Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 22 listopada 2019 r. ı Rok XII nr 46 (560) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Powiedzieli NIE

DLA LIKWIDACJI JEDNEJ ZE SZKÓŁ Racibórz » W scenariusz Dariusza Polowego wpisała się tylko SP 13. Jej przedstawiciele przyszli do magistratu na 15.00, zamknęli się z prezydentem w sali zegarowej i rozpoczęli rozmowy. Co było ich przedmiotem, tego dokładnie nie wiadomo. Uczestnicy nie chcieli mediów. - Powiedzieli, że nie chcą likwidacji ich szkoły - przyznał potem prezydent, nie zdradzając, co usłyszał do uczestników tego spotkania. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3

REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OPERACJA LIKWIDACJA

sprowokowała w Raciborzu

duży konflikt społeczny!

Racibórz » Nie ulega wątpliwości, że Racibórz musi szukać oszczędności, ale wątpliwości dotyczą tego, czy na ołtarzu zmian należy położyć SP 4, 13, 15 albo 18 i czy jest to przemyślana do końca decyzja. Nieuwikłane spojrzenie nowego naczelnika oświaty najwyraźniej wikła koalicję rządzącą w mieście w duży konflikt społeczny. Ratusz szczędzi danych, które powinni znać zainteresowani dyskusją! Myślenie kalkulatorem

Obecne władze spoglądają na problemy oświaty z zupełnie innej perspektywy niż poprzednicy. Mirosław Lenk czy Ludmiła Nowacka to przecież oświatowcy, co tłumaczy ich empatyczne podejście do zagadnienia. Dariusz Polowy to były przedsiębiorca branży poligraficznej. Z oświatą nie mieli też do czynienia jego zastępcy – Michał Fita to doświadczony działacz w sferze kultury, Dominik Konieczny inżynier wywodzący się z przemysłu. Nowy naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Żychski, człowiek – jak mówił prezydent – o nieuwikłanym spojrzeniu, skończył co prawda ekonomikę i zarządzenie oświatą na WSZiA w Opolu, ale pozyskanej tam wiedzy nie wcielał dotąd w praktyce. Był przecież przedsiębiorcą branży krawieckiej. Również szefowa komisji oświaty Zuzanna Tomaszewska nie jest oświatowcem – na co dzień pracowniczką jednej z dużych firm, działającą w obszarze kultury. Z nadmiaru oświatowców w poprzednich kadencjach, dziś mamy ich deficyt, choć to najpoważniejsza pozycja w budżecie i obszar wymagający rozważnych decyzji. To tłumaczy też, dlaczego obecnej ekipie REKLAMA

rządzącej łatwo przychodzi myślenie kalkulatorem. Skoro na oświatę wydajemy za dużo, to trzeba te wydatki obniżyć. Nie szuka się więc rozwiązań przyjaznych społecznie, ale takich, które będą spinać budżet. Ten zaś w 2020 roku będzie trudno zrealizować akurat nie z powodu nadmiernego obciążenia oświatą, bo milion złotych dla Raciborza to relatywnie nie jest większy problem, a zadłużenie – choćby na tle Rybnika – też nie jest duże, ale z powodu decyzji z czasów kampanii wyborczej do Sejmu. Zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia i obniżka stawki PIT sprawiły, że samorządy dostaną mniej pieniędzy z udziałów w podatkach niż się spodziewały, a ponadto będą musiały dołożyć nie tylko do nauczycielskich podwyżek, ale też do pensji tysięcy pracowników miejskich jednostek pracujących za najniższe wynagrodzenie, które z początkiem roku znacząco rośnie. Nie ulega więc wątpliwości, że Racibórz musi szukać oszczędności. Politycy zdecydują, gdzie będą cięcia.

dzą firmami. Tu bowiem znaczną rolę odgrywają względy społeczne i polityka miejska, a te nie są do końca przeliczalne na złotówki. Gmina działa bowiem non-profit, nie dla zysku, a dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. To mieszkańcy też – głosując na programy kandydatów (nikt w kampanii z 2018 r. nawet się zająknął o zamykaniu szkół) – określają te potrzeby podczas wyborów. Co więcej, to wyborcy są samorządem, wspólnotą mieszkańców na określonym terenie, a nie prezydent czy radni, wybrani tylko po to, by społeczne oczekiwania realizować i to nie za darmo, bo podatnicy płacą przecież diety. O tym fundamentalnym założeniu wielu polityków zapomina, choć prezydent Dariusz Polowy ma je z tyłu głowy, twierdząc w rozmowie z nami, że w sprawie szkół „nikomu nie będzie wykręcał ręki”, a brak zgody na likwidacje będzie oznaczał zgodę na dopłacanie do oświaty. Vox populi, vox Dei. Jeśli spojrzymy na jakość materiałów analizujących stan raciborskiej oświaty, to te z poprzedniej kadencji prezentują Nieuwikłane spojrzenie lepszą jakość od tych powstaNa poziom samorządu nie łych po październikowych wymożna tymczasem przenieść borach. Co więcej, sierpniowy wprost mechanizmów, które rzą- materiał przygotowany przez Krzysztofa Żychskiego (a już wtedy w kuluarach można było słyszeć o planach likwidacji SP 15) pomija kluczową kwestię kosztów kształcenia w każdej ze szkół w Raciborzu. Możemy ją jednak prześledzić w oparciu o dane z dokumentu z 2017 r. Wynika z niego, że jeden uczeń w SP 15 kosztował wówczas 9140 zł, w SP 4 9271 zł, w SP 13 7829 zł, w SP 18 8672 zł, w Brzeziu 9514 zł, na Ostrogu 10 158 zł, na Ocicach 10 113 zł, a w Studziennej 13 545 zł. Co więcej, SP 4, 13, 15 i 18 miały wtedy nadwyżkę pojemności liczoną na 482 uczniów – to więcej niż wyniosła łączna liczba uczniów na Płoni, w Brzeziu, na Ocicach i w Studziennej. Razem z Markowicami dzielnice miały wtedy 523 uczniów, mniej niż

WYDAWCA:

REKLAMA:

Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl

Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl tel. kom. +48 789 132 083

Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl tel. kom. +48 509 505 765

jedna SP 15! Wszystkie te dane wymagają obecnie aktualizacji. Te dane prowokują w dyskusji społecznej do zadania np. pytania, czy czasem nie lepszym rozwiązaniem byłoby zamknięcie czterech placówek w dzielnicach, zorganizowanie systemu dowozu i wzmocnienie poziomu nauczania w dużych szkołach w centrum, skoro np. w Brzeziu czy Studziennej nie ma porządnych sal gimnastycznych? Tak przecież funkcjonuje oświata w wielu państwach zachodnich. Niewykluczone, że w Raciborzu przyniosłoby to spore oszczędności. Prezydent najpewniej dysponuje aktualnymi danymi, z których wywodzi wnioski mające wesprzeć jego propozycje. Dane te jednak powinny być dostępne publiczne, przynajmniej na tym poziomie jak w „Polityce oświatowej miasta Racibórz na lata 2017-2022”. Skoro nie są, to dyskusja staje się nierówna. Coś bowiem wiedzą prezydent i koalicja rządzącą, a nie wiedzą tego mieszkańcy, a szczególnie zainteresowani rodzice, którzy przecież – zgodnie z definicją ustawową – są samorządem! Taki stan prowadzi do eskalacji społecznych emocji, rodzi szereg domysłów, a wymiana argumentów jest nierówna. Z nieuwikłanego spojrzenia naczelnika Żychskiego robi się uwikłanie szerokich środowisk w konflikt o dużej skali.

i budowy małego dworca systemowego. W ostatniej chwili udało się zmienić decyzję dzięki zaangażowaniu ministra Michała Wosia, na którego też będą teraz skierowane oczy, skoro w wyborach udzielił poparcia tej ekipie. Głośna społecznie kwestia likwidacji jednej ze szkół w centrum staje się więc wyzwaniem dla trwałości rządzącej koalicji, która jeszcze rok temu obwieściła skruszenie betonu. Dziś mieszkańcy trafiają na nowy beton. Koalicyjni radni unikają przecież spotkań z wyborcami, co było widać chociażby w kwestii przeniesienia pływaków z SP 15 do H2Ostróg. Otwiera to pole opozycji, co skrzętnie wykorzystała posłanka Gabriela Lenartowicz i to na sesji Rady Miasta. Ważne decyzje omawiane są – wzorem Wileńskiej – na zamkniętych koalicyjnych spotkaniach. Nie ma dyskursu, o jaki obecna koalicja apelowała, kiedy zasiadała w opozycyjnych ławach. W polityce nic więc się nie zmienia, nie licząc kampanii, kiedy kandydaci zakładają maski. Na likwidacji jednej z dużych szkół obecna ekipa być może zyska finansowo, ale straci wizerunkowo, dowodząc, że nie ma pomysłu na wielki Racibórz. Utrata politycznego zaufania może być dotkliwa podczas wyborów 2023 r., tym bardziej, że w obecnym układzie rządzącym niektóre osoby od dawna myślą o innych projektach i to nie związanych z Dariuszem Racibórz znów będzie wielki Polowym. Trudno będzie iść do Propozycja likwidacji jednej wyborów z łatką syndyka masy ze szkół w śródmieściu na nowo upadłościowej. definiuje wyborcze hasło prezydenta Dariusza Polowego „Raci- Rozwiązanie? bórz znów będzie wielki”, które Oświata to nie jedyna droga dało mu sukces w wyborach. Po- porządkowania struktury miejkazuje, że obecna ekipa rządzą- skich jednostek i wydatków bucą (PiS, NaM, komitet Michała dżetowych. Trzeba oddać raFity) nie ma pomysłu na odwró- cję obecnemu prezydentowi, cenie trendu depopulacyjnego. że odziedziczył ten stan po poNa takich zapowiedziach tym- REKLAMA czasem doszła do władzy. Nic więc dziwnego, że spora rzesza raciborzan może się czuć zawiedziona jeśli nie oszukana, tym bardziej, że w obecnych realiach konkurencyjności o mieszkańców liczy się właśnie inwestowanie przede wszystkim w kapitał ludzki. Prezydent wspomina co prawda, że chce się przygotować finansowo na nową perspektywę unijną, ale jednocześnie nie mówi, jakie to będą projekty i co przyniosą miastu. Wzbudza to oczywistą podejrzliwość wyborców, słyszących dotąd o niezrealizowanych jak na razie planach zabudowy placu Długosza, wprowadzeniu darmowej komunikacji, użeglowienia Odry czy budowy portu w Sudole. Żółtą kartką dla ratusza były niedaw- REKLAMA ne plany PKP związane z wyburzeniem znacznej części dworca

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.

przednikach, ale trzeba też wymagać przemyślanej strategii na wielu powiązanych ze sobą płaszczyznach. A tej strategii najwyraźniej nie ma, a przynajmniej na forum rady nie została zakomunikowana i poddana dyskusji. Tymczasem istnieją na przykład obszary kluczowych rozmów z powiatem nie tylko na temat wzmocnienia bazy przychodowej i obniżenia kosztów funkcjonowania zamku i muzeum, ale również trzech obiektów kulturalnych - RCK, Strzecha, MDK. Wszystkie kosztują przecież miliony i to przy nadwyżce pojemności. Od dawna mówi się o wzmocnieniu raciborskiej PWSZ. Uczelnia ma potencjał, który można skierować na adaptację wolnych gmachów (np. G 5 przy ul. Opawskiej), ale trzeba go dostrzec i wesprzeć, a nie tylko gościć na dorocznej immatrykulacji. Być może w perspektywie 3-4 lat to PWSZ mogłaby zagospodarować bazę SP 15, sprzedając najpierw oddalony budynek przy Łąkowej. Wszystkim dałoby to czas na głębsze przemyślenie docelowego kształtu raciborskiej oświaty, nawet kosztem tych niezaoszczędzonych 3-4 milionów złotych. Korekty wymaga polityka mieszkaniowa. Lokowanie nowych budynków Raciborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego winno uwzględniać nadwyżkę pojemnościową szkół. Trzeba też zadać pytanie, gdzie będą uczęszczały dzieci z nowego osiedla przy Łąkowej, skoro (wedle danych z 2017 r.) SP 13 nie ma nadwyżki pojemnościowej, a SP 15 zostanie zlikwidowana? Obszarów wymagających dyskusji jest znacznie więcej, a bez niej likwidacja jakiejkolwiek szkoły w śródmieściu wydaje się przedwczesna i nieprzekonująca. Grzegorz Wawoczny

KUPIĘ MIESZKAN IE MOŻE BYĆ DO REMONTU tel.: 889 620 494


»3

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Aktualności

REKLAMA

73,5 mm x 84 mm

POWIEDZIELI NIE

dla likwidacji jednej ze szkół DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Na 15.30 pod ratusz zeszli się nauczyciele, rodzice i sami uczniowie z SP 4, 13, 15 i 18. Byli zaskoczeni, że grupa osób reprezentujących SP 13 zdecydowała się na odrębne spotkanie. Ustalenia - jak usłyszeliśmy miały być inne - jedna wspólna dyskusja. Około stu osób czekało więc do 16.00 przed gabinetem prezydenta. Ten wyszedł do zgromadzonych i zgodził się na rozmowy w szerokim gronie w sali kolumnowej, narzekając jednak, że to nie jest miejsce i forum na dokładne przedyskutowanie tematu. Do omawiania problemu jednak przystąpił. Rodzice co rusz przerywali jego wystąpienie, ale w końcu dowiedzieli się z czego wynika temat. Prezydent wyłuszczył, że Racibórz został zaliczony do gmin bied-

nych, oświata kosztuje drugie tyle, ile na jej utrzymanie przekazuje do miasta państwo, a po bliższej analizie okazuje się, że są kosztowne węzły, np. aż 30 nauczycieli na rocznym urlopie na podratowanie zdrowia, co kosztuje miasto ponad 2 mln zł. Ten argument rodzice przyjęli z oburzeniem, twierdząc, że nauczyciele mają do tego prawo. Potem prezydent wskazał na główny problem ponad 1000 wolnych miejsc w szkołach w śródmieściu i duże koszty utrzymania budynków z obsługą, największe w przypadku SP 15, wynoszące ponad milion złotych. Omówił działania, jakie podejmuje na rzecz zredukowania wydatków gminy, w tym w innych obszarach poza oświatą, dodając, że oszczędności są potrzebne na wkład własny przy aplikowaniu o środki unijne.

Wniosek? Jedną szkołę należy zamknąć, a uczniów, najlepiej całymi klasami, przenieść do pozostałych. Zapewniał, że nikt nie mówi o klasach liczących 30 dzieci, nikt też nie podjął jeszcze żadnych decyzji, którą szkołę zamknąć, bo obecnie dyskusja znajduje się na etapie analiz. Prezydent sam przyznał, że wgryza się w nie dopiero od weekendu, bo do 15 listopada pracował nad budżetem. Do tych analiz chce zaprosić mniejsze grona rodziców i nauczycieli, by wysłuchać ich uwag. Nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy podejmie decyzję o skierowaniu do radnych projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji jednej ze szkół. Potrzebuje około 2 tygodni na przemyślenia. Kiedy jednak z sali padło, by do dyskusji nad analizami zaprosić

O prawie książąt von Ratibor

REKLAMA

również rajców komisji oświaty, uznał, że nie widzi takiej potrzeby, bo być może do skierowania projektu uchwały w ogóle nie dojdzie. Rodzice podkreślili, że mają świadomość, iż oświata dużo kosztuje, ale miasto dzieli ich pieniądze, z ich podatków, a inwestowanie w dzieci jest dla nich najważniejsze. Nie chcą im fundować stresów ani gorszych warunków, więc dla likwidacji jednej ze szkół mówią NIE i zapowiadają, że protest będzie się powiększał. - Jest nas cztery tysiące - dało się słyszeć na sali. Rodzice podkreślili, że nie chcą dyskutować o tym, którą szkołę zamknąć. Sprzeciwiają się bowiem zamykaniu którejkolwiek, nawet tych w dzielnicach. Nie chcą nikogo poróżniać. Od prezydenta oczekują działań na rzecz rozwoju miasta, zatrzymania depopulacji, pozyskiwania inwestorów i utrzymania szkół, tak by w przyszłości zapokajały potrzeby społeczne, czyli tego, co obiecał w czasie kampanii wyborczej. Rodzice zgodzili się jednak, by wziąć udział w kolejnej dyskusji, ale wspólnej dla wszystkich szkół, z udziałem radnych komisji

tu nie miejsce, trzeba powiedzieć, że linia Oettingen–Spielberg należy do głównych w rodzie Oettingen. Obecnym właścicielem „państwa”, w którego skład wchodzi m.in. pałac-rezydencja „Oettingen” w mieście Oettingen w Bawarii. jest Otto Fürst zu Oettingen–Oettingen Racibórz » 14 listopada portal naszraciborz.pl cytował fragment artykułu pt. Następcy tronu pol- und Oettingen–Spielberg. Nawiasem warto nadmienić, że skiego. Kto ma prawa do naszej korony? Agnieszki Wolnickiej z portalu tytus.edu.pl. - Opublikoznany artysta krzyżanowicki wany na portalu artykuł o prawach książąt von Ratibor do polskiego tronu spowodował szereg Georg Latton, twórca repliki pomnika Josepha von Eichenzapytań w tej mierze. Może warto rzecz wyjaśnić - pisze Paweł Newerla. dorffa, przez kilka lat prowadził prace konserwacyjne w rezyOtóż Viktor V Herzog von dencji książęcej w Oettingen. Ratibor und Fürst von Corvey Skoro jednak istnieje bezpo– wg mnie – nie ma jednak żadśredni potomek rodziny Oetnych uprawnień do sukcesji tingen w linii męskiej ma on niepolskiego tronu, nawet gdyby wątpliwie pierwszeństwo przed Rzeczpospolita miała stać się księciem Viktorem V von Ratimonarchią. Autorka artykułu bor, który z rodem Oettingen wśród pretendentów do tronu jest spokrewniony tylko przez swoją babcię. Drugie „źródło” polskiego wymienia m.in. rodziny Oettingen, Metternich prawa do tronu polskiego wyi Sándor. I trzeba przyznać, że wodzi się z rodziny Metternich. To nazwisko pojawia się u prawszystkie te trzy rody rzeczybabci księcia Viktora V von Rawiście są powiązane z rodziną von Ratibor. tibor, wspomnianej księżnej SoViktor (każdy pierwszy męphie (1857–1941), zamężnej za ski potomek w rodzinie von Raksięcia zu Oettingen–Oettingen tibor otrzymuje imię „Viktor”) tingen–Spielberg. Księżnicz- nom dostojny starszy pan, Franz und Oettingen–Spielberg. NaleAugust III Herzog von Ratibor ka Elisabeth była córką Fran- Albrecht IV Herzog von Ratibor żała ona do „głównej” linii ksiąund Fürst von Corvey, dziadek za Albrechta księcia (Fürst) zu (1920–2009) otrzymał imiona po żąt von Metternich–Winneburg. obecnie „panującego” Viktora Oettingen–Oettingen und Oet- swoim dziadku Oettingen–Oet- Była ona wnuczką „żelaznego V, w dniu 19 listopada 1910 r. po- tingen–Spielberg oraz Sophie tingen und Oettingen–Spielberg. kanclerza” Austrii Clemensa ślubił Elisabeth Prinzessin zu Prinzessin von Metternich–WinPomijając dokładniejsze wy- Wenceslausa Nepomuka LoOettingen–Oettingen und Oet- neburg. Znany wielu raciborza- wody genealogiczne, na które thara księcia von Metternich–

DO POLSKIEJ KORONY

Praca nad jeziorem Bodeñskim w Niemczech dla opiekunów i opiekunek osób starszych Chcesz zarobiæ nawet

12.000 z³

w dwa miesi¹ce? Mamy dla Ciebie pracê! legalne zatrudnienie zwrot kosztów dojazdu zakwaterowanie i wy¿ywienie ubezpieczenie

zadzwoñ ju¿ dziœ: 695 699 695 oświaty. Mają się odbyć w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem prezydent może zaproponować podjęcie radnym uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji szkoły. Decyzja leży w gestii Rady Miasta. Musi ją poprzeć większość z 23 rajców. Potem powiadomiony zostaje kurator. Jego opinia jest wiążąca, choć, jeśli będzie negatywna, gmina może zaskarżyć

ją do sądu administracyjnego. Powiadomieni zostają także rodzice. Po spełnieniu wszystkich wymogów radni muszą jeszcze podjąć jedną uchwałą - ostateczną o likwidacji. Szkoła przestaje istnieć z ostatnim dniem sierpnia. Likwidacja jednej z podstawówek w centrum wymagałaby również zmiany rejonizacji.

Winneburga (1773–1859). Ale i tu są jeszcze męscy potomkowie, którzy mieliby pierwszeństwo przed rodziną von Ratibor. Wreszcie jako trzecie źródło praw do polskiego tronu królewskiego wiedzie przez rodzinę Sándor. Wspomniana tu już Sophie, de domo Metternich–Winneburg, miała siostrę Klementine Metternich, która wyszła za mąż za hrabiego Maurycego Sándora de Szlawniczy. Zostając wdową usynowiła w 1926 r. Franza Albrechta księcia (Prinz) von Ratibor, syna swojej siostrzenicy. Jakkolwiek

by nie interpretować zasady sukcesji, w żadnym przypadku usynowiony następca nie może być uznany za pretendenta do tronu królewskiego. Powyższymi wywodami chcieliśmy uspokoić raciborskich zwolenników monarchii, że Jego Książęca Mość Viktor V Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey, Prinz zu Hohenlohe–Schillingsfürst– Breunner–Enkevoirth nie jest jednak sukcesorem polskiego tronu królewskiego.

REKLAMA

Grzegorz Wawoczny

Paweł Newerla


Aktualności

»4

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

POWIAT KAS nowym partnerem raciborskiej uczelni

resortu środowiska wymieniany jako członek jego kierownictwa, ale jak wyjaśnia rzecznik rządu Piotr Müller, zostanie formalnie ministrem środowiska dopiero po zmianie ustawy o działach administracji rządowej. Wtedy też będzie wiadomo, jakie obszary działalności obecnego ministerstwa będą mu podlegać. Mowa m.in. o lasach państwowych i parkach narodowych, geologii, łowiectwie i edukacji w zakresie środowiska. Red., onet, fot. fb/PiS

Krzanowice pozbyły się czerwonej plamy

15 listopada w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu podpisano umowę o współpracy z Izbą Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach. Umowa została podpisana przez prorektora ds. studenckich dr. Jacka Pierzchałę oraz zastępcę dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Karionę Adamek-Bienię w towarzystwie gości - naczelników urzędów skarbowych – Barbary Głód (US w Raciborzu), Izabeli Tomczyk (US w Wodzisławiu Śląskim) oraz Barbary Kwiatkowskiej (US w Jastrzębiu-Zdroju). W uroczystości uczestniczyli również dr Henryk Kretek oraz dr Łukasz Karaś – przedstawiciele Instytutu Studiów Społecznych. Porozumienie nawiązuje do wielu przeprowadzonych już inicjatyw związanych z kształceniem studentów i obejmuje współpracę w zakresie dydaktyki oraz praktyk studenckich. Umowa jest jednym z przejawów dążenia władz uczelni do zwiększenia wymiaru praktycznego studiów – poinformował prorektor ds. studenckich dr Jacek Pierzchała. Zadowolenia z porozumienia nie ukrywają również przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej, którzy zgodnie twierdzą, że czekają na studentów i mają nadzieję, że w przyszłości rozpoczną oni swoje kariery w KAS. Okazuje się, że odbywanie praktyk jest również korzyścią nie tylko dla studentów. Pomoc praktykantów jest niezbędna urzędom skarbowym, w szczególności podczas akcji takich jak PIT – poinformowała dziennikarzy dyrektor Kariona Adamek-Bienia. Katarzyna Kubik, PWSZ

Michał Woś ministrem, ale poczeka na swoje ministerstwo

Raciborzanin otrzymał 15 listopada powołanie na urząd ministra-członka rady ministrów. Woś - zgodnie z zapowiedziami razem z ministrem klimatu Michałem Kurtyką jest już na stronie REKLAMA

Z krajobrazu Krzanowic zniknął pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Rozbiórkę postumentu na skwerze przy ul. Długiej nakazał wojewoda śląski. Stało się to w zeszłym tygodniu. Po postumencie zostały cegły, które zmielono. Znikłby szybciej, gdyby nie podejrzenia o możliwych w tych miejscach pochówkach krasnoarmiejców. Jak jednak ustalił wojewoda, w latach 50. dokonano ekshumacji i przeniesienia ich na cmentarz wojenny. Nie było więc żadnych przeszkód, by pomnik zlikwidować. Ziemia krzanowicka dostała się w ręce sowieckie z początkiem kwietnia 1945 r. Rozpoczęła się seria gwałtów i grabieży. Po usadowieniu polskich władz komunistycznych, mieszkańcy, mówiący po niemiecku albo po morawsku, doświadczyli represji. Byli szykanowani. Poza pomnikiem wdzięczności Armii Czerwonej (z literówką w napisie Czesz poległym bohaterom), w krajobrazie pojawiły się ulice Mjr. Pawłowa (od 2017 r. Księdza Pawlara), Generała Aleksandra Zawadzkiego (dziś Aleksandra Zawadzkiego) oraz 15 Grudnia (pamiątka zjednoczenia PPR i PPS) dziś Morawska.

nia, kryjówkami przed drapieżnikami dla mniejszej zwierzyny polnej, a w okresie kwitnienia siedliskiem dla owadów i żerowiskiem dla ptaków. Plusów, jak wyliczał radny, jest więcej. Więcej pracy będą miały pszczoły a przez to przybędzie miodu, lepsza będzie retencja wodna, łagodniejszy mikroklimat i wyższe plony. No i najważniejsze, będzie gdzie zebrać owoce. - Pomysł nie mógł długo czekać. Dziękujemy radnemu za zaangażowanie mówi starosta Grzegorz Swoboda.

W rudzkiej remizie zaparkowało nowiutkie strażackie volvo

Nowy średni wóz bojowy został uroczyście przywitany 15 listopada. Kosztował blisko 790 tys. zł. Volvo 4x4 FLD3C wjechało na plac przed remizą w asyście dotychczasowych wozów będących na wyposażeniu jednostki - stara oraz renault, który trafi do druhów w Turzu. Nowy nabytek rudzkiej straży ma moc 210kW (285 KM). Wyposażony jest w zbiornik wody o poj. 3 tys. litrów i zbiornik środka o poj. 300 l. Samochód ma też automatyczny zawór napełniania hydrantowego. Zabudowę wykonała firma Bocar. Samuel Markiewka, UM Kuźnia Raciborska

Diamentowe gody w gminie Rudnik

Wzdłuż dróg powiatowych pojawiło się sto drzewek owocowych

To echo wiosennej interpelacji radnego powiatowego Szymona Bolika. Starosta uznał wtedy pomysł za warty wdrożenia i oto stało się - rośnie już sto drzewek, głównie grusz i jabłoni, m.in. przy drodze z Pietrowic Wlk. do Gródczanek. Dawniej wzdłuż dróg Raciborszczyzny rosło sporo drzew owocowych, w tym całe aleje czereśniowe, które dzierżawiono sadownikom. Ci pielęgnowali drzewostan i zbierali w czerwcu owoce, te zaś trafiały potem na targ. O nasadzenia zwrócił się wiosną radny powiatowy Szymon Bolik z Krowiarek. Jego zdaniem, drzewka poprawią estetykę, szczególnie w okresie kwitnienia, ale też utworzą korytarze ekologiczne sprzyjające migracji zwierząt. Będą miejscem żerowaREKLAMA

W listopadzie jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowały dwie pary. 7 listopada jubileusz diamentowych godów obchodzili państwo Magdalena i Jerzy Kachel z Gamowa. Ślub cywilny zawierali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pawłowie, natomiast ślub kościelny dwa dni później w kościele parafialnym w Gamowie. Oboje Jubilaci od urodzenia związani są z Gamowem. Wspólnie pracowali na własnym gospodarstwie rolnym. Pani Magdalena zajmowała się również prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Jubilaci doczekali 5 dzieci i 2 wnuków. 8 listopada jubileusz diamentowych godów obchodzili państwo Maria i Alojzy Strzeduła ze Strzybnika. Pan Alojzy pochodzi z wielodzietnej rodziny z Gamowa. Z zawodu młynarz. Pracował w zawodzie w Raciborzu oraz w Kędzierzynie-Koźlu. Dodatkowo prowadził swoją działalność gospodarczą oraz gospodarstwo rolne. Panią Marię poznał na zabawie. Jubilatka pochodzi ze Strzybnika. Razem z mężem pracowała na gospodarstwie oraz zajmowała się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Jubilaci doczekali 3 dzieci, 5 wnuków i 3 prawnuków. Życzenia dostojnym jubilatom złożyli wójt Piotr Rybka i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Sabina Zięć. UG Rudnik REKLAMA


»5

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

ZDROWE KALORIE

´

czyli listopad z gesiná

Racibórz » Na temat gęsiny przeważnie wiemy tyle, że to tłuste mięso. Jak tłuste to niezdrowe... Nic bardziej mylnego. Polska Gęś owsiana, bo o niej dziś słów kilka, to szlachcianka wśród drobiu, to doceniany przez zagranicznych smakoszy rarytas, który powoli zdobywa uznanie również i w naszym kraju. Kiedyś zajadaliśmy się gęsiną od św. Marcina aż do końca karnawału. Dziś statystyki mówią o 17g gęsiny na osobę... Biorąc pod uwagę średniej wielkości gęsie udo, to wychodzi że co 20-ta osoba zje gęsie udo raz w roku. Dla porównania, statystycznie KAŻDY polak je ok 25kg mięsa z kurczaka rocznie! Taki stan rzeczy wymaga zmiany.

D

laczego warto się pochylić nad gęsiną w naszym jadłospisie? Bo to unikatowy drób. Mięso z gęsi to bogactwo pełnowartościowego białka i nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym tak istotnych dla naszego zdrowia omega-3 i omega-6. Kwasy te wpływają m.in. na obniżenie poziomu złego cholesterolu (LDL) we krwi, a podwyższenie dobrego (HDL), ponadto wspomagają pracę mózgu. Dlatego też gęsina rekomendowana jest dla osób cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe. Warto także docenić to, że mięso z gęsi dostarcza wielu cennych witamin – A, E, witaminy z grupy B, zwłaszcza niacyny – oraz składników mineralnych: potasu, fosforu, magnezu, żelaza, cynku, przez co wpływa na wydolność organizmu. Nie można też pominąć kilku faktów odnośnie chowu. Polską gęś tuczy się przez 16 tygodni podczas których karmiona jest wyłącznie paszami zielonymi a ostatnie trzy tygodnie karmi się je jedynie

owsem. Efektem jest świetne, delikatne i co najważniejsze ZDROWE mięso. Na rynku dostępne są również gęsi sprowadzane od naszych, zachodnich sąsiadów. Niemcy jednak karmią swoje gęsi kukurydzą, co ma odwzorowanie w jakości dostarczanego mięsa. To właśnie używany przy produkcji w Polsce owies nadaje mięsu wyjątkowości i świetnego aromatu. Za arystokratkę wśród ras gęsi uznaje się gęś kołudzką. Dziś ponad 90 procent ho-

dowców postawiło właśnie na nią. Trzeba tutaj pamiętać, że nie ma bardziej ekologicznego i naturalnego sposobu hodowli jak chów gęsi. Tego ptactwa nie zamyka się w klatce, a ono nie pozwala się karmić byle czym, w skutek czego otrzymujemy mięso całkowicie pozbawione sztucznych barwników i środków chemicznych. To absolutnie wyjątkowy drób który zasłużenie wraca do łask. Do propagowania jedzenia gęsiny niewątpliwie przyczynia

się również ogólnopolska akcja Gęsina Na Św. Marcina organizowana przez międzynarodowe zrzeszenie regionalnych producentów żywności SlowFood Polska, którego motto brzmi „ochrona prawa do smaku”. Postawili oni sobie za zadanie uchronić od zapomnienia kuchnię, która od zawsze cechowała dany region, niestety w dobie globalizacji i napływu zagranicznego stylu życia, coraz rzadziej jest przekazywana potomnym i powoli zanika. Każdego roku inicjatywa skupia wokół siebie najlepsze restauracje w Polsce oferujące z tej okazji swoim gościom specjalne menu z Gęsiną w roli głównej uzupełnione o doborowe lokalne wina. Po przesłaniu przez szefów kuchni swoich propozycji, organizatorzy wybierają tylko 100 najlepszych kompozycji nagradzając je możliwością wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Racibórz również zdobył tutaj swojego reprezentanta a jest nim restauracja Whisky&Piec położona przy ul. Drzymały 26, która znalazła się

na liście za sprawą dań autorstwa Mateusza Zawojskiego. W promieniu 45km jest to jedyne miejsce docenione przez SlowFood Polska które swoim

autorytetem potwierdziło wyjątkowość serwowanych tutaj specjałów. Akcja z gęsiną trwa tylko do końca listopada!

RACIBÓRZ | UL. DRZYMAŁY 26 TEL. 691 380 949


WFOŚiGW

»6

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nowy wóz dla OSP w Mokrem Projekt termomodernizacji Region » 15 listopada 2019 roku nastąpiło uroczyste przekazanie nowego wozu strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem. W wydarzeniu wzięli udział: Adam Lewandowski – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Bogdan Jędrocha - Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Damian Krawczyk - Komendant Powiatowy PSP w Mikołowie oraz władze Miasta Mikołowa. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego był możliwy m.in. dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynoszącej 50 tys zł., dotacji z NFOŚiGW, z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Województwa Śląskiego oraz Gminy Mikołów. Łączny koszt samochodu wyniósł 762 600 zł. Nowy wóz strażacki może służyć w każdej akcji ratowniczo-gaśniczej, przy wypadkach drogowych, powodziach i usuwaniu innych miejscowych zagrożeń. Mieści 3500 litrów wody, 350 litrów środka pianotwórczego, posiada autopompę o wydajno-

GASTRONOMIKA

z pozytywną oceną formalną Region » Projekt Powiatu Raciborskiego „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1 w Raciborzu” złożony w kwietniu br. w konkursie w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego 2014-2020 otrzymał pozytywną ocenę formalną.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się m.in.: wymianę stolarki okiennej w całym budynku i ocieplenie przegród wewnętrznych - stropu nad III piętrem od poddasza. Ponadto zaplanowano modernizację istniejącego oświetlenia z wykorzystaniem opraw LED. W wyniku ści 2960 litrów na minutę. Samo- niowy i automatyczne zrasza- realizacji inwestycji znacznie chód wyposażony jest w szybkie cze do gaszenia traw. poprawi się efektywność enernatarcie z 60-metrowym wężem, getyczna budynku - zmniejszy WFOŚiGW w Katowicach się zużycie energii elektrycznej pneumatyczny maszt oświetlei cieplnej, co przyczyni się do redukcji emisji CO2 oraz pyłu PM10. Całkowita wartość projektu: 1.440.633,86 zł. Koszty kwalifikowane: 1.207.843,58 zł. Dofinansowanie EFRR: 1.147.451,40 zł. Przewidywany termin rozstrzyRegion » W wybranych lokalizacjach na terenie całego województwa trwają prace renowacyjne i mon- gnięcia konkursu: listopad 2019 r.

Bocianie gniazda w renowacji

tażowe bocianich gniazd zlecone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Nowa platforma pod gniazdo stanęła m.in. w gliwickiej dzielnicy Wilcze Gardło. Bocian biały w Polsce objęty jest ścisłą ochroną gatunkową i wymaga ochrony czynnej. W przypadku bociana białego oznacza ona budowę platform gniazdowych oraz wykaszanie i wypas łąk, które stanowią miejsce żerowania bocianów. Bociany chętnie zakładają gniazda w pobliżu siedzib ludzkich. Ptaki wykorzystują w tym celu dachy budynków, drzewa, kominy oraz słupy energetyczne. Przez wiele lat bociany wykorzystują te same gniazda, corocznie dokładając nowy materiał. Przez to ich siedziby ważą kilkaset kilogramów, czasami nawet do kilku ton. To stwarza niebezpieczne sytuacje, zarówno dla ptaków, mogące doprowadzić do utraty lęgów, jak i dla ludzi. Dlatego konieczna jest weryfikacja gniazd zgłaszanych przez mieszkańców i samorządy oraz wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych. Zakres prac w zależności od indywidualnych potrzeb obejmuje: montaż konstrukcji metalo-

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

TAK dla czystego powietrza

KONKURS PLASTYCZNY Region » Zapraszamy do udziału w Konkursie plastycznym „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

wo-drewnianych (platform) na drzewach i obiektach budowlanych lub montaż wolnostojących słupów z platformami. W niektórych lokalizacjach wykonawca przycina również gałęzie drzew utrudniające dolot do gniazda. Ze starych gniazd usuwane są niebezpieczne dla ptaków elementy obce i nadmiar materiału, przez co gniazda stają się lżejsze. W latach 2019-2020 na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-

ska w Katowicach odnowionych zostanie 12 gniazd, położonych na terenie gmin Kłobuck, Lipie, Koniecpol, Kochanowice, Tworóg, Ożarowice, Siewierz, Zabrze, Gliwice, Tychy, Czerwonka-Leszczyny i Jeleśnia. Prace w pierwszych 8 lokalizacjach zostaną zakończone do końca listopada br. II etap prac rozpocznie się jesienią 2020 r. i obejmie kolejne 4 bocianie gniazda. RDOŚ w Katowicach

Prace konkursowe mają dotyczyć efektów likwidacji niskiej emisji. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z terenu województwa śląskiego. Prace konkursowe rozpatrywane będą w następujących kategoriach wiekowych: kategoria A – 6-7 lat, kategoria B – 8-9 lat, kategoria C – 10-11 lat, kategoria D­– 12-13 lat, kategoria E – 14-15 lat. Zasady uczestnictwa w Konkursie określone są w Regulaminie Konkursu. Prace konkursowe należy nadsyłać do 4 grudnia 2019 roku do godz. 15.00

(decyduje data wpływu do Biura WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19,

40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do końca grudnia 2019 r. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu plastycznego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest pani Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398, e-mail: m.galuszka@wfosigw.katowice.pl. WFOŚiGW w Katowicach


»7

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

RACIBÓRZ 5 grudnia rusza raciborski Jarmark Bożonarodzeniowy Już 5 grudnia startujemy z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. Tego dnia ruszy świąteczny kiermasz rękodzieła i wyrobów regionalnych. Będziecie mogli kupić biżuterię, ręcznie robione zabawki, ozdoby choinkowe, szkatułki, rzeźbione aniołki oraz smakowite wyroby regionalne- ciasteczka, pierniki, miody i oscypki! Od czwartku zapraszamy także dzieciaki na karuzelę oraz do kina zimowego. W ogrzewanym namiocie sferycznym do niedzieli włącznie wyświetlać będziemy bajki dla dzieci, filmy familijne i komedie. W piątek 6 grudnia - a jakże - odwiedzi nas Święty Mikołaj. Przyjedzie do nas tradycyjnie ze strażakami. Na spotkanie ze świętym – zapraszamy o 17.00 na raciborski rynek. Tego dnia moc atrakcji dla najmłodszych szykuje także raciborska biblioteka. Do południa w namiocie sferycznym organizując bajkoczytanie, a po południu warsztaty i konkursy. Na scenie wystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4. W weekend 7-8 grudnia scenę na raciborskim rynku przejmą zespoły DFK, wokaliści z Raciborskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej Źródło. Wystąpią także zespoły: Choir van Goh, Siostry Wajs&Stonoga i Trojok Śląski. Na finał w sobotę zagra zespół Bartnicky, a w niedzielę czeka nas wieczór kolęd z Chórem z parafii pw. św. ap. Mateusza i Macieja. W niedzielę atrakcje dla najmłodszych zapewni Raciborskie Centrum Kultury. W namiocie sferycznym pojawi się strefa malucha. Przeprowadzimy także konkursy plastyczne. Tego dnia (8 grudnia) zapraszamy na wielkie gotowanie świątecznej potrawy. Pichcić będziemy od samego rana, a wydawanie 3 tysięcy porcji ciepłego, świątecznego dania rozpoczniemy o 15.00.

Ratusz zleci opracowanie koncepcji nowej kładki nad Odrą Koncepcja kładki pieszo-rowerowej ma kosztować 50 tys. zł. To odpowiedź na powtarzany już od wielu lat postulat zrealizowania tej inwestycji w rejonie mostu Zamkowego. Od kilku lat temat kładki pojawia się na forum samorządów. Apelowali o to radni Dawid Wacławczyk oraz Artur Wierzbicki. Ten drugi w 2013 r. wykonał nawet wizualizacje konstrukcji wiodącej od pomnika Matki Polki do zamku. - Rozwiązaniem docelowym powinna być osobna kładka biegnąca od okolic pomnika Matki Polki bezpośrednio do zamku - uważa dziś Wacławczyk, lider NaM-u współtworzącego koalicję rządzącą w mieście. Zdaniem Wierzbickiego, do mostu od strony zamku należy „przyczepić rynnę” dla rowerzystów albo pomyśleć o łączącym bulwary mostku nad starą Odrą. Jak dodaje, po uruchomieniu zbiornika Racibórz prawdopodobieństwo powodzi będzie niewielkie, co zapewni trwałość konstrukcji. Tego lata wody przy zamku było po kolana. Pomysły będą się pewnie mnożyć, podobnie jak problemy. Most znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935, a więc potrzebna jest dobra wola do rozmów - w tym o pieniądzach - ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich i Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dodajmy, że wkrótce ruszy budowa ronda przy Mechaniku. Inwestycja ma poprawić komunikację pojazdów. Nie ingeruje jednak w strukturę mostu, czyli chodniki pozostaną takie jak teraz. Nie da się prowadzić żadnej inwestycji na Odrze bez zgody Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Ta instytucja buduje zbiornik Racibórz i zarządza korytem rzeki. - Właścicielem gruntu, po którym ma przebiegać kładka rowerowa jest Skarb Państwa. Grunt pozostaje w trwałym zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach. Organy te nie wyraziły woli realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym, w obecnym stanie, bez pozyskania odpowiednich zezwoleń właściciela gruntu, projekt nie może stanowić zadań własnych gminy - podał ratusz w uzasadnieniu do odrzucenia projektu budowy kładki, zgłoszonego do budżetu obywatelskiego na 2019. Urząd szykuje się do wartego ponad 3 mln zł zagospodarowania lewobrzeżnych bulwarów. Projekt zakłada stabilizację i wzmocnienie skarp, budowę ścieżki rowerowej na wale oraz ciągów rowerowo-pieszych na międzywalu na lewym brzegu Odry. Do tego, naprzeciwko prawobrzeżnej przystani, mają powstać żelbetowe schody - tzw. widownia o powierzchni blisko 400 m kw., ponadto na całym terenie objętym projektem siedziska z desek kompozytowych, ławki, stojaki na rowery oraz oświetlenie. Całość obszaru zostanie uporządkowana i obsiana trawą. Nie sposób pominąć kwestii komunikacji pomiędzy lewoa prawobrzeżnymi bulwarami, w szczególności ścieżki rowerowej od strony Ostroga z tą mająca powstać przy pomniku Matki Polki. Wielu kierowców wskazuje też, że problem korków przy Mechaniku, widoczny w godzinach szczytu, nie jest związany z układem skrzyżowania, ale przejściem dla pieszych przy sta-

Aktualności

cji Circle K., które hamuje płynny ruch samochodów. Może więc warto zgłoszony do budżetu obywatelskiego i odrzucony pomysł z kładką potraktować jako wstęp do dyskusji o możliwych w tym rejonie nowych rozwiązaniach ruchu pieszych i rowerzystów?  Jakie jest najlepsze rozwiązanie, to okaże się w przyszłym roku. Opracowanie koncepcji nie oznacza, że miasto od razu przystąpi do realizacja zadania. To - w zależności od rozmachu - może kosztować nawet kilka milionów złotych.

W parku Roth pojawiły się nowe ławki W parku Roth wymieniono stare, ponad 50-letnie ławki. Montaż nowych odbył się 14 listopada. Jak wyglądają, zobaczcie na zdjęciach. A co ze starymi ławkami? - Nie wyrzucaj, wykorzystaj! Kilkanaście odzyskanych starych ławek pozostających w dobrym stanie technicznym zostanie wykorzystanych w zależności od zapotrzebowania w mniej eksponowanych lokalizacjach w mieście - informuje na swoim profilu FB magistrat. fot. Jan Ptak

Wręczono kolejne medale ks. Stefana Pieczki

Po raz XVIII w Raciborzu zorganizowane zostały Dni Księdza Stefana Pieczki. Wręczono kolejne medale Unitas in Veritate - Jedność w Prawdzie. W tym roku odebrali je: przełożona prowincjalna polskiej prowincji Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego S. Dolores Dorota Zok, prezes Eko-Okien Mateusz Kłosek, prezes Sądu Rejonowego w Raciborzu Marzena Korzonek, pośmiertnie śp. Władysław Płonka (w jego imieniu żona Grażyna) oraz Wiesław Janicki, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu. Uroczystość odbyła się w Raciborskim Centrum Kultury, a uświetnił ją koncert Olgi Szomańskiej, polskiej wokalistki i aktorki.

na przełomie 1944 i 1945 r., kiedy rozpoczęły się bombardowania i przetoczył się ze wschodu na zachód front. Jednak lata II w. św. nie były dla mieszkańców naszego regionu spokojne. Rodowitych Polaków szybko spotkały prześladowania: aresztowania, osadzenia w obozach koncentracyjnych, przymusowa praca na rzecz III Rzeczy, wysiedlenia czy inne szykany. Najliczniejszą grupę mieszkańców, deklarującą się jako „Ślązacy”, „miejscowi” starano się zgermanizować. Aktem lojalności wobec władz niemieckich było zapisanie się na tzw. Deutsche Volksliste. Zachęcały do tego nawet polskie elity z zagranicy, ponieważ odmowa wiązała się z utratą majątku, a nawet ze śmiercią. Większość Górnoślązaków złożyła podpis na tej liście, wielu zrobiło to z obawy o los swoich rodzin. W regionie zaczęto też rozbudowywać aparat partyjny NSDAP, rozpoczęły swoją działalność organizacje młodzieżowe Jungvolk czy Hitlerjugend, a do Wehrmachtu wcielono kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Wystawa przybliża historie żołnierzy, zarówno tych wcielonych do Wehrmachtu, jak i tych walczących w Polskich Siłach Zbrojnych. Zostały one zilustrowane za pomocą książeczek wojskowych, legitymacji, odznaczeń, listów pisanych z koszar, frontów lub obozów jenieckich, zdjęć czy nekrologów. Pamiątki po Polakach starających się przetrwać wojnę pod fałszywymi nazwiskami, robotnikach wywiezionych na teren Niemiec do przymusowej pracy oraz po więźniach niemieckich obozów koncentracyjnych. Druga część wystawy przybliża nam życie codzienne ówczesnych mieszkańców Górnego Śląska, zarówno sprawy związane bezpośrednio z czasem wojny (karty aprowizacyjne, dokumenty poświadczające pochodzenie), jak i te bardziej powszechne, związane z pracą, nauką czy życiem rodzinnym. Wystawa kończy się obrazami zniszczonego w 1945 r. Raciborza oraz historiami jego mieszkańców, którzy uciekli przed nadciągającym frontem i postanowili później do niego powrócić.

Edyta Jungowska w Raciborzu

Historie wojenne w raciborskim Muzeum Na wystawie „Historie wojenne” znalazły się dokumenty, fotografie i inne pamiątki z okresu II wojny światowej po osobach, których życie związane było z ziemią raciborską. Są wśród nich rodowici raciborzanie, ale też Ci, którzy tylko przez jakiś czas mieszkali w naszym mieście lub okolicach, bądź też osiedli się i spędzili tu resztę życia w latach powojennych. W wielu przypadkach na ekspozycji będziemy mogli się zapoznać z szeregiem zabytków dotyczących jednej osoby bądź rodziny, które pozwolą nam poznać szerzej ich wojenne losy. Działania wojenne podczas kampanii wrześniowej na Górnym Śląsku zakończyły się szybko, terytorium polskiego przedwojennego województwa śląskiego zostało zajęte przez armię niemiecką w ciągu kilku dni. Tereny te zostały włączone do Niemiec i razem z Opolszczyzną od 1941 r. tworzyły Prowincję Górnośląską ze stolicą w Katowicach. Bezpośrednich skutków wojny Górnoślązacy doświadczyli dopiero REKLAMA

Dorośli widzowie pamiętają ją głównie z roli energicznej siostry Bożenki w serialu „Na dobre i na złe” oraz z wielu niezapomnianych ról w Teatrze Telewizji. Dla dzieci to przede wszystkim głos Pippi Pończoszanki, dzieci z Bullerbyn czy Lotty z Ulicy Awanturników. Gościem raciborskiej biblioteki była Edyta Jungowska! Aktorka przyjechała do Raciborza w ramach projektu „Od przedszkola do książkowego mola” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Rano 14 listopada spotkała się z najmłodszymi czytelnikami z Przedszkola nr 10 i Przedszkola na Płoni oraz uczniami klas I-III ze Szkół Podstawowych nr 4, 13 i 15. Jungowska opowiedziała dzieciom o tym, jak zaczęła się jej przygoda z bohaterami książek Astrid Lindgren oraz zaprezentowała wybrane fragmenty bajek, do których podkłada, znakomicie zresztą, swój głos. Wieczorem w bibliotece aktorka przypomniała raciborskiej publiczności swoje najlepsze role, pokazując liczne zdjęcia i fragmenty filmów (m.in. serialu „Ja wam pokażę” czy Teatru Telewizji „Od czasu do czasu”) i opowiadając o kulisach pracy z największymi reżyserami i aktorami. Edyta Jungowska zdradziła także, jaką rolę w jej karierze odegrała Szkoła Muzyczna a następnie Ognisko Teatralne „U Machulskich”. Ostatnie dziesięć lat, aktorka poświęciła swojemu wydawnictwu Jung-off-ska wydającemu audiobooki oraz książki dla dzieci i młodzieży, które na koniec każdy mógł zakupić z autografem lektorki. Płyty można także wypożyczyć w EURECE - Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży przy Kasprowicza 12. MiPBP w Raciborzu


Rozrywka

»8

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

23 LISTOPADA GODZ. 20.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) PROMOCJA 30 NUMERU ALMANACHU PROWINCJONALNEGO Cieszący się uznaniem w Polsce i Czechach raciborski półrocznik Almanach Prowincjonalny doczekał się 30 numeru. W naszym święcie literatury wezmą udział obaj redaktorzy pisma, Janusz Nowak i Marek Rapnicki, z którymi rozmawiać będzie poetka i reporterka Barbara  Gruszka-Zych. Wspomnienia, plany na przyszłość oraz wiersze – oto temat pierwszej części wieczoru. W drugiej zaś wystąpi pod artystycznym przywództwem  Jana  Kondraka - Lubelska  Federacja  Bardów, zespół, który w tym roku świętuje swe dwudziestolecie. Wstęp wolny

24 LISTOPADA GODZ.18.00, RCK RDK UL. CHOPINA 21 KONCERT LAO CHE

Lao Che to płocki zespół założony w 1999 roku. Od tego czasu wydał 7 albumów. Ich pomysł na muzykę to ciągłe poszukiwanie nowych form artystycznego wyrazu. Ich muzyka łą-

www.rck.com.pl

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

czy w sobie elementy rocka, hip hopu, elektroniki czy jazzu i funka. Znakiem rozpoznawczym są koncept-albumy takie jak: „Gusła”, „Gospel” , „Powstanie Warszawskie”, ”Dzieciom” czy też najnowszy album „Wiedza o Społeczeństwie”. Skład zespołu: Rafał Borycki – bas, wokal, Mariusz Denst – sampler, wokal, Hubert Dobaczewski – wokal, gitara Maciek Dzierżanowski – instrumenty perkusyjne, sampler, wokal, Michał Jastrzębski – perkusja, Karol Gola- saksofon, flet, klawisze, Filip Różański – instrumenty klawiszowe, wokal Bilety w cenie: 60,- 40 ,- (UWAGA! W dniu koncertu bilety w cenie: 70,- 50,-)

29 LISTOPADA GODZ.18.30, RCK RDK UL. CHOPINA 21 „SPEKTAKL ZA 5 ZŁOTYCH OSADZENI W KANTORKU” - TEATR MELPOMENA W kwietniu br. grupa teatralna MELPOMENA zaprezentowała spektakl „Osadzeni” w reżyserii Adrianny Jureczko. Przez miniony czas zespół działający przy RCK przeżywa rewolucję- wprowadza nowe zasady gry. Począwszy od zmiany składu uczestników, prowadzącego, przez zapoznania się, zrównanie siły, aż po perturbacje w warsztacie pracy. „Spektakl za 5 złotych osadzeni w kantorku” to wyznanie o własnych, nieulotnych traumach i zobowiązaniach biorących się z mod-

nego, uschematyzowanego „świata klas”. Przepuszczeni przez filtr widzimy ludzi w czystej formie agresji, samotności, martwej zbiorowości. Młodzież staje się kozłem ofiarnym historii. Czy klasyczne rozwiązania to te, które są powszechnie stosowane? Kiedy na styku jednego człowieka i drugiego pojawia się zło? Kiedy piękno i szczęście przytrafia się nam, to czy jednocześnie sprawia ono, że nieświadomie robimy zło? Skąd mowa o ludzkiej ułomności? Reżyseria: Wojciech St. Kowalski. Obsada: Bartosz Mętel, Oliwia Holzenbach, Wiktoria Śmietana, Zofia Wierzbicka, Karolina Kosik, Wiktoria Strzałkowska, Alicja Lazar, Magdalena Jamuła, Patrycja Mrozik Bilety w cenie 5,- Honorowane raciborskie karty: „Senior 60+”, „Rodzina+”

30 LISTOPADA, GODZ. 19.00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) BRAZYLIJSKIE NOCE - NOITES BRASILEIRAS – KONCERT

Portugalia ma swoje fado, USA - bluesa, a Brazylia szczyci się chôro czyli muzyką źródła, z której wywodzą się takie gatunki jak samba czy bossa nova. Zapraszamy na koncert w wykonaniu brazylijskiej wokalistki jazzowej Gabrieli Kozyry - Lopes wraz z zespołem w składzie: Walter Lopes – gitara, Andrew Woolf – klarnet, Sam Watts – fortepian, Andrés Ticino – perkusjonalia. Gabriela Kozyra-Lopes pochodzi z rodziny polskich muzyków o tradycji głównie wokalnej. Od ponad 10 lat występuje na scenach europejskich festiwali jazzowych i klubów jazzowych w Londynie, gdzie mieszka. Gabriela ukończyła śpiew jazzowy w Królewskim Konserwatorium w Hadze i konserwatorium Codarts w Rotterdamie. Bilety w cenie 30 zł. do nabycia w kasach RCK

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna

REKLAMA

POLĘDWICZKA W SOSIE ŚMIETANOWYM Z ZIELONYM PIEPRZEM I MUSZTARDĄ • • • • • • • • •

2 nieduże polędwiczki wieprzowe (razem około 800 g) 1 przyprawa pieprz młotkowany z kolendrą musztarda 3 małe ząbki czosnku 400 ml słodkiej śmietanki (użyłam 10 %) 1 płaska łyżeczka mąki 2 łyżki zielonego pieprzu w zalewie 2- 3 łyżki masła 1 łyżeczka sosu sojowego

Polędwiczki kroimy na plastry o grubości 1,5 cm. Każdy plaster rozbić dłonią, natrzeć solą oraz pieprzem młotkowanym z kolendrą. Następnie mięso posmarować musztardą z obu stron. Na patelni rozpuścić masło i usmażyć polędwiczki z każdej strony. Mięso zdjąć z patelni, zabezpieczyć przed wystygnięciem. Na tę samą patelnię dodać posiekany zielony pieprz z zalewy, oraz czosnek. Wszystko lekko przesmażyć, po czym wlać śmietanę wymieszaną z mąką. Całość zagotować i przyprawić sosem sojowym. Mięso ułożyć na talerzu i polać sosem. Można również plastry polędwiczek włożyć do sosu i lekko zagotować.

www.smakiweroniki.pl


»9

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

i Dnia Służby Cywilnej Racibórz » 14 listopada Raciborskim Centrum Kultury odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczone zostały odznaczenia, wyróżnienia, nagrody, podziękowania oraz mianowania na kolejne stopnie służbowe. Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji ojczyzny oraz funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, którą odprawił w Kaplicy raciborskiego Zamku Piastowskiego Kapelan Śląskiego Oddziału SG ppor. SG Artur Suska wspólnie z Proboszczem Parafii św. Jana Chrzciciela w Raciborzu księdzem Jerzym Hetmańczykiem. We mszy współuczestniczył Dziekan Ewangelicki Straży Granicznej ks. płk SG Kornel Undas. W Raciborzu kolejny już raz uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i Dnia Służby Cywilnej zorganizowany został wspólnie przez raciborskie służby mundurowe – Straż Graniczną, Policję, Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Straż Miejską i Lasy Państwowe. W uroczystości

REKLAMA

REKLAMA

wzięli udział przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Wojska Polskiego, Służby Ochrony Kolei. Obecni byli także parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele śląskich, opolskich i raciborskich urzędów, instytucji, placówek kulturalno-oświatowych, dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu, klasy mundurowe z Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek. W trakcie uroczystości funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, Straży Po-

żarnej, Policji, Lasów Państwowych, Służby Więziennej otrzymali odznaczenia, wyróżnienia, nagrody, podziękowania oraz mianowania na kolejne stopnie służbowe, jako wyraz wdzięczności za codzienny trud w służbie i pracy. Podczas apelu jeden funkcjonariusz Straży Granicznej otrzymał medal „Za Długoletnią Służbę”, który na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał Prezydent RP Andrzej Duda. Medalem „Za Zasługi dla Straży Granicznej”, który nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczono sześć osób, natomiast Komendant Główny Straży Granicznej nadał siedmiorgu funkcjonariuszom ŚlOSG Odznakę Straży Granicznej. Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzy-

REKLAMA

ża został wyróżniony Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Jopek, natomiast dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymali Odznakę Honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. W dowód uznania za wsparcie udzielane Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej płk SG Adam Jopek oraz płk SG Dariusz Bukowski wręczyli „Medale Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej”. Otrzymali je: insp. Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach, mł. bryg. Andrzej Małysiak – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej, płk Radomir Jurok – Pełnomocnik Graniczny Republiki Czeskiej, dr Ksawery Jasiak – Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu Delegatura w Opolu, płk rez. Marek Głuszczak – były Zastępca Komendanta ŚląskieREKLAMA

go Oddziału Straży Granicznej. Wyróżnienia i podziękowania za ogromne zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej pracy otrzymali również pracownicy cywilni Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Listy gratulacyjne od Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz nagrody Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu otrzymało dwóch strażaków i świadek wypadku, którzy wykazali się wzorową postawą oraz uratowali ludzkie życie. Zarząd Główny REKLAMA

Aktualności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów uhonorował pięciu policjantów „Medalem Krzyż Niepodległości z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 100. rocznicy Powstania Policji”. Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie za godne reprezentowanie Służby Leśnej jeden strażnik leśny otrzymał wyróżnienie za zdobycie III miejsca w I Mistrzostwach Polski w siłowaniu się na rękę. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na wyższe stopnie służbowe w Straży Granicznej zostało awansowanych 85 funkcjonariuszy, w tym w korpusie oficerskim 6, w korpusie chorążych 30, a w korpusie podoficerskim 49. Zwieńczeniem uroczystości były występy artystyczne przygotowane przez dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Raciborzu. Katarzyna Kubik, SOSG


Ogłoszenia

» 10

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

OGŁOSZENIA DROBNE REKLAMA

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

Inne Wizyta świętego Mikołaja!!! Spraw radość swojemu dziecku i zamów już dziś wizytę Świętego Mikołaja! Dobra zabawa i uśmiech gwarantowane. Zadzwoń 692 939 283. Tel. kom.: 692939283, e-mail: paulinae@interia.eu, www. perfekcyjnydzien.pl.

FINANSE

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Skup samochodow osobowe busy od 2004 roku. Skup samochodów kazda marka od 2004 roku. Osobowe dostawcze. Darmowy dojazd. Samochody do 100 tys zł. Tel. Kom.: 790 740750, e-mail: skup2010@interia.Pl.

Sprzedam

Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl.

MOTORYZACJA Inne AUTO SKUP Racibórz, Zadzwoń - Tel 664 087 328 Skup aut Racibórz, cały powiat raciborski, Kietrz i okolice. Dojazd pod wskazany adres. Gotówka od ręki. Formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Wycena samochodu już przez telefon. Szybka realizacja transakcji. Kupimy każdy samochód bez wyjątku! Tel. kom.: 664 087 328.

Kupię Auto-skup złomowanie pojazdów 24/h tel.501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl. Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń! Tel. kom.: 692 191 585.

Sprzedam koła zimowe Sprzedam kompletne koła zimowe 225x50 R17/ 4x108 Ø65 firestone. Tel. kom.: 667478282.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm. REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Działkę sprzedam Sprzedam działkę na Brzeziu Sprzedam działkę rekreacyjną w Raciborzu-Brzeziu, działka jest ogrodzona, posiada altanę murowaną, światło, wodę. Powierzchnia działki to 635 m2. Cena do uzgodnienia. Tel. kom.: 794 252 872.

działu w Raciborzu przy ulicy Chełmońskiego do wynajęcia na działalność lub mieszkanie. Tel. kom.: 604 774 068, e-mail: jadzia.col@gmail.com.

Mieszkanie kupię Kupię kawalerkę Kupię mieszkanie do 35 m2 na terenie Raciborza. Może być do gruntownego remontu. Tel. kom.: 508765677, e-mail: aleksandra.kuziak@onet.pl.

Mieszkanie wynajmę Do wynajęcia mieszkanie Mieszkanie do wynajecia. Racibórz ul. Zamoyskiego. 2 pokoje kuchnia łazienka. 1100+ media. Od zaraz. Tel. kom.: 608 077 865, e-mail: Wyscigowka2@op.pl.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Kierowca kat. B oraz B+C Zatrudnię kierowcę z Raciborza kat. B oraz B+C do pomocy drogowej. Mile widziany emeryt/rencista. Więcej informacji pod nr telefonu: 601 516 085,

e-mail: karcz@ppsi.pl. Kosmetologa/Kosmetyczkę/Stylistkę Paznokci zatrudnię Zatrudnimy Kosmetologa/Kosmetyczkę/Stylistkę Paznokci. Praca na umowę na pełny etat od zaraz. Tel. kom.: 509 670 857. Auto-Port zatrudni pracownika biurowego. Serwis pojazdów mechanicznych Auto - Port w Pietrowicach Wielkich zatrudni pracownika biurowego. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres mailowy. Tel. kom.: 324198500, e-mail: biuro@oman.pl, /www.auto-port.pietrowice.pl/. Księgarnia SOWA szuka pracownika Księgarnia SOWA poszukuje osoby kreatywnej do pracy, CV proszę składać osobiście lub mailowo ksiegarniasowa@wp.pl, e-mail: ksiegarniasowa@wp.pl. Praca przy budowie obwodnicy Firma zatrudni pracowników fizycznych do budowy obwodnicy Raciborza. Informacje pod telefonem 600255520. Tokarz Frezez CNC Oferta pracy dla tokarza i frezera CNC. Wymagane doświadczenie, samodzielność, odpowiedzialność i wysoka kultura techniczna. Tel. kom.: 697 505 962, e-mail: kreha@poczta.fm, www.kreha.pl.

Szukam pracy Opieka nad osobami starszymi Opiekunka medyczna podejmie się opieki nad osobą/osobami starszymi, chorymi na terenie Raciborza. Pełna dyspozycyjność. Tel. kom.: 507 096 731.

REKLAMA

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul. Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,). Zainteresowanych prosimy o kontakt. Tel. kom.: +48600976466. Budynek do wynajęcia na działalność Mały budynek 2 x 50 m2 w całości lub do po-

REKLAMA

BIZNES Eko-Okna wśród najlepszych pracodawców - Po raz drugi oceniliśmy firmy pod względem kluczowych dla Polaków czynników, które decydują o atrakcyjności zatrudnienia. Dobre wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia to dla Polaków główne wyznaczniki atrakcyjności pracodawców – potwierdza to tegoroczna, 9. już, edycja międzynarodowego badania przeprowadzonego przez firmę doradztwa personalnego Randstad. Wśród sześciu najważniejszych dla polskich pracowników aspektów zatrudnienia znalazła się też stabilność finansowa firmy - podaje Rzeczpospolita. W zestawieniu uwzględnione zostały także takie kryteria, jak dobre praktyki w rekrutacji, wynagradzaniu i motywowaniu. Badany był także rozwój firmy, wzrost wynagrodzeń i rentowność przedsiębiorstwa. Eko-Okna, na podstawie danych za zeszły rok, oceniane były wśród pracodawców zatrudniających powyżej 1000 osób. Tym razem zajęły trzecie miejsce, za Pepco i Dino. Mimo iż Eko-Okna straciły fotel lidera, to i tak trzecie miejsce, jak dodaje forumbranzowe.com, należy uznać za wysokie i dobrze świadczące o tej spółce. Rzeczpospolita, forum branżowe

997 Mężczyzna zatrzymał listonosza Tak mu kazali oszuści! Mężczyzna była przekonany o tym, że bierze udział w policyjnej akcji. - Ostatnio przestępcy swoje ofiary próbowali oszukać zupełnie nową metodą - na „listonosza”. Dzwoniąc na telefon stacjonarny, oszust przedstawia się za funkcjonariusza Policji. Potem informuje, że policjanci prowadzą akcję przeciwko listonoszowi, który jest oszustem i muszą go zatrzymać. W jednym z przypadków „policjant”, prowadząc z seniorką rozmowę telefoniczną, próbował ustalić, czy należności otrzymywane co miesiąc wpływają na jej konto, czy być może otrzymuje je w formie gotówki. Można domyślić się, że kolejnym krokiem byłoby zjawienie się w mieszkaniu oszusta, który „zabezpieczyłby” gotówkę. Innym razem dzwoniący polecił seniorom zatrzymać listonosza i czekać do przyjazdu patrolu policji. Na szczęście sytuacja w tym przypadku rozwikłała się bardzo szybko. Gospodarz, przekonany o tym, że bierze udział w policyjnej akcji, zadzwonił na numer alarmowy i powiadomił o ujęciu „fałszywego listonosza”. Od razu dowiedział się, że policjanci nie prowadzą żadnych działań, a listonosza należy natychmiast wypuścić. Na szczęście w każdym z przypadków seniorzy byli czujni i nie dali się oszukać - informuje śląska policja. Oszuści ciągle modyfikują swoje metody działań, szukając nowych pomysłów i sposobów, by ograbić swoje ofiary - przypomina policja. Kto nie słyszał o metodzie na wnuczka, policjanta czy prokuratora? Dlatego apelujemy! Prawdziwi policjanci, funkcjonariusze CBŚP, czy prokuratorzy NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy też nie proszą o przekazanie, czy przelanie na podane konto pieniędzy jako „dowodu w sprawie”, czy podanie danych umożliwiających dostęp do naszego konta. Aby się upewnić, zawsze możemy zadzwonić do instytucji, którymi przedstawicielami rzekomo mają być. Rozmawiajmy z naszymi dziadkami, rodzicami i bliskimi o tych wszystkich zagrożeniach. Wskażmy im sposób postępowania w momencie, gdy ktoś zadzwoni do nich lub przyjdzie w podobnej sprawie. Bądźmy także podejrzliwi, gdy ktoś, zasłaniając się pośpiechem, ponagla nas do szybkiego podjęcia ważnych finansowych decyzji.

W starostwie znaleziono nieprzytomną osobę

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Do akcji jej uwolnienia strażacy musieli 16 listopada użyć autodrabiny. To, na szczęście, tylko scenariusz działań, jaki nakreślono w związku z ćwiczeniami, które rankiem 16 listopada przeprowadzono z udziałem pracowników urzędu powiatowego. W budynku dawnego klasztoru sercanek, gdzie znajdują się m.in. referat komunikacji, architektury czy edukacji, wybuchł symulowany pożar. Przeprowadzono ewakuację. W toalecie na I piętrze była jednak nieprzytomna osoba. By ją uratować użyto autodrabiny.


» 11

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

59.90 zł

35.90 zł

Agnieszka Maciąg Słowa mocy. Sztuka tworzenia szczęśliwego życia

Czołowe zderzenie na trasie Racibórz-Kornice Do zdarzenia doszło 19 listopada po szóstej rano, na ul. Raciborskiej w Żerdzinach, a uczestniczyły w nim trzy pojazdy. Jak wynika z naszych informacji, czołowo zderzyły się tu toyota aygo i renault megane. Uszkodzona jest także toyota avensis. Pojazdami podróżowało pięć osób. Jedna jest poszkodowana. Straty oszacowano na 40 tys. zł. Jak informuje policja, sprawca kolizji to 21-letni kierowca renault, mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, który nie dostosował prędkości do warunków na drodze i chcąc uniknąć zderzenia z poprzedzającym go pojazdem, zjechał na przeciwny pas ruchu doprowadzając do „czołówki” z toyotą aygo, kierowaną przez 52-letnią kobietę. Trafiła ona do szpitala, ale na szczęście nie odniosła większych obrażeń. Sprawcę ukarano mandatem karnym. Poszkodowany jest również 26-letni kierowca toyoty avensis, w którą uderzyło renault.

Święto Korpusu Służby Cywilnej w Raciborzu 15 listopada w murach raciborskiej komendy odbyła się uroczystość z okazji Święta Korpusu Służby Cywilnej. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu, inspektor Łukasz Krebs złożył życzenia pracownikom oraz podziękował za dotychczasową pracę, życząc wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Dzień 11 listopada dla wszystkich Polaków jest bardzo ważnym świętem, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. W tym dniu swoje święto obchodzą również pracownicy służby cywilnej i administracji państwowej. Święto nieprzypadkowo zostało ustanowione właśnie na 11 listopada, bowiem bez istnienia rzetelnego, profesjonalnego i bezstronnego korpusu służby cywilnej, nie mogłoby funkcjonować silne i stabilne państwo. W piątek 15 listopada w murach raciborskiej komendy policji odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa z pracownikami cywilnymi, którzy od wielu lat sumiennie i wzorowo wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu, inspektor Łukasz Krebs wręczył kwiaty oraz podziękował każdej z osób za dotychczasową pracę, życząc zadowolenia oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków. REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA


Aktualności

» 12

Piątek, 22 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

EKSPRESEM

czeniu w torach 129 nowych rozjazdów – ważnych elementów linii, zapewniających sprawny przejazd składów z toru na tor. Urządzenia są wyposażone w elektryczne ogrzewanie do usuwania śniegu i lodu. Korzystne, dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, było wyremontowanie 20 przejazdów.

przez Nędzę i Szymocice Szybsze, sprawniejsze i bardziej komfortowe stały się podróże i transport towarów koleją od Chybia przez Żory i Rybnik do Nędzy. Prace PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dobiegły końca. Sprawniej kursują pociągi po 60 km wymienionych torów. Podróżni korzystają z nowych peronów na 10 stacjach i przy-

stankach w: Żorach, Szczejkowicach, Rybniku Gotartowicach, Rybniku Piaskach, Rybniku, Suminie, Górkach Śląskich, Szymocicach, Nędzy Wieś i Nędzy. Wymieniono nawierzchnię peronów na antypoślizgową, ze specjalną wypukłą fakturą wyznaczającą strefę bezpieczeństwa. Wszystkie obiekty zostały dosto-

sowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na perony łatwiej można się dostać m.in. dzięki pochylniom i windom. Efektem prac są także atrakcyjniejsze podróże. Ważnym zakresem była przebudowa 81 obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów. Bezpieczeństwo

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz, Eichendorffa 12B Tel.: 881449767

Pierogarnia Staropolska zaprasza na domowe pierogi

Racibórz » Kto z nas nie lubi pierogów? Komu ich zapach nie przywołuje wspomnień z dzieciństwa? A gdzie w Raciborzu zjemy najsmaczniejsze pierogi? Oczywiście w Pierogarni Staropolskiej!

REKLAMA

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chyruchu kolejowego zapewniają bie – Żory – Rybnik – Nędza/Tudyżurni w 9 odnowionych i wy- rze” to inwestycja PLK bardzo posażonych w nowe urządze- ważna dla komunikacji na Śląnia nastawniach. Wzrósł poziom sku. Efekty pozwoliły usprawnić bezpieczeństwa dzięki umiesz- ruch kolejowy w bardzo ważREKLAMA

PIEROGARNIA STAROPOLSKA

Już od 5 lat staramy się przygotowywać dania z pasją, ale i bardzo starannie. Można u nas znaleźć nie tylko tradycyjne pierogi ruskie czy z kapustą i grzybami, ale także z bardziej wyrafinowanym farszem jak kurki duszone połączone z warzywami, kasza gryczana z boczkiem czy brokuły z fetą i mozarellą, a także wersje na słodko. Każdego dnia ciasto wrabiamy na świeżo. To co nas wyróżnia to na pewno rozmiar naszych pierogów oraz bardzo krótki czas oczekiwania – mówi właścicielka restauracji, pani Paulina.

Ważna inwestycja dla ruchu towarowego

Przez dłuższy okres dojazd do Pierogarni Staropolskiej był znacznie utrudniony z powodu przebudowy ulic Łąkowej i Kościuszki. Aktualnie można już w pełni korzystać z wyremontowanej drogi – informuje pani Paulina - z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy mimo utrudnień docierali do nas – podkreśla właścicielka. Pierogarnia Staropolska to także idealne miejsce na urządzanie różnego rodzaju imprez

okolicznościowych - komunie, urodziny, chrzciny, spotkania rodzinne czy imprezy firmowe. Na takie okazje szefowa kuchni zaproponuje specjalne menu. W okresie przedświątecznym zachęcamy także do składania większych zamówień na święta. Gorąco zachęcamy do odwiedzania tego miejsca. Każdy z nas lubi zjeść dobrze i smacznie. Takie właśnie dania serwuje się w Pierogarni Staropolskiej. Zapraszamy!

nym społecznie i gospodarczo regionie. Prace zwiększyły przepustowość na liniach kolejowych Rybnickiego Okręgu Węglowego, ważnego fragmentu południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego. Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze” o wartości 375 mln złotych netto był realizowany w latach 20172019 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 i współfinansowany w 80% z funduszy unijnych. Wykonawcą było konsorcjum firm: Trakcja PRKiI, Strabag, ZUE. fot. Szymon Grochowski; PKP PLK

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 46-2019-[560]  

Nasz Racibórz 46-2019-[560]  

Advertisement