__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 7 lutego 2020 r. ı Rok XIII nr 5 (569) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

ZBIORNIK RACIBÓRZ

osiągnął pełną funkcjonalność! Z końcem stycznia powstający kosztem ok 2 mld zł zbiornik Racibórz Dolny osiągnął swoją funkcjonalność. Oznacza to, iż obiekt w obecnym momencie jest gotów, by chronić przed ryzykiem wielkiej wody blisko 2,5 mln mieszkańców trzech nadoREKLAMA

drzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego - poinformował inwestor - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZGW Gliwice. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

REKLAMA

12

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

HURRAOPTYMIZM TO HISTORIA To nie pracownicy, ale znów pracodawcy zaczynają dyktować warunki - to jedna z opinii zasłyszanych po publikacji ostatnich danych z rynku pracy. Od jesieni bezrobocie idzie do góry, choć nie można jeszcze mówić, że to alarmujące zjawisko. Daje jednak powody do niepokoju, a przynajmniej utwierdza w przekonaniu, że hurraoptymizm mamy już za sobą. W gospodarce jak w skokach narciarskich, odrzuca się skrajne oceny i szuka środka. W powiecie raciborskim uwaga koncentruje się na dwóch największych pracodawcach - kornickich Eko-Oknach oraz Rafako. Pierwsza ze spółek odnotowała w 2019 r. znaczny wzrost przychodów do 1,73 mld zł (o 36,5 proc. więcej niż w roku 2018), zapowiadając, że w tym roku skupi się na poprawie rentowności. To oznacza, że gigant z Kornic będzie chciał lepiej zarabiać na sprzedaży tego, co wytwarza. Można to robić w różny sposób - od automatyzacji produkcji w duchu gospodarki 4.0, po racjonalizację zatrudnienia, zmianę polityki płacowej czy nacisk na wydajność pracowników. W przypadku Rafako pytania związane są z sytuacją głównego akcjonariusza i potencjalnym inwestorem w wytwórnię przy ul. Łąkowej, management i referencje spółki. Rok 2020 będzie więc niezwykle ważny dla powiatu.

Eko-Okna i Rafako nie wypełniają jednak całkowicie naszego krajobrazu gospodarczego. Funkcjonują przecież setki dużych, średnich i małych firm, w tym takie tuzy jak włączony do rodziny japońskiego koncernu Tokay raciborski Cobex (dawny ZEW), czy zakład Henkla. Przełom roku w kontraktowaniu udany był dla Rafametu. Nieźle funkcjonuje Mieszko. Miastu udaje się zbywać tereny inwestycyjne. Ze względu na monopolizowanie wiedzy przez duże aglomeracje, w cenie na lokalnym rynku pracy są fachowcy w konkretnych specjalizacjach, szczególnie IT. Tu wynagrodzenia są atrakcyjne a miejsca pracy stabilne. Gorzej z pracownikami funkcjonującymi na drugim biegunie, mogącymi wykonywać proste prace, nie wymagające długiego przeszkolenia. Tu z kolei podatność na wahnięcia na rynku pracy są większe. To w tym obszarze, jak sądzę, rośnie teraz bezrobocie. Wiele firm nie chce się już bić o ludzi za wszelką cenę. Budują lojalny, wydajny, godziwie opłacany zespół, dopasowany do chłonności rynku. Uwaga menedżerów - wzorem Eko-Okien - koncentruje się dziś na stabilizowaniu przedsiębiorstwa, a nie ekspansji za wszelką cenę. To zdrowy objaw, który wzmocni firmy, a jednocześnie uspokoi rynek pracy, premiu-

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

jąc tych, którzy lepiej zadbają o swoje kwalifikacje. Na innych wymusi dopasowanie się do potrzeb pracodawców. Wspomniane Industry 4.0 to system cyber-fizyczny (CPS), personalizacja i dostosowanie. Taka jest dziś globalna gospodarka. Powiat raciborski stanowi jej element. Rola każdego elementu zależna jest od potencjału lokalnego kapitału ludzkiego, a więc specjalistów i poziomu ich wiedzy. To właśnie sprawia, że z polityków szybko spadają teraz szaty populizmu. Zarządzanie gminami i miastami stało się bowiem wyzwaniem, o tyle wielkim, że w budowaniu kapitału ludzkiego samorządy mocno konkurują, te małe i średnie na dodatek z dużymi aglomeracjami. To dlatego o sukcesie, co kolejny raz powtarzam, nie świadczą już parki, przystanie, łąki, szatnie, obywatelskie inicjatywy z lewa i prawa, ale to czy Racibórz będzie 4.0, czy zatrzyma zdolnych ludzi i przyciągnie nowych.

Racibórz » O blisko 160 osób wzrosła w styczniu liczba bezrobotnych. - Paniki nie ma, ale jest lekki niepokój - słyszymy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. - Za wcześnie na wnioski - mówi dyrektor Mirosław Ruszkiewicz. regionie. Nie ma powodu, by bić na alarm, ale niepokój o kondycję rynku pracy jest. Z rynku pracownika akcent wyraźnie przesuwa się na rynek pracodawcy. - W lutym powinno przyjść wyrównanie - mówi dyrektor PUP Mirosław Ruszkiewicz, wskazując, że duża liczba nowych bezrobotnych to efekt nie przedłużania przez pracodawców umów na czas określony, koniec prac sezonowych

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p., tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

osiągnął pełną funkcjonalność! DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

MOCNY WZROST BEZROBOCIA

Bezrobocie rośnie od jesieni zeszłego roku. W pierwszym miesiącu tego roku poszło w górę o 159 osób (z 1634 na koniec grudnia do 1797 na koniec stycznia). Stopa bezrobocia sięgnęła 4 proc. Bez pracy jest 1105 kobiet. Zgłoszono 248 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wyniki, jak słyszymy w PUP, są gorsze niż w zeszłym roku. Podobnie dzieje się w całym

Zbiornik Racibórz

oraz... rozdział środków na aktywizację rynku pracy, m.in. wsparcie działalności gospodarczej. Część osób chce pozyskać dotacje i dokonało rejestracji. - Za wcześnie na wnioski co do tendencji. To pokażą kolejne miesiące - dodaje dyrektor. Żadna z firm na terenie powiatu raciborskiego nie zgłosiła zwolnień grupowych.

REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Zgodnie z oczekiwaniami kontraktu - Wykonawca tej najważniejszej i największej w kraju inwestycji przeciwpowodziowej (konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A.) zakończył realizację kluczowych prac na poszczególnych frontach robót. W toku prowadzonych działań inwestycyjnych zrealizowano Budowlę-Przelewowo Spustową, z przeprowadzeniem prób technologicznych. Ukończono także drugi z kluczowych frontów prac: Upust do Odry Miejskiej. Wykonawca w ramach tego odcinka inwestycji przygotował m.in. konstrukcję upustu wraz z wyposażeniem technologicznym oraz kanały dopływowy i odpływowy w zakresie umożliwiającym ich pełną przepustowość. Wykonano także konieczny dla funkcjonalności zakres prac na zaporach zbiornika: czołowej, lewobrzeżnej i prawobrzeżnej. Korpusy zapór przygotowano do piętrzenia, wykonując m.in. korpus sta-

tyczny zapór, przesłony przeciwfiltracyjne podłoża, przypory z gruntów spoistych. Powstało również konieczne uszczelnienie korpusów zapór, tworzące ekran, dla którego ułożono częściową warstwę ochronną. Zakres wykonanych prac wskazuje jednoznacznie, iż zbiornik współpracujący z pobliskim polderem Buków, może piętrzyć wodę, w konsekwencji czego jest gotowy do przyjęcia i „ścięcia” fali powodziowej o wielkości chociażby pamiętnej powodzi z 1997 roku. - Urzeczywistnieniem staje się fakt, iż po latach realizacji tej niekwestionowanie niezbędnej i koniecznej inwestycji dla bezpieczeństwa powodziowego kraju, tym samym nieodzownej dla bezpieczeństwa mieszkańców w dorzeczu Odry, zacznie ona spełniać swoją rolę. Z chwilą nadejścia fali powodziowej raciborski polder będzie piętrzył wodę, chroniąc zdrowie i dobytek mieszkańców miast i miejscowości od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław – stwier-

dza Łukasz Lange, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Kontraktowy termin zakończenia inwestycji przypada na dzień 29 maja br. Do tego czasu zostanie uporządkowany obszar w czaszy zbiornika, kontynuowane będą prace związane z budową dróg serwisowych oraz roboty wykończeniowe na zaporach zbiornika. Pojemność obiektu to 185 mln m3, a powierzchnia polderu liczy ponad 26km2. Obiekt będzie redukował fale powodziowe katastrofalnych wezbrań na rzece Odrze, obejmując ddziaływaniem bezpośrednim i pośrednim obszar około 600 km2. Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wody Polskie

Raciborski ekolog naciska na władze, by kupiły teren pod park Chodzi o działkę w narożu Ogrodowej i Odpoczynkowej, naprzeciwko szkoły muzycznej. Gmina sprzedała teren na przełomie 2007 i 2008 r. Dziś - jak uważa raciborski ekolog Bogusław Siwak - powinna go odkupić. Ekolog i przyrodnik entuzjasta podczas ostatniej komisji gospodarki miejskiej oceniał poczynania władz miasta, podpowiadał i proponował rozwiązania na rzecz czystego powietrza i ratowania miejskiej zieleni. Zebrał ponad 420 podpisów pod apelem, by 0,7 ha gruntu stanowiącego niegdyś plac zabaw przedszkola przy Ogrodowej miasto odkupiło od prywatnej firmy i przeznaczyło pod park. Na przełomie 2007 i 2008 r. nieruchomość sprzedano wrocławskiej spółce za 1,2 mln zł. Ta planowała tu budownictwo wielorodzinne, podobnie zresztą jak magistrat, snujący wcześniej plany wzniesienia tu bloków Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Z planów gminy i dewelopera nic nie wyszło. Działka tonie w zieleni i chaszczach. Na bramie wjazdowej jest napis na sprzedaż. Z oferty, jak przekonuje Siwak, powinien skorzystać magistrat, czyli odkupić to, co kiedyś sprzedał i urządzić tu

park. - Na ten moment jest tam sporo zieleni, gdzie przychodzi wielu ludzi z różnych części miasta. Historycznie ten teren był terenem zielonym od setek lat. Kamienice o numerze 30 i 32 zostały zbudowane dopiero w XIX wieku. Tyle lat było dobrze, więc zwracam się z prośbą, by tego nie niszczyć! – apelował. Zdradził także, że pisał już do prezydenta Dariusza Polowego, by teren odkupić, ale ten odpowiedział, że rozwiązanie takie nie

jest planowane. – Mało tego, dwa tygodnie po tej odpowiedzi dowiedziałem się, że miasto planuje postawić szatnię dla LKS Brzezie, który razem z działaczami liczy trzydzieści osób, za przeszło dwa miliony. Koszt zakupu terenu przy Ogrodowej wyniósłby mniej niż 2 miliony – grzmiał raciborski ekolog, prosząc jednocześnie o przesunięcie budowy obiektu w Brzeziu na inny okres.

REKLAMA

Młoda para szuka mieszkania Może być do remontu lub zadłużone. Płacimy gotówką. Klaudia i Tomek  690 991 431


»3

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

POWIAT Odcinkowy pomiar prędkości na drodze z Raciborza do Kornic

do jego nowej lokalizacji w Bukowie. Chciałem w tym miejscu podziękować za zaufanie i cierpliwości. Do tej pory praca zakładu była ograniczona do czterech godzin dziennie, za sprawą bliskości szkoły i poprawczaka. W nowej lokalizacji jest zgoda na pracę zakładu przez dwie pełne zmiany, a dodatkowo w miarę potrzeb czas ten będzie mógł być wydłużony – poinformował na piątkowej konferencji Dariusz Polowy. Prezydent Raciborza dodał także, że przenosiny zakładu powinny zakończyć się do czerwca 2020 roku.

Utytułowana raciborska lekkoatletka zakończyła karierę

Wniosek o wprowadzenie pomiaru trafi do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Kierowców może spotkać na tej trasie jeszcze jedno ograniczenie. Poza odcinkowym pomiarem prędkości (rozwiązanie takie funkcjonuje w Gorzycach) w grę wchodzi wprowadzenie jej ograniczenia do 70 km/h, na odcinku od skrzyżowania z drogą na Żerdziny-Pawłów-Krowiarki (DW 417) aż do zabudowy Kornic. Taki jest wniosek zespołu, który z końcem grudnia lustrował DW 416 Racibórz-Pietrowice Wielkie-Kietrz. To jedna z najniebezpieczniejszych arterii w powiecie raciborskim. Co roku dochodzi tu do poważnych wypadków, w tym śmiertelnych. Najczęściej powodem jest brawura i nadmierna prędkości. Od lat radni powiatowi apelują o zwiększenie bezpieczeństwa dla osób podróżujących na tej trasie. Ostatnio przewodniczący Rady Powiatu Adam Wajda, proponujący ustawienie tu tzw. czarnego punktu (rozjazd do Żerdzin i Cyprzanowa). W skuteczność tego rozwiązania wątpi jednak radny Szymonik Bolik (PiS). - Jak się okazuje, wynik badań 56 tysięcy kierowców w 50 miejscach oznaczonych jako czarne punkty nie napawa optymizmem. Widok tablicy powoduje, że 33% kierowców przyspiesza, a dla 39% jest on zupełnie obojętny. Tylko u 27% kierujących znak ten wywołuje należyty efekt. Wspomnieć należy, że wartości te w niektórych miejscach znacznie się różniły, do tego stopnia, że niektóre tablice motywowały blisko 80% kierowców do wciśnięcia mocniej pedału gazu - napisał w interpelacji do starosty z wnioskiem, by powołać specjalną komisję, która zajmie się bezpieczeństwem na DW 416.

Fundacja wsparła raciborski szpital W ostatnich dniach 2019 roku Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu przekazała nieodpłatnie Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu: Kardiotokograf F9 express wartości 25 569 zł; łóżko do intensywnej terapii LE-12 Nano warte 23 220 zł; fotel okulistyczny SL-1 za 1 845 zł oraz pulsoksymetr noworodkowy VM 2160 warty 6 480 zł. Zakup o łącznej wartości 57 114 zł został sfinansowany ze środków pozyskanych przez Fundację w ramach przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok i uzgodniony z dyrektorem Szpitala. Od momentu swojego powstania Fundacja przekazała nieodpłatnie raciborskiej lecznicy aparaturę i sprzęt medyczny o łącznej wartości 945 762 zł. Obecnie prowadzi zbiórkę pieniędzy do skarbony stacjonarnej ustawionej na terenie hipermarketu Auchan. Zbiorka potrwa do 31 marca, a środki pozyskane w czasie zbiorki zostaną przeznaczone na zakup drobnego sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego Szpital.

RACIBÓRZ Płonia dopięła swego. Rozpoczęła się przeprowadzka otaczarni Mieszkańcy dzielnicy Raciborza walczyli o to od lat. Obietnice składały poprzednie władzy. Tym udało się sfinalizować przenosiny zakładu z ul. Adamczyka do Bukowa w gminie Lubomia. Hałas i smród - z tym musieli się przez lata zmagać mieszkańcy Płoni, gdzie działała otaczarnia (zwana też asfalciarnią) kontrolowanego przez miasto Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. - Mam dobrą wiadomość szczególnie dla mieszkańców dzielnicy Płonia. Rozpoczął się już proces przenoszenia zakładu

33-letnia Justyna Kasprzycka-Pyra zakończyła oficjalnie sportową karierę. Pożegnanie ze sportowymi arenami odbyło się w piątek, 31 stycznia, podczas raciborskiej gali sportu. Justyna to była zawodniczka raciborskiej Victorii. Justyna, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, mistrzostw świata czy halowych mistrzostw świata w skoku wzwyż, zaczynała karierę sportową w Raciborzu. Od 2005 r. reprezentowała barwy AZS-AWF Wrocław. To szósta zawodniczka mistrzostw świata w Moskwie (2013), czwarta na Halowych Mistrzostwach Świata w Sopocie (2014) oraz, w tymże roku, na Mistrzostwach Europy w Zurychu, dwukrotna mistrzyni Polski w 2013 i 2014 r.

r. w Wodzisławiu Śląskim prezydent Raciborza Dariusz Polowy podpisał umowę na dotację z Funduszu Sprawiedliwości na zakup wozu strażackiego dla OSP Sudół. Umowę podpisano w obecności ministra Michała Wosia, który do niedawna nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. Wsparcie rządowe opiewało na 900 tys. zł. Miasto musiało zabezpieczyć wkład własny na poziomie 300 tys. zł. Miasto Racibórz ogłosiło przetarg jeszcze w październiku. Do postępowania zgłoszono jedną ofertę firmy Szcześniak - Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Oferta firmy opiewała na 1 mln 167 tys. 270 zł i tym samym zmieściła się w założonej przez samorząd kwocie. Ciężki wóz firmy Szcześniak będzie miał moc silnika 370 KM, hydrauliczne zawieszenie kabiny, zbiornik na wodę 5000 l, oraz będzie objęty 24-miesięczną gwarancją.

Miasto wystawia na sprzeda lokal przy Rynku Czy będzie rekord cenowy?

Strażacy z Raciborza-Sudoła przywitali nowy ciężki wóz bojowy Taka okazja nadarza się rzadko. Miasto wystawiło właśnie na sprzedaż lokal użytkowy o powierzchni 260,13 m kw. z pięknym widokiem na Rynek. Pod młotek idzie dawna filia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, na I piętrze kamienicy, nad apteką. Lokal składa się z pomieszczeń użytkowych, pomieszczeń socjalnych i komunikacyjnych (korytarze) o łącznej powierzchni użytkowej 260,13 m kw. Cena wywoławcza to 1 266 000 zł. Przetarg 25 marca 2020 r. W 2015 roku, przypomnijmy, 48 m kw. po dawnym Domu Książki, a później Cepelii, przy cenie wywoławczej 148 tys. zł sprzedano za 861 360 zł. REKLAMA

Nowiutka scania 1 lutego około godziny 17.20 wjechała na teren remizy OSP Racibórz-Sudół. Nowy ciężki wóz bojowy kosztował 1,16 mln zł. Lada dzień wejdzie do akcji. Jednostka OSP Racibórz Sudół, działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, najczęściej z wszystkich w powiecie uczestniczy w akcjach. W 2019 roku odnotowała 61 wyjazdów do pożarów oraz 89 do miejscowych zagrożeń, łącznie wzywano ją do 150 akcji. Jak dotąd używa starego jelcza. Wysłużony sprzęt odmawiał posłuszeństwa. Jego serwisowanie jest drogie. Ma teraz trafić na wyposażenie OSP Kornice w gminie Pietrowice Wielkie. 28 października 2019 REKLAMA

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W CENTRUM RACIBORZA  889620494

REKLAMA


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

»4

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

CO SPRAWIA, że podobamy się innym?

A.S.

Rybnik/Racibórz » Każdy z nas marzy o pięknym, białym uśmiechu, dzięki któremu będzie czuć się pewniej. Badania pokazują, że ładny uśmiech polepsza kontakty interpersonalne, a osoby z czarującym uśmiechem darzone są większą sympatią i zaufaniem. Piękno opiera się na pewnych kanonach, które obecne są w różnych dziedzinach medycyny jak również w stomatologii. Nawet śnieżnobiałe, olśniewające zęby nie będą wyglądały estetycznie jeśli będą jedynie fragmentem całości, który w żaden sposób nie współgra z całą twarzą pacjenta. Dlatego przed planowaniem leczenia estetycznego bardzo ważna jest ocena twarzy, składająca się z trzech części: makro-, mini- i mikroestetyki. Makroestetyka analizuje twarz w trzech płaszczyznach, pozwalając ocenić jej kształt, asymetrię oraz profil. Miniestetyka polega na ocenie statycznego i dynamicznego stosunku tkanek miękkich do uzębienia. W wyglądzie ocenia się ekspozycję dziąseł podczas uśmiechu, ukazywanie górnych siekaczy spod górnej wargi oraz obecność tzw. czarnych koryREKLAMA

tarzy, czyli wolnych czarnych przestrzeni ujawniających się podczas uśmiechu. W spoczynku zęby sieczne powinny delikatnie wystawać spod górnej warg , mniej więcej na 1-2 mm. Podczas uśmiechu powinny być one całkowicie widoczne, a linia górnej wargi powinna przebiegać na wysokości szyjek zębów nie odkrywając rąbka dziąsłowego. Zbyt wysoki przebieg tej linii podczas uśmiechu wyłania dziąsła powodując powstanie tzw. „gummy smile”. Z kolei zbyt niski przebieg nie ukazuje zębów siecznych. Obecność czarnych korytarzy jest związana ze zbyt wąskim łukiem zębowym, w którym to dana przestrzeń nie jest wypełniona przez zęby przedtrzonowe. Mikroestetyka skupia się natomiast na ocenie koloru, kształtu i wielkości zębów, przebiegu linii uśmiechu, linii pośrodkowej, przestrzeni mię-

dzyzębowych oraz obecności czarnych trójkątnych szpar w przestrzeniach przydziąsłowych. Ocenie poddawany jest również stosunek szerokości koron zębów przednich zwany „złotą proporcją”. Kształt i wielkość zębów powinna korelować z kształtem twarzy, budową ciała oraz z płcią. Inny kształt będziemy chcieli uzyskać u postawnego, wysokiego mężczyzny, a inny u szczupłej kobiety. Linia uśmiechu powinna unosić się w kącikach warg ku górze, dzięki czemu nasz uśmiech jest wesoły i pełen optymizmu. Zgodność przebiegu linii pośrodkowej górnych i dolnych siekaczy powoduje, że twarz wydaje się symetryczna. Zasada „złotej proporcji” ułatwia nam zaprojektowanie prawidłowej wielkości zębów przednich, dzięki czemu ich wygląd jest proporcjonalny i „miły dla oka”. Według tej reguły wiel-

kość siekacza bocznego stanowi 62% siekacza przyśrodkowego, a jego długość jest krótsza o 1 mm. Kolor zębów jest kropką nad „i” jeśli chodzi o piękny uśmiech. Każdy z nas marzy o białych zębach, natomiast aby nasz uśmiech nie wyglądał sztucznie, w kolorze zębów powinniśmy również uwzględnić wiek, karnację, płeć. U młodych osób zęby są jaśniejsze i bardziej przezierne, natomiast u osób starszych bardziej żółte, co jest

procesem fizjologicznym wyni- ce efekty leczenia oraz uzyskać kającym z odkładania się tzw. piękny, harmonijny, a co najważzębiny wtórnej. niejsze naturalny uśmiech. Współczesna stomatologia dr n. med. Marta Katarzyńska-Konwa estetyczna dzięki nowoczesnym DenticaCenter metodom terapeutycznym pozwala uzyskać satysfakcjonują-

C E N T R A S T O M A T O L O G I C Z N E www.denticacenter.pl Rybnik, ul. Dworek 12B (za CH Plaza), tel.: 32 44 02 224 Racibórz, ul. Jana Kochanowskiego 3, tel.: 32 770 02 24 Wodzisław Śląski, ul. 26 marca 94 a, tel.: 32 440 84 94


»5

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

STOMATOLOGIA

– w służbie PIĘKNA Co ma stomatologia wspólnego z pięknem? Mówiąc o dentyście wielu kojarzy się negatywny zestaw pojęć, przypominamy sobie o wizycie, gdy zaboli nas ząb lub przytrafi się przykry wypadek. Trudno bowiem wyobrazić sobie zabiegi estetyczne poprawiające wygląd bez ingerencji stomatologa, a czasami interwencja tego typu jest podstawową i nieodzowną czynnością.

Oto kilka przykładowych działań poprawiających wygląd:

Wybielanie zębów – wiele osób marzy o śnieżnobiałych zębach. Zabieg wybielania można wykonać w gabinecie stomatologicznym w około 40 minut i polega na nałożeniu na zęby specjalnego żelu i naświetlaniu go dedykowaną do tego celu lampą, co aktywuje reakcję chemiczną na skutek czego możemy cieszyć się jaśniejszym nawet o kilka tonacji uśmiechem. Rekonstrukcja zgryzu / Poprawa wysokości zgryzu -

BELLADENT REKLAMA

z czasem „części” naszego organizmu zużywają się, między innymi następuje ścieranie się zębów na skutek ciągłego żucia lub utrata części uzębienia, a to powoduje, że rysy naszej twarzy zmieniają się. Pogłębiają się zmarszczki mimiczne i tzw. fałd podbródkowy co mocno postarza nasz wygląd. By z tym walczyć należy w pierwszej kolejności odtworzyć prawidłową wysokość zgryzu, czyli zwiększyć odległość pomiędzy brodą, a nosem. Efekt ten można uzyskać kilkoma sposobami, jednak najtrwalszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest leczenie protetyczne – uzupełnienie stałe. Na własne zęby pacjenta wklejane są mosty i korony perfekcyjnie imitujące zdrowe naturalne zęby. Obecnie stosowane materiały są bardzo wytrzymałe i estetyczne – co w sprawnych, dokładnych dłoniach specjalisty przekłada się na wyborne rezultaty. Prawidłowy zgryz to nie tylko nienaganny młody wygląd, ale również mniejsze

BELLA DENT Poradnia Stomatologiczna

ryzyko występowania bólu stawów skroniowo – żuchwowych i migren. Prostowanie zębów - pewne anomalia od ogólnie przyjętej normy w ułożeniu zębów często mają swój urok, lecz czasami mówiąc wprost szpecą. Ale i w tym przypadku nie pozostajemy bez wyjścia. Rozwiązaniem jest leczenie ortodontyczne, jeśli jednak z jakiejś przyczyny nie możemy go wdrożyć (ograniczenia finansowe, dłuższy czas leczenia itp.) z pomocą znowu przychodzi protetyka. W naszych gabinetach możecie Państwo skorzystać również z medycyny estetycznej, co dla szczególnie wymagających może być świetnym dopełnieniem naszej oferty.

Pozdrawiamy i zapraszamy na bezpłatną konsultację Zespół Poradni Stomatologicznej Bella Dent oraz Pracowni Protetycznej „Bella Dent”

Racibórz, ul. Żółkiewskiego 11/1 Tel.: 32 453 00 03, 517 981 006

www.belladent-dentysta.pl REKLAMA

RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

»6

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

już setki tysiące nosicieli tego patogenu. Bakteria jest groźna także z innego powodu. Może bowiem przekazać „gen superoporności” innym bakteriom także niespokrewnionym, sprawiając, że również stają się one superbakteriami opornymi na wszystkie antybiotyki i nie do pokonania. Przykładami takich zmutowanych patogenów są te wywołujące czerwonkę czy cholerę. Problem lekooporności nie omija Raciborza, choć nie występuje w takiej skali jak np. na Mazowszu czy Podlasiu. W ostatnich latach stwierdzono u nas groźne przypadki związane z bakterią Pseudomonas - w 2014 r. jeden, w 2018 r. cztery, a w zeszłym roku dwa nosicielstwa bakterii Klebsiella pneumoniae z podobnym, równie groźnym mechanizmem oporności jak NDM. Medycy zalecają dbanie o higienę, przede wszystkim podczas podróży do krajów egzotycznych, szpitale dmuchają zaś na zimne, starając się izolować pacjentów mogących być źródłem infekcji. To dlatego badaniom przesiewowym poddawani są pacjenci, którzy przed przyjęciem do szpitala byli wieRacibórz » Nadmierne stosowanie antybiotyków sprawiło, że coraz więcej bakterii jest lekoopornych. Łatwe przemieszczanie się po całym lokrotnie hospitalizowani, poświecie spotęgowało problem. Do Polski, w tym do Raciborza, trafia coraz więcej bakterii, których wcześniej u nas nie spotykano. bierali długo antybiotyki, leczono ich na oddziałach intensywnej terapii, przebywali w zakła- Takie jest zalecenie zespołu miać, bo antybiotyki przestały Powagi sytuacji dowodzą daNew Delhi to potoczna na- dach opieki długoterminowej Narodowego Programu Ochro- być w wielu przypadkach sku- ne publikowane przez Krajowy zwa Klebsiella pneumoniae albo też mają za sobą podróż ny Antybiotyków - tak szerszy tecznym lekarstwem. To efekt Ośrodek Referencyjny ds. Le- NDM - pałeczki zapalenia płuc, i kontakt z opieką medyczną taniż dotąd zakres badań prze- ich dotychczasowego nadmier- kowrażliwości Drobnoustrojów, która należy do grupy bakte- REKLAMA siewowych tłumaczy Maria Mo- nego stosowania. W całej Euro- w tym na temat występowania rii jelitowych. Pierwszy przyrzywołek (na zdj.), specjalista pie nadużywanie antybiotyków Enterobacteriaceae (głównie padek w Polsce odnotowano mikrobiologii, kierownik La- jest zjawiskiem powszechnym, Klebsiella pneumoniae), wy- w 2011 r. Bakteria jest odpoboratorium Mikrobiologiczne- a jak wynika z danych Europej- twarzających karbapenemazę wiedzialna za groźne dla życia go szpitala przy Gamowskiej. skiego Programu Monitorowa- New Delhi (NDM). New Delhi to zapalenie płuc, zapalenie ukłaJednostka dysponuje nowocze- nia Konsumpcji Antybiotyków superbakteria, która jest oporna du moczowego, pokarmowego, snym sprzętem i doświadczoną ESAC (European Surveillance na działanie wszystkich antybio- zapalenie opon mózgowo-rdzekadrą. Praktyka ostatnich lat of Antibiotic Consumption), Pol- tyków, co oznacza, że nie można niowych i wielu innych chorób. pokazuje, że warto bić na alarm, ska zajmuje pod tym względem wyleczyć wywoływanych przez Sytuacja jest bardzo poważna, a przede wszystkim uświada- miejsce w ścisłej czołówce. nią śmiertelnie groźnych chorób. ponieważ nawet w Polsce są

Koniec złotej ery antybiotyków W SZPITALU WIDZĄ PROBLEM

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

kich krajów jak Indie, Pakistan, Grecja, Włochy czy państw afrykańskich. To stamtąd pochodzi najwięcej lekoopornych szczepów. Nierzadko pacjenci wracają z azjatyckich państw, gdzie przeszli zabiegi, np. z zakresu medycyny kosmetycznej. XXI wiek może być erą postantybiotykową- przekonuje Maria Morzywołek. - Zgodnie zresztą z przewidywaniami dodaje. W ostatnich 20 latach nie opracowano żadnego antybiotyku o szerokim spektrum działania. Laboratorium Mikrobiologiczne przy ulicy Gamowskiej wykonuje badania mikrobiologiczne zgodnie ze wszystkimi standardami, na wysokim poziomie. Poddaje się kontrolom zewnętrznym i osiąga bardzo dobre wyniki co jest poparte polskimi i międzynarodowymi certyfikatami jakości. Dziś warto postawić na antybiogram. To badanie mikrobiologiczne, które wykonuje się przed leczeniem antybiotykiem. Pozwala określić na które antybiotyki bakterie są wrażliwe. W oparciu o wyniki antybiogramu można podać pacjentowi konkretny rodzaj antybiotyku zwalczającego bakterię, która jest przyczyną zakażenia, zastosować leczenie celowane. Jest to szczególnie istotne ze względu na pojawianie się wieloopornych szczepów bakterii. opr. waw


»7

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WRDS O CZYSTYM POWIETRZU

w porozumieniu ze stroną społeczną będą się toczyć prace nad maksymalnym uproszczeniem programu „Czyste Powietrze”, który może też zostać wzbogaRegion » Rządowy Program „Czyste Powietrze” i sprawy związane z neutralnością klimatyczną były główcony o nowe instrumenty. nymi tematami posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, które odbyło się Uruchomiony we wrześniu 2018 r. rządowy program „Czy31.01.2020 roku. ste powietrze” ma na celu ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, które Gośćmi pierwszego w tym roku posiedzenia WRDS byli powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wym.in. minister klimatu Michał korzystaniem przestarzałych Kurtyka i dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program oferuje dofiw ministerstwie klimatu Magnansowanie – dotacje i pożyczki, da Gosk, prezes Narodowego na wymianę starych i nieefekFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźtywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ny, wiceminister aktywów pańciepła spełniające najwyższe stwowych, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji narek, a także władze regionu również przedstawiciele inspek- normy, czy przeprowadzenie górnictwa węgla kamiennego – wojewoda śląski Jarosław Wie- cji ochrony środowiska, instytu- prac termomodernizacyjnych Adam Gawęda oraz prezes Wo- czorek i marszałek wojewódz- tów badawczych, które specja- budynku. jewódzkiego Funduszu Ochrony twa Jakub Chełstowski. lizują się w dziedzinie ekologii. wfośigw Środowiska i Gospodarki WodDo dyskusji i udziału w posieMinister klimatu Michał Kurnej w Katowicach Tomasz Bed- dzeniu Rady zaproszeni zostali tyka WRDS zapowiedział, że

PÓŁ TYSIĄCA KARY

za spalanie gumoleum Racibórz » Strażnicy nie są pobłażliwi dla spalających odpady. Nie zawahali się wypisać mandatu mieszkańcowi ulicy Kościuszki. - Raciborska Straż Miejska po raz kolejny interweniowała w sprawie spalania śmieci. Tym razem strażnicy przeprowadzili kontrolę paleniska w lokalu przy ul. Kościuszki. Lokator spalał w piecu gumoleum i inne tworzywa sztuczne. Został uka-

CENTRUM OCHRONY KLIMATU i Środowiska Politechniki Śląskiej Region » Uroczyste otwarcie Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska Politechniki Śląskiej odbyło się 31 stycznia 2020 r. w Centrum Nowych Technologii, gdzie mieści się również siedziba COKiŚ. Zadania realizowane przez nowo powstałe Centrum będą odpowiedzią na potrzeby związane ze zmianami klimatu w regionie oraz kraju. W uroczystym przecięciu wstęgi inaugurującym utworzenie Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska (COKiŚ) uczestniczyli JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Gliwic Adam Neumann oraz Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Gości przywitał prof. Józef S. Pastuszka, Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Organizatorem wydarzenia był prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym. – Politechnika Śląska została wytypowana do udziału w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i w wyniku rozstrzygnięcia konkursu znalazła się w gronie laureatów, uzyskując tytuł uczelni badawczej. Wiązało się to również z określeniem priorytetowych obszarów badawczych. Jednym z nich jest

szósty POB: ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka – mówi JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk – To Centrum, które powstało, łącznie z wirtualnym laboratorium składającym się z zespołów badawczych zlokalizowanych na różnych katedrach Politechniki Śląskiej, tworzy zaplecze badawcze dla priorytetowego obszaru badawczego – dodaje JM Rektor. JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk przypomniał, że działania Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska mają swoją genezę w 2014 r. w badaniach pracowników Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, jednakże idea utworzenia Centrum narodziła się w 2018 r. podczas wizyty dr. Bertranda Piccarda – podróżnika, innowatora, doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Do współpracy przy utworzeniu COKiŚ Uczelnia zaprosiła Miasto Gliwice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

List intencyjny w tej sprawie podpisali w 2018 r. JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, dr Bertrand Piccard, ówczesny Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz oraz Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Idea utworzenia Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska pojawiła się rok temu, niemal równolegle, gdy ogłaszaliśmy pomysł uruchomienia Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki. Dobrze widzieć, że w tak krótkim czasie udało nam się przejść od słów do czynów. Dzisiaj inaugurujemy działalność Centrum, a niedawno wystartowały nabory wniosków do Funduszu. Dzięki niemu uczelnie takie jak Politechnika Śląska mogą pozyskać pieniądze na organizację zajęć ze światowej klasy naukowcami. Wszystkie te działania powodują, że Metropolia staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do studiowania, ale także do związa-

nia z nią przyszłości – mówi Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. – Działalność Centrum wpisuje się w aktywność Metropolii zarówno na gruncie naukowym, jak i środowiskowym. Tworzenie terenów zielonych, zwiększanie świadomości energetycznej i zwalczanie niskiej emisji to część działań, które chcemy realizować w ramach naszej strategii. Konsekwentnie dążymy do tego, aby przeistoczyć nasz poprzemysłowy region w nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy – dodaje Kazimierz Karolczak. Główną misją Centrum jest działalność naukowo-dydaktyczna i promocja innowacyjnych technologii w obszarze ochrony klimatu i środowiska. – Zdecydowaliśmy się, że umieścimy je w Centrum Nowych Technologii, gdzie znajduje się kilka katedr, które prowadzą intensywne badania na rzecz klimatu i ochrony środowiska –

wyjaśnia prof. Arkadiusz Mężyk. Kontrola zmian klimatycznych, działania na rzecz ochrony środowiska oraz badania nad systemem energetycznym są priorytetami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i wsparcia miast regionu śląskiego. – Miasto Gliwice pragmatycznie podchodzi do tego rodzaju działań. Z jednej strony chciałbym zaoferować przestrzeń miasta jako miejsca, gdzie można robić badania, doświadczenia. Z drugiej strony oczekuję, że Centrum przyniesie nam rozwiązania i podpowie, jak dawać sobie radę z problemami ochrony klimatu i czystości powietrza – tłumaczy Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann. – Chcemy, aby myśl naukowa, nowoczesna, zmierzająca do innowacyjnych rozwiązań, które będą nas chronić przed zmianami klimatu i chronić nasze środowisko, rodziła się w Gliwicach. Prace badawcze będą poświęcone m.in. czynnikom wpły-

rany mandatem w wysokości 500 zł. Z kolei w dzielnicy Płonia funkcjonariusze stwierdzili spalanie pozostałości roślinnych na otwartej przestrzeni. Za ten czyn również nałożono mandat karny - informuje Urząd Miasta.

wającym na zmianę klimatu, prognozowaniu i adaptacji do zmian klimatycznych. W badaniach prowadzonych przez naukowców Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska zostanie wykorzystane mobilne laboratorium pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza. Samochód, wyposażony m.in. w specjalistyczne analizatory, miernik pyłu zawieszonego, zestaw meteo, umożliwi wykonywanie badań bezpośrednio w terenie. Wśród celów Centrum znajduje się edukacja oraz angażowanie studentów Politechniki Śląskiej, uczniów Akademickich Liceów Ogólnokształcących Politechniki Śląskiej i szkół podstawowych w działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska w Polsce oraz na świecie. Planowane są wykłady i zajęcia poświęcone m.in. zagadnieniom związanym z efektem cieplarnianym, prognozami wzrostu temperatury atmosfery Ziemi, zahamowaniem zmian klimatycznych. – W tej chwili Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska to interdyscyplinarna przestrzeń, dlatego też zapraszamy do współpracy nie tylko naukowców i studentów z Politechniki Śląskiej, ale także wszystkie instytucje zainteresowane tą tematyką oraz władze samorządowe, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, Miasto Gliwice, jak i wszystkie miasta zlokalizowane w Regionie – mówi JM Rektor.


Aktualności

»8

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NAUKA Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Korepetycje Matma na piątkę MatRiders NAJLEPSZA szkoła matematyki w mieście. Od przedszkola po maturola. Przyjdź i się przekonaj. Tel. kom.: 503831636, e-mail: a.smol@op.pl.

Usługi remontowe

NIERUCHOMOŚCI

Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

Dom kupię

Tynki, malowanie, gładzie, panele Oferujemy Państwu wykonanie usługi typu : tynkowanie, malowanie, gładzie, panele, wszelkie roboty wykończeniowe i remontowe. Mamy normalne ceny i długie doświadczenie. Gwarancja terminowości i rzetelności wykonanej usługi. Tel. kom.: 790333600, 578897089, e-mail: amgor@vp.pl.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel. 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom Racibórz skup,kasacja24h Tel.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe,rozbite,uszkodzone,powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe, także bez opłat oraz z wadami prawnymi,bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie sprzedam Ogłoszenie o przetargu PGL DOM PGL „DOM” sp. z o.o. ogłasza I. w dniu 06.02.2020r. publiczny przetarg ustny na sprzedaż lokali mieszkalnych - spółdzielczych własnościowych położonych w Raciborzu. https://www. naszraciborz.pl/site/art/7-strony-partnerskie/21-pgl-dom/78908-pgl-dom---przetarg-na-sprzedaz-mieszkania-i-lokalu-uzytkowego.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukuje-

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

my do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Praca dla terapeuty, logopedy, pedagoga Oferuję prace w gabinecie terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Oferujemy: niepełny etat, pracę w godzinach popoludniowych, wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji. Oczekujemy: doświadczenia w pracy z dziećmi, minimum średniego wykształcenia, wykształcenia w kierunkach pedagogicznych. Tel. kom.: 668477035, e-mail: marekewelina74@gmail.com, radoscsluchu.pl. Elektrycy Niemcy od zaraz Niemiecka firma Zeitpower poszukuje elektryków budowlanych. Zapewniamy niemiecką umowę o pracę, mieszkania i samochody służbowe, zjazdy do kraju co 10 dni. Wyjazdy w każdy poniedziałek tel. 722240044. Tel. kom.: 722240044, e-mail: praca@conexio.pl.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Raciborzu przy ul. Kościelnej

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/6 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/6, I piętro, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i wc o powierzchni użytkowej 44,08 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 10,72 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3345/63 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,2589 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035478/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

106 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

18 marca 2020 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

10 600 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 11 marca 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H80MW)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY

programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna).

11.

OGŁOSZENIE

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Raciborzu przy ul. Kościelnej. Przedmiotowa działka jest ogrodzona i stanowi trawnik, częściowo zadrzewiony. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej a także jakichkolwiek zobowiązań, poza umową dzierżawy zawartą z osobą fizyczną na czas nieokreślony.

2.

Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie nr 2276/163 k.m. 5 Starawieś o powierzchni 0,0355 ha.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00038656/5

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony.

5.

Cena wywoławcza netto

35 000 zł Cena uzyskana w przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług wg stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106).

6.

Termin i miejsce prze- 13 marca 2020 r., godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu targu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6.

7.

Wadium

8.

Przeznaczenie w miej- F22MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, scowym planie zago- F17KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowa (w niespodarowania prze- wielkim fragmencie) strzennego

9.

Miejsce wywieszenia Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ogłoszenia o przetargu usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz ogłoszenia o przetargu pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Raciborzu, stanowiącej działkę nr 571/62 a.m.13, obręb Ostróg, o powierzchni 0,2376 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00046144/2. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

3 500 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 6 marca 2020 r.

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl


»9

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

EPIDEMIE

w dziejach Raciborza (1) Racibórz » Pierwsza zatrważająca informacja o zarazie w Raciborzu pochodzi z 1315 roku. W czasie tej epidemii zmarło prawie 75 procent mieszkańców. W latach 1349-1350 z powodu szalejącej wówczas w całej Europie dżumy pożegnało się z życiem ponad 30 procent ludności miasta. Nie wiedziano, co jest źródłem choroby - nie wiedziano o istnieniu wirusów i bakterii, w jaki sposób dochodzi do zarażenia i jak skutecznie leczyć. Pozostała izolacja chorych, modlitwa, zioła, praktyki magiczne i tony wapna, które wsypywano do grobów ofiar. Słynny Nostradamus (15031566), francuski lekarz, astrolog i autor proroctw, też nie wiedział, że dżumę wywołuje bakteria beztlenowa Yersinia pestis, ale jako pierwszy zauważył, że rozwój epidemii utrudnia prawidłowa higiena. Nakazywał ludziom czyszczenie wąskich uliczek miast, zabijanie szczurów i innych gryzoni, odkażanie ścian octem winnym, częste mycie się i zmianę pościeli. Dzięki temu zyskał miano pogromcy czarnej śmierci, choć minęło jeszcze sporo lat zanim wynaleziono skuteczne w leczeniu dżumy antybiotyki. XVI-wieczne epidemie miały miejsce w latach: 1555, 1558, 15661572, 1587 i 1598. Nazywano je morowym powietrzem. Więcej danych o zarazach pochodzi z XVII i XVIII wieku. Liczne epidemie przyniosła wojna trzydziestoletnia (1618-1648). Sprzyjała temu bieda. Bakterie i wirusy przemieszczały się wraz z wojskiem. - Miasta, wsie i osady podupadały coraz bardziej; czego nie zburzył nieprzyjaciel, to dokonały wojska cesarza. Ostatecznie wybuchło 1624 r. morowe powietrze, które ludność wydrobniło niemało - to opis tamtych lat autorstwa raciborskiego kronikarza Franciszka Goduli. Uzupełniają go „Nowiny Raciborskie” z 1889 roku. - Wojna sprowadziła - jak pisze gazeta - na Szląsk zarazę morową, która pomiędzy rokiem 1620 a 1630-tym straszliwie w okolicach Raciborza szalała i tyREKLAMA

Wojska roznosiły choroby, ale także tworzyły kordon sanitarny wokół miast objętych epidemią, poniżej Prusacy na tle dawnego Raciborza

siące pochłaniała ofiar. Możni i bogaci uciekali wtedy z ciężko nawiedzonego kraju, pozostawiając lud biedny w trwodze i w rozpaczy. Tylko Ksiądz Walenty Kauloniusz, kuratus polski przy polskiej kaplicy, kapłan wielkiego ducha i nadzwyczajnego poświęcenia, nie uciekł, nie schronił się w bezpieczne miejsce, lecz chodził od chaty do chaty, sam leczył, pomagał, dawał wsparcia i pocieszał nawiedzonych nędzą lub chorobą. Lud go uwielbiał, uważał za swego anioła opiekuńczego i byłby wtedy w ogień za nim poszedł. I podczas gdy w tamtym czasie okropnym niemieccy katolicy raciborscy z małemi wyjątkami ani nie zaglądali do kościoła, tulił się lud polski pod przewodnictwem Ks. Kauloniusza do świątyń pańskich a mianowicie do swej kaplicy, błagając ratunku i zmiłowania. I zmiłowanie to uzyskano. Zaraza ustawała powoli, lecz Ks. Kauloniusz końca jej niedoczekał. Przy wypełnianiu obowiąz-

ku swego zaraził się bowiem sam i umarł po krótkich lecz ciężkich cierpieniach. Lud długo bardzo opłakiwał go rzewnemi łzami, bo wiedział, co w nim utracił. Przedwczesna śmierć Księdza Kauloniusza była rzeczywiście dla raciborskiej parafii polskiej w owym czasie stratą niepowetowaną. Lecz któż odgadnie cele wyroków Bożych?

Epitafium kanonika Scodoniusa (Kauloniusza) w kościele farnym w Raciborzu

Szczególnie dużo ofiar pochłonęły też epidemie z 1627 i 1632-33. Do tej ostatniej walnie przyczynił się nieurodzaj spowodowany posuchą. W latach trzydziestych XVII wieku Racibórz, Biała Prudnicka i Pyskowice straciły po epidemiach najwięcej ludności spośród wszystkich śląskich miast. Gorsza była jednak druga połowa stulecia. W roku 1652 wylaREKLAMA

ła Odra, a rok później nastąpiła wielka susza i głód. W 1656 roku wybuchła z tego powodu ogromna zaraza. Na wieść o niej Urząd Zwierzchni we Wrocławiu wydał specjalną ordynację infekcyjną, którą rozesłano do poszczególnych księstw. Pisano w niej, jak postępować w razie wybuchu epidemii i w stosunku do przyjezdnych oraz włóczęgów. W roku 1678, kiedy to doszły na Śląsk wiadomości o zarazie na ziemiach polskich, zamknięto drogę handlową z Krakowa. Niewiele to dało, bo w latach 167980 epidemia objęła prawie całe księstwo opolsko-raciborskie. Kolejna zaraza wybuchła cztery lata później. Jeszcze jedna na początku ostatniego dziesięciolecia tego stulecia. Podsumowując było ono bardzo pechowe dla raciborskich mieszczan. Wyliczono, że liczba zgonów była kilkakrotnie wyższa od liczby urodzeń. W pierwszej połowie XVIII wieku trudno mówić o wyraźnej poprawie. W 1715 roku w Raciborzu zaraza poczyniła „znaczne spustoszenia”. Jakie były jej przyczyny? Po ulewnych deszczach z lat 1713-14 zniszczone zostało zboże na polach. Reszty dzieła dopełniła w 1715 roku Odra, która zalała prawie całą dolinę na wysokości Raciborza. W 1719 roku z powodu głodu wybuchła w Raciborzu epidemia tyfusu zwanego głodowym. Brak jednak dokładnej liczby ofiar tej choroby. Po katastrofalnej powodzi z roku 1736 scenariusz się powtórzył. Nastał taki głód, że ludzie ponoć tarli i jedli korę z drzewa brzozowego a „piekarze piekły chleb ze żołandziu”. W księstwie opolsko-raciborskim zmarło ponad 2,2 tysiące osób, a i tak uważa się dziś, że dane te są znacznie zaniżone. Masowo wymierały zwierzęta. Trudno powiedzieć, czy prawdziwe są wzmianki o przypadkach ludożerstwa. W 1740 roku przyroda spłatała kolejnego figla. Ponownie po powodzi nastał głód, po nim niewiadoma zaraza a latem nadciągnęła plaga żarłocznych szarańczy. Po słabych zbiorach głód nastał też w 1758 roku. Rok później wśród dzieci szalała czerwonka. - Na początku roku 1763 nawiedziło mieszczan niezwykłe i dotychczas nieznane choróbsko, którego ofiarą padło wiele osób. Dopiero po odejściu wojska z zawarciem pokoju (po trzeciej prusko-austriackiej wojnie o Śląsk) ustała zaraza. Niestety wojna wyrządziła miastu i mieszczaństwu niepowetowane szkody a najwięcej ucierpiał już handel. Kupcy polscy i austryaccy, którzy dawniej jeździli przez Śląsk Górny,

Historia na weekend

W latach 90., podczas odkryć archeologicznych w dawnym kościele dominikanek pw. św. Ducha w Raciborzu (obecnie Muzeum) ujawniono średniowieczne groby, w których odnajdywano szczątki ofiar epidemii.

W jednej mogile składano po kilka a nawet kilkanaście ciał, które przysypywano wapnem

omijali go zupełnie, udawając się innemi drogami do zagranicznych miast handlowych - to fragment z „Historyi Raciborza” wspomnianego Franciszka Goduli. Po raz drugi zaraza nawiedziła Racibórz w roku 1772. Jej „ofiarą padła wielka liczba mieszczan”. Była to prawdopodobnie ospa. Zimny i deszczowy 1786 rok spowodował z kolei falę głodu w 1787 roku. XIX wiek zaczął się w 1807 roku epidemią tyfusu. Ciężko było przez cztery kolejne lata, bo w 1811 roku odnotowano na Śląsku głód i drożyznę. W tym samym roku na niebie pojawiła się kometa. Jedną z najczarniejszych kart w historii miasta zapisała sobie jednak cholera z 1831 roku, na którą w całej rejencji opolskiej zachorowało 1816 a zmarło 1086 osób. Była to jednocześnie jedna z największych epidemii tej choroby w dziejach Śląska. Spowodował ją nieurodzaj zbóż i ziemniaków. Władze rejencji ją przewidywały, bo nakazały sadzić wiosną tylko „oczka” ziemniaków zamiast całych bulw. Zaraza dotarła na Śląsk bezpośrednio z Królestwa Polskiego. Chcąc jej częściowo zapobiec zalecano, by mieszkańcy ubierali się ciepło i spo-

żywali lekkostrawne potrawy suto doprawione czosnkiem i kminkiem, warzywami uważanymi za środki dezynfekujące. Zabraniano spożywać alkohol, który osłabiał organizm i czynił go podatniejszym na zachorowania. Zalecano także dezynfekowanie mieszkań poprzez kadzenie oraz mycie ścian i podłóg wodą z octem. Król pruski Fryderyk Wilhelm IV rozporządzeniem z 15 czerwca 1831 roku „o zwalczaniu cholery” zagroził dwudziestoletnim więzieniem lub karą zastrzelenia na granicy każdego, kto ośmieliłby się potajemnie przybywać na Górny Śląsk z objętego epidemią Królestwa Polskiego. Równie surowo karano tych, który potajemnie opuścili stację kwarantanny lub przyjęli na przechowanie towary pochodzące z terenów epidemicznych. Na nocleg w zajazdach nie wolno było przyjmować obcych, którzy nie posiadali świadectwa zdrowia. Dwa lata więzienia można było dostać za ukrywanie wiadomości o przypadku choroby lub za potajemne pochowanie ofiary. Zagrożenie wzrastało. Grzegorz Wawoczny


Rozrywka

» 10

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Alicja Kaczmarczyk, Alicja Siwiek, Oliwia Bałys, Liliana Meyer, Kuba Dudek, Kacper Pomiotło, Kamila Drzymała oraz grupa teatralna MAŁE MIODZIO: Wiktoria Brent, Hanna Wereszczyńska, Michalina Michalska, Hanna Bunio, Nikola Malinowska, Barbara Olejarnik, Zofia Rychlik, Kamila Sukiennik, Emilia Sukiennik Bilety w cenie 5 zł. Honorowane raciborskie karty: „Senior60+” oraz „Rodzina+”

9 LUTEGO GODZ. 16.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 SEN KSIĘŻNICZKI – PREMIERA SPEKTAKLU TEATRU MIODZIO I MAŁE MIODZIO Wszyscy mają sny, duzi, mali, młodzi, strarzy, strażacy, krawcowe i księżniczki. Ale o czym śnią księżniczki? Może o księciu z bajki, może o wspaniałych balach, kolorowych sukniach i wspaniałej biżuterii? A może o cudownych podróżach? A co jeśli okazuje się, ze książę nie jest z bajki, inne księżniczki są konkurencją a ciekawe miejsca do zobaczenia są pełne śmieci, albo co gorsza, są nie pięknym snem lecz koszmarem? Jak poradzi sobie z tym nasza księżniczka? Scenariusz i reżyseria: Monika Kubica-Skaba, Szymon Skaba. Inspiracją do spektaklu był scenariusz M. Schejbal „Sen kołowrotka”. Przygotowanie wokalne: Karolina Filec. Występują: Grupa teatralna MIODZIO: Balbina Stawska, Emilia Kałuża, Emilia Czajkowska, Anna Robak, Oliwia Korzeniak, Natalia Młynarska,

www.rck.com.pl

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

14 LUTEGO GODZ. 18.00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 TROCHĘ PIOSENEK O MIŁOŚCI Raciborscy laureaci ogólnopolskich festiwali wokalnych i teatralnych wystąpią z okazji Święta Zakochanych. W repertuarze utwory m.in. B. Leśmiana i A. Osieckiej. Wystąpią: Wokal: Agnieszka Rajda, Zuzanna Wieczosek, Julia Mielczarek, Anna Jegerska-Michalska, Joanna Skowyra, Grzegorz Zimałka Recytacja: Jerzy Dębina Akompaniament: Tomasz Behra Bilety w cenie 5 stronie: Honorowane raciborskie karty Senior 60+ oraz Rodzina+

21 LUTEGO GODZ. 18.00, RCK DK UL. LONDZINA 38 COHEN, DYLAN, GINSBERG. IT’S AMERICA, A TO RACIBÓRZ WŁAŚNIE Jan Kondrak i Jerzy Dębina we wspólnym koncertcie COHEN, DYLAN, GINSBERG. It’s America, a to Racibórz właśnie. „Na przełomie 80/90 lat graliśmy poezję Stachury. W Raciborzu jed-

nego dnia dla tysiąca osób. Po trzydziestu latach znów razem na scenie. Tym razem polscy bardowie amerykańskim w hołdzie…” Jan Kondrak to głos - wielki głos. Co do skali i siły pewnie największy spośród polskich głosów bardowskich. Jest cenionym autorem i kompozytorem. Pisze dla siebie i innych, na przykład dla Marka Dyjaka. Kojarzony z wyjątkową piwnicą artystyczną jaką jest Lubelska Federacja Bardów, której jest współzałożycielem. Ma na koncie jedenaście płyt z LFB i osiem solowych dokonań. Z klasą sięga po klasykę piosenki autorstwa Leonarda Cohena, Boba Dylana, Edwarda Stachury, Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Stinga czy Jacka Kaczmarskiego. Zdobywca nagród na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, Krajowego Festiwalu Piosenki w Opolu i świnoujskiej FAMY. Jerzy Dębina- przyjaciele mówią do niego po prostu Dębina. Słusznej postawy, waga ciężka, oblicze dobrotliwego Rasputina. Nie gra, nie śpiewa, nie robi szpagatu, ani nie wyciąga królika z cylindra. Mówi (właściwie mówi a ni recytuje) poezję Alena Ginsberga, trochę po angielsku, trochę po polsku. Sobie wiadomym sposobem potrafi poruszyć grających z nim muzyków do bluesowej pulsacji, a zrazu zaskoczoną publiczność zmusić do pełnego napięcia słuchania. Poezję Ginsberga w wykonaniu Dębiny wykorzystywali organizatorzy imprez bluesowych w Poznaniu, Katowicach i Olsztynie. Artysta ma w swoim dorobku współpracę m.in. z Irkiem Dudkiem, Janem „Kyksem” Skrzekiem czy Ryszardem Riedlem. Bilety w cenie 10 zł. Honorowane raciborskie karty Senior 60+ oraz Rodzina+

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna

REKLAMA

NALEŚNIKI OWSIANE ze szpinakiem Składniki: • 2,5 szklanki mąki owsianej (szklanka = 250 ml) • 0,5 szklanki mąki ziemniaczanej • 2 szklanki wody niegazowanej • 2 szklanki mleka • 3 jajka • 3 łyżki oleju • szczypta soli Wszystkie składniki wymieszać i odstawić na 1 godzinę. Po tym czasie smażyć na dobrze rozgrzanej patelni (przed usmażeniem • 0,5 świeżo startej gałki muszkatołowej pierwszego naleśnika patelnię natłuścić olejem). Usmażone na- • 1 łyżka masła • sól leśniki posmarować farszem szpinakowym i zawinąć. • pieprz mielony Farsz szpinakowy: • 2 paczki mrożonego szpinaku w liściach (paczka 450 g) Na maśle przesmażyć cebulę pokrojoną w kostkę i przesiekany • 1 duża cebula czosnek. Dodać mrożony szpinak i smażyć aż wyparuje woda. • 4 duże ząbki czosnku Na końcu dodać serek i doprawić solą, pieprzem i gałką musz• 2 serki śmietankowe (każdy po 135 g) katołową (można dodać również trochę sera typu gorgonzola).

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

35.00 zł

21.00 zł

Miłość | Helene Delforge, Quentin Greban

997 Plantacja marihuany na Dębiczu Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 34-letni mieszkaniec Gliwic, który został zatrzymany przez raciborskich stróżów prawa. Historia maj początek w sobotni poranek 18 stycznia, kiedy to mundurowi z prewencji udali się na ulicę Brzeską w Raciborzu w związku z otrzymanym zgłoszeniem dotyczącym próby samobójczej. W tej sytuacji, w trosce o bezpieczeństwo młodego desperata, który według zgłoszenia chciał się targnąć na swoje życie, policjanci poprosili strażaków o otwarcie drzwi. Po wejściu do budynku wyczuli specyficzny, bardzo mocny zapach marihuany. Podczas penetracji pomieszczeń ujawnili nielegalną uprawę marihuany jak również dużą ilość suszu. Następnie w jednym z pokoi napotkali młodego mężczyznę, który trzymając w ręku broń groził, że strzeli do siebie i popełni samobójstwo. Natychmiast interweniujące służby zostały wycofane, a na miejsce dyżurny raciborskiej komendy wezwał policyjnych negocjatorów z komendy wojewódzkiej i policjantów z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Po kilku godzinach negocjacji z desperatem, około godziny 16.30, policyjni kontrterroryści obezwładnili, jak się okazało 34-letniego mieszkańca Gliwic. Został przewieziony do specjalistycznego szpitala. Po zakończonej akcji z desperatem, policjanci w budynku zabezpieczyli nielegalną uprawę w ilości 83 krzaków i ponad 615 działek dilerskich marihuany, które jak ustalili należą do 34-latka. Młody mieszkaniec Gliwic w piątek 31 stycznia został oficjalnie zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzuty. W sobotę raciborski sąd, na wniosek śledczych i prokuratora, podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Za posiadanie i uprawę znacznych ilości narkotyku grozi mu teraz nawet do 10 lat więzienia.

Miał być pożar w lesie było wypalanie izolacji

REKLAMA

REKLAMA

Dwa zastępy zawodowe oraz trzy miejscowe OSP wysłano wczoraj o 16.37 do Rzuchowa na ul. Pstrąska, gdzie świadek zauważył ogień w lesie. Po dojeździe okazało się, że to nie pożar kompleksu leśnego przy drodze z Raciborza do Rydułtów, ale ognisko na terenie punktu skupu złomu. Jak informuje straż, wypalano tu izolacje kabli i silników. Takie działania są zabronione. Wezwano policję. Ta nie zastała nikogo na miejscu. Obecnie trwa wyjaśnianie sprawy. REKLAMA


Aktualności

» 12

Piątek, 7 lutego 12 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Radny Piotr Klima chce GOŚCIŁ W RACIBORSKIEJ PWSZ zwiększenia diet radnych

27 stycznia w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu gościł Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, któremu towarzyszyła Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dostojni goście spotkali się z władzami Uczelni: Rektor Ewą Stachurą, Prorektorem Jackiem Pierzchałą, Kanclerzem Jackiem Pierzgą i Przewodniczącym Rady Uczelni Romanem Majnuszem. W spotkaniu wzięli udział Prezydent miasta Raciborza Dariusz Polowy i Wiceprezydent Michał Fita. Spotkanie dotyczyło form współpracy Uczel-

REKLAMA

ni z otoczeniem społeczno-gospodarczym Miasta i Regionu wspierających nowoczesne kształcenie praktyczne na poziomie wyższym. W czasie spotkania Premiera Gowina i Minister Emilewicz z pracownikami oraz studentami naszej Uczelni rozmawiano o dotychczasowych doświadczeniach wprowadzania Ustawy 2.0 oraz wyzwaniach stojących przed uczelniami zawodowymi wobec realiów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Premier Jarosław Gowin obiecał kolejny wzrost wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym w roku 2020 oraz finansowe wsparcie praktyk za-

W grudniu radny Piotr Klima, przewodniczący Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, wskazał, że od kilku kadencji diety radnych stoją w miejscu. Jak dodał, trzeba je podwyższyć. 27 stycznia podczas kolejnego posiedzenia komisji wrócił do tematu. – Apelowałem już o wynagrodzenie dla wiceprzewodniczących komisji. Czy jest to możliwe? Co jest potrzebne? Na klubach ustalono, że będzie to dobrym rozwiązaniem, swego rodzaju dodatkową gratyfikacją za pracę. Czy możwodowych studentów. Minister liwe byłoby wprowadzenie tego Jadwiga Emilewicz podkreśliła, już na najbliższej sesji? – pytał. że uczelnie zawodowe już od- – Nie jest to możliwe, a przynajgrywają i odegrają w przyszłości kluczową rolę w przygotowywaniu kadr dla innowacyjnej gospodarki. Zachęciła młodzież do kreatywnych form uczenia 42-letni prawnik z naszego wosię i podejmowania aktywności zawodowej. Żegnając gości jewództwa, były minister spraRektor Ewa Stachura wyrazi- wiedliwości, dziś szef klubu parła nadzieję, że Uczelnia będzie lamentarnego Koalicji Obywatelmogła ponownie gościć Premie- skiej stanął na czele Platformy ra w związku z inauguracją ko- Obywatelskiej. Zastąpi Grzelejnego roku akademickiego. gorza Schetynę. Udział w wyborach przewodniczącego PO PWSZ Racibórz wzięło udział 8 266 osób na 10 816 uprawnionych, co stanowi 76,4% - podała partia w komunikacie. Borys Budka zdobył 6 481 głosów (78,77%), Tomasz Siemoniak – 920 głosów (11,18%), Bogdan Zdrojewski – 623 głoy (7,57%),

mniej nie na najbliższej sesji – odparł przewodniczący Rady Miasta Leon Fiołka. – A dlaczego? – dopytywał radny Klima. – Konieczne jest zachowanie procesu legislacyjnego, nie można tego robić na kolanie. Możemy podnieść lub obniżyć diety, ale i tak nie zrobimy tego na najbliższej sesji. Są dyskusje, czy zastępca przewodniczącego powinien mieć dodatkową dietę. Trzeba to jednak przedyskutować – twierdził przewodniczący Rady Miasta. – Nadal nie wiem, czemu tego nie zrobiliśmy, choć już od roku o tym mówię. Wtedy nie, bo wybory, więc lepiej nie podpadać ludziom. Za chwilę być może spadnie śnieg, i też

nie będzie to możliwe, bo jest biało – grzmiał Piotr Klima. Dodajmy, że obecnie przewodniczący Rady Miasta Leon Fiołka otrzymuje 1810 zł miesięcznie, wiceprzewodniczący Rady oraz szefowie komisji 1610 złotych. Jego zastępca może liczyć na uposażenie w wysokości 800 złotych (w przypadku nieobecności przewodniczącego i prowadzenia obrad przez zastępcę kwota ta wzrasta o 600 złotych). Dieta szeregowego radnego to z kolei 800 złotych (udział w sesji 400 zł i dwóch komisjach 2 x 200 zł).

Raciborska PO wybrała Borysa Budkę swoim FB posłanka Gabriela Lenartowicz. Głosowanie odbyło się przy jej biurze poselskim przy Opawskiej. - Wygrał u nas zdecydowanie Borys Budka 80%. Głosy oddano także na Tomasza Siemoniaka 13% i Bogdana Zdrojewskiego 7% - informuje radny powiatowy PO Artur Wierzbicki, który z Piotrem Wiederem i radnym powiatowym Władysławem zaś Bartłomiej Sienkiewicz – 204 Gumieniakiem nadzorował wygłosy (2,48%). - Platforma, tak- bory w Raciborzu. że raciborska, wybrała Borysa (w), fot. FB/Borys Budka Budkę, gratulacje - napisała na

E-bus Rafako już w lutym wyjedzie na ulice Raciborza Już w lutym na ulice Raciborza, jako autobus rejsowy Przedsiębiorstwa Komunalnego, wyjedzie E-bus RAFAKO. Pojazd elektryczny przeszedł już szereg testów i technicznych jazd próbnych. W Raciborzu po raz pierwszy zostanie udostępniony w służbie mieszkańcom. W Urzędzie Miasta Racibórz odbyły się w powyższej sprawie rozmowy prezydenta Dariusza Polowego oraz prezesa PK, Bogdana Gawliczka z przedstawiciela-

mi RAFAKO ds. elektromobilności (E-mobility): dyrektorem oddziału RAFAKO SA w Solcu Kujawskim Dariuszem Gackowskim, zastępcą dyrektora oddziału Dariuszem Szarabajko oraz koordynatorem ds. marketingu i sprzedaży Markiem Marczakiem. To kontynuacja ustaleń w sprawie testów zeroemisyjnego autobusu w Raciborzu. Pierwsze rozmowy na ten temat odbyły się wiosną 2019 r. E-bus RAFAKO to pierwszy w kraju, mały autobus

elektryczny z baterią pod podwoziem. To całkowicie polski projekt, który powstał w trosce o czystość powietrza i redukcję hałasu. Elektryczny autobus zostanie przekazany w lutym na dwutygodniowe testy do raciborskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Będzie włączony do floty rejsowej przewoźnika na regularnych liniach miejskich. Pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Producent reklamuje E-busa jako unikalny polski MINIautobus niskoemisyjny, który dzięki nowoczesnej technologii i niewielkim gabarytom, znakomicie sprawdzi się jako autobus szkolny oraz miejski lub podmiejski środek transportu.

Szofer z Ukrainy za mocno depnął w gaz Siatkarki nie dojechały na mecz Zawodniczki JKS SMS Jastrzębie Zdrój nie dojechały w sobotę, 1 lutego, na mecz z UKS Krzanowice. Powodem było przekroczenie prędkości przez wiozącego je kierowcę z Ukrainy. Bus z siatkarkami został zatrzymany około 15.30 w Krzyżanowicach na ul. Wyzwolenia. Kierowca

o 25 km/h przekroczył dozwoloną prędkość. Jak się okazało, to 28-latek z Ukrainy. Pojazd, którym kierował był sprawny. Problem w tym, że nie wziął ze sobą dokumentów - prawa jazdy i karty pobytu. Musiał je dowieźć kolega. Tu pojawił się kolejny problem. Był kłopot z trafieniem na

miejsce kontroli. Wszystko zajęło sporo czasu. Dotarł około 19.00. Mecz miał się rozpocząć o 17.00. Dla kierowcy skończyło się to mandatem karnym. Siatkarki, niestety, około 3,5 godziny spędziły w busie. - Mecz się odbędzie. Nie było w tym winy klubu. Musimy tylko ustalić termin - powiedział nam trener krzanowiczanek, Tomasz Kuziak.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 5-2020-[569]  

Nasz Racibórz 5-2020-[569]  

Advertisement