Thuis 21.3

Page 1

THUIS

HE T HUISBL AD VOOR BEWONERS EN CLIËNTEN VAN DE TIEN GEMEENTEN HEEL EUROPA EN DE RUSTHOEVE N O 2 2 , AU G U ST U S , S E P T E M B E R , O K TO B E R 2 0 2 1

In dit nummer Behandelteam krijgt steeds meer vorm Verbouwing De Tien Gemeenten bijna klaar Herdenkingen coronaperioden Bijzonder gebaar Vrienden voor Purmerend Vrijwilliger in het zonnetje Brief aan de Purmerendse politiek


THUIS is het nieuwsblad voor (wijk) bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten, en Heel Europa no 22- augustus, september, oktober 2021 Inhoud: Nieuws van de organisatie Verbouwing De Tien Gemeenten Waardigheid en trots op locatie Herdenkingen coronaperiode Troost en hoop Pastoraal woord Vrijwilliger in het zonnetje Vrijwilligersnieuws Bijzonder gebaar van de vrienden voor Purmerend Dagbesteding September herfstmaand Prikbord activiteitenagenda’s De Tuinexpress Brief samenwerkende zorginstellingen In memoriam basisregels corona Algemene informatie

3 4 6 5 6 8 9 10 11 12 16 14 16 19 21 24 25 28

Bij de voorplaat: Woef, woef, wat zijn wij een knap stel, Mevrouw Vendrig en ik! Redactieadres

Wolthuissingel 1, 1441 DN Purmerend E-mail communicatie@swzp.nl THUIS is een uitgave van Stichting Wonen en Zorg Purmerend en verschijnt 4 x per jaar Redactie: Sharon Heijman, Cynthia Lenior, Gabrielle van der Linden, Wim van ’t Veer, Frida de Vries, Desirée Verver, Xasandra Wichers. Vormgeving en productie: Fred Smalhout, www.facecommunicatie.com

Kijk ook eens op de site van de SWZP: www.swzp.nl of volg ons ook op Facebook, LinkedIn en Instagram. facebook.com/wonenenzorgpurmerend’

purmerendTP PTthuiszorg

2

Hi, ho, haringhappen met dank aan de Vrienden voor Purmerend

Voorwoord

De zomer ligt al weer voor een groot deel achter ons. Het was een rommelige tijd, verbouwingen op de locaties, veel rommel en overlast, en niet te vergeten bij komen van alle corona stress, de discussie over mondkapjes en ga zo maar door. Hopelijk houden we het samen onder controle. Langzaam zijn deze zomer de activiteiten toch weer gestart ook voor de mensen in de aanleunwoningen en in de buurt. Alleen voor De Tien Gemeenten ging dat nog niet vanwege de verbouwing van het restaurant. We gaan op vakantie in eigen huis, in eigen land, blijven nog steeds voorzichtig doen, want het virus is niet weg. Maar nu iedereen gevaccineerd is, geeft dat wel veel meer rust en veiligheid. Gelukkig maar. Deze periode dit najaar zullen we ook de speciale corona herdenkingen houden met de mantelzorgers en de familie van de mensen die zijn overleden aan corona de afgelopen tijd. In De Rusthoeve en De Tien Gemeenten zullen we dat met een bijeenkomst en een soort monument van herdenken in de binnentuin en patio doen. In Heel Europa maken we een gedenkplek in de beide toegangshallen. De werkgroep zal u hiervoor uitnodigen en informeren. We hopen nooit meer een dergelijke pandemie te hoeven ervaren, waarbij we zo werden overvallen en geen goede maatregelen hadden voor veiligheid en gezondheid. Daarom wensen we elkaar het goede voor de komende tijd en veel lees en kijk plezier in dit nummer van ons Thuisblad. Ik sluit af met een prachtig zomers gedicht van Hans Bouma.


HET BEHANDELTEAM VAN SWZP KRIJGT STEEDS MEER VORM, MAAR WAT HOUDT EEN BEHANDELTEAM EIGENLIJK IN?

Een behandelteam bestaat uit verschillende disciplines. Ons behandelteam is nog volop in ontwikkeling en we kijken hoe wij het meest efficiënt ingezet kunnen worden. Een behandelteam houdt zich bezig met problemen die op de groepswoningen aanwezig zijn of zijn ontstaan. Samen met alle betrokkenen van de bewoner(s) en de bewoner(s) wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen voor de problemen. Door samenwerking met alle disciplines, de specialisten op de werkvloer, de bewoner(s) en betrokkenen kunnen er verschillende doelen en acties worden uitgezet om het probleem te verminderen of weg te nemen. Samen kijken we wat de meest passende en meest optimale zorg is voor de bewoner(s). Specialist ouderengeneeskunde (SOG) Annemieke Glas Verpleegkundig specialist (VS) - Anja Wagenaar Psychodiagnostisch medewerker Rianne Lieben

Gedicht

O God, waarmee Gij mij niet verrast – licht op het water, handen vol strelend licht, bomen zachtmoedig ruisend in de wind, een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij. O God, geprezen zijt Gij om de geur van lavendel, de tederheid van een beginnende schemering, de warmte van een paard, openhartige bloemen zomaar op mijn weg – traktaties van U, blijken van uw genegenheid. Als ík niet van geluk mag spreken. - Hans Bouma

Ergotherapeut - Marcella Durkstra Huisarts - Roos Daan Huisarts - Roland van Ardenne Fysiotherapeut - Fysiotherapie Julianastraat Bewegingsagoog - Marloes Springer

EVEN VOORSTELLEN ANJA WAGENAAR, VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

Anja Wagenaar is getrouwd en moeder van vier pubers van 19-17 en 15 (tweeling). Zij woont in Obdam. Anja heeft na haar HBO-V opleiding vanaf 1993 in diverse functies en werkvelden gewerkt, waaronder wijkzorg, psychiatrie, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en het ziekenhuis. In 2011 zocht zij meer verdieping en is zij de opleiding gaan volgen voor verpleegkundig specialist (VS) bij zorgorganisatie Wilgaerden. Samen met collega’s van haar discipline heeft zij de functie neergezet en werkt zij inmiddels een aantal jaar als regiebehandelaar op diverse locaties met- en zonder behandeling. Anja houdt van pionieren en ontwikkelen en ziet het verder vormgeven van het behandelteam voor SWZP als een nieuwe uitdaging. Anja is binnen de SWZP gestart op 1 juni jl. en gaat ons behandelteam versterken. In de functie van regiebehandelaar komt zij van maandag t/m. donderdag op onze woongroepen met behandeling werken. 3


Verbouwing De Tien Gemeenten bijna klaar Ondertussen is de verbouwing in De Tien Gemeenten bijna klaar. De nieuwe lift is geplaatst, de toegang is uitgebouwd en opgeknapt, de vloeren zijn aangepakt, er is geschilderd en er is een plafond in het restaurant geplaatst. Het podium en de balie zijn vervangen en er is meer ruimte gemaakt voor rolstoelen en andere hulpmiddelen voor onze bewoners, cliënten en bezoekers.

4


5


Waardigheid en Trots op locatie

Waardigheid en trots...

In juni zijn we na een periode van voorbereiding van de aanvraag en het opstellen van een plan van aanpak, toegelaten tot een ondersteuningsprogramma voor de verpleeghuiszorg van het ministerie van VWS: “Waardigheid en Trots op Locatie”.

6

Daar zijn we blij mee. Want zonder extra kosten kunnen we ons voordeel doen van de ondersteuning van twee ervaren projectbegeleiders voor het verbeteren van onze zorg en de organisatie van de SWZP. Marjolein Lotsy en Jolanda van den Berg zullen daarvoor aansluiten bij het MT de ondersteunende taken en de locatie overleggen en regiegroepen die we hebben ingericht. Met als doel om met de beschikbare mensen onze zorg nog beter te maken, gericht op persoonsgericht werken in de teams, de afspraken over het zorgplan met de familie, de inzet van de behandelaars. Het omgaan en opbouwen van de zorg vanwege de steeds groeiende behoefte aan verpleeghuiszorg. Dat komt omdat mensen steeds langer zelfstandig blijven wonen met thuiszorg in hun eigen woning en pas bij zware zorgvragen voor een plek in huis wonen met zorg en behandeling in aanmerking komen. Daar moeten wij de goede persoonsgerichte en menslievende zorg bie-

den aan onze bewoners om hen ondanks alle lichamelijke en geestelijk problemen zoveel mogelijk welbevinden te bieden voor deze laatste periode in het leven.


Herdenking Coronaperiode In de vorige editie van dit blad schreven we over de stenen, die overal in onze huizen een plek kregen. Die stenen hebben we met elkaar versierd; collega's, vrijwilligers, bewoners en familie. Voor iedereen was er een steen. Er verschenen teksten op en tekeningen, namen en spreuken; datgene wat we kwijt wilden over de afgelopen Coronaperiode. Gedenkstenen, als troost voor wat we met elkaar hebben meegemaakt. Nu deze periode grotendeels achter ons ligt, is het tijd om met elkaar terug te blikken. Dit willen we doen met iedereen die door deze periode werd geraakt. De stenen zullen we daarbij naar een vaste plek brengen in de tuin of de patio, bij een waterornament dat ter plekke wordt onthuld. Ter plekke is er nog gelegenheid om een steen te beschrijven dan wel neer te leggen. We hopen dat zoveel mogelijk medewerkers, bewoners en nabestaanden meedoen! Zo creëren we met elkaar een blijvend monument, opdat wij deze periode nooit vergeten. Naast dit stenenritueel zal er een toespraak, live muziek en een gedicht klinken en er is gelegenheid voor medewerkers, bewoners en nabestaanden om te delen hoe zij de afgelopen periode hebben beleefd. Maar vooral is er volop gelegenheid om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten en uit te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje. Herdenkingshart In De Rusthoeve hebben de bewoners met de collega’s van Welzijn een groot hart gemaakt om de bewoners die aan Covid zijn overleden, te herdenken. Om op deze manier ook hun verdriet hierover te kunnen delen. Vier middagen is men hier mee bezig geweest, ondertussen kwamen er verhalen over deze bewoners los. Het waren middagen met een lach en een traan. Het hart hangt in restaurant De Populier en zal daarnaast ook gebruikt worden bij de herdenkingsbijeenkomst in september a.s.

De herdenking in De Rusthoeve zal plaatsvinden op: Dinsdag 14 september, van 14:30 - 16:30 uur De herdenking in De Tien Gemeenten zal plaatsvinden op: Donderdag 16 september, van 14:30 - 16:30 uur Over de herdenking in Heel Europa wordt nog verder nagedacht. Van harte welkom bij alle herdenkingen, we hopen elkaar daar te ontmoeten!

7


Pastoraal woord

Verbondenheid Op een onbewoond eiland, net als Robinson Crusoe. Lijkt u het wat? Helemaal alleen. U heeft met niemand iets te maken. Lekker helemaal doen waar u zelf zin in heeft. Palmbomen wuiven in de wind, golfjes spoelen aan op het hagelwitte strand. Het zonnetje schijnt helder aan een blauwe lucht. En te midden van dit prachtige tafereel zit u. Onder een boom, met een koel glaasje in de hand. Het lonkt misschien wel, vooral nu het zomer is. Het prikkelt de fantasie. Hoe zou u leven? Wat zou u doen op een dag, waarop u met niemand rekening hoeft te houden? Want dat is toch de ultieme droom, leven zoals ú dat wilt! Maar... is dat nu wel zo fijn en nastrevenswaardig; alleen zijn? In de Coronaperiode die achter ons ligt, waren we misschien regelmatig en lang alleen. Afgesloten zijn van anderen, van reuring, van gezelligheid. Dat viel helemaal niet mee... En dat is ook helemaal niet zo gek. Want, vanaf het moment dat je geboren bent, ben je samen! Je bent verbonden. Met veel mensen en zo met de hele wereld. Je doet er toe, voor elkaar. Je maakt deel uit van het grote geheel, zoals we dat zo mooi zeggen. 'Toen Ramses Shaffy, zoon van een Egyptische vader en een Poolse moeder, zijn Nederlands paspoort kreeg, was hij diep ontroerd. Onafhankelijk levensgenieter als hij was, zei hij, met tranen in de ogen: 'ik hoor er écht bij.' ' (Berkvens Stevelinck & Alblas, 2010, p. 43). Dat zoiets simpels eigenlijk, zoveel bij een mens teweeg kan brengen. Erbij 8

horen, erbij mógen horen, is zó'n wezenlijk gevoel. Je kunt je - te midden van verschillen en diversiteit - verbonden voelen met een ander. En de ander ook het gevoel geven, dat hij of zij erbij hoort. Wat heerlijk dat het nu, na zo'n lange poos, weer kan: samenzijn, ontmoeten, met elkaar uitwisselen en zo het leven delen. Maar, we zijn niet meer compleet. We missen mensen om mee uit te wisselen. Op de gangen, op de groepen. We zijn in korte tijd veel geliefde bewoners verloren. Daarom gaan we in september herdenken. En leggen we allemaal een steen. Vanuit verbondenheid met hen die we missen. Want zij blijven erbij horen. En vanuit verbondenheid met hen die zijn gebleven. Omdat we niet op ons eigen eilandje zitten, maar deel uitmaken van elkaar. En omdat we elkaar, in de afgelopen tijd, maar ook in de tijd die voor ons ligt, niet los willen laten. Bron: Berkvens - Stevelinck, C. & Alblas, A. (2010). Catechismus van de compassie. Uit de kunst. Vught: Skandalon.


Vrijwilliger in het zonnetje Mijn naam is Christine Nessen en ik ben 69 jaar, 46 jaar getrouwd met André (70) en wij hebben 2 dochters: Sandra (43) en Brenda (40). Ook hebben wij 2 kleinkinderen: Arno (15 ) en Nika (12). In januari 2016 is mijn moeder plotseling overleden, waardoor mijn vader geestelijk snel achteruit ging. In juni 2017 is hij opgenomen in woongroep 15 in De Rusthoeve. Daar heb ik de verzorgenden en de mensen leren kennen en vond het daar zo prettig dat ik om de 2 weken op zaterdag een kookdienst draaide. In mei van 2019 is mijn vader overleden. Ik heb altijd de verzorging in gewild, dit heb ik toen aan de verzorgenden aangegeven en ik kon 2x in de week als vrijwilligster komen werken van 10.30 tot ongeveer 14.30 uur. Mijn taken zijn de ontbijtboel opruimen en daarna koffie zetten. Na de koffie de vuile was naar de linnenkamer brengen. Dan de lunch klaar maken en alles weer in de vaatwasser zetten. Als er andere hand- en spandiensten zijn doe ik dat ook, zodat de verzorging zich kan bezig houden met rapportage en de verzorging van de bewoners. Mijn man heeft in 2014 een zware hersenbloeding gekregen en is daardoor ook afhankelijk van mijn steun. Om mij wat ruimte te geven, gaat hij de laatste jaren 3 dagen per week naar de dagopvang. Hij heeft in het begin nog wel vrijwilligerswerk in De Tien Gemeenten (de Tuinkamer) gedaan, maar dat werd te zwaar voor hem. Nu deze dagen voor mij ‘vrij’ waren, vond ik het een fijne oplossing dat ik nu 3x per week op de woongroep kan werken. In mijn vrije tijd ben ik ook nog bewoners contact in de flat waar ik woon. Vroeger

deed ik daar de administratie, maar dat wordt steeds uitgebreider en ingewikkelder met alle regels waar we ons aan moeten houden. Verder maak ik het clubblad van de BMW Club Nederland. Daar zijn wij al vele jaren lid van en hebben mooie reizen gemaakt met de motor. Helaas kan dat nu niet meer, maar dan gaan we met de auto mee wanneer er clubreizen zijn, zowel in Nederland als het buitenland. Reizen is mij door mijn ouders met de paplepel ingegoten. Zij reisden de hele wereld over en nu proberen wij dat ook te doen. We gaan graag met de camper weg of maken een cruise naar verre oorden met de Holland Amerika Lijn. Dat is heel ontspannend en je nog wat van de wereld. Ik hoop nog vele jaren als vrijwilligster op woongroep 15 te mogen en kunnen blijven werken! Groet, Christine 9


Vrijwilligersnieuws

Ons werd gevraagd om iets te schrijven over de vrijwilligers bij onze Stichting. En dat doen we graag! Want dan kunnen we van de gelegenheid gebruik maken om ze allemaal nog eens hartelijk te bedanken voor alles wat ze voor ons (bewoners en medewerkers) doen. Want dat is heel veel! Hieronder een kleine greep uit alles wat er gebeurt: - maaltijden rondbrengen in de wijk - helpen bij activiteiten zoals bingo, bloemschikken, enzovoort - wandelen, fietsen - helpen bij het ontbijt op de groepswoningen - assisteren bij de kerkdiensten - boeken uitlenen bij de bibliotheek - enzovoort, - enzovoort, - enzovoort! Alle vrijwilligers zijn voor ons even belangrijk, of iemand nu een dagdeel in de week, 1x in de maand of vaker komt. Een ieder doet wat hij of zij kan en heeft hier eigen redenen voor: mensen helpen, zelf meer onder de mensen zijn, Nederlandse taal verbeteren, enzovoort. Maar wat die redenen ook zijn; wij zijn er bij gebaat! Een heleboel dingen zouden wij niet of nauwelijks kunnen doen zonder de vrijwilligers. Zij zijn de kers op de taart! En dus zijn we heel erg blij met ze…… Het is fijn dat ze, na lange tijd, weer aan de slag kunnen. Ook al gaat dat wat verspreid in de tijd. Het is heerlijk om de vertrouwde gezichten weer te zien, de verhalen van iedereen weer te horen. Want naast de taken, brengen de vrijwilligers ook de reuring en verhalen mee. En die hebben we gemist. In de coronatijd hebben een aantal vrijwilligers ook elders dingen gezocht om wat te doen. Bijvoorbeeld op de kleinkinderen passen. Want ja, als je gewend bent om bezig te zijn, dan is ruim een jaar niets kunnen/mogen doen wel erg lang. Dan kriebelt het toch weer. En soms bevalt dat zo goed, dat zij afscheid van ons hebben genomen. Dat is jammer voor ons, maar ook heel begrijpelijk. En we kunnen hen dan ook alleen maar bedanken met hun inzet tot nu toe! Dat heeft tot gevolg dat er ook wat vacatures zijn. Mocht u iemand in uw omgeving hebben die het wel wat lijkt om vrijwilliger te worden bij onze Stichting, laat hem/haar dan vooral contact met ons opnemen. Dan gaan we graag in gesprek om te kijken of we iets passends kunnen vinden. Dat kan via de mail: vrijwillers@swzp.nl. Frida de Vries Yvonne van Osch

10


Bijzonder gebaar van de Vrienden voor Purmerend voor zorgmedewerkers: een feestdiner Geachte heer Van ’t Veer, Onze stichting Vrienden voor Purmerend richt zich al een paar jaar met veel enthousiasme op het ondersteunen van de wat meer kwetsbare inwoners van Purmerend en de Beemster. Voorafgaand aan Corona organiseerden wij evenementen om hen niet alleen een mooie dag te bieden, maar ook om hen ‘in contact te brengen’. Uiteraard zullen wij deze handschoen weer oppakken op het moment dat de Corona-maatregelen (verder) worden versoepeld. Er is echter voldoende aanleiding om één keer een andere groep in de spotlights te zetten. Wat ons betreft is dat het zorgpersoneel, voor zover zij aan de bedden hebben gestaan/of nog staan om Corona-patiënten te verzorgen. Voor hen organiseren wij met veel plezier een tweetal feestelijke diners onder het motto: ‘Purmerend ontmaskert de zorg’. Gewoon om een keer uitgebreid en op onze manier ‘dank je wel’ te kunnen zeggen. Wat bieden wij uw medewerkers aan? • • • •

Een geheel verzorgd feestelijk diner voor ongeveer 300 zorgverleners (Purmerend en de Beemster) op 29 september en 6 oktober 2021 (circa 150 deelnemers per avond). Locatie Markthal, Koemarkt te Purmerend. Vervoer van en naar de werklocatie. Naast een puik programma, een op voorhand vastgesteld menu met als hoofdgerecht vis.

Deze avonden worden mede mogelijk gemaakt door een groot aantal zeer betrokken sponsors uit onze regio De betreffende medewerkers kunnen zich, vanaf heden tot 15 augustus 2021, aanmelden voor een van beide avonden via https://stichtingvriendenvoorpurmerend.nl/ontmasker-de-zorg. Na 15 augustus zullen wij dan het toegangsbewijs aan hen toesturen. Wij gaan ervan uit dat de Corona-maatregelen tegen die tijd zullen zijn versoepeld en ook dat al onze gasten zijn ingeënt. Alle alsdan mogelijk geldende maatregelen zullen wij vanzelfsprekend strikt toepassen. Uiteraard zullen wij de nodige aandacht besteden aan de veiligheid van uw medewerkers. Met vriendelijke groet, Jeroen Riemeijer Secretaris Stichting Vrienden voor Purmerend

11


Dagbesteding in de Orchidee, de Tuinkamer en de Dageraad 12

ood Gijs de D

Over De Orchidee

rig d n e V s u u Tr

Over De Tuinkamer

Kunt u de dagbesteding in drie woorden omschrijven? • De ochtendgroet: ik word vriendelijk welkom geheten door het personeel en deelnemers. • Gezelligheid: Saamhorig zijn met elkander en dat we elkaar helpen. • De lunch: Het is altijd smakelijk, er wordt goed voor ons gezorgd en we eten met zijn allen aan tafel.

Mw Truus Vendrig komt al geruime tijd bij dagbesteding de Tuinkamer. Kunt u de dagbesteding in 3 woorden omschrijven? Daar vraag je me wat. Dan zou ik zeggen • Fantastisch! • Goed eten en drinken • Leuke spelletjes

Ik ga iedere dag hier weg met een goed gevoel, dan heb ik weer een fijne dag gehad. De dag is goed voor mij geweest en het breekt de week. De tafels en stoelen zeggen niets tegen mij als ik thuiskom.

Wat vindt u het fijnste om te doen bij de dagbesteding? Ik houd van spelletjes, vooral rummicub, sjoelen en denkspelletjes. En het contact met andere mensen vind ik ook fijn.

Wat maakt het dat u graag naar de dagbesteding komt? Wat maakt het dat u zo graag naar de Ik vind het hier altijd erg gezellig, thuis ben dagbesteding komt? je ook maar alleen. De sociale contacten en de gesprekken die we samen voeren. De activiteiten die we Waarom zou u de dagbesteding aanragezamenlijk doen en waarbij ook onze hulp den bij kennissen en of bekenden? nodig is. We bespreken de krant en het We hebben een gezellige groep en hoe weer. We zingen en koken samen. Verder meer mensen met elkaar praten en dingen doen we ook nog leuke andere activiteiten. doen, hoe leuker het is.

Waarom zou u de dagbesteding aanraden bij kennissen of bekenden? Als ik iemand tegenkom die toe is aan een dagbesteding raad ik het zeker aan. Wat vindt u het fijnste om te doen bij de dagbesteding? Alles waarbij onze hulp nodig is. Zingen, koken en nog alle andere leuke activiteiten.


September, herfstmaand

han o B s e i l e Ann Over De Dageraad

Kunt u de dagbesteding in 3 woorden omschrijven? • Gezellig, • leerzaam, • veilig Wat maakt het dat u graag naar de dagbesteding komt? De aanwezig mensen voelen als vrienden. Ik geniet van de gezelligheid en alle spelletjes Waarom zou u de dagbesteding aanraden bij kennissen en of bekenden? Omdat je thuis niet de prikkels krijgt die je op de Dageraad wel krijgt, daardoor blijf ik actief met mijn hersenen Wat vindt u het fijnste om te doen bij de dagbesteding? De spelletjes met de andere deelnemers en de heerlijke wandelingen.

September is de 9e maand van het jaar. De herfst begint officieel op 21 september. Dit heeft te maken met de stand van de zon. Op die datum staat de zon namelijk weer op de evenaar, terwijl hij in de zomer een 'reis' van de evenaar naar de zogenaamde Kreeftskeerkring op het noordelijk halfrond, meer informatie hierover in eerste bron. Aan het einde van de zomer is de zon weer 'teruggereisd' naar de evenaar, en dat betekent dus minder directe zonneschijn in het noorden, omdat Nederland op het noordelijk halfrond ligt. Meteorologisch (weerkundig) wordt het begin van de maand al als het begin van de herfst gezien, omdat de zon dan dus al redelijk richting de herfstperiode gaat. September heeft als bijnaam 'herfstmaand' gewoon omdat het in deze maand herfst wordt. Zo heet maart ook wel 'lentemaand', juni ook wel zomermaand en december ook wel wintermaand. September wordt niet qua weer als 'herfstachtig' beschouwd. Je kunt nog hele mooie nazomerdagen hebben en echt herfstweer (veel regen en wind) zul je niet vaak tegenkomen. In de herfst wordt het weer tijd voor overheerlijke typische herfstgerechten, denk bijvoorbeeld aan gerechten met champignons, pompoen en natuurlijk stoofpeertjes. Maak eens een wandeling door de natuur en geniet de verandering van de bomen, het opkomen van paddenstoelen en het knisperen van de gevallen bladeren.

13


d r o b k Pri

Bezoek en like onze facebookpagina!

Wij hielden van oranje....

Bloemschikken, altijd een schot in de roos...

14

Heerlijk in de tuin temidden van de wilde bloemen


In De Rusthoeve blijven de foto’s van Loek Londo hangen t/m. augustus

Lunchen en bewegen in de tuin van De Rusthoeve

Hoera, de eerste busrit na coronatijd

Ooit van bonbondag gehoord? Hij bestaat! 15


augustus, september, oktober

Activiteitenkalender De Tien Gemeenten Op het moment van plannen (half juli) is het door de maatregelen omtrent corona en de verbouwing voor ons niet mogelijk om activiteiten te organiseren zoals u van ons gewend bent. Te zijner tijd bekijken wij hoe de bijzondere dagen in deze periode met u gevierd kunnen worden. Houdt u hiervoor de posters in de gaten. Voor vragen of opmerkingen over de activiteiten kunt u terecht bij het Uitburo! Het Uitburo is geopend van maandag t/m. vrijdag op de volgende tijden: 09.30 – 10.30 uur 16.30 – 17.30 uur het Uitburo zit in de gang, richting de linnenkamer!

Activiteiten in Het Trefpunt (Poelmanflat) maandag dinsdag woensdag donderdag

vrijdag

koffieochtend 10.00 – 11.00 uur klaverjassen 14.00 – 16.30 uur sjoelen 14.00 – 16.30 uur koffieochtend 10.00 – 11.00 uur gym 14.00 – 15.00 uur yoga 09.45 - 10.45 uur kaarten maken 14.00 – 16.30 uur (elke 2e donderdag v.d. maand) koffieochtend 10.00 – 11.00 uur

Op alle donderdagen: gezellige

LET OP: voor gym, yoga en klaverjassen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Koffie is verkrijgbaar via een strippenkaart en losse verkoop.

spelleninstuif met van alles te doen

Wilt u meedoen aan een activiteit in de Poelmanflat? Geeft u dit dan door aan huismeester Maarten Blok; hij helpt u dan verder

14.30 uur (consumpties voor eigen rekening)

16


Vaste activiteiten in De Tien Gemeenten* Maandag 11:00 - 11:15 uur 10.30 - 11.30 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.00 uur

♥ ♥ ♥ ♥

14.30 - 16.00 uur 13.30 - 16.00 uur

♥ ♥

Dinsdag 11:00 - 11:15 uur 10.30 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 14.30 - 16.00 uur 14.30 - 16.00 uur

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Bewegen het Atelier Wandelclub Geheugenfitness Reminiscentie Groepswonen

Woensdag 10.00 - 13.30 uur 11:00 - 11:15 uur 10.30 - 11.30 uur 14.30 - 16.00 uur

♥ ♥ ♥ ♥

Kookclub Bewegen/Line Dance Bloemschikken Gespreksgroep

‘t Praathuis de Vijver de Vijver de Kantine

Donderdag 11:00 - 11.15 uur 11.00 - 12.30 uur 14.30 - 16.00 uur

♥ ♥ ♥

Bewegen tekenen/schilderen in het Atelier Gezellige spellen instuif

de Vijver ‘t Praathuis de Vijver

Vrijdag 11:00 - 11:15 uur 10.30 uur 10.30 - 11.30 uur 10.30 - 12.00 uur

♥ ♥ ♥ ♥

Bewegen Vrijdagpraatje Bloemschikken Bakken

de Vijver de Vijver de Vijver groepswonen

Zaterdag 16.30 19.00

uur uur

♥ ♥

Snackmiddag ‘Het zaterdagmiddaggevoel’

de Vijver de Vijver

Zondag 14.30 - 16.00 uur

Zaalactiviteit

de Vijver

Bewegen de Vijver Bloemschikken de Vijver Vivaldi-club ‘t Praathuis Bibliotheek HL 2 hoog (1 x per 14 dagen in de even week) Reminiscentie Intern Huiskamer teams Beauty middag (Even weken groepswoningen, oneven weken intern)

de Vijver ‘t Praathuis ‘t Praathuis

♥ graag aanmelden via het Uitburo ♥ vrije inloop activiteit ♥ vaste groepen Bingo 2e vrijdag

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht geaardheid, huidskleur, culturele of sociale achtergrond. 17


augustus, september, oktober

Vaste activiteiten in De Rusthoeve maandag 10.30 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 14.30 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur dinsdag 10.30 – 11.30 uur 11.00 – 11.15 uur 14.00 – 16.00 uur woensdag 10.30 – 11.30 uur 10.45 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 14.00 – 16.00 uur muzikale middag donderdag 10.30 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 13.45 – 15.00 uur 17.00 – 19.30 uur vrijdag 10.30 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 14.00 – 15.30 uur

♥ ♥ ♥ ♥

Atelier bewegen Vivald-club wandelclub

Bruin Café de Populier Café

♥ ♥ ♥

handwerken bewegen spel-instuif

de Populier de Populier de Populier

♥ ♥ ♥ ♥

bloemschikken de Populier bibliotheek de Populier (1x in de 14 dagen, in de oneven weken) bewegen Populier bingo of de Populier

♥ ♥ ♥ ♥

reminiscentie bewegen geheugentraining kookclub

Bruin Café de Populier Bruin Café recreatiezaal

♥ ♥ ♥

kaarten maken bewegen sjoelen/spel-instuif

de Populier de Populier de Populier

♥ graag aanmelden via het Uitburo ♥ vrije inloop activiteit Voor vragen of opmerkingen over de activiteiten kunt u terecht bij het Uitburo! Het Uitburo zit vlak bij de hoofdingang en is geopend van maandag t/m. vrijdag op de volgende tijden: 09.30 – 10.30 uur en 16.30 – 17.30 uur

Voor vragen of opmerkingen over de activiteiten kunt u terecht bij het Uitburo! Het Uitburo is geopend van maandag t/m. vrijdag op de volgende tijden: 09.30 – 10.30 uur 16.30 – 17.30 uur het Uitburo zit in de gang, tussen het klantservicepunt en de spreekkamer

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht geaardheid, huidskleur, culturele of sociale achtergrond.

18


De Tuinexpress Wildbloemenmengsels Het is een trend tegenwoordig, op veel plaatsen zie je wildbloemen de grond uit rijzen. Vaak staan ze in bermen langs de wegen, ook zie je ze op akkerranden bij de boerderijen. Het is van groot belang dat deze vorm van planten in stand wordt gehouden, vooral voor de bijen en insecten populaties is dit belangrijk, zij vinden hier hun voedsel om te overleven. Ook vogels en andere kleine dieren vinden hun plek in deze stroken, ze kunnen daar overleven en zich verder vermeerderen. In onze tuin hebben we ook een aantal plaatsen gemaakt voor wildbloemen. We hebben ze gezaaid naast het bruggetje bij De Tien Gemeenten langs het terras en bij de corridor naar de Rosa Manushof. Bij De Rusthoeve zijn ze gezaaid in de voortuin langs het toegangspad. Zo proberen we ook hier voor de bijen en insecten een goed leefklimaat te maken, ook is het voor de bewoners een mooi gezicht als er regelmatig nieuwe bloemen in bloei staan. U kunt natuurlijk al lang genieten van de éénjarigen die overal staan, let vooral op de mooie ronde roze cirkel in de voortuin bij De Rusthoeve, deze roze kleur springt er goed uit. Ook staan er veel op de balkons bij zowel De Rusthoeve als De Tien Gemeenten. Kortom er is deze tijd weer veel te zien in de tuin, geniet ervan!

Een groene groet van uw tuinman Nico 19


Over tussendeuren, fotobehang en een rode poes 20

Dit jaar was het zover dat na de coronaperikelen de tussendeuren van Heel Europa ook konden worden gebruikt. Er is een deur geplaats zodat er twee groepen aan elkaar zijn verbonden en de bewoners gebruik kunnen maken van beide groepen. In het nisje van woongroep 55 en 56 is er een fotobehang opgehangen van de Amsterdamse grachten. Bij 57 en 58 is er een mooie tuin gemaakt met een bankje erbij. De activiteiten gaan weer van start en de bewoners voegen zich samen op een van de groepen. De bewoners herkennen elkaar en ze helpen elkaar bij de activiteiten. Zo wordt er gezamenlijk gezongen, bingo gespeeld, bewogen en is er bloemschikken. De zonliefhebbers kunnen de hele dag op het balkon van de zon genieten. De zon begint aan de voorkant van het gebouw en in de middag is de zon aan de achterkant met uitzicht op de binnentuin. Zit iedereen in de zon, geen probleem, dan wordt de activiteit op het balkon gedaan. Op woongroep 55 heeft een bewoner een rode kat. Charlie de kat vindt het heerlijk om te wandelen over de twee groepen. Hij krijgt van de bewoners veel aandacht en wordt vaak geaaid.

De tussendeur....

De poes...

het Amsterdamse tafereel


Het tuintje....

De haring...

21


Brief van de samenwerkende zorginstellingen aan de fracties van Purmerend Purmerend, 29 juni 2021 Geachte fractie, De gemeenteraadverkiezingen voor de fusiegemeente Purmerend vinden in november plaats. Als zorg- en welzijnsaanbieders in de gemeente Purmerend zien wij een aantal toekomstige opgaven die wij graag met u delen. Onze inbreng voor De Beemster hebben een aantal zorgorganisaties samen met woningcorporaties u eerder al toegezonden. Daarnaast willen wij u middels deze brief aanmoedigen om in uw verkiezingsprogramma nadrukkelijk aandacht te hebben voor de zorgvragen en ontwikkelingen die ons bezig houden en reiken wij u de hand om gezamenlijk op zoek te gaan naar de mogelijkheden en kansen om het zorg- en woonlandschap van Purmerend toekomstbestendig in te richten. Toekomstig Purmerend Ons toekomstig Purmerend is een Purmerend waar elke inwoner inclusief kan meedoen in de samenleving en zijn of haar gewenste leven kan leiden. Een stad die een veilige woonomgeving biedt voor alle inwoners, met voldoende voorzieningen en geschikte woningen. Als zorgaanbieders delen wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit te realiseren voor al onze cliënten. Wij werken hier in toenemende mate in samen, de vraagstukken zijn dermate groot dat wij elkaar nodig hebben om oplossingen te realiseren. Graag nemen wij u mee in wat wij als belangrijke opgaven zien voor Purmerend. Belangrijkste opgaven voor Purmerend 1. Woningmarkt als grote opgave Wij zien dat de gemeente druk bezig is met het realiseren van nieuwe woningen en de krapte op de woningmarkt erkent. Daar wij dit als één van de grootste uitdagingen van de toekomst zien, willen wij hier toch extra aandacht vragen. Er is een ontwikkeling gaande waarbij zorg en welzijn zoveel mogelijk thuis wordt ge22

geven, aansluitend bij de sociale omgeving van inwoners/ cliënten. Samen met de vergrijzing en groeiende zorgvraag zijn er minder passende woningen voor onze doelgroepen. Er komen minder woningen vrij en de doorstroom stagneert. Dit heeft mede tot gevolg dat cliënten langer op de wachtlijst staan en in een niet passende woning verblijven. Voorbeelden hier van zijn: • Inwoners met een verstandelijke en/ of fysieke beperking die (te) lang in een instelling wonen in plaats van zelfstandig (met begeleiding). • Ouder wordende inwoners die graag in de gemeenschap blijven wonen omdat zij hier hun sociale netwerk hebben. • Bewoners met een psychiatrische beperking en tijdelijke of blijvende 24-uurs zorgvraag die graag in Purmerend willen blijven wonen omdat zij hier hun sociale netwerk hebben. Een oplossing hiervoor is om meer mogelijkheden te creëren voor sociale huurwoningen voor inwoners met een zorgvraag. Deze opgave versterkt ook de vraag naar een ander woonaanbod, zoals (geclusterde) woonvormen tussen thuis en verpleeghuis of psychiatrische kliniek 2. Zorgzame buurten Doordat zorg steeds meer zoveel mogelijk thuis wordt gegeven is ook het hebben van voorzieningen in de wijk steeds belangrijker geworden. Veel inwoners met een zorgvraag hebben behoefte aan


een kern in de wijk waarin zij terecht kunnen met lichte zorgvragen of als zij behoefte hebben aan een contactmoment met anderen buurtbewoners. Dit maakt dat mensen zich meer betrokken voelen bij de buurt en beter zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Om dit te bereiken is het essentieel dat er goede samenwerking is met de gemeente en buurtbewoners over het opzetten van deze kern. Hier wordt door de betrokken partijen inzet op gepleegd, maar dit vraagt een blijvende dialoog met alle betrokkenen. Wij denken dat bijvoorbeeld ook lokale ondernemers een rol van betekenis zouden kunnen spelen. De diversiteit van de toenemende vraag en de ontwikkelingen in de technologie, nodigen uit om in te zetten op innovatieve concepten, zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en een beroep op formele zorg wordt voorkomen. We dagen onszelf uit financiële schotten, sectorale kaders en andere hindernissen niet voorop te stellen, maar maximaal de ruimte te zoeken om knelpunten op te lossen. Ook in afstemming met wetgevers, zorgkantoren/verzekeraars en maatschappelijke organisaties. De wijze van financiering van de Wmo-zorg kan aangepast worden om de investering in en creatief gebruik van innovatieve en preventieve vormen te stimuleren, zoals de ontmoetingsplekken in de wijk. 3. Beschikbaarheid crisisplekken Vanuit de WLZ zijn crisisplekken gerealiseerd via de IBS (In Bewaring Stelling), deze voorziening is echter niet beschikbaar voor cliënten met een Wmo indicatie. Op dit moment zijn er geen voorzieningen in de gemeente om crisisplekken te realiseren voor mensen die acuut hulp nodig hebben, waardoor zij nergens naartoe kunnen. Graag denken

wij met de gemeente mee hoe wij dit probleem kunnen aanpakken. 4. Versterken inclusieve samenleving Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. De gemeente kan hierin het goede voorbeeld geven om participatie van mensen met een beperking te stimuleren door dit bijvoorbeeld ook mogelijk te maken in gemeentelijke dienst. Wat een mooi voorbeeld zou het zijn als op het gemeentehuis ruimte is voor mensen met afstand tot de arbeidsmark, zij is immers het visitekaartje van Purmerend. Een goede infrastructuur draagt ook bij aan het inclusief kunnen meedoen in de samenleving. Een groot deel van inwoners met een zorgvraag heeft geen beschikking over een eigen vervoersmiddel. Zonder openbaar vervoer zijn zij minder in staat zelfstandig hun netwerk uit te breiden. Wij vragen de gemeente hier rekening mee te houden in de plannen m.b.t. de infrastructuur en bereikbaarheid. En in de financiering van speciale vervoersvoorzieningen naar werk en dagbesteding. De fusie tussen de gemeenten Purmerend en Beemster zien wij met het volste vertrouwen tegemoet en wij hebben de hoop dat de nieuwe gemeenteraad oog blijft houden voor de diversiteit aan inwoners en hun behoeften. Zodat de nieuwe fusiegemeenten voor alle inwoners een optimale woon-, werk- en leefomgeving biedt. Uiteraard gaan wij graag met u in gesprek en zijn wij te allen tijde bereid om deze ideeën toe te lichten. Wij wensen u veel succes bij de gemeenteraadsverkiezingen!

23


In memoriam

maar niet in sombere dagen. Herinner mij, in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon.' De familie schrijft: 'Trots op wie zij was en dankbaar voor alles wat zij ons heeft meegegeven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder' “Nee, vergeten zullen wij jou niet. Wees gerust, rust maar zacht, rust in vrede. Want in stilte zul jij bloeien aan ons hart als schitterende herinnering.” naar Gerard Oostveen In dit “In Memoriam” gedenken we de bewoners, cliënten en andere betrokkenen van de Stichting die ons lief waren en die in de voorbije maanden zijn overleden. Op 5 december 2020 is Antje van Vuure Catsburg, Annie overleden. Op haar rouwkaart staan de volgende woorden:

'Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje 't is vreemd, maar dat vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan je zegt, ik ben wat moe, maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe.' - T. Hermans -

'De Heer is mijn herder Psalm 23' 'Heer Gij zijt mijn gids geweest op heel mijn levenspad' De familie schrijft: ' 'Alles gaat goed' ' is niet meer. Bedroefd laten wij weten dat na een leven vol zorg voor de ander rustig van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder' Op 5 december 2020 is ook Hinke Pietje de Vries - Feenstra, Hennie ons ontvallen. Op haar rouwkaart staan de volgende woorden:

'Herinner mij 24

Op 14 december 2020 is van ons heengegaan Albertus Maria Hooghiemstra. Jan Krijn Prins is op 27 december 2020 overleden. Maria Joanna Schouw - Duin, Rie, is op 2 januari 2021 overleden. Op haar rouwkaart lezen we: ' 'Als je zelf niet meer wilt, als je lichaam het langzaam begeeft, en als het voor jou niet meer hoeft, dan ........ is het goed zo' '. De familie schrijft: 'In haar eigen vertrouwde omgeving is kalm en vredig van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma'.

'Als ik dood ben treur dan niet, ik ben niet echt dood moet je weten. Het is mijn lichaam dat ik achterliet, dood ben ik pas als je me bent vergeten.' Deze woorden staan op de rouwkaart van Willemina Blokvoort - van Tintelen, Wil. Zij is op 22 januari 2021 overleden. De familie schrijft: 'Verdrietig om haar afscheid, maar dankbaar voor de mooie jaren die wij met haar mochten delen, geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder'

'Helaas zijn je engeltjes nu echt op Lieve opa' Deze woorden staan op de rouwkaart van William Crowlie Lyall, Bill. Hij overleed op 24 januari 2021.


“Op woensdagochtend 17 maart 2021 is in zijn slaap overleden Dirk de Bruin Dit schrijft zijn familie op de rouwkaart. En ook schrijft de familie: “We danken hierbij de liefdevolle verzorging van De Tien Gemeenten”.

“Haar wereld was wat kleiner zonder woorden toch intens Haar wereld was wat anders de wereld van...... Een prachtig mens “ Deze woorden staan op de rouwkaart van Miep Hali-Fransen. Haar familie schrijft: “We zullen je zo ontzettend missen, maar het is goed zo.” Mevrouw Hali is op 22 maart 2021 gestorven. Haar familie schrijft verder: “Heel veel dank aan de medewerkers van woongroep 58 van Heel Europa voor de goede zorg aan Miep. Jullie zijn fantastisch!” Op 26 maart 2021 is Jan Polpe van ons heengegaan. Op zijn rouwkaart staan de volgende woorden van de familie: 'Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor al zijn liefde die hij ons op zijn eigen manier heeft gegeven, geven wij kennis dat van ons is heengegaan onze man, vader, schoonvader, opa en overgrootvader'.

Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld van sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee om hem dan glad en rond gesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan Omdat, door het verleggen van die ene steen het water nooit meer dezelfde weg zal gaan.” Deze tekst van Bram Vermeulen staat op de rouwkaart van Aafje Bakker, Aaf. Zij is op 14 april 2021 overleden. Haar familie schrijft: “Verdrietig maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma.”

“Hemelse Vader, neem mij aan Uw Hand, naar het beloofde land.” Deze tekst staat op de rouwkaart van Ferdinand Rudolf Brugman, Ferry. Hij is op 21 april 2021 gestorven. Zijn familie schrijft: “In zijn vertrouwde omgeving, omringd door de liefdevolle zorgen van zijn dierbaren, is rustig van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, onmisbare opa en mijn lieve grote broer.”

“Lieve mama, lieve oma, lieve Truus, wat gaan we je missen lieve Truus, nooit meer samen kunst kijken, nooit meer samen bakkeleien over boeken nooit meer krantenartikelen krijgen nooit meer het grondig met elkaar oneens zijn, nooit meer lekker samen Indisch eten nooit meer samen naar de bloemetjes en de bijtjes kijken, nooit meer....

Kort na het heengaan van haar geliefde man hebben wij voorzien van het Heilig Sacrament der Zieken ook afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en overgrootmoeder'. Deze woorden staan op de rouwkaart van Francina Wilhelmina Polpe - Vos, Sientje. Op 30 april 2021 is zij overleden.

Deze woorden staan op de rouwkaart van Geertruida Theresia Oey-van der Horst, Truus. Haar familie geeft, dankbaar voor wat zij voor hen heeft betekend, kennis van het heengaan van hun moeder, schoonmoeder en oma op 9 april 2021.

Op 30 april is ook Lieske Toorenburg - Wieten, Lies, van ons heengegaan. Op haar rouwkaart lezen we de volgende woorden:

“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde Het water gaat er anders dan voorheen De stroom van een rivier hou je niet tegen

'De dood is niet het doven van het licht, maar het uitblazen van de kaars omdat de dag is aangebroken.' 25


De familie schrijft: 'Dankbaar voor alles wat zij tijdens haar leven aan ons heeft meegegeven, is overleden, na een kortstondig ziekbed, onze allerliefste, zorgzame moeder, schoonmoeder en fantastische oma (oma Nijlpaard)' Op 15 mei 2021 is de heer Van Baarsen overleden. “Met pijn in ons hart geven wij kennis van het overlijden van onze lieverd” Dit schrijft de familie op de rouwkaart van Wilhelmina de Jong-van Druten, Willy. Zij is op 24 mei 2021 gestorven. Haar familie gedenkt mevrouw De Jong met de volgende woorden:

"Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was." “Het leven is vast willen houden en toch los moeten laten”. Dit staat te lezen op de rouwkaart van Petronella Oudejans-Glandorf. Zij is op 26 mei 2021 gestorven. Haar familie en haar “kinderen” van De Tien Gemeenten team Geel schrijven op de kaart: “In liefde hebben wij losgelaten onze Tante Nel.” Zij eren tante Nel met het volgende gedicht van Hanna Lam:

“ De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. De mensen van voorbij zijn in een ander weten. Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. De mensen van voorbij zijn in het licht, ze zijn vrij....” “Je moeder blijft je moeder zo eigen en vertrouwd je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan je verstand zegt het is goed maar in je ogen blinkt een traan” 26

Dit gedichtje staat op de rouwkaart van Johanna Eegerdingk -Stromeier. Zij is op 2 juni 2021 gestorven. Haar familie schrijft op de kaart: "Verdrietig maar dankbaar voor alle liefde die wij van haar mochten ontvangen, delen wij u mede, dat na een liefdevol en zorgzaam leven, vredig van ons is heengegaan onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder.” Op 27 juni is Annette Christina ZwolschenKuipers, Netty, gestorven. Haar familie schrijft dat hun lieve (schoon)moeder en oma, na een mooi en liefdevol leven en tot het einde dankbaar, na een laatste zware periode is overleden. De familie schrijft op de rouwkaart: "De oprechte liefdevolle verzorging van team Lelie heeft haar en ons diep geraakt". De familie gedenkt mevrouw Zwolschen met een gedicht van Toon Hermans:

“De zwijgers Ik ga steeds meer geloven in de zwijgers en niet in wie op de parade staan niet in de 'hebberds' en de 'krijgers' die met de prijzen strijken gaan maar in wie nooit zijn opgevallen ik dacht dat dáár een leven leeft dat boven woorden en getallen iets van de échte waarheid heeft” Wij gedenken alle overledenen met liefde en dankbaarheid. We wensen allen die van hen hielden en die met hen verbonden waren, troost toe en mooie herinneringen om te koesteren en te bewaren. Met een hartelijke groet namens alle medewerkers, Linda Ottenvanger en Gerrie van der Meer, geestelijk verzorgers


Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. En bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen. Zo geeft u corona geen kans.

Basisregels voor iedereen • Was vaak en goed uw handen. • Houd 1,5 meter afstand van anderen. • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Was uw handen Was vaak en goed uw handen met water en zeep. Dan kunnen virusdeeltjes zich niet verspreiden. • Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt. • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan. • Hoest of nies in uw elleboog. • Schud geen handen.

Houd 1,5 meter afstand van anderen Als mensen dicht bij elkaar zijn, kunnen zij het coronavirus heel snel aan anderen doorgeven. • Houd daarom afstand van iedereen die niet bij u in huis woont. • Houd ook afstand van familie of vrienden. • Ga niet naar drukke plekken. • Thuiswerken, tenzij het niet anders kan. • Draag een mondkapje op plekken waar dat moet. Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of een winkel.

Klachten? Blijf thuis en laat u direct testen Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet. • Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen. • Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. • Blijf thuis tot u de testuitslag weet.

27


GEESTELIJKE VERZORGING Gerrie van der Meer en Linda Ottenvanger zijn onze geestelijk verzorgers. Zij zijn bereikbaarvia 0299 - 424 451. SOCIALE RAADSLIEDEN Voor hulp en informatie over sociaal-juridische zaken, zoals uitkeringen, consumentenknelpunten en inkomen. Iedere werkdag bereikbaar van 9 tot 11.30 uur op 0299 – 439 279. Op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur inloopspreekuur in restaurant De Populier in De Rusthoeve. CONTACTPERSOON OUDERENMISHANDELING Gerrie van der Meer, te bereiken via 0299-424451. KLACHTENREGELING Wij hechten grote waarde aan het bieden van goede zorg en dienstverlening. Mocht u ergens een klacht over hebben of niet tevreden zijn kunt u dit met ons bespreken. Op onze website is hier meer informatie over te vinden inclusief het klachtenformulier. Indien wij er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij Facit, een externe klachtencommissie waarbij SWZP is aangesloten. VERTROUWENSPERSOON Miriam Smit is ons vertrouwenspersoon voor medewerkers. Zij is te bereiken op 06-21397442 of vertrouwenspersoon@swzp.nl FONDS VOOR WELZIJN Dit fonds is er om initiatieven te financieren die het welzijn van ouderen bevordert in en rondom onze locaties van 28

Algemene informatie SWZP

KLANTSERVICEPUNT Het klantservicepunt is te bereiken op 0299-412345.

SWZP. Mocht u overwegen een financiële schenking te doen dan wordt dit zeer gewaardeerd. Dit is mogelijk op het bankrekeningnummer : NL 94 RABO 0123 280 028 te name van ‘Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rusthoeve’. Voor meer informatie over de historie en de doelstelling van de Vereniging van Diaconieën, het vriendenfonds van de SWZP en eventuele bestedingssuggesties kunt u contact opnemenmet Wim van ’t Veer te bereiken via 0299-412345. CENTRALE CLIENTENRAAD Jan Reddering (voorzitter, Begeleiding groepswoningen en algemene zaken, lid CCR) Ed Agema (begeleiding Poelmanflat) Map Anepool (begeleiding groepswoningen) Jelle de Jong (begeleiding Rosa Manus hof} Joop Toorenburg (begeleiding Joke Smit hof) en Mia Westdorp (begeleiding zelfstandig wonen).

VERTROUWENSPERSOON WZD De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die de cliënt niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar de cliënt het zelf niet mee eens is. Cliënten met een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning kunnen contact met mij opnemen. Zij is telefonisch te bereiken:06-36 52 49 15 of via de mail a.bonenkamp@zorgstemvertrouwenspersonen.nl Of via het algemene nummer van Zorgstem: 088 678 1000


Vaste informatie Heel Europa KAPPER De Kniphaven, gevestigd op de begane grond, is open van woensdag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16 uur. Voor afspraken kunt u bellen naar 0299 – 396 298. U bent ook welkom zonder afspraak. RUIMTES CLUP Clup Welzijn heeft diverse ruimtes in Heel Europa die u kunt huren. Meer informatie en reserveren via 0299 – 480 630. GRAND CAFÉ Het Grand Café op de begane grond is dagelijks open van maandag t/m vrijdag: 11.00 tot 22.00 uur zaterdag en zondag: 15.00 -21.00 uur Ze zijn bereikbaar op 0299 – 459 451. BLOEMIST Het Clusius College heeft een bloemist op de begane grond; de Groenshop. In verband met de Coronamaatregelen zijn de openingstijden nog niet duidelijk; houd de mededelingen in de gaten. 29


WINKEL Van maandag tot en met vrijdag open van 10 tot 12 u. U kunt ook met pin betalen en extra contant geld pinnen. Voor de zaterdag kunt u aan de receptie via de gastvrouw/ heer vragen om dewinkel te openen tussen 10-12 uur. Bereikbaar op 0299–480 020. DE DAGERAAD Ontmoetingscentrum voor mensen met een beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers. Maandag tot en met vrijdag geopend van 9:00 tot 17:00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Telefoonnummer: 0299-454061 Mailadres : dageraad@swzp.nl TUINKAMER Dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie, somatische- en/ of psychiatrische problemen. Maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00. Voor meer informatie kunt u contactopnemen. Telefoonnummer: 0299-454069 Mailadres: Tuinkamer@swzp.nl UITBURO Het Uitburo is er voor alle activiteiten en verenigingen die binnen SWZP georganiseerd worden. Het is een combinatie van een bibliotheek/spelotheek en een activiteitenbureau en informatiepunt. Het Uitburo is geopend van 9:30 tot 10:30 en van 16:30 tot 17:30. Op deze tijden bent u als (wijk)bewoner, familielid,vrijwilliger en medewerkervan harte welkom. 30

Vaste informatie De Tien Gemeenten

RESTAURANT DE VIJVER Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299–424 451.

BANDEN OPPOMPEN Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. WASSERETTE Alle dagen geopend. Munten en waspoeder hiervoor zijn verkrijgbaar in de winkel en bij de receptie. CLIËNTENRAAD De cliëntenraad bestaat uit: Jan Reddering (voorzitter) Map Anepool, Mia Westdorp, Jelle de Jong, Ed Agema, Joop Toorenburg. FYSIOTHERAPIE De fysiotherapie wordt georganiseerd door ‘Fysiotherapie Julianastraat’, Julianastraat 6, 1441 EP, Purmerend. T:0299423462 PEDICURE Op maandag en woensdag is er een pedicure, in de spreekkamer op de begane grond aan de Poelmanstraat (naast de lift). Afspraken: 0622906528 of 0299 – 643 669 FITNESS De fitnessruimte is op de tweede etage aan de Poelmanstraat. Voor meer informatie over de fitness en bewegen kunt u contact opnemen met de receptie van De Tien Gemeenten. KAPSALON MIXA Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 14 uur. Bereikbaar op 0299 - 480012. BIBLIOTHEEK Op de maandagochtenden, om de 14 dagen (even weken). STOMEN VAN KLEDING, ETC. Voor het stomen van uw kledingen dergelijke kunt u zich melden bij Suzanne (linnenkamer). Zij zal u verder informeren.


DE ORCHIDEE Dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie, somatische- en/ of psychiatrische problemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00 Telefoonnummer: 0299-412343 Mailadres: orchidee@swzp.nl UITBURO Het Uitburo is er voor alle activiteiten en verenigingen die binnen SWZP georganiseerd worden. Het is een combinatie van een bibliotheek/spelotheek en een activiteitenbureau en informatiepunt. Het Uitburo is geopend van 9:30 tot 10:30 en van 16:30 tot 17:30. Op deze tijden bent u als (wijk)bewoner, familielid, vrijwilliger en medewerker van harte welkom.

Vaste informatie De Rusthoeve

RESTAURANT DE POPULIER/WIJKPLEIN CENTRUM EN GORS Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299-412340.

Op woensdag om de 14 dagen, in restaurant De Populier, van 10.30 tot 11.45 uur. FYSIOTHERAPEUT De fysiotherapie wordt georganiseerd door ‘Fysiotherapie Julianastraat’ , Julianastraat 6, 1441 EP, Purmerend. Telefoon: 0299-423462. CLIËNTENRAAD De cliëntenraad bestaat uit: Truus Jaarsveld, Wil Reinders, Theo Neep (voorzitter), Henk Wolf, Peter Komen, Sabrina Brekelmans PEDICURE Elga van der Griend is elke woensdag aanwezig in de Spreekkamer naast het Uitburo. U kunt haar bereiken op 0299-422138 KAPSALON TRIX Geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 10 uur. Bel voor afspraken: 0299 412 379.

WINKEL Iedere werkdag open van 10:00 tot 15:00 uur. Te vinden in het restaurant de Populier. Bereikbaar via 0299-412340. LINNENKAMER De linnenkamer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00.

BIBLIOTHEEK 31


org

Met een hoofdletter Met dank aan de de heer Brugge: “Het voelt als thuis”

Kom wonen in de leukste zorginstelling van Purmerend Zoveel mogelijk zelfstandig, maar alle zorg bij de hand Natuurlijk willen we allemaal zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, met goede hulp van onze thuiszorg en eventueel met een zorg en dienstenpakket via een Volledig Pakket Thuis (VPT). Daarmee kunnen wij u nog beter naar uw wensen onze zorg en dienstverlening bieden. Maar als dat niet meer kan dan hebben wij dagbestedingsgroepen om extra steun bij de dag invulling te geven en aan de mantelzorg. En als overbrugging naar zorg met verblijf en eventueel verpleegzorg behandeling. De SWZP heeft naast thuiszorg en dagbesteding op drie locaties zorgappartementen waar u kunt wonen met een indicatie voor zorg met verblijf en behandeling zo nodig. Dit voorjaar is er in De Rusthoeve een 4e woongroep voor 7 bewoners geopend die verbonden is aan een mooie grote recreatieruimte en huiskamer waar allerlei activiteiten worden gedaan. Met onze zorg hebben we als uitgangspunt om zo veel als mogelijk is aan te sluiten bij uw persoonlijke wensen, zodat we uw welzijn en welbevinden vergroten, ondanks de lichamelijke of geestelijke beperking vanwege uw hoge leeftijd en ouderdom. Persoonlijk en betrokken zorg op kleine schaal in het centrum van Purmerend, daarvoor moet u bij de SWZP zijn. Voor informatie over wonen en zorg: ons klantservicepunt (Trudy, Diny of Tosca): 0299 412 345. www.swzp.nl

De Zorgdriehoek in Purmerend, dichtbij, vertrouwd, bekend Kijk op www.swzp.nl voor alle informatie

DEEL UITMAKEND VAN STICHTING WONEN EN ZORG PURMEREND

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.