Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 8 lutego 2019 r. ı Rok XII nr 6 (520) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

NIE JEST DOBRZE!

REKLAMA

Dotarliśmy do raportu o filtrach w H2Ostróg Racibórz » Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje dokumentem od maja zeszłego roku. Aquapark wymaga kosztownych inwestycji, przekraczających możliwości OSiR. Co w nim szwankuje? Publikujemy dokładny raport! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2 REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 8 lutego

PREZYDENCKI SZTAB OD ŚWIEŻEGO LUFTU W PRL-u żartowano, iż w zamian za pociągi ze zbożem, ZSRR odsyłał do Polski wagony pełne świeżego powietrza z Syberii. Trudno określić, czym odwdzięczy się prezydencka komisja ds. świeżego luftu w zamian za serwowaną na jej obradach wodę mineralną i kawę. Trudno też dociec, co kierowało Dawidem Wacławczykiem, radnym powiatowym z najlepszym wynikiem w październikowych wyborach, niedawnym kandydatem na szefa Rady Powiatu, biznesmenem i ekspertem od turystyki, że w nowym układzie władzy, którego jest przecież współkonstruktorem, zajmie się - jako szef nowej komisji  - świeżym powietrzem. Gdyby stał na czele zespołu mającego wypracować kierunki działań na rzecz lokalnego produktu turystycznego, byłbym pełen optymizmu, bo Dawid (pozwalam sobie po imieniu, gdyż dobrze się znamy) nie dość, że ma wiedzę i doświadczenie w temacie, to przy obecnej eki-

pie w ratuszu może nie tylko mówić, ale i realnie działać. Komisja do spraw świeżego luftu w Raciborzu będzie pewnie godzinami dyskutować o smogu, programie Czyste powietrze, PONE, edukacji, oczyszczaczach dla placówek oświatowych, sadzeniu drzew, organizowaniu konkursów i wytyczaniu łąk zamiast trawników. Tematy to ważkie, a postulaty szlachetne, tyle że po co tworzyć gremia do dyskusji o czymś, co powinno być dawno spisane na kartce i przekazane prezydentowi do realizacji. No chyba, że chodzi o nieustanne, takie trochę dla lansu, absorbowanie publicznej uwagi gadaniem na tematy łatwe, lekkie i przyjemne, na których niemal każdy się zna, choć wiadomo, że to nie debaty, ale pieniądze mogą cokolwiek zmienić w rzeczonej materii. Tak po prawdzie, to komisja może odegrać pewną ważną społecznie rolę, pod warunkiem, że będzie rozliczać prezydenta ze skuteczności w pozyskiwa-

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Wszystko, co musicie wiedzieć

o modernizacji Łąkowej-Kościuszki Racibórz » Prace zostaną podzielone na osiem etapów, spowoduje to do września utrudnienia w ruchu w tym rejonie miasta, zmieni się docelowo organizacja ruchu na skrzyżowaniu Łąkowa-Kościuszki-Stalowa. Najważniejsze zmiany to:

ƒƒ ujednolicona do 7 metrów nawierzchnia jezdni; ƒƒ nowe chodniki, zjazdy;  ƒƒ doświetlone przejścia dla pieszych;  ƒƒ prawoskręt z Kościuszki na Łąkową;  ƒƒ nowe zatoczki autobusowe z peronem przy Łąkowej-Kościuszki;  Grzegorz Wawoczny ƒƒ ścieżka rowerowa po praredaktor naczelny wej stronie drogi w kierunku Wandy, Jeziorowej, skrzyniu środków na walkę z niską żowania z Eichendorffa, daemisją, zapowiadanych przelej do Łąkowej-Stalowej oraz nosin słynnej asfaltowni z Płoni, wzdłuż Łąkowej;  roznoszącego się latem brzyd- ƒƒ miejsca parkingowe (zatoczkiego zapachu ze składowiska ki) wzdłuż Kościuszki.  na Brzeziu, udzielanych zgód na wycinkę drzew czy działań Najważniejsza zmiana dotystraży miejskiej przeciwko oso- czy organizacji ruchu. Po zakońbom spalającym odpady. Oba- czeniu remontu jadący od strony wiam się jednak, że wtedy szyb- Rafako (tranzyt) w kierunku pl. ko przejdzie do historii, a radny Konstytucji 3 Maja będą mieli Dawid Wacławczyk może zaj- pierwszeństwo. Dotąd musieli mie się turystyką. ustępować pojazdom jadącym Łąkową i skręcającym w Kościuszki.  Długość remontowanego odcinka to 950 m. Koszt około 6,5 Inwestycja, jak powiedział mln zł. Dofinansowanie budżenam członek zarządu woje- tu państwa – 3 miliony złotych. wództwa śląskiego Michał Woś Na naszym portalu znajdziecie z Raciborza, jest przygotowana zestaw planów, na których możdo realizacji i niewykluczone, na sprawdzić jak po remoncie że wkrótce znajdą się źródła fi- będą wyglądały obydwie artenansowania tego zadania, przynająca się przy Rondzie So- najmniej w części. Racibórz zylidarności (nerka) i wiodąca skałby sprawniejsze połączenie Reymonta (Odrostradą), Bo- z aglomeracją rybnicką. Jak będzie wyglądać rondo sacką i Rybnicką w stronę Kornowaca. Nowym jej elementem zobaczcie na planach, które ma być rondo przy Mechaniku otrzymaliśmy z ZDW Katowice. (skrzyżowanie Armii Krajowej-Bosackiej). (w)

Tak to ma wyglądać!

Rondo przy Mechaniku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ma gotową dokumentację oraz Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) - przebudowę DW 935. To droga wojewódzka podległa marszałkowi województwa śląskiego, zaczy-

rie, tymczasową oraz docelo- ƒƒ Etap 7 - Kościuszki od Jeziową organizację ruchu, a także rowej do Wandy - pas praplan objazdów. wy w kierunku na centrum miasta  ƒƒ Etap 8 - Kościuszki od JezioEtapy prac:  ƒƒ Etap 1 - Łąkowa od skrzyżorowej do Wandy - pas lewy wania z Kościuszki i Stalową w kierunku na centrum do terenu budowy nowego miasta osiedla przy Łąkowej, przed 31 stycznia władze powiatu wjazdem na Słoneczną  ƒƒ Etap 2 - skrzyżowanie wjazd przekazały informację z otwarod Stalowej  cia ofert. Złożyły je cztery firƒƒ Etap 3 - Kościuszki od skrzy- my: AUTO – TRANS ASFALżowania z Eichendorffa do TY SP. Z O.O., GIERAŁTOWIŁąkowej-Stalowej - pas pra- CE -(6.697.350,00 zł), FBSerwis wy w kierunku na Łąkową  S.A. WARSZAWA - (6.508.540,68 ƒƒ Etap 4 - Kościuszki od skrzy- zł), KONSORCJUM Przedsiężowania z Eichendorffa do biorstwo Robot Drogowych Sp. Łąkowej-Stalowej - pas lewy z o.o. RACIBÓRZ oraz Przedw kierunku na Łąkową  siębiorstwo Handlowo-Usłuƒƒ Etap 5 - Kościuszki od skrzy- gowe PROFECTUS Sp. z o.o. żowania z Eichendorffa do NIEZDROWICE (6.549.963,88 dawnego hotelu Ragos - pas zł) oraz P.H.U „DOMAX” Arprawy w kierunku na cen- kadiusz Mika BORONÓW trum miasta  (6.486.223,92 zł). ƒƒ Etap 6 - Kościuszki od skrzyJak będzie wyglądać Łąkożowania z Eichendorffa do wa i Kościuszki po modernizacji dawnego hotelu Ragos - pas zobaczycie w galerii na portalu lewy w kierunku na centrum miasta  opr. w

NIE JEST DOBRZE! Dotarliśmy do raportu o filtrach w H2Ostróg DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1.

„Analiza stanu technicznego istniejących urządzeń uzdatniania wody” - to tytuł dokumentu, który w maju zeszłego roku przygotowała firma Transcom. Sprawdziła ona filtry basenowe, instalacje hydrauliczne, pompy obiegowe, układ automatyki sterujący pracą poszczególnych obiektów basenowych, sterownik i wszystkie urządzenia mające na celu dozowanie środków chemicznych do wody basenowej. To na ten właśnie dokument powoływał się na sesji prezydent Dariusz Polowy, mówiąc, że auapark może wymagać poważnych remontów. WiaWYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – Specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

domo, że będzie kosztował ponad pół miliona złotych. Obecny system nie spełnia swojej roli. - Te czynniki mają wprost przełożenie na problemy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody na obiekcie - napisali specjaliści z Transcom. W grudniu, przypomnijmy, H2Ostróg było zamknięte przez dwa tygodnie z powodu zbyt dużej ilości groźnej dla zdrowia i życia Legionelii. OSiR sam, jak informowano, wykrył zagrożenie i powiadomił Sanepid. Na sesji styczniowej prezydent zapowiadał, że aquapark wymaga poważnych remontów. 31 stycznia zwolniono dyrektora OSiR. Ten przyznaje, że zlecono audyt, a zakres prac,

jakie z niego wynikały, przekraczały możliwości OSiR. Dopiero teraz zdecydowano o wymianie złoża w filtrze odpowiadającym za wanny hydromasażowe.

Wnioski:

ƒƒ brak odpowiedniej wydajności obiegów; ƒƒ sterownik chemii nie utrzymuje parametrów w założonych ramach; ƒƒ lampy UV nie pracują skutecznie. Na naszym portalu znajdziecie wyciągi z raportu Transcomu.

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 8 lutego

»3

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

W WOJEWÓDZTWIE Podwodne sesje i wakacje w Meksyku na L4 ZUS skontrolował chorych na zwolnieniu Ponad 68 tys. kontroli przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie śląskim w 2018 r. Obejmowały one zarówno sposób wykorzystywania zwolnień lekarskich, jak i prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wstrzymano lub zwrócono świadczenia na kwotę 4,4 mln zł. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich. - Warto pamiętać, iż każde zwolnienie jest zwolnieniem od wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej oraz wszelkich czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia i wydłużyć czas rekonwalescencji. Zwolnienie nie może pełnić roli swoistego urlopu. Pracownik, który w czasie trwania zwolnienia lekarskiego wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje to zwolnienie niezgodnie z jego celem, musi liczyć się z tym, że straci prawo do zasiłku chorobowego - informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. Podwodne sesje zdjęciowe, pielgrzymki do miejsc kultu religijnego w Europie, wakacje w Meksyku, remont mieszkania czy wycinka drzewa, albo dodatkowa praca zarobkowa to tylko niektóre przykłady jak osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich wykorzystują je niezgodnie z przeznaczeniem. W 2018 roku w województwie śląskim przeprowadzono ponad 16 tys. kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli ponad 3,5 tys. osób pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę 4 mln 90 tys. zł. Najwięcej takich kontroli przeprowadził oddział ZUS w Rybniku, bo 3575, w wyniku których prawa do zasiłku pozbawionych zostało 901 osób, które wykorzystywały zwolnienia lekarskie niezgodnie z ich przeznaczeniem. Kwota cofniętych zasiłków przekroczyła 1,167 mln zł. W oddziale ZUS w Rybniku kontroli prawidłowości orzekania w 2018 r. było 9755 w wyniku których cofnięto zasiłki na kwotę 36,6 tys. zł dla 89 osób. Oddział ZUS w Sosnowcu przeprowadził 10 465 kontroli, wydano 148 decyzji o braku prawa do zasiłku, w związku z tym wstrzymano wypłatę zasiłków chorobowych na kwotę 76,4 tys. zł. ZUS

Górnośląska medycyna na wyższym poziomie W regionie powstanie Śląska Platforma Medyczna eCareMed. Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Jakub Chełstowski oraz rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu zintegrowanych rozwiązań teleinformaREKLAMA

tycznych wspomagających działalność podmiotów medycznych biorących udział w kompleksowym procesie diagnozy, leczenia, rehabilitacji i monitorowania stanu pacjenta poza placówkami medycznymi. Podpisana 5 lutego umowa zakłada dofinansowanie w wysokości prawie 67 mln zł. - Idea utworzenia platformy to wynik kilkuletniej pracy środowisk samorządu województwa i wiodących w regionie środowisk medycznych. To przede wszystkim odpowiedź na potrzeby mieszkańców regionu oczekujących wczesnej diagnostyki w obszarze onkologii, kardiologii i neurologii. Wdrożenie projektu usprawni i zminimalizuje czas oczekiwania pacjenta na diagnostykę, leczenie i rehabilitację, zwiększy także dostęp lekarzy do wyników badań pacjenta. Dofinansowanie projektu jest możliwe dzięki środkom zaplanowanym w RPO WSL na wspieranie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – powiedział marszałek województwa Jakub Chełstowski.  Dofinansowanie do projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL). W realizację projektu, poza ŚUM, zaangażowanych jest jeszcze pięć podmiotów medycznych: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski Im. Jana Pawła II W Bielsku-Białej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  Platforma eCareMed dostarczy wielu nowych funkcjonalności, które pozwolą na projektowanie i implementowanie innowacyjnych procesów organizacyjnych, decyzyjnych i diagnostycznych w oparciu o nowoczesne rozwiązania z obszaru ICT.  - Jednostki funkcjonujące w projekcie eCareMed w zależności od swego profilu będą realizować zadania w obszarach telekonsultacji medycznych, telemonitoringu oraz telerehabilitacji. Wszystkie trzy komponenty będą funkcjonować równolegle lub indywidualnie w zakresie kardiologii, neurologii i onkologii –powiedział wicemarszałek Wojciech Kałuża, który z ramienia Zarządu Województwa Śląskiego będzie nadzorował projekt.  Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed jest komplementarnym przedsięwzięciem, na który składa się również wcześniej podpisana już umowa o dofinansowanie projektu, którego liderem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Ten projekt również realizowany jest w partnerstwie aż dziewięciu podmiotów medycznych z regionu. Obydwa projekREKLAMA

ty realizowane przez niezależne, ale współpracujące ze sobą specjalistyczne zespoły projektowe tworzą nowatorskie rozwiązanie, jakim jest Śląska Regionalna Platforma Medyczna eCareMed. - Cieszę się że po kilku latach, bo tyle trwał okres przygotowywania, udało się podpisać to zobowiązanie. Mam nadzieję, że dzięki temu projektowi w znaczący sposób uda się poprawić jakość usług medycznych diagnostyki i terapii – powiedział rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki. Platforma udostępni w regionie cyfrowe usługi publiczne w obszarze e-zdrowie, a rezultatem projektów będzie zintegrowane rozwiązanie, które będzie również kompatybilne z krajową platformą medyczną. Zakończenie realizacji całej inwestycji jest przewidywane w 2021 r. slaskie.pl

W POWIECIE Fundacja pomoże rozliczyć PIT Zarząd Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu informuje, że w okresie od 14 lutego do 25 kwietnia 2019 r. umożliwia swoim darczyńcom, będącym osobami fizycznymi, skorzystanie z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu formularza PIT za 2018 rok. Pomoc będzie świadczona w budynku B Starostwa Powiatowego w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4, pokój nr 101 – I piętro, w każdy: ƒƒ wtorek w godzinach od 10.00 do 16.00,  ƒƒ czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00. Starostwo Powiatowe w Raciborzu REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 8 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

Reforma oświaty w szkołach średnich Może być częściowa zmianowość! Odpowiedzialny za oświatę wicestarosta Marek Kurpis rozwija wątek przygotowania szkół do podwójnego naboru na rok szkolny 2019/2020. Do pierwszych klas pójdą ostatni absolwenci gimnazjów oraz ósmoklasiści. Czy będzie zmianowość i lekcje w sobotę? Powiat jest przygotowany na tzw. „podwójny rocznik” - zapewnia wicestarosta. - Jeśli mowa o dowozie do szkół od września br. – powiat jest właścicielem PKS, więc z dowozem uczniów problemu być nie powinno. Aktualnie prowadzone są uzgodnienia między szkołami, starostwem i PKS tak, aby rozkład jazdy dostosować do planowanych godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych. Szacujemy, że blisko 400-500 osób dodatkowo będzie korzystać z transportu publicznego. W przypadku możliwości lokalowych placówek i ich przygotowania na “podwójny rocznik” nie wystąpią zasadnicze problemy w szkołach powiatowych. Tym bardziej, że niektórzy dyrektorzy dodatkowo uzgadniają z proboszczami możliwość korzystania z salek katechetycznych na lekcje religii. Na zajęcia wychowania fizycznego udostępnione zostaną, podobnie jak w latach poprzednich, sale gimnastyczne MOS przy ul. Klasztornej. Szacujemy, że część klas (przede wszystkim starszych) może w niektóre dni tygodnia rozpoczynać zajęcia od godz. 9.50 – czyli może wystąpić częściowa tzw. „zmianowość”, przy czym nie będzie to reguła, lecz wyjątek. Dla uspokojenia mogę powiedzieć, że lekcje w żadnym z typów szkół nie będą odbywały się w soboty, bo i takie krążyły plotki – zapewnia Marek Kurpis. (w)

Z nowym rokiem w naszym powiecie mocno wzrosło bezrobocie

Z 1651 na koniec grudnia do 1824 na koniec stycznia wzrosło bezrobocie w powiecie raciborskim. Rośnie trzeci miesiąc z rzędu. -Informujemy, że w omawianym okresie zgłoszono i pozyskano 571 wolnych miejsc pracy. Stopa bezrobocia w powiecie raciborskim na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 4,3% - czytamy w komunikacie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Najczęściej oferty pracy zgłaszane były na następujące stanowiska: Kasjer-sprzedawca, Automatyk/Mechatronik, Kelner/kelnerka, Pracownik hali, Pracownik magazynowy, Kierowca samochodu ciężarowego kat. C+E w ruchu międzynarodowym, Pracownik produkcji, Pomocnik operatora maszyn i urządzeń, Pracownik fizyczny, Kucharz/kucharka, Pracownik przy produkcji sałatek/ Pomoc kuchenna, Robotnik gospodarczy.

O mowie nienawiści w raciborskiej bibliotece 5 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu. EUREKA- Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży rozpoczęła obchody tego ważnego wydarzenia już pod koniec stycznia, REKLAMA

przeprowadzając liczne lekcje biblioteczne. Do tej pory w zajęciach wzięło udział ponad 300 uczniów z Raciborza i powiatu. Dzień Bezpiecznego Internetu odbywa się w tym roku pod hasłem „Działajmy razem!”. Organizatorzy zachęcają wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Raciborska biblioteka tradycyjnie włączyła się w obchody DBI organizując zajęcia edukacyjne obejmujące różnorodne tematy m.in. bezpieczeństwo w sieci, hejt czy wpływ Internetu na nasz wizerunek. Młodsze klasy obejrzały specjalnie przygotowane prezentacje i filmiki dostosowane do wieku i tematu konkretnych zajęć. Były też gry i zabawy oraz słodkie niespodzianki dla najbardziej aktywnych. Młodzież podjęła się głównie dyskusji na temat, będący w ostatnim czasie na topie, a mianowicie mowy nienawiści. - Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia. Spotkaliśmy się z dużym zainteresowaniem tymi tematami ze strony szkół, dlatego lekcje będą na pewno kontynuowane – mówi Marzena Mróz, kierownik EUREKI.

W MIEŚCIE Bądź na bieżąco! Skorzystaj z usługi SMS Chcesz wiedzieć co się dzieje w Raciborzu? Być na bieżąco informowanym o najciekawszych wydarzeniach kulturalno-sportowych? Raciborska biblioteka przypomina i zachęca do skorzystania z bezpłatnej usługi „SMS - kultura, sport, rozrywka”. SMS-em przesyłane są informacje o przedsięwzięciach organizowanych przez instytucje kultury: Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla, Muzeum, Raciborskie Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Rejestracja w systemie następuje poprzez wysłanie SMS-a o treści: bazakultura na nr 503340503. Opłata aktywacyjna jest jednorazowa, taka sama jak u operatora użytkownika. - SMS jest dostarczany do użytkownika w każdy poniedziałek i obejmuje wydarzenia aż do niedzieli. Dzięki temu, osoby zainteresowane mogą zaplanować sobie cały tydzień pod kątem oferty kulturalnej w naszym mieście – informuje Małgorzata Szczygielska, dyrektor MiPBP. MiPBP w Raciborzu

Biuro Obsługi Prezydenta Raciborza ma nowego kierownika

38-letni Marcin Wojnarowski kieruje od 1 lutego Biurem Obsługi Prezydenta. To raciborzanin, do zeszłego roku dziennikarz lokalnej gazety. Nowy kierownik zatrudniony jest na czas usprawiedliwionej nieobecności Lucyny Siwek, pierwszej kierowniczki, wybranej przez poprzedniego prezydenta. Wojnarowski to raciborzanin z Ostroga, absolwent SP 1, Budowlanki, TEB-u Edukacja, a potem REKLAMA

filozofii na Uniwersytecie Śląskim. Pisał pracę poświęconą Freudowi. W latach 2010-2018 był redaktorem Nowin Raciborskich. Zajmował się tematyką gmin. Ostatnio pracował w Sachs Trans Radlin. Odpowiadał za PR firmy. W ratuszu w Raciborzu jego zadaniem będzie wzmocnienie polityki informacyjnej miasta. Podlegają mu sekretarki prezydenta oraz rzecznik prasowy.

(w)

Dyrektor OSiR, prezes PK Kto następny? W kuluarach słychać, że będą kolejne zmiany personalne w ratuszu i w miejskich jednostkach. O roszady zapytaliśmy prezydenta Dariusza Polowego. Była ku temu okazja podczas konferencji prasowej 4 lutego. Nie można wykluczyć czegoś takiego - stwierdził Dariusz Polowy. Dodał, że należy na to patrzeć z perspektywy nowych wyzwań i nowej wizji miasta. Zapewnił jednak, że na „dzień dzisiejszy” i „na cały tydzień” do zmian nie dojdzie. W przeciągu kwartału można się jednak spodziewać zmian w składach rad nadzorczych. Miastu podlegają Zakład Zagospodarowania Odpadów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Zarząd Budynków, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Raciborskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz ZOPO, RCK, Muzeum, OPS, centrum na Rzeźniczej, Arboretum, Biblioteka, a także placówki oświatowe. W tych ostatnich zmian można dokonywać po upływie kadencji w drodze konkursów. (w)

Inwestor zapowiedział się na spotkanie w ratuszu

Firma działająca w branży rozrywkowej chce się spotkać z prezydentem Dariuszem Polowym. Chodzi o spółkę Mówi Serwis, która z końcem poprzedniej kadencji podpisała list intencyjny w sprawie miniplexu przy ul. Szewskiej-Młyńskiej. Inwestor chce kupić znajdujące się tu działki miejską oraz prywatną po czym zbudować kino wielosalowe. Poprzednia władza była skłonna zaproponować radnym wyrażeniem zgody na sprzedaż działki. Obecny prezydent uważa, że miniplex to nie najlepsze rozwiązanie w tym miejscu. Nie mówi natomiast NIE dla innych lokalizacji. Inwestor po wyborach przysłał mail. Teraz okazuje się, że Mówi Serwis chce kontynuować rozmowy z władzami miasta. Zapowiedziane jednak na tydzień spotkanie przesunięto. REKLAMA

REKLAMA


Piątek, 8 lutego REKLAMA

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»5

Reklama


Aktualności

»6

Piątek, 8 lutego

Nowe ciało doradcze prezydenta Polowego Komisja do spraw czystego powietrza Na jej czele stanie znany z walki ze smogiem radny powiatowy Dawid Wacławczyk (PiS/NaM). Czym zajmie się dość liczne gremium? Dawid Wacławczyk (przewodniczący), Piotr Dominiak, Leszek Szczasny, Artur Wierzbicki, Jan Wiecha, Kamil Ludwikowski, Zuzanna Tomaszewska, Zygmunt Kobylak, Michał Kuliga, Magdalena Kusy, Marian Czerner, Józef Galli oraz naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta - to grono utworzy komisję ds. czystego powietrza. Nowe ciało doradcze Dariusza Polowego zacznie pracę po formalnym powołaniu na mocy zarządzenia prezydenta. Ma wypracować długofalowy plan działań, tak by jakość powietrza w Raciborzu była jak najlepsza. Członkowie komisji będą pracować społecznie. Nie dostaną diet. W gremium nie ma znanego w Raciborzu społecznika i ekologa, Bogusława Siwaka. - Zdałem się na opinię swoich koalicjantów - powiedział 4 lutego prezydent, choć dodał, że droga do komisji nie jest dla nikogo zamknięta. Z naszych informacji wynika, że B. Siwak, którego poglądy w zeszłej kadencji były dla ówczesnej opozycji wygodne, dziś już, kiedy przyszło opozycji rządzić, wygodne nie są. Chodzi o sprzeciw ekologa wobec wycinki drzew jak również brak - jego zdaniem - wystarczających działań, by zapobiec w ścisłym centrum montażowi pieców na paliwo stałe. - Jestem w stałym kontakcie z Bogusławem Siwakiem i tak jak dotychczas zamierzam brać jego uwagi i pomysły pod uwagę w pracach komisji. Zamierzam także zaprosić go na jedno z jej posiedzeń w charakterze gościa - powiedział nam Dawid Wacławczyk. (w)

KULT zagra na Dniach Raciborza

REKLAMA

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Cykl imprez, jak poinformowano 4 lutego dziennikarzy na konferencji prasowej, ma potrwać od 14 do 16 czerwca, a gwiazdą będzie KULT, który zagra 14 czerwca na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Niewykluczone, że koncert będzie biletowany. fot. Mariusz Dmowski

Rusza kurs komputerowy Internet 55+ W lutym rusza kolejna edycja bezpłatnego kursu komputerowego „Internet 55+” organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu. Zapisy do 15 lutego. Udział w kursie mogą wziąć osoby po 55. roku życia, które dopiero zaczynają przygodę z komputerem lub chciałyby zdobyć nowe umiejętności. Kurs trwa 7 tygodni, spotkania odbywają się raz w tygodniu. Aby wziąć udział w kursie, należy być mieszkańcem powiatu raciborskiego oraz czytelnikiem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla. Zapisy potrwają do 15 lutego w Dziale Promocji MiPBP przy ul. Kasprowicza 12 lub telefonicznie pod nr tel. 32 415 37 24 (wew. 23). Ilość miejsc ograniczona! W pierwszej kolejności biblioteka zaprasza osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich edycjach kursu. Obowiązkowe spotkanie organizacyjne odbędzie się 21 lutego o godz. 9.00. MiPBP w Raciborzu

Urząd Miasta szuka nowego naczelnika wydziału edukacji

W związku z odejściem w połowie marca Roberta Myśliwego, prezydent szuka nowego naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Aplikacje można składać do 13 lutego. O zmianie w fotelu naczelnika było wiadomo od listopada. Wtedy to Robert Myśliwy, były kontrkandydat Dariusza Polowego w wyborach prezydenckich, na mocy porozumienia stron zapowiedział odejście z magistratu w połowie marca. Niezbędne wymagania stawiane nowemu naczelnikowi to: ƒƒ wykształcenie wyższe, ƒƒ co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na niniejszym stanowisku, ƒƒ przedstawienie na piśmie – na bazie istniejących w Urzędzie rozwiązań organizacyjnych – koncepcji realizacji zadań Gminy przypisanych do wykonania w zakresie edukacji, kultury i sportu, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wymienione w pkt. 2 (wymagania dodatkowe) oraz Regulamin wewnętrzny Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu i Regulamin Organizacyjny Urzędu, ƒƒ obywatelstwo polskie, ƒƒ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ƒƒ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ƒƒ nieposzlakowana opinia. UM Racibórz,(w)

997 Tragedia na torach Raciborscy policjanci ustalają okoliczności tragicznego wypadku kolejowego. Do zdarzenia doszło 4 lutego około godziny 18:20 w rejonie Markowic. W wyniku potrącenia przez pociąg osobowy REKLAMA

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna. Apelujemy przede wszystkim o przestrzeganie przepisów i przechodzenie przez torowiska w miejscach do tego przeznaczonych. Do zdarzenia doszło 4 lutego około godziny 18:20, na szlaku kolejowym w pobliżu mostu przy ulicy Nad Koleją. Według wstępnych ustaleń policjantów, przejeżdżający pociąg potrącił mężczyznę, który nagle pojawił się przed lokomotywą na torach. Potrącony 34-letni mieszkaniec Raciborza zginął na miejscu. Dokładne okoliczności wypadku zostaną wyjaśnione w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym przez raciborskich śledczych. Ten tragiczny wypadek pokazuje, jak niebezpieczne może być przebywanie na torowisku czy przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych. W starciu z maszyną człowiek ma niewielkie szanse by przeżyć. Jeśli jednak ma odrobinę szczęścia zazwyczaj uszczerbek na zdrowiu, jaki doznaje, jest poważny. Dlatego apelujemy do Państwa o przestrzeganie obowiązujących przepisów i przechodzenia przez tory w miejscach do tego przeznaczonych. W rejonach szlaków kolejowych policjanci, strażnicy miejscy i funkcjonariusze SOK podczas pełnionych służb dyscyplinują osoby, które łamią prawo i narażają siebie na utratę życia. KPP Racibórz

Mundurowi z raciborskiej drogówki odzyskali przywłaszczone audi

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w godzinach nocnych z piątku na sobotę (z 1 na 2 lutego) przy ulicy Władysława Reymonta odzyskali przywłaszczone audi o wartości osiemnastu tysięcy złotych. Do przywłaszczenia samochodu doszło 31 stycznia bieżącego roku na terenie Raciborza. Policjanci z drogówki w godzinach nocnych z 1 na 2 lutego bieżącego roku około godziny 1.50 zauważyli podczas patrolu samochód na raciborskich numerach rejestracyjnych, który według przekazanej wcześniej informacji został utracony w wyniku przestępstwa. Raciborscy stróże prawa natychmiast przystąpili do jego zatrzymania. Pojazd został sprawdzony w policyjnych systemach informacyjnych, gdzie przypuszczenie policjantów się potwierdziło. Pojazd figurował jako przywłaszczony. Kierowcą, i zarazem osobą związaną z przestępstwem, okazał się być 22-letni mieszkaniec Raciborza. Teraz za czyn, którego się dopuścił grożą mu nawet trzy lata pobytu w więzieniu. KPP Racibórz


Piątek, 8 lutego

»7

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

ZK w Raciborzu i Opavie będą współpracować

W planach grupowe i indywidualne wizyty stażowe. Podpisano już umowę o współpracy. - Zakład Karny w Raciborzu rozpoczyna współpracę z czeską Służbą Więzienną. 25 stycznia 2019 roku podczas spotkania Dyrektora Zakładu Karnego w Raciborzu oraz Dyrektora Zakładu Karnego w Opavie, które odbyło się w raciborskim więzieniu, podpisano porozumienie o międzynarodowej współpracy pomiędzy raciborską jednostką penitencjarną a Zakładem Karnym w Opavie. Strony porozumienia uzgodniły sposób i formę współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej ze strony polskiej oraz czeskiej. Strony Porozumienia będą przekazywać sobie nawzajem materiały dotyczące problematyki penitencjarnej oraz uczestniczyć w grupowych i indywidualnych wizytach studyjnych i stażowych. Porozumienie obejmie także specjalistyczne konferencje, zawody sportowe i inne spotkania mające na celu wymianę informacji i doświadczeń, a także nawiązania bezpośrednich kontaktów funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa Czech i Polski informuje ZK Racibórz. ZK Racibórz

biorcy energii - dodaje prezes RIG, Tadeusz Ekiert. Informacja od Orange przyszła 11 stycznia, choć operator wskazuje w niej, że już w listopadzie wiedział, iż jego dostawca wypowiedział umowę. Orange tłumaczy, że musi kupić prąd w innym źródle i już nie po takich cenach jak latem 2018 r., kiedy mógł zaoferować stawkę 244 zł za MWh. Zaproponował więc zmiany w umowie, a właściwie jej wygaszenie z końcem lutego. Co dalej? Jedna sprawa to kwestia sporu z Orange, druga zapewnienia dostaw po cenach, które nie spowodują dziur w budżecie firm. Na 244 zł za MWh nie ma co liczyć. Nikt po takich cenach nie sprzedaje dziś prądu. Zakupy grupowe dla gmin wskazywały z końcem 2018 r. cenę w przedziale 360-370 za MWh (taką zaoferowano m.in. miastu Racibórz oraz powiatowi raciborskiemu). - Mamy trzech operatorów skłonnych zawrzeć umowę - dodaje prezes Tadeusz Ekiert. Stawka oscyluje wokół tych, które oferowano samorządom. Rozmowy trwają. Umowa z nowym operatorem ma obowiązywać do końca tego roku. Kwestia 2020 r. pozostaje otwarta. Najprawdopodobniej dojdzie do kolejnych podwyżek. opr. waw REKLAMA

BIZNES Porażeni przez Orange Raciborskie firmy zapłacą znacznie więcej za prąd! Początek roku nie był najlepszy dla dziesięciu dużych raciborskich firm kupujących energię od Orange. Dostawca nagle wycofał się z umowy. Zamiast 244 zł nagle pojawiła się realna groźba płacenia 660 zł za MWh. Zbiorowy zakup energii poprzez Raciborską Izbę Gospodarczą blisko trzydzieści skupionych w niej firm sfinalizowało w lipcu zeszłego roku. Wynegocjowano 244 zł za MWh do końca 2020 r. Dla dużych odbiorców to niska stawka, pozwalająca sporo zaoszczędzić na kosztach. RIG organizował przetargi od 2015 r. Jak dotąd nie było problemu z dostawcami. Z końcem zeszłego roku głośna była sprawa podwyżek cen energii. Interweniował rząd, a Sejm przyjął ustawę, która gwarantowała odbiorcom, indywidualnym i biznesowym, utrzymanie zeszłorocznych stawek na poziomie cen z 30 czerwca. Dziś nie wiadomo dokładnie, jaki to poziom cen należy wziąć pod uwagę, jak również jak skończy się problem dla dziesięciu dużych raciborskich firm. Spośród trzydziestu podmiotów - stron umów z Orange, co trzecia z nich otrzymała informację, że umowa będzie ważna tylko do końca lutego. - Te dziesięć firm to akurat najwięksi odREKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności


Ogłoszenia

»8

Piątek, 8 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe i dekoracyjne, kafelki, płyty kartonowo-gipsowe, zabudowa strychu, usługi ciesielsko-dekarskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE

KIEROWCY AUTOBUSU

z terenu powiatów: raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego Wynagrodzenie za przejście z innego zakładu pracy.

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

KOMPUTERY Usługi Naprawa komputerów z dojazdem do Klienta! Mobilny Serwis Komputerowy z dojazdem do klienta - 10 lat rynku IT. Zaufaj doświadczeniu i postaw na skuteczne rozwiązania. Profesjonalne podejście, diagnostyka i szybka naprawa. Skorzystaj z naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu! Zadzwoń, umów się na wizytę. Tel. 731 510 433, e-mail: danielmrozowicz@gmail.com.

MOTORYZACJA Kupię Skup samochodów złomowanie Racibórz tel. 530-312-312 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe,rozbite,uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. tel.: 501-525-515. Tel. kom.: 530-312-312, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.kzpkowalski.pl.

Kupię

osoby na stanowisko

od 3.200 zł brutto + premia 2400 zł

Usługi finansowe

MOTORYZACJA

PKS Sp. z o.o.

ZATRUDNI NA UMOWĘ O PRACĘ

Zgłoszenia należy składać w siedzibie firmy: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Racibórz, ul. Środkowa 5 lub wysłać na adres: kadry@pksraciborz.pl Skup aut za gotówkę - Racibórz Tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów! Tel. kom.: 692 191 585.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres ścinanie drzew Ścinanie drzew: klasycznie, zwyżką, alpinistycznie. Wywóz, cięcie i frezowanie pni. Inne usługi ogrodnicze. Cięcie drzew owocowych. Tel. kom.: 530 050 550.

POSZUKUJĘ Firmy Podwykonawca do wykonania usługi brukarskiej Firma P.U.H. DOMAX; z Boronowa poszukuje podwykonawcy do ułożenia około 3,5 tys. m2 kostki brukowej w ramach zadania publicznego obejmującego wykonanie 2,5 km chodnika w Raciborzu. Termin rozpoczęcia pracy 01.03.2019 czas realizacji 2 miesiące. Więcej szczegółów pod numerem telefonu 602-869-996, 343539282, e-mail: domax.biuro@wp.pl. REKLAMA

Zainteresowane osoby proszę o przysłanie CV lub kontakt pod nr telefonu. Tel. kom.: 533336536, e-mail: praca@solpak.pl. www.solpak.pl. Inżynier budowy/majster Firma budowlana Hydro-Bud s.c. poszukuje kandydatów na stanowisko Inżyniera budowy/majstra. Firma specjalizuje się w robotach ziemnych oraz robotach hydrotechnicznych. Miejsce pracy to budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu. Umowa+niezbędne narzędzia pracy+możliwość rozwoju. Zapraszamy. Tel.: 697735355, 600354210, e-mail: hydrobudsc@gmail.com. Praca w ciastkarni Społem PSS w Raciborzu zatrudni pracownika na stanowisko ciastkarz. Mile widziane doświadczenie oraz książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Więcej informacji pod numerem telefonu 324152342. CV prosimy przesłać na adres e-mail: kadry.spolem.raciborz@vp.pl lub osobiście: pok 16, ul. Nowa 1, Racibórz. Tel.: 324152342, e-mail: kadry.spolem.raciborz@vp.pl. Praca w sklepie Społem PSS w Raciborzu Zakres odpowiedzialności: sprawna i kulturalna obsługa klienta, przyjmowanie dostaw, przygotowywanie towarów do sprzedaży, obsługa kasy fiskalnej. Wymagania: książeczka zdrowia, komunikatywność, rzetelność i uczciwość, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w powierzone obowiązki. Oferujemy: umowę o pracę, terminowe wynagrodzenie, grupowe ubezpieczenie, pakiet socjalny. CV proszę składać osobiście w Społem PSS ul. Nowa 1, Racibórz, pok. nr 16, kadry.spolem.raciborz@vp.pl, e-mail: kadry.spolem.raciborz@vp.pl.

NIERUCHOMOŚCI

Szukam pracy

Lokal użytkowy wynajmę

Opieka nad osobami starszymi Opiekunka medyczna podejmie się opieki nad osobą/osobami starszymi, chorymi na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność. Tel. kom.: 507 096 731.

Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466.

Za granicą Praca Praca w Austri dla opiekunów osób starszych zarobki od 1300 euro. Umowa austriacka. PERFECT. Tel. kom.: 795162519, e-mail: agajohannes@interia.pl.

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

RÓŻNE

Może być

PRACA Dam pracę

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego obszar zlokalizowany w rejonie ul. Sudeckiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 lutego 2019 r. do 8 marca 2019 r. w godzinach od 8:30 do 15:30 w poniedziałki, wtorki i czwartki, od 8:30 do 17:30 w środy oraz od 8:30 do 13:30 w piątki, w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6, II piętro, pokój 208. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, w Sali Błękitnej (I piętro, sala nr 125) o godz. 15:30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres: inwestycje@um.raciborz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono dane dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu, obejmującego obszar zlokalizowany w rejonie ul. Sudeckiej, a także o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym oraz o opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Równocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) każdy może złożyć uwagi i wnioski. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 22 marca 2019 r. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres: Prezydent Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez koniczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: inwestycje@um.raciborz.pl. Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Prezydent Miasta Racibórz. Z projektem planu miejscowego oraz prognozą oddziaływania na środowisko w okresie wyłożenia do publicznego wglądu można zapoznać się także na stronie internetowej www.raciborz.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Planowanie przestrzenne – procedury planistyczne. Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy

Kupię

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), art. 21 ust. 2 pkt 2, 3, 4, 5, 7 i 23 lit. d, art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz Uchwały Rady Miasta Racibórz Nr XXXVI/556/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.,

Praca (dwa stanowiska) Firma SGS-Service sp. z o.o. z Raciborza poszukuje pracowników do działów: handlowego (prowadzenie sprzedaży, fakturowanie), logistycznego (obsługa magazynu). Oferujemy: praca w pełnym, 3/4 lub 1/2 etatu, stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, możliwość rozwoju osobistego, atrakcyjne wynagrodzenie. Tel. kom.: 694 886 663, e-mail: sgs@sgs-service.com.pl. Praca na plaży! Firma z Raciborza zatrudni osobę do prowadzenia Plaży nad Odrą w sezonie letnim, od maja do września. Szczegóły pod numerem 668 833 379. Magazynier w Pivexin Technology Oferta pracy na stanowisko: Magazynier. Praca w siedzibie firmy - Babice k. Raciborza. Zadania: przyjęcie towaru na magazyn, kompletacja towaru oraz ich wydawanie/wysyłka z magazynu, – przechowywanie składowanego towaru, dbałość o porządek na magazynie, polepszanie stanowiska pracy. Pełny etat. Tel. kom.: 324123044, e-mail: rekrutacja@pivexin-tech.pl. https://pivexin-tech. pl/pl/oferty-pracy/oferta-pracy-na-stanowisku-magazynier/. Pracownik produkcji Firma Solpak zatrudni do swojego zakładu w Nędzy k.Raciborza, osoby na stanowisko pracowników produkcji. Oferujemy: stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia - umowa o pracę. Przyjazną atmosferę.

Skup-złomu odbiór sprzętu AGD i RTV tel. 506-933-290 Skup złomu. Odbiór sprzętu zużytego piece CO AGD, RTV. Dojedziemy, posprzątamy i jeszcze zapłacimy skupujemy złom zwykły oraz kolorowy posiadamy własny bezpłatny transport. Pracujemy 24/h całodobowy kontakt tel. 506-933-290, e-mail: skupzlomu4@wp.pl, www.skupzlomu4.pl.

REKLAMA

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl.

REKLAMA

REFLEKSOTERAPIA Dyplomowany refleksolog Joanna Marcisz ul. Mickiewicza 18, III piętro (Centrum Stomatologii Neo-Dent)

TURYSTYKA

tel.: 533 567 888

Oferty krajowe Kuligi Zimowe z Biesiadą + Walentynki - Wisła 2019 Zapraszamy na Kuligi Zimowe z Biesiadą w Kolybie: Ferie, Weekendy, Dni Robocze, Imprezy Okolicznościowe już od 40 zł, 45 zł z poczęstunkiem oraz biesiadą. Walentynkowe Kuligi z Biesiadą, muzyką góralską na żywo oraz wyżywieniem. Koszt 85 zł/ os. 14.02.2019 godzina 18:00, 17.02.2019 godzina 14:00. Tel.: 338530110, 503492612, e-mail: marketing@beskid-promotions.pl.

REKLAMA

REKLAMA


Piątek, 8 lutego

»9

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych Dyrekcja Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, działając na podst. art. 26 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 r., Nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do ich składania lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ok. 130 tys. liczby osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu powiatu raciborskiego. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r. I. Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktów, dyżurów, konsultacji lekarskich udzielanych przez lekarzy w szpitalnych komórkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Raciborzu w zakresie:

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz na stronie internetowej www.krzanowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Nieruchomości, zamieszczony został wykazy działek przeznaczonych do sprzedaży i najmu. OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Sudeckiej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie jako działki: • nr 141 o powierzchni 0,0240 ha, • nr 1175 o powierzchni 0,0440 ha, • nr 1179/142 o powierzchni 0,0021 ha na arkuszu mapy 5, obręb Płonia o łącznej powierzchni 0,0701 ha, zlokalizowanej przy ulicy Sudeckiej 51a w Raciborzu. 2. Działki nr 141, 1175, 1179/142 zapisane są w ewidencji gruntów jako B – tereny mieszkaniowe 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00024860/7, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XLIV/667/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 21 czerwca 2006 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem • działka nr 141 jako J9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, J8KPK – tereny publicznych wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych, ponadto działka znajduje się w strefie ingerencji konserwatorskiej B oraz w strefach technicznych, • działka nr 1175 jako J9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, J8KPK – tereny publicznych wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych, ponadto działka znajduje się w strefie ingerencji konserwatorskiej B oraz w strefach technicznych, • działka nr 1179/142 jako J9MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto działka znajduje się w strefie ingerencji konserwatorskiej B. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Sudeckiej 51a, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 127 m2 z zabudowaniami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 115 m2 i 50 m2. Budynek mieszkalny jest niezamieszkały, w złym stanie technicznym. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 13 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 42 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dwa tysiace złotych). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 9. Wysokość wadium wynosi: 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych). Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/

1. świadczenie opieki medycznej nad pacjentami oddziałów: • Pediatrycznym (lekarz pediatra II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Pulmonologicznego (lekarz specjalista chorób płuc II stopnia lub w trakcie specjalizacji), • Neurologicznego (lekarz neurolog II stopień specjalizacji w dziedzinie neurologii lub w trakcie specjalizacji, rehabilitacji medycznej), • Obserwacyjno – Zakaźnego (lekarz specjalista chorób zakaźnych II stopnia lub w trakcie specjalizacji, lekarz internista lub w trakcie specjalizacji), • Otolaryngologicznego (lekarz specjalista w dziedzinie otolaryngologii II stopnia lub w trakcie specjalizacji) • Dzienny Oddział Chemioterapii (lekarz specjalista w dziedzinie onkologii II stopnia) 2. pełnienie dyżurów medycznych nad pacjentami oddziałów: • Pediatrycznym (lekarz pediatra II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Neurologicznego (lekarz neurolog II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji), • Obserwacyjno – Zakaźnego (lekarz specjalista chorób zakaźnych II stopnia lub w trakcie specjalizacji), • Ratownictwo Medyczne (lekarz specjalista z medycyny ratunkowej lub w trakcie specjalizacji, lub specjalista w dziedzinie zabiegowej), 3. w zakresie porad specjalistycznych w poradniach: • Chorób płuc i gruźlicy, • Dermatologicznej, II. Kryteria oceny ofert: 1. kompletność oferty, 2. posiadanie odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zgodnych z zakresem konkursu, 3. cena Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można się zapoznać w Dziale Kadr Szpitala przy ul. Gamowska 3 w pokoju nr 40. Oferty należy składać w kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem, oznaczonych napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie...”, w sekretariacie Dyrekcji Szpitala Rejonowego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3, od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 14.35 w terminie do dnia 22.02.2019 r. do godz. 14:35 Konkurs rozstrzygnięty zostanie w dniu 25.02.2019 r. o godz. 12:00 Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert. Składający ofertę zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Zamawiający unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

ZATRUDNI W RAMACH UMOWY O PRACĘ

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Wymagania: • Kwalifikacje niezbędne: • Wykształcenie pielęgniarskie, aktualne prawo wykonywania zawodu Oferujemy: • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznym rozwijającym się Szpitalu, możliwość rozwoju zawodowego Wymagane dokumenty: Dokumenty potwierdzające wykształcenie, prawo wykonywania zawodu, list motywacyjny oraz cv opatrzone klauzulą : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922) Kontakt: Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka ul. Gamowska 3 47-400 Racibórz nr tel. 032-755-50-55 lub na adres e-mail kadry@szpital-raciborz.org

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3,

OGŁASZA PRZETARG

dn. 25.02.2019 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na zbycie nieruchomości: 1. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Roberta Lewandowskiego 11/10 o pow. użytkowej 72,86 m2 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i w.c., piwnica, loggia położone na IV p. w bud. 4 p. Cena wywoławcza 121.600, - zł., wadium 12.200,- zł Przetarg o godz. 9.00 Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: poz. 1 tel. 32/415 29 62 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303. OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie pierwszego przetargu ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Krzyżanowicach przy ulicy Odrzańskiej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 530/3 o powierzchni 0,1870 ha, na arkuszu mapy 2, obręb Krzyżanowice, zlokalizowaną przy ulicy Odrzańskiej 23 w Krzyżanowicach. 2. Działka nr 530/3 zapisana jest w ewidencji gruntów i budynków jako B – tereny mieszkaniowe o powierzchni 0,0990 ha oraz RIIIa – tereny orne o powierzchni 0,0880 ha. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00058393/9, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr 0007.XXXVI.82.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem: D5R – tereny rolnicze; D7MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – usługowej. Przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na którym istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego oraz w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Część przedmiotowej działki znajduje się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 178 m2 z zabudowaniami gospodarczymi. Budynek mieszkalny wyposażony jest w wewnętrzne instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania Budynek mieszkalny jest niezamieszkały, w złym stanie technicznym. Zabudowania gospodarcze są w złym stanie technicznym. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: Wskutek sprzedaży, nieruchomość ta nie będzie posiadała dostępu do drogi publicznej. W związku z powyższym wraz ze sprzedażą nieruchomości zostanie ustanowiona służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr 509/5 oraz 539/1, na arkuszu mapy 2, obręb Krzyżanowice, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00055532/5, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. Służebność będzie miała charakter odpłatny. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość rynkowa służebności wynosi 4 470,00 zł netto plus należny podatek VAT. W dziele III księgi wieczystej ujawniono ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością przeniesione z księgi wieczystej nr GL1R/00028881/8 celem współobciążenia. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 13 marca 2019 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności przedmiotowej nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 225 000,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Cena sprzedaży uzyskana w wyniku przetargu będzie podlegać zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Powiatu Raciborskiego. 9. Wysokość wadium wynosi: 22 500,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych). Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/


Rozrywka

» 10

Piątek, 8 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

22 LUTEGO GODZ. 19.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 PIOTR WOŹNIAK - KONCERT POWARSZTATOWY

9 LUTEGO, GODZ. 16.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 „WHO IS THE KILLER ?” – 3 EDYCJA ZAWODÓW BREAKING

Zapraszamy miłośników bboyingu, kultury hip hop i nie tylko, na III już edycję „Who Is The Killer”. Wydarzenie ma na celu wyłonienie najlepszego bboya bądź też bgirl, podczas turnieju, który rozstrzygać się będzie w systemie pucharowym, w formie walk 1 vs 1. Podtrzymując tradycje poprzednich edycji, dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda. Sędziować będą: bboy Nikita- Crate of Wax, bboy Huher- AZIZI, bboy Gregorskee - BWA breaker. Za konsolą zasiądzie Dj FIM - pasjonat i kolekcjoner muzyki. Od wielu lat związany ze środowiskiem tanecznym. Prowadzącymi wydarzenie będą reprezentanci Beat KillaZ czyli Pirzam & Budzik. Zapisy: www.witk.bsy.pl/zgloszenia-break-dance-racib%C3%B3rz.html Wstęp 10 zł.

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Koncerty Piotra Woźniaka to wspólne śpiewanie i duża dawka energii. No i ten głos! Którego niespodziewana moc nadaje nowego znaczenia niemenowskiemu „Nim przyjdzie wiosna” albo pozwala tak ekspresyjnie wybrzmieć w wokalizie z „Tango Mortale”. Podczas koncertu usłyszymy samego Piotra Woźniaka oraz uczestników warsztatów wokalnych, które poprowadzi w dniach 2022.02.2019. Piotr Woźniak „Człowiek o głosie jak maszyna parowa i wrażliwości baranka”. Gitarzysta, kompozytor, aranżer, producent – przede wszystkim jednak charyzmatyczny wokalista. To ta charyzma właśnie sprawia, że w pokoncertowych recenzjach i opiniach najczęściej powtarza się słowo „magia”. Ktoś na stronie internetowej napisał: „Jest pan pierwszym artystą, który zaczarował mnie bez wielkiego bandu, bez przeszkadzajek, perkusji, sekcji smyczkowej. Tylko Pana głos i gitara”. Wstęp wolny

serowane recitale są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej. Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana, Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka, a wśród kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja Rybińskiego. Kilka miesięcy temu Edyta Geppert nawiązała współpracę z zespołem Vasie (Marcin Maroszek, Bartosz Pydynkowski, Maciej Regulski). Jego skład (akordeon i dwie gitary) pozwala artystce wykonywać na estradzie piosenki, które cieszą się wielką popularnością wśród słuchaczy. Bilety w cenie: 95,- 85,- 70,-

Feryjne KINO PRZEMKO 2019

RCK DK STRZECHA ul. Londzina 38, Racibórz

DATA i godzina

TYTUŁ

WSTĘP

11 lutego godz. 11.00

KSIĄŻKA LILI

5,-

13 lutego godz. 11.00

WICHER-DZIKIE KONIE

5,-

15 lutego godz. 11.00

RATUNKU, ZMNIEJSZYŁEM RODZICÓW 5,-

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00

18 lutego godz. 11.00

WIELKI ZŁY LIS I INNE OPOWIEŚCI

5,-

Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

20 lutego godz. 11.00

STATECZEK ELIASZ

5,-

22 lutego godz. 11.00

WICHER 2: NA PRZEKÓR WSZYSTKIEMU 5,-

23 LUTEGO GODZ. 19.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 EDYTA GEPPERT – KONCERT W RCK Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie wyreży-

RCK zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze kina

REKLAMA

Placek drożdżowy z cynamonem bez wyrabiania • • • • • • • • •

2 szklanki mąki (szklanka 250 ml) 150 ml ciepłego mleka 1 torebka drożdży instant (7 g) 2 średnie jajka 1 łyżeczka cynamonu 3 łyżki cukru 3 łyżeczki cukru waniliowego szczypta soli 3 łyżki oleju

Do garnka wsypać: przesianą mąkę, drożdże, cukier, cukier waniliowy, cynamon, sól, rozbełtane jajka i olej, na końcu wlać ciepłe mleko i wszystko wymieszać. Naczynie przykryć i odstawić w ciepłe miejsce na około 60 minut. Ciasto wyłożyć na posmarowaną masłem tortownicę o średnicy 26 cm. Następnie ciasto w formie odstawić jeszcze na 15 minut, po czym posypać zimną kruszonką i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 30 minut (grzanie górne i dolne).

Kruszonka: • 100 g mąki • 50 g drobnego cukru • 50 g masła o temperaturze pokojowej Do miski wsypać mąkę, cukier oraz pokrojone w kostkę masło. Wszystko ucierać palcami aż powstaną okruchy i schłodzić w lodówce.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 8 lutego

» 11

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.90 zł

23.90 zł

R. Mróz „Nieodgadniona”

KULTURA NEWS. Nowa wystawa w Gawrze

W działającej w raciborskiej bibliotece Galerii GAWRA odbył się wernisaż wystawy fotografii NEWS autorstwa Adama Rokosza OP - członka zespołu założycielskiego Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON działającego przy PWSZ w Raciborzu, obecnie mieszkającego w Wiedniu studenta Teologii Katolickiej. Na wystawie można zobaczyć zdjęcia osobiste, które są refleksją autora nad pojęciem prawdy, która zarazem jest mottem Zakonu Dominikańskiego. Pochodzący z Raciborza artysta podkreślił w trakcie wernisażu, że aparat fotograficzny nie rejestruje niczego „z wyobraźni”, lecz wyłącznie to, co znajduje się przed obiektywem. Ta swoista „przestrzeń codziennych faktów” wypełnia czas pracy, rozrywki, relacje międzyludzkie oraz miejsce dla Boga. W trakcie wernisażu, licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć m.in. kilka nietypowych autoportretów, fragmenty projektu „WCIELENIE” czy kilka zdjęć „wiedeńskich”. Szczególne miejsce na wystawie zajmuje tytułowe zdjęcie „News” z 2017 roku, które stało się motywem przewodnim „2018 Dominican Month for Peace”.  Wystawę można oglądać do 22 marca w Galerii GAWRA – I piętro Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 12 w godzinach otwarcia biblioteki. Serdecznie zapraszamy! Biblioteka Racibórz

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH ZAMEK PIASTOWSKI W RACIBORZU. TU HISTORIA ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ - CHCESZ DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Jesteś osobą przedsiębiorczą? Posiadasz umiejętność wykorzystywania szans, sytuacji i wydarzeń, które mogą pojawić się w każdej chwili? A może do szczęścia brakuje Ci tylko wolnego lokalu, w którym można by rozwinąć skrzydła? Nie szukaj daleko, to Zamek Piastowski w Raciborzu. Mamy dla Ciebie atrakcyjny lokal. Zabytkowa sceneria gwarantuje niepowtarzalną atmosferę, stwarza idealną oprawę i daje możliwość przeżycia niezapomnianych chwil. Tutaj każdy może poczuć się jak księżniczka bądź rycerz. Niemal każdy z nas marzył o tym w dzieciństwie! Nieprawdaż? A jak sprawić, by tak właśnie było? Pomysł aranżacji wnętrza, jak i Twojej działalności oddajemy w Twoje ręce, wynajmując Ci lokal - ogłoszenie o przetargu. W ciągu roku na zamku organizowanych jest szereg wystaw stałych i czasowych. Dużą frekwencją cieszą się takie imprezy jak: Święto Powiatu Raciborskiego, Zamkowa Noc z Duchami, Intro Festival, czyli festiwal muzyki elektronicznej i światła, Raciborskie Dni Nauki i Techniki czy Międzynarodowe Spotkania Artystyczne Śląsk - Kraina Wielu Kultur. Koncerty i imprezy plenerowe na dziedzińcu ściągają sporo gości z kraju jak i z zagranicy. KONTAKT: Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Budynek Bramny F, ul. Zamkowa 2, Racibórz, tel. +48 32 414 02 33, fax +48 32 414 02 33, e-mail: promocja@zamekpiastowski.pl, www.zamekpiastowski.pl.

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Historia

» 12

Piątek, 8 lutego

11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

CZARNE SZEREGI

Antyfaszyści z miasta Ratibor Historia na weekend » Niemcy, lata 30. XX wieku. Do władzy dochodzą politycy skrajnej narodowo- socjalistycznej partii NSDAP, której przywódcą jest Adolf Hitler. W ówczesnym Ratibor działają przeciwnicy rosnącej w siłę ideologii faszystowskiej - czytamy w najnowszym szkicu Stowarzyszenia Odra 1945 r. Nie wiadomo jaki procent ludności Raciborza popierał idee nowo powstałej partii. Warto jednak zaznaczyć, że w naszym mieście były i działały osoby, które stanowczo sprzeciwiały się rosnącym w siłę nazistom. Jednym z ważniejszych oponentów tamtej władzy w Niemczech była Unia Wolnych Robotników Niemiec - FAUD. Ten ruch syndykalistyczny mocno działał na Górnym Śląsku, w tym

REKLAMA

również w Raciborzu. Należeli do niego przede wszystkim pracownicy budowlani, kolejarze, górnicy i hutnicy. W naszym mieście znajdowała się siedziba komisji agitacyjnej i do roku 1933 stanowiła ona centrum syndykalizmu na Górnym Śląsku. W 1921 roku FAUD wypowiedziała się przeciwko udziałowi w plebiscycie, przez co zostali odizolowani od dużej części polskiej i niemieckiej klasy robotni-

czej. Stali się też celem polowań nacjonalistycznych przeciwników politycznych. W Raciborzu pod koniec lat 20. liczebność członków FAUD spadła do ok. 60 osób. Warto wspomnieć o niektórych aktywistach, którzy wnieśli swój wkład w wiele wydarzeń. Bardzo aktywnie działał w naszym mieście Alfons Pilarski, który od 1917 do 1921 roku pracował jako rysownik przy Zarządzie Rolników Magistratu Raciborza. Był też inicjatorem powstania w Raciborzu pisma „Freiheit”, mającego w podtytule:” Polityczny tygodnik dla Dolnego i Górnego Śląska”. Pismo wychodziło również w Breslau (Wrocław). Od maja 1939 pracował w niemieckojęzycznej audycji antyhitlerowskiej w Radiu Katowice. Jako ciekawostkę podać można, iż Pilarski przyczynił się do przerwania wiecu

w Chemnitz, gdzie Adolf Hitler prowadził kampanię wyborczą. Pilarski zadając niewygodne pytania rozeźlił Hitlera, który podobno dość zdenerwowany przerwał swój wiec. W walce z nazistowską władzą mocno odznaczał się Heinrich Friedetzky. Urodzony w 1910 roku syn kolejarza. Jego rodzina zamieszkała w Raciborzu przy ul. Podwale 22 w 1912 roku. Dziś ten budynek już nie istnieje. Heinrich wraz z Maxem Piechullą (również raciborzaninem) i Alfonsem Pilarskim

działali w FAUD. Na skutek rosnącej działalności nazistowskiej partii NSDAP, raciborska frakcja zainicjowała założenie zbrojnej grupy antyfaszystowskiej Schwarzen Scharen - Czarne Szeregi. Było to w październiku 1929 roku. W listopadzie tego samego roku powstały oddziały w Bytomiu. W latach 1930-31 utworzono grupy w Oleśnie, Kietrzu i Gliwicach. Czarne Szeregi przygotowywały się do brutalnej konfrontacji z nazistami. W Raciborzu dysponowali jednym karabinem maszynowym i kilkoma pistole-

tami. W Bytomiu mieli magazyn z materiałami wybuchowymi, który został jednak odkryty przez policję. Szczególnym zadaniem grupy była ochrona imprez robotniczych oraz zwalczanie faszyzmu wszelkimi środkami. Aktywizm Schwarzen Scharen w Raciborzu przejawiał się głównie w nasilonej pracy propagandowej. W 1933 roku, po dojściu nazistów do władzy, Czarne Szeregi i FAUD zostały częściowo rozbite. Raciborscy członkowie zostali aresztowani. Nielicznym udało się uciec m.in. do Czechosłowacji lub Hiszpanii, gdzie dołączyli do Brygad Międzynarodowych i wzięli udział w walce zbrojnej z wojskami gen. Franco. Czarne Szeregi brały też udział w Powstaniu Warszawskim oraz innych frontach walki z niemieckim okupantem, gdzie wielki wkład mieli również mieszkańcy Raciborza. Źródła: 1. Dieter Nelles - „Internacjonalizm w trójkącie trzech krajów. Syndykalizm na Górnym Śląsku podczas okresu międzywojennego”. 2. „Der Syndykalist” 3. Spain-Silesia, Facebook. 4. Wywiad z Heinrich Friedetzky, 29.04. 1990. Stowarzyszenie Odra 1945 fot. #stowarzyszenie odra 1945 racibórz, zbiory wyd. WAW/Alfred Otlik

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 06-2019-[520]  

Nasz Racibórz 06-2019-[520]  

Advertisement