__MAIN_TEXT__

Page 1

WYDANIE SPECJALNE

Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 7 sierpnia 2020 r. ı Rok XIII nr 30 (594) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

BEZROBOCIE SPADA,

DEWASTACJA

jedna profesja daje od razu pracę

pomiędzy Krowiarkami a Makowem STAROSTA ZGŁOSI SPRAWĘ POLICJI Racibórz » Droga Krowiarki-Maków. Blisko trzydzieści zasadzonych jesienią zeszłego roku sadzonek gruszy i jabłoni zostało wyrwanych z korzeniami. Zdewastowano także sadzonki przy drodze z Pietrowic Wielkich do Gródczanek. Sprawę nagłośnił radny Szymon Bolik z Krowiarek, inicjator obsadzania drzewkami owocowymi terenów przy drogach powiatowych. Pierwszych 70 posadzono jesienią zeszłego roku. Po tygodniu te wzdłuż drogi do Gródczanek miały obcięte końcówki. Teraz okazało się, że ktoś wyrwał z korzeniami drzewka posadzone przy drodze z Makowa do Krowiarek. Ostały się cztery, na nieużytkach, poza prywatnym polem. - To się stało prawdopodobnie już w czasie żniw, najdalej dwa tygodnie temu - przypuszcza radny Bolik. Jeździ tą trasą. Zauważył, że liście sadzonek schną. Dziś przystanął, ujawniając dewastację. Obszedł całą aleję. Ktoś wyrywał sadzonki jedną za drugą.

- Kilka tysięcy złotych zmarnowano, nie wiadomo z jakiego powodu. Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowiarkach za pielęgnację alei. Widocznie jako społeczeństwo nie dojrzeliśmy jeszcze do realizacji tego typu projektów - komentuje na FB. - Zgłoszę sprawę policji - powiedział nam starosta Grzegorz Swoboda. Z powiatu wydano na nasadzenia 6 tys. zł. Kwota nie jest duża, ale zachowanie nieznanego sprawcy bulwersuje. Drzewka rosły na terenach powiatu, w pasie przy drogach powiatowych. opr. w

Z 1879 na początku lipca do 1848 na początku sierpnia w powiecie raciborskim liczba bezrobotnych. Zgłoszono blisko 300 wolnych miejsc pracy. - Według danych szacunkowych z końcem lipca w tutejszym urzędzie pracy zarejestrowanych było 1 848 osób bezrobotnych, w tym 1 128 kobiet - informuje raciborski PUP. W raporcie z początku lipca obejmującym dane na 30 czerwca było to odpowiednio 1879 i 1141. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku: ƒ do 25 roku życia – 208 osób ƒ długotrwale bezrobotne – 876 osób ƒ powyżej 50 roku życia – 501 osób ƒ niepełnosprawne – 166 osób Sytuacja w gminach ƒ Racibórz 1 053 ƒ Kornowac 67 3 ƒ Krzanowice 95 6 ƒ Krzyżanowice 183 1

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Kuźnia Raciborska 200 Nędza 99 Pietrowice Wielkie 72 Rudnik 79 OGÓŁEM: 1 848/ 1 128 - W omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 297 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Najczęściej oferty pracy zgłaszane były na następujące stanowiska: specjalista ds. sprzedaży z j. francuskim, specjalista ds. sprzedaży z j. włoskim, specjalista ds. sprzedaży z j. niemieckim, sprzątacz, stolarz – proste prace stolarskie, pracownik produkcyjny, pracownik ogólnobudowlany, pracownik fizyczny, spawacz TIG, blacharz izolacji przemysłowych, pakowacz ręczny, tapicer. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 30.06.2020 r. wynosi 4,6 % - informuje PUP. Wspomniane stanowiska specjalistów ds. sprzedaży dotyczą firmy Eko-Okna.


Aktualności

»2

Piątek, 7 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Brama do krzyżanowickiego pałacu

CZAS

TO GŁÓWNY GRACZ Historia zna przykłady, kiedy ludzie przez setki lat szukali odpowiedzi na trudnie pytania, nie zdając sobie sprawy, że rozwiązanie jest banalnie proste. Oto bowiem słynny Nostradamus, znany z przepowiedni snutych pod wpływem roślin halucynogennych, jako lekarz odkrył taką oto prawdę, że chorobom sprzyja brud. Odkąd poradził zwrócić większą uwagę na higienę niż na modły, odtąd zaraza czyniła mniej szkód we Francji, gdzie z higieną był poważny problem. Palenie papierosów wymyślili lekarze, sądząc zrazu, że pomogą niszczyć bytujące w ludzkim organizmach pasożyty. Musiały minąć lata, zanim okazało się, że pasożyty mają się świetnie, gorzej z płucami. Wspomnę też eksperymenty amerykańskich psychiatrów, które okazały się przejawami sadyzmu, choć w czasach, kiedy je przeprowadzono uważane były za innowacyjne naukowe dociekania. Dzieje ludzkości rozgrywają się nie tylko w przestrzeni, ale przede wszystkim na osi czasu. Na wszystko trzeba czasu, na zaradzenie głupocie, na odkrycia, na dostrzeżenie prostych rozwiązań. Na zaradzenie epidemii koronawirusa też trzeba czasu, nawet teraz, kiedy w sekundę możemy przesłać zdjęcie z Raciborza do Nowego Jorku czy na żywo śledzić tragiczne wydarzenia w Bejrucie. Dla naukowców to oczywiste. Zamknięci w laboratoriach szukają panaceum na koronawirusa. Na co spożytkować ów czas oczekiwania poza laboratoriami? Odpowiedź wydaje się pro-

ZOSTAŁA OŚWIETLONA Krzyżanowice » Inwestycję sfinansowała gmina, która przekazała na pałac w Krzyżanowicach i jego otoczenie już ponad 700 tys. zł. 5 sierpnia oświetlenie neogotyckiego zabytku miało swoją premierę.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

sta. Na zgłębianie wiedzy. Z tym jest jednak poważny problem. Współczesnej cywilizacji zaczyna szkodzić brud przekazów, coraz mniej opartych na wiedzy, a coraz mocniej na przekonaniu i przypuszczeniach. Ludzkość wie, czym jest wiedza, ale nie wszyscy, niestety, znają instrukcję obsługi narzędzi do jej pozyskiwania. W zatoce newsów więcej jest dziś śmieci niż istotnych informacji. Znaleźliśmy w sytuacji, w której nawet walczący z fake newsami rządzący sami takie newsy wstrzykują w publiczną przestrzeń, najpierw twierdząc, że wirusa już nie ma, że nie jest groźny, a potem, kiedy liczba zachorowań nagle rośnie, że winni są ludzie, bo nie trzymają dystansu i nie noszą maseczek. Władza zresztą od wieków miała problemy z postawieniem słusznej diagnozy. Wykształcone i bogate koronowane głowy były święcie przekonane, że wielka wojna, która wybuchła w 1914 roku, potrwa nie dłużej jak 2 tygodnie. Potrwała cztery lata, całkowicie zmieniając krajobraz Europy, już bez tej władzy.

Otoczony arboretum pałac Lichnowskich, w którym niegdyś mieszkali Franciszek Liszt oraz Ludwig van Beethoven, należy co prawda do sióstr franciszkanek, prowadzących tu dom pomocy społecznej Różany Pałac, ale gmina dokłada swoją cegiełkę do utrzymania zabytku. Kosztem ponad 700 tys. zł pomogła wybudować nowe ogrodzenie, przygotować parkingi, a także oczyścić otoczenie budynku bramy oraz wykonać jej oświetlenie. Osiem punktów ledowych z żarówkami Philipsa zaprojektowała i zamontowała firma Elektrolex z Raciborza. Pomysł oświetlenia bramy narodził się już około siedemnaście lat temu. Zgłosił go ówczesny sołtys Hubert Bindacz. - Siostry mają dokumentację na renowację budynku bramy. To będzie kosztowna inwestycja. Szukamy źródła finansowania. Jako gmina chcemy w tym ak-

tywnie uczestniczyć - mówi wójt Grzegorz Utracki. Książę Karol von Lichnowsky zlecił budowę okazałej neogotyckiej bramy wjazdowej do przypałacowego parku w 1856 roku. Na jej piętrze urządzono mieszkanie dla służącego, który miał za zadanie otwierać i zamykać kute w żelazie skrzydła

bramy. Cztery lata później zlikwidowano folwark zamkowy. Pozbawione starych budynków gospodarczych założenie pałacowo-parkowe zyskało przez to na świetności. W 1860 r. zakończono dobudowę okrągłej wieży i sali rycerskiej, dziś pełniącej rolę kaplicy. Stanęły one w południowo-wschodnim narożni-

ku pałacu wzniesionego na planie prostokąta. W trzech pozostałych narożach stoją ośmioboczne baszty. Do przebudowy pałacu na neogotycką modłę zaangażowano znakomitego berlińskiego architekta Karla Lüdeckiego. (w)

RAFAKO PODPISAŁO UMOWY dotyczące sprzedaży spółki Ebus Racibórz » Raciborska spółka coraz bliżej sprzedaży swojego biznesu związanego z e-busem. Nabywcą ma być państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Rafako podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Rafako EBUS sp.

fot. K. Kubik

REKLAMA

z o.o. z siedzibą w Raciborzu za kwotę 15 tys. zł oraz zakładu w Solcu Kujawskim za 30.98 mln zł (powstał tu prototyp e-busa Rafako).

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Warunkiem podpisania ostatecznej umowy będzie: uzyskanie pozytywnego wyniku badania technologicznego rozwiązań; uzyskanie zgód korporacyjnych; uzyskanie przez Rafako zgód instytucji finansowych na zbycie udziałów oraz zniesienie obciążeń; uzyskanie zgód kluczowych kontrahentów Rafako na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów oraz zawarcie przez Rafako oraz spółkę EBUS, przy udziale ARP, umo-

wy przyrzeczonej sprzedaży zakładu w Solcu Kujawskim (na moment przejścia prawa własności udziałów E-Bus na ARP, właścicielem oddziału w Solcu Kujawskim będzie E-Bus). Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów zostanie zawarta do 10 września, o ile do 9 września spełnią się warunki zawieszające. Na zdjęciu e-bus, którego testowano na ulicach Raciborza. (w)


»3

Piątek, 7 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Na takich warunkach UCZNIOWIE WRÓCĄ DO SZKÓŁ Nowa rzeczywistości od 1 września Racibórz » Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale powinni pamiętać o zasadach higieny – wynika z opublikowanych w środę wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół. Rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu, np. dzięki różnym godzinom przychodzenia uczniów do szkoły. W wytycznych wskazano, że w szkołach będą obowiązywać ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia do szkoły. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji dróg oddechowych. Opiekunowie mogą wchodzić do szkoły, zachowując minimum 1,5 m dystansu od innych opiekunów z dzieckiem oraz od pracowników szkoły. Rodzice powinni pamiętać o osłanianiu ust i nosa oraz zakładaniu rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk. Rekomenduje się, by w szkole był co najmniej jeden termometr bezdotykowy, który powinien być dezynfekowany po użyciu w danej grupie (w przypadku innych termometrów niż bezdotykowy, konieczna będzie dezynfekcja po każdym użyciu). Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objaREKLAMA

wy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (np. gorączkę, kaszel), wówczas uczeń powinien być odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu w odległości 2 m od innych osób. Rodzice będą niezwłocznie powiadamiani o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W wytycznych wskazano, że w miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczy gromadzenie się uczniów. Wskazano, że mogą to być np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Należy także unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy jednak dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Wtedy należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, a opiekunowie

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W wytycznych wskazano, że należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres dwóch dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. W szkołach należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić uczniom korzystanie z innych dystrybutorów pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS. W wytycznych wskazano, że jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic jednorazowych, należy zapewnić pojemniki do ich wyrzucania. Rekomendowany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych (np. poręczy, klamek, blatów, klawiatur, włączników). Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych. Zaleca się usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną. Do pracy w szkole, internacie lub bursie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). Pracownicy szkoły/bursy/ internatu powinni zostać po-

Aktualności instruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Dyrektorzy szkół opracują wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy i podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. Podczas zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. Sale i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, Olga Zakolska ozk/ par/PAP a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Zajęcia świetlicowe będą odbywały się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych sa- Racibórz » Starostwo liczy, że zdobędzie finansowanie z nowego rozdania Funduszu Dróg Samorządowych. lach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zaPowiat składa wnioski do ƒ odcinek ul. Długiej w KrzaRealizacja zadań zaplanopisy, dotyczące zachowania bez- Funduszu Dróg Samorządonowicach (pomiędzy ul. Sam- wanych na 2021 r. będzie współpieczeństwa w czasie epidemii. wych na realizację kolejnych borowicka i Srebrna Góra), finansowana przy udziale poƒ odcinek ul. Trulleya w Pie- zyskanych środków zewnętrzŚrodki do dezynfekcji rąk powin- zadań drogowych: ny być rozmieszczone w świetli- 1. Gmina Kornowac – ul. Główtraszynie (od wjazdu do nych, powiatu oraz gmin na miejscowości do ul. Weso- terenie których znajdują się cy w sposób umożliwiający łatwy na w Kobyli. Wartość zadadostęp dla wychowanków pod nia 3 532 000 zł, łej). Szacunkowy koszt zada- wspomniane inwestycje. 2. Gmina Krzanowice: nadzorem opiekuna. nia wynosi 3 000 000 zł.

POWIAT APLIKUJE

o kolejne pieniądze na drogi

REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 7 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

MATERIAŁ PARTNERSKI

Jedenastolecie Stowarzyszenia

DOBRO OJCZYZNY

W tym roku w lipcu obchodziliśmy jedenastą rocznicę istnienia naszego Stowarzyszenia, które powstało w Raciborzu w 2009 r. Wówczas to grono entuzjastów, niesionych ideą miłości do swego kraju, zebrało się, by zrobić coś dla ukochanej Ojczyzny. Myślą przewodnią było hasło „Bóg, Honor i Ojczyzna”, rozumiane jako troska o dobro wspólne. Przede wszystkim chcieliśmy pomóc miejscowej społeczności w budowaniu wolnej, demokratycznej i suwerennej Polski, chcieliśmy pomóc w dokonywaniu słusznych wyborów, zwłaszcza tych przy urnie wyborczej, tak by wreszcie wybierano ludzi mądrych, uczciwych i kompetentnych, chcących służyć społeczeństwu, dla których dobro wspólne, czyli interes ogólnonarodowy będzie zawsze priorytetem, a nie ten partyjny bądź indywidualny.

Towarzyszyło nam przy tym przekonanie, że Polska jest krajem o wielkim potencjale, krajem ludzi wykształconych i mądrych oraz pracowitych i jeśli będzie właściwie rządzona zamieni ten ogromny potencjał w realia i stanie się wielka. Głównym zatem celem jest wszelka działalność przysparzająca naszej Ojczyźnie szeroko rozumianych korzyści, szczególnie w zakresie kształtowania świadomości społecznej, ekonomicznej i politycznej oraz szeroko rozumianej oświaty. W szczególności chodzi nam o podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości i wspieranie inicjatyw patriotycznych, nieustanne wzmacnianie demokracji, podnoszenie rangi godności człowieka oraz przyczynienie się do rozwoju cywilizacyjnego Polski, a przez to do pomniejszenia obszaru biedy.

Aby realizować te cele, organizowaliśmy spotkania otwarte z różnymi podmiotami, osobistościami z życia społeczno-politycznego, a byli to parlamentarzyści, samorządowcy, naukowcy bądź osoby duchowne. Wśród nich znalazły się takie autorytety, jak prof. Ryszard Kozłowski, prof. Jerzy Robert Nowak, prof. Marian Jędrysek, Ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski oraz liczni posłowie. Dla utrwalenia spójności naszej organizacji organizujemy corocznie spotkania opłatkowe i noworoczne na które zapraszamy nie tylko naszych członków ale i przedstawicieli lokalnych władz oraz gości z zewnątrz. Ponadto zawsze zabiegaliśmy o kontakty z innymi organizacjami o podobnym do naszego profilu, głównie patriotycznymi i narodowymi, jak Światowy Kongres Kresowian, Stowarzyszenie Miłośników

Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich z Bytomia, Związek Piłsudczyków w Rybniku, Forum Ziemi Wodzisławskiej, Związek Sybiraków oddział w Raciborzu, oddział Światowego Związku Żołnierzy AK w Raciborzu. Wspólnie z Sybirakami i żołnierzami AK upamiętniliśmy Mszą św. i kwiatami pod pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu Jeruzalem wywózki Polaków na Sybir. Spotkaniem w Strzesze uczciliśmy pamięć o Żołnierzach Niezłomnych wspólnie z Gazetą Polską w Raciborzu i Związkiem Piłsudczyków, z którymi również wspólnie uczestniczyliśmy w obchodach świąt narodowych 3 Maja i 11 listopada oraz w upamiętnieniu agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. dokonanej w ramach porozumienia z Hitlerem. Wzięliśmy także udział w spotkaniu z rolnikami w Polskiej Cerekwi, z organizacją Solidarność Rolników Indywidualnych na temat wyprzedaży ziemi polskiej obcokrajowcom. A przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego zorganizowaliśmy otwartą debatę kandydatów reprezentujących różne ugrupowania ziemi raciborskiej. Szczególnie dobre stosunki mamy ze środowiskami kresowymi. Wśród nich należy wymienić Związek Kresowian w Kędzierzynie Koźlu, gdzie uczestniczymy w obchodach

Dni Kresowych oraz w sympozjum naukowym na temat ludobójstwa na Wołyniu. Ponadto corocznie bierzemy udział w pielgrzymce i spotkaniu Kresowian na Jasnej Górze oraz w Bogdanowicach i ostatnio w Babicach. Ostatnio zanotowaliśmy poważne wyróżnienie naszego Stowarzyszenia, gdyż nasz przewodniczący został w Stuttgarcie wybrany na sekretarza Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych z siedzibą w Brukseli i jest on również sekretarzem Światowego Kongresu Kresowian w Bytomiu. Drugi przedstawiciel Polski w tej organizacji Jan Skalski został wybrany na jej prezydenta w miejsce byłego przewodniczącego ziomkostwa Ślązaków w Niemczech, p. Pawełki. Na pięciolecie naszego Stowarzyszenia zorganizowaliśmy otwarte spotkanie nt. Polskiej drogi do niepodległości aż z trzema prelegentami, z prof. UŚl. Józefem Ciągwą, szefem Zakładu Historii Prawa, płk. Tadeuszem Dłużyńskim i historykiem mgr Zbigniewem Musiołem. Nie są nam obce sprawy lokalne. Interesują nas inicjatywy nt. poprawy struktury Raciborszczyzny, takie jak lepsze wykorzystanie energii, także słonecznej i wód geotermalnych i na ten temat prowadzimy rozmowy z prezydentem miasta, starostą raciborskim i Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bar-

dzo bliskie były nam tematy budowy zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny, oraz Kanału Odra-Łaba-Dunaj oraz budowa drogi szybkiego ruchu Pszczyna-Rybnik-Racibórz-Opole. W naszym odczuciu warto jeszcze wspomnieć o relacjach naszego Stowarzyszenia z Kościołem Katolickim, które określamy jako bardzo dobre. Stoimy bowiem na stanowisku, że w dobie stopniowego rozkładu cywilizacyjnego Zachodniej Europy i Unii Europejskiej trzeba barbarzyństwu i bezbożnictwu stawić zdecydowany opór, by uratować najlepszą cywilizację świata, naszą cywilizację łacińską, najbardziej ludzką. Z naszej inicjatywy już trzykrotnie gościliśmy w Raciborzu katolickie Radio Maryja i Telewizję Trwam i mamy nadzieję, że były to bardzo udane inicjatywy, cieszyły się bowiem wielkim zainteresowaniem i dużą frekwencją i z pewnością będą miały znaczący wpływ na kształtowanie właściwej świadomości ludzkiej. Trzeba wreszcie – jak mówi to ostatnio prezydent USA Donald Tramp - skończyć z tym lewicowym faszyzmem. Chcemy na koniec zapewnić, ze wszystkie te problemy będą nadal przedmiotem naszego zainteresowania dla dobra Ojczyzny. (Za Zarząd – Józef Sadowski, przewodniczący Stowarzyszenia)

pas przy Mechaniku SETNE URODZINY Drugi można uruchomić w ciągu jednego dnia

pani Anny Waniek z Raciborza

Racibórz » Z prawdziwą przyjemnością przedstawiamy stulatkę Annę Waniek. 3 sierpnia pani Anna w gronie rodziny i przyjaciół świętowała setne urodziny. Dzisiaj przyjęła najlepsze życzenia zdrowia, sił i pomyślności od zastępcy prezydenta Raciborza Michała Fity i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyny Kalus. Pani Anna jest bardzo pogodna. Wokół siebie ma dzieci. Odwiedzają ją wnuki i prawnuki. Jeszcze do niedawna dużo pracowała w ogrodzie i przyrządzała rodzinne obiady. Własne uprawy jarzyn i owoców niejednokrotnie ratowały ją i jej dzieci od głodu w ciężkich czasach. Ogród to nadal jej oczko w głowie. Pracuje w nim tyle, na ile pozwalają jej siły. Urodziła się w 1920 roku w Nieboczowach. Jako młoda dziewczyna, najstarsza z siódemki rodzeństwa, w wieku 14 lat pojechała za chlebem do Katowic. Tam przez sześć lat pracowała i mieszkała w przedszkolu. Z powrotem do Raciborza sprowadził ją nakaz pracy. W domu, w którym mieszka do dziś opiekowała się starszą panią. Zakochała się w jej najmłodszym wnuku. Z tej miłości zrodziło się małżeństwo i dwójka dzieci. Pani Anna z mężem

Racibórz » Taka jest opinia przedstawiciela zrzeszania taksówkarzy w Raciborzu, który 5 sierpnia pojawił sią na naradzie roboczej organizowanej w ratuszu przez radnych Piotra Klimę oraz Marcina Ficę.

Tak zwane wahadło przy Mechaniku, gdzie powstaje rondo, to dziś główny problem komunikacyjny w Raciborzu. Ograniczona przepustowość tego miejsca jest dziś odpowiedzialna w godzinach szczytu za korki w Raciborzu. Opozycyjny radny Marcin Fica wielokrotnie podkreśla, że na placu budowy prace trwają zbyt krótko. Gdyby je wydłużyć, nawet na noc, to postęp byłby szybszy. To szybciej też uwolniłoby Racibórz od korków. Bez tego pozostają tylko apele, by kierowcy nauczyli się jeździć na suwak. To pozwoliłoby odciążyć drogi dojazdowe do monie mieli zbyt wiele czasu by Elektrod Węglowych. Doczekała stu Zamkowego. się sobą nacieszyć. Rozdzieli- się 3 wnuków i 4 prawnuków. Jej Do grona osób krytykujących ła ich wojna, a później choroba. dom dzisiaj to miejsce rodzin- obecny stan dołączył radny Piotr Tę walkę mąż Pani Anny prze- nych spotkań. Relacje z bliskimi, Klima, znany z działań na rzecz grał. Nasza bohaterka całe życie ich wsparcie i obecność dodają odzyskania szpitala. Rajca chce musiała ciężko pracować. Czy stulatce sił każdego dnia. szukać rozwiązań usprawniato w polu u miejscowych rolniJeszcze raz życzymy jubilat- jących komunikację, jeszcze ków, w międzyczasie doglądając ce i jej rodzinie wszystkiego co w czasie prowadzonych obecnie swoje pociechy, czy to na linii najlepsze! prac. Jego zdaniem korki zagrafrontu – kopiąc okopy. Większą żają życiu i zdrowiu. Miasto nie um ma szpitala. Pacjentów trzeba część swojego zawodowego życia przepracowała w Zakładzie dowozić do sąsiednich lecznic,

a to, niestety, długo dziś trwa. Stąd pomysł na zorganizowanie narady. Głosy z dyskusji mają trafić do decydentów. Ci jednak – patrząc na listę obecności - roboczymi uwagami zainteresowani nie są. Niestety, poza radnymi (M. Klima, M. Fica, H. Mainusz), wiceprezydentem Michałem Fitą, przedstawicielami policji (naczelnik drogówki), straży pożarnej (zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej), rady seniorów, miejskiego wydziału dróg miejskich, magistrackiego prawnika i przedstawiciela taksówkarzy nikt więcej na spotkanie nie przyszedł. Nie było przede wszystkim kluczowej osoby - przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódz-

kich w Katowicach. To ta instytucja, w imieniu marszałka, realizuje budowę ronda oraz wschodniej obwodnicy, zatwierdziła plany tymczasowej organizacji ruchu i terminy zakończenia prac. W przypadku ronda przy Mechaniku to listopad tego roku. Nie było też przedstawiciela wykonawcy, czyli częstochowskiego Drogbudu. Miasto nie ma formalnego wpływu na inwestycje, ale może - zdaniem radnych Klimy i Ficy - naciskać oraz przekazywać uwagi. Przedstawiciel taksówkarzy jest zdania, że można dziś bez problemu zorganizować przy Mechaniku drugi pas ruchu. - Wystarczy na to 20 godzin - dodał, wskazując, że potrzeba jedynie ustawić słupki. Obecnie eksploatowany, jak podkreślił, jest w fatalnym stanie. Mówił, że czas dojazdu do klientów znacznie się wydłużył. Kierowcy stosują stawki umowne. Gdyby bazować za taksometrach, koszty usług byłyby 4-5 razy większe. (waw)


»5

Piątek, 7 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

my na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom Racibórz skup, złomowanie Tel. 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi,bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530-312-312, 501-525-515, e-mail: autodemont@wp.pl. www. autozlomwodzislaw.pl. REKLAMA

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Wynajmę

Fines Operator Bankowy

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl. Pożyczki bez BIK bez weryfikowania w bazach BIK Kredyty pozabankowe dostępne całkowicie online, chwilówki udzielane na 30 dni za 0 zł dla nowych klientów, pożyczki dla osób w trudnej sytuacji finansowej, propozycja pożyczek hipotecznych nawet do 25 000 zł na okres 60 miesięcy, udzielane także w sytuacji posiadania komornika, e-mail: banki24@banki24.com.pl. https://www.banki24. com.pl/kredyty-bez-bik.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwia-

Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). DAM PRACĘ EMERYTA - RENCISTĘ zatrudnię do montażu rolet, moskitier, żaluzji. Tel.: 32 415 15 33. Praca - Kosmetolog - Racibórz Instytut Kosmetyki Estetycznej Laelia w Raciborzu zatrudni kosmetologów (min. wykształcenie - licencjat kosmetologii). Oferujemy pakiet szkoleń wstępnych i bardzo dobre warunki pracy. Praca od zaraz. Cv prosimy przesyłać emailem na adres, e-mail: laelia@laelia.pl. www.laelia.pl.

FINANSE

REKLAMA

e-mail: info@euro-labora.com.

Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Mieszkanie sprzedam Mieszkanie Staszica sprzedam Mieszkanie 52,5 m kw. dwustrome, po remoncie, ul. Staszica sprzedam. Tel. kom.: 502 821 821.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia,

Praca - PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Pivexin Technology z siedzibą z Babicach (gm. Nędza) poszukuje pracowników na stanowisko: PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Osoba zatrudniona na w/w stanowisku pełni w naszej firmie rolę Doradcy technicznego - Sprzedawcy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na naszej stronie: . tel.: + 48 324149153, e-mail: rekrutacja@pivexin-tech.pl. www.pivexin-tech.pl. Zatrudnię od zaraz Zatrudnimy od zaraz do firmy dekarsko - budowlanej na stanowisko cieśla, dekarz, murarz, pomocnik oraz do ociepleń elewacji. Tel.: 507 655 047.

RÓŻNE Inne Wynajmę mieszkanie Wynajmę mieszkanie umeblowane, wyposażone 1 pokojowe 33m2. Tel. kom.: 665280865, e-mail: moniczka28@poczta.onet.pl.

Podaruję Oddam na złom bezpłatnie Piec kuchenny węglowy żeliwny emaliowany i kilka innych rzeczy do oddania na złom, bez naliczania kosztów transportu. Tel.: 32 419 65 27. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Ogłoszenia

Trzech złodziei w rękach policji ICH OFIARĄ PADŁ WĘDKARZ Racibórz » Policjanci z raciborskiej komendy zatrzymali trzech sprawców kradzieży radia samochodowego, głośnika bluetooth oraz dwóch wędek z zaparkowanego pojazdu. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych mężczyźni zostali zatrzymani. O ich dalszym losie zadecyduje prokurator oraz sąd. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek, 3 sierpnia br. około godziny 17:50 dyżurny raciborskiej komendy otrzymał zgłoszenie o kradzieży radia samochodowego, głośnika bluetooth oraz dwóch wędek pozostawionych w pojeździe przy ulicy Dębowej w Rzuchowie. Pokrzywdzony w pobliżu swojego samochodu widział trzech mężczyzn, którzy na jego widok uciekli do lasu. Mężczyzna przekazał rysopis sprawców policjantom z zespołu patrolowo-Interwencyjnego z Raciborza, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania.

Funkcjonariusze rozpytując napotkane osoby ustalili, że sprawcy mogli zbiec na teren sąsiedniego powiatu. Dyżurny raciborskiej komendy poinformował dyżurnych z KP Gaszowice oraz KP Pszów celem udzielenia wsparcia. Po chwili raciborscy mundurowi na terenie Czernicy (powiat rybnicki) zauważyli dwóch sprawców, którzy po pieszym pościgu zostali zatrzymani. Okazali się nimi 20-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego oraz 31-letni mieszkaniec powiatu rybnickiego. Wartość skradzionych

przedmiotów to 750 zł. Część z nich została odzyskana. Dzisiaj kryminalni z Raciborza ustalili i zatrzymali trzeciego ze sprawców związanego z przestępstwem. To 20-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Cała trójka usłyszała zarzut kradzieży, za co grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zadecyduje prokurator oraz sąd. kpp

Pogranicznicy z Raciborza UDERZYLI W NIELEGALNY

interes narkotykowy Racibórz » P7 lipca podczas działań prowadzonych przez funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej na terenie województwa śląskiego zatrzymano członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmujących się obrotem narkotyków na terenie Polski w 2019 roku. Zatrzymani to dwaj obywatele RP oraz jeden obywatel Ukrainy w wieku od 40 do 48 lat. Mężczyźni usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W ramach realizacji sprawy nadzorowanej przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, łącznie zabezpieczono 2,12 kilograma amfetaminy o czarnorynkowej wartości około 84 629,60 złotych. W dniu realizacji działań, w trakcie przeszukania

miejsc pracy mężczyzn ujawniono kilka gramów amfetaminy, marihuany, haszyszu oraz kilkanaście tabletek MDMA. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wobec jednego z Polaków zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Prokurator wydał zarządzenie o zajęciu jego mienia o wartości rynkowej 30 000 złotych. Kolejny Polak usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Wobec obywatela Ukrainy zastosowano

Podejrzane krzyżówki w paczce do więźnia w Raciborzu W paczce kierowanej do osadzonego przebywającego w zakładzie karnym znajdowały się krzyżówki nasączone nieznaną substancją. Funkcjonariusze zachowali czujność nie dopuszczając, by przedostała się ona na teren zakładu. - 3 sierpnia podczas rutynowej kontroli korespondencji adresowanej do osadzonego, ujawniono krzyżówki, których

karty były nasączone nieznaną substancją. Niezwłocznie przeprowadzone narko-testem badanie dało wynik pozytywny informuje Zakład Karny. Przedmioty zabezpieczono i wraz z danymi nadawcy paczki przekazano policji. Dyrektor Zakładu Karnego w Raciborzu wszczął czynności wyjaśniające. Funkcjonariusze Służby Więziennej są stale szkoleni w za-

środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 5 000 zł oraz dozór policji. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. Sprawa ma charakter rozwojowy i przewidziane są dalsze zatrzymania członków grupy czyniącej sobie z procederu stałe źródło dochodu. sosg

kresie prowadzenia czynności profilaktycznych oraz zapobiegania przedostawaniu się na teren więzienia substancji niedozwolonych oraz ich identyfikacji. Ponadto, aby jeszcze skuteczniej wykonywać swoje obowiązki podczas przeprowadzania kontroli korzystają z różnego rodzaju urządzeń technicznych oraz bardzo czułych testów. - To kolejny dowód na to, że funkcjonariusze raciborskiego Zakładu Karnego wykonują swoje obowiązki z najwyższą starannością i dbają o bezpieczeństwo – podsumowuje Dyrektor, por. Maciej Konior.


Rozrywka

»6

Piątek, 7 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zora Zack próbuje przekonać do siebie Benjamina, który ma stać się nową twarzą reklamową kampanii promującej nowe zoo. Ale w rzeczywistości przebiegła Zora ma zupełnie inny cel ... Czy Otto, Benjamin i inni mieszkańcy zoo zdążą pokrzyżować jej podstępne plany? Wiek: 4+ Bilet wstępu w cenie 5 zł do nabycia na www.biletyna.pl oraz w kasach RCK. Obowiązuje zapoznanie się z regulaminem sanitarnym dostępnym na www.rck.com.pl

KINOWE ŚRODY 12.08, GODZ. 11:00, KINO PRZEMKO (RCK DK STRZECHA 38) „SŁOŃ BENJAMIN” Nareszcie wakacje! Otto nie może się doczekać, aby spędzić najbliższe tygodnie ze swoim najlepszym przyjacielem Słoniem Benjaminem w zoo. Jednak jego dobry humor jest zakłócany przez zmartwienia dyrektora zoo, który pilnie potrzebuje pieniędzy na konieczne naprawy. Trzeba zatem zorganizować loterię z nagrodami! Tymczasem burmistrz Newtown ogłasza, że zatrudnił przebiegłą Zorę Zack, aby zmodernizować zoo i uczynić z niego najbardziej pokazowy obiekt w Newtown.

DEBIUTANCKI KONCERT JANKA GÓRKI – OGRÓD KULTURY 16 SIERPNIA, GODZ. 18:00, PARK IM. MIASTA ROTH

odbędą się 24, 26 i 28 sierpnia w godzinach 9.00 - 10.00. Miejsce zbiórki: Ogród DK Strzecha. Zajęcia bezpłatne. Szczegóły na naszej stronie www.rck.com.pl/n/site/index/384-lato-z-rck-2020.html Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 32 415 72 39. UWAGA!!! ZAPISÓW DOKONUJĄ TYLKO RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI! Na stronie www.rck.com.pl umieszczone są dokumenty www. rck.com.pl/n/site/index/384-lato-z-rck-2020/387-dokumenty.html, w tym regulamin zajęć www.rck.com.pl/n/site/index/384-lato-z-rck-2020/386-regulamin-.html w związku z sytuacją koronawirusa w Polsce, z którymi zarówno uczestnicy jak i ich opiekunowie mają obowiązek się zapoznać.

W malowniczej scenerii raciborskiego Parku Roth odbędzie się koncert niezwykle utalentowanego artysty - Janka Górki. Janek mimo bardzo młodego wieku zachwyca umiejętnościami wokalnymi, grą na gitarze oraz pasją do muzyki. Pragniemy pokazać ten talent szerszej publiczności, a tym samym umożliwić mu rozwój muzycznej kariery. Koncert Janka poprzedzony będzie krótkim występem równie utalentowanego wokalisty - Michała Stuchłego wraz z zespołem. W związku z wprowadzaniem przez polski rząd ograniczeń dotyczących organizacji imprez kulturowych przypominamy, że słuchacze zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości (1.5m). Aby ułatwić Państwu zachowanie dystansu społecznego na ziemi będą wyznaczone specjalne punkty wyznaczające miejsca stojące i siedzące. Maksymalna liczba uczestników imprezy to 150 osób. Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturowych „Voltage” Współorganizator: Raciborskie Centrum Kultury. Wstęp wolny.

JOGA W OGRODZIE – LATO Z RCK Teatralizowana poranna joga z relaksacją dla dzieci i młodzieży pod gołym niebem. Koc/mata we własnym zakresie. Zajęcia

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

KLOPSY Z KARKÓWKI I BOCZKU WĘDZONEGO NA KISZONEJ KAPUŚCIE Klopsy: • 800 g wieprzowej karkówki • 400 g surowego boczku wędzonego ( chudego) • 3 ząbki czosnku • 2 łyżeczki musztardy • 7 łyżek bułki tartej ( około 90 g ) • 3 łyżeczki majeranku • 1 łyżeczka soli • 1 płaska łyżeczka mielonego pieprzu • 1 duża cebula

Boczek, karkówkę, cebulę oraz czosnek zmielić, po czym dodać pozostałe składniki. Całość dobrze wymieszać i uformować 9 dużych (lub 12 mniejszych) klopsów. Dodatkowo: • 1 kg kiszonej kapusty z marchewką • 1 duża cebula pokrojona w kostkę • 1 płaska łyżeczka cukru ( gdy kapusta jest zbyt kwaśna ) • 0, 5 łyżeczki mielonego pieprzu • 0, 5 łyżeczki mielonego kminku ( można pominąć ) • 150 ml zimnej wody Kapustę posiekać, dodać cebulę, cukier, pieprz i kminek, następnie wszystko wymieszać i rozłożyć na blaszce lub naczyniu żaroodpornym. Następnie do kapusty wlać wodę i ułożyć klopsy Całość bez przykrycia włożyć do nagrzanego piekarnika do 180° na około 30 minut (grzanie górne i dolne). Ważne: Do rozłożenia kapusty najlepiej użyć większego naczynia, tak aby nie miała ona zbyt grubej warstwy, ponieważ czas pieczenia klopsów nie jest długi.

www.smakiweroniki.pl


»7

Piątek, 7 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie KSIĘGARNIA CZYNNA

od 9.00 do 15.00

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY w powiecie raciborskim Ranking gmin Racibórz przy dużej liczbie uczniów nie wypadł źle na tle okolicznych samorządów, które mogą być zadowolone ze swoich wyników, szczególnie w gm. Rudnik, która wygrała w dwóch kategoriach - języku polskim i angielskim, zajmując drugie miejsce w matematyce. Czy małe szkoły zapewniają lepsze wyniki? Poniżej kolejno liczba uczniów i średnia JĘZYK POLSKI ƒ Rudnik 43 63,26 ƒ Kornowac 40 60,40 ƒ Racibórz 380 60,08 ƒ Krzyżanowice 97 57,36 ƒ Krzanowice 45 57,07 ƒ Pietrowice Wielkie 51 56,71 ƒ Nędza 46 54,70 ƒ Kuźnia Raciborska 108 48,04 Średnia powiat 57,65 MATEMATYKA ƒ Krzanowice 45 46,71 ƒ Rudnik 43 46,33 ƒ Racibórz 381 45,72

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Krzyżanowice 97 43,01 Pietrowice Wielkie 51 42,94 Kornowac 40 39,98 Kuźnia Raciborska 107 36,64 Nędza 46 36,48 Średnia powiat 43,30

JĘZYK ANGIELSKI ƒ Rudnik 27 65,19 ƒ Racibórz 344 57,35 ƒ Krzanowice 35 57,17 ƒ Krzyżanowice 63 48,78 ƒ Pietrowice Wielkie 38 48,74 ƒ Kornowac 39 47,51 ƒ Nędza 44 46,89 ƒ Kuźnia Raciborska 87 42,86 Średnia powiat 53,26 JĘZYK NIEMIECKI ƒ Nędza 2 71,00 ƒ Pietrowice Wielkie 13 57,46 ƒ Krzanowice 10 56,20 ƒ Krzyżanowice 34 53,50 ƒ Racibórz 37 49,70 ƒ Rudnik 16 48,56 ƒ Kuźnia Raciborska 20 46,10 Średnia powiat 51,83

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany i sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

1060/88 i 1061/88 – obie (k.m.2) obręb Studzienna – ul. Stanisława Moniuszki

przetargowy

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Skłodowskiej- Curie 14/4, ul. Skłodowskiej- Curie 16/8, ul. Kolejowa 21a/1

przetargowy

Lokale mieszkalne: ul. Dąbrowskiego 1/6, ul. Stalmacha 14/2

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


RACIBORSKI RYNEK ZDROWIA

»8

Piątek, 7 sierpnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Szpital na Gamowskiej opróżnił ortopedię

SZYKUJE DUŻĄ ZMIANĘ Racibórz » Prawdopodobieństwo zwolnienia raciborskiego szpitala z przyjmowania pacjentów covidowych dyrekcja ocenia jako niskie. Liczy jednak, że wkrótce będzie też przyjmować pacjentów bez koronawirusa. Szpital opróżnił z pacjentów covidowych oddział ortopedii. Chce też zorganizować w innym miejscu porody i opiekę ginekologiczną dla pacjentek z koronawirusem. To dałoby możliwość przywrócenia na tych dwóch oddziałach leczenia pacjentów bez SARS-CoV-2 w zakresie nie tylko ortopedii, ginekologii i położnictwa, ale również chirurgii i okulistyki. - Przygotowujemy to rozwiązanie z nadzieją, że wojewoda odblokuje nam część szpitala, a NFZ zapewni finansowanie mówi dyrektor Ryszard Rudnik. Dostępnych byłoby około 70 łóżek. Wejście od strony szpitalnego dziedzińca (wjazd do zaplecza jak na oddział zakaźny). Część szpitala pomiędzy przychodniami a głównym blokiem byłaby czysta, do hospitalizowania pacjentów bez koronawirusa. Każdy z nich byłby przed przyjęciem badany na obecność SARS-CoV-2. Dopiero ujemny REKLAMA

wynik testu pozwalałby na hospitalizację. Ze względu na dużą ostatnio liczbę nowych ujawnianych zakażeń jak i spodziewany wzrost zachorowań jesienią, zdaniem dyrekcji jest mało prawdopodobne, by szpital w Raciborzu zwolniono z obsługi pacjentów covidowych. Działania idą w stronę przekształcenia go w lecznicę hybrydową. - Rząd musi coś z tym zrobić, bo w okolicznych szpitalach trudno liczyć na przyjęcie, a pacjenci z koronawirusem wymagają przede wszystkim opieki REKLAMA

internistycznej - dodaje dyrektor. Taką właśnie opieką zajmują się obecnie m.in. ortopedzi i chirurdzy, okuliści czy ginekolodzy, którzy na swoich odcinkach nie mają zbyt wiele do roboty. Ich powrót do normalnej pracy to również nadzieja, że jesienią nie rozpocznie się fala odejść z Gamowskiej. - Na razie są jednostkowe przypadki, ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, normalne ruchy kadrowe, więc nie można mówić o złej sytuacji kadrowej - słyszymy w dyrekcji. (waw)

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 30-2020-[594]  

Nasz Racibórz 30-2020-[594]  

Advertisement