Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 15 października 2021 Rok XIV, nr 41 (654) www.naszraciborz.pl REKLAMA

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Racibórz » Podpisana 8 października umowa z wykonawcą studium planistyczno- prognostycznego to kolejny krok do odtworzenia ważnego połączenia kolejowego na południu województwa.

Racibórz » Trwają prace zmierzające do ogłoszenia prze-

targu na budowę nowego lodowiska przy Zamkowej. Zanim jednak powstanie następca Piastora, tej zimy znów skorzystamy z tymczasowego lodowiska na Rynku.

Linia Racławice Śląskie – Racibórz

MA SZANSĘ REAKTYWACJI Opracowanie pn. „Rewitalizacji Linii kolejowych nr 177,294 Racibórz – Racławice Śląskie” będzie stanowiło inwentaryzację istniejących zasobów, określi również zakres inwestycyjny. To analiza kosztów i możliwości, jakie niesie za sobą realizacja inwestycji. Stworzenie dokumentu jest warunkiem koniecznym w ubieganiu się dofinansowanie zadania z programu KOLEJ+. Studium zostanie opracowane do 15 listopada br., natomiast 1 grudnia br. mija termin złożenia dokumentów do Ministerstwa Infrastruktury. W 2022 zostanie ogłoszona lista rankingowa.

Poznaliśmy wykonawcę studium

Wykonawcą dokumentu o wartości 1,159 890 mln zł jest wyłoniona 17 września br. firma BBF Sp. z o.o. z Poznania. Milion złotych na ten cel pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałą kwotę wyłożyli solidarnie partnerzy projektu, którego liderem jest Województwo Opolskie – Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Powiat Raciborski, Gmina Baborów, Gmina Głogówek, Gmina Głubczyce, Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Racibórz.

16 PAŹDZIERNIKA

otwarcie H2Ostróg

zydent odpowiedział, że wróci do tematu z początkiem roku. Koncepcja projektowa części zewnętrznej aquaparku wkrótce. Ma być zagospodarowana na potrzeby rodzinnej rekreacji. (w)

lodowisko na raciborskim Rynku Takie zapewnienie złożył dziś, 12.10., podczas konferencji prasowej prezydent Dariusz Polowy. Szczegóły co do terminu uruchomienia ślizgawki jak i rozpoczęcia corocznego, towarzyszącego jej jarmarku bożonarodzeniowego nie są jeszcze znane. Wiadomo natomiast, że w tym REKLAMA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

Racibórz » Nowa instalacja uzdatniania wody spełniła oczekiwania, osiągnięto lepsze niż zakładano parametry. - Nie poszliśmy na żadne kompromisy. Najważniejsze było bezpieczeństwo. To otwiera drogę do rozpoczęcia rozbudowy aqauparku o część zewnętrzną - podał 12.10. prezydent Dariusz Polowy.

Przez miesiąc zaplanowano szereg eventów i atrakcji oraz promocji, tak by klienci odzyskali zaufanie i powrócili do obiektu. Wyniki pomiarów wody będą wyświetlane w holu obiektu i na stronie internetowej. Odbiory jeszcze trwają. Na nasze pytanie, czy dojdzie do podwyżki cen biletów, pre-

Tej zimy kolejny raz

Na zdjęciu ostatnia pompa, niezbędna do uruchomienia instalacji, fot. UM

REKLAMA

roku lodowisko będzie większe niż rok temu. Przypomnijmy więc wymiary poprzednich ślizgawek: Lodowisko tymczasowe na Rynku 2019 12x25 m Lodowisko tymczasowe na Rynku 2020 16x25 m


2 » Aktualności

Piątek | 15 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Linia Racławice Śląskie – Racibórz

Racibórz » Spotkanie w magistracie, 12.10., to efekt zabiegów radnych oraz głosów mieszkańców, którzy mają już dość stania w korkach. Na początku było nerwowo, ale potem stopniowo emocje opadały. Wiele kwestii zostało wyjaśnionych. To, co najbardziej zainteresuje kierowców to harmonogram dalszych prac.

MA SZANSĘ REAKTYWACJI W magistracie dyskutowano

Jak wyjaśnia Maciej Adamczak, prezes firmy BBT, jednym z ważniejszych zadań jest zinwentaryzowanie całej infrastruktury. – Musimy określić, co może być przedmiotem, a co musi ulec zmianie. Głównym kosztem poza torami i podtorzami są obiekty inżynieryjne, a właśnie ich stan w dużej mierze zadecyduje o nakładach. W założeniu mają one służyć wiele lat. To najtrudniejsze i czasochłonne zadanie wykonują projektanci z uprawnieniami. Oni kwalifikują te elementy infrastruktury. Następnie staramy się zaproponować w trybie konsultacji zakres inwestycyjny, przebieg trasy, ewentualnie ją korygować, lokalizować przystanki. Jeżeli mamy wytyczoną trasę to następnie musimy dojść do nakładów inwestycyjnych. To m.in. badania związane z ilością wożonych pasażerów. Musimy zbilansować koszt i efekt – czy jest opłacalny. 100 naszych pracowników dołoży wszelkich starań, aby kompleksowo stworzyć takie opracowanie, równocześnie pracując nad inwentaryzacją w terenie, jak i analizą ekonomiczną – mówił. Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa przypomina, że proces odtworzenia linii kolejowej choć jest przedmiotem starań od wielu lat, nabrał tempa w sierpniu 2020. – 26 sierpnia ubiegłego roku został podpisany list intencyjny i złożony wniosek do Ministerstwa Infrastruktury do programu Kolej+, który przewiduje rewitalizację i przywrócenie linii kolejowych w miejscach pożądanych przez samorządy. Zwieńcza to wieloletnie starania samorządowców z powiatu głubczyckiego, raciborskiego oraz przedsiębiorców, którzy pierwotnie zakładali, aby chociaż linia towarowa była tam REKLAMA

wskazana. Powiat głubczycki to jedyny powiat w województwie, w którym jako organizator regionalnego ruchu pasażerskiego, takich usług nie realizujemy – wyjaśnił. – Jako lider projektu przyjmujemy na siebie zobowiązanie utrzymania ruchu pasażerskiego na zrewitalizowanym odcinku. Oznacza to, że jako samorząd województwa będziemy refundować ponad połowę kosztów związanych z obsługą danej relacji, podobnie jak czynimy to na innych połączeniach. Od początku jednak nasi partnerzy deklarują, że nie widzą w swoich budżetach możliwości pokrycia wkładu własnego dla projektu w wysokości 15%. Kolej+ pokrywa natomiast 85% kosztów – mówił Szymon Ogłaza. – Robimy wszelkie kroki, aby spełnić wymogi proceduralne. Ten remont umożliwi połączenie Głubczyc z Katowicami przez Racibórz i z Opolem, ale tak naprawdę kolejową mapą kraju i Europy. Parametry wskazane w opracowaniu będą oceniali pracownicy Ministerstwa Infrastruktury w oparciu o wskaźniki ekonomiczne i dotyczące wykluczenia komunikacyjnego – dodał. W przywróceniu połączenia szansę dostrzega Dominik Konieczny, wiceprezydent Raciborza. – Mija ponad 20 lat od zawieszenia, a następnie likwidacji połączeń Racibórz – Głubczyce. Ufamy, że ten dokument będzie kolejnym krokiem odwrócenia skutków tamtej decyzji. Mam nadzieję, że przyczyni się do wznowienia ruchu nie tylko towarowego, bo częściowo istnieje, ale pasażerskiego. To dla nas szansa. Racibórz stanie się stacją węzłową. Pozwoli to wzmocnić powiązania z województwem opolskim i zapewnić lepszy dojazd do instytucji miejsc pracy, szkół. Warto dodać, że przy linii Racibórz

– Głubczyce powstał duży zakład przemysłowy zatrudniający ponad 7 tys. pracowników – wyjaśnił. Zdaniem wiceministra Michała Wosia, linia sprzyjałaby rozwojowi firm w regionie, szczególnie takich jak Eko-Okna. To sprawia - jak podkreśla - że projekt tratkowany jest przez resort infrastruktury jako priorytetowy. Tomasz Krupa, burmistrz Baborowa przyznaje, że opracowanie dokumentu pozwoli określić aktualne potrzeby i możliwości. – To studium oceni, jaka jest faktycznie sytuacja na linii kolejowej, o remoncie której się dyskutuje od wielu lat. Pokaże nam, na czym te prace miały by polegać, określi koszty i założenia, które miałby być wcielone w życie. Możliwości samorządów na ten moment są znikome – nie jesteśmy w stanie wyłożyć pieniędzy. My musimy skupić się na stworzeniu dojazdów do linii kolejowych i to już jest dla nas dużym wyzwaniem, jeśli ta linia by rzeczywiście powstała. Mieszkańcy bardzo sentymentalnie podchodzą do tego połączenia. Prze lata funkcjonowała, tętniła życiem, stanowiła dojazd do zakładów pracy, szkół i tak zapadła w pamięć. Natomiast potrzeby i struktura wynikająca z lokalnego rynku są już inne. Nam bardzo zależy na transporcie towarowym, który odciążyłby drogi – mówił. Oferty w postępowaniu złożyły trzy firmy - wspomniana BBF (1 159 890 zł), ENVI KONSULTING z Brzegu (1 959 144 zł) oraz Konsorcjum International Management Services Sp. z o.o. z Krakowa (1 402 200 zł). Opolski Urząd Marszałkowski planował przeznaczyć na ten cel milion złotych. UMWO, w

o remoncie drogi Racibórz-Rybnik

- Z inicjatywy prezydenta, radni mieli okazję spotkać się z wykonawcą robót na Drodze Wojewódzkiej 935 oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich. Spotkanie miało na celu przedstawienie sytuacji związanej z remontem DW 935 i utrudnieniami w ruchu drogowym związanymi z prowadzonymi pracami. Radni mieli możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania swoich sugestii w kwestii trwającego remontu. Wykonawca wyjaśnił sporo nurtujących kwestii i zapewnił, że pozostaje otwarty na wszelkie sugestie i podejmie starania, aby na tyle, ile to możliwe ułatwiać ruch w obszarze robót remontowych - podał ratusz. Poza prezydentem, jego zastępcą, był też inżynier kontraktu, przedstawiciel wykonawcy oraz trzech radnych miejskich - Magdalena Kusy, Leon Fiołka i Marcin Fica. Modernizacja DW 935 to inwestycja wojewódzka, realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Władze miasta nie mają więc wpływu na jej przebieg. Mogą jednak zabiegać o przyspieszenie prac bądź zgłaszać sugestie co do ich przebiegu. To zaś, jak tłumaczy wiceprezydent Dominik Konieczny, szereg drobnych spraw, dotyczących np. zjazdów z drogi WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl

fot. UM Racibórz

DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

bocznej czy na teren posesji. Często powstają tam dziury czy inne przeszkody. - Chodzi o to żeby wykonawca szybko reagował i usuwał niedogodności - dodaje Konieczny. Drog-Bud wskazywał również, że pracuje na drodze, na której zachowano ruch pojazdów. Takich utrudnień przy budowie wschodniej obwodnicy, nie licząc ronda na Piaskowej-Rybnickiej, nie ma Strabag. Ponadto w rejonie Dębicza ma odbywać się ruch lokalny, mieszkańców tych rejonów. Tymczasem po rejestracjach widać, że porusza się tędy wielu innych użytkowników dróg. Co dalej z remontem? Drog-Bud sygnalizuje, że po 21 października dojdzie na Rybnickiej do przełożenia wahadła. Prace przy budowie drugiego pasa jezdni wzdłuż centrum handlowego i w rejonie skrzyżoGrzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

wania z Brzeską potrwają około 3 tygodnie. W tym samym czasie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na odcinku od zmodernizowanego ronda przy Auchan do pierwszej dylatacji mostu na Uldze. Ten odcinek drogi zostanie gruntownie przebudowany. Dwa wahadła w jednym czasie znacząco spowolnią ruch, ale skróci się czas realizacji inwestycji. W tym czasie wciąż będziemy jeździć objazdem przez centrum handlowe. Około 15 listopada gotowy będzie odcinek od mostu do zmodernizowanego ronda, co pozwoli skierować ruch od strony Raciborza bezpośrednio Rybnicką w kierunku Dębicza, bez objazdu przez Auchan. Powstanie też krótki odcinek łączący rondo z ul. Drzewieckiego. opr. waw REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.


Aktualności « 3

Piątek | 15 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Dwa zastępy zawodowe z Raciborza, miej-

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż działki gruntu położonego w Raciborzu w rejonie ul. Gamowskiej

fot. Grupa Racibórz 112

scowe OSP, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa patrole policji przybyły na miejsce rzekomego zdarzenia w Rudach koło cmentarza.

Fałszywy alarm w Rudach Policja ustaliła zgłaszającego

ODPOWIE PRZED SĄDEM Służby odebrały wezwanie 12 października o godz. 12.30. Wynikało z niego, że na wysokości cmentarza w Rudach przy ul. Gliwickiej doszło do potrącenia rowerzysty. Poszkodowany w wieku 63 lat miał doznać otwartego złamania nogi. Po dojeździe okazało się, że żadnego wypadku w tym miejscu nie ma. Objazd najbliższej okolicy przekonał służby o fałszywym alarmie w złej wierze. - Służby sprawdziły drogi w Rudach oraz dojazdy, ale niczego nie zauważono. Dyspozytorzy próbowali się skontaktować ze zgłaszającym, ale nikt nie odbierał te-

lefonu - słyszymy od rzecznika KP PSP Racibórz, bryg. Rolanda Kotuli. Jak informuje rzecznik policji, nadkom. Mirosław Szymański, udało się namierzyć zgłaszającego. To 52-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Nie przyznaje się do czynu. - Do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie - dodaje rzecznik. Jak udało nam się dowiedzieć, mężczyzna wykorzystał do zawiadomienia służb telefon znajomego. Potwierdzają to relacje świadków. (w)

Racibórz » Policjanci z prewencji zatrzymali 21-letnią kobietę, która dokonała kradzieży rozbójniczej. Zdarzenie miało miejsce 6 października br. około godz. 12.25 w sklepie spożywczym w Raciborzu przy ulicy Młyńskiej.

Szarpanina na Młyńskiej

21-latka

REKLAMA

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Gamowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie stanowią grunty rolne.

2.

Oznaczenie geodezyjne

oznaczona numerem 1005/398 k.m. 4 obręb Starawieś, o powierzchni 0,1613 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00018251/0

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

5.

Cena wywoławcza

18 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

23 listopada 2021 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

1800 zł winno być uznane na rachunku gminy do 16 listopada 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. działka nr 1005/398 zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola-R IIIb, RIVa.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

REKLAMA

REKLAMA

w rękach policji

Jak ustalili mundurowi, 21-letnia kobieta, będąc na terenie sklepu, próbowała dokonać kradzieży artykułów spożywczych i papierosów o wartości 136 złotych. Gdy opuściła sklep, nie płacąc za skradziony towar, została ujęta przez mężczyznę, który był świadkiem zajścia. Kobieta, by uniknąć odpowiedzialności karnej zaczęła być agresywna i używając siły fizycznej oraz gróźb chciała pozostać w posiadaniu przywłaszczonego towaru. Dokładnie w tym momencie na miejsce przybył patrol raciborskiej policji, który otrzymał od dyżurnego zgłoszenie interwencji. Mundurowi zatrzymali agresywną złodziejkę, którą okazała się 21-letnia mieszkanka Raciborza. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu. Teraz grozi jej nawet 10 lat pobytu w więzieniu. (kpp)

[

KREDYTY GOTÓWKOWE

]

Hej ho! Hej ho!

Tysięcy

nawet

RRSO

sto!

%1

na dowolny cel!

Szybki kredyt bez zbędnych formalności, również dla osób z dochodem zagranicznym.

Racibórz ul. Długa 8, tel. 609 069 639 czynne pon.–pt. 8.30–16.30.

Przyjdź do Oddziału w Raciborzu sprawdź ofertę, a na hasło „Nasz Racibórz” otrzymasz słodką niespodziankę! Dla kredytu gotówkowego oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 01.09.2021 r. ustalonego zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim są następujące: stała stopa oprocentowania kredytu: 7,20%, całkowity koszt kredytu: 4710,87 zł obejmuje: prowizję: 1 153,57 zł, odsetki: 3 557,3 zł, opłatę za wypłatę gotówki przelewem na rachunek bankowy Klienta: 0 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 10,33%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 21 964,08 zł; czas obowiązywania umowy: 48 miesięcy; całkowita kwota do zapłaty: 26 674,95 zł; wysokość 47 miesięcznych równych rat 555,73 zł, ostatnia rata w wysokości 555,64 zł. W przypadku skorzystania przez konsumenta z usługi dodatkowej PUB, do wysokości raty kredytu doliczana jest opłata w kwocie 11,99 zł.

1

Propozycja dotyczy Mistrzowskiego Kredytu Gotówkowego z wnioskowaną kwotą od 10 000 zł do 100 000 zł. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu gotówkowego z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A. Szczegóły w oddziałach Banku lub na www.santanderconsumer.pl

1


4 » Aktualności

Piątek | 15 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Dominikański kaznodzieja, który niedawno gościł w Raciborzu, w ciągu trzech dni rekolekcji nie tylko głosił kazania w kościele pw. NSPJ, ale również wybrał się na spacer po starówce. Jakie wysnuł wnioski? Zobaczcie vlog Nie szczuj ludzi!

O. Szustak OP ocenił Racibórz Świetny, zdaniem o. Szustaka, jest okrąglak przy Warszawskiej, bo „świetnie się do ludzi gada”. - Muszę wam powiedzieć, nie obrażając nikogo z Raciborza, że za dużo do oglądania tutaj nie ma - oświadczył po krótki spacerze po centrum, ale zwrócił uwagę na „dwie super rzeczy” - to starsza pani od 61 lat w małżeństwa oraz obiad składający się z rolady śląskiej i żurku, do którego - podobnie jak do modrej kapusty - dodano skwarki z boczku. - Rzecz jasna bez żadnego obrażania się, ale zaprosiłem już czcigodnego Ojca na spacer przewodnicki po Raciborzu, żeby na drugi raz nie po-

OGŁOSZENIE

fot. A. Szustak/YT

Natychmiast zareagował wiceprezydent pełniał grzechu wywodnika. Pokażemy dawania pochopnej ojcu XIII-wieczny Zamek Piastowski opinii krajoznawczej bez dogłębnego poz gotycką kaplicą św. znania dawnej stoliTomasza z Canterbucy Górnego Śląska ry, Muzeum z mumią - poinformował w sieci wiegipską w dawnym ceprezydent Dawid Wacławczyk. kościele Dominikanek (gotyk), Do o. Szustaka Wacławczyk basztę, mury średniowieczne, wysłał mail następującej tre- liczne zabytki moderny i… pokaści: Dziękujemy za piękne re- żemy od środka najstarszy brokolekcje i za… reklamę Raci- war w Polsce (założony w 1567 borza i naszego wyjątkowego r). Raciborskie piwo świetnie kościoła modernistycznego pw. pasuje do śląskiej rolady! PoNSPJ. Nie żebyśmy czuli się zdrawiam serdecznie! Dawid urażeni, tym że (cyt.) „W Raci- Wacławczyk - wiceprezydent borzu nie ma specjalnie czego Raciborza, ale przede wszystoglądać”, ale… proszę czuć się kim - przewodnik po Raciborzu zaproszonym na spacer po Raciborzu w towarzystwie prze(opr. w) OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż kompleksu działek gruntu położonego w Raciborzu w rejonie ul. Gamowskiej

Pietrowice Wielkie » Kobieta i mężczyzna zostali jednak uwiecznieni na kamerach. Policja otrzymała zdjęcia z ich wizerunkiem.

Włamanie do pałacu w Krowiarkach SPRAWCÓW SPŁOSZYŁ ALARM - Sprawa prowadzona jest w kierunku uszkodzenia mienia – informuje rzecznik raciborskiej komendy, nadkom. Mirosław Szymański. Sprawcom najprawdopodobniej wydawało się, że obiekt po zmroku można bezkarnie penetrować. Nie wiedzieli, że są tam rozlokowane czujki, które natychmiast uruchamiają alarm. Do zdarzenia doszło 7 października około godz. 18.20. Kobieta i mężczyzna podjechali pod pałac o godz. 17.00. W pobliżu pozostawili zaparkowany samochód po czym penetrowali obejście zabytku. Po zmierzchu weszli do dawnej siedziby Donnersmarcków. Nie wiadomo, czego szukali albo jaki był

ich cel. Kiedy znaleźli się w polu zasięgu jednej z czujek natychmiast uruchomił się alarm. Oboje uciekli. - Policja zareagowała bardzo szybko. Byli już po dziesięciu minutach od zgłoszenia – mówi zarządzający obiektem Andrzej Głodek. Straty na chwilę obecną to troje uszkodzonych drzwi. Na miejsce przybyła policyjna grupa. Zabezpieczono ślady. Właściciel ustala, czy szkody są większe. Obiekt jest ogromny. – To dobro narodowe – podkreśla Głodek. Nie ma tu może skarbów typu złote precjoza, ale są cenne detale. Zabytek ma właściciela, jest sukcesywnie odbudowywany i stale monitorowany. Nawet jeśli osoby wła-

mujące się do wnętrza chciały tylko dostarczyć sobie trochę emocji i nakręcić przy okazji film na wideo, to odpowiedzą za zniszczenie mienia. Tu sprawa będzie prosta. Zdjęcia pokazują bardzo dokładne wizerunki tych dwóch osób. Rocznie w Krowiarkach dochodzi do 8-10 podobnych incydentów. Raz zarządzający ujął już trzy osoby, które włamały się do obiektu. - Jeśli ktokolwiek z mieszkańców ma informacje na temat zdarzenia, proszony jest o kontakt – mówi rzecznik KPP. Apeluje również, by mieszkańcy wsi reagowali w sytuacjach, kiedy w okolicach zmierzchu w rejonie pałacu kręcą się obce osoby. (w)

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż kompleksu działek gruntu położonego w Raciborzu w rejonie ul. Głubczyckiej

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż działki gruntu położonego w Raciborzu w rejonie ul. Głubczyckiej

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Gamowskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie stanowią grunty rolne.

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Głubczyckiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie stanowią grunty rolne.

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Głubczyckiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie to grunty rolne.

2.

Oznaczenie geodezyjne

oznaczona numerami 293/183 k.m. 1, 496/383 k.m. 4, 497/384 k.m. 4 obręb Starawieś, o łącznej powierzchni 0,2630 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

oznaczona numerami 441/139 k.m. 2, 754/148 k.m.3 obręb Starawieś, o łącznej powierzchni 0,6048 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

numerem 600 k.m. 2 obręb Starawieś, o powierzchni 0,1077 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00010171/9 dla działki 293/183 i GL1R/00012941/2 dla pozostałych działek

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031602/3 dla działki 441/139 i GL1R/00005045/9 dla działki 754/148.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031602/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

5.

Cena wywoławcza

30 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

60 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

11 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

18 listopada 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

18 listopada 2021 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

7.

Wadium

3000 zł winno być uznane na rachunku gminy do 12 listopada 2021 r.

7.

Wadium

6000 zł winno być uznane na rachunku gminy do 12 listopada 2021 r.

25 listopada 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

1100 zł winno być uznane na rachunku gminy do 18 listopada 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków teren sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola-R IIIa.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

8.

Przeznaczenie w miej- Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planie zago- scowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodspodarowania prze- nie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagostrzennego spodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. działki nr 293/183, 496/383 oraz 497/384 zlokalizowane są na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka nr 293/183 sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola-R IVb, działka nr 497/384 sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako pastwiska trwałe- Ps IV.

9.

Miejsce wywieszenia tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ogłoszenia o przetargu usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz ogłoszenia o przetargu pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wypod którymi można dział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 uzyskać szczegółowe 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl informacje dotyczące przetargu

8.

Przeznaczenie w miej- Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planie zago- scowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodspodarowania prze- nie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagostrzennego spodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r. działki nr 441/139 i 754/148 zlokalizowane są na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi, teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków działka nr 441/139 sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola- RII, natomiast działka nr 754/148 sklasyfikowana jest klasą bonitacyjną jako rola-RIIIa, RII.

9.

Miejsce wywieszenia tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ogłoszenia o przetargu usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz ogłoszenia o przetargu pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział pod którymi można Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, uzyskać szczegółowe e-mail: gn12@um.raciborz.pl informacje dotyczące przetargu

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl


Ogłoszenia « 5

Piątek | 15 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż działki gruntu położonego w Raciborzu w rejonie ul. Kozielskiej

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż działki gruntu położonego w Raciborzu w rejonie ul. Kozielskiej

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Kozielskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie stanowią grunty rolne.

1.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w obrębie Starawieś, w rejonie ul. Kozielskiej, stanowi teren użytkowany rolniczo. Jej otoczenie stanowią grunty rolne.

2.

Oznaczenie geodezyjne

oznaczona numerem 1416/273 k.m. 4 obręb Starawieś, o powierzchni 0,1601 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

oznaczona numerem 1435/153 k.m. 4 obręb Starawieś, o powierzchni 0,1582 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00018192/8

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00036112/6

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż działki gruntu

5.

Cena wywoławcza

17 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

16 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

23 listopada 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

7.

Wadium

1700 zł winno być uznane na rachunku gminy do 16 listopada 2021r.

7.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola-R IIIb, IVa.

8.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Karola nr 9/4

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Karola nr 9/4 I piętro, 1 pokój, przedpokój i kuchnia o powierzchni użytkowej 39,97 m2, ;

25 listopada 2021 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 186/71 k. m. 7 Ostróg o powierzchni 0,0281ha

Wadium

1600 zł winno być uznane na rachunku gminy do 18 listopada 2021r.+

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00032182/9

4.

Forma zbycia nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009r. działka zlokalizowana jest na terenach, dla których ustalono kierunki zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów. Zgodnie z nimi teren ten oznaczony został symbolem R1 (Tereny rolne). W ewidencji gruntów i budynków sklasyfikowany jest klasą bonitacyjną jako rola-R IIIa, IVb.

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

115 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

17 listopada 2021 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

11 500 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 10 listopada 2021r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej (K14U)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 0708, e-mail: gn12@um.raciborz.pl


6 » Rozrywka

Piątek | 15 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

• 10:00 - Bartosz Malinowski: „Wielki Szlak Himalajski” • 11:30 - Magdalena Grzymkowska: „Kto komu pomaga czyli czy pojadę jeszcze raz na wolontariat do Afryki”

21 PAŹDZIERNIKA GODZ. 18.00, DKF PULS, UL. LONDZINA 38 SZARLATAN - SEANS FILMOWY Lata 50., niezwykłe zdolności Jana Mikoláška są poddawane próbie w państwie totalitarnym. Czechosłowacki zielarz oraz uzdrowiciel Jan Mikolášek był człowiekiem wielu tajemnic, a jego dokonania powodowały w latach 30., 40. i 50. XX wieku. mnóstwo pozytywnych i negatywnych emocji. Ludzie różnych klas społecznych szukali u niego remediów na swe fizyczne i mentalne problemy, głęboko wierząc, iż Mikolášek będzie w stanie postawić trafną diagnozę, wpatrując się w kolor i konsystencję przynoszonych mu próbek moczu. Film opowiada jego słodko-gorzką historię, rozpisaną na kilkadziesiąt lat, ukazując człowieka rozdartego między wykorzystywaniem swych umiejętności do pomagania ludziom a uleganiem żądzom, z którymi walczyć nie potrafił. Reżyseria: Agnieszka Holland *Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl

BILETY NA FESTIWAL: Blok szkolny: grupy zorganizowane, bilety: 6 zł/os./ pokaz, obowiązuje rezerwacja miejsc: 500 745 244 *Bilety jednodniowe: 25 zł (normalny) 20 zł (ulgowy: uczniowie, • 20.00 - PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH „LĄDEK TOUR” studenci) do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl - Kino Przemko, ul. Londzina 38 Cholitas (Hiszpania 80’), Ancient Giants (Wielka Brytania, 15’), Everest. A Superhuman Challenge (Hiszpania 101’), Gorropu 23 PAŹDZIERNIKA GODZ. 17.00, (Włochy, 21’) RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38 Wstęp wolny

MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU - „MAMO, TATO - ZAŚPIEWAJMY RAZEM!”

23 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)

• 10.00 - Zwiedzanie Browaru Racibórz (obowiązują osobne bi- Kolejny sezon gordonowskich koncerlety, do nabycia w kasie RCK oraz na biletyna.pl ) tów dla najmłodszych i maluszkowych wybryków do muzyki w Raciborskim RCK RDK, ul. Chopina 21 Centrum Kultury zaczynamy z przy• 12:00 - Szymon Warsz: „Najmłodszy polski Matternhorn” tupem. Muzycy przygotowali dla naj• 13:30 - Weronika Łukaszewska: „Łuk Karpat zimą” młodszych nowe piosenki i zabawy • 15:00 - Piotr Opacian: „Orkney - archipelag niezwykły” przy których będzie można miło spę• 16:30 - Arkadiusz Winiatorski: „Na poboczu Ameryk. Pieszo dzić czas. W koncercie usłyszymy z Panamy do Kanady” kilka piosenek z nowego repertuaru. • 18:00 - Bartosz Malinowski: „Wielki Szlak Himalajski 2015 – Wśród nich będzie piosenka zachęcającą do myślenia, która 2019 Bhutan, Pakistan, Kaszmir, Indie, Nepal” tak mocno zapada w pamięć, że po koncercie w filharmonii pu• 20:00- koncert diri Levsky bliczność podśpiewywała myśl,myśl,myśl... Kangurek Roki porwie maluszki do wspólnego tuptania i hopsania, bo przecież tak się porusza się kangur z piosenki. Na koncertach „Maluchy w 24 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA) krainie dźwięku” dzieci słuchają muzyki na żywo, słuchają róż• 11:00 - spływ Odrą „Racibórz – Grzegorzowice (obowiązu- nych instrumentów, oglądają je z bliska i poznają ich możliwości ją osobne bilety, zgłoszenia oraz płatność przyjmuje OSiR) i specyfikę. Zapraszamy pięknie do wspólnej zabawy i poznawania muzyki najmłodszych z rodzicami. Podarujcie swojemu RCK RDK, ul. Chopina 21 dziecku dobro i szlachetność, której doświadczyć można tylko • 12:00 - Krzysztof Kobus: „Chorwacja – czego nie wiedział przez kontakt ze sztuką. * Bilety w cenie 15zł (dzieci) 25 zł (doMarco Polo?” rośli ) do nabycia w kasach RCK oraz • 13:30 - Piotr Trybalski: „Ogarnianie Islandii” 22 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) na www.biletyna.pl • 15:00 - Łukasz Kocewiak: „Górska ścieżka rozwoju - Manaslu solo” BLOK SZKOLNY – RCK RDK, ul. Chopina 21 • 16:30 - Kamila Kielar: „W poszukiwaniu niedźwiedzi - duchów” *Honorowane raciborskie karty: ,,Se• 8:30 - Jadwiga Marchwica: „Jednak nie zamiorzli! - rowerem • 18:00 - gość specjalny: Leszek Cichy w rozmowie z Piotrem nior 60+’’, ,,Rodzina+’’ zimą z Rosji do Mongolii” Trybalskim: „Nie tylko Everest... Góry Świata Leszka Cichego”

www.rck.com.pl

| RCK RDK (Chopina 21)

|

RCK DK Strzecha (Londzina 38)

mieszkańcy mogą się cieszyć nowymi miejscami postojowymi.

Miejsce wizytowali we wtorek prezydent Dariusz Polowy i wiceprezydent Dominik Konieczny. Obecna była także radna Justyna Henek-Wypiór, która mocno zaangażowała się w temat stworzenia miejsc postojowych przy cmentarzu. Potrzeba takiej inwestycji była zgłaszana rok wcześniej na spotkaniu prezydenta z mieszkańcami dzielnicy Markowice. W towaREKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

rzystwie prezydentów był także proboszcz miejscowej parafii i członkowie rady parafialnej. Inwestycję ukończono jeszcze przed 1 listopada, czyli terminem kiedy z wiadomych względów w okolicach cmentarza będzie panował wzmożony ruch. Na terenie koło cmentarza jest zatem do 40 nowych miejsc postojowych, a koszt budowy wyniósł 166 tysięcy 357 złotych. REKLAMA

Parkowa fot. UM Racibórz

powstały nowe miejsca postojowe

www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Przy ul. Jordana w dzielnicy Markowice

Przy cmentarzu w Markowicach

|

Do tego powstało także oświetlenie, a jego koszt to 12 tysięcy 275 złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego sp. z o.o. z Rybnika. Prace trwały około miesiąca. Roboty zrealizowano w systemie „Projektuj i buduj”. (um)

OSTOJA Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz, ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Ogłoszenia « 7

Piątek | 15 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

REKLAMA

DLA DOMU

MOTORYZACJA

Usługi budowlane

Kupię

Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Auto-złom SRC skup-złomowanie 24h. Tel.501-525-515 kupuje wszystkie auta, zużyte zaniedbane, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki oraz nierejestrowane w RP. Wyd. zaświadczenia także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 788-971-788, e-mail: autodemont@wp.pl, www.autodemont.pl.

Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Jesteśmy legalnie zarejestrowaną firmą. Tel. kom.: 692 191 585.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

NIERUCHOMOŚCI Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

nie bip.gmina-rudnik.pl w zakładce ogłoszenia - sprzedaż nieruchomości. tel.: 32 4106428. e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl. www.bip. gmina-rudnik.pl.

nagrodzenie 3500.00 netto. Kontakt - 786 944 221. Tel. kom.: 786945221. e-mail: biuro@hydroinstal-instalacje.pl. www.hydroinstal-instalacje.pl.

Mieszkanie sprzedam

Instalator/pomocnik - CO/WOD-KAN/GAZ Zatrudnię pracownika na stanowisko instalatora lub pomocnika instalatora CO/WOD-KAN/GAZ. Mile widziane prawo jazdy kat.B. Wynagrodzenie do ustalenia na podstawie posiadanych umiejętności i doświadczenia. Oferujemy dobre warunki, profesjonalny sprzęt i miłą atmosferę w pracy!. Tel. kom.: 602710092. e-mail: best.hm8@gmail.com.

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu Sprzedam 4-pokojowe mieszkanie w bloku o powierzchni 71m2 po remoncie z balkonem, 8 piętro. Cena 255 000 zł. Zapraszam do kontaktu tel:788-722-607 .

Praca dla Elektryka, Pomocnika Elektryka Dam pracę, na początek umowa zlecenie dla Elektryka bądź pomocnik Elektryka. Wymagane kwalifikacje SEP. Proszę o kontakt 509653167. Tel. kom.: 509653167. e-mail: mp_elektro@o2.pl.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca za granicą EURO LABORA RACIBÓRZ – AUSTRIA, NIEMCY, HOLANDIA, SZWAJCARIA - JUŻ OD 10 LAT POMAGAMY ZNALEŹĆ NAJLEPSZĄ PRACĘ! ZADZWOŃ: 32/417 20 56, praca@euro-labra.com, www.euro-labora.com (cert nr 14601). Firma Hydroinstal-instalacja poszukuje pracownika Firma Hydroinstal-instalacja z Raciborza poszukuje pracownika przy instalacjach sanitarnych wod-kan co. gaz. Mile widziane doświadczenie przy pracach instalacyjnych oraz budowlanych. Oferujemy wy-

Pracownik magazynu Raciborska firma z 30-letnimi tradycjami zatrudni na atrakcyjnych warunkach pracownika magazynu z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Gwarantujemy umowę na pełny etat, pracę od poniedziałku do piątku w godz 9.00 – 17.00. Tel. kom.: 660620642. e-mail: maciejk@arthen.pl. Praca w hotelu Hotel Gracja poszukuje kandydata na stanowisko: Kucharz / Pomoc kuchenna, Sprzątaczka. Wymagania: uczciwość, rzetelność, dyspozycyjność, chęć do pracy. Hotel Gracja, Kuźnia Raciborska. Tel. kom.: 324191410, 608509823. e-mail: hotelgracja@gmail.com.

zatrudni na pełny etat lub 1/2 etatu

KELNERÓW/KELNERKI, BARMANÓW/BARMANKI Kontakt 791312800 lub bezpośrednio w lokalu przy ul. Rynek 15 w Raciborzu.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Rudzka nr 35/11 III piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 39,89 m2, ; do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,40 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 84 k. m. 9 Ostróg o powierzchni 0,0469 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00032186/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

120 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

17 listopada 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

12 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 10 listopada 2021r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (K3MWU)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 22/6 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie nr 22/6 I piętro 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 40,70 m2, ; do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 9,79 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3345/63 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,2589 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035478/2

Racibórz ul. Kasprowicza 1

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

Tel. tel. mob: 604-347-669

5.

Cena wywoławcza

123 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

17 listopada 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

12 300 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 10 listopada 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H80MW)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

32 724-24-20

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

Działki budowlana w Sławikowie - gmina Rudnik Gmina Rudnik ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Sławikowie, działki nr 380/8 k.m.3 o pow. 0,0516 ha, 380/11 k.m.3 o pow.0,0606 ha, 380/15 k.m.3 o pow. 0,0593 ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stro-

Kawiarnia KOFEINKA

lp.

lp.

Działkę sprzedam

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Rudzkiej nr 35/11

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.


8 » Reklama

Piątek | 15 października | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Kiedy ostatnio byliście w Krakowie? Czy wiecie, że magia tego miasta polega na tym, że jednocześnie ciągle się zmienia i pozostaje takie samo? Wybierzcie się z nami na wycieczkę, po której będziecie mogli powiedzieć, że naprawdę poznaliście Stołeczne Miasto Kraków i jego bogatą historię. Ale i jego smaczki, uroki, magiczne radości… Zobaczymy je z dwóch słynnych kopców (Kraka i Kościuszki), odwiedzimy znamienite zabytki, zwiedzimy multimedialne wystawy, poznamy tajemnice Starego Miasta i kultowe zakamarki Kazimierza...

KULTURALNY WEEKEND W KRAKOWIE - czyli wyjedź z nami do zaczarowanego miasta mocy... Kraków. Miejsce, którego nie sposób opisać prostymi słowami… Miasto pięknej architektury, bogatego życia kulturalnego, miejsce życia wielkich poetów, królów, świętych, znamienitych polityków… Miasto studenckich imprez, niedzielnego targu staroci na Placu Nowym, licznych żydowskich tajemnic. A w sobot-

ni wieczór możliwość zaczerpnięcia rozrywki w teatrze! Jesień to dobry czas na zwiedzanie miast. Kraków nie jest przepełniony turystami, w muzeach nie ma kolejek, w kawiarniach są wolne miejsca, a i hejnał słychać jakby lepiej… Nie zwlekaj z wyprawą podczas której dogłębnie poznamy tajemni-

ce miasta Piwnicy pod Baranami, Grzegorza Turnaua, Anny Dymnej, Zbigniewa Preisnera i zespołu „Pod Budą”.

W weekend 6-7 listopada wyruszamy na wycieczkę do Krakowa i...

Spotkanie z Krakowem (sobota) rozpoczniemy panoramą z Kopca Kościuszki, by potem udać się na spacer magicznymi zakątkami Starego Miasta. Odwiedzimy między innymi Wzgórze Wawelskie (katedra, krypty i dzwon Zygmunt), ulice Kanoniczą, Grodzką i Bracką, Colegium Maius, no i Rynek Główny (Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza). Zejdziemy też do Podziemi Krakowskiego Rynku, gdzie mieści się multimedialna wystawa uka-

zująca 1000 lat historii miasta. Dla chętnych wieczorne wyjście na spektakl teatralny! A ten kto woli, będzie mógł zaznać klimatu wieczornego Krakowa i odwiedzić jego słynne kawiarnie i kluby… W niedzielę odwiedzimy dzielnicę Kazimierz, w której od wieków przeplatały się historie chrześcijaństwa i judaizmu. Na szlaku żydowskim zobaczymy ulicę Szeroką, Starą Synagogę (zwiedzanie jednej z najstarszych zachowanych synagog w Polsce oraz jednego z najcenniejszych zabytków

żydowskiej architektury sakralnej w Europie), dom Heleny Rubinstein, kazimierskie synagogi, cmentarz żydowski. Zobaczymy też Plac Nowy, na którym w niedzielne poranki rozkładają się sprzedawcy staroci i antyków. Wśród zabytków chrześcijańskich zobaczymy kościół Bożego Ciała i kościół św. Stanisława na Skałce. Udamy się też do dzielnicy Pogórze, gdzie znajduje się wyjątkowe muzeum w słynnej Fabryce Schindlera (wystawa multimedialna prezentująca dzieje Krakowa podczas II wojny światowej). Pożegnamy się w Krakowem panoramą z legendarnego Kopca Kraka…

Zapisy i informacje udzielane są w Raciborskim Centrum Turystyki na ul. Opawskiej 38 w Raciborzu (galeria Dukat, vis a vis E.Leclerc). Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00 | Telefon: 515 739 642, 32 740 92 00 | www.orinoko.pl REKLAMA

REKLAMA


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.