THUIS 21.1

Page 1

THUIS

HE T HUISBL AD VOOR BEWONERS EN CLIËNTEN VAN DE TIEN GEMEENTEN HEEL EUROPA EN DE RUSTHOEVE N O 2 1, F E B R UA R I , M A A R T, A P R I L 2 0 2 1

In dit nummer Campagne Vraag vandaag over morgen Wet zorg en Dwang Weet u nog...? Geldverkeer De passie van de nachtzorg Weet u nog...? grote schoonmaak Tuinverbouwing


THUIS is het nieuwsblad voor (wijk) bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten, en Heel Europa no 21- februari, maart, april 2021 Inhoud: Nieuws van de organisatie Corona raakt ons allemaal Exposities Herdenkingsattentie Campagne: Vraag vandaag over morgen Wet Zorg en Dwang Weet u nog? Geldverkeer Pastoraal woord Dag tegen discriminatie Prikbord Activiteiten DTG Activiteiten DR Tuinexpres De passie van de nachtzorg De grote tuinverbouwing Weet u nog.. grote schoonmaak In memoriam Algemene informatie

3 4 5 5 6 8 10 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 28

Bij de voorplaat: Een ode aan alle vrijwilligers via deze foto; Marije van der Vliet (l) en Bets Vestering (r) Bets nam na 27 jaar afscheid van haar vrijwilligerswerk Redactieadres

Wolthuissingel 1, 1441 DN Purmerend E-mail communicatie@swzp.nl THUIS is een uitgave van Stichting Wonen en Zorg Purmerend en verschijnt 4 x per jaar Redactie: Sharon Heijman, Cynthia Lenior, Gabrielle van der Linden, Wim van ’t Veer, Frida de Vries, Desirée Verver, Xasandra Wichers. Vormgeving en productie: Fred Smalhout, www.facecommunicatie.com

Kijk ook eens op de site van de SWZP: www.swzp.nl of volg ons ook op Facebook, LinkedIn en Instagram.

Leden van de Stichting Vrienden van Purmerend kwamen langs met een klein cadeautje voor onze lieve bewoners en wat lekkere chocolaatjes voor het personeel Het jaar 2021 is met zorgen over het corona virus van start gegaan. Rond de feestdagen is De Rusthoeve getroffen door een uitbraak van het virus die veel bewoners en medewerkers heeft besmet. Dat is natuurlijk vreselijk. Vooral als mensen er aan overlijden. De locaties zijn beperkt open, we zijn zeer voorzichtig. Niet alleen in De Rusthoeve maar ook in De Tien Gemeenten en Heel Europa en niet te vergeten in de thuiszorg en dagbesteding. Om zo snel mogelijk de zorg weer stabiel en rustig te krijgen. Om weer gezellige dingen te kunnen gaan doen. Om te kunnen leven binnen je mogelijkheden en zonder beperkingen. Vaccinatie Dat is waar we voor gaan. Begin januari is gelukkig de vaccinatie van personeel en daarna bewoners ook van start gegaan zodat we ons kunnen weren tegen dit nare virus. In dit eerste nummer van Thuis in het nieuwe jaar 2021 dus nog veel foto’s en verhalen over corona en het virus, in de hoop dat we voor het volgende nummer weer wat meer vrijheid en plezier kunnen laten zien in de artikelen en de foto’s. De herdenkingsbijeenkomst van januari om onze overledenen te gedenken is dit jaar ook heel eenvoudig met een kleine creatieve attentie aan de familieleden van de overledene uitgevoerd. Overigens ondanks de beperkingen complimenten aan de werkgroep en in bijzonder Yvonne en Gerrie voor de uitvoering hiervan.

facebook.com/wonenenzorgpurmerend’

purmerendTP PTthuiszorg

2

In dagblad Trouw Kerstmis 2020 stond een prachtig gedicht wat ik graag met u als lezer deel:


NIEUWS VAN DE ORGANISATIE

PreZo care in de zorg = certificering

Voorloper van Vrede Hey, Hoe gaat het met je? Kom even op adem. We hoeven niets om thuis te zijn. Geen plus of min, geen stellingname. Weet je nog? Tijd. Momenten van open handen in elkaar gegrepen die zich alleen ballen tot een vuist om sleutels door te geven. Hier, van mij, voor jou. Wees voorzichtig, maar kom binnen. Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan, rusten. Kom kijken zonder te willen. Hier zijn we dan. Alleen nog een restje deurklink in de hand. In een open veld. Geen muren, scharnieren of barrières, alleen de wind die ons zijn geheim vertelt: “Langer kijken doet ontmoeten, ontvankelijkheid boven rede. Het voordeel van de twijfel is de voorloper van vrede.”

In het voorjaar heeft de SWZP weer deelgenomen aan een nieuwe vorm van certificering, een soort keurmerk van kwaliteit. Een stempel op de afspraken over kwaliteit van zorg. Dit jaar op een nieuwe manier, met heel veel interviews, ook met bewoners en cliënten, met mantelzorg en familie met omstanders en betrokkenen over onze kwaliteit van zorg.

Verbouwing De Rusthoeve In februari is de ruimte voor de nieuwe woongroep in De Rusthoeve opgeleverd door de aannemer. Dat betekent dat we vanaf dat moment de wachtlijst informeren en een nieuw team vormen voor de ze zorg. De 4 woongroepen op de eerste etage van De Rusthoeve zijn daarmee met elkaar verbonden via de oude recreatiezaal ook die is veilig en beschermd gemaakt. Daarmee kunnen mensen die behoefte aan beweging hebben ook makkelijker hun weg vinden zonder belemmeringen en toch veilig.

Typhoon

3


Corona raakt ons allemaal Wij wensen u heel veel sterkte in deze ingrijpende periode. Weet dat wij intens met u meeleven. Iedereen die herstellende is van een coronabesmetting wensen wij een spoedig herstel. We zijn in gedachten bij hen die vechten voor hun leven. En wij spreken onze oprechte deelneming uit naar hen die in de afgelopen periode afscheid hebben moeten nemen van een dierbare. Namens alle medewerkers, de cliĂŤntenraden, het bestuur en de Raad van Toezichtvan Stichting Wonen Zorg Purmerend

4


Exposities

Door de coronaperikelen, als ook persoonlijke omstandigheden, is het op dit moment niet mogelijk informatie te geven over de exposities. Het enige dat er over gezegd kan worden is: Laat je verrassen!

Herdenkingsattentie

Beeld van de Herdenkingsattentie 2020 Zoals jullie kunnen zien, hebben we er geen vol, druk feestelijk flesje van gemaakt. Wij hebben ondanks de vele ideeĂŤn en voorbeelden de keuze gemaakt voor, een Lotusbloem wat zand, en een klein kaarsje. Op het vierkante vel dat je ziet achter het flesje staat een tekst van de stichting aan de familie. In het rolletje in het flesje staat een gedicht. Aan de buitenkant, van het tekstrolletje in het flesje, zal een regel/tekst te lezen zijn die ook weer terug te vinden is in het gedicht.

Al moest ik gaan Zie me, zoek me, vind me. Draag me in je kleren, waar je ook gaat. . . Haal me erbij in grote en kleine verhalen. Hou me springlevend in beeld en in woord. Laat iemand het doen en gehoord worden. Zo leef ik voort. (Naar Kris Gelaude)

5


NIEUWS VAN DE ORGANISATIE

Actiz campagne: Praat vandaag over morgen We vinden dat iedere cliënt recht heeft op persoonsgerichte zorg of ondersteuning, met voldoende tijd en oprechte aandacht voor zijn of haar welbevinden. De kwaliteit van de zorg in Nederland is uitzonderlijk hoog. En dit willen we graag zo houden. Maar demografische ontwikkelingen in combinatie met een toenemend personeelstekort en een voortdurend groeiende zorgzwaarte dwingen de samenleving tot nieuwe, fundamentele keuzes over hoe we de zorg voor ouderen en chronisch zieke mensen inrichten. Niets doen is geen optie. De zorg voor ouderen gaat ingrijpend veranderen. Dat staat vast. Het aantal 65-plussers stijgt de komende twintig jaar met 55% tot bijna 5 miljoen. Het aantal 90-plussers stijgt tegelijk met bijna 200% tot 340 duizend. Er is meer nodig om de ouderenzorg te hervormen dan alleen kortdurende actieprogramma’s. Verder vooruitkijken is noodzakelijk. Bij ActiZ vinden we dat de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak verdient. Wij zetten ons hier dan ook op allerlei manieren voor in. Hoe we dat doen, leggen we graag uit. Ons uitgangspunt: de toekomst van ouder worden is voor iedere Nederlander van levensbelang, jong en oud. Hoe wil Nederland oud worden? Wat verwachten Nederlanders van de toekomst van de zorg voor ouderen? En in hoeverre zijn ze nu al bezig met hun eigen oude dag?

Deze vragen stonden centraal in een publieksonderzoek in opdracht van ActiZ. Uit dit onderzoek onder de Nederlandse bevolking blijkt dat een deel van de Nederlanders wel nadenkt over de oude dag, maar dat er niet of nauwelijks over wordt gesproken. Terwijl mensen daar wel behoefte aan hebben. Het gesprek over de verwachtingen voor de oude dag loopt al snel aan tegen aannames over de (toekomst van de) zorg voor ouderen die het gesprek ernstig bemoeilijken. Zo zien mensen de zorg voor ouderen vooral als een taak voor de overheid of van zorgorganisaties. Ook denken mensen vaak negatief over de toekomst van de ouderenzorg. Voor ActiZ reden om de publieksaanpak ‘Praat vandaag over morgen’ te ontwikkelen. Met deze aanpak jaagt ActiZ het gesprek over de toekomst van de zorg voor ouderen aan, zowel op landelijk als op regionaal niveau.

wat als ik wat tra s straks tr aks ziek w wor ord? ord? word?

praatvandaagovermorgen.nl

6

hoe oe zie jij de weg w naar worden? n aar ouder w orden? stel s tel h het et niet uit, praat pr aat v vandaag andaag over over m morgen orgen

waar aar wil aar ik s traks straks o onen en als wonen ik ouder ben? e ? hoe hoe zie jij de w weg eg n naa aa ouder w worden? orden? stel het et niet uit stel h pr praat aat v vandaag andaag over o ver m morge orge

pr praatvandaagovermorgen. aatvandaagovermorgen.


dan wil ik w el wel v oor je voor z orgen! gen! zorgen!

hoe zie jij de w hoe weg eg n naar aar ouder w orden? worden? s tel h et niet uit, praat praat stel het vandaag morgen vandaag over over m orgen

pr praatvandaagovermorgen.nl aatvandaagovermorgen.nl

mam, am, we we moeten moeten moet en het h over over morgen mor m orgen gen bbe en... hebben... hebben... heb

door technologie technologie ell ik m voel oel mij ij oma, kan oma, aff ankelijk ik iet onafhankelijk afh or iets sv voor oor u doen? doen

hoe zie jij de weg hoe weg n naar ouder w worden? orden? stel s tel h het et niet uit, praat praat vandaag v andaag over over m morgen orgen hoe weg eg n naa aa h oe zie jij de w ouder w worden? orden? s tel h et niet uit, stel het pr aat v andaag praat vandaag o ver m orgen over morgen

pr praatvandaagovermorgen.nl aatvandaagovermorgen.nl

praatvandaagovermorgen. pr aatvandaagovermorgen.

hoe weg eg n naar aar hoe zie jij de w worden? ouder w orden? stel het s tel h et niet uit, praat praat vandaag over morgen v andaag o ver m orgen

pr praatvandaagovermorgen.nl aatvandaagovermorgen.nl

7


CliĂŤntenraad agenda 2021 8

In de vergadering van de CliĂŤntenraden zijn de Clientvertrouwenspersoon en de nieuwe wet zorg en dwang besproken. Ook is overleg gevoerd met het Zorgkantoor over de besteding van de kwaliteitsmiddelen in 2020 en de aanvraag voor 2021.


9


Geldverkeer

Weet u nog...

10

Kent u het kostelijke boekje Gouden Jaren, van Annegreet van Bergen? (hoe ons leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd) Hierbij een selectie over hoe het geldverkeer is veranderd.

AL HEBBEN WE VEEL MEER GELD DAN VROEGER... ...door een wonderlijke speling van het lot zijn we in zekere zin weer terug in de jaren vijftig. Toen wisten de meeste mensen namelijk precies hoeveel geld ze bezaten: dat wat ze contant in huis hadden, plus eventueel het kleine beetje spaargeld op het spaarbankboekje van de Rijkspostspaarbank of Bondsspaarbank. Ook nu weten de meeste mensen dag en nacht precies hoeveel geld er op hun bankrekening staat, dit dankzij internetbankieren en de computer of smartphone, waarmee je elk gewenst moment je saldo kunt checken. Dat was de afgelopen decennia heel anders. Zomer 1998 zat ik thuis te werken toen ik een opgewonden telefoontje kreeg van mijn zusje. Of ik wist hoe je kon achterhalen wie er geld op je rekening had bijgeschreven. Toen zij in haar lunchpauze geld had gepind en haar saldo had opgevraagd, bleek er tienduizend gulden méér op haar rekening te staan dan zij dacht. Was dat een vergissing van de bank? Of had ze (‘haha,’ giechelde ze) geluk en had ze een prijs gewonnen in de Staatsloterij, waarin ze iedere maand automatisch meespeelde? Mijn zusje en ik hadden allebei een rekening bij de Postbank, zoals de Postgiro na de fusie met de NMB-bank in 1989 was gaan heten. Elke woensdag bezorgde de postbode het bankafschrift en jarenlang was dat het enige moment van de week waarop je kon zien welke bedragen er van je rekening afen bijgeschreven waren, en hoe de financiële vlag er dus bij hing. Sinds de komst van de geldautomaten, begin jaren negentig, kon je het

saldo opvragen. Maar over de achterliggende boekingen tastte je in het duister. Informatie daarover kon je alleen via een speciaal telefoonnummer achterhalen. Ik haalde een afschrift uit de kast, gaf mijn zusje het nummer en nog geen tien minuten later belde ze weer. Ze had met Arnhem gebeld en ja hoor, het geld kwam inderdaad van de Staatsloterij!LOONZAKJE Tot ver in de jaren zestig gingen werknemers aan het eind van de week naar de administratie om hun loonzakje in ontvangst te nemen. Bij grote bedrijven was het administratief personeel de hele dag bezig geweest om het loon, tot op de cent nauwkeurig uitgeteld, in de zakjes te stoppen. Burgers werden in de jaren vijftig onbeschroomd door de overheid aangemoedigd om ‘zuinig om te gaan met het gezinsloon’ en ‘doelmatig te verteren’, daarbij geholpen door een zogeheten salarisverdeeldoos. Deze spaarpot werd begin jaren vijftig gelanceerd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, in samenwerking met fabrikant Brabantia. Het was een platte, langwerpige spaarpot met aparte vakjes voor kleding, gas & licht, brandstof, huishoudelijke artikelen, verzekering, vakantie en diversen.Bij de ouders van Rien (1948) was de verdeling van het loon over de verschillende vakjes een vast ritueel. Zijn vader was door avondstudie opgeklommen tot hoofd boekhouding bij Caltex (de oliemaatschappij die in 1967 werd omgedoopt in Chevron) en dat was aan de keukentafel te merken. Rien: ‘Hij hield in een grootboek precies bij waarvoor het geld in de verschillende vakjes bestemd was. Bij “kleding” stond bijvoorbeeld de post “schoenen jongens”. Dat geld was dus voor de nieuwe schoenen van mijn broers en mij en dat was een heel andere


De meeste mensen hadden al hun geld contant in huis. Soms hadden ze ook nog wat op een spaarbankboekje staan

post danbijvoorbeeld “winterjas moeder”. Het geld bleef in de verdeeldoos en werd pas uitgegeven waneer er genoeg was om naar de schoenwinkel of kledingzaak te gaan.’KWITANTIELOPERS Rekeningen voor de huur en het ziekenfonds werden in de jaren vijftig geïnd door incassoof kwitantielopers die daarvoor speciaal aan de deur kwamen. Andere rekeningen betaalde je door aan het loket van het postkantoor geld op de rekening van de betrokken instantie te storten. Voor gas en licht moest je in sommige wijken betalen met penningen die je bij de kruidenier kocht. Ondernemers en hun klanten kwamen in een op contant geld drijvende economie voor problemen te staan die nu ondenkbaar zijn. Zo stonden er in Reeuwijk bij het eerste benzinestation langs een Nederlandse snelweg, dat ’s avonds en ’s nachts gesloten was, jerrycans benzine en moest je het geld in een bus stoppen. Maar ook in de brave jaren vijftig

was lang niet iedere passant betrouwbaar en algauw moest dit zelftanksysteem worden afgeschaft. Ook op de boerderij ging alles handje contantje. Wanda (1951) ziet nog voor zich hoe iedere week het melkgeld op de keukentafel werd uitgeteld. ‘Ik vond het een mooi gezicht. Al die briefjes werden keurig in rijtjes op de keukentafel gelegd. Soort bij soort. Dit was in de jaren vijftig. De man van het melkgeld kwam in een zware leren jas op zijn Berini naar de boerderij. In de jaren zestig reed Herman (1959) in een Renault 16 mee met zijn grootvader die nadat hij gestopt was als boer melkgeldrijder was geworden. Lang zou dat niet meer duren, want het werd steeds gewoner om via de bank te betalen en betaald te worden. POSTCHEQUE- EN GIRODIENST Sinds de jaren dertig was een girorekening bij de Postcheque- en Girodienst (pcgd) een sta11


Het loonzakje zou in de loop van de jaren zestig verdwijnen. Banken probeerden toen loontrekkers ertoe te bewegen bij hen een salarisrekening te openen foto Ad Windig

tussymbool voor mensen met een goede baan en een vast salaris, bind jaren vijftig hadden ongeveer een half miljoen Nederlanders zo’n rekening. Commerciële banken hadden alleen bedrijven en vermogende particulieren als klant.Eindeloos traag was het bankwezen in die dagen. Zo kregen bij bankiershuis F. van Lanschot in ’s-Hertogenbosch alleen de allerbelangrijkste klanten elk kwartaal een rekeningoverzicht. De mindere góden werden één keer per jaar op de hoogte gebracht van de overboekingen en de rentebijschrijvingen. Op elk mutatieoverzicht stond de handtekening van een procuratiehouder, die soms wel honderden stukken op een dag moest tekenen.De Twentsche Bank voerde in 1959 als eerste een salarisrekening n, waardoor bedrijven ook aan lager betaald personeel het loon via de bank konden uitbetalen. Andere banken volgden dit voorbeeld en zo verdween vanaf 1960 geleidelijk het vertrouwde loonzakje. ‘Salaris niet meer in het loonzakje. Wat nu?’ stond er in een advertentie van de AMRO Bank uit die tijd. ‘Drie maanden geleden kreeg automonteur W.F. de Jong zijn salaris voor het laatst in een loonzakje. Ook hij moest kiezen via welke in12

stelling hij voortaan zijn geld wilde ontvangen. Gelukkig ontdekte hij de amro Bank.’Toch bleek de gewoonte om met contant geld te betalen hardnekkig. Tot groot ongenoegen van de banken stapten veel rekeninghouders meteen na ontvangst van hun salaris naar de bank om het hele saldo op te nemen. Jan (1945) werkte begin jaren zeventig als inspecteur bij de Rabobank. ‘Op vrijdag, net na de salarisbetaling, was het zo druk dat de rijen voor het loket tot aan de buitendeur stonden. Dan kon het vaste personeel het werk niet meer aan en liet ik mijn eigen werk schieten. Eerst moesten we zorgen dat de klanten hun geld kregen. Daarna kwam het gewone werk wel weer.’Het was ook niet zo verwonderlijk dat mensen baar geld op zak wilden hebben, want in de meeste winkels kon je alleen met klinkende munt betalen, tenzij de winkelier en jij elkaar kenden. Wanneer meneer Borchcrt, van de gelijknamige Enschedese schoenwinkel waar wij met het hele gezin gezonde stappers kochten, mijn vader vroeg hoe hij wilde betalen, antwoordde Pappa met het air van een moderne man van dewereld: ‘Ik gireer.’ Dan nam hij de rekening mee naar huis, vulde een girobiljet in, stopte


Wie op reis ging kocht in Nederland aan de balie van de bank vreemd geld. Later kon dat ook in het buitenland met girobetaalkaarten in het postkantoor foto Frits Lemaire/MAI

dat in een grijsgele envelop waarop het adres van het girokantoor in Arnhem met rozerode inkt stond voorgedrukt, en deed die in de brievenbus. FRANCS MEE NAAR FRANKRIJK Een winkelier kon niet al zijn klanten kennen en om ook onbekende klanten de mogelijkheid te bieden giraal te betalen, introduceerden de banken in 1967 de betaalcheque. In 1969 kwam de Postgiro met de girobetaalkaart, een ‘gegarandeerd betaalmiddel’. Dat wil zeggen dat de winkelier het geld op zijn rekening bijgeschreven kreeg, mits hij het nummer van de bijbehorende pas op de cheque had genoteerd.Het duurde vrij lang voordat Nederland overtuigd was van dit betaalgemak. Tot eind jaren zeventig maakten Kees van Kooten en Wim de Bie, de alpinopet van het Simplististies Verbond pront op het eigenwijze voorhoofd, reclame voor de Postgiro. Ze lieten zien hoe gemakkelijk het is om in een restaurant te eten en dan niet contant, maar met een girobetaalkaart te betalen. En ook hoe je in het pre-eurotijdperk in Duitsland marken, in Frankrijk francs, in Italië lires enzovoort kon opnemen. Dat was een

stuk eenvoudiger dan in de jaren daarvoor, want toen moest je bij je eigen bank ‘vreemd geld’ kopen. Meestal nam je wat extra guldens mee op reis, die je eventueel in het buitenland tegen de lokale valuta kon omwisselen. BETAALKAARTEN EN KASCHEQUES En mocht je het onveilig vinden om veel contant geld op zak te hebben, dan kocht je zogeheten travellerscheques. Om die te incasseren, moest je je paspoort laten zien en je handtekening zetten, waardoor de kans op diefstal gering was. De betaalkaarten en kascheques van de Postgiro werkten op een vergelijkbare manier: je hoefde alleen maar met zo’n kaart tijdens kantooruren, dat dan weer wel - naar het postkantoor te gaan en het gewenste bedrag in te vullen, je handtekening te zetten en je giropas en paspoort te laten zien. Wanneer dat allemaal gebeurd was, kreeg je je geld. Bij Van Kooten en De Bie liep dat overal gesmeerd, behalve in Kulgarije, want daar was de girobetaalkaart nog niet doorgedrongen. Een hoofdschuddende Bie kwam teleurgesteld uit het postkantoor en herhaalde de woorden de de postkantoorhouder: ‘Nop nop Knor’ 13


Pastoraal woord 14

Lichter...... “Zou het ooit nog goed komen?” De mevrouw die dit vraagt zit in haar stoel voor het raam. “Wat denkt u?’ vraag ik haar. “Ik weet het niet”. Ze zegt het aarzelend. “We hebben zoiets als dit nog nooit meegemaakt. Zoveel zieke mensen. Zoveel mensen hebben iemand verloren. Wat een verdriet. Hoe kan je iemand nog troosten?” Bang is ze niet. Niet voor zichzelf tenminste. Ze heeft een rijk leven gehad. Maar al die jonge mensen. En de medewerkers die zo goed voor haar zorgen. Wat betekent het voor hen? Wat moet je tegen hen zeggen? Ook ik ben sprakeloos. Stil kijken we elkaar aan.

Eerder die ochtend is het leeg in de grote zaal. Kamerschermen en tafels op een rij sluiten de ruimte af. Niemand kan erin. Onze kerststal staat verloren in een hoekje. Het stro en de lampjes doen geen dienst meer. Heel stil gaan we aan de slag. De os en de ezel worden opgeruimd. De herders en de schapen worden ingepakt. En Maria en Jozef en de engel. Zelfs het kerstkind gaat terug in de doos. Het kind van het licht terug in het donker. Ook de drie koningen, de wijzen uit het oosten. Hebben zij hun bestemming bereikt? Zij volgden de ster, naar het kind in de kribbe. Konden ze hem vinden? Er was zo weinig licht dit jaar, de ster scheen niet zo helder. Zoveel verdriet kwamen ze tegen en angst en onzekerheid. Donkere wolken bedekten de hemel. De wereld hield haar adem in. Waar moesten ze het zoeken? Met al hun wijsheid? Met hun wierook, hun mirre en goud? Met de doos op een kar ga ik op weg. Een mevrouw komt me tegemoet in de gang. En ze straalt. Ze vertelt dat het kerstfeest bij de stal haar zo goed heeft gedaan. Voor ons allemaal bracht ze het kerstkind naar de kribbe. Ze heeft het beleefd als een wonder. Een heel moeilijk jaar had ze ach-

ter de rug. Zoveel was ze kwijtgeraakt. Ze was zo somber geweest, soms zo bang. Vaak verloor ze haar vertrouwen. En daar in het donker bij de stal, bij dat heel kleine kindje, in eenvoudige doeken, voelde ze ineens hoop. Hoop dat het goedkomt. Het had haar rust gegeven en de moed om weer verder te gaan. Geen grote woorden, maar stralende ogen. Een beetje lichter loop ik verder in die stille gang. Troost zit soms in heel kleine dingen. Je kunt het van tevoren niet eens bedenken. Ineens ervaar je dat we niet alleen zijn. Ook al vinden we geen woorden, geen antwoord op het lijden. Je komt iemand tegen die je weer een beetje moed geeft. Om met alle verdriet en onzekerheid toch voorzichtig door te gaan. Ik stop de kerstdoos in de kast. Met een heel klein beetje meer vertrouwen. Maria en Jozef en de koningen gaan terug in het donker. Zij zullen vast waken daar, over het kind van het licht. En aan het eind van het jaar zullen we hen weer tevoorschijn halen en plaats voor hen maken in de stal. En het licht van de ster zal over hen schijnen. Wij gaan nu op weg naar de lente, naar Pasen. Het feest van hoop op nieuw leven.


In De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en Heel Europa hangt een bordje met daarop de tekst “In dit gebouw is de anti-discriminatie-code van toepassing.” Een bordje om aan bezoekers te laten zien waar we voor staan als 21 MAART zorghuizen en als Stichting, maar ook om onszelf er steeds weer aan te herinneren waar we met elkaar voor willen staan en wat we ook in de praktijk willen brengen. Met dat bordje zeggen we: Hier in huis wordt niet gediscrimineerd, niet in daden en ook niet in woorden, en als dat toch gebeurt, dan zou het goed zijn als we elkaar daarop durven te wijzen. Want iedereen moet zich hier veilig kunnen voelen: bewoners en vrijwilligers, bezoekers en medewerkers, jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, ongeacht waar zij vandaan komen, of wat ze geloven en ongeacht wat hun sexuele geaardheid is.

In onze tuin bloeien de eerste narcissen. De mevrouw voor het raam wijst naar buiten en zegt: “Kijk toch eens hoe mooi de wolken zijn. En het wordt alweer wat lichter...” Gerrie van der Meer, geestelijk verzorger

betogingen waren tegen de “pasjeswetten” die waren uitgevaardigd onder het ZuidAfrikaans apartheidsregime. Op die dag, bij die vreedzame demonstraties zijn 69 zwarte Zuid-Afrikanen, onder wie 10 kinderen en 8 vrouwen, gedood door de politie en 180 mensen raakten gewond. Om deze gebeurtenis te gedenken en te waarschuwen tegen de gevaren van racisme is de datum 21 maart gekozen. Al vanaf 1966 wordt 21 maart herdacht, ook in Nederland. De Stichting Nederland bekent kleur coördineert sinds 1992 landelijk de strijd tegen racisme en discriminatie. Omdat het nodig blijft om waakzaam en oplettend te zijn, maar ook omdat het heel verrijkend en leerzaam is om met andere culturen kennis te maken, houden ook wij ons ieder jaar met deze materie bezig. In voorgaande jaren werden er op 21 maart speciale bijeenkomsten georganiseerd, afwisselend in De Rusthoeve en De Tien Gemeenten. In verband met alle coronamaatregelen zullen de activiteiten in het kader van de internationale dag tegen racisme dit jaar een andere vorm krijgen. Hierover volgt nader bericht. 21 maart is uitgeroepen door de VN tot internationale dag tegen racisme en discriminatie

Purmerend tegen

discriminatie

Anti-discriminatie-dag Als het goed is, dan is elke dag anti-discriminatie dag, maar ieder jaar staan we daar nog eens speciaal bij stil, want 21 maart is door de Verenigde Naties in 1966 uitgeroepen tot internationale dag tegen racisme. De datum 21 maart is gekozen omdat op die dag in 1960 in Sharpville (Zuid-Afrika)

Dag tegen rascisme en discriminatie

Van de belofte van licht dat sterker is dan de duisternis. We proberen moed te vinden om op te staan, om met alle verdriet en angst toch voorzichtig voort te gaan. Moed om over elkaar te waken, elkaar vast te houden en elkaar niet alleen te laten.

15


6

d r o b k Pri

Bezoek en like onze facebookpagina!

e voor elke vrjwilliger. vrijwilligers was er een aardigheidj het Op 7 december op de dag van de vierden. Die hebben we extra in in dit jaar hun 12,5 jarig jubileum Verder waren er 7 vrjwilligers die zonnetje gezet!

16

dacht een Mevrouw de Dood steekt met aan kerkdienst aste gep aan de ns kaarsje op tijde

le Leuk!!! Joy Ann ging in Dickenssty t! roe arsg wja langs met een nieu


langs met zelfgemaakte Wat een verrassing! Ineke kwam Heel Europa. Ze moest kerststukjes voor de bewoners van rs altijd naar haar aan ons denken omdat de bewone zwaaien als ze de hond uitlaat.

Cora werd verra st door haar colle ga's van het welzijnsteam in De Ti en Gemeenten m et een lunch en cadeautjes, na 12,5 jaar gaat ze een nieuwe uitdaging aan, bi j de Orchidee in De Rusthoeve

stelde Is dit lief? Een bewoner van DR met het hoe g vraa de meerdere keren e ze de wild jk enli Eig ging haar buurvrouw chte tere De en oek bez buurvrouw graag ben heb s viru het en vraag: Als wij beid ten? kunnen we elkaar dus niet besmet we Tja, te, visi op Dus dan kan ik toch f te brie een om n lote hebben maar bes schrijven...

Herinnering aan een feestdage

De bewoners danken de clienten ket tpak kers ie moo raad voor het nseizoen met mondkapjes

17


februari, maart, april

Activiteitenkalender De Tien Gemeenten Op het moment van plannen (half januari) is het door de maatregelen omtrent corona voor ons niet mogelijk om activiteiten te organiseren zoals u van ons gewend bent. Te zijner tijd bekijken wij hoe de bijzondere dagen in deze periode met u gevierd kunnen worden. Houdt u hiervoor de posters in de gaten. Voor vragen of opmerkingen over de activiteiten kunt u terecht bij het Uitburo! Het Uitburo is geopend van maandag t/m. vrijdag op de volgende tijden: 09.30 – 10.30 uur 16.30 – 17.30 uur het Uitburo zit in de gang, richting de linnenkamer!

Activiteiten in Het Trefpunt (Poelmanflat) maandag dinsdag woensdag donderdag

vrijdag

koffieochtend 10.00 – 11.00 uur klaverjassen 14.00 – 16.30 uur sjoelen 14.00 – 16.30 uur koffieochtend 10.00 – 11.00 uur gym 14.00 – 15.00 uur yoga 09.45 - 10.45 uur kaarten maken 14.00 – 16.30 uur (elke 2e donderdag v.d. maand) koffieochtend 10.00 – 11.00 uur

Op alle donderdagen: gezellige

LET OP: voor gym, yoga en klaverjassen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Koffie is verkrijgbaar via een strippenkaart en losse verkoop.

spelleninstuif met van alles te doen

Wilt u meedoen aan een activiteit in de Poelmanflat? Geeft u dit dan door aan huismeester Maarten Blok; hij helpt u dan verder

14.30 uur (consumpties voor eigen rekening)

18


Vaste activiteiten in De Tien Gemeenten* Maandag 11:00 - 11:15 uur 10.30 - 11.30 uur 10.30 - 12.00 uur 11.00 - 12.00 uur

♥ ♥ ♥ ♥

14.30 - 16.00 uur 13.30 - 16.00 uur

♥ ♥

Dinsdag 11:00 - 11:15 uur 10.30 - 12.00 uur 14.30 - 16.00 uur 14.30 - 16.00 uur 14.30 - 16.00 uur

♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Bewegen het Atelier Wandelclub Geheugenfitness Reminiscentie Groepswonen

Woensdag 10.00 - 13.30 uur 11:00 - 11:15 uur 10.30 - 11.30 uur 14.30 - 16.00 uur

♥ ♥ ♥ ♥

Kookclub Bewegen/Line Dance Bloemschikken Gespreksgroep

‘t Praathuis de Vijver de Vijver de Kantine

Donderdag 11:00 - 11.15 uur 11.00 - 12.30 uur 14.30 - 16.00 uur

♥ ♥ ♥

Bewegen tekenen/schilderen in het Atelier Gezellige spellen instuif

de Vijver ‘t Praathuis de Vijver

Vrijdag 11:00 - 11:15 uur 10.30 uur 10.30 - 11.30 uur 10.30 - 12.00 uur

♥ ♥ ♥ ♥

Bewegen Vrijdagpraatje Bloemschikken Bakken

de Vijver de Vijver de Vijver groepswonen

Zaterdag 16.30 19.00

uur uur

♥ ♥

Snackmiddag ‘Het zaterdagmiddaggevoel’

de Vijver de Vijver

Zondag 14.30 - 16.00 uur

Zaalactiviteit

de Vijver

Bewegen de Vijver Bloemschikken de Vijver Vivaldi-club ‘t Praathuis Bibliotheek HL 2 hoog (1 x per 14 dagen in de even week) Reminiscentie Intern Huiskamer teams Beauty middag (Even weken groepswoningen, oneven weken intern)

de Vijver ‘t Praathuis ‘t Praathuis

♥ graag aanmelden via het Uitburo ♥ vrije inloop activiteit ♥ vaste groepen Bingo 2e vrijdag

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht geaardheid, huidskleur, culturele of sociale achtergrond. 19


februari, maar, april

Vaste activiteiten in De Rusthoeve maandag 10.30 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 14.30 – 16.00 uur 14.00 – 16.00 uur dinsdag 10.30 – 11.30 uur 11.00 – 11.15 uur 14.00 – 16.00 uur woensdag 10.30 – 11.30 uur 10.45 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 14.00 – 16.00 uur muzikale middag donderdag 10.30 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 13.45 – 15.00 uur 17.00 – 19.30 uur vrijdag 10.30 – 12.00 uur 11.00 – 11.15 uur 14.00 – 15.30 uur

♥ ♥ ♥ ♥

Atelier bewegen Vivald-club wandelclub

Bruin Café de Populier Café

♥ ♥ ♥

handwerken bewegen spel-instuif

de Populier de Populier de Populier

♥ ♥ ♥ ♥

bloemschikken de Populier bibliotheek de Populier (1x in de 14 dagen, in de oneven weken) bewegen Populier bingo of de Populier

♥ ♥ ♥ ♥

reminiscentie bewegen geheugentraining kookclub

Bruin Café de Populier Bruin Café recreatiezaal

♥ ♥ ♥

kaarten maken bewegen sjoelen/spel-instuif

de Populier de Populier de Populier

♥ graag aanmelden via het Uitburo ♥ vrije inloop activiteit Voor vragen of opmerkingen over de activiteiten kunt u terecht bij het Uitburo! Het Uitburo zit vlak bij de hoofdingang en is geopend van maandag t/m. vrijdag op de volgende tijden: 09.30 – 10.30 uur en 16.30 – 17.30 uur

Op het moment van plannen (half januari) is het door de maatregelen omtrent corona voor ons niet mogelijk om activiteiten te organiseren zoals u van ons gewend bent. Te zijner tijd bekijken wij hoe de bijzondere dagen in deze periode met u gevierd kunnen worden. Houdt u hiervoor de posters in de gaten. Voor vragen of opmerkingen over de activiteiten kunt u terecht bij het Uitburo! Het Uitburo is geopend van maandag t/m. vrijdag op de volgende tijden: 09.30 – 10.30 uur 16.30 – 17.30 uur het Uitburo zit in de gang, tussen het klantservicepunt en de spreekkamer Alle activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen ongeacht geaardheid, huidskleur, culturele of sociale achtergrond.

20


De Tuinexpress Voorjaar... Terwijl ik dit aan het schrijven ben komt de regen met bakken uit de hemel. Ik kijk nu al uit naar het voorjaar, dan kunnen we weer genieten van alles wat uit de grond komt. Wij hebben weer verschillende tulpenbollen geplant bij het restaurant van De Tien Gemeenten en in de voortuin en binnentuin van De Rusthoeve. Ook komen in het voorjaar de eerste struiken weer in bloei, zoals de Forsythia en de Ribes. In de winter zijn er natuurlijk ook mooie struiken en planten die in bloei staan, denk aan de winterjasmijn en de witte Prunusboom en natuurlijk de Helleborus soorten. Deze plant heeft de laatste jaren een enorme opmars gemaakt. Ik heb een dienstkameraad die werkt in Boskoop bij een grote Helleboruskwekerij, hij vertelde mij laatst dat ze per jaar 10.000 Helleborus meer opplanten, omdat er steeds meer vraag naar is. Ik ben hier wel even stil van. Net als van de coronapandemie die ook maar door gaat en net zoals de regen deze winter, het gaat maar door er komt geen eind aan lijkt het. Velen van ons hebben het met eigen ogen gezien dat de binnentuin van De Rusthoeve helemaal blank stond. Hopelijk zijn we dit allemaal weer vergeten in het voorjaar en kunnen we weer denken aan het nieuwe leven, de lammetjes in de wei, de tulpen op de velden en u weet vast nog wel meer leuke dingen. Ik zie u graag weer in de tuin om een praatje te maken of om van de mooie bloemen te genieten.

Een groene groet van uw tuinman Nico

21


De passie van de nachtzorgteams 22

Bij de foto: v.l.n.r Nyna Meyer, Thuiszorg Purmerend, 4 jaar in de zorg, 3 maanden in de nacht Katie van Vuure, Thuiszorg Purmerend, 24 jaar in de zorg, 12 jaar in de nacht Jacqueline Kes, De Tien Gemeenten, 37 jaar in de zorg, 35 jaar in de nacht Marja de Vries, De Rusthoeve, 25 jaar in de zorg, 5 jaar in de nacht Debbie Gort, De Rusthoeve en De Tien Gemeenten, 20 jaar in de zorg, vanaf 2020 in de nacht Marcella Bonte, 10 Gemeenten, 36 jaar in de zorg, 4 jaar in de nacht De zorg houdt niet op om 23.00 uur, het moment waarop de verpleegkundigen en verzorgenden van de Stichting Wonen en Zorg in Purmerend aan hun nachtdienst beginnen. Met altijd weer een bevredigende, spannende en/of afwisselende nacht voor de boeg. We spreken met zes vrouwen van het hechte nachtteam, die vol passie intern en extern actief zijn in de locaties De Rusthoeve, De Tien Gemeenten, Heel Europa en in Thuiszorg Purmerend. En allemaal zeggen ze dat ze ‘nachtmensen’ zijn en hoe fijn en minder belastend het is om in de nacht te werken. Dat de zorg niet ophoudt om 23.00 uur is tekenend voor het werk in de nachtdienst. De meeste mensen denken dat ’s nachts alle mensen rustig in bed liggen, maar dat is vaak niet zo. Maar het is anders werken dan overdag: “Je bent er meer voor de mensen, je hebt tijd om contact te maken, met ze te ontbijten, koffie te drinken of te knuffelen. Het is vertrouwd. Je

maakt ze mee op hun kwetsbaarste momenten. Natuurlijk heb je ’s nachts je nachttaken, maar er is minder administratief werk, geen contact met artsen en familie, behalve bij terminale zorg,” maar dat vinden de meeste vrouwen juist een bijzonder mooi aspect van hun werk.

De nacht geeft energie Naast het meer persoonlijke contact dat eerder ’s nachts plaatsvindt noemen ze ook de uitdaging, de afwisseling en de eigen verantwoordelijkheid. “Je bent zelfstandig bezig en je hebt niet te maken met veel collega’s. De nacht geeft energie, ik vind het heerlijk.” Voor de thuiszorgmedewerkers is het nog afwisselender. Zij werken in de aanleunwoningen, gaan de wijk in maar bedienen ook heel Purmerend. “We hebben een vaste lijst van cliënten, van jong tot oud, maar kunnen ook alarmeren. De alarmeringen zoals wij dat noe-


men komen vaak voor. Als het kan lossen we het zelf op en anders roepen we de hulp in via 112.” “Het is jammer dat het werken in de nacht een verkeerd imago heeft. Mensen staan er vaak niet voor open. Voor de dag zijn makkelijker mensen te vinden.”

Voordelen van de nacht Dat brengt ons bij de vraag wat voor nieuwe collega’s de voordelen zijn van ’s nachts werken en daar komt meteen een waterval aan redenen: “ Het is minder belastend, het salaris is beter, op een andere manier heb je tijd voor de mensen, tevredenheid als je mensen gerust kunt stellen en ze weer veilig in bed liggen, meer aandacht en tijd, cliënten zien vaker bekende gezichten.” Uit zichzelf noemen ze ook het mooie van de terminale zorg die ze verlenen “Het is intens mooi. Er is niet altijd familie bij en zo kunnen wij bewust de laatste zorg verlenen, we praten, zetten muziek op en steken kaarsen aan. Zo nemen we persoonlijk afscheid van de mensen die we zo lang verzorgd hebben. We begeleiden ze, brengen ze naar buiten en zor-

gen voor bloemen. Ook mét familie erbij is het bijzonder. Bij de thuiszorg is meestal wel familie aanwezig, zo niet dan gaan we wat vaker kijken.”

Trots op elkaar Maar het team is vooral trots op elkaar. “In de coronatijd hebben we het met elkaar moeten doen, onze collegialiteit en deskundigheid. We zijn een hecht team en weten elkaar te vinden en te zíen. Tweemaal per nacht houden we telefonisch controleronden met de teams op de locaties. Samen zorgen we zelf voor de oplossingen.” SWZP is een relatief kleine organisatie waar de medewerkers zich thuis voelen. “Het is gemoedelijk en we kennen elkaar allemaal bij naam. Dat warme gevoel dragen we graag over aan nieuwe collega’s die we hard nodig hebben!”

23


Deelneemster Ger Groot heeft een kleindochter werkzaam als productiemedewerkster bij SBS6. Omdat Ger altijd met plezier over haar dagen bij De Dageraad vertelt aan de familie, wilde haar kleindochter iets extra’s doen voor iedereen. Zo werd er contact opgenomen met de medewerkers van De Dageraad door het programma “De Grote Tuinverbouwing”. Op donderdag 10 december was het dan zover... Er kwam een filmploeg en natuurlijk het bekende gezicht van het programma, Ivo Putman, was van de partij. De dag begon met overheerlijke taart bij de koffie. Ivo had een bingospel meegenomen en daarbij horen natuurlijk prijzen. Het waren prachtige prijzen: planten, plantenpotten, bloemstukjes met licht erin, tot een kerstboom aan toe. Er werd serieus bingo gespeeld en ook veel gelachen. Als klap op de vuurpijl kreeg De Dageraad een prachtige loungeset aangeboden. Hier gaan we met het mooie weer volop gebruik van maken

24

op ons terras. Het was in alle opzichten een geweldige dag! De uitzending is inmiddels geweest, wellicht heeft u die gezien. Groeten namens alle deelnemers en medewerkers van De Dageraad


Weet u nog... de grote voorjaarsschoonmaak De voorjaarsschoonmaak of grote schoonmaak werd aan het einde van de winterperiode uitgevoerd. Op het moment dat de eerste zonnestralen in het huis kwamen en je daardoor kleine stofdeeltjes zag opwaaien, was het juiste moment aangebroken om het hele huis eens goed schoon te maken. Kamer voor kamer, er bleef nets gespaard. De gordijnen werden van het raam gehaald en naar de stomerij gebracht of zelf gewassen. Ramen en deuren werden opengezet. De vloerkleden en lopers werden opgerold en naar buiten gebracht om ze eens goed met de mattenklopper uit te kloppen. Als het weer het toeliet, deed men al het meubilair even naar buiten, om het binnen eens goed schoon te maken. Alle kasten werden leeggeruimd en van binnen goed schoongemaakt. Het kastpapier werd, indien noodzakelijk, vervangen. Voordat men de kast weer inruimde werd deze eerst van de muur gehaald om achter en onder de kast alles goed schoon te maken en houten kasten werden goed in de boenwas gezet. Ook de inhoud kritisch bekeken en goed schoongemaakt. De glazen en het servies, dat men niet dagelijks gebruikte, werden afgewassen. Kleding werd kritisch nagekeken en boeken, papieren en documenten werden zorgvuldig geordend. Nadat de kasten weer schoon op hun plaats stonden, werden de kamerdeuren gesopt, de ramen gewassen en de vloeren geschrobd. Dan konden de uitgeklopte kleden weer op de vloer, de overige meubels weer naar binnen en ook de gewassen en gestreken gordijnen voor het raam. Het liefst werden de kamers ook opnieuw behangen en gewit. Uit de slaapkamer werd ook de matras naar buiten gebracht, om deze goed met de mattenklopper uit te kloppen. De keuken, badkamer en toilet kregen dezelfde behandeling als de kamers, hier werden ook de tegels van de muren zorgvuldig afgewassen. Een voorjaarsschoonmaak nam meestal meerdere dagen in beslag en was zeer zwaar werk. De oorspronkelijke noodzaak die bestond uit onder andere kolenkachels, beperkte stofzuigmogelijkheden en meer mensen in een huis maakte een voorjaarsschoonmaak noodzakelijk.

25


In memoriam

……..En als de avond valt, dan zal je bij ons zijn. Soms even. Hoorbaar als adem. Onvindbaar. Tussen tedere dingen. Behoedzaam geschreven op een kwetsbare plek in de schoot van ons hart……. (naar Kris Gelaude) In dit “In Memoriam” gedenken we de bewoners, cliënten en andere betrokkenen van de Stichting die ons lief waren en die in de voorbije maanden zijn overleden. Inmiddels betreuren wij ook een aantal coronaslachtoffers die we in de volgende editie zullen gedenken

Op vrijdag 25 september is mijn moeder, oma van Tim en overgrootmoeder van Finn, na een kort ziekbed rustig overleden. De laatste 4 jaar van haar leven verbleef zij in het verzorgingshuis De Tien Gemeenten, alwaar zij door team Geel liefdevol verzorgd en begeleid werd.” Deze tekst staat op de rouwkaart van Maria Antoinette van der Sluis, Mies. Haar familie schrijft verder: “Mies heeft gelukkig nog de geboorte van haar eerste achterkleinkind meegemaakt…

'Samen is pas een gemis, als samen niet meer samen is...' 'Verdrietig maar dankbaar dat hij 90 jaar is geworden, laten wij u weten dat is overleden onze lieve man, zorgzame vader en trotse opa' 'Het leven is een reis en liefde is wat die reis waardevol maakt!' Deze woorden staan geschreven op de rouwkaart van Douwe Boersma. Hij overleed op 8 oktober 2020. Op 18 oktober 2020 is Reinsk Petronella Aleida Torenstra - Witte van ons heengegaan. 26

Op 26 oktober 2020 is Justus Josephus Kroon, Just overleden. Op zijn rouwkaart staan de volgende woorden geschreven:

'Te land, ter zee en in de lucht. Alles ging in vogelvlucht. Bedankt allemaal en tot ziens met een hand en een zoen.' Just 'Just was lid in de Orde van Oranje - Nassau en erelid van de Royal Airforce.' 'Het doet mij zeer de rolstoel nog wel, maar mijn Just niet meer... Wat blijft zijn de herinneringen.' De familie schrijft verder: 'Ik wil De Rusthoeve, team 2, bedanken voor de goede verzorging.' Op 17 november 2020, is Ida Aleida Odie Knoppers overleden. Op haar rouwkaart valt te lezen:

'Ga maar en laat los Je hebt geleden en gestreden Je hebt gegeven en ontvangen Je hebt lief gehad en los gelaten Je hebt vreugde gekend en verdriet En door dat alles werd jij De vrouw die je geworden bent Ga maar en laat los...' De familie schrijft verder: 'Dankbaar dat zij niet langer heeft hoeven lijden, maar intens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis van het heengaan van onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder.” Op 17 november 2020 is Antje Olij-Gaaff gestorven. Haar familie schrijft op de rouwkaart: "Op ruim 96-jarige leeftijd heeft onze lieve, heel bijzondere moeder, oma en overgrootmoeder ons verlaten. Na een ziekbede van enkele maanden, is onze dappere koerierster uit het verzet naar de hemel afgereisd. Zij was het onbetwiste middelpunt van de hele familie. Vol dankbaarheid blijven wij achter met vele


mooie herinneringen". De speciale dank van de familie gaat uit naar alle zorgverleners in de Rosa Manushof en de verpleegkundigen van de Zorgcirkel.

"Herinner mij, Maar niet in sombere dagen. Herinner mij in de stralende zon hoe ik was toen ik alles nog kon." Deze woorden staan op de rouwkaart van Antonia Mathilda Meijer-Groenenboom, Ton. Haar familie schrijft: "Met veel verdriet en dankbaarheid voor al het moois dat wij samen hebben beleefd, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma." Mevrouw Meijer is op 23 november 2020 overleden. "Het is goed zo..." Deze woorden schrijft de familie op de rouwkaart van Alida Cornelia Bosman-Bes, Alie. Mevrouw Bosman is op 24 november 2020 gestorven. 'Zo krachtig zo kwetsbaar ... zo dierbaar' Deze woorden zijn te vinden op de rouwkaart van Antonius Paulus Mahieu, Ton. Hij is op 28 november 2020 van ons heengegaan. De familie schrijft: 'Na een lang leven vol liefde en zorg voor allen die hem dierbaar waren, is in ons aller bijzijn van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa' De familie schrijft verder: 'Onze oprechte dank gaat uit naar de medewerkers van de Rusthoeve voor de liefdevolle verzorging.'

"Jouw laatste bootje is uitgevaren, Achter de horizon verdwenen Het tij nam je mee In ons ben je gebleven"

Met deze woorden gedenkt de familie Pieter Laurens van Munster, Piet. Hij is op 29 november gestorven.

"Samen plezier Samen op reis Samen een eenheid Samen eigenwijs Samen kwaad en samen goed Samen verdriet en samen weer moed Nu zonder hem, dat doet pijn Te weten nooit meer samen zijn Want samen waren wij sterk" Deze tekst staat op de rouwkaart van Gerrit van Kruistum. De familie schrijft: "Dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, nemen wij liefdevol afscheid van mijn lieve man, onze (schoon)vader, opa en overgrootvader in de leeftijd van 94 jaar." De heer Van Kruistum is op 9 december overleden. De familie schrijft verder: Onze bijzondere dank gaat uit naar het team van afdeling Jasmijn in verpleeghuis De Tien Gemeenten te Purmerend voor de uitstekende verzorging welke hij heeft ontvangen".

"Je moeder blijft je moeder zo eigen en vertrouwd Je wilt haar niet graag missen omdat je van haar houdt Maar eens dan komt de dag dat je haar moet laten gaan Je verstand zegt dat het goed is maar in je ogen blinkt een traan" Deze woorden staan op de rouwkaart van Wil van Selst-Reversma. Zij is op 18 december gestorven. Haar familie schrijft: “Bedroefd om de grote leegte die zij achterlaat, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons omringde, delen wij u mede dat van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma� Wij gedenken alle overledenen met liefde en dankbaarheid. We wensen allen die van hen hielden en die met hen verbonden waren, troost toe en mooie herinneringen om te koesteren en te bewaren. Met een hartelijke groet namens alle medewerkers, Linda Ottevanger en Gerrie van der Meer, geestelijk verzorgers 27


GEESTELIJKE VERZORGING Gerrie van der Meer en Linda Ottenvanger zijn onze geestelijk verzorgers. Zij zijn bereikbaarvia 0299 - 424 451. SOCIALE RAADSLIEDEN Voor hulp en informatie over sociaal-juridische zaken, zoals uitkeringen, consumentenknelpunten en inkomen. Iedere werkdag bereikbaar van 9 tot 11.30 uur op 0299 – 439 279. Op dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur inloopspreekuur in restaurant De Populier in De Rusthoeve. CONTACTPERSOON OUDERENMISHANDELING Gerrie van der Meer, te bereiken via 0299-424451. KLACHTENREGELING Wij hechten grote waarde aan het bieden van goede zorg en dienstverlening. Mocht u ergens een klacht over hebben of niet tevreden zijn kunt u dit met ons bespreken. Op onze website is hier meer informatie over te vinden inclusief het klachtenformulier. Indien wij er samen niet uit komen kunt u een klacht indienen bij Facit, een externe klachtencommissie waarbij SWZP is aangesloten. VERTROUWENSPERSOON Miriam Smit is ons vertrouwenspersoon voor medewerkers. Zij is te bereiken op 06-21397442 of vertrouwenspersoon@swzp.nl FONDS VOOR WELZIJN Dit fonds is er om initiatieven te financieren die het welzijn van ouderen bevordert in en rondom onze locaties van 28

Algemene informatie SWZP

KLANTSERVICEPUNT Het klantservicepunt is te bereiken op 0299-412345.

SWZP. Mocht u overwegen een financiële schenking te doen dan wordt dit zeer gewaardeerd. Dit is mogelijk op het bankrekeningnummer : NL 94 RABO 0123 280 028 te name van ‘Vereniging van Hervormde Diaconieën De Rusthoeve’. Voor meer informatie over de historie en de doelstelling van de Vereniging van Diaconieën, het vriendenfonds van de SWZP en eventuele bestedingssuggesties kunt u contact opnemenmet Wim van ’t Veer te bereiken via 0299-412345. CENTRALE CLIENTENRAAD De Centrale cliëntenraad bestaat uit: Theo Neep (voorzitter), Jan Reddering, Peter Komen, Henk Wolf, Notulist VERTROUWENSPERSOON WZD De nieuwe wet heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar een opname regelen of zorg mogen bieden die de cliënt niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar de cliënt het zelf niet mee eens is. Cliënten met een vraag of klacht over de onvrijwillige geboden zorg of ondersteuning kunnen contact met mij opnemen. Zij is telefonisch te bereiken:06-36 52 49 15 of via de mail a.bonenkamp@zorgstemvertrouwenspersonen.nl Of via het algemene nummer van Zorgstem: 088 678 1000


Vaste informatie Heel Europa KAPPER De Kniphaven, gevestigd op de begane grond, is open van woensdag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16 uur. Voor afspraken kunt u bellen naar 0299 – 396 298. U bent ook welkom zonder afspraak. RUIMTES CLUP Clup Welzijn heeft diverse ruimtes in Heel Europa die u kunt huren. Meer informatie en reserveren via 0299 – 480 630. GRAND CAFÉ Het Grand Café op de begane grond is dagelijks open van maandag t/m vrijdag: 11.00 tot 22.00 uur zaterdag en zondag: 15.00 -21.00 uur Ze zijn bereikbaar op 0299 – 459 451. BLOEMIST Het Clusius College heeft een bloemist op de begane grond; de Groenshop. In verband met de Coronamaatregelen zijn de openingstijden nog niet duidelijk; houd de mededelingen in de gaten. 29


WINKEL Van maandag tot en met vrijdag open van 10 tot 12 u. U kunt ook met pin betalen en extra contant geld pinnen. Voor de zaterdag kunt u aan de receptie via de gastvrouw/ heer vragen om dewinkel te openen tussen 10-12 uur. Bereikbaar op 0299–480 020. DE DAGERAAD Ontmoetingscentrum voor mensen met een beginnende vorm van dementie en hun mantelzorgers. Maandag tot en met vrijdag geopend van 9:00 tot 17:00. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Telefoonnummer: 0299-454061 Mailadres : dageraad@swzp.nl TUINKAMER Dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie, somatische- en/ of psychiatrische problemen. Maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00. Voor meer informatie kunt u contactopnemen. Telefoonnummer: 0299-454069 Mailadres: Tuinkamer@swzp.nl UITBURO Het Uitburo is er voor alle activiteiten en verenigingen die binnen SWZP georganiseerd worden. Het is een combinatie van een bibliotheek/spelotheek en een activiteitenbureau en informatiepunt. Het Uitburo is geopend van 9:30 tot 10:30 en van 16:30 tot 17:30. Op deze tijden bent u als (wijk)bewoner, familielid,vrijwilliger en medewerkervan harte welkom. 30

Vaste informatie De Tien Gemeenten

RESTAURANT DE VIJVER Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299–424 451.

BANDEN OPPOMPEN Hiervoor kunt u zich melden bij de receptie. WASSERETTE Alle dagen geopend. Munten en waspoeder hiervoor zijn verkrijgbaar in de winkel en bij de receptie. CLIËNTENRAAD De cliëntenraad bestaat uit: Jan Reddering (voorzitter) Map Anepool, Mia Westdorp, Jelle de Jong. FYSIOTHERAPIE De fysiotherapie wordt georganiseerd door ‘Fysiotherapie Julianastraat’, Julianastraat 6, 1441 EP, Purmerend. Telefoonnummer:0299-423462 PEDICURE Op maandag en woensdag is er een pedicure, in de spreekkamer op de begane grond aan de Poelmanstraat (naast de lift). Afspraken: 0622906528 of 0299 – 643 669 FITNESS De fitnessruimte is op de tweede etage aan de Poelmanstraat. Voor meer informatie over de fitness en bewegen kunt u contact opnemen met de receptie van De Tien Gemeenten. KAPSALON MIXA Open van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 14 uur. Bereikbaar op 0299 - 480012. BIBLIOTHEEK Op de maandagochtenden, om de 14 dagen (even weken). STOMEN VAN KLEDING, ETC. Voor het stomen van uw kledingen dergelijke kunt u zich melden bij Suzanne (linnenkamer). Zij zal u verder informeren.


DE ORCHIDEE Dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie, somatische- en/ of psychiatrische problemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Maandag tot en met vrijdag geopend van 10:00 tot 16:00 Telefoonnummer: 0299-412343 Mailadres: orchidee@swzp.nl UITBURO Het Uitburo is er voor alle activiteiten en verenigingen die binnen SWZP georganiseerd worden. Het is een combinatie van een bibliotheek/spelotheek en een activiteitenbureau en informatiepunt. Het Uitburo is geopend van 9:30 tot 10:30 en van 16:30 tot 17:30. Op deze tijden bent u als (wijk)bewoner, familielid, vrijwilliger en medewerker van harte welkom.

Vaste informatie De Rusthoeve

RESTAURANT DE POPULIER/WIJKPLEIN CENTRUM EN GORS Voor informatie en reserveringen kunt u contact opnemen met 0299-412340.

BIBLIOTHEEK Op woensdag om de 14 dagen, in restaurant De Populier, van 10.30 tot 11.45 uur. FYSIOTHERAPEUT De fysiotherapie wordt georganiseerd door ‘Fysiotherapie Julianastraat’ , Julianastraat 6, 1441 EP, Purmerend. Telefoon: 0299-423462. CLIËNTENRAAD De cliëntenraad bestaat uit: Truus Jaarsveld, Wil Reinders, Theo Neep (voorzitter), Henk Wolf, Peter Komen. PEDICURE Elga van der Griend is elke woensdag aanwezig in de Spreekkamer naast het Uitburo. U kunt haar bereiken op 0299-422138 KAPSALON TRIX Geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 10 uur. Bel voor afspraken: 0299 412 379.

WINKEL Iedere werkdag open van 10:00 tot 15:00 uur. Te vinden in het restaurant de Populier. Bereikbaar via 0299-412340. LINNENKAMER De linnenkamer is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:00.

31


De Zorgdriehoek in

Purmerend

De Tien Gemeenten

De Rusthoeve

dichtbij, vertrouwd, bekend Juist nu hebben we je nodig Kom werken in de leukste zorginstelling van Purmerend Jij bent nodig We hebben je nodig. Gewoon, omdat je onmisbaar bent voor de dagelijkse zorg aan en het welzijn van onze cliĂŤnten. Je helpt hen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Jij brengt mee Samen werken we elke dag hard voor de allerbeste persoonlijke zorg. En jij gaat daar op jouw manier maximaal aan bijdragen. Jij verdient het Wij doen altijd het beste voor onze bewoners/cliĂŤnten. Maar we vinden ook dat jij het beste verdient. Wist je dat...

...wij een 4e woongroep in De Rusthoeve gaan starten? Daarvoor zoeken we teamleden in de zorg.

Kijk op www.swzp.nl voor onze vacatures

thuiszorg purmerend

PT

TP

DEEL UITMAKEND VAN STICHTING WONEN EN ZORG PURMEREND

32


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.