisen.

445ACTIVE 700,-* S AWD Pris RAV4 HYBRID NYE 3 891,-/md* Privatleige 445 700,-* (startleige kr 57 500,-) Pris Fastrente 2,95%* 3 891,-/md* (startleige kr 57 500,-) Privatleige Vinterhjul tillegg i prisen. Fastrente utan 2,95%* Vinterhjul utan tillegg i prisen.

Vinterhjul utan tillegg i prisen.

2017

REC LITE

SEA-DOO SPARK ®

MER MORO ENN DU KAN FORESTILLE DEG

Kurs i kajakkpadling

Vannscooteren Sea-Doo SPARK er i en klasse for seg. Den er leken og lett å kjøre, slik at alle i familien kommer til å ha det moro. I tillegg kan du velge mellom fem iøynefallende farger og en rekke tilpasningsAutomatgir • • Toyota Safety Sense • Navigasjon Toyota Safety Sense med radar • Sekvensielle blinklys • Sportssetar Automatgir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon Lær deg kunsten å padle kajakk – radio • Nøkkelfri start • Regnsensor muligheter, Ryggekamera • DAB+ radio • Automatisk klimaanlegg Ryggekamera • DAB+ Varme i ratt •tilleggsutstyr LED-lys framme ogog bak tilbehør. • JBL lydanlegg • Kollisjonsvern Adaptiv fartshaldar Automatiske fjernlys + mykje meir Toyota Safety Sense •med radar • Sekvensielle blinklys • Sportssetar Varme i ratt • LED-lys framme og bak • JBL lydanlegg • Kollisjonsvern NYHEIT! Adaptiv fartshaldar • Automatiske fjernlys + mykje meir

Fra kun

Nøkkelfri start Regnsensor+ mykje•meir Automatgir • • •Toyota Safety Sense Navigasjon i ein havkajakk Ryggekamera • DAB+ radio • Automatisk klimaanlegg NYE YARIS HYBRID LIFE Nøkkelfri start • Regnsensor+ mykje meir

+kajakk mykje meir • Cruise control • Toyota Safety Sense • Navigasjon ellerAutomatgir for flatt vatn. Ryggekamera • DAB+ radio • Nøkkelfri start • Regnsensor

NYE AURIS HYBRID TS ACTIVE SPORT + mykje meir Pris 221 600,Privatleige (startleige kr 27 700,-) 1 939,-/md* TOYOTA C-HR HYBRID SUPREME TECH Pris 311TS 400,-* Pris: NYE YARIS HYBRID LIFE NYHEIT! På introduksjonskurset presenterer deg for NYEvi AURIS HYBRID ACTIVE SPORT 1,95%* Fastrente kajakk og utstyr. Gjennom enkle øvingar lærer du å Privatleige 378 000,-* Pris 2 556,-/md* Privatleige kr 27 700,-) 1 939,-/md* (startleige TOYOTA C-HR HYBRID SUPREME TECH Pris 311 400,-* (startleige kr 40 000,-) bruke kajakk, åre, trekk og vest. Vi går gjennom Fastrente grunnleggande tryggleiksreglar. På grunnkurset øver Introduksjonskurs 1,95%* Fastrente 2 986,-/md* 1,95%* Privatleige Privatleige 378 000,-* (startleige kr 50 000,-) Pris (startleige kr 40 000,-) 2 556,-/md* Kjem i butikk i mai! Fire timar ein i tillegg på redningsteknikkar og god padleteknikk. Vinterhjul utan tillegg i prisen. Friluftsliv og førstehjelp er også viktige deler av Fastrente 2,95%* Fastrente 2 986,-/md* (startleige kr 50 000,-) 1,95%* Privatleige kr 1050,- (vaksen) Kjem i butikk i mai! kurset. Sportspakke utan tillegg i prisen. Vinterhjul utan tillegg prisen. Fastrente 2,95%* (barn) kri750,Kvar: Der du vil i Sogn og Fjordane, primært i Sunnfjord. Blueberry *Inkl. frakt, lev. og reg.kostn. lev. Førde. Årsavgift kjem i tillegg. Ihht. NEDC vil rekkevidda variere ut frå køyremønster, utetemperatur og topografi (gjeld Sportspakke utan tillegg i prisen. Prius Plug-in Hybrid). Rekkevidda og ladekapasiteten til solcelletaket vist her

KR. 63.300,-

blirPLUG-IN pårekna. HYBRID (ved hyppig lading) frå 0,10 l/mil, frå 22 g/km, frå 0,8 mg/km. (tilval på enkelte Prius Plug-in Hybrid-modellar), vil variere ut frå lokasjon, ver og årstid. Forbruk blanda køyring, utsleppTransportkostnadar CO2 og NOx: PRIUS Grunnkurs TOYOTA C-HR HYBRID frå 0,38 l/mil, frå 86 g/km, frå 9,6 mg/km TOYOTA C-HR bensin frå 0,59 l/mil, frå 135 g/km, frå 22,5 mg/km. PRIUS+ SEVEN frå 0,41 l/mil, frå 95 g/km, frå 6 mg/km AURIS HYBRID frå 0,35 l/mil, frå timar *Inkl. frakt, reg.kostn. Førde.AWD Årsavgift kjem i tillegg. Ihht. NEDC variere ut fråfrå køyremønster, utetemperatur topografi PriusTOURING Plug-in Hybrid). Rekkevidda og ladekapasiteten 82 g/km, frålev. 5,8og mg/km. RAV4lev. HYBRID frå 0,50 l/mil, frå 117 g/km, fråvil 9,2rekkevidda mg/km. YARIS HYBRID 0,33 l/mil, frå 70 g/km, frå 6og mg/km. HYBRID SPORTS frå 0,3616 l/mil, frå 83 g/km, frå til 5,8solcelletaket mg/km. Når: På førespurnad heile AURIS året.(gjeld (tilval påmodell enkelte Prius Plug-in Hybrid-modellar), vil om variere ut frå lokasjon, ver og årstid. Forbruk blanda køyring, utslepp CO2 og NOx: PRIUS PLUG-IN HYBRID (ved hyppig lading) frå 0,10 l/mil, frå 22 g/km, frå 0,8 mg/km. Avbilda kan ha ekstrautstyr. Vi tek atterhald trykkfeil. TOYOTA C-HR HYBRID frå 0,38 l/mil, frå 86 g/km, frå 9,6 mg/km TOYOTA C-HR bensin frå 0,59 l/mil, frå 135 g/km, frå 22,5 mg/km. PRIUS+ SEVEN frå 0,41 l/mil, frå 95 g/km, frå 6 mg/km AURIS HYBRID frå 0,35 l/mil, frå (vaksen) Varigheit: 82 g/km, frå 5,8 mg/km. RAV4 HYBRID AWD frå 0,50 l/mil, frå 117 g/km, frå 9,2 mg/km. YARIS HYBRID frå 0,33 l/mil, frå 70 g/km, frå 6 mg/km. AURIS HYBRID TOURING SPORTS frå 0,36 l/mil, frå 83 g/km, frå 5,8 mg/km. Introduksjonskurset er på fire timar. Avbilda modell kan ha ekstrautstyr. Vi tek atterhald om trykkfeil. (barn) Grunnkurset er på 16 timar.

kr 2800,kr 2100,-

Kveen Motor

Hegrevegen 15, 6781 Stryn tlf 404 36 433 - Epost: salg@kveen.as

WWW.KVEEN.AS

Gruppestorleik: 4-16 personar. Det blir gitt rabatt ved grupper over åtte personar.

Alt naudsynt utstyr, også tørrdrakt/våtdrakt, er inkludert.

Booking: gokajakk.no • post@gokajakk.no • +47 958 83 854

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

39


Varebilar

findriv.no

Treng du leigebil?

VI TILBYR EIT STORT OG BREITT UTVAL AV BILAR Kontakt oss når du treng leigebil, vi finn alltid ei løysing!

Stasjonsvogner Personbilar Skadd bilen? Dei fleste bilforsikringsselskapa tilbyr fri leigebil ved kaskoskadar. Sjekk at det er leigebildekning i forsikringa di og ta kontakt med oss for avtale.

Fjordane Bilutleige tlf. 57 72 50 80 FØRDE • SANDANE • STRYN • FLORØ • LEIKANGER • MÅLØY • SOGNDAL

Gode turkameratar

RUTEBILSTASJONEN • FØRDE

stort

Vi har utval av bruktbilar kan av lønebruktbilar seg å ta turen innom Vi har stort– det utval

- det kan løne segTa å kontakt ta turen innom og fortell ossoss! kva du er ute etter.

Ta kontakt og fortell oss kva du er ute etter.

Førde Halbrendsøyra, 6800 Førde Tlf. 57 82 99 00 www.opusas.no

Mândra

60 spreke butikkar!

Dokka

A/S Helle Fabrikker N-6982 Holmedal, Norway Tel.: (+47) 57 73 35 00

www.helle.no

40

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

Ope lagerutsal i sommar måndag–fredag kl. 09.30–15.00

VELKOMEN TIL AMFI SOGNINGEN OG SOGNDAL! AMFI Mykje å gle seg til. Alltid.

Granden 23, Tl ww


89

90

Spekeskinke Ringdal røkt/urøkt heil og halv. Pr. kg

I 2017 arrangera Målrock spanande turopplevingar i samarbeid med Utladalen camping og Bulder & Brak torsdag 10. august

Padletur i Årdal og Topptur til Lauvnostind To fantastiske alternativ med padletur på Årdalsvatnet/Årdalsfjorden, eller topptur til Lauvnostind som ragar 1980 moh.

fredag 11. august

Padletur på Tyinvatnet og Topptur til Uranostind Fredag tilbyr me også to alternativ, padletur på Tyinvatnet og topptur til fantastiske Uranostind som ragar 2157 moh.

199

00

Fenalår

Tilbodet gjeld til og med veke 22, ut mai.

musikkFestival og naturopplevingar

Ringdal heil. Pr. kg Ferskvaresjef, Monica Kandal og butikksjef, Rakel Sunde med produkta frå Ringdal .

Kombiner vakre naturopplevingar på dagtid med festival på kveldstid. Turane vert organisert med fellestransport og med erfaren turleiar. Førehandstinging og meir informasjon om Målrock og turprogrammet finn de på malrock.no. For ytterligare informasjon om padling/topptur, besøk utla.no eller bulderogbrak.no.

Janove // Gabrielle // Greni Sondre Lerche // Thomas Dybdahl Hjerteslag // Brut Boogaloo 9. - 12. august 2017

// w w w. m a l r o c k . n o

Coop Mega Førde

08-22 (20)

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017

41


ANNONSE

Overnatting i Sogn og Fjordane ASKVOLL Bulandsferie Nordre Gjelsa 6987 Bulandet Tlf 91691918 bulandsferie.no bulandsferie@gmail.com AURLAND Flåmsbrygga Hotell & Ægir BryggeriPub 5742 Flåm Tlf. 57 63 20 50 booking@flamsbrygga.no www.flamsbrygga.no Østerbø Fjellstove Aurlandsdalen 5745 Aurland Tlf. 57 63 11 77 post@aurlandsdalen.com www.aurlandsdalen.com

FØRDE

JØLSTER

STRYN

Førde Gjestehus & Camping Kronborgvegen 44 6813 Førde Tlf. 468 06 000 post@fordecamping.com www.fordecamping.com

Jølvassbu Camping 6847 Vassenden Tlf. 920 62 203 / 922 23 698 post@jolvassbu.no www.jolvassbu.no

Stryn Camping Heilårsope i Stryn sentrum 6783 Stryn Tlf. 57 87 11 36 post@stryn-camping.no www.stryn-camping.no

Scandic Sunnfjord Hotel & Spa Storehagen 2 6800 Førde Tlf. 57 83 40 00 sunnfjord@scandichotels.com www.scandichotels.no

Øvrebø Hytter og Motell Vassenden 6847 Jølster Tlf. 901 96 272 post@ovrebohytter.no ovrebohytter.no

Innvik Fjordhotell Rv60 Innvik 6793 Innvik Tlf. 57 87 49 90 post@innvikfjordhotell.no www.innvikfjordhotell.no

Sande Kro og Hotell 6973 Sande i Sunnfjord Tlf. 57 71 80 50 post@sandehotel.no www.sandehotel.no GLOPPEN Gloppen Camping og Fritidssenter AS 6823 Sandane Tlf. 57 86 62 14 / 414 68 433 post@gloppen-camping.no www.gloppen-camping.no

BALESTRAND Kviknes Hotel Kviknesvegen 8 6898 Balestrand Tlf. 57 69 42 00 booking@kviknes.no www.kviknes.no

Luster Fjordhytter Lustravegen 2623 6875 HØYHEIMSVIK Tlf. 57 68 65 00 / 958 74 596 stein.naess@luster-fjordhytter.com www.luster-fjordhytter.com LÆRDAL Lærdal Ferie- og Fritidspark Grandavegen 5 6887 Lærdal Tlf. 57 66 66 95 info@laerdalferiepark.com www.laerdalferiepark.com

Selje camp og hyttesenter 6740 Selje Tlf. 57 85 62 43/908 40 787 post@seljecamping.no www.seljecamping.no SOGNDAL

BREMANGER

Knutholmen & Kafe Vest 6729 Kalvåg Tlf. 57 79 69 00 post@knutholmen.no www.knutholmen.no

LUSTER

SELJE

Midtnes Hotel Kong Belesveg 33 6898 Balestrand Tlf. 57 69 42 40 post@midtnes.no www.midtnes.no

Bremanger Kystturisme AS «Havly», Iglandsvik 6727 Bremanger Tlf. 57 79 21 30 havly.bremanger@enivest.com www.havlypensjonat.no

PlusCamp Sande Camping 6789 Loen Tlf. 416 69 192 post@sande-camping.no www.sande-camping.no

GAULAR

GULEN Hjartholm feriehytter «fjord og fjell» v/ fam. Aud og Arne Hjartholm Sognefjordvegen 1416 5961 Brekke mob: 48 17 44 51 www.hjartholm.no Info@hjartholm.no

Best Western Lægreid Hotell Almenningen 3 6856 SOGNDAL Tlf.: 576 28 888 E-post: post@lagreid.no www.lagreid.no

Briksdalsbre Fjellstove AS 6792 Briksdalsbre Tlf. 57 87 68 00 post@briksdalsbre.no www.briksdalsbre.no VIK Blix Hotell Sentrumsgata 44 Tlf 57 69 65 50 booking@blixhotell.no www.blixhotell.no VÅGSØY Skongenes Fyr Ytre Nordfjord Turlag Postboks 229 6701 Måløy Tlf. 489 55 867 ytre.nordfjord.turlag@gmail.com https://ytrenordfjord.dnt.no/ hytter-og-ruter/ ÅRDAL Vetti Gard Turiststasjon Utladalen 6884 Øvre Årdal Tlf +47 57665800 post@vettisriket.no www.vettigard.no

SOLUND Solund Rorbuferie Hjønnevåg 6928 Kolgrov Tlf. 917 92 230 / 57 78 67 90 post@solundferie.no www.solundferie.no

Svar på fjell- og hyttekviss: 1) Lifjellet (Lihesten) i Hyllestad kommune 2) Hatlesetnipa i Flora kommune 3) Keipen i Balestrand kommune 4) Gjegnabu i Gloppen kommune (grensa til Bremanger), ligg nedunder fjellet Gjegnen. Hytta er eigd av Flora Turlag 5) Hornindalsrokken i Hornindal kommune

42

TURMAGASINET SOGN OG FJORDANE TURLAG 2017


ed Kjekt å ha mSamsung Gir Fit2 på tur… Selfie stang

Det gode liv

på Hotel Alexandra og Hotel Loenfjord !

Smartklokke med innebygd pulsmåler, stegteljar, gps, få varsel på tlf.

Fest den på mobilen for å ta selfies.

GODE MATOPPLEVINGAR BAD OG SPA HØG STANDARD VIA FERRATA LOEN STRYN SOMMERSKISENTER

JBL høgtalar

SYKKEL OG FISKE LETTE FJELLTURAR TOPPTURAR GODE SOMMARPRISAR VIA FERRATA

for musikkavspeling.

Cat S60

God telefon som er vanntett, støytsikker, har godt kamera og stort batteri.

Alexandra Bad og Spa

Monster iSport Victory

med eit stort utval av kropps- og velværebehandlingar. Massasje, stor SPA-avdeling med terapibasseng, badstover, opplevings-dusjar, kuldekulp, kvileområde og takhage med boblebad. Stort symjebasseng inne og ute, oppvarma heile året. Vannsklie.

Bluetooth øyreproppar med 8 timars batteritid og heilt enorm god lyd!

Lommelykt

Lita og lett lommelykt som lyser godt.

Sports armband

- Via Ferrata og Gjølmunnebrua - Sykkel - Båtutleige - Fjelltur med guide -

Holdar på arm til telefon.

Konkurranse! oss på facebook

www.loenactive.no Loen Skylift og Hoven Restaurant Pendelbane til fjellet Hoven 1011 m.o.h. Stor restaurant på toppen. Fine turløyper innover fjellet. Fantastisk utsikt !

Hotel Alexandra, 6789 Loen Tel: 57 87 50 00 alex@alexandra.no

Hotel Loenfjord, 6789 Loen Tel: 57 87 57 00 post@loenfjord.no

w w w. a l e x a n d ra.n o

www.loenf jord.no

lubben vår, lik Meld deg inn i kundek ar ga av ein Universal Sol nin trek i d me er du og 0 mah.! Charger på heile 600

Powerbank Ekstra batteri til telefonen på tur.

TomTom GPS

Navigasjonssystem til bruk i bil for enkelt å finne fram i byar o.l.

Førde tlf. 57 82 86 00 Sogndal tlf. 57 67 24 11

9. - 10. juni 2017

Olav Stedje

en

d Vestlandsfan Dette skjer på

Thon Hotel Jølster Fredag 9/6: Ope hus 19:00 Miniutstilling Fisketips, auresnakk 20:30 Quiz med Geir Bjarte Hjetland 22:00 Månevenn DJ i baren Geir Bjarte

g Kings

Flying Dancin

Laurdag 10/6: 11:00 3 timars fiskekonkurranse i Jølstravatnet 12:00 Grilling og sal av grillmat 17:00 Premieutdeling ved hotellet - bilen vert overlevert vinnaren! 21:00 Aurefesten held fram med Olav Stedje, Vestlandsfanden og partybandet Flying Dancing Kings frå Bergen

w, underhaldning, dans: Bestilling av billettar til sho .no vice tser www.billet r middag: tlf. 57 72 78 00 Bordbestilling til lunsj elle w.thonhotels.no/jolster ww : Bestilling av hotellrom Meir

ellet si Facebookside. detaljert programinfo på hot

Thon Hotel Jølster 6841 Skei i Jølster Tlf: 57 72 78 00 jolster.booking@thonhotels.no

... og alle var einige om at det hadde vore ein fin tur! R E S TA U R A N T & B A R

Tlf. 57 83 22 95 - www.pikant.no


BLI MED I 2017 Meld deg inn: www.dnt.no/medlem/ eller på turlagskontoret. Du kan også sende melding, DNT til 2030.

FØRDEFESTIVALEN DNT-medlemer får 20% rabatt på festivalpass.

RABATT PÅ 530 HYTTER Som DNT-medlem får du rabatt på overnatting og mat på alle DNT-hyttene.

RABATT PÅ FELLESTURAR og kurs både lokalt og andre stader i landet.

ÅRBOK Årboka blir sendt medlemmane i desember.

MEDLEMSKONTINGENT 2017 Familiemedlemskap Hovudmedlem Ungdom (19–26 år, fødd 1991–1998) Skuleungdom (13–18 år, fødd 1999–2004) Honnørmedlem (Fødd 1950 eller tidlegare) Barnas Turlag (0–12 år, fødd 2005–2017) Husstandmedl. til hovud-/student/honnør-/ livsv. medlem Livsvarig medlem

kr 1 180 kr 660 kr 340 kr 205 kr 510 kr 125

Foto: Svenn Petter Kjempeset

Familiemedlemskap – Éin pris og éin faktura for heile familien.

kr 330 kr16 500

Meld deg inn på nett: dnt.no/medlem, eller kontakt det lokale turlaget ditt, SFT eller DNT for medlemskap.

GRATIS LEIGE Som DNT-medlem kan du leige gratis utstyr (etter avtale) som SFT og dei lokale laga eig.

EIGEN DNT-NØKKEL Som medlem får du DNT sin standardnøkkel til hyttene. Skaff deg han på turlagskontoret, Langebruvegen 9, 6800 Førde eller hjå lokale sportsbutikkar.

TURPROGRAM Du får det lokale tur­ programmet i postkassa. Felles Turprogram blir sendt alle husstandar.

RABATT PÅTURUTSTYR DNT-medlemmar får rabatt på ututstyr og kart. I DNT sin nettbutikk kan du også gjere gode kjøp. Sport 1 i Førde og på Sandane og Eid gir 15% rabatt på turutstyr. Lokallaga har avtale med sine sportsbutikkar. Foto: Brit Siv Fimland

FJELL OG VIDDE Fjell og Vidde er landet sitt største friluftsmagasin og blir sendt til medlemmane seks gonger i året.

RABATT PÅ FORSIKRING DNT-medlemmar får inntil 26 prosent rabatt på relevante fritidsforsikringar hjå Gjensidige.

Sjå heile turprogrammet på www.sftur.no/tur

UTGJEVE AV SOGN OG FJORDANE TURLAG

SOGN OG FJORDANE TURLAG (SFT)

Ansvarleg for denne avisa er redaksjonskomiteen: Marino J. Ask, Roy Raasholm Fauske, Anne Skaar og Astrid Kalstveit. Fagleg rådgjevar og skribent: Anne Rudsengen/tlf. 959 63 888/ annerudsengen@gmail.com Desse har også bidrege: Lokallaga i foreininga. Framsidefoto: Ytre Nordfjord Turlag arrangera årleg vårtur til gamal husmannsplass på Ytre Fure. Her er turfylgje på veg attende til Indre Fure. Foto: Kirsten Grotle. Utforming og annonsar: Findriv AS Trykk: Sogn og Fjordane Avistrykk Opplag: 46 000 Distribusjon: C-post heile fylket.

SOGN OG FJORDANE TURLAG (SFT) Besøksadresse: Langebruvegen 9, 6800 Førde Postadresse: Postboks 10, 6801 Førde Dagleg leiar: Astrid Kalstveit/ tlf. 57 72 06 14/ sogturla@online.no. Styreleiar: Marino J. Ask/ tlf. 900 89 570/ m-jas@online.no Kurs- og Fjellsport: Leiar Vigdis Flaten Kvamme/ tlf. 481 06 362/ vigdis.kvamme@enivest.net Naturvern: Leiar Ron Overdevest/ tlf. 976 74 654/ rono@online.no Heimeside: www.sftur.no Følg oss på Facebook