Page 1

FIBA HELSINGIN YLIOPISTO // ARKEOLOGIA // KEVÄT 2018


Sisällysluettelo Pääkirjoitus

3

Hiio Hol!

12

Tapahtumakalenteri kevät 2018

4

Hallitus 2018

14

Puheenjohtajalla on asiaa!

5

Kontekstin kuulumisia

Kalevalakieli

6

Kuultua

Fuksiesittelyt 2017

8

Hämeen

linna , kuva

17 18

Tia Niemelä

FIBA Helsingin yliopiston arkeologian opiskelijoiden pää-äänenkannattaja Julkaisija: Fibula ry. 97. lehti, 28. vuosikerta. Ilmestyy 2 kertaa vuodessa. Digilehti: issuu.com/fiba-lehti Toimitus: Fibulan hallitus 2018 (ks. sivut 14-16) Taitto: Paula Mitikka Kansikuva: Sarri Suortti Sähköposti: fibatoimitus@gmail.com Postiosoite: Fibula ry./Fiba; FHKT/Arkeologian oppiaine; PL 59; 00014 HELSINKI Paino: Picaset Oy Painos: 50 kpl Tämä julkaisu saa HYYn järjestölehtitukea. 2


Pä ä k i r j o i tu s Hallituksen

F

joukkoäly

ibula on kalja ja syöpä.

Ei. Siksi rakkaus on Fibulan ja kaljan tölkki.

Mitä tapahtuu ilman Fibulaa ja sen ihania, timanttisia fukseja sekä jumalan siunaamia kaljoja? Tänä iltana ei unohdeta kuinka vaikeaa meillä oli ennen kuin Iso pyörä ja muut ongelmat tulivat häiritsemään ja sabotoimaan jokapäiväistä leipäämme ja mammuttia. Älkäämme kuvitelko sitä itsestään selväksi vaikka se maistuisi oudolta kun otetaan kirja ja hakku kainaloon,

mikä...

saattaa meidät erittäin kiinnostavan tilanteen äärelle: Fibulistina voi nauttia kaljasta! Kuitenkaan takymetri tai pelkka eivät pelasta siltä. Se muistuttaa meitä, mutta me emme tiedä mitään. Joten miksi tuomitsisimme sitä joka on tehnyt todella --

3


Ta pa htu ma k a l e nte r i k evät 2018 16.3. Fibulan 49. Vuosijuhlat Alina-salissa

1.5. Fibulan vappupiknik Ulliksella

16.3. Vujujatkot samassa paikassa

7.-13.5. Tenttiviikko

21.3. Fibulan kuukausipäivystys Thirsty

9.5.

Scholarissa

kampuksella

13.-14.4. Varjopäivät Oulussa

16.5. Fibulan kuukausipäivystys

18.4. Fibulan kuukausipäivystys

24.5. Suursitsit Senaatintorilla

Floran

päivän

juhla

Meilahden

30.4. Fibulan vappu-Röksä Meikussa

Vuoden kaivaja 2017 ”Kaivaminen on kivaa”, Tursiannotko. Ilmiantajana Tia Niemelä, kuvassa Thomas Ermala. Vuoden

kaivaja

-kisan

voittaja valittiin perinteisesti Fibulan pikkujouluissa.

4


P u h e e n j o hta ja l l a o n as i a a !

V

uosi 2018 on jo pitkällä ja Fibulalla on taas uusi uljas hallitus (josta voit lukea enemmän tämän lehden sivuilta [14-16]). Vuoden alkuun on mahtunut jo monia kivoja tapahtumia; Ystä-

vänpäiväsitsit Origon kanssa, yhdistyksen kevätkokous (oliko se kiva? No ainakin huikeassa 9 minuutin pituisessa kokouksessa oli tarjolla viiniä ja ruokaa), peli-ilta ja vuosijuhlatkin ovat ihan nurkan takana! Isosta pyörästä huolimatta Fibula porskuttaa eteenpäin. Tämän vuoden hallituksessa on mukana huikeat neljä (4) fuksia! Osa kertoi jälkeenpäin liittyneensä Fibulan jäseniksi fuksisitseillä erään äänekkään silloisen tuutorin ja Fibulan hallituksen jäsenen ”kehotuksesta”, mutta en tohdi ottaa tästä kaikkea kunniaa itselleni. Rakkaudessa, opintouudistuksissa ja ainejärjestön jäsenten haalimisessa kaikki keinot ovat sallittuja. Pidemmittä puheitta ihanaa tätä vuotta fibulistit. Nähdään vujuilla, nähdään kuukausipäivystyksissä, nähdään vappuna ja jos ei nähdä niin kuulun niihin ihmisiin, jotka lukevat sähköpostinsa vähintään kolme kertaa päivässä. Rakkaudella, Tia pj vm 2018

5


K a l eva l a k i e l i Hanna Ellermaa

K

ansanrunoudesta ja meille etenkin Elias Lönnrotin Kalevalasta tuttu kalevalakieli oli esivanhempiemme muisti- ja viestintäjärjestelmä. Sen iäksi on arvioitu noin 2500-3000 vuotta ja

se on kehittynyt tiiviissä yhteydessä kielen kanssa. Tällaisen nelipolvisen trokeemitan hallitsivat useat itämerensuomalaiset kansat, karjalaiset, inkeriläiset, vatjalaiset ja virolaiset. Kalevalamittainen runoaineisto koostuu eri ikäisistä kerrostumista. Siinä on niin ikivanhoja myyttisiä aihelmia kuin 1800-luvulla ajankohtaisia paikallisrunoja ja nykyajan elämänmenosta kertovia sepitteitä. Kalevalamitta on melko vaativa mitta, mutta siitä voi kehitellä myös yksilöllisiä muunnoksia, sitä voi uudistaa ja joskus rikkoakin. Lähde: Kalevalan kulttuurihistoria, toim. Ulla Piela, Seppo Knuuttila & Pekka Laaksonen, SKS 2008

Seuraava runo on yritetty sepittää kalevalamitalla luomalla uutta ja varioimalla vanhaa.

6


Ukkosen naula (2452:48)

Ajat eellehen menivät vuoet tuota tuonnemmaksi.

Kappale kallion kalisi,

Kaskeansa kynnellessä

aarre Äänisen ärjähteli,

mailtansa Matti löysi.

lastut liuskeen lentelevi.

Pani perustuksiin talonsa

Kuka kivosta työstelevi

piiloon alle portaiden,

kalkuttelevi kappaletta?

koko talon menestykseksi,

Muinoinen mies kirveheksi,

onneheksi onnettoman.

teräväksi talttahaksi, valmihiksi työkaluksi.

Kului aika, vuoet vieri

Siitä taivasalle tiputti

yhä tuota tuonnemmaksi.

mies kapineensa kaotti.

Purettiin talo pitäjän, kivi koskeen kulkeutui.

Ajat eelle ajautuivat

Kapine kivinen löytyi,

vuoet tuota tuonnemmaksi.

rantamaalta hietaiselta.

Tielle tietäjän tipahti

Tutkijan korviin kantautui

uskoi Ukkosen iskemäksi.

Engelin kaupunkiin kulkeutui.

Sillä taikojaan tekevi

Jäi sille sijoillensa,

vahvisteli voimiansa.

Ukon naulaksi tunnetuksi,

Teki kivut kivuttomiksi

vanhan keskustan kadulle

päästi pitäjän pintehestä.

peittoon lasisen kannen.

7


F u ks i es i tte ly t 2017 MITÄ TEET? - Teen musiikkia ja soittelen kaikenmoisia soittopelejä. Luen ja katson elokuvia. Yritän käydä salilla, mutta urheilu ei ole minua varten. MIKSI ARKEOLOGIA? - Pienenä poikana kuvittelin olevani Indiana Jones tai Alan Grant Jurassic Parkista. Ensimmäisellä luokalla jo julistin, että minusta tulee arkeologi. Sain tuomitsevia katseita. Pyörin metsissä ja rapsuttelin maata sudeilla ja hypistelin luita ja kiviä. Se oli hämmentävää aikaa. Tätä ei kuitenkaan jatkunut kovinkaan kauaa, sillä jääkiekko, skeittaus, musiikki ja tytöt (kronologisessa järKUKA OLET? - Hei moi! Nimeni on Mik-

jestyksessä) tulivat mukaan kuvioihin.

ko Ahvonen.

20-vuotta kuljin synkillä harhapoluilla,

MISTÄ OLET? - Olen kovasti yrittänyt

kunnes pari vuotta sitten arkeologia alkoi

unhoittaa varhaisvuosiani, mutta totuus

jälleen kiinnostamaan, ja tässä sitä ollaan

on se, että olen syntynyt Keravalla ju-

taas. Ympyrä on sulkeutunut.

malan vuonna 1988. Eikä siinä vielä kaik-

LEMPIMUINAISJÄÄNNÖS? - Lempimui-

ki. Muutin viisivuotiaana Mäntsälään, jossa

naisjäännös. Hmm. Bob Dylan.

vietin loput lapsuudestani ja teini-iän. Ar-

MIKÄ

meijan jälkeen lähdin Helsinkiin ja täällä

RUOKA MAISTUU PAHALTA JOS SITÄ

ollaan edelleen.

SYÖ RIISIN KANSSA? - Hernekeitto

8

TYYPILLISESTI

HERKULLINEN


KUKA OLET? - Aleksanteri II Suvorov (toinen Alexander on aina parempi kuin ensimmäinen) MISTÄ OLET? - Aurinkokunnasta MITÄ TEET? - Vastaan kysymykseen MIKSI ARKEOLOGIA? - On kiva hiplailla kaikkii muinaisjäännöksii LEMPIMUINAISJÄÄNNÖS? - Tutankhamonin hauta (duh) MIKÄ TYYPILLISESTI HERKULLINEN RUOKA MAISTUU PAHALTA JOS SITÄ SYÖ RIISIN KANSSA? - Mansikkahillo (siis hyi että) KUKA OLET? – Teretulemast! Alexander Bakhia ilmoittautuu fuksiesittelyyn! MISTÄ OLET? – Länsi-helsinkiläinen henkeen ja vereen, vanhemmat kuitenkin ovat Georgian suunnalta. Partani tästä todisteena, joka kuvassani mukavasti esillä. MITÄ TEET? – Olen arkeologian opiskelija (jos sitä ei tähän mennessä pystynyt päättelemään…) joka hankkii elantonsa tällä hetkellä tiskaamalla Ul-

kuitenkin hetken mielijohteen myötä

lanlinnan ravintola Saslikissa. Jos mais-

töihin kuukaudeksi Dmanisin arkeologi-

tuu borssikeitto ja blinit, nii meille vaan

sille kaivauksille Georgiaan. Ensimmäinen

safkaamaan!

viikko oli rehellisesti sanoen aivan pe*-

MIKSI ARKEOLOGIA? – Arkeologia on

seestä; oli kuuma, piti herätä joka päivä

rehellisesti sanoen melko uusi kiinnos-

aamuseitsemältä hakatakseen 8 tun-

tuksen kohde; en ole esimerkiksi kos-

tia kivikovaa maata, jonka päälle vielä

kaan katsonut Indiana Jones -elokuvia

kahden tunnin luennot iltaisin. Kuitenkin

tai muuta vastaavaa. 2015 kesällä menin

eräänä iltana, istuessani katselemassa 9


auringonlaskua kylmä olutpullo kädessäni hikisen työpäivän jälkeen, tajusin että tätä minä haluan tehdä aina, ikuisesti. LEMPIMUINAISJÄÄNNÖS? Paavo Väyrysen mahdollisuudet presidentiksi MIKÄ

TYYPILLISESTI

HERKULLINEN

RUOKA MAISTUU PAHALTA, JOS SITÄ SYÖ RIISIN KANSSA? – Punaviini

KUKA OLET? - Hanna Ellermaa KUKA OLET? - Sarri Suortti

MISTÄ OLET? - Tallinna

MISTÄ OLET? - Malmi<3

MITÄ TEET? - en tällä hetkellä juuri muu-

MITÄ TEET? - Opiskelen ja elän high life

ta kuin opiskelen

-elämää Fibulan hallituksen jäsenenä.

MIKSI ARKEOLOGIA? - ajattelin jo pie-

MIKSI ARKEOLOGIA? - Koska sanoin

nenä että minusta tulee isona arkeologi

isälle kolmevuotiaanana, että alan arke-

LEMPIMUINAISJÄÄNNÖS?

ologiksi ja taaperoikäisenä tehdyistä lu-

jat, syy: esineen monimerkityksellisyys:

pauksista tulee pitää kiinni!

työkalusta taikakaluksi

LEMPIMUINAISJÄÄNNÖS? - Mesa Verde,

MIKÄ

Colorado, USA.

RUOKA MAISTUU PAHALTA JOS SITÄ

MIKÄ

TYYPILLISESTI

HERKULLINEN

RUOKA MAISTUU PAHALTA JOS SITÄ SYÖ RIISIN KANSSA? - Päärynähyytelö. 10

TYYPILLISESTI

-

ukonvaa-

HERKULLINEN

SYÖ RIISIN KANSSA? - Riisin kanssa maistuu pahalta nakit.


KUKA OLET? - Tiina Borgman

LEMPIMUINAISJÄÄNNÖS?

MISTÄ OLET? - Helsingistä

temppeli

MITÄ TEET? - opiskelen kulttuurientutki-

MIKÄ

muksen kandiohjelmassa

RUOKA MAISTUU PAHALTA JOS SITÄ

MIKSI ARKEOLOGIA? - koska historia ja

SYÖ RIISIN KANSSA? - formaggio

erilaiset kulttuurit (sekä Muumio- ja India-

blu-pastakastike

TYYPILLISESTI

-

Karnakin

HERKULLINEN

na Jones- elokuvat) KUKA OLET? - Tomi Kuljukka, kuka muu muka MISTÄ OLET? - Hakunilan getosta MITÄ TEET? - Mitä vaan paitsi tanssin ellen oo wasted AF MIKSI ARKEOLOGIA? - Koska Lara Croft <3 LEMPIMUINAISJÄÄNNÖS? - Graalin malja MIKÄ

TYYPILLISESTI

HERKULLINEN

RUOKA MAISTUU PAHALTA JOS SITÄ SYÖ RIISIN KANSSA? - Cheese balls

11


H i i o H ol! Alexander Suvorov

E

räänä myrskyisenä ja lumisena

tapahtumista. Nautittuamme juomamme

torstai-iltana suuntasimme Sija

siirryimme luonnollisesti ostoksille Silja

Europalla kohti Tallinnan kaupun-

Europan tax free-kauppoihin. Ostettuam-

kia Holin (eli Historian opiskelijain liiton)

me tiettyjä tuotteita, joista en enempää

järjestämän risteilyn merkeissä. Ristei-

mainitse, jatkoimme laivan suureen ruo-

lyyn osallistuivat muun muassa Kronos

kailusaliin nauttimaan buffetista. Ruokia

(Helsingin yliopiston historian ainejär-

oli tarjolla paljon ja se oli erittäin mau-

jestö), Jyväskylän, Oulun ja Turun his-

kasta. Buffetin aikana järjestettiin myös

torian opiskelijoita, sekä Hol:n edustajia.

pienimuotoiset sitsit, jossa jokainen sai

Kronoslaiset olivat keränneet muutaman

eteensä viinashotin. Laulujen aikana mei-

opiskelijan porukan, johon kätevästi so-

dän pöytämme selkeästi lauloi kaikista

luttauduin Fibulan edustajaksi. Päädyin

kaikuvammin. Varsinkin minun oli pakko

myös kronoslaisten yhteiskuvaan, mikä

laulaa mahdollisiman kovaa, pitäähän Fi-

on joko mahtava tai huono asia.

bulaa edustaa kaikkien edestä.

Tietenkin ensimmäinen tehtä-

Sitsien jälkeen siirryimme pe-

vä oli löytää hytit, mikä ei osoittautunut

rinteiseen risteilymeininkeihin. Kävimme

erityisen vaikeaksi. Löysimme nukkuma-

ensinnäkin klubilla kuuntelemassa Michael

paikkamme minuuteissa. Heitimme tava-

Monroen konserttia, josta lähetin videon

rat hytteimme ja lähdimme seikkailemaan

vanhemmilleni kirjaimellisesti ärsyttääk-

ympäri laivaa. Kummasti päädyimme

seeni heitä, sillä kuulemma hän on heidän

seikkailun ensimmäisillä minuuteilla baa-

lempi suomalainen laulajansa. Konsertista

riin juomaan yhdet oluet ja keskuste-

lähdimme hieman aikaisin, koska olimme

lemaan historian suurista ongelmista ja

kadottaneet osan porukasta. Seuraava

12


tehtävämme olikin löytää muut ryhmäm-

suuntasivat uudestaan shoppailemaan

me jäsenet, mikä osottautui yllättävän

(tässä vaiheessa herää kysymys: Miten

helpoksi tehtäväksi. Laivan syövereistä

ihmeessä he jaksoivat??), ja minä jäin

(toisin sanoen viereisistä hyteistä) löy-

hyttiin ottamaan pienet nokoset.

simme kronoslaisia sosiaalisoitumassa

Parin tunnin päästä hyttiläiset ja

jyväskyläläisten ja turkulaisten historian

muut kronoslaiset ryntäsivät hyttiimme

opiskelijoiden kanssa. Inspiroituamme

ja loppuristeily meni keskustellessa his-

teimme samaa, mikä oli erittäin hauskaa.

toriasta (tietenkin). Muun muassa muiste-

Löysimme uusia ystäviä ja saimme tietää

limme legendaarisia YouTube-videoita,

enemmän vanhoista.

kuten Taistelujaska, Nipsun nerokas idea

Kun kello löi kahdeksan oli jo

ja muita, joita katsoimme aika pitkään.

suurin osa historioitsijoista lähtenyt nuk-

Lopulta laiva saapui takaisin

kumaan, mutta minä ja hyttiläiseni nap-

Helsingin Länsiterminaaliin, josta vie-

pasimme erään turkulaisen opiskelijan

lä suuntasimme Kampin Burger Kingiin

mukaamme ja nousimme maihin ihaile-

nauttimaan maittava ateria ja odottele-

maan Tallinnan upeita maisemia. Kävim-

maan lakon loppumista (todella hienoa,

me muun muassa kahvilassa nauttimassa

että silloin sattui olemaan lakko). Ja näin

aamupalaa (itse join vain kahvin- kiin-

meidän kokemuksia ja iloisia hetkiä täyn-

nostavaa informaatiota), minkä jälkeen

nä oleva risteily päättyi. Kiitos kaikille ris-

päätimme mennä sisälle ortodoksiseen

teilyyn osallistuneille, uusille ja vanhoille

kirkkoon. Siellä puhdistimme itsem-

ystäville!

me edellisen illan synneistä ja jatkoimme takaisin laivalle, mistä hyttiläiseni 13


Hallitus 2018 @fibulary

M

oi! Olen Tia ja toimin Fibulan puheenjohtajana vuonna 2018. Arkeologiaa opiskelen tois-

ta vuotta ja myös hallituksessa olen

fb.com/fibulary

M

oikka! Oon Paula, aloitin arkeologian opiskelun 2013, ja tänä vuonna oon edelleen Fibulan hal-

lituksessa. Tällä kaudella puuhailen pää-

nyt mukana toista vuotta. Fuksivuote-

asiassa talouden ja vuosijuhlien parissa.

na lähdin mukaan toimintaan hallituksen

Ja tietenkin huutelen takarivistä niin kuin

jäsenenä ja päädyin sitten tälle vuo-

vanhan jäärän kuuluu.

delle puheenjohtajaksi. Odotan innol-

Asioita joita oon oppinut näiden

la tätä vuotta ja kaikkea mitä se tuo

viiden yliopistovuoden aikana 1/vuosi, ei

mukanaan!

järjestyksessä: 1) vujut on ihmisen pa-

Arkeologian lisäksi pidän luke-

rasta aikaa 2) järjestötoiminta on kivaa

misesta ja Netflixin katsomisesta, joista

3) vaihtamalla paranee 4) voit lähteä arke-

jälkimmäistä tulee nykyään tehtyä (vali-

ologiasta, mutta Fibula ei lähde sinusta 5)

tettavasti) enemmän. Aamu alkaa kahvilla

olut on plussaa!

eikä ananas kuulu pizzaan.

H

ei, olen Alexander II Suvorov (II, koska II oli se parempi). Olen fuksi, opiskelen arkeologiaa ja juu-

O

len syksyllä 2017 opinnot aloittanut yli-innokas aikuisopiskelija. Aikuisopiskelijan tunnistaa

luennoilla siitä, että hänellä on aina muka-

ri liityin Fibulan ja Kontekstin hallituksiin.

na kyniä ja paperia ja toisinaan hän neu-

Fun fact:

loo villasukkia.

Egypti on hieno paikka ja

Kheopsin pyramidi on kaikkien aikojen

Päädyin Fibulan hallitukseen siksi,

mahtavin rakennus! Toinen fun fact: Fi-

että (hulvattoman poppoon lisäksi) uskon

bula is love, Fibula is life! <3

sen pitävän minut hereillä ja läsnäolevana

14


tässä yliopiston ja opiskelun ihmeellisessä maailmassa. Muutoin saattaisi käydä niin että minut löydetään vuosien päästä pölyisenä luurankona kirjaston hämyisestä

O

len Sarri, olen Fibulan hallituksen

tila-,

fuksi-

ja

tapahtumavastaava.

Tykkään hevosista, Somers-

nurkasta. Toisaalta siinähän voisi olla työ-

byn päärynästä ja Fibulan hallitukses-

sarkaa arkeologeillekin...

sa olemisesta. Olen myös arkeologian

Lisää fuksiesittelyssä!

pääainefuksi, joten lopun nippelitiedon

Hanna Ellermaa

musta ja mun elämästä voi löytää sivun

Fibulan hallituksen varajäsen, fuksi

10 fuksiesittelystä! 15


H

ei! Olen Lauretta, kolmannen vuoden

arkeologian

opiskeli-

ja, ja tämän vuoden hallituksen

varapuheenjohtaja. Edellisellä hallitus-

M

oikka! Nimeni on Alexander Bakhia ja tänä vuonna toimin Fibulan hallituksen sihteerinä. Tämän

lisäksi olen Fibulan tapahtumavastaava

kaudella toimin sihteerinä. Pidän muun

ja ATK-vastaava, ja täytän Fibulan hal-

muassa lukemisesta, käsitöistä ja luon-

lituksen kiintiöulkomaalaisen roolin, joten

nossa liikkumisesta.

tiivistettynä meikäläinen pyörittää koko

O

Fibulan instituutiota. len Nikolai, neljännen vuoden

Vapaa-aikani on varsin arkeo-

arkeologian opiskelija ja Fibu-

loginen; imppaan emmental-juustoa ja

lan hallituksen varajäsen. Tällä

katson Kuppilat kuntoon, Jyrki Suku-

hetkellä edustan Fibulaa Ateenassa, mis-

laa yhdessä lemmikkikilpikonnani Kallen

sä olen Suomen Ateenan-instituutin har-

kanssa. Hänen nimensä on Kalle.

joittelijana ensi syksyyn saakka. Erityisiä

Kuten fuksiesittelystäni huo-

mielenkiinnon kohteitani ovat itäisen Vä-

maa, olen fuksi. Vajaa puoli vuotta yli-

limeren arkeologia, uskontotiede, raa-

opistossa

matuntutkimus ja akateeminen haahuilu.

erittäin tärkeän neuvon minkä kanssa-

Rakastan isoja hakkuja, vierekkäin ladot-

opiskelijani kertoivat minulle: Aina on

tuja kiviä ja aurinkoisia vuorenrinteitä.

juhlittava, vaikka se olisi akateemisesti

Kysy minulta Antoniosta!

16

haitallista!

olleena,

olen

omaksunut


Ko nte ksti n ku u lu m i s i a Viime Fibassa perehdyttiin kulttuurikandin opiskelijoille suunnittelilla olevan uuden järjestön ensiaskeliin. Nyt muutama kuukausi myöhemmin Fibulan Konteksti-agentti Alexander Suvorov kertoo mitä uudelle järjestölle kuuluu:

H

elmikuun puolivälissä syntyi upouusi ainejärjestö nimeltä Konteksti ry. Konteksti ry on uusi ainejärjestö kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmalle, jonka tehtävänä on tukea opiskelua ja auttaa tulevia fukseja sopeutuman kandiohjelman ympäristöön.

Haluamme myös erityisesti pitää yllä suhteita muihin kandiohjelmaan kuuluvien ainejärjestöihin, mikä onkin yksi Kontekstin päätehtävistä. Perustamisesta oli yksi viikko kulunut, kun ensimmäinen hallituksen kokous pidettiin. Siinä muun muassa päätettiin hallituksen jäsenille virkoja, mietittiin tilinavausta ja muita ainejärjestöön liittyviä asioita. Hallitus oltiin kerätty jo perustamiskokouksessa ja se on seuraavanlainen: Stella Sironen (puheenjohtaja), muut hallituksen jäsenet Jaakko Juutela, Outi Kortelainen, Iida Heiskala, Roope Kotiniemi, Martta Ylätalo (ei varsinaisesti vielä), Maija Leermakers, Vera Jegorenkov, Annaliina Pahkala (ei varsinaisesti vielä), Ämäl Salih (ei varsinaisesti vielä), Alex Suvorov. 6.3 Konteksti pitää kaikille halukkaille yhdistyksen kokous, jossa voi vielä pyrkiä hallitukseen ja jossa päätetään muutamista asioista ainejärjestön toimintaan liittyen, kuten tiliavauksesta. Kontekstin suhdevastaavana toivotan hyvää syntymäpäivää Kontekstille, sekä hyvää 49. syntymäpäivää Fibulalle! fb.com/konteksti.ry

17


K u u ltua Koonnut Anu Ketonen

”Nyt ennen kuin paljastan mistä täällä

”Tässä lukee hienosti: kirjeenvaihto

puhutaan...”

Héloïsen kanssa, mutta Héloïsehan tuli

Leena Pietilä-Castrén, Klassinen ja hel-

raskaaksi tästä ”kirjeenvaihdosta.”

lenistinen Kreikka –kurssin ensimmäisel-

Ritva Palmén Abélardista ja Héloïses-

lä luennolla

ta kurssilla: Pyhimyksiä, pyhiinvaeltajia ja pakanoita- keskiajan kulttuuri- ja

”Kulttuurikin on miellyttävän epämääräi-

uskontohistoriaa.

nen sana” Leena Pietilä-Castrén, Klassinen ja hel-

”Se ei ollut mikä tahansa pöytä mihin

lenistinen Kreikka –kurssilla

joku paloitellaan” Leena Pietilä-Castrén, Klassinen ja hel-

”Aina kannattaa olla epämääräinen”

lenistinen Kreikka –kurssilla, kertoessaan

Leena Pietilä-Castrén, Klassinen ja hel-

eräästä alttarista

lenistinen Kreikka –kurssilla ”Nää on näitä hyviä aikoja, kun käy”No muistakaa nyt hyvänen aika!”

tiin lierihattu päässä istumassa profiilin

Leena Pietilä-Castrén, Klassinen ja hel-

reunalla”

lenistinen Kreikka –kurssilla, kysyessään

Leena Pietilä-Castrén, Klassinen ja hel-

Herakleesta ja Kharonista

lenistinen Kreikka –kurssilla

”Se on hienoa, että ihminen tunnetaan laittomasta suhteesta ja kastraatiosta” Ritva Palmén, kurssilla Pyhimyksiä, pyhiinvaeltajia ja pakanoita- keskiajan kulttuuri- ja uskontohistoria 18


”Tää nyt ei ollut kreikkalaisille mikään

”Ei oo tarkotus, että niistä ymmärtää

uusi kuvio, että joku on jumalan poika

kaiken tai edes puoltakaan”

suorastaan”

Antti Lahelma, Arkeologiset analyysi-

Leena Pietilä-Castrén, Klassinen ja hel-

menetelmät -kurssilla

lenistinen Kreikka –kurssilla, Aleksanteri Suuren julistamisesta Amonin pojaksi

”Mä näytän nyt tän, älkää ahistuko” Raija Sarasti-Wilenius, Latinan jatko-

”Harva työ siitä kummemmaksi muut-

kurssilla puhuttaessa kieliopista

tuu, jos sitä palautusta siirtää vuoden tai puoli vuotta”

”Ei tarvitse ottaa stressiä ja itkeä

Georg Haggren, proseminaarissa

kotona” Ciro Imperato, italian alkeiskurssilla

”Te kiinnytte liikaa näihin layereihin!” Wesa Perttola, jälkityökurssilla

”Sitten että teille ei tulisi paha mieli katotaan vähän rekonstruktiokuvia” Leena Pietilä-Castrén, Klassinen ja hellenistinen Kreikka –kurssilla ”Nää on sinänsä tosi sympaattisia tuhkauurnia” Leena Pietilä-Castrén, Klassinen ja hel-

₼�º₻

lenistinen Kreikka –kurssilla ”Meillä Suomessa tiedemaailma on aika näpertelyä” Georg Hággren, proseminaarissa ”Mä käytän tämmöstä oppinutta tapaa, joka ei oo yksipiippuinen, vaan kaksipiippuinen vähintään” Raija

Sarasti-Wilenius,

Latinan

praktikumissa 19


Miten voi olla jano,

vaikka on juonut koko yรถn?

- Muumipeikko

ISSN 1237-2084

Fiba kevät 2018  
Fiba kevät 2018  
Advertisement