Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 27 sierpnia 2021 Rok XIV, nr 34 (647) www.naszraciborz.pl REKLAMA

Racibórz » To

pierwsza z uchwał na sesji Rady Miasta 25 sierpnia. Podjęto ją jednogłośnie, a potem uhonorowano medalistkę z Tokio.

Racibórz » Pierwsza połowa roku upłynęła, niestety, pod znakiem kolejnego spadku liczby mieszkańców Raciborza. Tempo było dość znaczne.

Justyna Święty-Ersetic z tytułem

ZASŁUŻONY DLA MIASTA RACIBORZA Klub ttttt radnych M. Fity wystąpił w koszulkach z podobizną sportsmenki. - Jest to dla mnie szczególnie ważne - powiedziała Justyna Święty-Ersetic, zapowiadając, że jeśli zdrowie pozwoli, dotrwa do kolejnych igrzysk za trzy lata w Paryżu, dostarczając raciborzanom kolejnych pozytywnych emocji.

W uzasadnieniu uchwały czytamy: Justyna Święty-Ersetic to dziś najprawdopodobniej najbardziej znana Raciborzanka w Polsce i na świecie. Jej tryumf wraz z polską mieszaną sztafetą 4x400 metrów na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio oraz srebrny medal w sztafecie kobiecej są uko-

ronowaniem dotychczasowej kariery tej wyjątkowej sportsmenki, a nie zapominajmy, że sukces ten nie jest dziełem przypadku, czy wynikiem szczęśliwego zbiegu okoliczności. To właśnie w Raciborzu stawiała swoje pierwsze kroki w sportowej karierze w klubie MKS SMS Victoria Racibórz,

obecnie święcąc tryumfy na międzynarodowych zawodach rangi mistrzowskiej. Jest stałym członkiem polskiej kadry lekkoatletycznej.

skiego Ładu. Wartość to 22,3 mln zł. - Najważniejsza będzie modernizacja Rybnickiej - dodaje prezydent.

Racibórz celuje w blisko

jak pozostały odcinek do ronda Solidarności (tzw. nerka). Jakkolwiek Reymonta, pl. Mostowy i Bosacka są w dobrym stanie, to Rybnicka na wysokości Płoni woła o szybką modernizację nawierzchni. Ratusz chce pozyskać środki na remont dłuższego odcinka - od ul. Jana, gdzie zakończyły się niedawne prace mie odcinek od wiaduktu na związane z budową ronda przy połączeniu z Bosacką do no- Mechaniku, do Piaskowej/Rybwego ronda na skrzyżowaniu z nickiej. Koszt oszacowano na Piaskową. Jest on dziś częścią 19 mln zł (1,4 km drogi, ścieżki drogi wojewódzkiej nr 935. Po rowerowe, oświetlenie, zatoki oddaniu wschodniej obwodni- autobusowe). cy straci ten status, podobnie

5 kilometrów dróg z Polskiego Ładu bowiem opiewają magistrackie projekty. Rybnicka to dziś problem, nie tyle zarządcy, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ale samorządu niższczego szczebla, który przej-

Jak się dowiadujemy w ratuszu, na koniec lipca zameldowanych na pobyt stały było w Raciborzu 48 695 osób (1063 na pobyt tymczasowy). Na koniec grudnia 2020 r. mieliśmy zameldowanych 49 138 osób o 443 więcej. Na koniec 2010 r. w Raciborzu były zameldowane 54 684 osoby. REKLAMA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » 4800 m - taką długość mają drogi, których budowę lub modernizację planuj raciborski ratusz z Pol-

To na razie lista potencjalnych zadań, które ruszą jeśli wejdzie w życie Polski Ład, a miasto dostanie rządowe wsparcie. Szanse są, ale mało prawdopodobne, by udało się zdobyć aż 45,3 mln zł. Na tyle

Liczba mieszkańców Raciborza wciąż spada. Najnowsze dane

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 8

REKLAMA

Pełny obraz sytuacji będziemy mieli z początkiem przyszłego roku, kiedy swoje dane przedstawi Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Obywatelskim UM. Wiosną 2021 odnotowano dużą liczbę zgonów z powodu epidemii koronawirusa. Jesienią rząd zapowiada IV falę.


2 » Aktualności

Piątek | 27 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Justyna Święty-Ersetic

Racibórz » Ponad 1000 mieszkań na wynajmem o niskim czynszu, z możliwością dojścia do własności po 15 latach, planuje wybudować Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe, którą miało tworzyć pięć miast z województwa śląskiego. Dziś już wiadomo, że na polu bitwy zostały cztery. Zgody na wejście do spółki nie dali radni Raciborza.

z tytułem Zasłużony dla Miasta Raciborza Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Poza igrzyskami w Tokio jej największymi osiągnięciami są m. in.:

ƒ Dwa złote medale na Mistrzostwach Europy w Berlinie w 2018 roku (bieg na 400 m i sztafeta 4x400 m) ƒ Dwa złote medale Halowych Mistrzostw Europy w sztafecie 4 x 400 m (Belgrad 2017 i Glasgow 2019) ƒ Srebrny i brązowy medal mistrzostw świata w sztafecie 4 x 400 m (Londyn 2017 i Doha 2019 ) ƒ Dwa srebrne medale Halowych Mistrzostw świata w sztafecie 4 x 400 m (Portland 2016 i Birmingham 2018)

ƒ Srebrny medal w biegu na 400 metrów na Mistrzostwach Świata w Toruniu (2021) Justyna Święty-Ersetic to bez wątpienia najbardziej utytułowana raciborska sportsmenka, która od kilku lat znajduje się w ścisłej światowej czołówce swojej dyscypliny. Na uwagę na pewno zasługuje fakt, że lekkoatletka nie ukrywa przywiązania do Raciborza. Chętnie uczestniczy w przedsięwzięciach organizowanych przez Miasto, kreuje pozytywny wizerunek Raciborza na arenie krajowej i międzynarodowej. Pani Justyna Święty-Ersetic działa również na rzecz spo-

łeczności lokalnej biorąc udział w spotkaniach promujących aktywne spędzanie wolnego czasu w raciborskich jednostkach oświatowych. Tacy sportowcy jak Justyna Święty-Ersetic to również wspaniały przykład dla raciborskiej młodzieży na to, by nie ustawać w wysiłku prowadzącym do osiągnięcia zamierzonego celu. Racibórz ma wielkie szczęście, że reprezentuje go taka postać. Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej uchwały staje się jak najbardziej zasadne. (opr. red.)

Racibórz » Na dodatek sale i sanitariaty przeszły remont, a diagnostyka prowa-

dzona jest o nowoczesne USG. 13 sierpnia w szpitalu odbyła się krótka konferencja prasowa.

Raciborska porodówka działa już jak przed epidemią Przed epidemią odbierano tu około tysiąca porodów rocznie. Ponad rok wyłączenia z powodu leczenia pacjentek z COViD-19 wystarczyło, by raciborska porodówka „wypadła z obiegu”. Dziś wraca na rynek usług medycznych, gwarantując kobietom pełne bezpieczeństwo i najwyższy poziom leczenia. - Moglibyśmy przyjmować nawet 3 tysiące porodów - zapewnia kierownik oddziału ginekologicznego, lek. med. Tomasz Chmura. Miesięcznie jest już ich kilkadziesiąt. Problem w tym, że nie wszystkie panie w ciąży wiedzą o ponownym uruchomieniu raciborskiego oddziału ginekologiczno-położniczego w trybie non-covid, a część ma obawy REKLAMA

w związku z koronawirusem. Zwołana konferencja ma pomóc w dotarciu przez media do pacjentek. Na Gamowskiej przebywa obecnie tylko kilku, w pełni izolowanych chorych na COViD-19. Lecznica - wzorem innych szpitali - przestrzega wszelkich procedur bezpieczeństwa. WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Śląsk Południe bez Raciborza 25 sierpnia na sesji radni długo dyskutowali nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez Gminę Miasta Racibórz spółki pod nazwą SIM Śląsk Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a potem wycofali go z obrad, grzebiąc tym samym projekt prezydenta. O wejście do SIM-u wnioskował Dariusz Polowy, tłumacząc, że to 3 mln zł od państwa na start, brak konieczności wnoszenia poręczeń i łatwiejszy dostęp do gruntów (chodzi o tereny w gestii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), a docelowo 200 nowych mieszkań w Raciborzu. Nasze miasto miało dołączyć do Bielska-Białej (tam ma być siedziba spółki), Kuźni Raciborskiej, Czerwionki-Leszczyny i Jastrzębia Zdrój. Łącznie samorządy chciały pozyskać 15 mln zł na prowadzenie spółki i projekty. Razem taniej - to starał się dziś wyjaśnić radnym prezydent Polowy. Poparł go były przewodniczący Leon Fiołka. O tym, że raciborzanie czekają na mieszkania, a SIM to szansa, by te oczekiwania spełnić przekonywała radna Anna Ronin. - Różnie postrzegamy tą szansę - odparł przewodniczący Marian Czerner z Klubu Radnych Niezależnych Michała Fity. Rządzące w Radzie Miasta kluby - KRN M. Fity i Razem

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

fot. Katarzyna Kubik

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

dla Raciborza M. Lenka - widzą w SIM więcej minusów niż plusów. Po pierwsze, jak wyliczała radna Anna Szukalska, radni mają przykre doświadczenia ze spółką Unia Racibórz (prezydent jej zdaniem nie zdał egzaminu z profesjonalnego i odpowiedzialnego zarządzania), po drugie Racibórz ma Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które z powodzeniem buduje mieszkania (ostatnio oddano do użytku dwa przy Łąkowej, których wznoszenie rozpoczęto jeszcze w poprzedniej kadencji), po trzecie w mieście nie ma gruntów Krajowego Zasobu Mieszkaniowego, które mogłyby trafić do SIM. Dla innych miast - jak przyznała Szukalska - SIM to szansa,

bo albo mają grunty, albo nie mają TBS-ów, a w Raciborzu rządzącą większość nie widzi sensu, by nasz TBS konkurował z SIM-em. - Prezydent nie wskazał, gdzie i za ile chce budować - kwituje radna Szukalska, dodając, że głowa miasta słabo przygotowała temat na forum Rady Miasta. Gdyby były kompletne dane, wtedy decyzja mogła być inna. W powodzenie inicjatywy mieszkaniowej obecnego rządu PiS nie wierzy były prezydent Mirosław Lenk z PO. Jeśli jednak to się uda, wówczas - jak dodał - Racibórz będzie namawiał do utworzenia SIM-u sąsiadów z Rybnika czy Wodzisławia Śląskiego. Tylko bowiem założycielom spółki należy się 3 mln zł od państwa. Do tej pory porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości podpisało 227 gmin, 209 gmin złożyło wnioski o dofinansowanie, 127 gmin otrzymało po 3 mln zł. W kraju istnieje dziesięć spółek SIM, których udziałowcami jest 101 gmin. (waw)


Aktualności « 3

Piątek | 27 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Chodzi o odcinek ul. Rybnickiej od wyjazdu z Auchan do skrzyżowania z Brzeską. Zmieni się tu również organizacja ruchu!

Racibórz » Zła wiadomość jest taka, że prace przy modernizacji systemu uzdatniania wody nadal trwają i nie ma szans, by obiekt ruszył 1 września. Dobra wiadomość to...

KIEDY OTWORZĄ H2OSTRÓG? Widać światełko w tunelu Wyznaczono datę wprowadzenia

ruchu wahadłowego na ul. Rybnickiej Wojewódzkich w Katowicach w kwestii budowy na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej. Finansowana przez województwo śląskie inwestycja od mostu na Uldze do Rzuchowa zgodnie z planem ma finiszować w lutym przyszłego roku. Do tego czasu czekają nas jeszcze następujące utrudnienia. Modernizacja DW 935 obejmuje odcinek od dylatacji na moście na Uldze. Oznacza to, że będzie przebudowany fragment drogi od ronda J. Darowskiego (przy Auchan) do przeprawy na rzece. Tu nie da się już uniknąć ruchu wahadłowego. Zostanie wprowadzony nie prędzej jak we wrześniu. - Będziemy starali się zrealizować ten zakres jak najszybciej - słyszymy u wykonawcy.

Czeka nas też zamknięcie obecnego wyjazdu z ul. Drzewieckiego w tzw. bypass od Rybnickiej przez Markowicką na teren centrum przy Auchan. Trzeba tu wykonać krótki nowy odcinek drogi do ronda. To oznacza, że ruch pojazdów w kierunku Markowic będzie puszczony przez osiedle Obora. Już teraz nie obowiązują tu znaki zakaz ruchu na ul. Leona Czogały. We wrześniu na terenie gm. Kornowac będzie kładziona warstwa ścieralna asfaltu. To z kolei oznacza całkowite wykluczenie ruchu na tym odcinku DW 935. (waw)

fot. Robert Ambroziewicz

Jak informuje wykonawca inwestycji, firma Drog-Bud z Czętochowy, 1 września o godz. 10.00 ruch na ul. Rybnickiej na odcinku od wjazdu/ wyjazdu z Auchan będzie się odbywał wahadłowo na pasie w stronę Raciborza. Pas w stronę Rybnika oraz odcinek Brzeskiej do przejazdu kolejowego będzie zamknięty. Rozpocznie się tu budowa nowej drogi. Jednocześnie wykonawca informuje, że od 1 września pierwszeństwo przejazdu będą mieli kierowcy podróżujący na trasie Racibórz-Brzezie-Lubomia, a nie jak obecnie jadący remontowaną DW 935 w stronę Pogrzebienia, Kornowaca i Rybnika. Dodajmy, że miasto porozumiało się z Zarządem Dróg

Racibórz » Podpisano umowę na opracowanie „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030” - informuje Starostwo Powiatowe.

Starosta raciborski Grzegorz Swoboda i wicestarosta Marek Kurpis podpisali umowę na opracowanie „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030” z firmą GRUPA BST Sp. z o.o. z Katowic, repre-

zentowaną przez prezesa zarządu Zdzisława Wolnego. Okres obowiązywania „Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020” zakończył się i zgodnie z inicjatywą Starosty zostały podjęte prace w za-

Warte ponad milion złotych prace przy modernizacji systemu uzdatniania wody w H2Ostróg ruszyły 9 marca tego roku. Miały się zakończyć w maju. Wykonawca nie dochował

jednak terminu. OSiR nalicza kary umowne. W grę wchodzi dochodzenie roszczeń z tytułu utraconych przychodów. (w)

Zmiany w funkcjonowaniu punktu

szczepień na Wileńskiej i Gamowskiej - Od 1.09.2021 punkt szczepień przy ul. Wileńskiej 6 będzie czynny w poniedziałki, środy oraz piątki w godzinach 16:00-18:00 - informuje Szpital Rejonowy w Raciborzu.

- Natomiast punkt szczepień przy ul. Gamowskiej 3 będzie czynny w soboty w godzinach 8:00-10:00. Jednocześnie informujemy, że posiadamy wszyst-

kie rodzaje szczepionek. Zapraszamy na pierwsze dawki bez uprzedniej rejestracji - dodaje szpital.

Racibórz » Szpitalny oddział ratunkowy przy ul. Gamowskiej może być droższy niż planowano. Powód to wzrost cen materiałów budowlanych.

BOOM NA RYNKU BUDOWLANYM może podrożyć budowę raciborskiego SOR-u Większe koszty budowy sygnalizuje wyłoniony w przetargu wykonawca – katowicki Dombud. Cała inwestycja warta jest 10,13 mln zł, a dofinansowanie z budżetu państwa 8,8 mln zł. Umowę podpisano w kwietniu 2020 r. Inwestycja nie ruszyła jednak z powodu epidemii. Dopiero teraz wykonawca wszedł na plac budowy. Ma czas do I kwartału 2023 r. Jednak już teraz sygnalizuje wzrost kosztów. Dotyczy to wartej 5,58 mln zł części budowlanej i instalacyjnej, czyli przystosowania budynku. SOR ma zająć część szpitala przy izbie przyjęć – od strony pojazdu dla karetek. Wzrost szacowany jest na około 15 proc. (pond 830 tys. zł) i wynika ze wzrostu cen mate-

z o.o. z Katowic. W najbliższym czasie opracowana zostanie diagnoza stanu i obszaru powiatu, określona zostanie wizja dalszego rozwoju, sprecyzowane będą cele i kierunki polityki rozwoju w kluczowych obszarach na kolejne lata, a projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ostateczny kształt Prograkresie opracowania dokumen- mu zostanie przedłożony przez tu o charakterze strategicznym Zarząd Powiatu pod obrady Rana następny okres planistycz- dy Powiatu Raciborskiego pod ny. Program Rozwoju zostanie koniec bieżącego roku. Wartość opracowany pod okiem doświad- umowy to 16 851,00 zł (brutto). czonych ekspertów zewnętrz(red.) nych z firmy GRUPA BST Sp.

Powstanie program rozwoju powiatu

NA LATA 2022-2030

W piątek, jak słyszymy w Ośrodku Sportu i Rekreacji, rozpoczną się odbiory końcowe. Jeśli procedury zakończą się pomyślnie, to 15 września aquapark mógłby ruszyć.

riałów budowlanych. Rynek budowlany w Polsce znajduje się w fazie boomu. Ceny u dostawców rosną. Dyrekcja szpitala, który jest stroną umowy, nie wyklucza renegocjacji umowy, ale chce poczekać na wykonanie poszczególnych etapów. Jak przekonuje REKLAMA

dyrektor Ryszard Rudnik, może dojść do spadku cen, a wtedy roszczenia wykonawcy byłyby nieuzasadnione. – Nie chcemy godzić się na wyższe koszty na starcie inwestycji – dodaje. (waw)


4 » Aktualności

Piątek | 27 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Nowa formuła Dni Raciborza spotkała się, 23.08., z pierwszymi ocena-

mi radnych.

POCHWAŁY I NAGANY Tegoroczne Dni Raciborza nie miały jednej wielkiej imprezy plenerowej z koncertem gwiazdy dużego formatu, ale cztery dzienne tematyczne bloki - śląski czwartek, roztańczony piątek, gorącą sobotę oraz rodzinną niedzielę. Na wielkie imprezy plenerowe nie pozwala dziś epidemia. To dlatego odwołano Memoriał, zaplanowany na 21 i 22 sierpnia (miał wystąpić Grubson). Decyzję ogłoszono na sesji 30 czerwca tego roku. Urząd Miasta miał więc niewiele czasu, by zaproponować coś w zamian. Początkowo planowano bowiem, że ratuszowe imprezy - pod hasłem Dni Raciborza - tylko dopełnią memoriałową ofertę. - Było naprawdę fajnie, dużo atrakcji, gwiazdy niekonieczne wielkiego formatu, ale to się może sprawdzić. Problemem, i nie

fot. Katarzyna Kubik

Radni o Dniach Raciborza

mówię tego złośliwie, był brak sanitariatów. Te, które mamy na plaży i w parku m. Roth były po prostu niewystarczające – ocenił na komisji budżetu jej przewodniczący, były prezydent Mirosław Lenk. Poza zapewnieniem dostępu do WC, zalecił także ustawiać więcej dmuchańców. W niedzielę rodzice musieli czekać w kolejce około godzinę.

Radna Justyna Henek-Wypior wyraziła swe niezadowolenie z organizacji biegu dla dzieci w parku m. Roth. – Wiem, że miasto nie było organizatorem, ale wydarzeniu biegowemu zabrakło organizacji. Był jeden wielki chaos. Nie było wiadomo, gdzie start, gdzie meta, jaki dystans. Miało się zgłosić dwieście dzieci, przyszło ponad trzy-

OGŁOSZENIE

sta. Prosiłabym o pomoc w organizacji, bo naprawdę brakowało kogoś, kto by nad tym zapanował. Dodatkowo w czasie wydarzenia nie było widać naszej straży miejskiej, a w wielu miejscach pojawiały się osoby, które zdecydowanie nie powinny się tam znaleźć – powiedziała wiceprzewodnicząca komisji. - Dziękuję za uwagi. Myślę, że do Dni Raciborza wrócimy w przyszłym miesiącu. Uwagi zostały skrzętnie zanotowane i zostaną przekazane w odpowiednie miejsce – odparł prezydent. – Czy artyści występujący na Dniach Raciborza mieli ubezpieczenie, pozwolenie na łażenie po dachach? Dodatkowo blokowanie parkingu to utrudnienie dla mieszkańców, mamy dużo innych miejsc, gdzie nie musimy blokować miejsc parkingowych – dociekał Piotr Klima. – Nie wiem czy byli ubezpieczeni, musiałbym zerknąć do umów – odparł prezydent. – Dziękuję za odpowiedź, ale to jednak była nasza odpowiedzialność, gdyby im się coś stało! Sam fakt narażania ludzi na niebezpieczeństwo źle świadczy o mieście – grzmiał radny. Dach udostępnił właściciel obiektu. (greh)

Racibórz » Od 14 września 2021 r. mieszkańcy powiatu raciborskiego dzwoniąc na numer 998 połączą się bezpośrednio z operatorem numeru 112 - informuje raciborska komenda straży pożarnej.

Ważna zmiana dotycząca numeru alarmowego 998! Od 9 września 2021 roku mieszkańcy województwa śląskiego dzwoniąc na numer 998 połączą się bezpośrednio z operatorem numeru alarmowego 112. Numer przełączany będzie sukcesywnie w każdym powiecie, aż docelowo obejmie całe województwo. To usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego, które pozwoli na sprawniejsze powiadamianie i dysponowanie odpowiednich służb. Śląskie jest kolejnym województwem, gdzie numer 998 przełączany będzie na 112. Zgodnie z ustawą o systemie powiadamiania ratunkowego,

docelowo odbiór zgłoszeń wpływających na numer alarmowy 998 odbywać się będzie w Centrach Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Numer 998 będzie dalej funkcjonował, jednak każdy, kto na niego zadzwoni, nie połączy się z Państwową Strażą Pożarną jak dotychczas, a z dyspozytorem CPR, który zakwalifikuje zgłoszenie i przekaże je do odpowiednich służb. Właściwe przekierowanie zgłoszenia jest szczególnie istotne w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Odbieranie zgłoszeń bezpośrednio przez operatorów CPR pozwala

na jednoczesne i automatyczne – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – powiadomienie wszystkich służb właściwych ze względu na rodzaj zdarzenia. Obsługa numeru alarmowego przez dyspozytora pozwala także wyeliminować zgłoszenia fałszywe czy niezasadne. Dyspozytorzy PSP będą otrzymywali od CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy środowiska. Dodatkową korzyścią przełączenia numeru alarmowego będzie ujednolicenie sposobu ob-

sługi zgłoszeń, w tym zgłoszeń obcojęzycznych oraz połączeń eCall – ogólnoeuropejskiego systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. Numer alarmowy 998 będzie drugim numerem alarmowym, przekierowanym do obsługi przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W 2018 roku został przekierowany numer 997, a na rok 2024 planowane jest przekierowanie numeru alarmowego 999 i jednocześnie zakończenie koncentracji numerów alarmowych w Polsce. (gov.pl)

Bank Spółdzielczy w Raciborzu rok założenia 1900

Grupa BPS

Bank Spółdzielczy w Raciborzu Poszukuje pracownika na stanowisko

SPECJALISTY

DS. KREDYTÓW WYBRANA OSOBA ODPOWIEDZIALNA BĘDZIE ZA • aktywną sprzedaż produktów kredytowych poprzez pozyskiwanie nowych klientów i stałą współpracę z klientami strategicznymi • przygotowywanie dokumentacji kredytowych na całym etapie kredytowania • bieżący monitoring ekspozycji kredytowych • aktywne uczestnictwo w restrukturyzacji transakcji OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY • wykształcenia wyższego - preferowane ekonomiczne lub pokrewne • minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego w bankowości • znajomości zasad rachunkowości MSP • praktycznej znajomości zagadnień z zakresu analizy finansowej MSP • zdolności analitycznego myślenia oraz umiejętność wykorzystania go w praktyce • dokładności i systematyczności w realizacji założonych zadań • umiejętności pracy w zespole • bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office i biegłej obsługi komputera • samodzielności i skuteczności w działaniu • niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe • prawa jazdy kat. B OFERUJEMY • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach • dodatkowe benefity w postaci PPE • przyjazną atmosferę pracy • praca w Raciborzu Oferty zawierające list motywacyjny oraz CV wraz ze zdjęciem prosimy kierować na adres: ul. Klasztorna 3 47-400 Racibórz lub bank@bsraciborz.pl. Termin złożenia aplikacji do dnia 15.09.2021 r. Prosimy o zamieszczenie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dziękując za Państwa zainteresowanie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Tryb

Rodzaj

Położenie

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

przetargowy Gruntowe: 1236/67 k.m. 3, 1435/153 k.m. 4, 600 k.m. 2, 1416/273 k.m. 4, 441/139 k.m. 2, 754/148 k.m. 3, 1005/398 k.m. 4, wszystkie działki – obręb Starawieś

Nieruchomość Lokalowa

Garaż: ul. Kościuszki nr 1a,

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Gruntowe

793/13 k.m.1 obręb Płonia – ul. Rybnicka 6, bezprzetargowy

Tryb

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


Ogłoszenia « 5

Piątek | 27 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl. Chwilówka z natychmiastowym przelewem Chwilówki z natychmiastowym przelewem na konto i najnowocześniejszą w Polsce opcją weryfikacji tożsamości Klienta wnioskującego o pożyczkę online nawet do 3000 zł za darmo na 40 dni. Nowa chwilówka z natychmiastowym przelewem na konto. NR 1 na Get-Money.pl. Sprawdź. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. https://www.get-money.pl/ aktualności/banki/pożyczka-gotówkowa-bez-zabezpieczeń-nawet-na-małe-kwoty.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom SRC skup-złomowanie 24h.tel.501525-515 kupuje wszystkie auta,zużyte zaniedbane, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki oraz nierejestrowane w RP. wyd. zaświadczenia także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. REKLAMA

i Windykacji. Oferty można składać w siedzibie przy ul. Batorego 8 do dnia 10.09.2021. Szczegółowe informacje tel. 32 415 29 16.

TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 788-971-788, e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Jesteśmy legalnie zarejestrowaną firmą. Tel. kom.: 692 191 585.

Sprzedam Ford Focus 1.6 GOLD X - 11 500 zł do negocjacji! Ford focus hatchback (2008 r.). Pojemność silnika: 1.6 l, Moc: 74 KM, Przebieg: 223 000 km. Wyposażenie standardowe: wbudowane radio, 2 poduszki powietrzne, abs, esp, reflektory przeciwmgłowe, klimatyzacja. Wymiana rozrządu i pompy przy stanie licznika 187 775 km. Aktualne OC. Opony letnie i zimowe. Tel. kom.: 667 182 446.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działkę kupię

Monter mebli zakład stolarski przyjmie osobę do montażu mebli- kuchnie, szafy, sypialnie, umowa o pracę, wysokie zarobki, szkolenia, posiłki regeneracyjne, dla zamiejscowych zakwaterowanie. Tel. kom.: 663233881. e-mail: euromeb@kuchnie-nawymiar.pl. www.kuchnie-nawymiar.pl. Kupię działkę budowlaną Kupię działkę budowlaną powyżej 10 arów. Preferowana lokalizacja: Markowice, Obora, Brzezie, Kuźnia Raciborska, Kobyla, Łańce, Kornowac, Pogrzebień, Pstrążna, Adamowice (inne lokalizacje do rozważenia). Jestem klientem gotówkowym. Tel. 664063234.

Działkę sprzedam Działki budowlana w Sławikowie - gmina Rudnik Gmina Rudnik ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Sławikowie, działki nr 380/8 k.m.3 o pow. 0,0516 ha, 380/11 k.m.3 o pow.0,0606 ha, 380/15 k.m.3 o pow. 0,0593 ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.gmina-rudnik.pl w zakładce ogłoszenia - sprzedaż nieruchomości. tel.: 32 4106428. e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl. www.bip. gmina-rudnik.pl.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie wynajmę wynajmę mieszkanie 1 pokojowe wynajmę mieszkanie 1 pokojowe na parterze 33 m2, kuchnia oddzielna z oknem, mieszkanie jest wyposażone,cena 1100 + media. Tel. kom.: 665280865. moniczka28@poczta.onet.pl.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

32/417 20 56, PRACA@EURO-LABRA.COM, WWW. EURO-LABORA.COM (cert nr 14601). Firma Hydroinstal-instalacja poszukuje pracownika Firma Hydroinstal-instalacja z Raciborza poszukuje pracownika przy instalacjach sanitarnych wod-kan co. gaz. Mile widziane doświadczenie przy pracach instalacyjnych oraz budowlanych. Oferujemy wynagrodzenie 3500.00 netto. Kontakt - 786 944 221. Tel. kom.: 786945221. e-mail: biuro@hydroinstal-instalacje.pl. www.hydroinstal-instalacje.pl. Praca na stanowisko Referenta Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Dziale Opłat REKLAMA

PRACA Dam pracę kucharz/pomoc kuchenna REKLAMA

znana raciborska restauracja w związku z ciągłym rozwojem przyjmie osobę do pracy na kuchnie. Do zadań tej osoby należeć będą przygotowywanie produktów wg dziennego zapotrzebowania. Oferujemy umowę o pracę, wysokie wynagrodzenie, pracę 1 zmianową 9.3-17.3 pn-pt. Tel. kom.: 661680591. e-mail: restauracjazurek@gmail.com. www.restauracjazurek.pl. Praca na terenie Niemiec Firma z siedzibą w Burgau poszukuje pracowników, na stanowisku–POMOCNIK MONTERA. ZAPEWNIAMY: Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, Legalną pracę w oparciu o niemiecką umowę o pracę, Bezpłatne zakwaterowanie, Stawka brutto 10,45€/h + 5€dieta/h, Opiekę polskiego koordynatora 1634/1B. Tel.: 324191717. e-mail: pientka_gmbh@wp.pl.


6 » Rozrywka

Piątek | 27 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

28 SIERPNIA GODZ. 19.30, PRZYSTAŃ MIEJSKA KONCERT MUZYKI KUBAŃSKIEJ: JUANKY & SABROSURA VIVA, A PO KONCERCIE POTAŃCÓWKA LATINO Z DJ JUANKY

Juan Carlos Hechavarria - Znana kubańska osobistość, jeden z piękniejszych głosów son wszystkich czasów, ale też wszechstronna postać wszystkich iberoamerykańskich muzycznych gatunków - od salsy, bachaty, merengue po ballady bolero. Wokalista słynnej kubańskiej orkiestry Klimax w największych latach jej świetności. W Polsce od kilku lat znany, ceniony i podziwiany jako wokalista solista, ale także jako śpiewający DJ Juanky oraz animator kultury kubańskiej. Na zakończenie lata pojawi się w Raciborzu ze swoim latynoskim kwintetem. Wstęp bezpłatny

29 SIERPNIA GODZ. 18.00, SALA KAMERALNA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) LUDWIK KONOPKO – KONCERT GITAROWY

nii Lwowskiej. Od tego czasu nieprzerwanie koncertuje zarówno jako solista, jak i we współpracy z innymi muzykami. Pierwszy zespół muzyczny Tea Fan Club założył w 1989 roku we Lwowie wspólnie z Olehem Sukiem. Formacja z gatunku art-rock szybko zyskała sławę i przyciągnęła do współpracy takich znanych muzyków jak Oleksandr Ksenofontov, czy Vlad DeBriansky. W 1990 roku zespół wystąpił w ramach młodzieżowego festiwalu kultury alternatywnej Vyvych. Grupa TFC do dzisiaj uważana jest za legendarny projekt muzyczny na Ukrainie. W Polsce Ludwik Konopko założył w 1999 roku razem z Andrzejem Krośniakiem zespół o nazwie Cocotier, a w 2002 roku stworzył własną grupę Acoustic Travel Band. Oba zespoły koncertowały z dużym powodzeniem przez kilkanaście lat w całej Europie, brały udział w licznych festiwalach. Ich płyty, obejmujące w dużej części autorskie kompozycje Ludwika Konopki, rozeszły się w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy. Ludwik Konopko współpracował ściśle z katowickim kabaretem integracyjnym o charakterze teatralno-muzycznym Drzewo a Gada, z krakowską formacją Que Passa zaliczaną do czołowych polskich zespołów flamenco fusion. Odbył z nią wiele tras koncertowych i występował na licznych festiwalach. Ludwik Konopko jest częścią zespołu Pilar, z którym regularnie koncertuje w Polsce i za granicą. W 2019 roku założył własny zespół ZOA Band i pozostaje jego liderem do dzisiaj. Zespół wykonuje jego autorskie kompozycje oraz aranżacje gitarowe innych utworów. Tworzą go doświadczeni muzycy, którzy wzajemnie się inspirują i czerpią radość ze wspólnego grania. Muzyka gitarowa Ludwika Konopki łączy wiele stylów, w tym blues, jazz, flamenco, czy world music. W swoich kompozycjach i aranżacjach wykorzystuje często złożone układy instrumentalne. Kreatywność i wrażliwość muzyczna, lekkość techniki gitarowej i swoboda improwizacji przysporzyły mu wielu fanów. Wstęp wolny

Ludwik Konopko – gitarzysta, kompozytor i aranżer. Pochodzi 12 WRZEŚNIA GODZ. 18.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) ze Lwowa, a od 1991 roku związaKONCERT PROJEKTU GARY MOORE TRIBUTE BAND ny jest z Polską. Po raz pierwszy wystąpił na scenie jako gitarzysta w wieku 19 lat, kiedy zagrał Jack Moore jest młodym gitarzystą i kompozytorem. Miłość do w orkiestrze pod batutą kompozytora Virko Baleya w Filharmo- tego instrumentu zaszczepił w nim jego ojciec, Garry Moore,

z którym przez wiele lat występował podczas gościnnych koncertów i na festiwalach na całym świecie. Na jednym z takich wydarzeń poznał Otisa Taylora, z którym odbył trasę koncertową po Wielkiej Brytanii. Występował też na Sunflower Jam w Royal Albert Hall uświetniając koncert Joe Bonamassy i Deep Purple. Do wspólnych koncertów zaprosił go również zespół Thinn Lizzy (z którym karierę zaczynał jego ojciec). Jack More grywa stale z zespołem Cassie Taylor, realizując równocześnie własne projekty muzyczne. Łukasz Gorczyca, basista, kompozytor, znany ze współpracy z najwybitniejszymi i najbardziej charyzmatycznymi muzykami polskimi i zagranicznymi. Koncertował i nagrywał w większości krajów Europy, USA i Azji. Tomek Dominik, jeden z najbardziej wziętych perkusistów sesyjnych, grywający z Chazem de Paolo, Leonem Hendrixem, Renatą Przemyk, Homo Twistem, Pudelsami i Tiltem. Gitarę solową w tym projekcie będzie reprezentował Bogdan Topolski, pochodzący z Suwałk muzyk, kompozytor, producent... Wokalnie, z utworami legendy brytyjskiej muzyki Gary′ego Moore′a, zmierzy się Szymon Pejski, pochodzący z Łodzi wokalista i multiinstrumentalista, który solidne muzyczne wykształcenie zdobył w londyńskiej Vocaltec Actontown. Bilety w cenie 30zł, 20 zł do nabycia w kasach RCK RDK oraz na www.biletyna.pl/event/view/id/186016 Honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA PLACEK Z TARTYMI JABŁKAMI Ciasto jest zrobione w tortownicy o średnicy 26 cm, po upieczeniu jest dość wysokie dlatego można je również zrobić w tortownicy o większej średnicy. Składniki: • 1 kg jabłek • 2 szklanki mąki tortowej (szklanka=250 ml) • ¾ szklanki cukru • 5 jajek (rozmiar M) • 1 łyżeczki cukru waniliowego • 5 łyżek oleju (50 ml) • 1 łyżeczka sody • 1 łyżeczka cynamonu Jabłka umyć i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Całe jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę, po czym wsypać przesianą mąkę z sodą i cynamonem, wlać olej. Całość utrzeć na jednolitą masę, następnie dodać starte jabłka które wcześniej lekko odcisnąć z nadmiaru soku. Ciasto z jabłkami dokładnie wymieszać i wlać do tortownicy wysmarowanej i wysypanej bułką tartą. Piec w piekarniku nagrzanym do 180°C około 45 minut (grzanie górne i dolne). Po upieczeniu letnie ciasto polać lukrem.

www.smakiweroniki.pl

Lukier: • 1 szklanka cukru pudru • 3 łyżki soku z cytryny Wszystko ucierać aż zrobi się gładka masa.

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz, ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Rozrywka « 7

Piątek | 27 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Raciborscy kryminalni zatrzymali 25-letniego sprawcę kradzieży z włamaniem. Do przestępstwa doszło w godzinach nocnych z 17/18 sierpnia br. w Raciborzu przy ulicy Księdza Stanisława Staszica. Złodziej z piwnic w bloku ukradł rowery, narzędzia oraz elektronarzędzia o wartości kilku tysięcy.

25-latek z zarzutem kradzieży z włamaniem na Staszica - Stróże prawa natychmiast po przyjęciu informacji o przestępstwie podjęli szereg działań mających na celu ustalenie i zatrzymanie włamywacza. Już w kilka godzin po zdarzeniu ustalenia raciborskich policjantów pozwoliły zatrzymać osobę związaną z przestępstwem. Złodziejem okazał się 25-letni mieszkaniec Raciborza. Mężczyzna trafił do policyjne-

go aresztu, gdzie od śledczych usłyszał 7 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. Teraz podejrzanemu grozi nawet 10 lat pobytu w więzieniu. W wyniku podjętych działań przez raciborskich kryminalnych utracone mienie w części zostało odzyskane – informuje komenda. (kpp)

Racibórz » - Wczoraj kolejny kierowca wykazał się dużą nieodpowiedzialnością i pijany wsiadł za kółko swojego samochodu. Jednakże dzięki wzorowej postawie świadków został ujęty i przekazany w ręce raciborskich mundurowych - informuje raciborska komenda.

REKLAMA

REKLAMA

Pijany 76-latek ujęty

PRZEZ ŚWIADKÓW - Zgłaszający powiadomili dyżurnego policji, że w Raciborzu na ulicy Mysłowickiej ujęli kierowcę opla, który kilka minut wcześniej jechał całą szerokością drogi, a następnie na ulicy Ocickiej uderzył w znak drogowy przed przejściem dla pieszych i odjechał - czytamy w komunikacie komendy. Świadkowe uznali, że kierowca jest nietrzeźwy. Zawiadomili więc policję. - Dyżurny niezwłocznie na miejsce skierował policjantów,

którzy około godziny 17:00 zatrzymali ujętego przez świadków 76-letniego mieszkańca Raciborza i zabezpieczyli pojazd, którym się poruszał. Stróże prawa potwierdzili przypuszczenie zgłaszających, gdyż nieodpowiedzialny kierowca w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Teraz 76-latkowi grozi nawet 2 lata pobytu w więzieniu - dodaje komenda. (kpp)


8 » Aktualności

Piątek | 27 sierpnia | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Przypadająca 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej

Maryi Panny wiąże się nierozłącznie ze święceniem ziół, zbór i kwiatów. Dziś w Raciborzu odbyło się to w szczególnym miejscu - na polanie przy Zaczarowanym Ogrodzie w lesie Obora. Odprawiono tu Mszę św.

Racibórz » To główna nagroda w konkursie „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Pracę przygotowały uczennice klasy 8a, dziś już absolwentki szkoły na Ostrogu.

Uczennice zdobyły dla SP 1

- Nasza szkoła wzbogaciła się dzisiaj o nowoczesną, mobilną pracownię komputerową, składającą się z 16 laptopów Acer oraz szafy do ich przechowywania i ładowania. Ta pracownia to główna nagroda w ogólnopolskim konkursie plastyczno-cyfrowym „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”, zorganizowanym przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pod honorowym patronatem Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie prac plastycznych w dowolnej technice cyfrowej. Zainteria czy - na finał - Obój Gabriela resowanie konkursem okazało Ennio Morricone. Posłuchajcie się nadspodziewanie duże. Na na wideo. Kwiaciarnia Dekora konkurs wpłynęło aż 2389 prac Mireli Pieli z Ostroga przygo- z całej Polski! towała wiązanki polnych kwiaZ trudną tematyką konkurtów, które rozdawano każdemu su poradziły sobie wyśmienicie chętnemu. uczennice zeszłorocznej klasy - Wydaje się, że czasy idą nie- 8a: Marta Wawoczny, Aleksanłatwe. Świat się zmienia. To już dra Chrobok, Anna Pacharzyna nie jest ten świat, który dawał REKLAMA nam wolność w 1989 r. Obyśmy byli godni tego, by tak jak nasi przodkowie, stanąć naprzeciw tym wyzwaniom z imieniem Maryi na ustach - mówił po Mszy św. prezydent Dariusz Polowy.

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ!

Msza św. na polanie w lesie Obora Pomysł odprawienia Mszy św. w Arboretum Bramy Morawskiej wyszedł od Joanny Maksym-Benczew, dyrektorki RCK. 15 sierpnia to także Święto Wojska Polskiego. Modlono się więc za tych, którzy strzegą granic oraz ofiary komunistycznych represji, spoczywające na cmentarzu Jeruzalem. Ich szczątki ekshumuje od dwóch lat IPN. Podczas kazania ks. Adam Rogalski, proboszcz parafii NSPJ, nawiązał do postaci św. Maksymiliana Kolbe oraz Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. - Zło dobrem zwyciężaj - zakończył. We Mszy św. wzięli udział:

senator Ewa Gawęda, posłanka Gabriela Lenartowicz, prezydent Dariusz Polowy i jego zastępca Dawid Wacławczyk, bracia kurkowi, komendanci raciborskich służb mundurowych, a także radne miejskie Anna Wacławczyk i Magdalena Kusy i radny powiatowy Tomasz Kusy. Dyrektorka Raciborskiego Centrum Kultury Joanna Maksym-Benczew także dyrektorka Arboretum Bramy Morawskiej Elżbieta Skrzymowska czytały ewangelię. O muzyczną stronę uroczystości zadbało trio Wiktoria Linek, Marta Linek i Paulina Świerczek. Szczególnie pięknie wybrzmiały na polanie Ave Ma-

(waw)

Racibórz celuje w blisko

5 kilometrów dróg z Polskiego Ładu DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Myśliwska w Studziennej, Śląska na Starej Wsi, Pod Lasem Magistrat chciałby też 22,3 w Brzeziu oraz Tarnowska na mln zł na drogi gminne, zarzą- Płoni. W planie także budowa dzane przez miasto, o łącznej dwóch dróg: ul. Greckiej na Ocidługości 4,8 km. Na wykazie cach i ul. Mikołowskiej na Płoni. znalazły się: Babicka w MarkoStaszica wymaga remonwicach, ks. Gadego, Węgierska tu sieci wodociągowo-kanalina Ocicach, Kochanowskiego, zacyjnej, a potem nawierzchWaryńskiego, Odpoczynkowa, ni. Dziś jest tu kilka zapadlisk Lecznicza, Staszica w centrum, i łat. Urząd ogłosił już przetarg REKLAMA

na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Staszica w Raciborzu na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Sienkiewicza”, podzielonego na dwa odrębne działania: zadanie nr 1 - przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej; zadanie nr 2 - budowa sieci wodociągowej oraz budowa i renowacja metodą bez wykopową sieci kanalizacji sanitarnej. Ostatni, szacowany na 4 mln zł projekt złożony do Polskiego Ładu dotyczy instalacji OZE przy H2Ostróg. Panele zaplanowano położyć na zadaszeniu parkingu, a przy okazji utworzyć dwa punkty do ładowania pojazdów. (waw)

fot. SP 1

SZESNAŚCIE LAPTOPÓW

i Nikola Sobiech pod opieką nauczyciela informatyki - Krzysztofa Ciszka. Ich praca to film promujący Fundusze Norweskie za który zdobyły dla szkoły główną nagrodę. Otwarcie wirtualnej galerii prac i uroczysta gala wieńcząca konkurs zaplanowane są na wrzesień 2021 r. - informuje SP 1. Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze Norweskie) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli Fundusze EOG) to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyzna-

nej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej. Głównym celem Funduszy Norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków między państwami-darczyńcami a państwami-beneficjentami. Aktualnie odbiorcami Funduszy Norweskich i EOG jest 15 krajów europejskich, w tym Polska. (opr. w)

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 34-2021-[647]  

Nasz Racibórz 34-2021-[647]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded