Nasz Racibórz 21-2023 [736]

Page 1

26 maj 2023 Rok XVI, nr 21 (736) www.naszraciborz.pl

Racibórz » Już dawno w Śląskim Oddziale Straży Granicznej w Raciborzu nie było tak hucznych urodzin formacji odpowiedzialnej za ochronę granic.

PODHALAŃCZYCY, MUSZTRA I AWANSE ŚLĄSKA STRAŻ GRANICZNA ŚWIĘTUJE

Tym razem były to 32. urodziny Straży Granicznej. Uroczyste obchody odbyły się w Raciborzu 24 maja. Formacja, dziś podległa resortowi spraw wewnętrznych, od lat wpisana jest w raciborski krajobraz. Komenda w Raciborzu ma pięć placówek SG. Tworzy kolejną, w Częstochowie.

Z Nowego Sącza, niegdyś podległego Śląskiemu Oddzia-

łowi, a teraz mieszczącemu komendę Oddziału Karpackiego, przyjechała kompania reprezentacyjna oraz orkiestra – słynni Podhalańczycy. Był koncert, musztra paradna, a do tego pokazy specjalnych jednostek z Raciborza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » Wieś w gminie Pietrowice Wielkie, która pierwszy raz na kartach źródeł pojawiła się w 1223 r., odwiedziło, 20.05., więcej osób niż jest tu mieszkańców. Wisienką na urodzinowym torcie był koncert w plenerze Krzesimira Dębskiego.

Krowiarki świętują 800-lecie

To wydarzenie mocno wpisze się w historię wsi, związanej w minionych wiekach z rodzinami Gaszynów i von Donnersmarcków. Po tych możnych rodach został pałac, którego właściciele dziś, 20.05., udostępnili go szerszej publiczności.

Zasadzono dąb papieski, wyhodowany z nasiona poświęconego przez papieża Franciszka a podarowany przez Lasy Państwowe, zaprezentowano okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej z widokiem pałacu, edytowany w limitowanej serii 1000 sztuk, a potem odbył się koncert Krzesimira Dębskiego. Muzyk i kompozytor przyjechał pod scenę dorożką, a w ukło -

nie dla ziemi raciborskiej wykonał z zespołem utwór raciborzanina, Clausa Ogermana. 800-lecie Krowiarek zgro -

madziło w przypałacowym parku tłumy. Po koncercie, w szpalerze zapalonych pochodni, można było spacero -

Racibórz » Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich.

Remontują i imprezują.

ZUS skontrolował chorych na zwolnieniu

Jak pokazują dane z pierwszego kwartału tego roku w niektórych oddziałach w województwie śląskim niemal co druga skontrolowana osoba na chorobowym wykorzystywała zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem. W Śląskim w wyniku przeprowadzonych kontroli prawidłowości orzekania i wykorzystywania zwolnień lekarskich kwota cofniętych i wstrzymanych zasiłków chorobowych przekroczyła 1,1 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek kontrolowania zwolnień lekarskich. Przeprowadza kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich, jak i prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W pierwszym przypadku polega to na sprawdzeniu czy osoba korzystająca ze zwolnienia

nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli tak jest, to ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot. Natomiast w przypadku kontroli prawidłowości orzekania to lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. W pierwszym kwartale tego roku kwota wstrzymanych i cofniętych zasiłków w całym kraju wyniosła 6,8 mln zł.

wa w stronę mauzoleum Donnersmarcków.

(w)

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne
REKLAMA 32 417 28 75 603 783 383 Racibórz ul. Warszawska 7a z tyłu marketu E.Leclerc pon. - śr.: 9 - 18 czwartek: 9 - 17 piątek: 9 - 15 BEZBOLESNE LECZENIE znieczulenie komputerowe NOWOCZESNE LECZENIE KANAŁOWE • RENTGEN CYFROWY www.pietrzykowski.info DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 7 REKLAMA tel. 32 77 00 www.denticacenter.pl Racibórz 47-400 ul. Kochanowskiego 3 0 224
fot. Jan Ptak
Na chorobowym pracują, remontują, imprezują

Racibórz » W miniony piątek raciborscy mundurowi z drogówki prowadzili działania "Prędkość". Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w szczególności zwracano uwagę na przestrzeganie dozwolonej prędkości. W ciągu całego dnia działań drogówka wyłapywała tych kierujących, którzy nie stosowali się do obowiązujących ograniczeń prędkości.

Ponad sto mandatów w jeden dzień!

- W piątek miały miejsce działania „Prędkość”. Mundurowi z raciborskiej drogówki od poranka do wieczora przy użyciu specjalnych urządzeń do pomiaru prędkości, kontrolowali czy obowiązujące w tej kwestii przepisy, są przestrzegane. Policjanci sprawdzali również stan trzeźwości kierujących, wyposażenie samocho -

du oraz wymagane dokumenty. Stróże prawa ujawnili 170 wykroczeń w ruchu drogowym z czego 155 przypadków dotyczyło przekraczania prędkości przez zmotoryzowanych. Policjanci łącznie nałożyli 126 mandatów, a 33 kierowców pouczyli, skierowali również 1 wniosek o ukaranie do sądu. W trakcie działań stróże prawa zatrzyma-

Racibórz » Wydarzenie na Rynku oraz w RCK, 18 maja, miało związek z powstającą zagrodą żubrów w Raciborzu-Brzeziu. Leśnicy i żubrolodzy przybliżali te piękne zwierzęta dzieciom i młodzieży.

li 3 prawa jazdy piratom drogowym, którzy w terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 50 kilometrów na godzinę. Jednocześnie mundurowi w trakcie działań promowali bezpieczne postawy pieszych i kierowców - podała komenda.

(kpp)

Racibórz » Chodzi o dziewięć przejść dla pieszych głównie w centrum oraz drobne remonty nawierzchni.

Przetargi na doświetlenie przejść i remonty dróg w Raciborzu

Przedmiotem pierwszego zamówienia jest wykonanie na zasadzie zaprojektuj i wybuduj, dodatkowego oświetlenia 9 szt. przejść dla pieszych, skojarzonego z oświetleniem ulicznym, oraz wykonanie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszego (malowanie grubowarstwowe pasów, oklejanie słupków oraz układanie kostki integracyjnej).

Dotyczy to następujących lokalizacji:

1. Stalmacha przy skrzyżowaniu z placem Bohaterów Westerplatte

2. Stalmacha przy skrzyżowaniu z ul. Bończyka

3. Opawska 151A obok stacji kontroli pojazdów "Madag"

4. Słowackiego 59 przy skrzyżowaniu z ul. Wczasową

5. Rudzka 101 obok stacji kontroli pojazdów "Galon"

6. Słowackiego 28 za skrzyżowa-

niem z ulicą Pracy

7. Wczasowa dojście do Kościoła

8. Warszawska - Kościół obok Kościoła

9. Warszawska 32 przy deptaku do ulicy Opawskiej. Drugie postępowanie wyłoni wykonawcę remontów bieżących i utrzymania. Działania b będą polegać na wykonywaniu remontów cząstkowych, robót re-

Leśnicy zorganizowali w Raciborzu dzień z żubrem

Dzień żubra, pod patronatem wiceministra Michała Wosia, inicjatora utworzenia raciborskiego żubrowska z centrum edukacji leśnej, zorganizowali w naszym mieście Nadleśniczy Nadleśnictwa Rybnik Tomasz Olszewski oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów profesor Wanda Olech. Część plastyczno-edukacyjna dla najmłodszych wraz ze stoiskami promocyjno-edukacyjnymi nadleśnictw Rybnik, Kobiór i Rudy Raciborskie oraz Stowarzyszenia przygotowano na raciborskim Rynku. W Raciborskim Centrum Kultury odbyły się

warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Zagroda w Brzeziu, przypomnijmy, zajmie 10 ha lasu, w tym

1,5 ha łąki pod pastwisko tuż przy drodze wojewódzkiej nr 935. Jesienią pojawią się tu żubry z Kobióru. Teren pomieści maksymalnie dziesięć osobników, ale zdecydowano, że na początek będzie ich pięć. Brzeskie żubrowisko będzie ogrodzone, z miejscem do obserwacji (dojazd i parking zaplanowano z DW 935 na wysokości Lasu Kobyla), składem na paszę i pomieszczeniem dla weterynarza. Dla samych zwierząt

taki pagórkowaty obszar wymaga zwiększonego wysiłku.

montowych (nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zezwolenia) wszelkiego rodzaju nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów, obiektów inżynierskich oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa na zarządzanej sieci dróg. (red.)

PODHALAŃCZYCY, MUSZTRA I AWANSE

Śląska Straż Graniczna świętuje

Przy zagrodzie, poza budynkiem administracji, będzie całoroczne centrum edukacji leśnej, najnowocześniejsze w strukturach Lasów Państwowych, pierwsze, w którym rybniccy leśnicy będą mogli przekazywać wiedzę. Do tego dojdzie ogródek jordanowski, którego wcześniej nie planowano. Uwzględniono jednak potrzeby rodzin z dziećmi. Edukacja i bliskie spotkanie z przyrodą ma być również okazją do zabawy w plenerze. Cała inwestycja ma się zamknąć kwotą około 9 mln zł.

Racibórz » Dni dzielą nas od otwarcia wartej 2 mln zł raciborskiej tężni. Temat wysypu tego typu inwestycji w Polsce podejmuje Polityka. - Mamy do czynienia z rodzajem oszustwa dotyczącego funkcjonalności tych obiektów - czytamy w tygodniku.

Aerozol złudzeń. Tygodnik Polityka o oszustwie i wysypie tężni w Polsce

- W słonej mgiełce ułudytak o polskich tężniach pisze najnowsza polityka, wzmiankując, że potrzeba pełnej jasności w kwestii zdrowotnej, np. poprzez certyfikowanie. Wadliwa konstrukcja albo eksploatacja mogą doprowadzić do powstania patogennego środowiska mikrobiologicznego. - Taka tężnia zamiast pomóc, może zaszkodzić - dodaje tygodnik.

- Wartość zdrowotna małych tężni jest dyskusyjna - przyznaje Jan Golba, burmistrz Muszyny, a zarazem prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych w Polsce. Jako miejsce spotkań i rozmów mogą jednak działać jako antydepresant.

DOKOŃCZENIE ZE STE. 1

- Sukcesem formacji jest to, że rozwija się adekwatnie do sytuacji i zagrożeń. Jest sprawna, skuteczna i nowoczesna – przekonywał komendant ŚOSG, gen. Adam Jopek. Na jego zaproszenie odpowiedziała spora grupa samorzą

dowców, przedstawicieli służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości oraz szeregu instytucji.

Awanse na kolejne stopnie służbowe otrzymało 85 funkcjonariuszy w korpusach oficerskich, chorążackich oraz podoficerskich. Medal za długoletnią służbę odebrały 2 pra

cownice cywilne - Joanna Rasek oraz Małgorzata Zembaty. Medal za zasługi dla Straży Granicznej otrzymało 14 osób, a odznakę Straży Granicznej 19 funkcjonariuszy. Przyznano też Medale Zasłużony Dla Śląskiego Oddziału SG.

(w)

- Polska tężniami stoi. Tylko u nas zrobiły taką furorę. Ale czy dzięki nim będziemy zdrowsi? Lepiej twardo stąpać po ziemi, niż unosić się w aerozolu złudzeń. Nawet jeśli to jest przyjemne - czytamy w tygodniku.

Znaczenie ma rozmiar.Architektka dr inż. Agnieszka Chudzińska z Politechniki Warszawskiej wysyp małych tężni postrzega jako degradację obiektu, który miał służyć zdrowiu. Uważa, że komercja i polityka pozbawiają go tej funkcji.

Według jej ustaleń prawidłowo funkcjonująca tężnia solankowa to obiekt drogi i duży. Wysokość minimum 5 metrów, długość - 60 m, koszt samej tężni z instalacjami - od 3 mln zł w górę (według cen sprzed inflacji). Do tego dochodzi długa lista wymagań dotyczących materiałów, konstrukcji oraz eksploatacji (odpowiednie stężenie solanki, jej wymiary, czyszczenie instalacji itp.). - Cena małych tężni w parkach jest wystarczająco

niska, aby wybudować je szybko i zebrać pochwały od wyborców. Mimo braku funkcji leczniczej, dzięki swoim walorom

kompozycyjnym i estetyczny, przyciągają one licznych użytkowników. Najczęściej osoby starsze, które wierzą, że podreperują zdrowie. Mamy do czynienia z rodzajem oszustwa dotyczącego funkcjonalności tych obiektów - mówi badaczka. Modele przypominające leśne paśniki dla zwierząt - jak dodaje Polityka - nazywane są paśnikami sołtysów, burmistrzów czy wójtów.

źródło: Tężnie robią w Polsce furorę. Ale czy naprawdę wyjdą nam na zdrowie? [w:] Polityka 21/2023 (16.05.2023)

2 » Aktualności Piątek | 26 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
-
-
(w)
Tężnia w Raciborzu zostanie otwarta 29 maja

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Henryka Pobożnego

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Studzienna, w rejonie ul. Henryka Pobożnego. Jej otoczenie stanowią grunty użytkowane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Oznaczenie geodezyjne Działka oznaczona ewidencyjnie nr 1023/73 k.m. 2, obręb Studzienna o powierzchni ewidencyjnej 0,5695 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00018229/7

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 60.000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 27 czerwca 2023r. Godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 6.000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 20 czerwca 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Studzienna- Sudół zatwierdzonego uchwałą Nr

XLI/626/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca

2006r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 30 maja 2006r. Nr 66, poz. 1770), zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem

I3R-Tereny rolnicze co stanowi 97,00% powierzchni działki oraz symbolem I41MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co stanowi 3,00% pow. działki. Na działce wyrysowano strefy techniczne, gazociąg wysokoprężny, linie energetyczną 110kV. W ewidencji gruntów budynków zbywany teren sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola-R II, RIIIa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Kaspra Adamczyka

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości Nieruchomość położona jest w obrębie Płonia, w rejonie ul. Kaspra Adamczyka. Jej otoczenie stanowią grunty użytkowane rolniczo.

2. Oznaczenie geodezyjne Działka oznaczona ewidencyjnie nr 51 k.m. 4, obręb Płonia o powierzchni ewidencyjnej 0,1870 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00012960/1

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 17.500,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 29 czerwca 2023r. Godz. 13.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 1.750,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 22 czerwca 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne), jako przeznaczenie równorzędne ujawniono symbol Z3 (tereny zieleni pozostałej). W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość sklasyfikowana została klasą bonitacyjną jako rola -RIIIb i RIVa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Kozielskiej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Kozielskiej. Jej otoczenie stanowią grunty użytkowane rolniczo.

2. Oznaczenie geodezyjne Działka oznaczona ewidencyjnie nr 1415/273 k.m. 4, obręb Starawieś o powierzchni ewidencyjnej 0,1769 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00018192/8

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 17.000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 29 czerwca 2023r. Godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 1.700,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 22 czerwca 2023r.

Racibórz » Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS rozsyłanymi przez oszustów. Nie należy klikać w podejrzane linki, ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia.

ZUS: uwaga na SMS od oszustów

- Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia danych. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia. Wiadomości SMS o odebraniu nieodebranego świadczenia

ZUS, z prośbą o jak najszybsze jego otrzymanie i konieczności przejścia do linku, nie są wysyłane przez ZUS - informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ZUS nie wysyła do nikogo wiadomości z linkami w sprawie świadczeń, w które należy wejść, nie zwraca się też do klientów o podawanie danych wrażliwych niezabezpieczonymi kanałami komunikacji. - Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku otrzymania wiadomości SMS o podejrzanej treści, zwłaszcza informacji zawierających linki – dodaje rzeczniczka. (zus)

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu w rejonie ul. Granicznej

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Płonia, w rejonie ul. Granicznej. Jej otoczenie stanowią grunty użytkowane rolniczo.

2. Oznaczenie geodezyjne Kompleks nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie nr 347/65 k.m. 4, obręb Płonia o powierzchni ewidencyjnej 0,1925 ha w kompleksie z działką nr 346/65 k.m. 4, obręb Płonia o powierzchni ewidencyjnej 0,0351 ha, łączna powierzchnia kompleksu wynosi 0,2276 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00012853/8

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

5. Cena wywoławcza 21.000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 29 czerwca 2023r. Godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 2100,00 zł winno być uznane na rachunku gminy do 22 czerwca 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Dzień Dziecka zbliża się dużymi krokami! Z tej okazji w regionie zaplanowano wiele atrakcji dla najmłodszych. Jak co roku jedną z nich jest cieszący się dużym zainteresowaniem Piknik Rodzinny w Klubie Jeździeckim Szymocice.

Tego roku wydarzenie przypada w niedziele 4 czerwca od godziny 12:00 do 16:00.

W programie organizator zapewnia moc atrakcji zarówno dla najmłodszych dzieci jak i dla tych starszych.

Wśród nich są:

ƒ przejażdżki na koniach i kucykach,

ƒ wesołe mini miasteczko z dmuchańcami,

ƒ konikowe ABC,

ƒ bajkowa kraina,

ƒ Marshall z Psiego Patrolu,

ƒ tory przeszkód,

ƒ zabawy taneczne, ƒ malowanie twarzy, ƒ konkursy plastyczne, ƒ stoiska z zabawkami

ƒ loteria fantowa

Na długiej liście atrakcji

mamy również punkt gastronomiczny z lodami własnej produkcji, wata cukrowa, popcor-

nem, napojami czy kawa oraz

kiełbaska z grilla, dla tych którzy zdąża zgłodnieć.

Jako dodatkową atrakcję

podczas Dnia Dziecka Stadni-

na organizuje również zawody

Hobby Horse , czyli jakże popu-

larna w ostatnim czasie forma

rozrywki dla najmłodszych. Do zdobycia atrakcyjne nagrody takie jak darmowe lekcje jazdy konnej.

Zawody rozpoczynają się o godzinie 14:00, a zapisy do konkursów będą prowadzone od 12:00 do 13:00.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. nieruchomość, zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola-R IIIb. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. nieruchomość zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne), jako przeznaczenie równorzędne ujawniono symbol Z3 (tereny zieleni pozostałej). W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość sklasyfikowana została klasą bonitacyjną jako RIVa. Ustalenia z zakresu przeznaczenia oraz przynależności do stref opisywanego terenu zawarte zostały w tekście przywołanej wyżej uchwały.

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

Piątek | 26 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Aktualności « 3
OGŁOSZENIE

800 lat pierwszej wzmianki o Brzeziu. Las Widok i karboński olbrzym (2)

Spacer po Lesie Widok w Raciborzu może być okazją do spotkań ze świadkami odległej przeszłości i to liczonej w setkach milionów lat.

W rejonie lasu Widok znajdywano monety rzymskie – pamiątki po docierających tu kupcach z Imperium Romanum. Szli od Carnuntum, obozu wojskowego nad Dunajem, po bałtycki bursztyn.

W sąsiedniej Lubomi zachowały się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska, a w nieodległym lesie Obora cmentarzyska ciałopalne kurhanowe.

Z lasu Widok albo sąsiedniego pogrzebieńskiego wzgórza doskonale widać czaszę zbiornika Racibórz. W plejstocenie zwanym też epoką lodowcową (trwał ponad 2,5 miliona lat, a zakończył się około 11 tys. lat temu) u czoła lodowca płynęła tędy wielka rzeka, tak zwana pra-Odra. Zbiornik zajmuje powstałą podczas zlodowacenia środkowo-europejskiego pradolinę Odry. Po jej południowej stronie leży Tworków, po północnej, nad Psiną, Bieńkowice. Wspomniane pogrzebieńskie wzgórze o wydłużonym kształcie, dziś punkt obserwacyjny z wieżą widokową, to tzw. stoliwo kemowe ukształtowane w szczelinie lądolodu, zlokalizowane dziś na krawędzi Płaskowyżu Rybnickiego i rowu tektonicznego. W latach 30. XX wieku, podczas kopania studni na dziedzińcu pałacu, na głębokości osiemnastu metrów natrafiono na czarny dąb, przekazany jako eksponat do muzeum w Krakowie. To pamiątką po rosnącym tu dawniej prehistorycznym lesie.

W 1889 r. lokalna prasa donosiła, że po wylewie Odry „oderwała woda piętnaście morgów (juterek) nadbrzeżnej roli w lesie dębowym należącym do Tworkowa. (...) W miejscu, gdzie woda ziemię oderwała znalazł w kilka dni później rybak p. Bednarek skamieniały ząb mamuta, ważący siedem funtów, oraz

drugi mniejszy, nie skamieniały (mamut było to zwierzę podobne do słonia i żyło przed wielu tysiącami lat w całej środkowej Europie)”.

Od tamtego czasu w eksploatowanych nadodrzańskich pokładach żwiru odnajdywano szczątki wymarłych pod koniec ostatniej epoki lodowcowej mamutów (Mamuthus primigenius, Blumenbach –1799) oraz

słoni leśnych (Palaedoxodon antignuus, Falconer et Cautley –1847), które przez cały plejstocen zasiedlały Europę. Samce prehistorycznych słoni były równe wielkością mamutom. Osiągały ponad cztery metry wysokości i dziesięć ton wagi.

Dla porównania, żyjące dziś w Afryce słonie leśne (Loxodonta cyclotis) osiągają maksymalnie 2,8 metra.

Odra dawała zwierzętom nie tylko wodę, ale i pożywienie w postaci porastających jej brzegi traw i turzyc. Tu mniejsze i słabsze osobniki były atakowane przez prehistorycznych myśliwych, zostawiających nad rzeką pozostałości zabitych zwierząt.

Niewykluczone, że bytujące nad Odrą mamuty i słonie padły ofiarą zmian klimatu –nagłego ocieplenia, które doprowadziło do topnienia lodowca i katastrofalnych powodzi.

Być może to woda, powodująca erozję większości interglacjalnych i glacjalnych osadów, przetransportowała ich szczątki niżej ku dolinie Odry, odkładając je w pokładach żwiru, piasku lub glinie. Szczątki te, liczące sobie ponad sto tysięcy lat, możemy dziś oglądać w Muzeum w Raciborzu. W lesie Widok natrafimy na jeszcze starszego świadka dziejów – to Equisetum telmateia Ehrh., czyli skrzyp olbrzymi. Roślina zawiera krzemionkę. To właśnie jej obecności i efektowi skrzypienia podczas pocierania zawdzięcza swą nazwę.

- Jest to najokazalszy skrzyp spośród występujących poza strefą tropikalną. W Polsce

gatunek ten występuje rzadko, przede wszystkim na pogórzu i w północnej części kraju. Jest to roślina podgórska, związana z wilgotnymi i mokrymi siedliskami o średnim nasłonecznieniu. W Polsce na wielu obszarach traci stanowiska i do 2014 roku znajdowała się pod ochroną prawną – można przeczytać na Wikipedii.

- Pierwsze rośliny z taksonu skrzypowe swój początek miały w dewonie, tj. około 400 milionów lat temu, jeszcze przed pojawieniem się dinozaurów! Królowały wówczas na lądzie, tworząc lasy razem z mchami, paprociami i widłakami zarodnikowymi. W późniejszej epoce geologicznej – karbonie (ponad 300 mln lat temu) skrzypy miały postać drzew do 30 m wysokości, były to kalamity (Calamites). Do dziś skamieniałości kalamitów znajdowane są także w Polsce, głównie na terenie Górnego i Dolnego Śląska - piszą Magdalena Stanisławczyk i Agata Jirak-Leszczyńska na blogu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

- Obserwując skrzypy rosnące w naszych czasach, w szczególności skrzyp olbrzymi - możemy sobie wyobrazić jak wyglądał świat setki milionów lat temu - dodają.

Warto więc wybrać się do lasu Widok na poszukiwanie skrzypu. Z trwałego kłącza podziemnego w marcu i kwietniu wyrastają nad powierzchnię gruntu pędy zarodnionośne. Do dojrzeniu i wysypaniu zarodników pędy te w kwietniu (do początku maja) w krótkim czasie obumierają. W międzyczasie nad powierzchnię gruntu wschodzą zielone pędy wegetatywne i kolejne, nowe pędy tego rodzaju pojawiają się przez dłuższy czas na początku sezonu wegetacyjnego. Jesienią, w drugiej połowie października pędy nadziemne zasychają (źródło: Wikipedia).

- Poza ciekawą budową i historią tych starych ewolucyj-

nie roślin, skrzypy miały także szerokie zastosowanie w życiu ludzi. Wyrastające wczesną wiosną pędy zarodnikowe Equisetum telmateia były jednym z podstawowych pokarmów podczas okresu, gdy kończyły się zapasy zimowe. Wykorzystywano je także w lecznictwie (wywary) i kamieniarstwie – pędy bogate w krzemionkę służyły do polerowania skał. Należy zaznaczyć, że skrzypy mają wiele zastosowań, jednakże nie powinno się ich zrywać i zbierać, ponieważ rośliny te swe właściwości zawdzięczają zawartym w organach substancjom, które zmieniają się w zależności od

pory roku, np. niektóre korzenie mogą być trujące wiosnąostrzegają autorki wspomnianego bloga.

Raciborskie stanowisko olbrzyma z przeszłości jest znane wśród polskich przyrodników. Podczas Krakowskiej Nocy Muzeów, 13 i 14 maja 2016 roku w Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Jan Kalabiński, emerytowany nauczyciel raciborskiego Mechanika, wygłosił wykład pt. "Reliktowy las karboński z okolic Raciborza". Autor obserwuje co roku odradzanie się jednego z kilku łanów skrzypu olbrzy-

miego w brzeskim lesie Widok. Znajdziemy je niemal na skraju lasu, od strony Lubomi.

Roślina ta znalazła się na raciborskim edukacyjnym szlaku przyrodniczym i była poznawana przez uczestników wycieczek EDUSCIENCE. Podziwianie reliktowego „lasu karbońskiego” na Górnym Śląsku wzmacnia świadomość, że rośnie o około 600 metrów nad poziomem swoich pobratymców z karbonu.

Skrzyp zajdziemy też w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu.

Opr. waw

4 » Aktualności Piątek | 26 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
Sowerby i Johnson (1863) Skrzyp w lesie Widok, 01.2021

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

FINANSE

Kredyt hipoteczny - oferta 13 banków

Bezpłatna Analiza. Wspieramy od momentu przygotowania i spisania właściwych dokumentów, nadzoruje etap analizy i przyznania.

Kładziemy duży nacisk na niezależne i profesjonalne doradztwo, z uwzględnieniem przede wszystkim potrzeb i oczekiwań klienta. Zadzwoń . tel. kom.: 730809809. e-mail: pgf. biuro@wp.pl.

Kredyt, zamień wiele rat w jedną przyjazną

Wiele rat zamienimy w jedną, z możliwością dobrania dodatkowej gotówki! Czas na zmianę wysokości Twoich rat! Zamienimy Twoje raty kredytu w jedną przyjazną do spłaty z dodatkową gotówką na dowolny cel! Czas, żeby zamienić obecne kredyty na kredyt ze stałym oprocentowaniem! Gwarancja stałej raty przez cały okres kredytowania! Zyskaj bezpieczeństwo i gwarancję fina. tel. kom.: 730809809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Rozliczenie PIT, wysokie zwroty z zagranicy

Pracowałeś w Holandii? Nie zostawiaj swoich pieniędzy w urzędzie. Wysokie zwroty podatku oraz zasiłki. Odzyskamy Twój zwrot podatku z zagranicy i rozliczymy w polskiej skarbówce. GoodJob&Ta. tel.: 730024045. tel. kom.: 730023043. e-mail: kontakt@goodjobtax.pl. https://goodjobtax.pl/.

REKLAMA

PRACA

Praca Euro Labora EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56. PRACA@EURO-LABRA.COM; WWW.EURO-LABORA.COM (cert nr 14601). tel.: 32 417 20 56.

Praca na Magazynie Firma Polmech z siedzibą w Raciborzu zatrudni osoby na stanowisko magazynier. Zakres obowiązków: przyjmowanie dostaw, magazynowanie, weryfikacja dokumentów, przygotowanie paczek dla kurierów Nasze wymagania, dokładność i skrupulatność, umiejętność pracy w zespole Oferujemy: umowa o pracę na pełen etat, praca od poniedziałku do piątku - stałe godziny pracy. tel. kom.: 502594411. e-mail: biuro@elementymaszyn.pl. www.elementymaszyn.pl.

ZWIERZĘTA

Sprzedam żółwia stepowego wraz z terrarium Żółw średnicy 8 cm, terrarium 60x40x30 cm wyposażone w lampy UV oraz grzewczą, roślinki i miseczkę na wodę. Żółw zakupiony w sklepie zoologic. tel. kom.: 604235678. e-mail: ozzy29@o2.pl.

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

Bartosz Pietrzykowski

Racibórz, ul. Warszawska 7a

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

USG RACIBÓRZ

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej Racibórz ul. Kasprowicza 1 Tel. 32 724-24-20

tel. mob: 604-347-669 www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

MOTORYZACJA

SKUP AUT RACIBÓRZ TEL: 692 191 585

- ZŁOMOWANIE

Firma kupi każde auto bez wyjątku! ZŁOMOWANIE NAWET DO 1500ZŁ ZA TONĘ POJAZ-

DU. Kupujemy samochody w każdym stanie, z każdego rocznika. Zapewniamy dojazd do klienta, gotówkę od ręki. Wystawiamy wszystkie niezbędne dokumenty do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji i firmach ubezpieczeniowych. Pracujemy 7 dni w tygodniu, obsługujemy cały powiat raciborski i okolice.. tel. kom.: 692 191 585. e-mail: Skup. samochodow.raciborz@interia.pl.

SKUP-AUT SRC.TEL.530-312-312 ZŁOMOWANIE AUT 24/H/7

skup-samochodów / skupujemy wszelkie samochody każdy stan każda marka, rozbite, skorodowane, niesprawne, bez pełnej dokumentacji ,także z problemami prawnymi, oraz samochody nierejestrowane w RP. także bez OC bez przeglądu, po zmarłych bez podziału spadku masz problem zadzwoń jesteśmy aby pomagać dojedziemy załatwimy bez marudzenia w miłej atmosferze gotówka 24H.TEL.500-714-151. tel.: 501-525-515. tel. kom.: 788-971-788. e-mail: autodemont@ wp.pl. www.autodemont.pl.

SKUP SAMOCHODÓW SPRAWNYCH

I USZKODZONYCH GOTÓWKA

SKUPUJEMY SAMOCHODY. Skup samochodów całych oraz uszkodzonych i powypadkowych; skupujemy samochody osobowe oraz dostawcze, posiadamy własny transport; płacimy gotówką. Tel. kom.: 570500505. e-mail: auto-rybnik@wp.pl.

USŁUGI

Informacja o wywieszeniu wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/

został wywieszony wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej w Pietrowicach Wielkich, stanowiącej część nieruchomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka

nr 1942/6 a.m.13, obręb Pietrowice Wielkie, o powierzchni 50 m 2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00052297/4

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Cyprzanowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka

nr 450, a.m.9, obręb Cyprzanów, o powierzchni 0,3563 ha , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr

GL1R/00045832/5

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

◦ Leczenia zabiegowe ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH z zastosowaniem lasera wewnątrzżylnego

Leczenie PAJĄCZKÓW ŻYLNYCH i ŻYŁ SIATKOWATYCH

laserem kosmetycznym i metodą skleroterapii

◦ Małoinwazyjne metody LECZENIA ŻYLAKÓW ODBYTU (technika Barrona, skleroterapia, laser)

◦ LECZENIE PRZEWLEKŁEGO BÓLU na tle chorób zwyrodnieniowych i pourazowych z zastosowaniem fali uderzeniowej ESWT

LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (owrzodzenia żylne, stopa cukrzycowa)

LECZENIE PODOLOGICZNE (paznokcie wrastające - modzele, nagniotki)

Laparoskopowe operacje KAMICY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO

Leczenie zabiegowe ZMIAN SKÓRNYCH, ZNAMION, BLIZNOWCÓW OPERACJE PLASTYCZNE POWŁOK BRZUSZNYCH z usunięciem nadmiaru tkanek

◦ Zabiegowe leczenie ZESPOŁÓW CIEŚNI NADGARSTKA

◦ OPERACJE PRZEPUKLIN z wszczepem sztucznych protez powięzi metodą laparoskopową lub tradycyjną

◦ ZABIEGI ONKOLOGICZNE z powodu nowotworu skóry z zastosowaniem technik chirurgii plastycznej

◦ DIAGNOSTYKA DOPPLEROWSKA przepływów naczyniowych

w tętnicach i żyłach, USG STAWÓW

◦ ZABIEGI PODAWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO

w chorobach zwyrodnieniowych stawów, stanach pourazowych oraz trudno gojących się ranach oraz ze wskazań kosmetologicznych

PUNKCJE CIENKO I GRUBO IGŁOWE sutka, tarczycy, węzłów chłonnych i innych tkanek

◦ ZABIEGI Z ZAKRESU MEDYCYNY ESTETYCZNEJ z zastosowaniem komórek macierzystych fibryny i osocza bogato-płytkowego:

rewitalizacja skóry twarzy i innych okolic, brak napięcia skóry, zmarszczki starzenie się skóry dłoni, regeneracja owłosienia głowy

◦ Zabiegi te wykonuje specjalistka chirurgii ogólnej Ewa Białoskórska Wiśniowska

Piątek | 26 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Ogłoszenia « 5
PRYWATNIE WYKONYWANE ZABIEGI www.lazarz-raciborz.com.pl ul. Chodkiewicza 23, 47-400 Racibórz +48 32 419 08 88 leczenie@lazarz-raciborz.com.pl SPECJALISTYCZNE CENTRUM LECZENIA RAN Lecznica imienia ŚWIĘTEGO ŁAZARZA REKLAMA REKLAMA POŻYCZKA LOMBARDOWA W DOMU KLIENTA tel. 32-260-00-33 516-516-611
Pośrednik CDF S.C.firmy MATPOL FINANSE Sp. z o.o REKLAMA

26.05 (PIĄTEK)

GODZ. 18.00 RCK RDK, UL. CHOPINA 21 PERSPEKTYWA - KONCERT

NA 100 LECIE DISNEY’A

Z okazji Dnia

Matki zapraszamy na koncert

Zespołu Wokalnego PERSPEKTY-

WA, który przeniesie do świata

bajek Disneya całe rodziny. Bo kto nie chciałby powrócić do czasów dzieciństwa i przypomnieć so -

bie klimat tych przepięknych filmowych i muzycznych obrazów disneyowskich produkcji.

W koncercie wystąpią: Perspektywa Kids & Perspektywa Young, a także soliści i duety.

Bilety w cenie: 20,-*

4.06 (NIEDZIELA)

GODZ. 15.00 i 18.15 RCK RDK, UL. CHOPINA 21 BEREK, CZYLI UPIÓR

W MOHERZE 2

Bohaterowie kultowego spektaklu powracają w przebojowej, drugiej części.

Ta dwójka przyjaciół nie ma ze sobą równych! Jesteście ciekawi, co słychać u Waszych ulubieńców Anny i Pawła?

Uchylimy rąbka tajemnicy: oboje szykują się do randek w ciemno! Co z nich wyniknie? Sprawdźcie sami!

Obsada: Ewa Kasprzyk , Julia Chatys, Daniel Olbrychski, Antoni Pawlicki, Kamil Kula/Cezary Kaźmierski, Łukasz Płoszajski/Damian Kulec.

Bilety w cenie: 140,- 110,- 80,19.06 (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 18.00

RCK RDK, UL. CHOPINA 21 TSERULI (GRUZJA), GALICKA WIESIEŁKA (UKRAINA)

W swoich pokazach wykorzystuje gruzińskie instrumenty folklorystyczne tj.: strunową panduri, perkusyjne doli czy z rodziny instrumentów dętych duduki. Galicka Wiesełka to 20 osobowy dziecięco-młodzieżowy zespół folklorystyczny z Iwano-Frankiwska na Ukrainie.

Bilety w cenie: 20 zł*

Zespół Tseruli pochodzi z miasta Grurjaani i liczy 50 tancerzy, którzy pięknie prezentują narodowe tańce gruzińskie w tym słynny górski taniec Khevsuruli w którym wykonują imponujące skoki. www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

położonego w Raciborzu przy ul. Stalmacha nr 21/4

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości

ul. Stalmacha nr 21/4 I piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 53,00 m2; przynależna piwnica o powierzchni 17,89 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działki oznaczone: nr 4245/184 i nr 4693/184 k.m.4 Racibórz o powierzchni łącznej 0,0912 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00035873/1

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 190 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 28 czerwca 2023r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 19 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 21 czerwca 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

REKLAMA

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Katowickiej nr 15/25

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Katowicka nr 15/25 VIII piętro, 3 pokoje, dwa przedpokoje, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 52,79 m2; przynależna piwnica o powierzchni 2,32 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działka oznaczona nr 527/14 k.m.6 Racibórz o powierzchni 0,0595 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00036282/8

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 185 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 28 czerwca 2023r. godz. 11.00 w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 18 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 21 czerwca 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

SERNIK Z CHAŁWĄ BEZ SPODU

Składniki na ciasto:

1 kg mielonego twarogu

1 szklanka brązowego cukru

5 średnich jajek

200 g ulubionej chałwy

2 budynie waniliowe

• 200 ml śmietany kremówki 30 %

Do misy w robota włożyć twaróg, cukier, całe jajka oraz chałwę, następnie wsypać suche budynie. Wszystko zmiksować, tylko aż do połączenia składników. Zimną śmietanę ubić i dodać do utartej masy serowej, ponownie wszystko delikatnie wymieszać.

..................................................................................

*Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina +’’

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ

ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Bosackiej nr 16/3

lp. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1. Położenie i opis nieruchomości ul. Bosacka nr 16/3 I piętro, 3 pokoje, korytarz (przedpokój), kuchnia, łazienka i wc o powierzchni użytkowej 67,59 m2 przynależne piwnice o powierzchni 3,80 m2 i 4,58 m2

2. Oznaczenie geodezyjne działki oznaczone: nr 400/78 k. m. 7 Ostróg o powierzchni 0,0146 ha i nr 173/3 k.m.2 Bosac o powierzchni 0,1121 ha

3. Numer księgi wieczystej GL1R/00033467/8

4. Forma zbycia nieruchomości pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5. Cena wywoławcza 250 000,00 zł

6. Termin i miejsce przetargu 28 czerwca 2023r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7. Wadium 25 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 21 czerwca 2023r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Tortownicę o średnicy 24 cm nie smarować, tylko wyłożyć dno papierem do pieczenia. Masę serową wlać do formy, włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 60 minut (grzanie dolne górne). Po upieczeniu zostawić w piekarniku przez około 2 godziny przy lekko uchylonych drzwiczkach. Po wystudzeniu oblać letnią lub zimną polewą z chałwy.

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Polewa z chałwą: 250 ml mleka

150 g chałwy

1 płaska łyżeczka żelatyny Mleko podgrzać z chałwą (nie gotować) następnie wsypać żelatynę, wszystko dokładnie wymieszać i wystudzić. Smacznego!

Piątek | 26 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com 6 » Rozrywka
www.smakiweroniki.pl
OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE

REKLAMA

PRACA

Numer certyfikatu: 10487

w Austrii i w Niemczech

DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

REKLAMA

U Pana Darka w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

pon.-pt. 9.00-17.00

sobota 9.00-13.00

REMONTUJĄ I IMPREZUJĄ. ZUS skontrolował chorych na zwolnieniu

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

- Niestety, wciąż są osoby, które korzystają ze zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem, zatrudniając się u innego pracodawcy, remontując mieszkanie, porządkując ogródek, czy też pomimo zwolnienia wykonują pracę w swojej firmie – mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Niezwykle pomocne w prewencji w zakresie wykorzystywania świadczeń chorobowych są, wprowadzone powszechnie w całym kraju w grudniu 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości. Duża pomoc w zakresie wykrywania nieprawidłowości jest ze strony samych klientów ZUS, którzy nie zgadzają się na oszukiwanie systemu, jak również ich samych, by za nieobecnych muszą wykonywać pracę. Stąd też informują ZUS o niewłaściwym wykorzystaniu zwolnienia lekarskiego przez swoich współpracowników, sąsiadów, a nawet członków rodziny, przesyłając do ZUS szczegółowe informacje dotyczącego „chorego”, niekiedy z pełną dokumentacją o tym, co ich znajomi robią na zwolnieniu lekarskim.

Kwota zasiłkówcofniętych z terenu

Oddziału ZUS w Rybniku

najwyższa w kraju

widłowo wykorzystywało zwolnienie lekarskie 12 osób, kwota cofniętych zasiłków wynosi blisko 30 tys. Natomiast niemalże co drugi skontrolowany chory przez kontrolerów z chorzowskiego ZUS nieprawidłowo wykorzystywał chorobowe. Na 85 osób skontrolowanych 39 będzie musiało zwrócić chorobowe w łącznej wysokości 82,7 tys. zł. Z terenu częstochowskiego ZUS cofnięto zasiłek 45 osobom na kwotę 51 tys. zł. Z terenu Zagłębia skontrolowano 139 osób z czego 45 osób musi zwrócić zasiłek na łączną sumę 45,3 tys. zł. Skuteczność kontroli zabrzańskiego ZUS wynosi 89 proc. na 90 osób skontrolowanych 78 osób zostało pozbawionych prawa do zasiłku na kwotę 171 tys. zł. Po kontrolach lekarzy orzeczników skrócono chorobowe o 4 tysiące dni

Kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy mogą przeprowadzić tylko lekarze orzecznicy ZUS. Jeśli podczas takiej weryfikacji okaże się, że kontrolowany jest już zdolny do pracy, to dochodzi do skrócenia zwolnienia lekarskiego. W takiej sytuacji osoba badana zachowuje prawo do świadczenia chorobowego tylko do dnia badania, następnego dnia powinna stawić się w pracy. W województwie śląskim lekarze orzecznicy ZUS skontrolowali 14,4 tys. zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli ponad 600 osobom skrócono chorobowe na sumę 4 tysięcy dni. Kwota wstrzymanych zasiłków przekroczyła 390 tys. zł.

W całym kraju liczba skontrolowanych orzeczeń przekroczyła 100 tys., a kwota wstrzymanych zasiłków wyniosła 3,4 mln zł.

Zatrudnimy w branży:

· elektrycznej

· metalowej

· budowlanej

· produkcyjnej

Zatrudnimy w branży: elektrycznej metalowej budowlanej produkcyjnej

Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191

Union Montage PL Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 | Racibórz e-mail: union.montage@poczta.fm tel.: 519 671 857 | 501 572 191

www.union-montage.pl

W konsekwencji kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich 400 mieszkańców województwa śląskiego musi zwrócić zasiłki chorobowe na kwotę przekraczającą 714 tys. zł. Niechlubny rekord w kraju, jeśli chodzi o kwotę cofniętych zasiłków, przypadł „chorym” poddanym kontroli przez rybnicki ZUS. Z tego terenu 181 osób nieprawidłowo wykorzystujących chorobowe musi zwrócić swój zasiłek, a łączna kwota zwrotu to 335 tys. zł. Z terenu działalności Oddziału ZUS w Bielsku-Białej – niepra-

Warto przypomnieć, że kontrolę wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 ubezpieczonych.

(zus)

Piątek | 26 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com Rozrywka « 7
REKLAMA

Racibórz » Ceremoniał leśny, hymn Lasów Państwowych, mundur i kordelas, to cztery symbole tradycji, tożsamości i wspólnoty polskich leśników. W roku rozpoczęcia obchodów 100-lecia Lasów Państwowych zyskają nowy wymiar, który połączy współczesne potrzeby nowoczesnego leśnictwa z historią i pamięcią tych, którzy tworzyli podwaliny dzisiejszego leśnictwa w Polsce.

Odnowione symbole leśników na 100-lecie Lasów Państwowych

Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał 17 maja 2023 r. zarządzenie, wprowadzające do użytku wewnętrznego Ceremoniał Lasów Państwowych. Specjalny zespół fachowców, który został powołany do jego opracowania, przedstawił Dyrektorowi również propozycję nowego wzoru munduru.

- Nowy mundur galowy, został specjalnie skrojony na Dyrektora. Miał on zatem okazję przymierzyć i sprawdzić „jak leży”, czy można czuć się w nim swobodnie a jednocześnie właściwie podkreśla tożsamość służby leśnej. Mogę powiedzieć, że uzyskaliśmy zgodę na wdrożenie go do testowania. Projektując „galówkę”, kierowaliśmy się rozporządzeniem w tej sprawie z 1930 r. – mówi Damian Sieber, Dyrektor Re-

gionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, szef zespołu, który opracował nowy Ceremoniał Lasów Państwowych i wzór munduru. Trwają prace nad odświeżeniem leśnej białej broni, a jednocześnie najważniejszego odznaczenia jakim jest Kordelas Leśnika Polskiego. Honoruje się nim pracowników Lasów Państwowych za wybitne osiągnięcia i sumienną służbę. Zespół opracowujący nowy wzór, również opiera się na Rozporządzeniu Rady Ministrów „O umundurowaniu i oznakach służbowych funkcjonarjuszów administracji lasów państwowych" z 1 marca 1930 roku.

Jak udało nam się ustalić zaplanowano powrót do tego odznaczenia w formie trzystopniowej. Przed II wojną światową, konkretny stopień kor-

delasa, przysługiwał poszczególnym grupom pracowników Lasów Państwowych i był noszony do munduru.

Wraz z rozpoczęciem obchodów 100. rocznicy powstania Lasów Państwowych, zaprezentowany zostanie nowy hymn LP.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach po raz pierwszy uroczystość według zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego nowego ceremoniału odbędzie się już 7 lipca.

- To będzie dla nas leśników podwójne święto. Pożegnamy dotychczasowy sztandar RDLP w Katowicach, przygotowany i przypominający 50 rocznicę powstania katowickiej Dyrekcji i jednocześnie odbędzie się nadanie nowego sztandaru, który w swej wymowie jest bardziej

uniwersalny i nie nawiązuje do żadnej konkretnej daty – mówi dyrektor Damian Sieber.

Podczas tej uroczystości odsłonięty zostanie także pomnik w hołdzie leśnikom, pomordowanym przez totalitaryzmy –hitlerowski i sowiecki oraz ku czci i pamięci leśników torturowanych i zamęczonych w katowniach UB i SB.

- Chciałbym przypomnieć również, że 14 lipca, będziemy

obchodzić Dzień Leśnika. To święto podczas którego przysięgę składają nowo wstępujący do służby leśnej. To także okazja do nadania awansów i stopni służbowych, nadleśniczym i naczelnikom wydziałów – wylicza dyrektor Damian Sieber dodając, że powołany zostanie Korpus Nadleśniczych z nadaniem buławy dziekańskiej, Dziekanowi Korpusu.

Przypomnijmy że od trzech

lat oficjalne Święto Leśnika obchodzone jest 12 lipca w dniu Świętego Gwalberta, patrona leśników. Święto ustanowione zostało zarządzeniem obecnego Dyrektora Generalnego. (rdlp)

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Mikołaja 9a, tel. +48 509 505 765, sekretariat@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: e-mail: reklama@naszraciborz.pl tel. +48 605 685 485

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

8 » Aktualności Piątek | 26 maj | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com
REKLAMA REKLAMA