Page 1

2014 SWZP


AGENDA 2014 van

adres

telefoon

email

Uitgave: Stichting Wonen & Zorg Purmerend Onder redactie van: Annemarie Canters, Jacqueline Dobber, Hanna Grep, Klaas Kwadijk, Diana Rotman, Fred Smalhout Foto’s uit archief, bewoners en (ex)personeel, Frida de Vries, Hedy de Wit, Fred Smalhout, e.a. Vormgeving en realisatie: Fred Smalhout FACE Communicatie, Purmerend


Voorwoord Dit is mijn eerste voorwoord in de ‘bedrijfsagenda’ van de SWZP! Hopelijk volgen er nog meer in allerlei vormen. Graag stap ik in de traditie van de organisatie om een bijdrage te leveren aan de agenda. Vanaf januari van dit jaar, 2014, ben ik als opvolger van Klaas Kwadijk aangesteld. Niet alleen voor mij is 2014 een spannend jaar, ook voor de Stichting Wonen & Zorg Purmerend staat er veel te gebeuren. We moeten ons voorbereiden op de veranderingen vanwege de transitie van de AWBZ naar de Wmo, we moeten de opening en vormgeving van de zorg in Heel Europa voorbereiden, we moeten boven alles er voor zorgen dat de ouderen aan wie wij zorg bieden tevreden zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat onze ondersteuning een goede bijdrage is aan wonen en welzijn van ouderen. Daarbij is de uitdaging om dat te doen met steeds minder financiële middelen, al de veranderingen hebben ook als doel om de kosten van de zorg te beperken. Dat is een belangrijk doel van de landelijke overheid, de ver-

wachting is dat de Gemeente (Wmo) het goedkoper kan organiseren. De kortingen zijn alvast ingeboekt. Ik geloof er helemaal in dat juist een kleinschalige organisatie zoals de SWZP hier op een creatieve manier mee om kan gaan en - ondanks alle veranderingen en bezuinigingen - op een goede en persoonlijke manier zorg en welzijn kan bieden aan ouderen in Purmerend. Dat is onze missie, daar gaan we voor! Natuurlijk kunnen wij dat niet alleen, dat moeten we als vrijwillige en betaalde medewerkers samen doen, daar moeten we elkaar ook scherp op houden. Dat vraagt ook een kritische houding van onze cliënten, via de cliëntenraad en op andere manieren. En daarom moeten we goed samenwerken met collega organisaties in de regio, met andere zorgpartijen, met de huisartsen, maar ook met het welzijnswerk en andere culturele en maatschappelijke instellingen.


De samenwerking in Heel Europa is daar een prachtig voorbeeld van. Met de samenwerking van Prinsenstichting, RIBW, Wooncompagnie en SWZP is een gezamenlijke basis gelegd voor het goed functioneren van het dienstencentrum en andere voorzieningen. Bijna tien jaar geleden zijn de eerste initiatieven hiervoor genomen door Klaas, het is een eer voor mij om nu te mogen helpen aan de realisering van dat mooie idee. Ik wens ons allen het goede voor 2014. Wim van ’t Veer, directeur SWZP


vakanties

2014 Regio

bo/vo *)

Vakantieperiode

Voorjaar

noord

bo/vo*

22 februari t/m 2 maart 2014

Voorjaar

midden/zuid

bo/vo*

15 februari t/m 23 februari 2014

Mei

noord/midden/zuid bo/vo*

26 april t/m 5 mei 2014

Zomer

noord

bo*

5 juli t/m 17 augustus 2014

Zomer

noord

vo*

5 juli t/m 17 augustus 2014

Zomer

midden

bo*

19 juli t/m 31 augustus 2014

Zomer

midden

vo*

19 juli t/m 31 augustus 2014

Zomer

zuid

bo*

12 juli t/m 24 augustus 2014

Zomer

zuid

vo*

12 juli t/m 24 augustus 2014

Herfst

noord

bo/vo*

11 oktober t/m 19 oktober 2014

Herfst /vo

midden/zuid

bo/vo*

18 oktober t/m 26 oktober 2014

Kerst

noord/midden/zuid bo/vo*

20 december t/m 4 januari 2015

*) bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs De data van de zomervakanties zijn verplicht. Voor de overige vakantiedata geldt dat het ministerie van OCW voor deze vakanties slechts adviesdata aangeeft. Scholen mogen hier dus van afwijken. Het ministerie adviseert om bij de school na te gaan op welke dagen deze gesloten is in verband met vakantie.

Doordeweekse feestdagen

1 januari 21 april 5 mei 29 mei 9 juni 25/26 dec

-

Nieuwjaarsdag 2e Paasdag Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag 2e Pinksterdag 1e en 2e Kerstdag


2014 Kalender 2014 Januari 2014

Februari 2014

Maart 2014

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1

7

2

8

9

3

4

5

5

3

4

5

6

7

1

2

9

8

9

10

3

4

5

6

7

Carnaval

02/04 maart

8

9

Valentijnsdag

14 februari

10 11 12

6 7

10 11 12 13 14 15 16

11

10 11 12 13 14 15 16

4

20 21 22 23 24 25 26

8

17 18 19 20 21 22 23

12

17 18 19 20 21 22 23

5

27 28 29 30 31

9

24 25 26 27 28

13

24 25 26 27 28 29 30

14

31

8

9

5

6

18

10 11 12 13

19

16

14 15 16 17 18 19 20

17 18

15

7

4

1

2

8

9

3

4

22

18 april

1

1e Paasdag

20 april

8

2e Paasdag

21 april

10 11

23

2

20

12 13 14 15 16 17 18

24

9

21 22 23 24 25 26 27

21

19 20 21 22 23 24 25

25

16 17 18 19 20 21 22

28 29 30

22

26 27 28 29

26

23 24 25 26 27 28 29

27

30

5

6

7

30 31

3

4

5

6

7

10 11 12 13 14 15

Juli 2014

Augustus 2014

September 2014

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1

2

3

36

1

2

8

9

10

37

8

9

14 15 16 17 18 19 20

33

11 12 13 14 15 16 17

38

15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27

34

18 19 20 21 22 23 24

39

22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31

35

25 26 27 28 29 30 31

40

29 30

27

7

1

2

8

9

3

4

5

6

31

10 11 12 13

32

29 30 31

28

4

5

6

7

3

4

5

6

7

10 11 12 13 14

Oktober 2014

November 2014

December 2014

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

40

7

2

8

9

3

4

5

44

3

4

5

6

7

1

2

49

1

2

8

9

50

8

9

3

4

5

6

7

26 april Dag van de Arbeid 01 mei Dodenherdenking 04 mei Bevrijdingsdag 05 mei Moederdag

12 mei

Hemelvaartsdag

29 mei

Luilak

7 juni

1e Pinksterdag

8 juni

2e Pinksterdag

9 juni

Vaderdag

15 juni

Begin Ramadan

28 juni

Suikerfeest

28 juli

Prinsjesdag

16 september

Werelddierendag

04 oktober

45

42

13 14 15 16 17 18 19

46

10 11 12 13 14 15 16

51

15 16 17 18 19 20 21

Halloween

31 oktober

43

20 21 22 23 24 25 26

47

17 18 19 20 21 22 23

52

22 23 24 25

Sint Maarten

11 november

44

27 28 29 30 31

48

24 25 26 27 28 29 30

1

29 30 31

Sint Nicolaas

05 december

Kerstmis

25/26 december

Oudejaarsdag

31 december

KalenderKIT.nl

10 11 12 13 14

Koningsdag

10 11 12

41

6

1

08 maart

Int. dag tegen 21 maart

Juni 2014 Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

3

Vrouwendag

Goede Vrijdag

Mei 2014 Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

2

Internationale

discriminatie

April 2014 Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo 1

06 januari

2

13 14 15 16 17 18 19

14

01 januari

Driekoningen

1

3

2

6

1

Nieuwjaarsdag

26

27 28


Hij is hier nou wel erg vaak


week

1

2013-2014

DECEMBER/JANUARI maandag

30 dinsdag

Oudjaar

31 woensdag

Nieuwjaarsdag

1 donderdag

2 vrijdag

3 zaterdag

4 zondag

5

Afscheidsreceptie Klaas


Il Corriere della Fondazione Vivere e Cura

Signor Trifolglio: chiudere la bocca, capito?*

*(De heer Klaver: En, mondje dicht... begrepen?


week

2014

2

JANUARI maandag

6 dinsdag

7 woensdag

8 donderdag

9 vrijdag

10 zaterdag

11 zondag

12

Driekoningen


Nou mevrouwtje, die kan weer makkelijk 10.000 kilometer mee

Houd d e sche actiea r anbied pe i van he ngen t Clusiu sColle ge in de gaten! !


week

2014

3

JANUARI maandag

13 dinsdag

14 woensdag

15 donderdag

16 vrijdag

17 zaterdag

18 zondag

19


2014

JANUARI maandag

20 dinsdag

21 woensdag

22 Herdenkingsbijeenkomsten DTG en DR

donderdag

23 vrijdag

24 zaterdag

25 zondag

26

week

4


week

2014

5

JANUARI/FEBRUARI maandag

27 dinsdag

28 woensdag

29 donderdag

30 vrijdag

31 zaterdag

1 zondag

2

jubileum Sandya Schoemeijer 12,5 jaar


Computers en internet Tegenwoordig is het modern om even iemand te

cesvolle Turkse ondernemers, een gift voor de

googelen als je hem of haar nog niet kent. Een

dak- en thuislozen in ontvangst te nemen.

nieuwe collega, een nieuwe directeur of noem

Op deze bijeenkomst werd de nieuwe haring

maar op.

met oude klare genuttigd….Nu niet direct een

Ongetwijfeld zijn er collega’s die mij – toen ik

goede omgeving voor cliënten uit de Maatschap-

geïntroduceerd werd als opvolger van Klaas

pelijke opvang die veelal een alcoholprobleem

Kwadijk bij de SWZP – even hebben “gegoo-

hebben. Dat van die haring wist ik, dat van die

gled”.

oude klare niet…. Zo kom je voor leuke verrassingen te staan.

En wat vonden ze toen? Bij het zoekwoord: ‘foto’s van Wim van ’t Veer’ – volgen er een aantal foto’s,

Zo kan het gaan. Even iemand googlen… Je hebt

onder andere één waarbij ik met een ton nieuwe

het niet in handen.

haring sta. Een wat vreemde kennismaking voor

Wat zou ik willen dat er stond?

iemand die helemaal

Mijn naam: Willem

niet in de vis zit of er

Adriaan van ’t Veer,

verder van weet.

geboren en getogen

Hoe die foto’s op het

te Wolfheze op 1

internet terecht

juli 1958, nu

komen weet nie-

woonachtig In

mand, ik in ieder

Landsmeer op de

geval niet. En nog

Dr. Martin Luther

mooier is dat je het

Kingstraat 35,

er ook nooit meer af

samen met Francis (vrouw) en Charlie

krijgt.

(hond) en Feyenoord fan. Zoiets? Dat lijkt me De foto met de harington is gemaakt op het

ruim voldoende.

Turkse consulaat in Leiden, ik was daar uitgenodigd om op een feestelijke bijeenkomst met suc-

Wim


week

2014

6

JANUARI/FEBRUARI maandag

3 dinsdag

4 woensdag

5 donderdag

6 vrijdag

7 zaterdag

8 zondag

9


Inventief

bezuinigen


week

2014

7

FEBRUARI maandag

10 dinsdag

11 woensdag

12 donderdag

13 vrijdag

14 zaterdag

15 zondag

16

Valentijnsdag


2014

FEBRUARI maandag

17 dinsdag

18 woensdag

19 donderdag

20 vrijdag

21 zaterdag

22 zondag

23

week

8


week

2014

9

FEBRUARI/MAART maandag

24 dinsdag

25 woensdag

26 donderdag

27

jubileum Elly Karsten-Buijs 12,5 jaar

vrijdag

28 zaterdag

1 zondag

2

Carnaval


De Marker vrouwen in klederdracht zijn veelal kaal onder hun kapje. Met stijfsel in hun pony vormen ze een soort ‘gekruld afdak’. Javaanse klederdracht ‘Kartini’, vernoemd naar een strijdster voor vrijheid van vrouwen, wordt gedragen bij feesten en bruiloften. Surinaams Creoolse klederdracht met veelkleurige hoofddoek (Angisa) die door de bindstijl verschillende boodschappen kan overbrengen. De Koto (rok en blouse) wordt met een lint op de rug samengebonden door getrouwde vrouwen en vrije meisjes laten de linten loshangen

Internationale vrouwendag Een mini rondgang met gebruiken en betekenissen van vrouwenkleding over de wereld.


week

10

2014

MAART maandag

Carnaval

3 dinsdag

Carnaval

4 woensdag

5 donderdag

6 vrijdag

7 zaterdag

8 zondag

9

Internationale vrouwendag


DAAR KOMEN WE WEL UIT


week

11

2014

MAART maandag

10 dinsdag

11 woensdag

12 donderdag

13 vrijdag

14 zaterdag

15 zondag

16


Zwijgen past ons niet, stelt deze sticker. Het is gevoelloos en onwetend. Degene die het gouden zwijgen boven het zilveren spreken stelt, heeft geen vertrouwen in het toekomstige woord dat het zwijgen breekt. Stickers zijn vaak een bron van ergernis. Ze worden als vervuilend r e v ervaren. Maar deze sticker siert al o tegen l e g e r s g heel lang de plek waar die ooit a Gedr s: je t a a r p e werd opgeplakt. Omdat die juist racistisch oproept tot spreken, omdat die het woord op waarde schat.

S GOUD I N E K E SPR D FOUT E O G N ZWIJGE

De sticker siert ook omdat’ie zich tegen racisme keert. Waar discriminatie en racisme tieren zijn angst en onvrijheid het gevolg. En genoeg tekenen om ons daarover heel ongerust te maken. In dezelfde week waarin 21 maart, de internationale dag tegen discriminatie valt, zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar nota bene weer met een lijst van de Centrum Democraten. Begin jaren negentig was het optreden van deze groep - die het discrimineren en intimideren van anderen als hoofddoel heeft - de aanleiding voor een bundeling van krachten ertegen in Purmerend. De CD plakt ook stickers, met racistische leuzen, overal in onze stad. Wel vervuilend. De aandacht van onze organisatie voor de 21e maart blijft nodig. Hard nodig. Hopelijk dit jaar met een bijeenkomst waarin getoost kan worden op een gemeenteraad zonder CD.


week

12

2014

MAART maandag

17

jubileum Birte Schous 12,5 jaar

dinsdag

18 woensdag

19 donderdag

Gemeenteraads verkiezing

Begin van de lente

20 vrijdag

21 zaterdag

22 zondag

23

Internationale dag tegen discriminatie


Zo kan het ook!

Met de samenredzaamheid zit het hier wel goed


week

13

2014

MAART maandag

24 dinsdag

25 woensdag

26 donderdag

27 vrijdag

28 zaterdag

29 zondag

30

Begin zomertijd (1 uur vooruit)


Wat e rder. d was eee ? p e o s de kip of

Die s een k al op t oo k praa zonder kip


week

14

2014

MAART/APRIL maandag

31 dinsdag

1 woensdag

2 donderdag

3 vrijdag

4 zaterdag

5 zondag

6


2014

APRIL maandag

7 jubileum Annelies Kamphuis Henny MuntsReijnen 12,5 jaar

dinsdag

8 woensdag

9 donderdag

10 vrijdag

11 zaterdag

12 zondag

13

week

15


week

16

2014

APRIL maandag

14 dinsdag

15 woensdag

16 donderdag

17 vrijdag

Goede Vrijdag

18 zaterdag

19 zondag

20

1e Paasdag


Wij houden van oranje


week

17

2014

APRIL maandag

2e Paasdag

21 dinsdag

22 woensdag

23 donderdag

24 vrijdag

25 zaterdag

26 zondag

27

Koningsdag


erdenkingen Nachtelijke ov slapen d maar kan niet 4 mei, ik lig in beor mijn hoofd do n se beelden flit lingen g op tentoonstel foto’ s die ik zanumenten, mo r de on kransen ogen gesloten in een muur, zijn een man tegen gebed ur mijn ooms schu het kamertje in n herinneringen va r aa zw ht luc de rtje Zo’ n klein kamegrijk kamertje zo’ n klein belant levens heeft gered en een kamertje da tlampje aan en kijk om me he Ik knip mijn nach volle kledingskast jn mi , mijn laptop opeens voor ik schaam mij er die van rinneringen zijn Mijn heftigste he een ander Roos Reinartz

Traditioneel wordt in onze huizen, op onze woon/zorglocaties, aandacht geschonken aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Met in de middag van op 4 mei de herdenkingsbijeenkomsten en op 5 mei het vieren van de bevrijding. De herdenkingsbijeenkomsten kennen een vast programma. Een spreker via herinneringscentrum Westerbork zoals vorig jaar Marco de Groot (medeaanklager in het proces tegen John Demjanjuk), bijdragen van bewoners en de muzikale bijdrage, meestal van leerlingen van de muziekschool. Ook wordt een winnend jongerengedicht in het kader van 4 en 5 mei voorgedragen (als hierbij afgedrukt). Niet alleen de doden door de holocaust en het oorlogsgeweld worden herdacht, maar het gaat ook om het besef dat het nooit meer mag gebeuren.


week

18

2014

APRIL/MEI maandag

28 dinsdag

29 woensdag

30 donderdag

1

Dag van de Arbeid jubileum Mariska BeetsVeldhuis 12,5 jaar

vrijdag

2 zaterdag

3 zondag

4

Dodenherdenking


DIT IS MIJN HOBBY

Mijn naam is Marcel Luft en ik werk sinds drie jaar in de keuken van De Rusthoeve. Mijn hobby is fietsen, fietsen en nog eens fietsen. Gedurende het hele jaar fiets ik van en naar het werk op mijn racefiets en als het weer het niet toelaat zit ik op mijn mountainbike. Ook op mijn vrije dagen pak ik ook nog even ‘het stalen ros’ uit de schuur om wat kilometertjes te maken, en in de weekenden rijd ik geregeld een toertocht van iets meer dan 100 kileter, je zou kunnen zeggen dat ik redelijk fanatiek ben. Ook ben ik in het bezit van meer dan 20 wielershirts , en een aantal bijpassende koersbroeken, handschoenen en fietshelmen, want je moet natuurlijk wel verzorgd op de fiets zitten! Mijn motto? : Een dag niet gefietst is een dag niet ......... Veel fietsplezier! allemaal.


week

19

2014

MEI maandag

Bevrijdingsdag

5 dinsdag

6 woensdag

7 donderdag

8 vrijdag

9 zaterdag

10 zondag

11

Moederdag


D A G

V A N

D E

V E R P L E G I N G

De BIG opfriscursus: leerzaam en een feest voor iedereen


week

20

2014

MEI maandag

12 dinsdag

13 woensdag

14 donderdag

15 vrijdag

16 zaterdag

17 zondag

18

Dag van de verpleging


Wie zijn dit? Oef, dat hebben we geweten! Aangetekende brieven van het Anti-disciriminatiebureau, haatmails van het mannenbevrijdigsfront, korte gedingen, lange telefoongesprekken, bodemprocedures... Waarom toch altijd vrouwen in deze o zo populaire rubriek? We zijn gezwicht tegen deze overmacht. Dit jaar deze twee mannelijke schatjes en aan jou de vraag: Wie zijn het en... wat is er van ze geworden? Zend je oplossing aan h.grep@swzp.nl en de vette prijs ligt in het verschiet! Dit jaar verdubbeling van de jackpot, zie elders in de agenda.


week

21

2014

MEI maandag

19 dinsdag

20 woensdag

21 donderdag

22 vrijdag

23 zaterdag

24 zondag

25


2014

MEI/JUNI maandag

26 dinsdag

27 woensdag

28 Hemelvaartsdag

donderdag

29 vrijdag

30 zaterdag

31 jubileum Nicole VessiesKalle 12,5 jaar

zondag

1

week

22


week

23

2014

JUNI maandag

2 dinsdag

3 woensdag

4 donderdag

5 vrijdag

6 zaterdag

Luilak

7 zondag

8

1e Pinksterdag


2014

JUNI 2e Pinksterdag

maandag

9 dinsdag

10 woensdag

11 donderdag

12 vrijdag

13 zaterdag

14 zondag

15

week

24


week

25

2014

JUNI maandag

16 dinsdag

17 woensdag

18 donderdag

19 vrijdag

20 zaterdag

21 zondag

22

Begin van de zomer


van donderdag 26 tot en met zondag 29 juni.

Dit jaar aandacht voor de vrijwiligers van REURING. Doe ook een keer mee en geef je op als vrijwilliger. Je kunt zelf kiezen hoeveel tijd je er insteekt. Kijk voor informatie op www.reuring.com. Het is leuk!


week

26

2014

JUNI maandag

23 dinsdag

24 woensdag

25 donderdag

26

Openingsavond Reuring

vrijdag

27 zaterdag

Begin Ramadan

28 zondag

29

Reuring Cityslam


Het Nieuwe RecreĂŤren afkikker rietjes nieuwe zending

Rietje

achterdeur

dealingroom

recreant

overdosis lijntje

Teampost Welzijn

nog een lijntje


week

27

2014

JUNI/JULI maandag

30 dinsdag

1 woensdag

2 donderdag

3 vrijdag

4 zaterdag

5 zondag

6

jubileum Tiny KonijnMeijer 12,5 jaar Ingrid de Freitaste Slaa 12,5 jaar


ZOMERTIP Je hoeft het niet ver te zoeken


week

28

2014

JULI maandag

7 dinsdag

8 woensdag

9 donderdag

10 vrijdag

11 zaterdag

12 zondag

13

jubileum Mandy Sijmons 12,5 jaar


Niemand Personne Nobody Keine Wat niemand voor mogelijk had gehouden is toch

gebeurd. Uit het overweldigend aantal oplossingen was er niemand met het juiste antwoord.

Ook niet leuk voor Lucia van der Meer en Karin

Rijkenberg, die geheel belangeloos een jeugdfoto ter beschikking hadden gesteld.

Ze werken inmiddels op een andere manier aan hun naamsbekendheid.

‘Wie

is

Voor de nieuwe deelnemers is het extra smullen,

dit?’

want de prijs blijft staan, de jackpot wordt verdubbeld en is voor de gelukkige winnaar van dit jaar. Doe mee, en je best!

De uitslag!


week

29

2014

JULI maandag

14 dinsdag

15 woensdag

16 donderdag

17 vrijdag

18 zaterdag

19 zondag

20

jubileum Hetty BakkerMolenveld 12,5 jaar


Afscheid van Hedy Tijdens het (eervolle) schrijven van dit stukje staat er nog geen datum vast, maar wel het voornemen van Hedy (de Wit-de Quack) ergens in de 2e helft van 2014 stopt ze ermee. In de zomer van 1970 kwam ze bij De Rusthoeve in dienst. Eigenlijk al eerder. Als Inas-stagiaire, aangesteld door het toenmalige hoofd huishouding en latere directrice mevrouw Hogenhout. De foto - waarop ook Elly (Karsten-)Buys, maar dat terzijde is uit die periode, eind jaren ’60. Hedy werkte de eerste 30 van haar nu ruim 44 jaar ‘Rusthoeve’ in de keuken. Eerst als assistentkok. Aanmoedigingen om een diploma te gaan halen waren niet aan haar besteed. Dus koken mocht ze niet, maar kwam het zo uit dan mocht het ineens wel. Geruisloos werd ze de 2e kok en vond dat wel best. Wie dat ook vonden waren de bewoners. En haar collega’s, want stond je het

v.l.n.r Mevr Knip, JokeClay, Elly Buys, Ina Heijnis, Hedy de Quack

Hedy proeft voor op een barbque in de Rusthoeve

lees door op de volgende week

Hedy als lid van de agendaredactie


week

30

2014

JULI maandag

21 dinsdag

22 woensdag

23 donderdag

24 vrijdag

25 zaterdag

26 zondag

27


weekend ingeroosterd en Hedy ook, dan was er het weekendextraatje uit de keuken waar je naar uitkeek. Ze kookte heel lekker en deed dat graag voor iedereen. Eind vorige eeuw – want als het om Hedy gaat schrijf je al gauw in eeuwen – verruilde ze het keukenwerk voor de activiteitenbegeleiding. Naast het keukenwerk was Hedy altijd al betrokken bij allerlei activiteiten, dus wisten we dat ook dat aan haar was besteed. Voor Hedy is De Rusthoeve, na de eerste jaren als ‘intern wonend’ personeelslid, steeds een tweede huis. Zo was dat, want zij verstaat als geen ander, om het met een mooie dichtregel van Martin Bril te zeggen, de kunst om zo te leven dat het haar overkomt. We gaan haar missen, maar ‘De Rusthoeve’ mag vooral dankbaar zijn dat ze hier zolang was. Klaas Kwadijk Hedy met mevrouw Hogenhout, die Hedy eind jaren zestig ‘aannam’ als Inas-stagiaire. Mevr. Hogenhout, inmiddels 94 jaar, verbleef vorig jaar kort in De Rusthoeve.


week

31

2014

JULI/AUGUSTUS maandag

28 dinsdag

29 woensdag

30 donderdag

31 vrijdag

1 zaterdag

2 zondag

3

Suikerfeest


2014

AUGUSTUS maandag

4 dinsdag

5 woensdag

6 donderdag

7 vrijdag

8 zaterdag

9 zondag

10

week

32


week

33

2014

AUGUSTUS maandag

11 dinsdag

12 woensdag

13 donderdag

14 vrijdag

15 zaterdag

16 zondag

17


Als thuiszorger moet je zeker niet

de uitzorg vergeten


week

34

2014

AUGUSTUS maandag

18 dinsdag

19 woensdag

20 donderdag

21 vrijdag

22 zaterdag

23 zondag

24


So you think you can drive?

In het diepste geheim wordt

het nieuwe televisieformat

in De Rusthoeve getest.


week

35

2014

AUGUSTUS maandag

25 dinsdag

26 woensdag

27 donderdag

28 vrijdag

29 zaterdag

30 zondag

31


N a z o m e r f e e s t w e e k


week

36

2014

SEPTEMBER maandag

1 dinsdag

2 woensdag

3 donderdag

4 vrijdag

5 zaterdag

6 zondag

7


Het management-team tijdens de workshop ‘vergroot je natuurlijk overwicht’


week

37

2014

SEPTEMBER maandag

8 dinsdag

9 woensdag

10 donderdag

11 vrijdag

12 zaterdag

13 zondag

14

jubileum Carin BenjaminsVoorn 12,5 jaar


2014

SEPTEMBER jubileum Yvette Peternella 12,5 jaar

Prinsjesdag

maandag

15 dinsdag

16 woensdag

17 jubileum Tineke v. RijnMeijer 12,5 jaar

donderdag

18 vrijdag

19 zaterdag

20 zondag

21

week

38


week

39

2014

SEPTEMBER maandag

22 dinsdag

23 woensdag

24 donderdag

25 vrijdag

26 zaterdag

27 zondag

28

Begin van de herfst


Vijfentwintig jaar Paula en De Rusthoeve Wie regelmatig op de Bonte Avond van De Rusthoeve aanwezig is kent Moenie die deze mooie avonden al jaren vastlegt op film. Voor later. Voor het Rusthoeve-archief. Maar ook een beetje voor zijn familie-archief, want Moenie is de echtgenoot van Paula van de Bogaard die op die avond al 25 jaar vast van de partij is. In allerlei rollen. Zeker één keer samen met Lianne, hun dochter die toen ook in De Rusthoeve werkte, met een Spaanse dans. Maar hilarisch, en ontroerend voor wie er in gelooft, is het wanneer ze opkomt als Andre Hazes. Paula kwam op 1 oktober 1989 - de Berlijnse muur moest nog vallen - bij De Rusthoeve in dienst. Als helpende jarenlang in de nachtdienst. In 1997 is zij de opleiding ingegaan voor verzorgende. Met succes. En nog weer later – inmiddels was De Rusthoeve samengegaan met De Tien Gemeenten - deed ze naast haar verzorgend werk ook de praktijkbegeleiding van leerlingen en stagiaires. Vanaf de renovatie in 2009 is Paula als woonbegeleider werkzaam binnen groepswoning Wolthuissingel 14. Een rijke loopbaan met veel betrokkenheid want lang was zij ook lid van en actief voor de Ondernemingsraad. We zien Paula graag nog vele keren op de Bonte Avond. Het liefst als André Hazes. Daar krijg je nooit genoeg van. En zolang hebben de bewoners van haar groep een heel vertrouwde hulp aan haar. We feliciteren Paula van harte met dit mooie jubileum.


week

40

2014

SEPTEMBER/OKTOBER maandag

29 dinsdag

30 woensdag

1

jubileum Petra MaatmanMolenaar 12,5 jr. Paula Boogaardde Berk 25 jaar

donderdag

2 vrijdag

3 zaterdag

4 zondag

5

Werelddierendag


Uit-de-kastdag

je bent rolmodel of je bent het niet


week

41

2014

OKTOBER maandag

6 dinsdag

7 woensdag

8 donderdag

9 vrijdag

10 zaterdag

11 zondag

12

Uit-de-kast-dag


Johan van Lom, de vrijwilliger met verreweg de meeste ‘dienstjaren’ binnen de SWZP, al bijna veertig jaar de verzorger en beschermer van de vissen en de bestrijder van puntslakken


week

42

2014

OKTOBER maandag

13 dinsdag

14 woensdag

15 donderdag

16 vrijdag

17 zaterdag

18 zondag

19


Les

feuilles

mortes


week

43

2014

OKTOBER maandag

20 dinsdag

21 woensdag

22 donderdag

23 vrijdag

24 zaterdag

25 zondag

26

Wintertijd (klok 1 uur terug)


2014

OKTOBER/NOVEMBER maandag

27 dinsdag

28 woensdag

29 donderdag

30 Halloween

vrijdag

31 jubileum Edith WinkelmanHelgers 12,5 jaar

zaterdag

1 zondag

2

week

44


week

45

2014

NOVEMBER maandag

3 dinsdag

4 woensdag

5 donderdag

6 vrijdag

7 zaterdag

8 zondag

9


Moe, maar voldaan

Hardleers Evenmin als ze iets deden Met de wetenschap van heden, Gaan ze momenteel iets doen Met de wetenscha p van toen

he De poëtisc

“Nog één k lein strike -je, beste Fred dy, En verder spelen hee ft geen nut” Zo sprak mij trouwe ca n oude ddy En ik was bijna uitge put

loodgieter

t een des Is het nie lichten dichters p

n rijm om met ee dichten? het gat te

Fredspinsels


week

46

2014

NOVEMBER maandag

10 dinsdag

11 woensdag

12 donderdag

13 vrijdag

14 zaterdag

15 zondag

16

Sint Maarten


Sita de Wit

Dit is mijn hobby

Zo’n dertig jaar geleden werd ik uitgenodigd om eens te komen kijken bij een damesbiljartclubje in ‘De Oude Munt’ in de M-Beemster. Heel onhandig probeerde ik de keu te hanteren en ik raakte geen bal. Later kreeg ik de smaak te pakken. We kregen regelmatig les van de heren die zich veel met ons spel bemoeiden, want commentaar, daar waren ze goed in! De een was fanatieker dan de ander maar ons doel was een gezellige avond te hebben. Uiteindelijk was mijn moyenne bijna 1, dat wil zeggen dat je 25 caramboles uit 25 beurten moet scoren. Op het hoogtepunt waren er ruim 15 leden, maar nu moet de club stoppen in verband met te weinig liefhebbers. We speelden in competitieverband met een A, en een B poule. Ik heb altijd in de A poule gespeeld en meestal behaalde ik de eerste drie eindplaatsen en u zult begrijpen dat er bij mij op zolder veel gewonnen bekers staan. Na 5 jaar werd mij gevraagd om voorzitter te worden. Dat is heel leuk, maar het vergt veel tijd want ik was tevens wedstrijdleider. Om een schema zo in te delen zodat het spannend blijft tot het eind was nog flink puzzelen. Het bestuur van onze club heeft flink moeten knokken om te mogen deelnemen aan grote tournooien, zoals de Beemstercup. In de regelementen werden geen vrouwen geaccepteerd. De deelnemers waren alle kroegen uit de Beemster die dit tournooi om beurten moesten organiseren. Uiteindelijk mochten we hier ook aan meedoen. Dat was een hilarische strijd en vooral de oudere biljarters haalden hun neus voor ons op. Want als we scoorden was het volgens hen altijd mazzel. Sommigen konden het niet hebben als ze een wedstrijd verloren van een van onze dames. We hebben toch veel gelachen en het stimuleerde ons om steeds beter het biljartspel te ontwikkelen. Want, neem van mij aan, het is een heel moeilijke sport. We hebben een aantal keren de Beemster Cup gewonnen wat een geweldige prestatie mag worden genoemd. Jaren later werd ik benaderd (als enige vrouw) voor een bestuursfunctie in de Waterlandse Bond. Bij de loeispannende bondswedstrijden stond ik te trillen als een rietje, maar ik heb ook hier veel bekers mogen winnen. Afgelopen jaar heb ik afscheid genomen van mijn bestuursfuncties en actieve spel. Maar misschien pak ik ooit de draad weer op. Dat zal wel in een verzorgingshuis zijn ha ha.


week

47

2014

NOVEMBER maandag

17 dinsdag

18 woensdag

19 donderdag

20 vrijdag

21 zaterdag

22 zondag

23


Mij te speedy

Pffff

Heb je niet eens tijd voor een kopje koffie bij zo’n speeddate?


week

48

2014

NOVEMBER maandag

24 dinsdag

25 woensdag

26 donderdag

27 vrijdag

28 zaterdag

29 zondag

30


Heel gefaseerd begint de zwartepietendiscussie zijn vruchten af te werpen


week

49

2014

DECEMBER maandag

1 dinsdag

2 woensdag

3 donderdag

4 vrijdag

5 zaterdag

6 zondag

7

Sint Nicolaas


Het verhaal van Naila Sayad Naila is stagiaire binnen De Tien Gemeenten. Ze kwam met haar moeder drie broers en vier zussen naar Nederland via gezinshereniging.

Dag van de rechten van de mens

Ik ben Naila Sayad geboren op 1-juli-1996 in Nagarhar dicht bij Kabul (Afghanistan) ik woonde met mijn familie in Afghanistan. Behalve mijn vader die al in Nederland woonde omdat het niet zo veilig voor hem was in Afghanistan. Het was een gevaarlijke tijd doordat de talibans veel steden bombardeerden onder andere Nangarhar, mijn geboorteplaats. Het is vreselijk om daaraan terug te denken. Als kind wil je gewoon normaal kunnen leven, naar school gaan en iets bereiken in de toekomst en dat kon daar dus niet. Ik vind het ook erg voor mijn ouders; wat ze allemaal hebben moeten meemaken en daarom verdienen ze de rust van hier wel. Sinds 2003 woon ik in Nederland met mijn familie. Hier heb je meer vrijheid en je kan bereiken wat je wilt als je ervoor gaat. Ik ben blij dat het hier wel rustig is en dat je normaal kunt leven. Mijn vader werkt nu in de markthandel en mijn moeder zorgt voor het gezin. De moeder en Naila (6 jaar) in Afghanistan


week

50

2014

DECEMBER maandag8

8 dinsdag

9 woensdag

10 donderdag

11 vrijdag

12 zaterdag

13 zondag

14


2014

DECEMBER maandag

15 dinsdag

16 woensdag

17 donderdag

18 vrijdag

19 jubileum Sanela Matic 12,5 jaar

zaterdag

20 zondag

21

week

51


week

52

2014

DECEMBER maandag

22

Begin van de winter

dinsdag

23 woensdag

24 donderdag

1e Kerstdag

25 vrijdag

26 zaterdag

27 zondag

28

2e Kerstdag


Gelukkig nieuwjaar

2014 2015 2015 2015


week

1

2014-2015

DECEMBER/JANUARI maandag

29 dinsdag

30 woensdag

Oudjaar

31 donderdag

1 vrijdag

2 zaterdag

3 zondag

4

Nieuwjaarsdag


JANUARI 2015 1 do 2 vr 3 za 4 zo 5 ma 6 di 7 wo 8 do 9 vr 10 za 11 zo 12 ma 13 di 14 wo 15 do 16 vr 17 za 18 zo 19 ma 20 di 21 wo 22 do 23 vr 24 za 25 zo 26 ma 27 di 28 wo 29 do 30 vr 31 za


FEBRUARI 2015 zo 1 ma 2 di 3 wo 4 do 5 vr 6 za 7 zo 8 ma 9 di 10 wo 11 do 12 vr 13 za 14 zo 15 ma 16 di 17 wo 18 do 19 vr 20 za 21 zo 22 ma 23 di 24 wo 25 do 26 vr 27 za 28


KALENDER 2015 Kalender 2015 Januari 2015

Februari 2015

Maart 2015

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

1

5

6

7

1

2

8

9

3

4

1

9

8

10

2

10 11 12 13 14 15

11

9

8

16 17 18 19 20 21 22

12

16 17 18 19 20 21 22

9

23 24 25 26 27 28

13

23 24 25 26 27 28 29

14

30 31

5

10 11

6

2

3

12 13 14 15 16 17 18

7

9

4

19 20 21 22 23 24 25

5

26 27 28 29 30 31

2

3

4

5

6

7

1 3

4

5

6

7

8

10 11 12 13 14 15

April 2015

Mei 2015

Juni 2015

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

14

2

8

9

3

4

5

1

2

3

23

1

2

8

9

10

24

8

9

15 16 17

25

15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24

26

22 23 24 25 26 27 28

27

29 30

18

4

19

16

13 14 15 16 17 18 19

20

11 12 13 14

17

20 21 22 23 24 25 26

21

18

27 28 29 30

22

25

26 27 28 29 30 31

6

7

1

10 11 12

15

5

6

7

3

4

5

6

7

10 11 12 13 14

Juli 2015

Augustus 2015

September 2015

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

27

6

7

1

2

8

9

3

4

5

31

3

4

5

6

7

1

2

36

8

9

37

7

1

2

8

9

3

4

5

6

10 11 12

32

29

13 14 15 16 17 18 19

33

10 11 12 13 14 15 16

38

14 15 16 17 18 19 20

30

20 21 22 23 24 25 26

34

17 18 19 20 21 22 23

39

21 22 23 24 25 26 27

31

27 28 29 30 31

35

24 25 26 27 28 29 30

40

28 29 30

36

31

28

10 11 12 13

Oktober 2015

November 2015

December 2015

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

40

5

6

7

1

2

8

9

3

4

44

2

4

5

6

7

49

8

50

7

1

2

8

9

3

4

5

6

45

42

12 13 14 15 16 17 18

46

10 11 12 13 14 15

51

14 15 16 17 18 19 20

43

19 20 21 22 23 24 25

47

16 17 18 19 20 21 22

52

21 22 23 24

44

26 27 28 29 30 31

48

23 24 25 26 27 28 29

53

28 29 30 31

49

30

9

3

1

10 11

41

10 11 12 13

25

26 27


Agenda w&z 2014  

Tailormade agenda made for the employes of the foundation 'Wonen en Zorg Purmerend'