Page 1

10

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w regionie! TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 5 października 2018 r. | Rok XI nr 40 (503) ISSN 1689-5606

LAT

NA RYNKU

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Darmowy samochód zastępczy z OC sprawcy Motorento I 504 486 004 REKLAMA

104. urodziny

REKLAMA

MARII PISZCZAN Z BIEŃKOWIC DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. VI

Krzyźanowice » Gromkie dwieście lat odśpiewano 3 października. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem i tryska humorem. REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Kiedy w 2002 r. Jan Osuchowski wygrał wybory samorządowe i po raz kolejny został prezydentem Raciborza, jego rywale zachodzili w głowę, jak to się stało. Przecież nie miał prawie wcale kampanii, odmówił udziału w debacie wyborczej, a mimo to wygrał. Głównym czynnikiem sukcesu, jak się okazuje, były sentymenty. Raciborzanie pamiętali ludny Racibórz lat 80. Głosując na Osuchowskiego chcieli do niego wrócić, do cukrowni, Prodrynu, Domgosu, Polmosu, wierząc, że wystarczą cztery lata, by lubiany wówczas lokalny polityk dokonał tego dzieła. Stało się inaczej. Zmarły już prezydent zamiast mówić o metodach, wspominał coraz częściej o ostatnim okrążeniu, cedując rządy na zastępcę i naczelników, nie mogąc się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jakże innej od czasów, kiedy to partia była przewodnią siłą narodu, kiedy wystarczyło nieraz zadzwonić gdzie trzeba, by coś załatwić. Historia stała się dla niego okrutna. W wyborach 2010 r. Jan Osuchowski nie dostał się nawet do Rady Miasta, zdobywając marne 59 głosów (a zdobywał ich wcześniej prawie 1000). Wyborcy o nim zapomnieli. Kazus Jana Osuchowskiego to nie tyle ostrzeżenie dla raciborskich kandydatów (kam-

pania i tak rządzi się swoimi prawami, a kluczem do sukcesu są zawsze obietnice), co wskazanie na zmienność otoczenia. Owszem, miło się wspomina lata 80., ale od tamtego czasu nie tylko pojawiły się telefony komórkowe, komputery, laptopy, samochody hybrydowe, odnawialne źródła energii, urosła potęga Chin (które przecież kiedyś kupowały polskie polonezy), upadł ZSRR i NRD, weszliśmy do UE, a duże miasta akademickie zaczęły opróżniać z młodych ludzi takie ośrodki jak Racibórz, lecz również zmieniła się gospodarka. Światowy biznes stał się globalny, cyfrowy, innowacyjny, z dużymi wyzwaniami w zakresie zarządzania firmami. Dziś mówi się o migracji pracowników i specjalistów pomiędzy granicami, a nie z Głubczyc czy Tworkowa do Raciborza. Ogromne korporacje i banki mają więcej pieniędzy od państw. Rząd w Warszawie głowi się jak zasilić nasz rynek pracy. Patrzymy na Ukraińców a nawet Hindusów. To, że my ich chcemy, nie znaczy, że zechcą pracować u nas. Nic nie jest takie proste jakby się wydawało.Jeśli rozgonimy kampanijne zadymienie, to właśnie te treści znajdziemy w poważnych rządowych analizach. Światowa gospodarka jest

Sfinansowano z KW Prawo i Sprawiedliwość

NIE WCHODŹMY NA MANOWCE

POWIAT ZASŁUGUJE NA DOBRĄ ZMIANĘ

Dominik Konieczny kandydat do Rady Powiatu Raciborskiego Racibórz, Okręg nr 1, Pozycja 2 Lista Prawa i Sprawiedliwości

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

mocno konkurencyjna i transgraniczna. Uczy też pokory. Przyszłość Raciborza zależy od tego jak wpiszemy nasze miasto w ten globalny, cyfrowy krajobraz. Zamiast prostych, chwytliwych, łatwych w odbiorze i miłych dla ucha kampanijnych haseł wolałbym czytelną strategię, która w krótkiej i długie perspektywie uwzględni wyzwania stawiane przez gospodarkę 4.0, z uświadomieniem, że droga do sukcesu wcale nie będzie prosta ani łatwa, ani krótka jakby się mogło wydawać. Mowa była o tym podczas niedawnej gali Filary Ziemi Raciborskiej, w trakcie debaty, którą miałem zaszczyt moderować (czytaj na stronie 5). Do wyborów mamy jeszcze sporo czasu. Mam nadzieję, że rozbiegani teraz po mieście kandydaci zechcą w końcu zapoczątkować ciekawę dyskusję o Raciborzu w globalnej gospodarce. Łamy Naszego Raciborza są otwarte.

Na starej fotografii z zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego pałac w Łubowicach, rodowa siedziba Eichendorffów, dziś w ruinie

Na starej fotografii

OGŁOSZENIE WYBORCZE

Od 1.10 bez dowodu rejestracyjnego Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. - To zmiany, na które czekało wielu kierowców. Mam nadzieję, że dzięki nim nieco ułatwiamy im życie – mówi minister Marek Zagórski.

cyjnego i polisy OC NIE oznacza, że w ogóle nie musimy ich mieć. Musimy. Dowód rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym. Właściciele pojazdów nadal mają obowiązek ubezpieczenia OC. To musisz wiedzieć! Ważne: 3. nadal musisz mieć przy sobie 1. brak obowiązku posiadania prawo jazdy i dowód osobisty! przy sobie dowodu rejestraPo wejściu w życie nowych cyjnego i polisy OC NIE oznaprzepisów możesz spotkać cza, że nie będziemy kontrosię z pytaniem, kto aktualnie lowani. Będziemy. Dane poprzechowuje dowód rejestrajazdu i informacje o zawartej cyjny pojazdu (wystarczy wiepolisie gromadzone są w CEdzieć, że dokument w tej chwiPiK-u (Centralna Ewidenli znajduje się np. w siedzibie firmy, w domu itp.). cja Pojazdów i Kierowców). Podczas kontroli uprawnione 4. nadal musisz mieć przy sosłużby sprawdzą dane w jedbie dowód rejestracyjny i odnej z baz CEPiK - Centralnej powiednie ubezpieczenie, jeEwidencji Pojazdów. śli będziesz prowadzić po2. brak obowiązku posiadania jazd, który został zarejestroprzy sobie dowodu rejestrawany poza Polską.

Zmiany, zmiany, zmiany

Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tego dokumentu. Do tej pory dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie. Od 1 października 2018 r. - w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego – uprawnione służby odnotują zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu zostanie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma - podobnie jak dotychczas - pokwitowanie. Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał. Ministerstwo Cyfryzacji

Każdy z nas wielokrotnie słyszał, że u nas nic się nie dzieje, są słabe drogi, zła kolej, brakuje parkingów, jest smog, młodzi wyjeżdżają, a za pracę mało płacą. Niestety wiele z tych diagnoz jest prawdziwych. Do zmiany tej rzeczywistości nie wystarczy tylko determinacja – oby nowego – prezydenta, czy radnych miejskich i powiatowych. Konieczne jest mocne zaangażowanie rządu i władz wojewódzkich. Po to kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego. Przyszłość i pomyślność Raciborza i całego powiatu zależy przede wszystkim od naszej pozycji w regionie i od siły samego

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Subregionu Zachodniego (Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śl., Jastrzębie Zdrój i Żory). A ma on gigantyczny, niewykorzystywany, potencjał - liczy ponad 600 tys. osób. W tej skali może stać się aglomeracją, zdolną do konkurowania innymi częściami Śląska. Do tego potrzebna jest ścisła integracja naszych miast i powiatów. Musimy skończyć z „rozbiciem dzielnicowym”. Przez sieć dróg i kolej, rozwój przemysłu, czy zadbanie o dobre miejsce do życia z czystym powietrzem i dostępem do rekreacji. A to w dużej mierze zależy od władz wojewódzkich. Przyjąłem propozycję star-

tu w wyborach samorządowych jako lider listy do Sejmiku Śląskiego z okręgu nr 3. Swoje doświadczenie radnego miejskiego oraz wiceministra sprawiedliwości chcę wykorzystać dla Śląska. Kandyduję, by z determinacją dbać o nasze interesy w Katowicach. Szczegóły o tym, co dotychczas udało mi się zrobić w rządzie i dla regionu oraz o programie: www.mwos.pl Cały Rząd RP może nam pomóc rozwijać region, ale pierwszy krok zależy po prostu od nas i sensownego, przemyślanego działania - głosu 21 października. Nie boję się ciężkiej pracy.

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»3

Aktualności

REKLAMA

Radny pisze do Polsatu, a prezydent mówi o zaufaniu Racibórz » Wraca sprawa kina przy Szewskiej-Młyńskiej. To miał być, jak się okazuje, w pełni zautomatyzowany minipleks z dwiema salami kinowymi o łącznej powierzchni 2500 m kw. Takie informacje spłynęły do ratusza, który chciał przeznaczyć pod to miejski teren. Rada Miasta nie dała jednak zgody na jego sprzedaż, a kiedy wyszło na jaw o jaką inwestycję chodzi, opozycyjni radni nie kryli zaskoczenia, bo gdyby wiedzieli, to prawdopodobnie nie głosowaliby przeciw sprzedaży. - W urzędzie prezydenta liczy się uczciwość względem mieszkańców i stawianie jasno sytuacji odnośnie inwestycji w mieście. Niestety, wczoraj na sesji sytuacja była bardzo niejasna. Jako radni nic nie wiedzieliśmy na temat tego, co ma powstać na terenie w ścisłym centrum miasta. Prezydent żądał od nas głosowania w ciemno, nie ujawniając sprawy przed głosowaniem. Zadałem wczoraj pytanie, o to czy miasto - prezydent ma jakąkolwiek wizję tego miejsca, czy też zdaje się na inwestora. Skrzętnie ukrywana tajemnica została ujawniona dziś po głosowaniu... Taka kampanijna gra... - napisał na FB radny Michał Fita, kandydat na prezydenta, po tym jak przeczytał nasz artykuł opublikowany po konferencji prasowej (wypowiedź M. Fity z 27.09, sesja odbyła się 26.09 – przyp. red.). Fita był przeciw sprzedaży. Niedługo trzeba było czekać na reakcję radnego Leszka Szczasnego, też przeciwnego sprzedaży miejskiej działki. Szczasny, powołując się na nasz artykuł, napisał pismo do Polsatu. - Szanowni Państwo, bardzo proszę o wyjaśnienie REKLAMA

w związku z sytuacją, jaka miała miejsce na wczorajszej sesji Rady Miasta Racibórz. Prezydent, mimo naszych usilnych próśb i rzeczowych argumentów, nie chciał zaznajomić radnych z Waszymi planami inwestycyjnymi na jednej z działek w centrum Raciborza, wymagał od nas podejmowania decyzji niejako „w ciemno”. Już w tej kadencji przeżyliśmy wiele chybionych poczynań Prezydenta, już niejednokrotnie nas okłamywał czy świadomie zatajał pewne istotne fakty, niezbędne do podjęcia dobrej decyzji. Z tego względu wczoraj (26.09 – przyp. red.), podyktowani ostrożnością, ja, jak i moje koleżanki i koledzy z klubu RSS Nasze Miasto, a także inni radni niezależni, opozycyjni, ale i jeden radny koalicyjny zagłosowaliśmy nie przeciwko przedsiębiorczości i inwestycjom, ale przeciwko nieokreślonym i tajemniczym planom w już i tak bardzo chaotycznym architektonicznie fragmencie miasta. Prezydent utrzymywał, że ma zakaz z Waszej strony ujawniania charakteru inwestycji. Tymczasem dzień później już na konferencji prasowej rozpowia-

dał takie informacje bez cenzury. Czy faktycznie Państwo mieliście takie życzenie, żeby radni głosowali „w ciemno”? Dlaczego nikt z Waszych przedstawicieli nie zechciał przyjechać do Raciborza na któreś z posiedzeń komisji czy na samą sesję i otwarcie porozmawiać z radnymi? Proszę o oficjalne stanowisko Grupy Polsat w tej sprawie. Z poważaniem i pozdrowieniami z Raciborza radny miejski RSS Nasze Miasto. - Biznes lubi ciszę - dodaje. Jak wyjaśnia wiceprezydent Irena Żylak, kontakt z magistratem nawiązała osoba, która jest odpowiedzialna za znalezienie terenu pod inwestycję. Chodzi o obiekt kinowy o powierzchni 2500 m kw., z dwiema salami, w pełni zautomatyzowanymi, wymagającymi mini-

REKLAMA

REFLEKSOTERAPIA Dyplomowany refleksolog Joanna Marcisz ul. Mickiewicza 18, III piętro (Centrum Stomatologii Neo-Dent)

tel.: 533 567 888

mum obsługi. Racibórz miał być jednym z pierwszych miast na mapie całej sieci takich obiektów. - Zaproponowaliśmy naszą działkę, choć w grę mogła wchodzić także prywatna. Generalnie chodziło o Racibórz. Nasz teren bardzo się spodobał. Była wstępna akceptacja. W ślad za tym miała iść zgoda radnych na sprzedaż, a potem list intencyjny - tłumaczy wiceprezydent. Nie wymienia o jakiego inwestora chodzi. Rano podczas konferencji prasowej prezydent nie krył, że to grupa Polsat. Dlaczego informację ujawnił po sesji a nie przed? - Bo teraz nie ma tematu - mówi wprost Lenk, rozwijając myśl w kierunku zaufania i refleksji na temat funkcjonowania rady. - Nie mówiłem o co chodzi nawet moim radnym i dlatego jeden z nich był przeciw. Mogłem im powiedzieć i wtedy byliby pewnie za, ale byliśmy zobowiązani do dys-

krecji. Chodziło o to, by działka była gotowa do sprzedaży. Dla mnie to oczywiste, że na tak małej powierzchni nie może powstać market. Plan przestrzenny jasno określa, jakie są możliwości. Tłumaczyłem, naprowadzałem, wzmiankowałem, że nie będzie to teatr, ale najwyraźniej to nie wystarcza. Zresztą radni jak godzili się na sprzedaż działek na strefach gospodarczych, to nie pytali przecież, kto je kupi i na co, a tu nagle takie zainteresowanie i zacietrzewienie - tłumaczy Lenk. Przyznaje też wprost, że nie wyobraża sobie sesji, na której inwestorów przepytują radni Piotr Klima czy Leszek Szczasny. Jego zdaniem ostatnie wydarzenia w raciborskiej radzie - liczne pyskówki nie najlepiej świadczą o naszym samorządzie, a żądania, by inwestorzy przychodzili i składali wyjaśnienia radnym to już absurd. - Na tym rynku tak się nie działa.

Na pewnym etapie to wiedza pomiędzy potencjalnym inwestorem a prezydentem. Radni muszą mieć zaufanie, sprzedaż następuje w drodze jawnego przetargu, w którym każdy może wziąć udział, a uzyskanie pozwoleń na budowę to też publiczny proces. Już widzę jak Polsat składa wyjaśnienia radnemu Szczasnemu - kwituje Lenk. Czy temat kina jest rzeczywiście spalony? Inwestorzy zapowiadali wizytę na 18 października. - Nie wiemy czy do niej dojdzie. Oni na pewno wszystko czytają, informacje prasowe i komentarze - nie kryje wiceprezydent Irena Żylak. Jeśli zainteresowanie będzie podtrzymane, to radni mają jeszcze możliwość przegłosować ponownie uchwałę na sesji nadzwyczajnej. Kadencja kończy się formalnie 16 listopada.   (waw)

AUTODESTRUKCJA W SIECI

Policja ostrzega przed groźną grą! Region » Policjanci przestrzegają rodziców i opiekunów nastolatków przed kolejną destrukcyjną grą krążącą w sieci. Narażeni są na nią młodzi ludzie, szczególnie o niskiej samoocenie i zaburzonych relacjach z rówieśnikami. Rozpoczyna ją znajomość z wirtualną lalką. Następstwem tego kontaktu jest uwikłanie w splot niebezpiecznych dla zdrowia i życia wyzwań. Narzucane przez kolejne poziomy gry zadania charakteryzuje okrucieństwo. Niebezpieczeństwo polega na eskalacji brutalności i gróźb wobec młodych ludzi prowadzące do ich samookaleczeń, a nawet samobójstw. Nowa gra internetowa adresowana jest do ludzi młodych. Rozpowszechniana jest za pomocą komunikatorów i popularnych stron internetowych. REKLAMA

Jej mechanizm pozyskiwania nastoletnich ofiar przypomina ubiegłoroczną grę zakładającą realizację przez nastolatków tzw. wyzwań (ang. challange). Destrukcyjne zadania przekazywane są przez wirtualną lalkę. Pierwszy kontakt następuje po zaakceptowaniu jej w grupie znajomych lub dodaniu jej do kontaktów. Początki znajomości z internetową postacią nie wzbudzają podejrzeń, rodzą raczej ciekawość i chęć przeżycia przygody. Jednak jej przerażający wygląd powinien zaniepokoić i być jednocześnie zapowiedzią drastycznych następstw nawiązanego kontaktu. Kolejne etapy gry to coraz wyższy poziom agresji i większa częstotliwość gróźb kierowanych do młodej ofiary. Wirtualna lalka wysyła graczom brutalne zdjęcia, drastyczne filmy i listę wyzwań. Zastraszanie, szykanowanie i nakłania-

nie do drastycznych zachowań następują, kiedy gracz próbuje się wycofać. Głównym celem gry jest bowiem nakłanianie młodych ludzi do samookaleczeń, a w końcowej fazie, nawet do popełnienia przez nich samobójstwa. To powoduje, że stanowi ona duże zagrożenie dla życia i zdrowia nastoletnich internautów. Niewątpliwie, gra ta stanowi próbę manipulacji osobami w okresie tzw. buntu młodzieńczego, nastolatkami o niskiej samoocenie, samotnymi, wyobcowanymi, niestabilnych emocjonalnie i o zaburzonych relacjach z rówieśnikami. Jak podają media, gra już zebrała na świecie tragiczne żniwo. Liczne samookaleczenia, a nawet samobójstwa, odnotowano na przykład w Brazylii i Argentynie. policja.pl


Aktualności

»4

OSP Brzezie ma nowiutki wóz bojowy na 140. urodziny Region » 28 września już po zmierzchu do Raciborza-Brzezia dotarł nowy średni wóz bojowy. Tradycyjnie strażacy przejechali nim po ulicach dzielnicy, po czym zawitali do remizy. Nowiutki MAN zastąpi tu wysłużonego ciężkiego Jelcza.

Piątek, 5 października Msza św., po Mszy przemarsz do remizy i uroczystości jubileuszowe z okazji 140-lecia połączone ze święceniem. O godz. 20.00 rozpoczną się zawody nocne. 7 października przy remizie odbędzie się z kolei festyn rodzinny z licznymi atrakcjami. Po uroczystościach nowy wóz wejdzie do podziału bojowego. Jelcz trafi do innej jednostki. (w), fot. Julia Latocha,

Nowy wóz dla OSP Brzezie przygotował kielecki Moto-Truck kosztem 799,5 tys, zł. Zakup sfinansowano ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Miasta Racibórz oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Druhowie z Brzezia działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Bardzo często są wzywani do akcji albo do zabezpieczenia rejonu w razie, gdy do działań wysłano zawodowe zastępy z komendy przy Reymonta. Nowy wóz bojowy zostanie poświęcony 6 października. O godz. 13.00 odbędzie się przemarsz z remizy do kościoła, o godz. 13.30

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Bomba odnaleziona w Krzyżanowicach

MIAŁA KILOMETR POLA RAŻENIA! Krzyżanowice » Bombę lotniczą z okresu II wojny światowej znaleziono 1 października około godz. 10.00 podczas prac polowych przy ul. Mickiewicza w Krzyżanowicach, przy drodze wylotowej na Roszków (DK 45). Miała około metr długości i blisko 100 kg wagi. Pole rażenia określono na jeden kilometr. Bomba miała zapalnik i całe szczęście, że pług ominął go podczas prac polowych. Na miejsce natychmiast wysłano strażaków i policjantów. Ci ogrodzili teren i ewakuowali około 500 osób, w tym uczniów pobliskiej szkoły i dzieci z przed-

szkola. Na miejsce ściągnięto ekipę saperów z Gliwic. Ci wydobyli bombę i około 15.00 zdetonowali ją na terenie polderu Buków. Nie jest to pierwsze takie odkrycie w Krzyżanowicach. W zeszłym roku bombę znaleziono na terenie budowy przy

ul. Moniuszki, w 2012 r. około 150-kilogramową bombę przy ul. Dworcowej, a w 2010 r. przy ul. Ogrodowej. Na tym terenie w marcu i kwietniu 1945 r. toczyły się ciężkie walki. (w), greh

Policja bierze się za alimenciarzy Racibórz » Raciborscy policjanci przypominają! Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystarczy, aby zaległość z tytułu niezapłaconych alimentów stanowiła równowartość 3 świadczeń, a osoba zobowiązana do płacenia alimentów musi liczyć się z karą nawet 1 roku pozbawienia wolności. Dane za ten rok przekonują, że nie są ostrzeżenia rzucane na wiatr. Obecny zapis w kodeksie karnym art. 209 par.1 brzmi: - Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia

REKLAMA

REKLAMA

wolności do roku. Ustawodawca przewidział surowszą karę w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W tym przypadku kara może wynosić nawet 2 lata. Jeśli sprawca nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty, nie podlega on karze. Oznacza to, że postępowanie przeciwko niemu zostaje umorzone.

Jak to wygląda w liczbach (dane KPP Racibórz)?

Rok 2017 ƒƒ postępowania wszczęte 147, ƒƒ postępowania zakończone 67, ƒƒ skierowano akt oskarżenia 50, ƒƒ postępowania umorzone 19.

Rok 2018 (do 13 września 2018) ƒƒ postępowania wszczęte 238, ƒƒ postępowania zakończone 237, ƒƒ skierowano akt oskarżenia 141, ƒƒ postępowania umorzone 97. (w) REKLAMA

Groźny wypadek w Owsiszczach MĘŻCZYZNA SPADŁ Z DACHU Krzyżanowice » Zgłoszenie do służb przyszło 27 września o 18.39. Na miejsce wysłano dwa zastępy ochotników oraz 3 zastępy zawodowych strażaków, w tym autodrabinę. REKLAMA

Jak się okazało na miejscu, 62-latek spadł z wyższej partii dachu na niżej położony daszek, doznając poważnych urazów. Stwierdził, że nie czuje nóg. Strażacy znieśli go na noszach i przekazali ratownikom medycznym. Do zdarzenia doszło przy ul. Opawskiej. Tego samego dnia strażacy usuwali

REKLAMA

też gniazdo os przy ul. Ordona, a o 21.56 interweniowali w jednym z domów na Hulczyńskiej w Raciborzu, gdzie z powodu braku prądu wzrosło ciśnienie w jednym z pieców. Strażacy wygasili palenisko. Red.


Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Uczelnia, miasto i biznes, czyli złoty trójkąt Raciborza Racibórz » Kreślone przez rząd nowe zasady funkcjonowania państwowych uczelni zawodowych, rola samorządu lokalnego we wspieraniu jej zaplecza, a także zadania stawiane przed biznesem były tematem debaty podczas gali Filary Ziemi Raciborskiej, która odbyła się 28 września. Poprzedziło ją podpisanie porozumienia pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu a Urzędem Miasta Racibórz dot. Centrum Biznesu Innowacji i Nowoczesnych Technologii przy PWSZ. - Celem działalności Centrum Biznesu i Nowych Technologii będzie efektywne udrożnienie wzajemnych relacji pomiędzy NAUKĄ, BIZNESEM, a MIASTEM. Centrum ma za zadanie włączyć biznes w realizację zadań uczelni przy udziale miasta. Tego typu działania mają wpływ na rozwój rynku pracy Raciborza. Misją centrum jest inicjowanie i nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz zachęcanie do wyrażania opinii na temat rynku pracy co pozwoli PWSZ w Raciborzu na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców, a tym samym do działań na styku BIZNES, MIASTO, UCZELNIA ogłoszono podczas gali. Porozumienie nawiązuje do wprowadzanych obecnie zmian w systemie szkolnictwa wyższego, a także wdrażanych przez

REKLAMA

REKLAMA

rząd zasad zrównoważonego rozwoju. Przypomnijmy, przedstawiciele Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) na zlecenie Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury mają sprawdzić, czy takie miasta jak Racibórz, mające u sie-

bie Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, mogą stać się centrami wsparcia dla biznesu. Racibórz został wybrany jako jeden z ośrodków, które ma stanowić obszar badań nad rozwojem miast w Polsce. Resort wybrał do tego celu 35 gmin. Chce

stworzyć kompleksowy portret „średniego miasta”. W dyskusji prowadzonej 28 września, poza rektor PWSZ prof. Ewą Stachurą, prezydentem Mirosławem Lenkiem, przewodniczącym Rady Nadzorczej RIG Romanem Majnuszem, Radosławem Kneszem z CRiS Rybnik wziął udział również Marcin Nowak, dyrektor zarządzający Cloud Infrastructure Services CEE, Dyrektor Globalnej Sieci Wsparcia DSS w Capgemini, Wiceprezes, ABSL. Jego zdaniem, Racibórz ma bardzo dobre proporcje demograficzne, rozwiniętą przedsiębiorczość i warunki do funkcjonowania jako ośrodek biznesowy. Najważniejszym problemem jest komunikacja (dojazd do miasta jest czasochłonny), a wyzwaniem dostosowanie się do wymogów gospodarki 4.0. Radosław Knesz poddał pod rozwagę koncepcję głębszej integracji gmin subregionu zachodniego (Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śląski, Żory, Jastrzębie) w zdolną do konkurowania aglomerację o potencjale ponad 500 tys. mieszkańców. Przyznał, że krajobraz gospodarczy Raciborza jest bardziej zróżnicowany niż Rybnika, a szkieletem rozwoju naszego obszaru powinna być droga Racibórz-Rybnik-Pszczyna. Przewodniczący Roman Majnusz podkreślał, że Racibórz ma bardzo dobrze rozwinięty przemysł, a przeszkodą w jego REKLAMA

»5 rozwoju jest obecnie brak pracowników. Jego zdaniem głębsza integracja biznesu z miastem i uczelnią to konieczność. Rektor Ewa Stachura z kolei deklarowała, że uczelnia chce wpisać się w zrównoważony rozwój, przygotować organizacyjnie do nowych realiów, elastycznie reagować na zmiany, a także zacieśniać współpracę z miastem i biznesem. Podpisane porozumienie to wstęp do tego, by wypracować skuteczne metody działania. Padło też, że miasto przekaże PWSZ budynek byłej G5 przy Opawskiej. Prezydent był zdania, że

Aktualności w ciągu kilku lat powstanie tu nowoczesny kampus. Niedawno uczelnia otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponad 6 mln zł na rozwój swojej bazy. Podczas debaty dało się słyszeć, że uczelnia-miasto-biznes to teraz złoty trójkąt Raciborza, a miasto czeka skok do przodu. Marcin Nowak podkreślał jednak, że gospodarka 4.0 to globalne, nowoczesne procesy, które trzeba znać i rozumieć, by zagwarantować sukces takim ośrodkom jak Racibórz. (waw)

Kler jak Shrek Wyśmienity weekend otwarcia Racibórz » Pierwszy weekend wyświetlania Kleru Wojtka Smarzowskiego zapełnił kino Bałtyk. Z 1950 dostępnych biletów sprzedało się 1600. - Ostatni taki wynik, przy tej liczbie seansów, miał Shrek mówi Krystian Haas, kierownik Bałtyku. Jego zdaniem, polskiej produkcji trudno będzie powtórzyć wynik Pasji z Melem Gibsonem. - W tym roku Kler nie ma konkurencji - mówi Haas. W sobotę kino było pełne, w niedzielę na jednym seansie. Na pozostałe były wolne bilety. To jeden - jak słyszymy w Bałtyku -

z najbardziej kasowych filmów ostatnich lat. Branża kinowa w Polsce dzięki niemu podreperuje finanse po słabym jak na razie roku. Red.


Aktualności

»6

Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Trzeba odbudować raciborski przemysł, Policyjny dozór i zakaz zbliżania się

BO STANIEMY SIĘ GMINĄ

DLA 17-LETNIEGO PODEJRZANEGO

Kuźnia Raciborska » Policjanci z komisariatu w Kuźni Raciborskiej zatrzymali 17-latka, który na terenie Racibórz » Nieoczekiwany obrót przybrała 28 września gala Filary Ziemi Raciborskiej. Laureat speMłodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy użyciu przemocy usiłował dokonać kradziecjalnej nagrody, weteran AK Marian Szlapański zaapelował o odbudowę raciborskiego przemysłu, bo ży saszetki. Sprawca celu nie osiągnął z uwagi na stanowczą postawę pokrzywdzonego. Za to przestępinaczej „staniemy się gminą”. Wywołany do tablicy prezydent tłumaczył, że z raciborską gospodarką stwo zatrzymanemu grozi nawet 12 lat pozbawienia wolności. nie jest tak źle. Marian Szlapański, prezes Śląskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Raciborzu, sformułował swój apel po podziękowaniu za przyznanie mu nagrody. Mówił, że trzeba odbudować raciborski przemysł, bo inaczej staniemy się „jakąś gminą”. Za winnych tego, co jest uznał nie tylko radnych, ale i „władze centralne”. Laureat ma nadzieję, że osoby obecne na gali 28 września będą „motorem”, który zmobilizuje radnych i tych wszystkich, którzy mogą coś dla Raciborza zrobić. Wywołany do tablicy prezydent Mirosław Lenk przekonywał, że tak źle z raciborskim

przemysłem nie jest. Wręcz przeciwnie. Przypomniał, że mamy duże zakłady, Henkel zainwestował ostatnio ponad 100 mln zł. Na strefy na Ostrogu wchodzą kolejne przedsiębiorstwa. Rozwijają się lokalne firmy. Dane GUS mówią, że w powiecie raciborskim zarabia się lepiej niż w Rybniku. Zdaniem Lenka, nie można patrzeć na przemysł miasta przez pryzmat tego, co było w czasach PRL i co nie przetrwało, bo gospodarka jest dynamiczna i zmienna. Dziś na przykład dwie raciborskie firmy produkują już 50 proc. polskich solarów. (w)

Mariań Szlapański (rocznik 1926) mieszka sam w skromnym mieszkaniu nieopodal rynku w Raciborzu, ale często odwiedza go rodzina i przyjaciele. Mimo sędziwego wieku, zawsze chętnie przyjmuje gości i przy kubku gorącej herbaty opowiada o swoim życiu, rodzinie, pracy oraz jarzmie wojny, której doświadczył. Po wojnie Marian Szlapański starał się żyć normalnie. Próbował najpierw w Gdańsku. Ze względu jednak na swoje poglądy polityczne nie mógł znaleźć tam mieszkania. Wyjechał więc na drugi kraniec Polski. Początkowo pracował w przedsiębiorstwie budowlanym w Głubczycach. W 1951 roku zamieszkał w Raciborzu. Zatrudnił się w dopiero co otwartym punkcie banku PKO, do którego poszukiwano pracowników. Pan Marian nadawał się doskonale, bo miał kierunkowe wykształcenie. Jak mówi pamięta swój pierwszy dzień w pracy. Placówka mieściła się w budynku Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Drzymały (dziś urząd skarbowy). Przydzielono mu malutkie pomieszczenie na piętrze, gdzie ledwo zmieściło się biurko i krzesło. Jego zadaniem, jako inspektora, było przekonywanie ludzi do zakładania książeczek oszczędnościowych. Było to niezwykle trudne, ponieważ nie ufano bankom, ludzie woleli swoje pieniądze trzymać przy sobie. Spowodowała to wojna – wspomina żołnierz niezłomny. Miasto było w ruinie. Ulica Mickiewicza, Plac Długosza i inne wyglądały tak samo jak zniszczone przez wojnę Gdańsk czy Warszawa. Nie zastanawiając się chwycił za łopatę i na równo z innymi pracował przy od-

budowie miasta. Wśród gruzu znalazł bankowe kasy pancerne, które niestety nie nadawały się do niczego, choć początkowo myślał, że przydadzą się w jego ówczesnej pracy. W banku do jego obowiązków należało kontaktowanie się z zakładami pracy, organizacjami społecznymi, radami narodowymi, by pomagały w akcji przekonywania ludzi do oszczędzania. Zakładał kasy młodzieżowe, wizytował urzędy pocztowe i w ten sposób rozszerzał informacje o ofercie banku. W 1954 roku zorganizował pierwszy oddział PKO w województwie opolskim, do którego należał wówczas Racibórz, został jego kierownikiem. Dwa lata później (paradoksalnie w czasach po stalinowskiej odwilży) stracił pracę. Powodem była odmowa wstąpienia do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jednakże w tym samym roku przywrócono go na to samo stanowisko. Mimo swojego trudu, poświęcenia dla ówczesnej władzy, Marian Szlapański nadal był wrogiem publicznym. Zasady, które wyznawał mocno odbijały się na jego rodzinie. Ale tak wychowywał swoje dzieci (ma ich czworo), że żadne nie miało do niego pretensji. Pan Marian był cenionym pracownikiem, więc nie raz proponowano mu lepiej płatne stanowiska pracy. Otrzymał nawet propozycję objęcia stanowiska dyrektora oddziału miejskiego w Opolu. Podziękował za propozycję, bo nie chciał, by ktoś przez niego stracił pracę. Od tzw. układów trzymał się z daleka. Był wierny swoim zasadom i przekonaniom. Później sytuacja materialna rodziny uległa poprawie.

policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. Napastnikowi grozi nawet 12 lat pobytu w więzieniu. KPP Racibórz REKLAMA

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych 25 września br. w Rudach na ulicy Dworcowej. Jak ustalili kuźW latach 1957-1978 Marian Szla- niańscy śledczy 17-letni mężpański zajmował stanowisko czyzna używając przemocy podyrektora PKO w Raciborzu, przez uderzanie w twarz i groźa od 1978 roku aż do przejścia by próbował dokonać kradzieży na emeryturę w 1991 zastępcy saszetki o wartości 80 złotych dyrektora Banku Narodowego na szkodę 16-letniego pokrzyww tym mieście. Z biegiem lat dzonego. Sprawca swojego celu oddział rozszerzał swoją dzia- REKLAMA łalność. Udzielono setek kredytów na budownictwo mieszkaniowe i remonty. Zakładano książeczki oszczędnościowe na zakup „małego fiata” i ajencje PKO w zakładach pracy. W 1987 roku bank zatrudniał już ponad 30 ludzi i był jednym z najlepszych oddziałów na Opolszczyźnie, a potem nawet w województwie katowickim. Kiedy powstał oddział w sąsiednich Głubczycach, przeszkolił wówczas jego kadrę łącznie z prezesem. W 2000 roku decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej awansowany na stopień podporucznika, a osiem lat później decyzją ministra obrony narodowej został porucznikiem. 17 sierpnia 2018 r. otrzymał nominację na stopień kapita- REKLAMA na. Otrzymał ordery: odznakę „Akcji Burza”, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Wolności i Niepodległości Polski, Krzyż Partyzancki, Medal Pro Memoria, Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Wyróżniony medalem „Zasłużonego dla Miasta Racibórz”. Ku pamięci żołnierzy Armii Krajowej, której de facto jest częścią, powołał w szkołach Koła Przyjaciół AK. Do niedawna żywo uczestniczył w ich spotkaniach. Od 2006 roku jest prezesem Śląskiego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Raciborzu. źródło: treść laudacji wygłoszonej na gali (w)

nie osiągnął. W wyniku zgłoszenia kuźniańscy policjanci przystąpili do działania i po kilku minutach zatrzymali mężczyznę związanego z przestępstwem. Zatrzymany to 17-letni wychowanek ośrodka, który trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał już zarzut. Na wniosek kuźniańskich śledczych prokurator zastosował wobec niego dozór

REKLAMA


Piątek, 5 października

Ile trzeba czekać na wizytę w poradni szpitalnej w Raciborzu? Racibórz » Szpital Rejonowy w Raciborzu podał średni czas oczekiwania pacjenta na poradę specjalistyczną w Szpitalu Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. To stan na miesiąc wrzesień 2018 roku. Dyrekcja wyjaśnia, że czas oczekiwania wynika z poziomu zakontraktowanych z NFZ świadczeń.

1. CHIRURGIA OGÓLNA Lipiec 2019 2. CHIRURGIA DLA DZIECI Grudzień 2018 3. CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA Listopad 2018 4. UROLOGICZNA Lipiec 2019 5. OTOLARYNGOLOGICZNA Styczeń 2019 6. DIABETOLOGICZNA Lipiec 2019 7. REUMATOLOGICZNA Lipiec 2019 8. NEUROLOGICZNA Maj 2019 9. CHORÓB ZAKAŹNYCH Kwiecień 2019 10. OKULISTYCZNA Lipiec 2020 11. GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA Marzec 2019 REKLAMA

»7

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Adam Fudali

To on wymyślił subregion i drogę Racibórz-Pszczyna Racibórz » Zmarły 25 września były prezydent Rybnika pochodził z Raciborza. Jego dokonania dla regionu wspomina prezydent Mirosław Lenk. szesnastu lat prezydentury jego proinwestycyjna polityka uczyniła z miasta nowocześnie zarządzany ośrodek i dynamiczne centrum subregionu zachodniego województwa śląskiego. Adam Fudali działał na rzecz powstania w Rybniku Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej, otwarcia nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej, uruchomienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3

12. CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY Listopad 2018 13. DERMATOLOGICZNA Styczeń 2019 14. 1CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ Maj 2019 15. ONKOLOGICZNA Październik 2018 16. CHORÓB SUTKA Maj 2019 17. PROKTOLOGICZNA Grudzień 2018 * wszelkie urazy, nagłe zachorowania przyjmowane są Adam Fudali urodził się 7 na bieżąco marca 1951 roku w Raciborzu. Życie związał jednak z Rybni(waw) kiem. To absolwent rybnickiego Technikum Mechanicznego. W latach 1993-1998 był współwłaścicielem firmy handlowo-

REKLAMA

-usługowej. W latach 1990-1994 był radnym i przewodniczącym Komisji Działalności Gospodarczej Rady Miasta Rybnika. W 1998 roku wybrany został przez Radę Miasta Prezydentem Miasta Rybnika. - W czasie

Aktualności w dzielnicy Orzepowice i wybudowania kanalizacji sanitarnej w mieście przy wsparciu z Unii Europejskiej - czytamy w nekrologu na stronie rybnickiego magistratu. - Nie ma wątpliwości, że interes Rybnika był dla niego najważniejszy - wspomina Mirosław Lenk, prezydent Raciborza. Dodaje jednak, że Adam Fudali patrzył szerzej, na cały region nazywany teraz subregionem zachodnim województwa śląskiego. W ramach subregionu dogadano się co do bezkonkursowego podziału środków unijnych z perspektywy 2007-2013. To wtedy powiat raciborski dostał pieniądze na zamek. Wymyślił drogę Racibórz-Rybnik-Pszczyna jako oś komunikacyjną. - W kontekście subregionu widział pole do współpracy - dodaje Lenk. Dziś subregion zachodni jest coraz mocniej zintegrowany i definiuje czytelnie zadania i cele wykraczające poza jeden powiat. (waw), fot. rybnik.eu


Aktualności

»8

Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Znamy wszystkich kandydatów Racibórz odchodzi od dotowania na prezydenta, burmistrzów i wójtów KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE Racibórz » Największy komfort mają Andrzej Strzedulla z Krzanowic i Grzegorz Niestrój z Kornowaca. Jako jedyni nie mają rywali. O reelekcję nie walczy wójt Rudnika. W reszcie samorządów będą wyborcze bitwy. Kornowac

NIESTRÓJ Grzegorz Edward 48 l. KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TWOJA GMINA TWÓJ DOM Kornowac

2. MACHA Paweł Piotr 49 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA DLA MIESZKAŃCÓW Kuźnia Raciborska

Krzanowice

Nędza

STRZEDULLA Andrzej 1. ISKAŁA Anna Maria 66 KOFranciszek 38 KOMITET MITET WYBORCZY WYWYBORCZY WYBORCÓW BORCÓW ANNY ISKAŁY RAZEM DLA WSPÓLNEWSPÓLNA GMINA KRZANOWICE Krzanowice GO DOBRA Babice 2. SKWIERCZYŃSKI Julian Krzyżanowice 71 KOMITET WYBORCZY 1. SMYCZEK Adam Sebastian PRAWO I SPRAWIEDLI34 KOMITET WYBORCZY WOŚĆ Zawada Książęca WYBORCÓW MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYŻANO- Pietrowice Wielkie WICE Chałupki 1. LIBERA Rajmund Rudolf 2. UTRACKI Grzegorz Woj37 KOMITET WYBORCZY ciech 50 KOMITET WYWYBORCÓW RAJMUND LIBERA PODĄŻAMY KU BORCZY WYBORCÓW GRZEGORZA UTRACKIELEPSZEMU Pietrowice Wlk. GO Krzyżanowice 2. WAWRZYNEK Andrzej 58 KOMITET WYBORCZY Kuźnia Raciborska WYBORCÓW „TRADYCJA, 1. CHROBOCZEK-WIERZDOŚWIADCZENIE, ROZCHOWSKA Sabina KrystyWÓJ” Łańce na 41 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZA Rudnik GMINA WSPÓLNYM DO1 FIOŁEK Robert Paweł 34 MEM” Kuźnia Raciborska KOMITET WYBORCZY WYREKLAMA

BORCÓW ALOJZEGO PIERUSZKI Dębica 2 RYBKA Piotr Józef 36 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY Gamów

Racibórz

1. FITA Michał Roman 40 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MICHAŁA FITY Racibórz 2. LENK Mirosław 60 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA RACIBORZA I MIROSŁAW LENK Racibórz 3. MYŚLIWY Robert Józef 41 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK. Racibórz 4. NOWACKA Ludmiła Elżbieta 58 KOMITET WYBORCZY ŁĄCZY NAS RACIBÓRZ Racibórz 5. 5 POLOWY Dariusz Jerzy 51 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DARIUSZ POLOWY - RACIBÓRZ MOŻE BYĆ WIELKI Racibórz Red. REKLAMA

Racibórz » Taką decyzję podjęli 26 września radni na ostatniej sesji kadencji. Właściciele domów będą mogli co prawda nadal kupować kotły węglowe, a nawet otrzymywać na to dotacje z rządowego programu Czyste powietrze, ale samorząd daje sygnał, że Racibórz to proekologiczne miasto. - Onkologia w Gliwicach będzie miała mniejsze przeroby - uznał radny Marek Rapnicki. - Smrodzić mogą, ale nie za nasze - skwitował przewodniczący Rady Henryk Mainusz. Narodziny proekologicznych postaw wśród radnych trwały długo. Jeszcze kilka dni temu nie chcieli dopuścić do głosu raciborskiego ekologa Bogusława Siwaka, który od lat przekonuje, że Racibórz zmaga się ze smogiem, a jedną z recept może być zakaz wymiany starych kotłów węglowych na nowe, też węglowe. Podczas sesji pozwolili mu przemówić. Usłyszeli, że zakaz skłoni ludzi do korzystania ze źródeł ekologicznych, głównie ogrzewania gazowego. Dostawca gazu będzie chciał inwestować w niezbędną infrastrukturę, podobnie jak ciepłownia. Radni nie kwestionowali tych słów, ale byli mniej optymistyczni. Przypomnieli, że każdy kogo na to stać będzie mógł nadal kupić kocioł węglowy na swój koszt, a nawet pozyskać na to dopłatę, m.in. z wdrażanego obecnie rządowego programu

Czyste powietrze. Tradycyjne kotły na pewno więc nie znikną z krajobrazu, ale w świat powinien iść sygnał, że w ekologii samorząd idzie dalej. Chce być bardziej proekologiczny. Zapis w uchwale Rady Miasta pod nazwą Regulamin udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2018-

2028 będzie obowiązywał od 2019 r. Pierwotnie miał dopuszczać dopłaty do kotłów opalanych paliwem stałym wyłącznie w przypadku kiedy nie ma technicznej możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do sieci gazowej lub cieplnej. Teraz całkowicie wyklucza takie wsparcie. (waw)

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www. bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

REKLAMA

Rodzaj

Położenie

Lokalowe

Lokale mieszkalne: bezprzetargowy Ul. Bosacka 5/7, ul. Spółdzielcza 17/6, ul. Wileńska 15/8, ul. Słowackiego 61/9, ul. Mickiewicza 11/3, ul. Rynek 14/10, ul. Browarna 5/9, ul. Pracy 15/4, ul. Chopina 6/4, ul. Ks. Norberta Bończyka 13/2, ul. Bosacka 16/3

REKLAMA

Tryb

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

18 (k.m.1) obręb Miedonia – ul. Podmiejska

przetargowy

Gruntowe

1083/133 (k.m.6) obręb Starawieś – ul. Głubczycka 168 (k.m.2) Obręb Ocice Górne – ul. Dolna

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.


»I

Piątek, 5 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ENFAMIL 2 PREMIUM

MLEKO NASTĘPNE, POWYŻEJ 6. MIESIĄCA, 1200 g

Raciborski Rynek Zdrowia IV/2018 (paździenik-grudzień) »I Aktualności

LINEX FORTE 14 kapsułek

Linex FORTE jest preparatem opracowanym specjalnie z myślą o osobach chcących zadbać o prawidłową czynność przewodu pokarmowego. Zawarte w preparacie Linex FORTE specjalnie wyselekcjonowane szczepy bakterii Lactobacillus oraz Bifidobacterium poprawiają perystaltykę jelit i normalizują procesy zachodzące naturalnie w przewodzie pokarmowym.

Modyfikowane mleko początkowe Enfamil 2 Premium Lipil to dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, który jest przeznaczony dla niemowląt w wieku od szóstego do dwunastego miesiąca życia. Preparat zawiera w składzie unikalną kompozycję związków odżywczych, które w połączeniu z lipilem wspomagają prawidłową pracę wzroku, układu odpornościowego oraz nerwowego.

Podmiot odpowiedzialny: Sandoz Polska Sp. z o.o

Dystrybutor: Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.

TANTUM VERDE

60 tabletek powlekanych Skład: zmikronizowana frakcja flawonoidowa zawierająca 90% diosminy i 10% hesperydyny, ekstrakt z liści winorośli właściwej, ekstrakt z pestek winogron standaryzowany na 95% proantocyjanidyn. Zastosowanie: DETRAMAX dzięki starannie dobranym składnikom wspiera mikrokrążenie żylne, wspomaga zmniejszenie uczucia ciężkich nóg (ekstrakt z liści winorośli właściwej) oraz wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych poprzez wspomaganie produkcji  kolagenu (witamina C). Dystrybutor: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

20 kapsułek twardych

FEMIBION NATAL 2

Tantum Verde smak miętowy, smak cytrynowy, miodowo-pomarańczowy, eukaliptusowy.

30 tabletek + 30 kapsułek

Niezbędny zestaw witamin w II i III trymestr ciąży. Zawiera DHA kwas foliowy i metafoliny. Suplement diety. Podmiot odpowiedzialny: MERCK sp. z o.o

Skład: benzydamini hydrochloridum 3 mg. Wskazania: produkty lecznicze stosuje się do leczenia dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: produkty lecznicze są przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na substancje czynną lub substancje pomocnicze wchodzące w ich skład a także w przypadku Tantum Verde smak miętowy i Tantum Verde smak cytrynowy u pacjentów z fenyloketonurią ( ze względu na zawartość aspartamu). OTC-produkty lecznicze wydawane bez recepty.

VIGANTOLETTEN 1000 ®

1000 j.m., 30 tabletek,SUPLEMENT suplement diety

DETRAMAX

żel

Wskazania: stłuczenia, obrzęki stawowe, obrzęki pourazowe, obrzęki wywołane oparzeniami pierwszego stopnia. Właściwości: Miejscowo ściągająco. Zmniejsza obrzęk tkanek. Łagodzi ból. Przeciwskazania: jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną – octanowinian glinu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, doustnie, w przypadku rozległych ran, na uszkodzoną skórę oraz miejsca na skórze z widocznym wypryskiem, na zakażoną skórę, długotrwale, u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Skład: substancją czynną leku jest glinu octanowinian 10 mg/g. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

Podmiot odpowiedzialny: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

DIETY

INSULAN

®

Skład i postać farmaceutyczna: tabletki. 1 tabletka zawiera 25 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 1000 j.m. witaminy D.

ALTACET

BEBILON 2 Z PRONUTRA + mleko następne 1200 g

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (cholekalcyferol) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria; kamica nerkowa i (lub) ciężka niewydolność nerek; rzekoma niedoczynność przytarczyc.

Skład porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia (2 tabletki powlekane): ekstrakt z liści gurmaru (Gymnema silvestris)- 400 mg zawierający 100 mg kwasu gymnemowego, ekstrakt z liści morwy białej (Morus alba) – 200 mg, B6 – 2 mg, kwas foliowy– 400 mg, chrom – 200 mg, witamina B12 – 2,5 mg

Podmiot odpowiedzialny: Merck KGaA

Dostępne opakowania: 30 i 60 tabletek powlekanych

Bezglutenowe mleko modyfikowane dla niemowląt od 6. miesiąca życia. Może być stosowane jako kontynuacja mleka Bebilon 1 lub w trakcie odstawiania dziecka od piersi. Nowa receptura Pronutra+ to podwyższona zawartość kwasu tłuszczowego DHA z grupy Omega 3, który jest ważny dla rozwoju wzroku dziecka oraz zawartość kwasu DHA wynosząca 0,3% kwasów tłuszczowych, co jest zgodne z najnowszymi zaleceniami Europejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Mleko zawiera również kwas a-linolenowy z grupy Omega 3, niezbędny dla prawidłowego rozwoju mózgu i tkanek nerwowych. Produkt jest źródłem wszystkich niezbędnych składników odżywczych, zawiera minerały (żelazo, wapń, jod, miedź, cynk) oraz węglowodany i tłuszcze.

Producent: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o. o. www.insulan.pl

Dystrybutor: NUTRICIA Polska Sp. z o.o.

60 tabletek powlekanych

Wskazania do stosowania: zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych; zapobieganie schorzeniom w przypadku występowania ryzyka niedoboru witaminy D u dzieci i dorosłych; zapobieganie niedoborom witaminy D u dzieci i dorosłych i leczenie wspomagające w osteoporozie u dorosłych.

Insulan® suplement diety Zastosowanie: Insulan to suplement diety dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru. Dzięki zawartości ekstraktu z liści gurmaru utrzymuje prawidłowy poziom glukozy. Dodatkowo wspomaga prawidłowy metabolizm węglowodanów (ekstrakt z liści morwy białej).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Raciborski Rynek Zdrowia IV/2018 (paździenik-grudzień)

RANIGAST MAX 150 mg, tabletki powlekane

Skład i postać: 1 tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku, co odpowiada 168 mg chlorowodorku ranitydyny. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości dyspeptycznych takich jak: zgaga, niestrawność, nadkwaśność, nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ranitydynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA.

RESOURCE 2.0

» II

Piątek, 5 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

CERUTIN

100 mg + 25 mg 125 tabletek powlekanych LEK WYDAWANY BEZ RECEPTY Skład: Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 25 mg rutozydu trójwodnego (Rutosidum trihydricum). Wskazania do stosowania: w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu – wspomaganie odporności organizmu; uszczelnienie naczyń włosowatych – zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: POLFARMEX S.A., ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, tel.: 24 357 44 44, faks: 24 357 45 45, e-mail: polfarmex@polfarmex.pl.

200 ml

MARIMER IZOTONICZNY 100 ml

Resource 2.0 to wysokoenergetyczny, zawierający witaminy i składniki mineralne odżywczy produkt bez błonnika, gotowy do picia. Przeznaczony do wsparcia żywieniowego pacjentów niedożywionych lub/i z ryzykiem niedożywienia np.: z chorobą nowotworową, z brakiem apetytu, z kacheksją nowotworową, w okresie rekonwalescencji, z zaburzeniami żucia i połykania, z anoreksją, z mukowiscydozą, ze schorzeniami związanymi ze starzeniem się organizmu. Resource 2.0 + Fibre to wysokoenergetyczny i wysokobiałkowy, zawierający witaminy i składniki mineralne odżywczy produkt z dodatkiem błonnika, gotowy do picia. Przeznaczony do wsparcia żywieniowego pacjentów niedożywionych lub/i z ryzykiem niedożywienia np.: z zaburzeniami perystaltyki jelit, z chorobą nowotworową, z brakiem apetytu, z kacheksją nowotworową, w okresie rekonwalescencji. Resource Protein to wysokobiałkowy i wysokoenergetyczny, odżywczy produkt z dodatkiem witamin i składników mineralnych bez błonnika. Przeznaczony jest do wsparcia żywieniowego chorych niedożywionych i/lub zagrożonych niedożywieniem, a w szczególności ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko: w trakcie leczenia onkologicznego, w okresie rekonwalescencji, u chorych z utratą masy mięśniowej Skład produktu jest tak odpowiednio dobrany, że może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia, a białko stanowi aż 30% wartości energetycznej produktu. 1 butelka produktu (200 ml) dostarcza 250 kcal oraz 18,8g białka. Produkt przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 3. roku życia.

GRIPEX HOT MAX 12 saszetek

Paracetamolum 1000 mg + Acidum ascorbicum 100 mg + Phenylephrini hydrochloridum 12,2 mg. Proszek do sporządzania roztworu doustnego Wskazania: krótkotrwałe łagodzenie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa występujących w przeziębieniu, grypie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

Marimer izotoniczny 100 ml to sterylny, fizjologiczny roztwór wody morskiej dla niemowląt, dzieci i dorosłych. Marimer izotoniczny: • Do codziennej higieny nosa, • Nawilża i ochrania błonę śluzową nosa, • Jako uzupełnienie leczenia infekcji górnych dróg oddechowych, • Opakowanie zawiera 500 dawek. Produkt w 100% naturalny. Brak chemicznych dodatków. Bez konserwantów

DICLAC® LIPOGEL żel 100 g

Wskazania: leczenie miejscowe stanów zapalnych, bólów i obrzęków pourazowych kończyn, takich jak np. skręcenia, stłuczenia, przeciążenia, bóle stawów obwodowych i stawów kręgosłupa, stanów zapalnych tkanek miękkich (takich jak np. zapalenie ścięgien czy „łokieć tenisisty”), ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia stawów. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub którąkolwiek substancję pomocniczą; Diclac® LipoGel jest przeciwwskazany u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), wywołuje napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa, trzeci trymestr ciąży. Produktu nie można stosować u dzieci poniżej 12 lat. Skład: 1 g żelu zawiera: 10 mg diklofenaku sodowego. Dystrybutor: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria

ISKIAL 120 kapsułek

Kompleksowa formuła, która łączy w sobie olej z wątroby rekina i witaminę D3 w zwiększonej ilości. Olej z wątroby rekina jest najbogatszym, naturalnym źródłem cenionych, biologicznie aktywnych substancji - alkilogliceroli i skwalenu. Preparat ze względu na zawartość witaminy D3 pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Suplement diety. Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o.,

MAGLEQ B6 MAX 50 tabletek

MAGLEQ B6 MAX to wysokiej jakości magnez w postaci łatwo przyswajalnej soli – cytrynianu magnezu, charakteryzującego się doskonałą wchłanialnością wśród związków magnezowych. MAGLEQ B6 MAX zawiera 102 mg jonów magnezu – wysoką dawkę wśród preparatów magnezowych dostępnych na rynku. Magnez zawarty w MAGLEQ B6 MAX należy do najlepiej wchłanianych soli magnezu. MAGLEQ B6 MAX łagodzi niedobory dietetyczne magnezu, którego objawami są znużenie i zmęczenie w ciągu dnia. Skład: 1 tabletka zawiera 944 mg cytrynianu magnezu (102 mg Mg2+) i 2,5 mg witaminy B6. Zastosowanie: w uzupełnieniu diety w magnez i witaminę B6, w stanach zmęczenia, przeciążenia organizmu oraz stresu, podczas intensywnej pracy umysłowej i fizycznej, w czasie i po wysiłku fizycznym. Sposób użycia: 1 tabletka 1-2 razy dziennie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością wody. Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

FLUIMUCIL FORTE 600 mg, tabletki musujące

1 tabletka musująca zawiera substancję czynną: 600 mg acetylocysteiny (Acetylcysteinum). Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy Fluimucil Forte stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia związanego z przeziębieniem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, stan astmatyczny, fenyloketonuria, stosowanie u dzieci w wieku poniżej 2 lat - gdyż substancja czynna: acetylocysteina może wywołać niedrożność dróg oddechowych u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: ZAMBON S.p.A., Via Lillo del Duca 10, 20091 Bresso (MI), Włochy OTC – produkt leczniczy wydawany bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

AMOLOWE NA GARDŁO Z MIODEM I WITAMINĄ C 16 pastylek

Suplement diety. Ziołowe pastylki do ssania. Zastosowanie: receptura wprost z natury – prawoślaz, tymianek i mentol, które naturalnie nawilżają, osłaniają i łagodzą gardło, krtań i struny głosowe. Pastylki do ssania zawierają ekstrakty z prawoślazu i tymianku oraz mentol o właściwościach łagodzących przesuszone, podrażnione gardło, nawilżających i chroniących śluzówkę gardła, co pozwala na utrzymanie prawidłowej emisji głosu i ułatwia przełykanie. Pastylki zawierają miód oraz witaminę C, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Pastylki są szczególnie polecane w okresie jesienno-zimowym oraz osobom z podrażnieniem śluzówki gardła i górnych dróg oddechowych przebywającym w klimatyzowanych lub zapylonych pomieszczeniach, narażonym na dym papierosowy oraz zmiany temperatur, a także szczególnie dbającym o głos. Składniki zalecanej dziennej porcji (zawartość w 1 pastylce): Ekstrakt z ziela tymianku – 60 mg Ekstrakt z korzenia prawoślazu – 50 mg Mentol – 2, 5 mg Zalecane spożycie 1 do 4 pastylek dziennie, ssać do rozpuszczenia. Producent: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Piątek, 5 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

BIOPRAZOL® BIO 10 mg, kapsułki twarde

Jedna kapsułka twarda zawiera 10 mg omeprazolu (Omeprazolum). Wskazania: Bioprazol® Bio stosuje się u osób z objawami cofania treści żołądkowej do przełyku, odczuwających dolegliwości pieczenia w przełyku (zgaga). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować w skojarzeniu z atazanawirem. Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

» III

Raciborski Rynek Zdrowia IV/2018 (paździenik-grudzień) » III Aktualności

INOVOX EXPRESS

smak miętowy, pomarańczowy, miodowo-cytrynowy 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg 24 tabletki

Lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: łagodzenie bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na zawartość lidokainy produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Producent: US Pharmacia, Sp. z o.o.

METAFEN

OLIMP CHELA-MAG B6

20 tabletek 1 tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu + 325 mg paracetamolu Wskazania: Metafen jest lekiem o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia, w tym: bóle głowy, migrena, bóle menstruacyjne, bóle zębów, bóle mięśni, bóle kości i stawów, bóle lędźwiowo-krzyżowe, bóle pourazowe, nerwobóle; gorączka. Podmiot odpowiedzialny: Polpharma SA

ACATAR CONTROL spray 15 ml

oksymetazoliny chlorowodorek 0,05%, aerozol do nosa, roztwór Wskazania: Obrzęk błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o.,

ESSEPATIL EXTRA ACTIVLAB PHARMA 40 kapsułek

Suplement diety. Korzystnie wpływa na funkcjonowanie i regenerację wątroby. Essepatil EXTRA ACTIVLAB PHARMA to preparat zawierający fosfolipidy sojowe, służący do uzupełniania diety w substancje korzystnie wpływające na funkcjonowanie i regenerację wątroby. Fosfolipidy sojowe są naturalnym składnikiem błon komórek wątrobowych – hepatocytów. Ułatwiają usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii, poprawiają trawienie tłuszczów i przyspieszają regenerację komórek wątroby. Uzupełnianie diety w fosfolipidy sojowe jest szczególnie polecane: • po spożyciu ciężkostrawnych potraw • po spożyciu alkoholu • w okresie przyjmowania dużej ilości leków. Podmiot odpowiedzialny: REGIS Sp. z o.o., ul. W. Sławka 3a, 30-633 Kraków

30 kapsułek

Suplement diety zawierający magnez w formie hipoalergicznego, chelatu aminokwasowego ALBION®, wzbogacony witaminą B6. Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, układu nerwowego oraz przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. Postać najwyższej jakości chelatu aminokwasowego zapewnia właściwą absorpcję magnezu z przewodu pokarmowego i jego dystrybucję w obrębie organizmu. Badania naukowe potwierdzają wyższość chelatu aminokwasowego magnezu Albion® nad nieorganicznymi źródłami tego pierwiastka. Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Zalecana dzienna porcja: tylko 1 kapsułka raz dziennie po posiłku.

LAKCID FORTE 10 kapsułek twardych

Wskazania: poantybiotykowe zapalenie jelit ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspomagającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy; jako leczenie głównie przy nawracającym rzekomobłoniastym zapaleniu okrężnicy, zapobieganie biegunce podróżnych, leczenie wspomagające w czasie i po antybiotykoterapii. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (w tym białko mleka krowiego). Producent: Polpharma SA

IBUPROM SPORT żel 60 g

Ibuprofen 50 mg/g, żel Wskazania: miejscowe leczenie bólów mięśni; leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa; leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych); leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Występowanie w wywiadzie pokrzywki, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o.,

Podmiot odpowiedzialny: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

MAGNEFAR B6 MAX 30 kapsułek

Magnefar B6 Max to suplement diety zawierający dużą porcję magnezu w postaci łatwo przyswajalnego cytrynianu oraz witaminę B6. Tabletki powlekane: 1 tabletka zawiera 125 mg magnezu i 2 mg witaminy B6. Niewskazany dla osób uczulonych na soję i produkty pochodne (np. lecytynę sojową) oraz dla osób wrażliwych i uczulonych na składniki tabletki.

VIGOR CARDIO 1000 ml

Suplement diety Vigor Cardio zawiera największą dawkę żelaza* w najlepiej przyswajalnej, organicznej formie. *Wśród suplementów diety w płynie Producent: USP Zdrowie Sp. z o.o.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem powinny skonsultować się z lekarzem. Producent: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

XENIVIT BIO C 1000 30 kapsułek wegańskich

Produkt oparty na naturalnych ekstraktach owoców, przeznaczony dla osób dorosłych, w czasie zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Witamina C pomaga w: • prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego i nerwowego • zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia • utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego Preparat szczególnie polecany w okresie jesienno-zimowym. Rekomendowany sportowcom, osobom pracującym fizycznie, narażonym na stres i palącym papierosy. Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy), hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) - kapsułka roślinna Vcaps®, ekstrakt z owoców dzikiej róży (Rosa canina) standaryzowany na 70% witaminy C, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium) standaryzowany na 90% bioflawonoidów, dwutlenek tytanu.

FOSIDAL syrop, 150 ml

Fosidal syrop o działaniu przeciwzapalnym. • Fosidal zwalcza kaszel łagodząc stan zapalny • Fosidal może być stosowany o każdej porze dnia i nocy • Fosidal jest wskazany do stosowania u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat • Nie zawiera żółcieni pomarańczowej Skład i postać: 1 ml syropu zawiera 2 mg fenspirydu chlorowodorku. Wskazania: Leczenie objawowe (kaszel i odkrztuszanie) w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Fosidal jest wskazany do stosowania u dorosłych i u dzieci w wieku powyżej 2 lat. Uwaga: leczenie to nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami, jeśli zachodzi taka potrzeba. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na fenspiryd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Raciborski Rynek Zdrowia IV/2018 (paździenik-grudzień)

MICROLIFE INHALATOR PNEUMATYCZNO-TŁOKOWY NEB 100B Inhalator o wysokiej wydajności, przeznaczony dla całej rodziny. Charakteryzuje się szybkim procesem inhalacji oraz niewielkimi rozmiarami cząsteczek rozpylanego leku. Cechy produktu: • Owalny pojemnik na lek (duża przestrzeń w środku). • Zasysane z zewnątrz powietrze umożliwia tworzenie się mgiełki inhalacyjnej o bardzo małych cząsteczkach. • Zasysanie powietrza z zewnątrz powoduje dodatkowe zwiększenie prędkości inhalacji. Specyfikacja techniczna: • Wydajność nebulizatora: (Na Cl)0,35 ml/min • Rozmiar cząsteczek:(Na Cl) 1,82 ym API, 2,61ym 75% < 5 ym Cascade impactor • Wydajność kompresora: 12 l/min • Maksymalne ciśnienie: 1,85 bar • Przepływ powietrza: 12l/min • Wydajność nawiewu: 5,0 ml/min • Poziom hałasu:56dBa • Czas pracy:30/30 • Waga: 1200g • Rozmiar: 140x150x120 mm Dystrybutor:

» IV

Piątek, 5 października » www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

MENACHINOX® K2 + D3

ACARD

30 kapsułek miękkich

60 tabletek dojelitowych

Suplement diety będący źródłem naturalnej witaminy K2 (MK-7) otrzymywanej z tradycyjnego, japońskiego sfermentowanego produktu soi - Natto oraz naturalnej witaminy D3 pozyskiwanej z lanoliny. Witaminy K2 i D3 zawarte w preparacie zostały rozpuszczone w naturalnych tłuszczach, dzięki czemu są najlepiej przyswajalne dla organizmu. Witamina K2 (MK-7) zawarta w produkcie Menachinox K2 + D3 została pozyskana naturalnie w procesie biofermentacji z wykorzystaniem kultur bakterii Bacillussubtilis ssp natto.

Wskazania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka; świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca; niestabilna choroba wieńcowa; prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca; stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej; zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA; po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA; u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych; zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka; zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki.

Witamina K2 (MK-7) pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Naukowo zostało potwierdzone, że witamina D pomaga w: • utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi • prawidłowym wchłanianiu i wykorzystaniu wapnia i fosforu • prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu odpornościowego. Produkt nie zawiera cukru, soli, glutenu, kazeiny i laktozy. Wyprodukowany bez użycia sztucznych substancji konserwujących, zapachowych i barwiących. Preparat bezpieczny dla diabetyków. Składniki: oliwa z oliwek, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), witamina K2 (menachinon 7), witamina D3 (cholekalcyferol).

CHDE Polska Sp. z o.o Sp. Komandytowa

LACIDOFIL

VITAPIL

20 kapsułek

60 tabletek

VITAPIL® to profesjonalny preparat, którego skład pomaga zachować zdrowe włosy i skórę głowy*. Został opracowany przez ekspertów na bazie składników odżywczych i naturalnych substancji roślinnych. Dedykowany jest osobom, które chcą cieszyć się mocnymi, gęstymi i zdrowymi włosami. VITAPIL® działa od wewnątrz – nie tylko na łodygę włosa, ale przede wszystkim na cebulkę i gruczoły łojowe. Sprawia, że włosy stają się mocne, elastyczne i bardziej lśniące. VITAPIL® zawiera 16 składników aktywnych, w tym dużą ilość biotyny (300 mg), która poprzez poprzez utrzymanie prawidłowego metabolizmu energetycznego wpływa na procesy zachodzące w cebulce włosów – ich wzrost i zahamowanie nadmiernego wypadania. Przyczynia się również do utrzymania zdrowego wyglądu włosów. Nowa formuła preparatu VITAPIL® została wzbogacona o bambus, który jest najbogatszym w naturze źródłem krzemu. Zawiera go aż 75%, to ponad 5 razy więcej niż popularny skrzyp. Cechą charakterystyczną tej egzotycznej rośliny są silne, elastyczne i szybko rosnące pędy. Badania kliniczne dowodzą, że spożycie związków krzemu ma pozytywny wpływ na wytrzymałość, elastyczność oraz grubość włosów.** Składniki nowego preparatu VITAPIL® chronią mieszki włosowe przed szkodliwym wpływem wolnych rodników oraz wpływają na prawidłową pigmentację włosów. Podmiot odpowiedzialny: Holbex Sp. z o. o.

COLDREX MAXGRIP 10 saszetek

Jedna kapsułka zawiera 2x109 CFU bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus rhamnosus R0011, Lactobacillus helveticus R0052. CFU – jednostka formowania kolonii (ang. Colony Forming Unit). Wskazania: nawracające rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy; zapobieganie biegunce podróżnych; leczenie wspomagające po leczeniu antybiotykami. Dawkowanie: Lacidofil podaje się doustnie. Profilaktycznie (dorośli i dzieci): jedna kapsułka dziennie w czasie posiłku lub do 30 minut po posiłku. Leczniczo: Dorośli i dzieci powyżej 2 roku życia: od 1 do 2 kapsułek trzy razy dziennie; niemowlęta: od 1 do 2 kapsułek dziennie (zmieszać zawartość kapsułki w osłodzonej wodzie lub podać z pokarmem). Przeciwwskazania: Brak. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Brak. Działania niepożądane: Nie występują. Lek wydawany bez recepty. Przed zaleceniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Pozwolenie URPL nr: R/2350. Podmiot odpowiedzialny: LALLEMAND SAS, 19 rue des Briquetiers – Blagnac – 31700 Blagnac, Francja. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703, www.merck.pl.

OLIMP GOLD OMEGA 3 D3 + K2 30 kapsułek miękkich

• Silniejszy od przeziębienia i grypy • Działa aż na 7 objawów Wskazania: krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katarem). Przeciwwskazania: nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa. Przyjmowanie zydowudyny, stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po ich ostatnim zastosowaniu. Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland Sp. z o.o., al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

Suplement diety o wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniony o wysoką ilość naturalnej witaminy K z natto, występującej w najbardziej przyswajalnej i najaktywniejszej formie1 – menachinonu 7 (witamina K2). Produkt zawiera również witaminę D3 na poziomie aż 2000 j.m.

Skład: 1 tabl. dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego. Producent: ZF Polpharma SA.

BUSCOPAN FORTE 20 mg

Wskazania: stany skurczowe mięśni gładkich przewodu pokarmowego (zaburzenia czynnościowe w obrębie przewodu pokarmowego, bolesne skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), stany skurczowe i dyskinezja dróg żółciowych (zaburzenia czynnościowe w obrębie dróg żółciowych, ostry ból w drogach żółciowych, kolka żółciowa), stany skurczowe w obrębie układu moczowo-płciowego (bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową) Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na butylobromek hioscyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, Nużliwość mięśni (myasthenia gravis), Patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon). Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku rzadkich zaburzeń dziedzicznych, które mogą uniemożliwiać przyjmowanie zawartej w nim substancji pomocniczej. Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja

INOVOX EXPRESS

smak miętowy, pomarańczowy, miodowo-cytrynowy 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg

Lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 2 mg + 0,6 mg + 1,20 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Łagodzenie bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu na zawartość lidokainy produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.

Wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65% zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełnia dietę w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Witaminy D i K pomagają w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego – witamina K przyczynia się bowiem do prawidłowego krzepnięcia krwi, witamina D natomiast pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi. Witamina D uczestniczy także w utrzymaniu zdrowych kości i zębów, przyczynia się do prawidłowego wchłaniania wapnia i fosforu oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Dystrybutor: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.


Piątek, 5 października

»V

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborski Rynek Zdrowia

A.S.

Zalety stosowania

IMPLANTÓW

nością” posiada zalety mechaniczne (sztywność, trwałość) i może być precyzyjnie obraImplant, czyli inaczej biany z dokładnością mierzoną wszczep, jest substytutem ko- w mikrometrach. Dzięki temu rzenia brakującego zęba. Na implanty mogą być wytwarzane tak wszczepionym implancie w szerokiej gamie, zapewniając można uzupełnić braki w uzę- zarówno optymalny dobór dla bieniu za pomocą protez stałych każdego pacjenta w zależności – korony, mosty lub montować od rozmiarów oraz stanu zdroelementy precyzyjne takie jak wia kości i dziąseł, jak i moż– lokatory, teleskopy czy belki, liwość uzyskania optymalnej które stanowią stabilizację dla stabilizacji. protez ruchomych całkowitych lub częściowych. Jakie są zalety stosowania

Zacznijmy od początku, czym właściwie są implanty?

Jak zbudowane są implanty i z jakiego materiału są wykonywane?

Implanty to śruby tytanowe, które posiadają gwint i tzn. szyjkę. Do implantu przykręcana jest kolejna śruba – łącznik – na której montowana jest porcelanowa korona zęba. Udowodniono, że tytan z wielu powodów, jest idealnym materiałem na implanty, ale najważniejszym jest jego zdolność do pełnej integracji z kością. Poza „biozgod-

REKLAMA

REKLAMA

cjentów, którzy nie tolerują protez częściowych lub całkowitych, a chcą uzupełnić rozległe braki w uzębieniu.

Czy jest to również rozwiązanie dla osób starszych, które utraciły całkowicie swoje uzębienie?

Jak najbardziej tak. U pacjentów takich można wykonywać protezy całkowite, które osadza się np. na belkach lub teleskopach, które są przykręcane do wszczepionych implantów.To poimplantów w porównaniu zwala zapewnić komfort w użytz innymi rozwiązaniami kowaniu i dobrą stabilizację w poprotetycznymi? równaniu z klasycznymi protezaGłównymi zaletami stoso- mi całkowitymi lub częściowymi. wania implantów w leczeniu protetycznym są: możliwość Czy wszczepienie implantu jest odbudowy utraconych zębów zabiegiem bardzo bolesnym? bez konieczności szlifowania Taki zabieg jest przeprowazębów sąsiednich tak jak to jest dzany w znieczuleniu miejscow przypadku mostów, ogromne wym, tak więc pacjent nie odpodobieństwo implantów do zę- czuwa bólu. Tak naprawdę czębów naturalnych, ich wygląd, sto jest to zabieg mniej traumaestetyka i funkcja. Większa ilość tyczny i uciążliwy dla pacjenta wszczepionych implantów jest niż usunięcie zęba. Po zabiegu doskonałą alternatywą dla pa- pacjent jest szczegółowo instruREKLAMA

owany odnośnie indywidualnego postępowania pozabiegowego, przepisywane są także leki tak aby okres gojenia przebiegał prawidłowo.

Czy istnieją ograniczenia wiekowe dotyczące leczenia braków zębowych implantami?

Dolną granicę wieku jest 18 rok życia pacjenta. U młodszych osób cały kościec organizmu, tak więc szczęka i żuchwa także, jest jeszcze w fazie wzrostu i modelowania powierzchni kości. Zbyt wczesna ingerencja implantologiczna mogłaby zaburzyć prawidłowy rozwój szczęk. Natomiast jeżeli chodzi o górną granicę to nie ma jasnej reguły. Decyduje głównie zdrowie pacjenta, czyli przewlekłe choroby ogólnoustrojowe i warunki miejscowe, czyli stan tkanki kostnej i dziąseł. Po wnikliwej analizie lekarz podejmuje decyzję czy u danego pacjenta można wdrożyć leczenie za pomocą implantów zębowych. Krzysztof Wróbel lek.dent z centrum stomatologicznego Dentica24

CENTRA STOMATOLOGICZNE www.denticacenter.pl Rybnik, ul. Dworek 12B (za CH Plaza) Tel.: 32 44 02 224

Racibórz ul. Jana Kochanowskiego 3, Tel.: 32 770 02 24 REKLAMA

REKLAMA

Wodzisław Śląski ul. 26 marca 94 a Tel.: 32 440 84 94


Raciborski Rynek Zdrowia

» VI

Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

104. urodziny Marii Piszczan Dokucza Ci ból kolana? PRZECZYTAJ KONIECZNIE DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Pani Maria Piszczan urodziła się 3 października 1914 roku w Sudole. Wychowywała się w licznej rodzinie. W domu była bieda, wspomina pani Maria,

Racibórz » Ból kolana pojawia się najczęściej jako wynik urazu, jednak niewielu z nas wie, że ból kolana może być także objawem poważnych chorób. Specjaliści z Raciborskiego ośrodka rehabilitacji podpowiadają jak ich uniknąć. Zacznijmy od rozpoznania objawów

i kiedy chodziła do szkoły, po lekcjach pomagała sprzątać u rzeźnika w Sudole. Przed wojną pracowała przez siedem lat jako pomoc domowa, potem w fabryce kapeluszy w Raciborzu i w młynie w Bieńkowicach. W 1940 roku wyjechała do Lubeki w Niemczech, gdzie pracowała w fabryce amunicji. Wróciła na REKLAMA

REKLAMA

Boże Narodzenie i 2 lutego 1941 roku wyszła za mąż i zamieszkała w Bieńkowicach. Od 17. lat jest wdową, mieszka z córką Adelą. Jubilatka cieszy się jak na swój wiek dobrym zdrowiem. Po mieszkaniu porusza się jeszcze samodzielnie, uczestniczy w niedzielnych mszach w kościele parafialnym. Jest osobą radosną i pogodną. Humor jej nie opuszcza, podczas urodzinowego spotkania wspominała i żartowała z gośćmi. Chętnie odpowiadała na liczne pytania, opowiadała o wydarzeniach rodzinnych w dowcipny sposób komentując niektóre historie. Z okazji urodzin odwiedził ją też wójt Grzegorz Utracki z kierownik USC Dorotą Dwulecki.

Pojawił się ból, obrzęk, zaczerwienienie? Występują najczęściej kiedy mamy do czynienia ze stanem zapalnym. Jednak nie lekceważ tego, powracający stan zapalny może świadczyć o chorobie reumatycznej! Jeżeli choroba nie zostanie wychwycona wystarczająco szybko, doprowadzi do ograniczenia ruchu i trudności w poruszaniu się. Pojawia się sztywność w kolanie, „trzeszczenie”, ból podczas chodzenia po schodach? Jeżeli dolegliwości utrzymują się powyżej tygodnia, nie ryzykuj – zgłoś się do specjalisty. Powyższe objawy mogą być początkiem choroby zwyrodnieniowej. W obu przestawionych przypadkach niezbędna jest wizyta u specjalisty i diagnostyka. Rozpoznanie któregokolwiek objaREKLAMA

czas potrzebna będzie operacja, czasem rekonstrukcja stawu, lub endoproteza. Jednak leczenie nie da żadnych efektów bez specjalistycznej rehabilitacji, a także codziennej gimnastyki, która poprawi ruchomość naszych kolan, złagodzi ból i wzmocni mięśnie. Należy pamiętać o tym, by ćwiczenia dobrał wykwalifikowany fizjoterapeuta, ponieważ te wykonywane na własną rękę mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w Raciborzu na ul. Kolejowej 19 w Ośrodku AKSON, a także pod nuwu u siebie jest ważnym sygna- merem telefonu 515-574-584. łem do podjęcia niezwłocznych działań poprawiających nasze zdrowie. Nie można tego bagatelizować, ponieważ proces chorobowy będzie się rozwijał i doprowadzi do nieodwracalnych zmian w kościach. Wów-


Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»9

Reklama


Ogłoszenia

» 10

Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia drobne REKLAMA

DLA DOMU Inne Drewno opałowe DREWNO opałowe suche - sezonowane - łupane. Różne rodzaje - mieszane. 1m3 układany 150zł. Zamawiasz min. 4m3 transport gratis. Tel. kom.: 530050550, e-mail: krystyna.wojcik.src@gmail.com. Krótka.

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

FINANSE Usługi finansowe AT-B Finanse - nowe biuro kredytowe Zapraszamy do naszego nowego biura.W swojej ofercie mamy: kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, chwilówki, pożyczki pozabankowe, kredyty dla firm i rolników. Szybka decyzja, wypłata w tym samym dniu. AT-B finanse Racibórz, ul. Browarna 2. Tel. kom.: 534 944 666. Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

OGŁOSZENIE TYGODNIA! SKUP samochodów KASACJA Racibórz

Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, rozbite, NATYCHMIASTOWY dojazd 24/h, uszkodzone, powypadkowe, zwrot OC, zaniedbane, skorodowane, bez pełnej dokumentacji, bez opłat.z wadami prawnymi. Wystawiamy legalne zaświadczenia,do urzędów i ubezpieczalni. Jako jedyni oferujemy DARMOWY TRANSPORT! Tel.: 530-312-312, 888-10-20-80 e-mail: autodemont@wp.pl, www.kzpkowalski.pl

GABINET STOMATOLOGICZNY

Może być

Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a

737 938 416

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Najlepsza oferta pożyczki do 25000 zł 2018 Sprawdź najlepsze pożyczki do 25 000 zł 2018. Spłata nawet w 48 ratach i proces 100% online. Szybkie pożyczki przez Internet 24/7. Chwilówki online dostępne 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo w 15 minut, e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. http:// www.get-money.pl/aktualności/banki/pożyczka-pozabankowa-dla-firm-i-klientów-indywidualnych.

191 585 Skup wszystkich samochodów .Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Oferujemy także skup starych motorowerów! Tel. kom.: 692 191 585, e-mail: wojtekb95@ poczta.onet.pl.

Pożyczki bez zaświadczeń i sprawdzania BIK Sprawdź propozycje kredytów i pożyczek bez BIKu! Sprawdź jakie masz możliwości uzyskania kredytu pozabankowego. Oferty pożyczek z weryfikacją jedynie w bazach dłużników. Pożyczki długoterminowe, szybkie chwilówki na 30, 45 lub 60 dni, weryfikacja tylko w bazach dłużników, pożyczki do 25 000 zł. Tel. kom.: 600055406, e-mail: banki24@banki24.com.pl. http://www.banki24. com.pl/kredyty-bez-bik.

Skup-samochodów złomowanie Racibórz tl.530-312-312 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe,rozbite,uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7. wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530-312-312, 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl.

zadłużone / z problemem prawnym

Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

REKLAMA

IMPREZY / PRZYJĘCIA Inne Pierwszy taniec w chmurach! Ciężki dym na wesele Oferujemy wynajem najlepszej na rynku maszyny do ciężkiego dymu wraz z obsługą. Bajeczny pierwszy taniec w chmurach jak w Tańcu z gwiazdami! Zobacz więcej na naszej stronie. Tel. kom.: 504128955, e-mail: biuro@oprawaimprez.pl. https://www.weselezklasa.pl/ogloszenia-weselne/ ciezki-dym-na-twoje-wesele,23647/.

Oprawa muzyczna DJ Krzysztof Owczarzy - dobry wybór! Proponuję Państwu profesjonalną oprawę muzyczną i prowadzenie imprez okolicznościowych takich jak: wesela, poprawiny, studniówki, jubileusze, imprezy firmowe. Bogaty repertuar, konkursy i zabawy ze smakiem, najwyższej klasy sprzęt, maskotki xxl. Zapraszam do kontaktu. Tel. kom.: 504128955, e-mail: biuro@oprawaimprez.pl. www. oprawaimprez.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz Tel: 692

OGŁOSZENIA DROBNE

(z tyłu marketu E.Leclerc)

Złomowanie samochodów Racibórz skup t.888-10-20-80 Skupujemy wszystkie samochody .Również zaniedbane całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane, natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 530-312-312, 888-10-20-80, e-mail: autodemont@wp.pl. www. kzpkowalski.pl.

Sprzedam VW Caddy 1,9 TDI Life DO sprzedania VW Caddy 1,9 TDI 105 Koni, 2 X Drzwi boczne srebrny, 2008 rok. Tel. kom.: +4915209137244, e-mail: riccco@web.de. Tanio sprzedam samochód Golf III 1992 LPG na chodzie, przegląd do lutego 2019, cena 1190 z kołami zimowymi. Tel. kom.: 788644930.

NIERUCHOMOŚCI Inne Zaopiekuję się domem Witam zaopiekuję się domem w zamian za możliwość zamieszkania w okolicach Raciborza lub Rybnika ewentualnie wynajmę dom za rozsądną cenę. Ze swojej strony oferuję bieżące naprawy, opłaty wynikające z użytkowania, utrzymanie czystości, uczciwość. Więcej szczegółów udzielę teREKLAMA

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com

MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

lefonicznie lub mailowo. Tel. kom.: 783023185. Zamienię mieszkanie Zamienię mieszkanie z MZB w Raciborzu, 2 pokoje, centrum, balkon, blok ocieplony i wyremontowany, 2 piętro, centralne ogrzewanie, mieszkanie wyremontowane(nowe drzwi), na mieszkanie 3 pokojowe, z centralnym ogrzewaniem, bez żadnych dopłat. Tel. kom.: 607812502, e-mail: Joannatinka27@interia.pl.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajme lokal uslugowy Wynajme lokal uslugowy na Ostrogu 75m. tel.: 696195829, e-mail: kureczki@wp.pl. Salon Fryzjerski Wynajmę w pełni wyposażony Salon Fryzjerski który powstał 1987r. Lokal znajduje się w sąsiedztwie Przystanku autobusowego , Przedszkola oraz Biedronki. Tel. kom.: 501245027, e-mail: vasco69@ poczta.onet.pl. Salon Fryzjerski Salon Fryzjerski działający od 1987r. do wynajęcia wraz z kompletnym wyposażeniem. W sąsiedztwie znajduje się przedszkole, Biedronka, przedszkole. Tel. kom.: 501245027, e-mail: vasco69@poczta.onet.pl.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! uUl Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60 .

PRACA Dam pracę REKLAMA

Praca dla mechanika samochodowego Firma Madag z Raciborza zatrudni mechanika samochodowego oraz osobę do serwisu ogumienia z możliwością przyuczenia. Praca na pełny etat. CV proszę wysyłać na adres mejlowy lub dzwonić na podany numer telefonu. Tel. kom.: 608 634 317, e-mail: madag@op.pl

gigantycznej bulwy ani malutkiego ziemniaka; każdy jest ręcznie przebierany. Cena przystępna: 1 zł za kg. tel.: 32 418 30 16, e-mail: ania.koza@ gmail.com. moniuszki.

Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów. Wysokie zarobki, opieka koordynatora oraz dobre warunki mieszkaniowe. Kontakt Racibórz Ul. Solna 1/2. Tel: 32 419 18 76.

Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przypraw, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl. www.tradismak.pl.

Dodatkowa sprzątanie Szukamy do pracy na terenie Raciborza- Ocice Górne. Praca typowo dorywcza, sprzątanie pomieszczeń biurowych raz w tygodniu w piątki po godzinie 15:00 na 1,5-2 godziny. Szukamy Pani zdecydowanej, która chce dorobić. Wymagane zaangażowanie, chęci do pracy, dyskrecja. Praca od zaraz. Tel. kom.: 696 947 696, e-mail: biuro@ pucer.pl. Bema 170. 501570844 Oferta skierowana jest do osób z doświadczeniem w sprzedaży/obsłudze klienta,komunikatywnych,dyspozycyjnych, z motywacją do pracy. Firma oferuje wysokie płace min. 3500 zł brutto. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV bądź kontakt telefoniczny. Tel. kom.: +48539017317, e-mail: biuro@personis.pl. Praca dla mechanika samochodowego Firma Madag z Raciborza zatrudni mechanika samochodowego oraz osobę do serwisu ogumienia z możliwością przyuczenia. Praca na pełny etat. CV proszę wysyłać na adres mejlowy lub dzwonić na podany numer teefonu. Tel. kom.: 608 634 317, e-mail: madag@op.pl.

RÓŻNE Sprzedam Smaczne ziemniaki prosto od rolnika! Mam do sprzedania ziemniaki prosto od rolnika. Odmiana Vineta, bardzo smaczne, od lat je sadzimy i nigdy nie było reklamacji z własnego pola ręcznie zbierane i sortowane! Nie dostaniesz

RTV / AGD Inne

FINANSE Usługi finansowe Najlepsza oferta pożyczki do 25000 zł 2018 Sprawdź najlepsze pożyczki do 25 000 zł 2018. Spłata nawet w 48 ratach i proces 100% online. Szybkie pożyczki przez Internet 24/7. Chwilówki online dostępne 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo w 15 minut.. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. http://www. get-money.pl/aktualności/banki/pożyczka-pozabankowa-dla-firm-i-klientów-indywidualnych.

FINANSE Usługi finansowe Najlepsza oferta pożyczki do 25000 zł 2018 Sprawdź najlepsze pożyczki do 25 000 zł 2018. Spłata nawet w 48 ratach i proces 100% online. Szybkie pożyczki przez Internet 24/7. Chwilówki online dostępne 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo w 15 minut.. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. http://www. get-money.pl/aktualności/banki/pożyczka-pozabankowa-dla-firm-i-klientów-indywidualnych.


Piątek, 5 października

» 11

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Słowackiego 83/15; IV piętro, 2 pokoje, 2 przedpokoje, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 50,50 m2, przynależna piwnica o powierzchni 2,99 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

3.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działki oznaczone nr 606/47 i 653/43 k.m. 10 Racibórz o łącznej powierzchni 2,0578 ha

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Łąkowa 1/6; II piętro, 3 pokoje, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 74,89 m2, przynależna piwnica o powierzchni 2,71 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Numer księgi wieczystej

GL1R/00006254/4 (księga gruntowa) GL1R/00057091/5 (księga lokalowa)

Działka oznaczona nr 3075/67 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0288 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00028295/3

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

96 000 zł

5.

Cena wywoławcza

99 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

12 listopada 2018 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

12 listopada 2018 r. godz. 10.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

9 600 zł, termin wpłaty – 5 listopada 2018 r.

7.

Wadium

9 900 zł, termin wpłaty – 5 listopada 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Długa 23/7; III piętro, 1 pokój z wnęką kuchenną, korytarz i łazienka o powierzchni użytkowej 23,62 m2, przynależna piwnica o powierzchni 11,61 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3887/32 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0185 ha

2.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00030525/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

5.

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie 27/1; parter, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i WC o powierzchni użytkowej 32,54 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 3087/63 k.m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0997 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00028338/7

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza

35 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

12 listopada 2018 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

3 500 zł, termin wpłaty – 5 listopada 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu

OGŁOSZENIE

lp.

lp.

Ogłoszenia

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kozielska 4/3; I piętro, 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej 32,64 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

Adres: Racibórz, ul. Stalmacha-Dąbrowskiego, garaż nr 23; garaż murowany, w zabudowie szeregowej, powierzchnia 15,74 m2

Oznaczenie geodezyjne

Działka oznaczona nr 2099/148 k.m. 5 Starawieś o powierzchni 0,0902 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

Działki oznaczone nr 3796/187, 3788/177, 3794/186, 3791/186 i 3785/187 k.m. 4 Racibórz o łącznej powierzchni 0,0657 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00029020/2

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031942/8

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

4.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Cena wywoławcza

49 000 zł

5.

Cena wywoławcza

63 000 zł

5.

Cena wywoławcza

20 000 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

8 listopada 2018 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

8 listopada 2018 r. godz. 10.30, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

8 listopada 2018 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

4 900 zł, termin wpłaty – 2 listopada 2018 r.

7.

Wadium

6 300 zł, termin wpłaty – 2 listopada 2018 r.

7.

Wadium

2 000 zł, termin wpłaty – 2 listopada 2018 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/ sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www. raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl


Rozrywka

» 12

5-7 PAŹDZIERNIKA, TEREN MIASTA RACIBÓRZ I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY - 25 LECIE TEATRU TETRAEDR Gospodynią tego święta i głównym jubilatem będzie reżyserka i twórczyni teatru, Grażyna Tabor. TETRAEDR od lat należy do ścisłej czołówki teatrów niezależnych w Polsce i wielokrotnie zdobywał laury na festiwalach i przeglądach w całym kraju. Przyszła pora, aby korzystając z własnego dorobku i kontaktów z offowymi scenami w Polsce zaprezentować to, co najlepsze w polskim teatrze współczesnym. Festiwal będzie także okazją do spotkań uczestników wielu składów raciborskiego teatru. Festiwal odbywać się będzie głównie w RCK, ale też i w innych przestrzeniach miasta, m.in.na  raciborskim rynku oraz w kawiarni Tęczowa. Wystąpią m.in.: Teatr Brama z Goleniowa, Teatr Figur z Krakowa, Teatr Zatrzymać Obrotówkę z Krakowa, Teatr Monitoring z Jastrzębia-Zdroju… I oczywiście raciborski Tetraedr!

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

PROGRAM: 5 października (piątek) • 17:00 Teatr Teatraedr (Racibórz) „Blaszany bębenek” - RCK RDK, ul. Chopina 21  (bilety w cenie 10 zł) • 18:00 otwarcie wystawy  „Kto usta Twe całował” - I piętro, RCK RDK, ul. Chopina 21  • 19:30 Teatr Brama (Goleniów) „Ghost Dance” - RCK RDK, ul. Chopina 21  (bilety w cenie 10 zł) • 21:00 Potańcówka z zespołem „Rube świnie” - Kawiarnia Tęczowa, ul. Długa 41 /RCK RDK, ul. Chopina 21 6 października (sobota) • 10:00- 13:00 warsztaty teatralne z D. Jacewiczem i Teatrem Brama - RCK RDK, ul. Chopina 21 (40 zł - płatne w kasie RCK RDK) • 15:00 Teatr Monitoring (Jastrzębie Zdrój) „Bajczarz” - raciborski rynek • 16:30 premiera filmu „Czasokroplenie 1993-2018” – RCK DK, ul. Chopina 21 • 17:30 Teatr Zatrzymać Obrotówkę (Kraków) „Sorok Dniej” sala kameralna RCK RDK, ul. Chopina 21  (bilety w cenie 10 zł) • 18:40 Arti Grabowski (Kraków) „Raport Panika” - RCK DK, ul. Chopina 21  (bilety w cenie 10 zł) • 20:00 Teatr Brama (Goleniów) „Zabawa” - Kawiarnia Tęczowa, ul. Długa 41 (bilety w cenie 10 zł). • 21:00 Finał warsztatów: koncert sentymentalny - RCK RDK, ul. Chopina 21 7 października (niedziela) • 10.00 - 13.00 - warsztaty teatralne z Tatrem KRZYK i Markiem Kościółkiem RCK RDK, ul. Chopina 21  (40 zł - płatne w kasie RCK RDK) • 12:00 – 13:00 sekretne miejsca Kamili B. – spacer miejski zbiórka: RCK RDK, ul. Chopina 21 • 15:00 premiera filmu „Dzień pierwszy”, Studio Munka - RCK RDK, ul. Chopina 21 • 16:00 Teatr Tetraedr (Racibórz) „Gwoli jakiejś tajemnicy” -  RCK RDK, ul. Chopina 21 (bilety w cenie 10 zł)

Bilety do nabycia w kasach RCK,honorowane raciborskie karty: ,,Senior 60+’’ i ,,Rodzina+’’. Karnet w cenie: 40 zł oraz 20 zł (młodzież szkolna i studenci) do nabycia tylko w kasie RCK RDK przy ul. Chopina 21. UWAGA - LICZBA KARNETÓW OGRANICZONA. Zapisy na warsztaty: RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.32 415 25 40

10 PAŹDZIERNIKA, GODZ. 18.00, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. JANA III SOBIESKIEGO W RACIBORZU (UL. J. SŁOWACKIEGO 48) II EDYCJA KURSU SAMOOBRONY DLA KOBIET Serdecznie zapraszamy na II edycję Kursu Samoobrony dla Kobiet 2018/2019, który mamy przyjemność współorganizować. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów służb mundurowych. Osoby chętne do udziału w kursie prosimy o zapisy w Raciborskim Centrum Kultury pod numerem tel. 32 415 31 72 lub drogą e-mailową: sekretariat@rck.com.pl Kurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu (ul. J. Słowackiego 48), w każdą środę od godziny 18:00 do 20:00 w terminie od 10.10.2018 do 31.01.2019. Udział w kursie jest bezpłatny.

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, wt.-pt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

43 tys. zł. Teraz ratusz Sprzedaż miejskich domów około proponuje jej wykup za cenę tys. zł – przyp. red.). Prezyz bonifikatą musi poczekać 172 dent zapowiedział, że nie wnieblisko 900 m kw. zapłaciłaby

sie o zmianę zasad sprzedaży. Zrobili to 26 września opozyRacibórz » Grupa opozycyjnych radnych przygotowała projekt cyjni radni. Projekt nie wszedł uchwały nowelizującej zasady sprzedaży mieszkań gminnych. Zgod- jednak pod obrady, bo został złożony tuż przed sesją. Przenie z nią wykup z bonifikatą byłby możliwy również w przypadku ciwko byli radni rządzącej koalicji. To spowodowało, że tecałych budynków. mat nie był nawet omawiany. Wróci prawdopodobnie po wyProjekt to efekt dyskusji, roku do Urzędu Miasta wnio- borach, kiedy ukonstytuuje się jaka przetoczyła się na forum sek o zmianę prawa miejsco- nowa Rada Miasta. Rady Miasta za sprawą wnio- wego. Chce by znowelizować (w) sku najemczyni z ul. Ocickiej uchwałę Rady Miasta i objąć (obecna najemczyni jedynego bonifikatami również sprzedaż lokalu w przedwojennym do- takich nieruchomości. W jej ZA wprowadzeniem projektu do mu wniosła w czerwcu tego przypadku za dom z działką porządku obrad (9) Fiołka Leon Fita Michał KliREKLAMA ma Piotr Mandrysz Franciszek Ronin Anna Rosół Andrzej Sokolik Zbigniew Szukalska Anna Tomaszewska Zuzanna

PRZECIW (12)

Cofała Tomasz Doleżych Dariusz Fica Marcin Kuliga Michał Loch Janusz Mainusz Henryk Myśliwy Krzysztof Ostrowicz Witold Rycka Paweł Szczygielski WiesławWiecha Jan Wyglenda Eugeniusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Rapnicki Marek

NIEOBECNI (1)

Szczasny Leszek (w)

Krokiety z kiszoną kapustą i surowym mięsem Krokiety zrobione tym sposobem są bardziej soczyste. Naleśniki piekę na patelni o średnicy 25 cm, jeżeli nie odlewam ciasta do panierki wtedy wychodzi około 33 naleśników. Z tej ilości farszu otrzymamy około 23 krokiety. Farsz: • 1 kg mielonego mięsa wieprzowego (łopatka, karkówka, szynka) • 1 kg kapusty kiszonej • 2 średnie cebule pokrojone w kosteczkę • 1 łyżka oleju • 2 płaskie łyżeczki soli • 1 spora łyżeczka pieprzu • 1 łyżka sosu sojowego Kapustę lekko posiekać i ugotować do miękkości, następnie odcedzić na durszlaku. Cebulkę podsmażyć na oleju na złocisty kolor. Kapustę wymieszać z mięsem i cebulą, następnie doprawić solą, sosem sojowym i mielonym pieprzem.

Naleśniki: • 1 kg mąki tortowej (typ 450) • 5 jajek (rozmiar L) • 6 głębokich łyżek oleju (80 ml) • 4,5 szklanki mleka (szklanka o pojemności 250 ml) • 4,5 szklanki wody (najlepiej gazowanej) • szczypta soli Wszystkie składniki ciasta zmiksować w głębokiej misce. Odstawić ciasto na 0,5 godziny aby gluten zaczął działać. 1 szklankę surowego ciasta odlać i odstawić (do panierki). Patelnię przed pieczeniem pierwszego naleśnika wysmarować lekko olejem, potem już nie ma takiej potrzeby. Na każdy usmażony naleśnik nałożyć trochę farszu i zawinąć. Zawinięte z farszem naleśniki panierować w cieście naleśnikowym (lub w jajku) następnie w bułce tartej. Smażyć na gorącym oleju ze wszystkich stron i układać na blaszce wyłożonej papierem pergaminowym. Blaszkę z krokietami włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C (grzanie górne i dolne) na około 20 minut.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 5 października

» 13

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie -40%

44.99 zł

26.99 zł

„Kieślowski Zbliżenie” Katarzyna Surmiak-Domańska

Sprawa starego szpitala Po pismach do właścicieli CZAS NA PROKURATORA Racibórz » Przedstawiciele służb i urzędnicy, którzy od kilku miesięcy debatują jak skłonić właścicieli starego szpitala do jego zabezpieczenia, uznali, że jak jeden mąż prześlą pisma do prokuratury. Może to coś pomoże, bo na razie nie pomaga nic. Prezydent Mirosław Lenk 26 września podczas ostatniej sesji tej kadencji raportował radnym o podjętych działaniach na rzecz zabezpieczenia starego szpitala. Starostwo interweniuje poprzez podległy mu nadzór budowlany, a prezydent poprzez miejskiego konserwatora zabytków. Dołączyła też straż pożarna. Idą pisma za pismami. - Nie chcemy nękać, ale zachęcić do zabezpieczenia - tłumaczył Lenk. Zabezpieczenia przed dziećmi, które urządzają sobie zwiedzanie ruin, i bezdomnymi, którzy tu mieszkają, wzniecając co jakiś czas pożary. Efektów korespondencji jednak nie ma. Jedna ze spółek, do której należy część szpitala, obiecuje, ale na tym się kończy. Z drugą nie ma kontaktu. Służby i urzędnicy uznali więc, że kolejne pisma pójdą do pro-

REKLAMA

kuratora na Bukową. Może to coś pomoże. Prezydent nawiązał też na sesji do naszego artykułu, w którym poddajemy pod rozwagę kwestię zakupu starego szpitala przez samorząd i znalezienia dla niego nowej funkcji. - Z kupnem nie ma problemu, gorzej ze znalezieniem funkcji - uznał prezydent, wskazując, że w dzieło ratowania substancji powinno się też włączyć starostwo skoro kilkanaście lat temu skasowało pieniądze za jego sprzedaż. Może też samorządy mogłyby tu współdziałać z podmiotem prywatnym. Za około miesiąc ma się odbyć trzecie spotkanie służb. Prezydent wystosuje też zaproszenie do właścicieli. Potem problemem starego szpitala zajmą się władze miasta i powiatu nowej kadencji. (waw)

REKLAMA

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH Mieszkanie

UL. CHOPINA 6/10

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Skuteczna reklama!

Mieszkaniey

UL. WOJSKA POLSKIEGO 2/6

POWIERZCHNIA: 74 m2 CENA: 140 000 ZŁ PRZETARG: 23.10.2018

POWIERZCHNIA: 143 m2 CENA: 316 000 ZŁ PRZETARG: 25.10.2018

TEL: 32 755 06 70

TEL: 32 755 06 70

Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Ogłoszenie OGŁOSZENIE WYBORCZE

Okręg nr 1

Okręg nr 2

Okręg nr 3

» 14

Piątek, 5 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 40-2018-[503]  

Nasz Racibórz 40-2018-[503]  

Advertisement