Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 30 sierpnia 2019 r. ı Rok XII nr 34 (548) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Eko-Okna chcą budować

OSIEDLE ZAKŁADOWE

Racibórz » Rybnicka pracownia architektoniczna Toprojekt, ta sama, która stworzyła koncepcję zabudowy placu Długosza w Raciborzu, przygotowała teraz koncepcję budowy osiedla mieszkaniowego Eko-Okien, taniego i dostępnego budownictwa zakładowego dla pracowników i innych osób.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

W samorządzie matematyka jest przydatna, ale na poziomie konstruowania budżetu. Jakkolwiek skarbnik gminy nie kieruje się innymi kryteriami, to już prezydent - poza matematyką - musi uwzględnić socjologię, politykę, public relations i psychologię. Pokazuje to kazus SP 15 i wrzawa po decyzji o przeniesieniu klas pływackich z PWSZ na H2Ostróg. Argumenty prezydenta sprowadzają się do matematyki, przeciwników do kosztów społecznych. Te drugie są wymierne, ale na innym niż matematyka gruncie, a zamiast kalkulatora towarzyszą im emocje. Mówiąc wprost - podejmowania takich decyzji trzeba się nauczyć, bo jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Dla Dariusza Polowego jest to więc lekcja samorządności, którą może by lepiej odrobił, gdyby wziął pod uwagę, że ludzie lubią, jeśli się z nimi rozmawia. To działa w samorządzie, małżeństwie oraz w firmie. Dlaczego prezydent odszedł od dialogu? Odpowiedź zna tylko on sam.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Pierwsze koty za płoty - mówi przysłowie. Ścieżka edukacyjnych reform jest w Raciborzu długa i kręta, a klasy pływackie, to zaledwie drobny kamyczek. Miasto stoi przed likwidacją jednej ze szkół. Ciekawy jestem jak się do tego zabierze koalicja rządząca, która szła do wyborów pod sztandarem Racibórz może być wielki, a w środę na sesji ani słowem nie stanęła w obronie swojego lidera Dariusza Polowego?

Konkretnie?

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

SAMORZĄDOWY ALGORYTM

SUCHO WSZĘDZIE! GŁUCHO WSZĘDZIE! Kolejne lato pokazało jak dramatycznym problemem staje się susza. Dotyka już nie tylko rolników, ale i innych części gospodarki, np. energetyki. Dla zwykłych ludzi to gwałtowny wzrost cen żywności i to już jesienią 2019 roku, ale przede wszystkim na wiosnę 2020 roku. Jednocześnie stałym niedoborom wody towarzyszy chwilowy niszczący jej nadmiar, w postaci nawalnych deszczy a w efekcie podtopień czy powodzi, z których woda szybko spływa i nie nawadnia niczego. Choć susza na Ziemi Raciborskiej nie jest tak dramatyczna jak np. na północy województwa, to w tak urodzajnym rolniczo terenie jest znacznie bardziej dotkliwa. Tak samo jak lawiny błota spływające z pól i groźba powodzi, która ma u nas wymiar nad wyraz realny. Pilne podjęcie prac, które zabezpieczą nas przed skutkami tych anomalii staje się więc strategicznym wyzwaniem. Niestety, jak sucho, tak głucho! Oczywiście ze strony władz, które za gospodarkę wodną odpowiadają! Bo ostatnie cztery lata zmarnowano. Od gospodarowania wodą mamy, ale Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Przedsiębiorstwo Wody Polskie, zwane z racji swoich osiągnięć

Bagnem Polskim. Zamiast rzetelnie odpowiedzieć na narastający problem suszy, rząd odkurzył starą listę projektów hydrotechnicznych i nazwał to „wartym 14 mld zł programem rozwoju, a właściwie ratowania polskiej retencji”. Tyle, że ta lista życzeń inwestycyjnych nie służy wcale retencjonowaniu wody! W dodatku ma ruszyć po 2020 roku i potrwać 7-10 lat! I ciekawostka; to nieco tylko zmodyfikowany program kaskadyzacji polskich rzek, przyjęty w czerwcu…. 1978 roku i mający na celu spławiane barkami węgla na eksport za dewizy!? Tymczasem wobec gwałtownie przyspieszających zmian klimatu potrzebujemy prawdziwego narodowego programu ochrony przed suszą, który wykorzystywać będzie wyniki współczesnych badań, a nie wiedzę z połowy XX wieku, gwarantująca dziś jedynie katastrofę ekologiczną i zatrucie! Program też musi być wielosektorowy, łączyć praktyki rolni-

cze, leśnictwo oraz planowanie przestrzenne. Zamiast gigantomanii i wielkich papierowo inwestycji pisanych palcem po wodzie, trzeba nam setek, a może tysięcy lokalnych konkretnych projektów: odtwarzania małych stawów, terenów mokradlanych, zalesień śródpolnych i edukacji w zakresie efektywnego wykorzystywania wody. Taki cel miał wojewódzki program małej retencji, finansowany corocznie milionami z samorządów i funduszu ochrony środowiska. Zarządzały nim wojewódzkie zarządy melioracji. Został zlikwidowany a zadania przejęły Wody Polskie, które na razie wsławiły się jedynie zakupem floty 200 wypasionych aut. Samego programu też już nie ma! Właśnie 24 lipca b.r. zarząd województwa uchylił przewidziany na lata 2014 -2020 Program Małej Retencji dla Województwa Śląskiego. W takiej właśnie dramatycznej sytuacji zwróciłam się do naszych samorządów, by popar-

ły apele naukowców i ekspertów. By wobec wielkości wyzwania, rządzący wreszcie stworzyli prawdziwy program ochrony Polski przed suszą! Może zostaną wysłuchane! Bo dziś państwo, oprócz hałaśliwych deklaracji, w walce z suszą nie pomaga. Nie udziela też żadnego wsparcia na profilaktykę czyli skuteczną małą retencję. Obywatele zostali w efekcie pozostawieni sami sobie, bo w walce o wodę nie zmienią nic suche wizje wielkich inwestycji w mglistej przyszłości. Pól nie nawodnią jednorazowe, jednotysięczne rekompensaty, dostępne tylko dla tych, którym susza już wszystko wypali. Nic nie zmieni też obiecywanie rolnikom że zabierze im się 100 mln unijnych dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, by rozdać je im na wykopanie studni. Oczywiście po wyborach... Gabriela Lenartowicz Posłanka Stąd

WSPARCIE ROLNIKÓW

PRIORYTETEM

Racibórz » Weszliśmy w czas dożynek, dziękowania za plony. To prawdziwe święto rolników, działkowców i sadowników. Cieszmy się tym wspólnie. Zwłaszcza, że pogoda najłaskawsza nie jest. ƒƒ WSPARCIE LOKALNYCH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI ORAZ POLEPSZENIE WARUNKÓW DLA ZWIERZĄT Rekompensata rolnikom dodatkowych kosztów związanych z hodowlą zwierząt w lepszych warunkach (maksymalna dopłaty wzrosną nawet do 612 zł). Dopłaty ruszą od 2020 r.

rządzalny dochód rodziny na wsi wzrósł aż o 10%. Od lipca 2019 wypłacamy 500+ także na pierwsze dziecko! ƒƒ OBNIŻYLIŚMY WIEK EMERYTALNY ROLNIKÓW, KTÓRY POLITYCY PO i PSL PODNIEŚLI ZA SWOICH RZĄDÓW

Dodatkowo podwyższyliśmy

ƒƒ 1 180 000 000 ZŁ - DOPŁATY minimalne emerytury. DO PALIWA ROLNICZEGO ƒƒ DZIAŁANIA W CELU STAZwiększenie limitu z 86 do BILIZACJI CEN (w Cze100 l/ha, po raz pierwszy objęchach czy Rumunii ceny ƒƒ POLSKA ZIEMIA ROLNA cie dofinansowaniem hodowprzez suszę wzrosły jeszW POLSKICH RĘKACH – ców bydła. cze bardziej) UCIĘCIE SPEKULACYJNEGO WYKUPU GRUN- ƒƒ TRANSFERY SPOŁECZUruchomienie Programu TÓW TOLEROWANEGO NE: Z PROGRAMU 500+, Rozwoju Retencji, poprawa ZA RZĄDÓW PO-PSL AŻ 60% ŚRODKÓW TRA- warunków prowadzenia upraw Reagujemy na głosy rolniFIA DO RODZIN MIESZ- (środki na wapnowanie gleb, KAJĄCYCH NA WSI ków, prowadzimy prace nad na małą retencję i meliorację), zwiększenie stopnia zatrzymazmianą przepisów tak, by działki do 1 hektara mogły nabywać Likwidujemy zjawisko skraj- nia wód, ułatwienia w sprzedaży osoby nie będące rolnikami. nego ubóstwa dzieci. Rozpo- bezpośredniej, przetwarzanie

i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MOL, przygotowania do utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej - holdingu, który będzie miał możliwość wpływu na stabilizowanie rynków rolnych. Mam świadomość jak trudna jest sytuacja w związku z suszą. Dlatego musimy zrobić wszystko by samorządowcy jak najszybciej przekazywali wnioski o rekompensaty. Nie warto wykorzystywać tego tematu w kampanii wyborczej. A często robią to Ci, których przez ostatnie 4 lata większość nas nie widziała wśród ludzi. Tacy, których działań nie widać, a którzy uaktywniają się kilka tygodni przed wyborami. Rolnicy liczą na pomoc, której rząd w sposób oczywisty im udzieli. Michał Woś radny Sejmiku Śląskiego

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Niestety pojawiają się tacy, którzy nawet pogodę chcą wciągać w politykę. A przypomnijmy, że tyle dla obszarów wiejskich co Zjednoczona Prawica nie zrobił dotychczas żaden rząd. Konkrety? Oto one: ƒƒ 2 200 000 000 ZŁ – NAJWIĘKSZA W HISTORII POMOC DLA ROLNIKÓW To kwota pomocy suszowej dla rolników. Objęła również hodowców bydła mlecznego, wprowadziliśmy wydłużone terminy składania wniosków.


»3

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

Eko-Okna chcą budować A po cholerę! Radni o braku OSIEDLE ZAKŁADOWE poszanowania dla pana Mieczysława! Racibórz » – Taką postawę powinno się chwalić, a jak widać jest tutaj totalny brak poszanowania grzmiał 22 sierpnia na komisji gospodarki jej przewodniczący Piotr Klima po tym jak temat wywołał radny Michał Kuliga. Poszło o p. Mieczysława Kondziołkę, który w czynie społecznym zbierał śmieci na wałach, ale przez długi czas - jak relacjonował rajca - nie było komu ich wywieźć.

DOKOŃCZENIE ZE SRONY 1.

Spółka nie ma jeszcze terenu pod zabudowę jak również rozeznania co do potrzeb. Ofertę chce w pierwszej kolejności zaadresować do pracowników, tak by jeszcze bardziej związać ich z miejscem zatrudnienia, w drugiej kolejności do wszystkich chętnych. Od wyniku rozeznania zależy czy dojdzie do inwestycji. W pełni funkcjonalne osiedle ma mieć około 300-340 domów atrialnych na sprzedaż i zająć powierzchnię kilometr na kilometr. Poza domami będzie również infrastruktura towarzysząca, m.in. przedszkole oraz skwery. - Nie jestem kurczakiem, chcę tu wracać - taka idea przyświeca projektowi. - Ma być mądrze, ekologicznie i przytulnie - mówił dyrektor operacyjny Eko-Okien Adam Wajda. Skala planowanej inwe-

stycji to budowa od podstaw całej nowej osady. Jeśli udałoby się zrealizować zamiar, byłaby większa od niejednej wsi w powiecie raciborskim. W Polsce nie zrealizowano jeszcze takiego przedsięwzięcia. Nie ma na razie wskazania potencjalnej lokalizacji ani orientacyjnych kosztów oraz ceny nieruchomości, choć standard ma być wyż-

szy od średniej na rynku. To na razie koncepcja. Dom atrialny łączy ideę domów w starożytnej Grecji, Cesarstwie Rzymskim z nowoczesnymi konstrukcjami spotykanymi w dzisiejszych Niemczech i Francji. opr. w Źródło wizualizacji: Toprojekt Rybnik

Chcesz zostać architektem?

W PWSZ Racibórz nadal trwa rekrutacja Racibórz » Rozpocznij studia na kierunku Architektura o profilu praktycznym w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu. Wybierając studia architektury w PWSZ w Raciborzu masz wyjątkową możliwość współpracy w małych grupach, a do zawodu architekta przygotujesz się czerpiąc wiedzę od praktyków, uznanych architektów, o znaczącym dorobku realizacyjnym i naukowym. To właśnie niewielkie grupy studentów skupione wokół mistrzów – twórców architektury są kluczem do sukcesu i dobrego przygotowania do zawodu! Możesz rozpocząć studia jeszcze w tym roku. Sprawdź Nas. Egzamin wstępny na kierunek architektura odbędzie się w dniu 17 września 2019 o godzinie 8.45 przy ulicy Łąkowej 31 A. Na egzamin należy przynieść: ƒƒ dowód osobisty, ƒƒ potwierdzenie dokonania opłaty kwalifikacyjnej, ƒƒ deskę rysunkową 50 x 70 cm, ƒƒ przybory do rysunku odręcznego (ołówki HB, B do 4B, kolorowe kredki, pastele, flamastry), klipsy do przypięcia papieru, gumki, nożyk modelarski lub nożyczki ƒƒ skalówkę, cyrkiel, klej, taśmę klejącą przeźroczystą i pinezki. REKLAMA

REKLAMA

Radny Michał Kuliga podczas komisji gospodarki miejskiej zwrócił uwagę, że na ścieżce na wałach ciągle są jeszcze śmieci, które wiele miesięcy temu, w „czynie społecznym” zbierał pan Mieczysław. Jak dodał w rozmowie z nami, dwa tygodnie temu dostał zdjęcie od jednego z rowerzystów. – Czy to tak trudno wysłać tam traktorek z PK żeby to zebrać? Za chwilę worki zostaną rozerwane i cała robota pójdzie na marne – stwierdził radny Kuliga. Swoje dwa grosze w sprawie pana Mieczysława wtrącił radny Henryk Mainusz. – To jest albo totalna ignorancja, albo brak szacunku dla jego pracy. Czy to wymaga tak wiele? Człowiek się poświęcił, zbierał śmieci wczesną wiosną, chodząc po wałach, ale jak widać niektórzy mają to gdzieś. Może trzeba wziąć żyletkę i rozciąć worki, żeby po prostu to już tam nie stało – grzmiał radny Mainusz. Ostatecznie głos w tej sprawie zabrał przewodniczący komisji. – Taką postawę powinno się chwalić, a jak widać jest tutaj totalny brak poszanowania. Ewentualni inni chętni do takich inicjatyw powiedzą „a po cholerę!”. Myślę, że jest to warte dłuższego zastanowienia i wyciągnięcia odpowiednich wniosków – stwierdził Piotr Klima. - W odpowiedzi na pytanie dotyczące odbioru odpadów zebranych przez Pana Mieczysława Kondziołkę, informuję, że odbiór i wywóz tych odpadów zlecany był przez Miasto Racibórz kilkakrotnie, na bieżąco, zgodnie ze zgłoszeniami dokonywanymi osobiście przez Pana Mieczysława, jak i w reakcji na zgłoszenia, które wpły-

KU PI Ę MI E SZ KA NI E MOŻE BYĆ DO REMONTU tel.: 889 620 494

nęły przez ESIM. Odbiorem tych odpadów w ramach zawartych umów zajmowało się Przedsiębiorstwo Komunalne na trasie ścieżki rowerowej od ul. Brzozowej do mostu przy DW 919, a także z terenu żwirowni. Ostatni odbiór śmieci przy ścieżce zgodnie z raportem przesłanym przez PK miał miejsce 14 sierpnia, a z terenu żwirowni 19 sierpnia (zdjęcia z oględzin w terenie z 22.08 przesyłam w załączeniu). Dodatkowo odbiór i wywóz zebranych odpadów z pozostałych terenów zlecony został przez Wydział Ochrony Środowiska (zlecenie z dnia 29.04) w ramach stałej umowy na interwencyjne usuwanie dzikich wysypisk oraz odbiór przygotowanych odpadów zawartej ze SM Nowoczesna. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że Urząd Miasta jest bardzo wdzięczny Panu Mieczysławowi Kondziołce za zaangażowanie, włożony trud i proekologiczną postawę, którą swoimi działaniami niewątpliwie udowadnia - odpisała nam rzeczniczka magistratu Lucyna Siwek. Mieczysław Kondziołka ma 70 lat. Jest emerytowanym budowlańcem. W Raciborzu jego brygada postawiła 26 bloków. Ale Emerytura nie jest dla niego czasem wyłącznie zasłużonego odpoczynku. Kilka miesięcy temu znajomi namówili go na wyprawę rowerem po raciborskich wałach. W czasie wycieczki zwrócił uwagę na to, że okolice wałów są częstokroć miejscem, które mieszkańcy traktują jako wysypisko śmieci. Pana Mieczysława taki stan rzeczy mocno zdenerwował. Nie wystarczył mu jedynie telefon na Straż Miejską i poinformowanie

funkcjonariuszy o dzikich wysypiskach. Wziął sprawy w swoje ręce i zaczął samemu sprzątać. Codziennie, po śniadaniu, uzbrojony w kilka siatek i worków rusza w podróż rowerem i sprząta. Wraca na obiad o wpół do pierwszej. Po 14.00 wyrusza znowu w trasę. Nie jest to jedynie wyrywkowe sprzątanie, bo Pan Mieczysław zauważył, że śmiecący często wyrzucają odpady po sobie nawet kilkanaście metrów od rowerowego traktu. W ciągu miesiąca swojego nowego zajęcia zrzucił prawie 10 kilogramów wagi. Praca społecznika nie polega wyłącznie na zebraniu śmieci. Pan Mieczysław oprócz tego segreguje odpady. Efekt jego codziennego działania to rząd kilkunastu worków ze szkłem, papierem i plastikiem. Po kilkunastu dniach rowerowych wypraw z siatkami, do których trafiają śmieci Pan Mieczysław ma również swoje obserwacje i wnioski. - Na przykład butelki po wodzie zostają po biegaczach. Ludzie biegają, także młodzież, uzupełnia w trakcie biegu płyny i butelkę wyrzuca. Jak kolarze. – mówi. - I trzeba zaczynać sprzątać wcześniej, bo później trawa jest wysoka i trudno jest śmieci zauważyć. Gubią się. Worki pan Mieczysław otrzymał z Urzędu Miasta oraz z Przedsiębiorstwa Komunalnego, kilka wydostał z własnej piwnicy. Dlaczego podjął się roli sprzątacza – ochotnika? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie odpowiada mu, że jest brudno. - W oczy kłuje- mówi. opr. greh, waw


Aktualności

»4

ŚLĄSK Panie radny Siedlaczek, Henio, błagam cię!

26 sierpnia radny wojewódzki Henryk Siedlaczek z Rud mówił w sejmiku o drogach wokół jego miejscowości i piłatowym umyciu rąk władz. Jego interpelacja spotkała się z reakcją radnego i ministra Michała Wosia. - Nie było woli wśród twoich kolegów - mówił Woś. Radny Henryk Siedlaczek z PO, były starosta raciborski i poseł, pytał władze województwa o remont DW 919 od mostu w Rudach do Raciborza i DW 425 na Kuźnię Raciborską i Solarnię w województwie opolskim, o chodniki na Kolonii Renerowskiej, w Jankowicach i Szymocicach i o obwodnicę Rud, która „umarła”. Mówił o odpowiedziach na pytania mieszkańców, które nie mają nic wspólnego z pytaniami, o „odfajkowaniu spraw”, o „świętym spokoju władz” i „piłatowym umyciu rąk”. Dodał, że „ludziom żyje się źle”, a „tak po prostu nie wolno”. Zakończył pytaniem „czy istnieje myślenie o tej części województwa” i o liczbę wypadków i ofiar na wzmiankowanych chodnikach. Odpowiedzi w trybie oświadczenia udzielił minister Michał Woś, do niedawna odpowiedzialny za drogi członek zarządu województwa, jednocześnie radny śląskiego sejmiku. - Panie radny Siedlaczek, Henio, błagam cię - zaczął Woś. - Trzy kadencje byłeś w Sejmie - dodał, wspominając, że dopiero w tej kadencji zapadła decyzja o budowie nowego mostu w Rudach. Inwestycja czekała od powodzi. Zapewnił, że przygotowywane są projekty na drogi i chodniki. Wcześniej nie było woli wśród twoich kolegów - skwitował Woś.

POWIAT Problem z karetkami rozwiązany na trzy lata Ministerstwo zdrowia potwierdziło, że przekaże 400 tys. zł na zakup nowej karetki dla stacji pogotowia w Krzyżanowicach. Wkrótce przyjedzie nowy ambulans renault dofinansowany z Funduszu Sprawiedliwości dzięki wsparciu Michała Wosia. - Rozwiązuje to problem na trzy lata - ocenia dyrektor szpitala Ryszard Rudnik. Dawniej szpital musiał kupować karetki z własnego budżetu, prosząc się o dofinansowanie w gminach, niezbyt jednak chętnych na pokrywanie wydatków będących po stronie państwa. Teraz naraz dostał dwie - renault, które sfinansował Fundusz Sprawiedliwości i drugi ambulans za pieniądze resortu zdrowia. Nie wiadomo jeszcze, jakiej będzie marki, bo trzeba ogłosić przetarg, ale szpital może powiedzieć, że transport to już nie jest problem. - Krzyżanowice mają nowy ambulans, więc ten jeszcze nowszy spowoduje, że tamten trafi do Raciborza. To pozwoli z kolei wycofać z użytku najstarszy sprzęt, a część nowszego przesunąć do transportu chorych - mówi dyrektor Ryszard Rudnik. REKLAMA

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Elżbieta Biskup objęła mandat radnej powiatowej

RACIBÓRZ

Miejsce w Radzie Powiatu zwolniło się po objęciu przez Katarzynę Dutkiewicz (PiS) mandatu poselskiego. Prawo zabrania łączenia funkcji w Sejmie z pracą w samorządzie. Do rady weszła więc kolejna osoba z listy PiS. Katarzyna Dutkiewicz miała 1088 głosów, 54-letnia Elżbieta Biskup 326. To trzeci wynik po Tomaszu Kusym, który zdobył w październiku 2018 r. mandat radnego. 27 sierpnia E.Biskup złożyła ślubowanie, objęła wakujący mandat i wzięła udział w obradach. Była dyrektorką powiatowego MDK, dziś jest nauczycielem w tej placówce, prowadzi studio ARS w Pietraszynie. Ma już na koncie pracę w samorządzie jako radna miejska. To twórczyni sukcesów Mirażu.

Powiat raciborski członkiem związku Śląska energia 26 sierpnia w starostwie powiatowym w Gliwicach sześć powiatów (w tym powiat raciborski) podpisało list intencyjny na rzecz utworzenia powiatowo-gminnego związku pn. Śląska energia. Tym samym nasz powiat zabiega o zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Taki związek umożliwi przede wszystkim lepsze i szybsze aplikowanie o środki zewnętrzne w latach 2021-2027. W wydarzeniu uczestniczyli posłowie na Sejm RP Barbara Dziuk i Piotr Pyzik oraz Adam Gawęda sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla, jak również przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Politechniki Gliwickiej i Klastra Energii Sp. z o.o. Powiat raciborski reprezentowali starosta Grzegorz Swoboda i członkini zarządu powiatu Ewa Lewandowska. - Tworzymy wyspecjalizowany związek do zadań związanych z szeroko rozumianą energią. To bardzo ważna inicjatywa. Już teraz myślimy o możliwości lepszego i skuteczniejszego pozyskiwania pieniędzy na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii dla powiatu i jego mieszkańców – informuje starosta Grzegorz Swoboda. – Jako grupa samorządów będzie nam łatwiej aplikować o środki. Jak wiadomo, w grupie - siła. Będziemy mogli realizować wspólnie duże projekty i zadania pozainwestycyjne, na przykład dokonywać wspólnych zakupów, co zmniejszy koszty – dodaje starosta. Wraz z powiatem raciborskim śląski klaster energii tworzą powiaty: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, rybnicki i tarnogórski. Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Nie będzie likwidacji oddziałów w szkołach W związku z planami racjonalizacji miejskiej oświaty w Urzędzie Miasta pojawił się pomysł, aby dostosować liczbę uczniów do liczby oddziałów w szkołach. Wiązałoby się to ze zmniejszeniem liczby klas w Szkole Podstawowej nr 15, SP 13 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Dodatkowo wskazano oszczędności związane z przeniesieniem zajęć na basenie PWSZ do miejskiej pływalni H2Ostróg - podał w komunikacie Urząd Miasta. 22 sierpnia w Urzędzie Miasta odbyło się w tych sprawach spotkanie prezydenta Dariusza Polowego z rodzicami uczniów. Temat zainteresował szczególnie rodziców dzieci z klas 1-3, uczęszczających do SP 13 i SP 15. W trakcie dyskusji i wymiany argumentów, prezydent Dariusz Polowy zdecydował aby, dla dobra dzieci, pomysł zmniejszenia oddziałów w tych szkołach odłożyć w czasie. Liczba oddziałów w SP 13 i SP 15 pozostanie w nadchodzącym roku szkolnym bez zmian. W ZSP nr 2 od września dwie klasy szóste zostaną połączone w jeden oddział. Podczas spotkania omówiono także decyzję o przeniesieniu zajęć z pływania dla dzieci uczących się w SP 15. Dotychczas uczniowie tej szkoły korzystali z basenu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Za wynajęcie tej pływalni miasto musiało płacić uczelni kilkaset tysięcy złotych rocznie. Prezydent wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, Krzysztofem Żychskim zaproponowali, aby zajęcia te przenieść do miejskiego aquaparku H2Ostróg. Argumentem było to, że miejska pływalnia jest przystosowana do kształcenia pływaków i posiada wolne moce przerobowe. Również dzięki tej decyzji pieniądze za zajęcia na basenie pozostaną w kasie jednostki miejskiej. Młodzi pływacy z SP 15, podobnie jak ich koledzy z innych szkół, będą dowożeni do H2Ostróg autobusami. Grzegorz Wawoczny

Jubileusze dyrektorek raciborskich przedszkoli

Podtopienia po burzy w Borucinie

REKLAMA

Już drugi raz w tym roku intensywne opady deszczu przysporzyły kłopotów mieszkańcom Borucina w gminie Krzanowice. 25 sierpnia służby wydały ostrzeżenie dla powiatu raciborskiego. Około godziny 18.45 ulewne deszcze spowodowały podtopienia w centrum wsi. Woda zeszła z pól Kuchelnicką i z Chabowca. Zalanych było kilka podwórek oraz piwnic. Do akcji, poza strażakami z Raciborza, wysłano zastępy ochotników z czterech gminnych OSP oraz ładowarkę do czyszczenia ulic z błota. Na miejscu był burmistrz Andrzej Strzedulla oraz pracownicy Urzędu Miasta. Pierwsze podtopienia w tym roku odnotowano 7 czerwca. Jak poinformowała straż w Borucinie po wezwaniach z 18.49 i 19.57 działało łącznie 6 zastępów - 39 strażaków. Odpompowano wodę z obejścia lub piwnic czterech posesji oraz usunięto 20 cm warstwę błota zalegającą na długości około 70 m. red., fot. Dawid Piksa

27 sierpnia panie dyrektorki odebrały w ratuszu gratulacje, kwiaty i życzenia. Praca z małymi dziećmi wymaga nie 100%, a 200% zaangażowania. Na tym etapie nie liczą się sukcesy, ale dobro dziecka. Przedszkole to przecież dla maluchów drugi dom. Tutaj dzieci powinny czuć się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Takie stawiamy sobie cele. Ta praca, kontakt z maluchami, towarzyszące temu emocje, to powody, dla których jesteśmy i zawsze będziemy młode duchem. To tylko wycinek rozmów, jakie towarzyszyły uroczystemu spotkaniu w sali zegarowej Urzędu Miasta. Iwona Kroker, Beata Wawrzynek, Ewa Tybler, Daniela Bizoń, Danuta Zając, Judyta Kwaśnica i Barbara Tysa odebrały z rąk wiceprezydenta miasta Racibórz Michała Fity i naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krzysztofa Żychskiego wyrazy uznania i podziękowania za sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków w związku z jubileuszami pracy zawodowej. 35-lecie pracy zawodowej świętuje w tym roku Dyrektor Przedszkola nr 16 Danuta Zając. Okrągłe jubileusze trzydziestu lat pracy to święto Iwony Kroker Dyrektor Przedszkola nr 11 i Beaty Wawrzynek - Dyrektor Przedszkola nr 13. Jubileuszem 25 lat pracy pochwalić mogą się Ewa Tybler - Dyrektor Przedszkola nr 14; Daniela Bizoń - Dyrektor Przedszkola nr 15; Judyta Kwaśnica - Dyrektor Przedszkola nr 23 oraz Barbara Tysa – pełniąca obowiązki Dyrektora Przedszkola nr 26. Gratulujemy jubileuszy i życzymy dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej, realizacji planów zawodowych i zadowolenia w życiu osobistym. UM Racibórz


»5

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

H2Ostróg zamknięty do 9 września Przypominamy, że w dniach 26 sierpnia – 8 września 2019 r. w obiekcie krytej pływalni H2Ostróg zaplanowana jest coroczna przerwa techniczna. W związku z powyższym obiekt w tych dniach będzie nieczynny. Otwarcie obiektu nastąpi po wykonaniu niezbędnych prac konserwatorskich, 9 września 2019 r.

Żelazne gody państwa Glinkowskich

skończy cztery latka. Zapytani o receptę na długoletnie pożycie małżeńskie państwo Glinkowscy zgodnie odpowiedzieli, że najważniejsze jest zdrowie i zgoda. – Bywa różnie, czasem się i człowiek pokłóci, ale trzeba się pogodzić. Nikt nie chodzi z podbitym okiem, a to chyba najważniejsze – dodali z uśmiechem. Obecnie, choć już oboje są na emeryturze nie zwalniają tempa. Wolny czas starają się spędzać aktywnie, najczęściej w ogródku działkowym, którym zajmują się już od przeszło czterdziestu lat. (greh)

Miasto postawi na Ocicach ogrzewalnię

Urząd Miasta ogłosił już przetarg na dostawę i montaż ogrzewalni kontenerowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Ogrzewalnia będzie zawierała pomieszczenie dla bezdomnych o powierzchni min. 30 m2 (dla 15 osób). To jednak nie wszystko. W ogrzewalni znajdzie się także pomieszczenie biurowe z podglądem na salę ogrzewalni, WC z umywalką oddzielnie dla mężczyzn i kobiet oraz prysznice (również odrębne). Instalacje podłączone będą z budynku Domu Dla Bezdomnych.

Piękny okaz węgorza złowiony w miejskiej Odrze Pani Eugenia i pan Bogdan poznali się 66 lat temu. Po roku znajomości postanowili się pobrać. Niedawno obchodzili 65. rocznicę ślubu. Pani Eugenia i pan Bogdan pochodzą z Wrocławia. Poznali się 66 lat temu, w roku 1953 na weselu, na którym byli w charakterze gości. Rok trwało ich narzeczeństwo. Decyzję o ślubie podjęli w 1954 roku. Ślub Cywilny odbył się 14 czerwca 1954 roku, natomiast sakramentalne TAK powiedzieli sobie 19 września. Ślub kościelny odbył się w parafii pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu. Do Raciborza jako pierwszy przyjechał pan Bogdan. Dostał pracę w Rafako. Zaczynał jako technolog, a jego ostatnim stanowiskiem pracy była posada specjalisty do spraw energetyki jądrowej. Krótko po rozpoczęciu pracy w raciborskiej spółce ściągnął do Raciborza swą małżonkę. Niedługo potem na świecie pojawiło się pierwsze dziecko państwa Glinkowskich. W związku z tym pani Eugenia poświęciła się wychowaniu potomka oraz opiece nad domem. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci. Mają także dwoje wnuków i jednego prawnuka, który w tym roku

REKLAMA

Dawidowi Kukiełce, zapalonemu wędkarzowi i naszemu współpracownikowi trafił się niecodzienny połów. Wspomnianą rybą jest węgorz, mierzący 90 cm. - Niestety, węgorza coraz trudniej REKLAMA

Aktualności

złowić w naszych wodach. Ten złowiony w Raciborzu na miejskim odcinku Odry mierzył 90 cm i ważył 1,8 kg. Został złowiony metodą spławikową. Raciborski okaz węgorza zalicza się do kategorii medalowej, która zaczyna się właśnie od 90 cm - informuje nasz redakcyjny kolega.

1 września kolejny Rafako Półmaraton Będą utrudnienia 1 września po raz piąty ulicami Raciborza pobiegną uczestnicy Półmaratonu RAFAKO Racibórz. Trasa biegu będzie miała 21,0975 km i będzie identyczna jak w roku ubiegłym. Kierowcy w tym dniu muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach. Wzorem lat ubiegłych Organizatorzy zwracają się z prośbą o zrozumienie i przychylność w sprawie niedogodności, jakie wystąpią podczas organizowanego biegu. Poprzednie cztery edycje RAFAKO Półmaraton Racibórz zakończyły się sukcesem zarówno pod względem sportowym jak i organizacyjnym. Przypomnijmy, Biuro Zawodów mieści się w Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4. Tutaj odbędzie się weryfikacja zawodników, wydawane będą pakiety oraz numery startowe. Start i meta ulokowane będą na stadionie miejskim, a cały teren Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie do dyspozycji zawodników oraz kibiców. Zamknięte drogi  Aby wydarzenie mogło odbyć się bezpiecznie, konieczne są zmiany w ruchu drogowym – zamknięcie niektórych ulic oraz ustawienie niezbędnego sprzętu na starcie/mecie biegu, a także wzdłuż całej trasy. Na trasie należy spodziewać się utrudnień oraz częściowego lub całkowitego zatrzymania ruchu w godzinach 9.30 do 13.00. Ścisły start, czyli ul. Zamkowa będzie wyłączona z ruchu w godzinach od 8.00 do 15.00. Sam półmaraton wystartuje o godz. 10.00. Za utrudnienia Organizatorzy przepraszają. Wzorem poprzednich edycji imprezie towarzyszy akcent charytatywny. Wszyscy, którzy zechcą wspomóc małą Zosię mogą wziąć udział w Mini RAFAKO Półmaraton Racibórz na niecałe 2 km Parkiem Zamkowym. Cała uzbierana kwota z zapisów przeznaczona zostanie na leczenie dziewczynki. Bieg charytatywny rozpocznie się o godz. 9.00. Informacji na temat V RAFAKO Półmaratonu Racibórz zasięgnąć można na stronie 4biegiraciborz.pl. Materiał prasowy Rafako Półmaraton/Iwona Cybulska


Aktualności

»6

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

KULTURA

BIZNES

Bezpłatne wyprawki czytelnicze od września w raciborskiej bibliotece

Zmiana w fotelu prezesa Eko-Okien

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo! Dlatego z przyjemnością informujemy, że Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu znalazła się w gronie 5200 bibliotek biorących udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”. Od września na dzieci i ich rodziców w filiach i oddziałach biblioteki będzie czekać wyjątkowy prezent – bezpłatna Wyprawka Czytelnicza! W wyprawce znajdzie się książka dostosowana pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Karta Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Pakiety będą dostępne w następujących filiach i oddziałach MiPBP w Raciborzu: ƒƒ EUREKA- Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Kasprowicza 12  ƒƒ Filia nr 2 Ostróg, ul. Bielska 12  ƒƒ Filia nr 3 Ocice, ul. Tuwima 1  ƒƒ Filia nr 5 Płonia, ul. Sudecka 2  ƒƒ Filia nr 8, ul. Żorska 2  ƒƒ Filia nr 9 Brzezie, ul. Myśliwca 9  ƒƒ Filia nr 10 Markowice, ul. Jordana 6 Projekt „Mała Książka - Wielki Człowiek” jest realizowany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  MiPBP w Raciborzu

EDUKACJA

Mateusz Kłosek powrócił na fotel prezesa Eko-Okien z Kornic. Z funkcji odwołano Adama Wajdę. Spółka podaje, że jest teraz dyrektorem operacyjnym. Jak słyszymy, stanął również na czele rady nadzorczej. 43-letni Adam Wajda, były sekretarz w Urzędzie Gminy w Pietrowicach Wielkich, obecnie przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego, przeszedł do pracy w Eko-Oknach w sierpniu 2017 r., wkrótce został członkiem zarządu spółki, a od listopada zeszłego roku do 19 sierpnia był jej prezesem. Na czele zarządu ponownie stanął twórca i właściciel spółki, 44-letni Mateusz Kłosek. Inwestujące w rozwój mocy produkcyjnych Eko-Okna zostały zaliczone przez Rzeczpospolitą do 500 największych polskich firm. Skala przychodów sytuuje spółkę na 1. miejscu w powiecie raciborskim, przed Rafako i Cobexem. Ten sam dziennik zalicza również Eko-Okna do najbardziej dynamicznych polskich eksporterów. Eko-Okna zajęły 23. miejsce ze sprzedażą eksportową w 2018 r. na poziomie 999 318 tys. zł. To o 38,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział eksportu utrzymuje się od 2016 r. na poziomie 78,7 proc. Spółka z Kornic jest aktywna na międzynarodowych targach. Ostatnio pokazywała swoje wyroby m.in. we Włoszech oraz USA. Planuje zwiększać sprzedaż za Atlantyk. 1 sierpnia Eko-Okna rozpoczęły budowę w Pietrowicach Wielkich niedaleko kościółka pw. św. Krzyża domu zakonnego dla sióstr zawierzanek. Spółka nie udziela informacji na ten temat ponad to, co jest dostępne w publicznych źródłach. Wniosek o pozwolenie na budowę domu zakonnego wpłynął do starostwa w Raciborzu 30 maja tego roku. 28 czerwca wydano pozytywną decyzję. Prace prowadzi Trasko-Inwest Sp. z o.o. z Ostrzeszowa. Termin zakończenia to 30 września 2020. Obiekt ma mieć kubaturę 21156 m sześc. W lutym Eko-Okna zgłosiły chęć kupna od miasta pl. Długosza z zamiarem zabudowy nieruchomości. Prezydent Dariusz Polowy zrezygnował z unijnej dotacji na modernizację tego miejsca. Radni przed wakacjami wyrazili zgodę na sprzedaż placu. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Czy spółka z Kornic zrealizuje swoje zamiary? To zależy - jak słyszymy - od wyceny i warunków. Spółka nie zamierza przeprowadzać zwolnień, ale wstrzymała rekrutację. Nie podaje aktualnie również, kto kieruje działem personalnym (dotąd Barbara Frankowicz).

Węgierska młodzież z wizytą w Raciborzu

Rafako w dialogu z kontrahentami Brak porozumienia oznacza ogromne straty! Zebrała się rada nadzorcza spółki. To pierwsze obrady po niespodziewanej śmierci prezesa Jerzego Wiśniewskiego. Rafako oszacowało koszty realizacji kontraktów z 2016 r. Informacja prasowa - komentarz Zarządu do Raportu bieżącego nr 25/2019, związanego z zakończeniem procedury szacowania znaczących kontraktów.Rada Nadzorcza RAFAKO S.A wyraziła pełne wsparcie dla zarządu w zakresie kontynuacji realizacji przyjętej przez spółkę strategii. Decyzje dotyczące składu zarządu zostaną podjęte na odrębnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, zwołanym na dzień 2 września 2019 r. Rada przyjęła też do wiadomości wyniki szacowania wartości czterech znaczących umów, realizowaREKLAMA

Od 21 do 24 sierpnia w ZSOMS w Raciborzu gościli nauczyciele i uczniowie Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola z Budapesztu. Trzydziestoosobowa grupa z partnerskiej szkoły w Budapeszcie zwiedziła Kraków i Racibórz. Młodzież wzięła udział w zajęciach językowych i ruchowych, prowadzonych przez nauczycieli ZSOMS. Nauczyciele obu partnerskich szkół mieli okazję do wymiany doświadczeń metodycznych. Zwieńczeniem wizyty było wspólne sadzenie drzewka przyjaźni polsko-węgierskiej na placu szkolnym. Przypomnijmy, że w maju tego roku, grupa 20 uczniów i 10 nauczycieli ZSOMS gościła w Budapeszcie. Kolejny wyjazd do stolicy Węgier zaplanowany jest na maj 2020 roku. Celem projektu wymiany między szkołami jest integracja młodzieży, umiejętność wykorzystania języka angielskiego w praktyce, budowanie stosunków i wzajemnych relacji opartych na zderzeniu z inną kulturą, wymiana doświadczeń w zakresie metodyki nauczania. Za pomoc w organizacji dziękujemy wydziałom promocji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Raciborzu oraz firmie Agro Market Ludwika Galli. ZSOMS

nych przez spółkę. Jednocześnie zarząd potwierdził, iż w ramach kontynuacji strategii konsekwentnie dąży do zwiększania portfela zamówień, który obecnie wynosi blisko 2.5 mld złotych. Dwa z kontraktów, podlegających procesowi szacowania, to umowy pozyskane przez spółkę w 2016 r, a co za tym idzie wyceniane na bazie cen rynkowych z lat 2015-2016 i w konsekwencji dotknięte nadzwyczajnymi zmianami na rynku cen materiałów i kosztów prac, pomimo przyjętych przez spółkę ostrożnych poziomów rezerw. Nadzwyczajne zmiany na rynku cen materiałów i kosztów pracy dotyczą: Umowy z dnia 30 września 2016 r. zawartej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., której przedmiotem jest dostawa i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP – 1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., o wartości 289.182.112,00 PLN netto i Umowy z dnia 29 września 2016 r. zawartej ze spółką JSC VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ, na budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, której wartość wynosi 148.325.000 EUR netto. W przypadku pierwszej umowy dodatkowe, oszacowane przez spółkę koszty realizacji wynoszą 52,9 mln PLN i wynikają jak wspomniano, przede wszystkim z nadzwyczajnego wzrostu cen rynkowych w trakcie realizacji umowy. Są one też konsekwencją robót wykraczających, zdaniem spółki, poza zakres umowy. Spółka oszacowała całkowite roszczenia z wyżej wymienionych tytułów na 67,8 mln PLN. W przypadku braku porozumienia w zakresie tych roszczeń, wpływ realizacji tego kontraktu na wynik skonsolidowany Grupy za I półrocze wyniósłby (-) 52,9 mln złotych. W przypadku kontraktu wileńskiego, dodatkowe koszty realizacji umowy wynoszą obecnie 61,0 mln PLN. Tu również wynikają one przede wszystkim z nadzwyczajnego wzrostu cen na rynku litewskim w trakcie realizacji Projektu Wilno oraz robót wykraczających, zdaniem spółki, poza zakres Projektu. Dodatkowo generuje je niezawinione przez spółkę wydłużenie terminu realizacji Projektu. Roszczenia z tego tytułu Spółka oszacowała na 60,7 mln PLN, a wpływ na wynik skonsolidowany Grupy za I półrocze 2019 r. wyniesie, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, (-) 35,6 mln PLN. - Obserwując trendy na rynku, a także orzecznictwo związane z podobnymi roszczeniami, prawdopodobieństwo korzystnych rozstrzygnięć w przedmiocie tych roszczeń jest naszym zdaniem duże – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, wiceprezes Zarządu RAFAKO, dodając, że spółka jest cały czas w dialogu z zamawiającymi i liczy na polubowne rozstrzygnięcie tych kwestii. Nie przewiduje jednocześnie zagrożenia dla dokończenia kontraktów. Trzecia umowa, podlegająca procesowi szacowania, to umowa zawarta ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, o wartości 4.485.514.439,95 PLN netto. Dodatkowe koszty realizacji umowy, związane są głównie ze znaczącym wzrostem cen robót budowlanomontażowych w okresie intensyfikacji prac związanych z uruchomieniem bloku. Spółka szacuje te koszty na 66,0 mln PLN netto a zmiana wyniku całkowitego na kontrakcie za pierwsze półrocze 2019 r. wyniesie (-)60,6 mln PLN, zaś wpływ na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2019 roku, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia wyniesie (–) 45,6 mln PLN.  - Niezależnie od tej zmiany w budżecie deklarujemy utrzymanie marży na kontrakcie Jaworzno na poziomie ok. 8% i podtrzymujemy zapowiedź możliwości wypłaty dywidendy po całkowitym rozliczeniu kontraktu Jaworzno – powiedział Jarosław Dusiło, wiceprezes Zarządu RAFAKO. źródło: Rafako S.A.


»7

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął

dwa programy z zakresu ochrony środowiska

Spotkania nt. ograniczenia

NISKIEJ EMISJI Region » Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców gmin dot. ograniczania niskiej emisji, które zaplanowano we wrześniu i październiku br.

Spotkania odbędą się w 8 gminach województwa śląskiego: Wodzisławiu Śląskim, Bytomiu, Brennej, Pszczynie, Mikołowie Żywcu, Bieruniu i Hażlach. W ich trakcie mieszkańcy będą mieli okazję uzyskać szczegółowe informacje na temat uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz możliwości otrzymania dofinansowania do wymiany źródła ciepła (m.in. w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”). Omówione zostaną również kwestie związane z kontrolą mieszkańców w zakresie realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Prezentacje o ww. tematyce wygłoszą przedstawiciele: Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, lokalnych straży miejskich, Korporacji Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego oraz Beskidzkiego Cechu Kominiarzy. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji nt. spotkań można uzyskać pod numerami tel.: (32) 774 07 28, (32) 774 00 99. Spotkania organizowane są ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Ma-

łopolska w zdrowej atmosferze” (LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021), którego Województwo Śląskie jest Współbeneficjentem

Terminy i miejsca spotkań:

ƒƒ Wodzisław Śląski – 3 września br. (godz. 11:00) Sala Widowiskowa Wodzisławskiego Centrum Kultury ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza 17, Wodzisław Śląski ƒƒ Bytom – 9 września br. (godz. 16:00) Sala wykładowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu pl. Jana III Sobieskiego 3, Bytom ƒƒ Brenna – 16 września br. (godz. 15:30) Sala Sesyjna Urzędu Gminy ul. Wyzwolenia 77, II piętro, p. 21 Brenna ƒƒ Pszczyna – 25 września br. (godz. 16:30) Duża Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Pszczynie ul. Rynek 2, Pszczyna ƒƒ Mikołów – 30 września br. (godz. 16:30) Miejski Dom Kultury ul. Rynek 19, Mikołów ƒƒ Żywiec – 2 października br. (godz. 16:00) Sala Ratuszowa Urzędu Miejskiego w Żywcu ul. Rynek 2, Żywiec ƒƒ Bieruń – 3 października br. (godz. 16:00) Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze ul. Remizowa 19, Bieruń ƒƒ Hażlach – 15 października br. (godz. 16:00) Sala Sesyjna Urzędu Gminy ul. Główna 57, Hażlach

Przyjęty głosami radnych „Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu” został przygotowany z powodu odnotowania w 2017 roku przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku siarki. Celem Programu jest określenie przyczyn tego przekroczenia oraz wskazanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu dwutlenku siarki na zdrowie mieszkańców. Zgodnie z przeprowadzoną analizą w zakresie wpływu poszczególnych źródeł emisji na wysokość stężeń dwutlenku siarki w powietrzu, głównymi kierunkami działań naprawczych powinna być redukcja emisji powierzchniowej, pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych. Dlatego wskazano działania z Programu Ochrony Powietrza uchwalonego w 2017 roku, które w naj-

większym stopniu przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku siarki. Przeprowadzone w ramach obecnie przyjętego Programu analizy wykazały, że działania wskazane w Programie oraz realizacja uchwały antysmogowej doprowadzą do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu, wobec czego nie proponuje się innych działań ponad te wskazane w Programie uchwalonym w 2017 roku. Zaplanowane do realizacji działania naprawcze obejmują również zadania wspomagające związane z prowadzeniem akcji promocyjnych i edukacyjnych. W Programie zamiesz-

czono również katalog dobrych praktyk, który zawiera głównie działania o charakterze organizacyjnym i wspomagającym. Jak wskazali autorzy opracowania w celu realizacji działań naprawczych, samorządy lokalne powinny stworzyć dla mieszkańców system zachęt finansowych pomocny w ograniczeniu emisji z sektora bytowo-komunalnego. Zadania powinny być realizowane zgodnie z określoną listą priorytetów w zakresie: zastąpienia niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą lub urządzeniami opalanymi gazem, ewentualnie urządzeniami spełniającymi minimum wymogi jakościowe dla urządzeń na paliwa stałe klasy

W walce o czyste powietrze Region » Rusza kampania edukacyjna „Mogę! Zatrzymać Smog – Przedszkolaku złap oddech”. Do przedszkoli z województwa śląskiego trafi pięćset oczyszczaczy powietrza. Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. O szczegółach projektu mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego – Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. „Dzieci są najbardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne i złą jakość powietrza. Chcemy uwrażliwić rodziców i nauczycieli jak ważna jest jakość powietrza dla zdrowia i życia, dlatego przekażemy pięćset oczyszczaczy powietrza, które trafią do sal dydaktycz-

nych w przedszkolach w całym regionie. Zachęcam przedszkola do składania wniosków i włączenie się akcji, która rusza na początku września” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego. W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs dla przedszkoli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć dla dzieci o tematyce zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską emisją, zachowań prozdrowotnych. Koszt kampanii to ponad 1 mln zł, z czego 300 tys. zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. „Cieszę się, że możemy włączyć się w działania Urzędu Marszałkowskiego, gdyż inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej są dla nas zawsze bardzo istotne. Chętnie wspiera-

my projekty, które mają na celu edukację najmłodszych mieszkańców regionu, by byli świadomi zachowań proekologicznych i ich wpływu na zdrowie” – mówił Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O udział w kampanii mogą ubiegać się przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest gmina z terenu województwa śląskiego. Dyrektor przedszkola zainteresowany udziałem placówki w kampanii powinien wysłać formularz zgłoszeniowy, zgodnie ze wzorem i zasadami określonymi w regulaminie, na adres: wydzial.pw@slaskie.pl. Nabór rozpocznie się 2 września 2019 roku, a zakończy 20 września. Projekt zakłada udział w kampanii około 100 placówek z tere-

5, jak również inwestycji związanych z termomodernizacją obiektów ogrzewanych w sposób indywidualny w celu ograniczenia strat ciepła. Drugim dokumentem, który przyjęli radni jest „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie”. Program jest dokumentem wyznaczającym priorytety i kierunki działań mających za zadanie dostosowanie poziomu hałasu do stanu dopuszczalnego w odniesieniu do dróg i linii kolejowych położonych poza aglomeracjami, na których poziom hałasu przekracza obowiązujące normy. W ramach Programu, zidentyfikowano tereny, przeanalizowano mapy akustyczne oraz przedstawiono zestaw zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych jak i wskazano kierunki działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu, jakim jest ograniczenie szkodliwego oddziaływania hałasu na mieszkańców.

nu województwa śląskiego – po ok. 20 z każdego okręgu konkursowego (5 okręgów). Kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem podziału na okręgi konkursowe, będzie decydowała o zakwalifikowaniu się placówki do udziału w kampanii. Placówki, które zakwalifikują się do udziału w kampanii otrzymają pomoc w postaci oczyszczaczy powietrza (maksymalnie 5 na jedną placówkę). W ramach kampanii zostanie przeprowadzony konkurs dla przedszkoli na przygotowanie najlepszego scenariusza zajęć o tematyce: zanieczyszczenie powietrza, smog, walka z niską emisją, zachowania prozdrowotne. Rodzice przedszkolaków otrzymają również ulotki informacyjne na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, sposobów unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze. W przedszkolach mają pojawić się też plakaty edukacyjno-informacyjne oraz tablice informacyjne o stanie jakości powietrza. Wszelkie informacje dotyczące kampanii zostaną umieszczone na stronie powietrze.slaskie.pl


Rozrywka

»8

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

zmroku, z udziałem pięknej gry świateł oraz przy muzyce wykonywanej na żywo przez zespół lokalnych muzyków. Będzie to finał projektu polsko-czeskiego pt. „Zaklęty łabędź – przedstawienie taneczne na wodzie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”. Finał projektu będzie miał miejsce 30 sierpnia w Raciborzu oraz 14 września w Hlučínie. Wstęp wolny.

5 WRZEŚNIA, GODZ. 11.00, RCK RACIBORSKI DOM KULTURY (UL. CHOPINA 21) OTWARCIE WYSTAWY „UKRADZIONE DZIECIŃSTWO” 30 SIERPNIA, GODZ. 20:30, PARK IM. MIASTA ROTH ZAKLĘTY ŁABĘDŹ – PRZEDSTAWIENIE TANECZNE NA WO- ORAZ PROJEKCJA FILMU „KINDERLAGER POGRZEBIN” DZIE NA ZAKOŃCZENIE LATA „Zaklęty łabędź” to widowisko taneczno-muzyczne inspirowane „Jeziorem łabędzim” Piotra Czajkowskiego. W projekt zaangażowani są tancerze z Polski i Czech: z Zespołu Tanecznego SKAZA działającego przy Raciborskim Centrum Kultury oraz ze Szkoły Artystycznej z Hlučína. Muzykę do spektaklu tworzy aranżer i kompozytor Tomasz Behra, choreografię: Manuela Krzykała oraz Klára Krejčířová. Zaklęty łabędź to muzyczno-taneczna wariacja nt. „Jeziora łabędziego”, w której zaprezentowane będą różne style tańca od baletu (tańca klasycznego), przez m.in. hip-hop po taniec współczesny. Spektakularności wydarzeniu dodaje fakt, że będzie ono prezentowane na wodzie na stawie w Parku im. Miasta Roth oraz na jeziorze w Hlučínie. Spektakl odbędzie się po

Ekspozycja UKRADZIONE DZIECIŃSTWO przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie ukazuje życie dzieci od okresu międzywojennego do zakończenia II wojny światowej. Wystawa odnosi się między innymi do losów dzieci z różnych mniejszości narodowych, w tym: Żydów, Romów, Ukraińców, Białorusinów, Poleszuków, Karaimów, Ormian, Hucułów. Prezentowane są doświadczenia deportacji, wstrząsających egzekucji czy przeżycia związane z egzystencją w gettach i obozach przymusowej pracy. Film dokumentalny KINDERLAGER POGRZEBIN wyreżyserowany przez Krzysztofa Korwina- Piotrowskiego opowiada historię obozu dla wysiedlonych polskich rodzin i ich losów w czasach II wojny światowej. Polenlager 82 Pogrzebin był jednym z kilkudziesięciu obozów utworzonych przez Niemców dla ludności polskiej. Wstęp wolny

11 – 22 WRZEŚNIA, RACIBÓRZ XXXII DNI MUZYKI ORGANOWEJ I KAMERALNEJ IM. H. KLAI W RACIBORZU Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai w Raciborzu to festiwal, który rozpoczął się w 1986 roku i z roczną przerwą 20 lat temu, kiedy to Racibórz ucierpiał wskutek powodzi, odbywa się co roku. Podczas 30-tu edycji festiwalu mieliśmy okazję wysłuchać około 70 recitali organowych artystów z Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Włoch, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Anglii, Belgii, Holandii, Luxemburga, Estonii, Norwegii, Szwecji i Rosji. Ponadto około 40 międzynarodowych solistów w koncertach organowo-kameralnych oraz około 30 zespołów kameralnych, chórów i orkiestr wraz z solistami. Wystąpili m.in. Julian Gembalski, Józef Serafin, Andrzej Chorosiński, Wolfgang Seifen, Ernst Wally, Sylvian Pluyaut, Steve Davis, Vicki Melin, Wieland Meinhold, Hans-Jürgen Kaiser, Pascale van Coccinelle, zespoły: Capella Cracoviensis, Oh Orkiestra Historyczna, Cantores Minores Wratislavienses. Program XXXII Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai • 11 września (środa), godz. 18:45, kościół WNMP, ul. Mickiewicza 8 -Arkadiusz Popławski (organy) • 14 września (sobota), godz. 19:00, kościół WNMP, ul. Mickiewicza 8 - Katarzyna Olszewska (organy) i Jacek Szymański (tenor) • 18 września (środa), godz. 19:00, kościół WNMP, ul. Mickiewicza 8 - Zespół Pieśni i Tańca ”Śląsk”. Koncert sakralny z muzyką Stanisława Moniuszki • 22 września (niedziela), godz. 18.00, kościół św. Jana Chrzciciela, ul. Morawska 1 - Koncert uczniów i absolwentów Elżbiety Włosek-Żurawieckiej z klasy organów PSM w Raciborzu i Rybniku Wstęp wolny.

REKLAMA

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

RCK RDK (Chopina 21) – od poniedziałku do piątku: 9.00-13.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38) – od poniedziałku do czwartku: 9.00-13.00

REKLAMA

Clafoutis ze śliwkami Clafoutis (czytaj;klafuti) jest francuskim deserem o konsystencji zakalca, najczęściej robi się go z czereśniami, wiśniami lub innymi owocami. Nie dodaje się do niego żadnych spulchniaczy bo ma być zbity i wilgotny w środku (kremówkę i mleko skondensowane podane w przepisie można zamienić na słodką śmietanę 12%). • • • • • • • • • •

600 g śliwek 1,5 szklanki mąki 5 dużych jajek 4 łyżeczki cukru waniliowego 200 ml niesłodzonego mleka skondensowanego 200 ml słodkiej śmietanki 30% 200 g cukru otarta skórka z jednej cytryny szczypta soli 0,5 łyżki masła

Śliwki przeciąć na połowę i usunąć pestki. Formę o wymiarach 30 x 20 cm wysmarować masłem i ułożyć śliwki rozcięciem do góry. Jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę po czym wsypać przesianą mąkę. Następnie dodać skórkę cytrynową i wlać mleko oraz śmietankę. Wszystko dokładnie wymieszać i wlać na śliwki. Całość włożyć do nagrzanego piekarnika do 180°C na około 35 minut (miałam włączone grzanie dolne i górne). Przed podaniem posypać cukrem pudrem.

www.smakiweroniki.pl


»9

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ukwiecony taras Oaza pani Ewy

Aktualności

Przytulny balkon

PANI JOANNY

ZIELONO MI Taras p. Ewy Lary z Ocic zajął 2. miejsce w konkursie Zielono mi ogłoszonym przez magistrat. - Taras jest moją oazą spokoju i wypoczynku. Lubię tam przebywać i miło spędzać czas z rodziną i znajomymi. Jestem miłośniczką roślin dlatego

staram się by taras był ukwiecony - mówi p. Ewa. Do konkursu, przypomnijmy, zgłoszono łącznie 39 aranżacji, w tym 35 w kategorii najpiękniejszy balkon/ loggia/taras oraz 4 zgłoszenia w kategorii najpiękniejsze okno.

Kto ma najpiękniejsze okno w Raciborzu?

Zwycięski taras pani Magdy

W ogłoszonym przez Urząd Miasta konkursie Zielono mi oceniono blisko czterdzieści aranżacji w kategoriach najpiękniejszy balkon, loggia i taras oraz okno. To własnie aranżacja pani Magdy Rzeźnik z Ocic zdobyła pierwsze miejsce. - Taras powstał przy wykańczaniu domu. Po kilku latach zbudowaliśmy z mężem pergolę, przy której posadzone zostały pnącza - rdest Auberta i winobluszcz pięciolistkowy (pomysł męża/wykonanie mąż i ja). Wokół tarasu posadziłam głównie trawy ozdobne i trochę bylin. Taras co roku ma nieco inną aranżację REKLAMA

(nie zmieniają się tylko meble wypoczynkowe). W tym roku na tarasie znalazła się stara maszyna do szycia, służąca jako stolik na donice z kwiatami. Jest też stary stołek do klepania kosy, który służył kiedyś mojemu dziadkowi. Na nim ustawiam bukieciki, doniczki z roślinami lub stare skarby odnalezione na strychu, np. stary odważnik. Aranżacja tarasu i rabat wokół niego jest mojego pomysłu i wykonania Jak na małym balkonie blopowiedziała nam p. Magdalena. ku przy ul. Wojska Polskiego Gratulujemy sukcesu! stworzyć przytulną oazę do wypoczynku z dobrą książką fot. M. Rzeźnik albo lampką wina? Wie to pani Joanna. Aranżacja balkonu p. Joanny Raczek zajęła III miejsce w konkursie Zielono mi, zorganizowanym przez Urząd Miasta. - Mój balkon ma tylko 65 cm szerokości, ale pomimo tak niewielkiej przestrzeni do zagospodarowania, co roku REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Do konkursu Zielono mi zgłoszono łącznie 39 aranżacji, w tym 35 w kategorii najpiękniejszy balkon/loggia/taras oraz 4 zgłoszenia w kategorii najpiękniejsze okno. W drugiej z kategorii wygrał p. Sebastian Reszuta. - Kwiatami w domu i ogrodzie od zawsze zajmuje się moja babcia. To jej pasja i duma. Poświęca im wiele czasu, sadząc je i pielęgnując. Chciałem zrobić niespodzian-

kę zgłaszając okno do konkursu. Ucieszyła się, że jej starania zostały docenione przez komisję konkursową. Co roku w oknach pojawiają się różne aranżacje surfinii, petunii i pelargonii. W tym roku okno jest jeszcze piękniejsze, gdyż zarówno elewacja jak i daszek nad wejściem są już po termomodernizacji - mówi p. Sebastian. Babci - p. Renacie, gratulujemy.

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

staram się stworzyć na nim nieco inną, przytulną oazę do wypoczynku. Rośliny również się zmieniają. W tym sezonie zagościły różowe pelargonie, miododajna lawenda, hortensje i miniaturowe chryzantemy yin-yang o charakterystycznych czarnych środkach. Całość dopełnia wykonane własnoręcznie drewniane serce, lampiony oraz miękkie dodatki - opowiada laureatka.


Ogłoszenia

» 10

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326. Pokrycia dachowe Blacha trapez, blachodachówka, dachówka, gont papowy, papa termozgrzewalna, obróbki blacharskie, ciesielka. Tel. kom.: 696 249 017. Usługi budowlane Brukowanie posesji, utwardzanie terenu, prace koparko ładowarką, transport wywrotką 7,5t. Wykonywanie odwodnienia i kanalizacji. Wyburzanie domów. Progres Rafał Wójcik. Tel. 530 050 550.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom Racibórz skup kasacja tl.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy

bezpłatny transport jako jedyni. . Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl, www.autozlomwodzislaw.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466. Tel. kom.: +48600976466.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

Usługi Usługi ogrodnicze Ścinanie drzew klasycznie, alpinistycznie i zwyżka, cięcie drzew owocowych, wywóz odpadów zielonych. Wszelkie prace w ogrodzie. Progres Rafał Wójcik. Tel. 530 050 550.

PRACA Dam pracę

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nędza informuje,

że na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym (wyciąg), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy (47-440 Nędza ul. Jana III Sobieskiego 5) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty zamieszczony jest wykaz nieruchomości położonych na terenie Gminy Nędza przeznaczonych do: 1. użyczenia: lokale użytkowe o pow. 612,99 m2 i 77,10 m2 w Nędzy przy ul. Strażackiej 2.

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika APP EURO LABORA SP.J. (numer certyfikatu 14601) poszukuje na teren Holandii pracowników w branży budowlanej, metalowej, spawalniczej, motoryzacyjnej. Tylko sprawdzone oferty! Zadzwoń do nas! Kontakt: 32 417 20 56; holandia@ euro-labora.com, e-mail: info@euro-labora.com.

riat@carbograf.pl. Frezer konwencjonalny – praca od zaraz w Raciborzu Zapewniamy: umowę o pracę na pełny etat, wynagrodzenie min. 2900 zł netto + premia. Kontakt: Carbo-Graf Sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 11. Tel. kom.: 324159665. e-mail: sekretariat@carbograf.pl. Elektryk – praca od zaraz w Raciborzu Zapewniamy: umowę o pracę na pełny etat, wynagrodzenie min. 2700 zł netto + premia. Zatrudnimy również emeryta. Kontakt: Carbo-Graf Sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 11. Tel. kom.: 324159665, e-mail: sekretariat@carbograf.pl. Elektryk – praca od zaraz w Raciborzu Jesteś młodym elektrykiem i chcesz się dalej rozwijać? Zapewniamy możliwość podniesienia kwalifikacji. Dołącz do zespołu firmy Energetyka Solarna ensol w Raciborzu. Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 11, tel. 32 415 00 80. Tel. kom.: 324150080, e-mail: sales@ensol.pl.

Praca w Raciborzu Firma Eko-Okna S.A. zatrudni do działu bu- Pracownik Sali Sprzedaży dowlanego E. Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudJuż nie musisz jechać za granicę, żeby pracować ni pracowników na działy: Piekarnia, Warzywa w branży budowlanej.Pracuj w dziale budowla– Owoce, Mięso – Wędliny, Bazar, Napoje, Sponym blisko domu!Firma EKO-OKNA S.A. zatrudni na stanowisko : pracownik budowlany, pracownik działu instalacji sanitarnych z AutoCadem, Automatyk w dziale budowlano-sanitarnym. Szczegóły pod numerem+48324154338. tel.: +48324154338. e-mail: rekrutacja@ekookna.pl. https://ekookna. pl/eko-okna-pvc-aluminium-drewno/kariera Aktualne-oferty-pracy. Elektryk - konserwator suwnic. Praca od zaraz w Raciborzu Zapewniamy: umowę o pracę na pełny etat, wynagrodzenie min. 2900 zł netto + premia, dla osób spoza regionu mieszkanie służbowe, rozwój zawodowy. Kontakt: Przedsiębiorstwo Majnusz 47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 11, tel. 32 415 96 65, e-mail: e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Mechanik - konserwator suwnic. Praca od zaraz w Raciborzu Zapewniamy: umowę o pracę na pełny etat, wynagrodzenie min. 2900 zł netto + premia, rozwój zawodowy. Kontakt: Przedsiębiorstwo Majnusz, 47400 Racibórz, ul. Piaskowa 11, tel. 32 415 96 65, tel. kom.: 324159665, e-mail: sekretariat@majnusz.pl. Tokarz konwencjonalny – praca od zaraz w Raciborzu Zapewniamy: umowę o pracę na pełny etat, wynagrodzenie min. 2900 zł netto + premia. Kontakt: Carbo-Graf Sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 11, tel. 32 415 96 65, e-mail: sekreta-

żywka. Umowa o pracę, cały etat. Atrakcyjne wynagrodzenie +premia. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie w punkcie informacji. Praca w Raciborzu na stanowisko Rozliczeniowa Kas E.Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracownika na stanowisko Rozliczeniowa Kas. Umowa o pracę, cały etat. Atrakcyjne wynagrodzenie +premia. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie w punkcie informacji. Praca w Raciborzu- Kajser E.Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracownika na stanowisko Pracownik Informacji, Kasjer. Umowa o pracę, cały etat. Atrakcyjne wynagrodzenie +premia. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie w punkcie informacji. PRACOWNIK budowlany Zatrudnię pracowników do dociepleń- praca na stałe. Mile widziane doświadczenie. Firma z siedzibą w Sławikowie. Praca na terenie powiatu raciborskiego i kozielskiego. Stawka godzinowa uzależniona od możliwości. Tel. kom.: 603703192. e-mail: fauri@op.pl. Praca na produkcji od zaraz Filplast - praca w Kietrzu od zaraz! FILPLAST - pro-

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597355.

Praca Stolarz meblowy. Wysokie zarobki! Firma MFormat specjalizująca się w produkcji mebli na wymiar (kuchnie, szafy, biura itd), zatrudni stolarza meblowego z doświadczeniem. Przygotowywanie zleceń wg. projektu + montaż u klienta. Atrakcyjne warunki płacowe. Praca na zakładzie firmy oraz wyjazdy na montaże. Szukamy osoby pracowitej. tel.: 784019680. Tel. kom.: 784019680, e-mail: biuro@m-format.pl, www.m-format.pl.

USŁUGI Sprzątanie F.U. Sofa - pranie tapicerek, sprzątanie, itd.. F.U. Sofa zaprasza do skorzystania z usług prania tapicerki meblowej i samochodowej, świadczymy również usługi w zakresie sprzątania domów, lokali, sprzątania po remoncie, czyszczenie i opieka na nagrobkami. Prace wykonujemy w promieniu ok 50 km od Raciborza. Zapraszam do kontaktu. Tel. kom.: 505428227, e-mail: marek.piecowski@gmail.com.

OGŁOSZENIA DROBNE

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ:

1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl, 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

ducent stolarki okiennej zatrudni od września: pracowników produkcji, magazynierów, stolarzy, operatorów maszyn. Doświadczenie w branży produkcyjnej będzie dodatkowym atutem. Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia. Tel. kom.: 693309881, e-mail: wiktoria.kusber@filplast.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Makowie, stanowiącej działkę nr 182 a.m.7, obręb Maków, o powierzchni 0,1230 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00052039/8. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330.

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl


» 11

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.90 zł

23.90 zł

Wojciech Chmielarz | Rana

997 Wyjaśniona zagadka pożaru w lesie Bismarck

Do zdarzenia doszło 23 sierpnia o godz. 21.49. Do lasu przy ul. Brzeskiej, tuż przy początku zabudowy Brzezia, wysłano trzy zastępy strażaków. Na miejscu, około 50 m od drogi, ujawniono dwa ogniska. Jak informuje straż pożarna, w lesie wypalano kable! To osoba bądź osoby, które się tym zajmowały, rozpaliły ogniska. Ogień szybko ugaszono, a zgłaszający twierdzą, że chwilę wcześniej ktoś uciekł z lasu na rowerze w stronę Raciborza. Ogniska na szczęście były widoczne z pobliskich domów dzięki czemu udało się szybko wyeliminować zagrożenie.

Pociski ujawnione na budowie zbiornika Racibórz. Policja ostrzega!

REKLAMA

REKLAMA

W czeskich Strahovicach niedaleko Krzanowic 8 sierpnia eksplodowała bomba przyniesiona do domu przez 28-letniego poszukiwacza pamiątek po II wojnie światowej. W ubiegłym tygodniu trzykrotnie ujawniono pociski na terenie zbiornika Racibórz. Policja przypomina więc podstawowe zasady bezpieczeństwa, tym bardziej, że na ziemi raciborskiej toczyły się w 1945 r. ciężkie walki. 25 sierpnia kilkunastu społeczników biorących udział w akcji sprzątania Odry, płynąc kajakami od śluzy do mostu Zamkowego, dwieście metrów poniżej strzelnicy Rafako natrafiło na mierzący około pół metra pocisk z II wojny światowej. - Lato i jesień to wzmożony okres prac polowych. Często do dyżurnego raciborskiej komendy policji napływają zgłoszenia o znalezionych niewybuchach, które pozostały po wojnie. Czy na pewno wiemy jak w prawidłowy sposób postępować w przypadku kiedy odkryjemy takie znalezisko? pyta KPP. Pierwszą najważniejszą zasadą w przypadku odnalezienia niewybuchu jest - jak dodaje rzecznik - zachowanie najwyższej ostrożności. Nie wolno dotykać znalezisku. Dobrze jest też wyraźnie oznakować miejsce odnalezienia niewybuchu w celu ostrzeżenia osób postronnych, aby nie narażać ich bezpośrednio na niebezpieczeństwo. Po znalezieniu niewybuchu należy niezwłocznie powiadomić policję. Funkcjonariusze w dalszych krokach powiadomią patrol saperski, który zabezpieczy ładunek. To mundurowi na miejscu podejmują decyzję, czy niewybuch może grozić bezpieczeństwu osób postronnych i czy konieczne jest organizowanie ewakuacji. Podczas zgłaszania należy dokładnie określić miejsce oraz podać szczegółowy opis znalezionego przedmiotu. Jeśli znalezisko znajduje się w miejscu trudnym do zlokalizowania, np. pole wtedy pozostańmy na miejscu do czasu przybycia służb. Pamiętajmy, że pod żadnym pozorem nie możemy lekceważyć znaleziska. Ładunek znajdujący się w pocisku może w każdej chwili detonować.

Policja poszukuje świadków zdarzenia drogowego Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poszukuje naocznych świadków zdarzenia drogowego, które miało miejsce 20 sierpnia 2019 roku około godziny 14:30 w Raciborzu na drodze dla rowerów w pobliżu ulicy Sudeckiej, gdzie doszło do zdarzenia z udziałem motorowerzysty. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do świadków o pilny kontakt telefoniczny z prowadzącym postępowanie pod numerem 32 459 42 34 lub 32 459 42 00 lub adres mailowy pod adresem kryminalny@raciborz.ka.policja.gov. pl, lub osobiste stawiennictwo w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu ul. Bosacka 42- Wydział Kryminalny (pokój 214B).


Aktualności

» 12

Piątek, 30 sierpnia g 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Radny chce usunięcia TABLICY Z LEGENDĄ

Racibórz » - Rozpowszechnianie w przestrzeni miejskiej wymyślonych na kolanie niby-legend wydaje się nie tylko bezcelowe, ale po prostu szkodliwe - martwi się radny powiatowy Dawid Wacławczyk. Szanowny Pan  Dariusz Polowy  Prezydent Miasta Racibórz  Zrealizowany w ostatnim czasie remont ulicy Długiej wprowadził do przestrzeni naszego miasta pseudo-legendę umieszczoną po obydwu stronach wspomnianej ulicy. Wita ona mieszkańców i turystów, którzy zwyczajowo przystają pod tego typu tablicami, z zainteresowaniem śledząc zawarte na nich historie i ciekawostki. Treść tej pseudo-legendy nie ma nic wspólnego nie tylko z historią, ale nawet legendarnym przekazem dotyczącym Raciborza. Jest to tekst wymyślony na potrzeby projektu i nawiązujący odwiedzając okolice Gór Stodo symboliki i historii Racibołowych, Karkonoszy itd. Lirza w sposób absurdalny i kaczyrzepa w podaniach i lerykaturalny. Dość zauważyć, że:  gendach nigdy nie był wilko1. Ofka, która w Raciborzu jedłakiem. Zresztą, opowieści noznacznie kojarzy się z poo wilkołakach nie pojawiały się przecież w przekazie lustacią świętobliwej Eufemii dowym na Śląsku!  Piastówny (kandydatki na ołtarze) – jest tutaj sprowa- 3. W podaniach i legendach dodzona do roli pasterki.  tyczących Raciborza (patrz: 2. Postać Liczyrzepy jest zapo„Przygody księcia Racibora” życzona (ukradziona) z lew „Raciborskie legendy i pogend związanych z Sudetadania”, red. Janusz Nowak, mi. Liczyrzepa to Duch Gór, Racibórz 1988) – osoba Raa opowieści o nim słuchamy cibora (księcia zagubionego

podczas polowania) pojawia się jako postać założyciela późniejszego grodu, a nie władającego nim już księcia. 4. Opowieść witająca mieszkańców i turystów na ulicy Długiej jest napisana tak niedbale pod względem merytorycznym i językowym, że królestwem włada w niej… książę!  Rozpowszechnianie w przestrzeni miejskiej wymyślonych na kolanie niby-legend wydaje się nie tylko bezcelowe, ale po prostu szkodliwe. Łatwo się domyślić, że tekst eksponowany w tak ważnym miejscu miasta, wkrótce może zacząć żyć własnym życiem i zepchnąć w cień zarówno związane z Raciborzem postacie historyczne (świątobliwa Ofka), jak i legendarne (Racibor – założyciel miasta). Osoby powtarzające w innych częściach Polski opowieści o Liczyrzepie – wilkołaku grasującym w okolicy Raciborza – narażać będzie po prostu na śmieszność.  W związku z powyższym wnioskuję o zdemontowanie plansz zawierających wspomnianą pseudo – legendę

OGŁOSZENIE

i zaprzestanie jej ekspozycji w przestrzeni Raciborza. Kute, dosyć estetyczne tablice, w których znajdują się wspomniane plansze, warto wykorzystać w inny sposób, służący promocji walorów Raciborza. Warto umieścić w nich inne, spójne i sensowne treści. Mogłyby to być na przykład: 1. Opowieści / biografie postaci patronów Raciborza: Świątobliwej Ofki (od strony placu jej imienia) i świętego Marcelego (od strony rynku, gdzie jego figurę można odnaleźć na kolumnie maryjnej)  2. Opis działalności Hugona Christopha zwanego „Krzysztofkiem” - raciborskiego performera, specjalizującego się w specyficznych żartach o tematyce społecznej i politycznej. Jego postać warto upamiętnić także jedną lub kilkoma rzeźbami, z którymi turyści mogą robić sobie zdjęcia.  3. Legendę o założycielu grodu - księciu Raciborze (od strony Placu Ofki) oraz prawdziwą historię Raciborza wraz z krótką notą historyczną prezentującą kluczowe wydarzenia w jego dziejach (pierwsza wzmianka, lokacja, zmiany przynależności państwowej etc.).  Z poważaniem,  Dawid Wacławczyk  przewodnik po Ziemi Raciborskiej  prezes RSS Nasze Miasto  radny Rady Powiatu Raciborskiego Red.

SUDÓŁ POTRZEBUJE NOWEGO WOZU

Stary jelcz odmawia posłuszeństwa Racibórz » - Radny Eugeniusz Wyglenda zaapelował dziś na sesji o wsparcie zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Sudół. Najczęściej wyjeżdżająca do akcji jednostka w powiecie gna ratować ludzi i mienie... oldtimerem. Blisko trzydziestoletni jelcz dwa razy odmówił ostatnio posłuszeństwa. - Raz nie mogli wyjechać do akcji, drugi raz z niej wrócić mówił dziś radny E. Wyglenda ze Studziennej. OSP Sudół, działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dysponuje ciężkim jelczem. Auto, użytkowane wcześniej przez komendę powiatową, wyprodukowano na początku lat 90. Ma już na liczniku 50 tys. km i, niestety, luzy w zawieszeniu, nieszczelność chłodnicy, problemy z układem hamulcowym i opony do wymiany. Koszt napraw idzie w dziesiątki tysięcy złotych, choć to nie jedyny problem. Kolejny to dostępność części do tego typu wozów. We wrześniu auto ma się stawić na przegląd. Jelcz zabiera tylko czterech strażaków.

jest w Miedoni - to stary jelcz przejęty od Brzezia). Strażacy z Sudoła, którzy ofiarnie niosą pomoc ludziom i ratują mienie, już od początku tego roku apelują o wsparcie. Mają nadzieję, że w końcu znajdą się środki. Potrzebują około miliona złotych. Poza ciężkim wozem mają Land Rovera Defender 90, GLMBRt Ford Transita oraz łódź motorową. Ostatnio, dzięki wsparciu miasta, jednostka wzbogaciła się o agregat 150 kW. OSP Sudół to tegoroczni mistrzowie Raciborza w sporcie OSP Sudół działa niemal jak kich OSP w powiecie. W 2017 sportowo-pożarniczym (katezawodowcy. Jednostka wyjeż- r. 114 razy, w 2018 141, a w tym, goria A i C). dża do akcji lub na zabezpie- do dziś nocy, już 139. Jako jedy(w) czenie rejonu (odwód taktyczny na OSP z Raciborza, działająca dla PSP) najczęściej z wszyst- w KSRG, ma ciężki wóz (drugi

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE Z DNIA 29.08.2019 r., O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU: 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” – Etap V wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek) wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) oraz zgodnie z uchwałami: 1. uchwałą Nr 0007.II.13.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” i uchwałą Nr 0007.XX.42.2016 z dnia 21.06.2016 r., zmieniającą uchwałę Nr 0007.II.13.2014 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 22.12.2014 r. 2. uchwałą Nr 0007.XLV.56.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektów miejscowych planów wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko (odpowiednio dla każdego projektu planu) w dniach od 09.09.2019 r. do 09.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, 47 – 450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, pokój nr 10, w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 9.00 do 14.00, w czwartki w godzinach od 9.00 do 17.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi, rozwiązaniami w ww. projektach planów, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Krzyżanowice, 47 – 450 Krzyżanowice, ul. Główna 5, w sali narad – pokój nr 8 na parterze, odpowiednio: 1. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice w granicach administracyjnych, z wyłączeniem terenu przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)” – Etap V, w dniu 19.09.2019 r. o godz. 15.00; 2. dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice obejmującego obszar w rejonie kościoła św. Urbana (Urbanek), w dniu 19.09.2019 r. o godz. 16.00. Zgodnie z art.18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt 4, art. 40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu planu (odpowiednio do każdego projektu planu), w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Krzyżanowice, z podaniem adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2019 r. Jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres: ug@krzyzanowice.pl. Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko (odpowiednio do każdego projektu planu). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Krzyżanowice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Krzyżanowice, dodatkowo Rada Gminy Krzyżanowice. Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Krzyżanowice danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowych miejscowych planów, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planów, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Krzyżanowice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice adres e-mail: ug@krzyzanowice.pl. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, e-mail: iod@krzyzanowice.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie www.bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html, plik: UG – klauzula informacyjna oraz w siedzibie Administratora. REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 34-2019-[548]  

Nasz Racibórz 34-2019-[548]