Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 6 sierpnia 2021 Rok XIV, nr 31 (644) www.naszraciborz.pl REKLAMA

Dwa medale

fot. Justyna Święty-Ersetic fanpage

Racibórz » Najcenniejszy to złoto Justyny Święty-Ersetic w sztafecie mieszanej 4x400 m. Brąz zdobył Denis Kudla w zapasach w stylu klasycznym. Reprezentant Niemiec przy każdej okazji podkreśla, że pochodzi z Raciborza.

W TOKIO DLA RACIBORZA

Polska sztafeta mieszana 4×400 m w imponującym stylu wywalczyła, 31 lipca, złoty medal olimpijski Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020! Piękne zwycięstwo i rekord olimpijski w finale walczyli: Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic oraz Kajetan Duszyński! W kwalifikacjach z kolei pobiegli: Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan oraz Małgorzata Hołub-Kowalik! Brawo Polacy! W finale Polacy od początku trzymali się w czołówce razem z ekipami Holandii, USA oraz Dominikany. Zespół z tego ostat-

niego kraju długo utrzymywał się na czele, momentami z dość wyraźną przewagą nad rywalami. Na dystansie nie brakowało jednak zwrotów akcji, wyprzedzania i emocji. Świetnie pobiegli jednak wszyscy nasi zawodnicy, a na koniec zaimponował Kajetan Duszyński. Sprinter AZS-u Łódź zaatakował przeciwników na ostatnim wirażu, a na finiszowej prostej wyprowadził polską sztafetę na pozycję lidera. Zbudowanej przewagi nie oddał do końca i na mecie to biało-czerwoni mogli cieszyć się z historycznego sukcesu! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

Racibórz » 70,5 tysiąca cudzoziemców legalnie pracuje w województwie śląskim. W całej Polsce składki na ubezpieczenia społeczne płaci już 818 tys. obcokrajowców. Od czerwca ubiegłego roku w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przybyło 200 tysięcy cudzoziemców w kraju, a w województwie śląskim 19 tysięcy. Śląski rynek pracy obecnie daje zatrudnienie przedstawicielom ponad 90 państw.

Na Śląsku pracują już obywatele

Z PONAD 90 KRAJÓW Pracodawcy coraz chętniej zatrudniają osoby z zagranicznym paszportem. Widać to także w statystykach ZUS. Na koniec czerwca 2020 r. w całym kraju legalnie pracujących cudzoziemców było 605 tysięcy, a pod koniec czerwca 2021 r. 818 tys. Jeśli chodzi o dane

z województwa śląskiego, to w czerwcu 2020 r. liczba obcokrajowców odprowadzających składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosiła 51 310, a obecnie na koniec czerwca 70 595. W naszym regionie najwięcej legalnie pracujących ob-

cokrajowców podlega pod zabrzański Oddział ZUS. Na koniec czerwca zgłoszonych tu było 14 103 osób. W Oddziale ZUS w Bielsku-Białej 10 777 cudzoziemców, w Oddziale dziale ZUS w Rybniku – 12 266, ZUS w Chorzowie - 13 426 cu- a w Oddziale ZUS w Sosnowdzoziemców, w Oddziale ZUS cu – 7277. w Częstochowie - 12 796, w OdDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

Racibórz » Władze miasta chcą przeznaczyć pomieszczenia piwniczne w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy Wojska Polskiego na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego ratusza.

Powstanie nowe duże

ARCHIWUM W RACIBORZU Ogłoszono już przetarg na wykonanie tego zadnia. Zamówienie podzielono na dwie części - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych pomieszczeń piwnicznych oraz dostawę i montaż archiwizacyjnych regałów stacjonarnych. Archiwum ma pomieścić 1500 metrów bieżących akt. W sąsiedztwie REKLAMA

REKLAMA

przy Solnej, w dawnym budynku klasztoru szarytek a po wojnie przedszkola, mieści się raciborski oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, zdolne pomieścić ok. 2,5 km akt (obecnie ma ich 2,2 km). Miasto przechowuje obecnie swój zasób w ratuszu przy Batorego, USC oraz w Wodociągach Raciborskich.


2 » Aktualności

Piątek | 6 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Dwa dni, 30 i 31 lipca, trwała operacja przygotowania i transportu z Rafako do Radlina elementów kotła dla budowanego bloku energetycznego w kogeneracji o mocy 28 MWe i 37 MWt opalanego gazem koksowniczym. fot. JSW Koks S.A.

Racibórz » Raciborscy dzielnicowi zwracają się z apelem do właścicieli i zarządców nieruchomości. Numer domu dla wielu z nas może wydawać się niepotrzebnym wyposażeniem. Nic bardziej mylnego. Codziennie dochodzi do sytuacji, że policjanci czy też inne służby ratunkowe nie mogą dotrzeć pod wskazany adres ponieważ na budynku którego szukają brakuje numeru - informuje KPP.

POLICJA OSTRZEGA!

Za to w Raciborzu spotka cię grzywna - Czasami sekundy mają znaczenie. Przypominamy, że numerowanie domostw to nasz obowiązek, który jest określony w przepisach prawa. Za brak numeru grozi kara - ostrzega policja. Policjanci na co dzień obsługują wiele interwencji. Często zdarzają się sytuacje, że funkcjonariusze mają utrudnione zadanie podczas dotarcia pod wskazany adres, ponieważ na budynku którego szukają brakuje numeru. Niejednokrotnie interwencje te dotyczą sytuacji

w których zagrożone jest życie ludzkie. Wtedy liczy się każda sekunda. Prawidłowe oznaczenie budynku, to ustawowy obowiązek właściciela każdej nieruchomości. Mimo, że dla wielu z nas sprawa może wydawać się banalna, to taka wcale nie jest. Przepis ten stanowi art. 64 Kodeksu wykroczeń: Ust. 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim

miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Ust. 2.Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Koszt montażu tabliczki z nuNa tle pamiętnego transpormerem domu często nie prze- tu z lutego 2019 r. nie jest to kokracza kilkudziesięciu złotych, los - kocioł ma 7 metrów dłua może uratować nam życie. gości i waży 70 ton. Ponad dwa lata temu z Raciborza wywożono przegrzewacze modułowe Racibórz » Kolejny miesiąc spadku stopy bezrobocia w powiecie raciborskim. wchodzące w skład układu ciPracodawcy zgłosili do pośredniaka ponad 300 ofert pracy. śnieniowego instalacji produkcji metanolu wykonane przez Rafako dla odbiorcy z Niemiec. Największy z elementów ważył 126 ton (długość 8,9 m, szerokość 5,4m, wysokość 6,1 m). Z Opola transport spławiano Odrą do Szczecina. W 2014 r. z kolei z Raciborza do Estonii - Według danych szacunko- 201/140; Nędza 108/71; Pietro- operator maszyn do produkcji wyjechały - zamówione przez wych z końcem miesiąca lipca wice Wielkie 78/50; Rudnik 93/61. wyrobów drewnianych, lider Alstom - dwa ważące blisko 140 bieżącego roku w tut. urzędzie OGÓŁEM: 1 989/1 222 produkcji, pracownik produkcji, ton elementy kotła odzysknicopracy zarejestrowanych było 1 - W omawianym okresie zgło- pracownik fizyczny, sprzątacz, wego. Ze wględu na ich wyso989 osób bezrobotnych, w tym szono i pozyskano 301 wolne formierz-rdzeniarz, mechanik- kość PKP Energetyka musiała 1 222 kobiety. Osoby w szczegól- miejsca pracy i miejsca akty- -elektromechanik - podał PUP. wyłączyć zasilanie trakcji oraz nej sytuacji na rynku pracy: do wizacji zawodowej. Najczęściej Stopa bezrobocia w powiecie podnieść przewody na przejeź25 roku życia – 236 osób; długo- zgłaszane oferty pracy były na raciborskim na dzień 30.06.2021 dzie przy Łąkowej. trwale bezrobotne – 1 084 osoby; następujące stanowiska: pra- r. wynosi 4,9 %. Kocioł dla Radlina to elepowyżej 50 roku życia – 548 osób; cownik budowlany, operator piment kontraktu, podpisanego (red.) 12 czerwca 2019 r. z JSW KOKS niepełnosprawne – 168 osób - po- larek do pozyskiwania tarcicy, dał raciborski Powiatowy Urząd Pracy. Na koniec czerwca mieliWYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl śmy 2005 bezrobotnych. Miesiąc do miesiąca ubyło ich 16. REKLAMA: Grzegorz Wawoczny Małgorzata Plewczyńska prezes zarządu, redaktor naczelny W poszczególnych gminach e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. +48 32 415 18 66, sytuacja przedstawia się nastętel. kom. 508 646 553 e-mail: redakcja@naszraciborz.pl pująco (gmina, zarejestrowani bezrobotni, kobiety): Racibórz Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. 1152/669; Kornowac 60/39; Krzaw największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz nowice 102/70; Krzyżanowice punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. 195/122; Kuźnia Raciborska

Bezrobocie w naszym powiecie spada

KOGO SZUKAJĄ PRACODAWCY?

REKLAMA

Transport wielkogabarytowy

Z RAFAKO DO RADLINA S.A. Przedmiotem jest budowa bloku energetycznego w kogeneracji o mocy 28 MWe i 37 MWt opalanego gazem koksowniczym. Całkowity koszt budowy - jak szacowano - wyniesie 289 milionów złotych. Nowa jednostka ma wejść do ruchu w IV kwartale 2021 r. - Zadanie inwestycyjne obejmuje dwa kotły parowe o łącznej mocy około 104 MWt, zabudowę turbiny upustowo-kondensacyjnej o mocy 28 MWe oraz człon ciepłowniczy o mocy 37 MWt, a także instalacje pomocnicze – mówi Mariusz Soszyński, członek zarządu JSW KOKS S.A. ds. produkcji i techniki. – Źródłem energii pierwotnej dla bloku będzie nadmiarowy gaz koksowniczy w ilości około 180 mln metrów sześciennych rocznie. Inwestor zakłada roczną produkcję ok. 486 tys. GJ pary technologicznej oraz wody REKLAMA

grzewczej w ilości ok. 209 tys. GJ a także 196 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja pozwoli na zaspokojenie potrzeb własnych koksowni oraz na zaopatrywanie odbiorców zewnętrznych, w tym miasta Radlina oraz KWK Marcel w zakresie wody grzewczej. Warto dodać, że budowa bloku energetycznego w kogeneracji w Radlinie ujęta została w Programie dla Śląska i jest najważniejszą częścią ambitnego planu modernizacji koksowni Radlin, obejmującego wiele innych, istotnych zadań inwestycyjnych. W maju w tym roku Rafako poinformowało o negocjowaniu z JSW Koks dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 53 mln zł na kontrakcie na blok w Koksowni Radlin. (inf. pras.)


Aktualności « 3

Piątek | 6 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » - To są największe pieniądze, jakie kiedykolwiek zarobiłem. Jestem zszokowany, jakie to są kwoty, a dowiedziałem się o tym dopiero w dniu ceremonii - powiedział portalowi onet.pl Dariusz Kowaluk ze złotej polskiej sztafety w Tokio, kiedy dowiedział się, że dostanie 90 tys. zł premii. Na tle najbogatszych polskich sportowców to drobniaki, przy medalistach ze Szwecji fortuna. Tyle, co Kowaluk otrzyma także Justyna Święty-Ersetic.

Olimpijska emerytura i sowite nagrody

dla złotej polskiej sztafety - Nagrody dla naszej złotej sztafety 4x400 są równe dla całej 7 która biegła w pół- i finale. Czyli po 90 tys. zł z PKOL, 80.5 tys. z min. sportu, 9430 zł stypendium sportowe przez 2 lata. No i olimpijska emerytura - po przekroczeniu 40 lat i zakończeniu kariery. Zasłużyli na każdą złotówkę - napisał na twitterze Andrzej Kostyra. Te wyliczenia dotyczą także Justyny Święty-Ersetic z Raciborza. Sportowcy mogą także liczyć na gratyfikacje od sponsorów, w przypadku lekkoatletów od Orlenu. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis dostanie za ewentualny złoty medal olimpijski premię o wartości

... 6 euro. Tyle kosztuje pluszowa maskotka, którą otrzymał Daniel Stahl za wygranie konkursu w rzucie dyskiem i tylko takie premie przyznaje szwedzkim medalistom ich komitet olimpijski (SOK). - Takie mamy zasady. Nasi olimpijczycy nigdy nie otrzymują premii finansowych za zdobyte medale, zarówno od nas, jak i federacji sportowych, a w zamian oferujemy im tzw. premie odwrotne, czyli finansujemy przygotowania. Medaliści dostają jednak coś, co jest bezcenne ... wspomnienia na całe życie - powiedział rzecznik SOK Lars Marcusson - donosi polsatnews.pl. Jak podał w marcu por-

tal SportoweFakty WP, Kamil Stoch reprezentant Polski w skokach narciarskich w ostatnich pięciu latach zarobił aż 3,9 miliona złotych. To niemal połowa „dobytku” całej czołowej trójki polskich skoków narciarskich. Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki łącznie zarobili 8,2 mln zł. Zawodnik z Wisły wzbogacił się o 2 mln, a Kubacki o 2,3 mln. Żyła za złoty medal mistrzostw świata na skoczni normalnej w Oberstdorfie (2021) otrzymał około 115 tysięcy złotych. 1 768 468 dolarów - tyle dostała Iga Świątek za wygranie French Open 2020. - Na igrzyskach olimpijskich rywalizują najlepsi sportow-

cy świata – trudno podważyć to stwierdzenie. Ale już niekoniecznie najbogatsi – wśród pięćdziesięciu najlepiej zarabiających sportowców globu mieszczą się tylko czterej uczestnicy igrzysk olimpijskich w Tokio - donosi Forbes. - Tegoroczne zestawienie najlepiej zarabiających sportowców według amerykańskiego „Forbesa” otwiera Conor McGregor (MMA, 180 mln dol.), a za nim plasują się Leo Messi (piłka nożna, 130 mln), Cristiano Ronaldo (piłka, 120 mln), Dak Prescott (futbol amerykański, 107,5 mln) i LeBron James (koszykówka, 96,5 mln). Oprócz bajecznych apanaży całą piątkę łączy to, że żaden z nich nie pojawi się na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Zresztą z czołowej dziesiątki najlepiej zarabiających sportowców świata w stolicy Japonii wystąpi zaledwie jeden – Kevin Durant (koszykówka, 75 mln dol.). A z czołowej pięćdziesiątki jeszcze tylko troje: Naomi Osaka (tenis, 60 mln), Damian Lillard (koszykówka, 40,5 mln) i Novak Djokovic (tenis, 34,5 mln) - czytamy w biznesowym miesięczniku. (opr. red.)

Racibórz » Urząd Miasta w Raciborzu wyłonił już

w przetargu firmę, która przygotuje dokumentację dla planowanego obiektu.

TA DROBNA INWESTYCJA

jest tu teraz bardzo potrzebna Przy Arboretum Bramy Morawskiej powstanie szalet publiczny. Toaleta zostanie zlokalizowana obok parkingu, przy nieczynnej linii kolejowej Olza-

-Markowice, tuż przy wejściu do arboretum (na zdj.). Dokumentację wykona raciborski Archidom. Koszt to blisko 24 tys. zł. Obiekt w tym miejscu jest

bardzo potrzebny, nie tylko ze nie repliki grodu czy imprezy względu na tysiące gości odwie- biegowe. dzających arboretum, ale i śre(w) dniowieczny festiwal na tere-

Dwa medale w Tokio dla Raciborza DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

wyśrubowała rekord olimpijski! To także pierwszy lekkoatlePolska zdobyła pierwszy tyczny medal w konkurencjach w historii złoty medal olimpij- biegowych dla Polski od igrzysk ski w sztafecie mieszanej 4 x w Moskwie sprzed 41 lat! 400 metrów, poprawiła własny Po Justynie Święty-Ersetic rekord Europy i czasem 3:09.87 kolejny raciborzanin zapisał się,

4 sierpnia, na kartach olimpijskiej historii. Mowa o pochodzącym z Raciborza Denisie Kudli, który w Tokio stoczył zapaśniczy bój o brązowy medal. Przeciwnikiem Denisa był Egipcjanin Mohamed Metwally. Walczący

Na Śląsku pracują już obywatele

Z PONAD 90 KRAJÓW DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

kraju było 603 tysiące Ukraińców, co stanowi prawie 74 NAJWIĘCEJ UKRAIŃCÓW proc. wszystkich obcokrajowców w rejestrach ZUS. - Także I BIAŁORUSINÓW W tych statystykach nie w województwie śląskim stanood dziś na czele są obywatele wią oni największą grupę zagraUkrainy. Pod koniec czerwca nicznych pracowników. Obecnie tego roku zgłoszonych do ubez- jest ich 56 tysięcy, czyli ponad pieczeń społecznych w całym 80 proc. wszystkich legalnie

Racibórz » Komenda Powiatowa Policji w Raci-

borzu poszukuje kierującego samochodem, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym potrącenia rowerzystki, 26 lipca 2021 roku około godziny 11:15, w Raciborzu na ulicy Opawskiej, na wysokości ogródków działkowych - czytamy w komunikacie.

Komunikat raciborskiej komendy policji w sprawie POTRĄCENIA ROWERZYSTKI - Zwracamy się z prośbą do kierowcy samochodu i świadków tego zdarzenia o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Apel kierujemy do wszelkich osób mających jakiekolwiek informację na temat przedmiotowego zdarzenia drogowego oraz ewentualnych bezpośrednich świadków o kon-

(red.) obywateli Białorusi, a Gruzji 1,9 tysiąca.

Z MADAGASKARU I LAOSU NA ŚLĄSK

Obok tych narodowości pracują tu także osoby z Mołdawii (947), Rosji (776), Rumunii (438), Włoch (404), Turcji (355), Niemiec (348), Czech (316), Armenii (229) i Chin zatrudnionych obcokrajow- (217). Wśród zagranicznych praców w naszym województwie cowników zdarzają się także osoby - mówi Beata Kopczyńska, re- z bardzo odległych i egzotycznych gionalny rzecznik prasowy ZUS krajów, na przykład z Argentyny, w województwie śląskim. Dru- Ekwadoru, Laosu czy Madagagą narodowością, która chętnie skaru. Śląski rynek pracy daje podejmuje pracę w Śląskim to obecnie zatrudnienie przedstaBiałorusini i Gruzini. Legalnie wicielom ponad 90 państw. zatrudnionych jest 2,3 tysiąca (zus)

(red.)

Kornowac » Rozpoczęła się przebudowa części drogi powiatowej ul. Głównej w Kobyli - odcinek od skrzyżowania z ul. Markowicką w kierunku Raciborza - informuje Urząd Gminy w Kornowacu.

Rusza przebudowa odcinka drogi powiatowej w Kobyli W tym tygodniu teren przyszłej budowy wizytował starosta raciborski wraz z wójtem Gminy Kornowac. Koszt inwestycji to ponad 2,3 mln. zł. Pozyskane przez powiat fundusze fot. UG Kornowac na ten cel to 1,3 mln. zł. Wkład własny na realizację tego zadania pokryje po połowie Powiat ności a także stosowania się Raciborski i Gmina Kornowac. - do zmian w organizacji ruchu Wszystkich użytkowników drogi apeluje kornowacki urząd. prosimy o wyrozumiałość i za(ug) chowanie szczególnej ostrożREKLAMA

w stylu klasycznym w kategorii 87 kilogramów raciborzanin zdołał pokonać rywala przed czasem, kładąc go na łopatki. Dało mu to drugi w karierze brązowy medal olimpijski. Poprzedni krążek w tym kolorze zawisł na szyi Denisa Kudli po IO w brazylijskim Rio de Janeiro.

takt telefoniczny pod numerem 47 85 562 55 lub 47 85 562 30, lub osobisty w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu ul. Bosacka 42 albo na adres mailowy kryminalny@raciborz.ka.policja.gov. pl - podała komenda.


4 » Aktualności

Piątek | 6 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Starosta raciborski Grzegorz Swoboda złożył wnioski o dofinansowanie zadań w trzech obszarach

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Solnej nr 9/13

na łączną kwotę prawie 100 mln złotych - informuje Starostwo Powiatowe.

100 mln zł - tyle powiat raciborski

TOWOLTAICZNYCH – 4 712 000 zł - pracami mają być objęte budynki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Młodzieżowego Domu Kultury, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Powiatowego Zarządu Dróg na terenie Raciborza. Ich zakres to: docieplenie dachów, stropu poddasza, ścian zewnętrznych; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; wymiana źródła ciepła i instalacji CO; zabudowa paneli fotowoltaicznych z dostosowaniem dachów, okładziny z płyt i tynków; roboty elektryczne z wymianą oświetlenia na LED; pochylnia dla niepełnosprawnych z remontem schodów.

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Solna nr 9/13 III piętro (poddasze), pokój z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 19,15 m2 ; przynależna piwnica o powierzchni 4,22 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3707/36 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0287 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031035/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

65 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

8 września 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

6 500 zł winno być uznane na rachunku gminy do 1 września 2021 r.

Nędza » Po tegorocznych wakacjach basen wybudowany jeszcze w latach 30. minionego wieku przejdzie kompleksową modernizację.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

TO JUŻ OSTATNI SEZON

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

chce z Polskiego Ładu. Na co? 1. PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH – 71 500 000 zł - w grę wchodzi 14 zadań inwestycyjnych, które przekładają się na ponad 24 kilometry nowej jezdni wraz z chodnikami, zjazdami, doświetleniem przejść dla pieszych i skrzyżowań i wykonaniem ściezki rowerowej. 2. ADAPTACJA BUDYNKU SŁODOWNI I MODERNIZACJA DOMU KSIĄŻĘCEGO

NA CENTRUM TURYSTYCZNO-HISTORYCZNE Z EKS POZYCJĄ MULTIMEDIALNĄ NA ZAMKU PIASTOWSKIM W RACIBORZU – 19 800 000 zł - chodzi o adaptację i zaaranżowanie pomieszczeń piwnicy, parteru, I, II piętra i poddasza słodowni oraz modernizacja z aranżacją wnętrz Domu Książęcego. Nowoczesne multimedialne wystawy muze-

alne i przestrzeń warsztatowa prezentowałyby historię ziemi raciborskiej. Sale warsztatowe i komnaty tematyczne z zapleczem gastronomicznym uzupełniłyby ofertę w celu spopularyzowania, wyeksponowania i ożywienia zamku. 3. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ I ZABUDOWĄ PANELI FO-

- Będziemy mieli nieckę ze stali nierdzewnej, nową przepompownię, system uzdatniania i zjeżdżalnię - informuje Roman Makulik z AquaBraxu. Ośrodek w ostatnich latach wypiękniał. REKLAMA

Poza domkami kempingowymi jest tu pole namiotowe, całoroczna restauracja Laguna, boiska do gier zespołowych i wiele innych atrakcji. Ceny wejściówek na basen są na zeszłorocznym

fot. GWStudio

basenu w Szymocicach

poziomie. Basen w Szymocicach przed igrzyskami w Berlinie. Po został zbudowany w latach 30. wojnie był to ośrodek kopalniany. XX w. przez Niemców. Ćwiczyła tu kadra narodowa III Rzeszy (w) REKLAMA


Ogłoszenia « 5

Piątek | 6 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Łąkowa nr 4a/8 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

ul. Łąkowa nr 4a/8 II piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 38,00 m2 ; przynależne piwnice o powierzchni 7,54 m2 i 3,61 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 2950/210 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0180 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00023734/8

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

118 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

8 września 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

11 800 zł winno być uznane na rachunku gminy do 1 września 2021 r.

Praca na pełny lub niepełny etat. Możliwość pracy na zlecenie. Szczegółowe informacje tel.: 32 415 29 16.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56. PRACA@EURO-LABRA.COM. WWW. EURO-LABORA.COM (cert nr 14601).

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom SRC skup-kasacja 24h/7.Tel.501525-515 Skupuje wszystkie auta,zużyte zaniedbane, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki oraz nierejestrowane w RP. Wyd. zaświadczenia także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET. Wszystkie REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. tel. mob: 604-347-669

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 788-971-788, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.gmina-rudnik.pl w zakładce ogłoszenia - sprzedaż nieruchomości. tel.: 32 4106428, e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl. www.bip. gmina-rudnik.pl.

www.usg-raciborz.pl

Kupię każde auto bez wyjątku Tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Jesteśmy legalnie zarejestrowaną firmą. Tel. kom.: 692 191 585.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działkę sprzedam Działki budowlana w Sławikowie - gmina Rudnik Gmina Rudnik ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Sławikowie, działki nr 380/8 k.m.3 o pow. 0,0516 ha, 380/11 k.m.3 o pow.0,0606 ha, 380/15 k.m.3 o pow. 0,0593

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com. Praca na stanowisko konserwatora Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora. Zakres obowiązków: prace wykończeniowe, murarskie.

Firma Hydroinstal-instalacja poszukuje pracownika Firma Hydroinstal-instalacja z Raciborza poszukuje pracownika przy instalacjach sanitarnych wod-kan co. gaz. Mile widziane doświadczenie przy pracach instalacyjnych oraz budowlanych. Oferujemy wynagrodzenie 3500.00 netto. Kontakt - 786 944 221. Tel. kom.: 786945221, e-mail: biuro@hydroinstal-instalacje.pl. www.hydroinstal-instalacje.pl. KREHA SYSTEM - Przedstawiciel techniczno-handlowy Zakres obowiązków: reprezentowanie i dbanie o dobry wizerunek firmy, pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie relacji, uczestnictwo w kosztorysowaniu i ofertowaniu. Wymagania: znajomość branży obróbki CNC, budowy maszyn, automatyki, mile widziane doświadczenie jako technolog lub konstruktor. Tel. kom.: 697 505 962, e-mail: biuro@kreha.pl. kreha.pl.

USŁUGI Inne Elektryka, wideodomofony, alarmy, pomiary. MP-ELEKTRO wykona usługi i dobierze najlepszy materiał z zakresu: elektryki, energetyki, instalacji RTV-SAT, pomiarów elektrycznych, domofonów i wideodomofonów, alarmów i monitoringu, instalacji odgromowej fotowoltaiki. Serwis 24h Doradztwo i wycena gratis. Zadzwoń i umów się na spotkanie. Tel. kom.: 509653167, e-mail: mp_ elektro@o2.pl. https://mp-elektro.pl/.

OGŁOSZENIE

Starosta Raciborski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, unieważnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. Odrodzenia w Raciborzu Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż unieważnia pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który odbył się dnia 23 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przeprowadzony w celu zbycia nieruchomości położonej w Raciborzu, oznaczonej geodezyjnie działką nr 505/5, a.m. 4, obręb Markowice. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00053874/0, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. Powodem unieważnienia przetargu jest brak spełnienia warunków, wynikających z Zarządzenia Starosty Raciborskiego nr 54/2021 z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Raciborzu, odnośnie reprezentacji uczestnika przetargu, będącego w związku małżeńskim. Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną podjęte ponownie w terminie podanym do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego z siedzibą w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597355.

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Nędzy 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Nędzy, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 1022, a.m. 4, obręb Nędza, o pow. 0,0840 ha. 2. Działka nr 1022 zapisana jest w ewidencji gruntów jako grunty orne, oznaczone symbolem RIVb. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00053850/6, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nędza z dnia 9 marca 2017 r. nr XLVII/265/2017, działka nr 1022, a.m. 4, obręb Nędza, oznaczona jest symbolem 44 MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla uzupełnienia istniejącej zabudowy. 5. Opis nieruchomości: Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 1022, a.m. 4, obręb Nędza jest nieruchomością gruntową, położoną przy ulicy Prostej w Nędzy. Kształt działki symetryczny. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej – ulicy Prostej. 6. Obciążenia, których przedmiotem jest nieruchomość: Zgodnie z zapisami księgi wieczystej nr GL1R/00053850/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu działka nr 1022 nie jest przedmiotem obciążeń. 7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Brak. 8. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 6 października 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 9. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 37 000,00 zł netto (słownie: trzydziesci siedem tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 10. Wysokość wadium wynosi: 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset złotych). Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597355. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.powiatraciborski.pl


6 » Rozrywka

Piątek | 6 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

JAROSŁAW HANIK - pianista jazzowy, aranżer, akompaniator, pedagog, kompozytor. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Członek międzynarodowego stowarzyszenia nauczycieli śpiewu International Voice Teacher Of Mix.

7 SIERPNIA GODZ. 18.00, RACIBORSKI RYNEK KONCERT WOKALISTEK I MUZYKÓW JAZZOWYCH W SKŁADZIE: JOANNA SKOWYRA, ADAM DZIERŻĘGA ORAZ AGNIESZKA KAWULOK, JAROSŁAW HANIK

8 SIERPNIA GODZ.18.00, PARK IM. MIASTA ROTH (W RAZIE NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH KONCERT PRZENIESIONY DO RESTAURACJI NOT) KONCERT LETNI KRAINA UŚMIECHU: MAGDALENA BARYLAK I TOMASZ JEDZ

MAGDALENA BARYLAK - sopranistka, absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej, uczennica wybitnej polskiej śpiewaczki Izabeli Jasińskiej-Buszewicz oraz Anny Reynolds, Judith Beckmann, Juty Schleegel, JOANNA SKOWYRA - wokalistka, instruktor śpiewu i emisji głosu. Studentka wokalistyki Ryszarda Karczykowskiego i Bogusława Szynalskiego. jazzowej na Akademii Muzycznej w KatowiWspółpracuje z Operą Krakowską, dla której przygotowała cach. Wyróżniona w Warszawie w 2019 roku partie: Hrabiny w „Weselu Figara” W. A. Mozarta, Tatiana Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym ny w „Eugeniuszu Onieginie” P. Czajkowskiego, Joanny Centrum Edukacji Artystycznej w specjalw „Diabłach z Loudun” K. Pendereckiego, Saffi w „Baroności wokalistyka jazzowa. nie cygańskim” J. Straussa, Fatamorgany ADAM DZIERŻĘGA - pianista, aranżer, w „Miłości do trzech pomarańczy” S. Prokostudent Akademii Muzycznej w Krakowie. fiewa, Elżbiety w „Tannhäuserze” R. WagneZwiązany na stałe m. in. z zespołem jazzu ra oraz tytułowe role w: „Halce” S. Moniuszki, tradycyjnego „South Silesian Brass Band”, „Ariadnie na Naxos” R. Straussa, „Aidzie” G. czy też Miejską Orkiestrą Dętą „Rybnik. Verdiego (z którą odbyła wielokrotnie tournee W 2018 roku wystąpił w Teatrze Ziemi Rybpo Holandii i Belgii), „Toski” G. Pucciniego, „Madama Butterfly” G. Pucciniego. nickiej jako solista z towarzyszeniem Filharmonii Rybnickiej pod batutą Sławomira Chrzanowskiego, TOMASZ JEDZ - śpiewak operowy, tenor. wykonując „Błękitną Rapsodię” George’a Gershwina z własnym, Urodził się w Raciborzu, ukończył Akademię Muw pełni improwizowanym epizodem kadencyjnym. zyczną na wydziale wokalno-aktorskim. Debiutował AGNIESZKA KAWULOK - wokalistka, pedagog. Ukończyła rolą Ismaela w „Nabucco” w Teatrze Wielkim w Łostudia magisterskie na Akademii Muzycznej w Katowicach na dzi. Z tym teatrem był też związany przez wiele lat. wydziale jazzu i muzyki estradowej o specjalności - wokalistyka Obecnie jest tzw. wolnym strzelcem, śpiewa gojazzowa. Laureatka znaczących festiwali muzycznych w dzie- ścinne od ponad 20 lat w wielu teatrach operowych dzinie piosenki poetyckiej, artystycznej, filmowej. W przeszło- i muzycznych. Wśród najważniejszych ról w jego ści wokalistka raciborskiego zespołu wokalnego Miraż, współ- karierze są: Alfred w „Traviacie” G.Verdiego, Don pracuje z raciborską Grupą Bez Nazwy. Jose w „Carmen” G.Bizeta, Ismael w „Nabucco”

G.Verdiego, Maurizio w „Adrianie Lecouvereur” F.Cilea, Kandyd w „Kandydzie” L.Bernsteina, Chopin w „Kochankowie z klasztoru Valldemosa” M.Ptaszyńskiej, Artur w „Łucji z Lammermoor” G.Donizettiego. Otrzymał również podwójną platynową płytę za nagranie roli Ubaldo Piangiego w musicalu” Upiór w Operze” A.L.Webbera. Wstęp wolny

15 SIERPNIA GODZ. 9.30, ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ BIEG TROPEM WILCZYM W RAMACH MIEJSKICH OBCHODÓW ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

Zapraszamy na IX edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM. Biegniemy w Arboretum Bramy Morawskiej na dystansie 1963 metrów, start o godzinie 11.00. Szczegóły, regulamin i zapisy na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/ portal/zawody.php?zawody=6348 Bieg Tropem Wilczym w Raciborzu jest częścią miejskich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tej okazji o godzinie 9.30 odprawiona zostanie msza święta na polanie wypoczynkowej przy Zaczarowanym Ogrodzie, zakończona tradycyjnym święceniem ziół. Będą zabawy dla najmłodszych w Leśnym Kąciku Malucha, czy zawody bicia rekordów na ścieżce zdrowia dla dzieci. Całość zwieńczy Muzyka w Zaczarowanym Ogrodzie (godz. 17.00), tym razem w wykonaniu Raciborskiego Kwintetu Dętego. Dodajmy, że sam bieg dla Raciborza jest w tym roku wyjątkowy, ponieważ na naszym cmentarzu „Jeruzalem” Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w dniach 21 VI - 2 VII br. przeprowadziło drugi etap prac poszukiwawczych, którego celem było odnalezienie szczątków ofiar komunizmu, straconych i zmarłych w raciborskim więzieniu w latach 1947-1952. W typowanych miejscach odnaleziono szczątki 6 osób. Kontekst archeologiczny i analiza antropologiczna wykazały, że mogą to być straceni i zmarli w latach 1947-1952. Szczątki zostaną poddane dalszym badaniom, w tym identyfikacji genetycznej.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA CIASTO KRUCHO-DROŻDŻOWE ZE ŚLIWKAMI I KOKOSOWĄ KRUSZONKĄ

Ciasto: • 3 szklanki mąki torowej (450 g) • 125 g masła o temperaturze pokojowej • 4 łyżki cukru • 4 łyżki kwaśnej śmietany • 50 g świeżych drożdży • 2 łyżeczki cukru waniliowego • 2 żółtka • 1 jajko • 1 kg śliwek Kruszonka kokosowa: • 100 g zimnego masła • 100 g wiórków kokosowych • 5 łyżek mąki tortowej (80 g) • 6 łyżek cukru pudru (80 g) Wszystkie składniki zagnieść na sypko.

www.smakiweroniki.pl

Wykonanie ciasta: Drożdże wymieszać z cukrem i śmietaną, aż będą płynne. Przesianą mąkę wymieszać z płynnymi drożdżami i pozostałymi składnikami. Wszystko zagnieść, rozwałkować i włożyć do blaszki wyłożonej papierem pergaminowym o wymiarach 25 cm x 36 cm. Na cieście ułożyć połówki wypestkowanych śliwek (skórką do dołu). Górę posypać kruszonką i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 30–35 minut (grzanie górne i dolne).

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz, ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Rozrywka « 7

Piątek | 6 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Do incydentu doszło po stronie partnerów TAURONA, co jednak nie zwalnia nas z obowiązku podjęcia działań w interesie naszych klientów - informuje spółka obsługująca także Racibórz i powiat raciborski.

Wyciek danych

klientów Taurona fot. Tauron

KOMUNIKAT SPÓŁKI

REKLAMA

REKLAMA

Komunikat dla klientów firmy Tauron. Otrzymaliśmy zgłoszenie o możliwości nieuprawnionego dostępu do nagrań rozmów, które były prowadzone z klientami przez dwie firmy partnerskie na rzecz TAURON. Rozmowy te były zapisane na infrastrukturze technicznej partnerów zewnętrznych współpracujących z TAURONEM. Ci partnerzy nie mają dostępu do serwerów TAURONA i zapisanych na serwerach TAURONA danych klientów. Wszystkie dane klientów, przechowywane na serwerach TAURONA, są bezpieczne. Możliwość nieuprawnionego dostępu do danych osobowych dotyczy tylko i wyłącznie tych klientów, z którymi te firmy zewnętrzne prowadziły rozmowy telefoniczne w sprawie oferowanych produktów i usług. Do incydentu doszło po stronie partnerów TAURONA, co jednak nie zwalnia nas z obowiązku podjęcia działań w interesie naszych klientów. Tych klientów informujemy o tym, że nieuprawnione osoby mogły wejść w posiadanie rozmów oraz danych. Zgodnie z obowiązującymi w TAURON procedurami natychmiast przystąpiliśmy do działań, których celem jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów naszych klientów. Ustaliliśmy, że w wyniku praw-

dopodobnego przestępstwa mogły zostać ściągnięte nagrania rozmów, które te firmy przeprowadziły z naszymi klientami w sprawie oferowanych produktów i usług. Natychmiast uruchomiliśmy szereg procedur bezpieczeństwa. Przygotowaliśmy zasady informowania ww. klientów o wystąpieniu incydentu. Pracujemy nad wdrożeniem dla tych klientów bezpłatnej usługi „alert bezpieczeństwa danych osobowych”. Dokonaliśmy zgłoszenia o przestępstwie do organów ścigania i do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dla naszych klientów wydłużyliśmy również czas pracy infolinii, która jest czynna dzisiaj i będzie funkcjonowała w niedzielę. W tej sprawie jesteśmy także w stałym kontakcie z organami ścigania i urzędami odpowiedzialnymi za ochronę danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy sytuację oraz przygotowujemy audyt dotyczący przyczyn wystąpienia tego incydentu. Po uzyskaniu informacji o szczegółach zdarzenia przedstawimy dodatkowe wyjaśnienia i dane. Jeszcze raz podkreślamy, że dane klientów, przechowywane na serwerach TAURONA, są bezpieczne. (mat. pras.)


8 » Raciborski Rynek Zdrowia

Piątek | 6 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Polska » Ankiety przeprowadzone wśród prawie 10 tys. ochotników wskazały, że jeszcze 8 miesięcy po przejściu relatywnie łagodnej postaci COVID-19 mogą utrzymywać się zaburzenia pamięci. Towarzyszy temu ogólne pogorszenie zdrowia.

PO ŁAGODNYM COVID-19 MOGĄ

Racibórz » Ważna informacja dla osób chcących skorzystać z możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 w punkcie szczepień przy ulicy Wileńskiej 6.

ZMIENIĄ SIĘ GODZINY

otwarcia raciborskiego

pozostawać problemy z pamięcią PUNKTU SZCZEPIEŃ COVID-19 atakuje nie tylko układ oddechowy. Jak już wiadomo, w wyniku tej choroby ucierpieć może m.in. także system nerwowy i objawy z jego strony mogą być częścią długotrwałych dolegliwości - tzw. PASC (postacute sequelae of SARS-CoV-2). Naukowcy z Uniwersytetu w Oslo przeprowadzili badanie prawie 10 tys. ochotników, aby sprawdzić ich stan pamięci krótko po przechorowaniu COVID-19 oraz 8 miesięcy później. Żaden z uczestników nie miał postaci choroby, która wymagałaby pobytu w szpitalu. REKLAMA

Analiza uwzględniła także różnorodne czynniki dodatkowe, takie jak demografia, inne schorzenia, jakość życia związaną ze stanem zdrowia. 72 osoby z 651 (11 proc.), które przeszły infekcję koronawirusem zgłosiło problemy z pamięcią. Wśród osób, które przeszły infekcję, ryzyko zaburzeń pamięci było 4,66 raza wyższe, niż w grupie osób przypadkowo wybranych. Co więcej, 267 z 649 (41 proc.) osób po przejściu choroby zgłosiło pogorszenie zdrowia. 12 proc. miało także kłopoty z kon-

centracją. 82 proc. tych, którzy odczuwali zaburzenia pamięci, zgłaszało przy tym gorsze zdrowie. Naukowcy zwracają uwagę na pewne ograniczenia badania. Jednym z najważniejszych było to, że analiza polegała na pytaniach o subiektywne odczucia odnośnie pamięci, a nie na obiektywnych testach. „Nasze wyniki sugerują, że ARS-CoV-2 może negatywnie wpływać na pamięć nawet przez 8 miesięcy od łagodnej choroby i może to się wiązać z pogorszeniem zdrowia

i PASC. Rezultaty te powinny być bodźcem do ponownego przemyślenia tezy, że COVID-19 może być łagodną chorobą. Nakazują także zastanowienie, czy obecne strategie leczenia domowego są optymalne z punktu widzenia długofalowych skutków. Nasze wyniki wskazują, że kłopoty z pamięcią mogą być częścią PASC, ale pewniejsze wnioski wymagają dłuższej obserwacji” - piszą w swojej pracy naukowcy. Marek Matacz mat/ agt/ REKLAMA

- Punkt Szczepień przy ul. Wileńskiej 6 informuje, że od jutra, tj. 03.08.2021 nastąpią zmiany godzin otwarcia: od 16:00 do 18:00. Jednocześnie informujemy, że posiadamy szczepionki firmy Johnson oraz Pfizer na I dawkę, a także

REKLAMA

Pfizer i AstraZeneca na II dawkę. Jak było to dotychczas, zapraszamy również osoby bez wcześniejszych zapisów - informuje Szpital Rejonowy w Raciborzu. (red.)

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 31-2021-[644]  

Nasz Racibórz 31-2021-[644]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded