__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 23 kwietnia 2021 Rok XIV, nr 16 (629) www.naszraciborz.pl REKLAMA

Fot. Rafał Ćwirta

Racibórz » Dobre wieści z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach. Raciborskie wnioski o dotację na konserwację Kolumny Maryjnej i ciąg dalszy renowacji zabytkowego spichlerza zostały zakwalifikowane do II etapu weryfikacji - informuje Urząd Miasta.

Ratusz pozyskał 100 tys. zł

REKLAMA

NA RENOWACJĘ ZABYTKÓW Tym samym miasto otrzymało promesę opiewającą na 100 tys. zł na obydwa te zadania. To powód do radości. Szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że raciborskie wnioski są jednymi z 44 przyjętych do dofinansowania, podczas gdy 96 wniosków nie zostało przyjętych, a 15 innych znajduje się na liście rezerwowej. Kolumna Maryjna to jeden z najważniejszych zabytków Miasta Racibórz. Została wykonana w 1727 r. przez austriackiego artystę Jana Melchiora Ósterreicha jako wotum dziękczynne za ustąpienie zarazy, która nawiedziła miasto w 1715 r., na zlecenie syna Marii Elżbiety von Gaschin, hrabiego Karola Ludwika. Kolumna posiada wysoką wartość

artystyczną. Jest wykonana z piaskowca i wymaga regularnego czyszczenia metodą, która nie ingeruje w strukturę kamienia i nie zniszczy tak pięknej rzeźby. Zabytkowy spichlerz zagrodowy w raciborskiej dzielnicy Sudół jest jednym z dwóch zachowanych tego typu budynków w Raciborzu i kilkunastu na Śląsku. Obiekty te są cennym świadectwem przeszłości społeczności wiejskiej ziemi raciborskiej i śląska oraz wiejskich tradycji budowlanych. Raciborski lamus przy ul. Czynu Społecznego wyróżnia się spośród innych takich spichlerzy murowano-drewnianą konstrukcją oraz wielkością. Od 2012 r. obiekt jest własnością Miasta Racibórz. Jego

funkcja zanikła, natomiast pozostał cenny jako materialny nośnik historii oraz element kształtujący oryginalny i żywy charakter miejsca. Zachował nieprzekształconą formę i konstrukcję. Poza zmianą pokrycia dachu w 2 poł. XX w. nie był przebudowywany. W listopadzie ubiegłego roku zakończył się częściowy remont zabytku. Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obiekt udało się zabezpieczyć i częściowo wyremontować. Zakres przeprowadzonych prac obejmował: częściową wymianę więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu z płyt azbestowych na

dachówki z łupka naturalnego układane w karo, wzmocnienie ścian murowanych oraz pękniętego sklepienia ceglanego. W spichlerzu zachowano część oryginalnej więźby dachowej np. belkę oczepu od strony południowej. Łupek został użyty jako pokrycie dachu, ponieważ był tam pierwotnie. Obecne płyty łupka zostały wykonane na wzór zachowanych we wnętrzu oryginalnych tafli z poł. XIX w. W kolejnych etapach remontu planowane jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy i ław fundamentowych, a także wymiana tynków, wymiana podłogi na parterze oraz drzwi. (um)

Racibórz » Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przyznało rację Radzie Miasta w sporze z prezydentem Dariuszem Polowym co do procedowania zmian budżetu.

Prezydent Polowy przegrał spór w RIO

TO JEDNAK RADNI MIELI RACJĘ Spór dotyczył sesji marcowej, gdzie radni - głosując nad zmianą budżetu - nie zgodzili się na zmianę lokalizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią z Zamkowej na Srebrną, w miejsce obecnej murawy trawiastej. Prezydent, podpierając się opinią

swoich prawników, uznał to za naruszenie prawa. Stanął na stanowisku, że albo radni przyjmą wszystkie proponowane przez niego poprawki, w tym boisko, albo żadnej. Nie mogą – jako przekonywał – głosować selektywnie, na co zdecydowała się rządząca

w Radzie Miasta większość Razem dla Raciborza oraz Klubu Radnych Niezależnych M. Fity. Popierający prezydenta radni nie wzięli udziału w głosowaniu. Dariusz Polowy zamroził też wydatki, na które – przyjmując ostatecznie uchwałę w sprawie zmia-

ny budżetu - zgodzili się radni. 21 kwietnia, odpowiedzialna za nadzór nad finansami samorządu Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, nie dopatrzyła się w działaniach Rady Miasta a właściwie rządzących klubów Razem dla Raciborza oraz Radnych Niezależnych Michała Fity naruszenia prawa. Oznacza to, że Dariusz Polowy będzie musiał uzyskać zgodę rajców na każdy wydatek, a te już zaakceptowane w marcu musi zacząć realizować. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 8

Racibórz » W okresie wakacyjnym mieszkańcy Polski powinni osiągnąć populacyjną odporność na COVID-19 – ocenił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Według niego szczepienia trzeba będzie powtarzać ze względu na mutacje wirusa.

ODPORNOŚĆ POPULACYJNA

prawdopodobnie w wakacje „Jeżeli weźmiemy pod uwagę najbardziej rozpowszechniony wariant brytyjski koronawirusa i to, że szczepionki, którymi dysponujemy, uodparniają na ten wariant, to przy braku innych wariantów wakacje są tym okresem, w którym powinniśmy osiągnąć odporność populacyjną” – powiedział we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, rozumie pod tym pojęciem osiągnięcie odporności przez 60 proc. ludności, która zostanie zaszczepiona. „Do tego grona dochodzą osoby, które wyzdrowiały i mają wpływ na osiągnięcie odporności populacyjnej” - zaznaczył.

Mówiąc o powtarzaniu szczepień przeciw COVID-19 Andrusiewicz podkreślił, że „nikt nie jest w stanie wykluczyć, a właściwie większość ekspertów przewiduje, że te szczepienia trzeba będzie kontynuować, chociażby po to, żeby uchronić się przed mutacją wirusa na inne wersje, które będą bardziej odporne na szczepienia”. Do wtorku w Polsce zaszczepiono 9 mln osób, blisko 6,7 mln otrzymała obie dawki. (PAP) brw/ par/


2 » Aktualności

Piątek, 23 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

SALON RACIBORSKI Racibórz » Już w tegoroczne wakacje - według prognoz resortu zdrowia - mamy osiągnąć odporność zbiorową. Przybywa zaszczepionych oraz pytań o kształt nowej, postcovidowej rzeczywistości, w tym w Raciborzu, Wrócą stare problemy, dojdą nowe wyzwania.

Racibórz » Wybrany rektor był jedynym kandydatem na to stanowisko. Wybory przeprowadzono w związku z zastrzeżeniami resortu szkolnictwa wyższego do elekcji z 2020 r.

Problemy, które przyjdą po COViD-19 Dr Paweł Strózik

W Raciborzu wrócą problemy, które z powodu epidemii koronawirusa odłożono na półkę. Najważniejszy dla lokalnych finansów to struktura oświaty. Nasze szkoły mają nadwyżkę pojemności uczniów (czytaj: szkół jest za dużo) i najprawdopodobniej jeszcze w tej kadencji pojawi się znów kwestia likwidacji jednej z nich. Radni – wzorem lat poprzednich – mogą przesunąć podjęcie decyzji w czasie, ale będzie to oznaczać przeciążenie budżetu wydatkami na oświatę, kosztem zadań infrastrukturalnych, np. drogowych czy mieszkalnictwa. Niełatwą operacją będzie powrót szpitala do formuły sprzed marca 2020 r. Konflikty w Zjednoczonej Prawicy prawdopodobnie wstrzymają głęboką reformę służby zdrowia (jeden z wariantów zakłada przejęcie szpitali od powiatów), ale nawet w obecnej strukturze będzie ona wymagała zachorowania sporej rezerwy łóżek zakaźnych na wypadek kolejnych fal epidemii. Rząd już nie wyklucza czwartej, a eksperci nowych, groźniejszych wariantów. Wirusolodzy nie mają wątpliwości, że SARS-COV-2 z nami pozostanie i będzie znacznie groźniejszy niż doroczne sezony grypowe. Trudno dziś wyrokować, kiedy i w jakim zakresie lecznica przy Gamowskiej wróci do leczenia non-covid. WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl

Problemy Rafako i redukcje zatrudnienia w największej raciborskiej spółce odbiją się na lokalnym rynku pracy. Fabryka z Łąkowej była dotąd postrzegana jako rezerwuar kadry inżynieryjnej. Jeśli ziści się najgorszy scenariusz i Rafako zniknie z krajobrazu gospodarczego, Racibórz nie zatrzyma sporej części tego kapitału ludzkiego. Może dojść do zwiększenia skali migracji, co z kolei pogłębi problemy wynikłe z doskwierającej miastu depopulacji. Ubędzie nam jeszcze więcej młodych, mobilnych osób, co ograniczy skalę popytu na ofertę lokalnego handlu i usług. Sam handel przechodzi głębokie przeobrażenia. Jesteśmy świadkami zamykania kolejnych placówek bankowych i małych sklepów. Przybywa paczkomatów. E-commerce przemodeluje rynek lokali użytkowych. Już dziś widać, że jest ich za dużo i nie bardzo wiadomo, co z nimi zrobić. To z kolei wymaga od władz samorządowych kompleksowej rewizji planów przestrzennych, określających co i gdzie można budować. Obecne – konstruowane jeszcze w latach 90. – są archaiczne, uwzględniające realia sprzed dwóch dekad. Dziś mamy już całkiem inny świat. Skłonne do szybkiego przemieszczania się młode pokoleGrzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

nia szuka miasta do życia, a to zupełnie inna kategoria niż miasto rodzinne czy miasto zatrudnienia. Poprzeczka idzie do góry. Przy ciągłym spadku liczby mieszkańców zaostrzy się konkurencja miast o kapitał ludzki, a notowany ostatnio szybki przyrost pracowników zagranicznych, głównie z Ukrainy, może postawić przed naszymi władzami wyzwania w obszarze zabiegania o obcokrajowców i ich asymilacji w raciborskim krajobrazie. Jak dotąd temat nie jest obecny w raciborskiej przestrzeni samorządowej. - Do 2025 roku likwidacji może ulec 85 milionów miejsc pracy. Powstaną zupełnie nowe stanowiska, wynikające z zapotrzebowania na nowy rodzaj specjalistów - prognozuje Rita Schultz na łamach Forbesa. To stawia z kolei wyzwania przed powiatem, zarządzającym siecią szkół ponadpodstawowych. Jak na razie dyrekcje szkół i włodarze ze starostwa nie są chyba do końca świadomi skali nadchodzących wyzwań. Zdalne nauczanie na uczelniach może wykluczyć powrót do nauczania stacjonarnego w takiej skali, jaką znamy sprzed pandemii. Forma kształcenia na odległość może trwale zagościć w świecie akademickim a przy tym zmienić formułę konkurowania o studentów. To

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA

premiuje duże ośrodki, z nowoczesnymi platformami on-line, generując poważne ryzyka na raciborskiej PWSZ, na co nakłada się też trwający od lat spadek liczby studentów. Problemy, jakie staną przed nami w najbliższej dekadzie wydają się o wiele poważniejsze niż te, na których skupia się dziś samorządowa dyskusja, toczona wokół lokalizacji boiska ze sztuczną nawierzchnią, awansowania piłkarskiej Unii Racibórz z okręgówki do wyższej ligi czy wyboru rodzaju zadaszenia przyszłego lodowiska. To w zasadzie błahostki w zestawie wyzwań, jakie dziś stoją przed samorządem. Samorząd musi sięgać do fundamentów – nowego ładu przestrzennego, odbudowy potencjału śródmieścia jako elementu miasta do życia, przyspieszenia modernizacji układu drogowego, uruchomienia budowy tanich mieszkań, kolejnych stref inwestycyjnych, pogłębienia współpracy z ościennymi gminami, czy wzmocnienia funkcji akademickich. Bez tych zdecydowanych działań kreślone przez włodarzy wizje wielkiego Raciborza będą wywoływać tylko uśmiech politowania. Grzegorz Wawoczny

wybrany rektorem PWSZ

- W imieniu Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu pragnę poinformować społeczność akademicką, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 14 kwietnia głosowania, dr Paweł Strózik został ponownie wybrany Rektorem PWSZ w Raciborzu. W głosowaniu udział wzięło 18 elektorów, reprezentujących poszczególne instytuty, pracowników administracji i obsługi oraz studentów. Dr Strózik uzyskał poparcie wszystkich elektorów – 18 osób oddało głos „za”, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Warto dodać, że kandydatura dra Pawła Strózika została zgłoszona przez oba uprawnione do tego organy, a więc Radę Uczelni oraz Senat PWSZ w Raciborzu. Pod zgłoszeniem kandydata z ramienia Senatu podpisali

się wszyscy członkowie z wyboru posiadający mandat - łącznie 15 osób (Uchwała UKW 5/2021 - w komentarzu) - podał w komunikacie dr Zbigniew Wieczorek, przewodniczący Kolegium Elektorów PWSZ w Raciborzu. (pwsz)

OGŁOSZENIE

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” Wszystkim, którzy wspierali nas w trudnych chwilach, okazali wiele życzliwości, współczucia i duchowego wsparcia, towarzyszyli nam w ostatnim pożegnaniu ukochanego

Ś. P.

STANISŁAWA FUDALI serdeczne podziękowania składają

Żona i Córki z Rodzinami


Piątek, 23 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Racibórz » Wykładowca akademicki PWSZ w Raciborzu, wieloletni kierownik Wydawnictwa Uczelni, redaktor naczelny magazynów „Forum/Eunomia” i nauczyciel języka polskiego, dr Janusz Nowak (na zdj. drugi z lewej) został decyzją Premiera RP Mateusza Morawieckiego powołany do Rady Naukowej Instytutu De Republica.

Dr Janusz Nowak z PWSZ Racibórz powołany do Rady Naukowej Instytutu De Republica Z tej okazji 25 marca odbyła się w Uczelni podniosła uroczystość. Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik wraz z Prorektorami dr Beatą Fedyn i dr. inż. Tomaszem Czyszpakiem przekazali w imieniu Społeczności Akademickiej wyrazy uznania, wręczając dr. Nowakowi specjalny list gratulacyjny. – Z ogromną satysfakcją przyjąłem informację o nominacji Pana Doktora Janusza Nowaka do Rady Naukowej powstałego niedawno Instytutu De Republica. To ważne wyróżnienie również dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Od lat z uznaniem śledzę pracę naukową, twórczą i krytycznoliteracką dr Nowaka oraz pracę organizacyjno-publikacyjną na rzecz Uczelni i Miasta. Cieszy mnie, że został doceniony w tak znaczący sposób i z niecierpliwością czekam na inicjatywy, które wspólnie możemy zrealizować – powiedział Rektor PWSZ w Raciborzu dr Paweł Strózik. Instytut De Republica jest państwową jednostką podległą Prezesowi Rady Ministrów. To wydawnictwo i ośrodek badawczy, który ma za zadanie promować naukę polską w kraju i za granicą. Instytut będzie: ƒ organizować i prowadzić konferencje międzynarodowe, seminaria oraz zespoły robocze; ƒ prowadzić badania i analizy na tematy zlecone przez Prezesa Rady Ministrów; ƒ organizować i prowadzić REKLAMA

Aktualności « 3

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

projekty edukacyjne i szkoleniowe. Kluczowym celem funkcjonowania Instytutu jest wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości i działania na rzecz jego instytucji. Instytut pozwoli uwolnić potencjał polskiej nauki w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, który bywa blokowany wskutek różnych zależności finansowo-osobowych na uniwersytetach oraz w wydawnictwach komercyjnych. Poza dr. Januszem Nowakiem w skład Rady Naukowej powołano 17 doktorów i profesorów. Rolą rady naukowej będzie nie tylko dbanie o wysoki poziom naukowy i edytorski przygotowywanych i wydawanych przez Instytut książek, czasopism oraz periodyków. Naukowcy zorganizowani wokół Instytutu będą, służyli także Prezesowi Rady Ministrów eksperckim wsparciem przy tworzeniu polityk krótko i długookresowych. Będą także uczestniczyli w debacie publicznej. Doktor nauk humanistycznych, polonista, krytyk literacki, historyk literatury, folklory-

Racibórz » Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na remont, przebudowę i budowę dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Gminy i powiaty województwa śląskiego otrzymają 149 342 567,02 zł na realizację 95 zadań (w tym na 34 zadania kontynuowane z poprzednich lat), które przeznaczą na inwestycje drogowe - informuje Śląski Urząd Wojewódzki. Na liście są powiat raciborski oraz gminy.

RZĄD PRZYZNAŁ DOFINANSOWANIE na drogi w powiecie raciborskim Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej. – Prawie 100 inwestycji drogowych będzie mogło zostać zrealizowanych w naszym województwie dzięki rządowemu wsparciu. To ogromna liczba przedsięwzięć. Mam nadzieję, że prace ruszą już niebawem, a nowe i przebudowane drogi ułatwią mieszkańcom przemieszczenie się po regionie i poprawią ich komfort podróżowania. Te inwestycje mają jeszcze znaczenie z punktu widzenia

rozwoju ekonomicznego i gospodarczego – podkreśla wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. - Cieszę się, że środki na inwestycje w infrastrukturę drogową udało się pozyskać zarówno na duże przedsięwzięcia, kluczowe w skali całego kraju, jak i te lokalne, bliskie każdemu z nas - komentuje Michał Woś, poseł naszego regionu. LISTA ZADAŃ Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic - koszt 1 798 464 zł, dofinansowanie 55 proc. Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony

Miasta Racibórz - koszt 3 531 363 zł, dofinansowanie 55 proc. Przebudowa ul. Pomnikowej 612 605 S w Roszkowie - koszt 1 044 537 zł, dofinansowanie 55 proc. Remont dróg gminnych ul. Morawska (671020S), Kościelna (671012S), Rynek (671011S) w miejscowości Krzanowice koszt 615 920 zł, dofinansowanie 60 proc. Przebudowa ul. Bema w Raciborzu - koszt 3 607 357 zł, dofinansowanie 50 proc. Przebudowa w Raciborzu ul. Bojanowskiej - drogi publicznej nr 290 013 S na odcinku o długości 0,79 km oraz budowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Chorwacka - etap I o długości projektowanej jezdni 0,53 km koszt 3 400 729,68 zł, dofinansowanie 50 proc.

sta i regionalista, wydawca, poeta, dziennikarz i animator kultury. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studium doktoranckiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wieloletni nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, były wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Od 2004 r. związany z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu jako wykładowca. Współzałożyciel miesięcznika PWSZ „Eunomia” i jego redaktor naczelny w latach 2005-2015. Od 2016 jest redaktorem prowadzącym Wydawnictwa raciborskiej uczelni, odpowiedzialnym m.in. za reRacibórz » Z ulicy Rzeźniczej, na wysokości apteki, w końcu niknęły dzwony na segregowane odpady. Od lat raziły w oczy przechodniów i turystów w naszym mieście. dagowanie magazynu „Forum Niemal codziennie składowano obok nich śmieci. PWSZ w Raciborzu”. Współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Topos” oraz półrocznika „Almanach Prowincjonalny”. Autor tomów poezji, esejów i szkiców literackich, tekstów historycznoliterackich, książek i ar- Będziemy zmieniać kilka tykułów regionalistycznych oraz lokalizacji, brać się za budowę folklorystycznych. nowych śmietników, malować bramę i robimy koncepcje rewi(pwsz) talizacji skwerku na Rzeźniczej.

Magistrat zaczął porządkować centrum

REKLAMA

REKLAMA

Trochę to trwa bo poza finansowaniem jest kwestia prostowania umów z licznymi wspólnotami - powiedział nam wiceprezydent Dawid Wacławczyk. Wacławczyk pilotuje działania związane z tworzeniem Parku Kulturowego. Kiedy w lutym tego roku, przy okazji wznowieREKLAMA

nia prac nad parkiem, pokazaliśmy jak wyglądają podwórza w śródmieściu, świeżo powołany wiceprezydent wpisał sobie uporządkowanie tego stanu rzeczy do swoich zadań. Jak widać są efekty. (w)


4 » Aktualności

Piątek, 23 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Racibórz » Zamek Piastowski w Raciborzu zaprasza w sobotę, 24 kwietnia na „Zamkowy Jarmark Kwiatów”. Wydarzenie odbędzie się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Początek o godzinie 10:00. Wstęp na wydarzenie, jak i udział wystawców jest bezpłatny!

Zamek Piastowski zaprasza na jarmark kwiatów Do udziału w jarmarku zapraszamy sprzedawców kwiatów, sadzonek i ciekawych artykułów ogrodniczych. Dopuszczamy własne ekspozycje sprzedających, w tym sprzedaż z dziedzińca. W tym roku, jako nowość zorganizujemy dla wystawców mini konkurs, który będzie polegał na przykładowym pomyśle udekorowania roślinami donicy, misy lub skrzynki. Pomysł ten kupujący będą mogli wykorzystać przy dekoracji własnego balkonu lub ogródka.

Właścicieli najlepszych kompozycji nagrodzimy niespodziankami przygotowanymi przez Powiat Raciborski, Zamek Piastowski oraz Browar Zamkowy. Głosować na najciekawsze stoisko będą odwiedzający od 10:00 do 14:00 poprzez wpisanie na specjalnych kartkach numeru stoiska, którego aranżacja najlepiej przypadła im do gustu. Rozwiązanie konkursu dla wystawców odbędzie się o godzinie 15.00. Wśród głosujących rozlosujemy również zestawy materiałów promocyjnych

przygotowanych przez Zamek Piastowski w Raciborzu. Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązujących wytycznych sanitarnych. Zapewnimy wystawcom, jak i kupującym płyny do dezynfekcji oraz odpowiedni dystans pomiędzy stoiskami. Przypominamy o obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust przez sprzedających i kupujących na terenie całego Zamku Piastowskiego. (az)

Racibórz » Raciborscy policjanci zatrzymali 24-latkę, która była poszukiwana naka-

zem doprowadzenia do zakładu karnego. Ponadto kobieta w miejscu zamieszkania posiadała narkotyki. Teraz grozi jej nawet 10 lat pobytu w więzieniu.

Poszukiwana 24-latka wpadła z narkotykami Raciborscy mundurowi, w środę 14 kwietnia, w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej, zatrzymali 24-letnią kobietę, poszukiwaną nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Ponadto w trakcie czynności policjanci, w miejscu jej zamieszkania, ujawnili narkotyki w postaci ponad 56 gram. substanREKLAMA

cji psychotropowych, 8 tabletek ecstasy oraz prawie 6 działek dilerskich marihuany. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Raciborscy kryminalni ustalili dodatkowo, że 24-latka nie tylko posiadała narkotyki, ale także udzielała ich innym osobom i zajmowała się ich sprzedażą. W związku

z tym raciborscy śledczy nieodpowiedzialnej 24-latce przedstawili trzy zarzuty związane z narkotykami. Teraz grozi jej nawet 10 lat pobytu w więzieniu. Kobieta już została przekazana do zakładu karnego w związku z wydanym na nią nakazem doprowadzenia. (kpp)

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Wielkim zainteresowaniem cieszy się akcja polegająca na stworzeniu

miniłąk kwietnych w sąsiedztwie przedszkoli i szkół podstawowych. O sukcesie świadczy chociażby większa ilość chętnych do udziału niż przygotowanych pakietów nasion. Przedsięwzięcie realizowane jest wraz z Fundacją Łąka oraz przy wsparciu Arboretum Bramy Morawskiej - informuje ratusz.

W Raciborzu już niedługo ZAKWITNĄ KWIATKI AGATKI Miasto Racibórz wydało wszystkie nasiona przygotowane w ramach akcji placówkom zgłaszającym chęć wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Tak duże zainteresowanie tworzeniem łąk kwietnych napawa optymizmem. Cieszy fakt, że najmłodsi Raciborzanie otrzymają cenną lekcję na temat nieprzecenionej roli bioróżnorodności w naszym środowisku. W akcji zakładania miniłąk kwietnych udział wzięły Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Stowarzyszenia, RCK i Zespół Szkół Budowlanych. Lista placówek biorących udział w akcji Kwiatki Agatki: Zespół Szkół Specjalnych, Raciborskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Drengów znad Górnej Odry, Stowarzyszenie Artystyczno - Społeczne „Pracownia Przyszłości”, Zespół Szkół Budowlanych, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 16, Przedszkole nr 23, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 13, ZSP nr 3. Cena wody w Raciborzu nie zmieni się do roku 2024 Wodociągi Raciborskie utrzymają obecne ceny do maja 2024 roku. Wniosek Wodociągów Raciborskich o utrzymanie obecnych taryf za wodę i ścieki został zatwierdzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. - Raciborzanie mogą być spokojni. Podwyżek za wodę i ścieki nie będzie. To co udało się naszej spółce - Wodociągom Raciborskim, nie udało się większości samorządów w Polsce. To realizacja kolejnego z punktów mojego programu wyborczego. – podkreśla prezydent Raciborza Dariusz Polowy. Racibórz to OGŁOSZENIE

UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW! Urząd Miasta Racibórz przy współpracy z Międzynarodową Bazą Danych SAFE – ANIMAL zaprasza do BEZPŁATENEGO ZNAKOWANIA PSÓW. Wszczepienia mikroprocesora można dokonać w Gabinecie Weterynaryjnym „ANIMALS” przy ulicy Szewskiej 5 w Raciborzu. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego pupila!

jedno z bardzo niewielu miast w Polsce, które nie wnioskowało o podwyżki opłat, często bardzo znaczące, za dostarczanie wody i odbiór ścieków na kolejne 3 lata. W Raciborzu opłata za dostarczenie wody wynosi 4,82 zł / m3, a za odprowadzenie ścieków 8,23 zł m/ m3. Wniosek taryfowy Raciborskich Wodociągów, zakładający utrzymanie dotychczasowych stawek uzyskał już akceptację Wód Polskich. W przeważającej większości miast w Polsce ceny wody i odprowadzania ścieków znacząco wzrosną. Aż 94% gmin chce

podnieść wysokość opłat, średnio o 20%. Racibórz jest w grupie zaledwie 3% samorządów, które utrzymają stawki na dotychczasowym poziomie. (um)

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Kornicach przy ulicy Spółdzielczej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Kornicach przy ul. Spółdzielczej, oznaczoną geodezyjnie jako działka 161, a.m. 5, obręb Kornice, o pow. 0,3278 ha. 2. Działka nr 161 zapisana jest w ewidencji gruntów jako grunty orne, oznaczone symbolem RIIIa. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00052861/9, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XVIII/180/2016 z dnia 21 lipca 2016 r., działka nr 161 oznaczona jest symbolem F.MW2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w Kornicach przy ul. Spółdzielczej. Kształt zbliżony ma do trójkąta. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Spółdzielczej. W części nad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: W dziale III księgi wieczystej ujawnione jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu, polegająca na: 1) prawie do wybudowania i pozostawienia na działce gruntu nr 161, a.m. 5, obręb Kornice, obszaru 0,3278 ha, urządzenia elektroenergetycznego w postaci linii kablowej średniego napięcia (SN) o długości 1,4 m, która zajmować będzie – wraz z pasem eksploatacyjnym niezbędnym do prowadzenia przez Spółkę Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie prawidłowej eksploatacji urządzenia – powierzchnię 0,7 m2, o przebiegu przedstawionym na załączniku do aktu notarialnego; 2) prawie do dystrybucji energii elektrycznej za pomocą wybudowanego urządzenia oraz rozbudowy wymienionego wyżej urządzenia w przyszłości, w szczególności w związku z budową instalacji, mających na celu przyłączenie nowych odbiorców w pasie ustanowionej służebności przesyłu o łącznej powierzchni 0,7 m2. 3) prawie dostępu (dojazdu i dojścia) do urządzenia w przyszłości, w stanie początkowym oraz po jego rozbudowie, w celu dokonywania przeglądów, remontów, konserwacji, modernizacji, wymiany, kontroli, pomiarów, usuwania, awarii i innych czynności eksploatacyjnych w każdym czasie przez osoby do tego uprawnione. 7. Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość: Działka oddana jest w dzierżawę. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., z przeznaczeniem na cele rolnicze. 8. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 9. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 140 000,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 10. Wysokość wadium wynosi: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: www.bip.powiatraciborski.pl


Piątek, 23 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Ogłoszenia « 5

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. OGŁOSZENIE

REKLAMA

REKLAMA

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działka położona jest w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a jej najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Na działce będącej przedmiotem sprzedaży, zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej o uregulowanym stanie prawnym w formie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, szczegółowo opisanych w księdze wieczystej nr GL1R/00056803/3.

2.

Oznaczenie geodezyjne

nr 578/552 k.m. 8 obręb Racibórz o  powierzchni 0,1428 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00056803/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

5.

Cena wywoławcza netto

115 000 zł, cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.).

6.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 8 czerwca 2021 r. o godzinie 11.00, w sali nr 108, na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

7.

Wadium

10 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 31 maja 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (98,0% powierzchni działki), G18R - Tereny upraw rolnych (2,0% powierzchni działki),

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Firma budowlana oferuje Pokrycia dachowe, dachówka, blachodachówka, blacha, trapez, styropapa, papa termozgrzewalna, gont papowy, obróbki blacharskie, kominy, ciesielka dachowa. Tel. kom.: 696 248 329. Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312, e-mail: autodemnot@wp.pl. www.autodemont.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

FINANSE

NIERUCHOMOŚCI

Usługi finansowe

Dom kupię

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom SRC-skup,złomowanie 24h. Tel.501-525-515 Skupuje wszystkie pojazdy, zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także anglikin i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, REKLAMA

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Kierowca samochodu dostawczego Zatrudnię kierowcę samochodu dostawczego z prawem jazdy kategoria B. Praca w godz. 22.00-8.00; miejsce pracy: Racibórz – Katowice. Wszelkich informacji udzielę telefonicznie 600122360. Tel. kom.: 600122360. 30zł/h ELEKTRYK - praca dorywcza Szukamy elektryka do drobnych dorywczych prac jak podłączenie gniazd siłowych czy wmontowanie nowej wiązki elektrycznej wraz z podłączeniem świateł/liczników w ciągniku. Miejsce pracy: Pietraszyn niedaleko Raciborza. Oczywiście sobota lub późne godzinny popołudniowe nie są przeszko-

PRACA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 dą. Płacimy po ka. Tel. kom.: 794659882. e-mail: niewiera.marek@gmail.com.

Szukam pracy Opieka nad osobami starszymi Opiekunka medyczna z doświadczeniem podejmie się opieki nad osobą starszą, chorą na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność. Tel. kom.: 507096731.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

REKLAMA

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl.

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Skłodowskiej-Curie 17a/1, pl. Wolności 7/2, ul. Rynek 12/3, ul. Kościuszki 2b/12, ul. Ocicka 30/3,

przetargowy

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com.

Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

1416/132 k.m.6 obręb Starawieś – teren przyległy do nieruchomości zabudowanych przy ul. Spółdzielcza 5, 9 i 13,

bezprzetargowy

Dam pracę

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Burmistrz Krzanowic informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej ,na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości ,zamieszczony jest wykaz działek przeznaczonych do najmu.

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Kornowacu, stanowiącej działki nr 7, 9, 10, 11, 12, 83, 93, 96, a.m. 8, obręb Kornowac o powierzchni łącznej 1,1010 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00040348/0. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.


6 » Rozrywka

Piątek, 23 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka

Trzeci tydzień #KulturyZDostawąDoDomu zleciał nam jak z bicza strzelił! Jeśli jeszcze nie wiecie co to takiego ta #kulturaZDDD, zapraszamy na Facebooka Raciborskiego Centrum Kultury! A tymczasem w skrócie opowiemy Wam, co przygotowaliśmy w minionym tygodniu. Poniedziałek – nowy tydzień- nowy Almanach! To już 33 numer półrocznika Almanach Prowincjonalny – czasopisma o charakterze literacko-kulturalnym. Okładka z rzeźbą Xawerego Dunikowskiego z pomnika na Górze św. Anny wymownie przywołuje pamięć o setnej rocznicy III Powstania Śląskiego. W numerze dużo poezji: Ernest Bryll, ks. Jerzy Szymik, Robert Gawłowski, Barbara Gruszka-Zych, Wojciech Kass, Maciej Bieszczad oraz Jacek Molęda i Marek Rapnicki. Bogaty dział translacji tworzą Antoni Libera, Michał Bzinkowski oraz Joanna Maksym-Benczew. Kilka bezpłatnych numerów zostało przekazanych do naszej kasy przy Chopina 21 (kasa czynna we wtorki 8:00-12:00 i czwartki 14:00-18:00). Pozostałe egzemplarze będzie można otrzymać podczas spotkania promocyjnego w maju.

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

We wtorek znowu próbowaliśmy zaklinać zimę i przywoływać wiosnę. W jaki sposób?- #NiezłeZiółko! Tym razem w roli głównej Czosnek Niedźwiedzi. Jak myślicie, skąd ta nazwa? Jakie ma właściwości i co z nim można zrobić? Poczytajcie! Artyści będą trwać wiecznie poprzez swoje dzieła, a tym bardziej poprzez nucone przez wszystkich piosenki! W cyklach #piosenkaNaDziś i #WykopaliskaKultury uczciliśmy pamięć o Krzysztofie Krawczyku. Z naszych kronik- rok 1974, 1994 i 2011 - odgrzebaliśmy wpisy z koncertów artysty w RCK! Będziemy go wspominać tak ciepło i serdecznie, jak ciepły i serdeczny jest jego wpis do naszej kroniki. Przekazaliśmy również ważną informację o przeniesieniu koncertu ,,Muzyka zespołu METALLICA symfonicznie’’ z 1 maja 2021 z godz. 19:30 na 28 listopada o godz. 19.30. Pamiętajcie, że wszystkie bilety zachowują ważność. A teraz nowość! Rozpoczęliśmy nowy cykl - #memeszki . Na czym polega? - Tworzymy memy, zbieramy heheszki. Jak zawsze staramy Co w dziale #AraToNieTylkoPapuga? Same cudowności! się połączyć zabawę i naukę w jednym miejscu- w tym rozdziale Jeśli ktoś jeszcze nie wie, zajęcia Breakingu w RCK prowadzi będziemy poznawać kulturę przez duże „K”. Co trzeba zrobić? Mateusz Budzik Siepetowski, który w tym roku (z naszym udzia– Uruchomić wyobraźnię! Do chmurki dialogowej (zawsze to łem) zorganizował Ogólnopolskie Zawody BREAK THE TASK będzie gotowy do wpisania obrazek)należy wpisać tekst (cen- -kids breaking contest. Opublikowaliśmy film z zawodów w RCK, zuralny) i wrzucić w komentarz. W tym tygodniu „ożywialiśmy” w którym walczą BGIRLS! Co tu się wyczynia! www.youtube. obraz Albrechta Dürera - Dwóch muzyków. com/watch?v=-s-3jhNqDeY Jeśli chcecie być na bieżąco z RCK-owską raciborską kultuPamiętacie o ogłoszonym konkursie recytatorskim dla naszych najmłodszych? Zaprezentowaliśmy już nasze dwa pierw- rą, koniecznie odwiedzajcie nas na Facebooku: www.facebook. sze słodziaki! W rolach głównych Łucysia (Łucja G.) i Tymek com/RaciborskieCentrumKultury . Mamy jeszcze sporo pomy(Tymon K.) – nie ma opcji, żebyście to przegapili!!! W krótce słów i niespodzianek! pojawią się też inne maluszki!

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA SKRZYDEŁKA JAK Z KFC Najważniejsze aby kawałki skrzydełek wyjęte z ciasta naleśnikowego nie były ręcznie obtaczane w mące tylko rzucane w zamkniętym pojemniku z mąką, otrzymamy wtedy efekt taki sam jak na skrzydełkach w KFC • 1,5 kg skrzydełek ( lub 2 kg ) • sól • papryka ostra • czosnek suszony (można pominąć) Ze skrzydełek odcinamy lotki (są niepotrzebne) następnie przecinamy skrzydełko na dwie części. Każdą część posypujemy solą, suszonym czosnkiem i papryką. Odkładamy do lodówki na minimum 3 godziny. W tym czasie przygotowujemy ciasto naleśnikowe; • • • • • •

1 szklanka tortowej mąki 150 ml mleka 1 łyżeczka ostrej papryki 1 łyżeczka słodkiej papryki 1 łyżeczka soli 2 jajka

Wszystkie składniki ciasta dokładnie utrzeć i wymieszać z wyjętymi z lodówki skrzydełkami po czym ponownie włożyć do lodówki na parę godzin (najlepiej na całą noc). Dodatkowo przygotować; • mąkę tortową • zamykany pojemnik • 1 litr oleju Wyjąć z lodówki zamarynowane w cieście naleśnikowym skrzydełka, wsypać do pojemnika około 2 szklanki mąki. Następnie wyjąć z ciasta parę kawałków mięsa i włożyć do pojemnika. Pojemnik zamknąć i potrząsać przez chwilę aż mięso samo oblepi się mąką (przed smażeniem można lekko strzepnąć nadmiar mąki ze skrzydełek). Oblepione mąką skrzydełka smażyć partiami w głębokim i gorącym oleju, aż panierka nabierze złotego koloru (około 20 minut).

www.smakiweroniki.pl

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz , ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Piątek, 23 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

Rozrywka « 7

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » 15 kwietnia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwoje Syryjczyków, którzy przyjechali do Polski ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Dwoje Syryjczyków

zatrzymanych w Raciborzu

REKLAMA

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymali informację od dyżurnego miejscowej Policji, że na terenie Agencji Celnej w Raciborzu, w jednym z samochodów ciężarowych mogą znajdować się nielegalni migranci. Kierowca tira w obecności przybyłych na miejsce funkcjonariuszy Straży Granicznej z PSG w Rudzie Śląskiej oraz Policji otworzył naczepę tira. W środku oprócz przewożonego ładunku znajdowali się kobieta i mężczyzna. Cudzoziemcy nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP i przebywali na terenie naszego kraju nielegalnie, w związku z czym zostali oni zatrzymani. W trakcie wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze ustalili, że są to obywatele Syrii. Cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy z Czech do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu polegającego na ukryciu się w naczepie samochodu ciężarowego tj. o czyn z art. 264 §2 kodeksu karnego. Oboje przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Następnie dobrowolnie poddali się karze pozbawienia wolności na trzy miesiące, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby dwóch lat. 17 kwietnia Syryjczyków przekazano, w ramach readmisji uproszczonej, Republice REKLAMA

Czeskiej. Wskazany tryb przekazywania cudzoziemców reguluje umowa pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej i Rządem Republiki Czeskiej zawarta w 1993 r. Na jej podstawie można przekazać cudzoziemca do Republiki Czech, jeżeli nielegalnie przekroczył on granicę czesko – polską. Jednakże zastosowanie readmisji uproszczonej jest możliwe, jeżeli od nielegalnego przekroczenia granicy czesko – polskiej nie upłynęło 48 godzin, strona polska o to wystąpi, a strona czeska zgodzi się przyjąć bez dodatkowych formalności osoby, które z jej strony przekroczyły nielegalnie granicę państwową. (sosg)


8 » Aktualności

Piątek, 23 kwietnia #ZOSTAŃWDOMU

OGŁOSZENIE

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Raciborzu z dnia 12.03.2021 r. Patryk Molenda s. Bogusława i Ewy ur. 04.07.1984 r. w Knurowie oskarżony został o to, że: I. w dniu 13 lipca 2020 r. w Raciborzu na ul. Reymonta-Prusa prowadził pojazd mechanicznych motocykl marki Honda, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymał się niezwłocznie pojazdu i kontynuowała jazdę; tj. o czyn z art. 178b kk II. w dniu 13 lipca 2020 r. w Raciborzu na ul. Prusa umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując motocyklem marki Honda nie jechał z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, w następstwie czego utracił kontrolę nad prowadzonym motocyklem i uderzył w stojący pojazd uprzywilejowany, w wyniku czego obrażeń ciała doznali kierujący oraz pasażer oznakowanego radiowozu marki Kia Ceed, które to obrażenia spowodowały naruszenie czynności narządów ciała na czas powyżej siedmiu dni w myśl art. 157 § 1 kk tj. o czyn z art. 177 § 1 kk skazanego Patryka Molendę uznano za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa opisanego w punkcie I części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 178b kk i za to na podstawie art. 178b kk skazano go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; • na podstawie art. 42 § 1a pkt 1 kk orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat; skazanego Patryka Molendę uznano za winnego popełnienia zarzucanego mu przestępstwa opisanego w punkcie II części wstępnej wyroku tj. przestępstwa z art. 177 § 1 kk i za to na podstawie art. 177 § 1 kk skazano go na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności; • na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązano go do zapłaty na rzecz pokrzywdzonych zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; • na podstawie art. 46 § 1 kk zobowiązano go do naprawienia szkody - odnośnie punktu 3 wyroku; • na podstawie art. 42 § 1 kk orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 2 lat; • na podstawie art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 kk połączono wymierzone kary pozbawienia wolności i orzeczono karę łączną 1 (jednego) roku i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności; • na podstawie art. 90 § 2 kk, 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk połączono orzeczone wobec niego środki karne zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i orzeczono karę łączną zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat; • na podstawie art. 43b kk orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jego sentencji na raciborskim portalu internetowym „naszraciborz.pl” w wersji elektronicznej i drukowanej; obciążono skazanego kosztami postępowania w sprawie. Wyrok niniejszy uprawomocnił się w dnia 20.03.2021 r. REKLAMA

www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Prezydent Polowy przegrał spór w RIO

TO JEDNAK RADNI MIELI RACJĘ DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

- To nie radni są więc winni klinczowi, o którym mówił prezydent, ale on sam - komentuje przewodniczący Marian Czerner. Stoi na stanowisku, że Dariusz Polowy powinien jak najszybciej przystąpić do realizacji zapisów, bo czekają na to kluby sportowe, urzędnicy oraz miejskie jednostki. Zadania, które przegłosowała Rada Miasta,

a 7 kwietnia „zamroził” je prezydent: 1. organizacja szczepień przeciw COVID–19 - dowóz do miejsca szczepień 2. dopłaty do czynszów i realizacja programu „Wspieraj seniora” 3. ogłoszenie dodatkowego konkursu ofert na dotacje dla klubów sportowych (pieniądze mają trafić do LKS-ów)

4. nauka pływania dla szkół podstawowych 5. dofinansowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej 6. remont chodnika przy ul. Dębicznej (pomoc dla powiatu) 7. przebudowa ul. Bema, Cecylii i M. Rodziewiczówny (zadania miejskie z rządowym wsparciem) 8. zakup książkomatu dla PWSZ

REKLAMA

BĘDZIE REMONT DRÓG i parkingu na Gamowskiej Po drodze dojazdowej od strony izby przyjęć przyszedł czas na remont dróg i parkingu przy przychodniach specjalistycznych szpitala na Gamowskiej. Prace mają kosztować 300 tys. zł. Dotacji celowej w tej kwocie powiat chce udzielić szpitalowi. Na kwietniowej sesji muszą się jednak zgodzić na to radni. Projekt odpowiedniej uchwały jest już w ich rękach. Drogę od strony izby przyjęć i podjazdu dla ka-

retek, przypomnijmy, udało się odnowić dzięki wsparciu finansowemu miasta. Jak zapewnia starosta Grzegorz Swoboda, parkowanie przy przychodniach będzie nadal bezpłatne. - Postaramy się jednak wygospodarować dodatkowe miejsca postojowe - dodaje. Tym razem powiat również zwróci się o pomoc finansową do miasta, licząc, że uda się pozyskać kolejne 300 tys. zł. (w)

TAURON w Twoim mieście Teraz sprawy dotyczące prądu i gazu załatwisz blisko domu

Racibórz, ul. Opawska 72A

9. realizacja tegorocznej Inicjatywy Lokalnej 10. działania promocyjne ratusza, m.in. zakup wydawnictw, opracowanie miejskiego szlaku historycznego 11. remont w SP15 12. przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. M. Rodziewiczówny/Ostróg 13. wzniesienie nowego obiektu powitalnego przy wejściu do Arboretum Bramy Morawskiej 14. dotacja podmiotowa dla RCK 15. dotacja dla OSiR (modernizacja H2Ostróg) 16. dopłata do zakupu radiowozu dla policji

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 16-2021-[629]  

Nasz Racibórz 16-2021-[629]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded