__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Infolinia NFZ

800 190 590

Sanepid Racibórz

604 106 359

#ZostańWDomuSRC #KupujTeraz#SRC47400 - wspieraj lokalne firmy TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 10 października 2020 r. ı Rok XIII nr 39 (603) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Czeski rząd zgodził się

NA PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY

kanału do granicy z Polską Racibórz » W poniedziałek rząd Czech zatwierdził przygotowania do budowy pierwszej części korytarza wodnego Dunaj-Odra-Łaba na Odrze pomiędzy Ostrawą a granicą z Polską. Decyzja budzi ostry sprzeciw czeskich gmin i ekologów. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 8 REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

»2

TU POTRZEBNA JEST ODWAGA! Źródłem sukcesu XIX-wiecznego Raciborza była rewolucyjna jak na owe czasy polityka związana z nieruchomościami. Otóż magistrat, chcąc ściągnąć inwestorów, musiał skumulować grunty mniejszych właścicieli, oddając je potem fabrykantom pod budowę zakładów. Nie chodziło o to, ile są warte, ale ile powstanie miejsc pracy, generujących dochody w postaci podatków. Nie ulegało wówczas wątpliwości, że stare warstwy mieszczaństwa, korzystające z mało wydajnego systemu cechowego, nie będą w stanie wpłynąć na rozwój miasta. Pieniądze z podatków inwestowano w rozwój infrastruktury, w tym mieszkania, zwiększając potencjał ludnościowy, co ściągało kolejnych inwestorów. Odbyło się to na tle wprowadzonej przez Prusy wolności gospodarczej i rządów prawa z czego skorzystała również polska społeczeność miasta, wpisując się w ten mechanizm ze spółdzielniami Rolnik czy Ogrodnik oraz Bankiem Ludowym. Polacy w Raciborzu nie myśleli o powstaniach, ale o przedsiębiorczości. Sukces był zatem połączeniem roztropnej polityki władz i wigoru biznesu! Dziś stoimy przed podobnymi wyzwaniami. Po czasach PRL-u, kiedy liczba ludności sięgała 65 tys., pozostały niepotrzebne obiekty (np. szkoła przy ul. Opawskiej, stary szpital), a po II wojnie światowej puste przestrzenie (pl. Długosza). Mamy mniej niż 50 tys. mieszkańców, a taką samą jak 30 REKLAMA

Piątek, 10 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Żwirownie na Ostrogu do ponownej wyceny Racibórz » Prezydent zapowiada, że ogłosi przetarg na sprzedaż raciborskich żwirowni, ale zanim to nastąpi, musi zostać zlecona nowa wycena nieruchomości. Poprzednia, ze stycznia tego roku, opiewała na blisko 3,2 mln zł.

Przypomnijmy, w związku dodał na konferencji prezydent, z zainteresowaniem jednego potrzebna jest więc nowa. z inwestorów zakupem terenu, Prezydent może ją podnieść prezydent skierował do rąk rad- do przetargu. Na konferencji nych projekt uchwały w sprawie nie potrafił odpowiedzieć na pywyrażenia zgody na sprzedaż. tanie, czy tak właśnie postąpi Podczas sesji zarekomendował w tym przypadku. Grzegorz Wawoczny jednak, by uchwały nie przyjmoCena nie będzie jedynym kryredaktor naczelny wać. Nie wycofał jej z porządku, terium wyboru oferenta. Poza uznając, że radni powinni się nią w grę wchodzi także ocena lat temu przestrzeń do zagospo- wypowiedzieć w tej kwestii. Ci koncepcji zagospodarowania darowania. Tego nie zrobi samo zgodzili się na sprzedaż, a pod- tego terenu. Zgłoszona przez miasto! Nie można wszystkiego czas konferencji prasowej D. Krzysztofa Fiołkę, nie podlegaobsadzać drzewami, nie moż- Polowy oświadczył, że uszanu- jąca na razie upublicznieniu, zana w nieskończoność wymyślać je ich wolę, czyli przetarg ogło- kłada zlokalizowanie na Ostrogu funkcji typu skwery, place zabaw, si. Potrzebna jest do tego nie domków letniskowych, części czy siłownie, kosztownych dla starsza niż 6 miesięcy wycena. gastronomicznej, a także ambudżetu. Tylko rozwój biznesu Ostatnia jest ze stycznia. Jak fiteatru na imprezy plenerowe. umożliwia odwrócenie trendu depopulacji. W tym kontekście trzeba więc widzieć sprzedaż żwirowni. Owszem, to 40 ha, duży areał, spory majątek, ale tak naprawdę jest wart tyle, ile ktoś zechce za niego zapłacić albo tyle, ile miasto może tu zainwestować. Racibórz » Policjanci z KPP Racibórz po raz kolejny zwracają się W obu przypadkach chodzi o miz apelem do mieszkańców. Tym razem dotyczy on przestępstw z wylionowe wydatki. Można zaufać przedsiębiorcy i pozwolić mu za- korzystaniem nowej metody. rabiać, wzmacniając jednocześnie potencjał turystyczno-rekreacyjny, można też obciążyć Policja przypomina, że spo- wali rosnące zyski, po czym byli kosztami miejską kasę, kosztem sób działania oszustów przy uży- namawiani na dokapitalizowanie dróg, szkół czy innych obszarów. ciu nowej metody jest w wielu swego rachunku, nawet poprzez Co lepsze? przypadkach taki sam. Rekru- zaciąganie kredytów i chwilówek. To prawda, są przedsiębior- tacja klientów dokonywana by- Jednak gdy chcieli odebrać zarocy spekulanci. Są jednak rów- ła poprzez reklamę oferującą bione przez siebie wirtualne pienież przykłady udanych prywat- spore zyski. Zamieszczana była niądze, kontakt z „opiekunem” nych realizacji. Nie można więc na różnych portalach społeczno- urywał się. We wszystkich przypopadać w skrajności. Trzeba ściowych. Osoby, które zaintere- padkach wyszło na jaw, że firmy znaleźć drogę środka, czyli wia- sowały się ofertą, nawiązywały nie istnieją, a osoby dokonujące rygodne inicjatywy z gwaran- kontakt ze swym „opiekunem”, wpłat i liczące na szybki zarobek cjami realizacji na rzecz miasta. który prosił o wpłacenie 250 do- zostały po prostu oszukane. W związku z powyższym ralarów oraz zainstalowanie programu AnyDesk, służącego do ciborscy policjanci przypomizdalnej administracji kompute- nają, jak należy zachować się rami za pośrednictwem Interne- w przypadku otrzymania oferty tu. Oszuści prosili także o prze- szybkiego zarobku: słanie potrzebnych danych: ska- ƒ sprawdź czy firma istnieje nu dowodu osobistego, kart krenaprawdę; dytowych czy numeru telefonu. ƒ nigdy nie przekazuj swoPoczątkowo klienci obserwoich danych (skanu dowodu

POLICJA OSTRZEGA

przed nową metodą oszustów

W Raciborzu trafiono SZÓSTKĘ W LOTTO! WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

Racibórz » 9 866 410 zł - tyle dokładnie wygrała w Lotto osoba, która zawarła zakład w Raciborzu. Lotto to gra kumulacyjna. Jeżeli w losowaniu nie padnie „szóstka”, pula na tę wygraną przechodzi na kolejne losowanie. Jeśli „szóstka” zostanie odnotowana, w kolejnym losowaniu gra toczy się o gwarantowaną pulę w wysokości 2 000 000 zł. 9 866 410 zł - tyle 3 października wygrała osoba, która nabyła kupon w Raciborzu przy ul.

Słowackiego 58. - Gracz zdecydował się na grę metodą chybił trafił. Jest to druga wygrana w Lotto w Raciborzu i stanowi lokalny rekord wysokości wygranych – wcześniej w tym mieście nigdy nie padła tak wysoka kwota - informuje Totalizator Sportowy. Szczęśliwe liczby to: 5, 28, 35, 41, 44 oraz 47.

Na sesji prezydent wskazał następujące powody swojej decyzji o braku poparcia dla uchwały. Są to: stosunkowo niska, wynikająca z wyceny kwota 3,2 mln zł za ok. 40 ha żwirowni (w powiecie sprzedawano już hektar gruntu za 300 tys. zł); duży areał blisko centrum, którego wartość z racji bliskości obwodnicy (ma być oddana w 2022 r.) będzie rosła; rosnące zainteresowanie obszarami w tym rejonie Ostroga; udokumentowane złoża kopalin; konieczność zabezpieczenia realizacji zamierzeń inwestora, co i tak może być trudno wyegzekwo-

wać polubownie, bez konieczności skierowania sprawy do sądu oraz możliwość pozyskania z nowej perspektywy unijnej środków na zagospodarowanie terenu na funkcje wypoczynkowe. - Będę robił wszystko żeby pozyskać środki, choć nie mogę niczego na 100 proc. obiecać - powiedział prezydent. Wcześniej dodał, że gdyby kwota transakcji była dwucyfrowa, to można by się zastanawiać.

osobistego oraz innych dokumentów, faktur, numeru telefonu, maila); ƒ nigdy nie przelewaj pieniędzy na numery kont; ƒ uważaj na różne reklamy firm; ƒ nie wchodź na linki, które bardzo często umieszczają hakerzy komputerowi; ƒ nie instaluj podejrzanych programów komputerowych służących do zdalnej administracji komputerem. Policjanci zwracają także uwagę seniorom, by uniknąć oszustw. Starsi mieszkańcy powiatu powinni przede wszystkim zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. W szczególności pamiętać należy o tym, że funkcjonariusze Policji nigdy nie in-

formują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy też nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto. W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w dyskusję z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś bliskiemu. Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. (kpp)

REKLAMA

REKLAMA

(waw)


»3

Piątek, 10 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

DRUGIE ŻYCIE RUDZKIEJ KOLEJKI Niech znów jedzie aż do Raciborza... Racibórz » Kolejka wąskotorowa w Rudach przeżywa drugą młodość. Na ten zabytek techniki płyną miliony. Nic więc dziwnego, że w 2019 r. sprzedano tu blisko 50 tys. biletów. Bez wątpienia to jedna perełek Zabytkowego Szlaku Techniki. Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej, z której dojedziemy do stacji Rybnik-Stodoły i Stanicy przeszła metamorfozę. Zabytkowe budynki zostały zrewitalizowane, a w niedalekiej przyszłości będą pełniły funkcję edukacyjną. – Jednak bez wsparcia ze strony marszałka na pewno nie udźwignęlibyśmy skali tej inwestycji – przekonuje Paweł Macha, burmistrz Kuźni Raciborskiej. Modernizacja infrastruktury kosztowała 1,8 mln zł, z czego ponad milion to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Szerokie tory do kultury – Inwestycja w Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach”. Wkrótce rozpocznie się realizacja kolejnego projektu, który przeniesie kolejkę do wirtualnej rzeczywistości. - Kolejka od kilku lat przeżywa swój renesans. Kolejnym etapem będą elektroniczne mappingi i przewodniki

dla turystów. Pojawi się między innymi symulator jazdy lokomotywą, co będzie niewątpliwie dużą gratką dla turystów – podkreśla Paweł Macha, burmistrz Kuźni Raciborskiej. Jego zdaniem, sukces nie byłby możliwy bez pasjonatów, a tych w Rudach, w kolejarskiej rodzinie, nie brakuje. - Kolej wąskotorowa w Rudach to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na Szlaku Zabytków Techniki. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, dla których przejażdżka trasą wąskotorówki to nie la-

da gratka. Przywracanie blasku takim miejscom to jeden z naszych priorytetów. I jednocześnie świetny przykład na skuteczną współpracę samorządu lokalnego z samorządem województwa – mówi marszałek Jakub Chełstowski. - To projekt, który cały czas jest rozwijany. Stanowi świetny przykład wykorzystania funduszy unijnych z myślą o turystyce poprzemysłowej, coraz popularniejszej, przyciągającej do naszego regionu turystów z całej Polski - dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Tauron zainwestuje w nową

W ramach prac wyremontowano budynki wagonowni i lokomotywowni - naprawiono dachy i elewacje. Wewnątrz odnowiono posadzki, ściany i sufity, wymieniono instalację elektryczną. Gruntowny remont przeprowadzono także w budynku magazynowo-garażowym. Zmodernizowano także budynek stacji Rudy. Kiedyś kolejką można było dojechać od Raciborza przez Rudy aż do Gliwic. – Chcielibyśmy docelowo rewitalizować dawne odcinki. Taka trasa byłaby kręgosłupem turystycznym regionu, podróżą szlakiem lokalnych atrakcji. Racibórz ma Zamek Piastowski, Arboretum Bramy Morawskiej, na pograniczu z gminą Nędza rezerwat leśno-stawowy Łężczok, gmina słynie też z miejsc wypoczynkowych, m.in. Szymocic, dużą popularnością cieszy się Zalew Rybnicki, a w Rudach mamy Stare Opactwo Cystersów z bazyliką mniejszą WNMP – wylicza Paweł Macha dodając, że dotychczasowych inwestycji nie dałoby się zrealizować bez wsparcia ze środków unijnych i dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Przejazdy kolejką cieszą dużym zainteresowaniem turystów. W tym sezonie skorzystało z niej 30 tysięcy osób. W zeszłym, kiedy nie było epidemii, aż 50 tys. (w), slaskie.pl

informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia można uzyskać bezpośrednio u wykonawcy zadania inwestycyjnego tj. Spółki ELTEL Networks Energetyka S.A. (reprezentującego Inwestora tj. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie): Racibórz » W przyszłym roku spółka TAURON Dystrybucja S.A. planuje przebudowę istniejącej na- ƒ Andrzej Wiszniewski; email: andrzej.wiszniewski@eltepowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji SE Studzienna – SE Polska Cerekiew. lenerworks.com tel. 695 881 398 – koordynator obszaru To jeden z dwóch strategicz- ską, Osiedleńczą, Francuską, Z inicjatywy Prezydenta przygotowania inwestycji nych obiektów elektroenerge- Ocicką, dalej przez ul. Wierzyń- Raciborza Dariusza Polowego, ƒ Wojciech Nakielski; email: wojciech.nakielski@eltelnetycznych zasilających miasto skiego i Głubczycką w kierunku zostaje uruchomiona platforw energię elektryczną. Istnieją- Polskiej Cerekwi. ma kontaktowa, umożliwiająca tworks.com kierownik zadaObecnie prowadzone prace w klarowny i przejrzysty sposób nia inwestycyjnego ca infrastruktura została wybudowana w latach 40. ubiegłego znajdują się na etapie przygo- zapoznanie się ze szczegółami (um) wieku i wymaga pilnej moder- towawczym. Wymienione mają przedsięwzięcia. Stąd wszelkie nizacji. W chwili obecnej linia zostać urządzenia infrastruktu- REKLAMA 110 kV pracuje na granicy do- ry elektroenergetycznej, w tym puszczalnych parametrów. Jej napowietrzne przewody oraz przebudowa ma na celu zapew- przestarzałe stanowiska słuponienie pokrycia zapotrzebowa- we. Zmiana dotyczy m. in. lokania oraz ciągłości dostaw ener- lizacji części stanowisk słupów, gii elektrycznej dla zasilanych z uwagi na potrzebę dostosowaza jej pośrednictwem obecnych nia ich rozstawu do obowiązująi przyszłych odbiorców na tere- cych norm. Niektóre z istniejąnie Raciborza oraz sąsiednich cych słupów zostaną zlikwidomiejscowości, w tym wielu in- wane, dla innych przewidziano stytucji pożytku publicznego nową lokalizację - związane jest oraz zakładów przemysłowych. to ze zmniejszeniem ilości staPrzez teren miasta Racibórz nowisk słupów na całej trasie przebiega 4-kilometrowy odci- linii 110 kV. W załączeniu punek linii 110 kV – od głównego blikujemy plan trasy modernipunktu zasilania Studzienna zowanej napowietrznej linii wyzlokalizowanego przy ul. Bogu- sokiego napięcia w granicach mińskiej, przechodzący przez ul. miasta Racibórz wraz ze wskaOpawską, osiedle mieszkanio- zaniem lokalizacji słupów przewe w obrębie Ocic ( ulice: Ko- znaczonych do demontażu jak szalińską, Szczecińską, Gdań- i nowych, projektowanych.

linię energetyczną do Raciborza

Aktualności

ZŁODZIEJSKA PARA zatrzymana po kradzieży w Bieńkowicach Racibórz » Raciborscy kryminalni ustalili, kto odpowiada za kradzież roweru z terenu szkoły w Bieńkowicach. Zatrzymana złodziejska para to 20-letnia kobieta oraz 24-letni mężczyzna. Do kradzieży wspomnianego pojazdu doszło 30 września bieżącego roku na terenie szkoły w Bieńkowicach. Sprawcy zabrali jednoślad o wartości kilkuset złotych. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia raciborscy policjanci przystąpili do działania. Efektem ich pracy było zatrzymanie 2 października dwóch osób związanych z przestępstwem - informuje komenda w Raciborzu. Złodziejska para to 20-letnia mieszkanka Raciborza oraz 24-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego. Osoby te zostały zatrzymane i trafiły do policyjnego aresztu. Gdy trafili na przesłuchanie do krzyżanowic-

REKLAMA

kich śledczych, okazało się, że mężczyzna ma na swym sumieniu jeszcze kilka innych grzechów. Ustalono, że 24-latek dokonał kradzieży 2 września tego roku na stacji w Chałupkach. Tego samego dnia, w Roszkowie, dokonał kradzieży telewizora z jednego z pokoi tamtejszego motelu. Mężczyzna usłyszał także zarzut oszustwa, którego miał się dopuścić w okresie od 27 sierpnia do 3 września w Roszkowie. 20-latce i 24-latkowi grozi teraz nawet pięć lat pobytu za kratkami. (KPP)


WFOŚiGW

»4

Piątek, 10 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dowę mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW. To pierwszy taki projekt w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach skierowany bezpośrednio do sektora MŚP. Region » Na konferencji Think Eco! Forum w Pszczynie, podczas Europejskiego Kongresu Małych - Dla naszych inwestorów ważny jest dostęp do zielonej energii, i Średnich Przedsiębiorstw Zarząd WFOŚiGW w Katowicach przedstawił założenia nowego Prograa fotowoltaika się opłaca. Panemu „50 kW na start”. To pierwszy tego typu program WFOŚiGW w Katowicach skierowany bezpole fotowoltaiczne działają przez średnio do sektora MŚP. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowa- cały rok, a nasze zapotrzebowanie energetyczne w tym czasie nie na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nabór wniosków w Programie rozpoczyna się 1 paź- stale się zmienia. Generujemy więc spore nadwyżki prądu. Te, dziernika 2020 r. Na jego realizację Fundusz przeznaczył 10 mln zł. które wyprodukuje fotowoltaika, firma może przekazać do zewnętrznej sieci, by odebrać je - Coraz więcej osób jest zaw późniejszym okresie. To rozinteresowanych budową takiej wiązane jest szczególnie korzystmikroinstalacji fotowoltaicznej. ne dla firm, które mogą oszczęUznaliśmy więc, że warto więc wyjść im naprzeciw i poszerzydzić na samodzielnej produkcji prądu, dodatkowo budując ekoliśmy naszą ofertę skierowalogiczny wizerunek marki. To ną do mikro, małych i średnich idealny sposób na podniesienie przedsiębiorstw. Dofinansowaatrakcyjności i wartości biznesu nie w formie dotacji i niskoopro– podkreśla dr Janusz Michałek, centowanej pożyczki wyniesie do 100 proc. kosztów kwalifikoprezes Katowickiej Specjalnej wanych. Łącznie przeznaczyliStrefy Ekonomicznej S.A. (KSSE), która aktywnie współpraśmy na ten cel 10 mln zł, z czego Program „50 kW na start” siębiorstwa z województwa cuje z katowickim Funduszem. 1 mln to dotacje – wyjaśnia ToOgłoszenie o naborze wniomasz Bednarek, prezes WFOŚi- startuje 1 października 2020 r. śląskiego będą mogły ubiegać Mikro, małe i średnie przed- się o dofinansowanie na zabu- sków w ramach Programu „50 kW GW w Katowicach. na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji foto-

50 kW na start - nowy program

WFOŚiGW dla małych i średnich firm

Mobilne biuro zakończyło

objazd gmin województwa śląskiego

woltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

ƒ w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym. ƒ w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania. Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu. Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach. Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

Region » Zakończył się wakacyjny projekt pod nazwą Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze. Specjalny Bus WFOŚiGW w Katowicach przez trzy miesiące odwiedzał gminy województwa śląskiego. Eksperci Funduszu udzielali porad, odpowiadali na pytania dotyczące termomodernizacji czy wymiany tzw. kopciuchów oraz pomagali wypełnić wnioski o dotacje. - Łącznie nasz specjalny bus Mobilnego Biura przejechał 8 tys. kilometrów i zaparkował na terenie 104 gmin. Nasi eksperci udzielili 3236 porad i przyjęli 326 wniosków o dofinansowanie. To bardzo dobry wynik. Poza tym dobrze rozpropagowaliśmy program Czyste Powietrze. Nie wykluczam, że powtórzymy tę akcję w następne wakacje – podsumowuje Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach. Po inauguracji z udziałem ministra klimatu Michała Kurtyki w Myślenicach, Mobilne Biuro wystartowało w trasę po województwie śląskim. Pierwszą gminą była Pszczyna, jedna z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. Ostatnią – była Ruda Śląska.

Budowa wyspy ruszyła! - Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w małych miejscowościach – mówił podczas inauguracji Michał Kurtyka, minister klimatu.

Mobilne Biura Programu Czyste Powietrze realizowały dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska - w Katowicach oraz Krakowie. Pierwotnie pilotażowy projekt miał trwać do końca sierpnia, ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie, Zarząd katowickiego Funduszu zdecydował o wydłużeniu tego terminu do końca września.

Region » Na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, na Zbiorniku Goczałkowickim rozpoczęły się prace związane z zabezpieczeniem siedlisk rybitwy rzecznej, która od wielu lat gniazduje w tym rejonie. Prace są częścią projektu LIFE.VISTULA.PL. Jego głównym celem jest zabezpieczenie siedlisk ptaków w obszarach Natura 2000 położonych w Do-

linie Górnej Wisły. Na Zbiorniku, w rejonie ujścia Wisły, powstanie wyspa dla ptaków, o powierzchni około 450 m2. Co roku kilkaset gniazd ry-

ƒ pierwsza runda: 01.10.2020 r. – 30.10.2020 r. ƒ druga runda: 02.11.2020 r. – 30.11.2020 r. ƒ trzecia runda: 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r. W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

ƒ w formie dotacji: 1.000.000 zł. ƒ w formie pożyczki: 9.000.000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu. Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Program „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców. Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: Tel. 32 60 32 222, 32 60 32 289,32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259. bitwy rzecznej ulega zatopieniu w okresie lipcowych deszczy, kiedy poziom wody na Zbiorniku podnosi się. Dzięki budowie wyspy będące pod ochroną ptaki będą mogły bezpiecznie wyprowadzać swoje lęgi. Budowa wyspy zakończy się w listopadzie. Działanie to jest realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie oraz Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów. Jest ono finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Cały projekt jest finansowany głównie ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. RDOŚ Katowice fot. R. Sołtysik


»5

Piątek, 10 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE

Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU

MOTORYZACJA

Usługi budowlane

Kupię

Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Auto-złom Powiat Racibórz Skup-kasacja 501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe,rozbite,uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7. Wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

GASTRONOMIA Restauracje dostawca obiadów Restauracja w centrum zatrudni osobę do do rozwożenia dań obiadowych, w godzinach od 11-16 od pn-pt., mile widziane osoby na emeryturze, studenci, osoby chcące dodatkowo zarobić, oferujemy samochód służbowy, umowę zlecenie, lub 1/2 etatu, oczekujemy sumienności, odpowiedzialności. Tel. kom.: +4848661680591. e-mail: waldekkarwacki@ gmail.com. www.facebook.com/restauracjazurek. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

Skup aut za gotówkę Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NAUKA Korepetycje Matematyka Najskutecznieszja matematyka w mieście. Trening czyni mistrza. Zapraszamy do mathriders. Tel. kom.: REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 19.10.2020 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu: 1. w Raciborzu przy ul. Ogrodowej 40/2 o pow. użyt. 34,55 m2 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. i piwnica położone na I piętrze w budynku 4p. Cena wywoławcza 87.100 zł, wadium 8.700 zł Przetarg o godz. 9.20.

503831636, e-mail: a.smol@op.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal w centrum Raciborza Wynajmę lokal użytkowy na biura, gabinety,salon kosmetyczny, usługi.Ul Browarna Racibórz. Tel. kom.: 784314092.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie

Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com. Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna). Pracownik magazynu (zastępca kierownika) - Pawłów OMAN Sp. ZO.O. poszukuje pracownika magazynu. Wymagania: dyspozycyjność - praca w systemie zmianowym 6-14, 14-22, uprawnienia - wózek widłowy, obsługa komputera, dobra organizacja pracy własnej, sumienność. Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, darmowy dojazd do pracy z terenu Raciborza. Tel. kom.: 600822098, e-mail: biuro@ oman.pl, www.oman.eu. Doradca klienta Zatrudnię pracownika w bankowej placówce wRaciborzu na stanowisku DoradcyKlienta. Zapraszam osoby komunikatywne, otwarte na nowe wyzwania i możliwości rozwoju, dążące do realizacji wyznaczonych im planów. Wymagane wykształcenie średnie i roczny staż pracy w banku. CV ze zdjęciem proszę wysyłać mailem. Tel. kom.: 607515715, e-mail: mamfinanse@wp.pl. Praca dla Kucharza/ pomocy kuchennej Dla jednej z restauracji zlokalizowanych na raciborskim rynku poszukujemy osoby na stanowisko: Kucharz. Mile widziane osoby z doświadczeniem oraz gotowe do nauki. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i dobre warunki pracy. CV proszę przesyłać na adres: tel. 733 610 133, e-mail: agnieszka@ hrkastelik.pl, www.hrkastelik.pl.

Szukam pracy Opiekunka do dziecka Doświadczona, z wieloletnim stażem opiekunka do dziecka chętna do pracy na pełny etat. Tel. kom.: 722260651, e-mail: denysy@interia.pl. REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją: tel. 32/ 415 26 07 Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr: 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko - mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Burmistrz Krzanowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krzanowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.krzanowice.pl w zakładce Nieruchomości, zamieszczony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieruchomości o obowiązkowej deratyzacji, której podlegają obszary: 1. zabudowane budynkami wielorodzinnymi – co najmniej dwa razy w roku w miesiącach: marcu i październiku, 2. zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – raz w roku w miesiącu październiku, 3. wszystkie nieruchomości na terenie Gminy Racibórz – w każdym przypadku pojawienia się gryzoni w obrębie nieruchomości. Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy kanalizacyjnych znajdujących się na obszarach, o których mowa w powyższych punktach. Obowiązek wykonania deratyzacji wynika z postanowień Uchwały nr VIII/126/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019 r. (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz - Rozdział 8, § 20.) OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz prostuje oczywistą omyłkę: w tytule ogłoszenia z dnia 2 października 2020 r. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Sudeckiej nr 6, błędnie wpisano oznaczenie adresowe ul. Szewska nr 6.


Rozrywka

»6

Piątek, 10 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

TEATR POLSKA, realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Po spektaklu odbędzie się rozmowa z aktorami. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl. Honorowane raciborskie karty „Senior 60+” oraz „Rodzina+”.

11 PAŹDZIERNIKA 2020, GODZ. 16:30, OGRÓD KOŚCIOŁA MATKI BOŻEJ W RACIBORZU (UL. JANA PAWŁA II 6) KONCERT PAPIESKI W WYKONANIU ZESPOŁU MIRAŻ

10 PAŹDZIERNIKA 2020, GODZ. 18:00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) „JO BYŁ UKRADZIONY” - SPEKTAKL W WYKONANIU TEATRU SAFO Z RYDUŁTÓW „Jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka” to książka, która porusza kwestię Tragedii Górnośląskiej, obejmującej szereg działań o charakterze zbrodniczym wobec cywilnych mieszkańców Górnego Śląska. Wydarzenia, które opisuje miały swój początek pod koniec stycznia 1945 r. kiedy na terytorium ówczesnej Prowincji Górnośląskiej wkroczyły wojska radzieckie i Ludowego Wojska Polskiego. Na podstawie książki Teatr SAFO stworzył sztukę o tym samym tytule, którego pierwsza wersja plenerowa miała swoją premierę w 2017 roku. Teatr SAFO zmodyfikował spektakl sprzed dwóch lat, rozłożył go na części pierwsze, wyrzucił to co niepotrzebne. Dosłowność zastąpił symbolem skrupulatnie przekuwając relacje świadków na język teatru. Spektakl „Jo był ukradziony” odbywa się w ramach programu

jom: na Bliskim Wschodzie, w Paryżu i Nowym Jorku. Przypomina, że gdy uważnie przyjrzeć się znajomym miejscom, można w nich odkryć wiele drobnych cudów i śmiesznostek. Reżyseria: Elia Suleiman Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasach RCK oraz na www.biletyna.pl. Honorowane raciborskie karty: „Senior 60+”, „Rodzina+”

TOTUS TUUS – CAŁY TWÓJ to hasło XX Dnia Papieskiego obchodzonego w niedzielę 11 paź17 PAŹDZIERNIKA 2020, GODZ dziernika, w tym roku ma wymiar 19:30, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) szczególny, ponieważ 18 maja „GRUPA MOCARTA WŚRÓD GWIAZD” minęło 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. Raciborzanie co roku - NOWY PROGRAM ZNANYCH MUZYKÓW pielgrzymują do Sanktuarium, W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY w którym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Raciborskiej „Grupa MoCarta wśród gwiazd”to tytuł oraz pomnik Papieża Polaka aukolejnego programu znanego i lubianetorstwa prof. Czesława Dźwigaja go kwartetu smyczkowego. Tym razem z Krakowa. Dlatego też to miejBolek, Paweł, Michał i Filip otoczeni sce zostało wybrane na koncert będą największymi gwiazdami muzyki. dedykowany świętemu Janowi J. S. Bach opowie o początkach polifoPawłowi II. nii i o tym jak wynalazł nordic walking. Wstęp wolny. Organizatorzy: MłoPatron zespołu - Wolfgang Amadeusz dzieżowy Dom Kultury, Raciborskie Centrum Kultury, Parafia wyjawi tajemnice skąd czerpie pomysły dla Grupy MoCarta, a Antonio ViMatki Bożej w Raciborzu valdi przyzna się dlaczego skomponował tylko Cztery Pory Roku. W koncer15 PAŹDZIERNIKA 2020, GODZ. 18:00, KINO PRZEMKO cie znajdą się również: skrócona histo(RCK DK STRZECHA, UL. LONDZINA 38) ria muzyki według Grupy MoCarta, SEANS W DYSKUSYJNYM KLUBIE FILMOWYM PULS wizyta w wiedeńskiej rozgłośni radiowej 1785 roku, oraz żart, który rozchmurzy Ludwiga van Beethovena. Ale tylko na chwilę.. – FILM „TAM GDZIEŚ MUSI BYĆ NIEBO” Bilety w cenie 80 i 50 zł do nabycia w kasie RCK RDK oraz na Palestyński autor znów kieruje kamerę na siebie. Tym razem, www.biletyna.pl żeby dziwić się codziennym życiem, ludzkim twarzom i zwycza-

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

KEKS

KALAFIOROWY Danie można podawać zarówno na ciepło jak i na zimno. • 2 średnie kalafiory • 1 szklanka kaszy manny (szklanka 250 ml) • 3 jajka (rozmiar L) • 3 łyżki posiekanego koperku • 2 nieduże cebule • 1,5 łyżki oleju • 0, 5 łyżeczki pieprzu mielonego • 2 rozgniecione ząbki czosnku (można pominąć) • sól Kalafiory ugotować w osolonej wodzie, następnie rozgnieść niezbyt dokładnie na durszlaku tłuczkiem do ziemniaków (tak aby były widoczne małe kawałki). Następnie całość odstawić na parę godzin, najlepiej na całą noc aby ściekła całą woda (po odsączeniu waga kalafiorów wynosiła 1200 g). Cebulę pokroić na drobno i usmażyć na oleju na złocisty kolor. Do odsączonego kalafiora dodać kaszę manną, usmażoną cebulkę, koperek, jajka, i ewentualnie czosnek. Całość doprawić pieprzem i solą. Formę keksową o wymiarach 30 x 11 x 6,5 wysmarować masłem i posypać kaszą manną. Piec bez przykrycia w piekarniku nagrzanym do 180°C około 55-60 minut (grzanie górne i dolne). Podawać z sosem pieczarkowym lub grzybowym.

www.smakiweroniki.pl


»7

Piątek, 10 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

8

w Sowie

19

KSIĘGARNIA CZYNNA 6

pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

9 7

18 3 16

15

W Krzanowicach otwarto

skatepark i pumptrack

11

10 14 20

22

17

21

4

12 1 3

REKLAMA

2 5

Zaczęło się od wizyty u burmistrza dwóch młodych miłośników jazdy na hulajnodze. Michał Kretek i Dawid Jendrzej zachęcili Andrzeja Strzedullę do budowy obiektu. Gmina pozyskała czeskiego partnera i środki unijne. 3 października odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi. Deszczowa pogoda przesunęła otwarcie obiektu o tydzień. Dziś wstęgę - w obecności posłanki Gabrieli Lenartowicz (PO) - przecięli Michał Kretek i Dawid Jendrzej jako pomysłodawcy oraz burmistrz Andrzej Strzedulla i starosta Chuchelnej Rudolf Sněhota jako partnerzy polsko-czeskiego projektu, w ramach którego pozyskano unijne dofinansowanie. W trakcie wydarzenia odbyły się pokazy jazdy na deskorolce oraz hulajnodze (BXPevent), szkolenie dla grupy podstawowej i średniozaawansowanej z udziałem instruktorów, a na koniec mini zawody i konkursy. Krótkie szkolenie na temat bezpieczeństwa przeprowadzili policjanci z raciborskiej KPP. O zlecenie na budowę ubiegały się trzy firmy - najdroższa oferta opiewała na 488 tys. zł, najtańsza od ZUH Kamila Dudy z Kietrza na 198 tys. zł. Zamówienie obejmowało wykonanie płyty betonowej i montaż skateparku, nasypów i warstwy pumptracku oraz utwardzonej

ścieżki z kamienia, ponadto montaż ławek ogrodowych, stojaka na rowery i tablic informacyjnych/pamiątkowych. Skatepark o wymiarach 10x20m zajmuje powierzchnię 200 m kw., pumptrack o szerokości ok 1,3 m ma 94 m długości. Skatepark i pumptrack wpisano w projekt Z historią na rowerze - szlakiem rodu Lichnowskich - etap II. - Na niezagospodarowanym dotychczas terenie wokół Izby Regionalnej w Krzanowicach powstanie miejsca rekreacyjne, nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych. Inwestycja ta jest kolejnym elementem infrastruktury, który umożliwi mieszkańcom jak i turystom spędzenie czasu wolnego w sposób aktywny oraz przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszej gminy. Środki finansowe na to działanie otrzymaliśmy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska –Polska na lata 2014-2020. Partnerem projektu jest Obec Chuchelna, z którym już od kilku lat realizujemy większość naszych projektów transgranicznych. Obec Chuchelná w tym projekcie odrestaurował drzwi do miejscowego mauzoleum Lichnowskich - informuje krzanowicki magistrat.


»8

Aktualności

Piątek, 10 października #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Czeski rząd zgodził się na przygotowania

do budowy kanału do granicy z Polską DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Minister transportu Karel Havlíček poinformował o tym na Twitterze. - Uchwała daje zielone światło dla kanału Koźle - Ostrawa, co umożliwi wsparcie w zakresie gospodarki, transportu, energetyki i rekreacji. Przemysł i logistyka w pięciomilionowej aglomeracji śląskiej będą miały łatwiejszy dostęp do rynków europejskich i światowych. Planowane są także rejsy rekreacyjne i turystyczne - napisał Havlíček, co natychmiast wywołało falę krytycznych komentarzy. Pierwszy etap powinien kosztować około 15 miliardów koron (2,55 mld zł). W analizie projektu państwo czeskie skupiło się na połączeniu Dunaju z Odrą. Budowa korytarza mogłaby rozpocząć się po 2030 r. Odcinek powinien zaczynać się w ostrawskiej części Svinova i biec aż do granicy z Polską na wysokości Chałupek i Bohumína. Tu powinien łączyć się z polską częścią prowadzącą do Kędzierzyna-Koźla. Po stronie czeskiej budowa powinna obejmować przebudowę siedmiu drogowych i jednego mostu kolejowego oraz dwóch śluz i budowę portu w Svinovie. Zgodnie z dokumentem miOGŁOSZENIE

nisterialnym dla jak najbardziej efektywnego wykorzystania drogi wodnej głębokość powinna wynosić pięć metrów, a szerokość toru wodnego około 40 metrów. Według studium wykonalności cały projekt na odcinku Ostrava-Kędzierzyn-Koźle oszacowano na ponad 21,5 mld euro (96,3 mld zł). Cały projekt uwzględniający również połączenie z Łabą szacowany jest na 586 mld koron (99,6 mld zł). Zdaniem czeskiego ministerstwa transportu żegluga po Odrze ułatwiłaby regionalnemu przemysłowi dostęp do rynków europejskich i światowych. Obejmuje również żeglarstwo rekreacyjne i użytkowanie turystyczne. Projekt budzi w Czechach ostrą krytykę. Projekt kanału promuje prezydent Miloš Zeman. Sprzeciwiło się temu 56 miast i gmin z okolic planowanej trasy. Obawiają się, że budowa i działanie kanału miałoby negatywny wpływ na cykl wód podziemnych. Nie zgadzają się też na zagospodarowanie korytarza na ich terytorium, co nie byłoby możliwe bez zajęcia tysięcy hektarów ziemi. Gminy wolałyby ukończyć sieć drogową i kolej dużych prędkości.

W czerwcu zeszłego roku projekt został również ostro skrytykowany podczas publicznego wysłuchania w Senacie. Tam eksperci zakwestionowali opłacalność ekonomiczną kanału i wskazali na zagrożenia środowiskowe związane z projektem. W ubiegłym roku ministerstwo zdecydowało, że dalsze analizy skupią się na połączeniu Odry z Dunajem, co w opracowaniu uznano za najbardziej efektywne ekonomicznie. Połączenie Odry z Łabą za ponad 300 miliardów koron zostało ocenione jako niekorzystne i najbardziej wymagające technicznie. Na razie Czesi zachowali rezerwę terytorialną dla kanału Dunaj- Łaba, odkładając ewentualną decyzję na przyszłość. Petr Orel, ekolog i senator, od dawna sprzeciwia się budowie samego kanału. - To jedna z ogromnych inwestycji, które obciążą ten region - twierdzi. - Jedyne, co ma trochę sensu ekonomicznego, to budowa odcinka Svinov-Polska, jeśli Polacy traktują to poważnie. Z punktu widzenia ekologii i ochrony krajobrazu sprawę tę można przeprowadzić. Dalsze połączenie w kierunku Dunaju nie ma

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

2.

(opr. w)

Nowa wystawa czasowa w raciborskim Muzeum Racibórz » Od 16 października w Muzeum w Raciborzu dostępna będzie nowa wystawa czasowa. Zaprezentowane zostaną zbiory archeologiczne, które wzbogaciły kolekcję muzealną w ostatnich kilku latach. Ekspozycja ma na celu zaprezentowanie nowych zbiorów archeologicznych, które wzbogaciły kolekcję muzealną w ostatnich kilku latach. Prowadzone przez ten okres badania archeologiczne m. in. na ul. Długiej, raciborskim Rynku i ul. Chopina zaowocowały szeregiem ważnych odkryć uzupełniających wiedzę o średniowiecznym i nowożytnym Raciborzu. Na wystawie pokazane zostaną także efekty prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie grodziska łużyckiego w Łubowicach oraz przekazany przez Śląskiego Wojewódz-

REKLAMA

KUPIĘ DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W CENTRUM RACIBORZA  889620494

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/4 lp.

logiki. Całkowicie niedopuszczalne jest zawracanie Odry i wpuszczanie jej do Dunaju, to kompletna bzdura - dodał Orel. Problemem są Meandry Odry na pograniczu gm. Krzyżanowice oraz Bohumína, przez które - według jednego z wariantów - polska strona chciałaby skierować kanał w kierunku Gorzyczek. Dla Czechów to rozwiązanie jest niedopuszczalne. - Na razie planowany jest wariant prawobrzeżnego połączenia kanału z Odrą, my razem z polską gminą Krzyżanowice preferujemy połączenie z lewego brzegu - wyjaśnia burmistrz Bohumína, Petr Vícha, wskazując kolejne problemy - pobliskie jeziora, oczyszczalnia ścieków, obszar ochronny Olzy, konieczność zmiany plan zagospodarowania przestrzennego oraz zawarcie umów międzynarodowych. - W ratuszu jestem od 26 lat, cały czas trwa budowa. Bardzo wątpię, czy naprawdę kiedykolwiek się zacznie - komentuje Vícha.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Skłodowskiej-Curie nr 16/8 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie nr 14/4, I piętro: 2 pokoje, przedpokój, kuchnia i wc o powierzchni użytkowej 41,13 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,76 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3345/63 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,2589 ha

2.

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035478/2

4.

Forma zbycia nieruchomości

5.

kiego Konserwatora Zabytków zespół zabytków z okresu paleolitu, neolitu i epoki brązu odnalezionych w okolicach Samborowic i Pietraszyna. Ekspozycję uzupełnią pojedyncze znaleziska odkryte podczas prowadzonych na terenie miasta Racibórz nadzorów archeologicznych związanych z bieżącymi inwestycjami. Odwiedzający będą mogli zobaczyć m. in. krzemienne pięściaki, zgrzebła, noże, przekłuwacze, fragmenty naczyń pradziejowych, kamienną chrzcielnicę, kolekcję fajek nowożytnych, średniowieczną figurkę konika z jeźdźcem, średniowieczny bełt kuszy oraz szereg innych ciekawych zabytków archeologicznych.

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg na sprzedaż mieszkania położonego w Raciborzu przy ul. Kolejowej nr 21a/1 lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Skłodowskiej-Curie nr 16/8, II piętro; 1 pokój, przedpokój, kuchnia i łazienka o powierzchni użytkowej; 22,10 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,32 m2

1.

Położenie i opis nieruchomości

lokal mieszkalny, adres: Racibórz, ul. Kolejowa nr 21a/1, I piętro, 4 pokoje, przedpokój, kuchnia, 2 łazienki, schowek i komunikacja o powierzchni użytkowej 114,87 m2, do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,95 m2

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3345/63 k. m. 2 Racibórz o powierzchni 0,2589 ha

2.

Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3955/150 k. m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0310 ha

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00035478/2

3.

Numer księgi wieczystej

GL1R/00031065/6

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

4.

Forma zbycia nieruchomości

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż mieszkania

Cena wywoławcza

121 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

64 000,00 zł

5.

Cena wywoławcza

337 000,00 zł

6.

Termin i miejsce przetargu

12 listopada 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

12 listopada 2020 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

6.

Termin i miejsce przetargu

12 listopada 2020 r. godz. 12.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

12 100 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 4 listopada 2020 r.

7.

Wadium

6 400 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 4 listopada 2020 r.

7.

Wadium

33 700 zł, winno być uznane na rachunku gminy do 4 listopada 2020 r.

8.

Przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H80MW)

8.

Przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H80MW)

8.

Przeznaczenie wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej (H49MW)

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż oraz strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: gn4@um.raciborz.pl

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 39-2020-[603]  

Nasz Racibórz 39-2020-[603]  

Advertisement