*thuis 17 2a opmaak 1

Page 1

THUIS

HE T HUISBL AD VOOR BEWONERS EN CLIËNTEN VAN DE TIEN GEMEENTEN HEEL EUROPA EN DE RUSTHOEVE NO 6 MEI, JUNI, JULI 2017

In dit nummer Bijeenkomst familie, mantelzorgers en vrijwilligers Verbetering ingang Hoornselaan Even voorstellen: Astrid van Roon, Marjon Vlug Topmenu Hardlopen voor een Tovertafel Huiskamers op elke afdeling


THUIS is het nieuwsblad voor bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten, en Heel Europa no 5 -februari, maart, april 2017

Inhoud: Mededelingen/Informatie Exposities Even voorstellen: Astrid van Roon Pastoraal woord 4/5 meiherdenking Chinees Nieuwjaaar Topmenu Activiteitenagenda Prikbord de Tuinexpress Dagje strand Aanbiedingen huiswinkel Huiskamers op elke afdeling Even voorstellen Marjon Vlug Hardlopen voor een tovetafel In Memoriam Vaste informatie

2 6 9 10 11 12 13 14 18 20 21 21 22 23 24 26 28

Bij de voorpagina Mevrouw ten Woude tijdens een uitstapje van woongroep 57 van Heel Europa naar het strand

Bezoek onze Facebookpagina Redactieadres E-mail

Wolthuissingel 1, 1441 DN Purmerend redactiethuis@swzp.nl

THUIS is een uitgave van Stichting Wonen en Zorg Purmerend en verschijnt 4 x per jaar Redactie: Hennie Bouber, Wim van ‘t Veer, Frida de Vries, foto’s: Frida de Vries, Anneke Beumer, Fred Smalhout, Raisa Zwart e.a. Vormgeving en productie: Fred Smalhout www.facecommunicatie.nl

thuiszorg purmerend

PT 2

TP

Geachte lezer, Wat gaat de tijd toch hard…. We zijn onderweg naar de zomer (de afgelopen dagen hebben we heerlijk in het zonnetje buiten kunnen zitten), maar ondertussen praten we hier al over de Kerst. Het is een mooie tijd van het jaar, alles schiet de grond uit en bladeren en bloesems barsten uit de bomen en struiken. Alles fris om ons heen. In de organisatie ‘schiet ook van alles uit de grond’ om het zo maar eens figuurlijk uit te drukken. De nieuwe ontwikkelingen zijn niet van de lucht (zoals bijv. in de keukens). Middels deze krant proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden daarvan. Maar natuurlijk kunt u ook alle activiteiten voor de komende drie maanden vinden. Het is soms best een uitdaging om de krant te vullen. Heeft u een idee, een foto of een mooi verhaal? Wij horen het graag van u! Ik wens u, namens de redactie, veel leesplezier met deze Thuis. Groet, Frida de Vries


Bijeenkomst familie, mantelzorgers en vrijwilligers ALGEMENE INFORMATIE

Onze organisatie is flink in beweging. Daar heeft u vast al iets van gemerkt. Zo zijn er op sommige afdeling nieuwe gezichten aan de teams toegevoegd en is de manier van werken veranderd. Door deze veranderingen hebben onze medewerkers hebben meer ruimte om dicht bij de bewoners te zijn en hun welbevinden centraal te stellen. Om bij te praten over de laatste ontwikkelingen, hebben we half maart een informatiebijeenkomst gehouden voor familie en mantelzorgers van bewoners en cliĂŤnten in en om De Tien Gemeenten, De Rusthoeve, Heel Europa en Thuiszorg Purmerend. Tijdens deze avonden zijn de aanwezigen op de hoogte gebracht van de wijzigingen die in de organisatie hebben plaats gevonden. Uiteraard hebben we ook gevraagd naar de ervaringen van familie

Voorjaar Het licht vlaagt over 't land in stooten wekkend het kort en straf geflonker der blauwe wind-gefronste sloten; het gras gloeit op, dooft uit, is donker. Twee lamm'ren naast een stijf grauw schaap staan wit, bedrukt van jeugd in 't gras...

leden met die veranderingen. De contactpersonen van de teams zijn voorgesteld en afgesproken is dat zij in de toekomst familieleden en mantelzorgers zullen uitnodigen voor bijeenkomsten ver de zorg op de locaties en in de teams.

Kwaliteitstafel Op donderdagmiddag 6 april hebben we in het restaurant van Heel Europa weer een bijpraatmiddag over de voortgang van kwaliteitsverbetertraject Zorg in Beweging gehouden, deze kwaliteitstafel heeft op de verschillende onderdelen via workshops inzicht gegeven en we hebben bijgepraat over de stand van zaken en de voortgang van de kwaliteitsverbeteringen in de zorg voor de cliĂŤnten en de bewoners van de SWZP.

Ik had vergeten hoe het was en dat de lente niet stil bloeien, zacht droomen is, maar hevig groeien, schoon hartstochtelijk beginnen, opspringen uit een diepe slaap, wegdansen zonder te bezinnen. M. Vasalis 3


STICHTING WONEN EN ZORG PURMEREND

Plannen gastvrijheid keuken en restaurants Op woensdag 1 februari jl. heeft Rik Diepenbrug, hoofd voeding, een informatieavond gehouden voor alle medewerkers van het restaurant en de keuken. Op deze avond is een toelichting gegeven op de voorgenomen veranderingen in de manier van werken in keuken en restaurant, we willen nog meer de nadruk leggen op gastvrijheid en in de manier van bereiden en uitserveren van de maaltijden in de beide restaurants nog meer kwaliteit leveren en de tevredenheid van de bezoekers / gasten vergroten. Dat doen we o.a. door frontcooking. Rik heeft een filmpje van een dergelijke manier van koken in het restaurant laten zien. Dat vraagt veel van de koks en andere manieren van werken ook van de medewerkers. Daar gaan we dit voorjaar mee aan de slag. Eerst gaan we in de beide keuken en restaurants wat veranderingen aanbrengen en wordt de keuken van De Tien Gemeenten weer productie keuken. Dat zal in de loop van het voorjaar worden aangepakt.

De actuele samenstelling van het management Wim van ’t Veer Directeur, bestuurder en voorzitter Management team Nel Weel Manager Thuiszorg en Dienstverlening Astrid van Roon Manager Zorg en Welzijn (per 27/3/17) Robert Zeldenrust HEAD / Controller Nelly Zwiers Hoofd Personeelszaken en Opleidingen Gudy Schermerhorn Kwaliteitsmedewerker, Bestuurssecretaris, en intern projectleider Zorg in Beweging.

4

Nieuwe manager Zorg: Astrid van Roon De procedure voor vervullen vacature manager zorg is succesvol verlopen. Eind januari zijn er sollicitatiegesprekken met drie kandidaten gevoerd door het management team, de coaches, verpleegkundigen en een delegatie uit OR en CR. Het advies uit deze drie commissies aan de bestuurder was unaniem: de keuze is gevallen op Astrid van Roon. Astrid is een ervaren manager zorg en werkt nu nog bij de Zorgcirkel. Eind maart zal Astrid beginnen met een uitgebreide kennismaking met de mensen in onze organisatie. (zie verder elders in het blad een uitgebreide kennismaking)


DE RUSTHOEVE

Binnenkomende telefoontjes beter behandeld In De Rusthoeve is gestart met een nieuwe telefooncentrale. De bedoeling is dat de dienstverlening aan iedereen die ons belt zoals bijvoorbeeld iemand met interesse voor zorg met verblijf- verbetert. Tot nu toe kwamen de telefoontjes binnen bij een drukbezette gastvrouw in de Populier die met tien dingen tegelijk bezig was. Tussen 8.00 en 18.00 uur op de weekdagen wordt de telefoon nu opgenomen door de cliëntenadministratie of wel de front-office van de SWZP. Van 18.00 tot 8.00 uur en in het weekend wordt de telefoon opgenomen door de interne zorg. We willen deze telefonische dienstverlening door een goed geïnformeerde front-office uitbreiden voor de gehele SWZP. We zijn nog aan het indraaien; dat gaat nog niet altijd helemaal goed. We werken er hard aan om dat op orde te krijgen.

DE TIEN GEMEENTEN

Verbetering ingang Hoornselaan van De Tien Gemeenten

We zijn in gesprek met Woonzorg NL, de eigenaar van het gebouw, voor het verbeteren van de toegang aan de Hoornselaan. Onze wensen zijn: • Meer ruimte in de hal, • Meer verkeersruimte, en • Een extra lift aan die kant. Juist ook omdat de zorg in huis steeds intensiever wordt kunnen we niet zonder de zekerheid van een werkende lift. En jullie weten, dat gaat nog wel eens mis. We zijn in gesprek met twee aannemers voor een offerte voor het verbeteren van de ingang, enige veranderingen aan de keukenfunctie bij de balie en een nieuwe extra lift. Nog dit voorjaar hopen we daarover een besluit te kunnen nemen en te kunnen starten, zodat als in 2018 het gebouw 50 jaar bestaat we nog steeds in een fijn gebouw wonen. 5


Ria Verdonk

Exposities

De maanden mei en juni hangen er schilderijen van Ria Verdonk in de gangen van De Rusthoeve. U bent van harte uitgenodigd om deze expositie te komen bezichtigen. Ria Verdonk laat u meegenieten van haar kleurige schilderijen. Ze heeft vele jaren les gehad van Albert Splinter, hij was een bekende impressionistische kunstschilder uit De Beemster. Hier leerde ze vrijer schilderen. De omgeving en schoonheid van de mooie polders met al het water er om heen, is een grote inspiratiebron. Als Ria wandelt of fietst zijn er overal plekjes die vragen om geschilderd te worden. Haar kleurige werk stemt de kijker vrolijk. Noord-Holland, De Rijp, Graft, de Eilandspolder en zijn omgeving zijn een grote inspiratiebron. Meer informatie op www.riaverdonk.nl

6


Schilderijen Sanne Jongeneel

In Mei en Juni worden er weer mooie werken van onze (wijk) bewoners geĂŤxposeerd in de Tien Gemeenten. Sanne Jongeneel schrijft: Ik heb sinds 1 Januari het atelier van Annette overgenomen. Prachtig om bewoners te begeleiden bij het maken van elke keer weer een prachtig kunstwerk en het leuke is iedereen ziet er weer wat anders in. Vroeger was ik ook altijd veel aan het tekenen en schilderen. Er is sinds kort atelier op donderdagochtend in plaats van vrijdagmiddag omdat bewoners ook altijd graag naar de bingo en de kerkdienst gaan. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar s.jongeneel@swzp.nl of even bellen naar De Tien Gemeenten 0299-424451.

7


Binnenkort kunt u in de tentoonstellingsvitrines in de Tien Gemeenten een aantal nieuwe documenten bekijken. Deze zijn ter beschikking gesteld door mw. A. Olij-Gaaff uit de Rosa Manushof. E.e.a. heeft betrekking op de oorlogsjaren 1940-1945. Mw. Olij woonde in die tijd in Zunderdorp (landelijk Amsterdam-Noord). Zij was in de laatste oorlogsjaren actief in het verzet als koerierster. Zij vervoerde o.a. illegale verzetskranten zoals Het Parool en De Vliegende Hollander. Ook gaf men elkaar gedichten door, waarin de daden van de bezetters werden bespot. En foto’s van de Koninklijke familie. Als dochter van de plaatselijke kruidenier verstopte zij deze kranten, gedichten en foto’s in haar fietsmand onder de boodschappen, die zij in en buiten het dorp afleverde. Dat was op zich al een heel gevaarlijke taak. Een aantal malen verzorgde zij ook het illegale transport van pistolen, die door vliegtuigen in de Veenderij bij Zunderdorp gedropt waren. Haar vader ontving berichten daarover via de illegale radio. Samen met enkele dorpsgenoten was ook hij betrokken bij een verzetsgroep. Naast deze activiteiten bracht mevrouw Olij ook mondeling codeberichten door naar andere verzetsgroepen verderop in Noord-Holland. Bij een van die tochten maakte zij van heel dichtbij een bombardement op de Fokkerfabriek in Amsterdam-Noord mee. In de Hongerwinter werd mw. Olij in haar dorp aangesteld als hulpverlener bij het uitdelen van eten dat via de gaarkeuken werd aangeleverd. Na de Bevrijding op 7 mei was mw. Olij aanwezig bij de afschuwelijke schietpartij op de Dam in Amsterdam. Zij vluchtte met vele anderen in de Nieuwe Kerk en verzorgde daar urenlang gewonden. Enige jaren geleden is door het 4-mei comitė uit Zunderdorp aan mevrouw Olij gevraagd om de kranslegging te doen bij de oorlogsplaquette in haar geboortedorp. Zij heeft toen ook een toespraak gehouden 8

Documenten uit de oorlogsjaren

Exposities

over de gebeurtenissen die zij meemaakte in de Tweede Wereldoorlog. Mw. Olij heeft voor de tentoonstelling diverse verzetskranten ter beschikking gesteld. Daarnaast de genoemde spotdichten. Ook voedselbonnen en foto’s van de Bevrijdingsfeesten in Zunderdorp en op de Dam in Amsterdam. Maar ook de pas van haar vader die na de oorlog bij de Binnenlandse Strijdkrachten werd aangesteld. Zij wil deze documenten graag delen met de medebewoners in de Rosa Manushof en De Tien Gemeenten.


Even voorstellen: Astrid van Roon

Beste bewoners en mantelzorgers,

mij een uitdaging om in een kleine organisatie aan de slag te gaan. Het organiseren van kwaIk ben blij dat ik mij aan u mag voorstellen als litatief goede zorg voor u, waarbij uw behoeftes en wensen centraal staan met voor u de nieuwe manager Zorg en Welzijn van de Stichting Wonen en Zorg Purmerend. Vanaf 27 bekende medewerkers. Als u tevreden bent, ben ik het ook. maart start ik in deze functie en hoop ik persoonlijk met u kennis te maken. Of wellicht hebben we dat al gedaan als u dit leest. Nog iets meer over mijzelf. Als het weer even mee zit, is een fietstochtje naar Purmerend een goede start van de dag. Dit ben ik Zeker nu ik ook in Purmerend ga werken. Ik Mijn naam is Astrid van Roon, ik ben 55 jaar houd van buiten zijn, fietsen, wandelen en tuien getrouwd met Peter. Samen hebben we 3 nieren. Ook klussen in en om huis ga ik niet kinderen, Tim (27) Iris (23) en Roos (21). Wij wonen sinds 1992 met veel plezier in Monnic- uit de weg. Komende winter wil ik weer verkendam, na jaren in Amsterdam te hebben ge- der met de basisopleiding meubels maken, waarvan ik deel 1 al heb gedaan. Vakanties woond en gewerkt. Geboren en getogen in breng ik graag door in Frankrijk of Italië, waar IJmuiden, totdat ik voor een opleiding in de we of dezelfde plek bezoeken of rondreizen ouderenzorg naar Amsterdam verhuisde. om nieuwe plaatsen te ontdekken. Daarnaast Sinds mijn start in de ouderenzorg ben ik alben ik bestuurslid van de stichting Babungo, tijd in deze sector Verpleging en Verzorging blijven werken. Bij verschillende organisaties een kleine stichting die kinderen in Kameroen een schoolopleiding biedt en een kleine geen in verschillende functies en altijd met veel zondheidskliniek ondersteunt. plezier en interesse in de oudere mens en de zorg. De foto bij dit artikel is gemaakt op de eerste lekkere voorjaarsdag 12 maart tijdens een De afgelopen 10 jaar heb ik bij de Zorgcirkel wandeling van IJmuiden naar Zandvoort. Ik gewerkt waar ik als manager van het Bemidheb dan juist afscheid genomen bij de Zorgdelingsbureau en Zorgregistratie en de Zorgcirkel en kijk vooruit naar mijn nieuwe baan cirkelwinkel in de Koestraat, leiding gaf aan als manager Zorg en Welzijn bij de SWZP. Ik een groot team zowel in Purmerend als in hoop dat ik me snel “thuis” zal voelen bij u. Alkmaar. Tot gauw! In deze functie maakte ik ook kennis met de SWZP. Een mooie kleine organisatie voor de inwoners van Purmerend. Na 10 jaar voor een Met vriendelijke groet grote instelling te hebben gewerkt, is het voor Astrid van Roon 9


Pastoraal woord

Toen ik in de 3e klas van de lagere school zat, kregen alle kinderen het boekje “waarom de tram stil stond ...” van W.G. van der Hulst jr. We mochten om de beurt voorlezen. Ik weet nog goed hoe ik onder de indruk was van wat er in stond. Het boekje vertelde dat op 4 mei om acht uur in de avond de trams in Nederland even stil staan. Ik woonde in Putten op de Veluwe, ver weg van de stad en ik had nog nooit een echte tram gezien. Af en toe las onze juffrouw een stukje uit het boekje voor. Dat was voor mij nog het meest aangrijpend. Er was iets in de manier waarop ze voorlas; het raakte mij diep van binnen. Later heb ik begrepen dat de broer en de vader van onze juf uit Putten waren weggevoerd door de Duitsers. Dat gebeurde op 1 oktober 1944, als vergelding voor een aanslag op Duitse militairen. Net als 600 anderen mannen kwamen zij nooit terug. Mijn juf heeft haar klas nooit dit persoonlijke verhaal verteld, wij waren misschien nog te klein. Maar iets van haar persoonlijke verdriet moet hebben doorgeklonken, als ze voorlas uit ons leesboek. Op 4 mei 2017 is er in onze zorghuizen weer de jaarlijkse 4 mei herdenking. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei schrijft dit jaar over het belang van de persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Deze verhalen ontroeren ons mensen. Ze brengen de essentie van het leven heel dichtbij. Ze gaan over moed en opoffering. Maar ook over de duistere kanten van de mens. Over diep gevoelde ellende, pijn, angst, onmacht en vernedering. Over verraad, leugens en lafheid. Ze gaan ook over hulpvaardigheid en medemenselijkheid. En ze vertellen over de geknakte levens van militairen van 19, 20, 21 lentes jong. Die nooit ouder zijn geworden. Persoonlijke verhalen over de oorlog, elke oorlog, zijn nooit zomaar verhalen, ze staan niet op zichzelf. Ook als mensen zwijgen vertelt dat een verhaal. Niet kunnen praten over de vermoorde familie, een nimmer teruggekeerde geliefde. Of uit schaamte. Of vanwege een muur van onbegrip bij familie of vrienden die het allemaal niet hebben meegemaakt. In de afgelopen jaren is het grote verhaal over de oorlog en de uiteindelijke bevrijding, ingevuld door talloze ‘kleine’ verhalen. Ze doen beseffen hoe het is om in vrijheid te leven, zonder nachtelijke razzia’s en bombardementen. Deze verhalen moeten worden verteld.. Zonder gedeelde geschiedenis is er geen gedeelde toekomst. Dat is de waarde van gedenken. Zodat we weten.... dit willen we nooit weer. Gerrie van der Meer, geestelijk verzorger 10

4 mei Waar eens de bommen vielen staan wij nu op het plein. Toen was er oorlog in het land, mijn opa was nog klein. De mensen hadden hanger. De stad stond toen in brand. De oude stad is er nu niet meer. Ik pak gauw vaders hand. Waar vroeger opa’s huis stond, staan hoge flatgebouwen. We staan hier bij een heel groot beeld van mannen en van vrouwen. Zij zijn de oorlog ingegaan en nooit meer teruggekomen. Je denkt alleen: ‘Ik hoop dat mij dat nooit zal overkomen’. Er komen steeds meer mensen bij. Het is nu kwart voor acht. Ze spelen droevige muziek. De mensen praten zacht. De kerkklok luidt En mensen in een lange rij Met bloemen en met kransen Lopen ons stil voorbij. Het is acht uur. De straatlantaarns gaan aan. Er wordt op een trompet gespeeld We blijven doodstil staan. Het is nu twee minuten stil. De vogels zijn te horen en ’t klapperen van de vlag halfstok vanaf de hoge toren. Ik denk aan oorlogen ver weg Aan pesten en zo meer. Een man moet heel erg huilen. Opeens roept hij: ‘Nooit weer!’ Anneke van Wijgaarden


Herdenkingen met lezing van Co Knuppelder Op donderdagmiddag 4 mei 2017 houden we in De Tien Gemeenten en De Rusthoeve weer een herdenkingsbijeenkomst vanwege de slachtoffers van oorlog en geweld. De bijeenkomst in de Tien Gemeenten begint om 14.30 uur in het restaurant en in De Rusthoeve in de kerkzaal op de 1e etage om 16.00 uur. Onze geestelijk verzorger Gerrie van der Meer zal de bijeenkomst leiden, er zal muziek zijn en een inleiding van de heer Co Knuppelder, uit de Wormer, die ons vertelt over zijn oorlogservaringen. Hieronder een korte beschrijving van zijn ervaringen: Co Knuppelder (Amsterdam, 1924) groeit op in Amsterdam. Als de oorlog uitbreekt is Co 16 jaar oud. Tijdens de eerste twee jaar van de oorlog ziet hij hoe Joden worden opgepakt en weggevoerd. Wanneer hij 18 jaar oud is, is hij zelf aan de beurt: hij moet zich melden om als dwangarbeider ingezet te worden in Duitsland (Arbeitseinsatz). Hij komt terecht in de fabriek “Rheinmetall Borsig” in Berlijn en moet daar vliegtuigbommen fabriceren. Na een halfjaar wordt hij overgeplaatst naar Brandenburg, en weer een halfjaar later naar Guben, een plaats aan de Poolse grens. Hier moet Co zware machinegeweren produceren.

In de spaarzame vrije tijd gaat Co regelmatig in het geheim naar een communistisch, fel anti nazistisch Duitse familie in de buurt. Daar luistert hij stiekem naar Radio Oranje. Wanneer dit wordt ontdekt moet Co voor straf 3 maanden lang zwaar graafwerk verrichten aan de loopgraven. In 1945 moeten alle dwangarbeiders vluchten voor de oprukkende Russen aan het oostfront. Nachtenlang loopt Co met ca. 3500 andere dwangarbeiders kriskras door Duitsland, onderweg beschoten door geallieerde vliegtuigen. Het lot is Co niet gunstig gezind, want hij wordt met 3 andere mannen opgepakt en wederom als dwangarbeider aan het werk gezet, ditmaal om technische tekeningen te maken voor de vliegtuigindustrie, wederom aan de Poolse grens. Na 3 maanden volgt wéér een vlucht voor het oprukkende Russische leger. Deze vlucht eindigt wanneer ze de Amerikaanse linies bereiken. Omdat Duitsland in puin ligt en er geen vervoer is, moet Co lopend naar huis. Na 2 maanden lopen komt hij aan in Nederland. We nodigen u hartelijk uit om aanwezig te zijn bij de herdenkingsbijeenkomsten in De Tien Gemeenten en De Rusthoeve.

Kerkdiensten DE RUSTHOEVE

DE TIEN GEMEENTEN

op donderdagmiddag in de recreatiezaal 1e verdieping om 16.30 uur

Zie pagina 14 bij activiteiten De Tien Gemeenten

do. 4 mei do. 11 mei do. 18 mei do. 25 mei do. 1 juni za. 3juni do. 8 juni do. 15 juni do. 22 juni do. 29 juni do. 6 juli do. 13 juli do. 20 juli do.27 juli

U, bewoner, aanleunbewoner, wijkbewoner, familie, belangstellende bent van harte uitgenodigd om de oecumenische iensten mee te vieren

16.30 16.30 16.30 11.00 18.45 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30 16.30

Vervalt i.v.m.4 mei herdenking M. Nijman N. Schroevers M. Nijman Hemelvaart Geen dienst M. Nijman Pinksteren N. Schroevers A.C. van Noort G. Nieuwburg Gerrie vd Meer M. Nijman M. Nijman N. Schroevers G. Nieuwburg Schrift en Tafel

11


Beste C

arla, Rik

Guandong Federatie verwent bewoners vanwege Chinees Nieuwjaar

en Wim, Wij, de b wethoud urgemeester va n dere co ers van Purme Beemster, llega’s, rend en zijn blij de anhebben de g en dat h etrakteerd op e bewoners te e De reac t een succes w en leuke avond ties bij o as. Wij wille n n jullie b s waren erg po samenw sitief edanken e handje m rking. Wij heb voor de fijne ben gra ee geho ag een lpen.

De gasten werden bediend door medewerkers van de Gemeente Purmerend, wethouders Mario Hegger, Eveline Tijmstra en Harry Rotgans en burgemeester Joyce van Beek van Beemster. Guandon Federatie NL is een geboortestreekvereniging voor Chinese Nederlanders, afkomstig uit de gelijknamige Chinese provincie

12


Beschrijving: Wat is topmenu?

Nieuws van de chef Asperge Top menu

reserveer tijdig, want vol=vol

24 mei

25 mei

Romige aspergesoep Of aspergecocktail met kwartel ei en gerookte kipfilet *** Asperges traditioneel (beenham, gekookt ei, botersaus peterselie) en gekookte krielaardappel. Of Asperges met gebakken zalm en gepocheerd ei Hollandaise saus Gekookte krielaardappel. *** IJs met aardbeien en slagroom

Met het topmenu willen wij onze bewoners en gasten de mogelijkheid bieden om eens per maand met familie en of vrienden luxe te kunnen dineren. Voor deze avond zal een zaal omgebouwd worden tot heus restaurant met alles erop en eraan. In dit restaurant zullen diners geserveerd worden die u niet op het dagelijkse menu zult zien staan maar welke ook zeker niet zullen misstaan bij een goed restaurant. Naast de gerechten zal een heerlijke wijn geselecterd worden die het diner compleet maakt.

Of Drie kleuren bavaroise met slag­ room *** Koffie met bonbons

Prijs: voor een interne bewoner € 5.00 en voor gasten € 18.50. Opgeven kan in De Rusthoeve in de Populier en in De Tien Gemeenten bij de receptie. 13


mei/juni/juli

Activiteiten in De Tien Gemeenten* MEI maandag donderdag vrijdag vrijdag woensdag donderdag vrijdag donderdag vrijdag dinsdag

1 Marion Tierolf met verkoop van damestruien en -vesten 4 Herdenkingsdag Bijeenkomst met muziek en een inleiding door dhr. Co Knuppelder 5 Bevrijdingsdag muzikaal optreden door Peter Jonk Thema ‘Rood, wit en blauw’ 12 bingo (€ 3,00 per bordje) 17 zingen in de zaal met Jeffry 18 Tini Smit met accordeon in de zaal 19 HIP-mode (verkoop dameskleding) muziek in de grote zaal 25 Hemelvaartsdag 26 kerkdienst voorganger: Fokje van Roekel 30 Van ter Meij ondermode

JUNI donderdag 1 dans- en muziekmiddag met Nico en Theo …voetjes van de vloer!! (consumpties voor eigen rekening) vrijdag 2 muziek in de grote zaal zondag 4 1e Pinksterdag Optreden door zangeres Jo Ann vrijdag 9 bingo (€ 3,00 per bordje) donderdag 15 Tini Smit met accordeon in de grote zaal vrijdag 16 muziek in de grote zaal 14.30 uur dinsdag 20 H&A-mode woensdag 21 zingen in de zaal met Jeffry vrijdag 23 activiteiten-/spellenmiddag, thema ‘Zomer’ en verwenmiddag met leerlingen van het Regiocollege vrijdag 30 kerkdienst voorganger: Gerrie van der Meer

10.00-12.00 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur 11.00 uur 14.30 uur 09.30 uur 14.30 uur 15.00 uur 10.00-12.00 uur 14.30 uur 14.30 uur 14.30 uur>>>>>>>>>> Met nationale en internationale hits, met prachtige 14.30 uur luisterliedjes, songfestival14.30 uur liedjes en musicalsongs. 10.00-12.00 uur Maar bovenal natuurlijk 11.00 uur 14.30-15.45 uur 15.00 uur

JULI vrijdag zondag

7 muziek in de grote zaal 14.30 uur 9 Optreden met Peter en Peter, 14.30 uur >>>>>>>> entree € 4,50 voor wijkbewoners, incl. koffie/thee vrijdag 14 bingo (€ 3,00 per bordje) 14.30 uur woensdag 19 zingen in de zaal met Jeffry 11.00 uur vrijdag 21 muziek in de grote zaal 14.30 uur donderdag 27 dans- en muziekmiddag met Nico en Theo …voetjes van de vloer!! 14.30 uur (consumpties voor eigen rekening) vrijdag 28 kerkdienst 15.00 uur voorganger: Fokje van Roekel

*) bovenstaande activiteiten en verkopen zijn in principe in de grote zaal, tenzij anders aangegeven.

De ene Peter zingt liedjes van Johny Jordaan, Willy Alberti, Manke Nelis. De andere Peter is ook zanger, speelt gitaar neemt de mensen mee naar de jaren zestig.

Op alle donderdagen: gezellige inloopmiddag 14.30 uur

(consumpties voor eige 14


Vaste wekelijkse activiteiten De Tien Gemeenten maandag 10.30 – 11.30 uur 11.00 – 12.00 uur

bloemschikken bibliotheek (1x per 14 dagen in de even week) koor o.l.v. Mirjam Boers geheugenfitness

grote zaal Hoornselaan 2hg

schilderen/tekenen in het Atelier fitness olv fysiotherapeut

Hoornselaan 1hg fitnessruimte fitnessruimte grote zaal grote zaal

14.30 – 16.00 uur 14.30 – 16.00 uur

gymnastiek bloemschikken zingen in de zaal (3e woensdag v.d. maand.) koersbal gespreksgroep

donderdag 10.00 – 11.30 uur 14.30 – 16.00 uur

kaarten maken gezellige inloopmiddag

grote zaal grote zaal

vrijdag 10.15 uur 10.30 – 11.30 uur 14.30 – 16.00 uur

vrijdagpraatje bloemschikken schilderen/tekenen in het Atelier

grote zaal grote zaal Hoornselaan 1hg

zaterdag 16.30 uur 18.45 uur

snackmiddag ‘het zaterdagavondgevoel’

grote zaal grote zaal

zondag 14.30 – 16.00 uur

Open Atelier (1x per 5 wk)

grote zaal

14.30 – 16.00 uur dinsdag 10.30 - 12.00uur v.a. 10.30 uur woensdag 10.00 – 11.00 uur 10.30 – 11.30 uur 11.00 – 12.00 uur

heerlijke Hollandse meezingers. entree € 4,50 voor wijkbewoners, incl. koffie/thee

de Kantine Petit restaurant

grote zaal de Kantine

Houdt u ook de posters op de borden in de gang in de gaten? Hier worden o.a. wijzigingen/aanvullingen opgehangen! Nummers van Cliff Richard, The Cats, The Bee Gees, the Flower Power, noem maar op, het komt allemaal voorbij.

Activiteiten in Het Trefpunt (Poelmanflat) maandag dinsdag woensdag donderdag kaarten maken vrijdag

met van alles te doen

en rekening)

koffieochtend 10.00 – 11.00 uur klaverjassen 14.00 – 16.30 uur sjoelen 14.00 – 16.30 uur koffieochtend 10.00 – 11.00 uur gym 14.00 – 15.00 uur yoga 09.45 - 10.45 uur 14.00 – 16.30 uur (elke 2e donderdag v.d. maand) koffieochtend 10.00 – 11.00 uur

Wilt u meedoen aan een activiteit in de Poelmanflat? Geeft u dit dan door aan huismeester Maarten Blok; hij helpt u dan verder

LET OP: voor gym en klaverjassen wordt een kleine bijdrage gevraagd. Koffie is verkrijgbaar via een strippenkaart en losse verkoop. 15


mei/juni/juli

Activiteiten in Heel Europa Maandag 08.15-09.30 13.00-14.00 Op afspraak 16.30-19.30 17.00-19.00 18.45-22.30 19.00-22.00

SALT Inloopspreekuur 0-4 jarigen (CJG) Opvoedspreekuur 0-19 jr (CJG) Samen koken 2e maandag opgeven via 0623587027 (Clup) De aanschuiftafel, Let op: 3e maandag (Grand café) RER Kitchen laatste maandag (Clup) Line dance (4 euro Clup)

Dinsdag 09.00-11.30 14.00-16.00 14.00-16.00

Hip haken en breien (Clup) Repair Café (Clup) 2e dinsdag (Clup) Internetcafé voor senioren (Clup)

Woensdag 08.30-12.30 10.00-12.00 14.00-16.00 19.00-21.30 19.30-23.00

Inloop en koken (1 euro Clup) De Stamtafel koffieochtend (Grand Café) Kinderclup Kunstgeschiedenis (cursus van 6 x) Bridge

Donderdag 08.15-09.30 10.00-12.00 10.45-11.45 13.00-14.00 13.00-14.00 14.00-16.00 17.00-20.00 19.30-20.30 Vrijdag 10.00-12.00

16

SALT Koffieochtend (Clup) Yoga (6 euro per keer Clup) Inloopspreekuur, voor alle opvoedvragen (CJG) Inloop Zodiak (CJG) Spelletjesmiddag (Clup) Opvoedspreekuur (CJG) op afspraak Gym 2,50 euro Tekenen en schilderen (Clup)

Zaterdag 10.00-11.00

Yoga, vrije inloop

Zondag 12.00-15.00 14.00-16.00

Weidevenne mama’s (Clup) 13.30-16.00 Bingo 1e zondag (Clup) Zomipo 4e zondag :23/10


maandag 10.00 – 12.00 uur 10.30 – 11.30 uur 11.45 – 12.30 uur 13.00 – 15.30 uur

biljarten zingen met Mirjam Boers zingen met Mirjam Boers biljarten

Populier Bestuurskamer Recreatiezaal Populier

dinsdag 10.00 – 11.30 uur 13.00 – 15.30 uur

handwerken Jeu de Boules

Populier Achtertuin

woensdag 10.00 – 11.30 uur 10.00 – 12.00 uur 10.45 – 12.00 uur 14.30 – 16.00 uur

bloemschikken biljarten bibliotheek bingo (1e woensdag v.d. maand)

Populier Populier Populier Populier

donderdag 13.00 – 15.00 uur 14.30 – 15.30 uur 16.30 – 17.15 uur

Jeu de Boules hersengym kerkdienst

Achtertuin Recr.zaal 1e verd. Recr.zaal 1e verd.

vrijdag 10.00 – 12.00 uur 13.00 – 15.30 uur 14.00 – 15.30 uur

kaarten maken biljarten sjoelen

Recr.zaal 1e verd. Populier Populier

mei/juni/juli

Vaste wekelijkse activiteiten De Rusthoeve

Aktiviteitenkalender *) MEI maandag woensdag donderdag

1 3 4

vrijdag

5

woensdag

10

woensdag donderdag woensdag

17 25 31

JUNI zondag woensdag woensdag

4 7 14

woensdag vrijdag

21 23

JULI woensdag woensdag

5 12

Marion Tierolf met damestruien en vesten 10.00 – 12.00 uur Bingo 14.30 – 16.15 uur Herdenkingsdag Bijeenkomst met muziek en een inleiding door dhr. Co Knuppelder 16.00 uur (recreatiezaal 1e verdieping.) Bevrijdingsdag muziek-DVD op het grote scherm in ‘de Populier’ 14.30 – 16.00 uur Fratres Corona 14.30 – 16.15 uur Prachtige (licht klassieke)muziek op piano en viool, door de gebroeders Kroon. Op het grote scherm kunt u ondertussen naar mooie beelden kijken! HIP-mode (dameskleding) 09.30 – 12.00 uur Hemelvaartsdag Rusthoevekoor ‘de Magnolia’s’ 14.30 – 16.00 uur liedjes uit ‘Anatevka’ en ‘Sound of Music’ Pinksteren Bingo 14.30 – 16.15 uur Peter Jonk met liedjes uit’t Schaep en Ja zuster, Nee zuster 14.30 – 16.15 uur Danspaleis 14.30 – 16.30 uur activiteitenmiddag, thema ‘TV van toen’ 14.30 – 15.45 uur en verwenmiddag met leerlingen van het Regiocollege

Bingo 14.30 – 16.15 uur Zangeres JoAnn met Nationale en Inter14.30 – 16.15 uur nationale hits, met prachtige luisterliedjes, songfestivalliedjes en musicalsongs. Maar bovenal natuurlijk heerlijke Hollandse meezingers. *) bovenstaande activiteiten en verkopen zijn in principe in ‘de Populier’, tenzij anders aangegeven.

17


d r o b k Pri ‘NL Doet’ en Zaterdag 11 maar t hebb ge s de cliënten ’s middag jnoten van de NL doet vri willigersdag’. Dit is een g jaarlijks terugkerende da waarop in heel Nederland vrijwilligers de handen uit rde mouwen steken op ve De schillende manieren. In t Rusthoeve was dit doorda rivrijwilligers, o.l.v. dhr. Ad t me n aan de Koeijer, same e de cliënten Oudhollands en spellen speelden. Spell zoals muizen meppen, ke n gelen, 6 op een rij en ee el ve rd soor t Halma. Er we ngelachten, de cliënten vo n de den het erg leuk en de actief mee, het was een gezellige geslaagde middag. Joyce Koppes medewerkster welzijn

Bezoek en like onze facebookpagina! 18

tijdens de Spaanse muziek g op 21 maart a d e ti a in m ri c is d ti an in De Rusthoeve.

cht...

Liefde op het eerste gezi

Op Internationale Vrouwendag op 8 maar t hebben we alle dames in het zonnetje gezet met blauwe druifjes!


Vóór je het weet heeft ee

n politicus zijn kop verl

oren

Voor een titje met onze eigen bus kunt u zich inschrijven in De Rusthoeve en De Tien Gemeenten. Probeert u het vooral eens!

de gezusters Het was zussendag van k gezellig De Groot.. Ze hebben oo s restaurant een hapje gegeten in on eve. de Populier in De Rustho

19


De Tuinexpress Genieten! Het voorjaar nadert snel, de eerste vroege bollen staan volop in bloei. De sneeuwklokjes zijn net uitgebloeid, de Winteraconieten staan nog steeds in bloei en de Scilla’s staan op het punt te gaan bloeien. Ook de tulpen op het land van de kwekers komen al met een puntje uit de grond. Dit zijn de elementen in de natuur die zich begin/half maart voltrekken binnen

tuinen en op het land van kwekers. Deze tulpen zullen rond Koningsdag overal volop in bloei staan. Bij de kwekers worden de tulpen gekopt, zodat de bol in de grond tot groei kan komen, er komen dan kleine bolletjes aan de grote bol. Deze bollen worden in juli gerooid en gepeld en zullen daarna weer worden aangeboden op de markt. De kleine (zij)bolletjes worden als plantgoed gesorteerd en worden in het najaar, rond oktober, weer in de grond gezet/geplant. Voor degene die hiervan nog niet op de hoogte waren, wellicht leuk om te weten hoe dit in zijn werking gaat.

Ook de grasmat komt uit zijn lange winterslaap en begint volop te groeien, evenals het mos wat er tussen zit. Er wordt daarom volop geverticuteerd, om het mos eruit te halen. Met een verticuteerhark of –machine kan je namelijk de wortels van je gazon verluchten, door afgestorven gras eruit te halen. Vlak na het verticuteren zal het gazon er eerst nog erger uitzien dan voordien, maar je zal al snel verbetering merken. Alleen met verticuteren redt je het niet om de grasmat goed te krijgen, daar zijn veel meer handelingen voor nodig. Hierbij letten wij op de juiste bemesting in combinatie met kalk. Ook het onkruid moet uit het gras worden gehaald om het gras in volle groei te krijgen. Dit wordt dan ook in de maanden april en mei gedaan, omdat dan de grondtemperatuur stijgt. Dit is dus nodig omdat anders de bemesting niet opgenomen wordt door de wortels van het gras. De grasmat is half maart voor het eerst weer gemaaid en , afhankelijk van het weer wordt dit wekelijks bijgehouden tot aan ongeveer oktober/november.

Alle winterbloeiers, daarmee bedoel ik voornamelijk de takken zijn inmiddels uitgebloeid. Het is nu tijd voor de voorjaarsbloeiers, zoals de Forsythia, welke op dit moment met zijn mooie gele bloemen tot ontluiking komt. Deze tak kunt u ook afknippen(uit uw eigen tuin) of kopen bij de bloemist of supermarkt en in een vaas met een klein laagje water bij u in de kamer neerzetten. Het effect is dat de tak binnen een week volop in bloei staat, u haalt daarmee de lente volop in huis en kunt er dus alvast van genieten, in deze pre-voorjaarstijd. Gaat u als het kan, er af en toe eens lekker op uit en maak een heerlijke wandeling. Dan zult u genieten van al het moois wat de voorjaarsnatuur weer te bieden heeft! Ik wens u een heel fijn en mooi voorjaar toe!

20

Een groene groet van uw tuinman Nico!


Op donderdag 9 maart was het zo ver. We gingen met de bewoners van groep 57 in Heel Europa naar het strand. De groep had er erg veel zin in. Het weer zat niet echt mee maar de buschauffeur had een leuke route uitgestippeld. We reden door dorpjes zoals: de Beemster, de Rijp en ga zo maar verder! Door allerlei smalle straatjes. Dit vonden de bewoners wel erg spannend en vermakelijk hoe die buschauffeur dit voor elkaar ging krijgen. Uiteindelijk gingen we door naar Egmond aan Zee. Eenmaal aangekomen bij het strand gingen we gezellig een kopje koffie drinken bij restaurant ‘de Uitkijk’. De naam zegt het al:Hier kon je uitkijken over het strand. Dit vonden de bewoners geweldig en genoten dan ook van een kopje koffie met een versnapering. Mevrouw Kraakman, die vanaf het begin in Heel Europa woont, had bij ons al meerdere keren aangegeven dat haar laatste wens toch echt wel graag een dagje naar het strand was. Ze kwam vroeger vaak op het strand in de zomer. Toen we in de buurt waren kwamen ook allerlei verhalen boven bij haar; zij had een glimlach van oor tot oor en genoot zichtbaar toen ze de zeelucht rook. Ook al was het erg koud die dag, dit maakte voor haar helemaal niets uit! Mevrouw Kraakman was ons zeer dankbaar dat wij dit hebben gedaan met haar en de rest van de bewoners. Het was ondanks het weer een prachtige dag!

AANBIEDINGEN HUISWINKEL DE TIEN GEMEENTEN

Dagje strand met groep 57

05 mei

GEEN MARKT (Bevrijdingsdag)

12 mei

Verse fruitsalade va Knook 2,00

19 mei

Verse haring Sier/Jonk

1,50

26 mei

Gooise moppen

3,00

02 juni

Verse zalmsalade Sier/jonk

1,25

09 juni

Heerlijke aardbeien

2,00

16 juni

Boterkoek

2,00

23 juni

Pot Braadharing

3,50

30 juni

Half ons Paling

2,50

07 juli

Diverse planten

2,00

13 juli

Hazelaartjes (2)

1,75 20 juli

Spritsen van Limmen

3,50 27 juli

2 0ns Kibbeling +saus

2,25

21


Huiskamers op iedere afdeling

Kleinschalige zorg waarbij de bewoners centraal staan, dat is waar SWZP voor staat. Om die reden zijn er de afgelopen periodes op de afdelingen van de interne zorg in De Rusthoeve en De Tien Gemeenten huiskamers op de afdeling gecreëerd. Bewoners die dat willen, lunchen hier met elkaar. In de middag is er een activiteit. Het idee hiervan is dat de bewoners in kleine groepen dingen met elkaar kunnen doen.

Inrichting

Op de tweede verdieping van De Rusthoeve is een huiskamer ingericht met meubels die de SWZP van familie van overleden bewoners heeft gekregen. Daarmee is het een fijne en knusse plek geworden, waar de bewoners graag vertoeven. “Een lichte buffetkast met daarin mooi servies om naar te kijken, dat staat nog op het wensenlijstje van de bewoners voor in hun huiskamer”, vertelt welzijnsmedewerker Joyce Koppes.

Tweeluik schilderen

Joyce is met vijf bewoners aan het schilderen als we langs komen. Ze zitten bij elkaar aan tafel, die bezaaid is met kwasten, verf en net geverfde bloemen. Natuurlijk ontbreekt een kopje koffie en thee niet en zijn er lekkere 22

Mariëlla van der Manden houdt zelf ook van schilderen

koekjes. Ze zijn bezig met het maken van een tweeluik voor aan de muur van de woonkamer, met daarop vogels en bloemen.

nu iedere middag hier lunchen!”. Ze straalt als ze het vertelt.

Helpende handen

Ondertussen helpt vrijwilliger Mariëlla van der Manden een bewoonster bij het schilderen. Mariëlla is al vier jaar vrijwilIedere middag wordt er iets anders gedaan dat zoveel mo- liger en doet het nog steeds met veel plezier. Ze vindt het leuk om te knutselen en schilderen. Bewoners merken dat Joyce en Mariëlla goed op elkaar zijn ingespeeld en vragen dan ook regelmatig of ze elkaar al langer kennen. Dat is niet het geval, vertelt Mariëlla lachend. “Het is fijn dat ik Joyce kan helpen. Met een gelijk aaansluit bij de wensen paar extra handen is het een stuk makkelijker om individuvan de bewoners. Al is dat ele aandacht te geven aan de soms ook lastig, omdat niet elke bewoner zelf iets kan be- bewoners. Het is leuk om te Joyce denken om te doen. “Maar als zien dat de mensen lekker Koppes in je ideeën aanreikt, dan zijn ze bezig zijn. Daar doe je het ‘haar’ voor.” daar wel voor in”, aldus Huiskamer Joyce. Ze is enthousiast over de huiskamers: “Ik vind het leuk dat ik de mensen hier zie genieten. Ook de bewoners die eerst niet aan activiteiten meededen, komen nu naar de huiskamer. Het is echt een vooruitgang.” Een bewoonster zei laatst tegen haar “Joyce, wat gezellig, ik kan

Aansluiten bij de bewoners


Even voorstellen: Marjon Vlug

Communicatie is echt mijn passie. Het is een erg boeiend en veelzijdig vakgebied. De afgelopen jaren heb ik als communicatiespecialist bij verschillende organisaties gewerkt: van natuur & milieuorganisatie tot winkelreclame. Inmiddels heb ik mijn eigen bedrijf en help ik op die manier verschillende organisaties.

Vanaf februari ben ik regelmatig te vinden op de verschillende locaties van de SWZP als adviseur op het gebied van communicatie. Ik help de organisatie tijdelijk bij alles wat te maken heeft met communicatie, zowel binnen de organisatie, met mantelzorgers, vrijwilligers als erbuiten. Het afgelopen jaar is er veel veranderd binnen de SWZP. De communicatie hierover is daardoor wat ondergesneeuwd. Nu de nieuwe organisatie staat en zich verder kan gaan ontwikkelen, kan de communicatie daarop worden aangesloten.

Ik woon samen met mijn vriend in Alkmaar. Daar ben ik vaak te vinden op het water. Roeien is namelijk mijn andere passie. Als ik dit artikel schrijf, begint het voorjaar net. Het zonnetje schijnt heerlijk en het landschap komt langzaam uit z’n winterslaap. Een ontzettend mooie tijd om op het water te zijn. Echt weer genieten om de zon op je gezicht te voelen. Daarnaast ben ik ook in mijn vrije tijd met communicatie bezig. Voor de roeivereniging ben ik bestuurslid Communicatie & PR. De foto bij dit artikel is gemaakt tijdens SAIL Amsterdam 2015. Daar had ik de eer perscoördinator te mogen zijn. De zomervakantie van dat jaar werd dus een werkvakantie. Het was zo’n bijzondere en gave ervaring, dat ik bij de volgende editie van SAIL in 2020 weer graag mijn vakantie aan spendeer! Marjon Vlug

24-uurs thuiszorg door mensen die

Thuiszorg Purmerend

een band met u opbouwen. Thuiszorg Purmerend is onderdeel van Stichting Wonen en Zorg Purmerend en werkt vanuit De Tien Gemeenten, De Rusthoeve en de

vertrouwd, dichtbij, bekend www.thuiszorgpurmerend.nl

Woonzorglocatie Weidevenne Zie de website voor alle informatie.

thuiszorg purmerend

PT

TP

0299 - 412 324 23


Hardlopen voor een tovertafel Het team van woongroep Genuahaven 57 in Heel Europa heeft een bijzondere actie op touw gezet. Ik ga bij ze langs om er meer over te horen. Als ik binnen kom, zitten de zes bewoners gezellig met elkaar aan tafel koffie te drinken, met oude muziek op de achtergrond. Een vrijwilligster zit aan tafel en geeft iedereen even aandacht. “Ze is zo lief voor iedereen. Echt een aanwinst voor de groep”, vertelt verzorgende Kayleigh Vringer.

Tovertafel

We zitten tussen de bewoners aan tafel als Kayleigh vertelt over de Tovertafel die het team graag wil aanschaffen voor de bewoners. Dat is soort beamer aan het plafond die speciale spellen en animaties projecteert op de tafel die er onder staat. Het apparaat reageert op hand- en armbewegingen en stimuleert hiermee fysieke activiteit bij de bewoners. Het prikkelt hen om er iets mee te doen. “Er zijn genoeg bewoners van onze woongroep en van de andere woongroepen in Heel Europa die daar baat bij zullen hebben. We hopen hiermee ook bewoners die in hun eigen wereld zitten hierbij bij de groep te betrekken.”, aldus Kayleigh.

Marathon

Aan de Tovertafel zit wel een flink prijskaartje: ruim 6.600 euro. Kayleigh rende in het najaar van vorig jaar voor het eerste een halve marathon. Tijdens een teamoverleg opperde dat ze dat dit jaar weer zou kunnen doen. Dit keer om geld op te halen voor de Tovertafel. Het team reageerde gelijk enthousiast en zo was de actie geboren. Een keer per jaar is er een halve marathon in Disneyland Parijs. “Als Disney-gekkie is dat voor mij de ideale locatie.” Daar rent Kayleigh samen met haar zus in september 21,5 kilometer, dwars door het attractiepark. Ze doet dat helemaal in stijl in een Tinkebel-outfit. Trainen samen met haar zus zit er helaas niet in. “Mijn zus woont in Den Haag, dus dat lukt niet. Binnenkort hebben we een Disney-weekend gepland, dan gaan we natuurlijk wel samen trainen. 24

Gelukkig fietst mijn vriend regelmatig met mij mee als ik aan het trainen ben, om mij te supporten.”

Zomermarkt

De marathon is niet de enige actie. Ook tijdens de zomermarkt van Heel Europa op 7 juli is groepswoning 57 ook present met een kraampje. Teamleden zijn al bezig om mooie dingen te maken die daar verkocht worden. Zelf gaat Kayleigh verkleed als Princes Anna uit de Disney-film Frozen. Samen met een vriendin, die voor de gelegenheid zich omtovert tot Koningin Elsa, gaan ze op zoek naar kinderen die tegen betaling van een klein bedrag met hen op de foto willen. De opbrengst gaat uiteraard allemaal in de spaarpot voor de Tovertafel.

Donaties

“We zijn nu een maand bezig en hebben 2.400 euro opgehaald. Iedereen is enthousiast over het idee. Collega’s en familie van de bewoners van de groepswoningen in Heel Europa steunen de actie. Dat geeft je een boost om door te gaan.”, vertelt Kayleigh enthousiast. Ze zijn nog op zoek naar veel meer mensen die willen doneren. Iedere euro is welkom. Als er uiteindelijk meer geld wordt opgehaald, dan komt ook dat goed terecht. “Er zijn nog zo veel andere producten waar mensen met dementie baat bij hebben. Het zou geweldig zijn als we nog meer voor onze bewoners kunnen doen.”


Kayleigh Vringer loopt warm voor de tovertafel

original

Op de koffie

Iedereen is welkom om een keer op de koffie te komen in de groepswoning. “Dan kunnen mensen ook zien waar hun geld naar toe gaat en voor wie het bedoeld is.” Lachend voegt Kayleigh er nog aan toe dat mensen van te voren wel even een afspraak moeten maken; “anders hebben we hier straks 100 mensen tegelijk op de koffie.” Wilt u een keer koffie komen drinken of meer weten over dit bijzondere initiatief? Belt u dan gerust met de groepswoning op (0299) 763 917. U kunt Kayleigh ook mailen voor meer informatie op k.vringer@swzp.nl. Het team heeft ook een speciale Facebook-pagina gemaakt voor deze actie. U kunt hen volgen en op de hoogte blijven op facebook.com/Tovertafelheeleuropa. Marjon Vlug

25


In memoriam

Bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid dat zij hem zo lang mochten behouden, geeft de familie kennis van het overlijden Willem de Klerk, Wim op 26 december 2016. De familie gedenkt vader, schoonvader, opa en overgrootvader met de volgende woorden:

“Herinner mij zoals ik was maar niet in sombere dagen Herinner mij in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon”.

In dit “In Memoriam” gedenken we de bewoners en cliënten met liefde en dankbaarheid die in de voorbije maanden zijn overleden. Te zijn bij wie er niet meer zijn, heel diep in je gedachten en niet met woorden lang en luid, kan af en toe een stille pijn verzachten, er gaat een wonderlijke rust van uit.

Op de rouwkaart spreekt de familie ook haar dank uit voor de medewerkers van woongroep Heel Europa.

“Als leven lijden wordt, is sterven een verlossing”.

Dit staat geschreven op de rouwkaart van Bertha Johanna Christina Heldoorn-van Hoekelen. De familie laat weten dat zij op 30 december 2016, toch nog onverwachts, is overleden. De familie is dankbaar en gelukkig dat zij hun lieve moeder, schoonmoeder, trotse oma en nog trotsere omi zo lang in hun midden hebben gehad.

Op 3 januari 2017 is Evert George Weggelaar, Eef overleden. De familie schrijft op de rouwkaart:

“Lieve, lieve man, de weg op straat was je steeds vaker kwijt, De weg naar de hemel, heb je razendsnel en in vrijheid gevonden”. Op 10 januari 2017 is Anna de BoerBroers overleden. De familie schrijft op de rouwkaart dankbaar te zijn voor de vele jaren, waarin zij van haar mochten genieten van hun moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma. Ook spreekt de familie een speciaal woord van dank uit voor de medewerkers van Verzorgingshuis De Tien Gemeenten voor de liefdevolle zorg Op 11 januari is mevrouw Truus van Harn overleden. De familie laat op de rouwkaart weten, dat zij geheel onverwacht is gestorven op 91 jarige leeftijd. De medewerkers van De Tien Gemeenten worden op de rouwkaart hartelijk bedankt voor de liefdevolle verzorging.

26


“Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten wij bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen, afscheid nemen van mijn lieve, lieve vader, opa en overgrootvader”

Dit staat geschreven op de rouwkaart van Karel Petrus Bontekoe, drager van het Verzetsherdenkingskruis. Hij overleed op 19 januari 2017. Zijn familie gedenkt hem met de volgende woorden:

De vogels fluiten gewoon door En ik, ik snap het allemaal wel. Mijn verstand zegt: het is goed zo. Maar wat ik voel is anders, Om wat er was en nooit meer terug komt. Op 20 januari 2017 is Pieter Regelink, Piet gestorven. Zijn familie geeft op de rouwkaart, met dankbaarheid voor de manier waarop hij zorgzaam voor hen was, kennis van het heengaan van hun lieve man, vader, schoonvader, trotse opa en overgrootvader. De familie gedenkt hem met de volgende woorden:

`Stap aan boord Blaas je laatste adem in de zeilen. Zet koers uit naar de mooiste plek, geniet van je mooiste reis. Vaar zonder storm over een gladde oceaan. Behouden vaart`. Op 10 februari 2017 is mevrouw Nel Olie-Mars overleden. Ze is 99 jaar geworden. Mevrouw Olie woonde de laatste jaren in De Rusthoeve en ze was regelmatig te vinden aan de stamtafel in De Populier. Ze zei vaak dat ze iedere dag weer blij was met het uitzicht vanuit haar appartement.

Met dit gedicht van Obe Postma gedenkt de familie Nieskjen Hartog-Wierdsma, Nies. Zij overleed op 23 februari 2017. De familie schrijft op de rouwkaart dat zij verdrietig, om het verlies en dankbaar voor alle mooie herinneringen, afscheid nemen van hun lieve moeder, schoonmoeder, oma en oerbeppe.

“Woorden …. Niet uitgesproken, wel begrepen”.

Dit staat te lezen op de rouwkaart van Arie de Jong. De familie geeft kennis van zijn heengaan op 25 februari 2017. Zij doen dat met droefheid, maar met diep respect voor de wijze waarop hun lieve man, vader, schoonvader en trotse opa zo dapper en geduldig zijn ziekte heeft gedragen. De familie dankt op de rouwkaart het personeel van Heel Europa voor de goede zorgen. Bedroefd, maar ook met dankbaarheid voor alles wat hij voor hen heeft betekend, deelt de familie mee dat, na een moeilijke strijd, op 28 februari 2017 van hen is heengegaan Evert, Jacobus Kooistra. De familie gedenkt hun lieve man, hun zorgzame vader, schoonvader en trotse opa met de volgende woorden:

“Zijn handen hebben voor ons ge werkt, Zijn hart heeft voor ons geklopt, Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht”.

Wij gedenken alle overledenen met liefde en dankbaarheid. We wensen allen die van hen hielden en die met hen verbonden waren, troost toe en mooie herinneringen om te koesteren en te bewaren. Met een hartelijke groet namens alle medewerkers, Gerrie van der Meer, geestelijk verzorger.

En, o, as der de nachten net binne, sa binn´er de dagen Mei de leafde fan è ljochte himmel En al ierde`waarme gloede! En as de frou ´er net is dy`t it libben tôge, Sa is der de mem, dy´t it jimmer jaan stil…. 27


GEESTELIJKE VERZORGING U kunt terecht bij Gerrie van der Meer via het telefoonnummer van De Tien Gemeententel. 0299-424451 RESTAURANT DE POPULIER Informatie en reserveringen via het Infopunt/gastvrouw tel. 412345. WIJKPLEIN CENTRUM EN GORS Voor informatie/vragen op wonen zorg en welzijn kunt u bellen of een afspraak maken of gewoon langs komen tel. 412345. HUISWINKEL Geopend van maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur. Uw boodschappen kunt u ook pinnen. tel 412345. LINNENKAMER Geopend op maandag t/m zaterdag 09:00-12:00 uur. BEZOEK HUISARTS Bewoners die een bezoek van hun eigen huisarts wensen: a.u.b. bij uw contactverzorgende opgeven vóór woensdag! FYSIOTHERAPEUT Scott Sanders Praktijk: Julianastraat 6, Purmerend tel.423462 Wekelijkse activiteiten * Fitness groepswoningen donderdag 10:00 – 12:00 * Fitness bewoners en omwonenden vrijdag 12:45 – 14:30 uur FITNESSRUIMTE De fitnessruimte kunt u vinden op de eerste etage. Er is begeleid fitnessen op vrijdag van 12.30 – 14.30 uur. U kunt inschrijven bij de fysiotherapeut, Scott Sanders, 28

Vaste informatie De Rusthoeve

ADMINISTRATIE De administratie kunt u vinden op de derde etage, bellen voor een afspraak is ook mogelijk tel. 412334.

via tel.nr. 423462. Informatie over de kosten (voor wijkbewoners) kunt u krijgen in restaurant ‘de Populier’, tel. 412345.

VOETREFLEXOLOGIE Voor een afspraak kunt u bellen met Ellen Scholten 644117 of Marian Hardeveld 640241.

CLIËNTENRAAD De cliëntenraad bestaat uit: Vertegenwoordiger van: Interne zorg: dhr. Neep (voorzitter) Groepswoningen: Aanleunwoningen Magnolia: mw. B. Buis Aanleunwoningen: dhr. Breuk

BIBLIOTHEEK Op woensdag om de 14 dagen, in de Populier, van 11.00-11.45 uur.

VOEDINGSCOMMISSIE Mw. Verbeek en mw. Schuitenmaker samen met Rik Diepenbrug (hoofd keuken). BANDEN POMPEN De banden van uw rolstoel, fiets, rollator kunt u eventueel zelf oppompen. U kunt hiervoor terecht in de werkkast op de begane grond. Als u vanaf de algemene hal richting de keuken loopt kunt u deze kast aan uw rechterzijde vinden. PEDICURE Elga v.d. Griend is elke woensdag aanwezig in de spreekkamer (bij het winkeltje). Voor afspraken: tel 0299 422138. Interne bewoners kunnen via de teamleiders een afspraak maken. VAN DIJK OPTIEK Komt in huis (zie info in huis) voor oogmeting, kleine reparaties, horloge- en gehoorbatterijen. Graag afspraak maken via de receptie. KAPSALON TRIX De kapsalon is elke dinsdag (tijdelijk op dinsdag gesloten), donderdag en vrijdag geopend, vanaf 9.00 uur. Voor afspraken tel. 412379.

SMD Het Sociaal Raadsliedenwerk is een belangrijke vraagbaak als het gaat om praktische informatie, advies en hulp bij kwesties rond inkomen en pensioenen, sociale verzekeringen, belastingzaken, huisvesting en huursubsidie, consumentenrecht, juridische kwesties en personen- en familierecht (huwelijk, echtscheiding, overlijden en erfrecht etcetera) Onze dienstverlening is gratis. Mocht u vragen hebben op één van de terreinen die hierboven genoemd zijn, of heeft u behoefte aan advies of hulp, dan kan dat! Op dinsdag is er een inloopspreekuur (9.30 – 11.30 uur) in de Populier. Hier kunt u terecht zonder vooraf een afspraak te maken.


van het Meetingpoint, en eventuele andere wensen m.b.t. catering, gaat via de receptie.

GEESTELIJKE VERZORGING Gerrie van der Meer, geestelijk verzorger, is op woensdag en vrijdag aanwezig. Op andere dagen, zo nodig, te bereiken via de receptie tel.424451.

DE KANTINE De Kantine is vanaf 14.00 uur beschikbaar voor multifunctioneel gebruik. Deze ruimte kan door een ieder gehuurd worden voor recepties, feestjes, grotere vergaderingen, etc. Ook op het gebied van de catering kan veel worden geregeld. Informatie en afspraken kunnen worden gemaakt bij Hoofd Algemene Dienst tel. 480011.

RESTAURANT Informatie en reserveringen via de receptie tel. 424451. HUISWINKEL Geopend van maandag t/m. zaterdag 10.00-12.00 uur. Uw boodschappen kunt u pinnen, extra geldopname is mogelijk op doordeweekse dagen.

FYSIOTHERAPEUT Scott Sanders. Praktijk: Julianastraat 6 te Purmerend tel. 423462

ARTSEN ONTMOETINGSCENTRUM Voor bewoners die vallen DE DAGERAAD onder de interne zorg, vraagt mensen met beginnende de verzorging, op uw verzoek dementie en hunmantelzoreen viste aan. gers.Adres: De verzorging zal, mits nodig, Hoornselaan 11, de huisarts begeleiden naar 1442 AA Purmerend uw eigen appartement. Email: dageraad@swzp.nl De huisartsen, dr. Mahadew en dr. Nota/Swart, komen op MARKT vaste dagen in huis voor visiIedere vrijdag van tes, die eerder bij hen zijn 10.00-12.00 uur aangevraagd. Dr. Swart/Nota komt op dinsBANDEN OPPOMPEN dag tussen 14.00 en 16.00 uur Hiervoor kunt u zich melden Dr. Mahadew komt op woensbij de receptie. dag tussen 14.00 en 16.00 uur WASSERETTE Bent u patiënt bij een andere Alle dagen geopend. Munten huisarts in Purmerend, dan en waspoeder hiervoor zijn wordt deze huisarts apart verkrijgbaar in de winkel en bij door de verzorging gebeld, de receptie. voor een visite. CLIËNTENRAAD PEDICURE dhr. Bouber (voorzitter), Op maandag en woensdag, in dhr. Reddering, mw. van Haaren, mw. Klokman, dhr. de de spreekkamer op de begane grond van de Poelmanstraat Jong, mw. Westdorp en mw. Anepool. De voorzitter kunt u (naast de lift), voor een afspraak kunt u bellen via bereiken via de receptie. tel. 06-22906528 of 643669. MEETING POINT FITNESS De ruimte kan voor een verDe fitnessruimte is gevestigd gadering door ieder besproken worden. Het bespreken

Vaste informatie De Tien Gemeenten

ADMINISTRATIE Deze is gevestigd in de Rusthoeve, u kunt bellen voor een afspraak tel. 412334.

op de 2e etage aan de A.Poelmanstraat. Er is begeleid fitnessen op dinsdag tussen 10.30 – 12.00 uur. Voor informatie kunt u terecht bij de activiteitenbegeleiding. De fitnessruimte is voor iedereen beschikbaar. KAPSALON MIXA Iedere maandag- t/m. vrijdagmorgen geopend. Afspraak maken tijdens openingstijden kapsalon (maandag t/m. vrijdag van 9.00 – 14.00 uur). tel. 480012. BIBLIOTHEEK Maandagmorgen om de 14 dagen op de even weken KLUSJE OP DE NAAIMACHINE Doet u ‘het klusje’ - in een gesloten plastic tas - met uw naam, adres, telefoonnummer en - wat er mee gedaan moet worden (bij afkorten: lengte afspelden met een veiligheidsspeld). - schrijf duidelijk op de tas: NEL. - Geef de tas af bij de receptie van De Tien Gemeenten, U krijgt daarna uw klusje kant en klaar thuis gebracht en u kunt dan met Nel afrekenen. STOMEN VAN KLEDING ETC. U kunt op donderdag tussen 08.30 – 12.00 uur uw stoomgoed afgeven in de linnenkamer bij Susan Oosting. U hoort van haar wanneer u dit weer op kunt halen en hoeveel het kost. VOEDINGSCOMMISSIE Mw. Muda, mw. v.d. Heul, en dhr. den Rooijen samen met Rik Diepenbrug (hoofd keuken). vervolg op de volgende pagina

29


DE KNIPHAVEN De kapsalon De Kniphaven is geopend van woensdag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur en op zaterdag van 8.30-16.00 uur. Voor afspraken tel. 0299-396298 U bent ook welkom zonder afspraak GEBRUIK RUIMTEN CLUP Voor gebruik van de ruimten van Clup in Heel Europa kunt u contact opnemen met Clup tel. 0299-480630 SUPERRR Openingstijden Maandag tot en met vrijdag van 08.30-18.00 Zaterdag van 09.00-17.00 uur GRAND CAFÉ HEEL EUROPA Openingstijden: Dagelijks van 09.00-22.00 uur Reserveren via 0299-459451 GROENSHOP Geopend op schooldagen Tijdens excursies gesloten 09.00-16.00 uur 30

Algemene informatie SWZP Vaste informatie Heel Europa

GEESTELIJKE VERZORGING U kunt terecht bij Gerrie van der Meer via het telefoonnummer 0299-424451

WACHTLIJSTBEHEER Telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag 9.00-10.00 uur. tel. 480022 HOORTOESTELLEN Voor een bezoek aan huis kunt u contact opnemen met Beter Horen, tel. 413265. VAN DIJK OPTIEK Dubbele Buurt 2, tel. 414564 Kunnen op verzoek ook bij u thuis komen. WONENPLUS Voor informatie, advies en begeleiding op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Adres: Triton 98, 1443 BW te Purmerend. Tel. 426364. WonenPlus is iedere werkdag bereikbaar van 9.00-12.00 uur. Loket WMO Voor informatie, advies en ondersteuning bij al uw vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en dienstverlening. Openingstijden en contact: maandag t/m. donderdag 09-15 uur vrijdag van 09–12 uur begane grond stadhuis, Purmersteenweg 42, tel. 452452 e-mail: loketwmo@purmerend.nl SOCIALE RAADSLIEDEN Voor hulpvragen op het gebied van sociaal-juridische vlak (bijv. over uitkeringen, consumentenknelpunten, inkomenszaken) kunt u bellen met tel. 439279 (van 9.00 -11.30 uur). Ook voor andere vragen, bijv. op het terrein van welzijn, mobiliteit, aanpassingen,voorzieningen, ed. kunnen zelfstandig wonende hulpvragers (aanleunwoningbewoners) ook contact opnemen met Algemeen Maatschappelijk Werk,bereikbaar via hetzelfde telefoonnummer. KLACHTENREGELING Wij hechten grote waarde aan het bieden van goede zorg en dienstverlening. Toch kan het

gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft. Mocht dat voorkomen, dan stellen we het op prijs dat u deze klacht met ons bespreekt. Wij gaan graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen en onze zorgen dienstverlening verbeteren. Miriam Smit, onze externe vertrouwenspersoon, kan u adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht. Haar gegevens staan hieronder. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij Facit, een onafhankelijke externe klachtencommissie, waarbij wij zijn aangesloten. Op de website en in de folder ‘Wat te doen bij een klacht?’ vindt u meer informatie over de klachtenregeling van Stichting Wonen en Zorg Purmerend. Hier vindt u ook het klachtenformulier, waarmee u de klacht kunt indienen. VERTROUWENSPERSOON Miriam Smit T: 06-21397442

E:vertrouwenspersoon@swzp.nl

KRANT OP BAND Indien u geïnteresseerd bent in een gesproken exemplaar van de ‘THUIS’ kunt u contact opnemen met de activiteitenbegeleiding. AANDACHTSFUNCTIONARIS OUDERENMISHANDELING Hilda de Jongh, aandachtfunctionaris ouderenmishandeling. tel: 0299-480022


Tijd voor herstel in ons Zorghotel Bijkomen na verblijf in het het ziekenhuis, of even geen hulp? Wij ontvangen u graag in onze Zorghotels in De Rusthoeve en De Tien Gemeenten, waar u in een prettige omgeving kunt herstellen.

Wij maken het u graag naar uw zin. U krijgt een mooie kamer met voorzieningen, maaltijden en gratis koffie en thee in onze restaurants. Uiteraard kunnen wij ook zorg leveren. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden en kosten. Als u indicatie heeft, worden de zorgkosten doorgaans volledig vergoed, maar ook zonder indicatie zijn we u graag van dienst.

Zorghotels Purmerend De Rusthoeve 0299 - 412 345

www.swzp.nl

De Tien Gemeenten 0299 - 424 451 31


Op zondag 12 maart was er een prachtig mooi en muzikaal optreden binnen de muren van De Tien Gemeenten. Opera Familia trad op bestaande uit vader Paul, moeder Carla en dochter Belinda. Deze artiesten zijn in 2011 bekend geworden door mee te doen aan ‘Hollands got talent’. Terecht dat ze daar ver kwamen. Normaal zingen ze alle drie mee maar vandaag was Paul geveld door de griep en kon niet meezingen. Hij was vandaag chauffeur, presentator en pianist. De dames, in prachtige jurken gekleed, zongen de sterren van de hemel met liedjes van o.a. André Rieu en Vera Lynn. Bij sommige liedjes werd er flink geslikt of was een traantje zichtbaar. De dames zongen prachtig en kregen na afloop daverend applaus en met veel enthousiasme werd door menigeen gevraagd of ze nog een keer terug willen komen en dan op volle sterkte met niet alleen de zingende dames maar ook met een zingende Paul. Het was een mooie zondagmiddag waar een ieder van heeft genoten. Miranda van Assendelft, medewerker welzijn

purmerendTP PTthuiszorg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.