__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 18 grudnia 2020 r. ı Rok XIII nr 49 (613) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

fot. UM Racibórz

fot. Starostwo Powiatowe

Betlejemskie Światło Pokoju

REKLAMA

DOTARŁO DO POWIATU RACIBORSKIEGO Racibórz » Komendant Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej Marek Rybicki przekazał, 16 grudnia, włodarzom powiatu i miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Ta tradycja przez raciborski hufiec pielęgnowana jest już od 30 lat. Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju została po raz pierwszy zorganizowana w 1986 roku przez Austriackie Radio i Telewizję w Linzu jako część wielkiej bożonarodzeniowej akcji charytatywnej na rzecz niepełnosprawnych dzieci i osób potrzebujących. Od tego czasu co roku przed Bożym Narodzeniem światło jest zapalane w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem przez dziewczynkę lub chłopca z Górnej Austrii, wybranych spośród dzieci, które wyróżniły się w działalności charytatywnej. Austriaccy skauci przekazują ogień swoim kolegom w sąsiednich krajach, a ci z kolei roznoszą go dalej.

Światełko przyniesione przez raciborskich harcerzy ZHP odebrane zostało w Bazylice w Piekarach Śląskich. Dzisiaj tradycyjnie zapłonęło w sekretariacie prezydentów miasta, dotarło ponadto do części i w kolejnych dniach docierać będzie do kolejnych instytycji i kościołów, skąd mieszkańcy Raciborza będą mogli zabrać Betlejemskie Światło Pokoju do swoich domów.

CHOINKI

ZA KREW LUB OSOCZE

Wiceminister zachęca dawców Racibórz » Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś gościł, 16 grudnia, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Był to element kampanii promującej dawstwo krwi lub osocza.

Wiceminister Michał Woś jak również dyrektor jego biura Szymon Szrot przeszli COViD-19. Jako ozdrowieńcy oddali osocze. Krew oddaje radny powiatowy Szymon Bolik. Z Lasów Państwowych udało im się pozyskać dwieście młodych śląskich świerków. Drzewka czekają na wszystkich, którzy zdecydują się na donację w RCKiK w Raciborzu albo w podległych mu placówkach w Jastrzębiu-Zdroju, Rybniku lub Wodzisławiu Śląskim. - Wszyscy myślą o prezentach, a krew honorowych krwiodawców oraz osocze ozdrowieńców to najlepszy dar jaki można sobie wyobrazić - dar życia - mówił w RCKiK wiceminister. (w)


»2

ROK WIELKICH NIEWIADOMYCH I NADZIEI Wszystko wskazuje na to, że pandemia koronawirusa stanie się ważną cezurą w dziejach ludzkości. I wojna światowa zakończyła brutalnie europejską La Belle Époque, czyli okres spokoju, a także wielowiekowe rządy monarchii. II wojna światowa - jak twierdzi wielu historyków - była konsekwencją pierwszej - tej, która dała początek zbrodniczym ideologiom, takim jak nazizm czy komunizm. Powojenna odbudowa doprowadziła nas do czasów dobrobytu, w który brutalnie wkroczył teraz SARS-CoV-2. Tak jak ludzkość była zaskoczona dwiema wojnami, tak dziś jest zaskoczona przebiegiem i skutkami pandemii. Panuje przekonanie, że nie wszystko będzie już takie jak przed marcem 2020 r. Co się zmieni? Jak pandemia ukształtuje nasz świat przyszłości? Tego jeszcze nie wiemy. Mnożą się prognozy i przewidywania. Człowiek, niestety, nie jest w stanie zajrzeć za kurtynę przyszłości. Ale kiedy czytamy prasę z czasów wielkich zawirowań, rzuca się w oczy nadzieja,

jaka zawsze towarzyszyła ludzkości. Nadzieja na lepsze jutro. Te Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester będą inne, ale w rodzinnym gronie, przynajmniej najbliższych. W tym roku - wyjątkowo - życzymy zatem naszym Czytelnikom, wszystkim obecnym i byłym mieszkańcom ziemi raciborskiej, szybkiego powrotu do normalności. Bo tej normalności bardzo nam brakuje. Życzymy aby nie opuszczała nas ta nadzieja. Aby kolejny rok upłynął w zdrowiu. Aby każdy z nas zrealizował w 2021 r. swoje plany i zamierzenia.

REKLAMA

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Bez pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą

Racibórz będzie piłkarskim zaściankiem Racibórz » Temat budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przewija się w raciborskiej przestrzeni publicznej od wielu lat. Niestety, póki co nie podjęto decyzji o jego budowie. Tym razem znów pojawiła się szansa realizacji projektu, lecz ponownie nie wszyscy radni są przychylni. W związku z tym, 16 grudnia, zorganizowany został zdalny panel dyskusyjny na temat inwestycji, która jest jednym z punktów Dziesiątki Polowego. Do dyskusji zaproszeni zostali: Marek Hanzel, trener koordynator grup młodzieżowych Unii Racibórz Sp. z.o.o, Izabella Szklarczuk, przedstawiciel producenta traw syntetycznych trzeciej generacji, Andrzej Starzyński, wiceprezes Podokręgu Racibórz, rodzice piłkarzy grup młodzieżowych Unii Racibórz oraz przedstawiciele mediów.

Podczas zdalnego spotkania dyskusyjnego przybliżone zostały wszystkie aspekty takiego obiektu, wykonanego w nowoczesnej technologii zgodnego ze wszystkimi standardami UEFA. Dodatkowo omówiono bardzo istotny aspekt możliwości oraz konieczności prowadzenia systematycznych zajęć treningowych na przestrzeni całego roku kalendarzowego. Obecna na spotkaniu Izabella Szklarczuk, przedstawicielka producenta traw syntetycznych, przedstawiła prezentację doty-

NIE ZWLEKAJCIE

z załatwianiem spraw

W RATUSZU I USC

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

(greh)

Śmieciowy pat w Radzie Miasta w Raciborzu uszczypliwościach i wyliczaniu błędów przeszłości radni odrzucili dwa prezydenckie projekty. Nie zgodzili się na wyłączenie z systemu wspomnianych nieruchomości, jak również nie dali zielonego światła dla wprowadzenia podwyżki miesięcznych opłat za odbiór odpadów do 23,25 zł. Oznacza to, że pozostaje obecne 21 zł.

W Samborowicach pożegnano

skiej Misji Katolickiej w Kolonii, prezesem Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Kolonia – Katowice. Wspierał - po 1981 r. - akcje na rzecz Polaków. Organizował pomoc po powodzi z 1997 r. W 2008 r. wrócił z żoną do Polski, do Samborowic. Wspólnie z Józefem Kastelikiem założyli Stowarzyszenie Dobro Ojczyzny. Józef Sadowski zmarł w wieku 78 lat.

Racibórz » Kresowiak, prawnik, tłumacz, opozycjonista, zawsze wierny ideałom Bóg, honor, Ojczyzna zmarł 9 grudnia. 16 grudnia urnę z prochami złożono do grobu w Samborowicach w gm. Pietrowice Wielkie, gdzie mieszkał śp. Józef Sadowski.

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

ną nawierzchnią jest w obecnych czasach wymogiem. - Bez takiego boiska Racibórz będzie piłkarskim zaściankiem - powiedział. Roczny koszt utrzymania boiska ze sztuczną nawierzchnią to kwota 25 000 złotych, z kolei koszt budowy to 3,5 mln złotych. Nowy obiekt miałby zastąpić obecne boisko przy ulicy Srebrnej.

Prezydent Dariusz Polowy przekonał się na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta (16.12), Racibórz » 24 grudnia w wigilię Urząd Miasta Racibórz (w tym Urząd że bez większości w tym gremium trudno będzie mu forsoStanu Cywilnego) będzie nieczynny - informują władze miasta. wać swoje projekty. Po trzech godzinach dyskusji nad goStraż Miejska w tym dniu bę- w magistracie w innym dogod- spodarką odpadami, omówiedzie pracować w godzinach od nym dla Państwa terminie - po- niem wszystkich za i przeciw 7:00 -15:00. - Za powstałe niedo- dano w komunikacie. wyłączeniu - jak chciał prezydent - z systemu nieruchomogodności serdecznie przepra(um) ści niezamieszkałych, głównie szamy i jednocześnie zapraszamy do załatwienia swoich spraw zakładów pracy, wzajemnych

śp. Józefa Sadowskiego

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66 sekretariat@naszraciborz.pl

czącą materiałów i technologii wykonania zgodnej ze standardami UEFA i FIFA. Zaznaczyła także, że jest możliwość uzyskania specjalnego certyfikatu FIFA Quality i FIFA Quality Pro, umożliwiającego organizację zawodów najwyższej rangi. Z kolei Marek Hanzel, trener koordynator grup młodzieżowych Unii Racibórz przedstawił wymagania, jakie konieczne są do przeprowadzenia dobrego treningu, także w okresie jesienno-zimowym. Dodał także, że posiadanie boiska ze sztucz-

W 1946 roku, kilkuletni wówczas Józef Sadowski wraz z rodzicami przyjechał z Kresów Wschodnich na ziemię raciborską. Jego ojciec był wojskowym w placówkach WOP w Krzanowicach a następnie w Samborowicach, gdzie zamieszkał na stałe, w domu niedaleko plebanii. Ukończył w Raciborzu LO, a następnie prawo i etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1968 r.,w ramach wymiany międzyuczelnianej wyjechał do Francji, przywożąc stamtąd literaturę z Instytutu Literackiego Je-

rzego Giedroycia. To był początek oporu wobec komunizmu. Pracował w Instytucie Prawa i Administracji - Zakład Prawa Państwowego. Za poglądy chadeckie, sprzeciw wobec sojuszu z ZSRR oraz odmowę wstąpienia do PZPR uniemożliwiono mu działalność naukową i nie przedłużono umowy o pracę. Na 35 lat wyjechał z żoną do Niemiec. To - w połączeniu z wiedzą prawniczą - otworzyło drogę do profesji tłumacza, nie tylko w dortmundzkim magistracie, ale także w niemieckich sądach. Pomagał również pod-

czas wizyt w Niemczech polskich polityków. Był współzałożycielem i członkiem zarządu powstałego w 1991 r. Kongresu Polonii w Niemczech, prezesem tow. Sokół, inicjatorem założenia w Niemczech Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego przy Pol-

(w)

red.

fot. Jan Sus

Aktualności


»3

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Tokai Cobex Polska w czołówce najcenniejszych firm województwa śląskiego Racibórz » Tokai COBEX Polska znalazł się na drugim miejscu pośród 3469 najcenniejszych firm województwa śląskiego. Dynamiczny rozwój firmy doceniony został przez Instytut Europejskiego Biznesu co zaowocowało przyznaniem tytułu Brylant Polskiej Gospodarki 2020 Województwa Śląskiego. Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki prowadzony jest już od 2008 roku przez Instytut Europejskiego Biznesu. Inicjatywa ta bada wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw. W listopadzie tego roku pod lupę wzięto aż niemal 70 tys. firm. W rezultacie w gronie 3469 naj-

REKLAMA

REKLAMA

lepszych śląskich firm, na wysokim drugim miejscu znalazł się Tokai COBEX Polska. Jak podaje Instytut Europejskiego Biznesu wartość rynkowa firmy w październiku br. wyniosła 8086,7 mln zł. Przyznane wyróżnienie to kolejny już dowód dynamiczne-

go rozwoju przedsiębiorstwa. Jesteśmy niesamowicie dumni, że znaleźliśmy się na tak wysokim miejscu, pośród przedsiębiorstw mieszczących się na Śląsku. Tokai COBEX jest międzynarodową marką nieustannie dbającą o to, by oferować swoim klientom produkty i usłu-

gi najwyższej jakości. W związku z czym tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 Województwa Śląskiego stanowi dla nas potwierdzenie odpowiedniego kierunku działalności ale także ukoronowanie ciężkiej pracy jaką każdego dnia wkładamy w to, co robimy – mówi Andrzej Hotloś, Prezes Zarządu Tokai COBEX Polska sp. z o.o. Warte podkreślenia jest to, że firma posiada już na swoim koncie wyróżnienia przyznane przez Instytut Europejskiego Biznesu. Mowa o ogólnopolskich Brylantach Polskiej Gospodarki (32. miejsce w kraju). Ponadto przedsiębiorstwo zasiliło także ranking innego plebiscytu stworzonego przez wspomniany Instyt. Mowa o Wielkich Modernizatorach Polski 2020, czyli firmach, które najwięcej inwestowały w środki trwałe, w Polsce (lata 2018-2019). Tokai COBEX jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji oraz serwisie wysokiej jakości produktów węglowych, takich jak bloki katodowe do termoelektrolizy aluminium

oraz wykładziny do wielkich pieców hutniczych. Ponadto produkuje elektrody węglowe oraz masy Soederberga wykorzystywane w procesach wytopu krzemu metalicznego i żelazostopów. Jako producent materiałów węglowych i grafitowych, firma dostarcza produkty wielu zróżnicowanym gałęziom REKLAMA

Aktualności biznesu. Główna siedziba firmy Tokai COBEX znajduje się w Wiesbaden w Niemczech. Firma posiada dwa zakłady produkcyjne w Polsce: w Raciborzu i Nowym Sączu oraz biuro sprzedaży w Pekinie w Chinach. mat. prasowe


Aktualności

»4

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Obraz polskich katolików

Raciborska PWSZ współpracuje

Kościół pokazał najnowsze statystyki z Polskim Związkiem Zapaśniczym Racibórz » Prezentujemy dane dotyczące lokalnego Kościoła - archidiecezji katowickiej (Racibórz Brzezie, gm. Kornowac) oraz diecezji opolskiej (Racibórz, gm. Pietrowice Wielkie, Krzanowice, Krzyżanowice, Rudnik) oraz diecezji gliwickiej (gm. Nędza oraz Kuźnia Raciborska). 36,9% katolików uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii, a do Komunii Świętej przystąpiło 16,7% – wynika z danych opublikowanych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego za 2019 rok. - Prezentowane dane to statystyczny obraz Kościoła w 2019 roku, który kilka miesięcy później wejdzie w wyjątkową sytuację epidemii – powiedział ks. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor ISKK. Z danych przedstawionych przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, zebranych na podstawie dorocznego liczenia wiernych w parafiach, wynika, że w 2019 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 36,9% zobowiązanych katolików, podczas gdy do Komunii Świętej przystąpiło 16,7%. Oznacza to, że w stosunku do 2018 roku wskaźnik dominicantes – czyli katolików uczestniczących w niedzielnych Mszach Świętych – jest niższy o 1,3%, zaś wskaźnik communicantes REKLAMA

– czyli osób przystępujących do 18,8 - 2019, 18,7 - 2018, 19,1 Komunii Świętej – 0,6%. - 2017, 19,4 - 2016 Najwyższy wskaźnik domi- ƒ Diecezja Opolska 20,8 - 2019, nicantes odnotowano w die21,4 - 2018, 20,8 - 2017, 21,1 cezji tarnowskiej (70,8%), rze- 2016, szowskiej (62,1%) i przemyskiej ƒ Diecezja Gliwicka 17,00 (58,5%). Najniższy zaś w szcze2019, 17,8 - 2018, 17,1 - 2017, 16,3 - 2016 cińsko- kamieńskiej (23,3%), łódzkiej (23,6%) oraz koszaliń- ƒ Ogółem 2019 w Polsce 16,7 sko-kołobrzeskiej (23,8%).

Odsetek katolików uczęszczających na niedzielne msze św. (dominicantes)

ƒ

ƒ ƒ ƒ

Liczba księży

ƒ gliwicka 376 - 2019, 372 2018, 369 - 2017 ƒ opolska 710 - 2019, 714 - 2018, Archidiecezja Katowicka 713 - 2017 35,5 - 2019, 36,7 - 2018, 37,0 - ƒ katowicka 1049 - 2019, 1062 - 2018, 1075 - 2017 2017, 38,1 - 2016 Diecezja Opolska 41,9 - 2019, 43,7 - 2018, 43,8 - 2017, 44,6 REKLAMA - 2016 Diecezja Gliwicka 35,9 - 2019, 37,8 - 2018, 37,4 - 2017, 36,7 - 2016 Ogółem 2019 w Polsce 36,9

Odsetek wiernych przystępujących do komunii św. (communicantes)

ƒ Archidiecezja Katowicka

Racibórz » Porozumienie w tej sprawie podpisali dziś, 16.12., rektor uczelni, dr Paweł Strózik, oraz wiceprezes PZZ ds. stylu klasycznego Ryszard Wolny. PZZ stworzył raciborską ścieżkę edukacyjną dla zapaśników, począwszy od szkoły sportowej (ZSOMS Racibórz) po studia. Trenując zapasy można jednocześnie zdobywać wiedzę na wszystkich poziomach, zapewniając sobie przyszłość zawodową po zakończeniu kariery sportowej. Całość spina centrum MKZ Unia Racibórz przy ul. Staszica. Kształcenie zapaśników, zarówno w stylu wolnym jak i klasycznym, odbywa się w ramach studiów oferowanych przez Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ Racibórz. Wielu z nich łączy naukę z wyczynem w tej dyscyplinie sportu, zdoby-

wając medale w Polsce, Europie i na świecie. - To kolejny etap współpracy - mówił rektor PWSZ, dr Paweł Strózik. - Chcemy kształcić przyszłych trenerów i fizjoterapeutów na podstawie ich kompetencji zapaśniczych - dodał. Podczas podpisania listu obecni byli: starosta raciborski

REKLAMA

Grzegorz Swoboda, prezydent Dariusz Polowy, dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych dr Ludmiła Nowacka, dyrektor IKFiZ dr Marek Sroka oraz zastępca dr Andrzej Samołyk. Swój przyjazd zapowiedział do Raciborza prezes PZZ Andrzej Supron, ale uniemożliwiła mu to kwarantanna.


»5

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

WFOŚiGW Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Kapsuła czasu na ptasiej wyspie Region » Dobiega końca budowa wyspy dla ptaków na Jeziorze Goczałkowickim. Projekt jest na etapie odbiorów technicznych. W konstrukcji wyspy, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które zarządza zbiornikiem, uroczyście umieścili dziś (03.12.2020 r.) Kapsułę Czasu z przesłaniem dla potomnych. Budowa Ptasiej Wyspy, którą sfinansował katowicki Fundusz, pochłonie ponad 1,2 mln zł. - Goczałkowickie Jezioro to jedno z tych nielicznych miejsc na mapie województwa śląskiego, które jest siedliskiem wielu gatunków rzadkich zwierząt. Jeśli my nie zapewnimy im spokojnego funkcjonowania i rozwoju – wiele z nich może wkrótce wyginąć. Dlatego naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby zachować ciągłość gatunków dla następnych pokoleń – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Przesłanie dla następnych pokoleń znalazło się w Kapsule Czasu, umieszczonej w konstrukcji wyspy. Trafiły tam materiały przygotowane przez in-

stytucje mające duży wkład w powstanie wyspy. Jej budowa została zlecona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Środki na wykonanie – ponad 1,2 mln zł - pochodzą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Nieoceniony wkład w powstanie wyspy ma również Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, zarządzające Zbiornikiem. Kapsuła została zasypana żwirem, na którym wiosną ptaki wyprowadzą swoje pierwsze lęgi. - Jesteśmy firmą bardzo zaangażowaną w działania ekolo-

giczne, zatem projekt powstania Ptasiej Wyspy przyjęliśmy jako przedsięwzięcie naturalnie wpisujące się w naszą strategię dbałości o zasoby naturalne, zrównoważony rozwój i właściwe zarządzanie środowiskiem. Cieszę się, że rybitwa rzeczna, ptak wymagający ochrony czynnej, znajdzie na powierzchni „Śląskiego Morza” bezpieczną ostoję i właściwe warunki lęgowe dla kolejnych pokoleń – wyjaśnia Henryk Drob, prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Wyspa ma pomóc przede wszystkim rybitwom rzecznym, których gniazda do tej pory były

Zielone czeki rozdane Region » Przyznawane przez WFOŚiGW w Katowicach z okazji Dnia Ziemi, za działalność na rzecz ochrony środowiska, najważniejsze doroczne nagrody – Zielone czeki - rozdane. Honorowy patronat nad konkursem objął minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W tegorocznej, 27-mej edycji Fundusz przyznał cztery czeki oraz pięć wyróżnień. Statuetki wręczono w trzech z pięciu kategorii - Ekologiczna osobowość roku, Inwestycja proekologiczna roku oraz Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Bez nagród głównych pozostały w tym roku dwie kategorie - Ekogmina roku i Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku. - Pandemia koronawirusa przewróciła nasze życie do góry nogami. W dwóch kategoriach „Ekogmina roku” oraz „Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku” Kapituła rekomendowała nieprzyznanie nagród. Uznaliśmy, że niestety zaangażowanie gmin jest jeszcze zbyt małe, a poza tym żadna ze zgłoszonych do konkursu nie wyróżniała się na tle innych. Jedynie Wyróżnienie otrzymała Gmina Olsztyn, za jej

ekologiczne działania – wyjaśnia Przewodnicząca Kapituły Zielonych czeków Izabela Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Ekologiczną osobowo ścią roku został nominowany przez Uniwersytet Śląski Dariusz Tlałka z Kęt, który otrzymał Zielony Czek na 10 tys. zł. Jako „naukowiec nieprofesjonalny”, ale pasjonat przyrody wydał liczne publikacje naukowe i popularno-naukowe w dzie-

dzinie pteridologii (nauki o paprotnikach). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Jego zainteresowania zaowocowały m.in. odkryciami nowych stanowisk gatunków, podaniem pierwszych notowań wystąpienia gatunków w Polsce, znalezieniem i udokumentowaniem nowego taksonu paproci. Jego zbiory wzbogaciły zielniki naukowe UŚ i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienia otrzymali Anna Tropper z Po-

we i wysokie poziomy piętrzenia wody nie uszkodziły ich i nie powodowały zalewania wyspy. - Dzięki temu wyspa będzie wynurzona nawet przy najwyższych stanach wód, co pozwoli ptakom bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi. Takie rozwiązanie zostało w naszym regionie zastosowane po raz pierwszy i mam nadzieję, nie ostatni, bo często zalewane w okresie lip- jesteśmy przekonani, że wyspa cowych opadów deszczu, kie- zostanie z sukcesem licznie zady na Zbiorniku podnosi się siedlona przez ptaki - mówi Mipoziom wody. Brzegi wyspy rosława Mierczyk-Sawicka, p. o. zabezpieczono tak, aby silne Regionalnego Dyrektora Ochrofalowanie, pływające kry lodo- ny Środowiska w Katowicach.

Ptasia Wyspa powstała w rejonie ujścia Wisły do Zbiornika i ma powierzchnię ok. 450 mkw. Jej budowa jest częścią projektu LIFE.VISTULA.PL, którego głównym celem jest zabezpieczenie siedlisk ptaków, w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej, w obszarach Natura 2000 położonych w Dolinie Górnej Wisły. Całość tego projektu jest finansowana głównie ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

tępy, za głębokie zaangażowanie w ekologię i edukację ekologiczną dzieci i dorosłych oraz Daniel Kiełpiński z Katowic, za opracowywanie autorskich programów warsztatowo-edukacyjnych mających na celu zmianę przyzwyczajeń i poszanowanie energii w trosce o środowisko. - W tegorocznej edycji wprowadziliśmy kilka istotnych zmian w regulaminie, mamy nowe kategorie, nowe logo konkursu i statuetkę. Uznaliśmy, że nie tylko osoby fizyczne wyróżniają się w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Stąd „Zielone czeki” także dla gmin, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych - mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Inwestycją proekologiczną roku uznano kompleksową termomodernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt. 20 tys. zł otrzymało Miasto Katowice. Realizacja projektu obejmowała m.in. modernizację systemu grzewczego, modernizację oświetlenia, wyposażenie obiektu w urządzenia do monitoringu i sterowania budynkiem. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad – 1,2 mln zł. Wyróżnione zostało Miasto Kalety za projekt „Utworzenie kaletańskiej pasieki edukacyjnej”. Zielony czek o wartości 20 tys. zł otrzymało Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób

jednej nagrody. 20 tys. zł trafiło do Fundacji na rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie”. Od ponad 20 lat realizuje również liczne programy edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. W pracach edukacyjnych wykorzystuje wysokiej jakości merytorycznej wydawnictwa własne. Fundacja prowadzi systematyczny, profesjonalny monitoring zdrowotny narażenia dzieci na kontakt z ołowiem. Jej działania obejmują duże społeczności i wykraczają poza typowe ramy funkcjonowania NGO-sów. W ubiegłym roku działania Fundacji objęły około 1350 dzieci. Za wdrażanie nowych standardów eksploatacji flot pojazdów służbowych mających na celu zmianę nawyków techniki jazdy kierowców w oparciu o zasady ecodrivingu, wyróżnione w tej kategorii zostało Stowarzyszenie ECODRIVE z Bielska-Białej. Pierwsze „Zielone czeki” z okazji Dnia Ziemi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w 1994 roku. Od tego czasu łączna wysokość przyznanych nagród wyniosła ponad 2,5 mln zł! Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się pasjonaci ochrony środowiska - naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy.

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koła w Pszczynie z siedzibą w Piasku w kategorii Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej. Stowarzyszenie działa w zakresie edukacji ekologicznej, promując zdrowy i ekologiczny tryb życia i dbałość o środowisko naturalne. Zorganizowało akcję zbierania puszek i plastików o zasięgu powiatowym, prowadzi eko ogród warzywny, wykonuje nasadzenia drzew i krzewów, prowadzi odzysk wody deszczowej i stworzyło również ogród sensoryczny. W ekologiczne działania Stowarzyszenia bezpośrednio zaangażowani są również podopieczni z wielo-dysfunkcyjną niepełnosprawnością intelektualną, dla których jest to także forma zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych. W tej kategorii, w związku z tym, że nie wyłoniono laureatów w kategorii „Ekogmina roku” oraz „Walka ze smogiem i niską emisją – najaktywniejsza gmina roku”, Kapituła zaproponowała przyznanie jeszcze

WFOŚiGW

WFOŚiGW


Aktualności

»6

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

URE ZATWIERDZIŁO PODWYŻKI

cen energii w naszym regionie Region » Enea, PGE Obrót oraz Tauron od 1 stycznia 2021 roku zaczną stosować nowe stawki na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Regulator zakończył postępowania i zatwierdził spółkom Enea, PGE Obrót oraz Tauron taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z oferty tzw. sprzedawcy z urzędu. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla czwartego sprzedawcy, tj. przedsiębiorstwa Energa Obrót, podobnie jak postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf na 2021 rok dla dystrybutorów energii, nadal są prowadzone. Pod koniec każdego roku w URE prowadzone są postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok. Zarówno sprzedawcy (spółki obrotu), jak i dystrybutorzy, kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii oraz stawki za jej dostarczenie do swoich odbiorców końcowych. – Prezes URE stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpoREKLAMA

wiadały aktualnym warunkom rynkowym – mówi Rafał Gawin. W wyniku wnioskowanych przez trzech przedsiębiorców i zatwierdzonych przez Prezesa URE nowych taryf, od nowego roku rachunki odbiorców energii w gospodarstwach domowych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej (grupa G11), w części dotyczącej sprzedaży energii, będą wyższe o ok. 3,5 proc., co odpowiada ok. 1,5 złotego miesięcznie. W przypadku odbiorców w grupach taryfowych G12, zużywających średnio znacznie więcej energii elektrycznej niż przeciętny odbiorca, nominalny wzrost opłat będzie odpowiednio wyższy. Tabela przedstawia zmiany netto płatności od 1 stycznia 2021 roku (w części rachunku płaconej sprzedawcy dla odbiorców w najpopularniejszej grupie taryfowej G11). Szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla średniego zużycia w kraju w 2019 r. (w przybliżeniu zestawienie odpowia-

da rocznemu zużyciu energii przez przeciętną trzyosobową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym; średnie zużycie w grupie G11 w Polsce wynosi 1777 kWh). Głównym powodem podwyżek był nieznacznie wyższy niż uznany przez regulatora za uzasadniony w taryfach obowiązujących w 2020 r. poziom ceny energii elektrycznej nabywanej przez sprzedawców na potrzeby odbiorców z grup G, a także wzrost kosztów zakupu świadectw pochodzenia energii zielonej oraz efektywności energetycznej. Jednocześnie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami[1], od 1 stycznia 2021 r. wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, mają obowiązek stosować w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od faktu, czy do tego czasu zostanie wprowadzona do stosowania taryfa uwzględniająca te opłaty:

OGŁOSZENIE

1. stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh, 2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh, 3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości, 4. stawki opłaty mocowej wynoszące: ƒ 1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej; ƒ 4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej; ƒ 7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej; ƒ 10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej; ƒ 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Opawska nr 58/8; II piętro2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka o powierzchni użytkowej 36,09 m2,

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3082/194 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,0314 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00034272/1

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

120 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

20 stycznia 2021 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

12 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 13 stycznia 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H56MW)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

(ure) OGŁOSZENIE

RUSZYŁY INFOLINIA i strona internetowa POŚWIĘCONE SZCZEPIENIOM Racibórz » Informacje o szczepieniach przeciw COVID-19 dostępne są pod numerem 989 i na stronie internetowej www.gov.pl/ web/szczepimysie. Zainteresowani mogą dzięki nim znaleźć odpowiedź m.in. na pytanie, kto, kiedy i gdzie może się zaszczepić. Od wtorku działa strona poświęcona szczepieniom https:// www.gov.pl/web/szczepimysie. Można na niej znaleźć informacje o tym, kto, kiedy i gdzie może się zaszczepić, poznać procedurę szczepień krok po kroku i odpowiedź na pytanie, dlaczego warto to zrobić. Dostępny na niej jest też Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Internauci mogą również zapoznać się z historią szczepionek. Dowiedzieć się o pierwszych próbach szczepień, które podjęto już w średniowieczu w Azji i o przełomie w ich rozwoju i dacie 14 maja 1796 r., gdy podano ośmioletniemu Jamesowi Phippsowi szczepionkę przeciw ospie. Dementowane są na niej nieprawdziwe informacje o szczepionce, chociażby takie, że może ona wpływać na ludzki genom, a koronawirus mutuje tak

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Opawskiej nr 58/8

szybko, że nie da się wyprodukować skutecznego antidotum. W środę uruchomiono specjalną infolinię pod numerem 989. Ma ona funkcjonować w dwóch etapach. Na początku udzielać ogólnej informacji o szczepieniach, a po 15 stycznia za jej pośrednictwem będzie można umawiać się konkretne terminy. Uwzględnione jednak będzie zapowiadane pierwszeństwo w ich przyjmowaniu przez kolejne grupy zawodowe i społeczne. W pierwszej kolejności szczepieniom poddany ma być personel medyczny, pracownicy sanepidu i domów pomocy społecznej, a po nich nauczyciele, żołnierze i seniorzy z domów opieki. Szczepienia będą bezpłatne i dobrowolne. (PAP)

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Czekoladowej nr 4/10 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Czekoladowa nr 4/10; III piętro 1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc o powierzchni użytkowej 38,54 m2 , piwnica o powierzchni 16,85 m2

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 4177/93 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0561 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00034417/0

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

5.

Cena wywoławcza

130 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

20 stycznia 2021 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

13 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 13 stycznia 2021r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H3UP)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl


»7

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Reklama


Aktualności

»8

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

PUSTY HASIOK

Pusty Hasiok. Dzisiaj jej mikrofirma przyjmuje model dystrybucji bezpośredniej na bio-bazarach oraz poprzez kooperatywy spożywcze. Celem Pustego Hasioka jest uruchomienie linii produkcyjnej ekologicznych środków czystości. Tylko od zwiększenia możliwości produkcyjnych zależy rozszerzenie sprzedaży o sklep internetowy, sklepy ekologiczne oraz portale internetowe. To wymaga inwestycji. Jedną z pierwszych Racibórz » Katarzyna Jasińska, która właśnie odebrała z rąk prezydenta Dariusza Polowego czek na będzie zakupienie nowego mieszalnika, który pozwoli zwięk5000 zł, chce rozwijać swoją domową manufakturę. szyć moce przerobowe. W pla100% naturalne składniki, ekolo- gdzie tworzy nowe produkty nach Firmy są również warsztaKatarzyna Jasińska właści- – życzył zwyciężczyni prezydent Katarzyna Jasińska należy rów- gię. Są to klienci dla których glo- oraz zarządza projektami opty- ty z tworzenia domowej chemii. cielka firmy Pusty Hasiok pro- Dariusz Polowy. nież do Kooperatywy społecznej balne marki są zaprzeczeniem malizującymi procesy produkdukująca ekologiczne środki Tomata, jako dostawca. Produkty tych wartości. - zauważa fina- cyjne, jak i w swoim projekcie (um) czystości i akcesoria pomocne PRODUKTY ZEROWASTE można zamówić także przez OLX listka konkursu na najlepszy REKLAMA w sprzątaniu, zwyciężczyni te- RODEM ZE ŚLĄSKA oraz Facebook. biznesplan katarzyna Jasińska. gorocznej edycji konkursu na W domowej manufakturze Najlepszy Biznesplan odebrała „Pusty Hasiok” powstają ekolo- ROZWIĄZANIE LOKALNE NA DZIEWCZYNA Z KRAKOWA. TECHNOLOG OD NOWYCH dziś nagrodę prezydenta mia- giczne środki czystości i akceso- GLOBALNY PROBLEM sta. Dariusz Polowy wręczył fi- ria pomocne w sprzątaniu. - Moje Pusty Hasiok buduje swoją PRODUKTÓW. nalistce konkursu czek na 5 ty- produkty wpisują się w idee „zero markę. Staje się częścią spoKatarzyna Jasińska pochosięcy złoty. Pani Katarzyna wy- waste” poprzez pakowanie tylko łeczności, której zależy na eko- dzi z Krakowa. Do Raciborza graną planuje przeznaczyć na w wielorazowe zwrotne słoiki. Co logii. Lokalnie Pusty Hasiok nie przyjechała 8 lat temu. To zderozwój swojej firmy, a konkret- więcej, składniki użyte do pro- ma konkurencji. - W skali kra- cydowanie jej miasto. Doskonanie: zakup mieszalnika, dzięki dukcji są pochodzenia naturalne- ju nikt nie stosuje produktów łe do życia, pracy i wychowania któremu zwiększy możliwości go i ich stosowanie jest neutralne zwrotnych co jest jednym ze dzieci – podkreślała podczas produkcyjne swojej firmy. - Każ- dla środowiska – wyjaśnia Kata- znaków rozpoznawczych Mo- dzisiejszego spotkania z preda branża ma swoje tajemnice rzyna Jasińska. W swojej ofer- jej firmy. Konkurencja na ryn- zydentem w Urzędzie Miasta. Katarzyna Jasińska jest abo których wiedzą tylko Ci któ- cie Katarzyna Jasińska ma m. ku Polskim to m.in - Klareko rzy w niej działają. Perspek- in. tabletki do zmywarki i pastę z Olsztyna - Balija z Rzeszowa solwentką katedry: Biomatetywy i potencjał tego pomy- do trudnych zabrudzeń. W koń- Globalni Producenci środków riałów i Kompozytów Akadesłu bez wątpienia są obiecują- cowej fazie testów są proszek do czystości również tworzą linię mii Górniczo Hutniczej. Wiedzę ce. Życzę, aby z rozwoju firmy prania i nabłyszczacz do zmywa- eko. Jednak istnieje szybko roz- zdobytą podczas studiów stomimo trosk, które mogą temu rek. Produkty można kupić na wijająca się nisza osób świado- suje zarówno w pracy zawodotowarzyszyć, Pani Katarzyna Bio-bazarze w Raciborzu oraz na mych. Osób ceniących prosty wej, jako Specjalista ds. Techczerpała jak najwięcej radości. Targu na zielonym w Gliwicach. skład, rzemieślnicze podejście, nologii w firmie Tokai Cobex,

Na czym polega zwycięski

fot. UM Racibórz

biznesplan raciborzanki z Krakowa

REKLAMA


»9

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI

Usługi budowlane

Dom kupię

Remonty zewnętrzne i wewnętrzne. Zabudowy płytami gipsowymi, kafelki, gładź, okna, drzwi, panele, adaptacja strychów. Tel.: 604 761 326.

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Usługi remontowe Pokrycia dachowe: papa, gąt, blachotrapez, blachodachówka, rynny, dachówka, obróbki blacharskie. Tel.: 696 248 329. Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

Dom sprzedam Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom skup,kasacja złomowanie tel. 501-525-515 Skupuje wszystkie pojazdy,zużyte zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skoro-

dowane, natychmiastowy dojazd także angliki,i zarejestrowane w UE. Wyd. zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC. Zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport wraków. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl. KUPIĘ KAŻDE AUTO 692-191-585 Racibórz i okolice Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

REKLAMA

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Sprzedam AUTO SKUP SRC 790-740-750 Każdy Samochod SKUP SAMOCHODOW. Skupujemy samochody po 2000 roku. Kazda marka oraz stan. Darmowy dojazd oraz wycena. Posiadamy wlasny transport. Kupujemy samochody bez OC. Pomagamy załatwić formalności związane z wyrejestrowaniem. Wystarczy zadzwonić. Tel. kom.: 790740750, e-mail: skup2010@interia.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl. REKLAMA

lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Drzymały 28/6, ul. Drzymały 28/7, ul. Drzymały 28/8, ul. Drzymały 28/5, ul. Drzymały 28/4,

bezprzetargowy

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990 r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa. wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

3622/210 k.m.2 obręb Racibórz – ul. Ludwika Waryńskiego 16-18, 228/23 i 229/24 k.m.16 obręb Ostróg – ul. Rybnicka i Brzeska,

bezprzetargowy

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie:

Mieszkanie kupię

Rodzaj

Położenie

Tryb

Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Gruntowe z zabudową nietrwałą

122/8 k.m.1 obręb Ocice Górne – ul. Wiejska,

bezprzetargowy

Mieszkanie sprzedam Sprzedam lokal użytkowy Sprzedam lokal użytkowy w Raciborzu przy ulicy Karola 9. Ogrzewanie gazowe, 38m2, parter, księga wieczysta, możliwość przerobienia lokalu na mieszkanie. Cena 67 000 zł. Tel. kom.: 886123970.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej, położonej w Raciborzu przy ul. Gospodarczej

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działka niezabudowana, położona w Raciborzu, skomunikowana poprzez ul. Gospodarczą z ul. Cecylii i ul. Komunalną, łączącą się z ul. Rudzką – główną drogą w kierunku Gliwic. Wyposażona jest w infrastrukturę techniczną, obejmującą drogę dojazdową oraz uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Teren jest obecnie niezagospodarowany i stanowi grunt zasypowy, po dokonywanej przed laty eksploatacji gliny i żwiru. Działka objęta jest Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka nr 172/3 k.m. 25 Ostróg o powierzchni 0,5454 ha

3.

Numer księgi wieczystej GL1R/00029801/1

4.

Forma zbycia nierucho- drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzemości daż nieruchomości

5.

Cena wywoławcza netto 110 000 zł cena uzyskana w wyniku przetargu, powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%

6.

Termin i miejsce przetargu

2 lutego 2021 r. o godz. 11.00, w sali 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

11 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 26 stycznia 2021 r.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

• K3P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/ Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Opiekun osoby niepelnosprawnej Poszukuje osoby ucziwej i rzetelnej do opieki nad osobą niepelnosprawną. Mile widziana pani z dzielnicy ostróg ale nie tylko. Tel. kom.: 791196622, e-mail: urszulaszoplik@o2.pl.

OGŁOSZENIE

USG RACIBÓRZ

REKLAMA

Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Starosta Raciborski działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej na terenie gminy Krzyżanowice, oznaczonej geodezyjnie jako działka 542/2, a.m.1, obręb Chałupki o pow. 0,9564 ha. dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00011053/3. Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597330. REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64


Rozrywka

» 10

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

#KULTURAZDOSTAWĄDODOMU FILMY PROJEKTU „KULTURA: ON/OFF” ORAZ „BYLIŚMY. JESTEŚMY. BĘDZIEMY. KAMIENIE GRANICZNE BRZEZIA” Święta już za parę dni! Z pewnością w niejednym domu roznosi się cudowny aromat świeżo upieczonych ciasteczek oraz cudowny zapach żywej choinki. Wszyscy uczestniczymy w wielkiej misji przygotowania jak najpiękniejszych świąt. Szał gotowania, sprzątania i zakupów! W ferworze przygotowań nie zapomnijmy jednak o tym co najważniejsze – zdrowie oraz rodzina. Raciborskie Centrum Kultury zadba o Wasz czas wolny. Już od paru tygodni na naszym Facebooku pojawiają się materiały i polecenia, które możecie nadrobić w świąteczne dni. Jest tego dużo, dlatego tutaj przedstawimy Wam kilka fajnych pomysłów.

Arundhati Roy, „O życiu” Reinholda Messnera czy „Madame” Antoniego Libery. Jest co czytać. A jeśli Te dwa projekty to bomba kulturalno-edukacyjno-rozryw- chodzi o filmy to wczoraj znalazł kowa. „Kultura: on/off ” składa się z 4 bloków tematycznych: te- się u nas specjalny post z naszymi atr jednego aktora, teatr tańca, teatr dla dzieci oraz warsztaty ulubionymi filmami świątecznymi, wokalne i koncert piosenki aktorskiej. W ramach każdej części które z pewnością będziecie mogli powstały film, w których znalazła się wiedza teoretyczna i prak- obejrzeć w telewizji. Zapraszamy! tyczna. Możecie je obejrzeć na naszym kanale na Youtube (szukajcie pod: rckredaktor). Drugi projekt to cudowna podróż sentymentalna po Brzeziu. Pomysł na realizację projektu zrodził się KREATYWNOŚĆ LEKARSTWEM NA NUDĘ wśród mieszkańców Brzezia. W ramach przedsięwzięcia stwoJeśli macie jeszcze trochę czasu przed świętami to polecarzona została strona internetowa: www.brzeski-parafianin.pl, na my nasze filmy z dekoracjami DIY. której znajdziecie spacer online pt. KAMIENIE GRANICZNE Nasi instruktorzy przygotowali dla Was tutoriale jak krok BRZEZIA z etiudami teatralnymi w 5 ważnych dla historii Brzezia po kroku stworzyć niepowtarzalne, a co najważniejsze – tanie punktach. Możecie obejrzeć tam 5 wywiadów online przeprowa- ozdoby bożonarodzeniowe. I tak pojawiły się: podświetlana dzonych z potomkami bohaterów z zaznaczeniem postaci, zna- gwiazda z torebek śniadaniowych, krasnal z mopa, banalnie nych z walki o polskość w ostatnim 100-leciu brzeskiej historii. proste śnieżynki z kleju na gorąco czy świecąca choinka z karZwieńczeniem projektu było przedstawienie teatralne pt. „Balla- tonu. Zaangażujcie bliskich w tę kreatywną zabawę a możecie da o Brzeziu” w reżyserii Grażyny Tabor, które również znalazło być pewni, że wesoło spędzicie razem czas. się na wspomnianej stronie. Wszystkie materiały znajdziecie na naszym Facebooku (czekamy na Was pod: Raciborskie Centrum Kultury). Raciborskie Centrum Kultury życzy Wam spoKULTURALNIE W ŚWIĘTA kojnych świąt Bożego Narodzenia! Życzymy sobie i Wam zdrowia, radości i szybkiego powrotu do norW te święta lepiej zostać w domu. A żeby Wam się malności. Żebyśmy znów mogli Was zaprosić w naza bardzo nie nudziło to polecamy przejrzeć nasz prosze całkowicie nieinternetowe progi. fil ponieważ od dwóch miesięcy pojawiają się tam nasze ulubione filmy, książki czy piosenki. Wielokrotnie pisaliśmy o zespole Kwiat Jabłoni. Ten duet to prawdziwy skarb polskiej nowej sceny muzycznej. W kąciku „Poczytajmy” znalazły się takie powieści jak: „Bóg rzeczy małych”

Wesołych świąt!

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

PIEROŻKI DROŻDŻOWE BEZ WYRASTANIA Nadzienie do pierożków może być dowolne np. krem typu Nutella, masa z twarogu, marcepan, itp. Ja zrobiłam z gotową masą makową z puszki z dodatkiem suchego mielonego maku. Przygotować: • 500 g masy makowej z puszki (używam z Helio) • 100 g mielonego suchego maku Wszystko wymieszać. Ciasto: • 500 g mąki pszennej tortowej (3,5 szklanki) • 1 kopiasta łyżeczka proszku do pieczenia (10 g) • 1 paczuszka suszonych drożdży (7 g) • 1 jajko • 150 g masła o temperaturze pokojowej • 4 łyżki cukru • 4 łyżeczki cukru waniliowego • 1 szklanka gęstego jogurtu (260 g)

Wszystkie składniki ciasta zagnieść i rozwałkować na stolnicy posypanej mąką. Szklanką wykrawać krążki, na każdy nałożyć płaską łyżeczkę masy makowej i zlepić jak pierogi. Ciasteczka ułożyć ba blasze wyłożonej papierem pergaminowym i piec w nagrzanym piekarniku do 200°C około 15 minut.

www.smakiweroniki.pl


» 11

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Urząd ogłosił przetargi na dokumentacje dla przebudowy

czterech dróg w Raciborzu Racibórz » Zadania te będą realizowane jako inwestycje. Ponadto w planach remonty na innych arteriach.

Ogłoszone właśnie przetargi dotyczą opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę: ƒ ul. Myśliwskiej (570 m od ul. Hulczyńskiej do końca zabudowy, szerokość projektowanego pasa drogowego 4,0 m, w tym jezdnia i pobocze); ƒ ul. Księdza Prałata Gadego ( od istniejącej nawierzchni do ul. Dolnej); ƒ ul. Słonecznej (od ul. Łąkowej do ul. Prusa) - powtórny przetarg ze względu na niewywiązanie się wyłonionego w tym roku wykonawcy z umowy; ƒ ul. Śląskiej (od ul. Kozielskiej do ul. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”).

REKLAMA

2 432 000 zł - tyle w przyszłym roku ma być przeznaczone na remonty bieżące dróg miejskich w Raciborzu. Gdzie można się spodziewać budowlańców? - To zależy od stanu dróg po zimie -

mówi wiceprezydent Dominik Konieczny (na zdj.). Im zima będzie ostrzejsza, tym więcej dróg będzie wymagało naprawy, co ograniczy środki na remonty. Lista arterii opracowywana jest zawsze wiosną. Pełną listę poznamy więc za kilka miesięcy, ale już dziś - jak słyszymy w ratuszu - rozważane są prace na następujących drogach: Elżbiety, Rymera (osiedlowe), Huzarska, Dębiczna (boczna) czy Sudecka (dojazdowa boczna). - Gdybyśmy mieli milion więcej, wtedy drogi byłyby na tip-top - dodaje wiceprezydent. 200 tys. zł ma trafić w przyszłym roku na dokumentacje na modernizacje dróg. Obejmą one większy zakres prac niż remonty bieżące. W grę wchodzą, poza wspomnianymi wyżej: Węgierska, Lecznicza oraz Pod Lasem (Brzezie, droga do leśniczówki). (waw)


Aktualności

» 12

Piątek, 18 grudnia #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Opozycja chce parkingu wielopoziomowego

Czy to w Raciborzu ma sens? Racibórz » Opozycja skupiona wokół byłego prezydenta Mirosława Lenka zgłosiła to jako swój pomysł do budżetu na 2020 r. Temat parkingu wielopoziomowego w Raciborzu nie jest nowy. Jeszcze w poprzedniej kadencji władze miasta rozmawiały o tym z jedną z prywatnych firm. Dwa projekty zgłosiła Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowoczesna. Jeden dotyczy terenu przy Ocickiej-Żółkiewskiego, drugi placu przy Chełmońskiego. W 2015 r. zastanawiano się nad budową takiego obiektu przy ul. Kowalskiej, na zapleczu RCK i komendy straży pożarnej. Wszystkie łączy jedno - na dyskusjach się skończyło.

W planach Nowoczesnej obydwa garaże miały być zbudowane w konstrukcji żelbetowej z trzema poziomami - łącznie kilkaset miejsc do parkowania. Przewidziano sprzedaż miejsc oraz ich wynajem, a także montaż systemu fotowoltaicznego do zasilania w energię. - Myślimy również o punktach ładowania pojazdów elektrycznych - kreślił przyszłość prezes Tadeusz Wojnar. Patrząc na tempo rozwoju elektromobilności w motoryzacji wizje prezesa mogą się stać wkrótce pilnym wyzwaniem dla władz. Bo

Parking wielopoziomowy w krajobrazie Rybnika (wizualizacja UM Rybnik) REKLAMA

jeśli aut elektrycznych będzie szybko przybywać, to mieszkańcy będą szukać miejsc do parkowania/ładowania. Rzucony przez opozycję temat parkingu wielopoziomowego wydaje się więc warty przedyskutowania, a w kontekście miast przyszłości ważniejszy od bulwarów nad Odrą i modernizacji stadionu przy Srebrnej, nie mniej ważny od lodowiska. Prezydent Dariusz Polowy jakkolwiek nie krył ostatnio radości z faktu, że PK będzie testowało czeski autobus na prąd, to w kwestii parkingu wielopoziomowego planów nie ma. - Zwracamy się o zabezpieczenie w budżecie na 2020 środków finansowych na projekt budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy Kowalskiej 1 (przy dawnym Labiryncie). Budowa takiego obiektu zwiększy liczbę miejsc parkingowych w centrum miasta. To doskonałe miejsce parkingowe, łatwo dostępne nie tylko dla mieszkańców okolicy, ale także dla gości licznych insty-

tucji usługowych, handlowych, kulturalno-rozrywkowych i gastronomicznych znajdujących się w śródmieściu. Należy podkreślić fakt, że miasto od wielu lat boryka się z problemem dostępności miejsc parkingowych

nie tylko w tej okolicy - napisali już w styczniu 2020 r. do prezydenta radni Marcin Fica i Zygmunt Kobylak. - W 2015 r. przy ul. Kowalskiej w Raciborzu został wykonany przez Miasto Racibórz nowy parking jednopoziomowy. Obecnie nie planuje się budowy parkingu wielopoziomowego w tej lokalizacji oraz nie zabezpieczono środków finansowych na projekt parkingu wielopoziomowego w projekcie budżetu na 2020 r. - odpowiedział wtedy prezydent. Parking wielopoziomo wy na zapleczu rynku ma już Rybnik. Do tego dwa parkingi

Powiatowy lekarz weterynarii przypomina

w galeriach. W Raciborzu powiew nowoczesności to na razie parkometry, a problem miejsc parkingowych w ścisłym centrum naszego miasta rozwiązuje pl. Długosza. Obecny włodarz lansuje jednak zabudowę tego miejsca przez firmę Eko-Okna. Decyzje nie zapadły, ale jeśli spółka z Kornic zdecyduje się na inwestycję, wówczas temat powstania tu parkingu podziemnego (Polowy wpisał go do swojego program wyborczego) i zasad korzystania będzie jednym z głównym do przedyskutowania. (waw)

psów przeciwko wściekliźnie – podlega karze grzywny. (art. 85 ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - Dz. U. 2020 poz. Racibórz » Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kra- 1421). Każdy stwierdzony przypadek uchylenia od obowiązku ju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko ochronnego szczepienia psa przewściekliźnie - przypomina Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raci- ciwko wściekliźnie będzie karany poprzez nałożenie mandatu karborzu. nego w wysokości do 500 zł lub skierowaniem sprawy do orgaPosiadacze psów są obowią- narii świadczący usługi wetery- nów ścigania. UWAGA! wyjątek zani zaszczepić psy przeciwko naryjne w ramach działalności stanowi udokumentowane przez wściekliźnie w terminie 30 dni zakładu leczniczego dla zwierząt. lekarza weterynarii: historia leod dnia ukończenia przez psa (art. 56 ust. 1- 3 ustawy z dnia 11 czenia lub stan zdrowia zwierzę3. miesiąca życia, a następnie marca 2004 r. o ochronie zdrowia cia, będące przeciwskazaniem do nie rzadziej niż co 12 miesięcy zwierząt oraz zwalczaniu chorób szczepienia w wyznaczonym terod dnia ostatniego szczepienia. zakaźnych zwierząt - Dz. U. 2020 minie - czytamy w komunikacie. Szczepień psów przeciwko wście- poz. 1421). Kto uchyla się od obokliźnie dokonują lekarze wetery- wiązku ochronnego szczepienia

O OBOWIĄZKU SZCZEPIEŃ

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 49-2020-[613]  

Nasz Racibórz 49-2020-[613]  

Advertisement