Page 1

Największy cotygodniowy bezpłatny nakład w powiatach raciborskim, wodzisławskim i rybnickim TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 29 listopada 2019 r. ı Rok XII nr 47 (561) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

DL Invest Group zainteresowana Raciborzem ROZMAWIANO O NOWOMIEJSKIEJ I KINIE Racibórz » 25 listopada odbyły się w ratuszu rozmowy w sprawie zagospodarowania terenu po byłej gorzelni przy ul. Nowomiejskiej. Wczoraj na sesji, 27 listopada, jego właściciel przekonywał radnych do korekty planu przestrzennego, bez której inwestycje są mało prawdopodobne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STR. 10

REKLAMA

REKLAMA

11

LAT

NA RYNKU


Aktualności

»2

Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zadłużenie Raciborza Czy to już katastrofa?

MOC PLANU PRZESTRZENNEGO Własność rzecz święta przyjęło się powszechnie sądzić, choć ze świętością własności bywa akurat różnie. Niby mamy prawo korzystania z rzeczy i rozporządzania nią, czyli na przykład sprzedaży, ale jednocześnie, na mocy przepisów, możemy być wywłaszczeni, np. w związku z realizacją ważnej społecznie inwestycji. O tym, co możemy zrobić z nieruchomością decydują zapisy planu przestrzennego. Dokument stanowiący prawo miejscowe, przyjmowany przez radnych, wskazuje co i gdzie można budować. Sprawdzenie zapisów planu przed podpisaniem aktu notarialnego jest zatem kluczowe jeśli np. chcemy budować dom jednorodzinny. Jeśli plan to wyklucza, to czeka nas długa droga do jego zmiany. Decyzję o zmianie podejmuje rada na wniosek prezydenta. Plan decyduje o cenie działki. O wiele tańszy będzie grunt orny od parceli budowlanej.

Słowo plan przestrzenny jest kluczowe dla inwestorów. Uważnie go studiują przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu znacznych środków w kupno działki. Jak ważne są zapisy pokazują kazusy Opawskiej-Lwowskiej oraz Nowomiejskiej. W tym drugim przypadku zdawałoby się niepozorne zapisy o parkingu podziemnym i 50 proc. usług centrotwórczych decydują w praktyce o tym, czy ktoś wyda miliony na kupno 2 ha po byłej gorzelni czy nie. Parking podziemny przy Odrze może się okazać niezwykle kosztowny w realizacji, na tyle kosztowny, że gra okaże się niewarta świeczki. Realna wizja rozwoju Raciborza powinna wynikać z zapisów planu, a nie treści ulotek wyborczych. Na tych drugich można bowiem wpisać wszystko. W planie wszystkiego wpisać się już nie da, a sam wpis zajmuje dużo czasu, nieraz całą kadencję, w której trzeba się przecież czymś wykazać.

Raciborzanin wiceministrem

SPRAW ZAGRANICZNYCH Racibórz » 33-letni Paweł Jabłoński z Raciborza został 27 listopada powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Grzegorz Wawoczny redaktor naczelny

Zmiana zapisu planu to dyskusja publiczna, rejestrowana przez kamerę i uwieczniania w You Tube. Można poczynić uzgodnienia w gabinecie, ale i tak wystarczy, że jeden radny podniesie temat na sesji, by wszyscy o wszystkim się dowiedzieli. Teraz właśnie dowiadujemy się, co dzieje się w sprawie Opawskiej-Lwowskiej i Nowomiejskiej. Każdy z Państwa ma prawo do własnych ocen. Każde władze mają prawo i obowiązek jasno wyłożyć motywy podejmowanych decyzji, tym bardziej, że w kwestii planu obracają się one wokół uznania. A skoro mamy do czynienia z uznaniem, to za kotarą zawsze czai się polityka, która wprowadza do dyskusji emocje, czasem niepotrzebne. Paweł Jabłoński to absolwent I LO (laureat olimpiady wiedzy o społeczeństwie, wychowanek Krystiana Łyczka) oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim, adwokat, w minionych wyborach kandydat PiS do Sejmu. Studiował także na Uniwersytecie Pompeu Fabry w Barcelonie. Pracował jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2018 r. był doradcą premiera Mateusza Morawieckiego i członkiem zespołu eksperckiego Prezesa Rady Ministrów, zastępcą Dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Międzynarodowych. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. red. fot. Krystian Maj/KPRM

Szokujące wyniki kontroli w wodociągach Racibórz » Nowy zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu powiadomił prezydenta, a ten prokuraturę o kontrowersyjnych wydatkach poczynionych przez poprzedników. Chodzi m.in. o 200 tys. zł, które zapłacono za obsługę firmowego profilu na Facebooku. Ze sprawą zapoznano 27 listopada radnych. W związku z tym, że prezydent, po lekturze danych ze ZWiK, powiadomił prokuraturę, radni zapoznali się tylko z wewnętrznymi ustaleniami kontrolnymi, bez podejmowania dyskusji w tym temacie. Jak się okazuje, za obsługę profilu ZWiK na Facebook.com, m.in. serię wpisów np. o dniu wieloryba czy dniu delfina, poprzedni zarząd zapłacił łącznie

ponad 198 tys. zł brutto. Wychodzi około 2500 zł netto za miesiąc. Za opracowanie strategii rozwoju, już po zeszłorocznych wyborach, opłacono fakturę na ponad 108 tys. zł. Opracowanie wyszło spod pióra znanego na rynku eksperta w dziedzinie gospodarki wodnej, przy czym jakość opracowania obecny prezes ZWiK określił jako adekwatne do studenta I roku za-

rządzania Uniwersytetu Opolskiego, z całym szacunkiem dla tej uczelni. Dodał, że strategia, a właściwie książeczka, do niczego spółce nie była potrzebna. Wartościowanie stanowisk kosztowało blisko 8 tys. zł (firma wycofała się z opracowania a mimo to uregulowano rachunek, bez umowy), a opracowanie planu bezpieczeństwa wodnego 65 tys. zł (do niczego

Racibórz » Takie można odnieść wrażenie z dyskusji na temat likwidacji jednej z raciborski szkół w śródmieściu. Prezydent podkreśla, że miasto ma duże zobowiązania, m.in. z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę aquaparku. Jak jest naprawdę? Z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która nadzoruje wykonanie samorządowych budżetów, zdobyliśmy dane (stan na II kwartał 2019), które pokazują, że finanse miejskiej kasy w Raciborzu mają się dobrze. Z całą pewnością miastu nie grozi katastrofa, nie jest też ono znacząco zadłużone. Budżet na 2019 r. przygotował, przypomnijmy, poprzedni prezydent. Obecny - po nieznacznych modyfikacjach - tylko go realizuje. Owszem, oszczędności w oświacie z pewnością poprawią możliwości inwestycyjne miasta w innych obszarach, ale nie można mówić, że w obecnym kształcie grożą stabilności finansów miejskich. Biorąc jednak pod uwagę nadchodzący w 2020 r. kryzys finansów publicznych, związany ochłodzeniem gospodarczym, relatywnym spadkiem udziałów w podatkach płaconych przez obywateli czy firmy, a także wzrostem chociażby minimalnych wynagrodzeń, polityka oszczędnościowa jest zasadna. Kwestią wyboru Rady Miasta będzie to, gdzie poczynić oszczędności - czy w oświacie, likwidując jedną ze szkół, czy w innych obszarach, których jest dość sporo - od inwestycji po kulturę. To jednak będzie decyzja polityczna, mogącą oczywiście uwzględnić głos wyborców, którzy mają prawo oczekiwać, że nakłady na oświatę nadal będą miały priorytet. Miasto w końcu dzieli podatki płacone przez obywateli. Średnie zadłużenie (udział zobowiązań ogółem w dochodach - plan) wynospółce nie jest potrzebny). Jego zdaniem, te pieniadze powinny być przeznaczone na remonty i modernizacje, np. produkcję zielonej energii. ZWiK - jak dodał prezes Ziółkowski - mimo uczestnictwa w zebraniach nie poczynił uzgodnień branżowych dla budowy ronda przy Mechaniku, choć zrobiły to gazownia i energetyka. Zamiast inwestora, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, warte 700 tys. zł prace musi wykonać na swój koszt miejska spółka. Do marca nie przedstawiono dokumentów dotyczących głośnej awarii oczyszczalni ścieków. W efekcie nie ma wypłaty odszkodowania. To kwota 80 tys. zł. Poprzedni zarząd miał złe zdanie o pracownikach.

si dla śląskich miast 17,9 proc., dla Raciborza 17,1. Patrząc na zestawienie wszystkich 30 śląskich miast (gminy miejskie, bez miast na prawach powiatu) zajmujemy po II kwartale 13. miejsce. Jesteśmy mniej zadłużeni od sąsiadów z Wodzisławia Śląskiego oraz Rybnika. Obrazują to poniższe dane. ƒ Racibórz dochód 216 973, zobowiązania ogółem 37 089, udział zobowiązań ogółem w dochodach 17,1  ƒ Rybnik dochód 908 305, zobowiązania ogółem 163 201, udział zobowiązań ogółem w dochodach 18,0  ƒ Żory dochód 405 293, zobowiązania ogółem 203 670, udział zobowiązań ogółem w dochodach 50,3  ƒ Wodzisław Śląski dochód 216 992, zobowiązania ogółem 59 530, udział zobowiązań ogółem w dochodach27,4  ƒ Cieszyn dochód 189 491, zobowiązania ogółem 42 411, udział zobowiązań ogółem w dochodach 22,4  ƒ Mikołów dochód 237 048, zobowiązania ogółem 57 848, udział zobowiązań ogółem w dochodach 24,4 

Gminy miejskie (udział zobowiązań ogółem w dochodach - plan)

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

IMIELIN 0,6 KNURÓW 0,7  ORZESZE 2,4  PYSKOWICE 6,4  ŻYWIEC 6,5  ŁAZISKA GÓRNE 8,9  LĘDZINY 13,9  RADZIONKÓW 14,0  MIASTECZKO ŚLĄSKIE 14,4 

Mieli być „bez woli walki”. W ramach oszczędności zabrano im posiłki regeneracyjne. Nowy zarząd, jak mówił prezes Ziółkowski, o kadrze ma jak najlepsze zdanie, a celowość wydatków poczynionych przez poprzedników postanowił przekazać pod ocenę właściciela spółki, czyli miasto. Miasto z kolei poleciło zawiadomić prokuraturę.

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

TARNOWSKIE GÓRY 14,9 BĘDZIN 17,1  KALETY 17,1  RACIBÓRZ 17,1  MYSZKÓW 18,9  ZAWIERCIE 19,0  WOJKOWICE 19,5  CZELADŹ 19,6  LUBLINIEC 20,4 PORĘBA 20,7  PSZÓW 20,7  BIERUŃ 21,4  CIESZYN 22,4  SŁAWKÓW 22,7  WISŁA 23,4  MIKOŁÓW 24,4  USTROŃ 26,7  WODZISŁAW ŚLĄSKI 27,4  RYDUŁTOWY 32,3  SZCZYRK 35,1  RADLIN 53,1  średnie 17,9

Na budowę wielofunkcyjnego ośrodka sportowego przy ul. Zamkowej miasto zaciągnęło 12 mln zł kredytu. Do spłaty pozostała jeszcze kwota 7,1 mln zł. Roczny koszt obsługi wynosił w poszczególnych latach: 2012 r. - 259.236,07 zł, 2013r. - 949.174,79 zł, 2014r. - 759.125,87 zł, 2015 r. 1.010.980,47 zł, 2016 r. - 981.919,36 zł, 2017r. - 1.215.937,54 zł, 2018 r. - 1.687.504,24 zł. To jedno z najpoważniejszych obciążeń budżetu miasta. Pod koniec 2019 r. miasto Racibórz zaciągnie 7,91 mln zł na pokrycie planowanego na ten rok deficytu. Kredyt zostanie spłacony w latach 2020-2029 z dochodów własnych miasta. Kwota obsługi zadłużenia w tym roku (po zmianach budżetu) to: raty - 6.312.397 zł, odsetki - 2.252.878 zł. Grzegorz Wawoczny Dodał, że spółka balansuje na granicy wypłacalności. Ma ponad 10,4 mln zł kredytów, niski wskaźnik płynności bieżącej i płynności gotówkowej, debet na środkach bieżących oraz 1,4 mln zł linii kredytowej, dzięki której może realizować bieżące płatności, m.in. ZUS. (waw)

REKLAMA

KUPIĘ MIESZKAN IE MOŻE BYĆ DO REMONTU tel.: 889 620 494


Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»3

Reklama


Aktualności

»4

Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

POWIAT Startują kolejne drogowe inwestycje w powiecie Startują remonty na drogach wojewódzkich w naszym powiecie. 21 listopada ruszyły prace na DW 917 od granicy województwa w kierunku do miejscowości Krowiarki na długości 2000 m. Rozpoczęły się też prace na odcinku drogi wojewódzkiej 922 Nędza – Kuźnia Raciborska. Łączna wartość inwestycji to ponad 3,1 miliona złotych. Modernizacje wykonuje samorząd powiatowy w porozumieniu z województwem śląskim, które przekazało na ten cel środki finansowe.

Tesco żegna się z Polską Markety wystawione na sprzedaż Pod koniec października w reprezentującym brytyjskie Tesco banku inwestycyjnym złożone zostały oferty na zakup spółki Tesco Polska – dowiedział się nieoficjalnie portal wiadomoscihandlowe. pl. To już kolejne podejście brytyjskiego operatora do sprzedaży aktywów w Polsce. Według informacji portalu wiadomoscihandlowe.pl, proces sprzedaży rozpoczął się stosunkowo niedawno, bo we wrześniu br. Impulsem do przyspieszenia procesu miało być to, że mimo bardzo głębokich działań restrukturyzacyjnych straty spółki w Polsce nie wyhamowały.

nej przeprawy mostowej będą przebiegały odcinkami drogi wojewódzkiej DW 915 - od strony Ciechowic, zaś od strony Łubowic – drogi powiatowej DP 3500S. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji dla tego zadania wynosi ok. 4,3 mln zł. Natomiast szacunkowy koszt budowy mostu wraz drogami dojazdowymi ustalono na 113 mln zł. Budowa nowego mostu umożliwi sprawną komunikację drogową dla ludności z okolicznych miejscowości oraz stanowić będzie ważną oś komunikacyjną wewnątrz aglomeracji i województwa. Zostanie on zaprojektowany w taki sposób, aby spełniać parametry techniczne dla najwyższej klasy obciążenia taborem samochodowym oraz dla pojazdów specjalnych, zgodnie ze standardami NATO (STANAG 2021). Program „Mosty dla Regionów” jest następstwem i uzupełnieniem programu „Fundusz Dróg Samorządowych”. – Te dwa programy są ze sobą komplementarne i pełnią ogromną rolę w poprawie infrastruktury lokalnej, tej na poziomie gmin i powiatów, ale również na poziomie samorządów województw – podkreślił podczas konferencji wojewoda Jarosław Wieczorek. Inwestycja przyczyni się do aktywizacji okolicznych terenów oraz poprawi warunki komunikacyjne i bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w tej strefie. Aktualnie komunikacja i transport przez Odrę w ciągu DW 421 odbywa się za pomocą przeprawy promowej, której funkcjonowanie uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Stanowi to dużą uciążliwość dla społeczeństwa oraz znacznie podnosi koszty transportu drogowego. Na zakończenie konferencji wojewoda śląski złożył na ręce Ministrów i Marszałka Województwa podziękowania w imieniu mieszkańców za podjęty trud w kwestii realizacji tego zadania. ŚUW

wiadomoscihandlowe.pl

Hodowla alpak wygrała konkurs na najlepszy młodzieżowy biznesplan

Most Ciechowice-Łubowice będzie kosztował 113 mln zł

22 listopada w gmachu Województwa i Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja prasowa poświęcona nowej inwestycji infrastrukturalnej w województwie śląskim. W wydarzeniu uczestniczyli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz marszałek województwa Jakub Chełstowski. Stronę rządową reprezentowali minister Michał Woś oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda. Podczas konferencji poinformowano o decyzji rządu dotyczącej dofinansowania budowy mostu nad rzeką Odrą na trasie drogi wojewódzkiej nr 421 w województwie śląskim. Nowy most powstanie w powiecie raciborskim, na pograniczu gmin Rudnik i Nędza – połączy miejscowości Łubowice i Ciechowice. Dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 3,4 mln zł zostanie udzielone w ramach Programu „Mosty dla Regionów” na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę tej inwestycji. Dofinansowana dokumentacja dotyczy budowy nowego mostu nad rzeką Odrą wraz z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych. Drogi dojazdowe do projektowaREKLAMA

Na konkurs zorganizowany wspólnie przez Starostwo oraz Powiatowy Urząd Pracy wpłynęły cztery prace. Pula nagród wyniosła 5 tys. zł. Pierwsze miejsce zajął Dawid Pater z CKZiU nr 2 Mechanik za projekt pod nazwą „Działalność gospodarczo-wytwórcza w zakresie hodowli alpak oraz pozyskiwania luksusowego runa z alpak. Odebrał też z rąk starosty Grzegorza Swobody nagrodę o wartości 2000 zł. 1500 zł i II miejsce przypadło Alexandrowi Musiołowi, również z CKZiU nr 2 Mechanik, za projekt „Działalność wytwórczo-usługowo-handlowa w zakresie produkcji sprzętów powszechnego użytku, sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów użytku domowego - dozowników oraz inteligentnego sprzętu codziennego użytku”. III miejsce zajęła Karolina Rygiel z Ekonomika, autorka biznesplanu pod nazwą „Działalność usługowa w zakresie organizacji imprez okolicznościowych oraz integracyjnych - wedding planer”, zaś czwarte Damian Machowski z CKZiU nr 2 Mechanik za „Działalność w zakresie usług tapicerskich, renowacji mebli tapicerowanych, elementów nietypowych, tapicerowania wnętrz i samochodów”. Laureatka III miejsca odebrała nagrodę o wartości 1000 zł, laureat czwartego 500 zł. REKLAMA

Znane są wyniki badań emisji pól elektromagnetycznych w powiecie Do ich przeprowadzenia wyznaczono dwa miejsca - jedno w Kuźni Raciborskiej, drugie w Raciborzu. - Badania monitoringowe w zakresie emisji pól elektromagnetycznych na terenie Powiatu Raciborskiego w 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wykonał w Kuźni Raciborskiej przy ul. Browarnej oraz w Raciborzu przy ul. Opawskiej/Lwowskiej. W żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Przy dopuszczalnym poziomie 7 V/m otrzymano wynik 0,45 V/m w Kuźni Raciborskiej oraz 0,47 V/m w Raciborzu. Ponadto do wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zobowiązany jest prowadzący stację elektroenergetyczną lub napowietrzną linią elektroenergetyczną o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV lub instalację radiokomunikacyjną, radionawigacyjną lub radiolokacyjną. Analiza będących w posiadaniu Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa wyników pomiarów emisji pól elektromagnetycznych również nie wykazała przekroczeń wartości dopuszczalnych - informuje Starostwo Powiatowe.

Zmarł były proboszcz z Tworkowa 21 listopada na cmentarzu parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu odbyło się ostatnie pożegnanie ks. Jerzego Jarczaka, w latach 80. proboszcza w Tworkowie w gminie Krzyżanowice. - Śp. ks. Jerzy Jarczak urodził się 30 lipca 1952 roku w Bytomiu w rodzinie Henryka i Heleny zd. Kurz. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym mieście i kontynuował naukę najpierw w Zasadniczej Szkole Budowlanej, a następnie w 3-letnim Technikum Budowlanym. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1972 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 kwietnia 1978 roku z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został mianowany wikariuszem najpierw w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach (1978-1981), a następnie w parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu–Mikulczycach (1981.1986). W 1986 roku został proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie. Po sześciu latach posługiwania w tej placówce, w 1992 roku Biskup Opolski powierzył mu parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu, w której posługiwał przez 27 lat. Zmarł 17 listopada 2019 r. - podała w komunikacie opolska kuria. Kuria Diecezjalna Opole

Karina Talabska nadal szefową raciborskiego Sanepidu Bez zmian na stanowisku dyrektora raciborskiego Sanepidu. Starosta podjął decyzję o powierzeniu tej funkcji na kolejną kadencję Karinie Talabskiej, która przewodzi PSSE przy Batorego już od 2014 roku. Starosta Grzegorz Swoboda w czasie wręczania aktu powierzenia stwierdził, że dotychczasowa współpraca układa się bardzo dobrze, a jednostka kierowana jest w sposób prawidłowy. Starosta dołączył gratulacje i życzenia powodzenia w dalszym kierowaniu jednostką. Karina Talabska z wykształcenia jest magistrem biologii UJ w Krakowie. Posiada również I stopień specjalizacji z higieny i epidemiologii. W raciborskiej PSSE pracuje od 1994 roku. Pracę zaczynała jako asystent w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku. W latach 2003-2014 była kierownikiem Oddziału Nadzoru Sanitarnego. W roku 2014 została dyrektorem, a obecnie powołano ją na kolejne pięć lat. Starostwo Powiatowe w Raciborzu


»5

Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Reklama

REKLAMA

73,5 mm x 84 mm REKLAMA

RACIBÓRZ Na raciborskiej chirurgii szykują się zmiany kadrowe

przy Ekonomiku, przygotowano jeszcze w poprzedniej kadencji. Jego wartość oszacowano na 350 tys. zł. Miasto chciałoby pozyskać na niego środki zewnętrzne. Niewykluczone, że sfinansuje go ze środków własnych.

Praca nad jeziorem Bodeñskim w Niemczech dla opiekunów i opiekunek osób starszych

Gala z okazji Obchodów Dni Praw Dziecka

Chcesz zarobiæ nawet

12.000 z³

w dwa miesi¹ce? Mamy dla Ciebie pracê! legalne zatrudnienie zwrot kosztów dojazdu zakwaterowanie i wy¿ywienie ubezpieczenie Jeszcze w grudniu dyrekcja szpitala chce wyłonić nowego kierownika oddziału chirurgicznego. Jak udało nam się dowiedzieć dyrekcja szpitala wypowiedziała umowę obecnemu kierownikowi. - Nie będę ujawniać powodów ani okoliczności - powiedział nam dyrektor szpitala Ryszard Rudnik. Następca będzie wybrany w konkursie. Rozstrzygnięcie 19 grudnia tego roku. Postępowanie prowadzone jest z udziałem konsultanta wojewódzkiego. - Ze wstępnego rozeznania wynika, że jest zainteresowanie tym konkursem - dodaje dyrektor szpitala i zapowiada, że lecznica przy Gamowskiej nie ma problemu z zabezpieczeniem kadry na tym oddziale. W grudniu/styczniu pracę ma rozpocząć dwóch kolejnych lekarzy chirurgów.

W Raciborzu podziękowano honorowym dawcom krwi

Uroczystość - wpisująca się w Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża (22-26 listopada) - odbyła się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 21 listopada. Centralnym punktem było wręczenie nadanych przez Ministra Zdrowia odznak Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu, przysługującej każdemu, kto oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. W Raciborzu uhonorowano czterdzieści osób, mających nieraz na koncie oddanie 30-40 litrów krwi. - Możecie być dumni z tego co daliście i tego poczucia dumy wam zazdroszczę - powiedział goszczący w centrum prezydent Raciborza Dariusz Polowy. W zeszłym roku podobna uroczystość odbyła się w Urzędzie Miasta, u progu kadencji prezydenta. Krwiodawcom dziękował także starosta Grzegorz Swoboda. fot. Katarzyna Kubik

Asfalt zamiast bruku? Zapadliska i hałas wydobywający się spod kół samochodów – to zdaniem mieszkańców centrum powinno przekonać władze do zastąpienia kostki brukowej asfaltem. Postulat zgłoszony podczas spotkania prezydenta z mieszkańcami śródmieścia dotyczył konkretnie ul. Chopina. Jak się okazuje, miasto nie planuje takich inwestycji. Bruk więc zostanie, a zapadliska i inne uszkodzenia mają być usuwane w ramach remontów bieżących. Jak informuje jednak wiceprezydent Dominik Konieczny, aktualny jest temat dokończenia remontu ul. Gimnazjalnej, od muzeum do pl. Wolności. Projekt, uwzględniający również przebudowę skweru

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznym i graficznym, a także w rywalizacji piłkarskiej wręczono 23 listopada w RCK podczas gali wieńczącej Ogólnopolskie Obchody Dni Praw Dziecka, które od czwartku trwały w Raciborzu z udziałem rzecznika Mikołaja Pawlaka. Podczas gali profesor Tadeusz Smyczyński, bracia Łukasz i Paweł Golcowie, Tisa Żawrocka-Kwiatkowska z fundacji Gajusz, Józefa Kielak - wicedyrektor ds. wychowawczych SP 1 w Raciborzu, s. Zygmunta Bogusława-Sikacka z klasztoru Annuntiata, Szymon Bolik - wychowawca w zakładzie poprawczym, organizator wielu akcji dla dzieci, Maria Frączek z domowiska Matki Teresy z Kalkuty w Raciborzu, Maria Jabłońska ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej oraz Justyna Cygan - wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży Pomocna Dłoń w Raciborzu otrzymali w Raciborskim Centrum Kultury Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Odznaki wręczył rzecznik praw dziecka, Mikołaj Pawlak. Gościem gali, poza samorządowcami z prezydentem Dariuszem Polowym na czele, był też minister Michał Woś. Wręczono też nagrody dla laureatów konkursów plastycznego i graficznego w szkołach i przedszkolach. Odebrali je: Joanna Fila, Tatiana Krzywda, Malwina Henek, Małgorzata Ryś, Julia Nadskakulska, Natalia Ryńska, Filip Klejny, Zuzanna Legeżyńska, Emilia Sitek i Martyna Gawliczek. Wyróżnienia natomiast odebrali: Milena Płowucha, Lila Napiórkowska, Julia Lazar, Roksana Kędzierska, Irena Gadacik, Marta Wawoczny, Mateusz Zieliński, Robert Giera, Lena Majer i Natalia Tumura. Sportowy Puchar Rzecznika Praw Dziecka zdobyły ZSOMS oraz SP 3 klasy 1-3 oraz 4-8. Galę prowadzili Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel, a na finał wystąpiła Golec uOrkiestra. Wcześniej zaprezentowały się też Strzecha, Skaza i Perspektywa z Raciborza. Grzegorz Wawoczny, fot. Jan Ptak

Miasto szykuje na sprzedaż nowe parcele na Ocicach Chodzi o nieruchomości przy ul. Koszalińskiej na Ocicach, wzdłuż istniejącego już w sąsiedztwie osiedla domków. Sprawą zainteresował się M. Lenk. - Proszę o podanie terminów sprzedaży działek budowlanych zlokalizowanych przy ul. Koszalińskiej oraz pomiędzy ul. Górną i Dolną. Co jest powodem zwłoki w stosunku do pierwotnych założeń? - pytał obecnego prezydenta jego poprzednik Mirosław Lenk. - Odnośnie dziaREKLAMA

zadzwoñ ju¿ dziœ: 695 699 695 łek budowlanych położonych przy ul. Koszalińskiej, uprzejmie informuję, że aktualnie przygotowywany jest projekt zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży. Przewiduje się, że przetargi zostaną przeprowadzone w I kwartale 2020 r. Natomiast kolejne działki budowlane położone pomiędzy ul. Górną i Dolną, zostaną wytypowane do sprzedaży po uregulowaniu spraw związanych z pozyskaniem na rzecz gminy nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi dojazdowej. Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielem prywatnym, zmierzające do nabycia przedmiotowych działek do gminnego zasobu nieruchomości - odpowiedział Dariusz Polowy.

Miasto kupiło działkę w Brzeziu Po uporządkowaniu spraw wieczysto-księgowych udało się wczoraj, 27 listopada, podpisać akt notarialny nabycia przez miasto 0,2075 ha przy ul. abp. Józefa Gawliny w Raciborzu-Brzeziu.Kwota transakcji to 130 tys. zł. Położona przy kościele parcela jest docelowo przeznaczona pod parking. W tym rejonie (jest tu szkoła, poczta, przychodnia, biblioteka) brakuje miejsc parkinowych, co może być jeszcze bardziej uciążliwe w związku ze zbliżającą się beatyfikacją Słubi Bożej Marii Dulcissimy Hoffmann, której szczątki złożono przed brzeskim kościołem. Są one celem licznych pielgrzymek. Marianka z brzeskiego klasztoru będzie pierwszą rodowitą Ślązaczką wyniesioną na ołtarze w Kościele katolickim. W projekt przyszłorocznego budżetu nie wpisano jednak tej inwestycji. - Myślimy o zgłoszeniu tego projektu do budżetu obywatelskiego na 2020 rok - powiedział nam wiceprezydent Dominik Konieczny, na co dzień mieszkaniec Brzezia. REKLAMA


Aktualności

»6

Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

BIZNES Rafamet z kolejnym zamówieniem od PKP 22 listopada spółka z Kuźni Raciborskiej zawarła sześć umów o łącznej wartości blisko 18 mln zł. Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. poinformował, że zostało zawartych z PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. sześć umów na dostawę maszyn produkcyjnych do naprawy zestawów kołowych w pełnym zakresie na łączną wartość 17.940.000,00 zł. Umową o największej wartości jest umowa na dostawę dwusuportowej tokarki do obróbki zestawów kołowych UFB125N o wartości 4.200.000,00 zł. Termin dostawy maszyny ustalono do dnia 13.12.2020 r. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku tego typu transakcji. Łączna wartość umów zawartych z PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 17.940.000,00 zł.

zapach potrawy myśląc, że to gaz i usłyszał syczenie. Jak udało nam się dowiedzieć nieoficjalnie, w szybkowarze było golonko dla uczestników trwającej imprezy urodzinowej.

Kierowca z Niemiec wymusił pierwszeństwo

szyby oddala się w kierunku przejścia granicznego z Czechami. Zgłaszający przekazał rysopis mężczyzny, a dyżurny niezwłocznie wysłał we wskazany rejon patrol policji. Mundurowi bardzo szybko namierzyli wandala, po czym dokonali jego zatrzymania. Sprawcą okazał się być 48-letni obywatel Czech. Mężczyzna trafił już do policyjnego aresztu.

Brawo! Policjanci uratowali życie młodej kobiety

KPP Racibórz

Rafamet

POLICJA Akcja strażaków na Odrzańskiej Ściągano nawet zastęp z Rydułtów

46-latek z Niemiec, kierowca dostawczego mercedesa, jest sprawcą wypadku drogowego, do którego doszło 22 listopada na trasie z Raciborza do Bojanowa. Jedna osoba trafiła do szpitala. To 23-latka z fiata seicento. Kobieta doznała złamania nosa oraz wstrząsu mózgu. 46-latek z mercedesa, który wymusił pierwszeństwo, odpowie przed sądem.

Wybił szybę w drzwiach kościoła Wandal w rękach policji

Informacja przechodnia o wyczuwalnym zapachu gazu i syczeniu dochodzącym z jednego z budynków przy ul. Odrzańskiej postawiła na nogi strażaków. Zgłoszenie odebrano 22 listopada o godz. 19.54. Na miejsce skierowano strażaków z Raciborza-Brzezia, których wcześniej ściągnięto do komendy na zabezpieczenie rejonu w związku z wypadkiem, do jakiego doszło na trasie z Raciborza do Bojanowa. Tam wysłano wcześniej zastępy zawodowe. Te również - w związku z potencjalnym zagrożeniem wybuchem gazu - przekierowano natychmiast na Odrzańską, zadysponowano tam dodatkowo wóz bojowy z Rydułtów i wezwano pogotowie gazowe. Jak się jednak okazało, domniemane rozszczelnienie sieci gazowej to... pozostawiony na balkonie szybkowar, w którym lokatorka przygotowywała potrawę. Postanowiła zredukować ciśnienie, więc wystawiła szybkowar na balkon. Przechodzień poczuł REKLAMA

REKLAMA

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu insp. Łukasza Krebsa wpłynęło podziękowanie od dyrektora szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Władze placówki medycznej wyraziły uznanie dla profesjonalizmu raciborskich stróżów prawa, którzy interweniowali w związku z próbą samobójczą nastolatki. Pomoc, którą udzielili mundurowi, diametralnie zaważyła na życiu młodej kobiety. Sprawa dotyczy interwencji, która miała miejsce pod koniec października przy ulicy Łąkowej w Raciborzu, kiedy to młoda kobieta próbowała targnąć się na swoje życie. Mundurowi dotarli na miejsce jako pierwsi. Kobieta zadała sobie ostrym narzędziem kilka niebezpiecznych ran, które zagrażały jej życiu. Policjanci natychmiast przystąpili do działań, by uratować jej życie. Dzięki temu, udało się ją ocalić. Jak podkreślił w podziękowaniu dyrektor szpitala, zespół ratownictwa medycznego, który przyjechał na miejsce, był pełen podziwu dla sprawności i umiejętności policjantów. Komunikat KPP Racibórz

41-letni rozbojarz w rękach kuźniańskich policjantów Raciborscy stróże prawa zatrzymali 48-latka, który uszkodził szybę w drzwiach kościoła w Chałupkach. Mężczyzna ręką wybił szybę w bocznych drzwiach, powodując tym straty na kwotę kilkuset złotych. Za czyn, którego się dopuścił grozi mu teraz pięć lat więzienia. O zdarzeniu dyżurnego KPP Racibórz poinformował telefonicznie świadek. Do zniszczenia mienia doszło 22 listopada przed godziną 8.00 w Chałupach przy ulicy Bogumińskiej. Z informacji przekazanych przez świadka wynikało, że sprawca wybicia REKLAMA

Policjancji z komisariatu w Kuźni Raciborskiej odnotowali kolejny sukces. Zatrzymali 41-letniego sprawcę kradzieży rozbójniczej, do której doszło wczoraj na terenie jednego ze sklepów przy ulicy Kozielskiej. Zdarzenie miało miejsce wczoraj, około godziny 21.20. Mężczyzna, będąc na terenie sklepu, próbował dokonać kradzieży buteki alkoholu. Został zatrzymany przez personel. Stał się agresywny. Używając siły fizycznej i gróźb chciał zatrzymać przywłaszczony alkohol. Na miejsce przybył patrol kuźniańskiej policji. Mundurowi zatrzymali agresywnego złodzieja. Okazało się nim być 41-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Teraz grozi mu nawet 10 lat więzienia.


»7

Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ZAPADŁA DECYZJA Parkometry zamiast parkingowych Racibórz » Za pierwsze 30 minut parkowania zapłacimy złotówkę, obsługę systemu zapewni 18 parkometrów, staną w mieście najwcześniej w marcu, pracę przy nich zachowa 3-4 obecnych parkingowych, reszta będzie mogła pracować w Przedsiębiorstwie Komunalnym - takie są najważniejsze ustalenia z dzisiejszej sesji Rady Miasta. najemcy lokalu użytkowego (na wyznaczonym parkingu) znajdującego się przy ulicach w strefie będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu samochodowego lub podmiotem konsumenckiej umowy leasingu, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

- Na obszarach miasta Racibórz - jak czytamy w przyjętej uchwale - charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych, ustala się strefę płatnego parkowania wyznaczoną pasami drogowymi ulic: Odrzańska, Chopina, Gimnazjalna, Długa, Rzeźnicza, Rynek, Plac Ofki Piastówny, Plac Wolności, Nowa, Solna, Bankowa, Browarna, Mickiewicza, Młyńska, Szewska, Zborowa, Basztowa. Opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w wyznaczonych miejscach parkingowych pobierane będą w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, przy następujących stawkach: 1. za pierwsze 30 minut parkowania, opłata minimalna - 1,00 zł; 2. za pierwszą godzinę parkowania - 2,00 zł; 3. za drugą godzinę parkowania - 2,40 zł; 4. za trzecią godzinę parkowania - 2,80 zł; 5. za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania - 2,00 zł.

Możliwe będzie wnoszenie opłat w rozliczeniu minutowym proporcjonalnie do wysokości opłat za poszczególne odcinki czasowe z wyłączeniem opłaty za pierwsze 30 minut, która musi być wniesiona w całości. Opłaty za parkowanie będą mogły być uiszczane w formie opłat zryczałtowanych według następującej stawki: 1. dziennej, za jeden dzień parkowania w wysokości - 15 zł; 2. miesięcznej w wysokości 30,00 zł – opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu mieszkańca (na wyznaczonym parkingu) zameldowanego na pobyt stały w lokalu znajdującym się przy ulicach w strefie i będącego właścicielem lub współwłaścicielem lub podmiotem konsumenckiej umowy leasingu wystawionego na osobę fizyczną pojazdu samochodowego, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu; 3. miesięcznej w wysokości 30,00 zł – opłata zryczałtowana miesięczna dla jednego pojazdu właściciela lub

REKLAMA

kaniec, właściciel bądź najemca mogą wykupić miesięczną opłatę parkingową tylko na jeden pojazd. Lokalizacja parkometrów (jeden ma kosztować od 20 do 30 tys. zł): Odrzańska 3, Chopina 1, plac Ofki Piastówny 1, Długa 1, plac Wolności 1, Bankowa 1, Solna 2, Browarna 2, Szewska 1, Mickiewicza 1, Zborowa 1, Nowa: 2, Basztowa 1.

REKLAMA

Opłaty za parkowanie będą uiszczane:

1. z góry za przewidywany okres postoju poprzez wykupienie biletu bezzwłocznie, bez wezwania, z chwilą zajęcia miejsca parkingowego w strefie płatnego parkowania; a. gotówkowej w samoobsługowym automacie parkingowym; b. bezgotówkowej kartą płatniczą.

Przy opłacie trzeba będzie wbić numer rejestracyjny, ujawDla jednego lokalu miesz- niony w systemie dla kontrolukalnego lub użytkowego miesz- jących strefę.

REKLAMA

REKLAMA

Aktualności


Rozrywka

»8

Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

1 GRUDNIA O GODZ. 15.30, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) KONCERT ,,MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU”- ,,ZABAWY Z BAŁWANKIEM BĘBENKIEM”

30 LISTOPADA, GODZ. 19.00, SALA WIDOWISKOWA RCK RDK (UL. CHOPINA 21) BRAZYLIJSKIE NOCE - NOITES BRASILEIRAS – KONCERT Portugalia ma swoje fado, USA - bluesa, a Brazylia szczyci się chôro czyli muzyką źródła, z której wywodzą się takie gatunki jak samba czy bossa nova. Zapraszamy na koncert w wykonaniu brazylijskiej wokalistki jazzowej Gabrieli Kozyry - Lopes wraz z zespołem w składzie: Walter Lopes – gitara, Andrew Woolf – klarnet, Sam Watts – fortepian, Andrés Ticino – perkusjonalia. Gabriela Kozyra-Lopes pochodzi z rodziny polskich muzyków o tradycji głównie wokalnej. Od ponad 10 lat występuje na scenach europejskich festiwali jazzowych i klubów jazzowych w Londynie, gdzie mieszka. Gabriela ukończyła śpiew jazzowy w Królewskim Konserwatorium w Hadze i konserwatorium Codarts w Rotterdamie. Bilety w cenie 30 zł. do nabycia w kasach RCK

www.rck.com.pl

GODZINY OTWARCIA kas RCK:

W roli głównej - instrumenty perkusyjne. Jak przystało na grudniową porę nauczymy się zimowej kołysanki i będziemy słuchać odgłosów Zimy. Zachęcamy maluszki do zaakcentowania zimowo-świątecznego charakteru strojem lub na przykład mikołajową czapeczką. „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i rozwijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Koncerty wspierają rozwój muzycznych zdolności dziecka. Prowadzone są wg teorii amerykańskiego psychologa muzyki - prof. E. E. Gordona. O urozmaiconą muzyczną zabawę zadbają muzycy filharmonii i orkiestr, doświadczeni pedagodzy pod przewodnictwem Doroty Banaś. Bilety: 25 zł (dorośli), 15 zł (dzieci). Honorowane są raciborskie karty: ,,Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

6 GRUDNIA GODZ. 19.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) KONCERT NAJPIĘKNIEJSZYCH POLSKICH KOLĘD W WYKONANIU OLGI BOŃCZYK I ANDRZEJA LAMPERTA WRAZ ZE ŚLĄSKĄ ORKIESTRĄ KAMERALNĄ Olga Bończyk, znana teatralna i filmowa aktorka i wokalistka, jest związana z wieloma polskimi teatrami w Warszawie i Wrocławiu. Andrzej Lampert to znakomity tenor, odnoszący sukcesy w Polsce i na świecie, laureat wielu konkursów, solista Opery Krakowskiej i Opery Śląskiej, występujący na scenach polskich i europejskich, m.in. w Operze Narodowej, w Wiedniu, Salzburgu, Grazu, Lizbonie, Montpellier.Solistom towarzyszyć będzie

ceniona w Polsce i na świecie Śląska Orkiestra Kameralna, jeden z zespołów Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego. Całość poprowadzi Francesco Bottigliero, muzyk o bogatym i wszechstronnym wykształceniu, laureat wielu konkursów pianistycznych i muzyki kameralnej, uznany kompozytor i aranżer orkiestrowy, znakomity dyrygent, współpracujący z wieloma europejskimi orkiestrami.  Bilety w cenie: 50 zł i 80 zł do nabycia w kasach RCK. Honorowane są raciborskie karty: „Senior 60+’’, ,,Rodzina+’’

15 GRUDNIA GODZ. 17.00, RCK RDK (UL. CHOPINA 21) KONCERT ŚWIĄTECZNY „WIDZIAŁEŚ GO JUŻ...?” - ZPIT „STRZECHA” WRAZ Z GOŚĆMI Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” im. Joli Rymszy, kończąc swój rok jubileuszowy 65-lecia, zaprasza na niezwykły koncert świąteczny. Czy już GO widziałeś? Zdążyłeś na pociąg? Masz w zanadrzu kolędę? Postaramy się odpowiedzieć na te i kilka innych pytań razem z gospodarzem koncertu oraz jego gośćmi: Teatrem Tetraedr oraz Dětským Folklorním Souborem „Úsměv” z Opavy w Republice Czeskiej. Bilety w cenie 10 zł. Honorowane raciborskie karty: „Senior+” oraz „Rodzina+”

RCK RDK (Chopina 21): poniedziałek - kasa nieczynna, wtorek - czwartek 12.00 - 18.00, piątek 10.00 - 16.00 RCK DK Strzecha (Londzina 38): poniedziałek: 14.00-18.00, wtorek: 9.00-13.00, środa-czwartek: 14.00-18.00, piątek: nieczynna

REKLAMA

CIASTO BANANOWE z bakaliami

Ciasto jest bardzo szybkie i proste, po upieczeniu jest wilgotne i gąbczaste. Składniki: • 0,5 kg mocno dojrzałych obranych bananów (5 małych sztuk) • 4 łyżki cukru • 2 szklanki mąki tortowej (szklanka= 250 ml) • 1 łyżeczka sody oczyszczonej • 3 średnie jajka (rozmiar M) • 5 łyżek oleju • 1 szklanka jogurtu naturalnego • szczypta soli • 1 szklanka posiekanych bakalii (lub mieszanki keksowej) Banany rozgnieść na papkę, dodać pozostałe składniki (oprócz bakalii). Wszystko zmiksować na jednolitą masę. Na końcu wsypać posiekane bakalie (lub mieszankę keksową) i wymieszać. Ciasto wlać do wysmarowanej i posypanej bułką tartą tortownicy o średnicy 27 cm. Włożyć do piekarnika nagrzanego do 180°C na około 45 minut (grzanie górne i dolne). Po upieczeniu i wystygnięciu górę ciasta można ozdobić niewielką ilością lukru, rozpuszczonej gorzkiej czekolady i posypać dwoma łyżkami mieszanki keksowej.

www.smakiweroniki.pl


Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»9

Reklama


Ogłoszenia

» 10

OGŁOSZENIA DROBNE DLA DOMU Meble Komplet mebli kuchennych z wyposażeniem sz stoj 80, 60 i 40 szufl. sz wisz 80, 60, 40, 80 z suszarką. Blaty kol marmurkowy gr. 4 cm, stół 75/60, gr. 4 w kol. blatu. Zmywarka BOSCH SPS54. Kuch Gaz ARDO 60, okap elektr. GAMMA 50, szafka zlewoz. 80 + zlewoz. 2-kom. blasz. + bat. wysuwana. Tel. kom.: 692 840 778, e-mail: ryszardk2@o2.pl.

Usługi budowlane Usługi remontowe Firma oferuje kafelkowanie, gipsowanie, zabudowa G-K, malowanie, tapetowanie, tynki ozdobne i wszelkie prace wykończeniowe. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól sobie pomóc!. Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf. biuro@wp.pl. Kredyt w 100% przez Internet i bez wychodzenia Złóż wniosek o kredyt lub pożyczkę przed świętami! Całkowicie online i bez wychodzenia z domu! Kredyty Bankowe Online i pożyczki pozabankowe przez internet, nawet do 200 000 zł, bez zbędnych formalności, błyskawiczna decyzja, bez dodatkowych zaświadczeń o dochodach, pieniądze prosto na konto, e-mail: banki24@banki24.com. pl. https://www.banki24.com.pl/kredyty-bez-bik.

MOTORYZACJA Kupię Auto-złom skup kasacja Racibórz 24/h tl501-525-515 Skupujemy wszystkie samochody. Również zaniedbane, całe, rozbite, uszkodzone, powypadkowe, skorodowane. Natychmiastowy dojazd 24/h/7, wydajemy legalne zaświadczenia urzędowe także bez opłat oraz z wadami prawnymi, bez przeglądu. Zapewniamy zwrot polisy OC. Zapewniamy bezpłatny transport jako jedyni. Tel. kom.: 501-525-515, 530-312-312, e-mail: autodemont@wp.pl, www. autozlomwodzislaw.pl.

Kupię REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383 Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń!. Tel. kom.: 692 191 585.

NIERUCHOMOŚCI Dom kupię Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

Lokal użytkowy wynajmę Wynajmę lokal Wynajmę lokal użytkowy położony w Raciborzu ul.Opawska (przed Galerią DUKAT) na działalność usługową, gabinet, inne (około 50m2,) Zainteresowanych prosimy o kontakt +48600976466. Tel. kom.: +48600976466.

OGRODNICTWO Inne Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie Sklep ogrodniczy w Cyprzanowie oferuje drzewa i krzewy ozdobne i owocowe, nasiona, kwiaty rabatowe i balkonowe. Zapraszamy! Ul Janowska 75, Cyprzanów. Tel.: 32 419 82 60.

PRACA Dam pracę Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl. Praca w kuchni - Pizzeria Emilia Romagna Poszukujemy osób, które lubią pracować w kuchni. Nie wymagamy dużego doświadczenia - wszystko pokażemy i wszystkiego nauczymy. Wyszkolimy także pizzera. Oferujemy dobre wynagrodzenie, premie, napiwki i stałą umowę. Praca w Raciborzu.. Tel. kom.: 662297109, e-mail: info@pizzeria-emilia.pl. https://www.facebook.com/PizzeriaEmiliaRomagna/. BANK zatrudni Sprzątaczkę Bank Spółdzielczy w Raciborzu zatrudni SPRZĄTACZKĘ. Szczegóły oferty na stronie internetowej Banku. Tel.: 32 410 40 68 wew.26, e-mail: bank@ bsraciborz.pl, www.bsraciborz.pl.

OGŁOSZENIA DROBNE do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl, osobiście w księgarni Sowa ul. Długa 29 w Raciborzu.

Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik. com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00.

Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

DL Invest Group

ZAINTERESOWANA RACIBORZEM Rozmawiano o Nowomiejskiej i kinie DOKOŃCZENIE ZE STRONY 1

Raciborski przedsiębiorca Artur Zdrzałek jest właścicielem 2 ha przy ul. Nowomiejskiej oraz terenu przy Opawskiej-Lwowskiej, gdzie dawniej stał pomnik Arki Bożka. Od wielu lat szuka na nie inwestorów. Chętni byli, ale rezygnowali z powodu zapisów w planie. Przy Opawskiej przewiduje on trzy kondygnacje, przy Nowomiejskiej parking podziemny na poziomie -1 oraz 50 proc. usług centrotwórczych. Te właśnie zapisy chce zmienić przedsiębiorca - na Opawskiej-Lwowskiej wprowadzić 2 kondygnacje - tak by nie zaburzać sąsiedztwa z budynkami przy Lwowskiej, a na Nowomiejskiej parking na poziomie zero (bo przy Odrze, na terenie zalewowym głębokie wykopy są ryzykowne) oraz 20 proc. usług centrotwórczych. Złożył odpowiednie wnioski. Niedawno dowiedział się, że decyzją prezy-

denta zostały wyłączone z dalszego procedowania. Chciałby tymczasem, jako raciborzanin i wieloletni przedsiębiorca płacący podatki, doprowadzić do zabudowy ziejących pustkami terenów, w sposób najlepszy dla krajobrazu miasta. Podkreśla, że do gminnej kasy, z tytułu podatku od nieruchomości, wpłynęłoby dodatkowo blisko 300 tys. zł. 21 listopada przyszedł na komisję komisji gospodarki miejskiej, wczoraj, 27 listopada, przekonywał całą Radę Miasta. Pokazał film z potencjalnym zagospodarowaniem terenu. Mówił, że liczy na kompromis i porozumienie. Dodał jednak, że dysponuje opinią prawną wskazującą, że skoro rada przystąpiła do zmian, to prezydent nie ma kompetencji, by postąpić wbrew woli rajców. Jeszcze w tym tygodniu ma się spotkać z prezydentem Dariuszem Polowym, by prosić go o zmianę decyzji.

Prezydenta nie było wczoraj na sesji. Było jednak słychać, że w opinii władz miasta teren przy Nowomiejskiej powinien być przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Bez zgody właściciela, czyli A. Zdrzałka, jest to niemożliwe. Właściciel z kolei chce funkcji komercyjnej. Rozmawia z potencjalnymi inwestorami, w tym DL Invest Group, którą do Raciborza ściągnęły władze miasta i zaprosiły do rozmów z... Arturem Zdrzałkiem. Ratusz chciałby przekonać inwestora do budowy m.in. nowoczesnego kina. Z notatki ze spotkania, do którego doszło 25 listopada w Urzędzie Miasta, wynika, że DL Invest Group również zwraca uwaga na zaporowe zapisy w planie. Lokowanie parkingu na poziomie -1, przy wysokim poziomie wód gruntowych, znacznie podroży koszty inwestycji i jest „warunkiem kluczowym i decydującym czynnikiem przy podejmowaniu

Biegł ze złamaną nogą! ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie Racibórz » Praca u konkurencji, prowadzenie kursu tańca, uczestnictwo w meczach koszykówki czy udział w biegu ze złamaną nogą to tylko niektóre z aktywności osób będących na zwolnieniu lekarskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich w pierwszych trzech kwartałach tego roku. W województwie śląskim zakwestionował chorobowe u ponad 3,6 tysiąca osób na kwotę przekraczającą 3,2 mln zł. W skali kraju suma, na jaką wstrzymano bądź cofnięto wypłatę zasiłków chorobowych, wyniosła blisko 28,6 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek prowadzić kontrole zwolnień lekarskich, co też regularnie czyni. Pomimo tego, że większość chorych prawidłowo korzysta ze zwolnienia lekarskiego, to wciąż jest grono osób, które zamiast skupić się na leczeniu, podczas „chorobowego” dorabia u drugiego pracodawcy albo prowadzi własny biznes. Czas na zwolnieniu lekarskim ma służyć rekonwalescencji, a zasiłki chorobowe nie są dodatkowym wsparcie budżetu domowego, lecz ekwiwalentem za okresowy brak możliwości zarobkowania. - Gdy mówimy o kontroli zwolnień lekarskich, tak naprawdę mamy na myśli, dwa rodzaje kontroli, czyli kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbęd-

na jest kontynuacja zwolnienia czy też należy zwolnienie skrócić. Natomiast kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega na sprawdzeniu, czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS wojewódz-

twa śląskiego. I tak w przypadku pierwszej kontroli, czyli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, śląskie oddziały ZUS w okresie od stycznia do września przeprowadziły 55 tys. kontroli zwolnień lekarskich, z czego 1430 osobom wstrzymano wypłatę zasiłków na kwotę ponad 575 tys. zł. Najwięcej takich kontroli przeprowadził oddział ZUS w Rybniku, bo ponad 12,2 tysięcy. Jednak to w oddziale ZUS w Częstochowie, choć tych kontroli było znacznie mniej - 7,6 tysięcy, wydano najwięcej, bo 481 decyzji o braku prawa do zasił-

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p., tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@ naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

decyzji o lokalizacji”. Jednym słowem, niezależnie kto byłby właścicielem działki, byłoby mu trudno znaleźć chętnego do inwestowania przy konieczności budowy parkingów podziemnych. DL Invest Group negatywnie oceniło również zapis o 50 proc. usług centrotwórczych. Warunek byłby trudny do spełnienia nawet przy lokalizacji w tym miejscu kina wielosalowego czy sali fitness. Przedstawiciel DL Invest Group zadeklarował możliwość wystąpienia przed radnymi i przekonywania ich do zmiany plany. DL Invest Group - jak czytamy na stronie spółki - od wielu wielu lat współpracuje z największymi międzynarodowymi korporacjami, dostarczając nowoczesne powierzchnie komercyjne w najlepszych lokalizacjach na południu Polski. Specyfika działalności Grupy Kapitałowej, indywidualne podejście do każdego projektu oraz kooperacja z najemcami stanowią klucz do sukcesu marki. W ramach poszczególnych segmentów realizowanych inwestycji, DL Invest Group kontynuuje wieloletnią współpracę z liderami na rynku automotive, w branży spożywczej, kosmetycznej, RTV i AGD, logistycznej, produkcyjnej i innych. Grzegorz Wawoczny ku. Dla porównania w rybnickim oddziale w wyniku takiej kontroli 210 osób uznano za zdolnych do pracy. W przypadku kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich w trzech kwartałach tego roku oddziały ZUS w województwie śląskim przeprowadziły ponad 12 tys. takich kontroli. W ich wyniku okazało się, że 2173 osoby zostały pozbawione prawa do zasiłku chorobowego. Kwota cofniętych świadczeń wyniosła ponad 2 mln 633 tys. zł. Najwięcej takich kontroli przeprowadził rybnicki ZUS, bo aż 2691, a 637 osób musiało oddać wypłacone świadczenie na kwotę ponad 834 tys. zł. Jednak to z terenu chorzowskiego oddziału ZUS było najwięcej osób, które nieprawidłowo korzystały ze zwolnień lekarskich. Na 1835 kontroli 675 osób pozbawiono prawa do zasiłku chorobowego. - Warto pamiętać, że kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich mogą prowadzić i prowadzą również samodzielnie pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. Beata Kopczyńska

REKLAMA: Katarzyna Zdrojewska – kierownik działu marketingu e-mail: k.zdrojewska@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 789 132 083 Magdalena Kiersztyn – specjalista ds. marketingu e-mail: m.kiersztyn@naszraciborz.pl, tel. kom. +48 509 505 765

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego w nakładzie do 13 tysięcy egzemplarzy. Nasza gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy (Rafako, Eko-Okna, Mieszko, SGL, Henkel, Rameta), sieciach handlowych, placówkach służby zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych. W wersji elektronicznej każde wydanie dostępne jest na portalu naszraciborz.pl.


» 11

Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

39.90 zł

23.90 zł

I. Gołębiewska | Pozwól mi kochać REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rozrywka


Aktualności

» 12

Piątek, 29 listopada 11 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Przed każdymi świętami Wiedeń zamienia się w magiczną krainę światełek, drewnianych chatek, karuzeli jak z bajki. W powietrzu unosi się zapach wina i przypraw korzennych oraz świątecznych przysmaków. Oprócz zakupów, można posilić się grzanym winem, ponczem owocowym, pieczonymi kasztanami, a także innymi świątecznymi smakołykami. W parku, przy choince można posłuchać muzyki, jak również pieśni adwentowych w wykonaniu chórów z Austrii i innych krajów Europy… le Karola Boromeusza (rzeBiuro Podróży ORINOKO – mieślniczy) ART & TRAVEL zaprasza do ƒ Stare Miasto: Katedra Św. wspólnego zwiedzania WiedStefana, Parlament, spania i poczucia jego świątecznej cer po ulicy Graben i Rinatmosfery... gstrasse, Hofburg, OpeWYJAZD (Z Raciborza ra, Teatr Dworski i Ratusz i Rybnika) odbędzie się w śro(chętni będą mogli zwiedzić dę, 18 grudnia 2019 roku. muzea Habsburgów tj. pokoje carskie, zbiory sreber Plan imprezy: i muzeum Sisi we wnętrzach Wyjazd wczesnym ranHofburgu). kiem. Przejazd (z postojami) do Wiednia. Po przyjeździe – zwiedzanie miasta z pilotem – przewodnikiem. Na naszej trasie znajdą się m.in: ƒ Pałac Schönbrunn z ogrodami, fontanną i gloriettą (z zewnątrz) + czas na tutejszym jarmarku; ƒ Jarmarki pod pałacem Belvedere i przy koście-

Pierwszych kolęd POSŁUCHAJ WE WIEDNIU! Racibórz » Wiedeń jest piękny o każdej porze roku. Ale w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia jest najpiękniejszy! Przekonamy się o tym już w środę 18 grudnia, kiedy ruszymy zachwycić się jego iluminacjami i zobaczyć jego jarmarki! W środku tygodnia stolica Austrii olśniewa, jarmarkowi sprzedawcy mają więcej czasu dla odwiedzających, a dodatkowym plusem jest brak weekendowego tłoku i kolejek... Zapraszamy do naszego biura, które znajduje się w Raciborzu przy ulicy Opawskiej 38 (galeria Dukat, vis a vis E’Leclerc)

Czekamy na Państwa od poniedziałku do piątku w godz 9.00-17.00, a w soboty 9.00-13.00 REKLAMA

Powołano nowego prezesa Rafako Racibórz » Rada Nadzorcza Rafako S.A. powołała 27.11 na stanowisko prezesa zarządu Pawła Jarczewskiego. Rada oddelegowała ze swego składu wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Jerzego Karneya, do pełnienia funkcji członka zarządu. W składzie zarządu pozostali w randze wiceprezesa Agnieszka Wasilewska – Semail oraz Jerzy Ciechanowski, jako członek zarządu. Najważniejszym zadaniem nowego Prezesa RAFAKO będzie ustabilizowanie sytuacji spółki. - RAFAKO jest bardzo ważnym ogniwem polskiego przemysłu budującego bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dzisiaj Spółka potrzebuje przede wszystkim zakończenia pewnego etapu realizacji kluczowych umów oraz dostosowania do oczekiwań klientów oraz rynku. Kluczowa w tym procesie będzie weryfikacja istniejących zobowiązań – powiedział Paweł Jarczewski, nowo powołany prezes RAFAKO S.A., dodając, że wyzwania przed którymi stoi RAFAKO, są dla firmy szansą na dynamiczny rozwój i ugruntowanie pozycji na rynku. Paweł Jarczewski – manager posiadający 27 lat doświadczenia z szerokim spektrum specjalistycznej wiedzy biznesowej. Rozpoznawany z pracy dla Zakładów Azotowych “Puławy” a potem Grupy Azoty S.A. Swoją karierę rozpoczął w branży inżynierskiej w puławskiej spółce PROZAP. Zajmo-

wał się marketingiem, sprzedażą i kontraktacją technologii, oraz zakupem obiektów przemysłowych. W latach 1999- 2002 w Zakładach Azotowych “Puławy” a jako szef zaopatrzenia inwestycyjnego prowadził negocjacje w zakresie zakupu noREKLAMA

wych technologii. Uczestniczył w procesie budowy wielu nowych instalacji oraz koordynował procesy zakupów dla tych przedsięwzięć. Swoje doświadczenie zdobyte z tego okresu wykorzystał potem w procesie budowania polskiego czempiona chemicznego jakim stała się Grupa Azoty S.A. Pełnił ważne funkcje w wielu międzynarodowych stowarzyszeniach branżowych a jego bogate doświadczenie z pewnością wzmocni pozycje RAFAKO na rynkach światowych. Jest magistrem ekonomii. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego.

Po południu i wieczorem – kilka godzin czasu wolnego na wiedeńskich jarmarkach przy Placu Marii Teresy i pod ratuszem. Szczegóły na stronie www organizatora: www.orinoko.pl/ WIEDEŃ Zapisy prowadzone są w Raciborskim Centrum Turystyki na ul. Opawskiej 38 (galeria Dukat, vis a vis E.Leclerc) od poniedziałku do piątku w godz 9.00 - 17.00, a w soboty 9.00 – 13.00. Informacje udzielane są także telefonicznie: 32 740 92 00 UWAGA: istnieje możliwość rozpoczęcia i zakończenia podróży we wszystkich miejscowościach na trasie Rybnik – Racibórz – Chałupki (przy drodze głównej).

Telefon: 32 740 92 00

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 47-2019-[561]  

Nasz Racibórz 47-2019-[561]  

Advertisement