THUIS 23.1

Page 1

In dit nummer
HET HUISBLAD VOOR BEWONERS EN CLIËNTEN VAN DE TIEN GEMEENTEN HEEL EUROPA EN DE RUSTHOEVE 2023.4 FEBRUARI, MAART, APRIL
Mooie score op de Zorgkaart Nederland Doe mee met de actie Duofiets! Maaltijd thuis nu via Thuisbezorgd.nl Actie: Kijk Mij Nou, groot succes Nationale dag van de vrijwilliger Nieuwe koffie van Coffee Fresh
THUIS

THUIS is het nieuwsblad voor (wijk) bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten, en Heel Europa no 23.3 - februari, maart, april 2023

Inhoud: Blij met tevreden klanten3 Gift voor duofiets4 Betaald parkeren De Rusthoeve4 Be the change5 Leefcirkels en vrijheid6 Verbouwing Team Flora6 Maaltijd Thuis nu via Thuisbezorgd.nl7 Personeelsvereniging SWZP7 Kijk Mij Nou!8 Week tegen de Eenzaamheid9 Pastoraal10

Vrijwilliger in ‘t Zonnetje11 Uitkijken naar het Carnaval11 Koningsdag12 Doe meer met kruiden13 Dagbesteding Orchidee14 21 maart14 Valentijnsdag15 Prikbord16 Activiteitenagenda’s18 Tuinexpress21

Vrijwilligers zijn goud waard22 Nieuwe koffiemachines24 In Memoriam26 Algemene informatie28

Bij de voorpagina: Kies je accessoire en ik zal zeggen wie je bent. Zie pagina 8 Kijk Mij Nou

RedactieadresWolthuissingel 1, 1441 DN Purmerend E-mailcommunicatie@swzp.nl

THUIS is een uitgave van Stichting Wonen en Zorg Purmerend en verschijnt 4 x per jaar Redactie: Kelly Brussel, John van Drempt,, Cynthia Lenior, Gabrielle van der Linden, Mariëtte Quint, Wim van ’t Veer, Desirée Verver, Xasandra Wichers. Vormgeving en productie: Fred Smalhout, www.facecommunicatie.com

Volg ons op Facebook en Instagram

thuiszorg TPpurmerendTP

heer Anthonijsz deed graag mee met de actie Kijk Mij Nou! zie verder pagina 8

Welkom, beste lezer van ons thuisblad

Het eerste nummer van het nieuwe jaar 2023, het is februari. Het jaar is begonnen. Een jaar geleden werden we opgeschrikt door de inval van Rusland in Oekraïne. Met alle gevolgen van dien voor de mensen daar, oorlog dood en verderf. Honger kou en wanhoop, mensen moeten vluchten van huis en haard. Behalve dat wij ons inspannen voor de vluchtelingenopvang, merken we het ook in onze portemonnee: de inflatie is hoog, de energiekosten zijn enorm gestegen, mensen komen daardoor in de problemen met hun financiën en kunnen een warm huis niet meer betalen. De oorlog in Oekraïne, hoge gasprijzen, het stikstofprobleem, de boerenprotesten, Groningen en de aardbeving schade, de toeslagaffaire, angstcultuur, het woningtekort voor jongeren, de zorg voor ons klimaat en ga zo maar door. Nogal wat problemen, grote problemen die beangstigend zijn, en die we met elkaar moeten oplossen zonder elkaar te verketteren en langs elkaar heen te praten. De

2
Kijk ook eens op de site van de SWZP: www.swzp.nl facebook.com/wonenenzorgpurmerend’
De

Blij met tevreden klanten

Er zijn weer fantastische resultaten behaald bij de jaarlijkse meting van de klant tevredenheid. Wat zeggen de mantelzorgers over de zorg van de SWZP?

Ondertussen zijn de interviews t.b.v. de cliënttevredenheidsmeting over 2022 afgerond.

Zie hieronder de waardering die cliënten en mantelzorgers uitspreken naar de medewerkers, uitgedrukt in een

gemiddeld cijfer:

De Rusthoeve: een 8,2

De Tien Gemeenten: een 8,6

Heel Europa: een 8,2

Thuiszorg: een 8,3

Een prachtig resultaat waar we met z'n allen trots op mogen zijn!

Alle waarderingen zijn terug te vinden op www.zorgkaartnederland.nl onder de betreffende locatie/ thuiszorg SWZP.

politici geven - en de politiek geeft - geen goed voorbeeld. Onze voornemens zijn niet moeilijk te maken als je het lijstje hierboven ziet. Als we willen bijdragen aan een betere wereld voor onze kinderen dan moeten we onze welvaart delen, de natuur beschermen, praten over machtsmisbruik en seksuele intimidatie, onze eigen vooroordelen bespreken, vluchtelingen helpen om er bij te horen. Dat helpt tegen de angst en maakt anderen en jezelf gelukkiger. Wij als ouderen kunnen ondanks al onze beperkingen nog steeds het goede voorbeeld geven.

Opnieuw 3

Februari. De hectaren van het geheugen staan leeg. De toekomst is al jaren voorbij. Maar nu ook het verleden (Jij nam het met je mee) Winterlicht maakt de feiten hard Zee schimpt in het rond. Wind Kraakt. Koude is te horen. Taal blijft binnen, komt niet meer uit haar woorden. In gesloten lettergrepen wordt ingevroren

Niets. En dat zien. Heldere leegte, als tot ver na de komma in de zalen van het getal tien.

Herman de Coninck Het is vandaag de datum (poeziecentrum, 2002)

3

Gift van AAG voor duofiets

Nieuws uit onze organisatie

Vlak voor kerst mochten we een gift van 5000,- euro in ontvangst nemen van AAG. AAG is een financiële dienstverlener voor de zorg. Vanwege hun 60 jarig bestaan hadden ze een aantal aangemelde instellingen zoals de SWZP gekozen om een gift te geven ter ondersteuning van een specifiek doel. Voor SWZP was dat een duofiets voor De

Betaald Parkeren rondom

Rusthoeve, daarmee is op alle locaties een duofiets beschikbaar voor iedereen te gebruiken met cliënten en bewoners. We moeten nog even doorgaan met geldwerving want de totaalprijs voor een duofiets is ongeveer 10.000,-. Dus zoeken we nog sponsors. Kent u mensen die willen mee steunen, tipt u hen dan. (NL10 RABO 0367354977 t.n.v. Stichting Wonen en Zorg Purmerend, o.v.v. gift duofiets)

Rusthoeve

Door het betaald parkeren rondom het stadhuis is de parkeerdruk op het terrein hoog en is er vaak geen plaats meer voor bezoekers. Die moeten dan betaald parkeren op de openbare weg. Als service hadden wij tot december 2022 parkeerboekjes met dagkaarten voor familie. Dat is nu omgezet naar een digitaal betaalsysteem. De gastvrouw in de Populier kan inloggen in het systeem en met uw kenteken en de verblijfsduur een parkeerbewijs aanmaken. Als service vanuit de SWZP betalen wij het eerste uur voor de bezoeker.

4

Be the change – wees zelf de verandering

Het filmpje over de presentatie van het verandertraject met onze medewerkers “Be the Change” is maar liefst bijna 200 x bekeken op intranet. Wat doet het Management Team daar toch in die kroeg met de coaches?

Donderdag 27 oktober jl. was er een uitzending van ‘SWZP draait door’ in Rozemeijer in Purmerend (we konden Mathijs van Nieuwkerk van DWDD niet strikken als presentator, dus we hebben het zelf maar gedaan). De uitzending was in zijn geheel gewijd aan de kick-off van de nieuwe beweging binnen SWZP: Be The Change. Een beweging die, met de verandering waar we met z’n allen voor staan, de stichting nieuw leven inblaast. De uitzending bleek een groot succes en we hadden zelfs een live rapper. Dit gaat zeker een vervolg krijgen. Want dát we in een veranderende organisatie zitten weet iedereen zo langzamerhand wel. Maar waarom eigenlijk? En hóe gaan we dan veranderen, waar gaan we met z'n allen naar toe? En wat betekent dat dan voor een ieder van ons? En voor het Management Team? Be The Change staat voor een keerpunt in deze verandering. We willen het anders doen, beter.

En hierbij alvast een klein tipje van de sluier:

SWZP heeft 3 belangrijke kernwaarden voor de cultuurdragers van Be the Change: We zijn betrokken We zijn eigenaar We werken samen Een verandering dus waarbij iedereen betrokken is, verantwoordelijkheid neemt en vooral een verandering die we samen doen. Want we hebben elkaar hard nodig!

Tijdens de kerstmarkt op 21 december jl. – zie de foto - is ook aandacht gegeven aan Be the Change, er zijn filmpjes gemaakt, interviews gehouden, Gilbert Themen heeft zijn rap gedaan en gezongen. Medewerkers hebben symbolisch een bloempotje mee gekregen naar huis om de verandering te laten groeien. Er is een save the date uitgedeeld voor donderdag 9 februari, dan is er een bijeenkomst voor alle medewerkers waarin we een stap verder maken met elkaar, iedereen is van harte welkom! De uitnodiging staat op het intranet.

5

Nieuws uit onze organisatie

Leefcirkels en vrijheid (Wet Zorg en Dwang)

In november en december van het afgelopen jaar zijn er bijeenkomsten gehouden voor medewerkers, mantelzorgers en buurtbewoners over het project Leefcirkels in De Rusthoeve. Dat is een project waarin we proberen in een oud gebouw zoals de Rusthoeve ook te gaan werken met leefcirkels voor bewoners om hen meer vrijheid te geven en toch voldoende te beschermen. We willen dat zo persoonlijk als mogelijk doen. Sommige bewoners van de woongroepen zijn in staat om met hulp van zorgtechnologie zichzelf te redden in het gebouw en de binnentuin bij geschikt weer. Nu treffen ze een gesloten deur en moet er begeleiding van familie of vrijwilliger mee. In overleg met de mantelzorger/familie gaan we in gesprek over wat mogelijk is aan vrijheid met voldoende bescherming voor de betrokken bewoner. Er moeten daarvoor aan het gebouw en in de binnentuin eerst nog technische voorwaarden worden uitgevoerd, dat gaat dit voorjaar gebeuren. In de zomer hopen we dit stap

W Wetzo e g or en

a d dw t zor

ng

voor stap te kunnen realiseren. Projectleider is Natasja Gundelach, we starten het project met de woongroepen 13 en 16 in De Rusthoeve.

Verbouwen etage van team Flora, De Tien Gemeenten

Vorig jaar is team Flora van start gegaan als een nieuwe vorm van zorg voor ouderen die behandeling nodig hebben van ons behandelteam en bescherming en veiligheid vanwege dementie. We moeten daarvoor aanpassingen doen in de zorg, dat hebben we gedaan; en we moeten aanpassingen doen aan het gebouw, daar hebben we door de drukte bij de aannemers lang op moeten wachten. Pas begin januari is de Toekomstgroep begonnen met de uitvoering. Een deel van de appartementdeuren worden verbreed (een deel vanwege de overlast en de hoge kosten wordt dit in fasen aangepakt); de huiskamer en de welzijnsruimte naar het balkon aan de voorzijde wordt vergroot en beter ingedeeld; de aankleding van de vloeren en muren wordt aangepast; en het trapportaal wordt veilig gemaakt. We verontschuldigen ons voor de overlast, we doen ons best om alles zo soepel morgen en zonder veel overlast voor de bewoners uit te voeren. Als het klaar is hebben we weer een mooie verpleegzorgbestendige ruimte voor de bewoners van Flora.

een verstandelijke beperking en mensen met een Nieuwe wet over onvrijwillige zor g voor mensen met ychogeriatrische aandoening. ps
6
orm Inf amil ie voor f at ie

Maaltijd thuis nu via:

www.thuisbezorgd.swzp.nl

De maaltijden in de restaurants kunnen nu ook digitaal worden besteld via een aparte site. Heel modern dus. Iedereen krijgt hulp bij het bestellen, want het is even wennen. Op deze manier kunnen we nog beter aansluiten op de vraag van bewoners in de thuissituatie.

De keuze is duidelijk en overzichtelijk. Voor de wijkplein functie van de dienstverlening in De Rusthoeve en De Tien Gemeenten is het belangrijk om goed in beeld te komen met wat we kunnen bieden aan heerlijke maaltijden vers door ons klaar gemaakt.

De Rusthoeve

Restaurant de Populier Wolthuissingel 1 1441 DN Purmerend

De Tien Gemeenten Restaurant de Vijver Hoornselaan 11 1442 AA Purmerend Purmerend

Personeelsvereniging SWZP

Samen werken, samen lief en leed delen, samen feesten! De personeelsverenging bestaat uit: Astrid Dolleman (DTG), Annemarie Canters (HE) Tosca Korthoff (DRH) en sinds kort Rob Becker (diverse locaties). De samenvoeging maakt het wenselijk dat in het bestuur van elke vestiging tenminste een vertegenwoordiger zitting heeft. Het streven is erop gericht dat het bestuur uiteindelijk zodanig is samengesteld dat er sprake is van een evenredige en representatieve vertegenwoordiging. Ideeën voor leuke uitjes zijn altijd welkom. Heb je belangstelling? Zin om mee te werken aan de nieuwe personeelsvereniging? Kom op en toon je belangstelling. De bestuursleden noteren graag je naam. Een lidmaatschap kost € 3.00 per maand.

7

Bij SWZP is ons antidiscriminatiebeleid en ons Roze Loper Certificaat ontzettend belangrijk. Jaarlijks geven we daar dan ook aandacht aan. Eind 2022 hebben we een actie georganiseerd genaamd: “Kijk Mij Nou”. Hiermee wilde we (buurt)bewoners, collega’s en vrijwilligers uitnodigen om zichzelf te zijn en om jezelf te laten zien met een accessoires. We vroegen waarom hij/zij voor die bepaalde hoed of boa heeft gekozen en het gesprek over jezelf zijn is daarmee op weg geholpen.

Kijk Mij

Dinsdag 21 maart is het Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie dan organiseren we in het restaurant van De Rusthoeve opnieuw een photobooth met allerlei accessoires om jezelf te kunnen laten zien. Deze middag worden we ondersteund door vier leden uit LHBTIQ+ gemeenschap. Wie ben je en wie wil je zijn?

8
Nou!

In de week tegen eenzaamheid en in het kader van de Nationale Ouderendag hebben we de buurtbewoners verrast met een kleine lekkernij en een kans om bij ons een heerlijke High Tea te nuttigen. Dat is er dan ook volop gedaan.

Een High Tea bestaat uit allemaal kleine hapjes, zowel zoet als hartig, in combinatie met heerlijke verse thee. Het is een gezellige manier om samen te komen met vrienden, familie of buren. De High Tea’s zijn elke dag te boeken via de gastvrouw in het restaurant van De Rusthoeve en De Tien Gemeenten.

High Tea in de week tegen de eenzaamheid

9

Pastoraal woord

Op z’n paasbest...

We zijn op weg naar Pasen. De knoppen aan de bomen worden al dikker en in de treurwilg schemeren groene puntjes. In de tuin knip ik wat kale takken af. Ik vergeet ze een beetje, ook al staan ze mooi te zijn in de blauwe glazen vaas. En dan zie ik, op zo’n heldere dag als de zon warm in huis schijnt, dat het zwarte hout bezaaid is met prachtige piepkleine perzikbloesems. Zachtroze steken ze af tegen het zwart van de takken. Ook buiten komt de natuur steeds meer tot leven. Licht en lucht, zin in nieuwe dingen, nieuwe plannen.

Lente!

De lente kon voor mij als kind niet snel genoeg komen. Langer licht. Weer de hele dag buitenspelen. Wij hadden het thuis niet breed, maar in het vroege voorjaar kregen mijn drie zusjes en ik een nieuwe jurk. Die hing klaar in de kast, zodat we er met Pasen op ‘ons Paasbest’ uit zouden zien. Nieuwe kleren hoorden bij Pasen. Aan het Paasfeest gaat een bijzondere tijd vooraf.

Wij vierden thuis geen Carnaval, maar tegenover ons woonde een katholiek gezin. Verkleed gingen de kinderen naar school om de wereld nog even op haar kop te zetten met maskers en muziek. Maar daarna was het tijd voor bezinning. De vastentijd brak aan. In onze gespreksgroep vertelde iemand hoe dat ging: “Vader en moeder aten maar één maaltijd per dag en wij kinderen mochten niet snoepen. Zo ontstond het vastentrommeltje.

Als kind kreeg je namelijk gemakkelijk iets zoets mee, na een boodschap bij de bakker of de kruidenier.

Het lekkers ging mee naar huis, waar elk kind een trommeltje op een veilige plek bewaarde. Koekjes en snoepjes, alles werd erin gestopt. De zuurtjes verkleefden met koekjes en toffees, maar het gaf een goed gevoel, zo’n trommeltje met zoveel gespaard lekkers.”

De vastentijd, een tijd om stil te staan Bij het lijden van Christus en bij het lijden van de wereld. Een tijd van inkeer, van zuivering, van binnen maar ook van buiten.

Bij ons thuis was het de tijd voor de grote schoonmaak. Mijn moeder poetste de hele dag. De kachel ging uit en al het roet moest weggewit. Dekens en matten werden geklopt. Met Pasen moest alles schoon zijn en fris, alles op z’n Paasbest.

Voor Palmpasen hadden wij op onze school ook een optocht.Met een houten kruis van takjes, versierd met crêpepapier, beschilderde eieren en een zelfgebakken broodhaantje. In een lange slinger gingen we zingend door de school. Zoals lang geleden, de intocht in Jeruzalem, toen Jezus werd ingehaald met palmtakken en hosanna. Zo luidden wij kinderen de stille week in naar Goede Vrijdag als Jezus sterftaan het kruis. Mijn moeder praatte in die week niet veel en mijn vader luisterde naar de Matthäuspassion van Johan Sebastiaan Bach. Ik herinner me vooral het jongenskoor, de lichtheid van de kinderstemmen tegen de zware klank van de twee grote koren.

Ik voelde toen misschien toch al waar het over ging. Dood en opstanding. Donker en licht.

Daarna werd het stil bij ons in huis, op Stille Zaterdag, zo’n dag waarop je geen woorden vindt voor alle lijden en je niet weet waar je het zoeken moet.

Maar dan wordt het Pasen. Het feest van de opstanding van Christus uit de dood en het ontluiken van nieuw leven. Het feest van verwachting, hoop en groei. Een nieuwe morgen breekt aan. Alles is schoon en fris en goed overdacht. Op z’n Paasbest.

Vorige week begon er - het was nog donker - ineens een vogel te zingen. Ik had hem maanden niet gehoord. Als de aankondiging van nieuw leven. De natuur wordt wakker. We beleven dat wonder ieder jaar weer. Als het lente wordt. Met Pasen. Het licht keert terug. En de hoop op toekomst en nieuw leven.

Ik trek mijn nieuwe jurk aan… Gerrie van der Meer, geestelijk verzorger

10
Het vastentrommeltje Op z’n Paasbest...

Even voorstellen... vrijwilliger in het zonnetje

Ik ben Paulien en ik heb 30 jaar gewerkt managementassistent voor de gemeente Amsterdam. Toen ik 62,5 jaar was mocht ik met de vut. Na een tijdje genoten te hebben van mijn vrije tijd en mijn pensioen, heb ik contact opgenomen met de SWZP, om te vragen voor een vrijwilligersbaan voor de locatie Heel Europa met zes bewoners per groep, want daar woon ik vlakbij. Heel Europa werd toen net opgestart.

Ik begon acht jaar geleden bij de opening op woongroep 55. Toen was dat vooral een somatische groep bewoners.

Ik begon met spelletjes, een praatje en een kopje koffie. Later kwamen daar de boodschappen bij die ik opruimde voor de groep. Dat vond ik altijd leuk om te doen. Op de woon-

groepen is er altijd wel wat te doen.

De laatste jaren ga ik als vaste vrijwilliger mee naar de markt met de bewoners op dinsdagochtend. De woongroepen 55 en 56 zijn nu met elkaar verbonden, waardoor ik nu alle bewoners van beide groepen ken. Ik help graag waar nodig, zo heb ik geholpen met kerststukjes maken en met bloemschikken. Naast mijn vrijwilligerswerk in Heel Europa, ben ik op de woensdagmiddag vrijwilliger in het ziekenhuis en doe ik de koffieronde op de poliklinieken. Dat vind ik ook erg leuk.

Ik ben nu 73 jaar en in mijn vrije tijd ga ik graag wandelen aan de kust of door de duinen samen met mijn man.

Iris kijkt al uit naar het carnaval

Als de jaarwisseling en de feestdagen voorbij zijn beginnen de vastelaovens kriebels te komen. Vastelaovend is het Limburgse woord voor carnaval. Je haalt het meisje wel uit

Lex Uiting (bekend van de radio en tv) heeft een hele mooie documentaire gemaakt, ‘Nao 't Zuuje’ genaamd Deze documentaire gaat over waar vastelaovend echt om draait namelijk verbroedering en traditie. Een van deze tradities is namelijk een activiteit die ik samen met mijn ouders elk jaar doe en die ik vervolgens weer aan mijn zoon door geef. Het is een feest waar ik zo veel van hou en wat een reden is waarom ik altijd verbonden blijf met Limburg! Alaaf!

Heel veel Liefs Iris

Onze collega Iris Hendriks van de Thuiszorg, is een echte Limburgse en jaarlijks kijkt zij uit naar Carnaval. Hieronder vertelt zij waarom: Limburg maar Limburg niet uit het meisje. Ook bij mij begint het op de 11e van de 11e te kriebelen. De app van onze carnavalsgroep staat roodgloeiend, de ideeën van het thema, het bedenken van de pakken en de schmink en werken aan onze kar en met als doel het lopen van de optochten en het vieren van drie dagen feest. In mijn geval zes dagen feest. Het mooie aan carnaval is dat alles dan bij elkaar komt van jong tot oud en vanuit alle delen van Nederland komt men terug naar het stadje van plezier (hun eigen geboorteplaats).

11

Live op televisie vanuit Rotterdam

Donderdag 27 april 2023, Koningsdag

Dit jaar zal de koninklijke familie Koningsdag in Rotterdam oftewel Rotjeknor vieren. De laatste keer dat het in daar gevierd werd, was Koninginnedag 1992. Aan onze bestuurder Wim van 't Veer, geboren in Rotterdam, de vraag welke plekken en bezienswaardigheden de Rotterdammers zeker in de route voor de koninklijke familie moeten meenemen: “Natuurlijk gaan we onder de kubuswoningen door (het Blaakse bos) over de Blaak de Erasmusbrug over naar de kop van Zuid. Mogelijk zal de commentator van dienst ook alle Rotterdamse bijnamen voor gebouwen, bruggen en projecten noemen. Zo heet het metrostation bij de markthal: de Theepot, de flat bij de bibliotheek: het Potlood; de winkelstraat onder de Coolsingel: de Koopgoot, de voetgangersbrug van de kop van zuid naar de vroegere tippelzone: de Hoerenloper. Daar ligt ook het oude passagiersschip van de Holland Amerika Lijn, De Rotterdam. Zo heeft alles een bijnaam en dat in plat Rotterdams. Woorden als 'nassen' en 'bakkie pleur' zul je nergens anders in Nederland horen. Zo spreken Rotterdammers met een typische natte 'T'. De koning gaat vast ook op bezoek in het oude Historisch Delfshaven en langs de Euromast, dan rijdt hij vlak langs het oude belastingkantoor (aan de Plukjekaalstraat), hij zal vast ook het Museumpark en het prachtige nieuwe kunst depot van museum Booijmans van Beuningen bezoeken. Daarvan is de bijnaam nu al ‘de Slabak’. En dan natuurlijk die prachtige Kuip, het Feijenoordstadion op Zuid in de wijk Feijenoord in 1937. Eigenlijk moet het grondig verbouwd en vernieuwd worden, of nieuw worden gebouwd, maar de sentimenten zijn zo groot dat dat maar steeds weer uitgesteld wordt. Wij hopen op een heel gezellige gerse (= gaaf) Rotterdamse Koningsdag met mooi weer.

12

Koninginnekruid

In de plantenwereld bestaat er een koninginnekruid: “Eupatorium”. Ook wel leverkruid genoemd. Vroeger werd het gebruikt voor, zoals de naam aangeeft, lever en gal, het verhoogde het immuunsysteem en was mild laxerend. Tegenwoordig zijn er andere planten die veel beter werken.

Toch zien we deze plant nog regelmatig met zijn mooie roze bloemen die een grote aantrekkingskracht hebben op vlinders en bijen. Dat brengt mij op een bijenproduct; koninginnegelei of bijenmelk dat tegenwoordig nog wel gebruikt wordt. Het sap wordt door de jonge werkbijen in hun speeksel- en voedingsklieren gemaakt en is bestemd voor de levenslange voeding van de koningin. Alleen dankzij deze voeding is zij in staat om zoveel eitjes per dag te leggen en 4-6 jaar oud te worden. De overige bijenlarven krijgen dit sap alleen gedurende de eerste 3 levensdagen en leven dan ook niet langer dan 6 weken. Deze gelei bevat veel goede vetten en eiwitten en kan zorgen voor een tal van voordelen voor ons mensen. Het is antibacterieel, heeft invloed op de bloeddruk en diabetes en verhoogt je vitaliteit op celniveau! Dus wellicht niet een simpel broodje met honing maar een luxe broodje met koninginnengelei.

Doe meer met kruiden

13

Dagbesteding De Orchidee

Wij willen ons even voorstellen Wij zijn een dagbesteding voor mensen uit de wijk en aanleunwoningen. Met een geldige indicatie kan men gebruik maken van onze dagbesteding. Wat kunt u van ons verwachten? Wij zorgen dat de deelnemers die bij ons komen een fijne dag hebben en zo nodig hulp krijgen bij kleine algemene handelingen (bijvoorbeeld medicatie aanreiken).

In een interview met onze deelnemers zijn de volgende dingen naar voren gekomen: De deelnemers geven aan dat zij heel blij zijn om op deze manier onder de mensen te zijn. Zij ervaren het als gezelligheid met elkaar. Er worden dagelijks activiteiten gedaan zoals de krant lezen en hierover met elkaar praten. Maar ook het bewegen in restaurant de populier of in onze eigen ruimte. Tussen de middag eten wij gezamenlijk een kop soep en een broodje en één keer per week koken wij met de deelnemers. Na de lunch doen wij een activiteit die de deelnemers kiezen dit kan zijn wandelen, sjoelen, Japans biljart, kaartspel, puzzelen, bingo, muziekbingo, geheugenspellen ook doen we

zo nu en dan een creatieve activiteit. Wij hebben een terras bij onze dagbesteding, waar wij in zomer buiten kunnen zitten onze deelnemers kijken hier alweer naar uit. We hebben een stukje tuin met een kleine kas waar wij zelf groente verbouwen. Onze deelnemers geven aan het ook leuk te vinden zo nu en dan mee te gaan om boodschappen te doen voor de Dagbesteding. Als belangrijkste reden geven de mensen aan dat een dag sneller voorbijgaat als je op de dagbesteding bent. Mocht u interesse hebben, neem dag gerust contact met ons op. Dagbesteding de Orchidee - Open maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.00

Met vriendelijke groet Kayleigh, Willemijn, Dagmar (medewerksters dagbesteding).

De naam van Comité 21 maart is een verwijzing naar een dramatische gebeurtenis in Zuid-Afrika op 21 maart 1960. Wat begon als een protest tegen de gehate

14

14 februari, Valentijnsdag

Er zijn verschillende verhalen over het ontstaan van Valentijnsdag. Het meest geloofwaardig is het verhaal van de priester genaamd Valentinus. Deze leefde in Rome in de derde eeuw na Christus. Hij stond erom bekend iets extra’s te doen voor zieken, armen en ouderen. Volgens de legende genas hij de dochter van de stadhouder in Rome. Deze was hierover zo blij dat hij zich tot het Christendom bekeerde en alle christelijke gevangenen vrijliet. Destijds zegende Valentinus ook huwelijken, terwijl dit verboden was door de keizer. Keizer Claudius II had de zegeningen verboden omdat veel soldaten trouwden en door de zegening van het huwelijk teveel aan het thuisfront zouden denken en geen geconcentreerde en goede soldaten meer zouden zijn. Het verbod ging Valentinus te ver en zegende de huwelijken in het geheim.

Het kwam keizer Claudius II ten ore dat priester Valentinus deze huwelijken inzegende en liet hem oppakken. Op 14 februari 270 kreeg Valentinus de doodstraf en werd onthoofd. Het enige dat Valenti

nus achterliet was een briefje voor de dochter van de stadhouder. Daarop stond: ‘Van je Valentijn’. Later werd priester Valentinus heilig verklaard en werd 14 februari uitgeroepen tot feestdag. Tegenwoordig wordt Valentijnsdag herkend door het versturen van (anonieme) kaarten en het geven van giften, waarbij we kunnen denken aan chocolade, bloemen of harten. Er zijn vandaag de dag ook veel feesten of gala’s om Valentijnsdag te vieren. Wel verdwijnen de gedichten die in de middeleeuwen erg geliefd waren. De verliefden zongen destijds hun teksten om indruk te maken op hun geliefden. Sinds 1400 werden deze gedichten ook gewoon verstuurd. Hier een mooi gedicht voor u: Liefde Ik kon niet zeggen wat ik voelde Ik heb het ook niet uitgelegd Maar toch wist jij wat ik bedoelde De stilte had het al gezegd Als ik je kuste of je griefde In blijheid of in droefenis De liefde is pas echte liefde Als stilte taal geworden is Toon Hermans

pasjeswetten, eindigde in Sharpeville in een gewelddadig treffen tussen duizenden zwarte demonstranten en de politie, waarbij 69 doden en bijna tweehonderd gewonden vielen. Vanwege deze dag hebben de Verenigde Naties de datum van 21 maart uitgeroepen tot de Internationale dag tegen discriminatie en racisme.

Stil staan bij 21 maart binnen de SWZP staat voor antidiscriminatie, antiracisme en gelijkheid in een inclusieve samenle-

ving, waar mensen elkaar respecteren en accepteren zoals ze zijn. Ons doel is om tolerantie en respect te vergroten en het gesprek aan te gaan met elkaar over verschillende culturen, met uitwisseling van gedachten, gevoelens en ideeën. De roze loper is een symbool voor onze inzet op diversiteit en tegen discriminatie en ongelijkheid op welke grond dan ook, zoals kleur, afkomst, sekse, kennis, gedrag en ga zo maar door.

15

Prikbord

Chauffeursdag:

Op 15 november hebben de busvrijwilligers van de SWZPbus een gezellige dag gehad. Samen gingen ze op pad om elkaar de leukste routes te laten zien. Vanaf Purmerend naar Monnickendam, Marken, Zuiderwoude, Broek in Waterland, Edam, Volendam, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Den Oever, Schagen en via Alkmaar weer terug naar Purmerend. Onder het genot van koffie, thee, frisdrank, koekjes en een heerlijke lunch hebben de vrijwilligers een geslaagde en vooral gezellige dag gehad.

Dat was een v

Bezoek en like onze facebookpagina!
Leerlingenvan het Gerrit Rietveld College in Purmerend hebben de deelnemers van de dagbestedingverrast met een handgemaakt kerstcadeau.

Collega Dayanna aan het werk in de thuiszorg.

De eerste online maaltijd besteller

We heben de eerste online besteller, een buurtbewoner van De Tien Gemeenten verrast met iets lekkers. "Het bestellen van eten kan ik nu makkelijk vanaf mijn eigen computer, erg handig!”, vertelde hij.

Tot je er bij neervalt

Regelmatig wordt er Jenga gespeeld in de Dageraad. Behalve dat het plezier en goede spanning met zich meebrengt, is dit spel heel goed voor de fijne motoriek en ruimtelijk inzicht.

17
verrassing!!

Februari, maart, april

Activiteitenprogramma De Tien Gemeenten

Maandagochtend:

10.45u-11.15uBewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Maandagmiddag: 14.00u Wandelclub (verzamelen in de hal bij de hoofdingang, indien individuele hulp nodig graag vooraf aanmelden)

Dinsdagochtend: 10.45u-11.15uBewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Dinsdagmiddag 14.30u Hobbyclub (wijkbewoners via aanmelding)

Woensdagochtend: 10.45u-11.15u

Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Woensdagmiddag: 14.30u Bloemschikken (€ 3,00 p.p 1 week vooraf aanmelden ivm bestellen van de bloemen)

Donderdagochtend: 10.45u-11.15u Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Donderdagmiddag: 14.30u Spelleninstuif

Vrijdagochtend: 10.45u-11.15u Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Vrijdagmiddag: 14.30u Optreden- Bingo – Muziekmiddag (houd de posters in de gaten)

* Voor vragen kunt u maandag t/m vrijdag tussen 9.30u en 10.15u binnen lopen bij het Uitburo of om een terugbelverzoek vragen bij de gastvrouw.

Op alle donderdagen: gezellige spelleninstuif met van alles te doen 14.30 uur (consumpties voor eigen rekening)

18

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht geaardheid, huidskleur, culturele of sociale achtergrond.

Activiteitenprogramma De Rusthoeve

Maandagochtend: 10.45u-11.15u

Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Maandagmiddag: 14.00u

Wandelclub (verzamelen in de hal bij het klantservicepunt, indien individuele hulp nodig graag vooraf aanmelden) 14.00u-16.00uKlaverjassen in het bruin café (vrije inloop)

Dinsdagochtend: 10.45u-11.15u

Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Dinsdagmiddag 14.30u

Bloemschikken (€ 3,00 p.p 1 week vooraf aanmelden ivm bestellen van de bloemen)

Woensdagochtend: 10.45u-11.15u

Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Woensdagmiddag: 14.30u Optreden- Bingo – Muziekmiddag (houd de posters in de gaten)

Donderdagochtend: 10.45u-11.15u

Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Donderdagmiddag: 14.30u Hobbyclub (wijkbewoners via aanmelding)

Vrijdagochtend: 10.45u-11.15u

Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Vrijdagmiddag: 14.30u

Spelleninstuif

* Voor vragen kunt u maandag t/m vrijdag tussen 9.30u en 10.15u binnen lopen bij het Uitburo of om een terugbelverzoek vragen bij de gastvrouw.

Februari, maart, april

19

Februari, maart, april

Activiteitenprogramma Heel Europa

Maandagochtend: 10.45u-11.15u

Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Maandagmiddag: 13.45u Reminiscentie eerste groep 16.00u Reminiscentie tweede groep

Dinsdagochtend: 10.45u Naar de markt Dinsdagmiddag 13.45u Bloemschikken

Woensdagochtend: 10.45u-11.15u

Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Woensdagmiddag: 13.45u Muziekmiddag (samen zingen- accordeonoptreden) 16.00u Geheugenfitness

Donderdagochtend: 10.45u-11.15u

Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Donderdagmiddag: 13.45u Spellenmiddag

Vrijdagochtend: 10.45u-11.15u Bewegen (gym) eerste groep 11.45u-12.15u Bewegen (gym) tweede groep Vrijdagmiddag: 14.30u Creatieve middag - Bingo 16.00u Vrij-mi-bo

20

De Tuinexpress: Voorjaar

Zoals beloofd gaan we het in deze editie hebben over de binnentuin van De Rusthoeve. Zoals de naam al zegt is de binnentuin omringd door gebouwen van De Rusthoeve en de Magnoliastraat. De bewoners hebben vanuit de huizen uitzicht op de binnentuin. Als u door de gang loopt van de hoofdentree naar het restaurant heeft u uitzicht op de nieuwe vlindertuin. Wat nu gelijk opvalt is dat het kippenhok is verplaatst, dit stond eerst vlakbij de gang, maar staat nu achterin de vlindertuin. Hierdoor is er meer ruimtelijk zicht ontstaan. Verder is de tuin flink op de schop gegaan. We hebben op deze plek een nieuwe vlindertuin gerealiseerd. Met veel verschillende struiken en kleine boompjes. Voor dit allemaal tot stand is gekomen hebben we eerst de drainage aangepakt (zie foto’s). Er was in de herfst/winter steeds vaker sprake van wateroverlast. Daarom hebben we de drainage in dit gedeelte van de binnentuin verbeterd. We hebben 3 infiltratieputten geplaatst. Dit zijn putten waar het overvloedige regenwater naar toe gaat, met een overstort als het in korte tijd veel regent, dan gaat het overvloedige water naar de regenafvoeren van de gebouwen.

Vervolgens hebben we de bestrating onder handen genomen. Zoals u kunt zien zijn er brede paden aangelegd (2 meter breed), er is weer veel ruimte gecreëerd om lekker te kunnen wandelen in de binnentuin, ook voor mensen met een rolstoel. Dus u kunt lekker gaan wandelen in de tuin en tegelijkertijd kijken naar alle mooie planten en bloemen. We hebben bij de in- en uitgang van de vlindertuin 2 pergola’s met klimplanten (Hedera en Clematissen) gemaakt.

Terwijl ik dit schrijf zijn de eerste boompjes geplant, dit zijn heesters en fruitboompjes. Foto’s hiervan volgen in de komende edities. We gaan er een mooie tuin van maken zodat u er zo lang mogelijk van kunt genieten door de bloei en herkenbaarheid van vruchten. Als u door de tuin loopt mag u ook aan de kruiden voelen en ruiken.

Dat wordt volop genieten van het voorjaar.

Een groene groet van uw tuinman Nico

21

Nationale dag van de vrijwilliger

Vrijwilligers zijn goud waard

Op woensdag 7 december, de Nationale Dag van de Vrijwilliger, hebben wij onze vrijwilligers in het zonnetje gezet.

De vrijwilligers kregen tijdens het vrijwilligersfeest de kans om onder het genot van een borrelhapje en drankje met elkaar te kletsen en te ontspannen.

Het thema van de avond was 'Je bent goud waard', want onze vrijwilligers betekenen veel voor de stichting en onze (buurt)bewoners!

Tijdens de speeches werd er uitgebreid stilgestaan bij alles wat de vrijwilligers doen: van de wasserette draaiende houden tot aan het uitdelen van maaltijden voor buurtbewoners.

De vrijwilligers gaven aan te hebben genoten.

Vrijwilligers zeiden onder andere: “Het was echt fantastisch” tot aan “Hier had ik nu echt zo een behoefte aan!” en “Het was zo leuk om iedereen bij elkaar te zien”.

Kortom, een groot succes waar we allemaal nog even na van genieten!

22
23

Gemeenten

De SWZP is een de samenwerking aangegaan met koffieleverancier Coffee Fresh die het stokje overneemt van Douwe Egberts die geruime tijd onze huisleverancier is geweest. Na een koffieproeverij onder bewoners, medewerkers en bezoeken van de SWZP heeft Coffee Fresh de gebruiksvriendelijkheid van de machine en smaaktest gewonnen.

Coffee Fresh begon als kruidenier in de achterhoek, nu bijna 100 jaar later, uitgegroeid tot een landelijke organisatie die behoort tot de top 5 koffieleveranciers in Nederland. Deze maatschappijbewuste leverancier stelt zich hierbij even voor:

Geschiedenis van Coffee Fresh

Koffie, koffie, lekker bakje koffie Nieuwe koffiemachines in De Tien

De rijke historie van Coffee Fresh begint in de jaren ’20 van de vorige eeuw als Paul Westhoff de firma Westhoff Koloniale Waren, Koffie en Veevoer begint. Zijn zoon Geurt neemt het bedrijf over en besluit enkele jaren later om te starten met koffieapparatuur. Het eerste revolutionaire apparaat wordt op 1 maart 1967 geplaatst. In het begin deed Geurt alles zelf, hij plaatste de automaten, repareerde ze, vulde ze bij en maakte ze schoon. Langzaam groeide het bedrijf verder uit. Zijn zoon Henk-Jan krijgt koffie met de paplepel ingegoten en wordt van jongs af aan klaargestoomd voor het ondernemerschap. In 1995 neemt hij het bedrijf over en bouwt succesvol door op het beproefde fundament van lange relaties, trouwe werknemers en totaalleverancier.

Sociale impact

Een samenleving waarin iedereen telt. Waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden. Dat klinkt vanzelfsprekend. Maar voor een grote groep mensen gaat dat niet vanzelf. Onze visie is om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving met het motto “kansen voor iedereen”.

24

en De Rusthoeve Weetje

Coffee Fresh hecht veel waarde aan een sociaal betrokken samenleving en zet zich hier al jaren voor in. Wij vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Om die reden bestaat 7 procent van ons personeelsbestand, waarvan 4 meer dan 10 jaar, uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij geven deze mensen een eerlijke kans om zich te ontplooien in het arbeidsproces. We hebben momenteel 5 vaste medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, één magazijnhulp voor opruimwerkzaamheden en een stagiair.

Start en plaatsing nieuwe koffiemachines

Wij zijn trots met de komst van Coffee Fresh als onze nieuwe koffieleverancier, een organisatie met een verhaal en fijne koffie.

Binnenkort worden de koffiemachines geplaatst op de bekende plaatsen in het restaurant en de koffiekeuken in De Rusthoeve. Deze koffiekeuken van De Rusthoeve krijgt een nieuw jasje en zal een gezellige ontmoetingsplek worden voor zowel de bewoners van als de medewerkers.

De nieuwe koffiemachines zetten niet alleen de heerlijkste koffie, naast warm water biedt deze machine ook gefilterd koud water. Vul je waterfles of glas met heerlijk fris, gefilterd koud water.

25

In memoriam

“Maar in stilte zul jij bloeien aan ons hart als schitterende herinnering, levend, tegen alle weerwil in.”

Gerard Oostveen

In dit “In Memoriam” gedenken we de bewoners, cliënten en andere betrokkenen van de Stichting, die ons lief waren en die in de voorbije maanden zijn overleden.

“Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je, het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe, maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.”

Dit gedichtje van Toon Hermans staat op de rouwkaart van Jacoba Komen-Lust, Coba Haar familie schrijft: “Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum “De Tien Gemeenten” te Purmerend is vredig in haar slaap overleden onze lieve zus, schoonzus en tante.” Mevrouw Komen is op 24 juli 2022 overleden.

“Omringd door liefde laten wij je gaan Wij nemen afscheid van mijn lieve man, onze geliefde vader en trotse opa”

Deze tekst staat op de rouwkaart van Anton Olivier Muijsers. De heer Muijsers is op 11 augustus 2022 gestorven.

“En toch komt de dag waarop de nevels regendruppels worden.

Dan laat de boom zijn tranen los.”

Deze woorden schrijft de familie op de rouwkaart van Leopold Raoul Herman, Leo. Hij is op 7 oktober 2022 overleden. De familie gedenkt de heer Herman op de kaart met deze woorden: “Nieuwe fase.

Je had een levendige baan, verantwoordelijk en altijd druk. Duizend dingen, soms een juk, een overkokend bestaan. Vele doelen om na te streven, aan uitdagingen geen gebrek.

Je voelde je op je plek, het paste je, dit was je leven. Anders nu, je wereld klein. Geen druk, je aanzien kwijt, in rust bestormd door vragen.

Op zoek naar lijn in je dagen, wat doe je met de eindeloze tijd, wennen nog aan deze staat van Zijn.”

De familie schrijft ook: “Wij willen iedereen van De 10 Gemeenten hartelijk danken voor alle goede zorgen.”

“Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je, het is je dikwijls zelfs ontgaan, je zegt ik ben wat moe, maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.”

Dit gedicht van Toon Hermans schrijft de familie op de rouwkaart van Elisabeth Lindeboom-Reiman, Ellis/Nenne. Haar familie schrijft ook: “Bedroefd maar met dankbaarheid voor alle goede lieve zorgen en mooie herinneringen delen wij u mede dat rustig is ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en tante.” Mevrouw Lindeboom is op 29 september 2022 overleden.

“Liefdevol, geliefd en soms eigenwijs.” Deze woorden schrijft de familie op de rouwkaart van mevrouw Martina Geziena Gerardina Zweep, Tine. Zij is op 30 september 2022 gestorven. Haar familie schrijft ook: “Altijd in een spagaat tussen het verleden en het heden, tussen Indonesie en Holland. Nu eindelijke rust. Selamat Jalan, goede reis.”

“Als je niet meer beseft waar je bent, Niet meer kunt genieten van het leven. Als je rondloopt en je weet niet waar, Als je o je heen kijkt, nergens naar. Als je hoofd niet meer wil doen, Wat je handen nog zouden kunnen, Dan is het tijd dat wij je rust gunnen.” Deze woorden staan op de rouwkaart van Johanna Schreuder-Gerber, Joke. Haar familie schrijft: “Wij hebben afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder.” Mevrouw Schreuder is op 8 oktober 2022 overleden.

Op 8 oktober 2022 is Gerda van Hofwegenvan Pelt overleden. Haar familie schrijft: “Haar wereld werd steeds kleiner. In ons bijzijn sloot ze haar ogen: Onze actieve, mooie en lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en overgrootmoeder.

26

“Met grote bewondering en respect hebben wij je afstand zien nemen van alles wat je dierbaar en lief was. We hebben je los moeten laten.”

Dit schrijft de familie van Johanna Catharina Meijer-Honing op de rouwkaart. Ze is overleden op 10 oktober. Er staat verder: “Als het leven lijden is, komt de dood als een vriend. Heden hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot oma.”

Op 25 oktober 2022 is Truus Bronner-Bood overleden. Haar familie schrijft: “Moe en weloverwogen is van ons heengegaan onze zorgzame moeder en oma.”

Op de kaart staat ook te lezen: “Mijn leven met een orchidee. Sterk, statig en fier; het was mijn mooiste bloem. Weinig meer had ik nodig om lang en tevreden te zijn. Nu oud en vermoeid heeft mijn bloem veel dierbaar blad verloren en zonder eindigt voor mij dit leven.”

“Het leven is geleefd.”

Dit staat geschreven op de rouwkaart van Hiltje Former-Bos. Haar familie schrijft: “Heel rustig is van ons heengegaan onze onvergetelijke en lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.” Mevrouw Former is op 30 oktober 2022 overleden.

“Je handen hebben voor ons gewerkt. Je hart heeft voor ons geklopt. Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit.” Deze tekst staat op de rouwkaart van Leendert Bonnet, Leen. Hij is op 30 oktober 2022 gestorven. Zijn familie schrijft: “Bedroefd en toch dankbaar dat we hem zo lang bij ons mochten houden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa.”

Op 31 oktober overleed Herman Christiaan Marie Wielage. De familie schrijft: “Verdrietig laten wij weten dat na een mooi en actief leven onverwacht is overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader, opa en overgrootvader.”

Op 3 november 2022 is Piet Snel overleden. Zijn familie schrijft: “Verdrietig maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, laten wij u weten dat rustig van ons is heengegaan onze lieve vader en opa.”

De familie schrijft ook: ”Een speciaal woord van dank gaat uit naar Wijkzorg De Tien Gemeenten voor de liefdevolle verzorging.”

“Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt zij nog zo oud. je bidt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. Maar als de dagen tellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud. bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt.”

Deze tekst staat op de rouwkaart van Maria Belt-van Doorn, Rie. Zij is op 24 november 2022 gestorven. Haar familie schrijft: “Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, zorgzaamheid, dienstbaarheid en liefde, is van ons heengegaan onze moeder, schoonmoeder en oude oma.”

“Herinner mij zoals ik was, maar niet in sombere dagen Herinner mij in de stralende zon, hoe ik was toen ik alles nog kon” Deze woorden staan op de rouwkaart van Aaltje Marije Hendriks, Atie. Zij is op 9 december 2022 gestorven. Haar familie schrijft: “Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven, nemen wij afscheid van mijn allerliefste vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en mijn oma..”

“Want als je gaat, dan vieren we jou, dan missen we jou, dan herinneren we jou in alles wie jij bent. Want als je gaat, dan koesteren we jou, dan danken we jou, dat we jou hebben gekend.”

Met dit gedicht opent de rouwkaart van Nelly Gijsbertha Nieuwenhuizen-Blijdorp. Zij is overleden op 21 december. Ook lezen we de tekst “Ik heb u in mijn handpalmen gegrift”. De familie schrijft: “Na een leven vol liefde en zorg voor ons en vele anderen is onze lieve moeder, schoonmoeder, fantastische oma en mijn dierbare zus overleden.” “Het is goed zo”

“Op eerste Kerstdag is na een korte strijd rustig ingeslapen onze geliefde tante, oud-tante, vriendin en tweede moeder” schrijft de familie van Louise Kramer- Suermondt op de rouwkaart. “We zijn verdrietig, maar blij dat wij haar gekend hebben, en dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend. Wij zullen haar enorm missen.”

Op 26 december 2022 is Alida Adriana Stuiver-van Daatselaar, Lida, overleden. Haar familie gedenkt hun moeder en oma in een mooie kleurrijke kaart.

Wij gedenken alle overledenen met liefde en dankbaarheid. We wensen allen die van hen hielden en die met hen verbonden waren, troost toe en mooie herinneringen om te koesteren en te bewaren.

27

KLANTSERVICEPUNT

Het klantservicepunt is te bereiken op 0299-412345.

GEESTELIJKE VERZORGING

Gerrie van der Meer is onze geestelijk verzorger. Zij is bereikbaarvia 0299 - 424 451.

SOCIALE RAADSLIEDEN

Voor hulp en informatie over sociaal-juridische zaken, zoals uitkeringen, consumentenknelpunten en inkomen. Iedere werkdag bereikbaar van 9 tot 11.30 uur op 0299 –439 279.

CONTACTPERSOON

OUDERENMISHANDELING

Gerrie van der Meer, te bereiken via 0299-424451.

KLACHTENREGELING

Wij hechten grote waarde aan het bieden van goede zorg en dienstverlening. Mocht u ergens een klacht over hebben of niet tevreden zijn kunt u dit met ons bespreken. Op onze website is hier meer informatie over te vinden inclusief het klachtenformulier. Indien wij er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij Facit, een externe klachtencommissie waarbij SWZP is aangesloten.

VERTROUWENSPERSOON

Miriam Smit is ons vertrouwenspersoon voor medewerkers. Zij is te bereiken op 06-21397442 of vertrouwenspersoon@swzp.nl

FONDS VOOR WELZIJN

Dit fonds is er om initiatieven te financieren die het welzijn van ouderen bevordert in en rondom onze locaties van SWZP. Mocht u overwegen een financiële schenking te doen dan wordt dit zeer gewaardeerd. Dit is mogelijk op

Algemene informatie SWZP

het bankrekeningnummer : NL 94 RABO 0123 280 028 te name van ‘Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rusthoeve’. Voor meer informatie over de historie en de doelstelling van de Vereniging van Diaconieën, het vriendenfonds van de SWZP en eventuele bestedingssuggesties kunt u contact opnemenmet Wim van ’t Veer te bereiken via 0299-412345.

CENTRALE CLIENTENRAAD

Theo Neep (voorzitter)

Jan Reddering

Henk Wolf

Peter Koomen

VERTROUWENSPERSOON WZD

De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die de cliënt niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar de cliënt het zelf niet mee eens is.

Cliënten met een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning kunnen contact met mij opnemen.

Annette Bonenkamp Telefoon: 06 36 52 49 15 E-mail: a.bonenkamp@zorgstem.nl Werkdagen: Maandag t/m donderdag.

Of via het algemene nummer van Zorgstem: 088 678 1000

28

Vaste informatie Heel Europa

KAPPER

De Kniphaven, gevestigd op de begane grond, is open van woensdag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16 uur. Voor afspraken kunt u bellen naar 0299 –396 298. U bent ook welkom zonder afspraak.

RUIMTEN CLUP

Clup Welzijn heeft diverse ruimten in Heel Europa die u kunt huren. Meer informatie en reserveren via 0299 – 480 630.

GRAND CAFÉ

Het Grand Café op de begane grond is dagelijks open van maandag t/m vrijdag: 11.00 tot 22.00 uur zaterdag en zondag: 15.00 -21.00 uur Ze zijn bereikbaar op 0299 – 459 451.

BLOEMIST

Het Clusius College heeft een bloemist op de begane grond; de Groenshop.

In verband met de Coronamaatregelen zijn de openingstijden nog niet duidelijk; houd de mededelingen in de gaten.

CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad bestaat uit: Truus Jaarsveld, Wil Molevelt, Theo Neep (voorzitter), Henk Wolf, Peter Komen.

29
29

RESTAURANT DE VIJVER

Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299–424 451.

WINKEL

Van maandag tot en met vrijdag open van 10 tot 12 u. U kunt ook met pin betalen en extra contant geld pinnen. Voor de zaterdag kunt u aan de receptie via de gastvrouw/ heer vragen om dewinkel te openen tussen 10-12 uur. Bereikbaar op 0299–480 020.

DE DAGERAAD

Ontmoetingscentrum voor mensen met een beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers. Maandag tot en met vrijdag geopend van 9:00 tot 17:00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Telefoonnummer: 0299-454061 Mailadres : dageraad@swzp.nl

TUINKAMER

Dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie, somatische- en/ of psychiatrische problemen. Maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00. Voor meer informatie kunt u contactopnemen. Telefoonnummer: 0299-454069 Mailadres: Tuinkamer@swzp.nl

UITBURO

Het Uitburo is er voor alle activiteiten en verenigingen die binnen SWZP georganiseerd worden.

Het is een combinatie van een bibliotheek/spelotheek en een activiteitenbureau en informatiepunt.

Het Uitburo is geopend van 9:30 tot 10:30 en van 16:30 tot 17:30. Op deze tijden bent u als (wijk)bewoner, familielid,vrijwilliger en medewerkervan harte welkom.

Vaste informatie De Tien Gemeenten

CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad bestaat uit: Jan Reddering (voorzitter) Claire La Heij Marja Toerenburg Moni van Steijn Mia Westdorp, Jelle de Jong,

FYSIOTHERAPIE

De fysiotherapie wordt georganiseerd door ‘Fysiotherapie Julianastraat’, Julianastraat 6, 1441 EP, Purmerend. T:0299423462

PEDICURE

Op maandag en woensdag is er een pedicure. Die bevindt zich in de gang naast de patio richting de huiswinkel. Afspraken: 06-22906528 of 0299–643 669

FITNESS

De fitnessruimte is op de tweede etage aan de Poelmanstraat. Voor meer informatie over de fitness en bewegen kunt u contact opnemen met de receptie van De Tien Gemeenten.

KAPSALON MIXA

Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 14 uur. Bereikbaar op 0299 - 480012.

BIBLIOTHEEK

Op de maandagochtenden, om de 14 dagen (even weken).

30

RESTAURANT DE POPULIER/WIJKPLEIN CENTRUM EN GORS

Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299-412340.

DE ORCHIDEE

Dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie, somatische- en/ of psychiatrische problemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00 Telefoonnummer: 0299-412343 Mailadres: orchidee@swzp.nl

UITBURO

Het Uitburo is er voor alle activiteiten en verenigingen die binnen SWZP georganiseerd worden.

Het is een combinatie van een bibliotheek/spelotheek en een activiteitenbureau en informatiepunt.

Het Uitburo is geopend van 9:30 tot 10:30 en van 16:30 tot 17:30. Op deze tijden bent u als (wijk)bewoner, familielid, vrijwilliger en medewerker van harte welkom.

WINKEL

Iedere werkdag open van 10:00 tot 15:00 uur. Te vinden in het restaurant de Populier. Bereikbaar via 0299-412340.

LINNENKAMER

De linnenkamer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00.

BIBLIOTHEEK

Vaste informatie De Rusthoeve

Op woensdag om de 14 dagen, in restaurant De Populier, van 10.30 tot 11.45 uur.

FYSIOTHERAPEUT

De fysiotherapie wordt georganiseerd door ‘Fysiotherapie Julianastraat’ , Julianastraat 6, 1441 EP, Purmerend. Telefoon: 0299-423462.

CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad bestaat uit: Theo Neep (voorzitter) Sabrina Brekelmans, Truus Jaarsveld, Peter Komen Wil Molevelt, Henk Wolf, KAPSALON TRIX

Geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 10 uur. Bel voor afspraken: 0299 412 379.

31
32
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.