__MAIN_TEXT__

Page 1

WYDANIE SPECJALNE

Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 5 czerwca 2020 r. ı Rok XIII nr 21 (585) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

fot. K. Kubik

REKLAMA

Dzień pełen radości Święcenia i prymicje ks. Marcina Jaśkowskiego na Ostrogu W tym roku wyjątkowo, z powodu epidemii koronawirusa, święcenia nie odbywają się w Opolu (zwykle były w katedrze, rok temu w kościele seminaryjnym), ale w macierzystych parafiach. - W Ewangelii słyszeliśmy, jak Pan Jezus przed swoim wniebowstąpieniem na Górze Oliwnej zapewnia uczniów: „Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Tę swoją obietnicę spełnia w świecie nade wszystko przez posługę kapłanów, którzy w Jego imieniu głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu i uświęcają lud Boży, udzielając świętych sakramentów. Dlatego doroczne święcenia kapłańskie stanowią wyjątkowo ważne wydarzenie dla całej naszej wspólnoty diecezjalnej. Przeżywany obecnie czas pandemii uświadamia nam, jak bardzo kruche są nasze ludzkie zabezpieczenia, jak ograniczone nasze możliwości i jak bardzo potrzebujemy trwalszego oparcia, fundamentu, aby pokonać wszelkie lęki i obawy o przyszłość. Pokoju serca, umocnienia i otuchy nie są nam w stanie zagwarantować ludzkie projekty i środ-

ki zaradcze. Jest jednak Chrystus zmartwychwstały, który „trzeciego dnia” okazał swą moc, powstał z martwych i żyje, kocha nas i pragnie naszego szczęścia! Jest źródłem niezawodnej nadziei dla każdego z nas. Przejmująco mówił o tym Papież Franciszek w swoim Orędziu Wielkanocnym przed błogosławieństwem „urbi et orbi: „Tej [wielkanocnej] nocy zdobywamy podstawowe prawo, które nie zostanie nam zabrane: prawo do nadziei. Jest to nadzieja nowa, żywa, pochodząca od Boga. Nie jest to zwykły optymizm, nie jest to poklepywanie po plecach ani też okolicznościowe dodanie otuchy. To dar z nieba, którego nie mogliśmy zapewnić sobie sami. […] Nadzieja Jezusa jest inna. Wnosi do naszych serc pewność, że Bóg potrafi wszystko obrócić ku dobru, bo nawet z grobu wydobywa życie” napisał w odezwie w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi biskup Andrzej Czaja. Ordynariusz przyjechał na święcenia na Ostróg. - Z pewnością duży wpływ miała moja rodzina oraz księża, których spotkałem w swoim ży-

fot. K. Kubik

Racibórz » W sobotę, 30 maja, w kościele na Ostrogu odbyły się święcenia pochodzącego z tej parafii ks. Marcina Jaśkowskiego. Dzień później w południe nowy kapłan odprawił tu Mszę św.

ciu, a także comiesięczne czuwania modlitewne organizowane niegdyś w klasztorze Annuntiata w Raciborzu – wyjaśnia Gościowi Niedzielnemu raciborzanin, dk. Marcin Jaśkowski. Dom rodzinny znajduje się na Bosackiej. Jest synem Edyty i Janusza, ma siostrę Izabelę i braci: Ireneusza, Krzysztofa i Janusza. Ukończył raciborski Ekonomik. Napisał pracę magisterską pt. „Tomasa Halika teologia wiary i ateizmu” pod kierunkiem ks. dra hab. Dariusza Klejnowskiego-Różyckie-

go, prof. UO. Interesuje się teologią moralną, dogmatyczną i homiletyką. Ceni sobie spotkania z drugim człowiekiem, inspirujące rozmowy oraz podróże. Święcenia kapłańskie przyjęło siedmiu prezbiterium diecezji opolskiej, w tym ksiądz Kamil Wocka z parafii św. Józefa Robotnika w Opolu – Wrzoskach. Duchowny trafi do pracy w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. (waw)


Aktualności

»2

Piątek, 5 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SMOG JEDNAK GROŹNY Epidemia wywołała całą lawinę opinii i domysłów, gęsto i często oznajmianych zarówno przez lekarzy specjalistów jak i badaczy entuzjastów, odkrywających swoje zainteresowanie wirusologią. Opinie lekarzy powinny być przyjmowane za miarodajne, pod warunkiem oczywiście, że są zbieżne. Jak się jednak okazuje, o zbieżność trudno, co jaskrawo widać w przypadku Szwecji, gdzie nie wprowadzono tak drastycznych obostrzeń jak w innych krajach. - Gdybyśmy stanęli wobec COVID-19, wiedząc o chorobie to, co dzisiaj, nasza strategia byłaby w pół drogi między tym, co uczyniła Szwecja, a co reszta świata - oświadczył główny epidemiolog tego kraju, co oznacza wprost, że obostrzeń było za mało. W kraju toczy się interesująca z punktu widzenia Raciborza dyskusja, czy był sens wprowadzania szpitali jednoimiennych. Swojej decyzji broni minister zdrowia Michał Szumowski, ale miażdży ją dr n. med. Adam Dyrda – ordynator Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala MEGREZ (obecnie jednoimiennego) w Tychach, przewodniczący Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach. - Deklarację Ministerstwa Zdrowia dot. likwidacji szpitali jednoimiennych należy traktować jako ciche przyznanie, że wprowadzony przez nie model walki z epidemią okazał się całkowicie nietrafiony. Na specjalistycznych oddziałach w szpitalach jednoimiennych, nawet w województwach o największych wzrostach zakażeń, od początku epidemii sytuacja jest taka sama: pojawiają się nieliczne hospitalizacje specjalistyczne. Oddziały, które do tej pory w każdym miesiącu realizowały kilkaset zabiegów, obecnie realizują ich kilka. Niebawem zaś nie będą realizowały żadnych, bo nie będzie miał kto tam pracować. Tymczasem, pomimo ogólnikowych deklaracji Ministerstwo dotąd nie przekazało żadnych konkretnych informacji co do przyszłości tych jednostek. Pojawiające się sprzeczne informacje o „odkształceniu” tych jednostek i powrocie do sposobu pracy sprzed epidemii tylko dolewają oliwy do ognia. Pod znakiem zapytania stoi także to, czy oddziały specjalistyczne w jednostkach jednoimiennych będą mogły w ogóle powrócić

JEST NAJNOWSZY

odczyt bezrobocia w powiecie raciborskim

Racibórz » Według danych szacunkowych z końcem maja zarejestrowanych było 1 881 osób bezrobotnych, w tym 1 115 kobiet - informuje raciborski Powiatowy Urząd Pracy.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

do normalnej pracy, skoro już teraz doświadczają poważnych braków kadrowych - oświadczył w wywiadzie dla dziennika Rzeczpospolita. Ministrowi trzeba jednak przyznać rację, kiedy mówi, że podejmował decyzję widząc pełne szpitale w Lombardii, choć można też pytać, dlaczego nadal utrudnia dostęp do lecznic setkom tysięcy pacjentów, w tym w naszym powiecie. Decyzje bywają trudne, ale zawsze podejmuje się je ze świadomością odpowiedzialności. Pozostańmy przy lekarzach. - To paradoks, ale wynika on z tego, że poprawa jakości powietrza w wyniku izolacji społecznej przełożyła się na zmniejszenie śmiertelności z powodu innych chorób, w tym głównie chorób układu krążenia i układu oddechowego – uważa w materiale Polskiej Agencji Prasowej dr hab. Tadeusz Zielonka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Koalicji Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza. Specjalista powołał się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika - tu uwaga! - że w kwietniu 2020 r. było w naszym kraju 30,5 tys. zgonów, podczas gdy w tym samym miesiącu 2019 r. – 33,6 tys., a w 2018 – 34,6 tys. Różnica sięga zatem 3-4 tys. przypadków śmiertelnych, tymczasem jak dotąd z powodu COVID-19 zmarło w u nas nieco ponad 1 tys. pacjentów (w ciągu ponad dwóch miesięcy). Przytaczam powyższe nie po to, by zabierać głos w dyskusji, czy koronawirus jest groźny, czy nie, ale by pokazać, że człowiek - i to niezależnie od poziomu wiedzy - ma nadmierną skłonność do formułowania skrajnie odmiennych opinii zanim jeszcze ustali fakty, a te, jak widać po danych nt. śmiertelności, bywają zaskoczeniem.

Szpital uruchamia punkt pobrań materiału biologicznego Racibórz » Od 4 czerwca został uruchomiony drugi punkt pobrań materiału biologicznego szpitalnego Laboratorium Analitycznego. Punkt zlokalizowany jest obok uruchomionych Poradni Przyszpitalnych na Gamowskiej 3.

Materiał do badań przyjmowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 11:00. Tel. kontaktowy 32 755 Osoby w szczególnej sytu- ska 209/142; Nędza 101/60; Pie- 51 90 czynny wyłącznie w goacji na rynku pracy: do 25 roku trowice Wielkie 77/51; Rudnik dzinach pracy Punktu Pobrań. życia – 234 osoby; długotrwa- 89/52. W omawianym okresie Równocześnie informuję, że plale bezrobotne – 851 osób; po- zgłoszono i pozyskano 246 wol- cówka zlokalizowana przy ulicy wyżej 50 roku życia – 488 osób nych miejsc pracy i miejsc akty- Sienkiewicza 3 jest nadal czynoraz niepełnosprawne – 157 wizacji zawodowej. Najczęściej na i urzęduje w godz. od 7:00 do osób. Na koniec kwietnia bez oferty pracy zgłaszane były na 10:00, od poniedziałku do sobopracy było 1801 osób, w tym następujące stanowiska: straż1061 kobiet. W poszczególnych nik działu ochrony, sprzedawgminach sytuacja przedstawia ca/kasjer, pracownik fizyczny, się następująco (gmina, zareje- sprzątacz, pracownik budowstrowani razem/kobiety): Raci- lany, pracownik produkcji, pobórz 1 047/601; Kornowac 64/35; mocnik stolarza, pracownik Krzanowice 105/65; Krzyżano- okleinarki, stolarz, monter szyb Nie będzie w tym roku zorwice 189/109; Kuźnia Racibor- zespolonych, portier. ganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Za to z miejskiej bazy w Pleśnej będą mogły skorzystać raciborskie rodziny. - W poniedziałek najprawdopodobniej pojawi się oferta wypoczynku - informuje wiceprezydent Michał Fita. Urząd wziął pod uwagę wytyczne doRacibórz » To pomysł opozycyjnego radnego Michała Kuligi, by ra- tyczące reżimu sanitarnego dla obozów i uznał, że to zbyt wieltować finanse Ośrodka Sportu i Rekreacji. kie wyzwanie a jednocześnie ryzyko, pomijając dodatkowe Epidemia koronawirusa to- zarządzanie parking na pl. Dłu- koszty. Obozu więc nie będzie, pi finanse Ośrodka Sportu i Re- gosza. Stawianie samochodu REKLAMA kreacji. Ten zakład budżetowy, jest tu teraz bezpłatne. Kiedyś głównie wskutek zamknięcia już OSiR pobierał tu opłaty. Jak aquaparku, nie osiąga zapla- wynika z naszych informacji minowanych przychodów. Pod- nus w kasie ośrodka szacowany jęto decyzję, że będzie zajmo- jest około 1,5-1,6 mln zł. Prezywał się koszeniem rowów. Pod dent nie ustosunkował się do opiekę OSiR-u trafi także Ogró- tej kwestii, ale i radny w rozdek Jordanowski. Radny Mi- mowie z nami przyznał, że nie chał Kuliga zaproponował, by było to pytanie, ale sugestia do tymczasowo oddać ośrodki pod rozważenia.

ty włącznie. Bez względu na to, w którym Punkcie Pobrań pacjent miał pobierany materiał, wyniki będą do odbioru w godz. od 14:00 do 16:00 w szarym budynku przy ul. Sienkiewicza 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości informację można uzyskać pod telefonami: całodobowo 32 755 50 07 lub w godz. od 8:00 do 14:00 - 32 755 51 91.

Pleśna w tym roku bez obozu, za to dla raciborskich rodzin

Parking na pl. Długosza

mógłby czasowo być płatny

REKLAMA

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. / 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: sekretariat@naszraciborz.pl

ale z bazy mogą skorzystać raciborzanie. Miastu zapewni to dochód. Trwają prace nad ofertą. Jak się dowiadujemy, 4-osobowy barak będzie można wynająć na tydzień w cenie 150 zł za dobę. Obóz położony jest tuż przy plaży, z dala od dużych miejscowości wypoczynkowych. Najbliższa z nich to Gąski (Racibórz organizował tu kiedyś swoje obozy) oraz Sarbinowo. Z badań wynika, że Polacy szukają na letni wypoczynek ustronne miejsca.

REKLAMA

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy.

REKLAMA:

Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych.

Małgorzata Plewczyńska / e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl / tel. kom. 508 646 553

W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny / tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl


»3

Piątek, 5 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Otwarto Park Jordanowski w Raciborzu Rewitalizacja parku Jordanowskiego to wyczekiwana od wielu lat inwestycja w Raciborzu, rozpoczęta jeszcze z końcem poprzedniej kadencji samorządu. Remont parku był jednym z kluczowych zadań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta, a jego przedmiotem było stworzenie dla mieszkańców bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji w mieście. Koszt realizacji inwestycji to blisko 3 mln zł (2 999 452,79 zł). Z czego, ponad 70% pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 2 147 028,79 mln zł. Co kryje się na powierzchni 6380 m2 Ogrodu Jordanowskiego w Raciborzu? Dla najmłodszych przygotowano huśtawkę bocianie gniazdo, huśtawki wahadłowe, piaskownice, REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

różnorodne zestawy zabawowe (w tym zestaw spełniający funkcję integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi), karuzele , sprężynowce, tyrolkę, równoważnię, koparkę, mini park linowy (bezpieczny na wysokości 50-60 cm nad nawierzchnią trawnika). Dzieci

starsze mogą bawić się, a także rozwijać swoją sprawność fizyczną korzystając z zestawu wspinaczkowego i elementu typu „spętane dłonie”, a także trampoliny, młodzież natomiast ma dostęp do zestawu do ćwiczeń (flowpark). W parku nie brak także elementów rozwijających umiejętności poznawcze bez ograniczeń wiekowych: ścianka interaktywna, ścieżka sensoryczna, a także zestaw urządzeń optyczno-słuchowych znajdujących się w mini parku doświadczeń pod kasztanowcami. Pod urządzeniami zabawowymi wykonano bezpieczne nawierzchnie z mat przerostowych i poliuretanu. REKLAMA

REKLAMA

Aby polepszyć jakość powietrza, a także uprzyjemnić pobyt dzieciom i dorosłym, na placu zabaw zaplanowano w tej okolicy zieloną ścianę (ogród horyzontalny). W parku znajduje się ponadto ściana do wyświetlania filmów i park linowy. W ogrodzie zainstalowano ponadto urządzenia siłowni zewnętrznej. W centralnej części parku, obok placu zabaw, znajduje się zadaszenie służące odpoczynkowi dzieci oraz ich opiekunów np. w czasie opadów czy też upałów. Nowe strefy wypoczynku poza altaną, to leżaki miejskie, ławeczki, moduły betonowe oraz łąka trawiasta. Park Jordanowski to także pokaźnych rozmiarów strefa zieleni, zachowane starodrzewie uzupełniają teraz setki nowych nasadzeń, założono łąkę kwietną, a także przygotowano teren pod ogród społeczny. Na terenie parku znajdują się ponadto: nowopowstały zdrój uliczny oraz kompleksowo wyremontowany publiczny szalet. Przebudowana została górka saneczkowa, na którą teraz prowadzą nowe schody. Wyremontowana została scena i pergolia. Na całym terenie wykonano nowe chodniki. Teren został wyposażony w oświetlenie parkowe oraz monitoring. Park czynny będzie: w okresie wiosenno-letnim (01.0430.09) w godzinach: 08:00-21:00, jesienią i zimą (1.10-31.03) w godzinach: 09:00-18:00.

Aktualności

Rozpoczęło się napełnianie

NIECKI H2OSTRÓG Znamy datę otwarcia! Jak się dowiadujemy, Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował otwarcie krytej pływalni przy Zamkowej na 20 czerwca. Trwa już napuszczanie wody, potem kolej na badania wody. Trwają przygotowania obiektu do wytycznych. Zgodnie z nimi z aquaparku będzie mogło skorzystać maks. 96 osób, o połowę mniej niż normalnie. Ceny mają pozostać te same, ważność karnetów przedłużona. Pod koniec roku, z chwilą otwarcia ronda przy Mechaniku, można się spodziewać podwyżek. - Wszystko idzie do góry - mówi dyrektor OSiR-u Paweł Król. Zgodnie z wytycznymi GIS dla basenów należy zwrócić szczególną uwagę na: ustalenie i kontrolę maksymalnej licz-

REKLAMA

by użytkowników – biorąc pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektów, liczba osób przebywających w jednym czasie na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób; umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu; maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby jednocześnie; zachowanie niezbędnego dystansu 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika.

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. Klaudia i Tomek  690 991 431

REKLAMA


WFOŚiGW

»4

Piątek, 5 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Od lipca rusza program

MOJA WODA

Region » Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe będzie można otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet przeznaczony na ten cel czyli łagodzenie skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Dzięki temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, dzięki którym zaoszczędzimy 1 mln m3 wody rocznie – informuje WFOŚiGW w Katowicach. „Program „Moja Woda” pozwoli sfinansować aż 20 tys. instalacji przydomowej retencji. Szacujemy, że przydomowe inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc na prywatnych działkach. To oznacza, że milion metrów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kanalizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku deszczów nawalnych” – informuje minister klimatu Michał Kurtyka. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy

czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne. Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opado-

TYMEK OD PSZCZÓŁ

wych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody. Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 20202024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano

czenia produktów pszczelich dla zdrowia człowieka. I etap - szkolny - odbył się 8 stycznia 2020 r. Tymoteusz Opiela - uczeń klasy siódmej SP 15 znalazł się na liście osób zakwalifikowanych do drugiego etapu, który miał odbyć się w Lublinie Racibórz » Uczeń Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sporw dniach 26-27 marca, jednak towymi Tymoteusz Opiela zdobył I miejsce w ogólnopolskim kon- w związku z COVID-19 zmieniokursie „Bliżej pszczół”. no regulamin i etap drugi - finał przeprowadzono online. 27 maja odbył się finał konkursu. W gruIV Ogólnopolski Konkurs pie wiekowej Tymoteusza wy„Bliżej pszczół” organizowany startowało 31 osób z całej Polski. był przez Katolicki UniwersyTest, który należało wykonać na tet Lubelski, a wspierany był specjalnej platformie, składał się przez takie instytucje jak: Woz 25 pytań, na które przeznaczojewódzki Fundusz Ochrony Śrone było 17 minut. Tymek uzyskał dowiska i Gospodarki w Lubli23 na 25 pkt i jak się wkrótce okanie, Ministerstwo Edukacji zało, wystarczyło to na zdobycie Narodowej, Ministerstwo RolI miejsca. nictwa i Rozwoju Wsi i MinisterWarto wspomnieć, że w konstwo Klimatu. Celem IV Ogólkursie można było wygrać wspanopolskiego Konkursu „Bliżej dustrialnej rzeczywistości. Po- niałe nagrody. W tym roku dla pszczół” była popularyzacja nadto zachęcenie młodych ludzi zwycięzcy przewidziano rzeczowśród uczniów wiedzy o roli do obserwowania życia pszczół wą nagrodę główną - laptop, przypszczoły miodnej w środowi- i ich zwyczajów, zaczerpnięcia jęcie w poczet uczniów Technisku naturalnym oraz wiedzy wiedzy na temat roślin miodo- kum Pszczelarskiego w Pszczeodnośnie możliwości funkcjo- dajnych i pszczelarstwa oraz lej Woli, upominki oraz nagrody nowania pszczoły miodnej w in- uświadomienia młodzieży zna- książkowe do bibliotek szkolnych.

Uczeń SP 15 pierwszy w Polsce

do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r. Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracują nad trzema innymi działaniami dotyczącymi retencji na wsi i w miastach. Programy będą skierowane do samorządów. Mowa o kolejnych 210 milionach zł, które będzie można przeznaczyć na inwestycje z zakresu zatrzymywania i retencjonowania wody. Resort klimatu i podlegający mu NFOŚiGW przypominają, że do 17 sierpnia br. można składać wnioski o finansowanie „wodnych” projektów w ramach środków norweskich, gdzie zarezerwowano pieniądze m.in. na realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Budżet działania wynosi 100 milionów zł.

Kolejne 60 milionów zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało przeznaczone dla samorządów miejskich na zmniejszenie problemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień podczas opadów nawalnych. 29 maja 2020 r. Narodowy Fundusz ogłosił nabór wniosków dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Dostępne będą dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo, 50 milionów zł ze środków krajowych – w ramach zmodyfikowanego programu priorytetowego NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – zarezerwowano dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zdań z zakresu retencjonowania wody na terenach wiejskich. W tym przypadku dostępne będą

dotacje do 70% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz będzie wkrótce informował o tym naborze wniosków. KTO – program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych ILE – do 5 tys. zł dotacji, nie więcej niż 80 proc. kosztów poniesionych po 1 czerwca 2020 r. NA CO – środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości ƒ GDZIE – wnioski należy składać w WFOŚiGW w Katowicach ƒ KIEDY – od lipca 2020 r.

Włącz własny prąd na mamyklimat.pl – kampania na rzecz rozwoju fotowoltaiki Region » 1 czerwca 2020 r. ruszyła ogólnopolska kampania zachęcająca Polaków do wytwarzania taniej energii elektrycznej na własne potrzeby przez instalację paneli fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych. Jej ambasadorką została aktorka Małgorzata Kożuchowska. To wspólna akcja Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PKO Banku Polskiego. Celem kampanii jest budowanie świadomości nt. możliwości płynących z wykorzystania energii odnawialnej w polskich domach jednorodzinnych oraz rozwijanie naszego rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Aktualna moc wszystkich polskich instalacji PV to już ponad 1,83 GW, z czego prosumenci generują aż 1,2 GW. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec 2014 r. mieliśmy 20 MW mocy fotowoltaicznych, co oznacza, że w ok. 5,5 roku ta moc wzrosła aż o 9 tysięcy proc. Nasz kraj jest obecnie na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy z paneli słonecznych zainstalowanych w systemie. Polska realizuje obecnie redukcję ponad półtora miliona ton CO2 rocznie dzięki instalacjom fotowoltaicznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków, w trosce o środowisko, Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW od 30 sierpnia ubiegłego roku realizują rządowy program „Mój Prąd”. To aż miliard złotych na zwiększenie produkcji energii elektrycznej z prosumenc-

kich instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-10 kW. Do programu zgłosiło się już ponad 73 tys. Polaków. Dotychczasowe efekty „Mojego Prądu” (wspomniane 73 tys. wniosków), to 408 MW zainstalowanej mocy. Porównując to do największej polskiej farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Czernikowo koło Torunia – moc 3,77 MW – można policzyć, że „Mój Prąd” już na tym etapie dofinansuje ok. 108 takich elektrowni. Rządowy program „Mój Prąd” nieustannie się rozwija. Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW 31 marca przeszedł na wnioski online. Ponadto, od 22 maja wprowadzono kolejne ułatwienie – to możliwość składnia elektronicznych wniosków na gov.pl przez pełnomocnika. „Mój Prąd” został też zintegrowany z innym rządowym programem „Czyste Powietrze” (budżet 103 mld zł na wymianę tzw. kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych). Od 15 maja potencjalni beneficjenci „Czystego Powietrza” mogą uzyskać dotację również na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez koniecz-

ności składania dwóch osobnych wniosków. Oba ogólnopolskie programy – „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” – wpisują się w działania rządu, zmierzające do likwidacji niskiej emisji i poprawy jakości powietrza w polskich miastach i mniejszych miejscowościach, a tym samym są orężem w walce ze smogiem. Odpowiedzialność za środowisko jest elementem działalności nie tylko resortu klimatu i NFOŚiGW, ale też PKO Banku Polskiego, który podejmuje inicjatywy służące dbałości o środowisko i jest sygnatariuszem Karty Odpowiedzialności Ekologicznej Przedsiębiorców i Pracodawców w Polsce. Wspólna kampania na rzecz rozwoju fotowoltaiki w pierwszej kolejności obejmuje emisję spotu telewizyjnego oraz działania w internecie. Następnie zostanie ona rozszerzona o promocję radiową. Towarzyszy jej też specjalne stworzona strona internetowa mamyklimat.pl, gdzie znajdują się m.in. ciekawostki dotyczące fotowoltaiki i jej wpływu na środowisko.


»5

Piątek, 5 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię REKLAMA

Mobilny skup zużytych akumulatorów tl.788971-788 Skupujemy wszystkie rodzaje akumulatorów: kwasowe, żelowe, zasadowe, rozruchowe. Dojazd transport gratis. Z samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych, rolniczych, wózków widłowych, paleciarek, kombajnów, traktorów, urządzeń UPS, centralek alarmów. Dojeżdżam, gotówka płacimy w/g wagi. Tel. kom.: 788-971-788, e-mail: skupzlomu4@wp.pl. www.skupzlomu4@wp.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom Racibóz skup,kasacja 24h.Tel.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www. autozlomwodzislaw.pl. Skup aut każda marka osobowe busy 512-700-770 SKUPUJEMY AUTA OD RĘKI po 2003 roku produkcji lub zabytki! Całe, uszkodzone i powypadkowe! Osobowe oraz dostawcze. Sprawdź nas! Zadzwoń 790-740-750 i przekonaj się, że dobrze zapłacimy! WYCENA NIC NIE KOSZTUJE! Tel. kom.: 512700770. e-mail: skup2010@interia.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587, 602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę bu-

dowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Lokal użytkowy wynajmę Lokal użytkowy do wynajęcia Do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 50m2. (powierzchnia sklepu 25m2, powierzchnia zaplecza 25m2, gdzie znajduje się pomieszczenie socjalne oraz wc). Media: woda, kanalizacja, prąd, gaz, ogrzewanie miejskie. Lokal znajduje się w centrum miasta przy ulicy Długiej 58. Cena: 2500,00/mc+ media. Tel. kom.: 695153340, e-mail: nmarzena2121@gmail.com.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie wynajmę Wynajmę mieszkanie dwupokojowe Wynajmę od zaraz mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 40 m2 z balkonem. Koszt: odstępne + czynsz. Media we własnym zakresie. Tel. kom.: 605 285 280.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandyda-

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Kościuszki nr 40/1 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

ta na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna).

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kościuszki nr 40/1; parter; 1 pokój, kuchnia, korytarz, łazienka i komórka o powierzchni użytkowej 37,12 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 1,85 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3352/164 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,1499 ha

REKLAMA

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035426/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

80 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

15 lipca 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

8 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 8 lipca 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Pracownik serwisu Pracownik serwisu butli do gazów technicznych. Obsługa maszyn do czyszczenia i napełniania, demontaż zaworów, kontrola jakości. Umowa o pracę, wynagrodzenie brutto do 5000zł /mc. Praca od lipca 2020. Wymagana obsługa maszyn i urządzeń mechanicznych/ hydraulicznych. tel.: +48327390079. e-mail: rekrutacja@pramer.pl. https://www.pramer.pl/oferty-pracy,oferta,172,pracownik-serwisu-raciborz.

Za granicą Pracownik sezonowy w Holandii Oferujemy legalną pracę w Holandii. Praca sezonowa w sektorach: ogrodnictwo (warzywa, owoce, kwiaty) oraz produkcje i magazyny. Chętnym rezerwujemy busa. Możliwe wyjazdy dla par i grup. Wyjazdy organizujemy co tydzień - od maja do września. Tel.: +4837390079, e-mail: rekrutacja@ pramer.pl, www.pramer.pl.

OGŁOPSZENIE

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

491/76 k.m.7 obręb Ostróg – ul. Karola części działek 1412/81 i 1414/81 obie k.m. 7 obręb Racibórz – ul. Litewska 2 i 9 oraz ul. Włoska 4

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

Ogłoszenia

OGŁOPSZENIE

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Kochanowskiego nr 5/5 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kochanowskiego nr 5/5 ; I piętro; 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 72,18 m2 oraz przynależna piwnica o powierzchni 8,77 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3116/193 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0457 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00004245/4

4.

Forma zbycia nieruchomości

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

170 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

8 lipca 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

17 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 1 lipca 2020r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl


Rozrywka

»6

Piątek, 5 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RCK OTWORZYŁO NOWĄ GALERIĘ

– GALERIĘ W BRAMIE

– prawda, że ładnie nazwana?

Bilety bez zniżek można zakupić internetowo na stronie: https://biletyna.pl/event/view/id/143613 - „Facet (nie)potrzebny od zaraz” • https://biletyna.pl/event/view/id/143614 - „Kacper i Emma na safari” •

Uwaga! Sprzedaż biletów zniżkowych oraz stacjonarnie możliwy tylko w kasie RCK RDK przy ul. Chopina 21 w piątek (5.06) w godz. 10.00-16.00. Nie będzie możliwości zakupu biletów na stadionie przed seansami.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Natura nie znosi pustki, a sztuka tym bardziej. Dlatego też postanowiliśmy wyjść temu naprzeciw i stworzyć galerię w naszej bramie przy ul. Chopina 21. Będziemy tam sukcesywnie prezentować różne wystawy. Obecnie można podziwiać dokonania pracowni rzeźby prowadzonej przez Katarzynę Baron-Rogulę oraz część wystawy „Słowiańska Lunaria” autorstwa Moniki Juraszek-Małek i Ewy Lenard, którą mogli Państwo podziwiać kilka lat temu przy okazji spektaklu „Usłyszeć srebrną Lunę czyli rzecz o boginiach słowiańskich”. Galeria czynna będzie w okresie wiosenno-letnim od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.

Przedłużamy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na ilustrację do dowolnego dzieła literackiego. Skany lub zdjęcia prac prześlijcie na adres: andrzej.sliwicki@rck.com.pl do 10 czerwca. Koniecznie napiszcie swoje imię, nazwisko oraz wiek. Technika o godz. 19.00 na Stadionie OSiR przy ul. Zamkowej 4 wyświetla- wykonania – dowolna. my polską komedię „Facet (nie)potrzebny od zaraz”, a w sobotni Nie ma dolnej i górnej granicy wiekowej. Prace będziemy oceniać wieczór - 6 czerwca o godz. 20.00, zapraszamy najmłodszych na w dwóch kategoriach: dzieci (do lat 11) oraz młodzież (powyżej film familijny „Kacper i Emma na Safari”. Przed wejściem na 11 roku życia). Wszystkie nadesłane prace opubli- kujemy na teren stadionu konieczne jest zakrycie ust i nosa (obowiązują naszym facebooku, a każdy uczestnik dostamaseczki ochronne, przyłbice lub chusty). nie od nas drobny upominek. Szczegóły Bilety w dwóch kategoriach cenowych w zależności od miejsca konkursu i inspiracje znajdziecie też - do wyboru leżak (12 zł i 8 zł) lub krzesło (8 zł i 5 zł). Można się w naszym filmie: https://www.faceboKINO PLENEROWE W RACIBORZU! Raciborskie Centrum Kultury wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekre- też rozgościć na kocu, ale ten trzeba zabrać ze sobą z domu. ok.com/watch/?v=3823064967734665 acji organizują kino plenerowe. W piątkowy wieczór - 5 czerwca Honorowane są raciborskie karty; ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

Rowerem wokół zbiornika

Radni pytają, co nowego W SPRAWIE ŚCIEŻEK?

CIASTO PÓŁKRUCHE

z rabarbarem w budyniu Ciasto półkruche: • 2 szklanki mąki (szklanka 250 ml) • 1 kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia • 200 g masła o temperaturze pokojowej • 1 średnie jajko (rozmiar M) • 0,5 szklanki cukru • 1 łyżeczka cukru waniliowego • szczypta soli

Wszystkie składniki ciasta zagnieść i podzielić na 3 części. Dwoma częściami ciasta wylepić tortownicę o średnicy 26 cm, dno i boki do 3/4 wysokości. Następnie zrobić widelcem dziury Z wody, budyniu i cukru ugotować i włożyć do lodówki na 1 godzinę, a pozostałą część ciasta wło- budyń, następnie zdjąć z palnika i wrzucić pokrojony w kostkę żyć do woreczka i do zamrażarki. rabarbar. Wszystko dokładnie wymieszać i trochę przestudzić. Masa budyniowa: • 3 budynie waniliowe bez cukru (każdy po 40 g) • 700 ml wody • 0,5 szklanki cukru • 350 g obranego rabarbaru

Wykonanie: Letni budyń z rabarbarem wlać na ciasto, górę przykryć zamrożonym ciastem startym na tarce o dużych oczkach. Piec w piekarniku nagrzanym do 180°C około 40 minut (grzanie górne i dolne). Po wystudzeniu posypać cukrem pudrem.

www.smakiweroniki.pl

Racibórz » - W związku z planowanym zakończeniem budowy zbiornika Racibórz Dolny zwracamy się z zapytaniem, czy po czaszy zbiornika będzie można jeździć rowerem? Sprawa ta jest dla mieszkańców naszego miasta ważna i może podnieść atrakcyjność naszego regionu. Prosimy zatem o jasną informację w tym temacie - napisali do prezydenta radni Michał Kuliga oraz Marcin Fica. Postawili także inne pytania: na jakim etapie jest przygotowanie ścieżki rowerowej od strony Rafako w kierunku Płoni (mamy na myśli miejsce po wyburzonej śluzie i nad korytem Psinki) oraz czy w projekcie obwodnicy od ul. Piaskowej do Sudoła zostanie ujęta także ścieżka rowerowa? - Zwracamy się o przedstawienie koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Miasta Racibórz jak i łączenia poszczególnych ścieżek w jedną całość. Prosimy o informację na jakim etapie jest: projekt „rozwój sieci regionalnych tras rowerowych”; budowa ścieżki rowerowej od rezerwatu Łężczok do Markowic oraz dokumentacja projektowa na zrealizowanie zadania pn. „Wykonanie ścieżki rowerowej między Raciborzem a Bieńkowi-

cami – Morawski Szlak Rowerowy” wspólnie z Gminą Krzyżanowice - napisali w interpelacji. Jest odpowiedź prezydenta Dariusza Polowego. - W związku z budową zbiornika Racibórz Dolny od połowy lutego br. trwają rozmowy pomiędzy dyrekcją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie a Miastem Racibórz odnośnie wykorzystania infrastruktury zbiornika do celów turystycznych. Na dzień 19.05.2020r. brak jest formalnej zgody na poruszanie się rowerzystów na czaszy wału, ponieważ jest to teren budowy. W temacie ścieżki rowerowej od strony Rafako w kierunku Płoni również jestem w trakcie rozmów. Od lutego tego roku powołałem nową osobę do przygotowania i opracowania całościo-

wego planu połączenia istniejących już ścieżek rowerowych w mieście, jak i koncepcji rozwoju regionalnych tras rowerowych w oparciu o projekty przy współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Odpowiadając na pytanie dotyczące obwodnicy od ul. Piaskowej do Sudołu, trwają prace środowiskowe. Kolejnym etapem będzie planowanie ewentualnych ścieżek rowerowych. Dokumentacja projektowa na zrealizowanie zadania pn. „Wykonanie ścieżki rowerowej między Raciborzem a Bieńkowicami – Morawski Szlak Rowerowy” wspólnie z Gminą Krzyżanowice w dniu 17 lutego 2020 przeszła pozytywną weryfikację formalną, jednak w dniu 13 marca 2020 projekt został odrzucony z przyczyn merytorycznych. Ze względu na panującą sytuację w kraju wszystkie rozmowy, spotkania i ustalenia odnośnie wykorzystania zbiornika do celów turystycznych z dyrekcją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz wydarzenia na szczeblu Subregionu zostały odwołane. Jak tylko sytuacja pozwoli wznowimy dalsze działania w celu jak najlepszego wykorzystania walorów naszego miasta, uwzględniając planowanie i budowę tras rowerowych - czytamy w dokumencie. (w)


»7

Piątek, 5 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

od 9.00 do 15.00

Brooklyn Gym rusza W NOWEJ LOKALIZACJI Racibórz » Na sportowej mapie Raciborza nowe, „stare” miejsce. Już od 6 czerwca klub Brooklyn Gym zaprasza na Ocicką 50. - Wraz z 4 etapem zniesienia obostrzeń dotyczących pandemii, wracamy nie tylko z zastrzykiem energii, ale i powiewem świeżości. Wychodząc na przeciw rosnącym oczekiwaniem klientów branży fitness, stworzyliśmy od podstaw coś czego na terenie naszego powiatu jeszcze nie było. W naszym dwupoziomowym klubie, na powierzchni 1400m2 każdy znajdzie coś dla siebie. W trosce o wachlarz potrzeb ludzi aktywnych oraz tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze zdrowym stylem życia zadbaliśmy o każdy najmniejszy szczegół – informują właściciele. W nowym Brooklyn Gym przygotowano: strefę wolnych ciężarów wyposażoną w sprzęt spełniający olimpijskie kryteria. Zawodnicze pomosty i ławki umożliwią trening na najwyższym poziomie; strefę pod trening z własną masą ciała, czyli tzw. trening kalisteniczny; strefę funkcjonalną, na której nie zabrakło najnowocześniejszych REKLAMA

REKLAMA

konstrukcji „Rig&Rack Professional” i system „Synergy 360”; strefę pod trening przygotowania motorycznego; wzbogaconą strefę maszyn, na której popracujemy nad wybranymi grupami mięśniowymi; strefę cardio oraz salę zajęć grupowych oraz coś, czego w Raciborzu jeszcze nie było, czyli 2 pełnowymiarowe sale do Squasha i 200-metrową strefę sztuk walki. Ponadto po treningu lub w dzień aktywnej regeneracji na terenie klubu czeka strefa SPA, a w niej grota solna, sauna fińska i parowa, a także kawiarnia „To tu”. W klubie pracuje grono wyedukowanych i stale dokształcających się trenerów personalnych, instruktorów oraz trener przygotowania motorycznego.


Aktualności

»8

Piątek, 5 czerwca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOPSZENIE

UOKiK apeluje do prywatnych

PLACÓWEK MEDYCZNYCH o uczciwość dot. opłat covidowych

Czy za brak

maseczki w samochodzie GROZI TERAZ MANDAT?

Racibórz » Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zaapelował do prywatnych placówek medycznych o uczciwość i rzetelne informowanie Racibórz » Od kilku dni nie brakuje doniesień, że czwarty etap luzowania nie zmienił nic w kwestii przepisów dotyczących pojazkonsumentów o cenach i opłatach związanych z koronawirusem dów i kierowców. Czy trzeba mieć w samochodzie maseczkę? przed realizacją usług - podał Urząd w komunikacie. Jak podano, do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów napłynęły skargi i pytania od konsumentów dotyczące opłat pobieranych przez dentystów czy lekarzy w związku z koronawirusem. Zgodnie z informacją przekazywaną przez prywatne placówki medyczne opłaty te mają pokrywać koszty związane z zabezpieczeniem gabinetów przed wirusem np. dodatkowe środki czystości, maseczki, fartuchy. Według Urzędu, tzw. opłaty covidowe stosowano w ponad 30 proc. skontrolowanych placówek, a wynosiły one od 10 do 350 zł - średnio to ok. 70 zł. „Apeluję do wszystkich świadczących różne rodzaje usług, w szczególności do prywatnych gabinetów medycznych, o uczciwość i rzetelne informowanie o cenach i opłatach przed realizacją usług” – zaapelował Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, cy-

towany w komunikacie. Zwrócił się też do konsumentów, by byli ostrożni i porównywali oferty pomiędzy placówkami medycznymi. UOKiK zwrócił też uwagę w komunikacie, że przedsiębiorca powinien podać całkowity koszt usługi przed jej wykonaniem. Jeśli pobiera dodatkowe opłaty powinien o tym jasno poinformować konsumenta przed zawarciem umowy. „Niedopuszczalne są sytuacje, w których o dodatkowych kosztach klienci informowani są np. po zabiegu, wizycie czy wykonaniu usługi. Prawidłowość uwidaczniania cen w tym zakresie kontroluje Inspekcja Handlowa. Za nieprawidłowości w zakresie oznakowania cen inspektor Inspekcji Handlowej może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 20 tys. zł.” - poinformowano w komunikacie. (PAP)

OGŁOPSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/6

Te przepisy obowiązują zaś od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania i nakładają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. Od soboty obowiązek ten nie dotyczy otwartej przestrzeni, ale pod warunkiem zachowania 2 m odstępu od innych. Dotyczy natomiast nadal pojazdów osobowych, chyba, że podróżujemy samotnie, z osobami, z którymi mieszkamy w jednym gospodarstwie domowym, z dzieckiem do 4 roku życia lub jeśli jest to niewskazane ze względu na stan zdrowia, zaburzenia, niepełnosprawność lub niesamodzielność (nie jest wymagane orzeczenie ani zaświadczenie). Osoba - dodajmy - ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie: 1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania w celu ustalenia jej tożsamości 2) lub innej osoby OGŁOPSZENIE

w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby. To sytuacje, które mogą mieć miejsce w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez policjantów. Za złamanie przepisów grozi mandat do 500 zł, grzywna do 5 tys. zł lub nawet kara administracyjna za nieprzestrzeganie zaleceń służb sanitarnych w wysokości do 30 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że przepis mówi o „zakrywaniu usta i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki”, a zatem sankcje grożą w sytuacji, gdy nie będziemy w stanie spełnić tego obowiązku. Posiadanie maseczki nie jest więc konieczne. Trzeba jednak posiadać chustę lub np. szal.

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Wojska Polskiego nr 2/6, III piętro 4 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, wc i spiżarka o powierzchni użytkowej 143,20 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3442/34 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0470 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00025099/8

4.

Forma zbycia nieruchomości

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

340 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

8 lipca 2020 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

34 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 1 lipca 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H19MW)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż dwóch garaży położonych w Raciborzu przy ul. Kolejowej nr 19 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/6 , I piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i wc o powierzchni użytkowej 44,08 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,72 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3345/63 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,2589 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3336/149 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0737 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035478/2

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00000273/1

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż garaży

5.

Cena wywoławcza

106 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

1. garaż nr 1 2. garaż nr 2

6.

Termin i miejsce przetargu

15 lipca 2020 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

15 lipca 2020 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6; licytacja według kolejności podanej w ogłoszeniu

7.

Wadium

10 600 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 8 lipca 2020r.

7.

Wadium

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H80MW)

1. garaż nr 1 2 500 zł 2. garaż nr 2 1 300 zł wadium winno zostać uznane na rachunku gminy do 8 lipca 2020 r.

8.

tereny zabudowy usługowej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego nr 2/6

1. garaż nr 1 o powierzchni użytkowej 29,27 m2; z własnością garażu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 4/100 części; 1. garaż nr 2 o powierzchni użytkowej 14,79 m2; z własnością garażu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 2/100 części;

25 000 zł 13 000 zł

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 15.06.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Opawskiej 53/4 o pow. całkowitej 56,86 m2 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., komórka, loggia, miejsce postojowe, położone na II p. w budynku 3 p. Cena wywoławcza 212.520,00 zł, wadium 21.252 zł Przetarg o godz. 9.00. 2. w Raciborzu przy ul. Żółkiewskiego 21/1 o pow. całkowitej 89,90 m2 4 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, łazienka z w.c., spiżarnia, loggia, położone na parterze w budynku 4 p. Cena wywoławcza 286.620,00 zł, wadium 28.662 zł. Przetarg o godz. 9.20. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1: tel. 32/ 415 26 07 poz. 2: tel. 32/ 415 21 49 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko - mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 21-2020-[585]  

Nasz Racibórz 21-2020-[585]  

Advertisement