Nasz Racibórz 40-2021-[653]

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 8 października 2021 Rok XIV, nr 40 (653) www.naszraciborz.pl REKLAMA

Fot. Katarzyna Kubik

fot. UM Racibórz/Dawid Wacławczyk

Racibórz » - Z przykrością zawiadamiamy, że prezydent Dariusz Polowy nie wyraził zgody na kontynuację umowy o udostępnienie części skweru Ks. Prałata Stefana Pieczki dla umiejscowienia metalowej konstrukcji w kształcie serca, tzw. „zakrętkowego serca ” - alarmuje Niezależne Stowarzyszenie Samorządowe „W Służbie Mieszkańcom”. - Nie rozumiem szumu związanego z tą sprawą - komentuje prezydent Dariusz Polowy.

Racibórz » Skuteczna interwencja policjantów z ra-

Nakrętkowe serce

ciborskiej prewencji doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież osobowego BMW. Skradziony pojazd odzyskano.

Złodzieje zatrzymani,

ZNIKNIE Z PL. DŁUGOSZA

skradzione BMW odzyskane DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 7

Szanowni mieszkańcy miasta Racibórz, Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w znalezieniu nowego miejsca dla „zakrętkowego serca” - zaapelowało dziś na FB Niezależne Stowarzyszenie Samorządowe „W Służbie Mieszkańcom”. Ze stowarzyszeniem związane są opozycyjne radne, m.in. Anna Szukalska i Justyna Poznakowska, a także były wiceprezydent Michał Fita. - Z przykrością zawiadamiamy, że prezydent Dariusz Polowy nie wyraził zgody na kontynuację umowy o udostępnienie części skweru Ks. Prałata Stefana Pieczki dla umiejscowienia metalowej konstrukcji w kształcie serca, tzw. „zakrętkowego serca ”. Niestety, zaproponowane przez Prezydenta Dariusza

Polowego nowe miejsce tj. Park Zamkowy jest nie do zaakceptowania ze względu na trudności z wjazdem samochodu celem opróżniania serca z zakrętek. Na znalezienie nowego miejsca dla serca wyznaczono nam czas do 15.10.2021r. (tak na marginesie na odpowiedź prezydenta w sprawie kontynuowania umowy czekaliśmy od lipca 2021 r.). “Zakrętkowe serce” to nie tylko inicjatywa proekologiczna dla mieszkańców Raciborza, ale również wspierająca nasze raciborskie Hospicjum im. Św. Józefa, dlatego decyzja prezydenta Dariusza Polowego jest nie tylko niezrozumiała ale i “bez serca”.

potrwają dłużej niż planowano - Przejazd przy ul. Gliwickiej w Raciborzu Markowicach otrzyma nową lepszą nawierzchnię drogową. Zostaną wymienione szyny i podkłady na przejeździe, w efekcie czego pociągi pojadą sprawniej, z rozkładową prędkością. Roboty wymagają prowadzenia wahadłowego ruchu samochodowego, natomiast ruch kolejowy i pieszy są utrzymane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 4

Fot. Robert Ambroziewicz

kolejowym w Markowicach

REKLAMA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » - Zwracam się z prośbą o ustalenie, kiedy planowane jest zakończenie remontu przejazdu w Markowicach. Według podanych wcześniej informacji, miało to nastąpić 2 października. Niestety, dzisiaj rano dalej obowiązywał ruch wahadłowy - alarmuje nasza Czytelniczka. Mamy odpowiedź biura prasowego PKP PLK.

Prace na przejeździe

Fot. KPP Racibórz

RATUSZ NIE GODZI SIĘ NA TAKĄ LOKALIZACJĘ

REKLAMA


2 » Aktualności

Piątek | 8 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Budowa raciborskiego KFC ruszyła w maju. Trwa wyposażanie budynku. Restaurację będzie prowadził giełdowy AmRest, do którego należą także takie marki jak Pizza Hut, Burger King, Starbucks czy La Tagliatella.

Pną się do góry KFC mury Fot. Robert Ambroziewicz

mająca w Raciborzu stacje diagnostyczne przy Rybnickiej oraz Opawskiej, myjnię oraz serwis wymiany opon. Epidemia opóźniła inwestycję. Prace ruszyły dopiero w tym roku. Restauracja KFC o powierzchni 200 m kw. z KFC Drive Thru powstaje w miejscu zburzonej wio-

sną stacji kontroli pojazdów na mycie - przy skrzyżowaniu Opawskiej-Jana Pawła II-Bogumińska. Będzie gotowa z końcem roku, najprawdopodobniej w grudniu. Wewnątrz pracują już podwykonawcy AmRestu. Wyposażają obiekt. (w)

Racibórz » Prezydent podpisał zarządzenie w sprawie wniesienia w formie aportu do Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Raciborzu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. Łąkowej.

MAGISTRAT SZYKUJE SIĘ

do budowy nowych mieszkań Chodzi łącznie o 1,0610 ha gruntów obok dwóch wybudowanych już budynków. Działki wyceniono na 982 500 zł netto. W zamian za nie gmina przejmie 1 965 udziałów po 500 zł w Raciborskim Towarzystwie

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. To spółka kontrolowana przez ratusz, która zrealizowała już budowę wspomnianych dwóch budynków przy Łąkowej. Na działkach będących przedmiotem aportu miasto

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA

Romuald Turakiewicz wybrany

na dyrektora Muzeum w Raciborzu

KIEDY OTWARCIE?

- Budowa budynku gastronomicznego KFC wraz z infrastrukturą techniczną - to oficjalna nazwa inwestycji. Wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął do Starostwa Powiatowego 14 lutego, tuż przed wybuchem pandemii. Inwestorem jest znana raciborska firma Madag s.c.,

Racibórz » 49-letni archeolog, obecnie kierownik Działu Archeologii placówki przy Gimnazjalnej, wygrał konkurs na stanowisko jej dyrektora.

chce rozbudować osiedle z wykorzystaniem rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego. (red.)

Romuald Turakiewicz był jednym z pięciu kandydatów do dyrektorskiego fotela. Jak informuje nas Dariusz Polowy, Turakiewicza wskazała komisja, a prezydent go zaakceptował. Teraz pozostało uzgodnić warunki pracy i płacy. Romuald Turakiewicz to raciborzanin - ukończył I LO, a potem Uniwersytet Wrocławski. Kieruje zespołem archeologów raciborskiego Muzeum. Uczestniczył w najważniejszych badaniach ostatnich lat. Ma na koncie publikacje oraz udział w konferencjach. Jest związany z raciborską PWSZ. W komisji konkursowej zasiadali: prezydent Dariusz Polowy, wiceprezydent Dawid Wacław-

Tomaszewska - przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki. W pierwszym etapie zgłoszenia zostały ocenione pod względem formalnym (nie wszyscy przeszli ten etap), w drugim zakwalifikowani kandydaci zostali zaproszeni na rozmowę połączoną z prezentacją koncepcji funkcjonowania placówki. W sierpniu, przypomnijmy, pracę w Muzeum zakończyła dotychczasowa dyrektor, Joanna Muszała-Ciałowicz. Obecnie czyk, Karolina Kunicka - naczel- placówką do czasu powołania nik Wydziału Promocji, Kultu- nowego dyrektora kieruje Iwory, Turystyki i Sportu, Krzysz- na Mogielnicka. tof Żychski - naczelnik Wydziału (w) Edukacji Urzędu oraz Zuzanna

Nakrętkowe serce zniknie z pl. Długosza Ratusz nie godzi się na taką lokalizację DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

na przez konserwatora zabytków oraz architekta miejskiego. W ciągu roku udało się nam Cała sprawa była procedowawspólnie zebrać ogromną ilość na na poziomie odpowiedzialzakrętek (kilkanaście ton), za nego wydziału UM, odpowiedzi co bardzo dziękujemy. Poprzez udzielił naczelnik tego wydziału tą naszą wspólną inicjatywę ra- w ramach swojego upoważnieciborzanie pokazali jak bardzo nia. Podobnie jak w wielu spra„zakrętkowe serce” jest dla nas wach o podobnej wadze. Wskaważne i potrzebne. W związku zano również propozycję innej z powyższym kierujemy do Was lokalizacji. Co do lokalizacji war- mieszkańców tę prośbę o wska- to zauważyć, że to nie jest tak, że zanie możliwego, nowego miej- ta akcja jest skierowana do przysca dla “zakrętkowego serca”. REKLAMA Swoje propozycje możecie zgłaszać: pod nr tel.791 017 201, w wiadomościach messenger, na adres e-mail: nsswsluzbiemieszkancom@gmail.com - napisało Stowarzyszenie. - Nie rozumiem szumu związanego z tą sprawą. Nie zawarto nowej umowy, gdyż lokalizacja została negatywnie zaopiniowa-

padkowego przechodnia. Sam z własnego doświadczenia wiem, że takie nakrętki najpierw wielokrotnie gromadziłem w domu, a potem udawałem się w miejsce gdzie można je przekazać na określony cel - komentuje prezydent Dariusz Polowy. Poniżej urzędowa korespondencja w sprawie. Opr. w


Aktualności « 3

Piątek | 8 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

Racibórz » Powiatowe Centrum Sportu pod wodzą

kierownika Roberta Myśliwego nabiera rozpędu. Podległa starostwu placówka przy Klasztornej szykuje centrum SPA.

W Sokole ma powstać

CENTRUM SPA PCS, czyli popularny Sokół, dawniej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (MOS), przeszedł niedawno szereg remontów. Teraz ma tu powstać centrum SPA. – Kiedyś tak było, że panie po aerobiku mogły skorzystać z sauny – mówi Myśliwy. Od przyszłego roku ma być dostępna nie tylko sauna (trzy kabiny – sucha, parowa i lampowa),

ale także grota solna, jacuzzi i sala do krioterapii. Wszystko w jednym kompleksie w piwnicy, gdzie już jest jedna sauna (dziś, niestety, nieczynna) i mały basen do chłodzenia. Rozbudowa nastąpi kosztem jednej salki do gimnastyki korekcyjnej, warsztatu, szatni i archiwum. PCS jest obecnie na etapie zbierania ofert na dokumenta-

Fot. PCS

To oczko w głowie starosty

cję. Planowana inwestycja, jak słyszymy, to oczko w głowie starosty Grzegorza Swobody. Termin realizacji to 2022. Obiekt ma być również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (w planie budowa windy komunikującej trzy kondygnacje), zyskać instalację fo-

towoltaiczną (zasili urządzenia strefy SPA), a także miejsca do parkowania wokoło, wraz z zagospodarowaniem terenu o małą architekturę. (w)

Racibórz » Początkowo miało to nastąpić 30 września, ale niezbędne okazały się dodatkowe prace budowlane w związku z koniecznością przeprofilowania wału i wykonania muru oporowego. Na wrześniowej sesji radni przekazali na ten cel 87 tys. zł.

REKLAMA

Zagospodarowanie lewostronnych bulwarów

- zbliża się finał prac Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich - lewy brzeg Odry to projekt przygotowany w minionej kadencji. Wszedł do realizacji po rezygnacji obecnych władz z modernizacji placu Długosza. Przeznaczone dla Raciborza środki unijne wróciły wówczas do puli wojewódzkiej i w ramach konkursu udało się odzyskać część z nich na bulwary. O realizację inwestycji wiosną zeszłego roku starało się aż 17 firm. Miała kosztować niewiele ponad 3 mln zł. Raciborski Borbud zaoferował w przetargu kwotę 1 949 764,17 zł. Pierwszą, symboliczną łopatę wbito 15 września 2020 r.

Zakres zadania obejmuje:

1. Wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m po koronie z kostki grubości 8 cm. 2. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości średniej 3,6 m z kostki betonowej o grubości 8 cm. 3. Wykonanie schodów terenowych. 4. Montaż oświetlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym. 5. Montaż małej architektury tj. ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz grilli betonowych. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. (w) REKLAMA

[

KREDYTY GOTÓWKOWE

]

Hej ho! Hej ho!

Tysięcy

nawet

RRSO

sto!

%1

na dowolny cel!

Szybki kredyt bez zbędnych formalności, również dla osób z dochodem zagranicznym.

Racibórz ul. Długa 8, tel. 609 069 639 czynne pon.–pt. 8.30–16.30.

Przyjdź do Oddziału w Raciborzu sprawdź ofertę, a na hasło „Nasz Racibórz” otrzymasz słodką niespodziankę! Dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 01.09.2021 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 7,20%, całkowity koszt kredytu: 4710,87 zł obejmuje: prowizję: 1 153,57 zł, odsetki: 3 557,3 zł, opłatę za wypłatę gotówki przelewem na rachunek bankowy Klienta: 0 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,33%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 21 964,08 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 26 674,95 zł; wysokość 47 miesięcznych równych rat 555,73 zł, ostatnia rata w wysokości 555,64 zł. W przypadku skorzystania przez konsumenta z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczana jest opłata w kwocie 11,99 zł.

1

Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 10 000 zł do 100 000 zł. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu gotówkowego z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły w oddziałach Banku lub na www.santanderconsumer.pl

1


4 » Aktualności

Piątek | 8 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » - Ostatni element znaczącej naprawy aqua-

parku H2Ostrog - dodatkowa pompa - dotarł na miejsce. Po jej montażu nastąpi etap odbiorów - informuje prezydent Dariusz Polowy.

Racibórz » Kierowcy jeżdżący na trasie Raci-

Fot. UM Racibórz

Otwarcie H2Ostróg

CORAZ BLIŻEJ

To ostatni element, który wedle zapewnień wykonawcy jest niezbędny, by osiągnąć zakładane parametry modernizowanej instalacji systemu uzdatniania wody. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, być może już w połowie październi-

REKLAMA

ka kryta pływalnia przy Zamkowej ruszy. - Tak samo jak Państwo z niecierpliwością już czekam na uruchomienie naszego basenu i osobiście nadzoruję postępy prac - zapewnia Polowy. (red.)

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

bórz-Rudy-Gliwice dłużej niż zakładano będą musieli korzystać z objazdu przez Kuźnię Raciborską.

Droga w Jankowicach będzie zamknięta dłużej niż przewidywano

POMPA DOTARŁA

REKLAMA

Jak dowiadujemy się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, wszystko na to wskazuje, że przedłuży się remont DW 919 w Jankowicach w gm. Kuźnia Raciborska. - Termin zakończenia prac w Jankowicach to 30 października br. Wykonawca deklaruje jego dotrzymanie. Jednak mamy co do tego wątpliwości, ponieważ do wykonania zostało jeszcze sporo. Sytuację dodatkowo skomplikowała prośba władz gminy, by wybudować dodatkowy odcinek chodnika, który nie był w planach. Uważamy, że ma to sens, jednak wymagało to zgody właściciela sieci, by przestawić słup energetyczny. Zostało już to załatwione.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość gruntowa

4675/12 k.m.4 obręb Racibórz – ul. Drewniana, 4697/12 i 4698/12 k.m.4 obręb Racibórz – ul. Drewniana,

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie aportu:

Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, wydaje się, że realnym terminem zakończenia prac jest koniec listopada br. informuje Ryszard Pacer, rzecznik ZDW Katowice. (w)

Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość gruntowa

3825/125 k.m.2 obręb Racibórz – ul. Łąkowa,

bezprzetargowy

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Nieruchomość zabudowana

148 k.m.10 obręb Racibórz – ul. Opawska 81,

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. OGŁOSZENIE

Racibórz » Dariusz Polowy na comiesięcznej posesyjnej konferencji prasowej, 5 października, skomentował decyzje podjęte podczas ostatnich obrad oraz odpowiadał na pytania.

Ogłoszenie Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Odpady nie zdrożeją Konferencja prezydenta Podczas konferencji prezydent zapowiedział współpracę i wsparcie dla polskich szkół w Czechach, w rejonie Ostrawy. Rewitalizacja zasobu mieszkaniowego, remonty dróg to budżetowe priorytety, ale budowa kładki na Odrze też jest ważna. Na dziś trudno jednak powiedzieć, czy inwestycja wejdzie do planu na 2022. Daleko zaawansowane są prace przy wdrożeniu algorytmu świdnickiego, pozwa-

lającego identyfikować osoby unikające opłat za odbiór odpadów. Dostosowanie na ostatniej sesji stawki dla marketów i nieruchomości niezamieszkałych mają zbilansować system, dzięki czemu uda się uniknąć podwyżki opłat dla mieszkańców. To najważniejsze, nie sygnalizowane wcześniej kwestie. (red.)

Prace na przejeździe kolejowym w Markowicach

potrwają dłużej niż planowano DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Wykonawca poinformował, że ze względu na wystąpienie robót dodatkowych, a także wzmożony ruch drogowy i kolejowy na przejeździe, termin zakończenia prac planowany jest na 11 października. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia organizacji ruchu z zarządcą drogi, policją i przewoźnikami. Mobilizujemy wykonawcę, by prace zostały zakończone w terminie.

Na omawianym przejeździe będą też zamontowane nowe urządzenia zabezpieczające, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i samochodowym. Prace przy wymianie urządzeń zaplanowane są do końca października. Nie spowodują one zmian w organizacji ruchu drogowego - informuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (red.)

REKLAMA

REKLAMA


Ogłoszenia « 5

Piątek | 8 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE

Kawiarnia KOFEINKA zatrudni na pełny etat lub 1/2 etatu

KELNERÓW/KELNERKI, BARMANÓW/BARMANKI

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Firma Hydroinstal-instalacja z Raciborza poszukuje pracownika przy instalacjach sanitarnych wod-kan co. gaz. Mile widziane doświadczenie przy pracach instalacyjnych oraz budowlanych. Oferujemy wynagrodzenie 3500.00 netto. Kontakt - 786 944 221. Tel. kom.: 786945221, e-mail: biuro@hydroinstal-instalacje.pl. www.hydroinstal-instalacje.pl.

REKLAMA

REKLAMA

Kontakt 791312800 lub bezpośrednio w lokalu przy ul. Rynek 15 w Raciborzu.

Praca dla grafika Praca dla grafika. CV na biuro@jaskowski.net, kontakt: 509819101.

DLA DOMU

Kupię

Usługi budowlane

Auto-złom SRC skup-złomowanie 24h.tel.501525-515 kupuje wszystkie auta, zużyte zaniedbane rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki oraz nierejestrowane w RP. Wyd. zaświadczenia także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 788-971-788, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieREKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

ruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działkę kupię Kupię działkę budowlaną w Rudniku lub Miedoni Kupię działkę budowlaną w Rudniku lub Miedoni Tel. 517840977. Tel. kom.: 517840977, e-mail: rafa46@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56. praca@euro-labra.com, www.euro-labora.com (cert nr 14601). Firma Hydroinstal-instalacja poszukuje pracownika

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ zostały wywieszone wykazy nieruchomości informujące o przeznaczeniu do oddania w najem gruntu o powierzchni 18m2, zabudowanego garażem nr 2, 3 oraz 20 stanowiących część nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu przy ul. Lekarskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4043/108 o powierzchni 1276m2, a.m.4, obręb Racibórz, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00031596/7.

GABINET STOMATOLOGICZNY

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. dzierżawy: nieruchomość rolna obrębu Ciechowice: dz. 63 o pow. 0,0728 ha, dz. 63 o pow.0,1930 ha, dz.202 o pow.0,7100 ha, dz.203 o pow.0,1456 ha, dz.260 o pow.0,0810 ha.

Działki położone są przy ul. Greckiej i ul. Nowy Zamek, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanych przy ul. Chorwackiej. Działki są obecnie nieuzbrojone. Sprzedaż nastąpi wraz ze zobowiązaniem się Gminy do wykonania uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, drogowej i oświetlenia ulicznego. Droga dojazdowa do zbywanych nieruchomości zlokalizowana będzie na działkach oznaczonych ewidencyjnie nr 564/55, 1438/53 i 767/55 k.m. 7 obręb Racibórz, stanowiących własność Gminy Racibórz. Przez działki nr 1453/81 i 1455/81 przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15kV.

2.

Oznaczenie geodezyjne

1. nr 1453/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1361 ha, 2. nr 1455/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1750 ha, 3. nr 1458/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1337 ha, 4. nr 1463/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,0927 ha, 5. nr 1464/81 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1309 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00034266/6

4.

Forma zbycia nieruchomości Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

5.

Cena wywoławcza netto

1. nr 1453/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 130 000 zł, 2. nr 1455/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 167 000 zł, 3. nr 1458/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 134 000 zł, 4. nr 1463/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 93 000 zł, 5. nr 1464/81 k.m. 7 obręb Racibórz - 131 000 zł. Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 685 z późn.zm.).

6.

Termin i miejsce przetargu

1. Przetarg na sprzedaż działek nr 1453/81, 1455/81, 1458/81 odbędzie się w dniu 9 listopada 2021 r. o godzinie 11.00. 2. Przetarg na sprzedaż działek nr 1463/81, 1464/81 odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. o godzinie 11.00. Przetargi odbędą się w sali nr 108, na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6 10 000 zł na każdą z działek oddzielnie, winno być uznane na rachunku gminy: • najpóźniej w dniu 2 listopada 2021 r., w przypadku działek nr 1453/81, 1455/81, 1458/81, • najpóźniej w dniu 9 listopada 2021 r., w przypadku działek nr 1463/81, 1464/81.

7.

Wadium

8.

Przeznaczenie - GZ2/10MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. w miejscowym planie zago- Na działkach wrysowano: spodarowania przestrzennego • strefę obserwacji archeologicznej, • strefę ingerencji konserwatorskiej B, • nieprzekraczalną linię zabudowy, • strefę ochronną od napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia - dotyczy działek nr 1453/81, 1455/81, • napowietrzną linię elektroenergetyczną średniego napięcia (SN) - dotyczy działek nr 1453/81, 1455/81.

9.

Miejsce wywieszenia ogłosze- Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racinia o przetargu bórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ o przetargu Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż;strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod któ- Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. rymi można uzyskać szcze- 32 755 07 41, e-mail: grecka@um.raciborz.pl gółowe informacje dotyczące przetargu

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje,

Doradca klienta Poszukujemy osobę pełną entuzjazmu, która nie boi się wyzwań, potrafiąca pracować pod presją czasu o wysokiej kulturze osobistej, która odnajduje się w każdej sytuacji lubiąca pracę z ludźmi oraz wyzwania. Tel.: 506598362, e-mail: dawid@ forrex.com.pl.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Greckiej i ul. Nowy Zamek

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. REKLAMA

Kelnerka/ Kierowca Witam, poszukujemy osoby chętnej do pracy na pół etatu na stanowisku kelnerki, z możliwością rozszerzenia o pełny etat na stanowisko kierowcy.

CNC,Konstruktor, Operator, Specjalista ds.handlowych Firma Meltmann Sp. z o.o. zatrudni konstruktora, operatora CNC i specjalistę ds. handlowych. Miejsce pracy: Pawłowiczki (pow.kędzierzyńsko-kozielski), Olszowa (pow. strzelecki). Oferujemy:atrakcyjne wynagrodzenie,stabilne zatrudnienie, ubezpieczenie zdrowotne,szkolenia, profesjonalne narzędzia pracy. Tel. kom.: 691478625, e-mail: t.czuj@ meltmann.com. www.meltmann.com.

OGŁOSZENIE

Działkę sprzedam Działki budowlana w Sławikowie - gmina Rudnik Gmina Rudnik ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Sławikowie, działki nr 380/8 k.m.3 o pow. 0,0516 ha, 380/11 k.m.3 o pow.0,0606 ha, 380/15 k.m.3 o pow. 0,0593 ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.gmina-rudnik.pl w zakładce ogłoszenia - sprzedaż nieruchomości. tel.: 32 4106428, e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl. www.bip. gmina-rudnik.pl.

Praca w punkcie ksero PWSZ Racibórz Zatrudnimy osobę do prowadzenia punktu ksero w PWSZ. Umowa zlecenie (niepełny wymiar czasu pracy). Praca w dni nauki studentów. Wymagana znajomości obsługi komputera i podstawa obsługi programu Word. CV prosimy wysyłać na adres. Tel. kom.: 694 077 699, e-mail: giscom@giscom.pl.

Praca od pn.-pt. 16-22, sb i ndz 12-22. Mile widziane osoby chętne do pracy dwa weekendy w miesiącu. Możliwość aplikacji również na pojedyncze stanowisko. e-mail: granicaraciborz@gmail.com.


6 » Rozrywka

Piątek | 8 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

12 PAŹDZIERNIKA GODZ. 20.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) OLKA SZCZĘŚNIAK - STAND UP „Olka Szczęśniak występuje ze swoim najnowszym programem ‚’Wszyscy jesteśmy hipokrytami”.Prezentuje ostre i bezlitosne poczucie humoru połączone z kobiecym wdziękiem. Tym razem usłyszycie o problemach millenialsów: Pogoń za wymarzonym domem, życie z psem w bloku, różnice pokoleniowe na rodzinnych spotkaniach, próba odnalezienia się we współczesnych mediach społecznościowych i poprawności politycznej. Żeby żadna strona nie poczuła się pominięta, żartuje i z prawicy i z lewicy:) Bilety do nabycia na www.kupbilecik.pl

14 PAŹDZIERNIKA GODZ. 18.00, DKF PULS , UL. LONDZINA 38 XABO KSIĄDZ BONIECKI - SEANS FILMOWY Niezwykły, wyjątkowo intymny portret księdza Adama Bonieckiego, pełen dowcipu, mądrości i refleksji. Każdy z nas nosi walizkę, która dotyczy spraw niespełnionych, niedokonanych, źle dokonanych” – mówi bohater filmu „xABo: Ksiądz Boniecki”: filozof, redaktor, zakonnik, pielgrzym, duchowy przewodnik. A przede wszystkim człowiek w drodze, jak portretuje go w swoim kinowym, autorskim dokumencie Aleksandra Potoczek. Tramwajami, samolotami, pociągami, autobusa-

mi, samochodami tytułowy xABo (to skrócony autograf, którego używa on w korespondencji z przyjaciółmi) przemierza Polskę, a napotkane w podróży osoby otwierają przed nim swoje „walizki” wątpliwości, zaniechań, smutku; bagaże pełne fundamentalnych pytań, jakie stawia sobie każdy człowiek. W poszukiwaniu odpowiedzi na nie, ekipa przebyła wraz z bohaterem 50 tysięcy kilometrów i podczas trzech lat wspólnej wędrówki była świadkiem setek poruszających, osobistych spotkań. Scenariusz i reżyseria: Aleksandra Potoczek. Zdjęcia: Adam Palenta, Szymon Jan Sinoff. Muzyka: Hania Rani. *Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK oraz na www. biletyna.pl

15 PAŹDZIERNIKA GODZ. 18.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) MARCIN KYDRYŃSKI & MARTA TÖPFEROVÁ LATIN TRIO Marcin Kydryński zaprasza na koncert Marta Töpferová Latin Trio o godz.20.00. Przed koncertem o godz.18.00 spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim. Marcin Kydryński - radiowiec, wędrowiec, fotograf. Chwilami piosenkopisarz, producent płytowy, organizator koncertów i festiwali. Od 1992 roku podróżuje po Afryce. Swoje reportaże publikował w „National Geographic”; pierwszy autor i fotograf, jakiemu centrala w Waszyngtonie wydała okładkowy materiał w lokalnej edycji. Od 2010 roku prowadzi ekspedycje fotograficzne i warsztaty, głównie w krajach afrykańskich. Od 2011 roku prowadzi w Gdańsku Siesta Festival, a także serie koncertów SIESTA w drodze, które nawiązują do jego radiowych audycji. Coroczne płyty „Siesta” stają się regularnie bestsellerami, lądując na pierwszych miejscach Olisu. Autor wielu książek. Marta Töpferová Latin Trio Marta Töpferová (Czechy) - śpiew, wenezuelskie cuatro, perkusjonalia, Alejandro Soto Lacosta (Chile)- gitary, akordeon, piano, śpiew, Gaba Naas (Argentyna) - gitara, charango, klarnet, per-

kusja, śpiew. Na repertuar tria składają się różnobarwne rytmy i style, takie jak chilijska cueca, argentyńska chacarera, wenezuelskie joropo oraz wybór oryginalnych piosenek. Unikalny aksamitny głos Marty Töpferovej z własnym akompaniamentem na wenezuelskim cuatro i pekusjinaliach z porywającym akompaniamentem Alejandro Soto Lacoste i Gaby Naase to połączenie, które maluje przed słuchaczami fascynujący muzyczny pejzażu. * Bilety w cenie 30 zł, 20 zł do nabycia w kasach RCK oraz www. biletyna.pl

15 PAŹDZIERNIKA GODZ. 18.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) WIELKIE GORĄCE SZYBKIE PUFF - W WYKONANIU AKTORÓW TEATRU LALKI I AKTORA ATENEUM W KATOWICACH

Spektakl dla dzieci na podstawie książki Bogusia Janiszewskiego „Kosmos. To, o czym dorośli ci nie mówią” z drobną domieszką „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i jeszcze drobniejszą domieszką tekstów Pawła Chomczyka. W jaki sposób powstał wszechświat i czy kiedyś przestanie istnieć? Co było przedtem, a co stanie się potem? Czym są czarne dziury, skąd wzięła się Ziemia i jak wygląda życie gwiazdy… Co zrobić z czasem, którego nie ma i czym była nicość… Dlaczego protony i elektrony szalały na „imprezie narodzinowej wszechświata” i jakie były tego konsekwencje… No i co z tym czwartym wymiarem?!Trudne pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi okazują się w pełnej humoru inscenizacji – zrealizowanej częściowo w konwencji teatru w teatrze – fascynujące, zabawne i zrozumiałe nawet dla tych, którzy nigdy nie interesowali się astrofizyką. Czas trwania: 60 minut. Dla widza od 8 lat * Bilety w cenie 10 zł (dzieci) 20 zł (dorosli ) do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl *Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA

PLACUSZKI DROŻDŻOWE

Z PRAŻONYMI JABŁKAMI I JOGURTEM • • • • • • • • •

4 szklanki mąki (640 g) 1,5 szklanki mleka (375 ml) 80 g świeżych drożdży 150 g jogurtu 4 łyżki cukru 80 ml oleju 3 jajka 1 słoik prażonych jabłek (780 g) szczypta soli

Dodatkowo: • 40 ml oleju do smarowania patelni Mleko z cukrem lekko podgrzać, dodać pokruszone drożdże, dokładnie wymieszać, przykryć i odstawić na około 10 minut aż rozczyn urośnie. Do dużej miski wrzucić prażone jabłka, przesianą mąkę, sól, jajka. Następnie wlać rozczyn oraz olej i jogurt. Wszystko dokładnie wymieszać mikserem, po czym przykryć i odstawić na 20 minut aż ciasto urośnie. Pędzelkiem smarować patelnię i smażyć placuszki z obu stron. Przed podaniem posypać cukrem pudrem.

www.smakiweroniki.pl

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz, ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Rozrywka « 7

Piątek | 8 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Tym razem policjanci z rybnickiej drogówki zatrzymali kierującego hondą, który podczas jazdy pił piwo. Doszło do tego 6 października około godziny 1.15 w Rybniku na ulicy Góreckiego. Mundurowi sprawdzili jego stan trzeźwości.

Popijał piwo podczas jazdy Mieszkaniec naszego powiatu

ZATRZYMANY W RYBNIKU Wynik badania na alkomacie wykazał w jego organizmie blisko promil alkoholu. Stróże prawa zatrzymali 25-latkowi prawo jazdy. Mężczyzna przyznał mundurowym, że tuż przed jazdą samochodem spożywał alkohol, po czym w trakcie jazdy również pił piwo. To mieszkaniec Rudy Kozielskiej w gm. Kuźnia Raciborska. Jazda w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które grozi kara do 2 lat pozba-

wienia wolności. Osoba, która zdecyduje się prowadzić samochód pod wpływem alkoholu musi liczyć się nie tylko z konsekwencjami prawnymi. Nieodpowiedzialna przejażdżka może się również skończyć tragedią na drodze i śmiercią przypadkowej osoby. Reagujmy za każdym razem, gdy wiemy, że za kierownicę wsiada nietrzeźwy! (kmp)

Złodzieje zatrzymani,

skradzione BMW odzyskane DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1 REKLAMA

REKLAMA

Kradzież BMW miała miejsce w niedzielę, 3 października, około godziny 20.20 z terenu posesji przy ulicy Kwiatowej w Raciborzu. Poszkodowany straty wycenił na kwotę 12 tys. złotych. Po przyjęciu informacji o przestępstwie raciborscy policjanci przystąpili do działania. Na efekty śledztwa nie trzeba było czekać zbyt długo. 4 października, podczas patrolu na ulicy Słowackiego w Szonowicach, stróże prawa z Raciborza zauważyli zaparkowane BMW, w którym znajdowało się dwóch mężczyzn. Zarówno kierowca, jak i pasażer na widok policjantów wykazywali niepokój, co sugerowało, że mogą mieć coś na sumieniu. I tym razem policyjna intuicja nie zawiodła.

W trakcie sprawdzenia okazało się, że samochód, w którym znajdowali się mężczyźni jest kradziony. Ponadto 29-letni kierowca posiadał zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a dodatkowo w czasie kontroli wyszło na jaw, iż jest nietrzeźwy. Alkomat wskazał prawie dwa promile alkoholu. Jak ustalili policjanci, 32-letni pasażer BMW jest również związany z kradzieżą samochodu. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a skradziony przez nich pojazd został odzyskany. Podejrzani usłyszą od raciborskich śledczych zarzut kradzieży. Grozi im za to pięć lat odsiadki. Dodatkowo, 29-letni kierowca odpowie za nie stosowanie się do zakazu kierowania pojazdami oraz jazdę na podwójnym gazie.


8 » Aktualności

Piątek | 8 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » To był trudny, ale twórczy rok, dobrze wykorzystany, w którym wszyscy pracowali na zwiększo-

nych obrotach - mówił rektor, dr Paweł Strózik, dziękując współpracownikom a zarazem wspólnocie wartości, pozwalającej przenieść uczelnię w nowy wymiar. 1 października uczelnia weszła w nowy rok akademicki. Uczelnia, jak podkreślał rektor, z powodu pandemii nie tętniła życiem studentów, ci bowiem korzystali ze zdalnych forma nauczania, ale za to „dudniły młoty pneumatyczne”. Z powodu pandemii PWSZ z obawami podchodziła do naboru. Hitem okazało się pielęgniarstwo. Powodzeniem cieszyły się języki obce, edukacja wczesnoszkolna, kierunki inżynierskie. Liczby naborowe wskazują, jak dodano, na stabilność. Uczelnia realizuje cztery programy unijne, przygotowała się do obsługi osób niepełnosprawnych, szykuje się do otwarcia w II semestrze nowoczesnego centrum symulacji medycznej (powstaje w budynku dawnej auli, to jedyne takie miejsce w promieniu 80 km), a także planuje termomodernizację gmachu głównego i domu studenta, budowę parkingu i zagospodarowanie zieleni woGrzegorz Swoboda, absolwent kół kampusu przy Słowackiego. PWSZ, oraz studiujący w mu- Szuka na te ostatnia zadania rach uczelni prezydent Dariusz wsparcia finansowego. Ostatnia zmiana ma doPolowy. Wnętrze gmachu przy Sło- tyczyć nazwy. Nowe przepiwackiego przeszło gruntowne sy umożliwiają zmianę szyldu zmiany, największe od chwili z PWSZ na Akadamię Nauk Stopowołania PWSZ. Zmoderni- sowanych w Raciborzu. zowano 26 sal dydaktycznych. (waw) Powstała wirtualna pracownia komputerowa na 80 stanowisk.

W RCK zainaugurowano rok akademicki w PWSZ Rektor raciborskiej PWSZ, wkraczającej w 20-lecie swojego istnienia, mówił o pandemii, postawianych przez nią wyzwaniach i działaniach, jakie podjęły w związku z tym władze uczelni i jej kadra, w oparciu o przyjętą strategię definiującą trzy podstawowe cele - doskonalenie oferty, wzmocnienie pozycji i optymalizacja współpracy z otoczeniem. REKLAMA

Prace nad strategią wciąż trwają, ale już - jak dodał rektor - widać dobrą, efektywną współpracę z samorządami. Miasto wsparło PWSZ poprzez zakup książkomatu, powiat dał wczoraj, 30 września, 100 tys. zł pomocy przy kształceniu na kierunku pielęgniarstwa. Na uroczystej inauguracji obecni byli zarówno starosta

REKLAMA

REKLAMA