Page 1

10

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w regionie!

TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 14 grudnia 2018 r. ı Rok XI nr 50 (513) ISSN 1689-5606

LAT

NA RYNKU

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Darmowy samochód zastępczy z OC sprawcy Motorento I 504 486 004 REKLAMA

Prezydent RP Andrzej Duda w Raciborzu BYŁO O ODRZE, POLSKIM RUCHU NARODOWYM I SMOGU Racibórz » Członkowie klubu Gazety Polskiej w Raciborzu, sympatycy prawicy, siostry zakonne, księża, a także samorządowcy związani z prawą stroną sceny politycznej w Raciborzu stanowili 7 grudnia główne audytorium na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą w Arenie Rafako. Była to historyczna wizyta głowy państwa w naszym mieście. Przed halą doszło do niewielkiego protestu obrońców konstytucji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 14 grudnia

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Starosta jak Lamon Brewster Po wygranych wyborach zwycięskie ugrupowanie wskazuje premiera, ten formuje rząd, a jak już jest gotowy do rządzenia, to wygłasza sejmowe exposé. Bywa krótsze albo dłuższe (najdłuższe w historii, bo kilkunastogodzinne wygłaszał Fidel Castro), ale zawiera treści, które wypełniają kontrakt pomiędzy rządzącymi a wyborcami. Rząd mówi do czego się zobowiązuje, a wyborcy wiedzą z czego potem ten rząd rozliczać. Od czasów transformacji 1989 roku exposé w polskim Sejmie wygłaszano w sumie siedemnaście razy. Najdłuższe dotąd wygłosił, 23 listopada 2007 r., Donald Tusk. Trwało 185 minut. Z kolei najkrótsze wygłosiła 10 lipca 1992 roku Hanna Suchocka. Trwało 30 minut. Wartość i znaczenie kontraktu ze społeczeństwem podniósł PiS. Co rusz słyszymy o kolejnych pomysłach, projektach i programach z dodatkiem +, a nie dalej jak 12 grudnia, przed głosowaniem nad wotum zaufania, głośnym echem odbiła się zapowiedź premiera, że prąd jednak nie zdrożeje. Co rusz też politycy PiS powtarzają przed kamerami, że rząd i partia dotrzymują obietnic. Czy podobnie sądzą Polacy? Tego dowiemy się w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Wiemy jednak, co PiS obiecuje i z czego można rozliczyć partię Jarosława Kaczyńskiego. W Raciborzu mamy nowe władze i to - wskutek wydłużenia kadencji - na pięć kolejnych lat. Po wyborach zwycięskie ekipy w mieście i powiecie obsadzi-

ły stanowiska, a prezydent i starosta przystąpili do rządzenia. Exposé Dariusza Polowego trwało 2 minuty i 12 sekund (mamy zapis wideo, stąd wiemy). Prezydent wspomniał swoją wizytę na kongresie w Rzeszowie, zapowiedział otwarcie na samorząd aktywny, w którym dużą rolę będą odgrywać osobiste kontakty z ważnymi osobami i praktykami, współpracę z rządem i władzami wojewódzkimi, a także z powiatem. Mowa była o wymianie kadr, ale jednocześnie padło zapewnienie, że w samorządzie pozostaną ci, którzy pracują rzetelnie i uczciwie. Komunikacja, demografia, inwestycje - tyle było hasłowo o zadaniach. Exposé starosty Grzegorza Swobody trwało niecałą minutę. Na takim samym dystansie czasowym, w 2005 r. w Chicago, Lamon Brewster powalił na deski Andrzeja Gołotę. Swoboda mówił o ciężkiej kadencji, wyzwaniach i wspólnych działaniach, bez żadnych szczegółów. Wypada więc liczyć, że w rządzeniu będzie jak Brewster, silny i zdecydowany, od początku w piorunującym ataku. Podczas kampanii wyborczej wszyscy na wszystkim się znali, wszyscy mieli coś do powiedzenia i to na każdy temat, wypisywano stosy recept, a jak przychodzi do ich realizacji, to słychać, że to trzeba sprawdzić, z tym trzeba się zapoznać, to ocenić, a tamto poddać dyskusji i generalnie rządzący potrzebują czasu, by się mówiąc kolokwialnie - na nowych stołkach ogarnąć i sformułować jasny przekaz, już nie wyborczy, a konkretny, taki, z którego można rozliczać.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Nie oznacza to oczywiście (przynajmniej na dziś), że wyborcy dokonali złego wyboru. Miejmy nadzieję, że włodarze zakończą kadencję z sukcesami. To przecież nasz wspólny interes, by działo się dobrze. Pozostaje jednak pewien niedosyt. Bo skoro podczas kampanii wszyscy kandydaci łapali kontakt z wyborcami, to teraz tego kontaktu nie powinni tracić. Nie chodzi oczywiście o częstowanie kawą, zapalanie choinek, uściski dłoni czy witanie prezydenta państwa oraz inne - nazwijmy to - niezbyt wyczerpujące intelektualnie czynności, ale merytoryczny przekaz mówiący, co i kiedy konkretnie chcemy zrobić. Na co wydać miliony od raciborskich podatników. Ludzie chcieliby przecież znać plany, strategie i konkretne pomysły, a do tego umiejscowić je w czasie, to znaczy wiedzieć, co zmieni się w naszym krajobrazie za rok, za dwa, za trzy, za cztery i za pięć lat. Nie są to nadzwyczajne oczekiwania. Patrząc na wyborczy potop dobrych pomysłów i obietnic rutyna, można powiedzieć bułka z masłem.

Przy ulicy Stalmacha odkryto PODZIEMNY KANAŁ fot. Adrian. Szczypiński

Odcinek ma około pięćdziesiąt metrów długości i pozwala przejść od wejścia przy Końcu Świata pod ulicę Stalmacha. Nie ma wątpliwości, że to fragment Psiny, rzeczki, która ciągnęła się od Bieńkowic aż w

rejon obecnego ZSOMS, gdzie wpadała do Odry. Płynęła przez Racibórz jeszcze po wojnie. Potem została zasypana. Ten fragment akurat przetrwał. Ceglane sklepienia są w dobrym stanie. Grunt jest grząski z powo-

du wód opadowych, jakie się tu dostają. - Znaleźliśmy dwie stare piłki i poniemieckie butelki - mówi Romuald Turakiewicz z raciborskiego Muzeum. Do odkrycia doszło w zeszłym tygodniu.

Na starej fotografii

Na zdjęciu archiwalnym z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego ulica Karola Miarki, pod którą biegł kanał Psinka. Przed bramą wjazdową do zakładu głuchych widoczne jest koryto Psiny.

PRZYPAŁACOWY PARK w Tworkowie imponuje Krzyżanowice » Tworków w gminie Krzyżanowice może się spodziewać więcej niż dotąd turystów. Na wieży zamku powstaje platforma widokowa, w uporządkowanym parku już pojawił się szereg urządzeń do aktywnej rekreacji, a w sąsiedztwie znajduje się kąpielisko. stycznej, stymulacja rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Koszt po przetargu to 1,29 mln zł, z czego 1,1 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska Polska 2014-2020. (w) fot. Nasz Tworków REKLAMA

Inwestycja w parku obejmuje m.in: uporządkowanie całej substancji roślinnej, głównie istniejących drzew i krzewów. W programie były roboty pielęgnacyjne istniejącego w formie szczątkowej starodrzewia, jak również przycinka i formowanie kilkudziesięcioletnich samosiejek rosnących na terenie parku. Po pielęgnacji przyszedł czas na odtworzenie i wykonanie nowych ścieżek spacerowych na śladzie istniejących. Wzdłuż ścieżek ustawiono tablice edukacyjne i informacyjne, na których przedstawiona została historia parku i zamku. Kolejnym punktem projektu było odtworzenie zasypanego oczka wodnego - małego stawu

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

zlokalizowanego na osi widokowej wsch. - zach. Brzegi stawu wzmocniono kamieniami łamanymi i obsadzono krzewami rododendronów. Z dwóch źródełek poprowadzono cieki wodne. Na jednym z nich wytyczono ścieżkę rekreacyjno-zdrowotną według założeń Kneippa oraz elementy małej architektury dla dzieci. W zachodniej części parku zaplanowano skarpę usypaną z ziemi i wzmocnioną elementami żelbetowymi, na której zlokalizowano dwie zjeżdżalnie i ściankę wspinaczkową dla dzieci. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki poprzez system informacji kulturalnej i turyTygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 14 grudnia

»3

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Prezydent RP Andrzej Duda w Raciborzu

ZDW w Katowicach podpisał

Było o Odrze, polskim ruchu narodowym i smogu UMOWĘ NA BUDOWĘ nowego mostu w Rudach DOKOŃCZENIE ZE S. 1

W Jahrance odbywało się 7 grudnia posiedzenie klubu PiS, na którym partia rządząca z Jarosławem Kaczyńskim na czele omawiała strategię przed wyborami do europarlamentu i Sejmu. To dlatego w Arenie Rafako zabrakło tego dnia posłów z regionu, nie licząc Czesława Sobierajskiego, który zwykle nie opuszcza raciborskich wydarzeń. Byli za to nasi lokalni samorządowcy związani z prawą stroną sceny politycznej i jedyny reprezentant drugiej - starosta raciborski Grzegorz Swoboda. Przyjechał też wojewoda śląski oraz członek zarządu województwa Michał Woś. Przed spotkaniem z mieszkańcami w Arenie Rafako (miejsca było dla znacznie większej liczby uczestników) prezydent Andrzej Duda, który przyjechał do Raciborza bez małżonki, rozmawiał z prezydentem Dariuszem Polowym i radnymi o sprawach odrzańskich. Do nich też nawiązał w swoim przemówieniu D. Polowy, wskazując, że Racibórz, stojąc teraz blisko prawicy, chce skorzystać na wzroście polskiej gospodarREKLAMA

REKLAMA

ki, widząc się w przyszłości jako miasto z portem. Prezydent Duda pogratulował Raciborzowi wyboru prezydenta miasta oraz średniowiecznych praw miejskich, z metryką starszą niż krakowskie. Ubolewał, że w 1918 r. Racibórz nie posmakował niepodległości (jako Ratibor pozostał w granicach Niemiec). Potem było dużo o polskim ruchu narodowym w Raciborzu i na Śląsku, o polskiej świadomości narodowej i racji stanu, polskiej pomyślności pod rządami PiS i osiągnięciach w walce z emisją CO2. Prezydent Duda zalecił, by nie wrzucać do kotłów śmieci,

stawiać na aktywny wypoczynek, a sobie życzył, by pod koniec jego kadencji Polacy mówili, że dla nich przyniosła ona polepszenie jakości życia. Nie było o problemach polskiej polityki, ani spotkania z mediami (poza TVP przyjeREKLAMA

REKLAMA

chał też TVN). Prezydent nie powiedział nic, co mogłyby komentować media. Za to wszyscy obecni mieli okazję, by zrobić sobie z prezydentem selfie. Kto chciał, ten uścisnął dłoń głowy państwa. Spotkaniu, na patriotyczną nutę, przygrywała orkiestra Plania. Były poczty sztandarowe ze szkół i służb mundurowych.  Nie obyło się też bez protestu, do którego doszło przed Areną Rafako.  Przygotowano też prezent - kosz raciborskich produktów oraz kopię kart dominikańskiego graduału z pocz. XVI w., które przechowywane są w raciborskim Muzeum.  (w)

3 grudnia została zawarta umowa z wykonawcą na przebudowę mostu w Rudach zniszczonego ponad 20 lat temu przez powódź. Termin wykonania to 29.11.2019 - informuje Michał Woś, odpowiedzialny za drogi członek zarządu województwa śląskiego. Inwestycja usprawni dojazd do Gliwic i A4. Przewidziano budowę mostu tymczasowego. - Cieszę się, że zgoda na zawarcie umowy na przebudowę mostu w Rudach to jedna z moich pierwszych decyzji jako marszałka resortowego od dróg i pierwsza umowa odkąd nadzoruję Zarząd Dróg Wojewódzkich. Od lat zabiegał o to burmistrz Paweł Macha - pisze Woś. Inwestorem będzie wspomniany Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Koszt inwestycji po

przetargu to 8,952 mln zł. Wykonawcą jest firma Nowak-Mosty sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. O zamówienie starało się pięć firm. Zadanie obejmuje przebudowę mostu, dojazdów, budowę mostu tymczasowego i organizację ruchu. Red. REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 14 grudnia

Studenci PWSZ w Raciborzu z akcją świąteczną w raciborskim szpitalu

Racibórz » W Instytucie Studiów Edukacyjnych przygotowania do XII charytatywnej akcji mikołajkowej trwały ponad miesiąc. Przedsięwzięcie to jest realizowane przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, zrzeszonych w Kole Naukowym Pedagogów oraz Studenckim Kole Naukowym Pedagogiki Empirycznej we współpracy z wolontariuszami SKW „Z sercem na dłoni” ze Szkoły Podstawowej w Bieńkowicach wraz z opiekunem mgr. Marcinem Jędorowiczem. Chcąc wprowadzić pacjentów w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia studenci i wolontariusze zadbali o oprawę muzyczną, stroje, własnoręcznie wykonane upominki oraz kartki z życzeniami. Nad całością organizacyjną wydarzenia czuwały dyrektor ISE dr Gabriela Kryk oraz mgr Zofia Jędorowicz, mgr Ewa Świerczek i mgr Beata Gawłowska. W mikołajowy poranek bieżącego roku osoby zaangażowane w tę akcję odwiedziły pacjentów przebywających na dwunastu

oddziałach Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – zarówno tych małych, którzy na Mikołaja czekali z niecierpliwością, jak i tych dużych, którzy zupełnie takich gości się nie spodziewali. Najmłodsi, przebywający na oddziale pediatrycznym, otrzymali paczki z zabawkami i słodyczami. Natomiast,

tym nieco starszym chorym podarowano szczery uśmiech, dobre słowo oraz ozdoby świąteczne. Nie zapomniano także o personelu medycznym, lekarzach i pielęgniarkach, którzy zostali obdarowani słodyczami i drobnymi upominkami. Dyrekcji szpitala oraz kierownikom i paniom oddziałowym poszcze-

Świąteczny raciborski bigos z poczęstunkiem od prezydenta To była prawdziwa uczta! Trzy tysiące porcji raciborskiego bigosu z wsadem od Janety przygotował 9 grudnia na raciborskim Rynku Teatr Kulinarny Krzysztofa Górskiego. Częstować mógł się każdy chętny, a dania wydawali m.in. prezydent Dariusz Polowy REKLAMA

oraz wiceprezydent Michał Fita. W kotle było 250 kg kapusty, 180 kg mięsa i kiełbasy, śliwki, smalczyk i przyprawy. Gotowano od wczesnych godzin rannych. Na koniec zaprawiono pomidorkiem.

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

gólnych oddziałów wręczono stroiki oraz kartki z życzeniami świątecznymi. Atmosferę pełną ciepła i radości zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia doskonale podkreślała oprawa muzyczna. Piękne i nastrojowe brzmienie gitary, skrzypiec, altówki, dzwoneczków i śpiew Aniołów zamieniły szpital w miejsce wypełnione nadzieją, gdzie chociaż na chwilę zapomniano o bólu i cierpieniu. Moc radości i wzruszeń towarzyszyło spotkaniu z chorymi. Dla nich w tym szczególnym dniu, chwila rozmowy, szczery uśmiech, uściśnięta dłoń oraz życzenia świąteczne okazały się idealnym prezentem. Dla wielu osób przygotowana akcja była przygodą, dla innych niespodzianką, jeszcze dla innych szokiem i prawdziwym zastrzykiem pozytywnej energii. Na twarzach pacjentów i wolontariuszy wypisana była ogromna radość, a oczy ich niejednokrotnie uroniły łzy wzruszenia. To bez wątpienia utwierdziło nas w przekonaniu, że należy podejmować tego rodzaju inicjatywy, nie tylko wśród dzieci. Zdjęcia oddające atmosferę spotkania mikołajkowego zostały wykonane przez studentki Edukacji artystycznej reprezentujące FOTON. PWSZ w Raciborzu REKLAMA

Smutne wieści z Ostroga

Zmarł Dariusz Klimek Racibórz » 10 grudnia niespodziewanie zmarł Dariusz Klimek (‚68), były wieloletni bramkarz Unii Racibórz, od 1997 r. właściciel firmy przewozowej Dartur, jednej z pierwszych na raciborskim rynku. Od zawsze związany był z Ostrogiem.

Działał w środowisku osób związanych ze sportem niepełnosprawnych, wspierając syna Damiana, pływaka i ciężarowca. Wspierał raciborskie kluby sportowe oraz taneczne SKZR Źródło. Od lat brał udział w spotkaniach byłych piłkarzy Unii Racibórz. Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Pogrzeb w sobotę,15 grudnia o 14.00. Red.

Priorytet demografia

CEL ŻŁOBEK Racibórz » Prezydent Dariusz Polowy podtrzymuje zgłoszony w kampanii wyborczej pomysł budowy nowego gminnego żłobka. W trakcie kampanii prezydent zapowiadał, że chce budować żłobek ze środków programu Maluch+ (do 28 grudnia trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie, rząd ma na 2019 r. do wydania 450 mln zł w czterech różnych modułach), a do tego dla tych już istniejących, gminnego i prywatnych, kupić oczyszczacze powietrza. Na pierwszej konferencji prasowej podtrzymał plany co do żłobka. Gminny, jak dodał, ma być „komfortowy kosztowo”. Dziś w prywatnych opłata stała wy-

nosi od 400 do 600 zł, w gminnym 250 zł. W poprzedniej kadencji uznano, że nie ma sensu budować nowego żłobka skoro miejsca zapewniają prywatne. Gmina do każdego dziecka dopłaca 500 zł miesięcznie. Jak argumentowano, to taniej niż wznoszenie lub adaptacja budynku. W żłobku przy Słonecznej na miejsce na 2018 r. czeka czworo, a na 2019 94 nowych dzieci. Ze 102 miejsc we wrześniu zwalnia się zwykle około 50. (w)

Kierowca dacii wjechał wprost pod mercedesa

Red. REKLAMA

MIAŁ 3 PROMILE!

REKLAMA

Nagranie wideo nie pozostawia wątpliwości, kto zawinił w zdarzeniu drogowym, do którego doszło 7 grudnia w Rudach (gmina Kuźnia Raciborska). Doszło do niego około 12.15 na skrzyżowaniu Dworcowej i Gliwickiej w ciągu drogi wojewódzkiej 919 Racibórz-Rudy-Gliwice (do A4).

Zderzyły się dacia (SR) i mercedes (SRC). Sprawca to mieszkaniec Rud (rocznik 82), który wydmuchał 3 promile. Poszkodowany to 52-latek z mercedesa. Zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. materiał fot. Jan Wodok


Piątek, 14 grudnia REKLAMA

REKLAMA

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»5

Reklama


Reklama

»6

Piątek, 14 grudnia

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Proste drogi w świecie

FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ

Racibórz » Rynek jest pełen możliwości, odpowiadających wszelkim potrzebom współczesnego człowieka. Ubezpieczenia mieszkań i budynków, pojazdów, działalności gospodarczych, dochodów, finansowanie inwestycji, zaciągnięcie kredytu, inwestycje czy nawet efektywne oszczędzanie pieniędzy na emeryturę - to dziedziny, w których lepiej zdać się na ekspertów, którzy podejmą skuteczna analizę sytuacji, pomogą dokonać wyboru, wyjaśnią nam niezrozumiałe kwestie, a także wynegocjują najlepsze warunki. - Gwarancją jakości dla klientów jest nasze doświadczenie. Ostatnie dwanaście lat spędziłem w branży ubezpieczeń, zarządzając największą agencją ubezpieczeń w regionie. W międzyczasie pracowałem społecznie w Raciborzu, organizując turnieje i imprezy, zarządzając amatorską ligą koszykówki i współtworząc dwie pierwsze edycje Intro Festiwalu. Nasze umiejętności pozwalają nam podchodzić z otwartością do każdej, nawet najbardziej wymagającej sprawy. Prowadzenie codziennych relacji z klientami, reprezentowanie potrzeb i negocjacje z korporacjami finansowymi i ubezpieczeniowymi, to obecnie codzienne nasze działania - mówi Krzysztof, założyciel „Drzewa Polis”- jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i możliwości. 

REKLAMA

Celem założycieli jest być wartościowym, pomocnym w każdej sprawie i godnym zaufania biurem pośrednictwa dostępnym dla klientów w każdym temacie, o każdej porze i z każdego miejsca w kraju. - Drzewo Polis działa już od pół roku. Poświęciliśmy ten czas na przekonanie do siebie stałych klientów, zbudowanie

relacji ze wszystkimi znanymi i renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi i instytucjami finansowymi działającymi na polskim rynku, tak by nasi klienci mogli korzystać z szerokiego wachlarza możliwości i wybierać propozycje posiadające najlepszy stosunek jakości do ceny. Nasza multiagencja łączy w sobie wysoką jakość ob-

sługi klienta, wiedzę produktową i szerokie możliwości ofertowania wraz z nowoczesnym i otwartym podejściem do kontaktu, realizowania procedur i formalności związanych z zawieraniem umów z dużymi korporacjami – dodaje Krzysztof. - Zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego lub on-line w każdej sprawie o każdej porze i z każdego regionumówi Łukasz, młodszy doradca Drzewa Polis - nasza praca jest tak zorganizowana by przy mini-

UBEZPIECZENIA INWESTYCJE Plac Wolności 11a, 47-400 Racibórz biuro@drzewopolis.pl Krzysztof Maryszczak 606 467 068 krzysztof.maryszczak@drzewopolis.pl Łukasz Janeczek 574 608 703 lukasz.janeczek@drzewopolis.pl mum Państwa zaangażowania, Obszary współpracy: przygotowywać i prezentować ƒƒ UBEZPIECZENIA: pojazWam najlepsze możliwości dody, majątek, odpowiedzialtyczące danej sprawy. Ponadto ność cywilna, życie, zdrowie, z naszej strony mogą Państwo lifirma, pracownicy, podróże, sport; czyć na ekspercką pomoc w każdej związanej z tematem ubez- ƒƒ INWESTYCJE: finansowapieczeń, inwestycji i finansowanie, kredyt, leasing, gwarannia sprawie. cje, oszczędności, emerytury, event’y.  Drzewo Polis otwiera się także na współpracę i zaprasza do kooperacji biznesowych zarówno osoby chcące prowadzić działalność w branży ubezpieczeń jak i aktywnie już pracujących z klientem ludzi, chcących poszerzyć swoją ofertę o nasze usługi.


Piątek, 14 grudnia

»7

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Raciborski magistrat wsparł NA ZAMKU OTWARTO

remont zabytkowego kościoła w Ocicach Izbę Pamięci Żydów Raciborskich Racibórz » Parafia w Raciborzu-Ocicach dokonała remontu kościoła pw. Świętego Józefa przy ul. Gdań- Racibórz » Krótka prelekcja Wojciecha Mitręgi z raciborskiego Archiwum Państwowego oraz minirecital skiej. Prace polegały na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz renowacji pieśni żydowskich w języku hebrajskim i jidysz w wykonaniu Yulii i Nikity Peterson z Midraszowego Teatru Żydowskiego 11 grudnia poprzedziły otwarcie Izby Pamięci Żydów Raciborskich. części elewacji. Inwestycja została wsparta przez raciborski magistrat. Całkowity koszt tego etapu remontu wyniósł ok. 150 000 zł. Dotacja miejska na ten cel to kwota prawie 50 000 zł. Wsparcie finanŻydzi, jak chce tradycja, byli Żydowskiej). To jego starania sowe stanowi 1/3 kosztów. Remont był konieczny ze względu na stan techniczny dolnej części murów (tzw. przyziemia). Zabytkowy budynek stopniowo zaczęła pokonywać wilgoć. Zawilgocenie spowodowało odspajanie się od muru okładzin na elewacji, a także płytek w cokole, tynków. W 2013 roku wykonano niezbędny remont dachu, wówczas miasto także wsparło parafię w kwocie 50 000 zł. Kościół pw. Świętego Józefa to wyjątkowy przykład archi-

porcjach i prostocie. Architekt Felix Finz Hinnsen projektując tą świątynię nawiązał bazylikowym układem wnętrza, okrągłymi i zamkniętymi półkoliście oknami do wczesnochrześcijańskiego stylu bizantyjskiego, co podkreśla również piękna mozaika na elewacji. W 1951 autektury modernistycznej, wpi- tor projektu wykorzystał go posany do rejestru zabytków Wo- wtórnie przy budowie kościoła jewództwa Śląskiego. Został pw. św. Fidelisa w dzielnicy Berwybudowany w latach 1937-38. lina – Tempelhofie. UM Racibórz Jego uroda zawiera się w pro-

NOWE TERMINY I SPOSÓB

obecni na ziemi raciborskiej już w połowie XI w. Na Starej Wsi miała wtedy stać bóżnica (na jej miejscu wzniesiono kościół pw. św. Mikołaja). Izraelici zamieszkiwali średniowieczny Racibórz. Dzielnica żydowska znajdowała się w rejonie obecnego sądu. W XVI w. zostali wygnani wskutek edyktu o nietolerancji księcia Walentyna. Zamieszkali w podraciborskich osadach, m.in. na Ostrogu, gdzie cieszyli się wsparciem panów na zamku. Do miasta wrócili z początkiem XIX w. dzięki reformom pruskim. Stanowili około 15 proc. ludności na przełomie XIX i XX w. Synagoga znajdowała się przy ul. Szewskiej. Świątynia została spalona podczas

Nocy Kryształowej, a niedługo potem Żydzi, chronieni konwencją genewską, opuścili bezpiecznie ówczesny Ratibor i III Rzeszę. Dziś żyje ich w Raciborzu niewielu, m.in. Robert Urbanowski, potomek poznańskiego rabina (na zdj. po lewej w rozmowie z Danielem Chodosem z zarządu Katowickiej Gminy

przesyłania informacji o dochodach Szczypiński i Mitręga WAŻNE ZMIANY DLA PŁATNIKÓW Racibórz » Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r. - przypomina śląska Krajowa Administracja Skarbowa. Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal koniec lutego. Od nowego roku wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie, na właściwych wzorach formularzy (PIT-8C, PIT-11, PIT-R). Jest na to czas do 31 stycznia 2019 r.  Nie zmienia się natomiast termin składania rocznej deklaracji PIT-4R, PIT-8AR – trzeba to zrobić do 31 stycznia. Z kolei REKLAMA

informację IFT-1/IFT-1R należy złożyć do 28 lutego. Również do końca lutego informację o wypłaconych dochodach należy przesłać podatnikowi. 

Formularze można podpisać:

ƒƒ podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze; ƒƒ danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, jeżeli są one składane przez osoby fizyczne i przesłać na trzy sposoby: za pomocą for-

mularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). Więcej informacji nt. nowych zasad i sposobów przekazywania informacji o dochodach, a także wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w specjalnie przygotowanym serwisie na portalu podatkowym. KAS Katowice

ujawnili,co teraz kręcą Racibórz » ULITZKA - nasz kolejny film dokumentalny już od kilku miesięcy jest w produkcji. To będzie bardzo ciekawa opowieść o Niemcu z Baborowa (dziś to miasto kojarzy się z powojennymi przesiedleńcami ze wschodu), który nauczył się języka polskiego, by być bliżej Polaków z Raciborszczyzny - ujawnia filmowy duet Adrian Szczypiński i Wojciech Mitręga, który niedawno pokazał produkcję o winiarni Przyszkowskich.

- Samo jego nazwisko było zniemczonym słowem polskim. Ks. prałat Carl Ulitzka  z parafii św. Mikołaja na Starej Wsi w Raciborzu doskonale orientował się w zawiłościach narodowościowych ówczesnego pogranicza pol-

sko-niemieckiego. Szanował Polaków, ale widział udział Śląska w Rzeszy. Niemcy po 1933 roku go szykanowali, w 1944 uwięzili w Dachau, a PolaREKLAMA

przyczyniły się do powstania Izby Pamięci Żydów Raciborskich. Stało się to możliwe dzięki dotacji „Działaj Lokalnie 2018”. W ramach X edycji „Działaj Lokalnie”, organizacje, instytucje i grupy inicjatywne z terenu powiatów raciborskiego i wodzisławskiego mogły wnioskować maksymalnie o 6000,00 zł dofinansowania na swoje działania angażujące lokalną społeczność. Dzięki wsparciu (2800,00 zł) Midraszowy Teatr Żydowski mógł zakupić judaiki, które uświetniły całość ekspozycji. Do tego doszły plansze tematyczne związane z cmentarzem żydowskim w Raciborzu oraz miejscową społecznością. (w) cy w 1945 grozili mu śmiercią. Tak tragiczna postać jest doskonałym tematem na film. Zamierzamy przedstawić tę postać z wielu punktów współczesnego widzenia. Chcemy przepytać o niego zarówno Ślązaków z dziada-pradziada, jak i zwolenników prawicowego punktu widzenia, którzy wszędzie widzą zakamuflowaną opcję niemiecką i piątą kolumnę Angeli Merkel. Zobaczymy, co uda się wycisnąć z tego ambitnego tematu - zapowiada Szczypiński. Przypomnijmy, że obaj panowie mają już na koncie filmy m.in. o Pawle Newerli i raciborskiej Temidzie. (w)


Ogłoszenia

»8

Piątek, 14 grudnia

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU Meble Sprzedam za pół ceny Wersalkę i fotel ze skóry w kolorze brązu sprzedam. Wersalka jest z funkcją spania z której nigdy nie korzystano. Stan techniczny b. dobry. Cena = 1350 zł. Tel. kom.: 607185359, e-mail: patib@vp.pl.

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

FINANSE Usługi finansowe

737 938 416

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Zaplo Pożyczka przez Internet do 10 000 zł do 36 m Pożyczki Online nawet w kilka minut na koncie! Pożyczki długoterminowe z ratą miesięczną do 36 m-cy, szybka gotówka od 1000 do 10 000 zł, ekspresowe formalności przez internet, bez przedstawia zaświadczeń o zarobkach, dokładne informacje o kosztach pożyczki przed zlożenie wniosku, e-mail: portfel24@portfel24.eu. http:// www.pozabanki.com.pl/zaplo-pozyczki/.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut Tel: 692 191 585 Racibórz Gotówka od ręki Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów! Tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@ poczta.onet.pl.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt. Tel. kom.: +48600976466. Wynajmę lokal pod gabinet, salon itp. WYNAJME LOKAL OKOLO 75 M2 POD DZIAŁALNOŚĆ, DOBRA LOKALIZACJA, MIEJSCA PARKINGOWE DOPROWADZONE WSZYSTKIE MEDIA KONTAKT TEL. 696195829, e-mail: kureczki@wp.pl.

Zapewniamy pakiet szkoleń. CV prosimy wysyłać na maila. Tel. kom.: 694138530, e-mail: posrednictwo-finansowe@wp.pl. Praca w sklepie Społem PSS w Raciborzu Zakres odpowiedzialności: sprawna i kulturalna obsługa klienta, przyjmowanie dostaw, przygotowywanie towarów do sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej. Wymagania: książeczka zdrowia, komunikatywność, rzetelność i uczciwość, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w powierzone obowiązki Oferujemy: umowę o pracę, terminowe wynagrodzenie, grupowe ubezpieczenie, pakiet socjalny. CV proszę składać osobiście w Społem PSS ul. Nowa 1, Racibórz, pok. nr 16, 3 piętro, lub mailowo kadry.spolem.raciborz@vp.pl.

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

OGRODNICTWO

DAM PRACĘ

Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres ścinanie drzew Ścinanie drzew: klasycznie, zwyżką, alpinistycznie. Wywóz, cięcie i frezowanie pni. Inne usługi ogrodnicze. Cięcie drzew owocowych. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA

Wymagania: • Kwalifikacje niezbędne: • Wykształcenie pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu

Wymagane dokumenty: Dokumenty potwierdzające wykształcenie, prawo wykonywania zawodu, list motywacyjny oraz cv opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

zadłużone / z problemem prawnym

Garaż wynajmę Wynajmę garaż murowany, który znajduje się w Raciborzu przy ulicy Łąkowej. Powierzchnia 18 m. Garaż wolny będzie od stycznia 2019 r. Osoby zainteresowane proszę o kontakt tel. kom.: 606690547, e-mail: beatag1973@interia.pl.

ZATRUDNI W RAMACH UMOWY O PRACĘ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Oferujemy: • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym rozwijającym się Szpitalu, • możliwość rozwoju zawodowego

Może być

Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

REKLAMA

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

Przygotowywanie samochodów nowych i używanych do sprzedania Zadania na stanowisku: dbałość o ekspozycję i przygotowanie do sprzedaży nowych i używanych samochodów oraz obsługa samochodów służbowych. Oferujemy wynagrodzenie stałe z tytułu umowy o pracę + premię, pracę w fajnym zespole.

06.01.2019. Praca na produkcji/logistyce/prace przy mięsie stawki od 9,20 do 10,20 Eu/brutto. Kontakt: Tel:0048 42 207 34 34 Mob:+48 509 487 894, e-mail: rekrutacja@mcdoit.pl. www.mcdoit.pl. Kawiarnia na H2Ostróg poszukuje sprzedawcy Poszukujemy do pracy na stanowisku sprzedawca w kawiarnii na terenie aquaparku H2Ostróg. Praca na pełny etat. Po więcej informacji oraz składanie CV zapraszamy do kawiarni. Tel. kom.: 698498730.

Szukam pracy Kobieta lat 48 poszukuje pracy na okres świateczny Odpowiedzialna kobieta lat 48 poszukuje pracy do Swiąt w Raciborzu lub okolicy. Nie posiadam książeczki sanepid. Tel. kontaktowy 796604255, e-mail: beakrzikalla@o2.pl.

Kontakt: Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka ul. Gamowska 3 47-400 Racibórz, nr tel. 032-755-50-55 lub na adres e-mail kadry@szpital-raciborz.org OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (II p obok pok. 220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Ludwika Waryńskiego 7a/11, ul. Sejmowa 3b/3, ul. Marii Skłodowskiej Curie 6/3, ul. Marii Skłodowskiej Curie 30/6, ul. Słoneczna 72b/7, ul. Opawska 6/1, ul. Słoneczna 7/7, ul. Słoneczna 7/1, ul. Browarna 5/5, ul. Kozielska 4/2, ul. Eichendorffa 20/8, ul. Eichendorffa 22/6, ul. Juliusza Słowackiego 71/11, ul. Bankowa 1/3, ul. Juliusza Słowackiego 61/13, ul. Chełmońskiego 29/11

bezprzetargowy

USŁUGI Inne Dzienna opiekunka dla dzieci od 1-3 r.ż, ul. Ocicka Nowo powstała placówka rekrutuje dzieci w wieku od 1 do 3 lat do sprawowania dziennej opieki. Zapewniamy domowe i bezpieczne warunki pobytu, smaczne posiłki zgodne z zaleceniami dietetyka, wykwalifikowany personel i indywidualne podejście do każdego dziecka. Więcej informacji telefonicznie. Tel. kom.: 692197761, e-mail: radoscmalucha2019@gmail.com. Drewno opałowe DREWNO opałowe suche-sezonowane-łupane. Różne rodzaje- mieszane. 1m3 układany 150 zł. Zamawiasz min. 4m3 transport gratis. Tel. kom.: 530050550 E-mail: krystyna.wojcik.src@gmail.com

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Podmiejskiej

1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu

1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/6 o powierzchni 0,0596 ha, na arkuszu mapy 2, obręb Miedonia. 2. Nieruchomość zapisana jest w ewidencji gruntów jako Bi– inne tereny zabudowane. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00055855/5, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIX/583/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2006 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolami: • C3ZP– tereny zieleni urządzonej – 95% powierzchni działki. • C1KDL- tereny dróg publicznych klasy lokalna – 5% powierzchni działki. Uzupełniające przeznaczenie terenu: urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe wraz z niezbędną infrastruktura komunikacyjną i sanitarną oraz z parkingami, w tym urządzenia placów gier i zabaw, miejsca piknikowe, tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne o powierzchni 50 m2. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w Raciborzu, u zbiegu ulic Podmiejskiej i Kwiatowej. Teren jest uzbrojony w wodę, energię elektryczną, gaz i kanalizację (przyłącza w drodze). Nieruchomość jest średniej wielkości i posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego. Na nieruchomości posadowione są urządzenia telekomunikacyjne. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 30 stycznia 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 6 700,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych) + należny podatek VAT. 9. Wysokość wadium wynosi: 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych).

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/

Skup samochodów złomowanie Racibórz tel. 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530312-312, 501-525-515, e-mail: autodemont@wp.pl, www.kzpkowalski.pl.

NIERUCHOMOŚCI Garaże

Dam pracę Praca w Agencji PKO Banku Polskiego Praca w Agencji PKO Banku Polskiego w Kuźni Raciborskiej na stanowisku doradcy klienta - kasjera. Mile widziane doświadczenie w sprzedaży.

Wymagane prawo jazdy.

Tel. kom.: 661 401 318 e-mail: praca@uliarczyk.com.pl.

Dam pracę

REKLAMA

REFLEKSOTERAPIA Dyplomowany refleksolog Joanna Marcisz ul. Mickiewicza 18, III piętro (Centrum Stomatologii Neo-Dent)

tel.: 533 567 888

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ:

PRACA

Pracownik budowlany Firma remontowo-budowlana szuka pracownika z doświadczeniem. Tel. kom.: 510551415, e-mail: piotrzniszczol1981@gmail.com. Wiele ofert pracy w Holandii - święta + Nowy Rok Biuro Holenderskiej agencji pracy McDoit B.V. poszukuje osób do pracy w Holandii. Darmowe zakwaterowanie + transport od 24.12.2018 do REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 REKLAMA

Przygotowywanie samochodów nowych i używanych do sprzedania Zatrudnię osobę do pracy przy samochodach (przygotowanie do sprzedaży, dbałości o czystość ekspozycji samochodów nowych i używanych oraz obsługa samochodów służbowych). Umowa o pracę + premia. Wymagane prawo jazdy kat. B oraz obsługa komputera. Tel. kom.: 661 401 318, e-mail: praca@uliarczyk.com.pl. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl


Piątek, 14 grudnia

»9

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIE

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu ogłasza nabór ofert na stanowisko:

ŻYWE CHOINKI!!!

KIEROWNIKA DZIAŁU KADR Zakres obowiązków: • kierowanie pracą zespołu specjalistów ds. Kadr, • zarządzanie terminową realizacją procesów kadrowych, • dbałość o jakość świadczonych usług z zakresie Działu Kadr. Wymagania: • minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub specjalisty ds. Kadr, • wykształcenie wyższe lub średnie, • bardzo dobra znajomość zagadnień przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zagadnień podatkowych, • wiedza i umiejętności związane z prowadzeniem zagadnień pracowniczych, • wysokie umiejętności komunikacyjne, »» dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę »» umiejętność pracy w zespole »» bardzo dobra organizacja pracy Oferujemy: • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, • pracę pełną wyzwań, • możliwość rozwoju zawodowego.

Oferujemy choinki cięte oraz w donicach: sosny czarne  świerki zielone świerki srebrne  jodły Gospodarstwo rolne: Roszków (k.Krzyżanowic), ul. Raciborska 10 tel. (32) 419 42 93, kom. 692 188 450 Dodatkowy punkt sprzedaży

Jarmark Świąteczny Rynek - Racibórz tel. kom.: 606 761 640

www.facebook.com/choinki.roszkow TYLKO 17 MINUT JAZDY Z RACIBORZA » KIERUNEK CHAŁUPKI!

Na mocnym gazie zakończył podróż w rowie Powiat » 2,5 promila alkoholu wykazało badanie 38-latka, który w Kornowacu przy ul. Potoki wjechał hondą do rowu. Do zdarzenia doszło 7 grudnia około godz. 9.30. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, ale jak się okazało, kierowcy hondy civic na szczęście nic się nie stało. Przyczyny jego zachowania szybko wyjaśnili policjanci. 38-latek wydmuchał 2,5 promiREKLAMA

REKLAMA

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o złożenie dokumentów w sekretariacie Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu lub kierować na adres: Szpital Rejonowy im dr J. Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47–400 Racibórz lub pocztą elektroniczną : kadry@szpital-raciborz.org Ofert składać w terminie do dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku „Nasz Racibórz”. Kontakt telefoniczny 32/755 50 55 lub 32/755 50 56 Szpital kontaktować się będzie tylko z wybranymi kandydatami. Szpital nie zwraca nadesłanych dokumentów i rozpatruje tylko te oferty, które spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu i zawierają klauzulę – zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)” KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz , tel. 032-755 5000. 2. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest Pani Agnieszka Domagała e-mail: iodo@szpital-raciborz.org . 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 4. Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym, podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym z przepisu prawa. 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji. 9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. REKLAMA

Ogłoszenia

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

la. Dostał mandat za spowodowanie kolizji. Czeka go jeszcze spotkanie z prokuratorem. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest w Polsce przestępstwem. Red.


Rozrywka

» 10

Piątek, 14 grudnia

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

20 GRUDNIA GODZ.18.00 UTOYA, 22 LIPCA - SEANS FILMOWY W RAMACH DKF PULS

15 GRUDNIA, GODZ. 17.00 RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 KONCERT ZIMOWY GBN Raciborskie Centrum Kultury informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatorów, koncert GRUPY BEZ NAZWY, przewidziany na 15 grudnia, zostaje odwołany. Zakupione bilety można zwrócić w kasach RCK.

22 lipca 2011 roku na norweskiej wyspie Utoya uzbrojony mężczyzna (prawicowy ekstremista) otworzył ogień do przebywającej na obozie młodzieży. Reżyser Erik Poppe podjął się nakręcenia filmu poświęconemu zdarzeniu, które wstrząsnęło nie tylko Norwegią, lecz także całym światem. Jego dramat rozpoczyna się od dokumentalnego nagrania z Oslo, gdzie niedługo przedtem ten sam napastnik detonował bombę, zabijając osiem osób. Potem kamera podąża za 19-letnią Kają, spędzającą ze swoją młodszą siostrą kilka dni na wyspie. Nagle pada pierwszy strzał, po którym rozpoczyna się 72-minutowa rekonstrukcja wydarzeń, nakręcona w jednym ujęciu i z perspektywy ofiar. Wstęp 5 zł. Honorowane raciborskie karty „Rodzina +” i „Senior 60+”.

rzona niezwykłą siłą wyrazu, czarująca osobowością - Grażyna Brodzińska oraz okrzyknięty polskim Frankiem Sinatrą - Marcin Jajkiewicz. Towarzyszyć im będzie Jurajska Orkiestra Kameralna pod batutą Rafała Karczmarczyka. Sylwestrowe popisy taneczne zobaczymy w wykonaniu mistrzów parkietu Hanny i Michała Kolano. Wieczór wypełnią dźwięki największych przebojów muzyki klasycznej, musicalowej oraz piosenki ze światowego repertuaru. Zabrzmią między innymi: Tonight  z musicalu West Side Story, Aria ze śmiechem, Moon River z filmu Śniadanie u Tiffaniego, rozrywkową wersję neapolitańskiego hitu O sole Mio, czyli It’s now or never, dynamiczne Libertango oraz przepiękny walc z filmu Noce i dni. Nie zabraknie także utworów w iście latynoskim klimacie takich jak Besame Mucho, La Bella Tangolita oraz Aquarela do Brasil. W przerwie koncertu zapraszamy na lampkę szampana. Bilety w cenie: 140 zł. do 30 XI, 160 zł  od 1 XII - 30 XII, 180 zł  31 XII Honorowane są raciborskie karty: „Senior 60+’’ i ,,Rodzina +’’

31 GRUDNIA, GODZ. 22.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 GALA SYLWESTROWA - PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC Jak przywitać Nowy Rok? – Nie inaczej niż z Raciborskim Centrum Kultury! W tę wyjątkową noc wystąpi dla Państwa niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej, obda-

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Deser seromakowy w szklance, bardzo prosty i szybki Przepis na 7 szklanek o pojemności 300 ml

Wykonanie: Na dno każdej szklaneczki wsypać 1 kopiastą łyżkę pokruszonych herbatników, na to nałożyć 1 łyżkę masy makowej, następnie 1 łyżkę masy twarogowej, czynność powtarzać aż do wyczerpania składników. Górę ozdobić pastylkami czekoladowymi.

Masa makowa: • 1 puszka masy makowej (850 g) • 70 g migdałów w płatkach • 100 g rodzynek • 100 ml likieru amaretto Wszystkie składniki wymieszać. Masa twarogowa: • 1 kg serka twarogowego • 4 kopiaste łyżeczki cukru waniliowego (z prawdziwą wanilią) • 3 łyżki cukru pudru Wszystkie składniki wymieszać. Dodatkowo przygotować: • 250 g herbatników korzennych Herbatniki włożyć do woreczka foliowego i rozwałkować.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 14 grudnia

» 11

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie -40%

49.90 zł

29.90 zł

M. Wilczek-Krupa „Górecki. Geniusz i upór”

Areszt dla 24-latka za wpływanie na zeznania świadka Racibórz » Najbliższe miesiące spędzi w areszcie 24-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego, który groził świadkowi i naruszył jego nietykalność cielesną. Sprawca chciał, by mężczyzna nie zeznawał w sprawie, która toczy się przed sądem, a dotyczy wcześniejszego uszkodzenia ciała przez zatrzymanego. Za przestępstwa te 24-latek może trafić za kraty na najbliższe 5 lat. Do zdarzenia doszło 29 listopada br. na terenie stacji paliw w Krzanowicach przy ul. Cegielnianej. Mężczyzna groził świadkowi i naruszył jego nietykalność cielesną, jeśli będzie składał obciążające go zeznania. W sądzie toczy się przeciwko niemu sprawa za wcześniejsze uszkodzenie ciała. Powiadomiony o zdarzeniu dzielnicowy z krzyżanowickiego komisariatu przyjął zawiadomienie o przestępstwie i po-

mógł w zatrzymaniu 24-latka. Doszło do tego 3 grudnia na terenie powiatu raciborskiego. Przewieziono go do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzut zmuszania świadka do nie składania zeznań w jego sprawie. 6 grudnia raciborski sąd, na wniosek śledczych, podjął już decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

REKLAMA

REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Skuteczna reklama!

Lokal użytkowy

Mieszkanie

POWIERZCHNIA: 32 m2 TRYB BEZPRZETARGOWY CENA DO USTALENIA

POWIERZCHNIA: 41,43 m2 CENA: 87000 zł PRZETARG: 27.12.2018

TEL: 32 415 43 20

TEL: 32 415 43 20

ul. Głubczycka 25-27, kl. 27

ul. Katowicka 9/29

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Ogłoszenie REKLAMA

» 12

Piątek, 14 grudnia

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 50-2018-[513]  

Nasz Racibórz 50-2018-[513]  

Advertisement