__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 5 marca 2021 Rok XIV, nr 9 (622) www.naszraciborz.pl REKLAMA

17.09.2020 - międzynarodowe spotkanie w Chałupkach poświęcone proponowanym trasom przebiegu kanału Odra-Dunaj

Droga do budowy portu

REKLAMA

POMIĘDZY CHAŁUPKAMI A RACIBORZEM OTWARTA Samorządy powiatu wodzisławskiego optowały za wariantem wschodnim, ale nie zgodzili się na to ekolodzy, w tym Czesi. Wybrano więc wariant zachodni (na mapie 6.2) pozwalający obejść Granicznej Meandry Odry w rejonie Chałupek-Bohumina - jeden z obszarów wpisanych na listę Natura 2000. Oznacza to, że lokalizacji portu odrzańskiego należy w przyszłości szukać w powiecie raciborskim, a nie gminie Gorzyce w powiecie wodzisławskim (planowane centrum logistyczne Gorzyczki – Wierzniowice). Gdzie mógłby powstać port? - Gmina Krzyżanowice jako miejsca z dogodnymi warunkami na lokalizację portu rzecznego wskazywała dwa rejony: rejon miejscowości Roszków i Zabełków oraz rejon miejscowości Tworków i Racibórz. Analiza zagospodarowania terenu wskazuje jednak, że z uwagi na bliskość obszaru Natura 2000 oraz terenów zabudowanych msc. Zabełków, port na obszarze tej gminy byłby umiejscawiany raczej poniżej ujścia Olzy. Za taką lokalizacją przemawia także obecność zbiorników wodnych możliwych do wykorzystania jako baseny przyportowe − na co również wskazywała Gmina w swoim piśmie. Budowa portu w rejonie miejscowości Tworków i Racibórz (tzw. port TR) możliwa jest niezależnie od wyboru wariantu trasy. W styczniu 2020 r. do Biura ds. Odrzańskiej Drogi Wodnej przekazane zostały wypracowane końcowe ustalenia w zakresie lokalizacji portów/terminali wzdłuż kanału DOL na odcinku od Ostrawy do Kędzierzyna-Koźle. Zgodnie z otrzymanym doku-

Racibórz » Do zatrzymania w Studziennej doszło 2 mar-

Racibórz » Jesienią ub. roku co dziesiąty mieszkaniec

woj. śląskiego miał przeciwciała wskazujące na przejście zakażenia koronawirusem, podczas gdy według statystyk sanepidu był to wówczas co trzydziesty mieszkaniec. O niedoszacowaniu skutków pandemii informują naukowcy ze Śląskiego UM w Katowicach.

Wyniki badań pokazały mentem na odcinku tym planowane są następujące lokalizacje: Ostrawa – Mariánské Hory, Věřňovice – TILC, Krzyżanowice (w rejonie msc. Roszków, poniżej ujścia Olzy), Racibórz, Azoty Kędzierzyn - czytamy w dokumencie pod nazwą „Analiza wariantów tras kanału Odra-Dunaj-Łaba w polsko-czeskim obszarze transgranicznym” (Szczecin, marzec 2020). (waw)

W związku z powyższym policjanci nałożyli mandat na kierowcę za brak odpowiedniej kategorii prawa jazdy i zatrzymali dowód rejestracyjny. Ponadto, gdy jeden z policjantów spisał stan licznika i zmierzał w kierunku radiowozu, by wpisać dane do systemu, wtedy motocyklista nagle odpalił swój pojazd i ruszył w kierunku Raciborza podejmując ucieczkę. Policjanci natychmiast ruszyli za nim używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednakże kierujący ignorował ich polecenia do zatrzymania się. Ostatecznie policjanci przerwali ucieczkę kierowcy na ulicy Hulczyńskiej w Raciborzu. Jak ustalili mundurowi z drogówki, 29-letni pirat drogowy był trzeźwy. Teraz o dalszym losie nieodpowiedzialnego kierowcy zadecyduje sąd. Przypominamy ! Od 1 czerwca 2017 roku niezatrzymanie się do kontroli stało się przestępstwem. Kierowca uciekający przed Policją musi liczyć się teraz z karą od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Na osoby łamiące nowe przepisy sądy będą też na- Około godziny 16:30 na ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach kładać bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na mundurowi z raciborskiej drogówki zatrzymali do kontroli dro- okres od roku do 15 lat. Do tej pory, niezatrzymanie się do poligowej motocykl marki Yamaha. Motocyklistą okazał się 29-letni cyjnej kontroli było wykroczeniem, za które groziła kara grzywmieszkaniec powiatu raciborskiego. Podczas czynności z kierują- ny do 5tys. złotych lub aresztu do 30 dni - podała raciborska KPP. cym okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania mo(kpp) tocyklem, a jego jednoślad nie ma aktualnych badań technicznych.

ca tuż przed godziną 17.00. W akcji brało udział pięć radiowozów

Finał policyjnego pościgu z Bieńkowic do Raciborza

PRAWDZIWY OBRAZ EPIDEMII NA ŚLĄSKU Takie niedoszacowanie poziomu zakażeń zostało wykazane w kompleksowym epidemiologicznym badaniu populacyjnym, analizującym zachorowalność i umieralność na COVID-19. W trzech dużych miastach aglomeracji śląskiej przeprowadzili je naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach. Badacze podkreślili, że niedoszacowanie rzeczywistych skutków pandemii jest uniwersalnym problemem. W województwie śląskim do listopada 2020 r. tzw. skumulowany odsetek zakażonych koronawirusem, obliczony na podstawie wyników badania wymazowego, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wynosił 2,8 proc. Wyniki prac prowadzonych przez Zespół Katedry Epidemiologii SUM wykazały wielokrotnie większą częstość zakażenia. Na podstawie określenia obecności przeciwciał swoiście związanych z infekcją koronawirusem ujawniono co najmniej czterokrotnie większą liczbę osób zakażonych. W tzw. populacji generalnej, obejmującej wszystkie grupy wiekowe, zakażenie dotyczyło nie co trzydziestego, ale co dziesiątego mieszkańca Aglomeracji Górnośląskiej (11,4 proc.). Co więcej, w przypadku osób, które miały w przeszłości kontakt z osobą z rozpoznaną lub podejrzaną infekcją koronawirusową, częstość zakażenia sięgała 20 proc. i były to – w analizowanym okresie – prawie wyłącznie zakażenia nie wymagające interwencji lekarskiej, a więc w dominującej części nierozpoznane wcześniej. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 8


2 » Aktualności

Piątek, 5 marca #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SALON RACIBORSKI Racibórz » Kreślenie kolejnych wyborczych dziesiątek i strategii nic nie da, bo

Na zdjęciu przykład Gdańska, gdzie nowa zabudowa komponuje się z historyczną. Racibórz jest tymczasem przykładem typowego brutalizmu architektonicznego. Studenci mogliby brać nasze centrum za przykład tego jak nie należy zagospodarowywać przestrzeni.

miasto potrzebuje nowego planu przestrzennego. Aktualny rodzi konflikty i nie odpowiada na pytanie, jaki ma być Racibórz przyszłości, za 20-30 lat.

PRZESTRZEŃ RACIBORZA trzeba ułożyć na nowo! Spór o teren po byłym Polmosie (jedna z najładniejszych działek w centrum), konflikty o każdy skrawek zieleni, pytania o plac Długosza, odejście miast od tzw. betonozy, zauważalne ożywienie w deweloperce, postępująca depopulacja, obskurne centrum, które tylko na papierku ma się stać parkiem kulturowym – to kilka przykładów skłaniających do postawienia tezy, że miasto potrzebuje nowego planu przestrzennego, dynamizującego nowoczesne przekształcenia krajobrazu z uwzględnieniem raciborskiego dziedzictwa. Plan to podstawowy dokument, określający co i gdzie można budować, a więc ograniczający prawo własności. Przekonuje się o tym właściciel wspomnianej działki przy Nowomiejskiej. Planuje tu budowę centrum handlowego. Prezydent z kolei widziałby budynki wielorodzinne. Każdy podpiera się naukową opinią, trwają przepychanki w Radzie Miasta, a duża działka, niemal w sercu miasta, wciąż stoi pusta. Miasto nie chce zmienić planu, właściciel nie chce słyszeć o mieszkaniach. Jeśli spojrzeć przekrojowo na minione trzy dekady demokra-

tycznego samorządu w Raciborzu, to zauważymy, że efektem ostatnich lat jest nie tylko wyludnienie Raciborza, ale i pustka osadnicza śródmieścia. Centrum mocno się starzeje, a większość pustych przestrzeni - powstałych wskutek wypalenia miasta w 1945 r. przez Rosjan a potem bezmyślnych rozbiórek przez komunistów – nadal czeka na zagospodarowanie. Dynamiczny rozwój Eko-Okien w Kornicach nie wpływa miastotwórczo na Racibórz, tak jak to się działo przy Rafako. Tysiące pracowników z całego regionu mijają nasze miasto w drodze do i z pracy. Coś zatem jest nie tak, skoro ratusz nie potrafi wykorzystać potencjału rosnącej jak na drożdżach spółki w sąsiedztwie, przewyższającej skalą zatrudnienia zakład przy Łąkowej. Zmienia się krajobraz handlu. Kiedy uchwalano obecny plan przestrzenny, żywo dyskutowano nad lokalizacją marketów, galerii, punktów usługowych. Ostatnie lata pokazują, że sprzedaż przenosi się do Internetu. Przyrost liczby samochodów elektrycznych będzie powoli eliminował z przestrzeni stacje paliw takie, jakie dziś znamy. Znikają masowo

W Y D A W C A : Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 e-mail: sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl R E K L A M A : Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553 REKLAMA

placówki bankowe, bo jesteśmy mobilni. Jest coraz mniej małych sklepików, bo kupujemy na allegro czy amazonie. Racibórz nie ma wolnych obszarów na duży przemysł, ale potrzebuje miejsca na małe i średnie firmy. Brakuje tymczasem terenów inwestycyjnych takich jak wytyczonych w poprzedniej kadencji przy Bartka Lasoty na granicy Płoni Ostroga oraz przy Cecylii (dziś Gospodarcza). Praca nad odległość zmniejsza przewagę dużych aglomeracji. Rosną szanse mniejszych ośrodków. Konkurencyjność buduje nie tylko dobry układ komunikacyjny, ale i przyjazne warunki osadnicze. Racibórz na tle sąsiednich miast ma sporo atutów (historyczny układ, zieleń, tereny rekreacyjne), ale obskurnego dziś centrum nie zmieni nazwanie go parkiem kulturowym. Potrzebna jest choćby w końcu decyzja o przyszłości pl. Długosza – czy nadal czekać na decyzję Eko-Okien co do ewentualnej zabudowy ogromnym gmachem usługowym, czy też rozpocząć zabudowę apartamentowcami. Dużych ruch w raciborskiej deweloperce wskazywałby, że jest popyt

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

na nowe mieszkania i kapitał chcący go zaspokoić. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że każda inwestycja w Raciborzu budzi sporo emocji. Ma przeciwników i zwolenników. Plac Długosza, plac pomiędzy starą a nową SP 1 na Ostrogu, gdzie miały powstać budynki wielorodzinne, Nowomiejska, teren przy Słowackiego, gdzie dziś są korty – to najgłośniejsze przykłady.

Inwestorzy omijają ośrodki, w których ich działania wykorzystywane są do sporów z polityką w tle. Dla nich liczy się zaufanie do władz i dobry jakościowo plan. Zamiast dobrego planu, Racibórz ma dziś skłócony samorząd. Ostatnia dekada to okres dynamicznych zmian w polityce miejskiej. Uzasadnione jest zatem podjęcie na nowo tematu planowania przestrzennego

i zadania sobie przede wszystkim pytania, jakim miastem za 20-30 lat ma być nasz Racibórz, jak ma wyglądać śródmieście, dlaczego ludzie mieliby się tu osiedlać. Bez tego fundamentu kreślenie kolejnych wyborczych dziesiątek i strategii mija się z celem. Grzegorz Wawoczny

Zdjęcie placu Długosza z lat. 50. Minęło około 70 lat, a problem pustek osadniczych po 1945 r. wciąż nie jest rozwiązany.


Piątek, 5 marca #ZOSTAŃWDOMU

Racibórz » Jeśli latem dokuczają Ci komary i chcesz razem z nami w sposób naturalny

i przyjazny dla środowiska zabezpieczyć się przed tymi natrętnymi owadami przyłącz się do akcji wieszania budek lęgowych dla jerzyków - informuje Urząd Miasta.

Magistrat znalazł sposób na komary

ZAPRASZA JERZYKI! Jerzyki to objęte ścisłą ochrony ptaki - Apus apus, - bardzo wytrwali lotnicy, w locie łapią pokarm, piją, zbierają materiał na gniazdo, a nawet śpią. Zimują w Afryce Południowej, do Polski przylatują dopiero w maju, a odlatują już w sierpniu. Jerzyki to nasi sprzymierzeńcy w walce z uprzykrzającymi życie komarami i meszkami, których populacja znacznie wzrasta podczas

upałów. Korzyści wynikające ze zwiększenia liczebności jerzyków, przełożą się na zmniejszenie liczebności tych owadów w mieście. Jeden jerzyk może ich zjeść w ciągu dnia dziesiątki tysięcy. Miasto od kilku lat podejmuje próby zmniejszania uciążliwości insektów poprzez zwiększenie populacji jerzyków. Przy okazji prac termomodernizacyjnych budynków w zasobach

Racibórz » 1 marca w

wieku 63 lat zmarł Wiesław Mariusz Różacki, wieloletni prezes, twórca wielu sukcesów Rafako

ZMARŁ

Wiesław Różacki, były prezes Rafako Wiesław Mariusz Różacki urodził się 23 stycznia 1958 roku. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w Warszawie oraz Podyplomowe Studia Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Energomontażu Północ na budowie elektrowni w Bełchatowie, później na budowie elektrowni w Helsinkach i w Hanau (Niemcy). W przedsiębiorstwie pracował ponad 20 lat, zaczynając od stanowiska inspektora do prezesa zarządu. Współuczestniczył w transformacji przedsiębiorstwa państwowe-

Aktualności « 3

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

mieszkaniowych gminy montowane są budki lęgowe dla tego gatunku ptaków. W ostatnich dwóch latach zamontowanych zostało kilkadziesiąt takich budek. Teraz ruszamy z pilotażową akcją wieszania budek lęgowych dla jerzyków m. in. na blokach, kamienicach, budynkach użyteczności publicznej. matyzowano procesy produkcyjne. Stał za sukcesem związanym z pozyskaniem kontraktów na Opole i Jaworzno. Spółka inwestowała w infrastrukturę. Odnowiła pałacyk przy Łąkowej. Sponsorowała m.in. piłkarki Unii Racibórz. Śp. Wiesław Różacki rozstał się z raciborską spółką po jej przejęciu przez PBG, zostawiając ją w bardzo dobrej kondycji. Cały czas aktywnie udzielał się w środowisku biznesowym

(um) Źródło zdj. Urząd Miasta Puławy

– m.in. był członkiem zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska – oraz naukowym – członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Od roku 2013 kierował na rynku polskim działalnością międzynarodowego koncernu Mitsubishi Hitachi Power Systems.

poinformowała, że wartość zamówienia z Węgier to 7,8 mln zł.

Kuźniański Rafamet z węgierskim kontraktem

1.725.200,00 EUR, tj. 7.803.252,12 PLN, natomiast termin realizacji umowy ustalono na 10-12 miesięcy. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku tego typu transakcji - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, Przewodniczący Rady Miasta Racibórz Marian Czerner, Rada Miasta Racibórz

Red. OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

eksperta branży energetycznej, Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. w latach 2005-2012.

REKLAMA

Red.

OGŁOSZENIE

Mariusza Różackiego

REKLAMA

Kuźnia Raciborska » Spółka z Kuźni Raciborskiej

go do spółki publicznej notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, kierował restrukturyzacją, doprowadzając do uzdrowienia przeżywającej głęboki kryzys firmy. W latach 2005-2012 był prezesem Rafako S.A. W tym cza- Zarząd Fabryki Obrabiarek sie raciborska spółka prze- RAFAMET S.A. informuje, że 1 kształciła się z producenta ko- marca spółka potwierdziła zatłów w generalnego wykonaw- mówienia i podpisała stosowcę kompleksowych inwestycji ną umowę z firmą Movill Kft. energetycznych, jednego z naj- (Erzsébet királyné útja 15, 1145 większych w Europie. Wdrożo- Budapeszt, Węgry). Przedmione też zostały nowoczesne tech- tem dostawy są dwie tokarki nologie oparte na zakupionych podtorowe typu UGE 180N oraz licencjach i technologiach wła- jedno urządzenie przetokowe snych, unowocześniono i zauto- 3RS. Wartość umowy wynosi

OGŁOSZENIE

REKLAMA

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem budki dla jerzyka, koniecznie zgłoś się do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta – osobiście (2. piętro UM), mailowo: srodowisko@ um.raciborz.pl lub telefonicznie: 32 755 06 77. Na zgłoszenia czekamy do 9 marca! Proponujemy nieodpłatne przekazanie budek lęgowych dla jerzyków. Ich zamontowanie na budynkach, będzie leżało po stronie właścicieli, zarządców obiektów. Jeśli chcesz się włączyć w tą inicjatywę prosimy o kontakt i podanie ilości budek do zamontowania oraz wskazanie budynków, na których zasadnym i technicznie wykonalnym jest umieszczenie sztucznych budek dla jerzyków.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś.p. Mariusza Różackiego wybitnego eksperta i wizjonera energetyki, Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. w latach 2005-2012. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Wszystkim, których zasmuciła Jego śmierć składają Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy RAFAKO S.A.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokal mieszkalny: ul. Opawska 88/2, ul. Ogrodowa 35/2,

bezprzetargowy

Gruntowe 1622/14 k.m. 4 obręb Studzienna – ul. Hulczyńska,

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe 4034/36 i 3712/36 k.m.4 obręb Racibórz – ul. Browarna, bezprzetargowy Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


4 » Aktualności

Piątek, 5 marca #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Rok 2021, to dla mieszkańców Śląska, czas na wymianę starych kotłów opalanych węglem, na nowe ekologiczne rozwiązania. Jeśli ty też posiadasz kopciucha, wymień go i uzyskaj dotację z programu Czyste Powietrze. Pomożemy ci w tym! Kompleksowo zajmiemy się twoją kotłownią, aby więcej nie dymiła. Przygotujemy i rozliczymy wniosek na dotację z programu rządowego. Jeśli nie masz gotówki- załatwimy finansowanie. Jako jedyni w regionie ubezpieczymy twoją inwestycję na lata.

techniki grzewczej. Służymy również doradztwem w wyborze fotowoltaiki, współpracujemy z doświadczonymi monterami modułów PV. Kompleksowo pomagamy pozyskiwać dotacje z ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze oraz gminnych projektów do walki z niską emisją. Więc jeśli jeszcze nie wymieniłeś starego kopciucha, zrób to TERAZ z NAMI i odbierz pieniądze od państwa. Wielkie Otwarcie naszego punktu w Raciborzu ul. Chopina 14 (naprzeciwko Raciborskiego Centrum Kultury, czyli 2 minuty od Rynku). Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.30. Dla pierwszych klientów atrakcyjne rabaty!

INSTALACJE BABIK

- Ogrzej dom zdrowo i ekologicznie Szybko, sprawnie i solidnie - to nasza PRZYJDŹ AJ dewiza. Od 2007 roYST I SKORZ Y ku wykonujemy instalacje wodZ OFERT li no-kanalizacyjne, RCA, czy JUŻ 8 MA obiet! modernizujemy w Dzień K kotłownie w standardach Unii Europejskiej. Montujemy pompy ciepła i kotły gazowe (kondensacyjne) wraz z przyłączeniem do skrzynki sieciowej, indukcyjne oraz na paliwa stałe (pellet i ekogroszek). Współpracujemy w wiodącymi, krajowymi i zagranicznymi producentami elementów grzewczych. Żadna kotłownia nie jest dla nas wyzwaniem. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, robimy darmowe audyty i wyceny.

Usługi świadczymy zarówno u klienta indywidualnego, jak

i w obiektach przemysłowych. Posiadamy wykwalifikowane ekipy monterów i instalatorów, a co najważniejsze DOŚWIAD-

CZENIE i dziesiątki zadowolonych klientów. Nasi doradcy technicznohandlowi, to ludzie z ogromnym zapleczem wiedzy w temacie

Zadzwoń już dziś i umów się NA SPOTKANIE Z NASZYM DORADCĄ! | Tel.: 609 482 880, 793 97 18 19 | babikkotly@gmail.com | www.facebook.com/CzeslawBabik OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁAT ROCZNYCH Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI W 2021 ROKU – CELE MIESZKANIOWE Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2040) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r. • Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. • Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r. • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Racibórz zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie przypadającej do spłaty (opłata jednorazowa) – na wniosek. • Gmina Racibórz udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom uprawnionym w art. 9a powołanej ustawy – na wniosek.

Opłatę należną za rok 2021 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2021 roku. Obowiązek zapłaty należności, dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy na podstawie art. 4 wskazanej ustawy, otrzymali z Gminy Racibórz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie praw wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości i okresie jej wnoszenia – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI.

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2021 ROKU - NIEPODLEGAJĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIU PRAW W DNIU 1 STYCZNIA 2019 ROKU Na podstawie art.71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) obowiązują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na cele określone w art. 72 ust.3 powołanej ustawy, należne Gminie Racibórz – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI.

Opłatę należną za rok 2021 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2021 roku. UWAGA! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 367) zaleca się: wpłacać opłaty na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2021*” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2021” w placówkach Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji.


Piątek, 5 marca #ZOSTAŃWDOMU

Ogłoszenia « 5

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Chałupkach przy ul. Zabełkowskiej

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi budowlane Firma budowlana oferuje: pokrycia dachowe, dachówka, blachodachówka, blacha, trapez, styropapa, papa termozgrzewalna, gont papowy, obróbki blacharskie, kominy, ciesielka dachowa. Tel. kom.: 696 248 329. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom skup-kasacja SRC 24h/7 Tel.501525-515 Skupuje wszystkie pojazdy,zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, sko-

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 rodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl. Kupię każde auto bez wyjątku Tel : 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Praca w serwisie opon Praca w serwisie ogumienia w Raciborzu. Umowa o pracę, dodatkowo płatne soboty i nadgodziny w sezonie. Mile widziane doświadczenie. Możliwa premia za przejście. CV proszę wysłać na. Tel. kom.: 608634317. e-mail: adaglo@op.pl. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

KSIĘGOWY / KSIĘGOWA Firma Pivexin Technology z Babic (gm. Nędza) poszukuje osoby na stanowisko KSIĘGOWY / KSIĘGOWA. Wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe oraz doświadczenie na podobnym stanowisku – min. 2 lata. Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji na stronie w zakładce PRACA. tel.: + 48 32 414 91 53. Tel. kom.: 607565326. e-mail: rekrutacja@pivexin-tech.pl. www.pivexin-tech.pl. REKLAMA

Asystent/ka w dziale logistyki Główym zadaniem na tym stanowisku jest wsparcie kierownika działu min. w czynnościach: Zarządzanie zleceniami transportowymi otrzymanych od Działu Sprzedaży i Zaopatrzenia. Poszukiwanie ładunków powrotnych w oparciu o rezlizowane dostawy do klientów. Mile widziane: znajomość j. angielskiego. Tel. kom.: 600822098. e-mail: biuro@oman.pl. www.oman.eu. PRACOWNIK BIUROWY, HANDLOWIEC, RYSOWNIK Firma SSP Pinior zatrudni pracownika biurowego ze znajomością rysunku technicznego i programów graficznych. Oferujemy: umowę o pracę, wynagrodzenie bazowe+premie, stabilne zatrudnienie. Oczekujemy: dobrej org. pracy i terminowości, efektywnej współpracy z klientami, swobody w pracy online. Tel.: 32/418-22-21, 512120534. e-mail: biuro@ssppinior.pl. www.metallwelt-pinior.de.

Szukam pracy Opieka nad osobami starszymi Opiekunka medyczna z doświadczeniem podejmie się opieki nad osobą starszą, chorą na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność. Tel. kom.: 507096731.

Za granicą Dociepleniowiec fasad - praca w Austrii Praca w Austrii dla DOCIEPLENIOWCÓW Fasad ze znajomością jęz.niemieckiego. Wymagane doświadczenie, dobry niemiecki oraz samochód. Miejsce pracy okolice Wiednia. Umowa austriacka, od 2tys euro, zorganizowany nocleg, diety. Tel.: 774412450, tel. kom.: 664468573. e-mail: praca@ csopole.pl. www.csopole.pl.

USŁUGI Inne Pracowałes za granicą? Zgłoś się po zwrot podatku! Rozlicz z nami podatek z : Holandii, Czech, Niemiec, Austrii czy Norwegii. Pomożemy Ci wypełnić dokumenty i złożymy Twój wniosek w zagranicznym urzędzie. Przygotowujemy rozliczenia z takich krajów, jak: Holandia, Czechy, Niemcy, Austria czy Norwegia. Tel.: +48 730 023 043, tel. kom.: +48 730 024 045. e-mail: kontakt@humantax.pl. https://humantax.pl/rozlicz-podatek/3. Usługi ogólnobudowlane Oferujemy usługi ogólnobudowlane. Takie jak malowanie, tapetowanie, kafelkowanie, biały montaż, zabudowy gipsowo – kartonowe, kompleksowe wykończenia wnętrz. Krótkie terminy oraz profesjonalne wykonanie. Zapraszamy do kontaktu. Tel.: 737604855, e-mail: marshall.investments.company@gmail.com. www.marshallworkservice.pl.

1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Chałupkach, oznaczoną geodezyjnie jako działka 517/1, a.m. 1, obręb Chałupki, o pow. 1302 m2. 2. Działka nr 517/1 zapisana jest w ewidencji gruntów jako grunty orne, oznaczone symbolem, ,RIIIa’’. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00060415/7, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzyżanowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanowice nr 0007. XXXVI.82.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., działka nr 517/1 oznaczona jest symbolem J 2 P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Na terenie przedmiotowej nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne, nie wpisane do rejestru zabytków, oznaczone nr AZP 105-41/44. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w Chałupkach przy ul. Zabełkowskiej. Kształt zbliżony ma do trójkąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Zabełkowskiej. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 21 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 45 000,00 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) plus należny podatek VAT. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 9. Wysokość wadium wynosi: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ REKLAMA


6 » Rozrywka

Piątek, 5 marca #ZOSTAŃWDOMU

13 MARCA GODZ. 12.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY BREAKINGOWE BREAK THE TASK- KIDS BREAKING CONTEST

Rozrywka

6 MARCA GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 DZIEŃ KOBIET Z RCK - KONCERT ORKIESTRY KURCBEND: MUZYKA GWIAZD

Koncert Muzyka Gwiazd, to prezentacja kompozycji światowych gwiazd muzyki POP XX w. w orkiestrowych aranżacjach. W programie znajdą się utwory m.in.: Orkiestry Glenna Millera, E. Presleya, The Beatles, S. Wondera, Stinga. Nie zabraknie też piosenek polskich gwiazd takich jak m.in.: Cz. Niemen, M. Rodowicz, Skaldowie, K. Kowalska. Pragniemy, aby koncert oprócz walorów artystycznych zawierał element edukacyjny, przybliżając młodemu pokoleniu utwory znaczących wykonawców muzyki POP XX wieku. Orkiestra KURCBEND powstała w połowie lat 90-tych w Rybniku. Jej skład tworzą absolwenci wyższych uczelni muzycznych, obecnie nauczyciele, muzycy studyjni pracujący także w innych projektach. Wielu z nich pracuje również w zagranicznych orkiestrach i współpracuje z „gwiazdami” polskiej muzyki pop. Kilkanaście lat wspólnej pracy pozwoliło nam stworzyć obszerny repertuar. Bilety w cenie 30 zł. do nabycia w kasach RCK oraz na www. biletyna.pl Honorowane raciborskie karty: „Rodzina+” oraz „Senior 60+”.

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

na Szczypińskiego. Waldemar Horny (83 l.), Bernard Polok (94 l.), Jerzy Reżny (85 l.), Karol Magiera (91 l.), Piotr Libera (81 l.), Władysław Płonka (67 l.) Sylwester Potocki (80 l.) oraz Norbert Mika (60 l.) będą wspominani przez Szczypińskiego, Wojciecha Mitręgę i Grzegorza Mejłuna, którzy byli współtwórcami części filmów, a także przez Irenę Białuską, Halinę Misiak, Aleksandra Grzeszka i Adama Potockiego, czyli osób lepiej i dłużej znających nieobecnych bohaterów. W filmie zobaczymy niepublikowane fragmenty wywiadów, usłyszymy wiele nieznanych historii i anegdot z życia bohaterów oraz dowiemy się, jak zostali oni świadkami historii w filmach o dziejach Raciborza. Reżyseria, scenariusz, zdjęcia i montaż - Adrian Szczypiński. Produkcja Adrian Szczypiński i Wojciech Mitręga. Bezpłatne wejściówki do odbioru w kasie RCK RDK od 2 marca

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na Ogólnopolskie Zawody Breakingowe BREAK THE TASK- kids breaking contest. Breakowe akrobacje oceniać będą: bboy Alex (BielSkill Crew/Hip-Hop Spot), bboy Noody (Beat Killaz) oraz bboy Śmietana (Azizi Hustlaz). O odpowiednią muzę zadba DJ FIM. Zapraszamy wszystkich uprawiających breaking, w wieku od 6 do 16 lat. Mile widziane są również bgirl s, gdyż mamy spe- 20 MARCA GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 cjalną kategorię tylko dla dziewcząt. Mogą one również startować w gru- KONCERT PASYJNY W WYKONANIU BEATY BEDNARZ pie z chłopakami! Na zwycięzców „Pasja miłości” to pełen reczekają atrakcyjne nagrody: finansowe oraz rzeczowe. fleksji i zadumy koncert Zgłoszenia przyjmujemy do 9 marca. Regulamin i karta zgło- z utworami z płyty Beaty szenia dostępne na: www.rck.com.pl (w zakładce Ogólnopolskie Bednarz o tym samym tytuZawody Breakingowe BREAK THE TASK) le. Wśród utworów „GolgoUdział w zawodach: 30 zł i 40 zł (kategoria mieszana). to”, „Ludu mój ludu”, „PaWstęp na zawody w charakterze publiczności 10 zł. sja miłości” czy też „Nowa rodzę się”. Tradycyjne i współczesne pieśni na14 MARCA GODZ. 16.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 wiązują do życia i śmierIN MEMORIAM - PAMIĘCI ŚWIADKÓW FILMOWEJ ci Pana Jezusa. Obrazują HISTORII RACIBORZA - FILM DOKUMENTALNY ADRIANA relację, jaka ma miejsce miedzy Bogiem a człowiekiem, są też przejmująSZCZYPIŃSKIEGO cym dialogiem Chrystusa z ludźmi. Zrodzone z pasji szczere I WOJCIECHA MITRĘGI słowa utworów, przywołują całą paletę emocji, od bólu, smutku, cierpienia do nadziei, wdzięczności i radości. Będzie to filmowe wspoTematyka koncertu wpisuje się w czas Wielkiego Postu. mnienie ośmiu nieżyjąBilety w cenie 15 i 25 zł. do nabycia w kasach RCK oraz na www. cych już raciborzan, któbiletyna.pl   rzy w ubiegłych latach Honorowane raciborskie karty:, ,Rodzina+’’,, ,Senior 60+’’ brali udział w filmach dokumentalnych Adria-

www.rck.com.pl RCK RDK (Chopina 21) RCK DK Strzecha (Londzina 38) www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

PIECZEŃ RZYMSKA

Z PIECZARKAMI I OGÓRKAMI KISZONYMI Do farszu mięsnego nie dodawałam żadnej bułki. Farsz mięsny: • 0,5 kg mielonego mięsa wieprzowego z szynki • 0,5 kg mielonego mięsa z łopatki wieprzowej • 2 jajka • 200 g kiszonych ogórków • 300 g pieczarek • 1 duża cebula • 3 ząbki czosnku • 1 łyżeczka soli • 1 łyżeczka ostrej papryki • 2 kopiaste łyżki majeranku • 1 łyżka oleju Ogórki pokroić w bardzo drobną kostkę i lekko odsączyć. Na oleju podsmażyć drobno posiekaną cebulę i dodać pokrojone pieczarki. Mięso wymieszać z jajkami, przeciśniętym przez praskę

www.smakiweroniki.pl

czosnkiem, ogórkami, cebulą z pieczarkami oraz przyprawami. Keksówkę o wymiarach 31 cm x 11,5 cm wyłożyć papierem pergaminowym (lub wysmarować tłuszczem i posypać bułka tartą). Farsz włożyć do keksówki, i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C, na około 50 minut (przez 0,5 godziny piekłam pod przykryciem, potem już bez przykrycia).


Piątek, 5 marca #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka « 7

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30 OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

adres: Racibórz, ul. Kościuszki garaż nr 24 garaż murowany, w zabudowie szeregowej, powierzchnia 13,60 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

nieruchomość oznaczona ewidencyjnie nr 3170/147 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1570 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029792/4

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

15 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

7 kwietnia 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

1 500 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 31 marca 2021r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


8 » Raciborski Rynek Zdrowia

Wyniki badań pokazały

PRAWDZIWY OBRAZ EPIDEMII NA ŚLĄSKU DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Zdaniem badaczy z SUM niedoszacowanie zdrowotnych skutków pandemii COVID-19 jest faktem, który wskazuje na konieczność podjęcia stosownych działań. „Po pierwsze, konieczne jest udrożnienie i przyspieszenie funkcjonowania systemu oficjalnej sprawozdawczości, wraz z poprawą dostępności do tych danych. Po drugie, konieczne są wiarygodne badania dotyczące populacyjnego wymiaru pandemii, możliwe pod warunkiem wykorzystania nowoczesnego instrumentarium epidemiologicznego” – wylicza szef zespołu badawczego, kierownik REKLAMA

Katedry Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Jan Eugeniusz Zejda. „Po trzecie, konieczne jest uwzględnienie tzw. grup szczególnego ryzyka w planowaniu przeciwepidemicznych działań systemu ochrony zdrowia. Po czwarte, konieczne jest upowszechnienie sprawdzonych metod monitoringu rozpowszechnienia zakażenia koronawiusem w populacji, zwłaszcza w związku z wdrożeniem narodowego programu szczepień” – dodał. Wyniki badań pokazały też, że w całym województwie w 2020 r. liczba zgonów wzrosła o 15-17 proc. w porównaniu z okresem

Piątek, 5 marca #ZOSTAŃWDOMU

2017 – 2019. Ogółem w 2020 roku zmarło 60,1 tys. mieszkańców województwa, podczas gdy w latach 2017-2019 umieralność ogólna wynosiła kolejno 51,4 tys., 52,1 tys. i 51,7 tys. zgonów. Najwięcej osób zmarło w październiku i listopadzie 2020 roku - a więc podobnie, jak to miało miejsce w skali całego kraju, w szczycie drugiej fali pandemii. W listopadzie - przy porównaniu miesiąc do miesiąca - wzrost umieralności sięgnął aż 85-87 proc. „Analiza dynamiki umieralności z powodu poszczególnych przyczyn w całym województwie nie jest jeszcze możliwa ze względu na brak dostępnych danych w skali regionu. Możliwe natomiast okazało się prześledzenie aktów zgonów odnotowanych w trzech miastach: Katowice, Gliwice, Sosnowiec. W tych miastach na przestrzeni lat 2019-2020 doszło do 6,5 procentowego zwiększenia liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia i 22,6 procent zwiększenia liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego” – poinformował prof. Zejda.

„Nie można wykluczyć, że wzrost zgonów był spowodowany pogorszeniem korzystania z opieki zdrowotnej i pogorszeniem jej funkcjonowania, co przełożyło się na zwiększenie umieralności z powodu głównych niezakaźnych przyczyn. Za takim wyjaśnieniem przemawia ewidentne zwiększenie umieralności z powodu chorób układu krążenia i układu oddechowego, odnotowane choćby w trzech wymienionych miastach” - powiedział naukowiec. Innym wytłumaczeniem może być niedostateczne rozpoznanie, a tym samym zgłaszalność, zgonów z powodu COVID-19. „Za taką interpretacją przemawia natomiast radykalne zwiększenie umieralności z powodu chorób układu oddechowego, a przecież poważne uszkodzenie tego układu jest dominującym objawem w ciężkim przebiegu COVID-19” – wskazuje prof. Zejda. Dodatkowym problemem w szacowaniu udziału COVID-19 w nadumieralności jest fakt, że znaczna część umierających z tego powodu ma także choroREKLAMA

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

by współistniejące, co ma ogromne znaczenie i potwierdziły to wyniki badania. W województwie śląskim w analizowanym okresie procent zmarłych tylko z powodu COVID-19, wśród wszystkich leczonych szpitalnie z powodu tego zakażenia, wyniósł 6,5 proc. Natomiast 22,8 proc. zmarłych leczyło się na dwie choroby współistniejące, u 36,4 proc. odnotowano obecność co najmniej trzech chorób współistniejących. W tym ostatnim przypadku statystyczne ryzyko zgonu wzrastało ponadośmiokrotnie. „Ta obserwacja wskazuje na konieczność objęcia szczególnym, nawet aktywnym, nadzorem i opieką osób z przewlekłymi chorobami, a więc starszych i co REKLAMA

więcej znanych skądinąd z imienia i nazwiska lekarzom rodzinnym” – podkreśla prof. Zejda. Badanie finansowane przez Agencję Badań Medycznych obejmowało wyłącznie osoby wylosowane w sposób legalny przez Ministerstwo Cyfryzacji spośród mieszkańców trzech miast: Gliwic, Katowic i Sosnowca. Polegało na pobraniu krwi w celu oznaczenia miana przeciwciał antywirusowych. Wynik pozwoli określić, czy i w jakim stopniu osoba badana przebyła zakażenie wirusem - nawet jeśli nie miała objawów - i jak na to zakażenie zareagował system odpornościowy jej organizmu. (PAP) Anna Gumułka

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 9-2021-[622]  

Nasz Racibórz 9-2021-[622]  

Advertisement