Page 1

F I N A N C E

T R E N D I

P O L E T N O

R A Z K O Š J E

LETNIK: III ŠT.: 3 JUNIJ 2011

styling

POLETNA VROČICA INTERVJU Mauricio de Maio:

Botoks ni strup, ampak orožje proti staranju

DRUŽINSKI P OSL I

Tradicija od očetov k sinovom

EKSOTIKA

Adrenalinske počitnice


/*;,"103"#"+&-"),0 ,PODFQUOPWP[JMP#.87JTJPO&G่ถ‘DJFOU%ZOBNJDTKFWFรLPUMFJOPWBDJKB,PUWPEJMOJQSJNFSWSIVOTLFUFIOPMPHJKF VUFMFฤ‰B#.8KFWPNPรOPQSFEBOPTUWFรKJ[NPHMKJWPTUJJONBOKฤ‰JQPSBCJัญEPTMFEOPJOCSF[LPNQSPNJTPW7P[JMP W[OFNJSKB[JNQSFTJWOJNQPTQFฤ‰LPNPEEPLNIW T QSJรFNFSQPSBCJ[HPMK MLN 5PKFVฤœJUFL WWPฤœOKJ LJHBVTUWBSKB#.8 ;BWFรJOGPSNBDJKPWP[JMJI#.8PCJฤ‰รJUFXXXCNXTJBMJQPLMJรJUFOBP[QJฤ‰JUFOBJOGPTJ!CNXDPN

#.8*/07"$*+&

*

vozni cikel ECE


7;/&.*3-+*7"

#.8 &GGJDJFOU%ZOBNJDT

XXXCNXTJ JOPWBDJKF6ĜJUFLWWPĜOKJ
Vzajemna, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana. Vsa zavarovanja se sklepajo po veljavnih pogojih Vzajemne, d.v.z.

Jaz zate, ti zame.

Zdravstveno

zavarovanje

vzajemna tujina sistenco na

a z medicinsko Zavarovanje tujini. potovanjih v

Mini izleti. Mega potovanja. Maksi varnost. Ne glede na to, ali se v tujino odpravimo na krajše počitnice, poslovno ali na daljši dopust, je smiselno, da se za ta čas dodatno zdravstveno zavarujemo. Zdravstvene storitve v tujini so namreč lahko povezane z visokimi stroški. Tega se zaveda vedno več ljudi. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica vam v sklopu zavarovanja Vzajemna Tujina zagotavlja zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Da bodo vaši mini izleti, mega potovanja in maksi počitnice varni, sproščeni in brezskrbni, vam svetujemo, da izberete zanesljivega sopotnika – zavarovanje Vzajemna Tujina.

Zavarovalne premije in vsote Mini paket Evropa*

Mini paket Svet

Mini paket

Skupna zavarovalna vsota: 25.000 EUR Zavarovalne premije v EUR

Skupna zavarovalna vsota: 40.000 EUR Zavarovalne premije v EUR

Skupna zavarovalna vsota: 25.000 EUR Zavarovalne premije v EUR

Družinski paket za Hrvaško Družinsko

Dnevi

Posamično

Skupinsko

Družinsko

Dnevi

Posamično

Skupinsko

Družinsko

Dnevi

1 3 5 8 11 15 22 30

5,03 6,12 8,33 10,17 12,25

3,51 4,28 5,83 7,11

10,05

1 3

/ 10,44

/ 20,87

8

16,88

11

20,33

12,14

15

22,77

13,63 15,66 16,61 21,09

22

30,50

24,50 27,43 36,74

5 8 11 15 22

/ 7,31 8,50 9,54 10,96 11,63 14,76

46,80

30

26,73

18,71

13,72 18,37 23,40

8,57 9,61 12,85 16,38

12,25 16,66 20,34

24,28 27,26 31,31 33,23 42,17 53,46

*EVROPA razširjena Evropa (vse evropske države, ne le države EU, temveč tudi Maroko, Alžirija, Tunizija, Libija, Egipt, Izrael, Libanon, Turčija, Jordanija, Sirija, Kanarski otoki). Skupinsko zavarovanje: premija po osebi, skupina 10 - 19 oseb. Večje skupine imajo dodatni popust. Družinsko zavarovanje: premija velja za vso družino (starši in otroci do 21. leta starosti, ki potujejo skupaj). Premije so informativne. Zavarovalne transakcije so v skladu s 44. členom zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, oproščene plačila davka na dodano vrednost. Od zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven Slovenije, se v skladu z zakonom, ki ureja davek od prometa zavarovalnih poslov, ne plačuje davka od zavarovalnih poslov, razen pri zavarovanjih, ki so sklenjena za obdobje, krajše od štirih mesecev. Pri teh se obračuna 6,5-odstotni davek od prometa zavarovalnih poslov. V premijah je ta davek že vključen. Zavarovanje lahko z doplačilom sklenejo aktivni športniki, s 50-odstotnim doplačilom pa tudi osebe, starejše od 70 let.


Bolniška odsotnost zaposlenih je izraz stanja v družbi

 xxx

Tako menijo udeleženci okrogle mize o zdravstvenem absentizmu, ki sta jo v Novi Gorici organizirali zdravstvena zavarovalnica Vzajemna in center Magma X

Recept za zmanjšanje zdravstvenega absentizma je zdrava prehrana, redno gibanje ter zdravi odnosi med zaposlenimi in vodstvom podjetij, so se strinjali udeleženci okrogle mize v Novi Gorici. Z leve proti desni: Anka Zajc, Borut Štrukelj, Peter Frankl, Bojan Knap in Marjeta Furlan.

Podatki o bolniški odsotnosti z dela so skrb zbujajoči. Iz raziskave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je razvidno, da je bilo leta 2009 zaradi bolniškega staleža izgubljenih prek deset milijonov delovnih dni. Zaradi bolezni ali poškodb tako dnevno od dela izostane okoli 39 tisoč ljudi. Kako rešiti problematiko zdravstvenega absentizma? Kje so vzroki? O tem so na okrogli mizi v Novi Gorici razpravljali strokovnjaki s področja zdravja in predstavniki vodstev podjetij. Da gre za veliko težavo, ki obremenjuje številna podjetja, saj vpliva na produktivnost, učinkovitost in stroške, hkrati pa tudi na motivacijo zaposlenih in zmanjšuje dobičkonosnost podjetij, so se strinjali udeleženci okrogle mize v Novi Gorici. Na njej so sodelovali doc. dr. Bojan Knap, zdravnik in strokovnjak za regeneracijo telesa v procesu treninga, prof. dr. Borut Štrukelj, predstojnik katedre za farmacevtsko biologijo na ljubljanski fakulteti za farmacijo, sociologinja Anka Zajc, strokovnjakinja za kadre, ter Marjeta Furlan, direktorica podjetij Intra Lighting in Dabra, ki upravlja center Magma X. Absentizem lahko preprečimo z motivacijo Podatki raziskave ZZZS kažejo, da je bilo v letih od 2000 do 2008 v Sloveniji odsotnosti zaradi bolniškega dopusta sicer nekaj manj, pa kljub temu še vedno precej več kot v sosednjih primerljivih državah. Zakaj je pri nas več odsotnosti z dela zaradi bolezni kot v drugih Oglasno sporočilo

državah? Mirnsko podjetje Intra Lighting, ki ima proizvodnjo v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem, ima po besedah direktorice Marjete Furlan različno stopnjo bolniške odsotnosti. »V proizvodnji v Sloveniji je bila bolniška odsotnost desetodstotna. Prav zaradi tega smo začeli navzočnost na delovnem mestu spodbujati z dodatkom pri plači. Prvo leto so bili rezultati dobri, kasneje ne več. V Srbiji in na Hrvaškem, kjer smo prevzeli podjetja, pa je bila bolniška odsotnost pred leti kar 28odstotna, zdaj je le okoli petodstotna,» pojasnjuje Furlanova. Po mnenju sociologinje Anke Zajc se zaposleni premalo zavedajo pomena svoje navzočnosti na delovnem mestu, saj to pomeni večjo produktivnosti in boljše plačilo. »Zagotovo je to odvisno tudi od zadovoljstva zaposlenih in zdravega oziroma dobrega odnosa vodstva do zaposlenih. Posebno pomembna je komunikacija med vodstvom in zaposlenimi,« je poudarila Zajčeva. Tudi zdravniki nosijo del odgovornosti Bojan Knap meni, da so nekateri zdravniki včasih preveč radodarni pri predpisovanju bolniške odsotnosti, vendar je po njegovem mnenju to zelo težko dokazati. Na vprašanje, koliko je po njegovem mnenju simuliranja bolezni, pa je Knap odgovoril, da okoli 20 odstotkov. Glede na to, koliko receptov je pred-

pisanih in nikoli izdanih, pa lahko po mnenju Boruta Štruklja izračunamo, da gre za pet do deset odstotkov simuliranih bolezni. Tudi po mnenju Furlanove je pri nas največja težava simuliranje bolezni med zaposlenimi. »Če denimo delavca odstraniš z delovnega mesta zaradi alkoholizma, bo ta naslednji dan prišel z zdravniškim potrdilom,« pravi. Po mnenju Zajčeve pa je največja težava v tem, da so ljudje zaradi stanja v slovenski družbi postali otopeli, zato imamo tudi nezdrav odnos zaposlenih do podjetij. In kje so rešitve? Slišali smo kar nekaj predlogov za zmanjšanje absentizma pri nas. Po mnenju Marjete Furlan je osebni zgled tistega, ki vodi podjetje, izredno pomemben, pomembna pa sta tudi motivacija zaposlenih in redna komunikacija z njimi. »Prav zato smo ustanovili športno-kulturno društvo, s katerim spodbujamo zaposlene tako za rekreacijo kot tudi za kulturne dejavnosti,« pravi. Absentizem bi lahko zmanjšali tudi tako, da bi tistim, ki so redno navzoči na delovnem mestu, dali dodaten dopust, ki bi ga lahko izkoristili za preživljanje prostega časa v naravi. Recept za zmanjšanje zdravstvenega absentizma je torej zdrava prehrana, redno rekreativno gibanje ter zdravi odnosi med zaposlenimi in vodstvom podjetij.
Barvajte v barvah vaših želja …


 'XOX[VLVWHPQLDQVLUDQMDEDUYXGREMHSULL]ELUDQMXEDUY

                           

'XOX[7UDGH9LQ\O0DWW 'LVSHU]LMVNDPDWQRWUDQMDVWHQVNDEDUYD ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

RGSRUQDQDYODåQREULVDQMH QRYDL]EROMãDQDIRUPXODEROMãDSRNULYQRVW SRVHEQRSULPHUQD]DVWDQRYDQMVNHSURVWRUH EDUYQLRGWHQNLGRVWRSQDYEHOLEDUYL'8/8;75$'( EDUYQLSDOHWLWHUY5$/1&6LQ%6EDUYQLKSDOHWDK QH]DKWHYDQDQRVDLPSUHJQDFLMH

Casco Adhezivi d.o.o., PE Dekorativni premazi Å pruha 19, 1236 Trzin tel: 01 721 99 85, fax: 01 721 99 86


 KOMPAS

TRENDI ,

ŠT .

3 ,

JUNIJ

2 0 1 1

foto:Urban Štebljaj

FINANCE

MODNI IMPERIJ

Pri devetih letih je izdelal prvi čevelj 28–30

Styling

Poletna vročica 20–26

INTERVJU MauriciO de Maio:

»Botoks ni strup, ampak orožje proti staranju« 38–40

POLETNA KOZMETIKA

Pripravite se na sonce! 42–46

Modni drobiž 8–14 fetiši 16–17 Modni dodatki: V znamenju živalskih vzorcev 18–19 Družinske zgodbe: Tradicija od očetov k sinovom 32–36 Komentar: Globalna moda, lokalna tradicija ali kdo je naredil vašo obleko 37 N a j m e s t a Ev r o p e : Z a ž i v l j e n j e p r i j a z n a m e s t a 4 8 – 5 1 Eksotične počitnice: Adrenalinske dogodivščine 52–54 N a j l o k a l i Ev r o p e : T r e n d o v s k i b a r i z a č i s t i u ž i t e k 5 6 – 5 8 POLETNA KUHINJA : B r e z r d e č e g a m e s a , a z d o s t i k r u h a 6 0 – 6 8 B o l š j i TRG : K u l t j e - s t a r o s t 7 0 – 7 5 Športna oprema: S čelado varneje v športne izzive 76–80 Vadbe: Intenzivni treningi 82–85 Um e t n o s t 8 6 – 8 7 Pop ikona: Nasprotja Eltona Johna 88–90


 Pismo urednika

foto: Irena Herak

Moda je priložnost

P

rvič, odkar izhaja revija TRENDI, smo se razpisali o poletnem razkošju. O tem, kam lahko odpotujete in pozabite na duhamorni vsakdanjik, kako se poleti pametno in zdravo prehranjevati in, jasno, kakšne so najmodernejše kopalke, da boste zažigali na plaži. V poletnem modnem stylingu so seveda v ospredju – kopalke. In če boste pozorni, boste opazili, da slovenski izdelovalci ne zaostajajo za tujimi priznanimi oblikovalci kopalk. Zato je še toliko bolj čudno, da Slovenija na modnem zemljevidu ne pomeni, žal, nič. Če vas zanima zakaj, najdete (delni) odgovor v komentarju modne oblikovalke Sanje Grcić. Pišemo tudi o zgodbah ljudi, o družinski tradiciji v modni industriji, denimo o modnem imperiju Ferragamo, ki se razrašča že 80 let. Slavni čevljar Salvatore Ferragamo je že pri devetih letih izdelal prvi usnjen čevelj, zdaj, po 81 letih delovanja, pa je ime Ferragamo sinonim za modni prestiž po vsem svetu. Takega modnega imperija v Sloveniji sicer nimamo, imamo pa družine – Loboda, Malalan in Lečnik –, ki že več desetletij z urami in nakitom ustvarjajo in krepijo posel. Gospodarska kriza jih ni zlomila in še vedno so med prvimi pri nas, kamor se ljudje zatečejo po modne ure in nakit, ki diši po glamurju. Nič nenavadnega ne bo, če boste na potepanju po bolšjih sejmih, predvsem v Ljubljani, odkrili ure in nakit omenjenih slovenskih prodajalcev. Cene bodo nižje, pa še zelo trendovski boste, saj sta

Aleš Čakš, UREDNIK ales.caks@finance.si

vintage in retro spet zelo moderna. Letos boste dame še večje mačke, če boste nosile mačja očala, gospodje pa boste še bolj hip, če si boste na nos nataknili očala, ki spominjajo na tista, ki jih je nosil legendarni John Lennon. Ko sem že pri očalih: 2. julija prihaja na izolski stadion še ena glasbena in modna legenda – Elton John. Glasbenik, ki je nizal uspešnico za uspešnico in kot obseden tudi število modnih očal. Ta je pozneje celo prodajal, ker je bil zadolžen. Zanimivo, tudi v zgodbi o Ferragamu je omenjen stečaj, a se je veliki izdelovalec čevljev z močno voljo in trdim delom izvil iz krize in se še okrepil. Torej drži, da je gospodarska kriza lahko tudi priložnost.

www.finance.si/trendi Številka: 3, junij 2011

F I N A N C E

T R E N D I

P O L E T N O

R A Z K O Š J E

LETNIK: III ŠT.: 3 JUNIJ 2011

styling

POLETNA VROČICA INTERVJU MA U R I C I O D E MA I O: BOTOKs NI sTRUP, AMPAK OROžJE PROTI sTARANJU

Finance Trendi je brezplačna revija Časnika Finance, d. o. o. Urednik revije Finance TRENDI: ALEŠ ČAKŠ URE­DNIŠ­TVO: Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana tele­fon: 01 30 91 552, faks: 01 30 91 545, e-pošta: ales.caks@finance.si Tehnična urednica in prelom: MAJA PERKO Fotografi: SANDI BAUMKIRHER, ALEŠ BENO, Irena Herak, Urban Štebljaj Obdelava foto­gra­fi­j: Sandi Baumkirher, BORUT SEVER Jezikovna urednica: Tatjana Habinc

Vodja trže­nja nakla­de: Miha Eržen, tele­fon: 01 30 91 456, e-pošta: miha.erzen@finance.si Naroč­ni­ne: Svetlana Mitrić, tele­fon: 01 30 91 577, e-pošta: narocnine@finance.si Tisk: Premiere Naklada: 30.000 izvo­dov Izdal in založil: Časnik Finance, d. o. o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana Direk­tor in odgovorni ure­dnik: Peter Frankl Transakcijski račun pri Unicredit bank: 29000-0059800842

D R Už I NsK I P Os L I

TRADICIJA OD OčETOV K sINOVOM

E KsO T I K A

ADRENALINsKE POčITNICE

Foto: URBAN ŠTEBLJAJ Kopalke: Nancy aljančič Naslovnica: MAJA PERKO

Ogla­sno trže­nje: Tomaž Čepon, vodja oglasnega trženja telefon.: 01 30 91 457, tomaz.cepon@finance.si POLONA KOŠTOMAJ, vodja projekta telefon.: 01 30 91 532, polona.kostomaj@finance.si

Revija Finance Trendi upošte­va Kodeks Čas­ni­ka Finance in inter­na pra­vi­la finanč­ne­ga novi­nar­stva, objav­lje­na na splet­ni ­strani (http://www.finan­ce.si/­kodeks). Portfelji čla­nov redak­ci­je Čas­ni­ka Finance so objav­lje­ni na splet­ni ­strani (http://www. finan­ce.si/port­fe­lji).


 MODNI DROBIŽ

Šepetanje na blazini, s klobukom na glavi

Letošnja Clichéjeva pomladno-poletna kolekcija, imenovana Cliché (pillow.talk) collection, bo ugledala luč tik pred 20-letnico te slovenske modne blagovne znamke. Njen prepoznavni slog so na newyorških modnih sejmih poimenovali futuristični, v Parizu so ga označili za prefinjeno žensko elegantnega z rockovskim pridihom. Kolekcijo sestavljajo mehko padajoče, objemajoče obleke iz džersija s kapuco ali srajčnim ovratnikom, ki segajo do kolen ali gležnjev. Lahko se nosijo tudi kot tunike ali ogrinjala. Med vzorci prevladujejo črte ter cvetlični in živalski fantazijski potiski. Barvna lestvica je izbrana tako, da se vzorčasti kosi dobro ujemajo s še vedno najbolj priljubljeno črno ali pa šampanjsko in belo barvo. Kolekcijo dopolnjujejo lahkotne jakne, ki se lahko nosijo tudi kot srajce. Za piko na i kolekcijo dopolnjuje blagovna znamka ekstravagantnih klobukov legendarne oblikovalke Eugenie Kim. Ta je preboj na rdečo preprogo doživela, ko se je Jennifer Lopez z njenim zdaj že slavnim belim klobukom s širokimi krajci pojavila na prireditvi American Music Awards 2001. Slog Eugenie Kim odlikujejo razkošni materiali lahkotnih oblik, drznost in eleganca, marsikateri model pa si zasluži umestitev v svet visoke mode. Zaščitna znamka njenih izdelkov sta tudi perje in pridih starinskega (vintage).


 MODNI DROBIŽ


10 MODNI DROBIŽ

Novi modni portali

Te dni prihaja na splet nov slovenski modni portal Fashion.si, partnerski projekt hrvaškega Fashion.hr. Vsebino bodo ustvarjali domači in tuji modni strokovnjaki, med njimi Manja Plešnar, televizijska novinarka, in Joseph Rain, direktor podjetja Asanti MAA. Posebno pozornost bodo namenjali domačim ponudnikom modnih izdelkov in kreativnosti slovenskih modnih oblikovalcev. Modni svet bodo spremljali tudi s humoristične plati v rubriki F! v mestu. Konec aprila pa je zaživel spletni magazin Projekt 27, ki poleg aktualnih člankov iz sveta mode ponuja vsebine iz sveta oblikovanja, glasbe, šovbiznisa in življenjskega sloga. Kreativni vodja Projekta 27 je modni poznavalec Sašo Radovič.

Lara Bohinc v Harrodsu

Reklamna kampanja nove pomladno-poletne kolekcije oblikovalke Lare Bohinc se je začela že aprila. Prestižen nakit iz dragocenih materialov in druge modne dodatke si lahko ogledate tudi v znameniti trgovini Harrods. Uradni fotograf reklamne kampanje je bil Jon Compson, izdelke pa predstavlja poljska manekenka Marianna Idzkowska. Oblikovalka je prodajo razširila tudi s spletno trgovino v 170 državah po svetu.

Bliščavost kristalov v dišavi

Swarovskega že stoletja povezujemo s kristali, ki zadnja leta sijejo v zanimivih kreacijah elegantnega nakita. Da pa bi ženska še kako drugače občutila njihov lesk, se je Swarovski podpisal še pod dišavo Aura. V steklenički – oblikovana je kot modni dodatek, ki ga skorajda morate vedno imeti pri sebi – diši po ambri, belem mošusu, ličiju, tuberozi, rdečem popru. Rahlo sveže, a dovolj čutno, elegantno in zapeljivo.

H. K.

Iz starega novo

Dress Code je nova ljubljanska trgovina s tako imenovanimi reuse in redesign oblačili. Posebnost njihove ponudbe so predelani in prekrojeni kosi oblačil izpod rok mladih slovenskih oblikovalcev, pa tudi unikatnih rabljenih in vintage oblačil. Reuse je oznaka za kos oblačila, ki je izdelan iz že uporabljenega materiala za oblačilo ali modni dodatek. Gre za vrsto reciklaže materiala, s katerim se ustvari nov izdelek. Reuse lahko pomeni tudi le vnovično uporabo istega oblačila ali dodatka za isti namen. Gre za koncept, ki je prijazen do okolja ter varčuje z viri, energijo in časom. Kadar je kos oblačila že sam po sebi kakovosten, dobro izdelan in krojen, a nesodoben, neprivlačen ali neprimerne velikosti, se z redesignom, torej vnovičnim krojenjem, predelavo, dodatki ali popravki, spet pripravi za sodobno garderobo.


11 MODNI DROBIŽ


12 MODNI DROBIŽ

Chivas Regal z okusom Vivienne Westwood

Britanski prestižni blagovni znamki Chivas Regal in Vivienne Westwood sta na zadnjem londonskem tednu mode napovedali sodelovanje. Gre za omejeno izdajo viskija, poimenovanega Chivas Regal 18 Year Old by Vivienne Westwood. Drzen vzorec, ki ga je ustvarila znamenita modna oblikovalka in je bil prvič na ogled v zlati kolekciji v Parizu, združuje zastavo Združenega kraljestva in začetek blagovne znamke Chivas Brothers iz 18. stoletja. Westwoodova je oblikovala preobleko za steklenico, ki spominja na silhueto človeškega telesa. V svojem slogu jo je okrasila s prestižnim tridelnim plaščem. Kultna oblikovalka je ob tem povedala: »Sem Angležinja, zato zame ni mogoče, da bi prezrla britansko kulturo. Zelo me veseli, da lahko nekatere svoje stvaritve prikažem še na drugih področjih, ne samo modnem.« Nova izdaja viskija, ki bo na voljo v 2.500 steklenicah po 495 dolarjev, se časovno ujema z novo kolekcije Westwoodowe za jesen in zimo 2011, imenovano Red Label Show, v Londonu.


13 MODNI DROBIŽ

Zaradi rdečih podplatov na sodišče

Eden najslavnejših oblikovalcev čevljev Christian Louboutin se je pravico odločil poiskati na sodišču. Jabolko spora so rdeči usnjeni podplati, ki so njegova zaščitna znamka, brez njegovega dovoljenja pa so si idejo sposodili pri modni hiši Yves Saint Laurent (YSL). Louboutin je svojo oblikovalsko pogruntavščino sicer zaščitil že pred tremi leti, kar pa ni motilo oblikovalcev YSL, ki so na modni trg poslali skoraj enake kolekcije ženskih čevljev z visoko peto. Užaljeni Louboutin zahteva milijon evrov odškodnine in prepoved uporabe rdečega usnja za podplate in petke.

Parfum angleške vojvodinje po svetu razprodan

Kraljeva angleška nevesta Kate Middleton je dobila veliko pohval o svoji poročni obleki in svojem slogu, poznavalcem pa ni ušla niti informacija, s katerim parfumom se je odišavila na »usodni« dan. Imenuje se White Gardenia Petals znamke Illuminum, ki ga na našem trgu ni, po svetu pa je bil v hipu razprodan. Parfum vsebuje eterična olja kokosa, šmarnic, ylang-ylanga, ambre in jasmina, stane pa 140 dolarjev. Menda je privrženka te dišave tudi ameriška prva dama Michelle Obama. Znamko Illuminum je ustanovil nekdanji zvezdniški frizer Michael Boadi, ki je friziral tudi Naomi Campbell in Kate Moss.


14 MODNI DROBIŽ

Nedrčki z Nasino tehnologijo Materiali in tehnologije se na področju oblikovanja spodnje-

Pripravila: Nataša Bolarič natasa.bolaric@finance.si foto: Lisca

ga perila nenehno izpopolnjujejo. Sledijo jim tudi oblikovalci, ki z združevanjem oblike, materialov in funkcionalnosti ustvarjajo vrhunske izdelke. Tako so v Lisci poslali na trg pametni nedrček – Smart Memory Bra. Narejen je iz spominske pene, materiala, katerega različico so odkrili Nasini astronavti za ležišča, dobro prilagojena človekovemu telesu, in ki jih je hkrati ščitil pred gravitacijskimi silami. Zaradi pozitivnih učinkov pri blaženju so spominsko peno kmalu začeli uporabljati v medicini, da bi bolnikom, ki se ne morejo premikati, preprečevali in lajšali pritisk na rane oziroma telo. Zaradi izjemnih lastnosti se je spominska pena bliskovito razširila po svetu in se uveljavila tudi v tekstilni industriji. Posebna spominska pena je tudi glavni adut omenjenega nedrčka, saj se ta odziva na temperaturo in prilagaja obliki prsi. Material omogoča, da se košarica počasi povrne v prvotno obliko, tudi po pranju, in s tem lažje shranjevanje. Take košarice so tehnološka novost; sprva delujejo nekoliko trdo, ob stiku s kožo pa se zmehčajo in prilagodijo oblinam.


%5(=967231,+ 15 6752ĂŠ.29 MODNI DROBIĹ˝ RG GR

VZAJEMNI SKLAD Investira globalno v delnice z viĹĄjim dividendnim donosom. Oplemenitite prihranke na raÄ?un delnic prvovrstnih rastoÄ?ih podjetij, ki izplaÄ?ujejo nadpovpreÄ?ne dividende in poslovne uspehe delijo z vlagatelji. KD DelniĹĄki dohodkovni je nov vzajemni sklad (nastal je s preoblikovanjem investicijske druĹžbe KD ID), ki se je pridruĹžil druĹžini 17 skladov druĹžbe KD Skladi. ÄŒeprav ĹĄe ne spada pod krovni sklad, dopolnjuje paleto naloĹžbenih moĹžnosti za obstojeÄ?e in tudi za nove vlagatelje. Investira v delnice z viĹĄjim dividendnim donosom na vseh trgih in v razliÄ?nih panogah ter je prvi investicijski sklad s tako naloĹžbeno politiko v Sloveniji.

Namenjen je vlagateljem, ki ‌ • Ĺželijo imeti svoja sredstva naloĹžena v lastniĹĄke vrednostne papirje (delnice) prvovrstnih rastoÄ?ih podjetij, ki izplaÄ?ujejo nadpovpreÄ?ne dividende in poslovne uspehe delijo z vlagatelji; • jim premoĹženjsko stanje dopuĹĄÄ?a, da prevzamejo viĹĄje tveganje ob priÄ?akovanih viĹĄjih donosih (ocena tveganosti sklada na lestvici 1–10 znaĹĄa 7–8 oziroma viĹĄjo tveganost); • Ĺželijo obdrĹžati naloĹžbo daljĹĄi Ä?as (od pet do deset let in veÄ?).

Zakaj investirati v KD DelniĹĄki dohodkovni? • NajboljĹĄa podjetja za stabilnost vaĹĄih prihrankov Sklad bo investiral v rastoÄ?a svetovna podjetja, vodilna v svojih panogah, ki poleg tega, da omogoÄ?ajo doseganje kapitalskih dobiÄ?kov, izplaÄ?ujejo ĹĄe zajeten kupÄ?ek dobiÄ?ka v obliki dividend. Za vlagatelje take naloĹžbe praviloma pomenijo niĹžje tveganje, saj teÄ?aji delnic izdajateljev s stabilnimi in rastoÄ?imi dividendami na globalnih trgih manj nihajo. Poudarek bo na podjetjih iz zrelejĹĄih panog (zdravstvo, telekomunikacije, energija, oskrba).

• Prihodnost je globalna Na zaÄ?etku je investicijska druĹžba KD ID investirala v delnice izkljuÄ?no slovenskih izdajateljev, nato je naloĹžbeno politiko razĹĄirila v regijo EU. Ko se je preoblikovala v vzajemni sklad, so se odprle moĹžnosti investiranja na globalne kapitalske trge. V prihodnosti bo KD DelniĹĄki dohodkovni postopno nadomeĹĄÄ?al slovenske naloĹžbe z globalnimi delniĹĄkimi naloĹžbami. • Osnovna razprĹĄitev naloĹžb Kot globalni sklad brez geografskih ali sektorskih omejitev je primeren za osnovo portfelja vsakega vlagatelja, saj bo perspektivne naloĹžbe iskal na vseh trgih in tako omogoÄ?il optimalno razprĹĄitev naloĹžb. • ZaĹĄÄ?ita portfelja z izvedenimi finanÄ?nimi instrumenti Za varovanje premoĹženja sklada pred trĹžnim tveganjem bodo uporabljene standardizirane trĹžne prodajne opcije, ki imajo za podlago trĹžne lastniĹĄke finanÄ?ne instrumente, delniĹĄke indekse ali trĹžne enote premoĹženja (ali delnice) indeksnih skladov. Tako se sklad zaĹĄÄ?iti pred prevelikimi padci vrednosti delniĹĄkih naloĹžb. Za veÄ? informacij o moĹžnostih varÄ?evanja pokliÄ?ite brezplaÄ?no telefonsko ĹĄtevilko 080 80 24, nam piĹĄite na elektronski naslov nasvet@kd-skladi.si oziroma se obrnite na finanÄ?nega svetovalca na vpisnih mestih druĹžbe KD Skladi, navedenih na spletni strani www.kd-skladi.si. Izkoristite spletni pristop s kvalificiranim digitalnim potrdilom prek spletne poslovalnice www.kd-skladi.net.

KD Skladi, druĹžba za upravljanje, d. o. o., CelovĹĄka cesta 206, Ljubljana, upravlja vzajemni sklad KD DelniĹĄki dohodkovni. PodrobnejĹĄi podatki in informacije o vzajemnem skladu so navedeni v prospektu z vkljuÄ?enimi pravili upravljanja in izvleÄ?ku prospekta vzajemnega sklada. Vlagatelj ima pravico zahtevati brezplaÄ?en izvod izvleÄ?ka prospekta, prospekta z vkljuÄ?enimi pravili upravljanja ter zadnjega objavljenega letnega in polletnega poroÄ?ila. Ti dokumenti so vlagateljem med delovnim Ä?asom brezplaÄ?no na voljo na sedeĹžu druĹžbe in na vpisnih mestih, v elektronski obliki pa na spletni strani www.kd-skladi.si, kjer so objavljena tudi vpisna mesta. Vzajemni sklad KD DelniĹĄki dohodkovni je nastal s preoblikovanjem investicijske druĹžbe KD ID, delniĹĄka investicijska druĹžba, d. d., v vzajemni sklad. Podatki o investicijski druĹžbi in njenem poslovanju pred preoblikovanjem v vzajemni sklad so dostopni na spletni strani druĹžbe za upravljanje. V prvih dveh letih po preoblikovanju investicijske druĹžbe v vzajemni sklad je druĹžba za upravljanje dolĹžna vsem imetnikom investicijskih kuponov, ki so bili v trenutku preoblikovanja delniÄ?arji investicijske druĹžbe, ob izplaÄ?ilu zaraÄ?unati izstopno provizijo, ki znaĹĄa v prvem letu po preoblikovanju investicijske druĹžbe v vzajemni sklad 12 %, v drugem letu po preoblikovanju pa 8 % vrednosti investicijskega kupona. *Vsem vlagateljem, ki bodo pristopili k pravilom upravljanja vzajemnega sklada KD DelniĹĄki dohodkovni na podlagi pravilno izpolnjene pristopne izjave oziroma ki so postali vlagatelji vzajemnega sklada kot delniÄ?arji investicijske druĹžbe ob preoblikovanju v vzajemni sklad in so druĹžbi za upravljanje posredovali vse potrebne podatke, njihova vplaÄ?ila pa bodo prispela na transakcijski raÄ?un vzajemnega sklada od 21. 4. 2011 po 0:01 uri pa do 1. 9. 2011 do vkljuÄ?no 0:01 ure zjutraj, v navedenem obdobju druĹžba za upravljanje ne bo zaraÄ?unala vstopnih stroĹĄkov, ki so doloÄ?eni v prospektu z vkljuÄ?enimi pravili upravljanja in na spletni strani www.kd-skladi.si. Popusti se ne seĹĄtevajo. ÄŒe je ugodnosti ali popustov veÄ?, se za vlagatelja upoĹĄteva samo en, ugodnejĹĄi popust.


16 FETIŠI

S črtami, rožnatim kolesom in mačjimi očali boste opaženi Letošnji poletni modni fetiši se spogledujejo z zapovedmi iz petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja. Električno kolo v živo rožnati barvi, mačja očala, masivne cokle, modro-bele črte in pajac, ki spominja na tiste z dirkalnih stez, so kosi, s katerimi boste (lahko) dokazovali, da ste pogumni modni zanesenjaki.

Črte, črte in črte

Kaže, da se jih nikoli ne naveličamo – modni oblikovalci pa tudi ne. V modi so v neštetih barvnih različicah. Posebnost letošnjih črt je, da so debelejše, pogosto se srečujejo še s cvetlicami. Najpogosteje se pojavljajo v klasični mornarski modro-beli kombinaciji.

Hlače hlamudrače

Hlače, ki imajo izjemno širok rob, visoki pas in segajo do tal, so letošnji modni eksperiment. S pravilno kombinacijo oblačil so lahko eleganten kos garderobe, primerne pa so za višje in vitkejše postave. Na barvni lestvici prevladujejo naravni odtenki: od barve vanilje, pastelno oranžne do zamolklo rjave in peščene.

Mačja očala

Če imate v predalu očala v obliki mačjih oči, kakršna je denimo nosila Marylin Monroe v filmu Nekateri so za vroče, z njimi na plan! Med letošnje poletne fetiše vsekakor sodijo sončna očala, ki jih zaznamuje glamur petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja. Za najpogumnejše ne bo preveč nobena modna kričeča barva – niti travnato zelena ali barva pomaranče.

Cokle

Bolj masivne in robustne bodo vaše cokle, bolj vrtoglavih pet in divjih barv, bolj boste zbujale pozornost na sprehodu po mestu. Cokle se letos nosijo v kombinaciji z dolgim platnenim krilom ali obleko v ciganskem slogu ali pa s kratkimi hlačami iz džinsa. Obutev, ki izvira z nizozemskih kmetij, je absolutna modna zapoved letošnjega poletja.


17 FETIŠI

Pajac

Pajac je še en kos oblačila, ki se vrača iz preteklosti. Letošnji je iz posebnih materialov, še najbolje bo, če je rahlo svetleč in spominja na uniformo dirkačev formule ena. Hlačni del je zelo kratek, najpogumnejše modne privrženke bodo zraven nosile športne dokolenke s črtami kot z nogometnih igrišč.

Rožnato električno kolo

Rožnata in druge pastelne barve so letos prevladujoče v modni industriji. Izjema niso niti barve športnih pripomočkov in oblačil. Če hočete biti resnično moderni, si omislite retro rožnato električno kolo. To je v svetu prava uspešnica, med drugim ga poganjata Madonna in Paris Hilton.

Pripravila: Nataša Bolarič natasa.bolaric@finance.si


18 MODNI DODATKI

V znamenju živalskih vzorcev Lana Dakić

lana.dakic@finance.si

Kopalke razkrivajo veliko kože predvsem na hrbtu in dekolteju, trebuh pa je večinoma zakrit.

Kopalke v barvi kačje kože, torbice z leopardjim vzorcem, mačja očala ali lenonke.

V

roče poletje je tu! Letošnja modna uspešnica so še vedno enodelne kopalke živih barv ter divjih živalskih in cvetličnih vzorcev. Kopalke razkrivajo veliko kože predvsem na hrbtu in dekolteju, trebuh pa je večinoma zakrit. Nasvet: ženske z nekoliko večjim dekoltejem se lahko odločijo za kopalke brez naramnic, tiste, ki niso zadovoljne s svojim trebuhom, pa za črne kopalke z večjim poudarkom okoli dekolteja ali vratu. Še vedno je moden bikini, letos tudi kopalke z nekoliko višjim pasom. Prav s temi lahko zakrijete nekoliko večji trebuh, a hlačke se morajo povsem prilegati telesu. Poleg živih in divjih barv so letos modni še črtasti in pikčasti vzorci.

: ar

hiv

Jes s

ica

Sim

wea wim

pso

n/S

Pri izbiri sončnih očal ne bodite presenečeni nad nenavadno izbiro predvsem mačjih okvirjev iz šestdesetih let prejšnjega stoletja. Prav taka očala so namreč največji letošnji modni hit. Če

r

Dobre stare lenonke

foto

Dobre stare lenonke so spet modna uspešnica.


19 MODNI DODATKI

Pozor: letošnje poletje so spet moderne razkošne torbice za okoli pasu iz vrhunskih materialov, najpogosteje usnja, in z več okraski.

niste navdušeni za tako veliko spremembo, vam še vedno ostanejo lenonke ali pa retro sončna očala živih barv.

in divje, žive barve. To velja tudi za še vedno modne in uporabne japonke in balerinke.

Polni podplati

Leto 2011 bodo zaznamovale torbice za okoli pasu. Seveda je bilo le še vprašanje časa, kdaj bodo spet modne, saj so tudi zelo praktične. In da ne bo pomote – izdelane so iz visokokakovostnih materialov, predvsem usnja, in okrašene. So seveda nekoliko manjše od klasičnih modnih torbic, pa vendar lahko vanje spravite vse potrebno.

Vračajo se torbice za okoli pasu

Obutev tudi letošnje poletje zaznamujejo sandali s polnimi in odeblejenimi podplati. Ti so lahko iz plute, lesa, vrvi ali drugih materialov, pasovi pa lahko segajo le do gležnjev ali se zavežejo tudi do meč. Tako kot pri drugih modnih dodatkih so v ospredju cvetlični vzorci

Thermana vas razvaja rior Supe

Cena velja za bivanje v hotelu Wellness Park Laško****Superior za imetnike Zlate kartice Thermana club.

Program vsebuje: r r r r r r

polpenzion, neomejeno kopanje in savnanje (tudi na dan odhoda), dnevno uporabo fitnes centra, brezžični internet v sobi, GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve, program animacije, sprostitve in rekreacije.

Informacije in rezervacije:

info@thermana.si | www.thermana.si 080 81 19 | 03 423 21 00

tev (30 m tori in. )

je

Vključu

čni brezpla RI s IO a PR

tretm njem svetova

sobo

že za 215,48 €

s je

na

3 dni / 2 noči za dve osebi

Paket vklju ču

do 18.6.2011


20 STYLING

Kopal k e D ie s el (Galerija Emporium), cena 45 evrov Očala Ds q u ared2 (Moop Morela optika), cena 351 evrov

Kreativni vodja: Aleš Čakš, Stilist: Aleš Čakš, Fotograf: Urban Štebljaj (barvna korekcija Cirkus), Make-up in frizura: Tina Fabjan, vodja umetnikov ličenja Max Factor, ModelA: Nataša (Immortal Models) in Luka K (Bronz Models)


21 STYLING

K o p a l k e L is c a (Nama), cena 79 evrov Z a p e s t n i c a C a v a l l i (Galerija Emporium), cena 479 evrov


22 STYLING


23 STYLING

Ž e n ske k o p a l k e N ancy (Nancy Aljančič), cena 114,90 EVRA M o šk e k o p a l k e E t ro (Galerija Emporium), cena 139 evrov


24 STYLING

Bluz a Cava lli (Galerija Emporium), cena 499 evrov Čevl ji Guess (Galerija Emporium), cena 195 evrov Prst an Cava lli (Galerija Emporium), cena 149 evrov Mošk a majic a Diese l (Galerija Emporium), cena 54 evrov Hlač e Etro (Galerija Emporium), cena 229 evrov Sand ali Erme negil do Zegn a (Galerija Emporium), cena 289 evrov


25 K o p a lke Na n c y (Nancy Aljančič), cena 79,90 evra

STYLING


26 STYLING Ž e n ske k o p a lk e s . O l i v e r (Nama), cena 42,95 evra Ž e n sk a o č a l a Gu c c i (Moop Morela optika), cena 165 evrov M o šk e k o p a l k e N a n c y (Nancy Aljančič), cena 59,90 evra M o š k a oč a l a Dsq u a r e d 2 (Moop Morela optika), cena 351 evrov


27 STYLING


28 MODNI IMPERIJ

Pri devetih letih izdelal prvi čevelj Od majhne delavnice v hiši staršev do modnega imperija Ferragamo. ALEŠ ČAKŠ

ales.caks@finance.si

S

alvatore Ferragamo je že kot otrok vedel, da bo izdeloval čevlje. Pri šestnajstih se je leta 1914 preselil v Boston v ZDA, kmalu odprl trgovino in v njej ročno izdeloval čevlje. Glas o izjemnih čevljih čudežnega dečka se je hitro razširil po meki zvezdništva Hollywoodu in Salvatoreja so kmalu klicali izdelovalec čevljev za zvezde. Gradnja družinskega imperija Ferragamo se je začela. Salvatore Ferragamo se je rodil leta 1898 v mestu Bonito v Italiji (umrl je leta 1960 v Firencah). V njegovi družini je bilo 14 otrok. Prvi par čevljev je izdelal že pri devetih letih – za obhajilo njegovih sester. Čevljarstva se je učil v Neaplju, medtem pa pri starših odprl manjšo trgovino v kleti hiše. Kmalu je odšel v Boston, kjer je v tovarni kavbojskih škornjev delal eden izmed njegovih bratov. Salvatore je brata

Salvatore Ferragamo, jesen/zima 2011/12

Dive so ga oboževale Ko je imel Ferragamo trgovino v Hollywoodu, so se vanjo zgrinjale ena hollywoodska diva za drugo – Marylin Monroe, Audrey Hepburn, Judy Garland … Pa ne samo filmske zvezde, tudi Evita Peron je bila redna obiskovalka njegove prodajalne.

prepričal, da sta odšla s trebuhom za kruhom v Kalifornijo.

Najprej je uspel v ZDA

V Hollywoodu se je začela Ferragamova zgodba o uspehu. Z bratom sta odprla popravljalnico čevljev in jih za nekatere stranke tudi po meri ročno izdelovala. Ni dolgo trajalo, ko se je o bratih Ferragamo razširil glas – in v trgovinico so začele prihajati filmske zvezde. Salvatore Ferragamo je v ZDA živel 13 let, leta 1927 pa se je vrnil v Italijo, v Firence. Kmalu je odprl delavnico in trgovino v palači Spini Feroni. Začel je izdelovati čevlje za najbolj vplivne in bogate


29

Salvatore Ferragamo, jesen/zima 2011/12

MODNI IMPERIJ

Ĺženske tistega Ä?asa – od Maharani of Cooch Behar, Ĺžene dĹžajpurskega maharadĹže, do Evite Peron in razvpite Marylin Monroe. PalaÄ?a Spini Feroni – srednjeveĹĄka zgradba, ki jo je leta 1289 zgradil premoĹžni trgovec Geri Spini (med drugim je skrbel za finance papeĹža Bonifacija VIII.) – je postala mravljiĹĄÄ?e druĹžbene smetane in ameriĹĄkih filmskih div. ÄŒeprav je leta 1933 zaradi velike ameriĹĄke gospodarske krize in slabega poslovanja Ferragamo vloĹžil proĹĄnjo za steÄ?ajni postopek, je na pogoriĹĄÄ?u obuboĹžanega podjetja sredi petdesetih let prejĹĄnjega stoletja nadaljeval posel in ĹĄtevilo zaposlenih poveÄ?al na 700. Njegovi delavci so na dan roÄ?no izdelali do 350 Ä?evljev.

Salvatore Ferragamo, jesen/zima 2011/12

Salvatore Ferragamo je postal zelo znan zaradi precej ÂťznanstvenegaÂŤ in inovativnega pristopa k izdelavi Ä?evljev. Zaslovel je z inovacijo, imenovano cage heel. To so visoke pete, katerih zgornji del je zamreĹžen (ni iz enega kosa blaga oziroma materiala), zato je videti, kot da je Ĺžensko stopalo v kletki.

Salvatore Ferragamo, jesen/zima 2011/12

Aktivita Healthness

Baldinini

Jones

6RGREQDXPHWQRVWQDNXSRYDQMDY%7&&LW\MX2GVUHGLQHMXQLMD Fabi, Baldinini, Jones, Yves Rocher, Forma F+, Rolf Benz, Garmin, iStyle Apple Premium Reseller, Aktivita Healthness, SKB banka, BjĂśrn Borg, Steklarna RogaĹĄka, Stella McCartney, Babadu, Twenty CaffĂŠ

ZZZNULVWDOQDSDODFDFRP

6.$,&(17(5GRRâPDUWLQVNDFHVWD

1$.8329$/1$*$/(5,-$.5,67$/1(3$/$Ăż(


30 MODNI IMPERIJ

Muzej Ferragamo Muzej Salvatoreja Ferragama so leta 1995 odprli v kleti palače Spini Feroni, ob mostu Svete trojice v Firencah. Muzej obuja tradicijo družine Ferragamo, ki ga je tudi odprla. V njem

so med drugim na ogled vrsta znamenitih Ferragamovih čevljev, fotografije in videofilmi o nastajanju izdelkov, predvsem čevljev. Muzej sodi v skupino Museimpresa, združenje največjih italijanskih muzejev, ki jih vodijo podjetja.

Salvatore Ferragamo, jesen/zima 2011/12

Ferragamo se razširja

Od leta 2006 so v družini Ferragamo dejavni še Salvatorejeva vdova Wanda, pet njunih otrok (Giovanna, Fulvia, Ferruccio, Massimo in Leonardo) in 23 vnukov. Zdaj družinsko podjetje vodi Ferruccio Ferragamo. Za prodajo in vodenje znamke Ferragamo v ZDA je odgovoren Massimo Ferragamo. Najstarejša Salvatorejeva hči Fiuma, ki je zasnovala kolekcijo čevljev in torb Vara Pumps, je leta

1998 umrla. Podjetje Ferragamo je lani praznovalo 80-letnico delovanja. A zdaj Ferragamo ni več sinonim le za vrhunsko izdelane čevlje – imperij se je namreč razširil še na druga področja: luksuzne torbe, očala, svilene dodatke, ure, parfume in (tovarniško izdelana) oblačila pret-a-porter. Mimogrede: v znameniti trgovini v Milanu 10 Corso Como so čevlji znamke Ferragamo edini, ki nikoli niso znižani (stanejo tudi več kot tisoč evrov).

Salvatore Ferragamo, jesen/zima 2011/12


Oglasno sporočilo

31 MODNI IMPERIJ

Trgovina BESAMEMUCHO Prečna ulica 4, Ljubljana

www.besamemucho.si


32 DRUŽINSKE ZGODBE

tradicijA od očetov K SINOVOM Lana Dakić

lana.dakic@finance.si

Zgodbe treh urarjev, zlatarjev in draguljarjev, ki so v poslu že desetletja.

D

ružine Loboda, Malalan in Lečnik so v Sloveniji med najbolj znanimi v poslu z urami, nakitom in dragulji. Kakšne so njihove družinske in poslovne zgodbe?

fot

o:

Sh

utt ers t

oc

k

Malalan: Ure in nakit kot družinsko izročilo

Začetki draguljarne in urarne Malalan segajo v leto 1949, ko sta Anton in Angelca Malalan na Opčinah pri Trstu preuredila del svoje hiše v majhno urarsko delavnico. Na začetku so se ukvarjali predvsem s popravilom ur, nato pa obrt nadgradili s ponudbo kakovostnih ur in nakita. Starši so navdušili tudi sinove Darka, Milka in Petra, ki so se šolali v italijanskih in švicarskih šolah. Kmalu po osamosvojitvi se je družinski posel razširil še na slovenski trg, ko so leta 1992 odprli poslovalnico v središču Ljubljane. Najmlajši, Peter Malalan, je v Ljubljani prevzel vodenje draguljarne, Darko je ostal na Opčinah pri Trstu in nadaljuje družinsko tradicijo v tržaški poslovalnici, v zamejstvu pa je ostal tudi brat Milko, ki je zdaj optik. Sprva je Peter Malalan sodeloval z brati, od leta 1998 pa v ljubljansko poslovalnico vlaga in jo upravlja sam z družino – ženo Karmen in otroki. Ob desetletnici draguljarne na Mestnem trgu, kjer imajo tudi urarsko delavnico in zlatarski atelje, so odprli še poslovalnico ob ljubljanskem Šuštarskem mostu, kjer ponujajo nakit mlajši generaciji.


33

foto: Aleš Beno

DRUŽINSKE ZGODBE

Nazaj h koreninam

Zdaj je draguljarna Malalan sinonim za prestižne blagovne znamke zapestnih ur in nakita, ponuja pa tudi unikate lastne izdelave, ki jih oblikujejo po željah kupcev. Med urami najdemo primerke blagovnih znamk Rolex, IWC, Breitling, Jaeger-LeCoultre, Bulgari, Audemars Piguet, Zenith, TAG Heuer, Bell & Ross … Pri nakitu pa poleg Bulgarija zastopajo še znamke Mikimoto, Fope, Marco Bicego, Pomellato, po novem tudi DoDo. »Najbolj sem ponosen na naš razvoj in izdelavo lastnih izdelkov,« se pohvali Peter Malalan. Kot pravi, je draguljar, ki je že od začetka oblikoval nakit, saj mu je to največji izziv in največja ljubezen. S svojimi izdelki je sodeloval na številnih razstavah v Italiji in Sloveniji. V zadnjem letu in pol so se spet začeli bolj ukvarjati in razvijati svojo kolekcijo nakita. Razmišljamo o butični proizvodnji, saj množična ne sodi toliko v naš »DNK«, je prepričan Malalan. Raje ima pristen stik s kupcem, ga obravnava individualno in bolj po meri. »Smo družinski draguljarji in želeli bi prenašati to tradicijo družinskega nakita v ljubljanske in druge slovenske družine,« pojasnjuje.

Med kupci vse več tujcev

In kupci? Ker enakovredno zastopajo in popravljajo ure in nakit, kupci še vedno najbolj povprašujejo po blagovni znamki Rolex. Med njimi je v zadnjih letih vse več tujcev, a večinoma niso turisti, temveč poslovneži, tujci, ki živijo v Sloveniji in delajo denimo na veleposlaništvih. Med turisti pa pri njih najpogosteje nakupujejo Rusi. Kriza je vplivala tudi nanje, vendar meni, da je že nekoliko bolje. »Stranke so morda nekoliko bolj zadržane, nakupujejo z razmislekom.« A krizo se da premagati, zato so dali večji poudarek družinskemu nakitu. Kot pravi Karmen Malalan, imajo stranke raje nakit z močnejšo identiteto, kjer je bolj od modnosti pomembna kakovost.

Poslovneži in politiki bi morali imeti spodobno uro

Pri urah se marsikateri kupec na slovenskem trgu še vedno obremenjuje s tem, kaj bodo rekli sosedi. Malalan se strinja, da dobre ure niso poceni, a meni, da prav tako niso nedostopne. Dragocene ure resda stanejo tudi 20 ali 50 tisoč evrov, toda ugledni poslovneži in vplivni politiki, ki v tujini zastopajo Slovenijo, bi si po njegovem morali privoščiti vsaj eno kakovostno uro, ki jo lahko kupijo že za okoli dva tisoč evrov.

Peter Malalan, najmlajši v družini Malalan, je pred poldrugim desetletjem z ženo Karmen v celoti prevzel ljubljansko poslovalnico.


34

foto: Urban Štebljaj

DRUŽINSKE ZGODBE

Zlatar Tomislav Loboda tradicijo prestižnega zlatarstva nadaljuje s sinovoma Tomislavom mlajšim in Petrom.

Loboda: Tradicijo nadaljujeta sinova

V petdesetih letih prejšnjega stoletja se je Tomislav Loboda začel ukvarjati z zlatarstvom, ustvaril priznano blagovno znamko ter privabil številne znane znamke zlatarjev in urarjev v tujini. Kmalu je svojo strast prenesel na sinova Tomislava in Petra. Zdaj so na treh lokacijah v Ljubljani – poleg osrednje zlatarne na Wolfovi ulici še od leta 1991 na Nazorjevi ulici v hotelu Slon in od leta 1998 na Miklošičevi ulici v hotelu Union. Tomislav mlajši vodi prodajalni z zlatarskimi izdelki v hotelih Slon in Union, Peter pa pomaga očetu v osrednji prodajalni na Wolfovi, kjer imajo tudi delavnico. V obrt je še vedno vpeta vsa družina, saj oče vodi trgovske posle in skrbi za zastopstvo priznanih blagovnih znamk.

Med najdražjimi nakit iz diamantov

Družina Loboda se lahko pohvali s pestro izbiro prestižnih blagovnih znamk, med temi so najopaznejše Cartier, Panerai, Piaget, Baume & Mercier, Mont Blanc, Ititoli, Superoro in Baraka. Najdražji izdelek je po besedah Tomislava mlajšega nakit iz diamantov. Zdaj se najbolj prodaja belo in rožnato zlato, nakit pa je mehkih linij, obogaten z barvnimi okrasnimi kamni. »Diamanti so še vedno najlepši v belem zlatu,« še pravi Loboda.

Naložbe v diamante in plemenite kovine so se okrepile

Med krizo so se naložbe v diamante in plemenite kovine povečale, prodaja nakita pa upadla, opaža Loboda. Povpraševanje in nakupi počasi rastejo, kupci pa še vedno najbolj povprašujejo po prstanih, uhanih in zapestnicah. Na vprašanje, kdo kupuje njihov nakit, odgovarja s pojasnilom, da je sestava strank zelo različna, vse pa so enako pomembne. Za diskretnost je torej poskrbljeno, saj ne želi izdati niti, kdo so najbolj znani kupci.

Moškim pri urah pomemben mehanizem, ženskam dragi kamni

Poleg nakita prodajajo tudi ure. Loboda pojasnjuje, da so pri moških urah pomembni predvsem mehanizem in kakovost izdelave ter blagovna znamka. Ženske rade posežejo po urah z dragimi kamni. In zakaj so tako velike razlike v urah? To je odvisno od več dejavnikov. Mehanizem je pri dražjih urah manufakturni, izdelan povsem neodvisno od zunanjih dobaviteljev, pomemben pa je tudi material, iz katerega je narejeno ohišje. H končni ceni pripomore tudi priznana blagovna znamka, saj s tem zagotavlja kakovost, prestiž in ekskluzivnost, še pravi Loboda.


35 DRUŽINSKE ZGODBE

NAVDUŠUJOCE RAZKOŠJE ZAHTEVA KOMPETENTNEGA VOZNIKA.

Dodatna brezplačna oprema za vse kupce vozila znamke Jaguar:

Apple iPad 16 GB Wi-Fi 3G z neomejenim dostopom do vsebin na www.finance.si letna naročnina na revijo Manager

Več informacij na www.summitavto.si ali na telefonski številki 01 25 25 125 Akcija velja za vsa nova vozila znamke Jaguar in traja do preklica. Ob prevzemu vozila prejmete tudi kavni avtomat NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®.

Uradni zastopnik in distributer za Slovenijo: Summit avto, d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana


36

foto: Irena Herak

DRUŽINSKE ZGODBE

»Strokovni servis je ostal naša tradicija, zato ni ure, ki je ne bi mogli popraviti,« pravi Antonija Lečnik iz urarne Lečnik.

Lečnik: Stoletna tradicija

Zgodba urarne Lečnik se je začela leta 1910 v Borovljah, ko je Anton Lečnik ustanovil urarsko delavnico. Pozneje je svojo obrt preselil v Celje in imel tam eno največjih urarskih delavnic v nekdanji Jugoslaviji. Med drugim so izdelovali stenske ure, budilke, rezervne dele za ure, orodje za popravilo ur, celo jedilni pribor. Po vojni se je eden od dveh Lečnikovih sinov preselil v Ljubljano na Stari trg in tam širil urarsko dejavnost. Od leta 1952 do 1990 so ure večinoma popravljali, pozneje pa so se usmerili v prodajo različnih ur – ročnih, stenskih, žepnih in budilk. »Strokovni servis je ostal naša tradicija, zato ni ure, ki je ne bi mogli popraviti,« pravi Antonija Lečnik.

Ne sodelujejo z veliko prestižnimi znamkami

Ura je po njenem predvsem modni dodatek in del nakita, že dolgo pa ni več le znamenje prestiža. »Prav zato ne sodelujemo s prestižnimi blagovnimi znamkami, temveč z znamkami, primernimi za slovenski trg zaradi kakovosti, dizajna in tudi cene.« V ponudbi so tako švicarske blagovne znamke Certina, Tissot in Zodiac, pa tudi svetovno znane modne znamke Emporio Armani, Donna Karan, Guess, Calvin Klein. Kupcem ponujajo tudi športne ure znamk Suunto, Adidas in Festina, predvsem za mlajše pa so na voljo ure Fossil, Diesel in

Danish Design. Na vprašanje, kateri so njihovi najdražji izdelki, Antonija Lečnik odgovarja, da so to tisti, ki »dosežejo svoj namen in sežejo globoko v srce«.

Poslovanje širijo na splet

V času krize so se še bolj posvetili smernicam v svetu in željam kupcev. »Letos smo razširili poslovanje tudi s spletno trgovino, ki je ena največjih po ponudbi ur v Sloveniji,« pravi Lečnikova. Kupci si lahko doma na spletu ogledajo ponudbo in pridejo v trgovino pripravljeni na nakup. Sicer so kupci zelo različni, imajo tudi stalne stranke, ki k njim prihajajo že več let. »Zaradi pestre ponudbe pri nas kupujejo mlajši, ljudje srednjih let in starejši. Prihajajo tudi slovenske znane osebnosti iz sveta kulture, športa …« še razlaga Lečnikova. Ker imajo trgovino v turistično najbolj zanimivem delu Ljubljane, so med kupci tudi tujci.

Veliko povpraševanja po modnih urah

In po čem povprašujejo? Predvsem po modno oblikovanih urah, tistih za šport in prosti čas ter večno klasičnih švicarskih urah. Kupci pogosto upoštevajo modne smernice, hkrati pa izbirajo ure glede na priložnost – za poslovni sestanek, šport ali prosti čas z družino.


37 KOMENTAR

K

o sem triletni Sofiji navdušeno sporočila svojo odločitev, da ji bom naredila obleko, me je njen odgovor popolnoma presunil: »Sanja, ti si hecna, obleke se ne naredijo, obleke se kupijo.«

Rožnata princeska je seveda imela prav. Obleke se res kupijo. Ljudje po vsem svetu jih tako množično kupujejo, da so lastniki nekaterih modnih koncernov med najbogatejšimi zemljani. Moda je industrija, modna industrija je del kreativnih in kulturnih industrij. Pri nas je, žal, drugače: moda že dolgo ni več industrija, kultura pa še nikoli ni bila.

foto: Shutterstock

In zakaj je položaj slovenske mode toliko drugačen od recimo španske, belgijske ali nizozemske, če se velikih modnih nacij niti ne dotaknem? Vprašanje je večplastno, ampak začnimo vsak pri sebi. Koliko oblačil slovenskih oblikovalcev imate v svoji omari? Koliko slovenskih modnih oblikovalcev sploh poznate? Ali sploh veste, kje lahko kupite oblačila slovenskih oblikovalcev? Kaj mislite o slovenski modi? Katere so njene značilnosti: je seksi, moderna, tradicionalna, barvna, konceptualna? Kaj sploh je slovenska moda, kje o njej lahko kaj preberete? Ja, tukaj že nastanejo težave.

Globalna moda, lokalna tradicija ali kdo je naredil vašo obleko

V središču Ljubljane imamo pet veleblagovnic, ki prodajajo modo, a le ena sistematično ponuja oblačila slovenskih modnih oblikovalcev, pa še to samo tri blagovne znamke. Si lahko predstavljate Corso Como brez italijanskih, Colette brez francoskih, Barneys brez ameriških modnih oblikovalcev? Nekaj slovenskih oblikovalcev mode v Ljubljani najdete v trgovini Tavčarjeva. Edina konceptualna trgovina, ki ponuja izključno slovensko modo, je KOBB v Mariboru, o kateri verjetno ne veste ničesar, ker je slovenska moda v slovenskih medijih praznična priložnost, če seveda ni del družabne kronike. Če k temu prištejemo še pristojne ustanove (ministrstvo za gospodarstvo in za kulturo), ki v modi ne vidijo nobenega potenciala, in slovenske investitorje, ki so prepričani, da se v tekstil ne splača vlagati, sta slab položaj in prepoznavnost slovenske mode razumljiva. Trenutni položaj je takšen, da se s slovensko modo ukvarjamo le neodvisni modni oblikovalci, ki jo tudi ustvarjamo. V svojih ponavadi samostojnih podjetjih smo direktorji, tržniki, vlagatelji, piarovci, lastniki, oblikovalci, krojači, vozniki, nabavniki, čistilke in prodajalci na sejmih. Pravite, da so naša oblačila predraga. Povprečna cena hlač slovenskega oblikovalca v trgovini je okoli 210 evrov: 20 odstotkov gre za davek (185 evrov), 50 odstotkov je trgovska marža (130 evrov), 35 evrov je šivanje (95 evrov), 35 evrov stanejo blago in dodatki (60 evrov plačila oblikovalcu za vse zgoraj našteto delo). Brez stroškov delovnih sredstev, prevoza, telefona, malice, zavarovanja. Se vam še vedno zdi predrago? Zdaj vsaj veste, kam gre vsak evro, ki ga plačate za svoje oblačilo, izdelano maloserijsko ali celo unikatno po vaši meri. Takšno oblačilo ima višjo simbolično in dejansko vrednost, odlikujejo ga oblikovalski pristop, rokodelska tradicija in tehnično znanje, brez izkoriščanja delovne sile ali naravnih virov. Njegova življenjska in modna doba bo gotovo daljša kot eno samo sezono. Čeprav se mi včasih dozdeva, da parafraza »globalna moda, lokalna tradicija« vse večkrat pomeni, da se moda globalno proizvaja, mi pa jo lokalno kupujemo, je včasih še vredno misliti, da lokalna rokodelska tradicija vseeno lahko postane globalna moda.

Sanja Grcić, modna oblikovalka finance@finance.si


38 INTERVJU

Hermina Kovačič finance@finance.si

Mauricio de Maio: »Od nekdaj so od žensk pričakovali lepoto in mladostni videz. Danes ga morajo – poleg uspeha – imeti tudi moški. Ne smejo delovati utrujeno in brez energije. Morda je tako zaradi dviga povprečne starostne meje; mnogi moški so še pri 70 letih in več poklicno aktivni.«

»Botoks ni strup, ampak orožje proti staranju«

B

oj s posledicami časa teče na več frontah. Med hitre in vsaj za nekaj mesecev opazne metode pomlajevanja sodi vse bolj priljubljeno vbrizgavanje botulin toksina oziroma botoksa in raznih polnil. Začnite zgodaj, da boste dolgo videti mladi, opozarja Brazilec Mauricio de Maio. Velik strokovnjak za botoks, obrazna polnila in minimalne invazivne tehnike je o smernicah v estetski kirurgiji predaval v Kirurškem sanatoriju v Rožni dolini v Ljubljani, ki je postal izobraževalni center za estetsko kirurgijo za celotno regijo.

Ste eden največjih strokovnjakov v estetski kirurgiji. Posebej vešči naj bi bili pri odpravljanju znakov staranja z botoksom. Osebno imam velike pomisleke o tej terapiji. Kako bi jih pregnali?

V nasprotju s splošno veljavnim mnenjem ne gre za strup, temveč za protein. Uporabljamo ga več kot 20 let, in to zelo uspešno. Zakaj ga uporabljati? Ker je edino sredstvo, ki upočasni mišično staranje, odgovorno za

povzročitev gub in spremembe obraza, ter izboljša videz. Je močno orožje v boju proti staranju. Številne znanstvene raziskave so dokazale njegove koristi. Pomembno je le, da najdete dobrega zdravnika, ki bo vbrizgal kakovosten botulin toksin. Bodite pozorni na podatek, ali je registriran v vaši državi.

Kljub vsemu ne vidim prav veliko koristi botoksa. Resda zgladi kožo, a le zato, ker prepreči krčenje mišic. Kakšnega drugega dolgoročnega delovanja na gube pa ni …

V procesu staranja mišice delujejo negativno na kožo. Z botoksom iščemo prave rešitve, da bi zmanjšali ta vpliv. Od botoksa ne pričakujemo drugega, ne govorimo o polnjenju gub z vitamini in kolagenom. Zavedati se je treba, kaj dejansko lahko pričakujete od botulin toksina. In prej ko se zaščitite pred staranjem, bolje je.

Kako torej botoks vpliva na gube?

Če niso pregloboke, bodo sčasoma izginile, morda ne takoj, šele po drugem vbrizganju. Botulin toksin zmanjšuje deformacijo kože.


Mauricio de Maio: »Dvakrat, trikrat na leto uporabljam botoks. Vbrizgam si ga sam, včasih pa to opravijo kolegi.«

Ali se z botoksom bojujete proti staranju tudi vi?

Ja, uporabljam ga dvakrat, trikrat na leto. Vbrizgam si ga sam, včasih pa to opravijo kolegi.

Kaj porečete na človekove želje po večnem mladostnem videzu?

Od nekdaj so od žensk pričakovali lepoto in mladostni videz. Danes ga morajo – poleg uspeha – imeti tudi moški. Ne smejo delovati utrujeno in brez energije. Morda je tako zaradi dviga povprečne starostne meje; mnogi moški so še pri 70 letih in več poklicno aktivni. Žal tudi partnerske zveze niso večne, treba je biti mladosten, da laže najdeš partnerja.

Mar ni težnja po večni mladosti in odlični formi tudi velik pritisk na posameznika?

Res je. Od vas pričakujejo, da ste čim lepši, čim pametnejši in čustveno uravnoteženi, čim mlajši in čim bogatejši. Pričakovanja so del igre, del življenja, del posla. Od vas gotovo pričakujejo članek brez napak, od mene, ki drugim dajem popoln videz, tudi takega – brez gub in grama maščobe.

Ali bi direktorju podjetja z groznimi podočnjaki in utrujenim videzom zaupali in kupili delnice?

Morda ne, ker izraža zaskrbljenost, v vas pa zbuja dvom, ali je res vse v redu z njegovim poslom. Pravzaprav vedno pričakujemo ravnotežje med ustreznim svežim videzom, urejeno pričesko, pravim izborom oblačil … Pogosto mi ljudje rečejo: »Star sem 50 let, toliko jih kažem, v bistvu pa se počutim mlajši kot pri 30.« To je neverjetno! Zakaj ne bi zunanjost ustrezala notranjosti? S posegi jim to omogočamo. Seveda pa zagovarjam varnost za pacienta, etičnost in uporabo najboljši materialov. Sem proti vsakršnemu pretiravanju.

Zavračate želje, kot je preobrazba v znano osebo ali pretiravanje z vbrizgavanjem?

Če je nekdo videti pretiran, se je pretiravalo z vbrizgavanjem. Vidim več razlogov: eden je gotovo želja po zaslužku – več vam zdravnik vbrizga, več vam bo zaračunal –, drugi je okus. Čeprav se nekdo ukvarja z opremljanjem stanovanj, še ne pomeni, da ima dober okus. Enako je pri plastičnih kirurgih. Tretji razlog pa so zahteve pacientk, ki jim zdravniki ne znajo ali zmorejo oporekati, te pa jih niso pripravljene poslušati. Posebej lepotice, kot so manekenke in igralke, ki z leti postajajo obupane.

39 INTERVJU


40 INTERVJU

»Ne boste verjeli, Ali je sodobnost prinesla nove lepotne standar- ampak prav vrat in roke so veliko de? Jih je morda zakrivila estetska kirurgija? Lepotni standard pomeni harmonijo, si- bolj preprosti, kot metrijo in pravilna razmerja na obrazu. In si mislimo. Težaprav po zadnjem ljudje najbolj povprašujejo. va je le v tem, da Na primer nos neke osebe je sam po sebi lep, so ob osredotočani pa idealen za njen obraz, ker ruši njegovo simetrijo in harmonijo. Mlado dekle ima lepe nju na obraz poustnice, pravilno oblikovane obrvi in obliko zabili nanje. Zdaj obraza. Povešen nos povsem poruši razmerje. pa smo razvili V estetski kirurgiji se moramo posvetiti vsa- učinkovite prekemu obrazu posebej in najti individualno parate, tako da rešitev, kako ga izboljšati, nadgraditi. Zdravlahko pomagamo. niki se ne smemo zmotiti pri presoji, izogibati V roke, na primer se moramo popravkom svojega dela. za povrnitev volumna, vbrizgamo Kaj je za vas grdo? Kar zmoti moj mir. Kar ni harmonič- dolgo obstojne no, simetrično in postavljeno v pravilne izdelke na osnovi proporce. hialuronske kiMed vašimi pacienti so tudi slavne osebe. sline; starostne pege odstranimo Domnevam, da mi ne boste razkrili, katere. Ne, seveda ne (smeh). Zagovarjam stališče, z laserjem. Nad da je prepovedano na obrazih ljudi puščati gube na vratu svoj podpis. gremo z botoksom,« razlaga Po čem vprašujejo? Ob njihovih željah, da bi bili videti bolje, de Maio. mlajše in manj utrujeno, jim poskušam biti čim boljši svetovalec. Njihove potrebe prilagodim temu, za kar verjamem, da jim bo izboljšalo videz.

V preteklosti estetska kirurgija ni mogla najti pravilnih rešitev za pomladitev vratu in rok. Na vaši kliniki v Sao Paulu v Braziliji se ukvarjate tudi s tem.

Ne boste verjeli, ampak prav vrat in roke so veliko bolj preprosti, kot si mislimo. Težava je le v tem, da so ob osredotočanju na obraz pozabili nanje. Zdaj pa smo razvili učinkovite preparate, tako da lahko pomagamo. V roke, na primer za povrnitev volumna, vbrizgamo dolgo obstojne izdelke na osnovi hialuronske

kisline; starostne pege odstranimo z laserjem. Nad gube na vratu gremo z botoksom. V boju s časom smo vse bolj učinkoviti. Pomembno je le, da začnemo pravočasno, še preden se težave razvijejo do konca.

foto: Dreamstime

Marsikateri zdravnik jim reče ne, na koncu pa bodo vedno, žal, našle nekoga, ki jim bo ustregel. In ja, pogosto rečem ne. Vendar nočem, da bi pacienti mislili, da so nori. V ogledalu in na fotografijah jim pokažem, zakaj njihove želje niso priporočljive. Hočem, da razumejo moje razloge proti. Zdravniki si morajo vzeti čas in pacienta izobraziti ter zanj najti najboljšo rešitev. Pravilno moramo presoditi, kam, koliko in kako pogosto vbrizgati. Pacienti včasih nimajo pravilne predstave o svoji podobi.

Največ nekirurških posegov je razvitih za obraz. Kaj pa telo?

Obstajajo različne aparature, vendar ne dajo enakih rezultatov kot kirurški posegi. Žal še vedno nismo izumili čudežne tablete, ki bi povečala denimo vsebnost kolagena v telesu. Ob kremah, če bi res pomlajevale, kot obljubljajo mnogi, ne bi potrebovali botoksa in raznih polnil. Razumeti bi morali, kje so meje posameznega izdelka in koliko res pripomorejo k odpravljanju staranja kože.

Proti staranju se bojuje tudi vse več moških.

Njihovi motivi so povsem drugačni kot pri ženskah. Predvsem so bolj objektivni, sprejmejo do 70 odstotkov pričakovanih rezultatov – ženske zahtevajo 110 (smeh). Če jim racionalno predstaviš potrebo po posegu, ga takoj sprejmejo. Čedalje več moških, ki so na pomembnih položajih v gospodarstvu, pravu, politiki, medicini, se zaveda kodeksa videza. Zato se odločajo za boj proti znakom staranja.

Kaj menite o kakovosti slovenske estetske kirurgije?

Že res, da vas ni veliko, ampak bil sem presenečen, da nimate prav dosti estetskih kirurgov. Tako je zanje veliko možnosti na trgu. Kogarkoli sem spoznal, se mi je zdel zelo ozaveščen, resen, razgledan. Pripravljeni so izmenjati svoje izkušnje. Všeč mi je, da ne zagovarjajo pretiravanj.

Najprej ste doktor medicine. Kaj menite o tem, da se zdaj zna človeštvo dobro braniti proti staranju, ni pa še vedno našlo zdravila za mnoge oblike raka, virus HIV, demenco?

No, pa tudi proti lakoti, revščini, nasilju, vojni ne. Najbrž vas zanima, kako pravzaprav živeti v svetu tolikšnih nasprotij? V njem znanje in dosežki sodobne znanosti niso enakomerno porazdeljeni. V srednjem veku so ljudje umirali zaradi preproste gripe; zdaj so bolezni drugačne in vsak dan se na stotine znanstvenikov trudi, da bi jih odpravilo. Prepričan sem, da jim bo uspelo, čeprav bo mogoče trajalo dlje. Sem zdravnik, a sem se odločil za estetsko kirurgijo; trudim se, da bi bil čim resnejši, čim bolj odgovoren in čim bolj izobražen. Enako bi ravnal, če bi bil onkolog. Upam, da se vsakdo na področju, za katero se zdi poklican, trudi po svojih najboljših močeh.


41 INTERVJU


42 POLETNA KOZMETIKA

foto: Shutterstock

Pripravite se na sonce! Hermina KovaÄ?iÄ? finance@finance.si

Pozor: med 11. in 16. uro bodite raje v senci.


43 POLETNA KOZMETIKA

B

Delovanje sončnih žarkov se z leti sešteva, z leti je škodo vse težje popraviti, ker se tkiva ne obnavljajo več prav dobro, recimo kolagen. S sodobnimi metodami, ki jih omogočajo različne naprave, kot so laserji, sicer lahko (delno) odpravimo posledice vpliva UV-žarkov, a večinoma le na zgornjih plasteh kože. »Gub se ne moremo povsem znebiti, prav tako ne moremo spreminjati lastnosti celic. Čeprav poskušamo spodbujati nastajanje kolagena in nevtralizirati učinke fotostaranja z metodami, kot so radiage, dermaroller, matične celice, kultiviranje fibroblastov, so nekatere posledice sončenja nepopravljive. Po 50. letu so še bolj izrazite,« pravi Igor Bartenjev.

foto: arhiv Finance

ela polt se kljub predpisanim modnim smernicam v praksi ni obnesla. Večina ljudi še vedno teži k zagorelosti in tega ne bomo kar tako spremenili, čeprav sončni žarki povzročajo nepopravljivo škodo, pravi dermatovenerolog Igor Bartenjev. Opozarja, da sončni žarki delujejo na vse plasti kože, ne zgolj na najbolj vidno zgornjo.

Igor Bartenjev: »Najboljša zaščita pred škodljivimi sončnimi žarki je, da se jim pač ne nastavljamo. Toda ker je v človekovi naravi, da bi za lep videz storil vse, tudi če je škodljivo, ne smemo pozabiti na zaščito z izdelki za sončenje. Trg jih je poln in le od posameznika je odvisno, katere bo izbral. Pomembno je njihovo temeljito in enakomerno nanašanje.«


44 POLETNA KOZMETIKA

Guerlainovo pršilo Terracotta Jambes de Gazelle rahlo obarva noge.

Prva izpostavljenost soncu najbolj nevarna

A množice ljudi, ki se vsako poletje nastavljajo sončnim žarkom tudi med 11. in 16. uro, ko je priporočljivo biti v senci, takšni podatki ne ustavijo – niti podatki o povečanem številu kož-nega raka ter raznih toksičnih in alergijskih reakcij. »Najhujša škoda pravzaprav nastane spomladi in zgodaj poleti, ko se na soncu pojavimo nepripravljeni. V koži imamo takrat še malo melanina, naravne zaščite pred sončnimi žarki. Zato naj bo sončenje postopno in med priporočenim delom dneva,« opozarja Bartenjev. Priprave so različne. Razni pripravki v obliki tablet in krem, ki naj bi pospešili nastajanje melanina oziroma obarvanost kože, niso v celoti to, kar obljubljajo. »Pomagajo, a ne ščitijo. Njihova sporočila so včasih zavajajoča – ni res, da vas po njihovi uporabi ne more opeči,« pravi priznani dermatovenerolog. »Brez sonca ne moremo porjaveti.«

Solariji so tudi škodljivi

Tudi do solarijev imajo dermatologi precej negativno stališče. Menijo, da so precej tvegani, saj lahko močno in trajno poškodujejo kožo. V Sloveniji na tem področju nastajajo pomembne spremembe. Oblikovala se je nacionalna komisija za nadzor nad solariji. Meritve sevanja v njih bodo podlaga za izdajo certifikata, ki naj bi potrjeval kakovost storitev, to pa naj bi uporabniku olajšalo odločitev, kateri solarij izbrati in koliko časa se v njem sončiti.

Zaščita med sončenjem

Najboljša zaščita pred škodljivimi sončnimi žarki je, da se jim pač ne nastavljamo. Toda ker je v človekovi naravi, da bi za lep videz storil vse, tudi če je škodljivo, ne smemo pozabiti na zaščito z izdelki za sončenje. Trg jih je poln in le od posameznika je odvisno,

Vichy je znan po izdelkih z visokim zaščitnim faktorjem in obljubi o varovanju kožnih celic.


45 POLETNA KOZMETIKA

Samoporjavitveno mleko za pripravo koĹže na sonÄ?enje Melvita Prosun: izvleÄ?ki roĹžiÄ?evca in sladkorja naj bi zaradi reakcije s keratinom v povrhnjici polt neĹžno obarvali.

katere bo izbral. Pomembno je temeljito in enakomerno nanaĹĄanje pripravkov za sonÄ?enje. Treba je biti pozoren na to, da voda, znoj, pesek in sol izniÄ?ijo njihovo delovanje. Zadnja leta so modni izdelki z izredno visokim zaĹĄÄ?itnim faktorjem. Nekateri dermatologi menijo, da je pravzaprav dovolj Ĺže zaĹĄÄ?itni faktor 15, saj lahko nekatere kemiÄ?ne snovi v njih povzroÄ?ijo alergijske in strupene reakcije na koĹži. Vse je, seveda, odvisno od posameznika in njegove obÄ?utljivosti za izdelke za sonÄ?enje.

Stenska inverter klimatska naprava za sproťèujoèe ravnovesje v prostoru, enostavne in ravne linije, dejanska tiťina, èist in lepťi zrak, tedenski tajmer!

Tedenski tajmer

Tiho delovanje

Vlak

Avto

80dB

60dB

KnjiĹžnica 

40dB

 

uvoz in distribucija klimatskih naprav, Industrijska c. 9, Kromberk, 5000 Nova Gorica, tel.: 05/338 49 99, www.vitanest.si, www.klimatiziramo.si

NajniĹžja sliĹĄnost

10dB


46 POLETNA KOZMETIKA

Najnovejša Lancastrova linija Sun Age Control naj bi ščitila pred poškodbami zaradi UV-žarkov s spodbujanjem obnavljanja DNK in s tem upočasnjevala staranje kože.

Bartenjeva smo še povprašali, kaj meni o trenutno modnih izdelkih za zaščito las. »Dejstvo je, da sonce začasno poškoduje lase (to se kaže na primer v posvetlitvi in dehidraciji, op. a.), na samo korenino pa ne vpliva.«

Za različne starostne skupine

Sredstva za zaščito kože pred vplivi UV-žarkov delimo na več skupin – glede na to, kdaj jih uporabljamo: pred sončenjem, med njim in po sončenju. Na desetine izdelkom v različnih oblikah (krema, gel, razpršilo, olje …) se pridružuje skupina tistih, ki jih uporabljamo, če se nočemo izpostavljati soncu. Izdelki za samoporjavitev se med seboj ločijo predvsem po stopnji obarvanosti in prekrivno-

sti. Nekateri zgolj poudarijo že pridobljeno naravno zagorelost, nekateri pa povsem obarvajo kožo. Pri zadnjih je treba opozoriti, da niso nikakršno nadomestilo za naravni melanin, kar pomeni, da vas brez ustreznih pripravkov z zaščitnimi faktorji na soncu opeče. Izbira je velikanska. Pri znamki Lancaster naj bi bili menda prvi, ki so ponudili popolne linije za celostno nego kože – pred sončenjem, med njim in po sončenju – ter ličila, ki prav tako ščitijo pred sončnimi žarki. So tudi podjetje s številnimi inovacijami: bili so med prvimi z integriranimi filtri UVA in sestavinami, ki delujejo proti prostim radikalom. Če naj jim verjamejo, so izumili tudi sredstva za upočasnitev staranja kože zaradi posledic sončenja. Najnovejša Lancastrova linija Sun Age Control naj bi ščitila pred poškodbami zaradi UV-žarkov s spodbujanjem obnove DNK in s tem upočasnjevala staranje kože. Pri tem naj bi posebne formule s kombinacijo visoko fotostabilnih filtrov in kompleksa antioksidantov onemogočale delovanje kar do 95 odstotkov prostih radikalov. Šli so še korak dlje in linijo prilagodili različnim starostnim skupinam. Damam po 30. letu so ponudili kreme za sončenje z zaščitnim faktorjem 15 za obraz in telo ter za okrog oči in ust, pa še za nočno nego (After Sun Repair Night Balm). Za dame po 50. letu pa je na voljo posebna linija Mature Skin, ki deluje tudi proti pigmentnim madežem. K stalnim prizadevanjem za večno mladost so svoje prispevali tudi ponudniki kozmetike za sončenje in jo prilagodili boju proti staranju kože zaradi sončnih žarkov. Ironično? Želimo si zagorelosti, čeprav nas postara. In potem se zatekamo k ustreznim strokovnjakom, da to popravijo.


PoÄ?itnice plaÄ?ajte s SKB kartico

47 POLETNA KOZMETIKA

in boste dodatno zavarovani! Se odpravljate na poÄ?itnice? PlaÄ?ajte jih s katerokoli SKB kartico in si s tem zagotovite brezplaÄ?no dodatno zavarovanje imetnika kartice. Tako boste imeli urejeno ĹĄe zdravstveno asistenco in vam pred odhodom na poÄ?itnice ne bo treba izgubljati Ä?asa s sklepanjem turistiÄ?nega zavarovanja. Imetniki poslovne kartice MasterCard, zlate kartice VISa ali SKB zlate kartice VISa ZZS pa imate na potovanju v tujini zagotovljeno ĹĄe dodatno varnost. ÄŒe potovanje plaÄ?ate s svojo SKB kartico, ste v primeru, da ima vaĹĄ let ali prtljaga zamudo, upraviÄ?eni do denarnega povraÄ?ila. Pri zlati kartici VISa in SKB zlati kartici VISa ZZS pa zavarovanje krije tudi denarno povraÄ?ilo ob skrajĹĄanju ali odpovedi potovanja ter stroĹĄke pomoÄ?i na potovanjih, kot so pravno varstvo, nakazovanje sredstev v tujino, stroĹĄki poĹĄiljanja nujnih sporoÄ?il in potovanje nadomestnega delavca v tujino.

Ker pa vÄ?asih za uresniÄ?itev poÄ?itniĹĄkih Ĺželja na raÄ?unu zmanjka denarja, vam v SKB ponujajo okvirno posojilo na kartici VISa brez stroĹĄkov odobritve ter ugodno poÄ?itniĹĄko posojilo, ki ga lahko pridobite hitro in preprosto.

VeÄ? informacij o ponudbi banke SKB dobite v poslovalnicah SKB, na spletni strani skb.si ali na SKB TEL-u (01) 471 55 55 (vsak delovni dan med 8. in 20. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro). * Obseg in vrsta kritja sta odvisna od vrste plaÄ?ilne kartice.

Ne spreglejte, tako obseĹžno zavarovalno kritje si samodejno zagotovite le pri SKB, Ä?e za plaÄ?ilo poÄ?itnic uporabite SKB plaÄ?ilne in kreditne kartice.*

www.skb.si / SKB TEL (01) 471 55 55 VplaÄ?ila samo od 9. 5. do 24. 6. 2011!

       SKB naloĹžbeni depozit 5 SKB naloĹžbeni depozit 6 Izbirate med naloĹžbami, ki bi oplemenitile vaĹĄ denar? Za vas smo pripravili dva razliÄ?na denarna depozita, ki poleg 100-odstotnega jamstva izplaÄ?ila glavnice ob zapadlosti omogoÄ?ata doseganje potencialno viĹĄjih donosov kot obiÄ?ajni vezani depoziti.

Foto: iStockphoto

Izberite tistega, ki vam najbolj ustreza, lahko tudi oba!


48 NAJ MESTA EVROPE

za življenje Prijazna mesta natasa.bolaric@finance.si

Berlin: V prestolnici Nemčije je čedalje več univerzitetno izobraženih. Število prebivalcev: 3,4 milijona Prednost: pestro kulturno in družabno življenje Pomanjkljivost: premalo kolesarskih poti

Barcelona z neprekosljivo arhitekturo

Med naj mesta se je uvrstila predvsem zaradi učinkovite mednarodne prometne povezave in premišljenega urbanističnega načrtovanja. Barcelona z 1,6 milijona prebivalci je Gaudijevo mesto. Hiše z mozaiki je okrasil znameniti arhitekt Antonio Gaudi, ljudje, ki živijo v njih, pa si lahko privoščijo še številne mestne bare in restavracije. K bogastvu mesta pripomore tako kulturna raznolikost kakor tudi veliko nočne zabave. Barcelona je že desetletja svetovljansko mesto, ki se je lahko kot edino v Španiji pod francosko diktaturo odpiralo na zahod, predvsem proti Franciji. Ponoči je videti, kot da je vse mesto na nogah in praznuje. Življenje v Barceloni za naše razmere sicer ni (več) preveč poceni, a če se tu odločimo odpreti podjetje, ga lahko registriramo že v 15 do 30 dneh.

V Berlinu vas gleda Big Brother

V Berlinu je lepo biti mlad, je rek, ki spremlja obiskovalce tega pisanega mesta na vsakem koraku. Berlin 21. stoletja je ena izmed kulturnih, modnih in umetniških prestolnic Evrope, tudi sveta. Včasih je kar neverjetno, kaj vse se skriva za starimi, pogosto zanemarjenimi in grafitov polnimi zidovi socialističnih večstanovanjskih blokov ali tovarn. »Big Brother is Watching You« (Veliki brat vas gleda) je 365 metrov visok televizijski stolp, ki stoji na Alexanderplatzu, središču nekdanjega vzhodnega Berlina. Na 203 metrih je vrteča se restavracija, v kateri ob pijači in hrani v eni uri kar dvakrat obkrožimo mesto. To je znamenitost, ki si jo mora ogledati vsak obiskovalec, priljubljena pa je tudi med domačini. Berlin je znan še po tem, da ima kar 34 odstotkov prebivalcev univerzitetno izobrazbo, zato službo tu laže najdejo izobraženci.

Letališče v Münchnu je srce mesta

foto: Shutterstock

Nataša Bolarič

K

ako izbrati naj evropsko mesto? Med merili – sledili smo nekaterim iz revije Monocle, ki je naredila lestvico 25 mest, najbolj prijaznih za življenje – smo upoštevali večnacionalnost, možnosti za zaposlovanje, kulturne in krajinske znamenitosti, energijo mesta pa tudi možnosti za ustanovitev podjetja. Izbrali smo pet evropskih mest z omenjene lestvice: Barcelono, München, Oslo, Köbenhavn in Berlin.

O Nemcih je znanih kar nekaj stereotipov. Nikoli naj se ne bi smejali, izžarevali naj bi strogost, njihovo vodilo naj bi bila red in disciplina, drži pa se jih tudi sloves, da so večinoma vsi inženirji. Kljub temu je München vse kaj drugega kot zadržano, pusto mesto. Večkulturna bavarska prestolnica je središče letalskih povezav z vsem svetom. To potrjuje tudi


49 NAJ MESTA EVROPE

Barcelona: Mesto sodobne arhitekture. Število prebivalcev: 1,6 milijona Prednost: neprekosljiva arhitektura Pomanjkljivost: neurejene mestne plaže

travel_210x140_5mm_PRESS_OK.pdf 1 5/19/2011 2:16:07 PM

Potujemo zaradi doživetij! ! o v No

Petrol Travel ponuja privlačne aranžmaje družinskih počitnic ali atraktivnih potovanj za posameznike in skupine. Pri bogati ponudbi sanjskih potovanj boste imetniki Petrol Klub kartice lahko zdaj še bolj izkoristili ugodnosti, ki vam jih prinašajo točke zvestobe in odpotovali tja, kamor ste si vedno želeli. Zdaj lahko tudi zadnje kotičke sveta odkrivate z nami!

Več na 080 30 44 ali na www.petrol-travel.si


50 NAJ MESTA EVROPE

foto: Shutterstock

München: Lani v vrhu lestvice mest, najbolj prijaznih za življenje. Število prebivalcev: 1,3 milijona Prednost: strpnost do priseljencev Pomanjkljivost: trgovine se zaprejo ob 20. uri

dejstvo, da je kar 30 tisoč prebivalcev mesta zaposlenih v 500 letalskih družbah. V Münchnu gredo dobro z roko v roki tradicija, dediščina in sodobno življenje. Mesto je obdano z naravo. Iz centra do znamenitega jezera Starnberg je le pol ure z vlakom.

V Köbenhavnu spodbujajo ohranjanje narave in podjetništvo

foto: Shutterstock

Glavno mesto Danske ni le največje dansko, ampak s 700 tisoč prebivalci (1,4 milijona z okolico) tudi največje skandinavsko mesto.

Leži na vzhodni obali, na dveh bližnjih otokih, Sjaelland in Amager. Kot je značilno za glavna mesta, je Köbenhavn središče vsega dogajanja v državi, saj je tu sedež kralja, vlade in parlamenta, pa tudi kulturno (je univerzitetno mesto) in gospodarsko središče pokrajine. Leta 1167 je Bischof Absalon von Roskilde utrdil naselbino in velja za ustanovitelja mesta. Nekateri pravijo, da so prebivalci Köbenhavna obsedeni s kolesi, saj je kolo v mestu najpogostejše prevozno sredstvo. Da je postalo tako priljubljeno, je poskrbela tamkajšnja vlada, ki hoče s pro-

Oslo: Mesto s 343 jezeri. Število prebivalcev: 575.475 Prednost: dobra letalska povezava Pomanjkljivost: slabe razmere za manjšine


51

foto: Shutterstock

NAJ MESTA EVROPE

jekti varovanja okolja spodbuditi ljudi k bolj zdravemu življenju. Mesto je prijazno tudi do podjetnikov. Ustanovitev podjetja je brezplačna in ga lahko registrirate v nekaj minutah, čez deset dni pa lahko že deluje.

Köbenhavn: Več kot polovica prebivalcev se v službo vozi s kolesom. Število prebivalcev: 528.208 Prednost: brezplačna medicinska oskrba Pomanjkljivost: neurejeni mestni parki

V Oslu so v ospredju podjetnice

Norveška prestolnica Oslo je znana po jezerih, teh je kar 343. Največje med njimi je skoraj štiri kvadratne kilometre veliko jezero Maridalsvannet, ki je tudi glavni vir pitne vode za večino zahodnega dela Osla. Mesto se je v zadnjem letu spremenilo v eno najživahnejših v Evropi, intenzivno pa se posvečajo tudi umetnosti in zgodovini. Kot gobe po dežju rastejo novi muzeji, gledališča in druge kulturne ustanove. Prav tako imajo dobro poskrbljeno za socialno zdravstvo in varstvo. V mestu je 14 državnih brezplačnih bolnišnic. V Oslu je čutiti izjemen podjetniški duh. Lani je v tem mestu ustanovilo podjetje 9.500 ljudi, med njimi vsaka tretja ženska.

Zanimivosti • V Barceloni je povprečna temperatura 24,5 stopinje Celzija. • V Berlinu je 284 kinematografov in več kot 400 galerij. • Bild s sedežem v Münchnu je najbolj bran med rumenimi časopisi v Nemčiji. • Köbenhavn ima 35 kilometrov kolesarskih stez; kar 55 odstotkov prebivalcev se v službo vozi s kolesi. • Oslo ima 27 zasebnih in javnih univerz.


52 EKSOTIČNE POČITNICE

Adrenalinske dogodivščine

Slonja zabava na Šrilanki, kolesarjenje po cesti smrti v Boliviji, vzpon na perujske gore in podvodne vragolije na Lomboku.

Ksenja Tratnik

ksenja.tratnik@finance.si

foto: Ksenja Tratnik

Imate radi slone in vas ob gledanju dokumentarnih oddaj o osirotelih živalih prime, da bi pomagali? Če si želite malce drugačnih počitnic, ki bodo dobrodelno obarvane, bo za vas prava izbira prostovoljno delo v živalskem rezervatu oziroma slonji sirotišnici.

J

e za vas edini pravi dopust ležanje na eni izmed hrvaških plaž, kjer največji napor v 14 dneh pomeni občasen večerni sprehod do središča obmorskega mesta? Če ste odgovorili pritrdilno, potem odsvetujem nadaljevanje branja. Če pa ste med tistimi, ki radi preživljate dopust avanturistično, berite naprej – morda dobite navdih za svoje naslednje počitnice. Ko sem lani naznanila, da nameravam julij preživeti na potepanju po Peruju, Boliviji in Čilu, sem sprožila dvoje odzivov: od »kako dobro, jaz bi tudi« do »ti si zmešana, kaj rineš v zimo«. Če povem po pravici, me je enkrat sredi kampiranja ob jezeru nad dva tisoč metri višine, ko sem navlekla nase sedem plasti oblačil in kljub temu drgetala od mraza, res prešinilo, da imajo morda tisti drugi prav. A to je bil le trenutek šibkosti, ki so ga zelo hitro pregnale dih jemajoče podobe narave in ljudi, ki so naredili moje proste poletne dni nepozabne. Nekateri imajo radi poležavanje ob morju in jim je to edini pravi dopust, ki si ga z veseljem privoščijo vsako poletje, po možnosti še v istem kraju, ker jih rutina pomirja. Zakaj bi morali dirjati naokoli po svetu samo zato, ker to počnejo številni njihovi prijatelji? Navsezadnje je

bistvo dopusta, da se spočiješ in sprostiš. A če ste eni tistih, ki čutijo največje vznemirjenje v preživljanju dopusta nekje daleč od evropske celine, se verjetno vaša največja težava skriva v tem, da morate za dopust izbrati le eno izmed številnih možnosti, ki jih razkrije že bežno raziskovanje po spletu.

Preizkušanje meja zmogljivosti v steni

V zadnjih letih je plezanje zasvojilo številne Slovence, ki tako radi preživljajo konce tedna v naravi in preizkušajo meje svoje fizične zmogljivosti. Za večino plezališč sta idealen čas pomlad in jesen, a tudi poleti se najde kar nekaj možnosti, predvsem v Bohinju in okolici, kjer je kar nekaj plezališč. Na Štajerskem so med plezalci priljubljeni Buncove skale in Kotečnik, v okolici Ljubljane pa med drugim vabijo Retovje, Zminec in Iški vintgar. Če so za vas domače stene premajhen izziv, potem vas v tujino vabijo številni prekrasni kotički. V sosednji Hrvaški vas čaka Paklenica, v zahodni sosedi Arco ob Gardskem jezeru, avgusta pa številne premamijo plezalni izzivi v Zillertalu v Avstriji, Ailefroidu v Franciji ali Frankenjuri v Nemčiji.

Pod gladino je svet tako zelo pisan

Za vse, ki raje opazujejo lepote pod morsko gladino, je poletje verjetno najljubši čas, saj se


53 EKSOTIČNE POČITNICE

lahko potapljajo na številnih koncih sveta. Raj za vse potapljače je Indonezija, ki je s svojim izjemno bogatim podvodnim življenjem prava paša za oči. V Indoneziji se lahko potapljate vse leto, najboljši čas pa je med aprilom in decembrom. Potapljači imajo na voljo dve možnosti preživljanja dopusta: s stalno bazo v enem izmed počitniških letovišč, od koder se potem odpravljajo na izlete v okolico, druga možnost pa so tako imenovana potapljaška križarjenja, ko se ves čas premikate in »obdelate« več potapljaških vrhuncev. Severni Sulavezi, Raja Ampat, Bali, nacionalni park Komodo in Wakatobi. To je le nekaj imen, ki jih nikakor ne smete izpustiti, če vas pot zanese v Azijo.

Z nahrbtnikom in neznanci na pot

Če ne potujete radi sami ali pa se vaši urniki vedno znova križajo z urniki prijateljev, potem so lahko vaša rešitev organizirana potovanja. Številna popotniška društva vam ponujajo potovanja z nahrbtnikom na različne konce sveta, pri čemer je pozitivna stran takega potovanja, da se vam ni treba ukvarjati z organizacijo (beri: ugotavljati, ali bo sredi puščavskega mesta prišel avtobus ali ne), negativna pa, da boste ob 15 sopotnikih verjetno teže navezali stik z domačini. Če vam poletje s svojimi visokimi temperaturami nikakor ni všeč in iščete zatočišče v hladnejših krajih, bo za vas pravi obisk treh južnoameriških biserov: Peruja, Bolivije in Čila. Bujenje ob štirih zjutraj in vzpon na mistični Machu Picchu, oslepljujoča bolivijska slana puščava Salar de Uyuni, kolesarjenje po cesti smrti in kavbojska ježa v puščavi Atacama je le nekaj doživetij, ki se jih boste gotovo spominjali vse življenje.

Prostovoljno delo v sirotišnici slonov

Imate radi slone in vas ob gledanju dokumentarnih oddaj o osirotelih živalih prime, da bi pomagali? Če si želite malce drugačnih počitnic, ki bodo dobrodelno obarvane, potem bo za vas prava izbira prostovoljno delo v živalskem rezervatu oziroma slonji sirotišnici. Tovrstni programi pomoči so zelo različni, trajajo pa od dveh tednov do leta dni. Ena takšnih sirotišnic je v Pinavali na Šrilanki, kjer je svoj dom našlo okoli 80 osirotelih in poškodovanih slonov, za katere požrtvovalno skrbijo delavci sirotišnice in navdušeni prostovoljci. Vrhunec dneva je veličasten pohod slonje črede do bližnje reke, kjer se najprej predajajo blatnim užitkom, potem pa blaženi ležijo v strugi reke, medtem ko jih prostovoljci umivajo. Eno je gotovo: to so počitnice, ki jih zlepa ne pozabiš.

foto: Ksenja Tratnik

Kolesarjenje po cesti smrti v Boliviji


54 EKSOTIČNE POČITNICE

foto: Špela Kržišnik Mesarić

Lombok je raj za podvodne uživače v Indoneziji.

foto: Ksenja Tratnik

Perujski vršaci so cilj gornikov in plezalcev z vsega sveta.


55 EKSOTIČNE POČITNICE

P R E M I K I

V

T E M A T S K A

S L O G U

I Z D A J A

R E V I J E

T R E N D I

ARHITEKTURA IN INTERIERI IZIDE 30. 9. 2011 Kontakt: Polona Koštomaj

01 30 91 532

p o l o n a . k o s t o m a j @ fi n a n c e . s i


56 NAJ lokali evropE

Trendovski bari za čisti užitek V Berlinu Riva, v Londonu Detroit, v Parizu Le Bar Petra Grujičić

Berlinski bar Riva

foto: arhiv bar Riva

finance@finance.si


57

R

es je, Luigi Riva ni Nemec, a je njegovo nogometno mojstrstvo, s katerim je nekoč blestel v italijanskih nogometnih vrstah, tako navdušilo lastnike enega najmodernejših barov v Berlinu, da so ga poimenovali kar po njem – bar Riva. Nekoliko temačen prostor, ki s polkrožnim stropom spominja na predor, prebarvan z rdečo, rumeno, rjavo, vijoličasto in modro, je s svojim minimalizmom pravi magnet za vse, ki bi radi preživeli dinamičen večer. Z barskih stolčkov, ki se vrstijo okoli ovalnega bara, lahko opazujejo vrvež, klepetajo na klopcah, ki so pritrjene na stene, ali se hladijo v nočnem vetrcu na terasi, medtem ko srkajo katerega izmed okusnih koktajlov ali martinijev. In čeprav niso častilci techna in housa, jih ta glasba le redko moti, saj je dovolj diskretna in ozračje preveč navdihujoče, da se mu ne bi prepustili. »Riva je odličen, moderen prostor s privlačnim

20.nadstropij nad Ljubljano

foto: arhiv bar Detroit

NAJ lokali evropE

dizajnom, odlično postrežbo in zelo kakovostno pijačo,« je zadovoljna ugotovila ena izmed obiskovalk.

Londonski bar Detroit

George V Hotel Bar

Nekateri imajo raje klasiko in zanje je idealen pariški Le Bar, kakor ga ljubkovalno imenujejo gostje, čeprav ima svoje prostore v Four Seasons Hotel George V, enem izmed draguljev pariških hotelov, zgrajenem leta 1928. Pred leti so ga sicer obnovili, vendar ni izgubil svoje privlačnosti, le prilagodili so ga zahtevam gostov, ki znajo uživati v razkošju. In tako vanj še vedno zahajajo pariška elita in izbrani gostje z vsega sveta, ki si želijo še kaj več od tega, da jih natakar postreže, kot bi jim delal uslugo. V majhnem, a pomirjajoče elegantnem Le Baru z mahagonijevimi stenami je postrežba vrhunska. Gostje, ki hočejo pobegniti pred naglico vsakdanjika, lahko v njem posedajo ob klasičnih koktajlih, sadnih šampanjcih ali kozarcu odličnega vina.

V novi stolpnici Kristalna palača.

se odpira

NOVA slaščičarna

BTC CITY Ljubljana T: 01/ 585 22 80, M: 031 768 062 www.twentycaffe.si


58

foto: arhiv George V Hotel Bar

NAJ lokali evropE

Pariški Le Bar ima v svoji vinski kleti kar 36 tisoč buteljk z vsega sveta.

Izbira je velika, saj imajo v svoji vinski kleti okoli 36 tisoč buteljk najboljših letnikov vin iz Francije in vsega sveta. »Le Bar je res prijeten in majhen – počutite se, kot bi bili sami. Zelo je pomirjajoč,« je sklenil eden izmed obiskovalcev, navdušen nad diskretnostjo, eleganco in izbranostjo omenjenega lokala.

Bar Detroit

Veliko bolj živahno pa utegne biti v legendarnem londonskem baru Detroit, ki ga sicer najdemo v turističnem predelu Covent Garden, a je prav presenetljivo nekomercialen. Dolge spiralne stopnice gosta pripeljejo v prostor, ki spominja na jamo. Temačnost, drugačnost, sproščenost so besede, s katerimi opisujejo ozračje in bar, ki je razdeljen v majhne kapsule. V Detroitu lahko enako uživajo tisti, ki so se prišli zabavat z družbo, kot oni, ki se želijo z izbrano osebo umakniti v njun mali svet. In se tam predati omamnim koktajlom, po katerih je bar znan, ter glasbi v retro in funky slogu, ob kateri izgubijo občutek za čas. Stres vsakdanjega življenja izgine, ostane le sproščeno uživanje ob mešanici nenavadne opreme, prijetnega ozračja in fantastičnih pijač. Če pa se vam bo okolje zdelo znano, pomislite – kar nekajkrat je že bilo filmsko prizorišče; v njem so na primer snemali tudi prizore za film Code 46.


59 NAJ lokali evropE

!' ) "!%&%! $"#$ -!) '$!!&- !'%!$%!!- ! #' !#"#!&! )%' !!' #) "!%#"!')#,' &

"!')') % % # #)$'%' $%! - #+%')!%'! !"% !"!')'!!'!$% #)$'%'  #%$&- !'%!$%

% % $'%! #+%' "!%&%!)!%'!!- ! #' !'$!'!$%#)$'%'  #%$&- !'%!$% *  

'-&)!"!.-  &-,/,".!.('('$&"&'+ &!#').*-+$"- $!#'-&" %*)-!&

((()&%!$

$!#()*#'#-,0!&#'-!+'*+!.!.#')!*+#'%' .)/!+-).*-+$"-#!-)0,""'.&)- &!%!-!)!

-).$!0&!'(+!#!!&!.!)%#$*!0&!%!*-+$'&! %!-!)!'.*-+$'&!%!-!)!**-+$0!%!!'%! .'+-$""'&"-!/",'").*-+$"-


60 POLETNA KUHINJA

Brez rdečega mesa, a z dosti kruha Lana Dakić

lana.dakic@finance.si

Kdor je mediteransko hrano, navadno živi dlje, predvsem zaradi uživanja rib, oljčnega olja in rdečega vina.

foto: Shutterstock

Hiter o življenja nas sili v vse slabše prehranjevalne navade, kar se kaže tudi pri teži prebivalstva. Slovenci postajamo vse težji, tako pri nas kakor tudi v tujini imajo ljudje čedalje več težav s srcem in ožiljem. Izsledki raziskav so pokazali, da ima mediteranska prehrana, kamor sodijo italijanska, grška in tudi španska kuhinja, ugo-

Testenine so poleg svežega belega kruha ena glavnih sestavin italijanske kuhinje.

dne učinke na organizem in zmanjšuje možnost prezgodnje smrti. Razlog je predvsem v sestavinah: pestra izbira zelenjave, sadja, rib, sira, testenin, riža, polente – tudi kruhu se ni treba izogibati –, pomemben del sta še oljčno olje in rdeče vino. Našteto je seveda popolno nasprotje sodobnega jedilnika, ki ga sestavljajo rdeče meso in precej predelane hrane z veliko konzervansov in aditivov.


61 POLETNA KUHINJA

RIŽOTA

Z JUR^KI IN BU^KAMI NA RUKOLI S KOZJIM SIROM

SESTAVINE ZA 4 OSEBE:

PRIPRAVA:

30 dag riža (S. Andrea Zlato polje) 20 dag jur~kov 5 dag mlade ~ebule 2 stroka svežega ~esna 15 dag bu~k 4 vejice peteršilja Sol, poper (Maestro) Timijan (Maestro) Šetraj (Maestro) 5 dag rukole 6 dag mladega kozjega sira 4 žlice olivnega olja 2 dag masla

Čebulo na tanko narežemo in jo na toplem olju pustimo, da postekleni. Dodamo na majhne kocke narezane jurčke in vse skupaj prepražimo. Dodamo riž, ga na kratko pustimo, da postekleni, nato pa vse skupaj zalijemo z jušno osnovo ali vodo (za bolj sočno rižoto naj bo razmerje riža in vode 1 proti 3). Na majhnem ognju naj se kuha 10 minut, nato dodamo na kocke narezane bučke, sesekljan česen in peteršilj. Za sočno rižoto pustimo, da se duši 5 minut, kuhanje pa lahko podaljšamo še za 5 minut. Na koncu po okusu dodamo sol, začimbe, maslo in polovico naribanega sira. Na globok krožnik najprej položimo oprano in razrezano rukolo, dodamo rižoto in na koncu preostali naribani sir. Krožnik lahko dekoriramo z malo žafranike in vejico zelišč (npr. timijana).

^AS PRIPRAVE: 20 minut ZAHTEVNOST: srednja

VALJANI REZANCI PARADIŽNIKOM IN KOROMA^EM Z BAZILIKO, SUŠENIM

SESTAVINE ZA 4 OSEBE:

PRIPRAVA:

32 dag rezancev z baziliko (Grande) 5 dag pora 10 dag sušenega paradižnika 20 dag koroma~a 2 stroka ~esna Bazilika (Maestro) 4 vejice peteršilja Sol, poper (Maestro) 6 dag parmezana 4 žlice olivnega olja 6 dag solate gentile

Rezance kuhamo v slani vodi približno 6 minut, nato jih odcedimo in pokapljamo z oljem. Na toplem olju v ponvi prepražimo por, ki mu dodamo na rezance narezan sušen paradižnik in koromač. Tako prepraženo zelenjavo zalijemo z malo jušne osnove ali vode, dodamo česen, baziliko, sesekljan peteršilj, sol in poper. Pustimo, da vre 2 minuti, nato dodamo še tople rezance, vse skupaj premešamo in na koncu dodamo še polovico naribanega parmezana. V globok krožnik najprej položimo na rezance narezano solato, nato dodamo testenine, ki jih potrosimo s preostalim naribanim parmezanom. Vse skupaj lahko okrasimo še z vejico bazilike.

^AS PRIPRAVE: 15 minut ZAHTEVNOST: nizka


62 POLETNA KUHINJA

Grška hrana je znana po siru feta. Priljubljen je tudi gost, kremast jogurt, ki ga pripravljajo iz ovčjega ali kozjega mleka.

Nekateri mediteransko prehrano označujejo kot že napol vegetarijansko, a to nikakor ne drži. Na seznamu mediteranskih jedi je res precej rib, a poleg teh naj bi vsak teden jedli tudi perutnino, nekajkrat na mesec pa celo rdeče meso. Kuhane jedi imajo prednost pred pečenimi, pri pripravljanju obrokov pa se najraje uporabljajo domača zelenjava, zelišča in začimbe. Ker mediteranske jedi štejejo za bolj lahko hrano, se z njimi prehranjujemo predvsem poleti.

Italijani kuhajo vsak dan

foto: Shutterstock

Čeprav je italijanska hrana zelo priljubljena po vsem svetu – le kje ne ponujajo testenin ali pice?! –, vendarle obstajajo razlike med pristno domačo italijansko hrano in tisto, ki je razširjena v tujini. Prva pomembna razlika so precej manjši obroki, pripravljeni iz večinoma svežih živil, predelanih je zelo malo. Hrane ni tako težko pripraviti, zato Italijani kuhajo vsak dan. Glavni del prehrane sestavljajo sveže sadje in zelenjava,

kruh, testenine, riž, stročnice in oreški, pa tudi razmeroma veliko rib, ki so nadomestek rdečemu mesu. Pri kuhi in pripravi jedi ne gre brez oljčnega olja, jedi tudi solijo, a v ospredju so dišavnice – brez bazilike seveda ne gre, že na okenski polici pa lahko poleg bazilike gojite še origano, peteršilj, rožmarin in meto –, česen in črni poper. Meso, jajca in mlečne izdelke Italijani uživajo v zmernih količinah, ob hrani pa si privoščijo tudi kozarec rdečega vina.

Katero oljčno olje izbrati

Oljčno olje je, kot smo že omenili, ena glavnih sestavin italijanske oziroma mediteranske kuhinje. A ni vseeno, katero uporabljamo za kuho in katero za solate. Nekateri upoštevajo preprosto vodilo: dražje je olje, boljše je. Kljub temu pa je ob nakupu treba vedeti: ekstra deviško oljčno olje nastane iz prvega stiskanja oliv, ima temno zeleno barvo, nizko kislost in močan okus, primerno pa je predvsem za pripravo solat; deviško oljčno olje ima večjo kislost, poleg solat pa se uporablja tudi pri kuhi; čisto oljčno olje pa je mešanica deviškega in prečiščenih oljčnih olj, okus je manj izrazit in je najbolj primerno za kuhanje. V eni žlici je okoli sto kalorij in 11 gramov nenasičenih maščob – torej dobrih maščob za srce in ožilje, saj znižuje raven holesterola, hkrati pa je oljčno olje bogat vir vitamina E.


63 POLETNA KUHINJA


64 POLETNA KUHINJA

Ni vseeno, katero olje uporabljamo za kuho in katero za solate.

DIETA

foto: Shutterstock

Ker je poletje tako rekoč že pred vrati, bo marsikdo posegel po lažji hrani. V okviru mediteranske prehrane slovi tudi mediteranska dieta. Priprava jedi je hitra in preprosta, obroki pa lahki in zdravi. Mediteranska prehrana vsebuje več beljakovin in maščob z nenasičenimi maščobnimi kislinami. Pri mediteranski dieti je treba zmanjšati vnos rdečega mesa in povečati obroke zelenjave, ribe pa je treba jesti vsaj enkrat na teden. Dobra izbira so tun, losos, postrv, skuša in slanik, izogibajte pa se pečenim in ocvrtim ribam. Za kuhanje in solate se uporablja oljčno olje, omejiti pa je treba vnos mastnih mlečnih izdelkov, kot sta polnomastno mleko in sladoled. In prigrizki? Tudi ti so dovoljeni, a v obliki oreškov, najbolje nepraženih.

Testenine morajo biti pripravljene »al dente«

Mediteranske kuhinje ni brez testenin v vseh oblikah in velikostih. Pomembno je, da so kuhane »al dente«, kar pomeni, da so čvrste ob ugrizu. Kot je ugotovil zdaj že preminuli Michel Montignac, imajo tako kuhane nižji glikemični indeks. To pa pomeni, da prebavni sistem potrebuje več časa, da škrob razgradi v sladkorje, zato je njihovo sproščanje v krvni obtok počasnejše. Italijani ne morejo tudi brez svežega kruha, ki je ponavadi kar bel. Tradicionalni italijanski kruh je fokača (z oljčnim oljem premazana lepinja), sicer pa poznajo več vrst kruha, med drugim bruskete, čabate in podobno. Starega kruha navadno ne zavržejo, temveč ga uporabijo v juhah in solatah.

Paradižnik, paradižnik in še enkrat paradižnik

Pomemben del je tudi zelenjava, ki naj bo čim bolj sveža. Verjetno ste že ugotovili, da Sredozemci ne morejo brez paradižnika – naj bo v solati, omakah, posušen na soncu, svež ali v konzervi. Paradižnik je namreč dober vir antioksidantov in vitamina C in ohranja svoje pozitivne lastnosti tudi, ko je že predelan. Seveda ne gre niti brez čebule in česna, paprik, bučk, jajčevcev in belušev, pa tudi gob in fižola. Zelena solata je seveda najbolj priljubljena listnata zelenjava, poleg te pa še radič, rukola in špinača.

Parmezan tudi za tiste na »dieti«

Ne nazadnje ne smemo pozabiti na sire – od svetovno znanega parmezana, mocarele, gorgonzole do rikote in maskarponeja. Predvsem parmezan je pomembna sestavina, saj ga posujejo po testeninah, rižotah, dodajajo ga kremastim omakam in celo v juhe. Ker je

močnega okusa, lahko izboljšamo jed le z malo količino in nam zato ni treba skrbeti o 28 gramih maščob in 370 kalorijah, ki jih vsebuje sto gramov tega okusnega sira. Najbolj kaloričen in masten je maskarpone (sto gramov vsebuje 43 gramov maščob in 425 kalorij), najmanj pa rikota (11 gramov maščob in 145 kalorij).

Grki obožujejo polenovko

Resda smo do zdaj predstavljali bolj italijansko prehrano, a se grška in španska od te pomembneje ne razlikujeta. Grška kuhinja je nekakšna mešanica italijanske in turške: tudi grška hrana se pripravlja skoraj izključno z oljčnim oljem, pomembne so sveža zelenjava in začimbe, a v nasprotju z Italijani Grki poleg rib (priljubljena je polenovka) bolj uživajo jagnjetino in ovčetino, pogosta je tudi svinjina, govedina pa zelo redka. Grška hrana je znana tudi po feti, priljubljen je še gost, kremast jogurt, ki ga pripravljajo iz ovčjega ali kozjega mleka.

Španci ne jedo samo paelj

Ob omembi španske kuhinje marsikdo pomisli na paeljo (mešanico riža, morskih sadežev in piščančjega mesa) in tapase. A španska kuhinja je mnogo več kot le to: je kombinacija italijanske, evropskih in celo severnoafriških kuhinj. Španija se kulinarično deli na več delov: Katalonija je znana predvsem po ribjih jedeh, rižu in perutnini, v Andaluziji najbolje pripravljajo pikantne jedi z veliko žafrana (iz teh krajev izvira tudi gazpačo – mrzla paradižnikova juha), Baskija slovi po ribjih jedeh, v notranjosti pa je kuhinja bogata z mesom, ki je pripravljeno bodisi na žaru bodisi v peči. Španci so tudi veliki ljubitelji česna.


POLETNA KUHINJA

1FDJWP. V OBSFKFO MJOP#JBODPK F PCSF[V QPSBCF oVNFU OJICBS WJM oVNFU OJITMBE JMJ oIJESP HFOJSBO O JINBtĈ Pri izde lavi peci PC va M up orabljam u o konze lino Bianco ne rvansov.

Naj radosti, ki vam jih ponuja pecivo Mulino Bianco, postanejo vsakodnevni ritual. Z ljubeznijo ustvarjamo pecivo Mulino Bianco, ki zdruĹžuje blagodejnost in uĹžitek. V predanosti svojemu delu iĹĄÄ?emo ravnovesje med kakovostnimi izdelki in varovanjem narave, zato pri izdelavi peciva Mulino Bianco uporabljamo le najboljĹĄe sestavine in podpiramo uporabo energije iz obnovljivih virov. Z lahkimi prepeÄ?enci, hrustljavi kruhki in grisini Mulino Bianco si lahko delimo vse trenutke dneva.

Barilla Adriatik d.o.o., TrĹžaĹĄka cesta 315, Ljubljana

65


66 POLETNA KUHINJA

Brusketa

Priprava: Na segretem olju popražimo na kocke narezan paradižnik. Pokritega na srednjem do močnem ognju dušimo vsaj pet minut, nato začinimo. Paradižnik je pripravljen, ko lahko še vidimo koščke, a je že podoben gosti omaki. Medtem opečemo kruh (na žaru, v pečici ali opekaču). Strok česna razpolovimo in z njim natremo pečen kruh. Pokapamo ga z oljčnim oljem, nanj naložimo paradižnik in postrežemo, svetujejo na kulinarika.net.

foto: Shutterstock

Sestavine: 4 kosi belega kruha, strok česna, oljčno olje, 2 paradižnika, sol, poper, sveža bazilika


67 POLETNA KUHINJA


foto: Shutterstock

68 POLETNA KUHINJA

Paelja

Sestavine: 2 čebuli, od 4 do 5 strokov česna, lovorov list, ena rdeča in ena rumena paprika, od 2 do 3 paradižniki, kilogram riža, piščančje meso, kilogram svežih dagenj (ali paket zmrznjenih očiščenih), 300 gramov lignjev, 400 gramov škampov, 5 kock za govejo ali piščančjo juho, žafran, sol, poper, limona Priprava: Vse kose mesa začinimo in opečemo, da dobijo lepo rjavo barvo. Dagnje očistimo in v loncu s strokom česna in lovorovim listom kuhamo, da se odprejo. Zaprte školjke zavržemo, tekočino odlijemo. Polovico dagenj izluščimo. V veliki ploski ponvi ali velikem voku segrejemo oljčno olje in na njem prepražimo čebulo. Dodamo narezano papriko in česen. Ko čebula postekleni, dodamo na kocke narezane paradižnike, ki smo jim odstranili koščice in tekočino. Pripravimo juho iz kock (približno od dva do tri litre) in dodamo žafran. Ko je zelenjava že malo mehka, dodamo riž in pražimo nekaj minut. Počasi zalivamo z juho in ne mešamo, ponev samo potresamo. Ko je riž že skoraj kuhan, vmešamo lignje, škampe, dagnje in kose mesa ter kuhamo do konca. Postrežemo s krhlji limone.


Od kuharja do mojstra. Tudi na pikniku! Za vrhunsko mojstrovino z Ĺžara zdaj potrebujete samo dvoje: dober kos mesa ali ribe in Maestro meĹĄanico zaÄ?imb za Ĺžar. Ubrane meĹĄanice zagotavljajo resniÄ?ne gastronomske

!     "#

uŞitke – kjerkoli in kadarkoli.

69 POLETNA KUHINJA


70 BOLŠJI TRG

Kult je – starost Ksenja Tratnik

ksenja.tratnik@finance.si

Brskali smo po »šari« na bolšjih sejmih v Parizu, New Yorku in Ljubljani.

V

sončnih žarkih se kopajo bolj ali manj domiselno razstavljeni predmeti, ki jih je najlaže zajeti z besedno zvezo »vse možno«. Nad njimi budno bedijo bolj ali manj dobrovolj-

Že ob pogledu na enega zajčka se človek vpraša, kdo in zakaj bi to kupil, kaj šele ko jih je cela miza.

foto: Kse

nja Tratn

ik

Slavni španski umetnik Salvador Dali je lahko gost tudi v vaši dnevni sobi.

ni lastniki, med njimi pa lenobno postavajo navdušeni zbiralci vsega starega in naključni obiskovalci, ki se čudijo, kaj vse je mogoče najti. Tako lahko na kratko opišemo prizor, ki se očem ponuja na popolno nedeljsko jutro na bolšjem sejmu – naj bo to v Ljubljani, Parizu ali New Yorku.

tnik

foto: Ksenja

Tratnik

foto: Ksenja Tra

Pariz: Med lično razstavljenimi predmeti mimogrede pozabiš, da si v resnici na ulici.


Ce ste takrat nazadnje š uživali v pocitnicah,

svetujemo, da berete Moje finance.

revija za upravljanje osebnega premoženja 080 15 80

narocnine@finance.si

www.mojefinance.si

71 BOLŠJI TRG


72 BOLŠJI TRG

Malce nostalgije – gramofon in melodije v slogu tridesetih let prejšnjega stoletja. Cena: 130 evrov.

Slepeče zloščen servis – kot nov! Stane 130 evrov.

Stol za 160 evrov je lahko vaš. Preveč ali premalo?


73

Brskanje po šatuljah z nakitom se velikokrat konča z nakupom, je pa potrebno veliko potrpežljivosti, da najdeš primerne kose.

BOLŠJI TRG

Bolšji sejmi so kraji s prav posebno energijo: tam čas teče drugače, drugačno pa je tudi dojemanje stvari; tu namreč ni sledi o kapitalizmu in njegovem »orgijskem« čaščenju vseh oblik in pojavnosti mladosti. To je kraj, kjer je prav nasprotno: tu vlada spoštovanje do starih stvari, ki bi jih veliko ljudi brez pomisleka odvrglo v najbližji smetnjak, za druge pa so vir prvinskega veselja nad lepim in spoštovanja do tradicije. To je kraj, kjer si popolni neznanci zarotniško izmenjujejo nasvete o vrednosti predmetov, o tem, kako se pogajati in na kateri stojnici najti podoben, a občutno cenejši izdelek. Lahko bi celo rekli, da so ljudje, ki redno obiskujejo bolšjak, del skrivne družbe, ki jo povezujejo zgolj srečanja na bolšjaku, za naključne obiskovalce pa je obisk bolšjaka, sploh recimo v tujih mestih, vedno odlična priložnost za spoznavanje mesta malce drugače. Po svetu najdemo pisano paleto bolšjakov: eni so večji, drugi manjši, eni stalni, drugi občasni, eni namenjeni zgolj določenim predmetom, drugi privabljajo s pestro izbiro – skratka, vsak bolšjak je svet zase.

Največji, najstarejši … pariški

Če vas poleti pot zanese v Pariz, potem je obisk enega izmed številnih bolšjakov nujen. Največji in najbolj znan bolšjak z več kot 200-letno tradicijo je na severu francoske prestolnice v 18. okrožju v Porte de Clignancourtu. Njegovo uradno ime je Les Puces de Saint-Ouen, vendar je med domačini in tudi sicer znan kot Les Puces (francosko ime za bolšjak je marché aux puces). Ob sobotah, nedeljah in ponedeljkih se razpreda na sedmih hektarjih, s čimer zaseda prvo mesto med največjimi bolšjaki na svetu, povprečno pa ga vsak konec tedna obišče od 150 do 200 tisoč ljudi. Na njem res lahko najdete vse, kar si želite – od neverjetno lepo ohranjenih starin do cenene robe, ki jo prodajajo afriški priseljenci. Praktičen nasvet, ki ga kaže upoštevati, je, da je brskanje po bolšjem sejmu najprijetnejše v zgodnjih dopoldanskih urah, ko se tja še ne zgrne množica »zmačkanih« Parižanov. Na jugu mesta je kot protiutež drugi veliki bolšjak: Porte de Vanves, ki je manjši, a zato nič manj vsebinsko raznolik in bogat. Več kot 350 razstavljavcev vsak konec tedna postavi na ogled ponudbo, ki zadovolji še tako zahtevnega obiskovalca. foto: Barbara Reya


74 BOLŠJI TRG

Včeraj prometno obremenjena ulica sredi New Yorka, danes stojnice z vso mogočo kramo.

Podobno kot druga velika mesta se poleg stalnih bolšjih sejmov tudi Pariz ponaša s številnimi ad hoc bolšjaki: skoraj vsak mesec nekaj ulic v različnih delih mesta za nekaj tednov postane domovanje za rabljene predmete. Če ne gre Mohamed na goro, pride gora k njemu, bi lahko rekli, saj se številni razstavljavci obeh največjih bolšjakov odločijo še za turnejo po pariškem centru.

Zajtrk pri Tiffanyju za nekaj dolarjev

Kot se spodobi za neuradno prestolnico ZDA New York, se v njem tare bolšjakov. Eden zelo priljubljenih med domačini je Green Flea Market na aveniji Columbus med 76. in 77. ulico. Že več kot 25 let je ob sobotah (ne vsako) in nedeljah priljubljeno shajališče vseh, ki radi raziskujejo in tudi kupujejo dober starinski in nov nakit, mimogrede lahko dobite odličen kos iz slavne draguljarne Tiffany’s, seveda pa ne manjkajo dobro pohištvo, stari gospodinjski aparati, vinilne plošče in vrsta drugih, tako starinskih kakor tudi novih predmetov. V okviru tega sejma lahko obiščete tudi odlično založeno tržnico, na kateri najdete vse, kar si zaželijo vaše brbončice, z vseh koncev sveta. Zelo priljubljen je tudi brooklynski bolšji trg, ki se razprostira na treh nadstropjih nekdanje banke Williamsburg Savings Bank. Več kot sto razstavljavcev v zgodovinskem okolju ponuja tisoč in eno zamisel za prenovo stanovanja ali osebnega sloga. Če vas ne ganejo starine, potem ima brooklynski bolšjak najboljšo možno alternativo, ki vas ne bo pustila ravnodušne: izjemno ponudbo hrane.

Obvezna postaja za zaprisežene navdušence nad bolšjaki je tudi Hell’s Kitchen Flea Market na Zahodni 39. ulici (med 9. in 10. avenijo), ki vas bo osvojil s ponudbo pohištva, gurmani pa se ne boste mogli upreti slastnim palačinkam, pitam in drugim dobrotam. Če vas poleti – ali pa tudi sicer – zanese v New York, boste med pohajkovanjem gotovo naleteli tudi na garažne razprodaje (garage sales), na katerih ljudje znosijo pred prag vso mogočo šaro in jo prodajajo predvsem z namenom, da se je znebijo. Še ena podobna in za Američane precej značilna oblika prodajanja starih in rabljenih stvari so estate sales, ko je naprodaj vsebina celotnega stanovanja (pohištvo, obleke, preproge, luči …), navadno ko kdo umre.

Majhen, a ljubek

Nikakor ne moremo mimo domačega, osrednjega ljubljanskega bolšjaka na Bregu. Idilično nedeljsko vreme je poskrbelo, da je bil obisk prijeten kot že dolgo ne. V široko ulico uprto sonce je prijetno grelo množico sprehoda in prijetnega kramljanja željnih obiskovalcev, medtem ko so se na drugi strani Ljubljanice martinčkali zaspanci, ki so prišli v mesto na dolgo nedeljsko kavo. Ljubljanski bolšjak je majhen, na njem razstavljajo večinoma slovenski razstavljavci, se pa najdejo tudi hrvaški in italijanski. Podobno razkriva pogled na obiskovalce: večina je domačinov, ki jim je obisk bolšjaka del nedeljskega vsakdanjika, med njimi pa kaj hitro zaslišiš tudi glasne in mahajoče Italijane, ki v prestolnici preživljajo konec tedna. Pred leti so se razstavljavci stiskali na promenadi na


75

Pite, preste in druge kulinarične dobrote so nepogrešljiv del ameriških bolšjakov. foto: Ksenja Tratnik

Mačkovi, zdaj pa imajo svoje lične stojnice na promenadi na Bregu. Sami razstavljavci imajo, vsaj tako so povedali, o tej preselitvi bolšjaka različna mnenja: večini je všeč, da je zdaj več prostora, so pa kritični zaradi strogih pravil razstavljanja in neprijaznih razmer, če jim ponagaja vreme. Na prvi pogled je ponudba majhna, a za prave ljubitelje se vedno najde kaj, zaradi česar se splača seči v žep. Tudi cene so zelo različne, od evra za stare podobice z verskimi motivi do nekaj tisoč evrov za pohištvo. Le kako bi lahko odšli domov brez novih starih (vintage) sončnih očal ali izdaje katere od legendarnih Mikijevih zabavnikov? Neprecenljivo pri obisku bolšjaka je predvsem to, da te nihče ne preganja ali gleda pod prste, ali boš kaj kupil. Predvsem gre za prvovrstno razvajanje in navduševanje nad vsem lepim. Pa čeprav se potem, ko se človek vrne domov z vrečko v roki in se, kot bi se zbudil iz transa, sprašuje, zakaj za vraga je kupil 30 let staro broško ali klobuk, ki bo najverjetneje ždel v omari. No, vedno obstaja upanje, da bo čez 30 let vreden še veliko več.

Ameriškega predsednika imate lahko vedno pri sebi, recimo kot podobo na torbi. foto: Ksenja Tratnik

foto: Brina Tomović

BOLŠJI TRG

Impakta Les d.o.o. Leskoškova 9E SI - 1000 Ljubljana

REX STIL: ČRNO BELO Ustvarjen za vaš dom

Zložljiv leseni stol REX že od leta 1952 navdušuje ljubitelje dizajna po vsem svetu. Minimalistična zasnova s čistimi linijami se iz okrasnega predmeta v hipu spremeni v udoben kos pohištva. Z brezčasno obliko se je zapisal v zgodovino in preživel številne modne muhe. V svojo zbirko ga je uvrstil Muzej moderne umetnosti v New Yorku, njegov avtor, arhitekt in oblikovalec Niko Kralj, pa je zanj prejel številne mednarodne nagrade in priznanja.

www.rex-kralj.si


76 ŠPORTNA OPREMA

S čelado varneje v športne izzive V ospredju so novi športni materiali: lažji, odporni proti vodi in bolj zračni. Tanja Srnovršnik

tanja.srnovrsnik@finance.si

P

ri izbiri opreme za aktivno preživljanje prostega časa – za jadranje, rafting, kolesarjenje, tek, pohodništvo, plavanje ali kajtanje – je vedno na prvem mestu varnost. Udobje je na drugem mestu.

del športnih copat CC Ride s 360-stopinjskim prezračevanjem, ki zmanjšuje vlago v čevlju in temperaturo stopal, z mehko tehnologijo pa omogoča prožnost celotne noge in svobodo gibanja.

Štefan Erman iz Kibube zato opozarja na čelado kot obvezno opremo pri kolesarjenju. Čelada mora izpolnjevati vse standarde, imeti majhno težo in omogočati dobro zračenje. Pri teku so zelo pomembni tekaški čevlji. Velik poudarek je na dobrem blaženju, hkrati pa je zelo pomembno, da se čevelj dobro prilagaja stopalu. Tudi pri pohodništvu je obvezen dober pohodniški čevelj, saj so še zlasti pomembni dobra zaščita stopala, udobje in vzdržljivost, pojasnjuje Erman. Kot obvezno opremo poudarja tudi oblačila, primerna za različne vremenske razmere. »Pomembno je, da poleg osnovnih oblačil s seboj vedno vzamemo še kakšen kos rezervne obleke in nepremočljiv zgornji sloj oblačila.«

»Za plavanje ne potrebujemo drugega kot voljo, lahko plavamo tudi brez vsega,« se pošali Matej Vidrih iz Aquamanie. A da ne bi ravno pritegovali preveč pozornosti, so dobrodošle kopalke in očala. Tu so še dodatna zaščitna oprema – kapa, sponka za nos, čepki za ušesa … – in pripomočki za izpopolnjevanje plavanja (lopatke, plavuti, dihalka, plovci, deske, elastike). Pri opremi ni novosti, pri tekmovalnem plavanju pa je največ poudarka na visokotehnoloških materialih, iz katerih so narejene kopalke. Obstajajo tudi kape, ki naj bi zmanjšale upor v vodi (Aqua V-Cap). »Še vedno pa je vse v tehniki in moči plavalca,« pojasnjuje Erman. Pri rekreativnem plavanju je po njegovih besedah pomembno predvsem to, da očala tesnijo in so udobna, kopalke pa ne prevelike. In kako izbrati prava očala? Podobno kot potapljaško masko, odgovarja Erman. Brez traku jih nežno pritisnite na obraz, in če se naredi podtlak, očala ostanejo na obrazu tudi brez traku. Tako naj bi tesnila tudi v vodi. Pogosto je težava nosni mostiček – obstajajo očala z zamenljivim in fiksnim mostičkom. Kateri se prilega, je odvisno od velikosti nosu oziroma globine očesnih jamic.

Novi materiali

Po Ermanovih besedah se proizvajalci trudijo vsako leto v posamezni športni panogi ponuditi kaj novega. V zadnjih letih je največji poudarek na novih materialih. Pomembni so predvsem manjša teža materialov in končnih izdelkov, večja vodoodpornost tekstilnih izdelkov ter izboljšana zračnost materialov. Adidas je tako pred kratkim predstavil nov mo-

Previdno izberite očala za plavanje


77 ŠPORTNA OPREMA

foto: Shutterstock

Kajtanje je precej nov šport in vse bolj priljubljen. Lahko se izvaja tudi na kopnem, na primer z rolkami, buggyji, smučmi ali snežnimi deskami.


78 ŠPORTNA OPREMA

Nov Adidasov športni copat CC Ride zmanjšuje vlago in temperaturo stopal v supergi.

Za poletno jadranje je dovolj že kakšna pelerina, saj je topleje in manj dežja.

Na jadranje pojdite dobro oblečeni

Medtem ko se pri plavanju predajamo vodi, se moramo pri jadranju zaščititi pred vetrom in vodo. Zato ponavadi, razen poleti, med obvezno opremo sodijo jakna, hlače in škornji. Za dnevno jadranje lahko uporabimo tudi jakno brez kapuce in bolj lahka oblačila. Navadno je na rokavu neoprenska (ali iz kakšnega drugega materiala) manšeta, ki preprečuje, da voda ne steče v rokav. Tudi zadrga je običajno zaščitena z blagom, pravi Marjan Gorec iz šole jadranja Porta. Potrebne so še jadralne rokavice, ponavadi so brez prstov, da laže ravnamo z vrvmi. Oblačila za jadranje so lahko iz zračnega ali za zrak neprepustnega materiala, s tem da zadnjega boljša podjetja skoraj ne ponujajo več, prvi pa je navadno dražji ter manj trajen in trpežen, pojasnjuje Gorec. Pri oblačilih za bolj profesionalno jadranje zdaj ponavadi na bolj obremenjenih delih (kolena, zadnjica in komolci) osnovnemu materialu dodajo še bolj trpežnega. Prava jadralna oblačila imajo na kapuci odsevni trak. Kadar se ne uporabljajo škornji, se uporabljajo jadralni oziroma palubni čevlji, ki morajo imeti razmeroma mehak podplat in dober oprijem. Navadno so svetle barve, kajti črni puščajo barvo.

Oprema za rafting vse boljša

Varnost je pomembna tudi pri raftingu. Med obvezno opremo sodita rešilni jopič in čelada. Poleg teh je treba imeti dolge neoprenske hlače, neoprenske škornje in vetrovko, odvisno tudi od tega, na kateri reki raftate in kdaj. Na alpskih rekah, na primer Soči, brez dolgih neoprenskih hlač oziroma kompletne opreme ni pametno raftati niti poleti, saj se voda niti v najtoplejših mesecih skoraj ne segreje nad 10 stopinj Celzija, pojasnjuje Martin Lindič iz Kolpe Adventures. Drugače je denimo na Kolpi, kjer se voda poleti segreje krepko nad 20 stopinj Celzija in neopren ni potreben. Med dodatno opremo sodijo še za vodo neprepustni sodi ali vreče, v katere lahko shranimo pijačo in hrano, fotoaparat ali mobitel. Lindič opaža, da je oprema za rafting vsako leto boljša – je iz nežnega in trpežnega hitro sušečega se neoprena, ima dobre neprepustne šive ter ojačitve na zadnjici in kolenih. In na kaj je treba paziti pri opremi? Neopren se na ostrih skalah in klopeh na kanujih oziroma mini raftih hitro strga. Šivi so ponekod na oblekah samo enostranski (predvsem pri opremi iz Kitajske), in ne obojestranski, kot foto: Shutterstock

foto: Adidas


Å PORTNA OPREMA

     

99.

99

VIBRAM PODPLAT 

            

      79


80 ŠPORTNA OPREMA

bi morali biti. Neopren se tudi ne sme izpostavljati soncu oziroma sušiti na njem, saj hitro zbledi in spremeni barvo. Lindič še dodaja, da morajo vetrovke nujno imeti podlago, ki daje občutek toplote.

Pri kajtanju velika deska za začetnike, mala za hitre

In ko smo pri športih na vodi – tu je še kajtanje, razmeroma nov šport, ki postaja vse bolj priljubljen. Lahko se izvaja tudi na kopnem, na primer z rolkami, buggyji (to je vozilo s tremi kolesi, od koder se kajt upravlja iz sedečega položaja), smučmi ali snežnimi deskami. A pravi razvoj je kajtanje doživelo prav na vodi, čemur gre pripisati tudi največji napredek pri opremi, pojasnjuje Andraž Aber iz društva Slokite. Glavni rekvizit tega športa je padalo. Na začetku so se za kajtanje na vodi uporabljala predvsem napihljiva padala, zdaj pa se zaradi hitrega razvoja vse bolj tudi izpopolnjena dvoplastna padala, ki nimajo težav s startom (letijo tudi vzvratno) iz vode in se lahko uporabljajo tako na kopnem kakor v vodi. Ker nimajo napihljivega dela, ki se lahko predre, so tudi bolj vzdržljiva in imajo boljše letalne sposobnosti. Odločilnega pomena pri izbiri padala je varfoto: Shutterstock

Očala za plavanje morajo dobro tesniti. To preverite tako, da si jih brez traku nežno pritisnete na obraz, in če se ustvari podtlak, morajo ostati na obrazu.

nost, pravi Aber, zato mora to imeti vgrajen varnostni sistem, ki omogoča hitro odpenjanje v kritičnih trenutkih. Padalo in kajtarja povezuje krmilna palica, na katero sta pripeti stranski vrvi, s katerima usmerjamo padalo. Po Aberjevih besedah so na voljo številne izvedbe priključitve varnostne vrvi. Med opremo našteva še trapez in desko (kiteboard), katerih ponudba je pestra. Deske se razlikujejo glede na uporabo, znanje in težo kajtarja. Nastajajo sicer vedno nove različice, prilagojene specifičnim razmeram. Večje deske uporabljajo predvsem začetniki, v šibkejšem vetru in za normalno vožnjo. Manjše so okretnejše, primerne za doseganje večjih hitrosti, izvajanje trikov in skokov. Uporabljajo se še deske z zaokroženimi konci za valove in s konkavnimi robovi za lažjo vožnjo proti vetru. A brez varnostne opreme ne gre, saj so tudi pri kajtanju mogoče poškodbe. Rešilni jopič je namenjen ohranjanju plovnosti kajtarja in ščiti pred udarci ob vodo ali desko. Za zaščito glave se uporablja (največkrat neoprenska) čelada, ki je še zlasti pomembna na kopnem. Če je voda mrzla, je obvezna še neoprenska obleka, ki mora biti dovolj mehka zaradi gibljivosti in hkrati dovolj topla.


81 ŠPORTNA OPREMA


82 VADBE

Intenzivni treningi Če vam manjka motivacije za vadbo, a bi se radi znebili stresa in ohlapnih mišic, izberite skupinski trening. PETRA ŠUBIC

petra.subic@finance.si

Č

foto: Irena Herak

Center funkcionalne vadbe Vigor Ground vodijo Damjan Čanžek, Matej Hočevar, Marko Dimnik, Brane Božič in Žiga Urh (z leve).

e želite od dva do tri krajše intenzivne treninge na teden pod vodstvom veščih trenerjev, več mišic, manj stresa in boljše počutje, je obisk centra funkcionalnega treninga Vigor Ground v Ljubljani prava izbira. Ponujajo šest programov funkcionalnega treninga, ki jih imenujejo Boot Camp, Kettlebells, We-

ightlifting, Crossfit, Power in Sport Specific. Program Sport Specific je prilagojen profesionalnim športnikom. Program Power, ki so ga v Vigor Groundu razvili na podlagi lastnih izkušenj, je zelo zahteven in primeren za vrhunske športnike, z njim pa si ti izboljšajo telesno pripravljenost in povečajo moč. Crossfit izvajajo v manjših skupinah in tako intenzivno, da si je treba naslednji dan vzeti počitek


83 VADBE

ali zamenjati tempo vadbe. Z olimpijskim dvigovanjem uteži v programu Weightlifting razvijete maksimalno telesno moč, eksplozivnost, gibljivost, koordinacijo in ravnotežje. Programa Boot Camp in Kettlebells pa sta primerna za vse ljudi različne starosti in kljub intenzivni vadbi navdušujeta veliko žensk.

Boot Camp z vojaškim pridihom

Boot Camp spominja na vojaško vadbo. Raznovrstni treningi, ki potekajo v parih, trojkah ali manjših skupinah, obsegajo vaje s telesno težo in utežmi ter tek. Vadba ni tehnično zahtevna, a je vedno zelo intenzivna. Učinkovit trening vam trikrat na teden vzame največ 45 minut časa, prinaša pa odlično telesno pripravljenost in dobro počutje. Z intervalnimi treningi kurimo maščobe, razvijamo moč in gibljivost, povečujemo zmogljivost srca in ožilja, izboljšamo kondicijsko pripravljenost, predvsem pa se zabavamo in zmanjšujemo stres. Poleti vadba poteka tudi v naravi.

Trening Lucky Number 7

Vaje iz programa Boot Camp (opisane na strani 84) delamo v sedmih serijah. Trening izvajamo v trojkah. Medtem ko eden izmed treh članov dela vse tri vaje drugo za drugo, preo-

stala dva počivata. Ko konča, nadaljuje drugi član in za njim še tretji. Vadba je končana, ko vsi člani naredijo sedem serij. Poskušamo jo končati v čim krajšem času, prej kot v 15 minutah.

Kettlebells – vadba z girjami

Kettlebell je angleško poimenovanje tradicionalne ruske uteži girje, ki je videti kot topovska krogla s ploskim dnom in ročajem. V Rusijo naj bi prišla okoli leta 1700, ko so jo uporabljali za merjenje teže žita in blaga. Konec dneva so kmetje svojo moč dokazovali z vihtenjem in dvigovanjem girj na trgu, raznih sejmih in festivalih. Njihova priljubljenost je rasla in leta 1981 je ruska vlada ustanovila prvi uradni odbor za girje ter uvedla obvezno vadbo z njimi za delavce in delavke. V Rusiji je vadba z girjami priznana metoda treninga za moč in vzdržljivost, za izboljšanje telesne pripravljenosti pa jo še zdaj uporabljajo olimpijski športniki, policisti ter vojaške enote v ZDA in Evropi. Pri tej vadbi naredimo veliko ponovitev balističnih gibov, tako pa krepimo učinkovitost centralnega živčnega sistema in vzdržljivost, razvijamo motorične sposobnosti, delovne zmogljivosti, telesno pripravljenost in izboljšujemo mišični tonus.


84

Vaje iz programa Boot Camp

VADBE

1a

1b

Squat Clean: V začetnem položaju (slika 1A) smo v predklonu, hrbet imamo poravnan, kolena pokrčena, žogo pa držimo z obema rokama. Z eksplozivnim vertikalnim gibom popolnoma iztegnemo telo, sunemo z rameni navzgor in se dvignemo na prste, roke ostanejo stegnjene (slika 1B). Tako damo žogi sunek. V času, ko žoga potuje navzgor, se hitro spustimo v položaj globokega počepa in stabilno zadržimo položaj.

3c

Burpee: Iz stoječega položaja se v enem gibu spustimo v položaj sklece (slika 3A). V naslednjem gibu eksplozivno potegnemo noge do zunanje strani dlani (slika 3B). V tem položaju je hrbet poravnan in teža na celih stopalih. Sledita poskok in plosk z rokama nad glavo (slika 3C).

3a

3b

2a 2b

Box Jump: Za to vajo potrebujemo klop, na katero se eksplozivno odrinemo iz začetnega položaja (slika 2A). Pristanemo sonožno na celih stopalih in počasi izravnamo kolena (slika 2B). Sestopimo ali skočimo s klopi in ponovimo vajo.


Vaje iz programa Kettlebells Swing: Pri tej vaji moramo z girjo narediti čim daljšo pot nazaj, in ko se utež ustavi (na sliki 4A – girja med nogama zadaj), z nogami, boki in rameni sunemo naprej do končne točke (slika 4B – girja v mrtvi točki), ko smo pokončni, z iztegnjenimi koleni in boki ter poravnanimi rameni. V tem trenutku je girja »brez teže«, začenja pa se gib navzdol do točke, ki jo vidite na sliki 4A.

4a

Clean: Pri tej vaji sta začetni položaj in prvi del enaka kot pri prejšnji. Utež zanihamo med nogama nazaj, nato pa jo dvignemo v položaj rack (slika 5) tako, da komolec naslonimo na medenico in zapestje z utežjo dvignemo do rame. V tem položaju lahko počivamo, hkrati pa je končni položaj pri vaji clean in začetni položaj pri dvigih nad glavo, kot sta jerk in push press (slika 6).

4b

5

6

Vas čaka redni servis vozila? Pozor! Do konca meseca julija lahko izkoristite posebno ugodne paketne cene menjave olja in oljnega filtra. Nižje cene veljajo le za člane AMZS. Če še niste naš član, se včlanite po akcijski ceni in prihranite. Več na www.amzs.si AMZS d.d. Dunajska c. 128a, SI-1000 Ljubljana foto: Irena Herak

85 VADBE


86

Foto: Jos L. Knaepen

UMETNOST

Pozornost občinstva bo na letošnjem festivalu Lent zbudil mojster indijske glasbe na tablah in tolkalih Trilok Gurtu.

vsebuje najljubše hite oboževalcev skupine The Police, kot so Every Little Thing She Does Is Magic, Roxanne, Next to You in Every Breath You Take, do uspešnic iz Stingove dolgoletne solokariere, kot so Englishman in New York, Fragile, Russians, If I Ever Lose My Faith in You, Fields of Gold in Desert Rose. Kot soloizvajalec in član skupine The Police je prejel 16 grammyjev ter prodal skoraj sto milijonov plošč po vsem svetu.

Festival Lent z zvezdniškimi imeni

foto: Jaka Babnik

Festival Lent, ki bo v Mariboru potekal od 24. junija do 9. julija, bo tudi prihodnje leto, ko bo Maribor s partnerskimi mesti postal evropska prestolnica kulture, eden najvidnejših dogodkov. Letos bo gostil znana imena, kot so Jimmy Cliff, Monster Magnet, Asian Dub Foundation, zvezdnika Rolling Stonesov Darryl Jones in Will Calhoun, Living Colour v zasedbi Black Stone Raiders in The Zawinul Syndicate. Na Jazzlentu boste lahko uživali ob igranju mojstra indijske glasbe na tablah in tolkalih Triloka Gurtuja. Z novim projektom in zasedbo se bo predstavil Vlatko Stefanovski, zagodli bodo trubači v Balkan Brass Battle, zazibali pa se boste lahko tudi v ritmih salse Manolita Simoneta Y Su Trabuca. Napovedujeta se še koncerta zasedb Melodrom in Urban & 4, posebna poslastica pa bo Dan D v »unplugged« zasedbi v Sodnem stolpu. Oder Rotovž bodo že tradicionalno zasedle komedije, nov oder na festivalu pa bo namenjen elektronski glasbi. Na tradicionalnem Folkartu bodo letos nastopile zasedbe iz Čila, Rusije, Bolgarije, Nepala, Irske, Hrvaške in Slovenije.

Glasbeni krst stadiona v Stožicah

foto: Olaf Heine

Skupina Siddharta bo 18. junija nastopila na nogometnem stadionu v Stožicah. S tem bodo izpolnili obljubo izpred osmih let, ki so jo dali na razprodanem bežigrajskem stadionu, kjer jim je prisluhnilo več kot 30 tisoč navdušencev. V triurnem programu bodo odigrali okoli 30 skladb, od teh deset novih, ki jih bodo posneli za koncertni album v živo. Izdali bodo tudi CD in DVD s celotnim posnetkom s stadiona. Siddharta je v svoji 16-letni karieri odigrala 234 koncertov in izdala osem albumov, ki so bili prodani v več kot 150 tisoč izvodih.

Na koncertu v Areni Stožice bo Sting v spremljavi simfoničnega orkestra predstavil največje uspešnice.

Sting z orkestrom v Areni Stožice

V okviru turneje Symphonicity se bo Sting prihodnji petek, 10. junija, ustavil v tudi v ljubljanski Areni Stožice. Na turneji, na kateri ga spremljata simfonični orkester in njegova skupina, Sting predstavlja svoje največje uspešnice, preoblečene v simfonične aranžmaje. Izbor, ustvarjen posebej za to turnejo,

Filmi pod zvezdnim nebom

Na 7. mednarodnem filmskem festivalu Kino Otok se bo med 8. in 12. junijem v Izoli odvrtelo več kot 30 celovečernih filmov z vseh celin in štirje programi kratkometražnih filmov. Festival bo v letnem kinu na Manziolijevem trgu v srcu Izole odprl italijanski dokumentarni film Piergiorgia Gaya Brez strahu, ki prek pripovedi in doživetij znanih in manj znanih ljudi niza zgodbo o Italiji. Eno glavnih vlog v njem odigra italijanski zvezdnik, kantavtor Ligabue. V le-

Skupina Siddharta bo 18. junija glasbeno krstila nogometni stadion v Stožicah.


Že drugo leto zapored bo Festival Ljubljana gostil skupino Béjart Ballet iz Lozane, ki bo uprizorila baletni triptih, katerega sestavni del je tudi balet Bolero.

87

foto: François Paolini

umetnost

tnem kinu bo prikazanih še pet celovečernih filmov. Kubanski film Lisanka enega izmed največjih živečih imen kubanskega filma Daniela Diaza Torresa, ki bo tudi gost festivala, ponuja humoren pogled na vključitev žensk v moške poklice v času revolucije. Film Jean Gentil je kombinacija dokumentarnega in fikcije o moškem, ki se s Tahitija preseli v Dominikansko republiko, da bi našel kraje, kjer se bolje živi. Tu je še poetična reminiscenca o ljubezni in smrti ljubljene osebe, film Tihe duše, ki je dvignil kar nekaj prahu na beneškem festivalu in ga bo predstavil ruski režiser Aleksej Fedorčenko. Puhni mi ljubezen je grenko-sladka komedija o sodobnih urbanih ljubezenskih odnosih, ki potekajo mimobežno, prek SMS-sporočil. Na festivalu jo bo predstavil tajvanski režiser Pang Ho-Cheung. Prikazana pa bo še kinotečna klasika Erica Rohmerja Pauline na plaži. Na programu Art kina Odeon bodo filmi, ki so namenjeni cinefilom in ljubiteljem svetovnega filma ter jih ni mogoče videti v naših kinematografih. Z dvema filmoma, Sankara in Karma, se bo predstavil veliki cineast iz Šrilanke Prasanna Jayakody, pravo odkritje rotterdamskega festivala. Odvrtel se bo tudi program kratkega sodobnega indijskega filma. Novost festivala je Kinobalon, program za otroke in mlade, ki je našel svoj prostor v izolskem Kulturnem domu.

iz Slovenije in Hrvaške ter osem mednarodno priznanih solistov, med njimi sopranistka Sabina Cvilak. Festival bo do 7. septembra gostil 36 prireditev in več kot dva tisoč umetnikov iz 23 držav. Poleg uvodnega dogodka bodo vrhunci festivala gostovanje orkestra Filarmonica della Scala s svetovno znanim dirigentom Danielom Hardingom, gledališka predstava Somrak bogov v režiji Tomaža Pandurja in nastop litovske državne opere. Ta bo v treh večerih zapored predstavila Verdijevo opero Otello, koncert opernih arij z Josephom Callejo in ob koncu festivalskega poletja še Halévyjevo opero Judinja. Festivalsko dogajanje bosta razgibala še izvirna avtorska baleta Onjegin On Line in Don Kihot v koreografiji Borisa Eifmana in izvedbi Akademskega državnega baleta iz Sankt Peterburga. Že drugo leto zapored pa prihaja v Ljubljano skupina Béjart Ballet iz Lozane, ki bo uprizorila baletni triptih Kaj mi govori ljubezen, Ognjeni ptič in Bolero. Festivalsko poletje bodo zaznamovali še legendarni muzikal Hair, Ruski kozaki, Al Di Meola in Gilberto Gil.

Mahlerjeva osma simfonija z več kot tisoč glasbeniki

Letošnji Festival Ljubljana se bo 3. julija odprl veličastno. Na prenovljenem Kongresnem trgu bo ob 100. obletnici smrti v čast skladatelju Gustavu Mahlerju, ki je v sezoni 1881/1882 deloval tudi v Ljubljani, izvedena njegova osma simfonija, imenovana Simfonija tisočev. Na slavnostnem koncertu bo sodelovalo več kot tisoč glasbenikov, koncert pa bo posvečen tudi 20-letnici samostojnosti Slovenije in Hrvaške. Pod vodstvom slovitega dirigenta Valerija Gergijeva bodo nastopili orkestra slovenske in zagrebške filharmonije, številni zbori

Patti Smith in Nick Cave v knjigi

foto: François Paolini

Festival Kino Otok bo v letnem kinu v srcu Izole odprl italijanski dokumentarni film Brez strahu, v katerem eno glavnih vlog odigra italijanski zvezdnik, kantavtor Ligabue.

Pri založbi Modrijan še pred poletjem izide avtobiografija ameriške glasbenice Patti Smith Mulca pač (Just Kids). V knjigi, ki je poklon njene ljubezni preminulemu prijatelju, nekoč ljubimcu, predvsem pa sorodni duši in znanemu fotografu Robertu Mapplethorpu, opisuje romantično boemsko življenje v New Yorku v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Patti Smith je za eno najbolj berljivih knjig o tem, kako postati umetnik, lani prejela ameriško državno nagrado za književnost. Ista založba v tem času pošilja na trg knjigo še enega rock glasbenika, roman Nicka Cava z naslovom Ko je oslica zagledala angela (The Death of Bunny Munro). Cave je knjigo pisal v obdobju, ko je živel v zahodnem Berlinu, tik pred padcem berlinskega zidu in med sodelovanjem v filmu Nebo nad Berlinom Wima Wendersa. V romanu gre v prvi vrsti za pripoved o mučeni duši, ki v želji po preživetju svojo občutljivost skriva za surovostjo. Pripravila: Marjana Virant marjana.virant@finance.si


88 POP IKONA

NasprotJA Eltona Johna

dunja.turk@finance.si

foto: Shutterstock

DUNJA TURK

Umetnik, dobrodelnež, zvezdnik, aktivist, ljubljenec tabloidov, ekstremnež in po novem tudi oče.


89 POP IKONA

O

b omembi imena Elton John nekateri najprej pomislijo na bleščeča očala, okrašena s perjem, drugi na pogreb princese Diane, tretji si začnejo mrmrati katero izmed njegovih številnih uspešnic. V več kot štiri desetletja dolgi karieri je Elton postal več kot le glasbeni umetnik, nekakšna ikona sodobnega časa. Elton John po ameriški turneji prihaja v Evropo, nastopil bo tudi v Sloveniji. Kljub bogastvu (po poročanju Billboarda sodi med pet najuspešnejših glasbenikov vseh časov, njegovo premoženje je ocenjeno na 265 milijonov evrov), plodni dolgoletni karieri in starosti, pri kateri bi se lahko upokojil, še vedno opravi več kot sto koncertov na leto.

Vzneseni deloholik

»Zakaj mi je tega treba, me sprašujete? Ker brezpogojno ljubim, kar počnem. Od leta 1990, odkar sem se ozdravil večletne odvisnosti od kokaina, je vsak koncert zame dogodek, zadnjih osem let, odkar sem bil na operaciji oči, pa še toliko bolj, ker občinstvo dejansko vidim,« je povedal v nedavnem intervju za Rolling Stone. Navdušeno spremlja aktualno dogajanje v glasbi in ceni predvsem izvajalce, ki so dobri v živo, denimo Arcade Fire in Vampire Weekend, in tiste, ki jim kreativnost ne da spati, kot sta Brandon Flowers iz The Killers in Jack White. V več kot štiri desetletja dolgi karieri je po poročanju revije Rolling Stone izdal 35 studijskih albumov, ki so pošli v več kot 250 milijonih izvodov, koliko singlov je posnel in s koliko drugimi glasbeniki sodeloval, pa ne šteje več nihče. V zadnjem času je bilo vidno predvsem njegovo sodelovanje z ameriškim raperjem Kanyom Westom in Lady Gaga, zadnjo ploščo The Union pa je posvetil svojemu glasbenemu idolu, pianistu Leonu Russllu. »V zadnji tretjini življenja bom delal plošče, kakršne si želim, četudi ne bodo komercialno uspešne. Marsikdo pravi, da sem v karieri izdal več neposlušljivih plošč, kar je verjetno res. Ampak za nobeno mi ni žal in ne bom jih kritiziral s časovne razdalje.«

Na zadnjih dveh ima klavirje in tam ustvarja, v drugih nepremičninah zgolj biva. Je strastni zbiratelj fotografij, porcelana in obročkov za prtičke, britanski mediji pa so polni novic o tem, kolikšno bogastvo je zapravil za to ali ono stvar in kakšna je njegova zadnja zvezdniška muha – tako je v letu dni porabil 300 tisoč evrov samo za cvetje, enomesečnemu sinu je na primer podaril stanovanje, vredno dva milijona dolarjev, in najel cenjenega hollywoodskega notranjega oblikovalca, ki ga bo preobrazil v sanjsko bivališče za otroka in varuške; njegove zahteve za zaodrje pa so menda zares zvezdniške, saj predpiše vse od perzijskih preprog in posebnih rož do obleke služabnikov ter zahteva, da ga vsi naslavljajo s Sharon. Slovi tudi kot odličen gostitelj, čigar zabav se udeležujeta britanska in ameriška smetana. Tik pred poroko je gostil zabavo za takrat še zaročenca princa Williama in Kate Middleton, saj je bil tesni prijatelj njegove matere, princese Diane (na njenem pogrebu je odpel skladbo Candle in the Wind).

Elton John pravi, da bo v svoji zadnji tretjini življenja ustvarjal plošče, ki verjetno ne bodo komercialne.

Muhasti zvezdnik Sharon

Zadnja leta se zdi, da bolj kot njegova glasba pozornost pritegujejo njegove druge aktivnosti; je eden od ljubljencev britanskega tabloidnega tiska. V lasti ima nepremičnine v južni Franciji, Londonu, Benetkah, njegovo osrednje prebivališče je v Atlanti v ZDA, ima pa tudi posestvo v Old Windsorju v Veliki Britaniji. oglas Trendi.indd 3

24.5.2011 11:18:07


90 POP IKONA

Razneženi oče

Borec za pravice in ozaveščanje

Medijsko poudarjen del Eltonovega življenja sta poleg družine njegovo zavzemanje za pravice homoseksualcev in dobrodelnost. »Verjetno sem najbolj znan homoseksualec na svetu in to obožujem. Ampak s tem pride tudi velika odgovornost,« pravi. Zato je že leta 1992 ustanovil lastno fundacijo za boj proti virusu HIV, ki deluje v 55 državah in je doslej zbrala več kot 220 milijonov dolarjev (več na www.ejaf.org).

Zanimivosti Pravo ime Eltona Johna je Reginald Kenneth Dwight. Odraščal je v konservativnem okolju, oče pa ga je spodbujal, naj postane bankir. Britanska kraljica mu je leta 1998 podelila naziv vitez zaradi dobrodelnosti in prispevka k razvoju glasbe. Večino svojih največjih uspešnic je spisal v sodelovanju z Berniejem Taupinom, s katerim sta se našla prek oglasa v časopisu NME. Bernie najprej napiše besedilo, John doda glasbo, nikoli pa ne ustvarjata hkrati. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je ponjuhal toliko kokaina, da se ga je oprijel vzdevek Sesalec. Iz odvisnosti od mamil je pred nekaj leti kot mentor pomagal ameriškemu raperju Eminemu. Zakon s Furnishem je njegov drugi – v osemdesetih je bil štiri leta poročen z Renate Blauel. Je predsednik nogometnega kluba Watford, v preteklosti je veliko vlagal v nogomet v ZDA. V trgovini Elton’s Closet lahko kupite oblačila, ki jih je nosil. Prihodki gredo v dobrodelne namene. V Rock and Roll Hall of Fame je od leta 1994. foto: Shutterstock

Elton John: »Verjetno sem najbolj znan homoseksualec na svetu – in to obožujem.«

na podelitvi grammyjev, navdušenje pa je bilo obojestransko. »Ona verjame, da lahko postaneš, karkoli želiš, da ni treba živeti konformistično. To je najboljše sporočilo.« David je sicer boter sinu igralke Elizabeth Hurley, Elton pa sinovom Davida in Victorie Beckham.

Triinšestdesetletni Elton je s svojim 48-letnim možem, producentom Davidom Furnishem, v zvezi že 18 let. Večno zvestobo sta si obljubila po uradni poti leta 2005, ko so v Veliki Britaniji končno legalizirali istospolne poroke; poročila sta se v isti cerkvi kot princ Charles in Camilla Parker. Nato sta zaprosila za posvojitev 12-letnega ukrajinskega otroka, okuženega z virusom HIV, vendar je Ukrajina prošnjo zavrnila zaradi starosti in istospolnega zakona, ki ga ne priznava. A želja, da bi postal starš, se mu je le uresničila. Družini se je za lanski božič pridružil sin Zachary Jackson Levon, ki ga je rodila nadomestna mati. »Ko smo se vozili iz bolnišnice, sem hlipal in hlipal. Njegova botra je postala Lady Gaga; spoznala sta se lani, ko sta skupaj nastopila

Elton John in David Furnish v Los Angelesu na svetovni premieri »Gnomeo & Juliet« 23. januarja 2011


91 OGLASNE NOVIČKE

MODMATTES ZOYA LIMITED EDITION Na pragu poletne sezone vam ZOYA nudi vroče novosti. Kolekcija ModMattes v treh mat barvnih odtenkih – svetlo azurno modri, barvi limete za retro videz in drzni fuksiji. Za vse, ki želijo biti drugačni! Mini set trio ModMattes je na voljo EKSKLUZIVNO v Spletni trgovini NATI. Vabljeni v nakup! www.nati.si Laki za nohte ZOYA so popolnoma BREZ škodljivih sestavin! Izdelki ZOYA so prijazni človeku in okolju ter so primerni za nosečnice. NISO testirani na živalih! Naj vaši nohti izstopajo v trendi ZOYA mat odtenkih!

VITA DERMA – »ELIKSIR MLADOSTI« NA NAČIN KOZMETIKE AFRODITA Ne prepustite mladostnega videza kože genetiki! Pomladite se z izdelki VITA DERMA. Negovalni izdelki VITA DERMA so namenjeni takojšnji mladostni preobrazbi obraza. Priležejo se predvsem v vročih poletnih dneh, še posebno pa pri dehidrirani in utrujeni koži. Aktivna pomlajevalna nega VITA DERMA zanjo in zanj vsebuje dva ključna izdelka: - VITA DERMA ANTI-STRESS SERUM z ICE-EFFECT-om je »osvežilni biser«, ki pomeni pravi korak k zdravi, sijoči in vidno pomlajeni koži. Koži povrne vitalnost in novo energijo, sočasno pa podarja občutek popolne sprostitve in zbistritve uma. - VITA DERMA serum za okoli oči z močnim učinkom liftinga zmanjša gubice, podočnjake in zabuhlost okoli oči. Že po prvem nanosu postane koža okoli oči bolj napeta, gubice se zgladijo, neestetski videz podočnjakov in zabuhlost pod očmi pa se vidno omilita. Izdelki VITA DERMA iz programa»Salon exclusive home care« so vam na voljo v izbranih kozmetičnih salonih in wellness centrih po Sloveniji – seznam najdete na spletni strani www.kozmetikaafrodita.com. Za nakup pokličite na tel.: 03 81 21 196.

VAS ČAKA REDNI SERVIS VOZILA? POZOR! Do konca meseca julija lahko izkoristite posebno ugodne paketne cene menjave olja in oljnega filtra. Nižje cene veljajo le za člane AMZS. Če še niste naš član, se včlanite po akcijski ceni in prihranite. Več na www.amzs.si

PRED SKOKOM V BIKINI: VAŠE TELO PO VAŠIH ŽELJAH Hitro. Učinkovito. Trajno. Neboleče. Brez napora. Vse to združujejo medicinsko priznane metode, ki jih izvajamo v ateljeju Kultura telesa. S kavitacijo, biostimulacijo in mezoterapijo brez igel pomagamo pri izgubi centimetrov in razbijanju maščob na trebuhu, stegnih, zadnjici in rokah. Učinkovito odpravimo celulit, izboljšamo mišični tonus in zgladimo obrazne gubice in gube (nekirurški lifting). Za vas smo dosegljivi: www.kulturatelesa.si, info@kulturatelesa.si, 041 689 241.


92 OGLASNE NOVIČKE

KOLECIJA MERRELL BAREFOOT

COCKTA JE »VEDNO ŽIVA«

Omogoča vašim stopalom, da najdejo svoj edinstveni način dotika tal (pristanka na tleh), in naredi vašo hojo bolj učinkovito in naravno. S pomikom pristanka s pete na sprednji del stopala spodbuja vztrajnostni moment (zagon) in tako omogoča bolj učinkovito in usklajeno hojo z manjšimi udarci. Merrell Barefoot omogoča vašim stopalom, da sledijo svojim naravnim vzgibom, krepi vaše telo od stopal do vrha, izboljšuje držo in ravnotežje, povezuje vaša stopala s podlago ter povečuje hitrost in odzivnost v vseh smereh. Kako deluje? Pregibne linije omogočajo lahkotno gibanje, območje za udarce absorbira udarce in razporeja pritisk, tanka EVA pa blaži udarce in daje oporo. Kolekcija Merrell Barefoot je popolno ravnovesje med poznavanjem bistva gibanja Barefoot ter prileganjem in občutkom, ki predstavljajo pravi Merrell.

BaLErInkE

Dovolite vašim stopalom, da vas vodijo.

NAGRADNA IGRA KD SKLADI: VAŠE MISLI SO NAŠ KOMPAS Družba za upravljanje KD Skladi že od leta 1992 pomaga pri uresničevanju vaših varčevalnih ciljev. Ker cenijo mnenje varčevalcev, so v juniju pripravili spletno nagradno igro, v kateri podarjajo 2 povratni letalski vozovnici za evropsko destinacijo po izboru, denarne nagrade, polet z balonom in številne druge zanimive nagrade. Za sodelovanje potrebujete pet minut časa in klik klik na nekaj preprostih vprašanj. Kliknite na našo spletno stran www.kd-skladi.si ali http://www.facebook.com/kdskladi, kjer boste izvedeli več o nagradni igri.

BREZČASNE OBLIKE IN PESTRE BARVE

Filc je material, ki ima veliko dobrih lastnosti: je prijazen koži, dober toplotni in zvočni izolator, izdelan iz obnovljivih in ekoloških virov, zračen in zaradi svoje naravne vsebnosti maščob tudi odporen proti umazaniji. Izdelki iz filca so izdelani iz 100-odstotne naravne ovčje volne merino z veliko ustvarjalnosti in ljubezni do detajlov. Zelo kakovostni izdelki so na voljo v 34 različnih barvah za uporabo v domačem ambientu ali poslovnih prostorih, pojavljajo se celo kot modni dodatki. Filc je več kot trend. Privoščite si ga. Izdelke iz filca trži podjetje IDEA309, d. o. o., prvo specializirano podjetje za prodajo tovrstnih izdelkov v Sloveniji. www.filc309.com

Konec aprila je Cockta začela novo regijsko oglaševalsko in komunikacijsko kampanjo Nevergreen, ki so jo na Drogi Kolinski zasnovali v sodelovanju z agencijo Pristop. Cockta s kampanjo razkriva prenovljeno konceptualno podobo in nov slogan – Vedno živa, njena posebnost pa je spletna nadaljevanka Nevergreen. Vedno bolj popularen format serije, ki se seli v spletno okolje, je nastal pod taktirko slovenskega režiserja Mihe Knifica, medtem ko je TV oglas delo mednarodno priznanega režiserja in filmskega ustvarjalca z Islandije – Thora. V TV oglasu in spletni nadaljevanki, ki ima skupno 10 delov in je na ogled na www.cockta.eu , nastopajo mladi iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Makedonije ter Bosne in Hercegovine, ki jih je Cockta izbrala na mednarodnem natečaju, na katerem je s svojimi video prispevki sodelovalo skoraj 1.000 mladih iz vse regije. Kultna zgodovina brezčasne pijače vaše in naše mladosti s spletno nadaljevanko Nevergreen med Cocktine oboževalce vnaša novo poglavje svežine, privlačnosti in misterioznosti. Regijska aktivacija novih ciljnih skupin in njihovo povezovanje ne temelji zgolj na nostalgiji, ampak tudi na trendih, saj je Cockta kljub svoji nesmrtnosti še vedno mlada. Nova komunikacija je nezgrešljiva, kul in modna. Preverite na www.cockta.eu !


Na dopust z Novim samsoNitom iN NikoNom! Tokrat bo pobeg na dopust še lepši. V trgovinah Toko so v juniju za vse vas pripravili čudovito preddopustniško razvajanje. Ob nakupu dveh kovčkov Samsonite Bright Lite brezplačno prejmete fotoaparat Nikon Coolpix L23, 10,1 Mpx, 5xzoom, sicer vreden 89 evrov. Bright Lite je kolekcija za tiste, ki jim je potovanje zabava in dogodivščina. Bright Lite doda stil in živahnost vsakemu potovanju. Kovčki imajo praktično notranjost z žepi in predeli za lažje pakiranje. Narejeni so iz svetlečega polikarbonata, ki je zelo lahek, a hkrati izjemno odporen. Kolekcija Bright Lite ima svežo, moderno in privlačno obliko, notranjost pa razkriva funkcionalno razporeditev, ki olajša potovanje. Zagotovite si nujne potrebščine za pravi oddih ter se opremite s kakovostnim kovčkom in fotoaparatom, brez katerih si poletja ne moremo predstavljati. Pa še kakšen evro več bo ostal za počitniško zapravljanje.

pRepRosto oN, stol ReX

Udoben zložljiv stol REX z naslonjali za roke se zlije z vsemi stili pohištva. Enostaven (zložite ga že z enim prijemom) in lahek kos pohištva bo postal središče dogajanja, kamorkoli ga boste postavili. Ergonomska oblika in čiste linije bodo v vaš prostor prinesle igrivost in mehkobo. Odlično se obnese kot samostojen ali nadomesten stol, saj zložen zavzame le malo prostora. Stol REX je del kolekcije REX, ki jo poleg stola sestavljajo še fotelj, gugalnik, ležalnik in miza. Stol REX najdemo v petih različnih barvah, in sicer v oranžni, črni, natur, zeleni in beli. S svojo harmonično obliko zaživi v vsakem prostoru: kot udoben fotelj v dnevni sobi, praktičen kuhinjski stol, vir navdiha v delovnem kotičku ali gugalnik, ko želite zazibati otroka v sen.

Lahko pa je preprosto on, stol REX – umetniško delo, ki krasi vaše stanovanje ali poslovne prostore. Umirjena eleganca čistih linij se popolnoma zlije s telesom, vam pa ponuja občutek lebdenja in prijetne sprostitve.

muRa - NepogRešljiva v vaši gaRdeRobNi omaRi Mura nas tako kot vsako sezono zapored tudi to pomlad – poletje navdušuje s svojimi kolekcijami kakovostnih, sodobno oblikovanih oblačil, ki jim trg tradicionalno že od nekdaj priznava celo paleto prednosti: od izbranih materialov, sodobnega oblikovanja, kakovostne izdelave do dovršenih detajlov. Stilno prepoznavne kolekcije oblačil so združene pod okrilje znamk Mura, Leona, J. G. Carniolus in e.mura, vsaka od njih pa zadovoljuje specifične potrebe, ki jih potrošnikom narekuje dinamični vsakdanjik. Oblačila Mura so nepogrešljiva osnova vsake garderobne omare. Kolekciji Leona in J. G. Carniolus so spremljevalke sodobnega poslovnega sveta. Namenjeni sta potrošnikom, ki živijo naporen in dinamičen način življenja. Oblačila kolekcije e.mura so trendovska in predstavljajo odlično alternativo tistim, ki želijo biti drugačni, ljubijo sproščenost in želijo biti opaženi. Modna Murina ponudba je potrošnikom na voljo tudi v unikatnih izdajah. Za najbolj izbirčne potrošnike ponuja oblačila, izdelana po meri, ki zadovoljijo še tako zahtevnega potrošnika. Mura postaja vse močnejša tudi na medorganizacijskem trgu. Zadnje čase še posebej močno širi svojo poslovno dejavnost na področju korporativnega oblačenja, kjer s svojimi projekti vse bolj posega tudi v mednarodni poslovni prostor.

93 OGLASNE NOVIČKE


94 OGLASNE NOVIČKE

ustvarjen za lepe ženske z okusom in samozavestjo BESAME Mucho je bil ustanovljen z namenom, da daje ženskam udobje, čutnost in eleganco kot način življenja. BESAME Mucho je svet, ustvarjen za lepe ženske z okusom in samozavestjo.  Izdelki, ki jih ponuja Besame Mucho so, ženske kopalke in letna oblačila z veliko živih barv in zanimivih vzorcev ter prav tako spodnje perilo, pižame in športna oblačila v omejeni izdaji in visoke kakovosti. Materiali iz katerih so ustvarjene kopalke, so visoke kakovosti!  Vse kolekcije kopalk so Limited Edition. To pomeni, da bodo le redke nosile kopalke PHAX, saj želimo našim strankam zagotoviti unikatnost. PHAX  je kolumbijsko podjetje za načrtovanje, razvoj, proizvodnjo in trženje ženskih kopalk skupaj s poletno modo, ki jo ustvarja Maria Bonita. Moda PHAX  ponuja oblikovanje, čutnost in udobje za ženske. Sodobne in dejavne ženske, ki skrbijo za svoje videz in življenjski slog, saj zanje ustvarjajo moderne in unikatne kopalke. Poletna moda Maria Bonita  ponuja ženskam paleto oblačil za pomlad in poletje s svežino in moderno mladostnostjo.

s klimatsko napravo do zen ravnovesja v prostoru Novost na trgu klimatskih naprav, ki odseva lepoto in združuje visoko kakovost, je inverterska stenska klimatska naprava ravnih linij v treh sijajnih barvah (črna, siva, krem bela), ki se idealno ujemajo z opremo modernih stanovanjskih in delovnih prostorov. Skoraj neslišno delovanje klimatske naprave v minimalni hitrosti ventilacije, ki ga lahko primerjamo s šelestenjem drevesnih listov, omogoča bivalno udobje v zaprtem prostoru. V nočnem režimu se delovanja klimatske naprave skoraj ne moremo zavedati, saj deluje še tišje s pomočjo posebne funkcije, ki jo zaženemo z enostavnim pritiskom tipke na daljinskem upravljalniku. Modeli, ki se najpogosteje uporabljajo v modernih stanovanjih, so hkrati tudi zelo učinkoviti, imajo nazivno moč 2,5 kW in porabijo zelo malo električne energije. Pri 1 kW porabljene energije za hlajenje ali gretje nudijo okoli 4,6 kW koristne energije, merjeno pri poletni zunanji temperaturi 35 °C oz. zimski temperaturi 7 °C. Naprava prek daljinskega upravljalnika ndaje tudi možnost tedenskega programiranja delovanja glede na potrebe in želje uporabnika. Klimatska naprava, ki poskrbi za »ZEN« ravnovesje v prostoru, pomeni velik rezultat za človeka in njegovo idejo o manjši porabi energije in lepšem bivanju v prostoru. Karmen Kompara, VITANEST d.o.o.

potujte zaradi doživetij! V Petrolu ne skoparijo s presenečenji. Po Petrol klubu, enem najbolj dovršenih sistemov za nagrajevanje zvestobe kupcev, so pred kratkim uvedli še blagovno znamko potovanj Petrol Travel, ki je namenjena vsem, ki si želite kakovostnega oddiha po dostopnih cenah. V ponudbi Petrol Travel boste našli privlačne aranžmaje za družinske počitnice ali atraktivna potovanja za posameznike in skupine. S ponudbo počitnic in potovanj želijo zajeti čim več želja in hkrati ponuditi čim bolj zanimive lokacije s kakovostnimi namestitvami. Pri bogati ponudbi sanjskih potovanj boste imetniki kartice Petrol kluba lahko zdaj bolje izkoristili ugodnosti, ki vam jih prinašajo točke zvestobe, in odpotovali tja, kamor ste si vedno želeli. Z nami lahko zdaj odkrivate tudi zadnje kotičke sveta! Poudariti pa je treba, da so se na Petrolu potrudili tudi s cenami aranžmajev in jih kar se da približali kupcem. Več informacij o ponudbi boste prejeli prek brezplačne telefonske številke 080 30 44 ali na www.petrol-travel.si.


95

S PRAVILNO UPORABO ZAČIMB OD KUHARJA DO MOJSTRA

OGLASNE NOVIČKE

Z uporabo začimb ne prekrivajmo naših napak pri kuhanju. Izkoristimo prednost in moč začimb kot »piko na i« za vsako jed in ne za prekrivanje neuspelih kuharskih poskusov. Vsako jed lahko izboljšamo – jo napravimo bolj zanimivo, okusnejšo in privlačnejšo, če v ustreznih količinah uporabimo primerne začimbe. Skrbno pripravljena hrana pa si seveda zasluži, da jo uživamo počasi! Le če bomo dobro poznali začimbe, jih bomo lahko uspešno uporabljali. Zaželene vrline dobrega kuharja so: - občutek za količino; - občutek za izbor vrste in količine začimb. Vsako jed karakterizira samo ena glavna aroma in okus, vsi drugi dodatki pa prispevajo k zaokrožavanju te značilnosti. Najbolj priporočljivo je začinjati postopoma. Okus vsakega posameznika pa vpliva na njegov izbor vrste in količine začimb; - pogum, ki bi ga pravzaprav lahko postavili tudi na prvo mesto. Pogum pri začinjanju jedi je prvi pogoj, da se sploh odločimo narediti konec z običajnemu, mogoče celo enoličnemu prehranjevanju. Pozanimajmo se o prednostih in pravilni uporabi začimb, ki obljubljajo zanimive, nove, morda celo eksotične okuse, in pogumno eksperimentirajmo.

RESTAVRACIJA PRI FLORJANU PANBAULETTO - REZANI MEHEK KRUH ZA OKUSEN OBROK. Pri izdelavi raznovrstnega rezanega kruha Mulino Bianco sledimo bogati tradiciji najboljših izdelkov, ki jo predstavlja družinsko podjetje Barilla že več kot 130 let. Svoje delo in izdelke podrejamo trem temeljnim vrednotam, ki so: preprosto, naravno in okusno. Predani smo svojemu poklicu, zato z ljubeznijo ustvarjamo male in dišeče, a neskončno bogate mojstrovine, kakršne so nekoč nastajale v kuhinjah naših babic. Izdelki Mulino Bianco so kot tipična italijanska družina, polna dogajanja, topline, nežnosti, raznolikosti in nadvse zanimivih družinskih članov. V njej si v svoji različnosti roko podajajo vsi, od obetavnega malega sladkega peciva do tradicionalnih in preverjeno zanesljivih piškotov, od uravnoteženih polnozrnatih keksov do preprostih, a blagodejnih prepečencev, hrustljavih grisinov in rezanega mehkega kruha. Uživajte v izbranem okusu rezanega kruha PanBauletto Mulino Bianco, ki ga lahko z malo domišljije hitro spremenite v zapeljiv obrok. PanBauletto Integrale je rezan mehek kruh, bogat z vlakninami, saj vsebuje polnozrnato pšenično moko. PanBauletto Grano Tenero pa je rezan mehek kruh, narejen iz kakovostne pšenične moke.

Restavracijo Pri Florjanu so odprli z željo ponuditi Mariborčanom nekaj drugačnega …, nekaj, kar bi se razlikovalo od preostalih restavracij …, da bi vsak gost začutil, da je tukaj nekaj posebnega …, da se tukaj kuhajo jedi z dušo …, da je vsa hrana vedno sveža …, da so okusi drugačni …, zanimivi …, posebni …, da je v zraku nekaj mediteranskega …, da se čuti tudi pridih štajerskega okolja …, da imajo vina v sožitju s hrano neki smisel …, da se počutite kot doma … in se vedno vračate …

DULCIS GOURMET POSTAVLJA NOVE TRENDE Dulcis Gourmet je krovna blagovna znamka, ki v svojem okviru združuje ponudbo restavracij San Martino, Casa Nostra, Ošterija pri oljki, Al Capone, slaščičarn Dulcis Caffe in Twenty Caffe ter nove restavracije, ki se v juniju odpira v najsodobnejši stolpnici v Sloveniji – Kristalni palači. Znamka Dulcis Gourmet postavlja nove smernice priprave jedi iz prvovrstnih naravnih sestavin, pri tem pa sledijo tradiciji in receptom babičine kuhinje. www.dulcis-gourmet.si


96 OGLASNE NOVIČKE

VOLVO V60 PLUG-IN HYBRID NAPREDNA TEHNOLOGIJA V KOMBINACIJI Z VOLVOVO LUKSUZNO ZASNOVO Volvo V60 Plug-in Hybrid, Volvo C30 Electric in Volvo V50 DRIVe so trije primeri brezkompromisnega odnosa Volva do zelene vožnje. »Da bi dobili prave ljubitelje avtomobilov, ki razmišljajo zeleno, jim je treba ponuditi priložnost za vožnjo z majhnimi emisijami ogljikovega dioksida, ne da bi pri tem izgubili adrenalin, ki spodbuja pristen užitek v vožnji,« pravi Peter Mertens, podpredsednik za raziskave in razvoj pri Volvu. Volvo V60 Plug-in Hybrid, ki bo na trgu na voljo v letu 2012, je rezultat tesnega sodelovanja med Volvo Cars na Švedskem in dobaviteljem energije Vattenfall. Združuje najboljše lastnosti treh različnih tipov avtomobilov v enem privlačnem športnem vozilu. Voznik izbere najprimernejšo kombinacijo uporabe električnega in dizelskega motorja prek treh gumbov na armaturni plošči: Pure, Hybrid ali Power.

NAKUPOVALNA GALERIjA KRISTALNE PALAČE V BTC CITYjU. Sodobna umetnost nakupovanja. S skorajšnjim odprtjem Kristalne palače, novega poslovnega, trgovskega in družabnega dela BTC Cityja Ljubljana, bo najprej zaživel njen trgovski del – poimenovali smo ga Nakupovalna galerija Kristalne palače v BTC Cityju – v katerem bodo v dveh nadstropjih na skoraj 3.000 kvadratnih metrih površin svoje prodajne prostore našle prestižne in uveljavljene tuje in domače blagovne znamke ter proizvajalci luksuznih izdelkov.

Foto: Aljoša Rebolj

Da bo izbira lažja, vam tokrat predstavljamo blagovne znamke oz. trgovine, v katerih bo nakupovanje resnično postalo užitek. Fabi, iStyle Apple Premium Reseller, Rolf Benz, Forma F+, Aktivita Healthness, Yves Rocher, Garmin, Jones, Baldinini, SKB banka, Björn Borg, Steklarna Rogaška, Stella McCartney, Babadu, Twenty Caffé. Vabljeni v Nakupovalno galerijo Kristalne palače v BTC City od sredine junija 2011!

TESTENINE GRANDE ZA PESTRE KULINARIČNE UŽITKE Testenine so postale v sodobni slovenski kuhinji nepogrešljive. So hitro pripravljen, poceni in ob ustreznem izboru omake tudi prehransko uravnotežen obrok, ki ga imajo radi tako vegetarijanci kot mesojedi, tako otroci kot odrasli. Zaradi raznovrstne ponudbe testenin in neomejene izbire omak omogočajo resnično kreativnost v kuhanju, saj jih radi uporabljajo tako kuharji začetniki kot tudi vrhunski kuharski mojstri. Testenine v sodobni slovenski kuhinji že dolgo niso več le »makaronovo meso«, temveč so postale nepogrešljivi del »nouvelle cuisine«. NAMIGI MOJSTROV ZA PRIPRAVO TESTENIN: - Testenine po kuhanju odcedimo, primešamo nekaj kaplic olja in s tem omogočimo najboljšo povezavo omake s testeninami. - Testenine premešamo z omako v posodi, v kateri so se kuhale. Tako zagotovimo, da se omaka zares enakomerno poveže s testeninami. - Če nimamo dovolj časa za pripravo testenin, uporabimo »dvojno kuhanje« testenin: testenine kuhamo samo polovico priporočenega časa, jih ohladimo in shranimo v hladilniku. Ob naslednji pripravi obroka testenine dokuhamo še preostali priporočen čas in jih ponudimo z omako.


Trendi marec 2011  

brezplačna revija Časnikna Finance

Trendi marec 2011  

brezplačna revija Časnikna Finance

Advertisement