__MAIN_TEXT__

Page 1

NAJWIĘKSZY COTYGODNIOWY BEZPŁATNY NAKŁAD W REGIONIE! TYGODNIK NASZ RACIBÓRZ

ı 20 listopada 2020 r. ı Rok XIII nr 45 (609) ISSN 1689-5606

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jest projekt

BUDŻETU

Racibórz » Zrównoważony, oszczędny, proinwestycyjny - tak projekt dokumentu określa prezydent. Jego przyjęcie zależy jednak od radnych, którzy mają głosować w grudniu. - Jest to projekt przygotowany w trudnym czasie epidemii, co wiąże się z szeregiem zagrożeń dla finansów miasta. Staraliśmy się ostrożnie podchodzić do kwestii prognozowania dochodów, gdyż doświadczenie tego roku pokazało, że dochody mogą się nie realizować tak jak to pierwotnie zakładano - podkreśla prezydent Dariusz Polowy. Całość dochodów budżetu to kwota 254, 2 mln zł, całość wydatków budżetu to kwota 265 mln zł. Prognozowany deficyt w wysokości 10,8 mln zostanie sfinansowany z tzw. wolnych środków i pożyczki. Ważny pokreślenia jest fakt, że wydatki inwestycyjne i majątkowe w projekcie budżetu na 2021 rok to kwota 35 i pół miliona złotych. To rekordowo wysoka wartość (najwyższa od 2013 roku), którą osiągnęliśmy przy jednoczesnej redukcji zadłużenia gminy z blisko 43 mln zł obecnie do 39 mln zł w 2021 roku. Oznacza to, że w tym trudnym czasie, dzięki racjonalizacji wydatków, spłaciliśmy 4 mln zł zadłużenia - dodaje głowa miasta. REKLAMA

fot. UM

Raciborza na 2021 r. REKLAMA

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2021 roku zaliczyć należy: budowę nowego miejskiego żłobka, windy w Urzędzie Miasta i punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych etap II, modernizację stadionu przy ul. Srebrnej, zagospodarowanie lewobrzeżnych bulwarów, dokończenie budowy bloku mieszkalnego przy ul. Łąkowej, przebudowę ul. Bema i Cecylii i Marii Rodziewiczówny, termomodernizację kamienic komunalnych, a także projekty Budżetu Obywatelskiego przewidziane do realizacji w 2020 roku ( przesunięte na 2021 r. z uwagi na epidemię). - Projekt przyszłorocznego budżetu zostanie uzupełniony jeszcze o jedną ważną inwestycję: budowę nowego lodowiska. Ponadto po konsultacji z radnymi do uchwały budżetowej wpisane zostaną również inne przedsięwzięcia także i te zadania zgłaszane przez mieszkańców podczas spotkań w dzielnicach.

W prezentowanym projekcie nie znalazła się ponadto budowa Centrum Nauki SOWA. Zadanie to zostanie wpisane po nowym roku. Priorytetowa nadal pozostaje ochrona środowiska. Kontynuujemy realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji informuje prezydent.


Aktualności

»2

Piątek, 20 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Zakończenie prac na cmentarzu „Jeruzalem”

fot. Marcin Żukowski/IPN Katowice

PODJĘTO SZCZĄTKI 9 OSÓB Racibórz » W dniach 2–13 listopada br. na cmentarzu parafialnym „Jeruzalem” w Raciborzu Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadziło prace poszukiwawcze. Celem badań było odnalezienie szczątków ofiar komunizmu, straconych i zmarłych w raciborskim więzieniu w latach 1947–1952, w tym 7 żołnierzy podziemia niepodległościowego, 6 współpracowników podziemia, członka antykomunistycznej organizacji młodzieżowej i ofiary przymusowej kolektywizacji wsi. W podczas zakończonego etapu prace zespołu skoncentrowały się na odnalezieniu szczątków 9 ofiar, co udało się osiągnąć. Kolejny etap prac zaplanowano na przyszły rok. Racibórz jest do dziś siedzibą zakładu penitencjarnego z połowy XIX wieku, który po wojnie, jako Więzienie Centralne dla ok. 1300 osadzonych, przyjmował skazanych z całej Polski, w tym także więźniów politycznych. W latach 1945–1956, prawdopodobnie z po-

wodu epidemii gruźlicy, pogłębionej ciężkimi warunkami bytowymi w przepełnionym ponad miarę więzieniu – zmarło wielu osadzonych. Większość z nich pogrzebano na cmentarzu „Jeruzalem”. Biuro Poszukiwań i identyfikacji IPN stanęło zatem przed

rzadką okazją odnalezienia w jednym miejscu np. uczestników słynnych akcji zbrojnych na Kielce z sierpnia 1945 r. i Radomsko z kwietnia 1946 r.; partyzanta plutonu KWP-NSZ „Wędrowiec” i specjalisty od ucieczek rodem z poakow-

Wyjaśnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich W SPRAWIE PRZEJŚCIA NA BOSACKIEJ Racibórz » Jest przejście, ale go nie ma! - nasi czytelnicy zastanawiali się, o co chodzi na zmodernizowanym odcinku ul. Bosackiej. Mamy stanowisko inwestora - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 18 listopada przed południem ne. - W pierwotnym projekcie jącymi przepisami, nie zostało zamontowane dzień wcześniej było tam przewidziane przejście. ono zatwierdzone przez organ barierki zostały zdemontowa- Niestety, zgodnie z obowiązu- zarządzający ruchem. Jest za-

skiej „Organizacji Makopola”; żołnierza kpt. Hedy „Szarego” i bliskiego współpracownika st. sierż. Dziemieszkiewicza „Roja” – ofiar komunizmu z Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny,

Kielecczyzny, Ziemi Sandomierskiej, Łódzkiej i Górnego Śląska. Cechą wyjątkową cmentarza „Jeruzalem” jest pozostawienie miejsc pochówków z lat 40-tych i 50-tych na tyłach nekropolii w niemal nienaruszonym stanie. Dało to niecodzienną sposada, że przejścia dla pieszych sobność poszukiwań szczątków nie mogą znajdować się za zato- ofiar komunizmu w pierwotnym kami autobusowymi, tylko przed. ułożeniu spoczynkowym. Tutaj nie ma takiej możliwości REKLAMA ze względu na topografię terenu. Ostatecznie ustaliliśmy, że nie będzie tam barierek, piesi będą mogli przechodzić, ale nie będą mieli pierwszeństwa. Będzie to tzw. sugerowane miejsce przekraczania jezdni - wyjaśnia rzecznik prasowy ZDW Katowice, Ryszard Pacer.

W typowanych miejscach odnaleziono szczątki 9 osób. Kontekst archeologiczny i analiza antropologiczna wykazały, że mogą to być zmarli w latach 1949–1952 w raciborskim więzieniu poszukiwani. Szczątki zostaną poddane dalszym badaniom, w tym próbie identyfikacji genetycznej. IPN-BPiI

fot. Czytelniczka

REKLAMA

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Składam serdeczne podziękowania za złożone kondolencje Michałowi Wosiowi Wiceministrowi Sprawiedliwości Marzena Korzonek.

WYDAWCA: Fabryka Informacji sp. z o.o. 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7/2 II p. tel. +48 32 415 18 66, sekretariat@naszraciborz.pl Grzegorz Wawoczny prezes zarządu, redaktor naczelny tel. +48 32 415 18 66, e-mail: redakcja@naszraciborz.pl

REKLAMA: Małgorzata Plewczyńska e-mail: mplewczynska@naszraciborz.pl tel. kom. 508 646 553

Tygodnik Nasz Racibórz ukazuje się w każdy piątek na terenie powiatu raciborskiego i w okolicach w nakładzie do 10 tysięcy egzemplarzy. Gazeta jest dostępna w ponad stu punktach, m.in. w największych zakładach pracy, sieciach handlowych, placówkach służby, zdrowia, sklepach oraz punktach usługowych, a w wersji elektronicznej każde wydanie na portalu naszraciborz.pl.

„Ludzie nie umierają, dopóki żyją w naszej pamięci i sercu” Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli udział w uroczystości pogrzebowej

Ś. P. Marianny Haliny Korzonek a w szczególności zarządowi, dyrektorowi i pracownikom Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Cechom Rzemiosł z Wodzisławia Śląskiego, Żor i Raciborza, pracownikom Salonu Fryzjerskiego Olymp, przyjaciołom Rzemieślnikom, Biuru BHP E. Pitery, pracownikom Sądu Rejonowego w Raciborzu, kuratorom sądowym, adwokatom raciborskim, mediatorom sądowym, Związkowi Działkowców, Proboszczowi Parafii WNMP w Raciborzu i Ks. Alojzemu Nowakowi oraz rodzeństwu, całej Rodzinie, przyjaciołom, delegacjom, sąsiadom, znajomym, raciborzanom, klientom Salonu Olymp za obecność, wsparcie, modlitwę, pamięć, serce, liczne intencje mszalne, złożone i przesłane wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu „Pientka”, Administracji Cmentarza „Jeruzalem” i Kwiaciarni Dekora za pomoc i profesjonalną obsługę, Elżbiecie Skrzymowskiej, Annie Panek i Andrzejowi Rosołowi za wzruszającą oprawę muzyczną, a także lekarzowi rodzinnemu i Przychodni „Panaceum”, lekarzom i personelowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu za leczenie, zaangażowanie i empatię oraz Redakcji „Nasz Racibórz” za wspomnienie i relacje prasowe

serdeczne podziękowania składają mąż Bernard Korzonek i córka Marzena Korzonek z rodziną


»3

Piątek, 20 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Dmuchane problemy i taktyczne chorobowe

NA KOMISJI O PODWYŻKACH

i wizerunku raciborskiego szpitala

Racibórz » Pismo związku zawodowego pielęgniarek w raciborskim szpitalu sprowokowało 17.11., na powiatowej komisji zdrowia, dyskusję o wizerunku lecznicy. Dyrektor Ryszard Rudnik nie szczędził ostrych słów, w tym m.in. o braku zdrowego rozsądku. Pielęgniarki z raciborskiego szpitala chcą 400 zł podwyżki płacy zasadniczej. Pisma w tej sprawie (poniżej) związki wysłały do dyrektora i starosty. Na komisji zdrowia dyrektor Ryszard Rudnik tłumaczył, że szpitala na podwyżkę nie stać, bo to 3 mln zł rocznie dla samych pielęgniarek, 6 mln zł uwzględniwszy pozostały personel. Tegoroczne finanse lecznicy, w związku z finansowaniem leczenia pacjentów covidowych, nie są złe, ale nie będą takie po epidemii, kiedy fi-

nansowanie wróci do dawnych poziomów. Tymczasem podwyżka płacy zasadniczej oznacza, że te dodatkowe 3 mln zł rocznie zostanie ze szpitalem na lata. Wstrzymano też wypłatę premii covidowych dla opiekujących się pacjentami z koronawirusem, oczekując na wdrożenie rozwiązań ustawowych zapowiedzianych przez rząd. Chodzi o 100 proc. podwyżki. Dyrektor podał, że średnie wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki w Raciborzu to 7,6 tys. zł (lekarz 21 tys. zł). - Wynagro-

dzenie nie jest zatem głodowe, tylko jest powyżej średniej krajowej - skomentował. Przekazał, że szpital nie ma jeszcze umowy z NFZ i czeka na wytyczne odnośnie nowych, zapowiedzianych przez premiera zasad płacowych. - Chcemy poznać zasady rozliczania, czy to będą pieniądze dla całego personelu medycznego? My nie wiemy dla kogo? Czy tylko dla covidowej części kadry? – stawiał pytania. Dyrektor przyznał, że szpitale tzw. marszałkowskie, czy-

Blisko 6,7 mln zł na drogi miejskie w 2021

li podległe Śląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu, mają wyższe poziomy wynagrodzeń, co wynika z większych dotacji i zamożności tego samorządu. Raciborski, powiatowy, też może to zrobić, ale rada społeczna i radni muszą mieć świadomość kosztów. Co do innych, podobnych jak raciborski szpital placówek dyrektor zastrzegł, że trudno jest dotrzeć do ich zasad finansowania. Generalnie dyrektor zarobki przy Gamowskiej postrzega jako „nie najgorsze”, a rządowa podwyżka może sprawić, że będą to „poważne kwoty”. Na dyskusji o wynagrodzeniach się nie skończyło. Radna PiS Elżbieta Biskup, powołując się na posiadane informacje, dopytywała, czy rzeczywiście w szpitalu brakuje środków czystości a nawet wody? - Ja nie oskarżam, ale czy faktycznie jest tak, że w szpitalu brakuje środków czystości? Że personel musi dopraszać się o wodę mineralną, o podstawowe środki higieniczne? Może zróbmy jakąś akcję społeczną, żeby do-

wieźć do szpitala mydła, szampony i wodę? Dyrektor zapewnił, że środków tych jest pod dostatkiem, ostatnio przyszły warte 4,5 mln zł dostawy z państwowej agencji rezerw. Nie ma również problemu z wodą. - Naprawdę nikomu nie żałujemy wody. Z tych zapasów dajemy wodę także pacjentom. Byłoby nieludzkie żałowanie komuś butelki wody w tych trudnych czasach - dodał. Dociekania radnej nieco zirytowały dyrektora, który wskazywał, że te informacje mogą pochodzić od osób, które już nie pracują w szpitalu. - Ma pani złych informatorów - skwitował, wskazując, że pewne partie były luksusowe i być może dla niektórych zabrakło przez co jest niezadowolony. – Nie brakowało niczego poza zdrowym rozsądkiem – oświadczył ostatecznie dyrektor. Radna broniła się, że ma prawo pytać, więc pyta, o informatorach nie mówiła, sugerując poprawę logistyki dystrybucji środków czystości i wody. Zdaniem Ryszarda Rudnika

Aktualności stawiane publicznie problemy są „dmuchane”, większość kadry ciężko pracuje i nie zgłasza uwag. Mówił też, że praca byłaby płynna, gdyby nie absencja 1/4 pielęgniarek i to od początku epidemii. Padło nawet określenie „taktyczne chorobowe”. Problem dostrzegł szef komisji, radny PiS Franciszek Marcol. Mówił o trwającej od lat serii dyskusji nt. szpitala, o pojawiających się zarzutach, skargach, pismach, które potem gdzieś znikają. Są stawiane publicznie i nie wiadomo, co dalej. - Tracimy przez to na wizerunku - skwitował radny przewodniczący, pytając dyrektora, czy możliwa jest zmiana polityki komunikacji, tak by większość tych kwestii była rozwiązywana w murach szpitala. Dyrektor Rudnik zapewnił, że prowadzi rozmowy i konsultacje. Jego zdaniem jednak, że gdyby zapadały decyzje, które spodobałyby się wszystkim, to szpital przy Gamowskiej długo by nie istniał. (waw)

Zmarł salezjanin, ksiądz Joachim Jasita (1934-2020)

Odszedł do Pana Wielki Kapłan i Patriota - pisze Ryszard Frączek. Kapłan był Racibórz » 6 697 216 zł - tyle według projektu budżetu na 2021 r. mają wynieść nakłady na drogi gminne związany z Raciborzem, często przyjeżdżał do naszego (miejskie). Poniżej wykaz zaplanowanych zadań. miasta, głosząc kazania. Jeszcze w sierpniu odwieTrzeba jednak pamiętać, że ta zaciągniętych wcześniej ƒ Przebudowa ul. Sempołow- dziłem ojca w Odessie, zawożąc to projekt budżetu. Radni mogą zobowiązań z tytułu przyskiej 150 000,00 mu leki. Miesiąc temu przeprodokonać zmian w wersji zaprogotowania projektu drogi ƒ Przebudowa ul. Myśliwskiej wadziłem z księdzem wywiad. ponowanej przez prezydenta Racibórz-Pszczyna, w tym (od ul. Hulczyńskiej do końca Opowiadał o życiu o posłudze Dariusza Polowego. Sesja butrwającej budowy wschodzabudowy) 200 000,00 w Odessie. Mówił, że ukończył dżetowa ma się odbyć w grudniej obwodnicy od Rudnika ƒ Przebudowa chodnika na u salezjanów w Oświęcimiu niu. Dokładna lista na remonprzez Ostróg do Piaskowej). ul. Kornela Makuszyńskie- szkołę stolarską. A konfesjonał ty bieżące, modernizacje, do- ƒ Drogi publiczne gminne go 50 000,00 zrobiłby ksiądz. Ojciec uśmiechƒ Przebudowa ul. Cecylii i ul. nął się, teraz to chyba nie, ale kumentacje i utrzymanie dróg 6 697 216,00 zostanie opracowana wiosną ƒ Prowadzenie strefy płatneMarii Rodziewiczówny w Ra- na prace dyplomową wykona2021 r. po okresie zimowym. go parkowania 540 000,00 ciborzu 489 795,00 łem trumnę. Ksiądz Jasita to ƒ Remonty bieżące, moderni- ƒ Drogi wewnetrzne 500 000,00 legenda Odessy. Znany był nie Plan wydatków na 2021: zacja, dokumentacja i utrzy- ƒ Droga tymczasowa - ul. tylko z posługi kapłańskiej, zaƒ Drogi publiczne krajowe manie dróg 2 432 000,00 Chorwacka „bis” 200 000,00 wsze w drodze do kościoła w parƒ Utrzymanie zieleni w pasach ƒ Modernizacja - przebudowa 203 590; ƒ Projekt budowy drugiego oddrogowych 453 138,00 dróg dojazdowych do gruncinka wschodniej obwodnicy ƒ Przebudowa gminnych dróg tów rolnych ( przedłużenie Raciborza 163 590,00 (choosiedlowych 100 000,00 ul. Wierzyńskiego od istniedzi o drogę od Sudoła wzdłuż ƒ Przebudowa drogi (łącznik jącej nawierzchni asfaltoPłoni do Piaskowej, miasto ulic Anny i Starowiejskiej) wej do ul. Leśmiana, droga Pracowników do Powiatowej przygotowuje dokumentację 421 385,00 gruntowa do Miedoni) 300 Stacji Sanitarno-Epidemiolokoncepcyjno – środowisko- ƒ Przebudowa ul.Bojanow000,00 gicznej wysłały władze powiatu ƒ Pozostała działalność i miasta. Byli też wolontariusze. wą dla przyszłego inwestora, skiej 1 047 000,00 - Z naszej strony, poprzez Poktórym ma być Generalna ƒ Zakup kart parkingowych 181 000,00 ƒ Utrzymanie i modernizacja wiatowy Urząd Pracy, skieroDyrekcja Dróg Krajowych 10 000,00 ƒ Przebudowa ul. Gimnazjali Autostrad); ścieżek rowerowych poza waliśmy kilku stażystów - móƒ Projekt budowy Regionalnej pasami dróg gminnych 31 wi starosta Grzegorz Swobonej 200 000,00 Drogi Racibórz - Pszczyna ƒ Opracowanie dokumentacji 000,00 da. Sprawa była omawiana na na odcinku od DK 45 w gmiprojektowo-kosztorysowej ƒ Rozwój sieci regionalnych zarządzie powiatu. Z prośbą nie Rudnik do ul. Sportowej dla przebudowy dróg i ulic tras rowerowych 150 000,00 o wsparcie kadrowe wystąpiła w Rybniku - pomoc dla Wogminnych Przebudowa ul. szefowa PSSE, Karina Talab(w) ska. Miasto, jak informuje z kojewództwa 718 394 (to spłaBema 393 398,00

ku miejskim dokarmiał gołębie. Ojciec Joachim opiekował się ogrodem salezjańskim i „Żuczką”, czyli swoim wiernym psem, którego niestety rok temu pożegnał. Ksiądz Joachim urodził się w Krzyżkowicach 13 lipca 1934 roku, a święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 1962 r. Do Odessy przybył na własną prośbę. W 1933 r. Był jest wikariuszem parafii św. Piotra oraz diecezjalnym egzorcystą. Zmarł z powodu komplikacji po operacji jelita grubego 16 listopada 2020 roku w wieku 86 lat. To kapłan ogromnej wiary i wielkiego szacunku do człowieka. Wielki patriota. Często bywał w Raciborzu w kościele

NSP Jezusa. Wysłuchałem dzisiaj wywiadu z ojcem. Zawsze kończył rozmowę czyniąc znak krzyża. Niech Tobie i Twoim bliskim błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. (rf)

Apele Sanepidu o wsparcie kadrowe nie przeszły bez echa

REKLAMA

lei prezydent Dariusz Polowy, wysłało pracowników z Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Mamy gotowe porozumienie, zgodnie z którym w każdej chwili jesteśmy w stanie przekierować do Sanepidu dwie osoby. Czekamy na podpisanie dokumentu - dodaje prezydent. Jako wolontariuszki zgłosiły się radne Anna Szukalska, szefowa komisji rewizyjnej, i Zuzanna Tomaszewska, szefowa komisji

oświaty. Byli też wolontariusze z magistratu, w tym jedna z naczelniczek. Systematycznie pomaga radna Magdalena Kusy i dwie urzędniczki z MZB. - Z tego, co wiem udało się „podgonić” zaległości - powiedział nam prezydent, zapewniając, że w każdej chwili, jeśli zajdzie konieczność, władze miasta zapewnią wsparcie stacji. (w)


WFOŚiGW

»4

Piątek, 20 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Zielona energia dla gmin Budżet programu Mój Prąd WIĘKSZY O 100 MLN ZŁ Region » 11 gmin - Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg – skorzysta z dofinansowania w ramach projektu instalacji odnawialnych źródeł energii. Umowę podpisano 29.10. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego. Koszt całkowity inwestycji to 69 625 950,78 zł, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 44 481 304,65 zł.

– Tego typu projekty to krok w kierunku zielonej gospodarki, przyjaznej dla środowiska. Inwestycje w OZE w tych gminach przyczynią się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz podniesienia jakości i poziomu życia społeczności lokalnej – podkreśla wicemarszałek województwa, Wojciech Kałuża - W ramach projektu wykonanych zostanie 3615 instalacji OZE, w tym 1990 instalacji fotowoltaicznych, 664 instalacji kolektorów słonecznych, 632 pomp ciepła i 329 kotłów na biomasę, w prywatnych budynkach jednorodzinnych. Według założeń, część mieszkańców gmin będzie instalować jednocześnie więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji np. montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła – dodaje Beata Białowąs,

członek zarządu województwa. Projekt w praktyce ma wykorzystać małe źródła energii, zlokalizowane blisko odbiorcy, zmniejszające straty przesyłowe oraz zapewniające efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej. - Realizacja projektu wpisuje się w lokalne strategie rozwoju gmin i bezpośrednio wynika z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla każdej z gmin biorącej udział w partnerstwie. Projekt ma również wymiar edu-

NOWE TABLICE

w rezerwatach przyrody Region » 7 rezerwatów, którymi opiekuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, otrzymało nowe oznakowanie.

kacyjny dla wszystkich mieszkańców. Kluczem są tu akcje proekologiczne i informowanie społeczeństwa o konieczności dbałości o środowisko naturalne, w szczególności o powietrze. Na tym projekcie skorzysta więc cały region – konkluduje Arkadiusz Czech, burmistrz Tarnowskich Gór, które są liderem tej inwestycji. Jej zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2022 roku. slaskie.pl, fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe tablice pojawiły się w rezerwatach Kuźnie, Muńcoł, Gawroniec, Grapa, Dziobaki, Butorza oraz Dolina Łańskiego Potoku. To rezerwaty położone w Beskidach: Śląskim i Żywieckim. Ich celem jest ochrona obszarów zachowanych w stanie naturalnym lub mało zmienionym, wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. Obowiązek ustawiania tablic w rezerwatach wynika z art. 115 ustawy o ochronie przyrody. Mają one przypominać o zasadach, które obowiązują w rezerwatach, by w ten sposób ograniczyć presję człowieka na obszary wymagające ochrony. Do najważniejszych z nich należy całkowity zakaz poruszania się po miejscach w tym celu nieudostępnionych. Zadanie polegające na oznakowaniu form ochrony przyrody zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. rdoś

Region » Choć nabór wniosków w programie „Mój Prąd” trwa jeszcze do 18 grudnia br., to wnioskodawcy już wyczerpali miliardową pulę dotacji na mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ale jest dobra wiadomość: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zamyka naboru i dokłada dodatkowe 100 mln zł na inwestycje w produkcję energii elektrycznej z prosumenckich instalacji PV o mocy 2-10 kW. „Nie dziwi nas ogromne zainteresowanie fotowoltaiką i lawina wniosków o dotacje do 5 tys. zł. Cieszy mnie, że rośnie świadomość naszego społeczeństwa, że ekologia po prostu się opłaca. Korzystanie z własnego prądu, produkowanego ze słońca, przekłada się na oszczędności w portfelu, ale są to też wymierne korzyści dla środowiska. Inwestycje w odnawialne źródło energii w ramach „Mojego Prądu” przyczynią się do redukcji CO2 aż o 1 000 000 000 kg/rok” – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Do NFOŚiGW 6 listopada wpłynął 200-tysięczny wniosek, który wyczerpał miliardowy budżet „Mojego Prądu”. „Łączna moc instalacji ze złożonych wniosków da 1,2 GW, które rocznie wyprodukują

ok. 1200 GWh/rok energii elektrycznej. Porównując ten wynik do mocy 3,77 MW największej polskiej farmy fotowoltaicznej (w gminie Czernikowo koło Torunia), „Mój Prąd” sfinansuje ponad 300 takich inwestycji” – zaznacza pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister Ireneusz Zyska. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych wnioskodawców i wywiązując się z obietnicy zakończenia naboru dopiero za nieco ponad miesiąc, zdecydowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska o zwiększeniu puli dostępnych środków w „Moim Prądzie”. Dodatkowe 100 mln zł, to szansa dla kolejnych 20 tys. osób” – dodaje wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski. W oczekiwaniu na finał II

naboru „Mojego Prądu”, który rozpoczął się 13 stycznia 2020 r., są kolejne dobre wiadomości. Program będzie kontynuowany w 2021 r. Nowa odsłona będzie dawała szerszy wachlarz możliwości dla potencjalnych beneficjentów. „Mój Prąd” to jeden z największych w Europie programów finansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Warunkiem skorzystania z programu, który wystartował w połowie 2019 r., jest umowa kompleksowa regulująca kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej z wytworzonej mikroinstalacji. (red.)

Zmiana terminu w konkursie „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” Region » Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych do udziału w Konkursie Plastycznym z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA” organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. UWAGA! Termin składania prac został wydłużony do 27.11.2020 r. do godz. 15.00. Zmieniony został również termin oceny prac przez Jury na 2 grudnia 2020 r. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i podopiecznych świetlic środowiskowych z województwa śląskiego, w następujących kategoriach wiekowych: ƒ Kategoria A – 6-7 lat, ƒ Kategoria B – 8-9 lat, ƒ Kategoria C – 10-11 lat,

ƒ Kategoria D­– 12-13 lat, ƒ Kategoria E – 14- 15 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl. Prace konkursowe należy nadsyłać (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs pla-

styczny”. Prace przesłane po terminie nie będą brać udziału w konkursie. Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do końca grudnia 2020 r. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu Plastycznego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398. (wfośigw)


»5

Piątek, 20 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej

OGŁOSZENIA DROBNE Ogłoszenia drobne do tygodnika Nasz Racibórz oraz na portalach naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com. MOŻNA SKŁADAĆ poprzez stronę NaszRaciborz.pl. Jeśli chcesz, by Twoje ogłoszenie ukazało się w naszym tygodniku w najbliższym numerze, umieść je na portalu naszraciborz.pl, naszwodzislaw.com lub naszrybnik.com do wtorku, do godz. 9.00, w księgarni do wtorku do 18.00. DLA DOMU

Kupię dom centrum Raciborza Kupię dom (może być do remontu) lub działkę budowlaną w centrum Raciborza (ulice Warszawska, Szczęśliwa, Konopnickiej itp. mile widziane). Tel. kom.: 693 495 957, e-mail: domijul@poczta.fm.

REKLAMA

Inne Opieka dla seniorów Witam oferuję pomoc w zakresie pomocy osobą starszym i schorowanym w Raciborzu i okolicach.Oferta dotyczy pomocy w funkcjonowaniu na codzień oraz sferę pielęgnacyjną. Zainteresowanych proszę o kontakt. Tel. kom.: 796604255, 796604255, e-mail: beakrzikalla@o2.pl.

Pomoc domowa Sprzątanie domów, biur, mieszkań, posesjii witam oferuję usługę w zakresie sprzątania domów, biur, mieszkań, posesjii w Raciborzu i okolicach. Zainteresowanych prosze o kontakt. Tel. kom.: 796604255, e-mail: beakrzikalla@o2.pl.

Usługi remontowe Usługi remontowo-wykończeniowe Firma oferuje usługi remontowo-wykończeniowe: kafelkowanie, malowanie, zabudowa g-k, gładzie, panele, przeróbki wodno-kanalizacyjne, elektryczne. Terminy w bieżącym roku. Tel. kom.: 888 197 470.

FINANSE Usługi finansowe Kredyty konsolidacyjne, gotówkowe, oddłużeniowe również z komornikiem Minimalny wiek 18 lat; Minimalny dochód od 500 zł miesięcznie; Minimum formalności; Oferty na Oświadczenie; Pomożemy spłacić wszystkie chwilówki i zobowiązania! Przyjdź i pozwól REKLAMA

USG RACIBÓRZ lek. med. Witold Ostrowicz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Racibórz ul. Kasprowicza 1

32 724-24-20

Tel. tel. mob: 604-347-669

www.usg-raciborz.pl

Dom sprzedam

lp.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

1.

Położenie i opis nieruchomości

Działki położone są w Raciborzu przy ul. Koszalińskiej. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, a ich najbliższe otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz tereny rolnicze. Na działkach będących przedmiotem sprzedaży, zlokalizowane są sieci infrastruktury technicznej o uregulowanym stanie prawnym w formie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, szczegółowo opisanych w księdze wieczystej nr GL1R/00056803/3 i GL1R/00036855/6.

2.

Oznaczenie geodezyjne

1. nr 554/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1342 ha, 2. nr 555/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0869 ha, 3. nr 576/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0894 ha, 4. nr 577/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,0750 ha, 5. nr 578/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1428 ha, 6. nr 579/552 k.m. 8 obręb Racibórz o powierzchni 0,1471 ha, 7. nr 1532/1187 k.m. 7 obręb Racibórz o powierzchni 0,1066 ha.

Dom Racibórz Wczasowa do sprzedania Dom Wczasowa bez pośredników do sprzedaży. Tel. kom.: 519 532 619. https://www.naszenieruchomosci.com/site/oferta/537-dom-raciborz-ul--wczasowa-bez-posrednikow.html. sobie pomóc! Tel. kom.: 730 809 809, e-mail: pgf.biuro@wp.pl. Usługi finansowe Fines Operator Bankowy. Oferty wielu banków i firm pożyczkowych w jednym miejscu tel. 32700-70-07. Usługi finansowe KREDYTY, bez BIK, oddłużeniowe, pozabankowe. Dojazd do klienta. Tel. 32-700-78-98. Usługi finansowe Obniż ratę swojego kredytu, tel. 32-700-76-97. Usługi finansowe Spłaciłeś lub skonsolidowałeś KREDYT przed czasem, wzięty po roku 2012. Należy Ci się częściowy zwrot prowizji, tel 732-901-901, wypłata w 7 dni, e-mail: centrala@polskagrupakredytowa.pl.

MOTORYZACJA Kupię Skup aut za gotówkę - Racibórz tel: 692 191 585 Skup wszystkich samochodów. Działamy na terenie całego powiatu raciborskiego. Dojazd do klienta oraz wycena przez telefon gratis. Uczciwe ceny, gotówka od ręki. Wszystkie formalności załatwiamy na miejscu u klienta. Możliwy zwrot polisy OC. Zadzwoń !. Tel. kom.: 692 191 585.

Sprzedam Fiat Punto 1.2 - Sprzedam! 2999 zł Sprzedam Punto 2, używane na co dzień. Auto praktycznie bezawaryjne, wszystkie naprawy czę-

REKLAMA

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGICZNY Bartosz Pietrzykowski Racibórz, ul. Warszawska 7a (z tyłu marketu E.Leclerc)

Tel. 32 417 28 75, 603 783 383

Mieszkanie kupię

3.

Kupię mieszkanie Młoda para szuka mieszkania. Może być do remontu lub zadłużone. Płatność gotówką. Klaudia i Tomek. Tel. kom.: 690 991 431.

Numer księgi wieczystej

Działki wymienione w pkt. 1-6 – GL1R/00056803/3, Działka wymieniona w pkt. 7 – GL1R/00036855/6.

4.

Forma zbycia nieruchomości

Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Mieszkanie sprzedam

5.

Cena wywoławcza netto

1. nr 554/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 132 000 zł, 2. nr 555/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 88 000 zł, 3. nr 576/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 85 000 zł, 4. nr 577/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 71 000 zł, 5. nr 578/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 135 000 zł, 6. nr 579/552 k.m. 8 obręb Racibórz - 138 000 zł, 7. nr 1532/1187 k.m. 7 obręb Racibórz - 101 000 zł. Cena uzyskana w wyniku przetargu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.).

6.

Termin i miejsce przetargu

1. Przetarg na sprzedaż działek nr 554/552, 555/552 i 1532/1187 odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00. 2. Przetarg na sprzedaż działek nr 576/552, 577/552, 578/552 i 579/552 odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020 r. o godzinie 11.00. Przetargi odbędą się w sali nr 108, na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz przy ul. Króla Stefana Batorego 6

7.

Wadium

10 000 zł na każdą z działek oddzielnie, winno być uznane na rachunku gminy: - najpóźniej w dniu 15 grudnia 2020 r., w przypadku działek nr 554/552, 555/552 i 1532/1187, - najpóźniej w dniu 21 grudnia 2020 r., w przypadku działek nr 576/552, 577/552, 578/552 i 579/552.

8.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

• działki nr 554/552, 555/552: GZ3/2MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, • działki nr 576/552, 577/552 i 578/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, G18R - Tereny upraw rolnych, • działka nr 579/552: GZ3/1MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, • działka nr 1532/1187: GZ3/3MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

Tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/Sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11.

Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 216, tel. 32 755 07 41, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu Sprzedam mieszkanie przy ul. Rzeźniczej 2. Piękny budynek, drugie piętro, 45 mkw., ogrzewanie miejskie. Tel. kom.: 886123970.

PRACA

ści zużytych w trakcie używania dokonywane na bieżąco. Samochód posiada komplet opon letnich. Auto niedawno miało wymieniane amortyzatory, rozrząd, chłodnicę. Odpala na strzał i jeździ bez zastrzeżeń. Cena: 2999 zł. Więcej info pod linkiem. Tel. kom.: 725629375, e-mail: grejfrut27@yahoo. co.uk. https://www.otomoto.pl/oferta/fiat-punto-fiat-punto-ii-1-2-ID6DrB2Q.html.

Firma Elbar-Katowice poszukuje pracownika Firma Elbar- Katowice Sp. z o.o. Odział Carbon zatrudni pracownika produkcyjnego. Wymagane uprawienia do obsługi wózka widłowego. Tel.: (32) 415-21-62, e-mail: carbon@arg.pl.

4 opony zimowe na felgach stalowych, stan idealny, Punto 2 Opony zimowe Imperial Snowdragon HP 155/80R13 79 T. Zakupione 11.2019, stan idealny. Używany przez kilka miesięcy tylko. Opony na felgach stalowych. Koła z Fiata Punto 2. Tel. kom.: 725629375, e-mail: grejfrut27@yahoo.co.uk.

Firma Euro Labora poszukuje pracownika W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy APP Euro Labora Sp. J. (nr cert.: 14601) poszukujemy do pracy w naszym biurze w Raciborzu, osób z dobrą znajomością języka holenderskiego lub angielskiego jako koordynatora ds. zatrudnienia, e-mail: info@euro-labora.com.

Wynajmę

Dam pracę

NAUKA

Praca szuka człowieka! Sklep zabawkowy Skrzacik poszukuje kandydata na stanowisko: ANIMATOR/ANIMATORKA. Mile widziane doświadczenie jako animator czasu wolnego. Pracownik jako kasjer/obsługa klienta. Mile widziane doświadczenie w handlu oraz znajomość programu subiekt. Więcej informacji w sklepie zabawkowym Skrzacik w Raciborzu, ul. Opawska 7 (Galeria Srebrna).

Szkoła językowa

Dam pracę

Sprzedaż i wynajem samochodów W ofercie posiadamy wynajem samochodów takich jak: samochód dostawczy Mercedes Sprinter 316 CDI maxi, samochód VW T5 9-osobowy. Tel. kom.: 696012587,602794286, e-mail: romanweiser@wp.pl.

Szkoła Języków Obcych VIVA Szkoła Języków Obcych VIVA, www.facebook. com/MagdalenaKlukViva. Tel. kom.: 691 074 658 E-mail: magdalenakluk.viva@gmail.com

NIERUCHOMOŚCI

Praca w gastronomi Restauracja w centrum miasta zatrudni osobę do pracy na kuchni z możliwością sporadycznie obsługi klienta, oczekujemy doświadczenia, praca od pn-pt w godzinach 9.30-17.30. Tel. kom.: +48661680591, e-mail: monkar13@onet.pl.

Dom kupię REKLAMA

WYNAJMĘ WIATY I GARAŻE przy ul. Ocickiej 50 w Raciborzu (na terenie siłowni Brooklyn - Gym). WIATY W CENIE: od 120,00 do 150,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc GARAŻE W CENIE: 250,00 zł netto + VAT 23% / miesiąc Kaucja zwrotna za pilota: 500 zł brutto. Więcej informacji pod nr tel. 32 414 91 64 OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Kornicach Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz sporządzony dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 164/1, na arkuszu mapy 5, obręb Kornice, o powierzchni 0,1401 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00052861/9, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 330.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Chałupkach Starosta Raciborski, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeniowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/ został wywieszony wykaz sporządzony dla nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 49/2, na arkuszu mapy 1, obręb Chałupki, o powierzchni 0,2049 ha, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu prowadzi księgę wieczystą nr GL1R/00035110/5, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 32 45 97 330.


Rozrywka

»6

Piątek, 20 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

#KULTURAZDOSTAWĄDODOMU

– PRZEGLĄD NAJCIEKAWSZYCH MATERIAŁÓW Akcja #KulturaZDostawąDoDomu trwa! Co pojawiło się na fa- W dniu Święta Niepodległości swoją wirtualną premierę miał cebooku Raciborskiego Centrum Kultury od 7.11? Streścimy spektakl „Ballada o Brzeziu” w reżyserii Grażyny Tabor, który Wam kilka najciekawszych materiałów, do których dostęp ma- powstał w ramach projektu „Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy. Kacie w każdej chwili! mienie graniczne Brzezia”. Zobaczcie koniecznie jak młodzi akKochamy muzykę! Nie ograniczamy się do jednego gatunku, dla- torzy konfrontują się z historią lokalną. Film do obejrzenia na tego obok Zbigniewa Wodeckiego i jego świetnej piosenki „Rzuć Youtube – szukajcie nas pod rckredaktor. to wszystko co złe”, znalazł się klimatyczny utwór „Smutny Jak Święta Bożego Na-rodzenia to nasz żywioł! Skoro połowa listoMoli” w wykonaniu raciborskiego rapera The RJ oraz pada za nami, to z ogromnym entuzjaartysty Frans Mówi. zmem możemy przystąpić do Nie zapominamy o dobrej lekturze! tworzenia dekoracji naNa pierwszy ogień książka „Maszych domów. My dame” autorstwa Antoniego Lipostanowiliśmy bery. Historia platonicznej miwykorzystać RCłości ucznia do tajemniczej naK-owskie talenuczycielki języka francuskiego ty do pokazania - czy może być coś lepszego na jeWam jak zrobić prosienno-zimowe wieczory? ste, a zarazem efek-

towne, ozdoby, które będą cieszyć oko podczas tegorocznych Świąt. Pomysł nr 1: papierowa gwiazda diy. Pomysł nr 2: ekspresowy krasnal z mopa. Tutoriale znajdziecie na naszym kanale na Youtube (przypominamy: szukajcie nas pod rckredaktor). Już cieszymy się na kolejne inspiracji, które z pewnością ukażą się już niebawem.

WAŻNE OGŁOSZENIE! W kasie RCK RDK przy Chopina 21 czeka na Was nowy, bezpłatny 32 numer „Almanachu Prowincjonalnego”! Możecie przychodzić w poniedziałki, środy i piątki od 8:00 do 13:00 albo we wtorki i czwartki od 10:00 do 16:00. Czekamy na Was! A co przed nami? Polecenia filmowe w każdy czwartek wieczorem. Kolejne tutoriale od naszych instruktorów. Czytelnicze rekomendacje oraz muzyczne odkrycia! Śledźcie nas na facebooku Raciborskiego Centrum Kultury pod hasztagiem #KulturaZDostawąDoDomu. Te i inne materiały, które dotychczas się ukazały, możecie oczywiście nadrobić! Czekają na Was na naszym FB.

www.rck.com.pl | RCK RDK (Chopina 21) | RCK DK Strzecha (Londzina 38) | www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury REKLAMA

PLACEK Z TARTYMI

JABŁKAMI

Ciasto jest zrobione w tortownicy o średnicy 26 cm, po upieczeniu jest dość wysokie dlatego można je również zrobić w tortownicy o większej średnicy. Składniki: • 1 kg jabłek • 2 szklanki mąki tortowej (szklanka=250 ml) • ¾ szklanki cukru • 5 jajek (rozmiar M) • 1 łyżeczki cukru waniliowego • 5 łyżek oleju (50 ml) • 1 łyżeczka sody • 1 łyżeczka cynamonu Jabłka umyć i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Całe jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym na puszystą masę, po czym wsypać przesianą mąkę z sodą i cynamonem, wlać olej. Całość utrzeć na jednolitą masę, następnie dodać starte jabłka które wcześniej lekko odcisnąć z nadmiaru soku. Ciasto z jabł-

www.smakiweroniki.pl

kami dokładnie wymieszać i wlać do tortownicy wysmarowanej i wysypanej bułką tartą. Piec w piekarniku nagrzanym do 180°C około 45 minut (grzanie górne i dolne) Po upieczeniu letnie ciasto polać lukrem. Lukier: • 1 szklanka cukru pudru • 3 łyżki soku z cytryny Wszystko ucierać aż zrobi się gładka masa.


»7

Piątek, 20 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Rozrywka

REKLAMA

U Pana Darka

w Sowie

KSIĘGARNIA CZYNNA pon.-pt. 8.00-18.00 sobota 9.00-13.30

OSP Pietrowice Wielkie ma nowiutką ciężką bojową scanię Racibórz » Nowiutka ciężka bojowa Scania P450 XT zaparkowała dziś w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrowicach Wielkich. Miejscowi druhowie hucznie powitali nowy wóz. Poświęcił go ks. dh Mateusz Zajdel, strażak miejscowej OSP oraz pietrowicki wikariusz, ks. Piotr Mandala. Scania kosztowała 1,09 mln zł. Pieniądze wyłożyły państwo i samorząd.

REKLAMA

Przypomnijmy, 5 czerwca, podczas oficjalnego otwarcia nowej strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu, prezydent Andrzej Duda wręczył przedstawicielom jednostek OSP promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych. Łącznie MSWiA kwotą 400 mln zł wsparło zakup 500 wozów jednostek OSP z całej Polski. Dwa przewidziano dla powiatu raciborskiego - dla Zawady Książęcej i Pietrowic Wielkich. Wartość jednego samochodu to ok. 760 tys. zł. Łączna dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do całości zakupów to blisko 18 mln zł, a 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które wynoszą w sumie blisko 53 mln zł. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń. Scania kosztowała 1,02 mln zł. Dostawcą jest firma SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp.

z o.o. z Bielska-Białej. Około 550 tys. zł z tej kwoty pochodzi z budżetu państwa i NFOŚiGW, blisko 450 tys. zł wyłożył pietrowicki samorząd, 80 tys. zł na wyposażenie pochodzi z Funduszu Sprawiedliwości (z uwzględnieniem tej kwoty wartość pojazdu wynosi ok. 1,1 mln zł). Resztę wyłożyła jednostka. Wśród witających byli m.in. wójt Andrzej Wawrzynek, przewodniczący Rady Gminy Piotr Bajak oraz dyrektor biura posła i wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, Szymon Szrot. Pietrowicka scania ma zbiornik na 7 tys. litrów wody (plus zbiornik na 700 l środka pianotwórczego), pompę o wydajności 5 tys. l, silnik o mocy 450 KM. Zastąpi w służbie mercedesa z 1958 r. Niedawno, przypomnijmy, lekki wóz bojowy na podwoziu VW otrzymała straż w Krowiarkach. (waw), fot. K. Kubik


Aktualności

»8

Piątek, 20 listopada #ZOSTAŃWDOMU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

Ekspert o tym, kiedy nastąpi POWRÓT DO NORMALNEGO ŻYCIA Racibórz » Kiedy wrócimy do normalnego życia sprzed pandemii? Jeden z twórców szczepionki przeciwko COVID-19 prof. Ugur Sahin twierdzi, że w pełni będzie to możliwe w okresie jesienno-zimowym 2021 r. Przełomowym momentem ma być wiosna i lato przyszłego roku. Najbardziej optymistyczny jest prof. John Bell z Oxford University. Jego zdaniem do normalnej aktywności będzie można wrócić już wiosną 2021 r. Wtedy nastąpi oczekiwany spadek zakażeń i pierwsza grupa ludzi zostanie zaszczepiona przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. W Europie, np. w Wielkiej Brytanii, pierwsze osoby mają otrzymać taki preparat jeszcze pod koniec 2020 r. „Jestem prawdopodobnie pierwszym specjalistą, który tak twierdzi, ale mówię o tym z przekonaniem” – oświadczył prof. Bell. Prof. Ugur Sahin, jeden z twórców szczepionki koncernu farmaceutycznego Pfizer oraz firmy BioNTech, jest jednak bardziej ostrożny. W wypowiedzi dla

BBC twierdzi, że jego zdaniem bardziej realna jest perspektywa powrotu do normalnego życia jesienią i zimą 2021 r. Uważa, że do tego czasu upowszechnione zostaną szczepienia przeciwko COVID-19. „Jestem przekonany, że transmisja (wirusa) między ludźmi zostanie zredukowana przez skuteczną szczepionkę może nie o 90 proc., ale o 50 proc.” – powiedział specjalista. Jego zdaniem powinno to skutkować znaczną redukcją rozmiarów pandemii. Wielka Brytania ma otrzymać do końca 2020 r. 10 mln dawek szczepionki Pfizera oraz BioNTech, a na początku 2021 kolejne 30 mln. Do skutecznego zaszczepienia się potrzebne są

dwie dawki (podobnie jak większości innych preparatów przeciwko COVID-19 jakie są przygotowywane). Są one podawane w odstępie trzech tygodni, a odporność uzyskuje się po miesiącu od podania pierwszej dawki. Do kwietnia 2021 r. ma być dostarczonych 300 mln dawek szczepionki, co dopiero zapoczątkuje masowe szczepienia. Jednak większy efekt, jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinien być uzyskany latem przyszłego roku. „Lato będzie szczególnie korzystne, ponieważ powinna się obniżyć liczba zakażeń, a jed-

OGŁOSZENIE

nocześnie będą upowszechniane szczepienia” - podkreślił prof. Ugur Sahin. Wiele zależy zatem od tego jak dużo osób zaszczepi się przed okresem jesienno-zimowym. Nie wiadomo, na jak długo szczepienie zapewni odporność przeciwko koronawirusom SARS-CoV-2. Być może po roku okaże się, że odporność spada, ale w ocenie specjalisty kolejne doszczepienie nie powinno być większym problemem. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że szczepionka Pfizera i BioNTech nie wywołuje poważniejszych działań niepożądanych. Są one takie same jak w przypadku innych stosownych dotąd szczepień. Najczęściej jest to jedynie łagodny lub umiarkowany ból w miejscu zaszczepienia, a u niektórych osób zdarza się trwająca kilka dni gorączka. „Nie zauważyliśmy innych poważnych skutków ubocznych, które byłyby powodem przerwania lub zatrzymania badań klinicznych” – podkreślił prof. Ugur Sahin. (PAP) Zbigniew Wojtasiński

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Racibórz informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego nr 6 (IIp obok pok.220) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bipraciborz.pl, zamieszczone są:

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Transportowej. WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 1. Położenie i opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Transportowej. adres: 47-400 Racibórz, ul. Transportowa, obręb Racibórz.

2. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość gruntowa obejmująca część działki oznaczonej ewidencyjnie numerem: 1023/244 (k.m.3) obręb Racibórz o powierzchni dzierżawy 0,0173 ha (ogródek działkowy nr 3).

3. Numer księgi wieczystej

KW Nr GL1R/00031753/6.

4. Forma zbycia nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę ww. nieruchomości.

5. Stawka wywoławcza rocz- 26,00 zł, czynsz zwolniony jest z podatku Vat. nego czynszu dzierżawnego 6. Termin i miejsce przetargu 15 grudnia 2020 r. godz. 11.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6. 7. Wadium

20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100), winno być uznane na rachunku gminy do dnia 10 grudnia 2020 r.).

8. Przeznaczenie w miejsco- J5ZD – tereny ogrodów działkowych wym planie zagospodarowa- Cel dzierżawy: funkcja ogrodnicza. nia przestrzennego 9. Miejsce wywieszenia Tablice ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, ogłoszenia o przetargu usytuowane w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro. 10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Policjant w drodze na służbę ZATRZYMAŁ PIJANEGO KIEROWCĘ Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Sienkiewicza w Raciborzu. Kierowca miał ponad dwa promile alkoholu. - 15 listopada br. około godziny 6:00 jadący do służby policjant zauważył samochód marki VW Golf, którego tor jazdy wskazywał, że kierowca może być nietrzeźwy. PrzypuszczeREKLAMA

nia policjanta potwierdziły się, ponieważ po przebadaniu na alkomacie okazało się, że 25-latek miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. O jego dalszym losie zdecyduje wkrótce sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 2 lata więzienia - informuje raciborska Komenda Powiatowa Policji.

Rodzaj

Położenie

Tryb

Lokalowe

Lokale mieszkalne: ul. Ocieka 66, ul. Drzymały 3/6, ul. Browarna 10/2, ul. Skłodowskiej – Curie 28/2, ul. Opawska 60/7, ul. Łąkowa 4a/2, ul. Solna 7/16, ul. Czekoladowa 3/1, ul. Staszica 31/8, ul. Spółdzielcza 5/6, ul. Długa 40/9, ul. Wojska Polskiego 6/3, ul. Ogrodowa 37/4, ul. Bosacka 14/10, ul. Chopina 17/1,

bezprzetargowy

1638/165 i 1639/165 k.m. 5 obręb Starawieś – ul. Kozielska 40 1454/165 i 1951/165 k.m. 5 obręb Starawieś – ul. Kozielska

bezprzetargowy

Gruntowe zabudowane

11. Dane tele-adresowe, pod Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział którymi można uzyskać Gospodarki Nieruchomościami, pokój 220, tel. 32 755 06 50, szczegółowe informacje e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl dotyczące przetargu OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż dwóch garaży położonych w Raciborzu przy ul. Kolejowej nr 19 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Poprzednim właścicielom zbywanych nieruchomości albo ich spadkobiercom, pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. przysługuje pierwszeństwo ich nabycia, jeśli złożą wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie uchybienia określonego terminu, prawo pierwszeństwa wygasa.

1. Położenie i opis nieruchomości

1. garaż nr 1 o powierzchni użytkowej 29,27 m2; z własnością garażu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 4/100 części; 2. garaż nr 2 o powierzchni użytkowej 14,79 m2; z własnością garażu związany będzie udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 2/100 części;

2. Oznaczenie geodezyjne

działka oznaczona nr 3336/149 k.m. 4 Racibórz o powierzchni 0,0737 ha

3. Numer księgi wieczystej

GL1R/00000273/1

4. Forma zbycia nieruchomości

drugi, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż garaży

5. Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

1. garaż nr 1 2. garaż nr 2

6. Termin i miejsce przetargu

30 grudnia 2020 r. godz. 10.00, w sali nr 125 Urzędu Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6; licytacja według kolejności podanej w ogłoszeniu

7. Wadium

1. garaż nr 1 2 200 zł 2. garaż nr 2 1 100 zł wadium winno zostać uznane na rachunku gminy do 23 grudnia 2020 r.

8. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

tereny zabudowy usługowej

9. Miejsce wywieszenia ogłoszenia o przetargu

tablica ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, usytuowana w budynku Urzędu Miasta Racibórz, II piętro

10. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/Ogłoszenia o przetargach/sprzedaż; strona internetowa Urzędu Miasta Racibórz www.raciborz.pl, podstrona Urząd, zakładka Baza nieruchomości

11. Dane tele-adresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu

Urząd Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pokój 217, tel. 32 755 06 70, e-mail: nieruchomosci@um.raciborz.pl

wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: Rodzaj

Położenie

Tryb

Gruntowe

523/55 k.m.6 obręb Racibórz – ul. Polna 543/2 k.m. 4 obręb Markowice – ul. Odrodzenia 1023/244 i 898/244 k.m. 3 obręb Racibórz – ul. Transportowa

bezprzetargowy

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu przy ul. Króla Stefana Batorego 6, tel. 032 755 06 68. REKLAMA

REKLAMA

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz pod adresem www.bipraciborz.pl, zakładka Rejestry/Rejestr przetargów nieruchomości/ Ogłoszenie o przetargach/Dzierżawa.

22 000 zł 11 000 zł

Profile for fabrykainformacji

Nasz Racibórz 45-2020-[609]  

Nasz Racibórz 45-2020-[609]  

Advertisement