Thuis 22.2

Page 1

Over de kwaliteit van Zorg Wie is Tante Co? Goede zorg, dat proef je Zwemles, zo ging dat vroeger 4 en 5 mei herdenking Exposities van de Zorgcirkels In dit nummer THUIS HET HUISBLAD VOOR BEWONERS EN CLIËNTEN VAN DE TIEN GEMEENTEN HEEL EUROPA EN DE RUSTHOEVE NO 25, MEI, JUNI, JULI 2022

Het voorjaar en de zomer betekent ook weer deelnemen aan de fijne bustochtjes.

Introductie “In mei leggen alle vogels een ei” is het gezegde, de natuur houdt zich niet aan gezegden en reageert op het klimaat, in gewoon Hollands, hoe warm het is, of er rupsjes en spinnetjes genoeg zijn als voedsel. Er is veel te doen, er is veel zorg over het klimaat en de invloed van de industrie op het klimaat. De opwarming van de aarde, de stijging van de gemiddelde temperatuur is zorgelijk. Ook als zorginstelling proberen we daarom duurzaam te werken, isoleren, deuren dicht houden, de kachel niet te hoog, geen water of warmte verspillen. Het probleem is dat al die maatregelen natuurlijk ook geld kosten, dus doen we wat mogelijk is. De maand mei staat in het teken van de herdenking van de tweede wereldoorlog en meer nog alle geweld tegen mensen door oorlog en geweld. Op 4 mei zullen we dat in kleine kring in de huiskamers herdenken op 4 en 5 mei. We zullen de vlag halfstok hangen op 4 mei en op 5 mei gaat de vlag in top. Met de vreselijke oorlog in Oekraïne in ons achterhoofd, de vreselijke beelden die u ziet langskomen op de TV is verzet tegen oorlog en geweld aan de Hiernaastorde. voor ons thuisblad het bekende gedicht van Remco Campert: thuiszorg TPpurmerendTP

Kijk ook eens op de site van de SWZP: www.swzp.nl facebook.com/wonenenzorgpurmerend’

2 THUIS is het nieuwsblad voor (wijk) bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten, en Heel Europa no 24 - mei, juni, juli 2022 Inhoud: Geestelijk verzorger gezocht3 Nieuws van de organisatie4 Hallo, ik ben Tante Co6 Goede zorg proef zoekmoetBijExpositie31AlgemeneInMoederdag/Vaderdag23EenTuinexpress20Verhuizingen19Agenda’s18Prikbord16Ton4ZwemlesOndertussenPastoraal10je8inHeelEuropa11vroeger12en5mei14vanKoert100jaar15groenteeneenkruid22memoriam24informatie28devoorplaat:DeHeerTonvanKoert100jaar!Datgevierdworden.Metbloemen,muziekeneenbe-vanburgemeesterDonBijl RedactieadresWolthuissingel 1, 1441 DN THUISE-mailcommunicatie@swzp.nlPurmerendiseenuitgavevanStichtingWonenen Zorg Purmerend en verschijnt 4 x per jaar Redactie: Sharon Heijman, Cynthia Lenior, Gabrielle van der Linden, Wim van ’t Veer, John van Drempt, Frida de Vries, Desirée Verver, Xasandra Wichers. Vormgeving en productie: Fred Smalhout, www.facecommunicatie.com

haar te vervangen totdat we een opvolger hadden gevonden. Die hadden we ook gevonden per 1 mei, ware het niet dat deze kandidaat op het allerlaatste moment - vanwege persoonlijke omstandigheden - moest afzeggen. Dat betekent dat we weer opnieuw zijn gaan werven. Hopelijk met snel succes om weer een collega van Gerrie voor De Rusthoeve beschikbaar te hebben.

3

Deze winter heeft Gerrit Riemer ons enorm geholpen om tijdelijk de functie van Geestelijk Verzorger voor De Rusthoeve waar te nemen. Linda Ottevanger is voor de kerst bevallen van een dochter en heeft daarna besloten om haar werk voor De Rusthoeve te beëindigen. Het was te zwaar om verschillende banen en de zorg voor haar baby te Gerritcombineren.wasbereid

Nieuwe Geestelijk Verzorger voor De Rusthoeve gezocht

Verzet begint niet met grote woorden Verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden zoals storm met zacht geritsel in de tuin of de kat die de kolder in zijn kop krijgt zoals brede rivieren met een kleine bron verscholen in het woud zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die een sigaret aansteekt zoals liefde met een blik een aanraking iets dat je opvalt in een jezelfstemeen vraag stellen daarmee begint verzet en dan die vraag aan een ander stellen Remco Campert

Volg ons op Facebook en Instagram Voor berichten en beelden vanuit de locaties en de activiteiten voor de bewoners wijzen wij u graag nog eens op onze facebookpagina van de SWZP. Als u deze wilt volgen blijft u wekelijks op de hoogte van de wetenswaardigheden en kunt u genieten van de leuke foto’s die worden gedeeld.

4

organisatieonzeuitNieuws

Verbouwing De Tien Gemeenten mag er zijn!Stand van zaken bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg

ven genoemde bestuursverslag 2021 wat op de site van de SWZP staat, is ook een jaarverslag van de cliëntenraden opgenomen.Gastvrijheid op de wijkpleinen In dit blad wordt een toelichting gegeven op de activiteiten die worden ontwikkeld om de gastvrije zorg en het welbevinden van onze bewoners en ook de bezoekers uit de wijk en de aanleunwoningen te vergroten. Wat zijn de wensen en hoe kunnen we hier beter aan tegemoet komen. Hiervoor zal Tante Co worden ingezet. Financiën 2021 We zijn blij dat we over het vorig jaar een positief resultaat in de financiën van de SWZP kunnen laten zien, een beperkt resultaat, maar voldoende om te laten zien dat we langzaam op orde komen in het evenwicht tussen kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Voor het bestuursverslag en de financiële overzichten en verantwoording verwijzen we naar de internet site van de SWZP, www.swzp.nl waarop de rapportage is gepubliceerd.

Nieuw lid Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is formeel het hoogste orgaan van de stichting, Deze raad ziet toe op en toetst het bestuur van de stichting. Ook van de Raad van Toezicht is een eigen verslag opgenomen in het bestuursverslag van het jaardocument 2021 dat hierboven genoemd is. Vanwege het vertrek van één van de leden, Frans Sier die aan zijn termijn van 8 jaar (de maximale duur) is gekomen, is een nieuwe toezichthouder geworven. Uit de 15 kandidaten zijn twee mensen gekozen die op termijn zullen toetreden. Per 1 mei treedt mw. Yildiz van den Akker toe tot de raad, zij volgt Frans op in de auditcommissie financiën. Later dit jaar zal Johan Laan toetreden. Nieuwe leden voor de cliëntenraden Er komen verschillende wisselingen in de cliëntenraden aan, bij De Rusthoeve is Wil Reinders gestopt vanwege gezondheidsredenen en bij De Tien Gemeenten is Ed Agema overleden. We zoeken dus nieuwe leden voor de cliëntenraden. In het hierboPreZo kwaliteits certificaat In april hebben we weer een externe audit gehad voor onze kwaliteitszorg. Door middel van interviews met zorgmedewerkers en MT leden is getoetst of onze verpleegzorg en thuiszorg aan de afgesproken landelijke kwaliteitsnormen voldoet. Dat was het geval. Natuurlijk zijn er ook altijd weer verbeterpunten.

Voorjaarsgesprek zorgkantoor Half maart heeft het MT samen met een delegatie van de Clientenraad gesproken met de inkoper en kwaliteitsmedewerker van het zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea. We hebben ons kwaliteitsplan voor de verpleegzorg in 2022 besproken en bijgepraat over de plannen voor de toekomst. De locatie De Tien Gemeenten is verder bezocht, we hebben de plannen voor zorg met behandeling op de 1e etage Hoornselaan, team Flora besproken en daar goedkeuring voor gekregen. Daarnaast hebben we de bouwplannen voor de kop van de Hoornselaan en de stand van zaken daarvan Verbouwingbesproken.1e

5

etage Hoornselaan Met de aannemer de toekomstgroep zijn de plannen besproken, er is een offerte gemaakt die in twee delen zal worden uitgevoerd om de kosten en overlast te verdelen. We starten met het realiseren van een extra huiskamer op de gang, het rustig maken van vloeren en muren in verf en bekleding. En het aanpassen van een deel van de deuren zodat deze breed genoeg zijn voor bedden. Rond de zomer zal dit uitgevoerd worden, de druk op de aannemer is erg hoog. Tuin van De Rusthoeve In de zomer zal gefaseerd de tuin van De Rusthoeve geschikt worden gemaakt voor de bewoners. Ondertussen zijn er aanpassing aan de paden en beplanting gewenst voor de bewoners met verpleegzorg. De tuin zal veilig worden gemaakt in het kader van ons plan om ook in De Rusthoeve de sloten te vervangen door tags. Daarmee kan er meer persoonlijke bescherming en veiligheid worden geboden aan bewoners in de mate dat dit in de persoonsgerichte zorg ook Waardigheidkan. en Trots – Terug naar de VorigBedoelingjaar zomer zijn we gestart met dit kwaliteitsverbeterplan met steun van het ministerie van VWS voor de verpleegzorg. Binnen de SWZP hebben we de titel van het plan Terug naar de Bedoeling genoemd. Waarbij we ten doel hadden om onze basisafspraken over zorgplannen, overleg met de mantelzorg, persoonsgerichte zorg en welbevinden voor de bewoners goed op orde te brengen. Daarvoor zijn de locatie overleggen ingericht, de kwaliteitsverpleegkundigen extra ondersteund en de coaches ook goed aangesloInten.de maand mei worden via interviews de doelen geëvalueerd en in de zomer wordt de eindevaluatie besproken. Er blijft genoeg te doen, de zorg wordt steeds zwaarder dat is een opgave en een uitdaging voor onze medewerkers.

6 Hallo, ik ben tante Co

Tante Co geeft u als bewoner regie terug over uw leven De vragen die gesteld worden via Tante Co kunnen over van alles gaan, wat voor alle bewoners belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse dingen zoals welzijn, eten & drinken, activiteiten of de lokale leefomgeving. Juist hierdoor blijft Tante Co het hele jaar door actueel en aantrekkelijk voor alle gebruikers, cliënten, medewerkers en levert waardevolle informatie op om onze activiteiten nog beter op uw wensen af te stemmen.

Met Tante Co kan er snel en makkelijk geleerd worden wat er speelt onder de bewoners. Het helpt medewerkers bij het maken van de juiste keuzes in hun werk. Daarbij ervaren bewoners meer inspraak door Tante Co. Tante Co geeft bewoners de regie terug over hun leven Fun en Feedback; Tante Co nodigt alle bewoners en zijn zijn/haar gasten uit om regelmatig terug te komen, door de afwisseling Uw stem doet er toe

Tante Co is een interactieve innovatie voor de zorg. Het is een prachtig middel, eenvoudig te plaatsen, waarbij de mening van onze bezoekers, cliënten en bewoners op een leuke en eenvoudige manier mogelijk wordt gemaakt. Daar leren wij weer van en kunnen nog meer voldoen aan uw wensen. Het uiteindelijke doel van Tante Co is nog meer op uw wensen in het restaurant en uw welzijn in te kunnen gaan.

Co?TanteisWie Uw stem is onze zorg. Kleine vragen met grote impact!

7 van feedback met vermaak als beloning -Het is simpel en makkelijk te gebruiken door bewoners, medewerkers -Zeer laagdrempelig en visueel -Tante Co zorgt voor gespreksonderwerpen tussen bewoners onderling en met medewerkers Waarom is deze activiteit zo belangrijk voor de SWZP? De SWZP stelt de bewoner (cliënt) centraal, en willen we daarom ieder moment weten of u tevreden bent over onze diensten. Naast de dagelijkse activiteiten georganiseerd door welzijn, zijn we overtuigd dat Tante Co een leuke alternatieve activiteit voor de bewoners kan bieden. Tante Co heeft een grote aantrekkingskracht, omdat deze niet alleen vragen stelt maar tevens de mogelijkheid biedt om spelletjes te spelen. Wij horen graag wat u er van vindt.

Inspiratiesessies Onder het motto “je bent nooit te oud om te leren” houden we inspiratiesessies in samenwerking met onze partners (leveranciers) die de keukenbrigade ondersteunt in de verdere ontwikkeling van het leveren van kwalitatief hoogwaardige zelfbereide maaltijden. Hier zijn we als stichting dan ook bijzonder trots op. Dit gaat u ook terugzien op de wijze hoe de maaltijden geproduceerd en gepresenteerd gaan worden. De eerste inspiratiesessie die voor dit jaar gehouden werd is een feit en had als thema vlees. Op locatie werd deze verzorgd door een gespecialiseerde slager Leon Boer namens Meat Street, waarbij de keukenbrigade niet enkel een presentatie mocht ontvangen over het verhaal van

missie1keukenassistenten,3koks,5

8

Op weg naar Gastvrije zorg is de zorg voor de innerlijke mens voor de keukenbrigade haar hoogste prioriteit geworden. Een meer gevarieerd aanbod van smakelijke, voedzame en hoogwaardige zelfbereide maaltijden met aandacht voor presentatie en de wensen van de individuele gast

Goede zorg proef je!

En toch heeft de keukencrew zichzelf de belofte gedaan dat het nog beter kan, gewoon omdat het kan. Kwaliteit boven prijs Kwalitatief hoogwaardige maaltijden betekent niet direct dat deze onbetaalbaar hoeven te zijn. Door het calculeren van de maaltijdcomponenten weten we niet alleen wat de maaltijd aan inkoop kost maar ook welke voedingsstoffen de maaltijdcomponenten rijk zijn. Deze werkwijze is voor de keukencrew nieuw maar geeft een schat aan informatie dat onder andere nodig is om een constante kwaliteit te kunnen leveren en waarborgen. Een ander bijkomend voordeel van werken op receptuur is het tegengaan van voedselverspilling wat direct leidt tot een besparing en tevens helpt om de impact op het milieu te verlagen.

Wie is wie? Graag stel ik de keukenbrigade aan u voor, onze koks Angelo Felomina (45), Evelyn Olthof (47), Jelle Meij (58), Marcel Luft (56), Patrick Baker (46) en de keukenassistenten Anja Knap (64), Eddy Venselaar (29) en Monique van der Linden (54). Met een schat aan ervaring koken de koks nog dagelijks verse maaltijden voor zowel de interne als externe bewoners die wonen in en rondom de locaties De Rusthoeve en De Tien Gemeenten. Elke dag opnieuw de uitdaging om smakelijke maaltijden te produceren in eigen keuken die voldoen aan alle wensen van onze gasten. Maar zoals het spreekwoordelijke gezegde luidt: “Er is nog nooit een kok gevonden die koken kan naar alle monden”

9

vlees maar ook zelf konden experimenteren met vlees. Vlees is en blijft een belangrijk onderdeel van de maaltijd en dat zal u ook gaan terugzien op uw bord als u bij ons in één van de restaurants komt eten. Naast het feit dat vlees een belangrijke leverancier is van eiwitten is deze (mits goed bereid) ook gewoon lekker.

Bistro avond(en) Binnenkort keren de welbekende Bistro (zaterdag) avonden weer terug op de locaties De Rusthoeve en De Tien Gemeenten. Naast het dagmenu bent u ook in de gelegenheid om te mogen genieten van onder andere een voorafje met carpaccio, heerlijke malse biefstuk, varkenshaas of kipdijsaté. Nodig vooral uw familie of vrienden uit om gezellig te komen dineren in één van onze restaurants en laat u opnieuw verrassen door onze enthousiaste keukencrew.

Onlangs werd ik door een vrouw van 93 uitgenodigd voor haar uitvaart. Ze zei, “wil je me komen uitzwaaien wanneer ik mijn vaantje strijk?” Ik ken veel uitdrukkingen voor sterven, maar deze kende ik nog niet. Mijn vaantje strijken. Deze manier van zeggen ontroert mij. Dat woord vaantje heeft iets bescheidens en kwetsbaars. Het is gewoon één van de vele vlaggetjes die er wapperen. Maar het is wel haar vaantje. En het heeft vrolijk gewapperd en droevig gehangen in weer en wind. De zon heeft het gebleekt, de regen heeft het gewassen, stormwinden hebben er rafels in geslagen. Het wappert nog steeds, hoog en fier in de mast. Haar vaantje, het teken dat ze leeft, dat zij er is, uniek in haar bestaan. En dan dat strijken. Daar klinkt waardigheid en regie in door. Zij is degene die haar vaantje strijkt met de nodige eerbied voor wie ze was en is. Deze mevrouw is op haar manier eigenlijk al bezig met het strijken van haar vaantje. Er is, buiten haar hoge leeftijd, nog niets wat er op wijst dat zij binnenkort zal sterven. Toch bereidt zij zich voor. Zij vertelt van haar leven. Loopt alles en iedereen na. Haalt herinneringen op met een glimlach en met een traan. Noemt iedereen op die vandaag belangrijk voor haar is. Verwondert zich over de liefde die zij ontvangt. Al pratend sluit zij vrede met de fase van het leven waar ze nu in is gekomen. Een fase waarin zij steeds afhankelijker wordt van de zorg van anderen. Dat vindt ze heel moeilijk, maar ze kiest ervoor om zich eraan over te geven. Zij heeft ook geen idee hoe lang dit zal duren. Maar ze doorloopt liefdevol haar leven. Ruimt op, maakt schoon, vouwt op en bergt het voorzichtig weg. Het is haar vaantje, haar leven. En dit leven is haar liefdevolle zorg meer dan waard. Ik heb grote bewondering voor hoe deze mevrouw omgaat met het sterven dat komt. Ze stelt zichzelf heel bewust de vraag wie zij graag bij haar uitvaart zou willen hebben. En dan vraagt zij zich af of er in de relatie nog iets is wat dit in de weg zou kunnen staan. Zo zoekt zij vrede en verbondenheid met de mensen die haar na aan het hart liggen. Ik heb hier grote bewondering voor, omdat ik weet hoe moeilijk dit kan zijn. Er is zoveel wat ons in de weg kan staan om het weer goed te maken met hen van wie wij verwijderd zijn geraakt: trots, schaamte, angst, boosheid. Want er zijn dingen gebeurt of gedaan die niet goed te praten zijn.

Niet om er in te blijven, maar om er mee aan de slag te gaan. En wie weet komt er zo ruimte om het toch weer goed te maken met mensen die je eigenlijk heel graag dicht bij je wil hebben. Soms komt het niet goed. Niet alles laat zich goed maken. Dat is een intens verwoordPastoraal

Wanneer iets je dwars zit

Wij kunnen diep gekwetst zijn of een ander diep gekwetst hebben. Met die pijn en onvrede leven we soms al jaren. Daar stappen we niet zomaar aan voorbij. Of we denken: dat komt nog wel een keer. Maar wat te doen als de dood voor de deur staat? De dood is zo verschrikkelijk definitief en onherroepelijk. Wat doe je dan met de pijn? Met de boosheid? Met de dingen die je niet lekker zitten tussen jou en die ander? De ongemakkelijke vraag is: hoe wil je leven in de dagen die je nog gegeven Dezijn?weg naar vrede is geen gemakkelijke weg. Zoals elke weg begint ook deze weg met een eerste stap. Die stap is: voor jezelf erkennen dat iets je niet lekker zit, dat er iets is wat knaagt, wat pijn doet, waar je verdriet over hebt. Dat onder ogen komen.

10

en gaan van deze weg helpt het om met iemand te praten die goed naar je luistert. Iemand die zonder oordeel is en geen ander belang heeft dan er gewoon voor je te zijn. Dat kan iemand zijn die je kent en vertrouwt. Dat kan ook een geestelijk verzorger zijn. Zolang het je maar helpt bij het liefdevol doorlopen van je leven: opruimen, schoonmaken, opvouwen en voorzichtig wegbergen. Het is jouw leven. En jouw leven is die liefdevolle zorg meer dan waard Gerrit Riemer

11

EuropaHeelInOndertussen

drietig gegeven in ons bestaan. Hoe ga je daar dan mee om? Wat doe je met dat verdriet? Ook dat mag je onder ogen komen en ruimte geven. Huilen om wat stuk is en Inschrijnt.hetzoeken

12

Zwemles: zo ven, was toch een uitdaging.

nog?jeWeet

Knellende badmutsen, onverwarmde zwembaden en schreeuwende badjuffen. Zwemles was niet altijd even leuk. Maar je leerde wel zwemmen – en hoe. We nemen je terug in de tijd met deze herinneringen aan zwemles

Oefenen op een bankje

Voordat je het water in mocht, moest je eerst oefenen op een harde, houten bank. Je begon met het leren van de schoolslag. Daar lag je dan op je buik, met z’n alle op een rijtje. Zo goed mogelijk probeerde je te luisteren naar je badmeester, want het was verschrikkelijk oncomfortabel. Wanneer je de techniek goed snapte, mocht je het water in. Dit liet je je niet voor een tweede keer zeggen. Plons! Drijven deed je met kurken en planken Waarschijnlijk keek je enorm op tegen je eerste zwemles. Hoe was het mogelijk om te blijven drijven? Gelukkig waren hier verschillende hulpmiddelen voor. Zo kreeg je een houten plank met daarin twee gaten om je vast te houden, of je moest het doen met een paar kurken om je middel. De badmeester stond aan de kant te kijken of je kon blijven drijven. Wanneer je naar de bodem zonk, moest je eerst leren drijven. Je trappelde zo hard als je kon, maar dat mocht niet baten. Met je hoofd boven water blij-

De verschrikkelijke of geweldige zwemleraar Je zwemleraar was fantastisch of verschrikkelijk. Dat was ook niet heel gek, want vroeger hoefde je niet heel goed te zijn met kinderen. Er werd totaal niet gekeken naar je pedagogische vaardigheden.

Zo kwam het regelmatig voor dat je badmeester je aan je enkels vastpakte en je in het water duwde. Met buikpijn ging je elke keer heen. Arm schaapje. De haak of stok van de zwemleraar De haak of stok van de zwemleraar is echt

ging dat vroeger

13

iets van vroeger. Als je niet durfde te zwemmen, werd je hardhandig het water ingeduwd met een stok. Een paar jaar later werd al snel de haak geïntroduceerd. Deze stak de zwemleraar onder je lichaam, zodat je niet verdronk. Die punt kreeg je ook wel eens in je nek. Deze technieken worden gelukkig niet meer toegepast. Wij snappen wel een beetje waarom. Buiten zwemmen Weer of geen weer, wanneer je zwemschool alleen een buitenbad had, zwom je altijd buiten. Rillend van de kou wachtte je op instructies. Met blauwe lippen van de kou zwom je in het water, terwijl je ouders toe stonden te kijken in dikke winterjassen. Als je nog meer pech had, zwom je in een bad vol eenden en kroos. Wanneer deze helse les eindelijk af was, fietste je zo snel mogelijk naar huis om het een beetje warm te krijgen. De badmuts Vroeger was het verplicht om met een badmuts te zwemmen. Daarom had iedereen een witte, rubberen badmuts op. Het bandje onder je kin maakte het af. Wanneer hij dan eindelijk af mocht, twijfelde je of je nou blij moest zijn of niet. Want die badmuts met ribbels deed toch pijn als je hem afdeed.

14

Op 4 mei hangen wij overal in Nederland de vlag halfstok. Er zijn toespraken op De Dam en de Last Post wordt gespeeld. De twee minuten stilte en het Wilhelmus dat klinkt, zorgen bij veel mensen voor een brok in hun keel. Er worden kransen gelegd en schoolkinderen leggen bloemen. Met elkaar herdenken we. Voor veel mensen zijn het waardevolle momenten. Herdenken is een typisch menselijke eigenschap. Je zet de tijd even stil, gaat even niet verder. Je kijkt terug op wat geweest is. Sommige gebeurtenissen zijn dan ‘als gisteren’, zo precies kunnen we ze weer voor de geest halen. In allerlei culturen hebben mensen door de eeuwen heen vormen bedacht, om stil te staan bij

verbondenheidinHerdenken

Tochgebeurtenissen.droevigedoethetnietallemensen goed en is het niet voor iedereen vanzelfsprekend om de gebeurtenissen uit de oorlogsjaren te herdenken. Er zijn ook mensen, voor wie de tijd rond die 4e mei een heel moeilijke tijd is, een tijd die ze het liefst zouden willen overslaan. Soms ook is de actualiteit van bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne te veel voor mensen omdat dat herinnert aan de ervaring van je zelf in de tweede wereldoorlog of in Indië bijvoorbeeld. Op 4 mei is er weer de Nationale Herdenking. We “allengedenken:–burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties”. Zo staat het vermeld in Het “Memorandum” , de officiële tekst van het comité 4 en 5 mei. De schrik en de angst als de Duitsers in Amsterdam toch nog beginnen te schieten op de feestende menigte. Het verdriet dat blijft om een vader die de dood vond toen hij probeerde de vrijheid te verdedigen. De hoop die moest worden opgegeven dat een man of zoon ooit nog terug zou keren. En op dit moment de beelden en de geluiden van de oorlog in Oekraïne, zo dichtbij. Wat kunnen ze veel los maken bij iemand die zelf de oorlog heeft meegemaakt. Herinneringen. Ze zijn voor iedereen heel verschillend. Sommigen bewaren ze in stilte, leren er mee leven, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Anderen vertellen steeds maar weer over alles wat ze meemaakten. Ze maken gedichten of ze leggen Struikelstenen, zoals die bij De Rusthoeve ter herinnering aan Jeanette Elizabeth Herinneringen.Heigmans.Voor ieder van ons hebben ze een andere betekenis. Aan oude en aan jonge mensen. Om te weten wat het betekent om vrij te zijn.

En laten we ook vieren, de vlag in top, onze vrijheid op 5 mei, omdat we weten hoe weinig vanzelfsprekend ze is en hoe kostbaar.Oekraïne, zo dichtbij. Wat kunnen ze veel los maken

15

jaar100KoertvanTonMeneer

Op 27 februari is onze Ton van Koert 100 jaar geworden. Een grote wens van de heer van Koert. Dit was hem ooit verteld door een waarzegster en dit moest natuurlijk uitkomen. Al maanden keken we er naar uit en bereidden we de heer van Koert er op voor, samen hebben we de versiering gekocht om de woning, inclusief zijn appartement feestelijk te versieHetren. was nog even spannend of de burgemeester zou komen daar de corona maatregelen nog roet in het eten zouden kunnen gooien. Maar net op het laatste moment werden de maatregelen opgeheven en kon de burgemeester komen. Het feestje werd gehouden in het praathuis.

De accordeonist verzorgde een gezellige melodie. Ook was de pers in groten getale aanwezig, de heer van Koert voelde zich echt speciaal. Het was een zeer feestelijke dag, voor de jarige zelf, voor de familie en voor de medebewoners. Er werd de hele dag door gezongen, taart gegeten en hapjes gesnoept. Werkelijk een dag om niet te vergeten.

PrikbordDepaasbrunchwasweer gezellig en lekker16 gekkerWerelddropdag,hetmoetnietworden!Ze zeggen dat ik hetverdiend heb... Heerlijk wandelen naar de Kaasmarkt

Bezoek en like onzefacebookpagina! Lekker in de tuin werken voor de lente- en zomerbeurt 17 De herdenking was weer een indrukwekkendebijeenkomst weerfotograafDeinactievooronsar-chief

18 Activiteiten Programma van onze locaties De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en Heel Europa Op spelleninstuifgezelligedonderdagen:alle met van alles te doen 14.30 (consumptiesuur voor eigen rekening) maandag t/m vrijdag: bewegen 1e ronde 10.45-11.15 2e ronde 11.45-12.15 Locatie De Rusthoeve in ‘de LocatiePopulier’DeTien Gemeenten in ‘de LocatieVijver’Heel Europa op de woningen julijuniMei,

19 Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen socialekleur,geaardheid,ongeachthuids-cultureleofachtergrond. In de middagen vindt er op alle locaties een wisselend programma plaats met onder andere: Houd•Optredens•Bingo•Muziek•Spelleninstuif•Hobbyclub•Bloemschikken•Vivaldiclub•WandelclubopverzoekEnzovoortshiervoordeposters op de locaties in de gaten Voor vragen of opmerkingen over de activiteiten kunt u terecht bij het Uitburo! maandag t/m. vrijdag 09.30 – 10.30 uur 16.30 – 17.30 uur

20

Wij van team Centrum zijn erg blij met ons nieuwe kantoor. Wij zijn op deze manier nog centraler gestationeerd tussen onze aanleunappartementen waar wij zorg verlenen. De verhuizing ging soepel en binnen een dag zaten wij al helemaal geïnstalleerd in ons nieuwe kantoor aan de Populierenstraat. Onze dank gaat uit naar iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! Met vriendelijke groeten, Thuiszorgteam Centrum Wij van team Orchidee zijn naar de andere kant van de Rusthoeve verhuisd. En wij zijn hier heel erg blij mee. Wij hebben nu meer ruimte voor onze geliefde kook en bak activiteiten. En wij zijn veel meer verbonden met de prachtige binnentuin die de Rusthoeve rijk is. Door de grote openslaande deuren kunnen wij makkelijk binnen met buiten verbinden. Vriendelijke groet, Team Orchidee.

Verhuizingen

De Orchidee en Thuiszorgteam Centrum zijn verhuisd!

21 De Tuinexpress: Zomer

Een groene groet van uw tuinman Nico Er is weer veel gebeurd in de tuinen deze zomer, zo is de entree van De Tien Gemeenten helemaal vernieuwd. Naast het grote toegangspad is de oude beplanting eruit gehaald, de beplanting was helemaal geruïneerd door de verbouwing en plaatsing van de lift. We hebben nieuwe beplantingsvakken gemaakt met onder andere: rozen, hortensia’s en vlinderstruiken. Voor de afwisseling staat er een Magnoliastruik, een Sering en Amelanchier. Vooral de Magnolia is één van mijn favorieten, de Magnolia’s in de binnentuin van De Rusthoeve stonden dit voorjaar weer prachtig in Ookbloei!bij De Rusthoeve is er het één en ander veranderd. Het terras bij de Orchidee is opnieuw bestraat, zodat de mensen hier weer lekker en veilig buiten kunnen zitten. De kippentuin en de vlindertuin worden gerenoveerd, hier zijn de eerste werkzaamheden al voor gestart, het is de bedoeling dat deze tuin toegankelijker wordt voor de bewoners, zodat de mensen er lekker door kunnen wandelen en kunnen genieten van alle bloeiende planten in de tuin. De bloembakken staan weer vol met violen en éénjarigen en het gras is weer diverse keren gemaaid. Als we bezig zijn met grasmaaien dan zeggen de mensen vaak: tuinman het ruikt weer lekker! Vers gemaaid gras geeft altijd een bepaalde geur van de sappen die vrij Kortomkomen. er is weer veel gebeurd, geniet lekker van de tuin deze zomer. Magnolia

Rabarber GoudsbloemkruideenengroenteEen

De een vindt het heerlijk en de ander gruwelt er van, een ding is zeker: Gezond is het absoluut. Rabarber, al 5000 jaar bekend, in het begin voornamelijk gebruikt als geneesmiddel. De wortels van de rabarber kunnen giftig zijn en daar ga je behoorlijk van overgeven. In 1600 werd ontdekt dat de stelen ook gegeten kunnen worden zonder hier ziek van te worden. Hoewel dit al in 1600 ontdekt werd is de teelt van rabarber in Nederland pas vanaf omstreeks 1900 populairder geworden. De rode bladstelen kunnen gegeten worden, deze worden vaak in stukken van twee centimeter gesneden en in een klein beetje water gekookt. Wanneer ze helemaal uit elkaar vallen is de rabarber klaar om gegeten te worden. Deze kan koud of warm gegeten worden. Rabarber wordt regelmatig gebruikt als dessert in een taart of dergelijke. Het is wel zo dat hoe later in het seizoen hoe zuurder de rabarber is. Rabarber bevat veel zuren en heeft dus veel suiker en honing nodig om lekker te zijn als een moes of in een lekkere veelzeonzegoedRabarberbertaart.rabar-isvoorbottenbevattencalcium en vitamine K. Het kan ook bijdragen aan een goede spijsvertering door de vele vezels. Hiernaast kan het ook bijdragen aan een lagere cholesterol, en bevat het weinig calorieën. Dus de volgende keer dat rabarber op het menu staat zien we niet meer alleen de grote bladeren met rode stelen maar een gezonde groente die veel goeds kan doen voor ons lichaam.

22

De zomer staat weer voor de deur. De zon schijnt weer lekker, er wordt weer gebarbecued, kinderen spelen op straat.

Wat hier erg goed tegen helpt is een calendula-zalf of tinctuur. De meeste mensen kennen het of hebben er van gehoord. Calendula Officinalis is de Latijnse benaming voor de goudsbloem.

In de zomer gebeuren vaak kleine ongelukjes, een verbranding aan de BBQ, of fornuis, een geschaafde knie of elleboog.

Deze prachtige geel/oranje bloem staat in de kruidengeneeskunde als het eerste EHBO kruid. Hij heeft een bloedzuiverende werking en is goed voor schaafplekken en wondjes. Bij zweertjes in de mond of wanneer u last heeft van keelpijn kan spoelen of gorgelen met afgekoelde goudsbloem thee ontstekingsremmend werken. In de keuken kunnen deze bloemen gebruikt worden om uw gerechten mee op te fleuren. Mocht u nog een plekje vrij hebben in de tuin of op het balkon, strooi dan wat goudsbloemzaad, het is een kleurrijke, dankbare en zeer bruikbare bloem die de hele zomer doorbloeit.

Moederdag is een feestdag die wordt gevierd ter ere van het moederschap en de invloed die moeders hebben op de samenMoederdagleving. wordt meestal in maart, april of mei gevierd. Dit verschilt echter per land. In grote delen van de wereld, waaronder Nederland, valt Moederdag op de tweede zondag in mei. In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het verwennen van moeder. Ze krijgt veelal ontbijt op bed en cadeaus. Van huishoudelijke taken wordt ze vrijgesteld. Soms hebben de jongere kinderen op school of op het kinderdagverblijf cadeaus gemaakt. Oorsprong Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de moderne Moederdag. Populair gesteld vindt Moederdag of Moedertjesdag zijn oorsprong in het oude of antieke Griekenland. Daar werden niet zozeer de gewone moeders in het zonnetje gezet, maar werd Rhea, de moeder der goden, geëerd. In Nederland begon de traditie rond 1925. Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders, waarbij het vaderschap en het belang van vaders voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen wordt gevierd. In Nederland wordt Vaderdag gevierd op de derde zondag in juni. Het feest komt voort uit de voorafgaande MoederNaarGeschiedenisdag.verluidt is Vaderdag in 1909 geïntroduceerd door mevrouw Sonora Smart Dodd, uit de staat Washington, waarbij zij haar vader, William Jackson Smart, wilde eren. Hij was een veteraan uit de Amerikaanse Burgeroorlog, die weduwnaar was geworden, nadat zijn vrouw in het kraambed bij de geboorte van hun zesde kind gestorven was. Toen zijn dochter volwassen geworden was, wilde ze de kracht en het doorzettingsvermogen van haar vader onder de aandacht brengen. In Nederland wordt vanaf 1937 Vaderdag gevierd.

23

Moederdag/vaderdag

“Positief, levenslustig en veerkrachtig tot het laatst.” Deze tekst staat op de rouwkaart van Johannes, Willibrordus de Boer, Jan. Zijn familie schrijft: “Onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve (schoon)vader.” De heer De Boer op 6 januari 2022 overleden. De familie schrijft verder: “Wij zijn de medewerkers van SWZP dankbaar voor hun goede zorgen voor onze (schoon) vader en Maarten, Karin en Atie voor hun huiselijkheid in De Poelman.”

memoriamIn Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is niet te vergeten..” Ward Bruyninckx” In dit “In Memoriam” gedenken we de bewoners, cliënten en andere betrokkenen van de Stichting, die ons lief waren en die in de voorbije maanden zijn overleden. Deze woorden van Toon Hermans staan op de rouwkaart van Nel Schoehuis. Zij is op 6 januari 2022 gestorven. “Ik houd graag de regie in handen. Het is goed Dezezo.” uitspraak van Truus Stander – Rozemeijer staat op haar rouwkaart. Zij is op 10 januari overleden.

Op 15 januari 2022 is Pieter Hendrik Oppelaar gestorven. Zijn familie schrijft: “Dankbaar dat hij nu zijn rust gevonden heeft geven wij u kennis van het overlijden van onze vader, schoonvader en opa.” “Je brengt je leven door met afscheid nemen van degenen die vertrekken, tot je afscheid neemt van degenen die blijven.

24 Een“Lief,glimlach van liefde Een traan van gemis Omdat het zonder Jo’tje Nooit meer hetzelfde is.”

De familie schrijft verder: “Veel dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar Team Geel, van De Tien Gemeenten, die haar zo liefdevol hebben verzorgd.”

Hij“Stilmocht gaan Het is goed Hij mag rusten Maar voor ons Een gemis Nu alles Stil Geworden is”

“Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een Enbeetje.alle beetjes die je stierf, ‘t is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat Maarmoe.op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.”

Deze tekst staat op de rouwkaart van Willem Schulting. Hij is op 12 januari 2022 overleden. Zijn familie schrijft: “Hij was er klaar voor.” “Nooit klagend nooit vragend haar lasten in stilte dragend. Haar handen hebben voor ons gewerkt, haar hart heeft voor ons geklopt, haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.”

Deze woorden staan op de rouwkaart van Jo Stravers-Kools. Zij is op 23 december 2021 gestorven.Haar familie schrijft: “Met groot verdriet in ons hart hebben wij onze liefste mam en oma Jo moeten laten Lievegaan. mam, lieve oma Jo, we houden van je, wat zullen we je missen, je was zo lief voor ons Haarallemaal.”familieschrijft ook: “Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van de thuiszorg voor de liefdevolle verzorging. Mam waardeerde dat enorm.”

Deze woorden staan op de rouwkaart van Egbertdina Jantina Oudshoorn-Bruinenberg, Diny. Zij is op 13 januari 2022 gestorven. Haar familie schrijft:“Dankbaarheid wint het van de droefheid, door alles wat zij voor ons heeft betekend. Lang hebben wij haar in ons midden gehad en van haar mogen genieten. In liefde gedenken wij mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma.”

Deze tekst staat op de rouwkaart van Leendert Jan Brouwer de Koning, Leen. Hij is op 21 januari 2022 overleden. Zijn familie schrijft: “Onze lieve en zorgzame vader, schoonvader en opa is op 85-jarige leeftijd overleden. Wij zijn dankbaar dat wij zo lang het leven met hem hebben mogen delen.”

Achtenzeventig“Carla, lentes geleden geboren, vormde je Simons vervulde droom.

Ook staat er: “Wij zijn alle medewerkers van De Rusthoeve zeer dankbaar voor de liefdevolle “Karaktervolverzorging.” en energiek”

Deze woorden van Geertruida Catharina van der Erf, Truus, staan geschreven op het bericht van haar overlijden op 31 januari 2022.

25

Na een liefdevol leven, van weinig nemen en veel geven, vormen jullie straks weer een eenheid bij de boom...”

Deze woorden van Annie Rossenaar-Stam staan te lezen op haar rouwkaart. Haar familie “Rustigschrijft: in ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en oma-oma.”

“Rose is de liefde Geel is de haat Groen is de hope Grijs is het kwaad Blauw is de ZwartWitHartstochtigtrouweisroodisdeonschuldisdedood”

“De Heer is mijn herder, Mij zal niets ontbreken.”

Deze woorden staan geschreven op de rouwkaart van Annie Louter-Versluis. Zij is op 17 januari 2022 overleden. Haar familie schrijft: “Zachtjes uit het leven gegleden, mijn lieve moeder, mijn maatje en onze oma.”

Mevrouw Rossenaar is op 5 februari 2022 gestorven. Haar familie schrijft verder: “Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging van team ‘t Hart van De Tien Gemeenten.”

Zo schrijft de familie nu hun lieve moeder, schoonmoeder en oma er niet meer is.

Carolina Antonia Slagt–Demmers is gestorven op 8 februari 2022. De medewerkers van Zorg en wonen worden hartelijk bedankt voor hun warme en goede zorg. “Lieve Papa, Beetje bij beetje moesten wij je verlaten, we konden uiteindelijk niet meer met je praten. De blik, die stilte, dat deed vaak zeer. De vader van vroeger was je niet meer. Eindelijk ben je bij mama.”

Dat schrijft haar familie op de rouwkaart van Georgine Vink Busman. Mevrouw Vink is op 31 januari 2022 overleden. Haar familie schrijft ook: “Wij zijn de medewerkers van De Tien Gemeenten in Purmerend bijzonder dankbaar voor alle aandacht en de goede zorg.”

Deze woorden schrijft de familie op de rouwkaart van Theo van der Schaaf. Hij is op 10 februari 2022 gestorven. Zijn familie schrijft “Verdrietigook:om het afscheid, maar dankbaar voor de liefde die hij ons al die jaren heeft gegeven, laten wij u weten dat in alle rust is overleden onze lieve vader en opa."

De familie dankt op de rouwkaart de medewerkers van Team Lelie voor de liefdevolle verzorging. “Als ik dood ben, wees niet verdrietig Neem een toastje brie en een glaasje wijn. Ik wil niet in een vaasje op de schoorsteenmantel Maarstaan,een stukje van het kerkhof zijn.”

“Kijk naar me uit in de regenboog hoog in de Kijkluchtnaar me uit als de zon weer op gaat en de hele wereld nieuw is Hou dan van me op jullie manier Zoals ik van jullie gehouden heb.”

De familie schrijft ook: “Wij willen de medewerkers en de vrijwilligers van De Tien Gemeenten bedanken voor de liefdevolle verzorging van Leen.”

Haar familie schrijft: “Intens verdrietig, maar met diep respect voor de wilskracht die zij had ondanks haar ziekte nog zo lang bij ons te blijven, delen wij u mede dat rustig is ingeslapen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.”

Deze woorden van Gre zelf staan te lezen op haar rouwkaart. Gre Van Vuure – Hofma is gestorven op 23 januari 2022. Haar familie schrijft: “Na een gelukkig leven is thuis rustig overleden mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.”

Deze tekst staat op de rouwkaart van Catharina Maria Strijdhorst-Kat, Riet. Zij is op 17 februari 2022 gestorven. Haar familie “Zoalsschrijft:mahet

“Langzaam vervagen herinneringen gleden gedachten weg en nam je afscheid van ons. Nu nemen wij afscheid van jou.”

“Bloemen vol dartelende vlinders en wind die zachtjes ruist door de bomen. Ik zie mijn bloementuin en weet de tijd van rust is gekomen.”

Deze woorden staan op de rouwkaart van Henk Knijn, overleden op 20 februari 2022. De familie schrijft: “Na alle fijne jaren is een einde gekomen aan het leven van mijn lieve man en maatje, onze trotse vader, opa en mijn super-opa.”

Deze woorden staan op de rouwkaart van Ronald Boer. Hij is op 10 maart 2022 overleden. Zijn familie schrijft: “Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn dit samen voor je te mogen doen. Afgelopen donderdag is overleden mijn lieve Ronald, onze zorgzame vader en opa Detrein.”familie spreekt haar dank uit naar alle medewerkers van Woonzorglocatie Heel Europa Purmerend voor de liefdevolle verzorging van Ronald.

“Kijk naar me uit in de regenboog hoog in de lucht. Als de zon weer opkomt en de hele wereld nieuw is. Kijk dan naar me uit en houd van mij, zoals ik van jullie gehouden heb.”

Deze tekst staat op de rouwkaart van Jen Raatsie-Voerman. Haar familie schrijft: “Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid dat wij haar zo lang mochten behouden, geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma op 28 februari 2022.”

26

graag wilde zo is het gegaan, omringd door haar dierbaren is zij in haar vertrouwde omgeving overleden.”

“Afscheid van een leven, Dat is alle herinneringen naar boven laten komen Dat is overdenken hoe het was, wat er was Wat fijn was, wat moeilijk was Afscheid nemen is even stil staan, is even stil zijn Omdat een periode voorbij is Omdat een leven voorbij is Omdat het leven weer verder gaat.”

Expositie

De familie spreekt op de kaart haar dank uit naar de liefdevolle verzorging door team Lelie.

“Zullen we eens samen op pad?” En zo is het Zorgcirkel-fotografieclubje een feit geWijworden.zijnacht vrouwen die werken bij de Zorgcirkel of er gewerkt hebben: Joke Kleijn, Linda Nolet, Nicole de Reus, Natasja Mulder, Linda Jonker, Yvonne Mol, Anneke Beumer en Ellen van Eck. We hebben een besloten facebookgroep om elkaar feedback te kunnen geven, een WhatsApp groep om fotografieafspraken te maken en we gebruiken onze eigen sociale media om de resultaten zoveel mogelijk met anderen te delen. Laten zien wat we gefotografeerd hebben, waar we met elkaar geweest zijn en welke onderwerpen ons aanspreken, vinden we leuk. De voorkeuren zijn zeer divers: straatfotografie, sportfotografie, macro, concertfoto’s, zwart-wit, portretten en de natuur, eigenlijk kan alles voorbijkomen. En daarnaast hebben we natuurlijk de beide (ex)collega’s in de fotogroep, die altijd klaarstaan om bij allerlei gedenkwaardige momenten binnen de Zorgcirkel de foto’s en de fotoboeken te verzorgen. Onze hunker naar exposeren en showen werd beantwoord toen we drie jaar geleden voor het eerst de kans kregen om te gaan ‘hangen’ in de gang van Novawhere. Daarna hield het niet meer op, Torenerf, het Jaap van Praag en de Viervorst volgden en nu hangen onze foto’s dit jaar zelfs voor het eerst buiten de Zorgcirkel. In het exposeren hebben we een geheel eigen stijl ontwikkeld. Elk van ons bepaalt zelf het onderwerp van de foto, maar de lijsten en de manier van ophangen is altijd hetzelfde. Voor menigeen zijn misschien de, in een rechte lijn opgehangen zwarte lijsten met daarin altijd weer verrassende foto’s, herkenbaar. De foto’s hangen in de gang op de begane grond van De Rusthoeve, in de maanden april en mei. U bent van harte welkom om ze te komen bekijken.

Zorgcirkels exposeren in De Rusthoeve

Wat ooit begon als een collegiale samenwerking, groeide uit tot een vriendengroepje met een gemeenschappelijke hobby. Fotografie! Zo’n pakweg vijf jaar geleden kwamen de gesprekken over dit onderwerp tijdens de lunches en de koffiekwartiertjes op gang. “Welke camera heb jij, wat fotografeer je het liefst, hoe doe jij dat met de sluitertijden en het diafragma, kan jij mij dat leren?”

27

28 HetKLANTSERVICEPUNTklantservicepuntis te bereiken op Ditwaardeerd.doeneenSWZP.rondomvanteDitFONDSvertrouwenspersoon@swzp.nl06-21397442kers.wenspersoonMiriamVERTROUWENSPERSOONaangesloten.commissieFacit,uerklachtenformulier.tiewebsitemetofgensdienstverlening.hetWijKLACHTENREGELINGteGerrieOUDERENMISHANDELINGCONTACTPERSOON439vanIederetenknelpuntenzoalssociaal-juridischeVoorSOCIALEreikbaarviageestelijkGerrieGEESTELIJKE0299-412345.VERZORGINGvanderMeerisonzeverzorger.Zijisbe-0299-424451.RAADSLIEDENhulpeninformatieoverzaken,uitkeringen,consumen-eninkomen.werkdagbereikbaar9tot11.30uurop0299–279.vanderMeer,bereikenvia0299-424451.hechtengrotewaardeaanbiedenvangoedezorgenMochtuer-eenklachtoverhebbenniettevredenzijnkuntuditonsbespreken.Oponzeishiermeerinforma-overtevindeninclusiefhetIndienwijsamennietuitkomenkunteenklachtindienenbijeenexterneklachten-waarbijSWZPisSmitisonsvertrou-voormedewer-ZijistebereikenopofVOORWELZIJNfondsiserominitiatievenfinancierendiehetwelzijnouderenbevordertinenonzelocatiesvanMochtuoverwegenfinanciëleschenkingtedanwordtditzeerge-ismogelijkop het bankrekeningnummer : NL 94 RABO 0123 280 028 te name van ‘Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rusthoeve’. Voor meer informatie over de historie en de doelstelling van de Vereniging van Diaconieën, het vriendenfonds van de SWZP en eventuele bestedingssuggesties kunt u contact opnemenmet Wim van ’t Veer te bereiken via 0299-412345. CENTRALE CLIENTENRAAD Theo Neep (voorzitter) Jan vanOfdonderdagWerkdagen:a.bonenkamp@zorgstem.nlE-mail:Telefoon:Annetteopnemen.ninggebodenklachtCliëntenmeewaarsingenonderzocht,kan,zij.gangspuntdiegelennietgangspuntDeWZDVERTROUWENSPERSOONPeterHenkRedderingWolfKoomennieuwewetheeftalsuit-datzorgverlenerszomaareenopnamere-ofzorgmogenbiedendecliëntnietwenst.Uit-ishierbij:nee,ten-Alleenalshetnietandersenallealternatievenzijnmogenerbeslis-genomenwordendecliënthetzelfnieteensis.meteenvraagofoverdeonvrijwilligezorgofondersteu-kunnencontactmetmijBonenkamp0636524915Maandagt/mviahetalgemenenummerZorgstem: 088 678 1000 SWZPinformatieAlgemene

DeKAPPERKniphaven, gevestigd op de begane grond, is open van woensdag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16 uur. Voor afsprakuntken u bellen naar 0299 –396 298. U bent ook welkom zonder ClupRUIMTENafspraak.CLUPWelzijnheeft diverse ruimten in Heel Europa die u kunt huren. Meer informatie en reserveren via 0299 – 480 630. GRAND CAFÉ Het Grand Café op de begane grond is dagelijks open van maandag t/m vrijdag: 11.00 tot 22.00 uur zaterdag en zondag: 15.00 -21.00 uur Ze zijn bereikbaar op 0299 – 459 451.

29

HetBLOEMISTClusius College heeft een bloemist op de begane grond; de Groenshop. In verband met de Coronamaatregelen zijn de openingstijden nog niet duidelijk; houd de mededelingen in de gaten.

29

informatieVaste EuropaHeel

DeCLIËNTENRAADcliëntenraadbestaat uit: Jan Reddering (voorzitter) Map Anepool, Mia Westdorp, Jelle de Jong, Ed Agema, Joop DeFYSIOTHERAPIEToorenburg.fysiotherapiewordt georganiseerd door ‘Fysiotherapie Julianastraat’,

RESTAURANT DE VIJVER Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299–424 451. VanWINKELmaandag tot en met vrijdag open van 10 tot 12 u. U kunt ook met pin betalen en extra contant geld pinnen. Voor de zaterdag kunt u aan de receptie via de gastvrouw/ heer vragen om dewinkel te openen tussen 10-12 uur. Bereikbaar op 0299–480 020.

DE OntmoetingscentrumDAGERAAD voor mensen met een beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers. Maandag tot en met vrijdag geopend van 9:00 tot 17:00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. 0299-454061Telefoonnummer:Mailadres : daDagbestedingTUINKAMERgeraad@swzp.nlvoor mensen met een vorm van dementie, somatische- en/ of psychiatrische problemen. Maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00. Voor meer informatie kunt u contactopnemen. Telefoonnummer: 0299-454069 Mailadres: HetUITBUROTuinkamer@swzp.nlUitburoiservoor alle activiteiten en verenigingen die binnen SWZP georganiseerd Hetworden.iseen combinatie van een bibliotheek/spelotheek en een activiteitenbureau en informaHettiepunt.Uitburo is geopend van 9:30 tot 10:30 en van 16:30 tot 17:30. Op deze tijden bent u als dewerkervanfamilielid,vrijwilliger(wijk)bewoner,enme-hartewelkom.

Julianastraat 6, 1441 EP, Purmerend. T:0299OpPEDICURE423462maandag en woensdag is er een pedicure. Die bevindt zich in de gang naast de patio richting de huiswinkel. Afspraken: 06-22906528 of 0299–643 669 DeFITNESSfitnessruimte is op de tweede etage aan de Poelmanstraat. Voor meer informatie over de fitness en bewegen kunt u contact opnemen met de receptie van De Tien OpenKAPSALONGemeenten.MIXAvandinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 14 uur. Bereikbaar op 0299 - 480012. OpBIBLIOTHEEKdemaandagochtenden, om de 14 dagen (even weken). GemeentenTienDeinformatieVaste 30

RusthoeveDeinformatieVaste RESTAURANT DE POPULIER/WIJKPLEIN CENTRUM EN VoorGORSinformatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299-412340. DE DagbestedingORCHIDEEvoor mensen met een vorm van dementie, somatische- en/ of psychiatrische problemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00 dagvanDeLINNENKAMERBereikbaarin10:00IedereWINKELkom.medewerkerner,tijdenvanvanHetmatiepunt.activiteitenbureaubibliotheek/spelotheekHetworden.binnentiviteitenHetUITBUROorchidee@swzp.nl0299-412343Telefoonnummer:Mailadres:Uitburoiservooralleac-enverenigingendieSWZPgeorganiseerdiseencombinatievaneeneneeneninfor-Uitburoisgeopend9:30tot10:30en16:30tot17:30.Opdezebentuals(wijk)bewo-familielid,vrijwilligerenvanhartewel-werkdagopenvantot15:00uur.TevindenhetrestaurantdePopulier.via0299-412340.linnenkamerisgeopendmaandagtotenmetvrij-van9:00tot13:00. OpBIBLIOTHEEKwoensdag om de 14 dagen, in restaurant De Populier, van 10.30 tot 11.45 uur. DeFYSIOTHERAPEUTfysiotherapiewordt georganiseerd door ‘Fysiotherapie Julianastraat’ , Julianastraat 6, 1441 EP, Purmerend. Telefoon: DeCLIËNTENRAAD0299-423462.cliëntenraadbestaat uit: Truus Jaarsveld, Wil Reinders, Theo Neep (voorzitter), Henk Wolf, Peter Komen, Sabrina KAPSALONBrekelmans TRIX Geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 10 uur. Bel voor afspraken: 0299 412 379. 31

32

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.