__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! Wydanie bezpłatne 23 lipca 2021 Rok XIV, nr 29 (642) www.naszraciborz.pl REKLAMA

Racibórz » To początek wprowadzania w przestrzeń miejską widoków dawnego Raciborza (Ratibor) na tle obecnego wyglądu miasta.

Racibórz » W raciborskiej lecznicy przy ul. Gamowskiej nie ma obecnie pacjentów z koronawirusem - tak wynika z najnowszego, przesłanego 21 lipca raportu. W rezerwie wciąż jednak trzymane są 93 tzw. covidowe łóżka.

Ostatni pacjent z COViD-19

RACIBÓRZ RETRO

OPUŚCIŁ RACIBORSKI SZPITAL

Trzynaście tablic stanęło na mieście Na początek ustawiono 13 tablic (wszystkie w galerii), w plaO szlak Racibórz retro zabiegano od wielu lat, ostatnio radnie kolejnych dziesięć w kierunku na pl. Wolności (dawne Bron- ny Marcin Fica z rządzącej większości w Radzie Miasta, która ki) i Starą Wieś. Wszystkie starano się ustawić w miejscach, zgodziła się na zabezpieczenie w budżecie pieniędzy na ten cel. w których stał dawniej fotograf. Do obróbki wybrano najlepsze jakościowo pocztówki, głównie ze zbiorów Henryka Sowika. To(w) warzyszy im krótki opis w językach polskim, angielskim, niemieckim, czeskim i ukraińskim.

Pierwszym pacjentem z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem w woj. śląskim był w Raciborzu mieszkaniec Rybnika, który w nocy z 29 lutego na 1 marca 2020 r. wrócił autokarem z wyjazdu narciarskiego w północnych WłoREKLAMA

Racibórz » Co prawda tylko na miesiąc, ale z zachętą, by odwiedzić deptak, zrobić sobie zdjęcie i wrócić pamięcią do 1683 r., kiedy to monarcha przez Racibórz podążał na odsiecz Wiednia.

W Raciborzu stanął pomnik

REKLAMA

króla Jana III Sobieskiego Pomnik waży 6 ton, koszt jego transportu, ubezpieczenia i ustawienia u wylotu Długiej pokrył magistrat. O możliwości sprowadzenia monumentu poinformowała dyrektor RCK Joanna Maksym-Benczew. Dalej temat prowadził magistracki Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu. Długo rozprawiano, w którą stronę ma być zwrócony król, wszak historycznie zmierzał od zamku w kierunku Pietrowic Wielkich, ale ostatecznie zdecydowano, że będzie patrzył na centrum miasta. - Przyjęliśmy, że pokłoni

się Najświętszej Maryi Pannie powiedział nam prezydent Dariusz Polowy. Głowa miasta z wiceprezydentem Dawidem Wacławczykiem zainaugurowali miesięczną bytność pomnika króla, rozdając dziś mieszkańcom kawę i rogaliki. To nawiązanie do zdobytej na Turkach kawie i Jerzego Kulczyckiego, który zrobił z niej pożytek, otwierając pierwszą wiedeńską kawiarnię przy ul. Domgasse. Eksponowany w Raciborzu pomnik w 2018 r. autorstwa Czesława Dźwigaja (spod jego dłuta wyszedł pomnik Jana Pawła II

przy kościele Matki Bożej w Raciborzu, gdzie, jak chce tradycja, król modlił się po drodze na Wiedeń), przy okazji 335. rocznicy odsieczy wiedeńskiej - miał zostać ustawiony na wzgórzu Kah­lenberg. Niestety, władze austriackiej stolicy cofnęły zgodę na postawienie monumentu.

Powodem miał być antyturecki wydźwięk. Pierwsza próba budowy w Wiedniu pomnika Jana III Sobieskiego miała miejsce już rok po odsieczy wiedeńskiej, w 1684 roku. Obecna była już trzynastą. (waw)

szech. Ostatni właśnie opuścił lecznicę. Ta jednak wciąż trzyma zgodnie z poleceniem wojewody śląskiego - 93 łóżka dla pacjentów covidowych. To w związku ze spodziewaną czwartą falą. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 3


2 » Aktualności

Piątek | 23 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Funkcjonariuszka Zakładu Karnego w Raciborzu, st. szeregowa Marta Semeniuk, wykazała się profesjonalizmem zawodowym oraz umiejętnością współpracy z policją. Dzięki temu, 4 lipca, w czasie wolnym od służby pomogła zapobiec samobójstwu. 16 lipca, z rąk wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia odebrała odznaczenie Semper Paratus, przyznane przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Bohaterska funkcjonariuszka

Racibórz » - Informujemy, że w związku z prowadzonymi przez KGP pracami, dotyczącymi modernizacji systemu łączności telefonicznej, zmienia się sposób wybierania numerów telefonów służb podległych MSWiA. Aby dodzwonić się do jednostek Policji, zamiast dotychczas używanych numerów kierunkowych (w województwie śląskim: strefa katowicka - 32, strefa bielska - 33 i strefa częstochowska - 34), trzeba będzie wybrać prefiks MSWiA - 47 i numer wewnętrzny danej komendy, używany do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej. Zmianie nie ulega numer alarmowy 112.

WAŻNA ZMIANA z medalem Semper Paratus w raciborskiej komendzie Odznaczył ją wiceminister Woś Nowe numery telefonów! Uroczystość odbyła się świetlicy raciborskiego Zakładu Karnego. Oprócz wiceministra Michała Wosia obecny był między innymi Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach, nadkom. Piotr Smoleń, dyrektor raciborskiego ZK mjr Maciej Konior oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. - To bardzo ważny dzień dla Służby Więziennej, szczególnie że często służba tych funkcjonariuszy jest mniej doceniana. Jest jednak zupełnie inaczej. Służba Więzienna to trzecia największa umundurowana, uzbrojona formacja w Polsce. Z pani pracy i postawy możemy być dumni. I to nie tylko z tej ciężkiej i mozolnej za murami zakładu karnego. To właśnie pani Marta Semeniuk pokazała, że każdy kto służy państwu polskiemu służy nie tylko od ósmej do piętnastej, ale i później. Właśnie takie szlachetne przykłady trzeba wyróżniać, pokazywać, nagradzać i dziękować – mówił wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś. Po południu, 4 lipca 2021, w czasie wolnym od służby, st. szer. Marta Semeniuk natknęła się na akcję ratunkową,

mającą na celu udaremnienie próby samobójczej młodego mężczyzny, który próbował wyskoczyć z czwartego piętra budynku mieszkalnego w Głubczycach. Z uwagi na posiadane umiejętności zawodowe z osobami doświadczającymi kryzysu, zaoferowała pomoc w przeprowadzeniu rozmowy z potencjalnym samobójcą do czasu przybycia negocjatora policyjnego. W efekcie prowadzonych działań 32-letni mężczyzna odstąpił od zamiaru zmierzającego do samobójstwa, co umożliwiło bezpieczne udzielanie mu wsparcia i pomocy. - Staram się służyć pomocą nie tylko w pracy, ale przede wszystkim pomagać każdemu, kto potrzebuje jakiej-

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl. REKLAMA

kolwiek pomocy - podsumowuje st. szer. Marta Semeniuk. Zdaniem wiceministra Wosia, dzięki postawie funkcjonariuszki z ZK Racibórz cała jej formacja zyskuje dobrą twarz, a państwo może być dumne z tych, którzy w służbie upatrują również misję. Odznaka „Semper paratus” (łac. Zawsze gotowy) – jedno z polskich odznaczeń resortowych, wyróżnienie w postaci odznaki przeznaczonej do nagradzania pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy wykazali się odwagą i poświęceniem w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. (greh)

W związku z wdrożeniem w całym kraju jednolitego planu numeracyjnego w oparciu o nowy prefiks resortowej sieci telekomunikacyjnej 47, doszło do kompleksowej zmiany sposobu wybierania oraz kierowania połączeń do stacjonarnych telefonów resortowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym Policji. Prefiks 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju, wybierany zamiast dotychczasowego numeru kierunkowego w poszczególnych geograficznych strefach numeracyjnych – w przypadku województwa śląskiego: 32, 33 i 34. Zmianie uległy również same numery do poszczególnych komend przy połączeniach wykonywanych z sieci publicznych, zarówno stacjonarnych i komórkowych. Są one teraz

identyczne, jak używane do tej pory jedynie w wewnętrznej sieci resortowej. Dotąd, aby wykonać połączenie z sieci publicznej do jednostki policji, należało znać tzw. prefiks miejski, czyli ciąg cyfr, który poprzedzał numer wewnętrzny telefonu. Dla KPP w Raciborzu prefiks miejski, to „32 85...”. Aby wykonać połączenie do KPP w Raciborzu należało więc z sieci miejskiej wybrać numer 32 459 42 55. Po zmianie poprawnie wybrany numer wygląda następująco do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu : po wprowadzeniu prefiksu 47, numer miejski będzie różnił się od resortowego jedynie tym dwoma początkowymi cyframi i będzie wyglądał tak: 47 85 562 55. Taki też numer (w zależności od operatorów z prefiksem międzynarodowym - dla Polski

Ostatni pacjent z COViD-19

+48), będzie widoczny na wyświetlaczach telefonów osób, do których zadzwonią policjanci lub urzędnicy z numerów resortowych. Prosimy o zapamiętanie, że dotychczas nieznany numer strefy numeracyjnej 47, jest obecnie prefiksem, jakim będą posługiwać się wszystkie służby podległe MSWiA, w tym Policja, czy np. Straż Pożarna i nie należy obawiać się ich odbierać. DOTYCHCZAS UŻYWANE NUMERY TELEFONÓW BĘDĄ WKRÓTCE NIEAKTYWNE Nowe numery do poszczególnych jednostek śląskiego garnizonu policji znajdują się na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych, a także na stronach BIP tych jednostek w zakładkach o danych teleadresowych. Aktualne informacje kontaktowe do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu https://raciborz.policja. gov.pl/k20/kontakt/informacje-kontaktowe/53077,Komenda-Powiatowa-Policji-w-Raciborzu-informacje-kontaktowe.html Centrala telefoniczna/dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu – centrala: 47 85 562 55, 47 85 562 00, fax. 47 85 562 44.

(5 łóżek), a 1 sierpnia w trybie ostrym rusza chirurgia, ortopedia, a ponadto oddział wewnętrzny (na 30 łóżek) okulistyka i otolaryngologia. Tego dnia szpital przywróci też izbę przyjęć. Oznacza to, że pacjenci DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1 w raciborskim szpitalu było z Raciborza i powiatu nie będą już przewożeni do okolicznych 3553 osób. Niedawno liczbę tę zmniejObecnie w trybie non-co- szpitali. We wrześniu wróci nieszono ze 150. Dzięki temu kolej- vid działa: pediatria, chirurgia covidowa neurologia. Na potrzeby walki z epidemią na część szpitala może służyć i ortopedia w trybie zabiegów pacjentom non-covid. planowych, a także porodówka działają oddziały I wewnętrzny, W okresie od 16.03.2020 do z porodami rodzinnymi (w maju zakaźny i pulmonologia. 21.07.2021 zakażonych wirusem przyjęto 52 porody). 15 lipca ru(waw) Sars-Cov-2 hospitalizowanych szył oddział intensywnej terapii

OPUŚCIŁ RACIBORSKI SZPITAL


Aktualności « 3

Piątek | 23 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Racibórz » Nie osiem a dziesięć nowych klas rozpocznie od września naukę w murach I i II LO w Raciborzu. W Kasprowiczu hitem była klasa językowo-biznesowa, w Mickiewiczu biologiczno-chemiczna z językiem angielskim oraz społeczno-prawna.

Ogólniaki przeżyły oblężenie Podsumowano nabór do szkół ponadpodstawowych

rządową dotację na wymianę pieca

ƒ Branżowe Szkoły I Stopnia nr 2- 3 oddziały 6 oddziałów - 20,00 %. ƒ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 PODZIAŁ NA „Mechanik” w Raciborzu – 8 oddziałów, 246 uczniów POSZCZEGÓLNE SZKOŁY ƒ Technikum nr 4 - 5 oddziałów PRZEDSTAWIA SIĘ ƒ Branżowa Szkoła I stopnia NASTĘPUJĄCO: ƒ Zespół Szkół Ogólnokształnr 4 - 3 oddziały. cących nr 1 w Raciborzu - 6 oddziałów, 188 uczniów 2 sierpnia br. nastąpi ogłoƒ I Liceum Ogólnokształcące szenie listy uczniów przyjęim. Jana Kasprowicza - 5 od- tych i nieprzyjętych do szkoły działów oraz podanie informacji o wolƒ Liceum Sztuk Plastycznych nych miejscach, tzw. rekruta- 1 oddział cja uzupełniająca, która potrwa ƒ II Liceum Ogólnokształcące do 20 sierpnia br. Informacje nt. im. Adama Mickiewicza – 5 wolnych miejsc w poszczególoddziałów, 160 uczniów DANE NABOROWE nych oddziałach będą dostępne ƒ Ogółem zakwalifikowano 898 ƒ Zespół Szkół Ekonomicz- w szkołach. uczniów nych - 4 oddziały, 105 uczniów Dla porównania w 2020/2021 ƒ Łączna liczba oddziałów ƒ Technikum nr 1 w Racibo- po szkole podstawowej utwouruchomionych - 30 rzu - 4 oddziały rzono: 27 oddziałów + 1 oddział ƒ Licea Ogólnokształcące - 10 ƒ Centrum Kształcenia Zawo- Liceum Plastycznego: Licea oddziałów - 33,34 % dowego i Ustawicznego nr 1 Ogólnokształcące - 8 oddziaƒ Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu – 7 oddziałów, łów, Liceum Plastyczne - 1 od- 1 oddział - 3,33 % 199 uczniów dział, Technika - 12 oddziałów, ƒ Technika - 13 oddziałów - ƒ Technikum nr 2 – 4 oddziały Branżowe Szkoły I Stopnia - 7 ƒ Branżowa Szkoła I stopnia oddziałów. 43,33 %

Racibórz » Szef rządu odwiedził nasze miasto w poniedziałek, 12 lipca, po drodze do Eko-Okien w Kornicach. Dziś poinformował o tym ratusz.

fot. UM Racibórz

Premier Morawiecki GOŚCIŁ W RACIBORZU

PGNiG Obrót Detaliczny POMOŻE KLIENTOM UZYSKAĆ

fot. K. Kubik

- Planowaliśmy w ogólniakach osiem oddziałów. Będzie dziesięć - mówi odpowiedzialny za oświatę wicestarosta Marek Kurpis. Gdyby pozostano przy pierwotnych planach, sporo zdolnej młodzieży, z dobrymi wynikami po podstawówce, musiałoby szukać miejsca w technikach albo w liceach ogólnokształcących w innych miastach. Starostwo nie chciało ryzykować tego drugiego rozwiązania. Zwiększono więc liczbę oddziałów. W I LO jest dodatkowa klasa językowo-biznesowa, w II LO łączona (po 0,5 oddziału) biologiczno-chemiczna (z matematyką) oraz społeczno-prawna. Powiat podkreśla również świetny nabór w Liceum Plastycznym w ZSO nr 1. Na ogólną liczbę 18 kierunków zawodowych, w związku z małym zainteresowaniem wśród uczniów, nie udało się otworzyć jedynie kierunku technik spedytor w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Region » PGNiG Obrót Detaliczny przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczęło w województwie śląskim pierwszy etap programu „Prosto po czyste powietrze”. W ramach akcji eksperci spółki zapewnią fachowe doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o dotację z rządowego programu Czyste Powietrze. Ponadto udzielą mieszkańcom wsparcia w procesie uzyskania przyłączenia lub zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej.

- W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty na Śląsku odwiedził również nasze miasto, aby m.in. wraz z prezydentem Raciborza Dariuszem Polowym złożyć kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. Podczas przechadzki raciborskimi bulwarami prezydent i premier poruszyli temat Polskiego Ładu oraz raciborskich inwestycji m.in. realizowanego przy wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej oraz nowego miejskiego żłobka, który również powstaje przy udziale środków rządowych. Sprawy naszego miasta są premierowi Morawieckiemu dobrze znane, przez wzgląd na to, że w kręgu jego bliskich współpracowników są raciborzanie. Zawsze powtarzam, że nie da się przecenić osobistych relacji i kontaktów – mówi prezydent Polowy. Chwilę później premier wizytował Eko-Okna. (w)

– Indywidualne kotły opalane paliwami stałymi, to jedna z głównych przyczyn złego stanu powietrza w Polsce, dlatego aktywnie włączamy się w działania, których celem jest popularyzacja ekologicznego i wygodnego ogrzewania gazowego – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG SA. – Jesteśmy przekonani, że szerokie wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w Polsce jest niezbędne, aby spełnić krajowe i unijne wymogi w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej. Uruchomienie programu „Prosto po czyste powietrze” w województwie śląskim jest związane z lokalną uchwałą antysmogową, w myśl której pierwsze regulacje ekologiczne, dotyczące między innymi konieczności likwidacji źródeł ciepła starszych niż 10 lat lub nieposiadających tabliczek znamionowych, wchodzą w życie już od 1 stycznia 2022 roku. – Cieszymy się, że do szeregu inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza, podejmowanych w naszym województwie, dołącza program realizowany przez dwa tak istotne podmioty. Nie ulega wątpliwości, że województwo śląskie jest obecnie jednym z liderów walki o ograniczenie szkodliwych emisji, pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła – deklaruje Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego. Aby wziąć udział w akcji „Prosto po czyste powietrze”, wystarczy zgłosić się do jednego ze stacjonarnych Biur Obsługi Klienta lub mobilnego Punktu Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny w województwie śląskim. Eksperci PGNiG zapewnią między innymi pomoc w wypełnieniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie składanego w ramach rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. – Efektywna współpraca wielu podmiotów na szczeblu zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym to klucz do sukcesu programu „Czyste Powietrze”. Doceniamy rolę naszych partnerów, takich jak PGNiG Obrót Detaliczny w docieraniu do potencjalnych wnioskodawców. Liczymy na to, że sieć punktów konsultacyjnych PGNiG pozwoli nam jeszcze sku-

teczniej zachęcać do skorzystania z oferty wsparcia osoby zainteresowane wymianą przysłowiowych „kopciuchów” i termomodernizacją swoich domów. Warto pamiętać, że program pozwala sięgnąć po wsparcie na ten cel w kwocie aż do 37 tysięcy złotych – podkreśla prof. Maciej Chorowski, Prezes NFOŚiGW. Akcja PGNiG Obrót Detaliczny to jeden z kilku etapów współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Gaz ziemny to obecnie jedyna realna alternatywa dla paliw stałych, która gwarantuje natychmiastowe efekty ekologiczne. Ogrzewanie gazowe pozwala na całkowitą eliminację emisji pyłu i dwukrotne obniżenie emisji dwutlenku węgla w porównaniu do kotłów węglowych. Dzisiaj, w ramach I etapu, inaugurujemy nasz program wsparcia w województwie śląskim i podkarpackim – podkreśla Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny. – Poprawa jakości powietrza w Polsce to nasz wspólny cel, dlatego cieszymy się z rozszerzenia współpracy z PGNiG Obrót DeREKLAMA

taliczny. To także bardzo ważny aspekt dla Premiera Mateusza Morawieckiego, który pełni zaszczytną funkcję parlamentarzysty właśnie z województwa śląskiego. Dzięki temu mieszkańcy zyskają realną pomoc w procesie wymiany przestarzałych pieców na paliwa stałe. Warto jednak pamiętać, że w ramach programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę kotła, ale również np. na prace termomodernizacyjne. Program „Czyste Powietrze” i dzisiejsza akcja PGNiG to wspaniały efekt synergii działań – deklaruje Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze. Dofinansowanie w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. (mat. pras.)


4 » Aktualności

Piątek | 23 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Złote gody w raciborskim USC

Racibórz » W związku z nowelizacją przepisów i traktowaniem niezatrzymania się do policyjnej kontroli jako przestępstwo, 34-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju musi liczyć się ze srogimi konsekwencjami ucieczki. Mężczyzna złamał prawo w piątek 16 lipca, gdy kierując motocyklem honda na Drodze Wojewódzkiej 919 w Babicach nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Dalszy los nieodpowiedzialnego kierowcy leży w rękach sądu.

Pościg raciborskiej drogówki

wiedzialnego kierowcy zadecyduje sąd. Przypominamy! Od 1 czerwca 2017 roku niezatrzymanie się do kontroli stało się przestępstwem. Kierowca uciekający przed Policją musi liczyć się teraz z karą od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Na osoby łamiące nowe przepisy sądy będą też nakładać bezwzględny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres od roku do 15 lat. Do tej pory, niezatrzymanie się do policyjnej kontroli było wykroczeniem, za które groziła kara grzywny do 5 tys. złotych lub aresztu do 30 dni. (kpp)

Racibórz » Raciborscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 22 i 27 lat, którzy przy sobie posiadali narkotyki. Do zatrzymania podejrzanych doszło we wtorek 13 lipca br. w Raciborzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego. Teraz obaj panowie mogą spędzić nawet po 3 lata w więzieniu.

Raciborscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn z narkotykami

Raciborscy kryminalni ustalili, iż w jednym z mieszkań w Raciborzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego mogą znajdować się narkotyki. Natychmiast przystąpili do działania. W mieszkaniu zastali dwóch młodych mężczyzn w wieku 22 i 27 lat. I tym razem policyjna intuicja nie zawiodła, gdyż obaj panowie mieli przy sobie łącznie jedną działkę dilerską marihuany, 29 ta-

fot. KPP Racibórz

REKLAMA

fot. KPP Racibórz

- To, co dla mężczyzny jest bezpieczną przystanią, dla kobiety jest naprawdę otwartym oceanem - tak dziś zwrócił się do par obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeństwa prezydent Raciborza. W USC wręczono im medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzą: Kazimiera i Władysław Tesarowicz, Krystyna i Marian Laszczak, Maria i Bolesław Szuter, Anna i Lech Grzelka, Maria i Edward Cińcio, Helga i Jan Psota, Stefania i Karol Fiołka.

Do zdarzenia doszło około godziny 16.30 w piątek 16 lipca na DW 919 w miejscowości Babice. Wówczas mundurowi z raciborskiej drogówki zauważyli kierującego motocyklem honda, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Natychmiast przystąpili do działania, by zatrzymać motocyklistę do kontroli drogowej. Niestety, kierujący hondą nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli radiowozem w pościg. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych próbowali zatrzymać motocykl do kontroli. Kierujący nie zatrzymał, nie reagował na sygnały. Ostatecznie policjanci przerwali ucieczkę kierowcy na ulicy Gliwickiej w Markowicach. Piratem drogowym okazał się 34-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Tu wyjaśniła się też przyczyna jego ucieczki. Mężczyzna posiadał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Nie była tego dnia jedyna wpadka 34-latka, gdyż mundurowi ujawnili schowane w motocyklu substancje zabronione. Teraz o dalszym losie nieodpo-

fot. KPP Racibórz

za 34-letnim motocyklistą

bletek Ecstasy oraz ponad 18 gram. substancji psychotropowej. Stróże prawa zatrzymali 22 i 27- latka związanych z posiadaniem narkotyków. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, gdzie od raciborskich śledczych usłyszeli zarzut nielegalnego posiadania narkotyków. Grozi im nawet 3-letni pobyt w więzieniu. (kpp)


Ogłoszenia « 5

Piątek | 23 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

my do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia. e-mail: info@euro-labora.com.

REKLAMA

REKLAMA

Praca na stanowisko konserwatora Miejski Zarząd Budynków w Raciborzu zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora. Zakres obowiązków: prace wykończeniowe, murarskie. Praca na pełny lub niepełny etat. Możliwość pracy na zlecenie. Szczegółowe informacje tel.: 32 415 29 16.

DLA DOMU Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470. Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809. e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta, tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni. e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl. REKLAMA

REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Pożyczka do 4000 zł z niską ratą także dla Ciebie Pożyczka gotówkowa do 4000 zł z najniższą ratą w Polsce ma wzięcie! Teraz szybka pożyczka gotówkowa do 4000 zł z niską ratą: tylko 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł - prościej i taniej nie bywa! Pożyczka na atrakcyjnych warunkach! Tani kredyt możesz wziąć od ręki online. Sprawdź. e-mail: biuro@getmoney.iq.pl. https://www.get-money. pl/aktualności/giełda/pożyczka-gotówkowa-w-kasie-stefczyka-prawie-dla-każdego.

MOTORYZACJA Kupię Kupię każde auto bez wyjątku Tel : 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Jesteśmy legalnie zarejestrowaną firmą. Tel. kom.: 692 191 585. Auto-złom SRC-skup,kasacja 24h.Tel.501525-515 Skupuje wszystkie auta,zużyte zaniedbane, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd także angliki oraz nierejestrowane w RP. Wyd. zaświadczenia także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu, OC.

TRUDNE SPRAWY TO NASZ PIORYTET. Wszystkie formalności do wyrejestrowania. Tel. kom.: 501525-515, 530-312-312. e-mail: autodemont@wp.pl. www.autodemont.pl.

Wynajmę Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286. e-mail: romanweiser@wp.pl.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957. e-mail: domijul@poczta.fm.

- sprzedaż nieruchomości. tel.: 32 4106428. e-mail: sylwia.wawrzinek@gmina-rudnik.pl. www.bip. gmina-rudnik.pl.

Mieszkanie kupię Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431. Kupię mieszkanie z problemami Kupię zadłużone lub z innymi problemami mieszREKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Dom sprzedam Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html.

Działkę kupię Kupię działkę budowlaną w Rudniku lub Miedoni Kupię działkę budowlaną w Rudniku lub Miedoni. Tel. kom.: 517840977. e-mail: rafa46@wp.pl.

Działkę sprzedam Działki budowlana w Sławikowie - gmina Rudnik Gmina Rudnik ogłasza przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Sławikowie, działki nr 380/8 k.m.3 o pow. 0,0516 ha, 380/11 k.m.3 o pow.0,0606 ha, 380/15 k.m.3 o pow. 0,0593 ha. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie bip.gmina-rudnik.pl w zakładce ogłoszenia

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 kanie oraz garaż na terenie Raciborza, Kuźni Raciborskiej, Rybnika, Gliwic i innych pobliskich miast. Jestem klientem gotówkowym. Gwarantuję bezpieczną i skuteczną pomoc. Zapraszam do kontaktu 501 875 209. Tel. kom.: 501 875 209.

Praca przy zbiorze warzyw Przyjmę osoby do pracy przy zbiorze / pęczkowaniu warzyw 12 PLN /h. Tel: 502846764. Tel. kom.: 502846764.

USŁUGI Inne Usługi elektryczne MP-ELEKTRO wykona usługi i dobierze najlepszy materiał z zakresu: elektryki, energetyki, instalacji RTV-SAT, pomiarów elektrycznych, domofonów i wideodomofonów, alarmów i monitoringu, fotowoltaiki. Sprawimy, aby Twój dom stał się inteligentny tzw „Smart Home”;. Serwis 24h. Tel. kom.: 509653167. e-mail: mp_elektro@o2.pl. https:// mp-elektro.pl/.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRZYŻANOWICE Z DNIA 23.07.2021 ROKU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, ze zm.) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu, przez Radę Gminy Krzyżanowice, Uchwały Nr XXXII/49/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice. Granicą obszaru objętego zmianą studium, w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego jest granica administracyjna gminy Krzyżanowice, wskazana na załączniku graficznym nr 1 do ww. uchwały, w skali 1: 80 000. Granica obszaru objętego zmianą studium, w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego, wskazana została na załączniku graficznym nr 2 do ww. uchwały, w skali 1: 15 000. Ww. uchwała wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 jest do wglądu w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, w godz. pracy urzędu, pok. Nr 10, codziennie, za wyjątkiem sobót i dni świątecznych. Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi i wnioski do zmiany studium w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie lokalnej, tj. do dnia 16.08.2021 r. Wnioski oraz uwagi i wnioski należy składać:

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62. e-mail: carbon@arg.pl. Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukuje-

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są: wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Opawska 70/1, ul. Opawska 56/3, ul. Kościuszki 13/6, ul. Wojska Polskiego 15/10,

przetargowy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Gruntowe: 280 k.m. 5, dz. 293/183 k.m. 1, 496/383 k.m. 4, 497/384 k.m. 4, 302 k.m. 5, 307 k.m. 5, 310 k.m. 5, 1299 k.m. 3, 1330/130 k.m. 3, 131 k.m. 3, wszystkie działki – obręb Starawieś

przetargowy

REKLAMA

Praca za granicą Euro Labora Racibórz – Austria, Niemcy, Holandia, Szwajcaria - już od 10 lat pomagamy znaleźć najlepszą pracę! Zadzwoń: 32/417 20 56 praca@euro-labra.com, www.euro-labora.com (cert nr 14601).

Praca kierowca samochód dostawczy Hurtownia chemii gospodarczej i kosmetyków przy ulicy Łąkowej 26b w Raciborzu zatrudni kierowcę (kat.B) samochodu dostawczego (dostarczanie zamówionych towarów do klientów). Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia. Umowa o pracę. Prosimy o przesłanie CV na kontakt. tel.: 324157006. Tel. kom.: 513195206. e-mail: grzegorz.urbas@dabox.com.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68.

1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Krzyżanowice, 47-450 Krzyżanowice, ul. Główna 5; 2. ustnie do protokołu, w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Krzyżanowice, w godzinach pracy urzędu; 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@krzyzanowice.pl lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwaga, wniosek powinien zawierać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb). Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany studium – Wójt Gminy Krzyżanowice, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krzyżanowice, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 10, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: +48 (32) 419 40 50 wew. 141. Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem, przez Wójta Gminy Krzyżanowice, danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowej zmiany studium..., wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania zmiany studium..., zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Wójta Gminy Krzyżanowice. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w toku procedury sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzyżanowice, w tym danych osobowych zawartych we wnioskach, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Obowiązek ten wynika wprost z art. 1 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora – Wójta Gminy Krzyżanowice, dostępne są w budynku Urzędu Gminy Krzyżanowice, ul. Główna 5, 47–450 Krzyżanowice oraz na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce ochrona danych osobowych: http:// www.bip.krzyzanowice.pl/main/rodo.html. z up. Wójta Wolfgang Kroczek Zastępca Wójta


6 » Rozrywka

Piątek | 23 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

25 LIPCA GODZ. 17.00, ARBORETUM BRAMY MORAWSKIEJ, ZACZAROWANY OGRÓD KONCERT WIEDEŃSKI W WYKONANIU ZESPOŁU TODO TRIO

Kompozycje znakomitych kompozytorów takich jak J. Strauss, C. Zeller, E. Kalman usłyszymy w nowych, atrakcyjnych aranżacjach na trio stroikowe, który tworzą muzycy Filharmonii Śląskiej - Agata Brachman - flet, Dariusz Jursza - klarnet, Dawid Smykowski - fagot. Wstęp bezpłatny

1 SIERPNIA GODZ.18.00, PARK IM. MIASTA ROTH (W RAZIE NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH KONCERT PRZENIESIONY DO RESTAURACJI NOT) DUET WIOLONCZELOWY CELLO BROTHERS - KONCERT Cello Brothers to wyjątkowy duet wiolonczelistów wykonujących najbardziej znane hity w swoim niepowtarzalnym stylu. Mimo młodego wieku, za sprawą ich twórczych aranżacji najpopularniejszych utworów, wspólnie z Margaret mieli okazje wystąpić podczas 55 Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu wykonując ”uklasycznione” wersje utworów ”Byle jak” oraz Eurowizyjnego przeboju ”In My Cabana”. Razem z Lanberry mieli przyjemność wystąpić podczas gali rozdania nagród ”Fryderyki 2019” a na zaproszenie lidera zespołu Lady Pank Jana Borysewicza występowali jako goście specjalni na trasie zespołu LP1. Kre-

atywne podejście do muzyki docenił sam król TVN – Kuba Wojewódzki zapraszając wiolonczelistów do występu podczas prezentacji jesiennej ramówki 2018 stacji TVN. Ich porywające koncerty to dawka ogromnych emocji dla słuchaczy o czym świadczą wyprzedane do ostatniego biletu koncerty oraz tysiące komentarzy rozentuzjazmowanych fanów, a zwłaszcza fanek na portalach społecznościowych. Jakub Dubik- student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W swoim dorobku artystycznym ma koncerty w takich salach jak: Weill Hall w Carnegie Hall w Nowym Jorku, Chamber Music Hall w Filharmonii Berlińskiej, Brahms Saal w Musikverein we Wiedniu, w Polsce m.in. w studiu Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie, na Zamku Królewskim, Łazienkach Królewskich w Warszawie, Europejskim Centrum Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Wiolonczelista jest laureatem międzynarodowego konkursu Irvine Young Concert Artist w 2015 roku w Nowym Jorku (II nagroda), zdobywcą II nagrody na Międzynarodowej Trybunie Młodych wykonawców w 2015 roku w Ljubljanie, zdobywcą I nagrody i koncertu w Musikverein (Sala Filharmoników Wiedeńskich) na GPV 2015 w Wiedniu.Wiolonczelista brał udział w festiwalach m.in. “Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki” w Filharmonii Zielonogórskiej, Tygodnia Talentów w Dworku Ignacego Paderewskiego w Tarnowie, Bravo Maestro w Kąśnej Dolnej, Busku Zdroju im. Krystyny Jamroz. Występował

wielokrotnie jako solista z orkiestrami w kraju i za granicą. Jest współtwórcą duetu „Cello Brothers®” gdzie wspólnie z drugim członkiem zespołu wiolonczelistą Mikołajem Błaszczykiem opracowuje i wykonuje najbardziej znane utwory muzyki klasycznej oraz popularnej w przekładzie na dwie wiolonczele oraz warstwę elektroniczną. Mikołaj Błaszczyk studiuje na Duńskiej Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze. Jest laureatem wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Do najważniejszych osiągnięć można zaliczyć: Dwukrotne Stypendium Idyllwild Summer Arts Academy (California) w latach 2011 oraz 2012, II miejsce na XXIV Konkursie FLAME w Paryżu 2013, I miejsce na V Sochaczewskim Konkursie Młodego Wiolonczelisty 2013, I miejsce na III Ogólnopolskim Konkursie Duetów z Harfą, III miejsce na X Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego. Doskonaląc swój warsztat wiolonczelowy Mikołaj koncertował jako solista, kameralista oraz członek orkiestr na terenie całej Danii. W tamtym czasie zaczął zajmować się również kompozycją, aranżacją oraz tworzeniem muzyki elektronicznej. Mikołaj wraz z polskim wiolonczelistą Jakubem Dubikiem stworzyli duet “Cello Brothers”. Kariera duetu zaczęła rozwijać się błyskawicznie i zespół ma na koncie kilkadziesiąt koncertów w Polsce i poza granicami kraju. Wstęp bezpłatny

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Parkowa

OSTOJA SERNIK STRACCIATELLA

Z BANANAMI I JOGURTEM BEZ PIECZENIA 150 g herbatników typu petitki Masa serowa z bananami: • 1 wiaderko twarogu • 800 g jogurtu naturalnego • 600 g obranych bananów (6 średnich sztuk) • 3 łyżki soku z cytryny • 100 g startej gorzkiej czekolady • 3 galaretki przezroczyste • 0,5 litra gorącej wody Dno blaszki o wymiarach 25 cm x 36 cm (lub nieco większą) wyłożyć herbatnikami. Galaretki rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić do lekkiego stężenia. Banany zmiksować z sokiem cytrynowym. Ser wymieszać z jogurtem, dodać zmiksowane banany oraz tężejącą galaretkę. Na końcu wsypać startą na grubych oczkach czekoladę i wymieszać. Tężejącą masę wlać na herbatniki i odstawić na godzinę do lodówki, następnie na górę wlać tężejącą galaretkę z bananami. Całość odstawić do lodówki na parę godzin. Wierzch udekorowałam galaretkami w czekoladzie.

www.smakiweroniki.pl

Galaretka z bananami: • 2 galaretki cytrynowe • 0,5 litra gorącej wody • 800 g obranych bananów • 3 łyżki soku z cytryny Galaretki rozpuścić w gorącej wodzie i odstawić do stężenia. Banany zmiksować z sokiem cytrynowym i wymieszać z tężejącą galaretką.

Nowoczesny apartamentowiec, obejmujący łącznie 35 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. Budynek posiada windę, garaże podziemne oraz zlokalizowany jest sąsiedztwie pięknego parku i jednocześnie kilkaset metrów od ścisłego centrum Raciborza. Szeroki wybór funkcjonalnych mieszkań o zróżnicowanej powierzchni pozwala na komfortowy wybór przestrzeni idealnie dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Bardzo estetyczna bryła budynku w ponadczasowej stylistyce powstaje przy użyciu najwyższej klasy materiałów budowlanych oraz sprawdzonych technologii. Zadbano o maksymalne wykorzystanie wolnej przestrzeni, co przełożyło się na bardzo przestronne apartamenty, a także szerokie korytarze, ułatwiające mijanie się np. z zakupami. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom mieszkania są tanie w utrzymaniu i gwarantują bezproblemowe użytkowanie przez długi czas.

każdego mieszkania przypisany jest przestronny balkon, który umożliwia odpoczynek po pracy na świeżym powietrzu. Apartamenty na ostatnim piętrze mają prywatne tarasy na dachu obiektu. Zadbano również o wydajne ogrzewanie oraz doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Wyjątkowa Parkowa Ostoja to doskonały wybór dla każdego, kto szuka nowoczesnego apartamentu, położonego w centrum miasta, a zarazem Wnętrza apartamentów blisko terenów zielonych. Swoo każdej porze dnia wypełnia je wymarzone miejsce do życia naturalne światło, co optycz- znajdą tutaj single, młode panie powiększa przestrzeń. Ide- ry, rodziny z dziećmi oraz osoalne doświetlenie zapewniają by starsze. To także znakomita duże przeszklenia i przezroczy- okazja do ulokowania kapitału ste balustrady balkonowe – do inwestycyjnego.

BIURO SPRZEDAŻY: Racibórz, ul. Mikołowska 1 W godzinach 7.00-15.00 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)

tel. 509 730 270 godziny kontaktu: 7-20, mail. biuro@parkowaostoja.pl parkowaostoja.pl


Rozrywka « 7

Piątek | 23 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

Racibórz » Kilkudziesięciu sprzedających pojawiło się w minioną sobotę na raciborskim targu staroci. Widzą dla imprezy przyszłość, ale pod kilkoma warunkami.

RACIBORSKI TARG STAROCI

z perspektywami, ale potrzebuje

MIEJSCA I REKLAMY

REKLAMA

REKLAMA

Dawniej starociami handlowano w Raciborzu podczas czwartkowych i sobotnich targów, zwykle wzdłuż murów miejskich. Odkąd nie ma targów, nie ma też staroci. Kilka lat funkcjonowała giełda antyków Lamus w dawnej SP 12 przy Kasprowicza. Starociami handlowano też swego czasu podczas Jarmarku św. Marcelego. Na tym koniec. W międzyczasie swoje targi z powodzeniem zaczęły organizować Pietrowice Wielkie oraz gm. Krzyżanowice w Chałupkach. Dwie próby podjął zamek na Ostrogu, ale sprzedających było niewielu. W czerwcu ze sporą frekwencją wśród sprzedających zadebiutowały Krzanowice, zaOGŁOSZENIE

UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW! Urząd Miasta Racibórz przy współpracy z Międzynarodową Bazą Danych SAFE – ANIMAL zaprasza do BEZPŁATENEGO ZNAKOWANIA PSÓW. Wszczepienia mikroprocesora można dokonać w Gabinecie Weterynaryjnym „ANIMALS” przy ulicy Szewskiej 5 w Raciborzu. Zadbaj o bezpieczeństwo swojego pupila!

powiadając kolejną edycję na wrzesień. Czy raciborski targ ma szansę? - Tak, ale pod warunkiem, że będzie lepiej nagłośniony i w innej lokalizacji, na przykład na pl. Długosza - mówi p. Marek z Gliwic. – Tu jest za mało miejsca – dodaje. O targu w Raciborzu dowiedział się tydzień temu, od osoby, która odwiedza okoliczne jarmarki. O potrzebie większej reklamy mówi p. Piotr, który podróżuje po całej Polsce, sprzedając monety i kartki pocztowe. Za tydzień będzie w Gdańsku, na Jarmarku św. Dominika. Dla handlujących – jak przekonuje - najważniejsza jest frekwencja wśród kupujących, czyli muszą być obroty. Jak pójdzie w środowisku, że w Raciborzu można dużo sprzedać, pojawi się wielu sprzedających. Z optymizmem na Racibórz patrzy Roman Wrzoł z Pietrowic Wielkich, na co dzień pracownik branży budowlanej. Pasjonuje się starymi pojazdami. Dziś na pl. Dominikański przyjechał odnowionym przez siebie VW T3 rocznik 1984 (na zdj.). Pojazd kupił w stanie agonalnym. Stał w krzakach. Dziś prezentuje się okazale. Pan Roman odwiedza targi staroci we Wrocławiu czy Łodzi. Wozi na nie to, co uda mu się kupić przy okazji transakcji nabycia pojazdu. - Racibórz potrzebuje lepszego nagłośnienia - podkreśla. (waw)


8 » Reklama

Piątek | 23 lipca | www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Racibórz » Wrzesień to idealny czas na oddanie się urokom Italii. W winnicach ruch, na straganach świeże owoce,

turystów mniej niż w lecie, a choć słoneczna pogoda ciągle w pełni, to nie ma problemów z upałami. W czasie naszej autorskiej podróży udamy się nie tylko do najsłynniejszych i najbardziej klimatycznych miast i miasteczek Toskanii. Zawitamy też do Padwy, Werony, nad Jezioro Garda i w Alpy Julijskie.

Słoneczna Toskania… i włoskie smaki!

Orinoko zaprasza na wyjątkową podróż przez kraj oliwy i wina!

Wyjątkowe zabytki, niekończące się winnice, smak włoskiego Chianti i Montepulciano, malownicze krajobrazy, klimatyczne ryneczki i wąskie uliczki niewielkich miast, które rozłożyły się na wzgórzach… Toskania, którą poznawać będziemy w chwili, kiedy późne lato odkrywa swoje uroki, nikogo nie pozostawia obojętnym...

W dniach 7-15 września 2021 zapraszamy Państwa na naszą autorską wycieczkę objazdową po Północnej Italii, podczas której skoncentrujemy się na urokach Toskanii. Jest ona pomyślana tak, by mieć czas

zarówno na zwiedzanie, jak i chwilę oddechu. By pomiędzy znanymi zabytkami, znalazła się też degustacje wina. By poza klasyką i słynnymi miastami, znalazł się czas na kontemplowanie uroków prowincji... I tak, w naszym programie znajdą się: Padwa, Werona, Sirmione, rejs po Jeziorze Garda, Lukka, Piza, Volterra,

San Giminiano, lokalna kolacja z degustacją wina w Montecarlo, miasteczka winiarskiego rejonu Chianti, Siena, słynne Montepulciano oraz alpejskie Tarvisio z wjazdem kolejką na Monte Lussari.

Zaletą prezentowanej oferty jest to, że wyjazd odbywa się bezpośrednio z Jastrzębia, Wodzisławia i Raciborza, prowadzi go doświadczona pilotka i przewodniczka po Włoszech, jedziemy komfortowym autokarem, a hotele (***) ułożone są tak, by nie zmieniać ich codziennie (dwa hotele w Toskanii i po jednym na dojeździe/powrocie). Szczegóły programu oraz oferty znajdują się na stronie: www.orinoko.pl

Zapisy i informacje udzielane są w Raciborskim Centrum Turystyki na ul. Opawskiej 38 w Raciborzu (galeria Dukat, vis a vis E.Leclerc). Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00. Telefon: 515 739 642, 32 740 92 00 REKLAMA

REKLAMA

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 29-2021-[642]  

Nasz Racibórz 29-2021-[642]  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded