__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 11 grudnia 2020 r. ı Rok XIII nr 48 (612) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

Fot. k. Kubik

REKLAMA

REKLAMA

Kolejne pół miliarda złotych DLA ŚLĄSKICH GMIN, W TYM POWIATU RACIBORSKIEGO Racibórz » - 1 240 945 181,35 zł dla województwa śląskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 531 695 686,35 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych - informuje Śląski Urząd Wojewódzki. Budowa przedszkola przy ul. Szkolnej w Suszcu, przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustroń do DW 942, budowa hospicjum stacjonarnego w Rybniku - to tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa śląskiego trafi z budżetu państwa w sumie 1 240 945 181,35 zł. A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej - informuje Śląski Urząd Wojewódzki. Do gmin powiatu raciborskiego trafi 12 568 100 zł. Najwięcej, bo 6 mln zł do Raciborza. W grę wchodzi termomodernizację jednego przedszkola, budowa placu zabaw, strefy relaksu oraz parku edukacyjno-sensorycznego. Co do tej ostatniej inwestycji prezydent informował niedawno radnych o swojej wizycie w Poznaniu, gdzie oglądał podobny obiekt. W rozmowie z nami przekazał, że pod jego lokalizację w Raciborzu pod uwagę brane jest byłe G5, w którym byłoby też jednocześnie małe centrum Kopernik, planowane pierwotnie w SP 18. Gmina Kornowac dostanie 4 mln zł (rozbudwa ZSP w Rzuchowie o nowe przedszkole i salę gimnastyczną), gm. Krzyżanowice 1,5 mln

zł (centrum turysty w byłej roszarni w Tworkowie, wkład własny do projektu finansowanego przez UE), gm. Nędza 618,1 tys. zł (termomodernizacja SP Nędza) oraz gm. Kuźnia Raciborska 450 tys. zł (budowa drogi dojazdowej do działek w Rudach Kolonii Renerowskiej). - Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, samorządy będą miały możliwość realizacji szeregu projektów, które wpłyną na poprawę życia mieszkańców. W naszym okręgu będzie to ponad 20 inwestycji - głównie w infrastrukturę drogową i komunalną. Tak dużego zastrzyku bezzwrotnej gotówki dla polskich samorządów jeszcze nie było - mówi wiceminister Michał Woś. O tym, ile środków trafi do województwa śląskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. To kolejne pieniądze dla naszego regionu. Latem, dzięki środkom przekazanym w ramach pierwszego etapu programu przekazano środki wszystkim gminom i powiatom. - 531 mln zł to są wnioski samorządów na konkretne zadania i projekty, które będą w najbliższym roku realizowane. Mają one pobudzić lokalny rynek gospodarczy, ale również pobudzić rozwój dla całego województwa – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Ukazała się drukiem monografia Kuźni Raciborskiej Racibórz » Licząca blisko 300 stron pozycja to efekt pracy ludzi związanych z miejscowym kołem Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Książka zawiera zbiór dawnych widoków miasta. Dostępna jest od dziś, 9.12., w MOKSiR. Kuźnia Raciborska, druga co do wielkości miejscowość w powiecie raciborskim, długo czekała na swoją monografię. Spisania dziejów miasta podjęły się osoby związane z kuźniańskim kołem TMZR. Redakcja to zasługa Rity Serafin. Tekst uzupełnia bogata ikonografia, w tym antologia starych

pocztówek. Jak się okazuje, zachowało się ich dość sporo. Pokazują dynamiczny rozwój miejscowości od czasów XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej. Książka jest dostępna w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji. Cena 40 zł. (w)


Aktualności

»2

Piątek, 11 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Święty Jakub od bożogrobców SZOKUJĄCE ZOSTAŁ PIĘKNIE ODNOWIONY PROGNOZY To pamiątka po raciborskich krzyżowcach Amazon „kupuje” Cypr, Niemcy udzielają Francji pomocy finansowej, Blockchain eliminuje fake newsy, nowa chińska waluta cyfrowa wstrząsa przepływami kapitałowymi, synteza jądrowa przenosi ludzkość w świat bogactwa energetycznego a bezwarunkowy dochód podstawowy dziesiątkuje duże miasta - takie to prognozy na 2021 r. ogłosił duński bank inwestycyjny Saxo. Prognozy od razu ogłoszono szokującymi, choć podobnych szoków mieliśmy już więcej. To jak z powodzią z 1997 r., którą od razu nazwano wezbraniem tysiąclecia, choć wiadomo, że poziom Odry mierzymy od około 200 lat. Większe były, ale nie tak dobrze opisane, sfilmowane i sfotografowane. Prognozy takie jak ta od Saxo nie mają w istocie szokować, ale skłaniać do obserwowania rzeczywistości oraz wyciągania wniosków, czyli mówią krótko do myślenia perspektywicznego. Przekonują, że czas linearny dzieli się na przeszły, teraźniejszy i przyszły, a więc to, co było, co jest wcale nie musi dalej być. I proszę mi wierzyć, nie będzie, bo świat zmienia się w ekspresowym tempie. Tak samo ekspresowym jak transmisja koronawirusa i wynalezienie szczepionki na COViD-19. Zwróćmy uwagę na punkt 6 - bezwarunkowy dochód podstawowy dziesiątkuje duże miasta. - W nowej erze miejskie powierzchnie biurowe staną się w 100% (lub bardziej) przeszacowane. Powodem będzie redukcja miejsc pracy przez ich automatyzację oraz częstsza pracą z domu, upowszechniona podczas pandemii Covid-19. Wartość komercyjnych nieruchomości biurowych gwałtownie spadnie, a wraz z nią wartość nieruchomości komercyjnych przezna-

Racibórz » Osoby przejeżdżające ul. Rybnicką z pewnością zauważyły, że odnowiono figurę i kapliczkę św. Jakuba. To jedyna pamiątka po raciborskich rycerzach bożogrobcach, którzy mieli swój klasztor na Nowym Mieście.

czonych na restauracje i sklepy obsługujące pracowników okolicznych firm. Bezwarunkowy dochód podstawowy zmieni również podejście do równoważenia pracy zawodowej i życia prywatnego, umożliwiając wielu młodym ludziom pozostać w społecznościach, w których dorastali. Równocześnie z dużych miast zaczną wyjeżdżać specjaliści i personel pomocniczy, ponieważ możliwości pracy będą coraz mniejsze, a życie w małych, zbyt drogich mieszkaniach w niebezpiecznych dzielnicach straci na atrakcyjności - piszą analitycy z Saxo. To dobra wiadomość dla takich miast jak Racibórz. Spełnienie się tego proroctwa wcale jednak nie oznacza, że nasze miasto znów będzie wielkie. Nie zniknie bowiem konkurencyjność gmin w ściąganiu nowych mieszkańców. Europa, a szczególnie Polska, jak wiadomo się starzeje. Potencjał jest więc ograniczony. Kto stworzy lepsze warunki do życia, ten ściągnie więcej ludzi. A na te warunki składa się całe spektrum zagadnień, które trzeba wziąć pod uwagę przy budowaniu strategii. Opracowanie tego dokumentu władze naszego miasta właśnie zleciły prywatnej firmie. To będzie pierwsza strategia rzeczywistości postcovidowej. Ciekaw jestem treści dokumentu.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie (stąd nazwa bożogrobcy) podobnie jak joannici (mieli komandorię w Makowie) czy Krzyżacy (byli w otoczeniu księcia opolsko-raciborskiego Mieszka Otyłego) dotarł na ziemię raciborską. Swój klasztor z kościołem świętych Piotra Pawła bożogrobcy mieli na Nowym Mieście. Dziś to rejon ronda i ul. Nowomiejskiej. W tym miejscu stoi dziś stacja paliw Circle K. oraz biurowiec po Polmosie. Jedyne pamiątki jakie po nich pozostały to znajdujące się przy ul. Rybnickiej figura św. Jakuba oraz inskrypcja wyryta na kamieniu. - Kiedy w 1823 r. rozebrano stary kościół p.w. św. św. Piotra i Pawła, który stał w miejscu, gdzie obecnie znajduje się rondo przed miastem zamkowym, nie wiedziano, co zrobić z dużą figurą św. Jaku-

ba i postanowiono wrzucić ją do Odry. Jednakże ani sześć koni nie mogło ruszyć posągu z miejsca. Świadkiem wydarzenia był bogaty gospodarz Schorf pochodzący z Płoni, który przejeżdżał nieopodal wozem zaprzęgniętym w dwa woły. Zapytał pracujących tam ludzi, co chcą z figurą św. Jakuba zrobić. Na to otrzymał odpowiedź, że zamierzają ją wrzucić do Odry, ale, niestety, konie nie mogą ruszyć jej z miejsca. Schorf zaproponował, aby jemu tę figurę ofiarowali, na co się robotnicy od razu zgodzili. Bez przeszkód załadowali figurę świętego na jego wóz, a woły ją bez przeszkód pociągnęły. Obecni bardzo się zdziwili tym faktem. Tam, gdzie sześć koni nie dało rady pociągnąć, teraz zrobiły to dwa woły. Ciągnęły wóz z taką łatwością, jak gdyby to była zabawka, a nie ciężar. Schorf zbudował obok

swego domu kapliczkę i postawił w nim tę figurę. Kapliczka ta stoi do dziś przy ul. Rybnickiej 37, a św. Jakub już od ponad 100 lat chroni dom gospodarza i całą dzielnicę Płonia - pisze Georg Hyckel w wydanym w 1924 roku zbiorze pt. Was der Sagenborn rauscht. Sagen aus dem Stadt und Landkreise Ratibor (Co szumi w zdroju legend. Legendy ziemi raciborskiej, tłum. Patrycja Tkocz-Stefanowska). W ostatnich dniach trwały prace renowacyjne. Jak informuje nas Maria Olejarnik, miejska konserwator zabytków w Raciborzu, wykonano je zgod-

Kolejne pół miliarda złotych dla śląskich gmin, w tym powiatu raciborskiego DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych: ƒ 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce) ƒ 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym: a. 4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty) b. 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce) Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y. Zakres tych inwestycji jest bardzo szeroki, niemniej w dużej mierze są to zadania prorozwojowe, jak również inwestycje modernizacyjne, aby samorządy miały możliwość zmodernizowania chociażby swoich obiektów czy wybudowania nowej drogi. Ale to wszystko ma pobudzić rynek lokalny, ma dać miejsca pracy, ma ratować ry-

nek pracy. A z drugiej strony - rozwijać nasz region – zaznacza wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrot-

nego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwREKLAMA

nie z regułami sztuki konserwatorskiej, przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, za aprobatą i pod pełnym nadzorem służb. Kapliczka z fugurą stoi na prywancie gruncie, należącym niegdyś do Schorfa. - Na koszty złożyli się mieszkańcy Płoni - dodaje. Inskrypcja w tłumaczeniu na język polski brzmi: Jakub Młodszy, apostoł, biskup Jerozolimy, założyciel zakonu stróżów najświętszego grobu Pańskiego w Jerozolimie z podwójnym czerwonym krzyżem. (waw) szego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół. Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Opr. waw


»3

Piątek, 11 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

W Raciborzu otwarto

Sygn. akt II K 349/20 PR 1 Ds 475.20

WŁOSKIE DELIKATESY

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Jacek Lewicki Protokolant: Sebastian Sroka w obecności Prokuratora: --po rozpoznaniu w dniu 09.10.2020 r. sprawy:

Racibórz » Do składu oryginalnych włoskich produktów dla koneserów dobrych smaków zaprasza dobrze wszystkim znany Antonio Cadau, włoski przedsiębiorca w Raciborzu, restaurator, producent wyśmienitych lodów. Skład włoskich produktów, niedostępnych w marketach, otwarto przy ul. Częstochowskiej (dawna Czerwona Torebka). Dostępne są tu włoskie wina (wytrawne, słodkie, półsłodkie), wina musujące, kawy (mielone i ziarniste), oliwy z oliwek oraz octy balsamiczne. Wszystko to towary z najwyższej półki.

Sprzedaż prowadzona jest zarówno dla odbiorców większej ilości, jak i miłośników włoskiej kuchni, kupujących pojedyncze egzemplarze. Każdy klient może u Antonio Cadau zasięgnąć informacji na temat oferty oraz włoskiej kuchni. - Takie rzeczy trzeba kupować świadomie, wiedząc jak je

Tomasza Janosza s. Janusza i Marioli ur. 15.01.1990 r. w Pszczynie

użyć, by docenić jakość. Dlatego chętnie porozmawiam z każdym, kto odwiedzi mój skład przekonuje włoski przedsiębiorca. Włoskie delikatesy przygotowują także włoskie zestawy prezentowe, których nie można

zamówić nigdzie indziej. Warto o tym pamiętać przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. CHĘTNI DO NABYCIA WŁOSKICH PRODUKTÓW PROSZENI SĄ O KONTAKT 513 121 524

Raciborska policja i Sanepid kontrolują sklepy Racibórz » Raciborscy policjanci wspólnie ze służbami sanitarnymi wznowili kontrole miejsc, gdzie robimy zakupy, w szczególności duże centra handlowe - informuje raciborska Komenda Powiatowa Policji. - Wszyscy musimy pamiętać, że najskuteczniejszą metodą walki z pandemią pozostaje dystans społeczny, zasłanianie ust i nosa oraz częsta dezynfekcja rąk. Przestrzeganie tych prostych zasad bezpieczeństwa może uchronić przed wirusem nie tylko nas, ale także innych. W tych trudnych czasach wykażmy się odpowiedzialnością za siebie i innych. W okresie przedświątecznym zauważamy wzmożony ruch w sklepach i centrach handlowych. Zakupy mają odbywać się w reżimie sanitarnym: w sklepach określona liczba klientów, obowiązkowe REKLAMA

odkażanie rąk i zasłanianie nosa i ust. Nie wszyscy klienci sklepów, oraz właściciele placówek handlowych stosują się do obowiązujących przepisów i lekceważą zalecenia sanitarne. W związku z tym, policjanci wspólnie ze służbami sanitarnymi będą kontrolować te miejsca i sprawdzać, czy przepisy, chroniące nasze życie i zdrowie, są przestrzegane - czytamy w komunikacie KPP.

Przypominamy:

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Aktualności

OGŁOSZENIE

Zostaje ograniczone funkcjonowanie galerii handlowych i parków handlowych. Otwarte pozostają tylko niektóre punkty usługowe, które mają istotne znaczenia dla życia codziennego (np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowlanymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: ƒ 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2 ƒ 1 os/15 m2 – w sklepach powyżej 100 m2 Uwaga! Od 28 listopada, w ścisłym reżimie sanitarnym otwarte zostaną galerie handloREKLAMA

we i parki handlowe. Wyjątek stanowi działalność sal zabaw, których funkcjonowanie zostaje zawieszone. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r.

GODZINY DLA SENIORÓW

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Uwaga! 24 grudnia nie obowiązują godziny dla seniorów. Obowiązuje do: 27 grudnia 2020 r. (kpp)

oskarżonego o to, że: w dniu 31 marca 2020 r na trasie pomiędzy Pawłowem a Krowiarkami nie zatrzymał niezwłocznie pojazdu i kontynuował jazdę samochodem marki BMW o nr rej. SRC 7FK1 pomimo wydania przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu poruszających się pojazdem służbowym marki Kia Ceed polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych tj. o czyn z art178b kk 1. uznaje oskarżonego Tomasza Janosza za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa z art. 178b kk i za to na podstawie tego przepisu skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; 2. na podstawie art. 42 § la pkt 1 kk oraz art. 43 § 3 kk orzeka wobec oskarżonego tytułem środka karnego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres wynoszący 2 (dwa) lata oraz zobowiązuje go do zwrotu posiadanego prawa jazdy do właściwego miejscowo starostwa powiatowego w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia; 3. na podstawie art. 43b kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego sentencji w tygodniku „Nasz Racibórz” oraz na portalu „naszraciborz.pl” 4. na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w postaci wydatków w wysokości 70 złotych i obciąża go opłatą w kwocie 180 złotych; OGŁOSZENIE

Sygn. akt II K 1034/19 PR 1 Ds 1607.19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Raciborzu Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Jacek Lewicki Protokolant: Sebastian Sroka w obecności Prokuratora: --po rozpoznaniu w dniach 25.08.2020 r. i 06.10.2020 r. sprawy: Pawła Szerłota s. Jana i Ewy ur. 14.06.1993r. w Raciborzu oskarżonego o to, że: w maju 2019 r. w Raciborzu znęcał się nad psem — mieszańcem w typie Yorkshire terier w ten sposób, że utrzymywał go w stanie rażącego zaniedbania, wskutek czego dopuścił do odwodnienia i niedożywienia psa, do powstania przewlekłego stanu zapalnego spojówek obu oczu z silnym wysiękiem i zapaleniem skóry, do powstania stanu zapalnego obu uszu, a także do skołtunienia sierści na całym ciele, posklejania jej brudem i kałem oraz do nadmiernego wyrośnięcia pazurów; tj. o czyn z art. 35 ust. la w zw, z art. 6 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt 1. uznaje oskarżonego Pawła Szerłota za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa z art. 35 ust. 1 a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt i za to na podstawie art. 35 ust. la Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; 2. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesza wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności ustalając okres próby na 3 (trzy) lata; 3. na podstawie art. 72 § 1 pkt 5 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu; 4. na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby w terminach półrocznych; 5. na podstawie art. 35 ust. 3a Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 (pięciu) lat; 6. na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa zwierzęcia — psa typu Yorkshire terier; 7. na podstawie art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w wysokości 2.000 złotych na rzecz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt — OTOZ Animals. Inspektorat w Raciborzu; 8. na podstawie art. 43b kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego sentencji w tygodniku „Nasz Racibórz” oraz na portalu „www. naszraciborz. pl”; 9. na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w postaci wydatków w wysokości 70 złotych i obciąża go opłatą w kwocie 120 złotych.

REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 11 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

fot. FB/Archiplan

duje się w budowie (planowany odbiór w sierpniu 2021). Obydwa mają po 48 mieszkań. Prace wykonuje Borbud. W planach kolejne dwa bloki. Jak informuje nas wiceprezydent Dominik Konieczny, w I połowie przyszłego roku można się spodziewać pozwolenia na budowę. Inwestycję miasto będzie realizowało poprzez swoją spółkę - Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Dokumentacja jest zlecona. Realizacja ma się zamknąć w cyklu 18-miesięcznym. Dopinane są kwestie związane z modelem finansowania. - Będziemy kontynuować budowę przy Łąkowej. TrwaRacibórz » Obecne władze miasta zapowiadają kontynuowanie bują rozmowy z Krajowym Zasobem Nieruchomości, który dowy osiedla przy Łąkowej. Pierwszy etap objął dwa budynki - jeden teraz zawiaduje programami jest gotowy i zasiedlony, drugi w realizacji. Drugi etap to dwa kolejne mieszkaniowym. To będzie się obiekty. Archiplan Korporacja Architektów z Raciborza pokazała wizu- działo w najbliższym czasie - powiedział na ostatniej posesyjalizację dwóch bloków „Łąkowa”. nej konferencji prasowej prezydent Dariusz Polowy. Projekt osiedla przy ul. Łą- wego udało się rozpocząć budoArchiplan Korporacja Archikowej powstał w zeszłej ka- wę dwóch pierwszych bloków. tektów z Raciborza pokazała dencji. Dzięki dofinansowaniu Jeden z nich - już w tej kadencji wizualizację dwóch bloków „Łąz Banku Gospodarstwa Krajo- - oddano do użytku, drugi znaj- kowa”.

Przy Łąkowej mają powstać

DWA KOLEJNE BLOKI

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Wójt Gminy Krzyżanowice ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tworkowie Opis nieruchomości: Lp.

Nr działki

Księga wieczysta

Położenie

Pow. działki w ha

Rodzaj użytku zgodnie z ewidencją gruntów

Cena wywoławcza

Wadium

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

993/2

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 ul. Polna

0,0907

R II

45.510,00 zł (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.500,00 zł

2.

993/3

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 ul. Polna

0,0801

R II

44.280,00 zł (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.400,00 zł

3.

993/4

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 ul. Polna

0,0810

R II

40.590,00 zł (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.000,00 zł

4.

993/5

GL1R/00054090/7

Tworków a.m. 3 ul. Polna

0,0842

R II

46.740,00 zł (w tym podatek VAT w wys. 23%)

4.600,00 zł

Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Głównej 5 Wadium: Wadium winno zostać uznane na rachunku Gminy Krzyżanowice do dnia 8 stycznia 2021 roku. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji: Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Krzyżanowicach, tablice ogłoszeń w sołectwach Gminy Krzyżanowice, na stronie internetowej www.krzyzanowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krzyzanowice.pl Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: Informacje dodatkowe są udzielane w Urzędzie Gminy Krzyżanowice pokój nr 3 - 4 oraz pod numerem telefonu 32 419 40 50 wew. 142 REKLAMA


»5

Piątek, 11 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

DLA DOMU

znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna).

Usługi budowlane Remonty zewnętrzne i wewnętrzne. Zabudowy płytami gipsowymi, kafelki, gładź, okna, drzwi, panele, adaptacja strychów. Tel.: 604 761 326.

Usługi remontowe Pokrycia dachowe: papa, gąt, blachotrapez, blachodachówka, rynny, dachówka, obróbki blacharskie. Tel.: 696 248 329. Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu. Tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu. Tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl. Pożyczki za darmo nawet na 60 dni - super opcja na Uzyskaj pożyczkę za darmo, bez dodatkowych opłat i prowizji nawet do 3000 zł na 60 dni! Pamiętaj o terminowej spłacie! Unikniesz dodatkowych kosztów! Chwilówki za 0 zł na okres 30, 45 czy nawet 60 dni. Nawet do 3000 zł dla nowych klientów, dostępne dla osób od 19 roku życia. e-mail: portfel24@portfel24.eu. https://www.best-kredyt.pl/pozabankowy/chwilowki.htm. Kredyt bez zaświadczeń Wypłata kredytu w ten sam dzień! Honorujemy m. in. dochody zagraniczne, dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (min. 6 ms), renty socjalne, emerytury, 500+. Zadzwoń i sprawdź ofertę nawet bez wychodzenia z domu, lub wyślij sms o treści KREDYT- oddzwonimy!. Tel. kom.: 609069639. e-mail: kasia.specjalista@gmail.com.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom Powiat Racibórz,skup-kasacja 501-525-515 Skupuje wszystkie pojazdy, zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd także angliki,i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędo-

we także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport wraków. Tel. kom.: 530-312-312, 501-525-515, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585. Kupię każdą Nexię Matiza Tico max cena 694-839-659 Skupuje wszystkie samochody DAEWOO-NEXIA PŁACĘ MAX. Całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Najchętniej sedan także hetchbek 1,5 1,6 8v oraz 16v. UMOWA GOTÓWKA NATYCHMIAST BEZ ŚCIEMY 24H, także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Zapewniamy transport. Tel. kom.: 694839-659, 788-971-788, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autozlomwodzislaw.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587, 602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html. Sprzedam dom jednorodzinny Sprzedam dom jednorodzinny w Raciborzu. Dom znajduje się w spokojnej okolicy ok. 1.5 km od Centrum. Na terenie nieruchomości znajduje się garaż wolnostojący na 2 samochody. Więcej informacji pod nr.telefonu 734 422 872. Tel. kom.: 734 422 872. e-mail: janinapluciennik3@gmail.com.

Działkę kupię Kupię działki budowlane w Raciborzu Poszukuję działki budowlanej w Raciborzu. Bezpośrednio od właściciela. Dzielnice: Markowice, Obora, Brzezie. Powierzchnia od 10 ar.-1 ha. Wymagane: media/lub niedalekiej odległości, dostęp do drogi, kształt: kwadrat/prostokąt. Decyzja o zakupie w kilka dni. Proszę o kontakt telefoniczny. Tel. kom.: 508308888, e-mail: jaroslaw.pawlikowski@gmail.com.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie

Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie wynajmę Wynajmę mieszkanie 2 pokoje w Raciborzu Mieszkanie 2 pokoje 38 m2 pokoje nie umeblowane kuchnia z meblami dostępne od 1.1.2012 umowa na minimum rok blisko centrum. Tel. kom.: 792648639.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz

Firma Rockworld.pl poszukuje pracownika na stanowisko pakowcz Wymagania: uczciwość, rzetelność, chęć do pracy, umiejętność obsługi przeglądarki internetowej, mile widziana znajomość branży. Oferujemy: pracę w dynamicznym, młodym zespole, elastyczne godziny pracy, atrakcyjne wynagrodzenie. CV prosimy wysyłać na biuro@rockworld.pl. Praca dla sprzątaczki Wymagania: uczciwość, rzetelność, chęć do pracy na 1/3 etatu lub umowa zlecenie. CV prosimy wysyłać na biuro@rockworld.pl. Firma Home Bedding Ugur Sp.J. szuka pracowników Firma Home Bedding Ugur Sp.J. poszukuje pracowników na stanowisko: kierownik produkcji w stolarni, stolarz, pomocnik stolarza, szwaczka/ krawcowa, tapicer meblowy. Atrakcyjne warunki zatrudnienia, stabilna praca w przyjaznej atmosferze z możliwością osobistego rozwoju. Kontakt:. e-mail: job@home-bedding.pl. Pracownik Sali Sprzedaży E. Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracowników na dział świeży do obsługi klienta. Umowa o pracę. Oferujemy wynagrodzenie większe od minimalnego, premia frekwencyjna, premia uznaniowa. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie w punkcie informacji. tel.: 324594480. Tel. kom.: 324594480. e-mail: administracja.raciborz1@leclerc.net.pl.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 18.12.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Matejki 2a/3 o pow. całkowitej 40,12 m2 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, komórka, miejsce postojowe, położone na I piętrze w budynku 3 p. cena wywoławcza 149.688 zł, wadium 15.000 zł Przetarg o godz. 9.00. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: tel. 32/ 415 26 07 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr: 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303. OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

RÓŻNE Sprzedam Sprzedam orzechy włoskie łuskane. Sprzedam orzechy tegoroczne, wyłuskane, bardzo smaczne. Polecam, 20 zł za kilogram. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Tel. kom.: 694239688.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Kościuszki 21/5, ul. Pl. Wolności 11/8, ul. Szewska 2/4, ul. Odrzańska 6a/9, ul. Wojska Polskiego 13/12, ul. Browarna 20/7, ul. Winna 10/1,

bezprzetargowy

Lokalowe

ul. Eichendorffa 11/2, ul. Kościuszki 13/9, ul. Skłodowskiej – Curie 25/6, ul. Chopina 11/7,

przetargowy

Lokal użytkowy

ul. Kościuszki 21/13,

przetargowy

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Kornicach Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz sporządzony dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 161, na arkuszu mapy 5, obręb Kornice, o powierzchni 3278 m2, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00052861/9, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 330.

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

1541/139 k.m.4 obręb Studzienna – ul. Kręta, 523/55 k.m.6 obręb Racibórz – ul. Polna,

bezprzetargowy

Gruntowe

214/109 k.m.8 obręb Racibórz – ul. Cmentarna,

przetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64


Rozrywka

»6

Piątek, 11 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Grudniowa

#KULTURAZDOSTAWĄDODOMU Mamy nadzieję, że udzieliła się już Wam w którym twórcy w komentarzach teatralnych, komisja kwalifikacyjna do ścisłego finału wybrała przedświąteczna atmosfera! Dekoracje, lowystawiają swoje dzieła. Jeśli coś 5 prezentacji konkursowych. Jury w składzie Bogdan Renczyńdowisko i gorące pączki wprowadziły nas Wam się spodoba, bezpośrednio ski, Czesław Drąg i Andrzej Piecuch w dniach od 19.09.2020r. do wszystkich w ten szczególny czas. Jak już kontaktujcie się z wystawcą. Cią- 29.11.2020 r. obejrzało spektakle konkursowe. W dniu 29.11.2020 r. poprzednio wspominaliśmy, te święta bęgle możecie sami zareklamować Jury dokonało oceny wszystkich obejrzanych prezentacji tedą inne. Nie pozwolimy jednak, żeby były swoją twórczość – pokażcie w ko- atralnych i postanowiło przyznać I miejsce i nagrodę ufundogorsze od poprzednich. Tak jak w zeszłym mentarzu pod wspomnianym po- waną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Teatrowi roku z pewnością nie zabraknie sprzątania stem co robicie. Pomysł drugi to TETRAEDR z Raciborza za spektakl „Gwoli jakiejś tajemnicy” całego domu, przygotowania pysznych popamiątki z Raciborza. Na pewno w reżyserii Grażyny Tabor. Gratulujemy!!! W tym tygodniu na naszym profilu facebookowym pojawiły traw oraz poszukiwania prezentów. Wszyscy wśród Was znajdują się miłośnidobrze wiemy jakie to może być męczące, cy naszego miasta. Czy nie ucie- się nowe polecenia kulturalne! Od kilku tygodni króluje u nas dlatego my postaramy się umilić Wam te dni szyłby Was kuKwiat Jabłoni. Tym razem wybraliśmy utwór pełne krzątaniny i ogólnego rozgardiaszu. bek z grafiką „Idzie zima” – mamy nadzieję, że faktycznie na Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, raciborskich święta do nas zawita. Zajrzeliśmy w świat baulic lub zamgdzie nie tylko znajdziecie nasze polecenia letnic, ukazany w filmie krótkometrażowym kulturalne, ale także mnóstwo pomysłów na upominki dla naj- ku? A może książka o kuchni naszego regio„Siedem kobiet w różnym wieku” w reżyserii bliższych oraz dekoracje DIY, które zachwycą każdego gościa. nu? To wszystko możecie zakupić w kasie RCK Krzysztofa Kieślowskiego. W cyklu „PoczyPrezenty – to słowo jednym spędza sen z powiek a u drugich RDK przy ulicy Chopina 21. Czekamy na Was tajmy” zagościła wzruszająca książka „Bóg wywołuje przyjemny dreszczyk emocji! Jednak dla wszystkich w poniedziałki, środy i piątki od 8:00 do 13:00 rzeczy małych”, czyli debiutanckie dzieło niejednokrotnie jest to nie lada wyzwanie. Przychodzimy do Was a we wtorki i czwartki od 10:00 do 16:00. hinduskiej autorki Arundhati Roy. z dwoma inspiracjami. Po pierwsze: rękodzieło od naszych lokalJeśli w długie, grudniowe wieczory nie nych twórców. Nie ma nic lepszego niż podarowanie ukochanej macie co robić, to zajrzyjcie koniecznie na osobie czegoś, co jest niepowtarzalne a w dodatku stworzone A CO NOWEGO SŁYCHAĆ W RCK? nasz profil na Facebooku (szukajcie nas pod: przez kogoś, kto włożył w to całe swoje serce i talent. Ponadto Teatr TETRAEDR zdobył I miejsce na 11 Raciborskie Centrum Kultury). Tam codzienkupując od rękodzielnika, wspieramy jego pracę, która bardzo Ogólnopolskich Prezentacjach Teatrów Poszunie pojawia się mnóstwo inspiracji jak przyjemnie spędzić czas. często jest niewidoczna pośród zalewu tandety. Wystarczy, że wej- kujących o Nagrodę im. Tadeusza Kantora „Kandziecie na naszego Facebooka a na samej górze znajdziecie post, toralia”!!! Do konkursu zgłoszono 11 spektakli

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

KOTLETY RYBNE Z WARZYWAMI Użyłam mrożonego mintaja w kostce, którego po rozmrożeniu odsączyłam na ręczniku papierowym. Składniki: • 500 g dowolnej ryby bez ości (waga po rozmrożeniu) • 2,5 łyżki kaszy manny • 300 g włoszczyzny startej lub w słupkach (użyłam mrożonej) • 1 duża cebula

• • • • • • •

1 łyżeczka przyprawy do ryb 2 łyżki posiekanej natki pietruszki 2 średnie jajka 1 łyżka oleju sól pieprz (można dodać również posiekane 2 ząbki czosnku)

Dodatkowo: • bułka tarta do panierki • olej do smażenia Filety zmielić lub zmiksować blenderem. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć na łyżce oleju, następnie dodać włoszczyznę i smażyć aż warzywa zmiękną. Wystudzone warzywa, oraz pozostałe składniki, zagnieść z rybą i doprawić. Masę odstawić na 30 minut aż kasza manna napęcznieje. Następnie formować owalne kotlety, obtoczyć w bułce tartej i smażyć na gorącym oleju z obu stron.

www.smakiweroniki.pl


»7

Piątek, 11 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

W Kuźni Raciborskiej zatrzymano poszukiwanego europejskim nakazem Policjanci z Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej zatrzymali mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Zatrzymany ma do obycia karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności w związku z popełnionym przestępstwem. Mężczyzna ukrywał się od roku. W poniedziałek, 7 grudnia, około 18.00 dyżurny raciborskiej komendy otrzymał zgłoszenie interwencji domowej przy ulicy Żwirowej w Kuźni Raciborskiej. Na miejsce skierowani zostali mundurowi z miejscowego komisariatu. W trakcie interwencji stróże prawa sprawdzili zastane na miejscu osoby w policyjnych systemach informacyjnych. Wtedy też okazało się, że jeden z uczestników

jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Dokument ten wydał za nim w 2019 roku niemiecki sąd. 36-latek powinien odbywać karę 2 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną właśnie za popełnione przestępstwo. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie, skąd zostanie przewieziony do docelowej jednostki penitencjarnej. (kpp)

36-LATEK WPADŁ z narkotykami na Ostrogu

REKLAMA

Policjanci z Raciborza zatrzymali 36-latka, który posiadał przy sobie 22 działki dilerskie marihuany oraz ponad 70 działek amfetaminy. Do zatrzymania dilera doszło w piątek, 4 grudnia, około godziny 19.30 przy ulicy Karola na Ostrogu. - Policjanci Wydziału Kryminalnego otrzymali informację, że w jednym z mieszkań przy ulicy Karola mogą znajdować się narkotyki. Bezzwłocznie przystąpii do działania. Informacja potwierdziła się. Przy zastanym na miejscu mężczyźnie oraz w lokalu mieszkalnym ujawnili ponad dwadzieścia dwie działki diler-

skie marihuany oraz ponad siedemdziesiąt działek amfetaminy. 36-latek został zatrzymany. Trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzut nielegalnego posiadania narkotyków. Mężczyźnie grożą nawet trzy lata więzienia - podała raciborska KPP.


Reklama

»8

Piątek, 11 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Czas na inwestycje z myślą o najmłodszych

NOWY ŻŁOBEK 2021

Racibórz » W 2021 roku w Raciborzu powstanie nowy publiczny żłobek. Stworzymy w nim komfortowe warunki dla 100 dzieci, a rodzicom umożliwimy powrót na rynek pracy. Na budowę żłobka miasto pozyskało 3 miliony 300 tys. zł dofinansowania z programu Maluch+. To najwyższe dofinansowanie przyznane w województwie śląskim i czwarta co do wielkości kwota w skali całego kraju. Budowa drugiego publicznego żłobka w Raciborzu jest spełnieniem kolejnego punktu programu wyborczego „10-tka Polowego”.

Mając na uwadze fakt, że zakładanie i utrzymanie żłobków należy do zadań gminy inwestycja ta jest: celowa, uzasadniona ekonomicznie i odpowiada potrzebom społecznym. W kolejce do żłobka czeka 83 dzieci. Jednocześnie miasto dopłaca przedsiębiorcom prowadzącym tzw. punkty opieki dziennej. Wysokość dopłaty to 500 zł na dziecko. Na dziś korzysta z tego 160 raciborskich dzieci. Pomoc ta zostanie utrzymana po wybudowaniu nowego żłobka. - Najważniejsze są dzieci. Ich bezpieczeństwo i szczęśliwy rozwój. Natomiast dla młodych rodziców ważna jest możliwość powrotu na rynek pracy. Raciborzanie potrzebują drugiego publicznego żłobka, a rodzice mają prawo wyboru, komu zdecydują się powierzyć opiekę nad swoim dzieckiem – podkreśla prezydent Dariusz Polowy. Decyzję o budowie drugiego publicznego żłobka prezydent Dariusz Polowy podjął w 2020 roku. Została ona poprzedzona analizami pod kątem dostępności miejsc żłobkowych oraz wyliczeniami finansowymi. Niebagatelną rolę odegrały także działania radnych. - Magdalena Kusy, Anna Ronin, Zuzanna Tomaszewska, Anna Wacławczyk i Jarosław Łęski to grupa radnych, którzy od samego początku dopingowali mnie w działaniach nad utworzeniem nowych miejsc dla maluchów. Miałem także pełne wsparcie tej inicjatywy radnych Leona Fiołki i Zygmunta Kobylaka. - akcentuje Dariusz Polowy. W tym roku zwiększono poziom dofinansowania do tworzenia nowych miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + z dotychczasowych 25 na 30 tys. zł na każde nowo utworzone miejsce. Pozyskane dofinansowanie w wysokości 3 mln 300 tys zł pozwoli miastu na wy-

budowanie, przy wkładzie własnym nie większym niż 2 mln zł – nowego, komfortowego dla dzieci, dobrze wyposażonego, pozbawionego barier architektonicznych budynku z własną kuchnią, placem zabaw, tarasami i ekologicznymi systemami pozyskiwania energii. Dodatkowo przez 5 kolejnych lat będziemy sięgać po kolejne środki z programu Maluch + na dofinansowanie do utrzymania miejsc w żłobku co obniży koszty funkcjonowania jednostki. Nowy żłobek wybudujemy na Ostrogu przy ul. Bielskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola nr 24. Stworzymy w nim komfortowe warunki dla 100 dzieci w 4 oddziałach. Budynek żłobka będzie obiektem parterowym o powierzchni 740 m2. Każdy z czterech oddziałów będzie miał 80 m2 powierzchni i przynależny sobie taras. Placówka uzupełni ofertę żłobka na Słonecznej. Lokalizacja miejskich żłobków po przeciwległych stronach Raciborza pozwoli zapewnić dogodny dostęp do nich rodzinom z różnych części miasta. - Wiem, że rodzice już pytają, czy mogą zapisać dziecko do żłobka na Ostrogu. Pojawiają się także pytania o pracę w nowej placówce. Informacje o naborach zarówno dzieci do żłobka jak i opiekunów i pozostałego personelu (planujemy zatrudnienie ok. 25 osób) będziemy podawać w przyszłym roku. Na teraz proszę Raciborzan o pełne wsparcie tej inicjatywy. Jednocześnie informuję, że decyzja o budowie żłobka będzie musiała być przegłosowana przez Radę Miejską. Szanowni raciborzanie uprzejmie proszę o dopingowanie swoich radnych, tak aby ten projekt został zatwierdzony w budżecie na rok 2021” - apeluje prezydent Dariusz Polowy.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 48-2020-[612]  

Nasz Racibórz 48-2020-[612]  

Advertisement