__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 21 lutego 2020 r. ı Rok XIII nr 7 (571) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

Mosquidron - foto i video z lotu komara

REKLAMA

PYTANIA O RACIBORSKI PARK KULTUROWY

Stare Miasto z wojną w tle Racibórz » Wiceprezydent Michał Fita mówił, że w parku ma być jak w świecie roślin, harmonijnie, bez chaosu. Na spotkaniu z przedsiębiorcami dało się jednak słyszeć, że może być jak na wojnie, bo na razie nie wiadomo, jakie będą z tego korzyści i kto poniesie koszty, choćby ściągania klimatyzatorów czy anten. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA

REKLAMA

12

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Park na dobry początek Projekt związany z Parkiem Kulturowym Stare Miasto zwraca uwagę na centrum Raciborza, od lat niedoinwestowane, nieładne, zaśmiecone reklamami. Podczas dyskusji w ratuszu słusznie podniesiono, że zabytkowa zabudowa odeszła do historii w 1945 roku. Po II wojnie światowej pozostały nieliczne kamienice, a pustkę spowodowaną najpierw pożarami wzniecanymi przez krasnoarmiejców a potem rozbiórkami zarządzonymi przez budowniczych Polski Ludowej, zapełniono socrealistyczną zabudową, skwerami, placami, jedynie w Rynku i na Długiej stawiając na styl zwany historyzmem. Nie znaczy to jednak, że zgłoszony przez władze projekt należy wrzucić do kosza. Wciąż przecież mamy dawny układ ulic, kościoły, fragmenty murów, basztę, sąd. Do tego dochodzą wspomniane przestrzenie, które w historycznych miastach, takich jak Racibórz, zapełnia się zabudową, oczywiście dopasowaną do staromiejskiego stylu.

Park kulturowy to nie czarodziejska różdżka. Uporządkuje kwestie związane z reklamami, szyldami czy ogródkami piwnymi. Wprowadzi ład do przestrzeni, ale jej nie zmieni, bo tu jest potrzebna nowa, długofalowa polityka miejska, od planowania przestrzennego począwszy na produkcie turystycznym skończywszy. Jeśli ktoś zapyta, czy Racibórz będzie drugim Kołobrzegiem czy Zakopanym, to odpowiem, że nie. Nie będziemy mekką dla turystów, taką jakie przynoszą nam pierwsze skojarzenia z morzem i górami w tle. Turystyka jednak się zmienia. Wakacyjny wyjazd na wczasy poprzedza szereg mniejszych podróży weekendowych, do miast, gdzie można pospacerować, coś zwiedzić, coś zobaczyć, napić się dobrej kawy, zjeść obiad. W tym mikroturystycznym, weekendowym trendzie miasta wietrzą dziś szansę na ożywienie centrów. Handel okopuje się w Internecie. Duże galerie

Pięć firm chce zaprojektować Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

przeżywają kryzys, a dyskontów mamy dość. Na szczęście w „internetach” nie można zjeść. Wygodniej spotkać się w restauracji niż organizować prywatkę w domu. To szansa na rozwój sektora gastronomicznego. Nie wszystkich też ciągnie na wieś. Ostatnio mocno idą w górę ceny mieszkań w Raciborzu, a nie brakuje chętnych na duże, dobre standardowo, nietanie lokale blisko centrum. Warto to wykorzystać, by śródmieście znów zapełnić ludźmi. Mam nadzieję, że park kulturowy to będzie dobry początek działań.

Pytania o raciborski Park Kulturowy

STARE MIASTO Z WOJNĄ W TLE DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

- To wstęp do dyskusji – zastrzegł 13 lutego na pierwszych konsultacjach wiceprezydent Michał Fita, którego wspierała miejska konserwator zabytków Maria Olejarnik (pokazała dobre i złe praktyki, w tym z Raciborza). Debata odbyła się w ramach konsultacyjnej rady gospodarczej przy prezydencie Raciborza. Padło wiele pytań o korzyści z wprowadzenia parku, daty obowiązywania nowych przepisów, okres przejściowy, los ogródków piwnych w Rynku, a szczególnie Braxtonu i Browaru, działania na rzecz rozwoju turystyki, doświadczenia innych miast, strefy kibica i młodzież, którą zmiany mogą wygonić z centrum, rodzaje szyldów, wpływ na planowanie przestrzenne i działania ratusza na rzecz wsparcia przedsiębiorczości. Na razie odpowiedzi są cztery - miasto w pierwszym etapie chce uporządkować kwestie reklam (1), przygotować specjalną stronę www (2), zorganizować w parku więcej imprez plenerowych oraz REKLAMA

targów, dopasowanych do charakteru starówki, które powinny wesprzeć przedsiębiorców (3), a wprowadzenie strefy zajmie maksymalnie dwa lata i będzie okres przejściowy (4). Na dziś to tyle. Reszta tematów ma wyjść w toku dyskusji. Ustalono, że odrębna zostanie poświęcona branży gastronomicznej. Do 13 lutego do projektu złożono ponad 20 uwag i propozycji, łącznie z wprowadzeniem zapisów warunkujących kształt zabudowy (wysokość budynków, rodzaje dachu, elewacje, tynki) czy wyłączeniem dla ruchu ul. Mickiewicza. Przedsiębiorcy boją się jednak tego typu wyłączeń, bo ich zdaniem ograniczy to im dopływ klientów. Boją się też, że na nich spadną koszty uporządkowania elewacji, bo reklamy to jedno, ale są jeszcze anteny i klimatyzatory. Przed wojną z przedsiębiorcami ostrzegał Maciej Musioł z OstrogNet. Jego zdaniem musi paść jasny komunikat, kto za to będzie płacił. Padł głos, że ograniczenie reklam do 20 proc. powierzchni witryny jest zbyt daleko idące. Nie zabrakło też kilku ogól-

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. Klaudia i Tomek  690 991 431

nych uwag. A to wskazano, że raciborskie śródmieście miało historyczny charakter do 1945 r., a to, że strefa nie spowoduje, iż ludzie zaczną do Raciborza przyjeżdżać, a to, że nie powinniśmy ulegać modom z dużych miast i nie zamykać centrum, a to, że potrzeba więcej małej architektury i pomysłu na ożywienie gospodarcze miasta. Wiceprezydent Fita zapowiedział wkrótce szersze przedstawienie pomysłu na raciborski produkt turystyczny. - Park kulturowy stanowi szczególną formę ochrony stworzoną z myślą o ochronie wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. Na obszarze parku kulturowego ustanowione byłyby zakazy i ograniczenia dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta. Przypominamy ponadto o możliwości wnoszenia uwag do wspomnianego projektu uchwały, w ramach konsultacji społecznych. Wnioski przyjmowane są do 18 marca w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Racibórz – dodaje Urząd Miasta. Grzegorz Wawoczny

NOWY RACIBORSKI DWORZEC Racibórz » Najtańsza oferta opiewa na kwotę ponad 350 tys. zł, najdroższa na 700 tys. zł. Pierwotnie miał to być mały dworzec systemowy. W październiku PKP zmieniła jednak plany. Początek prac budowlanych to perspektywa już 2021 roku. Zbudowany w czasach PRL dworzec, stojący na miejscu pierwszego z połowy XIX w., ma 2233 m2. - Pomimo dobrego stanu technicznego, budynek potrzebuje gruntownej przebudowy, aby był w pełni funkcjonalny i estetyczny – przekonywało we wrześniu PKP. Zaplanowano wtedy częściowe wyburzenie i przebudowę do formy parterowego innowacyjnego dworca systemowego. Nowy miał mieć łącznie 492 m kw.: 264 m kw. w części publicznej, 138 m kw. komercyjnej, 90 m kw. technicznej. Przewidziano w nim poczekalnię z kasami, toaletami i pomieszczeniami komercyjnymi oraz technicznymi dla Kolei Śląskich, Polregio i PKP SA. W otoczeniu dworca założono ok. 30 stojaków dla rowerów, min. 40 miejsc parkingowych oraz min. jedno miejsce do ładowania pojazdów elektrycznych. Do tego zatoka Kiss and ride, czyli miejsce do krótkiego postoju. - Dworzec po przebudowie ma być dostosowany do realnego zapotrzebowania zarówno na obsługę pasażera indywidualnego jak i komercyjnego. Modernizacja obecnego dworca będzie się wpisywać w obowiązujące trendy projektowania z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju, minimalizowania kosztów eksploatacji i efektywności wykorzystania budynku. Planowana inwestycja zakłada stworzenie wysokiej jakości przestrzeni obsługi podróżnych spełniającej obowiązujące standardy międzynarodowe oraz w pełni dostosowanej do korzystania z obiektu przez osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się (PRM) - zapewniało PKP, które ogłosiło wtedy przetarg na wykonanie

dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem autorskim dla przebudowy. Decyzja była zaskoczeniem dla władz Raciborza, które cały czas były przekonane, że PKP chce przebudować obecny dworzec, a nie stawiać znacznie mniejszy obiekt. W tym kierunku szły prowadzone w 2018 roku konsultacje. 30 października wiceprezydent Michał Fita oraz minister Michał Woś spotkali się z członkiem zarządu PKP S.A. Małgorzatą Zielińską. Po tym spotkaniu PKP zadeklarowało, że odstąpi od idei budowy małego dworca systemowego na rzecz przebudowy istniejącego budynku, i zaprojektowania w nim powierzchni na cele publiczne, komercyjne i obsługę dworca. - Miasto i PKP wznowiły rozmowy w tym temacie. Pierwsze spotkanie odbyło się 25 października w siedzibie PKP Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach. W wyniku poczynionych ustaleń, miasto wydało oświadczenie w którym podtrzymuje akces współpracy przy założonej w planach inwestycyjnych PKP modernizacji budynku dworca kolejowego w Raciborzu na zasadzie przebudowy istniejącego obiektu, w ramach i na bazie przedłożonego w 2016 roku przez PKP wariantu nr 3 - koncepcji przebudowy dworca. Zatem gmina aprobuje podjęcie dalszych działań zmierzających do zaprojektowania powierzchni, zgodnie z założeniami na cele publiczne, komercyjne i obsługę dworca, jak również zaaranżowanie powierzchni zewnętrznej wokół dworca, poprzez zabezpieczenie części obszaru pod funkcję ogólnodo-

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p., tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

stępnego parkingu i wiat rowerowych - napisano w oficjalnym komunikacie. Władze Raciborza wyraziły wolę wynajmu części powierzchni docelowo zmodernizowanego budynku dworca, z przeznaczeniem na lokalizację i przeniesienie jednostki Straży Miejskiej w Raciborzu oraz lokalizację strefy coworkingu, a także związane z obsługą dworca i ruchu pasażerskiego. Ponadto gmina zadeklarowała pomoc przy wynajmie powierzchni komercyjnej na terenie zmodernizowanego obiektu. Informacja z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą „Usługa projektowa, wykonanie dokumentacji przedprojektowej, projektowej oraz okołoprojektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego Przebudowa dworca kolejowego Racibórz”: GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C. POZNAŃ 350 550 zł; MAPLE Katowice 388 557 zł; AMT Sp. z o.o. Bydgoszcz 480 142,80 zł; AN ARCHI GROUP Sp. z o.o., GLIWICE 654 310,80 zł; MERiTUM PROJEKT Katowice 700 000 zł. - W połowie marca ma nastąpić podpisanie umowy z wyłonionym projektantem. Według założeń SIWZ, projektant ma 46 tygodni na realizację zamówienia. Potem od razu rusza przetarg na wyłonienie wykonawcy. Rozpoczęcie budowy planowane jest już w 2021 r., a zakończenie w 2023 roku - informuje wiceprezydent Fita po niedawnej (12 lutego 2020 r. - przyp. red.), wizycie w Warszawie i ponownym spotkaniu z Małgorzatą Zielińską. Grzegorz Wawoczny

REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

POWIAT Samborowice zapraszają na ostatki Tanzbär, czyli „wodzenie niedźwiedzia” - tradycyjne ostatki w Samborowicach już w sobotę, 22 lutego. O godz.13.00 - wyjście z posesji przy ul. Długiej 5 i przemarsz ulicami, a przedtem o 11.00 przygotowanie postaci „tanzbra” (młodzieńca w przebraniu z plecionej słomy) oraz przebierańców. O 15.00 powrót do zagrody i symboliczna scena śmierci niedźwiedzia, 15.30 - ognisko i poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Gospodarcze Oskary w Pietrowicach Wielkich

Znamy już laureatów statuetek w kategoriach Nowy Inwestor, Prężne Gospodarstwo, Solidny Produkt i Usługa oraz Młoda Firma. 15 lutego w centrum społeczno-kulturalnym odbyła się kolejna gala biznesu. Po raz kolejny wójt Andrzej Wawrzynek w imieniu pietrowickiego samorządu podziękował miejscowym przedsiębiorcom oraz uhonorował kolejnych. Gośćmi gali byli m.in. posłanka Gabriela Lenartowicz, prezydent Dariusz Polowy oraz wicestarosta Marek Kurpis. Statuetki w tym toku odebrali: I. Kategoria I wyróżnienie NOWY INWESTOR - Podłowscy Spółka Jawna; II. Kategoria II wyróżnienie PRĘŻNE GOSPODARSTWO - Anita i Krystian Schneider oraz Krystyna i Andrzej Kurzeja; III. Kategoria III wyróżnienie SOLIDNY PRODUKT USŁUGA Kwiaciarnia Magnolia Elżbieta Jakosz; IV. Kategoria IV wyróżnienie MŁODA FIRMA OSTEO-MED Mateusz Bulak oraz Strefa Zdrowych Stóp Gabinet podologiczny Małgorzata Szczepaniak.

średnie dzienne dochody z biletów wstępu wyniosły w Agencji Zamek 111 zł, a koszty osobowe obsługi 1223 zł. Koszty utrzymania i obsługi zamku stale rosną (pensje, energia). Stąd też podwyżka cen biletów, których sprzedaż i tak nie zrekompensuje wydatków na dawną siedzibę Piastów. Miasto i powiat planują jednak stworzyć na bazie zamku i Muzeum nowy produkt turystyczny. Dyskusja w tym obszarze rusza już w lutym. Nowa formuła ma działać od 2021 roku, a jej fundamentem jest wykorzystanie potencjału Muzeum. Nowy cennik, poza znaczącymi podwyżkami, zawiera też nową pozycję. To zwiedzanie kaplicy pw. św. Tomasza Becketa. Można to zrobić za 12 zł w cenie normalnego biletu obejmującego cały zamek albo za 8 zł (bilet tylko do kaplicy).

Decyzja zapadła. Będzie 20. Eko-Wystawa Blisko dwieście stoisk, blisko sto firm - to niemal coroczna wizytówka Eko-wystawy Ciepło Przyjazne Środowisku. Wystawa Budownictwa: „Ogród, Systemy grzewcze, Wnętrza”. To będzie jubileuszowa, dwudziesta edycja wydarzenia, które gromadzi co roku kilkadziesiąt tysięcy uczestników. W tym roku odbędzie się 9 i 10 maja na terenach centrum społeczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich. Przewidziano również dwudniowy piknik rodzinny. - Pracujemy nad formułą wydarzenia - powiedział nam wójt Andrzej Wawrzynek, zapowiadając, że tematycznie wystawa będzie skupiona wokół czystego powietrza i czystej energii. To zagadnienia, które wzbudzają zainteresowanie ludzi. Promuje je również rząd. Wpisują się w działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina nie zdradza na razie szczegółów, ale prowadzone są rozmowy ze strategicznymi sponsorami. Trwają prace nad programem. Szczegóły wkrótce.

Pływadło 2020 z niespodziankami 13 lutego w Urzędzie Miasta odbyło się robocze spotkanie dotyczące organizacji 21. edycji Pływadła. W tym roku na uczestników i obserwatorów tego wydarzenia czeka sporo zmian. Pierwszą z nich jest miejsce startu Pływadła - a będzie to zejście przy moście nad kanałem Ulga na ul. Rybnickiej. Tegoroczna edycja tego flagowego w kalendarzu raciborskich imprez wydarzenia, będzie miała bardziej atrakcyjną dla mieszkańców i wodniaków oprawę, a to dzięki deklarowanemu przez Urząd Marszałkowski wsparciu finansowemu. W spotkaniu oprócz przedstawicieli UrzęREKLAMA

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W CENTRUM RACIBORZA

Zuzanna Szreder/Raciborska Telewizja Kablowa

Bilety na zamek o 100 proc. w górę Od 11 lutego turyści zwiedzający raciborski zamek muszą więcej zapłacić za wstęp. Cena biletu normalnego wzrosła z 6,50 na 12 zł, a ulgowego z 4 na 8 złotych. Nie 4 a 8 złotych muszą też zapłacić posiadacze kart dużej rodziny. Według danych za 2018 rok,

REKLAMA

Aktualności

 889620494

REKLAMA

du Marszałkowskiego, Wód Polskich, Kędzierzyna-Koźla, udział wziął także przedstawiciel Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Subregion z końcem ubiegłego roku przyjął nową markę turystyczną: „Kraina Górnej Odry”. W związku z tym zaplanowano szereg działań promocyjnych mających na celu rozpropagowanie nowo powstałej marki, a Pływadło ma szansę stać się jednym z rozpoznawalnych wydarzeń całego Subregionu. O szczegółach mówili podczas spotkania główni organizatorzy i partnerzy wydarzenia ze Stowarzyszeniem „Rzeki Dzielą – Odra Łączy” Bronisława Piróga oraz prezydentem Dariuszem Polowym na czele. 21. Pływadła wystartują 20 czerwca, jako atrakcja Dni Raciborza. Szykujemy bogaty program - będziemy Was o nim na bieżąco informować. UM Racibórz REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RACIBÓRZ Zmarł Tadeusz Ryszard Smyk - Wielcy ludzie odchodzą w ciszy, tak cichutko, by nikt nie usłyszał. I pewnie bym i śmierci Tadeusza nie zauważył gdyby nie nekrolog, na który spojrzałem przypadkowo. Zmarł w czwartek 13 lutego pisze Ryszard Frączek. Tadeusz Ryszard Smyk, artysta fotografik, działacz kultury. Urodził się 29 sierpnia 1940 roku w Warszawie, rodzinnie był związany z Lubelszczyzną. Żonaty z Krystyną Kozłowską kierownikiem Działu Archeologii Muzeum w Raciborzu, z którą miał trzy córki: Marię, Ewę i Dobrochnę. Tadeusz zdobył wykształcenie wyższe zawodowe, ukończył Wyższe Studium Fotografii i Filmu w Warszawie. Pracował między innymi w raciborskim Muzeum i domu kultury, firmie „Rebel”. Był dziennikarzem i właścicielem galerii sztuki i fotografii artystycznej przy ul. Długiej. Za działalność w dziedzinie kultury i osiągnięcia artystyczne nagrodzony m.in. nagrodą ministra kultury. Prawda, sprawiedliwość i rzetelność to wartości, którymi kierował się w życiu. Wolny czas najchętniej spędzał z rodziną lub pod żaglami. Marek Rapnicki, przyjaciel, tak wspomina Tadeusza: - Był człowiekiem cienia, mało się afiszował. Spotykaliśmy się na imieninach. Był uczynny. Pomógł mi parę razy w życiu. Między innymi powiadomił, że jest konkurs na dyrektora w RDK, który wtedy wygrałem. Jak się do czegoś zapalił, to był temu oddany. Chodził swoimi ścieżkami. Uważałem Tadeusza za znakomitego fotografa, o czym nie wszyscy wiedzieli, a szkoda. Ryszard Frączek

Miasto Racibórz zaprasza na uroczystości poświęcone bł. Ryszardowi Henkesowi 23 lutego 2020 r. w Raciborzu odbędą się uroczystości poświęcone pamięci bł. Ryszarda Henkesa. W programie m.in. Msza Św. dziękczynna za dar życia i przykład świętości błogosławionego oraz uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniającej go. Błogosławiony Ryszard Henkes SAC (1900 – 1945) - kapłan katolicki, członek Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego – Pallotynów. Związany był ze Śląskiem od 1931 r. poprzez swoją posługę kapłana i wychowawcy młodzieży męskiej w szkołach pallotyńskich w Kietrzu i Ząbkowicach Śląskich oraz jako ceniony rekolekcjonista w domu rekolekcyjnym w Branicach. Od 1941 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii św. Augustyna w Strachowicach. Za publiczne antynazistowskie wystąpienia w 1943 r. został aresztowany i osadzony w raciborskim więzieniu, następnie odesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau. Mając świadomość narażenia własnego życia zgłosił się dobrowolnie do pielęgnowania więźniów chorych na tyfus. Zarażony śmiertelną chorobą zmarł 22 lutego 1945 r. Beatyfikowany 15 września 2019 r. w Limburgu nad Lahnem. Program uroczystości: 10.00 Konferencja naukowa w sali kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Warszawskiej 29 (program: otwarcie konferencji; „Katolicyzm w systemie dyktatury nazistowskiej” – ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec; „Z Dachau do chwały ołtarzy – historia kultu bł. Ryszarda Henkesa” – ks. dr Przemysław Krakowczyk SAC; Ks. Richard REKLAMA

Henkes wobec hitlerowskiej maszyny zagłady i doktryny religijnej nazizmu – dr Renata Sput; „Więzienie w Raciborzu jako miejsce przetrzymywania bł. Richarda Henkesa” – Paweł Newerla - moderator konferencji dr Piotr Sput). 11.45 Słowo o bł. Ryszardzie Henkesie – s. dr Elżbieta Cińcio; 12.00 Uroczysta msza św. w kościele NSPJ, której będzie przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja. Homilię wygłosi ks. bp Rudolf Pierskała Liturgię uświetni Chór BRZEZIE pod dyr. Aleksandry Gamrot; 13.15 przejazd autokarami lub przejście do miejsca lokalizacji tablicy upamiętniającej, przy ulicy Eichendorfa 14; 13.30 Uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniającej bł. ks. Ryszarda Henkesa z udziałem pocztów sztandarowych, chóru, solistów, instrumentalistów oraz wystąpienia gości i gospodarzy uroczystości; 14.00 gorąca herbata i ciepły posiłek w świetlicy Zakładu Karnego. UM Racibórz

Magistrat prosi o wskazanie przejść wymagających doświetlenia

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców Miasto Racibórz planuje realizację zadania polegającego na doświetleniu najbardziej newralgicznych przejść dla pieszych. W tegorocznym budżecie na ten cel zabezpieczono pulę środków w wysokości 100 tys. zł. Miasto chce też sięgnąć po środki zewnętrzne. Przygotowujemy wniosek do rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. - Zależy nam aby na liście przejść wymagających doświetlenia, znalazły się nie tylko te, na które wskazują wyniki badań fotometrycznych czy zalecenia ekspertów od bezpieczeństwa ruchu drogowego. Liczymy także na Państwa wskazania i pomoc w wytypowaniu przejść – które Waszym zdaniem w pierwszej kolejności wymagają doświetlenia. Zadanie może być realizowane tylko na drodze gminnej - piszą urzędnicy. Propozycje należy przesyłać poprzez platformę ESIM. To Interaktywne rozwiązanie portalowe, dzięki któremu korzystając z usługi „zgłoszenia publiczne”, kategorię „oświetlenie” można anonimowo zgłosić proponowane przejście dla pieszych, zaznaczając precyzyjnie na interaktywnej mapie miasta właściwe miejsce i dodatkowo – nie jest to obowiązkowy element zgłoszenia - załączyć zdjęcie (wykonane np. telefonem). Ostateczna lista przejść typowanych do dofinansowania z programu rządowego, zostanie ustalona po konsultacji i zasięgnięciu opinii z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Na zgłoszenia magistrat czeka do 24 lutego. W razie problemów z dokonaniem zgłoszenia (skorzystaniem z ESIM) urząd prosi o kontakt pod nr tel. 32 755-06-82.

śluzie prowadziła ścieżka rowerowa wzdłuż wałów. Radni apelowali, by ją pozostawić lub zastąpić innym obiektem, który umożliwi przemieszczanie się rowerem z lewego brzegu na prawy Odry, w stronę Ulgi i Obory. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zastrzegł jednak, że jest to niemożliwe. Rozbiórka miała nastąpić już w 2016 r. Ostatecznie rozpoczęła się na początku lutego br.

Urzędnicy zapukają do was z decyzją Rozpoczęliśmy doręczać decyzje w sprawie podatku od nieruchomości na 2020 rok - informuje ratusz. Decyzją Prezydenta Miasta Dariusza Polowego przesyłki będą doręczane za pośrednictwem pracowników Urzędu Miasta Racibórz. Pierwsze decyzje trafiły do mieszkańców Raciborza już 14 lutego. Zakończenie kolportacji tych dokumentów zaplanowano na 1 marca 2020 r. zapowiada urząd.

XIX Gwiazdka Serc Wiadomo już, ile zebrano Ponad 30 tys. zł uzbierano podczas XIX Koncertu Charytatywnego Gwiazdka Serc. Pieniądze z biletów-cegiełek trafią do dzieci i młodzieży z powiatu raciborskiego. Po otrzymaniu wniosków, rozdysponowanie środków odbędzie się w pierwszej połowie marca. Raciborska Izba Gospodarcza, która od 19 lat organizuje Gwiazdkę Serc, uzbierała już łącznie ponad pół miliona zł. Pieniądze rokrocznie trafiają do najbardziej potrzebujących osób z Raciborszczyzny. Warto przypomnieć, że Koncert Charytatywny Gwiazdka Serc to nietypowe widowisko, bo w rolę aktorów wcielają się przedstawiciele raciborskiego świata biznesu, kultury, czy polityki prezentując swoje różnorakie talenty m. in. muzyczne, taneczne, aktorskie, czy kabaretowe. Wszyscy robią to w ramach wolontariatu. Za każdym razem dopisuje publiczność, która gromkimi brawami nagradza występujących na scenie. I to właśnie cały dochód ze sprzedaży biletów-cegiełek, jak i dobrowolnych datków w całości przeznaczany jest na cel charytatywny. Szlachetna idea odbywa się zawsze przed świętami Bożego Narodzenia. Sponsorzy XIX Gwiazdki Serc: RAFAKO S.A., Mieszko S.A., Bank Spółdzielczy w Raciborzu, EKO-OKNA S.A., Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Miasto Racibórz, Armex Automatyka sp. z o.o., Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe Agromax Sp. z o.o., Admar Sp. J. Izabela Hampel Piotr Hampel, Nexans Power Accessories Poland sp. z o.o., Izoserwis Cezariusz Magott, Przedsiębiorstwo Majnusz, Spółdzielnia Pracy Krawieckiej ,,JEDNOŚĆ”, Hotel Racibor, Browar Zamkowy, Zakład Budowlano-Metalowy Klaudiusz Głombik, Hurtownia Elektryczna EL-BIS, WMB, Hermon Muzia Spółka Jawna, Staltech, Odlewnia Rafamet, Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne, Katarzyna Kielar – Aviva. Raciborska Izba Gospodarcza

Elżbieta Skrzymowska nowym dyrektorem Arboretum Bramy Morawskiej

UM Racibórz

Śluza Rafako przechodzi do historii

REKLAMA

Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman przystąpiło do rozbiórki śluzy Rafako. Obiekt wybudowano podczas ostatniej wojny (1942), a zmodernizowano po powodzi z 1997 roku. Z chwilą rozpoczęcia budowy zbiornika Racibórz (którego budowa ma się zakończyć w maju tego roku – przyp. red.) został przeznaczony do rozbiórki. Powyżej znajduje się nowy upust do Odry miejskiej. Po

Elżbieta Skrzymowska od 1 kwietnia 2020 r. zasiądzie w fotelu dyrektora Arboretum Bramy Morawskiej. Nowa dyrektor jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku biologia, specjalizacja biologia środowiskowa. Od 2007 roku jest pracownikiem naukowym Arboretum. Dotąd odpowiedzialna była za badania naukowe i dydaktykę przyrodniczą. Realizowała zajęcia dla szkół, prowadziła współpracę z placówkami. Obejmując stanowisko dyrektora planuje wzbogacać ofertę Arboretum, realizować działania, dzięki którym miejsce to stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne i otwarte dla mieszkańców i przyjezdnych, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie walorów przyrodniczych lasu Obora. UM Racibórz


»5

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

FITNESS PROZDROWOTNY

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

w BROOKLYN GYM!

Racibórz » Fitness prozdrowotny na dobre zagościł na salach fitness. Grupa zajęć przy spokojnych i relaksacyjnych dźwiękach muzyki realizuje różnorodne cele treningowe, do których należą: mobilizacja i stabilizacja kręgosłupa, zwiększanie zakresów ruchów, trening i masaż powięziowy, wzmacnianie mięśni dna miednicy, rozwijanie siły mięśni środka (core). Pozytywnie realizują też profilaktykę wad podstawy. BrooklynGym realizuje zajęcia grupowe o takim właśnie charakterze, głównie oferując ćwiczenia z wykorzystaniem oporu własnego ciała lub wykorzystanie różnorodnych przyborów (piłki rehabilitacyjne, platformy, rollery, PRZYJDŹ, taśmy i tubingi itp.). Ćwiczenia przede wszystPRZEKONAJ SIĘ kim kształtują poczucie i zostań z nami świadomości ciała oraz zapobiegają napięciom NA DŁUŻEJ i bólom w ciele, zaistniałym w związku kontuzją lub wszechobecnym stresem. Stretching naturalny i wspo- skutkom siedzącego trybu życia magany, trening powięzi oraz oraz chorobom cywilizacyjnym. wzmacnianie właściwych grup Aktualny grafik obejmumięśniowych przeciwdziałają je zajęcia Stretching&Brzuch REKLAMA

ziowym niwelującym napięcia w ciele. Na zajęciach wykonywane są ćwiczenia aktywizujące mięśnie środka, ale i poszczególne mięśnie brzucha i kręgosłupa. Zajęcia przeplatane są stretchingiem i relaksacją. Zdrowy kręgosłup to zajęcia o charakterze korekcyjnym, hamują rozwój wad postawy. Na zajęciach wykonywane są

nastawione przede wszystkim na wzmacnianiem mięśni core stabilizujących kręgosłup w połączeniu z stretchingiem powię-

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Fundacja na rzecz Szpitala POMOŻE

W WYPEŁNIENIU PIT Zarząd Fundacji informuje, iż podobnie jak w latach ubiegłych, od 13 lutego 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r., w budynku „B” Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, pokój 101 – I piętro, udzielana będzie pomoc przy rozliczaniu podatku dochodowego za 2019 rok, dla osób fizycznych będących darczyńcami Fundacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przyjmowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia podatku oraz wydawanie wypełnionych druków PIT – 37 i PIT – 0 odbywać się będzie w każdy:

WTOREK w godzinach od 10.00 do 16.00, CZWARTEK w godzinach od 8.00 do 14.00.

ćwiczenia kształtujące prawidłowe wzorce ruchowe i kształtujące mięśnie core, zabezpieczające kręgosłup przed urazami, ale i pomagające w sytuacjach nawracającego bólu kręgosłupa.

Na wszystkich zajęciach ćwiczenia odbywają się na matach, najczęściej bez obuwia, co zapewnia zwiększa mobilność stawów i polepsza stabilizację ciała. Jednym wymaganym od klienta sprzętem wygodny strój.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W: • Poniedziałek » 17:00 z Sergiejem Sławeckim • Środa » 17:00 z Magdą Kopel Również zapraszamy na zajęcia „zdrowy kręgosłup” prowadzone przez Magdę Kopel w piątki o godzinie 17:00 REKLAMA

RACIBÓRZ ul. Browarna 9  733 300 301


Aktualności

»6

Strażacy z OSP Racibórz-Brzezie podsumowali rok

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com okoliczności pogodowych, stwierdzono, że nastąpiło niemożliwe do przewidzenia zdarzenie polegające na uszkodzeniu jednego z elementów kotła. W chwili obecnej trwają analizy zespołu składającego się z przedstawicieli wykonawcy oraz zamawiającego w celu ustalenia zakresu prac i czasu niezbędnego do wymiany uszkodzonych elementów - podało Rafako w komunikacie. Nowy blok na węgiel kamienny o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III miał zostać przekazany do eksploatacji do 31 stycznia 2020 r., a następnie do 15 lutego. Rafako poinformowało właśnie, że tego drugiego terminu nie uda się dotrzymać, a nowy nie jest jeszcze znany. Kolejny poślizg ma być spowodowany uszkodzeniem jednego z elementów kotła. Z nieoficjalnych informacji WNP.PL wynika, że prognozowany, kolejny termin oddania inwestycji dla Taurona do użytku to kwiecień 2020 r.

KULTURA Znaki zodiaku jako motyw wystroju synagog Znaki zodiaku jako intrygujący motyw wystroju synagog Baran, byk, panna i... krokodyl? - Muzeum zaprasza 6 marca na godz. 17.00 do budynku przy ul. Gimnazjalnej na wykład Sławomira Pastuszki, doktoranta w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nominowanego do nagrody Polin 2016.

Wyrok Remigiusza Mroza Książką Roku 2019 w Raciborzu

(w), wnp.pl 135 razy interweniowali w zeszłym roku brzescy ochotnicy. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostka należy do najaktywniejszych w powiecie. W 2019 r. sporo się w niej działo. 27 zeszłorocznych interwencji to pożary, 100 to miejscowe zagrożenia, 6 to ćwiczenia, a 2 to alarmy fałszywe. OSP Racibórz-Brzezie ma dziś 49 czynnych członków i dwóch honorowych. W jednostce działa osiem strażaczek. W 2018 r., przypomnijmy, świętowano 140-lecie. Jednostka otrzymała wtedy nowy średni wóz bojowy na podwoziu MAN-a. 15 lutego na zebraniu sprawozdawczym obecni byli m.in. przewodniczący Rady Miasta Leon Fiołka oraz wiceprezydent Michał Fita, kapelan strażaków o. Marceli Dębski, a także Stefan Kaptur, prezes zarządu powiatowego OSP. Padło wiele słów podziękowań. W zeszłym roku czterech strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeziu brało udział w akcji ratowniczej na Zbiorniku w Wilkowicach. W imieniu jednostki dh Daniel Demanet odebrał za to w Urzędzie Miasta gratulacje i upominki od dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Łukasza Lange oraz zastępcy dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Marcina Jarzyńskiego. Gratulował także prezydent. Podczas pamiętnej akcji związanej z awarią warszawskiej oczyszczalni Czajka, druhowie z Brzezia wieźli do stolicy agregaty pompowe. Na podium w zeszłorocznych miejskich zawodach sportowo-pożarniczych były wszystkie drużyny jednostki. Każda z nich zajęła III miejsce. Poczyniono wiele prac porządkowych, remontowych i budowlanych. Piwnice remizy zaadaptowano na magazyn sprzętu. Wykonano remont sali i holu wraz z wymianą drzwi wejściowych. Pieniądze pozyskano z KSRG oraz budżetu obywatelskiego. OSP może się poszczycić pięknie utrzymanym otoczeniem remizy. Jednostka podjęła też szereg działań i inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. opr. waw, fot. Hanna Skora-Kukiełka

BIZNES

Tłumy na otwarciu nowego sklepu w Raciborzu

Setki osób przewinęły się 15 lutego przez sklep ROCKWORLD, który otwarto tego dnia przy ul. Mikołaja 9A, w kompleksie dawnej Sprawności. Rockworld Łukasza Pawlika to działająca w Raciborzu firma skupiona na dostawie asortymentu wędkarskiego, szczególnie dla karpiarzy. To jednocześnie największy internetowy [rockworld.pl] dostawca w Polsce, mający na koncie m.in. E-Gazele Biznesu dziennika Puls Biznesu czy tytuły mistrzowskie w krajowym championacie karpiarzy PCM (złoto 2013, srebro 2017, 2018). Otwarty 15 lutego sklep w Raciborzu to jedna z większych takich placówek w Polsce (firma zaczynała przy Batorego przenosząc się potem na Starowiejską). W naszym kraju środowisko karpiarzy liczy około 30 tysięcy osób. Wielu z nich mieszka na Górnym Śląsku, gdzie jest dużo akwenów. To ogromny rynek zbytu, na którym handlują nie tylko dostawcy z Polski, ale i z zagranicy. Rockworld obsługuje największych światowych producentów. Dla kilku z nich jest najważniejszym polskim kontrahentem. Dla osób, które nie pasjonują się wędkarstwem, ciekawa może być bogata oferta obejmująca sprzęt biwakowy, a także śpiwory, namioty i poduszki.

REKLAMA

Biblioteka Racibórz REKLAMA

opr. waw

Rafako sygnalizuje poważny problem Nowy kocioł uszkodzony na starcie! Kłopoty z flagową inwestycją Rafako w Jaworznie. Raciborska spółka informuje o uszkodzeniu kotła w nowym, wartym 6 mld złotych bloku. - Zgodnie z informacjami pozyskanymi od spółki zależnej, podczas ostatniej fazy testów nastąpił szereg zdarzeń o charakterze obiektywnym mających wpływ na termin przekazania bloku. Zgodnie z przekazanymi informacjami, po odłączeniu bloku, które miało miejsce m.in. z powodu nadzwyczajnych

Czytelnicy w Raciborzu wybrali! Książką Roku 2019 został „Wyrok” Remigiusza Mroza – 10. tom przygód cyklu z główną bohaterką Joanną Chyłką. Na podium znalazły się także „Listy zza grobu” również Mroza oraz „Rana” Wojciecha Chmielarza, który gościł w ubiegłym roku w bibliotece. Plebiscyt został ogłoszony na początku stycznia 2020. W I etapie czytelnicy sami typowali najlepsze ich zdaniem książki wydane w 2019 roku. Biblioteka otrzymała takich propozycji prawie osiemdziesiąt. Udało się wyłonić siedem najpopularniejszych tytułów książek, które w sondażach otrzymały najwięcej głosów: Chmielarz Wojciech ”Rana”; Christel Petitcollin „Jak mniej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych”; Houellebecq Michel „Serotonina”; Link Charlotte „Poszukiwanie”; Mróz Remigiusz „Wyrok”; Mróz Remigiusz „Listy zza grobu”; Rogala Małgorzata „Cicha noc”. W II etapie Plebiscytu na powyższe tytuły zagłosowało 58 osób. Najwięcej uzyskała powieść „Wyrok”. Jednocześnie Organizator Plebiscytu – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu - informuje, że zgodnie z regulaminem, zwycięzcy Plebiscytu zostaną wyłonieni w drodze losowania i o wygranej powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

REKLAMA

REKLAMA


»7

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Komisja Europejska zatwierdziła zwiększenie o 164 MLN ZŁ PULI ŚRODKÓW DLA PROJEKTÓW

dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

słoneczne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Zastosowanie OZE przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną na terenie 4 gmin biorących udział w projekcie. Montaż instalacji OZE pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co przełoży się na lepszą jakość powietrza na terenie Subregionu Zachodniego i Centralnego gdyż projekt ma charakter ponadlokalny. Dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna obiektów.

Łącznie zrealizowane zostaną 1522 instalacje. W konsekwencji, analizowany projekt realizuje kluczowe cele RPO, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza - podniesienie poziomu produkcji energii z OZE, poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki i ograniczenie niskiej emisji. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizuje projekt pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Wartość projektu 21 728 912 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR 10 273 850 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa to 10 273 850 zł. Czer wionka-Leszczyny realizuje projekt pt. „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-Leszczynach”. Wartość projektu 23 016 107 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR 10 920 197 zł. Wysokość dofinansowania z budżetu państwa 10 920 197 zł. Przypomnijmy, że działania zmierzające do wykorzystania w tym konkursie wkładu krajowego zostały podjęte przez za-

rząd województwa już na etapie wyboru projektów w ubiegłym roku, kiedy to na konkurs wpłynęło 125 projektów, których wnioskowane dofinansowanie 10-krotnie przekroczyło dostępną alokację. Taki wzrost zainteresowania społecznego inwestycjami w OZE był niewątpliwie wynikiem szeroko prowadzonych kampanii społecznych na rzecz czystego powietrza i likwidacji niskiej emisji, realizowanych przez rząd jak i samorządy. Marszałek województwa wystąpił wówczas do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zgodę na zwiększenie wkładu krajowego i utworzenie montażu finansowego. Po uzyskaniu stosownej zgody ministerstw, zarząd podniósł poziom oferowanego wsparcia do 163 mln zł, co pozwoliło na wybór większej liczby projektów niż było to możliwe przy pierwotnej alokacji. W wyniku kolejnych starań zarządu województwa, kwota w konkursie została podniesiona do ponad 335 mln zł i pozwoliła łącznie na dofinansowanie 14 projektów związanych z inwestycjami w OZE, które zostały złożone w konkursie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju oraz reprezentanci wykonawcy i specjaliści Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest głównym beneficjentem projektu. Była to okazja do wypracowaRegion » – Stworzymy prototyp internetowego narzędzia, które będzie eksperckim źródłem wiedzy dla nia zasad, trybu i dokładnego zakresu współpracy. osób planujących remont domu pod kątem oszczędności na ogrzewaniu i energii, czyli dla potencjalW ramach przedsięwzięcia, nych beneficjentów programu „Czyste Powietrze” – zapowiada Prezes NFOŚiGW Piotr Woźny. – Przyrealizowanego na potrzeby datność platformy certyfikowanych ekspertów efektywności energetycznej pilotażowo sprawdzimy NFOŚiGW, przewidziano m.in. przygotowanie analizy obecnej w jednym z regionów Polski. sytuacji w Polsce pod kątem potrzeb i możliwości stworzenia Realizacja nowego projek- tycznej, ale przede wszystkim li przedstawiciele Komisji Eu- platformy ekspertów efektywtu – którego celem jest okre- merytorycznej – rozpoczęła się ropejskiej, Służby ds. Wspie- ności energetycznej. To bęślenie, jak ma wyglądać platfor- 22 stycznia 2020 r. W spotkaniu rania Reform Strukturalnych dzie podstawa do rekomendama nie tylko od strony informa- inauguracyjnym uczestniczy- (DG REFORM), Ministerstwa cji i stworzenia internetowego

narzędzia, które najpierw będzie testowane w jednym regionie Polski. Ponadto zostaną szczegółowo określone: rola ekspertów, wymogi dotyczące umieszczenia ich liście, weryfikacja i podnoszenie przez nich kwalifikacji. Platforma ekspertów efektywności energetycznej będzie się składać z internetowego rejestru certyfikowanych ekspertów efektywności energetycznej, którym zostaną przydzielone kategorie na podstawie ich wiedzy specjalistycznej czy lokalizacji. Umożliwi to właścicielom nieruchomości i potencjalnym beneficjentom programu „Czyste Powietrze” łatwe zna-

lezienie i skontaktowanie się z jednym z zarejestrowanych fachowców. Platforma dostarczy również informacji o możliwościach dofinansowania eko-remontów. Zakończenie testowego projektu, nad którym rozpoczęły się prace, zaplanowano na ostatni kwartał 2021 r. Wtedy poznamy wnioski z pilotażu i rekomendacje dotyczące wdrożenia ogólnopolskiej platformy ekspertów efektywności energetycznej. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej, z Programu Wspierania Reform Strukturalnych.

Region » W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) Zarząd Województwa uzgodnił z Komisją Europejską zwiększenie alokacji przeznaczonej w Programie na dofinansowanie inwestycji w OZE. - Pozyskaliśmy kolejne znaczne środki dla województwa śląskiego. Wspólnie z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą wynegocjowaliśmy z Komisja Europejską dodatkowe ponad 160 mln zł n budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. To potwierdza, że konsekwentnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza w regionie. Na te środki czekają samorządy - skomentował marszałek Jakub Chełstowski. Dzięki takiej decyzji możliwy był wybór kolejnych 10 projektów obejmujących z listy rezerwowej w konkursie 4.1.3 Odnawialne źródła energii. Nowo wybrane projekty – realizowane na terenie 24 gmin - uzyskają wsparcie w wysokości 164 mln zł z EFRR oraz 8,3 mln zł z budżetu państwa. Dotacje otrzymają: Tychy, Bielsko-Biała, Tarnowskie-Góry, Czechowice-Dziedzice, Ogrodzieniec,

Rydułtowy, Buczkowice, Ożarowice, Koziegłowy, Kornowac.

W naszym regionie będą realizowane następujące projekty:

Rydułtowy realizować będą zadanie pn. „Instalacje OZE na terenie miasta Rydułtowy”. Wartość projektu 6 899 700,60 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR 6 553 839,18 zł. W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Rydułtowy, tj. instalacje fotowoltaiczne (166 szt.), kolektory słoneczne (29 szt.), pompy ciepła do c.w.u. (21 szt.) oraz kotły na biomasę (125 szt.). Zastosowanie 341 szt. odnawialnych źródeł energii przełoży się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektów w energię elektryczną oraz cieplną. Montaż instalacji OZE pozwo-

W roku 2019 i 2020 Wójt Gminy Grzegorz Niestrój kilkakrotnie odbył spotkania dotyczące dofinansowania w konkursie z poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii z senator Ewą Gawędą oraz wicemarszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Kałużą.

li na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji co przełoży się na lepszą jakość powietrza, dodatkowo zwiększeniu ulegnie efektywność energetyczna, a także bezpieczeństwo energetyczne obiektów. Gmina Kornowac realizować będzie zadanie pt. „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”. Wartość projektu wynosi 21 780 624,15 zł. Wysokość dofinansowania z EFRR to 16 786 080,49 zł. „W ramach projektu planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii tj. instalacje fotowoltaiczne, kolektory

Ruszyły prace nad platformą

ekspertów efektywności energetycznej

nfosigw.gov.pl


Ogłoszenia

»8

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

SPORT Trzy medalowe kolory raciborzan w Toruniu. Brawo Patryk Grzegorzewicz!

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE REKLAMA

Fines Operator Bankowy

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 wy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

KOMPUTERY Usługi Serwis/Naprawa Komputerów- Ekspresowe realizacje Mobilny Serwis Komputerowy z dojazdem do klienta - 10 lat rynku IT. Zaufaj doświadczeniu i postaw na skuteczne rozwiązania. Profesjonalne podejście, diagnostyka i szybka naprawa. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczeniu. Tel. kom.: 731 510 433.

MOTORYZACJA Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częścioREKLAMA

REKLAMA

Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel.: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom Racibórz skup, kasacja 24h.tel.: 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone,powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel.: 501-525-515. Tel. kom.: 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autozlomwodzislaw.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587, 602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Inne Nieruchomości - Posiadam do wynajęcia- M-3 Nieruchomości - Posiadam do wynajęcia- M-3, (ok. 85 m kw: Kuch., Laz., Piw., Ogr., Gar.) Tel. 0049177-29-51-282, 47-480 Pietrowice Wlk, ul. M. Konopnickiej 16. Tel. kom.: 01772951282.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie wynajmę Mieszkanie dwupokojowe! Wynajmę mieszkanie dwupokojowe, nieumeblowane, 54m2, balkon, cena: 1350 (odstepne+czynsz) media we własnym zakresie. Tel. kom.: 534971128. e-mail: wiktoria.osiecka@onet.eu.

zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

Patryk Grzegorzewicz złoto na 400 m, Patrycja Rębisz srebro na 2000 m i Justyna Kuźmińska brąz na 300 m - lekkoatleci z Raciborza wracają z Torunia z juniorskiego championatu U18 i U20 z trzema medalami oraz 12. miejscem w klasyfikacji medalowej. Bieg na 400 metrów mężczyzn: najlepszy na dystansie dwóch okrążeń w kategorii juniorów został Patryk Grzegorzewicz. Raciborzanin uzyskał w Arenie Toruń czas 48.09. To jego życiówka. Drugie miejsce zajął, podobnie jak przed rokiem, Jakub Pająk – 48.39. Po ataku na przedostatniej prostej na trzecią pozycję wbiegł Jakub Kozacki – 48.66.  Bieg na 2000 metrów kobiet: rekord życiowy czasem 6:37.36 ustanowiła Rozalia Malina. Druga była Patrycja Rębisz z ZSE (6:42.06), trzecia Monika Kuźniar (6:44.33). Bieg na 300 metrów kobiet: formą w Toruniu imponowała Kornelia Lesiewicz. Gorzowianka już w sobotnich eliminacjach poprawiła rekord Polski. W finale zdeklasowała rywalki ustalając najlepszy w historii wynik w kategoriach U18 i U20 na dystansie 300 metrów na poziomie 38.00. - Nie spodziewałam się, że uzyskam taki wynik, biegłam po medal. To fantastyczne uczucie poprawić swój rekord – cieszyła się po biegu zawodniczka, która jednocześnie została liderką europejskich tabel. Druga na mecie była Aleksandra Lis (40.18), a trzecia Justyna Kuźmińska z Raciborza (40.61). Nasza zawodniczka ustanowiła rekord życiowy. Do dobrych wyników trzeba też zaliczyć czwarte miejsce Mateusza Jani w skoku wzwyż. Mistrzostwa Polski U18 i U20 zakończyły się właśnie w Arenie Toruń. Reprezentantów wystawiło 77 klubów. Śląsk zdobył 20 krążków (7 złotych, 9 srebrnych, 4 brązowe), zajmując 1. miejsce w klasyfikacji medalowej. MKS-SMS Victoria Racibórz zajęła 12. miejsce wśród klubów. opr. waw, fot. ZSOMS

Odra SUP CUP w Raciborzu z patronatem prezesa PZK

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, na rzecz Gminy Rudnik. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597355. OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

558/552, 559/552, 560/552, 561/552, 562/552 wszystkie k.m.8 obręb Racibórz – ul. Koszalińska 5107/25 k.m.4 obręb Racibórz – Plac Wolności

przetargowy

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Drzymały 26/8, ul. Drzymały 26/9, ul. Różana 3/2, ul. Różana 3/3,

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

Prezes Polskiego Związku Kajakowego, a zarazem członek Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tadeusz Wróblewski oraz prezydent Raciborza objęli patronat honorowy nad regatami Odra SuP Cup Racibórz. Patronat obejmuje również cykl zawodów i warsztatów, które odbędą się w kwietniu dla uczniów szkół średnich oraz podstawowych. A nagrodą główną będzie wyjazd na regaty Vogalonga do Wenecji, 31 mają 2020 r. Raciborskie Towarzystwo Wioślarskie oraz Polski Związek Kajakowy przeprowadzą również warsztaty piątek, 8 maja, na bulwarach. Będą to zajęcia z techniki wiosłowania i bezpiecznego pływania na deskach SuP. Będzie można zdobyć duża wiedzę od trenerów instruktorów Polskiego Związku Kajakowego. - Zapraszamy na warsztaty oraz regaty każdego, kto chce spróbować swoich sił, również amatorów. Jeżeli nie masz swojej deski, będzie można taką wypożyczyć na czas starów (obowiązuje rezerwacja - liczba desek ograniczona). Będzie się można sprawdzić na dwóch dystansach - 200 m oraz 11 km, w różnych kategoriach wiekowych. Przewidziano także wyścig dla osób niepełnosprawnych na dystansie 200 m.


»9

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁAT ROCZNYCH Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI W 2020 ROKU - CELE MIESZKANIOWE Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 139) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r. • Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. • Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r. • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Racibórz zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie przypadającej do spłaty ( opłata jednorazowa) – na wniosek. • Gmina Racibórz udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom uprawnionym w art. 9a powołanej ustawy – na wniosek. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. UWAGA! Obowiązek zapłaty należności we wskazanych terminach, dotyczy: • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy na podstawie art. 4 wskazanej ustawy, otrzymali z Gminy Racibórz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie praw wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie jej wnoszenia, • właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy nie otrzymali jeszcze ww. zaświadczenia – BEZ WEZWANIA, W USTALONEJ WYSOKOŚCI RÓWNEJ OPŁACIE Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ZA ROK 2018

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2020 ROKU - NIEPODLEGAJĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIU PRAW W DNIU 1 STYCZNIA 2019 ROKU Na podstawie art.71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65) obowiązują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na cele określone w art. 72 ust.3 powołanej ustawy, należne Gminie Racibórz – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2020 roku. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2019*/ za rok 2020*” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2020” w placówkach Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji, bądź w kasie Urzędu Miasta Racibórz, przy ulicy Króla Stefana Batorego nr 6, *odpowiednio za dany rok OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie Opis nieruchomości: Lp.

Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

Cena wywoławcza

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

993/7

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 ul. Polna

0.0850

R II

45.510,00 (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.000,00

Komisariat policji w Kuźni Raciborskiej

Z NUMEREM 1

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Wadium: Wadium winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 13 marca 2020 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 419 40 50 wew. 142 REKLAMA

Liczne ostatnio doniesienia o sukcesach kuźniańskich policjantów nie są przypadkiem. Miejscowy komisariat to numer 1 w śląskim garnizonie. 12 lute-

go w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie burmistrza Pawła Machy i zastępcy Sylwii Brzezickiej-Tesarczyk z Komendantem PowiatoREKLAMA

wym Policji w Raciborzu Łukaszem Krebsem, jego zastępcą Krzysztofem Żołądkiem oraz Komendantem Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej Markiem Ryszką i jego zastępcą Jackiem Musiolikiem. Podczas spotkania władze gminy złożyły gratulacje oraz wręczyły pamiątkową tabliczkę dla Komisariatu w Kuźni Raciborskiej. Komisariat zdobył I miejsca w Garnizonie Śląskim Policji, wśród 95 komisariatów w wykrywalności ogólnej przestępstw - informuje kuźniański Urząd Miasta. UM Kuźnia Raciborska


Rozrywka

» 10

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

21 LUTEGO GODZ. 18.00, RCK DK UL. LONDZINA 38 COHEN, DYLAN, GINSBERG. IT’S AMERICA, A TO RACIBÓRZ WŁAŚNIE Jan Kondrak i Jerzy Dębina we wspólnym koncertcie COHEN, DYLAN, GINSBERG. It’s America, a to Racibórz właśnie. „Na przełomie 80/90 lat graliśmy poezję Stachury. W Raciborzu jednego dnia dla tysiąca osób. Po trzydziestu latach znów razem na scenie. Tym razem polscy bardowie amerykańskim w hołdzie…” Bilety w cenie 10 zł. Honorowane raciborskie karty Senior 60+ oraz Rodzina+

www.rck.com.pl

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

24 LUTEGO GODZ. 17.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONFERENCJA ,,SZCZĘŚCIE W ŻYCIU, A MAŁŻEŃSTWO I RODZINA’’

1 MARCA, ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ (KOMPLEKS LEŚNY – „OBORA”) TROPEM WILCZYM - BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Jak żyć w małżeństwie i nie zwariować? Na to pytanie oraz wiele innych odpowie dr inż. Jacek Pulikowski. Konferencja skierowana jest zarówno do narzeczonych jak i małżonków, którzy chcą zgłębiać swoją wiedzę na temat życia w związku i zrozumienia siebie, a także roli, jaką w małżeństwie odgrywa Bóg. To spotkanie zarówno dla tych którzy są szczęśliwi, a także dla tych którzy tegoż właśnie szczęścia poszukują. Dr inż. Jacek Pulikowski to przede wszystkim szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci. Od wielu lat jest zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej. Jest współzałożycielem i wieloletnim Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej. Przez dwie kadencje był świeckim audytorem Rady do spraw Rodziny Episkopatu Polski. To także autor poczytnych książek i artykułów w licznych czasopismach katolickich, oraz uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na tematy rodzinne. Wszystkie Jego książki wielokrotnie wznawiano w wielotysięcznych nakładach, a niektóre przetłumaczono na języki obce. Zawodowo dr inż. Jacek Pulikowski jest nauczycielem akademickim na uczelni technicznej – Politechnice Poznańskiej. Ponadto prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w sekretariatach Eko-Okna S.A., kasach RCK

Zapraszamy na VIII edycję największego biegu pamięci w Polsce. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” odbędzie się tradycyjnie 1 marca, tuż przed Biegiem Twardziela w Arboretum Bramy Morawskiej. Start biegu: godz. 10.00 Limit zawodników: 190 osób Regulamin znajduje się na stronie: www.rck.com.pl Zapisy: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=5418

6 MARCA GODZ. 18.00, KAWIARNIA PYCHOTKA W RCK RDK UL. CHOPINA 21 RACIBORSCY ARTYŚCI DLA SCHRONISKA - PYCHOTKA MA ROCZEK! To już prawie rok, jak w marcu ubiegłego roku otwieraliśmy uroczyście kawiarnię Pychotka, działającą w Raciborskim Centrum Kultury. Z tej okazji zapraszamy na koncert jubileuszowy, podczas którego raciborscy artyści zagrają dla schroniska. Ponieważ 6 marca zwiastuje nam już celebrację Dnia Kobiet, to repertuar będzie jak najbardziej kobiecy. WYSTĄPIĄ: Wokaliści: Zuzanna Wieczosek, Julia Mielczarek, Joanna Skowyra, Paulina Świerczek, Natalia Jezusek, Rafał Jarząbek, Dawid Gawenda. Zespół: Marta Linek – skrzypce, Wiktoria Linek – skrzypce, Paulina Świerczek – altówka, Marek Kuder – piano, Marysia Stugiewicz – altówka, Tymek Pawłowski – gitara, Krzysztof Koziarski – gitara i wokal. Tomasz Behra – piano, aranżacje. Wstępem na koncert będzie przyniesiona karma dla psa lub kota ewentualnie żwirek ;) (najlepiej firmy Royal lub Bosch).

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna

REKLAMA

GOŁĄBKI DIETETYCZNE BEZ ZAWIJANIA

z kapustą pekińską i płatkami owsianymi • • • • • • •

800 g mięsa mielonego z piersi indyka (lub kurczaka) 1 szklanka górskich płatków owsianych (szklanka = 250 ml) 1 średnia cebula 3 posiekane ząbki czosnku 1 średnia kapusta pekińska 1 łyżeczka soli 0,5 łyżeczki czarnego pieprzu mielonego

Kapustę pekińską poszatkować i wymieszać z solą, odstawić na 20 minut aż zmięknie. Następnie dodać mięso, płatki owsiane, sól, pieprz i pokrojoną w kostkę cebulę. Wszystko ponownie wyrobić i odstawić na 30 minut. Zwilżonymi dłońmi formować owalne gołąbki. Gołąbki ułożyć obok siebie w wysokim naczyniu i zalać sosem pomidorowym. Całość włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 40 minut bez przykrycia (grzanie górne i dolne)

www.smakiweroniki.pl

Sos pomidorowy: • 3 szklanki passaty pomidorowej • 1 szklanka wody • 1 płaska łyżeczka cukru • 1 płaska łyżeczka soli • 1 łyżeczka ziół prowansalskich Wszystko wymieszać.


» 11

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.90 zł

23.90 zł

Niebo na uwięzi | Christine Leunens

PTTK Racibórz

zaprasza na czwartą WYPRAWĘ GÓRSKĄ Racibórz » Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Raciborzu zaprasza na czwartą wyprawę górską po szczytach zaliczanych do Korony Gór Polskich. Celem wyprawy będzie Turbacz, najwyższy szczyt Gorców, znajdujący się w centralnym punkcie pasma i tworzący potężny rozróg. Wyprawa odbędzie się 28 marca 2020 roku.

REKLAMA

Proponowana trasa Nowy Targ - Oleksówki (szlak zielony) - Schronisko PTTK na Turbaczu - (szlak czerwony GSB) – Turbacz - Schronisko PTTK na Starych Wierchach (szlak zielony) - Bukowina Obidowska - Nowy Targ - Kowaniec. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych trasa ulegnie skróceniu. Długość trasy: ok. 22 km, suma podejść ok. 980 metrów. Wymagana jest dobra kondycja marszowa. Zbiórka uczestników na dworcu PKS w Raciborzu o godzinie 5.30, wyjazd o godzinie 6.00, planowany powrót w godzinach wieczornych. Koszt wycieczki: członko-

wie PTTK Racibórz, młodzież do 18 roku życia i studenci: 55 zł; osoby niezrzeszone: 65 zł - dla 50 osób, w przypadku innej ilości osób opłata ulegnie zmianie. Cena zawiera: przejazd autokarem, informację krajoznawczo-turystyczną. Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są w biurze PTTK w godzinach 10:00 – 16:00 do 10.03.2020 r. oraz na konto PTTK 33 1750 0012 0000 0000 3444 8477 w tytule wpisać należy: TURBACZ 28.03.2020 r. lub do wyczerpania miejsc. Biuro PTTK Oddział Racibórz, ul. Chopina 16, 47 – 400 Racibórz; tel. (032) 415 30 93.


Aktualności

» 12

Piątek, 21 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rzecznik konsumentów ostrzega

REKLAMA

UWAGA NA WEKSLE INWESTYCYJNE! Racibórz » Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, który jako mechanizm jest ryzykowny dla konsumentów - ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed ryzykiem jakie wiąże się z inwestycjami w tzw. oprocentowane weksle inwestycyjne. Z informacji posiadanych przez UOKiK wynika, że konsument przekazuje pieniądze wystawcy weksli. Wystawca z tych pieniędzy udziela pożyczek przedsiębiorcom, których zabezpieczeniem są posiadane przez nich nieruchomości. Zdaniem UOKiK, może to być nowy sposób na pozyskanie kapitału od konsumentów i próba ominięcia przepisów o emisji obligacji korporacyjnych. Od listopada 2018 r. papiery wartościowe muszą być rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Obowiązek ten nie dotyczy weksli. Urząd przygląda się wekslom inwestycyjnym i jeżeli będą podstawy, to możliwe jest wszczęcie postępowań wyjaśniających. – Po kłopotach z obligacjami korporacyjnymi, uregulowaniu ich oferowania oraz obrotu przepisami prawnymi przedsiębiorcy wykreowali alternatywny sposób pozyskiwania kapitału. Każda inwestycja jest obarczona ryzykiem – dla Urzędu istotne jest, aby konsumenci dysponowali rzetelną informa-

cją o jego poziomie, pozwalającą na podjęcie właściwej decyzji. Apeluję, aby konsumenci ostrożnie podchodzili do ofert inwestycji w weksle. Weksel nie podlega bowiem m.in. ustawie o ofercie publicznej czy ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Oznacza to, że pieniądze – często stanowiące efekt wieloletnich wyrzeczeń, ciężkiej pracy i oszczędzania nie są odpowiednio chronione – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. - Oferowanie tego typu produktów wysokiego ryzyka oraz transferowanie środków do innych podmiotów budzi nasze poważne wątpliwości, dlatego w trosce o konsumentów ostrzegam przed lokowaniem środków w tzw. weksle inwestycyjne – dodaje prezes urzędu.

Weksel inwestycyjny zagrożenia

W przepisach nie istnieje pojęcie „weksla inwestycyjnego”. Zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie kolejnego produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału. W prawie wekslowym znajdziemy zaś pojęcie „weksla”. Osoba lub firma, która podpisuje się na wekslu, musi oddać pożyczoną

sumę pieniędzy wraz z odsetkami, jeśli oprocentowanie zostanie zastrzeżone w treści weksla. Celem zwykłego „weksla” jest dodatkowe zabezpieczenie długu. Wątpliwości dotyczące „weksli inwestycyjnych” budzi udzielanie przez emitentów pożyczek z pieniędzy pozyskanych z emisji weksla. Do weksli nie stosuje się przepisów i wymagań dotyczących publicznej emisji papierów wartościowych, np. emitent nie musi przedstawiać dokumentu ofertowego, nie musi opisywać warunków emisji weksli. Może to oznaczać, że konsument nie będzie miał rzetelnych informacji o wartości zabezpieczenia takiego weksla, jego wystawcy, ryzyku, jak również o przedsięwzięciu na którego realizację powierza on swoje środki wystawcy weksla. W przypadku upadłości emitenta weksli konsumenci mogą nie odzyskać swoich pieniędzy. Takie inwestycje nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ryzykowna inwestycja. Oferty błędnie informują o gwarantowanej stopie zwrotu i bezpieczeństwie weksli – tymczasem każda inwestycja jest obarczona ryzykiem.

Szpital w Raciborzu ma nową kadrową Mieszkanka Pszowa kieruje od kilku dni działem kadr raciborskiej lecznicy. To doświadczony menedżer w obszarze prawa pracy i zarządzania personelem. Nowy kierownikiem działu kadr została Alicja Lazar (‚71). Jak sama przyznaje, pierwszy raz będzie zarządzać tak dużym personelem. Szpital w Raciborzu zatrudnia około 600 osób. Poprzedniemu kierownikowi dyrekcja nie przedłużyła rocznej umowy. Jego odejście odbyło się w ramach skandalu. Jak podkreśla nowa szefowa działu kadr, spowodowało to pewne utrudnienia. - Nie było normalnego przekazania obowiązków i spraw - podkreśla. Alicja Lazar zajmuje się kadrami od 1994 roku. Była prezesem jednej ze spółek działających w sektorze okołowęglowym. Jest członkiem rady nadzorczej wodzisławskiej izby gospodarczej. Ukończyła pe-

dagogikę pracy z doradztwem zawodowym na Uniwersytecie Opolskim, a także liczne studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, m.in. z zakresu prawa pracy, bezpie-

REKLAMA

czeństwa informacji czy zarządzania zasobami ludzkimi i kadrami. Była jedną z sześciu osób, które ubiegały się o to stanowisko.

Policjant wybawił z opresji

PRZERAŻONĄ KOBIETĘ Pomoc dla konsumentów:

ƒ Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka ƒ E-mail: porady@dlakonsumentow.pl ƒ Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie ƒ Regionalne Ośrodki Konsumenckie: 22 299 60 90 – Dlakonsumenta.pl ƒ Urząd Komunikacji Elektronicznej – Centrum Informacji Konsumenckiej – 22 330 4000 REKLAMA

Do zdarzenia doszło 4 lutego podczas pożaru w portierni byłych zakładów spirytusowych przy ul. Nowomiejskiej. - Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu insp. Łukasza Krebsa wpłynęło podziękowanie od małżeństwa z powiatu raciborskiego dla raciborskiego stróża prawa. Wyrazy uznania i podziękowania dla mundurowego zostały skierowane, za profesjonalne i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Raciborscy policjanci 4 lu-

tego 2020 roku około godz. 12.00 zostali skierowani na interwencję przy ulicy Nowomiejskiej w Raciborzu, celem zabezpieczenia miejsca pożaru budynku byłego zakładu. Na miejscu zastali mieszkankę powiatu raciborskiego, której pojazd stał zaparkowany bezpośrednio w pobliżu płonącego budynku. Na prośbę przerażonej kobiety jeden z mundurowych bez wahania wziął kluczyki i przestawił forda mondeo w bezpieczne miejsce - informuje KPP.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 7-2020-[571]  

Nasz Racibórz 7-2020-[571]  

Advertisement