Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 10 maja 2019 r. ı Rok XII nr 18 (532) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Wizualizacja KP PSP/Magdalena Sczyrba

Nowa komenda raciborskich strażaków

REKLAMA

NA RAZIE TYLKO NA WIZUALIZACJACH Racibórz » Raciborscy strażacy mogą się na razie cieszyć z nowych wozów. Na nową komendę będą musieli jednak poczekać, przynajmniej do 2021 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 2

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

BRUK ZAJAŚNIAŁ Widzimy już końcowy efekt remontu ul. Długiej. Mniej jest zieleni, tyle samo betonu i kostki brukowej, za to więcej światła i to w podłożu, w faliste, fikuśne wzory, mające sprawiać, że wędrujemy wzdłuż Odry, a nie kamienic. Co ciekawe, LED-y w bruku znacznie lepiej się prezentują niż w nowym oświetleniu ulicznym, które albo nie działa, albo działa częściowo, albo daje tyle światła, co kot napłakał, choć - jak zapewnia ratusz - zgodnie z normami. Tak to już bywa w Raciborzu, że pewne inwestycje wprowadzają w naszej przestrzeni niezamierzone alternatywne funkcje bądź też nie spełniają żad-

nych funkcji, jak na przykład górne rzędy w RCK, z których mało co widać. Zawsze jednak można znaleźć wyjście. Bilety na galerie w RCK są dziś tańsze, a przejścia dla pieszych udało się doświetlić dodatkowymi lampami, podobnie jak kiedyś słynną betonową przystań nad Odrą, kosztem dodatkowych 100 tys. zł, przystosować do wodowania kajaków. Łodzie i pływadła nadal jednak można wodować tylko na drugim brzegu, co w tym roku wymaga wydania 35 tys. zł na umocnienie slipu. Nowe szaty Długiej jak na razie nie zmieniły nastawienia handlowców do tej arterii, być może dlatego, że LED-y wi-

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

doczne są po zmierzchu, a nie w dzień, kiedy sklepy są otwarte. Od lat mówi się, że w Długą trzeba tchnąć nowego ducha. Zamiast ducha jest na razie więcej światła - Nie będzie

kabaretu, będzie chór - mawiał dozorca Stanisław Anioł w Alternatywach 4. Po głośnej dyskusji na temat zabudowy placu Długosza, przyszła mniejsza o planach budowy obiektu mieszkalno-usługowego przy Opawskiej-Bukowej. Inwestycję zapowiada PGL Dom. To oczywiście nie ten kaliber, co obiecywana inwestycja Eko-Okien, ale ciekawa z punktu widzenia postrzegania raciborskiego rynku. Od kilkunastu miesięcy da się zauważyć wzrost cen mieszkań na rynku wtórnym. Jeśli PGL rzeczywiście zrealizuje swój zamiar, będzie to sygnał, że zaczyna kiełkować rynek pierwotny, dotąd niemrawy. Ruch w nieruchomościach zawsze oznacza ożywienie na lokalnym rynku. Na ile jest ono silne, trudno powiedzieć. Słychać, że to wpływ Eko-Okien. Optymalny progres w miastach wielkości Racibo-

rza powinien wynikać ze wzrostu we wszystkich firmach, tych małych, średnich i dużych. Wracając do Długiej. Pustoszejące w centrum lokale użytkowe to efekt dominacji wielkich sieci, rozwoju e-handlu, ale i braku wizji dla śródmieścia. To niepokojące, pogłębiane od lat zjawisko, w tym przez samorząd. W poprzedniej kadencji władze wznosiły nowe budyn-

ki mieszkalne daleko od centrum. Obecnym nie podoba się kino przy Szewskiej. Zabudowa północnej pierzei Rynku została obśmiana, choć to jedyna od lat inwestycja w sercu miasta. Wspólnoty nie radzą sobie z podwórkami. Aż strach zaglądać na zaplecze kamienic. Jak więc w centrum ma być dobrze, skoro nikt nie podejmuje działań, by było lepiej?

Wideorejestrator czeka na nowy wóz

NOWE SZATY POLICJI

Racibórz » Wysłużona policyjna vectra szykuje się do emerytury, a wymontowana z niej kamera z wideorejestratorem na nowy wóz klasy D.

Racibórz » Policja zaprezentowała je podczas IX Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019.

Warty około 150 tys. zł sprzęt służący do rejestracji wykroczeń kierowców pozostaje na stanie raciborskiej komendy policji, ale nie może być używany. Dotąd był zamontowany w policyjnym oplu vectrze. Samochód przejechał jednak 300 tys. km i ze względów bezpieczeństwa nie mógł już służyć drogówce do patroli, głównie na DK 45 Opole-Raci-

bórz-Chałupki i DW 416 Racibórz-Pietrowice Wlk.-Kietrz. Pozostaje we flocie komendy. Korzystają z niego funkcjonariusze wszystkich wydziałów. O nowy, nieoznakowany radiowóz pytali radni na ostatniej sesji. - Prowadzę rozmowy z komendą wojewódzką - powiedział komendant insp. Łukasz Krebs. Chodzi o samochód klasy D, bo

tylko w takim można zamontować kamerę i wideorejestrator. - Czekamy - dodał. Kierowcy nie mogą jednak czuć się bezkarni. Na terenie naszego powiatu mogą bowiem operować nieoznakowane radiowozy z innych komend. Nasza drogówka dysponuje też nowoczesnymi radarami. (waw)

Przy Opawskiej powstaną nowe mieszkania - Przy zbiegu ulic Opawskiej i Bukowej w Raciborzu powstanie budynek mieszkalno - usługowy. To inwestycja, którą w tym roku chce rozpocząć spółka PGL Dom z Raciborza - poinformował magistrat. - W tej sprawie, 7 maja, Urząd Miasta odwiedził Rafał Damasiewicz, prezes PGL Dom sp. z o.o. wraz z Grażyną Florkowską, dyrektor ds. zarządzania majątkiem spółki. Omawiali temat z zastępcą prezydenta, Michałem Fitą oraz naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Elżbietą Sokołowską. Ze strony magistratu padło zapewnienie wsparcia dla planów spółki. Według przedstawionej dokumentacji w podziemiach budynku ma znajdować się parking, na parterze lokale usługowe, zaś na piętrach mieszkania. W galerii publikujemy wizuali-

W Warszawie rozpoczęły się IX Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2019. To jedyna w Polsce tak wysoce specjalistyczna impreza targowa, której adresatem są służby porządku publicznego i służby specjalne. Targi towarzyszą IX edycji Konferencji Policyjnej „Innowacje w bezpieczeństwie w dobie współczesnych zagrożeń”. Efektownym akcentem rozpoczęcia imprezy był pokaz przedmiotów umundurowania i wyposażenia specjalnego Policji. W rolę modeli wcielili się funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w różnych pionach formacji. Na scenie pojawili się także członkowie grupy rekonstrukcyjnej „Posterunek Policji Państwowej Powia-

tu Nowotarskiego” z Nowego Targu oraz policjanci w obowiązującym jeszcze umundurowaniu wyjściowym. Z największym zainteresowaniem przyjęto nowe wzory mundurów w kolorze granatowym, nawiązujące do tradycji Policji Państwowej. Pokazano mundury wyjściowe, ćwiczebne oraz specjalne: dla policjantów pełniących służbę

na wodzie, w patrolach rowerowych, na stokach górskich, konno, dla pilotów i antyterrorystów. Największym powodem do dumy jest nowy wzór munduru wyjściowego. Najnowsze elementy umundurowania są już do dyspozycji policjantów w trakcie codziennej służby. policja.pl

Nowa komenda strażaków zacje nowego obiektu - czytamy w informacji ratusza. Planowana inwestycja jest wynikiem ożywienia na rynku nieruchomości w Raciborzu. W ostatnim czasie wzrosły ceny mieszkań na rynku wtórnym. Ich podaż jest ograniczona, a popyt duży. Ożywił się rynek najmu lokalu. Na zapo-

trzebowanie w ostatnim czasie DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1 odpowiedziało miasto, budując osiedle przy ul. Przyjazdowej Trwające od lat starania i realizując obecnie pierwszy stanęły na koncepcji, opracoblok przy Łąkowej. Kilku pry- wanej za czasów poprzedniewatnych inwestorów zdecydo- go komendanta Jana Pawnika. wało się na budowę budynków Na szczęście jest ona aktualz apartamentami, a także do- na. Obecne szefostwo komenmów na sprzedaż. dy chce ją zrealizować, ale nie (w), um ma na to pieniędzy. Temat po-

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

ruszyli radni na poprzedniej sesji Rady Miasta. Obecne budynki są bowiem niefunkcjonalne, a ten przy Odrostradzie ma liczne spękania. - Trwają starania o fundusze - powiedział radnym komendant, mł. bryg. Jarosław Ceglarek. Dodał, że sprawy formalne są załatwione. W 2020 r. mają być

pieniądze na projekt. Potem nową komendę trzeba wpisać u wojewody do programu inwestycyjnego w tzw. ustawie modernizacyjnej na lata 2021-2024. To dopiero pozwoli poważnie myśleć o inwestycji. (waw)

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


»3

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

W POWIECIE Wypłata to naruszenie dyscypliny Strajkujący nauczyciele wrócili do pracy, a w samorządach trwa dyskusja, czy za czas strajku można im wypłacić wynagrodzenie. RIO stoją na stanowisku, że to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wynagrodzenie nie jest należne, ale związki twierdzą, że samorządy mogą płacić, niektóre chcą to zrobić w formie dodatków, a nadzorujące ich działalność finansową Regionalne Izby Obrachunkowe stanęły na stanowisku, że to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie mogą zdecydować się na taki krok (bez ich dyspozycji dyrektorzy szkół nie podejmą żadnych wypłat), ale muszą się liczyć z konsekwencjami. W katalogu kar ujęto: upomnienie, naganę, karę pieniężną czy też zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Prezydent Warszawy zamierza płacić, ale w Krakowie już nie. Zdecydowane NIE - takie jest stanowisko prezydenta Raciborza Dariusza Polowego. Do tej kwestii odniósł się 29 kwietnia na konferencji prasowej starosta Grzegorz Swoboda. Wszystkie podległe mu szkoły strajkowały. Nauczyciele stracili blisko połowę wypłaty. Zdaniem Swobody zdania są podzielone, a kwestia jest aktualnie dyskutowana na forum zarówno konwentu samorządów ziemi raciborskiej jak i subregionu zachodniego. Wypowiedzieć muszą się prawnicy. - Brakuje orzecznictwa - dodał Swoboda. Przypomniał stanowisko RIO i konsekwencje, jakie wiążą się z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Na razie więc nauczyciele szkół ponadpodstawowych nie mają co liczyć na wynagrodzenie za czas strajku. (w)

Pożegnaniei przywitanie

Z końcem kwietnia Danuta Biczysko pożegnała się z fotelem skarbnika w gminie Krzyżanowice. Powitano ją w tej funkcji w Rudniku. - 30 kwietnia odbyła się VI sesja Rady Gminy. Gościem sesji był Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda, który podziękował za zaproszenie oraz dotychczasową współpracę, przedstawił szczegółowo swoje działania na szczeblu powiatowym, w szczególności dotyczące naszej Gminy. Starosta zapoznał obecnych radnych z wyzwaniami, jakie stoją przed wszystkimi samorządowcami obecnej kadencji, a mianowicie problematykę: transportu publicznego PKS, funkcjonowania Szpitala Rejonowego, Edukacji i Szkolnictwa, dróg powiatowych, animacji kultury i sportu oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin naszego powiatu. Nasi radni korzystając z okazji, zadawali wiele pytań, zwłaszcza dotyczących naszej gminy. Starosta podkreślił bardzo dobrą współpracę pomiędzy Starostwem a naszą Gminą, chwalił Wójta za energię i zapał, jaki wkłada w swoją pracę. Zapewnił o swej otwartości na mieszkańców naszej Gminy i zadeklarował chęć dalszej współpracy z naszym samorządem. Życzył radnym skutecznej realizacji wszystkich celów i zamierzeń oraz satysfakcji z pełnionej służby publicznej na rzecz mieszkańców Gminy Rudnik. Wójt REKLAMA

wraz z radnymi podziękowali Staroście za przybycie - informuje Urząd Gminy. - Miniona sesja miała też swe drugie ważne dla naszej Gminy wydarzenie. Wybrano nowego skarbnika. Dotychczasowo tę funkcję pełniła pani Maria Skora, od 1 maja zastąpi ją pani Danuta Biczysko - czytamy dalej. W Krzyżanowicach nowy skarbnik pojawi się w lipcu. Wójt nie zdradza jednak jego personaliów. UG Rudnik, (w)

W MIEŚCIE Obiecać łatwo, zrealizować trudniej Sprawa przeniesienia tzw. asfalciarni z Płoni ciągnie się od lat. Jak to przy wyborach bywa, stała się tematem kampanii wyborczej z jesieni 2018. Obecny prezydent obiecał szybkie działania. Po wyborach nie zmienił deklaracji, ale dodał, że trzeba też mieć na względzie dobro miejskiej spółki. Na przedostatniej sesji mówił, że to jego kadencja była czasem podjęcia zdecydowanych działań. Dziś już wiadomo, że zrobiono niewiele więcej ponad to, co zrobił poprzednik. Taki jest wniosek po lekturze odpowiedzi, jakiej Dariusz Polowy udzielił radnemu Pawłowi Rycce w sprawie przeniesienia otaczarni PRD. W maju temat ma stanąć na sesji Rady Miasta. Przewodniczący Leon Fiołka zapowiedział zaproszenie prezesa tej spółki. Jak się okazuje, jest nowa lokalizacja pod otaczarnię, ale nie podpisano umowy wstępnej z właścicielem terenu. 18 maja 2018 r. udzielono pełnomocnictwa firmie PROFIT Grzegorz Węgrzyk celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wniosek o wydanie decyzji złożono 11 lipca 2018 r., ale do dziś jej nie ma. Postępowanie jest na etapie oceny oddziaływania na środowisko. Ostatnie uzupełnienia złożono 5 kwietnia 2019 r. - Prezydent po 21 listopada 2018 r. aktywnie włączył się w rozwiązanie problemu. Zarząd Spółki czyni wszelkie starania celem zmiany lokalizacji instalacji - czytamy w odpowiedzi prezydenta Dariusza Polowego. (w)

1,5 miliona złotych do rozdania w Raciborzu

Czy wiesz, że masz realną szansę zmienić wizerunek Twojego miasta i zadecydować, na co zostanie wydane 1,5 miliona złotych?! W raciborskiej bibliotece odbyło się spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące V edycji Budżetu Obywatelskiego. Czym jest Budżet Obywatelski? Gdzie można znaleźć informacje na jego temat? Jak złożyć wniosek? I najważniejsze – jakie zmiany pojawiły się w nowym regulaminie V edycji Budżetu Obywatelskiego. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielili mieszkańcom Raciborza Kamil Jakubiak z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych oraz Elżbieta Franiczek z Wydziału Rozwoju UM Racibórz. Spotkanie miało charakter szkoleniowy, dlatego ekspert pokazał krok po kroku jak wypełnić poprawnie wniosek, wytłumaczył kto może podpisać listę poparcia i doradził co zrobić, żeby nasz pomysł spotkał się z aprobatą. Pomysł - przekonanie do niego innych mieszkańców – projekt – promocja - głosowanie. To pięć kroków do sukcesu przy Budżecie Obywatelskim. Kamil Jakubiak, który pozyskał na realizację swoich REKLAMA

projektów już prawie 3 miliony złotych, udzielił cennych wskazówek przydatnych na wszystkich powyższych etapach. Warto dodać, że idea Budżetu Obywatelskiego cieszy się w Raciborzu z roku na rok coraz większą popularnością. Po tym bardzo kreatywnym spotkaniu nie pozostaje nic innego, jak zgłosić swój projekt i mieć realny wpływ na poprawę jakości życia w naszym mieście. MiPBP w Raciborzu

Grunt na Medal idzie pod młotek To teren inwestycyjny po byłej cukrowni przy ul. 1 Maja, który uzyskał tytuł „Grunt na medal” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Prezydent Miasta Racibórz ogłosił przetarg na nieruchomość inwestycyjną, położoną w Raciborzu przy ul. 1 Maja. Nieruchomość o powierzchni 1,8690 ha jest niezabudowana, uporządkowana, na jednym poziomie i posiada bezpośredni dostęp do bocznicy kolejowej. Znajduje się w centralnej części miasta, w bliskiej odległości istniejących zakładów produkcyjnych. Przeznaczona w miejscowym planie pod produkcję lub magazyny. Przetarg odbędzie się 16 maja 2019 r. o godzinie 11:00, w sali nr 125 na I piętrze UM Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6. Osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest wpłacić wadium, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 53 000 zł. Najpóźniej 9 maja 2019 r. Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Racibórz, pok. 220 (II piętro), tel. 327550741. UM Racibórz

Monitoring jakości 24 h

8 maja przy ul. Wojska Polskiego 8 stanęła certyfikowana stacja monitorująca zanieczyszczenie powietrza. Racibórz czekał na to urządzenie od około dekady. Wcześniej w tym miejscu działała stacja mobilna. - Profesjonalna stacja badająca zanieczyszczenie powietrza w Raciborzu to wynik rozmów prezydenta Dariusza Polowego z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska Pawłem Ciećko. Decyzja o montażu stacji w naszym mieście zapadła już w lutym, lecz poprzez problemy formalne (m.in. nieudany przetarg na montaż urządzenia) proces się wydłużył. Obecnie urządzenie już stoi na swoim miejscu, tuż obok mniejszej stacji, którą zastąpi. Różnica w działaniu obu aparatur polega m.in. na szybkości i zakresie podawania wyników pomiarów. Nowa stacja będzie je dostarczać na bieżąco, w około godzinnych odstępach. Mniejsza stacja potrzebowała na to dwóch tygodni (14 dni). Poza sensorami pyłów PM10 i PM2,5 w skład wyposażenia nowej skrzyni wejdą czujniki analizujące poziom dwutlenku siarki (SO2) oraz tlenków azotu (Nox). Na dodatek urządzenie będzie posiadać własną stację meteorologiczną. Dzięki niej dowiemy się np. o kierunkach wiatru i skąd nawiewa najbardziej zanieczyszczone powietrze. Prace związane z montażem i kalibracją nowej stacji mogą potrwać jeszcze tydzień. Wkrótce wyniki pomiarów tej aparatury stacji będą dostępne na stronach Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (www.powietrze.gios.gov.pl) oraz poprzez dedykowane aplikacje poinformował Urząd Miasta. #um REKLAMA


Aktualności

»4

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Wiercą pod Ulgą 19 marca 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na wykonanie przejścia siecią wodociągową za pomocą przewiertu HDD pod kanałem Ulgi w Raciborzu. Już w miesiącu kwietniu rozpoczęły się pracę przygotowawcze. Nowy odcinek zostanie wykonany równolegle do istniejącej już sieci wodociągowej. Inwestycja ta zapewni ciągłość w dostawie wody dla rozrastających się dzielnic miasta Raciborza leżących za Kanałem Ulgi tj. Brzezie, Obora i Markowice oraz gmin ościennych Lubomia i Kornowac. Budowa drugiego przejścia siecią wodociągową pod kanałem Ulgi wpłynie na zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody. Kanał będzie miał średnicę 31,5 cm. Koszt oszacowano na 680 tys. zł. Horyzontalne przewierty kierunkowe (w skrócie HDD) to nowoczesna technologia polegająca na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych. Jest ona zaliczana do grupy tzw. technologii bezwykopowych. Zastosowana metoda układania instalacji podziemnych polega na wykonaniu otworu pilotażowego, rozwierceniu go do odpowiedniej średnicy, a następnie na wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i przewodowej. UM Racibórz

Automatyczne nawadnianie na Ocicach

To udogodnienie ma się pojawić do końca lipca. Raciborski ratusz ogłosił już przetarg na wyłonienie wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie automatycznego systemu nawadniania dla boiska trawiastego (61x90 m) przy ul. Tuwima 1 polegające na wykonaniu projektu powykonawczego oraz kompletnego systemu zraszania

Raciborzanie przyjęli święcenia diakonatu Uroczystość święceń diakonatu odbyła się przed południem w sobotę (4 maja) w kościele św. Jadwigi Śląskiej. Uczestniczyli w niej bliscy i przyjaciele nowo wyświęconych diakonów, przedstawiciele wspólnot parafialnych, z których pochodzą, a także wspólnota seminaryjna. Nowo wyświęceni diakoni to Dawid Halfar z parafii Matki Bożej w Raciborzu oraz Marcin Jaśkowski z parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu

Dwa poważne pożary w miniony weekend

Fiat wbił się w budynek Kolejne zdarzenie drogowe na ostrym zakręcie przy ul. Starowiejskiej. Kierowca fiata stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w budynek przedszkola. Zgłoszenie o zdarzeniu służby odebrały 30 kwietnia o godz. 7.07. Po dojeździe na miejsce okazało się, że we fiacie uwięziony jest kierowca. Strażacy uwolnili go z wnętrza i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. 27-latek z podejrzeniem złamań trafił do szpitala. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja. Straty oszacowano na 20 tys. zł. W budynku przedszkola w tym czasie przebywała jedna osoba dorosła i dziecko. Nikomu nic się nie stało. Sprawca, jak informuje policja, został ukarany mandatem karnym za niedostosowanie prędkości do warunków na jezdni. Starowiejska na tej wysokości to jedno z groźniejszych miejsc w Raciborzu. W ciągu roku dochodzi tu do kilku zdarzeń drogowych i to na wysokości przedszkola. Zarówno dyrekcja placówki jak i radni miasta wielokrotnie apelowali, by zastosować tu środki ograniczające temperament kierowców. Na wysokości przedszkola znajduje się przejście dla pieszych. red.

Od 3 do 6 maja raciborscy strażacy odnotowali pięć interwencji. Były wśród nich zdarzenia drogowe, fałszywe alarmy oraz pożary. Pierwszym zdarzeniem, jakie wpłynęło do Powiatowego Stanowiska Kierowania, był pożar w mieszkaniu przy ulicy Skłodowskiej w Raciborzu. Doszło do niego około godziny 1.50 w nocy z czwartku na piątek (z 2 na 3 maja br.). Po dojeździe strażaków na miejsce okazało się, że ogniem objęty jest jeden pokój. W celu ugaszenia podano jeden prąd wody. Strażacy przy użyciu drugiego prądu wody chłodzili elewację, by uniknąć rozprzestrzeniania ognia. W zdarzeniu tym nie odnotowano osób poszkodowanych. 3 maja o godzinie 17.47 strażacy udali się na ulicę Opawską, skąd odebrali zgłoszenie o alarmie z czujki tlenku węgla. Po sprawdzeniu pomieszczeń przy użyciu detektora wielogazowego nie potwierdzono obecności niebezpiecznego CO. Alarm zakwalifikowano jako fałszywy z instalacji wykrywania. Kolejne zdarzenie miało miejsce 4 maja. O godzinie 20.20 wpłynęło zgłoszenie o pożarze dachu w Bieńkowicach. Po dojeździe okazało się, że ogień objął pokrycie dachowe z tzw. onduliny. Strażacy podali prący wody celem stłumienia ognia. Spaleniu uległo około 60 metrów kwadratowych dachu. W zdarzeniu nie odnotowano osób poszkodowanych. Z kolei 5 maja o godzinie 23.28 strażacy z PSP Racibórz udali się na ulicę Żwirki i Wigury, gdzie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Jeden z nich uderzył w dwa zaparkowane. Na szczęście w zdarzeniu tym nikt nie ucierpiał. Ostatnie weekendowe zdarzenie miało miejsce 6 maja o godzinie 3.17 przy ulicy Opawskiej w zakładzie Mieszko. W jednej z maszyn do wypieku wafli doszło do zadymienia, przez co włączyła się instalacja wykrywania pożarów. Działania strażaków polegały na sprawdzeniu pomieszczenia pod kątem obecności CO. W zdarzeniu nie odnotowano osób poszkodowanych. Red.

997

Zatopili samochód przy zbiorniku Akcja miała miejsce 2 maja. Dwa zastępy strażaków i wóz ratownictwa technicznego wysłano na wezwanie policji, która pierwsza otrzymała informację o pojeździe pod wodą. Z pierwMężczyzna zginął podczas prac polowych szych informacji wynikało, że znajduje się w nurcie Ulgi. Jak Do zdarzenia doszło 27 kwietnia około godz. 11.15 na polu przy się jednak okazało na miejscu, samochód ford escort zatopiono ul. Szkolnej w Budziskach, gmina Kuźnia Raciborska. Lądował w jednym z akwenów na terenie budowy zbiornika Racibórz, tuż śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak informuje przy Uldze, pomiędzy Płonią a Studzienną. Auto było w wodzie policja, podczas prac polowych wał podpiętego do ciągnika roz- przynajmniej od kilku miesięcy. Strażacy podciągnęli pojazd na rzutnika gnojowicy wciągnął 64-letniego mężczyznę. Doznał przez brzeg sprawdzając, czy nie ma w nim ciał. Zneutralizowali rówto licznych złamań i innych obrażeń. Kiedy pojawiły się służby, był nież płyny eksploatacyjne. Najprawdopodobniej ktoś porzucił nieprzytomny. Podjęto próbę reanimacji. Na miejsce wezwano samochód. Nie było przy nim tablic rejestracyjnych. Teraz usuLotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety, 64-latek wskutek obra- nięciem samochodu musi się zająć zarządca terenu. Red. żeń zmarł. Przyczyny wyjaśni policja pod nadzorem prokuratora. REKLAMA

W Kornicach ujęto 25-latka z narkotykami

Akcja policji na Bema Do zdarzenia doszło 5 maja tuż przed 23.00. 24-latek, mieszkaniec powiatu raciborskiego, nie zatrzymał się do kontroli na ul. Waryńskiego, a potem uciekał w stronę Staszica. Zatrzymano go na ul. Bema. Policjanci na Waryńskiego zobaczyli samochód, którego tor jazdy wskazywał, że kierowca może być nietrzeźwy. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych próbowali zatrzymać mazdę. Bezskutecznie. 24-latek uciekał w stronę Staszica. Ujęto go na ul. Bema, przy starym szpitalu. Po przebadaniu okazało się, że ma 1,5 promila alkoholu. Teraz czeka go spotkanie z prokuratorem. KPP Racibórz

Rozbił dwa pojazdy i uciekł!

Raciborscy kryminalni zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który posiadał przy sobie ponad 17 działek dilerskich marihuany. Do zatrzymania młodego mężczyzny doszło w godzinach porannych 30 kwietnia br. na terenie miejscowości Kornice. Policjanci po uzyskaniu informacji, z której wynikało, że młody mężczyzna może posiadać przy sobie narkotyki, natychmiast przystąpili do działania. Ich przypuszczenia bardzo szybko się potwierdziły, gdyż podczas akcji przy podejrzanym ujawnili ponad 17 działek dilerskich marihuany. 25-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu jako osoba posiadająca narkotyki. Grozi mu nawet do 3 lat pobytu w więzieniu.

Trzy pojazdy uszkodzone, w tym dwa poważnie, to efekt zdarzenia drogowego, do którego doszło w niedzielę 5 maja około 23.30 na ul. Żwirki i Wigury na Nowych Zagrodach, przy wyjeździe na ul. Skłodowskiej. Jak wynika z naszych informacji, sprawca to kierowca mazdy. Staranował zaparkowane audi, uszkadzając przy okazji stojącego obok fiata 126 p. Po zdarzeniu zbiegł z miejsca zdarzenia. Na miejscu interweniowała straż pożarna. Nikt nie ucierpiał. Jak powiedział nam rzecznik KPP, policja posiada dane właściciela pojazdu i z nim prowadzone będą dalsze czynności, mające na celu ustalenie, kto kierował mazdą w chwili zdarzenia.

KPP Racibórz

Red.


»5

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zielone Czeki’2019

ROZDANE!

26 kwietnia 2019  roku w Kinoteatrze RIALTO odbyła się gala wręczenia nagród „Zielone czeki 2019”. Już po raz 26 Zarząd Funduszu postanowił nagrodzić osoby wyróżniające się w działalności proekologicznej na terenie województwa śląskiego. Osoby, które z ogromnym zapałem i energią, patrzą w przyszłość z troską i niepokojem o stan środowiska naturalnego. Na uroczystość przybyli znamienici goście, w tym m.in. Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego,  Waldemar Andzel - Poseł na Sejm RP, Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego, Robert Magdziarz - II Wicewojewoda Śląski oraz Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa Śląskiego i Przewodnicząca Kapituły Zielonych Czeków’2019. Dotychczas nagrodą zostało wyróżnionych wiele osób, które często w nowatorski i niekonwencjonalny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska.  Co ważne wysokość przyznanych nagród wynosi już ponad 2,5 mln zł! Wiele z nominowanych osób ma w swoim dorobku znakomite osiągnięcia, a przyznanie wyróżnień ma także walor promocyjny - jest to doskonała okazja, by mówić o osiągnięciach laureatów,  ich postawach oraz akcjach społecznych mających wpływ na to czym oddychamy i jak dbamy o nasze najbliższe otoczenie. Wśród dotychczasowych laureatów nagród są przedstawiciele różnych środowisk, takich jak naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy oraz inni pasjonaci ochrony środowiska. Cieszy nas niezmiernie fakt, że z roku na rok Kapituła ma coraz większy problem z wyborem laureatów, ponieważ

poziom nadesłanych zgłoszeń jest naprawdę wysoki. Pozostaje mieć nadzieję, że prowadzone akcje na rzecz przyrody, badania naukowe, czy działania edukacyjne przekładać się będą na jakość naszego środowiska. Pośród nominowanych do Zielonego czeku’2019 kapituła składająca się z ekspertów, pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska i popularyzacji przyrody, wyłoniła laureatów w następujących kategoriach:

KATEGORIA: Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody

gicznego Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Kaletach –Zielonej „EKO-Zielona”, dzięki czemu edukuje najmłodszych z zakresu ochrony środowiska naturalnego, snując fascynujące opowieści o życiu zwierząt i korzystnym wpływie przyrody na ludzkie zdrowie. Laureat: Katarzyna Majzel-Pośpiech za przygotowanie i realizację różnych autorskich działań edukacyjnych w postaci: animacji, filmów oraz warsztatów pn. „Co należy wiedzieć o klimacie”, „Woda to życie”, „Oszczędzam wodę”, „Wodna mapa Katowic”, „Z domu Ślązaka” dotyczących m.in. tematyki upcyklingu, oszczędzania wody, energii, szczytu klimatycznego i zagrożeń klimatycznych. Pani Katarzyna zrealizowała ponad 60 warsztatów dla 1200 uczestników na terenie Katowic, ponadto przygotowała materiały i zrealizowała zajęcia podczas pikników ekologicznych „Ekoodpowiedzialnie” oraz „Dni energii”.

Laureat: Justyna Grzeszczyk za wielkie zaangażowanie w realizację programów i wydarzeń ekologicznych realizowanych we współpracy z lokalnymi organizacjami i jednostkami edukacyjnymi podczas imprez otwartych dotyczących ochrony przyrody, w tym Pikniku Leśnego „Cietrzewisko” w Koszęcinie, Świerklanieckiego „Hubertusa”, akcji „1000 drzew na minutę” czy inicjatywy „Młodzi Obserwatorzy Przyrody”. KATEGORIA: Szkolna edukacja

KATEGORIA: Edukacja ekologiczna

Laureat: Józef Rzepka za całokształt działań edukacyjnych i proekologicznych na terenie miasta Kalety. Laureat jest pomysłodawcą wytyczenia pierwszej Zielonej ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej pn. „Do Bobrów”, która istnieje do dziś. Z własnych środków wykonał wszystkie tablice informacyjne i inne oznakowania ścieżki, chcąc w ten sposób uświadamiać społeczeństwo o potrzebie ochrony środowiska oraz kształtować pozytywne zachowania proekologiczne. Przyrodnik z zamiłowania, Prezes Stowarzyszenia Rekreacyjno-Ekolo-

ekologiczna dzieci i młodzieży:

Laureat: Małgorzata Dyl za podejmowanie realnych działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, polegających przede wszystkim na edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, organizowanie integracyjnych warsztatów edukacyjnych i happeningów oraz prowadzenie zajęć hortiterapii dla dzieci - polegającej na wykorzystaniu roślin i ogrodu w terapii. Laureatka od 2012 r. prowadzi zajęcia „zielonej” terapii, czyli terapii ogrodniczej dla wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym w Zabrzu. Ponadto od 2014 r. Pani

Małgorzata bierze aktywny udział w ogólnopolskim programie ekologicznym „Święto Drzewa”, w ramach którego zrealizowała warsztaty edukacyjne dla dzieci „Po co nam drzewa?”, happening „Czytamy drzewom” czy warsztaty edukacyjne „Drzewo przyjaciel” oraz „Każdy liść pochłania CO2”.

KATEGORIA: Publicystyka ekologiczna:

Laureat: Krzysztof Belik za całokształt osiągnięć z zakresu publicystyki przyrodniczej dotyczącej awifauny Śląska. Laureat od kilkudziesięciu lat zbiera dane dotyczące ptaków w lasach lublinieckich. Jest autorem wielu opracowań awifaunistycznych, w tym m.in. Ptaki nadleśnictwa Brynek, Ptaki Nadleśnictwa Świerklaniec, Ptaki lasów Lublinieckich, Sóweczka lasów Lublinieckich. Ornitolog z zamiłowania, uczestnik programów państwowego monitoringu środowiska.

KATEGORIA: Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych:

Laureat: Henryk Jan Dominiak za upowszechnianie i promowanie działań oraz postaw ekologicznych. Jest autorem „zielonego” planu miasta Tychy. „Zielona mapa Tychów” to ekologiczne dzieło artystyczno-edukacyjne, jest dokładnym odzwierciedleniem granic i architektury miasta, po której można spacerować i poznawać jego walory. Projekt składa się z 670 zminiaturyzowanych, starannie dobranych roślin, które oddają charakter poszczególnych obiektów architektonicznych.

ko i Sławomir Łyczko – za osiągnięcia wykraczające poza poszczególne kategorie konkursowe. Prowadząc Fundację Mysikrólik – ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt, Państwo Łyczko na co dzień przyczyniają się do popularyzacji i promocji postaw proekologicznych poprzez realizację licznych akcji i wydarzeń dotyczących ochrony przyrody. Laureaci ponadto realizują szereg proekologicznych prelekcji edukacyjnych, dzięki czemu uczą i uwrażliwiają na cierpienie zwierząt dzieci, młodzież i dorosłych. Pomagają wrócić do natury poszkodowanym, rannym i chorym zwierzętom, które nie miałaby szans na przeżycie. Wielka miłość do zwierząt sprawia, że prowadzony przez nich Ośrodek jest w gotowości do niesienia pomocy dzikim zwierzętom 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Spośród wszystkich nominowanych kapituła wyłoniła również osoby, które zostały nagrodzone dyplomami uznania Funduszu: Kategoria Programy i akcje dotyczące ochrony przyrody - Monika Pasterak – pracownik Nadleśnictwa Świerklaniec - za realizację programu ekoedukacyjnego „Rok w lesie” dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kategoria Prace naukowo-badawcze - Beata Urych – za kierowanie pracami Głównego Instytutu Górnictwa na rzecz realizacji europejskich projek-

tów badawczych MOLOC oraz AWAIR . Kategoria Szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży Zespół: Joanna May, Joanna Cieplińska – Lis, Milena Iżykowska – Nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu – za całokształt działań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, wykonywanych poza obowiązującym czasem pracy oraz ponad podstawę programową. Kategoria Publicystyka ekologiczna: Ewelina Sygulska - redaktor czasopisma „Ekologia” za popularyzację tematyki ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju w mediach. Kategoria Działania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych - Piotr Kocot – za propagowanie wzorowych postaw proekologicznych oraz wyjątkową dbałość o utrzymanie w czystości terenów leśnych. oraz - Małgorzata Dawid – Chrzęstek, Maria Siąkała, Maurycy Hankiewicz – pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - za upowszechnianie i wdrażanie działań na rzecz szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Pragniemy złożyć wszystkim nominowanym i nagrodzonym ogromne podziękowania za wkład w politykę środowiskową, za wszelkie inicjatywy proekologiczne i entuzjazm do działania. WFOŚiGW w Katowicach

Konkurs

„Zielona pracownia’2019”

ROZSTRZYGNIĘTY

W tym roku na utworzenie 87 zielonych pracowni Fundusz przeznaczył ponad 3 000 000 zł. Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie pn. „Zielona pracownia_projekt’2019”. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. NadesłaNagroda specjalna: ne wnioski oceniono biorąc pod Laureaci: Agnieszka Łycz- uwagę: pomysł na zagospodaro-

wanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Podsumowując 5 edycji konkursów – „Zielona Pracownia_ Projekt” i „Zielona Pracownia” - Fundusz przeznaczył 8 536 925 zł na utworzenie 250 zielonych pracowni w województwie śląskim. Pełna lista nagrodzonych pracowni na stronie funduszu. WFOŚiGW w Katowicach


Raciborski Rynek Zdrowia

»6

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ŻYLAKI ODBYTU,

problem wstydliwy i dokuczliwy Racibórz » Żylaki odbytu to umiejscowione w błonie śluzowej sploty żylne występujące u każdego człowieka. Służą jako uszczelnienie tego miejsca przed niekontrolowaną ucieczką gazów jelitowych. Dlatego ich rola jest ważna w życiu człowieka. Problemem stają się wtedy, gdy powodują dolegliwości i to nie tak rzadko poważne, realnie wpływające na jakość życia. Najczęstsze objawy to : świąd, czasami ból i krwawienia po oddaniu stolca. Przyczyna kłopotów leży w utracie jędrności śluzówki odbytu związanej z ciążą czy długotrwałym siedzeniem np. w pracy ( choroba kierowców zawodowych). Podczas oddawania stolca rozluźniona śluzówka odbytu zaczyna stopniowo wypadać poza odbyt. To powoduje zwiększony opór tkankowy dla krwi żylnej i powiększanie się hemoroidów. Hemoroidalne sploty żylne mają słabą budowę i po pewnym czasie ulegają trwałemu poszerzeniu, nieodwracalnemu w leczeniu zachowawczym. Dlatego choroba hemoroidalna powinna być leczona zabiegowo. Tradycyjna chirurgia oferuje w tym przypadku różne techniki wycinania hemoroidów, któREKLAMA

re są nierozerwalnie związane z długotrwałym bólem pooperacyjnym i dyskomfortem związanym z trwałą likwidacją zwieracza gazów. Nowoczesne leczenie zabiegowe,w którym Lecznica ma wieloletnie doświadczenie i technika której w dużej mierze jest mojego autorstwa preferuje laserową operację naprawczą. Zabieg polega na wprowadzeniu przez nakłucie włókna laserowego przez żylak pod rozluźniona śluzówkę odbytu i przymocowaniu śluzówki tak, żeby nie wypadała oraz zmniejszeniu żylaków do rozmiarów sprzed choroby, zachowując ich funkcje zwieracza gazów. Dolegliwości pooperacyjne sprowadzają się najczęściej do przejściowego uczucia dyskomfortu. Wyniki pooperacyjne są dobre i można tym sposobem leczyć każdą, nawet zaawansowaną postać choroby hemoroidalnej. W mniej zaawansowanych przypadkach mamy do dyspo-

zycji zabiegi ambulatoryjne,których wykonanie nie wymaga znieczulenia. Zabieg sposobem Barrona polega na zakładaniu na tzw. szczyt kolumny żylaka, czyli na naczynia szypuły żylaka gumowych podwiązek. Uzyskuje się przez to zmniejszenie napływu krwi tętniczej i zmniejszenie objętości żylaka odbytu, jak również punktowe umocowanie śluzówki, zapobiegające jej wypadaniu. Umiejętnie wykonany zabieg jest niebolesny. Po zabiegu mogą występować przejściowo objawy dyskomfortu pod postacią parcia na stolec. Bardzo dobrą metodą jest skleroterapia żylaków odbytu. Metoda jest skuteczna i całkowicie w czasie zabiegu i po zabiegu niebolesna. Przedstawiona paleta skutecznych oraz małoinwazyjnych zabiegów powinna odesłać do lamusa tradycyjne wykonywane w szpitalach zabiegi operacyjne. REKLAMA

REKLAMA


»7

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Raciborski Rynek Zdrowia

ARTYKUŁ SOPNSOROWANY

Raciborscy przedsiębiorcy 100 lat służb sanitarnych w Polsce

z AKSON

Racibórz » Akcja charytatywna której inicjatorem jest ośrodek rehabilitacji AKSON odbiła się pozytywnym echem wśród przedsiębiorców powiatu Raciborskiego. Okazuje się, że na naszym terenie jest wielu ludzi o dobrych sercach, którzy chętnie włączają się w inicjatywy pomocy dzieciom. Jak mówi nam inicjator pomysłu, właściciel ośrodka rehabilitacji AKSON, jest dobrze. Ludzie zgłaszają się do nas z ciekawymi propozycjami pomocy. Jest nas coraz to więcej, a akcja pomocy nabiera niespodziewanego, pozytywnego odzewu. Są z nami już sushi grill and bar z Wojska Polskiego, BeQuick, firma transportowa Loggermts, firma ELEKTROINSTALACJE, Rolnicza spółdzielnia produkcyjna z Amandowa, Raciborskie centrum opieki nad dziećmi, biuro turystyczne „ Orinoko” Dawida Wacławczyka. Wspomaga nas firma TAVOR. Jest wielu ludzi, którzy silnie napędzają naszą

Konferencja w dawnej siedzibie Piastów

Racibórz » W ramach działań powiatowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu zaprasza na konferencję pt. „Zdrowie publiczne w Polsce 1919-2019. 100 lat służb sanitarnych w Polsce”, która odbędzie się w środę 15 maja w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Początek o godz. 10.00, wstęp wolny. PROGRAM:

ƒƒ 10.00 – 10.10 Przywitanie gości - Karina Talabska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu; ƒƒ 10.10 – 10.30 Historia służb sanitarnych w Polsce na przykładzie PSSE w Raciborzu - Karina Talabska PPIS w Raciborzu, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu; ƒƒ 10.30 – 10.55 Choroby zakaźne wczoraj i dziś - Maria Dengel, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu; ƒƒ 10.55 – 11.20 Wirusowe zapalenia wątroby - zakaźne akcję, za co bardzo dziękuje- szego facebooka akson pomaga, jednostki chorobowe nadal my. Można się jeszcze dołączyć bądź do kontaktu telefoniczneaktualne - dr n. med. Iwodo nas i stworzyć coś pięknego go 537257666. na Olszok, Szpital Rejonowy dla dzieci. Zapraszamy na naw Raciborzu; ƒƒ 11.20 – 11.40 Edukacyjne aspekty działalności inspekcji sanitarnej - dr Ilona Gembalczyk, Państwowa Wyższa Racibórz, ul. Kolejowa 19 Szkoła Zawodowa w RaciboRejestracja telefoniczna: 513-574-584 rzu/Lucyna Kurzydem, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu;

Ośrodek Rehabilitacji AKSON

Dwa szpitalne oddziały

łożycielski, czyli powiat raciborski, choć w budżecie starostwa trudno znaleźć takie pieniądze. Będzie na to 9 miesięcy od końca czerwca. W najbardziej pesymistycznym wariancie, szpitalowi może grozić likwidacja. Drugi to otolaryngologia. Ka- a także dostaw energii. Mimo Takiego rozwiązania nikt jednak dry nie są jedynym problemem obietnic, że te ostatnie nie wzro- nie bierze pod uwagę. Starosta szpitala. Za 2018 r. strata wy- sną w stosunku do 2018 r., szpi- Grzegorz Swoboda jest optynosi 8,2 mln zł. Źródłem pro- tal otrzymuje wyższe faktury od mistą. Wierzy, że rząd poprzez blemów jest niewystarczający Tauronu. Płaci tylko część tych NFZ zwiększy ryczałty dla plapoziom finansowania polskiej rachunków, na poziomie stawek cówek, a to rozwiąże problem służby zdrowia, a także rosną- wynegocjowanych w zeszłym bieżącego finansowania. Wierzy ce wynagrodzenia i nadwykona- roku. Co będzie z resztą, tego też, że dyrekcja poradzi sobie nia, za które NFZ nie płaci. Ro- nikt na razie nie wie. Ze stratą z obsadą dwóch zagrożonych sną koszty usług zewnętrznych, musi sobie poradzić organ za- zawieszeniem działalności od-

ZAGROŻONE

Trzech medyków złożyło wypowiedzenia. Jeśli nie zmienią decyzji albo na ich miejsce nie przyjdą nowi, jeden z podstawowych oddziałów przy Gamowskiej może zawiesić działalność. Mowa o oddziale wewnętrznym II. Niedawno pisaliśmy o kłopotach z kadrą na dwóch oddziałach raciborskiej lecznicy. REKLAMA

ƒƒ 11.40 – 12.00 Profilaktyka chorób nowotworowych Maria Wiecha, Raciborski Fundusz Lokalny; ƒƒ 12.00 – 12.20 Przerwa kawowa; ƒƒ 12.20 – 12.40 Bakterie lekooporne - współczesne zagrożenie zdrowotne - Maria Morzywołek, Szpital Rejonowy w Raciborzu; ƒƒ 12.40 – 13.00 Współczesne zagrożenia zdrowotne wynikające z migracji ludności - kpt. SG Roman Muchorowski, Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu; ƒƒ 13.00 – 13.20 Zwalczanie chorób wysoce zakaźnych na przykładzie przeprowadzonego ćwiczenia wieloszczeblowego pk. Kwarantanna

2015 - Krzysztof Szydłowski, Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Patronat nad konferencją objęli: Powiat Raciborski, Miasto Racibórz oraz Śląski Oddział Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego z siedzibą w Raciborzu. Obiekt przystosowany jest dla niepełnosprawnych (winda obok wejścia do domu książęcego). Dla uczestników konferencji dostępne będą miejsca parkingowe na dziedzińcu (wjazd na lewo od budynku bramnego). Organizatorzy proszą o telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa pod nr tel. +48 32 459 41 32 do dnia 13 maja. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

działów. Personel raciborskiej lecznicy jak na razie pracuje bez zarzutu, a to, zdaniem starosty, szansa, by zwiększyć bazę przychodową przejmując część kontraktów z sąsiednich szpita-

li, które mają większe problemy kadrowe. Baza przy Gamowskiej pozwala przyjąć znacznie więcej pacjentów niż obecnie.

REKLAMA

REKLAMA

(w)


Reklama

»8

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKU SPONSOROWANY

Włoska delikatna pianka

REKLAMA

I POLSKA TECHNOLOGIA,

czyli nowy biznes Antoniego Cadau

REKLAMA

REKLAMA

Włoski przedsiębiorca zagospodarował Pasaż Częstochowska. Od kilku dni działa tu także dwustanowiskowa myjnia

REKLAMA

bezdotykowa polskiego producenta mtAutomatic. Sprawdzona polska technologia uzupełniona o włoską chemię do pianki sprawiają, że myjnia przy Pasażu Częstochowska (naroże Katowickiej-Opawskiej) oferuje wysoką jakość za przystępną cenę. Umycie auta średniej klasy to 7-8 zł. Myjnia działa 24 godziny na dobę i jako jedyna w Racibo-

REKLAMA

rzu umożliwia płatność zbliżeniową kartą. materiał partnerski

5

kroków do sukcesu

OD POMYSŁU DO REALIZACJI

1

WPADNIJ NA POMYSŁ!

Wymyśl projekt, który poprawi jakość życia w naszym mieście! Sprawdź czy wpisuje się on w zasady Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego.

2

PRZEKONAJ INNYCH!

Przekonaj do niego innych mieszkańców swojej strefy lub innych Raciborzan.

3

Raciborski

NAPISZ PROJEKT!

BUDŻET OBYWATELSKI

Wypełnij formularz wniosku do Budżetu Obywatelskiego – znajdziesz go na stronie www.raciborz.pl lub otrzymasz w Urzędzie Miasta.

2019

NABÓR WNIOSKÓW:

15.04.-17.05.

4

WYPROMUJ SWÓJ POMYSŁ!

Przekonaj do swojego pomysłu jak największe grono mieszkańców! Zachęć ich do udziału w głosowaniu!

5

ZAGŁOSUJ RAZEM Z INNYMI MIESZKAŃCAMI!

Mamy 1,5 mln zł

Każdy mieszkaniec Raciborza może oddać swój głos na 1 projekt lokalny (dla strefy w której mieszka) i 1 projekt ogólnomiejski.

GŁOSOWANIE:

Wszelkie szczegóły dotyczące V edycji Raciborskiego Budżetu Obywatelskiego:

16.09.-29.09.

raciborz.pl

NABÓR WNIOSKÓW:

15.04.-17.05.

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ ROZWOJU

GŁOSOWANIE:

16.09.-29.09.

ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz

tel. 32 75 50 633 fax 32 75 50 725

zakładka BO-V edycja

rozwoj@um.raciborz.pl www.raciborz.pl


»9

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU

Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi ogólnobudowlane Budynki od podstaw, tynki zwykłe/dekoracyjne, karton gipsy, kafelkowanie, montaż okien i drzwi, adaptacja strychów oraz usługi ciesielsko-dekarsko-blacharskie. Tel. kom.: 604 761 326.

FINANSE

Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Kredyty gotówkowe, konsolidacyjne,pozabankowe Największy wybór kredytów bankowych i pozabankowych! Minimum formalności,na oświadczenie, akceptujemy dochód z pracy z zagranicy. Szybka decyzja. Wypłata na konto lub czek. Nie pobieramy żadnych dodatkowych pieniędzy do ręki. Oferty dla osób w różnych bazach dłużników. AT-B finanse Ul.Browarna 2. Tel. kom.: 534944666, e-mail: atb. finanse@gmail.com.

KOMPUTERY

Naprawa Komputerów i Laptopów - Serwis z dojazdem Komputer działa zbyt wolno ? Albo nie uruchamia się w ogóle ? Usuniemy wszystkie problemy z Twoim komputerem! Zadbamy o jego stabilne działanie i pozostałych urządzeń. 10 lat doświadczenia na rynku IT. Wypracowane najskuteczniejsze rozwiązania! Profesjonalne podejście, diagnostyka i szybka naprawa! Tel. kom.: 731 510 433.

MOTORYZACJA

Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585.

U Pana Darka

w Sowie

39.90 zł

23.99 zł

Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501 525 515, 530 312 312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl.

NAUKA

Angielski-korepetycje, mówienie, egzaminy Zapraszam na indywidualne lekcje języka angielskiego. Korepetycje dla uczniów, przygotowanie do egzaminów - gimnazjalnych, maturalnych, First itp. Ponadto nauka mówienia oraz język biznesowy. Zajęcia dla osób na każdym poziomie i w każdym wieku. Na terenie Raciborza możliwość lekcji u ucznia. Tel. kom.: 516654983, e-mail: angielskiraciborz@gmail.com.

NIERUCHOMOŚCI

Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466. Tel. kom.: +48600976466.

OGRODNICTWO

Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60. Progres - usługi ogrodnicze - ścinanie drzew Ścinanie i redukcja korony drzew - klasycznie, zwyżka, alpinistycznie. Cięcie drzew owocowych, cięcie drzewa, frezowanie pni, wyrównywanie terenu, trawa z rolki i siewu, oprysk drzewek, wywóz odpadów zielonych na kompostownie, sprzedaż i transport nawozu, kompostu czarnego. Tel. kom.: 530 050 550.

PRACA

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

REKLAMA

Firma Euro Labora poszukuje pracownika Z uwagi na silną dynamikę rozwoju naszej firmy, poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, przedsiębiorczych osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego, na stanowisko: asystent koordynatora ds. zatrudnienia. Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie; atrakcyjny system premiowy; możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com, e-mail: info@euro-labora.com.

Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

REKLAMA

FIRMA EURO LABORA POSZUKUJE PRACOWNIKA

Jakub Żulczyk „Świątynia”

Auto-złom Racibórz skup 24/h tel. 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7.

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ!

OGŁOSZENIE TYGODNIA!

Dam pracę. Krawcowa Szwaczka Poszukuję krawcową lub osobę potrafiącą szyć. Zlecę szycie: piórników, pokrowców, organizerów, worków, toreb i innych. Praca stała lub jako dodatkowa. Tel. kom.: 792022421, e-mail: ewelina. ferocity@gmail.com. Raciborska 46. Praca w gastronomi Restauracja Żurek na Klasztornej przyjmie do pracy pomoc kuchenną, praca na cały lub pół etatu, praca od pon-pt 9.30-17.30, zapewniamy umowę o pracę. Tel. kom.: 661680591, e-mail: monkar13@onet.pl. Sprzedaż truskawek Zatrudnię osoby do zbioru oraz sprzedaży truskawek na terenie Raciborza. Tel. kom.: 697 728 162, e-mail: kamil162251@wp.pl. Gwiaździsta. Dam Pracę Kasjer, Pracownik Sali Sprzedaży: E.Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracowników na działy : Mięso - Wędliny, Piekarnia, Kasy, Dział Przemysłowy i Tekstylia. Umowa o pracę, cały REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

etat. Atrakcyjne wynagrodzenie + premia. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę składać w sklepie w punkcie informacji. Dam pracę Rozliczeniowa Kas: E.Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracownika na stanowisko Rozliczeniowa Kas. Umowa o pracę, cały etat. Atrakcyjne wynagrodzenie +premia. Wymagana książeczka do celów sanitarnych. CV proszę skłaREKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

OGŁOSZENIA DROBNE

do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portal naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ: 1. poprzez stronę NaszRaciborz.pl, 2. osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Poszukujemy do pracy w biurze w Raciborzu, osób z komunikatywną znajomością języka holenderskiego lub angielskiego,

NA STANOWISKO:

REKLAMA

ASYSTENT KOORDYNATORA ds. ZATRUDNIENIA Nie lubisz nudy? Dołącz do nas! Oferujemy: stałą, ciekawą prace w zgranym teamie • atrakcyjny system premiowy • możliwość stałego poszerzania kompetencji. APP EURO LABORA SP.J.(cert.: 14601) Kontakt: info@euro-labora.com REKLAMA

dać w sklepie w punkcie informacji. Dam pracę Magazynier – operator wózka widłowego E.Leclerc w Raciborzu ul. Opawska 45 zatrudni pracownika na stanowisko Magazynier. Umowa o pracę, cały etat. Atrakcyjne wynagrodzenie +premia. Wymagana książeczka do celów sanitarnych, szkolenie na wózek widłowy. CV proszę składać w sklepie w punkcie informacji. Zatrudnię kierowce międzynarodowego kat. B Zatrudnię kierowcę międzynarodowego- tryb pracy minimum 3 tyg na UE, 1 tydzień odpoczynku. Trasy na terenie D, At, nl, it, sk, cz, b, dk. Warunki finansowe do uzgodnienia, wymagane minimalne doświadczenie oraz znajomość 1 języka obcego. Tel. kom.: 666 899 744, e-mail: pima. rekrutacja@gmail.com.

RÓŻNE

Sprzedam wózek tanio! Sprzedam wózek dziecięcy spacerowy w dobrym stanie, bardzo tanio, Racibórz. Tel. kom.: 512 614 440.

RTV / AGD

Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięsa, termometry. Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00 - 15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@ tradismak.pl, www.tradismak.pl. REKLAMA

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY NĘDZA 47-440 NĘDZA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 5 OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zawadzie Książęcej, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą KW GL1R/00056621/3, a stanowi działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 264/1 o powierzchni 0,0047 ha.

Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w Zawadzie Książęcej. Teren zielony.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położona jest w: terenie drogi publicznej klasy „lokalna”, w terenie drogi publicznej klasy „dojazdowa” i „zbiorcza” oraz w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej.

Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

Cena wywoławcza

1.850,00 zł + 23% podatku VAT

Wadium

300,00 zł do dnia 24.06.2019 r.

Termin i miejsce przetargu

28.06.2019 r., Urząd Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5, sala narad, godz. 10.00

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl w zakładce przetargi na mienie gminne, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 32/ 66 60 480.

Uwagi

Wójt Gminy Nędza zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 06.05.2019 r.


Rozrywka

» 10

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

12 MAJA GODZ. 16.00, RCK DK STRZECHA UL. LONDZINA 38 XV EDYCJA FESTIWALU PIEŚNI STANISŁAWA MONIUSZKI

11 MAJA GODZ. 18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 29 WIECZÓR PROMOCYJNY ALMANACHU PROWINCJONALNEGO Tradycyjne spotkanie ludzi zainteresowanych literaturą, fotografią i podróżami przy okazji wydania kolejnego numeru raciborskiego półrocznika, tym razem dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasopiśmie teksty autorów z Raciborza oraz innych miast, a także z Czech. Gościem specjalnym wieczoru będzie wybitny poeta i publicysta z Krakowa, Krzysztof Lisowski, który zaprezentuje swój najnowszy tom poezji. Spotkanie wzbogaci muzyką raciborskie DUO  PIEC. Wstęp wolny

www.rck.com.pl

Tegoroczny festiwal wpisuje się w obchody 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, ojca polskiej opery narodowej, dyrygenta, pedagoga, organisty; autora ponad 268 pieśni, a także wielu oper, operetek, baletów i muzyki kościelnej. Tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego oraz wykorzystując utwory polskich poetów. Wstęp wolny

26 MAJA GODZ. 18.00 KOŚCIÓŁ ŚW. JANA CHRZCICIELA PRZY UL. MORAWSKIEJ 1 W RACIBORZU KONCERT ARMONIENSEMBLE GUITAR TRIO W RAMACH FESTIWALU MUZYKI ODNALEZIONEJ Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej jest jedynym festiwalem na świecie, prezentującym zapomniane i odnalezione utwory kompozytorów polskich i obcych. Odbywa się nieprzerwanie od 1994 roku w Tarnowie oraz kilkunastu miejscowościach Polski Południowej, m.in. w Raciborzu. Podczas koncertów festiwalowych prezentowane są utwory symfoniczne i kameralne,  które zapomniane przeleżały w rękopisach i starodrukach dziesiątki a czasem setki lat. Odnajduje się je dzisiaj w archiwach muzeów, klasztorów, pałaców, zamków…

godziny otwarcia kas RCK:

a także w zbiorach prywatnych. Spośród wielu utworów o różnej wartości artystycznej przedstawiane są kompozycje wyjątkowo cenne dla kultury narodowej i historii muzyki. I tak podczas poprzednich festiwali swoje premiery po latach miały utwory znalezione m.in. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, w Narodowej Bibliotece Muzycznej w Pradze, w Berlinie, w Wiedniu, w królewskim pałacu w Casercie (k/Neapolu), w Brukseli,  w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, w klasztorze S. Benedyktynek w Staniątkach, w Ławrze Kijowskiej a także w prywatnych zbiorach w zamkach  Kornwalii,  Szkocji, Anglii. ArmonieEnsemble Guitar Trio 

„Armonia” to słowo używane w czasach starożytnych - oznaczające spokój, współbrzmienie, zjednoczenie i współpracę wielu czynników (muzycznych) – podobnie jak w życiu. Trio, które przyjęło nazwę „ArmonieEnsemble” powstało w 2009 r. Artyści tworzący trio ukończyli studia muzyczne i od lat koncertują jako soliści, kameraliści współpracujący z różnymi orkiestrami Włoch i innych krajów Europy. Ich repertuar jest ogromny: od muzyki XVI wieku po utwory współczesne. Krytycy muzyczni podkreślają dynamiczny balans i mistrzowską synchronizację ich gry w zespole:  2 dęte instrumenty współbrzmią z  gitarą, harmonicznie się uzupełniają, przy jednoczesnych wirtuozowskich popisach każdego z nich. Wstęp wolny

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon., śr.- pt. 14.00-18.00, wt. 9.00-13.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

Zostań architektem wnętrz z PWSZ

fika komputerowego. Nasz absolwent będzie zatem dysponować kompetencjami zawodowo-artystycznymi w dwóch zakresach: aranżacji i dekoracji Racibórz » Realizowany od 16 lat w raciborskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej kierunek z elementami wzornicedukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych przeszedł gruntowną modyfikację. Od nowego wnętrz twa oraz grafiki komputerowej. roku akademickiego (2019/2020) program kształcenia zostanie wzbogacony o specjalizację w zaFundamentem dla obu tych zakresie aranżacji i dekoracji wnętrz z elementami wzornictwa. Zajęcia z tego zakresu będą realizowa- kresów kształcenia nadal pozostają doświadczenia artystyczne przez doświadczonych oraz kompetentnych architektów i artystów z Instytutu Architektury racine zdobyte w klasycznych pracowniach: rysunku, malarstwa, borskiej Uczelni. rzeźby, grafiki i fotografii. Proponowana modyfikacja studiów Dzięki nowym modułom kolorystykę ścian, trafny wy- ślającej różne parametry kom- pozwoli na poszerzenie szeroko kształcenia, takim jak: bór umeblowania i detalu da- fortu projektowanego wnętrza. rozumianych usług artystyczƒƒ teoretyczne podstawy pro- jący spójny charakter i klimat Bez zmian pozostanie dotych- nych, a tym samym jeszcze barjektowania i aranżacji aranżowanego wnętrza. Kom- czasowe ukierunkowanie eduka- dziej wzmocni pozycję naszych wnętrz petentne podejście do proce- cji na grafikę edytorską, a więc absolwentów na rynku pracy. ƒƒ warsztat projektanta su projektowego będzie opar- kształcenie umiejętności i wiePWSZ Racibórz ƒƒ elementy wzornictwa. te o zdobytą wiedzę z zakresu dzy właściwych dla zawodu grateorii barwy, historycznych ten- REKLAMA Absolwent edukacji arty- dencji w projektowaniu wnętrz stycznej będzie mógł profesjo- czy podstaw projektowania menalnie zaaranżować wnętrze, bli. Profesjonalne przygotowazarówno mieszkalne jak i biu- nie projektanta wnętrz dopełni rowe czy handlowe. Profesjo- zdobyta wiedza o projektowanalne podejście do zadań projek- niu zgodnym z zasadami ergotowych pozwoli uwzględnić nie nomii, wiedza o współczesnych tylko funkcjonalność wnętrza technologiach wykańczania ale także jego estetykę – m.in. wnętrz i infrastrukturze okre-

REKLAMA

REKLAMA


Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

» 11

XIX Eko-Wystawa. CIEPŁO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU


XIX Eko-Wystawa. CIEPŁO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

» 12

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

NIE

STAN

DAR DOWE

47-400 Racibórz | ul. Czekoladowa 5/1 tel. 32 797 13 01 | biuro@jaskowski.net

REKLAMA

.

NET

studio grafiki reklamowej

;)


» 13

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

XIX Eko-Wystawa. CIEPŁO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

MEDYCYNA LECZY, A NATURA UZDRAWIA

- poznaj niesamowite właściwości i zastosowania oleju kokosowego Racibórz » Ten naturalny olej i jego wyjątkowe właściwości tworzą zupełnie nową, dotychczas niespotykaną jakość w kosmetologii, w zdrowej i ekologicznej kuchni oraz w medycynie naturalnej. Mowa tutaj o oleju nierafinowanym, otrzymywanym metodą zimnego tłoczenia. W procesie rafinacji i gorącego przerobu wiele naturalnych, najcenniejszych składników znajdujących się w oleju kokosowym zostaje zniszczonych lub zredukowanych do śladowych ilości. O takich produktach możemy powiedzieć, że są jedynie mało przydatną i niezbyt wartościową namiastką, nieniosącą z sobą żadnych prozdrowotnych właściwości, jakie posiada nierafinowany olej. Kupując olej z kokosa lub jego przetwory zawsze należy zwracać uwagę na sposób ich wyprodukowania. Właściciel firmy Najmar zapewnia, że jego produkty są najwyższej jakości. Olej kokosowy od firmy Najmar to ten z najbardziej jakościowych olejów kokosowych dostępnych na rynku polskim i zagranicznym. Jego smak i jakość są wyjątkowe. Jakość oleju jest potwierdzona badaniami laboratoryjnymi. Z otrzymanych raportów wynika jednoznacznie, że można olej od firmy Najmar uznać za najwyższej jakości wyrób. Spożywając ten produkt, to tak jakby spożywać świeży, zdrowy kokos. Spożywanie oleju kokosowego ma wiele pozytywREKLAMA

REKLAMA

nych aspektów mających wpływ na stan naszego zdrowia. Warto zauważyć, że jedną z wielu zalet oleju kokosowego jest fakt, że nie zawiera szkodliwego cholesterolu, który z czasem osadza się na ściankach żył. Kolejną pozytywną funkcją oleju kokosowego jest pomaganie w lepszym trawieniu i zarazem usuwa szkodliwe bakterie w układzie pokarmowym. Przeprowadzone badania wskazują, że kwasy tłuszczowe z nim zawarte mogą przeciwdziałać chorobie Alzheimera i zapobiegać utracie pamięci. Należy zauważyć, że olej kokosowy ma szerokie zastosowanie w kosmetyce. Myśląc o pięknych włosach, zdrowej skórze oraz polepszeniu własnej sylwetki należy spożywać olej kokosowy. Obalmy teraz mit, że olej kokosowy służy tylko do smażenia. W firmie Najmar jest możliwość kupienia oleju kokosowego który można śmiało pić ! Olej kokosowy można spożywać zarówno na ciepło jak i na zimno. Bez problemu można go spożywać np. smarując pieczywo. Prócz spożywania tego rodzaju oleju można go użyć jako krem do pielęgnacji ciała ! Olej kokosowy można znaleźć w każdym sklepie, lecz trafić na ten najzdrowszy jest nie lada trudno. Zakup dobrego oleju kokosowego nie ogranicza się

jedynie do decyzji, czy chcemy korzystać z rafinowanego, czy nierafinowanego produktu. Starajmy się przede wszystkim wybierać w 100% naturalne oleje, nieperfumowane i pozbawione zbędnych dodatków w składzie. Do elementów, na które również możemy zwrócić uwagę przy zakupach, zaliczamy kraj pochodzenia składników, rodzaj uprawy i obecność certyfikatów. Postaw na jakość i bądź spokojny, że posiadasz w swoim domu tylko sprawdzone produkty, które przyniosą same korzyści dla twojego organizmu! Firma Najmar mieści się w Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku. Jest to Polska firma jednoosobowa z wyłącznie polskim kapitałem. Specjalizacją działalności jest produkcja olejów tłoczonych metodą na zimno. Oprócz opisanego oleju kokosowego produkowane są również oleje z czarnuszki, lniane, z wiesiołka, rzepakowe, dyniowe, sezamowe i inne. Właściciel nie dostarcza olejów do sklepów obawiając się utraty ich wyjątkowej jakości. Jak powtarza: „Albo jakość, albo ilość”. Każdy może zakupić dla siebie oleje na Eko wystawie w Pietrowicach Wielkich. Kto nie zdąży na targi może zamówić poprzez internet na stronie www.najmar.pl


XIX Eko-Wystawa. CIEPŁO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU REKLAMA

» 14

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com


» 15

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

XIX Eko-Wystawa. CIEPŁO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Restauracja z grillem

INNA NIŻ WSZYSTKIE

Racibórz » Jeśli po ulubionej pizzy, hamburgerze czy spaghetti zatęsknisz za smakiem kuchni domowej, znanej Ci z tradycji Twojego domu, w której mieszały się dania śląskie i morawskie, restauracja Opavska zaprasza. W Raciborzu nie zdarza się, aby w restauracjach obok niezbędnej rolady z kluskami znajdowały się dania czeskie z knedlikiem w roli głównej. W tym specjalizuje się Opavska, stawiająca mocno na dania kuchni czeskiej, tak bliskiej naszemu podniebieniu. Do niedawna to raciborzanie jeździli do Czech na smażony ser, knedliki z gulaszem czy placki ziemniaczane z kminkiem. Teraz role się odwróciły i nie dość,

że nasi mieszkańcy mają już czeski smak u siebie, to również Czesi polubili naszą restaurację, do tego stopnia, że po drodze na raciborski zamek wstępują na

Restauracja Opavska REKLAMA

ı

obiad do Opavskiej, porównując i chwaląc czeską kuchnię na raciborszczyźnie. Ważnym elementem, uzupełniającym ofertę lokalu stał się

popularny od kilku lat piątkowy grill, który przyciąga amatorów świeżo pieczonej ryby. Uruchamiany jest w sezonie wiosennoletnim, rozpoczynając się od ma-

Racibórz, ul. Opawska 114 (obok Lidla)

ı

jówki, a kończąc we wrześniu. Grillowe piątki urozmaicają ciepłe wieczory w mieście, a zapach grillowanej ryby zachęca do spędzania miłych chwil i relak-

www.opavska.pl

ı

su przy czeskim piwku. Właściciele zadbali o wiele szczegółów kulinarnych, serwując do ryby nawet czeski chleb, przywożony wprost z przygranicznej piekarni. Ponieważ pierwszy grill już 10 maja, restauracja zaprasza wszystkich, którzy marzą o pysznej rybce z grilla. Pisząc o restauracji Opavskiej nie można pominąć usługi cateringowej, którą doceniła już znacząca część klientów w Raciborzu i okolicach, a także wiele firm i instytucji z całego regionu. Szeroka oferta kulinarna i przyjemna atmosfera wnętrza oraz letnich ogródków sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie. To będzie bardzo pyszne lato.

Tel.: 698 101 888


Reklama REKLAMA

» 16

Piątek, 10 maja k 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 18-2019-[532]  

Nasz Racibórz 18-2019-[532]  

Advertisement