Page 1

Foto: Jakob Hjuler

sĂŚsonplan seniorer

SENIORER

1


forord styregruppen for sæsonplaner anders f. trankjær og mette la cour

elkommen til FDFs nye sæsonplansmateriale. Materialet er en udløber fra handlingsplansåret ”Kredsen i centrum”, hvor der var ønske om nye forslag til sæsonplaner og forkyndelse til hver enkelt klasse.

V

Materialet er blevet til ved hjælp af kredse, som har indsendt deres bedste møder, frivillige som har udarbejdet møderækker og indsamling af de bedste FDF-møder, som tidligere har været udgivet gennem forskellige kanaler. Du sidder altså med en samling af de bedste møder gennem tiderne klar til brug hjemme i din kreds.

TAG MÆRKER Der er forslag til møder, som kan give følgende mærker: Bålaktiviteter, mad, musik, førstehjælp, leg, medie og kristendomsmærket. Husk at listen med mål under hvert niveau ikke er regler, men en vejledning til dig som leder. Læs mere om mærkerne og den bagvedliggende pædagogik på leder.FDF.dk/maerker

VIDENDELING I FDF I FDF er vi rigtig gode til at lave vedkommende og fantasifulde møder, så husk gerne at dele dit bedste FDF-møde med din nabokreds, dit

2

SENIORERER

netværk eller at indsende det til FDFs mødedatabase. Når vi på den måde videndeler i FDF får vi alle glæde af hinandens gode møder og vi holder fast i mødeudviklingen.

HVEM HAR BIDRAGET: Mette Wolsgaard, Katja Rahbæk Henning, Lærke Støvring, Lars Sørensen, Ida Lund Petersen, FDF Karlslunde, FDF K 25 Brønshøj, FDF Aalborg 8 Nr. Tranders, FDF Ringsted, FDF Vester Hassing og FDF Skovlunde.

FORKYNDELSE Til hvert møde er der et forslag til forkyndelse, der ofte relaterer sig til mødet. Til forkyndelsen er brugt en række bøger, samt hjemmesiden Detmedgud.dk. Se bøgerne i litteraturlisten bagerst i hæftet. Rigtig god fornøjelse med det nye sæsonplansmateriale. Må det inspirere til endnu flere gode FDF-møder!


Indhold MÅNED August September

NAVN PÅ MØDE Sofaløb Trangialøb

5

Førstehjælpsmøde

6

Førstehjælpsmøde

7

Førstehjælpsmøde

8

UNG 2 Oktober

November

December

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

SIDE 4

9

Årstidernes råvarer, efterår

10

Musikmøde

11

Musikmøde

12

Musikmøde

13

Facebook

14

Facebook

15

Stopmotion

16

Stopmotion

17

Helteludo

18

Helteludo

19

Årstidernes råvarer, vinter

20

Playstation-aften

21

Sketch-aften

22

Mediemærket

23

Mediemærket

24

Ildmøde

25

Lær at planlægge møder

26

Lær at planlægge møder

27

Seniorerne afholder møde

28

Bibelbanko

29

Favoritlegene!

30

Uganda

31

Uganda

32

Live fra Bethlehem

33

Quizmøde

34

Årstidernes råvarer, forår

35

Årstidernes råvarer, sommer

36

Mini-golf

37

Mini-golf

38

Seniorafslutning

39

Litteraturliste

40

SENIORER

3


det gode møde Vi holder mange møder i FDF, kredsmøder, planlægningsmøder, ledermøder og ikke mindst klassemøder. Klassemødet er klart det vigtigste, det er jo her FDF udfoldes og lever. Det er her børn og unge møder engagerede voksne med noget på hjerte uge efter uge.

ET GODT MØDE STARTER MED ET HEJ Velkomsten er vigtig. Sørg for at byde alle dine børn/unge velkommen og lad dem mærke at de er blevet set. Det skaber tryghed for det enkelte barn, og viser at de er velkomne i fællesskabet. Det er også med til at skabe tryghed blandt forældrene, at de kan se at deres barn bliver taget godt imod.

BYG ET FÆLLESSKAB Sørg for at starte og slutte mødet i samlet flok, det er med til at bygge et fællesskab op. At sidde sammen giver altid anledning til små snakke, både barn til barn, men så sandelig også barn til voksen. Her deles måske en sjov historie henne fra skolen, eller en oplevelse fra weekenden. Det er vigtigt at tage sig tid til at lytte og kigge rundt, det giver en temperaturmåling på holdet og på det enkelte barn. FDF er for mange børn/unge et hellested fra deres øvrige verden. Et sted hvor de kan slippe fri af den rolle som de har i skoleklassen, eller hvor de kan bryde ud af de magtstukturer de er underlagt i hverdagen. I FDF er det måske den stille pige, der er den sejeste til at rappelle ned fra klatretårnet, eller den læsebesværede dreng, der er den bedste til at gennemskue en raftekonstruktion.

er den bedste sanger eller kan spille på et instrument. Du kan også bruge March & Lejr CD’en, som udkommer hver år, med sing-along versioner af sangene.

LEG MED Det der gør FDF til noget særligt frem for så mange andre fritidstilbud, er at de møder voksne der er interesserede i netop dem! Det viser vi ved at lege med og ikke bare stille os på sidelinien og dirigere. Ligeledes er det vigtigt, at vi er med i aktiviteterne og ikke bare sætter vores børn/unge i gang med noget, og så benytter lejligheden til at tage en kop kaffe i køkkenet, nu ungerne er underholdt. Leg med og vær med på hele mødet, det gør det kun sjovere og mere givende at være FDF-leder!

GENTAGELSER ER DIN VEN Genkendelighed i form af en fast struktur på mødet er vigtigt for nogle børn (særligt de mindste). Det giver ro hvis mødet startes på nogenlunde samme måde hver gang. Fortæl om hvad der skal ske på mødet i dag, og i hvilken rækkefølge. Det skaber en positiv forventning om det der skal ske, så børnene kan nå at glæde sig. Skriv mødets program ned på et stykke papir, det hjælper også dig selv med at have bedre overblik og gør det nemmere at koordinere med dine medledere.

FÆLLESSANG Syng en sang, fællessang løfter stemningen og humøret. I FDF har vi en lang og stolt tradition for fællessang, og med god grund. March & Lejr bugner at gode sange til alle aldersklasser. Børn elsker at synge også selvom du ikke

4

SENIORERER

AKTIVITETEN SKAL GIVE MENING En af de gode ting ved FDF er, at du som leder, har friheden til at lave lige hvad du har lyst til med dine børn/unge. Det kan altid mærkes når du også synes mødeaktiviteten er spændende


eller sjov, og det smitter af på dine børn/unge. Du er, kan man sige, den bedste kvalitetssikring af aktiviteten.

FORKYNDELSE For de mindste er det måske gode historier fra Bibelen med er lille morale, for de største det svar på store spørgsmål i livet og hvordan det leves. Vi er til daglig ofte ikke vant til tale med andre om vores tro, men vigtigheden bliver pludselig tydelig når man bliver mødt af spørgsmål fra både små og store om hvordan

Jesus gjorde dit eller hvad mon Gud mente med… Vi skal ikke have svarene på alle de spørgsmål, men vi skal turde snakke med vores børn/unge om tro og tvivl, om Gud og Jesus. I materialet her er der forslag til forkyndelse til alle møderne, du er naturligvis velkommen til at lave din egen, hvis det giver mere mening for dig.

SENIORER

5


Sofaløb PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME

Sætte rekord i antalpersoner i sofa. Lave form for pyramide i sofaen. Optakt til slutpost: Sofakast Sluttelig kæmpebål, hvor sofaerne brændes af.

På dette møde tager en gakkede seniorgalskab over og der skal afholdes sofaløb.

Løbet kan med en smule humor fx laves efter de nye seniorer har været til ”Samtale i kredslederens sofa”.

AKTIVITET

FORKYNDELSE

Hvert hold får en sofa. Sofaen skal de have med på hele løbet. Løbsdistancen afpasses lidt efter sofaernes vægt og holdenes fysiske styrke. Holdene får saft/te/kaffe med, så de altid undervejs kan tage en slapper i sofaen.

DetmedGud – andagt: ’Du kalder mig ud..’. En sangtekst og refleksion der skal minde os om hvor godt vi egentlig har det. Se andagten på detmedgud.dk

FORBEREDELSE Forslag til poster: Sofaslalom/forhindringsbane. Sofaskydning – sidde i sofaen og skyde med fx popcorn. Dyst i form for sofastafet.

6

SENIORERER

Skaf sofaer.

MATERIALER Gamle sofaer; kontakt evt. den lokale genbrugsstation og nødhjælpsbutik i god tid.


Trangialøb PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Dette møde byder på trangialøb. Her kan først øves at opsætte og tænde trangia. Under løbet bør I som ledere holde øje på sikkerheden og fokusere på kvalitet frem for hastighed.

madvarer og trangia-dele ligge. Det er meget spændende, hvilke kreative retter, der kommer ud af det. Deltagerne ved ikke, om de kommer tilbage til første trangia en, to eller flere gange. Alt efter deltagernes niveau kan løbet laves med eller uden opskrift ved hver station. Bagefter kan der sikkert komme en god snak om arbejdssituation ved den enkelte trangia.

FORKYNDELSE Aktivitet Deltagerne deles i hold af 3-4 personer. Lav et antal stationer svarende til antal hold. Ved hver station er der et trangiasæt samt ingredienser til en eller anden ret, man kan lave over trangia (gerne en, der ikke er for velkendt).

Fortæl! – s25 Dronningen, Henry og mig. En historie om at overfor Gud er vi alle lige.

Herefter er det op til holdene at tilberede retten. Ind i mellem bliver der fløjtet og holdene rokerer til en ny station, men lader alle

MATERIALER

FORBEREDELSE Tjek at trangiaerne virker, køb ind til retten der skal laves.

Trangiaer samt sprit eller gas, ingredienser til den valgte ret.

SENIORER

7


Førstehjælpsmøde PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Inde. Dette møde er udarbejdet, så seniorerne kan tage førstehjælpsmærket niveau 4. Husk dog altid at tilpasse det efter din egen kreds. Dette møde er 1 ud af 3.

AKTIVITET Se beskrivelsen af mærket, niveauet og aktiviteter på leder.FDF.dk En god oversigtsbog er bogen ”førstehjælp” som er udgivet af Dansk Røde Kors og som udleveres blandt andet til færdselsrelateret

8

SENIORERER

førstehjælp og andre førstehjælpskurser. På Dansk Røde Kors’ hjemmeside under temaet førstehjælp findes også nogle små instruktionsvideoer som inspirationsmateriale. Hvis I ikke synes at I har den nødvendige viden til at lave disse møder så kan I evt. spørge brandmænd, falckreddere, læger, samaritter eller andre førstehjælpere enten blandt forældre eller i jeres nærområde.

FORKYNDELSE DetmedGud.dk – søgeord: Elsk din næste. Andagt om den barmhjertige samaritaner Forberedelse Læs mærkebeskrivelsen og andagten.

MATERIALER Se under mærkebeskrivelsen.


Førstehjælpsmøde PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME

kale brandstation og lad dem instruere i ­brandslukning.

FORKYNDELSE Sang: ”Lean on me” og find inspiration i Det med Gud andagten ”Ven eller fjende – om fællesskab, identitet og styrke”

Inde. Dette møde er udarbejdet, så seniorerne kan tage førstehjælpsmærket niveau 4. Husk dog altid at tilpasse det efter din egen kreds. Dette møde er 2 ud af 3

Lav i god tid en aftale med den lokale ­brandstation.

AKTIVITET

MATERIALER

FORBEREDELSE

Tag seniorerne med på besøg på den lo-

SENIORER

9


Førstehjælpsmøde PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

forbindinger og førstehjælp”. I den kan der også findes inspiration til mødet. På FDFs løbsdatabase findes også et førstehjælpsløb.

RAMME

FORKYNDELSE

Ude/inde. Dette møde er 3 ud af 3.

DetmedGud.dk – Musikandagt: U2 - Sunday, bloody sunday

AKTIVITET Fortsæt med førstehjælpsmærke niveau 4(eller hvilket I er kommet til). Eventuelt brug aftenen på at afprøve seniorerne med forskellige cases. Her kan det være en mulighed at inddrage et af de andre hold i kredsen som statister. FDF har udgivet en lille bog der hedder ”vild med

10

SENIORERER

FORBEREDELSE Læs mærkebeskrivelsen. Læs andagten.

MATERIALER Se mærkebeskrivelsen og andagten.


UNG2 PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

en opfølgning på UNG1. Find materialet på leder.FDF.dk

FORKYNDELSE ”Trosbekendelsen – et spadestik dybere” mørke

RAMME Inde.

FORBEREDELSE

AKTIVITET

Læs materialet igennem og dan dig et overblik over, hvilke opgaver i kredsen dine seniorer har påtaget sig.

I slutningen af seniorvæbnerklassen blev der afholdt UNG1, hvor seniorvæbnerne blev gjort opmærksomme på kredsens muligheder og tilbud til de unge (assistenter, projektopgaver m.m.). På dette møde afholdes UNG2, som er

MATERIALER Se materialet.

SENIORER

11


Årstidens råvarer, Efterår Dette møde er udarbejdet af Lars Sørensen.

PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Der skal laves en ret kun af de råvarer som hører årstiden til. Formålet er at give dem indblik i at der findes varer som er sæsonbetonede.

AKTIVITET De unge mennesker får, eller vælger en række ingredienser som de så via egen fantasi, viden eller internettet kan kreere en velsmagende ret ud fra. De har frit valg i tilberedningsform det vil sige, køkken, bål, trangia, eller hvad det nu måtte være.

FORKYNDELSE ”Trosbekendelsen – et spadestik dybere” – mange bolde i luften.

FORBEREDELSE Der skal købes nogle for årstidens gængse madvarer ind, der er et nogle forslag herunder

MATERIALER Frugt og Grønt Blommer Pærer

12

SENIORERER

Æbler Bønner Champignoner Løg Majs Persille Porrer Salat Squash og Græskar Kål (F.eks. Blomkål, Hvidkål, Rødkål) Rodfrugter(f.eks. Gulerødder, Kartofler, Persillerod, Rødbeder og Pastinak Fisk Torsk Sild Ørred Makrel Sild Fladfisk Kød Fasan Ænder Gæs Hare Kaniner Rådyr Dådyr Det er altid muligt at anvende Høns Svin Okse


Sangskrivning Dette møde er udarbejdet af Lærke Støvring.

PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Ude og inde. På mødet skal seniorerne selv skrive en sang eller rap. Mødet er 1 af 2 omkring sangskrivning.

AKTIVITET Sangskrivning lyder svært med det behøver det ikke at være. På mødet skal de unge prøve forskellige inspirationsøvelser samt skrive en sang eller rap.

siger man bare det ord der falder en ind. 3) Cut up-teknik. Find tekster (sang eller digte) og klip dem op. Seniorerne skal nu lægge dem sammen så de giver en ny mening. Nu skal de unge i gang med selv at skrive lidt tekst. Del dem ind i mindre grupper fx 2-3 i hver grupper. Hver gruppe skal nu skrive en tekst med inspiration i de foregående øvelser. Sangen skal ikke være særlig lang evt. bare et vers og et omk. Der arbejdes videre med sangen på næste møde. Det er ikke så vigtigt hvad indholdet i sangen er, bare at der er arbejdet lidt med det. Til sidst synger eller læser hver gruppe det de har skrevet for hinanden.

FORKYNDELSE Først skal vi lave et par inspirations øvelser: 1) Hurtigskrivning. Lederen giver et emne fx sommer, og de unge skal nu skrive uafbrudt de næste 10/15 min. Blyanten må ikke slippe papiret, så hvis man ikke ved hvad man skal skrive så skriver man præcist det eller hmm eller lign. indtil man kommer på noget igen. Det er en rigtig god øvelse hvor man giver slip på sine tanker. 2) Associations cirkel. Stå i en cirkel og kast en bold til hinanden. Den der kastes til skal sige et ord vedkomne associerer med det foregående ord. Hvis man ikke ved hvad man skal sige så

Lav andagten ”Lars Lilholt: for at tænde lys” fra detmedgud.dk

FORBEREDELSE Find et emne til hurtigskrivningen. Find yderligere inspiration i bogen ”Kogebog for sangskrivere” af Annette Bjergfelt.

MATERIALER Masser af papir og blyanter. Tekster til at klippe i samt en bold. Evt. et beat på cd/mobil, kan findes på nettet eller biblioteket.

SENIORER

13


Sangskrivning 2 Dette møde er udarbejdet af Lærke Støvring.

PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Ude og inde. På mødet skal seniorerne skrive videre på sangene.

AKTIVITET Der startes med en lille inspirationsøvelse: Alle seniorerne skal gå rundt i kredshuset og finde gode udtryk og ord. Man skal skrive 3-4 ord ned hver. Fx en linje fra en bog, kombiner to ord til et nyt fx lænestolsblå eller skriv den første ting ned som du ser når du går ind i et rum. Alle samles og man kan nu vælge at prøve at sætte ordene sammen til et samlet vers, eller man kan vælge at seniorerne skal bruge ordene i sangen de skal skrive på mødet. Vi fortsætter nu sangskrivningen fra sidste møde. Del de unge ind i nye grupper. Man kan vælge enten at skrive videre på teksten fra sidste

14

SENIORERER

møde eller starte på en helt ny tekst. Giv dem et emne de skal skrive om. Først skal der være en brainstorm på emnet. Så skal der skrives tekst. Man kan evt. skrive et vers i hver gruppe til en samlet sang og så lave omkvædet i fællesskab. Hvis i har adgang til instrumenter kan i også bruge dem i arbejdet med at få akkorder og melodi på. Ellers kan man vælge en i forvejen kendt sang og skrive en ny tekst til. Som alternativ kan man også vælge at rappe teksten til et beat (fra cd eller som resten af gruppen laver/klapper). Til sidst synger (og spiller) grupperne hver deres sang/del af sangen for hinanden.

FORKYNDELSE Musikandagten ”Black Eyed Peas: Where is the love” fra detmedgud.dk

FORBEREDELSE Find et emne til sangskrivningen.

MATERIALER Masser af papir og blyanter. Evt. et beat på cd/mobil, kan findes på nettet eller biblioteket.


Løb i musikkens historie Dette møde er udarbejdet af Lærke Støvring.

PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Ude. Seniorerne skal på løb hvor de lærer musikkens historie igennem de sidste 70 år.

AKTIVITET Dette løb tager udgangspunkt i de sidste 70 års rytmiske musikhistorie. Løbet foregår som et stjerneløb. Der er 7 poster og hver post repræsenterer et årti i musikhistorien. På hver post skrives øverst kort om det mest fremtrædne der sker med musikken i dette årti, samt nævnes udvalgte navne på kunstnere fx Beatles i 60’erne. 1) 50’erne. Find fejlene i denne sang. Gengiv 2 vers eller vers og omkvæd af en kendt sang fra perioden, fx Elvis Presleys ”You ain’t nothing but a hound dog”. Lav nu nogle bevidste fejl i teksten hvor du bytter ord ud med andre ord. Fx hound med round osv. Seniorerne skal finde fejlene i sangteksten. 2) 60’erne. Gæt hvem de forskellige musikere er. Find 6 billeder af fremtrædne musikere fra perioden fx Beatles og Bob Dylan. Seniorerne skal navngive de forskellige musikere. 3) 70’erne. Gæt morsekode med musiknavn. Skriv en musiker/gruppe med en eller anden mosekode (kig i den lille blå).

Seniorerne skal knække morsekoden og finde navnet på en musiker. 4) 80’erne. Sæt sanglinjen sammen med den rigtige kunstner. Udvælg 3 kunstnere og 3 sanglinjer, én fra hver kunstner og skriv dem ned. Seniorerne skal nu gætte hvilken sanglinje der passer til hvilken kunstner. 5) 90’erne. Lyklip, gæt kunstneren/genren. Afspil en kendt sang fra 90’erne. Fx Aqua ”Barbiegirl”. Seniorerne skal nu gætte kunstneren, samt nævne et andet nummer af samme kunstner. 6) 00’erne. Syng en sang eller et vers fra perioden. Seniorerne skal blive enige om en sang fra perioden som de synger for lederen. 7) 10’erne (Nu). 5 spørgsmål om musikere fra denne periode. Find på fem spørgsmål om musikere fra denne periode. Fx ”Hvor mange medlemmer er der i Ulige numre?” (4) eller ”Hvilket land stammer Quadron fra?” (danmark). Seniorerne skal nu svare rigtig på spørgsmålene. Find evt. selv på flere poster.

FORKYNDELSE Lav andagten ”Queen: Is this the world we created” fra detmedgud.dk

FORBEREDELSE Find information om musikhistorie samt billeder og sangtekster på nettet eller i musikbøger. Kig i din cd samling eller lån en cd med 90’er hits på biblioteket/find den på nettet.

MATERIALER Se under hver enkel post hvilke materialer der skal bruges.

SENIORER

15


Selviscenesættelse og Facebook PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Inde. Dette møde er 1 ud af 2.

AKTIVITET På de næste møder handler det om at sætte fokus på selviscenesættelse især gennem Facebook. Stil skarpt på hvad det er for en selv-promovering der sker gennem Facebook. Reflekter bagefter over hvordan I fremstår på Facebook kontra den I er/gerne vil være. Diskuter hvorfor nogen ikke har Facebook og hvad det gør/ikke gør ved deres netværk og selvbillede. Snak om etik og grænser i forhold til Facebook og selviscenesættelse. Find selv på flere emner at reflektere over og diskutere. Start med at producerer jeres egne Facebook vægge ved at dekorere en tavle eller stor væg. Inddel et større område til hver senior som de

16

SENIORERER

kan bruge som væg. Tegn profil billeder af jer selv, print eller tegn billeder I vil have på jeres væg. Hvad skal der stå omkring jer på jeres væg? Hvilke sider har I liket og hvad siger det om jer hvad I liker? Hvor mange venner har I stående på væggen? Er der både folk inden for FDF og udenfor FDF. Vil I være venner med alle, der ansøger om det? Find evt. billeder på google hvis I søger på: Facebook in real life. Her er nogle sjove tegninger og tegneserier som stiller skarpt på de dilemmaer som Facebook måske bibringer.

FORKYNDELSE DetmedGud.dk – musikandagt: Det brune punktum – ”Kom lad os gå” om fællesskab

FORBEREDELSE Læs andagten.

MATERIALER Stort papir til Facebookvæg eller tavle. Mulighed for printer. Papir, farver og evt. snor.


Selviscenesættelse og Facebook PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

eller billeder på de andre seniorers tavler. Hvad siger det om jer hvad I liker, og hvad fortæller det indehaveren af billedet når vedkommende får likes?

FORKYNDELSE RAMME Inde. Dette møde er 2 ud af 2.

AKTIVITET Fortsæt med at producere jeres egen Facebook væg. Tag flere emner op omkring selviscenesættelse og snak om dem. Producer flere billeder til jeres profil og snak om hvad I gerne vil have for billeder på jeres Facebook. Er der billede I ikke vil have der? Tegn ”like” hænder på et papir og ”like” status

Ikke færdig andagt men brug evt. sangen ”Hjem” af Sanne Salomonsen til at reflektere over identitet og også på et andet plan med at komme hjem til Gud.

FORBEREDELSE Læs andagten.

MATERIALER Facebookvæggen, som I lavede på sidste møde.

SENIORER

17


Stopmotion PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

eller hvis man googler guide til stopmotion.

Inde. Dette møde er 1 ud af 2.

Sammen med seniorerne find på handlingen i historien og find materialer. Evt. lav et storyboard hvis det er en længere handling. Vær dog opmærksom på at det kan tage lang tid at lave stopmotion da der skal tages en del billeder undervejs.

AKTIVITET

FORKYNDELSE

I løbet af de næste to møder arbejder vi med at planlægge historier og lave små film. Stopmotion går ud på at tage billeder af en handling for hver gang en karakter bevæger sig lidt og til sidst sætte det sammen til en film. I kan både tegne handlingen, bruge Lego eller andre figurer eller bruge seniorerne selv som karakterer. Hvis I har brug for en guide til hvordan man laver stopmotion så findes der en del på youtube

Detmedgud.dk musikandagt: Christina Aguilera: Beautiful.

RAMME

18

SENIORERER

FORBEREDELSE Undersøg stopmotion hvis du ikke er bekendt med det.

MATERIALER Kamera og computer.


Stopmotion PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

god tid kan i uploade billederne til Windows moviemaker og arbejde med at lægge effekter på filmen. Der findes også mange andre film programmer men dette er forholdsvis nemt og let tilgængeligt.

RAMME

FORKYNDELSE

Inde. Dette møde er 2 ud af 2.

Fortæl! – s 77 Reflekser, månen og verdens lys.

AKTIVITET

FORBEREDELSE

Fortsæt projektet med stopmotion filmen.

MATERIALER Hvis I vil arbejde videre i det tekniske og har

Kamera og computer.

SENIORER

19


Helteludo PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

ker nærer et ønske om at blive brættets allerstørste helt. Det er den enkelte senior, som skal føre sine brikker til sejr ved hjælp af denne udvidelse af de gode regler. Reglerne findes på dette link eller søg på google efter helteludo (burde være øverst).

RAMME Inde. Dette møde er 1 ud af 2.

FORKYNDELSE

AKTIVITET

En historie om ”Den fjerde vismand” og hans gode gerninger fra Detmedgud.dk

Helteludo er et fantastisk spil med en masse anarkistiske brikker, der følger deres egne regler. De kan finde på at gå en ekstra runde for at ramme de andre brikker. Nogle Ludo-brikker er ret seje, og nogle er så bange, at de næsten ikke tør liste banen rundt. Men alle Ludo-brik-

20

SENIORERER

FORBEREDELSE Print reglerne ud og sæt dig ind i spillet.

MATERIALER 4 brikker pr spiller, ludospilleplade.


Helteludo PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME

fuldente spil man fortsætter med. Startes der forfra så tildeles nye evner.

FORKYNDELSE Detmedgud.dk – musikandagt: Nephew – Science fiction og familie (Hvem der bar’ ku’ klar’ sig med hjælp fra sig selv).

Inde. Dette møde er 2 ud af 2.

FORBEREDELSE AKTIVITET Da helteludo ofte tager noget tid at komme i gang med og forstå til fulde så fortsæt det igangværende spil denne gang. Brikker og egenskaber er de samme hvis det er det ikke

Læs andagten.

MATERIALER 4 brikker pr spiller, ludospilleplade.

SENIORER

21


Årstidens råvarer, Vinter Dette møde er udarbejdet af Lars Sørensen.

Drenge – ”Er der nogen i himlen.”

PROGRAM

FORBEREDELSE

• Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

Der skal købes nogle for årstidens gængse madvarer ind, der er et nogle forslag herunder

RAMME

Frugt og grønt Æbler Nødder Løg Grønkål Rodfrugter(f.eks. Gulerødder, Kartofler, Persillerod, Rødbeder og Pastinak

Der skal laves en ret kun af de råvarer som hører årstiden til. Formålet er at give dem indblik i at der findes varer som er sæsonbetonede. Ligeledes udfordres de på deres kreativitet ift. Madvarer og madlavning.

AKTIVITET De unge mennesker får, eller vælger en række ingredienser som de så via egen fantasi, viden eller internettet kan kreere en velsmagende ret ud fra. De har frit valg i tilberedningsform det vil sige, køkken, bål, trangia, eller hvad det nu måtte være.

FORKYNDELSE Detmedgud.dk. Musikandagt, Danser med

22

SENIORERER

MATERIALER

Kød og Fisk Torsk Sild Dådyr Ænder Rådyr Der er altid muligt at anvende Høns Svin Okse


Playstation-aften PROGRAM

FORKYNDELSE

• Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

DetmedGud.dk musikandagt: A-Ha: Lifelines - Ud fra A-Has lifelines fortælles om glimt af evighed og om at turde tage springet.

FORBEREDELSE RAMME

AKTIVITET

Aftal på forhånd med seniorerne, hvem der medbringer spillekonsol og spil. (Mange seniorer har en eller anden form for spillekonsol, de kan tage med!

Lad seniorhyggen sprede sig ved en aften, hvor der spilles alle mulige playstation-spil.

MATERIALER

Inde.

Playstation, TV-skærm/projektor, spil.

SENIORER

23


Sketch-aften PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME

Uddel en overskrift på en sketch – giv hvert hold 15 minutter til at fylde indhold i efter overskriften, finde udklædning og herefter fremvises sketchen. Uddel en linie fra en sketch – giv hvert hold 15 minutter til at fylde mere indhold i, finde udklædning og herefter fremvises sketchen.

Inde.

FORKYNDELSE AKTIVITET Version 1: Del seniorerne ind i to/tre hold og giv dem en time til at øve et par sketches, de selv vælger. Seniorerne skal naturligvis også klæde sig ud. Version 2: Lad seniorerne gå to og to sammen. Uddel en sketch pr. hold – giv dem 10 minutter til at øve og finde udklædning, hvorefter sketchen fremvises.

24

SENIORERER

”Trosbekendelsen – et spadestik dybere” – stjerner.

FORBEREDELSE Find kredshusets sketchbøger.

MATERIALER Udklædningstøj og sketchbøger.


Mediemærket PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

aktiviteter på leder.FDF.dk Find det leder.FDF.dk under inspiration -> aktiviteter -> mærker.

FORKYNDELSE ”Trosbekendelsen – et spadestik dybere” - tro.

RAMME Dette møde er udarbejdet, så seniorerne kan tage mediemærket niveau 5. Husk dog altid at tilpasse det efter din egen kreds. Dette møde er 1 ud af 2.

AKTIVITET

FORBEREDELSE Se under beskrivelsen af mærket.

MATERIALER Videokamera eller smartphones til at optage videoerne med.

Se beskrivelsen af mærket, niveauet og ideer til

SENIORER

25


Mediemærket PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

AKTIVITET Seniorerne arbejder videre med videoerne fra sidste møde.

FORKYNDELSE RAMME Dette møde er udarbejdet, så seniorerne kan tage mediemærket niveau 5. Husk dog altid at tilpasse det efter din egen kreds. Dette møde er 2 ud af 2.

26

SENIORERER

”Trosbekendelsen – et spadestik dybere” – den lille bibel.

MATERIALER Videokamera eller smartphones til at optage videoerne med.


Ildmøde PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Ude. Hav en spand vand med en gulvklud eller andet brandmateriel klar i nødstilfælde.

AKTIVITET Fireballs Fremstilling: Et bomuldslagen rives i strimler og ud af strimlerne bindes en stram bold lidt mindre end en tennisbold, som lægges i blød i sprit i et døgns tid. Sørg for at bukke enderne ind under stoflagene da gløderne i disse ellers kan virke varme. Lav gerne flere, så I kan spille med en bold, mens andre køler af og bliver sprittet op igen. Vær helt sikker på, at alle gløder er slukket helt(!) inden du forsigtigt lægger en tidligere tændt bold tilbage i spritten. Da sprit brænder ved relativ lav temperatur og varmen altid stiger opad kan man med lidt tilvænning godt holde under bolden tilpas længe til at gribe sikkert. Sigte. Og aflevere med et roligt underhåndskast.

evt. navnet på den, du kaster til, når I er sikre nok til at kaste på tværs. Holdkonkurrence Når I er øvede, kan I markere en rute med punkter med ca. 3-5 meter mellem, som man skal stå ved for at kaste og gribe bolden - og til sidst ramme en udtjent lejrgryde med savsmuld og petroleum. Når en har afleveret, går man til næste frie punkt og gør sig klar til at gribe. Taber holdet bolden, starter man forfra. Bedste tid vinder - evt. koblet med stilpoint for sikkerhed. I flere landsdele findes også ildgøglerkasser man kan leje i kredsene. Undersøg om din landsdel har en sådan kasse. Ofte vil der i netværket eller i landsdelen være en eller flere som kender til brugen af det legetøj der findes deri. Brug hinandens kompetencer. Er jeres seniorer glade for ildaktiviteter så kan der hentes inspiration den lille bog fra 55°Nord ”Vild med fyr og flamme”. Her er ideer til hvordan man bl.a. laver varmluftsballoner, ildkanoner, stearinskulpturer og ildfigurer.

FORKYNDELSE Fortæl! - s69 Lyset i mørket.

FORBEREDELSE Forslag til lege: Nu sættes der ild til bolden og der kan spilles bold med den. Stil jer i en rundkreds og aflever roligt bolden til den næste i cirklen.Få øjenkontakt og sig

Læg ”boldene” i blød i sprit dagen før. Husk at lægge låg på.

MATERIALER Bomuldslagen, sprit, spand med låg.

SENIORER

27


Lær at planlægge møder PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Inde. Dette møde er 1 ud af 3.

AKTIVITET I løbet af de næste tre møder vil der komme et element af lederuddannelse. Her skal vi snakke om hvordan man planlægger FDF møder, hvad er det gode FDF møde for jer og hvad skal der til for at det bliver et godt møde. Aftal på forhånd med en anden klasse(eller med hele kredsen hvis I har mod på det) at I skal komme og lave et møde for dem på et tidspunkt. Eventuelt kan I som ledere starte med et lille løb eller aktivitet hvor man (uden at fortælle seniorerne det) viser hvordan et godt møde forhåbentlig ikke er. Her oplever de at løbet kommer for sent i gang, der bliver ikke sagt hej til dem, posterne/aktiviteterne er enten for let-

28

SENIORERER

te, svære, uaktuelle eller på anden måde ikke tilpasset målgruppen. I som ledere skal virke uinteresserede og uengagerede. Efter løbet/ aktiviteten kan I have en lille snak om hvordan løbet har virket for seniorerne. Forhåbentlig har det kunne se det ikke har været optimalt. Herefter kan I snakke om hvad et godt møde er for dem? I kan også komme med jeres indskud med hvad et godt møde er. På to stykker papir skiver I op hvad der for jeres seniorer kendetegner et godt møde og et dårligt møde. Disse kan bagefter hænges op i deres rum.

FORKYNDELSE DetmedGud.dk – Musikandagt: Maroon 5 - She will be loved.

FORBEREDELSE Aftal med en anden klasse, at seniorerne afholder et møde for dem. Dette giver seniorerne en god motivationsfaktor, da der pludselig er mening med at skulle planlægge.

MATERIALER Evt. diverse mødeideer, papir, blyanter.


Lær at planlægge møder PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Inde. Dette møde er 2 ud af 3.

AKTIVITET I dag starter i mødet med et lille feltprojekt. Aftal med en eller to klasser(hvis de har møde samme dag) at komme på et kort besøg hos dem. Fortæl seniorerne, at de skal være med hos den anden klasse og de får noget tid til at observere børnene og lederne sammen og derudfra skal finde ud af alt hvad de kan om den aldersgruppe.

som muligt, men gør dem også opmærksom på, at man efterhånden som man får erfaring som leder kan gøre mange af overvejelserne i hovedet, så de ikke bliver skræmt over omfanget af planlægningen og ikke ønsker at blive fremtidige ledere. Det skal helst være en sjov og lærerig proces undervejs. Brug også tid på at planlægge en andagt og snak ligeledes om, hvad der for dem er en god andagt og hvad de kan forestille sig er en god andagt for den aldersgruppe de skal ud til. Husk at aftale hvem der skaffer hvilke materialer til det kommende møde.

FORKYNDELSE DetmedGud.dk – Musikandagt: Oasis - Stop crying your heart out.

MATERIALER Herefter går I igang med jeres planlægningsprojekt igen. Mødet skal gerne detaljeplanlægges for at de får så meget ud af processen

Lad seniorerne sørge for materialer selv, alt efter hvad de planlægger.

SENIORER

29


Seniorerne afholder møde PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

FORKYNDELSE Seniorerne afholder den planlagte forkyndelse.

FORBEREDELSE Lad seniorerne lave alle forberedelser.

RAMME Ude/inde.

MATERIALER

AKTIVITET

Lad seniorerne sørge for evt. materialer til mødet.

Seniorerne afholder det planlagte møde.

30

SENIORERER


Bibelbanko Dette møde er udarbejdet af Ida Lund Petersen.

PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

bankoplade efter han/hun har hørt dem. Seniorerne skal max have to bankoplader pr. mand, da det ellers er for svært at følge med. Se bankopladerne her Se bibelteksten her

FORKYNDELSE Indlagt i mødet.

RAMME Ude/inde.

FORBEREDELSE Print bankopladerne og bibelteksten ud.

AKTIVITET Spil bibelbanko ved hjælp af bankpladerne og bibelteksten. Læs bibelteksten op og afkrydser ordene på sin

MATERIALER Bankoplader, kuglepenne til afkrydsning, bibelteksten.

SENIORER

31


Seniorerne leger PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME

Se dem på leder.FDF.dk under inspiration/ aktiviteter/legedatabasen.

FORKYNDELSE ”Trosbekendelsen – et spadestik dybere” forudsigelse.

Ude.

FORBEREDELSE AKTIVITET Alle seniorernes favoritlege: Belgisk bankebøf Bagdels ballonbold Brutalis bold

32

SENIORERER

Læs legene igennem.

MATERIALER Se under legebeskrivelserne.


Uganda PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Ude. Dette møde er 1 ud af 2.

AKTIVITET De næste to møder tager udgangspunkt i vores missionsprojekt omkring Uganda. På FDFs hjemmeside ligger tre færdige seniormøder plus andagter som kan bruges. Her er vist forslag til to, men I kan selv skifte ud hvis det møde der ikke er nævnt her tænder jer mere. Vær opmærksom på at der til alle møde er instruktionsfilm eller oplæg til diskussion som underlink. Aktiviteterne i tilknytning til møderne indeholder bl.a. et brev til seniorerne omkring de forhold og rettigheder en ung i Uganda har. Derudover er der to tillidsøvelser beskrevet her I skal nu glemme alt om janteloven og alt om at prøve at bekæmpe hinanden. I skal i stedet fokusere på alle de ting, som I synes bedst om ved hinanden. Vælg den af øvelserne, I synes bedst om. 1) Alle sætter sig i en stor rundkreds med papir og blyant. Alle skal skrive deres navn på papiret. Derefter sender man sit papir til venstre. Når man modtager et papir med en andens navn på, skal man skrive to gode ting om personen og herefter sende papiret videre. Når alle har skrevet de gode ting, kommer papiret tilbage til ejermanden og hver sidder nu med et ”powerpapir” som fortæller, hvad man hver især er gode til. Det giver en god følelse hos alle! Sæt evt. lidt musik på undervejs for at

skabe en god stemning. 2) Alle sidder i en rundkreds, med undtagelse af én, der sætter sig i ’den varme stol’ i midten. Deltagerne i rundkredsen skiftes nu til at fortælle, hvad de synes allerbedst om ved personen i stolen. Det kan være udseende, personlighedstræk eller ting, de er dygtige til. En leder eller en anden FDFer skriver ned, hvad der bliver sagt, så hver FDFer bagefter får et ”powerpapir”, hvor der står, hvad de andre har sagt. Med ”powerpapiret” i hånden har alle nu fået nogle ting at vide, som de er gode til. Udfordringen er så, at det kan være svært at tro på og turde sige højt. Det gælder både for os som danskere og folk i Uganda. Derfor kræver det nu lidt arbejde for at komme til at tro på det. Lav en runde, hvor hver FDFer skiftes til at sige, hvad de er gode til. Her kan man evt. kigge på sit papir eller nævne noget, der måske ikke er blevet nævnt? I kan evt. vælge at klappe efter hver tur således, at der skabes en god, anerkendende stemning. Derudover er der under linket en indsamlingsaktivitet hvor seniorerne skal hjælpe med at udtænke måder hvor seniorholdet kan samle ind til misionsprojektet.

FORKYNDELSE Under linket findes en færdig andagt om selvtillid.

FORBEREDELSE Læs materialet.

MATERIALER Papir, blyanter.

SENIORER

33


Uganda PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Ude. Dette møde er 2 ud af 2.

AKTIVITET Andet møde om Uganda. Inspiration hentet fra dette link eller find det på FDF.dk/u-turn Begynd mødet med Uganda sangen. Fortæl børnene om Uganda projektet og hvorfor FDF samler penge ind. Temaet for dagens møde er rettigheder. Der er mange ting, vi har ret til. Vi har ret til et sted at bo, at gå i skole, at få noget at spise, tryghed og til at komme for en dommer, hvis vi bliver anholdt. Vi bor i et land, der er så velfungerende, at vi kan brokke os til nogen der lytter til os, hvis vores rettigheder bliver overtrådt. Hvis du skulle vælge noget, som du ville ændre, hvad ville det så være? Hver FDFer får et stykke papir, hvorpå de efter nogle minutters tænketid skriver hvad de vil kæmpe for. Altså hvad de vil stille sig op på Rådhuspladsen eller et andet centralt sted og råbe op om, for at få folk til at forstå det. Lederen kan evt. også inddele FDFerne i grupper.

34

SENIORERER

Derefter skal hver person/ gruppe fremlægge deres hjertesag. Sørg for at, der er tid til, at de andre har mulighed for at spørge ind til sagen. Når alle har forklaret deres sag, er der igen lidt tænketid. Deltagerne skal afgøre med sig selv om deres sag stadig er den, de synes er vigtigst eller om en af de andre, har fundet en sag, der giver mere mening at kæmpe for. Det er vigtigt, at det ikke bliver til en konkurrence om hvem, der har fundet på det bedste, men en afvejning af hvad der vil give mest mening at kæmpe for. Se instruktionsvideo om at lave et problemtræ. Snak om hvilke problemer der kan være i Uganda og hvad de tænker man kan gøre for at løse disse problemer. Tag derefter fat i jeres egne hjertesager og lav problemtræer over dem. Hvis I når frem til årsagen til jeres problemer så når I ofte også frem til en løsning.

FORKYNDELSE Under linket findes en færdig andagt om at kæmpe.

FORBEREDELSE Læs materialet.

MATERIALER Papir og blyanter.


Live fra Betlehem Dette møde er udarbejdet af Katja Henning.

PROGRAM • Velkommen og sang • I dag skal vi… • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Kan både foregå ude og inde. Plads til gruppearbejde.

AKTIVITET Seniorerne inddeles i grupper med 4-6 personer. Hver gruppe får en bibelfortælling og nogle roller de skal spille i denne fortælling. I grupperne fordeler de rollerne, læser fortællingen igennem og så skal der improviseres. Det handler om at gøre bibelhistorien sjov. Herefter viser grupperne det for hinanden. Fælles for alle bibelfortællingerne er, at der er en studievært, en reporter, en ekspert og nogen der skal interviews.

Eksempler: Jesu fødsel (Luk- 2, 1-14): studievært, reporter, astrolog (stjernetyder), Josef og en hyrde. På scenen sidder studieværten og giver et overblik over sagen, over til reporteren, som interviewer Josef og derefter hyrden og tilbage i studiet, hvor studieværten interviewer astrologen om denne store stjerne. Palmesøndag (Matt. 21, 1-9): studievært, reporter, ekspert i æsler, æslets ejer og en discipel. Bespisningen af de 5000 (Matt. 14, 13-21): studievært, reporter, ernæringsekspert og en forædt mand.

FORKYNDELSE Indgår som en del af mødet.

FORBEREDELSE Printe bibelfortællingerne og skrive på, hvilke roller der skal spilles.

MATERIALER Udklædningstøj, scene med bord og to stole.

SENIORER

35


Quizmøde Dette møde er udarbejdet af Katja Henning.

PROGRAM • Velkommen og sang • I dag skal vi… • Aktivitet • Forkyndelse Afslutning

AKTIVITET Quizmøde med fokus på kristendom. Lav enten selv en quiz eller find en på nettet. Det kunne f.eks. være denne http://prezi.com/zn16pt5rhqjh/den-gte-kristendomsquiz/

FORKYNDELSE Indgår som en del af mødet.

RAMME

FORBEREDELSE

Inde.

Evt. købe præmier.

MATERIALER Computer, projektor og lærred.

36

SENIORERER


Årstidens råvarer, forår Dette møde er udarbejdet af Lars Sørensen.

FORBEREDELSE

PROGRAM

Der skal købes nogle for årstidens gængse madvarer ind, der er et nogle forslag herunder

• Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Der skal laves en ret kun af de råvarer som hører årstiden til. Formålet er at give dem indblik i at der findes varer som er sæsonbetonede.

AKTIVITET De unge mennesker får, eller vælger, en række ingredienser som de så via egen fantasi, viden eller internettet kan kreere en velsmagende ret ud fra. De har frit valg i tilberedningsform det vil sige, køkken, bål, trangia, eller hvad det nu måtte være.

FORKYNDELSE Detmedgud.dk – andagt om jord og taknemmelighed.

MATERIALER Frugt og grønt Asparges Radiser Salat Løg Rodfrugter(f.eks. Gulerødder, Kartofler, Persillerod, Rødbeder og Pastinak Salater Krydderurter(persille, timian, dild) Rabarber Æbler Fisk Torsk Sild Hornfisk Sild Laks Ørred Der er altid muligt at anvende Høns Svin Okse

SENIORER

37


Årstidens råvarer, sommer Dette møde er udarbejdet af Lars Sørensen.

MATERIALER PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

RAMME Der skal laves en ret kun af de råvarer som hører årstiden til. Formålet er at give dem indblik i at der findes varer som er sæsonbetonede.

AKTIVITET De unge mennesker får, eller vælger, en række ingredienser som de så via egen fantasi, viden eller internettet kan kreere en velsmagende ret ud fra. De har frit valg i tilberedningsform det vil sige, køkken, bål, trangia, eller hvad det nu måtte være.

Frugt og Grønt Asparges Nye Gulerødder Nye Kartofler Løg Krydderurter(persille, timian, dild) Radiser Salater Spinat Ærter Blommer Pærer Æbler Rabarber Bær (F.eks jordbær, blåbær, hindbær, brombær) Kød Sommerbuk Hare Kaniner

FORKYNDELSE Detmedgud.dk – musikandagt. U2 - Grace.

FORBEREDELSE Der skal købes nogle for årstidens gængse madvarer ind, der er et nogle forslag herunder.

Fisk Fladfisk(Rødspætte, Skrubbe, Pighvar) Ørred Laks Det er altid muligt at anvende Høns Svin Okse

38

SENIORERER


Mini-golf PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

FORKYNDELSE ”Trosbekendelsen – et spadestikdybere” smerte.

FORBEREDELSE RAMME

Sørg for materialer.

Ude. Dette møde er 2 ud af 2.

MATERIALER AKTIVITET Seniorerne skal bygge baner til deres egen minigolfbane. Kun fantasien sætter grænserne for, hvordan de vildeste baner bliver bygget! Søg evt. på nettet efter vilde minigolfbaner.

Spånplader, hammer, søm, køkkenrullerør, mælkekartoner, papir, tape, tuscher – alt, hvad I kan finde og forestille jer, at der kunne blive brug for.

SENIORER

39


Mini-golf PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

olf og udpeges en minigolf-seniormester!

FORKYNDELSE ”Trosbekendelsen – et spadestik dybere” – hvorfor døde Jesus?

RAMME

FORBEREDELSE

Ude. Dette møde er 2 ud af 2.

Sørg for en præmie til vinderen.

AKTIVITET

MATERIALER

Seniorerne arbejder videre med deres minigolfbaner. Når alle banerne er færdige, spilles der minig-

Se forrige møde samt golfkøller/hockeystave og bolde.

40

SENIORERER


Seniorafslutning PROGRAM • Velkommen og sang • Aktivitet • Forkyndelse • Afslutning

For inspiration til retter se evt. ”Ildsjæle inviterer – til mad på bål”.

FORKYNDELSE ”Trosbekendelsen – et spadestik dybere” skatten.

RAMME Ude.

FORBEREDELSE Vælg et par retter ud og køb ind.

AKTIVITET Lav bål og lav forskellige små retter/desserter med seniorerne, men I snakker om året, der er gået.

MATERIALER Brænde, ingredienser til de valgte retter.

SENIORER

41


Litteraturliste Til forkyndelsen er brugt følgende bøger: Den lille bibel for børn – historien om Guds kærlighed. Skrevet af Karsten H. Petersen Fortællinger om Gud og Hvermand. Skrevet af Jakob Rönnow detmedGud.dk – tværorganisatorisk webside om forkyndelse Frederiks Flyverdragt. Skrevet af Esben Nyholm og Henrik G. Lund Pilte Peter. Skrevet af Marianne Vangsgaard Torbensen Trosbekendelsen – et spadestik dybere. Skrevet af Susanne Chordt Hansen Lad os lege i livstræet. Skrevet af Anna Simonsen Jensen, Betir Weigand Berg, Arne Mårup, Anders Mårup, Thea Bjöklund Larsen og Karen Transe Rønne-Munch Larver og Guldsmede. Skrevet af Doris Stickney. Unitas Forlag De fleste af bøgerne kan købes på 55nord.dk

42

SENIORERER

Seniorersæsonplaner  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you