Page 1

Dag overgewicht!


>

Over dit project

Zie voor het onderzoeksrapport www.factor-e.nl

Doelstellingen      

   

Taal   

Taal

Taal

Taal Werkmodel: Woordenlijst op www.factor-e.nl

3


Casus Linda is een vrolijke meid van16 jaar. Ze houdt van winkelen met vriendinnen, terrasjes pakken, koken en naar de bioscoop gaan. Linda komt uit een moeilijke thuissituatie en heeft daardoor sociaal-emotionele problemen. Linda wordt daarom begeleid door de jeugdzorginstelling ‘Goed voor elkaar’. Deze instelling geeft laagdrempelige hulpverlening en maakt gebruikt van zogenaamde ‘maatjes’. Linda mag van haar maatje vaak zelf kiezen wat ze wil doen. Linda spreekt het liefst af voor een lunch, een etentje of een kookworkshop. Het valt op dat Linda dan ontzettend veel eet en veel ongezonde keuzes maakt. Verder komt ze altijd met de scooter, terwijl ze ook prima op de fiets kan komen. Tijdens een werkoverleg bij ‘Goed voor elkaar’ wordt gesproken over overgewicht. Zowel de maatjes als de overige medewerkers herkennen het verhaal van Linda. Het valt op dat de jongeren steeds ongezonder eten en minder bewegen. De vraag is of de jongeren zelf wel doorhebben dat ze erg ongezond leven en weten wat daar de gevolgen van zijn. De teamleider vertelt tijdens het werkoverleg over een onderzoek dat gedaan is naar de aanpak van overgewicht bij jongeren. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren te maken hebben met overgewicht en dat er nog geen eenduidige aanpak voor is. De resultaten van het onderzoek komen overeen met wat de maatjes en de andere medewerkers van ‘Goed voor elkaar’ in de praktijk zien. Ze vragen zich af wat ze kunnen doen om de jongeren bewust te maken van hun levensstijl en hierdoor overgewicht aan te pakken of te voorkomen.

4


De opdracht

>

Opdrachtgever

>

Omschrijving opdracht

>

Producteisen

5


>

Het project

Plan van aanpak Lees eerst het project helemaal door. Begin daarna met de uitwerking van het project zoals in dit boek beschreven wordt.

Werkmodel samenwerkingscontract: op www.factor-e.nl

Laat jullie plan goedkeuren door de docent/begeleider. Maak een begin met je logboek:  Hoe is het samenwerken verlopen? Wat ging goed en niet goed?  Heb je een voldoende bijdrage geleverd?  Hoe is het samenwerken verlopen?  Hebben jullie duidelijke afspraken gemaakt? Hoe is dit gegaan?

Werkmodel logboek: op www. factor-e.nl

Vooronderzoek

Zie voor het onderzoeksrapport www.factor-e.nl

6


> Taak

Takenlijst

Wie?

Wanneer af?

Benodigdheden

Gedaan?

Laat de takenlijst voor het vooronderzoek goedkeuren door je docent/begeleider. Als de takenlijst goedgekeurd is, werk je het vooronderzoek verder uit. Laat ook het uitgewerkte vooronderzoek beoordelen door je docent/begeleider. Werk je logboek bij.  Hoe vind je dat het verdelen van de taken is gegaan?  Is het gelukt om een goede verdeling van het werk te maken?  Hoe verliep de uitvoering van de opdrachten? Hebben jullie voldoende informatie verzameld?

7


Ontwerp

Werkmodel Activiteitenformulier: op www. factor-e.nl

Werkmodel Brainstormen: op www. factor-e.nl

Werkmodel Draaiboek: op www. factor-e.nl

Let erop dat jullie ontwerp aansluit op de eisen van de opdrachtgever. Laat het ontwerp door de docent beoordelen. Werk je logboek bij.  Hoe verliep het ontwerp van de ‘Dag Overgewicht Dag’?  Zijn jullie het eens geworden over de probleemstelling en activiteiten?  Waar liepen jullie als groep tegenaan en hoe hebben jullie dit opgelost?

Sporten bevordert een gezonde levensstijl. Bron: Uitgeverij Boom

8


Uitvoeren Werkmodel evaluatieformulier themadag: op www.factore.nl

> Taak

Takenlijst Wie?

Wanneer af?

Benodigdheden

Gedaan?

Laat de planning en de werkverdeling door jullie docent controleren. Werk het logboek steeds bij wanneer er een activiteit is uitgevoerd.  Noteer wat goed en minder goed is gegaan en waardoor dit kwam.  Tegen welke problemen ben je aangelopen en hoe heb je dit opgelost?

9


Oplevering

    

Na de oplevering en het gesprek met de docent werkt elk groepslid het logboek bij. Ga hierbij in op de volgende onderwerpen:  Is het project gegaan zoals je je had voorgesteld?  Wat ging goed en wat ging minder goed? Waardoor kwam dit?

Evaluatie

Vraag

1

2

3

4

5

Toelichting

Maak een korte samenvatting van je evaluatie en verwerk die in je logboek.

10


Reflectie volgens de STARR-methode

  

11


>

Werkmodel: Evaluatieformulier themadag

12


>

Beoordeling

Beoordeling

Criteria

Voldoende

Onvoldoende

       

13


Beoordeling

Criteria

               

14

Voldoende

Onvoldoende


15


16

11511 p dag overgewicht  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you