Page 1


ISKRA - interdisciplinarna sekcija za kontrolu rezistencije na antibiotike

Sven Pal

Slikovnica "Kako je Ješko pobijedio prehladu"  

Kako je Ješko pobijedio prehladu? Slikovnicu "Kako je Ješko pobijedio prehladu" je osmislio, uredio i tekstualno pripremio Sven Pal, dr. me...

Slikovnica "Kako je Ješko pobijedio prehladu"  

Kako je Ješko pobijedio prehladu? Slikovnicu "Kako je Ješko pobijedio prehladu" je osmislio, uredio i tekstualno pripremio Sven Pal, dr. me...

Advertisement