__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 19 marca 2021 Rok XIV, nr 11 (624) www.naszraciborz.pl REKLAMA

fot. Alterfines/Pixabay.com

Racibórz » Od wtorku, 16 marca, zmienią się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz pierwszego kontaktu nie będzie mógł, poza kilkoma sytuacjami, narzucić wizyty w formie teleporady.

REKLAMA

Nowe zasady korzystania z porad w podstawowej opiece zdrowotnej Pacjent skorzysta z teleporady, gdy istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2; a także gdy potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną. Teleporada wystarczy także w przypadku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, gdy jest to kontynuacja poprzedniego, a lekarz dysponuje dokumentację. Za pomocą teleporady można też uzyskać zaświadczenia o stanie zdrowia. Można z niej skorzystać, gdy dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Najnowsze informacje w sprawie budowy ronda i remontu DW 935

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3 fot. Rafał Ćwirta

W myśl nowych regulacji, lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy pacjent nie wyraża zgody na teleporadę; cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy; istnieje podejrzenie choroby nowotworowej, a także gdy dziecko nie ma jeszcze 6 lat. W formie teleporady nie może też odbyć się pierwsza wizyta u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki lekarskiej, wskazanych w deklaracji wyboru. NFZ - w informacji zamieszczonej na portalu pacjent.gov.pl - radzi, by w sytuacji gdy lekarz odmawia przyjęcia bezpośrednio w placówce, dzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i zgłosić nieprawidłowości.

Racibórz » Zapytaliśmy rzecznika prasowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o tymczasową organizację ruchu w związku z planowaną budowa ronda przy ul. Piaskowej/Rybnickiej oraz modernizacją DW 935 - ul. Rybnicka na odcinu od ronda przy Auchan w kierunku Dębicza.

Racibórz » Absolwent I LO w Raciborzu, były opolski biskup pomocniczy często goszczący w Raciborzu zmarł 15 marca w wieku 81 lat

Biskup Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach. Szkołę Podstawową ukończył w rodzinnych Dziergowicach. Maturę zdał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Raciborzu. Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie rozpoczął w 1957 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w Opolu. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

Fot. arch. R. Frączka

Zmarł ks. Biskup GERARD KUSZ

Inwestorem w obu przypadkach jest województwo śląskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Rondo na Piaskowej/Rybnickiej to część budowanej przez Strabag Infrastruktura Południe wschodniej obwodnicy miasta. Remont DW 935 odbywa się na długości od Rzuchowa do mostu na Uldze w Raciborzu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 7


2 » Aktualności

Piątek, 19 marca #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SALON RACIBORSKI Racibórz » - Bądź zadowolony, że siedzisz w takim miasteczku jak Cieszyn, bo Racibórz to dziura – czytamy

nić w ich nowym miejscu zamieszkania. Petycja spotkała się ze zrozumieniem w Berlinie. 5 czerwca 1818 roku król Fryderyk Wilhelm III zezwolił na utworzenie państwowego ewangelickiego gimnazjum, przekazując na to corocznie sporą kwotę subwencji. To pokazuje jak ważna jest edukacja. Pocztówka ze zbiorów raci- niskiego położenia i przepływa- syłać swoje dzieci na kształce- lowali do władz, by naukę na Trzeba być optymistą, kieborskiego filokartysty Henryka jącej tam Odry ma bardzo nie- nie do odległego Cieszyna. Ape- odpowiednio wysokim zapew- dy mówi się o swoim mieście, Sowika z pl. Wolności – dawniej zdrowe powietrze. Te argumenale realistą, kiedy przychodzi Polko Platz na awersie dosko- ty wystarczyły, by w 1816 roku planować strategię konkuronale ilustruje różnice pomiędzy otworzyć katolickie gimnazjum wania z ościennym ośrodkami, tym jak my postrzegamy Ra- gliwickie, kontynuujące świetdo których zaliczamy Wodzicibórz, a jak widzą go inni. Tu ne tradycje rudzkiej placówki. sław Śląski, Rybnik, Gliwice czy częstokroć okazywało się, że Na szczęście już wkrótce, Kędzierzyn-Koźle. Depopulacja zaostrza walkę o mieszkańców, to zewnętrzne spojrzenie, choć kiedy nominację na pierwszenie zawsze obiektywne, było dla go prezydenta Wyższego Sądu bo bez nich nie ma rynku pranas dość bolesne. Krajowego w Raciborzu odecownika, bez pracowników nie Otóż w I poł. XIX w. dr Frie- brał Karol Fryderyk Wilhelm ma podatników i klientów sfedrich Weidemann, który w la- von Falkenhausen, sprawy nary handlu oraz usług. Budując tach czterdziestych XIX stu- brały korzystnego dla nas obstrategię rozwoju należy więc lecia zajmował stanowisko rotu. Podwładni Falkenhausepatrzeć nie tylko przez pryzmat komisarza sądowego przy na, głównie protestanci, dali własnych wygód, ale i powodów, Królewskim Wyższym Sądzie impuls do utworzenia racibordla których sąsiedzi mieliby się Krajowym w Raciborzu, uzna- skiego gimnazjum. Musieli wyprzeprowadzać do nas. wał Górny Śląsk, w tym RaciDynamiczny rozwój Ekobórz, za prowincję znajdującą -Okien – wbrew temu, co możsię jeszcze w dzieciństwie cyna byłoby sądzić – nie stał się wilizacji. Piękne literackie okrekatalizatorem dodatnich prześlenie oznaczało nic innego jak mian demograficznych w Raciobszar zapóźniony w rozwoju, borzu. Owszem, ponad 6 tysięcy co nie odbiegało wtedy od prawmiejsc pracy przy produkcji stody, bo dopiero przyłączenie kolarki okiennej stanowi miękką lei do Raciborza pozwoliło rupoduszkę dla lokalnego rynku szyć z kopyta do przodu. pracy, ale nie widać, by w otoKiedy tr wały starania czeniu fabryki rozpoczęła się o wskrzeszenie tradycji słynakcja osadnicza. Ceny miesznego rudzkiego gimnazjum kań idą w górę, buduje się sporo domów, ale to głównie przeprow którymś z okolicznych miast, wrocławska deputacja zgłosiła wadzka lokalnych zamożnych Racibórz, a konkretnie jeden do lepszych standardowo lokaz pustych klasztorów. Ks. Stali, a nie pęd sąsiadów do zasienisław Siegmund, gorący zwodlania raciborskich przestrzeni. lennik Gliwic, uznał jednak, że Kwitną osiedla domków wokół Racibórz znajduje się zbyt blicentrum Raciborza, które z kosko gimnazjum głubczyckiego lei wciąż podlega niebezpieczi zbyt daleko od Księstwa Warnej pauperyzacji. Głośno swego szawskiego, a ponadto położoczasu było o projekcie budowy ny jest w dolinie i z powodu zbyt wokół Eko-Okien nowoczesnego osiedla. Dziś spółka artykułuje przede wszystkim potrzeW Y D A W C A : Fabryka Informacji sp. z o.o. Grzegorz Wawoczny / prezes zarządu, redaktor naczelny R E K L A M A : Małgorzata Plewczyńska 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. / tel. +48 32 415 18 66 tel. +48 32 415 18 66 / e-mail: redakcja@naszraciborz.pl e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl bę przyspieszenia połączeń droe-mail: sekretariat@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553 gowych z regionem rybnickim, gdzie widzi swoje zagłębie reTygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad krutacyjne. stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde To poddaje pod osąd hipowydanie na portalu naszraciborz.pl. tezę, że najważniejszym postu-

na rewersie kartki pocztowej datowanej na 8 września 1950 roku, nadanej z naszego miasta do Cieszyna właśnie. Na znaczku pocztowym prężą się przodownicy pracy pod hasłem „Naprzód do walki o plan 6-letni”.

Prowincja w dzieciństwie cywilizacji

REKLAMA

latem stawianym przy opracowaniu strategii Raciborza powinno być pozyskanie kapitału ludzkiego, chociażby poprzez wyciąganie wniosków z procesów, jakie ostatnio można obserwować. Migracje z rejonu głubczyckiego coraz silniej kierują się w stronę Kędzierzyna-Koźla. Podraciborskie wsie na południu powiatu orientują się jeśli nie na Austrię i Niemcy, to na powiat opawski. Gmina Kornowac ciąży w kierunku Rybnika, podobnie jak Rudy, gdzie co jakiś czas ożywają postulaty odłączenia od gm. Kuźnia Raciborska. Powiat raciborski ziemski łatwo wskazać na mapie, ale coraz trudniej budować na tej bazie wspólny rozwój. Jest to, niestety, efekt izolacjonizmu Raciborza w ostatnich dekadach. Spotkania włodarzy, owszem, wciąż się odbywają, ale to raczej rytuał niż punkt wyjścia do wspólnego planowania przestrzennego, gospodarki odpadami, ściekami czy komunikacją zbiorową. Co rusz ogłaszane wspólne inicjatywy kończą swój żywot na komunikatach prasowych. Postępująca depopulacja prędzej czy później doprowadzi rządzących do refleksji na temat podziału administracyjnego kraju, a konkretnie zmusi do szukania odpowiedzi na pytanie, czy utrzymywanie gmin z 2-3 tysiącami mieszkańców, radami, urzędami, jednostkami organizacyjnymi ma sens? Im mniej będzie ludzi, tym więcej wydadzą środków publicznych na administrację, której możliwości inwestycyjne, ze względu na skromne finanse, będą mocno ograniczone. To może być punkt wyjścia to reformy samorządowej – ograniczenia gmin i powiatów poprzez tworzenie większych struktur. Jeśli te regionalne będą oparte np. na granicach obecnych subregionów, to niechybnie Racibórz stanie się w przyszłości częścią powiatu rybnickiego. Grzegorz Wawoczny


Piątek, 19 marca #ZOSTAŃWDOMU

Aktualności « 3

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Zmarła chora na COVID-19 pacjentka z Czech, leczona od ubiegłego

Zmarł ks. Biskup Gerard Kusz W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Studia na KUL (w specjalizacji katechetycznej) rozpoczął w 1974 roku. W 1976 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 roku obronił pracę doktorską. W 1978 roku został mianowany wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu (Filia KUL), diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału TP KUL w Opolu. W latach 19831985 był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Dnia 27 czerwca 1985 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 roku. W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy: sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy kultury chrześcijańskiej, Klubów Inteligencji Katolickiej, TP KUL, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu. Sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim. 25 marca 1992 roku został biskupem pomocniczym nowopowstałej diecezji gliwickiej. W diecezji pełnił funkcje: wikariusza generalnego, przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 roku należał do Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski. REKLAMA

Był wiceprzewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. W czasie swojej posługi w diecezji gliwickiej był Przewodniczącym Wydziału Nauki i Kultury Kurii Gliwickiej oraz Wikariuszem Generalnym. Należał do Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Dużo uwagi i czasu poświęcał katechetom w diecezji. Chętnie udawał się z posługą pasterska do wspólnot w diecezji. W dniu 15 listopada 2014 roku, w związku z przekroczeniem wieku emerytalnego, papież przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Źródło: diecezja opolska

Księdza biskupa Kusza wspomina Ryszard Frączek

Wspominając dziś księdza Biskupa Kusza jestem przekonany, że odszedł kapłan niezwykły. Wielki humanista, wrażliwy na losy potrzebujących, znakomity kaznodzieja i katecheta. Miał niesamowite poczucie humoru i charakterystyczny śmiech, przez który pewnie przyjaciele nazywali go „Hacik”. Był bardzo krytyczny wobec siebie. Kiedyś opowiadał, jak parafianka uczyła go pokory. Kiedy kobieta podeszła do niego i chciała pocałować w rękę, biskup cofnął dłoń, a kobieta odpowiedziała, ale ksiądz biskup jest pyszny i myślał, że chcę pocałować rękę, a ja chciałam ucałować pierścień, na którym były święte relikwie. Innym razem na święceniach biskupich podeszły siostry.

- Jesteśmy Służebnice Ducha Świętego. - A ja jestem sługą Ducha Świętego - odpowiedział biskup. - Ale my naprawdę jesteśmy siostry Służebnice Ducha Świętego – przekonywały siostry. - Ale ja naprawdę jestem sługą Ducha Świętego - uśmiechnął się biskup. Odpowiadał za dziedziny katechetyki i kultury chrześcijańskiej, Kluby Inteligencji Katolickiej, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu, a także sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim. Nie był typowym hierarchą. Był człowiekiem bardzo otwartym. Lubił słuchać muzyki klasycznej, a szczególnie skrzypce. Dostęp do biskupa miał każdy. Swój prywatny telefon udostępniał wszystkim. Często bywał w Raciborzu. Działałem wówczas w ruchu Maitri, poprosiłem biskupa, aby odwiedzić kilku chorych. Chodziliśmy po blokach, wstępowaliśmy do mieszkań. Biskup błogosławił, rozmawiał z cierpiącymi, dodawał otuchy. Pił kawę, żartował. To były dla tych ludzi ważne spotkania. Miał takie ojcowskie usposobienie, czy do podległych mu kapłanów, czy ludzi świeckich. Kiedy dowiedział się, że ksiądz Pieczka leży ciężko chory w szpitalu, wtedy raz w życiu widziałem go zdenerwowanym. Jak to, darczyńca szpitala leży jak „łazarz’ w wieloosobowej sali! Jeszcze tego samego dnia sprawił, że ksiądz Pieczka znalazł się u sióstr w klasztorze „Annuntiata”. Był Laureatem medalu ks. Prałata Stefana Pieczki „Unitas in Veritate”. Często spotykaliśmy się. Kiedyś zaskoczył mnie, odwiedzając w domu podczas urodzin. Dzisiaj odszedł na zasłużony odpoczynek cichutko, tak aby nikt nie zauważył. Schorowany, doświadczony cierpieniem, pozostawił po sobie ślady Miłości do drugiego człowieka. Odszedł bardzo mi bliski człowiek. REKLAMA

fot. RTK Racibórz

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

tygodnia w Szpitalu Rejonowym im. dr J. Rostka w Raciborzu – potwierdziła we wtorek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.

ZMARŁA CHORA NA COVID-19

pacjentka z Czech, leczona w Raciborzu 68-letnia kobieta została przetransportowana do polskiego szpitala karetką w ubiegły wtorek, w ciężkim stanie. Miała też choroby współistniejące. Od razu trafiła na oddział intensywnej opieki medycznej, została zaintubowana. „Leczenie w Raciborzu dało początkowo dobre efekty, jednak w weekend stan chorej się pogorszył

i zmarła w niedzielę wieczorem” – powiedziała PAP Alina Kucharzewska. Trwają przygotowania do przetransportowania zmarłej do rodzinnej miejscowości w Czechach. Wcześniej kobieta była leczona w szpitalu w Uściu nad Orlicą w pardubickim kraju (województwie). Samorząd tego regionu jako pierwszy w Cze-

chach ogłosił, że system opieki medycznej stał się niewydolny z powodu przeciążenia przypadkami COVID-19, a szpitale nie są w stanie zapewnić odpowiedniej opieki medycznej. 68-latkę leczono w Polsce w ramach pomocy udzielonej południowym sąsiadom. (PAP) Anna Gumułka lun/ mhr/

Nowe zasady korzystania z porad w podstawowej opiece zdrowotnej DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Przez teleporadę u lekarza można uzyskać zalecenia, e-zwolnienie, czy e-receptę. W trakcie rozmowy można również otrzymać sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym, jeśli stan zdrowia będzie tego wymagał. NFZ podnosi, że placówka lecznicza podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad. Musi to robić: w miejscu leczenia, na stronie internetowej lub telefonicznie na prośbę pacjenta. Informacja powinna zawierać m.in. listę świadczeń, które są udzielane wyłącznie w for-

mie bezpośredniej wizyty; system, przez który lekarze udzielają teleporad; sposób ustalenia terminu teleporady oraz sposób nawiązania kontaktu przez placówkę POZ z pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia. Informacja powinna zawierać też sposób postępowania, gdy teleporada jest anulowana, bo pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie (placówka musi podjąć co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż pięć minut). Teleporada - jak podnosi NFZ - jest udzielana w jednym z dwóch terminów. Powinna odbyć się nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do pla-

REKLAMA

cówki – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobiście. Druga opcja, to termin późniejszy, jeśli został ustalony w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. Narodowy Fundusz Zdrowia radzi, by w przypadku, gdy nasza przychodnia została zamknięta, skorzystać z innej. Na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ są - jak zapewnia Fundusz - listy poradni POZ, które udzielają teleporad oraz wykazy otwartych poradni specjalistycznych, gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych. Katarzyna Lechowicz-Dyl ktl/ mhr/


4 » Aktualności

Piątek, 19 marca #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Własny dom z ogrodem, z dala od hałaśliwych dróg i centrum, położony w zielonej i spokojnej części

Raciborza… Jeśli taki jest Twój plan na najbliższą przyszłość i szukasz atrakcyjnej lokalizacji – mamy ofertę dla Ciebie! Już w maju ruszamy ze sprzedażą 35 działek budowlanych przy ul. Greckiej.

Zamieszkaj na Greckiej

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ Działki położone są w dzielnicy Ocice, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Chorwackiej. To nowa linia zabudowy na osiedlu, którego atutem jest spokojna okolica i atrakcyjna lokalizacja. Oferta obejmuje działki budowlane o powierzchni od 820 do 1750 m2. Działki uzbrojone zostaną w sieci: wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wiosną Gmina wybuduje tutaj drogę

Oferta obejmuje 35 działek budowlanych o powierzchni od 820 do 1750 m2. Działki są obecnie nieuzbrojone, jednak sprzedaż nastąpi wraz ze zobowiązaniem się Gminy do wykonania uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, drogowej i oświetlenia ulicznego, z zastrzeżeniem następujących terminów: 1. do 30 czerwca 2021 r.: tymczasowa droga dojazdowa do placu budowy; 2. do 31 grudnia 2021 r.: sieć energetyczna; 3. do 31 grudnia 2022 r.: sieć wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej; 4. do 31 grudnia 2025 r.: droga utwardzona wraz z oświetleniem ulicznym.

techniczną, a docelowo powstanie utwardzona i oświetlona ulica. Nowi nabywcy działek będą mogli je zabudować zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie. Średnia cena wywoławcza działki wynosi ok. 100 zł/m2. Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki 23%. Przetargowa sprzedaż działek rozpocznie się w maju.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem

www.grecka.raciborz.pl

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z WYDZIAŁEM GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA

pod numerami telefonów 32 755 0741 oraz 32 755 0668 lub osobiście pokój 216 i 220 II piętro UM lub mailowo: grecka@um.raciborz.pl OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁAT ROCZNYCH Z TYT. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI W 2021 ROKU – CELE MIESZKANIOWE Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2040) z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. • Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, tj. w dniu 1 stycznia 2019 r. • Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. • Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, tj. od 1 stycznia 2019 r. • Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Gminie Racibórz zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie przypadającej do spłaty (opłata jednorazowa) – na wniosek. • Gmina Racibórz udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% osobom uprawnionym w art. 9a powołanej ustawy – na wniosek.

Opłatę należną za rok 2021 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2021 roku. Obowiązek zapłaty należności, dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy na podstawie art. 4 wskazanej ustawy, otrzymali z Gminy Racibórz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie praw wraz z informacją o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, w wysokości i okresie jej wnoszenia – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI.

INFORMACJA O TERMINIE ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ Z TYT. UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W 2021 ROKU - NIEPODLEGAJĄCEJ PRZEKSZTAŁCENIU PRAW W DNIU 1 STYCZNIA 2019 ROKU Na podstawie art.71 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) obowiązują opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na cele określone w art. 72 ust.3 powołanej ustawy, należne Gminie Racibórz – BEZ WEZWANIA, W DOTYCHCZASOWEJ USTALONEJ WYSOKOŚCI.

Opłatę należną za rok 2021 wnosi się w terminie do dnia 31 marca 2021 roku. UWAGA! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 r. poz. 367) zaleca się: wpłacać opłaty na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 wskazując w tytule przelewu: „opłata przekształceniowa za rok 2021*” lub „opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2021” w placówkach Poczty Polskiej – bez uiszczania dodatkowej prowizji.


Piątek, 19 marca #ZOSTAŃWDOMU

Ogłoszenia « 5

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU

sem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

Usługi budowlane Firma budowlana oferuje Pokrycia dachowe, dachówka, blachodachówka, blacha, trapez, styropapa, papa termozgrzewalna, gont papowy, obróbki blacharskie, kominy, ciesielka dachowa. Tel. kom.: 696 248 329 Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi budowlane Firma budowlana oferuje: pokrycia dachowe, dachówka, blachodachówka, blacha, trapez, styropapa, papa termozgrzewalna, gont papowy, obróbki blacharskie, kominy, ciesielka dachowa. Tel. kom.: 696 248 329. Usługi hydrauliczne Firma oferuje usługi w zakresie montażu oraz modernizacji instalacji : centralnego ogrzewania, gazowych, wodnych, kanalizacyjnych. tel. kom.: 886190498. https://www.instal-mark.pl/. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07.

MOTORYZACJA Kupię Auto-skup SRC złomowanie cały Powiat,TL501-525-515 Skupuje wszystkie pojazdy,zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed cza-

REKLAMA

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI

GABINET STOMATOLOGICZNY

Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Usługi Dorabianie kluczyków samochodowych Dorabianie kluczy, pilotów, kart i obsługa immo (immo off) w samochodach, elektronika, elektryka, awaryjne otwieranie aut. Tel. kom.: 515101273. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97.

REKLAMA

REKLAMA

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com.

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie Opis nieruchomości: Lp.

Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

Cena wywoławcza

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

15/1

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 0.0810 ul. Polna

R II

40.590,00 (w tym podatek 4.000,00 VAT w wys. 23%)

Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Praca na budowie W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy zatrudnimy na stanowisko: murarz, dekarz oraz pomocnik budowlany. Tel. kom.: 507655047. Księgowa Poszukujemy pracownika do biura rachunkowego na stanowisko samodzielnej księgowej/kierownika oddziału z umiejętnością samodzielnego prowadzenia ksiąg handlowych. Tel. kom.: 0508341050. e-mail: gosia.matyja@acartus.pl.

OGŁOSZENIE

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Roszkowie Opis nieruchomości: Lp.

Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

Cena wywoławcza

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

15/1

GL1R/00038973/3

Roszków a.m. 1 ul. Kolejowa 2

0,1066

B – 0,1066

195.000,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

15.000,00 zł

Częścią składową nieruchomości jest: budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony w całości. Budynek wybudowano w latach 40 – tych ubiegłego wieku. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Fundamenty budynku murowane. Ściany konstrukcyjne i działowe z cegły pełnej ceramicznej. Budynek otynkowany na zewnątrz tynkiem cementowo – wapiennym. Obecnie elewacja z licznymi ubytkami tynku – do remontu. Przedmiotowy budynek pełnił funkcję biurowo – mieszkalną. Pierwsza część budynku, która była użytkowana na cele biurowo-administracyjne została wyremontowana. W ramach prac remontowo – modernizacyjnych wymieniono okna z drewnianych na PCV, na ścianach i sufitach wykonano gładzie gipsowe, w części pomieszczeń założono tapety z włókna szklanego. Na podłogach na parterze założono płytki ceramiczne oraz panele, na piętrze budynku – panele. Wymieniono również stolarkę drzwiową – nowe drzwi płycinowe wewnętrzne i zewnętrzne. W ramach prac modernizacyjnych wyremontowano również toalety oraz wymieniono instalacje, tj. wodno – kanalizacyjne oraz CO (grzejniki konwektorowe zasilane piecem gazowym). Natomiast druga część budynku (odrębna klatka) wymaga przeprowadzenia remontu. Na ścianach i sufitach tynki cementowo – wapienne pomalowane farbami emulsyjnymi – do odnowienia. Podłogi drewniane pokryte linoleum, w części pomieszczeń lastryko. Stolarka drzwiowa do wymiany. Ta część budynku ogrzewana jest odrębnie za pomocą pieca kuchennego, z którego wyprowadzono instalację do pokoju na piętrze. Łazienka do remontu – brak okładzin ścian, urządzenia tzw. „białego montażu” niskiej jakości – do wymiany. Układ funkcjonalny: • 1 klatka - parter: 3 pokoje (przejściowe), kuchnia, toalety, korytarz, - poddasze: 3 pokoje (przejściowe). • 2 klatka - parter: kuchnia, łazienka z WC, korytarz - poddasze: 1 pokój, korytarz Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5.

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5.

Wadium: Wadium winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 9 kwietnia 2021 roku.

Wadium: Wadium winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 17 września 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg ustny nieograniczony ustalony na dzień 10 listopada 2020 r. zakończył się również wynikiem negatywnym.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 419 40 50 wew. 142

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 419 40 50 wew. 142


6 » Rozrywka

Piątek, 19 marca #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

nowe odbędą się w Raciborskim Centrum Kultury DK „Strzecha” przy ul. Londzina 38 w Raciborzu 24 kwietnia o godz. 16.00. Karty zgłoszeń przyjmujemy do 16 kwietnia 2021 w: ƒ RDK przy ul. Chopina 21 - Danuta Jarosz i Dorota Franaszek ƒ RCK DK. „Strzecha” - Anna Jegerska - Michalska ƒ oraz na adres mailowy: anna.jegerska@rck.com.pl (w tytule prosimy wpisać: 66 OKR). Więcej informacji, regulamin i karty zgłoszenia znajdziecie na www.rck.com.pl

Rozrywka

1 MAJA GODZ. 19.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 MUZYKA ZESPOŁU METALLICA SYMFONICZNIE

20 MARCA GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERT PASYJNY W WYKONANIU BEATY BEDNARZ „Pasja miłości” to pełen refleksji i zadumy koncert z utworami z płyty Beaty Bednarz o tym samym tytule. Wśród utworów „Golgoto”, „Ludu mój ludu”, „Pasja miłości” czy też „Nowa rodzę się”. Tradycyjne i współczesne pieśni nawiązują do życia i śmierci Pana Jezusa. Obrazują relację, jaka ma miejsce miedzy Bogiem a człowiekiem, są też przejmującym dialogiem Chrystusa z ludźmi. Zrodzone z pasji szczere słowa utworów, przywołują całą paletę emocji, od bólu, smutku, cierpienia do nadziei, wdzięczności i radości. Tematyka koncertu wpisuje się w czas Wielkiego Postu. Bilety w cenie 15 i 25 zł. do nabycia w kasach RCK oraz na www. biletyna.pl   Honorowane raciborskie karty:, ,Rodzina+’’,, ,Senior 60+’’

21 MARCA O GODZ. 17.00 W RCK RDK PRZY UL. CHOPINA 21 „MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU” - WIOSNA BUDZI ZWIERZĄTKA

więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Różnorodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu, śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są w oparciu o badania i doświadczenie amerykańskiego psychologa muzyki - prof. Edwina E. Gordona. W urozmaiconą zabawą muzyczną podróż zabierze milusińskich skrzypaczka, fantastyczny pedagog i animatorka kultury - Dorota Banaś. Bilety w cenie 15 zł. (dzieci)oraz 25 zł. (dorośli) do nabycia w kasach RCK oraz  na https://biletyna.pl/event/view/id/165621 Honorowane  raciborskie karty: „Rodzina +’’, ,,Senior 60+’’

24 KWIETNIA GODZ. 16.00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 ELIMINACJE REJONOWE 66. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

ROK POETÓW - ROK POEZJI to hasło, które przyświeca tegorocznej edycji konkursu. Wiosenne brzmienie muzyki, wpadające w ucho piosenki o zwie- Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych oraz dororzątkach, dużo dobrej energii i zabawy, a przy okazji wiatr w mu- słych do udziału w 66. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, zyczne skrzydełka naszych maluszków. „Maluchy w krainie którego organizatorem są Towarzystwo Kultury Teatralnej we dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają współpracy z Domami i Ośrodkami Kultury. Eliminacje rejo-

Muzyka zespołu Metallica symfonicznie – Scream Inc. z orkiestrą w Polsce! Wyjątkowy projekt pod szyldem Muzyka zespołu Metallica symfonicznie z jednym z najlepszych coverbandów Metallica na świecie - Scream Inc., w towarzystwie orkiestry symfonicznej Orion. Na koncertach usłyszymy największe przeboje zespołu Metallica w symfonicznych aranżacjach wykonanych tak jak na kultowej płycie S&M. Powstały w 2008 roku zespół Scream Inc. jest najbardziej znaczącym tribute-bandem z Europy Środkowej. Dowodem na to są liczne wyprzedane koncerty. Są też pierwszym i jedynym tribute-bandem, który ma w dorobku symfoniczny koncert S&M. Ich kanał w serwisie Youtube zbiera wysokie oceny i jest chętnie oglądany w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jeden z najbardziej pamiętnych występów Scream Inc. miał miejsce 17 kwietnia 2016 roku w Moskwa Kremlin Palace, gdzie na widowni zasiadło ponad 6 tysięcy osób! Ten show stał się największym w historii koncertem z serii Tribute to Metallica. Bilety w cenie 139,- 129,- 119,- do nabycia w kasach RCK oraz na biletyna.pl

www.rck.com.pl RCK RDK (Chopina 21) RCK DK Strzecha (Londzina 38) www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA JABŁECZNIK BEZ TŁUSZCZU I Z DUŻĄ ILOŚCIĄ JABŁEK Ciasto po upieczeniu jest bardzo wilgotne Składniki ciasta: • 2 szklanki maki tortowej (szklanka= 250 ml) • ¾ szklanki brązowego cukru (lub białego) • 0,5 szklanki jogurtu (5 łyżek) • 2 łyżeczki cukru waniliowego • 1 łyżeczka proszku do pieczenia • 1 łyżeczka sody oczyszczonej • 4 średnie jajka (rozmiar M) • 1,5 kg obranych i pokrojonych w kostkę jabłek Całe jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę, dodać przesianą mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i sodą, na końcu wlać jogurt i wszystko utrzeć mikserem na jednolitą masę. Surowe ciasto wlać do jabłek i dokładnie wymieszać. Następnie jabłka wymieszane z ciastem wyłożyć do prostokątnej blaszki wysmarowanej tłuszczem i posypanej bułką tartą o wymiarach 25 x 35 cm. Piec w piekarniku nagrzanym do 180°C około 60 – 70 minut (grzanie górne i dolne). Wystudzone ciasto posypać cukrem pudrem.

www.smakiweroniki.pl

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz , ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Piątek, 19 marca #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka « 7

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

fot. Rafał Ćwirta

Najnowsze informacje w sprawie budowy ronda i remontu DW 935

Rondo Piaskowa/ Rybnicka

- Budowa ronda rozpocznie się jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą. Tymczasowa organizacja ruchu będzie podobna to tej, jaką zastosowano przy budowie ronda na skrzyżowaniu DW 919 i 935. W miarę postępu prac, ruch będzie „przekładany”. Na pozostałych odcinkach obwodnicy trwają prace ziemne. Budowane są nasypy, także na przyczółkach mostów - informuje nas Ryszard Pacer, rzecznik ZDW Katowice.

Modernizacja ul. Rybnickiej REKLAMA

- Trwają jeszcze konsultacje w sprawie organizacji ruchu w rejonie ronda przy Auchan i skrzyżowania z Brzeską. Po zatwierdzeniu przez marszałka organizacji ruchu, prace ruszą. W Brzeziu trwa frezowanie nawierzchni na dwóch odcinkach. Wprowadzono ruch wahadłowy. Kiedy zostanie zatwierdzona organizacja ruchu odcinek od ronda przy Auchan do Kornowaca zostanie zamknięty dla ruchu tranzytowego. W Kornowacu i Rzuchowie trwają prace brukarskie i przebudowa infrastruktury technicznej. Wiosną ułożone będą ostatnie warstwy mas bitumicznych - dodaje rzecznik ZDW.

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

REKLAMA

Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokal mieszkalny: ul. Kossaka 55/15

przetargowy

Lokalowe

Lokal użytkowy: ul. Stalmacha 14/1a

przetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe zabudowane

148 (k.m.10) obręb Racibórz – ul. Opawska 81 bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA


8 » Aktualności

Piątek, 19 marca #ZOSTAŃWDOMU

Racibórz » - Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. Brytyjska mutacja ko-

Racibórz » Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 13 marca br. zmarł

ronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. Dlatego, w trosce o zdrowie i życie obywateli, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo rekomendujemy pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasady wprowadzone zostaną od soboty, 20 marca. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych - oświadczył rząd.

nagle nasz kolega i przyjaciel, młodszy aspirant Kamil Kwaśniak. Miał 38 lat. Pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich. W imieniu kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu policjantów i pracowników, rodzinie Kamila i jego przyjaciołom składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia - podała KPP Racibórz. Policjant przegrał walkę z COViD-19

Policjanci z Raciborza

Od 20 marca w całej Polsce obowiązują ROZSZERZONE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Aby zmniejszyć tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem. Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić: ƒ hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu); ƒ galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie; ƒ teatry, muzea, galerie sztuki REKLAMA

REKLAMA

ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

(możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online); kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury); baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej); sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna; stoki narciarskie; kluby fitness i siłownie; obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

W ŚWIĘTA WIELKANOCNE, PO PIERWSZE BEZPIECZEŃSTWO

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów

sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę. Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

żegnają Kamila w kwietniu 2010 roku. Od początku związany był z Komendą Powiatową Policji w Raciborzu. Był zawsze otwarty na potrzeby innych, nigdy nie odmówił pomocy. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty, życzliwy i uczynny kolega. Był znakoW sobotę 13 marca 2021 ro- mitym i pewnym towarzyszem ku zmarł nagle nasz kolega, na służbie. Zawsze pomocnym przyjaciel, policjant Komendy i gotowym poświęcić każdemu Powiatowej Policji w Raciborzu swój czas. Odszedł od nas namł. asp. Kamil Kwaśniak. Miał gle. Pozostawił rodzinę i przy38 lat. Kamil rozpoczął służbę jaciół w rozpaczy, a nas wszystfot. KPP Racibórz

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WE WSZYSTKICH WOJEWÓDZTWACH

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

ROZSZERZONE OBOSTRZENIA NA CAŁĄ POLSKĘ

Aktualne dane – liczba i dynamika zakażeń rośnie, dlatego musimy reagować W ostatnim czasie w Polsce nastąpił znaczący wzrost zakażeń COVID-19. Brytyjska mutacja koronawirusa odpowiada już za ponad 52 proc. zachorowań. Z danych wynika, że ostatniej doby odnotowano ponad 25 tys. zakażeń, przy prawie 85 tys. wykonanych testów na koronawirusa. Rośnie także liczba zmarłych w związku z COVID-19. Najgorzej – jeśli chodzi o dzienną liczbę zachorowań – sytuacja wygląda w województwie mazowieckim (4142) i śląskim (4030), a także małopolskim (2050) i wielkopolskim (2034). W ostatnim tygodniu liczba zakażeń zwiększyła się o 38 proc., a liczba zgonów o 24 proc. Przybyło także zajętych łóżek covidowych – wzrost o 17 proc. Obecnie w Polsce jest: 21511 zajętych łóżek – 72 proc.; 2193 zajętych respiratorów – 74 proc.; 8444 wolne łóżka oraz 786 wolnych respiratorów. Liczba wykonanych szczepień wyniosła ponad 4,6 mln, z czego 3 mln pierwszą dawką. REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64

REKLAMA

kich, którzy z nim pracowali, w głębokim żalu. W sercach naszych i pamięci trwać będzie na zawsze. Kierownictwo, policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną, składając najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. (kpp)

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 11-2021-[624]  

Nasz Racibórz 11-2021-[624]  

Advertisement