Page 1

Fleishman-Hillard Digital Anatomy

Digital. Integrated. Global. 1


Digital Anatomy Działania w Internecie już dawno przestały byd dodatkiem do działao prowadzonych offline. Stały się integralną i istotną cześcią strategii komunikacyjnej każdej firmy i marki. To, co można znaleźc w wyszukiwarce Google, przeczytad w serwisach społecznościowych, obejrzed na YouTube jest obecnie równie istotne dla reputacji marki jak przekaz w „tradycyjnych” mediach. Warto więc zadbad, aby nasze działania w sieci były celowe i skuteczne, a nade wszystko prowadzone tam, gdzie jest publicznośd dyskutująca o marce, jej produktach i istotnych dla niej zagadnieniach.

Co obejmuje badanie?        

Kiedy warto stosowad? Przygotowanie Digital Anatomy jest szczególnie przydatne w następujących sytuacjach:

 Dzięki Digital Anatomy:  Dowiesz się czego szukają i co znajdą Internauci na temat twojej marki  Dowiesz się gdzie toczą się ważne dla marki dyskusje  Dowiesz się jakie są konteksty dyskusji o firmie lub marce  Poznasz bazowe rekomendacje dotyczące kierunków działao w sieci

Co to jest Digital Anatomy? Digital Anatomy to ilościowe badania obecności marki, konkurencji i istotnych dla nich zagadnieo w Internecie: w serwisach informacyjnych i społecznościowych, na fo rach dyskusyjnych, blo gach i mikroblogach, w wynikach wyszukiwania. Badanie pozwala na wstępną identyfikację miejsc, w których Internauci zetkną się z marką bądź dyskutują na istotne dla niej zagadnienia. Digital Anatomy pozwala na wskazanie miejsc szczególnie istotnych dla marki i podpowie na jakie obszary (serwisy internetowe) powinna byd zwrócona szczególna uwaga. Badanie jest podstawą do pogłebionej, jakościowej eksploracji wizerunku marki w Internecie.

Google search Serwisy społecznościowe Platformy mikroblogowe Wikipedia YouTube Blogosfera Fora dyskusyjne Profesjonalne media online

  

Gdy chcemy dowiedzied się gdzie toczy się dyskusja o naszej firmie lub marce Gdy budujemy strategię komunikacji i chcemy usystematyzowad bazowe informacje Gdy chcemy zaistnied w nowym kontekście komunikacyjnym Gdy chcemy dowiedzied się więcej o konkurencji

Co dalej? Digital Anatomy jako narzędzie pozwala na poznanie informacji ilościowych. Jeśli chcemy pogłębid analizę i zrozumied także kontekst jakościowy zalecamy przeprowadzenie pogłębionego badania— Digital Audit.

Metoda realizacji Analiza narzędziami internetowymi.

Cena Badanie jest darmowe dla jednego zagadnienia, marki lub firmy. W przypadku większej liczby haseł, cena ustalana jest indywidualnie.

Czas realizacji Ustalany tygodnia.

indywidualnie,

zwykle

ok.

1

Digital Anatomy to bazowa ocena obecności marki lub firmy w sieci realizowana według autorskiej metodologii Fleishman-Hillard. 2


Informacje o Fleishman-Hillard Fleishman-Hillard oferuje usługi public relations oraz public affairs w kraju oraz poza granicami. Agencja jest częścią globalnej grupy medialnej Omnicom. W jej skład wchodzą czołowe agencje reklamowe, domy mediowe, firmy marketingowe, agencje public relations i inne firmy oferujące usługi związane z komunikacją dla ponad 5 tysięcy klientów ze 100 krajów świata. Agencja posiada podad 80 biur działających na głównych kontynentach. Warszawskie biuro Fleishman-Hillard założono w 2003 roku. Obecnie blisko 30 konsultantów świadczy usługi w zakresie komunikacji technologicznej, komunikacji korporacyjnej, komunikacji konsumenckiej, komunikacji w zakresie ochrony zdrowia oraz public affairs. Dział DIGITAL świadczy usługi komunikacyjne w nowych mediach.

Wybrani klienci w Polsce

Nagrody Nasze projekty realizowane w Polsce zdobywają międzynarodowe uznanie i są nagradzane w branżowych konkursach m.in.. Sabre Awards oraz Excellence Awards.

Fleishman-Hillard D u c h n i c k a 01-796

3

Warszawa

Tel: +48 22 532 95 40 www.fleishman.pl

andrzej.jedrzejczak@fleishmaneurope.com + 4 8

6 0 7

6 6 5

7 736

Digital Anatomy  
Digital Anatomy  

Usługa Fleishman-Hillard - badanie ilościowe obecności firmy, marki lub zagadnienia w Internecie.

Advertisement