Page 1

10

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w regionie!

LAT

NA RYNKU TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ | 20 lipca 2018 r. | Rok XI | nr 29 (492) | ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

fot. UM Racibórz

Samochód zastępczy z OC sprawcy I Motorento I 504 486 004 REKLAMA

Żwirownia na Ostrogu ZAMIENI SIĘ W PARK

Racibórz » Minęły trzy miesiące odkąd prezydent Mirosław Lenk wspomniał radnym o nowym pomyśle wykorzystania terenów pożwirowych na Ostrogu. Na ogromnym obszarze ma powstać park rekreacyjno-wypoczynkowy. Na razie jest wstępna idea, ale nie ma konkretnego planu. Obmyślenie koncepcji zagospodarowania terenu magistrat chce zlecić zewnętrznej firmie. Ofertę można złożyć do 23 lipca. Miasto ogłosiło przetarg, którego przedmiotem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłej żwirowni na Ostrogu poprzez utworzenie REKLAMA

tam parku rekreacyjno-wypoczynkowego. Wykonawca musiałby przeprowadzić inwentaryzację przyrodniczą terenu, ze szczególnym uwzględnieniem

kwestii dendrologicznych. Zamówienie obejmuje ponadto opracowanie trzech wariantów zagospodarowania terenu, wykonanie analizy finansowo-

-ekonomicznej wraz z analizą popytu na projekt w społeczności lokalnej, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu. (wk)

REKLAMA


Aktualności

»2

Piątek, 20 lipca

LEPSZE TO OD PORTU Kampania wyborcza, w tym raciborska, ma to do siebie, że mnoży wielkie projekty oraz obietnice. Te bowiem najbardziej zapadają w pamięć wyborców. Poparcie buduje się przecież na wyobraźni, a nie raportach zliczających kilometry położonej w ziemi kanalizacji sanitarnej i deszczowej, których nikt nie widzi, więc za czym tu głosować. W Raciborzu punktem zaczepienia dla wspomnianej wyobraźni kandydatów jest SMOG oraz Odra. Z wielkich projektów odrzańskich w Raciborzu, poza modernizacją obwałowań po powodzi z 1997 roku, zrealizowano jak na razie jeden – betonową przystań, która lepiej sprawdza się jako scena artystyczna niż miejsce wodowania choćby kajaków. Drugi, znacznie ważniejszy projekt, to zbiornik Racibórz. Jego geneza sięga II Rzeszy i wszystko wygląda na to, że finał inwestycji dokona się w czasie polskiej dobrej zmiany. Kandydat do prezydenckiego fotela (mniejsza z tym który) idzie jeszcze dalej, rozważając pomysł budowy raciborskiego portu. Idea nie jest nowa, bo – podobnie jak kanał Odra-Dunaj – sięga korzeniami również wspomnianej II Rzeszy, a i w przewodnikach po ziemi raciborskiej z końca lat 50. XX

wieku można znaleźć wzmiankę, że taki port przeładunkowy rychło powstanie na obszarze rezerwatu Łężczok. Do dziś jednak nie wpisał się w krajobraz tegoż miejsca, podobnie jak pola ryżowe, które tam wtedy, z inspiracji Nikity Chruszczowa, zakładano. Problem bowiem pojawia się zawsze wtedy, gdy trzeba śmiałe wizje przekuć w konkretne plany. Wtedy okazuje się, że taki sam dystans dzieli niebo od ziemi jak fantazję od realiów. Wie o tym rząd, który snuje śmiałe wizje odbudowy drogi odrzańskiej, analizując trasę kanału, który poprowadzi statki od Chałupek, bynajmniej nie przez Racibórz. Przyczyna jest prosta. Zapora czołowa zbiornika. Eliminuje żeglugę na wysokości Raciborza, a to oznacza, że jedynym portem w Raciborzu pozostanie przystań zbudowana przez obecnego prezydenta, nota bene też kandydata na kandydata, bo oficjalnie kampanii jeszcze nie ogłoszono. Gdyby jednak wspomniani kandydaci na kandydatów oderwali się od snucia wielkich wizji a zechcieli pieszo, rowerem albo quadem zlustrować teren powyżej Raciborza, nazywany czaszą zbiornika, to dostrzegliby, że nie potrzebujemy żadnego portu, ale realnej wizji ada-

Energia geotermalna szansą dla Raciborza? Racibórz » Pomysły związane z wykorzystaniem źródeł geotermalnych, znajdujących się podobno pod lasem w Oborze, wracają w przestrzeń publiczną niczym bumerang. Tym razem za sprawą konwencji przyszłego kandydata na prezydenta Raciborza, Dariusza Polowego, który nie kryje poparcia dla idei zastąpienia tradycyjnego ogrzewania geotermią. Sceptycyzm wyraża jednak obecny gospodarz miasta, Mirosław Lenk, zwracając uwagę m.in. na wysokie koszty wprowadzenia tego rozwiązania. Prezydent studzi zapał zwo- zbliżającą się kampanią wylenników geotermii. Wszelkie borczą. Jego zdaniem, w tym hasła z nią związane łączy ze wszystkim chodzi o to, aby za-

LICZBY

PRZEKONUJĄ:

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Na starej fotografii

Na archiwalnym zdjęciu z zasobów NAC dorzecze tzw. starej Odry na wysokości ul. Nowomiejskiej w Raciborzu (tzw. Nowe Miasto), gdzie znajdowało się ulubione miejsce do letniego biwakowania i kąpieli

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

ptacji tych terenów na potrzeby rekreacji i wypoczynku. Na razie mowa o ścieżce po wałach, ale liczne wyrobiska pożwirowe aż się proszą, by połączyć je w cały system umożliwiający żeglowanie, wędkowanie, biwakowanie i kąpiel na strzeżonych kąpieliskach. Wodniactwo na Odrze przeżywa swój renesans. Czasza zbiornika to nie żwirownia w Raciborzu. To ogromny obszar z potencjałem, który na Zachodzie nie stałby odłogiem. Jestem przekonany, że tak się stanie, ale mając na uwadze, że czasza zbiornika położona jest na obszarze nie tylko Raciborza i powiatu raciborskiego, chciałbym od kandydatów na kandydatów usłyszeć, co nasze miasto i powiat mogą z tego mieć. proponować nośny temat, który zrobi na mieszkańcach wrażenie. Wprowadzenie ogrzewania geotermalnego nie jest bowiem świeżą ideą, lecz odgrzewaną co chwilę ciekawostką, która ma poruszyć wyobraźnię raciborzan. - Kto miałby wprowadzić to w życie? Pamiętam już zapowiedzi sprowadzenia do Raciborza BMW. To wszystko tylko tak ładnie brzmi - ocenia Lenk. Według prezydenta, inwestycja mogłaby kosztować nawet 100 mln zł, a nikt nie jest w stanie dać gwarancję, że się powiedzie. - Geotermia nie jest wcale tak tania jak niektórzy sądzą - ucina. Jak dodaje, walka z niską emisją jest możliwa głównie poprzez przejście na ogrzewanie gazowe. (wk)

Służby ratowały użądlonego KIEROWCĘ CIĘŻARÓWKI Racibórz » 16 lipca raciborscy strażacy interweniowali aż sześć razy. Wszystkie zdarzenia związane były z owadami, które zagrażały mieszkańcom powiatu raciborskiego. Do najgroźniejszego doszło po godzinie 14:00 na ulicy Rzecznej w Raciborzu. Służby ratowały kierowcę ciężarówki, u którego wystąpiła reakcja alergiczna. Mężczyzna skarżył się na słabe samopoczucie, zaburzenia wzroku i ból głowy. Zespół ratownictwa medycznego przebadał kierowcę i potwier-

dził reakcję alergiczną. Do ko- kowie oraz Ogrodowej w Żerlejnych akcji dotyczących owa- dzinach. dów doszło na ulicach Babickiej, (wk) Rymera i Gdańskiej w Raciborzu, Krzyżanowickiej w Twor-

Co powstaje w parku przy Warszawskiej?

uwielbia spędzać czas w towarzystwie zwierząt. Teren placu dla psów będzie wyposażony w urządzenia do aktywnego spędzania czasu ze swoim czworonogiem. Ponadto na placu dla psów będzie umiejscowiona skrzynia na zabawki Racibórz » Zapytał nas o to jeden z Czytelników, którego zaintry- dla zwierząt i miski na wodę. takiemu wyposażeniu gowało ogrodzenie postawione w parku przy ul. Warszawskiej-Że- Dzięki placu każdy będzie mógł eduromskiego. kować i socjalizować swojego czworonożnego przyjaciela. Jednak najważniejszym punktem tego miejsca będą gabloty, w których znajdą się plakaty promujące idee dbania o środowisko, w tym plakaty dotyczące gospodarki odpadami pochodzenia zwierzęcego. Chodzi tutaj o edukację mającą na celu promowanie dobrych nawyków związanych z opieką nad zwieDaj głos - plac dla psów - to który otrzymał dofinansowanie rzętami i środowiskiem - czytatytuł projektu do budżetu oby- w kwocie 35 tys. zł. - To miej- my w uzasadnieniu. Red. watelskiego na rok 2017/2018, sce stworzone dla każdego, kto

3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW w regionie » Polsce » Europie » na świecie

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – Kierownik Działu Marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

Anna Obuchowska – Specjalista ds. marketingu e-mail: a.obuchowska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 519 18 90 47

Skuteczna reklama na każdą kieszeń!

Tel.: +48 789 132 083, 48 519 18 90 47

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


Piątek, 20 lipca

»3

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

Krzyżanowice zbudują

Zapiski

Psotnika Krzysztofka

NOWĄ ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ

w rejonie Meandrów Odry

ƒƒ

Krzyżanowice » Inwestycja odbywa się w ramach projektu „Udostępnienie Odry i Olzy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 - 2020. Ogłoszono już przetarg na wyłonienie wykonawcy. Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków oraz Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 78 w miejscowości Chałupki i Zabełków w ramach projektu ”Udostępnienie Odry i Olzy” podzielona została na dwa zadania: Pakiet nr 1 – Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 78 w miejscowościach Chałupki i Zabełków wraz z chodnikiem pomiędzy ul. Łąkową w Chałupkach a ul. Młyńską w miejscowości Zabełków. Zakres obejmuje budowę ścieżki rowerowej i chodnika tj. konstrukcji nawierzchni na długości 833,6m wraz z wydłużeniem przepustu fi 1000 mm na długości 6,74 m (dodatko-

REKLAMA

wy odcinek rurowy o dł. 5,25m) ƒƒ szerokość ścieżki rowerowej 2,0m i chodnika o szerokości 1,5m o nawierzchni z betonu asfaltowego, ƒƒ przedłużenie przepustu w km 0,00+171,89 z rur o średnicy 100 cm i długości 5,25 m o żelbetowej prefabrykowanej ścianie czołowej w miejscu kolizji istniejącego rowu, ƒƒ spływ odwodnienie powierzchniowe w kierunku rowu przydrożnego przy DK 78 i terenów łąkowych. Pakiet nr 2 - Budowa odcinka ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków w ramach projektu „Udostępnienie Odry i Olzy”. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinka

ƒƒ

ścieżki rowerowej w pasie drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zabełków pomiędzy ul. Rymera i Dolną. Zakres obejmuje buścieżki rowerowej kolidująoświetleniowych w celu dodowę całości ścieżki rowerowej tj. konstrukcja nawierzchni na cego słupa linii napowietrzświetlenia przejścia dla piedługości 232,50 m wraz z kananej nN, szych. Red. lizacją deszczową i zjazdami do ƒƒ zabudowanie dwóch słupów posesji przyległych. ƒƒ szerokość ścieżki rowerowej 2,5m z dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej bez fazowej, ƒƒ spływ odwodnienia powierzchniowy w kierunku jezdni DK 45 i następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej w ciągu li- Racibórz » Jazda w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji kwidowanych rowów przyi złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów - to lista grzedrożnych z odwodnieniem do rowu przydrożnego DK chów 33-latka z Rybnika zatrzymanego przez raciborską drogów45 za ul. Dolną kę. Funkcjonariuszy zdumiał wynik badania na alkosensorze. ƒƒ przebudowa poza obszar

Wynik tego badania zdumiał policjantów

Jak informuje rzecznik KPP, badanie wykazało 4 promile. To niechlubny rekord ostatnich miesięcy. W stanie głębokiego upojenia 33-latek jechał przez Rudy w powiecie raciborskim. Po spowodowaniu kolizji zatrzymano go przy ul. Raciborskiej. Kierował renault. Red. REKLAMA

REKLAMA

ƒƒ

ƒƒ

ƒƒ

Działo się w czerwcu 1912 roku: Racibórz. Gmina katolicka w Raciborzu zakupiła stary kościół ewangelicki w Panieńskiej ulicy za 28 tys. mk. Przyaresztowano tu mularza Antoniego Uliczkę pod zarzutem popełnienia występku przeciw moralności. Ks. Poseł Kapica zatrzymuje swój mandat poselski do sejmu na resztę pięciolecia, a więc do przyszłego roku. W ten sposób zaoszczędzi się okręgowi opolskiemu ponownej walki wyborczej na tak krótki przeciąg czasu. Nędza pod Raciborzem. Wczoraj rano zaczadziła się w swem pomieszkaniu wdowa Kalemba wraz ze swą dorosłą córką. Sprowadzonemu z Raciborza lekarzowi udało się obie niewiasty przywrócić do życia. Podrożenie zapałek. Związek niemieckich fabrykantów zapałek postanowił zaraz podwyższyć cenę za swoje wyroby, uzasadniając podwyżkę tem, że ludzie obecnie za mało zapałek (patyków) spotrzebują. Byleby się panowie fabrykanci w swych rachubach nie omylili, bo przez podrożenie zapałek celu swego chyba nie osięgną.


Aktualności

»4

Piątek, 20 lipca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

19-latek na haju jechał peugeotem przez Racibórz Racibórz » Raciborscy policjanci zatrzymali 19-letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego, który kierował samochodem marki Peugeot 206 będąc pod wpływem środków odurzających. Co więcej, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a w pojeździe ujawniono woreczek strunowy z zawartością suszu roślinnego. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. 15 lipca po godzinie 15:00 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego raciborskiej komendy na ulicy Rybnickiej w Raciborzu zatrzymali kierującego peugeotem do kontroli drogowej. Okazało się, że 19-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego nie posiada stosownych uprawnień do kierowania. W trakcie kontroli uwagę funkcjonariuszy zwróciło nerwowe zachowanie kierowcy. Badanie na zawartość środków działających podobnie do alkoholu dało pozytywny wy-

REKLAMA

Klaksonem do nieba! W Markowicach poświęcono pojazdy i parking

Racibórz » 15 lipca w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Raciborzu-Markowicach odbyło się nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa. Poświęcone zostały samochody, a także nowy parking, jaki powstał przy ulicy Powstańców Śląskich. Gościem specjalnym był prezydent miasta Racibórz Mirosław Lenk. Powodem, dla którego prezydent odwiedził Markowice, jest nowy parking, jaki gmina wybudowała przy ulicy Powstańców Śląskich. Znajduje się on w pobliżu kościoła i zapewniając miejsca parkingowe jednocześnie podnosi bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Im więcej samochodów zmieści się na parkingu, tym mniej stoi przy drodze, utrudniając przejazd m.in. pojazdom straży pożarnej. Największą i najgłośniejszą atrakcją, zwłaszcza dla naj-

nik. Kierującemu została także pobrana krew, której badanie da odpowiedź jakie substancje zażywał 19-latek. Ponadto w pojeździe pod fotelem kierowcy policjanci ujawnili woreczek z zawartością 1,36 g haszyszu. 19-latka czeka proces sądowy. Za czyny, których się dopuścił grożą mu 3 lata więzienia, wysoka grzywna oraz kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów. Red. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

młodszych, była chwila, gdy po pokropieniu wszystkich samochodów, rowerów, motorowerów, motocykli i wszelkich innych środków transportu rozlegają się syreny wozów bojowych OSP Markowice a wraz z nimi – klaksony wszystkich pojazdów. To bardzo rzadka okazja, gdy można sobie tak radośnie potrąbić na wszystkich wkoło. Święty Krzysztof to w tradycji chrześcijańskiej patron mostów, miast położonych nad rzekami, przewoźników, flisaków, biegaczy i żeglarzy, podróżników i pielgrzymów, jest również patronem dobrej śmierci – szczególnie na Wschodzie. Obecnie patronuje kierowcom. Ci, wdzięczni za bezpieczne podróżowanie, mogli złożyć ofiarę w myśl zasady „jeden grosz za jeden bezpiecznie przejechany kilometr” na rzecz stowarzyszenia MIVA Polska, zajmującego się zakupem środków transportu dla misjonarzy. Th


Piątek, 20 lipca

65 działek na Ocicach

NA SPRZEDAŻ Racibórz » Magistrat realizując zapisy Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015-2020 oferuje kolejne 65 działek przeznaczonych pod własny dom.

Do końca 2019 roku mieszkańcy będą mogli nabyć 38 działek przy Chorwackiej o powierzchni od 850 m2 do 1700 metrów kwadratowych oraz 27 działek przy Koszalińskiej o powierzchni od 710 metrów kwadratowych do 1400 metrów kwadratowych. Truizmem jest stwierdzenie, że miasta rozwijają się dzięki mieszkańcom. Podobną oczywistością jest stwierdzenie, że najważniejsze dla mieszkańca są po prostu mieszkania. Miasto Racibórz w poprzednim tygodniu oddało kolejne 26 lokali wybudowanych w ramach TBS. Na Przejazdowej jest budowanych kolejne 100 mieszkań. Teraz idąc za sukcesem sprzedaży działek budowlanych na Chorwackiej stawia na budownictwo jednorodzinne. Na Chorwackiej mieszkańcy mieli możliwość uzyskania gruntu pod własny wymarzony dom na bardzo preferencyjnych warunkach. Raciborzanie bardzo szybko skoREKLAMA

»5

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

rzystali z tej doskonałej okazji zaproponowanej przez Urząd Miasta i 26 działek sprzedało się na pniu już w pierwszych przetargach. UM Racibórz REKLAMA

REKLAMA

Aktualności

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3,

OGŁASZA PRZETARG

dn. 30.07.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Katowickiej 23a/38 o pow. użytkowej 53,48 m2 trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia, położone na IX p. w bud. 10 p. Cena wywoławcza 98.136,00 zł., wadium 9.800 zł. Przetarg o godz. 9:00. Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją, poz. 1 32/ 415 21 49 Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie z zawinkluowanym wkładem mieszkaniowym i zawartą umową w sprawie kolejności przydziału mieszkania oraz najemca lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76, wew. 341 lub 303.


»6

Aktualności

Piątek, 20 lipca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Patryk Grzegorzewicz z brązowym medalem Mistrzostw Europy U18 REKLAMA

Racibórz » Od 5 do 8 lipca w Győr (Węgry) odbywały się Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce U18. Zawodnik MKS-SMS Victoria Racibórz, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Patryk Grzegorzewicz w sztafecie szwedzkiej zdobył brązowy medal.

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Może być

zadłużone / z problemem prawnym

737 938 416

Sztafetę szwedzką biega 4 zawodników wg kolejności: 100m – 200m – 300m – 400m. W biegu eliminacyjnym doskonała predyspozycja Patryka na 400m doprowadziła sztafetę Polski na I miejscu z wynikiem 1:55,00, co dało pewne miejsce w finale. W biegu finałowym trenerzy kadrowi wprowadzili 2 zmiany i bieg odbył się już bez udziału Patryka. Polska zajęła trzecie miejsce z wynikiem 1:53,97. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni brązowymi medalami i stanęli na podium Mistrzostw. - Szkoda, że nie wystartowałem w finale, ale decyzji trenera nie zmienię, to mały niedosyt. Był to mój pierw-

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

RAFAKO NA PLUSIE I MINUSIE Racibórz » Spółka poinformowała o wyborze jej oferty na modernizację instalacji odsiarczania spa-

szy start w reprezentacji Pol- lin w Bełchatowie, ale także o utracie zamówienia w Estonii. ski na Mistrzostwach Europy i myślę, że nie ostatni - powiedział Patryk. Zarząd Rafako poinformo- nia przypada na koniec maja Materiał nadesłany wał, że powziął informację 2021 roku. o wyborze oferty raciborskiej Jednocześnie Rafako poinforspółki przez PGE Górnictwo mowało o powzięciu informacji i Energetyka Konwencjonal- o anulowaniu przez Elering AS na S.A. jako najkorzystniej- z siedzibą w Tallinie (Estonia) szej w postępowaniu przetar- wyboru oferty z Raciborza jako gowym w przedmiocie „Wyko- najkorzystniejszej w postępowananie kompleksowej moderni- niu przetargowym w przedmiozacji Instalacji Odsiarczania cie „Budowa „pod klucz” TłoczSpalin na blokach nr 3 i 4 oraz ni Gazu Paldiski i Puiatu w EsRacibórz » Trzy promile alkoholu wydmuchał 50-letni kierowca citro- 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział tonii”. Decyzja zamawiającego ena C5, który 15 lipca w godzinach porannych przyjechał zatankować Elektrownia Bełchatów. War- jest ostateczna i jest wynikiem tość oferty wynosi 181,6 mln odwołania jednego z kontroferenna stację paliw przy ul. 1 Maja – Piaskowej. PLN netto (tj. 223,4 mln brut- tów. Inwestycja była warta 50 mln to). Termin realizacji ww. zada- euro netto. Jednocześnie Rafako

Pijany w sztok przyjechał ZATANKOWAĆ PALIWO

REKLAMA

Mężczyzna „zameldował” się przy dystrybutorze około godz. 7.50. - Pracownicy stacji zwrócili uwagę na zaburzenia równowagi i bełkotliwą mowę mężczyzny. Po dokonaniu zakupów mężczyzna ponownie wsiadł za kierownicę pojazdu, którym przyjechał. Do czasu przyjazdu policjantów uniemożliwili nietrzeźwemu kierowcy kontynuowanie dalszej jazdy - czytamy w komunikacie KPP. Na miejsce przybył patrol dzielnicowych. Badanie wykazało 3 promile. Teraz kierowca odpowie za przestępstwo. Red.

zapewniło, że portfel zamówień spółki prezentowany w raportach okresowych nie uwzględniał wartości tego zadania. Red. REKLAMA

REKLAMA

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383


Piątek, 20 lipca

RACIBÓRZ STRACIŁ

większość głosów w Radzie Powiatu

Kto na starostę?

Racibórz » Stolica powiatu zamiast dwunastu ma mieć jedenastu radnych. Jeden mandat zyskały gminy ościenne. Kto w tej sytuacji może być starostą? Jedenaście mandatów w dwóch okręgach dla Raciborza, pięć dla Kuźni Raciborskiej, Rudnika i Nędzy oraz siedem a nie sześć jak dotychczas dla Krzyżanowic, Krzanowic, Kornowaca i Pietrowic Wielkich - taki jest podział zgodnie z uchwałą Rady Powiatu. Oznacza to, że stolica ziemi raciborskiej będzie w mniejszości. To oczywiście tylko teoria, bo o podziale stanowisk decyduje rozkład mandatów pomiędzy ugrupowania. Dziś większość ma koalicja Razem dla Ziemi Raciborskiej - PO. W opozycji siedzą rajcy z PiS i NaM. Obydwie strony szykują się do wyborów, a na scenie pojawiają się nowi gracze. Wśród kandydatów na nowego starostę stawiało się Adama Wajdę, byłego sekretarza w gminie Pietrowice Wielkie, przewodniczącego Rady PowiaREKLAMA

»7

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

tu. Ten jednak odszedł do Eko-Okien, zajmuje tam eksponowane stanowisko i jak słychać nie ma ochoty działać w organach wykonawczych samorządu. W Radzie Powiatu owszem, ale na stanowisku starosty już nie bardzo. Ryszard Winiarski z Raciborza ma już 68 lat, kolejnej kadencji pewnie by nie odmówił, ale po pierwsze w koalicji słychać, że starostą powinien być teraz ktoś z gmin, po drugie za Winiarskim ciągnie się cały

czas sprawa karna związana z oświadczeniami majątkowymi. Sąd Okręgowy przekazał ją do ponownego rozpatrzenia w Raciborzu i niewykluczone, że zakończy się skazaniem, co skutkuje niemożnością startu w wyborach. Staroście nie pomagają też ostatnie niepowodzenia powiatu w staraniu o środki zewnętrzne (projekt na słodownię na zamku, SOR w szpitalu) oraz kłopoty z remontem ulic Kościuszki-Łąkowa. REKLAMA

Aktualności

OGŁOSZENIE

Mowa również o wicestaroście Marku Kurpisie oraz powiatowych planach byłej wiceprezydent Raciborza, dyrektor ZSOMS Ludmiły Nowackiej, która rozważa start w wyborach prezydenckich albo do Rady Powiatu. Do dyspozycji z pewnością będzie Andrzej Chroboczek, były wójt Nędzy, obecny etatowy członek zarządu powiatu, któremu na początku kadencji wskazywano, by szukał pracy poza starostwem, ale szczęśliwie dla siebie dotrwał do końca kadencji. Na giełdzie pojawia się więcej nazwisk, ale są to tylko rozważania i dzielenie skóry na niedźwiedziu. Najpierw bowiem trzeba wygrać wybory, a w podziale stanowisk będą się liczyć ci, którzy zdobędą mandat. PiS i NaM depcze rządzącej koalicji po piętach. Słabsza niż cztery lata temu może być PO, a słychać też, że były starosta Henryk Siedlaczek z Rud zamiast na pl. Okrzei wybiera się do śląskiego sejmiku w Katowicach. Listę do Rady Powiatu tworzy kandydat na prezydenta Robert Myśliwy. Zainteresowanie samorządem topnieje. To już nie te zrywy, co kilkanaście lat temu. Zniechęcają jawne dla wszystkich oświadczenia majątkowe i niskie uposażenia na stanowiskach wykonawczych, które odstraszają dobrych menedżerów. (w)

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Starowiejskiej 1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako działki: • nr 733/130 o powierzchni 0,1945 ha, • nr 734/128 o powierzchni 0,0450 ha, na karcie mapy 3, obręb Starawieś, zlokalizowaną przy ulicy Starowiejskiej w Raciborzu. 2. Działka: • nr 733/130 zapisana jest w ewidencji gruntów jako RII – grunty orne o pow. użytku 0,1309 ha oraz RIIIa – grunty orne o pow. użytku 0,0636 ha; • nr 734/128 zapisana jest w ewidencji gruntów jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00055919/2, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XLIII/648/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 maja 2006r., działka: • nr 734/128 zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolami: F11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co stanowi 70,9% pow. działki, F2R – tereny upraw rolniczych, co stanowi 16,5% pow. działki, F2KDG - tereny dróg publicznych klasy główna, co stanowi 12,6% pow. działki; • nr 733/130 zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolami: F2R – tereny upraw rolnych, co stanowi 22,1% pow. działki. Pozostała część działki (77,9% powierzchni), zlokalizowana jest poza granicami planu miejscowego. Ponadto przedmiotowe działki znajdują się w strefach: strefa ingerencji konserwatorskiej B oraz strefa ochrony wartości przyrodniczych. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Raciborzu przy jednej z głównych dróg – ulicy Starowiejskiej. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna. Nieruchomość posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest w miarę równy i płaski. Nieruchomość położona jest w terenie częściowo uzbrojonym w energię elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną ( przyłącza w drodze). 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 5 września 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 25 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) plus należny podatek VAT (podatek zostanie naliczony proporcjonalnie od powierzchni nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę). 9. Wysokość wadium wynosi: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia Starosty Raciborskiego w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości, zlokalizowanej w Raciborzu przy ulicy Podmiejskiej

REKLAMA

1. Starosta Raciborski podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 322/6 o powierzchni 0,0596 ha, na karcie mapy 2, obręb Miedonia. 2. Nieruchomość zapisana jest w ewidencji gruntów jako Bi– inne tereny zabudowane. 3. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00055855/5, w której prawo własności ujawniono na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Raciborskiego. 4. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIX/583/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2006r., przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolami: • C3ZP– tereny zieleni urządzonej – 95% powierzchni działki. • C1KDL- tereny dróg publicznych klasy lokalna – 5% powierzchni działki. Uzupełniające przeznaczenie terenu: urządzenia rekreacyjno – wypoczynkowe wraz z niezbędną infrastruktura komunikacyjną i sanitarną oraz z parkingami, w tym urządzenia placów gier i zabaw, miejsca piknikowe, tymczasowe obiekty handlowe i gastronomiczne o powierzchni 50 m2. 5. Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w Raciborzu, u zbiegu ulic Podmiejskiej i Kwiatowej. Teren jest uzbrojony w wodę, energię elektryczną, gaz i kanalizację (przyłącza w drodze). Nieruchomość jest średniej wielkości i posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego. Na nieruchomości posadowione są urządzenia telekomunikacyjne. 6. Obciążenia oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak. 7. Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 5 września 2018 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Raciborzu przy pl. Stefana Okrzei 4 (mała sala narad) 8. Cena wywoławcza sprzedaży prawa własności nieruchomości w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosi: 8 000,00 zł netto (słownie: osiem tysięcy złotych) + należny podatek VAT. 9. Wysokość wadium wynosi: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych). Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. Ogłoszenie szczegółowe zamieszczone zostało na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ REKLAMA


Ogłoszenia

»8

Piątek, 20 lipca

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU

600245105, e-mail: bogmar7777@o2.pl.

IMPREZY / PRZYJĘCIA

Meble Kupię fotel Uszak Kupię fotel typu uszak, niedrogo. Tel. kom.: 725629375, e-mail: grzesiek@margomedia.pl.

DLA DZIECI Inne Terapia dla dzieci z problemami- RADOŚĆ SŁUCHU Serdecznie zapraszamy do skorzystania z treningu uwagi słuchowej, która jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży mających problemy w nauce- dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, jąkających się , z ADHD, ADD,spektrum autyzmu, zespołem Downa i Aspergera, z trudnościami w nauce języków obcych.. Tel. kom.: 692197761, e-mail: marekewelina74@gmail. com, www.radoscsluchu.pl.

FINANSE Usługi finansowe AT-B Finanse - nowe biuro kredytowe Zapraszamy do naszego nowego biura.W swojej ofercie mamy: kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, chwilówki, pożyczki pozabankowe, kredyty dla firm i rolników. Szybka decyzja, wypłata w tym samym dniu. AT-B finanse Racibórz, ul. Browarna 2. Tel. kom.: 534 944 666. Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Pożyczki dla zadłużonych ze złą historią Duocash Duże pożyczki pozabankowe nawet do 25 000 zł, pożyczki z gwarantem, dla osób posiadających zadłużenia, wygodny okres spłaty pożyczki do 48 miesięcy (4 lata), błyskawiczna decyzja o udzieleniu kredytu, wszystkie formalności drogą internetową, pożyczki dla osób z zajęciem komorniczym, e-mail: portfel24@portfel24.eu. http://www.pozabanki.com.pl/duocash/. Zobacz jakie pożyczki online przygotowaliśmy dla Ciebie Szybkie pożyczki ratalne do 25000 zł do 48 miesięcy, chwilówki do 8000 zł z minimum formalności. Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo. Szybka decyzja i przelew na konto nawet w 15 minut. Wyszukaj najlepszą ofertę z Get-Money. pl., e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. http://www. get-money.pl/aktualności/banki/pożyczka-pozabankowa-dla-firm-i-klientów-indywidualnych.

GASTRONOMIA Pizzerie Praca od zaraz. Zatrudnię dziewczynę do pracy w restauracji w Raciborzu. Praca na pełny etat , umowa o pracę. Nr kontaktowy 600245105 lub 515271730. Tel. kom.:

Inne Wynajmę projektor na wesele, szkolenie, mecz Wypożyczalnia projektory-raciborz.pl. Oferuję wypożyczenie projektorów oraz ekranów. Projektory doskonale nadają się do wyświetlenia filmów, zdjęć, prezentacji. Wynajmę na wesele, wieczór filmowy, szkolenie firmowe, mecz ze znajomymi. Oferuję również dojazd do klienta (po uzgodnieniu) . Tel. kom.: 512333512, e-mail: burekszymon@gmail.com. https://facebook.com/projektory.raciborz.

MOTORYZACJA Kupię Skup-samochodów także złomowanie Tel.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat.z wadami prawnymi. Wystawiamy legalne zaświadczenia,do urzędów i ubezpieczalni. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 530-312-312, 888-10-2080, e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl, www. kasacja.wodzislaw.pl. Skup samochodów do 10 tys złotych Tel 664 087 328 Skupujemy wszystkie samochody. Interesują nas auta w pełni sprawne, zadbane , a także te do napraw , skorodowane lub bez ważnych opłat. Płacimy gotówką - Najlepsze ceny! Dojazd do klienta w godzinę od zgłoszenia .Min. formalności. Wycena gratis! Tel. kom.: 664 087 328, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl. Racibórz: Kupię każde auto bez wyjątku 692 191 585 Kupię każde auto, stan, marka bez znaczenia, min. formalności, umowa, gotówka w godzinę od zgłoszenia. Skupujemy auta całe, sprawne, powypadkowe, skorodowane, bez przeglądu i OC, kasacja pojazdów, złomowanie nawet 1000 zł za tonę. Transport gratis. Tel. kom.: 692191585, e-mail: wojtekb95@poczta.onet.pl.

NIERUCHOMOŚCI Lokal użytkowy sprzedam Lokale i budynki na sprzedaż - Społem PSS Społem PSS zaprasza do zapoznania się z nowa ofertą sprzedaży oraz dzierżawy lokali usługowych i budynków (kamienic). Szczegóły oferty dostępne na stronie. Więcej informacji pod numerem tel. 530 711 786. Tel. kom.: 530 711 786, e-mail: info@spolemraciborz.pl. http://spolemraciborz.pl.

OGŁOSZENIE TYGODNIA! Firma BUDIMEX poszukuje osób na stanowiska: PRACOWNIK DROGOWYCH, BRUKARZY, CIEŚLI, ZBROJARZY Oferuje szeroki pakiet świadczeń i konkurencyjne wynagrodzenie. Zainteresowane osoby mogą się skontaktować tel.:

512 068 272. PRACA Dam pracę Praca opiekunki seniorów w Niemczech Praca opiekunki seniorów w Niemczech. Legalna praca, składki ZUS od średniej krajowej, dobra pensja w ramach jednej czytelnej umowy! Zadzwoń 517174070, Promedica24. Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów Wakacyjna praca w Niemczech dla studentów. Wysokie zarobki, opieka koordynatora oraz dobre warunki mieszkaniowe. Chętni na wyjazd w czerwcu otrzymują darmowy przejazd do DE. Kontakt Racibórz Ul. Solna 1/2, tel.: 32 419 18 76. Pracownik budowlany Firma remontowo-budowlana zatrudni pracowników na umowę o prace.cudzoziemcy z komunikatywną znajomością języka. Tel. kom.: 510551415. Spawacz Mig-Mag Spawanie lekkich konstrukcji stalowych. Umiesz spawa półautomatem zadzwoń. Uprawnienia niepotrzebne ważne chęci i ambicje. Dzwoń 691 152 272 Nie odpisuję na sms-y. Stefczyk Finanse zatrudni w Głubczycach Opiekuna Finansowego W Stefczyk Finanse jest nas blisko 2500. Możesz do nas dołączyć jeśli tylko: chcesz pracować w obsłudze klienta, posiadasz wykształcenie co najREKLAMA

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60 .

OGŁOSZENIE

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Wojska Polskiego 2/6

przetargowy

Gruntowe

1136/244 (k.m.3) obręb Racibórz – ul. 1-go Maja

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

1023/244 (k.m.3) obręb Racibórz – ul. 1-go Maja

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00. mniej średnie maturalne, lubisz wyzwania i chcesz się rozwijać, ważna jest dla Ciebie dobra atmosfera, poza wynagrodzeniem stałym interesuje Cię system premiowy bez limitu. Pracuj w Stefczyku, e-mail: praca@kasystefczyka.pl. Praca-Pivexin Technology - Babice, Informatyk Zatrudnimy Specjalistę ds. IT: instalację, konfigurację i administrację programów dostępnych w firmie, administrację lokalnej sieci, udzielenie wsparcie z zakresu IT dla pracowników. Mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku, wykształcenie min. średnie. Tel.: 32 412 30 22, e-mail: rekrutacja@pivexin-tech.pl, www.pivexin-tech.pl. Zatrudnię pracownika budowlanego Przedsiębiorstwo Budowlane Czesław Szczepaniak zatrudni pracownika budowlanego i murarza-cieślę. Wymagania - uczciwość, rzetelność i chęć pracy. Firma zapewnia dowóz pracowników z Raciborza na budowę (głównie teren pow. raciborskiego). Praca tylko na umowę o pracę. Tel.: 608 510 731, 696 689 555, 694 121 129. Zatrudnię handlowca Firma z Raciborza poszukuje osoby do działu sprzedaży części maszyn. Mile widziane wykształcenie techniczne oraz doświadczenie na podobnym stanowisku. CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres, e-mail: atlatech@atlatech.pl. Praca produkcyjna - Racibórz Oferujemy: pracę 2-zmianową, umowę o pracę, pakiet sportowy, ubezpieczenie grupowe, bardzo dobrą atmosferę, pracę w nowoczesnym środowisku. Mamy kilka wolnych miejsc, więc zapraszamy do kontaktu także pary i grupy znajomych. Tel. kom.: 514 717 671, e-mail: operatorzy@mondi-polska.pl, www.mondi-polska.pl. Krawcowa Poszukuje krawcowej-osoby potrafiacej szyc do wspolpracy. Raciborz i okolice. Szycie maskotek, poduszek, czapek, apaszek, opasek dla dzieci. WYMAGANIA: dostep do internetu, osoba niepaląca, nie trzymająca zwierząt w domu. Tel.: 601838207, e-mail: fauri@op.pl. Lektor języka angielskiego Centrum Języków Obcych Europa zatrudni lektora języka angielskiego. Prosimy o przesłanie swojego CV na maila. Tel. kom.: 502 17 21 21, e-mail: europa@rac.pl. Praca dla Grafika/DTP/Webdesignera Nawiążę współpracę z projektantem graficznym w niepełnym wymiarze godzin. Praca stacjonar-

na w Raciborzu lub zdalna pod warunkiem posiadania swojego sprzętu oraz legalnego oprogramowania Adobe CC. Tylko dla osób kreatywnych, posługujących się biegle oprogramowaniem: Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC Znajomość zagadnień z wiedzy DTP oraz UI/UX. Pensja uzależniona od ilości przepracowanych godzin. Osoby zainteresowane proszę o wysłanie swojego portfolio (link/pdf/jpg). Tel.: 324158483, 501087436, e-mail: marek@margomedia.pl, www. margomedia.pl. Pivexin Technology - Babice, oferta pracy Zatrudnimy Specjalistę ds. sprzedaży: Zakres obowiązków: kontakt z klientami, dostawcami, przygotowywanie ofert, udział w rozwoju grupy produktowej. Mile widziane: wykształcenie min. średnie, znajomość j. ang. na poziomie komunikatywnym. Tel.: (032) 412 30 22, e-mail: rekrutacja@pivexin-tech.pl, www.pivexin-tech.pl.pl. Doradca klienta w Agencji PKO Banku Polskiego Poszukujemy pracownika na stanowisko doradcy klienta, kasjera w agencji PKO Banku Polskiego w Kuźni Raciborskiej. Mile widziane doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze klienta. Zapewniamy pakiet szkoleń. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie CV na maila.. Tel. kom.: 694138530, e-mail: posrednictwo-finansowe@wp.pl. Zatrudnię pracowników budowlanych Poszukuję pracowników do prostych robót budowlanych .Nie wymagam doświadczenia lub wykształcenia. Wymagania: chęć do pracy, sumienność, punktualność. Oferuję :atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o pracę, możliwość przyuczenia i rozwoju. Tel. kom.: 605848139, e-mail: porhartt@gmail.com.

RTV / AGD Inne Sklep dla domowych wędzarzy. Przyprawy, narzędzia, jelita. Wszystko do wyrobu wędlin domowych: bezpłatne przepisy i doradztwo, wędzarnie elektryczne i grillowędzarniki, zrębki wędzarnicze, przyprawy, jelita i osłonki, szynkowary, maszynki do mięs, termometry Racibórz, ul. Mariańska 11, PN-PT 7:00-15:00. Tel.: 32 415 21 36, e-mail: sklep@tradismak.pl, www. tradismak.pl.

USŁUGI Inne Przeszukania terenu detektorem metali. Jeżeli jesteś właścicielem gruntu czy to działki lub pola a jedncześnie chciałbyś dowiedzieć się co może skrywać, mogę dla Ciebie przeszukać to miejsece jednym z lepszych na rynku wykrywaczy metali a wówczas szybko poznasz odpowiedź. Cena: 150 złotych za 4 godziny, możliwość dojazdu samochodem.. Tel. kom.: +48 533008942.

ZDROWIE Lekarze Praktyka stomatologiczna Lek.stom. Grażyna Serwinowska-Awsiuk przyjmuje REKLAMA

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (II p obok pok. 220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

REKLAMA

w ramach NFZ pn., śr. 14-19; wtorek 9-13. Prywatnie czw. 14-19, piątek na telefon. Ul. Żorska 45/2. Tel.: 324151706, 324177640. Tel. kom.: 665053699.

FINANSE Usługi finansowe Zobacz jakie pożyczki online przygotowaliśmy dla Ciebie Szybkie pożyczki ratalne do 25000 zł do 48 miesięcy, chwilówki do 8000 zł z minimum formalności. Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo. Szybka decyzja i przelew na konto nawet w 15 minut. Wyszukaj najlepszą ofertę z Get-Money. pl.. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. http://www. get-money.pl/aktualności/banki/pożyczka-pozabankowa-dla-firm-i-klientów-indywidualnych.

MOTORYZACJA Kupię Skup-samochodów także złomowanie tel.530-312-312 Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne,rozbite, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat.z wadami prawnymi, wystawiamy legalne zaświadczenia,do urzędów i ubezpieczalni. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. Tel.: 888-10-20-80, 530-312-312. e-mail: auto@kasacja.wodzislaw.pl, www.kasacja.wodzislaw.pl. Skup-samochodów także złomowanie tel.530-312-312| Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne,rozbite, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat.z wadami prawnymi, wystawiamy legalne zaświadczenia,do urzędów i ubezpieczalni. Jako jedyni oferujemy darmowy transport, płacimy zawsze gotówką, pracujemy 7 dni w tygodniu. tel.: 530-312-312. tel. kom.: 888-10-2080. e-mail: autodemont@wp.pl, www.kasacja. wodzislaw.pl.

FINANSE Usługi finansowe Zobacz jakie pożyczki online przygotowaliśmy dla Ciebie Szybkie pożyczki ratalne do 25000 zł do 48 miesięcy, chwilówki do 8000 zł z minimum formalności. Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo. Szybka decyzja i przelew na konto nawet w 15 minut. Wyszukaj najlepszą ofertę z Get-Money. pl.. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. http://www. get-money.pl/aktualności/banki/pożyczka-pozabankowa-dla-firm-i-klientów-indywidualnych.

MOTORYZACJA Kupię Skup-samochodów także złomowanie Kupujemy samochody: całe, w pełni sprawne,rozbite, uszkodzone, powypadkowe, zaniedbane, skorodowane, bez opłat.z wadami prawnymi, wystawiamy legalne zaświadczenia, do urzędów i ubezpieczalni, jako jedyni oferujemy darmowy transport. Tel.: 888-10-20-80, 530-312-312. e-mail: auto@ kasacja.wodzislaw.pl, www.kasacja.wodzislaw.pl.


Piątek, 20 lipca

»9

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

MODA DLA CAŁEJ RODZINY

Reklama

na poniedziałek

23.07.2018

sukienka 32 zł

sukienka 28 zł

sukienka 30 zł

bluzka 25 zł spódniczka 21 zł

dzbanek 15 zł

miska 8 zł

PROMOCJA

DNIA

MORAJ

20 % RABATU

bluzka 21 zł jeansy 69,90 zł

torebka lakierowana 26 zł

sukienka 26 zł

baleriny 25 zł

KUPON

-50% zestaw kieliszków „50” 14 zł

MODA DLA CAŁEJ RODZINY

NA ODZIEŻ

buty 24 zł

karafka 12 zł

WAŻNY DO 28.07.2018

OFERTA UL. REYMONTA 14 *oferta do wyczerpania zapasów


OWA Wstęp wolny

» 10

Rozrywka

Piątek, 20 lipca

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

5 SIERPNIA, GODZ. 18.00, PRZYSTAŃ KAJAKOWA NAD ODRĄ KONCERT LOS COMPANEROS

WYSTĘP WOKALNY uczniów z klasy śpiewu TOMASZA JEDZA oraz KONCERT ŻEŃSKIEJ ORKIESTRY RCK

22 LIPCA, GODZ. 18.00, PARK IM. MIASTA ROTH MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA RCK, PARK IM. MIASTA ROTH Młodzieżowa Orkiestra RCK jest kierowana przez Henryka Krótkiego. Muzycy zabiorą Państwa w podróż zarówno po klasyce, jak i muzyce rozrywkowej, od Bacha po Beatelsów.

pod dyrekcją Henryka Krótkiego

29.07.2018, godz.18.00 PARK

Koncert

im. Miasta Roth

Młodzieżowej Orkiestry Raciborskiego Centrum Kultury pod dyrekcją Henryka Krótkiego

22 lipca 2018, g.18.00 Park im. Miasta Roth

Wstęp wolny

29 LIPCA, GODZ. 18.00, PARK IM. MIASTA ROTH KONCERT WOKALISTÓW Z KLASY ŚPIEWU TOMASZA JEDZA ORAZ ŻEŃSKIEJ ORKIESTRY RCK 22 lipca

wstęp wolny

Akompaniować im będzie na pianinie Tomasz Behra.

Los Companieros”, to zespół indiański specjalizujący się w realizowaniu koncertów muzyki peruwiańskiej i z reKONCERT MUZYKI ANDYJSKIEJ gionu andyjskiego. Muzyka Andyjska to tradycyjna muzyka z krajów andyjskich, Per u, Boliwii i Ekwadoru. W Europie jest również znana jako muzyka indiańska Park lub muzyka peruim. Miasta Roth wiańska. Podczas 5 sierpnia 2018, g.18.00 naszego koncertu publiczność przePRZYSTAŃ KAJAKOWA nosi się do Andów dzięki melodiom granym na fletnii pana. Etniczna muzyka śpiewana w języku hiszpańskim i quechua. Nie zabraknie piosenki El Condor Pasa, czyli Lot kondora i innych piosenek folkloru peruwiańskiego, bądź tradycyjnych utworów z Ameryki Południowej. Kolorowe poncza i andyjskie instrumenty to prawdziwy koncert z Peru. Muzyka andyjska stanowi swoisty pomost pomiędzy teraźniejszością, a Ameryką prekolumbijską. Muzyka o indiańskim rodowodzie, która nie zatraciła swojego ludowego charakteru. Wstęp wolny

Wstęp wolny

www.rck.com.pl

godziny otwarcia kas RCK:

Kasa RCK DK „STRZECHA”, ul. Londzina 38, tel.: 32 415 32 14, pon. i czw. 14.00-18.00, wt. śr. pt. 13.00-17.00 Kasa RCK RDK, ul. Chopina 21, tel.: 32 412 32 45, wt.-czw. w godz. 12.00-18.00, pt. 10.00-16.00

REKLAMA

Racuchy grysikowe z jagodami lub warzywami

Racuchy można również zrobić na słono, z warzywami. Wtedy zamiast cukru waniliowego dodajemy 1 płaską łyżeczkę soli, oraz kopiastą szklankę posiekanych dowolnych warzyw np. surową paprykę, szczypiorek, kukurydzę lub groszek z puszki, wtedy najlepiej smakują polane sosem grzybowym. Przepis na szklankę o pojemności 250 ml. Ciasto: • 2 szklanki kaszy manny • 1,5 szklanki zimnego mleka • 4 łyżeczki cukru waniliowego • 4 średnie jajka • 4 łyżki oleju • szczypta soli • 1 kopiasta szklanka jagód Kaszę manną zalać mlekiem i odstawić na 0,5 godziny. Po tym czasie dodać żółtka, olej, cukier, i wszystko wymieszać. Następnie dodać ubite na sztywno białka ze szczyptą soli. Ponownie całość delikatnie wymieszać, wsypując na końcu jagody. Patelnię o nieprzywierającej powłoce przed pierwszym smażeniem wysmarować odrobiną oleju (potem już nie ma takiej potrzeby). Następnie na gorącą patelnię wlewać porcje ciasta i smażyć z obu stron (około 2 minuty z każdej strony). Najlepiej smakują posypane cukrem pudrem lub polane syropem klonowym.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 20 lipca

» 11

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka w Sowie

KUP 1

ZABIERZ

ZE SOBĄ 3 Wokół placu Długosza jest sporo rezerwy parkingowej Racibórz » Planowana przebudowa placu Długosza ograniczy, ale nie wyeliminuje miejsc parkingowych w tym miejscu. Wokoło mają powstać kolejne. - Plac Długosza ma mieć charakter wielofunkcyjny, co nie oznacza, że zniknie stąd parking. Miejsc na samym placu będzie co prawda mniej, ale zostaną udostępnione kierowcom. Nie będzie ich w ogóle tylko czasowo, tak jak teraz, podczas imprez - tłumaczy prezydent Mirosław Lenk. Jak zapewnia, kłopotów z parkowaniem nie będzie, bo wokół placu jest dużo

rezerwy. - Miejsca postojowe będą wyznaczone wzdłuż ulicy Piwnej - dodaje. Dziś jest tu zakaz postoju. Finansowana ze środków unijnych przebudowa placu Długosza ma kosztować blisko 10 mln zł, ruszy w przyszłym roku, a zakończy się pod koniec 2020 r. Red.

NOWI DYREKTORZY w Przedszkolu nr 23 i SP 18 Racibórz » W wyniku konkursu ogłoszonego przez prezydenta miasta nową dyrektor Przedszkola nr 23 w Raciborzu od 1 września będzie Judyta Kwaśnica. Natomiast nowym szefem SP 18 został Mariusz Kaleta, obecnie dyrektor SP w Rudniku. Nowa dyrektor P 23 obejmie stanowisko z początkiem nowego roku szkolnego. Dotąd była nauczycielką w tej placówce. Obecna dyrektor - Teresa Kaczorowska - przechodzi na emeryturę. Podobna sytuacja miała miejsce w SP 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu. Z końcem sierpnia na emeryturę przechodzi dotychczasowa

OKAZJE W NIERUCHOMOŚCIACH Mieszkanie

Mieszkanie

CENA: 141 000 zł POWIERZCHNIA: 75 m2 PRZETARG: 09.08.2018

POWIERZCHNIA: 36 m2 CENA: 26 000 zł ROKOWANIA: 07.08.2018

TEL: 32 755 06 70

TEL: 32 755 06 70

UL. ŁĄKOWA 1/6

dyrektor szkoły Danuta Skóra. Tu konkurs na stanowisko dyrektora wygrał Mariusz Kaleta, nauczyciel wychowania fizycznego, od 2003 r. do końca tegorocznych wakacji dyrektor SP w Rudniku. Mariusz Kaleta był jedynym kandydatem na to stanowisko w konkursie ogłoszonym przez prezydenta Raciborza. Red.

LICZBY PRZEKONUJĄ: 3 PORTALE, 300 000 UŻYTKOWNIKÓW

Skuteczna reklama

Tel.: +48 789 132 083, 48 519 18 90 47

UL. KOŚCIUSZKI 48/2 Biuro Nasze Nieruchomości zapewnia skuteczne i tanie dotarcie do potencjalnych klientów poprzez tygodnik Nasz Racibórz jak i portale naszenieruchomosci.com, naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com i naszrybnik.com. Pośredniczymy w sprzedaży zarówno w systemie prowizyjnym jak bezprowizyjnym. Poznaj szczegóły: e-mail: biuro@naszenieruchomosci.com


Aktualności

» 12

Piątek, 20 lipca

Finał II edycji METAMORFOZY

z BrooklynGym i DYMEL culinary studio – catering dietetyczny! Racibórz » Program METAMORFOZA Zmień swoje ciało na lata! rozpoczął się 3 miesiące temu castingiem w klubie BrooklynGym Racibórz, na który wpłynęło ponad 80 zgłoszeń od ludzi pragnących zmienić swoje życie na lepsze. Choć dla każdego startującego taka zmiana oznaczała coś innego, to w przewadze były problemy z redukcją tkanki tłuszczowej, która jest przyczyną większości chorób cywilizacyjnych i niezadowolenia z życia. Zobacz efekty programu na przykładzie Natalii! Nowa sylwetka, redukcja tkanki tłuszczowej i poprawa samopoczucia były też marzeniem Natalii, która została wybrana do udziału w Metamor-

REKLAMA

fozach. Natalia podjęła próby odchudzania rok temu startując z wagą 96 kg przy wzroście 170 cm. Samotne próby redukcji wagi, mimo że na początku

przynosiły efekty, to były chwilowe i mało satysfakcjonujące. Na casting Natalia (l.29) trafiła z wagą 89 kg i ogromną dawką determinacji! Jednym z ce-

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

lów było wyjście bez wstydu na plaże na wakacjach w tym roku. W trakcie badań przygotowujących do Metamorfozy okazało się, że Natalia jak wiele kobiet dziś ma problemy z tarczycą, co prawdopodobnie uniemożliwiało jej dotąd skuteczne odchudzanie. Pod opieką trenerów Tomasza Wójcika i Damiana Półtoraka oraz dietetyka Magdaleny Kopel proces rekompozycji ciała, mimo że nieco wolniej niż u osoby zdrowej, przebiegł bezpieczenie i zgodnie z planem. Natalia straciła 10 kg i prawie 80 cm w obwodach, w tym 26 cm (!!!) w pasie, co prócz przepięknej talii, obniżyło jej szanse na zespół metaboliczny w przyszłości, zmniejszyło stany zapalne w organizmie i przywróciło poprawną prace tarczycy. Wszystko to było możliwe dzięki odpowiednio dobranemu planowi treningowemu, diecie i cateringowi Dymel Culinary

Studio, który dostarczany był Natalii do domu każdego dnia. Warto nadmienić, że Natalia nigdy nie chodziła głodna, dzięki odpowiednio dobranej kaloryczności posiłków i ich smakowitości. Utrata 10kg i ponad 80 cm w obwodach… pełen sukces i zadowolenie! Zmiana nawyków,

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

aktywny tryb życia, inspiracja dla bliskich i przyjaciół to tylko początek! Brawo Natalia ! Cały team Metamorfoz jest z Ciebie baaaardzo dumny. Trzymamy kciuki za dalsze efekty i spotkania z Tobą na salach treningowych po powrocie z urlopu. Warto? Warto!

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 29-2018-[493]  

Nasz Racibórz 29-2018-[493]  

Advertisement