__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

WYDANIE SPECJALNE

Infolinia NFZ

800 190 590

#ZostańWDomuSRC

Sanepid Racibórz

604 106 359

#KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 24 lipca 2020 r. ı Rok XIII nr 28 (592) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

fot. Śląski Urząd Wojewódzki

REKLAMA

Eko-Okna przedstawiły koncepcję NOWEGO UKŁADU DROGOWEGO WOKÓŁ RACIBORZA Racibórz » Spółka z Kornic planuje dalszy rozwój, a ten uzależnia od dogodnych połączeń z centrum subregionu zachodniego. – Dojazd do i z pracy musi zająć maksymalnie dwie godziny – słyszymy. 16 lipca koncepcję poznał wojewoda śląski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 24 lipca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Była szansa

na raciborską jedność 21 lipca Społeczny Komitet Walki o Ochronę Zdrowia i Życia Mieszkańców Ziemi Raciborskiej zorganizował w Strzesze spotkanie, na którym miano dyskutować na temat dalszych metod społecznej walki o odmrożenie raciborskiego szpitala. Sam komitet a i jego szef radny Piotr Klima budzi niesmak w gremiach władzy. Te powiatowe, związane z PO i Razem dla Ziemi Raciborskiej, nie chcą za bardzo dyskutować o szczegółach tego przekształcenia. Miejskie, podobnie jak opozycja w powiecie związane z PiS, nie chcą za bardzo odpowiadać na krępujące pytania dlaczego władze spod szyldu Zjednoczonej Prawicy tak postąpiły w sprawie Raciborza. Szpital, w którym leczyli się zwolennicy Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, PiS, PO, Lewicy, Konfederacji i PSL, nagle stał się sprawą polityczną. Rozmawiać chcą mieszkańcy. Rozmów unika władza, która podczas niedawnej kampanii wyborczej tak ochoczo rozdawała mieszkańcom kawę na chodniku, obiecując wielki Racibórz, sprawny powiat. Piotr Klima się nie zmienił. Zawsze był niepokorny i nieobliczalny, o czym wiedzą wszyscy, którzy byli i są u władzy i którzy potrzebowali lub potrzebują jego głosu w radzie. Zmienili się włodarze ze starostwa i ratusza, którzy podczas kampanii byli w stanie wyborcom nieba uchylić, a teraz chowają się za kurtyną partyjnych interesów. Można się śmiać z setek listów, które wysyła radny Klima, że stracił, bo mu aptekę w szpitalu zamknęli, uciekać przed tym,

Mieszkańcy mogą zabrać głos

w debacie nad raportem o stanie miasta Racibórz » Już 29 lipca podczas kolejnej sesji Rady Miasta odbędzie się debata nad raportem o stanie miasta. W jej trakcie głos mogą zabrać mieszkańcy. Jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział w dyskusji?

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

co mówi Marek Labus, unikać rozmów z ludźmi i czekać aż władze w Katowicach i Warszawie wreszcie zmienią zdanie, ale nie można zaprzeczyć, że sprawa szpitala była okazją, by pokazać raciborską jedność, niezależnie od poglądów politycznych, na wszystkich szczeblach – samorządowych i parlamentanych. Szpital pokazał, niestety, że ważniejsza jest polityka, salonowe interesy i interesiki. Pokazał niemoc naszych wybrańców, zawsze uśmiechniętych, zawsze skorych do robienia sobie zdjęć. Pokazał jak łatwo rozgrywać takie społeczności. Wszyscy byliby wygranymi, gdyby w tej jednej sprawie podali sobie ręce i powiedzieli DZIAŁAMY! Rozmowa i współdziałanie to przecież nie jest wyprawa na Księżyc. Nie wyszło. Szkoda. Za to na pewno fajnie wyjdą zdjęcia, kiedy już wojewoda i minister oddadzą nam szpital. Trudno będzie zmieścić w kadrze wszystkich ojców tego sukcesu. Niestety, na razie nie wiadomo kiedy to nastąpi, ilu zostanie lekarzy i jaki będzie rachunek do pokrycia!

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) prezydent miasta co roku do 31 maja przedstawia radzie miasta raport o stanie miasta. W tym

roku termin przedstawienia raportu przedłużono o 60 dni. Raport został przedstawiony radzie miasta 29 czerwca 2020 r. i zostanie rozpatrzony na sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na 29 lipca 2020 r.

Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie miasta głos mogą zabierać mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Miesz-

kańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Raport o stanie Miasta Racibórz za 2019 rok zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w porządku obrad sesji zamieszczonym na portalu eSesja.

CZECHY: PROTEST W OSTRAWIE

z powodu chaosu

związanego z restrykcjami epidemicznymi

kach transportu oraz w pomieszczeniach zamkniętych. Ograniczono liczbę uczestniRegion » W Ostrawie w kraju (województwie) morawsko-śląskim protestowano w poniedziałek przeków w pomieszczeniach z 1000 ciwko chaosowi towarzyszącemu wprowadzeniu w piątek nowych restrykcji w regionie związanych do 100 a gospody, restauracje z pandemią. Media uznały to za pierwszy w Czechach publiczny sprzeciw wobec zarządzeń władz. i kluby ponownie muszą być zamknięte po godz. 23. Osobnym wątkiem w kilku Demonstracja, która trwa- do dymisji. zaczęły obowiązywać z chwilą wystąpieniach była krytyka zała godzinę i zgromadziła około Demonstrację w internecie publikacji, co zaskoczyło wielu powiedzi wicepremiera i minitysiąca osób starających się zwołała inicjatywa zawiązana organizatorów imprez kultural- stra spraw wewnętrznych Jana utrzymywać dystans dwóch ad hoc pod nazwą „Ostrawa nie nych i sportowych oraz przed- Hamaczka, że osoby będące na metrów od innych uczestni- milczy”. Występujący mówcy siębiorców. Zwracano także kwarantannie w dniach jesienków protestu, zakończyła się podkreślali, że nie sprzeciwiają uwagę, że mieszkańcy kraju nych wyborów uzupełniających odczytaniem petycji o odwoła- się wprowadzonym ogranicze- morawsko-śląskiego spotyka- do senatu i lokalnych nie bęnie ministra zdrowia Adama niom, które w piątek, w odróż- ją się z ostracyzmem. Jeden dą mogły oddać głosów. HaVojtiecha. W wystąpieniach nieniu od reszty kraju, zostały z mówców mówił o odwołaniu maczek wykluczył możliwość krytykowano cały rząd An- przywrócone w regionie mo- wakacyjnej rezerwacji z uwagi zmian w prawie wyborczym dreja Babisza, a także suge- rawsko-śląskim, ale krytykują na miejsce zamieszkania. i przywrócenie głosowania. rowano, że szefowa regional- sposób i tempo ich wprowadzeW kraju morawsko-śląskim Autor: Z Pragi Piotr Górecki (PAP) ptg/ nych służb sanitarnych Pavla nia. Restrykcje wprowadzone przywrócono w piątek obowiąjo/ kar/fot. vlada.cz Svrczinova powinna podać się przez służby sanitarne regionu zek noszenia maseczek w środ-

Do porodu w policyjnej eskorcie BRAWA DLA FUNKCJONARIUSZY Z RACIBORZA

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Racibórz » W niedzielę, 19 lipca, około godziny 15.00 raciborscy policjanci zostali skierowani na nietypową interwencję. Z treści zgłoszenia wynikało, że ulicą Starowiejską w Raciborzu jedzie audi, w którym znajduje się rodząca pasażerka. O pomoc drogą telefoniczną poprosił ojciec dziecka, którego żona zaczęła rodzić, a on pilnie chciał dojechać do szpitala w Gliwicach. W takiej sytuacji liczy się każda minuta. Policjanci z Wydziału Prewencji, którzy w tym momencie pełnili służbę w patrolu zmotoryzowanym na terenie miasta, po przyjęciu zgłoszenia natychmiast udali się na miej-

sce, podejmując decyzję o pilotażu do szpitala. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych mundurowi pilotowali samochód z rodzącą kobietą do miejscowości Rudy na parking przy ulicy Rybnickiej. Tam na rodzącą kobietę miała czekać juz karetka, którą skierowano do tego porodu. Takie ustalenia poczynili mundurowi z załogą karetki juz w trakcie pilo-

tażu. Cała akcja rozgrywała się karetki, gdzie po kilku minuw błyskawicznym tempie. Po tach szczęśliwie urodziła syna. bezpiecznym i szybkim pilotażu przyszła mama trafiła do kpp


»3

Piątek, 24 lipca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Eko-Okna przedstawiły koncepcję

Udostępnione materiały Eko-Okna/Inkom

NOWEGO UKŁADU DROGOWEGO WOKÓŁ RACIBORZA

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Bez tego Eko-Oknom trudno będzie się rozwijać założonym tempie. Inwestycje w drogi zwrócą się zaś w dwójnasób – pozwolą rozwinąć skrzydła kornickiej spółce z branży stolarki okiennej, jak również ściągnąć kolejnych inwestorów, dla których komunikacja to istotne kryterium wyboru terenów pod nowe lokalizacje fabryk. W zeszłym tygodniu, podczas wizyty w Eko-Oknach oraz w starostwie, z koncepcją zapoznał się wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Spółka przygotowała profesjonalny materiał wskazujący, co trzeba zrobić, a teraz oczekuje wsparcia samorządów oraz władz państwowych. Istotą proponowanych rozwiązań jest włączenie układu drogowego wokół fabryki w Kornicach do REKLAMA

rozbudowywanego obecnie systemu – wschodniej obwodnicy Raciborza (nowy ślad DW 935 Racibórz – Rybnik – Pszczyna) oraz projektowanej już przez raciborski magistrat obwodnicy od Sudoła wzdłuż Płoni do Piaskowej. Ta druga droga ma być realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. – Przeprowadzone studia i analizy miały za zadanie dać jak najbardziej wiarygodną i pełną informację co do możliwości realizacji planowanej inwestycji z uwzględnieniem realiów: urbanistycznych, ekologicznych, technicznych oraz finansowo-organizacyjnych –  czytamy w dokumencie. Opracowanie przygotował katowicki Inkom.

stycyjne na podstawie kosztorykonflikty przyrodnicze i ekosów wskaźnikowych wynoszą logiczne; 369 109 575 zł (prace budowla- ƒ analiza ruchowa wykazała ne oraz dokumentacja). Do tego konieczność synchronizacji należy doliczyć koszty przejęcia budowy analizowanej trasy gruntów, przebudowę uzbroz realizacją południowego jenia i ewentualnego budowodcinka wschodniej obwodnictwa zastępczego). W wersji nicy Raciborza (nowy ślad ograniczonej nakłady inwestyDK 45), bez dokończenia tej cyjne maleją do 249 693 534 zł inwestycji główny cel jej reli– podaje spółka. Dodajmy, że zacji, czyli odbarczenie główkoszt realizowanej obecnie obnych ciągów ulicznych Rawodnicy od Miedoni/Rudnika ciborza w godzinach szczywzdłuż Ostroga do Rybnickiej tów komunikacyjnych oraz to 296 mln zł. stworzenie dla inwestora (EkoOkna) dogodnego poWnioski generalne: łączenia z układem dróg kraƒ przeprowadzone analizy wyjowych i dalej układem autokazały pełną zasadność restrad nie zostanie spełniony; alizacji projektowanej trasy, ƒ prognozy ruchu wykazały potwierdziły to zarówno anateż, iż w dalszych etapach liza ruchowa jak i efektywaprojektowania należy brać ności ekonomicznej; Koszty ogromne, zyski pod uwagę etapowanie inweƒ udało się przeprowadzić trarównież stycji w zakresie przyjętego – Szacunkowe nakłady inwesę śladem minimalizującym przekroju 1x2 lub 2x2 pasy REKLAMA

REKLAMA

ruchu) przy zachowaniu bezkolizyjności głównego ciągu, co w znacznym stopniu może obniżyć jej koszty w pierwszym etapie oraz poprawić parametry analizy efektywności ekonomicznej, co z kolei ułatwi pozyskanie dofinansowania UE; ƒ realizacja trasy w dalszej perspektywie czasowej stworzy nowe możliwości inwestycyjne w obszarze swojego oddziaływania, które na obecnym etapie prognozowania są trudne do przewidzenia.

rych producentów z pierwszej dziesiątki w Polsce. I to w skali rocznej! Firma z Kornic poprawiła też rentowność sprzedaży netto. Producent z Kornic w pierwszym kwartale 2020 r. miał przychody na poziomie 418 mln zł. Z tego 328 mln wygenerowała sprzedaż eksportowa. Zysk netto to z kolei 21 mln zł. To bardzo dobre wyniki, bo należy przypomnieć, że I kwartał nie należy zazwyczaj w branży stolarki do najlepszych – informuje portal forumbranzowe.com. Eko - Okna zapewniają w sprawozdaniu finansowym za 2019 r., że nie będą się staDobry I kwartał rały o odroczenie spłat kredyNajwiększy producent okien tów, leasingów, czy prolongatę. w Europie opublikował dane Nie są też planowane zwolniefinansowe z I kwartału 2020 r. nia spowodowane zmianą ekoOkazuje się, że Eko-Okna wyge- nomiczną. nerowały przychody na pozioopr. waw mie nieosiągalnym dla niektó-


Aktualności

»4

Piątek, 24 lipca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborskie krwiodawstwo

ZYGZAKIEM PO RUDYSZWAŁDZIE

Racibórz » Biomed-Lublin podpisał umowy z dziewięcioma Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na odbiór osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 – podała spółka w komunikacie. Wśród nich jest też RCKiK w Raciborzu.

Krzyżanowice » Aura sprzyja jeździe na rowerze. Zdarzają się jednak rowerzyści, którzy w dalszym ciągu mają za nic obowiązujące przepisy i wsiadają na rower pod wpływem alkoholu. Kolejny przypadek, tym razem z gminy Krzyżanowice.

Zatrzymano dwóch ma umowę na dostawę osocza dla Biomedu rowerzystów

BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. 3 lipca 2020 r. rozpoczął proces zawierania z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa umów dostawy osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 na warunkach ustalonych z Narodowym Centrum Krwi. Tego dnia zawarta została umowa z RCKiK w Raciborzu oraz Radomiu. Spółka zaprosiła do współpracy wszystkie, tj. dwadzieścia jeden Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w Polsce – podał Biomed. Przedmiotem umowy jest wytworzenie, kwalifikacja i dostawa osocza ludzkiego zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2 do wytwarzania

produktu leczniczego GAMMA anty-SARS-CoV-2 do badań klinicznych. W ramach umowy RCKiK zobowiązuje się do produkcji i badania osocza zgodnie ze specyfikacją i wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji i kontroli jakości, zaś Biomed do odbioru zakwalifikowanego osocza w uzgodnionych wcześniej terminach i zapłaty ceny. Umowy zawierane są w związku z realizacją przez Biomed wraz z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 w Lublinie oraz Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie projektu pn. „OTRZYMANIE IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ Z OSOCZA LUDZKIEGO POZYSKANEGO OD DAWCÓW PO PRZEBYTEJ INFEKCJI WI-

RUSOWEJ SARS-CoV-2” (Projekt) w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych dotyczącego minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Celem Projektu jest przeprowadzenie badań klinicznych i jak najszybsze opracowanie i wdrożenie do stosowania skutecznej terapii, która jako ratu-

– Takim nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazało się wczoraj dwóch rowerzystów. Obaj panowie to mieszkańcy powiatu raciborskiego w wieku 22 i 33 lat. Zostali zatrzymani około godziny 12:55 w Rudyszwałdzie na ulicy Granicznej przez dzielnicowego z Krzyżanowic. Tor jazdy cyklistów ewidentnie wskazywał, że są pijani. Przyjąca zdrowie i życie może być puszczenie to potwierdziło się, stosowana zarówno u pacjen- gdyż 22-latek po przebadaniu tów ze stwierdzoną infekcją w swoim organizmie miał prawirusem SARS-CoV-2 jak i/lub osób podejrzanych o infekcję oraz/i narażonych na infekcję tymże patogenem. Na potrzeby realizacji projektu Biomed potrzebuje ok. 160-200 litrów osocza w jak najszybszym terminie.

wie jeden promil alkoholu, natomiast jego 33-letni kompan ponad jeden promil. Tego dnia nie była to jedyna wpadka mężczyzn, gdyż po sprawdzeniu ich w policyjnych systemach stróż prawa ustalił, iż obaj posiadają już sądowy zakaz kierowania rowerami do, którego się ewidentnie nie stosują. Teraz o dalszym losie nieodpowiedzialnych mężczyzn zadecyduje sąd – informuje raciborska komenda. kpp

Ranny lis szukał pomocy

opr. w

w... kościele

Most w Nędzy, DW 919 w Jankowicach w ciągu DW 922 będzie odnowiona

GOTOWY

Kuźnia Raciborska » Kolejny odcinek trasy z Raciborza przez Rudy w kierunku Gliwic będzie miał nową nawierzchnię. ZDW w Katowicach ogłosiła już przetarg. O zamówienie rywalizuje dziewięć firm.

Nędza » Cztery i pół miesiąca przed planowanym terminem firma Detal Mosty Piotr Włoch, Krzysztof Grodzicki S.C. wyremontowała most na Suminie w Nędzy, w ciągu DW 922.

Do niecodziennego zdarzenia doszło 20 lipca w Owsiszczach w gminie Krzyżanowice. Jak informuje nas Czytelnik, mieszkaniec tej miejscowości oraz autor nadesłanych zdjęć, lis wszedł do tutejszego kościoła. Wezwano strażaków, miejscowych ochotników i za-

wodowych z Raciborza. Udało się złapać zwierzę i przekazać w odpowiednie ręce – do pracownika Urzędu Gminy, który ma zadbać o pomoc weterynaryjną. Jak się bowiem okazało, lis miał zranioną jedną łapę. red.

PODJĘTO DECYZJE O OBSADZIE

fot. ZDW Katowice

stanowisk dyrektorów w Mechaniku i CKZiU nr 1

Przedsięwzięcie realizowano w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą podpisana była we wrześniu 2019 roku. Przewidywała wykonanie projektu remontu mostu do grudnia 2019 r. i wykonanie remontu do końca listopada 2020 r. Całość zlecenia opiewała na ponad 2,7 mln zł, w tym 184,5 tys. zł to koszt projektu. Zadaniem wykonawcy by-

ło przy tym podniesienie nośności obiektu, by można było znieść ograniczenia dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 10 t. Dobra organizacja pracy i brak nieprzewidzianych trudności technicznych sprawiły, że wykonawcy udało się zakończyć inwestycję wcześniej. W połowie tego miesiąca remont został zakończony, proces odbioru zakończony i ruch na moście został otwarty.

Do przetargu na wykonanie zadania stanęło dziewięć firm. ZDW zarezerwował na ten cel 6,37 mln zł. Najtańsza oferta Technical Solutions z Kędzierzyna-Koźla opiewa na 5,37 mln zł, najdroższa, Eurovii Polska, na 6,74 mln zł. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 919 wraz z przebudową połączeń z drogami gminnymi na odcinku od 16+736 do km 17+523,5 w miejscowości Jankowice obejmie: ƒ przebudowę drogi z wymianą nawierzchni;

ƒ przebudowę chodników i budowę chodnika lewostronnego; ƒ przebudowę skrzyżowania z korektą wyłukowań i kąta przecięcia osi dróg krzyżujących; ƒ budowę zatok autobusowych w kierunku Raciborza oraz Gliwic; ƒ budowę poboczy, elementów odwodnienia; Zgodnie z uchwałami zaƒ przebudowę zjazdów. rządu powiatu przez kolejny rok szkołami będą zarządzać Termin 29.10.2021 obecnie dyrektorzy. Zarówno w. dr Sławomir Janowski (CKZiU

nr 1 Mechanik) oraz Jacek Kąsek (CKZiU nr 1 – Budowlanka, Gastronomik) w starostwie odebrali uchwały o przedłużeniu powierzenia stanowisk.


»5

Piątek, 24 lipca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. REKLAMA

DLA DOMU

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

mieszkanie do wynajęcia Mieszkanie (kawalerka) do wynajęcia na Ostrogu. Tel. kom.: 784574797.

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Usługi budowlane

Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. REKLAMA

Fines Operator Bankowy

Oferty wielu banków i firm pożyczkowych

W JEDNYM MIEJSCU Tel. 32-700-70-07

Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07 . Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czaREKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ

Inne

Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

REKLAMA

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

sem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Sprzedam Sprzedam mercedesa C klasa Mercedesa C klasa sedan czarny r. 2006 w bardzo dobrym stanie km 123 300, tel. kom.: 502821821.

Kupię Auto-złom Racibórz-skup,złomowanie.Tel.501525-515 Skupujemy wszystkie samochody .Również zaniedbane całe,rozbite,uszkodzone,powypadkowe ,skorodowane natychmiastowy dojazd 24/h/7 wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi,bez przeglądu zapewniamy zwrot polisy OC . zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel.: 501-525-515. Tel. kom.: 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl. www. autozlomwodzislaw.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Mieszkanie sprzedam Mieszkanie 2 pokoje sprzedam Mieszkanie 2 pokoje 52,5 m kw, nowe okna, mieszkanie dwustrome do odświeżenia, wysoki parter, ul. Staszica, tel. kom.: 502 821 821.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego, Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Przedstawiciel Handlowy Firma OMAN poszukuje pracownika na stanowisko Przedstawiciela Handlowego do pracy na terenie Polski i Europy. Wymagania: doświadczenie w sprzedaży B2B, mile widziane w branży budowlanej, bardzo dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego. Tel. kom.: 600822098, e-mail: biuro@oman.pl. www.oman.pl.

RÓŻNE Sprzedam Dom w Tworkowie Na sprzedaż dom w Tworkowie o powierzchni użytkowej 152 m2 dwa piętra, podpiwniczony, REKLAMA

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 składa się z sześciu pokoi, dwóch łazienek i dwóch kuchni. Wybudowany 1968 r. rozbudowany w latach 80 XX wieku. Działka o pow. 1250 m2 ogrodzona. Tel. kom.: 516173011, e-mail: kasza. tomasz@op.pl. https://www.otodom.pl/oferta/ dom-w-tworkowie-w-spokojnej-okolicy-ID46QpO. html c114d26945.

NIERUCHOMOŚCI Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

PRACA Dam pracę Przygotowywanie samochodów nowych i używanych do sprzedania Zatrudnię osobę do pracy przy samochodach (przygotowanie do sprzedaży, dbałości o czystość ekspozycji samochodów nowych i używanych oraz obsługa samochodów służbowych). Umowa o pracę + premia. Wymagane prawo jazdy kat. B oraz obsługa komputera. Tel. kom.: 661 401 318, e-mail: praca@uliarczyk.com.pl.

MOTORYZACJA Kupię SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ 605203-224 SKUP SAMOCHODÓW ZA GOTÓWKĘ, tel 605203224. KAŻDA MARKA. KAŻDY ROCZNIK. W KAŻDYM STANIE. PŁACIMY NAJLEPIEJ W REGIONIE. MASZ PYTANIA DZWOŃ 605203224! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A U T O S K U P. tel.: 605203224. tel. kom.: 605203224. e-mail: piokub@op.pl. Auto-złom Rybnik-skup,kasacja 24/h.Tel.501525-515 kupujemy wszystkie samochody .Również zaniedbane, całe,rozbite,uszkodzone,powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe, także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel.: 501-525-515. tel. kom.: 530-312-312, e-mail: autodemont@ wp.pl. www.autozlomwodzislaw.pl.

NIERUCHOMOŚCI Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do zamiany i sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

34/2 i 36 (k.m.11) obręb Markowice – ul. Grobla

Działki przeznaczona do zamiany z osobą fizyczną,

Gruntowe

988/180, 1135/180, 1054/182, 1153/182 i 1181/182 (k.m.3) obręb Racibórz – ul. 1-go Maja

przetargowy

Lokalowe

Lokale użytkowe: ul. Skłodowskiej – Curie 24/30

bezprzetargowy

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Londzina 7/5, ul. Drzymały 26/23, ul. Winna 8/8, ul. Spółdzielcza 19/5, ul. Winna 10/2, ul. Opawska 27a/12, ul. Drzymały 26/24, ul. Drzymały 26/22, ul. Drzymały 26/17, ul. Drzymały 26/13, ul. Opawska 88/6, ul. Katowicka 17/5, ul. Chełmońskiego 29/5, ul. Wojska Polskiego 13/13, ul. Opawska 6/20, ul. Długa 18/4, ul. Solna 11/4, ul. Waryńskiego 5c/15, ul. Drzymały 26/16

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

4612/186, 4774/186, 4775/186 i 4780/186 (k.m.4) obręb Racibórz – ul. Dąbrowskiego 1, ul. Dąbrowskiego 3-5 i Stalmacha 13, 3739/34 (k.m.4) obręb Racibórz – ul. Długa 40, 3900/34, 3919/34 i 3739/34 (k.m.4) obręb Racibórz – ul. Długa 42, 599/122 i 846/122 (k.m.11) obręb Racibórz – ul. Pracy 15-17, 3634/210 (k.m.2) obrę Racibórz – ul. Opawska 78-80, 3644/176 (k.m.4) obręb Racibórz – ul. Stalmacha 7a, 1119/64 (k.m.7) obręb Racibórz – ul. Bolesława Leśmiana

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 32 755 06 68.


Rozrywka

»6

Piątek, 24 lipca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Mamy dla Was wspaniałą ofertę

na LATO Z RCK!

dzie się 3,5,7.08 w godz. 10.00-14.00 natomiast III tura 10,12,14.08 Druga połowa wakacji przed nami. Mamy mnóstwo pomysłów w godz. 10.00-14.00. na to jak ją spędzić! Przejrzyjcie OFERTĘ lata z RCK. GwaNIEZŁE ZIÓŁKO rantujemy, że znajdziecie tu coś dla swoich pociech! Nie, tym razem to nie o naszych dzieciach. „Niezłe ziółko” to WAKACJE Z KOMPASEM nazwa naszych warsztatów w Parku Jordanowskim, skierowaBrzmi ciekawie? Zdecydowanie, ale nych do dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat. 3,5,7 sierpnia w godz. czym właściwie są wakacje z kompa11.00-13.30. Podczas zajęć samodzielnie założymy zielnik oraz sem? – To ogólnorozwojowe, aktywne stworzymy zaczyn pod ogród społeczny poprzez nasadzenie roślin. Zajęcia bezpłatne. zajęcia i animacje dla dzieci w wieku 9-12 lat, które przeprowadzi nie kto inMALOWANE KRZESŁA ny, jak instruktor RCK – Julita Bożęcka. Mamy dwie tury zajęć: I tura 27,29,31.07 Warsztaty z kreatywnego przetwarzania starych, zapomnianych w godz. 10.00-14.00 oraz II tura 3,5,7.08 mebli – krzeseł. Nadanie im nowego życia i koloru – zabawa przez godz. 10.00-14.00. Koszt zajęć to 10 zł. sztukę, a przy tym wyzwolenie potencjału twórczego, rozwijanie Miejsce zbiórki: RCK DK Strzecha kreatywnego, przestrzennego i abstrakcyjnego myślenia. Za(ul. Londzina 38) praszamy dzieci i młodzież w wieku od 12 do 16 lat. Zajęcia odbędą się 12 sierpnia w godz. 10.00-13.00 (w razie niepogody zajęNA DWORZE W OBORZE cia przeniesione do Galerii w bramie RDK). Zajęcia bezpłatne. To będzie iście królewska uczta dla ciała i ducha! W programie gry i zabawy JOGA W OGRODZIE sportowe, solidna dawka śmiechu, za- Teatralizowana poranna joga z relaksacją dla dzieci i młodziejęcia muzyczne, samodzielne tworzenie ży pod gołym niebem. Koc/mata we własnym zakresie. Zajęcia instrumentów muzycznych, zajęcia kre- odbędą się 24, 26 i 28 sierpnia w godzinach 9.00-10.00. Miejsce atywne i poszukiwanie leśnych skarbów zbiórki: Ogród DK Strzecha. Zajęcia bezpłatne. w Arboretum. Koszt zajęć to 5 zł. Lista Szczegóły na naszej stronie www.rck.com.pl/n/site/index/384-lana pierwszą turę jest już zapełniona, ale to-z-rck-2020.html mamy dla Was jeszcze dwie! II tura odbę-

Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 32 415 72 39. UWAGA!!! ZAPISÓW DOKONUJĄ TYLKO RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI! Na stronie www.rck.com.pl umieszczone są dokumenty www.rck.com.pl/n/site/index/ 384-lato-z-rck-2020/387-dokumenty.html, w tym regulamin zajęć www.rck.com.pl/n/site/index/384-lato-z-rck-2020/386-regulamin-. html w związku z sytuacją koronawirusa w Polsce, z którymi zarówno uczestnicy jak i ich opiekunowie mają obowiązek się zapoznać. Za płatne zajęcia należytą kwotę można uiścić w kasach RCK lub przelewem na numer:12 1050 1070 1000 0023 5270 2886 ING Bank Śląski o/Racibórz z podaniem w tytule nazwy warsztatów i imienia oraz nazwiska dziecka.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

Torcik sułtański bez pieczenia Ciasto na bazie deseru z czasów PRL. Deser robiony był w pucharkach bez żelatyny, na krem kakaowy dawano jeszcze bitą śmietanę, a całość była posypana pokruszonymi bezami. Przygotować: • 120 g okrągłych biszkoptów • tortownicę o średnicy 26 cm • Dno formy wyłożyć biszkoptami. Składniki kremu kakaowego: • 100 g rodzynek • 100 ml rumu • 600 ml śmietany 30% • 6 łyżeczek cukru waniliowego • 2 łyżki cukru pudru • 2 łyżki gorzkiego kakao • 3 łyżeczki żelatyny • 125 ml zimnej wody • 80 g niedużych bezików

www.smakiweroniki.pl

Rodzynki zalać rumem i odstawić na 1 dzień. Żelatynę zalać zimną wodą i odstawić aż napęcznieje, po czym rozpuścić na małym płomieniu (nie doprowadzić do zagotowania) Wykonanie: Do miski wsypać przesiane kakao, cukier puder i cukier waniliowy. Następnie wlać zimną kremówkę i ubijać na sztywno. Do ubitej śmietany dodać namoczone rodzynki wraz z rumem i rozpuszczoną letnią żelatynę. Wszystko zmiksować i wlać na biszkopty. Całość wstawić do lodówki na parę godzin, następnie na stężałej masie dookoła brzegu ułożyć bezy, resztę bezików pokruszyć i obsypać środek ciasta.


»7

Piątek, 24 lipca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA

od 9.00 do 15.00

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Raciborzu przy ul. Gospodarczej

REKLAMA

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działka niezabudowana, położona w Raciborzu, skomunikowana poprzez ul. Gospodarczą z ul. Cecylii i ul. Komunalną, łączącą się z ul. Rudzką – główną drogą w kierunku Gliwic. Wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, obejmującą drogę dojazdową oraz uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Teren jest obecnie niezagospodarowany i stanowi grunt zasypowy, po dokonywanej przed laty eksploatacji gliny i żwiru. Działka objęta jest Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka nr 249/3 k.m. 25 Ostróg o powierzchni 0,5455 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029801/1

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza netto

190 000 zł cena uzyskana w wyniku przetargu, powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%

6.

Termin i miejsce przetargu

3 września 2020 r. o godz. 12.00, w sali 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

19 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 27 sierpnia 2020 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

• K3P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, • K2ZI – tereny zieleni izolacyjnej.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl


Aktualności

»8

Piątek, 24 lipca #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Dr Paweł Strózik

nowym rektorem PWSZ

Niedaleko Raciborza

zbudują drapacz chmur Region » Obiekt będzie wyższy od Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a po powstaniu będzie widoczny z raciborskich wieżowców i wież widokowych.

Racibórz » Był jedynym kandydatem na to stanowisko po tym jak wycofał się dr hab. Jarosław Cholewa. Poparło go 11 elektorów. Zastąpi w fotelu najważniejszej osoby na uczelni dr hab. inż. arch. Ewę Stachurę. Paweł Strózik urodził się 1.06.1970 r. w Wieluniu. Jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Tytuł magistra filologii germańskiej uzyskał w 1994 r. Czwarty rok studiów odbył na stypendium w ramach programu TEMPUS w University of Sheffield (Wielka Brytania) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Republika Federalna Niemiec). Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Alfreda Tarantowicza na temat: „Die Vergangenheitstempora im Deutschen (Czasy przeszłe w języku niemieckim)”. Po zakończeniu studiów pracował w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu, w którym od 1998 r. pełnił funkcję kierownika Sekcji Języka Niemieckiego. Dwa lata później uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, a w 2003 r. stopień nauczyciela dyplomowanego. W 2001 r. został wpisany do ewidencji egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uczestniczył – w funkcji eksperta CKE – w pracach zespołu autorskiego przygotowującego materiały pilotażowe do matury z języka niemieckiego i współpracował z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie, prowadząc szkolenia egzaminatorów, przygotowując zestawy maturalne czy recenzując proponowane zadania. Od 2005 r. pracuje w Instytucie Neofilologii jako adiunkt w Zakładzie Filologii Germańskiej. Przed powołaniem Instytutu uchwałą Senatu Uczelni brał aktywny udział w pracach nad koncepcją kształcenia i treREKLAMA

ściami programowymi kierunku filologia; dokument ten był załącznikiem do wniosku do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o nadanie PWSZ w Raciborzu uprawnień do prowadzenia kierunku kształcenia „filologia” ze specjalnościami: „filologia angielska”, „filologia czeska”, „filologia germańska” i „filologia rosyjska”. Tytuł doktora uzyskał w Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2008 r., przedkładając rozprawę doktorską na temat: „Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann”. Promotorem rozprawy był prof. zw. dr hab. Norbert Honsza, a dysertację recenzowali: prof. dr hab. Irena Prędota-Światłowska z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dr hab. Lech Kolago z Uniwersytetu Warszawskiego. Dysertacja została opublikowana w 2008 r. w Wydawnictwie PWSZ w Raciborzu pod tym samym tytułem. W 2015 r. został wybrany na funkcję Prorektora ds. dydaktyki i studentów Uczelni. Funkcję tę sprawował do 30.09.2019 r. Jako prorektor zdobył doświadczenie w zarządzaniu uczelnią, podejmując bieżące decyzje operacyjne i współdecydując o strategii rozwoju Uczelni. Prowadził i koordynował na bieżąco prace Instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie procesu dydaktycznego, co zapewniło uzyskanie pozytywnych ocen „w pełni” podczas wizytacji na kierunku „edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”, „au-

Ostrawa sprzedała ziemię pod najwyższy wieżowiec w kraju. Będzie miał 60 pięter - informuje idnes.cz. Miasto prosiło o co najmniej dwanaście pięter, ale lokalni przedsiębiorcy Tomáš Häring i Radek Šnita mają znacznie większe plany – chcą zbudować najwyższy drapacz chmur w Czechach. Podczas gdy obecne dwa najwyższe czeskie budynki, 30-piętrowy AZ Tower w Brnie i 27-piętrowy City Tower w Pradze, mierzą 116 metrów w najwyższych punktach, ostrawska firma RT Torax planuje znacznie wyższy wieżowiec. Ich

tomatyka i robotyka”, „bezpieczeństwo państwa”, „wychowanie fizyczne”, „architektura”. Brał także czynny udział w pracach nad utworzeniem nowych kierunków studiów. Miedzy innymi, dzięki jego staraniom, Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia następujących nowych kierunków studiów: „pielęgniarstwo”, „zaREKLAMA

ostrawska wieża ma mierzyć 238 metrów. Państwo będzie kosztowało ponad dwa miliardy koron, z czego część spółka zapłaci ze środków własnych, w większości z kredytów bankowych. Budynek, który ma powstać na działce Slza, ma mieć dwie wieże – jedną mieszkalną z mieszkaniami na 48 kondygnacjach, drugą administracyjną z biurami na dolnych kondygnacjach i hotelem z restauracją widokową na piętrze ma mieć nawet 60 pięter. opr. red., fot. RT Torax

Pietrowice Wielkie

rządzanie i inżynieria produkcji”, „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, jednolite studia magisterskie. Poza kierunkami Uczelnia utworzyła kilka nowych specjalności, w wyImpreza wpisała się już na niku czego dopasowano ofertę stałe do lokalnego kalendarza. kształcenia do potrzeb otocze- Handel odbywa się zawsze w nia społeczno-gospodarczego. ostatnią sobotę miesiąca, tym razem 25 lipca od godzin po(pwsz) rannych. Na stoiskach w cen-

zapraszają na targ staroci trum społeczno-kulturalnym przy ul. 1 Maja 8 można znaleźć starocie, antyki i rzeczy używane. Na placu przed centrum odbywać się będzie jednocześnie targ koński.

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 28-2020-[592]  

Nasz Racibórz 28-2020-[592]  

Advertisement